blob: 03a4c934e027c4e0e843bc035080eb4f503cb782 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html#License
sv{
Version{"2.1.43.94"}
durationUnits{
hm{"h:mm"}
hms{"h:mm:ss"}
ms{"m:ss"}
}
units{
acceleration{
g-force{
dnam{"gånger jordens gravitation"}
one{"{0} gånger jordens gravitation"}
other{"{0} gånger jordens gravitation"}
}
meter-per-second-squared{
dnam{"meter per kvadratsekund"}
one{"{0} meter per kvadratsekund"}
other{"{0} meter per kvadratsekund"}
}
}
angle{
arc-minute{
dnam{"bågminuter"}
one{"{0} bågminut"}
other{"{0} bågminuter"}
}
arc-second{
dnam{"bågsekunder"}
one{"{0} bågsekund"}
other{"{0} bågsekunder"}
}
degree{
dnam{"grader"}
one{"{0} grad"}
other{"{0} grader"}
}
radian{
dnam{"radianer"}
one{"{0} radian"}
other{"{0} radianer"}
}
revolution{
dnam{"varv"}
one{"{0} varv"}
other{"{0} varv"}
}
}
area{
acre{
dnam{"engelska tunnland"}
one{"{0} engelskt tunnland"}
other{"{0} engelska tunnland"}
}
hectare{
dnam{"hektar"}
one{"{0} hektar"}
other{"{0} hektar"}
}
square-centimeter{
dnam{"kvadratcentimeter"}
one{"{0} kvadratcentimeter"}
other{"{0} kvadratcentimeter"}
per{"{0} per kvadratcentimeter"}
}
square-foot{
dnam{"kvadratfot"}
one{"{0} kvadratfot"}
other{"{0} kvadratfot"}
}
square-inch{
dnam{"kvadrattum"}
one{"{0} kvadrattum"}
other{"{0} kvadrattum"}
per{"{0} per kvadrattum"}
}
square-kilometer{
dnam{"kvadratkilometer"}
one{"{0} kvadratkilometer"}
other{"{0} kvadratkilometer"}
per{"{0} per kvadratkilometer"}
}
square-meter{
dnam{"kvadratmeter"}
one{"{0} kvadratmeter"}
other{"{0} kvadratmeter"}
per{"{0} per kvadratmeter"}
}
square-mile{
dnam{"engelska kvadratmil"}
one{"{0} engelsk kvadratmil"}
other{"{0} engelska kvadratmil"}
per{"{0} per engelsk kvadratmil"}
}
square-yard{
dnam{"yard²"}
one{"{0} engelsk kvadratyard"}
other{"{0} yard²"}
}
}
compound{
per{"{0} per {1}"}
}
concentr{
karat{
dnam{"karat"}
one{"{0} karat"}
other{"{0} karat"}
}
milligram-per-deciliter{
dnam{"milligram per deciliter"}
one{"{0} milligram per deciliter"}
other{"{0} milligram per deciliter"}
}
millimole-per-liter{
dnam{"millimol per liter"}
one{"{0} millimol per liter"}
other{"{0} millimol per liter"}
}
part-per-million{
dnam{"miljondelar"}
one{"{0} miljondel"}
other{"{0} miljondelar"}
}
percent{
dnam{"procent"}
one{"{0} procent"}
other{"{0} procent"}
}
permille{
dnam{"promille"}
one{"{0} promille"}
other{"{0} promille"}
}
}
consumption{
liter-per-100kilometers{
dnam{"liter per 100 kilometer"}
one{"{0} liter per 100 kilometer"}
other{"{0} liter per 100 kilometer"}
}
liter-per-kilometer{
dnam{"liter per kilometer"}
one{"{0} liter per kilometer"}
other{"{0} liter per kilometer"}
}
mile-per-gallon{
dnam{"miles per gallon"}
one{"{0} mile per gallon"}
other{"{0} miles per gallon"}
}
mile-per-gallon-imperial{
dnam{"UK mpg"}
one{"{0} UK mil/gn"}
other{"{0} UK mil/gn"}
}
}
coordinate{
dnam{"kompassriktning"}
east{"{0} öst"}
north{"{0} nord"}
south{"{0} syd"}
west{"{0} väst"}
}
digital{
bit{
dnam{"bit"}
one{"{0} bit"}
other{"{0} bit"}
}
byte{
dnam{"byte"}
one{"{0} byte"}
other{"{0} byte"}
}
gigabit{
dnam{"gigabit"}
one{"{0} gigabit"}
other{"{0} gigabit"}
}
gigabyte{
dnam{"gigabyte"}
one{"{0} gigabyte"}
other{"{0} gigabyte"}
}
kilobit{
dnam{"kilobit"}
one{"{0} kilobit"}
other{"{0} kilobit"}
}
kilobyte{
dnam{"kilobyte"}
one{"{0} kilobyte"}
other{"{0} kilobyte"}
}
megabit{
dnam{"megabit"}
one{"{0} megabit"}
other{"{0} megabit"}
}
megabyte{
dnam{"megabyte"}
one{"{0} megabyte"}
other{"{0} megabyte"}
}
petabyte{
dnam{"petabyte"}
one{"{0} petabyte"}
other{"{0} petabyte"}
}
terabit{
dnam{"terabit"}
one{"{0} terabit"}
other{"{0} terabit"}
}
terabyte{
dnam{"terabyte"}
one{"{0} terabyte"}
other{"{0} terabyte"}
}
}
duration{
century{
dnam{"århundraden"}
one{"{0} århundrade"}
other{"{0} århundraden"}
}
day{
dnam{"dygn"}
one{"{0} dygn"}
other{"{0} dygn"}
per{"{0} per dygn"}
}
hour{
dnam{"timmar"}
one{"{0} timme"}
other{"{0} timmar"}
per{"{0} per timme"}
}
microsecond{
dnam{"mikrosekunder"}
one{"{0} mikrosekund"}
other{"{0} mikrosekunder"}
}
millisecond{
dnam{"millisekunder"}
one{"{0} millisekund"}
other{"{0} millisekunder"}
}
minute{
dnam{"minuter"}
one{"{0} minut"}
other{"{0} minuter"}
per{"{0} per minut"}
}
month{
dnam{"månader"}
one{"{0} månad"}
other{"{0} månader"}
per{"{0} per månad"}
}
nanosecond{
dnam{"nanosekunder"}
one{"{0} nanosekund"}
other{"{0} nanosekunder"}
}
second{
dnam{"sekunder"}
one{"{0} sekund"}
other{"{0} sekunder"}
per{"{0} per sekund"}
}
week{
dnam{"veckor"}
one{"{0} vecka"}
other{"{0} veckor"}
per{"{0} per vecka"}
}
year{
dnam{"år"}
one{"{0} år"}
other{"{0} år"}
per{"{0} per år"}
}
}
electric{
ampere{
dnam{"ampere"}
one{"{0} ampere"}
other{"{0} ampere"}
}
milliampere{
dnam{"milliampere"}
one{"{0} milliampere"}
other{"{0} milliampere"}
}
ohm{
dnam{"ohm"}
one{"{0} ohm"}
other{"{0} ohm"}
}
volt{
dnam{"volt"}
one{"{0} volt"}
other{"{0} volt"}
}
}
energy{
calorie{
dnam{"kalorier"}
one{"{0} kalori"}
other{"{0} kalorier"}
}
foodcalorie{
dnam{"kilokalorier"}
one{"{0} kilokalori"}
other{"{0} kilokalorier"}
}
joule{
dnam{"joule"}
one{"{0} joule"}
other{"{0} joule"}
}
kilocalorie{
dnam{"kilokalorier"}
one{"{0} kilokalori"}
other{"{0} kilokalorier"}
}
kilojoule{
dnam{"kilojoule"}
one{"{0} kilojoule"}
other{"{0} kilojoule"}
}
kilowatt-hour{
dnam{"kilowattimmar"}
one{"{0} kilowattimme"}
other{"{0} kilowattimmar"}
}
}
frequency{
gigahertz{
dnam{"gigahertz"}
one{"{0} gigahertz"}
other{"{0} gigahertz"}
}
hertz{
dnam{"hertz"}
one{"{0} hertz"}
other{"{0} hertz"}
}
kilohertz{
dnam{"kilohertz"}
one{"{0} kilohertz"}
other{"{0} kilohertz"}
}
megahertz{
dnam{"megahertz"}
one{"{0} megahertz"}
other{"{0} megahertz"}
}
}
length{
astronomical-unit{
dnam{"astronomiska enheter"}
one{"{0} astronomisk enhet"}
other{"{0} astronomiska enheter"}
}
centimeter{
dnam{"centimeter"}
one{"{0} centimeter"}
other{"{0} centimeter"}
per{"{0} per centimeter"}
}
decimeter{
dnam{"decimeter"}
one{"{0} decimeter"}
other{"{0} decimeter"}
}
fathom{
dnam{"famnar"}
one{"{0} famn"}
other{"{0} famnar"}
}
foot{
dnam{"fot"}
one{"{0} fot"}
other{"{0} fot"}
per{"{0} per fot"}
}
furlong{
dnam{"engelska plogfårelängder"}
one{"{0} engelsk plogfårelängd"}
other{"{0} engelska plogfårelängder"}
}
inch{
dnam{"tum"}
one{"{0} tum"}
other{"{0} tum"}
per{"{0} per tum"}
}
kilometer{
dnam{"kilometer"}
one{"{0} kilometer"}
other{"{0} kilometer"}
per{"{0} per kilometer"}
}
light-year{
dnam{"ljusår"}
one{"{0} ljusår"}
other{"{0} ljusår"}
}
meter{
dnam{"meter"}
one{"{0} meter"}
other{"{0} meter"}
per{"{0} per meter"}
}
micrometer{
dnam{"mikrometer"}
one{"{0} mikrometer"}
other{"{0} mikrometer"}
}
mile{
dnam{"engelska mil"}
one{"{0} engelsk mil"}
other{"{0} engelska mil"}
}
mile-scandinavian{
dnam{"mil"}
one{"{0} mil"}
other{"{0} mil"}
}
millimeter{
dnam{"millimeter"}
one{"{0} millimeter"}
other{"{0} millimeter"}
}
nanometer{
dnam{"nanometer"}
one{"{0} nanometer"}
other{"{0} nanometer"}
}
nautical-mile{
dnam{"nautiska mil"}
one{"{0} nautisk mil"}
other{"{0} nautiska mil"}
}
parsec{
dnam{"parsec"}
one{"{0} parsec"}
other{"{0} parsec"}
}
picometer{
dnam{"pikometer"}
one{"{0} pikometer"}
other{"{0} pikometer"}
}
point{
dnam{"pt"}
one{"{0} pt"}
other{"{0} pt"}
}
yard{
dnam{"engelska yard"}
one{"{0} engelsk yard"}
other{"{0} engelska yard"}
}
}
light{
lux{
dnam{"lux"}
one{"{0} lux"}
other{"{0} lux"}
}
}
mass{
carat{
dnam{"karat"}
one{"{0} karat"}
other{"{0} karat"}
}
gram{
dnam{"gram"}
one{"{0} gram"}
other{"{0} gram"}
per{"{0} per gram"}
}
kilogram{
dnam{"kilogram"}
one{"{0} kilogram"}
other{"{0} kilogram"}
per{"{0} per kilogram"}
}
metric-ton{
dnam{"ton"}
one{"{0} ton"}
other{"{0} ton"}
}
microgram{
dnam{"mikrogram"}
one{"{0} mikrogram"}
other{"{0} mikrogram"}
}
milligram{
dnam{"milligram"}
one{"{0} milligram"}
other{"{0} milligram"}
}
ounce{
dnam{"uns"}
one{"{0} uns"}
other{"{0} uns"}
per{"{0} per uns"}
}
ounce-troy{
dnam{"troy uns"}
one{"{0} troy uns"}
other{"{0} troy uns"}
}
pound{
dnam{"pund"}
one{"{0} pund"}
other{"{0} pund"}
per{"{0} per pund"}
}
stone{
dnam{"engelska stenar"}
one{"{0} engelsk sten"}
other{"{0} engelska stenar"}
}
ton{
dnam{"engelska korta ton"}
one{"{0} engelskt kort ton"}
other{"{0} engelska korta ton"}
}
}
power{
gigawatt{
dnam{"gigawatt"}
one{"{0} gigawatt"}
other{"{0} gigawatt"}
}
horsepower{
dnam{"hästkrafter"}
one{"{0} hästkraft"}
other{"{0} hästkrafter"}
}
kilowatt{
dnam{"kilowatt"}
one{"{0} kilowatt"}
other{"{0} kilowatt"}
}
megawatt{
dnam{"megawatt"}
one{"{0} megawatt"}
other{"{0} megawatt"}
}
milliwatt{
dnam{"milliwatt"}
one{"{0} milliwatt"}
other{"{0} milliwatt"}
}
watt{
dnam{"watt"}
one{"{0} watt"}
other{"{0} watt"}
}
}
pressure{
atmosphere{
dnam{"atmosfärer"}
one{"{0} atmosfär"}
other{"{0} atmosfärer"}
}
hectopascal{
dnam{"hektopascal"}
one{"{0} hektopascal"}
other{"{0} hektopascal"}
}
inch-hg{
dnam{"tum kvicksilver"}
one{"{0} tum kvicksilver"}
other{"{0} tum kvicksilver"}
}
millibar{
dnam{"millibar"}
one{"{0} millibar"}
other{"{0} millibar"}
}
millimeter-of-mercury{
dnam{"millimeter kvicksilver"}
one{"{0} millimeter kvicksilver"}
other{"{0} millimeter kvicksilver"}
}
pound-per-square-inch{
dnam{"pund per kvadrattum"}
one{"{0} pund per kvadrattum"}
other{"{0} pund per kvadrattum"}
}
}
speed{
kilometer-per-hour{
dnam{"kilometer per timme"}
one{"{0} kilometer per timme"}
other{"{0} kilometer per timme"}
}
knot{
dnam{"knop"}
one{"{0} knop"}
other{"{0} knop"}
}
meter-per-second{
dnam{"meter per sekund"}
one{"{0} meter per sekund"}
other{"{0} meter per sekund"}
}
mile-per-hour{
dnam{"engelska mil per timme"}
one{"{0} engelsk mil per timme"}
other{"{0} engelska mil per timme"}
}
}
temperature{
celsius{
dnam{"grader Celsius"}
one{"{0} grad Celsius"}
other{"{0} grader Celsius"}
}
fahrenheit{
dnam{"grader Fahrenheit"}
one{"{0} grad Fahrenheit"}
other{"{0} grader Fahrenheit"}
}
generic{
dnam{"grader"}
one{"{0}°"}
other{"{0}°"}
}
kelvin{
dnam{"kelvin"}
one{"{0} kelvin"}
other{"{0} kelvin"}
}
}
volume{
acre-foot{
dnam{"engelska tunnland gånger fot"}
one{"{0} engelskt tunnland gånger fot"}
other{"{0} engelska tunnland gånger fot"}
}
bushel{
dnam{"skäppor"}
one{"{0} skäppa"}
other{"{0} skäppor"}
}
centiliter{
dnam{"centiliter"}
one{"{0} centiliter"}
other{"{0} centiliter"}
}
cubic-centimeter{
dnam{"kubikcentimeter"}
one{"{0} kubikcentimeter"}
other{"{0} kubikcentimeter"}
per{"{0} per kubikcentimeter"}
}
cubic-foot{
dnam{"kubikfot"}
one{"{0} kubikfot"}
other{"{0} kubikfot"}
}
cubic-inch{
dnam{"kubiktum"}
one{"{0} kubiktum"}
other{"{0} kubiktum"}
}
cubic-kilometer{
dnam{"kubikkilometer"}
one{"{0} kubikkilometer"}
other{"{0} kubikkilometer"}
}
cubic-meter{
dnam{"kubikmeter"}
one{"{0} kubikmeter"}
other{"{0} kubikmeter"}
per{"{0} per kubikmeter"}
}
cubic-mile{
dnam{"engelska kubikmil"}
one{"{0} engelsk kubikmil"}
other{"{0} engelska kubikmil"}
}
cubic-yard{
dnam{"engelska kubikyard"}
one{"{0} engelsk kubikyard"}
other{"{0} engelska kubikyard"}
}
cup{
dnam{"koppar"}
one{"{0} kopp"}
other{"{0} koppar"}
}
cup-metric{
dnam{"koppar à 2,5 dl"}
one{"{0} kopp à 2,5 dl"}
other{"{0} koppar à 2,5 dl"}
}
deciliter{
dnam{"deciliter"}
one{"{0} deciliter"}
other{"{0} deciliter"}
}
fluid-ounce{
dnam{"fluid ounces"}
one{"{0} fluid ounce"}
other{"{0} fluid ounces"}
}
gallon{
dnam{"gallon"}
one{"{0} gallon"}
other{"{0} gallon"}
per{"{0} per gallon"}
}
gallon-imperial{
dnam{"ämbar à 4,6 l"}
one{"{0} ämbar à 4,6 l"}
other{"{0} ämbar à 4,6 l"}
per{"{0} per ämbar à 4,6 l"}
}
hectoliter{
dnam{"hektoliter"}
one{"{0} hektoliter"}
other{"{0} hektoliter"}
}
liter{
dnam{"liter"}
one{"{0} liter"}
other{"{0} liter"}
per{"{0} per liter"}
}
megaliter{
dnam{"megaliter"}
one{"{0} megaliter"}
other{"{0} megaliter"}
}
milliliter{
dnam{"milliliter"}
one{"{0} milliliter"}
other{"{0} milliliter"}
}
pint{
dnam{"pint"}
one{"{0} pint"}
other{"{0} pint"}
}
pint-metric{
dnam{"pint à 500 ml"}
one{"{0} pint à 500 ml"}
other{"{0} pint à 500 ml"}
}
quart{
dnam{"quart"}
one{"{0} quart"}
other{"{0} quart"}
}
tablespoon{
dnam{"matskedar"}
one{"{0} matsked"}
other{"{0} matskedar"}
}
teaspoon{
dnam{"teskedar"}
one{"{0} tesked"}
other{"{0} teskedar"}
}
}
}
unitsNarrow{
acceleration{
g-force{
dnam{"G"}
one{"{0}G"}
other{"{0}G"}
}
meter-per-second-squared{
dnam{"m/s²"}
one{"{0}m/s²"}
other{"{0}m/s²"}
}
}
angle{
arc-minute{
dnam{"bågmin"}
one{"{0}′"}
other{"{0}′"}
}
arc-second{
dnam{"bågsek"}
one{"{0}″"}
other{"{0}″"}
}
degree{
dnam{"°"}
one{"{0}°"}
other{"{0}°"}
}
radian{
dnam{"rad"}
one{"{0}rad"}
other{"{0}rad"}
}
revolution{
dnam{"varv"}
one{"{0}varv"}
other{"{0}varv"}
}
}
area{
acre{
dnam{"eng. tunnland"}
one{"{0} ac"}
other{"{0} ac"}
}
hectare{
dnam{"ha"}
one{"{0}ha"}
other{"{0}ha"}
}
square-centimeter{
dnam{"cm²"}
one{"{0}cm²"}
other{"{0}cm²"}
per{"{0}/cm²"}
}
square-foot{
dnam{"fot²"}
one{"{0} fot²"}
other{"{0} fot²"}
}
square-inch{
dnam{"tum²"}
one{"{0} tum²"}
other{"{0} tum²"}
per{"{0}/tum²"}
}
square-kilometer{
dnam{"km²"}
one{"{0}km²"}
other{"{0}km²"}
per{"{0}/km²"}
}
square-meter{
dnam{"m²"}
one{"{0}m²"}
other{"{0}m²"}
per{"{0}/m²"}
}
square-mile{
dnam{"eng. mil²"}
one{"{0} mi²"}
other{"{0} mi²"}
per{"{0}/en.mil²"}
}
square-yard{
dnam{"eng. yard²"}
one{"{0} en. yrd²"}
other{"{0} en. yrd²"}
}
}
compound{
per{"{0}/{1}"}
}
concentr{
karat{
dnam{"karat"}
one{"{0} krt"}
other{"{0} krt"}
}
milligram-per-deciliter{
dnam{"mg/dL"}
one{"{0}mg/dL"}
other{"{0}mg/dL"}
}
millimole-per-liter{
dnam{"mmol/L"}
one{"{0}mmol/L"}
other{"{0}mmol/L"}
}
part-per-million{
dnam{"miljondelar"}
one{"{0} ppm"}
other{"{0} ppm"}
}
percent{
dnam{"%"}
one{"{0} %"}
other{"{0} %"}
}
permille{
dnam{"‰"}
one{"{0}‰"}
other{"{0}‰"}
}
}
consumption{
liter-per-100kilometers{
dnam{"l/100 km"}
one{"{0} l/100 km"}
other{"{0} l/100 km"}
}
liter-per-kilometer{
dnam{"L/km"}
one{"{0}L/km"}
other{"{0}L/km"}
}
mile-per-gallon{
dnam{"eng.mil/gallon"}
one{"{0}e.mil/gn"}
other{"{0}e.mil/gn"}
}
mile-per-gallon-imperial{
dnam{"UK mpg"}
one{"{0}UK mpg"}
other{"{0}UK mpg"}
}
}
coordinate{
dnam{"riktning"}
east{"{0}Ö"}
north{"{0}N"}
south{"{0}S"}
west{"{0}V"}
}
digital{
bit{
dnam{"b"}
one{"{0}b"}
other{"{0}b"}
}
byte{
dnam{"B"}
one{"{0}B"}
other{"{0}B"}
}
gigabit{
dnam{"Gb"}
one{"{0}Gb"}
other{"{0}Gb"}
}
kilobit{
dnam{"kb"}
one{"{0}kb"}
other{"{0}kb"}
}
megabit{
dnam{"Mb"}
one{"{0}Mb"}
other{"{0}Mb"}
}
terabit{
dnam{"Tb"}
one{"{0}Tb"}
other{"{0}Tb"}
}
}
duration{
century{
dnam{"årh"}
one{"{0}årh"}
other{"{0}årh"}
}
day{
dnam{"d"}
one{"{0}d"}
other{"{0}d"}
per{"{0}/d"}
}
hour{
dnam{"h"}
one{"{0}h"}
other{"{0}h"}
per{"{0}/h"}
}
microsecond{
dnam{"μs"}
one{"{0}μs"}
other{"{0}μs"}
}
millisecond{
dnam{"ms"}
one{"{0}ms"}
other{"{0}ms"}
}
minute{
dnam{"m"}
one{"{0}m"}
other{"{0}m"}
per{"{0}/min"}
}
month{
dnam{"m"}
one{"{0}m"}
other{"{0}m"}
per{"{0}/mån"}
}
nanosecond{
dnam{"ns"}
one{"{0}ns"}
other{"{0}ns"}
}
second{
dnam{"sek"}
one{"{0}s"}
other{"{0}s"}
per{"{0}/s"}
}
week{
dnam{"v"}
one{"{0}v"}
other{"{0}v"}
per{"{0}/v"}
}
year{
dnam{"år"}
one{"{0}å"}
other{"{0}å"}
per{"{0}/år"}
}
}
electric{
ampere{
dnam{"A"}
one{"{0}A"}
other{"{0}A"}
}
milliampere{
dnam{"mA"}
one{"{0}mA"}
other{"{0}mA"}
}
ohm{
dnam{"Ω"}
one{"{0}Ω"}
other{"{0}Ω"}
}
volt{
dnam{"V"}
one{"{0}V"}
other{"{0}V"}
}
}
energy{
calorie{
dnam{"cal"}
one{"{0} cal"}
other{"{0} cal"}
}
foodcalorie{
dnam{"kcal"}
one{"{0} kcal"}
other{"{0} kcal"}
}
joule{
dnam{"J"}
one{"{0}J"}
other{"{0}J"}
}
kilocalorie{
dnam{"kcal"}
one{"{0} kcal"}
other{"{0} kcal"}
}
kilojoule{
dnam{"kJ"}
one{"{0}kJ"}
other{"{0}kJ"}
}
kilowatt-hour{
dnam{"kWh"}
one{"{0}kWh"}
other{"{0}kWh"}
}
}
frequency{
gigahertz{
dnam{"GHz"}
one{"{0}GHz"}
other{"{0}GHz"}
}
hertz{
dnam{"Hz"}
one{"{0}Hz"}
other{"{0}Hz"}
}
kilohertz{
dnam{"kHz"}
one{"{0}kHz"}
other{"{0}kHz"}
}
megahertz{
dnam{"MHz"}
one{"{0}MHz"}
other{"{0}MHz"}
}
}
length{
astronomical-unit{
dnam{"AE"}
one{"{0}AE"}
other{"{0}AE"}
}
centimeter{
dnam{"cm"}
one{"{0}cm"}
other{"{0}cm"}
per{"{0}/cm"}
}
decimeter{
dnam{"dm"}
one{"{0}dm"}
other{"{0}dm"}
}
fathom{
dnam{"famnar"}
one{"{0} famn"}
other{"{0} famnar"}
}
foot{
dnam{"fot"}
one{"{0} fot"}
other{"{0} fot"}
per{"{0}/fot"}
}
furlong{
dnam{"eng. plogfårelgd"}
one{"{0}en.pfrld"}
other{"{0}en.pfrld"}
}
inch{
dnam{"tum"}
one{"{0} tum"}
other{"{0} tum"}
per{"{0}/tum"}
}
kilometer{
dnam{"km"}
one{"{0}km"}
other{"{0}km"}
per{"{0}/km"}
}
light-year{
dnam{"ljusår"}
one{"{0} ljusår"}
other{"{0} ljusår"}
}
meter{
dnam{"m"}
one{"{0}m"}
other{"{0}m"}
per{"{0}/m"}
}
micrometer{
dnam{"μm"}
one{"{0}μm"}
other{"{0}μm"}
}
mile{
dnam{"eng. mil"}
one{"{0} mi"}
other{"{0}mi"}
}
mile-scandinavian{
dnam{"mil"}
one{"{0}mil"}
other{"{0}mil"}
}
millimeter{
dnam{"mm"}
one{"{0}mm"}
other{"{0}mm"}
}
nanometer{
dnam{"nm"}
one{"{0}nm"}
other{"{0}nm"}
}
nautical-mile{
dnam{"naut. mil"}
one{"{0}M"}
other{"{0}M"}
}
parsec{
dnam{"parsek"}
one{"{0} parsek"}
other{"{0} parsek"}
}
picometer{
dnam{"pm"}
one{"{0}pm"}
other{"{0}pm"}
}
point{
dnam{"pt"}
one{"{0} pt"}
other{"{0} pt"}
}
yard{
dnam{"engelska yard"}
one{"{0}yd"}
other{"{0}yd"}
}
}
light{
lux{
dnam{"lx"}
one{"{0} lx"}
other{"{0} lx"}
}
}
mass{
carat{
dnam{"karat"}
one{"{0} karat"}
other{"{0} karat"}
}
gram{
dnam{"g"}
one{"{0}g"}
other{"{0}g"}
per{"{0}/g"}
}
kilogram{
dnam{"kg"}
one{"{0}kg"}
other{"{0}kg"}
per{"{0}/kg"}
}
metric-ton{
dnam{"t"}
one{"{0}t"}
other{"{0}t"}
}
microgram{
dnam{"μg"}
one{"{0}μg"}
other{"{0}μg"}
}
milligram{
dnam{"mg"}
one{"{0}mg"}
other{"{0}mg"}
}
ounce{
dnam{"uns"}
one{"{0} uns"}
other{"{0} uns"}
per{"{0}/uns·28g"}
}
ounce-troy{
dnam{"Troy-uns à 31g"}
one{"{0} tr.uns"}
other{"{0} tr.uns"}
}
pound{
dnam{"s:pund"}
one{"{0} skålpund"}
other{"{0} skålpund"}
per{"{0}/libra·454g"}
}
stone{
dnam{"eng. sten"}
one{"{0} eng. s:n"}
other{"{0} eng. s:n"}
}
ton{
dnam{"eng. k. ton"}
one{"{0} en.k.ton"}
other{"{0} en.k.ton"}
}
}
power{
gigawatt{
dnam{"GW"}
one{"{0}GW"}
other{"{0}GW"}
}
horsepower{
dnam{"hk"}
one{"{0}hk"}
other{"{0}hk"}
}
kilowatt{
dnam{"kW"}
one{"{0}kW"}
other{"{0}kW"}
}
megawatt{
dnam{"MW"}
one{"{0}MW"}
other{"{0}MW"}
}
milliwatt{
dnam{"mW"}
one{"{0}mW"}
other{"{0}mW"}
}
watt{
dnam{"W"}
one{"{0}W"}
other{"{0}W"}
}
}
pressure{
atmosphere{
dnam{"atm"}
one{"{0}atm"}
other{"{0}atm"}
}
hectopascal{
dnam{"hPa"}
one{"{0}hPa"}
other{"{0}hPa"}
}
inch-hg{
dnam{"tum Hg"}
one{"{0} tum Hg"}
other{"{0} tum Hg"}
}
millibar{
dnam{"mbar"}
one{"{0}mbar"}
other{"{0}mbar"}
}
millimeter-of-mercury{
dnam{"mm Hg"}
one{"{0}mm Hg"}
other{"{0}mm Hg"}
}
pound-per-square-inch{
dnam{"s:d/tum²"}
one{"{0}s:d/tum²"}
other{"{0}s:d/tum²"}
}
}
speed{
kilometer-per-hour{
dnam{"km/h"}
one{"{0}km/h"}
other{"{0}km/h"}
}
knot{
dnam{"knop"}
one{"{0}knop"}
other{"{0}knop"}
}
meter-per-second{
dnam{"m/s"}
one{"{0}m/s"}
other{"{0}m/s"}
}
mile-per-hour{
dnam{"eng. mil/h"}
one{"{0} mi/h"}
other{"{0} mi/h"}
}
}
temperature{
celsius{
dnam{"°C"}
one{"{0} °C"}
other{"{0} °C"}
}
fahrenheit{
dnam{"°F"}
one{"{0}°F"}
other{"{0}°F"}
}
generic{
dnam{"°"}
one{"{0}°"}
other{"{0}°"}
}
kelvin{
dnam{"K"}
one{"{0}K"}
other{"{0}K"}
}
}
volume{
acre-foot{
dnam{"eng. t:land·fot"}
one{"{0}en.td·fot"}
other{"{0}en.td·fot"}
}
bushel{
dnam{"skäppa"}
one{"{0} skäppa"}
other{"{0} skäppor"}
}
centiliter{
dnam{"cL"}
one{"{0}cL"}
other{"{0}cL"}
}
cubic-centimeter{
dnam{"cm³"}
one{"{0}cm³"}
other{"{0}cm³"}
per{"{0}/cm³"}
}
cubic-foot{
dnam{"fot³"}
one{"{0} fot³"}
other{"{0} fot³"}
}
cubic-inch{
dnam{"tum³"}
one{"{0} tum³"}
other{"{0} tum³"}
}
cubic-kilometer{
dnam{"km³"}
one{"{0}km³"}
other{"{0}km³"}
}
cubic-meter{
dnam{"m³"}
one{"{0}m³"}
other{"{0} m³"}
per{"{0}/m³"}
}
cubic-mile{
dnam{"eng. mil³"}
one{"{0} mi³"}
other{"{0} mi³"}
}
cubic-yard{
dnam{"eng. yard³"}
one{"{0} en. yrd³"}
other{"{0} en. yrd³"}
}
cup{
dnam{"kp·2,5dL"}
one{"{0}kp·2½dL"}
other{"{0}kp·2½dL"}
}
cup-metric{
dnam{"kp à 2,5 dl"}
one{"{0}kp·2½dl"}
other{"{0}kp·2½dl"}
}
deciliter{
dnam{"dL"}
one{"{0}dL"}
other{"{0}dL"}
}
fluid-ounce{
dnam{"vätskeuns"}
one{"{0} v:euns"}
other{"{0} v:euns"}
}
gallon{
dnam{"USA vätskegallon"}
one{"{0} v:egal:n"}
other{"{0} v:egal:n"}
per{"{0}/äb·3,8L"}
}
gallon-imperial{
dnam{"ämbar à 4,6L"}
one{"{0} äb·4,6L"}
other{"{0} äb·4,6L"}
per{"{0}/äb·4,6L"}
}
hectoliter{
dnam{"hL"}
one{"{0}hL"}
other{"{0}hL"}
}
liter{
dnam{"liter"}
one{"{0} l"}
other{"{0} l"}
per{"{0}/L"}
}
megaliter{
dnam{"ML"}
one{"{0}ML"}
other{"{0}ML"}
}
milliliter{
dnam{"mL"}
one{"{0}mL"}
other{"{0}mL"}
}
pint{
dnam{"USA vätskepint"}
one{"{0} v:epint"}
other{"{0} v:epint"}
}
pint-metric{
dnam{"pt à 500 ml"}
one{"{0}pt·50cL"}
other{"{0}pt·50cL"}
}
quart{
dnam{"USA vätskequart"}
one{"{0} v:equart"}
other{"{0} v:equart"}
}
tablespoon{
dnam{"msk"}
one{"{0}msk"}
other{"{0}msk"}
}
teaspoon{
dnam{"tsk"}
one{"{0}tsk"}
other{"{0}tsk"}
}
}
}
unitsShort{
acceleration{
g-force{
dnam{"G"}
one{"{0} G"}
other{"{0} G"}
}
meter-per-second-squared{
dnam{"m/s²"}
one{"{0} m/s²"}
other{"{0} m/s²"}
}
}
angle{
arc-minute{
dnam{"bågminuter"}
one{"{0}′"}
other{"{0}′"}
}
arc-second{
dnam{"bågsekunder"}
one{"{0}″"}
other{"{0}″"}
}
degree{
dnam{"grader"}
one{"{0}°"}
other{"{0}°"}
}
radian{
dnam{"radianer"}
one{"{0} rad"}
other{"{0} rad"}
}
revolution{
dnam{"varv"}
one{"{0} varv"}
other{"{0} varv"}
}
}
area{
acre{
dnam{"eng. tunnland"}
one{"{0} ac"}
other{"{0} ac"}
}
hectare{
dnam{"hektar"}
one{"{0} ha"}
other{"{0} ha"}
}
square-centimeter{
dnam{"cm²"}
one{"{0} cm²"}
other{"{0} cm²"}
per{"{0}/cm²"}
}
square-foot{
dnam{"kvadratfot"}
one{"{0} kvadratfot"}
other{"{0} kvadratfot"}
}
square-inch{
dnam{"tum²"}
one{"{0} tum²"}
other{"{0} tum²"}
per{"{0}/tum²"}
}
square-kilometer{
dnam{"km²"}
one{"{0} km²"}
other{"{0} km²"}
per{"{0}/km²"}
}
square-meter{
dnam{"m²"}
one{"{0} m²"}
other{"{0} m²"}
per{"{0}/m²"}
}
square-mile{
dnam{"engelska kvadratmil"}
one{"{0} eng.mil²"}
other{"{0} eng.mil²"}
per{"{0}/eng. mil²"}
}
square-yard{
dnam{"yard²"}
one{"{0} yard²"}
other{"{0} yard²"}
}
}
compound{
per{"{0}/{1}"}
}
concentr{
karat{
dnam{"karat"}
one{"{0} kar"}
other{"{0} kar"}
}
milligram-per-deciliter{
dnam{"mg/dl"}
one{"{0} mg/dl"}
other{"{0} mg/dl"}
}
millimole-per-liter{
dnam{"mmol/l"}
one{"{0} mmol/l"}
other{"{0} mmol/l"}
}
part-per-million{
dnam{"miljondelar"}
one{"{0} ppm"}
other{"{0} ppm"}
}
percent{
dnam{"%"}
one{"{0} %"}
other{"{0} %"}
}
permille{
dnam{"‰"}
one{"{0} ‰"}
other{"{0} ‰"}
}
}
consumption{
liter-per-100kilometers{
dnam{"l/100 km"}
one{"{0} l/100 km"}
other{"{0} l/100 km"}
}
liter-per-kilometer{
dnam{"liter/km"}
one{"{0} l/km"}
other{"{0} l/km"}
}
mile-per-gallon{
dnam{"mpg"}
one{"{0} mpg"}
other{"{0} mpg"}
}
mile-per-gallon-imperial{
dnam{"UK mpg"}
one{"{0}mpgUK"}
other{"{0}mpgUK"}
}
}
coordinate{
dnam{"väderstreck"}
east{"{0} Ö"}
north{"{0} N"}
south{"{0} S"}
west{"{0} V"}
}
digital{
bit{
dnam{"b"}
one{"{0} b"}
other{"{0} b"}
}
byte{
dnam{"byte"}
one{"{0} B"}
other{"{0} B"}
}
gigabit{
dnam{"Gb"}
one{"{0} Gb"}
other{"{0} Gb"}
}
gigabyte{
dnam{"GB"}
one{"{0} GB"}
other{"{0} GB"}
}
kilobit{
dnam{"kb"}
one{"{0} kb"}
other{"{0} kb"}
}
kilobyte{
dnam{"kB"}
one{"{0} kB"}
other{"{0} kB"}
}
megabit{
dnam{"Mb"}
one{"{0} Mb"}
other{"{0} Mb"}
}
megabyte{
dnam{"MB"}
one{"{0} MB"}
other{"{0} MB"}
}
petabyte{
dnam{"PB"}
one{"{0} PB"}
other{"{0} PB"}
}
terabit{
dnam{"Tb"}
one{"{0} Tb"}
other{"{0} Tb"}
}
terabyte{
dnam{"TB"}
one{"{0} TB"}
other{"{0} TB"}
}
}
duration{
century{
dnam{"årh"}
one{"{0} årh"}
other{"{0} årh"}
}
day{
dnam{"dygn"}
one{"{0} d"}
other{"{0} d"}
per{"{0}/d"}
}
hour{
dnam{"tim"}
one{"{0} tim"}
other{"{0} tim"}
per{"{0}/h"}
}
microsecond{
dnam{"μs"}
one{"{0} μs"}
other{"{0} μs"}
}
millisecond{
dnam{"ms"}
one{"{0} ms"}
other{"{0} ms"}
}
minute{
dnam{"min"}
one{"{0} min"}
other{"{0} min"}
per{"{0}/min"}
}
month{
dnam{"mån"}
one{"{0} mån"}
other{"{0} mån"}
per{"{0}/mån"}
}
nanosecond{
dnam{"ns"}
one{"{0} ns"}
other{"{0} ns"}
}
second{
dnam{"sek"}
one{"{0} s"}
other{"{0} s"}
per{"{0}/s"}
}
week{
dnam{"vkr"}
one{"{0} v"}
other{"{0} v"}
per{"{0}/v"}
}
year{
dnam{"år"}
one{"{0} år"}
other{"{0} år"}
per{"{0}/år"}
}
}
electric{
ampere{
dnam{"A"}
one{"{0} A"}
other{"{0} A"}
}
milliampere{
dnam{"mA"}
one{"{0} mA"}
other{"{0} mA"}
}
ohm{
dnam{"ohm"}
one{"{0} Ω"}
other{"{0} Ω"}
}
volt{
dnam{"volt"}
one{"{0} V"}
other{"{0} V"}
}
}
energy{
calorie{
dnam{"cal"}
one{"{0} cal"}
other{"{0} cal"}
}
foodcalorie{
dnam{"kcal"}
one{"{0} kcal"}
other{"{0} kcal"}
}
joule{
dnam{"J"}
one{"{0} J"}
other{"{0} J"}
}
kilocalorie{
dnam{"kcal"}
one{"{0} kcal"}
other{"{0} kcal"}
}
kilojoule{
dnam{"kJ"}
one{"{0} kJ"}
other{"{0} kJ"}
}
kilowatt-hour{
dnam{"kWh"}
one{"{0} kWh"}
other{"{0} kWh"}
}
}
frequency{
gigahertz{
dnam{"GHz"}
one{"{0} GHz"}
other{"{0} GHz"}
}
hertz{
dnam{"Hz"}
one{"{0} Hz"}
other{"{0} Hz"}
}
kilohertz{
dnam{"kHz"}
one{"{0} kHz"}
other{"{0} kHz"}
}
megahertz{
dnam{"MHz"}
one{"{0} MHz"}
other{"{0} MHz"}
}
}
length{
astronomical-unit{
dnam{"AE"}
one{"{0} AE"}
other{"{0} AE"}
}
centimeter{
dnam{"cm"}
one{"{0} cm"}
other{"{0} cm"}
per{"{0}/cm"}
}
decimeter{
dnam{"dm"}
one{"{0} dm"}
other{"{0} dm"}
}
fathom{
dnam{"famnar"}
one{"{0} famn"}
other{"{0} famnar"}
}
foot{
dnam{"fot"}
one{"{0} fot"}
other{"{0} fot"}
per{"{0}/fot"}
}
furlong{
dnam{"eng. plogfårelgd"}
one{"{0} eng. plogfårelgd"}
other{"{0} eng. plogfårelgd"}
}
inch{
dnam{"tum"}
one{"{0} tum"}
other{"{0} tum"}
per{"{0}/tum"}
}
kilometer{
dnam{"km"}
one{"{0} km"}
other{"{0} km"}
per{"{0}/km"}
}
light-year{
dnam{"ljusår"}
one{"{0} ljusår"}
other{"{0} ljusår"}
}
meter{
dnam{"m"}
one{"{0} m"}
other{"{0} m"}
per{"{0}/m"}
}
micrometer{
dnam{"μm"}
one{"{0} μm"}
other{"{0} μm"}
}
mile{
dnam{"eng. mil"}
one{"{0} eng. mil"}
other{"{0} eng. mil"}
}
mile-scandinavian{
dnam{"mil"}
one{"{0} mil"}
other{"{0} mil"}
}
millimeter{
dnam{"mm"}
one{"{0} mm"}
other{"{0} mm"}
}
nanometer{
dnam{"nm"}
one{"{0} nm"}
other{"{0} nm"}
}
nautical-mile{
dnam{"naut. mil"}
one{"{0} naut. mil"}
other{"{0} naut. mil"}
}
parsec{
dnam{"parsec"}
one{"{0} parsec"}
other{"{0} parsec"}
}
picometer{
dnam{"pm"}
one{"{0} pm"}
other{"{0} pm"}
}
point{
dnam{"pt"}
one{"{0} pt"}
other{"{0} pt"}
}
yard{
dnam{"engelska yard"}
one{"{0} eng. yard"}
other{"{0} eng. yard"}
}
}
light{
lux{
dnam{"lux"}
one{"{0} lux"}
other{"{0} lux"}
}
}
mass{
carat{
dnam{"karat"}
one{"{0} ct"}
other{"{0} ct"}
}
gram{
dnam{"g"}
one{"{0} g"}
other{"{0} g"}
per{"{0}/g"}
}
kilogram{
dnam{"kg"}
one{"{0} kg"}
other{"{0} kg"}
per{"{0}/kg"}
}
metric-ton{
dnam{"t"}
one{"{0} t"}
other{"{0} t"}
}
microgram{
dnam{"μg"}
one{"{0} μg"}
other{"{0} μg"}
}
milligram{
dnam{"mg"}
one{"{0} mg"}
other{"{0} mg"}
}
ounce{
dnam{"uns"}
one{"{0} uns"}
other{"{0} uns"}
per{"{0}/uns"}
}
ounce-troy{
dnam{"ozt"}
one{"{0} ozt"}
other{"{0} ozt"}
}
pound{
dnam{"pund"}
one{"{0} pund"}
other{"{0} pund"}
per{"{0}/pund"}
}
stone{
dnam{"eng. sten"}
one{"{0} eng. sten"}
other{"{0} eng. sten"}
}
ton{
dnam{"eng. k. ton"}
one{"{0} eng. k. ton"}
other{"{0} eng. k. ton"}
}
}
power{
gigawatt{
dnam{"GW"}
one{"{0} GW"}
other{"{0} GW"}
}
horsepower{
dnam{"hästkrafter"}
one{"{0} hk"}
other{"{0} hk"}
}
kilowatt{
dnam{"kW"}
one{"{0} kW"}
other{"{0} kW"}
}
megawatt{
dnam{"MW"}
one{"{0} MW"}
other{"{0} MW"}
}
milliwatt{
dnam{"mW"}
one{"{0} mW"}
other{"{0} mW"}
}
watt{
dnam{"W"}
one{"{0} W"}
other{"{0} W"}
}
}
pressure{
atmosphere{
dnam{"atm"}
one{"{0} atm"}
other{"{0} atm"}
}
hectopascal{
dnam{"hPa"}
one{"{0} hPa"}
other{"{0} hPa"}
}
inch-hg{
dnam{"tum Hg"}
one{"{0} tum Hg"}
other{"{0} tum Hg"}
}
millibar{
dnam{"mbar"}
one{"{0} mbar"}
other{"{0} mbar"}
}
millimeter-of-mercury{
dnam{"mm Hg"}
one{"{0} mm Hg"}
other{"{0} mm Hg"}
}
pound-per-square-inch{
dnam{"psi"}
one{"{0} psi"}
other{"{0} psi"}
}
}
speed{
kilometer-per-hour{
dnam{"km/h"}
one{"{0} km/h"}
other{"{0} km/h"}
}
knot{
dnam{"knop"}
one{"{0} knop"}
other{"{0} knop"}
}
meter-per-second{
dnam{"m/s"}
one{"{0} m/s"}
other{"{0} m/s"}
}
mile-per-hour{
dnam{"eng. mil/h"}
one{"{0} mi/h"}
other{"{0} mi/h"}
}
}
temperature{
celsius{
dnam{"°C"}
one{"{0} °C"}
other{"{0} °C"}
}
fahrenheit{
dnam{"°F"}
one{"{0} °F"}
other{"{0} °F"}
}
generic{
dnam{"°"}
one{"{0}°"}
other{"{0}°"}
}
kelvin{
dnam{"K"}
one{"{0} K"}
other{"{0} K"}
}
}
volume{
acre-foot{
dnam{"eng. t:land·fot"}
one{"{0} eng. t:d·fot"}
other{"{0} eng. t:d·fot"}
}
bushel{
dnam{"skäppa"}
one{"{0} skäppa"}
other{"{0} skäppor"}
}
centiliter{
dnam{"cl"}
one{"{0} cl"}
other{"{0} cl"}
}
cubic-centimeter{
dnam{"cm³"}
one{"{0} cm³"}
other{"{0} cm³"}
per{"{0}/cm³"}
}
cubic-foot{
dnam{"fot³"}
one{"{0} fot³"}
other{"{0} fot³"}
}
cubic-inch{
dnam{"tum³"}
one{"{0} tum³"}
other{"{0} tum³"}
}
cubic-kilometer{
dnam{"km³"}
one{"{0} km³"}
other{"{0} km³"}
}
cubic-meter{
dnam{"m³"}
one{"{0} m³"}
other{"{0} m³"}
per{"{0}/m³"}
}
cubic-mile{
dnam{"engelska kubikmil"}
one{"{0} eng. mil³"}
other{"{0} eng. mil³"}
}
cubic-yard{
dnam{"eng. yard³"}
one{"{0} eng. yard³"}
other{"{0} eng. yard³"}
}
cup{
dnam{"koppar"}
one{"{0} kopp"}
other{"{0} koppar"}
}
cup-metric{
dnam{"kp à 2,5 dl"}
one{"{0} kp 2,5dl"}
other{"{0} kp 2,5dl"}
}
deciliter{
dnam{"dl"}
one{"{0} dl"}
other{"{0} dl"}
}
fluid-ounce{
dnam{"fl oz"}
one{"{0} fl oz"}
other{"{0} fl oz"}
}
gallon{
dnam{"gal"}
one{"{0} gal"}
other{"{0} gal"}
per{"{0}/gal"}
}
gallon-imperial{
dnam{"ämbar à 4,6 l"}
one{"{0} ämb à 4,6l"}
other{"{0} ämb à 4,6l"}
per{"{0} ämb à 4,6l"}
}
hectoliter{
dnam{"hl"}
one{"{0} hl"}
other{"{0} hl"}
}
liter{
dnam{"liter"}
one{"{0} l"}
other{"{0} l"}
per{"{0}/l"}
}
megaliter{
dnam{"Ml"}
one{"{0} Ml"}
other{"{0} Ml"}
}
milliliter{
dnam{"ml"}
one{"{0} ml"}
other{"{0} ml"}
}
pint{
dnam{"pint"}
one{"{0} pint"}
other{"{0} pint"}
}
pint-metric{
dnam{"pt à 500 ml"}
one{"{0} pt à 500 ml"}
other{"{0} pt à 500 ml"}
}
quart{
dnam{"quart"}
one{"{0} quart"}
other{"{0} quart"}
}
tablespoon{
dnam{"msk"}
one{"{0} msk"}
other{"{0} msk"}
}
teaspoon{
dnam{"tsk"}
one{"{0} tsk"}
other{"{0} tsk"}
}
}
}
}