blob: da7a72fa06cee31f76e48a16d8d273ba4d4aa7cd [file] [log] [blame]
# Ffeil AFF:
# Hawlfraint (C) 2008-2012, Troi (http://troi.org)
# Hawlfraint (C) 2004-2011, Prifysgol Bangor (http://www.bangor.ac.uk)
#
# Ffeil DIC:
# Hawlfraint (C) 2004-2011, Prifysgol Bangor (http://www.bangor.ac.uk)
#
# Mae'r geiriadur hwn feddalwedd rhydd; gallwch ei aildosbarthu a/neu ei
# addasu dan delerau Trwydded Gyhoeddus Gyffredinol Lai GNU (yr LGPL) fel
# y'i cyhoeddwyd gan y Free Software Foundation; naill ai fersiwn 3 y
# Drwydded, neu (yn ôl eich dewis) unrhyw fersiwn diweddarach.
#
# Dosbarthir y geiriadur hwn yn y gobaith y bydd yn ddefnyddiol, ond heb
# unrhyw warant; heb hyd yn oed y warant oblygedig o farsiandwyaeth neu
# ffitrwydd at bwrpas arbennig.
SET UTF-8
TRY -ŷŶŵŴïÏâÂôÔêÊjJëËäÄáÁéÉîÎöÖóÓòÒàÀíÍüÜìÌèÈûÛÿùÙûÛ.aAdDiIeEnNhHrRyYoOsSlLtTcCwWgGfFmMuUbBpPkKvVzZqQxX
NEEDAFFIX X
BREAK 3
BREAK -
BREAK '
BREAK ’
# Mutations
PFX M Y 26
PFX M c g c[^h]
PFX M C G C[^h]
PFX M p b p[^h]
PFX M P B P[^h]
PFX M t d t[^h]
PFX M T D T[^h]
PFX M g 0 g
PFX M Ga A Ga
PFX M Ge E Ge
PFX M Gi I Gi
PFX M Gl L Gl
PFX M Go O Go
PFX M Gr R Gr
PFX M Gu U Gu
PFX M Gw W Gw
PFX M Gy Y Gy
PFX M b f b
PFX M B F B
PFX M d dd d[^d]
PFX M D Dd D[^d]
PFX M ll l ll
PFX M Ll L Ll
PFX M m f m
PFX M M F M
PFX M rh r rh
PFX M Rh R Rh
PFX T Y 12
PFX T c ngh c[^h]
PFX T C Ngh C[^h]
PFX T p mh p[^h]
PFX T P Mh P[^h]
PFX T t nh t[^h]
PFX T T Nh T[^h]
PFX T g ng g
PFX T G Ng G
PFX T b m b
PFX T B M B
PFX T d n d[^d]
PFX T D N D[^d]
PFX L Y 6
PFX L c ch c[^h]
PFX L C Ch C[^h]
PFX L p ph p[^h]
PFX L P Ph P[^h]
PFX L t th t[^hs]
PFX L T Th T[^hs]
PFX H Y 16
PFX H 0 h [aeiouwyâêîûôŵŷï]
PFX H A Ha A
PFX H E He E
PFX H I Hi I
PFX H O Ho O
PFX H U Hu U
PFX H W Hw W
PFX H Y Hy Y
PFX H Â Hâ Â
PFX H Ê Hê Ê
PFX H Î Hî Î
PFX H Ô Hô Ô
PFX H Û Hû Û
PFX H Ŵ Hŵ Ŵ
PFX H Ŷ Hŷ Ŷ
PFX H Ï Hï Ï
SFX v Y 26
SFX v nn na/aMLHX nn
SFX v n na/aMLHX [^n]n
SFX v rr ra/aMLHX rr
SFX v r ra/aMLHX [^r]r
SFX v w w/aMLHX aw
SFX v w w/aMLHX lyw
SFX v w wa/aMLHX [^ay]w
SFX v w wa/aMLHX [^l]yw
SFX v el el/aMLHX el
SFX v l la/aMLHX [^e]l
SFX v eu eu/aMLHX eu
SFX v eu eua/aMLHX eu
SFX v u ua/aMLHX [^e]u
SFX v NI nia/aMLHX NI
SFX v a a/aMLHX a
SFX v ë ea/aMLHX ë
SFX v o oe/aMLHX o
SFX v O oe/aMLHX O
SFX v 0 a/aMLHX [^nrwIlaëoO]
SFX v NI nni/bcfMLHX NI
SFX v NI ni/deghijMLHX NI
SFX v ë ë/bcdfghMLHX ë
SFX v ë e/eijMLHX ë
SFX v O O/iMLHX O
SFX v O o/bcdefghjMLHX O
SFX v 0 0/bcdefghijMLHX [^IëO]
SFX w Y 1
SFX w 0 0/bcdeMLHX .
SFX y Y 3
SFX y NI nni/bcfMLHX NI
SFX y NI ni/deghijMLHX NI
SFX y 0 0/bcdefghijMLHX [^I]
SFX z Y 1
SFX z 0 a/aMLHX .
SFX a Y 11
SFX a 0 som .
SFX a 0 soch .
SFX a 0 sant .
SFX a 0 swn .
SFX a 0 sit .
SFX a 0 set .
SFX a 0 sai .
SFX a 0 sem .
SFX a 0 sech .
SFX a 0 sent .
SFX a 0 sid .
SFX b Y 9
SFX b 0 i [^iïa]
SFX b i i i
SFX b ï i ï
SFX b 0 ir [^iïa]
SFX b i ir i
SFX b ï iir ï
SFX b 0 id [^iïa]
SFX b i id i
SFX b ï iid ï
SFX c Y 3
SFX c 0 ych [^iïa]
SFX c i ych i
SFX c ï ych ï
SFX d Y 2
SFX d 0 wch [^wa]
SFX d w wch w
SFX e Y 4
SFX e 0 ais [^ao]
SFX e o ois o
SFX e 0 aist [^ao]
SFX e o oist o
SFX f Y 3
SFX f 0 it [^iï]
SFX f i it i
SFX f ï iit ï
SFX g Y 6
SFX g 0 ith [^iïa]
SFX g i ith i
SFX g ï iith ï
SFX g 0 iff [^iïa]
SFX g i iff i
SFX g ï iiff ï
SFX h Y 6
SFX h 0 wn [^w]
SFX h w wn w
SFX h 0 wyd [^w]
SFX h w wyd w
SFX h 0 wyf [^w]
SFX h w wyf w
SFX i Y 14
SFX i a âf [^h]a
SFX i a âf tha
SFX i a âf cha
SFX i a af [^tc]ha
SFX i O of O
SFX i 0 af [^aO]
SFX i a â [^h]a
SFX i a â tha
SFX i a â cha
SFX i a a [^ct]ha
SFX i 0 a [^aO]
SFX i a ânt a
SFX i O ônt O
SFX i 0 ant [^aO]
SFX j Y 30
SFX j 0 et .
SFX j 0 ai [^oa]
SFX j a âi a
SFX j o ôi o
SFX j 0 em .
SFX j 0 ech .
SFX j 0 ent .
SFX j 0 odd .
SFX j a âed [^h]a
SFX j a âed tha
SFX j a âed cha
SFX j a aed [^tc]ha
SFX j 0 ed [^a]
SFX j 0 o [^o]
SFX j o o o
SFX j 0 om [^o]
SFX j o ôm o
SFX j 0 och [^o]
SFX j o och o
SFX j 0 ont [^o]
SFX j o ônt o
SFX j a âer [^h]a
SFX j a âer tha
SFX j a âer cha
SFX j a aer [^tc]ha
SFX j 0 er [^a]
SFX j 0 es .
SFX j 0 est .
SFX j 0 on .
SFX j 0 an .
SFX k Y 9
SFX k 0 wn/MLH .
SFX k 0 odd/MLH .
SFX k 0 on/MLH .
SFX k 0 och/MLH .
SFX k 0 es/MLH .
SFX k 0 est/MLH .
SFX k 0 ith/MLH .
SFX k 0 iff/MLH .
SFX k 0 an/MLH .
SFX A Y 3
SFX A 0 ed
SFX A 0 ach
SFX A 0 af
SFX B Y 1
SFX B 0 au
SFX C Y 1
SFX C 0 ion
SFX D Y 1
SFX D 0 iau
SFX E Y 1
SFX E 0 oedd
SFX F Y 1
SFX F 0 nau
SFX G Y 1
SFX G 0 iaid
SFX I Y 1
SFX I 0 on
SFX J Y 1
SFX J 0 s
SFX K Y 1
SFX K 0 od
SFX S Y 7
SFX S 0 'r [aeiouwyAEIOUWYâêîôûŵŷÂÊÎÔÛŴŶ]
SFX S 0 'n [aeiouwyAEIOUWYâêîôûŵŷÂÊÎÔÛŴŶ]
SFX S 0 'i [aeiouwyAEIOUWYâêîôûŵŷÂÊÎÔÛŴŶ]
SFX S 0 'u [aeiouwyAEIOUWYâêîôûŵŷÂÊÎÔÛŴŶ]
SFX S 0 'ch [aeiouwyAEIOUWYâêîôûŵŷÂÊÎÔÛŴŶ]
SFX S 0 'm [aeiouwyAEIOUWYâêîôûŵŷÂÊÎÔÛŴŶ]
SFX S 0 'th [aeiouwyAEIOUWYâêîôûŵŷÂÊÎÔÛŴŶ]
# Common spelling substitutions
REP 79
REP a â
REP e ê
REP i î
REP o ô
REP u û
REP w ŵ
REP y ŷ
REP ol ôl
REP ty tŷ
REP io ïo
REP ea aea
REP en em
REP eu ae
REP ae eu
REP e au
REP ei a
REP a ei
REP y ai
REP au heu
REP iff a
REP ai e
REP e ai
REP s ys
REP ' f
REP ir ys
REP i au
REP ' s
REP m rn
REP ph ff
REP m ym
REP x cs
REP io u
REP u io
REP ur u'r
REP ir i'r
REP 'l el
REP afon awsom
REP u iw
REP roa roesa
REP y -y-
REP o aw
REP ei a
REP m ym
REP j si
REP ch ts
REP oe wy
REP s eis
REP rn m
REP bydd bu
REP fydd fu
REP u we
REP dio deuo
REP a ef
REP ad aid
REP ad iaid
REP dyla dylai
REP og us
REP us og
REP ol us
REP us ol
REP og ol
REP ol og
REP n ng
REP g ng
REP rn m
REP rn nn
REP we weu
REP dwe dywe
REP d'w dyw
REP d'w diw
REP son asom
REP son om
REP ad ail
REP ail ad
REP 1 i
REP 1 l
REP 0 o
REP 6 ô
REP 6 o