blob: 8ae7921b1ce7906501347093d2c088ee080404e5 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="kn">
<translation id="7809034755304591547">ನಿರ್ವಾಹಕನಿಂದ <ph name="EXTENSION_NAME"/> (ವಿಸ್ತರಣೆ ID &quot;<ph name="EXTENSION_ID"/>&quot;) ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</translation>
<translation id="2857834222104759979">ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</translation>
<translation id="8978038008714088448"><ph name="WEBSITE_1"/> ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ</translation>
<translation id="4205302772098850608"><ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> ಮತ್ತು <ph name="WEBSITE_3"/> ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ</translation>
<translation id="3828484226910527078">USB ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ</translation>
<translation id="6384275966486438344">ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ: <ph name="SEARCH_HOST"/></translation>
<translation id="5911798608827489036">ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ</translation>
<translation id="4719685943208231314"><ph name="VENDOR_NAME"/> ನಿಂದ USB ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ</translation>
<translation id="657064425229075395">'<ph name="BACKGROUND_SCRIPT"/>' ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುಟವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</translation>
<translation id="8597109877291678953"><ph name="HOSTNAME"/> ಹೆಸರಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ</translation>
<translation id="5456409301717116725">ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಕೀ ಫೈಲ್ '<ph name="KEY_PATH"/>' ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.</translation>
<translation id="2350172092385603347">ಲೋಕಲೈಜೇಷನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ _ಲೋಕಲ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.</translation>
<translation id="8058376558882514200">USB ಸಾಧನ <ph name="PRODUCT_NAME"/> ಅನ್ನು <ph name="VENDOR_NAME"/> ನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ</translation>
<translation id="8774379383902544371">USB ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ</translation>
<translation id="149347756975725155">'<ph name="ICON"/>' ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಐಕಾನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.</translation>
<translation id="6344170822609224263">ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ</translation>
<translation id="2518849872271000461">ಈ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ: <ph name="HOSTNAMES"/></translation>
<translation id="1389014510128217152">- <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="961805664415579088"><ph name="DOMAIN"/> ಡೊಮೇನ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ</translation>
<translation id="4968399700653439437">ಡೊಮೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ: <ph name="DOMAINS"/></translation>
<translation id="8662911384982557515">ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಪುಟವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ: <ph name="HOME_PAGE"/></translation>
<translation id="8114679593444120202"><ph name="NUMBER_OF_WEBSITES"/> ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ</translation>
<translation id="8602184400052594090">ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಓದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</translation>
<translation id="7893008570150657497">ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಿಂದ ಫೋಟೊಗಳು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ</translation>
<translation id="7217838517480956708">ಈ ಯಂತ್ರದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ <ph name="EXTENSION_NAME"/> ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</translation>
<translation id="7154130902455071009">ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಪುಟವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ: <ph name="START_PAGE"/></translation>
<translation id="6094507746643187368"><ph name="WEBSITE_1"/> ಮತ್ತು <ph name="WEBSITE_2"/> ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ</translation>
<translation id="1803557475693955505">'<ph name="BACKGROUND_PAGE"/>' ಹಿನ್ನಲೆ ಪುಟವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</translation>
<translation id="8207052894957937969"><ph name="NUMBER_OF_WEBSITES"/> ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ</translation>
</translationbundle>