blob: 3a735020c9bd6f78c00f6d90dd5288dafb4ac19e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="1482734542997480527">Pinapamahalaan ng <ph name="ENROLLMENT_DOMAIN" /> ang device na ito at puwedeng masubaybayan ang iyong aktibidad.</translation>
<translation id="1510238584712386396">Launcher</translation>
<translation id="1734367976349034509">Ang device na ito ay pinamamahalaan ng enterprise</translation>
<translation id="1930797645656624981">Serbisyo ng Pamamaraan ng Pag-input ng Chrome OS</translation>
<translation id="1979103255016296513">Overdue na ang pagpapalit ng password</translation>
<translation id="2049639323467105390">Pinamamahalaan ng <ph name="DOMAIN" /> ang device na ito.</translation>
<translation id="2083960536266308407">Walang nakita sa screen</translation>
<translation id="2338501278241028356">I-on ang Bluetooth upang tuklasin ang mga kalapit na device</translation>
<translation id="2805756323405976993">Mga App</translation>
<translation id="2872961005593481000">Shut down</translation>
<translation id="3008341117444806826">I-REFRESH</translation>
<translation id="3838338534323494292">Bagong password</translation>
<translation id="4003259559679196451">Pinapamahalaan ng <ph name="ENROLLMENT_DOMAIN" /> ang device na ito at mayroon itong access sa lahat ng aktibidad ng user, kabilang ang mga webpage na binisita, mga password, at email.</translation>
<translation id="4227825898293920515">Mag-e-expire ang password sa loob ng <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4429881212383817840">Mag-e-expire na ang ticket ng Kerberos</translation>
<translation id="445059817448385655">Lumang password</translation>
<translation id="467510802200863975">Hindi nagtutugma ang mga password</translation>
<translation id="4731797938093519117">Pangunahing access</translation>
<translation id="4890353053343094602">Pumili agad ng bago</translation>
<translation id="5212543919916444558">Wala akong makitang kahit ano sa iyong screen kung saan ako makakatulong.
Subukang i-tap ang mikropono para humiling sa akin ng kahit ano.</translation>
<translation id="5222676887888702881">Mag-sign out</translation>
<translation id="5317780077021120954">I-save</translation>
<translation id="5332948983412042822">Pumili ng bago ngayon</translation>
<translation id="5457599981699367932">Mag-browse bilang Bisita</translation>
<translation id="54609108002486618">Pinamamahalaan</translation>
<translation id="5832805196449965646">Magdagdag ng Tao</translation>
<translation id="5895138241574237353">I-restart</translation>
<translation id="6058625436358447366">Para tapusin, ilagay ang iyong luma at bagong password</translation>
<translation id="6106186594183574873">Para tapusin, ilagay ang iyong lumang password</translation>
<translation id="6146993107019042706">Para tapusin, ilagay ang bago mong password</translation>
<translation id="7658239707568436148">Kanselahin</translation>
<translation id="7690294790491645610">Kumpirmahin ang bagong password</translation>
<translation id="808894953321890993">Palitan ang password</translation>
<translation id="8747900814994928677">Kumpirmahin ang pagbabago</translation>
<translation id="910415269708673980">I-refresh ang ticket para sa <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">I-unlock</translation>
</translationbundle>