update Ukrainian dictionary

Change-Id: Ic440617705cf3112eaa6ea6a7098ecdf3865b7dd
diff --git a/uk-UA-5-0.bdic b/uk-UA-5-0.bdic
new file mode 100644
index 0000000..8eeb8a2
--- /dev/null
+++ b/uk-UA-5-0.bdic
Binary files differ
diff --git a/uk_UA.aff b/uk_UA.aff
index 0704545..40cf2c0 100644
--- a/uk_UA.aff
+++ b/uk_UA.aff
@@ -285,9 +285,11 @@
 SFX ( ін ьонах лін
 SFX ( ір ьорах лір
 SFX ( іт ьотах літ
-SFX ) Y 4
+SFX ) Y 6
 SFX ) атися учись жатися
+SFX ) атися учися жатися ###
 SFX ) стися дучись ястися
+SFX ) стися дучися ястися ###
 SFX ) ати учи жати
 SFX ) сти дучи ясти
 SFX * Y 3
@@ -443,8 +445,7 @@
 SFX 0 ість остеві ість
 SFX 0 ість остем ість
 SFX 0 ість ості ість
-SFX 1 Y 24
-SFX 1 0 ові [^аеєиійоуьюяжчшщ]
+SFX 1 Y 26
 SFX 1 ьо я ьо
 SFX 1 ьо ю ьо
 SFX 1 ьо еві ьо
@@ -452,6 +453,7 @@
 SFX 1 ьо і ьо
 SFX 1 0 еві [жчшщ]
 SFX 1 0 ем [жчшщ]
+SFX 1 о е ло
 SFX 1 о і [^гкь]о
 SFX 1 о а [^ь]о
 SFX 1 о у [^ь]о
@@ -461,6 +463,7 @@
 SFX 1 й єві й
 SFX 1 й єм й
 SFX 1 й ї й
+SFX 1 0 ові [^аеєиійоуьюяжчшщ]
 SFX 1 0 ом [^аеєиійоуьюяжчшщ]
 SFX 1 0 і [^аеєиійоуьюягґкх]
 SFX 1 0 у [^аеєиійоуьюя]
@@ -468,6 +471,7 @@
 SFX 1 ь еві ь
 SFX 1 ь ем ь
 SFX 1 ь і ь
+SFX 1 о у [^лрь]о
 SFX 2 Y 62
 SFX 2 іб ебу іб
 SFX 2 іл елу іл
@@ -531,7 +535,7 @@
 SFX 2 іг егові іг
 SFX 2 іг егом іг
 SFX 2 іг езі іг
-SFX 3 Y 110
+SFX 3 Y 114
 SFX 3 ов ву ов
 SFX 3 ок ку ок
 SFX 3 ол лу ол
@@ -566,34 +570,38 @@
 SFX 3 ець ьцем лець
 SFX 3 ень ьні лень
 SFX 3 ець ьці лець
-SFX 3 єць йцю єць
-SFX 3 єць йцеві єць
-SFX 3 єць йцем єць
-SFX 3 єць йці єць
+SFX 3 ек ку ек
 SFX 3 ел лу ел
 SFX 3 ем му ем
 SFX 3 ен ну ен
 SFX 3 ер ру ер
 SFX 3 ес су ес
 SFX 3 ет ту ет
+SFX 3 ек кові ек
 SFX 3 ел лові ел
 SFX 3 ем мові ем
 SFX 3 ен нові ен
 SFX 3 ер рові ер
 SFX 3 ес сові ес
 SFX 3 ет тові ет
+SFX 3 ек ком ек
 SFX 3 ел лом ел
 SFX 3 ем мом ем
 SFX 3 ен ном ен
 SFX 3 ер ром ер
 SFX 3 ес сом ес
 SFX 3 ет том ет
+SFX 3 ек кі ек
 SFX 3 ел лі ел
 SFX 3 ем мі ем
 SFX 3 ен ні ен
 SFX 3 ер рі ер
 SFX 3 ес сі ес
 SFX 3 ет ті ет
+SFX 3 єць йцю єць
+SFX 3 єць йцеві єць
+SFX 3 єць йцем єць
+SFX 3 єць йці єць
 SFX 3 іль лю [^л]іль
 SFX 3 інь ню [^л]інь
 SFX 3 іть тю [^л]іть
@@ -643,10 +651,37 @@
 SFX 3 оть ті [^л]оть
 SFX 3 оць ці [^л]оць
 SFX 4 Y 109
+SFX 4 елець ільцю елець
+SFX 4 елець ільцеві елець
+SFX 4 елець ільцем елець
+SFX 4 елець ільці елець
+SFX 4 0 у яр
+SFX 4 0 еві яр
+SFX 4 0 ем яр
+SFX 4 0 і яр
+SFX 4 вець евцю [^аеєиіїоуюя]вець
+SFX 4 нець енцю [^аеєиіїоуюя]нець
+SFX 4 рець ерцю [^аеєиіїоуюя]рець
+SFX 4 вець евцеві [^аеєиіїоуюя]вець
+SFX 4 нець енцеві [^аеєиіїоуюя]нець
+SFX 4 рець ерцеві [^аеєиіїоуюя]рець
+SFX 4 вець евцем [^аеєиіїоуюя]вець
+SFX 4 нець енцем [^аеєиіїоуюя]нець
+SFX 4 рець ерцем [^аеєиіїоуюя]рець
+SFX 4 вець евці [^аеєиіїоуюя]вець
+SFX 4 нець енці [^аеєиіїоуюя]нець
+SFX 4 рець ерці [^аеєиіїоуюя]рець
 SFX 4 оєць ійцю боєць
 SFX 4 оєць ійцеві боєць
 SFX 4 оєць ійці боєць
 SFX 4 оєць ійцем боєць
+SFX 4 осен існу осен
+SFX 4 осен існові осен
+SFX 4 осен існі осен
+SFX 4 осен існом осен
+SFX 4 ьок ку рьок
+SFX 4 ьок кові рьок
+SFX 4 ьок ком рьок
 SFX 4 0 ю [аеиоу]р
 SFX 4 0 еві [аеиоу]р
 SFX 4 0 ем [аеиоу]р
@@ -691,7 +726,19 @@
 SFX 4 онець інці онець
 SFX 4 опець іпці опець
 SFX 4 орець ірці орець
+SFX 4 тень ню тень
+SFX 4 день ню день
+SFX 4 тень неві тень
+SFX 4 день неві день
+SFX 4 тень ні тень
+SFX 4 день ні день
+SFX 4 тень нем тень
+SFX 4 день нем день
+SFX 4 елок ілку елок
+SFX 4 елок ілкові елок
+SFX 4 елок ілком елок
 SFX 4 овок івку овок
+SFX 4 овок івкові овок
 SFX 4 овок івком овок
 SFX 4 ід ьоду лід
 SFX 4 іл ьолу ліл
@@ -713,52 +760,16 @@
 SFX 4 ін ьоні лін
 SFX 4 ір ьорі лір
 SFX 4 іт ьоті літ
-SFX 4 овок івкові воок
-SFX 4 елець ільцю елець
-SFX 4 елець ільцеві елець
-SFX 4 елець ільцем елець
-SFX 4 елець ільці елець
-SFX 4 0 у яр
-SFX 4 0 еві яр
-SFX 4 0 ем яр
-SFX 4 0 і яр
-SFX 4 вець евцю [^аеєиіїоуюя]вець
-SFX 4 нець енцю [^аеєиіїоуюя]нець
-SFX 4 рець ерцю [^аеєиіїоуюя]рець
-SFX 4 вець евцеві [^аеєиіїоуюя]вець
-SFX 4 нець енцеві [^аеєиіїоуюя]нець
-SFX 4 рець ерцеві [^аеєиіїоуюя]рець
-SFX 4 вець евцем [^аеєиіїоуюя]вець
-SFX 4 нець енцем [^аеєиіїоуюя]нець
-SFX 4 рець ерцем [^аеєиіїоуюя]рець
-SFX 4 вець евці [^аеєиіїоуюя]вець
-SFX 4 нець енці [^аеєиіїоуюя]нець
-SFX 4 рець ерці [^аеєиіїоуюя]рець
-SFX 4 осен існу осен
-SFX 4 осен існові осен
-SFX 4 осен існі осен
-SFX 4 осен існом осен
-SFX 4 ьок ку рьок
-SFX 4 ьок кові рьок
-SFX 4 ьок ком рьок
-SFX 4 тень ню тень
-SFX 4 день ню день
-SFX 4 тень неві тень
-SFX 4 день неві день
-SFX 4 тень ні тень
-SFX 4 день ні день
-SFX 4 тень нем тень
-SFX 4 день нем день
-SFX 4 елок ілку елок
-SFX 4 елок ілкові елок
-SFX 4 елок ілком елок
-SFX 5 Y 6
+SFX 5 Y 9
 SFX 5 іти учи діти
 SFX 5 лати телючи слати
 SFX 5 итися 'ючись [бвп]итися
+SFX 5 итися 'ючися [бвп]итися ###
 SFX 5 ити 'ючи [бвп]ити
 SFX 5 ітися учись дітися
+SFX 5 ітися учися дітися ###
 SFX 5 латися телючись слатися
+SFX 5 латися телючися слатися ###
 SFX 6 Y 31
 SFX 6 ік оче ік
 SFX 6 іб обе іб
@@ -792,20 +803,27 @@
 SFX 6 ісш осше ісш
 SFX 6 іг оже іг
 SFX 7 Y 10
-SFX 7 н 0 ин
-SFX 7 ин 0 ин
-SFX 7 ин ам ин
-SFX 7 ин ами ин
-SFX 7 ин ах ин
-SFX 7 0 и ан
-SFX 7 0 0 ан
-SFX 7 0 ам ан
-SFX 7 0 ами ан
-SFX 7 0 ах ан
-SFX 8 Y 3
-SFX 8 й я й
-SFX 8 ь я ь
-SFX 8 0 а [^аєиійоуьюя]
+SFX 7 ати и [^т]ати
+SFX 7 ати імо [^т]ати
+SFX 7 ати ім [^т]ати
+SFX 7 ати іть [^т]ати
+SFX 7 атися ися [^т]атися
+SFX 7 атися ись [^т]атися
+SFX 7 атися імося [^т]атися
+SFX 7 атися імось [^т]атися
+SFX 7 атися імся [^т]атися
+SFX 7 атися іться [^т]атися
+SFX 8 Y 10
+SFX 8 н 0 ин
+SFX 8 ин 0 ин
+SFX 8 ин ам ин
+SFX 8 ин ами ин
+SFX 8 ин ах ин
+SFX 8 0 и ан
+SFX 8 0 0 ан
+SFX 8 0 ам ан
+SFX 8 0 ами ан
+SFX 8 0 ах ан
 SFX 9 Y 10
 SFX 9 а и а
 SFX 9 я ей ля
@@ -817,104 +835,109 @@
 SFX 9 0 х [ая]
 SFX 9 га ог га
 SFX 9 я і я
-SFX : Y 17
-SFX : я і [^аеиійоу'ь]я
-SFX : ля ь роділля
-SFX : я ь [дцс]я
-SFX : я ь рля
-SFX : я ь [^тс]тя
-SFX : а і [жчшщ]а
-SFX : я ь [аеєиіїоуюяОАЮ]ня
-SFX : я ь [аеєиіїоуюядскОАЮ]ля
-SFX : а и [^жчшщ]а
-SFX : я ь [^о]стя
-SFX : я 0 ря
-SFX : я ї [аеиійоу'ь]я
-SFX : а 0 а
-SFX : 0 м [ая]
-SFX : 0 ми [ая]
-SFX : 0 х [ая]
-SFX : я й [іеиаоу]я
-SFX ; Y 56
+SFX : Y 3
+SFX : й я й
+SFX : ь я ь
+SFX : 0 а [^аєиійоуьюя]
+SFX ; Y 18
 SFX ; я і [^аеиійоу'ь]я
-SFX ; ья ей ья
-SFX ; ья ій ья
+SFX ; ля ь роділля
+SFX ; я ь рля
+SFX ; я ь [^тс]тя
 SFX ; а і [жчшщ]а
-SFX ; а ей [жчшщ]а
-SFX ; ця ець ця
-SFX ; оба іб оба
-SFX ; ова ів ова
-SFX ; ога іг ога
-SFX ; ода ід ода
-SFX ; ока ік ока
-SFX ; ола іл ола
-SFX ; она ін она
-SFX ; опа іп опа
-SFX ; ора ір ора
-SFX ; оса іс оса
-SFX ; ота іт ота
-SFX ; оха іх оха
-SFX ; ра ер [бт]ра
-SFX ; 'я ей м'я
+SFX ; я ь [аеєиіїоуюяОАЮ]ня
+SFX ; я ь [аеєиіїоуюядскОАЮ]ля
 SFX ; а и [^жчшщ]а
-SFX ; га іг рга
-SFX ; ьоза із ьоза
-SFX ; ма ом ьма
-SFX ; йня єнь [^і]йня
-SFX ; ра ор [^бот]ра
-SFX ; на ен [вжмс]на
-SFX ; ла ел [ст]ла
+SFX ; я ь [^о]стя
+SFX ; я 0 ря
+SFX ; я ї [аеиійоу'ь]я
+SFX ; а 0 а
+SFX ; йя й йя
+SFX ; я ь [дцсз]я
 SFX ; 0 м [ая]
 SFX ; 0 ми [ая]
 SFX ; 0 х [ая]
-SFX ; я ей адя
-SFX ; оря ір оря
-SFX ; ма ем [чр]ма
-SFX ; еза із еза
-SFX ; дя ей ддя
-SFX ; тя ей ття
-SFX ; еда ід еда
-SFX ; ня онь [кх]ня
-SFX ; та іт хта
-SFX ; та от хта
-SFX ; оза із [^ь]оза
-SFX ; ва ов [^о]ва
-SFX ; я ей рзя
-SFX ; йня єнь [влр]ійня
-SFX ; я ей [^т]тя
-SFX ; ьня ень ьня
-SFX ; я ї [аеиійоу'ь]я
-SFX ; я ей [еи][лн]я
-SFX ; на ен озна
-SFX ; ійня оєнь [^влр]ійня
-SFX ; ля ель [^аеєиіїоуюяклс]ля
-SFX ; ня ень [^аеєиіїйоуюякнхь]ня
-SFX ; ка ок [^аеєиіїоуюя]ка
-SFX ; ійна оєн ійна
-SFX ; ля ей лля
-SFX < Y 1
-SFX < сти дено сти
-SFX > Y 9
-SFX > оїти ій оїти
-SFX > оїти іймо оїти
-SFX > оїти ійте оїти
-SFX > оїтися ійся оїтися
-SFX > оїтися ійсь оїтися
-SFX > оїтися іймося оїтися
-SFX > оїтися іймось оїтися
-SFX > оїтися ійтеся оїтися
-SFX > оїтися ійтесь оїтися
-SFX ? Y 10
-SFX ? іж оже іж
-SFX ? іч оче [мн]іч
-SFX ? ь е [^їі]сть
-SFX ? іш оше іш
-SFX ? іч ече [^мн]іч
-SFX ? ісль осле ісль
-SFX ? ісь есе осінь
-SFX ? івь еве овінь
-SFX ? ість осте ість
-SFX ? їсть йосте їсть
+SFX ; я й [іеиаоу]я
+SFX < Y 56
+SFX < я і [^аеиійоу'ь]я
+SFX < ья ей ья
+SFX < ья ій ья
+SFX < а і [жчшщ]а
+SFX < а ей [жчшщ]а
+SFX < ця ець ця
+SFX < оба іб оба
+SFX < ова ів ова
+SFX < ога іг ога
+SFX < ода ід ода
+SFX < ока ік ока
+SFX < ола іл ола
+SFX < она ін она
+SFX < опа іп опа
+SFX < ора ір ора
+SFX < оса іс оса
+SFX < ота іт ота
+SFX < оха іх оха
+SFX < ра ер [бт]ра
+SFX < 'я ей м'я
+SFX < а и [^жчшщ]а
+SFX < га іг рга
+SFX < ьоза із ьоза
+SFX < ма ом ьма
+SFX < йня єнь [^і]йня
+SFX < ра ор [^бот]ра
+SFX < на ен [вжмс]на
+SFX < ла ел [ст]ла
+SFX < 0 м [ая]
+SFX < 0 ми [ая]
+SFX < 0 х [ая]
+SFX < я ей адя
+SFX < оря ір оря
+SFX < ма ем [чр]ма
+SFX < еза із еза
+SFX < дя ей ддя
+SFX < тя ей ття
+SFX < еда ід еда
+SFX < ня онь [кх]ня
+SFX < та іт хта
+SFX < та от хта
+SFX < оза із [^ь]оза
+SFX < ва ов [^о]ва
+SFX < я ей рзя
+SFX < йня єнь [влр]ійня
+SFX < я ей [^т]тя
+SFX < ьня ень ьня
+SFX < я ї [аеиійоу'ь]я
+SFX < я ей [еи][лн]я
+SFX < на ен озна
+SFX < ійня оєнь [^влр]ійня
+SFX < ля ель [^аеєиіїоуюяклс]ля
+SFX < ня ень [^аеєиіїйоуюякнхь]ня
+SFX < ка ок [^аеєиіїоуюя]ка
+SFX < ійна оєн ійна
+SFX < ля ей лля
+SFX = Y 1
+SFX = сти дено сти
+SFX > Y 10
+SFX > іж оже іж
+SFX > іч оче [мн]іч
+SFX > ь е [^їі]сть
+SFX > іш оше іш
+SFX > іч ече [^мн]іч
+SFX > ісль осле ісль
+SFX > ісь есе осінь
+SFX > івь еве овінь
+SFX > ість осте ість
+SFX > їсть йосте їсть
+SFX ? Y 9
+SFX ? оїти ій оїти
+SFX ? оїти іймо оїти
+SFX ? оїти ійте оїти
+SFX ? оїтися ійся оїтися
+SFX ? оїтися ійсь оїтися
+SFX ? оїтися іймося оїтися
+SFX ? оїтися іймось оїтися
+SFX ? оїтися ійтеся оїтися
+SFX ? оїтися ійтесь оїтися
 SFX @ Y 14
 SFX @ ідь едя ідь
 SFX @ іль еля іль
@@ -962,375 +985,389 @@
 SFX B 0 ам [аеиіоуя]р
 SFX B 0 ами [аеиіоуя]р
 SFX B 0 ах [аеиіоуя]р
-SFX C Y 18
-SFX C ь зю [аоуеиіяюєї]зь
-SFX C 0 шю [аоуеиіяюєї]ш
-SFX C 0 і [жчшщр]
-SFX C 0 чю [аоуеиіяюєї]ч
-SFX C ь лю [аоуеиіяюєї]ль
-SFX C ь ню [аоуеиіяюєї]нь
-SFX C 0 і [^ії][бвфм]
-SFX C 0 'ю [^ії][бвфм]
-SFX C 0 ю щ
-SFX C ь и [^аоуеиіяюєї]ть
-SFX C ь і ь
-SFX C 0 ю [^аоуеиіяюєї][жчш]
-SFX C ь дю [аоуеиіяюєї]дь
-SFX C 0 'ю [аіуе]р
-SFX C 0 жю [аоуеиіяюєї]ж
-SFX C ь ю [^аоуеиіяюєї].ь
-SFX C ь сю [аоуеиіяюєї]сь
-SFX C ь тю [аоуеиіяюєї]ть
-SFX D Y 38
-SFX D н нові їн
-SFX D ів ова [^жчшщ]ів
-SFX D ів ову [^жчшщ]ів
-SFX D ів овим [^жчшщ]ів
-SFX D ів ові [^жчшщ]ів
-SFX D ів ове [^жчшщ]ів
-SFX D ів іва [^жчшщ]ів
-SFX D ів іву [^жчшщ]ів
-SFX D ів івим [^жчшщ]ів
-SFX D ів іві [^жчшщ]ів
-SFX D ів іве [^жчшщ]ів
-SFX D н на [иії]н
-SFX D н ну [иії]н
-SFX D н ним [иії]н
-SFX D н ні [иії]н
-SFX D н не [иії]н
-SFX D н ної [иії]н
-SFX D н ній [иії]н
-SFX D н ною [иії]н
-SFX D н ни [иії]н
-SFX D н них [иії]н
-SFX D н ними [иії]н
-SFX D ой ого ой
-SFX D ой ому ой
-SFX D ой им ой
-SFX D ой ім ой
-SFX D в ва [оеє]в
-SFX D в ву [оеє]в
-SFX D в вим [оеє]в
-SFX D в ві [оеє]в
-SFX D в ве [оеє]в
-SFX D в вої [оеє]в
-SFX D в вій [оеє]в
-SFX D в вою [оеє]в
-SFX D в ви [оеє]в
-SFX D в вих [оеє]в
-SFX D в вими [оеє]в
-SFX D н нові шин
-SFX E Y 8
-SFX E ь лю [аоуеиіяюєї]ль
-SFX E інь ені інь
-SFX E ь ню інь
-SFX E іль елі іль
-SFX E ір ері ір
-SFX E 0 'ю ір
-SFX E ь дю [аоуеиіяюєї]дь
-SFX E ідь еді ідь
-SFX F Y 55
-SFX F е ого е
-SFX F о ого о
-SFX F е ому е
-SFX F о ому о
-SFX F е им е
-SFX F о им о
-SFX F е ім е
-SFX F о ім о
-SFX F ий ого ий
-SFX F ий ому ий
-SFX F ий им ий
-SFX F ий ім ий
-SFX F ій ього ій
-SFX F ій ьому ій
-SFX F ій ім ій
-SFX F 0 ого ин
-SFX F 0 ому ин
-SFX F 0 им ин
-SFX F 0 ім ин
-SFX F ін іна ін
-SFX F ін іну ін
-SFX F ін інові ін
-SFX F ін іном ін
-SFX F ін іним ін
-SFX F ін іні ін
-SFX F ін іне ін
-SFX F є ього [^'ь]є
-SFX F є ьому [^'ь]є
-SFX F є ім [^'ь]є
-SFX F є його ьє
-SFX F є йому ьє
-SFX F є їм ьє
-SFX F 'є його 'є
-SFX F 'є йому 'є
-SFX F є їм 'є
-SFX F я ьої я
-SFX F я ій я
-SFX F я ю я
-SFX F я ьою я
-SFX F ів евого [жчшщ]ів
-SFX F ів евому [жчшщ]ів
-SFX F ів евим [жчшщ]ів
-SFX F ів евім [жчшщ]ів
-SFX F а ої а
-SFX F а ій а
-SFX F а у а
-SFX F а ою а
-SFX F і им і
-SFX F і і і
-SFX F і их і
-SFX F і ими і
-SFX F ів ового [^жчшщ]ів
-SFX F ів овому [^жчшщ]ів
-SFX F ів овим [^жчшщ]ів
-SFX F ів овім [^жчшщ]ів
+SFX C Y 38
+SFX C н нові їн
+SFX C ів ова [^жчшщ]ів
+SFX C ів ову [^жчшщ]ів
+SFX C ів овим [^жчшщ]ів
+SFX C ів ові [^жчшщ]ів
+SFX C ів ове [^жчшщ]ів
+SFX C ів іва [^жчшщ]ів
+SFX C ів іву [^жчшщ]ів
+SFX C ів івим [^жчшщ]ів
+SFX C ів іві [^жчшщ]ів
+SFX C ів іве [^жчшщ]ів
+SFX C н на [иії]н
+SFX C н ну [иії]н
+SFX C н ним [иії]н
+SFX C н ні [иії]н
+SFX C н не [иії]н
+SFX C н ної [иії]н
+SFX C н ній [иії]н
+SFX C н ною [иії]н
+SFX C н ни [иії]н
+SFX C н них [иії]н
+SFX C н ними [иії]н
+SFX C ой ого ой
+SFX C ой ому ой
+SFX C ой им ой
+SFX C ой ім ой
+SFX C в ва [оеє]в
+SFX C в ву [оеє]в
+SFX C в вим [оеє]в
+SFX C в ві [оеє]в
+SFX C в ве [оеє]в
+SFX C в вої [оеє]в
+SFX C в вій [оеє]в
+SFX C в вою [оеє]в
+SFX C в ви [оеє]в
+SFX C в вих [оеє]в
+SFX C в вими [оеє]в
+SFX C н нові шин
+SFX D Y 19
+SFX D ь зю [аоуеиіяюєї]зь
+SFX D 0 шю [аоуеиіяюєї]ш
+SFX D 0 і [жчшщр]
+SFX D 0 чю [аоуеиіяюєї]ч
+SFX D ь лю [аоуеиіяюєї]ль
+SFX D ь ню [аоуеиіяюєї]нь
+SFX D 0 і [^ії][бвфм]
+SFX D 0 'ю [^ії][бвфм]
+SFX D 0 ю щ
+SFX D ь и [^аоуеиіяюєї]ть
+SFX D ь і ь
+SFX D 0 ю [^аоуеиіяюєї][жчш]
+SFX D ь дю [аоуеиіяюєї]дь
+SFX D 0 'ю [аіуе]р
+SFX D 0 жю [аоуеиіяюєї]ж
+SFX D ь ю [^аоуеиіяюєї].ь
+SFX D ь сю [аоуеиіяюєї]сь
+SFX D ь тю [аоуеиіяюєї]ть
+SFX D ь цю [аоуеиіяюєї]ць
+SFX E Y 57
+SFX E е ого е
+SFX E о ого о
+SFX E е ому е
+SFX E о ому о
+SFX E е им е
+SFX E о им о
+SFX E е ім е
+SFX E о ім о
+SFX E ий ого ий
+SFX E ий ому ий
+SFX E ий им ий
+SFX E ий ім ий
+SFX E ій ім ій
+SFX E 0 ого ин
+SFX E 0 ому ин
+SFX E 0 им ин
+SFX E 0 ім ин
+SFX E ій ього [^жкчшщ]ій
+SFX E ій ьому [^жкчшщ]ій
+SFX E ій ого [жкчшщ]ій
+SFX E ій ому [жкчшщ]ій
+SFX E ін іна ін
+SFX E ін іну ін
+SFX E ін інові ін
+SFX E ін іном ін
+SFX E ін іним ін
+SFX E ін іні ін
+SFX E ін іне ін
+SFX E є ього [^'ь]є
+SFX E є ьому [^'ь]є
+SFX E є ім [^'ь]є
+SFX E є його ьє
+SFX E є йому ьє
+SFX E є їм ьє
+SFX E 'є його 'є
+SFX E 'є йому 'є
+SFX E є їм 'є
+SFX E я ьої я
+SFX E я ій я
+SFX E я ю я
+SFX E я ьою я
+SFX E ів евого [жчшщ]ів
+SFX E ів евому [жчшщ]ів
+SFX E ів евим [жчшщ]ів
+SFX E ів евім [жчшщ]ів
+SFX E а ої а
+SFX E а ій а
+SFX E а у а
+SFX E а ою а
+SFX E і им і
+SFX E і і і
+SFX E і их і
+SFX E і ими і
+SFX E ів ового [^жчшщ]ів
+SFX E ів овому [^жчшщ]ів
+SFX E ів овим [^жчшщ]ів
+SFX E ів овім [^жчшщ]ів
+SFX F Y 8
+SFX F ь лю [аоуеиіяюєї]ль
+SFX F інь ені інь
+SFX F ь ню інь
+SFX F іль елі іль
+SFX F ір ері ір
+SFX F 0 'ю ір
+SFX F ь дю [аоуеиіяюєї]дь
+SFX F ідь еді ідь
 SFX G Y 5
 SFX G 0 и н
 SFX G 0 0 н
 SFX G 0 ам н
 SFX G 0 ами н
 SFX G 0 ах н
-SFX H Y 65
-SFX H іб еби іб
-SFX H ів еви ів
-SFX H іг еги іг
-SFX H ін ени ін
-SFX H іп епи іп
-SFX H ір ери ір
-SFX H іс еси іс
-SFX H іт ети іт
-SFX H ідь еді ідь
-SFX H іль елі іль
-SFX H інь ені інь
-SFX H ідь едів ідь
-SFX H іль елів іль
-SFX H інь енів інь
-SFX H ідь едям ідь
-SFX H іль елям іль
-SFX H інь еням інь
-SFX H ідь едями ідь
-SFX H іль елями іль
-SFX H інь енями інь
-SFX H ідь едях ідь
-SFX H іль елях іль
-SFX H інь енях інь
-SFX H іж ежі іж
-SFX H іш еші іш
-SFX H іб ебів іб
-SFX H ів евів ів
-SFX H іг егів іг
-SFX H іж ежів іж
-SFX H ін енів ін
-SFX H іп епів іп
-SFX H ір ерів ір
-SFX H іс есів іс
-SFX H іт етів іт
-SFX H іш ешів іш
-SFX H іб ебам іб
-SFX H ів евам ів
-SFX H іг егам іг
-SFX H іж ежам іж
-SFX H ін енам ін
-SFX H іп епам іп
-SFX H ір ерам ір
-SFX H іс есам іс
-SFX H іт етам іт
-SFX H іш ешам іш
-SFX H іб ебами іб
-SFX H ів евами ів
-SFX H іг егами іг
-SFX H іж ежами іж
-SFX H ін енами ін
-SFX H іп епами іп
-SFX H ір ерами ір
-SFX H іс есами іс
-SFX H іт етами іт
-SFX H іш ешами іш
-SFX H іб ебах іб
-SFX H ів евах ів
-SFX H іг егах іг
-SFX H іж ежах іж
-SFX H ін енах ін
-SFX H іп епах іп
-SFX H ір ерах ір
-SFX H іс есах іс
-SFX H іт етах іт
-SFX H іш ешах іш
-SFX I Y 49
-SFX I іти ь діти
-SFX I іти ьмо діти
-SFX I іти ьте діти
-SFX I ути ь нути
-SFX I ути ьмо нути
-SFX I ути ьте нути
-SFX I атися ся [жч]атися
-SFX I атися мося [жч]атися
-SFX I атися мось [жч]атися
-SFX I атися теся [жч]атися
-SFX I атися тесь [жч]атися
-SFX I утися ься нутися
-SFX I утися ьмося нутися
-SFX I утися ьмось нутися
-SFX I утися ьтеся нутися
-SFX I утися ьтесь нутися
-SFX I ити 0 [вжчшщбмпрф]ити
-SFX I ити мо [вжчшщбмпрф]ити
-SFX I ити те [вжчшщбмпрф]ити
-SFX I ати 0 [жч]ати
-SFX I ати мо [жч]ати
-SFX I ати те [жч]ати
-SFX I итися ся [вжчшщбмпрф]итися
-SFX I итися мося [вжчшщбмпрф]итися
-SFX I итися мось [вжчшщбмпрф]итися
-SFX I итися теся [вжчшщбмпрф]итися
-SFX I итися тесь [вжчшщбмпрф]итися
-SFX I итися ься [дтзснл]итися
-SFX I итися ьмося [дтзснл]итися
-SFX I итися ьмось [дтзснл]итися
-SFX I итися ьтеся [дтзснл]итися
-SFX I итися ьтесь [дтзснл]итися
-SFX I ити ь [дтзснл]ити
-SFX I ити ьмо [дтзснл]ити
-SFX I ити ьте [дтзснл]ити
-SFX I їтися йся їтися
-SFX I їтися йсь їтися
-SFX I їтися ймося їтися
-SFX I їтися ймось їтися
-SFX I їтися йтеся їтися
-SFX I їтися йтесь їтися
-SFX I їти й їти
-SFX I їти ймо їти
-SFX I їти йте їти
-SFX I ітися ься дітися
-SFX I ітися ьмося дітися
-SFX I ітися ьмось дітися
-SFX I ітися ьтеся дітися
-SFX I ітися ьтесь дітися
-SFX J Y 10
-SFX J 0 е [аеиуяо]р
-SFX J осен існе осен
-SFX J вець евче [^аеєиіїоуюяг]вець
-SFX J нець енче [^аеєиіїоуюяг]нець
-SFX J рець ерче [^аеєиіїоуюяг]рець
-SFX J ід ьоде лід
-SFX J іл ьоле ліл
-SFX J ін ьоне лін
-SFX J ір ьоре лір
-SFX J іт ьоте літ
-SFX K Y 68
-SFX K іти и діти
-SFX K іти імо діти
-SFX K іти ім діти
-SFX K іти іть діти
-SFX K ути и нути
-SFX K ути імо нути
-SFX K ути ім нути
-SFX K ути іть нути
-SFX K утися ися нутися
-SFX K утися ись нутися
-SFX K утися імося нутися
-SFX K утися імось нутися
-SFX K утися імся нутися
-SFX K утися іться нутися
-SFX K тати ти [^с]тати
-SFX K тати тімо [^с]тати
-SFX K тати тім [^с]тати
-SFX K тати тіть [^с]тати
-SFX K атися ися [^т]атися
-SFX K атися ись [^т]атися
-SFX K атися імося [^т]атися
-SFX K атися імось [^т]атися
-SFX K атися імся [^т]атися
-SFX K атися іться [^т]атися
-SFX K итися ися итися
-SFX K итися ись итися
-SFX K итися імося итися
-SFX K итися імось итися
-SFX K итися імся итися
-SFX K итися іться итися
-SFX K ати и [^т]ати
-SFX K ати імо [^т]ати
-SFX K ати ім [^т]ати
-SFX K ати іть [^т]ати
-SFX K татися тися [^с]татися
-SFX K татися тись [^с]татися
-SFX K татися тімося [^с]татися
-SFX K татися тімось [^с]татися
-SFX K татися тімся [^с]татися
-SFX K татися тіться [^с]татися
-SFX K стати щи с[т]ати
-SFX K стати щімо с[т]ати
-SFX K стати щім с[т]ати
-SFX K стати щіть с[т]ати
-SFX K статися щися с[т]атися
-SFX K статися щись с[т]атися
-SFX K статися щімося с[т]атися
-SFX K статися щімось с[т]атися
-SFX K статися щімся с[т]атися
-SFX K статися щіться с[т]атися
-SFX K їтися їся їтися
-SFX K їтися їсь їтися
-SFX K їтися їмося їтися
-SFX K їтися їмось їтися
-SFX K їтися їться їтися
-SFX K їти ї їти
-SFX K їти їмо їти
-SFX K їти їть їти
-SFX K ити и ити
-SFX K ити імо ити
-SFX K ити ім ити
-SFX K ити іть ити
-SFX K ітися ися дітися
-SFX K ітися ись дітися
-SFX K ітися імося дітися
-SFX K ітися імось дітися
-SFX K ітися імся дітися
-SFX K ітися іться дітися
-SFX L Y 4
-SFX L енити інено енити
-SFX L олоти елено олоти
-SFX L гнути жено гнути
-SFX L сти тено сти
-SFX M Y 27
-SFX M вити влено вити
-SFX M ти лено убти
-SFX M ювати йовано [аіоу]ювати
-SFX M ити жено [^з]дити
-SFX M тіти чено тіти
-SFX M тити чено [^с]тити
-SFX M іти ено літи
-SFX M мити млено мити
-SFX M ити ено [жлнрчшщ]ити
-SFX M стити щено стити
-SFX M їти єно їти
-SFX M кти чено кти
-SFX M ути ено нути
-SFX M оти ено оти
-SFX M бити блено бити
-SFX M ити лено фити
-SFX M іти жено [^з]діти
-SFX M зити жено зити
-SFX M ти ено [^у]бти
-SFX M здити жджено здити
-SFX M ти ено [зс]ти
-SFX M увати овано увати
-SFX M пити плено пити
-SFX M ювати ьовано [^аіоу]ювати
-SFX M сити шено сити
-SFX M гти жено гти
-SFX M ти дено йти
-SFX N Y 10
-SFX N ити иючи [врмнш]ити
-SFX N ти вучи жити
-SFX N итися лючись литися
-SFX N тися учись стися
-SFX N тися ючись [аіуя]тися
-SFX N ти учи сти
-SFX N итися иючись [врмнш]итися
-SFX N ти ючи [аіуя]ти
-SFX N тися вучись житися
-SFX N ити лючи лити
+SFX H Y 20
+SFX H їв єва [^жшщ]їв
+SFX H їв єву [^жшщ]їв
+SFX H їв євим [^жшщ]їв
+SFX H їв єві [^жшщ]їв
+SFX H їв єве [^жшщ]їв
+SFX H їв їва [^жшщ]їв
+SFX H їв їву [^жшщ]їв
+SFX H їв ївим [^жшщ]їв
+SFX H їв їві [^жшщ]їв
+SFX H їв їве [^жшщ]їв
+SFX H ів ева [^жшщ]ів
+SFX H ів еву [^жшщ]ів
+SFX H ів евим [^жшщ]ів
+SFX H ів еві [^жшщ]ів
+SFX H ів еве [^жшщ]ів
+SFX H ів іва [^жшщ]ів
+SFX H ів іву [^жшщ]ів
+SFX H ів івим [^жшщ]ів
+SFX H ів іві [^жшщ]ів
+SFX H ів іве [^жшщ]ів
+SFX I Y 65
+SFX I іб еби іб
+SFX I ів еви ів
+SFX I іг еги іг
+SFX I ін ени ін
+SFX I іп епи іп
+SFX I ір ери ір
+SFX I іс еси іс
+SFX I іт ети іт
+SFX I ідь еді ідь
+SFX I іль елі іль
+SFX I інь ені інь
+SFX I ідь едів ідь
+SFX I іль елів іль
+SFX I інь енів інь
+SFX I ідь едям ідь
+SFX I іль елям іль
+SFX I інь еням інь
+SFX I ідь едями ідь
+SFX I іль елями іль
+SFX I інь енями інь
+SFX I ідь едях ідь
+SFX I іль елях іль
+SFX I інь енях інь
+SFX I іж ежі іж
+SFX I іш еші іш
+SFX I іб ебів іб
+SFX I ів евів ів
+SFX I іг егів іг
+SFX I іж ежів іж
+SFX I ін енів ін
+SFX I іп епів іп
+SFX I ір ерів ір
+SFX I іс есів іс
+SFX I іт етів іт
+SFX I іш ешів іш
+SFX I іб ебам іб
+SFX I ів евам ів
+SFX I іг егам іг
+SFX I іж ежам іж
+SFX I ін енам ін
+SFX I іп епам іп
+SFX I ір ерам ір
+SFX I іс есам іс
+SFX I іт етам іт
+SFX I іш ешам іш
+SFX I іб ебами іб
+SFX I ів евами ів
+SFX I іг егами іг
+SFX I іж ежами іж
+SFX I ін енами ін
+SFX I іп епами іп
+SFX I ір ерами ір
+SFX I іс есами іс
+SFX I іт етами іт
+SFX I іш ешами іш
+SFX I іб ебах іб
+SFX I ів евах ів
+SFX I іг егах іг
+SFX I іж ежах іж
+SFX I ін енах ін
+SFX I іп епах іп
+SFX I ір ерах ір
+SFX I іс есах іс
+SFX I іт етах іт
+SFX I іш ешах іш
+SFX J Y 49
+SFX J іти ь діти
+SFX J іти ьмо діти
+SFX J іти ьте діти
+SFX J ути ь нути
+SFX J ути ьмо нути
+SFX J ути ьте нути
+SFX J атися ся [жч]атися
+SFX J атися мося [жч]атися
+SFX J атися мось [жч]атися
+SFX J атися теся [жч]атися
+SFX J атися тесь [жч]атися
+SFX J утися ься нутися
+SFX J утися ьмося нутися
+SFX J утися ьмось нутися
+SFX J утися ьтеся нутися
+SFX J утися ьтесь нутися
+SFX J ити 0 [вжчшщбмпрф]ити
+SFX J ити мо [вжчшщбмпрф]ити
+SFX J ити те [вжчшщбмпрф]ити
+SFX J ати 0 [жч]ати
+SFX J ати мо [жч]ати
+SFX J ати те [жч]ати
+SFX J итися ся [вжчшщбмпрф]итися
+SFX J итися мося [вжчшщбмпрф]итися
+SFX J итися мось [вжчшщбмпрф]итися
+SFX J итися теся [вжчшщбмпрф]итися
+SFX J итися тесь [вжчшщбмпрф]итися
+SFX J итися ься [дтзснл]итися
+SFX J итися ьмося [дтзснл]итися
+SFX J итися ьмось [дтзснл]итися
+SFX J итися ьтеся [дтзснл]итися
+SFX J итися ьтесь [дтзснл]итися
+SFX J ити ь [дтзснл]ити
+SFX J ити ьмо [дтзснл]ити
+SFX J ити ьте [дтзснл]ити
+SFX J їтися йся їтися
+SFX J їтися йсь їтися
+SFX J їтися ймося їтися
+SFX J їтися ймось їтися
+SFX J їтися йтеся їтися
+SFX J їтися йтесь їтися
+SFX J їти й їти
+SFX J їти ймо їти
+SFX J їти йте їти
+SFX J ітися ься дітися
+SFX J ітися ьмося дітися
+SFX J ітися ьмось дітися
+SFX J ітися ьтеся дітися
+SFX J ітися ьтесь дітися
+SFX K Y 10
+SFX K 0 е [аеиуяо]р
+SFX K осен існе осен
+SFX K вець евче [^аеєиіїоуюяг]вець
+SFX K нець енче [^аеєиіїоуюяг]нець
+SFX K рець ерче [^аеєиіїоуюяг]рець
+SFX K ід ьоде лід
+SFX K іл ьоле ліл
+SFX K ін ьоне лін
+SFX K ір ьоре лір
+SFX K іт ьоте літ
+SFX L Y 68
+SFX L іти и діти
+SFX L іти імо діти
+SFX L іти ім діти
+SFX L іти іть діти
+SFX L ути и нути
+SFX L ути імо нути
+SFX L ути ім нути
+SFX L ути іть нути
+SFX L утися ися нутися
+SFX L утися ись нутися
+SFX L утися імося нутися
+SFX L утися імось нутися
+SFX L утися імся нутися
+SFX L утися іться нутися
+SFX L тати чи [^с]тати
+SFX L тати чімо [^с]тати
+SFX L тати чім [^с]тати
+SFX L тати чіть [^с]тати
+SFX L атися ися [^т]атися
+SFX L атися ись [^т]атися
+SFX L атися імося [^т]атися
+SFX L атися імось [^т]атися
+SFX L атися імся [^т]атися
+SFX L атися іться [^т]атися
+SFX L итися ися итися
+SFX L итися ись итися
+SFX L итися імося итися
+SFX L итися імось итися
+SFX L итися імся итися
+SFX L итися іться итися
+SFX L ати и [^т]ати
+SFX L ати імо [^т]ати
+SFX L ати ім [^т]ати
+SFX L ати іть [^т]ати
+SFX L татися чися [^с]татися
+SFX L татися чись [^с]татися
+SFX L татися чімося [^с]татися
+SFX L татися чімось [^с]татися
+SFX L татися чімся [^с]татися
+SFX L татися чіться [^с]татися
+SFX L стати щи с[т]ати
+SFX L стати щімо с[т]ати
+SFX L стати щім с[т]ати
+SFX L стати щіть с[т]ати
+SFX L статися щися с[т]атися
+SFX L статися щись с[т]атися
+SFX L статися щімося с[т]атися
+SFX L статися щімось с[т]атися
+SFX L статися щімся с[т]атися
+SFX L статися щіться с[т]атися
+SFX L їтися їся їтися
+SFX L їтися їсь їтися
+SFX L їтися їмося їтися
+SFX L їтися їмось їтися
+SFX L їтися їться їтися
+SFX L їти ї їти
+SFX L їти їмо їти
+SFX L їти їть їти
+SFX L ити и ити
+SFX L ити імо ити
+SFX L ити ім ити
+SFX L ити іть ити
+SFX L ітися ися дітися
+SFX L ітися ись дітися
+SFX L ітися імося дітися
+SFX L ітися імось дітися
+SFX L ітися імся дітися
+SFX L ітися іться дітися
+SFX M Y 5
+SFX M енити інено енити
+SFX M олоти елено олоти
+SFX M гнути жено гнути
+SFX M сти тено ести
+SFX M сти джено істи
+SFX N Y 27
+SFX N вити влено вити
+SFX N ти лено убти
+SFX N ювати йовано [аіоу]ювати
+SFX N ити жено [^з]дити
+SFX N тіти чено тіти
+SFX N тити чено [^с]тити
+SFX N іти ено літи
+SFX N мити млено мити
+SFX N ити ено [жлнрчшщ]ити
+SFX N стити щено стити
+SFX N їти єно їти
+SFX N кти чено кти
+SFX N ути ено нути
+SFX N оти ено оти
+SFX N бити блено бити
+SFX N ити лено фити
+SFX N іти жено [^з]діти
+SFX N зити жено зити
+SFX N ти ено [^у]бти
+SFX N здити жджено здити
+SFX N ти ено [зс]ти
+SFX N увати овано увати
+SFX N пити плено пити
+SFX N ювати ьовано [^аіоу]ювати
+SFX N сити шено сити
+SFX N гти жено гти
+SFX N ти дено йти
 SFX O Y 12
 SFX O інь еней інь
 SFX O інь еням інь
@@ -1344,188 +1381,22 @@
 SFX O ір ерям ір
 SFX O ір ерями ір
 SFX O ір ерях ір
-SFX P Y 181
-SFX P ий ийого ий
-SFX P ий ийому ий
-SFX P ий иєму ий
-SFX P ий иїм ий
-SFX P ий ия ий
-SFX P ий иєї ий
-SFX P ий иїй ий
-SFX P ий ию ий
-SFX P ий иєю ий
-SFX P ий иє ий
-SFX P ий иї ий
-SFX P ий иїх ий
-SFX P ий иїми ий
-SFX P ій ого ій
-SFX P ій оєму ій
-SFX P ій оїм ій
-SFX P ій оя ій
-SFX P ій оєї ій
-SFX P ій оїй ій
-SFX P ій ою ій
-SFX P ій оєю ій
-SFX P ій оє ій
-SFX P ій ої ій
-SFX P ій оїх ій
-SFX P ій оїми ій
-SFX P ей ього ей
-SFX P ей ьому ей
-SFX P ей им ей
-SFX P ей ім ей
-SFX P ей я ей
-SFX P ей ієї ей
-SFX P ей ій ей
-SFX P ей ю ей
-SFX P ей ією ей
-SFX P ей е ей
-SFX P ей і ей
-SFX P ей их ей
-SFX P ей ими ей
-SFX P 0 и сят
-SFX P 0 ьом сят
-SFX P 0 ьма сят
-SFX P 0 ьома сят
-SFX P 0 ьох сят
-SFX P 0 ти [^'][ая]
-SFX P 0 ті [^'][ая]
-SFX P ин ного ин
-SFX P ин ному ин
-SFX P ин ним ин
-SFX P ин нім ин
-SFX P ин на ин
-SFX P ин ної ин
-SFX P ин нієї ин
-SFX P ин ній ин
-SFX P ин нією ин
-SFX P ин ною ин
-SFX P ин ну ин
-SFX P ин не ин
-SFX P ин но ин
-SFX P ин ні ин
-SFX P ин них ин
-SFX P ин ними ин
-SFX P ен ного ен
-SFX P ен ному ен
-SFX P ен ним ен
-SFX P ен нім ен
-SFX P ен на ен
-SFX P ен ної ен
-SFX P ен нієї ен
-SFX P ен ній ен
-SFX P ен нією ен
-SFX P ен ною ен
-SFX P ен ну ен
-SFX P ен не ен
-SFX P ен но ен
-SFX P ен ні ен
-SFX P ен них ен
-SFX P ен ними ен
-SFX P есь сього ^весь
-SFX P есь сьому ^весь
-SFX P есь сім ^весь
-SFX P есь ся ^весь
-SFX P есь сієї ^весь
-SFX P есь сій ^весь
-SFX P есь сю ^весь
-SFX P есь сією ^весь
-SFX P есь се ^весь
-SFX P есь сі ^весь
-SFX P есь сіх ^весь
-SFX P есь сіма ^весь
-SFX P ь и ять
-SFX P ь ьом ять
-SFX P ь ьма ять
-SFX P ь ьома ять
-SFX P ь ьох ять
-SFX P 'я 'я м'я
-SFX P 'я ені м'я
-SFX P 'я енем м'я
-SFX P 'я ене м'я
-SFX P 0 ти [^м]'я
-SFX P 0 ті [^м]'я
-SFX P 0 ого [мш]
-SFX P 0 ому [мш]
-SFX P 0 им [мш]
-SFX P 0 ім [мш]
-SFX P 0 а [мш]
-SFX P 0 ої [мш]
-SFX P 0 ій [мш]
-SFX P 0 у [мш]
-SFX P 0 ою [мш]
-SFX P 0 е [мш]
-SFX P 0 і [мш]
-SFX P 0 ими [мш]
-SFX P 0 их [мш]
-SFX P ів ева [^жчшщ]ів
-SFX P ів еву [^жчшщ]ів
-SFX P ів евим [^жчшщ]ів
-SFX P ів еві [^жчшщ]ів
-SFX P ів еве [^жчшщ]ів
-SFX P ів іва [^жчшщ]ів
-SFX P ів іву [^жчшщ]ів
-SFX P ів івим [^жчшщ]ів
-SFX P ів іві [^жчшщ]ів
-SFX P ів іве [^жчшщ]ів
-SFX P ийсь ийогось ийсь
-SFX P ийсь ийомусь ийсь
-SFX P ийсь иємусь ийсь
-SFX P ийсь иїмсь ийсь
-SFX P ийсь иїмось ийсь
-SFX P ийсь иясь ийсь
-SFX P ийсь иєїсь ийсь
-SFX P ийсь иїйсь ийсь
-SFX P ийсь июсь ийсь
-SFX P ийсь иєюсь ийсь
-SFX P ийсь иєсь ийсь
-SFX P ийсь иїсь ийсь
-SFX P ийсь иїхсь ийсь
-SFX P ийсь иїхось ийсь
-SFX P ийсь иїмись ийсь
-SFX P 0 м [ая]
-SFX P ой ого ой
-SFX P ой ому ой
-SFX P ой им ой
-SFX P ой ім ой
-SFX P ой а ой
-SFX P ой ої ой
-SFX P ой ієї ой
-SFX P ой ій ой
-SFX P ой у ой
-SFX P ой ією ой
-SFX P ой ою ой
-SFX P ой е ой
-SFX P ой і ой
-SFX P ой их ой
-SFX P ой ими ой
-SFX P 0 о м
-SFX P 0 и м
-SFX P весь сього .весь
-SFX P весь сьому .весь
-SFX P весь сім .весь
-SFX P весь ся .весь
-SFX P весь сієї .весь
-SFX P весь сій .весь
-SFX P весь сю .весь
-SFX P весь сією .весь
-SFX P весь се .весь
-SFX P весь сі .весь
-SFX P весь сіх .весь
-SFX P весь сіма .весь
-SFX P ів евого ів
-SFX P ів евому ів
-SFX P ів евим ів
-SFX P ів евім ів
-SFX P ів ева ів
-SFX P ів евої ів
-SFX P ів евій ів
-SFX P ів еву ів
-SFX P ів евою ів
-SFX P ів еве ів
-SFX P ів еві ів
-SFX P ів евих ів
-SFX P ів евими ів
+SFX P Y 15
+SFX P ити иючи [врмнш]ити
+SFX P ти вучи жити
+SFX P итися лючись литися
+SFX P итися лючися литися ###
+SFX P тися учись стися
+SFX P тися учися стися ###
+SFX P тися ючись [аіуя]тися
+SFX P тися ючися [аіуя]тися ###
+SFX P ти учи сти
+SFX P итися иючись [врмнш]итися
+SFX P итися иючися [врмнш]итися ###
+SFX P ти ючи [аіуя]ти
+SFX P тися вучись житися
+SFX P тися вучися житися ###
+SFX P ити лючи лити
 SFX Q Y 23
 SFX Q хо сі [^и]хо
 SFX Q є я є
@@ -1550,3273 +1421,3565 @@
 SFX Q о ом о
 SFX Q я ю я
 SFX Q я ям я
-SFX R Y 34
-SFX R я ь [^д]дя
-SFX R е 0 [жчшщ]е
-SFX R е а [жчшщ]е
-SFX R е ам [жчшщ]е
-SFX R е ами [жчшщ]е
-SFX R е ах [жчшщ]е
-SFX R я ям я
-SFX R я ями я
-SFX R я ях я
-SFX R є я є
-SFX R є й є
-SFX R є ям є
-SFX R є ями є
-SFX R є ях є
-SFX R тя ь ття
-SFX R дя ь ддя
-SFX R шя 0 шшя
-SFX R жя 0 жжя
-SFX R я ь [^т]тя
-SFX R е ь це
-SFX R е ям це
-SFX R е ями це
-SFX R е ях це
-SFX R о а о
-SFX R о 0 о
-SFX R о ам о
-SFX R о ами о
-SFX R о ах о
-SFX R ня ь ння
-SFX R ля ь лля
-SFX R ся ь сся
-SFX R зя ь ззя
-SFX R чя 0 ччя
-SFX R я ь р[шн]я
-SFX S Y 49
-SFX S ря ер тря
-SFX S це ець [^с]ерце
-SFX S оле іль оле
-SFX S я їв 'я
-SFX S ло ол зло
-SFX S ло ел [бдкпстш]ло
-SFX S е і че
-SFX S ече іч че
-SFX S 0 й че
-SFX S е ам че
-SFX S е има че
-SFX S е ах че
+SFX R Y 171
+SFX R ий ийого ий
+SFX R ий ийому ий
+SFX R ий иєму ий
+SFX R ий иїм ий
+SFX R ий ия ий
+SFX R ий иєї ий
+SFX R ий иїй ий
+SFX R ий ию ий
+SFX R ий иєю ий
+SFX R ий иє ий
+SFX R ий иї ий
+SFX R ий иїх ий
+SFX R ий иїми ий
+SFX R ій ого ій
+SFX R ій оєму ій
+SFX R ій оїм ій
+SFX R ій оя ій
+SFX R ій оєї ій
+SFX R ій оїй ій
+SFX R ій ою ій
+SFX R ій оєю ій
+SFX R ій оє ій
+SFX R ій ої ій
+SFX R ій оїх ій
+SFX R ій оїми ій
+SFX R ей ього ей
+SFX R ей ьому ей
+SFX R ей им ей
+SFX R ей ім ей
+SFX R ей я ей
+SFX R ей ієї ей
+SFX R ей ій ей
+SFX R ей ю ей
+SFX R ей ією ей
+SFX R ей е ей
+SFX R ей і ей
+SFX R ей их ей
+SFX R ей ими ей
+SFX R 0 и сят
+SFX R 0 ьом сят
+SFX R 0 ьма сят
+SFX R 0 ьома сят
+SFX R 0 ьох сят
+SFX R 0 ти [^'][ая]
+SFX R 0 ті [^'][ая]
+SFX R ин ного ин
+SFX R ин ному ин
+SFX R ин ним ин
+SFX R ин нім ин
+SFX R ин на ин
+SFX R ин ної ин
+SFX R ин нієї ин
+SFX R ин ній ин
+SFX R ин нією ин
+SFX R ин ною ин
+SFX R ин ну ин
+SFX R ин не ин
+SFX R ин но ин
+SFX R ин ні ин
+SFX R ин них ин
+SFX R ин ними ин
+SFX R ен ного ен
+SFX R ен ному ен
+SFX R ен ним ен
+SFX R ен нім ен
+SFX R ен на ен
+SFX R ен ної ен
+SFX R ен нієї ен
+SFX R ен ній ен
+SFX R ен нією ен
+SFX R ен ною ен
+SFX R ен ну ен
+SFX R ен не ен
+SFX R ен но ен
+SFX R ен ні ен
+SFX R ен них ен
+SFX R ен ними ен
+SFX R есь сього (^весь)
+SFX R есь сьому (^весь)
+SFX R есь сім (^весь)
+SFX R есь ся (^весь)
+SFX R есь сієї (^весь)
+SFX R есь сій (^весь)
+SFX R есь сю (^весь)
+SFX R есь сією (^весь)
+SFX R есь се (^весь)
+SFX R есь сі (^весь)
+SFX R есь сіх (^весь)
+SFX R есь сіма (^весь)
+SFX R ь и ять
+SFX R ь ьом ять
+SFX R ь ьма ять
+SFX R ь ьома ять
+SFX R ь ьох ять
+SFX R 'я 'я м'я
+SFX R 'я ені м'я
+SFX R 'я енем м'я
+SFX R 'я ене м'я
+SFX R 0 ти [^м]'я
+SFX R 0 ті [^м]'я
+SFX R 0 ого [мш]
+SFX R 0 ому [мш]
+SFX R 0 им [мш]
+SFX R 0 ім [мш]
+SFX R 0 а [мш]
+SFX R 0 ої [мш]
+SFX R 0 ій [мш]
+SFX R 0 у [мш]
+SFX R 0 ою [мш]
+SFX R 0 е [мш]
+SFX R 0 і [мш]
+SFX R 0 ими [мш]
+SFX R 0 их [мш]
+SFX R ийсь ийогось ийсь
+SFX R ийсь ийомусь ийсь
+SFX R ийсь иємусь ийсь
+SFX R ийсь иїмсь ийсь
+SFX R ийсь иїмось ийсь
+SFX R ийсь иясь ийсь
+SFX R ийсь иєїсь ийсь
+SFX R ийсь иїйсь ийсь
+SFX R ийсь июсь ийсь
+SFX R ийсь иєюсь ийсь
+SFX R ийсь иєсь ийсь
+SFX R ийсь иїсь ийсь
+SFX R ийсь иїхсь ийсь
+SFX R ийсь иїхось ийсь
+SFX R ийсь иїмись ийсь
+SFX R 0 м [ая]
+SFX R ой ого ой
+SFX R ой ому ой
+SFX R ой им ой
+SFX R ой ім ой
+SFX R ой а ой
+SFX R ой ої ой
+SFX R ой ієї ой
+SFX R ой ій ой
+SFX R ой у ой
+SFX R ой ією ой
+SFX R ой ою ой
+SFX R ой е ой
+SFX R ой і ой
+SFX R ой их ой
+SFX R ой ими ой
+SFX R 0 о м
+SFX R 0 и м
+SFX R весь сього .весь
+SFX R весь сьому .весь
+SFX R весь сім .весь
+SFX R весь ся .весь
+SFX R весь сієї .весь
+SFX R весь сій .весь
+SFX R весь сю .весь
+SFX R весь сією .весь
+SFX R весь се .весь
+SFX R весь сі .весь
+SFX R весь сіх .весь
+SFX R весь сіма .весь
+SFX R ів евого ів
+SFX R ів евому ів
+SFX R ів евим ів
+SFX R ів евім ів
+SFX R ів ева ів
+SFX R ів евої ів
+SFX R ів евій ів
+SFX R ів еву ів
+SFX R ів евою ів
+SFX R ів еве ів
+SFX R ів еві ів
+SFX R ів евих ів
+SFX R ів евими ів
+SFX S Y 34
+SFX S я ь [^д]дя
+SFX S е 0 [жчшщ]е
+SFX S е а [жчшщ]е
+SFX S е ам [жчшщ]е
+SFX S е ами [жчшщ]е
+SFX S е ах [жчшщ]е
 SFX S я ям я
 SFX S я ями я
 SFX S я ях я
-SFX S мо ем рмо
-SFX S мо ом смо
-SFX S ро ер [бдт]ро
-SFX S но ен [звдтрс]но
-SFX S це ець [^йрь]це
-SFX S це ець [^е]рце
-SFX S но он [кг]но
-SFX S ьце ець ьце
-SFX S ко ок [жзлмнртчшь]ко
-SFX S во ов гво
-SFX S я ів [жст]я
-SFX S е ям е
-SFX S е ями е
-SFX S е ях е
-SFX S ево ів ево
-SFX S ело іл ело
-SFX S ето іт ето
-SFX S есо іс есо
-SFX S іво ів іво
-SFX S іло іл іло
-SFX S іто іт іто
-SFX S ісо іс ісо
-SFX S ово ів ово
-SFX S оло іл оло
-SFX S ото іт ото
-SFX S осо іс осо
-SFX S це дець серце
-SFX S но ен [гл]но
-SFX S йце єць йце
+SFX S є я є
+SFX S є й є
+SFX S є ям є
+SFX S є ями є
+SFX S є ях є
+SFX S тя ь ття
+SFX S дя ь ддя
+SFX S шя 0 шшя
+SFX S жя 0 жжя
+SFX S я ь [^т]тя
+SFX S е ь це
+SFX S е ям це
+SFX S е ями це
+SFX S е ях це
 SFX S о а о
+SFX S о 0 о
 SFX S о ам о
 SFX S о ами о
 SFX S о ах о
-SFX S я ів лля
-SFX T Y 5
-SFX T но ена но
-SFX T но ен но
-SFX T но енам но
-SFX T но енами но
-SFX T но енах но
-SFX U Y 4
-SFX U е а ще
-SFX U е у ще
-SFX U е ем ще
-SFX U е і ще
-SFX V Y 8
-SFX V а і [жчшщ]а
-SFX V а ів а
-SFX V я ів я
-SFX V 0 м [ая]
-SFX V 0 ми [ая]
-SFX V 0 х [ая]
-SFX V а и [^жчшщ]а
-SFX V я і я
-SFX W Y 1699
-SFX W ватися юся [ауюя]ватися
-SFX W ватися юсь [ауюя]ватися
-SFX W ватися єшся [ауюя]ватися
-SFX W ватися ється [ауюя]ватися
-SFX W ватися ємося [ауюя]ватися
-SFX W ватися ємось [ауюя]ватися
-SFX W ватися єтеся [ауюя]ватися
-SFX W ватися єтесь [ауюя]ватися
-SFX W ватися ються [ауюя]ватися
-SFX W утися уся нутися
-SFX W утися усь нутися
-SFX W утися ешся нутися
-SFX W утися еться нутися
-SFX W утися емося нутися
-SFX W утися емось нутися
-SFX W утися етеся нутися
-SFX W утися етесь нутися
-SFX W утися уться нутися
-SFX W ити ять [дзлнрст]ити
-SFX W стися слася остися
-SFX W стися слась остися
-SFX W стися слося остися
-SFX W стися слось остися
-SFX W стися слися остися
-SFX W стися слись остися
-SFX W тися туся остися
-SFX W тися тусь остися
-SFX W тися тешся остися
-SFX W тися теться остися
-SFX W тися темося остися
-SFX W тися темось остися
-SFX W тися тетеся остися
-SFX W тися тетесь остися
-SFX W тися туться остися
-SFX W ися ися остися
-SFX W ися ись остися
-SFX W ися імося остися
-SFX W ися імось остися
-SFX W ися імся остися
-SFX W ися іться остися
-SFX W остися ісся остися
-SFX W остися ісшись остися
-SFX W сти в [аіуя]сти
-SFX W атися уся [жщ]атися
-SFX W атися усь [жщ]атися
-SFX W атися ишся [жщ]атися
-SFX W атися иться [жщ]атися
-SFX W атися имося [жщ]атися
-SFX W атися имось [жщ]атися
-SFX W атися итеся [жщ]атися
-SFX W атися итесь [жщ]атися
-SFX W атися аться [жщ]атися
-SFX W тітися чуся [^с]тітися
-SFX W тітися чусь [^с]тітися
-SFX W ти ду бути
-SFX W ти деш бути
-SFX W ти де бути
-SFX W ти демо бути
-SFX W ти дете бути
-SFX W ти дуть бути
-SFX W ти дь бути
-SFX W ти дьмо бути
-SFX W ти дьте бути
-SFX W ітися ися [^д]ітися
-SFX W ітися ись [^д]ітися
-SFX W ітися імося [^д]ітися
-SFX W ітися імось [^д]ітися
-SFX W ітися імся [^д]ітися
-SFX W ітися іться [^д]ітися
-SFX W кати чу [^с]кати
-SFX W тати чу [^с]тати
-SFX W кати чеш [^с]кати
-SFX W тати чеш [^с]тати
-SFX W кати че [^с]кати
-SFX W тати че [^с]тати
-SFX W кати чемо [^с]кати
-SFX W тати чемо [^с]тати
-SFX W кати чете [^с]кати
-SFX W тати чете [^с]тати
-SFX W гти ж лягти
-SFX W гти жмо лягти
-SFX W гти жте лягти
-SFX W ести ів ести
-SFX W ести івши ести
-SFX W яти іму [здб]няти
-SFX W яти імеш [здб]няти
-SFX W яти іме [здб]няти
-SFX W яти імемо [здб]няти
-SFX W яти імем [здб]няти
-SFX W яти імете [здб]няти
-SFX W яти імуть [здб]няти
-SFX W яти іми [здб]няти
-SFX W яти імімо [здб]няти
-SFX W яти імім [здб]няти
-SFX W яти іміть [здб]няти
-SFX W ути ь [^ш'][лр][оя]нути
-SFX W ути ьмо [^ш'][лр][оя]нути
-SFX W ути ьте [^ш'][лр][оя]нути
-SFX W катися чуся [^с]катися
-SFX W татися чуся [^с]татися
-SFX W катися чусь [^с]катися
-SFX W татися чусь [^с]татися
-SFX W катися чешся [^с]катися
-SFX W татися чешся [^с]татися
-SFX W катися четься [^с]катися
-SFX W татися четься [^с]татися
-SFX W катися чемося [^с]катися
-SFX W татися чемося [^с]татися
-SFX W катися чемось [^с]катися
-SFX W татися чемось [^с]татися
-SFX W катися четеся [^с]катися
-SFX W татися четеся [^с]татися
-SFX W катися четесь [^с]катися
-SFX W татися четесь [^с]татися
-SFX W итися юся [лнр]итися
-SFX W итися юсь [лнр]итися
-SFX W октися ікся октися
-SFX W октися ікшись октися
-SFX W стятися зітнуся стятися
-SFX W стятися зітнусь стятися
-SFX W стятися зітнешся стятися
-SFX W стятися зітнеться стятися
-SFX W стятися зітнемося стятися
-SFX W стятися зітнемось стятися
-SFX W стятися зітнетеся стятися
-SFX W стятися зітнетесь стятися
-SFX W стятися зітнуться стятися
-SFX W стятися зітнися стятися
-SFX W стятися зітнись стятися
-SFX W стятися зітнімося стятися
-SFX W стятися зітнімось стятися
-SFX W стятися зітнімся стятися
-SFX W стятися зітніться стятися
-SFX W ебти іб ебти
-SFX W ебти ібши ебти
-SFX W п'ясти іпну [з]п'ясти
-SFX W п'ясти іпнеш [з]п'ясти
-SFX W п'ясти іпне [з]п'ясти
-SFX W п'ясти іпнемо [з]п'ясти
-SFX W п'ясти іпнете [з]п'ясти
-SFX W п'ясти іпнуть [з]п'ясти
-SFX W п'ясти іпни [з]п'ясти
-SFX W п'ясти іпнімо [з]п'ясти
-SFX W п'ясти іпнім [з]п'ясти
-SFX W п'ясти іпніть [з]п'ясти
-SFX W скатися щуся скатися
-SFX W статися щуся статися
-SFX W скатися щусь скатися
-SFX W статися щусь статися
-SFX W скатися щешся скатися
-SFX W статися щешся статися
-SFX W скатися щеться скатися
-SFX W статися щеться статися
-SFX W скатися щемося скатися
-SFX W статися щемося статися
-SFX W скатися щемось скатися
-SFX W статися щемось статися
-SFX W скатися щетеся скатися
-SFX W статися щетеся статися
-SFX W скатися щетесь скатися
-SFX W статися щетесь статися
-SFX W скатися щуться скатися
-SFX W статися щуться статися
-SFX W скатися щися скатися
-SFX W статися щися статися
-SFX W скатися щись скатися
-SFX W статися щись статися
-SFX W скатися щімося скатися
-SFX W статися щімося статися
-SFX W скатися щімось скатися
-SFX W статися щімось статися
-SFX W скатися щімся скатися
-SFX W статися щімся статися
-SFX W скатися щіться скатися
-SFX W статися щіться статися
-SFX W іти у [^др]удіти
-SFX W сти ла [^о]сти
-SFX W сти ло [^о]сти
-SFX W сти ли [^о]сти
-SFX W гти жи [еоіи]гти
-SFX W гти жімо [еоіи]гти
-SFX W гти жім [еоіи]гти
-SFX W гти жіть [еоіи]гти
-SFX W іти и [анру]діти
-SFX W іти імо [анру]діти
-SFX W іти ім [анру]діти
-SFX W іти іть [анру]діти
-SFX W яти ю ояти
-SFX W яти їш ояти
-SFX W яти їть ояти
-SFX W яти їмо ояти
-SFX W яти їте ояти
-SFX W яти ять ояти
-SFX W ояти ій ояти
-SFX W ояти іймо ояти
-SFX W ояти ійте ояти
-SFX W іктися ікся іктися
-SFX W іктися ікшись іктися
-SFX W ати ли епати
-SFX W ати лімо епати
-SFX W ати літь епати
-SFX W вптися впся вптися
-SFX W сатися шися сатися
-SFX W сатися шись сатися
-SFX W сатися шімося сатися
-SFX W сатися шімось сатися
-SFX W сатися шімся сатися
-SFX W сатися шіться сатися
-SFX W іти жу [др]удіти
-SFX W гти жу [еоия]гти
-SFX W гти жеш [еоия]гти
-SFX W гти же [еоия]гти
-SFX W гти жемо [еоия]гти
-SFX W гти жете [еоия]гти
-SFX W гти жуть [еоия]гти
-SFX W утися ься [^мвт]инутися
-SFX W утися ьмося [^мвт]инутися
-SFX W утися ьмось [^мвт]инутися
-SFX W утися ьтеся [^мвт]инутися
-SFX W утися ьтесь [^мвт]инутися
-SFX W ятися імуся [здб]нятися
-SFX W ятися імусь [здб]нятися
-SFX W ятися імешся [здб]нятися
-SFX W ятися іметься [здб]нятися
-SFX W ятися імемося [здб]нятися
-SFX W ятися імемось [здб]нятися
-SFX W ятися імемся [здб]нятися
-SFX W ятися іметеся [здб]нятися
-SFX W ятися іметесь [здб]нятися
-SFX W ятися імуться [здб]нятися
-SFX W ятися імися [здб]нятися
-SFX W ятися імись [здб]нятися
-SFX W ятися імімося [здб]нятися
-SFX W ятися імімось [здб]нятися
-SFX W ятися імімся [здб]нятися
-SFX W ятися іміться [здб]нятися
-SFX W бти б [ву]бти
-SFX W ти ши [ву]бти
-SFX W огтися ігся огтися
-SFX W огтися ігшись огтися
-SFX W опти іп опти
-SFX W опти іпши опти
-SFX W стися туся [еі]стися
-SFX W стися тусь [еі]стися
-SFX W стися тешся [еі]стися
-SFX W стися теться [еі]стися
-SFX W стися темося [еі]стися
-SFX W стися темось [еі]стися
-SFX W стися тетеся [еі]стися
-SFX W стися тетесь [еі]стися
-SFX W стися туться [еі]стися
-SFX W стися тися [еі]стися
-SFX W стися тись [еі]стися
-SFX W стися тімося [еі]стися
-SFX W стися тімось [еі]стися
-SFX W стися тімся [еі]стися
-SFX W стися тіться [еі]стися
-SFX W гтися жуся ігтися
-SFX W гтися жусь ігтися
-SFX W гтися жишся ігтися
-SFX W гтися житься ігтися
-SFX W гтися жимося ігтися
-SFX W гтися жимось ігтися
-SFX W гтися житеся ігтися
-SFX W гтися житесь ігтися
-SFX W гтися жаться ігтися
-SFX W сти вши [аія]сти
-SFX W естися івся естися
-SFX W естися івсь естися
-SFX W естися івшись естися
-SFX W ати и [^аво]чати
-SFX W ати імо [^аво]чати
-SFX W ати ім [^аво]чати
-SFX W ати іть [^аво]чати
-SFX W стися вся [аіуя]стися
-SFX W стися всь [аіуя]стися
-SFX W зати жімо казати
-SFX W зати жім казати
-SFX W зати жи казати
-SFX W зати жіть казати
-SFX W атися ися [^аво]чатися
-SFX W атися ись [^аво]чатися
-SFX W атися імося [^аво]чатися
-SFX W атися імось [^аво]чатися
-SFX W атися імся [^аво]чатися
-SFX W атися іться [^аво]чатися
-SFX W затися жся мазатися
-SFX W затися жмося мазатися
-SFX W затися жмось мазатися
-SFX W затися жтеся мазатися
-SFX W затися жтесь мазатися
-SFX W екти ік екти
-SFX W екти ікши екти
-SFX W рти р рти
-SFX W рти рши рти
-SFX W ти ів евти
-SFX W ектися ікся ектися
-SFX W ектися ікшись ектися
-SFX W гатися жися [еиуя]гатися
-SFX W затися жися [еиуя]затися
-SFX W гатися жись [еиуя]гатися
-SFX W затися жись [еиуя]затися
-SFX W гатися жімося [еиуя]гатися
-SFX W затися жімося [еиуя]затися
-SFX W гатися жімось [еиуя]гатися
-SFX W затися жімось [еиуя]затися
-SFX W гатися жімся [еиуя]гатися
-SFX W затися жімся [еиуя]затися
-SFX W гатися жіться [еиуя]гатися
-SFX W затися жіться [еиуя]затися
-SFX W хати ши [^и]хати
-SFX W хати шімо [^и]хати
-SFX W хати шім [^и]хати
-SFX W хати шіть [^и]хати
-SFX W итися ишся итися
-SFX W итися иться итися
-SFX W итися имося итися
-SFX W итися имось итися
-SFX W итися итеся итися
-SFX W итися итесь итися
-SFX W ітися ися [анру]дітися
-SFX W ітися ись [анру]дітися
-SFX W ітися імося [анру]дітися
-SFX W ітися імось [анру]дітися
-SFX W ітися імся [анру]дітися
-SFX W ітися іться [анру]дітися
-SFX W ати лю спати
-SFX W ати иш спати
-SFX W ати ить спати
-SFX W ати имо спати
-SFX W ати ите спати
-SFX W ати лять спати
-SFX W ати и спати
-SFX W ати імо спати
-SFX W ати ім спати
-SFX W ати іть спати
-SFX W гти г [иі]гти
-SFX W гти гши [иі]гти
-SFX W кати чуть [^су]кати
-SFX W тати чуть [^су]тати
-SFX W егтися ігся егтися
-SFX W егтися ігшись егтися
-SFX W ити иш ити
-SFX W ити ить ити
-SFX W ити имо ити
-SFX W ити ите ити
-SFX W зати ж мазати
-SFX W зати жмо мазати
-SFX W зати жте мазати
-SFX W ути и [мт]инути
-SFX W ути імо [мт]инути
-SFX W ути ім [мт]инути
-SFX W ути іть [мт]инути
-SFX W утися ися [бмхп]анутися
-SFX W утися ись [бмхп]анутися
-SFX W утися імося [бмхп]анутися
-SFX W утися імось [бмхп]анутися
-SFX W утися імся [бмхп]анутися
-SFX W утися іться [бмхп]анутися
-SFX W гати жу гати
-SFX W зати жу зати
-SFX W гати жеш гати
-SFX W зати жеш зати
-SFX W гати же гати
-SFX W зати же зати
-SFX W гати жемо гати
-SFX W зати жемо зати
-SFX W гати жете гати
-SFX W зати жете зати
-SFX W гати жуть гати
-SFX W зати жуть зати
-SFX W атися уся [рз]ватися
-SFX W атися усь [рз]ватися
-SFX W атися ешся [рз]ватися
-SFX W атися еться [рз]ватися
-SFX W атися емося [рз]ватися
-SFX W атися емось [рз]ватися
-SFX W атися етеся [рз]ватися
-SFX W атися етесь [рз]ватися
-SFX W атися уться [рз]ватися
-SFX W атися ися [рз]ватися
-SFX W атися ись [рз]ватися
-SFX W атися імося [рз]ватися
-SFX W атися імось [рз]ватися
-SFX W атися імся [рз]ватися
-SFX W атися іться [рз]ватися
-SFX W титися чуся [^с]титися
-SFX W титися чусь [^с]титися
-SFX W ітися аться [чш]ітися
-SFX W тися ься ізтися
-SFX W тися ьмося ізтися
-SFX W тися ьмось ізтися
-SFX W тися ьтеся ізтися
-SFX W тися ьтесь ізтися
-SFX W ати 0 ипати
-SFX W ати мо ипати
-SFX W ати те ипати
-SFX W ти и [^і]зти
-SFX W ти імо [^і]зти
-SFX W ти ім [^і]зти
-SFX W ти іть [^і]зти
-SFX W іти жу [^у]діти
-SFX W дутися ідмуся [бдз]дутися
-SFX W дутися ідмусь [бдз]дутися
-SFX W дутися ідмешся [бдз]дутися
-SFX W дутися ідметься [бдз]дутися
-SFX W дутися ідмемося [бдз]дутися
-SFX W дутися ідмемось [бдз]дутися
-SFX W дутися ідметеся [бдз]дутися
-SFX W дутися ідметесь [бдз]дутися
-SFX W дутися ідмуться [бдз]дутися
-SFX W дутися ідмися [бдз]дутися
-SFX W дутися ідмись [бдз]дутися
-SFX W дутися ідмімося [бдз]дутися
-SFX W дутися ідмімось [бдз]дутися
-SFX W дутися ідмімся [бдз]дутися
-SFX W дутися ідміться [бдз]дутися
-SFX W іти лю [бвмп]іти
-SFX W іти лять [бвмп]іти
-SFX W ятися юся ллятися
-SFX W ятися юсь ллятися
-SFX W ятися єшся ллятися
-SFX W ятися ється ллятися
-SFX W ятися ємося ллятися
-SFX W ятися ємось ллятися
-SFX W ятися єтеся ллятися
-SFX W ятися єтесь ллятися
-SFX W ятися ються ллятися
-SFX W ятися яйся ллятися
-SFX W ятися яйсь ллятися
-SFX W ятися яймося ллятися
-SFX W ятися яймось ллятися
-SFX W ятися яйтеся ллятися
-SFX W ятися яйтесь ллятися
-SFX W їтися юся їтися
-SFX W їтися юсь їтися
-SFX W тися шся їтися
-SFX W тися ться їтися
-SFX W тися мося їтися
-SFX W тися мось їтися
-SFX W тися теся їтися
-SFX W тися тесь їтися
-SFX W їтися яться їтися
-SFX W атися ися щатися
-SFX W атися ись щатися
-SFX W атися імося щатися
-SFX W атися імось щатися
-SFX W атися імся щатися
-SFX W атися іться щатися
-SFX W ти ь ізти
-SFX W ти ьмо ізти
-SFX W ти ьте ізти
-SFX W зти з [^е]зти
-SFX W ти ши [^е]зти
-SFX W сп'ясти зіпну сп'ясти
-SFX W сп'ясти зіпнеш сп'ясти
-SFX W сп'ясти зіпне сп'ясти
-SFX W сп'ясти зіпнемо сп'ясти
-SFX W сп'ясти зіпнете сп'ясти
-SFX W сп'ясти зіпнуть сп'ясти
-SFX W сп'ясти зіпни сп'ясти
-SFX W сп'ясти зіпнімо сп'ясти
-SFX W сп'ясти зіпнім сп'ясти
-SFX W сп'ясти зіпніть сп'ясти
-SFX W зтися зся [^е]зтися
-SFX W тися шись [^е]зтися
-SFX W ятися юся цятися
-SFX W ятися юсь цятися
-SFX W ятися ишся цятися
-SFX W ятися иться цятися
-SFX W ятися имося цятися
-SFX W ятися имось цятися
-SFX W ятися итеся цятися
-SFX W ятися итесь цятися
-SFX W ятися яться цятися
-SFX W ятися ися цятися
-SFX W ятися ись цятися
-SFX W ятися імося цятися
-SFX W ятися імось цятися
-SFX W ятися іться цятися
-SFX W ати ю орати
-SFX W ати еш орати
-SFX W ати е орати
-SFX W ати емо орати
-SFX W ати ете орати
-SFX W ати ють орати
-SFX W ати и орати
-SFX W ати імо орати
-SFX W ати ім орати
-SFX W ати іть орати
-SFX W тися уся [дж]ертися
-SFX W тися усь [дж]ертися
-SFX W тися ешся [дж]ертися
-SFX W тися еться [дж]ертися
-SFX W тися емося [дж]ертися
-SFX W тися емось [дж]ертися
-SFX W тися етеся [дж]ертися
-SFX W тися етесь [дж]ертися
-SFX W тися уться [дж]ертися
-SFX W тися ися [дж]ертися
-SFX W тися ись [дж]ертися
-SFX W тися імося [дж]ертися
-SFX W тися імось [дж]ертися
-SFX W тися імся [дж]ертися
-SFX W тися іться [дж]ертися
-SFX W оти іте бороти
-SFX W 'ятися нуся 'ятися
-SFX W 'ятися нусь 'ятися
-SFX W 'ятися нешся 'ятися
-SFX W 'ятися неться 'ятися
-SFX W 'ятися немося 'ятися
-SFX W 'ятися немось 'ятися
-SFX W 'ятися нетеся 'ятися
-SFX W 'ятися нетесь 'ятися
-SFX W 'ятися нуться 'ятися
-SFX W 'ятися нися 'ятися
-SFX W 'ятися нись 'ятися
-SFX W 'ятися німося 'ятися
-SFX W 'ятися німось 'ятися
-SFX W 'ятися німся 'ятися
-SFX W 'ятися ніться 'ятися
-SFX W ерти ру (^|[^бдз])[мпт]ерти
-SFX W ерти реш (^|[^бдз])[мпт]ерти
-SFX W ерти ре (^|[^бдз])[мпт]ерти
-SFX W ерти ремо (^|[^бдз])[мпт]ерти
-SFX W ерти рете (^|[^бдз])[мпт]ерти
-SFX W ерти руть (^|[^бдз])[мпт]ерти
-SFX W ерти ри (^|[^бдз])[мпт]ерти
-SFX W ерти рімо (^|[^бдз])[мпт]ерти
-SFX W ерти рім (^|[^бдз])[мпт]ерти
-SFX W ерти ріть (^|[^бдз])[мпт]ерти
-SFX W егти іг егти
-SFX W егти ігши егти
-SFX W хатися шся дихатися
-SFX W хатися шмося дихатися
-SFX W хатися шмось дихатися
-SFX W хатися штеся дихатися
-SFX W хатися штесь дихатися
-SFX W рати еру [бдп]рати
-SFX W рати ере [бдп]рати
-SFX W рати ереш [бдп]рати
-SFX W рати еремо [бдп]рати
-SFX W рати ерете [бдп]рати
-SFX W рати еруть [бдп]рати
-SFX W рати ери [бдп]рати
-SFX W рати ерімо [бдп]рати
-SFX W рати ерім [бдп]рати
-SFX W рати еріть [бдп]рати
-SFX W хати ши [^д]ихати
-SFX W хати шімо [^д]ихати
-SFX W хати шім [^д]ихати
-SFX W хати шіть [^д]ихати
-SFX W ти в [аеиіїоуя]ти
-SFX W ти вши [аеиіїоуя]ти
-SFX W сатися шуся сатися
-SFX W хатися шуся хатися
-SFX W сатися шусь сатися
-SFX W хатися шусь хатися
-SFX W сатися шешся сатися
-SFX W хатися шешся хатися
-SFX W сатися шеться сатися
-SFX W хатися шеться хатися
-SFX W сатися шемося сатися
-SFX W хатися шемося хатися
-SFX W сатися шемось сатися
-SFX W хатися шемось хатися
-SFX W сатися шетеся сатися
-SFX W хатися шетеся хатися
-SFX W сатися шетесь сатися
-SFX W хатися шетесь хатися
-SFX W сатися шуться сатися
-SFX W хатися шуться хатися
-SFX W ітися жуся [др]удітися
-SFX W ітися жусь [др]удітися
-SFX W бтися бся [ву]бтися
-SFX W тися шись [ву]бтися
-SFX W стіти щу стіти
-SFX W атися уся [^ао]чатися
-SFX W атися усь [^ао]чатися
-SFX W атися ишся [^ао]чатися
-SFX W атися иться [^ао]чатися
-SFX W атися имося [^ао]чатися
-SFX W атися имось [^ао]чатися
-SFX W атися итеся [^ао]чатися
-SFX W атися итесь [^ао]чатися
-SFX W атися аться [^ао]чатися
-SFX W впти вп впти
-SFX W ситися шуся ситися
-SFX W ситися шусь ситися
-SFX W яти ю цяти
-SFX W яти иш цяти
-SFX W яти ить цяти
-SFX W яти имо цяти
-SFX W яти ите цяти
-SFX W яти ять цяти
-SFX W яти и цяти
-SFX W яти імо цяти
-SFX W яти іть цяти
-SFX W сти сла ости
-SFX W сти сло ости
-SFX W сти сли ости
-SFX W ти ту ости
-SFX W ти теш ости
-SFX W ти те ости
-SFX W ти темо ости
-SFX W ти тете ости
-SFX W ти туть ости
-SFX W и и ости
-SFX W и імо ости
-SFX W и ім ости
-SFX W и іть ости
-SFX W ости іс ости
-SFX W ости ісши ости
-SFX W стітися щуся стітися
-SFX W стітися щусь стітися
-SFX W ртися рся ртися
-SFX W ртися ршись ртися
-SFX W яти ну (^|[^бдзс])тяти
-SFX W яти неш (^|[^бдзс])тяти
-SFX W яти не (^|[^бдзс])тяти
-SFX W яти немо (^|[^бдзс])тяти
-SFX W яти нете (^|[^бдзс])тяти
-SFX W яти нуть (^|[^бдзс])тяти
-SFX W яти ни (^|[^бдзс])тяти
-SFX W яти німо (^|[^бдзс])тяти
-SFX W яти нім (^|[^бдзс])тяти
-SFX W яти ніть (^|[^бдзс])тяти
-SFX W гти жи рягти
-SFX W гти жімо рягти
-SFX W гти жім рягти
-SFX W гти жіть рягти
-SFX W ертися руся (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися русь (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися решся (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися реться (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися ремося (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися ремось (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися ретеся (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися ретесь (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися руться (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися рися (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися рись (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися рімося (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися рімось (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися рімся (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W ертися ріться (^|[^бдз])[мпт]ертися
-SFX W сіти шу сіти
-SFX W итися жуся [^з]дитися
-SFX W итися жусь [^з]дитися
-SFX W гтися жися [еоіи]гтися
-SFX W гтися жись [еоіи]гтися
-SFX W гтися жімося [еоіи]гтися
-SFX W гтися жімось [еоіи]гтися
-SFX W гтися жімся [еоіи]гтися
-SFX W гтися жіться [еоіи]гтися
-SFX W атися лися епатися
-SFX W атися лись епатися
-SFX W атися лімося епатися
-SFX W атися лімось епатися
-SFX W атися літься епатися
-SFX W атися юся оратися
-SFX W атися юсь оратися
-SFX W атися ешся оратися
-SFX W атися еться оратися
-SFX W атися емося оратися
-SFX W атися емось оратися
-SFX W атися етеся оратися
-SFX W атися етесь оратися
-SFX W атися ються оратися
-SFX W атися ися оратися
-SFX W атися ись оратися
-SFX W атися імося оратися
-SFX W атися імось оратися
-SFX W атися імся оратися
-SFX W атися іться оратися
-SFX W їти ю їти
-SFX W ти ш їти
-SFX W ти ть їти
-SFX W ти мо їти
-SFX W ти те їти
-SFX W їти ять їти
-SFX W втися вся [^е]втися
-SFX W втися всь [^е]втися
-SFX W ітися юся [нлр]ітися
-SFX W ітися юсь [нлр]ітися
-SFX W ати у [дн]ати
-SFX W ати еш [дн]ати
-SFX W ати е [дн]ати
-SFX W ати емо [дн]ати
-SFX W ати ете [дн]ати
-SFX W ати уть [дн]ати
-SFX W ати и [дн]ати
-SFX W ати імо [дн]ати
-SFX W ати ім [дн]ати
-SFX W ати іть [дн]ати
-SFX W оти ю оти
-SFX W оти еш оти
-SFX W оти е оти
-SFX W оти емо оти
-SFX W оти ете оти
-SFX W оти ють оти
-SFX W оти и оти
-SFX W оти імо оти
-SFX W оти ім оти
-SFX W оти іть оти
-SFX W нятися муся [йи]нятися
-SFX W нятися мусь [йи]нятися
-SFX W нятися мешся [йи]нятися
-SFX W нятися меться [йи]нятися
-SFX W нятися мемося [йи]нятися
-SFX W нятися мемось [йи]нятися
-SFX W нятися метеся [йи]нятися
-SFX W нятися метесь [йи]нятися
-SFX W нятися муться [йи]нятися
-SFX W нятися мися [йи]нятися
-SFX W нятися мись [йи]нятися
-SFX W нятися мімося [йи]нятися
-SFX W нятися мімось [йи]нятися
-SFX W нятися мімся [йи]нятися
-SFX W нятися міться [йи]нятися
-SFX W тися вся [аеиіїоуя]тися
-SFX W тися всь [аеиіїоуя]тися
-SFX W тися вшись [аеиіїоуя]тися
-SFX W ятися нуся (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися нусь (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися нешся (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися неться (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися немося (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися немось (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися нетеся (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися нетесь (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися нуться (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися нися (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися нись (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися німося (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися німось (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися німся (^|[^бдзс])тятися
-SFX W ятися ніться (^|[^бдзс])тятися
-SFX W іти ять [^бвмпш]іти
-SFX W тися йся [ая]ватися
-SFX W тися йсь [ая]ватися
-SFX W тися ймося [ая]ватися
-SFX W тися ймось [ая]ватися
-SFX W тися йтеся [ая]ватися
-SFX W тися йтесь [ая]ватися
-SFX W ити у [жчшщ]ити
-SFX W ити ать [жчшщ]ити
-SFX W ити ю [лнр]ити
-SFX W итися люся [бвмпф]итися
-SFX W итися люсь [бвмпф]итися
-SFX W итися ляться [бвмпф]итися
-SFX W стяти зітну стяти
-SFX W стяти зітнеш стяти
-SFX W стяти зітне стяти
-SFX W стяти зітнемо стяти
-SFX W стяти зітнете стяти
-SFX W стяти зітнуть стяти
-SFX W стяти зітни стяти
-SFX W стяти зітнімо стяти
-SFX W стяти зітнім стяти
-SFX W стяти зітніть стяти
-SFX W іти ать [чш]іти
-SFX W утися ися [мш][л']янутися
-SFX W утися ись [мш][л']янутися
-SFX W утися імося [мш][л']янутися
-SFX W утися імось [мш][л']янутися
-SFX W утися імся [мш][л']янутися
-SFX W утися іться [мш][л']янутися
-SFX W катися чися какатися
-SFX W катися чись какатися
-SFX W катися чімося какатися
-SFX W катися чімось какатися
-SFX W катися чімся какатися
-SFX W катися чіться какатися
-SFX W узятися візьмуся узятися
-SFX W узятися візьмусь узятися
-SFX W узятися візьмешся узятися
-SFX W узятися візьметься узятися
-SFX W узятися візьмемося узятися
-SFX W узятися візьмемось узятися
-SFX W узятися візьмемся узятися
-SFX W узятися візьметеся узятися
-SFX W узятися візьметесь узятися
-SFX W узятися візьмуться узятися
-SFX W узятися візьмися узятися
-SFX W узятися візьмись узятися
-SFX W узятися візьмімося узятися
-SFX W узятися візьмімось узятися
-SFX W узятися візьмімся узятися
-SFX W узятися візьміться узятися
-SFX W атися люся спатися
-SFX W атися люсь спатися
-SFX W атися ишся спатися
-SFX W атися иться спатися
-SFX W атися имося спатися
-SFX W атися имось спатися
-SFX W атися итеся спатися
-SFX W атися итесь спатися
-SFX W атися ляться спатися
-SFX W атися ися спатися
-SFX W атися ись спатися
-SFX W атися імося спатися
-SFX W атися імось спатися
-SFX W атися імся спатися
-SFX W атися іться спатися
-SFX W яти ю лляти
-SFX W яти єш лляти
-SFX W яти є лляти
-SFX W яти ємо лляти
-SFX W яти єте лляти
-SFX W яти ють лляти
-SFX W яти яй лляти
-SFX W яти яймо лляти
-SFX W яти яйте лляти
-SFX W ягти іг ягти
-SFX W ягти ігши ягти
-SFX W сти ю исти
-SFX W сти єш исти
-SFX W сти є исти
-SFX W сти ємо исти
-SFX W сти єте исти
-SFX W сти ють исти
-SFX W сти в исти
-SFX W сти вши исти
-SFX W сти й исти
-SFX W сти ймо исти
-SFX W сти йте исти
-SFX W ітися уся [жчшщ]ітися
-SFX W ітися усь [жчшщ]ітися
-SFX W тися шись втися
-SFX W ити жу [^з]дити
-SFX W окти ік окти
-SFX W окти ікши окти
-SFX W ратися еруся [бдп]ратися
-SFX W ратися ерусь [бдп]ратися
-SFX W ратися ереться [бдп]ратися
-SFX W ратися ерешся [бдп]ратися
-SFX W ратися еремося [бдп]ратися
-SFX W ратися еремось [бдп]ратися
-SFX W ратися еретеся [бдп]ратися
-SFX W ратися еретесь [бдп]ратися
-SFX W ратися еруться [бдп]ратися
-SFX W ратися ерися [бдп]ратися
-SFX W ратися ерись [бдп]ратися
-SFX W ратися ерімося [бдп]ратися
-SFX W ратися ерімось [бдп]ратися
-SFX W ратися ерімся [бдп]ратися
-SFX W ратися еріться [бдп]ратися
-SFX W їти й ..[аеі]їти
-SFX W їти ймо ..[аеі]їти
-SFX W їти йте ..[аеі]їти
-SFX W сти ду усти
-SFX W сти деш усти
-SFX W сти де усти
-SFX W сти демо усти
-SFX W сти дете усти
-SFX W сти дуть усти
-SFX W сти ди усти
-SFX W сти дімо усти
-SFX W сти дім усти
-SFX W сти діть усти
-SFX W гтися жуся [еоия]гтися
-SFX W гтися жусь [еоия]гтися
-SFX W гтися жешся [еоия]гтися
-SFX W гтися жеться [еоия]гтися
-SFX W гтися жемося [еоия]гтися
-SFX W гтися жемось [еоия]гтися
-SFX W гтися жетеся [еоия]гтися
-SFX W гтися жетесь [еоия]гтися
-SFX W гтися жуться [еоия]гтися
-SFX W хати ш дихати
-SFX W хати шмо дихати
-SFX W хати ште дихати
-SFX W п'ястися іпнуся [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнусь [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнешся [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнеться [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнемося [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнемось [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнетеся [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнетесь [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнуться [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнися [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнись [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнімося [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнімось [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпнімся [з]п'ястися
-SFX W п'ястися іпніться [з]п'ястися
-SFX W атися нуся [ао]чатися
-SFX W атися нусь [ао]чатися
-SFX W атися нешся [ао]чатися
-SFX W атися неться [ао]чатися
-SFX W атися немося [ао]чатися
-SFX W атися немось [ао]чатися
-SFX W атися нетеся [ао]чатися
-SFX W атися нетесь [ао]чатися
-SFX W атися нуться [ао]чатися
-SFX W атися нися [ао]чатися
-SFX W атися нись [ао]чатися
-SFX W атися німося [ао]чатися
-SFX W атися німось [ао]чатися
-SFX W атися німся [ао]чатися
-SFX W атися ніться [ао]чатися
-SFX W ся сь тися
-SFX W тися дуся бутися
-SFX W тися дусь бутися
-SFX W тися дешся бутися
-SFX W тися деться бутися
-SFX W тися демося бутися
-SFX W тися демось бутися
-SFX W тися детеся бутися
-SFX W тися детесь бутися
-SFX W тися дуться бутися
-SFX W тися дься бутися
-SFX W тися дьмося бутися
-SFX W тися дьмось бутися
-SFX W тися дьтеся бутися
-SFX W тися дьтесь бутися
-SFX W іти иш іти
-SFX W іти ить іти
-SFX W іти имо іти
-SFX W іти ите іти
-SFX W 'яти ну 'яти
-SFX W 'яти неш 'яти
-SFX W 'яти не 'яти
-SFX W 'яти немо 'яти
-SFX W 'яти нете 'яти
-SFX W 'яти нуть 'яти
-SFX W 'яти ни 'яти
-SFX W 'яти німо 'яти
-SFX W 'яти нім 'яти
-SFX W 'яти ніть 'яти
-SFX W оптися іпся оптися
-SFX W оптися іпшись оптися
-SFX W ітися ишся ітися
-SFX W ітися иться ітися
-SFX W ітися имося ітися
-SFX W ітися имось ітися
-SFX W ітися итеся ітися
-SFX W ітися итесь ітися
-SFX W зити жу зити
-SFX W ути ь [ію]нути
-SFX W ути ьмо [ію]нути
-SFX W ути ьте [ію]нути
-SFX W здити жджу здити
-SFX W тися ися [^і]зтися
-SFX W тися ись [^і]зтися
-SFX W тися імося [^і]зтися
-SFX W тися імось [^і]зтися
-SFX W тися імся [^і]зтися
-SFX W тися іться [^і]зтися
-SFX W зати ж ізати
-SFX W зати жмо ізати
-SFX W зати жте ізати
-SFX W гтися жися рягтися
-SFX W гтися жись рягтися
-SFX W гтися жімося рягтися
-SFX W гтися жімось рягтися
-SFX W гтися жімся рягтися
-SFX W гтися жіться рягтися
-SFX W ти ла [^с]ти
-SFX W ти ло [^с]ти
-SFX W ти ли [^с]ти
-SFX W ітися ься едітися
-SFX W ітися ьмося едітися
-SFX W ітися ьмось едітися
-SFX W ітися ьтеся едітися
-SFX W ітися ьтесь едітися
-SFX W стися вшись [аія]стися
-SFX W іти ю [нлр]іти
-SFX W стися лася [^о]стися
-SFX W стися лась [^о]стися
-SFX W стися лося [^о]стися
-SFX W стися лось [^о]стися
-SFX W стися лися [^о]стися
-SFX W стися лись [^о]стися
-SFX W утися ься [ію]нутися
-SFX W утися ьмося [ію]нутися
-SFX W утися ьмось [ію]нутися
-SFX W утися ьтеся [ію]нутися
-SFX W утися ьтесь [ію]нутися
-SFX W ти й [ая]вати
-SFX W ти ймо [ая]вати
-SFX W ти йте [ая]вати
-SFX W гтися гся [иі]гтися
-SFX W гтися гшись [иі]гтися
-SFX W хатися шися [^и]хатися
-SFX W хатися шись [^и]хатися
-SFX W хатися шімося [^и]хатися
-SFX W хатися шімось [^и]хатися
-SFX W хатися шімся [^и]хатися
-SFX W хатися шіться [^и]хатися
-SFX W тися уся [збвп]тися
-SFX W тися усь [збвп]тися
-SFX W тися ешся [збвп]тися
-SFX W тися еться [збвп]тися
-SFX W тися емося [збвп]тися
-SFX W тися емось [збвп]тися
-SFX W тися етеся [збвп]тися
-SFX W тися етесь [збвп]тися
-SFX W тися уться [збвп]тися
-SFX W тати чи [^с]тати
-SFX W тати чімо [^с]тати
-SFX W тати чім [^с]тати
-SFX W тати чіть [^с]тати
-SFX W тися лася [^с]тися
-SFX W тися лась [^с]тися
-SFX W тися лося [^с]тися
-SFX W тися лось [^с]тися
-SFX W тися лися [^с]тися
-SFX W тися лись [^с]тися
-SFX W катися чися [ту]катися
-SFX W катися чись [ту]катися
-SFX W катися чімося [ту]катися
-SFX W катися чімось [ту]катися
-SFX W катися чімся [ту]катися
-SFX W катися чіться [ту]катися
-SFX W вати й [ую]вати
-SFX W вати ймо [ую]вати
-SFX W вати йте [ую]вати
-SFX W кати чи [ту]кати
-SFX W кати чімо [ту]кати
-SFX W кати чім [ту]кати
-SFX W кати чіть [ту]кати
-SFX W утися ися [^л]онутися
-SFX W утися ись [^л]онутися
-SFX W утися імося [^л]онутися
-SFX W утися імось [^л]онутися
-SFX W утися імся [^л]онутися
-SFX W утися іться [^л]онутися
-SFX W кати ч икати
-SFX W кати чмо икати
-SFX W кати чте икати
-SFX W тити чу [^с]тити
-SFX W ститися щуся ститися
-SFX W ститися щусь ститися
-SFX W слатися шлюся слатися
-SFX W слатися шлюсь слатися
-SFX W слатися шлешся слатися
-SFX W слатися шлеться слатися
-SFX W слатися шлемося слатися
-SFX W слатися шлемось слатися
-SFX W слатися шлетеся слатися
-SFX W слатися шлетесь слатися
-SFX W слатися шлються слатися
-SFX W слатися шлися слатися
-SFX W слатися шлись слатися
-SFX W слатися шлімося слатися
-SFX W слатися шлімось слатися
-SFX W слатися шлімся слатися
-SFX W слатися шліться слатися
-SFX W іти ь едіти
-SFX W іти ьмо едіти
-SFX W іти ьте едіти
-SFX W атися люся [еи]патися
-SFX W атися люсь [еи]патися
-SFX W атися лешся [еи]патися
-SFX W атися леться [еи]патися
-SFX W атися лемося [еи]патися
-SFX W атися лемось [еи]патися
-SFX W атися летеся [еи]патися
-SFX W атися летесь [еи]патися
-SFX W атися лються [еи]патися
-SFX W 'ястися нуся (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися нусь (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися нешся (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися неться (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися немося (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися немось (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися нетеся (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися нетесь (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися нуться (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися нися (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися нись (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися німося (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися німось (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися німся (^|[^зс])п'ястися
-SFX W 'ястися ніться (^|[^зс])п'ястися
-SFX W їтися йся ..[аеі]їтися
-SFX W їтися йсь ..[аеі]їтися
-SFX W їтися ймося ..[аеі]їтися
-SFX W їтися ймось ..[аеі]їтися
-SFX W їтися йтеся ..[аеі]їтися
-SFX W їтися йтесь ..[аеі]їтися
-SFX W огти іг огти
-SFX W огти ігши огти
-SFX W зятися ізьмуся взятися
-SFX W зятися ізьмусь взятися
-SFX W зятися ізьмешся взятися
-SFX W зятися ізьметься взятися
-SFX W зятися ізьмемося взятися
-SFX W зятися ізьмемось взятися
-SFX W зятися ізьмемся взятися
-SFX W зятися ізьметеся взятися
-SFX W зятися ізьметесь взятися
-SFX W зятися ізьмуться взятися
-SFX W зятися ізьмися взятися
-SFX W зятися ізьмись взятися
-SFX W зятися ізьмімося взятися
-SFX W зятися ізьмімось взятися
-SFX W зятися ізьмімся взятися
-SFX W зятися ізьміться взятися
-SFX W іти у [жчшщ]іти
-SFX W ітися жуся [^у]дітися
-SFX W ітися жусь [^у]дітися
-SFX W стити щу стити
-SFX W ти у [дж]ерти
-SFX W ти еш [дж]ерти
-SFX W ти е [дж]ерти
-SFX W ти емо [дж]ерти
-SFX W ти ете [дж]ерти
-SFX W ти уть [дж]ерти
-SFX W ти и [дж]ерти
-SFX W ти імо [дж]ерти
-SFX W ти ім [дж]ерти
-SFX W ти іть [дж]ерти
-SFX W атися ся ипатися
-SFX W атися мося ипатися
-SFX W атися мось ипатися
-SFX W атися теся ипатися
-SFX W атися тесь ипатися
-SFX W вти в [^е]вти
-SFX W ітися уся [^др]удітися
-SFX W ітися усь [^др]удітися
-SFX W ебтися ібся ебтися
-SFX W ебтися ібшись ебтися
-SFX W ти ть [аеєиіїоуюя]ти
-SFX W утися муся (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися мусь (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися мешся (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися меться (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися мемося (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися мемось (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися метеся (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися метесь (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися муться (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися мися (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися мись (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися мімося (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися мімось (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися мімся (^|[^бдз])дутися
-SFX W утися міться (^|[^бдз])дутися
-SFX W гатися жуся гатися
-SFX W затися жуся затися
-SFX W гатися жусь гатися
-SFX W затися жусь затися
-SFX W гатися жешся гатися
-SFX W затися жешся затися
-SFX W гатися жеться гатися
-SFX W затися жеться затися
-SFX W гатися жемося гатися
-SFX W затися жемося затися
-SFX W гатися жемось гатися
-SFX W затися жемось затися
-SFX W гатися жетеся гатися
-SFX W затися жетеся затися
-SFX W гатися жетесь гатися
-SFX W затися жетесь затися
-SFX W гатися жуться гатися
-SFX W затися жуться затися
-SFX W дути ідму [бдз]дути
-SFX W дути ідмеш [бдз]дути
-SFX W дути ідме [бдз]дути
-SFX W дути ідмемо [бдз]дути
-SFX W дути ідмете [бдз]дути
-SFX W дути ідмуть [бдз]дути
-SFX W дути ідми [бдз]дути
-SFX W дути ідмімо [бдз]дути
-SFX W дути ідмім [бдз]дути
-SFX W дути ідміть [бдз]дути
-SFX W вктися вкся вктися
-SFX W вктися вкшись вктися
-SFX W сити шу сити
-SFX W татися чися [^с]татися
-SFX W татися чись [^с]татися
-SFX W татися чімося [^с]татися
-SFX W татися чімось [^с]татися
-SFX W татися чімся [^с]татися
-SFX W татися чіться [^с]татися
-SFX W кати чи какати
-SFX W кати чімо какати
-SFX W кати чім какати
-SFX W кати чіть какати
-SFX W утися ься [^ш'][лр][оя]нутися
-SFX W утися ьмося [^ш'][лр][оя]нутися
-SFX W утися ьмось [^ш'][лр][оя]нутися
-SFX W утися ьтеся [^ш'][лр][оя]нутися
-SFX W утися ьтесь [^ш'][лр][оя]нутися
-SFX W зяти ізьму взяти
-SFX W зяти ізьмеш взяти
-SFX W зяти ізьме взяти
-SFX W зяти ізьмемо взяти
-SFX W зяти ізьмем взяти
-SFX W зяти ізьмете взяти
-SFX W зяти ізьмуть взяти
-SFX W зяти ізьми взяти
-SFX W зяти ізьмімо взяти
-SFX W зяти ізьмім взяти
-SFX W зяти ізьміть взяти
-SFX W сати ши сати
-SFX W сати шімо сати
-SFX W сати шім сати
-SFX W сати шіть сати
-SFX W ути и [^аєиіїоуюя]нути
-SFX W ути імо [^аєиіїоуюя]нути
-SFX W ути ім [^аєиіїоуюя]нути
-SFX W ути іть [^аєиіїоуюя]нути
-SFX W хатися шися [^д]ихатися
-SFX W хатися шись [^д]ихатися
-SFX W хатися шімося [^д]ихатися
-SFX W хатися шімось [^д]ихатися
-SFX W хатися шімся [^д]ихатися
-SFX W хатися шіться [^д]ихатися
-SFX W ітися ься видітися
-SFX W ітися ьмося видітися
-SFX W ітися ьмось видітися
-SFX W ітися ьтеся видітися
-SFX W ітися ьтесь видітися
-SFX W ати и щати
-SFX W ати імо щати
-SFX W ати ім щати
-SFX W ати іть щати
-SFX W утися ися [^аєиіїоуюя]нутися
-SFX W утися ись [^аєиіїоуюя]нутися
-SFX W утися імося [^аєиіїоуюя]нутися
-SFX W утися імось [^аєиіїоуюя]нутися
-SFX W утися імся [^аєиіїоуюя]нутися
-SFX W утися іться [^аєиіїоуюя]нутися
-SFX W няти му [йи]няти
-SFX W няти меш [йи]няти
-SFX W няти ме [йи]няти
-SFX W няти мемо [йи]няти
-SFX W няти мете [йи]няти
-SFX W няти муть [йи]няти
-SFX W няти ми [йи]няти
-SFX W няти мімо [йи]няти
-SFX W няти мім [йи]няти
-SFX W няти міть [йи]няти
-SFX W вкти вк вкти
-SFX W вкти вкши вкти
-SFX W итися уся [жчшщ]итися
-SFX W итися усь [жчшщ]итися
-SFX W итися аться [жчшщ]итися
-SFX W яти ю [аяі]яти
-SFX W яти єш [аяі]яти
-SFX W яти є [аяі]яти
-SFX W яти ємо [аяі]яти
-SFX W яти єте [аяі]яти
-SFX W яти ють [аяі]яти
-SFX W яти й [аяі]яти
-SFX W яти ймо [аяі]яти
-SFX W яти йте [аяі]яти
-SFX W стися юся истися
-SFX W стися юсь истися
-SFX W стися єшся истися
-SFX W стися ється истися
-SFX W стися ємося истися
-SFX W стися ємось истися
-SFX W стися єтеся истися
-SFX W стися єтесь истися
-SFX W стися ються истися
-SFX W стися вся истися
-SFX W стися всь истися
-SFX W стися вшись истися
-SFX W стися йся истися
-SFX W стися йсь истися
-SFX W стися ймося истися
-SFX W стися ймось истися
-SFX W стися йтеся истися
-SFX W стися йтесь истися
-SFX W ктися чуся ктися
-SFX W ктися чусь ктися
-SFX W ктися чешся ктися
-SFX W ктися четься ктися
-SFX W ктися чемося ктися
-SFX W ктися чемось ктися
-SFX W ктися четеся ктися
-SFX W ктися четесь ктися
-SFX W ктися чуться ктися
-SFX W ктися чися ктися
-SFX W ктися чись ктися
-SFX W ктися чімося ктися
-SFX W ктися чімось ктися
-SFX W ктися чімся ктися
-SFX W ктися чіться ктися
-SFX W ватися йся [ую]ватися
-SFX W ватися йсь [ую]ватися
-SFX W ватися ймося [ую]ватися
-SFX W ватися ймось [ую]ватися
-SFX W ватися йтеся [ую]ватися
-SFX W ватися йтесь [ую]ватися
-SFX W отися ітеся боротися
-SFX W отися ітесь боротися
-SFX W ти и [бвп]ти
-SFX W ти імо [бвп]ти
-SFX W ти ім [бвп]ти
-SFX W ти іть [бвп]ти
-SFX W ати лю [еи]пати
-SFX W ати леш [еи]пати
-SFX W ати ле [еи]пати
-SFX W ати лемо [еи]пати
-SFX W ати лете [еи]пати
-SFX W ати лють [еи]пати
-SFX W затися жся ізатися
-SFX W затися жмося ізатися
-SFX W затися жмось ізатися
-SFX W затися жтеся ізатися
-SFX W затися жтесь ізатися
-SFX W тися ися [бвп]тися
-SFX W тися ись [бвп]тися
-SFX W тися імося [бвп]тися
-SFX W тися імось [бвп]тися
-SFX W тися імся [бвп]тися
-SFX W тися іться [бвп]тися
-SFX W гти жу ігти
-SFX W гти жиш ігти
-SFX W гти жить ігти
-SFX W гти жимо ігти
-SFX W гти жите ігти
-SFX W гти жать ігти
-SFX W утися ися [мт]инутися
-SFX W утися ись [мт]инутися
-SFX W утися імося [мт]инутися
-SFX W утися імось [мт]инутися
-SFX W утися імся [мт]инутися
-SFX W утися іться [мт]инутися
-SFX W сати шу сати
-SFX W хати шу хати
-SFX W сати шеш сати
-SFX W хати шеш хати
-SFX W сати ше сати
-SFX W хати ше хати
-SFX W сати шемо сати
-SFX W хати шемо хати
-SFX W сати шете сати
-SFX W хати шете хати
-SFX W сати шуть сати
-SFX W хати шуть хати
-SFX W ути у нути
-SFX W ути еш нути
-SFX W ути е нути
-SFX W ути емо нути
-SFX W ути ете нути
-SFX W ути уть нути
-SFX W езти із езти
-SFX W езти ізши езти
-SFX W катися чся лакатися
-SFX W катися чмося лакатися
-SFX W катися чмось лакатися
-SFX W катися чтеся лакатися
-SFX W катися чтесь лакатися
-SFX W ати у [рз]вати
-SFX W ати еш [рз]вати
-SFX W ати е [рз]вати
-SFX W ати емо [рз]вати
-SFX W ати ете [рз]вати
-SFX W ати уть [рз]вати
-SFX W ати и [рз]вати
-SFX W ати імо [рз]вати
-SFX W ати ім [рз]вати
-SFX W ати іть [рз]вати
-SFX W скати щу скати
-SFX W стати щу стати
-SFX W скати щеш скати
-SFX W стати щеш стати
-SFX W скати ще скати
-SFX W стати ще стати
-SFX W скати щемо скати
-SFX W стати щемо стати
-SFX W скати щете скати
-SFX W стати щете стати
-SFX W скати щуть скати
-SFX W стати щуть стати
-SFX W скати щи скати
-SFX W стати щи стати
-SFX W скати щімо скати
-SFX W стати щімо стати
-SFX W скати щім скати
-SFX W стати щім стати
-SFX W скати щіть скати
-SFX W стати щіть стати
-SFX W тяти ітну [бдз]тяти
-SFX W тяти ітнеш [бдз]тяти
-SFX W тяти ітне [бдз]тяти
-SFX W тяти ітнемо [бдз]тяти
-SFX W тяти ітнете [бдз]тяти
-SFX W тяти ітнуть [бдз]тяти
-SFX W тяти ітни [бдз]тяти
-SFX W тяти ітнімо [бдз]тяти
-SFX W тяти ітнім [бдз]тяти
-SFX W тяти ітніть [бдз]тяти
-SFX W здитися жджуся здитися
-SFX W здитися жджусь здитися
-SFX W ати у [жщ]ати
-SFX W ати иш [жщ]ати
-SFX W ати ить [жщ]ати
-SFX W ати имо [жщ]ати
-SFX W ати ите [жщ]ати
-SFX W ати ать [жщ]ати
-SFX W стися нуся лястися
-SFX W стися нусь лястися
-SFX W стися нешся лястися
-SFX W стися неться лястися
-SFX W стися немося лястися
-SFX W стися немось лястися
-SFX W стися нетеся лястися
-SFX W стися нетесь лястися
-SFX W стися нуться лястися
-SFX W стися нися лястися
-SFX W стися нись лястися
-SFX W стися німося лястися
-SFX W стися німось лястися
-SFX W стися німся лястися
-SFX W стися ніться лястися
-SFX W ути му (^|[^бдз])дути
-SFX W ути меш (^|[^бдз])дути
-SFX W ути ме (^|[^бдз])дути
-SFX W ути мемо (^|[^бдз])дути
-SFX W ути мете (^|[^бдз])дути
-SFX W ути муть (^|[^бдз])дути
-SFX W ути ми (^|[^бдз])дути
-SFX W ути мімо (^|[^бдз])дути
-SFX W ути мім (^|[^бдз])дути
-SFX W ути міть (^|[^бдз])дути
-SFX W итися яться [дзлнрст]итися
-SFX W атися уся [дн]атися
-SFX W атися усь [дн]атися
-SFX W атися ешся [дн]атися
-SFX W атися еться [дн]атися
-SFX W атися емося [дн]атися
-SFX W атися емось [дн]атися
-SFX W атися етеся [дн]атися
-SFX W атися етесь [дн]атися
-SFX W атися уться [дн]атися
-SFX W атися ися [дн]атися
-SFX W атися ись [дн]атися
-SFX W атися імося [дн]атися
-SFX W атися імось [дн]атися
-SFX W атися імся [дн]атися
-SFX W атися іться [дн]атися
-SFX W катися чуться [^су]катися
-SFX W татися чуться [^су]татися
-SFX W ути и [бмхп]анути
-SFX W ути імо [бмхп]анути
-SFX W ути ім [бмхп]анути
-SFX W ути іть [бмхп]анути
-SFX W езтися ізся езтися
-SFX W езтися ізшись езтися
-SFX W іти ь видіти
-SFX W іти ьмо видіти
-SFX W іти ьте видіти
-SFX W ути и [мш][л']янути
-SFX W ути імо [мш][л']янути
-SFX W ути ім [мш][л']янути
-SFX W ути іть [мш][л']янути
-SFX W ути ь [^мвт]инути
-SFX W ути ьмо [^мвт]инути
-SFX W ути ьте [^мвт]инути
-SFX W утися ься [^бмптх]анутися
-SFX W утися ьмося [^бмптх]анутися
-SFX W утися ьмось [^бмптх]анутися
-SFX W утися ьтеся [^бмптх]анутися
-SFX W утися ьтесь [^бмптх]анутися
-SFX W ітися яться [^бвмпш]ітися
-SFX W тятися ітнуся [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнусь [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнешся [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнеться [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнемося [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнемось [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнетеся [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнетесь [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнуться [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнися [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнись [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнімося [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнімось [бдз]тятися
-SFX W тятися ітнімся [бдз]тятися
-SFX W тятися ітніться [бдз]тятися
-SFX W кати ч лакати
-SFX W кати чмо лакати
-SFX W кати чте лакати
-SFX W сп'ястися зіпнуся сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнусь сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнешся сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнеться сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнемося сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнемось сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнетеся сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнетесь сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнуться сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнися сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнись сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнімося сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнімось сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпнімся сп'ястися
-SFX W сп'ястися зіпніться сп'ястися
-SFX W гати жи [еиуя]гати
-SFX W зати жи [еиуя]зати
-SFX W гати жімо [еиуя]гати
-SFX W зати жімо [еиуя]зати
-SFX W гати жім [еиуя]гати
-SFX W зати жім [еиуя]зати
-SFX W гати жіть [еиуя]гати
-SFX W зати жіть [еиуя]зати
-SFX W ікти ік ікти
-SFX W ікти ікши ікти
-SFX W ятися юся оятися
-SFX W ятися юсь оятися
-SFX W ятися їшся оятися
-SFX W ятися їться оятися
-SFX W ятися їмося оятися
-SFX W ятися їмось оятися
-SFX W ятися їтеся оятися
-SFX W ятися їтесь оятися
-SFX W ятися яться оятися
-SFX W оятися ійся оятися
-SFX W оятися ійсь оятися
-SFX W оятися іймося оятися
-SFX W оятися іймось оятися
-SFX W оятися ійтеся оятися
-SFX W оятися ійтесь оятися
-SFX W ятися юся [аяі]ятися
-SFX W ятися юсь [аяі]ятися
-SFX W ятися єшся [аяі]ятися
-SFX W ятися ється [аяі]ятися
-SFX W ятися ємося [аяі]ятися
-SFX W ятися ємось [аяі]ятися
-SFX W ятися єтеся [аяі]ятися
-SFX W ятися єтесь [аяі]ятися
-SFX W ятися ються [аяі]ятися
-SFX W ятися йся [аяі]ятися
-SFX W ятися йсь [аяі]ятися
-SFX W ятися ймося [аяі]ятися
-SFX W ятися ймось [аяі]ятися
-SFX W ятися йтеся [аяі]ятися
-SFX W ятися йтесь [аяі]ятися
-SFX W ути ь [^бмптх]анути
-SFX W ути ьмо [^бмптх]анути
-SFX W ути ьте [^бмптх]анути
-SFX W сти ну лясти
-SFX W сти неш лясти
-SFX W сти не лясти
-SFX W сти немо лясти
-SFX W сти нете лясти
-SFX W сти нуть лясти
-SFX W сти ни лясти
-SFX W сти німо лясти
-SFX W сти нім лясти
-SFX W сти ніть лясти
-SFX W кти чу кти
-SFX W кти чеш кти
-SFX W кти че кти
-SFX W кти чемо кти
-SFX W кти чете кти
-SFX W кти чуть кти
-SFX W кти чи кти
-SFX W кти чімо кти
-SFX W кти чім кти
-SFX W кти чіть кти
-SFX W ати ну [ао]чати
-SFX W ати неш [ао]чати
-SFX W ати не [ао]чати
-SFX W ати немо [ао]чати
-SFX W ати нете [ао]чати
-SFX W ати нуть [ао]чати
-SFX W ати ни [ао]чати
-SFX W ати німо [ао]чати
-SFX W ати нім [ао]чати
-SFX W ати ніть [ао]чати
-SFX W ати у [^ао]чати
-SFX W ати иш [^ао]чати
-SFX W ати ить [^ао]чати
-SFX W ати имо [^ао]чати
-SFX W ати ите [^ао]чати
-SFX W ати ать [^ао]чати
-SFX W слати шлю слати
-SFX W слати шлеш слати
-SFX W слати шле слати
-SFX W слати шлемо слати
-SFX W слати шлете слати
-SFX W слати шлють слати
-SFX W слати шли слати
-SFX W слати шлімо слати
-SFX W слати шлім слати
-SFX W слати шліть слати
-SFX W ути и [^л]онути
-SFX W ути імо [^л]онути
-SFX W ути ім [^л]онути
-SFX W ути іть [^л]онути
-SFX W отися юся отися
-SFX W отися юсь отися
-SFX W отися ешся отися
-SFX W отися еться отися
-SFX W отися емося отися
-SFX W отися емось отися
-SFX W отися етеся отися
-SFX W отися етесь отися
-SFX W отися ються отися
-SFX W отися ися отися
-SFX W отися ись отися
-SFX W отися імося отися
-SFX W отися імось отися
-SFX W отися імся отися
-SFX W отися іться отися
-SFX W тіти чу [^с]тіти
-SFX W ітися люся [бвмп]ітися
-SFX W ітися люсь [бвмп]ітися
-SFX W ітися ляться [бвмп]ітися
-SFX W сти ту [еі]сти
-SFX W сти теш [еі]сти
-SFX W сти те [еі]сти
-SFX W сти темо [еі]сти
-SFX W сти тете [еі]сти
-SFX W сти туть [еі]сти
-SFX W сти ти [еі]сти
-SFX W сти тімо [еі]сти
-SFX W сти тім [еі]сти
-SFX W сти тіть [еі]сти
-SFX W ити лю [бвмпф]ити
-SFX W ити лять [бвмпф]ити
-SFX W вати ю [ауюя]вати
-SFX W вати єш [ауюя]вати
-SFX W вати є [ауюя]вати
-SFX W вати ємо [ауюя]вати
-SFX W вати єте [ауюя]вати
-SFX W вати ють [ауюя]вати
-SFX W стися дуся устися
-SFX W стися дусь устися
-SFX W стися дешся устися
-SFX W стися деться устися
-SFX W стися демося устися
-SFX W стися демось устися
-SFX W стися детеся устися
-SFX W стися детесь устися
-SFX W стися дуться устися
-SFX W стися дися устися
-SFX W стися дись устися
-SFX W стися дімося устися
-SFX W стися дімось устися
-SFX W стися дімся устися
-SFX W стися діться устися
-SFX W ти у [збвп]ти
-SFX W ти еш [збвп]ти
-SFX W ти е [збвп]ти
-SFX W ти емо [збвп]ти
-SFX W ти ете [збвп]ти
-SFX W ти уть [збвп]ти
-SFX W тися івся евтися
-SFX W тися івсь евтися
-SFX W іти и [^д]іти
-SFX W іти імо [^д]іти
-SFX W іти ім [^д]іти
-SFX W іти іть [^д]іти
-SFX W катися чся икатися
-SFX W катися чмося икатися
-SFX W катися чмось икатися
-SFX W катися чтеся икатися
-SFX W катися чтесь икатися
-SFX W зитися жуся зитися
-SFX W зитися жусь зитися
-SFX W ягтися ігся ягтися
-SFX W ягтися ігшись ягтися
-SFX W ти ши вти
-SFX W узяти візьму узяти
-SFX W узяти візьмеш узяти
-SFX W узяти візьме узяти
-SFX W узяти візьмемо узяти
-SFX W узяти візьмем узяти
-SFX W узяти візьмете узяти
-SFX W узяти візьмуть узяти
-SFX W узяти візьми узяти
-SFX W узяти візьмімо узяти
-SFX W узяти візьмім узяти
-SFX W узяти візьміть узяти
-SFX W тися ться [аеєиіїоуюя]тися
-SFX W гтися жся лягтися
-SFX W гтися жмося лягтися
-SFX W гтися жмось лягтися
-SFX W гтися жтеся лягтися
-SFX W гтися жтесь лягтися
-SFX W 'ясти ну (^|[^зс])п'ясти
-SFX W 'ясти неш (^|[^зс])п'ясти
-SFX W 'ясти не (^|[^зс])п'ясти
-SFX W 'ясти немо (^|[^зс])п'ясти
-SFX W 'ясти нете (^|[^зс])п'ясти
-SFX W 'ясти нуть (^|[^зс])п'ясти
-SFX W 'ясти ни (^|[^зс])п'ясти
-SFX W 'ясти німо (^|[^зс])п'ясти
-SFX W 'ясти нім (^|[^зс])п'ясти
-SFX W 'ясти ніть (^|[^зс])п'ясти
-SFX W затися жімося казатися
-SFX W затися жімось казатися
-SFX W затися жімся казатися
-SFX W затися жися казатися
-SFX W затися жись казатися
-SFX W затися жіться казатися
-SFX W сітися шуся сітися
-SFX W сітися шусь сітися
-SFX X Y 138
-SFX X сти с [ая]сти
-SFX X сти сши [ая]сти
-SFX X ти ву жити
-SFX X ти веш жити
-SFX X ти ве жити
-SFX X ти вемо жити
-SFX X ти вете жити
-SFX X ти вуть жити
-SFX X ти ви жити
-SFX X ти вімо жити
-SFX X ти вім жити
-SFX X ти віть жити
-SFX X тися вся [аиіуя]тися
-SFX X тися всь [аиіуя]тися
-SFX X тися вшись [аиіуя]тися
-SFX X итися люся литися
-SFX X итися люсь литися
-SFX X итися лєшся литися
-SFX X итися лється литися
-SFX X итися лємося литися
-SFX X итися лємось литися
-SFX X итися лєтеся литися
-SFX X итися лєтесь литися
-SFX X итися лються литися
-SFX X ти в [аиіуя]ти
-SFX X ти вши [аиіуя]ти
-SFX X ти у сти
-SFX X ти еш сти
-SFX X ти е сти
-SFX X ти емо сти
-SFX X ти ете сти
-SFX X ти уть сти
-SFX X ти и сти
-SFX X ти імо сти
-SFX X ти ім сти
-SFX X ти іть сти
-SFX X ти ть [аеєиіїоуюя]ти
-SFX X итися июся [врмнш]итися
-SFX X итися июсь [врмнш]итися
-SFX X итися иєшся [врмнш]итися
-SFX X итися иється [врмнш]итися
-SFX X итися иємося [врмнш]итися
-SFX X итися иємось [врмнш]итися
-SFX X итися иєтеся [врмнш]итися
-SFX X итися иєтесь [врмнш]итися
-SFX X итися иються [врмнш]итися
-SFX X ти ю [аіуя]ти
-SFX X ти єш [аіуя]ти
-SFX X ти є [аіуя]ти
-SFX X ти ємо [аіуя]ти
-SFX X ти єте [аіуя]ти
-SFX X ти ють [аіуя]ти
-SFX X ти й [аіуя]ти
-SFX X ти ймо [аіуя]ти
-SFX X ти йте [аіуя]ти
-SFX X ити лю лити
-SFX X ити лєш лити
-SFX X ити лє лити
-SFX X ити лємо лити
-SFX X ити лєте лити
-SFX X ити лють лити
-SFX X ити ию [врмнш]ити
-SFX X ити иєш [врмнш]ити
-SFX X ити иє [врмнш]ити
-SFX X ити иємо [врмнш]ити
-SFX X ити иєте [врмнш]ити
-SFX X ити иють [врмнш]ити
-SFX X ти й [^ж]ити
-SFX X ти ймо [^ж]ити
-SFX X ти йте [^ж]ити
-SFX X тися уся стися
-SFX X тися усь стися
-SFX X тися ешся стися
-SFX X тися еться стися
-SFX X тися емося стися
-SFX X тися емось стися
-SFX X тися етеся стися
-SFX X тися етесь стися
-SFX X тися уться стися
-SFX X тися ися стися
-SFX X тися ись стися
-SFX X тися імося стися
-SFX X тися імось стися
-SFX X тися імся стися
-SFX X тися іться стися
-SFX X естися ісся естися
-SFX X естися ісшись естися
-SFX X ти ла ти
-SFX X ти ло ти
-SFX X ти ли ти
-SFX X тися юся [аіуя]тися
-SFX X тися юсь [аіуя]тися
-SFX X тися єшся [аіуя]тися
-SFX X тися ється [аіуя]тися
-SFX X тися ємося [аіуя]тися
-SFX X тися ємось [аіуя]тися
-SFX X тися єтеся [аіуя]тися
-SFX X тися єтесь [аіуя]тися
-SFX X тися ються [аіуя]тися
-SFX X тися йся [аіуя]тися
-SFX X тися йсь [аіуя]тися
-SFX X тися ймося [аіуя]тися
-SFX X тися ймось [аіуя]тися
-SFX X тися йтеся [аіуя]тися
-SFX X тися йтесь [аіуя]тися
-SFX X тися йся [^ж]итися
-SFX X тися йсь [^ж]итися
-SFX X тися ймося [^ж]итися
-SFX X тися ймось [^ж]итися
-SFX X тися йтеся [^ж]итися
-SFX X тися йтесь [^ж]итися
-SFX X ести іс ести
-SFX X ести ісши ести
-SFX X тися ться [аеєиіїоуюя]тися
+SFX S ня ь ння
+SFX S ля ь лля
+SFX S ся ь сся
+SFX S зя ь ззя
+SFX S чя 0 ччя
+SFX S я ь р[шн]я
+SFX T Y 51
+SFX T ря ер тря
+SFX T но ен [мгл]но
+SFX T це ець [^с]ерце
+SFX T оле іль оле
+SFX T я їв 'я
+SFX T ло ол зло
+SFX T е і че
+SFX T ече іч че
+SFX T 0 й че
+SFX T е ам че
+SFX T е има че
+SFX T е ах че
+SFX T ло ол ікло
+SFX T я ям я
+SFX T я ями я
+SFX T я ях я
+SFX T мо ем рмо
+SFX T мо ом смо
+SFX T ро ер [бдт]ро
+SFX T но ен [звдтрс]но
+SFX T це ець [^йрь]це
+SFX T ло ел [^і]кло
+SFX T ло ел [бдпстш]ло
+SFX T це ець [^е]рце
+SFX T но он [кг]но
+SFX T ьце ець ьце
+SFX T ко ок [жзлмнртчшь]ко
+SFX T во ов гво
+SFX T я ів [жст]я
+SFX T е ям е
+SFX T е ями е
+SFX T е ях е
+SFX T ево ів ево
+SFX T ело іл ело
+SFX T ето іт ето
+SFX T есо іс есо
+SFX T іво ів іво
+SFX T іло іл іло
+SFX T іто іт іто
+SFX T ісо іс ісо
+SFX T ово ів ово
+SFX T оло іл оло
+SFX T ото іт ото
+SFX T осо іс осо
+SFX T це дець серце
+SFX T йце єць йце
+SFX T о а о
+SFX T о ам о
+SFX T о ами о
+SFX T о ах о
+SFX T я ів лля
+SFX U Y 5
+SFX U но ена но
+SFX U но ен но
+SFX U но енам но
+SFX U но енами но
+SFX U но енах но
+SFX V Y 4
+SFX V е а ще
+SFX V е у ще
+SFX V е ем ще
+SFX V е і ще
+SFX W Y 8
+SFX W а і [жчшщ]а
+SFX W а ів а
+SFX W я ів я
+SFX W 0 м [ая]
+SFX W 0 ми [ая]
+SFX W 0 х [ая]
+SFX W а и [^жчшщ]а
+SFX W я і я
+SFX X Y 1747
+SFX X ватися юся [ауюя]ватися
+SFX X ватися юсь [ауюя]ватися
+SFX X ватися єшся [ауюя]ватися
+SFX X ватися ється [ауюя]ватися
+SFX X ватися ємося [ауюя]ватися
+SFX X ватися ємось [ауюя]ватися
+SFX X ватися єтеся [ауюя]ватися
+SFX X ватися єтесь [ауюя]ватися
+SFX X ватися ються [ауюя]ватися
+SFX X утися уся нутися
+SFX X утися усь нутися
+SFX X утися ешся нутися
+SFX X утися еться нутися
+SFX X утися емося нутися
+SFX X утися емось нутися
+SFX X утися етеся нутися
+SFX X утися етесь нутися
+SFX X утися уться нутися
+SFX X ити ять [дзлнрст]ити
+SFX X стися слася остися
+SFX X стися слась остися
+SFX X стися слося остися
+SFX X стися слось остися
+SFX X стися слися остися
+SFX X стися слись остися
+SFX X тися туся остися
+SFX X тися тусь остися
+SFX X тися тешся остися
+SFX X тися теться остися
+SFX X тися темося остися
+SFX X тися темось остися
+SFX X тися тетеся остися
+SFX X тися тетесь остися
+SFX X тися туться остися
+SFX X ися ися остися
+SFX X ися ись остися
+SFX X ися імося остися
+SFX X ися імось остися
+SFX X ися імся остися
+SFX X ися іться остися
+SFX X остися ісся остися
+SFX X остися ісшись остися
+SFX X остися ісшися остися ###
+SFX X сти в [аіуя]сти
+SFX X атися уся [жщ]атися
+SFX X атися усь [жщ]атися
+SFX X атися ишся [жщ]атися
+SFX X атися иться [жщ]атися
+SFX X атися имося [жщ]атися
+SFX X атися имось [жщ]атися
+SFX X атися итеся [жщ]атися
+SFX X атися итесь [жщ]атися
+SFX X атися аться [жщ]атися
+SFX X тітися чуся [^с]тітися
+SFX X тітися чусь [^с]тітися
+SFX X ти ду бути
+SFX X ти деш бути
+SFX X ти де бути
+SFX X ти демо бути
+SFX X ти дете бути
+SFX X ти дуть бути
+SFX X ти дь бути
+SFX X ти дьмо бути
+SFX X ти дьте бути
+SFX X ітися ися [^д]ітися
+SFX X ітися ись [^д]ітися
+SFX X ітися імося [^д]ітися
+SFX X ітися імось [^д]ітися
+SFX X ітися імся [^д]ітися
+SFX X ітися іться [^д]ітися
+SFX X кати чу [^с]кати
+SFX X тати чу [^с]тати
+SFX X кати чеш [^с]кати
+SFX X тати чеш [^с]тати
+SFX X кати че [^с]кати
+SFX X тати че [^с]тати
+SFX X кати чемо [^с]кати
+SFX X тати чемо [^с]тати
+SFX X кати чете [^с]кати
+SFX X тати чете [^с]тати
+SFX X гти ж лягти
+SFX X гти жмо лягти
+SFX X гти жте лягти
+SFX X ести ів ести
+SFX X ести івши ести
+SFX X яти іму [здб]няти
+SFX X яти імеш [здб]няти
+SFX X яти іме [здб]няти
+SFX X яти імемо [здб]няти
+SFX X яти імем [здб]няти
+SFX X яти імете [здб]няти
+SFX X яти імуть [здб]няти
+SFX X яти іми [здб]няти
+SFX X яти імімо [здб]няти
+SFX X яти імім [здб]няти
+SFX X яти іміть [здб]няти
+SFX X ути ь [^ш'][лр][оя]нути
+SFX X ути ьмо [^ш'][лр][оя]нути
+SFX X ути ьте [^ш'][лр][оя]нути
+SFX X катися чуся [^с]катися
+SFX X татися чуся [^с]татися
+SFX X катися чусь [^с]катися
+SFX X татися чусь [^с]татися
+SFX X катися чешся [^с]катися
+SFX X татися чешся [^с]татися
+SFX X катися четься [^с]катися
+SFX X татися четься [^с]татися
+SFX X катися чемося [^с]катися
+SFX X татися чемося [^с]татися
+SFX X катися чемось [^с]катися
+SFX X татися чемось [^с]татися
+SFX X катися четеся [^с]катися
+SFX X татися четеся [^с]татися
+SFX X катися четесь [^с]катися
+SFX X татися четесь [^с]татися
+SFX X итися юся [лнр]итися
+SFX X итися юсь [лнр]итися
+SFX X октися ікся октися
+SFX X октися ікшись октися
+SFX X октися ікшися октися ###
+SFX X бти б [вуи]бти
+SFX X стятися зітнуся стятися
+SFX X стятися зітнусь стятися
+SFX X стятися зітнешся стятися
+SFX X стятися зітнеться стятися
+SFX X стятися зітнемося стятися
+SFX X стятися зітнемось стятися
+SFX X стятися зітнетеся стятися
+SFX X стятися зітнетесь стятися
+SFX X стятися зітнуться стятися
+SFX X стятися зітнися стятися
+SFX X стятися зітнись стятися
+SFX X стятися зітнімося стятися
+SFX X стятися зітнімось стятися
+SFX X стятися зітнімся стятися
+SFX X стятися зітніться стятися
+SFX X ебти іб ебти
+SFX X ебти ібши ебти
+SFX X п'ясти іпну [з]п'ясти
+SFX X п'ясти іпнеш [з]п'ясти
+SFX X п'ясти іпне [з]п'ясти
+SFX X п'ясти іпнемо [з]п'ясти
+SFX X п'ясти іпнете [з]п'ясти
+SFX X п'ясти іпнуть [з]п'ясти
+SFX X п'ясти іпни [з]п'ясти
+SFX X п'ясти іпнімо [з]п'ясти
+SFX X п'ясти іпнім [з]п'ясти
+SFX X п'ясти іпніть [з]п'ясти
+SFX X скатися щуся скатися
+SFX X статися щуся статися
+SFX X скатися щусь скатися
+SFX X статися щусь статися
+SFX X скатися щешся скатися
+SFX X статися щешся статися
+SFX X скатися щеться скатися
+SFX X статися щеться статися
+SFX X скатися щемося скатися
+SFX X статися щемося статися
+SFX X скатися щемось скатися
+SFX X статися щемось статися
+SFX X скатися щетеся скатися
+SFX X статися щетеся статися
+SFX X скатися щетесь скатися
+SFX X статися щетесь статися
+SFX X скатися щуться скатися
+SFX X статися щуться статися
+SFX X скатися щися скатися
+SFX X статися щися статися
+SFX X скатися щись скатися
+SFX X статися щись статися
+SFX X скатися щімося скатися
+SFX X статися щімося статися
+SFX X скатися щімось скатися
+SFX X статися щімось статися
+SFX X скатися щімся скатися
+SFX X статися щімся статися
+SFX X скатися щіться скатися
+SFX X статися щіться статися
+SFX X іти у [^др]удіти
+SFX X сти ла [^о]сти
+SFX X сти ло [^о]сти
+SFX X сти ли [^о]сти
+SFX X гти жи [еоіи]гти
+SFX X гти жімо [еоіи]гти
+SFX X гти жім [еоіи]гти
+SFX X гти жіть [еоіи]гти
+SFX X іти и [анру]діти
+SFX X іти імо [анру]діти
+SFX X іти ім [анру]діти
+SFX X іти іть [анру]діти
+SFX X яти ю ояти
+SFX X яти їш ояти
+SFX X яти їть ояти
+SFX X яти їмо ояти
+SFX X яти їте ояти
+SFX X яти ять ояти
+SFX X ояти ій ояти
+SFX X ояти іймо ояти
+SFX X ояти ійте ояти
+SFX X іктися ікся іктися
+SFX X іктися ікшись іктися
+SFX X іктися ікшися іктися ###
+SFX X ати ли епати
+SFX X ати лімо епати
+SFX X ати літь епати
+SFX X вптися впся вптися
+SFX X сатися шися сатися
+SFX X сатися шись сатися
+SFX X сатися шімося сатися
+SFX X сатися шімось сатися
+SFX X сатися шімся сатися
+SFX X сатися шіться сатися
+SFX X іти жу [др]удіти
+SFX X гти жу [еоия]гти
+SFX X гти жеш [еоия]гти
+SFX X гти же [еоия]гти
+SFX X гти жемо [еоия]гти
+SFX X гти жете [еоия]гти
+SFX X гти жуть [еоия]гти
+SFX X утися ься [^мвт]инутися
+SFX X утися ьмося [^мвт]инутися
+SFX X утися ьмось [^мвт]инутися
+SFX X утися ьтеся [^мвт]инутися
+SFX X утися ьтесь [^мвт]инутися
+SFX X ятися імуся [здб]нятися
+SFX X ятися імусь [здб]нятися
+SFX X ятися імешся [здб]нятися
+SFX X ятися іметься [здб]нятися
+SFX X ятися імемося [здб]нятися
+SFX X ятися імемось [здб]нятися
+SFX X ятися імемся [здб]нятися
+SFX X ятися іметеся [здб]нятися
+SFX X ятися іметесь [здб]нятися
+SFX X ятися імуться [здб]нятися
+SFX X ятися імися [здб]нятися
+SFX X ятися імись [здб]нятися
+SFX X ятися імімося [здб]нятися
+SFX X ятися імімось [здб]нятися
+SFX X ятися імімся [здб]нятися
+SFX X ятися іміться [здб]нятися
+SFX X ти ши [ву]бти
+SFX X огтися ігся огтися
+SFX X огтися ігшись огтися
+SFX X огтися ігшися огтися ###
+SFX X опти іп опти
+SFX X опти іпши опти
+SFX X стися туся [еі]стися
+SFX X стися тусь [еі]стися
+SFX X стися тешся [еі]стися
+SFX X стися теться [еі]стися
+SFX X стися темося [еі]стися
+SFX X стися темось [еі]стися
+SFX X стися тетеся [еі]стися
+SFX X стися тетесь [еі]стися
+SFX X стися туться [еі]стися
+SFX X стися тися [еі]стися
+SFX X стися тись [еі]стися
+SFX X стися тімося [еі]стися
+SFX X стися тімось [еі]стися
+SFX X стися тімся [еі]стися
+SFX X стися тіться [еі]стися
+SFX X гтися жуся ігтися
+SFX X гтися жусь ігтися
+SFX X гтися жишся ігтися
+SFX X гтися житься ігтися
+SFX X гтися жимося ігтися
+SFX X гтися жимось ігтися
+SFX X гтися житеся ігтися
+SFX X гтися житесь ігтися
+SFX X гтися жаться ігтися
+SFX X сти вши [аія]сти
+SFX X естися івся естися
+SFX X естися івсь естися
+SFX X естися івшись естися
+SFX X естися івшися естися ###
+SFX X ати и [^аво]чати
+SFX X ати імо [^аво]чати
+SFX X ати ім [^аво]чати
+SFX X ати іть [^аво]чати
+SFX X стися вся [аіуя]стися
+SFX X стися всь [аіуя]стися
+SFX X зати жімо казати
+SFX X зати жім казати
+SFX X зати жи казати
+SFX X зати жіть казати
+SFX X атися ися [^аво]чатися
+SFX X атися ись [^аво]чатися
+SFX X атися імося [^аво]чатися
+SFX X атися імось [^аво]чатися
+SFX X атися імся [^аво]чатися
+SFX X атися іться [^аво]чатися
+SFX X затися жся мазатися
+SFX X затися жмося мазатися
+SFX X затися жмось мазатися
+SFX X затися жтеся мазатися
+SFX X затися жтесь мазатися
+SFX X екти ік екти
+SFX X екти ікши екти
+SFX X рти р рти
+SFX X рти рши рти
+SFX X ти ів евти
+SFX X ектися ікся ектися
+SFX X ектися ікшись ектися
+SFX X ектися ікшися ектися ###
+SFX X гатися жися [еиуя]гатися
+SFX X затися жися [еиуя]затися
+SFX X гатися жись [еиуя]гатися
+SFX X затися жись [еиуя]затися
+SFX X гатися жімося [еиуя]гатися
+SFX X затися жімося [еиуя]затися
+SFX X гатися жімось [еиуя]гатися
+SFX X затися жімось [еиуя]затися
+SFX X гатися жімся [еиуя]гатися
+SFX X затися жімся [еиуя]затися
+SFX X гатися жіться [еиуя]гатися
+SFX X затися жіться [еиуя]затися
+SFX X хати ши [^и]хати
+SFX X хати шімо [^и]хати
+SFX X хати шім [^и]хати
+SFX X хати шіть [^и]хати
+SFX X итися ишся итися
+SFX X итися иться итися
+SFX X итися имося итися
+SFX X итися имось итися
+SFX X итися итеся итися
+SFX X итися итесь итися
+SFX X ітися ися [анру]дітися
+SFX X ітися ись [анру]дітися
+SFX X ітися імося [анру]дітися
+SFX X ітися імось [анру]дітися
+SFX X ітися імся [анру]дітися
+SFX X ітися іться [анру]дітися
+SFX X ати лю спати
+SFX X ати иш спати
+SFX X ати ить спати
+SFX X ати имо спати
+SFX X ати ите спати
+SFX X ати лять спати
+SFX X ати и спати
+SFX X ати імо спати
+SFX X ати ім спати
+SFX X ати іть спати
+SFX X гти г [иі]гти
+SFX X гти гши [иі]гти
+SFX X кати чуть [^су]кати
+SFX X тати чуть [^су]тати
+SFX X егтися ігся егтися
+SFX X егтися ігшись егтися
+SFX X егтися ігшися егтися ###
+SFX X ити иш ити
+SFX X ити ить ити
+SFX X ити имо ити
+SFX X ити ите ити
+SFX X яти ю [аяіе]яти
+SFX X яти єш [аяіе]яти
+SFX X яти є [аяіе]яти
+SFX X яти ємо [аяіе]яти
+SFX X яти єте [аяіе]яти
+SFX X яти ють [аяіе]яти
+SFX X яти й [аяіе]яти
+SFX X яти ймо [аяіе]яти
+SFX X яти йте [аяіе]яти
+SFX X зати ж мазати
+SFX X зати жмо мазати
+SFX X зати жте мазати
+SFX X ути и [мт]инути
+SFX X ути імо [мт]инути
+SFX X ути ім [мт]инути
+SFX X ути іть [мт]инути
+SFX X утися ися [бмхп]анутися
+SFX X утися ись [бмхп]анутися
+SFX X утися імося [бмхп]анутися
+SFX X утися імось [бмхп]анутися
+SFX X утися імся [бмхп]анутися
+SFX X утися іться [бмхп]анутися
+SFX X ятися юся [аяіе]ятися
+SFX X ятися юсь [аяіе]ятися
+SFX X ятися єшся [аяіе]ятися
+SFX X ятися ється [аяіе]ятися
+SFX X ятися ємося [аяіе]ятися
+SFX X ятися ємось [аяіе]ятися
+SFX X ятися єтеся [аяіе]ятися
+SFX X ятися єтесь [аяіе]ятися
+SFX X ятися ються [аяіе]ятися
+SFX X ятися йся [аяіе]ятися
+SFX X ятися йсь [аяіе]ятися
+SFX X ятися ймося [аяіе]ятися
+SFX X ятися ймось [аяіе]ятися
+SFX X ятися йтеся [аяіе]ятися
+SFX X ятися йтесь [аяіе]ятися
+SFX X гати жу гати
+SFX X зати жу зати
+SFX X гати жеш гати
+SFX X зати жеш зати
+SFX X гати же гати
+SFX X зати же зати
+SFX X гати жемо гати
+SFX X зати жемо зати
+SFX X гати жете гати
+SFX X зати жете зати
+SFX X гати жуть гати
+SFX X зати жуть зати
+SFX X атися уся [рз]ватися
+SFX X атися усь [рз]ватися
+SFX X атися ешся [рз]ватися
+SFX X атися еться [рз]ватися
+SFX X атися емося [рз]ватися
+SFX X атися емось [рз]ватися
+SFX X атися етеся [рз]ватися
+SFX X атися етесь [рз]ватися
+SFX X атися уться [рз]ватися
+SFX X атися ися [рз]ватися
+SFX X атися ись [рз]ватися
+SFX X атися імося [рз]ватися
+SFX X атися імось [рз]ватися
+SFX X атися імся [рз]ватися
+SFX X атися іться [рз]ватися
+SFX X титися чуся [^с]титися
+SFX X титися чусь [^с]титися
+SFX X ітися аться [чш]ітися
+SFX X тися ься ізтися
+SFX X тися ьмося ізтися
+SFX X тися ьмось ізтися
+SFX X тися ьтеся ізтися
+SFX X тися ьтесь ізтися
+SFX X ати 0 ипати
+SFX X ати мо ипати
+SFX X ати те ипати
+SFX X ти и [^і]зти
+SFX X ти імо [^і]зти
+SFX X ти ім [^і]зти
+SFX X ти іть [^і]зти
+SFX X іти жу [^у]діти
+SFX X дутися ідмуся [бдз]дутися
+SFX X дутися ідмусь [бдз]дутися
+SFX X дутися ідмешся [бдз]дутися
+SFX X дутися ідметься [бдз]дутися
+SFX X дутися ідмемося [бдз]дутися
+SFX X дутися ідмемось [бдз]дутися
+SFX X дутися ідметеся [бдз]дутися
+SFX X дутися ідметесь [бдз]дутися
+SFX X дутися ідмуться [бдз]дутися
+SFX X дутися ідмися [бдз]дутися
+SFX X дутися ідмись [бдз]дутися
+SFX X дутися ідмімося [бдз]дутися
+SFX X дутися ідмімось [бдз]дутися
+SFX X дутися ідмімся [бдз]дутися
+SFX X дутися ідміться [бдз]дутися
+SFX X іти лю [бвмп]іти
+SFX X іти лять [бвмп]іти
+SFX X ятися юся ллятися
+SFX X ятися юсь ллятися
+SFX X ятися єшся ллятися
+SFX X ятися ється ллятися
+SFX X ятися ємося ллятися
+SFX X ятися ємось ллятися
+SFX X ятися єтеся ллятися
+SFX X ятися єтесь ллятися
+SFX X ятися ються ллятися
+SFX X ятися яйся ллятися
+SFX X ятися яйсь ллятися
+SFX X ятися яймося ллятися
+SFX X ятися яймось ллятися
+SFX X ятися яйтеся ллятися
+SFX X ятися яйтесь ллятися
+SFX X їтися юся їтися
+SFX X їтися юсь їтися
+SFX X тися шся їтися
+SFX X тися ться їтися
+SFX X тися мося їтися
+SFX X тися мось їтися
+SFX X тися теся їтися
+SFX X тися тесь їтися
+SFX X їтися яться їтися
+SFX X атися ися щатися
+SFX X атися ись щатися
+SFX X атися імося щатися
+SFX X атися імось щатися
+SFX X атися імся щатися
+SFX X атися іться щатися
+SFX X ти ь ізти
+SFX X ти ьмо ізти
+SFX X ти ьте ізти
+SFX X зти з [^е]зти
+SFX X ти ши [^е]зти
+SFX X сп'ясти зіпну сп'ясти
+SFX X сп'ясти зіпнеш сп'ясти
+SFX X сп'ясти зіпне сп'ясти
+SFX X сп'ясти зіпнемо сп'ясти
+SFX X сп'ясти зіпнете сп'ясти
+SFX X сп'ясти зіпнуть сп'ясти
+SFX X сп'ясти зіпни сп'ясти
+SFX X сп'ясти зіпнімо сп'ясти
+SFX X сп'ясти зіпнім сп'ясти
+SFX X сп'ясти зіпніть сп'ясти
+SFX X зтися зся [^е]зтися
+SFX X тися шись [^е]зтися
+SFX X тися шися [^е]зтися ###
+SFX X ятися юся цятися
+SFX X ятися юсь цятися
+SFX X ятися ишся цятися
+SFX X ятися иться цятися
+SFX X ятися имося цятися
+SFX X ятися имось цятися
+SFX X ятися итеся цятися
+SFX X ятися итесь цятися
+SFX X ятися яться цятися
+SFX X ятися ися цятися
+SFX X ятися ись цятися
+SFX X ятися імося цятися
+SFX X ятися імось цятися
+SFX X ятися іться цятися
+SFX X ати ю орати
+SFX X ати еш орати
+SFX X ати е орати
+SFX X ати емо орати
+SFX X ати ете орати
+SFX X ати ють орати
+SFX X ати и орати
+SFX X ати імо орати
+SFX X ати ім орати
+SFX X ати іть орати
+SFX X тися уся [дж]ертися
+SFX X тися усь [дж]ертися
+SFX X тися ешся [дж]ертися
+SFX X тися еться [дж]ертися
+SFX X тися емося [дж]ертися
+SFX X тися емось [дж]ертися
+SFX X тися етеся [дж]ертися
+SFX X тися етесь [дж]ертися
+SFX X тися уться [дж]ертися
+SFX X тися ися [дж]ертися
+SFX X тися ись [дж]ертися
+SFX X тися імося [дж]ертися
+SFX X тися імось [дж]ертися
+SFX X тися імся [дж]ертися
+SFX X тися іться [дж]ертися
+SFX X 'ятися нуся 'ятися
+SFX X 'ятися нусь 'ятися
+SFX X 'ятися нешся 'ятися
+SFX X 'ятися неться 'ятися
+SFX X 'ятися немося 'ятися
+SFX X 'ятися немось 'ятися
+SFX X 'ятися нетеся 'ятися
+SFX X 'ятися нетесь 'ятися
+SFX X 'ятися нуться 'ятися
+SFX X 'ятися нися 'ятися
+SFX X 'ятися нись 'ятися
+SFX X 'ятися німося 'ятися
+SFX X 'ятися німось 'ятися
+SFX X 'ятися німся 'ятися
+SFX X 'ятися ніться 'ятися
+SFX X ерти ру (^|[^бдз])[мпт]ерти
+SFX X ерти реш (^|[^бдз])[мпт]ерти
+SFX X ерти ре (^|[^бдз])[мпт]ерти
+SFX X ерти ремо (^|[^бдз])[мпт]ерти
+SFX X ерти рете (^|[^бдз])[мпт]ерти
+SFX X ерти руть (^|[^бдз])[мпт]ерти
+SFX X ерти ри (^|[^бдз])[мпт]ерти
+SFX X ерти рімо (^|[^бдз])[мпт]ерти
+SFX X ерти рім (^|[^бдз])[мпт]ерти
+SFX X ерти ріть (^|[^бдз])[мпт]ерти
+SFX X егти іг егти
+SFX X егти ігши егти
+SFX X хатися шся дихатися
+SFX X хатися шмося дихатися
+SFX X хатися шмось дихатися
+SFX X хатися штеся дихатися
+SFX X хатися штесь дихатися
+SFX X хати ши [^д]ихати
+SFX X хати шімо [^д]ихати
+SFX X хати шім [^д]ихати
+SFX X хати шіть [^д]ихати
+SFX X ти в [аеиіїоуя]ти
+SFX X ти вши [аеиіїоуя]ти
+SFX X сатися шуся сатися
+SFX X хатися шуся хатися
+SFX X сатися шусь сатися
+SFX X хатися шусь хатися
+SFX X сатися шешся сатися
+SFX X хатися шешся хатися
+SFX X сатися шеться сатися
+SFX X хатися шеться хатися
+SFX X сатися шемося сатися
+SFX X хатися шемося хатися
+SFX X сатися шемось сатися
+SFX X хатися шемось хатися
+SFX X сатися шетеся сатися
+SFX X хатися шетеся хатися
+SFX X сатися шетесь сатися
+SFX X хатися шетесь хатися
+SFX X сатися шуться сатися
+SFX X хатися шуться хатися
+SFX X ітися жуся [др]удітися
+SFX X ітися жусь [др]удітися
+SFX X тися шись [ву]бтися
+SFX X тися шися [ву]бтися ###
+SFX X стіти щу стіти
+SFX X атися уся [^ао]чатися
+SFX X атися усь [^ао]чатися
+SFX X атися ишся [^ао]чатися
+SFX X атися иться [^ао]чатися
+SFX X атися имося [^ао]чатися
+SFX X атися имось [^ао]чатися
+SFX X атися итеся [^ао]чатися
+SFX X атися итесь [^ао]чатися
+SFX X атися аться [^ао]чатися
+SFX X впти вп впти
+SFX X ситися шуся ситися
+SFX X ситися шусь ситися
+SFX X яти ю цяти
+SFX X яти иш цяти
+SFX X яти ить цяти
+SFX X яти имо цяти
+SFX X яти ите цяти
+SFX X яти ять цяти
+SFX X яти и цяти
+SFX X яти імо цяти
+SFX X яти іть цяти
+SFX X сти сла ости
+SFX X сти сло ости
+SFX X сти сли ости
+SFX X ти ту ости
+SFX X ти теш ости
+SFX X ти те ости
+SFX X ти темо ости
+SFX X ти тете ости
+SFX X ти туть ости
+SFX X и и ости
+SFX X и імо ости
+SFX X и ім ости
+SFX X и іть ости
+SFX X ости іс ости
+SFX X ости ісши ости
+SFX X стітися щуся стітися
+SFX X стітися щусь стітися
+SFX X ртися рся ртися
+SFX X ртися ршись ртися
+SFX X ртися ршися ртися ###
+SFX X яти ну (^|[^бдзс])тяти
+SFX X яти неш (^|[^бдзс])тяти
+SFX X яти не (^|[^бдзс])тяти
+SFX X яти немо (^|[^бдзс])тяти
+SFX X яти нете (^|[^бдзс])тяти
+SFX X яти нуть (^|[^бдзс])тяти
+SFX X яти ни (^|[^бдзс])тяти
+SFX X яти німо (^|[^бдзс])тяти
+SFX X яти нім (^|[^бдзс])тяти
+SFX X яти ніть (^|[^бдзс])тяти
+SFX X гти жи рягти
+SFX X гти жімо рягти
+SFX X гти жім рягти
+SFX X гти жіть рягти
+SFX X ертися руся (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися русь (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися решся (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися реться (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися ремося (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися ремось (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися ретеся (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися ретесь (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися руться (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися рися (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися рись (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися рімося (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися рімось (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися рімся (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X ертися ріться (^|[^бдз])[мпт]ертися
+SFX X сіти шу сіти
+SFX X итися жуся [^з]дитися
+SFX X итися жусь [^з]дитися
+SFX X гтися жися [еоіи]гтися
+SFX X гтися жись [еоіи]гтися
+SFX X гтися жімося [еоіи]гтися
+SFX X гтися жімось [еоіи]гтися
+SFX X гтися жімся [еоіи]гтися
+SFX X гтися жіться [еоіи]гтися
+SFX X атися лися епатися
+SFX X атися лись епатися
+SFX X атися лімося епатися
+SFX X атися лімось епатися
+SFX X атися літься епатися
+SFX X атися юся оратися
+SFX X атися юсь оратися
+SFX X атися ешся оратися
+SFX X атися еться оратися
+SFX X атися емося оратися
+SFX X атися емось оратися
+SFX X атися етеся оратися
+SFX X атися етесь оратися
+SFX X атися ються оратися
+SFX X атися ися оратися
+SFX X атися ись оратися
+SFX X атися імося оратися
+SFX X атися імось оратися
+SFX X атися імся оратися
+SFX X атися іться оратися
+SFX X їти ю їти
+SFX X ти ш їти
+SFX X ти ть їти
+SFX X ти мо їти
+SFX X ти те їти
+SFX X їти ять їти
+SFX X втися вся [^е]втися
+SFX X втися всь [^е]втися
+SFX X ітися юся [нлр]ітися
+SFX X ітися юсь [нлр]ітися
+SFX X ати у [дн]ати
+SFX X ати еш [дн]ати
+SFX X ати е [дн]ати
+SFX X ати емо [дн]ати
+SFX X ати ете [дн]ати
+SFX X ати уть [дн]ати
+SFX X ати и [дн]ати
+SFX X ати імо [дн]ати
+SFX X ати ім [дн]ати
+SFX X ати іть [дн]ати
+SFX X оти ю оти
+SFX X оти еш оти
+SFX X оти е оти
+SFX X оти емо оти
+SFX X оти ете оти
+SFX X оти ють оти
+SFX X оти и оти
+SFX X оти імо оти
+SFX X оти ім оти
+SFX X оти іть оти
+SFX X нятися муся [йи]нятися
+SFX X нятися мусь [йи]нятися
+SFX X нятися мешся [йи]нятися
+SFX X нятися меться [йи]нятися
+SFX X нятися мемося [йи]нятися
+SFX X нятися мемось [йи]нятися
+SFX X нятися метеся [йи]нятися
+SFX X нятися метесь [йи]нятися
+SFX X нятися муться [йи]нятися
+SFX X нятися мися [йи]нятися
+SFX X нятися мись [йи]нятися
+SFX X нятися мімося [йи]нятися
+SFX X нятися мімось [йи]нятися
+SFX X нятися мімся [йи]нятися
+SFX X нятися міться [йи]нятися
+SFX X тися вся [аеиіїоуя]тися
+SFX X тися всь [аеиіїоуя]тися
+SFX X тися вшись [аеиіїоуя]тися
+SFX X тися вшися [аеиіїоуя]тися ###
+SFX X ятися нуся (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися нусь (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися нешся (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися неться (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися немося (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися немось (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися нетеся (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися нетесь (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися нуться (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися нися (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися нись (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися німося (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися німось (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися німся (^|[^бдзс])тятися
+SFX X ятися ніться (^|[^бдзс])тятися
+SFX X іти ять [^бвмпш]іти
+SFX X тися йся [ая]ватися
+SFX X тися йсь [ая]ватися
+SFX X тися ймося [ая]ватися
+SFX X тися ймось [ая]ватися
+SFX X тися йтеся [ая]ватися
+SFX X тися йтесь [ая]ватися
+SFX X ити у [жчшщ]ити
+SFX X ити ать [жчшщ]ити
+SFX X ити ю [лнр]ити
+SFX X итися люся [бвмпф]итися
+SFX X итися люсь [бвмпф]итися
+SFX X итися ляться [бвмпф]итися
+SFX X стяти зітну стяти
+SFX X стяти зітнеш стяти
+SFX X стяти зітне стяти
+SFX X стяти зітнемо стяти
+SFX X стяти зітнете стяти
+SFX X стяти зітнуть стяти
+SFX X стяти зітни стяти
+SFX X стяти зітнімо стяти
+SFX X стяти зітнім стяти
+SFX X стяти зітніть стяти
+SFX X іти ать [чш]іти
+SFX X утися ися [мш][л']янутися
+SFX X утися ись [мш][л']янутися
+SFX X утися імося [мш][л']янутися
+SFX X утися імось [мш][л']янутися
+SFX X утися імся [мш][л']янутися
+SFX X утися іться [мш][л']янутися
+SFX X катися чися какатися
+SFX X катися чись какатися
+SFX X катися чімося какатися
+SFX X катися чімось какатися
+SFX X катися чімся какатися
+SFX X катися чіться какатися
+SFX X узятися візьмуся узятися
+SFX X узятися візьмусь узятися
+SFX X узятися візьмешся узятися
+SFX X узятися візьметься узятися
+SFX X узятися візьмемося узятися
+SFX X узятися візьмемось узятися
+SFX X узятися візьмемся узятися
+SFX X узятися візьметеся узятися
+SFX X узятися візьметесь узятися
+SFX X узятися візьмуться узятися
+SFX X узятися візьмися узятися
+SFX X узятися візьмись узятися
+SFX X узятися візьмімося узятися
+SFX X узятися візьмімось узятися
+SFX X узятися візьмімся узятися
+SFX X узятися візьміться узятися
+SFX X атися люся спатися
+SFX X атися люсь спатися
+SFX X атися ишся спатися
+SFX X атися иться спатися
+SFX X атися имося спатися
+SFX X атися имось спатися
+SFX X атися итеся спатися
+SFX X атися итесь спатися
+SFX X атися ляться спатися
+SFX X атися ися спатися
+SFX X атися ись спатися
+SFX X атися імося спатися
+SFX X атися імось спатися
+SFX X атися імся спатися
+SFX X атися іться спатися
+SFX X яти ю лляти
+SFX X яти єш лляти
+SFX X яти є лляти
+SFX X яти ємо лляти
+SFX X яти єте лляти
+SFX X яти ють лляти
+SFX X яти яй лляти
+SFX X яти яймо лляти
+SFX X яти яйте лляти
+SFX X ягти іг ягти
+SFX X ягти ігши ягти
+SFX X сти ю исти
+SFX X сти єш исти
+SFX X сти є исти
+SFX X сти ємо исти
+SFX X сти єте исти
+SFX X сти ють исти
+SFX X сти в исти
+SFX X сти вши исти
+SFX X сти й исти
+SFX X сти ймо исти
+SFX X сти йте исти
+SFX X ітися уся [жчшщ]ітися
+SFX X ітися усь [жчшщ]ітися
+SFX X тися шись втися
+SFX X тися шися втися ###
+SFX X ити жу [^з]дити
+SFX X окти ік окти
+SFX X окти ікши окти
+SFX X їти й ..[аеі]їти
+SFX X їти ймо ..[аеі]їти
+SFX X їти йте ..[аеі]їти
+SFX X сти ду усти
+SFX X сти деш усти
+SFX X сти де усти
+SFX X сти демо усти
+SFX X сти дете усти
+SFX X сти дуть усти
+SFX X сти ди усти
+SFX X сти дімо усти
+SFX X сти дім усти
+SFX X сти діть усти
+SFX X гтися жуся [еоия]гтися
+SFX X гтися жусь [еоия]гтися
+SFX X гтися жешся [еоия]гтися
+SFX X гтися жеться [еоия]гтися
+SFX X гтися жемося [еоия]гтися
+SFX X гтися жемось [еоия]гтися
+SFX X гтися жетеся [еоия]гтися
+SFX X гтися жетесь [еоия]гтися
+SFX X гтися жуться [еоия]гтися
+SFX X хати ш дихати
+SFX X хати шмо дихати
+SFX X хати ште дихати
+SFX X п'ястися іпнуся [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнусь [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнешся [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнеться [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнемося [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнемось [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнетеся [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнетесь [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнуться [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнися [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнись [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнімося [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнімось [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпнімся [з]п'ястися
+SFX X п'ястися іпніться [з]п'ястися
+SFX X атися нуся [ао]чатися
+SFX X атися нусь [ао]чатися
+SFX X атися нешся [ао]чатися
+SFX X атися неться [ао]чатися
+SFX X атися немося [ао]чатися
+SFX X атися немось [ао]чатися
+SFX X атися нетеся [ао]чатися
+SFX X атися нетесь [ао]чатися
+SFX X атися нуться [ао]чатися
+SFX X атися нися [ао]чатися
+SFX X атися нись [ао]чатися
+SFX X атися німося [ао]чатися
+SFX X атися німось [ао]чатися
+SFX X атися німся [ао]чатися
+SFX X атися ніться [ао]чатися
 SFX X ся сь тися
-SFX X тися лася тися
-SFX X тися лась тися
-SFX X тися лося тися
-SFX X тися лось тися
-SFX X тися лися тися
-SFX X тися лись тися
-SFX X тися вуся житися
-SFX X тися вусь житися
-SFX X тися вешся житися
-SFX X тися веться житися
-SFX X тися вемося житися
-SFX X тися вемось житися
-SFX X тися ветеся житися
-SFX X тися ветесь житися
-SFX X тися вуться житися
-SFX X тися вися житися
-SFX X тися вись житися
-SFX X тися вімося житися
-SFX X тися вімось житися
-SFX X тися вімся житися
-SFX X тися віться житися
-SFX X стися сся [ая]стися
-SFX X стися сшись [ая]стися
-SFX Y Y 5
-SFX Y 'я 'я м'я
-SFX Y 'я 'їв м'я
-SFX Y 'я 'ям м'я
-SFX Y 'я 'ями м'я
-SFX Y 'я 'ях м'я
-SFX Z Y 13
-SFX Z я ів [лр]я
-SFX Z е ів [лр]е
-SFX Z я ям [лр]я
-SFX Z е ям [лр]е
-SFX Z я ями [лр]я
-SFX Z е ями [лр]е
-SFX Z я ях [лр]я
-SFX Z е ях [лр]е
-SFX Z о а о
-SFX Z о ів о
-SFX Z о ам о
-SFX Z о ами о
-SFX Z о ах о
-SFX [ Y 636
-SFX [ ути и [^аеєиіїоуюя]нути
-SFX [ ути імо [^аеєиіїоуюя]нути
-SFX [ ути ім [^аеєиіїоуюя]нути
-SFX [ ути іть [^аеєиіїоуюя]нути
-SFX [ нутися лася нутися
-SFX [ нутися лась нутися
-SFX [ нутися лося нутися
-SFX [ нутися лось нутися
-SFX [ нутися лися нутися
-SFX [ нутися лись нутися
-SFX [ нутися нулася нутися
-SFX [ нутися нулась нутися
-SFX [ нутися нулося нутися
-SFX [ нутися нулось нутися
-SFX [ нутися нулися нутися
-SFX [ нутися нулись нутися
-SFX [ нутися нувся нутися
-SFX [ нутися нувсь нутися
-SFX [ нутися нувшись нутися
-SFX [ утися уся нутися
-SFX [ утися усь нутися
-SFX [ утися ешся нутися
-SFX [ утися еться нутися
-SFX [ утися емося нутися
-SFX [ утися емось нутися
-SFX [ утися етеся нутися
-SFX [ утися етесь нутися
-SFX [ утися уться нутися
-SFX [ олотися елюся олотися
-SFX [ олотися елюсь олотися
-SFX [ олотися елешся олотися
-SFX [ олотися елеться олотися
-SFX [ олотися елемося олотися
-SFX [ олотися елемось олотися
-SFX [ олотися елетеся олотися
-SFX [ олотися елетесь олотися
-SFX [ олотися елються олотися
-SFX [ олотися елися олотися
-SFX [ олотися елись олотися
-SFX [ олотися елімося олотися
-SFX [ олотися елімось олотися
-SFX [ олотися елімся олотися
-SFX [ олотися еліться олотися
-SFX [ тися нься ятися
-SFX [ тися ньмося ятися
-SFX [ тися ньмось ятися
-SFX [ тися ньтеся ятися
-SFX [ тися ньтесь ятися
-SFX [ спитися зіп'юся спитися
-SFX [ спитися зіп'юсь спитися
-SFX [ спитися зіп'єшся спитися
-SFX [ спитися зіп'ється спитися
-SFX [ спитися зіп'ємося спитися
-SFX [ спитися зіп'ємось спитися
-SFX [ спитися зіп'єтеся спитися
-SFX [ спитися зіп'єтесь спитися
-SFX [ спитися зіп'ються спитися
-SFX [ ітися уся вітися
-SFX [ ітися усь вітися
-SFX [ ітися ешся вітися
-SFX [ ітися еться вітися
-SFX [ ітися емося вітися
-SFX [ ітися емось вітися
-SFX [ ітися етеся вітися
-SFX [ ітися етесь вітися
-SFX [ ітися уться вітися
-SFX [ ітися ися вітися
-SFX [ ітися ись вітися
-SFX [ ітися імося вітися
-SFX [ ітися імось вітися
-SFX [ ітися імся вітися
-SFX [ ітися іться вітися
-SFX [ стертися зітруся (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпруся (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітрусь (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпрусь (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітрешся (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпрешся (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітреться (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпреться (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітремося (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпремося (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітремось (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпремось (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітретеся (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпретеся (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітретесь (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпретесь (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітруться (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпруться (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітрися (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіприся (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітрись (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпрись (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітрімося (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпрімося (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітрімось (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпрімось (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітрімся (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпрімся (^|[^о])спертися
-SFX [ стертися зітріться (^|[^о])стертися
-SFX [ спертися зіпріться (^|[^о])спертися
-SFX [ ати му жати
-SFX [ ати меш жати
-SFX [ ати ме жати
-SFX [ ати мемо жати
-SFX [ ати мете жати
-SFX [ ати муть жати
-SFX [ ати ми жати
-SFX [ ати мімо жати
-SFX [ ати мім жати
-SFX [ ати міть жати
-SFX [ тіти чу тіти
-SFX [ тіти чеш тіти
-SFX [ тіти че тіти
-SFX [ тіти чемо тіти
-SFX [ тіти чете тіти
-SFX [ тіти чуть тіти
-SFX [ нутися вся [аеєиіїоуя]нутися
-SFX [ нутися всь [аеєиіїоуя]нутися
-SFX [ нутися вшись [аеєиіїоуя]нутися
-SFX [ литися іллюся [бвдз]литися
-SFX [ литися іллюсь [бвдз]литися
-SFX [ литися іллєшся [бвдз]литися
-SFX [ литися іллється [бвдз]литися
-SFX [ литися іллємося [бвдз]литися
-SFX [ литися іллємось [бвдз]литися
-SFX [ литися іллєтеся [бвдз]литися
-SFX [ литися іллєтесь [бвдз]литися
-SFX [ литися іллються [бвдз]литися
-SFX [ ти ла [^ус]ти
-SFX [ ти ло [^ус]ти
-SFX [ ти ли [^ус]ти
-SFX [ іти лю піти
-SFX [ іти еш піти
-SFX [ іти е піти
-SFX [ іти емо піти
-SFX [ іти ете піти
-SFX [ іти лять піти
-SFX [ іти у удіти
-SFX [ іти еш удіти
-SFX [ іти е удіти
-SFX [ іти емо удіти
-SFX [ іти ете удіти
-SFX [ іти уть удіти
-SFX [ іти и удіти
-SFX [ іти імо удіти
-SFX [ іти ім удіти
-SFX [ іти іть удіти
-SFX [ утися ися [^аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ утися ись [^аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ утися імося [^аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ утися імось [^аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ утися імся [^аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ утися іться [^аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ атися муся жатися
-SFX [ атися мусь жатися
-SFX [ атися мешся жатися
-SFX [ атися меться жатися
-SFX [ атися мемося жатися
-SFX [ атися мемось жатися
-SFX [ атися метеся жатися
-SFX [ атися метесь жатися
-SFX [ атися муться жатися
-SFX [ атися мися жатися
-SFX [ атися мись жатися
-SFX [ атися мімося жатися
-SFX [ атися мімось жатися
-SFX [ атися мімся жатися
-SFX [ атися міться жатися
-SFX [ тися нуся татися
-SFX [ тися нусь татися
-SFX [ тися нешся татися
-SFX [ тися неться татися
-SFX [ тися немося татися
-SFX [ тися немось татися
-SFX [ тися нетеся татися
-SFX [ тися нетесь татися
-SFX [ тися нуться татися
-SFX [ тися нься татися
-SFX [ тися ньмося татися
-SFX [ тися ньмось татися
-SFX [ тися ньтеся татися
-SFX [ тися ньтесь татися
-SFX [ істися ядуся істися
-SFX [ істися ядусь істися
-SFX [ істися ядешся істися
-SFX [ істися ядеться істися
-SFX [ істися ядемося істися
-SFX [ істися ядемось істися
-SFX [ істися ядетеся істися
-SFX [ істися ядетесь істися
-SFX [ істися ядуться істися
-SFX [ стися лася істися
-SFX [ стися лась істися
-SFX [ стися лося істися
-SFX [ стися лось істися
-SFX [ стися лися істися
-SFX [ стися лись істися
-SFX [ стися вся істися
-SFX [ стися всь істися
-SFX [ стися вшись істися
-SFX [ істися ядься істися
-SFX [ істися ядьмося істися
-SFX [ істися ядьмось істися
-SFX [ істися ядьтеся істися
-SFX [ істися ядьтесь істися
-SFX [ ти ну тати
-SFX [ ти неш тати
-SFX [ ти не тати
-SFX [ ти немо тати
-SFX [ ти нете тати
-SFX [ ти нуть тати
-SFX [ ти нь тати
-SFX [ ти ньмо тати
-SFX [ ти ньте тати
-SFX [ ся сь тися
-SFX [ нути ла нути
-SFX [ нути ло нути
-SFX [ нути ли нути
-SFX [ нути нула нути
-SFX [ нути нуло нути
-SFX [ нути нули нути
-SFX [ нути нув нути
-SFX [ нути нувши нути
-SFX [ ути у нути
-SFX [ ути еш нути
-SFX [ ути е нути
-SFX [ ути емо нути
-SFX [ ути ете нути
-SFX [ ути уть нути
-SFX [ тися нися [бгзкпх]тися
-SFX [ тися нись [бгзкпх]тися
-SFX [ тися німося [бгзкпх]тися
-SFX [ тися німось [бгзкпх]тися
-SFX [ тися німся [бгзкпх]тися
-SFX [ тися ніться [бгзкпх]тися
-SFX [ битися іб'юся [бдз]битися
-SFX [ битися іб'юсь [бдз]битися
-SFX [ битися іб'єшся [бдз]битися
-SFX [ битися іб'ється [бдз]битися
-SFX [ битися іб'ємося [бдз]битися
-SFX [ битися іб'ємось [бдз]битися
-SFX [ битися іб'єтеся [бдз]битися
-SFX [ битися іб'єтесь [бдз]битися
-SFX [ битися іб'ються [бдз]битися
-SFX [ тітися чуся тітися
-SFX [ тітися чусь тітися
-SFX [ тітися чешся тітися
-SFX [ тітися четься тітися
-SFX [ тітися чемося тітися
-SFX [ тітися чемось тітися
-SFX [ тітися четеся тітися
-SFX [ тітися четесь тітися
-SFX [ тітися чуться тітися
-SFX [ нути 0 [^аеєиіїоуя]нути
-SFX [ нути ши [^аеєиіїоуя]нути
-SFX [ итися 'юся (^|[^бдзс])[бвп]итися
-SFX [ итися 'юсь (^|[^бдзс])[бвп]итися
-SFX [ итися 'єшся (^|[^бдзс])[бвп]итися
-SFX [ итися 'ється (^|[^бдзс])[бвп]итися
-SFX [ итися 'ємося (^|[^бдзс])[бвп]итися
-SFX [ итися 'ємось (^|[^бдзс])[бвп]итися
-SFX [ итися 'єтеся (^|[^бдзс])[бвп]итися
-SFX [ итися 'єтесь (^|[^бдзс])[бвп]итися
-SFX [ итися 'ються (^|[^бдзс])[бвп]итися
-SFX [ ітися люся пітися
-SFX [ ітися люсь пітися
-SFX [ ітися ешся пітися
-SFX [ ітися еться пітися
-SFX [ ітися емося пітися
-SFX [ ітися емось пітися
-SFX [ ітися етеся пітися
-SFX [ ітися етесь пітися
-SFX [ ітися ляться пітися
-SFX [ істи яду істи
-SFX [ істи ядеш істи
-SFX [ істи яде істи
-SFX [ істи ядемо істи
-SFX [ істи ядете істи
-SFX [ істи ядуть істи
-SFX [ сти ла істи
-SFX [ сти ло істи
-SFX [ сти ли істи
-SFX [ сти в істи
-SFX [ сти вши істи
-SFX [ істи ядь істи
-SFX [ істи ядьмо істи
-SFX [ істи ядьте істи
-SFX [ тися нуся [бгзкпхя]тися
-SFX [ тися нусь [бгзкпхя]тися
-SFX [ тися нешся [бгзкпхя]тися
-SFX [ тися неться [бгзкпхя]тися
-SFX [ тися немося [бгзкпхя]тися
-SFX [ тися немось [бгзкпхя]тися
-SFX [ тися нетеся [бгзкпхя]тися
-SFX [ тися нетесь [бгзкпхя]тися
-SFX [ тися нуться [бгзкпхя]тися
-SFX [ ти й [бвлп]ити
-SFX [ ти ймо [бвлп]ити
-SFX [ ти йте [бвлп]ити
-SFX [ ати у ссати
-SFX [ ати еш ссати
-SFX [ ати е ссати
-SFX [ ати емо ссати
-SFX [ ати ете ссати
-SFX [ ати уть ссати
-SFX [ ати и ссати
-SFX [ ати імо ссати
-SFX [ ати ім ссати
-SFX [ ати іть ссати
-SFX [ пити іп'ю [бдз]пити
-SFX [ пити іп'єш [бдз]пити
-SFX [ пити іп'є [бдз]пити
-SFX [ пити іп'ємо [бдз]пити
-SFX [ пити іп'єте [бдз]пити
-SFX [ пити іп'ють [бдз]пити
-SFX [ тися ся [бгзкпрх]тися
-SFX [ тися шись [бгзкпрх]тися
-SFX [ тися мся датися
-SFX [ тися сися датися
-SFX [ тися сись датися
-SFX [ тися сться датися
-SFX [ тися мося датися
-SFX [ тися мось датися
-SFX [ тися стеся датися
-SFX [ тися стесь датися
-SFX [ тися дуться датися
-SFX [ тися йся датися
-SFX [ тися йсь датися
-SFX [ тися ймося датися
-SFX [ тися ймось датися
-SFX [ тися йтеся датися
-SFX [ тися йтесь датися
-SFX [ слатися стелюся (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелюсь (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелешся (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелеться (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелемося (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелемось (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелетеся (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелетесь (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелються (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелися (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелись (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелімося (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелімось (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стелімся (^|[^і])слатися
-SFX [ слатися стеліться (^|[^і])слатися
-SFX [ бити іб'ю [бдз]бити
-SFX [ бити іб'єш [бдз]бити
-SFX [ бити іб'є [бдз]бити
-SFX [ бити іб'ємо [бдз]бити
-SFX [ бити іб'єте [бдз]бити
-SFX [ бити іб'ють [бдз]бити
-SFX [ ти ну чити
-SFX [ ти неш чити
-SFX [ ти не чити
-SFX [ ти немо чити
-SFX [ ти нете чити
-SFX [ ти нуть чити
-SFX [ ти нь чити
-SFX [ ти ньмо чити
-SFX [ ти ньте чити
-SFX [ тися вся [аеиіоя]тися
-SFX [ тися всь [аеиіоя]тися
-SFX [ тися вшись [аеиіоя]тися
-SFX [ атися уся ссатися
-SFX [ атися усь ссатися
-SFX [ атися ешся ссатися
-SFX [ атися еться ссатися
-SFX [ атися емося ссатися
-SFX [ атися емось ссатися
-SFX [ атися етеся ссатися
-SFX [ атися етесь ссатися
-SFX [ атися уться ссатися
-SFX [ атися ися ссатися
-SFX [ атися ись ссатися
-SFX [ атися імося ссатися
-SFX [ атися імось ссатися
-SFX [ атися імся ссатися
-SFX [ атися іться ссатися
-SFX [ ти ну [бгзкпхя]ти
-SFX [ ти неш [бгзкпхя]ти
-SFX [ ти не [бгзкпхя]ти
-SFX [ ти немо [бгзкпхя]ти
-SFX [ ти нете [бгзкпхя]ти
-SFX [ ти нуть [бгзкпхя]ти
-SFX [ тися нуся трітися
-SFX [ тися нусь трітися
-SFX [ тися нешся трітися
-SFX [ тися неться трітися
-SFX [ тися немося трітися
-SFX [ тися немось трітися
-SFX [ тися нетеся трітися
-SFX [ тися нетесь трітися
-SFX [ тися нуться трітися
-SFX [ тися нься трітися
-SFX [ тися ньмося трітися
-SFX [ тися ньмось трітися
-SFX [ тися ньтеся трітися
-SFX [ тися ньтесь трітися
-SFX [ тися нуся читися
-SFX [ тися нусь читися
-SFX [ тися нешся читися
-SFX [ тися неться читися
-SFX [ тися немося читися
-SFX [ тися немось читися
-SFX [ тися нетеся читися
-SFX [ тися нетесь читися
-SFX [ тися нуться читися
-SFX [ тися нься читися
-SFX [ тися ньмося читися
-SFX [ тися ньмось читися
-SFX [ тися ньтеся читися
-SFX [ тися ньтесь читися
-SFX [ ти ни [бгзкпх]ти
-SFX [ ти німо [бгзкпх]ти
-SFX [ ти нім [бгзкпх]ти
-SFX [ ти ніть [бгзкпх]ти
-SFX [ ти м дати
-SFX [ ти си дати
-SFX [ ти сть дати
-SFX [ ти мо дати
-SFX [ ти сте дати
-SFX [ ти дуть дати
-SFX [ ти й дати
-SFX [ ти ймо дати
-SFX [ ти йте дати
-SFX [ ти в [аеиіоя]ти
-SFX [ ти вши [аеиіоя]ти
-SFX [ ти 0 [бгзкпрх]ти
-SFX [ ти ши [бгзкпрх]ти
-SFX [ витися ів'юся [бдз]витися
-SFX [ витися ів'юсь [бдз]витися
-SFX [ витися ів'єшся [бдз]витися
-SFX [ витися ів'ється [бдз]витися
-SFX [ витися ів'ємося [бдз]витися
-SFX [ витися ів'ємось [бдз]витися
-SFX [ витися ів'єтеся [бдз]витися
-SFX [ витися ів'єтесь [бдз]витися
-SFX [ витися ів'ються [бдз]витися
-SFX [ питися іп'юся [бдз]питися
-SFX [ питися іп'юсь [бдз]питися
-SFX [ питися іп'єшся [бдз]питися
-SFX [ питися іп'ється [бдз]питися
-SFX [ питися іп'ємося [бдз]питися
-SFX [ питися іп'ємось [бдз]питися
-SFX [ питися іп'єтеся [бдз]питися
-SFX [ питися іп'єтесь [бдз]питися
-SFX [ питися іп'ються [бдз]питися
-SFX [ стерти зітру (^|[^о])стерти
-SFX [ сперти зіпру (^|[^о])сперти
-SFX [ стерти зітреш (^|[^о])стерти
-SFX [ сперти зіпреш (^|[^о])сперти
-SFX [ стерти зітре (^|[^о])стерти
-SFX [ сперти зіпре (^|[^о])сперти
-SFX [ стерти зітремо (^|[^о])стерти
-SFX [ сперти зіпремо (^|[^о])сперти
-SFX [ стерти зітрете (^|[^о])стерти
-SFX [ сперти зіпрете (^|[^о])сперти
-SFX [ стерти зітруть (^|[^о])стерти
-SFX [ сперти зіпруть (^|[^о])сперти
-SFX [ стерти зітри (^|[^о])стерти
-SFX [ сперти зіпри (^|[^о])сперти
-SFX [ стерти зітрімо (^|[^о])стерти
-SFX [ сперти зіпрімо (^|[^о])сперти
-SFX [ стерти зітрім (^|[^о])стерти
-SFX [ сперти зіпрім (^|[^о])сперти
-SFX [ стерти зітріть (^|[^о])стерти
-SFX [ сперти зіпріть (^|[^о])сперти
-SFX [ ти ну (^|[^у])діти
-SFX [ ти неш (^|[^у])діти
-SFX [ ти не (^|[^у])діти
-SFX [ ти немо (^|[^у])діти
-SFX [ ти нете (^|[^у])діти
-SFX [ ти нуть (^|[^у])діти
-SFX [ ти нь (^|[^у])діти
-SFX [ ти ньмо (^|[^у])діти
-SFX [ ти ньте (^|[^у])діти
-SFX [ олоти елю олоти
-SFX [ олоти елеш олоти
-SFX [ олоти еле олоти
-SFX [ олоти елемо олоти
-SFX [ олоти елете олоти
-SFX [ олоти елють олоти
-SFX [ олоти ели олоти
-SFX [ олоти елімо олоти
-SFX [ олоти елім олоти
-SFX [ олоти еліть олоти
-SFX [ ити 'ю (^|[^бдзс])[бвп]ити
-SFX [ ити 'єш (^|[^бдзс])[бвп]ити
-SFX [ ити 'є (^|[^бдзс])[бвп]ити
-SFX [ ити 'ємо (^|[^бдзс])[бвп]ити
-SFX [ ити 'єте (^|[^бдзс])[бвп]ити
-SFX [ ити 'ють (^|[^бдзс])[бвп]ити
-SFX [ ти нь яти
-SFX [ ти ньмо яти
-SFX [ ти ньте яти
-SFX [ нути в [аеєиіїоуя]нути
-SFX [ нути вши [аеєиіїоуя]нути
-SFX [ спити зіп'ю спити
-SFX [ спити зіп'єш спити
-SFX [ спити зіп'є спити
-SFX [ спити зіп'ємо спити
-SFX [ спити зіп'єте спити
-SFX [ спити зіп'ють спити
-SFX [ ути ь [аеєиіїоуюя]нути
-SFX [ ути ьмо [аеєиіїоуюя]нути
-SFX [ ути ьте [аеєиіїоуюя]нути
-SFX [ іти у віти
-SFX [ іти еш віти
-SFX [ іти е віти
-SFX [ іти емо віти
-SFX [ іти ете віти
-SFX [ іти уть віти
-SFX [ іти и віти
-SFX [ іти імо віти
-SFX [ іти ім віти
-SFX [ іти іть віти
-SFX [ слати стелю (^|[^і])слати
-SFX [ слати стелеш (^|[^і])слати
-SFX [ слати стеле (^|[^і])слати
-SFX [ слати стелемо (^|[^і])слати
-SFX [ слати стелете (^|[^і])слати
-SFX [ слати стелють (^|[^і])слати
-SFX [ слати стели (^|[^і])слати
-SFX [ слати стелімо (^|[^і])слати
-SFX [ слати стелім (^|[^і])слати
-SFX [ слати стеліть (^|[^і])слати
-SFX [ вити ів'ю [бдз]вити
-SFX [ вити ів'єш [бдз]вити
-SFX [ вити ів'є [бдз]вити
-SFX [ вити ів'ємо [бдз]вити
-SFX [ вити ів'єте [бдз]вити
-SFX [ вити ів'ють [бдз]вити
-SFX [ утися ься [аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ утися ьмося [аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ утися ьмось [аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ утися ьтеся [аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ утися ьтесь [аеєиіїоуюя]нутися
-SFX [ іслати стелю іслати
-SFX [ іслати стелеш іслати
-SFX [ іслати стеле іслати
-SFX [ іслати стелемо іслати
-SFX [ іслати стелете іслати
-SFX [ іслати стелють іслати
-SFX [ іслати стели іслати
-SFX [ іслати стелімо іслати
-SFX [ іслати стелім іслати
-SFX [ іслати стеліть іслати
-SFX [ іслатися стелюся іслатися
-SFX [ іслатися стелюсь іслатися
-SFX [ іслатися стелешся іслатися
-SFX [ іслатися стелеться іслатися
-SFX [ іслатися стелемося іслатися
-SFX [ іслатися стелемось іслатися
-SFX [ іслатися стелетеся іслатися
-SFX [ іслатися стелетесь іслатися
-SFX [ іслатися стелються іслатися
-SFX [ іслатися стелися іслатися
-SFX [ іслатися стелись іслатися
-SFX [ іслатися стелімося іслатися
-SFX [ іслатися стелімось іслатися
-SFX [ іслатися стелімся іслатися
-SFX [ іслатися стеліться іслатися
-SFX [ ти ть [аеєиіїоуюя]ти
-SFX [ нутися ся [^аеєиіїоуя]нутися
-SFX [ нутися шись [^аеєиіїоуя]нутися
-SFX [ ітися уся удітися
-SFX [ ітися усь удітися
-SFX [ ітися ешся удітися
-SFX [ ітися еться удітися
-SFX [ ітися емося удітися
-SFX [ ітися емось удітися
-SFX [ ітися етеся удітися
-SFX [ ітися етесь удітися
-SFX [ ітися уться удітися
-SFX [ ітися ися удітися
-SFX [ ітися ись удітися
-SFX [ ітися імося удітися
-SFX [ ітися імось удітися
-SFX [ ітися імся удітися
-SFX [ ітися іться удітися
-SFX [ ти ну тріти
-SFX [ ти неш тріти
-SFX [ ти не тріти
-SFX [ ти немо тріти
-SFX [ ти нете тріти
-SFX [ ти нуть тріти
-SFX [ ти нь тріти
-SFX [ ти ньмо тріти
-SFX [ ти ньте тріти
-SFX [ тися нуся (^|[^у])дітися
-SFX [ тися нусь (^|[^у])дітися
-SFX [ тися нешся (^|[^у])дітися
-SFX [ тися неться (^|[^у])дітися
-SFX [ тися немося (^|[^у])дітися
-SFX [ тися немось (^|[^у])дітися
-SFX [ тися нетеся (^|[^у])дітися
-SFX [ тися нетесь (^|[^у])дітися
-SFX [ тися нуться (^|[^у])дітися
-SFX [ тися нься (^|[^у])дітися
-SFX [ тися ньмося (^|[^у])дітися
-SFX [ тися ньмось (^|[^у])дітися
-SFX [ тися ньтеся (^|[^у])дітися
-SFX [ тися ньтесь (^|[^у])дітися
-SFX [ тися йся [бвлп]итися
-SFX [ тися йсь [бвлп]итися
-SFX [ тися ймося [бвлп]итися
-SFX [ тися ймось [бвлп]итися
-SFX [ тися йтеся [бвлп]итися
-SFX [ тися йтесь [бвлп]итися
-SFX [ тися ться [аеєиіїоуюя]тися
-SFX [ лити іллю [бвдз]лити
-SFX [ лити іллєш [бвдз]лити
-SFX [ лити іллє [бвдз]лити
-SFX [ лити іллємо [бвдз]лити
-SFX [ лити іллєте [бвдз]лити
-SFX [ лити іллють [бвдз]лити
-SFX [ іти и [пт]іти
-SFX [ іти імо [пт]іти
-SFX [ іти ім [пт]іти
-SFX [ іти іть [пт]іти
-SFX [ тися лася [^ус]тися
-SFX [ тися лась [^ус]тися
-SFX [ тися лося [^ус]тися
-SFX [ тися лось [^ус]тися
-SFX [ тися лися [^ус]тися
-SFX [ тися лись [^ус]тися
-SFX [ ітися ися [пт]ітися
-SFX [ ітися ись [пт]ітися
-SFX [ ітися імося [пт]ітися
-SFX [ ітися імось [пт]ітися
-SFX [ ітися імся [пт]ітися
-SFX [ ітися іться [пт]ітися
-SFX \ Y 323
-SFX \ хати ду хати
-SFX \ хати деш хати
-SFX \ хати де хати
-SFX \ хати демо хати
-SFX \ хати дете хати
-SFX \ хати дуть хати
-SFX \ хати дь хати
-SFX \ хати дьмо хати
-SFX \ хати дьте хати
-SFX \ тися лася [^йіс]тися
-SFX \ тися лась [^йіс]тися
-SFX \ тися лося [^йіс]тися
-SFX \ тися лось [^йіс]тися
-SFX \ тися лися [^йіс]тися
-SFX \ тися лись [^йіс]тися
-SFX \ сти ву исти
-SFX \ сти веш исти
-SFX \ сти ве исти
-SFX \ сти вемо исти
-SFX \ сти вете исти
-SFX \ сти вуть исти
-SFX \ сти ви исти
-SFX \ сти вімо исти
-SFX \ сти вім исти
-SFX \ сти віть исти
-SFX \ жатися іжмуся [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжмусь [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжмешся [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжметься [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжмемося [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжмемось [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжметеся [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжметесь [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжмуться [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжмися [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжмись [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжмімося [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжмімось [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжмімся [^аор]жатися
-SFX \ жатися іжміться [^аор]жатися
-SFX \ стися дуся [еая]стися
-SFX \ стися дусь [еая]стися
-SFX \ стися дешся [еая]стися
-SFX \ стися деться [еая]стися
-SFX \ стися демося [еая]стися
-SFX \ стися демось [еая]стися
-SFX \ стися детеся [еая]стися
-SFX \ стися детесь [еая]стися
-SFX \ стися дуться [еая]стися
-SFX \ стися дися [еая]стися
-SFX \ стися дись [еая]стися
-SFX \ стися дімося [еая]стися
-SFX \ стися дімось [еая]стися
-SFX \ стися дімся [еая]стися
-SFX \ стися діться [еая]стися
-SFX \ сти м [ії]сти
-SFX \ ти и [ії]сти
-SFX \ ти ть [ії]сти
-SFX \ сти мо [ії]сти
-SFX \ ти те [ії]сти
-SFX \ сти дять [ії]сти
-SFX \ сти ж [ії]сти
-SFX \ сти жмо [ії]сти
-SFX \ сти жте [ії]сти
-SFX \ сти ду [еая]сти
-SFX \ сти деш [еая]сти
-SFX \ сти де [еая]сти
-SFX \ сти демо [еая]сти
-SFX \ сти дете [еая]сти
-SFX \ сти дуть [еая]сти
-SFX \ сти ди [еая]сти
-SFX \ сти дімо [еая]сти
-SFX \ сти дім [еая]сти
-SFX \ сти діть [еая]сти
-SFX \ хатися дуся хатися
-SFX \ хатися дусь хатися
-SFX \ хатися дешся хатися
-SFX \ хатися деться хатися
-SFX \ хатися демося хатися
-SFX \ хатися демось хатися
-SFX \ хатися детеся хатися
-SFX \ хатися детесь хатися
-SFX \ хатися дуться хатися
-SFX \ хатися дься хатися
-SFX \ хатися дьмося хатися
-SFX \ хатися дьмось хатися
-SFX \ хатися дьтеся хатися
-SFX \ хатися дьтесь хатися
-SFX \ стися вуся истися
-SFX \ стися вусь истися
-SFX \ стися вешся истися
-SFX \ стися веться истися
-SFX \ стися вемося истися
-SFX \ стися вемось истися
-SFX \ стися ветеся истися
-SFX \ стися ветесь истися
-SFX \ стися вуться истися
-SFX \ стися вися истися
-SFX \ стися вись истися
-SFX \ стися вімося истися
-SFX \ стися вімось истися
-SFX \ стися вімся истися
-SFX \ стися віться истися
-SFX \ ібрати оберу ібрати
-SFX \ ідрати одеру ідрати
-SFX \ іпрати оперу іпрати
-SFX \ ібрати обереш ібрати
-SFX \ ідрати одереш ідрати
-SFX \ іпрати опереш іпрати
-SFX \ ібрати обере ібрати
-SFX \ ідрати одере ідрати
-SFX \ іпрати опере іпрати
-SFX \ ібрати оберемо ібрати
-SFX \ ідрати одеремо ідрати
-SFX \ іпрати оперемо іпрати
-SFX \ ібрати оберете ібрати
-SFX \ ідрати одерете ідрати
-SFX \ іпрати оперете іпрати
-SFX \ ібрати оберуть ібрати
-SFX \ ідрати одеруть ідрати
-SFX \ іпрати оперуть іпрати
-SFX \ ібрати обери ібрати
-SFX \ ідрати одери ідрати
-SFX \ іпрати опери іпрати
-SFX \ ібрати оберімо ібрати
-SFX \ ідрати одерімо ідрати
-SFX \ іпрати оперімо іпрати
-SFX \ ібрати оберім ібрати
-SFX \ ідрати одерім ідрати
-SFX \ іпрати оперім іпрати
-SFX \ ібрати оберіть ібрати
-SFX \ ідрати одеріть ідрати
-SFX \ іпрати оперіть іпрати
-SFX \ ти ла [^йіс]ти
-SFX \ ти ло [^йіс]ти
-SFX \ ти ли [^йіс]ти
-SFX \ ти в [аеиоу]ти
-SFX \ ти вши [аеиоу]ти
-SFX \ стися лася стися
-SFX \ стися лась стися
-SFX \ стися лося стися
-SFX \ стися лось стися
-SFX \ стися лися стися
-SFX \ стися лись стися
-SFX \ тися дуся [йі]тися
-SFX \ тися дусь [йі]тися
-SFX \ тися дешся [йі]тися
-SFX \ тися деться [йі]тися
-SFX \ тися демося [йі]тися
-SFX \ тися демось [йі]тися
-SFX \ тися детеся [йі]тися
-SFX \ тися детесь [йі]тися
-SFX \ тися дуться [йі]тися
-SFX \ тися шовся [йі]тися
-SFX \ тися шовсь [йі]тися
-SFX \ тися шлася [йі]тися
-SFX \ тися шлась [йі]тися
-SFX \ тися шлося [йі]тися
-SFX \ тися шлось [йі]тися
-SFX \ тися шлися [йі]тися
-SFX \ тися шлись [йі]тися
-SFX \ тися шовшись [йі]тися
-SFX \ тися дися [йі]тися
-SFX \ тися дись [йі]тися
-SFX \ тися дімося [йі]тися
-SFX \ тися дімось [йі]тися
-SFX \ тися дімся [йі]тися
-SFX \ тися діться [йі]тися
-SFX \ естися івся естися
-SFX \ естися івсь естися
-SFX \ естися івшись естися
-SFX \ гнати жену гнати
-SFX \ гнати женеш гнати
-SFX \ гнати жене гнати
-SFX \ гнати женемо гнати
-SFX \ гнати женете гнати
-SFX \ гнати женуть гнати
-SFX \ гнати жени гнати
-SFX \ гнати женімо гнати
-SFX \ гнати женім гнати
-SFX \ гнати женіть гнати
-SFX \ ести ів ести
-SFX \ ести івши ести
-SFX \ атися уся ржатися
-SFX \ атися усь ржатися
-SFX \ атися ешся ржатися
-SFX \ атися еться ржатися
-SFX \ атися емося ржатися
-SFX \ атися емось ржатися
-SFX \ атися етеся ржатися
-SFX \ атися етесь ржатися
-SFX \ атися уться ржатися
-SFX \ атися ися ржатися
-SFX \ атися ись ржатися
-SFX \ атися імося ржатися
-SFX \ атися імось ржатися
-SFX \ атися імся ржатися
-SFX \ атися іться ржатися
-SFX \ ібратися оберуся ібратися
-SFX \ ідратися одеруся ідратися
-SFX \ іпратися оперуся іпратися
-SFX \ ібратися оберусь ібратися
-SFX \ ідратися одерусь ідратися
-SFX \ іпратися оперусь іпратися
-SFX \ ібратися оберешся ібратися
-SFX \ ідратися одерешся ідратися
-SFX \ іпратися оперешся іпратися
-SFX \ ібратися обереться ібратися
-SFX \ ідратися одереться ідратися
-SFX \ іпратися опереться іпратися
-SFX \ ібратися оберемося ібратися
-SFX \ ідратися одеремося ідратися
-SFX \ іпратися оперемося іпратися
-SFX \ ібратися оберемось ібратися
-SFX \ ідратися одеремось ідратися
-SFX \ іпратися оперемось іпратися
-SFX \ ібратися оберетеся ібратися
-SFX \ ідратися одеретеся ідратися
-SFX \ іпратися оперетеся іпратися
-SFX \ ібратися оберетесь ібратися
-SFX \ ідратися одеретесь ідратися
-SFX \ іпратися оперетесь іпратися
-SFX \ ібратися оберуться ібратися
-SFX \ ідратися одеруться ідратися
-SFX \ іпратися оперуться іпратися
-SFX \ ібратися оберися ібратися
-SFX \ ідратися одерися ідратися
-SFX \ іпратися оперися іпратися
-SFX \ ібратися оберись ібратися
-SFX \ ідратися одерись ідратися
-SFX \ іпратися оперись іпратися
-SFX \ ібратися оберімося ібратися
-SFX \ ідратися одерімося ідратися
-SFX \ іпратися оперімося іпратися
-SFX \ ібратися оберімось ібратися
-SFX \ ідратися одерімось ідратися
-SFX \ іпратися оперімось іпратися
-SFX \ ібратися оберімся ібратися
-SFX \ ідратися одерімся ідратися
-SFX \ іпратися оперімся іпратися
-SFX \ ібратися оберіться ібратися
-SFX \ ідратися одеріться ідратися
-SFX \ іпратися оперіться іпратися
-SFX \ ся сь тися
-SFX \ сти ла сти
-SFX \ сти ло сти
-SFX \ сти ли сти
-SFX \ стися вся [^е]стися
-SFX \ стися всь [^е]стися
-SFX \ стися вшись [^е]стися
-SFX \ ти ть [аеєиіїоуюя]ти
-SFX \ гнатися женуся гнатися
-SFX \ гнатися женусь гнатися
-SFX \ гнатися женешся гнатися
-SFX \ гнатися женеться гнатися
-SFX \ гнатися женемося гнатися
-SFX \ гнатися женемось гнатися
-SFX \ гнатися женетеся гнатися
-SFX \ гнатися женетесь гнатися
-SFX \ гнатися женуться гнатися
-SFX \ гнатися женися гнатися
-SFX \ гнатися женись гнатися
-SFX \ гнатися женімося гнатися
-SFX \ гнатися женімось гнатися
-SFX \ гнатися женімся гнатися
-SFX \ гнатися женіться гнатися
-SFX \ ати у ржати
-SFX \ ати еш ржати
-SFX \ ати е ржати
-SFX \ ати емо ржати
-SFX \ ати ете ржати
-SFX \ ати уть ржати
-SFX \ ати и ржати
-SFX \ ати імо ржати
-SFX \ ати ім ржати
-SFX \ ати іть ржати
-SFX \ сти в [^е]сти
-SFX \ сти вши [^е]сти
-SFX \ тися вся [аеиоу]тися
-SFX \ тися всь [аеиоу]тися
-SFX \ тися вшись [аеиоу]тися
-SFX \ жати іжму [^аор]жати
-SFX \ жати іжмеш [^аор]жати
-SFX \ жати іжме [^аор]жати
-SFX \ жати іжмемо [^аор]жати
-SFX \ жати іжмете [^аор]жати
-SFX \ жати іжмуть [^аор]жати
-SFX \ жати іжми [^аор]жати
-SFX \ жати іжмімо [^аор]жати
-SFX \ жати іжмім [^аор]жати
-SFX \ жати іжміть [^аор]жати
-SFX \ тися ться [аеєиіїоуюя]тися
-SFX \ ти 0 впти
-SFX \ тися ся вптися
-SFX \ ти ду [йі]ти
-SFX \ ти деш [йі]ти
-SFX \ ти де [йі]ти
-SFX \ ти демо [йі]ти
-SFX \ ти дете [йі]ти
-SFX \ ти дуть [йі]ти
-SFX \ ти шов [йі]ти
-SFX \ ти шла [йі]ти
-SFX \ ти шло [йі]ти
-SFX \ ти шли [йі]ти
-SFX \ ти шовши [йі]ти
-SFX \ ти ди [йі]ти
-SFX \ ти дімо [йі]ти
-SFX \ ти дім [йі]ти
-SFX \ ти діть [йі]ти
-SFX \ стися мся [ії]стися
-SFX \ тися ися [ії]стися
-SFX \ тися ись [ії]стися
-SFX \ тися ться [ії]стися
-SFX \ стися мося [ії]стися
-SFX \ стися мось [ії]стися
-SFX \ тися теся [ії]стися
-SFX \ тися тесь [ії]стися
-SFX \ стися дяться [ії]стися
-SFX \ стися жся [ії]стися
-SFX \ стися жмося [ії]стися
-SFX \ стися жмось [ії]стися
-SFX \ стися жтеся [ії]стися
-SFX \ стися жтесь [ії]стися
-SFX ] Y 106
-SFX ] тися вшись жатися
-SFX ] атися нуся жатися
-SFX ] атися нусь жатися
-SFX ] атися нешся жатися
-SFX ] атися неться жатися
-SFX ] атися немося жатися
-SFX ] атися немось жатися
-SFX ] атися нетеся жатися
-SFX ] атися нетесь жатися
-SFX ] атися нуться жатися
-SFX ] атися нися жатися
-SFX ] атися нись жатися
-SFX ] атися німося жатися
-SFX ] атися німось жатися
-SFX ] атися німся жатися
-SFX ] атися ніться жатися
+SFX X тися дуся бутися
+SFX X тися дусь бутися
+SFX X тися дешся бутися
+SFX X тися деться бутися
+SFX X тися демося бутися
+SFX X тися демось бутися
+SFX X тися детеся бутися
+SFX X тися детесь бутися
+SFX X тися дуться бутися
+SFX X тися дься бутися
+SFX X тися дьмося бутися
+SFX X тися дьмось бутися
+SFX X тися дьтеся бутися
+SFX X тися дьтесь бутися
+SFX X іти иш іти
+SFX X іти ить іти
+SFX X іти имо іти
+SFX X іти ите іти
+SFX X 'яти ну 'яти
+SFX X 'яти неш 'яти
+SFX X 'яти не 'яти
+SFX X 'яти немо 'яти
+SFX X 'яти нете 'яти
+SFX X 'яти нуть 'яти
+SFX X 'яти ни 'яти
+SFX X 'яти німо 'яти
+SFX X 'яти нім 'яти
+SFX X 'яти ніть 'яти
+SFX X оптися іпся оптися
+SFX X оптися іпшись оптися
+SFX X оптися іпшися оптися ###
+SFX X ітися ишся ітися
+SFX X ітися иться ітися
+SFX X ітися имося ітися
+SFX X ітися имось ітися
+SFX X ітися итеся ітися
+SFX X ітися итесь ітися
+SFX X зити жу зити
+SFX X ути ь [ію]нути
+SFX X ути ьмо [ію]нути
+SFX X ути ьте [ію]нути
+SFX X здити жджу здити
+SFX X тися ися [^і]зтися
+SFX X тися ись [^і]зтися
+SFX X тися імося [^і]зтися
+SFX X тися імось [^і]зтися
+SFX X тися імся [^і]зтися
+SFX X тися іться [^і]зтися
+SFX X зати ж ізати
+SFX X зати жмо ізати
+SFX X зати жте ізати
+SFX X гтися жися рягтися
+SFX X гтися жись рягтися
+SFX X гтися жімося рягтися
+SFX X гтися жімось рягтися
+SFX X гтися жімся рягтися
+SFX X гтися жіться рягтися
+SFX X ти ла [^с]ти
+SFX X ти ло [^с]ти
+SFX X ти ли [^с]ти
+SFX X ітися ься едітися
+SFX X ітися ьмося едітися
+SFX X ітися ьмось едітися
+SFX X ітися ьтеся едітися
+SFX X ітися ьтесь едітися
+SFX X стися вшись [аія]стися
+SFX X стися вшися [аія]стися ###
+SFX X іти ю [нлр]іти
+SFX X стися лася [^о]стися
+SFX X стися лась [^о]стися
+SFX X стися лося [^о]стися
+SFX X стися лось [^о]стися
+SFX X стися лися [^о]стися
+SFX X стися лись [^о]стися
+SFX X утися ься [ію]нутися
+SFX X утися ьмося [ію]нутися
+SFX X утися ьмось [ію]нутися
+SFX X утися ьтеся [ію]нутися
+SFX X утися ьтесь [ію]нутися
+SFX X ти й [ая]вати
+SFX X ти ймо [ая]вати
+SFX X ти йте [ая]вати
+SFX X гтися гся [иі]гтися
+SFX X гтися гшись [иі]гтися
+SFX X гтися гшися [иі]гтися ###
+SFX X хатися шися [^и]хатися
+SFX X хатися шись [^и]хатися
+SFX X хатися шімося [^и]хатися
+SFX X хатися шімось [^и]хатися
+SFX X хатися шімся [^и]хатися
+SFX X хатися шіться [^и]хатися
+SFX X тися уся [збвп]тися
+SFX X тися усь [збвп]тися
+SFX X тися ешся [збвп]тися
+SFX X тися еться [збвп]тися
+SFX X тися емося [збвп]тися
+SFX X тися емось [збвп]тися
+SFX X тися етеся [збвп]тися
+SFX X тися етесь [збвп]тися
+SFX X тися уться [збвп]тися
+SFX X тати чи [^с]тати
+SFX X тати чімо [^с]тати
+SFX X тати чім [^с]тати
+SFX X тати чіть [^с]тати
+SFX X тися лася [^с]тися
+SFX X тися лась [^с]тися
+SFX X тися лося [^с]тися
+SFX X тися лось [^с]тися
+SFX X тися лися [^с]тися
+SFX X тися лись [^с]тися
+SFX X катися чися [ту]катися
+SFX X катися чись [ту]катися
+SFX X катися чімося [ту]катися
+SFX X катися чімось [ту]катися
+SFX X катися чімся [ту]катися
+SFX X катися чіться [ту]катися
+SFX X вати й [ую]вати
+SFX X вати ймо [ую]вати
+SFX X вати йте [ую]вати
+SFX X кати чи [ту]кати
+SFX X кати чімо [ту]кати
+SFX X кати чім [ту]кати
+SFX X кати чіть [ту]кати
+SFX X стися нься хлястися
+SFX X стися ньмося хлястися
+SFX X стися ньмось хлястися
+SFX X стися ньтеся хлястися
+SFX X стися ньтесь хлястися
+SFX X ратися еруся [бдпс]ратися
+SFX X ратися ерусь [бдпс]ратися
+SFX X ратися ереться [бдпс]ратися
+SFX X ратися ерешся [бдпс]ратися
+SFX X ратися еремося [бдпс]ратися
+SFX X ратися еремось [бдпс]ратися
+SFX X ратися еретеся [бдпс]ратися
+SFX X ратися еретесь [бдпс]ратися
+SFX X ратися еруться [бдпс]ратися
+SFX X ратися ерися [бдпс]ратися
+SFX X ратися ерись [бдпс]ратися
+SFX X ратися ерімося [бдпс]ратися
+SFX X ратися ерімось [бдпс]ратися
+SFX X ратися ерімся [бдпс]ратися
+SFX X ратися еріться [бдпс]ратися
+SFX X утися ися [^л]онутися
+SFX X утися ись [^л]онутися
+SFX X утися імося [^л]онутися
+SFX X утися імось [^л]онутися
+SFX X утися імся [^л]онутися
+SFX X утися іться [^л]онутися
+SFX X кати ч икати
+SFX X кати чмо икати
+SFX X кати чте икати
+SFX X тити чу [^с]тити
+SFX X ститися щуся ститися
+SFX X ститися щусь ститися
+SFX X слатися шлюся слатися
+SFX X слатися шлюсь слатися
+SFX X слатися шлешся слатися
+SFX X слатися шлеться слатися
+SFX X слатися шлемося слатися
+SFX X слатися шлемось слатися
+SFX X слатися шлетеся слатися
+SFX X слатися шлетесь слатися
+SFX X слатися шлються слатися
+SFX X слатися шлися слатися
+SFX X слатися шлись слатися
+SFX X слатися шлімося слатися
+SFX X слатися шлімось слатися
+SFX X слатися шлімся слатися
+SFX X слатися шліться слатися
+SFX X іти ь едіти
+SFX X іти ьмо едіти
+SFX X іти ьте едіти
+SFX X атися люся [еи]патися
+SFX X атися люсь [еи]патися
+SFX X атися лешся [еи]патися
+SFX X атися леться [еи]патися
+SFX X атися лемося [еи]патися
+SFX X атися лемось [еи]патися
+SFX X атися летеся [еи]патися
+SFX X атися летесь [еи]патися
+SFX X атися лються [еи]патися
+SFX X 'ястися нуся (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися нусь (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися нешся (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися неться (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися немося (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися немось (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися нетеся (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися нетесь (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися нуться (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися нися (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися нись (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися німося (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися німось (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися німся (^|[^зс])п'ястися
+SFX X 'ястися ніться (^|[^зс])п'ястися
+SFX X їтися йся ..[аеі]їтися
+SFX X їтися йсь ..[аеі]їтися
+SFX X їтися ймося ..[аеі]їтися
+SFX X їтися ймось ..[аеі]їтися
+SFX X їтися йтеся ..[аеі]їтися
+SFX X їтися йтесь ..[аеі]їтися
+SFX X огти іг огти
+SFX X огти ігши огти
+SFX X зятися ізьмуся взятися
+SFX X зятися ізьмусь взятися
+SFX X зятися ізьмешся взятися
+SFX X зятися ізьметься взятися
+SFX X зятися ізьмемося взятися
+SFX X зятися ізьмемось взятися
+SFX X зятися ізьмемся взятися
+SFX X зятися ізьметеся взятися
+SFX X зятися ізьметесь взятися
+SFX X зятися ізьмуться взятися
+SFX X зятися ізьмися взятися
+SFX X зятися ізьмись взятися
+SFX X зятися ізьмімося взятися
+SFX X зятися ізьмімось взятися
+SFX X зятися ізьмімся взятися
+SFX X зятися ізьміться взятися
+SFX X іти у [жчшщ]іти
+SFX X ітися жуся [^у]дітися
+SFX X ітися жусь [^у]дітися
+SFX X стити щу стити
+SFX X ти у [дж]ерти
+SFX X ти еш [дж]ерти
+SFX X ти е [дж]ерти
+SFX X ти емо [дж]ерти
+SFX X ти ете [дж]ерти
+SFX X ти уть [дж]ерти
+SFX X ти и [дж]ерти
+SFX X ти імо [дж]ерти
+SFX X ти ім [дж]ерти
+SFX X ти іть [дж]ерти
+SFX X атися ся ипатися
+SFX X атися мося ипатися
+SFX X атися мось ипатися
+SFX X атися теся ипатися
+SFX X атися тесь ипатися
+SFX X вти в [^е]вти
+SFX X ітися уся [^др]удітися
+SFX X ітися усь [^др]удітися
+SFX X ебтися ібся ебтися
+SFX X ебтися ібшись ебтися
+SFX X ебтися ібшися ебтися ###
+SFX X утися муся (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися мусь (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися мешся (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися меться (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися мемося (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися мемось (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися метеся (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися метесь (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися муться (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися мися (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися мись (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися мімося (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися мімось (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися мімся (^|[^бдз])дутися
+SFX X утися міться (^|[^бдз])дутися
+SFX X гатися жуся гатися
+SFX X затися жуся затися
+SFX X гатися жусь гатися
+SFX X затися жусь затися
+SFX X гатися жешся гатися
+SFX X затися жешся затися
+SFX X гатися жеться гатися
+SFX X затися жеться затися
+SFX X гатися жемося гатися
+SFX X затися жемося затися
+SFX X гатися жемось гатися
+SFX X затися жемось затися
+SFX X гатися жетеся гатися
+SFX X затися жетеся затися
+SFX X гатися жетесь гатися
+SFX X затися жетесь затися
+SFX X гатися жуться гатися
+SFX X затися жуться затися
+SFX X дути ідму [бдз]дути
+SFX X дути ідмеш [бдз]дути
+SFX X дути ідме [бдз]дути
+SFX X дути ідмемо [бдз]дути
+SFX X дути ідмете [бдз]дути
+SFX X дути ідмуть [бдз]дути
+SFX X дути ідми [бдз]дути
+SFX X дути ідмімо [бдз]дути
+SFX X дути ідмім [бдз]дути
+SFX X дути ідміть [бдз]дути
+SFX X вктися вкся вктися
+SFX X вктися вкшись вктися
+SFX X вктися вкшися вктися ###
+SFX X сити шу сити
+SFX X татися чися [^с]татися
+SFX X татися чись [^с]татися
+SFX X татися чімося [^с]татися
+SFX X татися чімось [^с]татися
+SFX X татися чімся [^с]татися
+SFX X татися чіться [^с]татися
+SFX X кати чи какати
+SFX X кати чімо какати
+SFX X кати чім какати
+SFX X кати чіть какати
+SFX X утися ься [^ш'][лр][оя]нутися
+SFX X утися ьмося [^ш'][лр][оя]нутися
+SFX X утися ьмось [^ш'][лр][оя]нутися
+SFX X утися ьтеся [^ш'][лр][оя]нутися
+SFX X утися ьтесь [^ш'][лр][оя]нутися
+SFX X зяти ізьму взяти
+SFX X зяти ізьмеш взяти
+SFX X зяти ізьме взяти
+SFX X зяти ізьмемо взяти
+SFX X зяти ізьмем взяти
+SFX X зяти ізьмете взяти
+SFX X зяти ізьмуть взяти
+SFX X зяти ізьми взяти
+SFX X зяти ізьмімо взяти
+SFX X зяти ізьмім взяти
+SFX X зяти ізьміть взяти
+SFX X сати ши сати
+SFX X сати шімо сати
+SFX X сати шім сати
+SFX X сати шіть сати
+SFX X ути и [^аєиіїоуюя]нути
+SFX X ути імо [^аєиіїоуюя]нути
+SFX X ути ім [^аєиіїоуюя]нути
+SFX X ути іть [^аєиіїоуюя]нути
+SFX X хатися шися [^д]ихатися
+SFX X хатися шись [^д]ихатися
+SFX X хатися шімося [^д]ихатися
+SFX X хатися шімось [^д]ихатися
+SFX X хатися шімся [^д]ихатися
+SFX X хатися шіться [^д]ихатися
+SFX X ітися ься видітися
+SFX X ітися ьмося видітися
+SFX X ітися ьмось видітися
+SFX X ітися ьтеся видітися
+SFX X ітися ьтесь видітися
+SFX X ати и щати
+SFX X ати імо щати
+SFX X ати ім щати
+SFX X ати іть щати
+SFX X утися ися [^аєиіїоуюя]нутися
+SFX X утися ись [^аєиіїоуюя]нутися
+SFX X утися імося [^аєиіїоуюя]нутися
+SFX X утися імось [^аєиіїоуюя]нутися
+SFX X утися імся [^аєиіїоуюя]нутися
+SFX X утися іться [^аєиіїоуюя]нутися
+SFX X рати еру [бдпс]рати
+SFX X рати ере [бдпс]рати
+SFX X рати ереш [бдпс]рати
+SFX X рати еремо [бдпс]рати
+SFX X рати ерете [бдпс]рати
+SFX X рати еруть [бдпс]рати
+SFX X рати ери [бдпс]рати
+SFX X рати ерімо [бдпс]рати
+SFX X рати ерім [бдпс]рати
+SFX X рати еріть [бдпс]рати
+SFX X няти му [йи]няти
+SFX X няти меш [йи]няти
+SFX X няти ме [йи]няти
+SFX X няти мемо [йи]няти
+SFX X няти мете [йи]няти
+SFX X няти муть [йи]няти
+SFX X няти ми [йи]няти
+SFX X няти мімо [йи]няти
+SFX X няти мім [йи]няти
+SFX X няти міть [йи]няти
+SFX X вкти вк вкти
+SFX X вкти вкши вкти
+SFX X итися уся [жчшщ]итися
+SFX X итися усь [жчшщ]итися
+SFX X итися аться [жчшщ]итися
+SFX X стися юся истися
+SFX X стися юсь истися
+SFX X стися єшся истися
+SFX X стися ється истися
+SFX X стися ємося истися
+SFX X стися ємось истися
+SFX X стися єтеся истися
+SFX X стися єтесь истися
+SFX X стися ються истися
+SFX X стися вся истися
+SFX X стися всь истися
+SFX X стися вшись истися
+SFX X стися вшися истися ###
+SFX X стися йся истися
+SFX X стися йсь истися
+SFX X стися ймося истися
+SFX X стися ймось истися
+SFX X стися йтеся истися
+SFX X стися йтесь истися
+SFX X ктися чуся ктися
+SFX X ктися чусь ктися
+SFX X ктися чешся ктися
+SFX X ктися четься ктися
+SFX X ктися чемося ктися
+SFX X ктися чемось ктися
+SFX X ктися четеся ктися
+SFX X ктися четесь ктися
+SFX X ктися чуться ктися
+SFX X ктися чися ктися
+SFX X ктися чись ктися
+SFX X ктися чімося ктися
+SFX X ктися чімось ктися
+SFX X ктися чімся ктися
+SFX X ктися чіться ктися
+SFX X ватися йся [ую]ватися
+SFX X ватися йсь [ую]ватися
+SFX X ватися ймося [ую]ватися
+SFX X ватися ймось [ую]ватися
+SFX X ватися йтеся [ую]ватися
+SFX X ватися йтесь [ую]ватися
+SFX X ти и [бвп]ти
+SFX X ти імо [бвп]ти
+SFX X ти ім [бвп]ти
+SFX X ти іть [бвп]ти
+SFX X ати лю [еи]пати
+SFX X ати леш [еи]пати
+SFX X ати ле [еи]пати
+SFX X ати лемо [еи]пати
+SFX X ати лете [еи]пати
+SFX X ати лють [еи]пати
+SFX X затися жся ізатися
+SFX X затися жмося ізатися
+SFX X затися жмось ізатися
+SFX X затися жтеся ізатися
+SFX X затися жтесь ізатися
+SFX X тися ися [бвп]тися
+SFX X тися ись [бвп]тися
+SFX X тися імося [бвп]тися
+SFX X тися імось [бвп]тися
+SFX X тися імся [бвп]тися
+SFX X тися іться [бвп]тися
+SFX X гти жу ігти
+SFX X гти жиш ігти
+SFX X гти жить ігти
+SFX X гти жимо ігти
+SFX X гти жите ігти
+SFX X гти жать ігти
+SFX X утися ися [мт]инутися
+SFX X утися ись [мт]инутися
+SFX X утися імося [мт]инутися
+SFX X утися імось [мт]инутися
+SFX X утися імся [мт]инутися
+SFX X утися іться [мт]инутися
+SFX X сати шу сати
+SFX X хати шу хати
+SFX X сати шеш сати
+SFX X хати шеш хати
+SFX X сати ше сати
+SFX X хати ше хати
+SFX X сати шемо сати
+SFX X хати шемо хати
+SFX X сати шете сати
+SFX X хати шете хати
+SFX X сати шуть сати
+SFX X хати шуть хати
+SFX X ути у нути
+SFX X ути еш нути
+SFX X ути е нути
+SFX X ути емо нути
+SFX X ути ете нути
+SFX X ути уть нути
+SFX X езти із езти
+SFX X езти ізши езти
+SFX X катися чся лакатися
+SFX X катися чмося лакатися
+SFX X катися чмось лакатися
+SFX X катися чтеся лакатися
+SFX X катися чтесь лакатися
+SFX X ати у [рз]вати
+SFX X ати еш [рз]вати
+SFX X ати е [рз]вати
+SFX X ати емо [рз]вати
+SFX X ати ете [рз]вати
+SFX X ати уть [рз]вати
+SFX X ати и [рз]вати
+SFX X ати імо [рз]вати
+SFX X ати ім [рз]вати
+SFX X ати іть [рз]вати
+SFX X скати щу скати
+SFX X стати щу стати
+SFX X скати щеш скати
+SFX X стати щеш стати
+SFX X скати ще скати
+SFX X стати ще стати
+SFX X скати щемо скати
+SFX X стати щемо стати
+SFX X скати щете скати
+SFX X стати щете стати
+SFX X скати щуть скати
+SFX X стати щуть стати
+SFX X скати щи скати
+SFX X стати щи стати
+SFX X скати щімо скати
+SFX X стати щімо стати
+SFX X скати щім скати
+SFX X стати щім стати
+SFX X скати щіть скати
+SFX X стати щіть стати
+SFX X тяти ітну [бдз]тяти
+SFX X тяти ітнеш [бдз]тяти
+SFX X тяти ітне [бдз]тяти
+SFX X тяти ітнемо [бдз]тяти
+SFX X тяти ітнете [бдз]тяти
+SFX X тяти ітнуть [бдз]тяти
+SFX X тяти ітни [бдз]тяти
+SFX X тяти ітнімо [бдз]тяти
+SFX X тяти ітнім [бдз]тяти
+SFX X тяти ітніть [бдз]тяти
+SFX X здитися жджуся здитися
+SFX X здитися жджусь здитися
+SFX X ати у [жщ]ати
+SFX X ати иш [жщ]ати
+SFX X ати ить [жщ]ати
+SFX X ати имо [жщ]ати
+SFX X ати ите [жщ]ати
+SFX X ати ать [жщ]ати
+SFX X стися нуся лястися
+SFX X стися нусь лястися
+SFX X стися нешся лястися
+SFX X стися неться лястися
+SFX X стися немося лястися
+SFX X стися немось лястися
+SFX X стися нетеся лястися
+SFX X стися нетесь лястися
+SFX X стися нуться лястися
+SFX X ути му (^|[^бдз])дути
+SFX X ути меш (^|[^бдз])дути
+SFX X ути ме (^|[^бдз])дути
+SFX X ути мемо (^|[^бдз])дути
+SFX X ути мете (^|[^бдз])дути
+SFX X ути муть (^|[^бдз])дути
+SFX X ути ми (^|[^бдз])дути
+SFX X ути мімо (^|[^бдз])дути
+SFX X ути мім (^|[^бдз])дути
+SFX X ути міть (^|[^бдз])дути
+SFX X сти ни клясти
+SFX X сти німо клясти
+SFX X сти нім клясти
+SFX X сти ніть клясти
+SFX X ясти ену клясти
+SFX X ясти енеш клясти
+SFX X ясти ене клясти
+SFX X ясти енемо клясти
+SFX X ясти енете клясти
+SFX X ясти енуть клясти
+SFX X ясти ени клясти
+SFX X ясти енімо клясти
+SFX X ясти енім клясти
+SFX X ясти еніть клясти
+SFX X итися яться [дзлнрст]итися
+SFX X атися уся [дн]атися
+SFX X атися усь [дн]атися
+SFX X атися ешся [дн]атися
+SFX X атися еться [дн]атися
+SFX X атися емося [дн]атися
+SFX X атися емось [дн]атися
+SFX X атися етеся [дн]атися
+SFX X атися етесь [дн]атися
+SFX X атися уться [дн]атися
+SFX X атися ися [дн]атися
+SFX X атися ись [дн]атися
+SFX X атися імося [дн]атися
+SFX X атися імось [дн]атися
+SFX X атися імся [дн]атися
+SFX X атися іться [дн]атися
+SFX X катися чуться [^су]катися
+SFX X татися чуться [^су]татися
+SFX X ути и [бмхп]анути
+SFX X ути імо [бмхп]анути
+SFX X ути ім [бмхп]анути
+SFX X ути іть [бмхп]анути
+SFX X езтися ізся езтися
+SFX X езтися ізшись езтися
+SFX X езтися ізшися езтися ###
+SFX X іти ь видіти
+SFX X іти ьмо видіти
+SFX X іти ьте видіти
+SFX X бтися бся [вуи]бтися
+SFX X ути и [мш][л']янути
+SFX X ути імо [мш][л']янути
+SFX X ути ім [мш][л']янути
+SFX X ути іть [мш][л']янути
+SFX X ути ь [^мвт]инути
+SFX X ути ьмо [^мвт]инути
+SFX X ути ьте [^мвт]инути
+SFX X утися ься [^бмптх]анутися
+SFX X утися ьмося [^бмптх]анутися
+SFX X утися ьмось [^бмптх]анутися
+SFX X утися ьтеся [^бмптх]анутися
+SFX X утися ьтесь [^бмптх]анутися
+SFX X ітися яться [^бвмпш]ітися
+SFX X тятися ітнуся [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнусь [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнешся [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнеться [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнемося [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнемось [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнетеся [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнетесь [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнуться [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнися [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнись [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнімося [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнімось [бдз]тятися
+SFX X тятися ітнімся [бдз]тятися
+SFX X тятися ітніться [бдз]тятися
+SFX X кати ч лакати
+SFX X кати чмо лакати
+SFX X кати чте лакати
+SFX X сп'ястися зіпнуся сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнусь сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнешся сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнеться сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнемося сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнемось сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнетеся сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнетесь сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнуться сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнися сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнись сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнімося сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнімось сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпнімся сп'ястися
+SFX X сп'ястися зіпніться сп'ястися
+SFX X гати жи [еиуя]гати
+SFX X зати жи [еиуя]зати
+SFX X гати жімо [еиуя]гати
+SFX X зати жімо [еиуя]зати
+SFX X гати жім [еиуя]гати
+SFX X зати жім [еиуя]зати
+SFX X гати жіть [еиуя]гати
+SFX X зати жіть [еиуя]зати
+SFX X ікти ік ікти
+SFX X ікти ікши ікти
+SFX X ятися юся оятися
+SFX X ятися юсь оятися
+SFX X ятися їшся оятися
+SFX X ятися їться оятися
+SFX X ятися їмося оятися
+SFX X ятися їмось оятися
+SFX X ятися їтеся оятися
+SFX X ятися їтесь оятися
+SFX X ятися яться оятися
+SFX X оятися ійся оятися
+SFX X оятися ійсь оятися
+SFX X оятися іймося оятися
+SFX X оятися іймось оятися
+SFX X оятися ійтеся оятися
+SFX X оятися ійтесь оятися
+SFX X сти нь хлясти
+SFX X сти ньмо хлясти
+SFX X сти ньте хлясти
+SFX X ути ь [^бмптх]анути
+SFX X ути ьмо [^бмптх]анути
+SFX X ути ьте [^бмптх]анути
+SFX X сти ну лясти
+SFX X сти неш лясти
+SFX X сти не лясти
+SFX X сти немо лясти
+SFX X сти нете лясти
+SFX X сти нуть лясти
+SFX X кти чу кти
+SFX X кти чеш кти
+SFX X кти че кти
+SFX X кти чемо кти
+SFX X кти чете кти
+SFX X кти чуть кти
+SFX X кти чи кти
+SFX X кти чімо кти
+SFX X кти чім кти
+SFX X кти чіть кти
+SFX X стися нися клястися
+SFX X стися нись клястися
+SFX X стися німося клястися
+SFX X стися німось клястися
+SFX X стися німся клястися
+SFX X стися ніться клястися
+SFX X ястися енуся клястися
+SFX X ястися енусь клястися
+SFX X ястися енешся клястися
+SFX X ястися енеться клястися
+SFX X ястися енемося клястися
+SFX X ястися енемось клястися
+SFX X ястися енетеся клястися
+SFX X ястися енетесь клястися
+SFX X ястися енуться клястися
+SFX X ястися енися клястися
+SFX X ястися енись клястися
+SFX X ястися енімося клястися
+SFX X ястися енімось клястися
+SFX X ястися енімся клястися
+SFX X ястися еніться клястися
+SFX X ати ну [ао]чати
+SFX X ати неш [ао]чати
+SFX X ати не [ао]чати
+SFX X ати немо [ао]чати
+SFX X ати нете [ао]чати
+SFX X ати нуть [ао]чати
+SFX X ати ни [ао]чати
+SFX X ати німо [ао]чати
+SFX X ати нім [ао]чати
+SFX X ати ніть [ао]чати
+SFX X ати у [^ао]чати
+SFX X ати иш [^ао]чати
+SFX X ати ить [^ао]чати
+SFX X ати имо [^ао]чати
+SFX X ати ите [^ао]чати
+SFX X ати ать [^ао]чати
+SFX X слати шлю слати
+SFX X слати шлеш слати
+SFX X слати шле слати
+SFX X слати шлемо слати
+SFX X слати шлете слати
+SFX X слати шлють слати
+SFX X слати шли слати
+SFX X слати шлімо слати
+SFX X слати шлім слати
+SFX X слати шліть слати
+SFX X ути и [^л]онути
+SFX X ути імо [^л]онути
+SFX X ути ім [^л]онути
+SFX X ути іть [^л]онути
+SFX X отися юся отися
+SFX X отися юсь отися
+SFX X отися ешся отися
+SFX X отися еться отися
+SFX X отися емося отися
+SFX X отися емось отися
+SFX X отися етеся отися
+SFX X отися етесь отися
+SFX X отися ються отися
+SFX X отися ися отися
+SFX X отися ись отися
+SFX X отися імося отися
+SFX X отися імось отися
+SFX X отися імся отися
+SFX X отися іться отися
+SFX X тіти чу [^с]тіти
+SFX X ітися люся [бвмп]ітися
+SFX X ітися люсь [бвмп]ітися
+SFX X ітися ляться [бвмп]ітися
+SFX X сти ту [еі]сти
+SFX X сти теш [еі]сти
+SFX X сти те [еі]сти
+SFX X сти темо [еі]сти
+SFX X сти тете [еі]сти
+SFX X сти туть [еі]сти
+SFX X сти ти [еі]сти
+SFX X сти тімо [еі]сти
+SFX X сти тім [еі]сти
+SFX X сти тіть [еі]сти
+SFX X ити лю [бвмпф]ити
+SFX X ити лять [бвмпф]ити
+SFX X вати ю [ауюя]вати
+SFX X вати єш [ауюя]вати
+SFX X вати є [ауюя]вати
+SFX X вати ємо [ауюя]вати
+SFX X вати єте [ауюя]вати
+SFX X вати ють [ауюя]вати
+SFX X стися дуся устися
+SFX X стися дусь устися
+SFX X стися дешся устися
+SFX X стися деться устися
+SFX X стися демося устися
+SFX X стися демось устися
+SFX X стися детеся устися
+SFX X стися детесь устися
+SFX X стися дуться устися
+SFX X стися дися устися
+SFX X стися дись устися
+SFX X стися дімося устися
+SFX X стися дімось устися
+SFX X стися дімся устися
+SFX X стися діться устися
+SFX X ти у [збвп]ти
+SFX X ти еш [збвп]ти
+SFX X ти е [збвп]ти
+SFX X ти емо [збвп]ти
+SFX X ти ете [збвп]ти
+SFX X ти уть [збвп]ти
+SFX X тися івся евтися
+SFX X тися івсь евтися
+SFX X іти и [^д]іти
+SFX X іти імо [^д]іти
+SFX X іти ім [^д]іти
+SFX X іти іть [^д]іти
+SFX X катися чся икатися
+SFX X катися чмося икатися
+SFX X катися чмось икатися
+SFX X катися чтеся икатися
+SFX X катися чтесь икатися
+SFX X зитися жуся зитися
+SFX X зитися жусь зитися
+SFX X ягтися ігся ягтися
+SFX X ягтися ігшись ягтися
+SFX X ягтися ігшися ягтися ###
+SFX X ти ши вти
+SFX X узяти візьму узяти
+SFX X узяти візьмеш узяти
+SFX X узяти візьме узяти
+SFX X узяти візьмемо узяти
+SFX X узяти візьмем узяти
+SFX X узяти візьмете узяти
+SFX X узяти візьмуть узяти
+SFX X узяти візьми узяти
+SFX X узяти візьмімо узяти
+SFX X узяти візьмім узяти
+SFX X узяти візьміть узяти
+SFX X гтися жся лягтися
+SFX X гтися жмося лягтися
+SFX X гтися жмось лягтися
+SFX X гтися жтеся лягтися
+SFX X гтися жтесь лягтися
+SFX X 'ясти ну (^|[^зс])п'ясти
+SFX X 'ясти неш (^|[^зс])п'ясти
+SFX X 'ясти не (^|[^зс])п'ясти
+SFX X 'ясти немо (^|[^зс])п'ясти
+SFX X 'ясти нете (^|[^зс])п'ясти
+SFX X 'ясти нуть (^|[^зс])п'ясти
+SFX X 'ясти ни (^|[^зс])п'ясти
+SFX X 'ясти німо (^|[^зс])п'ясти
+SFX X 'ясти нім (^|[^зс])п'ясти
+SFX X 'ясти ніть (^|[^зс])п'ясти
+SFX X затися жімося казатися
+SFX X затися жімось казатися
+SFX X затися жімся казатися
+SFX X затися жися казатися
+SFX X затися жись казатися
+SFX X затися жіться казатися
+SFX X сітися шуся сітися
+SFX X сітися шусь сітися
+SFX Y Y 139
+SFX Y сти с [ая]сти
+SFX Y сти сши [ая]сти
+SFX Y ти ву жити
+SFX Y ти веш жити
+SFX Y ти ве жити
+SFX Y ти вемо жити
+SFX Y ти вете жити
+SFX Y ти вуть жити
+SFX Y ти ви жити
+SFX Y ти вімо жити
+SFX Y ти вім жити
+SFX Y ти віть жити
+SFX Y тися вся [аиіуя]тися
+SFX Y тися всь [аиіуя]тися
+SFX Y тися вшись [аиіуя]тися
+SFX Y тися вшися [аиіуя]тися ###
+SFX Y итися люся литися
+SFX Y итися люсь литися
+SFX Y итися лєшся литися
+SFX Y итися лється литися
+SFX Y итися лємося литися
+SFX Y итися лємось литися
+SFX Y итися лєтеся литися
+SFX Y итися лєтесь литися
+SFX Y итися лються литися
+SFX Y ти в [аиіуя]ти
+SFX Y ти вши [аиіуя]ти
+SFX Y ти у сти
+SFX Y ти еш сти
+SFX Y ти е сти
+SFX Y ти емо сти
+SFX Y ти ете сти
+SFX Y ти уть сти
+SFX Y ти и сти
+SFX Y ти імо сти
+SFX Y ти ім сти
+SFX Y ти іть сти
+SFX Y итися июся [врмнш]итися
+SFX Y итися июсь [врмнш]итися
+SFX Y итися иєшся [врмнш]итися
+SFX Y итися иється [врмнш]итися
+SFX Y итися иємося [врмнш]итися
+SFX Y итися иємось [врмнш]итися
+SFX Y итися иєтеся [врмнш]итися
+SFX Y итися иєтесь [врмнш]итися
+SFX Y итися иються [врмнш]итися
+SFX Y ти ю [аіуя]ти
+SFX Y ти єш [аіуя]ти
+SFX Y ти є [аіуя]ти
+SFX Y ти ємо [аіуя]ти
+SFX Y ти єте [аіуя]ти
+SFX Y ти ють [аіуя]ти
+SFX Y ти й [аіуя]ти
+SFX Y ти ймо [аіуя]ти
+SFX Y ти йте [аіуя]ти
+SFX Y ити лю лити
+SFX Y ити лєш лити
+SFX Y ити лє лити
+SFX Y ити лємо лити
+SFX Y ити лєте лити
+SFX Y ити лють лити
+SFX Y ити ию [врмнш]ити
+SFX Y ити иєш [врмнш]ити
+SFX Y ити иє [врмнш]ити
+SFX Y ити иємо [врмнш]ити
+SFX Y ити иєте [врмнш]ити
+SFX Y ити иють [врмнш]ити
+SFX Y ти й [^ж]ити
+SFX Y ти ймо [^ж]ити
+SFX Y ти йте [^ж]ити
+SFX Y тися уся стися
+SFX Y тися усь стися
+SFX Y тися ешся стися
+SFX Y тися еться стися
+SFX Y тися емося стися
+SFX Y тися емось стися
+SFX Y тися етеся стися
+SFX Y тися етесь стися
+SFX Y тися уться стися
+SFX Y тися ися стися
+SFX Y тися ись стися
+SFX Y тися імося стися
+SFX Y тися імось стися
+SFX Y тися імся стися
+SFX Y тися іться стися
+SFX Y естися ісся естися
+SFX Y естися ісшись естися
+SFX Y естися ісшися естися ###
+SFX Y ти ла ти
+SFX Y ти ло ти
+SFX Y ти ли ти
+SFX Y тися юся [аіуя]тися
+SFX Y тися юсь [аіуя]тися
+SFX Y тися єшся [аіуя]тися
+SFX Y тися ється [аіуя]тися
+SFX Y тися ємося [аіуя]тися
+SFX Y тися ємось [аіуя]тися
+SFX Y тися єтеся [аіуя]тися
+SFX Y тися єтесь [аіуя]тися
+SFX Y тися ються [аіуя]тися
+SFX Y тися йся [аіуя]тися
+SFX Y тися йсь [аіуя]тися
+SFX Y тися ймося [аіуя]тися
+SFX Y тися ймось [аіуя]тися
+SFX Y тися йтеся [аіуя]тися
+SFX Y тися йтесь [аіуя]тися
+SFX Y тися йся [^ж]итися
+SFX Y тися йсь [^ж]итися
+SFX Y тися ймося [^ж]итися
+SFX Y тися ймось [^ж]итися
+SFX Y тися йтеся [^ж]итися
+SFX Y тися йтесь [^ж]итися
+SFX Y ести іс ести
+SFX Y ести ісши ести
+SFX Y ся сь тися
+SFX Y тися лася тися
+SFX Y тися лась тися
+SFX Y тися лося тися
+SFX Y тися лось тися
+SFX Y тися лися тися
+SFX Y тися лись тися
+SFX Y тися вуся житися
+SFX Y тися вусь житися
+SFX Y тися вешся житися
+SFX Y тися веться житися
+SFX Y тися вемося житися
+SFX Y тися вемось житися
+SFX Y тися ветеся житися
+SFX Y тися ветесь житися
+SFX Y тися вуться житися
+SFX Y тися вися житися
+SFX Y тися вись житися
+SFX Y тися вімося житися
+SFX Y тися вімось житися
+SFX Y тися вімся житися
+SFX Y тися віться житися
+SFX Y стися сся [ая]стися
+SFX Y стися сшись [ая]стися
+SFX Y стися сшися [ая]стися ###
+SFX Z Y 655
+SFX Z ути и [^аеєиіїоуюя]нути
+SFX Z ути імо [^аеєиіїоуюя]нути
+SFX Z ути ім [^аеєиіїоуюя]нути
+SFX Z ути іть [^аеєиіїоуюя]нути
+SFX Z нутися лася нутися
+SFX Z нутися лась нутися
+SFX Z нутися лося нутися
+SFX Z нутися лось нутися
+SFX Z нутися лися нутися
+SFX Z нутися лись нутися
+SFX Z нутися нулася нутися
+SFX Z нутися нулась нутися
+SFX Z нутися нулося нутися
+SFX Z нутися нулось нутися
+SFX Z нутися нулися нутися
+SFX Z нутися нулись нутися
+SFX Z нутися нувся нутися
+SFX Z нутися нувсь нутися
+SFX Z нутися нувшись нутися
+SFX Z нутися нувшися нутися ###
+SFX Z утися уся нутися
+SFX Z утися усь нутися
+SFX Z утися ешся нутися
+SFX Z утися еться нутися
+SFX Z утися емося нутися
+SFX Z утися емось нутися
+SFX Z утися етеся нутися
+SFX Z утися етесь нутися
+SFX Z утися уться нутися
+SFX Z олотися елюся олотися
+SFX Z олотися елюсь олотися
+SFX Z олотися елешся олотися
+SFX Z олотися елеться олотися
+SFX Z олотися елемося олотися
+SFX Z олотися елемось олотися
+SFX Z олотися елетеся олотися
+SFX Z олотися елетесь олотися
+SFX Z олотися елються олотися
+SFX Z олотися елися олотися
+SFX Z олотися елись олотися
+SFX Z олотися елімося олотися
+SFX Z олотися елімось олотися
+SFX Z олотися елімся олотися
+SFX Z олотися еліться олотися
+SFX Z тися нься ятися
+SFX Z тися ньмося ятися
+SFX Z тися ньмось ятися
+SFX Z тися ньтеся ятися
+SFX Z тися ньтесь ятися
+SFX Z ати у осати
+SFX Z ати еш осати
+SFX Z ати е осати
+SFX Z ати емо осати
+SFX Z ати ете осати
+SFX Z ати уть осати
+SFX Z спитися зіп'юся спитися
+SFX Z спитися зіп'юсь спитися
+SFX Z спитися зіп'єшся спитися
+SFX Z спитися зіп'ється спитися
+SFX Z спитися зіп'ємося спитися
+SFX Z спитися зіп'ємось спитися
+SFX Z спитися зіп'єтеся спитися
+SFX Z спитися зіп'єтесь спитися
+SFX Z спитися зіп'ються спитися
+SFX Z ітися уся вітися
+SFX Z ітися усь вітися
+SFX Z ітися ешся вітися
+SFX Z ітися еться вітися
+SFX Z ітися емося вітися
+SFX Z ітися емось вітися
+SFX Z ітися етеся вітися
+SFX Z ітися етесь вітися
+SFX Z ітися уться вітися
+SFX Z ітися ися вітися
+SFX Z ітися ись вітися
+SFX Z ітися імося вітися
+SFX Z ітися імось вітися
+SFX Z ітися імся вітися
+SFX Z ітися іться вітися
+SFX Z стертися зітруся (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпруся (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітрусь (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпрусь (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітрешся (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпрешся (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітреться (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпреться (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітремося (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпремося (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітремось (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпремось (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітретеся (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпретеся (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітретесь (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпретесь (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітруться (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпруться (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітрися (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіприся (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітрись (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпрись (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітрімося (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпрімося (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітрімось (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпрімось (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітрімся (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпрімся (^|[^о])спертися
+SFX Z стертися зітріться (^|[^о])стертися
+SFX Z спертися зіпріться (^|[^о])спертися
+SFX Z ати му жати
+SFX Z ати меш жати
+SFX Z ати ме жати
+SFX Z ати мемо жати
+SFX Z ати мете жати
+SFX Z ати муть жати
+SFX Z ати ми жати
+SFX Z ати мімо жати
+SFX Z ати мім жати
+SFX Z ати міть жати
+SFX Z тіти чу тіти
+SFX Z тіти чеш тіти
+SFX Z тіти че тіти
+SFX Z тіти чемо тіти
+SFX Z тіти чете тіти
+SFX Z тіти чуть тіти
+SFX Z нутися вся [аеєиіїоуя]нутися
+SFX Z нутися всь [аеєиіїоуя]нутися
+SFX Z нутися вшись [аеєиіїоуя]нутися
+SFX Z нутися вшися [аеєиіїоуя]нутися ###
+SFX Z литися іллюся [бвдз]литися
+SFX Z литися іллюсь [бвдз]литися
+SFX Z литися іллєшся [бвдз]литися
+SFX Z литися іллється [бвдз]литися
+SFX Z литися іллємося [бвдз]литися
+SFX Z литися іллємось [бвдз]литися
+SFX Z литися іллєтеся [бвдз]литися
+SFX Z литися іллєтесь [бвдз]литися
+SFX Z литися іллються [бвдз]литися
+SFX Z ти ла [^ус]ти
+SFX Z ти ло [^ус]ти
+SFX Z ти ли [^ус]ти
+SFX Z іти лю піти
+SFX Z іти еш піти
+SFX Z іти е піти
+SFX Z іти емо піти
+SFX Z іти ете піти
+SFX Z іти лять піти
+SFX Z іти у удіти
+SFX Z іти еш удіти
+SFX Z іти е удіти
+SFX Z іти емо удіти
+SFX Z іти ете удіти
+SFX Z іти уть удіти
+SFX Z іти и удіти
+SFX Z іти імо удіти
+SFX Z іти ім удіти
+SFX Z іти іть удіти
+SFX Z утися ися [^аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z утися ись [^аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z утися імося [^аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z утися імось [^аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z утися імся [^аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z утися іться [^аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z атися муся жатися
+SFX Z атися мусь жатися
+SFX Z атися мешся жатися
+SFX Z атися меться жатися
+SFX Z атися мемося жатися
+SFX Z атися мемось жатися
+SFX Z атися метеся жатися
+SFX Z атися метесь жатися
+SFX Z атися муться жатися
+SFX Z атися мися жатися
+SFX Z атися мись жатися
+SFX Z атися мімося жатися
+SFX Z атися мімось жатися
+SFX Z атися мімся жатися
+SFX Z атися міться жатися
+SFX Z тися нуся татися
+SFX Z тися нусь татися
+SFX Z тися нешся татися
+SFX Z тися неться татися
+SFX Z тися немося татися
+SFX Z тися немось татися
+SFX Z тися нетеся татися
+SFX Z тися нетесь татися
+SFX Z тися нуться татися
+SFX Z тися нься татися
+SFX Z тися ньмося татися
+SFX Z тися ньмось татися
+SFX Z тися ньтеся татися
+SFX Z тися ньтесь татися
+SFX Z істися ядуся істися
+SFX Z істися ядусь істися
+SFX Z істися ядешся істися
+SFX Z істися ядеться істися
+SFX Z істися ядемося істися
+SFX Z істися ядемось істися
+SFX Z істися ядетеся істися
+SFX Z істися ядетесь істися
+SFX Z істися ядуться істися
+SFX Z стися лася істися
+SFX Z стися лась істися
+SFX Z стися лося істися
+SFX Z стися лось істися
+SFX Z стися лися істися
+SFX Z стися лись істися
+SFX Z стися вся істися
+SFX Z стися всь істися
+SFX Z стися вшись істися
+SFX Z стися вшися істися ###
+SFX Z істися ядься істися
+SFX Z істися ядьмося істися
+SFX Z істися ядьмось істися
+SFX Z істися ядьтеся істися
+SFX Z істися ядьтесь істися
+SFX Z ти ну тати
+SFX Z ти неш тати
+SFX Z ти не тати
+SFX Z ти немо тати
+SFX Z ти нете тати
+SFX Z ти нуть тати
+SFX Z ти нь тати
+SFX Z ти ньмо тати
+SFX Z ти ньте тати
+SFX Z ся сь тися
+SFX Z нути ла нути
+SFX Z нути ло нути
+SFX Z нути ли нути
+SFX Z нути нула нути
+SFX Z нути нуло нути
+SFX Z нути нули нути
+SFX Z нути нув нути
+SFX Z нути нувши нути
+SFX Z ути у нути
+SFX Z ути еш нути
+SFX Z ути е нути
+SFX Z ути емо нути
+SFX Z ути ете нути
+SFX Z ути уть нути
+SFX Z тися нися [бгзкпх]тися
+SFX Z тися нись [бгзкпх]тися
+SFX Z тися німося [бгзкпх]тися
+SFX Z тися німось [бгзкпх]тися
+SFX Z тися німся [бгзкпх]тися
+SFX Z тися ніться [бгзкпх]тися
+SFX Z битися іб'юся [бдз]битися
+SFX Z битися іб'юсь [бдз]битися
+SFX Z битися іб'єшся [бдз]битися
+SFX Z битися іб'ється [бдз]битися
+SFX Z битися іб'ємося [бдз]битися
+SFX Z битися іб'ємось [бдз]битися
+SFX Z битися іб'єтеся [бдз]битися
+SFX Z битися іб'єтесь [бдз]битися
+SFX Z битися іб'ються [бдз]битися
+SFX Z тітися чуся тітися
+SFX Z тітися чусь тітися
+SFX Z тітися чешся тітися
+SFX Z тітися четься тітися
+SFX Z тітися чемося тітися
+SFX Z тітися чемось тітися
+SFX Z тітися четеся тітися
+SFX Z тітися четесь тітися
+SFX Z тітися чуться тітися
+SFX Z нути 0 [^аеєиіїоуя]нути
+SFX Z нути ши [^аеєиіїоуя]нути
+SFX Z итися 'юся (^|[^бдзс])[бвп]итися
+SFX Z итися 'юсь (^|[^бдзс])[бвп]итися
+SFX Z итися 'єшся (^|[^бдзс])[бвп]итися
+SFX Z итися 'ється (^|[^бдзс])[бвп]итися
+SFX Z итися 'ємося (^|[^бдзс])[бвп]итися
+SFX Z итися 'ємось (^|[^бдзс])[бвп]итися
+SFX Z итися 'єтеся (^|[^бдзс])[бвп]итися
+SFX Z итися 'єтесь (^|[^бдзс])[бвп]итися
+SFX Z итися 'ються (^|[^бдзс])[бвп]итися
+SFX Z ітися люся пітися
+SFX Z ітися люсь пітися
+SFX Z ітися ешся пітися
+SFX Z ітися еться пітися
+SFX Z ітися емося пітися
+SFX Z ітися емось пітися
+SFX Z ітися етеся пітися
+SFX Z ітися етесь пітися
+SFX Z ітися ляться пітися
+SFX Z істи яду істи
+SFX Z істи ядеш істи
+SFX Z істи яде істи
+SFX Z істи ядемо істи
+SFX Z істи ядете істи
+SFX Z істи ядуть істи
+SFX Z сти ла істи
+SFX Z сти ло істи
+SFX Z сти ли істи
+SFX Z сти в істи
+SFX Z сти вши істи
+SFX Z істи ядь істи
+SFX Z істи ядьмо істи
+SFX Z істи ядьте істи
+SFX Z тися нуся [бгзкпхя]тися
+SFX Z тися нусь [бгзкпхя]тися
+SFX Z тися нешся [бгзкпхя]тися
+SFX Z тися неться [бгзкпхя]тися
+SFX Z тися немося [бгзкпхя]тися
+SFX Z тися немось [бгзкпхя]тися
+SFX Z тися нетеся [бгзкпхя]тися
+SFX Z тися нетесь [бгзкпхя]тися
+SFX Z тися нуться [бгзкпхя]тися
+SFX Z ти й [бвлп]ити
+SFX Z ти ймо [бвлп]ити
+SFX Z ти йте [бвлп]ити
+SFX Z ати у ссати
+SFX Z ати еш ссати
+SFX Z ати е ссати
+SFX Z ати емо ссати
+SFX Z ати ете ссати
+SFX Z ати уть ссати
+SFX Z ати и ссати
+SFX Z ати імо ссати
+SFX Z ати ім ссати
+SFX Z ати іть ссати
+SFX Z пити іп'ю [бдз]пити
+SFX Z пити іп'єш [бдз]пити
+SFX Z пити іп'є [бдз]пити
+SFX Z пити іп'ємо [бдз]пити
+SFX Z пити іп'єте [бдз]пити
+SFX Z пити іп'ють [бдз]пити
+SFX Z тися ся [бгзкпрх]тися
+SFX Z тися шись [бгзкпрх]тися
+SFX Z тися шися [бгзкпрх]тися ###
+SFX Z тися мся датися
+SFX Z тися сися датися
+SFX Z тися сись датися
+SFX Z тися сться датися
+SFX Z тися мося датися
+SFX Z тися мось датися
+SFX Z тися стеся датися
+SFX Z тися стесь датися
+SFX Z тися дуться датися
+SFX Z тися йся датися
+SFX Z тися йсь датися
+SFX Z тися ймося датися
+SFX Z тися ймось датися
+SFX Z тися йтеся датися
+SFX Z тися йтесь датися
+SFX Z слатися стелюся (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелюсь (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелешся (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелеться (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелемося (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелемось (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелетеся (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелетесь (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелються (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелися (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелись (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелімося (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелімось (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стелімся (^|[^і])слатися
+SFX Z слатися стеліться (^|[^і])слатися
+SFX Z бити іб'ю [бдз]бити
+SFX Z бити іб'єш [бдз]бити
+SFX Z бити іб'є [бдз]бити
+SFX Z бити іб'ємо [бдз]бити
+SFX Z бити іб'єте [бдз]бити
+SFX Z бити іб'ють [бдз]бити
+SFX Z ти ну чити
+SFX Z ти неш чити
+SFX Z ти не чити
+SFX Z ти немо чити
+SFX Z ти нете чити
+SFX Z ти нуть чити
+SFX Z ти нь чити
+SFX Z ти ньмо чити
+SFX Z ти ньте чити
+SFX Z тися вся [аеиіоя]тися
+SFX Z тися всь [аеиіоя]тися
+SFX Z тися вшись [аеиіоя]тися
+SFX Z тися вшися [аеиіоя]тися ###
+SFX Z атися уся ссатися
+SFX Z атися усь ссатися
+SFX Z атися ешся ссатися
+SFX Z атися еться ссатися
+SFX Z атися емося ссатися
+SFX Z атися емось ссатися
+SFX Z атися етеся ссатися
+SFX Z атися етесь ссатися
+SFX Z атися уться ссатися
+SFX Z атися ися ссатися
+SFX Z атися ись ссатися
+SFX Z атися імося ссатися
+SFX Z атися імось ссатися
+SFX Z атися імся ссатися
+SFX Z атися іться ссатися
+SFX Z ти ну [бгзкпхя]ти
+SFX Z ти неш [бгзкпхя]ти
+SFX Z ти не [бгзкпхя]ти
+SFX Z ти немо [бгзкпхя]ти
+SFX Z ти нете [бгзкпхя]ти
+SFX Z ти нуть [бгзкпхя]ти
+SFX Z тися нуся трітися
+SFX Z тися нусь трітися
+SFX Z тися нешся трітися
+SFX Z тися неться трітися
+SFX Z тися немося трітися
+SFX Z тися немось трітися
+SFX Z тися нетеся трітися
+SFX Z тися нетесь трітися
+SFX Z тися нуться трітися
+SFX Z тися нься трітися
+SFX Z тися ньмося трітися
+SFX Z тися ньмось трітися
+SFX Z тися ньтеся трітися
+SFX Z тися ньтесь трітися
+SFX Z тися нуся читися
+SFX Z тися нусь читися
+SFX Z тися нешся читися
+SFX Z тися неться читися
+SFX Z тися немося читися
+SFX Z тися немось читися
+SFX Z тися нетеся читися
+SFX Z тися нетесь читися
+SFX Z тися нуться читися
+SFX Z тися нься читися
+SFX Z тися ньмося читися
+SFX Z тися ньмось читися
+SFX Z тися ньтеся читися
+SFX Z тися ньтесь читися
+SFX Z ти ни [бгзкпх]ти
+SFX Z ти німо [бгзкпх]ти
+SFX Z ти нім [бгзкпх]ти
+SFX Z ти ніть [бгзкпх]ти
+SFX Z ти м дати
+SFX Z ти си дати
+SFX Z ти сть дати
+SFX Z ти мо дати
+SFX Z ти сте дати
+SFX Z ти дуть дати
+SFX Z ти й дати
+SFX Z ти ймо дати
+SFX Z ти йте дати
+SFX Z ти в [аеиіоя]ти
+SFX Z ти вши [аеиіоя]ти
+SFX Z ти 0 [бгзкпрх]ти
+SFX Z ти ши [бгзкпрх]ти
+SFX Z витися ів'юся [бдз]витися
+SFX Z витися ів'юсь [бдз]витися
+SFX Z витися ів'єшся [бдз]витися
+SFX Z витися ів'ється [бдз]витися
+SFX Z витися ів'ємося [бдз]витися
+SFX Z витися ів'ємось [бдз]витися
+SFX Z витися ів'єтеся [бдз]витися
+SFX Z витися ів'єтесь [бдз]витися
+SFX Z витися ів'ються [бдз]витися
+SFX Z питися іп'юся [бдз]питися
+SFX Z питися іп'юсь [бдз]питися
+SFX Z питися іп'єшся [бдз]питися
+SFX Z питися іп'ється [бдз]питися
+SFX Z питися іп'ємося [бдз]питися
+SFX Z питися іп'ємось [бдз]питися
+SFX Z питися іп'єтеся [бдз]питися
+SFX Z питися іп'єтесь [бдз]питися
+SFX Z питися іп'ються [бдз]питися
+SFX Z атися уся осатися
+SFX Z атися усь осатися
+SFX Z атися ешся осатися
+SFX Z атися еться осатися
+SFX Z атися емося осатися
+SFX Z атися емось осатися
+SFX Z атися етеся осатися
+SFX Z атися етесь осатися
+SFX Z атися уться осатися
+SFX Z стерти зітру (^|[^о])стерти
+SFX Z сперти зіпру (^|[^о])сперти
+SFX Z стерти зітреш (^|[^о])стерти
+SFX Z сперти зіпреш (^|[^о])сперти
+SFX Z стерти зітре (^|[^о])стерти
+SFX Z сперти зіпре (^|[^о])сперти
+SFX Z стерти зітремо (^|[^о])стерти
+SFX Z сперти зіпремо (^|[^о])сперти
+SFX Z стерти зітрете (^|[^о])стерти
+SFX Z сперти зіпрете (^|[^о])сперти
+SFX Z стерти зітруть (^|[^о])стерти
+SFX Z сперти зіпруть (^|[^о])сперти
+SFX Z стерти зітри (^|[^о])стерти
+SFX Z сперти зіпри (^|[^о])сперти
+SFX Z стерти зітрімо (^|[^о])стерти
+SFX Z сперти зіпрімо (^|[^о])сперти
+SFX Z стерти зітрім (^|[^о])стерти
+SFX Z сперти зіпрім (^|[^о])сперти
+SFX Z стерти зітріть (^|[^о])стерти
+SFX Z сперти зіпріть (^|[^о])сперти
+SFX Z ти ну (^|[^у])діти
+SFX Z ти неш (^|[^у])діти
+SFX Z ти не (^|[^у])діти
+SFX Z ти немо (^|[^у])діти
+SFX Z ти нете (^|[^у])діти
+SFX Z ти нуть (^|[^у])діти
+SFX Z ти нь (^|[^у])діти
+SFX Z ти ньмо (^|[^у])діти
+SFX Z ти ньте (^|[^у])діти
+SFX Z олоти елю олоти
+SFX Z олоти елеш олоти
+SFX Z олоти еле олоти
+SFX Z олоти елемо олоти
+SFX Z олоти елете олоти
+SFX Z олоти елють олоти
+SFX Z олоти ели олоти
+SFX Z олоти елімо олоти
+SFX Z олоти елім олоти
+SFX Z олоти еліть олоти
+SFX Z ити 'ю (^|[^бдзс])[бвп]ити
+SFX Z ити 'єш (^|[^бдзс])[бвп]ити
+SFX Z ити 'є (^|[^бдзс])[бвп]ити
+SFX Z ити 'ємо (^|[^бдзс])[бвп]ити
+SFX Z ити 'єте (^|[^бдзс])[бвп]ити
+SFX Z ити 'ють (^|[^бдзс])[бвп]ити
+SFX Z ти нь яти
+SFX Z ти ньмо яти
+SFX Z ти ньте яти
+SFX Z нути в [аеєиіїоуя]нути
+SFX Z нути вши [аеєиіїоуя]нути
+SFX Z спити зіп'ю спити
+SFX Z спити зіп'єш спити
+SFX Z спити зіп'є спити
+SFX Z спити зіп'ємо спити
+SFX Z спити зіп'єте спити
+SFX Z спити зіп'ють спити
+SFX Z ути ь [аеєиіїоуюя]нути
+SFX Z ути ьмо [аеєиіїоуюя]нути
+SFX Z ути ьте [аеєиіїоуюя]нути
+SFX Z іти у віти
+SFX Z іти еш віти
+SFX Z іти е віти
+SFX Z іти емо віти
+SFX Z іти ете віти
+SFX Z іти уть віти
+SFX Z іти и віти
+SFX Z іти імо віти
+SFX Z іти ім віти
+SFX Z іти іть віти
+SFX Z слати стелю (^|[^і])слати
+SFX Z слати стелеш (^|[^і])слати
+SFX Z слати стеле (^|[^і])слати
+SFX Z слати стелемо (^|[^і])слати
+SFX Z слати стелете (^|[^і])слати
+SFX Z слати стелють (^|[^і])слати
+SFX Z слати стели (^|[^і])слати
+SFX Z слати стелімо (^|[^і])слати
+SFX Z слати стелім (^|[^і])слати
+SFX Z слати стеліть (^|[^і])слати
+SFX Z вити ів'ю [бдз]вити
+SFX Z вити ів'єш [бдз]вити
+SFX Z вити ів'є [бдз]вити
+SFX Z вити ів'ємо [бдз]вити
+SFX Z вити ів'єте [бдз]вити
+SFX Z вити ів'ють [бдз]вити
+SFX Z утися ься [аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z утися ьмося [аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z утися ьмось [аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z утися ьтеся [аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z утися ьтесь [аеєиіїоуюя]нутися
+SFX Z іслати стелю іслати
+SFX Z іслати стелеш іслати
+SFX Z іслати стеле іслати
+SFX Z іслати стелемо іслати
+SFX Z іслати стелете іслати
+SFX Z іслати стелють іслати
+SFX Z іслати стели іслати
+SFX Z іслати стелімо іслати
+SFX Z іслати стелім іслати
+SFX Z іслати стеліть іслати
+SFX Z іслатися стелюся іслатися
+SFX Z іслатися стелюсь іслатися
+SFX Z іслатися стелешся іслатися
+SFX Z іслатися стелеться іслатися
+SFX Z іслатися стелемося іслатися
+SFX Z іслатися стелемось іслатися
+SFX Z іслатися стелетеся іслатися
+SFX Z іслатися стелетесь іслатися
+SFX Z іслатися стелються іслатися
+SFX Z іслатися стелися іслатися
+SFX Z іслатися стелись іслатися
+SFX Z іслатися стелімося іслатися
+SFX Z іслатися стелімось іслатися
+SFX Z іслатися стелімся іслатися
+SFX Z іслатися стеліться іслатися
+SFX Z нутися ся [^аеєиіїоуя]нутися
+SFX Z нутися шись [^аеєиіїоуя]нутися
+SFX Z нутися шися [^аеєиіїоуя]нутися ###
+SFX Z ітися уся удітися
+SFX Z ітися усь удітися
+SFX Z ітися ешся удітися
+SFX Z ітися еться удітися
+SFX Z ітися емося удітися
+SFX Z ітися емось удітися
+SFX Z ітися етеся удітися
+SFX Z ітися етесь удітися
+SFX Z ітися уться удітися
+SFX Z ітися ися удітися
+SFX Z ітися ись удітися
+SFX Z ітися імося удітися
+SFX Z ітися імось удітися
+SFX Z ітися імся удітися
+SFX Z ітися іться удітися
+SFX Z ти ну тріти
+SFX Z ти неш тріти
+SFX Z ти не тріти
+SFX Z ти немо тріти
+SFX Z ти нете тріти
+SFX Z ти нуть тріти
+SFX Z ти нь тріти
+SFX Z ти ньмо тріти
+SFX Z ти ньте тріти
+SFX Z тися нуся (^|[^у])дітися
+SFX Z тися нусь (^|[^у])дітися
+SFX Z тися нешся (^|[^у])дітися
+SFX Z тися неться (^|[^у])дітися
+SFX Z тися немося (^|[^у])дітися
+SFX Z тися немось (^|[^у])дітися
+SFX Z тися нетеся (^|[^у])дітися
+SFX Z тися нетесь (^|[^у])дітися
+SFX Z тися нуться (^|[^у])дітися
+SFX Z тися нься (^|[^у])дітися
+SFX Z тися ньмося (^|[^у])дітися
+SFX Z тися ньмось (^|[^у])дітися
+SFX Z тися ньтеся (^|[^у])дітися
+SFX Z тися ньтесь (^|[^у])дітися
+SFX Z тися йся [бвлп]итися
+SFX Z тися йсь [бвлп]итися
+SFX Z тися ймося [бвлп]итися
+SFX Z тися ймось [бвлп]итися
+SFX Z тися йтеся [бвлп]итися
+SFX Z тися йтесь [бвлп]итися
+SFX Z лити іллю [бвдз]лити
+SFX Z лити іллєш [бвдз]лити
+SFX Z лити іллє [бвдз]лити
+SFX Z лити іллємо [бвдз]лити
+SFX Z лити іллєте [бвдз]лити
+SFX Z лити іллють [бвдз]лити
+SFX Z іти и [пт]іти
+SFX Z іти імо [пт]іти
+SFX Z іти ім [пт]іти
+SFX Z іти іть [пт]іти
+SFX Z тися лася [^ус]тися
+SFX Z тися лась [^ус]тися
+SFX Z тися лося [^ус]тися
+SFX Z тися лось [^ус]тися
+SFX Z тися лися [^ус]тися
+SFX Z тися лись [^ус]тися
+SFX Z ітися ися [пт]ітися
+SFX Z ітися ись [пт]ітися
+SFX Z ітися імося [пт]ітися
+SFX Z ітися імось [пт]ітися
+SFX Z ітися імся [пт]ітися
+SFX Z ітися іться [пт]ітися
+SFX [ Y 13
+SFX [ я ів [лр]я
+SFX [ е ів [лр]е
+SFX [ я ям [лр]я
+SFX [ е ям [лр]е
+SFX [ я ями [лр]я
+SFX [ е ями [лр]е
+SFX [ я ях [лр]я
+SFX [ е ях [лр]е
+SFX [ о а о
+SFX [ о ів о
+SFX [ о ам о
+SFX [ о ами о
+SFX [ о ах о
+SFX \ Y 5
+SFX \ 'я 'я м'я
+SFX \ 'я 'їв м'я
+SFX \ 'я 'ям м'я
+SFX \ 'я 'ями м'я
+SFX \ 'я 'ях м'я
+SFX ] Y 325
+SFX ] хати ду хати
+SFX ] хати деш хати
+SFX ] хати де хати
+SFX ] хати демо хати
+SFX ] хати дете хати
+SFX ] хати дуть хати
+SFX ] хати дь хати
+SFX ] хати дьмо хати
+SFX ] хати дьте хати
+SFX ] тися лася [^йіс]тися
+SFX ] тися лась [^йіс]тися
+SFX ] тися лося [^йіс]тися
+SFX ] тися лось [^йіс]тися
+SFX ] тися лися [^йіс]тися
+SFX ] тися лись [^йіс]тися
+SFX ] сти ву исти
+SFX ] сти веш исти
+SFX ] сти ве исти
+SFX ] сти вемо исти
+SFX ] сти вете исти
+SFX ] сти вуть исти
+SFX ] сти ви исти
+SFX ] сти вімо исти
+SFX ] сти вім исти
+SFX ] сти віть исти
+SFX ] жатися іжмуся [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжмусь [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжмешся [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжметься [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжмемося [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжмемось [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжметеся [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжметесь [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжмуться [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжмися [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжмись [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжмімося [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжмімось [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжмімся [^аор]жатися
+SFX ] жатися іжміться [^аор]жатися
+SFX ] стися дуся [еая]стися
+SFX ] стися дусь [еая]стися
+SFX ] стися дешся [еая]стися
+SFX ] стися деться [еая]стися
+SFX ] стися демося [еая]стися
+SFX ] стися демось [еая]стися
+SFX ] стися детеся [еая]стися
+SFX ] стися детесь [еая]стися
+SFX ] стися дуться [еая]стися
+SFX ] стися дися [еая]стися
+SFX ] стися дись [еая]стися
+SFX ] стися дімося [еая]стися
+SFX ] стися дімось [еая]стися
+SFX ] стися дімся [еая]стися
+SFX ] стися діться [еая]стися
+SFX ] сти м [ії]сти
+SFX ] ти и [ії]сти
+SFX ] ти ть [ії]сти
+SFX ] сти мо [ії]сти
+SFX ] ти те [ії]сти
+SFX ] сти дять [ії]сти
+SFX ] сти ж [ії]сти
+SFX ] сти жмо [ії]сти
+SFX ] сти жте [ії]сти
+SFX ] сти ду [еая]сти
+SFX ] сти деш [еая]сти
+SFX ] сти де [еая]сти
+SFX ] сти демо [еая]сти
+SFX ] сти дете [еая]сти
+SFX ] сти дуть [еая]сти
+SFX ] сти ди [еая]сти
+SFX ] сти дімо [еая]сти
+SFX ] сти дім [еая]сти
+SFX ] сти діть [еая]сти
+SFX ] хатися дуся хатися
+SFX ] хатися дусь хатися
+SFX ] хатися дешся хатися
+SFX ] хатися деться хатися
+SFX ] хатися демося хатися
+SFX ] хатися демось хатися
+SFX ] хатися детеся хатися
+SFX ] хатися детесь хатися
+SFX ] хатися дуться хатися
+SFX ] хатися дься хатися
+SFX ] хатися дьмося хатися
+SFX ] хатися дьмось хатися
+SFX ] хатися дьтеся хатися
+SFX ] хатися дьтесь хатися
+SFX ] стися вуся истися
+SFX ] стися вусь истися
+SFX ] стися вешся истися
+SFX ] стися веться истися
+SFX ] стися вемося истися
+SFX ] стися вемось истися
+SFX ] стися ветеся истися
+SFX ] стися ветесь истися
+SFX ] стися вуться истися
+SFX ] стися вися истися
+SFX ] стися вись истися
+SFX ] стися вімося истися
+SFX ] стися вімось истися
+SFX ] стися вімся истися
+SFX ] стися віться истися
+SFX ] ібрати оберу ібрати
+SFX ] ідрати одеру ідрати
+SFX ] іпрати оперу іпрати
+SFX ] ібрати обереш ібрати
+SFX ] ідрати одереш ідрати
+SFX ] іпрати опереш іпрати
+SFX ] ібрати обере ібрати
+SFX ] ідрати одере ідрати
+SFX ] іпрати опере іпрати
+SFX ] ібрати оберемо ібрати
+SFX ] ідрати одеремо ідрати
+SFX ] іпрати оперемо іпрати
+SFX ] ібрати оберете ібрати
+SFX ] ідрати одерете ідрати
+SFX ] іпрати оперете іпрати
+SFX ] ібрати оберуть ібрати
+SFX ] ідрати одеруть ідрати
+SFX ] іпрати оперуть іпрати
+SFX ] ібрати обери ібрати
+SFX ] ідрати одери ідрати
+SFX ] іпрати опери іпрати
+SFX ] ібрати оберімо ібрати
+SFX ] ідрати одерімо ідрати
+SFX ] іпрати оперімо іпрати
+SFX ] ібрати оберім ібрати
+SFX ] ідрати одерім ідрати
+SFX ] іпрати оперім іпрати
+SFX ] ібрати оберіть ібрати
+SFX ] ідрати одеріть ідрати
+SFX ] іпрати оперіть іпрати
+SFX ] ти ла [^йіс]ти
+SFX ] ти ло [^йіс]ти
+SFX ] ти ли [^йіс]ти
+SFX ] ти в [аеиоу]ти
+SFX ] ти вши [аеиоу]ти
 SFX ] стися лася стися
 SFX ] стися лась стися
 SFX ] стися лося стися
 SFX ] стися лось стися
 SFX ] стися лися стися
 SFX ] стися лись стися
-SFX ] стися вся стися
-SFX ] стися всь стися
-SFX ] стися вшись стися
-SFX ] ти ла ати
-SFX ] ти ло ати
-SFX ] ти ли ати
-SFX ] ти в ати
-SFX ] тися лася атися
-SFX ] тися лась атися
-SFX ] тися лося атися
-SFX ] тися лось атися
-SFX ] тися лися атися
-SFX ] тися лись атися
-SFX ] тися вся атися
-SFX ] тися всь атися
+SFX ] тися дуся [йі]тися
+SFX ] тися дусь [йі]тися
+SFX ] тися дешся [йі]тися
+SFX ] тися деться [йі]тися
+SFX ] тися демося [йі]тися
+SFX ] тися демось [йі]тися
+SFX ] тися детеся [йі]тися
+SFX ] тися детесь [йі]тися
+SFX ] тися дуться [йі]тися
+SFX ] тися шовся [йі]тися
+SFX ] тися шовсь [йі]тися
+SFX ] тися шлася [йі]тися
+SFX ] тися шлась [йі]тися
+SFX ] тися шлося [йі]тися
+SFX ] тися шлось [йі]тися
+SFX ] тися шлися [йі]тися
+SFX ] тися шлись [йі]тися
+SFX ] тися шовшись [йі]тися
+SFX ] тися шовшися [йі]тися ###
+SFX ] тися дися [йі]тися
+SFX ] тися дись [йі]тися
+SFX ] тися дімося [йі]тися
+SFX ] тися дімось [йі]тися
+SFX ] тися дімся [йі]тися
+SFX ] тися діться [йі]тися
+SFX ] естися івся естися
+SFX ] естися івсь естися
+SFX ] естися івшись естися
+SFX ] естися івшися естися ###
+SFX ] гнати жену гнати
+SFX ] гнати женеш гнати
+SFX ] гнати жене гнати
+SFX ] гнати женемо гнати
+SFX ] гнати женете гнати
+SFX ] гнати женуть гнати
+SFX ] гнати жени гнати
+SFX ] гнати женімо гнати
+SFX ] гнати женім гнати
+SFX ] гнати женіть гнати
+SFX ] ести ів ести
+SFX ] ести івши ести
+SFX ] атися уся ржатися
+SFX ] атися усь ржатися
+SFX ] атися ешся ржатися
+SFX ] атися еться ржатися
+SFX ] атися емося ржатися
+SFX ] атися емось ржатися
+SFX ] атися етеся ржатися
+SFX ] атися етесь ржатися
+SFX ] атися уться ржатися
+SFX ] атися ися ржатися
+SFX ] атися ись ржатися
+SFX ] атися імося ржатися
+SFX ] атися імось ржатися
+SFX ] атися імся ржатися
+SFX ] атися іться ржатися
+SFX ] ібратися оберуся ібратися
+SFX ] ідратися одеруся ідратися
+SFX ] іпратися оперуся іпратися
+SFX ] ібратися оберусь ібратися
+SFX ] ідратися одерусь ідратися
+SFX ] іпратися оперусь іпратися
+SFX ] ібратися оберешся ібратися
+SFX ] ідратися одерешся ідратися
+SFX ] іпратися оперешся іпратися
+SFX ] ібратися обереться ібратися
+SFX ] ідратися одереться ідратися
+SFX ] іпратися опереться іпратися
+SFX ] ібратися оберемося ібратися
+SFX ] ідратися одеремося ідратися
+SFX ] іпратися оперемося іпратися
+SFX ] ібратися оберемось ібратися
+SFX ] ідратися одеремось ідратися
+SFX ] іпратися оперемось іпратися
+SFX ] ібратися оберетеся ібратися
+SFX ] ідратися одеретеся ідратися
+SFX ] іпратися оперетеся іпратися
+SFX ] ібратися оберетесь ібратися
+SFX ] ідратися одеретесь ідратися
+SFX ] іпратися оперетесь іпратися
+SFX ] ібратися оберуться ібратися
+SFX ] ідратися одеруться ідратися
+SFX ] іпратися оперуться іпратися
+SFX ] ібратися оберися ібратися
+SFX ] ідратися одерися ідратися
+SFX ] іпратися оперися іпратися
+SFX ] ібратися оберись ібратися
+SFX ] ідратися одерись ідратися
+SFX ] іпратися оперись іпратися
+SFX ] ібратися оберімося ібратися
+SFX ] ідратися одерімося ідратися
+SFX ] іпратися оперімося іпратися
+SFX ] ібратися оберімось ібратися
+SFX ] ідратися одерімось ідратися
+SFX ] іпратися оперімось іпратися
+SFX ] ібратися оберімся ібратися
+SFX ] ідратися одерімся ідратися
+SFX ] іпратися оперімся іпратися
+SFX ] ібратися оберіться ібратися
+SFX ] ідратися одеріться ідратися
+SFX ] іпратися оперіться іпратися
+SFX ] ся сь тися
 SFX ] сти ла сти
 SFX ] сти ло сти
 SFX ] сти ли сти
-SFX ] сти в сти
-SFX ] сти вши сти
-SFX ] тися ться [аеєиіїоуюя]тися
-SFX ] ти вши жати
-SFX ] ати ну жати
-SFX ] ати неш жати
-SFX ] ати не жати
-SFX ] ати немо жати
-SFX ] ати нете жати
-SFX ] ати нуть жати
-SFX ] ати ни жати
-SFX ] ати німо жати
-SFX ] ати нім жати
-SFX ] ати ніть жати
-SFX ] ти ть [аеєиіїоуюя]ти
-SFX ] ся сь тися
-SFX ] ікласти кладу ікласти
-SFX ] ікрасти краду ікрасти
-SFX ] ікласти кладеш ікласти
-SFX ] ікрасти крадеш ікрасти
-SFX ] ікласти кладе ікласти
-SFX ] ікрасти краде ікрасти
-SFX ] ікласти кладемо ікласти
-SFX ] ікрасти крадемо ікрасти
-SFX ] ікласти кладете ікласти
-SFX ] ікрасти крадете ікрасти
-SFX ] ікласти кладуть ікласти
-SFX ] ікрасти крадуть ікрасти
-SFX ] ікласти клади ікласти
-SFX ] ікрасти кради ікрасти
-SFX ] ікласти кладімо ікласти
-SFX ] ікрасти крадімо ікрасти
-SFX ] ікласти кладім ікласти
-SFX ] ікрасти крадім ікрасти
-SFX ] ікласти кладіть ікласти
-SFX ] ікрасти крадіть ікрасти
-SFX ] ікластися кладуся ікластися
-SFX ] ікрастися крадуся ікрастися
-SFX ] ікластися кладусь ікластися
-SFX ] ікрастися крадусь ікрастися
-SFX ] ікластися кладешся ікластися
-SFX ] ікрастися крадешся ікрастися
-SFX ] ікластися кладеться ікластися
-SFX ] ікрастися крадеться ікрастися
-SFX ] ікластися кладемося ікластися
-SFX ] ікрастися крадемося ікрастися
-SFX ] ікластися кладемось ікластися
-SFX ] ікрастися крадемось ікрастися
-SFX ] ікластися кладетеся ікластися
-SFX ] ікрастися крадетеся ікрастися
-SFX ] ікластися кладетесь ікластися
-SFX ] ікрастися крадетесь ікрастися
-SFX ] ікластися кладуться ікластися
-SFX ] ікрастися крадуться ікрастися
-SFX ] ікластися кладися ікластися
-SFX ] ікрастися крадися ікрастися
-SFX ] ікластися кладись ікластися
-SFX ] ікрастися крадись ікрастися
-SFX ] ікластися кладімося ікластися
-SFX ] ікрастися крадімося ікрастися
-SFX ] ікластися кладімось ікластися
-SFX ] ікрастися крадімось ікрастися
-SFX ] ікластися кладімся ікластися
-SFX ] ікрастися крадімся ікрастися
-SFX ] ікластися кладіться ікластися
-SFX ] ікрастися крадіться ікрастися
-SFX ^ Y 20
-SFX ^ а і а
-SFX ^ а их а
-SFX ^ а им а
-SFX ^ а ими а
-SFX ^ ий им ий
-SFX ^ ий і ий
-SFX ^ ий их ий
-SFX ^ ий ими ий
-SFX ^ й 0 [ії]й
-SFX ^ й х [ії]й
-SFX ^ й м [ії]й
-SFX ^ й ми [ії]й
-SFX ^ е і е
-SFX ^ е их е
-SFX ^ е им е
-SFX ^ е ими е
-SFX ^ я ї я
-SFX ^ я их я
-SFX ^ я им я
-SFX ^ я ими я
-SFX _ Y 32
-SFX _ ей 'я ей
-SFX _ ев ва ев
-SFX _ ек ка ек
-SFX _ ел ла ел
-SFX _ ем ма ем
-SFX _ ен на ен
-SFX _ ер ра ер
-SFX _ ес са ес
-SFX _ ет та ет
-SFX _ ов ва ов
-SFX _ ок ка ок
-SFX _ ол ла ол
-SFX _ ом ма ом
-SFX _ он на он
-SFX _ ор ра ор
-SFX _ ос са ос
-SFX _ от та от
-SFX _ ень ьня лень
-SFX _ ець ьця лець
-SFX _ єць йця єць
-SFX _ іль ля [^л]іль
-SFX _ інь ня [^л]інь
-SFX _ іть тя [^л]іть
-SFX _ іць ця [^л]іць
-SFX _ ель ля [^л]ель
-SFX _ ень ня [^л]ень
-SFX _ еть тя [^л]еть
-SFX _ ець ця [^л]ець
-SFX _ оль ля [^л]оль
-SFX _ онь ня [^л]онь
-SFX _ оть тя [^л]оть
-SFX _ оць ця [^л]оць
-SFX ` Y 2
-SFX ` 'я 'ю м'я
-SFX ` 'я 'ї м'я
-SFX a Y 8
-SFX a о а сько
-SFX a о 0 сько
-SFX a ко ок сько
-SFX a о а ло
-SFX a о 0 ло
-SFX a о ам о
-SFX a о ами о
-SFX a о ах о
-SFX b Y 1
-SFX b ївці євець ївці
-SFX c Y 160
-SFX c ей 'ї ей
-SFX c ей 'їв ей
-SFX c ей 'ям ей
-SFX c ей 'ями ей
-SFX c ей 'ях ей
-SFX c іль лі [^л]іль
-SFX c інь ні [^л]інь
-SFX c іть ті [^л]іть
-SFX c іць ці [^л]іць
-SFX c оль лі [^л]оль
-SFX c онь ні [^л]онь
-SFX c оть ті [^л]оть
-SFX c оць ці [^л]оць
-SFX c ель лі [^л]ель
-SFX c ень ні [^л]ень
-SFX c еть ті [^л]еть
-SFX c ець ці [^л]ець
-SFX c іль лів [^л]іль
-SFX c інь нів [^л]інь
-SFX c іть тів [^л]іть
-SFX c іць ців [^л]іць
-SFX c оль лів [^л]оль
-SFX c онь нів [^л]онь
-SFX c оть тів [^л]оть
-SFX c оць ців [^л]оць
-SFX c ель лів [^л]ель
-SFX c ень нів [^л]ень
-SFX c еть тів [^л]еть
-SFX c ець ців [^л]ець
-SFX c іль лям [^л]іль
-SFX c інь ням [^л]інь
-SFX c іть тям [^л]іть
-SFX c іць цям [^л]іць
-SFX c оль лям [^л]оль
-SFX c онь ням [^л]онь
-SFX c оть тям [^л]оть
-SFX c оць цям [^л]оць
-SFX c ель лям [^л]ель
-SFX c ень ням [^л]ень
-SFX c еть тям [^л]еть
-SFX c ець цям [^л]ець
-SFX c іль лями [^л]іль
-SFX c інь нями [^л]інь
-SFX c іть тями [^л]іть
-SFX c іць цями [^л]іць
-SFX c оль лями [^л]оль
-SFX c онь нями [^л]онь
-SFX c оть тями [^л]оть
-SFX c оць цями [^л]оць
-SFX c ель лями [^л]ель
-SFX c ень нями [^л]ень
-SFX c еть тями [^л]еть
-SFX c ець цями [^л]ець
-SFX c іль лях [^л]іль
-SFX c інь нях [^л]інь
-SFX c іть тях [^л]іть
-SFX c іць цях [^л]іць
-SFX c оль лях [^л]оль
-SFX c онь нях [^л]онь
-SFX c оть тях [^л]оть
-SFX c оць цях [^л]оць
-SFX c ель лях [^л]ель
-SFX c ень нях [^л]ень
-SFX c еть тях [^л]еть
-SFX c ець цях [^л]ець
-SFX c ев ви ев
-SFX c ек ки ек
-SFX c ел ли ел
-SFX c ем ми ем
-SFX c ен ни ен
-SFX c ер ри ер
-SFX c ес си ес
-SFX c ет ти ет
-SFX c ов ви ов
-SFX c ок ки ок
-SFX c ол ли ол
-SFX c ом ми ом
-SFX c он ни он
-SFX c ор ри ор
-SFX c ос си ос
-SFX c от ти от
-SFX c ев вів ев
-SFX c ек ків ек
-SFX c ел лів ел
-SFX c ем мів ем
-SFX c ен нів ен
-SFX c ер рів ер
-SFX c ес сів ес
-SFX c ет тів ет
-SFX c ов вів ов
-SFX c ок ків ок
-SFX c ол лів ол
-SFX c ом мів ом
-SFX c он нів он
-SFX c ор рів ор
-SFX c ос сів ос
-SFX c от тів от
-SFX c ев вам ев
-SFX c ек кам ек
-SFX c ел лам ел
-SFX c ем мам ем
-SFX c ен нам ен
-SFX c ер рам ер
-SFX c ес сам ес
-SFX c ет там ет
-SFX c ов вам ов
-SFX c ок кам ок
-SFX c ол лам ол
-SFX c ом мам ом
-SFX c он нам он
-SFX c ор рам ор
-SFX c ос сам ос
-SFX c от там от
-SFX c ев вами ев
-SFX c ек ками ек
-SFX c ел лами ел
-SFX c ем мами ем
-SFX c ен нами ен
-SFX c ер рами ер
-SFX c ес сами ес
-SFX c ет тами ет
-SFX c ов вами ов
-SFX c ок ками ок
-SFX c ол лами ол
-SFX c ом мами ом
-SFX c он нами он
-SFX c ор рами ор
-SFX c ос сами ос
-SFX c от тами от
-SFX c ев вах ев
-SFX c ек ках ек
-SFX c ел лах ел
-SFX c ем мах ем
-SFX c ен нах ен
-SFX c ер рах ер
-SFX c ес сах ес
-SFX c ет тах ет
-SFX c ов вах ов
-SFX c ок ках ок
-SFX c ол лах ол
-SFX c ом мах ом
-SFX c он нах он
-SFX c ор рах ор
-SFX c ос сах ос
-SFX c от тах от
-SFX c ень ьні лень
-SFX c ець ьці лець
-SFX c ень ьнів лень
-SFX c ець ьців лець
-SFX c ень ьням лень
-SFX c ець ьцям лець
-SFX c ень ьнями лень
-SFX c ець ьцями лець
-SFX c ень ьнях лень
-SFX c ець ьцях лець
-SFX c єць йці єць
-SFX c єць йців єць
-SFX c єць йцям єць
-SFX c єць йцями єць
-SFX c єць йцях єць
-SFX d Y 5
-SFX d е і ще
-SFX d е 0 ще
-SFX d е ам ще
-SFX d е ами ще
-SFX d е ах ще
+SFX ] стися вся [^е]стися
+SFX ] стися всь [^е]стися
+SFX ] стися вшись [^е]стися
+SFX ] стися вшися [^е]стися ###
+SFX ] гнатися женуся гнатися
+SFX ] гнатися женусь гнатися
+SFX ] гнатися женешся гнатися
+SFX ] гнатися женеться гнатися
+SFX ] гнатися женемося гнатися
+SFX ] гнатися женемось гнатися
+SFX ] гнатися женетеся гнатися
+SFX ] гнатися женетесь гнатися
+SFX ] гнатися женуться гнатися
+SFX ] гнатися женися гнатися
+SFX ] гнатися женись гнатися
+SFX ] гнатися женімося гнатися
+SFX ] гнатися женімось гнатися
+SFX ] гнатися женімся гнатися
+SFX ] гнатися женіться гнатися
+SFX ] ати у ржати
+SFX ] ати еш ржати
+SFX ] ати е ржати
+SFX ] ати емо ржати
+SFX ] ати ете ржати
+SFX ] ати уть ржати
+SFX ] ати и ржати
+SFX ] ати імо ржати
+SFX ] ати ім ржати
+SFX ] ати іть ржати
+SFX ] сти в [^е]сти
+SFX ] сти вши [^е]сти
+SFX ] тися вся [аеиоу]тися
+SFX ] тися всь [аеиоу]тися
+SFX ] тися вшись [аеиоу]тися
+SFX ] тися вшися [аеиоу]тися ###
+SFX ] жати іжму [^аор]жати
+SFX ] жати іжмеш [^аор]жати
+SFX ] жати іжме [^аор]жати
+SFX ] жати іжмемо [^аор]жати
+SFX ] жати іжмете [^аор]жати
+SFX ] жати іжмуть [^аор]жати
+SFX ] жати іжми [^аор]жати
+SFX ] жати іжмімо [^аор]жати
+SFX ] жати іжмім [^аор]жати
+SFX ] жати іжміть [^аор]жати
+SFX ] ти 0 впти
+SFX ] тися ся вптися
+SFX ] ти ду [йі]ти
+SFX ] ти деш [йі]ти
+SFX ] ти де [йі]ти
+SFX ] ти демо [йі]ти
+SFX ] ти дете [йі]ти
+SFX ] ти дуть [йі]ти
+SFX ] ти шов [йі]ти
+SFX ] ти шла [йі]ти
+SFX ] ти шло [йі]ти
+SFX ] ти шли [йі]ти
+SFX ] ти шовши [йі]ти
+SFX ] ти ди [йі]ти
+SFX ] ти дімо [йі]ти
+SFX ] ти дім [йі]ти
+SFX ] ти діть [йі]ти
+SFX ] стися мся [ії]стися
+SFX ] тися ися [ії]стися
+SFX ] тися ись [ії]стися
+SFX ] тися ться [ії]стися
+SFX ] стися мося [ії]стися
+SFX ] стися мось [ії]стися
+SFX ] тися теся [ії]стися
+SFX ] тися тесь [ії]стися
+SFX ] стися дяться [ії]стися
+SFX ] стися жся [ії]стися
+SFX ] стися жмося [ії]стися
+SFX ] стися жмось [ії]стися
+SFX ] стися жтеся [ії]стися
+SFX ] стися жтесь [ії]стися
+SFX ^ Y 161
+SFX ^ впити увіп'ю впити
+SFX ^ упити увіп'ю упити
+SFX ^ впити увіп'єш впити
+SFX ^ упити увіп'єш упити
+SFX ^ впити увіп'є впити
+SFX ^ упити увіп'є упити
+SFX ^ впити увіп'ємо впити
+SFX ^ упити увіп'ємо упити
+SFX ^ впити увіп'єте впити
+SFX ^ упити увіп'єте упити
+SFX ^ впити увіп'ють впити
+SFX ^ упити увіп'ють упити
+SFX ^ сти ла сти
+SFX ^ сти ло сти
+SFX ^ сти ли сти
+SFX ^ сти в сти
+SFX ^ сти вши сти
+SFX ^ жатися іжнуся бжатися
+SFX ^ жатися іжнусь бжатися
+SFX ^ жатися іжнешся бжатися
+SFX ^ жатися іжнеться бжатися
+SFX ^ жатися іжнемося бжатися
+SFX ^ жатися іжнемось бжатися
+SFX ^ жатися іжнетеся бжатися
+SFX ^ жатися іжнетесь бжатися
+SFX ^ жатися іжнуться бжатися
+SFX ^ жатися іжнися бжатися
+SFX ^ жатися іжнись бжатися
+SFX ^ жатися іжнімося бжатися
+SFX ^ жатися іжнімось бжатися
+SFX ^ жатися іжнімся бжатися
+SFX ^ жатися іжніться бжатися
+SFX ^ ти вши жати
+SFX ^ жати іжну бжати
+SFX ^ жати іжнеш бжати
+SFX ^ жати іжне бжати
+SFX ^ жати іжнемо бжати
+SFX ^ жати іжнете бжати
+SFX ^ жати іжнуть бжати
+SFX ^ жати іжни бжати
+SFX ^ жати іжнімо бжати
+SFX ^ жати іжнім бжати
+SFX ^ жати іжніть бжати
+SFX ^ ікласти кладу ікласти
+SFX ^ ікрасти краду ікрасти
+SFX ^ ікласти кладеш ікласти
+SFX ^ ікрасти крадеш ікрасти
+SFX ^ ікласти кладе ікласти
+SFX ^ ікрасти краде ікрасти
+SFX ^ ікласти кладемо ікласти
+SFX ^ ікрасти крадемо ікрасти
+SFX ^ ікласти кладете ікласти
+SFX ^ ікрасти крадете ікрасти
+SFX ^ ікласти кладуть ікласти
+SFX ^ ікрасти крадуть ікрасти
+SFX ^ ікласти клади ікласти
+SFX ^ ікрасти кради ікрасти
+SFX ^ ікласти кладімо ікласти
+SFX ^ ікрасти крадімо ікрасти
+SFX ^ ікласти кладім ікласти
+SFX ^ ікрасти крадім ікрасти
+SFX ^ ікласти кладіть ікласти
+SFX ^ ікрасти крадіть ікрасти
+SFX ^ ікластися кладуся ікластися
+SFX ^ ікрастися крадуся ікрастися
+SFX ^ ікластися кладусь ікластися
+SFX ^ ікрастися крадусь ікрастися
+SFX ^ ікластися кладешся ікластися
+SFX ^ ікрастися крадешся ікрастися
+SFX ^ ікластися кладеться ікластися
+SFX ^ ікрастися крадеться ікрастися
+SFX ^ ікластися кладемося ікластися
+SFX ^ ікрастися крадемося ікрастися
+SFX ^ ікластися кладемось ікластися
+SFX ^ ікрастися крадемось ікрастися
+SFX ^ ікластися кладетеся ікластися
+SFX ^ ікрастися крадетеся ікрастися
+SFX ^ ікластися кладетесь ікластися
+SFX ^ ікрастися крадетесь ікрастися
+SFX ^ ікластися кладуться ікластися
+SFX ^ ікрастися крадуться ікрастися
+SFX ^ ікластися кладися ікластися
+SFX ^ ікрастися крадися ікрастися
+SFX ^ ікластися кладись ікластися
+SFX ^ ікрастися крадись ікрастися
+SFX ^ ікластися кладімося ікластися
+SFX ^ ікрастися крадімося ікрастися
+SFX ^ ікластися кладімось ікластися
+SFX ^ ікрастися крадімось ікрастися
+SFX ^ ікластися кладімся ікластися
+SFX ^ ікрастися крадімся ікрастися
+SFX ^ ікластися кладіться ікластися
+SFX ^ ікрастися крадіться ікрастися
+SFX ^ атися нуся (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися нусь (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися нешся (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися неться (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися немося (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися немось (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися нетеся (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися нетесь (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися нуться (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися нися (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися нись (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися німося (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися німось (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися німся (^|[^б])жатися
+SFX ^ атися ніться (^|[^б])жатися
+SFX ^ тися вшись жатися
+SFX ^ тися вшися жатися ###
+SFX ^ стися лася стися
+SFX ^ стися лась стися
+SFX ^ стися лося стися
+SFX ^ стися лось стися
+SFX ^ стися лися стися
+SFX ^ стися лись стися
+SFX ^ стися вся стися
+SFX ^ стися всь стися
+SFX ^ стися вшись стися
+SFX ^ стися вшися стися ###
+SFX ^ ти ла ати
+SFX ^ ти ло ати
+SFX ^ ти ли ати
+SFX ^ ти в ати
+SFX ^ тися лася атися
+SFX ^ тися лась атися
+SFX ^ тися лося атися
+SFX ^ тися лось атися
+SFX ^ тися лися атися
+SFX ^ тися лись атися
+SFX ^ тися вся атися
+SFX ^ тися всь атися
+SFX ^ ати ну (^|[^б])жати
+SFX ^ ати неш (^|[^б])жати
+SFX ^ ати не (^|[^б])жати
+SFX ^ ати немо (^|[^б])жати
+SFX ^ ати нете (^|[^б])жати
+SFX ^ ати нуть (^|[^б])жати
+SFX ^ ати ни (^|[^б])жати
+SFX ^ ати німо (^|[^б])жати
+SFX ^ ати нім (^|[^б])жати
+SFX ^ ати ніть (^|[^б])жати
+SFX ^ ся сь тися
+SFX ^ впитися увіп'юся впитися
+SFX ^ упитися увіп'юся упитися
+SFX ^ впитися увіп'юсь впитися
+SFX ^ упитися увіп'юсь упитися
+SFX ^ впитися увіп'єшся впитися
+SFX ^ упитися увіп'єшся упитися
+SFX ^ впитися увіп'ється впитися
+SFX ^ упитися увіп'ється упитися
+SFX ^ впитися увіп'ємося впитися
+SFX ^ упитися увіп'ємося упитися
+SFX ^ впитися увіп'ємось впитися
+SFX ^ упитися увіп'ємось упитися
+SFX ^ впитися увіп'єтеся впитися
+SFX ^ упитися увіп'єтеся упитися
+SFX ^ впитися увіп'єтесь впитися
+SFX ^ упитися увіп'єтесь упитися
+SFX ^ впитися увіп'ються впитися
+SFX ^ упитися увіп'ються упитися
+SFX _ Y 20
+SFX _ а і а
+SFX _ а их а
+SFX _ а им а
+SFX _ а ими а
+SFX _ ий им ий
+SFX _ ий і ий
+SFX _ ий их ий
+SFX _ ий ими ий
+SFX _ й 0 [ії]й
+SFX _ й х [ії]й
+SFX _ й м [ії]й
+SFX _ й ми [ії]й
+SFX _ е і е
+SFX _ е их е
+SFX _ е им е
+SFX _ е ими е
+SFX _ я ї я
+SFX _ я их я
+SFX _ я им я
+SFX _ я ими я
+SFX ` Y 32
+SFX ` ей 'я ей
+SFX ` ев ва ев
+SFX ` ек ка ек
+SFX ` ел ла ел
+SFX ` ем ма ем
+SFX ` ен на ен
+SFX ` ер ра ер
+SFX ` ес са ес
+SFX ` ет та ет
+SFX ` ов ва ов
+SFX ` ок ка ок
+SFX ` ол ла ол
+SFX ` ом ма ом
+SFX ` он на он
+SFX ` ор ра ор
+SFX ` ос са ос
+SFX ` от та от
+SFX ` ень ьня лень
+SFX ` ець ьця лець
+SFX ` єць йця єць
+SFX ` іль ля [^л]іль
+SFX ` інь ня [^л]інь
+SFX ` іть тя [^л]іть
+SFX ` іць ця [^л]іць
+SFX ` ель ля [^л]ель
+SFX ` ень ня [^л]ень
+SFX ` еть тя [^л]еть
+SFX ` ець ця [^л]ець
+SFX ` оль ля [^л]оль
+SFX ` онь ня [^л]онь
+SFX ` оть тя [^л]оть
+SFX ` оць ця [^л]оць
+SFX a Y 2
+SFX a 'я 'ю м'я
+SFX a 'я 'ї м'я
+SFX b Y 7
+SFX b о а сько
+SFX b о ів сько
+SFX b о а ло
+SFX b о 0 ло
+SFX b о ам о
+SFX b о ами о
+SFX b о ах о
+SFX c Y 1
+SFX c ївці євець ївці
+SFX d Y 160
+SFX d ей 'ї ей
+SFX d ей 'їв ей
+SFX d ей 'ям ей
+SFX d ей 'ями ей
+SFX d ей 'ях ей
+SFX d іль лі [^л]іль
+SFX d інь ні [^л]інь
+SFX d іть ті [^л]іть
+SFX d іць ці [^л]іць
+SFX d оль лі [^л]оль
+SFX d онь ні [^л]онь
+SFX d оть ті [^л]оть
+SFX d оць ці [^л]оць
+SFX d ель лі [^л]ель
+SFX d ень ні [^л]ень
+SFX d еть ті [^л]еть
+SFX d ець ці [^л]ець
+SFX d іль лів [^л]іль
+SFX d інь нів [^л]інь
+SFX d іть тів [^л]іть
+SFX d іць ців [^л]іць
+SFX d оль лів [^л]оль
+SFX d онь нів [^л]онь
+SFX d оть тів [^л]оть
+SFX d оць ців [^л]оць
+SFX d ель лів [^л]ель
+SFX d ень нів [^л]ень
+SFX d еть тів [^л]еть
+SFX d ець ців [^л]ець
+SFX d іль лям [^л]іль
+SFX d інь ням [^л]інь
+SFX d іть тям [^л]іть
+SFX d іць цям [^л]іць
+SFX d оль лям [^л]оль
+SFX d онь ням [^л]онь
+SFX d оть тям [^л]оть
+SFX d оць цям [^л]оць
+SFX d ель лям [^л]ель
+SFX d ень ням [^л]ень
+SFX d еть тям [^л]еть
+SFX d ець цям [^л]ець
+SFX d іль лями [^л]іль
+SFX d інь нями [^л]інь
+SFX d іть тями [^л]іть
+SFX d іць цями [^л]іць
+SFX d оль лями [^л]оль
+SFX d онь нями [^л]онь
+SFX d оть тями [^л]оть
+SFX d оць цями [^л]оць
+SFX d ель лями [^л]ель
+SFX d ень нями [^л]ень
+SFX d еть тями [^л]еть
+SFX d ець цями [^л]ець
+SFX d іль лях [^л]іль
+SFX d інь нях [^л]інь
+SFX d іть тях [^л]іть
+SFX d іць цях [^л]іць
+SFX d оль лях [^л]оль
+SFX d онь нях [^л]онь
+SFX d оть тях [^л]оть
+SFX d оць цях [^л]оць
+SFX d ель лях [^л]ель
+SFX d ень нях [^л]ень
+SFX d еть тях [^л]еть
+SFX d ець цях [^л]ець
+SFX d ев ви ев
+SFX d ек ки ек
+SFX d ел ли ел
+SFX d ем ми ем
+SFX d ен ни ен
+SFX d ер ри ер
+SFX d ес си ес
+SFX d ет ти ет
+SFX d ов ви ов
+SFX d ок ки ок
+SFX d ол ли ол
+SFX d ом ми ом
+SFX d он ни он
+SFX d ор ри ор
+SFX d ос си ос
+SFX d от ти от
+SFX d ев вів ев
+SFX d ек ків ек
+SFX d ел лів ел
+SFX d ем мів ем
+SFX d ен нів ен
+SFX d ер рів ер
+SFX d ес сів ес
+SFX d ет тів ет
+SFX d ов вів ов
+SFX d ок ків ок
+SFX d ол лів ол
+SFX d ом мів ом
+SFX d он нів он
+SFX d ор рів ор
+SFX d ос сів ос
+SFX d от тів от
+SFX d ев вам ев
+SFX d ек кам ек
+SFX d ел лам ел
+SFX d ем мам ем
+SFX d ен нам ен
+SFX d ер рам ер
+SFX d ес сам ес
+SFX d ет там ет
+SFX d ов вам ов
+SFX d ок кам ок
+SFX d ол лам ол
+SFX d ом мам ом
+SFX d он нам он
+SFX d ор рам ор
+SFX d ос сам ос
+SFX d от там от
+SFX d ев вами ев
+SFX d ек ками ек
+SFX d ел лами ел
+SFX d ем мами ем
+SFX d ен нами ен
+SFX d ер рами ер
+SFX d ес сами ес
+SFX d ет тами ет
+SFX d ов вами ов
+SFX d ок ками ок
+SFX d ол лами ол
+SFX d ом мами ом
+SFX d он нами он
+SFX d ор рами ор
+SFX d ос сами ос
+SFX d от тами от
+SFX d ев вах ев
+SFX d ек ках ек
+SFX d ел лах ел
+SFX d ем мах ем
+SFX d ен нах ен
+SFX d ер рах ер
+SFX d ес сах ес
+SFX d ет тах ет
+SFX d ов вах ов
+SFX d ок ках ок
+SFX d ол лах ол
+SFX d ом мах ом
+SFX d он нах он
+SFX d ор рах ор
+SFX d ос сах ос
+SFX d от тах от
+SFX d ень ьні лень
+SFX d ець ьці лець
+SFX d ень ьнів лень
+SFX d ець ьців лець
+SFX d ень ьням лень
+SFX d ець ьцям лець
+SFX d ень ьнями лень
+SFX d ець ьцями лець
+SFX d ень ьнях лень
+SFX d ець ьцях лець
+SFX d єць йці єць
+SFX d єць йців єць
+SFX d єць йцям єць
+SFX d єць йцями єць
+SFX d єць йцях єць
 SFX e Y 10
 SFX e ий а ий
 SFX e ий ої ий
@@ -4828,628 +4991,713 @@
 SFX e ій ій ій
 SFX e ій ю ій
 SFX e ій ьою ій
-SFX f Y 17
-SFX f ев ве ев
-SFX f ел ле ел
-SFX f ем ме ем
-SFX f ен не ен
-SFX f ер ре ер
-SFX f ес се ес
-SFX f ет те ет
-SFX f ов ве ов
-SFX f ол ле ол
-SFX f ом ме ом
-SFX f он не он
-SFX f ор ре ор
-SFX f ос се ос
-SFX f от те от
-SFX f ець че [^л]ець
-SFX f ок че ок
-SFX f ець ьче лець
-SFX g Y 5
-SFX g я є ['ьіІйеиаоу]я
-SFX g а е [жчшщ]а
-SFX g я е [дзлнцрст]я
-SFX g а о [^жчшщ]а
-SFX g А О ГА
-SFX h Y 115
-SFX h їй його їй
-SFX h їй йому їй
-SFX h їй їм їй
-SFX h їй я їй
-SFX h їй йої їй
-SFX h їй ю їй
-SFX h їй йою їй
-SFX h їй є їй
-SFX h ій ього ій
-SFX h ій ьому ій
-SFX h ій ім ій
-SFX h ій я ій
-SFX h ій ьої ій
-SFX h ій ю ій
-SFX h ій ьою ій
-SFX h ій є ій
-SFX h 'є його 'є
-SFX h 'є йому 'є
-SFX h є їм 'є
-SFX h я ьої я
-SFX h я ій я
-SFX h я ю я
-SFX h я ьою я
-SFX h я і я
-SFX h я ім я
-SFX h я іх я
-SFX h я іми я
-SFX h а ої а
-SFX h а ій а
-SFX h а у а
-SFX h а ою а
-SFX h а і а
-SFX h а им а
-SFX h а их а
-SFX h а ими а
-SFX h й 0 [ії]й
-SFX h й х [ії]й
-SFX h й ми [ії]й
-SFX h е ого е
-SFX h е ому е
-SFX h е им е
-SFX h е ім е
-SFX h є ього [^']є
-SFX h є ьому [^']є
-SFX h є ім [^']є
-SFX h і их і
-SFX h і им і
-SFX h і ими і
-SFX h ийсь огось ийсь
-SFX h ийсь омусь ийсь
-SFX h ийсь имсь ийсь
-SFX h ийсь имось ийсь
-SFX h ийсь імсь ийсь
-SFX h ийсь ась ийсь
-SFX h ийсь оїсь ийсь
-SFX h ийсь ійсь ийсь
-SFX h ийсь усь ийсь
-SFX h ийсь оюсь ийсь
-SFX h ийсь есь ийсь
-SFX h ийсь ісь ийсь
-SFX h ийсь ихсь ийсь
-SFX h ийсь ихось ийсь
-SFX h ийсь имись ийсь
-SFX h 0 ого [іїи]н
-SFX h 0 ому [іїи]н
-SFX h 0 им [іїи]н
-SFX h 0 ім [іїи]н
-SFX h 0 а [іїи]н
-SFX h 0 ої [іїи]н
-SFX h 0 ій [іїи]н
-SFX h 0 у [іїи]н
-SFX h 0 ою [іїи]н
-SFX h 0 е [іїи]н
-SFX h 0 і [іїи]н
-SFX h 0 их [іїи]н
-SFX h 0 ими [іїи]н
-SFX h ів ового [^жчшщ]ів
-SFX h ів овому [^жчшщ]ів
-SFX h ів овим [^жчшщ]ів
-SFX h ів овім [^жчшщ]ів
-SFX h ів ова [^жчшщ]ів
-SFX h ів ової [^жчшщ]ів
-SFX h ів овій [^жчшщ]ів
-SFX h ів ову [^жчшщ]ів
-SFX h ів овою [^жчшщ]ів
-SFX h ів ове [^жчшщ]ів
-SFX h ів ові [^жчшщ]ів
-SFX h ів ових [^жчшщ]ів
-SFX h ів овими [^жчшщ]ів
-SFX h ий ого ий
-SFX h ий ому ий
-SFX h ий им ий
-SFX h ий ім ий
-SFX h ий а ий
-SFX h ий ої ий
-SFX h ий ій ий
-SFX h ий у ий
-SFX h ий ою ий
-SFX h ий е ий
-SFX h ий і ий
-SFX h ий их ий
-SFX h ий ими ий
-SFX h їв євого їв
-SFX h їв євому їв
-SFX h їв євим їв
-SFX h їв євім їв
-SFX h їв єва їв
-SFX h їв євої їв
-SFX h їв євій їв
-SFX h їв єву їв
-SFX h їв євою їв
-SFX h їв єве їв
-SFX h їв єві їв
-SFX h їв євих їв
-SFX h їв євими їв
+SFX f Y 5
+SFX f е і ще
+SFX f е 0 ще
+SFX f е ам ще
+SFX f е ами ще
+SFX f е ах ще
+SFX g Y 17
+SFX g ев ве ев
+SFX g ел ле ел
+SFX g ем ме ем
+SFX g ен не ен
+SFX g ер ре ер
+SFX g ес се ес
+SFX g ет те ет
+SFX g ов ве ов
+SFX g ол ле ол
+SFX g ом ме ом
+SFX g он не он
+SFX g ор ре ор
+SFX g ос се ос
+SFX g от те от
+SFX g ець че [^л]ець
+SFX g ок че ок
+SFX g ець ьче лець
+SFX h Y 5
+SFX h я є ['ьіІйеиаоу]я
+SFX h а е [жчшщ]а
+SFX h я е [дзлнцрст]я
+SFX h а о [^жчшщ]а
+SFX h А О ГА
 SFX i Y 4
 SFX i 0 0 р
 SFX i ідь еде ідь
 SFX i іль еле іль
 SFX i інь ене інь
-SFX j Y 2
-SFX j ти то [^с]ти
-SFX j сти то сти
-SFX k Y 32
-SFX k іч очей [мн]іч
-SFX k іч очам [мн]іч
-SFX k іч очами [мн]іч
-SFX k іч очах [мн]іч
-SFX k ь ей [^їі]сть
-SFX k ь ям [^їі]сть
-SFX k ь ями [^їі]сть
-SFX k ь ях [^їі]сть
-SFX k іш ошів іш
-SFX k іш ошам іш
-SFX k іш ошами іш
-SFX k іш ошах іш
-SFX k іль олей іль
-SFX k іль олям іль
-SFX k іль олями іль
-SFX k іль олях іль
-SFX k іч ечей [^нм]іч
-SFX k іч ечам [^нм]іч
-SFX k іч ечами [^нм]іч
-SFX k іч ечах [^нм]іч
-SFX k ість остей ість
-SFX k ість остям ість
-SFX k ість остями ість
-SFX k ість остях ість
-SFX k їсть йостей їсть
-SFX k їсть йостям їсть
-SFX k їсть йостями їсть
-SFX k їсть йостях їсть
-SFX k ідь одей ідь
-SFX k ідь одям ідь
-SFX k ідь одями ідь
-SFX k ідь одях ідь
-SFX l Y 20
-SFX l і ь [лнц]і
-SFX l і ям [лнц]і
-SFX l і ями [лнц]і
-SFX l і ях [лнц]і
-SFX l а 0 а
-SFX l и 0 и
-SFX l а ам а
-SFX l и ам и
-SFX l а ами а
-SFX l и ами и
-SFX l а ах а
-SFX l и ах и
-SFX l і 0 [^лнц]і
-SFX l і ам [^лнц]і
-SFX l і ами [^лнц]і
-SFX l і ах [^лнц]і
-SFX l ї й ї
-SFX l ї ям ї
-SFX l ї ями ї
-SFX l ї ях ї
-SFX m Y 55
-SFX m і ей ілі
-SFX m и ям [аеєиіїоуюя][днстр]и
-SFX m и ях [аеєиіїоуюя][днстр]и
-SFX m і ями [лзнцт]і
-SFX m ьця ець ьця
-SFX m і ами [^злнрцшт]і
-SFX m и ами [^аеєиіїоуюя][днст]и
-SFX m о(в)и ів ови
-SFX m о(г)и іг оги
-SFX m о(с)и іс оси
-SFX m о(р)и ір ори
-SFX m ні ень [вд]ні
-SFX m у(р)и урей ури
-SFX m у(с)и усей уси
-SFX m і има ші
-SFX m оші ішми ші
-SFX m я ям я
-SFX m я ями я
-SFX m я ях я
-SFX m и ен [^аеєиіїоуюя][днстр]и
-SFX m и ам [^аеєиіїоуюя][днстр]и
-SFX m и ах [^аеєиіїоуюя][днстр]и
-SFX m на ен на
-SFX m і ам [^злнрцт]і
-SFX m і ах [^злнрцт]і
-SFX m і ей [аяеєиії]рі
-SFX m і ь и[нц]і
-SFX m и ьми [аеєиіїоуюя][днст]и
-SFX m і ей [чшщт]і
-SFX m ьні ень льні
-SFX m ця ець [^ь]ця
-SFX m и ей [аеєиіїоуюя][днт]и
-SFX m і ми ері
-SFX m і има ері
-SFX m ка ок ка
-SFX m ки ок ки
-SFX m і ями [^е]рі
-SFX m ви ов [^о]ви
-SFX m а ам а
-SFX m а ами а
-SFX m а ах а
-SFX m лі ел [^бі]лі
-SFX m ла ел [^бі]ла
-SFX m и ми ри
-SFX m и ам [вгк]и
-SFX m и ами [вгк]и
-SFX m и ах [вгк]и
-SFX m і ей ані
-SFX m і ьми ані
-SFX m я й ія
-SFX m і ям [лзнцрт]і
-SFX m і ях [лзнцрт]і
-SFX m лі ель блі
-SFX m ці ець [вр]ці
-SFX m ота іт ота
-SFX n Y 23
-SFX n а ів а
-SFX n и ів и
+SFX j Y 123
+SFX j їй його їй
+SFX j їй йому їй
+SFX j їй їм їй
+SFX j їй я їй
+SFX j їй йої їй
+SFX j їй ю їй
+SFX j їй йою їй
+SFX j їй є їй
+SFX j ій ього [^жкчшщ]ій
+SFX j ій ьому [^жкчшщ]ій
+SFX j ій ім [^жкчшщ]ій
+SFX j ій я [^жкчшщ]ій
+SFX j ій ьої [^жкчшщ]ій
+SFX j ій ю [^жкчшщ]ій
+SFX j ій ьою [^жкчшщ]ій
+SFX j ій є [^жкчшщ]ій
+SFX j ій ого [жкчшщ]ій
+SFX j ій ому [жкчшщ]ій
+SFX j ій ім [жкчшщ]ій
+SFX j ій а [жкчшщ]ій
+SFX j ій ої [жкчшщ]ій
+SFX j ій у [жкчшщ]ій
+SFX j ій ою [жкчшщ]ій
+SFX j ій е [жкчшщ]ій
+SFX j 'є його 'є
+SFX j 'є йому 'є
+SFX j є їм 'є
+SFX j я ьої я
+SFX j я ій я
+SFX j я ю я
+SFX j я ьою я
+SFX j я і я
+SFX j я ім я
+SFX j я іх я
+SFX j я іми я
+SFX j а ої а
+SFX j а ій а
+SFX j а у а
+SFX j а ою а
+SFX j а і а
+SFX j а им а
+SFX j а их а
+SFX j а ими а
+SFX j й 0 [ії]й
+SFX j й х [ії]й
+SFX j й ми [ії]й
+SFX j е ого е
+SFX j е ому е
+SFX j е им е
+SFX j е ім е
+SFX j є ього [^']є
+SFX j є ьому [^']є
+SFX j є ім [^']є
+SFX j і их і
+SFX j і им і
+SFX j і ими і
+SFX j ийсь огось ийсь
+SFX j ийсь омусь ийсь
+SFX j ийсь имсь ийсь
+SFX j ийсь имось ийсь
+SFX j ийсь імсь ийсь
+SFX j ийсь ась ийсь
+SFX j ийсь оїсь ийсь
+SFX j ийсь ійсь ийсь
+SFX j ийсь усь ийсь
+SFX j ийсь оюсь ийсь
+SFX j ийсь есь ийсь
+SFX j ийсь ісь ийсь
+SFX j ийсь ихсь ийсь
+SFX j ийсь ихось ийсь
+SFX j ийсь имись ийсь
+SFX j 0 ого [іїи]н
+SFX j 0 ому [іїи]н
+SFX j 0 им [іїи]н
+SFX j 0 ім [іїи]н
+SFX j 0 а [іїи]н
+SFX j 0 ої [іїи]н
+SFX j 0 ій [іїи]н
+SFX j 0 у [іїи]н
+SFX j 0 ою [іїи]н
+SFX j 0 е [іїи]н
+SFX j 0 і [іїи]н
+SFX j 0 их [іїи]н
+SFX j 0 ими [іїи]н
+SFX j ів ового [^жчшщ]ів
+SFX j ів овому [^жчшщ]ів
+SFX j ів овим [^жчшщ]ів
+SFX j ів овім [^жчшщ]ів
+SFX j ів ова [^жчшщ]ів
+SFX j ів ової [^жчшщ]ів
+SFX j ів овій [^жчшщ]ів
+SFX j ів ову [^жчшщ]ів
+SFX j ів овою [^жчшщ]ів
+SFX j ів ове [^жчшщ]ів
+SFX j ів ові [^жчшщ]ів
+SFX j ів ових [^жчшщ]ів
+SFX j ів овими [^жчшщ]ів
+SFX j ий ого ий
+SFX j ий ому ий
+SFX j ий им ий
+SFX j ий ім ий
+SFX j ий а ий
+SFX j ий ої ий
+SFX j ий ій ий
+SFX j ий у ий
+SFX j ий ою ий
+SFX j ий е ий
+SFX j ий і ий
+SFX j ий их ий
+SFX j ий ими ий
+SFX j їв євого їв
+SFX j їв євому їв
+SFX j їв євим їв
+SFX j їв євім їв
+SFX j їв єва їв
+SFX j їв євої їв
+SFX j їв євій їв
+SFX j їв єву їв
+SFX j їв євою їв
+SFX j їв єве їв
+SFX j їв єві їв
+SFX j їв євих їв
+SFX j їв євими їв
+SFX k Y 2
+SFX k ти то [^с]ти
+SFX k сти то сти
+SFX l Y 1
+SFX l а о [жчшщ]а
+SFX m Y 32
+SFX m іч очей [мн]іч
+SFX m іч очам [мн]іч
+SFX m іч очами [мн]іч
+SFX m іч очах [мн]іч
+SFX m ь ей [^їі]сть
+SFX m ь ям [^їі]сть
+SFX m ь ями [^їі]сть
+SFX m ь ях [^їі]сть
+SFX m іш ошів іш
+SFX m іш ошам іш
+SFX m іш ошами іш
+SFX m іш ошах іш
+SFX m іль олей іль
+SFX m іль олям іль
+SFX m іль олями іль
+SFX m іль олях іль
+SFX m іч ечей [^нм]іч
+SFX m іч ечам [^нм]іч
+SFX m іч ечами [^нм]іч
+SFX m іч ечах [^нм]іч
+SFX m ість остей ість
+SFX m ість остям ість
+SFX m ість остями ість
+SFX m ість остях ість
+SFX m їсть йостей їсть
+SFX m їсть йостям їсть
+SFX m їсть йостями їсть
+SFX m їсть йостях їсть
+SFX m ідь одей ідь
+SFX m ідь одям ідь
+SFX m ідь одями ідь
+SFX m ідь одях ідь
+SFX n Y 20
+SFX n і ь [лнц]і
+SFX n і ям [лнц]і
+SFX n і ями [лнц]і
+SFX n і ях [лнц]і
+SFX n а 0 а
+SFX n и 0 и
 SFX n а ам а
 SFX n и ам и
 SFX n а ами а
 SFX n и ами и
 SFX n а ах а
 SFX n и ах и
-SFX n і ів і
-SFX n ї їв ї
+SFX n і 0 [^лнц]і
+SFX n і ам [^лнц]і
+SFX n і ами [^лнц]і
+SFX n і ах [^лнц]і
+SFX n ї й ї
 SFX n ї ям ї
 SFX n ї ями ї
 SFX n ї ях ї
-SFX n і ам [^злнрстц]і
-SFX n і ами [^злнрстц]і
-SFX n і ах [^злнрстц]і
-SFX n і ям [злнрстц]і
-SFX n і ями [злнрстц]і
-SFX n і ях [злнрстц]і
-SFX n я ів я
-SFX n я ям я
-SFX n я ями я
-SFX n я ях я
-SFX o Y 2
-SFX o е еві е
-SFX o о ові о
-SFX p Y 4
-SFX p ґ зі ґ
-SFX p г зі г
-SFX p х сі х
-SFX p к ці к
-SFX q Y 88
-SFX q хати шучи хати
-SFX q ватися ючись [ауюя]ватися
-SFX q затися жучись затися
-SFX q утися учись нутися
-SFX q ити ячи [^о]зити
-SFX q сти ючи исти
-SFX q тися тучись остися
-SFX q итися ачись [жчшщ]итися
-SFX q атися учись [рз]ватися
-SFX q итися ячись [^о]зитися
-SFX q яти ючи [аяі]яти
-SFX q ратися еручись [бдп]ратися
-SFX q титися чучись [^с]титися
-SFX q стися ючись истися
-SFX q атися ачись [днжщ]атися
-SFX q ти дучи бути
-SFX q ктися чучись ктися
-SFX q ити ячи тити
-SFX q ертися ручись [^дж]ертися
-SFX q тися дучись бутися
-SFX q їтися ячись їтися
-SFX q іти ячи діти
-SFX q ути учи нути
-SFX q ати ючи орати
-SFX q катися чучись [^с]катися
-SFX q скатися щучись скатися
-SFX q ртися ручись [дж]ертися
-SFX q ати учи [рз]вати
-SFX q ерти ручи [^дж]ерти
-SFX q здитися жджучись здитися
-SFX q стися нучись лястися
-SFX q здити жджучи здити
-SFX q рати еручи [бдп]рати
-SFX q іти ачи [шж]іти
-SFX q ити ячи [лснр]ити
-SFX q зати жучи зати
-SFX q кати чучи [^с]кати
-SFX q яти ячи ояти
-SFX q атися ачись [^ао]чатися
-SFX q ітися лячись [бвмпф]ітися
-SFX q сатися шучись сатися
-SFX q ітися ячись дітися
-SFX q тися учись [збвп]тися
-SFX q тати чучи [^с]тати
-SFX q скати щучи скати
-SFX q ити ячи дити
-SFX q гти жучи [еоиія]гти
-SFX q ти тучи ости
-SFX q іти лячи [бвмпф]іти
-SFX q стися тучись [еі]стися
-SFX q тити чучи [^с]тити
-SFX q ітися ячись [нлртс]ітися
-SFX q хатися шучись хатися
-SFX q слатися шлючись слатися
-SFX q ати ачи [днжщ]ати
-SFX q ятися ячись оятися
-SFX q стати щучи стати
-SFX q итися ячись [лснр]итися
-SFX q ити ячи озити
-SFX q атися ючись оратися
-SFX q ати лючи [^с]пати
-SFX q ятися ючись [аяі]ятися
-SFX q іти ячи [нлртс]іти
-SFX q итися ячись озитися
-SFX q їти ячи їти
-SFX q рти ручи [дж]ерти
-SFX q сти нучи лясти
-SFX q кти чучи кти
-SFX q ати ачи [^ао]чати
-SFX q слати шлючи слати
-SFX q ітися ачись [шж]ітися
-SFX q оти ючи оти
-SFX q отися ючись отися
-SFX q сти тучи [еі]сти
-SFX q ити лячи [бвмпф]ити
-SFX q вати ючи [ауюя]вати
-SFX q ти учи [збвп]ти
-SFX q итися ячись титися
-SFX q атися лючись [^с]патися
-SFX q татися чучись [^с]татися
-SFX q ити ачи [жчшщ]ити
-SFX q статися щучись статися
-SFX q итися лячись [бвмпф]итися
-SFX q ати лячи спати
-SFX q итися ячись дитися
-SFX q сати шучи сати
-SFX q гтися жучись [еоиія]гтися
-SFX q атися лячись спатися
-SFX r Y 35
-SFX r ій оя ій
-SFX r іб оба іб
-SFX r ів ова ів
-SFX r ід ода ід
-SFX r іг ога іг
-SFX r іж ожа іж
-SFX r із оза із
-SFX r ік ока ік
-SFX r іл ола іл
-SFX r ім ома ім
-SFX r ін она ін
-SFX r іп опа іп
-SFX r ір ора ір
-SFX r іс оса іс
-SFX r іт ота іт
-SFX r іш оша іш
-SFX r інь оня інь
-SFX r іль оля іль
-SFX r івд овда івд
-SFX r івк овка івк
-SFX r івт овта івт
-SFX r івш овша івш
-SFX r ізд озда ізд
-SFX r ізк озка ізк
-SFX r ізт озта ізт
-SFX r ізш озша ізш
-SFX r ірд орда ірд
-SFX r ірк орка ірк
-SFX r ірт орта ірт
-SFX r ірш орша ірш
-SFX r ісд осда ісд
-SFX r іск оска іск
-SFX r іст оста іст
-SFX r ісш осша ісш
-SFX r ість остя ість
-SFX s Y 15
-SFX s 0 та [^'][яа]
-SFX s 0 т [^'][яа]
-SFX s 0 там [^'][яа]
-SFX s 0 тами [^'][яа]
-SFX s 0 тах [^'][яа]
-SFX s 'я ена м'я
-SFX s 'я ен м'я
-SFX s 'я енам м'я
-SFX s 'я енами м'я
-SFX s 'я енах м'я
-SFX s 0 та [^м]'я
-SFX s 0 т [^м]'я
-SFX s 0 там [^м]'я
-SFX s 0 тами [^м]'я
-SFX s 0 тах [^м]'я
-SFX t Y 146
-SFX t ій ої ій
-SFX t ій оїв ій
-SFX t ій оям ій
-SFX t ій оями ій
-SFX t ій оях ій
-SFX t іж ожі іж
-SFX t іш оші іш
-SFX t іб обів іб
-SFX t ів овів ів
-SFX t ід одів ід
-SFX t іг огів іг
-SFX t іж ожів іж
-SFX t із озів із
-SFX t ік оків ік
-SFX t іл олів іл
-SFX t ім омів ім
-SFX t ін онів ін
-SFX t іп опів іп
-SFX t ір орів ір
-SFX t іс осів іс
-SFX t іт отів іт
-SFX t іш ошів іш
-SFX t іб обам іб
-SFX t ів овам ів
-SFX t ід одам ід
-SFX t іг огам іг
-SFX t іж ожам іж
-SFX t із озам із
-SFX t ік окам ік
-SFX t іл олам іл
-SFX t ім омам ім
-SFX t ін онам ін
-SFX t іп опам іп
-SFX t ір орам ір
-SFX t іс осам іс
-SFX t іт отам іт
-SFX t іш ошам іш
-SFX t іб обами іб
-SFX t ів овами ів
-SFX t ід одами ід
-SFX t іг огами іг
-SFX t іж ожами іж
-SFX t із озами із
-SFX t ік оками ік
-SFX t іл олами іл
-SFX t ім омами ім
-SFX t ін онами ін
-SFX t іп опами іп
-SFX t ір орами ір
-SFX t іс осами іс
-SFX t іт отами іт
-SFX t іш ошами іш
-SFX t іб обах іб
-SFX t ів овах ів
-SFX t ід одах ід
-SFX t іг огах іг
-SFX t іж ожах іж
-SFX t із озах із
-SFX t ік оках ік
-SFX t іл олах іл
-SFX t ім омах ім
-SFX t ін онах ін
-SFX t іп опах іп
-SFX t ір орах ір
-SFX t іс осах іс
-SFX t іт отах іт
-SFX t іш ошах іш
-SFX t іль олі іль
-SFX t іль олів іль
-SFX t іль олям іль
-SFX t іль олями іль
-SFX t іль олях іль
-SFX t інь оні кінь
-SFX t інь оней кінь
-SFX t інь оням кінь
-SFX t інь онями кінь
-SFX t інь іньми кінь
-SFX t інь онях кінь
-SFX t ізд озди ізд
-SFX t ізк озки ізк
-SFX t ізт озти ізт
-SFX t ірд орди ірд
-SFX t ірк орки ірк
-SFX t ірт орти ірт
-SFX t ісд осди ісд
-SFX t іск оски іск
-SFX t іст ости іст
-SFX t ізд оздів ізд
-SFX t ізк озків ізк
-SFX t ізт озтів ізт
-SFX t ірд ордів ірд
-SFX t ірк орків ірк
-SFX t ірт ортів ірт
-SFX t ісд осдів ісд
-SFX t іск осків іск
-SFX t іст остів іст
-SFX t ізд оздам ізд
-SFX t ізк озкам ізк
-SFX t ізт озтам ізт
-SFX t ірд ордам ірд
-SFX t ірк оркам ірк
-SFX t ірт ортам ірт
-SFX t ісд осдам ісд
-SFX t іск оскам іск
-SFX t іст остам іст
-SFX t ізд оздами ізд
-SFX t ізк озками ізк
-SFX t ізт озтами ізт
-SFX t ірд ордами ірд
-SFX t ірк орками ірк
-SFX t ірт ортами ірт
-SFX t ісд осдами ісд
-SFX t іск осками іск
-SFX t іст остами іст
-SFX t ізд оздах ізд
-SFX t ізк озках ізк
-SFX t ізт озтах ізт
-SFX t ірд ордах ірд
-SFX t ірк орках ірк
-SFX t ірт ортах ірт
-SFX t ісд осдах ісд
-SFX t іск осках іск
-SFX t іст остах іст
-SFX t іб оби іб
-SFX t ів ови ів
-SFX t ід оди ід
-SFX t іг оги іг
-SFX t із ози із
-SFX t ік оки ік
-SFX t іл оли іл
-SFX t ім оми ім
-SFX t ін они ін
-SFX t іп опи іп
-SFX t ір ори ір
-SFX t іс оси іс
-SFX t іт оти іт
-SFX t івш овші івш
-SFX t івш овшів івш
-SFX t івш овшам івш
-SFX t івш овшами івш
-SFX t івш овшах івш
-SFX t ість ості ість
-SFX t ість остей ість
-SFX t ість остям ість
-SFX t ість остями ість
-SFX t ість остях ість
-SFX u Y 7
-SFX u 0 е [^аєиійоуьюякгх]
-SFX u г же г
-SFX u х ше х
-SFX u зь же зь
-SFX u к че к
-SFX u ець че ець
-SFX u о е о
-SFX v Y 17
-SFX v 0 му ти
-SFX v 0 меш ти
-SFX v 0 ме ти
-SFX v 0 мемо ти
-SFX v 0 мем ти
-SFX v 0 мете ти
-SFX v 0 муть ти
-SFX v ся муся тися
-SFX v ся мусь тися
-SFX v ся мешся тися
-SFX v ся меться тися
-SFX v ся мемося тися
-SFX v ся мемось тися
-SFX v ся мемся тися
-SFX v ся метеся тися
-SFX v ся метесь тися
-SFX v ся муться тися
-SFX w Y 15
-SFX w іб ебе іб
-SFX w ів еве ів
-SFX w іг еге іг
-SFX w іж еже іж
-SFX w іл еле іл
-SFX w ін ене ін
-SFX w іп епе іп
-SFX w ір ере ір
-SFX w іс есе іс
-SFX w іт ете іт
-SFX w іш еше іш
-SFX w ідь еде ідь
-SFX w іль еле іль
-SFX w інь ене інь
-SFX w їв єве їв
-SFX x Y 4
-SFX x і ім і
-SFX x і і і
-SFX x і іх і
-SFX x і іми і
+SFX o Y 56
+SFX o и ям [аеєиіїоуюя][днстр]и
+SFX o и ях [аеєиіїоуюя][днстр]и
+SFX o і ями [лзнцт]і
+SFX o ьця ець ьця
+SFX o і ами [^злнрцшт]і
+SFX o и ами [^аеєиіїоуюя][днст]и
+SFX o ови ів ови
+SFX o оги іг оги
+SFX o оси іс оси
+SFX o ори ір ори
+SFX o ури урей ури
+SFX o уси усей уси
+SFX o і ей [оі]лі
+SFX o і има ші
+SFX o оші ішми ші
+SFX o я ям я
+SFX o я ями я
+SFX o я ях я
+SFX o ни ен [^аеєиіїоуюя][днстр]и
+SFX o и ам [^аеєиіїоуюя][днстр]и
+SFX o и ах [^аеєиіїоуюя][днстр]и
+SFX o ці ець [пвр]ці
+SFX o на ен на
+SFX o і ам [^злнрцт]і
+SFX o і ах [^злнрцт]і
+SFX o і ей [аяеєиії]рі
+SFX o і ь и[нц]і
+SFX o и ьми [аеєиіїоуюя][днст]и
+SFX o і ей [чшщт]і
+SFX o ьні ень льні
+SFX o ця ець [^ь]ця
+SFX o и ей [аеєиіїоуюя][днт]и
+SFX o і ми ері
+SFX o і има ері
+SFX o ка ок ка
+SFX o ки ок ки
+SFX o лі ель [бв]лі
+SFX o і ями [^е]рі
+SFX o ви ов [^о]ви
+SFX o ра ер ра
+SFX o а ам а
+SFX o а ами а
+SFX o а ах а
+SFX o лі ел [^вбіо]лі
+SFX o ла ел [^вбіо]ла
+SFX o и ми ри
+SFX o и ам [вгк]и
+SFX o и ами [вгк]и
+SFX o и ах [вгк]и
+SFX o і ей ані
+SFX o і ьми ані
+SFX o я й ія
+SFX o і ям [лзнцрт]і
+SFX o і ях [лзнцрт]і
+SFX o ота іт ота
+SFX o ні ень [бвд]ні
+SFX p Y 23
+SFX p а ів а
+SFX p и ів и
+SFX p а ам а
+SFX p и ам и
+SFX p а ами а
+SFX p и ами и
+SFX p а ах а
+SFX p и ах и
+SFX p і ів і
+SFX p ї їв ї
+SFX p ї ям ї
+SFX p ї ями ї
+SFX p ї ях ї
+SFX p і ам [^злнрстц]і
+SFX p і ами [^злнрстц]і
+SFX p і ах [^злнрстц]і
+SFX p і ям [злнрстц]і
+SFX p і ями [злнрстц]і
+SFX p і ях [злнрстц]і
+SFX p я ів я
+SFX p я ям я
+SFX p я ями я
+SFX p я ях я
+SFX q Y 20
+SFX q хто кого хто
+SFX q хто кому хто
+SFX q хто ким хто
+SFX q хто кім хто
+SFX q щось чогось щось
+SFX q щось чомусь щось
+SFX q щось чимсь щось
+SFX q щось чимось щось
+SFX q щось чімсь щось
+SFX q щось чімось щось
+SFX q що чого що
+SFX q що чому що
+SFX q що чим що
+SFX q що чім що
+SFX q хтось когось хтось
+SFX q хтось комусь хтось
+SFX q хтось кимсь хтось
+SFX q хтось кимось хтось
+SFX q хтось кімсь хтось
+SFX q хтось кімось хтось
+SFX r Y 2
+SFX r е еві е
+SFX r о ові о
+SFX s Y 4
+SFX s ґ зі ґ
+SFX s г зі г
+SFX s х сі х
+SFX s к ці к
+SFX t Y 135
+SFX t хати шучи хати
+SFX t ватися ючись [ауюя]ватися
+SFX t ватися ючися [ауюя]ватися ###
+SFX t рати еручи [бдпс]рати
+SFX t затися жучись затися
+SFX t затися жучися затися ###
+SFX t утися учись нутися
+SFX t утися учися нутися ###
+SFX t ити ячи [^о]зити
+SFX t сти ючи исти
+SFX t ятися ючись [аяіе]ятися
+SFX t ятися ючися [аяіе]ятися ###
+SFX t тися тучись остися
+SFX t тися тучися остися ###
+SFX t итися ачись [жчшщ]итися
+SFX t итися ачися [жчшщ]итися ###
+SFX t атися учись [рз]ватися
+SFX t атися учися [рз]ватися ###
+SFX t итися ячись [^о]зитися
+SFX t итися ячися [^о]зитися ###
+SFX t титися чучись [^с]титися
+SFX t титися чучися [^с]титися ###
+SFX t стися ючись истися
+SFX t стися ючися истися ###
+SFX t атися ачись [днжщ]атися
+SFX t атися ачися [днжщ]атися ###
+SFX t ти дучи бути
+SFX t ктися чучись ктися
+SFX t ктися чучися ктися ###
+SFX t ити ячи тити
+SFX t ертися ручись [^дж]ертися
+SFX t ертися ручися [^дж]ертися ###
+SFX t тися дучись бутися
+SFX t тися дучися бутися ###
+SFX t їтися ячись їтися
+SFX t їтися ячися їтися ###
+SFX t іти ячи діти
+SFX t ути учи нути
+SFX t ати ючи орати
+SFX t катися чучись [^с]катися
+SFX t катися чучися [^с]катися ###
+SFX t скатися щучись скатися
+SFX t скатися щучися скатися ###
+SFX t ртися ручись [дж]ертися
+SFX t ртися ручися [дж]ертися ###
+SFX t ати учи [рз]вати
+SFX t ерти ручи [^дж]ерти
+SFX t здитися жджучись здитися
+SFX t здитися жджучися здитися ###
+SFX t стися нучись лястися
+SFX t стися нучися лястися ###
+SFX t здити жджучи здити
+SFX t іти ачи [шж]іти
+SFX t ити ячи [лснр]ити
+SFX t зати жучи зати
+SFX t кати чучи [^с]кати
+SFX t ясти енучи клясти
+SFX t атися ачись [^ао]чатися
+SFX t атися ачися [^ао]чатися ###
+SFX t ітися лячись [бвмпф]ітися
+SFX t ітися лячися [бвмпф]ітися ###
+SFX t сатися шучись сатися
+SFX t сатися шучися сатися ###
+SFX t ітися ячись дітися
+SFX t ітися ячися дітися ###
+SFX t яти ячи [о]яти
+SFX t тися учись [збвп]тися
+SFX t тися учися [збвп]тися ###
+SFX t тати чучи [^с]тати
+SFX t скати щучи скати
+SFX t ити ячи дити
+SFX t гти жучи [еоиія]гти
+SFX t ти тучи ости
+SFX t іти лячи [бвмпф]іти
+SFX t ратися еручись [бдпс]ратися
+SFX t ратися еручися [бдпс]ратися ###
+SFX t стися тучись [еі]стися
+SFX t стися тучися [еі]стися ###
+SFX t тити чучи [^с]тити
+SFX t ітися ячись [нлртс]ітися
+SFX t ітися ячися [нлртс]ітися ###
+SFX t хатися шучись хатися
+SFX t хатися шучися хатися ###
+SFX t слатися шлючись слатися
+SFX t слатися шлючися слатися ###
+SFX t ати ачи [днжщ]ати
+SFX t стати щучи стати
+SFX t итися ячись [лснр]итися
+SFX t итися ячися [лснр]итися ###
+SFX t ити ячи озити
+SFX t атися ючись оратися
+SFX t атися ючися оратися ###
+SFX t ати лючи [^с]пати
+SFX t іти ячи [нлртс]іти
+SFX t итися ячись озитися
+SFX t итися ячися озитися ###
+SFX t їти ячи їти
+SFX t рти ручи [дж]ерти
+SFX t ятися ячись [о]ятися
+SFX t ятися ячися [о]ятися ###
+SFX t сти нучи лясти
+SFX t кти чучи кти
+SFX t ястися енучись клястися
+SFX t ястися енучися клястися ###
+SFX t ати ачи [^ао]чати
+SFX t слати шлючи слати
+SFX t ітися ачись [шж]ітися
+SFX t ітися ачися [шж]ітися ###
+SFX t оти ючи оти
+SFX t отися ючись отися
+SFX t отися ючися отися ###
+SFX t сти тучи [еі]сти
+SFX t ити лячи [бвмпф]ити
+SFX t вати ючи [ауюя]вати
+SFX t ти учи [збвп]ти
+SFX t итися ячись титися
+SFX t итися ячися титися ###
+SFX t атися лючись [^с]патися
+SFX t атися лючися [^с]патися ###
+SFX t татися чучись [^с]татися
+SFX t татися чучися [^с]татися ###
+SFX t ити ачи [жчшщ]ити
+SFX t статися щучись статися
+SFX t статися щучися статися ###
+SFX t итися лячись [бвмпф]итися
+SFX t итися лячися [бвмпф]итися ###
+SFX t ати лячи спати
+SFX t итися ячись дитися
+SFX t итися ячися дитися ###
+SFX t сати шучи сати
+SFX t гтися жучись [еоиія]гтися
+SFX t гтися жучися [еоиія]гтися ###
+SFX t яти ючи [аяіе]яти
+SFX t атися лячись спатися
+SFX t атися лячися спатися ###
+SFX u Y 35
+SFX u ій оя ій
+SFX u іб оба іб
+SFX u ів ова ів
+SFX u ід ода ід
+SFX u іг ога іг
+SFX u іж ожа іж
+SFX u із оза із
+SFX u ік ока ік
+SFX u іл ола іл
+SFX u ім ома ім
+SFX u ін она ін
+SFX u іп опа іп
+SFX u ір ора ір
+SFX u іс оса іс
+SFX u іт ота іт
+SFX u іш оша іш
+SFX u інь оня інь
+SFX u іль оля іль
+SFX u івд овда івд
+SFX u івк овка івк
+SFX u івт овта івт
+SFX u івш овша івш
+SFX u ізд озда ізд
+SFX u ізк озка ізк
+SFX u ізт озта ізт
+SFX u ізш озша ізш
+SFX u ірд орда ірд
+SFX u ірк орка ірк
+SFX u ірт орта ірт
+SFX u ірш орша ірш
+SFX u ісд осда ісд
+SFX u іск оска іск
+SFX u іст оста іст
+SFX u ісш осша ісш
+SFX u ість остя ість
+SFX v Y 15
+SFX v 0 та [^'][яа]
+SFX v 0 т [^'][яа]
+SFX v 0 там [^'][яа]
+SFX v 0 тами [^'][яа]
+SFX v 0 тах [^'][яа]
+SFX v 'я ена м'я
+SFX v 'я ен м'я
+SFX v 'я енам м'я
+SFX v 'я енами м'я
+SFX v 'я енах м'я
+SFX v 0 та [^м]'я
+SFX v 0 т [^м]'я
+SFX v 0 там [^м]'я
+SFX v 0 тами [^м]'я
+SFX v 0 тах [^м]'я
+SFX w Y 146
+SFX w ій ої ій
+SFX w ій оїв ій
+SFX w ій оям ій
+SFX w ій оями ій
+SFX w ій оях ій
+SFX w іж ожі іж
+SFX w іш оші іш
+SFX w іб обів іб
+SFX w ів овів ів
+SFX w ід одів ід
+SFX w іг огів іг
+SFX w іж ожів іж
+SFX w із озів із
+SFX w ік оків ік
+SFX w іл олів іл
+SFX w ім омів ім
+SFX w ін онів ін
+SFX w іп опів іп
+SFX w ір орів ір
+SFX w іс осів іс
+SFX w іт отів іт
+SFX w іш ошів іш
+SFX w іб обам іб
+SFX w ів овам ів
+SFX w ід одам ід
+SFX w іг огам іг
+SFX w іж ожам іж
+SFX w із озам із
+SFX w ік окам ік
+SFX w іл олам іл
+SFX w ім омам ім
+SFX w ін онам ін
+SFX w іп опам іп
+SFX w ір орам ір
+SFX w іс осам іс
+SFX w іт отам іт
+SFX w іш ошам іш
+SFX w іб обами іб
+SFX w ів овами ів
+SFX w ід одами ід
+SFX w іг огами іг
+SFX w іж ожами іж
+SFX w із озами із
+SFX w ік оками ік
+SFX w іл олами іл
+SFX w ім омами ім
+SFX w ін онами ін
+SFX w іп опами іп
+SFX w ір орами ір
+SFX w іс осами іс
+SFX w іт отами іт
+SFX w іш ошами іш
+SFX w іб обах іб
+SFX w ів овах ів
+SFX w ід одах ід
+SFX w іг огах іг
+SFX w іж ожах іж
+SFX w із озах із
+SFX w ік оках ік
+SFX w іл олах іл
+SFX w ім омах ім
+SFX w ін онах ін
+SFX w іп опах іп
+SFX w ір орах ір
+SFX w іс осах іс
+SFX w іт отах іт
+SFX w іш ошах іш
+SFX w іль олі іль
+SFX w іль олів іль
+SFX w іль олям іль
+SFX w іль олями іль
+SFX w іль олях іль
+SFX w інь оні кінь
+SFX w інь оней кінь
+SFX w інь оням кінь
+SFX w інь онями кінь
+SFX w інь іньми кінь
+SFX w інь онях кінь
+SFX w ізд озди ізд
+SFX w ізк озки ізк
+SFX w ізт озти ізт
+SFX w ірд орди ірд
+SFX w ірк орки ірк
+SFX w ірт орти ірт
+SFX w ісд осди ісд
+SFX w іск оски іск
+SFX w іст ости іст
+SFX w ізд оздів ізд
+SFX w ізк озків ізк
+SFX w ізт озтів ізт
+SFX w ірд ордів ірд
+SFX w ірк орків ірк
+SFX w ірт ортів ірт
+SFX w ісд осдів ісд
+SFX w іск осків іск
+SFX w іст остів іст
+SFX w ізд оздам ізд
+SFX w ізк озкам ізк
+SFX w ізт озтам ізт
+SFX w ірд ордам ірд
+SFX w ірк оркам ірк
+SFX w ірт ортам ірт
+SFX w ісд осдам ісд
+SFX w іск оскам іск
+SFX w іст остам іст
+SFX w ізд оздами ізд
+SFX w ізк озками ізк
+SFX w ізт озтами ізт
+SFX w ірд ордами ірд
+SFX w ірк орками ірк
+SFX w ірт ортами ірт
+SFX w ісд осдами ісд
+SFX w іск осками іск
+SFX w іст остами іст
+SFX w ізд оздах ізд
+SFX w ізк озках ізк
+SFX w ізт озтах ізт
+SFX w ірд ордах ірд
+SFX w ірк орках ірк
+SFX w ірт ортах ірт
+SFX w ісд осдах ісд
+SFX w іск осках іск
+SFX w іст остах іст
+SFX w іб оби іб
+SFX w ів ови ів
+SFX w ід оди ід
+SFX w іг оги іг
+SFX w із ози із
+SFX w ік оки ік
+SFX w іл оли іл
+SFX w ім оми ім
+SFX w ін они ін
+SFX w іп опи іп
+SFX w ір ори ір
+SFX w іс оси іс
+SFX w іт оти іт
+SFX w івш овші івш
+SFX w івш овшів івш
+SFX w івш овшам івш
+SFX w івш овшами івш
+SFX w івш овшах івш
+SFX w ість ості ість
+SFX w ість остей ість
+SFX w ість остям ість
+SFX w ість остями ість
+SFX w ість остях ість
+SFX x Y 7
+SFX x 0 е [^аєиійоуьюякгх]
+SFX x г же г
+SFX x х ше х
+SFX x зь же зь
+SFX x к че к
+SFX x ець че ець
+SFX x о е о
+SFX y Y 17
+SFX y 0 му ти
+SFX y 0 меш ти
+SFX y 0 ме ти
+SFX y 0 мемо ти
+SFX y 0 мем ти
+SFX y 0 мете ти
+SFX y 0 муть ти
+SFX y ся муся тися
+SFX y ся мусь тися
+SFX y ся мешся тися
+SFX y ся меться тися
+SFX y ся мемося тися
+SFX y ся мемось тися
+SFX y ся мемся тися
+SFX y ся метеся тися
+SFX y ся метесь тися
+SFX y ся муться тися
+SFX z Y 15
+SFX z іб ебе іб
+SFX z ів еве ів
+SFX z іг еге іг
+SFX z іж еже іж
+SFX z іл еле іл
+SFX z ін ене ін
+SFX z іп епе іп
+SFX z ір ере ір
+SFX z іс есе іс
+SFX z іт ете іт
+SFX z іш еше іш
+SFX z ідь еде ідь
+SFX z іль еле іль
+SFX z інь ене інь
+SFX z їв єве їв
+SFX { Y 4
+SFX { і ім і
+SFX { і і і
+SFX { і іх і
+SFX { і іми і
diff --git a/uk_UA.dic b/uk_UA.dic
index 6d08492..ba80596 100644
--- a/uk_UA.dic
+++ b/uk_UA.dic
@@ -1,49 +1,49 @@
-310825
-'дно
+331520
 а
 АА
 а-а
 ААА
 а-а-а
 а-а-а-а
-аакуватий/h
-Аарон/18u
-Ааронсон/18
+аакуватий/j
+Аарне
+Аарон/1:x
+Ааронсон/1:
 ААУ
-Аахен/18u
-аахенський/h
+Аахен/1:x
+аахенський/j
 АБ
-аб'юдикація/%:
+аб'юдикація/%;
 аб'юрація/%
 А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА/%
-абабагаламагівський/h
-абабагаламагський/h
-Абадан/18u
-абаданський/h
-абажур/18$
-абажурний/h
-абажурчик/18$
-абаз/18$
-абазин/18$u
-абазинець/3_c
-абазинка/%;g
-абазинський/h
-Абазівка/%g
-абазівський/h
+абабагаламагівський/j
+абабагаламагський/j
+Абадан/1:x
+абаданський/j
+абажур/1:$
+абажурний/j
+абажурчик/1:$
+абаз/1:$
+абазин/1:$x
+абазинець/3`d
+абазинка/%<h
+абазинський/j
+Абазівка/%h
+абазівський/j
 абазія/%
-Абай/18
+Абай/1:
 абайя/%
-абак/18$
-Абакан/18u
-абаканський/h
-абаксіальний/h
-абактеріальний/h
-Абакум/18u
-Абакумів/h
-Абакумівна/%g
-Абакумов/D
-Абакумович/18
-абалієнація/%:
+абак/1:$
+Абакан/1:x
+абаканський/j
+абаксіальний/j
+абактеріальний/j
+Абакум/1:x
+Абакумів/j
+Абакумівна/%h
+Абакумов/C
+Абакумович/1:
+абалієнація/%;
 Абалкін
 Абалкіна
 Абалкіне
@@ -51,1636 +51,1675 @@
 Абалкіні
 Абалкіну
 абалон/1$
-абанація/%:
+абанація/%;
 абандон/1$
-абапікальний/h
-абартикуляція/%:
-абат/18$u
-абатик/18$
-абатиса/%:g
-абатів/h
-абатівський/h
-абатство/QR
-абатський/h
-абацилярний/h
+абапікальний/j
+абартикуляція/%;
+абат/1:$x
+абатик/1:$
+абатиса/%;h
+абатів/j
+абатівський/j
+абатство/QS
+абатський/j
+абацилярний/j
 Абашидзе
-абашкинський/h
 абая/%
-Аббас/18u
-Аббасиди/n
-аббасидський/h
+Аббас/1:x
+Аббасиди/p
+аббасидський/j
+Аббасов
+Аббасова
+Аббасове
+Аббасовим
+Аббасові
+Аббасову
 абвер/1
-абвергрупа/%:
-абверівський/h
-абгрегація/%:
-Абдалла/%g
-Абдель/18
-абдерити/n
+абвергрупа/%;
+абверівець/3`d
+абверівський/j
+абгрегація/%;
+Абдалла/%h
+Абдаллах/1:
+Абдель/1:
+абдерити/p
 абдест/1
-абдикаційний/h
-абдикація/%:
-абдикувати/Wvq
-Абді-ага/%g
-абдомен/18$
-абдоміналгія/%:
-абдомінальний/h
-абдомінопластика/%:
-абдоміноскопія/%:
-Абдрашитов/D
-абдуктор/18
-абдукторний/h
-абдукція/%:
-Абдул/18u
-Абдула/%g
-Абдулін/D
-Абдулла/%g
-Абдуллаєв/D
-Абдуллоджанов/D
-Абдулов/D
-Абдураманов/D
-Абдурахман/18u
-Абдурахманівна/%g
-Абдурахманов/D
-Абдурахманович/18
-абелів/P
+абдикаційний/j
+абдикація/%;
+абдикувати/Xyt
+Абді-ага/%h
+абдомен/1:$
+абдоміналгія/%;
+абдомінальний/j
+абдомінопластика/%;
+абдоміноскопія/%;
+Абдрашитов/C
+абдуктивний/j
+абдуктор/1:
+абдукторний/j
+абдукція/%;
+Абдул/1:x
+Абдула/%h
+Абдулін/C
+Абдулла/%h
+Абдуллаєв/C
+Абдуллах/1:
+Абдуллоджанов/C
+Абдулов/C
+Абдураманов/C
+Абдурахман/1:x
+Абдурахманівна/%h
+Абдурахманов/C
+Абдурахманович/1:
+Абе
+абелів/R
 абеліт/1
 абелювання/Q
-абелювати/WvqM
-Абель/18
-абель-обмежний/h
-абельований/h
-аберантний/h
-аберативний/h
-абераційний/h
-аберація/%:
-абердинський/h
+абелювати/XytN
+Абель/1:
+абель-обмежний/j
+абельований/j
+Абеокута/%h
+аберантний/j
+аберативний/j
+абераційний/j
+аберація/%;
+абердинський/j
 абернатиїт/1
-аберований/h
-аберометр/18$
-абеталіпопротеїнемія/%:
-абетка/%;
-абеткований/h
-абетковий/h
-абетково-гніздовий/h
-абетково-цифровий/h
-абетково-числовий/h
+аберований/j
+аберометр/1:$
+абеталіпопротеїнемія/%;
+абетка/%<
+абеткований/j
+абетковий/j
+абетково-гніздовий/j
+абетково-цифровий/j
+абетково-числовий/j
 абеткування/Q
-абеткувати/WvqM
-абеткуватися/Wvq
-абетний/h
+абеткувати/XytN
+абеткуватися/Xyt
+абетний/j
 абецадло/Q
 абецедарій/1
 абзац/1$
-абзацний/h
+абзацний/j
 абзацування/Q
-абзетцер/18$
-абзетцерний/h
+абзетцер/1:$
+абзетцерний/j
 аби
 аби-аби
 абиде
-абиким
-абикім
-абикого
 абиколи
-абикому
 абикуди
 аби-но
 абискільки
 аби-то
-абихто
-абичий/P
-абичим
-абичім
-абичого
-абичому
-абищиця/%:
-абищо
+абихто/q
+абичий/R
+абищиця/%;
+абищо/q
 абияк
-абиякий/h
-Абібулаєв/D
-Абібуллаєв/D
-Абіджан/18u
-абіджанський/h
+абиякий/j
+Абібулаєв/C
+Абібуллаєв/C
+Абігайль
+Абіджан/1:x
+абіджанський/j
 Абінськ
 Абінська
-абінський/h
+абінський/j
 Абінськом
 Абінську
-абіоген/18$
+абіоген/1:$
 абіогенез/1
-абіогенезний/h
-абіогенетичний/h
-абіогенний/h
-абіотичний/h
-абіотрофічний/h
-абіотрофія/%:
-абісаль/C-
-абісальний/h
+абіогенезний/j
+абіогенетичний/j
+абіогенний/j
+абіотичний/j
+абіотрофічний/j
+абіотрофія/%;
+абісаль/D-
+абісальний/j
 абісоліт/1
-абісоліти/n
-абісолітовий/h
-абісофіли/n
-абісофільний/h
-абіссинський/h
-абіссінець/3_c
-Абіссінія/%g
-абіссінка/%;g
-абіссінський/h
-абітурієнт/18$u
-абітурієнтка/%;g
-абітурієнтський/h
-Аблаєв/D
-аблактація/%:
-аблактований/h
+абісоліти/p
+абісолітовий/j
+абісофіли/p
+абісофільний/j
+абіссинець/3`d
+Абіссинія/%h
+абіссинка/%<h
+абіссинський/j
+абіссінець/3`d
+Абіссінія/%h
+абіссінка/%<h
+абіссінський/j
+абітурієнт/1:$x
+абітурієнтка/%<h
+абітурієнтський/j
+Аблаєв/C
+аблактація/%;
+аблактований/j
 аблактування/Q
-аблактувати/WvqM
-абластика/%:
-абластичний/h
-аблатив/18$
-аблативний/h
-аблаут/18$
-аблаутний/h
-Аблязов/D
-Аблякімов/D
-Аблялімов/D
-Аблямітов/D
-абляційний/h
-абляція/%:
+аблактувати/XytN
+абластика/%;
+абластичний/j
+аблатив/1:$
+аблативний/j
+аблаут/1:$
+аблаутний/j
+Абліцов/C
+Аблязов/C
+Аблякімов/C
+Аблялімов/C
+Аблямітов/C
+абляційний/j
+абляція/%;
+абнормальний/j
 або
 або-або
-Абовян/18u
-аболіційний/h
+Абовян/1:x
+аболіційний/j
 аболіціонізм/1
-аболіціоніст/18$u
-аболіціоністський/h
-аболіція/%:
+аболіціоніст/1:$x
+аболіціоністський/j
+аболіція/%;
 аболюціонізм/1
-абомазотомія/%:
+абомазотомія/%;
 абонбаза/%
-абонемент/18$
-абонементний/h
-абонент/18$u
-абонентка/%;g
-абонентний/h
-абонентський/h
-абонований/h
+абонвідділ/1$
+Абондіо
+абонемент/1:$
+абонементний/j
+абонент/1:$x
+абонентка/%<h
+абонентний/j
+абонентський/j
+абонований/j
 абонплата/%
 абонслужба/%
-абонування/QR
-абонувати/WvqM
-абонуватися/Wvq
-аборальний/h
+абонування/QS
+абонувати/XytN
+абонуватися/Xyt
+аборальний/j
 абордаж/1
-абордажний/h+
-абордований/h
-абордувати/WvqM
-абордуватися/Wvq
-абориген/18$u
-аборигенка/%;g
-аборигенний/h
-аборигенський/h
+абордажний/j+
+абордований/j
+абордувати/XytN
+абордуватися/Xyt
+абориген/1:$x
+аборигенка/%<h
+аборигенний/j
+аборигенський/j
 аборт/1$
 абортарій/1$
-абортивний/h
+абортивний/j
 абортивність/A
-абортний/h
-абортований/h
-абортування/QR
-абортувати/WvqM
-абортуватися/Wvq
+абортний/j
+абортований/j
+абортування/QS
+абортувати/XytN
+абортуватися/Xyt
+аборційний/j
 абощо
+Абрагам/1:x
 абразив/1$
-абразивний/h
+абразивний/j
 абразивність/A
 абразивно
-абразивно-кавітаційний/h
-абразивно-кристалічний/h
-абразивноструминний/h
-абразивовмісний/h
-абразивотривкий/h
+абразивно-кавітаційний/j
+абразивно-кристалічний/j
+абразивноструминний/j
+абразивовмісний/j
+абразивотривкий/j
 абразивотривкість/A
-абразійний/h
+абразійний/j
 абразія/%
-абракадабра/%:
-Абрам/18$u
+абракадабра/%;
+Абрам/1:$x
 Абраменко/1
-Абрамів/h
-Абрамівка/%g
-Абрамівна/%g
+Абрамів/j
+Абрамівка/%h
+Абрамівна/%h
 Абрамівська
-абрамівський/h
+абрамівський/j
 Абрамівській
 Абрамівської
 Абрамівською
 Абрамівську
-Абрамов/D
-Абрамович/18
-Абрамовіч/18
-Абрамок/3_
-Абрамс/18
-Абрамчук/18
-Абранка/%g
-абранський/h
-Абрахам/18u
-Абрахамівна/%g
-Абрахамович/18
-абревіатура/%:
-абревіатурний/h
-абревіаційний/h
-абревіація/%:
+Абрамов/C
+Абрамович/1:
+Абрамовіч/1:
+Абрамок/3`
+Абрамс/1:
+Абрамчук/1:
+Абранка/%h
+абранський/j
+Абрахам/1:x
+Абрахамівна/%h
+Абрахамович/1:
+абревіатура/%;
+абревіатурний/j
+абревіаційний/j
+абревіація/%;
 абреже
-абрек/18$
-абрикос/18$
-абрикоса/%:
-абрикосівка/%;
-Абрикосівка/%g
-абрикосівський/h
-абрикоска/%;
-абрикосний/h
-абрикосник/18$
-Абрикосов/D
-Абрикосове/F
-абрикосовий/h
+абрек/1:$
+абрикос/1:$
+абрикоса/%;
+абрикосівка/%<
+Абрикосівка/%h
+абрикосівський/j
+абрикоска/%<
+абрикосний/j
+абрикосник/1:$
+Абрикосов/C
+Абрикосове/E
+абрикосовий/j
 абрикотин/1$
 абрис/1$
-абрисний/h
-аброгація/%:
-Абромавичус/18u
-Абромавічус/18
-аброморфема/%:
-аброоснова/%:
-Аброськін/D
-абруптив/18$
-абруптивний/h
-абрупція/%:
-абруццький/h
+абрисний/j
+аброгація/%;
+Абромавичус/1:x
+Абромавічус/1:
+аброморфема/%;
+аброоснова/%;
+Аброськін/C
+абруптив/1:$
+абруптивний/j
+абрупція/%;
+абруццький/j
 абсанс/1$
 абсент/1$
 абсентеїзм/1
-абсентеїст/18$u
-абсентний/h
-абсида/%:
-абсидний/h
+абсентеїст/1:$x
+абсентний/j
+абсида/%;
+абсидний/j
 абсолют/1$
-абсолютив/18$
-абсолютивний/h
+абсолютив/1:$
+абсолютивний/j
 абсолютивно
-абсолютизація/%:
+абсолютизація/%;
 абсолютизм/1
-абсолютизований/h
+абсолютизований/j
 абсолютизованість/A
-абсолютизування/QR
-абсолютизувати/WvqM
-абсолютизуватися/Wvq
-абсолютист/18$u
-абсолютистичний/h
-абсолютистка/%;g
-абсолютистський/h
-абсолютний/h+
+абсолютизовувати/Xyt
+абсолютизування/QS
+абсолютизувати/XytN
+абсолютизуватися/Xyt
+абсолютист/1:$x
+абсолютистичний/j
+абсолютистка/%<h
+абсолютистський/j
+абсолютний/j+
 абсолютність/A
-абсолютніший/h
-абсолютований/h
-абсолютування/QR
-абсолютувати/Wvq
-абсолюція/%:
-абсольвент/18$
-абсольвентка/%;g
+абсолютніший/j
+абсолютований/j
+абсолютування/QS
+абсолютувати/Xyt
+абсолюція/%;
+абсольвент/1:$
+абсольвентка/%<h
 абсорбат/1$
 абсорбент/1$
-абсорбентний/h
-абсорбентовий/h
-абсорбер/18$
-абсорберний/h
-абсорбівний/h
-абсорбований/h
+абсорбентний/j
+абсорбентовий/j
+абсорбер/1:$
+абсорберний/j
+абсорбівний/j
+абсорбований/j
 абсорбованість/A
-абсорбовний/h
+абсорбовний/j
 абсорбовність/A
 абсорбтив/1$
 абсорбтивність/A
-абсорбувальний/h
+абсорбувальний/j
 абсорбування/Q
-абсорбувати/WvqM
-абсорбуватися/Wvq
-абсорбційний/h
-абсорбціометр/18$
-абсорбція/%:
+абсорбувати/XytN
+абсорбуватися/Xyt
+абсорбційний/j
+абсорбціометр/1:$
+абсорбція/%;
 абстенціонізм/1
-абстинент/18$u
-абстинентка/%;g
-абстинентний/h
-абстинентський/h
-абстиненція/%:
-абстрагований/h
-абстрагованість/Ak
-абстрагованіший/h
+абстинент/1:$x
+абстинентка/%<h
+абстинентний/j
+абстинентський/j
+абстиненція/%;
+абстрагований/j
+абстрагованість/Am
+абстрагованіший/j
 абстраговано
-абстраговний/h
+абстраговний/j
 абстраговність/A
-абстрагувальний/h
-абстрагування/QR
-абстрагувати/WvqM
-абстрагуватися/Wvq
+абстрагувальний/j
+абстрагування/QS
+абстрагувати/XytN
+абстрагуватися/Xyt
 абстракт/1$
-абстрактний/h+
+абстрактний/j+
 абстрактність/A
-абстрактніший/h
-абстракційний/h
+абстрактніший/j
+абстракційний/j
 абстракційно
 абстракціонізм/1
-абстракціоніст/18$u
-абстракціоністка/%;g
-абстракціоністський/h
-абстракція/%:
+абстракціоніст/1:$x
+абстракціоністка/%<h
+абстракціоністський/j
+абстракція/%;
 абсурд/1$
 абсурдизація/%
 абсурдизм/1
-абсурдист/18$u
+абсурдист/1:$x
 Абсурдистан/1
-абсурдистка/%;g
-абсурдистський/h
-абсурдний/h+
-абсурдність/Ak
-абсурдніший/h
+абсурдистка/%<h
+абсурдистський/j
+абсурдний/j+
+абсурдність/Am
+абсурдніший/j
 абсцес/1$
-абсцесний/h
-абсцизова/h
-абсциса/%:
-абсцисовий/h
+абсцесний/j
+абсцизова/j
+абсциса/%;
+абсцисовий/j
 Абу
-Абу-Грейб
-Абу-Ґрейб
+Абу-Грейб/1:x
 Абу-Дабі
+Абуджа/%h
 абузус/1
-абузусний/h
+абузусний/j
 абукумаліт/1$
 Абуладзе
-абулічний/h
+абулічний/j
 абулія/%
 абутилон/1
-абхаз/18$u
-абхазець/3_c
-Абхазія/%g
-абхазка/%;g
-абхазький/h
-абхазько-адигейський/h
+абхаз/1:$x
+абхазець/3`d
+Абхазія/%h
+абхазка/%<h
+абхазький/j
+абхазько-адигейський/j
 абцуг/1
-абшитований/h
-абшитування/QR
-абшитувати/WvqM
-ава/%:
-Ава/%g
+абшитований/j
+абшитування/QS
+абшитувати/XytN
+абштрих/1
+Ава/%h
 авадхі
-Аваков/D
-аваковський/h
-Авакум/18$u
-Авакумів/h
-Авакумівна/%g
-Авакумович/18
-Авакян/18
-аваліст/18$u
+аваківський/j
+Аваков/C
+аваковський/j
+Авакум/1:$x
+Авакумів/j
+Авакумівна/%h
+Авакумович/1:
+Авакян/1:
+Аваліані
+аваліст/1:$x
 авалювання/Q
-авалювати/WvqM
-авалюватися/Wvq
-Авалян/18
+авалювати/XytN
+авалюватися/Xyt
+Авалян/1:
+Аваль/1:
 аваль/1$
-Аваль/18
-авальний/h
-авальований/h
-аванбек/18$
+авальний/j
+авальований/j
+аванбек/1:$
 авангард/1$
-Авангард/1u
+Авангард/1x
 авангардизм/1
-авангардизований/h
-авангардист/18$u
-авангардистка/%;g
-авангардистський/h
-авангардний/h+
+авангардизований/j
+авангардист/1:$x
+авангардистка/%<h
+авангардистський/j
+авангардівець/3`d
+авангардний/j+
 авангардність/A
-авангардніший/h
-авангардно-медитативний/h
-авангардовий/h+
+авангардніший/j
+авангардно-медитативний/j
+авангардовий/j+
+авангардовість/A
 аванзал/1$
-аванзальний/h
-аванкамера/%:
-аванкамерний/h
-аванложа/%:
+аванзальний/j
+аванкамера/%;
+аванкамерний/j
+аванложа/%;
+аванплоща/%;
 аванпорт/1$
 аванпост/1$
-аванпостний/h
+аванпостний/j
 аванпроект/1$
 аванпроєкт/1$
 аванс/1$
-авансований/h
-авансовий/h
-авансодавець/3_c
+авансик/1$
+авансований/j
+авансовий/j
+авансодавець/3`d
 авансом
-авансотримач/18$
-авансувальний/h
-авансування/QR
-авансувати/WvqM
-авансуватися/Wvq
-авансцена/%:
+авансотримач/1:$
+авансоутримувач/1:$
+авансувальний/j
+авансування/QS
+авансувати/XytN
+авансуватися/Xyt
+авансцена/%;
 авантаж/1
-авантажний/h
+авантажний/j
 авантитул/1$
-авантитульний/h
-авантура/%:
-авантурний/h
-авантурник/18$
-авантурниця/%:g
-авантурницький/h
-авантюра/%:
+авантитульний/j
+авантура/%;
+авантуризм/1
+авантурист/1:$x
+авантурний/j
+авантурник/1:$
+авантурниця/%;h
+авантурницький/j
+авантюра/%;
 авантюризм/1
-авантюрин/18$
-авантюриновий/h
-авантюрист/18$u
-авантюристичний/h+
+авантюрин/1:$
+авантюриновий/j
+авантюрист/1:$x
+авантюристичний/j+
 авантюристичність/A
-авантюристичніший/h
-авантюристка/%;g
-авантюристський/h
-авантюрка/%;
-авантюрний/h+
-авантюрник/18$
+авантюристичніший/j
+авантюристка/%<h
+авантюристочка/%<h
+авантюристський/j
+авантюрка/%<
+авантюрний/j+
+авантюрник/1:$
 авантюрництво/Q
-авантюрниця/%:g
-авантюрницький/h
+авантюрниця/%;h
+авантюрницький/j
 авантюрність/A
-авантюрніший/h
-авар/18$u
-аварець/3_c
-аварійка/%;
-аварійний/h+
-аварійник/18$
-аварійність/Ak
-аварійніший/h
-аварійно-відновлювальний/h
-аварійно-диспетчерський/h
-аварійно-ремонтний/h
-аварійно-рятувальний/h
-аварія/%:
-аварка/%;g
-аварський/h
-аватар/18$
-аватарка/%;
-аватарний/h
-авачинський/h
-авва/%:g
-авгіїв/h
+авантюрніший/j
+авар/1:$x
+аварець/3`d
+аварійка/%<
+аварійний/j+
+аварійник/1:$
+аварійність/Am
+аварійніший/j
+аварійно-відновлювальний/j
+аварійно-диспетчерський/j
+аварійно-ремонтний/j
+аварійно-рятувальний/j
+аварія/%;
+аварка/%<h
+аварський/j
+аватар/1:$
+аватарка/%<
+аватарний/j
+авачинський/j
+авгіїв/j
 авгіт/1$
-авгур/18$u
-август/18$
-Август/18u
-Авґуст/18u
-Августа/%g
-Авґуста/%g
-августал/18$u
-Августимов/D
-Авґустимов/D
-Августин/h18u
-Авґустин/h18u
-августинець/3_c
-августиніанець/3_c
-августиніанин/187u
+авгур/1:$x
+август/1:$
+Август/1:x
+Авґуст/1:x
+Августа/%h
+Авґуста/%h
+августал/1:$x
+Августимов/C
+Авґустимов/C
+Августин/j1:x
+Авґустин/j1:x
+августинець/3`d
+августиніанець/3`d
+августиніанин/1:8x
 августиніанство/Q
-августиніанський/h
-Августинів/h
-Авґустинів/h
-Августинівка/%g
-Августинівна/%g
-Авґустинівна/%g
-августинівський/h
+августиніанський/j
+Августинів/j
+Авґустинів/j
+Августинівка/%h
+Августинівна/%h
+Авґустинівна/%h
+августинівський/j
 августинізм/1
-августинка/%;g
-Августинович/18
-Авґустинович/18
-августинський/h
-августіан/18$u
-августіанський/h
-Августів/h
-Авґустів/h
-Августівка/%g
-Августівна/%g
-Авґустівна/%g
-августівський/h
-августійший/h
+августинка/%<h
+Августинович/1:
+Авґустинович/1:
+августинський/j
+августіан/1:$x
+августіанин/1:8x
+августіанський/j
+Августів/j
+Авґустів/j
+Августівка/%h
+Августівна/%h
+Авґустівна/%h
+августівський/j
+августійший/j
 Августо
 Авґусто
-Августович/18
-Авґустович/18
-Авдєєв/D
+Августович/1:
+Авґустович/1:
+Авдєєв/C
 Авдєєнко/1
-авдирувати/Wvq
+авдирувати/Xyt
 авдит/1$
-авдитор/18$u
-авдиторія/%:
-авдиторка/%;g
-авдиторний/h
-авдиторство/QR
-авдиторський/h
-авдифон/18$
-авдіал/18$u
-авдіальний/h
-авдіативний/h
-Авдієвський/F
+авдитор/1:$x
+авдиторія/%;
+авдиторка/%<h
+авдиторний/j
+авдиторство/QS
+авдиторський/j
+авдифон/1:$
+авдіал/1:$x
+авдіальний/j
+авдіативний/j
+Авдієвський/E
 Авдієнко/1
 авдієнц-зал/1$
-авдієнційний/h
-авдієнція/%:
-Авдіїв/h
-Авдіївка/%g
-Авдіївна/%g
-авдіївський/h
-Авдій/18
-Авдійович/18
-авдіоадаптер/18$
+авдієнційний/j
+авдієнція/%;
+Авдіїв/j
+Авдіївка/%h
+Авдіївна/%h
+авдіївський/j
+Авдій/1:
+Авдійович/1:
+авдіоадаптер/1:$
 авдіоапаратура/%
 авдіовізуалізація/%
-авдіовізуальний/h
-авдіограма/%:
+авдіовізуальний/j
+авдіограма/%;
 авдіозапис/1$
-авдіоконтролер/18$
-авдіометричний/h
+авдіоконтролер/1:$
+авдіометричний/j
 авдіометрія/%
 авдіоприймання/Q
-авдіоприймач/18$
+авдіоприймач/1:$
 авдіосигнал/1$
-авдіотермінал/18$
+авдіотермінал/1:$
 авдіотехніка/%
 авдіофайл/1$
-авдіофонограма/%:
+авдіофонограма/%;
+авдіоформат/1$
 авдіювання/Q
-авдіювати/Wvq
-Авдотівка/%g
-авдотівський/h
+авдіювати/Xyt
+Авдотівка/%h
+авдотівський/j
 аве
-Авелів/P
-Авель/18$
-Авенаріус/18
-Авенірів/h
+Авелів/R
+Авель/1:$
+Авенаріус/1:
+Авенірів/j
 авеню
-Авер'ян/18u
-Авер'янів/h
-Авер'янівна/%g
-Авер'янов/D
-Авер'янович/18
-аверажний/h
-Аверелл/18u
+Авер'ян/1:x
+Авер'янів/j
+Авер'янівна/%h
+Авер'янов/C
+Авер'янович/1:
+авераж/1
+аверажний/j
+Аверелл/1:x
 Аверін
 Аверіна
 Аверіне
 Аверіним
 Аверіні
 Аверіну
-Аверкіїв/h
-Аверкіївна/%g
-Аверкій/18
-Аверкійович/18
-Аверков/D
+Аверкіїв/j
+Аверкіївна/%h
+Аверкій/1:
+Аверкійович/1:
+Аверков/C
 аверроїзм/1
 аверс/1$
-аверсивний/h
+аверсивний/j
 аверсія/%
-аверсний/h
+аверсний/j
 Аверченко/1
-Авеста/%g
-авестійський/h
+Авесалом/1:x
+Авесаломів/j
+Авеста/%
+авестійський/j
 авжеж
-Авидівка/%g
-авидівський/h
-Авилівна/%g
-Авило/1u
-Авилович/18
+Авидівка/%h
+авидівський/j
+Авилівна/%h
+Авило/1
+Авилович/1:
 авіа
 авіа-
-авіааварія/%:
-авіаагент/18$u
-авіаагрегатний/h
-авіаадміністрація/%:
-авіаактиви/n
+авіааварія/%;
+авіаагент/1:$x
+авіаагрегатний/j
+авіаадміністрація/%;
+авіаактиви/p
 авіаальянс/1$
-авіааматор/18$u
+авіааматор/1:$x
 авіааматорство/Q
-авіааматорський/h
-авіаатака/%:
-авіабаза/%:
+авіааматорський/j
+авіаатака/%;
+авіабаза/%;
 авіабазування/Q
 авіабезпека/%
 авіабензин/1$
-авіабензиновий/h
+авіабензиновий/j
 авіабізнес/1
-авіабілет/18$
-авіабомба/%:
-авіабомбардування/QR
-авіабомбовий/h
-авіабомбування/QR
+авіабілет/1:$
+авіабомба/%;
+авіабомбардування/QS
+авіабомбовий/j
+авіабомбування/QS
 авіаборг/1$
-авіаборт/18$
-авіабригада/%:
-авіабронетанковий/h
-авіабудівельний/h
-авіабудівельник/18$
-авіабудівний/h
-авіабудівник/18$
+авіаборт/1:$
+авіабригада/%;
+авіабронетанковий/j
+авіабудівельний/j
+авіабудівельник/1:$
+авіабудівний/j
+авіабудівник/1:$
 авіабудівництво/Q
-авіабудування/QR
+авіабудування/QS
 авіабюро
-авіавелетень/3_c
+авіавелетень/3`d
 авіавиліт/4(
-авіавипадок/3c
-авіавиробник/18$
-авіавиробництво/QR
-авіавиставка/%;
+авіавипадок/3d
+авіавиробник/1:$
+авіавиробництво/QS
+авіавиставка/%<
 авіавиступ/1$
 авіавіраж/1$
 авіавлада/%
 авіавояж/1$
-авіавузол/3_c
-авіагалузь/C
-авіагараж/18$
-авіагармата/%:
+авіавузол/3`d
+авіагалузь/D
+авіагараж/1:$
+авіагармата/%;
 авіагарнізон/1$
 авіагас/1
-авіагігант/18$
+авіагігант/1:$
 авіагоризонт/1$
-авіагосподарство/QR
-авіагрупа/%:
-авіагурток/3_c
-авіадвигун/18$
+авіагосподарство/QS
+авіагрупа/%;
+авіагурток/3`d
+авіадвигун/1:$
 авіадвигунобудування/Q
-авіадержава/%:
+авіадержава/%;
 авіадесант/1$
-авіадесантний/h
-авіадесантник/18$
-авіадесантування/QR
+авіадесантний/j
+авіадесантник/1:$
+авіадесантування/QS
 авіадивізіон/1$
-авіадивізія/%:
-авіадискаунтер/18$
-авіадиспетчер/18$u
-авіадиспетчерська/F^
-авіадиспетчерський/h
-авіадокументи/n
-авіадосягнення/QR
+авіадивізія/%;
+авіадискаунтер/1:$
+авіадиспетчер/1:$x
+авіадиспетчерська/E_
+авіадиспетчерський/j
+авіадокументи/p
+авіадосягнення/QS
 авіаекіпаж/1$
-авіаекскурсія/%:
-авіаексперт/18$u
-авіаекспрес/18$
-авіаескадра/%:
-авіаескадрилья/%;
+авіаекскурсія/%;
+авіаексперт/1:$x
+авіаекспрес/1:$
+авіаескадра/%;
+авіаескадрилья/%<
 авіажурнал/1$
-авіаз'єднання/QR
+авіаз'єднання/QS
 авіазавод/1$
-авіазаводський/h
-авіазагін/0t
+авіазаводський/j
+авіазагін/0w
 авіазаконодавство/Q
 авіазамах/1$
-авіазаправний/h
-авіазасіб/0t
+авіазаправний/j
+авіазасіб/0w
 авіазв'язок/3
-авіазенітний/h
+авіазенітний/j
 авіазнімання/Q
-авіаімперія/%:
+авіаімперія/%;
 авіаіндустрія/%
-авіаінженер/18$u
+авіаінженер/1:$x
 авіаінститут/1$
-авіакаса/%:
-авіакатастрофа/%:
-авіаквиток/3_c
+авіакаса/%;
+авіакатастрофа/%;
+авіаквиток/3`d
 авіакеросин/1$
-авіакластер/18$
+авіакластер/1:$
 авіаклуб/1$
 авіаколедж/1$
 авіакомандування/Q
-авіакомпанія/%:
-авіакомпас/18$
+авіакомпанія/%;
+авіакомпас/1:$
 авіакомплекс/1$
-авіакомпонент/18$
-авіаконструктор/18$u
-авіаконструкторка/%;g
-авіаконструкторський/h
-авіаконструкція/%:
+авіакомпонент/1:$
+авіаконструктор/1:$x
+авіаконструкторка/%<h
+авіаконструкторський/j
+авіаконструкція/%;
 авіаконструювання/Q
 авіаконцерн/1$
 авіакореспонденція/%
-авіакорпорація/%:
+авіакорпорація/%;
 авіакорпус/1$
-авіакосмічний/h
+авіакосмічний/j
 авіакосмонавтика/%
 авіакреатив/1
-авіакрило/QR
-авіакулемет/18$
-авіалайнер/18$
-авіаланка/%;
+авіакрило/QS
+авіакулемет/1:$
+авіалайнер/1:$
+авіаланка/%<
 авіалізинг/1
-авіалізинговий/h
-авіалінія/%:
-авіалюбитель/18$
+авіалізинговий/j
+авіалінія/%;
+авіалюбитель/1:$
 авіаль/1
 авіамагазин/1$
-авіамагістраль/C-
-авіамайданчик/18$
-авіамайстерня/%;
+авіамагістраль/D-
+авіамайданчик/1:$
+авіамайстерня/%<
 авіаманевр/1$
 авіамаршрут/1$
-авіаматка/%;
-авіамашина/%:
-авіамаяк/18$
-авіамедик/18$
+авіаматка/%<
+авіамашина/%;
+авіамаяк/1:$
+авіамедик/1:$
 авіамедицина/%
-авіаменеджер/18$u
+авіаменеджер/1:$x
 авіаменю
-авіаметеорологічний/h
-авіаметеослужба/%:
-авіаметеостанція/%:
-авіамеханік/18$
-авіамістечко/QS
+авіаметеорологічний/j
+авіаметеослужба/%;
+авіаметеостанція/%;
+авіамеханік/1:$
+авіамістечко/QT
 авіамоделізм/1
-авіамоделіст/18$u
+авіамоделіст/1:$x
 авіамоделювання/Q
-авіамодель/C-
-авіамодельний/h
+авіамодель/D-
+авіамодельний/j
 авіамоніторинг/1
-авіамотор/18$
-авіамоторист/18$u
-авіамоторний/h
-авіамоторобудівний/h
+авіамотор/1:$
+авіамоторист/1:$x
+авіамоторний/j
+авіамоторобудівний/j
 авіамоторобудування/Q
 авіамузей/1$
-авіанавігаційний/h
+авіанавігаційний/j
 авіанавігація/%
-авіанавідник/18$
+авіанавідник/1:$
 авіаналіт/4(
 авіанапад/1$
-авіаносець/3_c
-авіаносний/h
+авіаносець/3`d
+авіаносний/j
 Авіант/1
-авіаоб'єднання/QR
+авіаоб'єднання/QS
 авіаоблік/1$
-авіаобприскування/QR
-авіаобприскувач/18$
+авіаобприскування/QS
+авіаобприскувач/1:$
 авіаоброблення/Q
 авіаозброєння/Q
-авіаоператор/18$u
-авіапаливний/h
-авіапальне/F
+авіаоператор/1:$x
+авіапаливний/j
+авіапальне/E
 авіапарк/1$
-авіапартнер/18$
-авіапасажир/18$u
-авіапасажирка/%;g
+авіапартнер/1:$
+авіапасажир/1:$x
+авіапасажирка/%<h
 авіапатрулювання/Q
-авіапатруль/18$
-авіапатрульний/h
-авіаперевезення/QR
-авіаперевізник/18$
-авіаперевізницький/h
-авіаперегони/n
+авіапатруль/1:$
+авіапатрульний/j
+авіаперевезення/QS
+авіаперевізник/1:$
+авіаперевізницький/j
+авіаперегони/p
 авіапереліт/4(
 авіаперсонал/1
 авіапідготовка/%
 авіапідживлення/Q
-авіапідприємство/QR
+авіапідприємство/QS
 авіапідрозділ/1$
 авіапідтримка/%
 авіапіратство/Q
-авіаподорож/C-
+авіаподорож/D-
 авіапоказ/1
 авіаполігон/1$
 авіаполіт/4(
 авіаполк/1$
 авіапорт/1$
-авіапослуги/l
-авіапотік/0t
+авіапослуги/n
+авіапотік/0w
 авіапошта/%
-авіапоштовий/h
-авіапрацівник/18$
-авіапригода/%:
-авіаприладобудівний/h
-авіапрограма/%:
+авіапоштовий/j
+авіапрацівник/1:$
+авіапригода/%;
+авіаприладобудівний/j
+авіапрограма/%;
 авіапродукт/1$
 авіапродукція/%
 авіапроект/1$
 авіапроєкт/1$
 авіапром/1$
-авіапромисловий/h
-авіапромисловість/Ak
-авіапромівський/h
+авіапромисловий/j
+авіапромисловість/Am
+авіапромівський/j
 авіапростір/0
-авіарадист/18$u
-авіаракета/%:
-авіаракетний/h
-авіаракетобудівний/h
+авіарадист/1:$x
+авіаракета/%;
+авіаракетний/j
+авіаракетобудівний/j
+авіаракетобудівництво/Q
 авіаракетобудування/Q
-авіарегістр/18$
-авіарегулятор/18$
+авіарегістр/1:$
+авіарегулятор/1:$
 авіарейд/1$
 авіарейс/1$
 авіаремонт/1
-авіаремонтний/h
-авіаремонтник/18$
-авіаринок/3c
-авіарозвідка/%;
-авіарозвідувальний/h
-авіарозвідування/QR
-авіарозробник/18$
-авіарух/1p
+авіаремонтний/j
+авіаремонтник/1:$
+авіаринок/3d
+авіарозвідка/%<
+авіарозвідувальний/j
+авіарозвідування/QS
+авіарозробник/1:$
+авіарух/1s
 авіасалон/1$
-авіасвято/QR
-авіасекстант/18$
+авіасвято/QSr
+авіасекстант/1:$
 авіасектор/1
 авіасервіс/1
-авіасервісний/h
-авіасигнальний/h
-авіасимулятор/18$
+авіасервісний/j
+авіасигнальний/j
+авіасимулятор/1:$
 авіаскандал/1
-авіаслужба/%:
+авіаслужба/%;
 авіаспеціалізація/%
-авіаспеціаліст/18$u
-авіаспеціальність/Ak
-авіасполучення/QR
+авіаспеціаліст/1:$x
+авіаспеціальність/Am
+авіасполучення/QS
 авіаспорт/1
-авіаспортивний/h
+авіаспортивний/j
 авіаспортклуб/1$
-авіаспостереження/QR
-авіаспостерігач/18$
+авіаспостереження/QS
+авіаспостерігач/1:$
 авіасправа/%
-авіастандарти/n
-авіаструктура/%:
-авіасудно/QS
-авіатаксист/18$u
+авіастандарти/p
+авіаструктура/%;
+авіасудно/QT
+авіатаксист/1:$x
 авіатаксі
-авіатермінал/18$
-авіатехнік/18$
+авіатермінал/1:$
+авіатехнік/1:$
 авіатехніка/%
-авіатехнічний/h
-авіатехнологія/%:
+авіатехнічний/j
+авіатехнологія/%;
 авіатика/%
-авіатовариство/QR
-авіатор/18$u
-авіаторка/%;g
-авіаторпеда/%:
-Авіаторське/F
-авіаторський/h
-авіатравма/%:
-авіатрагедія/%:
+авіатовариство/QS
+авіатор/1:$x
+авіаторка/%<h
+авіаторпеда/%;
+Авіаторське/E
+авіаторський/j
+авіатравма/%;
+авіатрагедія/%;
 авіатранспорт/1
-авіатранспортабельний/h
-авіатранспортний/h
-авіатранспортник/18$
+авіатранспортабельний/j
+авіатранспортний/j
+авіатранспортник/1:$
 авіатранспортування/Q
-авіатраса/%:
+авіатраса/%;
 авіатрафік/1
-авіатренажерний/h
-авіатроща/%:
+авіатренажерний/j
+авіатроща/%;
 авіатур/1$
-авіатурбіна/%:
+авіатурбіна/%;
 авіатуризм/1
-авіатурист/18$u
+авіатурист/1:$x
 авіатусовка/%
 авіаудар/1$
 авіауніверситет/1$
 авіаустаткування/Q
-авіаучилище/QR
+авіаучилище/QS
 авіафавна/%
-авіафавністичний/h
+авіафавністичний/j
 авіафауна/%
-авіафауністичний/h
-авіафахівець/3_c
+авіафауністичний/j
+авіафахівець/3`d
 авіафестиваль/1$
-авіафірма/%:
+авіафірма/%;
 авіафлот/1
-авіафлотилія/%:
+авіафлотилія/%;
 авіафобія/%
 авіафорум/1$
 авіафрахт/1
 авіахім/1$
 авіахолдинг/1$
 авіацех/1$
-авіаційний/h
-авіаційник/18$
-авіаційно-космічний/h
-авіаційно-ракетний/h
-авіаційно-спортивний/h
-авіаційно-технічний/h
-авіаційно-транспортний/h
-авіація/%:
-авіачастина/%:
-авіачиновник/18$
-авіашкола/%;
+авіаційний/j
+авіаційник/1:$
+авіаційно-космічний/j
+авіаційно-ракетний/j
+авіаційно-спортивний/j
+авіаційно-технічний/j
+авіаційно-транспортний/j
+авіація/%;
+авіачастина/%;
+авіачиновник/1:$
+авіашкола/%<
 авіашоу
-Авігдор/18u
-авієтка/%;
-авізний/h
+Авігдор/1:x
+авідья/%
+авієтка/%<
+авізний/j
 авізо
-авізований/h
-авізовий/h
-авізування/QR
-авізувати/WvqM
-Авіловка/%g
-авіловський/h
-Авіньйон/18u
-авіньйонець/3_c
-авіньйонський/h
-авіньонський/h
+авізований/j
+авізовий/j
+авізування/QS
+авізувати/XytN
+Авіловка/%h
+авіловський/j
+Авімелех/1:
+Авімелехів/j
+Авіньйон/1:x
+авіньйонець/3`d
+авіньйонський/j
+авіоматка/%<
 авіоніка/%
-авірулентний/h
+авірулентний/j
 авірулентність/A
-авіста/%:
+авіста/%;
 авітаміноз/1$
-авітамінозний/h
-авіфавна/%:
-авіфавністичний/h
-авіфауна/%:
-авіфауністичний/h
+авітамінозний/j
+авіфавна/%;
+авіфавністичний/j
+авіфауна/%;
+авіфауністичний/j
 авіценіт/1$
 Авіценна/%
-Авіята/%g
-Авіятин/h
+Авіята/%h
+Авіятин/j
 АВК
-авксанометр/18$
-Авксенівка/%g
-авксенівський/h
-Авксентіїв/h
-Авксентіївна/%g
-Авксентій/18
-Авксентійович/18
+авксанометр/1:$
+Авксенівка/%h
+авксенівський/j
+Авксентіїв/j
+Авксентіївна/%h
+Авксентій/1:
+Авксентійович/1:
 авксин/1$
-авксоспора/%:
-авксотроф/18$u
+авксоспора/%;
+авксотроф/1:$x
 авксотрофність/A
 авлакоген/1$
+авлос/1:$
 АВМ
+Авнер/1:x
+Авнері
 Авогадро
 Авоґадро
 авогардит/1$
-авокадний/h
+авокадний/j
 авокадо
-авокадовий/h
-авометр/18$
-авоська/%;
-авра/%:
-Авраам/18u
-Авраамів/h
-авраамічний/h
+авокадовий/j
+авометр/1:$
+авоська/%<
+авра/%;
+Авраам/1:x
+Авраамів/j
+авраамічний/j
 аврал/1$
-авралити/Wvq
-авральний/h+
+авралити/Xyt
+авральний/j+
 авральність/A
-авральніший/h
+авральніший/j
 авральщина/%
-Аврам/18$u
+Аврам/1:$x
 Авраменко/1
-Авраменкове/F
-Аврамів/h
-Аврамівка/%g
-Аврамівна/%g
-аврамівський/h
-Аврамківщина/%g
-Аврамов/D
-Аврамович/18
+Авраменкове/E
+Аврамів/j
+Аврамівка/%h
+Аврамівна/%h
+аврамівський/j
+Аврамківщина/%h
+Аврамов/C
+Аврамович/1:
 Аврамченко/1
-Аврамчук/18
+Аврамчук/1:
 авран/1$
-Авратин/18u
-авратинський/h
-Авреліїв/h
-Авреліїн/h
-Аврелій/18$
-Аврелія/%:g
-авреоля/%:
+Авратин/1:x
+авратинський/j
+авреліанський/j
+Авреліїв/j
+Авреліїн/j
+Аврелій/1:$
+Аврелія/%;h
+авреоля/%;
 аврет-базар/1$
-аврикула/%:
+аврикула/%;
 аврипігмент/1
-аврора/%:
-Аврора/%g
-авроральний/h
-Аврорин/h
-аврорний/h
+аврора/%;
+Аврора/%h
+авроральний/j
+Аврорин/j
+аврорний/j
 аврукання/Q
-аврукати/XvN
-авскультант/18$u
-австерія/%:
-Австралазія/%g
-австралієць/3c_
-австралійка/%;g
-австралійський/h
-Австралія/%g
-австралоїд/18$u
-австралоїдний/h
-австралопітек/18$
-австрієць/3c_
-австрійка/%;g
-австрійський/h
-австрійсько-польський/h
-Австрія/%g
-австріяк/18$u
-австріяцький/h
-австріячка/%;g
-австро-дунайський/h
-австро-італо-французький/h
+аврукати/YyP
+авскультант/1:$x
+австерія/%;
+Австралазія/%h
+австралієць/3d`
+австралійка/%<h
+австралійський/j
+Австралія/%h
+австралоїд/1:$x
+австралоїдний/j
+австралопітек/1:$
+австрієць/3d`
+австрійка/%<h
+австрійський/j
+австрійсько-польський/j
+Австрія/%h
+австріяк/1:$x
+австріяцький/j
+австріячка/%<h
+австро-дунайський/j
+австро-італо-французький/j
 австромантія/%
-австромарксист/18$u
-австронезійський/h
-австро-німецький/h
-австро-прусський/h
-австро-пруський/h
-австро-російський/h
+австромарксизм/1
+австромарксист/1:$x
+австронезійський/j
+австро-німецький/j
+австро-прусський/j
+австро-пруський/j
+австро-російський/j
 австрославізм/1
-австро-угорець/3_c
-австро-угорський/h
-Австро-Угорщина/%g
-австрофіл/18$u
+австро-угорець/3`d
+австро-угорський/j
+Австро-Угорщина/%h
+австрофіл/1:$x
 австрофільство/Q
-австрофільський/h
+австрофільський/j
 АВТ
 АВТА
-авталотріоморфний/h
-Автанділ/18u
+авталотріоморфний/j
+Автанділ/1:x
 автаркізація/%
 автаркізм/1
-автаркійний/h
+автаркійний/j
 автаркійність/A
-автаркіст/18$u
-автаркічний/h
+автаркіст/1:$x
+автаркічний/j
 автаркія/%
 автекологія/%
 автентика/%
-автентифікатор/18$
-автентифікація/%:
-автентифікований/h
-автентифікувати/WvqM
-автентифікуватися/Wvq
-автентичний/h+
+автентифікатор/1:$
+автентифікація/%;
+автентифікований/j
+автентифікувати/XytN
+автентифікуватися/Xyt
+автентичний/j+
 автентичність/A
-автентичніший/h
-автигенний/h
+автентичніший/j
+автигенний/j
 автизація/%
 автизм/1
-автист/18$u
-автистичний/h
-автичний/h
-автівка/%;
+автист/1:$x
+автистичний/j
+автичний/j
+автівка/%<
 авто
 авто-
-автоаварія/%:
-автоагрегат/18$
-автоагрегатний/h
-автоагресія/%:
-автоадвокат/18$u
-автоадгезійний/h
+автоаварія/%;
+автоагрегат/1:$
+автоагрегатний/j
+автоагресія/%;
+автоадвокат/1:$x
+автоадгезійний/j
 автоадгезія/%
-автоаерозапчастина/%:
-автоаксесуар/18$
-автоакумулятор/18$
-автоалієнація/%:
-автоалюзія/%:
-автоаматор/18$u
-автоаматорка/%;g
+автоаерозапчастина/%;
+автоаксесуар/1:$
+автоакумулятор/1:$
+автоалієнація/%;
+автоалюзія/%;
+автоаматор/1:$x
+автоаматорка/%<h
 автоаматорство/Q
-автоаматорський/h
-автоамфібія/%:
-автоаналізатор/18$
+автоаматорський/j
+автоамфібія/%;
+автоаналізатор/1:$
 автоанотування/Q
-автоапологія/%:
-автоартерія/%:
+автоапологія/%;
+автоартерія/%;
 автоархівування/Q
 автоательє
 автоатрибуція/%
 автоаукціон/1$
-автобаза/%:
+автобаза/%;
 автобазар/1$
 автобаланс/1
-автобалансний/h
-автобалансований/h
-автобалансувальний/h
+автобалансний/j
+автобалансований/j
+автобалансувальний/j
 автобалансування/Q
 автобальзам/1$
 автобан/1$
-автобандит/18$u
-автобанний/h
-автобардачок/3_c
-автобарсетка/%;
+автобандит/1:$x
+автобанний/j
+автобардачок/3`d
+автобарсетка/%<
 автобат/1$
 автобатальйон/1$
 автобезпека/%
 автобензин/1$
-автобензовоз/18$
-автобензоцистерна/%:
-автобетонозмішувач/18$
-автобетономішалка/%;
-автобетоноперемішувач/18$
+автобензовоз/1:$
+автобензоцистерна/%;
+автобетонозмішувач/1:$
+автобетономішалка/%<
+автобетоноперемішувач/1:$
 автобізнес/1
-автобізнесмен/18$u
-автобіограф/18$u
+автобізнесмен/1:$x
+автобіограф/1:$x
 автобіографізм/1
-автобіографічний/h+
+автобіографічний/j+
 автобіографічність/A
-автобіографічно-мемуарний/h
-автобіографія/%:
-автобіографка/%;g
-автобіржа/%:
-автоблокіратор/18$
+автобіографічно-мемуарний/j
+автобіографія/%;
+автобіографка/%<h
+автобіржа/%;
+автоблокіратор/1:$
 автоблоковання/Q
-автоблокувальний/h
-автоблокування/QR
-автоблокувач/18$
-автобортовий/h
-автобот/18$
+автоблокувальний/j
+автоблокування/QS
+автоблокувач/1:$
+автобортовий/j
+автобот/1:$
 автобренд/1$
-автобронетанковий/h
-автоброньовик/18$
+автобронетанковий/j
+автоброньовик/1:$
 автобрухт/1
-автобудинок/3c
-автобудівельний/h
-автобудівний/h
-автобудівник/18$
+автобудинок/3d
+автобудівельний/j
+автобудівний/j
+автобудівник/1:$
 автобудівництво/Q
-автобудування/QR
-автобункер/18$
-автобуровий/h
-автобус/18$
-автобусик/18$
-автобусний/h
-автобусник/18$
-автобусно-таксомоторний/h
-автобусобудівний/h
-автобусобудівник/18$
+автобудування/QS
+автобункер/1:$
+автобуровий/j
+автобус/1:$
+автобусик/1:$
+автобусний/j
+автобусник/1:$
+автобусно-таксомоторний/j
+автобусобудівний/j
+автобусобудівник/1:$
 автобусобудування/Q
-автобусоремонтний/h
+автобусоремонтний/j
 автовага/%
-автовагон/18$
-АвтоВАЗ/1
-автовакуумний/h
-автовакцина/%:
-автовантажний/h
-автовантажник/18$
+автовагон/1:$
+АвтоВАЗ/1x
+автовакуумний/j
+автовакцина/%;
+автовантажний/j
+автовантажник/1:$
 автовантажоперевезення/Q
-автовбивця/%;g
-автовежа/%:
-автовелетень/3_c
-автовентилятор/18$
+автовбивця/%<h
+автовежа/%;
+автовелетень/3`d
+автовентилятор/1:$
 автовертання/Q
 автовзуття/Q
 автовизначення/Q
 автовиклик/1$
-автовикрадання/QR
-автовикрадач/18$
-автовикрадення/QR
-автовинахідник/18$
-автовиправлення/QR
+автовикрадання/QS
+автовикрадач/1:$
+автовикрадення/QS
+автовинахідник/1:$
+автовиправлення/QS
 автовиправляння/Q
 автовирівнювання/Q
-автовиробник/18$
+автовиробник/1:$
 автовиробництво/Q
-автовиставка/%;
-автовишка/%;
-автовідповідач/18$
-автовідповідь/C-
+автовиставка/%<
+автовишка/%<
+автовідповідач/1:$
+автовідповідь/D-
 автовідступ/1
 автовідтворення/Q
-автовізок/3_c
+автовізок/3`d
 автовклад/1
-автовласник/18$
-автоводій/18$
-автоводоцистерна/%:
-автовоз/18$
+автовласник/1:$
+автоводій/1:$
+автоводоцистерна/%;
+автовоз/1:$
 автовокзал/1$
-автовокзальний/h
-автогавань/C-
+автовокзальний/j
+автогавань/D-
 автогаз/1
-автогазовий/h
-автогазозаправний/h
-автогалузь/C-
-автогальмо/QR
-автогальмовий/h
-автогамія/%:
-автогамний/h
-автогараж/18$
-автогаражний/h
-автогезійний/h
+автогазовий/j
+автогазозаправний/j
+автогалузь/D-
+автогальмо/QS
+автогальмовий/j
+автогамія/%;
+автогамний/j
+автогараж/1:$
+автогаражний/j
+автогезійний/j
 автогезія/%
-автогеморагія/%:
+автогеморагія/%;
 автогемотерапія/%
 автоген/1$
 автогенез/1
-автогенератор/18$
-автогенераторний/h
-автогенний/h
-автогенник/18$
+автогенератор/1:$
+автогенераторний/j
+автогенний/j
+автогенник/1:$
 автогеноцид/1
-автогігант/18$u
+автогігант/1:$x
 автогідроліз/1$
-автогідропідіймальний/h
-автогідропідіймач/18$
+автогідропідіймальний/j
+автогідропідіймач/1:$
 автогіпноз/1$
-автогіпнозний/h
-автогісторадіографія/%:
-автогнозія/%:
-автогодівниця/%:
-автогол/18$
+автогіпнозний/j
+автогісторадіографія/%;
+автогнозія/%;
+автогодівниця/%;
+автогол/1:$
 автогомеоморфізм/1
-автогонія/%:
-автогонка/%;
-автогонник/18$
-автогонниця/%:g
-автогонщик/18$
-автогонщиця/%:g
-автогосподарство/QR
-автограбіжник/18$
-автогравюра/%:
-автогравюрний/h
-автограма/%:
-автограф/18$
-автографічний/h
-автографія/%
-автографсесія/%:
-автограф-сесія/%:
+автогонія/%;
+автогонка/%<
+автогонник/1:$
+автогонниця/%;h
+автогонщик/1:$
+автогонщиця/%;h
+автогосподарство/QS
+автограбіжник/1:$
+автогравюра/%;
+автогравюрний/j
+автограма/%;
+автограф/1:$
+автографічний/j
+автографія/%;
+автографсесія/%;
+автограф-сесія/%;
 автографування/Q
-автогрейдер/18$
-автогрейдерний/h
+автогрейдер/1:$
+автогрейдерний/j
 автогромадськість/A
 автогромадянка/%
-автогудронатор/18$
-автогужовий/h
+автогудронатор/1:$
+автогужовий/j
 автогума/%
-автогурман/18$u
-автогурток/3_c
+автогурман/1:$x
+автогурток/3`d
 автодафе
-автодвигун/18$
-автодвірець/3_c
-автодегазаційний/h
+автодвигун/1:$
+автодвірець/3`d
+автодегазаційний/j
 автодекремент/1
-автодекрементний/h
-автодеструктивний/h
+автодекрементний/j
+автодеструктивний/j
 автодеструкція/%
-автодетонатор/18$
-автодидакт/18$
+автодетонатор/1:$
+автодидакт/1:$
 автодидактика/%
-автодидактичний/h
+автодидактичний/j
 автодизайн/1$
-автодизайнер/18$u
-автодизайнерський/h
-автодилер/18$u
-автодилерка/%;g
-автодин/18$
-автодинний/h
-автодиспетчер/18$u
-автодиспетчеризація/%:
-автодиспетчерський/h
-автодіагност/18$u
-автодіагностика/%:
-автоділер/18$u
-автоділок/3_c
-автододзвон/1
-автодозвон/1
-автодозиметр/18$
-автодоїльний/h
+автодизайнер/1:$x
+автодизайнерський/j
+автодилер/1:$x
+автодилерка/%<h
+автодин/1:$
+автодинний/j
+автодиспетчер/1:$x
+автодиспетчеризація/%;
+автодиспетчерський/j
+автодіагност/1:$x
+автодіагностика/%;
+автоділер/1:$x
+автоділок/3`d
+автодозвін/0
+автодозиметр/1:$
+автодоїльний/j
 автодоїння/Q
 автодор/1$
-автодорівець/3_c
-автодорога/%;
-автодорожник/18$
-автодорожній/h
-автодрабина/%:
-автодрезина/%:
+автодорівець/3`d
+автодорога/%<
+автодорожник/1:$
+автодорожній/j
+автодрабина/%;
+автодрезина/%;
 автодром/1$
-автодуальний/h
+автодуальний/j
 автодуальність/A
-автоевакуатор/18$
-автоеволюція/%:
+автоевакуатор/1:$
+автоеволюція/%;
 автоеквівалентність/A
 автоекіпаж/1$
 автоексклюзив/1
-автоекспортер/18$u
-автоекспрес/18$
-автоелектрик/18$
+автоекспортер/1:$x
+автоекспрес/1:$
+автоелектрик/1:$
 автоелектрика/%
 автоелектроапаратура/%
 автоелектроніка/%
-автоелектронний/h
-автоелектроремонтний/h
-автоемаль/C-
-автоемісійний/h
-автоепіграф/18$
-автоепітаксійний/h
+автоелектронний/j
+автоелектроремонтний/j
+автоемаль/D-
+автоемісійний/j
+автоепіграф/1:$
+автоепітаксійний/j
 автоепітаксія/%
-автоепітафія/%:
+автоепітафія/%;
 автоеротизм/1
-автоетнонім/18$
-автожир/18$
+автоетнонім/1:$
+автожир/1:$
 автожурнал/1$
-автожурналіст/18$u
+автожурналіст/1:$x
 автоз'єднання/Q
-автозабаганка/%;
+автозабаганка/%<
 автозавантаження/Q
 автозавантажування/Q
-автозавантажувач/18$
+автозавантажувач/1:$
 автозавод/1$
-автозаводець/3_c
-автозаводський/h
-АвтоЗАЗ/1u
-автозак/18$p
+автозаводець/3`d
+автозаводський/j
+АвтоЗАЗ/1x
 автозаладовування/Q
 автозамикання/Q
-автозамикач/18$
-автозамок/3_c
-автозапальничка/%;
+автозамикач/1:$
+автозамок/3`d
+автозапальничка/%<
 автозапис/1
-автозаписувальний/h
+автозаписувальний/j
 автозаповнення/Q
-автозаправка/%;
-автозаправковий/h
-автозаправляльний/h
-автозаправний/h
-автозаправник/18$
+автозаправка/%<
+автозаправковий/j
+автозаправляльний/j
+автозаправний/j
+автозаправник/1:$
 автозапуск/1
-автозапускач/18$
-автозапусковий/h
-автозапчастина/%:
+автозапускач/1:$
+автозапусковий/j
+автозапчастина/%;
 автозасмага/%
 автозатор/1$
 автозахоплення/Q
-автозахоплювач/18$
+автозахоплювач/1:$
 автозбалансування/Q
 автозбереження/Q
 автозберігання/Q
-автозбиральний/h
-автозвалище/QR
-автозварювальний/h
-автозварювання/QR
+автозбиральний/j
+автозвалище/QS
+автозварювальний/j
+автозварювання/QS
 автозвук/1
-автозвуковий/h
-автоздобич/C
-автозіткнення/QR
-автозлодій/18$
-автозлодюжка/%;g
+автозвуковий/j
+автоздобич/D
+автозіткнення/QS
+автозлодій/1:$
+автозлодюжка/%<h
 автозлом/1$
 автозлочин/1$
-автозлочинець/3_c
-автозмагання/QR
+автозлочинець/3`d
+автозмагання/QS
 автозупинення/Q
-автозупинка/%;
-автозчеп/18
-автозчеплення/QR
-автозчеплювання/QR
+автозупинка/%<
+автозчеп/1:
+автозчеплення/QS
+автозчеплювання/QS
 автозчіплювання/Q
-автоімперія/%:
+автоімперія/%;
 автоімпорт/1
-автоімпортер/18$u
+автоімпортер/1:$x
 автоімунітет/1$
-автоімунний/h
-автоінвазія/%:
+автоімунний/j
+автоінвазія/%;
 автоіндексація/%
 автоіндексування/Q
 автоіндустрія/%
-автоінженерний/h
+автоінженерний/j
 автоінкремент/1$
-автоінкрементний/h
-автоінокуляція/%:
-автоінспектор/18$u
-автоінспекторка/%;g
-автоінспекторський/h
-автоінспекція/%:
-автоінструкторка/%;g
+автоінкрементний/j
+автоінокуляція/%;
+автоінспектор/1:$x
+автоінспекторка/%<h
+автоінспекторський/j
+автоінспекція/%;
+автоінструкторка/%<h
 автоінтерв'ю
 автоінтертекстуальність/A
-автоінтоксикаційний/h
-автоінтоксикація/%:
-автоінфекційний/h
-автоінфекція/%:
-автоінформатор/18$
-автоіонізатор/18$
-автоіонізаційний/h
+автоінтоксикаційний/j
+автоінтоксикація/%;
+автоінфекційний/j
+автоінфекція/%;
+автоінформатор/1:$
+автоіонізатор/1:$
+автоіонізаційний/j
 автоіонізація/%
-автоіонний/h
-автоіронічний/h
+автоіонний/j
+автоіронічний/j
 автоіронічність/A
 автоіронія/%
-автойонізатор/18$
-автойонізаційний/h
-автойонізація/%:
-автойонний/h
-автокав'ярня/%;
-автокавоварка/%;
+автойонізатор/1:$
+автойонізаційний/j
+автойонізація/%;
+автойонний/j
+автокав'ярня/%<
+автокавоварка/%<
 автокадрування/Q
-автокалібрувальний/h
+автокалібрувальний/j
 автокалібрування/Q
-автокамера/%:
-автокампіграфія/%:
-автокар/18$
+автокамера/%;
+автокампіграфія/%;
+автокар/1:$
 автокар'єра/%
 автокараван/1$
-автокарикатура/%:
+автокарикатура/%;
 автокаса/%
-автокаска/%;
-автокаскадер/18$u
+автокаска/%<
+автокаскадер/1:$x
 автокаталіз/1$
-автокаталізатор/18$
-автокаталізний/h
-автокаталітичний/h
-автокатастрофа/%:
-автокатод/18$
+автокаталізатор/1:$
+автокаталізний/j
+автокаталітичний/j
+автокатастрофа/%;
+автокатод/1:$
 автокафе
 автоквест/1$
 автокемпінг/1$
-автокераторефрактометр/18$
-автокерманич/18$
+автокераторефрактометр/1:$
+автокерманич/1:$
 автокерування/Q
-автокефал/18$u
+автокефал/1:$x
 автокефалізація/%
 автокефалізм/1
-автокефаліст/18$u
-автокефалія/%:
-автокефальний/h
+автокефаліст/1:$x
+автокефалістка/%<h
+автокефалія/%;
+автокефальний/j
 автокефальність/A
-автокінетичний/h
+автокінетичний/j
 автокінотеатр/1$
-автоклав/18$
-автоклавний/h
-автоклавований/h
-автоклавування/QR
+автоклав/1:$
+автоклавний/j
+автоклавований/j
+автоклавування/QS
 автокласика/%
-автокластер/18$
+автокластер/1:$
 автоклуб/1$
-автоклубний/h
-автокоагуляційний/h
-автокоагуляція/%:
+автоклубний/j
+автокоагуляційний/j
+автокоагуляція/%;
 автоковаріація/%
 автокод/1$
-автокодер/18$
-автокодовий/h
-автоколекція/%:
-автоколивальний/h
-автоколивання/QR
-автоколивний/h
-автоколіматор/18$
-автоколімаційний/h
-автоколімація/%:
+автокодер/1:$
+автокодовий/j
+автоколекція/%;
+автоколивальний/j
+автоколивання/QS
+автоколивний/j
+автоколіматор/1:$
+автоколімаційний/j
+автоколімація/%;
 автоколінеація/%
-автоколона/%:
+автоколона/%;
 автокомбінат/1$
 автокоментар/4"(
-автокоментування/QR
+автокоментування/QS
 автокомісійка/%
-автокомп'ютер/18$
-автокомпанія/%:
-автокомпенсатор/18$
-автокомпенсаційний/h
+автокомп'ютер/1:$
+автокомпанія/%;
+автокомпенсатор/1:$
+автокомпенсаційний/j
 автокомпенсація/%
 автокомплекс/1$
 автокомплект/1$
-автокомпонент/18$
-автокомунікативний/h
+автокомпонент/1:$
+автокомунікативний/j
 автокомунікативність/A
-автокомунікація/%:
-автоконвективний/h
-автоконвертор/18$
+автокомунікація/%;
+автоконвективний/j
+автоконвертор/1:$
 автоконсервант/1$
-автоконструктор/18$u
+автоконструктор/1:$x
 автоконструювання/Q
-автоконтейнер/18$
-автоконтейнеровіз/0rt
-автоконтора/%:
-автоконтрабандист/18$u
+автоконтейнер/1:$
+автоконтейнеровіз/0uw
+автоконтора/%;
+автоконтрабандист/1:$x
 автоконтроль/1
-автоконтрольний/h
+автоконтрольний/j
 автоконцерн/1$
 автокооператив/1$
-автокооператор/18$u
-автокорба/%:
+автокооператор/1:$x
+автокорба/%;
 автокорд/1$
-автокоректор/18$
-автокорекційний/h
-автокорекція/%:
-автокорелограма/%:
-автокорелятор/18$
-автокореляційний/h
-автокореляція/%:
-автокорельований/h
+автокоректор/1:$
+автокорекційний/j
+автокорекція/%;
+автокорелограма/%;
+автокорелятор/1:$
+автокореляційний/j
+автокореляція/%;
+автокорельований/j
 автокорельованість/A
 автокоригування/Q
-автокорпорація/%:
+автокорпорація/%;
 автокортеж/1$
 автокосметика/%
-автокосметичний/h
-автокрад/18$u
+автокосметичний/j
+автокрад/1:$x
 автокрадіж/2
-автокрадіжка/%;
-автокрадій/18$
-АвтоКрАЗ/1u
-автокрамниця/%:
-автокран/18$
-автокранівник/18$
-автокрановий/h
-автокрасуня/%:
-автократ/18$u
+автокрадіжка/%<
+автокрадій/1:$
+АвтоКрАЗ/1x
+автокрамниця/%;
+автокран/1:$
+автокранівник/1:$
+автокрановий/j
+автокрасуня/%;
+автократ/1:$x
 автократизм/1
-автократизувати/Wvq
-автократичний/h
+автократизувати/Xyt
+автократичний/j
 автократичність/A
-автократичніший/h
+автократичніший/j
 автократично
-автократія/%:
-автократор/18$u
+автократія/%;
+автократор/1:$x
 автокредит/1$
 автокредитування/Q
-автокринний/h
+автокринний/j
 автокритика/%
-автокрісло/QS
+автокрісло/QT
 автокрос/1$
 автокурс/1
-автокухня/%;
+автокухня/%<
 автол/1$
-автолабораторія/%:
+автолабораторія/%;
 автоладування/Q
-автолайнер/18$
+автолайнер/1:$
 автолак/1$
-автолафет/18$
-автолебідка/%;
-автолегований/h
+автолафет/1:$
+автолебідка/%<
+автолегований/j
 автолегування/Q
 автолектичність/A
 автоліз/1
-автолізія/%:
-автолізний/h
-автолісовоз/18$
-автолісовозний/h
-автолітографічний/h
-автолітографія/%:
-автоліхтарик/18$
+автолізія/%;
+автолізний/j
+автолісовоз/1:$
+автолісовозний/j
+автолітографічний/j
+автолітографія/%;
+автоліхтарик/1:$
 автолобі
-автолобіст/18$u
-автоловий/h
-автологічний/h
-автологія/%:
-автолокалізаційний/h
-автолокалізація/%:
-автолокалізований/h
+автолобіст/1:$x
+автоловий/j
+автологічний/j
+автологія/%;
+автолокалізаційний/j
+автолокалізація/%;
+автолокалізований/j
 автоломбард/1$
-автолюбитель/18$
-автолюбителька/%;g
-автолюбительський/h
-автолюлька/%;
+автолюбитель/1:$
+автолюбителька/%<h
+автолюбительський/j
+автолюлька/%<
 автомагазин/1$
-автомагазинчик/18$
-автомагістраль/C-
-автомагістральний/h
-автомагнат/18$u
-автомагнітола/%:
-автомагнітофон/18$
+автомагазинчик/1:$
+автомагістраль/D-
+автомагістральний/j
+автомагнат/1:$x
+автомагнітола/%;
+автомагнітофон/1:$
 автомайдан/1$
-автомайданівець/3_c
-автомайданівка/%;g
-автомайданівський/h
-автомайданчик/18$
-автомайстер/3_cf
-автомайстерня/%;
-автомаклер/18$u
-автомаляр/18$u4"(J
-автомандрівник/18$u
-автомандрівниця/%:g
+автомайданівець/3`d
+автомайданівка/%<h
+автомайданівський/j
+автомайданчик/1:$
+автомайстер/3`dg
+автомайстерня/%<
+автомаклер/1:$x
+автомаляр/1:$x4"(K
+автомандрівник/1:$x
+автомандрівниця/%;h
+автомаратон/1$
 автомарафон/1$
-автомарка/%;
-автомаркетолог/18$
+автомарка/%<
+автомаркетолог/1:$
 автомаршрут/1$
-автомасажер/18$
-автомастило/QR
+автомасажер/1:$
+автомастило/QS
 автомасштабування/Q
-автомат/18$
+автомат/1:$
 автоматами-пакувальниками
 автоматам-пакувальникам
 автомата-пакувальника
 автоматах-пакувальниках
-автоматизатор/18$
-автоматизаційний/h
-автоматизація/%:
+автоматизатор/1:$
+автоматизаційний/j
+автоматизація/%;
 автоматизм/1$
-автоматизований/h
+автоматизований/j
 автоматизованість/A
-автоматизовний/h
-автоматизувальний/h
+автоматизовний/j
+автоматизовувати/Xyt
+автоматизовуватися/Xyt
+автоматизувальний/j
 автоматизування/Q
-автоматизувати/WvqM
-автоматизуватися/Wvq
-автоматика/%:
+автоматизувати/XytN
+автоматизуватися/Xyt
+автоматика/%;
 автомати-пакувальники
 автомати-пакувальники
-автоматичний/h
+автоматичний/j
 автоматичність/A
 автоматично
 автоматів-пакувальників
 автоматі-пакувальникові
 автоматі-пакувальнику
-автоматний/h
-автоматник/18$
-автоматниця/%:g
-автоматно-кулеметний/h
+автоматний/j
+автоматник/1:$
+автоматниця/%;h
+автоматно-кулеметний/j
 автоматобудування/Q
 автоматові-пакувальникові
 автоматові-пакувальникові
 автоматові-пакувальнику
 автоматові-пакувальнику
-автоматограф/18$
+автоматограф/1:$
 автоматом-пакувальником
 автомат-пакувальник
 автомат-пакувальник
@@ -1688,1402 +1727,1462 @@
 автомату-пакувальнику
 автомату-пакувальнику
 автомафія/%
-автомахія/%:
-автомашина/%:
-автомашиніст/18$u
-автомашинний/h
-автомережа/%:
+автомахія/%;
+автомашина/%;
+автомашиніст/1:$x
+автомашинний/j
+автомережа/%;
 автометаморфізм/1
-автометричний/h
+автометричний/j
 автометрія/%
-автомеханік/18$
-автомеханічний/h
-автомеханохорія/%:
-автомийка/%;
-автомийний/h
-автомийник/18$
-автомийня/%;
+автомеханік/1:$
+автомеханічний/j
+автомеханохорія/%;
+автомийка/%<
+автомийний/j
+автомийник/1:$
+автомийня/%<
 автомистецтво/Q
 автомито/Q
 автоміксис/1$
-автоміст/0rt
-автомістечко/QS
+автоміст/0uw
+автомістечко/QT
 автомітологія/%
 автоміфологія/%
-автомобілебудівний/h
-автомобілебудівник/18$
+автомобілебудівний/j
+автомобілебудівник/1:$
 автомобілебудування/Q
-автомобілевиробник/18$
-автомобілевоз/18$
+автомобілевиробник/1:$
+автомобілевоз/1:$
 автомобілелітакобудування/Q
-автомобілепідіймач/18$
-автомобілерозвантажувач/18$
-автомобілізаційний/h
+автомобілепідіймач/1:$
+автомобілерозвантажувач/1:$
+автомобілізаційний/j
 автомобілізація/%
 автомобілізм/1
-автомобілізований/h
-автомобілізуватися/Wvq
-автомобіліст/18$u
-автомобілістка/%;g
-автомобіль/18$
-автомобільний/h
-автомобільно-дорожній/h
-автомобільно-залізничний/h
-автомобільно-тракторний/h
-автомобільно-шляховий/h
-автомобільчик/18$
-автомогильник/18$
+автомобілізований/j
+автомобілізуватися/Xyt
+автомобіліст/1:$x
+автомобілістка/%<h
+автомобіль/1:$
+автомобільний/j
+автомобільно-дорожній/j
+автомобільно-залізничний/j
+автомобільно-тракторний/j
+автомобільно-шляховий/j
+автомобільчик/1:$
+автомогильник/1:$
 автомода/%
 автомоделізм/1
-автомоделіст/18$u
-автомодель/C-
-автомодельний/h
+автомоделіст/1:$x
+автомодель/D-
+автомодельний/j
 автомодельність/A
-автомодулювати/Wvq
-автомодуляційний/h
+автомодулювати/Xyt
+автомодуляційний/j
 автомодуляція/%
-автомонітор/18$
-Автомонов/D
-автомонографія/%:
+автомонітор/1:$
+Автомонов/C
+автомонографія/%;
 автомонтування/Q
 автоморфізм/1$
-автоморфний/h
+автоморфний/j
 автоморфність/A
 автомотлох/1
-автомотоаматор/18$u
-автомотогурток/3_c
+автомотоавіатехніка/%
+автомотоаматор/1:$x
+автомотогурток/3`d
 автомотодром/1$
 автомотоклуб/1$
-автомотолюбитель/18$
-автомотолюбительський/h
+автомотолюбитель/1:$
+автомотолюбителька/%<h
+автомотолюбительський/j
 автомотопробіг/1
-автомотор/18$
-автомоторист/18$u
-автомоторний/h
+автомотор/1:$
+автомоторист/1:$x
+автомоторний/j
 автомотоспорт/1
-автомотоспортивний/h
+автомотоспортивний/j
 автомототранспорт/1
-автомототранспортний/h
-автомототраса/%:
+автомототранспортний/j
+автомототраса/%;
 автомототрек/1$
 автомототуризм/1
-автомототурист/18$u
-автомототуристичний/h
-автомототуристський/h
-автомотриса/%:
-автомурашник/18$
+автомототурист/1:$x
+автомототуристичний/j
+автомототуристка/%<h
+автомототуристський/j
+автомотриса/%;
+автомурашник/1:$
 автомутаген/1$
-автомутагенний/h
+автомутагенний/j
 автонабирання/Q
 автонавантаження/Q
-автонавантажувальний/h
-автонавантажувач/18$
-автонаведення/QR
+автонавантажувальний/j
+автонавантажувач/1:$
+автонаведення/QS
 автонаїзд/1$
 автоналаштовування/Q
 автоналаштування/Q
-автонапувалка/%;
-автонапувальниця/%:
+автонапувалка/%<
+автонапувальниця/%;
 автонапування/Q
 автонаратив/1
-автонасос/18$
+автонасос/1:$
 автонастроювання/Q
 автоначиння/Q
 автонепотріб/2
-автонім/18$
-автонімний/h
-автоновинка/%;
-Автоном/18u
-автономер/18$
-автономерний/h
-Автономів/h
-автономізаційний/h
-автономізація/%:
+автонім/1:$
+автонімний/j
+автоновинка/%<
+Автоном/1:x
+автономер/1:$
+автономерний/j
+Автономів/j
+автономізаційний/j
+автономізація/%;
 автономізм/1
-автономізований/h
-автономізувати/WvqM
-автономізуватися/Wvq
-автономійний/h
-автономіст/18$u
-автономістичний/h
-автономістський/h
-автономічний/h
+автономізований/j
+автономізувати/XytN
+автономізуватися/Xyt
+автономійний/j
+автономіст/1:$x
+автономістичний/j
+автономістка/%<h
+автономістський/j
+автономічний/j
 автономічно
-автономія/%:
-автономка/%;
-автономний/h+
+автономія/%;
+автономка/%<
+автономний/j+
 автономність/A
-автономніший/h
+автономніший/j
 автонумерація/%
-автонумерування/QR
-автооб'єднання/QR
+автонумерування/QS
+автооб'єднання/QS
 автообраз/1$
-автообслуговування/QR
+автообслуговування/QS
 автоокиснення/Q
 автоокиснювання/Q
-автооксидаційний/h
-автооксидація/%:
+автооксидаційний/j
+автооксидація/%;
 автооновлення/Q
-автооператор/18$u
-автооператорний/h
-автоопитування/QR
-автоорганізація/%:
+автооператор/1:$x
+автооператорний/j
+автоопитування/QS
+автоорганізація/%;
 автоочищення/Q
 автопавільйон/1$
-автопальне/F
-автопанелевіз/0rt
-автопанелевоз/18$
+автопальне/E
+автопанелевіз/0uw
+автопанелевоз/1:$
 автопансіонат/1$
-автопанцерний/h
-автопанцерник/18$
-автопанцирний/h
+автопанцерний/j
+автопанцерник/1:$
+автопанцирний/j
 автопарад/1$
-автопараметричний/h
+автопараметричний/j
 автопарк/1$
 автопаркінг/1$
-автопарковий/h
-автопарковка/%;
+автопарковий/j
+автопарковка/%<
 автопаркування/Q
-автопародія/%:
-автопасажир/18$u
-автопасажирський/h
+автопародія/%;
+автопасажир/1:$x
+автопасажирський/j
 автопатрулювання/Q
-автопатруль/18$
-автопатрульний/h
-автопепсія/%:
-автоперев'язувальний/h
-автоперевезення/QR
-автоперевізний/h
-автоперевізник/18$
-автоперевізницький/h
+автопатруль/1:$
+автопатрульний/j
+автопепсія/%;
+автоперев'язувальний/j
+автоперевезення/QS
+автоперевізний/j
+автоперевізник/1:$
+автоперевізницький/j
 автоперегін/0
-автоперегони/n
-автоперегонний/h
-автоперегонник/18$
-автоперегонниця/%:g
-автоперегоновий/h
+автоперегони/p
+автоперегонний/j
+автоперегонник/1:$
+автоперегонниця/%;h
+автоперегоновий/j
 автопереклад/1$
-автоперекладач/18$
-автопереривання/QR
-автопересувний/h
-автоперехід/0t
-автопідіймальний/h
-автопідіймач/18$
+автоперекладач/1:$
+автопереривання/QS
+автопересувний/j
+автоперехід/0w
+автопідіймальний/j
+автопідіймач/1:$
 автопідлаштування/Q
 автопідпал/1
-автопідприємство/QR
+автопідприємство/QS
 автопідстроювання/Q
-автопілот/18$
-автопілотний/h
-автопілотований/h
+автопілот/1:$
+автопілотний/j
+автопілотований/j
 автопілотування/Q
-автопільги/l
-автопішохідний/h
+автопільги/n
+автопішохідний/j
 автоплагіат/1$
 автопластика/%
-автоплатформа/%:
-автоплуг/18$p
+автоплатформа/%;
+автоплуг/1:$s
 автопневматоліз/1
-автоповідомлення/QR
+автоповідомлення/QS
 автоповтор/1$
 автоподавання/Q
-автоподавач/18$
-автоподорож/C-
-автопоетичний/h
-автопожежа/%:
-автопозика/%:
-автопоїзд/18$
-автопоїздка/%;
-автопоїзний/h
-автопоїлка/%;
+автоподавач/1:$
+автоподорож/D-
+автопоез/1
+автопоетичний/j
+автопожежа/%;
+автопозика/%;
+автопоїзд/1:$
+автопоїздка/%<
+автопоїзний/j
+автопоїлка/%<
 автопоїння/Q
-автопокришка/%;
-автопокупка/%;
-автополивальниця/%:
-автополивачка/%;
+автопокришка/%<
+автопокупка/%<
+автополивальниця/%;
+автополивачка/%<
 автополігон/1$
-автополімеризаційний/h
+автополімеризаційний/j
 автополімеризація/%
-автополімерний/h
-автополіплоїдія/%:
+автополімерний/j
+автополіплоїдія/%;
 автополк/1
-автополярний/h
+автополярний/j
 автополярність/A
-автопомпа/%:
-автопоновлюваний/h
-автопором/18$
+автопомпа/%;
+автопоновлюваний/j
+автопором/1:$
 автопорт/1$
-автопортрет/18$
-автопортретний/h
-автопорушник/18$
-автопосилання/QR
-автопослуги/l
-автопотенціометр/18$
-автопотік/0t
-автопотяг/18$p
-автопрезентація/%:
-автопригода/%:
+автопортрет/1:$
+автопортретний/j
+автопорушник/1:$
+автопосилання/QS
+автопослуги/n
+автопотенціометр/1:$
+автопотік/0w
+автопотяг/1:$s
+автопрезентація/%;
+автопригода/%;
 автоприладдя/Q
 автоприскорення/Q
-автопричіп/2@H
+автопричіп/2@I
 автопришвидшення/Q
 автопробіг/1$
-автопрогулянка/%;
-автопродавець/3_c
+автопрогулянка/%<
+автопродавець/3`d
 автопродаж/1$
 автопродукція/%
-автопроективний/h
+автопроективний/j
 автопроективність/A
-автопроєктивний/h
+автопроєктивний/j
 автопроєктивність/A
 автопрокат/1$
-автопрокатний/h
-автопрокладач/18$
+автопрокатний/j
+автопрокладач/1:$
 автопром/1
-автопромисловець/3_c
-автопромисловий/h
-автопромисловість/Ak
+автопромисловець/3`d
+автопромисловий/j
+автопромисловість/Am
 автопротоліз/1
-автопротолізний/h
-автопсихічний/h
+автопротолізний/j
+автопсихічний/j
 автопсихотерапія/%
-автопсія/%:
-автор/18$u
-авторадіограма/%:
-авторадіограф/18$
-авторадіографічний/h
-авторадіографія/%:
+автопсія/%;
+автор/1:$x
+авторадіограма/%;
+авторадіограф/1:$
+авторадіографічний/j
+авторадіографія/%;
 авторадіоліз/1
-авторадіолізний/h
+авторадіолізний/j
 авторалі
 автораритет/1$
-автореабілітаційний/h
+автореабілітаційний/j
 автореабілітація/%
-авторегресивний/h
-авторегресійний/h
-авторегресія/%:
+автореактивний/j
+авторегресивний/j
+авторегресійний/j
+авторегресія/%;
 авторегулювання/Q
-авторегулятор/18$
-авторегуляційний/h
-авторегуляція/%:
-автореєстратор/18$
+авторегулятор/1:$
+авторегуляційний/j
+авторегуляція/%;
+автореєстратор/1:$
 автореєстрація/%
 авторезонанс/1$
-авторезонансний/h
+авторезонансний/j
 авторейтинг/1$
-авторелаксація/%:
+авторелаксація/%;
 авторемзавод/1$
-авторемінісценція/%:
+авторемінісценція/%;
 авторемонт/1
-авторемонтний/h
-авторемонтник/18$
-авторентген/18$
-авторепродукційний/h
-авторепродукція/%:
-автореставратор/18$u
+авторемонтний/j
+авторемонтник/1:$
+авторентген/1:$
+авторепродукційний/j
+авторепродукція/%;
+автореставратор/1:$x
 автореферат/1$
-авторефератний/h
+авторефератний/j
 автореферування/Q
-авторефлексія/%:
-авторефрактометр/18$
-авторефрижератор/18$
-авторефрижераторний/h
-авторецензія/%:
-авторецепція/%:
-авторизація/%:
-авторизований/h
-авторизовувати/Wvq
-авторизувати/WvqM
-авторизуватися/Wvq
+авторефлексія/%;
+авторефрактометр/1:$
+авторефрижератор/1:$
+авторефрижераторний/j
+авторецензія/%;
+авторецепція/%;
+авторизація/%;
+авторизований/j
+авторизовувати/Xyt
+авторизувати/XytN
+авторизуватися/Xyt
 авторинг/1
-авторинок/3c
+авторинок/3d
+авторитаризація/%
 авторитаризм/1$
-авторитарист/18$u
-авторитаристський/h
-авторитарний/h+
+авторитарист/1:$x
+авторитаристський/j
+авторитарний/j+
 авторитарність/A
-авторитарніший/h
-авторитарно-бюрократичний/h
-авторитет/1$8u
-авторитетка/%;g
-авторитетний/h+
+авторитарніший/j
+авторитарно-бюрократичний/j
+авторитет/1$:x
+авторитетка/%<h
+авторитетний/j+
 авторитетність/A
-авторитетніший/h
-авторів/h
-авторідина/%:
-авторка/%;g
-авторобот/18$
+авторитетніший/j
+авторів/j
+авторідина/%;
+авторка/%<h
+авторобот/1:$
 автородео
-авторозв'язка/%;
+авторозв'язка/%<
 авторозвантаження/Q
-авторозвантажувальний/h
+авторозвантажувальний/j
 авторозвантажування/Q
-авторозвантажувач/18$
-авторознавчий/h
+авторозвантажувач/1:$
+авторознавчий/j
 авторозподіл/1
 автороман/1$
-авторота/%:
-авторотаційний/h
-авторотація/%:
-автороцентричний/h
-авторпортрет/18$
-авторство/QR
-авторський/h
-авторські/F
-авторсько-правовий/h
+авторота/%;
+авторотаційний/j
+авторотація/%;
+автороцентричний/j
+авторпортрет/1:$
+авторство/QS
+авторський/j
+авторсько-правовий/j
 авторубрикація/%
-авторух/1p
-авторучка/%;
-авторчин/h
+авторух/1s
+авторучка/%<
+авторчин/j
 автосалон/1$
-автосалонний/h
-автосамоскид/18$
-автосани/m
-автосанітарний/h
-автосанний/h
+автосалонний/j
+автосамоскид/1:$
+автосани/o
+автосанітарний/j
+автосанний/j
 автосанями
 автосвіт/1
-автосвічка/%;
-автоселективний/h
-автоселекційний/h
+автосвічка/%<
+автоселективний/j
+автоселекційний/j
 автоселекція/%
-автосемантичний/h
-автосенсибілізація/%:
+автосемантичний/j
+автосенсибілізація/%;
 автосервіс/1$
-автосервісний/h
-автосеротерапія/%:
-автосигналізація/%:
-автосидіння/QR
-автосимулятор/18$
-автосинхронізатор/18$
+автосервісний/j
+автосеротерапія/%;
+автосигналізація/%;
+автосидіння/QS
+автосимулятор/1:$
+автосинхронізатор/1:$
 автосинхронізація/%
 автосинхронізування/Q
-автосинхронний/h
-автоскладальний/h
-автоскладальник/18$
+автосинхронний/j
+автоскладальний/j
+автоскладальник/1:$
 автоскладання/Q
 автоскло/Q
 автоскопія/%
-автоскрепер/18$
+автоскрепер/1:$
 автослалом/1$
-автослужба/%:
+автослужба/%;
 автослюсар/4"(
-автослюсарний/h
-автослюсарський/h
-автосмуга/%:
-автосома/%:
+автослюсарний/j
+автослюсарський/j
+автосмуга/%;
+автосома/%;
 автосомнамбулізм/1
-автосомний/h
-автоспец/18$u
+автосомний/j
+автоспец/1:$x
 автоспеціалізація/%
 автосполучення/Q
 автоспорт/1
-автоспортивний/h
-автоспортсмен/18$u
+автоспортивний/j
+автоспортсмен/1:$x
 автоспостереження/Q
 автосправа/%
 автоспуск/1$
-автоспусковий/h
-автостанційний/h
-автостанція/%:
+автоспусковий/j
+автостанційний/j
+автостанція/%;
 автостарт/1$
-автостартовий/h
+автостартовий/j
 автостатистика/%
-автостація/%:
+автостація/%;
 автостереотип/1$
-автостерильний/h
+автостерильний/j
 автостерильність/A
-автостерничий/F^
-автостоп/18$
-автостопер/18$u
-автостопити/Wv
-автостопний/h
-автостопник/18$
-автосторож/18$
-автостоянка/%;
-автострада/%:
-автостраховий/h
-автостраховик/18$
+автостерничий/E_
+автостоп/1:$
+автостопер/1:$x
+автостопити/Xy
+автостопний/j
+автостопник/1:$
+автосторож/1:$
+автостоянка/%<
+автострада/%;
+автостраховий/j
+автостраховик/1:$
 автострахування/Q
-автосугестія/%:
-автосуміш/C-
-автосумішка/%;
+автосугестія/%;
+автосуміш/D-
+автосумішка/%<
 автосупровід/0
 автосупроводження/Q
 автотабуляція/%
-автотаймер/18$
-автотаксомоторний/h
+автотаймер/1:$
+автотаксомоторний/j
 автотеїзм/1
-автотекстильний/h
+автотекстильний/j
 автотематизм/1
-автотематичний/h
+автотематичний/j
 автотематичність/A
-автотерапевтичний/h
+автотерапевтичний/j
 автотерапія/%
-автотермінал/18$
-автотермічний/h
+автотермінал/1:$
+автотермічний/j
 автотермооброблення/Q
-автотермоцистерна/%:
+автотермоцистерна/%;
 автотест/1
-автотестувальний/h
+автотестувальний/j
 автотестування/Q
 автотехінспекція/%
 автотехніка/%
-автотехнікум/18$
-автотехнічний/h
-автотехнологія/%:
+автотехнікум/1:$
+автотехнічний/j
+автотехнологія/%;
 автотехобслуговування/Q
 автотехсервіс/1
-автотехстанція/%:
+автотехстанція/%;
 автотехшоу
-автотипія/%:
-автотипний/h
-автотиповий/h
-автотовари/n
-автотомія/%:
+автотипія/%;
+автотипний/j
+автотиповий/j
+автотовари/p
+автотомія/%;
 автотопія/%
 автоторгівля/%
-автоторговець/3_c
-автотравма/%:
-автотрадиції/l
-автотракторний/h
-автотракторобудування/QR
-автотрансдуктор/18$
-автотрансдукторний/h
-автотрансплантаційний/h
-автотрансплантація/%:
+автоторговець/3`d
+автотравма/%;
+автотрадиції/n
+автотракторний/j
+автотракторобудування/QS
+автотрансдуктор/1:$
+автотрансдукторний/j
+автотрансплантаційний/j
+автотрансплантація/%;
 автотранспорт/1
-автотранспортер/18$
-автотранспортний/h
-автотранспортник/18$
+автотранспортер/1:$
+автотранспортний/j
+автотранспортник/1:$
 автотранспортування/Q
-автотрансформатор/18$
-автотрансформаторний/h
-автотрансформований/h
-автотрансфузія/%:
-автотраса/%:
-автотрейдер/18$u
-автотрейлер/18$
+автотрансформатор/1:$
+автотрансформаторний/j
+автотрансформований/j
+автотрансфузія/%;
+автотраса/%;
+автотрейдер/1:$x
+автотрейлер/1:$
 автотрек/1$
 автотрекінг/1
-автотренажер/18$
+автотренажер/1:$
 автотренінг/1$
 автотропізм/1
-автотроф/18$
-автотрофний/h
+автотроф/1:$
+автотрофний/j
 автотрофність/A
-автотроща/%:
+автотроща/%;
 автотунель/1$
 автотур/1$
 автотуризм/1
-автотурист/18$u
-автотуристичний/h
-автотусовка/%;
-автотюнинг/1
+автотурист/1:$x
+автотуристичний/j
+автотусовка/%<
 автотюнінг/1
-автотягач/18$
-автоуправління/QR
-автофабрика/%:
-автофагія/%:
-автофагосома/%:
-автофазований/h
+автотягач/1:$
+автоуправління/QS
+автофабрика/%;
+автофагія/%;
+автофагосома/%;
+автофазований/j
 автофазування/Q
 автофакс/1$
-автофан/18$u
+автофан/1:$x
 автофан-клуб/1$
-авто-фанклуб/1$
 авто-фан-клуб/1$
-автофарба/%:
+автофарба/%;
 автофертильність/A
-автофіксація/%:
+автофіксація/%;
 автофікціональність/A
 автофілія/%
-автофірма/%:
-автофлуоресцентний/h
+автофірма/%;
+автофлуоресцентний/j
 автофокус/1
-автофокусний/h
+автофокусний/j
 автофокусування/Q
-автофонічний/h
-автофонія/%:
-автофопоманія/%:
+автофонічний/j
+автофонія/%;
+автофопоманія/%;
 автоформатування/Q
 автофорум/1$
 автофосфорилювання/Q
-автофреза/%:
+автофреза/%;
 автофретаж/1$
-автофура/%:
-автофургон/18$
+автофура/%;
+автофургон/1:$
 автохарактеристика/%
-автохвиля/%:
-автохвильовий/h
+автохвиля/%;
+автохвильовий/j
 автохімія/%
-автохолодильник/18$
-автохор/18$
+автохолодильник/1:$
+автохор/1:$
 автохорія/%
-автохорний/h
+автохорний/j
 автохром/1$
 автохронометраж/1$
-автохтон/18$u
-автохтоніст/18$u
-автохтонка/%;g
-автохтонний/h+
-автохтонність/Ak
-автохуліган/18$u
+автохтон/1:$x
+автохтонізм/1
+автохтоніст/1:$x
+автохтонка/%<h
+автохтонний/j+
+автохтонність/Am
+автохуліган/1:$x
 автоцвинтар/4"(
-автоцементовіз/0rt
-автоцементовоз/18$
+автоцементовіз/0uw
+автоцементовоз/1:$
 автоцензура/%
-автоцензурний/h
+автоцензурний/j
 автоцентр/1$
 автоцивілка/%
-автоцивільний/h
-автоцистерна/%:
-автоцитата/%:
-автоцільовий/h
-авточастина/%:
-авточерга/%:
-авточохол/3_c
-автошампунь/18$
+автоцивільний/j
+автоцистерна/%;
+автоцитата/%;
+автоцільовий/j
+авточастина/%;
+авточерга/%;
+авточохол/3`d
+автошампунь/1:$
 автошарж/1$
 автошасі
-автошахрай/18$
-автошахрайство/QR
-автошина/%:
-автошкола/%;
+автошахрай/1:$
+автошахрайство/QS
+автошина/%;
+автошкола/%<
 автошлях/1$
-автошляховий/h
-автошляховик/18$
+автошляховий/j
+автошляховик/1:$
 автошоу
-автоштамп/18$
-автоштурман/18$
-автошукач/18$
-автуницький/h
-Автуничі/n
+автоштамп/1:$
+автоштурман/1:$
+автошукач/1:$
+автуницький/j
+Автуничі/p
 автура/%
-Автурханов/D
-авуари/n
-ага/%:g;V
-Ага/%g
-агава/%:
-агавовий/h
-Агадир/18u
-Агаймани/n
-агакало/QoR1au
+Автурханов/C
+авуари/p
+авункулат/1
+ага/%;h<W
+Ага/%h
+агава/%;
+агавовий/j
+Агадир/1:x
+Агаймани/p
+агакало/QrS1b
 агакання/Q
-агакати/XvN
-агакнути/W
-агальматоліт/18$
-агама/%:g
-Агамемнон/18u
+агакати/YyP
+агакнути/X
+агальматоліт/1:$
+агама/%;h
+Агамемнон/1:x
 агамі
-агамія/%:
-агамний/h
-агамовий/h
+агамія/%;
+агамний/j
+агамовий/j
 агамогенез/1$
-агамогонія/%:
-агамоспермія/%:
+агамогонія/%;
+агамоспермія/%;
 агапе
-Агапіїв/h
-Агапіївна/%g
-Агапіїн/h
-Агапій/18
-Агапійович/18
-Агапіт/18u
-Агапітів/h
-Агапія/%g
-Агапов/D
-Агапон/18u
-Агапонів/h
-Агапонівна/%g
-Агапонович/18
+Агапіїв/j
+Агапіївна/%h
+Агапіїн/j
+Агапій/1:
+Агапійович/1:
+Агапіт/1:x
+Агапітів/j
+Агапія/%h
+Агапов/C
+Агапон/1:x
+Агапонів/j
+Агапонівна/%h
+Агапонович/1:
+Агар/1:x
 агар/1$
-Агар/18u
 агар-агар/1$
-агаризований/h
-Агарков/D
-агарний/h
-агаровий/h
-агароза/%:
-агарозний/h
+агаризований/j
+Агарков/C
+агарний/j
+агаровий/j
+агароза/%;
+агарозний/j
 агароїд/1$
-агарський/h
-агарянин/187u
-агарянка/%;g
-агарянський/h
+агарський/j
+Агартала/%h
+агарянин/1:8x
+агарянка/%<h
+агарянський/j
 Агассі
 Аґассі
-агат/18$
-Агата/%:g
-Агатангел/18u
-Агатангелів/h
-Агатин/h
+Агасфер/1:x
+агат/1:$
+Агата/%;h
+Агатангел/1:x
+Агатангелів/j
+Агатин/j
 агатис/1
-Агатівка/%g
-агатівський/h
-агатовий/h
-агатово-чорний/h
-Агафангел/18u
-Агафангелів/h
-Агафіївка/%g
-агафіївський/h
-Агафіїн/h
-Агафія/%g
-Агафон/18u
-Агафоник/18
-Агафоника/%g
-Агафоників/h
-Агафониківна/%g
-Агафоникович/18
-Агафоничин/h
-Агафонів/h
-Агафонівна/%g
-Агафонов/D
-Агафонович/18
+Агатівка/%h
+агатівський/j
+агатовий/j
+агатово-чорний/j
+Агафангел/1:x
+Агафангелів/j
+Агафіївка/%h
+агафіївський/j
+Агафіїн/j
+Агафія/%h
+Агафон/1:x
+Агафоник/1:
+Агафоника/%h
+Агафоників/j
+Агафониківна/%h
+Агафоникович/1:
+Агафоничин/j
+Агафонів/j
+Агафонівна/%h
+Агафонов/C
+Агафонович/1:
 Агахова/%
-агдамський/h
-Агеєв/D
+Агдам/1:x
+агдамський/j
+агевзія/%
+Агеєв/C
 Агеєнко/1
-Агеївка/%g
+Агеївка/%h
 агей
-агел/18u
-агенда/%:
+агел/1:x
+агенда/%;
 агенез/1$
-агенезія/%:
-агент/18$u
-агентиви/n
-агентивний/h
-агентка/%;g
-агентний/h
-агентство/QR
-агентський/h
+агенезія/%;
+агенс/1$
+агент/1:$x
+агентив/1:$
+агентиви/p
+агентивний/j
+агентка/%<h
+агентний/j
+агентність/A
+агентство/QS
+агентський/j
 агентування/Q
-агентувати/Wvq
-агентура/%:
-агентурний/h
+агентувати/Xyt
+агентура/%;
+агентурний/j
 агентурність/A
-агенція/%:
+агенція/%;
 агератум/1$
-Агєєв/D
-агіобіографія/%:
-агіограф/18$u
-агіографічний/h
+Агесилай/1:
+Агєєв/C
+агі
+агіасма/%
+агій
+агіобіографія/%;
+агіограф/1:$x
+агіографічний/j
 агіографія/%
 агіологія/%
-агіонім/18$
-агітакція/%:
-агітатор/18$u
-агітаторка/%;g
-агітаторський/h
-агітаційний/h+
+агіонім/1:$
+агітакція/%;
+агітатор/1:$x
+агітаторка/%<h
+агітаторський/j
+агітаційний/j+
 агітаційність/A
-агітаційно-пропагандистський/h
-агітація/%:
-агітбанер/18$
-агітбригада/%:
-агітвагон/18$
-агітвантажівка/%;
-агітвитрати/l
+агітаційно-пропагандистський/j
+агітація/%;
+агітбанер/1:$
+агітбригада/%;
+агітвагон/1:$
+агітвантажівка/%<
+агітвитрати/n
 агітвідділ/1$
-агітгрупа/%:
-агітзахід/0t
-агітка/%;
-агіткампанія/%:
+агітгрупа/%;
+агітзахід/0w
+агітка/%<
+агіткампанія/%;
 агіткіно
+агіткнижечка/%<
 агітколектив/1$
 агітконцерт/1$
-агіткультбригада/%:
-агітлистівка/%;
-агітлисток/3_c
+агіткультбригада/%;
+агітлистівка/%<
+агітлисток/3`d
 агітлітература/%
-агітмайданчик/18$
+агітмайданчик/1:$
 агітмакулатура/%
-агітмасовий/h
+агітмасовий/j
 агітматеріал/1$
-агітмашина/%:
+агітмашина/%;
+агітмузей/1$
 агітмузика/%
-агітнамет/18$
-агітпалатка/%;
-агітпароплав/18$
-агітплакат/18$
-агітпоїзд/18$
-агітпотяг/18$p
+агітнамет/1:$
+агітпалатка/%<
+агітпароплав/1:$
+агітплакат/1:$
+агітпоїзд/1:$
+агітпотяг/1:$s
 агітпробіг/1$
 агітпродукт/1$
 агітпродукція/%
 агітпром/1
 агітпроп/1
-агітпропагандист/18$u
+агітпропагандист/1:$x
 агітпропвідділ/1$
-агітпропівський/h
-агітпроповський/h
+агітпропівський/j
+агітпроповський/j
 агітпункт/1$
-агітробота/%;
-агітролик/18$
+агітробота/%<
+агітролик/1:$
 агіттур/1$
 агітування/Q
-агітувати/Wvq
-агітуватися/Wvq
+агітувати/Xyt
+агітуватися/Xyt
 агітфільм/1$
-агітфургон/18$
-Аглаїда/%g
-Аглаїдин/h
-Аглаїн/h
-Аглая/%g
-аглицький/h
+агітфургон/1:$
+Аглаїда/%h
+Аглаїдин/j
+Аглаїн/j
+Аглая/%h
+аглицький/j
 агломерат/1$
-агломеративний/h
-агломератний/h
-агломератник/18$
-агломератовий/h
-агломератор/18$
-агломераційний/h
-агломерація/%:
-агломерований/h
+агломеративний/j
+агломератний/j
+агломератник/1:$
+агломератовий/j
+агломератор/1:$
+агломераційний/j
+агломерація/%;
+агломерований/j
 агломерування/Q
-агломерувати/WvqM
-агломеруватися/Wvq
-аглопорит/1
-аглоруда/%:
-аглофабрика/%:
+агломерувати/XytN
+агломеруватися/Xyt
+аглопорит/1$
+аглопоритовий/j
+аглоруда/%;
+аглофабрика/%;
 аглютинат/1$
-аглютинативний/h
+аглютинативний/j
 аглютинативність/A
-аглютинація/%:
+аглютинація/%;
 аглютинін/1$
 аглютиноген/1$
-аглютиноїди/n
-аглютинувальний/h
-аглютинувати/Wvq
-аглютинуватися/Wvq
-агнат/18$u
-агнатія/%:
-агнація/%:
+аглютиноїди/p
+аглютинувальний/j
+аглютинувати/Xyt
+аглютинуватися/Xyt
+агнат/1:$x
+агнатія/%;
+агнація/%;
 Агнес
-Агнеса/%:g
-Агнесин/h
-Агнета/%g
-Агнетин/h
-агнець/3_c
-Агнешка/%g
+Агнеса/%;h
+Агнесин/j
+Агнеска/%h
+Агнета/%h
+Агнетин/j
+агнець/3`d
+Агнешка/%h
+Агнєшка/%h
 агні
 агні-йога/%
-агнозія/%:
-агностик/18$
+агнозія/%;
+агнонім/1:$
+агностик/1:$
 агностика/%
 агностицизм/1
-агностичний/h+
+агностичний/j+
 агов
-аговкати/XvN
+аговкати/YyP
 агогіка/%
-агогічний/h
+агогічний/j
 агон/1$
-агональний/h
+агональний/j
+агональність/A
 агонізування/Q
-агонізувати/Wvq
-агонійний/h
-агоніст/18$
-агоністичний/h
-агонічний/h
-агонія/%:
-агор/18$
+агонізувати/Xyt
+агонійний/j
+агоніст/1:$
+агоністичний/j
+агонічний/j
+агонія/%;
+агор/1:$
 агора/%
-агорафобія/%:
-агофобія/%:
-агравація/%:
+агорафобія/%;
+агофобія/%;
+Аґра/%h
+агравація/%;
 аграмант/1$
-аграмантовий/h
+аграмантовий/j
 аграматизм/1
-Аграмунт/18
+Аграмунт/1:
 агранулоцит/1$
-агранулоцитарний/h
+агранулоцитарний/j
 агранулоцитоз/1$
 аграризація/%
 аграризм/1
-аграрій/18$
+аграрій/1:$
 аграрка/%
-Аграрне/F
-аграрний/h
-аграрник/18$
+Аграрне/E
+аграрний/j
+аграрник/1:$
 аграрництво/Q
 аграрність/A
 аграрно
-аграрно-індустріальний/h
-аграрно-промисловий/h
-аграрно-сировинний/h
-аграрно-технічний/h
-аграф/18$
-Аграфенівка/%g
-аграфенівський/h
+аграрно-індустріальний/j
+аграрно-промисловий/j
+аграрно-сировинний/j
+аграрно-технічний/j
+аграф/1:$
+Аграфенівка/%h
+аграфенівський/j
 аграфія/%
-Аграфія/%g
-агрегат/18$
-агрегативний/h+
-агрегатний/h
-агрегатник/18$
+Аграфія/%h
+Аґрафка/%
+агрегат/1:$
+агрегативний/j+
+агрегатний/j
+агрегатник/1:$
 агрегатність/A
-агрегатно-складальний/h
-агрегатований/h
-агрегатор/18$
+агрегатно-складальний/j
+агрегатований/j
+агрегатор/1:$
 агрегатування/Q
-агрегатувати/WvqM
-агрегатуватися/Wvq
-агрегаційний/h
-агрегація/%:
-агрегований/h
+агрегатувати/XytN
+агрегатуватися/Xyt
+агрегаційний/j
+агрегація/%;
+агрегований/j
 агрегованість/A
-агрегувальний/h
-агрегування/QR
-агрегувати/WvqM
-агрегуватися/Wvq
+агрегувальний/j
+агрегування/QS
+агрегувати/XytN
+агрегуватися/Xyt
 агреже
 агреман/1$
-агресивний/h+
+агресивний/j+
 агресивність/A
-агресивніший/h
-агресивно-стійкий/h
-агресини/n
-агресія/%:
-агресор/18$u
-агресорка/%;g
-агресорський/h
-агрикультура/%:
-Агрипа/%g
-Агрипина/%g
-Агрипинин/h
+агресивніший/j
+агресивно-стійкий/j
+агресини/p
+агресія/%;
+агресор/1:$x
+агресорка/%<h
+агресорський/j
+аґрест/1
+агрикультура/%;
+Агрипа/%h
+Агрипина/%h
+Агрипинин/j
 агрипнія/%
-агроакадемія/%:
-агроартіль/C-
-агробаза/%:
-Агробаза/%g
-агробактеріальний/h
-агробактеріологічний/h
-агробактерія/%:g
+Агріколь
+Агріппа/%
+агро
+агроакадемія/%;
+агроартіль/D-
+агробаза/%;
+Агробаза/%h
+агробактеріальний/j
+агробактеріологічний/j
+агробактерія/%;h
 агробанк/1$
-агробарон/18$u
+агробарон/1:$x
 агробізнес/1$
-агробізнесмен/18$u
+агробізнесмен/1:$x
 агробіогеоценоз/1$
-агробіолог/18$
-агробіологічний/h
+агробіолог/1:$
+агробіологічний/j
 агробіологія/%
-агробіоресурси/n
-агробіостанція/%:
-агробіотехнологічний/h
-агробіотехнологія/%:
+агробіоресурси/p
+агробіостанція/%;
+агробіотехнологічний/j
+агробіотехнологія/%;
 агробіоценоз/1$
-агробіржа/%:
+агробіржа/%;
 агроботаніка/%
-агроботанічний/h
+агроботанічний/j
 агробуд/1
 агробюджет/1
-агровиробник/18$
+агровиробник/1:$
 агровиробництво/Q
-агровиробничий/h
-агровиставка/%;
+агровиробничий/j
+агровиставка/%<
 агровідділ/1$
-агровідомство/QR
+агровідомство/QS
 агроволокно/Q
-агрогалузь/C
+агрогалузь/D
 агрогламур/1
-агрогосподарство/QR
-агрогосподарський/h
-агроґрунтовий/h
+агрогосподарство/QS
+агрогосподарський/j
+агроґрунтовий/j
 агроґрунтознавство/Q
-агрогурток/3_c
+агрогурток/3`d
 агродепартамент/1$
-агроділянка/%;
-агродрон/18$
-агроеколог/18$
-агроекологічний/h
+агроділянка/%<
+агродрон/1:$
+агроеколог/1:$
+агроекологічний/j
 агроекологія/%
-агроекономіка/%:
-агроекономічний/h
-агроекосистема/%:
-агроексперт/18$u
+агроекономіка/%;
+агроекономічний/j
+агроекосистема/%;
+агроексперт/1:$x
+агроекспертиза/%;
 агроекспорт/1
-агроекспортер/18$u
+агроекспортер/1:$x
 агроетнографія/%
-агрозахід/0t
-агрозоотехнічний/h
-агроінвестиції/l
-агроіндустріальний/h
+агрозахід/0w
+агрозоотехнічний/j
+агроінвестиції/n
+агроіндустріальний/j
 агроіндустрія/%
-агроінновація/%:
-агроінспекція/%:
+агроінновація/%;
+агроінспекція/%;
 агроінститут/1$
 агроінтернат/1$
 агроінфраструктура/%
 агрокалендар/4"(
-агрокерівник/18$
-агрокерманич/18$
-агрокластер/18$
-агрокліматичний/h
-агрокліматологічний/h
+агрокерівник/1:$
+агрокерманич/1:$
+агрокібернетик/1:$
+агрокластер/1:$
+агрокліматичний/j
+агрокліматологічний/j
 агрокліматологія/%
 агроколедж/1$
 агроколоніалізм/1
 агрокомбінат/1$
 агрокомітет/1$
-агрокомпанія/%:
+агрокомпанія/%;
 агрокомплекс/1$
 агроконсорціум/1$
-агроконсультант/18$u
-агроконтора/%:
+агроконсультант/1:$x
+агроконтора/%;
 агрокооператив/1$
-агрокорпорація/%:
+агрокорпорація/%;
 агрокредит/1$
-агрокредитний/h
+агрокредитний/j
 агрокредитування/Q
-агрокультура/%:
-агрокультурний/h
-агрокурси/n
-агролабораторія/%:
+агрокультура/%;
+агрокультурний/j
+агрокурси/p
+агролабораторія/%;
 агроландшафт/1$
-агроландшафтний/h
+агроландшафтний/j
 агролізинг/1
-агролізинговий/h
+агролізинговий/j
 агролісгосп/1$
-агролісництво/QR
-агролісомеліоративний/h
-агролісомеліоратор/18$u
+агролісництво/QS
+агролісомеліоративний/j
+агролісомеліоратор/1:$x
 агролісомеліорація/%
-агролісотехнічний/h
+агролісотехнічний/j
 агролобі
 агрологістика/%
-агромагнат/18$u
-агроманія/%:
-агромаркетолог/18$
-агромафія/%:
-агромеліоративний/h
-агромеліоратор/18$u
+агромагнат/1:$x
+агроманія/%;
+агромаркетолог/1:$
+агромафія/%;
+агромеліоративний/j
+агромеліоратор/1:$x
 агромеліорація/%
-агрометеопост/18$
+агрометеопост/1:$
 агрометеопрогноз/1$
-агрометеоролог/18$
-агрометеорологічний/h
+агрометеоролог/1:$
+агрометеорологічний/j
 агрометеорологія/%
-агрометр/18$
+агрометр/1:$
 агромінімум/1$
 агроміністерство/Q
-агроміністр/18$u
-агромістечко/QS
-агромодель/C-
-агромонополіст/18$
+агроміністр/1:$x
+агромістечко/QT
+агромодель/D-
+агромонополіст/1:$
 агронавчання/Q
-агронауковець/3_c
-агронауковий/h
-агронафтовий/h
-агроном/18$u
-Агроном/18u
-агрономійський/h
-Агрономічне/F
-агрономічний/h
+агронауковець/3`d
+агронауковий/j
+агронафтовий/j
+агроном/1:$x
+Агроном/1:x
+агрономійський/j
+Агрономічне/E
+агрономічний/j
 агрономічно
-агрономія/%:
-Агрономія/%g
-агрономка/%;g
-агрономський/h
-агрооб'єднання/QR
+агрономія/%;
+Агрономія/%h
+агрономка/%<h
+агрономський/j
+агрооб'єднання/QS
 агрообладнання/Q
-агрооселя/%:
+агроосвіта/%
+агрооселя/%;
 агропарк/1$
 агроперероблювання/Q
-агропереробний/h
-агропідприємець/3_c
-агропідприємство/QR
+агропереробний/j
+агропідприємець/3`d
+агропідприємство/QS
 агропірен/1
 агроплан/1
 агроплівка/%
+агропоказник/1:$
 агрополітика/%
-агрополітичний/h
-агропоромисловий/h
+агрополітичний/j
+агропоромисловий/j
+агропостачальник/1:$
 агропрогноз/1
 агропродкомплекс/1$
 агропродовольство/Q
-агропродовольчий/h
+агропродовольчий/j
 Агропродсервіс/1
 агропродукт/1$
-агропродуктовий/h
+агропродуктовий/j
 агропродукція/%
 агропром/1
 агропромбанк/1$
-агропромгрупа/%:
-агропромисловець/3_c
-агропромисловий/h
+агропромгрупа/%;
+агропромисловець/3`d
+агропромисловий/j
 агропромисловість/A
 агропромполітика/%
 агропромхолдинг/1$
 агропропаганда/%
-агроптахофірма/%:
+агроптахофірма/%;
 агрорезерв/1
-агрорекреаційний/h
+агрорекреаційний/j
 агроресурс/1$
-агрореформа/%:
-агроринок/3c
-агроробот/18$
-агросадиба/%:
+агрореформа/%;
+агроринок/3d
+агроробот/1:$
+агросадиба/%;
 агросалон/1$
+агросезон/1$
 агросектор/1$
 агросервіс/1
-агросервісний/h
+агросервісний/j
 агросировина/%
-агрослужба/%:
-агроспеціаліст/18$u
-агроспілка/%;
-агростанція/%:
-агростраховий/h
+агрослужба/%;
+агроспеціаліст/1:$x
+агроспілка/%<
+агростанція/%;
+агростраховий/j
 агрострахування/Q
-агроструктура/%:
-агросфера/%:
-агротекстильний/h
-агротехнік/18$
+агроструктура/%;
+агросфера/%;
+агросховище/QS
+агротекстильний/j
+агротехнік/1:$
 агротехніка/%
 агротехнікум/1$
-агротехнічний/h
-агротехнологічний/h
-агротехнологія/%:
-агротовариство/QR
-агроторговий/h
-агротрейдер/18$u
+агротехнічний/j
+агротехнологічний/j
+агротехнологія/%;
+агротовариство/QS
+агроторговий/j
+агротрейдер/1:$x
 агротуризм/1
-агротурист/18$u
+агротурист/1:$x
 агротуристика/%
-агротуристичний/h
-агроугіддя/QR
+агротуристичний/j
+агроугіддя/QS
 агроуніверситет/1$
-агроуніверситетський/h
-агроуправління/QR
-агрофак/1p$
-агроферма/%:
-агрофізик/18$
-агрофізика/%:
-агрофізичний/h
-агрофірма/%:
+агроуніверситетський/j
+агроуправління/QS
+агрофак/1s$
+агроферма/%;
+агрофізик/1:$
+агрофізика/%;
+агрофізичний/j
+агрофірма/%;
 агрофітоценоз/1$
 агрофобія/%
 агрофон/1
-агроформування/QR
+агроформування/QS
 агрофорум/1$
 агрофракція/%
 агрохаб/1$
-агрохемія/%
-агрохімік/18$
+агрохімік/1:$
 агрохімікат/1$
-агрохімічний/h
-агрохімія/%:
-агрохімлабораторія/%:
-агрохімоб'єднання/QR
+агрохімічний/j
+агрохімія/%;
+агрохімлабораторія/%;
+агрохімоб'єднання/QS
 агрохолдинг/1$
 агроценоз/1$
 агроцех/1$
-агрочиновник/18$
-агрошкола/%;
+агрочиновник/1:$
+агрошкола/%<
 аґрус/1$
-аґрусівка/%;
-аґрусовий/h
+аґрусівка/%<
+аґрусовий/j
 агу
 аґу
+Агуаскальєнтес/1:x
 Агуеро
 Аґуеро
-аґукання/Q
-агукати/XvN
-аґукати/XvN
-агукнутися/W
-агул/18$u
-Агул/1u
-агулець/3_c
-агулка/%;g
-агульський/h
+аґукання/QS
+агукати/YyP
+аґукати/YyP
+агукнутися/X
+агул/1:$x
+Агул/1x
+агулець/3`d
+агулка/%<h
+агульський/j
 агусеньки
 аґусеньки
 агусі
 аґусі
 агусіньки
 аґусінькі
-аґуськати/XvN
+Агустін/1:x
+Агустінів/j
+аґуськати/YyP
 агуті
+агутієві/E
 агуш
 агуша
 агфляція/%
-ад'єктив/18$
+ад'єктив/1:$
 ад'єктивація/%
-ад'єктивний/h
-ад'єктивований/h
-ад'єктивування/QR
-ад'єктивуватися/Wvq
+ад'єктивний/j
+ад'єктивність/A
+ад'єктивований/j
+ад'єктивування/QS
+ад'єктивуватися/Xyt
 ад'ювант/1$
-ад'ювантний/h
+ад'ювантний/j
 ад'юдикація/%
-ад'юнкт/18$u
-ад'юнкта/%:
-ад'юнкт-професор/18$u
-ад'юнктський/h
-ад'юнктування/QR
-ад'юнктура/%:
-ад'ютант/18$u
-ад'ютантка/%;g
+ад'юнкт/1:$x
+ад'юнкта/%;
+ад'юнкт-професор/1:$x
+ад'юнктський/j
+ад'юнктування/QS
+ад'юнктура/%;
+ад'ютант/1:$x
+ад'ютантка/%<h
 ад'ютантство/Q
-ад'ютантський/h
-Ада/%g
+ад'ютантський/j
+Ада/%h
 ададжо
 адажіо
-адакс/18$
-адаксіальний/h
-адактилія/%:
-Адалимівка/%g
+адакс/1:$
+адаксіальний/j
+адактилія/%;
+Адалимівка/%h
 адалін/1
-Адальберт/18u
-Адальбертівна/%g
-Адальбертович/18
-Адам/18$u
+Адальберт/1:x
+Адальбертівна/%h
+Адальберто
+Адальбертович/1:
+Адам/1:$x
 адамант/1$
 адамантан/1$
 адамантин/1
-адамантобласт/1$
-адамашка/%;
-адамашковий/h
-Адамек/18
+адамантобласт/1:$
+адамашка/%
+адамашковий/j
+Адамек/1:
 Адаменко/1
-Адамець/3_
-Адамик/18
-Адамишин/D
-Адамів/0r6hD
-адамів/h
-Адамівка/%g
-Адамівна/%g
-адамівський/h
-Адамкус/18u
-Адамов/D
-Адамове/F
-Адамович/18
-Адампіль/0r
-адампільський/h
-Адамс/18
+Адамець/3`
+Адамик/1:
+Адамишин/C
+адамів/j
+Адамів/jC0u6
+Адамівка/%h
+Адамівна/%h
+адамівський/j
+адаміт/1:$x
+Адамкус/1:x
+Адамов/C
+Адамове/E
+Адамович/1:
+Адампіль/0u
+адампільський/j
+Адамс/1:$
 адамсит/1$
-Адамчук/18
-Адамчуки/n
-Адана/%g
+Адамцевич/1:
+Адамчук/1:
+Адамчуки/p
+Адана/%h
 адангме
-адаптаційний/h
+адаптативність/A
+адаптаційний/j
 адаптаційно
-адаптація/%:
-адаптер/18$
-адаптерний/h
-адаптивний/h
+адаптація/%;
+адаптер/1:$
+адаптерний/j
+адаптивний/j
 адаптивність/A
 адаптивно
-адаптований/h
+адаптований/j
 адаптованість/A
-адаптованіший/h
-адаптовний/h
+адаптованіший/j
+адаптовний/j
 адаптовність/A
-адаптовувати/Wvq
-адаптовуватися/Wvq
+адаптовувати/Xyt
+адаптовуватися/Xyt
 адаптоген/1$
-адаптогенний/h
-адаптолог/18$
-адаптометр/18$
+адаптогенний/j
+адаптолог/1:$
+адаптометр/1:$
 адаптометрія/%
-адаптомір/18$
-адаптувальний/h
+адаптомір/1:$
+адаптувальний/j
 адаптування/Q
-адаптувати/WvqM
-адаптуватися/Wvq
+адаптувати/XytN
+адаптуватися/Xyt
 адат/1
-адатом/18$
+адатом/1:$
 адвалор/1
-адвалорний/h
-адвективний/h
-адвекція/%:
+адвалорний/j
+адвективний/j
+адвекція/%;
 адвент/1
-адвентивний/h
+адвентивний/j
 адвентивність/A
 адвентизм/1
-адвентист/18$u
-адвентистка/%;g
-адвентистський/h
+адвентист/1:$x
+адвентистка/%<h
+адвентистський/j
 адвербіалізація/%
-адвербіалізований/h
-адвербіалізувати/WvqM
-адвербіалізуватися/Wvq
-адвербіальний/h
+адвербіалізований/j
+адвербіалізувати/XytN
+адвербіалізуватися/Xyt
+адвербіальний/j
 адвербіально
-адверсативний/h
-адвокат/18$u
-адвокатеса/%:g
-адвокатка/%;g
+адвербіатив/1$
+адверсативний/j
+адвокат/1:$x
+адвокатеса/%;h
+адвокатів/j
+адвокатка/%<h
 адвокатство/Q
-адвокатський/h
+адвокатський/j
 адвокатування/Q
-адвокатувати/Wvq
-адвокатура/%:
-адвокаційний/h
+адвокатувати/Xyt
+адвокатура/%;
+адвокаційний/j
 адвокація/%
-адгезатор/18$
+адгезатор/1:$
 адгезив/1
-адгезивний/h
+адгезивний/j
 адгезивність/A
-адгезійний/h
-адгезія/%:
-адгезований/h
-адгезувати/WvqM
-адгенія/%:
-адгерентний/h+
-адгортація/%:
+адгезійний/j
+адгезія/%;
+адгезований/j
+адгезувати/XytN
+адгенія/%;
+адгерентний/j+
+адгортація/%;
 адденд/1$
-Аддис-Абеба/%g
-аддис-абебський/h
-аддон/1$
-аддуктор/18$
-аддукторний/h
-аддукція/%:
-адекватний/h+
-адекватність/Ak
-адекватніший/h
-Аделаїда/%:g
-Аделаїдин/h
-Аделіна/%g
-Аделінин/h
+Аддис-Абеба/%h
+аддис-абебський/j
+Аддіс-Абеба/%h
+Аддісонів/j
+аддуктор/1:$
+аддукторний/j
+аддукція/%;
+адекват/1:$x
+адекватний/j+
+адекватність/Am
+адекватніший/j
+Аделаїда/%;h
+Аделаїдин/j
+Аделіна/%h
+Аделінин/j
+Аделя/%h
 Адель
-Аден/18u
-Аденауер/18u
+Аден/1:x
+Аденауер/1:x
 адендум/1$
-аденілатний/h
-аденіловий/h
+аденілати/p
+аденілатний/j
+аденіловий/j
 аденін/1$
 аденіт/1$
 аденовірус/1$
-аденовірусний/h
-аденогіпофіз/18
+аденовірусний/j
+аденогіпофіз/1:
 аденоз/1$
 аденозин/1$
 аденозиндифосфат/1$
 аденозинмонофосфат/1$
-аденозиновий/h
+аденозиновий/j
 аденозинтрифосфат/1
-аденозинтрифосфорний/h
+аденозинтрифосфорний/j
 аденозинфосфат/1$
-аденозинфосфорний/h
-аденоїд/18$
-аденоїдектомія/%:
+аденозинфосфорний/j
+аденоїд/1:$
+аденоїдектомія/%;
 аденоїдит/1$
-аденоїдний/h
-аденокарцинома/%:
-аденома/%:
-аденоматозний/h
+аденоїдний/j
+аденокарцинома/%;
+аденома/%;
+аденоматозний/j
 аденоміоз/1$
-аденомний/h
-аденофлегмона/%:
-аденофора/%:
-аденський/h
-адепт/18$u
-адептка/%;g
+аденомний/j
+аденофлегмона/%;
+аденофора/%;
+аденський/j
+адепт/1:$x
+адептка/%<h
 Аджалик/1
-Аджамка/%g
-аджамський/h
-аджарець/3_c
-Аджарія/%g
-аджарка/%;g
-аджарський/h
-аджастер/18$
+Аджамка/%h
+аджамський/j
+аджарець/3`d
+Аджарія/%h
+аджарка/%<h
+аджарський/j
+аджастер/1:$
 адже
 аджеж
 аджика/%
 аджиліті
+Аджмер/1:x
 аджорнаменто
 адзурра/%
 адзусь
 адзуськи
+адиг/1:$
 адиге
-адигеєць/3_c
-адигейка/%;g
-адигейський/h
-Адигея/%g
-адиги/n
-адиктивний/h
-адиктолог/18$
-адикція/%:
-Адин/h
-адинамічний/h
-адинамія/%:
-адипіновий/h
-адипозо-генітальний/h
-адипоцити/n
-адитивний/h
+адигеєць/3`d
+адигейка/%<h
+адигейський/j
+Адигея/%h
+адиги/p
+адиктивний/j
+адиктолог/1:$
+адикція/%;
+Адин/j
+адинамічний/j
+адинамія/%;
+адипіновий/j
+адипозитас/1
+адипозо-генітальний/j
+адипокіни/p
+адипоцити/p
+адипсія/%
+адитивний/j
 адитивність/A
 адитивно
-адичний/h
-адіабата/%:
-адіабатичний/h
+адичний/j
+адіабата/%;
+адіабатичний/j
 адіабатичність/A
-адіабатний/h
+адіабатний/j
 адіабатність/A
 адіант/1$
-адіастолія/%:
+адіастолія/%;
 Адідас
-адідаси/n
-адідасівський/h
-адієнтний/h
-адінамія/%:
+адідаси/p
+адідасівський/j
+адієнтний/j
+Аділь/1:
+адінамія/%;
 адіт
 адіть
 адіуретин/1
-Адлер/18u
-Адлінгтон/18
-Адлінґтон/18
-адмін/18$u
+Адлер/1:x
+Адлерфельд/1:
+Адлінгтон/1:
+Адлінґтон/1:
+адмін/1:$x
 адмінапарат/1
 адмінарешт/1$
-адмінарештований/h
-адмінбудинок/3c
-адмінбудівля/%;
-адмінвидатки/n
-адмінвитрати/l
+адмінарештований/j
+адмінбудинок/3d
+адмінбудівля/%<
+адмінвидатки/p
+адмінвитрати/n
 адмінвідділ/1$
 адмінвідповідальність/A
 адмінвплив/1
-адмінзатримання/QR
-адмінзаходи/n
-адмінзбір/0t
-адміністративіст/18$u
-адміністративний/h+
-адміністративно-бюрократичний/h
-адміністративно-господарський/h
-адміністративно-деліктний/h
-адміністративно-дисциплінарний/h
-адміністративно-командний/h
-адміністративно-політичний/h
-адміністративно-правовий/h
-адміністративно-процедурний/h
-адміністративно-процесуальний/h
-адміністративно-територіальний/h
-адміністративно-управлінський/h
-адміністративно-юрисдикційний/h
-адміністратор/18$u
-адміністраторка/%;g
+адмінзатримання/QS
+адмінзаходи/p
+адмінзбір/0w
+адміністративіст/1:$x
+адміністративний/j+
+адміністративно-бюрократичний/j
+адміністративно-господарський/j
+адміністративно-деліктний/j
+адміністративно-дисциплінарний/j
+адміністративно-командний/j
+адміністративно-політичний/j
+адміністративно-правовий/j
+адміністративно-процедурний/j
+адміністративно-процесуальний/j
+адміністративно-територіальний/j
+адміністративно-управлінський/j
+адміністративно-юрисдикційний/j
+адміністратор/1:$x
+адміністраторка/%<h
 адміністраторство/Q
-адміністраторський/h
-адміністраційний/h
-адміністрація/%:g
-адміністрований/h
+адміністраторський/j
+адміністраційний/j
+адміністрація/%;h
+адміністрований/j
 адміністрування/Q
-адмініструвати/WvqM
-адмініструватися/Wvq
+адмініструвати/XytN
+адмініструватися/Xyt
 адмінкодекс/1
-адмінкомісія/%:
+адмінколегія/%;
+адмінкомісія/%;
 адмінконтроль/1
 адмінкордон/1$
 адмінкорпус/1$
 адмінматеріал/1$
 адмінмежа/%
-адмінмережа/%:
+адмінмережа/%;
 адмінметод/1$
 адміннагляд/1
-адмінобмеження/QR
-адмінодиниця/%:
+адмінобмеження/QS
+адмінодиниця/%;
 адмінорган/1$
 адмінперсонал/1$
-адмінплатежі/n
+адмінпідтримка/%
+адмінплатежі/p
 адмінподіл/1$
 адмінпозов
 адмінпозовам
@@ -3095,1338 +3194,1457 @@
 адмінпозовів
 адмінпозовом
 адмінпозову
-адмінпокарання/QR
-адмінпорушення/QR
-адмінпорушник/18$
-адмінпосада/%:
-адмінпослуга/%:
-адмінправопорушення/QR
+адмінпокарання/QS
+адмінпорушення/QS
+адмінпорушник/1:$
+адмінпосада/%;
+адмінпослуга/%;
+адмінправопорушення/QS
 адмінпрактика/%
-адмінприміщення/QR
-адмінпровадження/QR
+адмінприміщення/QS
+адмінпровадження/QS
 адмінпроект/1$
 адмінпроєкт/1$
 адмінпротокол/1$
-адмінпроцедура/%:
-адмінрада/%:
+адмінпроцедура/%;
+адмінрада/%;
 адмінресрус/1$
 адмінресурс/1
-адмінресурси/n
-адмінресурсний/h
-адмінреформа/%:
-адмінреформатор/18$u
+адмінресурси/p
+адмінресурсний/j
+адмінреформа/%;
+адмінреформатор/1:$x
 адмінреформатортво/Q
 адмінреформування/Q
-адмінрішення/QR
+адмінрішення/QS
 адмінрозподіл/1$
-адмінслужби/l
-адмінспоруда/%:
-адмінсправа/%:
-адмінстягнення/QR
+адмінсистема/%;
+адмінслужби/n
+адмінспоруда/%;
+адмінсправа/%;
+адмінстягнення/QS
 адмінсуд/1$
 адмінсудочинство/Q
-адмінтерреформа/%:
+адмінтериторія/%;
+адмінтерреформа/%;
 адмінтерустрій/0
 адмінтиск/1
-адмінуправління/QR
-адмінустанова/%:
+адмінуправління/QS
+адмінустанова/%;
+адмінустрій/0
 адмінцентр/1$
 адмінштраф/1$
-адмірал/18$u
-адміралка/%;g
-адміралтейство/QR
-адміралтейський/h
+адмірал/1:$x
+адміралів/j
+адміралка/%<h
+адміралтейство/QS
+адміралтейський/j
 адміральство/Q
-адміральський/h
+адміральський/j
+адмісія/%;
 адмітанс/1$
-адмітансний/h
-адмоніція/%:
+адмітансний/j
+адмоніція/%;
 аднексит/1$
-адогматичний/h
-Адольф/18$u
-Адольфів/h
-Адольфівна/%g
+адогматичний/j
+Адольф/1:$x
+Адольфів/j
+Адольфівна/%h
 Адольфо
-Адольфович/18
-Адомайтіс/18
+Адольфович/1:
+Адомайтіс/1:
 адонізид/1$
+адонілен/1
 адоніс/1
-Адоніс/18u
+Адоніс/1:x
 адоптація/%
-адоптивний/h
-адоптований/h
-адоптувати/WvqM
-адоптуватися/Wvq
-адопція/%:
-Адор'ян/18
-адоратор/18$u
-адораційний/h
-адорація/%:
+адоптивний/j
+адоптований/j
+адоптувати/XytN
+адоптуватися/Xyt
+адопція/%;
+Адор'ян/1:
+адоратор/1:$x
+адораційний/j
+адорація/%;
 Адорно
-адрамітський/h
+адрамітський/j
 адреналін/1$
-адреналіновий/h
+адреналіновий/j
 адреналінчик/1
-адренергічний/h
-адреноблокатори/n
-адреногенітальний/h
-адренокортикальний/h
+адренергічний/j
+адреноблокатори/p
+адреногенітальний/j
+адренокортикальний/j
 адренокортикотропін/1$
-адренокортикотропний/h
-адренорецептор/18$
-адреса/%:
-адресант/18$u
-адресантка/%;g
-адресат/18$u
-адресатка/%;g
-адресатний/h
+адренокортикотропний/j
+адренорецептор/1:$
+адреса/%;
+адресант/1:$x
+адресантка/%<h
+адресантний/j
+адресат/1:$x
+адресатка/%<h
+адресатний/j
 адресатність/A
-адресація/%:
-адреска/%;
-адресний/h+
-адресність/Ak
-адресно-довідковий/h
-адресно-реквізитний/h
-адресований/h
+адресація/%;
+адреска/%<
+адресний/j+
+адресність/Am
+адресно-довідковий/j
+адресно-реквізитний/j
+адресований/j
 адресованість/A
-адресовий/h
-адресовний/h
+адресовий/j
+адресовний/j
 адресовність/A
-адресовувати/Wvq
-адресовуватися/Wvq
-адресувальний/h
+адресовувати/Xyt
+адресовуватися/Xyt
+адресограф/1:$
+адресувальний/j
 адресування/Q
-адресувати/WvqM
-адресуватися/Wvq
-Адріан/18$u
-Адріана/%:g
-Адріанин/h
-Адріанів/h
-Адріанівна/%g
+адресувати/XytN
+адресуватися/Xyt
+Адріан/1:$x
+Адріана/%;h
+Адріанин/j
+Адріанів/j
+Адріанівна/%h
 Адріано
-Адріанович/18
-Адріанопіль/0r
-адріанопільський/h
-адріанопольський/h
-Адріатика/%g
-адріатичний/h
-Адріяна/%g
-Адріянин/h
-адрон/18$
-адронний/h
-адсорбальний/h
+Адріанович/1:
+Адріанопіль/0u
+адріанопільський/j
+Адріанополь/1:
+адріанопольський/j
+Адріатика/%h
+адріатичний/j
+Адрієнна/%h
+Адріяна/%h
+Адріянин/j
+адрон/1:$
+адронний/j
+адсорбальний/j
 адсорбат/1$
 адсорбент/1$
-адсорбер/18$
-адсорберний/h
-адсорбівний/h
-адсорбний/h
-адсорбований/h
+адсорбер/1:$
+адсорберний/j
+адсорбівний/j
+адсорбний/j
+адсорбований/j
 адсорбованість/A
 адсорбовність/A
-адсорбовуваний/h
+адсорбовуваний/j
 адсорбтив/1$
-адсорбтивний/h
-адсорбувальний/h
+адсорбтивний/j
+адсорбувальний/j
 адсорбування/Q
-адсорбувати/WvqM
-адсорбуватися/Wvq
-адсорбувач/18$
-адсорбційний/h
+адсорбувати/XytN
+адсорбуватися/Xyt
+адсорбувач/1:$
+адсорбційний/j
 адсорбційність/A
 адсорбція/%
-адстрат/1
-адстратний/h
+адстрат/1$
+адстратизм/1$
+адстратний/j
 адукт/1$
-адуктор/18$
-адукторний/h
+адуктор/1:$
+адукторний/j
 адукція/%
 адуляр/1$
 АДФ
-адхократичний/h
+адхократичний/j
 адхократія/%
 адюльтер/1$
-адюльтерний/h
+адюльтерний/j
 АЕК
-Аеліта/%:g
-Аелітин/h
+Аеліта/%;h
+Аелітин/j
 аерарій/1$
-аератор/18$
-аераційний/h
-аерація/%:
-аеренхіма/%:
+аератор/1:$
+аераційний/j
+аерація/%;
+аеренхіма/%;
 аеро-
 аероакустика/%
 аероалерген/1$
-аероб/18$
+аероб/1:$
 аеробіка/%
 аеробіоз/1
 аеробіологія/%
-аеробіонт/18$u
+аеробіонт/1:$x
 аеробіос/1$
 аеробіосфера/%
-аеробний/h
-аеробомба/%:
-аеробус/18$
-аерований/h
-аеровисотний/h
-аеровізуальний/h
+аеробічний/j
+аеробний/j
+аеробомба/%;
+аеробус/1:$
+аерований/j
+аеровисотний/j
+аеровізуальний/j
+аеровіт/1
 аеровокзал/1$
-аеровокзальний/h
-аерогазовий/h
+аеровокзальний/j
+аеровузол/3`d
+аерогазовий/j
 аерогазодинаміка/%
-аерогазодинамічний/h
+аерогазодинамічний/j
 аерогазотермодинаміка/%
-аерогаммазнімання/QR
-аерогаммаспектрометричний/h
-аерогаммаспектрометрія/%:
-аерогараж/18$
-аерогеліомайданчик/18$
+аерогаммазнімання/QS
+аерогаммаспектрометричний/j
+аерогаммаспектрометрія/%;
+аерогараж/1:$
+аерогеліомайданчик/1:$
 аерогеліотерапія/%
-аерогематичний/h
-аерогенний/h
-аерогеодезичний/h
-аерогеологічний/h
-аерогеологія/%:
-аерогеофізичний/h
+аерогель/1$
+аерогематичний/j
+аерогенний/j
+аерогеодезичний/j
+аерогеологічний/j
+аерогеологія/%;
+аерогеофізичний/j
 аерогідродинаміка/%
-аерогідродинамічний/h
-аерогідромасажний/h
+аерогідродинамічний/j
+аерогідромасажний/j
 аерогідромеханіка/%
-аероглісер/18$
-аерогравіметричний/h
-аерограф/18$
-аерографічний/h
+аероглісер/1:$
+аерогравіметричний/j
+аерограф/1:$
+аерографічний/j
 аерографія/%
-аерографний/h
-аерогриль/18$
-аеродесантний/h
-аеродинаміка/%:
-аеродинамічний/h+
-аеродинамічніший/h
+аерографний/j
+аерогриль/1:$
+аеродесантний/j
+аеродинаміка/%;
+аеродинамічний/j+
+аеродинамічніший/j
 аеродром/1$
-аеродромний/h
-аеродромно-будівельний/h
-аеродромно-експлуатаційний/h
-аеродромчик/18$
-аероелектророзвідка/%;
-аероелектророзвідування/QR
-аерознімальний/h
+аеродромний/j
+аеродромно-будівельний/j
+аеродромно-експлуатаційний/j
+аеродромчик/1:$
+аероелектророзвідка/%<
+аероелектророзвідування/QS
+аерознімальний/j
 аерознімання/Q
-аерознімок/3_c
-аерозображення/QR
-аерозолевий/h
+аерознімок/3`d
+аерозображення/QS
+аерозолевий/j
 аерозоль/1$
-аерозольний/h
-аерозольтерапія/%:
-аероінформація/%:
-аероіон/18$
-аероіонізатор/18$
-аероіонізація/%:
-аероіоноінгаляція/%:
+аерозольний/j
+аерозольтерапія/%;
+аероінформація/%;
+аероіон/1:$
+аероіонізатор/1:$
+аероіонізація/%;
+аероіоноінгаляція/%;
 аероіонотерапія/%
-аерокліматологічний/h
-аерокліматологія/%:
+аерокліматологічний/j
+аерокліматологія/%;
 аероклуб/1$
-аерокомпанії/l
-аерокосмічний/h
-аерокосмогеолог/18$
-аерокосмогеологічний/h
+аерокомпанії/n
+аерокосмічний/j
+аерокосмогеолог/1:$
+аерокосмогеологічний/j
+аерокосмогеологія/%
 аеролак/1$
-аероліт/18$
-аеролог/18$
-аерологічний/h
-аерологія/%:
+аероліт/1:$
+аеролог/1:$
+аерологічний/j
+аерологія/%;
 аеролоція/%
-аеромагнетний/h
-аеромагнетометр/18$
-аеромагнітний/h
-аеромагнітометр/18$
-аеромаяк/18$
-аеромедичний/h
+аеромагнетний/j
+аеромагнетометр/1:$
+аеромагнітний/j
+аеромагнітометр/1:$
+аеромаяк/1:$
+аеромедичний/j
 аерометод/1$
-аерометр/18$
-аерометричний/h
+аерометр/1:$
+аерометричний/j
 аерометрія/%
-аеромеханік/18$
-аеромеханіка/%:
-аеромеханічний/h
+аеромеханік/1:$
+аеромеханіка/%;
+аеромеханічний/j
 аеромікробіологія/%
-аероміст/0rt
-аеромобіліст/18$u
-аеромобільний/h
+аероміст/0uw
+аеромобіліст/1:$x
+аеромобільний/j
 аерон/1$
-аеронавігатор/18$
-аеронавігаційний/h
+аеронавігатор/1:$
+аеронавігаційний/j
 аеронавігація/%
-аеронавт/18$u
-аеронавтика/%:
-аерономія/%:
-аерообприскувач/18$
+аеронавт/1:$x
+аеронавтика/%;
+аерономія/%;
+аерообприскувач/1:$
 аероотит/1$
-аероплан/18$
+аероплан/1:$
 аеропланктон/1$
-аеропланний/h
-аеропланчик/18$
+аеропланний/j
+аеропланчик/1:$
 аеропоніка/%
-аеропонний/h
+аеропонний/j
 аеропорт/1$
-аеропортовий/h
+аеропортовий/j
 аеропошта/%
-аеропрофілактика/%:
+аеропрес/1$
+аеропрофілактика/%;
 аеропружність/A
 аеророзвідка/%
-аеророзвідник/18$
-аеророзвідниця/%:g
-аеророзпилювач/18$
+аеророзвідник/1:$
+аеророзвідниця/%;h
+аеророзпилювач/1:$
 аеросалон/1$
-аеросани/m
+аеросани/o
 аеросанями
 Аеросвіт/1
-аеросвітлина/%:
+аеросвітлина/%;
 аеросил/1
-аеросиловий/h
-аеросиноптичний/h
+аеросиловий/j
+аеросиноптичний/j
 аеросівба/%
-аеросіяння/QR
+аеросіяння/QS
 аеросолярій/1$
-аероспостереження/QR
-аеростат/18$
-аеростатика/%:
-аеростатичний/h
-аеростатний/h
+аероспостереження/QS
+аеростат/1:$
+аеростатика/%;
+аеростатичний/j
+аеростатний/j
 аеротаксис/1$
 аеротаксі
+аеротанк/1:$
 аеротенк/1$
 аеротерапія/%
-аеротермінал/18$
-аеротермометр/18$
-аеротехногенний/h
+аеротермінал/1:$
+аеротермометр/1:$
+аеротехногенний/j
 аероторія/%
 аеротранспорт/1
-аеротруба/%:
+аеротруба/%;
 аерофагія/%
 аерофізика/%
-аерофільтр/18$
-аерофіт/18$
-аерофітний/h
+аерофільтр/1:$
+аерофіт/1:$
+аерофітний/j
 аерофітотерапія/%
 аерофлот/1$
-Аерофлотський/F
-аерофоб/18$u
+Аерофлотський/E
+аерофоб/1:$x
 аерофобія/%
-аерофобний/h
-аерофотоапарат/18$
-аерофотогеодезичний/h
+аерофобний/j
+аерофотоапарат/1:$
+аерофотогеодезичний/j
 аерофотогеодезія/%
+аерофотограмметричний/j
 аерофотограмметрія/%
-аерофотографічний/h
-аерофотографія/%:
+аерофотографічний/j
+аерофотографія/%;
 аерофотографування/Q
 аерофотознімання/Q
-аерофотознімок/3_c
-аерофотокамера/%:
-аерофотометричний/h
+аерофотознімок/3`d
+аерофотокамера/%;
+аерофотометричний/j
 аерофотометрія/%
-аерофоторозвідка/%;
-аерофоторозвідувальний/h
+аерофоторозвідка/%<
+аерофоторозвідувальний/j
 аерофототопографія/%
-аерохімічний/h
+аерохімічний/j
 аерохокей/1
-аероцентричний/h
-аероцистерна/%:
-аерувальний/h
+аероцентричний/j
+аероцистерна/%;
+аероцистит/1$
+аерувальний/j
 аерування/Q
-аерувати/WvqM
+аерувати/XytN
 АЕС
+Аецій/1:
 аж
 аж-аж
 аж-аж-аж
-ажан/18$u
+ажан/1:$x
+ажгон/1$
+аже
 ажень
 ажитато
 ажитація/%
 ажіо
 ажіо-конто
 ажіотаж/1$
-ажіотажний/h
-ажіотажніший/h
-ажітофазія/%:
-Ажнюк/18
+ажіотажний/j
+ажіотажніший/j
+ажітофазія/%;
+Ажнюк/1:
 ажур/1$
-ажурний/h+
-ажурність/Ak
-ажурніший/h
-ажуровий/h
-аз/18$
-Аза/%g
-Азавад/1u
+ажурний/j+
+ажурність/Am
+ажурніший/j
+ажуровий/j
+аз/1:
+Аза/%h
+Азавад/1x
+азагетероцикл/1$
 Азазелло
-Азазель/18
-Азаліїн/h
-азалія/%:
-Азалія/%g
+Азазель/1:
+Азаліїн/j
+азалія/%;
+Азалія/%h
 азан/1$
 азанде
 Азанде
-Азар/18u
+Азар/1:x
 Азаренко/1
-Азаренков/D
+Азаренков/C
 азарин/1$
-Азарів/h
-Азарівка/%g
-азарівський/h
-Азаріїв/h
-Азаров/D
-азаровський/h
+Азарів/j
+Азарівка/%h
+азарівський/j
+Азаріїв/j
+Азарія/%h
+Азаров/C
+азаровський/j
 азаровщина/%
 азарт/1
-азартний/h+
+азартний/j+
 азартність/A
-азартніший/h
+азартніший/j
 азбест/1$
+азбестит/1
 азбестобетон/1$
-азбестобетонний/h
+азбестобетонний/j
 азбестобітум/1$
-азбестобітумний/h
-азбестовий/h
-азбестовмісний/h
-азбестово-паперовий/h
-азбестографітовий/h
+азбестобітумний/j
+азбестовий/j
+азбестовмісний/j
+азбестово-паперовий/j
+азбестографітовий/j
 азбестоз/1$
-азбестозбагачувальний/h
+азбестозбагачувальний/j
 азбестопластик/1$
-азбестотеплоізоляційний/h
-азбестотехнічний/h
+азбестотеплоізоляційний/j
+азбестотехнічний/j
 азбестофанера/%
-азбестофанерний/h
+азбестофанерний/j
 азбестоцемент/1$
-азбестоцементний/h
-азбогумовий/h
+азбестоцементний/j