blob: b1009863a8a7ec480fbaf49d08e39479f2b2b21d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="iw">
<translation id="1012876632442809908">‏מכשיר עם יציאת USB-C (יציאה קדמית)</translation>
<translation id="1013923882670373915">‏מכשיר ה-Bluetooth ‏"<ph name="DEVICE_NAME" />" מבקש הרשאה לבצע התאמה. הזן את קוד ה-PIN הבא במכשיר הזה: <ph name="PINCODE" /></translation>
<translation id="1032891413405719768">סוללת הסטיילוס חלשה</translation>
<translation id="1059194134494239015"><ph name="DISPLAY_NAME" />: <ph name="RESOLUTION" /></translation>
<translation id="112308213915226829">הסתרה אוטומטית של המדף</translation>
<translation id="1153356358378277386">מכשירים מותאמים</translation>
<translation id="1195412055398077112">סריקת יתר</translation>
<translation id="119944043368869598">נקה הכל</translation>
<translation id="1247372569136754018">מיקרופון (פנימי)</translation>
<translation id="1252999807265626933">טעינה מ-<ph name="POWER_SOURCE" /></translation>
<translation id="1267032506238418139">שינוי מקש קיצור</translation>
<translation id="1270290102613614947">המקלדת שמופיעה במסך מושבתת</translation>
<translation id="1272079795634619415">הפסק</translation>
<translation id="1279938420744323401"><ph name="DISPLAY_NAME" />‏ (<ph name="ANNOTATION" />)</translation>
<translation id="1290331692326790741">אות חלש</translation>
<translation id="1293264513303784526">‏מכשיר עם יציאת USB-C (יציאה שמאלית)</translation>
<translation id="1346748346194534595">ימינה</translation>
<translation id="1383876407941801731">חפש</translation>
<translation id="1467432559032391204">שמאלה</translation>
<translation id="1484102317210609525"><ph name="DEVICE_NAME" /> (HDMI/DP)</translation>
<translation id="1510238584712386396">מפעיל</translation>
<translation id="1525508553941733066">סגור</translation>
<translation id="1537254971476575106">מגדיל למסך מלא</translation>
<translation id="15373452373711364">סמן עכבר גדול</translation>
<translation id="1550523713251050646">לחץ לקבלת אפשרויות נוספות</translation>
<translation id="1567387640189251553">חוברה מקלדת אחרת מאז שהזנת את הסיסמה בפעם האחרונה. ייתכן שהיא מנסה לתעד את ההקשות שלך.</translation>
<translation id="1608626060424371292">הסר את המשתמש הזה</translation>
<translation id="1621499497873603021">הזמן שנותר עד להתרוקנות הסוללה, <ph name="TIME_LEFT" /></translation>
<translation id="1658406695958299976">מצטערים, עדיין אי אפשר לאמת את הסיסמה שלך. חשוב לדעת: אם שינית לאחרונה את הסיסמה, הסיסמה החדשה תיכנס לתוקף רק אחרי יציאה מהחשבון. צריך להשתמש כאן בסיסמה הישנה.</translation>
<translation id="1677472565718498478">זמן נותר - <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="1698760176351776263">‏כתובת IPv6: <ph name="ADDRESS" /></translation>
<translation id="170389796989115980">מנהל המכשיר עשוי לנטר את הפעילות שלך.</translation>
<translation id="1734367976349034509">המכשיר הזה מנוהל על ידי ארגון</translation>
<translation id="1746730358044914197">מנהל המערכת שלך מגדיר את שיטות הקלט.</translation>
<translation id="1747827819627189109">המקלדת שמופיעה במסך מופעלת</translation>
<translation id="1823873187264960516">אתרנט: <ph name="ADDRESS" /></translation>
<translation id="1836215606488044471">‏Assistant (בטעינה...)</translation>
<translation id="1850504506766569011">‏Wi-Fi כבוי.</translation>
<translation id="1864454756846565995">‏מכשיר עם יציאת USB-C (יציאה אחורית)</translation>
<translation id="1882897271359938046">משקף אל <ph name="DISPLAY_NAME" /></translation>
<translation id="1919743966458266018">מקש הקיצור לפתיחת מנהל המשימות השתנה. השתמש ב-<ph name="NEW_SHORTCUT" /> במקום ב-<ph name="OLD_SHORTCUT" />.</translation>
<translation id="1923539912171292317">לחיצות אוטומטיות</translation>
<translation id="1928739107511554905">‏כדי להתקין את העדכון, יש להשתמש במסך המגע ולהפעיל מחדש את ה-Chromebook כשהמקלדת מחוברת.</translation>
<translation id="1942830294380034169">לחצן גלישה</translation>
<translation id="1951012854035635156">Assistant</translation>
<translation id="1957803754585243749">‎0°‎</translation>
<translation id="1957958912175573503">בחירת שפה</translation>
<translation id="1969011864782743497"><ph name="DEVICE_NAME" />‏ (USB)</translation>
<translation id="1995660704900986789">כיבוי</translation>
<translation id="2012624427112548395">Ctrl+Search+H</translation>
<translation id="2049639323467105390">מכשיר זה מנוהל על ידי <ph name="DOMAIN" />.</translation>
<translation id="2050339315714019657">לאורך</translation>
<translation id="2067602449040652523">בהירות מקלדת</translation>
<translation id="2081529251031312395">ל-$1 עדיין תהיה אפשרות להיכנס מאוחר יותר.</translation>
<translation id="2122028596993374965">הפסק להעביר את <ph name="TAB_NAME" /> אל <ph name="RECEIVER_NAME" /></translation>
<translation id="2127372758936585790">מטען בעל מתח נמוך</translation>
<translation id="2135456203358955318">מגדיל במצב מעוגן</translation>
<translation id="2144487987174258011">‏הפעל מחדש כדי לעדכן את Adobe Flash Player</translation>
<translation id="2208323208084708176">מצב שולחן עבודה מאוחד</translation>
<translation id="2220572644011485463">‏PIN או סיסמה</translation>
<translation id="225680501294068881">סורק לאיתור מכשירים...</translation>
<translation id="2268130516524549846">‏Bluetooth מושבת</translation>
<translation id="2268813581635650749">הוצא את כולם</translation>
<translation id="2292698582925480719">קנה המידה של התצוגה</translation>
<translation id="2303600792989757991">החלף סקירת חלון</translation>
<translation id="2338501278241028356">‏יש להפעיל את Bluetooth כדי לאתר מכשירים קרובים</translation>
<translation id="2339073806695260576">הקשה על לחצן הסטיילוס במדף מאפשרת לכתוב הערות, לצלם את המסך ולהשתמש בסמן הלייזר או בזכוכית המגדלת.</translation>
<translation id="2351266942280602854">שפה וקלט</translation>
<translation id="2352467521400612932">הגדרות סטיילוס</translation>
<translation id="2354174487190027830">מפעיל את <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="2365393535144473978">‏כשמפעילים את חבילת הגלישה, מופעלת גם תקשורת Bluetooth.</translation>
<translation id="2391579633712104609">180°</translation>
<translation id="2429753432712299108">‏מכשיר ה-Bluetooth ‏"<ph name="DEVICE_NAME" />" מבקש הרשאה לבצע התאמה. לפני שתאשר, ודא שמפתח הסיסמה הבא מוצג במכשיר הזה: <ph name="PASSKEY" /></translation>
<translation id="2482878487686419369">התראות</translation>
<translation id="2484513351006226581">צריך להקיש על <ph name="KEYBOARD_SHORTCUT" /> כדי להחליף פריסת מקלדת.</translation>
<translation id="2501920221385095727">מקשים דביקים</translation>
<translation id="2509468283778169019">‏CAPS LOCK מופעל</translation>
<translation id="2532589005999780174">מצב ניגודיות גבוהה</translation>
<translation id="2597972630681408282">תאורת לילה: <ph name="NIGHT_LIGHT_STATUS" /></translation>
<translation id="2617342710774726426">‏כרטיס ה-SIM נעול</translation>
<translation id="2653659639078652383">שלח</translation>
<translation id="2675319268637823299">מנהל מערכת ביטל את ההרשאה של <ph name="USER_EMAIL" /> לכניסה עם מספר חשבונות.
כדי להמשיך, כל המשתמשים חייבים לבצע יציאה.</translation>
<translation id="2696763960464195425">כשיוצאים מהחשבון הפרטים מוסרים. <ph name="LEARN_MORE" /></translation>
<translation id="2700493154570097719">בחירת מקלדת</translation>
<translation id="2718395828230677721">תאורת לילה</translation>
<translation id="2727977024730340865">מחובר למטען בעל מתח נמוך. ייתכן שטעינת הסוללה לא תהיה אמינה.</translation>
<translation id="2761704814324807722">מגש מערכת, שעה <ph name="TIME" />‏, <ph name="BATTERY" /></translation>
<translation id="277257480934873581">מתחבר מחדש אל <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="2792498699870441125">‏Alt + חיפוש</translation>
<translation id="2819276065543622893">תצא עכשיו מהחשבון.</translation>
<translation id="2825619548187458965">מדף</translation>
<translation id="2844169650293029770">‏מכשיר עם יציאת USB-C (יציאה שמאלית-קדמית)</translation>
<translation id="2865888419503095837">פרטי רשת</translation>
<translation id="2872961005593481000">כיבוי</translation>
<translation id="2878884018241093801">אין פריטים אחרונים</translation>
<translation id="2903844815300039659">מחובר אל <ph name="NAME" />, <ph name="STRENGTH" /></translation>
<translation id="2911940648265863620">בחרת לשתף את המסך שלך</translation>
<translation id="2942516765047364088">מיקום המדף</translation>
<translation id="2946119680249604491">הוסף חיבור</translation>
<translation id="2963773877003373896">mod3</translation>
<translation id="2999742336789313416"><ph name="DISPLAY_NAME" /> היא הפעלה ציבורית המנוהלת על ידי <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="3000461861112256445">אודיו במונו</translation>
<translation id="3009178788565917040">פלט</translation>
<translation id="3019353588588144572">הזמן שנותר עד לטעינה מלאה של הסוללה, <ph name="TIME_REMAINING" /></translation>
<translation id="3077734595579995578">shift</translation>
<translation id="3087734570205094154">תחתית</translation>
<translation id="3105990244222795498"><ph name="DEVICE_NAME" />‏ (Bluetooth)</translation>
<translation id="3112378005171663295">כווץ</translation>
<translation id="3126069444801937830">הפעל מחדש כדי לעדכן</translation>
<translation id="3147142846278915599">מפעיל היישומים (מסנכרן יישומים...)</translation>
<translation id="315116470104423982">נתוני נייד</translation>
<translation id="3151786313568798007">כיוון</translation>
<translation id="3153444934357957346">אפשר לכלול עד <ph name="MULTI_PROFILE_USER_LIMIT" /> חשבונות בכניסה עם מספר חשבונות.</translation>
<translation id="3236488194889173876">אין רשת סלולרית זמינה</translation>
<translation id="3294437725009624529">אורח</translation>
<translation id="332587331255250389">יש להחליף את הסוללה</translation>
<translation id="3364721542077212959">כלי סטיילוס</translation>
<translation id="3368922792935385530">מחובר</translation>
<translation id="3371140690572404006">‏מכשיר עם יציאת USB-C (יציאה ימנית-קדמית)</translation>
<translation id="3400357268283240774">הגדרות נוספות</translation>
<translation id="3413817803639110246">עדיין אין מה לראות</translation>
<translation id="3445925074670675829">‏מכשיר עם יציאת USB-C</translation>
<translation id="3465566417615315331">לחץ על התמונה שלך</translation>
<translation id="3477079411857374384">‏Control+‏Shift+מקש הרווח</translation>
<translation id="3510164367642747937">הדגשה של סמן העכבר</translation>
<translation id="3513798432020909783">החשבון מנוהל על-ידי <ph name="MANAGER_EMAIL" /></translation>
<translation id="3573179567135747900">שנה בחזרה ל"<ph name="FROM_LOCALE" />" (דורש הפעלה מחדש)</translation>
<translation id="3582792037806681688">בוטלה הרשאת הכניסה עם מספר חשבונות למשתמש בהפעלה זו</translation>
<translation id="3595596368722241419">סוללה מלאה</translation>
<translation id="3606978283550408104">צג ברייל מחובר</translation>
<translation id="3621202678540785336">קלט</translation>
<translation id="3626281679859535460">בהירות</translation>
<translation id="3631369015426612114">המקורות הבאים יכולים להציג התראות</translation>
<translation id="3705722231355495246">-</translation>
<translation id="3712407551474845318">צילום אזור</translation>
<translation id="371370241367527062">מיקרופון קדמי</translation>
<translation id="3771549900096082774">מצב ניגודיות גבוהה</translation>
<translation id="3783640748446814672">alt</translation>
<translation id="3784455785234192852">נעילה</translation>
<translation id="3798670284305777884">רמקול (פנימי)</translation>
<translation id="3846575436967432996">אין מידע רשת זמין</translation>
<translation id="385051799172605136">חזור</translation>
<translation id="3891340733213178823">‏הקש פעמיים על Ctrl+Shift+Q כדי לצאת.</translation>
<translation id="3893630138897523026">‏ChromeVox (משוב קולי)</translation>
<translation id="3899995891769452915">קלט קולי</translation>
<translation id="3900355044994618856">הסשן יסתיים בעוד <ph name="SESSION_TIME_REMAINING" /></translation>
<translation id="3901991538546252627">מתחבר אל: <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="394485226368336402">הגדרות אודיו</translation>
<translation id="397105322502079400">מחשב...</translation>
<translation id="3995138139523574647">‏מכשיר עם יציאת USB-C (יציאה ימנית-אחורית)</translation>
<translation id="4017989525502048489">סמן לייזר</translation>
<translation id="4072264167173457037">אות בינוני</translation>
<translation id="4279490309300973883">שיקוף</translation>
<translation id="4321179778687042513">ctrl</translation>
<translation id="4331809312908958774">Chrome OS</translation>
<translation id="4338109981321384717">זכוכית מגדלת</translation>
<translation id="4351433414020964307">‏Assistant בטעינה...</translation>
<translation id="4378551569595875038">מתחבר...</translation>
<translation id="4379531060876907730">אלה כלי הסטיילוס שלך</translation>
<translation id="4421231901400348175">שיתוף השליטה במסך עם <ph name="HELPER_NAME" /> דרך סיוע מרחוק.</translation>
<translation id="4430019312045809116">עוצמת קול</translation>
<translation id="4450893287417543264">אין להציג שוב</translation>
<translation id="4479639480957787382">אתרנט</translation>
<translation id="4481530544597605423">מכשירים לא מותאמים</translation>
<translation id="4508225577814909926"><ph name="NAME" />: מתחבר...</translation>
<translation id="4527045527269911712">‏מכשיר ה-Bluetooth ‏"<ph name="DEVICE_NAME" />" מבקש הרשאה לבצע התאמה.</translation>
<translation id="453661520163887813"><ph name="TIME" /> עד למילוי</translation>
<translation id="4544944664594876241">מקש הקיצור לנעילת המסך השתנה. השתמש ב-<ph name="NEW_SHORTCUT" /> במקום ב-<ph name="OLD_SHORTCUT" />.</translation>
<translation id="4659419629803378708">‏ChromeVox הופעל</translation>
<translation id="4776917500594043016">סיסמה עבור <ph name="USER_EMAIL_ADDRESS" /></translation>
<translation id="479989351350248267">Search</translation>
<translation id="4804818685124855865">נתק</translation>
<translation id="4849058404725798627">הדגשה של האובייקט במיקוד המקלדת</translation>
<translation id="4872237917498892622">‏Alt + חיפוש או Shift</translation>
<translation id="4890187583552566966">‏Google Assistant הושבת על-ידי מנהל המערכת.</translation>
<translation id="4895488851634969361">הסוללה טעונה במלואה.</translation>
<translation id="4905614135390995787">מקש הקיצור להפעלה או כיבוי של מצב ניגודיות גבוהה השתנה. השתמש ב-<ph name="NEW_SHORTCUT" /> במקום ב-<ph name="OLD_SHORTCUT" />.</translation>
<translation id="4918086044614829423">אשר</translation>
<translation id="4961318399572185831">העברת מסך</translation>
<translation id="5136175204352732067">חוברה מקלדת אחרת</translation>
<translation id="5168181903108465623">מכשירי העברה זמינים</translation>
<translation id="5207949376430453814">הדגשה של סמן הטקסט</translation>
<translation id="5222676887888702881">יציאה</translation>
<translation id="523505283826916779">הגדרות נגישות</translation>
<translation id="5313326810920013265">‏הגדרות Bluetooth</translation>
<translation id="5331975486040154427">‏מכשיר עם יציאת USB-C (יציאה שמאלית-אחורית)</translation>
<translation id="5397578532367286026">‏המנהל (<ph name="MANAGER_EMAIL" />) יכול לבדוק את השימוש וההיסטוריה של משתמש זה ב-chrome.com.</translation>
<translation id="5430931332414098647">שיתוף אינטרנט מיידי בין ניידים</translation>
<translation id="5431825016875453137">OpenVPN / L2TP</translation>
<translation id="544691375626129091">כל המשתמשים הזמינים כבר נוספו לפעילות זו באתר.</translation>
<translation id="5457599981699367932">גלוש כאורח</translation>
<translation id="54609108002486618">מנוהל</translation>
<translation id="553675580533261935">יציאה מההפעלה</translation>
<translation id="5548285847212963613">התוסף "<ph name="EXTENSION_NAME" />" יכול לעזור בהתחברות אל הרשת הזו.</translation>
<translation id="554893713779400387">החלפת מצב הכתבה</translation>
<translation id="5571066253365925590">‏Bluetooth מופעל</translation>
<translation id="5597451508971090205"><ph name="SHORT_WEEKDAY" />, <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="5600837773213129531">‏הקש על Ctrl ‏+ Alt ‏+ Z כדי להשבית את המשוב הקולי.</translation>
<translation id="5648021990716966815">שקע מיקרופון</translation>
<translation id="5673434351075758678">מ"<ph name="FROM_LOCALE" />" ל"<ph name="TO_LOCALE" />" אחרי סנכרון ההגדרות.</translation>
<translation id="5744083938413354016">הקשה וגרירה</translation>
<translation id="5777841717266010279">להפסיק את שיתוף המסך?</translation>
<translation id="57838592816432529">השתק</translation>
<translation id="5820394555380036790">‏מערכת ההפעלה של Chromium</translation>
<translation id="5832805196449965646">הוסף משתמש</translation>
<translation id="5860033963881614850">כבוי</translation>
<translation id="5895138241574237353">הפעל מחדש</translation>
<translation id="5901316534475909376">Shift+Esc</translation>
<translation id="5916664084637901428">פועל</translation>
<translation id="5927132638760172455">מעביר למקבל לא ידוע</translation>
<translation id="5947494881799873997">חזרה לגרסה הקודמת</translation>
<translation id="595202126637698455">מעקב אחר הביצועים מופעל</translation>
<translation id="5957083217255311415">חבילת הגלישה מושבתת.</translation>
<translation id="5958529069007801266">משתמש בפיקוח</translation>
<translation id="5977415296283489383">אוזניות</translation>
<translation id="5978382165065462689">שיתוף שליטה במסך דרך סיוע מרחוק.</translation>
<translation id="5980301590375426705">צא מהפעלת אורח</translation>
<translation id="598882571027504733">‏כדי להתקין את העדכון, יש להפעיל מחדש את ה-Chromebook כשהמקלדת מחוברת.</translation>
<translation id="5992218262414051481">‏מצב ניגודיות גבוהה פועל. הקש שוב על Ctrl+Search+H כדי לכבות אותו.</translation>
<translation id="6018164090099858612">יציאה ממצב שיקוף</translation>
<translation id="6043212731627905357">אין כימיה בין הצג הזה למכשיר ה-<ph name="DEVICE_TYPE" /> שלך (המכשיר לא תומך בצג).</translation>
<translation id="6043994281159824495">צא עכשיו</translation>
<translation id="6047696787498798094">שיתוף המסך יפסיק ברגע שתעבור למשתמש אחר. האם ברצונך להמשיך?</translation>
<translation id="6062360702481658777">תצא באופן אוטומטי בעוד <ph name="LOGOUT_TIME_LEFT" />.</translation>
<translation id="6064337552080329342">מצטערים, אי אפשר לאמת את הסיסמה שלך. צריך לנסות שוב.</translation>
<translation id="607652042414456612">‏מכשירי Bluetooth קרובים יכולים לאתר את המחשב שלך, והוא יופיע כ-"<ph name="NAME" />" עם הכתובת <ph name="ADDRESS" /></translation>
<translation id="6106745654298855237">טעינה של <ph name="POWER_SOURCE" /></translation>
<translation id="615957422585914272">הצג מקלדת במסך</translation>
<translation id="6164005077879661055">כל הקבצים והנתונים המקומיים המשויכים למשתמש בפיקוח יימחקו לצמיתות לאחר שמשתמש בפיקוח זה יוסר. המנהל עדיין יוכל לראות את האתרים שבהם משתמש בפיקוח זה ביקר, ואת ההגדרות שלו, בכתובת <ph name="MANAGEMENT_URL" />.</translation>
<translation id="6165508094623778733">למידע נוסף</translation>
<translation id="6267036997247669271"><ph name="NAME" />: מפעיל...</translation>
<translation id="6284232397434400372">הרזולוציה השתנתה</translation>
<translation id="6297287540776456956">בחר אזור באמצעות הסטיילוס</translation>
<translation id="6310121235600822547">בוצע סיבוב של <ph name="DISPLAY_NAME" /> אל <ph name="ROTATION" /></translation>
<translation id="632744581670418035">שכבת-על של מקלדת</translation>
<translation id="639644700271529076">‏CAPS LOCK כבוי</translation>
<translation id="6406704438230478924">altgr</translation>
<translation id="643147933154517414">הפעולה הושלמה</translation>
<translation id="6452181791372256707">דחה</translation>
<translation id="6453179446719226835">שינוי השפה הסתיים</translation>
<translation id="6459472438155181876">מרחיב את המסך אל <ph name="DISPLAY_NAME" /></translation>
<translation id="6490471652906364588">‏מכשיר עם יציאת USB-C (יציאה ימנית)</translation>
<translation id="6501401484702599040">מעביר את המסך אל <ph name="RECEIVER_NAME" /></translation>
<translation id="6521655319214113338">קלט בכתב-יד</translation>
<translation id="6528179044667508675">נא לא להפריע</translation>
<translation id="6537270692134705506">צילום מסך</translation>
<translation id="6585808820553845416">הפעילות באתר תסתיים בעוד <ph name="SESSION_TIME_REMAINING" />.</translation>
<translation id="6627638273713273709">‏חיפוש+Shift‏+K</translation>
<translation id="6650933572246256093">‏מכשיר ה-Bluetooth ‏"<ph name="DEVICE_NAME" />" מבקש הרשאה לביצוע התאמה. הזן את מפתח הסיסמה הבא במכשיר הזה: <ph name="PASSKEY" /></translation>
<translation id="6657585470893396449">סיסמה</translation>
<translation id="6691659475504239918">Search+Shift+H</translation>
<translation id="6696025732084565524">המקלדת הניתנת לניתוק זקוקה לעדכון קריטי</translation>
<translation id="6700713906295497288">‏לחצן תפריט IME</translation>
<translation id="6713285437468012787">‏מכשיר ה-Bluetooth‏ "<ph name="DEVICE_NAME" />" הותאם והוא זמין כעת לכל המשתמשים. אתה יכול להסיר את ההתאמה הזו ב'הגדרות'.</translation>
<translation id="6715542151869432661">לא נמצאו מכשירים ניידים.</translation>
<translation id="6785414152754474415">‏הסוללה טעונה ברמה של ‎<ph name="PERCENTAGE" />%‎ ומתבצעת טעינה.</translation>
<translation id="6803622936009808957">לא ניתן היה לשקף מסכים מכיוון שלא נמצאה רזולוציה נתמכת. במקום זאת התצוגה עברה למצב שולחן עבודה מורחב.</translation>
<translation id="683971173229319003">Search+L</translation>
<translation id="6857811139397017780">הפעל את <ph name="NETWORKSERVICE" /></translation>
<translation id="6911468394164995108">הצטרף לרשת אחרת...</translation>
<translation id="6981982820502123353">נגישות</translation>
<translation id="698231206551913481">כל הקבצים והנתונים המשויכים למשתמש זה יימחקו לצמיתות ברגע שהמשתמש יוסר.</translation>
<translation id="7029814467594812963">צא מההפעלה</translation>
<translation id="7034339000180558234">מעביר את <ph name="TAB_NAME" /> אל <ph name="RECEIVER_NAME" /></translation>
<translation id="7052914147756339792">הגדר טפט...</translation>
<translation id="7066646422045619941">מנהל המערכת השבית את הרשת הזו.</translation>
<translation id="7067196344162293536">סיבוב אוטומטי</translation>
<translation id="7098389117866926363">‏מכשיר עם יציאת USB-C (יציאה שמאלית מאחור)</translation>
<translation id="7131634465328662194">המערכת תוציא אותך מהחשבון באופן אוטומטי.</translation>
<translation id="7165278925115064263">Alt+Shift+K</translation>
<translation id="7168224885072002358">חוזר לרזולוציה הקודמת בעוד <ph name="TIMEOUT_SECONDS" /></translation>
<translation id="7256634071279256947">מיקרופון אחורי</translation>
<translation id="726276584504105859">לשימוש במסך מפוצל יש לגרור לכאן</translation>
<translation id="7348093485538360975">מקלדת על המסך</translation>
<translation id="735745346212279324">‏VPN מנותק</translation>
<translation id="7377169924702866686">‏Caps Lock מופעל.</translation>
<translation id="742594950370306541">המצלמה נמצאת בשימוש.</translation>
<translation id="743058460480092004">המצלמה והמיקרופון נמצאים בשימוש.</translation>
<translation id="7510334386202674593">Ctrl+Shift+L</translation>
<translation id="7526573455193969409">ייתכן שהרשת מנוטרת</translation>
<translation id="7536035074519304529">‏כתובת IP: <ph name="ADDRESS" /></translation>
<translation id="7561014039265304140"><ph name="DISPLAY_NAME" /> אינו תומך ב-<ph name="SPECIFIED_RESOLUTION" />. הרזולוציה שונתה ל-<ph name="FALLBACK_RESOLUTION" /></translation>
<translation id="7562368315689366235">לוח סמלי אמוג'י</translation>
<translation id="7564874036684306347">העברת חלונות לשולחן עבודה אחר עלולה לגרום להתנהגות בלתי צפויה.
ייתכן שהודעות, חלונות ותיבות דו-שיח יתפצלו בהמשך בין שולחנות עבודה.</translation>
<translation id="7569509451529460200">‏כתב ברייל ו-ChromeVox מופעלים</translation>
<translation id="7593891976182323525">‏חיפוש או Shift</translation>
<translation id="7645176681409127223"><ph name="USER_NAME" /> (בעלים)</translation>
<translation id="7647488630410863958">בטל את נעילת המכשיר כדי להציג את ההודעות</translation>
<translation id="7649070708921625228">עזרה</translation>
<translation id="7658239707568436148">ביטול</translation>
<translation id="7692480393933218409">‏טעינת מכשירים מחוברים עם יציאת USB-C</translation>
<translation id="776344839111254542">לחץ כדי להציג את פרטי העדכון</translation>
<translation id="7796353162336583443">‏כדי לרשום הערה או לצלם צילום מסך, או כדי להשתמש ב-Google Assistant, בסמן הלייזר או בזכוכית המגדלת, צריך להקיש על לחצן הסטיילוס במדף.</translation>
<translation id="7798302898096527229">‏הקש על Search או על Shift כדי לבטל.</translation>
<translation id="7814236020522506259"><ph name="HOUR" /> ו-<ph name="MINUTE" /></translation>
<translation id="7829386189513694949">אות חזק</translation>
<translation id="7842569679327885685">אזהרה: תכונה ניסיונית</translation>
<translation id="7904094684485781019">מנהל החשבון הזה אסר על כניסה עם מספר חשבונות.</translation>
<translation id="7933084174919150729">‏Google Assistant זמין רק לפרופיל ראשי.</translation>
<translation id="79341161159229895">החשבון מנוהל על-ידי <ph name="FIRST_PARENT_EMAIL" /> ועל-ידי <ph name="SECOND_PARENT_EMAIL" /></translation>
<translation id="7977927628060636163">מחפש רשתות סלולריות...</translation>
<translation id="7982789257301363584">רשת</translation>
<translation id="7994370417837006925">כניסה עם מספר חשבונות</translation>
<translation id="8000066093800657092">אין רשת</translation>
<translation id="8054466585765276473">מחשב זמן סוללה</translation>
<translation id="8098591350844501178">הפסק להעביר את המסך אל <ph name="RECEIVER_NAME" /></translation>
<translation id="8132793192354020517">מחובר ל<ph name="NAME" /></translation>
<translation id="813913629614996137">מאתחל...</translation>
<translation id="8142699993796781067">רשת פרטית</translation>
<translation id="8180896103888046100">הפסק להעביר למקלט לא ידוע</translation>
<translation id="8190698733819146287">התאם אישית שפה וקלט...</translation>
<translation id="8261506727792406068">מחיקה</translation>
<translation id="8308637677604853869">התפריט הקודם</translation>
<translation id="8351131234907093545">יצירת הערה</translation>
<translation id="8392451568018454956">תפריט אפשרויות עבור <ph name="USER_EMAIL_ADDRESS" /></translation>
<translation id="8428213095426709021">הגדרות</translation>
<translation id="8433186206711564395">הגדרות רשת</translation>
<translation id="8433977262951327081">שינינו את קיצור הדרך להצגה של בועת התפריט של אפשרויות הקלט במדף. השתמש ב-<ph name="NEW_SHORTCUT" /> במקום ב-<ph name="OLD_SHORTCUT" />.</translation>
<translation id="8452135315243592079">‏כרטיס SIM חסר</translation>
<translation id="8454013096329229812">‏Wi-Fi מופעל.</translation>
<translation id="847056008324733326">הגדרות קנה המידה של התצוגה</translation>
<translation id="8477270416194247200">‏הקש על Alt+Search או על Shift כדי לבטל.</translation>
<translation id="8484916590211895857"><ph name="NAME" />: מתחבר מחדש...</translation>
<translation id="8517041960877371778">ייתכן שה-<ph name="DEVICE_TYPE" /> לא ייטען כשהוא פועל.</translation>
<translation id="8639760480004882931">שיעור טעינה נותר - <ph name="PERCENTAGE" /></translation>
<translation id="8649101189709089199">הקראה</translation>
<translation id="8652175077544655965">סגירת ההגדרות</translation>
<translation id="8673028979667498656">270°</translation>
<translation id="8676770494376880701">חובר מטען בעל מתח נמוך</translation>
<translation id="8734991477317290293">ייתכן שהיא מנסה לתעד את ההקשות שלך.</translation>
<translation id="8809737090443522491">יש להזין שם של אפליקציה או מסמך</translation>
<translation id="8814190375133053267">Wi-Fi</translation>
<translation id="8825534185036233643">אין תמיכה בשיקוף מסך עם יותר משני מסכים.</translation>
<translation id="8828714802988429505">90°</translation>
<translation id="8841375032071747811">לחצן 'הקודם'</translation>
<translation id="8850991929411075241">Search+Esc</translation>
<translation id="8870509716567206129">האפליקציה אינה תומכת במסך מפוצל.</translation>
<translation id="8878886163241303700">מסך מתרחב</translation>
<translation id="8921624153894383499">‏Google Assistant לא מדבר בשפה הזאת.</translation>
<translation id="8938800817013097409">‏מכשיר עם יציאת USB-C (יציאה ימנית מאחור)</translation>
<translation id="8940956008527784070">‏סוללה חלשה (‎<ph name="PERCENTAGE" />%‎)</translation>
<translation id="8995603266996330174">מנוהל על ידי <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="9074739597929991885">Bluetooth</translation>
<translation id="9079731690316798640">Wi-Fi: <ph name="ADDRESS" /></translation>
<translation id="9080206825613744995">המיקרופון נמצא בשימוש.</translation>
<translation id="9089416786594320554">שיטות קלט</translation>
<translation id="9091626656156419976">הוסרה התצוגה של <ph name="DISPLAY_NAME" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">בטל נעילה</translation>
<translation id="9151726767154816831">‏הפעל מחדש ובצע פעולת Powerwash כדי לעדכן</translation>
<translation id="9179259655489829027">תכונה זו מאפשרת לך לגשת במהירות לכל משתמש המחובר לחשבון, בלי להזין סיסמה.
יש להשתמש בתכונה הזו רק עם חשבונות מהימנים.</translation>
<translation id="9194617393863864469">הוסף משתמש אחר...</translation>
<translation id="9201131092683066720">‏הסוללה טעונה ברמה של ‎<ph name="PERCENTAGE" />%‎.</translation>
<translation id="9210037371811586452">‏יציאה ממצב Unified Desktop</translation>
<translation id="923686485342484400">‏הקש פעמיים על Control Shift Q כדי לצאת.</translation>
<translation id="945522503751344254"> שליחת משוב</translation>
<translation id="98515147261107953">לרוחב</translation>
</translationbundle>