blob: 6c88847865303aabb907392aa1f432110f9e36d2 [file] [log] [blame]
SET ISO8859-1
TRY aeroinsctldumpbgfvhzóíjáqéñxyúükwAEROINSCTLDUMPBGFVHZÓÍJÁQÉÑXYÚÜKW
REP 20
REP ás az
REP az ás
REP cc x
REP és ez
REP ez és
REP güe hue
REP güi hui
REP hue güe
REP hui güi
REP ís iz
REP ío ido
REP ke que
REP ki qui
REP ll y
REP mb nv
REP nv mb
REP seci cesi
REP x cc
REP y ll
REP vámonos vayámonos
MAP 5
MAP aáAÁ
MAP eéEÉ
MAP iíIÍ
MAP oóOÓ
MAP uúüUÚÜ
PFX a Y 2
PFX a 0 a [^aeiou]
PFX a 0 an [aeiou]
PFX b Y 1
PFX b 0 ante .
PFX c Y 2
PFX c 0 anti [^r]
PFX c 0 antir r
PFX d Y 2
PFX d 0 auto [^r]
PFX d 0 autor r
PFX e Y 2
PFX e 0 bi [^r]
PFX e 0 bir r
PFX f Y 6
PFX f 0 con [^abehilopru]
PFX f 0 con ll
PFX f 0 com pb
PFX f 0 co [aehiou]
PFX f 0 co l[^l]
PFX f 0 cor r
PFX g Y 3
PFX g 0 de [^er]
PFX g 0 d e
PFX g 0 der r
PFX h Y 2
PFX h 0 des [^s]
PFX h 0 de s
PFX i Y 2
PFX i 0 em [bp]
PFX i 0 en [^bp]
PFX j Y 2
PFX j 0 entre [^r]
PFX j 0 entrer r
PFX k Y 4
PFX k 0 i l
PFX k 0 im [bp]
PFX k 0 in [^blpr]
PFX k 0 ir r
PFX l Y 1
PFX l 0 inter .
PFX m Y 2
PFX m 0 micro [^r]
PFX m 0 micror r
PFX n Y 3
PFX n 0 pr e
PFX n 0 pre [^er]
PFX n 0 prer r
PFX o Y 2
PFX o 0 pro [^r]
PFX o 0 pror r
PFX p Y 2
PFX p 0 r e
PFX p 0 re .
PFX q Y 3
PFX q 0 sem i
PFX q 0 semi [^ir]
PFX q 0 semir r
PFX r Y 3
PFX r 0 sobr e
PFX r 0 sobre [^r]
PFX r 0 sobrer r
PFX s Y 1
PFX s 0 sub .
PFX t Y 1
PFX t 0 super .
PFX u Y 8
PFX u e tran es
PFX u 0 tran s
PFX u 0 trans [^es]
PFX u e trans e[^s]
PFX u e tra es
PFX u 0 tra s
PFX u 0 tras [^es]
PFX u e tras e[^s]
SFX A Y 18
SFX A r ción ar
SFX A r ciones ar
SFX A er ición [^cn]er
SFX A er iciones [^cn]er
SFX A er ición [^e]cer
SFX A er iciones [^e]cer
SFX A ecer ición ecer
SFX A ecer iciones ecer
SFX A er ición [^o]ner
SFX A er iciones [^o]ner
SFX A ner sición oner
SFX A ner siciones oner
SFX A r ción [^c]ir
SFX A r ciones [^c]ir
SFX A r ción [^u]cir
SFX A r ciones [^u]cir
SFX A ir ción ucir
SFX A ir ciones ucir
SFX B Y 6
SFX B r dura [aií]r
SFX B r duras [aií]r
SFX B r dura [^s]er
SFX B r duras [^s]er
SFX B er idura ser
SFX B er iduras ser
SFX C Y 14
SFX C r je ar
SFX C r jes ar
SFX C 0 je a
SFX C 0 jes a
SFX C 0 aje [^aei]r
SFX C 0 ajes [^aei]r
SFX C 0 aje l
SFX C 0 ajes l
SFX C e aje e
SFX C e ajes e
SFX C ón onaje ón
SFX C ón onajes ón
SFX C o aje o
SFX C o ajes o
SFX F Y 6
SFX F te cia ante
SFX F te cias ante
SFX F te cia [^i]ente
SFX F te cias [^i]ente
SFX F iente encia iente
SFX F iente encias iente
SFX H Y 14
SFX H 0 zo a
SFX H 0 zos a
SFX H e azo [^u]e
SFX H e azos [^u]e
SFX H que cazo que
SFX H que cazos que
SFX H o azo o
SFX H o azos o
SFX H 0 azo [lr]
SFX H 0 azos [lr]
SFX H ín inazo ín
SFX H ín inazos ín
SFX H ón onazo ón
SFX H ón onazos ón
SFX J Y 2
SFX J le ilidad ble
SFX J le ilidades ble
SFX K Y 26
SFX K o idad [bdmnruvx]o
SFX K o idades [bdmnruvx]o
SFX K zo cedad [^ei]zo
SFX K zo cedades [^ei]zo
SFX K z cidad z
SFX K z cidades z
SFX K zo cidad [ei]zo
SFX K zo cidades [ei]zo
SFX K e icidad le
SFX K e icidades le
SFX K o edad [fhij]o
SFX K o edades [fhij]o
SFX K ío iedad ío
SFX K ío iedades ío
SFX K 0 idad [lr]
SFX K 0 idades [lr]
SFX K e idad [mnru]e
SFX K e idades [mnru]e
SFX K 0 dad [pv]e
SFX K 0 dades [pv]e
SFX K o edad lso
SFX K o edades lso
SFX K o idad [^l]so
SFX K o idades [^l]so
SFX K co quedad co
SFX K co quedades co
SFX L Y 34
SFX L o ía ero
SFX L o ías ero
SFX L o ería [bdhjlnñpst]o
SFX L o erías [bdhjlnñpst]o
SFX L o ería [^e]ro
SFX L o erías [^e]ro
SFX L za cería za
SFX L za cerías za
SFX L zo cería zo
SFX L zo cerías zo
SFX L z cería z
SFX L z cerías z
SFX L a ía era
SFX L a ías era
SFX L a ería [djlpsty]a
SFX L a erías [djlpsty]a
SFX L a ería [^e]ra
SFX L a erías [^e]ra
SFX L ío ería ío
SFX L ío erías ío
SFX L 0 ía er
SFX L 0 ías er
SFX L 0 ría [jr]e
SFX L 0 rías [jr]e
SFX L 0 ería l
SFX L 0 erías l
SFX L án anería án
SFX L án anerías án
SFX L ón onería ón
SFX L ón onerías ón
SFX L co quería co
SFX L co querías co
SFX L a uería ga
SFX L a uerías ga
SFX M Y 40
SFX M zo cez zo
SFX M zo ceces zo
SFX M 0 za [cdlmpr]e
SFX M 0 zas [cdlmpr]e
SFX M o ez [anou]do
SFX M o eces [anou]do
SFX M io ez dio
SFX M io eces dio
SFX M a ez a
SFX M a eces a
SFX M o ez [hsvy]o
SFX M o eces [hsvy]o
SFX M o ez rio
SFX M o eces rio
SFX M o eza [bp]io
SFX M o ezas [bp]io
SFX M 0 z [jt]e
SFX M 0 ces [jt]e
SFX M o ez ojo
SFX M o eces ojo
SFX M o eza [ai]jo
SFX M o ezas [ai]jo
SFX M 0 eza l
SFX M 0 ezas l
SFX M o eza [npr]o
SFX M o ezas [npr]o
SFX M o ez año
SFX M o eces año
SFX M o eza [eioo
SFX M o ezas [eioo
SFX M o ez [ai]to
SFX M o eces [ai]to
SFX M o eza nto
SFX M o ezas nto
SFX M o eza [aie]sto
SFX M o ezas [^u]sto
SFX M o ez usto
SFX M o eces usto
SFX M o uez go
SFX M o ueces go
SFX N Y 36
SFX N a illa [bdfhjlmnprstv]a
SFX N a illas [bdfhjlmnprstv]a
SFX N o illo [bdhjlmnprstv]o
SFX N o illos [bdhjlmnprstv]o
SFX N 0 cilla ve
SFX N 0 cillas ve
SFX N za cilla za
SFX N za cillas za
SFX N 0 ecilla d
SFX N 0 ecillas d
SFX N ón oncillo ón
SFX N án ancillo án
SFX N 0 cillo or
SFX N 0 cillos or
SFX N zo cillo zo
SFX N zo cillos zo
SFX N 0 cillo [djlnu]e
SFX N 0 cillos [djlnu]e
SFX N z cecillo z
SFX N z cecillos z
SFX N 0 ecillo ur
SFX N 0 ecillos ur
SFX N e illo [cpt]e
SFX N e illos [cpt]e
SFX N 0 illo [ls]
SFX N 0 illos [ls]
SFX N 0 illo [^ou]r
SFX N 0 illos [^ou]r
SFX N co quillo co
SFX N co quillos co
SFX N go guillo go
SFX N go guillos go
SFX N ca quilla ca
SFX N ca quillas ca
SFX N ga guilla ga
SFX N ga guillas ga
SFX O Y 18
SFX O ta mo ta
SFX O 0 ismo [dflnr]
SFX O o ismo [^i]co
SFX O o ismo [^o]ico
SFX O ico ísmo oico
SFX O a ismo [dt]a
SFX O o ísmo eo
SFX O e ismo [jrt]e
SFX O 0 ismo ln
SFX O án anismo án
SFX O ón onismo ón
SFX O o smo io
SFX O o ismo [rst]o
SFX O ía ismo ía
SFX O a smo ia
SFX O és esismo és
SFX O 0 mo is
SFX O o uismo go
SFX P Y 4
SFX P r miento [ai]r
SFX P r mientos [ai]r
SFX P er imiento er
SFX P er imientos er
SFX Q Y 40
SFX Q ar ión [lnsx]ar
SFX Q ar iones [lnsx]ar
SFX Q r ión [np]ir
SFX Q r iones [np]ir
SFX Q ar ón iar
SFX Q ar ones iar
SFX Q der sión der
SFX Q der siones der
SFX Q tir sión tir
SFX Q tir siones tir
SFX Q dir sión dir
SFX Q dir siones dir
SFX Q jar sión rjar
SFX Q jar siones rjar
SFX Q dar sión dar
SFX Q dar siones dar
SFX Q onar ón onar
SFX Q ar es onar
SFX Q decer sión decer
SFX Q decer siones decer
SFX Q ir sión uir
SFX Q ir siones uir
SFX Q ndir sión ndir
SFX Q ndir siones ndir
SFX Q er sión [eo]er
SFX Q er siones [eo]er
SFX Q tar sión otar
SFX Q tar siones otar
SFX Q gir sión gir
SFX Q gir siones gir
SFX Q cer sión rcer
SFX Q cer siones rcer
SFX Q rir stión rir
SFX Q rir stiones rir
SFX Q ctar xión ctar
SFX Q ctar xiones ctar
SFX Q car xión car
SFX Q car xiones car
SFX Q jar xión ejar
SFX Q jar xiones ejar
SFX R Y 197
SFX R r mos [aei]r
SFX R ar áis ar
SFX R r ba ar
SFX R r bas ar
SFX R ar ábamos ar
SFX R ar abais ar
SFX R r ban ar
SFX R ar é [^cguz]ar
SFX R car qué car
SFX R ar ué gar
SFX R ar é [^g]uar
SFX R uar üé guar
SFX R zar cé zar
SFX R r ste ar
SFX R ar ó ar
SFX R r steis ar
SFX R r ron ar
SFX R 0 é [aei]r
SFX R 0 ás [aei]r
SFX R 0 á [aei]r
SFX R 0 emos [aei]r
SFX R 0 éis [aei]r
SFX R 0 án [aei]r
SFX R 0 ía [aei]r
SFX R 0 ías [aei]r
SFX R 0 íamos [aei]r
SFX R 0 íais [aei]r
SFX R 0 ían [aei]r
SFX R ar emos [^cguz]ar
SFX R car quemos car
SFX R ar uemos gar
SFX R ar emos [^g]uar
SFX R uar üemos guar
SFX R zar cemos zar
SFX R ar éis [^cguz]ar
SFX R car quéis car
SFX R ar uéis gar
SFX R ar éis [^g]uar
SFX R uar üéis guar
SFX R zar céis zar
SFX R 0 a ar
SFX R r se ar
SFX R 0 as ar
SFX R r ses ar
SFX R ar áramos ar
SFX R ar ásemos ar
SFX R 0 ais ar
SFX R r seis ar
SFX R 0 an ar
SFX R r sen ar
SFX R 0 e ar
SFX R 0 es ar
SFX R ar áremos ar
SFX R 0 eis ar
SFX R 0 en ar
SFX R r d [aei]r
SFX R r ndo ar
SFX R ar ándose ar
SFX R 0 se [aeií]r
SFX R er éis er
SFX R er ía er
SFX R er ías er
SFX R er íamos er
SFX R er íais er
SFX R er ían er
SFX R er í er
SFX R er iste [^aeo]er
SFX R er íste [aeo]er
SFX R er ió [^aeo]er
SFX R er yó [aeo]er
SFX R er imos [^aeo]er
SFX R er ímos [aeo]er
SFX R er isteis [^aeo]er
SFX R er ísteis [aeo]er
SFX R er ieron [^aeo]er
SFX R er yeron [aeo]er
SFX R er iera [^aeo]er
SFX R er yera [aeo]er
SFX R er iese [^aeo]er
SFX R er yese [aeo]er
SFX R er ieras [^aeo]er
SFX R er yeras [aeo]er
SFX R er ieses [^aeo]er
SFX R er yeses [aeo]er
SFX R er iéramos [^aeo]er
SFX R er yéramos [aeo]er
SFX R er iésemos [^aeo]er
SFX R er yésemos [aeo]er
SFX R er ierais [^aeo]er
SFX R er yerais [aeo]er
SFX R er ieseis [^aeo]er
SFX R er yeseis [aeo]er
SFX R er ieran [^aeo]er
SFX R er yeran [aeo]er
SFX R er iesen [^aeo]er
SFX R er yesen [aeo]er
SFX R er iere [^aeo]er
SFX R er yere [aeo]er
SFX R er ieres [^aeo]er
SFX R er yeres [aeo]er
SFX R er iéremos [^aeo]er
SFX R er yéremos [aeo]er
SFX R er iereis [^aeo]er
SFX R er yereis [aeo]er
SFX R er ieren [^aeo]er
SFX R er yeren [aeo]er
SFX R er iendo [^aeoñ]er
SFX R er iéndose [^aeoñ]er
SFX R er yendo [aeo]er
SFX R er yéndose [aeo]er
SFX R r ndo ñer
SFX R er éndose ñer
SFX R ir ís ir
SFX R ir ía ir
SFX R ir ías ir
SFX R ir íamos ir
SFX R ir íais ir
SFX R ir ían ir
SFX R ir í ir
SFX R r ste ir
SFX R r ó [^lñ]ir
SFX R r ó [^l]lir
SFX R ir ó llir
SFX R ir ó ñir
SFX R r steis ir
SFX R r eron [^lñ]ir
SFX R r eron [^l]lir
SFX R ir eron llir
SFX R ir eron ñir
SFX R r era [^lñ]ir
SFX R r era [^l]lir
SFX R ir era llir
SFX R ir era ñir
SFX R r ese [^lñ]ir
SFX R r ese [^l]lir
SFX R ir ese llir
SFX R ir ese ñir
SFX R r eras [^lñ]ir
SFX R r eras [^l]lir
SFX R ir eras llir
SFX R ir eras ñir
SFX R r eses [^lñ]ir
SFX R r eses [^l]lir
SFX R ir eses llir
SFX R ir eses ñir
SFX R r éramos [^lñ]ir
SFX R r éramos [^l]lir
SFX R ir éramos llir
SFX R ir éramos ñir
SFX R r ésemos [^lñ]ir
SFX R r ésemos [^l]lir
SFX R ir ésemos llir
SFX R ir ésemos ñir
SFX R r erais [^lñ]ir
SFX R r erais [^l]lir
SFX R ir erais llir
SFX R ir erais ñir
SFX R r eseis [^lñ]ir
SFX R r eseis [^l]lir
SFX R ir eseis llir
SFX R ir eseis ñir
SFX R r eran [^lñ]ir
SFX R r eran [^l]lir
SFX R ir eran llir
SFX R ir eran ñir
SFX R r esen [^lñ]ir
SFX R r esen [^l]lir
SFX R ir esen llir
SFX R ir esen ñir
SFX R r ere [^lñ]ir
SFX R r ere [^l]lir
SFX R ir ere llir
SFX R ir ere ñir
SFX R r eres [^lñ]ir
SFX R r eres [^l]lir
SFX R ir eres llir
SFX R ir eres ñir
SFX R r éremos [^lñ]ir
SFX R r éremos [^l]lir
SFX R ir éremos llir
SFX R ir éremos ñir
SFX R r ereis [^lñ]ir
SFX R r ereis [^l]lir
SFX R ir ereis llir
SFX R ir ereis ñir
SFX R r eren [^lñ]ir
SFX R r eren [^l]lir
SFX R ir eren llir
SFX R ir eren ñir
SFX R r endo [^lñ]ir
SFX R r éndose [^lñ]ir
SFX R r endo [^l]lir
SFX R r éndose [^l]lir
SFX R ir endo llir
SFX R ir éndose llir
SFX R ir endo ñir
SFX R ir éndose ñir
SFX E Y 73
SFX E ar o ar
SFX E r s [ae]r
SFX E r 0 [ae]r
SFX E r n [ae]r
SFX E ar e [^cguz]ar
SFX E car que car
SFX E ar ue gar
SFX E ar e [^g]uar
SFX E uar üe guar
SFX E zar ce zar
SFX E ar es [^cguz]ar
SFX E car ques car
SFX E gar gues gar
SFX E ar es [^g]uar
SFX E uar ües guar
SFX E zar ces zar
SFX E ar en [^cguz]ar
SFX E car quen car
SFX E gar guen gar
SFX E ar en [^g]uar
SFX E uar üen guar
SFX E zar cen zar
SFX E er o [^cg]er
SFX E cer zo cer
SFX E ger jo ger
SFX E er a [^cg]er
SFX E cer za cer
SFX E ger ja ger
SFX E er as [^cg]er
SFX E cer zas cer
SFX E ger jas ger
SFX E er amos [^cg]er
SFX E cer zamos cer
SFX E ger jamos ger
SFX E er áis [^cg]er
SFX E cer záis cer
SFX E ger jáis ger
SFX E er an [^cg]er
SFX E cer zan cer
SFX E ger jan ger
SFX E ir o [^cgu]ir
SFX E cir zo cir
SFX E gir jo gir
SFX E uir o guir
SFX E quir co quir
SFX E ir es ir
SFX E ir e ir
SFX E ir en ir
SFX E ir a [^cgu]ir
SFX E cir za cir
SFX E gir ja gir
SFX E uir a guir
SFX E quir ca quir
SFX E ir as [^cgu]ir
SFX E cir zas cir
SFX E gir jas gir
SFX E uir as guir
SFX E quir cas quir
SFX E ir amos [^cgu]ir
SFX E cir zamos cir
SFX E gir jamos gir
SFX E uir amos guir
SFX E quir camos quir
SFX E ir áis [^cgu]ir
SFX E cir záis cir
SFX E gir jáis gir
SFX E uir áis guir
SFX E quir cáis quir
SFX E ir an [^cgu]ir
SFX E cir zan cir
SFX E gir jan gir
SFX E uir an guir
SFX E quir can quir
SFX I Y 729
SFX I ertar ierto ertar
SFX I ertar iertas ertar
SFX I ertar ierta ertar
SFX I ertar iertan ertar
SFX I ertar ierte ertar
SFX I ertar iertes ertar
SFX I ertar ierten ertar
SFX I eldar ieldo eldar
SFX I eldar ieldas eldar
SFX I eldar ielda eldar
SFX I eldar ieldan eldar
SFX I eldar ielde eldar
SFX I eldar ieldes eldar
SFX I eldar ielden eldar
SFX I entar iento entar
SFX I entar ientas entar
SFX I entar ienta entar
SFX I entar ientan entar
SFX I entar iente entar
SFX I entar ientes entar
SFX I entar ienten entar
SFX I egar iego egar
SFX I egar iegas egar
SFX I egar iega egar
SFX I egar iegan egar
SFX I egar iegue egar
SFX I egar iegues egar
SFX I egar ieguen egar
SFX I errar ierro errar
SFX I errar ierras errar
SFX I errar ierra errar
SFX I errar ierran errar
SFX I errar ierre errar
SFX I errar ierres errar
SFX I errar ierren errar
SFX I ebrar iebro ebrar
SFX I ebrar iebras ebrar
SFX I ebrar iebra ebrar
SFX I ebrar iebran ebrar
SFX I ebrar iebre ebrar
SFX I ebrar iebres ebrar
SFX I ebrar iebren ebrar
SFX I elar ielo elar
SFX I elar ielas elar
SFX I elar iela elar
SFX I elar ielan elar
SFX I elar iele elar
SFX I elar ieles elar
SFX I elar ielen elar
SFX I ernar ierno ernar
SFX I ernar iernas ernar
SFX I ernar ierna ernar
SFX I ernar iernan ernar
SFX I ernar ierne ernar
SFX I ernar iernes ernar
SFX I ernar iernen ernar
SFX I endar iendo endar
SFX I endar iendas endar
SFX I endar ienda endar
SFX I endar iendan endar
SFX I endar iende endar
SFX I endar iendes endar
SFX I endar ienden endar
SFX I estar iesto estar
SFX I estar iestas estar
SFX I estar iesta estar
SFX I estar iestan estar
SFX I estar ieste estar
SFX I estar iestes estar
SFX I estar iesten estar
SFX I esar ieso esar
SFX I esar iesas esar
SFX I esar iesa esar
SFX I esar iesan esar
SFX I esar iese esar
SFX I esar ieses esar
SFX I esar iesen esar
SFX I enzar ienzo enzar
SFX I enzar ienzas enzar
SFX I enzar ienza enzar
SFX I enzar ienzan enzar
SFX I enzar ience enzar
SFX I enzar iences enzar
SFX I enzar iencen enzar
SFX I edrar iedro edrar
SFX I edrar iedras edrar
SFX I edrar iedra edrar
SFX I edrar iedran edrar
SFX I edrar iedre edrar
SFX I edrar iedres edrar
SFX I edrar iedren edrar
SFX I erbar ierbo erbar
SFX I erbar ierbas erbar
SFX I erbar ierba erbar
SFX I erbar ierban erbar
SFX I erbar ierbe erbar
SFX I erbar ierbes erbar
SFX I erbar ierben erbar
SFX I embrar iembro embrar
SFX I embrar iembras embrar
SFX I embrar iembra embrar
SFX I embrar iembran embrar
SFX I embrar iembre embrar
SFX I embrar iembres embrar
SFX I embrar iembren embrar
SFX I ezar iezo ezar
SFX I ezar iezas ezar
SFX I ezar ieza ezar
SFX I ezar iezan ezar
SFX I ezar iece ezar
SFX I ezar ieces ezar
SFX I ezar iecen ezar
SFX I ensar ienso ensar
SFX I ensar iensas ensar
SFX I ensar iensa ensar
SFX I ensar iensan ensar
SFX I ensar iense ensar
SFX I ensar ienses ensar
SFX I ensar iensen ensar
SFX I emplar iemplo emplar
SFX I emplar iemplas emplar
SFX I emplar iempla emplar
SFX I emplar iemplan emplar
SFX I emplar iemple emplar
SFX I emplar iemples emplar
SFX I emplar iemplen emplar
SFX I estrar iestro estrar
SFX I estrar iestras estrar
SFX I estrar iestra estrar
SFX I estrar iestran estrar
SFX I estrar iestre estrar
SFX I estrar iestres estrar
SFX I estrar iestren estrar
SFX I endrar iendro endrar
SFX I endrar iendras endrar
SFX I endrar iendra endrar
SFX I endrar iendran endrar
SFX I endrar iendre endrar
SFX I endrar iendres endrar
SFX I endrar iendren endrar
SFX I erdar ierdo erdar
SFX I erdar ierdas erdar
SFX I erdar ierda erdar
SFX I erdar ierdan erdar
SFX I erdar ierde erdar
SFX I erdar ierdes erdar
SFX I erdar ierden erdar
SFX I etar ieto etar
SFX I etar ietas etar
SFX I etar ieta etar
SFX I etar ietan etar
SFX I etar iete etar
SFX I etar ietes etar
SFX I etar ieten etar
SFX I evar ievo evar
SFX I evar ievas evar
SFX I evar ieva evar
SFX I evar ievan evar
SFX I evar ieve evar
SFX I evar ieves evar
SFX I evar ieven evar
SFX I eblar ieblo eblar
SFX I eblar ieblas eblar
SFX I eblar iebla eblar
SFX I eblar ieblan eblar
SFX I eblar ieble eblar
SFX I eblar iebles eblar
SFX I eblar ieblen eblar
SFX I emblar iemblo emblar
SFX I emblar iemblas emblar
SFX I emblar iembla emblar
SFX I emblar iemblan emblar
SFX I emblar iemble emblar
SFX I emblar iembles emblar
SFX I emblar iemblen emblar
SFX I uar úo uar
SFX I uar úas uar
SFX I uar úa uar
SFX I uar úan uar
SFX I uar úe uar
SFX I uar úes uar
SFX I uar úen uar
SFX I iar ío iar
SFX I iar ías iar
SFX I iar ía iar
SFX I iar ían iar
SFX I iar íe iar
SFX I iar íes iar
SFX I iar íen iar
SFX I inar íno inar
SFX I inar ínas inar
SFX I inar ína inar
SFX I inar ínan inar
SFX I inar íne inar
SFX I inar ínes inar
SFX I inar ínen inar
SFX I ilar ílo ilar
SFX I ilar ílas ilar
SFX I ilar íla ilar
SFX I ilar ílan ilar
SFX I ilar íle ilar
SFX I ilar íles ilar
SFX I ilar ílen ilar
SFX I izar ízo izar
SFX I izar ízas izar
SFX I izar íza izar
SFX I izar ízan izar
SFX I izar íce izar
SFX I izar íces izar
SFX I izar ícen izar
SFX I uchar úcho uchar
SFX I uchar úchas uchar
SFX I uchar úcha uchar
SFX I uchar úchan uchar
SFX I uchar úche uchar
SFX I uchar úches uchar
SFX I uchar úchen uchar
SFX I umar úmo umar
SFX I umar úmas umar
SFX I umar úma umar
SFX I umar úman umar
SFX I umar úme umar
SFX I umar úmes umar
SFX I umar úmen umar
SFX I usar úso usar
SFX I usar úsas usar
SFX I usar úsa usar
SFX I usar úsan usar
SFX I usar úse usar
SFX I usar úses usar
SFX I usar úsen usar
SFX I ullar úllo ullar
SFX I ullar úllas ullar
SFX I ullar úlla ullar
SFX I ullar úllan ullar
SFX I ullar úlle ullar
SFX I ullar úlles ullar
SFX I ullar úllen ullar
SFX I unar úno unar
SFX I unar únas unar
SFX I unar úna unar
SFX I unar únan unar
SFX I unar úne unar
SFX I unar únes unar
SFX I unar únen unar
SFX I upar úpo upar
SFX I upar úpas upar
SFX I upar úpa upar
SFX I upar úpan upar
SFX I upar úpe upar
SFX I upar úpes upar
SFX I upar úpen upar
SFX I ustar ústo ustar
SFX I ustar ústas ustar
SFX I ustar ústa ustar
SFX I ustar ústan ustar
SFX I ustar úste ustar
SFX I ustar ústes ustar
SFX I ustar ústen ustar
SFX I ular úlo ular
SFX I ular úlas ular
SFX I ular úla ular
SFX I ular úlan ular
SFX I ular úle ular
SFX I ular úles ular
SFX I ular úlen ular
SFX I ijar íjo ijar
SFX I ijar íjas ijar
SFX I ijar íja ijar
SFX I ijar íjan ijar
SFX I ijar íje ijar
SFX I ijar íjes ijar
SFX I ijar íjen ijar
SFX I incar ínco incar
SFX I incar íncas incar
SFX I incar ínca incar
SFX I incar íncan incar
SFX I incar ínque incar
SFX I incar ínques incar
SFX I incar ínquen incar
SFX I itar íto itar
SFX I itar ítas itar
SFX I itar íta itar
SFX I itar ítan itar
SFX I itar íte itar
SFX I itar ítes itar
SFX I itar íten itar
SFX I irar íro irar
SFX I irar íras irar
SFX I irar íra irar
SFX I irar íran irar
SFX I irar íre irar
SFX I irar íres irar
SFX I irar íren irar
SFX I islar íslo islar
SFX I islar íslas islar
SFX I islar ísla islar
SFX I islar íslan islar
SFX I islar ísle islar
SFX I islar ísles islar
SFX I islar íslen islar
SFX I illar íllo illar
SFX I illar íllas illar
SFX I illar ílla illar
SFX I illar íllan illar
SFX I illar ílle illar
SFX I illar ílles illar
SFX I illar íllen illar
SFX I igar ígo igar
SFX I igar ígas igar
SFX I igar íga igar
SFX I igar ígan igar
SFX I igar ígue igar
SFX I igar ígues igar
SFX I igar íguen igar
SFX I olar uelo olar
SFX I olar uelas olar
SFX I olar uela olar
SFX I olar uelan olar
SFX I olar uele olar
SFX I olar ueles olar
SFX I olar uelen olar
SFX I ocar ueco ocar
SFX I ocar uecas ocar
SFX I ocar ueca ocar
SFX I ocar uecan ocar
SFX I ocar ueque ocar
SFX I ocar ueques ocar
SFX I ocar uequen ocar
SFX I ordar uerdo ordar
SFX I ordar uerdas ordar
SFX I ordar uerda ordar
SFX I ordar uerdan ordar
SFX I ordar uerde ordar
SFX I ordar uerdes ordar
SFX I ordar uerden ordar
SFX I ornar uerno ornar
SFX I ornar uernas ornar
SFX I ornar uerna ornar
SFX I ornar uernan ornar
SFX I ornar uerne ornar
SFX I ornar uernes ornar
SFX I ornar uernen ornar
SFX I ostar uesto ostar
SFX I ostar uestas ostar
SFX I ostar uesta ostar
SFX I ostar uestan ostar
SFX I ostar ueste ostar
SFX I ostar uestes ostar
SFX I ostar uesten ostar
SFX I ollar uello [^g]ollar
SFX I ollar üello gollar
SFX I ollar uellas [^g]ollar
SFX I ollar üellas gollar
SFX I ollar uella [^g]ollar
SFX I ollar üella gollar
SFX I ollar uellan [^g]ollar
SFX I ollar üellan gollar
SFX I ollar uelle [^g]ollar
SFX I ollar üelle gollar
SFX I ollar uelles [^g]ollar
SFX I ollar üelles gollar
SFX I ollar uellen [^g]ollar
SFX I ollar üellen gollar
SFX I orar uero [^g]orar
SFX I orar üero gorar
SFX I orar ueras [^g]orar
SFX I orar üeras gorar
SFX I orar uera [^g]orar
SFX I orar üera gorar
SFX I orar ueran [^g]orar
SFX I orar üeran gorar
SFX I orar uere [^g]orar
SFX I orar üere gorar
SFX I orar ueres [^g]orar
SFX I orar üeres gorar
SFX I orar ueren [^g]orar
SFX I orar üeren gorar
SFX I orzar uerzo orzar
SFX I orzar uerzas orzar
SFX I orzar uerza orzar
SFX I orzar uerzan orzar
SFX I orzar uerce orzar
SFX I orzar uerces orzar
SFX I orzar uercen orzar
SFX I oblar ueblo oblar
SFX I oblar ueblas oblar
SFX I oblar uebla oblar
SFX I oblar ueblan oblar
SFX I oblar ueble oblar
SFX I oblar uebles oblar
SFX I oblar ueblen oblar
SFX I ostrar uestro ostrar
SFX I ostrar uestras ostrar
SFX I ostrar uestra ostrar
SFX I ostrar uestran ostrar
SFX I ostrar uestre ostrar
SFX I ostrar uestres ostrar
SFX I ostrar uestren ostrar
SFX I ostar uesto ostar
SFX I ostar uestas ostar
SFX I ostar uesta ostar
SFX I ostar uestan ostar
SFX I ostar ueste ostar
SFX I ostar uestes ostar
SFX I ostar uesten ostar
SFX I obar uebo obar
SFX I obar uebas obar
SFX I obar ueba obar
SFX I obar ueban obar
SFX I obar uebe obar
SFX I obar uebes obar
SFX I obar ueben obar
SFX I onar ueno onar
SFX I onar uenas onar
SFX I onar uena onar
SFX I onar uenan onar
SFX I onar uene onar
SFX I onar uenes onar
SFX I onar uenen onar
SFX I onzar üenzo gonzar
SFX I onzar üenzas gonzar
SFX I onzar üenza gonzar
SFX I onzar üenzan gonzar
SFX I onzar üence gonzar
SFX I onzar üences gonzar
SFX I onzar üencen gonzar
SFX I olgar uelgo olgar
SFX I olgar uelgas olgar
SFX I olgar uelga olgar
SFX I olgar uelgan olgar
SFX I olgar uelgue olgar
SFX I olgar uelgues olgar
SFX I olgar uelguen olgar
SFX I ontar uento ontar
SFX I ontar uentas ontar
SFX I ontar uenta ontar
SFX I ontar uentan ontar
SFX I ontar uente ontar
SFX I ontar uentes ontar
SFX I ontar uenten ontar
SFX I ovar uevo ovar
SFX I ovar uevas ovar
SFX I ovar ueva ovar
SFX I ovar uevan ovar
SFX I ovar ueve ovar
SFX I ovar ueves ovar
SFX I ovar ueven ovar
SFX I osar ueso osar
SFX I osar uesas osar
SFX I osar uesa osar
SFX I osar uesan osar
SFX I osar uese osar
SFX I osar ueses osar
SFX I osar uesen osar
SFX I oldar ueldo [^g]oldar
SFX I oldar üeldo goldar
SFX I oldar ueldas [^g]oldar
SFX I oldar üeldo goldar
SFX I oldar uelda [^g]oldar
SFX I oldar üelda goldar
SFX I oldar ueldan [^g]oldar
SFX I oldar üeldan goldar
SFX I oldar uelde [^g]oldar
SFX I oldar üelde goldar
SFX I oldar ueldes [^g]oldar
SFX I oldar üeldes goldar
SFX I oldar uelden [^g]oldar
SFX I oldar üelden goldar
SFX I orcar uerco orcar
SFX I orcar uercas orcar
SFX I orcar uerca orcar
SFX I orcar uercan orcar
SFX I orcar uerque orcar
SFX I orcar uerques orcar
SFX I orcar uerquen orcar
SFX I ontrar uentro ontrar
SFX I ontrar uentras ontrar
SFX I ontrar uentra ontrar
SFX I ontrar uentran ontrar
SFX I ontrar uentre ontrar
SFX I ontrar uentres ontrar
SFX I ontrar uentren ontrar
SFX I odar uedo odar
SFX I odar uedas odar
SFX I odar ueda odar
SFX I odar uedan odar
SFX I odar uede odar
SFX I odar uedes odar
SFX I odar ueden odar
SFX I oñar ueño oñar
SFX I oñar ueñas oñar
SFX I oñar ueña oñar
SFX I oñar ueñan oñar
SFX I oñar ueñe oñar
SFX I oñar ueñes oñar
SFX I oñar ueñen oñar
SFX I ortar uerto ortar
SFX I ortar uertas ortar
SFX I ortar uerta ortar
SFX I ortar uertan ortar
SFX I ortar uerte ortar
SFX I ortar uertes ortar
SFX I ortar uerten ortar
SFX I olcar uelco olcar
SFX I olcar uelcas olcar
SFX I olcar uelca olcar
SFX I olcar uelcan olcar
SFX I olcar uelque olcar
SFX I olcar uelques olcar
SFX I olcar uelquen olcar
SFX I ogar uego ogar
SFX I ogar uegas ogar
SFX I ogar uega ogar
SFX I ogar uegan ogar
SFX I ogar uegue ogar
SFX I ogar uegues ogar
SFX I ogar ueguen ogar
SFX I oltar uelto oltar
SFX I oltar ueltas oltar
SFX I oltar uelta oltar
SFX I oltar ueltan oltar
SFX I oltar uelte oltar
SFX I oltar ueltes oltar
SFX I oltar uelten oltar
SFX I untar únto untar
SFX I untar úntas untar
SFX I untar únta untar
SFX I untar úntan untar
SFX I untar únte untar
SFX I untar úntes untar
SFX I untar únten untar
SFX I usar úso usar
SFX I usar úsas usar
SFX I usar úsa usar
SFX I usar úsan usar
SFX I usar úse usar
SFX I usar úses usar
SFX I usar úsen usar
SFX I cer zco [ae]cer
SFX I r s [ae]cer
SFX I r 0 [ae]cer
SFX I r n [ae]cer
SFX I cer zca [ae]cer
SFX I cer zcas [ae]cer
SFX I cer zcamos [ae]cer
SFX I cer zcáis [ae]cer
SFX I cer zcan [ae]cer
SFX I cer zco nocer
SFX I r s nocer
SFX I r 0 nocer
SFX I r n nocer
SFX I cer zca nocer
SFX I cer zcas nocer
SFX I cer zcamos nocer
SFX I cer zcáis nocer
SFX I cer zcan nocer
SFX I olver uelvo olver
SFX I olver uelves olver
SFX I olver uelve olver
SFX I olver uelven olver
SFX I olver uelva olver
SFX I olver uelvas olver
SFX I er amos [^aoc]er
SFX I er áis [^aoc]er
SFX I olver uelvan olver
SFX I over uevo over
SFX I over ueves over
SFX I over ueve over
SFX I over ueven over
SFX I over ueva over
SFX I over uevas over
SFX I over uevan over
SFX I ocer uezo cocer
SFX I ocer ueces cocer
SFX I ocer uece cocer
SFX I ocer uecen cocer
SFX I ocer ueza cocer
SFX I ocer uezas cocer
SFX I cer zamos cocer
SFX I cer záis cocer
SFX I ocer uezan cocer
SFX I oler uelo oler
SFX I oler ueles oler
SFX I oler uele oler
SFX I oler uelen oler
SFX I oler uela oler
SFX I oler uelas oler
SFX I oler uelan oler
SFX I orcer uerzo orcer
SFX I orcer uerces orcer
SFX I orcer uerce orcer
SFX I orcer uercen orcer
SFX I orcer uerza orcer
SFX I orcer uerzas orcer
SFX I cer zamos orcer
SFX I cer záis orcer
SFX I orcer uerzan orcer
SFX I order uerdo order
SFX I order uerdes order
SFX I order uerde order
SFX I order uerden order
SFX I order uerda order
SFX I order uerdas order
SFX I order uerdan order
SFX I ender iendo ender
SFX I ender iendes ender
SFX I ender iende ender
SFX I ender ienden ender
SFX I ender ienda ender
SFX I ender iendas ender
SFX I ender iendan ender
SFX I eder iedo eder
SFX I eder iedes eder
SFX I eder iede eder
SFX I eder ieden eder
SFX I eder ieda eder
SFX I eder iedas eder
SFX I eder iedan eder
SFX I erder ierdo erder
SFX I erder ierdes erder
SFX I erder ierde erder
SFX I erder ierden erder
SFX I erder ierda erder
SFX I erder ierdas erder
SFX I erder ierdan erder
SFX I erter ierto erter
SFX I erter iertes erter
SFX I erter ierte erter
SFX I erter ierten erter
SFX I erter ierta erter
SFX I erter iertas erter
SFX I erter iertan erter
SFX I erner ierno erner
SFX I erner iernes erner
SFX I erner ierne erner
SFX I erner iernen erner
SFX I erner ierna erner
SFX I erner iernas erner
SFX I erner iernan erner
SFX I cer zgo yacer
SFX I cer go yacer
SFX I cer zga yacer
SFX I cer ga yacer
SFX I cer zgas yacer
SFX I cer gas yacer
SFX I cer zgamos yacer
SFX I cer zgáis yacer
SFX I cer gáis yacer
SFX I cer zgan yacer
SFX I cer gan yacer
SFX I er igo aer
SFX I r s aer
SFX I r 0 aer
SFX I r n aer
SFX I er iga aer
SFX I er igas aer
SFX I er igamos aer
SFX I er igáis aer
SFX I er igan aer
SFX I er igo oer
SFX I er yo oer
SFX I r s oer
SFX I r 0 oer
SFX I r n oer
SFX I er iga oer
SFX I er ya oer
SFX I er igas oer
SFX I er yas oer
SFX I er igamos oer
SFX I er igáis oer
SFX I er yáis oer
SFX I er igan oer
SFX I er yan oer
SFX I ir go sir
SFX I ir es sir
SFX I ir e sir
SFX I ir en sir
SFX I ir ga sir
SFX I ir gas sir
SFX I ir gamos sir
SFX I ir gáis sir
SFX I ir gan sir
SFX I ernir ierno ernir
SFX I ernir iernes ernir
SFX I ernir ierne ernir
SFX I ernir iernen ernir
SFX I ernir ierna ernir
SFX I ernir iernas ernir
SFX I ir amos [^cs]ir
SFX I ir áis [^cs]ir
SFX I ernir iernan ernir
SFX I endir iendo endir
SFX I endir iendes endir
SFX I endir iende endir
SFX I endir ienden endir
SFX I endir ienda endir
SFX I endir iendas endir
SFX I endir iendan endir
SFX I ibir íbo ibir
SFX I ibir íbes ibir
SFX I ibir íbe ibir
SFX I ibir íben ibir
SFX I ibir íba ibir
SFX I ibir íbas ibir
SFX I ibir íban ibir
SFX I cir zco cir
SFX I ir es cir
SFX I ir e cir
SFX I ir en cir
SFX I cir zca cir
SFX I cir zcas cir
SFX I cir zcamos cir
SFX I cir zcáis cir
SFX I cir zcan cir
SFX I undir úndo undir
SFX I undir úndes undir
SFX I undir únde undir
SFX I undir únden undir
SFX I undir únda undir
SFX I undir úndas undir
SFX I undir úndan undir
SFX I unir úno unir
SFX I unir únes unir
SFX I unir úne unir
SFX I unir únen unir
SFX I unir úna unir
SFX I unir únas unir
SFX I unir únan unir
SFX X Y 1167
SFX X er go oner
SFX X r s oner
SFX X r 0 oner
SFX X r mos [ei]r
SFX X er éis [^v]er
SFX X er éis [es]ver
SFX X r n oner
SFX X erer iero erer
SFX X erer ieres erer
SFX X erer iere erer
SFX X erer ieren erer
SFX X er go ener
SFX X ener ienes ener
SFX X ener iene ener
SFX X ener ienen ener
SFX X er igo aer
SFX X r s aer
SFX X r 0 aer
SFX X r n aer
SFX X cer go acer
SFX X r s acer
SFX X r 0 acer
SFX X r n acer
SFX X aber é saber
SFX X r s aber
SFX X r 0 aber
SFX X r n aber
SFX X er o ñer
SFX X r s ñer
SFX X r 0 ñer
SFX X r n ñer
SFX X er go aler
SFX X r s aler
SFX X r 0 aler
SFX X r n aler
SFX X r o ver
SFX X er és [es]ver
SFX X er é [es]ver
SFX X er én [es]ver
SFX X erir iero erir
SFX X erir ieres erir
SFX X erir iere erir
SFX X ir ís [^u]ir
SFX X ir is [^g]uir
SFX X ir ís guir
SFX X erir ieren erir
SFX X ertir ierto ertir
SFX X ertir iertes ertir
SFX X ertir ierte ertir
SFX X ertir ierten ertir
SFX X entir iento entir
SFX X entir ientes entir
SFX X entir iente entir
SFX X entir ienten entir
SFX X ervir iervo hervir
SFX X ervir ierves hervir
SFX X ervir ierve hervir
SFX X ervir ierven hervir
SFX X ormir uermo ormir
SFX X ormir uermes ormir
SFX X ormir uerme ormir
SFX X ormir uermen ormir
SFX X orir uero orir
SFX X orir ueres orir
SFX X orir uere orir
SFX X orir ueren orir
SFX X irir iero irir
SFX X irir ieres irir
SFX X irir iere irir
SFX X irir ieren irir
SFX X cir zco ucir
SFX X ir es ucir
SFX X ir e ucir
SFX X ir en ucir
SFX X ir go enir
SFX X enir ienes enir
SFX X enir iene enir
SFX X enir ienen enir
SFX X ir yo [^g]uir
SFX X ir yes [^g]uir
SFX X ir ye [^g]uir
SFX X ir yen [^g]uir
SFX X üir uyo üir
SFX X üir uyes üir
SFX X üir uye üir
SFX X üir uyen üir
SFX X eñir iño eñir
SFX X eñir iñes eñir
SFX X eñir iñe eñir
SFX X eñir iñen eñir
SFX X egir ijo egir
SFX X egir iges egir
SFX X egir ige egir
SFX X egir igen egir
SFX X edir ido edir
SFX X edir ides edir
SFX X edir ide edir
SFX X edir iden edir
SFX X etir ito etir
SFX X etir ites etir
SFX X etir ite etir
SFX X etir iten etir
SFX X ebir ibo ebir
SFX X ebir ibes ebir
SFX X ebir ibe ebir
SFX X ebir iben ebir
SFX X emir imo emir
SFX X emir imes emir
SFX X emir ime emir
SFX X emir imen emir
SFX X eguir igo eguir
SFX X eguir igues eguir
SFX X eguir igue eguir
SFX X eguir iguen eguir
SFX X estir isto estir
SFX X estir istes estir
SFX X estir iste estir
SFX X estir isten estir
SFX X ervir irvo servir
SFX X ervir irves servir
SFX X ervir irve servir
SFX X ervir irven servir
SFX X endir indo endir
SFX X endir indes endir
SFX X endir inde endir
SFX X endir inden endir
SFX X ir go lir
SFX X ir es lir
SFX X ir e lir
SFX X ir en lir
SFX X ecir igo ecir
SFX X ecir ices ecir
SFX X ecir ice ecir
SFX X ecir icen ecir
SFX X eír ío eír
SFX X eír íes eír
SFX X eír íe eír
SFX X r mos ír
SFX X r s ír
SFX X eír íen eír
SFX X ír igo oír
SFX X ír yes oír
SFX X ír ye oír
SFX X ír yen oír
SFX X er ía [^v]er
SFX X r ía ver
SFX X er ías [^v]er
SFX X r ías ver
SFX X er íamos [^v]er
SFX X r íamos ver
SFX X er íais [^v]er
SFX X r íais ver
SFX X er ían [^v]er
SFX X r ían ver
SFX X ir ía ir
SFX X ir ías ir
SFX X ir íamos ir
SFX X ir íais ir
SFX X ir ían ir
SFX X r a ír
SFX X r as ír
SFX X r amos ír
SFX X r ais ír
SFX X r an ír
SFX X oner use oner
SFX X oner usiste oner
SFX X oner uso oner
SFX X oner usimos oner
SFX X oner usisteis oner
SFX X oner usieron oner
SFX X erer ise erer
SFX X erer isiste erer
SFX X erer iso erer
SFX X erer isimos erer
SFX X erer isisteis erer
SFX X erer isieron erer
SFX X ener uve ener
SFX X ener uviste ener
SFX X ener uvo ener
SFX X ener uvimos ener
SFX X ener uvisteis ener
SFX X ener uvieron ener
SFX X er je raer
SFX X er jiste raer
SFX X er jo raer
SFX X er jimos raer
SFX X er jisteis raer
SFX X er jeron raer
SFX X acer ice [^ae]hacer
SFX X acer íce [ae]hacer
SFX X acer ice facer
SFX X acer iciste acer
SFX X acer izo [^ae]hacer
SFX X acer ízo [ae]hacer
SFX X acer izo facer
SFX X acer icimos acer
SFX X acer icisteis acer
SFX X acer icieron acer
SFX X aber upe aber
SFX X aber upiste aber
SFX X aber upo aber
SFX X aber upimos aber
SFX X aber upisteis aber
SFX X aber upieron aber
SFX X er í ñer
SFX X er iste ñer
SFX X er ó ñer
SFX X er imos ñer
SFX X er isteis ñer
SFX X 0 on ñer
SFX X er í ler
SFX X er í [es]ver
SFX X er iste [lv]er
SFX X er ió ler
SFX X er ió [es]ver
SFX X er imos [lv]er
SFX X er isteis [lv]er
SFX X er ieron [lv]er
SFX X ir í [^cn]ir
SFX X r ste [^cn]ir
SFX X erir irió erir
SFX X r steis [^cn]ir
SFX X erir irieron erir
SFX X ertir irtió ertir
SFX X ertir irtieron ertir
SFX X entir intió entir
SFX X entir intieron entir
SFX X ervir irvió ervir
SFX X ervir irvieron ervir
SFX X ormir urmió ormir
SFX X ormir urmieron ormir
SFX X orir urió orir
SFX X orir urieron orir
SFX X irir irió irir
SFX X irir irieron irir
SFX X cir je ucir
SFX X cir jiste ucir
SFX X cir jo ucir
SFX X cir jimos ucir
SFX X cir jisteis ucir
SFX X cir jeron ucir
SFX X enir ine enir
SFX X enir iniste enir
SFX X enir ino enir
SFX X enir inimos enir
SFX X enir inisteis enir
SFX X enir inieron enir
SFX X ir yó [^g]uir
SFX X ir yeron [^g]uir
SFX X üir uyó üir
SFX X üir uyeron üir
SFX X eñir iñó eñir
SFX X eñir iñeron eñir
SFX X egir igió egir
SFX X egir igieron egir
SFX X edir idió edir
SFX X edir idieron edir
SFX X etir itió etir
SFX X etir itieron etir
SFX X ebir ibió ebir
SFX X ebir ibieron ebir
SFX X emir imió emir
SFX X emir imieron emir
SFX X eguir iguió eguir
SFX X eguir iguieron eguir
SFX X estir istió estir
SFX X estir istieron estir
SFX X endir indió endir
SFX X endir indieron endir
SFX X r ó lir
SFX X r eron lir
SFX X ecir ije ecir
SFX X ecir ijiste ecir
SFX X ecir ijo ecir
SFX X ecir ijimos ecir
SFX X ecir ijisteis ecir
SFX X ecir ijeron ecir
SFX X r 0 ír
SFX X r ste ír
SFX X eír ió eír
SFX X r mos ír
SFX X r steis ír
SFX X eír ieron eír
SFX X ír yó oír
SFX X ír yeron oír
SFX X er dré ner
SFX X er drás ner
SFX X er drá ner
SFX X er dremos ner
SFX X er dréis ner
SFX X er drán ner
SFX X er ré [br]er
SFX X er rás [br]er
SFX X er rá [br]er
SFX X er remos [br]er
SFX X er réis [br]er
SFX X er rán [br]er
SFX X 0 é [añv]er
SFX X 0 ás [añv]er
SFX X 0 á [añv]er
SFX X 0 emos [añv]er
SFX X 0 éis [añv]er
SFX X 0 án [añv]er
SFX X cer ré acer
SFX X cer rás acer
SFX X cer rá acer
SFX X cer remos acer
SFX X cer réis acer
SFX X cer rán acer
SFX X er dré aler
SFX X er drás aler
SFX X er drá aler
SFX X er dremos aler
SFX X er dréis aler
SFX X er drán aler
SFX X 0 é oler
SFX X 0 ás oler
SFX X 0 á oler
SFX X 0 emos oler
SFX X 0 éis oler
SFX X 0 án oler
SFX X 0 é [^cln]ir
SFX X 0 ás [^cln]ir
SFX X 0 á [^cln]ir
SFX X 0 emos [^cln]ir
SFX X 0 éis [^cln]ir
SFX X 0 án [^cln]ir
SFX X 0 é [^e]nir
SFX X 0 ás [^e]nir
SFX X 0 á [^e]nir
SFX X 0 emos [^e]nir
SFX X 0 éis [^e]nir
SFX X 0 án [^e]nir
SFX X ir dré enir
SFX X ir drás enir
SFX X ir drá enir
SFX X ir dremos enir
SFX X ir dréis enir
SFX X ir drán enir
SFX X ir dré lir
SFX X ir drás lir
SFX X ir drá lir
SFX X ir dremos lir
SFX X ir dréis lir
SFX X ir drán lir
SFX X ecir iré [^ln]decir
SFX X ecir irás [^ln]decir
SFX X ecir irá [^ln]decir
SFX X ecir iremos [^ln]decir
SFX X ecir iréis [^ln]decir
SFX X ecir irán [^ln]decir
SFX X ecir iré ondecir
SFX X ecir irás ondecir
SFX X ecir irá ondecir
SFX X ecir iremos ondecir
SFX X ecir iréis ondecir
SFX X ecir irán ondecir
SFX X 0 é endecir
SFX X 0 ás endecir
SFX X 0 á endecir
SFX X 0 emos endecir
SFX X 0 éis endecir
SFX X 0 án endecir
SFX X 0 é ldecir
SFX X 0 ás ldecir
SFX X 0 á ldecir
SFX X 0 emos ldecir
SFX X 0 éis ldecir
SFX X 0 án ldecir
SFX X 0 é ucir
SFX X 0 ás ucir
SFX X 0 á ucir
SFX X 0 emos ucir
SFX X 0 éis ucir
SFX X 0 án ucir
SFX X ír iré ír
SFX X ír irás ír
SFX X ír irá ír
SFX X ír iremos ír
SFX X ír iréis ír
SFX X ír irán ír
SFX X er dría ner
SFX X er drías ner
SFX X er dríamos ner
SFX X er dríais ner
SFX X er drían ner
SFX X er ría [br]er
SFX X er rías [br]er
SFX X er ríamos [br]er
SFX X er ríais [br]er
SFX X er rían [br]er
SFX X 0 ía [añv]er
SFX X 0 ías [añv]er
SFX X 0 íamos [añv]er
SFX X 0 íais [añv]er
SFX X 0 ían [añv]er
SFX X cer ría acer
SFX X cer rías acer
SFX X cer ríamos acer
SFX X cer ríais acer
SFX X cer rían acer
SFX X er dría aler
SFX X er drías aler
SFX X er dríamos aler
SFX X er dríais aler
SFX X er drían aler
SFX X 0 ía oler
SFX X 0 ías oler
SFX X 0 íamos oler
SFX X 0 íais oler
SFX X 0 ían oler
SFX X 0 ía [^cln]ir
SFX X 0 ías [^cln]ir
SFX X 0 íamos [^cln]ir
SFX X 0 íais [^cln]ir
SFX X 0 ían [^cln]ir
SFX X 0 ía [^e]nir
SFX X 0 ías [^e]nir
SFX X 0 íamos [^e]nir
SFX X 0 íais [^e]nir
SFX X 0 ían [^e]nir
SFX X ir dría enir
SFX X ir drías enir
SFX X ir dríamos enir
SFX X ir dríais enir
SFX X ir drían enir
SFX X ir dría lir
SFX X ir drías lir
SFX X ir dríamos lir
SFX X ir dríais lir
SFX X ir drían lir
SFX X ecir iría [^ln]decir
SFX X ecir irías [^ln]decir
SFX X ecir iríamos [^ln]decir
SFX X ecir iríais [^ln]decir
SFX X ecir irían [^ln]decir
SFX X ecir iría ondecir
SFX X ecir irías ondecir
SFX X ecir iríamos ondecir
SFX X ecir iríais ondecir
SFX X ecir irían ondecir
SFX X 0 ía endecir
SFX X 0 ías endecir
SFX X 0 íamos endecir
SFX X 0 íais endecir
SFX X 0 ían endecir
SFX X 0 ía ldecir
SFX X 0 ías ldecir
SFX X 0 íamos ldecir
SFX X 0 íais ldecir
SFX X 0 ían ldecir
SFX X ír iría ír
SFX X ír irías ír
SFX X ír iríamos ír
SFX X ír iríais ír
SFX X ír irían ír
SFX X 0 ía ucir
SFX X 0 ías ucir
SFX X 0 íamos ucir
SFX X 0 íais ucir
SFX X 0 ían ucir
SFX X er ga ner
SFX X er gas ner
SFX X er gamos ner
SFX X er gáis ner
SFX X er gan ner
SFX X erer iera erer
SFX X erer ieras erer
SFX X erer iera erer
SFX X er amos erer
SFX X er áis erer
SFX X erer ieran erer
SFX X er iga aer
SFX X er igas aer
SFX X er igamos aer
SFX X er igáis aer
SFX X er igan aer
SFX X cer ga acer
SFX X cer gas acer
SFX X cer gamos acer
SFX X cer gáis acer
SFX X cer gan acer
SFX X aber epa saber
SFX X aber epas saber
SFX X aber epamos saber
SFX X aber epáis saber
SFX X aber epan saber
SFX X er a ñer
SFX X er as ñer
SFX X er a ñer
SFX X er amos ñer
SFX X er áis ñer
SFX X er an ñer
SFX X r a ver
SFX X r as ver
SFX X r a ver
SFX X r amos ver
SFX X r áis ver
SFX X r an ver
SFX X er ga aler
SFX X er gas aler
SFX X er gamos aler
SFX X er gáis aler
SFX X er gan aler
SFX X er amos oler
SFX X er áis oler
SFX X erir iera erir
SFX X erir ieras erir
SFX X erir iramos erir
SFX X erir iráis erir
SFX X erir ieran erir
SFX X ertir ierta ertir
SFX X ertir iertas ertir
SFX X ertir irtamos ertir
SFX X ertir irtáis ertir
SFX X ertir iertan ertir
SFX X entir ienta entir
SFX X entir ientas entir
SFX X entir intamos entir
SFX X entir intáis entir
SFX X entir ientan entir
SFX X ervir ierva hervir
SFX X ervir iervas hervir
SFX X ervir irvamos hervir
SFX X ervir irváis hervir
SFX X ervir iervan hervir
SFX X ormir uerma ormir
SFX X ormir uermas ormir
SFX X ormir urmamos ormir
SFX X ormir urmáis ormir
SFX X ormir uerman ormir
SFX X orir uera orir
SFX X orir ueras orir
SFX X orir uramos orir
SFX X orir uráis orir
SFX X orir ueran orir
SFX X irir iera irir
SFX X irir ieras irir
SFX X irir iramos irir
SFX X irir iráis irir
SFX X irir ieran irir
SFX X cir zca ucir
SFX X cir zcas ucir
SFX X cir zcamos ucir
SFX X cir zcáis ucir
SFX X cir zcan ucir
SFX X ir ga enir
SFX X ir gas enir
SFX X ir gamos enir
SFX X ir gáis enir
SFX X ir gan enir
SFX X ir ya [^g]uir
SFX X ir yas [^g]uir
SFX X ir yamos [^g]uir
SFX X ir yáis [^g]uir
SFX X ir yan [^g]uir
SFX X üir uya üir
SFX X üir uyas üir
SFX X üir uyamos üir
SFX X üir uyáis üir
SFX X üir uyan üir
SFX X eñir iña eñir
SFX X eñir iñas eñir
SFX X eñir iñamos eñir
SFX X eñir iñáis eñir
SFX X eñir iñan eñir
SFX X egir ija egir
SFX X egir ijas egir
SFX X egir ijamos egir
SFX X egir ijáis egir
SFX X egir ijan egir
SFX X edir ida edir
SFX X edir idas edir
SFX X edir idamos edir
SFX X edir idáis edir
SFX X edir idan edir
SFX X etir ita etir
SFX X etir itas etir
SFX X etir itamos etir
SFX X etir itáis etir
SFX X etir itan etir
SFX X ebir iba ebir
SFX X ebir ibas ebir
SFX X ebir ibamos ebir
SFX X ebir ibáis ebir
SFX X ebir iban ebir
SFX X emir ima emir
SFX X emir imas emir
SFX X emir imamos emir
SFX X emir imáis emir
SFX X emir iman emir
SFX X eguir iga eguir
SFX X eguir igas eguir
SFX X eguir igamos eguir
SFX X eguir igáis eguir
SFX X eguir igan eguir
SFX X estir ista estir
SFX X estir istas estir
SFX X estir istamos estir
SFX X estir istáis estir
SFX X estir istan estir
SFX X ervir irva servir
SFX X ervir irvas servir
SFX X ervir irvamos servir
SFX X ervir irváis servir
SFX X ervir irvan servir
SFX X endir inda endir
SFX X endir indas endir
SFX X endir indamos endir
SFX X endir indáis endir
SFX X endir indan endir
SFX X ir ga lir
SFX X ir gas lir
SFX X ir gamos lir
SFX X ir gáis lir
SFX X ir gan lir
SFX X ecir iga ecir
SFX X ecir igas ecir
SFX X ecir igamos ecir
SFX X ecir igáis ecir
SFX X ecir igan ecir
SFX X eír ía eír
SFX X eír ías eír
SFX X eír iamos eír
SFX X eír iáis eír
SFX X eír ían eír
SFX X ír iga oír
SFX X ír igas oír
SFX X ír igamos oír
SFX X ír igáis oír
SFX X ír igan oír
SFX X oner usiera oner
SFX X oner usiese oner
SFX X oner usieras oner
SFX X oner usieses oner
SFX X oner usiéramos oner
SFX X oner usiésemos oner
SFX X oner usierais oner
SFX X oner usieseis oner
SFX X oner usieran oner
SFX X oner usiesen oner
SFX X erer isiera erer
SFX X erer isiese erer
SFX X erer isieras erer
SFX X erer isieses erer
SFX X erer isiéramos erer
SFX X erer isiésemos erer
SFX X erer isierais erer
SFX X erer isieseis erer
SFX X erer isieran erer
SFX X erer isiesen erer
SFX X ener uviera ener
SFX X ener uviese ener
SFX X ener uvieras ener
SFX X ener uvieses ener
SFX X ener uviéramos ener
SFX X ener uviésemos ener
SFX X ener uvierais ener
SFX X ener uvieseis ener
SFX X ener uvieran ener
SFX X ener uviesen ener
SFX X er jera raer
SFX X er jese raer
SFX X er jeras raer
SFX X er jeses raer
SFX X er jéramos raer
SFX X er jésemos raer
SFX X er jerais raer
SFX X er jeseis raer
SFX X er jeran raer
SFX X er jesen raer
SFX X acer iciera acer
SFX X acer iciese acer
SFX X acer icieras acer
SFX X acer icieses acer
SFX X acer iciéramos acer
SFX X acer iciésemos acer
SFX X acer icierais acer
SFX X acer icieseis acer
SFX X acer icieran acer
SFX X acer iciesen acer
SFX X aber upiera aber
SFX X aber upiese aber
SFX X aber upieras aber
SFX X aber upieses aber
SFX X aber upiéramos aber
SFX X aber upiésemos aber
SFX X aber upierais aber
SFX X aber upieseis aber
SFX X aber upieran aber
SFX X aber upiesen aber
SFX X r ra ñer
SFX X r se ñer
SFX X r ras ñer
SFX X r ses ñer
SFX X er éramos ñer
SFX X er ésemos ñer
SFX X r rais ñer
SFX X r seis ñer
SFX X r ran ñer
SFX X r sen ñer
SFX X er iera [lv]er
SFX X er iese [lv]er
SFX X er ieras [lv]er
SFX X er ieses [lv]er
SFX X er iéramos [lv]er
SFX X er iésemos [lv]er
SFX X er ierais [lv]er
SFX X er ieseis [lv]er
SFX X er ieran [lv]er
SFX X er iesen [lv]er
SFX X erir iriera erir
SFX X erir iriese erir
SFX X erir irieras erir
SFX X erir irieses erir
SFX X erir iriéramos erir
SFX X erir iriésemos erir
SFX X erir irierais erir
SFX X erir irieseis erir
SFX X erir irieran erir
SFX X erir iriesen erir
SFX X ertir irtiera ertir
SFX X ertir irtiese ertir
SFX X ertir irtieras ertir
SFX X ertir irtieses ertir
SFX X ertir irtiéramos ertir
SFX X ertir irtiésemos ertir
SFX X ertir irtierais ertir
SFX X ertir irtieseis ertir
SFX X ertir irtieran ertir
SFX X ertir irtiesen ertir
SFX X entir intiera entir
SFX X entir intiese entir
SFX X entir intieras entir
SFX X entir intieses entir
SFX X entir intiéramos entir
SFX X entir intiésemos entir
SFX X entir intierais entir
SFX X entir intieseis entir
SFX X entir intieran entir
SFX X entir intiesen entir
SFX X ervir irviera ervir
SFX X ervir irviese ervir
SFX X ervir irvieras ervir
SFX X ervir irvieses ervir
SFX X ervir irviéramos ervir
SFX X ervir irviésemos ervir
SFX X ervir irvierais ervir
SFX X ervir irvieseis ervir
SFX X ervir irvieran ervir
SFX X ervir irviesen ervir
SFX X ormir urmiera ormir
SFX X ormir urmiese ormir
SFX X ormir urmieras ormir
SFX X ormir urmieses ormir
SFX X ormir urmiéramos ormir
SFX X ormir urmiésemos ormir
SFX X ormir urmierais ormir
SFX X ormir urmieseis ormir
SFX X ormir urmieran ormir
SFX X ormir urmiesen ormir
SFX X orir uriera orir
SFX X orir uriese orir
SFX X orir urieras orir
SFX X orir urieses orir
SFX X orir uriéramos orir
SFX X orir uriésemos orir
SFX X orir urierais orir
SFX X orir urieseis orir
SFX X orir urieran orir
SFX X orir uriesen orir
SFX X irir iriera irir
SFX X irir iriese irir
SFX X irir irieras irir
SFX X irir irieses irir
SFX X irir iriéramos irir
SFX X irir iriésemos irir
SFX X irir irierais irir
SFX X irir irieseis irir
SFX X irir irieran irir
SFX X irir iriesen irir
SFX X cir jera ucir
SFX X cir jese ucir
SFX X cir jeras ucir
SFX X cir jeses ucir
SFX X cir jéramos ucir
SFX X cir jésemos ucir
SFX X cir jerais ucir
SFX X cir jeseis ucir
SFX X cir jeran ucir
SFX X cir jesen ucir
SFX X enir iniera enir
SFX X enir iniese enir
SFX X enir inieras enir
SFX X enir inieses enir
SFX X enir iniéramos enir
SFX X enir iniésemos enir
SFX X enir inierais enir
SFX X enir inieseis enir
SFX X enir inieran enir
SFX X enir iniesen enir
SFX X ir yera [^g]uir
SFX X ir yese [^g]uir
SFX X ir yeras [^g]uir
SFX X ir yeses [^g]uir
SFX X ir yéramos [^g]uir
SFX X ir yésemos [^g]uir
SFX X ir yerais [^g]uir
SFX X ir yeseis [^g]uir
SFX X ir yeran [^g]uir
SFX X ir yesen [^g]uir
SFX X üir uyera üir
SFX X üir uyese üir
SFX X üir uyeras üir
SFX X üir uyeses üir
SFX X üir uyéramos üir
SFX X üir uyésemos üir
SFX X üir uyerais üir
SFX X üir uyeseis üir
SFX X üir uyeran üir
SFX X üir uyesen üir
SFX X eñir iñera eñir
SFX X eñir iñese eñir
SFX X eñir iñeras eñir
SFX X eñir iñeses eñir
SFX X eñir iñéramos eñir
SFX X eñir iñésemos eñir
SFX X eñir iñerais eñir
SFX X eñir iñeseis eñir
SFX X eñir iñeran eñir
SFX X eñir iñesen eñir
SFX X egir igiera egir
SFX X egir igiese egir
SFX X egir igieras egir
SFX X egir igieses egir
SFX X egir igiéramos egir
SFX X egir igiésemos egir
SFX X egir igierais egir
SFX X egir igieseis egir
SFX X egir igieran egir
SFX X egir igiesen egir
SFX X edir idiera edir
SFX X edir idiese edir
SFX X edir idieras edir
SFX X edir idieses edir
SFX X edir idiéramos edir
SFX X edir idiésemos edir
SFX X edir idierais edir
SFX X edir idieseis edir
SFX X edir idieran edir
SFX X edir idiesen edir
SFX X etir itiera etir
SFX X etir itiese etir
SFX X etir itieras etir
SFX X etir itieses etir
SFX X etir itiéramos etir
SFX X etir itiésemos etir
SFX X etir itierais etir
SFX X etir itieseis etir
SFX X etir itieran etir
SFX X etir itiesen etir
SFX X ebir ibiera ebir
SFX X ebir ibiese ebir
SFX X ebir ibieras ebir
SFX X ebir ibieses ebir
SFX X ebir ibiéramos ebir
SFX X ebir ibiésemos ebir
SFX X ebir ibierais ebir
SFX X ebir ibieseis ebir
SFX X ebir ibieran ebir
SFX X ebir ibiesen ebir
SFX X emir imiera emir
SFX X emir imiese emir
SFX X emir imieras emir
SFX X emir imieses emir
SFX X emir imiéramos emir
SFX X emir imiésemos emir
SFX X emir imierais emir
SFX X emir imieseis emir
SFX X emir imieran emir
SFX X emir imiesen emir
SFX X eguir iguiera eguir
SFX X eguir iguiese eguir
SFX X eguir iguieras eguir
SFX X eguir iguieses eguir
SFX X eguir iguiéramos eguir
SFX X eguir iguiésemos eguir
SFX X eguir iguierais eguir
SFX X eguir iguieseis eguir
SFX X eguir iguieran eguir
SFX X eguir iguiesen eguir
SFX X estir istiera estir
SFX X estir istiese estir
SFX X estir istieras estir
SFX X estir istieses estir
SFX X estir istiéramos estir
SFX X estir istiésemos estir
SFX X estir istierais estir
SFX X estir istieseis estir
SFX X estir istieran estir
SFX X estir istiesen estir
SFX X endir indiera endir
SFX X endir indiese endir
SFX X endir indieras endir
SFX X endir indieses endir
SFX X endir indiéramos endir
SFX X endir indiésemos endir
SFX X endir indierais endir
SFX X endir indieseis endir
SFX X endir indieran endir
SFX X endir indiesen endir
SFX X r era lir
SFX X r ese lir
SFX X r eras lir
SFX X r eses lir
SFX X r éramos lir
SFX X r ésemos lir
SFX X r erais lir
SFX X r eseis lir
SFX X r eran lir
SFX X r esen lir
SFX X ecir ijera ecir
SFX X ecir ijese ecir
SFX X ecir ijeras ecir
SFX X ecir ijeses ecir
SFX X ecir ijéramos ecir
SFX X ecir ijésemos ecir
SFX X ecir ijerais ecir
SFX X ecir ijeseis ecir
SFX X ecir ijeran ecir
SFX X ecir ijesen ecir
SFX X eír iera eír
SFX X eír iese eír
SFX X eír ieras eír
SFX X eír ieses eír
SFX X eír iéramos eír
SFX X eír iésemos eír
SFX X eír ierais eír
SFX X eír ieseis eír
SFX X eír ieran eír
SFX X eír iesen eír
SFX X ír yera oír
SFX X ír yese oír
SFX X ír yeras oír
SFX X ír yeses oír
SFX X ír yéramos oír
SFX X ír yésemos oír
SFX X ír yerais oír
SFX X ír yeseis oír
SFX X ír yeran oír
SFX X ír yesen oír
SFX X oner usiere oner
SFX X oner usieres oner
SFX X oner usiéremos oner
SFX X oner usiereis oner
SFX X oner usieren oner
SFX X erer isiere erer
SFX X erer isieres erer
SFX X erer isiéremos erer
SFX X erer isiereis erer
SFX X erer isieren erer
SFX X ener uviere ener
SFX X ener uvieres ener
SFX X ener uviéremos ener
SFX X ener uviereis ener
SFX X ener uvieren ener
SFX X er jere raer
SFX X er jeres raer
SFX X er jéremos raer
SFX X er jereis raer
SFX X er jeren raer
SFX X acer iciere acer
SFX X acer icieres acer
SFX X acer iciéremos acer
SFX X acer iciereis acer
SFX X acer icieren acer
SFX X aber upiere aber
SFX X aber upieres aber
SFX X aber upiéremos aber
SFX X aber upiereis aber
SFX X aber upieren aber
SFX X r re ñer
SFX X r res ñer
SFX X er éremos ñer
SFX X r reis ñer
SFX X r ren ñer
SFX X er iere [lv]er
SFX X er ieres [lv]er
SFX X er iéremos [lv]er
SFX X er iereis [lv]er
SFX X er ieren [lv]er
SFX X erir iriere erir
SFX X erir irieres erir
SFX X erir iriéremos erir
SFX X erir iriéreis erir
SFX X erir irieren erir
SFX X ertir irtiere ertir
SFX X ertir irtieres ertir
SFX X ertir irtiéremos ertir
SFX X ertir irtiéreis ertir
SFX X ertir irtieren ertir
SFX X entir intiere entir
SFX X entir intieres entir
SFX X entir intiéremos entir
SFX X entir intiéreis entir
SFX X entir intieren entir
SFX X ervir irviere ervir
SFX X ervir irvieres ervir
SFX X ervir irviéremos ervir
SFX X ervir irviéreis ervir
SFX X ervir irvieren ervir
SFX X ormir urmiere ormir
SFX X ormir urmieres ormir
SFX X ormir urmiéremos ormir
SFX X ormir urmiéreis ormir
SFX X ormir urmieren ormir
SFX X orir uriere orir
SFX X orir urieres orir
SFX X orir uriéremos orir
SFX X orir uriéreis orir
SFX X orir urieren orir
SFX X irir iriere irir
SFX X irir irieres irir
SFX X irir iriéremos irir
SFX X irir iriéreis irir
SFX X irir irieren irir
SFX X cir jere ucir
SFX X cir jeres ucir
SFX X cir jéremos ucir
SFX X cir jereis ucir
SFX X cir jeren ucir
SFX X enir iniere enir
SFX X enir inieres enir
SFX X enir iniéremos enir
SFX X enir iniereis enir
SFX X enir inieren enir
SFX X ir yere [^g]uir
SFX X ir yeres [^g]uir
SFX X ir yéremos [^g]uir
SFX X ir yereis [^g]uir
SFX X ir yeren [^g]uir
SFX X üir uyere üir
SFX X üir uyeres üir
SFX X üir uyéremos üir
SFX X üir uyereis üir
SFX X üir uyeren üir
SFX X eñir iñere eñir
SFX X eñir iñeses eñir
SFX X eñir iñéremos eñir
SFX X eñir iñereis eñir
SFX X eñir iñeren eñir
SFX X egir igiere egir
SFX X egir igieres egir
SFX X egir igiéremos egir
SFX X egir igiereis egir
SFX X egir igieren egir
SFX X edir idiere edir
SFX X edir idieres edir
SFX X edir idiéremos edir
SFX X edir idiereis edir
SFX X edir idieren edir
SFX X etir itiere etir
SFX X etir itieres etir
SFX X etir itiéremos etir
SFX X etir itiereis etir
SFX X etir itieren etir
SFX X ebir ibiere ebir
SFX X ebir ibieres ebir
SFX X ebir ibiéremos ebir
SFX X ebir ibiereis ebir
SFX X ebir ibieren ebir
SFX X emir imiere emir
SFX X emir imieres emir
SFX X emir imiéremos emir
SFX X emir imiereis emir
SFX X emir imieren emir
SFX X eguir iguiere eguir
SFX X eguir iguieres eguir
SFX X eguir iguiéremos eguir
SFX X eguir iguiereis eguir
SFX X eguir iguieren eguir
SFX X estir istiere estir
SFX X estir istieres estir
SFX X estir istiéremos estir
SFX X estir istiereis estir
SFX X estir istieren estir
SFX X endir indiere endir
SFX X endir indieres endir
SFX X endir indiéremos endir
SFX X endir indiereis endir
SFX X endir indieren endir
SFX X r ere lir
SFX X r eres lir
SFX X r éremos lir
SFX X r ereis lir
SFX X r eren lir
SFX X ecir ijere ecir
SFX X ecir ijeres ecir
SFX X ecir ijéremos ecir
SFX X ecir ijereis ecir
SFX X ecir ijeren ecir
SFX X eír iere eír
SFX X eír ieres eír
SFX X eír iéremos eír
SFX X eír iereis eír
SFX X eír ieren eír
SFX X ír yere oír
SFX X ír yeres oír
SFX X ír yéremos oír
SFX X ír yereis oír
SFX X ír yeren oír
SFX X r d [ei]r
SFX X er iendo [^añ]er
SFX X er iéndose [^añ]er
SFX X er yendo aer
SFX X er yéndose aer
SFX X r ndo ñer
SFX X er éndose ñer
SFX X erir iriendo erir
SFX X erir iriéndose erir
SFX X ertir irtiendo ertir
SFX X ertir irtiéndose ertir
SFX X entir intiendo entir
SFX X entir intiéndose entir
SFX X ervir irviendo ervir
SFX X ervir irviéndose ervir
SFX X endir indiendo endir
SFX X endir indiéndose endir
SFX X r endo lir
SFX X r iéndose lir
SFX X ormir urmiendo ormir
SFX X ormir urmiéndose ormir
SFX X orir uriendo orir
SFX X orir uriéndose orir
SFX X enir iniendo enir
SFX X enir iniéndose enir
SFX X ir yendo [^g]uir
SFX X ir yéndose [^g]uir
SFX X üir uyendo üir
SFX X üir uyéndose üir
SFX X eñir iñendo eñir
SFX X eñir iñéndose eñir
SFX X egir igiendo egir
SFX X egir igiéndose egir
SFX X edir idiendo edir
SFX X edir idiéndose edir
SFX X etir itiendo etir
SFX X etir itiéndose etir
SFX X ebir ibiendo ebir
SFX X ebir ibiéndose ebir
SFX X emir imiendo emir
SFX X emir imiéndose emir
SFX X eguir iguiendo eguir
SFX X eguir iguiéndose eguir
SFX X estir istiendo estir
SFX X estir istiéndose estir
SFX X ecir iciendo ecir
SFX X ecir iciéndose ecir
SFX X eír iendo eír
SFX X eír iéndose eír
SFX X ír yendo oír
SFX X ír yéndose oír
SFX X r endo ucir
SFX X r éndose ucir
SFX X r endo irir
SFX X r éndose irir
SFX X 0 se [eií]r
SFX D Y 12
SFX D r do [aií]r
SFX D r dos [aií]r
SFX D r da [aií]r
SFX D r das [aií]r
SFX D er ido [^aeo]er
SFX D er ído [aeo]er
SFX D er idos [^aeo]er
SFX D er ídos [aeo]er
SFX D er ida [^aeo]er
SFX D er ída [aeo]er
SFX D er idas [^aeo]er
SFX D er ídas [aeo]er
SFX G Y 18
SFX G e a [^u]e
SFX G que ca que
SFX G o a o
SFX G 0 a [dlrz]
SFX G án ana án
SFX G ín ina ín
SFX G ón ona ón
SFX G és esa és
SFX G ós osa ós
SFX G e as [^u]e
SFX G que cas que
SFX G o as o
SFX G 0 as [dlrz]
SFX G án anas án
SFX G ín inas ín
SFX G ón onas ón
SFX G és esas és
SFX G ós osas ós
SFX S Y 32
SFX S 0 s [aceéfgiíkoóptuúw]
SFX S 0 es [bdhíjlmrúy]
SFX S á aes á
SFX S 0 es [^áeéíóú]n
SFX S 0 es [^áéíóú]s
SFX S án anes án
SFX S én enes én
SFX S ín ines ín
SFX S ón ones ón
SFX S ún unes ún
SFX S ás ases ás
SFX S és eses és
SFX S ís ises ís
SFX S ós oses ós
SFX S ús uses ús
SFX S 0 es [^dgmv]en
SFX S orden órdenes orden
SFX S agen ágenes agen
SFX S argen árgenes argen
SFX S igen ígenes igen
SFX S irgen írgenes irgen
SFX S amen ámenes amen
SFX S armen ármenes armen
SFX S emen émenes emen
SFX S ermen érmenes ermen
SFX S imen ímenes imen
SFX S omen ómenes omen
SFX S olmen ólmenes olmen
SFX S umen úmenes umen
SFX S ulmen úlmenes ulmen
SFX S oven óvenes oven
SFX S z ces z
SFX À Y 4
SFX À 0 la r
SFX À 0 lo r
SFX À 0 las r
SFX À 0 los r
SFX Á Y 4
SFX Á 0 me r
SFX Á 0 te r
SFX Á 0 nos r
SFX Á 0 os r
SFX Â Y 2
SFX Â 0 le r
SFX Â 0 les r
SFX Ã Y 80
SFX Ã ar ármela ar
SFX Ã ar ármelo ar
SFX Ã ar ármelas ar
SFX Ã ar ármelos ar
SFX Ã ar ártela ar
SFX Ã ar ártelo ar
SFX Ã ar ártelas ar
SFX Ã ar ártelos ar
SFX Ã ar ársela ar
SFX Ã ar árselo ar
SFX Ã ar árselas ar
SFX Ã ar árselos ar
SFX Ã ar árnosla ar
SFX Ã ar árnoslo ar
SFX Ã ar árnoslas ar
SFX Ã ar árnoslos ar
SFX Ã ar árosla ar
SFX Ã ar ároslo ar
SFX Ã ar ároslas ar
SFX Ã ar ároslos ar
SFX Ã er érmela er
SFX Ã er érmelo er
SFX Ã er érmelas er
SFX Ã er érmelos er
SFX Ã er értela er
SFX Ã er értelo er
SFX Ã er értelas er
SFX Ã er értelos er
SFX Ã er érsela er
SFX Ã er érselo er
SFX Ã er érselas er
SFX Ã er érselos er
SFX Ã er érnosla er
SFX Ã er érnoslo er
SFX Ã er érnoslas er
SFX Ã er érnoslos er
SFX Ã er érosla er
SFX Ã er éroslo er
SFX Ã er éroslas er
SFX Ã er éroslos er
SFX Ã ir írmela ir
SFX Ã ir írmelo ir
SFX Ã ir írmelas ir
SFX Ã ir írmelos ir
SFX Ã ir írtela ir
SFX Ã ir írtelo ir
SFX Ã ir írtelas ir
SFX Ã ir írtelos ir
SFX Ã ir írsela ir
SFX Ã ir írselo ir
SFX Ã ir írselas ir
SFX Ã ir írselos ir
SFX Ã ir írnosla ir
SFX Ã ir írnoslo ir
SFX Ã ir írnoslas ir
SFX Ã ir írnoslos ir
SFX Ã ir írosla ir
SFX Ã ir íroslo ir
SFX Ã ir íroslas ir
SFX Ã ir íroslos ir
SFX Ã 0 mela ír
SFX Ã 0 melo ír
SFX Ã 0 melas ír
SFX Ã 0 melos ír
SFX Ã 0 tela ír
SFX Ã 0 telo ír
SFX Ã 0 telas ír
SFX Ã 0 telos ír
SFX Ã 0 sela ír
SFX Ã 0 selo ír
SFX Ã 0 selas ír
SFX Ã 0 selos ír
SFX Ã 0 nosla ír
SFX Ã 0 noslo ír
SFX Ã 0 noslas ír
SFX Ã 0 noslos ír
SFX Ã 0 osla ír
SFX Ã 0 oslo ír
SFX Ã 0 oslas ír
SFX Ã 0 oslos ír
SFX Ä Y 16
SFX Ä ar ándola ar
SFX Ä ar ándolo ar
SFX Ä ar ándolas ar
SFX Ä ar ándolos ar
SFX Ä er iéndola [^aeo]er
SFX Ä er iéndolo [^aeo]er
SFX Ä er iéndolas [^aeo]er
SFX Ä er iéndolos [^aeo]er
SFX Ä er yéndola [aeo]er
SFX Ä er yéndolo [aeo]er
SFX Ä er yéndolas [aeo]er
SFX Ä er yéndolos [aeo]er
SFX Ä r éndola ir
SFX Ä r éndolo ir
SFX Ä r éndolas ir
SFX Ä r éndolos ir
SFX Å Y 16
SFX Å ar ándome ar
SFX Å ar ándote ar
SFX Å ar ándonos ar
SFX Å ar ándoos ar
SFX Å er iéndome [^aeo]er
SFX Å er iéndote [^aeo]er
SFX Å er iéndonos [^aeo]er
SFX Å er iéndoos [^aeo]er
SFX Å er yéndome [aeo]er
SFX Å er yéndote [aeo]er
SFX Å er yéndonos [aeo]er
SFX Å er yéndoos [aeo]er
SFX Å r éndome ir
SFX Å r éndote ir
SFX Å r éndonos ir
SFX Å r éndoos ir
SFX Æ Y 8
SFX Æ ar ándole ar
SFX Æ ar ándoles ar
SFX Æ er iéndole [^aeo]er
SFX Æ er iéndoles [^aeo]er
SFX Æ er yéndole [aeo]er
SFX Æ er yéndoles [aeo]er
SFX Æ r éndole ir
SFX Æ r éndoles ir
SFX Ç Y 60
SFX Ç ar ándomela ar
SFX Ç ar ándomelo ar
SFX Ç ar ándomelas ar
SFX Ç ar ándomelos ar
SFX Ç ar ándotela ar
SFX Ç ar ándotelo ar
SFX Ç ar ándotelas ar
SFX Ç ar ándotelos ar
SFX Ç ar ándosela ar
SFX Ç ar ándoselo ar
SFX Ç ar ándoselas ar
SFX Ç ar ándoselos ar
SFX Ç ar ándonosla ar
SFX Ç ar ándonoslo ar
SFX Ç ar ándonoslas ar
SFX Ç ar ándonoslos ar
SFX Ç ar ándoosla ar
SFX Ç ar ándooslo ar
SFX Ç ar ándooslas ar
SFX Ç ar ándooslos ar
SFX Ç er iéndomela er
SFX Ç er iéndomelo er
SFX Ç er iéndomelas er
SFX Ç er iéndomelos er
SFX Ç er iéndotela er
SFX Ç er iéndotelo er
SFX Ç er iéndotelas er
SFX Ç er iéndotelos er
SFX Ç er iéndosela er
SFX Ç er iéndoselo er
SFX Ç er iéndoselas er
SFX Ç er iéndoselos er
SFX Ç er iéndonosla er
SFX Ç er iéndonoslo er
SFX Ç er iéndonoslas er
SFX Ç er iéndonoslos er
SFX Ç er iéndoosla er
SFX Ç er iéndooslo er
SFX Ç er iéndooslas er
SFX Ç er iéndooslos er
SFX Ç r éndomela ir
SFX Ç r éndomelo ir
SFX Ç r éndomelas ir
SFX Ç r éndomelos ir
SFX Ç r éndotela ir
SFX Ç r éndotelo ir
SFX Ç r éndotelas ir
SFX Ç r éndotelos ir
SFX Ç r éndosela ir
SFX Ç r éndoselo ir
SFX Ç r éndoselas ir
SFX Ç r éndoselos ir
SFX Ç r éndonosla ir
SFX Ç r éndonoslo ir
SFX Ç r éndonoslas ir
SFX Ç r éndonoslos ir
SFX Ç r éndoosla ir
SFX Ç r éndooslo ir
SFX Ç r éndooslas ir
SFX Ç r éndooslos ir
SFX È Y 76
SFX È er iéndola er
SFX È er iéndolo er
SFX È er iéndolas er
SFX È er iéndolos er
SFX È erir iriéndola erir
SFX È erir iriéndolo erir
SFX È erir iriéndolas erir
SFX È erir iriéndolos erir
SFX È ertir irtiéndola ertir
SFX È ertir irtiéndolo ertir
SFX È ertir irtiéndolas ertir
SFX È ertir irtiéndolos ertir
SFX È entir intiéndola entir
SFX È entir intiéndolo entir
SFX È entir intiéndolas entir
SFX È entir intiéndolos entir
SFX È ervir irviéndola ervir
SFX È ervir irviéndolo ervir
SFX È ervir irviéndolas ervir
SFX È ervir irviéndolos ervir
SFX È enir iniéndola enir
SFX È enir iniéndolo enir
SFX È enir iniéndolas enir
SFX È enir iniéndolos enir
SFX È ir yéndola [^g]uir
SFX È ir yéndolo [^g]uir
SFX È ir yéndolas [^g]uir
SFX È ir yéndolos [^g]uir
SFX È eñir iñéndola eñir
SFX È eñir iñéndolo eñir
SFX È eñir iñéndolas eñir
SFX È eñir iñéndolos eñir
SFX È egir igiéndola egir
SFX È egir igiéndolo egir
SFX È egir igiéndolas egir
SFX È egir igiéndolos egir
SFX È edir idiéndola edir
SFX È edir idiéndolo edir
SFX È edir idiéndolas edir
SFX È edir idiéndolos edir
SFX È etir itiéndola etir
SFX È etir itiéndolo etir
SFX È etir itiéndolas etir
SFX È etir itiéndolos etir
SFX È ebir ibiéndola ebir
SFX È ebir ibiéndolo ebir
SFX È ebir ibiéndolas ebir
SFX È ebir ibiéndolos ebir
SFX È emir imiéndola emir
SFX È emir imiéndolo emir
SFX È emir imiéndolas emir
SFX È emir imiéndolos emir
SFX È eguir iguiéndola eguir
SFX È eguir iguiéndolo eguir
SFX È eguir iguiéndolas eguir
SFX È eguir iguiéndolos eguir
SFX È estir istiéndola estir
SFX È estir istiéndolo estir
SFX È estir istiéndolas estir
SFX È estir istiéndolos estir
SFX È ecir iciéndola ecir
SFX È ecir iciéndolo ecir
SFX È ecir iciéndolas ecir
SFX È ecir iciéndolos ecir
SFX È eír iéndola eír
SFX È eír iéndolo eír
SFX È eír iéndolas eír
SFX È eír iéndolos eír
SFX È ír yéndola oír
SFX È ír yéndolo oír
SFX È ír yéndolas oír
SFX È ír yéndolos oír
SFX È r éndola ucir
SFX È r éndolo ucir
SFX È r éndolas ucir
SFX È r éndolos ucir
SFX É Y 60
SFX É er iéndome [^a]er
SFX É er iéndote [^a]er
SFX É er iéndonos [^a]er
SFX É er iéndoos [^a]er
SFX É er yéndome aer
SFX É er yéndote aer
SFX É er yéndonos aer
SFX É er yéndoos aer
SFX É erir iriéndome erir
SFX É erir iriéndote erir
SFX É erir iriéndonos erir
SFX É erir iriéndoos erir
SFX É ertir irtiéndome ertir
SFX É ertir irtiéndote ertir
SFX É ertir irtiéndonos ertir
SFX É ertir irtiéndoos ertir
SFX É ervir irviéndome ervir
SFX É ervir irviéndote ervir
SFX É ervir irviéndonos ervir
SFX É ervir irviéndoos ervir
SFX É ormir urmiéndome ormir
SFX É ormir urmiéndote ormir
SFX É ormir urmiéndonos ormir
SFX É ormir urmiéndoos ormir
SFX É ir yéndome [^g]uir
SFX É ir yéndote [^g]uir
SFX É ir yéndonos [^g]uir
SFX É ir yéndoos [^g]uir
SFX É edir idiéndome edir
SFX É edir idiéndote edir
SFX É edir idiéndonos edir
SFX É edir idiéndoos edir
SFX É etir itiéndome etir
SFX É etir itiéndote etir
SFX É etir itiéndonos etir
SFX É etir itiéndoos etir
SFX É eguir iguiéndome eguir
SFX É eguir iguiéndote eguir
SFX É eguir iguiéndonos eguir
SFX É eguir iguiéndoos eguir
SFX É estir istiéndome estir
SFX É estir istiéndote estir
SFX É estir istiéndonos estir
SFX É estir istiéndoos estir
SFX É ecir iciéndome ecir
SFX É ecir iciéndote ecir
SFX É ecir iciéndonos ecir
SFX É ecir iciéndoos ecir
SFX É eír iéndome eír
SFX É eír iéndote eír
SFX É eír iéndonos eír
SFX É eír iéndoos eír
SFX É ír yéndome oír
SFX É ír yéndote oír
SFX É ír yéndonos oír
SFX É ír yéndoos oír
SFX É r éndome ucir
SFX É r éndote ucir
SFX É r éndonos ucir
SFX É r éndoos ucir
SFX Ê Y 38
SFX Ê er iéndole [^a]er
SFX Ê er iéndoles [^a]er
SFX Ê er yéndole aer
SFX Ê er yéndoles aer
SFX Ê erir iriéndole erir
SFX Ê erir iriéndoles erir
SFX Ê ertir irtiéndole ertir
SFX Ê ertir irtiéndoles ertir
SFX Ê entir intiéndole entir
SFX Ê entir intiéndoles entir
SFX Ê endir indiéndole endir
SFX Ê endir indiéndoles endir
SFX Ê ervir irviéndole ervir
SFX Ê ervir irviéndoles ervir
SFX Ê enir iniéndole enir
SFX Ê enir iniéndoles enir
SFX Ê ir yéndole [^g]uir
SFX Ê ir yéndoles [^g]uir
SFX Ê eñir iñéndole eñir
SFX Ê eñir iñéndoles eñir
SFX Ê egir igiéndole egir
SFX Ê egir igiéndoles egir
SFX Ê edir idiéndole edir
SFX Ê edir idiéndoles edir
SFX Ê eguir iguiéndole eguir
SFX Ê eguir iguiéndoles eguir
SFX Ê estir istiéndole estir
SFX Ê estir istiéndoles estir
SFX Ê ecir iciéndole ecir
SFX Ê ecir iciéndoles ecir
SFX Ê eír iéndole eír
SFX Ê eír iéndoles eír
SFX Ê ír yéndole oír
SFX Ê ír yéndoles oír
SFX Ê r éndole ucir
SFX Ê r éndoles ucir
SFX Ê r éndole irir
SFX Ê r éndoles irir
SFX Ë Y 140
SFX Ë er iéndomela er
SFX Ë er iéndomelo er
SFX Ë er iéndomelas er
SFX Ë er iéndomelos er
SFX Ë er iéndonosla er
SFX Ë er iéndonoslo er
SFX Ë er iéndonoslas er
SFX Ë er iéndonoslos er
SFX Ë er iéndoosla er
SFX Ë er iéndooslo er
SFX Ë er iéndooslas er
SFX Ë er iéndooslos er
SFX Ë er iéndosela er
SFX Ë er iéndoselo er
SFX Ë er iéndoselas er
SFX Ë er iéndoselos er
SFX Ë er iéndotela er
SFX Ë er iéndotelo er
SFX Ë er iéndotelas er
SFX Ë er iéndotelos er
SFX Ë ertir irtiéndomela ertir
SFX Ë ertir irtiéndomelo ertir
SFX Ë ertir irtiéndomelas ertir
SFX Ë ertir irtiéndomelos ertir
SFX Ë ertir irtiéndotela ertir
SFX Ë ertir irtiéndotelo ertir
SFX Ë ertir irtiéndotelas ertir
SFX Ë ertir irtiéndotelos ertir
SFX Ë ertir irtiéndosela ertir
SFX Ë ertir irtiéndoselo ertir
SFX Ë ertir irtiéndoselas ertir
SFX Ë ertir irtiéndoselos ertir
SFX Ë ertir irtiéndonosla ertir
SFX Ë ertir irtiéndonoslo ertir
SFX Ë ertir irtiéndonoslas ertir
SFX Ë ertir irtiéndonoslos ertir
SFX Ë ertir irtiéndoosla ertir
SFX Ë ertir irtiéndooslo ertir
SFX Ë ertir irtiéndooslas ertir
SFX Ë ertir irtiéndooslos ertir
SFX Ë endir indiéndomela endir
SFX Ë endir indiéndomelas endir
SFX Ë endir indiéndomelo endir
SFX Ë endir indiéndomelos endir
SFX Ë endir indiéndonosla endir
SFX Ë endir indiéndonoslas endir
SFX Ë endir indiéndonoslo endir
SFX Ë endir indiéndonoslos endir
SFX Ë endir indiéndoosla endir
SFX Ë endir indiéndooslas endir
SFX Ë endir indiéndooslo endir
SFX Ë endir indiéndooslos endir
SFX Ë endir indiéndosela endir
SFX Ë endir indiéndoselas endir
SFX Ë endir indiéndoselo endir
SFX Ë endir indiéndoselos endir
SFX Ë endir indiéndotela endir
SFX Ë endir indiéndotelas endir
SFX Ë endir indiéndotelo endir
SFX Ë endir indiéndotelos endir
SFX Ë ir yéndomela [^g]uir
SFX Ë ir yéndomelo [^g]uir
SFX Ë ir yéndomelas [^g]uir
SFX Ë ir yéndomelos [^g]uir
SFX Ë ir yéndotela [^g]uir
SFX Ë ir yéndotelo [^g]uir
SFX Ë ir yéndotelas [^g]uir
SFX Ë ir yéndotelos [^g]uir
SFX Ë ir yéndosela [^g]uir
SFX Ë ir yéndoselo [^g]uir
SFX Ë ir yéndoselas [^g]uir
SFX Ë ir yéndoselos [^g]uir
SFX Ë ir yéndonosla [^g]uir
SFX Ë ir yéndonoslo [^g]uir
SFX Ë ir yéndonoslas [^g]uir
SFX Ë ir yéndonoslos [^g]uir
SFX Ë ir yéndoosla [^g]uir
SFX Ë ir yéndooslo [^g]uir
SFX Ë ir yéndooslas [^g]uir
SFX Ë ir yéndooslos [^g]uir
SFX Ë edir idiéndomela edir
SFX Ë edir idiéndomelo edir
SFX Ë edir idiéndomelas edir
SFX Ë edir idiéndomelos edir
SFX Ë edir idiéndotela edir
SFX Ë edir idiéndotelo edir
SFX Ë edir idiéndotelas edir
SFX Ë edir idiéndotelos edir
SFX Ë edir idiéndosela edir
SFX Ë edir idiéndoselo edir
SFX Ë edir idiéndoselas edir
SFX Ë edir idiéndoselos edir
SFX Ë edir idiéndonosla edir
SFX Ë edir idiéndonoslo edir
SFX Ë edir idiéndonoslas edir
SFX Ë edir idiéndonoslos edir
SFX Ë edir idiéndoosla edir
SFX Ë edir idiéndooslo edir
SFX Ë edir idiéndooslas edir
SFX Ë edir idiéndooslos edir
SFX Ë ecir iciéndomela ecir
SFX Ë ecir iciéndomelo ecir
SFX Ë ecir iciéndomelas ecir
SFX Ë ecir iciéndomelos ecir
SFX Ë ecir iciéndotela ecir
SFX Ë ecir iciéndotelo ecir
SFX Ë ecir iciéndotelas ecir
SFX Ë ecir iciéndotelos ecir
SFX Ë ecir iciéndosela ecir
SFX Ë ecir iciéndoselo ecir
SFX Ë ecir iciéndoselas ecir
SFX Ë ecir iciéndoselos ecir
SFX Ë ecir iciéndonosla ecir
SFX Ë ecir iciéndonoslo ecir
SFX Ë ecir iciéndonoslas ecir
SFX Ë ecir iciéndonoslos ecir
SFX Ë ecir iciéndoosla ecir
SFX Ë ecir iciéndooslo ecir
SFX Ë ecir iciéndooslas ecir
SFX Ë ecir iciéndooslos ecir
SFX Ë ír yéndomela oír
SFX Ë ír yéndomelo oír
SFX Ë ír yéndomelas oír
SFX Ë ír yéndomelos oír
SFX Ë ír yéndotela oír
SFX Ë ír yéndotelo oír
SFX Ë ír yéndotelas oír
SFX Ë ír yéndotelos oír
SFX Ë ír yéndosela oír
SFX Ë ír yéndoselo oír
SFX Ë ír yéndoselas oír
SFX Ë ír yéndoselos oír
SFX Ë í