blob: f85664b381fa21e80c9b5e44a05f9f76aad92b2c [file] [log] [blame]
# Un fitxer d'afixos per al català
# Creat per Joan Moratinos, 2002 (jmo@softcatala.org)
# Generat a partir de C:/Documents/Programes/prepMySpell/jmo_regles.txt
# Regles
# A Primera conjugació regular
# B Quatre formes amb canvi t > d, u > v, c > g, s > ss
# C Pronoms personals enclítics darrere consonant
# D Pronoms personals enclítics darrere vocal
# E Plurals afegint una s (eventualment amb canvis)
# F Quatre formes afegint a/s/es (sense o)
# G Plurals afegint ns
# H Quatre formes afegint ns
# I Plurals afegint o
# J Quatre formes afegint a/os/es
# K Quatre formes amb canvi d'accent (accent greu)
# L Quatre formes amb canvi d'accent (accent agut)
# M Verbs en -ir, formes comunes als grups III, IV i V
# N Verbs en -ir, formes incoatives
# O Imperfet d'indicatiu de la segona conjugació
# P Formes de la segona conjugació semblants a SIM1 sense -c/-gu (perdés)
# Q Formes de la segona conjugació semblants a SIM1 amb -c/-gu (conegués)
# R Formes de la segona conjugació semblants al gerundi
# S Formes de la segona conjugació semblants a "plaus", "absols", etc.
# T Futurs i condicionals a partir de FUT1
# U Formes pures dels verbs en -ir, a partir d'IPR3 (p.e. sent)
# V Article prefixat no combinable
# Y Preposició "de" apostrofada
# Z Pronoms personals prefixats
# Inclou els següents grups
# ---: Sense condicions
# 001: Indicatiu present en -am i -au (cantam, cantau)
# 002: Subjuntiu imperfet en -às,-assis, etc. (cantàs, cantassis)
# 005: Incoatius en -esc (patesc)
# 101: Accepta "complit", etc.
# 102: Accepta "duim", "feim", etc.
# grups: --- 001 002 !003 !004 005 !006 !007 !008 !009 !010 101 102 !999
SET ISO8859-1
TRY easirtocnlumdpgvfbqjwxyzhàèéíïòóúü·-
# substitucions preferides
FIRST a e/é/è é/è/e è/é/e i/í/ï í/i o/ó/ò ó/ò/o ò/ó/o u/ú/ü ú/u ü/u
FIRST l/l·l l·l/l
# Pronoms personals enclítics darrere consonant
SFX C Y 81
SFX C 0 -me . # posar-me
SFX C 0 -nos . # posar-nos
SFX C 0 -te . # posar-te
SFX C 0 -vos . # posar-vos
SFX C 0 -se . # posar-se
SFX C 0 -lo . # posar-lo
SFX C 0 -la . # posar-la
SFX C 0 -li . # posar-li
SFX C 0 -los . # posar-los
SFX C 0 -les . # posar-les
SFX C 0 -ho . # posar-ho
SFX C 0 -hi . # posar-hi
SFX C 0 -ne . # posar-ne
SFX C 0 -se't . # posar-se't
SFX C 0 -se-us . # posar-se-us
SFX C 0 -se'm . # posar-se'm
SFX C 0 -te'm . # posar-te'm
SFX C 0 -vos-em . # posar-vos-em
SFX C 0 -se'ns . # posar-se'ns
SFX C 0 -te'ns . # posar-te'ns
SFX C 0 -vos-ens . # posar-vos-ens
SFX C 0 -se'l . # posar-se'l
SFX C 0 -te'l . # posar-te'l
SFX C 0 -vos-el . # posar-vos-el
SFX C 0 -me'l . # posar-me'l
SFX C 0 -nos-el . # posar-nos-el
SFX C 0 -los-el . # posar-los-el
SFX C 0 -l'hi . # posar-l'hi
SFX C 0 -se'ls . # posar-se'ls
SFX C 0 -te'ls . # posar-te'ls
SFX C 0 -vos-els . # posar-vos-els
SFX C 0 -me'ls . # posar-me'ls
SFX C 0 -nos-els . # posar-nos-els
SFX C 0 -los-els . # posar-los-els
SFX C 0 -los-hi . # posar-los-hi
SFX C 0 -se-la . # posar-se-la
SFX C 0 -te-la . # posar-te-la
SFX C 0 -vos-la . # posar-vos-la
SFX C 0 -me-la . # posar-me-la
SFX C 0 -nos-la . # posar-nos-la
SFX C 0 -los-la . # posar-los-la
SFX C 0 -la-hi . # posar-la-hi
SFX C 0 -se-les . # posar-se-les
SFX C 0 -te-les . # posar-te-les
SFX C 0 -vos-les . # posar-vos-les
SFX C 0 -me-les . # posar-me-les
SFX C 0 -nos-les . # posar-nos-les
SFX C 0 -los-les . # posar-los-les
SFX C 0 -les-hi . # posar-les-hi
SFX C 0 -se-li . # posar-se-li
SFX C 0 -te-li . # posar-te-li
SFX C 0 -vos-li . # posar-vos-li
SFX C 0 -me-li . # posar-me-li
SFX C 0 -nos-li . # posar-nos-li
SFX C 0 -s'ho . # posar-s'ho
SFX C 0 -t'ho . # posar-t'ho
SFX C 0 -vos-ho . # posar-vos-ho
SFX C 0 -m'ho . # posar-m'ho
SFX C 0 -nos-ho . # posar-nos-ho
SFX C 0 -los-ho . # posar-los-ho
SFX C 0 -li-ho . # posar-li-ho
SFX C 0 -se'n . # posar-se'n
SFX C 0 -te'n . # posar-te'n
SFX C 0 -vos-en . # posar-vos-en
SFX C 0 -me'n . # posar-me'n
SFX C 0 -nos-en . # posar-nos-en
SFX C 0 -l'en . # posar-l'en
SFX C 0 -los-en . # posar-los-en
SFX C 0 -la'n . # posar-la'n
SFX C 0 -les-en . # posar-les-en
SFX C 0 -li'n . # posar-li'n
SFX C 0 -s'hi . # posar-s'hi
SFX C 0 -t'hi . # posar-t'hi
SFX C 0 -vos-hi . # posar-vos-hi
SFX C 0 -m'hi . # posar-m'hi
SFX C 0 -nos-hi . # posar-nos-hi
SFX C 0 -l'hi . # posar-l'hi
SFX C 0 -los-hi . # posar-los-hi
SFX C 0 -la-hi . # posar-la-hi
SFX C 0 -les-hi . # posar-les-hi
SFX C 0 -n'hi . # posar-n'hi
# Pronoms personals enclítics darrere vocal
SFX D Y 81
SFX D 0 'm . # posa'm
SFX D 0 'ns . # posa'ns
SFX D 0 't . # posa't
SFX D 0 -us . # posa-us
SFX D 0 's . # posa's
SFX D 0 'l . # posa'l
SFX D 0 -la . # posa-la
SFX D 0 -li . # posa-li
SFX D 0 'ls . # posa'ls
SFX D 0 -les . # posa-les
SFX D 0 -ho . # posa-ho
SFX D 0 -hi . # posa-hi
SFX D 0 'n . # posa'n
SFX D 0 -se't . # posa-se't
SFX D 0 -se-us . # posa-se-us
SFX D 0 -se'm . # posa-se'm
SFX D 0 -te'm . # posa-te'm
SFX D 0 -us-em . # posa-us-em
SFX D 0 -se'ns . # posa-se'ns
SFX D 0 -te'ns . # posa-te'ns
SFX D 0 -us-ens . # posa-us-ens
SFX D 0 -se'l . # posa-se'l
SFX D 0 -te'l . # posa-te'l
SFX D 0 -us-el . # posa-us-el
SFX D 0 -me'l . # posa-me'l
SFX D 0 'ns-el . # posa'ns-el
SFX D 0 'ls-el . # posa'ls-el
SFX D 0 -l'hi . # posa-l'hi
SFX D 0 -se'ls . # posa-se'ls
SFX D 0 -te'ls . # posa-te'ls
SFX D 0 -us-els . # posa-us-els
SFX D 0 -me'ls . # posa-me'ls
SFX D 0 'ns-els . # posa'ns-els
SFX D 0 'ls-els . # posa'ls-els
SFX D 0 'ls-hi . # posa'ls-hi
SFX D 0 -se-la . # posa-se-la
SFX D 0 -te-la . # posa-te-la
SFX D 0 -us-la . # posa-us-la
SFX D 0 -me-la . # posa-me-la
SFX D 0 'ns-la . # posa'ns-la
SFX D 0 'ls-la . # posa'ls-la
SFX D 0 -la-hi . # posa-la-hi
SFX D 0 -se-les . # posa-se-les
SFX D 0 -te-les . # posa-te-les
SFX D 0 -us-les . # posa-us-les
SFX D 0 -me-les . # posa-me-les
SFX D 0 'ns-les . # posa'ns-les
SFX D 0 'ls-les . # posa'ls-les
SFX D 0 -les-hi . # posa-les-hi
SFX D 0 -se-li . # posa-se-li
SFX D 0 -te-li . # posa-te-li
SFX D 0 -us-li . # posa-us-li
SFX D 0 -me-li . # posa-me-li
SFX D 0 'ns-li . # posa'ns-li
SFX D 0 -s'ho . # posa-s'ho
SFX D 0 -t'ho . # posa-t'ho
SFX D 0 -us-ho . # posa-us-ho
SFX D 0 -m'ho . # posa-m'ho
SFX D 0 'ns-ho . # posa'ns-ho
SFX D 0 'ls-ho . # posa'ls-ho
SFX D 0 -li-ho . # posa-li-ho
SFX D 0 -se'n . # posa-se'n
SFX D 0 -te'n . # posa-te'n
SFX D 0 -us-en . # posa-us-en
SFX D 0 -me'n . # posa-me'n
SFX D 0 'ns-en . # posa'ns-en
SFX D 0 -l'en . # posa-l'en
SFX D 0 'ls-en . # posa'ls-en
SFX D 0 -la'n . # posa-la'n
SFX D 0 -les-en . # posa-les-en
SFX D 0 -li'n . # posa-li'n
SFX D 0 -s'hi . # posa-s'hi
SFX D 0 -t'hi . # posa-t'hi
SFX D 0 -us-hi . # posa-us-hi
SFX D 0 -m'hi . # posa-m'hi
SFX D 0 'ns-hi . # posa'ns-hi
SFX D 0 -l'hi . # posa-l'hi
SFX D 0 'ls-hi . # posa'ls-hi
SFX D 0 -la-hi . # posa-la-hi
SFX D 0 -les-hi . # posa-les-hi
SFX D 0 -n'hi . # posa-n'hi
# Plurals afegint una s (eventualment amb canvis)
SFX E Y 8
SFX E 0 s [^as] # homes 3.
SFX E a es [^cçgju]a # dones
SFX E a es [^gq]ua # grues
SFX E ua ües [gq]ua # aigües, siliqües
SFX E ca ques ca # vaques
SFX E ça ces ça # terces
SFX E ga gues ga # bagues
SFX E ja ges ja # pluges
# Plurals afegint o
SFX I Y 9
SFX I 0 os [^s] # guixos 3.
SFX I 0 os [aeiou]s # gasos
SFX I às asos às # biogasos
SFX I ès esos ès # entesos
SFX I és esos és #
SFX I ís isos ís # avisos
SFX I òs osos òs #
SFX I ós osos ós #
SFX I ús usos ús #
# Plurals afegint ns
SFX G Y 12
SFX G 0 ns a # pans 3.
SFX G 0 ns e # blens
SFX G 0 ns i # brins
SFX G 0 ns o # trons
SFX G 0 ns u # bruns
SFX G à ans à # germans
SFX G è ens è # amens
SFX G é ens é #
SFX G í ins í # camins
SFX G ò ons ò # ultrasons
SFX G ó ons ó # avions
SFX G ú uns ú # tribuns
# Quatre formes afegint a/s/es (sense o)
SFX F Y 11
SFX F 0 a [^eosxç] # verda 2.
SFX F e a e # altra
SFX F o a o # fonda
SFX F 0 s [^asçx] # verds 3.
SFX F a es a # poeta
SFX F 0 es [^aocçgsx] # verdes 4.
SFX F a es a # poeta
SFX F o es o # fondes
SFX F c ques c # poques
SFX F ç ces ç # felices
SFX F g gues g # antropòfag
# Quatre formes amb canvi t > d, u > v, c > g, s > ss
SFX B Y 12
SFX B t da t # abalida - canvi t > d 2.
SFX B u va u # nova - canvi u > v
SFX B c ga c # antiga - canvi c > g
SFX B 0 sa s # grossa - canvi s > ss
SFX B 0 s t # abalits 3.
SFX B 0 s u # nous
SFX B 0 cs c # antics
SFX B 0 sos s # grossos
SFX B t des t # abalides 4.
SFX B u ves u # noves
SFX B c gues c # antigues
SFX B 0 ses s # grosses
# Quatre formes afegint ns
SFX H Y 24
SFX H 0 na [aeiou] # plana, plena, fina, bona, bruna 2.
SFX H à ana à # forana
SFX H è ena è # amena
SFX H é ena é #
SFX H í ina í # albina
SFX H ò ona ò #
SFX H ó ona ó # rodona
SFX H ú una ú # dejuna
SFX H 0 ns [aeiou] # plans, plens, fins, bons, bruns 3.
SFX H à ans à # forans
SFX H è ens è # amens
SFX H é ens é #
SFX H í ins í # albins
SFX H ò ons ò #
SFX H ó ons ó # rodons
SFX H ú uns ú # dejuns
SFX H 0 nes [aeiou] # planes, plenes, fines, bones, brunes 4.
SFX H à anes à # foranes
SFX H è enes è # amenes
SFX H é enes é #
SFX H í ines í # albines
SFX H ò ones ò #
SFX H ó ones ó # rodones
SFX H ú unes ú # dejunes
# Quatre formes afegint a/os/es
SFX J Y 28
SFX J 0 a [^s] # 2.
SFX J 0 a [^àèéíòóú]s # agradosa
SFX J às asa às #
SFX J ès esa ès #
SFX J és esa és #
SFX J ís isa ís #
SFX J òs osa òs #
SFX J ós osa ós #
SFX J ús usa ús #
SFX J 0 os [^s] # 3.
SFX J 0 os [^àèéíòóú]s # agradosos
SFX J às asos às #
SFX J ès esos ès #
SFX J és esos és #
SFX J ís isos ís #
SFX J òs osos òs #
SFX J ós osos ós #
SFX J ús usos ús #
SFX J 0 es [^sç] # 4.
SFX J ç ces ç # terces
SFX J 0 es [^àèéíòóú]s # agradoses
SFX J às ases às #
SFX J ès eses ès #
SFX J és eses és #
SFX J ís ises ís #
SFX J òs oses òs #
SFX J ós oses ós #
SFX J ús uses ús #
# Quatre formes amb canvi d'accent (accent greu)
SFX K Y 16
SFX K ari ària ari # partidària 2.
SFX K aci àcia aci # acantàcia
SFX K adi àdia adi # accàdia
SFX K ori òria ori # abjuratòria
SFX K emi èmia emi # abstèmia
SFX K oli òlia oli # caducifòlia
SFX K ogen ògena ogen # exògena
SFX K 0 s [aeiou] # partidaris 3.
SFX K ogen ògens ogen # exògens
SFX K ari àries ari # partidàries 4.
SFX K adi àdies adi # accàdies
SFX K aci àcies aci # acantàcies
SFX K ori òries ori # abjuratòries
SFX K emi èmies emi # abstèmies
SFX K oli òlies oli # caducifòlies
SFX K ogen ògenes ogen # exògenes
# Quatre formes amb canvi d'accent (accent agut)
SFX L Y 5
SFX L ini ínia ini # abissínia 2.
SFX L igi ígia igi # frígia
SFX L 0 s . # abissinis 3.
SFX L ini ínies ini # abissinis 4.
SFX L igi ígies igi # frígies
# Primera conjugació regular
SFX A Y 194
SFX A ava o ava # 1. canto - indicatiu present <IPR>
SFX A ava es [^cçgju]ava # 2. cantes
SFX A ava es [^gq]uava # sues
SFX A guava gües guava # enaigües
SFX A quava qües quava # adeqües
SFX A cava ques cava # cerques
SFX A çava ces çava # caces
SFX A gava gues gava # porgues
SFX A java ges java # venges
SFX A ava a ava # 3. canta
SFX A ava em [^cçgju]ava # 4. cantem
SFX A ava em [^gq]uava # suem
SFX A guava güem guava # enaigüem
SFX A quava qüem quava # adeqüem
SFX A cava quem cava # cerquem
SFX A çava cem çava # cacem
SFX A gava guem gava # porguem
SFX A java gem java # vengem
SFX A ava am ava # cantam
SFX A ava eu [^cçgju]ava # 5. canteu
SFX A ava eu [^gq]uava # sueu
SFX A guava güeu guava # enaigüeu
SFX A quava qüeu quava # adeqüeu
SFX A cava queu cava # cerqueu
SFX A çava ceu çava # caceu
SFX A gava gueu gava # porgueu
SFX A java geu java # vengeu
SFX A ava au ava # cantau
SFX A ava en [^cçgju]ava # 6. canten
SFX A ava en [^gq]uava # suen
SFX A guava güen guava # enaigüen
SFX A quava qüen quava # adeqüen
SFX A cava quen cava # cerquen
SFX A çava cen çava # cacen
SFX A gava guen gava # porguen
SFX A java gen java # vengen
SFX A ava ava ava # 1. cantava - indicatiu imperfet <IIM>
SFX A ava aves ava # 2. cantaves
SFX A ava ava ava # 3. cantava
SFX A ava àvem ava # 4. cantàvem
SFX A ava àveu ava # 5. cantàveu
SFX A ava aven ava # 6. cantaven
SFX A ava í [^cçgj]ava # 1. cantí - indicatiu perfet <IPE>
SFX A cava quí cava # cerquí
SFX A çava cí çava # cací
SFX A gava guí gava # porguí
SFX A java gí java # vengí
SFX A ava ares ava # 2. cantares
SFX A ava à ava # 3. cantà
SFX A ava àrem ava # 4. cantàrem
SFX A ava àreu ava # 5. cantàreu
SFX A ava aren ava # 6. cantaren
SFX A ava aré ava # 1. cantaré - futur <FUT>
SFX A ava aràs ava # 2. cantaràs
SFX A ava arà ava # 3. cantarà
SFX A ava arem ava # 4. cantarem
SFX A ava areu ava # 5. cantareu
SFX A ava aran ava # 6. cantaran
SFX A ava aria ava # 1. cantaria - condicional <CON>
SFX A ava aries ava # 2. cantaries
SFX A ava aria ava # 3. cantaria
SFX A ava aríem ava # 4. cantaríem
SFX A ava aríeu ava # 5. cantaríeu
SFX A ava arien ava # 6. cantarien
SFX A ava i [^cçgjeiou]ava # 1. canti - subjuntiu present <SPR>
SFX A ava ï [^aeiou][eio]ava # suï
SFX A iava ï [aeiou]iava # desmaï
SFX A guava güi guava # enaigüi
SFX A quava qüi quava # adeqüi
SFX A uava uï [^gq]uava # evacuï
SFX A cava qui cava # cerqui
SFX A çava ci çava # caci
SFX A gava gui gava # porgui
SFX A java gi java # vengi
SFX A ava is [^cçgjeiou]ava # 2. cantis
SFX A ava ïs [^aeiou][eio]ava # suïs
SFX A iava ïs [aeiou]iava # desmaïs
SFX A guava güis guava # enaigüis
SFX A quava qüis quava # adeqüis
SFX A uava uïs [^gq]uava # evacuïs
SFX A cava quis cava # cerquis
SFX A çava cis çava # cacis
SFX A gava guis gava # porguis
SFX A java gis java # vengis
SFX A ava i [^cçgjeiou]ava # 3. canti
SFX A ava ï [^aeiou][eio]ava # suï
SFX A iava ï [aeiou]iava # desmaï
SFX A guava güi guava # enaigüi
SFX A quava qüi quava # adeqüi
SFX A uava uï [^gq]uava # evacuï
SFX A cava qui cava # cerqui
SFX A çava ci çava # caci
SFX A gava gui gava # porgui
SFX A java gi java # vengi
SFX A ava em [^cçgju]ava # 4. cantem
SFX A ava em [^gq]uava # suem
SFX A guava güem guava # enaigüem
SFX A quava qüem quava # adeqüem
SFX A cava quem cava # cerquem
SFX A çava cem çava # cacem
SFX A gava guem gava # porguem
SFX A java gem java # vengem
SFX A ava eu [^cçgju]ava # 5. canteu
SFX A ava eu [^gq]uava # sueu
SFX A guava güeu guava # enaigüeu
SFX A quava qüeu quava # adeqüeu
SFX A cava queu cava # cerqueu
SFX A çava ceu çava # caceu
SFX A gava gueu gava # porgueu
SFX A java geu java # vengeu
SFX A ava in [^cçgjeiou]ava # 6. cantin
SFX A ava ïn [^aeiou][eio]ava # suïn
SFX A iava ïn [aeiou]iava # desmaïn
SFX A guava güin guava # enaigüin
SFX A quava qüin quava # adeqüin
SFX A uava uïn [^gq]uava # evacuïn
SFX A cava quin cava # cerquin
SFX A çava cin çava # cacin
SFX A gava guin gava # porguin
SFX A java gin java # vengin
SFX A ava és [^cçgj]ava # 1. cantés - subjuntiu imperfet <SIM>
SFX A cava qués cava # cerqués
SFX A çava cés çava # cacés
SFX A gava gués gava # porgués
SFX A java gés java # vengés
SFX A ava às ava # cantàs
SFX A ava essis [^cçgj]ava # 2. cantessis
SFX A cava quessis cava # cerquessis
SFX A çava cessis çava # cacessis
SFX A gava guessis gava # porguessis
SFX A java gessis java # vengessis
SFX A ava assis ava # cantassis
SFX A ava és [^cçgj]ava # 3. cantés
SFX A cava qués cava # cerqués
SFX A çava cés çava # cacés
SFX A gava gués gava # porgués
SFX A java gés java # vengés
SFX A ava às ava # cantàs
SFX A ava éssim [^cçgj]ava # 4. cantéssim
SFX A cava quéssim cava # cerquéssim
SFX A çava céssim çava # cacéssim
SFX A gava guéssim gava # porguéssim
SFX A java géssim java # vengéssim
SFX A ava àssim ava # cantàssim
SFX A ava éssiu [^cçgj]ava # 5. cantéssiu
SFX A cava quéssiu cava # cerquéssiu
SFX A çava céssiu çava # cacéssiu
SFX A gava guéssiu gava # porguéssiu
SFX A java géssiu java # vengéssiu
SFX A ava àssiu ava # cantàssiu
SFX A ava essin [^cçgj]ava # 6. cantessin
SFX A cava quessin cava # cerquessin
SFX A çava cessin çava # cacessin
SFX A gava guessin gava # porguessin
SFX A java gessin java # vengessin
SFX A ava assin ava # cantassin
SFX A ava a ava # 2. canta - imperatiu <IMP>
SFX A ava i [^cçgjeiou]ava # 3. canti
SFX A ava ï [^aeiou][eio]ava # suï
SFX A iava ï [aeiou]iava # desmaï
SFX A guava güi guava # enaigüi
SFX A quava qüi quava # adeqüi
SFX A uava uï [^gq]uava # evacuï
SFX A cava qui cava # cerqui
SFX A çava ci çava # caci
SFX A gava gui gava # porgui
SFX A java gi java # vengi
SFX A ava em [^cçgju]ava # 4. cantem
SFX A ava em [^gq]uava # suem
SFX A guava güem guava # enaigüem
SFX A quava qüem quava # adeqüem
SFX A cava quem cava # cerquem
SFX A çava cem çava # cacem
SFX A gava guem gava # porguem
SFX A java gem java # vengem
SFX A ava eu [^cçgju]ava # 5. canteu
SFX A ava eu [^gq]uava # sueu
SFX A guava güeu guava # enaigüeu
SFX A quava qüeu quava # adeqüeu
SFX A cava queu cava # cerqueu
SFX A çava ceu çava # caceu
SFX A gava gueu gava # porgueu
SFX A java geu java # vengeu
SFX A ava au ava # cantau
SFX A ava in [^cçgjeiou]ava # 6. cantin
SFX A ava ïn [^aeiou][eio]ava # suïn
SFX A iava ïn [aeiou]iava # desmaïn
SFX A guava güin guava # enaigüin
SFX A quava qüin quava # adeqüin
SFX A uava uïn [^gq]uava # evacuïn
SFX A cava quin cava # cerquin
SFX A çava cin çava # cacin
SFX A gava guin gava # porguin
SFX A java gin java # vengin
# Verbs en -ir, formes comunes als grups III, IV i V
SFX M Y 78
SFX M iré im [^aeiou]iré # 4. patim <IPR>
SFX M iré im [gq]uiré # seguim
SFX M iré ïm [^gq]uiré # induïm
SFX M iré ïm [aeio]iré # traïm
SFX M iré iu [^aeiou]iré # 5. patiu
SFX M iré iu [gq]uiré # seguiu
SFX M iré ïu [^gq]uiré # induïu
SFX M iré ïu [aeio]iré # traïu
SFX M iré ia [^aeiou]iré # 1. patia <IIM>
SFX M iré ia [gq]uiré # seguia
SFX M iré ïa [^gq]uiré # induïa
SFX M iré ïa [aeio]iré # traïa
SFX M iré ies [^aeiou]iré # 2. paties
SFX M iré ies [gq]uiré # seguies
SFX M iré ïes [^gq]uiré # induïes
SFX M iré ïes [aeio]iré # traïes
SFX M iré ia [^aeiou]iré # 3. patia
SFX M iré ia [gq]uiré # seguia
SFX M iré ïa [^gq]uiré # induïa
SFX M iré ïa [aeio]iré # traïa
SFX M iré íem iré # 4. patíem, traíem
SFX M iré íeu iré # 5. patíeu, traíeu
SFX M iré ien [^aeiou]iré # 6. patien
SFX M iré ien [gq]uiré # seguien
SFX M iré ïen [^gq]uiré # induïen
SFX M iré ïen [aeio]iré # traïen
SFX M iré í iré # 1. patí <IPE>
SFX M iré ires [^aeiou]iré # 2. patires
SFX M iré ires [gq]uiré # seguires
SFX M iré ïres [^gq]uiré # induïres
SFX M iré ïres [aeio]iré # traïres
SFX M iré í iré # 3. patí
SFX M iré írem iré # 4. patírem, traírem
SFX M iré íreu iré # 5. patíreu, traíreu
SFX M iré iren [^aeiou]iré # 6. patiren
SFX M iré iren [gq]uiré # seguiren
SFX M iré ïren [^gq]uiré # induïren
SFX M iré ïren [aeio]iré # traïren
SFX M iré iré iré # 1. patiré, trairé <FUT>
SFX M iré iràs iré # 2. patiràs, trairàs
SFX M iré irà iré # 3. patirà, trairà
SFX M iré irem iré # 4. patirem, trairem
SFX M iré ireu iré # 5. patireu, traireu
SFX M iré iran iré # 6. patiran, trairan
SFX M iré iria iré # 1. patiria, trairia <CON>
SFX M iré iries iré # 2. patiries, trairies
SFX M iré iria iré # 3. patiria, trairia
SFX M iré iríem iré # 4. patiríem, trairíem
SFX M iré iríeu iré # 5. patiríeu, trairíeu
SFX M iré irien iré # 6. patirien, trairien
SFX M iré im [^aeiou]iré # 4. patim <SPR>
SFX M iré im [gq]uiré # seguim
SFX M iré ïm [^gq]uiré # induïm
SFX M iré ïm [aeio]iré # traïm
SFX M iré iu [^aeiou]iré # 5. patiu
SFX M iré iu [gq]uiré # seguiu
SFX M iré ïu [^gq]uiré # induïu
SFX M iré ïu [aeio]iré # traïu
SFX M iré ís iré # 1. patís <SIM>
SFX M iré issis [^aeiou]iré # 2. patissis
SFX M iré issis [gq]uiré # seguissis
SFX M iré ïssis [^gq]uiré # induïssis
SFX M iré ïssis [aeio]iré # traïssis
SFX M iré ís iré # 3. patís
SFX M iré íssim iré # 4. patíssim
SFX M iré íssiu iré # 5. patíssiu
SFX M iré issin [^aeiou]iré # 6. patissin
SFX M iré issin [gq]uiré # seguissin
SFX M iré ïssin [^gq]uiré # induïssin
SFX M iré ïssin [aeio]iré # traïssin
SFX M iré im [^aeiou]iré # 4. patim <IMP>
SFX M iré im [gq]uiré # seguim
SFX M iré ïm [^gq]uiré # induïm
SFX M iré ïm [aeio]iré # traïm
SFX M iré iu [^aeiou]iré # 5. patiu
SFX M iré iu [gq]uiré # seguiu
SFX M iré ïu [^gq]uiré # induïu
SFX M iré ïu [aeio]iré # traïu
# Verbs en -ir, formes incoatives
SFX N Y 18
SFX N iré eixo iré # 1. pateixo <IPR>
SFX N iré esc iré # patesc
SFX N iré eixes iré # 2. pateixes
SFX N iré eix iré # 3. pateix
SFX N iré eixen iré # 6. pateixen
SFX N iré eixi iré # 1. pateixi <SPR>
SFX N iré esqui iré # patesqui
SFX N iré eixis iré # 2. pateixis
SFX N iré esquis iré # patesquis
SFX N iré eixi iré # 3. pateixi
SFX N iré esqui iré # patesqui
SFX N iré eixin iré # 6. pateixin
SFX N iré esquin iré # patesquin
SFX N iré eix iré # 2. pateix <IMP>
SFX N iré eixi iré # 3. pateixi
SFX N iré esqui iré # patesqui
SFX N iré eixin iré # 6. pateixin
SFX N iré esquin iré # patesquin
# Imperfet d'indicatiu de la segona conjugació
SFX O Y 11
SFX O a es a # 2. perdies, cloïes <IIM>
SFX O a a a # 3. perdia, cloïa
SFX O ia íem [^eu]ia # 4. perdíem
SFX O ïa íem ïa # cloíem
SFX O eia èiem eia # dèiem (*** sempre è? ***)
SFX O uia úiem uia # dúiem
SFX O ia íeu [^eu]ia # 5. perdíeu
SFX O ïa íeu ïa # cloíeu
SFX O eia èieu eia # dèieu (*** sempre è? ***)
SFX O uia úieu uia # dúieu
SFX O a en a # 6. perdien, cloïen
# Formes de la segona conjugació semblants a SIM1 sense -c/-gu (perdés)
SFX P Y 24
SFX P és o [^cs # 1. perdo, temo <IPR>
SFX P cés ço cés # torço
SFX P és í . # 1. perdí, temí <IPE>
SFX P és eres . # 2. perderes, temeres
SFX P és é . # 3. perdé, temé
SFX P és érem . # 4. perdérem, temérem
SFX P és éreu . # 5. perdéreu, teméreu
SFX P és eren . # 6. perderen, temeren
SFX P és i . # 1. perdi, temi <SPR>
SFX P és is . # 2. perdis, temis
SFX P és i . # 3. perdi, temi
SFX P és em . # 4. perdem, temem
SFX P és eu . # 5. perdeu, temeu
SFX P és in . # 6. perdin, temin
SFX P és és . # 1. perdés, temés <SIM>
SFX P és essis . # 2. perdessis, temessis
SFX P és és . # 3. perdés, temés
SFX P és éssim . # 4. perdéssim, teméssim
SFX P és éssiu . # 5. perdéssiu, teméssiu
SFX P és essin . # 6. perdessin, temessin
SFX P és i . # 3. perdi, temi <IMP>
SFX P és em . # 4. perdem, temem
SFX P és eu . # 5. perdeu, temeu
SFX P és in . # 6. perdin, temin
# Formes de la segona conjugació semblants a SIM1 amb -c/-gu (conegués)
SFX Q Y 23
SFX Q gués c . # 1. conec <IPR>
SFX Q qués c . # visc
SFX Q és í . # 1. coneguí <IPE>
SFX Q és eres . # 2. conegueres
SFX Q és é . # 3. conegué
SFX Q és érem . # 4. coneguérem
SFX Q és éreu . # 5. coneguéreu
SFX Q és eren . # 6. conegueren
SFX Q és i . # 1. conegui <SPR>
SFX Q és is . # 2. coneguis
SFX Q és i . # 3. conegui
SFX Q és em . # 4. coneguem
SFX Q és eu . # 5. conegueu
SFX Q és in . # 6. coneguin
SFX Q és és . # 1. conegués <SIM>
SFX Q és essis . # 2. coneguessis
SFX Q és és . # 3. conegués
SFX Q és éssim . # 4. coneguéssim
SFX Q és éssiu . # 5. coneguéssiu
SFX Q és essin . # 6. coneguessin
SFX Q és i . # 3. conegui <IMP>
SFX Q és em . # 4. coneguem
SFX Q és in . # 6. coneguin
# Formes de la segona conjugació semblants al gerundi
SFX R Y 6
SFX R ent em ent # 4. perdem, temem <IPR>
SFX R int im int # vivim
SFX R ent eu ent # 5. perdeu, temeu
SFX R int iu int # viviu
SFX R ent eu ent # 5. perdeu, temeu <IMP>
SFX R int iu int # viviu
# Formes de la segona conjugació semblants a "plaus", "absols", etc.
SFX S Y 11
SFX S 0 s [^nçx] # 2. plaus, absols <IPR>
SFX S ç ces ç # torces
SFX S 0 es x # torces
SFX S 0 s [^èé]n # prens
SFX S èn ens èn # aprens
SFX S én ens én # entens
SFX S 0 en [^nç] # 6. plauen, absolen <IPR>
SFX S ç cen ç # torcen
SFX S 0 en [^èé]n # prenen
SFX S èn enen èn # aprenen
SFX S én enen én # entenen
# Futurs i condicionals a partir de FUT1
SFX T Y 11
SFX T é às . # 2. perdràs, temeràs <FUT>
SFX T é à . # 3. perdrà, temerà
SFX T é em . # 4. perdrem, temerem
SFX T é eu . # 5. perdreu, temereu
SFX T é an . # 6. perdran, temeran
SFX T é ia . # 1. perdria, temeria <CON>
SFX T é ies . # 2. perdries, temeries
SFX T é ia . # 3. perdria, temeria
SFX T é íem . # 4. perdríem, temeríem
SFX T é íeu . # 5. perdríeu, temeríeu
SFX T é ien . # 6. perdrien, temerien
# Formes pures dels verbs en -ir, a partir d'IPR3 (p.e. sent)
SFX U Y 10
SFX U 0 o . # 1. sento <IPR>
SFX U 0 s [^sx] # 2. sents
SFX U 0 es [sx] # cuses, cruixes
SFX U 0 en . # 6. senten
SFX U 0 i . # 1. senti <SPR>
SFX U 0 is . # 2. sentis
SFX U 0 i . # 3. senti
SFX U 0 in . # 6. sentin
SFX U 0 i . # 3. senti <IMP>
SFX U 0 in . # 6. sentin
# Article prefixat no combinable
PFX V N 1
PFX V 0 l' . # l'home
# Preposició "de" apostrofada
PFX Y Y 1
PFX Y 0 d' . # d'algú
# Pronoms personals prefixats
PFX Z Y 5
PFX Z 0 m' . # m'abillo
PFX Z 0 t' . # t'abillo
PFX Z 0 s' . # s'abilla
PFX Z 0 l' . # l'abillo
PFX Z 0 n' . # n'abillo
NOSUGGEST !