blob: e3666ca3a42b3179b3524414ee28dc82f90362b6 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html#License
zgh{
Currencies{
AED{
"AED",
"ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ",
}
AOA{
"AOA",
"ⴽⵡⴰⵏⵣⴰ ⵏ ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ",
}
AUD{
"A$",
"ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ",
}
BHD{
"BHD",
"ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⴱⵃⵔⴰⵢⵏ",
}
BIF{
"BIF",
"ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ",
}
BWP{
"BWP",
"ⴰⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰ",
}
CAD{
"CA$",
"ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ",
}
CDF{
"CDF",
"ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ",
}
CHF{
"CHF",
"ⴰⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ",
}
CNY{
"CN¥",
"ⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ",
}
CVE{
"CVE",
"ⵉⵙⴽⵓⴷⵓ ⵏ ⴽⴰⴱⴱⵉⵔⴷⵉ",
}
DJF{
"DJF",
"ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⴷⵊⵉⴱⵓⵜⵉ",
}
DZD{
"DZD",
"ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ",
}
EGP{
"EGP",
"ⴰⵊⵏⵉⵀ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ",
}
ERN{
"ERN",
"ⵏⴰⴼⴽⴰ ⵏ ⵉⵔⵉⵜⵉⵔⵢⴰ",
}
ETB{
"ETB",
"ⴱⵉⵔ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ",
}
EUR{
"€",
"ⵓⵔⵓ",
}
GBP{
"£",
"ⴰⵊⵏⵉⵀ ⴰⵙⵜⵔⵍⵉⵏⵉ ⵏ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ",
}
GHS{
"GHS",
"ⵙⵉⴷⵉ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ",
}
GMD{
"GMD",
"ⴷⴰⵍⴰⵙⵉ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ",
}
INR{
"₹",
"ⴰⵔⵓⴱⵉ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ",
}
JPY{
"JP¥",
"ⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ",
}
KES{
"KES",
"ⴰⵛⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ",
}
KMF{
"KMF",
"ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⵓⵎⵓⵕ",
}
LRD{
"LRD",
"ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⴱⵉⵔⵢⴰ",
}
LSL{
"LSL",
"ⵍⵓⵜⵉ ⵏ ⵍⵉⵚⵓⵟⵓ",
}
LYD{
"LYD",
"ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ",
}
MAD{
"MAD",
"ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ",
}
MGA{
"MGA",
"ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵎⴰⴷⴰⵖⴰⵛⵇⴰⵔ",
}
MRO{
"MRO",
"ⵓⵇⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ (1973–2017)",
}
MRU{
"MRU",
"ⵓⵇⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ",
}
MUR{
"MUR",
"ⴰⵔⵓⴱⵉ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵙ",
}
MWK{
"MWK",
"ⴽⵡⴰⵛⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ",
}
MZN{
"MZN",
"ⴰⵎⵉⵜⵉⴽⵍ ⵏ ⵎⵓⵣⵏⴱⵉⵇ",
}
NAD{
"NAD",
"ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ",
}
NGN{
"NGN",
"ⵏⴰⵢⵔⴰ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ",
}
RWF{
"RWF",
"ⴰⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ",
}
SAR{
"SAR",
"ⴰⵔⵢⴰⵍ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ",
}
SCR{
"SCR",
"ⴰⵔⵓⴱⵉ ⵏ ⵙⵙⵉⵛⵉⵍ",
}
SDG{
"SDG",
"ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ",
}
SDP{
"SDP",
"ⴰⵊⵏⵉⵀ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ",
}
SHP{
"SHP",
"ⴰⵊⵏⵉⵀ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⵉⵍⵉⵏ",
}
SLL{
"SLL",
"ⵍⵉⵢⵓⵏ",
}
SOS{
"SOS",
"ⴰⵛⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵚⵚⵓⵎⴰⵍ",
}
STD{
"STD",
"ⴰⴷⵓⴱⵔⴰ ⵏ ⵙⴰⵏⵟⵓⵎⵉ (1977–2017)",
}
STN{
"STN",
"ⴰⴷⵓⴱⵔⴰ ⵏ ⵙⴰⵏⵟⵓⵎⵉ",
}
SZL{
"SZL",
"ⵍⵉⵍⴰⵏⵊⵉⵏⵉ",
}
TND{
"TND",
"ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ",
}
TZS{
"TZS",
"ⴰⵛⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ",
}
UGX{
"UGX",
"ⴰⵛⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵏⴷⴰ",
}
USD{
"US$",
"ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ",
}
XAF{
"FCFA",
"ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵚⵉⴼⴰ",
}
XOF{
"CFA",
"ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵚⵉⴼⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ",
}
ZAR{
"ZAR",
"ⴰⵔⴰⵏⴷ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ",
}
ZMK{
"ZMK",
"ⴰⴽⵡⴰⵛⴰ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ (1968–2012)",
}
ZMW{
"ZMW",
"ⴰⴽⵡⴰⵛⴰ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ",
}
ZWD{
"ZWD",
"ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ (1980–2008)",
}
ZWL{
"ZWL",
"ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ (2009)",
}
ZWR{
"ZWR",
"ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ (2008)",
}
}
CurrencyUnitPatterns{
other{"{0} {1}"}
}
Version{"2.1.43.94"}
}