blob: 51f98da55b652c27397e09838821f20f36ac48e0 [file] [log] [blame]
175211
A
a
Á
á
ä
Abakus
abatí¹
abati¹a/U
abbé
abbého
abdikácia/U
abdikaèný/NY
abdikovaný/NY
abdikova»/NW
abdominálnych
Abeba/z
abecedár
abeceda/Zz
abecedne
abecedno
abecedný/NY
Ábel/C
Ábelová
Ábelovej
Ábelovou
Ábelovského
Ábelovský
Ábelovským
aberácia
Aberdeen
Aberdeene
aberdeenskym
Abid¾ane
Abid¾anu
abiotických
abiotickým
abiturient/C
abiturientiek
abiturientka/Zz
abiturientskom
abiturientsky
ablácia
ablatív
ablatívny
ablegát/C
abnormalita/Zz
abnormálnos»/K
abnormálny/NY
abnormita
abnormný
abo
aboliènej
abonent/C
abonentka/Zz
abonentný/NY
abonentský/NY
abonmán/C
aborigénom
aborigénov
abortívny/NY
abortova»
abortus
Abov
Abova
abovský/NY
Abrahám/C
abrahámov
abrahámova
Abrahámovce
abrahámove
abrahámovej
abrahámovho
abrahámovi
abrahámoviny/Q
abrahámovmu
abrahámovo
abrahámovom
abrahámovou
abrahámovu
Abrahámov/Y
abrahámových
abrahámovým
abrahámovými
abrahámsky
Abramová
Abranovce
abrázia/U
abrazívny/NY
abreviácia/U
abreviaèný/NY
absces/B
absencia/U
absenène
absenèný/NY
absentér/C
absentérka/Zz
absentérsky/NY
absentérstvo
absentovaní
absentovania
absentovanie
absentovaniu
absentovanú
absentova»/NW
absint/B
absintový/NY
Absolón/C
absolutista/H
absolutisticky
absolutistický/NY
absolutistka/Zz
absolutizácia/U
absolutizmus/B
absolutizovanie/V
absolutizova»/NW
absolútnos»/K
absolútny/NY
absolutórium/M
absolvent/C
absolventka/Zz
absolventove
absolventský/NY
absolvovanie/NV
absolvovaný/NY
absolvova»/NW
absorbátor
absorbèná
absorbent/B
absorbér
absorbérov
absorbéru
absorbéry
absorbovanie/V
absorbovaný/NY
absorbova»/NW
absorbujúci
absorpcia/U
absorpène
absorpèný/NY
abstinencia/U
abstinenèný/NY
abstinent/C
abstinentka/Zz
abstinentný
abstinentský/NY
abstinovania
abstinova»/NW
abstrahovaná
abstrahovanie/V
abstrahova»/NW
abstrahujúci/NY
abstrakcia/U
abstrakcionista/H
abstrakcionistický/NY
abstrakcionistka/Zz
abstrakcionizmus/B
abstrakèný/NY
abstrakt/B
abstraktne
abstraktnos»
abstraktnosti
abstraktný/NY
absurdít
absurdita/Zz
absurdna
absurdne
absurdnos»/K
absurdný/NY
absurdum/M
abúzov
aby
abych
aby¾e
accelerando/M
acetaldehyd
acetaldehydom
acetát
acetátov
acetátového
acetátovej
acetátovou
acetátových
acetátu
acetón/B
acetónový/NY
acetyl
acetylén/B
acetylénový/NY
acetylsalicylová
acetylsalicylovej
acetylsalicylovou
acidofilný/NY
acrylová
acrylové
acrylový
acta
acyklický
acylpyrín/B
áèkar/C
áèkarka/Zz
áèkarský/Y
áèka/Zz
Áèko
áèkom
ad
adagio/M
adagiový/Y
Adamami
Adam/C
Adámiho
adamita/H
adamitka/Zz
adamitský
Adamova
Adamove
Adamovej
Adamovho
Adamovia
Adamovom
adamovská
Adamovské
adamovského
adamovskej
Adamovskému
adamovskom
adamovskú
Adamovský
Adamovských
Adamovským
Adamovskými
adaptabilnos»/K
adaptabilný/NY
adaptácia/U
adaptaène
adaptaèný/NY
adaptér/J
adaptérmi
adaptéry
adaptívne
adaptovaná
adaptované
adaptovaného
adaptovanej
adaptovaní
adaptovania
adaptovanie
adaptovaním
adaptovaniu
adaptovanú
adaptovaný
adaptovaných
adaptova»/NW
adaptujúci
Adda
Addis
Addisabebèan/C
Addisabebèanka/Zz
addisabebèanský/Y
adekvátnos»/K
adekvátny/NY
Adelaide
Adela/Zz
Aden
Adene
adenoidného
Adenského
adenskom
Adenským
adept/C
adeptiek
adeptka/Zz
adeptova
adhézia/U
adhezívnou
adhézny/NY
ADI
adícia/U
adièný/NY
adié
Adiel
adieu
aditívny/NY
adjektív
adjektívny/NY
adjektívum/M
adjunkt/C
adjunktiek
adjunktka/Zz
adjunktský/Y
adjuntka
adjustácia/U
adjustaèný/NY
adjustoval
adjustované
adjustovanú
adjustovaný
adjustujeme
adjustujú
Adlera
Adlerova
administrácia/U
administratíva/Zz
administratívnoprávny/NY
administratívnosprávny/NY
administratívny/NY
administrátor/C
administrátorka/Zz
administrátormi
administrátorsky
administrátorský/Y
administrovala
administrovali
administrované
administrovanej
administrovaní
administrovania
administrovanie
administrovaním
administrovaniu
administrovaný
administrovaných
administrova»
administruje
administrujú
admirál/C
admiralita/Zz
admirálsky/NY
ADN
Adobe
adolescencia/U
adolescent/C
adolescentný/NY
Adolfovia
adopcia/U
adopèný/NY
adoptácia/U
adoptaèný/NY
adoptant
adoptívny/NY
adoptovaná
adoptované
adoptovanec
adoptovaní
adoptovania
adoptovanie
adoptovanou
adoptovanú
adoptovaný
adoptovaným
adoptovanými
adoptova»/NW
adorova»
adorujú
adoval
adovala
adovali
adované
adovaného
adovanej
adovanú
adovaných
adrenalín/B
adrenalínový/Y
adresár/J
adresármi
adresárový/Y
adresát/C
adresátka/Zz
adresátové
adresa/Zz
adresne
adresnos»/K
adresný/NY
adresovane
adresovanie/V
adresovaný/Y
adresova»/NW
adresový/NY
Adria
Adriána/Zz
Adrián/C
Adrianin
Adriánovia
Adriatické
adriatického
Adriatickej
adriatický
Adrie
Adrien
Adriena
Adrienou
Adrienu
Adrieny
adries
Adrii
Adrií
Adriou
Adriu
ADSL
adsorbované
adsorbova»
adsorpcia/U
adsorpèný/NY
aduje
adujeme
adujú
adut/B
advent/B
adventný/NY
adverbiálny/NY
adverbium/M
advokácia/U
advokát/C
advokátka/Zz
advokátovej
advokátovho
advokátovým
advokátsky/NY
advokátstvo/M
advokatúra
Adyho
Aera
aerácii
aeraèné
aeraèného
Aere
Aero
aerobik/B
aerodróm/B
aerodynamickos»/K
aerodynamicky
aerodynamický/NY
aerodynamika/Zz
aerofília/U
aerofóbia/U
aerogram
aerogramu
aeroklub/B
aerolínia/U
Aerom
aeronautický
aeronautika
aeronautike
aeronautiku
aeronautiky
aeroplán
aeroplánoch
aeroplánov
aeroplánu
Aeroplány
Aeroport
Aerosol
aerosól/B
aerosolov
aerosolové
aerosolovom
aerosolových
aerosolovými
aerosólový/Y
aerosolu
aerosoly
aerostat
aerotaxi
aerotaxík/B
Aerotechnika
aerovkou
Aeru
afázia/U
afekcia
afektácia/U
afekt/B
afektívny/NY
afektovane
afektovanie
afektovanos»/K
afektovaný/NY
afektova»/NW
afektový
afektujúci
afélium/M
aféra/Zz
aférista
Afganec/C
Afganistan/B
Afganka/Zz
afgánsky
afganský/Y
afiliácia/U
afiliaèný
afilovaná
afilované
afilovanej
afilovaný
afilovanými
afinácia/U
afinaèný
afinita/Zz
afinitný/Y
afinný
afirmácia/U
afirmatívny
afirmova»
afi¹
aforickos»/K
aforicky
aforický/Y
aforista/H
aforisticky
aforistický/NY
aforizmus/B
africký/NY
Afrièan/C
Afrièanka/Zz
afrikánèina
afrikanistiky
Afrikánske
Afrika/z
Afrodita/Zz
afrodiziakum/M
aga/H
AGAP
agar
Agarové
agarovým
Agáta/Zz
agát/B
agátina
Agátova
agátový/NY
agáva/Zz
Agencia
agencie
agencií
agend
agenda/Zz
agens/B
agensový/Y
agent/C
agentka/Zz
agentovej
agentovho
agentových
agentský/NY
agentúra/Zz
agentúrny/NY
Agenzia
agilita
Agilitou
agility
agilne
agilnos»/K
agilný/NY
agiste
agitácia/U
agitaèný/NY
agitátor/C
agitátorka/Zz
agitátorské
agitátorský
agitka/Zz
agitovanie
agitova»/NW
aglomerácia/U
aglomeraène
aglomeraèný/NY
aglomerát/B
aglomerované
aglomerovaného
aglomerovanie
aglomerovaný
aglomerovaných
aglomerova»
aglutinácia/U
aglutinaèné
Agnesa/Zz
Agne¹a
agnostici
agnosticizmus/B
agnostik
agnusok
agnu¹tek
agogika/Zz
agónia/U
agonický/Y
agonizova»
Agora
Agoru
Agory
Agra
agrárnický/Y
agrárnictve
agrárnik/C
agrárny/NY
Agre
agregácia/U
agregát/B
agregátmi
agregátovanie/V
agregátový/Y
Agregovaná
agregované
agregovaného
agregovanej
agregovanom
agregovanou
agregovanú
agregovaný
agregovaných
agregovaným
agregovanými
agregova»/NW
agresia/U
agresivita
agresivite
agresivitou
agresivitu
agresivity
agresívnos»/K
agresívny/NY
agresor/C
agresorský/Y
agrikultúra/Zz
agrikultúrny
agrobiológ
agrobiológia/U
agrobiologický
agrobiologièka
Agrofóra
Agrofóre
Agrofórum
agrochémia
agrochémie
agrochémii
agrochemikáliách
agrochemikáliami
agrochemikálie
agrochemikálií
agrochémiou
agrochémiu
agrokomplex/B
agrometeorologických
agronómami
agronóm/C
agronómia/U
agronomický/Y
agronómka/Zz
agropotravinový/Y
agrotechnicky
agrotechnický/NY
agrotechnièka/Zz
agrotechnika/Zz
agrotechnik/C
agroturistický/NY
agroturistika/Zz
Agru
Agry
ah
áh
aha
ahá
Ahasver
ahasverovský
Ahasverových
ahistorickos»/K
ahistoricky
ahistorický/NY
ahjaj
ahm
ahoj
ahojte
ach
ách
achát/B
achátovo
achátový
Achilles/C
achillova
Achillovej
achillovi
Achillovou
achillovský
achillovu
Achillových
Achillovým
achilovka/Zz
achilovský/Y
achka»/EN
achromatický/NY
aids/J
aidsový/NY
AIP
Air
Aire
Airom
Airu
Airy
Aiwa
AIX
aj
ajaj
ajáj
ajhµa
ak
akácia/U
akáciový/Y
akadémia/U
akademickos»/K
akademicky
akademický/NY
akademièka/Zz
akademik/C
Akai
akákoµvek
Akant
akási
aká¾e
akcelerácia/U
akceleraèný/NY
akcelerátor/B
akcelerova»/NW
akcent/B
akcentmi
akcentovaná
akcentované
akcentovaní
akcentovania
akcentovanie
akcentovaniu
akcentovanou
akcentovaný
akcentova»/NW
akcept
akceptabilný/NY
akceptácia/U
akceptaèná
akceptaèné
akceptaèného
akceptaènej
akceptaènú
akceptaèný
akceptaèných
akceptaèným
akceptaènými
akceptant
akceptanta
akceptanti
akceptantom
akceptantovi
akceptom
akceptorom
akceptov
akceptovanie/V
akceptovaný/NY
akceptovateµnos»/K
akceptovateµný/NY
akceptova»/NW
akceptu
akces
akcese
akcesorické
akcesorickej
akcesoricky
akcesorický
akcia/U
akcidentálne
akcidentálnej
akcieschopnos»/K
akcieschopný/NY
akcionár/C
akcionárka/Zz
akcionársky/NY
akciovo
akciový/NY
akcízne
akène
akènos»/K
akèný/NY
akéhokoµvek
akéhosi
akejkoµvek
akejsi
Akej¾e
akékoµvek
akémukoµvek
akémusi
aker/B
akési
akéto
aké¾e
akísi
akiste
Akkra
Akkre
akkriansky
Akkry
aklamácia/U
aklamaène
aklamaèný/NY
aklamova»
aklimatizácia/U
aklimatizaèný/NY
aklimatizoval
aklimatizovala
aklimatizovali
aklimatizovanie/V
aklimatizova»
akné
ako
akoby
akokoµvek
akomak
akomkoµvek
akomodácia/U
akomodaèný/NY
akomodova»/NW
akomsi
akonáhle
akontácia/U
akontaèný/NY
akord/B
akordeón/B
akordný/NY
akordový/NY
akosi
akos»/K
akostne
akostný/NY
ako-tak
akoukoµvek
akousi
ako¾e
akreditácia/U
akreditaèný/Y
akreditív/B
akreditíve
akreditívny/NY
akreditívový/Y
akreditovaná
akreditované
akreditovaného
akreditovanej
akreditovaní
akreditovanie
akreditovanom
akreditovanou
akreditovanú
akreditovaný
akreditovaných
akreditovaným
akreditovanými
akreditova»/NW
akríbia/U
akrilová
akrilové
akrilový
akrobacia/U
akrobat/C
akrobaticky
akrobatický/NY
akrobatka/Zz
akronym/B
Akropol
akropola
Akropole
Akropolis
Akropolou
Akropolu
akrylén/B
aksamiet/B
aksamietka
aksamietnica
aksamietový
aktá
akt/B
aktér/C
aktérka/Zz
aktérky/Y
aktinídia/U
aktinoterapiou
aktív
aktivácia/U
aktivaène
aktivaèný/Y
aktívach
aktívam
aktivátor/B
aktivista/H
Aktivistická
aktivistické
aktivistickej
aktivistickú
Aktivistický
aktivistka/Zz
aktivita/Zz
aktívium
aktivizácia/U
aktivizaèná
aktivizaène
aktivizaèné
aktivizaèného
aktivizaèno
aktivizaènú
aktivizaèný
aktivizaèných
aktivizaèným
aktivizmu
aktivizovaná
aktivizované
aktivizovaného
aktivizovaní
aktivizovania
aktivizovanie
aktivizovaním
aktivizovaný
aktivizovaných
aktivizova»/NW
aktívnos»/K
aktívny/NY
aktivovaná
aktivovane
aktivované
aktivovaný
aktivovaných
aktivova»/NW
aktívum/M
aktmi
aktovka/Zz
aktualita/Zz
aktualizácia/U
aktualizaèný/NY
aktualizovane
aktualizovanie/V
aktualizovaný/NY
aktualizova»/NW
aktuálnej¹í/FP
aktuálnos»/K
aktuálny/NY
aktulizáciám
akty/Q
akúkoµvek
Akulit
akumulácia/U
akumulaèný/NY
akumulátor/B
akumulátorka
akumulátorky
akumulátorovòa/U
akumulátorovo
akumulátorový/NY
akumuloval
akumulovala
akumulovali
akumulovalo
akumulovaná
akumulované
akumulovaného
akumulovanej
akumulovaní
akumulovania
akumulovanie
akumulovaním
akumulovaniu
akumulovanú
akumulovaný
akumulovaných
akumulovaným
akumulova»
akumuluje
akumulujú
akupresúra/Zz
akupunktúra/Zz
akupunktúrny/NY
akurát
akurátnos»/K
akurátny/Y
akúsi
akusticky
akustický/NY
akustika/Zz
akút/B
akútnos»/K
akútny/NY
akúto
akútový/Y
akutrátne
akuzatív/B
akuzatívny/NY
Akú¾e
akvaduktom
akvadukty
akvamarín/B
akvamarínový/NY
akvarel/B
akvarelista
akvarelistka
akvarelový/NY
akváriový/NY
akvarista/H
akvaristický
akvaristika
akvárium/M
akvatóriách
akvatóriu
akvirovala
akvirované
akvirovanej
akvirovaných
akvizícia/U
akvizièný/NY
akvizitér
akvizitéra
Akvizitéri
akvizitérov
akýchkoµvek
akýchsi
akýkoµvek
akýmikoµvek
akýmisi
akýmkoµvek
akýmsi
akýsi
aký-taký
aký/Y
aký¾e
ak¾e
ak¾iv
Al
Ala
Alabama
Alabame
Alabamu
Alabamy
alabaster/J
alabastrovo
alabastrový/NY
Aladár
Alah/C
Alami
Alanovia
Alapiho
alarm
alarmova»/NW
alarmu
alarmujúce
alarmy
Alaska
Alba
Albáncami
Albánci
Albáncoch
Albáncom
Albáncov
albánèina/z
Albánec
Albánie
Albánii
Albánka
Albánsko/M
albánsky/Y
albatros/B
Albedo
Albert/C
Alberte
Albertina
Albertini
Albertovej
Albertovia
albertská
Albertu
Alberty
Albína/Zz
albín/C
albinizmus/B
Albínovia
albíny
Albión
Albiónom
Albiónu
Albit
Albitom
Albitu
Albrecht
Albrechta
Albrechtom
Albrechtova
Albrechtovi
album/B
albumín
albumínového
Albumínu
albumíny
albumový/Y
aldehyd/B
Alderman
Aldus
ale
aleba
alebo
alegória/U
alegorickos»/K
alegoricky
alegorický/NY
alegorizova»/NW
alejach
aleja/U
alejí
Alejova
Alejová
Alejové
Alejovej
Alek¹ince
Alek¹inciach
aleluja
Alena/Zz
Alenka
alergénmi
alergénov
alergénu
alergény
alergia/U
alergici
alergicky
alergický/NY
alergik
alergikmi
alergikom
alergikov
alergiológ/C
alergiológia/U
alergiologický/NY
alergiologièka/Zz
Ale¹ova
Ale¹ovia
Ale¹ovo
Alex
Alexa
Alexandera
Alexander/C
Alexanderoch
Alexanderom
Alexanderov
Alexanderovi
Alexandra/Zz
Alexandria/C
Alexandrie
Alexandrii
alexandrijský/Y
Alexandriou
Alexandrovia
Alexej/C
Alexejovia
Alexia
Alexie
Alexom
Alexov
Alexovej
Alexovi
Alexovu
Alexovým
Alexyho
ale¾e
alfabeta/Zz
alfabetické
alfabetickú
alfabetický
alfách
alfám
alfanumerický
alfa/Zz
Alfonz/C
Alfonzovia
Alfréd/C
Alfrédovia
algebraická
algebraické
algebraický
algebra/z
algebricky
algebrický/NY
algol/B
algoritmická
algoritmické
algoritmický
algoritmizácie
algoritmus/B
alchýmia/U
alchymista/H
alchymistický
alchymistickými
aliancia/U
alianène
alianèný/Y
alias
alibi
alibista/H
alibisticky
alibistický/Y
alibizmus/B
Alica/U
alicyklické
aliek
alifatická
alifatické
alifatický
alifatických
aligátor/L
aligátorova
aligátorove
aligátorovo
aligátorovu
aligátorovým
alikvotne
alikvotný/NY
aliment
alimentácia/U
alimentaèný/NY
alimentárneho
alimentárnej
alimentárnou
alimentárnych
Alimente
alimentmi
alimentov
Alimentu
alimenty/Q
aliterácia/U
aliteraèný
alizarín/B
alizarínová
Alja¹ka/z
alja¹ský/NY
Alja¹»an/C
Alja¹»anka/Zz
Alka
alkália
alkalicelulózy
alkalickos»/K
alkalicky
alkalický/NY
alkálie/Q
alkalita/Zz
alkaloid/B
alkaloidný/Y
alkaloidový
alkánoch
alkánov
alkány
alke
alkohol/B
alkoholicky
alkoholický/NY
alkoholièka/Zz
alkoholik/C
alkoholizmus/B
alkoholizované
alkoholizovaný
alkoholovo
alkoholový/NY
alku
Alky
alkylácia/U
alkyón/B
allegreto
allegretto/M
allegro/M
Alma
Alma-ata/z
almaatský
almanach/B
almanachový/NY
almár
almara/Zz
almázia/U
almáziový/Y
Almu
almu¾ien
almu¾na/Zz
almu¾nícky/Y
almu¾nièku
almu¾ník/C
Almy
aloa/Zz
alobal/B
alobalový/NY
aloe
alogickos»/K
alogicky
alogický/NY
alogizmus/B
Alojz/C
Alojzia/U
Alojzove
Alojzovia
alokácia/U
alokaèný/Y
alokovaný/Y
alokova»/NW
alon¾/D
alon¾ový/Y
aloový/Y
alopat/C
alopatia/U
alopatický/NY
Aµo¹a
Alp
Álp
álp
alpách
alpák
alpaka/Zz
alpakový/Y
alpám
alpa/Zz
Alpin
Alpina
Alpine
alpinista/H
alpinistický/NY
alpinistika
alpinistka/Zz
alpinizmus
alpínka/Zz
alpínsky
alpínum/M
alpový/Y
alpsky
alpský/NY
Alpy/Q
alsaská
Alsaskej
alsaskou
alsaský
alsaských
Alstrova
Al¹avská
Altaja
Altajského
Altajskej
Altajskou
altajským
altán
altánkom
altánku
altánky
altánok
altánov
alt/B
alternácia/U
alternaèný
alternanta
alternát
alternatíva/Zz
alternatívnos»/K
alternatívny/NY
alternátom
alternátor/B
alternátov
alternovanie/V
alternovaný/NY
alternova»/NW
alternujúca
alternujúce
alternujúci
alternujúcim
altista/H
altistka/Zz
altový/NY
altruista/H
altruistické/NY
altruisticky
altruistický/NY
altruistka/Zz
altruizmus/B
ALU
aluminát
alumíniový/NY
alumínium/M
Aluminotermia
aluminotermie
aluminotermiu
aluviálny/NY
alúvium/M
alveolárna
alveolárne
alveolárni
alveolárnu
alveolárny
alveola/Zz
Alvinczyho
Al¾beta/Zz
Al¾betin
Al¾betina
Al¾betinej
Al¾betinho
al¾betínka/Zz
Al¾betinom
al¾betínsky/NY
Al¾betinu
Al¾betka
Al¾betke
Al¾ír/B
Al¾írka
al¾írska
al¾írske
al¾írskeho
al¾írskej
al¾írskemu
al¾írski
Al¾írsko/M
al¾írskom
al¾írskou
al¾írsku
al¾írsky
al¾írskych
al¾írskym
al¾írskymi
am
Amadea
Amadeho
Amadeus
amalgamátorom
amalgám/B
amalgamovaní
amalgamovania
amalgamovanie
amalgamova»
amalgámový/NY
Amália/U
Amanda
amant
amanta
amarant
amatér/C
amaterizmus/B
amatérka/Zz
amatérsky/NY
amatérstvo/M
amazonka/Zz
amazonský/NY
ambasáda/Zz
ambasádor
ambasádora
ambasádori
ambasádorom
ambasádorov
ambícia/U
ambicióznos»/K
ambiciózny/NY
ambit/B
ambivalencie
ambivalentnos»/K
ambivalentný/NY
AMBO
Ambra
Ambre
Ambroseho
Ambrova
Ambrové
ambrovi
ambrovou
Ambróz/C
ambrózia/U
ambróziový
Ambrózovia
Ambru
ambulancia/U
ambulanèný
ambulantne
ambulantný/NY
ambulatórium/M
ambulatórny/NY
AMD
améba/Zz
Amélia
amen
amerícium
Americko
americky
americký/NY
Amerièan/C
Amerièanka/Zz
Amerièanova
Amerièanove
Amerièanovo
Amerièanovu
Amerikán/C
amerikanistiku
amerikanizácia/U
amerikanizmus
amerikanizovali
Amerikanizované
amerikanizovanej
amerikanizovaný
amerikanizova»
amerikanizuje
Amerikánka/Zz
amerikánsky
Amerika/Zz
Ameta
ametyst/B
ametystový/NY
amfíbia/U
amfibol/B
amfibolický
amfibolit/B
amfibolitový
amfibolovej
amfibolový
amfiteáter/J
amfora/Zz
Amiens
Amiense
Amiensky
Amín
amínokyselinami
aminokyselina/Zz
amínokyselinu
amínokyseliny
amínov
amínovou
amínových
amíny
Ammán/B
ammánsky
amnestia/U
amnestovaná
amnestované
amnestovaného
amnestovaní
amnestovanie
amnestovanom
amnestovaný
amnestovaných
amnestovanými
amnestova»/NW
amnézia/U
amok/B
amondový
amoniakálneho
amoniak/B
amoniakový/NY
amóniový/NY
amónium/M
amónny/NY
amoralitu
amoralizmus
amorálnos»/K
amorálny/NY
amor/B
amorfne
amorfnos»/K
amorfný/NY
amori
amoroso/M
amortizácia/U
amortizaèný/NY
amortizér
amortizovane
amortizované
amortizovanú
amortizovaný
amortizovaných
amortizovanými
amortizova»/NW
Amos/C
Amosovia
ampér/J
ampérmeter/J
ampérovo
ampérový/Y
amplifikácia/U
amplifikaèný
amplión/B
ampliónový
amplitúda/Zz
amplitúdová
amplitúdové
amplitúdovo
amplitúdový
ampula/Zz
ampulka/Zz
amputácia/U
amputaèný/NY
amputovaná
amputovane
amputované
amputovanou
amputovaný
amputovaným
amputovanými
amputova»/NW
Amsterdam/B
Amsterdamèan/C
Amsterdamèanka/Zz
amsterdamský/Y
Amudarje
amulet/B
Amure
Amurská
Amurskej
Amurskými
Amyl
amylázy
anabáza/Zz
Anabela/Zz
Anabelle
anaerób/B
anaeróbny/NY
anafor
anafora/Zz
anaforický
anachorét
anachoréta
anachronickos»/K
anachronicky
anachronický/NY
anachronisticky
anachronistický/NY
anachronizmus/B
anakolút/B
anakond
anakonda/Zz
Anakreón/C
anál
Aòala
analeptikum/M
analfabet/C
analfabetický
analfabetizmu
analfabetizmus
analfabetka/Zz
analgetický/NY
analgetík
analgetikum/M
análi
analista/H
analistický
análne
análneho
análnemu
análny
analógia/U
analogickos»/K
analogicky
analogický/NY
analógovo
analógový/NY
análoch
análov
Aòalské
anály/Q
analytickos»/K
analyticky
analytický/NY
analytièka/Zz
analytika/Zz
analytik/C
analyzátor/B
analýza/Zz
analyzovanie/V
analyzovaný/NY
analyzovateµného
analyzovateµným
analyzova»/NW
anamnesticky
anamnestický
anamnéza/Zz
ananás/B
ananásový/NY
anapest/B
anapestický
anarchia/U
anarchickos»/K
anarchicky
anarchický/NY
anarchista
anarchistami
anarchisti
anarchistická
anarchistické
anarchistickej
anarchistickú
anarchisticky
anarchistický
anarchistických
anarchistka
anarchistoch
anarchistom
anarchistov
anarchistu
anarchizmu
anarchizmus
Anastázia/U
anatéma
Anatol
Anatola
Anatoli
Anatolia
Anatólia
Anatolie
Anatólie
Anatólii
anatóm/C
anatómia/U
anatomicko
anatomicky
anatomický/NY
anatómka/Zz
anciá¹/C
ancikrist/C
Ancona
Anèa
Anèe
Anèi
Anèí
Anèina
Anèine
Anèu
and
Ánd
Andaè
Andách
Andalúzia/U
andaluzit
andaluzitov
andalúzskej
andalúzsky
Andami
andante
Andela
Andelka
andezit/B
andezitový
andezitovými
Andice
Andorra/z
Andorrské
andorrský
Andovce
Andovská
Andra¹èíkova
Andrea/Zz
Andrej/C
Andrejka
Andrejku
Andrejová
Andrejovej
Andrejovho
Andrejovia
Andrejovka
Andriana
androfóbia/U
Andrusovova
andský/Y
Andy
anekdot
anekdôt
anekdota/Zz
anekdotický/Y
anekdotiek
anektované
anektovaných
anektova»
anémia/U
anemicky
anemický/Y
anemometer
anemometra
anemometri
Anenská
Anenské
Anenskej
anenský
aneroid/B
anestetický/Y
anestetikum/M
anestéza
anestézia/U
anestéziológia/U
anestéziologický/NY
anestéziologièka/Zz
anestézu
Aneta/Zz
Anetta
Anette
Anettou
aneuryziem
aneuryzma/Zz
anexia/U
Ane¾ka/Zz
ang
Angarskej
Angarsky
anga¾mán/B
anga¾ovane
anga¾ovanie/V
anga¾ovanos»/K
anga¾ovaný/Y
anga¾ova»/NW
Angela/Zz
angelika/Zz
Angelinum
angína/Zz
angín/B
angínový
Anglia
Anglicko/M
anglicky
anglický/NY
Anglièan/C
Anglièanka
Anglièanke
Anglièanku
Anglièanky
angliètín
angliètinár/C
angliètinárka/Zz
angliètina/z
Anglie
Anglii
anglikán/C
anglikáni
anglikánka/Zz
anglikánsky/Y
anglikánstvo
anglista/H
anglistika/Zz
anglistka/Zz
anglo
angloamerický/Y
Angloamerièan/C
Angloamerièanka/Zz
angloarab/C
anglofil/C
anglofília/U
anglofilstvo/M
anglofób/C
anglofóbia/U
anglofónny/Y
angloman/C
anglománia/U
Anglosas/C
Anglosaská
anglosaské
anglosaského
anglosaskej
anglosaskému
anglosaskí
anglosaskom
anglosaskou
anglosaskú
anglosasky
anglosaský
anglosaských
anglosaským
anglosaskými
Angôl
Angola/z
angolská
angolské
angolského
angolskej
angolskému
Angolskou
angolskú
angolský
angolských
angolským
angolskými
angora/z
angorský/NY
anhydrid
anhydridy
ani
Anièka
Anièke
Anièkin
Anièky
Anien
anilín/B
anilínovo
anilínový/NY
animácia/U
animaèné
animaènom
animaèný
animaèných
animaènými
animalista/H
animalistka/Zz
animalita/Zz
animalizmus/B
animálnos»/K
animálny/NY
animátor/C
animátormi
animátorský/Y
anima/Zz
animista/H
animistický/NY
animizmus/B
animovaný/NY
animova»
anión/B
aniónový/NY
aníz/B
anízoviek
anízovka
anízový/NY
anjel/C
anjelièek/C
anjelièka
anjelièkom
anjelièkovia
anjelik/C
anjelovej
anjelovho
anjelsky
anjelský/NY
Ankara/z
ankarská
ankarskej
ankarský
anketa/Zz
anketový/Yn
Annách
Annám
Anna/Zz
Annin
Annina
Annine
Annini
Annino
Anninu
ANO
áno
anóda/Zz
anodická
anodické
anodickej
anodický
anódovo
anódový/NY
anoch
anom
anomália/U
anomálny/NY
anonsa
anonym/BC
anonymita/z
anonymizované
anonymizova»
anonymne
anonymnos»/K
anonymný/NY
anorganický/NY
Anorganika
anormálny
anotácia/U
anotaèná
anotaèný
anov
ansámbel/B
ansámbl
ansámblom
ANSI
an¹lusom
an¹lusu
antagonicky
antagonický
antagonista
antagonisticky
antagonistický/NY
antagonistu
antagonizmus/B
antarktický
Antarktída/Zz
antarktidy
antarktis
antedatovaná
antedatované
antedatovaní
antedatovanie
antedatovaním
antedatovanou
antedatovanú
antedatovaný
Antedatovaných
antedatova»/NW
anténa/Zz
anténne
anténneho
anténnej
anténny
anténnych
anténnym
anténnymi
anténový/NY
antependium/M
antepozícia/U
anti
antialergiká
Antibakteriálna
antibakteriálne
antibakteriálneho
antibakteriálnou
antibakteriálnych
antibakteriálnym
antibakteriálnymi
antibiotický/NY
antibiotik
antibiotík
antibiotikum/M
anticipácia/U
anticipaèný/NY
anticipovaná
anticipovane
anticipované
anticipovanej
anticipovanie/V
anticipovanom
anticipovanú
anticipovaný
anticipova»/NW
antický/NY
anticyklóna/Zz
antièastica/U
antidampingový/NY
antidemokraticky
antidemokratický/NY
antidetonátormi
antidetonátory
antidotá
antidotom
antidumpingový/NY
antifa¹ista/H
antifa¹istický/NY
antifa¹izmus/B
antigén/B
antigénny/Yn
antigénový
antihistaminika
antihistaminiká
antihistaminikum
antihumánne
antika/z
antiklimax/B
antiklinála/Zz
antikolonializmus/B
antikomunista
antikomunisti
antikomunistická
antikomunistického
antikomunistickú
antikomunisticky
antikomunistický
antikomunistických
antikomunistickým
antikomunistom
antikomunistov
antikomunizmus/B
antikoncepcia/U
antikoncepèný/NY
antikoro/M
antikorový/NY
antikorózna
antikorózne
antikorózneho
antikoróznej
antikoróznou
antikoróznu
antikorózny
antikoróznych
antikoróznym
antikrist/C
antikvár
antikvariát/B
antikvárne
antikvárnej
antikvárny
Antíl
Antilách
Antiliberálna
antiliberálne
antiliberálnych
antilop
antilopa/Zz
antilopí/I
antilopový/NY
antilský
Antily/Q
antimalarickú
antimalariká
antimilitarista/H
antimilitaristický/NY
antimilitarizmus/B
antimón/B
antimonit/B
antimonitý
antimónový/NY
antinacionalistickú
antinómia
antinomický
antioxidant
antioxidantmi
antioxidantoch
antioxidantov
antioxidantu
antioxidanty
antipasát
antipatia/U
antipatický/NY
antiperspirant/B
antipód
antipól
antipropagande
antipropagandu
antipyretickými
antireflexná
antireflexné
antireflexnou
antireflexný
antireumatika
antireumatiká
antireumatiku
antireumatikum
antiromán
antisemita
antisemiti
antisemitizmus/B
antisemitská
antisemitské
antisemitskému
antisemitský
antisemitským
antisemitu
antisepsa/z
antisepticky
antiseptický/Y
antiseptikum/M
antislovenský/Y
antisocialistickým
antisociálna
antisociálne
antisociálneho
antisociálnej
antisociálnemu
antisociálnou
antisociálnu
antisociálny
antisociálnych
antisociálnym
antisociálnymi
antistaticky
antistatický/Y
antitalent/C
antitetický
antitéza/Zz
antitoxín/B
antitoxínový/Y
antivírová
antivírový
Antol
Antola
antológia
Antolská
Anton/C
Antónia/U
Antonova
Antonovia
antoným
antonymum/M
Anto¹
Anto¹a
Anto¹ov
Anto¹ovej
Anto¹ovou
antracén/B
antracénová
antracénové
antracénový
antracit/B
antracitová
antracitové
antracitovej
antracitovú
antracitový
antrax
antraxe
antraxom
antraxu
antrecén
antropocentrický
antropocentrizmus/B
antropofág
antropoid
antropológ/C
antropológia/U
antropologický/Y
antuka/Zz
antukový/Y
Antverp
Antverpách
antverpská
antverpského
antverpskej
antverpskom
antverpský
antverpských
Antverpy/Q
anu
anuít
anuita/Zz
anuitno
anuitný/Y
anulácie
anulácii
anuláciu
anulovaná
anulované
anulovanej
anulovanie
anulovaný
anulovaných
anulovateµný/Y
anulova»/NW
any
aortálny
aorta/Zz
aortový
ap
Apaèov
apaèský
Apálska
apaná¾/D
aparát/B
aparátmi
aparátnici
aparátnièka
aparátnik
aparátnika
aparátnikom
aparátnikov
aparátnikovi
aparatúra/Zz
apartheid/B
apartmán/B
apartnos»
apartný
apatéka
apatekár
apatia/U
apatickos»/K
apaticky
apatický/Y
apatitu
apatity
apela
apelácia/U
apelaèný/Y
apelatívnej
apelatívny
apelatívnym
apelatívum
apel/B
apele
apelmi
apelovanie/V
apelova»/NW
apelový/Y
apendix/B
apercipova»
aperiodická
aperiodické
aperiodický
aperitív/B
Apetit
apetít/B
Apetitom
Apex
Apia
apík/C
apko/C
aplaudovaná
aplaudovania
aplaudova»/NW
aplaudujúci/Y
aplauz/B
aplikabilita/Zz
aplikabilný/NY
aplikáciach
aplikáciam
aplikácia/U
aplikaène
aplikaèno
aplikaèný/NY
aplikatívny/NY
aplikátor/BC
aplikatúra/Zz
aplikovanie/V
aplikovaný/NY
aplikovateµnos»
aplikovateµnosti
aplikovateµnos»ou
aplikovateµný/NY
aplikova»/NW
apo/C
apodiktickos»/K
apodikticky
apodiktický/NY
apofýza/Zz
apogeum/M
apokalýps
apokalypsa/Zz
apokalypticky
apokalyptický/NY
apokalyptik/C
apoklyptického
apokryf/B
apokryfický/Y
apokryfný/NY
apolitickos»/K
apoliticky
apolitický/NY
Apolitiènos»
apolitiènosti
apologéta
apologeticky
apologetický/NY
apologetika/Zz
apologétov
apológia/U
apologický
Apolón/C
apolónsky
apoplexia
aportov
aportova»/NW
aposteriórnos»/K
aposteriórny/NY
apostrofa/Zz
apostrof/B
apostrofova»
apo¹tolát/B
apo¹tol/C
apo¹toli
apo¹tolovia
apo¹tolský/Y
apoteóza/Zz
apozícia/U
apozièný
Apple
apretácia/U
apretaèný/Y
apretátor
apretátorka
apretátorský
apretor/C
apretorka
apretorský
apretovacích
apretované
apretovanie/V
apretova»/NW
apretovni
apretúra/Zz
apríl/J
aprílový/NY
apríly
apriori
aprioristická
aprioristické
apriórnos»/K
apriórny/NY
aprobácia/U
aprobaèný/Y
aprobované
aprobovaný
aprobovaných
aprobujú
apropo
aprovizátor
aproximácia/U
aproximaèný/NY
aproximatívnych
aproximovaný/Y
aproximujúci
apsíd
apsida/Zz
apu
ara
arab
araba
Arab/C
arabèina/z
Arabela
Arabelin
arabeska/Zz
Arábia
Arábie
Arábii
Arábií
Arábiou
arabista/H
arabistika/Zz
arabistka/Zz
Arábiu
Arabka
Arabky
arabmi
arabom
arabov
arabova
arabove
arabovi
arabovo
arabovu
arabsky
arabský/Y
araby
Arad
aragonit/B
aragonitová
aragonitovej
aragonitovú
aragonitový
Aragónsko/M
aragónsky
Arak
Araku
Arany
aran¾ér/C
aran¾érka/Zz
aran¾érska
aran¾érske
aran¾érskej
aran¾érsky
aran¾érskych
aran¾érskym
aran¾érstvo/M
aran¾mán/B
aran¾ovaná
aran¾ované
aran¾ovaného
aran¾ovanej
aran¾ovaní
aran¾ovania
aran¾ovanie
aran¾ovaním
aran¾ovaniu
aran¾ovanou
aran¾ovanú
aran¾ovaný
aran¾ovaných
aran¾ova»/NW
Ararat/B
araratský
ara¹id/B
ara¹idový/Y
Arba
arbiter/C
arbitr
arbitrá
arbitrácii
arbitrárnos»/K
arbitrárny/NY
arbitrá¾ach
arbitrá¾am
arbitrá¾/D
arbitrá¾ny/NY
arbitrérnos»
arbitrérny/NY
arbitrovho
arborétum/M
Arbus
arcibiskup/C
arcibiskupský/NY
arcibiskupstvo/M
arcidiecéza/Zz
arcidiecézny/Y
arcikòa¾ná
arciknie¾a/A
arcivojvoda/H
arcivojvodkyòa
arcivojvodský
arcivojvodstvo
Ardanovce
Ardovo
Area
areál/B
areáli
areálmi
areálový/Y
áredátor
aréna/Zz
árendátor/C
árendátorka
árendátorský
árenda/Zz
árenduje
áre¹t
áre¹tant
áre¹tova»
aretácia/U
aretáèný
aretaèný/Y
aretuje
argalá¹sky
Argent
Argenta
Argentína/Zz
Argentínca
Argentínka
argentínsky/Y
Argonaut
argón/B
argónová
argónový
Argos/B
argot/B
argotický/NY
argotový/NY
argumentácia/U
argumentaène
argumentaèno
argumentaèný/NY
argument/B
argumentmi
argumentované
argumentovaný
argumentova»/NW
Argus
arch
árch
archaickos»/K
archaicky
archaický/Y
archaistický
archaizmus/B
archaizovaný
archaizova»/NW
archangelika/Zz
Archangeµské
Archangeµskej
Archangeµskom
archangeµský
Archangeµským
archanjel/C
archanjelský
archa/Zz
archeológ/C
archeológia/U
archeologicky
archeologický/NY
archeologièka/Zz
archetyp/B
Archimedes/C
archimedovský
archipel
architekt/C
architektka/Zz
architektonicky
architektonický/NY
architektonika/Zz
architektúra/Zz
archivácia/U
archivaèná
archivaènej
archivaèný
archiválie/Q
archiválií
archiválny
archivár/C
archivárka/Zz
archivársky/Y
archivárstvo/M
archív/B
archíve
archivistika/Zz
archívnictvo/M
archívny/NY
archivovanie/V
archivovaný/NY
archivova»/NW
archoch
archom
archov
Ariadna/z
Ariadnino
ária/U
Arica
Arická
aridný
Ariete
árijec/C
árijka/Zz
árijský/Y
áriový/Y
aristokracia/U
aristokrat/C
aristokraticky
aristokratický/NY
aristokratka/Zz
Aristotel/C
aristotelovec/C
aristotelovský/Y
aritmeticky
aritmetický/NY
aritmetika/Zz
arizácia/U
arizaèných
arizátorov
Arizona/z
Arizonská
arizonského
arizonskej
arizonskom
arizonský
arizonských
arizovali
arizovaného
ár/J
arkáda/Zz
Arkádia
Arkádii
arkádový
arkebúza
arkier/J
arkierový/Y
Arkom
arkticky
arktický/Y
Arktída/Zz
arkus
Arm
Arma
armáda/Zz
armádny/NY
armara
armatúra/Zz
armatúrový
Armén
Arména
arménèina/z
Arméni
Arménia
Arménie
Arménii
Arménka
Arménmi
Arménom
Arménov
Arménsko/M
arménsky/Y
ármi
Armin
Armina
Arminom
armovacej
armovací
armovacia
armovacie
armovacích
armovacími
armovali
armovaná
armované
armovanej
armovaní
armovanie
armovaných
armovaným
Army
arnika/Zz
arnikový
Arnold
Arnolda
Arnoldovej
Arnoldovia
Arnutovce
arogancia/U
arogantne
arogantnos»/K
arogantný/NY
arogova»
aromatickos»
aromatický/NY
aromatizované
aromatizovaný
aromatizovaných
aromatizova»
aróma/Zz
Áron/C
árový/Y
Arpád/C
Arpádovcov
Arpádovia
arpádovský
art
ArtD
Arte
artefakt/B
artefaktmi
arteficiálne
arteficiálnych
Artel
artela
artéria/U
artériosklerotický
artériosklerotických
arterioskleróza
artérioskleróza/Zz
artériový
artézský
artézsky/Y
artièoka/Zz
artikel/J
artikla
artiklami
artikle
artikli
artikloch
artiklom
artiklov
artiklu
artikulácia/U
artikulaèný/NY
artikulárne
artikulárny
artikul/B
artikulovala
artikulovali
artikulovane
artikulovanie
artikulovaním
artikulovaný/NY
artikulova»
artikuluje
artikulujú
artikulujúci
artiléria/U
artilerista
artileristický
artista/H
artistický/NY
artistka/Zz
artistný
artmi
artoch
artom
artov
artritída/Zz
artropatie
artrózy
artu
Artúr
arty
aru
arytmia
arytmické
arytmický
arytmií
arzenál/B
arzenáli
arzén/B
arzeniènan/B
arzenik/B
arzenikový
arzénovo
arzenovodík/B
arzénový/Y
AS
asanácia/U
asanaène
Asanaèno
asanaèný/NY
asanovaná
asanovane
asanované
asanovaní
Asanovanie
asanovaných
asanovaným
asanova»/NW
ascendentný
ASCII
Ase
asekurova»
asentírka
asepticky
aseptický/NY
asertivita/Zz
asertívnos»/K
asertívny/Y
asexuálna
asexuálny
asfalt/B
Asfaltéri
asfaltérov
asfaltérske
asfaltérskej
asfaltérskou
asfaltiek
asfaltka/Zz
asfaltmi
asfaltované
asfaltovaní
asfaltovania
asfaltovanie
asfaltovaním
asfaltovaných
asfaltova»/NW
asfaltovo
asfaltový/NY
asi
asibilácia/U
asignácia/U
asignant
asignát
asignatár
asignovanej
asignova»/W
asimilácia/U
asimilaèný/NY
asimilovane
asimilova»/NW
asistencia/U
asistenèná
asistenèné
asistenèného
asistenènej
asistenèní
asistenènou
asistenènú
asistenèný
asistenèných
Asistenèným
asistenènými
asistent/C
asistentka/Zz
Asistentova
asistentove
asistentovho
asistentský/Y
asistoval
asistovala
asistovali
asistovalo
asistovaná
asistovanej
asistovanou
asistovanú
asistova»
asistuje
asistujeme
asistujú
askéta/H
asketickej¹í/FP
asketicky
asketický/NY
asketièka
asketik/C
asketizmus/B
askéza/Zz
asklepiad/B
asklepiadín/B
asklepiadský/Y
asklepieión/B
askorbový/NY
Asmolova
asocácia
asociácia/U
asociaèný/NY
asociál/C
asociáli
asociálny/NY
asociatívnos»/K
asociatívny/NY
asociovanie/V
asociovaný/NY
asociova»/NW
asoch
Asom
asonancia/U
asonanèný/Y
asov
ASP
asparágus/B
aspekt/B
aspektmi
Aspell
aspik/B
aspikový
aspirácia/U
aspiraèný/Y
aspirín/B
aspirínový/Y
asplikácií
aspoò
aspoò¾e
asténia/U
astenický
astenièka
astenik
asteroid/B
astí
astiem
astier
astigmatickú
astigmatický
astigmatièka
astigmatik
astigmatizmus/B
astmatický/NY
astmatièka/Zz
astmatik/C
astma/Zz
asto
astrách
astrachán
Astrachán/B
Astrachánska
Astrachánskeho
Astrachánskej
Astrachánskou
Astrachánsku
astrachánsky
astrálne
astrálny
astrám
astra/Zz
Astrida
Astride
Astridu
Astrina
astrofyzický/Y
astrofyzika/Zz
astrofyzik/C
astrolábu
astrológ/C
astrológia/U
astrologický/NY
astrologièka/Zz
astronaut/C
astronautický/Y
astronautika/Zz
astronautka/Zz
astronómami
astronóm/C
astronómia/U
astronomicky
astronomický/NY
astronómka/Zz
astronómovia
astrový/NY
Astúria/U
astúrsky
Asu
Asunción
Asuncióne
asunciónska
asunciónsky
asy
asymetria/U
asymetrickos»/K
asymetricky
asymetrický/NY
asyndetický
asyndeton/M
asynchrónnos»/K
asynchrónny/NY
Asýrèan/C
Asýrèanka/Zz
Asýria/U
asýrsky/NY
A¹
A¹e
A¹i
a¹pirácia/U
a¹pirant/C
a¹pirantka/Zz
a¹pirantský/NY
a¹pirantúra/Zz
a¹pirova»/NW
A¹ská
a¹ské
a¹ského
a¹skej
a¹skí
a¹skom
A¹ský
A¹u
AT
ata
atak/B
atakovania
atakovanie
atakovaním
atakovaniu
atakovaný/Y
atakova»/NW
ataman/C
atamanský/Y
ATARI
ata¹é
atavisticky
atavistický/Y
atavizmus/B
atï
ate
ateista/H
ateisticky
ateistický/NY
ateistka/Zz
ateizmus/B
ateliér/J
ateliérmi
ateliérový/Y
ateliéry
atematickos»
atematicky
atematický/NY
atemticky
Atén
Aténam
Aténa/z
Aténèan/C
Aténèanka/Zz
aténsky/Y
atentát/B
atentátmi
atentátnièka/Zz
atentátnik/C
Atény/Q
ateroskleróza
aterosklerózou
aterosklerózy
atestácia/U
atest/B
atestované
atestovaného
atestovaní
atestovania
Atestovanie
atestovaním
atestovaný
atestova»/W
atestový/Y
Athos
atická
atickej
atický
atiètina/z
ATIKA
atikový
Atlant
Atlan»an/C
Atlan»anka/Zz
Atlanta/z
atlantický/NY
Atlantíd
Atlantída
Atlantídam
Atlantíde
Atlantídou
Atlantídu
Atlantídy
Atlantik
Atlantská
atlantského
atlantskej
atlantskom
atlantskú
atlantský
atlantských
atlas/B
Atlas/C
Atlasova
atlasový/NY
atlét/C
atleticky
atletický/NY
atletika/Zz
atlétka/Zz
ATM
atmosféra/Zz
atmosferická
atmosferické
atmosferického
atmosferickej
atmosferickú
atmosferický
atmosferických
atmosferickým
atmosferickými
atmosférický/NY
Atol
atole
atoloch
atomária/U
atomárny/Y
atóm/B
atomický/Y
atomista/H
atomisticky
atomistický/Y
atomistika
atomizácia/U
atomizaèný
atomizér
atomizmus/B
atomizoval
atomizovala
atomizovali
Atomizovalo
atomizovaná
atomizované
atomizovanej
atomizovaní
atomizovania
atomizovanie
atomizovaniu
atomizovanou
atomizovaný
atomizovaných
atomizovaným
atomizovanými
atomizova»
atomizuje
atomizujú
atómove
atómovo
atómový/NY
atou
atrakcia/U
Atrakèný
atraktivity
atraktívnos»/K
atraktívny/NY
atrament/B
atramentový/NY
atráp
atrapa/Zz
atri
atribút/B
atributívny/Y
atribútmi
atribútový/NY
átriový/Y
átrium/M
atrofia/U
atrofický/Y
atrofovaním
atrofova»
atropín/B
atropínový/NY
atu
aty
atypickos»/K
atypicky
atypický/NY
au
aucklandskom
audiálne
audiálnej
audiálnych
audiencia/U
audienèný/NY
audio
audiokazeta/Zz
audiometer
audiometra
audiometri
audiometriu
audiotechnika/Zz
audiotex/B
audiovizuálny/Y
audit/B
auditívny/NY
audítor/C
auditórium/M
audítorka/Zz
audítormi
audítorovho
audítorský/NY
auditovaný/NY
auditova»/NW
auditový/NY
augiá¹ovský
augmentatívny
augmentatívum/M
augsburský/NY
augur
augurov
august/B
Augustin
Augustina
Augustín/C
Augustine
Augustini
Augustino
Augustinom
Augustínovej
Augustínovia
Augustove
Augustovi
augustovo
augustový/NY
aukcia/U
aukcionár
aukcionára
Aukcionári
aukcionármi
aukcionárov
aukèný/NY
aul
ául
aula/Zz
Aulický
Aulin
Aur
aura/Zz
Aurel/C
Aurélia/U
Aurelovia
aureola/Zz
aurí
Aurora
Auróra
Auroru
Aurory
Auróry
Aurum
Austálèan
Austrálèan/C
Austrálèanka/Zz
Austrália/U
australopitek/C
Australská
austrálsky/Y
austroslavistický
austroslavizmus/B
au¹us
au¹usového
au¹usový
áut
autarkie
autarkiu
autarknou
autarkný
autarkných
autarktický/NY
autarktný/NY
aut/B
autenticita/Zz
autentickos»/K
autenticky
autentický/NY
autentiènos»
autentiènosti
autentifikácia/U
autentifikaèné
autentifikaènú
autentifikaèný
autentifikaèných
autentifikova»/W
autentika/Zz
autentizované
autentizova»/W
autiak
autiakov
autièkár/C
autíèko/M
autoalarm/B
autoantén
autoantény
autobazár/J
autobiografia/U
autobiograficky
autobiografický/NY
autoblok
autoblokom
autobloku
autobusa
autobusami
autobusár/C
autobus/B
autobusový/NY
autocamping
autocenzúra/Zz
autocisterien
autocisternách
autocisternami
autocisterne
autocisternou
autocisternu
autocisterny
Autodesk
autodetekcia/U
autodidakt
autodidaktický
autodielòa/U
autodielní
autodopráv
autodoprava/Zz
autodopravca
autodopravcami
autodopravcom
autodopravcov
autodopravcovia
autodopravcu
autodráh
autodráhe
autodráhou
autodráhy
Autodrom
autodróm/B
autodrome
Autodromu
autogén/B
autogénny/Y
autogram/B
autogramiáda/Zz
autohavária
autohaváriách
autohavárie
autohavárii
autohavárií
autohaváriou
autohaváriu
autohypnóza/Zz
autochtón
autochtónnos»/K
autochtónny/NY
autokar/B
autokarový/Y
autokefália
autokemping/B
autokempingoch
autokempingov
autokempingu
autokempingy
autokinetický
autokláv
autokláve
autoklávoch
autoklávy
Autoklub
Autoklube
Autoklubom
Autoklubu
autokluby
autokolóna/Zz
autokozmetika/Zz
autokracia/U
autokrat/C
autokraticky
autokratický/Y
autokritika
autokros/B
autolakov
autolaky
auto/M
automáp
automapa/Zz
automat/B
automatickos»/K
automaticky
automatický/NY
automatika/Zz
automatizácia/U
automatizaèno
automatizaèný/NY
automatizmov
automatizmus
automatizmy
automatizovane
automatizovanie
automatizovaný/NY
automatizova»/NW
automatmi
automatová
automatové
automatového
automatovú
Automatový
automechanický/NY
automechanik/C
automobil/B
automobiliek
automobilista/H
automobilistický/NY
automobilistka/Zz
Automobilizácia
automobilizácie
automobilizácii
automobilizmus/B
automobilka
automobilkách
automobilk