blob: 0e3c03b1783c9d1e8a9363697ea6d2b1990b250e [file] [log] [blame]
173578
06/ClCw
1/G1G0ClCw
2/G1G0ClCw
3-cijferig/Aa
3D/ClCw
3/G1G0ClCw
3M/ClCw
3VO/ClCw
4/G1G0ClCw
5/G1G0ClCw
6/G1G0ClCw
7/G1G0ClCw
8/G1G0ClCw
9/G1G0ClCw
A4/ClCwYg
Aad/PN
Aafje/PN
Aafke/PN
Aaftink/PN
Aagje/PN
aagtappel/Za
aagt/ZbC1
aaibaar/Al
aaibaarheid/ChC1
aaien/ViPr
aaiing/Zb
Aaij/PN
aai/V3Vp
aak/Zf
Aalbers/PN
Aalberts/PN
aalbes/ZeC1
Aalbrecht/PN
Aalbregt/PN
Aaldering/PN
Aalderink/PN
Aalders/PN
Aaldert/PN
Aaldijk/PN
Aalfs/PN
aalfuik/Zb
aalglad/An
Aaliyah/PN
aalkorf/Zh
aalkuip/Zb
aalmoes/ZhCAC1
aalmoezenier/CcCdZaC1
Aalpoel/PN
aalpomp/Zb
aalput/Ze
aalscholver/ZaCAYaC1
Aalsmeer/PNCAPIC0
aalspeer/Zf
aalstal/Ze
aalsteker/Za
Aalstenaar/Za
aalstreep/Zf
Aaltenaar/Za
Aalten/PNPI
Aalteraar/Za
Aalter/PNSvPI
Aaltjen/PN
Aalt/PN
aalvlug/An
aalvormig/Aa
aal/YaZf
aambeeld/ZbCAC1
aambei/ZbCeC1
aamborstig/Aa
aamborstigheid/ChC1
aanaard/C1
aanaarding/ZbChC1
aanaardploeg/Zb
aanbaksel/Za
aanbeeldsblok/Ze
aanbeeld/Zb
aanbelang/Zb
aanberming/ZbChC1
aanbesteder/Za
aanbesteding/ZbCcChC1
aanbetaling/ZbChC1
aanbevelenswaardig/AaAb
aanbeveling/ZbCcChC1
aanbevolenen/C1
aanbiddelijk/AaAbAdAe
aanbidder/CcZaC1
aanbidding/ZbChC1
aanbidster/Za
aanbied/CACBC1
aanbieder/CcZaCdC1
aanbieding/ZbCcChC1
aanblazing/Zb
aanbod/CcCACBC1
aanbodgericht/Aa
aanbouwing/Zb
aanbouwsel/Za
aanbreng/CACBC1
aanbrenger/Za
aanbrengst/Zb
aanbrug/Ze
aandacht/CBCcChC1
aandachtig/AaAbAcAdAe
aandachtigheid/C1
aandachtstreep/YbZf
aandachttrekker/Za
aandaken/C1
aandeel/CcCAYaZfCBC1
aandeelhoudend/Aa
aandenken/Za
Aandewiel/PN
aandien/C1
aandijking/ZbChC1
aandoening/CcZbChC1
aandoenlijk/AaAbAdAeAi
aandoenlijkheid/C1
aandraag/CACBC1
aandrager/Za
aandrang/CcCAC1
aandrift/ZbCAC1
aandrijfas/CACBZeC1
aandrijf/CAC1
aandrijver/ZaCcC1
aandrijving/ZbCcChC1
aandringer/Za
aandring/Zb
aandruk/CAC1
aandrukrol/ZeYf
aanduiding/ZbCcChC1
aandweil/V3Vp
aaneenschakeling/ZbChC1
aaneensluit/C1
Aanen/PN
aanfietsen/CACBC1
aanfluiting/Zb
aangedanen/C1
aangeef/CACBC1
aangeefster/Za
aangehitst/Ve
aangehuwd/Aa
aangekomenen/CACBC1
aangekondigden/C1
aangelegenheid/ZdCcChC1
aangemoedigd/Ve
aangenaam/AdAeAiAlAqAq
aangepastheid/ChC1
aangeschotenheid/C1
aangesp/C1
aangetrouwd/Aa
aangever/ZaCdC1
aangewakkerd/Ve
aangewassen/CACBC1
aangezicht/ZbChC1
aangezwengeld/Ve
aangifte/CeCcZaZiC1
aanging/Zb
aangravingen/C1
aangrenzend/Aa
aangrijp/CAC1
aangrijping/ChC1
aangroei/CeCcC1
aangroeiing/ZbChC1
aangroeisel/Za
aangroeiwerend/Aa
aanhalerig/Aa
aanhalig/AaAb
aanhaligheid/C1
aanhaling/ZbChC1
aanhang/CACcCBC1
aanhanger/ZaCcC1
aanhangig/Aa
aanhangsel/ZaZb
aanhangster/Za
aanhankelijk/AaAbAdAe
aanhankelijkheid/ChC1
aanhechting/ZbChC1
aanhechtsel/Za
aanhef/CcC1
aanhing/Zb
aanhitser/Za
aanhitsing/Zb
aanhoorder/Za
aanhorig/Aa
aanhorigheid/ZdC1
aanhoud/CACBC1
aanhoudendheid/C1
aanhouder/Za
aanhouding/ZbChC1
aanhoudster/Za
aanjaag/CAC1
aanjager/ZaCcC1
aankaarten/CACBC1
aankant/Vq
aanklaag/C1
aanklaagster/Za
aanklacht/Zb
aanklager/CcZaC1
aankleding/ZbChC1
aanklikbaar/Al
aanklik/CACBC1
aanklooi/VpV3
aanknippen/C1
aanknoping/ZbChC1
aankom/CACBC1
aankomeling/Zb
aankomst/CACBZbC1
aankondig/CACBC1
aankondiger/Za
aankondiging/ZbCcChC1
aankoop/CcCAZfCBC1
aankoper/Za
aankoppeling/ZbChC1
aankorsting/Zb
aankruisen
aanlandig/Aa
aanlanding/ZbChC1
aanleg/CcCACBC1
aanlegger/Za
aanleggingen/C1
aanlegging/Zb
aanlegster/Za
aanleiding/ZbChC1
aanleun/CAC1
aanleuning/ZbChC1
aanlevering/ChC1
aanlijn/C1
aanlokkelijk/AaAbAcAdAeAi
aanlokkelijkheid/ZdC1
aanlokking/ZbChC1
aanloop/CAYbZfCBC1
aanmaak/CcCACBC1
aanmaning/ZbChC1
aanmatig/C1
aanmatiging/ZbChC1
aanmeld/CACBC1
aanmelder/Za
aanmelding/ZbChC1
aanmerkelijk/AaAbAe
aanmerking/ZbChC1
aanminnig/AaAbAdAe
aanminnigheid/ZdC1
aanmoedig/C1
aanmoediging/ZbChC1
aanmonstering/ZbChC1
aanmunting/Zb
aanname/ZaZiCeCcC1
aanneembaar/Al
aanneem/CACBC1
aanneemster/Za
aannemelijk/AaAbAcAdAe
aannemelijkheid/ChC1
aannemer/CcCdZaC1
aanneming/ZbChC1
aanpak/CcC1
aanpalend/Aa
aanpasbaar/Al
aanpas/CACBC1
aanpassing/ZbCcChC1
aanplak/CAC1
aanplakker/Za
aanplakking/ZbChC1
aanplant/CcZbC1
aanplanting/CcZbChC1
aanplemping/Zb
aanprijzer/Za
aanprijzing/ZbChC1
aanprik/C1
Aanraad/PN
aanraak/CACBC1
aanrader/Za
aanraking/ZbChC1
aanrand/C1
aanrander/Za
aanranding/ZbChC1
aanrecht/CAZbCBC1
aanrijd/CACBC1
aanrijding/ZbChC1
aanrijtijd/Zb
aanroeping/Zb
aanschaf/CACBCcC1
aanschaffing/ZbChCcC1
aanscherping/ZbChC1
aanschijn/Za
aanschoppen
aanschouwelijk/AaAbAdAe
aanschouwelijkheid/ChC1
aanschouwing/ZbChC1
aanschrijving/ZbChC1
aanslag/CcCACBZbC1
aanslibbing/ZbChC1
aanslibsel/Za
aanslijking/Zb
aansluit/CACBC1
aansluiting/CcZbChC1
aansnijding/ZbChC1
aanspanner/Za
aanspanning/ZbChC1
aanspeelbaar/Al
aanspeel/C1
aanspeelpunt/Zb
aanspoeling/ZbChC1
aanspoelsel/Za
aansporing/ZbChC1
aanspraak/CcZfCAC1
aansprakelijk/Aa
aansprakelijkheid/ZdCcChC1
aansprakelijkheidsbeperkend/Aa
aanspreekbaar/Al
aanspreekbaarheid/ChC1
aanspreek/CACBC1
aanspreker/Za
aanspreking/ZbChC1
aanstaande/CeCcZiC1
aanstalten/CACBC1
aanstamper/Za
aansteek/CACBC1
aanstekelijk/AaAbAdAe
aanstekelijkheid/C1
aansteker/CcZaCAC1
aanstel/CACBC1
aanstellerig/AaAbAe
aanstelleritis/C1
aansteller/Za
aanstelling/ZbCcChC1
aansticht/C1
aanstichter/Za
aanstichtster/Za
aanstip/C1
aanstipping/ZbChC1
aanstoker/Za
aanstook/C1
aanstootgevend/Aa
aanstoppen/C1
aanstorm/C1
aanstotelijk/Aa
aanstotelijkheid/C1
aanstoting/Zb
aanstreping/Zb
aansturing/ChCcC1
aantal/CcZeC1
aantast/CACBC1
aantasting/ZbCcChC1
aantekenaar/Za
aanteken/CACBC1
aantekening/CcZbYdChC1
aantijging/Zb
Aantjes/PN
aantoonbaar/AiAl
aantoonbaarheid/ChC1
aantoon/CACBC1
aantrek/CACBC1
aantrekkelijk/AaAbAcAdAeAi
aantrekkelijkheid/ZdChC1
aantrekker/C1Za
aantrekking/ChC1
aanvaardbaar/AiAlAb
aanvaardbaard/Fw
aanvaardbaarheid/ChC1
aanvaard/CACBC1
aanvaarding/ZbCcChC1
aanvaard/V3VpVp
aanvaarpalen/C1
aanval/YfZeCcChC1
aanvaller/CcZaC1
aanvallig/AaAe
aanvalligheid/ZdC1
aanvalslustig/Aa
aanvalster/Za
aanvang/CcChC1
aanvanger/Za
aanvangstijd/CAZbCBC1
aanvankelijk/Aa
aanvaring/ZbChC1
aanvechtbaar/AlAb
aanvecht/CACBC1
aanvechting/Zb
aanverwant/Aa
aanverwant/CAZbCBC1
aanving/Zb
aanvlieg/CAC1
aanvliegen/CACBC1
aanvoegend/Aa
aanvoegsel/Za
aanvoel/CACBC1
aanvoeling/ChC1
aanvoer/CcCACBC1
aanvoerder/CcCdZaC1
aanvoerster/Za
aanvoerweg/Zb
aanvraag/CcCAZfCBC1
aanvraagster/Za
aanvrage/CeCcZiC1
aanvrager/CcZaC1
aanvul/CACBC1
aanvulling/ZbCcChC1
aanwakker/C1
aanwas/CACcCBC1
aanwen/C1
aanwendbaar/Al
aanwend/C1
aanwending/ZbChC1
aanwensel/Za
aanwerver/Za
aanwerving/ZbChC1
aanwezig/Aa
aanwezige/CeCcZiC1
aanwezigheid/ZdChCcC1
aanwijsbaar/AiAl
aanwijs/CACBC1
aanwijzer/CcZaC1
aanwijzing/ZbCcChC1
aanwin/C1
aanwinning/C1
aanwinst/CcZbC1
aanzegger/Za
aanzegging/CcZbChC1
aanzet/CACcCBC1
aanzetsel/Za
aanzetter/Za
aanzetting/ZbChC1
aanzicht/CcZbC1
aanzien/CACBC1
aanzienlijk/AaAbAcAdAe
aanzienlijkheid/C1
aanzoeker/Za
aanzuig/CAC1
aanzuivering/ZbChC1
aanzwel/C1
aapachtig/AaAb
aap/YbZfC1
aapmens/CAZbCBC1
Aa/PN
aap/V3VqVq
aardachtig/Aa
aardappel/CACcCBZbZaYaC1
aardappelschiller/ZaYa
aardas/CACBC1
aardbei/CeZbYaC1
aardbeving/ZbCcYcChC1
aardbijen/Fw
aardbisschop/Fw
aardboek/Fw
aardboren/C1
aardebestelling/Fw
aardebewoners/Fw
aardebewustzijn/Fw
aarde/CeCcC1
aardedonker/Aa
aardekleuren/Fw
aardelaag/Fw
Aardema/PN
aardemens/Fw
aarden/PbVi
Aarden/PN
aarderijkskunde/Fw
aardeweg/Zb
aardgas/CACBCcC1
aardig/AaAbAcAdAeAi
aardigheid/YbZdCcChC1
aarding/CcChC1
aardkundig/Aa
aardkundigen/C1
aardmagnetisch/Aa
aardoliën/C1
aardoor/Fw
aard/PbV3VpVp
aardplooien/C1
aardrijkskunde/CeCcC1
aardrijkskundig/Aa
aards/AaAb
aardschokken/CACBC1
aardschudding/Zb
aardsgezind/Aa
aardsgezindheid/C1
aardsheid/ChC1
aardster/Ze
aardvast/Aa
aardverven/C1
aardwolven/C1
Aarlenaar/PNZa
Aarlen/PNSv
Aarlens/Aa
Aarnink/PN
Aarnoudse/PN
Aarnout/PN
Aarnoutse/PN
Aarntzen/PN
Aaron/PN
Aarschot/PNSv
Aarschottenaar/Za
aarsdarm/Zb
Aarsen/PN
Aarse/PN
aarsgat/ZbCAC1
Aarsman/PN
aarsopening/Zb
Aarssen/PN
aarsvin/Ze
Aarten/PN
Aartje/PN
Aartman/PN
Aart/PN
aartsbedrieger/Za
aartsbisdom/Ze
aartsbisschoppelijk/Aa
aartsbisschop/Ze
aartsdiaken/ZaC1
aartsdiocees/C1
aartsdom/An
Aartselaar/PNZaSv
aartsengel/Zb
Aartsen/PN
Aartse/PN
aartshertogdom/Ze
aartshertogelijk/Aa
aartshertogin/Ze
aartshertog/Zb
aartshuichelaar/Za
aartsketter/Za
aartsleugenaar/Za
aartsluiaard/Za
Aartsma/PN
aartsmoeilijk/Aa
aartspriesterschap/Ze
aartspriester/ZaC1
aartsrivaal/Al
aartsrivalen/CACBC1
aartsvader/CAZaZbCBC1
aartsvaderlijk/Aa
aartsvijand/Zb
aar/Ya
aarzelaar/Za
aarzel/CACBC1
aarzelen/Vi
aarzeling/Zb
aarzel/V3VpVp
aas/YbC1
aas/V3VpVp
Aat/PN
AAW/ClCw
abactis/ZeC1
abacus/CACBC1
abandon/C1
abandonnement/C1
abandonneren/Vi
abat-jour/Za
abattoir/ZaCAC1
Abba/PN
Abbas/PN
Abbassi/PN
Abbenhuis/PN
Abbes/PN
Abbey/PN
Abbing/PN
Abbink/PN
Abbo/PN
abbreviatie/ZaCeC1
Abbring/PN
Abby/PN
abc-boek/Zb
abces/CACcZeCBC1
abc'tje/Za
abc/Zc
Abdallah/PN
Abdalla/PN
Abdelaziz/PN
Abdelkader/PN
Abdelkarim/PN
Abdellah/PN
Abdellaoui/PN
Abdel/PN
abdicatie/ZaCeC1
abdiceer/V3VpVp
abdiceren/Vi
abdij/CcCAZbCBC1
Abdi/PN
abdiqueren/Vi
abdis/CAZeCBC1
Abdoel/PN
abdomen/Za
abdominaal/Al
Abd/PN
Abdullahi/PN
Abdullah/PN
Abdul/PN
Abdurrahman/PN
Abed/PN
abeel/CAYaZfCBC1
Abee/PN
abel/Aa
abelenlaan/Zf
Abeling/PN
Abel/PN
Aben/PN
Abe/PN
aberratie/ZaCeC1
Aberson/PN
Abida/PN
Abigail/PN
A-biljet/Ze
abituriënt/ZbZb
abject/Aa
ablutiën/C1
ablutie/Za
Abma/PN
ABN/ClCw
abnormaal/AiAlAqAq
abnormaliteit/ZbChC1
abolitionist/Zb
abominabel/AaAbAe
A-bom/Ze
abondance/Za
abonnee/CeCcZaYaC1
abonneer/V3VpVp
abonnement/ZbCcChC1
abonnementhouder/Za
abonneren/Vi
Aboriginal/PNCAC0
aborteer/V3VpVp
aborteren/Vi
aborteur/Za
abortief/Ar
abortus/CAZeCBC1
Abou/PN
ABP/ClCw
Ab/PN
Abraham/PNCAC0
Abrahamse/PN
abraham/Za
Abram/PN
abrikoos/CAZfCBC1
abri/Zc
abrupt/AaAbAc
abscis/ZeC1
abseilen/Vi
abseil/V3
absence/Za
absent/AaAb
absenten/C1
absentenlijst/Zb
absenteren/Vi
absentie/ZaCeCcC1
absolutistisch/Aa
absolutist/Zb
absoluut/AiAqAq
absoluutheid/ChC1
absolveer/V3VpVp
absolveren/Vi
absorbeer/V3VpVp
absorberen/Vi
absorptie/CeCcC1
Abspoel/PN
abstinent/Aa
abstract/AaAbAcAdAeAi
abstract-expressionistisch/Aa
abstractie/CeZaCcC1
abstraheer/V3VpVp
abstraheren/Vi
abstrahering/ZbChC1
absurd/AaAbAcAdAeAi
absurdistisch/Aa
absurdist/Zb
absurditeit/ZbChC1
abt/Zb
Abubakar/PN
abuis/CAZhCBC1
abundant/Aa
abusief/Ar
acacialaan/Zf
acacia/ZcYe
academicus/CAZuCBC1
academie/CeCcZaC1
academiën/C1
academisch/AaAb
acajouboom/Zf
acanthus/ZeC1
acceleratie/CeCcZaC1
accelereer/VpV3
accelereren/Vi
accent/CACcYbZbCBC1
accentloos/Al
accentuatie/ZaCeC1
accentueer/V3VpVp
accentueren/Vi
accentuering/ZbChC1
accenturen/Fw
acceptabel/AaAbAcAe
acceptant/ZbCcC1
acceptatie/CeCcZaC1
accept/CAZbCBC1
accepteer/V3VpVp
accepteren/Vi
acceptoren/Fw
acces/CACBZeC1
accessie/Za
accessit/Za
accessoir/Aa
accessoire/CeCcZaC1
accidenteel/Al
accident/Zb
accijns/CACcZhCBC1
accijnsloos/Al
acclamatie/ZaCeC1
acclimatiseer/V3VpVp
acclimatiseren/Vi
accolade/Za
accommodatie/CeCcZaC1
accommodeer/V3VpVp
accommoderen/Vi
accompagnateur/Za
accompagneren/Vi
accordeer/V3VpVp
accordeon/CAZaCBYfC1
accordeonist/Zb
accorderen/Vi
accountant-administratieconsulent/Zb
accountant/ZaCcChC1
account/CACcZaCBC1
accreditatie/ZaCeCcC1
accrediteer/V3VpVp
accrediteren/Vi
accreditering/ChC1
accres/CACcZeCBC1
accu/CeCcYeZcC1
accumulatief/Ar
accumulatie/CcZaCeC1
accumulator/ZbCACBCcYaZaC1
accumuleren/Vi
accuoplader/Za
accuraat/AdAlAqAq
Acda/PN
acetaat/CcZfC1
acetyleen/CACBC1
ace/Za
Achiel/PN
Achille/PN
achilleshiel/Zb
achillespees/CAZfCBC1
Achilles/PNCAC0
Achmed/PN
achromatisch/AaAb
achtarmig/Aa
achtbaar/Al
achtbaarheid/C1
achtdaags/Aa
achtduizender/Za
achteloos/Al
achteloosheid/ZdChC1
achten/N1
achtenswaardig/AaAb
achten/ViPr
achteraangaan/Vi
achteraankomen/Vi
achteraanlopen/Vi
achteraanzicht/Zb
achteraanzitten/Vi
achterafbuurt/Zb
achterafplaatsen/Vi
achterafstraat/Yb
achterafzaaltje/Za
achteranker/ZaC1
achteras/CAZeCBC1
achterbaks/Aa
achterbaksheid/ZdChC1
achterbak/Ze
achterbalkon/ZaYf
achterbalk/Zb
achterban/CcZeCAC1
achterband/Zb
achterbank/Zb
achterbeen/Zf
achterbil/Ze
achterblijf/CACBC1
achterblijfster/Za
achterblijver/Za
achterboom/Zf
achterbout/Zb
achterbumper/Za
achterbuur/CAZfCBC1
achterbuurt/CAZbCBC1
achterdeel/Zf
achterdek/Ze
achterdeur/Zb
achterdijks/Aa
achterdochtig/AaAbAe
achterdochtigheid/C1
achterdoek/Zb
achtereenvolgend/Aa
achtereind/Zb
achterflap/Ze
achtergalerij/ZbCAC1
achtergang/Zb
achtergebleven/Aa
achtergebouw/Zb
achtergedeelte/Za
achtergesteld/Aa
achtergestelden/CACBC1
achtergevel/ZaCAC1
achtergracht/Zb
achtergrond/CAZbCBCcYbC1
achterhaalbaar/Al
achterhaal/CACBC1
achterhaaldheid/C1
achterham/Ze
achterhand/ZbChC1
achterhesp/Zb
achterhoede/CeCcZaC1
Achterhoek/PNPI
achterhoofd/ZbChC1
achterhoud/C1
achterhoudendheid/C1
achterhuis/CAZhCBC1
achteringang/Zb
achterkamer/YaZa
Achterkamp/PN
achterkant/CAZbCBC1
achterkeuken/Za
achterkleindochter/Za
achterkleinzoon/Za
achterklep/Ze
achterklinker/Za
achterkozijnen/C1
achterkwartier/Zb
achterlader/Za
achterland/CAZbCBC1
achterleenman/Ze
achterlicht/CcYbZbC1
achterligger/Za
achterlijk/AaAbAcAdAeAi
achterlijken/CACBC1
achterlijkheid/ChC1
achterloper/Za
achterluik/Zb
achterman/Ze
achtermiddag/Zb
achtermuur/Zf
achternaad/Zf
achternaam/Zf
achternaging/Zb
achternamiddag/Zb
achterneef/Zf
achternicht/Zb
achternoen/Zb
achterom/Yf
achterpad/Zb
achterpagina/Zc
achterpand/Zb
achterplaats/ZbC1
achterplan/Ze
achterplecht/Zb
achterpoort/YbZb
achterpoot/Zf
achterportier/ZbCAC1
achterraam/Yb
achterruit/CAZbCBC1
achterschepen/C1
achterschot/Ze
achterspatbord/Zb
achterspeler/Za
achterspoiler/Za
achterst/Aa
achterstallig/Aa
achterstalligheid/ChC1
achterstal/Ze
achterstand/ZbCBCcChC1
achterstandsituatie/ZaCeC1
achtersteven/ZaCAC1
achterstraat/Zf
achterstreng/Zb
achterstuk/Ze
achtertuin/YaZb
achteruit
achteruitging/Zb
achteruitkijkspiegel/Ya
achteruitrijd/C1
achteruitverwarming/Fw
achtervanger/Za
achtervoegsel/Za
achtervoet/Zb
achtervolg/CACBC1
achtervolger/Za
achtervolging/ZbCcChC1
achtervolgster/Za
achterwaard/Ve
achterwaarts/Aa
achterwaar/V3Vp
achterweg/Zb
achterwerk/Zb
achterwiel/CAZbCBC1
achterzaal/Ya
achterzak/Ze
achterzeil/Zb
achthoekig/Aa
achtkant/AaAb
achtkantig/Aa
achtkoppig/Aa
achtling/Zb
achtmaands/Aa
acht/N3N4Na
achtpotig/Aa
achtpuntig/Aa
achtregelig/Aa
achtspannen/C1
achttiende-eeuwer/Za
achttiende-eeuws/Aa
achttien/N3N4NbQ3Q4
achturig/Aa
achtvlakkig/Aa
achtvoetig/Aa
achtvoudig/Aa
achtvoud/Zb
acht/VqVqPr
acht/ZbYb
achtzijdig/Aa
Ackema/PN
Ackermann/PN
Ackerman/PN
acne/CeCcZcC1
acoliet/Zb
acquireren/Vi
acquisiteur/CcZaC1
acquisitie/CeCcZaC1
acquit/Za
acre/Za
acrobaat/CcZfC1
acrobate/Za
acrobatiek/CcC1
acrobatie/ZbCeC1
acrobatisch/AaAb
acroniem/Zb
acrostichon/Za
acryl/CACBC1
act/ZaC1
acteer/CACBC1
acteer/V3VpVp
acteren/Vi
acteur/CcCdZaC1
actie/CcCeZaC1
actief/AdAeAiAr
actiegericht/Aa
actiegevoelig/Aa
actiën/C1
actieve/CeCcC1
actievee/Fw
actieveling/Zb
actievoeren/Vi
actievoerster/Za
actinisch/Aa
actionist/Zb
activeer/V3VpVp
activeren/Vi
activering/CcChC1
activist/CcZbC1
activistisch/Aa
activiteit/ZbCcChC1
Acton/PN
actor/Zb
actrice/CeCcYbZaYaC1
actualiseer/V3VpVp
actualiseren/Vi
actualisering/ZbChC1
actualiteit/ZbChCcC1
actuarieel/Am
actuaris/CAZeCBC1
actueel/AiAlAqAq
acupuncturist/Zb
acuut/AdAqAq
ADAC/ClCw
adagio/Zc
Adama/PN
Adam/PN
adamsappel/Za
Adamse/PN
adamsvorken/C1
Adang/PN
Adank/PN
Adan/PN
Ada/PN
adaptatie/CeCcZaC1
adapteer/V3VpVp
adapteren/Vi
adapter/ZaCcC1
adaptief/Ar
adat/CACQC1
AD/ClCw
Adda/PN
addax/Zb
Addens/PN
adder/CAZaYaZbCBC1
addertongen/C1
addict/Za
Addink/PN
additief/Ar
additie/Za
additioneel/Al
Adegeest/PN
adelaar/CdZaC1
Adela/PN
adelbrieven/CACBC1
adel/CcCACQC1
adelen/Vi
Adelerhof/PN
Adelheid/PNCcSvC0
Adelina/PN
Adeline/PN
adellijk/AaAbAe
adel/V3VpVp
Adema/PN
adembeklemmend/Aa
adembenemend/AaAbAe
adem/CACcCQC1
ademen/ViPpPs
ademhaal/V3VpVp
ademhalen/Vi
ademhaling/ZbCcChC1
ademloos/Al
ademstoten/C1
adem/V3VpVpPs
adenovirus/CACBC1
Aden/PNSv
Ade/PN
adept/CcZbC1
adequaat/AdAlAqAq
adequaatheid/ChC1
ader/CcCACQZaYaC1
aderen/Vi
aderig/Aa
aderlaten/Vi
aderlating/Zb
aderlijk/Aa
ader/V3Vp
ADHD/ClCw
adherent/Aa
adhesie/CeCcC1
Adhin/PN
ad-hoc/CACxC1
adiabatisch/Aa
Adil/PN
Adinda/PN
ad-interim/CACxC1
Adi/PN
adipositas/C1
adjectivisch/Aa
Adjei/PN
adjudant/CcZbC1
adjudant-chef/Za
adjunct/Zb
administrateur/CcZaZbC1
administratie/CcCeZaC1
administratief/Ar
administratiefrechtelijk/Aa
administrator/ZaZb
administratrice/Za
administreer/V3VpVp
administreren/Vi
admiraalvlinder/Za
admiraal/ZaCdZfC1
admiraliteit/ZbChC1
admissie/Za
admitteren/Vi
Adnan/PN
ADO/ClCw
adolescent/Aa
Adolf/PNSv
adonis/CAZeCBC1
adoniseren/Vi
adoptant/Zb
adopteer/V3VpVp
adopteren/Vi
adoptie/CeCcZaC1
adoptief/Ar
adoptiefkinderen/C1
adoptiefouder/Za
adoptiefzoon/Za
adorabel/Aa
adoratie/ZaCeC1
adoreer/V3Vp
adoreren/Vi
Ad/PN
adres/CACcYbZeCBC1
adresjes/CcC1
adressant/Zb
adresseerbaar/Al
adresseer/C1
adresseermachine/Za
adresseer/V3VpVp
adresseren/Vi
adressering/ZbChC1
Adriaan/PN
Adriaansen/PN
Adriaanse/PN
Adriaansz/PN
Adriaantje/PN
Adriaensen/PN
Adriaens/PN
Adriana/PNSv
Adriano/PN
Adrian/PN
Adrianus/PN
Adrichem/PN
Adrienne/PN
Adrien/PN
Adrie/PN
Adri/PN
ADSL/ClCw
adsorberen/Vi
adstringerend/Aa
adstrueer/V3Vp
adstrueren/Vi
adult/Aa
adv-dag/Zb
advent/ChC1
adventief/Ar
adventist/Zb
adventskaars/C1
adventskrans/CAZbCBC1
adventzondag/Zb
adverbiaal/Al
adverteerder/CdZaC1
adverteer/V3VpVp
advertentie/CeCcZaC1
inkomsten/CcC1C2C3C4C5
adverteren/Vi
advies/CcCAZhCBC1
adviseer/V3VpVp
adviseren/Vi
advisering/CcChC1
adviseur/CcCdZaYaC1
adviseurschap/Ze
adviseuse/CeCcYbZaYaC1
advocaat/CcCAYbZfCBC1
advocaatgeneraal/Fw
advocatengeneraal/Fw
advocate/Za
Advokaat/PN
Aelbers/PN
Aelen/PN
Aelmans/PN
Aendekerk/PN
Aeneas/PN
Aerdt/PN
Aernout/PN
aerobic/V3Vq
aeroclub/Za
aerodynamisch/Aa
aeronaut/Zb
aeroob/Al
aerosol/CAZbCBC1
Aerssens/PN
Aertsen/PN
Aerts/PNSv
Aertssen/PN
afatisch/Aa
afbak/CAC1
afbakening/ZbCcChC1
afbeelding/YcZbCcChC1
afbeeldsel/Za
afbestelling/Zb
afbetaling/ZbChC1
afbet/C1
afbijt/CACBC1
afbladder/C1
afbladeren/C1
afboeking/ZbChC1
afbouw/CACcCBC1
afbouwproces/C1
afbraak/CcCACBC1
afbranding/ZbChC1
afbreekbaar/Al
afbreekbaarheid/ChC1
afbreek/CACBC1
afbreker/Za
afbreking/CAZbCBCcC1
afbreuk/CACBC1
afbrokkel/C1
afbrokkeling/ZbChC1
afbuig/C1
afcentiemen/C1
afdak/YbZb
afdaler/Za
afdaling/ZbChCcC1
afdamming/ZbChC1
afdankertje/CcZaC1
afdanking/ZbChC1
afdek/CAC1
afdekking/ZbCcChC1
afdekplaat/Zf
afdeling/YcZbCcChC1
afdichting/ZbCcChC1
afding/ZbChC1
afdoening/ZbChC1
afdracht/ZbCcChC1
afdrager/Ya
afdreiging/ZbChC1
afdrijving/ZbC1
afdroog/C1
afdroogdoek/Zb
afdruipbak/Ze
afdruip/C1
afdruiprek/Ze
afdruk/CcCAYbZeCBC1
afdruksel/Za
afdwaling/Zb
afdwingbaar/Al
afdwingbaarheid/ChC1
afdwing/C1
affaire/CeCcZaYaC1
affectatie/ZaCeC1
affectief/Ar
affectie/Za
affectiviteit/ChC1
affect/Zb
affiche/CeCcYbZaC1
afficheer/V3VpVp
afficheren/Vi
affiets/V3
affietsen/C1
affiliatie/ZaCeC1
affiliëren/Vi
affiniteit/ZbChC1
affirmatief/Ar
affirmatie/ZaCeC1
affirmeren/Vi
affix/Zb
affluiten/CACBC1
affreus/Ar
affronteer/V3Vp
affronteren/Vi
affront/Zb
affuit/Zb
afgang/Zb
afgebeelden/C1
afgebeeld/Ve
afgebraamd/Ve
afgekeurden/C1
afgekondigden/C1
afgelasting/ZbChC1
afgeleefd/AaAb
afgelegenheid/C1
afgemetenheid/C1
afgepeigerd/Ve
afgeslankt/Ve
afgeslotenheid/ChC1
afgetrokkenheid/C1
afgevaardigde/CeCcZiC1
afgevaardigd/Ve
afgeveend/Ve
afgewassen/CACBC1
afgewimpeld/Ve
afgezant/Zb
afgezetten/C1
afgezonderden/C1
afgezonderd/Ve
afgezwakt/Ve
Afghaan/PNZf
Afghaans/AaLlLr
afghaan/Zf
afgiet/C1
afgietsel/CcCAZaCBC1
afgifte/CeCcZiC1
afging/Zb
afglijd/C1
afglijding/ZbChC1
afgod/CAZbCBC1
afgoderij/ZbCAC1
afgodin/Ze
afgodisch/Aa
afgraving/CcZbChC1
afgrensbaar/Al
afgrens/C1
afgrenzing/ZbChC1
afgrijselijk/AaAbAcAdAe
afgrijselijkheid/ZdC1
afgrijslijk/AaAbAdAe
afgrijslijkheid/ZdC1
afgrond/CAZbCBC1
afgunstig/AaAb
afhaal/CACBC1
afhak/C1
afhaker/Za
afhaler/Za
afhaling/ZbChC1
afhandelaar/Za
afhandel/CAC1
afhandeling/ZbCcChC1
afhang/CAC1
afhangeling/Zb
afhankelijk/AaAbAc
afhankelijk/CcC1
afhankelijke/CcC1
afhankelijken/CACBC1
afhankelijkheid/ZdCcChC1
afhing/Zb
afhoud/C1
afhouding/ZbChC1
afhuring/Zb
afkalving/ZbChC1
afkanting/Zb
afkap/CACBC1
afkappingsteken/Za
afkapping/ZbChC1
Afke/PN
afkerig/AaAbAd
afkerigheid/C1
afkering/ZbChC1
afkeur/CACBC1
afkeurenswaardig/AaAb
afkeuring/ZbChC1
afkick/CACBC1
afkijker/Za
afklappen/C1
afklokken/CACBC1
afknap/C1
afknapper/Za
afknippen/CACBC1
afknotting/Zb
afkoel/CAC1
afkoeling/ChC1
afkoker/Za
afkom/CACBC1
afkomst/CcC1
afkomstig/Aa
afkondiging/ZbCcChC1
afkooksel/Za
afkoopbaar/Al
afkoopbaarheid/C1
afkoop/CACBC1
afkoping/ZbChC1
afkorting/CAZbCBC1
afkrabber/Za
aflaadhaven/Za
aflaatbrieven/C1
aflaat/CACBC1
aflader/Za
aflading/ZbChC1
aflandig/Aa
afleesapparaat/Zf
afleesbaar/Al
aflees/C1
afleesfout/Zb
afleesinstrument/Zb
aflegger/Ya
afleidbaar/Al
afleid/CACBC1
afleider/CcZaC1
afleiding/YcZbCcChC1
afleidkundig/Aa
aflever/CACBC1
aflevering/ZbCcChC1
aflezer/Za
aflezing/ZbCcZbC1
afloden/C1
afloop/CACBC1
aflosbaar/Al
aflos/CACBC1
aflosser/Za
aflossing/ZbCcChC1
aflossingsvrij/Aa
afluisteraar/Za
afluisterapparaat/Zf
afluisterbaar/Al
afluister/CAC1
afluisterschandaal/Zf
afmaker/Za
afmaking/ZbChC1
Afman/PN
afmars/CACBC1
afmatting/ZbChC1
afmeld/CACBC1
afmelding/ZbChC1
afmeting/CcZbChC1
afmonstering/Zb
afname/CeCcZaC1
afneembaar/Al
afneem/CACBC1
afneemster/Za
afnemer/CcCdZaC1
afneming/CcZbChC1
aforistisch/Aa
afpaling/ZbChC1
afperking/Zb
afperser/Za
afpersing/ZbCcChC1
afplatting/ZbChC1
afpoeiering/Zb
afprijzing/ZbChC1
afrader/Za
aframmeling/Zb
afranseling/Zb
Afra/PN
afraster/C1
afrastering/ZbChC1
afreis/CACBC1
afreken/CACBC1
afrekening/ZbCcChC1
africht/C1
africhter/Za
africhting/ChC1
Afrikaan/PNZf
Afrikaans/AaTlLlLr
afrikaan/Ya
Afrikaner/PN
afrikaniseren/Vi
afrits/C1
afrit/Ze
Afro-Amerikaan/Zf
afroep/CACBC1
afroeper/Za
afroeping/ZbChC1
afrokapsel/Za
afrolbaar/Al
afrol/CAC1
afromer/ZaC1
afroming/ChC1
afrond/CACBC1
afronding/ZbChC1
afrossing/Zb
Afro-Surinaams/Aa
Afro-Surinamer/Za
afschaduwing/CcZbC1
afschaffer/Za
afschaffing/ZbChC1
afschakelbaar/Al
afschakel/C1
afscheidbaar/Al
afscheid/ChC1
afscheider/ZaC1
afscheiding/ZbCcChC1
afscheidsel/Za
afscheper/Za
afscherm/CAC1
afscherming/CcChC1
afscheuring/ZbChC1
afschijnsel/ZaZb
afschil/C1
afschilder/C1
afschildering/Zb
afschilfering/ZbChC1
afschot/CACBC1
afschraapsel/Za
afschraper/Za
afschrift/CcZbC1
afschrijf/C1
afschrijver/Za
afschrijving/ZbCcChC1
afschrik/C1
afschrikking/CACBC1
afschrikmiddel/Zb
afschrikwekkend/AaAbAeAi
afschroefbaar/Al
afschroef/C1
afschuimer/Za
afschuining/Zb
afschuiving/ZbChC1
afschutting/Zb
afschuwelijk/AaAbAcAdAeAi
afschuwelijkheid/ZdC1
afschuwwekkend/AaAb
afslag/CcCAZbCBC1
afslager/Za
afslank/CACBC1
afslanking/ChC1
afsluitbaar/Al
afsluit/CACBC1
afsluiter/CcZaC1
afsluiting/YcZbCcChC1
afsmeer/C1
afsmelt/CACBC1
afsnijding/CcZbChC1
afsnijdsel/Za
afsnijfrequentie/ZaCeC1
afsnijsel/Za
afspanning/ZbChC1
afspeel/CACBC1
afspiegeling/ZbChC1
afsplitsing/ZbChC1
afspoeling/ZbChC1
afspraak/CcYbZfCAC1
afspring/Zb
afstammeling/ZbChC1
afstamming/ZbChC1
afstand/CcZbChC1
afstand/YbZbCBCcChC1
afstandelijk/AaAb
afstandelijkheid/ChC1
afstandhouder/Za
afstandmeting/Zb
afstandseis/Zb
afstandskinderen/C1
afstandslopers/Fw
afstandsraket/Fw
afstandsraketten/Fw
afstandsshot/Fw
afstandssignalen/C1
afstandstransporten/Fw
afstandsvervoer/Fw
afsteekbeitel/Za
afsteker/Za
afstelling/ZbChCcC1
afstem/CACBC1
afstemming/ZbCcChC1
afstempeling/ZbChC1
afstoffen/CACBC1
afstomp/C1
afstotelijk/Aa
afstotelijkheid/C1
afstoting/ChC1
afstraffen/CACBC1
afstraffing/ZbChC1
afstraling/ZbChC1
afstudeer/CACBC1
afstudeerder/Za
afstuderenden/CACBC1
afstuiving/Zb
aftak/C1
aftakdoos/Zf
aftakel/C1
aftakeling/ChC1
aftakking/ZbChC1
aftakleiding/Zb
aftands/Aa
aftapbaarheid/ChC1
aftap/CAC1
aftapper/Za
aftapping/Zb
aftast/CACBC1
aftekenaar/Za
afteken/C1
aftekening/Zb
aftelbaar/Al
aftelbaarheid/C1
aftel/CACBC1
aftelling/Zb
aftelrijmen/C1
afterparty/Zc
aftersun/Za
aftiteling/ZbChC1
aftocht/Zb
aftop/C1
aftopping/ZbChC1
aftredenden/C1
aftrekbaar/Al
aftrekbaarheid/ChC1
aftrek/CcCACBC1
aftrekker/Za
aftrekking/ZbChC1
aftreksel/Ya
aftroever/Za
aftroggelaar/Za
aftroggelarij/Zb
aftroggel/C1
aftuiging/Zb
aft/Zb
afvaardiging/ZbCcChC1
afval/CcCACBC1
afvaller/Za
afvallig/Aa
afvalligheid/ChC1
afvalling/ChC1
afvalverwerkend/Aa
afving/Zb
afvlaggen/CACBC1
afvliegen/CACBC1
afvloeiing/ZbChC1
afvlucht/Zb
afvoer/CACcCBC1
afvoerder/Za
afvoerleiding/CAZbCBC1
afvoerweg/Zb
afwaardering/ZbChC1
afwaarts/Aa
afwacht/CACBC1
afwachten/CACBC1
afwasbaar/Al
afwas/CACBC1
afwasser/Za
afwasshow/Fw
afwassing/Zb
afwater/C1
afwatering/ZbChC1
afweeg/C1
afweer/CACcCBC1
afweging/ZbCcChC1
afwen/C1
afwending/Zb
afwenteling/ChC1
afwerk/CACBC1
afwerking/ZbCcChC1
afwerkster/Za
afwezendheid/C1
afwezig/Aa
afwezigheid/ZdChC1
afwijk/CACBC1
afwijking/ZbCcChC1
afwijzing/ZbChC1
afwikkeling/ZbCcChC1
afwissel/C1
afwisseling/ZbChC1
afzanderij/ZbCAC1
afzanding/Zb
afzeg/C1
afzegger/Za
afzegging/Zb
afzend/C1
afzender/Za
afzetbaar/Al
afzetbaarheid/ChC1
afzetbeen/Zf
afzet/CcCACBC1
afzetproces/C1
afzetsel/Za
afzetterij/ZbCAC1
afzetter/Za
afzetting/ZbCcChC1
afzichtelijk/AaAbAdAe
afzichtelijkheid/ZdC1
afzienbaar/Al
afzijdig/Aa
afzijdigheid/ChC1
afzonder/C1
afzondering/ChZbC1
afzonderlijk/Aa
afzuig/CAC1
afzuiging/CcChC1
afzuigkap/Ze
afzwaaier/Za
afzwering/Zb
agaathfonds/C1
agaat/Zf
agapen/C1
Agata/PN
Agatha/PN
Agathe/PN
agave/ZaCeZiC1
ageer/V3VpVp
Agelink/PN
Agema/PN
agence/Za
agenda/CcCeYeZcC1
agendeer/V3VpVp
agenderen/Vi
agendering/ChC1
agens/CACBC1
agent/CcCAYbZbCBC1
agente/CcZiZaC1
agentschap/ZeCcChC1
Age/PN
Agerbeek/PN
ageren/Vi
agglomeraat/Zf
agglomeratie/ZaCcCeC1
agglutinatie/ZaCeC1
agglutineren/Vi
aggravatie/ZaCeC1
aggregaat/CcZfC1
aggregatie/CeCcC1
aggregeer/V3VpVp
aggregeren/Vi
agio/CeCcC1
agitatie/ZaCeC1
agitatorisch/Aa
agitator/ZaZb
agiteer/V3VpVp
agiteren/Vi
agitprop/Za
Agnes/PNSvCAC0
Agneta/PN
Agnetha/PN
agnosticus/CAZuCBC1
agnostisch/Aa
agnost/Zb
agoeti/Zc
agogisch/Aa
agogisch/AaCcC1
agoog/Zf
agrariër/Za
agrarisch/AaAb
agressie/CeCcZaC1
agressief/AdArAe
agressieveling/Zb
agressiviteit/ChC1
agressor/Za
agribusiness/CACBC1
Agricola/PN
agrobusiness/CACBC1
agrochemisch/Aa
agro-industrieel/Am
agronomisch/Aa
agronoom/Zf
Agten/PN
Agterberg/PN
Agterbos/PN
Agterhuis/PN
aha-erlebnis/Ze
Ahlers/PN
Ahmadi/PN
Ahmad/PN
Ahmed/PN
Ahmet/PN
ahornboom/Zf
ahorn/ZaZbC1
Ahrens/PN
Ahsmann/PN
Ahuis/PN
ah/Za
Aicha/PN
Aïcha/PN
Aidan/PN
Aida/PN
Aïda/PN
aide-mémoire/Ya
aids/CACQKcC1
aigrette/Za
Aike/PN
Aiko/PN
Aileen/PN
aimabel/Aa
Aimee/PN
aio/Zc
Aipassa/PN
Ai/PN
airbag/Za
airbus/CAZeCBC1
airconditioning/CAChC1
airco/ZcCeCcYeC1
airhostess/CAZbCBC1
airmarshal/Za
airmile/Za
airstrip/Za
air/ZaYa
Aisha/PN
Aïsha/PN
Aissati/PN
aïs/Ze
AIVD/ClCw
Ajacied/Zb
Ajodhia/PN
ajoursteek/Zf
ajuinachtig/Aa
ajuin/CAYaZbCBC1
akant/Zb
Akbari/PN
Akbar/PN
Akbulut/PN
Akdeniz/PN
akela/Zc
akelei/Zb
akelig/AaAbAcAdAeAi
akeligheid/ZdC1
Akerboom/PN
Akershoek/PN
aker/ZaYaC1
Akhtar/PN
Akihary/PN
Akin/PN
Akira/PN
akkefietje/Za
Akke/PN
akkerdistel/Za
akkeren/Vi
akkermaalsbos/ZeC1
Akkermans/PN
akker/CcCAZaYaCBC1
Akkersdijk/PN
akker/V3VpVp
akkerwinden/C1
akkevietje/Za
akkoord/CcCAYbZbCBC1
akoestisch/Aa
akolei/Zb
akoniet/Zb
Akoudad/PN
Akpinar/PN
Ak/PN
Akram/PN
Aksel/PN
Akse/PN
Aksoy/PN
akst/Zb
Aksu/PN
aks/Zb
Aktas/PN
aktetas/Ze
akte/ZaZiCcCeC1
Akyol/PN
al/Ai
Alain/PN
Alam/PN
Alana/PN
Alanis/PN
Alan/PN
Alards/PN
alarm/CcCAZbCBC1
alarmeer/V3VpVp
alarmeren/Vi
alarmering/ZbCcChC1
alarmistisch/Aa
alarmist/Zb
alarmklep/Fw
Albada/PN
Albanees/TlLlLr
Alban/PN
Alba/PN
albast/CACBC1
albatros/CAZeCBC1
Albayrak/PN
Albeda/PN
albedil/Ze
Alberda/PN
Alberdina/PN
Alberink/PN
Albersen/PN
Albers/PN
Alberta/PN
Albertina/PN
Albertine/PN
Alberti/PN
Albertje/PN
Alberto/PN
Albert/PNSvCAC0
Albertus/PN
Albertz/PN
Albina/PN
albino/Zc
Albion/PN
Alblas/PN
Alblasserdam/PNPI
Albrecht/PN
album/CcCAYbZaCBC1
alchemistisch/Aa
alchemist/Zb
alchimistisch/Aa
alchimist/Zb
alcoholarm/Aa
alcohol/CACcZbCBC1
alcoholhoudend/Aa
alcoholicus/CACBC1
alcoholisch/AaAb
alcoholiseren/Vi
alcoholistisch/Aa
alcoholist/Zb
alcoholvrij/Aa
Alco/PN
Aldenhoven/PN
Aldenkamp/PN
Aldenzee/PN
Alderden/PN
Alders/PN
Aldert/PN
Aldewereld/PN
ALDI/ClCw
aldoordringend/Aa
Aldo/PN
aleatorisch/Aa
Alec/PN
Aleida/PNSv
Aleid/PN
Alejandra/PN
Alejandro/PN
Alek/PN
Aleksandar/PN
Aleksander/PN
Aleman/PN
Alem/PN
Alers/PN
alert/AaAbAi
alertheid/ChC1
Alessandra/PN
Alessandro/PN
Alessio/PN
Alet/PN
Aletta/PN
Alette/PN
Aleven/PN
aleviet/Zb
alevitisch/Aa
Alewijnse/PN
Alexander/PNSvCAC0
Alexandra/PN
Alexandre/PN
alexandrijn/ZaZb
Alexandros/PN
Alexa/PN
Alexia/PN
Alexis/PN
Alex/PN
alfabet/CcCAZeCBC1
alfabetisch/Aa
alfabetiseer/V3Vp
alfabetiseren/Vi
alfabetisering/ChC1
alfahulp/Zb
alfanumeriek/Aa
alfawetenschap/Ze
alfa/ZcCAC1
Alferink/PN
Alfing/PN
Alfonso/PN
Alfons/PN
Alfredo/PN
Alfred/PN
Alfrink/PN
algebra/CeCcC1
algebraïsch/Aa
algeheel/Al
algemeen/AdAiAlAlAqAq
algemeenheid/ZdChC1
Algera/PN
Algerijn/PNZb
Algerijns/Aa
algoedheid/C1
Algoe/PN
algoritme/ZaCcZiC1
algoritmisch/Aa
Algra/PN
alias/CACBZeC1
Alibaks/PN
alibi/Zc
Alibux/PN
Alice/PN
Alicia/PN
Alida/PN
aliënatie/ZaCeC1
aliëneren/Vi
Alien/PN
Alie/PN
Alies/PN
alignement/Zb
aligneren/Vi
Alijda/PN
alikruik/Zb
alimentatie/CeCcZaC1
Alina/PN
Alinda/PN
alinea/CeCcZcC1
alineascheiding/Zb
Aline/PN
Aling/PN
Alink/PN
Ali/PN
Alisa/PN
Alisha/PN
Alison/PN
Alissa/PN
Alistair/PN
Alixe/PN
Alix/PN
Alja/PN
alkalimetaal/Zf
alkalisch/AaAb
alkaliseren/Vi
Alkan/PN
Alkemade/PN
Alkema/PN
Alkmaar/PNPI
alkoof/Zf
alk/Zb
Allaart/PN
Allan/PN
Allard/PN
Allart/PN
Alleblas/PN
alledaags/AaAb
alledaagsheid/ZdChC1
alleenheerser/Za
alleenspraak/Zf
alleensprekend/Aa
alleenstaand/Aa
alleenverdiener/Za
alleenwonend/Aa
alleenzaligmakend/Aa
allegaartje/Za
Allegonda/PN
allegorie/Zb
allegorisch/Aa
Allegra/PN
allegretto/Zc
allegro/Zc
alleluja/Zc
allemachtig/Aa
alleman/ChC1
Allen/PN
allerarmsten/CACBC1
allerbest/Aa
allergeen/Zf
allergie/CeCcZvC1
allergisch/AaAb
allergoloog/Zf
allerheiligen/CACxC1
allerjongsten/CACBC1
allerkleinsten/CACBC1
allermeest/Aa
allerminst/Aa
allernaast/Aa
Allers/PN
Allert/PN
allesbeheersend/Aa
allesbepalend/Aa
alles/CACBC1
allesomvattend/Aa
allesoverheersend/Aa
Allewijn/PN
alliage/Za
alliantie/ZaCeCcC1
alliëren/Vi
alligator/Za
Allison/PN
alliteratie/ZaCeC1
allitereer/V3VpVp
allitereren/Vi
allitteratie/ZaCeC1
allittereren/Vi
allocatie/ZaCeCcC1
alloceren/Vi
allochtoon/AlAlAl
allochtoon/ZfCcYaC1
allocutie/Za
allofoon/Zf
allogeen/AlAl
allomorf/Zb
alloniem/Zb
Allon/PN
allopaat/Zf
allopathisch/Aa
allrisk/C1
allriskverzekering/Zb
allround/Ab
allround/CACBC1
allroundschaatsen/Vi
allroundster/Za
allterrainbike/Za
alluderen/Vi
allure/Za
allusie/Za
alluviaal/Al
almacht/CcChC1
almachtig/Aa
almanak/CcZeC1
Alma/PN
almaviva/Zc
alma/Zc
Almeers/Aa
Almeida/PN
almogend/Aa
almogendheid/C1
aloë/ZcZc
Alofs/PN
alomtegenwoordig/Aa
alomtegenwoordigheid/ChC1
alomvattend/Aa
alomvattendheid/ChC1
Alons/PN
aloud/Aa
Aloysius/PN
Aloys/PN
alpaca/Zc
Alparslan/PN
Alpen/CAC0
Alpenetappe/PN
Alpha/PN
Alphenaar/PNYaZa
Alphen/PNSvPI
Alphons/PN
Alphonsus/PN
alpien/Aa
alpijns/Aa
alpineskiër/Za
alpiniste/Za
alpinistisch/Aa
alpinist/Zb
alpinomuts/Zb
alpinopet/Ze
alpino/Zc
Al/PN
Alp/PN
alp
alruin/CAZbCBC1
alsemachtig/Aa
Alsema/PN
alsem/CACBC1
Alserda/PN
Alssema/PN
altaar/CcCAYaZfCBZaC1
Altan/PN
Alta/PN
Altenburg/PN
alteratie/ZaCeC1
altereren/Vi
alternantie/ZaCeC1
alternatief/Ar
alternatief/CcZhC1
alternatieveling/Zb
alternatie/ZaCeC1
alterneer/V3Vp
alterneren/Vi
altfluit/Zb
althea/Zc
althobo/Zc
Althoff/PN
Althof/PN
althoorn/Za
althoren/Za
Althuizen/PN
altijddurend/Aa
altijdgroen/Aa
altimeter/Za
Alting/PN
Altink/PN
Altin/PN
altist/Zb
Altman/PN
altoosdurend/Aa
Altorf/PN
alto/ZcCcXcC1
altpartij/Zb
altruïstisch/AaAb
altruïst/ZbZb
altsaxofonist/Zb
altsaxofoon/Za
altsax/Zb
altsleutel/Za
altstem/Ze
Altun/PN
altviolist/Zb
altviool/Zf
altzangeres/ZeC1
alt/Zb
aluin/CAZbCBC1
aluminium/CACBC1
alumnus/CACBC1
Alvares/PN
Alvarez/PN
Alvaro/PN
alveolair/Aa
alvermogend/Aa
alver/ZaYaC1
Alves/PN
Alvin/PN
alvleesklier/CAZbCBC1
alwetend/Aa
alwetendheid/ChC1
alweter/Za
Alwin/PN
Aly/PN
Alyssa/PN
alzheimer/CACBC1
alziend/Aa
alzijdig/Aa
alzijdigheid/C1
Amadou/PN
amalgaamvulling/Zb
amalgama/Zc
amalgamen/C1
amalgameren/Vi
Amalia/PNSv
Amal/PN
Amanda/PN
amanda/Zc
amandelachtig/Aa
amandel/CcCAZaYaZbCBC1
amandelvormig/Aa
Aman/PN
amant/Za
amanuensis/CAZeCBC1
amarant/CAZbCBC1
Amara/PN
amarillo/Zc
Amar/PN
amaryllis/CAZeCBC1
amateur/CcZaYaCACBC1
amateuristisch/Aa
Amati/PN
Amaury/PN
ama/Zc
amazone/ZaZiCcC1
ambacht/ZbCcChC1
ambachtelijk/Aa
ambachtelijkheid/ChC1
ambachtsbaas/ZfC1
ambassade/CeZaC1
ambassadeur/CcCdZaZbC1
ambassadrice/Za
Ambaum/PN
amber/CACBC1
Ambergen/PN
ambergrijs/C1
amberkleurig/Aa
ambetant/AaAbAd
ambieer/V3
ambiëren/Vi
ambigu/Aa
ambiguïteit/ZbZbChC1
ambitie/CeCcZaC1
ambitieus/Ar
ambivalent/Aa
ambivalentie/ZaCeC1
Ambonees/ZfLlLr
ambo/Zc
ambras/CACBC1
Ambrosius/PN
ambt/ZbCcChC1
ambtelijk/AaAb
ambteloos/Al
ambtenaar/CdCcZfYaC1
ambtenares/CAZeCBC1
ambtgenoot/Zf
ambtgenote/Za
ambtszaken/C1
ambulance/CeCcYbZaZiC1
ambulancier/Za
ambulant/Aa
ambulatorium/Za
AMC/ClCw
AMD/ClCw
amechtig/Aa
amechtigheid/ChC1
Ameland/PNPI
Amelia/PN
Amelie/PN
Ameling/PN
Amelink/PN
Amel/PN
amendeer/V3VpVp
amendement/ZbChCcC1
Amende/PN
amenderen/Vi
amendering/ZbChC1
amen/S2C1
Ament/PN
amerij/YaCAC1
Amerikaan/PNZf
Amerikaans/AaLlLr
Amerikaans-Samoaan/Ai
amerikaan/Zf
amerikaniseren/Vi
A-merk/ZbCAC0
Amer/PN
Amersfoort/PNPI
Amesz/PN
amethist/Zb
ameublement/ZbC1
amfetamine/Za
amfibie/CeZbCcC1
amfibisch/Aa
amfibrachen/CACBC1
amfibrachys/C1
amfitheatersgewijs/Ar
amfitheater/Za
amfoor/Zf
amfora/Zc
amicaal/AdAlAqAq
amice/Za
amict/Zb
Amie/PN
Amier/PN
amigo/Zc
Amina/PN
Amine/PN
Amini/PN
aminozuur/CAZfCBC1
Amin/PN
Amira/PN
Amiri/PN
Amir/PN
Amit/PN
Amke/PN
Amkreutz/PN
Ammar/PN
ammelaken/Za
Ammeraal/PN
Ammerlaan/PN
ammoniak/CACBC1
ammoniet/Zb
ammonium/CACBC1
ammonshoorn/Za
amnestie/CeCcZbC1
amnioscoop/Zf
amnioscopie/Zb
amoebe/ZaCeC1
amok/CACQC1
Amon/PN
amoreel/AlAqAq
amorf/Aa
amortisatie/ZaCeC1
amortiseren/Vi
Amos/PN
amourette/Za
amoureus/Ar
ampel/Aa
ampère/CeCcZaC1
ampersand/Za
ampex/Zb
amplificatie/ZaCeC1
amplitude/ZaCeZiC1
amplitudo/Zc
Amptmeijer/PN
ampul/ZeYf
amputatie/CeCcZaC1
amputeer/V3VpVp
amputeren/Vi
Amrani/PN
Amraoui/PN
Amri/PN
Amro/PN
Amr/PN
Amstelveen/PNPI
Amsterdammer/Za
Amsterdammer/PNZa
Amsterdammertje/PN
Amsterdam/PNSvCAPIC0
amulet/Ze
amusant/AaAbAcAdAe
amuseer/V3VpVp
amuse-gueule/Za
amusement/ZbChCcC1
amuseren/Vi
amuse/Za
AMvB/ClCw
Amy/PN
anaal/Al
anabaptist/Zb
anabolen/CACBC1
anabool/Al
anachoreet/Zf
anachronistisch/AaAb
anaconda/Zc
anaeroob/Al
anaforen/CACBC1
anaforisch/Aa
anafylactisch/Aa
anagram/Ze
Anakin/PN
anakoloet/Zb
Analbers/PN
analecten/C1
analfabeet/Zf
analfabetisch/Aa
analist/CcZbC1
analogie/Zb
analogisch/Aa
analogiseren/Vi
analoog/AiAl
analysant/Zb
analysator/ZaZb
analyse/CcCeZaZiC1
analyseerbaar/Al
analyseer/CACBC1
analyseer/V3VpVp
analyseren/Vi
analyticus/CACBC1
analytisch/Aa
anamnese/ZaCcCeC1
ananas/CACcZeCBC1
Ananda/PN
Anand/PN
Ananias/PN
anapest/Zb
Ana/PNPN
anarchistisch/AaAb
anarchist/Zb
Anas/PN
Anastacia/PN
Anastasia/PN
anastatisch/Aa
anathema/Zc
Anatolisch/Aa
anatomisch/Aa
anatomiseren/Vi
anatomist/Zb
anatoom/Zf
Anbeek/PN
Anbergen/PN
ANC/ClCw
anciënniteit/ZbCcZbChC1
ancien/Za
Anco/PN
Andalusisch/Aa
andante/Zc
andantino/Zc
Andela/PN
ander/AaAi
anderdaags/Aa
anderen/CACBC1
anderhalf/Ar
Anderlechtenaar/Zf
Anderlecht/PNSvCAPIC0
andersdenkend/Aa
Andersen/PNCAC0
andersgelovigen/CACBC1
andersgezind/Aa
andersluidend/Aa
Anderson/PN
andersoortig/Aa
anderstalig/Aa
Andeweg/PN
Andijn/PN
andijvie/CeCcC1
Andi/PN
andoorn/Za
Andorraan/PN
Andorraans/Aa
Andorrees/Al
Andrade/PN
andragogisch/Aa
andragoloog/Zf
andragoog/Zf
Andra/PN
Andreae/PN
Andrea/PNPN
andreaskruis/ZbC1
Andreas/PNCAC0
Andree/PN
Andrei/PN
Andrej/PN
Andres/PN
Andrew/PN
Andriesen/PN
Andriese/PN
andrieskruis/ZbC1
Andries/PNSv
Andriessen/PN
Andriesse/PN
Andringa/PN
androgeen/AlAl
androgyn/Aa
Andy/PN
anekdote/YaZaZi
anekdotisch/Aa
Anema/PN
anemiek/Aa
anemisch/Aa
anemometer/Za
anemoon/CcYaZfC1
Ane/PN
anesthesie/CeCcC1
anesthesioloog/Zf
anesthesist/Zb
Anette/PN
Angela/PN
angel/CcZaYaC1
Angelica/PN
Angelien/PN
Angelika/PN
Angelina/PN
Angeline/PN
Angelique/PN
Angelo/PNPN
Angelos/PN
Angelsaksisch/AaLlLr
angelus/CAC1
Angenent/PN
Angevare/PN
Angie/PN
anglicaans/Aa
anglicaan/Zf
anglist/Zb
Anglo-Amerikaans/Aa
anglofiel/AaAb
anglomaan/Zf
Angolees/AlLlLr
angorageit/Zb
angorakat/Ze
angora/Zc
angstaanjagend/AaAb
angst/CcCAZbCBC1
angstgegner/Za
angstig/AaAbAcAdAe
angstvallig/AaAb
angstvalligheid/ChC1
angstvolle/Fw
angstwekkend/AaAbAe
Anguillaan/PN
Anguillaans/Aa
Angus/PN
Aniek/PN
anijs/CACcCBC1
Anika/PN
Anil/PN
animaal/AlAqAq
animaliteit/C1
animateur/Za
animatie/CeCcZaC1
animator/ZaZb
animeer/C1
animeer/V3VpVp
animeren/Vi
animisten/CACBC1
animistisch/Aa
animositeit/ChC1
animus/CACBC1
anion/Zb
Ani/PN
Anique/PN
Anissa/PN
Anita/PN
anita/Zc
Anja/PN
anjelier/ZbC1
Anjema/PN
Anje/PN
anjer/Za
Anjo/PN
Anjuli/PN
Anka/PN
Anke/PN
anker/CcCAZaYaCBC1
ankeren/Vi
Ankersmit/PN
ankertrossen/C1
anker/V3VpVp
Ankie/PN
anklet/Za
Ankone/PN
Anko/PN
Anky/PN
Annabelle/PN
Annabel/PN
annalen/CACBC1
Annamarie/PN
Annebel/PN
Annebeth/PN
Annechien/PN
Annegien/PN
Annegreet/PN
Annejet/PN
Anneke/PN
Anneleen/PN
Annelieke/PN
Annelien/PN
Annelies/PN
Anneloes/PN
Annelore/PN
Annelot/PN
Annema/PN
Annemarieke/PN
Annemarie/PN
Anne-Marie/PN
Annemiek/AaAi
Annemieke/PN
Anne-Mieke/PN
Annemiek/PN
Annemie/PN
Annemijn/PN
Anne/PNSv
Anne-Sophie/PN
Annetje/PN
Annet/PN
Annette/PN
Anneveld/PN
annexatieplan/Ze
annexatie/ZaCeC1
annexeer/V3VpVp
annexeren/Vi
annexionistisch/Aa
annexionist/Zb
Annick/PN
Annieke/PN
Anniek/PN
Annie/PNSv
Annigje/PN
Annika/PN
Annink/PN
Annique/PN
annonce/CeCcZaC1
annonceer/V3VpVp
annonceren/Vi
Anno/PN
annotatie/ZaCeC1
annoteer/V3Vp
annoteren/Vi
Ann/PN
annuïteit/ZbZbChC1
annuleer/V3VpVp
annuleren/Vi
annulering/ZbChC1
Anny/PN
anode/ZaCeCcCBC1
anodiseren/Vi
Anoek/PN
anomaal/Al
anomalie/Zb
anoniem/AaAbAcAdAe
anonimiseren/Vi
anonimiteit/ChC1
anonymus/CACBC1
anorak/Za
anorganisch/Aa
Anouar/PN
Anouchka/PN
Anouck/PN
Anouk/PN
Anouschka/PN
Anouska/PN
ANP/ClCw
An/PN
Ansari/PN
anschluss/C1
Ansems/PN
Anse/PN
ansicht/CAZbCBC1
ANSI/ClCw
Ansing/PN
Ansink/PN
ansjovis/CAZeCBC1
Ans/PN
antagonistisch/Aa
antagonist/Zb
Antal/PN
antarctisch/Aa
Antarctisch/Aa
ante/CeC1
antecedent/ZbCcC1
antedateren/Vi
antediluviaal/Al
antediluviaans/Aa
antenne/CeCcZaYaZiC1
Anten/PN
Anthea/PN
anthologie/Zb
Anthonia/PN
Anthonie/PN
Anthonio/PN
Anthonisse/PN
Anthonius/PN
Anthon/PN
Anthony/PN
anthurium/Za
antiaanbaklaag/Zf
anti-Amerikaans/Aa
antiautoritair/Aa
antibacterieel/Am
antiballistisch/Aa
antibiotisch/Aa
anti/CeC1
antichambreren/Vi
antichambre/Za
anticipatie/ZaCeC1
anticipeer/V3VpVp
anticiperen/Vi
anticlimactisch/Aa
anticlimax/Zb
anticommunistisch/Aa
anticonstitutioneel/Al
anticyclisch/Aa
anticycloon/Zf
antidateren/Vi
antidemocratisch/Aa
antidrugs/C1
anti-Duits/Aa
antiek/AaAbAcAe
antiek/CcCAZbCBC1
anti-Engels/Aa
antifascistisch/Aa
antifascist/Zb
antifoon/Zf
anti-Frans/Aa
antigeen/Zf
antigen/Zb
antiglobalistisch/Aa
antiglobalist/Zb
anti-imperialistisch/Aa
anti-intellectueel/Al
anti-islamitisch/Aa
anti-Joods/Aa
antikapitalistisch/Aa
antiklerikaal/Al
Antilliaan/PNZf
antilope/ZiCeZaC1
antimakassar/Za
antimetrie/Zb
antimilitaristisch/Aa
antimilitarist/Zb
antimonarchistisch/Aa
antinationaal/Al
antinazistisch/Aa
anti-Nederlands/Aa
antinomie/Zb
antipapistisch/Aa
antipapist/Zb
antipathiek/AaAbAdAe
antipathie/Zb
antiproton/Zb
antiquaar/Za
antiquair/Za
antiquariaat/CcZfC1
antiquarisch/Aa
antiquiteit/ZbChC1
antiracistisch/Aa
antiracist/Zb
antiraketraket/Ze
antirevolutionair/Aa
anti-Russisch/Aa
antisemiet/Zb
antisemitisch/AaAb
antisepsis/C1
antiseptisch/Aa
antislip/CACBC1
antisociaal/Al
antisocialistisch/Aa
antistatisch/Aa
antistrofe/Za
antiterroristisch/Aa
antithetisch/Aa
antitoxine/Za
anti-Vietnamees/Al
antiviraal/Al
antivries/CACBC1
antizionistisch/Aa
Antje/PN
Antoine/PN
Antoinet/PN
Antoinetta/PN
Antoinette/PN
Antonetta/PN
Antonia/PN
Antonides/PN
antoniem/Zb
Antonie/PN
Antonin/PN
Antonio/PN
Antoni/PNPN
Antonissen/PN
Antonisse/PN
antoniuskruis/ZbC1
Antonius/PNSvCAC0
Anton/PN
Antony/PN
Antoon/PN
antraciet/Aa
antracietgrijs/Ar
antracietkleurig/Aa
antrax/CACBC1
antropocentrisch/Aa
antropofaag/Zf
antropogeen/AlAl
antropologe/Za
antropologisch/Aa
antropoloog/Zf
antropomorf/Aa
antropomorfisch/Aa
antroponiem/Zb
antroposofen/CACBC1
antroposofisch/Aa
Antwerpenaar/PNZf
Antwerpen/PNSvCAC0
Antwerps/Aa
antwoord/CACcYbZbCBC1
antwoorden/Vi
antwoord/V3VpVp
A-nummer/Za
anus/CAZeCQC1
ANVR/ClCw
Anwar/PN
ANWB/ClCw
ANW/ClCw
anw/ClCwKc
Anya/PN
AOb/ClCw
Aoife/PN
A-omroep/Zb
aoristus/C1
aorta/Zc
Aouragh/PN
AOV/ClCw
AOW/ClCw
AOW'er/Za
Apache/PNCAZiC0
apache/ZaZiCeC1
apaiseren/Vi
apart/AaAbAcAdAeAi
apartheid/CcChC1
apartje/Za
apathisch/AaAb
apelazarus/C1
Apeldoorn/PNPI
Apennijn/PN
apen/Vi
apenzuur/Fw
aperçu/ZcZc
aperij/ZbCAC1
aperitief/CAYbZhCBC1
apert/Aa
apertuur/Zf
apetrots/Aa
apezat/An
Aphrodite/PN
API/ClCw
apin/Ze
Apk/ClKc
apk/ClCwKc
aplanatisch/Aa
apneu/CeCcC1
apocalyps/CACBZbC1
apocalypticus/ZuC1
apocalyptisch/Aa
apocoperen/Vi
apocope/Zc
apocrief/Aa
apodictisch/Aa
apokoinou/Za
apolitiek/Aa
apollinisch/Aa
Apollonia/PN
apologeet/Zf
apologetisch/Aa
apologie/Zb
apologisch/Aa
Apolonia/PN
apoloog/Zf
Apol/PN
Apon/PN
apoplectisch/Aa
apostaat/Zf
apostel/CACcZaZbCBC1
apostille/Za
apostolisch/Aa
apostrof/Za
apotheek/CcZfCAC1
apotheekhoudend/Aa
apotheker/CcCdZaC1
apothekeres/CACBZeC1
apothema/Zc
apparaat/CcYbZfC1
apparatuur/CcCACBC1
apparenteren/Vi
appartement/ZbYbCcChC1
appelaar/ZaYa
appelbeignet/Za
appelblauwzeegroen/Fw
appelboren/C1
Appeldorn/PN
appelflappen/CACBC1
appelgrauw/Aa
appelgroen/Aa
appelkruimelvlaai/Fw
appellabel/Aa
appellante/Za
appellant/Zb
appellation/Za
appelleer/V3VpVp
appelleren/Vi
Appelo/PN
appel/CcCACBZaYaZbC1
appelsien/CAZbYaC1
appelsloffen/C1
appelvormig/Aa
appendage/ZaCcC1
appendance/Yb
appendicitis/CACBC1
apperceptie/Za
Apperloo/PN
appetijtelijk/AaAbAe
appetizer/Za
Appiah/PN
Appingedam/PN
applaudisseer/V3VpVp
applaudisseren/Vi
applaus/CACcYbCBC1
applicatie/CeCcZaC1
appliqueren/Vi
applique/Za
apporteer/V3VpVp
apporteren/Vi
appositie/Za
appositioneel/Al
appreciatie/ZaCeC1
apprecieer/V3
appreciëren/Vi
appreteer/V3Vp
appreteren/Vi
approbatie/ZaCeC1
approvianderen/Vi
approximatie/C1
approximatief/Ar
après-skiën/Vi
après-ski/V3
aprilgrap/Ze
aprillen/C1
April/PN
aprils/Aa
aprilvis/CAZeCBC1
a-priorisch/Aa
a-prioristisch/Aa
apsis/CAZeCBC1
APV/ClCw
aquaduct/Zb
aquamarijn/Aa
aquanaut/Zb
aquarel/CAYfZeCBC1
aquarelleren/Vi
aquarellist/Zb
aquarium/CcCAZaZuCBC1
aquatint/Zb
aquatisch/Aa
aquifer/Za
Aquitaan/PN
Aquitaans/AaLlLr
Arabella/PN
arabesk/Zb
arabier/Zb
Arabier/Zb
Arabisch/LlLrAa
Arabisch-nationalistisch/Aa
Arabischtalig/Aa
arabiseren/Vi
arabist/Zb
Arab/PN
Arafat/PN
Arameeër/Za
Aramees/LlLr
Aram/PN
Aranka/PN
Aran/PN
Ara/PNPN
Aras/PN
ara/Zc
arbeid/CBCcChC1
arbeiden/Vi
arbeider/CcCdZaC1
arbeideristisch/Aa
arbeidsbesparend/Aa
arbeidsgeschikt/Aa
arbeidsintensief/Ar
arbeidskundigen/C1
arbeidsloos/Al
arbeidsmarktpolitiek/Aa
arbeidsongeschikt/Aa
arbeidsorganisatorisch/Aa
arbeidsproductief/Ar
arbeidsrechtelijk/Aa
arbeidsschuw/Aa
arbeidster/ZaCcC1
arbeidstherapeutisch/Aa
arbeidsvoorwaardelijk/Aa
arbeid/V3VpVpCcC1
arbeidzaam/AdAlAqAq
arbeidzaamheid/C1
Arbib/PN
arbiter/CcCdZaC1
arbitraal/Al
arbitrage/CeCcZaC1
arbitrair/Aa
arbitreer/V3VpVp
arbitreren/Vi
arbodienst/CAZbCBC1
arboretum/Za
Arbouw/PN
arcade/Za
arcadia/Zc
arcadisch/AaAb
arceer/C1
arceer/V3Vp
arceren/Vi
arcering/ZbChC1
archaïsch/Aa
archaïseren/Vi
archaïstisch/Aa
archeologe/Za
archeologie/CeCcC1
archeologisch/Aa
archeoloog/CcZfC1
archetype/Za
archetypisch/Aa
Archibald/PN
archief/CcCAZhCBC1
archimandriet/Zb
archipel/Za
architect/CcCAZbCBC1
architectonisch/Aa
architecturaal/Al
architectuur/CACBCcZfC1
architectuurhistorisch/Aa
architraaf/Zf
archivalisch/Aa
archivaris/CACcZeCBC1
archiveer/V3VpVp
archiveren/Vi
archivering/ChC1
Arco/PN
arctisch/Aa
Arctisch/Aa
Arda/PN
Ardeens/Aa
Ardennen/CASvC0
Ardenne/PN
Arden/PN
Ardesch/PN
Ardon/PN
Ard/PN
arduin/CACBC1
areaal/ZfCcCAC1
area/Zc
areligieus/Ar
arena/CeCcZcC1
arendbuizerd/Za
arend/ZbCcChC1
Arendina/PN
Arend-Jan/PN
Arendje/PN
Arendonk/PN
Arendonks/Aa
Arendsen/PN
Arendse/PN
arendsneus/ZhC1
Arends/PN
Aren/PN
Arensman/PN
Arent/PN
Arentsen/PN
Arentz/PN
areometer/Za
areopagus/C1
Ares/PN
Arets/PN
Arfman/PN
argeloos/AlAd
argeloosheid/ChC1
Argentijn/PNZb
Argentijns/AaLlLr
arglistig/AaAbAe
arglistigheid/ZdChC1
argot/Za
argumentatie/CeCcZaC1
argumentatief/Ar
argument/CcZbC1
argumenteer/V3VpVp
argumenteren/Vi
argus/ZeC1
argwaan/Zf
argwanend/AaAb
argwanendheid/C1
Ariaans/PN
Ariaantje/PN
aria/CeZcC1
Ariadne/PN
Ariana/PN
Ariane/PNCeC0
Arianna/PN
Arianne/PN
Arian/PN
Arie/PN
ariër/CACcZaCBC1
Ariese/PN
Arif/PN
Arik/PN
Arina/PN
Arink/PN
Arion/PN
Ari/PN
Arisch/Aa
Aris/PN
Arissen/PN
Arisse/PN
aristocraat/Zf
aristocratie/CeCcZbC1
aristocratisch/AaAb
Aristo/PN
aristotelisch/Aa
aritmetiek/C1
aritmetisch/Aa
Arjan/PN
Arja/PN
Arjen/PN
Arjo/PN
Arjuna/PN
Arjun/PN
ark/ZbC1
Arkema/PN
Arke/PN
Arkesteijn/PN
Arlene/PN
Arler/PN
Arlette/PN
Arling/PN
arm/AaAbAcAdAe
armada/Zc
Armando/PN
Armand/PN
Armani/PN
Arman/PN
armatuur/CcZfC1
armbad/Fw
armband/CcCAYbZbCBC1
armboard/Fw
arm/YbZbC1
armdik/An
arme/CcZiC1
Armeens/AaLlLr
armee/Zb
armelijk/AaAbAe
armeluiskinderen/C1
Armeniër/Za
armetierig/AaAbAe
armgaten/Fw
armhuis/ZhC1
arminiaan/Zf
Armin/PN
armlastig/Aa
armoede/CeCcC1
armoedig/AaAbAcAdAe
armoedigheid/C1
armoedzaaier/Za
armoezaaier/Za
armsgat/Zb
armsten/CACBC1
armtierig/AaAbAe
armworstelen/Vi
armzalig/AaAbAcAdAe
armzaligheid/C1
Arnaud/PN
Arne/PN
Arnhemmer/Za
Arnhem/PNPI
Arnolda/PN
Arnoldina/PN
Arnold/PN
Arnoldus/PN
Arno/PN
Arnoud/PN
Arnout/PN
Arns/PN
Arnts/PN
Arntzen/PN
Arntz/PN
AROB/ClCw
aroma/CeCcZcC1
aromaten/CACBC1
aromatisch/AaAb
aromatiseer/V3VpVp
aromatiseren/Vi
Aron/PN
aronskelk/Zb
aroom/Zf
arpeggio/Zc
arrangeer/V3VpVp
arrangement/ZbYbCcChC1
arrangeren/Vi
arrangeur/CcZaC1
arrenslee/Zb
arren/Vi
arrestante/Za
arrestant/ZbCcC1
arrestatie/CeCcZaC1
arrest/CcCAZbCBC1
arresteer/V3VpVp
arresteren/Vi
Arrindell/PN
arrivé/Ai
arriveer/V3VpVp
arriveren/Vi
arrivist/Zb
arrogant/AaAbAcAdAe
arrondissement/ZbCcChC1
arsenaal/CcZfC1
arsenicum/CACBC1
Arslan/PN
artdirector/Za
artefact/Zb
arterieel/Am
arterieklem/Ze
arteriën/CACBC1
arterie/ZaCeC1
artesisch/Aa
Arthur/PNSvCAC0
articulatie/CeCcZaC1
articulatorisch/Aa
articuleer/V3VpVp
articuleren/Vi
Artie/PN
artiest/CcZbC1
artieste/CeCcZaZiC1
artificialiteit/C1
artificieel/AdAm
artikel/CcCAZaYaZbCBC1
artikelsgewijs/Ar
artillerie/CeCcC1
artilleristisch/Aa
artillerist/Zb
Arti/PNPN
artisanaal/Al
artisjok/ZeCAC1
artisticiteit/ChC1
artistiek/AaAbAcAe
artistiekeling/Zb
artistiekerig/Aa
artotheek/Zf
artritis/CACBC1
artsassistenten/Fw
artsassistent/Fw
arts/CACcZbCQC1
artsenij/Zb
artsonderzoeker/Fw
artsonderzoekers/Fw
artwork/Za
Artz/PN
Arubaan/PNZf
Arubaans/Aa
Aruna/PN
Arun/PN
ar/V3VpVp
Arvid/PN
Arvin/PN
Arwen/PN
Arwin/PN
Aryan/PN
Ary/PN
Arzu/PN
Asamoah/PN
Asante/PN
asbakkenras/Ze
asbak/Yb
asbelt/Zb
asbest/CACBC1
asbesthoudend/Aa
asbestvrij/Aa
asblond/Aa
Asbreuk/PN
Asbroek/PN
asceet/Zf
ascendant/Zb
ascendenten/C1
ascetisch/AaAb
ASCII/ClCw
asdiameter/Za
aseksueel/Al
aselect/Aa
asemen/Vi
asemmer/Za
asem/V3Vp
asepsis/C1
aseptisch/Aa
ASFA/ClCw
asfalt/CACBCcC1
asfalteer/V3VpVp
asfalteren/Vi
asfaltering/ChC1
asfaltweg/Zb
asgat/Zb
asgrauw/Aa
asgrijs/Ar
Ashanti/PN
Asha/PN
Asher/PN
Ashley/PN
ashoop/Zf
Ashraf/PN
Ashton/PN
Ashwin/PN
Asia/PN
ASIC/ClCw
asiel/CcCAZaZbCBC1
asielzoekster/Za
Asif/PN
Asim/PN
Asja/PN
Asjes/PN
Asjkenazisch/Aa
Askamp/PN
askar/Ze
askegel/Za
Askes/PN
askleurig/Aa
askruisje/Za
askussen/Za
aslager/Za
Aslander/PN
Aslan/PN
asla/Zc
aslijn/Zb
Asli/PN
Asma/PN
Asmara/PN
ASML/ClCw
asmogendheden/C1
Asmus/PN
asociaal/AdAlAqAq
asocialen/CACBC1
aso's/CACBC1
aso/Zc
asparagus/C1Ze
aspecifiek/Aa
aspect/CcZbC1
asperge/CeCcZaC1
asperger/CACBC1
aspergesteken/Vi
Asper/PN
aspic/Za
aspidistra/Zc
aspirant/Zb
aspiratie/CeCcZaC1
aspireer/V3VpVp
aspireren/Vi
aspirine/CeZaC1
aspot/Ze
aspunt/Zb
asregen/Za
asrest/Zb
Asruf/PN
assagaai/Zb
Asscher/PN
Assebroek/PN
assegaai/Zb
Asselbergs/PN
Asselman/PN
assemblage/CeCcZaC1
assemblee/CeZaC1
assembleer/C1
assembleer/V3VpVp
assembleren/Vi
assembler/Za
assem/Za
Assenaar/PNZf
assepoester/Za
assepoes/ZbC1Zh
Asser/PNSv
assertief/ArAs
assertie/Za
assertiviteit/ChC1
assessment/ZaCcCAC1
assessor/ZaZbZb
Assia/PN
Assies/PN
assignaat/Zf
assignatie/ZaCeC1
assimilatie/CeCcZaC1
assimileer/V3VpVp
assimileren/Vi
Assinck/PN
Assink/PN
assisen/CACBC1
assisteer/V3VpVp
assistent/CcZbCBC1
assistente/CeCcZaZiC1
assistentschap/Ze
assisteren/Vi
assist/Za
Assmann/PN
associatie/CeCcZaC1
associatief/Ar
associeer/V3
associëren/Vi
associé/Za
assonantie/ZaCeC1
assoneren/Vi
assorteren/Vi
assortiment/YbZbCcChC1
assumeren/Vi
assumptie/CeCcZaC1
assumptionist/Zb
assuradeur/ZaZb
assurantie/CeCcZaC1
assurantiën/C1
assureren/Vi
assyrioloog/Zf
Assyrisch/Aa
astatisch/Aa
asterisk/Zb
asteroïdengordel/Za
aster/ZaYaC1
asthenisch/Aa
astigmatisch/Aa
astma/CeCcC1
astmaticus/CACBC1
astmatisch/Aa
aston/Ze
Astor/PN
astraal/Al
astraallichaam/Zf
astrant/AaAb
Astrid/PNSv
astringent/Aa
astrofysicus/CACBC1
astrofysisch/Aa
astrologe/Za
astrologisch/Aa
astroloog/Zf
astronaut/Zb
astronomie/CeCcC1
astronomisch/Aa
astronoom/CcZfC1
ast/Zb
asurn/Zb
asvaalt/Zb
Asveld/PN
aswenteling/ZbChC1
asymmetrie/Zb
asymmetrisch/Aa
asymptoot/Zf
asymptotisch/Aa
asynchroon/AlAlAl
asystolie/Zb
as/Ze
AT5/ClCw
atactisch/Aa
atalanta/Zc
Ata/PN
Atar/PN
atavistisch/Aa
ATB/ClCw
atelier/CcCAZaYaCBC1
Atema/PN
Aten/PN
aten/Pr
Ate/PN
aterling/Zb
Atheens/Aa
atheïstisch/Aa
atheïst/ZbZb
athematisch/Aa
Athena/PN
atheneum/Za
ATI/ClCw
Atie/PN
Atika/PN
Atilla/PN
Atjeeër/Za
Atjees/AaAl
atlanticus/ZuC1
Atlantisch/Aa
atlant/Zb
atlas/CACcZeCBC1
atleet/CcZfYbC1
atlete/CeCcZaZiC1
atletiek/CACcCBC1
atletiekkampioenschap/Ze
atletisch/AaAb
atmosfeer/CcZfC1
atmosferisch/Aa
atol/ZeYf
atomair/Aa
atomisch/Aa
atomiseren/Vi
atomistisch/Aa
atomist/Zb
atonaal/Al
atonaliteit/ChC1
atoombomen/Fw
atoom/CACcYbZfCBC1
atopisch/Aa
at/PmPpPrPrPs
atrium/Za
atrofie/CeCcC1
atrofiëren/Vi
Atsma/PN
attaca/Zc
attaché/CcCAZaCBZaC1
attachee/ZaYaC1
attacheren/Vi
attaqueren/Vi
attaque/Za
Attema/PN
attendeer/V3VpVp
attenderen/Vi
attendering/ChZbC1
attent/Aa
attentaat/Zf
attentie/ZaCeC1
attestatie/CeCcZaC1
attest/CcZbC1
attesteer/V3VpVp
attesteren/Vi
Atteveld/PN
Attevelt/PN
Attila/PN
Attisch/Aa
attitude/CeCcZaZiC1
attractie/CeCcZaC1
attractief/Ar
attractiviteit/ChC1
attrapeer/V3Vp
attraperen/Vi
attributief/Ar
attributie/Za
attribuut/ZfCcC1
atv-dag/Zb
atypisch/Aa
Atze/PN
aubade/Za
aubergine/Za
auctie/Za
auctionaris/ZeC1
auctoriaal/Al
aucuba/Zc
Aude/PN
audicien/Za
audiëntie/CeZaC1
audio-cd/Zc
audio/CeCcC1
audiofoon/Zf
audiologisch/Aa
audiorack/Za
audiotheek/Zf
audiovisueel/Al
audit/CAZaCBCcC1
auditeren/Vi
auditeur/ZaCcC1
auditie/CeZaCcC1
auditief/Ar
auditoraat/Zf
auditorium/Za
auditor/Za
Audrey/PN
Augenbroe/PN
augiasstal/Ze
augurk/ZbYb
Augusta/PN
Augusteijn/PN
Auguste/PN
Augustijn/PN
augustijn/Zb
Augustina/PN
Augustin/PN
Augustinus/PN
August/PN
augustus/KcCAC1
Augustus/PN
Aukema/PN
Auke/PN
Aukje/PN
aula/Zc
Aura/PN
aura/Zc
Aurelia/PN
aurelia/Zc
Aurelio/PN
aureool/Zf
Auron/PN
Aurora/PN
ausculteer/V3Vp
ausculteren/Vi
Ausema/PN
Ausems/PN
Ausma/PN
ausputzer/Za
Aussems/PN
aussie/Za
Austen/PN
Austin/PN
austraal/Al
Australiër/Za
Australisch/AaLlLr
autaar/Za
autarchie/Zb
autarkisch/Aa
Autar/PN
auteur/CcCdZaC1
auteursrechtelijk/Aa
authenticiteit/ChC1
authentiek/AaAbAcAdAeAi
authentiekheid/C1
autistisch/Aa
autist/Zb
autobiografie/Zb
autobiografisch/Aa
autobots/Fw
autobox/Zb
autocar/Za
auto/CeCcYeZcC1
autochtoon/AlAlAlAq
autoclaaf/Zf
autocraat/Zf
autocratisch/AaAb
autocrossen/C1
autocue/Za
autodafe/Zc
autodaten/Vi
autodate/V3Vq
autodidact/Aa
autodidactisch/Aa
autodieven/CACBC1
autodrop/Fw
autogeen/AlAl
autografie/Zb
autografisch/Aa
autolakken/CACBC1
autologisch/Aa
autoloos/Al
autoluw/Aa
automatiek/YbZb
automatie/ZbCeC1
automatisatie/ZaCeC1
automatisch/AaAb
automatiseerder/Za
automatiseer/V3VpVp
automatiseren/Vi
automatisering/CcChC1
automobiel/Zb
automobilist/Zb
automutileren/Vi
autoniem/Aa
autonomistisch/Aa
autonomist/Zb
autonoom/AlAq
autoped/Za
autopetten/Vi
autopsie/Za
autorijden/Vi
autorisatie/ZaCeC1
autoriseer/V3VpVp
autoriseren/Vi
autoritair/AaAeAb
autoriteit/ZbCcChC1
autoruiten/CACBC1
autostrada/Zc
autostrade/Za
autotonen/Fw
autotune/Fw
autotypen/C1
autoverbruik/Fw
autoveren/C1
autovrij/Aa
autowasstraat/Zf
autoweek/Fw
autoweg/Zb
avaleren/Vi
Avalon/PN
avanceer/V3Vp
avanceren/Vi
avance/Za
avant-garde/Ai
avant-gardistisch/Aa
avant-gardist/Zb
avant-première/Za
avant-scène/Za
Ava/PN
avegaar/Za
avenue/Za
averecht/AaAdAi
averechts/AaAb
Averesch/PN
averij/ZbCAC1
Averink/PN
aversief/Ar
aversie/Za
Avezaat/PN
ave/Zc
aviateur/Za
avifauna/Zc
Avi/PN
avis/CACQC1
avocado/Zc
avond/CcCAYbZbCBC1
avondfeesten/C1
avondlijk/Aa
avondmaalsbeker/Za
avondmaalstafel/Za
avondmaalsviering/Zb
avondmalen/Vi
avondopenstelling/Zb
avondstonden/C1
avondvullend/Aa
avondvuur/Fw
avonturen/Vi
avonturier/CAZaCBC1
avonturierster/Za
avontuur/CcCAYaZfCBC1
avontuurlijk/AaAbAcAdAe
avontuurlijkheid/ChC1
Avraham/PN
AVRO/ClCw
AWACS/ClCw
Awad/PN
Awater/PN
AWBZ/ClCw
AWW/ClCw
Axelle/PN
Axel/PNPI
axel/Za
axiaal/Al
axillair/Aa
axiomatisch/Aa
axioma/Zc
Axl/PN
axolotl/Za
axonometrisch/Aa
Ax/PN
Ayaan/PN
Ayad/PN
Aya/PN
Aydemir/PN
Aydin/PN
Ayesha/PN
Ayhan/PN
Ayla/PN
Ayman/PN
Ayoub/PN
Ayrton/PN
Ayse/PN
Aytekin/PN
Ayten/PN
Azad/PN
azalea/Zc
Azarkan/PN
a/Zc
Azc/Cl
azc/ClCwKcZc
AZ/ClCw
azen/ViPr
Azerbeidzjaan/Zf
Azerbeidzjaans/AaLlLr
Aziaat/Zf
Aziatisch/Aa
Azier/PN
azijnachtig/Aa
azijn/CcCACBC1
azimut/Za
Aziza/PN
Azizi/PN
Aziz/PN
Azoriaan/PN
Azoriaans/Aa
Azteek/Zf
azuurblauw/Aa
azuur/CACBC1
Azzouzi/PN
Azzouz/PN
B-52/ClCw
baad/CACQC0
baadje/Za
baadster/Za
baad/V3VpVp
baai/CeCcYaZbC0
Baaijens/PN
Baaij/PN
baaivangen/Vi
baakgeld/Zb
baakmeester/Za
baal/CcCAYaCQZfC0
baal/V3VpVp
baanbrekend/AaAbAe
baan/CcCAYaZfCQC0
baanderheer/Zf
Baanders/PN
baanlegging/Fw
baanloos/Al
baanlozen/CACBC0
Baans/PN
Baanstra/PN
Baantjer/PNCAC0
baan/V3VpVp
baanvast/Aa
baar/AdAiAl
Baarda/PN
baard/CcCAYbCBC0
baardeloos/Al
baardig/AaAbAe
baardloos/Al
baardmankruik/Zb
Baarends/PN
baarkleed/Zf
baarkruk/Ze
baarlijk/Aa
baarmoeder/ZaCAC0
Baarn/PNPI
Baarslag/PN
Baarsma/PN
Baarspul/PN
Baarssen/PN
baars/YbZh
Baartman/PN
Baart/PN
baar/V3VpVp
baar/Ya
baasachtig/Aa
baas/CACcYbZfCQC0
baasschap/Ze
baas/V3VpVp
baat/CcCACQC0
Baaten/PN
Baatje/PN
baat/VqVqPs
baatzuchtig/AaAe
Baauw/PN
Baay/PN
baba/Zc
babbelaarster/Ya
babbelaar/ZaYa
babbelachtig/Aa
babbelbox/Zb
babbel/CAZaYaCBCcC0
babbelen/ViPt
babbel/V3VpVpPt
babbelziek/AaAb
Babette/PN
babe/Za
babi/Zc
baboe/Za
Babs/PN
babyboomer/Za
baby-boomgeneratie/Fw
babybox/Zb
babyboy/Fw
babybytes/Fw
baby/CeCcZcC0
babydoll/Za
babyfoon/Za
babykit/Fw
babylance/Yb
Babylonisch/Aa
babysitten/Vi
babysitter/Za
babysit/VqVq
baccarat/Yb
bacchanaal/Zf
bacchantisch/Aa
bacchant/Zb
bachelor/CAZaCBC0
Bach/PNSv
bacil/CcZeC0
bacillair/Aa
backbeat/Fw
backbencher/Za
backcasting/Fw
back/CcCAZaCQC0
backcountry/Fw
backen/Vi
Backer/PN
Backes/PN
backflip/Fw
backhandschot/Fw
backpacken/Vi
backpacker/Za
backpack/V3Vq
backplaats/Fw
backroom/Fw
backspace/Za
backtrack/Fw
backtrackroute/Fw
back-uppen/Vi
back-up/V3Vq
Backus/PN
back/V3Vq
backwaters/Fw
Backx/PN
BA/ClCw
baco/Zc
Bac/PN
bacterie/CeCcC0
bacterieel/Am
bacteriën/CACcCBC0
bacterievrij/Aa
bacteriofaag/Zf
bacteriologisch/Aa
bacterioloog/Zf
B-acteur/Za
Badal/PN
bad/YbZbC0
badcel/Ze
badderen/Vi
badding/Zb
baddoek/Zb
baden/Pb
baden/PbVi
Bade/PN
Bader/PN
bader/Za
badgast/Zb
badge/ZaCcC0
badhanddoek/Zb
badhotel/Za
badhuis/CAZhCBC0
badineren/Vi
badinrichting/Zb
badjas/CAZeCBC0
badkamer/CAZaCBCcC0
badkoets/Zb
badkostuum/Za
badkuip/Zb
badkuur/Zf
badlaken/Za
Badloe/PN
badmantel/Za
badmat/Ze
badmeester/Za
badminton/CACBC0
badmintonnen/Vi
badmintonner/Za
badmintonster/Za
badminton/V3Vp
badmode/Za
badmuts/CAZbCBC0
Badoux/PN
badpak/Ze
bad/PbPn
badplaats/CACcZbCBC0
Badri/PN
badseizoen/Zb
badslipper/Za
badsteden/CACBC0
badstoel/Zb
badstrand/Zb
badtas/Ze
badthermometer/Za
badvrouw/Zb
badzout/Zb
Baecke/PN
Baegen/PN
Baelde/PN
Baelemans/PN
Baerends/PN
Baer/PN
Baert/PNSv
Baerveldt/PN
Baeten/PN
Baetsen/PN
bagage/CeCcC0
bagatelle/Ya
bagatelliseer/V3VpVp
bagatelliseren/Vi
bagatel/Ze
Bagchus/PN
Bagdad/PN
bagel/Za
Bagerman/PN
Baggen/PN
baggeraar/Za
bagger/CACBCcC0
baggeren/ViPs
bagger/V3VpVpPs
baghera/Zc
bagno/Zc
baguette/Za
Bahadir/PN
Bahadoer/PN
Bahamaan/PN
Bahamaans/Aa
Bahar/PN
bahco/Zc
Bahlmann/PN
Bah/PN
Bahrein/PNPI
Bahri/PN
Baidjoe/PN
Baijens/PN
baileybrug/Ze
Bailey/PN
Bais/PN
baissedekking/Zb
baissepositie/Za
baissetransactie/Za
baisse/Za
baissier/Za
bajadère/Za
Bajema/PN
bajes/CACBZb