blob: 0d6d5e22ef621c7d4514e4453f08a8fa8768ab67 [file] [log] [blame]
{
"already_mounted_message": {
"message": "Datote\u010dni sistem je \u017ee vpet."
},
"backup_prefs": {
"message": "Shranjevanje varnostne kopije"
},
"bad_destination": {
"message": "Cilja ni mogo\u010de raz\u010dleniti: $1",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
}
}
},
"before_unload": {
"message": "\u010ce zaprete ta zavihek, boste prekinili to sejo."
},
"cancel_button_label": {
"message": "Prekli\u010di"
},
"cmd_ssh_forget_host_help": {
"message": "Ta ukaz prika\u017ee meni znanih gostiteljev in vas vpra\u0161a, katerega naj pozabi."
},
"cmd_ssh_forget_host_title": {
"message": "Pozabi znanega gostitelja ssh."
},
"cmd_ssh_help": {
"message": "Parametra |username| in |hostname| sta obvezna, |port| je izbiren. \u010ce ne navedete \u0161tevilke vrat, se privzeto uporabi 22."
},
"cmd_ssh_title": {
"message": "Odpre novo sejo SSH."
},
"command_complete": {
"message": "Ukaz $1 se je zaprl s kodo stanja $2.",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
},
"2": {
"content": "$2"
}
}
},
"connect_button_label": {
"message": "Pove\u017ei"
},
"connect_or_exit_message": {
"message": "\u017delite izbrati drugo povezavo (C) ali zapreti (X)?"
},
"connecting": {
"message": "Vzpostavljanje povezave z gostiteljem $1 ...",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
}
}
},
"del_keycap": {
"message": "[DEL]"
},
"delete_button_label": {
"message": "Izbri\u0161i"
},
"disconnect_message": {
"message": "Vti\u010dnik NaCl se je zaprl s kodo stanja $1.",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
}
}
},
"enter_keycap": {
"message": "[ENTER]"
},
"field_argstr_aria_label": {
"message": "dodatni argumenti ssh"
},
"field_argstr_placeholder": {
"message": "dodatni argumenti ukazne vrstice"
},
"field_description_aria_label": {
"message": "opis"
},
"field_description_placeholder": {
"message": "uporabniskoime@imegostitelja ali poljubno oblikovano besedilo"
},
"field_hostname_aria_label": {
"message": "ime gostitelja"
},
"field_hostname_placeholder": {
"message": "ime gostitelja"
},
"field_identity_aria_label": {
"message": "identiteta"
},
"field_port_aria_label": {
"message": "vrata"
},
"field_port_placeholder": {
"message": "vrata"
},
"field_relay_options_aria_label": {
"message": "mo\u017enosti posredovanja"
},
"field_relay_options_placeholder": {
"message": "mo\u017enosti posredovanja"
},
"field_terminal_profile_aria_label": {
"message": "ime terminalskega profila"
},
"field_terminal_profile_placeholder": {
"message": "privzeto"
},
"field_username_aria_label": {
"message": "uporabni\u0161ko ime"
},
"field_username_placeholder": {
"message": "uporabni\u0161ko ime"
},
"found_relay": {
"message": "Stre\u017enik za posredovanje je bil najden: $1",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
}
}
},
"identity_label": {
"message": "Identiteta"
},
"import_link_aria_label": {
"message": "uvoz datoteke"
},
"import_link_label": {
"message": "Uvozi ..."
},
"initializing_relay": {
"message": "Iskanje stre\u017enika za posredovanje s tem: $1",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
}
}
},
"json_parse_error": {
"message": "JSON-a v \u00bb$1\u00ab ni bilo mogo\u010de raz\u010dleniti",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
}
}
},
"known_hosts_empty": {
"message": "Ni znanih gostiteljev, zato ni mogo\u010de ni\u010desar pozabiti."
},
"known_hosts_prompt": {
"message": "Izberite gostitelja, ki ga \u017eelite pozabiti [1\u2013$1]:",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
}
}
},
"known_hosts_title": {
"message": "Znani gostitelji:"
},
"loading_label": {
"message": "Nalaganje ..."
},
"missing_param": {
"message": "Manjka parameter: $1",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
}
}
},
"mount_button_label": {
"message": "Vpenjanje SFTP-ja"
},
"mounted_message": {
"message": "Vpeto."
},
"notify_copy": {
"message": "Kopiran izbor"
},
"ok_button_label": {
"message": "V redu"
},
"open_as_window_tip": {
"message": "[Nasvet strokovnjaka] \u00bbUporabite ukaz \u00bbOdpri kot okno\u00ab, \u010de \u017eelite, da se z bli\u017enjico \u00bbCTRL + W\u00ab ne zapre terminal.\n[Nasvet strokovnjaka] Na $1 poi\u0161\u010dite ve\u010d informacij.",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
}
}
},
"options_button_label": {
"message": "Mo\u017enosti"
},
"plugin_loading": {
"message": "Nalaganje vti\u010dnika NaCl ..."
},
"plugin_loading_complete": {
"message": " kon\u010dano."
},
"pref_backup_filename": {
"message": "Varnostna kopija nastavitev varne lupine.json"
},
"preferences_header": {
"message": "Nastavitve profila"
},
"preferences_reset": {
"message": "Vse nastavitve so ponastavljene."
},
"reconnect_message": {
"message": "\u017delite znova vzpostaviti povezavo (R), izbrati drugo povezavo (C) ali zapreti (X)?"
},
"relay_retry": {
"message": "Vnovi\u010den poskus ..."
},
"restore_prefs": {
"message": "Obnovitev varnostne kopije"
},
"shortcut_list_aria_label": {
"message": "shranjene povezave"
},
"ssh_argstr_label": {
"message": "Argumenti SSH"
},
"terminal_preview_label": {
"message": "Predogled"
},
"terminal_profile_label": {
"message": "Trenutni profil"
},
"unexpected_error": {
"message": "Nepri\u010dakovana napaka. Podrobnosti najdete v konzoli za JavaScript."
},
"unmount_button_label": {
"message": "Izpetje SFTP-ja"
},
"update_available_tooltip": {
"message": "Na voljo je posodobitev. Zaprite vsa okna."
},
"welcome_faq": {
"message": "Odgovori na pogosta vpra\u0161anja: $1 (pritisnite tipko CTRL in kliknite povezave, \u010de jih \u017eelite odpreti)",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
}
}
},
"welcome_version": {
"message": "Pozdravljeni v aplikaciji $1 razli\u010dice $2.",
"placeholders": {
"1": {
"content": "$1"
},
"2": {
"content": "$2"
}
}
},
"zoom_warning": {
"message": "Nastavite pove\u010davo v Chromovem meniju na 100 %"
}
}