blob: 6b0005ac74fcf646241af51384f19a2be796f457 [file] [log] [blame]
Provera pisanja za srpski jezik irilicom i latinicom) za Hunspel
OpenOffice.org 3 dodatak sa podrškom za samoažuriranje možete preuzeti sa:
http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sr
Zasnovano na dict-sr izdanju 2010-08-18, Goran Rakić <grakic@devbase.net>
Za sugestije i ispravke pridružite nam se na javnoj dopisnoj listi
http://groups.google.com/group/proverapisanja
Licenciranje:
Rečnik provera pisanja za srpski jezik je objavljen pod razdvojenom trostrukom
licencom GNU Slabijom optšom javnom licencom (GNU LGPL) 2.1 ili novijom /
Mozila Javnom licencom (MPL) 1.1 ili novijom / GNU Opštom javnom licencom 2 ili
novijom, dajući Vam izbor jednog od tri skupa odredbi ovih licenci za slobodan
softver. Dodatno rečnik možete da koristite i pod uslovima Krijetiv Komons
licence Autorstvo-Deli pod istim uslovima 3.0 nepreneseno (CC BY-SA 3.0
Unported).