blob: 79ecfeb30dff014ce150c1fb56f2e82336fee9dc [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="ca">
<translation id="7809034755304591547">L'administrador ha bloquejat l'extensió <ph name="EXTENSION_NAME"/> (amb l'ID d'extensió <ph name="EXTENSION_ID"/>).</translation>
<translation id="2857834222104759979">El fitxer de manifest no és vàlid.</translation>
<translation id="8978038008714088448">Llegir i modificar les dades del lloc web <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="4205302772098850608">Llegir i modificar les dades dels llocs web <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> i <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="3828484226910527078">Accedeix al dispositiu USB</translation>
<translation id="6384275966486438344">Canvia la configuració de la cerca a: <ph name="SEARCH_HOST"/></translation>
<translation id="5911798608827489036">Intercanvia dades amb un altre ordinador de la xarxa local o d'Internet</translation>
<translation id="4719685943208231314">Accedeix al dispositiu USB des de <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="657064425229075395">No s'ha pogut carregar l'script en segon pla &quot;<ph name="BACKGROUND_SCRIPT"/>&quot;.</translation>
<translation id="8597109877291678953">Intercanviar dades amb l'ordinador <ph name="HOSTNAME"/></translation>
<translation id="5456409301717116725">Aquesta extensió inclou el fitxer de clau &quot;<ph name="KEY_PATH"/>&quot;. És probable que això no sigui convenient.</translation>
<translation id="2350172092385603347">S'ha utilitzat localització, però no s'ha especificat default_locale al manifest.</translation>
<translation id="8058376558882514200">Accedeix al dispositiu USB <ph name="PRODUCT_NAME"/> des de <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="8774379383902544371">Accedir a dispositius USB</translation>
<translation id="149347756975725155">No s'ha pogut carregar la icona d'extensió &quot;<ph name="ICON"/>&quot;.</translation>
<translation id="6344170822609224263">Accedir a la llista de connexions de xarxa</translation>
<translation id="2518849872271000461">Intercanviar dades amb els ordinadors <ph name="HOSTNAMES"/></translation>
<translation id="1389014510128217152">- <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="961805664415579088">Intercanviar dades amb un altre ordinador del domini <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="4968399700653439437">Intercanviar dades amb un altre ordinador dels dominis <ph name="DOMAINS"/></translation>
<translation id="8662911384982557515">Canvia la pàgina d'inici per: <ph name="HOME_PAGE"/></translation>
<translation id="8114679593444120202">Llegir i modificar les dades dels <ph name="NUMBER_OF_WEBSITES"/> llocs web</translation>
<translation id="8602184400052594090">El fitxer de manifest falta o bé no es pot llegir.</translation>
<translation id="7893008570150657497">Accedir a fotos, a música i a d'altres elements multimèdia de l'equip</translation>
<translation id="7217838517480956708">L'administrador d'aquest equip necessita que s'instal·li <ph name="EXTENSION_NAME"/>. No es pot eliminar o modificar.</translation>
<translation id="7154130902455071009">Canvia la pàgina d'inici per: <ph name="START_PAGE"/></translation>
<translation id="6094507746643187368">Llegir i modificar les dades dels llocs web <ph name="WEBSITE_1"/> i <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="1803557475693955505">No s'ha pogut carregar la pàgina en segon pla &quot;<ph name="BACKGROUND_PAGE"/>&quot;.</translation>
<translation id="8207052894957937969">Llegir i modificar les dades dels <ph name="NUMBER_OF_WEBSITES"/> llocs web</translation>
</translationbundle>