blob: cd32ad0f4d6006fb371dafa71c2bd056662359d0 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="th">
<translation id="1482734542997480527"><ph name="ENROLLMENT_DOMAIN" /> จัดการอุปกรณ์นี้และอาจตรวจสอบกิจกรรมของคุณได้</translation>
<translation id="1510238584712386396">ตัวเรียกใช้งาน</translation>
<translation id="1734367976349034509">อุปกรณ์นี้ได้รับการจัดการโดยองค์กร</translation>
<translation id="1930797645656624981">บริการวิธีการป้อนข้อมูลของ Chrome OS</translation>
<translation id="1979103255016296513">เลยเวลาเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว</translation>
<translation id="2049639323467105390">อุปกรณ์นี้ได้รับการจัดการโดย <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="2083960536266308407">ไม่พบสิ่งใดในหน้าจอ</translation>
<translation id="2338501278241028356">เปิดบลูทูธเพื่อค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง</translation>
<translation id="2805756323405976993">แอป</translation>
<translation id="2872961005593481000">ปิด</translation>
<translation id="3008341117444806826">รีเฟรช</translation>
<translation id="3838338534323494292">รหัสผ่านใหม่</translation>
<translation id="4003259559679196451"><ph name="ENROLLMENT_DOMAIN" /> จัดการอุปกรณ์นี้และมีสิทธิ์เข้าถึงกิจกรรมทั้งหมดของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงหน้าเว็บที่เข้าชม รหัสผ่าน และอีเมล</translation>
<translation id="4227825898293920515">รหัสผ่านจะหมดอายุในอีก <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4429881212383817840">ตั๋ว Kerberos กำลังจะหมดอายุ</translation>
<translation id="445059817448385655">รหัสผ่านเดิม</translation>
<translation id="467510802200863975">รหัสผ่านไม่ตรงกัน</translation>
<translation id="4731797938093519117">การเข้าถึงของผู้ปกครอง</translation>
<translation id="4890353053343094602">อย่ารอช้า รีบเลือกรหัสผ่านใหม่</translation>
<translation id="5212543919916444558">ฉันไม่พบสิ่งที่จะช่วยได้ในหน้าจอ
ลองแตะไมโครโฟนเพื่อถามเรื่องอะไรก็ได้</translation>
<translation id="5222676887888702881">ออกจากระบบ</translation>
<translation id="5317780077021120954">บันทึก</translation>
<translation id="5332948983412042822">เลือกรหัสผ่านใหม่เลย</translation>
<translation id="5457599981699367932">ท่องเว็บในฐานะผู้มาเยือน</translation>
<translation id="54609108002486618">มีการจัดการ</translation>
<translation id="5832805196449965646">เพิ่มบุคคล</translation>
<translation id="5895138241574237353">ปิดแล้วเปิดอีกครั้ง</translation>
<translation id="6058625436358447366">ป้อนรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านให้เสร็จ</translation>
<translation id="6106186594183574873">ป้อนรหัสผ่านเดิมเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านให้เสร็จ</translation>
<translation id="6146993107019042706">ป้อนรหัสผ่านใหม่เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านให้เสร็จ</translation>
<translation id="7658239707568436148">ยกเลิก</translation>
<translation id="7690294790491645610">ยืนยันรหัสผ่านใหม่</translation>
<translation id="808894953321890993">เปลี่ยนรหัสผ่าน</translation>
<translation id="8747900814994928677">ยืนยันการเปลี่ยนแปลง</translation>
<translation id="910415269708673980">รีเฟรชตั๋วสำหรับ <ph name="PRINCIPAL_NAME" /></translation>
<translation id="9111102763498581341">ปลดล็อก</translation>
</translationbundle>