blob: 92ca91244e5631adfbcad55199eab58e31c52d87 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sv">
<translation id="1510238584712386396">Startprogram</translation>
<translation id="1734367976349034509">Enheten är företagshanterad</translation>
<translation id="2049639323467105390">Den här enheten hanteras av <ph name="DOMAIN" />.</translation>
<translation id="2083960536266308407">Ingenting hittades på skärmen</translation>
<translation id="2338501278241028356">Aktivera Bluetooth så att det går att upptäcka enheter i närheten</translation>
<translation id="2805756323405976993">Appar</translation>
<translation id="2872961005593481000">Stäng av</translation>
<translation id="3147142846278915599">Översikt (appar synkroniseras …)</translation>
<translation id="5212543919916444558">Det finns inget på skärmen som jag kan hjälpa till med.
Tryck på mikrofonen och fråga om något.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Logga ut</translation>
<translation id="5457599981699367932">Använd som gäst</translation>
<translation id="54609108002486618">Hanterade</translation>
<translation id="5832805196449965646">Lägg till person</translation>
<translation id="5895138241574237353">Starta om</translation>
<translation id="7014997087841912572">STOPPA</translation>
<translation id="7222902781030499995">Stoppa timer</translation>
<translation id="7658239707568436148">Avbryt</translation>
<translation id="7837740436429729974">Tiden är ute</translation>
<translation id="8898978413391960553">00:00 s</translation>
<translation id="9111102763498581341">Lås upp</translation>
</translationbundle>