blob: fc7f8b356745879eb0a35bfbccdf226bf986f7d7 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html#License
cs{
Version{"2.1.44.91"}
durationUnits{
hm{"h:mm"}
hms{"h:mm:ss"}
ms{"m:ss"}
}
units{
acceleration{
g-force{
dnam{"gravitační síla"}
few{"{0} G"}
many{"{0} G"}
one{"{0} G"}
other{"{0} G"}
}
meter-per-second-squared{
dnam{"metr za sekundu na druhou"}
few{"{0} metry za sekundu na druhou"}
many{"{0} metru za sekundu na druhou"}
one{"{0} metr za sekundu na druhou"}
other{"{0} metrů za sekundu na druhou"}
}
}
angle{
arc-minute{
dnam{"minuty"}
few{"{0} minuty"}
many{"{0} minuty"}
one{"{0} minuta"}
other{"{0} minut"}
}
arc-second{
dnam{"vteřiny"}
few{"{0} vteřiny"}
many{"{0} vteřiny"}
one{"{0} vteřina"}
other{"{0} vteřin"}
}
degree{
dnam{"stupně"}
few{"{0} stupně"}
many{"{0} stupně"}
one{"{0} stupeň"}
other{"{0} stupňů"}
}
radian{
dnam{"radiány"}
few{"{0} radiány"}
many{"{0} radiánu"}
one{"{0} radián"}
other{"{0} radiánů"}
}
revolution{
dnam{"otáčky"}
few{"{0} otáčky"}
many{"{0} otáčky"}
one{"{0} otáčka"}
other{"{0} otáček"}
}
}
area{
acre{
dnam{"akry"}
few{"{0} akry"}
many{"{0} akru"}
one{"{0} akr"}
other{"{0} akrů"}
}
hectare{
dnam{"hektary"}
few{"{0} hektary"}
many{"{0} hektaru"}
one{"{0} hektar"}
other{"{0} hektarů"}
}
square-centimeter{
dnam{"centimetry čtvereční"}
few{"{0} centimetry čtvereční"}
many{"{0} centimetru čtverečního"}
one{"{0} centimetr čtvereční"}
other{"{0} centimetrů čtverečních"}
per{"{0} na centimetr čtvereční"}
}
square-foot{
dnam{"stopy čtvereční"}
few{"{0} stopy čtvereční"}
many{"{0} stopy čtvereční"}
one{"{0} stopa čtvereční"}
other{"{0} stop čtverečních"}
}
square-inch{
dnam{"palce čtvereční"}
few{"{0} palce čtvereční"}
many{"{0} palce čtverečního"}
one{"{0} palec čtvereční"}
other{"{0} palců čtverečních"}
per{"{0} na palec čtvereční"}
}
square-kilometer{
dnam{"kilometry čtvereční"}
few{"{0} kilometry čtvereční"}
many{"{0} kilometru čtverečního"}
one{"{0} kilometr čtvereční"}
other{"{0} kilometrů čtverečních"}
per{"{0} na kilometr čtvereční"}
}
square-meter{
dnam{"metry čtvereční"}
few{"{0} metry čtvereční"}
many{"{0} metru čtverečního"}
one{"{0} metr čtvereční"}
other{"{0} metrů čtverečních"}
per{"{0} na metr čtvereční"}
}
square-mile{
dnam{"míle čtvereční"}
few{"{0} míle čtvereční"}
many{"{0} míle čtvereční"}
one{"{0} míle čtvereční"}
other{"{0} mil čtverečních"}
per{"{0} na míli čtvereční"}
}
square-yard{
dnam{"yardy čtvereční"}
few{"{0} yardy čtvereční"}
many{"{0} yardu čtverečního"}
one{"{0} yard čtvereční"}
other{"{0} yardů čtverečních"}
}
}
compound{
per{"{0}/{1}"}
}
concentr{
karat{
dnam{"karáty"}
few{"{0} karáty"}
many{"{0} karátu"}
one{"{0} karát"}
other{"{0} karátů"}
}
milligram-per-deciliter{
dnam{"miligramy na decilitr"}
few{"{0} miligramy na decilitr"}
many{"{0} miligramu na decilitr"}
one{"{0} miligram na decilitr"}
other{"{0} miligramů na decilitr"}
}
millimole-per-liter{
dnam{"milimoly na litr"}
few{"{0} milimoly na litr"}
many{"{0} milimolu na litr"}
one{"{0} milimol na litr"}
other{"{0} milimolů na litr"}
}
part-per-million{
dnam{"díly z milionu"}
few{"{0} díly z milionu"}
many{"{0} dílu z milionu"}
one{"{0} díl z milionu"}
other{"{0} dílů z milionu"}
}
percent{
dnam{"procenta"}
few{"{0} procenta"}
many{"{0} procenta"}
one{"{0} procento"}
other{"{0} procent"}
}
permille{
dnam{"promile"}
few{"{0} promile"}
many{"{0} promile"}
one{"{0} promile"}
other{"{0} promile"}
}
}
consumption{
liter-per-100kilometers{
dnam{"litry na sto kilometrů"}
few{"{0} litry na sto kilometrů"}
many{"{0} litru na sto kilometrů"}
one{"{0} litr na sto kilometrů"}
other{"{0} litrů na sto kilometrů"}
}
liter-per-kilometer{
dnam{"litry na kilometr"}
few{"{0} litry na kilometr"}
many{"{0} litru na kilometr"}
one{"{0} litr na kilometr"}
other{"{0} litrů na kilometr"}
}
mile-per-gallon{
dnam{"míle na galon"}
few{"{0} míle na galon"}
many{"{0} míle na galon"}
one{"{0} míle na galon"}
other{"{0} mil na galon"}
}
mile-per-gallon-imperial{
dnam{"míle na imp. galon"}
few{"{0} míle na imp. galon"}
many{"{0} míle na imp. galon"}
one{"{0} míle na imp. galon"}
other{"{0} mil na imp. galon"}
}
}
coordinate{
dnam{"světová strana"}
east{"{0} východní délky"}
north{"{0} severní šířky"}
south{"{0} jižní šířky"}
west{"{0} západní délky"}
}
digital{
bit{
dnam{"bity"}
few{"{0} bity"}
many{"{0} bitu"}
one{"{0} bit"}
other{"{0} bitů"}
}
byte{
dnam{"bajty"}
few{"{0} bajty"}
many{"{0} bajtu"}
one{"{0} bajt"}
other{"{0} bajtů"}
}
gigabit{
dnam{"gigabity"}
few{"{0} gigabity"}
many{"{0} gigabitu"}
one{"{0} gigabit"}
other{"{0} gigabitů"}
}
gigabyte{
dnam{"gigabajty"}
few{"{0} gigabajty"}
many{"{0} gigabajtu"}
one{"{0} gigabajt"}
other{"{0} gigabajtů"}
}
kilobit{
dnam{"kilobity"}
few{"{0} kilobity"}
many{"{0} kilobitu"}
one{"{0} kilobit"}
other{"{0} kilobitů"}
}
kilobyte{
dnam{"kilobajty"}
few{"{0} kilobajty"}
many{"{0} kilobajtu"}
one{"{0} kilobajt"}
other{"{0} kilobajtů"}
}
megabit{
dnam{"megabity"}
few{"{0} megabity"}
many{"{0} megabitu"}
one{"{0} megabit"}
other{"{0} megabitů"}
}
megabyte{
dnam{"megabajty"}
few{"{0} megabajty"}
many{"{0} megabajtu"}
one{"{0} megabajt"}
other{"{0} megabajtů"}
}
petabyte{
dnam{"petabajty"}
few{"{0} petabajty"}
many{"{0} petabajtu"}
one{"{0} petabajt"}
other{"{0} petabajtů"}
}
terabit{
dnam{"terabity"}
few{"{0} terabity"}
many{"{0} terabitu"}
one{"{0} terabit"}
other{"{0} terabitů"}
}
terabyte{
dnam{"terabajty"}
few{"{0} terabajty"}
many{"{0} terabajtu"}
one{"{0} terabajt"}
other{"{0} terabajtů"}
}
}
duration{
century{
dnam{"století"}
few{"{0} století"}
many{"{0} století"}
one{"{0} století"}
other{"{0} století"}
}
day{
dnam{"dny"}
few{"{0} dny"}
many{"{0} dne"}
one{"{0} den"}
other{"{0} dní"}
per{"{0} za den"}
}
hour{
dnam{"hodiny"}
few{"{0} hodiny"}
many{"{0} hodiny"}
one{"{0} hodina"}
other{"{0} hodin"}
per{"{0} za hodinu"}
}
microsecond{
dnam{"mikrosekundy"}
few{"{0} mikrosekundy"}
many{"{0} mikrosekundy"}
one{"{0} mikrosekunda"}
other{"{0} mikrosekund"}
}
millisecond{
dnam{"milisekundy"}
few{"{0} milisekundy"}
many{"{0} milisekundy"}
one{"{0} milisekunda"}
other{"{0} milisekund"}
}
minute{
dnam{"minuty"}
few{"{0} minuty"}
many{"{0} minuty"}
one{"{0} minuta"}
other{"{0} minut"}
per{"{0} za minutu"}
}
month{
dnam{"měsíce"}
few{"{0} měsíce"}
many{"{0} měsíce"}
one{"{0} měsíc"}
other{"{0} měsíců"}
per{"{0} za měsíc"}
}
nanosecond{
dnam{"nanosekundy"}
few{"{0} nanosekundy"}
many{"{0} nanosekundy"}
one{"{0} nanosekunda"}
other{"{0} nanosekund"}
}
second{
dnam{"sekundy"}
few{"{0} sekundy"}
many{"{0} sekundy"}
one{"{0} sekunda"}
other{"{0} sekund"}
per{"{0} za sekundu"}
}
week{
dnam{"týdny"}
few{"{0} týdny"}
many{"{0} týdne"}
one{"{0} týden"}
other{"{0} týdnů"}
per{"{0} za týden"}
}
year{
dnam{"roky"}
few{"{0} roky"}
many{"{0} roku"}
one{"{0} rok"}
other{"{0} let"}
per{"{0} za rok"}
}
}
electric{
ampere{
dnam{"ampéry"}
few{"{0} ampéry"}
many{"{0} ampéru"}
one{"{0} ampér"}
other{"{0} ampérů"}
}
milliampere{
dnam{"miliampéry"}
few{"{0} miliampéry"}
many{"{0} miliampéru"}
one{"{0} miliampér"}
other{"{0} miliampérů"}
}
ohm{
dnam{"ohmy"}
few{"{0} ohmy"}
many{"{0} ohmu"}
one{"{0} ohm"}
other{"{0} ohmů"}
}
volt{
dnam{"volty"}
few{"{0} volty"}
many{"{0} voltu"}
one{"{0} volt"}
other{"{0} voltů"}
}
}
energy{
calorie{
dnam{"kalorie"}
few{"{0} kalorie"}
many{"{0} kalorie"}
one{"{0} kalorie"}
other{"{0} kalorií"}
}
foodcalorie{
dnam{"kilokalorie"}
few{"{0} kilokalorie"}
many{"{0} kilokalorie"}
one{"{0} kilokalorie"}
other{"{0} kilokalorií"}
}
joule{
dnam{"jouly"}
few{"{0} jouly"}
many{"{0} joulu"}
one{"{0} joule"}
other{"{0} joulů"}
}
kilocalorie{
dnam{"kilokalorie"}
few{"{0} kilokalorie"}
many{"{0} kilokalorie"}
one{"{0} kilokalorie"}
other{"{0} kilokalorií"}
}
kilojoule{
dnam{"kilojouly"}
few{"{0} kilojouly"}
many{"{0} kilojoulu"}
one{"{0} kilojoule"}
other{"{0} kilojoulů"}
}
kilowatt-hour{
dnam{"kilowatthodiny"}
few{"{0} kilowatthodiny"}
many{"{0} kilowatthodiny"}
one{"{0} kilowatthodina"}
other{"{0} kilowatthodin"}
}
}
frequency{
gigahertz{
dnam{"gigahertzy"}
few{"{0} gigahertzy"}
many{"{0} gigahertzu"}
one{"{0} gigahertz"}
other{"{0} gigahertzů"}
}
hertz{
dnam{"hertzy"}
few{"{0} hertzy"}
many{"{0} hertzu"}
one{"{0} hertz"}
other{"{0} hertzů"}
}
kilohertz{
dnam{"kilohertzy"}
few{"{0} kilohertzy"}
many{"{0} kilohertzu"}
one{"{0} kilohertz"}
other{"{0} kilohertzů"}
}
megahertz{
dnam{"megahertzy"}
few{"{0} megahertzy"}
many{"{0} megahertzu"}
one{"{0} megahertz"}
other{"{0} megahertzů"}
}
}
length{
astronomical-unit{
dnam{"astronomické jednotky"}
few{"{0} astronomické jednotky"}
many{"{0} astronomické jednotky"}
one{"{0} astronomická jednotka"}
other{"{0} astronomických jednotek"}
}
centimeter{
dnam{"centimetry"}
few{"{0} centimetry"}
many{"{0} centimetru"}
one{"{0} centimetr"}
other{"{0} centimetrů"}
per{"{0} na centimetr"}
}
decimeter{
dnam{"decimetry"}
few{"{0} decimetry"}
many{"{0} decimetru"}
one{"{0} decimetr"}
other{"{0} decimetrů"}
}
fathom{
dnam{"fathomy"}
few{"{0} fathomy"}
many{"{0} fathomu"}
one{"{0} fathom"}
other{"{0} fathomů"}
}
foot{
dnam{"stopy"}
few{"{0} stopy"}
many{"{0} stopy"}
one{"{0} stopa"}
other{"{0} stop"}
per{"{0} na stopu"}
}
furlong{
dnam{"furlongy"}
few{"{0} furlongy"}
many{"{0} furlongu"}
one{"{0} furlong"}
other{"{0} furlongů"}
}
inch{
dnam{"palce"}
few{"{0} palce"}
many{"{0} palce"}
one{"{0} palec"}
other{"{0} palců"}
per{"{0} na palec"}
}
kilometer{
dnam{"kilometry"}
few{"{0} kilometry"}
many{"{0} kilometru"}
one{"{0} kilometr"}
other{"{0} kilometrů"}
per{"{0} na kilometr"}
}
light-year{
dnam{"světelné roky"}
few{"{0} světelné roky"}
many{"{0} světelného roku"}
one{"{0} světelný rok"}
other{"{0} světelných let"}
}
meter{
dnam{"metry"}
few{"{0} metry"}
many{"{0} metru"}
one{"{0} metr"}
other{"{0} metrů"}
per{"{0} na metr"}
}
micrometer{
dnam{"mikrometry"}
few{"{0} mikrometry"}
many{"{0} mikrometru"}
one{"{0} mikrometr"}
other{"{0} mikrometrů"}
}
mile{
dnam{"míle"}
few{"{0} míle"}
many{"{0} míle"}
one{"{0} míle"}
other{"{0} mil"}
}
mile-scandinavian{
dnam{"skandinávské míle"}
few{"{0} skandinávské míle"}
many{"{0} skandinávské míle"}
one{"{0} skandinávská míle"}
other{"{0} skandinávských mil"}
}
millimeter{
dnam{"milimetry"}
few{"{0} milimetry"}
many{"{0} milimetru"}
one{"{0} milimetr"}
other{"{0} milimetrů"}
}
nanometer{
dnam{"nanometry"}
few{"{0} nanometry"}
many{"{0} nanometru"}
one{"{0} nanometr"}
other{"{0} nanometrů"}
}
nautical-mile{
dnam{"námořní míle"}
few{"{0} námořní míle"}
many{"{0} námořní míle"}
one{"{0} námořní míle"}
other{"{0} námořních mil"}
}
parsec{
dnam{"parseky"}
few{"{0} parseky"}
many{"{0} parseku"}
one{"{0} parsek"}
other{"{0} parseků"}
}
picometer{
dnam{"pikometry"}
few{"{0} pikometry"}
many{"{0} pikometru"}
one{"{0} pikometr"}
other{"{0} pikometrů"}
}
point{
dnam{"body"}
few{"{0} body"}
many{"{0} bodu"}
one{"{0} bod"}
other{"{0} bodů"}
}
yard{
dnam{"yardy"}
few{"{0} yardy"}
many{"{0} yardu"}
one{"{0} yard"}
other{"{0} yardů"}
}
}
light{
lux{
dnam{"luxy"}
few{"{0} luxy"}
many{"{0} luxu"}
one{"{0} lux"}
other{"{0} luxů"}
}
}
mass{
carat{
dnam{"karáty"}
few{"{0} karáty"}
many{"{0} karátu"}
one{"{0} karát"}
other{"{0} karátů"}
}
gram{
dnam{"gramy"}
few{"{0} gramy"}
many{"{0} gramu"}
one{"{0} gram"}
other{"{0} gramů"}
per{"{0} na gram"}
}
kilogram{
dnam{"kilogramy"}
few{"{0} kilogramy"}
many{"{0} kilogramu"}
one{"{0} kilogram"}
other{"{0} kilogramů"}
per{"{0} na kilogram"}
}
metric-ton{
dnam{"metrické tuny"}
few{"{0} metrické tuny"}
many{"{0} metrické tuny"}
one{"{0} metrická tuna"}
other{"{0} metrických tun"}
}
microgram{
dnam{"mikrogramy"}
few{"{0} mikrogramy"}
many{"{0} mikrogramu"}
one{"{0} mikrogram"}
other{"{0} mikrogramů"}
}
milligram{
dnam{"miligramy"}
few{"{0} miligramy"}
many{"{0} miligramu"}
one{"{0} miligram"}
other{"{0} miligramů"}
}
ounce{
dnam{"unce"}
few{"{0} unce"}
many{"{0} unce"}
one{"{0} unce"}
other{"{0} uncí"}
per{"{0} na unci"}
}
ounce-troy{
dnam{"trojské unce"}
few{"{0} trojské unce"}
many{"{0} trojské unce"}
one{"{0} trojská unce"}
other{"{0} trojských uncí"}
}
pound{
dnam{"libra"}
few{"{0} libry"}
many{"{0} libry"}
one{"{0} libra"}
other{"{0} liber"}
per{"{0} na libru"}
}
stone{
dnam{"kameny"}
few{"{0} kameny"}
many{"{0} kamene"}
one{"{0} kámen"}
other{"{0} kamenů"}
}
ton{
dnam{"tuny"}
few{"{0} tuny"}
many{"{0} tuny"}
one{"{0} tuna"}
other{"{0} tun"}
}
}
power{
gigawatt{
dnam{"gigawatty"}
few{"{0} gigawatty"}
many{"{0} gigawattu"}
one{"{0} gigawatt"}
other{"{0} gigawattů"}
}
horsepower{
dnam{"koňská síla"}
few{"{0} koňské síly"}
many{"{0} koňské síly"}
one{"{0} koňská síla"}
other{"{0} koňských sil"}
}
kilowatt{
dnam{"kilowatty"}
few{"{0} kilowatty"}
many{"{0} kilowattu"}
one{"{0} kilowatt"}
other{"{0} kilowattů"}
}
megawatt{
dnam{"megawatty"}
few{"{0} megawatty"}
many{"{0} megawattu"}
one{"{0} megawatt"}
other{"{0} megawattů"}
}
milliwatt{
dnam{"miliwatty"}
few{"{0} miliwatty"}
many{"{0} miliwattu"}
one{"{0} miliwatt"}
other{"{0} miliwattů"}
}
watt{
dnam{"watty"}
few{"{0} watty"}
many{"{0} wattu"}
one{"{0} watt"}
other{"{0} wattů"}
}
}
pressure{
atmosphere{
dnam{"atmosféry"}
few{"{0} atmosféry"}
many{"{0} atmosféry"}
one{"{0} atmosféra"}
other{"{0} atmosfér"}
}
hectopascal{
dnam{"hektopascaly"}
few{"{0} hektopascaly"}
many{"{0} hektopascalu"}
one{"{0} hektopascal"}
other{"{0} hektopascalů"}
}
inch-hg{
dnam{"palce rtuti"}
few{"{0} palce rtuti"}
many{"{0} palce rtuti"}
one{"{0} palec rtuti"}
other{"{0} palců rtuti"}
}
millibar{
dnam{"milibary"}
few{"{0} milibary"}
many{"{0} milibaru"}
one{"{0} milibar"}
other{"{0} milibarů"}
}
millimeter-of-mercury{
dnam{"milimetry rtuti"}
few{"{0} milimetry rtuti"}
many{"{0} milimetru rtuti"}
one{"{0} milimetr rtuti"}
other{"{0} milimetrů rtuti"}
}
pound-per-square-inch{
dnam{"libry na čtvereční palec"}
few{"{0} libry na čtvereční palec"}
many{"{0} libry na čtvereční palec"}
one{"{0} libra na čtvereční palec"}
other{"{0} psi"}
}
}
speed{
kilometer-per-hour{
dnam{"kilometry za hodinu"}
few{"{0} kilometry za hodinu"}
many{"{0} kilometru za hodinu"}
one{"{0} kilometr za hodinu"}
other{"{0} kilometrů za hodinu"}
}
knot{
dnam{"uzly"}
few{"{0} uzly"}
many{"{0} uzlu"}
one{"{0} uzel"}
other{"{0} uzlů"}
}
meter-per-second{
dnam{"metry za sekundu"}
few{"{0} metry za sekundu"}
many{"{0} metru za sekundu"}
one{"{0} metr za sekundu"}
other{"{0} metrů za sekundu"}
}
mile-per-hour{
dnam{"míle za hodinu"}
few{"{0} míle za hodinu"}
many{"{0} míle za hodinu"}
one{"{0} míle za hodinu"}
other{"{0} mil za hodinu"}
}
}
temperature{
celsius{
dnam{"stupně Celsia"}
few{"{0} stupně Celsia"}
many{"{0} stupně Celsia"}
one{"{0} stupeň Celsia"}
other{"{0} stupňů Celsia"}
}
fahrenheit{
dnam{"stupně Fahrenheita"}
few{"{0} stupně Fahrenheita"}
many{"{0} stupně Fahrenheita"}
one{"{0} stupeň Fahrenheita"}
other{"{0} stupňů Fahrenheita"}
}
generic{
dnam{"stupně"}
few{"{0} stupně"}
many{"{0} stupně"}
one{"{0} stupeň"}
other{"{0} stupňů"}
}
kelvin{
dnam{"kelviny"}
few{"{0} kelviny"}
many{"{0} kelvinu"}
one{"{0} kelvin"}
other{"{0} kelvinů"}
}
}
volume{
acre-foot{
dnam{"akro-stopy"}
few{"{0} akro-stopy"}
many{"{0} akro-stopy"}
one{"{0} akro-stopa"}
other{"{0} akro-stop"}
}
bushel{
dnam{"bušly"}
few{"{0} bušly"}
many{"{0} bušlu"}
one{"{0} bušl"}
other{"{0} bušlů"}
}
centiliter{
dnam{"centilitry"}
few{"{0} centilitry"}
many{"{0} centilitru"}
one{"{0} centilitr"}
other{"{0} centilitrů"}
}
cubic-centimeter{
dnam{"centimetry krychlové"}
few{"{0} centimetry krychlové"}
many{"{0} centimetru krychlového"}
one{"{0} centimetr krychlový"}
other{"{0} centimetrů krychlových"}
per{"{0} na centimetr krychlový"}
}
cubic-foot{
dnam{"stopy krychlové"}
few{"{0} stopy krychlové"}
many{"{0} stopy krychlové"}
one{"{0} stopa krychlová"}
other{"{0} stop krychlových"}
}
cubic-inch{
dnam{"palce krychlové"}
few{"{0} palce krychlové"}
many{"{0} palce krychlového"}
one{"{0} palec krychlový"}
other{"{0} palců krychlových"}
}
cubic-kilometer{
dnam{"kilometry krychlové"}
few{"{0} kilometry krychlové"}
many{"{0} kilometru krychlového"}
one{"{0} kilometr krychlový"}
other{"{0} kilometrů krychlových"}
}
cubic-meter{
dnam{"metry krychlové"}
few{"{0} metry krychlové"}
many{"{0} metru krychlového"}
one{"{0} metr krychlový"}
other{"{0} metrů krychlových"}
per{"{0} na metr krychlový"}
}
cubic-mile{
dnam{"míle krychlové"}
few{"{0} míle krychlové"}
many{"{0} míle krychlové"}
one{"{0} míle krychlová"}
other{"{0} mil krychlových"}
}
cubic-yard{
dnam{"yardy krychlové"}
few{"{0} yardy krychlové"}
many{"{0} yardu krychlového"}
one{"{0} yard krychlový"}
other{"{0} yardů krychlových"}
}
cup{
dnam{"šálek"}
few{"{0} šálky"}
many{"{0} šálku"}
one{"{0} šálek"}
other{"{0} šálků"}
}
cup-metric{
dnam{"metrické šálky"}
few{"{0} metrické šálky"}
many{"{0} metrického šálku"}
one{"{0} metrický šálek"}
other{"{0} metrických šálků"}
}
deciliter{
dnam{"decilitry"}
few{"{0} decilitry"}
many{"{0} decilitru"}
one{"{0} decilitr"}
other{"{0} decilitrů"}
}
fluid-ounce{
dnam{"kapalinové unce"}
few{"{0} kapalinové unce"}
many{"{0} kapalinové unce"}
one{"{0} kapalinová unce"}
other{"{0} kapalinových uncí"}
}
gallon{
dnam{"galony"}
few{"{0} galony"}
many{"{0} galonu"}
one{"{0} galon"}
other{"{0} galonů"}
per{"{0} na galon"}
}
gallon-imperial{
dnam{"imp. galony"}
few{"{0} imp. galony"}
many{"{0} imp. galonu"}
one{"{0} imp. galon"}
other{"{0} imp. galonů"}
per{"{0} na imp. galon"}
}
hectoliter{
dnam{"hektolitr"}
few{"{0} hektolitry"}
many{"{0} hektolitru"}
one{"{0} hektolitr"}
other{"{0} hektolitrů"}
}
liter{
dnam{"litry"}
few{"{0} litry"}
many{"{0} litru"}
one{"{0} litr"}
other{"{0} litrů"}
per{"{0} na litr"}
}
megaliter{
dnam{"megalitry"}
few{"{0} megalitry"}
many{"{0} megalitru"}
one{"{0} megalitr"}
other{"{0} megalitrů"}
}
milliliter{
dnam{"mililitry"}
few{"{0} mililitry"}
many{"{0} mililitru"}
one{"{0} mililitr"}
other{"{0} mililitrů"}
}
pint{
dnam{"pinty"}
few{"{0} pinty"}
many{"{0} pinty"}
one{"{0} pinta"}
other{"{0} pint"}
}
pint-metric{
dnam{"metrické pinty"}
few{"{0} metrické pinty"}
many{"{0} metrické pinty"}
one{"{0} metrická pinta"}
other{"{0} metrických pint"}
}
quart{
dnam{"kvarty"}
few{"{0} kvarty"}
many{"{0} kvartu"}
one{"{0} kvart"}
other{"{0} kvartů"}
}
tablespoon{
dnam{"lžíce"}
few{"{0} lžíce"}
many{"{0} lžíce"}
one{"{0} lžíce"}
other{"{0} lžic"}
}
teaspoon{
dnam{"lžička"}
few{"{0} lžičky"}
many{"{0} lžičky"}
one{"{0} lžička"}
other{"{0} lžiček"}
}
}
}
unitsNarrow{
acceleration{
g-force{
dnam{"G"}
few{"{0} G"}
many{"{0} G"}
one{"{0} G"}
other{"{0} G"}
}
meter-per-second-squared{
dnam{"m/s²"}
few{"{0} m/s²"}
many{"{0} m/s²"}
one{"{0} m/s²"}
other{"{0} m/s²"}
}
}
angle{
arc-minute{
dnam{"′"}
few{"{0}′"}
many{"{0}′"}
one{"{0}′"}
other{"{0}′"}
}
arc-second{
dnam{"″"}
few{"{0}″"}
many{"{0}″"}
one{"{0}″"}
other{"{0}″"}
}
degree{
dnam{"°"}
few{"{0}°"}
many{"{0}°"}
one{"{0}°"}
other{"{0}°"}
}
radian{
dnam{"rad"}
few{"{0} rad"}
many{"{0} rad"}
one{"{0} rad"}
other{"{0} rad"}
}
revolution{
dnam{"ot."}
few{"{0} ot."}
many{"{0} ot."}
one{"{0} ot."}
other{"{0} ot."}
}
}
area{
acre{
dnam{"ac"}
few{"{0} ac"}
many{"{0} ac"}
one{"{0} ac"}
other{"{0} ac"}
}
hectare{
dnam{"ha"}
few{"{0} ha"}
many{"{0} ha"}
one{"{0} ha"}
other{"{0} ha"}
}
square-centimeter{
dnam{"cm²"}
few{"{0} cm²"}
many{"{0} cm²"}
one{"{0} cm²"}
other{"{0} cm²"}
per{"{0}/cm²"}
}
square-foot{
dnam{"ft²"}
few{"{0} ft²"}
many{"{0} ft²"}
one{"{0} ft²"}
other{"{0} ft²"}
}
square-inch{
dnam{"in²"}
few{"{0} in²"}
many{"{0} in²"}
one{"{0} in²"}
other{"{0} in²"}
per{"{0}/in²"}
}
square-kilometer{
dnam{"km²"}
few{"{0} km²"}
many{"{0} km²"}
one{"{0} km²"}
other{"{0} km²"}
per{"{0}/km²"}
}
square-meter{
dnam{"m²"}
few{"{0} m²"}
many{"{0} m²"}
one{"{0} m²"}
other{"{0} m²"}
per{"{0}/m²"}
}
square-mile{
dnam{"mi²"}
few{"{0} mi²"}
many{"{0} mi²"}
one{"{0} mi²"}
other{"{0} mi²"}
per{"{0}/mi²"}
}
square-yard{
dnam{"yd²"}
few{"{0} yd²"}
many{"{0} yd²"}
one{"{0} yd²"}
other{"{0} yd²"}
}
}
compound{
per{"{0}/{1}"}
}
concentr{
karat{
dnam{"kt"}
few{"{0} kt"}
many{"{0} kt"}
one{"{0} kt"}
other{"{0} kt"}
}
milligram-per-deciliter{
dnam{"mg/dl"}
few{"{0} mg/dl"}
many{"{0} mg/dl"}
one{"{0} mg/dl"}
other{"{0} mg/dl"}
}
millimole-per-liter{
dnam{"mmol/l"}
few{"{0} mmol/l"}
many{"{0} mmol/l"}
one{"{0} mmol/l"}
other{"{0} mmol/l"}
}
part-per-million{
dnam{"ppm"}
few{"{0} ppm"}
many{"{0} ppm"}
one{"{0} ppm"}
other{"{0} ppm"}
}
percent{
dnam{"%"}
few{"{0} %"}
many{"{0} %"}
one{"{0} %"}
other{"{0} %"}
}
}
consumption{
liter-per-100kilometers{
dnam{"l/100 km"}
few{"{0} l/100 km"}
many{"{0} l/100 km"}
one{"{0} l/100 km"}
other{"{0} l/100 km"}
}
liter-per-kilometer{
dnam{"l/km"}
few{"{0} l/km"}
many{"{0} l/km"}
one{"{0} l/km"}
other{"{0} l/km"}
}
mile-per-gallon{
dnam{"mpg"}
few{"{0} mpg"}
many{"{0} mpg"}
one{"{0} mpg"}
other{"{0} mpg"}
}
mile-per-gallon-imperial{
dnam{"mpg Imp."}
}
}
coordinate{
dnam{"směr"}
east{"{0}E"}
north{"{0}N"}
south{"{0}S"}
west{"{0}W"}
}
digital{
bit{
dnam{"bit"}
few{"{0} bity"}
many{"{0} bitu"}
one{"{0} bit"}
other{"{0} bitů"}
}
byte{
dnam{"bajt"}
few{"{0} bajty"}
many{"{0} bajtu"}
one{"{0} bajt"}
other{"{0} bajtů"}
}
gigabit{
dnam{"Gb"}
few{"{0} Gb"}
many{"{0} Gb"}
one{"{0} Gb"}
other{"{0} Gb"}
}
gigabyte{
dnam{"GB"}
few{"{0} GB"}
many{"{0} GB"}
one{"{0} GB"}
other{"{0} GB"}
}
kilobit{
dnam{"kb"}
few{"{0} kb"}
many{"{0} kb"}
one{"{0} kb"}
other{"{0} kb"}
}
kilobyte{
dnam{"kB"}
few{"{0} kB"}
many{"{0} kB"}
one{"{0} kB"}
other{"{0} kB"}
}
megabit{
dnam{"Mb"}
few{"{0} Mb"}
many{"{0} Mb"}
one{"{0} Mb"}
other{"{0} Mb"}
}
megabyte{
dnam{"MB"}
few{"{0} MB"}
many{"{0} MB"}
one{"{0} MB"}
other{"{0} MB"}
}
terabit{
dnam{"Tb"}
few{"{0} Tb"}
many{"{0} Tb"}
one{"{0} Tb"}
other{"{0} Tb"}
}
terabyte{
dnam{"TB"}
few{"{0} TB"}
many{"{0} TB"}
one{"{0} TB"}
other{"{0} TB"}
}
}
duration{
century{
dnam{"stol."}
few{"{0} stol."}
many{"{0} stol."}
one{"{0} stol."}
other{"{0} stol."}
}
day{
dnam{"d"}
few{"{0} d"}
many{"{0} d"}
one{"{0} d"}
other{"{0} d"}
per{"{0}/d"}
}
hour{
dnam{"h"}
few{"{0} h"}
many{"{0} h"}
one{"{0} h"}
other{"{0} h"}
per{"{0}/h"}
}
microsecond{
dnam{"μs"}
few{"{0} μs"}
many{"{0} μs"}
one{"{0} μs"}
other{"{0} μs"}
}
millisecond{
dnam{"ms"}
few{"{0} ms"}
many{"{0} ms"}
one{"{0} ms"}
other{"{0} ms"}
}
minute{
dnam{"m"}
few{"{0} m"}
many{"{0} m"}
one{"{0} m"}
other{"{0} m"}
per{"{0}/m"}
}
month{
dnam{"m"}
few{"{0} m"}
many{"{0} m"}
one{"{0} m"}
other{"{0} m"}
per{"{0}/měs."}
}
nanosecond{
dnam{"ns"}
few{"{0} ns"}
many{"{0} ns"}
one{"{0} ns"}
other{"{0} ns"}
}
second{
dnam{"s"}
few{"{0} s"}
many{"{0} s"}
one{"{0} s"}
other{"{0} s"}
per{"{0}/s"}
}
week{
dnam{"t"}
few{"{0} t"}
many{"{0} t"}
one{"{0} t"}
other{"{0} t"}
per{"{0}/týd."}
}
year{
dnam{"r"}
few{"{0} r"}
many{"{0} r"}
one{"{0} r"}
other{"{0} r"}
per{"{0}/r"}
}
}
electric{
ampere{
dnam{"A"}
few{"{0} A"}
many{"{0} A"}
one{"{0} A"}
other{"{0} A"}
}
milliampere{
dnam{"mA"}
few{"{0} mA"}
many{"{0} mA"}
one{"{0} mA"}
other{"{0} mA"}
}
ohm{
dnam{"Ω"}
few{"{0} Ω"}
many{"{0} Ω"}
one{"{0} Ω"}
other{"{0} Ω"}
}
volt{
dnam{"V"}
few{"{0} V"}
many{"{0} V"}
one{"{0} V"}
other{"{0} V"}
}
}
energy{
calorie{
dnam{"cal"}
few{"{0} cal"}
many{"{0} cal"}
one{"{0} cal"}
other{"{0} cal"}
}
foodcalorie{
dnam{"kcal"}
few{"{0} kcal"}
many{"{0} kcal"}
one{"{0} kcal"}
other{"{0} kcal"}
}
joule{
dnam{"J"}
few{"{0} J"}
many{"{0} J"}
one{"{0} J"}
other{"{0} J"}
}
kilocalorie{
dnam{"kcal"}
few{"{0} kcal"}
many{"{0} kcal"}
one{"{0} kcal"}
other{"{0} kcal"}
}
kilojoule{
dnam{"kJ"}
few{"{0} kJ"}
many{"{0} kJ"}
one{"{0} kJ"}
other{"{0} kJ"}
}
kilowatt-hour{
dnam{"kWh"}
few{"{0} kWh"}
many{"{0} kWh"}
one{"{0} kWh"}
other{"{0} kWh"}
}
}
frequency{
gigahertz{
dnam{"GHz"}
few{"{0} GHz"}
many{"{0} GHz"}
one{"{0} GHz"}
other{"{0} GHz"}
}
hertz{
dnam{"Hz"}
few{"{0} Hz"}
many{"{0} Hz"}
one{"{0} Hz"}
other{"{0} Hz"}
}
kilohertz{
dnam{"kHz"}
few{"{0} kHz"}
many{"{0} kHz"}
one{"{0} kHz"}
other{"{0} kHz"}
}
megahertz{
dnam{"MHz"}
few{"{0} MHz"}
many{"{0} MHz"}
one{"{0} MHz"}
other{"{0} MHz"}
}
}
length{
astronomical-unit{
dnam{"au"}
few{"{0} au"}
many{"{0} au"}
one{"{0} au"}
other{"{0} au"}
}
centimeter{
dnam{"cm"}
few{"{0} cm"}
many{"{0} cm"}
one{"{0} cm"}
other{"{0} cm"}
per{"{0}/cm"}
}
decimeter{
dnam{"dm"}
few{"{0} dm"}
many{"{0} dm"}
one{"{0} dm"}
other{"{0} dm"}
}
fathom{
dnam{"fm"}
few{"{0} fth"}
many{"{0} fth"}
one{"{0} fth"}
other{"{0} fth"}
}
foot{
dnam{"ft"}
few{"{0}′"}
many{"{0}′"}
one{"{0}′"}
other{"{0}′"}
per{"{0}/ft"}
}
furlong{
dnam{"fur"}
few{"{0} fur"}
many{"{0} fur"}
one{"{0} fur"}
other{"{0} fur"}
}
inch{
dnam{"in"}
few{"{0}″"}
many{"{0}″"}
one{"{0}″"}
other{"{0}″"}
per{"{0}/in"}
}
kilometer{
dnam{"km"}
few{"{0} km"}
many{"{0} km"}
one{"{0} km"}
other{"{0} km"}
per{"{0}/km"}
}
light-year{
dnam{"ly"}
few{"{0} ly"}
many{"{0} ly"}
one{"{0} ly"}
other{"{0} ly"}
}
meter{
dnam{"m"}
few{"{0} m"}
many{"{0} m"}
one{"{0} m"}
other{"{0} m"}
per{"{0}/m"}
}
micrometer{
dnam{"µm"}
few{"{0} µm"}
many{"{0} µm"}
one{"{0} µm"}
other{"{0} µm"}
}
mile{
dnam{"mi"}
few{"{0} mi"}
many{"{0} mi"}
one{"{0} mi"}
other{"{0} mi"}
}
mile-scandinavian{
dnam{"smi"}
few{"{0} smi"}
many{"{0} smi"}
one{"{0} smi"}
other{"{0} smi"}
}
millimeter{
dnam{"mm"}
few{"{0} mm"}
many{"{0} mm"}
one{"{0} mm"}
other{"{0} mm"}
}
nanometer{
dnam{"nm"}
few{"{0} nm"}
many{"{0} nm"}
one{"{0} nm"}
other{"{0} nm"}
}
nautical-mile{
dnam{"nmi"}
few{"{0} nmi"}
many{"{0} nmi"}
one{"{0} nmi"}
other{"{0} nmi"}
}
parsec{
dnam{"pc"}
few{"{0} pc"}
many{"{0} pc"}
one{"{0} pc"}
other{"{0} pc"}
}
picometer{
dnam{"pm"}
few{"{0} pm"}
many{"{0} pm"}
one{"{0} pm"}
other{"{0} pm"}
}
point{
dnam{"pt"}
few{"{0} pt"}
many{"{0} pt"}
one{"{0} pt"}
other{"{0} pt"}
}
yard{
dnam{"yd"}
few{"{0} yd"}
many{"{0} yd"}
one{"{0} yd"}
other{"{0} yd"}
}
}
light{
lux{
dnam{"lx"}
few{"{0} lx"}
many{"{0} lx"}
one{"{0} lx"}
other{"{0} lx"}
}
}
mass{
carat{
dnam{"CD"}
few{"{0} CD"}
many{"{0} CD"}
one{"{0} CD"}
other{"{0} CD"}
}
gram{
dnam{"g"}
few{"{0} g"}
many{"{0} g"}
one{"{0} g"}
other{"{0} g"}
per{"{0}/g"}
}
kilogram{
dnam{"kg"}
few{"{0} kg"}
many{"{0} kg"}
one{"{0} kg"}
other{"{0} kg"}
per{"{0}/kg"}
}
metric-ton{
dnam{"mt"}
few{"{0} mt"}
many{"{0} mt"}
one{"{0} mt"}
other{"{0} mt"}
}
microgram{
dnam{"µg"}
few{"{0} µg"}
many{"{0} µg"}
one{"{0} µg"}
other{"{0} µg"}
}
milligram{
dnam{"mg"}
few{"{0} mg"}
many{"{0} mg"}
one{"{0} mg"}
other{"{0} mg"}
}
ounce{
dnam{"oz"}
few{"{0} oz"}
many{"{0} oz"}
one{"{0} oz"}
other{"{0} oz"}
per{"{0}/oz"}
}
ounce-troy{
dnam{"oz t"}
few{"{0} oz t"}
many{"{0} oz t"}
one{"{0} oz t"}
other{"{0} oz t"}
}
pound{
dnam{"lb"}
few{"{0} lb"}
many{"{0} lb"}
one{"{0} lb"}
other{"{0} lb"}
per{"{0}/lb"}
}
stone{
dnam{"st"}
few{"{0} st"}
many{"{0} st"}
one{"{0} st"}
other{"{0} st"}
}
ton{
dnam{"t"}
few{"{0} t"}
many{"{0} t"}
one{"{0} t"}
other{"{0} t"}
}
}
power{
gigawatt{
dnam{"GW"}
few{"{0} GW"}
many{"{0} GW"}
one{"{0} GW"}
other{"{0} GW"}
}
horsepower{
dnam{"hp"}
few{"{0} hp"}
many{"{0} hp"}
one{"{0} hp"}
other{"{0} hp"}
}
kilowatt{
dnam{"kW"}
few{"{0} kW"}
many{"{0} kW"}
one{"{0} kW"}
other{"{0} kW"}
}
megawatt{
dnam{"MW"}
few{"{0} MW"}
many{"{0} MW"}
one{"{0} MW"}
other{"{0} MW"}
}
milliwatt{
dnam{"mW"}
few{"{0} mW"}
many{"{0} mW"}
one{"{0} mW"}
other{"{0} mW"}
}
watt{
dnam{"W"}
few{"{0} W"}
many{"{0} W"}
one{"{0} W"}
other{"{0} W"}
}
}
pressure{
hectopascal{
dnam{"hPa"}
few{"{0} hPa"}
many{"{0} hPa"}
one{"{0} hPa"}
other{"{0} hPa"}
}
inch-hg{
dnam{"inHg"}
few{"{0} inHg"}
many{"{0} inHg"}
one{"{0} inHg"}
other{"{0} inHg"}
}
millibar{
dnam{"mb"}
few{"{0} mb"}
many{"{0} mb"}
one{"{0} mb"}
other{"{0} mb"}
}
millimeter-of-mercury{
dnam{"mm Hg"}
few{"{0} mm Hg"}
many{"{0} mm Hg"}
one{"{0} mm Hg"}
other{"{0} mm Hg"}
}
pound-per-square-inch{
dnam{"psi"}
few{"{0} psi"}
many{"{0} psi"}
one{"{0} psi"}
other{"{0} psi"}
}
}
speed{
kilometer-per-hour{
dnam{"km/h"}
few{"{0} km/h"}
many{"{0} km/h"}
one{"{0} km/h"}
other{"{0} km/h"}
}
knot{
dnam{"kn"}
few{"{0} kn"}
many{"{0} kn"}
one{"{0} kn"}
other{"{0} kn"}
}
meter-per-second{
dnam{"m/s"}
few{"{0} m/s"}
many{"{0} m/s"}
one{"{0} m/s"}
other{"{0} m/s"}
}
mile-per-hour{
dnam{"mi/h"}
few{"{0} mi/h"}
many{"{0} mi/h"}
one{"{0} mi/h"}
other{"{0} mi/h"}
}
}
temperature{
celsius{
dnam{"°C"}
few{"{0} °C"}
many{"{0} °C"}
one{"{0} °C"}
other{"{0} °C"}
}
fahrenheit{
dnam{"°F"}
few{"{0} °F"}
many{"{0} °F"}
one{"{0} °F"}
other{"{0} °F"}
}
generic{
dnam{"°"}
few{"{0}°"}
many{"{0}°"}
one{"{0}°"}
other{"{0}°"}
}
kelvin{
dnam{"K"}
few{"{0} K"}
many{"{0} K"}
one{"{0} K"}
other{"{0} K"}
}
}
volume{
acre-foot{
dnam{"ac ft"}
few{"{0} ac ft"}
many{"{0} ac ft"}
one{"{0} ac ft"}
other{"{0} ac ft"}
}
bushel{
dnam{"bu"}
few{"{0} bu"}
many{"{0} bu"}
one{"{0} bu"}
other{"{0} bu"}
}
centiliter{
dnam{"cl"}
few{"{0} cl"}
many{"{0} cl"}
one{"{0} cl"}
other{"{0} cl"}
}
cubic-centimeter{
dnam{"cm³"}
few{"{0} cm³"}
many{"{0} cm³"}
one{"{0} cm³"}
other{"{0} cm³"}
per{"{0}/cm³"}
}
cubic-foot{
dnam{"ft³"}
few{"{0} ft³"}
many{"{0} ft³"}
one{"{0} ft³"}
other{"{0} ft³"}
}
cubic-inch{
dnam{"in³"}
few{"{0} in³"}
many{"{0} in³"}
one{"{0} in³"}
other{"{0} in³"}
}
cubic-kilometer{
dnam{"km³"}
few{"{0} km³"}
many{"{0} km³"}
one{"{0} km³"}
other{"{0} km³"}
}
cubic-meter{
dnam{"m³"}
few{"{0} m³"}
many{"{0} m³"}
one{"{0} m³"}
other{"{0} m³"}
per{"{0}/m³"}
}
cubic-mile{
dnam{"mi³"}
few{"{0} mi³"}
many{"{0} mi³"}
one{"{0} mi³"}
other{"{0} mi³"}
}
cubic-yard{
dnam{"yd³"}
few{"{0} yd³"}
many{"{0} yd³"}
one{"{0} yd³"}
other{"{0} yd³"}
}
cup{
dnam{"c"}
few{"{0} c"}
many{"{0} c"}
one{"{0} c"}
other{"{0} c"}
}
cup-metric{
dnam{"mcup"}
few{"{0} mc"}
many{"{0} mc"}
one{"{0} mc"}
other{"{0} mc"}
}
deciliter{
dnam{"dl"}
few{"{0} dl"}
many{"{0} dl"}
one{"{0} dl"}
other{"{0} dl"}
}
fluid-ounce{
dnam{"fl oz"}
few{"{0} fl oz"}
many{"{0} fl oz"}
one{"{0} fl oz"}
other{"{0} fl oz"}
}
gallon{
dnam{"gal"}
few{"{0} gal"}
many{"{0} gal"}
one{"{0} gal"}
other{"{0} gal"}
per{"{0}/gal"}
}
gallon-imperial{
dnam{"gal Imp."}
}
hectoliter{
dnam{"hl"}
few{"{0} hl"}
many{"{0} hl"}
one{"{0} hl"}
other{"{0} hl"}
}
liter{
dnam{"l"}
few{"{0} l"}
many{"{0} l"}
one{"{0} l"}
other{"{0} l"}
per{"{0}/l"}
}
megaliter{
dnam{"Ml"}
few{"{0} Ml"}
many{"{0} Ml"}
one{"{0} Ml"}
other{"{0} Ml"}
}
milliliter{
dnam{"ml"}
few{"{0} ml"}
many{"{0} ml"}
one{"{0} ml"}
other{"{0} ml"}
}
pint{
dnam{"pt"}
few{"{0} pt"}
many{"{0} pt"}
one{"{0} pt"}
other{"{0} pt"}
}
pint-metric{
dnam{"mpt"}
few{"{0} mpt"}
many{"{0} mpt"}
one{"{0} mpt"}
other{"{0} mpt"}
}
quart{
dnam{"qt"}
few{"{0} qt"}
many{"{0} qt"}
one{"{0} qt"}
other{"{0} qt"}
}
tablespoon{
dnam{"tbsp"}
few{"{0} tbsp"}
many{"{0} tbsp"}
one{"{0} tbsp"}
other{"{0} tbsp"}
}
teaspoon{
dnam{"tsp"}
few{"{0} tsp"}
many{"{0} tsp"}
one{"{0} tsp"}
other{"{0} tsp"}
}
}
}
unitsShort{
acceleration{
g-force{
dnam{"G"}
few{"{0} G"}
many{"{0} G"}
one{"{0} G"}
other{"{0} G"}
}
meter-per-second-squared{
dnam{"m/s²"}
few{"{0} m/s²"}
many{"{0} m/s²"}
one{"{0} m/s²"}
other{"{0} m/s²"}
}
}
angle{
arc-minute{
dnam{"′"}
few{"{0}′"}
many{"{0}′"}
one{"{0}′"}
other{"{0}′"}
}
arc-second{
dnam{"″"}
few{"{0}″"}
many{"{0}″"}
one{"{0}″"}
other{"{0}″"}
}
degree{
dnam{"°"}
few{"{0}°"}
many{"{0}°"}
one{"{0}°"}
other{"{0}°"}
}
radian{
dnam{"rad"}
few{"{0} rad"}
many{"{0} rad"}
one{"{0} rad"}
other{"{0} rad"}
}
revolution{
dnam{"ot."}
few{"{0} ot."}
many{"{0} ot."}
one{"{0} ot."}
other{"{0} ot."}
}
}
area{
acre{
dnam{"ac"}
few{"{0} ac"}
many{"{0} ac"}
one{"{0} ac"}
other{"{0} ac"}
}
hectare{
dnam{"ha"}
few{"{0} ha"}
many{"{0} ha"}
one{"{0} ha"}
other{"{0} ha"}
}
square-centimeter{
dnam{"cm²"}
few{"{0} cm²"}
many{"{0} cm²"}
one{"{0} cm²"}
other{"{0} cm²"}
per{"{0}/cm²"}
}
square-foot{
dnam{"ft²"}
few{"{0} ft²"}
many{"{0} ft²"}
one{"{0} ft²"}
other{"{0} ft²"}
}
square-inch{
dnam{"in²"}
few{"{0} in²"}
many{"{0} in²"}
one{"{0} in²"}
other{"{0} in²"}
per{"{0}/in²"}
}
square-kilometer{
dnam{"km²"}
few{"{0} km²"}
many{"{0} km²"}
one{"{0} km²"}
other{"{0} km²"}
per{"{0}/km²"}
}
square-meter{
dnam{"m²"}
few{"{0} m²"}
many{"{0} m²"}
one{"{0} m²"}
other{"{0} m²"}
per{"{0}/m²"}
}
square-mile{
dnam{"mi²"}
few{"{0} mi²"}
many{"{0} mi²"}
one{"{0} mi²"}
other{"{0} mi²"}
per{"{0}/mi²"}
}
square-yard{
dnam{"yd²"}
few{"{0} yd²"}
many{"{0} yd²"}
one{"{0} yd²"}
other{"{0} yd²"}
}
}
compound{
per{"{0}/{1}"}
}
concentr{
karat{
dnam{"kt"}
few{"{0} kt"}
many{"{0} kt"}
one{"{0} kt"}
other{"{0} kt"}
}
milligram-per-deciliter{
dnam{"mg/dl"}
few{"{0} mg/dl"}
many{"{0} mg/dl"}
one{"{0} mg/dl"}
other{"{0} mg/dl"}
}
millimole-per-liter{
dnam{"mmol/l"}
few{"{0} mmol/l"}
many{"{0} mmol/l"}
one{"{0} mmol/l"}
other{"{0} mmol/l"}
}
part-per-million{
dnam{"ppm"}
few{"{0} ppm"}
many{"{0} ppm"}
one{"{0} ppm"}
other{"{0} ppm"}
}
percent{
dnam{"%"}
few{"{0} %"}
many{"{0} %"}
one{"{0} %"}
other{"{0} %"}
}
permille{
dnam{"‰"}
few{"{0} ‰"}
many{"{0} ‰"}
one{"{0} ‰"}
other{"{0} ‰"}
}
}
consumption{
liter-per-100kilometers{
dnam{"l/100 km"}
few{"{0} l/100 km"}
many{"{0} l/100 km"}
one{"{0} l/100 km"}
other{"{0} l/100 km"}
}
liter-per-kilometer{
dnam{"l/km"}
few{"{0} l/km"}
many{"{0} l/km"}
one{"{0} l/km"}
other{"{0} l/km"}
}
mile-per-gallon{
dnam{"mpg"}
few{"{0} mpg"}
many{"{0} mpg"}
one{"{0} mpg"}
other{"{0} mpg"}
}
mile-per-gallon-imperial{
dnam{"mpg Imp."}
few{"{0} mpg Imp."}
many{"{0} mpg Imp."}
one{"{0} mpg Imp."}
other{"{0} mpg Imp."}
}
}
coordinate{
dnam{"směr"}
east{"{0} v. d."}
north{"{0} s. š."}
south{"{0} j. š."}
west{"{0} z. d."}
}
digital{
bit{
dnam{"bit"}
few{"{0} bity"}
many{"{0} bitu"}
one{"{0} bit"}
other{"{0} bitů"}
}
byte{
dnam{"bajt"}
few{"{0} bajty"}
many{"{0} bajtu"}
one{"{0} bajt"}
other{"{0} bajtů"}
}
gigabit{
dnam{"Gb"}
few{"{0} Gb"}
many{"{0} Gb"}
one{"{0} Gb"}
other{"{0} Gb"}
}
gigabyte{
dnam{"GB"}
few{"{0} GB"}
many{"{0} GB"}
one{"{0} GB"}
other{"{0} GB"}
}
kilobit{
dnam{"kb"}
few{"{0} kb"}
many{"{0} kb"}
one{"{0} kb"}
other{"{0} kb"}
}
kilobyte{
dnam{"kB"}
few{"{0} kB"}
many{"{0} kB"}
one{"{0} kB"}
other{"{0} kB"}
}
megabit{
dnam{"Mb"}
few{"{0} Mb"}
many{"{0} Mb"}
one{"{0} Mb"}
other{"{0} Mb"}
}
megabyte{
dnam{"MB"}
few{"{0} MB"}
many{"{0} MB"}
one{"{0} MB"}
other{"{0} MB"}
}
petabyte{
dnam{"PB"}
few{"{0} PB"}
many{"{0} PB"}
one{"{0} PB"}
other{"{0} PB"}
}
terabit{
dnam{"Tb"}
few{"{0} Tb"}
many{"{0} Tb"}
one{"{0} Tb"}
other{"{0} Tb"}
}
terabyte{
dnam{"TB"}
few{"{0} TB"}
many{"{0} TB"}
one{"{0} TB"}
other{"{0} TB"}
}
}
duration{
century{
dnam{"stol."}
few{"{0} stol."}
many{"{0} stol."}
one{"{0} stol."}
other{"{0} stol."}
}
day{
dnam{"dny"}
few{"{0} dny"}
many{"{0} dne"}
one{"{0} den"}
other{"{0} dní"}
per{"{0}/den"}
}
hour{
dnam{"h"}
few{"{0} h"}
many{"{0} h"}
one{"{0} h"}
other{"{0} h"}
per{"{0}/h"}
}
microsecond{
dnam{"μs"}
few{"{0} μs"}
many{"{0} μs"}
one{"{0} μs"}
other{"{0} μs"}
}
millisecond{
dnam{"ms"}
few{"{0} ms"}
many{"{0} ms"}
one{"{0} ms"}
other{"{0} ms"}
}
minute{
dnam{"min"}
few{"{0} min"}
many{"{0} min"}
one{"{0} min"}
other{"{0} min"}
per{"{0}/min"}
}
month{
dnam{"měs."}
few{"{0} měs."}
many{"{0} měs."}
one{"{0} měs."}
other{"{0} měs."}
per{"{0}/měs."}
}
nanosecond{
dnam{"ns"}
few{"{0} ns"}
many{"{0} ns"}
one{"{0} ns"}
other{"{0} ns"}
}
second{
dnam{"s"}
few{"{0} s"}
many{"{0} s"}
one{"{0} s"}
other{"{0} s"}
per{"{0}/s"}
}
week{
dnam{"týd."}
few{"{0} týd."}
many{"{0} týd."}
one{"{0} týd."}
other{"{0} týd."}
per{"{0}/týd."}
}
year{
dnam{"roky"}
few{"{0} roky"}
many{"{0} roku"}
one{"{0} rok"}
other{"{0} let"}
per{"{0}/r"}
}
}
electric{
ampere{
dnam{"A"}
few{"{0} A"}
many{"{0} A"}
one{"{0} A"}
other{"{0} A"}
}
milliampere{
dnam{"mA"}
few{"{0} mA"}
many{"{0} mA"}
one{"{0} mA"}
other{"{0} mA"}
}
ohm{
dnam{"Ω"}
few{"{0} Ω"}
many{"{0} Ω"}
one{"{0} Ω"}
other{"{0} Ω"}
}
volt{
dnam{"V"}
few{"{0} V"}
many{"{0} V"}
one{"{0} V"}
other{"{0} V"}
}
}
energy{
calorie{
dnam{"cal"}
few{"{0} cal"}
many{"{0} cal"}
one{"{0} cal"}
other{"{0} cal"}
}
foodcalorie{
dnam{"kcal"}
few{"{0} kcal"}
many{"{0} kcal"}
one{"{0} kcal"}
other{"{0} kcal"}
}
joule{
dnam{"J"}
few{"{0} J"}
many{"{0} J"}
one{"{0} J"}
other{"{0} J"}
}
kilocalorie{
dnam{"kcal"}
few{"{0} kcal"}
many{"{0} kcal"}
one{"{0} kcal"}
other{"{0} kcal"}
}
kilojoule{
dnam{"kJ"}
few{"{0} kJ"}
many{"{0} kJ"}
one{"{0} kJ"}
other{"{0} kJ"}
}
kilowatt-hour{
dnam{"kWh"}
few{"{0} kWh"}
many{"{0} kWh"}
one{"{0} kWh"}
other{"{0} kWh"}
}
}
frequency{
gigahertz{
dnam{"GHz"}
few{"{0} GHz"}
many{"{0} GHz"}
one{"{0} GHz"}
other{"{0} GHz"}
}
hertz{
dnam{"Hz"}
few{"{0} Hz"}
many{"{0} Hz"}
one{"{0} Hz"}
other{"{0} Hz"}
}
kilohertz{
dnam{"kHz"}
few{"{0} kHz"}
many{"{0} kHz"}
one{"{0} kHz"}
other{"{0} kHz"}
}
megahertz{
dnam{"MHz"}
few{"{0} MHz"}
many{"{0} MHz"}
one{"{0} MHz"}
other{"{0} MHz"}
}
}
length{
astronomical-unit{
dnam{"au"}
few{"{0} au"}
many{"{0} au"}
one{"{0} au"}
other{"{0} au"}
}
centimeter{
dnam{"cm"}
few{"{0} cm"}
many{"{0} cm"}
one{"{0} cm"}
other{"{0} cm"}
per{"{0}/cm"}
}
decimeter{
dnam{"dm"}
few{"{0} dm"}
many{"{0} dm"}
one{"{0} dm"}
other{"{0} dm"}
}
fathom{
dnam{"fm"}
few{"{0} fth"}
many{"{0} fth"}
one{"{0} fth"}
other{"{0} fth"}
}
foot{
dnam{"ft"}
few{"{0} ft"}
many{"{0} ft"}
one{"{0} ft"}
other{"{0} ft"}
per{"{0}/ft"}
}
furlong{
dnam{"fur"}
few{"{0} fur"}
many{"{0} fur"}
one{"{0} fur"}
other{"{0} fur"}
}
inch{
dnam{"in"}
few{"{0} in"}
many{"{0} in"}
one{"{0} in"}
other{"{0} in"}
per{"{0}/in"}
}
kilometer{
dnam{"km"}
few{"{0} km"}
many{"{0} km"}
one{"{0} km"}
other{"{0} km"}
per{"{0}/km"}
}
light-year{
dnam{"ly"}
few{"{0} ly"}
many{"{0} ly"}
one{"{0} ly"}
other{"{0} ly"}
}
meter{
dnam{"m"}
few{"{0} m"}
many{"{0} m"}
one{"{0} m"}
other{"{0} m"}
per{"{0}/m"}
}
micrometer{
dnam{"µm"}
few{"{0} µm"}
many{"{0} µm"}
one{"{0} µm"}
other{"{0} µm"}
}
mile{
dnam{"mi"}
few{"{0} mi"}
many{"{0} mi"}
one{"{0} mi"}
other{"{0} mi"}
}
mile-scandinavian{
dnam{"smi"}
few{"{0} smi"}
many{"{0} smi"}
one{"{0} smi"}
other{"{0} smi"}
}
millimeter{
dnam{"mm"}
few{"{0} mm"}
many{"{0} mm"}
one{"{0} mm"}
other{"{0} mm"}
}
nanometer{
dnam{"nm"}
few{"{0} nm"}
many{"{0} nm"}
one{"{0} nm"}
other{"{0} nm"}
}
nautical-mile{
dnam{"nmi"}
few{"{0} nmi"}
many{"{0} nmi"}
one{"{0} nmi"}
other{"{0} nmi"}
}
parsec{
dnam{"pc"}
few{"{0} pc"}
many{"{0} pc"}
one{"{0} pc"}
other{"{0} pc"}
}
picometer{
dnam{"pm"}
few{"{0} pm"}
many{"{0} pm"}
one{"{0} pm"}
other{"{0} pm"}
}
point{
dnam{"pt"}
few{"{0} pt"}
many{"{0} pt"}
one{"{0} pt"}
other{"{0} pt"}
}
yard{
dnam{"yd"}
few{"{0} yd"}
many{"{0} yd"}
one{"{0} yd"}
other{"{0} yd"}
}
}
light{
lux{
dnam{"lx"}
few{"{0} lx"}
many{"{0} lx"}
one{"{0} lx"}
other{"{0} lx"}
}
}
mass{
carat{
dnam{"CD"}
few{"{0} CD"}
many{"{0} CD"}
one{"{0} CD"}
other{"{0} CD"}
}
gram{
dnam{"g"}
few{"{0} g"}
many{"{0} g"}
one{"{0} g"}
other{"{0} g"}
per{"{0}/g"}
}
kilogram{
dnam{"kg"}
few{"{0} kg"}
many{"{0} kg"}
one{"{0} kg"}
other{"{0} kg"}
per{"{0}/kg"}
}
metric-ton{
dnam{"mt"}
few{"{0} mt"}
many{"{0} mt"}
one{"{0} mt"}
other{"{0} mt"}
}
microgram{
dnam{"µg"}
few{"{0} µg"}
many{"{0} µg"}
one{"{0} µg"}
other{"{0} µg"}
}
milligram{
dnam{"mg"}
few{"{0} mg"}
many{"{0} mg"}
one{"{0} mg"}
other{"{0} mg"}
}
ounce{
dnam{"oz"}
few{"{0} oz"}
many{"{0} oz"}
one{"{0} oz"}
other{"{0} oz"}
per{"{0}/oz"}
}
ounce-troy{
dnam{"oz t"}
few{"{0} oz t"}
many{"{0} oz t"}
one{"{0} oz t"}
other{"{0} oz t"}
}
pound{
dnam{"lb"}
few{"{0} lb"}
many{"{0} lb"}
one{"{0} lb"}
other{"{0} lb"}
per{"{0}/lb"}
}
stone{
dnam{"st"}
few{"{0} st"}
many{"{0} st"}
one{"{0} st"}
other{"{0} st"}
}
ton{
dnam{"t"}
few{"{0} t"}
many{"{0} t"}
one{"{0} t"}
other{"{0} t"}
}
}
power{
gigawatt{
dnam{"GW"}
few{"{0} GW"}
many{"{0} GW"}
one{"{0} GW"}
other{"{0} GW"}
}
horsepower{
dnam{"hp"}
few{"{0} hp"}
many{"{0} hp"}
one{"{0} hp"}
other{"{0} hp"}
}
kilowatt{
dnam{"kW"}
few{"{0} kW"}
many{"{0} kW"}
one{"{0} kW"}
other{"{0} kW"}
}
megawatt{
dnam{"MW"}
few{"{0} MW"}
many{"{0} MW"}
one{"{0} MW"}
other{"{0} MW"}
}
milliwatt{
dnam{"mW"}
few{"{0} mW"}
many{"{0} mW"}
one{"{0} mW"}
other{"{0} mW"}
}
watt{
dnam{"W"}
few{"{0} W"}
many{"{0} W"}
one{"{0} W"}
other{"{0} W"}
}
}
pressure{
atmosphere{
dnam{"atm"}
few{"{0} atm"}
many{"{0} atm"}
one{"{0} atm"}
other{"{0} atm"}
}
hectopascal{
dnam{"hPa"}
few{"{0} hPa"}
many{"{0} hPa"}
one{"{0} hPa"}
other{"{0} hPa"}
}
inch-hg{
dnam{"inHg"}
few{"{0} inHg"}
many{"{0} inHg"}
one{"{0} inHg"}
other{"{0} inHg"}
}
millibar{
dnam{"mb"}
few{"{0} mb"}
many{"{0} mb"}
one{"{0} mb"}
other{"{0} mb"}
}
millimeter-of-mercury{
dnam{"mm Hg"}
few{"{0} mm Hg"}
many{"{0} mm Hg"}
one{"{0} mm Hg"}
other{"{0} mm Hg"}
}
pound-per-square-inch{
dnam{"psi"}
few{"{0} psi"}
many{"{0} psi"}
one{"{0} psi"}
other{"{0} psi"}
}
}
speed{
kilometer-per-hour{
dnam{"km/h"}
few{"{0} km/h"}
many{"{0} km/h"}
one{"{0} km/h"}
other{"{0} km/h"}
}
knot{
dnam{"kn"}
few{"{0} kn"}
many{"{0} kn"}
one{"{0} kn"}
other{"{0} kn"}
}
meter-per-second{
dnam{"m/s"}
few{"{0} m/s"}
many{"{0} m/s"}
one{"{0} m/s"}
other{"{0} m/s"}
}
mile-per-hour{
dnam{"mi/h"}
few{"{0} mi/h"}
many{"{0} mi/h"}
one{"{0} mi/h"}
other{"{0} mi/h"}
}
}
temperature{
celsius{
dnam{"°C"}
few{"{0} °C"}
many{"{0} °C"}
one{"{0} °C"}
other{"{0} °C"}
}
fahrenheit{
dnam{"°F"}
few{"{0} °F"}
many{"{0} °F"}
one{"{0} °F"}
other{"{0} °F"}
}
generic{
dnam{"°"}
few{"{0}°"}
many{"{0}°"}
one{"{0}°"}
other{"{0}°"}
}
kelvin{
dnam{"K"}
few{"{0} K"}
many{"{0} K"}
one{"{0} K"}
other{"{0} K"}
}
}
volume{
acre-foot{
dnam{"ac ft"}
few{"{0} ac ft"}
many{"{0} ac ft"}
one{"{0} ac ft"}
other{"{0} ac ft"}
}
bushel{
dnam{"bu"}
few{"{0} bu"}
many{"{0} bu"}
one{"{0} bu"}
other{"{0} bu"}
}
centiliter{
dnam{"cl"}
few{"{0} cl"}
many{"{0} cl"}
one{"{0} cl"}
other{"{0} cl"}
}
cubic-centimeter{
dnam{"cm³"}
few{"{0} cm³"}
many{"{0} cm³"}
one{"{0} cm³"}
other{"{0} cm³"}
per{"{0}/cm³"}
}
cubic-foot{
dnam{"ft³"}
few{"{0} ft³"}
many{"{0} ft³"}
one{"{0} ft³"}
other{"{0} ft³"}
}
cubic-inch{
dnam{"in³"}
few{"{0} in³"}
many{"{0} in³"}
one{"{0} in³"}
other{"{0} in³"}
}
cubic-kilometer{
dnam{"km³"}
few{"{0} km³"}
many{"{0} km³"}
one{"{0} km³"}
other{"{0} km³"}
}
cubic-meter{
dnam{"m³"}
few{"{0} m³"}
many{"{0} m³"}
one{"{0} m³"}
other{"{0} m³"}
per{"{0}/m³"}
}
cubic-mile{
dnam{"mi³"