blob: cfc274d1e60763d83a7eac7799c38d15d2b12513 [file] [log] [blame]
SET ISO8859-1
TRY esianrtolcvjugmphbyqfkwæøåxz
COMPOUNDFLAG m
COMPOUNDMIN 3
# Foranstilling af u-
PFX z Y 1
PFX z 0 u . # fiks -> ufiks
# Foranstilling af for-
PFX y Y 1
PFX y 0 for . # bytte -> forbytte
# Foranstilling af ud-
PFX x Y 1
PFX x 0 ud . # råb -> udråb
# Foranstilling af af-
PFX w Y 1
PFX w 0 af . # høre -> afhøre
# Foranstilling af ind-
PFX v Y 1
PFX v 0 ind . # betale -> indbetale
# Foranstilling af op-
PFX u Y 1
PFX u 0 op . # tog -> optog
# Foranstilling af be-
PFX t Y 1
PFX t 0 be . # bygge -> bebygge
# Foranstilling af gen-
PFX s Y 1
PFX s 0 gen . # finde -> genfinde
# Foranstilling af an-
PFX r Y 1
PFX r 0 an . # holde -> anholde
# Regler der primært er rettet mod navneord:
# Tilføjelse af et -s til ord der ikke ender på -[szx], ofte brugt til:
# - ejefald
SFX A Y 3
SFX A 0 s [^szx]
SFX A 0 ' [szx]
SFX A 0 's [szx]
# Tilføjelse af -et og -ets, ofte brugt til:
# - bestemt form af navneord i intetkøn
SFX B Y 2
SFX B 0 et . # Eksempel: hus -> huset(s)
SFX B 0 ets .
# Tilføjelse af et -t, brugt til:
# - bestemt form af navneord i intetkøn der ender på -e
# - tillægsord i intetkøn / biord dannet af tillægsord
# Eksempel: lang -> langt
# - datids tillægsform af udsagnsord
# Eksempel: adle -> adlet
SFX C Y 1
SFX C 0 t .
# Tilføjelse af -ts, brugt til:
# - ejefald af bestemt form af navneord i intetkøn der ender på -e
SFX D Y 1
SFX D 0 ts e # æble -> æblets
# Konsonantfordobling og tilføjelse af -et og -ets, brugt til:
# - bestemt form af navneord i intetkøn:
SFX E Y 22
SFX E 0 det d # fed > feddet
SFX E 0 dets d # fed > feddets
SFX E 0 fet f
SFX E 0 fets f
SFX E 0 get g
SFX E 0 gets g
SFX E 0 ket k
SFX E 0 kets k
SFX E 0 let l
SFX E 0 lets l
SFX E 0 met m
SFX E 0 mets m
SFX E 0 net n
SFX E 0 nets n
SFX E 0 pet p
SFX E 0 pets p
SFX E 0 ret r
SFX E 0 rets r
SFX E 0 set s
SFX E 0 sets s
SFX E 0 tet t
SFX E 0 tets t
# Tilføjelse af -en og -ens, ofte brugt til:
# - bestemt form af navneord i fælleskøn
SFX F Y 2
SFX F 0 en . # abrikos -> abrikosen & abrikosens
SFX F 0 ens .
# - bestemt form af navneord i fælleskøn der ender på -e
# Konsonantfordobling og tilføjelse af -en og -ens, brugt til
# - bestemt form af navneord i fælleskøn
SFX G Y 22
SFX G 0 n [^bdflkmnpst] # aborre > aborren
SFX G 0 ns [^bdflkmnpst] # aborre > aborrens
SFX G 0 ben b # lab > labben
SFX G 0 bens b
SFX G 0 den d
SFX G 0 dens d
SFX G 0 fen f
SFX G 0 fens f
SFX G 0 len l
SFX G 0 lens l
SFX G 0 ken k
SFX G 0 kens k
SFX G 0 men m
SFX G 0 mens m
SFX G 0 nen n
SFX G 0 nens n
SFX G 0 pen p
SFX G 0 pens p
SFX G 0 sen s
SFX G 0 sens s
SFX G 0 ten t
SFX G 0 tens t
# Tilføjelse af -er, -erne, -ernes og -ers, ofte brugt til:
# - flertal af navneord
SFX H Y 4
SFX H 0 er . #vagt -> vagter & vagterne
SFX H 0 erne . #vagt -> vagternes & vagters
SFX H 0 ernes .
SFX H 0 ers .
# Fjernelse af -um og tilføjelse af -er, -erne, -ernes, -ers, brugt til:
# - bestemt form og flertal af navneord på -um
SFX I Y 6
SFX I um er um # gymnasium -> gymnasier
SFX I um erne um
SFX I um ernes um
SFX I um ers um
SFX I um et um # gymnasium -> gymnasiet
SFX I um ets um
# Tilføjelse af -ne og -nes, brugt til
# - flertal af navneord på -e, -er og -re
SFX J Y 2
SFX J 0 ne . # dansker -> danskerne(s)
SFX J 0 nes .
# Tilføjelse af -ene og -enes, brugt til
# - flertal af navneord
SFX K Y 2
SFX K 0 ene . # fad -> fadene(s)
SFX K 0 enes .
# Konsonantfordobling og tilføjelse af -ene og -enes, brugt til
# - flertal af navneord
SFX L Y 20
SFX L 0 bene b # rum -> rummene(s)
SFX L 0 benes b
SFX L 0 dene d
SFX L 0 denes d
SFX L 0 gene g
SFX L 0 genes g
SFX L 0 kene k
SFX L 0 kenes k
SFX L 0 lene l
SFX L 0 lenes l
SFX L 0 mene m
SFX L 0 menes m
SFX L 0 nene n
SFX L 0 nenes n
SFX L 0 pene p
SFX L 0 penes p
SFX L 0 sene s
SFX L 0 senes s
SFX L 0 tene t
SFX L 0 tenes t
# Konsonantfordobling og tilføjelse af -er, -erne, -ernes og -ers, brugt til:
# - flertal af navneord
SFX M Y 46
SFX M 0 ber b
SFX M 0 berne b
SFX M 0 bernes b
SFX M 0 bers b
SFX M 0 der d # jordnød -> jordnødder(ne)(s)
SFX M 0 derne d
SFX M 0 dernes d
SFX M 0 ders d
SFX M 0 r e
SFX M 0 rne e
SFX M 0 rnes e
SFX M 0 rs e
SFX M 0 fer f
SFX M 0 ferne f
SFX M 0 fernes f
SFX M 0 fers f
SFX M 0 ler l
SFX M 0 lerne l
SFX M 0 lernes l
SFX M 0 lers l
SFX M 0 ker k
SFX M 0 kerne k
SFX M 0 kernes k
SFX M 0 kers k
SFX M 0 mer m
SFX M 0 merne m
SFX M 0 mernes m
SFX M 0 mers m
SFX M 0 ner n
SFX M 0 nerne n
SFX M 0 nernes n
SFX M 0 ners n
SFX M 0 per p
SFX M 0 perne p
SFX M 0 pernes p
SFX M 0 pers p
SFX M 0 rene r
SFX M 0 renes r
SFX M 0 ser s
SFX M 0 serne s
SFX M 0 sernes s
SFX M 0 sers s
SFX M 0 ter t
SFX M 0 terne t
SFX M 0 ternes t
SFX M 0 ters t
# Ombytning af -e[lnr] med tilføjelse af -t og -ts, brugt til:
# - bestemt form af navneord i intetkøn
SFX N Y 14
SFX N el let [^dm]el # Kabel > Kablet(s)
SFX N el lets [^dm]el
SFX N del let ddel
SFX N del lets ddel
SFX N mel let mmel
SFX N mel lets mmel
SFX N en net en
SFX N en nets en
SFX N er ret [^fm]er
SFX N er rets [^fm]er
SFX N fer ret fer
SFX N fer rets fer
SFX N mer ret mer
SFX N mer rets mer
# Ombytning af -e[lrn] tilføjelse af -n og -ns, brugt til:
# - bestemt form af navneord i fælleskøn
SFX O Y 26
SFX O el len [^dfkm]el # vagtel > vagtlen(s)
SFX O el lens [^dfkm]el
SFX O el len [^d]del
SFX O el lens [^d]del
SFX O del len ddel
SFX O del lens ddel
SFX O fel len ffel
SFX O fel lens ffel
SFX O el len [^k]kel
SFX O el lens [^k]kel
SFX O kel len kkel
SFX O kel lens kkel
SFX O el len [^m]mel
SFX O el lens [^m]mel
SFX O mel len mmel
SFX O mel lens mmel
SFX O en nen en
SFX O en nens en
SFX O 0 rene [^e]r
SFX O 0 renes [^e]r
SFX O er rene [^fm]er
SFX O er renes [^fm]er
SFX O fer rene fer
SFX O fer renes fer
SFX O mer rene mer
SFX O mer renes mer
# Ombytning af -e[ln], og tilføjelse af -er, -erne, -ernes og -ers, brugt til:
# - flertal af navneord
SFX P Y 36
SFX P el ler [^dfkm]el # cykel > cykler(ne)(s)
SFX P el lerne [^dfkm]el
SFX P el lernes [^dfkm]el
SFX P el lers [^dfkm]el
SFX P del ler ddel
SFX P del lerne ddel
SFX P del lernes ddel
SFX P del lers ddel
SFX P el ler [^d]del
SFX P el lerne [^d]del
SFX P el lernes [^d]del
SFX P el lers [^d]del
SFX P fel ler ffel
SFX P fel lerne ffel
SFX P fel lernes ffel
SFX P fel lers ffel
SFX P kel ler kkel
SFX P kel lerne kkel
SFX P kel lernes kkel
SFX P kel lers kkel
SFX P el ler [^k]kel
SFX P el lerne [^k]kel
SFX P el lernes [^k]kel
SFX P el lers [^k]kel
SFX P mel ler mmel
SFX P mel lerne mmel
SFX P mel lernes mmel
SFX P mel lers mmel
SFX P el ler [^m]mel
SFX P el lerne [^m]mel
SFX P el lernes [^m]mel
SFX P el lers [^m]mel
SFX P en ner en
SFX P en nerne en
SFX P en nernes en
SFX P en ners en
# Tilføjelse af -e og -es til ord der ikke ender på -e, brugt til:
# - flertal af navneord og tillægsord
SFX Q Y 2
SFX Q 0 e [^e] # falk > falke(s)
SFX Q 0 es [^e]
# Konsonantfordobling og tilføjelse af -e og -es,
# Ombytning af -e[nr] med tilføjelse af -e og -es, brugt til:
# - Flertal af navneord og tillægsord
SFX R Y 18
SFX R 0 ke k # unik > unikke(s)
SFX R 0 kes k
SFX R 0 le l
SFX R 0 les l
SFX R 0 me m
SFX R 0 mes m
SFX R 0 ne n
SFX R 0 nes n
SFX R 0 te t
SFX R 0 tes t
SFX R en ne en
SFX R en nes en
SFX R er re [^fm]er # parkometer > parkometre(s)
SFX R er res [^fm]er
SFX R fer re ffer
SFX R fer res ffer
SFX R mer re mmer
SFX R mer res mmer
# Tilføjelse af -'s, brugt til
# - Ejefald af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
SFX S Y 1
SFX S 0 's . # lp > lp's
SFX T Y 2
SFX T 0 'et . # tv > tv'et(s)
SFX T 0 'ets .
# Tilføjelse af -'en og -'ens, brugt til
# - Bestemt form af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
SFX U Y 2
SFX U 0 'en . # bh > bh'en(s)
SFX U 0 'ens .
# Tilføjelse af -'er, -'erne, -'ernes og -'ers, brugt til
# - Flertal af forkortelser skrevet uden forkortelsespunktum
SFX V Y 4
SFX V 0 'er . # cd > cd'erne(s)
SFX V 0 'erne .
SFX V 0 'ernes .
SFX V 0 'ers .
###############################################
# Regler der primært er rettet mod udsagnsord:
# Tilføjelse af -r, brugt til:
# (- flertal af navneord (dækket af /M))
# - nutidsformer af udsagnsord
SFX W Y 1
SFX W 0 r . # spise > spiser
# Tilføjelse af -de og -des, brugt til:
# - datidsformer af udsagnsord
SFX X Y 2
SFX X 0 de . # spise > spiser
SFX X 0 des .
# Fjernelse af -e, tilføjelse af -ning*, brugt til
# - Navneord afledt af udsagnsord på -e ved tilføjelse af -ning
SFX Y Y 8
SFX Y e ning e # afblæse > afblæsning(s)
SFX Y e nings e
SFX Y e ningen e
SFX Y e ningens e
SFX Y e ninger e
SFX Y e ningerne e
SFX Y e ningernes e
SFX Y e ningers e
# Som /Y, men med konsonantreduktion
# Eksempler: afslutte -> afslutning, bygge -> bygning
# Særregel for det tilfældes skyld at n'et er der i forvejen
# Eksempel: regne -> regning
SFX Z Y 64
SFX Z ge ning gge
SFX Z ge nings gge
SFX Z ge ningen gge
SFX Z ge ningens gge
SFX Z ge ninger gge
SFX Z ge ningerne gge
SFX Z ge ningernes gge
SFX Z ge ningers gge
SFX Z ke ning kke
SFX Z ke nings kke
SFX Z ke ningen kke
SFX Z ke ningens kke
SFX Z ke ninger kke
SFX Z ke ningerne kke
SFX Z ke ningernes kke
SFX Z ke ningers kke
SFX Z me ning mme
SFX Z me nings mme
SFX Z me ningen mme
SFX Z me ningens mme
SFX Z me ninger mme
SFX Z me ningerne mme
SFX Z me ningernes mme
SFX Z me ningers mme
SFX Z ne ning nne
SFX Z ne nings nne
SFX Z ne ningen nne
SFX Z ne ningens nne
SFX Z ne ninger nne
SFX Z ne ningerne nne
SFX Z ne ningernes nne
SFX Z ne ningers nne
SFX Z pe ning ppe
SFX Z pe nings ppe
SFX Z pe ningen ppe
SFX Z pe ningens ppe
SFX Z pe ninger ppe
SFX Z pe ningerne ppe
SFX Z pe ningernes ppe
SFX Z pe ningers ppe
SFX Z se ning sse
SFX Z se nings sse
SFX Z se ningen sse
SFX Z se ningens sse
SFX Z se ninger sse
SFX Z se ningerne sse
SFX Z se ningernes sse
SFX Z se ningers sse
SFX Z te ning tte
SFX Z te nings tte
SFX Z te ningen tte
SFX Z te ningens tte
SFX Z te ninger tte
SFX Z te ningerne tte
SFX Z te ningernes tte
SFX Z te ningers tte
SFX Z e ing [^n]ne # Er det nødvendigt at tjekke
SFX Z e ings [^n]ne # på dobbeltkonsonant
SFX Z e ingen [^n]ne
SFX Z e ingens [^n]ne
SFX Z e inger [^n]ne
SFX Z e ingerne [^n]ne
SFX Z e ingernes [^n]ne
SFX Z e ingers [^n]ne
# Tilføjelse af -(e)lse, brugt til:
# (-e- kun på ord på -i, -o, -u, -y og -å)
# - Navneord afledt af udsagnsord
SFX a Y 16
SFX a 0 lse e # adskille > adskillelse
SFX a 0 lsen e
SFX a 0 lsens e
SFX a 0 lses e
SFX a 0 lser e
SFX a 0 lserne e
SFX a 0 lsernes e
SFX a 0 lsers e
SFX a 0 else [iouyå] # afstå > afståelse
SFX a 0 elsen [iouyå]
SFX a 0 elsens [iouyå]
SFX a 0 elses [iouyå]
SFX a 0 elser [iouyå]
SFX a 0 elserne [iouyå]
SFX a 0 elsernes [iouyå]
SFX a 0 elsers [iouyå]
# Fjernelse af -[bdfgklmnprst]e, brugt til:
# - bydemåde
# Eksempel: gemme -> gem
# - ofte brugt ugrammatisk
# Eksempel: abe -> a
SFX b Y 12
SFX b be 0 be
SFX b de 0 de
SFX b fe 0 fe
SFX b ge 0 ge
SFX b ke 0 ke
SFX b le 0 le
SFX b me 0 me
SFX b ne 0 ne
SFX b pe 0 pe
SFX b re 0 re
SFX b se 0 se
SFX b te 0 te
# Fjernelse af -e, brugt til:
# - bydemåde af udsagnsord
# Eksempel: løbe -> løb
SFX c Y 1
SFX c e 0 e
# Eksempel: acceptere -> acceptér
SFX d Y 1
SFX d ere ér ere
# Erstatning af -e med -t, brugt til:
# - datids tillægsform
# Eksempel: fylde -> fyldt
SFX e Y 1
SFX e e t e
# Tilføjelse af -nde og -ndes til ord på -e, brugt til:
# - nutids tillægsform
# Eksempel: dirigere -> dirigerende & dirigerendes
SFX f Y 2
SFX f 0 nde e
SFX f 0 ndes e
# Fjernelse af -s fra ord på -des,
# Erstatning af -des med -t, brugt til:
# - invers passiv (?)
# Eksempel: anedes -> anede & anet
SFX g Y 2
SFX g s 0 des
SFX g des t des
# Udskiftning af -e med -te og -tes, brugt til:
# - Datidsformer af udsagnsord
# Eksempel: stege -> stegte & stegtes
SFX h Y 2
SFX h e te e
SFX h e tes e
# Regel for konsonanthalvering og udskiftning af -e med -te og -tes
# - eksempler: bestemme-me+te
###############################################
# Regler der primært er rettet mod tillægsord:
# Tilføjelse af -ere og -eres, brugt til:
# - komparativformer af tillægsord
# Eksempel: blid -> blidere & blideres
# Tilføjelse af -est, -este og -estes, brugt til:
# - superlativformer af tillægsord
# Eksempel: blid -> blidest & blideste & blidestes
SFX i Y 5
SFX i 0 ere [^e]
SFX i 0 eres [^e]
SFX i 0 est [^e]
SFX i 0 este [^e]
SFX i 0 estes [^e]
# Tilføjelse af -ere, eres, -st, -ste og -stes til ord der ikke ender på [ls],
# brugt til:
# - komparativ og superlativ af tillægsord
# Eksempel: begærlig -> begærligere(s) & begærligst(e(s))
# Ombytning af -el og tilføjelse af -ere,-eres,-est,-este,-estes, brugt til:
# - komparativ og superlativ af tillægsord
# Eksempel: enkel -> enklere(s) & enklest(e(s))
SFX j Y 10
SFX j 0 ere [^ls]
SFX j 0 eres [^ls]
SFX j 0 st [^ls]
SFX j 0 ste [^ls]
SFX j 0 stes [^ls]
SFX j el lere el
SFX j el leres el
SFX j el lest el
SFX j el leste el
SFX j el lestes el
# Tilføjelse af -eren og -erens, brugt til:
# - navneord afledt af udsagnord i bydeform (?)
# Eksempel: affugt -> affugteren & affugterens
# Ombytning af afsluttende -el, evt. fjernelse af foranstående m, brugt til
# - flertal af tillægsord
# Eksempel: dunkel -> dunkle & dunkles
# Eksempel: gammel -> gamle & gamles
SFX k Y 6
SFX k 0 eren [^l]
SFX k 0 erens [^l]
SFX k el le [^m]el
SFX k el les [^m]el
SFX k mel le mmel
SFX k mel les mmel