blob: 2155ab264009c83c0d85db24f94fcb44458c59cf [file] [log] [blame]
אחת שתיים שלוש
This test passes if it doesn't crash.