blob: a35b91a16927ad46742868becb3de2379aad8c00 [file] [log] [blame]
215956
abdominalnoj
abdominalnom
abecedni
abecednoj
abonirani
abortiranih
abortiranom
abortus/A
abrazivnu
abs
acetat
aciklovir
acilirani
adamom
adamovu
Adamu
adaptacijom
adaptira
adaptiranja/A
adaptiranjima
adaptiranju
adaptivan
adaptivna/MA
adelin
aditivi
adjektiv
adjunkta
administrativan
administrativnom
administriranja/A
administriranju
admiral/A
admiralima
admiralovih
admiralovim
admiralovoj
admiralovu
adolescent/A
adolescentskom
adoptiranoj
adrenalini
adresat/A
adresati
adresira
adresna/MA
adresnima
adresnom
adut/A
advenata
advokatskim
advokatskima
aerobici
aerobnih
aerobnim
aerobnoj
aerodinamici
aerodinamièna/MA
aerodinamiènima
aerodinamiènog
aerodinamiènom
aerodinamiènosti
aerodromi
aerodromskom
aeroklubova
aerolog
aeronautièki
aeronautièkom
aerotehnièkoj
afazija/A
afekata
afekt/A
afektima
afektiranjima
afektivnosti
afganistana
afganistansku
afirmativni
afirmativnih
afirmiranih
afirmiranim
afirmiranoj
aforizmima
aforizmu
Afrikanac
Afrikanci
afroazijske
Afrodite
agavom
agencija/MA
agencijama
agencijska/A
agi
agilnijom
agilnim
agitacijom
agitiranja/A
agitiranjima
agitiranju
agneza
agom
agorafobija/A
agorafobiju
agrarnih
agrarnim
agrarnoj
agregatnim
agregiranju
agresivnijih
agresorska/A
agresorskima
agresorskoj
agrikulture
agronomima
agrotehnici
agrotehnièki
agrotehnièkom
agrotehnikom
agrumi
ajatolah/A
ajatolasi
akacija/A
akacijom
akaciju
akademijini
akademijskih
akademijskim
akademijskoga
akademijskoj
akademijsku
akademskima
akademskoj
akcent/A
akcentuirajuæi
akcidenti
akcijom
akcijskoj
akcionarskoj
akcionim
akcionima
aklamaciji
ako
akontacijama
akontaciju
akreditacija/A
akreditirala/A
akreditiranima
akribijskoj
akribiju
akrilnom
akronimima
akt/A
akti
aktivaciji
aktivan
aktivirajuæi
aktiviranjem
aktiviranjima
aktivirati/CDEG
aktivistici
aktivisticom
aktivistièkima
aktivistièkoj
aktivistima
aktivizmom
aktivna/MA
aktivnih
aktivnijom
aktivnim
aktivnosti
aktualan
aktualizirana/A
aktualiziranoj
aktualiziranom
aktualiziranu
aktualiziranja/A
aktualnog
aktualnom
aktualnosti
akumulacijskih
akumulacijskim
akumulacijskoj
akumulator/A
akumulatorskima
akumulatorskom
akumuliranih
akumuliranim
akustici
akustièkim
akustiènim
akustiko
aku¹erstvo
akutan
akutnija
akvamarin/A
akvamarinima
akvamarinskih
akvareli
akvarijima
akvarijske
akvaristi
akvizicijom
akviziter/A
alapaèa/A
alapaèu
alarmantni
alarmiralo
alarmni
alarmnog
alarmnom
alati
alatkama
alatki
albanca
albancima
albaniji
albanijom
albanskome
alberta/A
Albertova
Albertovih
Albertovoj
albertu
albinskoj
albumin/A
albumini
albuminski
aldehidu
alegoriji
alegorijski
alegorijskih
alegorijskim
alegorijskima
aleji
alejim
aleju
Aleksandre
aleksandrovi
aleksandrovoj
alem
alepskoj
alergièan
alergijom
alergijskima
alfabet/AL
alfaèestica
alfagranièna
alfanumerièka/A
alfanumerièku
alga/MA
algebarskih
algebra/A
algebru
algoritam
algoritamskom
algoritma/A
ali
alibiji
aligator
alijansi
alimentacijih
alimentacijskih
alimentiranja
alkarski
alkarskom
alkemijskima
alkemijsku
alkemiju
alkoholièarske
alkoholima
alkoholizmima
alkoholna/MA
alkoholnim
alocirati/DGCE
alodijalnih
alokacija/A
alokaciju
alpinist
alpinista
alpinistièkima
alpinistièkoj
alpskim
alternativim
alternativnoga
alternatori
aludirat
aluminijski
aluminijsku
aluzija/MA
alva/A
alvu
aljo¹u
amajlija/A
amajliju
amalgam/A
amalgamaciji
amandmanima
amaterizmi
amaterkom
amaterska/A
amatersku
amazonki
amazonskim
amazonskima
ambasadori
ambiciozna/MA
ambicioznijima
ambicioznima
ambigvitetima
ambivalencijom
ambivalentnih
amblemima
ambroza/A
ambrozu
ambulanta/AM
ambulantnima
ambulantnom
ambulatorijim
americi
amerièkih
amerièkim
amerièkima
amerikanaka
Amerikanci
amerikanizirati/GCED
amerikanskim
amfibijsko
amfiteatar
amforama
amfori
amnestirani
amonijaènim
amonijaènima
amorfna/A
amorfnim
amorfnima
amorfnu
amortizacija/A
amortizacijski
amortizacijskima
amortizacijskoj
amortiziranju
ampermetar
amplituda/MA
ampula/A
ampulom
amputira
amputiranjima
amsterdamski
anakroni
anakronizam
anakronizmu
analfabetima
analfabetskog
analfabetskom
analitièka/AM
analitiènosti
analitikom
analizama
analizator/A
analiziraju
analizirajuæima
analizirajuæom
analizirana/A
analiziranoj
analni
analnoj
analogijom
analogna/AM
analognodigitalno
analognome
ananasima
anarhistièkima
anarhistièkoj
anarhoidnoga
Anastazija
anatemi
anatemiziranih
anatomija/MA
anatomska/MA
andaluzija/A
andreja
andrejem
andrejom
andreju
Andriæeva/A
Andriæevu
andriæima
andrijina/A
andrijinu
anðeliæi
anðelskoj
anðeoska/A
anðeoskih
anðeoskim
anðeosku
anegdotalna/A
anegdotalnu
anegdotom
aneksija/A
aneksima
anemiènima
anemiènoj
anestetikom
anestezijskim
anesteziologija/A
anesteziologiju
anga¾iranijim
anga¾iranijima
anga¾iranjima
angelija
anginom
anglikanskoj
anglisti
anglistièke
angloamerièkima
angloamerièkoj
anglofonski
anglosaksonski
angolu
angorska/A
angorskom
aniæ
aniæeva
Aniæeva
aniæevu
Aniæevu
animacijom
animalist/A
animalna/A
animalnome
animiranoga
animiranju
animoziteti
anitinih
Anitinima
anitu
anksiozan
anksioznim
anksioznosti
anodi
anodim
anodnog
anodnom
anodu
anonimna/A
anonimnija/A
anonimnom
anonimno¹æu
anorganskih
anorganskim
ansambli
antagonistièkim
antalja
antantinih
antarktièkim
antiamerikanizam
antiamerikanizmu
antibakterijski
antibarbarus
antibiotici
antibioticima
antibiotik/A
antibirokratske
anticipaciji
anticipacijom
anticipativnoga
anticipirajuæi
antièkoj
antidemokratski
antidemokratskih
antidemokratskim
antidemokratskima
antidepresivom
antidr¾avne
antiepileptici
antifa¹ist/A
antifa¹istièkim
antifa¹izam
antifa¹izma/A
antifeministièkim
antifrizima
antihrvatska/A
antihrvatsku
antijunaci
antikapitalistièku
antiklerikalnih
antiklerikalnim
antiklerikalnoj
antikna/A
antiknu
antikomunistièka/A
antikvarijat/A
antikvarijatima
antikvarnici
antikviteti
antikvitetom
antikvitetu
antilopom
antimafija¹ki
antimikrobnih
antimikrobnim
antimikrobnoj
antimonima
antinacionalistièki
antinomija
antipatiènim
antipatiènoj
antipodi
antipodim
antiratnih
antiratnim
antiruskoj
antisemiti
antiseptièkima
antisocijalan
antisrpska/A
antiterorizam
antitezi
antitoksin
antologièarskima
antologièarskom
antologijska/A
antologijskih
antologijskima
antologiju
Antovoj
antropocentrièka
antropocentristièku
antropolo¹kim
antropolo¹kima
antropomorfnih
antropomorfnim
antropozofijom
antunom
antunovca/A
Antunovcem
anusi
anusima
aop
aparatim
aparatima
apartheid/A
apartmanska/A
apartmanskih
apartmanskim
apartmanskima
apatièni
apatiènija/A
apatiènijim
apatièniju
apelant
apeli
apenina
aperitiv/A
aplaudiraju
aplauzi
aplikacijskih
aplikativnom
apodiktièkim
apodiktièku
apologeta/A
apologetike
apologetima
apologetsku
apologetu
apologiji
apologijom
apopleksiju
aposteriornoj
apostol/A
apostoli
apostolski
apostolskih
apostolskom
apostrofirani
aprili
aprilskih
aprioristièki
apriornima
aproksimacijom
apsidi
apsolutistièki
apsolutistièkih
apsolutistièkim
apsolutistièkima
apsolvenata
apsolvent/A
apsolviranim
apsorbira
apsorbirati/CEDG
apsorpcija/A
apsorpcijska/A
apsorpcijskim
apstiniraj
apstiniranoj
apstinirati/DECG
apstrahiranja/A
apstrahiranju
apstrakcijama
apstrakciji
apstraktnih
apstraktnim
apstraktnost
apstraktnosti
apsurdnih
apsurdnijih
apsurdnijim
apsurdnosti
apsurdno¹æu
arabeskom
arabesku
arabica/A
Arabiji
Arabijom
arabista
arafata
arafatovu
arak
araka
aran¾iranje
arapskom
arbanasih
Arbanasima
Arbanasu
arbitar
arbitara
arbitarsku
arbitrarna/A
arbitrarnom
arbitra¾nim
arbitra¾om
arbitriraju
arbitriranjima
arci
ardenskih
ardenskim
arealima
areni
arenu
argo
argumentacija/A
argumentacijska/A
argumentacijskih
argumentacijskim
argumentacijskoj
argumentacijsku
argumentaciju
argumentirati/EGCD
arhaiènih
arhaiènim
arhaiènoga
arhaizacijom
arhaizmima
arhanðel
arheologija/A
arheologijom
arheolo¹koga
arhetip/A
arhetipsku
arhimandrita
arhimedima
arhitekti
arhitektica/A
arhitekticu
arhitektonska/MA
arhitektonskim
arhitektovom
arhitektura/A
arhitekturu
arhivama
arhivara/A
arhivist
arhivistiki
arhivistikom
arhivskima
aristokratima
aristokratkinja/MA
aristokratskih
aristokratskim
aristokratskoga
aristokratskoj
Aristotela/A
Aristotelove
Aristotelu
ari¹
aritmetièkima
aritmiènim
aritmijom
aritmiju
arka/A
arkadijskima
arkadijskom
arktièkoj
arktik
arku
armaturom
armenijima
armensko
armijskih
armijskim
armijskima
armiranobetonska/A
armiranobetonskih
armiranobetonskim
armiranobetonskog
armiranobetonsku
arogantnija
aromama
aromatskima
aromatskoj
aromatskom
arsenal/A
arsenalima
arsenima
artefakata
artefakti
arterijama
arterijska/A
arterijskoj
arte¹ki
artificijelan
artikala
artikl/AI
artikulaciji
artikulacijskom
artikuliraju
artikulirala/A
artikulirano¹æu
artikulirati/EGCD
artiljerijim
artiljerijskima
artiljerijskom
artistièki
artritis
arturova/A
Arturovoj
Arturovu
aseptièko
asfaltima
asfaltiranjem
asfaltiranjima
asfaltnim
asignacijom
asimetriju
asimilirati/CEGD
asistentica/A
asistentima
asketska/A
asketskim
asketsku
asketu
asocijacijom
asocijalni
asocijalnih
asocijativnih
asocijativnoj
asociranima
asociranoj
asociranju
aspekt/A
aspiranata
aspirantima
aspirinskoj
aspiriranoj
asteroidima
astmatièan
astmatièna/A
astmatiènih
astmatiènima
astmatiènoj
astmatiènom
astrolog
astrona
astronoj
astronomijom
astronomskoj
a¹ikujete
ata
ataci
atakom
atavistièkih
atavistièkim
atavistièkima
ateistièkih
ateistièkim
ateistièkoj
ateistièku
ateistima
atelijeri
atelijerima
atelijerska
atelja/A
Atenine
atenska/A
atenskom
atenjanka
atenjankoj
ateriranjeslij
ateriranjima
aterirati/DGEC
atestima
atestiranji
atilom
Atilu
atipièna/A
Atlantiku
atlantskima
atlantskom
atlasi
atletiko
atletiku
atmosferskom
atomiziran/AHIL
atonija/A
atonijom
atovi
atovih
atrakciji
atraktivnija/A
atraktivnom
atraktivnu
atribucije
atribucijski
atribucijskima
atribucijskoj
atribucijsku
atrij
atrijskih
atu
audiciji
audijencijom
audiovizualnoj
audiovizualnom
auditorija/A
augustima
aukcijski
aukciju
aura/A
aureoli
auru
auskultacije
auspiciji
Australac
australaka
australca
australskih
australskim
austrijanac
austrijanaca
austrijanci
austrijancima
Austriji
austrijskima
austrijskoj
austrijskome
aut/A
autarkièni
autarkiènih
autarkiènim
autentièan
autentiènih
autentiènim
autistièki
autistièni
autizam
autizmu
autobiografija/A
autobiografijih
autobiografijom
autobiografiju
autobusnim
autocentar
autocenzurom
autocestama
autogram/A
autohtonih
autoimunima
autoindustrija/A
autoindustriju
autoironiji
autokampova/A
autokampovu
autokefalnoj
autokraciji
autokrat
autokrata
automatiku
automatiziranja/A
automatizmim
automatizmima
automatskom
automehanièar/A
automehanièarima
automobil/A
automobilistkinja/A
automobilistkinjom
automobilski
automobilskom
automobilsku
autonoma¹i
autonoma¹ima
autonoma¹kima
autonoma¹kom
autonomija/A
autonomna/MA
autonomnoj
autonomnom
autonomnosti
autoprijevoznika
autorièinom
autoritarizmi
autoritarna/A
autoritarnima
autoritarnoj
autoritarnom
autoritarnost
autoritarnosti
autoritativni
autoritativnih
autoritativnim
autoritativnima
autoritativnosti
autoriteti
autoriziraju
autorovi
autorovih
autorovim
autorovoga
autosugestija/A
autosugestiju
autsajder/AL
autsajderskima
autsajderskom
avangardama
avangardi
avangardistièka/A
avangardistièkima
avangardistièku
avangardnom
avangardnu
avani
avanima
avansa/A
avansom
avanturistièka/A
avanturistima
avanu
avarskim
avarskima
avdom
avenijim
averzijim
avetni
avijatièarima
avijatièarkim
avionskima
avionskoga
avionskoj
avlijama
avlijski
avlijskima
avokado
azbest
azbuku
azijata/A
azijatski
azijatskima
azijatsku
azijskih
azijskom
azilantskim
azimutelevacija
azimuti
azurnoj
a¾daja/A
a¾daju
a¾uriranim
a¾urna/MA
a¾urnih
a¾urnim
baba/MA
babica/A
babicu
babih
babilonca
babiloncima
babilonskom
babini
babinoj
babljih
babljim
bacaæoj
bacajte
bacanja/A
bacanjem
baèkoj
baèvama
baèvariju
baèvasto
badinterova
badne
badnjaci
badnjih
badnjim
Bagate
bagatelizirajuæim
bagdadu
bageri
bagrem/A
bagremi
bagremova/A
bagremovih
bagrina/A
bagrom
bahatog
bahatoga
bahatosti
bajalo
bajama/M
bajanjima
bajanjoj
bajat
bajc
bajkama
bajnih
bajnoj
bajoslovnom
Bakaèeva
Bakaèevu
bakalari
bakarnom
bakaroksidi
bakaroksidiyy
bakicama
bakinima
bakinom
baklave
bakljada/MA
bakroj
bakropis/A
bakrovoj
bakterijama
bakterijski
bakteriologija
bakteriolo¹koj
bala/M
balaban
baladama
balansiranoj
balansiranja/A
balansiranjem
balansirati/GECD
balastna/A
balastnoj
balastnu
balatura/A
balaturama
balaturu
balavcima
balavici
balavima
balavom
balèak/A
baletnim
baletnima
baletnoj
balistièkom
balistikom
balkana
Balkanci
Balkancima
balkanistièkih
balkanizam
balkanolog
balkanologija
balkanolozi
balkanskima
balkanskom
balkonska/A
balkonskoj
baloti
balovima
Baltazaru
balustradom
balzam/A
balzami
balzamira
balzamiranja/A
balzamiranjima
bambusi
bambusova/A
bambusovih
bambusovim
bamija/A
bamiju
ban/LA
banaka
banalnijih
banalnijim
banalnijoj
banalnom
banalnosti
bananom
banci
banèini
banèinih
banèinim
banèiti/GE
banderi
banderu
bandit
banemo
banglade¹kima
banglade¹kom
bani
banici
banijom
bankarim
bankarima
bankarskoj
bankarstvo
bankinama
bankinom
bankovnima
bankrot/AL
bankroti
bankrotirala/A
bankrotiranjima
banovci
banovcu
banskih
banskim
banstva
banjaluèki
banjaluèkima
banjoluèka/A
banjoluèkih
banjoluèkim
bapskom
baptistièkih
barabama
barabom
barakih
baranki
baranku
baranjci
bara¾a
barbari
barbarizaciji
barbarizma/A
barbarizmom
barbarski
barbarstva
barbarstvom
barbom
barbun
barbuna
Barcelonu
bardovi
bardovih
bardovim
bardovu
barel
baricama
baricom
barijeri
barilih
barkim
barmen/A
barokna/A
baroknom
barometar
barometarskim
barometarskima
barometru
barovi
barskima
bar¹unastoga
bar¹uni
Bartolu
barunicima
barunièinima
barunova/A
barunovoj
barunovom
barunovu
barunskim
baru¹tinu
barutana/A
barutanom
barutanu
barutima
barutni
barutnih
barutnim
barutnu
bas/A
basiraj
baskijsku
baskima
basovima
bastardna/A
bastardnoj
bastardnome
ba¹
ba¹karim
ba¹kari¹
ba¹karite
ba¹tina/MA
ba¹tinama
ba¹tinica/A
batacu
bataljunima
baterijskih
baterijskim
batiæi
batina/MA
batinanjima
batrgaj
bava/A
bavarskim
bavilo
bavit
bavljenjih
bazalna/A
bazalnom
bazalti
bazari
bazarska/A
bazarskoj
bazarskom
bazarsku
bazeni
bazenska/A
bazenskoj
bazenskom
bazensku
bazga/A
bazgabobica
bazièna/A
baziènom
bazirani
bazni
baznom
baznu
ba¾darom
bdijenjima
bdijuæi
bdjenju
bdjeti
bdp
beèankin
beèankinu
beèati
beèkoj
beèlija/A
Beèlija/A
beèliju
Beèliju
beæaraca
beæarenjih
beæarenjim
beæarski
bedast/HAIJL
bedastijih
bedastijim
bedevija/A
bedeviju
bedra
bedrenom
bedro
beduinkom
bed¾
begova/A
begovini
begovoj
begovu
behar
beiruta
bejzbolskoj
belaju
beletristièkom
beletristikama
belgija/A
belgijanca
Belgijom
belgijskome
belvedera/A
belvederskih
belvederskoj
belvederskom
beljenja/A
beljenju
benavimo
benaviti/E
bend¾o
benediktinac
benediktinski
benediktinskima
benediktinskoj
beneficijima
beneluksa
benevolencije
benigna/A
benignim
benignima
benin
Benkovac
benkovaèka/A
benkovaèkoj
benzini
beogradima
beogradskom
beograðankin
beraè
beraèi
berbama
bere¹
beretka/A
beretkima
beretkom
berislavom
berlinca
berlincom
berlincu
berlinska/A
berlinskih
berna/A
bernska/A
bernskima
bernskom
besana/A
besanoj
besanu
bescarinska/A
bescarinsku
besjeda/A
besjedeæi
besjedom
beskamatnih
beskamatnoj
beskamatnom
beskarakteran
beskarakternoj
beskarakternost
besklasnom
beskompromisan
beskompromisnih
beskompromisnim
beskompromisnost
beskonaènih
beskonaènije
beskonaènim
beskonaènoga
beskonaènost
beskorisni
beskrajnima
beskrajnoj
beskrajnost
beskrajnosta
beskrupulozna/MA
beskrvna/A
beskrvnom
beskrvnu
beskuæni
beskuænicu
beskuænik/A
beskuænoj
besmislenijom
besmislenog
besmislenosti
besmrtnih
besmrtnosta
besparica/A
besparicom
besperspektivnog
bespilotnih
bespilotnoj
besplatna/AM
besplatnog
besplatnoj
besplatnom
besplodnima
bespomoænijih
bespomoænijim
besposlenost
besposlicoj
besposlièarima
besposlièeæi
besposlièeæoj
besposlièenju
bespotrebnom
bespravan
bespravnih
bespravnima
besprijekoran
besprijekorna/MA
besprijekornih
besprijekornima
besprijekornosti
besprimjerna/A
besprimjernoj
besprimjernu
besprincipijelan
besprizorni
besprizornih
besprizornim
bespuæa/A
bespuæima
besputna
besramna/MA
besramnicima
besramnijim
besramnog
besramnom
bestidna/A
bestidnom
bestidnu
bestjelesni
bestjelesnoj
bestjelesnom
besvjesnom
besvjestica/A
besvjesticim
besvjesticu
be¹tiji
be¹uman
be¹umnoj
be¹umnom
betlehemski
betlehemskima
betonima
betoniranom
betoniranjima
betonskom
bevandi
bevandu
bezakonja/A
bezakonjih
bezakonju
bezalkoholnom
bezazlen/HLAI
bezazlenijih
bezazlenijoj
bezbojnima
bezbojnost
bezbolna/MA
bezbolnijima
bezbolniju
bezbolnoj
bezbolnom
bezbo¾nièki
bezbo¾nim
bezbo¾nog
bezbri¾nija/A
bezbri¾nijom
bezbri¾nima
bezbri¾nog
bezbri¾nom
bezbroj
bezbroja/A
bezbrojem
bezbroju
bezdomnu
bezdu¹nost
bezdu¹nosti
bezdu¹nostima
bezglasni
bezglavlje
bezglavosti
bezgranièan
bezgrje¹an
bezizgledni
bezizlaznih
bezizlaznim
bezizlaznima
bezizlaznu
bezizra¾ajna/MA
bezliènost
bezliènosti
bezlisnim
bezmjeran
bezmjerna/A
bezmjernih
bezmjernu
beznaèajnih
beznaèajnoj
beznaèajnom
beznaèajnosti
beznadnost
beznadnosti
beznaðu
bezoblièan
bezobliènim
bezobrazlukim
bezobrazna/MA
bezobraznica/A
bezobraznièe
bezobraznih
bezobraznima
bezobraznog
bezobraznoj
bezobraznom
bezobzirnija/A
bezobzirnijima
bezobzirnijoj
bezoèna/A
bezoènija
bezoènima
bezoènom
bezopasnim
bezrazlo¾nim
bezumljima
bezumniji
bezumnijima
bezuspje¹nih
bezutje¹na
bezuvjetnih
bezuvjetnog
bezuvjetnom
bezuvjetnomu
bezvezna/A
bezveznoj
bezveznom
bezveznu
bezvjeraca
bezvla¹æe
bezvodni
bezvoljnijima
bezvremenskoga
bezvrijedna/A
bezvrijednog
bezvrijednom
bezvuèan
be¾
be¾iènih
be¾iènima
be¾iènog
be¾ivotnost
biblija/MA
biblijskoga
bibliofil
bibliografskim
bibliografskima
biblioteèna/A
biblioteènom
bibliotekarstvo
bibliotekarstvu
biblioteku
bicepsim
bicepsima
bicikli
biciklistièkih
biciklistkinja/MA
biciklistkinjama
biciklizma/A
bièem
bièevanoj
bièevaste
bièevati
bièevi
bièji
bièjih
bièjim
biæima
bifea/A
bifi
biflantima
biftek/A
bifurkacija
bifurkacijski
biglisah
bihaæa
bihaæki
bihaækih
bihaækom
bije
bijedna/A
bijednici
bijednicom
bijednik/A
bijednoga
bijednu
bijega
bijegu
bijel/AHIJL
bijelcem
bijelila/A
bijeliti/EG
bijeljela/A
bijeljelih
bijeljeti
bijenalima
bijenih
bijesnome
bijuæi
bijuæima
bijuæoj
bijuæom
bik
bikom
bikov/AIHL
bilancama
bilancoj
bilanèna/A
bilanènoj
bilanènu
bilateralan
bilateralnih
bilateralnoga
bilingvalnim
biljari
biljarsku
biljarstvom
biljci
biljeg
biljegovati
biljegovna
biljegujete
biljem
bilje¹kima
bilje¾enja/A
bilje¾enjima
bilje¾enjoj
bilje¾nicom
bilje¾nikova/A
bilje¾nikovih
bilje¾nikovoj
biljnih
biljnog
biljnoga
bilju
bina/A
binarnih
binarnodecimalna
binarnog
binarnom
binomnoj
binu
biogenetska
biogeneza
Biograda
Biogradu
biografijama
biografijskih
biografiju
biografsku
biokemijom
biokemijska/A
biokemijsku
biologijski
biologijskih
biolo¹kima
biolozi
biolozom
biomedicinski
biosferi
biotehnologija/A
bipolarna/A
bipolarnih
bipolarnima
bipolarnu
biraèica/A
biraèicom
biraèicu
biraèka/MA
biraèkoga
birajmo
biraju
birajuæi
birali¹tima
birali¹tu
biran/JAHLI
biranija/A
biranijoj
biranijom
biraniju
biranjem
bircuz
birokrat/A
birta¹ica
birtiji
birtijih
birtijski
bisaga/A
biseri
biseriti/EG
biserkom
bisernicama
bisernoj
biskupi
biskupim
biskupovih
biskupovim
biskupovima
biskupski
biskupskoj
biskviti
bista/A
bistar
bistrenjima
bistricim
bistrih
bistrijima
bistrima
bistrog
bistrooki
bistroumnija
bitangima
bitkim
bitmapa
bitnièkih
bitnim
bitnoga
bitovi
bivalentne
bivalo
bivanjima
bivolskim
bivoljoj
bivstvovanja/A
bivstvovanju
biv¹eg
biv¹ega
biv¹emu
biv¹oj
bizantinaca
bizantinski
bizantinskima
bizantinsku
bizantom
bizantskog
bizantskoga
bizantskom
bizarnom
biznismeni
bje
bjednijom
bjegunac
bjeguncu
bjegunèevi
bjegunèevima
bjegunèevom
bjegunica/A
bjegunicama
bjegunicih
bjegunicom
bjegunicu
bjelancu
bjelanèevina/AM
bjelanèevinasta/A
bjelanjci
bjelasati/DGCE
bjeliljom
bjelodanija/A
bjeloglavom
bjeloglavu
bjelogorièno
bjelokosa/A
bjelokosih
bjelokosima
bjelokosnima
bjelokosnoj
bjelokosoj
bjelokosom
bjelokosu
bjelolasica/A
bjelooènica/AM
bjeloputna/A
bjeloruski
bjelosvjetskoj
bjelosvjetskom
bjelou¹ka/MA
bjelou¹kih
bjelou¹kom
bjelovara
bjelovarcu
bjelovarska
bjeljom
bjesmo
bjesneæa/A
bjesnija/A
bjesnilom
bjesnimo
bjesnio
bjesnoæom
bjesnjela/A
bjesomuèniji
bjesomuènika
bjesova/A
bje¹njaci
bje¹nja¹e
bje¾a¹e
blaæen
blaæenja/A
blaæenjima
blaæenju
blagajnica/A
blagajnicom
blagajnik/A
blagajnima
blagajnoj
blagdanima
blagdanskih
blagdanskim
blagdanskima
blagodat
blagodatnih
blagodatnim
blagodu¹nijih
blagodu¹nijim
blagoga
blagopokojnima
blagopokojnoga
blagopokojnomu
blagopokojnu
blagorodna/A
blagoslivljaj
blagoslov/AHI
blagoslovit
blagosloviti/ECG
blagoslovljuj
blagostanjima
blagotvorna/MA
blagotvornog
blagotvornom
blagovali¹ta/A
blagovalo
blagovaonu
blagovije¹æu
blagovolji
blagozvuènim
blagozvuènost
blagujuæi
blanjaju
blanjanjima
blanjom
blasfemijom
blata/MA
blatan
blatna/MA
blatnijima
blatnijoj
blatnim
blatnima
blatnoj
blatobran/A
blaziranija
bla¾en/LAHI
bla¾enicima
bla¾enstvu
bla¾enja/A
bla¾enjima
bla¾enjom
bla¾enju
blebetanjima
blebetavi
blebetavima
blebetavoj
blebetu¹a/A
blebetu¹u
bleferi
blefiranjih
blefova/A
blefovima
blejati
blenu
blenuti
blenutog
blenutom
blesastu
blesavija
blezgarijama
blezgarijom
blijedio
blijedjele
blijedjelo
blijedjeti
blijedome
blijeðah
blijeðenoj
blije¹toj
bliska/MA
bliskijoj
bliskim
bliskima
bliskoistoèni
bliskoistoènu
bliskoj
blisnu¹e
blistalo
blistanjima
blistavija/A
blistavijoj
blistaviju
blitva/MA
blizak
blizanka/A
blizinama
bliznakinjama
bli¾njeg
bli¾njega
bli¾njemu
bli¾njoj
blokadi
blokadom
blokaut
blokovska/A
blokovskih
blokovskim
blokovskima
blokovsku
bloku
blondina
blondinka
bludeæi
bludi
bludili¹tu
bludnicama
bludnicu
bludnièkim
bludnih
bludnike
bludnji
bluðasmo
bluna/A
bljedoæa/MA
bljedunjavi
bljedunjavu
bljesci
bljeskajuæih
bljeskajuæim
bljeskalicom
bljeskalo
bljesnuv¹i
blje¹tavilima
blje¹tavilu
bljuzgavica/MA
bljuzgavicom
bobicim
bobinom
bobovini
bobovinom
bobuljice
boca/MA
bocima
bockaju
bockanim
bockanima
boèina/A
boèinom
boèinu
boènoj
boæarima
boæarski
boæi
bodenja/A
bodenjem
bodenjom
bodenju
bode¾/A
bodlja/A
bodljikav/AHLI
bodlju
bodovi
bodovni
bodovnoj
bodra/A
bodrenjem
bodrijim
bodrijima
bodrila/A
bodrost
bodulom
bodulskom
boe
boemijskoj
boemski
boemskoj
bog!
bogalja/A
bogaljem
bogalju
bogata¹a/A
bogata¹em
bogata¹ice
bogata¹ka/A
bogata¹kih
bogata¹kim
bogata¹u
bogatog
bogatome
bogatstvo
bogdanovoj
boginjama
bogohulnim
bogohuljenje
bogoljubni
bogoljubnima
bogoljubnoj
Bogoljubovih
bogomoljki
bogomoljskoj
bogorodicu
bogorodièinoj
bogoslovlje
bogoslu¾jima
bogoslu¾ju
bogova/A
bogovati
bogovetna/A
bogovetnih
bogovetnima
bogovima
bogovska/A
bogovskom
bogovsku
bogumilskih
bogumilskim
bogumilskoj
bohemskih
bohemskim
boj/A
bojali
bojanom
bojasmo
bojazne
bojeæi
bojenjima
bojevi
bojevni
bojevnoj
bojici
boji¹nicom
boji¹ta/A
boji¹tem
boji¹tu
bojiti/EG
bojkotiralo
bojkotiranja/A
bojnièka/A
bojnièkim
bojnièku
bojnome
bojovna/A
bojovnika
bojovnom
bojovnu
bojte
bokca/A
bokèe
bokobrani
bokobranima
bokobranoj
bokobranom
boksaè
boksaèi
bokserski
boksit/A
boksovima
bolan
boleæiv/AHIL
bolerom
bolesna/MA
bolesnièku
bolesnijim
bolesnijima
bolesniju
bolesnog
bolesnom
bolesti
bole¹tina
bolivijca/A
Bolivijcem
bolni
bolnièari
bolnija/A
bolnijom
bolniju
bolnom
bolnu
bolova/A
bolovala/A
bolovanja/A
bolovanjem
bolova¹e
bolovati/E
bolovima
bolujemo
boluju
bolja/A
boljar/A
boljarima
boljarka/A
boljarku
boljarskima
boljarskom
boljega
boljetica/A
boljitka/A
boljitku
bolj¹evik
bolj¹evizmi
bombarderskoj
bombardiranjima
bombardman
bombasta
bombastiènim
bombastiènima
bombica
bonovi
borac
borati/ECGD
boravi¹nom
boravlja¹e
borbenom
borèe
bordelima
boreæa/A
boreæoj
boreæu
boriæ
borilaèku
borili¹tu
borilo
boriocima
borit
borjima
borna/MA
borniranoj
borongaja
borovica/A
borovicom
borovicu
borovite
borovnica/AM
borovom
bosanskim
bosanskima
bosanskoga
bosanskohercegovaèkih
bosanskohercegovaèkim
bosanskomu
bosilja
Bosni
bost
bostanom
bostona
bostonski
bo¹njaci
Bo¹njaci
bo¹njacima
Bo¹njacima
bo¹njaèkoga
botanièari
botanièka/A
botanièku
bo¾anskih
bo¾anstvena/A
bo¾anstvenu
bo¾ici
bo¾iæa!
bo¾iæevati
bo¾iænicama
bo¾iænim
bo¾iæujem
bo¾jak/A
bo¾jem
braanj
brabonjke
braèana
braèanima
Braèanima
Braèanka
braèki
braèkih
braèkim
braènih
braènim
braènome
brada/MA
bradatijih
bradatijom
bradavica/MA
bradurina/A
bradurinu
bradvom
brahmana/A
brajdi
brajdom
brakolomnik
brakolomstvo
brakorazvodna/A
brakovi
branati/DEGC
brancin/A
branièa/A
branièima
branikovi
branikovima
branilaca
branima
branimira/A
Branimirovih
branimiru
branioca/A
branislava
branit
branitelji
braniteljica/A
braniteljicu
braniteljska/A
braniteljsku
branjima
branjivu
bra¹njav/LAHI
brat/A
bratanca
bratanica
bratiæ
bratiæa/A
bratiæeva
bratiæima
bratim
bratimljenja/A
bratimski
bratimskoj
bratimstvo
bratislava/A
bratislavskoj
bratislavu
bratovi
bratovom
bratskih
bratskoga
bratstva
bratuèed/A
bratuliæa
bravarima
bravarski
bravarskoj
bravici
bravicom
bravuri
bravurom
bravurozna
brazditi/EG
brazilskim
brbljalo
brbljanja/A
brbljati/CEDG
brbljavca/A
brbotahu
brèiæa/A
brèiæu
brèina/A
brèinom
brèinu
brèkati/ECDG
brda¹ca/A
brda¹cima
brdinama
brdovitoga
brdskih
brðanka/A
brðankom
brðanku
brðanski
brðanskima
breða/A
breðima
breðom
breðu
bregovi
breka
bremena
bremenima
brenèim
breskovina
breskva/MA
brevijarima
brezama
brezovca
brezovèevom
brezovica/A
brezovicu
brezovih
brezovina/A
brezovinu
bre¾inom
bre¾uljak
bre¾uljaka
bre¾uljastim
bre¾uljkast/AHLI
bridio
briga/A
brigadir/A
brigadiri
brigadom
brigo
brijaèka/A
brijaènica/AM
brijaènicama
brijaènicom
brijanjima
brijega
briket/A
briljantnim
brini
brinu
brinulo
brisaèa/A
brisaèima
brisaæoj
brisalom
brisanjem
brisanju
brisat
bri¹imo
britanac
britancem
britancu
Britanija/A
britanskoj
britanskome
britkima
britvama
britvicama
brizganjem
briznulo
briznuti
bri¾ljivo¹æu
bri¾nijoj
bri¾nost
bri¾nosti
brjegovi
brje¾uljku
brkatima
brklja/MA
brkovi
brlog
brlogom
brljavim
brljaviti/E
brnja/MA
broæika/A
broæikom
broæiku
brodarima
brodariti/GE
brodarstva
brodet
brodi
brodici
brodicom
brodilo
brodogradili¹ta/A
brodogradili¹tem
brodograditelj
brodograditelja/A
brodogradnja/MA
brodolom/A
brodolomac
brodolomcem
brodolomcu
brodovlasnica/A
brodska/A
brodskim
brodskima
brodskoj
Broðanaka
broðankih
brojaè
brojaèu
brojaka
brojala
brojanica/A
brojanicama
brojanicu
brojati
brojenja/A
brojenjem
brojevi
brojevnih
brojilom
brojit
brojka/MA
brojleri
brojnici
brojnih
brojnijih
brokatima
brokatnim
brokatnima
brokatnu
brokerska/A
brokerskih
brokerskim
brokerskima
brokersku
bronhijalnoj
bro¹
bro¹iran/LAHI
bro¹iranog
bro¹ura/MA
bro¹urom
Brozovu
brrr
brsti
brstilo
brtvilom
brtvljena
bruceloza
brujali
brusaèica/A
brusaèicu
brusi
brusitelj
brusnoj
bru¹enoga
bru¹enjima
brutalnijima
brutalnosti
brvnarom
brzinama
brzinskih
brzojavci
brzojavnima
brzometan
brzometnih
brzonoga/A
brzonogoj
brzonogom
brzopis
brzopletija
brzopletost
brzopletosti
br¾i
br¾ima
buba/A
bubamara/MA
bubati/ECGD
bubica/A
bubicu
bubnete
bubnjanja/A
bubreg/A
bubrenjem
bubre¾nih
bubre¾njak/A
bubri
bubu
bubuljici
bucmast/ALHI
buèati
buèjih
buèjim
buènijom
buènoj
buækanje
buækuri¹ima
buænuli
budala¹tinom
budalini
budaliti/EG
budeæi
budemo
budi
budila/A
budilicom
budimpe¹ta/A
Budimpe¹ti
budimska/A
budimskoj
budimsku
Budinih
budistièkom
buditi/EG
budizam
budizmima
budnijim
budnijima
budnima
budnome
budnosti
budoari
buduæega
buduæem
buduæemu
buduæom
Budve
bud¾etiranje
bud¾etskima
buðenja/A
buðenju
bugarenje
Bugarima
Bugarka
Bugojnom
bujadi
bujalo
bujanjima
bujicom
bujnih
bujnoj
bukaèima
bukari
bukava
buket/A
bukni
buknu
bukova/A
bukovac
bukovci
bukovèeva
bukovinu
bukovu
bukti
buktinja/MA
buktinjim
buktjela/A
buktjelim
buktjenja
bukvalnima
bukvane
bukviæa
bula/A
buldog/A
bulini
bulu
buljeæi
buljila/A
buljiti/EG
buljookom
bunda¹i
bundeva/MA
bundevom
buneæi
bunikom
bunila/MA
buni¹tu
buniti/EG
bunker/A
bunom
bunovnih
bunovnoj
bunovnu
buntovnica/A
buntovnicima
buntovnicom
buntovnicu
buntovnièkog
buntovnièkom
buntovnih
buntovnima
bunjama
bunjenjima
buraèom
burad
buregd¾inicu
burgundca
burin
burlesknim
burniji
burnim
burnoga
burskima
burskom
burzama
burzovnim
bur¾uja/A
bur¾ujima
bur¾ujka/MA
bur¾ujkom
bur¾ujski
bur¾ujskih
bur¾ujskim
bur¾uju
busenja/A
busoli
busovima
bu¹en/LAHI
bu¹enja/A
bu¹enjem
bu¹enju
bu¹i
bu¹ilica/A
bu¹mana
bu¹otinu
buteljom
buticima
butina/A
butinu
buzetskoga
caka/A
caku
cam
capa/M
car
carevinama
carici
caricu
carigradski
carigradskoga
carigradsku
carigradu
carinara/A
carinarnicama
carinarom
carinarskoga
carinaru
carinskome
carinjenju
caristièki
carskih
carskim
carskoj
cavtatska/A
cazinska/A
cazinskoj
cazinskom
cazinsku
cazinu
cedrovom
ceduljica/A
ceduljicu
cehovi
cehovski
cehovskima
cehovskoj
celeri
celerkrojen
celibatu
celofan/A
celofani
celofanski
celofanskima
Celovcu
celovec
celulozama
celulozna/A
celjem
cementira
cementiranja/A
cementirati/CEGD
cementni
cendrati/EGCD
cenerima
centarhalfima
centimetra/A
centimetru
centraliziranim
centraliziranima
centraliziranoj
centraliziranja/A
centraliziranju
centralizma/A
centralizmu
centralnih
centralnim
centralnima
centralnoazijski
centralnoazijskih
centralnoeuropska/A
centralnoeuropskih
centralnoeuropskoj
centralnoj
centrifugalnih
centrifugalnim
centrifugalnoj
centrifugiranju
centripetalnu
centristièka/A
centristièku
centurija/A
centurijama
centuriju
centuriona/A
centurionu
cenzorski
cenzorskoj
cenzura/MA
cenzuriranih
cenzuriranim
cenzusi
cepti
cerada/MA
cerebralni
ceremonijalan
ceremonijalna/A
ceremonijalnima
ceremonijalnom
ceremonijalnosti
cerovi
cerovoj
cerovu
certificiranjem
certificiranjima
certifikaciji
certifikacijski
cestarinom
cestarsku
cestogradnja/A
cestogradnju
cestovnoj
cetina/A
Cetingradu
Cetini
cetinskoj
Cetinu
cetinjanki
Cezara
cezarovoj
cezarovu
cezarska/A
cezarskoj
cezarskom
cezarsku
cezaru
cezuri
cezuru
cibet
cica/MA
cicanih
cicanoj
cicanom
Ciceronovoj
cièao
cièati
cifer¹lus/A
cifer¹lusi
cifrajuæi
cifrastima
cifrati/GCDE
ciganèiæi
ciganiji
Ciganinovih
ciganinovoj
Cigankina/A
Cigankinih
ciganskim
ciganskima
cigareta/MA
cigaretom
ciglanom
ciglarskim
ciglom
cijanovodiènih
cijedila/A
cijediti/EG
cijeðenjem
cijeðenjima
cijelog
cijeloga
cijelomu
cijelost
cijeljenjima
cijeljenju
cijena/MA
cijenama
cijenit
cijeniti/EG
cijepa/A
cijepanjem
cijepiti/EGC
cijepljenu
cijevi
cijevima
cikadi
cikadu
cikla/MA
ciklama/MA
ciklièan
ciklièkih
ciklièna/MA
cikliènim
ciklostili
ciknula
cikorija/A
cikoriju
ciktahu
ciktanjima
ciktavim
ciktavima
cilikahu
cilindara
cilindarski
cilindriènima
cilindriènom
cilja
ciljanoj
ciljanja/A
ciljanju
ciljevima
ciljna/MA
ciljnim
cima/A
cimati/DECG
cimbali
cimbalom
cimeri
cimerima
cimetova/A
cimetovu
cimu
cincarska/A
cincarsku
cine
cinièan
cinièka/A
cinièku
cinièna/MA
ciniènija/A
cinièniju
ciniènoga
cinija
cinik
cinizam
cinizmi
cinizmom
cinkaju
cinkom
cinkovoj
cio
cionisti
cionistièki
ciparskoga
cipelama
cipelicom
cipla/A
Cipru
cirkulacijskom
cirkulara/A
cirkularima
cirkularnosti
cirkuliranjem
cirkulirati/GEDC
cirkuskim
cirozom
cistom
citadela/A
citadelu
citatima
citiranom
citiranja/A
citiranju
civili
civilist/A
civilizacijom
civilizacijska/A
civilizacijskim
civilizacijskoga
civiliziranima
civiliziranu
civiliziranju
civilnog
civilnom
cjedila
cjedilom
cjedilu
cjelina/MA
cjelinom
cjelivalo
cjelivanoj
cjelodnevan
cjelodnevnoj
cjelodnevnu
cjelokupna/A
cjelokupnoga
cjeloveèernji
cjeloveèernjih
cjeloveèernjima
cjeloveèernjoj
cjeloveèernjom
cjelovima
cjelo¾ivotno
cjenkanjem
cjenkati/CDEG
cjenovna/A
cjenjeniju
cjepidlaèenjima
cjepidlaèimo
cjepidlaèiti/E
cjepidlaèkom
cjepidlakama
cjepiva
cjepivom
cjepivu
cjepkom
cjevanica/MA
cjevastom
cjevèici
cjevovod/A
cjevovodnih
cjevovodnim
cjevovodnoj
cmizdrenja/A
cmizdrenju
cotama
cræi
creskima
crijevni
crijevo
crijevu
Crikvenica
crikvenicu
crikvenièku
crkavaju
crkavala/A
crkne
crknuti
crknutom
crkotina/A
crkovnjacima
crkovnjaka
crkva/MA
crkvenih
crkvenoga
crkvenjak/A
crkvina
crnac
crnaèkih
crnèe
crnica/A
crnilima
crnini
crninu
crnka/MA
crnkastima
crnkinja/AM
crnkinjom
crnobijela/A
crnobijeliyy
crnoga
crnogorca
Crnogorcima
crnogoriènima
crnogoriènoj
crnogorska/A
crnogorskih
crnogorskim
crnogorskima
crnogorskoj
crnokosim
crnokosu
crnomanjast/ALHI
crnomu
crnooki
crnookom
crno¹kolac
crnjaka
crnjeli
crnjem
crnjom
Croatiju
crpeæi
crpi
crpilo
crpiti/EG
crtaæi
crtaæu
crtaju
crtana/A
crtanim
crtanima
crtaonica
crte¾/A
crtièni
crtiæa/A
crtiæima
crtkaj
crvenglavka
crveniji
crvenijih
crvenijima
crvenkapici
crvenkapicu
crvenokosih
crvenokosim
crvenjela/A
crvenjelo
crviæi
crviæu
crvljiva/A
crvotoèina/A
crvuljak
cunji
cunju
cupkaju
cureæi
curenja/A
curenjem
curici
curicu
curila/A
curilo
curinoj
curiti/EG
curom
cvaoa
cvasti
cvat/A
cvatem
cvatete
cvatijahu
cvek
cvijetaka
cvijetkom
cvijetku
cvijetnjak
cvijetovi
cvijetovu
cvikerima
cviljenjima
cviljenju
cvjeæarnici
cvjeæarnicom
cvjeæarnicu
cvjeæarnom
cvjetala/A
cvjetanja/A
cvjetanju
cvjetiæu
cvjetni
cvjetnici
cvjetnicom
cvjetnom
cvjetovi
cvokoæuæi
cvokoti
cvokotom
cvrèak
cvrèaka
cvrèe
cvrkuæe
cvrkuæe¹
cvrkut/A
cvrkutanjima
cvrkutnu
èabara
èabaru
èabrima
èaèkalicama
èaèkati/ECDG
èadorima
èadorom
èað/A
èaðaviti/EG
èaðima
èaj
èajana
èajeva/A
èajnim
èakavskom
Èakovca
èakoveèka/A
èakoveèkim
èakoveèku
èalmi
èalmom
èama/A
èamèe
èamiti/GE
èamu
èanka/A
èanku
èapljama
èapljina/A
èapljinima
èapljinoj
èapljinu
èaporima
èara
èaraju
èaranjem
èaranjima
èarapom
èardaci
èarima
èarju
èarkati/CEDG
èarnimo
èarobnica/A
èarobnih
èarobnim
èarobnoga
èarolija/MA
èarolijom
èarolijskih
èaska/A
èasku
èasna/MA
èasnicima
èasnièkima
èasnièkoga
èasnija/A
èasnijom
èasnoga
èasopisni
èasopisnima
èasopisnoj
èasopisnom
èasova/A
èasovita/A
èasovitom
èasovitu
èast
èastan
èastohlepan
èastohleplja
èastohlepnih
èastohlepnim
èa¹aka
èa¹æen
èa¹æenja/A
èa¹æenjima
èa¹æenju
èa¹ici
èa¹kama
èatrlja/A
èatrljom
èau¹
èavkama
èavla/A
èavliæima
èavlu
èavrljaju
èavrljanja/A
èavrljanju
èavrljati/EGDC
èazmanska/A
èazmanskih
èazmansku
Èazmu
èeda
èedima
èedniji
èedniju
èednom
èednostima
èedu
èega)
èegrta¹
Èeh/A
Èehi
èek/A
èekaèi
èekaj
èekajte
èekanju
èeki
èekiæ
èekiæa/A
èekiæima
èekiæu
èekinjast
èelenkom
èelici
èeliènih
èeliènoj
èelistima
èelnici
èelnima
èelom
èeljadi
Èem
èembalu
èemerni
èemernu
èeminima
èempresima
èempresovim
èeona/MA
èep/A
èepi
èepiæ
èepiæa/A
èepiæu
èeprka
èergar
èerkeskih
èerkezi
èerupaju
èerupanju
èesma/MA
èesmice
èestar
èesticama
èestina
èestitaju
èestitaka
èestitanja/A
èestitanjem
èestitanju
èestitija
èestitog
èestitome
èe¹agijama
èe¹anjima
èe¹eri
Èe¹kog
èe¹lja
èe¹ljaju
èe¹ljanom
èe¹lju
èe¹ljugari
èe¹ljugu
èe¹njaci
èe¹njacima
èetimice
èetinjaèi
èetka/MA
èetkaju
èetkan/AIHL
èetkanja/A
èetkanjima
èetkanju
èetna/A
èetniku
èetnikuj
èetni¹tvom
èetnu
èetovanjima
èetovoðom
èetrdesetog
èetrdesetogodi¹njima
èetrdesetogodi¹njom
èetrnaestogodi¹njacima
èetrnaestogodi¹njeg
èetrnaestogodi¹njem
èetrnaestogodi¹nji
èetrnaestogodi¹njom
èetverodnevnih
èetverodnevnima
èetverono¹kim
èetverono¾ac
èetverono¾na/A
èetverono¾noj
èetverono¾nu
èetveropolni
èetveropre¾ni
èetveropre¾nima
èetveropre¾nom
èetverorazinski
èetveroreda/A
èetveroredima
èetverotaktnom
èetvorce
èetvorica/MA
èetvoricama
èetvorka/A
èetvorku
èetvorna/A
èetvornu
èetvrt/HAIJL
èetvrtak
èetvrtastoj
èetvrtastom
èetvrtfinalnu
èetvrtgodi¹njem
èetvrtgodi¹nji
èetvrtgodi¹njima
èetvrtgodi¹njoj
èetvrtgodi¹njom
èetvrtinkama
èetvrtinom
èetvrtkom
èetvrtome
èeznut
èeznutljivog
èe¾njama
èiècima
èihanja
èihati/CGDE
èija/A
èijih
èijim
èijima
èiju
èika¹kim
èika¹kima
èiko¹e
èikova/A
Èila/A
èila¹a/A
èila¹u
èileanskim
èileanskima
èileansku
Èilih
èilija/A
èilijih
èiliju
èiloj
èilome
èilske
Èilu
èimbenici
èineæi
èinidbeni
èinidbenoj
èinioci
èinitelj
èiniteljem
èinovi
èinovima
èinovnicama
èinovnici
èinovnicom
èinovnièe
èinovnièkom
èiodama
Èiova
Èiovom
èipka/MA
èipova
èirom
èisla
èislu
èistaèa/A
èistaèicama
èistaèici
èistaèu
èistijoj
èistili¹tima
èistiti/EG
èistkom
èistog
èistokrvan
èistokrvnim
èistome
èistunca/A
èistuncu
èi¹æa¹e
èi¹æenoj
èi¹æenja/A
èi¹æenjima
èi¹æenju
èita/A
èitaju
èitajuæi
èitak
èitalaca
èitalacu
èitalaèka/A
èitalaèku
èitalo
èitanci
èitanijom
èitankom
èitano¹æu
èitanjima
èitaocima
èitaonicom
èitateljem
èitateljeva/A
èitateljima
èitkom
èitljivija/A
èitljivijima
èizmarskima
èizmicama
èlanarinom
èlanica/A
èlanicu
èlankom
èlanskih
èlanstva
èobanèetu
èobanija
èobanima
èobanskih
èokolada/MA
èokoladnih
èokoladnima
èoper
èopori
èoporima
èorbasti
èovjeèanskoga
èovjeèanskom
èovjeèjemu
èovjeèjima
èovjeènijim
èovjeènim
èovje¹tva
èovuljak
èrèkaj
èrèkarijama
èrèkarijo
èrèkati/ECDG
Èrnomercem
èuèati/E
èuènulo
èuènuo
èuènja/A
èuènju
èudaci
èudakinji
èudesnih
èudesniji
èudesnijoj
èudesnoj
èudesnu
èudit
èudna/A
èudnija/A
èudnijom
èudnoga
èudnovatiji
èudnovatijima
èudnovatiju
èudnu
èudotvoran
èudotvorna/MA
èudotvornih
èudotvornim
èudotvornoj
èudovi¹anoj
èudovi¹nih
èudovi¹nima
èuðenja/A
èuðenju
èuj
èujnim
èujnosti
èuknutim
èuknutima
èukom
èulan
èulnih
èulnoj
èunka
èunova/A
èunj
èunjevi
èuo
èupanja/A
èupanjem
èupati/CGDE
èupav/HALI
èuti/E
èutura¹
èuturi
èuvan/HALI
èuvaran
èuvaricom
èuvarnost
èuvarskim
èuvenija
èuvenoga
èuvenja/A
èuvenjem
èuvstva
èuvstvenih
èuvstvenoga
èuvstvenoj
èuvstvenom
èuvstvenost
èuvstvenosti
èuvstvovanoj
èuvstvovati
èvor/A
èvoraka
èvorast/ALHI
èvrknu
èvrstinu
æata/MA
æelavèe
æelavija
æelija/MA
æelijski
æelijskima
æeretati/CEGD
æe¹
æevabd¾inici
æevapèiæe
Æiæarija
æifti
æiftom
æiriliènom
æitab
æori
æorom
æorsokak/A
æosav/AIHL
æo¹ak
æuæenja/A
æuæenju
æudljiv/HAIL
æudljivost
æudoredne
æudoreða/A
æudoreðima
æudoreðu
æukovima
æuli
æulom
æuprija/A
æurlikanje
æu¹kaju
æu¹kama
æuti!
æutilima
æutilom
æutilu
æutite
d
dabome
dabrovim
dabrovima
dabrovoj
daæi
dadaistièka/A
dadaistièkih
dadaistièkim
dadaizam
dadaizma
dad¾bine
dagerotipiji
dagerotipiju
dahnete
dahtati
daje¹
dajima
daju
dakako
dakati/DECG
daktilografkinja/A
daktilografkinjom
daktilografkinju
daktiloskopa
dalekog
dalekoga
dalekometni
dalekometnima
dalekometnu
dalekopisaèem
dalekose¾nija/A
dalekose¾nijima
dalekose¾nijoj
dalekose¾nijom
dalekose¾niju
dalekose¾nima
dalekose¾noj
dalekovidnija/A
dalekovidniju
dalekovidnima
dalekovod/AI
dalekozori
Dalmaciju
dalmatincu
dalmatinèe
dalmatinèevoj
dalmatinera
dalmatinska/MA
dalmatinskim
dalmatskim
dalmatsku
daloj
dalom
dalome
daljima
daljinama
daljinom
daljinomjer/A
daljinomjerima
daljinska/MA
daljinskoj
daljnjim
daljnjima
daljnjoj
damama
Damasku
damasta
damastna/A
damastnu
damina/A
daminih
daminim
Damirom
damska/A
damskih
damskim
dan!
danak
dana¹nja/A
dana¹njeg
dana¹njega
dana¹njem
dana¹njoj
dana¹njom
dana¹nju
danèe
dangubni
danguboj
Danicom
danièiæa
danièiæem
Danièiæi
danièiæu
Danijela/A
danimice
danku
danonoæna/A
danonoænu
danost
Danteu
danja/A
danjom
Darda/A
Darija
darivanja/A
darivanjima
darovala/A
darovati
darovima
darovitosti
darovnica/A
darovnicima
darovnim
daruje
daruje¹
daruvara
daruvarska/A
daruvarskim
daruvarskima
daruvarsku
daruvaru
darvinistièkih
darvinistom
darvinizmom
daskama
daskih
da¹
da¹ak
da¹èana/A
da¹èanima
da¹èanom
da¹èanu
da¹èarama
datiraju
datiranoj
datostima
datoteka/A
datoteku
davajuæi
davalac
davanja/A
davaoci
davaocu
davateljima
davi
Davidova/A
davidovom
Davidovu
davljenja/A
davna¹njim
davnim
davora/A
davorim
da¾d/A
da¾devnjaèe
debatnom
debela/MA
debelih
debelim
debelima
debeljak
debeljaku
debeljastu
debija
debitanti
debitantskim
debitiraloj
deblima
deblokada/A
deblokirati/GEC
deblja/A
debljanja/A
debljati/EGCD
debljih
debljim
debljima
decembarskim
decenijima
decenijskima
decenijskom
decentni
decentnom
decentralizacijskim
decentralizirani
decentraliziranoj
decentraliziranosti
decentraliziranu
decilitri
decimali
decimalnog
decimalom
decimetrima
deducirati/ECGD
dedukciji
deetatizacijoj
deetatizacijom
defeciraj
defeciraju
defektan
defekti
defektnih
defektnima
defektologijske
defenzivni
defetistièka/MA
defetistièkih
defetistièkim
defetistkinja/MA
deficit/A
defileom
defiliranjem
definicija/MA
definicijima
definirajuæi
definiranja/A
definitivan
definitivna/MA
definitivnih
deformacijama
deformacijom
deformirati/CEDG
degeneraciji
degeneraciju
degenerika
degeneriran/HLAJI
degenerirati/DGEC
degradirajuæi
degradiranjem
degustaciji
degustacijom
degustiralo
degustirati/CGDE
dehidracija/A
dehidrira
dehumanizirani
dehumaniziranima
dehumaniziranoj
Dejana
dejanu
deka/MA
dekadencija/A
dekadentnija
dekadskih
dekanova/A
dekanovim
dekanovima
dekanovu
dekanskih
dekapitirani
dekapitiranom
dekih
deklamiraju
deklamiranoj
deklamiranjem
deklaracijom
deklarativnima
deklarativnoj
deklarativnom
deklarirani
deklariranima
deklariranoj
deklarirati/GECD
deklasiraju
deklinaciji
dekolte
dekoltea/A
dekolteu
dekoltih
dekoltiranom
dekoncentracija
dekoncentrira
dekoncetriranjima
dekontaminacijim
dekor/A
dekoraterki
dekorativnog
dekorativnoj
dekorativnom
dekori
dekoriranija
dekoriranima
dekoriranom
delegati
delegira
delegiranji
delegiranju
delija/MA
delikatan
delikatesama
delikatesom
delikatnija
delikti
deliktnih
deliktnim
delikvenata
delikventa
delikventicu
delikventne
delirija/A
deliriju
Delnica/A
delnicoj
deltamodulacija
dem
demagog/A
demantija/A
dembela/A
dembelima
deme¹kinjom
deme¹kinju
demilitarizacija/A
demilitarizaciju
deminutivom
demobiliziraju
demobiliziranja/A
demobiliziranju
demoduliran
demografskima
demografskoj
demokrati
demokratièan
demokratiènija/A
demokratiènijih
demokratiènijima
demokratièniju
demokratima
demokratizacijom
demokratskoj
demokr¹æanska
demoliranjem
demonizaciji
demonizaciju
demoniziraju
demoniziranju
demonovi
demonovima
demonovoj
demonskome
demonstraciji
demonstracijom
demonstracijska/A
demonstracijskoj
demonstracijsku
demonta¾a/A
demonta¾om
demontirani
demontirati/CDEG
demotivirana/A
demotiviranih
demotiviranu
denacionalizacijima
denacionalizacijom
denaturiranom
denaturiranu
denaturiranjom
denivelirane
denominirana/A
denominiranu
denuncijaciji
denuncijaciju
denunciralo
denunciranjem
depandansama
depandansom
depersonalizacije
depersonalizirati/ECG
depe¹i
depe¹u
deplasiraju
deplasiranja
depoi
depolitizacija/A
deponij
deponija/A
deponijima
deponiju
deponiranom
deponiranjem
deportaciju
depou
depozitaran
depozitarni
depozitarnim
depozitnim
deprecijacijom
depresivna/MA
depresivnijim
depresivnijima
depresivnijoj
deprimiraju
deprimiran/JAHIL
deputat
deran¾iranju
deranja/A
deranjem
deranjima
deratizacijom
deratizirati/CGED
derbiji
derbiju
deri
derivacija/A
derivacijom
derivatima
derivirani
dermatolo¹koj
dernecima
dernekih
derogiranja
deruæi
derutni
derutnu
Derventu
desanti
desertna/A
desertnom
desertnu
desetak
desetar/A
deseterca/A
desetgodi¹nje
desetici
desetkovanjem
desetljeæa/A
desetmetarskoj
desetnika
desetodnevnoj
desetogodi¹nji
desetogodi¹njima
desetominutni
desetominutnoj
desetominutnu
desetomjeseènu
desetoricu
desetsatnu
desiti/ECG
deskripcija/A
deskriptivan
deskriptivna/A
deskriptivnih
deskriptivnim
deskriptivnosti
desnièarskima
desnima
desnome
desperatnih
desperatnim
desperatnima
despocijama
despotska/A
despotskoj
despotskom
destabilizirana/A
destabiliziranim
destabiliziranu
destabilizirati/CEGD
destilacija/MA
destilat/A
destimulirajuæi
destimuliranja/A
destimulirati/CEGD
destrukcijom
destrukcijske
destruktivnijoj
destruktivnijom
destruktivnom
de¹avalo
de¹avanja/A
de¹ifriranja/A
detaljistièku
detaljnijeg
detekcijskim
detektiranja/A
detektiranju
detektivkih
detektivskima
detektorima
deterd¾enti
determinanta/A
determiniraju
determiniranje
detonacijom
devalvacija/A