blob: 482f0cc4edb0e57214ee9a1280fb0edc64022667 [file] [log] [blame]
SET ISO8859-2
TRY aioeznrwcysptkmd³ulj±gbhê¶æó¿fñ¼vqxAIOEZNRWCYSPTKMD£ULJ¡GBHʦÆÓ¯FѬVQX
WORDCHARS -
PFX b Y 1
PFX b 0 nie .
SFX a Y 6
SFX a e ych [^i]e
SFX a e ymi [^i]e
SFX a e ym [^i]e
SFX a e ch ie
SFX a e m ie
SFX a e mi ie
SFX c Y 1
SFX c i u i
SFX F Y 442
SFX F c g³em lec
SFX F c g³e lec
SFX F c g³ lec
SFX F c g³am lec
SFX F c g³a lec
SFX F c g³a lec
SFX F c g³o lec
SFX F c glimy lec
SFX F c glicie lec
SFX F c gli lec
SFX F c g³ymy lec
SFX F c g³ycie lec
SFX F c g³y lec
SFX F c g³bym lec
SFX F c g³by lec
SFX F c g³by lec
SFX F c g³abym lec
SFX F c g³aby lec
SFX F c g³aby lec
SFX F c g³oby lec
SFX F c glibymy lec
SFX F c glibycie lec
SFX F c gliby lec
SFX F c g³ybymy lec
SFX F c g³ybycie lec
SFX F c g³yby lec
SFX F æ ³em [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³am [^dsz]n±æ
SFX F æ ³e [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³a [^dsz]n±æ
SFX F æ ³ [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³a [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³o [^dsz]n±æ
SFX F ±æ êlimy [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³ymy [^dsz]n±æ
SFX F ±æ êlicie [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³ycie [^dsz]n±æ
SFX F ±æ êli [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³y [^dsz]n±æ
SFX F æ ³bym [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³abym [^dsz]n±æ
SFX F æ ³by [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³aby [^dsz]n±æ
SFX F æ ³by [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³aby [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³oby [^dsz]n±æ
SFX F ±æ êlibymy [^dsz]n±æ
SFX F ±æ êlibycie [^dsz]n±æ
SFX F ±æ êliby [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³ybycie [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³ybymy [^dsz]n±æ
SFX F ±æ ê³yby [^dsz]n±æ
SFX F æ ³em [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³am [^e]dn±æ
SFX F æ ³e [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³a [^e]dn±æ
SFX F æ ³ [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³a [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³o [^e]dn±æ
SFX F ±æ êlimy [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³ymy [^e]dn±æ
SFX F ±æ êlicie [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³ycie [^e]dn±æ
SFX F ±æ êli [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³y [^e]dn±æ
SFX F æ ³bym [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³abym [^e]dn±æ
SFX F æ ³by [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³aby [^e]dn±æ
SFX F æ ³by [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³aby [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³oby [^e]dn±æ
SFX F ±æ êlibymy [^e]dn±æ
SFX F ±æ êlibycie [^e]dn±æ
SFX F ±æ êliby [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³ybycie [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³ybymy [^e]dn±æ
SFX F ±æ ê³yby [^e]dn±æ
SFX F edn±æ ad³em edn±æ
SFX F edn±æ ad³e edn±æ
SFX F edn±æ ad³ edn±æ
SFX F edn±æ ad³am edn±æ
SFX F edn±æ ad³a edn±æ
SFX F edn±æ ad³a edn±æ
SFX F edn±æ ad³o edn±æ
SFX F n±æ limy edn±æ
SFX F n±æ licie edn±æ
SFX F n±æ li edn±æ
SFX F edn±æ ad³ymy edn±æ
SFX F edn±æ ad³ycie edn±æ
SFX F edn±æ ad³y edn±æ
SFX F edn±æ ad³bym edn±æ
SFX F edn±æ ad³by edn±æ
SFX F edn±æ ad³by edn±æ
SFX F edn±æ ad³abym edn±æ
SFX F edn±æ ad³aby edn±æ
SFX F edn±æ ad³aby edn±æ
SFX F edn±æ ad³oby edn±æ
SFX F n±æ libymy edn±æ
SFX F n±æ libycie edn±æ
SFX F n±æ liby edn±æ
SFX F edn±æ ad³ybymy edn±æ
SFX F edn±æ ad³ybycie edn±æ
SFX F edn±æ ad³yby edn±æ
SFX F æ ³em [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³am [^e]zn±æ
SFX F æ ³e [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³a [^e]zn±æ
SFX F æ ³ [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³a [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³o [^e]zn±æ
SFX F ±æ êlimy [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³ymy [^e]zn±æ
SFX F ±æ êlicie [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³ycie [^e]zn±æ
SFX F ±æ êli [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³y [^e]zn±æ
SFX F æ ³bym [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³abym [^e]zn±æ
SFX F æ ³by [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³aby [^e]zn±æ
SFX F æ ³by [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³aby [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³oby [^e]zn±æ
SFX F ±æ êlibymy [^e]zn±æ
SFX F ±æ êlibycie [^e]zn±æ
SFX F ±æ êliby [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³ybycie [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³ybymy [^e]zn±æ
SFX F ±æ ê³yby [^e]zn±æ
SFX F n±æ ³em ezn±æ
SFX F n±æ ³am ezn±æ
SFX F n±æ ³e ezn±æ
SFX F n±æ ³a ezn±æ
SFX F n±æ ³ ezn±æ
SFX F n±æ ³a ezn±æ
SFX F n±æ ³o ezn±æ
SFX F n±æ limy ezn±æ
SFX F n±æ ³ymy ezn±æ
SFX F n±æ licie ezn±æ
SFX F n±æ ³ycie ezn±æ
SFX F n±æ li ezn±æ
SFX F n±æ ³y ezn±æ
SFX F n±æ ³bym ezn±æ
SFX F n±æ ³abym ezn±æ
SFX F n±æ ³by ezn±æ
SFX F n±æ ³aby ezn±æ
SFX F n±æ ³by ezn±æ
SFX F n±æ ³aby ezn±æ
SFX F n±æ ³oby ezn±æ
SFX F n±æ libymy ezn±æ
SFX F n±æ libycie ezn±æ
SFX F n±æ liby ezn±æ
SFX F n±æ ³ybycie ezn±æ
SFX F n±æ ³ybymy ezn±æ
SFX F n±æ ³yby ezn±æ
SFX F æ ³em [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³am [^ê]sn±æ
SFX F æ ³e [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³a [^ê]sn±æ
SFX F æ ³ [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³a [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³o [^ê]sn±æ
SFX F ±æ êlimy [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³ymy [^ê]sn±æ
SFX F ±æ êlicie [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³ycie [^ê]sn±æ
SFX F ±æ êli [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³y [^ê]sn±æ
SFX F æ ³bym [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³abym [^ê]sn±æ
SFX F æ ³by [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³aby [^ê]sn±æ
SFX F æ ³by [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³aby [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³oby [^ê]sn±æ
SFX F ±æ êliby [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³yby [^ê]sn±æ
SFX F ±æ êlibycie [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³ybycie [^ê]sn±æ
SFX F ±æ êlibymy [^ê]sn±æ
SFX F ±æ ê³ybymy [^ê]sn±æ
SFX F n±æ ³em êsn±æ
SFX F n±æ ³am êsn±æ
SFX F n±æ ³e êsn±æ
SFX F n±æ ³a êsn±æ
SFX F n±æ ³ êsn±æ
SFX F n±æ ³a êsn±æ
SFX F n±æ ³o êsn±æ
SFX F sn±æ limy êsn±æ
SFX F n±æ ³ymy êsn±æ
SFX F sn±æ licie êsn±æ
SFX F n±æ ³ycie êsn±æ
SFX F sn±æ li êsn±æ
SFX F n±æ ³y êsn±æ
SFX F n±æ ³bym êsn±æ
SFX F n±æ ³abym êsn±æ
SFX F n±æ ³by êsn±æ
SFX F n±æ ³aby êsn±æ
SFX F n±æ ³by êsn±æ
SFX F n±æ ³aby êsn±æ
SFX F n±æ ³oby êsn±æ
SFX F sn±æ liby êsn±æ
SFX F n±æ ³yby êsn±æ
SFX F sn±æ libycie êsn±æ
SFX F n±æ ³ybycie êsn±æ
SFX F sn±æ libymy êsn±æ
SFX F n±æ ³ybymy êsn±æ
SFX F rzeæ ar³em [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³am [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³e [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³a [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³ [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³a [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³o [^e].rzeæ
SFX F rzeæ arlimy [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³ymy [^e].rzeæ
SFX F rzeæ arlicie [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³ycie [^e].rzeæ
SFX F rzeæ arli [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³y [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³bym [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³abym [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³by [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³aby [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³by [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³aby [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³oby [^e].rzeæ
SFX F rzeæ arliby [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³yby [^e].rzeæ
SFX F rzeæ arlibycie [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³ybycie [^e].rzeæ
SFX F rzeæ arlibymy [^e].rzeæ
SFX F rzeæ ar³ybymy [^e].rzeæ
SFX F emrzeæ mar³em emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³am emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³e emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³a emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³ emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³a emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³o emrzeæ
SFX F emrzeæ marlimy emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³ymy emrzeæ
SFX F emrzeæ marlicie emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³ycie emrzeæ
SFX F emrzeæ marli emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³y emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³bym emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³abym emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³by emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³aby emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³by emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³aby emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³oby emrzeæ
SFX F emrzeæ marliby emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³yby emrzeæ
SFX F emrzeæ marlibycie emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³ybycie emrzeæ
SFX F emrzeæ marlibymy emrzeæ
SFX F emrzeæ mar³ybymy emrzeæ
SFX F eprzeæ par³em eprzeæ
SFX F eprzeæ par³am eprzeæ
SFX F eprzeæ par³e eprzeæ
SFX F eprzeæ par³a eprzeæ
SFX F eprzeæ par³ eprzeæ
SFX F eprzeæ par³a eprzeæ
SFX F eprzeæ par³o eprzeæ
SFX F eprzeæ parlimy eprzeæ
SFX F eprzeæ par³ymy eprzeæ
SFX F eprzeæ parlicie eprzeæ
SFX F eprzeæ par³ycie eprzeæ
SFX F eprzeæ parli eprzeæ
SFX F eprzeæ par³y eprzeæ
SFX F eprzeæ par³bym eprzeæ
SFX F eprzeæ par³abym eprzeæ
SFX F eprzeæ par³by eprzeæ
SFX F eprzeæ par³aby eprzeæ
SFX F eprzeæ par³by eprzeæ
SFX F eprzeæ par³aby eprzeæ
SFX F eprzeæ par³oby eprzeæ
SFX F eprzeæ parliby eprzeæ
SFX F eprzeæ par³yby eprzeæ
SFX F eprzeæ parlibycie eprzeæ
SFX F eprzeæ par³ybycie eprzeæ
SFX F eprzeæ parlibymy eprzeæ
SFX F eprzeæ par³ybymy eprzeæ
SFX F etrzeæ tar³em etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³am etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³e etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³a etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³ etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³a etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³o etrzeæ
SFX F etrzeæ tarlimy etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³ymy etrzeæ
SFX F etrzeæ tarlicie etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³ycie etrzeæ
SFX F etrzeæ tarli etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³y etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³bym etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³abym etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³by etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³aby etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³by etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³aby etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³oby etrzeæ
SFX F etrzeæ tarliby etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³yby etrzeæ
SFX F etrzeæ tarlibycie etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³ybycie etrzeæ
SFX F etrzeæ tarlibymy etrzeæ
SFX F etrzeæ tar³ybymy etrzeæ
SFX F ewrzeæ war³em ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³am ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³e ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³a ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³ ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³a ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³o ewrzeæ
SFX F ewrzeæ warlimy ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³ymy ewrzeæ
SFX F ewrzeæ warlicie ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³ycie ewrzeæ
SFX F ewrzeæ warli ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³y ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³bym ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³abym ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³by ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³aby ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³by ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³aby ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³oby ewrzeæ
SFX F ewrzeæ warliby ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³yby ewrzeæ
SFX F ewrzeæ warlibycie ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³ybycie ewrzeæ
SFX F ewrzeæ warlibymy ewrzeæ
SFX F ewrzeæ war³ybymy ewrzeæ
SFX F edrzeæ dar³em edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³am edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³e edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³a edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³ edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³a edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³o edrzeæ
SFX F edrzeæ darlimy edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³ymy edrzeæ
SFX F edrzeæ darlicie edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³ycie edrzeæ
SFX F edrzeæ darli edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³y edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³bym edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³abym edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³by edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³aby edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³by edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³aby edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³oby edrzeæ
SFX F edrzeæ darliby edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³yby edrzeæ
SFX F edrzeæ darlibycie edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³ybycie edrzeæ
SFX F edrzeæ darlibymy edrzeæ
SFX F edrzeæ dar³ybymy edrzeæ
SFX F ¶æ s³em a¶æ
SFX F ¶æ s³e a¶æ
SFX F ¶æ s³ a¶æ
SFX F ¶æ s³am a¶æ
SFX F ¶æ s³a a¶æ
SFX F ¶æ s³a a¶æ
SFX F ¶æ s³o a¶æ
SFX F ¶æ limy a¶æ
SFX F ¶æ licie a¶æ
SFX F ¶æ li a¶æ
SFX F ¶æ s³ymy a¶æ
SFX F ¶æ s³ycie a¶æ
SFX F ¶æ s³y a¶æ
SFX F ¶æ s³bym a¶æ
SFX F ¶æ s³by a¶æ
SFX F ¶æ s³by a¶æ
SFX F ¶æ s³abym a¶æ
SFX F ¶æ s³aby a¶æ
SFX F ¶æ s³aby a¶æ
SFX F ¶æ s³oby a¶æ
SFX F ¶æ libymy a¶æ
SFX F ¶æ libycie a¶æ
SFX F ¶æ liby a¶æ
SFX F ¶æ s³ybymy a¶æ
SFX F ¶æ s³ybycie a¶æ
SFX F ¶æ s³yby a¶æ
SFX F ±¶æ ±s³em ±¶æ
SFX F ±¶æ ±s³e ±¶æ
SFX F ±¶æ ±s³ ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³am ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³a ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³a ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³o ±¶æ
SFX F ±¶æ ê¶limy ±¶æ
SFX F ±¶æ ê¶licie ±¶æ
SFX F ±¶æ ê¶li ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³ymy ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³ycie ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³y ±¶æ
SFX F ±¶æ ±s³bym ±¶æ
SFX F ±¶æ ±s³by ±¶æ
SFX F ±¶æ ±s³by ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³abym ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³aby ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³aby ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³oby ±¶æ
SFX F ±¶æ ê¶libymy ±¶æ
SFX F ±¶æ ê¶libycie ±¶æ
SFX F ±¶æ ê¶liby ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³ybymy ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³ybycie ±¶æ
SFX F ±¶æ ês³yby ±¶æ
SFX F e¶æ ot³em [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³am [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³e [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³a [il]e¶æ
SFX F e¶æ ót³ [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³a [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³o [il]e¶æ
SFX F e¶æ etlimy [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³ymy [il]e¶æ
SFX F e¶æ etlicie [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³ycie [il]e¶æ
SFX F e¶æ etli [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³y [il]e¶æ
SFX F e¶æ ót³bym [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³abym [il]e¶æ
SFX F e¶æ ót³by [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³aby [il]e¶æ
SFX F e¶æ ót³by [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³aby [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³oby [il]e¶æ
SFX F e¶æ etliby [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³yby [il]e¶æ
SFX F e¶æ etlibycie [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³ybycie [il]e¶æ
SFX F e¶æ etlibymy [il]e¶æ
SFX F e¶æ ot³ybymy [il]e¶æ
SFX g Y 100
SFX g aæ ±cy zaæ
SFX g aæ ±cych zaæ
SFX g aæ ±cym zaæ
SFX g aæ ±cymi zaæ
SFX g aæ ±ce zaæ
SFX g aæ ±cego zaæ
SFX g aæ ±cemu zaæ
SFX g aæ ±cej zaæ
SFX g aæ ±ca zaæ
SFX g aæ ±c± zaæ
SFX g æ j±cy [cz]ieæ
SFX g æ j±cych [cz]ieæ
SFX g æ j±cym [cz]ieæ
SFX g æ j±cymi [cz]ieæ
SFX g æ j±ce [cz]ieæ
SFX g æ j±cego [cz]ieæ
SFX g æ j±cemu [cz]ieæ
SFX g æ j±cej [cz]ieæ
SFX g æ j±ca [cz]ieæ
SFX g æ j±c± [cz]ieæ
SFX g æ j±cy zeæ
SFX g æ j±cych zeæ
SFX g æ j±cym zeæ
SFX g æ j±cymi zeæ
SFX g æ j±ce zeæ
SFX g æ j±cego zeæ
SFX g æ j±cemu zeæ
SFX g æ j±cej zeæ
SFX g æ j±ca zeæ
SFX g æ j±c± zeæ
SFX g aæ uj±cy iwaæ
SFX g aæ uj±cych iwaæ
SFX g aæ uj±cym iwaæ
SFX g aæ uj±cymi iwaæ
SFX g aæ uj±ce iwaæ
SFX g aæ uj±cego iwaæ
SFX g aæ uj±cemu iwaæ
SFX g aæ uj±cej iwaæ
SFX g aæ uj±ca iwaæ
SFX g aæ uj±c± iwaæ
SFX g æ j±cy mieæ
SFX g æ j±cych mieæ
SFX g æ j±cym mieæ
SFX g æ j±cymi mieæ
SFX g æ j±ce mieæ
SFX g æ j±cego mieæ
SFX g æ j±cemu mieæ
SFX g æ j±cej mieæ
SFX g æ j±ca mieæ
SFX g æ j±c± mieæ
SFX g ieæ ±cy nieæ
SFX g ieæ ±cych nieæ
SFX g ieæ ±cym nieæ
SFX g ieæ ±cymi nieæ
SFX g ieæ ±ce nieæ
SFX g ieæ ±cego nieæ
SFX g ieæ ±cemu nieæ
SFX g ieæ ±cej nieæ
SFX g ieæ ±ca nieæ
SFX g ieæ ±c± nieæ
SFX g eæ ±cy leæ
SFX g eæ ±cych leæ
SFX g eæ ±cym leæ
SFX g eæ ±cymi leæ
SFX g eæ ±ce leæ
SFX g eæ ±cego leæ
SFX g eæ ±cemu leæ
SFX g eæ ±cej leæ
SFX g eæ ±ca leæ
SFX g eæ ±c± leæ
SFX g aæ ±cy laæ
SFX g aæ ±cych laæ
SFX g aæ ±cym laæ
SFX g aæ ±cymi laæ
SFX g aæ ±ce laæ
SFX g aæ ±cego laæ
SFX g aæ ±cemu laæ
SFX g aæ ±cej laæ
SFX g aæ ±ca laæ
SFX g aæ ±c± laæ
SFX g kaæ zcz±cy kaæ
SFX g kaæ zcz±cych kaæ
SFX g kaæ zcz±cym kaæ
SFX g kaæ zcz±cymi kaæ
SFX g kaæ zcz±ce kaæ
SFX g kaæ zcz±cego kaæ
SFX g kaæ zcz±cemu kaæ
SFX g kaæ zcz±cej kaæ
SFX g kaæ zcz±ca kaæ
SFX g kaæ zcz±c± kaæ
SFX g aæ ±cy [^i]waæ
SFX g aæ ±cych [^i]waæ
SFX g aæ ±cym [^i]waæ
SFX g aæ ±cymi [^i]waæ
SFX g aæ ±ce [^i]waæ
SFX g aæ ±cego [^i]waæ
SFX g aæ ±cemu [^i]waæ
SFX g aæ ±cej [^i]waæ
SFX g aæ ±ca [^i]waæ
SFX g aæ ±c± [^i]waæ
SFX H Y 1190
SFX H c g³em [^lc
SFX H c g³e [^lc
SFX H c g³ [^lc
SFX H ±c êg³am [^lc
SFX H ±c êg³a [^lc
SFX H ±c êg³a [^lc
SFX H ±c êg³o [^lc
SFX H ±c êglimy [^lc
SFX H ±c êg³ymy [^lc
SFX H ±c êglicie [^lc
SFX H ±c êg³ycie [^lc
SFX H ±c êgli [^lc
SFX H ±c êg³y [^lc
SFX H c g³bym [^lc
SFX H ±c êg³abym [^lc
SFX H c g³by [^lc
SFX H ±c êg³aby [^lc
SFX H c g³by [^lc
SFX H ±c êg³aby [^lc
SFX H ±c êg³oby [^lc
SFX H ±c êgliby [^lc
SFX H ±c êg³yby [^lc
SFX H ±c êglibycie [^lc
SFX H ±c êg³ybycie [^lc
SFX H ±c êglibymy [^lc
SFX H ±c êg³ybymy [^lc
SFX H c k³em l±c
SFX H c k³e l±c
SFX H c k³ l±c
SFX H ±c êk³am l±c
SFX H ±c êk³a l±c
SFX H ±c êk³a l±c
SFX H ±c êk³o l±c
SFX H ±c êklimy l±c
SFX H ±c êk³ymy l±c
SFX H ±c êklicie l±c
SFX H ±c êk³ycie l±c
SFX H ±c êkli l±c
SFX H ±c êk³y l±c
SFX H c k³bym l±c
SFX H c k³by l±c
SFX H c k³by l±c
SFX H ±c êk³abym l±c
SFX H ±c êk³aby l±c
SFX H ±c êk³aby l±c
SFX H ±c êk³oby l±c
SFX H ±c êkliby l±c
SFX H ±c êk³yby l±c
SFX H ±c êklibycie l±c
SFX H ±c êk³ybycie l±c
SFX H ±c êklibymy l±c
SFX H ±c êk³ybymy l±c
SFX H c k³em [cps]iec
SFX H c k³am [cps]iec
SFX H c k³e [cps]iec
SFX H c k³a [cps]iec
SFX H c k³ [cps]iec
SFX H c k³a [cps]iec
SFX H c k³o [cps]iec
SFX H c klimy [cps]iec
SFX H c k³ymy [cps]iec
SFX H c klicie [cps]iec
SFX H c k³ycie [cps]iec
SFX H c kli [cps]iec
SFX H c k³y [cps]iec
SFX H c k³bym [cps]iec
SFX H c k³abym [cps]iec
SFX H c k³by [cps]iec
SFX H c k³aby [cps]iec
SFX H c k³by [cps]iec
SFX H c k³aby [cps]iec
SFX H c k³oby [cps]iec
SFX H c kliby [cps]iec
SFX H c k³yby [cps]iec
SFX H c klibycie [cps]iec
SFX H c k³ybycie [cps]iec
SFX H c klibymy [cps]iec
SFX H c k³ybymy [cps]iec
SFX H c g³em strz[ey]c
SFX H c g³am strz[ey]c
SFX H c g³e strz[ey]c
SFX H c g³a strz[ey]c
SFX H c g³ strz[ey]c
SFX H c g³a strz[ey]c
SFX H c g³o strz[ey]c
SFX H c glimy strz[ey]c
SFX H c g³ymy strz[ey]c
SFX H c glicie strz[ey]c
SFX H c g³ycie strz[ey]c
SFX H c gli strz[ey]c
SFX H c g³y strz[ey]c
SFX H c g³bym strz[ey]c
SFX H c g³abym strz[ey]c
SFX H c g³by strz[ey]c
SFX H c g³aby strz[ey]c
SFX H c g³by strz[ey]c
SFX H c g³aby strz[ey]c
SFX H c g³oby strz[ey]c
SFX H c gliby strz[ey]c
SFX H c g³yby strz[ey]c
SFX H c glibycie strz[ey]c
SFX H c g³ybycie strz[ey]c
SFX H c glibymy strz[ey]c
SFX H c g³ybymy strz[ey]c
SFX H óc og³em móc
SFX H óc og³am móc
SFX H óc og³e móc
SFX H óc og³a móc
SFX H c g³ móc
SFX H óc og³a móc
SFX H óc og³o móc
SFX H óc oglimy móc
SFX H óc og³ymy móc
SFX H óc oglicie móc
SFX H óc og³ycie móc
SFX H óc ogli móc
SFX H óc og³y móc
SFX H c g³bym móc
SFX H óc og³abym móc
SFX H c g³by móc
SFX H óc og³aby móc
SFX H c g³by móc
SFX H óc og³aby móc
SFX H óc og³oby móc
SFX H óc ogliby móc
SFX H óc og³yby móc
SFX H óc oglibycie móc
SFX H óc og³ybycie móc
SFX H óc oglibymy móc
SFX H óc og³ybymy móc
SFX H c k³em uc
SFX H c k³am uc
SFX H c k³e uc
SFX H c k³a uc
SFX H c k³ uc
SFX H c k³a uc
SFX H c k³o uc
SFX H c klimy uc
SFX H c k³ymy uc
SFX H c klicie uc
SFX H c k³ycie uc
SFX H c kli uc
SFX H c k³y uc
SFX H c k³bym uc
SFX H c k³abym uc
SFX H c k³by uc
SFX H c k³aby uc
SFX H c k³by uc
SFX H c k³aby uc
SFX H c k³oby uc
SFX H c kliby uc
SFX H c k³yby uc
SFX H c klibycie uc
SFX H c k³ybycie uc
SFX H c klibymy uc
SFX H c k³ybymy uc
SFX H c k³em lec
SFX H c k³am lec
SFX H c k³e lec
SFX H c k³a lec
SFX H c k³ lec
SFX H c k³a lec
SFX H c k³o lec
SFX H c klimy lec
SFX H c k³ymy lec
SFX H c klicie lec
SFX H c k³ycie lec
SFX H c kli lec
SFX H c k³y lec
SFX H c k³bym lec
SFX H c k³abym lec
SFX H c k³by lec
SFX H c k³aby lec
SFX H c k³by lec
SFX H c k³aby lec
SFX H c k³oby lec
SFX H c kliby lec
SFX H c k³yby lec
SFX H c klibycie lec
SFX H c k³ybycie lec
SFX H c klibymy lec
SFX H c k³ybymy lec
SFX H ec ok³em lec
SFX H ec ok³e lec
SFX H ec ók³ lec
SFX H ec ok³am lec
SFX H ec ok³a lec
SFX H ec ok³a lec
SFX H ec ok³o lec
SFX H ec ok³ymy lec
SFX H ec ok³ycie lec
SFX H ec ok³y lec
SFX H ec ók³bym lec
SFX H ec ók³by lec
SFX H ec ók³by lec
SFX H ec ok³abym lec
SFX H ec ok³aby lec
SFX H ec ok³aby lec
SFX H ec ok³oby lec
SFX H ec ok³ybymy lec
SFX H ec ok³ybycie lec
SFX H ec ok³yby lec
SFX H æ ³em [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³am [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³e [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³a [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³ [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³a [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³o [^±e¶¼]æ
SFX H æ limy [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³ymy [^±e¶¼]æ
SFX H æ licie [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³ycie [^±e¶¼]æ
SFX H æ li [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³y [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³bym [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³abym [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³by [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³aby [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³aby [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³by [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³oby [^±e¶¼]æ
SFX H æ liby [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³yby [^±e¶¼]æ
SFX H æ libycie [^±e¶¼]æ
SFX H æ libymy [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³ybycie [^±e¶¼]æ
SFX H æ ³ybymy [^±e¶¼]æ
SFX H n±æ ³em [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³am [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³e [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³a [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³ [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³a [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³o [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ limy [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³ymy [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ licie [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³ycie [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ li [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³y [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³bym [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³abym [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³by [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³aby [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³by [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³aby [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³oby [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ liby [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³yby [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ libycie [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³ybycie [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ libymy [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³ybymy [^aêo][^hsz]n±æ
SFX H n±æ ³em [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³am [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³e [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³a [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³ [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³a [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³o [^s]chn±æ
SFX H n±æ limy [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³ymy [^s]chn±æ
SFX H n±æ licie [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³ycie [^s]chn±æ
SFX H n±æ li [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³y [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³bym [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³abym [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³by [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³aby [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³by [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³aby [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³oby [^s]chn±æ
SFX H n±æ liby [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³yby [^s]chn±æ
SFX H n±æ libycie [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³ybycie [^s]chn±æ
SFX H n±æ libymy [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³ybymy [^s]chn±æ
SFX H n±æ ³em schn±æ
SFX H n±æ ³am schn±æ
SFX H n±æ ³e schn±æ
SFX H n±æ ³a schn±æ
SFX H chn±æ ech³ schn±æ
SFX H n±æ ³a schn±æ
SFX H n±æ ³o schn±æ
SFX H n±æ limy schn±æ
SFX H n±æ ³ymy schn±æ
SFX H n±æ licie schn±æ
SFX H n±æ ³ycie schn±æ
SFX H n±æ li schn±æ
SFX H n±æ ³y schn±æ
SFX H chn±æ ech³bym schn±æ
SFX H chn±æ ech³by schn±æ
SFX H chn±æ ech³by schn±æ
SFX H n±æ ³abym schn±æ
SFX H n±æ ³aby schn±æ
SFX H n±æ ³aby schn±æ
SFX H n±æ ³oby schn±æ
SFX H n±æ liby schn±æ
SFX H n±æ ³yby schn±æ
SFX H n±æ libycie schn±æ
SFX H n±æ ³ybycie schn±æ
SFX H n±æ libymy schn±æ
SFX H n±æ ³ybymy schn±æ
SFX H n±æ ³em odn±æ
SFX H n±æ ³am odn±æ
SFX H n±æ ³e odn±æ
SFX H n±æ ³a odn±æ
SFX H odn±æ ód³ odn±æ
SFX H n±æ ³a odn±æ
SFX H n±æ ³o odn±æ
SFX H n±æ limy odn±æ
SFX H n±æ ³ymy odn±æ
SFX H n±æ licie odn±æ
SFX H n±æ ³ycie odn±æ
SFX H n±æ li odn±æ
SFX H n±æ ³y odn±æ
SFX H odn±æ ód³bym odn±æ
SFX H n±æ ³abym odn±æ
SFX H odn±æ ód³by odn±æ
SFX H n±æ ³aby odn±æ
SFX H odn±æ ód³by odn±æ
SFX H n±æ ³aby odn±æ
SFX H n±æ ³oby odn±æ
SFX H n±æ liby odn±æ
SFX H n±æ ³yby odn±æ
SFX H n±æ libycie odn±æ
SFX H n±æ ³ybycie odn±æ
SFX H n±æ libymy odn±æ
SFX H n±æ ³ybymy odn±æ
SFX H n±æ ³em okn±æ
SFX H n±æ ³am okn±æ
SFX H n±æ ³e okn±æ
SFX H n±æ ³a okn±æ
SFX H okn±æ ók³ okn±æ
SFX H n±æ ³a okn±æ
SFX H n±æ ³o okn±æ
SFX H n±æ limy okn±æ
SFX H n±æ ³ymy okn±æ
SFX H n±æ licie okn±æ
SFX H n±æ ³ycie okn±æ
SFX H n±æ li okn±æ
SFX H n±æ ³y okn±æ
SFX H okn±æ ók³bym okn±æ
SFX H n±æ ³abym okn±æ
SFX H okn±æ ók³by okn±æ
SFX H n±æ ³aby okn±æ
SFX H okn±æ ók³by okn±æ
SFX H n±æ ³aby okn±æ
SFX H n±æ ³oby okn±æ
SFX H n±æ liby okn±æ
SFX H n±æ ³yby okn±æ
SFX H n±æ libycie okn±æ
SFX H n±æ ³ybycie okn±æ
SFX H n±æ libymy okn±æ
SFX H n±æ ³ybymy okn±æ
SFX H n±æ ³em osn±æ
SFX H n±æ ³am osn±æ
SFX H n±æ ³e osn±æ
SFX H n±æ ³a osn±æ
SFX H osn±æ ós³ osn±æ
SFX H n±æ ³a osn±æ
SFX H n±æ ³o osn±æ
SFX H sn±æ limy osn±æ
SFX H n±æ ³ymy osn±æ
SFX H sn±æ licie osn±æ
SFX H n±æ ³ycie osn±æ
SFX H sn±æ li osn±æ
SFX H n±æ ³y osn±æ
SFX H osn±æ ós³bym osn±æ
SFX H n±æ ³abym osn±æ
SFX H osn±æ ós³by osn±æ
SFX H n±æ ³aby osn±æ
SFX H osn±æ ós³by osn±æ
SFX H n±æ ³aby osn±æ
SFX H n±æ ³oby osn±æ
SFX H sn±æ liby osn±æ
SFX H n±æ ³yby osn±æ
SFX H sn±æ libycie osn±æ
SFX H n±æ ³ybycie osn±æ
SFX H sn±æ libymy osn±æ
SFX H n±æ ³ybymy osn±æ
SFX H n±æ ³em [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³am [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³e [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³a [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³ [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³a [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³o [aiy]sn±æ
SFX H sn±æ limy [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³ymy [aiy]sn±æ
SFX H sn±æ licie [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³ycie [aiy]sn±æ
SFX H sn±æ li [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³y [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³bym [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³abym [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³by [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³aby [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³by [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³aby [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³oby [aiy]sn±æ
SFX H sn±æ liby [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³yby [aiy]sn±æ
SFX H sn±æ libycie [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³ybycie [aiy]sn±æ
SFX H sn±æ libymy [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³ybymy [aiy]sn±æ
SFX H n±æ ³em a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³e a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³ a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³am a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³a a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³a a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³o a[bd]n±æ
SFX H n±æ limy a[bd]n±æ
SFX H n±æ licie a[bd]n±æ
SFX H n±æ li a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³ymy a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³ycie a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³y a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³bym a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³by a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³by a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³abym a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³aby a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³aby a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³oby a[bd]n±æ
SFX H n±æ liby a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³yby a[bd]n±æ
SFX H n±æ libycie a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³ybycie a[bd]n±æ
SFX H n±æ libymy a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³ybymy a[bd]n±æ
SFX H n±æ ³em a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³am a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³e a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³a a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³ a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³a a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³o a[kp]n±æ
SFX H n±æ limy a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³ymy a[kp]n±æ
SFX H n±æ licie a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³ycie a[kp]n±æ
SFX H n±æ li a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³y a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³bym a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³abym a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³by a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³aby a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³by a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³aby a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³oby a[kp]n±æ
SFX H n±æ liby a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³yby a[kp]n±æ
SFX H n±æ libycie a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³ybycie a[kp]n±æ
SFX H n±æ libymy a[kp]n±æ
SFX H n±æ ³ybymy a[kp]n±æ
SFX H êbn±æ ±b³em êbn±æ
SFX H êbn±æ ±b³e êbn±æ
SFX H êbn±æ ±b³ êbn±æ
SFX H n±æ ³am êbn±æ
SFX H n±æ ³a êbn±æ
SFX H n±æ ³a êbn±æ
SFX H n±æ ³o êbn±æ
SFX H n±æ limy êbn±æ
SFX H n±æ ³ymy êbn±æ
SFX H n±æ licie êbn±æ
SFX H n±æ ³ycie êbn±æ
SFX H n±æ li êbn±æ
SFX H n±æ ³y êbn±æ
SFX H êbn±æ ±b³bym êbn±æ
SFX H êbn±æ ±b³by êbn±æ
SFX H êbn±æ ±b³by êbn±æ
SFX H n±æ ³abym êbn±æ
SFX H n±æ ³aby êbn±æ
SFX H n±æ ³aby êbn±æ
SFX H n±æ ³oby êbn±æ
SFX H n±æ liby êbn±æ
SFX H n±æ ³yby êbn±æ
SFX H n±æ libycie êbn±æ
SFX H n±æ ³ybycie êbn±æ
SFX H n±æ libymy êbn±æ
SFX H n±æ ³ybymy êbn±æ
SFX H êdn±æ êd³em êdn±æ
SFX H êdn±æ êd³e êdn±æ
SFX H êdn±æ ±d³ êdn±æ
SFX H n±æ ³am êdn±æ
SFX H n±æ ³a êdn±æ
SFX H n±æ ³a êdn±æ
SFX H n±æ ³o êdn±æ
SFX H n±æ limy êdn±æ
SFX H n±æ ³ymy êdn±æ
SFX H n±æ licie êdn±æ
SFX H n±æ ³ycie êdn±æ
SFX H n±æ li êdn±æ
SFX H n±æ ³y êdn±æ
SFX H êdn±æ ±d³bym êdn±æ
SFX H êdn±æ ±d³by êdn±æ
SFX H êdn±æ ±d³by êdn±æ
SFX H n±æ ³abym êdn±æ
SFX H n±æ ³aby êdn±æ
SFX H n±æ ³aby êdn±æ
SFX H n±æ ³oby êdn±æ
SFX H n±æ liby êdn±æ
SFX H n±æ ³yby êdn±æ
SFX H n±æ libycie êdn±æ
SFX H n±æ ³ybycie êdn±æ
SFX H n±æ libymy êdn±æ
SFX H n±æ ³ybymy êdn±æ
SFX H êgn±æ ±g³em êgn±æ
SFX H n±æ ³am êgn±æ
SFX H êgn±æ ±g³e êgn±æ
SFX H n±æ ³a êgn±æ
SFX H êgn±æ ±g³ êgn±æ
SFX H n±æ ³a êgn±æ
SFX H n±æ ³o êgn±æ
SFX H n±æ limy êgn±æ
SFX H n±æ ³ymy êgn±æ
SFX H n±æ licie êgn±æ
SFX H n±æ ³ycie êgn±æ
SFX H n±æ li êgn±æ
SFX H n±æ ³y êgn±æ
SFX H êgn±æ ±g³bym êgn±æ
SFX H n±æ ³abym êgn±æ
SFX H êgn±æ ±g³by êgn±æ
SFX H n±æ ³aby êgn±æ
SFX H êgn±æ ±g³by êgn±æ
SFX H n±æ ³aby êgn±æ
SFX H n±æ ³oby êgn±æ
SFX H n±æ liby êgn±æ
SFX H n±æ ³yby êgn±æ
SFX H n±æ libycie êgn±æ
SFX H n±æ ³ybycie êgn±æ
SFX H n±æ libymy êgn±æ
SFX H n±æ ³ybymy êgn±æ
SFX H êkn±æ ±k³em êkn±æ
SFX H n±æ ³am êkn±æ
SFX H êkn±æ ±k³e êkn±æ
SFX H n±æ ³a êkn±æ
SFX H êkn±æ ±k³ êkn±æ
SFX H n±æ ³a êkn±æ
SFX H n±æ ³o êkn±æ
SFX H n±æ limy êkn±æ
SFX H n±æ ³ymy êkn±æ
SFX H n±æ licie êkn±æ
SFX H n±æ ³ycie êkn±æ
SFX H n±æ li êkn±æ
SFX H n±æ ³y êkn±æ
SFX H êkn±æ ±k³bym êkn±æ
SFX H n±æ ³abym êkn±æ
SFX H êkn±æ ±k³by êkn±æ
SFX H n±æ ³aby êkn±æ
SFX H êkn±æ ±k³by êkn±æ
SFX H n±æ ³aby êkn±æ
SFX H n±æ ³oby êkn±æ
SFX H n±æ liby êkn±æ
SFX H n±æ ³yby êkn±æ
SFX H n±æ libycie êkn±æ
SFX H n±æ ³ybycie êkn±æ
SFX H n±æ libymy êkn±æ
SFX H n±æ ³ybymy êkn±æ
SFX H êsn±æ ±s³em êsn±æ
SFX H n±æ ³am êsn±æ
SFX H êsn±æ ±s³e êsn±æ
SFX H n±æ ³a êsn±æ
SFX H êsn±æ ±s³ êsn±æ
SFX H n±æ ³a êsn±æ
SFX H n±æ ³o êsn±æ
SFX H sn±æ limy êsn±æ
SFX H n±æ ³ymy êsn±æ
SFX H sn±æ licie êsn±æ
SFX H n±æ ³ycie êsn±æ
SFX H sn±æ li êsn±æ
SFX H n±æ ³y êsn±æ
SFX H êsn±æ ±s³bym êsn±æ
SFX H n±æ ³abym êsn±æ
SFX H êsn±æ ±s³by êsn±æ
SFX H n±æ ³aby êsn±æ
SFX H êsn±æ ±s³by êsn±æ
SFX H n±æ ³aby êsn±æ
SFX H n±æ ³oby êsn±æ
SFX H sn±æ liby êsn±æ
SFX H n±æ ³yby êsn±æ
SFX H sn±æ libycie êsn±æ
SFX H n±æ ³ybycie êsn±æ
SFX H sn±æ libymy êsn±æ
SFX H n±æ ³ybymy êsn±æ
SFX H n±æ ³em êzn±æ
SFX H n±æ ³am êzn±æ
SFX H êzn±æ ±z³e êzn±æ
SFX H n±æ ³a êzn±æ
SFX H êzn±æ ±z³ êzn±æ
SFX H n±æ ³a êzn±æ
SFX H n±æ ³o êzn±æ
SFX H zn±æ ¼limy êzn±æ
SFX H n±æ ³ymy êzn±æ
SFX H zn±æ ¼licie êzn±æ
SFX H n±æ ³ycie êzn±æ
SFX H zn±æ ¼li êzn±æ
SFX H n±æ ³y êzn±æ
SFX H êzn±æ ±z³bym êzn±æ
SFX H n±æ ³abym êzn±æ
SFX H êzn±æ ±z³by êzn±æ
SFX H n±æ ³aby êzn±æ
SFX H êzn±æ ±z³by êzn±æ
SFX H n±æ ³aby êzn±æ
SFX H n±æ ³oby êzn±æ
SFX H zn±æ ¼liby êzn±æ
SFX H n±æ ³yby êzn±æ
SFX H zn±æ ¼libycie êzn±æ
SFX H n±æ ³ybycie êzn±æ
SFX H zn±æ ¼libymy êzn±æ
SFX H n±æ ³ybymy êzn±æ
SFX H æ ³em [^n]±æ
SFX H n±æ ³em [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³am [^n]±æ
SFX H n±æ ³am [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H æ ³e [^n]±æ
SFX H n±æ ³e [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³a [^n]±æ
SFX H n±æ ³a [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H æ ³ [^n]±æ
SFX H n±æ ³ [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³a [^n]±æ
SFX H n±æ ³a [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³o [^n]±æ
SFX H n±æ ³o [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ êlimy [^n]±æ
SFX H n±æ limy [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³ymy [^n]±æ
SFX H n±æ ³ymy [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ êlicie [^n]±æ
SFX H n±æ licie [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³ycie [^n]±æ
SFX H n±æ ³ycie [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ êli [^n]±æ
SFX H n±æ li [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³y [^n]±æ
SFX H n±æ ³y [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H æ ³bym [^n]±æ
SFX H n±æ ³bym [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³abym [^n]±æ
SFX H n±æ ³abym [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H æ ³by [^n]±æ
SFX H n±æ ³by [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³aby [^n]±æ
SFX H n±æ ³aby [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H æ ³by [^n]±æ
SFX H n±æ ³by [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³aby [^n]±æ
SFX H n±æ ³aby [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³oby [^n]±æ
SFX H n±æ ³oby [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ êliby [^n]±æ
SFX H n±æ liby [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³yby [^n]±æ
SFX H n±æ ³yby [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ êlibycie [^n]±æ
SFX H n±æ libycie [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³ybycie [^n]±æ
SFX H n±æ ³ybycie [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ êlibymy [^n]±æ
SFX H n±æ libymy [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ±æ ê³ybymy [^n]±æ
SFX H n±æ ³ybymy [^a±eêioóu]zn±æ
SFX H ¶æ d³em a¶æ
SFX H ¶æ d³am a¶æ
SFX H ¶æ d³e a¶æ
SFX H ¶æ d³a a¶æ
SFX H ¶æ d³ a¶æ
SFX H ¶æ d³a a¶æ
SFX H ¶æ d³o a¶æ
SFX H ¶æ dlimy a¶æ
SFX H ¶æ d³ymy a¶æ
SFX H ¶æ dlicie a¶æ
SFX H ¶æ d³ycie a¶æ
SFX H ¶æ dli a¶æ
SFX H ¶æ d³y a¶æ
SFX H ¶æ d³bym a¶æ
SFX H ¶æ d³abym a¶æ
SFX H ¶æ d³by a¶æ
SFX H ¶æ d³aby a¶æ
SFX H ¶æ d³by a¶æ
SFX H ¶æ d³aby a¶æ
SFX H ¶æ d³oby a¶æ
SFX H ¶æ dliby a¶æ
SFX H ¶æ d³yby a¶æ
SFX H ¶æ dlibycie a¶æ
SFX H ¶æ d³ybycie a¶æ
SFX H ¶æ dlibymy a¶æ
SFX H ¶æ d³ybymy a¶æ
SFX H ±¶æ ad³em [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³am [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³e [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³a [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³ [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³a [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³o [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ edlimy [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³ymy [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ edlicie [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³ycie [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ edli [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³y [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³bym [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³abym [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³by [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³aby [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³by [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³aby [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³oby [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ edliby [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³yby [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ edlibycie [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³ybycie [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ edlibymy [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ad³ybymy [^z]±¶æ
SFX H ±¶æ ±d³em z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³am z±¶æ
SFX H ±¶æ ±d³e z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³a z±¶æ
SFX H ±¶æ ±d³ z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³a z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³o z±¶æ
SFX H ±¶æ êdlimy z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³ymy z±¶æ
SFX H ±¶æ êdlicie z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³ycie z±¶æ
SFX H ±¶æ êdli z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³y z±¶æ
SFX H ±¶æ ±d³bym z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³abym z±¶æ
SFX H ±¶æ ±d³by z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³aby z±¶æ
SFX H ±¶æ ±d³by z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³aby z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³oby z±¶æ
SFX H ±¶æ êdliby z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³yby z±¶æ
SFX H ±¶æ êdlibycie z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³ybycie z±¶æ
SFX H ±¶æ êdlibymy z±¶æ
SFX H ±¶æ êd³ybymy z±¶æ
SFX H e¶æ od³em [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³am [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³e [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³a [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ ód³ [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³a [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³o [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ edlimy [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³ymy [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ edlicie [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³ycie [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ edli [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³y [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ ód³bym [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³abym [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ ód³by [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³aby [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ ód³by [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³aby [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³oby [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ edliby [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³yby [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ edlibycie [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³ybycie [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ edlibymy [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ od³ybymy [^mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³em [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³am [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³e [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³a [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ ós³ [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³a [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³o [mn]ie¶æ
SFX H ¶æ limy [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³ymy [mn]ie¶æ
SFX H ¶æ licie [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³ycie [mn]ie¶æ
SFX H ¶æ li [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³y [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ ós³bym [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³abym [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ ós³by [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³aby [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ ós³by [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³aby [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³oby [mn]ie¶æ
SFX H ¶æ liby [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³yby [mn]ie¶æ
SFX H ¶æ libycie [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³ybycie [mn]ie¶æ
SFX H ¶æ libymy [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ os³ybymy [mn]ie¶æ
SFX H e¶æ ad³em je¶æ
SFX H e¶æ ad³am je¶æ
SFX H e¶æ ad³e je¶æ
SFX H e¶æ ad³a je¶æ
SFX H e¶æ ad³ je¶æ
SFX H e¶æ ad³a je¶æ
SFX H e¶æ ad³o je¶æ
SFX H ¶æ dlimy je¶æ
SFX H e¶æ ad³ymy je¶æ
SFX H ¶æ dlicie je¶æ
SFX H e¶æ ad³ycie je¶æ
SFX H ¶æ dli je¶æ
SFX H e¶æ ad³y je¶æ
SFX H e¶æ ad³bym je¶æ
SFX H e¶æ ad³abym je¶æ
SFX H e¶æ ad³by je¶æ
SFX H e¶æ ad³aby je¶æ
SFX H e¶æ ad³by je¶æ
SFX H e¶æ ad³aby je¶æ
SFX H e¶æ ad³oby je¶æ
SFX H ¶æ dliby je¶æ
SFX H e¶æ ad³yby je¶æ
SFX H ¶æ dlibycie je¶æ
SFX H e¶æ ad³ybycie je¶æ
SFX H ¶æ dlibymy je¶æ
SFX H e¶æ ad³ybymy je¶æ
SFX H e¶æ ot³em le¶æ
SFX H e¶æ ot³am le¶æ
SFX H e¶æ ot³e le¶æ
SFX H e¶æ ot³a le¶æ
SFX H e¶æ ót³ le¶æ
SFX H e¶æ ot³a le¶æ
SFX H e¶æ ot³o le¶æ
SFX H ¶æ limy le¶æ
SFX H e¶æ ot³ymy le¶æ
SFX H ¶æ licie le¶æ
SFX H e¶æ ot³ycie le¶æ
SFX H ¶æ li le¶æ
SFX H e¶æ ot³y le¶æ
SFX H e¶æ ót³bym le¶æ
SFX H e¶æ ot³abym le¶æ
SFX H e¶æ ót³by le¶æ
SFX H e¶æ ot³aby le¶æ
SFX H e¶æ ót³by le¶æ
SFX H e¶æ ot³aby le¶æ
SFX H e¶æ ot³oby le¶æ
SFX H ¶æ liby le¶æ
SFX H e¶æ ot³yby le¶æ
SFX H ¶æ libycie le¶æ
SFX H e¶æ ot³ybycie le¶æ
SFX H ¶æ libymy le¶æ
SFX H e¶æ ot³ybymy le¶æ
SFX H j¶æ szed³em [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³am [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szed³e [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³a [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szed³ [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³a [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³o [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szlimy [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³ymy [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szlicie [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³ycie [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szli [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³y [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szed³bym [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³abym [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szed³by [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³aby [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szed³by [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³aby [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³oby [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szliby [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³yby [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szlibycie [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³ybycie [^e]j¶æ
SFX H j¶æ szlibymy [^e]j¶æ
SFX H j¶æ sz³ybymy [^e]j¶æ
SFX H ej¶æ szed³em [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³am [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³e [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³a [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³ [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³a [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³o [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szlimy [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³ymy [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szlicie [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³ycie [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szli [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³y [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³bym [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³abym [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³by [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³aby [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³by [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³aby [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³oby [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szliby [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³yby [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szlibycie [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³ybycie [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szlibymy [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ sz³ybymy [^bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³em [bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³e [bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³ [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³am [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³a [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³a [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³o [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ szlimy [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³ymy [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ szlicie [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³ycie [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ szli [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³y [bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³bym [bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³by [bdw]ej¶æ
SFX H ej¶æ szed³by [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³abym [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³aby [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³aby [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³oby [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ szliby [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³yby [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ szlibycie [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³ybycie [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ szlibymy [bdw]ej¶æ
SFX H j¶æ sz³ybymy [bdw]ej¶æ
SFX H ¼æ z³em y¼æ
SFX H ¼æ z³am y¼æ
SFX H ¼æ z³e y¼æ
SFX H ¼æ z³a y¼æ
SFX H ¼æ z³ y¼æ
SFX H ¼æ z³a y¼æ
SFX H ¼æ z³o y¼æ
SFX H æ limy y¼æ
SFX H ¼æ z³ymy y¼æ
SFX H æ licie y¼æ
SFX H ¼æ z³ycie y¼æ
SFX H æ li y¼æ
SFX H ¼æ z³y y¼æ
SFX H ¼æ z³bym y¼æ
SFX H ¼æ z³abym y¼æ
SFX H ¼æ z³by y¼æ
SFX H ¼æ z³aby y¼æ
SFX H ¼æ z³by y¼æ
SFX H ¼æ z³aby y¼æ
SFX H ¼æ z³oby y¼æ
SFX H æ liby y¼æ
SFX H ¼æ z³yby y¼æ
SFX H æ libycie y¼æ
SFX H ¼æ z³ybycie y¼æ
SFX H æ libymy y¼æ
SFX H ¼æ z³ybymy y¼æ
SFX H e¼æ az³em [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³am [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³e [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³a [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³ [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³a [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³o [^i]e¼æ
SFX H æ limy [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³ymy [^i]e¼æ
SFX H æ licie [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³ycie [^i]e¼æ
SFX H æ li [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³y [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³bym [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³abym [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³by [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³aby [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³by [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³aby [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³oby [^i]e¼æ
SFX H æ liby [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³yby [^i]e¼æ
SFX H æ libycie [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³ybycie [^i]e¼æ
SFX H æ libymy [^i]e¼æ
SFX H e¼æ az³ybymy [^i]e¼æ
SFX H e¼æ oz³em ie¼æ
SFX H e¼æ oz³am ie¼æ
SFX H e¼æ oz³e ie¼æ
SFX H e¼æ oz³a ie¼æ
SFX H e¼æ óz³ ie¼æ
SFX H e¼æ oz³a ie¼æ
SFX H e¼æ oz³o ie¼æ
SFX H æ limy ie¼æ
SFX H e¼æ oz³ymy ie¼æ
SFX H æ licie ie¼æ
SFX H e¼æ oz³ycie ie¼æ
SFX H æ li ie¼æ
SFX H e¼æ oz³y ie¼æ
SFX H e¼æ óz³bym ie¼æ
SFX H e¼æ oz³abym ie¼æ
SFX H e¼æ óz³by ie¼æ
SFX H e¼æ oz³aby ie¼æ
SFX H e¼æ óz³by ie¼æ
SFX H e¼æ oz³aby ie¼æ
SFX H e¼æ oz³oby ie¼æ
SFX H æ liby ie¼æ
SFX H e¼æ oz³yby ie¼æ
SFX H æ libycie ie¼æ
SFX H e¼æ oz³ybycie ie¼æ
SFX H æ libymy ie¼æ
SFX H e¼æ oz³ybymy ie¼æ
SFX H eæ a³em [^rz]eæ
SFX H eæ a³am [^rz]eæ
SFX H eæ a³e [^rz]eæ
SFX H eæ a³a [^rz]eæ
SFX H eæ a³ [^rz]eæ
SFX H eæ a³a [^rz]eæ
SFX H eæ a³o [^rz]eæ
SFX H æ limy [^rz]eæ
SFX H eæ a³ymy [^rz]eæ
SFX H æ licie [^rz]eæ
SFX H eæ a³ycie [^rz]eæ
SFX H æ li [^rz]eæ
SFX H eæ a³y [^rz]eæ
SFX H eæ a³bym [^rz]eæ
SFX H eæ a³abym [^rz]eæ
SFX H eæ a³by [^rz]eæ
SFX H eæ a³aby [^rz]eæ
SFX H eæ a³by [^rz]eæ
SFX H eæ a³aby [^rz]eæ
SFX H eæ a³oby [^rz]eæ
SFX H æ liby [^rz]eæ
SFX H eæ a³yby [^rz]eæ
SFX H æ libycie [^rz]eæ
SFX H eæ a³ybycie [^rz]eæ
SFX H æ libymy [^rz]eæ
SFX H eæ a³ybymy [^rz]eæ
SFX H reæ ar³em reæ
SFX H reæ ar³e reæ
SFX H reæ ar³ reæ
SFX H reæ ar³am reæ
SFX H reæ ar³a reæ
SFX H reæ ar³a reæ
SFX H reæ ar³o reæ
SFX H reæ arlimy reæ
SFX H reæ arlicie reæ
SFX H reæ arli reæ
SFX H reæ ar³ymy reæ
SFX H reæ ar³ycie reæ
SFX H reæ ar³y reæ
SFX H reæ ar³bym reæ
SFX H reæ ar³abym reæ
SFX H reæ ar³by reæ
SFX H reæ ar³aby reæ
SFX H reæ ar³by reæ
SFX H reæ ar³aby reæ
SFX H reæ ar³oby reæ
SFX H reæ arliby reæ
SFX H reæ ar³yby reæ
SFX H reæ arlibycie reæ
SFX H reæ ar³ybycie reæ
SFX H reæ arlibymy reæ
SFX H reæ ar³ybymy reæ
SFX H eæ a³em [^r]zeæ
SFX H eæ a³am [^r]zeæ
SFX H eæ a³e [^r]zeæ
SFX H eæ a³a [^r]zeæ
SFX H eæ a³ [^r]zeæ
SFX H eæ a³a [^r]zeæ
SFX H eæ a³o [^r]zeæ
SFX H æ limy [^r]zeæ
SFX H eæ a³ymy [^r]zeæ
SFX H æ licie [^r]zeæ
SFX H eæ a³ycie [^r]zeæ
SFX H æ li [^r]zeæ
SFX H eæ a³y [^r]zeæ
SFX H eæ a³bym [^r]zeæ
SFX H eæ a³abym [^r]zeæ
SFX H eæ a³by [^r]zeæ
SFX H eæ a³aby [^r]zeæ
SFX H eæ a³by [^r]zeæ
SFX H eæ a³aby [^r]zeæ
SFX H eæ a³oby [^r]zeæ
SFX H æ liby [^r]zeæ
SFX H eæ a³yby [^r]zeæ
SFX H æ libycie [^r]zeæ
SFX H eæ a³ybycie [^r]zeæ
SFX H æ libymy [^r]zeæ
SFX H eæ a³ybymy [^r]zeæ
SFX H eæ a³em [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³am [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³e [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³a [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³ [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³a [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³o [abjot]rzeæ
SFX H æ limy [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³ymy [abjot]rzeæ
SFX H æ licie [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³ycie [abjot]rzeæ
SFX H æ li [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³y [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³bym [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³abym [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³by [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³aby [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³by [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³aby [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³oby [abjot]rzeæ
SFX H æ liby [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³yby [abjot]rzeæ
SFX H æ libycie [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³ybycie [abjot]rzeæ
SFX H æ libymy [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³ybymy [abjot]rzeæ
SFX H eæ a³em ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³am ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³e ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³a ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³ ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³a ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³o ±[dmpw]rzeæ
SFX H æ limy ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³ymy ±[dmpw]rzeæ
SFX H æ licie ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³ycie ±[dmpw]rzeæ
SFX H æ li ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³y ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³bym ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³abym ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³by ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³aby ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³by ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³aby ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³oby ±[dmpw]rzeæ
SFX H æ liby ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³yby ±[dmpw]rzeæ
SFX H æ libycie ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³ybycie ±[dmpw]rzeæ
SFX H æ libymy ±[dmpw]rzeæ
SFX H eæ a³ybymy ±[dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³em [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³am [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³e [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³a [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³ [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³a [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³o [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ arlimy [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³ymy [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ arlicie [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³ycie [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ arli [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³y [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³bym [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³abym [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³by [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³aby [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³by [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³aby [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³oby [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ arliby [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³yby [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ arlibycie [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³ybycie [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ arlibymy [^±][dmpw]rzeæ
SFX H rzeæ ar³ybymy [^±][dmpw]rzeæ
SFX H ó¶æ od³em ó¶æ
SFX H ó¶æ od³am ó¶æ
SFX H ó¶æ od³e ó¶æ
SFX H ó¶æ od³a ó¶æ
SFX H ¶æ d³ ó¶æ
SFX H ó¶æ od³a ó¶æ
SFX H ó¶æ od³o ó¶æ
SFX H ó¶æ odlimy ó¶æ
SFX H ó¶æ od³ymy ó¶æ
SFX H ó¶æ odlicie ó¶æ
SFX H ó¶æ od³ycie ó¶æ
SFX H ó¶æ odli ó¶æ
SFX H ó¶æ od³y ó¶æ
SFX H ¶æ d³bym ó¶æ
SFX H ó¶æ od³abym ó¶æ
SFX H ¶æ d³by ó¶æ
SFX H ó¶æ od³aby ó¶æ
SFX H ¶æ d³by ó¶æ
SFX H ó¶æ od³aby ó¶æ
SFX H ó¶æ od³oby ó¶æ
SFX H ó¶æ odliby ó¶æ
SFX H ó¶æ od³yby ó¶æ
SFX H ó¶æ odlibycie ó¶æ
SFX H ó¶æ od³ybycie ó¶æ
SFX H ó¶æ odlibymy ó¶æ
SFX H ó¶æ od³ybymy ó¶æ
SFX B Y 534
SFX B ±c êknij¿e l±c
SFX B ±c êknij l±c
SFX B ±c êknijmy¿ l±c
SFX B ±c êknijmy l±c
SFX B ±c êknijcie¿ l±c
SFX B ±c êknijcie l±c
SFX B c ¿¿e z±c
SFX B c ¿ z±c
SFX B c ¿my¿ z±c
SFX B c ¿my z±c
SFX B c ¿cie¿ z±c
SFX B c ¿cie z±c
SFX B 0 z¿e [ps]iec
SFX B 0 z [ps]iec
SFX B 0 zmy¿ [ps]iec
SFX B 0 zmy [ps]iec
SFX B 0 zcie¿ [ps]iec
SFX B 0 zcie [ps]iec
SFX B c gnij¿e biec
SFX B c gnij biec
SFX B c gnijmy¿ biec
SFX B c gnijmy biec
SFX B c gnijcie¿ biec
SFX B c gnijcie biec
SFX B c gnij¿e [aiouyz]lec
SFX B c gnij [aiouyz]lec
SFX B c gnijmy¿ [aiouyz]lec
SFX B c gnijmy [aiouyz]lec
SFX B c gnijcie¿ [aiouyz]lec
SFX B c gnijcie [aiouyz]lec
SFX B c knij¿e ciec
SFX B c knij ciec
SFX B c knijmy¿ ciec
SFX B c knijmy ciec
SFX B c knijcie¿ ciec
SFX B c knijcie ciec
SFX B c ¿¿e z[ey]c
SFX B c ¿ z[ey]c
SFX B c ¿my¿ z[ey]c
SFX B c ¿my z[ey]c
SFX B c ¿cie¿ z[ey]c
SFX B c ¿cie z[ey]c
SFX B c ¿¿e móc
SFX B c ¿ móc
SFX B c ¿my¿ móc
SFX B c ¿my móc
SFX B c ¿cie¿ móc
SFX B c ¿cie móc
SFX B 0 z¿e uc
SFX B 0 z uc
SFX B 0 zmy¿ uc
SFX B 0 zmy uc
SFX B 0 zcie¿ uc
SFX B 0 zcie uc
SFX B 0 z¿e [bw]lec
SFX B 0 z [bw]lec
SFX B 0 zmy¿ [bw]lec
SFX B 0 zmy [bw]lec
SFX B 0 zcie¿ [bw]lec
SFX B 0 zcie [bw]lec
SFX B chaæ d¼¿e chaæ
SFX B chaæ d¼ chaæ
SFX B chaæ d¼my¿ chaæ
SFX B chaæ d¼my chaæ
SFX B chaæ d¼cie¿ chaæ
SFX B chaæ d¼cie chaæ
SFX B gaæ ¿yj¿e [^u]gaæ
SFX B gaæ ¿yj [^u]gaæ
SFX B gaæ ¿yjmy¿ [^u]gaæ
SFX B gaæ ¿yjmy [^u]gaæ
SFX B gaæ ¿yjcie¿ [^u]gaæ
SFX B gaæ ¿yjcie [^u]gaæ
SFX B gaæ ¿¿e ugaæ
SFX B gaæ ¿ ugaæ
SFX B gaæ ¿my¿ ugaæ
SFX B gaæ ¿my ugaæ
SFX B gaæ ¿cie¿ ugaæ
SFX B gaæ ¿cie ugaæ
SFX B aæ ¿e jaæ
SFX B aæ 0 jaæ
SFX B aæ my¿ jaæ
SFX B aæ my jaæ
SFX B aæ cie¿ jaæ
SFX B aæ cie jaæ
SFX B æ j¿e [^z]daæ
SFX B æ j [^z]daæ
SFX B æ jmy¿ [^z]daæ
SFX B æ jmy [^z]daæ
SFX B æ jcie¿ [^z]daæ
SFX B æ jcie [^z]daæ
SFX B æ j¿e yzdaæ
SFX B æ j yzdaæ
SFX B æ jmy¿ yzdaæ
SFX B æ jmy yzdaæ
SFX B æ jcie¿ yzdaæ
SFX B æ jcie yzdaæ
SFX B zdaæ ¿d¿¿e izdaæ
SFX B zdaæ ¿d¿ izdaæ
SFX B zdaæ ¿d¿my¿ izdaæ
SFX B zdaæ ¿d¿my izdaæ
SFX B zdaæ ¿d¿cie¿ izdaæ
SFX B zdaæ ¿d¿cie izdaæ
SFX B aæ ej¿e [il]aæ
SFX B aæ ej [il]aæ
SFX B aæ ejmy¿ [il]aæ
SFX B aæ ejmy [il]aæ
SFX B aæ ejcie¿ [il]aæ
SFX B aæ ejcie [il]aæ
SFX B kaæ zcz¿e skaæ
SFX B kaæ zcz skaæ
SFX B kaæ zczmy¿ skaæ
SFX B kaæ zczmy skaæ
SFX B kaæ zczcie¿ skaæ
SFX B kaæ zczcie skaæ
SFX B kaæ cz¿e [^s]kaæ
SFX B kaæ cz [^s]kaæ
SFX B kaæ czmy¿ [^s]kaæ
SFX B kaæ czmy [^s]kaæ
SFX B kaæ czcie¿ [^s]kaæ
SFX B kaæ czcie [^s]kaæ
SFX B s³aæ ciel¿e s³aæ
SFX B s³aæ ciel s³aæ
SFX B s³aæ cielmy¿ s³aæ
SFX B s³aæ cielmy s³aæ
SFX B s³aæ cielcie¿ s³aæ
SFX B s³aæ cielcie s³aæ
SFX B aæ ¿e maæ
SFX B aæ 0 maæ
SFX B aæ my¿ maæ
SFX B aæ my maæ
SFX B aæ cie¿ maæ
SFX B aæ cie maæ
SFX B taæ cz¿e [k³op]taæ
SFX B taæ cz [k³op]taæ
SFX B taæ czmy¿ [k³op]taæ
SFX B taæ czmy [k³op]taæ
SFX B taæ czcie¿ [k³op]taæ
SFX B taæ czcie [k³op]taæ
SFX B taæ cz¿e ko³ataæ
SFX B taæ cz ko³ataæ
SFX B taæ czmy¿ ko³ataæ
SFX B taæ czmy ko³ataæ
SFX B taæ czcie¿ ko³ataæ
SFX B taæ czcie ko³ataæ
SFX B taæ cz¿e [b³]echtaæ
SFX B taæ cz [b³]echtaæ
SFX B taæ czmy¿ [b³]echtaæ
SFX B taæ czmy [b³]echtaæ
SFX B taæ czcie¿ [b³]echtaæ
SFX B taæ czcie [b³]echtaæ
SFX B aæ ¿e [bp]aæ
SFX B aæ 0 [bp]aæ
SFX B aæ my¿ [bp]aæ
SFX B aæ my [bp]aæ
SFX B aæ cie¿ [bp]aæ
SFX B aæ cie [bp]aæ
SFX B aæ z¿e [^s]saæ
SFX B aæ z [^s]saæ
SFX B aæ zmy¿ [^s]saæ
SFX B aæ zmy [^s]saæ
SFX B aæ zcie¿ [^s]saæ
SFX B aæ zcie [^s]saæ
SFX B aæ ij¿e ssaæ
SFX B aæ ij ssaæ
SFX B aæ ijmy¿ ssaæ
SFX B aæ ijmy ssaæ
SFX B aæ ijcie¿ ssaæ
SFX B aæ ijcie ssaæ
SFX B taæ zcz¿e staæ
SFX B taæ zcz staæ
SFX B taæ zczmy¿ staæ
SFX B taæ zczmy staæ
SFX B taæ zczcie¿ staæ
SFX B taæ zczcie staæ
SFX B aæ z¿e [^bp]raæ
SFX B aæ z [^bp]raæ
SFX B aæ zmy¿ [^bp]raæ
SFX B aæ zmy [^bp]raæ
SFX B aæ zcie¿ [^bp]raæ
SFX B aæ zcie [^bp]raæ
SFX B raæ ierz¿e [bp]raæ
SFX B raæ ierz [bp]raæ
SFX B raæ ierzmy¿ [bp]raæ
SFX B raæ ierzmy [bp]raæ
SFX B raæ ierzcie¿ [bp]raæ
SFX B raæ ierzcie [bp]raæ
SFX B æ j¿e [ae]waæ
SFX B æ j [ae]waæ
SFX B æ jmy¿ [ae]waæ
SFX B æ jmy [ae]waæ
SFX B æ jcie¿ [ae]waæ
SFX B æ jcie [ae]waæ
SFX B aæ uj¿e [^ghk]iwaæ
SFX B aæ uj [^ghk]iwaæ
SFX B aæ ujmy¿ [^ghk]iwaæ
SFX B aæ ujmy [^ghk]iwaæ
SFX B aæ ujcie¿ [^ghk]iwaæ
SFX B aæ ujcie [^ghk]iwaæ
SFX B iwaæ uj¿e [ghk]iwaæ
SFX B iwaæ uj [ghk]iwaæ
SFX B iwaæ ujmy¿ [ghk]iwaæ
SFX B iwaæ ujmy [ghk]iwaæ
SFX B iwaæ ujcie¿ [ghk]iwaæ
SFX B iwaæ ujcie [ghk]iwaæ
SFX B owaæ uj¿e owaæ
SFX B owaæ uj owaæ
SFX B owaæ ujmy¿ owaæ
SFX B owaæ ujmy owaæ
SFX B owaæ ujcie¿ owaæ
SFX B owaæ ujcie owaæ
SFX B aæ ij¿e [rz]waæ
SFX B aæ ij [rz]waæ
SFX B aæ ijmy¿ [rz]waæ
SFX B aæ ijmy [rz]waæ
SFX B aæ ijcie¿ [rz]waæ
SFX B aæ ijcie [rz]waæ
SFX B ywaæ uj¿e ywaæ
SFX B ywaæ uj ywaæ
SFX B ywaæ ujmy¿ ywaæ
SFX B ywaæ ujmy ywaæ
SFX B ywaæ ujcie¿ ywaæ
SFX B ywaæ ujcie ywaæ
SFX B zaæ ¿¿e [^cdr]zaæ
SFX B zaæ ¿ [^cdr]zaæ
SFX B zaæ ¿my¿ [^cdr]zaæ
SFX B zaæ ¿my [^cdr]zaæ
SFX B zaæ ¿cie¿ [^cdr]zaæ
SFX B zaæ ¿cie [^cdr]zaæ
SFX B aæ yj¿e czaæ
SFX B aæ yj czaæ
SFX B aæ yjmy¿ czaæ
SFX B aæ yjmy czaæ
SFX B aæ yjcie¿ czaæ
SFX B aæ yjcie czaæ
SFX B aæ ej¿e rzaæ
SFX B aæ ej rzaæ
SFX B aæ ejmy¿ rzaæ
SFX B aæ ejmy rzaæ
SFX B aæ ejcie¿ rzaæ
SFX B aæ ejcie rzaæ
SFX B ±æ mij¿e d±æ
SFX B ±æ mij d±æ
SFX B ±æ mijmy¿ d±æ
SFX B ±æ mijmy d±æ
SFX B ±æ mijcie¿ d±æ
SFX B ±æ mijcie d±æ
SFX B ci±æ tnij¿e ci±æ
SFX B ci±æ tnij ci±æ
SFX B ci±æ tnijmy ci±æ
SFX B ci±æ tnijmy¿ ci±æ
SFX B ci±æ tnijcie ci±æ
SFX B ci±æ tnijcie¿ ci±æ
SFX B i±æ nij¿e [gmp]i±æ
SFX B i±æ nij [gmp]i±æ
SFX B i±æ nijmy [gmp]i±æ
SFX B i±æ nijmy¿ [gmp]i±æ
SFX B i±æ nijcie [gmp]i±æ
SFX B i±æ nijcie¿ [gmp]i±æ
SFX B zi±æ e¼¿e zi±æ
SFX B zi±æ e¼ zi±æ
SFX B zi±æ e¼my zi±æ
SFX B zi±æ e¼my¿ zi±æ
SFX B zi±æ e¼cie zi±æ
SFX B zi±æ e¼cie¿ zi±æ
SFX B j±æ ejmij¿e [^aeouy]j±æ
SFX B j±æ ejmij [^aeouy]j±æ
SFX B j±æ ejmijmy [^aeouy]j±æ
SFX B j±æ ejmijmy¿ [^aeouy]j±æ
SFX B j±æ ejmijcie [^aeouy]j±æ
SFX B j±æ ejmijcie¿ [^aeouy]j±æ
SFX B ±æ mij¿e [aeouy]j±æ
SFX B ±æ mij [aeouy]j±æ
SFX B ±æ mijmy [aeouy]j±æ
SFX B ±æ mijmy¿ [aeouy]j±æ
SFX B ±æ mijcie [aeouy]j±æ
SFX B ±æ mijcie¿ [aeouy]j±æ
SFX B ±æ nij¿e [lz]±æ
SFX B ±æ nij [lz]±æ
SFX B ±æ nijmy [lz]±æ
SFX B ±æ nijmy¿ [lz]±æ
SFX B ±æ nijcie [lz]±æ
SFX B ±æ nijcie¿ [lz]±æ
SFX B ±æ ij¿e [^iosuyz]n±æ
SFX B ±æ ij [^iosuyz]n±æ
SFX B ±æ ijmy [^iosuyz]n±æ
SFX B ±æ ijmy¿ [^iosuyz]n±æ
SFX B ±æ ijcie [^iosuyz]n±æ
SFX B ±æ ijcie¿ [^iosuyz]n±æ
SFX B n±æ ñ¿e [iouy]n±æ
SFX B n±æ ñ [iouy]n±æ
SFX B n±æ ñmy [iouy]n±æ
SFX B n±æ ñmy¿ [iouy]n±æ
SFX B n±æ ñcie [iouy]n±æ
SFX B n±æ ñcie¿ [iouy]n±æ
SFX B sn±æ nij¿e sn±æ
SFX B sn±æ nij sn±æ
SFX B sn±æ nijmy sn±æ
SFX B sn±æ nijmy¿ sn±æ
SFX B sn±æ nijcie sn±æ
SFX B sn±æ nijcie¿ sn±æ
SFX B zn±æ ¼nij¿e [^r]zn±æ
SFX B zn±æ ¼nij [^r]zn±æ
SFX B zn±æ ¼nijmy [^r]zn±æ
SFX B zn±æ ¼nijmy¿ [^r]zn±æ
SFX B zn±æ ¼nijcie [^r]zn±æ
SFX B zn±æ ¼nijcie¿ [^r]zn±æ
SFX B ±æ ij¿e rzn±æ
SFX B ±æ ij rzn±æ
SFX B ±æ ijmy rzn±æ
SFX B ±æ ijmy¿ rzn±æ
SFX B ±æ ijcie rzn±æ
SFX B ±æ ijcie¿ rzn±æ
SFX B æ j¿e ieæ
SFX B æ j ieæ
SFX B æ jmy ieæ
SFX B æ jmy¿ ieæ
SFX B æ jcie ieæ
SFX B æ jcie¿ ieæ
SFX B æ j¿e [adeghkortu]leæ
SFX B æ j [adeghkortu]leæ
SFX B æ jmy [adeghkortu]leæ
SFX B æ jmy¿ [adeghkortu]leæ
SFX B æ jcie [adeghkortu]leæ
SFX B æ jcie¿ [adeghkortu]leæ
SFX B eæ ¿e [mz]leæ
SFX B eæ 0 [mz]leæ
SFX B eæ my [mz]leæ
SFX B eæ my¿ [mz]leæ
SFX B eæ cie [mz]leæ
SFX B eæ cie¿ [mz]leæ
SFX B eæ aj mleæ
SFX B eæ aj¿e mleæ
SFX B eæ ajmy mleæ
SFX B eæ ajmy¿ mleæ
SFX B eæ ajcie mleæ
SFX B eæ ajcie¿ mleæ
SFX B leæ iel¿e pleæ
SFX B leæ iel pleæ
SFX B leæ ielmy pleæ
SFX B leæ ielmy¿ pleæ
SFX B leæ ielcie pleæ
SFX B leæ ielcie¿ pleæ
SFX B eæ ej¿e [cs]zeæ
SFX B eæ ej [cs]zeæ
SFX B eæ ejmy [cs]zeæ
SFX B eæ ejmy¿ [cs]zeæ
SFX B eæ ejcie [cs]zeæ
SFX B eæ ejcie¿ [cs]zeæ
SFX B æ j¿e [^dj]rzeæ
SFX B æ j [^dj]rzeæ
SFX B æ jmy [^dj]rzeæ
SFX B æ jmy¿ [^dj]rzeæ
SFX B æ jcie [^dj]rzeæ
SFX B æ jcie¿ [^dj]rzeæ
SFX B eæ yj¿e [dj]rzeæ
SFX B eæ yj [dj]rzeæ
SFX B eæ yjmy [dj]rzeæ
SFX B eæ yjmy¿ [dj]rzeæ
SFX B eæ yjcie [dj]rzeæ
SFX B eæ yjcie¿ [dj]rzeæ
SFX B æ j¿e ¿eæ
SFX B æ j ¿eæ
SFX B æ jmy ¿eæ
SFX B æ jmy¿ ¿eæ
SFX B æ jcie ¿eæ
SFX B æ jcie¿ ¿eæ
SFX B iæ j¿e [aeu]iæ
SFX B iæ j [aeu]iæ
SFX B iæ jmy [aeu]iæ
SFX B iæ jmy¿ [aeu]iæ
SFX B iæ jcie [aeu]iæ
SFX B iæ jcie¿ [aeu]iæ
SFX B æ j¿e niæ
SFX B æ j niæ
SFX B æ jmy niæ
SFX B æ jmy¿ niæ
SFX B æ jcie niæ
SFX B æ jcie¿ niæ
SFX B æ j¿e [^a]biæ
SFX B æ j [^a]biæ
SFX B æ jmy [^a]biæ
SFX B æ jmy¿ [^a]biæ
SFX B æ jcie [^a]biæ
SFX B æ jcie¿ [^a]biæ
SFX B iæ ¿e ³abiæ
SFX B iæ 0 ³abiæ
SFX B iæ my ³abiæ
SFX B iæ my¿ ³abiæ
SFX B iæ cie ³abiæ
SFX B iæ cie¿ ³abiæ
SFX B æ j¿e [^³]abiæ
SFX B æ j [^³]abiæ
SFX B æ jmy [^³]abiæ
SFX B æ jmy¿ [^³]abiæ
SFX B æ jcie [^³]abiæ
SFX B æ jcie¿ [^³]abiæ
SFX B æ j¿e ciæ
SFX B æ j ciæ
SFX B æ jmy ciæ
SFX B æ jmy¿ ciæ
SFX B æ jcie ciæ
SFX B æ jcie¿ ciæ
SFX B æ j¿e miæ
SFX B æ j miæ
SFX B æ jmy miæ
SFX B æ jmy¿ miæ
SFX B æ jcie miæ
SFX B æ jcie¿ miæ
SFX B æ j¿e [^e]piæ
SFX B æ j [^e]piæ
SFX B æ jmy [^e]piæ
SFX B æ jmy¿ [^e]piæ
SFX B æ jcie [^e]piæ
SFX B æ jcie¿ [^e]piæ
SFX B iæ ¿e epiæ
SFX B iæ 0 epiæ
SFX B iæ my epiæ
SFX B iæ my¿ epiæ
SFX B iæ cie epiæ
SFX B iæ cie¿ epiæ
SFX B æ j¿e [lw]iæ
SFX B æ j [lw]iæ
SFX B æ jmy [lw]iæ
SFX B æ jmy¿ [lw]iæ
SFX B æ jcie [lw]iæ
SFX B æ jcie¿ [lw]iæ
SFX B odziæ ód¼¿e odziæ
SFX B odziæ ód¼ odziæ
SFX B odziæ ód¼my odziæ
SFX B odziæ ód¼my¿ odziæ
SFX B odziæ ód¼cie odziæ
SFX B odziæ ód¼cie¿ odziæ
SFX B ¶æ dnij¿e a¶æ
SFX B ¶æ dnij a¶æ
SFX B ¶æ dnijmy a¶æ
SFX B ¶æ dnijmy¿ a¶æ
SFX B ¶æ dnijcie a¶æ
SFX B ¶æ dnijcie¿ a¶æ
SFX B ±¶æ êd¼¿e z±¶æ
SFX B ±¶æ êd¼ z±¶æ
SFX B ±¶æ êd¼cie z±¶æ
SFX B ±¶æ êd¼cie¿ z±¶æ
SFX B ±¶æ êd¼my z±¶æ
SFX B ±¶æ êd¼my¿ z±¶æ
SFX B ¶æ d¼ z±¶æ
SFX B ¶æ d¼¿e z±¶æ
SFX B ¶æ d¼cie z±¶æ
SFX B ¶æ d¼cie¿ z±¶æ