blob: 844c634c06d68e004dcd5fe953bad687e09edee3 [file] [log] [blame]
This Slovenian dictionary was created by (in alphabetical order):
Amebis, d.o.o.
Toma"z Erjavec
Ale"s Ko"sir
Primo"z Peterlin
The Slovenian dictionary is covered by the GNU GPL License and
supports Slovenian language (sl_SI)
The affix file was adapted by:
Robert Ludvik, <r@aufbix.org>
Project was supported in part by Ministry of Information Society (MID, Republic of Slovenia)
and Linux User Group of Slovenia (Lugos).
Bug report: <ales.kosir@pingo.org>
==============
INSTALLATION
==============
I. ÈRKOVALNIK (spellcheck) IN DELJENJE BESED (hyphenation)
1. Predpogoji:
Na Linux namestitvi mora biti locale nastavljen na sl_SI oz. vsaj
LC_LANG=sl_SI
2. V OpenOffice.org izberi Tools/Options/OpenOffice.org/Paths
in preveri nastavitev za "User Dictionaries"
3. Dobljeno datoteko (tar.gz ali zip) odpakira¹ na imenik
s prej¹nje toèke
4. Popravi¹ (ali ustvari¹) datoteko dictionary.lst tako, da doda¹ vrstici:
DICT sl SI sl_SI
HYPH sl SI hyph_sl
5. Po¾ene¹ OpenOffice.org in nastavi¹ dve stvari:
5.1. "Tools/Options/Language Settings/Languages":
V "Default languages for documents" izbere¹ "Slovenian"
5.2. "Tools/Options/Language Settings/Writing Aids"
Klikne¹ na zgornji "Edit..." gumb in izbere¹
"Language: Slovenian"
Da¹ kljukico v "OpenOffice MySpell SpellChecker" in
v "ALTLinux LibHnj Hyphenator"
Klik na "Close" in "OK"
6. Ponovno za¾ene¹ OpenOffice.org. (na Windows namestitvi mora¹
zapreti tudi "Quickstarter" v opravilni vrstici.)
Podrobneje opisan postopek namestitve najde¹ na spletni strani:
http://whiteboard.openoffice.org/lingucomponent/download_dictionary.html
Bug report in vpra¹anja:
r@aufbix.org