blob: c8435125620585e2d79799b9012e90561fdbe9b8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fa">
<translation id="1006017844123154345">باز کردن نسخه آنلاین</translation>
<translation id="1036727731225946849">درحال افزودن <ph name="WEBAPK_NAME" />...</translation>
<translation id="1041308826830691739">از وب‌سایت‌ها</translation>
<translation id="1049743911850919806">ناشناس</translation>
<translation id="10614374240317010">هرگز ذخیره نمی‌شود</translation>
<translation id="1067922213147265141">‏سایر سرویس‌های Google</translation>
<translation id="1068672505746868501">هرگز صفحه‌های <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /> ترجمه نشوند</translation>
<translation id="1080790410959514870">‏در حال خروج از حسابی هستید که توسط <ph name="DOMAIN_NAME" /> مدیریت می‌شود. این کار داده‌های Chrome ذخیره شده در این دستگاه را حذف خواهد کرد، اما داده‌ها در حساب Google شما باقی خواهد ماند.</translation>
<translation id="1100066534610197918">باز کردن در برگه جدید در گروه</translation>
<translation id="1105960400813249514">گرفتن عکس از صفحه‌</translation>
<translation id="1111673857033749125">نشانک‌های ذخیره‌شده در سایر دستگاه‌های شما در اینجا نشان داده می‌شوند.</translation>
<translation id="1113597929977215864">نمایش نمای ساده‌شده</translation>
<translation id="1121094540300013208">آمار استفاده و گزارش‌های خرابی</translation>
<translation id="1129510026454351943">جزئیات: <ph name="ERROR_DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="1141800923049248244">{FILE_COUNT,plural, =1{۱ بارگیری در انتظار است.}one{# بارگیری در انتظار است.}other{# بارگیری در انتظار است.}}</translation>
<translation id="1145536944570833626">حذف داده‌های موجود.</translation>
<translation id="1146678959555564648">‏VR را وارد کنید</translation>
<translation id="116280672541001035">مصرف‌شده</translation>
<translation id="1172593791219290334">صفحه شروع</translation>
<translation id="1173894706177603556">تغییر نام</translation>
<translation id="1175310183703641346">‏نشانک‌ها، سابقه، گذرواژه‌ها و سایر تنظیمات، دیگر با حساب Google شما همگام‌سازی نمی‌شود</translation>
<translation id="1178581264944972037">مکث</translation>
<translation id="1181037720776840403">حذف</translation>
<translation id="1188239144602654184">‏وارد شدن به AR</translation>
<translation id="1197267115302279827">انتقال نشانک‌ها</translation>
<translation id="119944043368869598">پاک کردن همه</translation>
<translation id="1201402288615127009">بعدی</translation>
<translation id="1204037785786432551">بارگیری پیوند</translation>
<translation id="1206892813135768548">کپی نوشتار پیوند</translation>
<translation id="1208340532756947324">برای همگام‌سازی و شخصی‌سازی در همه دستگاه‌ها، همگام‌سازی را روشن کنید</translation>
<translation id="1209206284964581585">فعلاً پنهان شود</translation>
<translation id="1231733316453485619">همگام‌سازی روشن شود؟</translation>
<translation id="123724288017357924">تازه‌سازی صفحه اصلی با نادیده گرفتن محتوای حافظه پنهان</translation>
<translation id="124116460088058876">زبان‌های بیشتر</translation>
<translation id="124678866338384709">بستن برگه کنونی</translation>
<translation id="125153950246128346">برای دیدن برگه دیگر ضربه بزنید</translation>
<translation id="1258753120186372309">‏Google doodle: ‏<ph name="DOODLE_DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="1260236875608242557">جستجو و کاوش</translation>
<translation id="1264974993859112054">ورزش</translation>
<translation id="1272079795634619415">توقف</translation>
<translation id="1283039547216852943">برای بزرگ کردن ضربه بزنید</translation>
<translation id="1285320974508926690">این سایت هرگز ترجمه نشود</translation>
<translation id="1291207594882862231">پاک کردن سابقه، کوکی‌ها، داده‌های سایت، حافظه پنهان…</translation>
<translation id="129553762522093515">اخیراً بسته‌شده</translation>
<translation id="1303507811548703290"><ph name="DOMAIN" /> - ارسال‌شده از <ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="1326317727527857210">‏برای دسترسی به برگه‌هایتان در دستگاه‌های دیگر، به سیستم Chrome وارد شوید.</translation>
<translation id="1331212799747679585">‏Chrome به‌روزرسانی نشد. گزینه‌های دیگر</translation>
<translation id="1332501820983677155">‏میان‌برهای ویژه Google Chrome</translation>
<translation id="1360432990279830238">از سیستم خارج و همگام‌سازی خاموش شود؟</translation>
<translation id="136248372334525878">برای بارگیری سریع‌تر و خواندن درحالت آفلاین، صفحات را پیش‌بارگیری کنید</translation>
<translation id="1369915414381695676">سایت <ph name="SITE_NAME" /> اضافه شد</translation>
<translation id="1373696734384179344">حافظه برای بارگیری محتوای انتخابی کافی نیست.</translation>
<translation id="1376578503827013741">درحال محاسبه…</translation>
<translation id="138361230106469022">سلام، <ph name="FULL_NAME" /></translation>
<translation id="1383876407941801731">جستجو</translation>
<translation id="1384959399684842514">بارگیری موقتاً متوقف شد</translation>
<translation id="1389974829397082527">نشانکی در اینجا وجود ندارد</translation>
<translation id="1397811292916898096">جستجو با <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1404122904123200417">جاسازی‌شده در <ph name="WEBSITE_URL" /></translation>
<translation id="1406000523432664303">«ردیابی نشود»</translation>
<translation id="1407135791313364759">باز کردن همه</translation>
<translation id="1409426117486808224">نمای ساده‌شده برای برگه‌های باز</translation>
<translation id="1409879593029778104">بارگیری <ph name="FILE_NAME" /> انجام نشد زیرا فایل از قبل موجود است.</translation>
<translation id="1414981605391750300">‏درحال اتصال به Google. ممکن است یک دقیقه طول بکشد…</translation>
<translation id="1416550906796893042">نسخه برنامه</translation>
<translation id="1430915738399379752">چاپ</translation>
<translation id="1445680696957526815">‏مؤلفه‌های Chrome با هم سازگار نیستند. ممکن است Chrome در حال ارتقا دادن باشد، لطفاً پس از چند دقیقه دوباره امتحان کنید. اگر همچنان مشکل وجود داشت، نصب Chrome را لغو کنید و دوباره آن را نصب کنید.</translation>
<translation id="1446450296470737166">‏اجازه کنترل کامل دستگاه‌های MIDI</translation>
<translation id="1449080968331948513">اکنون نام «صرفه‌جویی داده» به «حالت ساده» تغییر کرده است</translation>
<translation id="145097072038377568">‏در تنظیمات Android مسدود شد</translation>
<translation id="146329143005354472">افزودن به برنامه‌های من</translation>
<translation id="1477626028522505441">به‌دلیل مشکلاتی در سرور، بارگیری <ph name="FILE_NAME" /> انجام نشد.</translation>
<translation id="1497775360237967938">{DETAIL_COUNT,plural, =1{ (+ ۱ مورد دیگر)}one{ (+ # مورد دیگر)}other{ (+ # مورد دیگر)}}</translation>
<translation id="1501480321619201731">حذف گروه</translation>
<translation id="1506061864768559482">موتور جستجو</translation>
<translation id="1513352483775369820">نشانک‌ها و سابقه وب</translation>
<translation id="1513858653616922153">حذف گذرواژه</translation>
<translation id="1516229014686355813">‏«ضربه برای جستجو» کلمه انتخاب‌شده و صفحه کنونی را به‌عنوان متن جستجو به «جستجوی Google» ارسال می‌کند. می‌توانید این ویژگی را در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات<ph name="END_LINK" /> خاموش کنید.</translation>
<translation id="1539064842193522527">‏پیوند در Chrome باز شد</translation>
<translation id="1549000191223877751">انتقال به پنجره دیگر</translation>
<translation id="1553358976309200471">‏به‌روزرسانی Chrome</translation>
<translation id="1569387923882100876">دستگاه متصل</translation>
<translation id="1571304935088121812">کپی کردن نام کاربری</translation>
<translation id="1612196535745283361">‏Chrome برای جستجوی دستگاه‌ها باید به مکان دسترسی داشته باشد. دسترسی به مکان <ph name="BEGIN_LINK" />برای این دستگاه خاموش است<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1620510694547887537">دوربین</translation>
<translation id="1623104350909869708">جلوگیری از ایجاد پنجره‌های اضافی توسط این صفحه</translation>
<translation id="1628019612362412531">{NUM_SELECTED,plural, =1{حذف ۱ مورد انتخاب‌شده}one{حذف # مورد انتخاب‌شده}other{حذف # مورد انتخاب‌شده}}</translation>
<translation id="164269334534774161">شما در حال تماشای کپی آفلاین این صفحه از <ph name="CREATION_TIME" /> هستید</translation>
<translation id="1644574205037202324">سابقه</translation>
<translation id="1647391597548383849">دسترسی به دوربین</translation>
<translation id="1660204651932907780">به سایت‌ها اجازه داده شود صدا پخش کنند (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="1670399744444387456">پایه</translation>
<translation id="1671236975893690980">بارگیری معلق است…</translation>
<translation id="1672586136351118594">دیگر نشان داده نشود</translation>
<translation id="1692118695553449118">همگام‌سازی روشن است</translation>
<translation id="169515064810179024">سایت‌ها نمی‌توانند به حسگرهای حرکتی دسترسی داشته باشند</translation>
<translation id="1717218214683051432">حسگرهای حرکتی</translation>
<translation id="1718835860248848330">ساعت قبل</translation>
<translation id="1733116627827457509"><ph name="FILE_SIZE" /> - <ph name="TIME_SINCE_UPDATE" /> به‌روزرسانی شده است</translation>
<translation id="1736419249208073774">کاوش</translation>
<translation id="1743802530341753419">قبل از اجازه دادن به سایت‌ها برای اتصال به دستگاه سؤال شود (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="1749561566933687563">همگام‌سازی نشانک‌ها</translation>
<translation id="17513872634828108">بازکردن برگه‌ها</translation>
<translation id="1779089405699405702">رمزگشای تصویر</translation>
<translation id="1782483593938241562">تاریخ پایان: <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="1791662854739702043">نصب‌شده</translation>
<translation id="1792959175193046959">هرزمان بخواهید می‌توانید محل پیش‌فرض بارگیری را تغییر دهید</translation>
<translation id="1807246157184219062">روشن</translation>
<translation id="1821253160463689938">از کوکی‌ها برای به خاطر سپردن تنظیمات برگزیده‌تان استفاده می‌کند، حتی اگر از آن صفحه‌ها بازدید نکنید</translation>
<translation id="1829244130665387512">یافتن در صفحه</translation>
<translation id="1853692000353488670">برگه جدید ناشناس</translation>
<translation id="1856325424225101786">«حالت ساده» بازنشانی شود؟</translation>
<translation id="1868024384445905608">‏اکنون Chrome فایل‌ها را سریع‌تر بارگیری می‌کند</translation>
<translation id="1869137256605757565">{TABS_COUNT,plural, =1{<ph name="TABS_COUNT_ONE" /> برگه}one{<ph name="TABS_COUNT_MANY" /> برگه}other{<ph name="TABS_COUNT_MANY" /> برگه}}</translation>
<translation id="1880072593381090678">‏صفحه‌های پرطرفدار Chrome</translation>
<translation id="1883903952484604915">فایل‌های من</translation>
<translation id="1887786770086287077">‏دسترسی به مکان برای این دستگاه خاموش است. آن را در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات Android<ph name="END_LINK" /> روشن کنید.</translation>
<translation id="1891331835972267886"><ph name="APP_NAME" /> در Chrome باز می‌شود. درصورت ادامه دادن، با <ph name="BEGIN_LINK1" />شرایط خدمات<ph name="END_LINK1" /> و <ph name="BEGIN_LINK2" />اعلان حریم خصوصی<ph name="END_LINK2" /> Chrome موافقت می‌کنید.</translation>
<translation id="1919345977826869612">آگهی‌ها</translation>
<translation id="1919950603503897840">انتخاب مخاطبین</translation>
<translation id="1922076542920281912">‏برای اینکه به Chrome امکان دهید به مکانتان دسترسی یابد، در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات Android<ph name="END_LINK" /> هم مکان را روشن کنید.</translation>
<translation id="1923695749281512248"><ph name="BYTES_DOWNLOADED_WITH_UNITS" /> / <ph name="FILE_SIZE_WITH_UNITS" /></translation>
<translation id="1928696683969751773">به‌روزرسانی‌ها</translation>
<translation id="19288952978244135">‏Chrome را دوباره باز کنید.</translation>
<translation id="1933845786846280168">برگه انتخاب‌شده</translation>
<translation id="194341124344773587">‏مجوز Chrome را در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات Android <ph name="END_LINK" /> روشن کنید.</translation>
<translation id="1943432128510653496">ذخیره گذرواژه‌ها</translation>
<translation id="1946005195648379376">‏نحوه استفاده Google از سابقه مرورتان را برای شخصی‌سازی جستجو و سایر سرویس‌های Google کنترل کنید.</translation>
<translation id="1952172573699511566">درصورت امکان، وب‌سایت‌ها نوشتار را به زبان ترجیحی شما نمایش می‌دهند.</translation>
<translation id="1960290143419248813">‏به‌روزرسانی‌های Chrome دیگر در این نسخه Android پشتیبانی نمی‌شوند</translation>
<translation id="1966710179511230534">لطفاً جزئیات ورود به سیستم را به‌روز کنید.</translation>
<translation id="1974060860693918893">پیشرفته</translation>
<translation id="1984705450038014246">‏همگام‌سازی داده‌های Chrome</translation>
<translation id="1984937141057606926">مجاز، به غیر از طرف ثالث</translation>
<translation id="1986685561493779662">نام ازقبل وجود دارد</translation>
<translation id="1987739130650180037"><ph name="MESSAGE" /> دکمه <ph name="LINK_NAME" /></translation>
<translation id="1989112275319619282">مشاهده محتوای موجود در فروشگاه ما</translation>
<translation id="1993768208584545658"><ph name="SITE" /> می‌خواهد مرتبط شود</translation>
<translation id="1994173015038366702">نشانی وب سایت</translation>
<translation id="2000419248597011803">برخی کوکی‌ها و جستجوها را از نوار نشانی و جعبه جستجو به موتور جستجوی پیش‌فرض ارسال می‌کند</translation>
<translation id="2002537628803770967">‏کارت‌های اعتباری و نشانی‌های مورداستفاده در Google Pay</translation>
<translation id="200815880754187296"><ph name="KILOBYTES" /> کیلوبایت توسط سایر برنامه‌ها</translation>
<translation id="2013642289801508067">{FILE_COUNT,plural, =1{# فایل}one{# فایل}other{# فایل}}</translation>
<translation id="2017836877785168846">سابقه و تکمیل خودکار را در نوار نشانی پاک می‌کند.</translation>
<translation id="2018707881002649255">مخاطبینی که در زیر انتخاب می‌کنید، با وب‌سایت<ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> هم‌رسانی خواهد شد.</translation>
<translation id="2021896219286479412">کنترل‌های سایت تمام‌صفحه</translation>
<translation id="2038563949887743358">روشن کردن درخواست سایت رایانه‌ای</translation>
<translation id="2041019821020695769">‏برای اینکه به Chrome امکان دهید برایتان اعلان ارسال کند، در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات Android<ph name="END_LINK" /> هم اعلان‌ها را روشن کنید.</translation>
<translation id="204321170514947529"><ph name="APP_NAME" /> داده‌هایی در Chrome نیز دارد</translation>
<translation id="2045104531052923016"><ph name="GIGABYTES" /> گیگابایت توسط سایر برنامه‌ها</translation>
<translation id="2049574241039454490"><ph name="FILE_SIZE_OF_TOTAL" /> <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="2049961518639794558">ممکن است تغییر پسوند فایل موجب رفتار نامنتظری شود و برای دستگاه مضر باشد.</translation>
<translation id="2056878612599315956">سایت موقتاً متوقف شد</translation>
<translation id="2063713494490388661">ضربه برای جستجو</translation>
<translation id="2079545284768500474">لغو</translation>
<translation id="2082238445998314030"><ph name="RESULT_NUMBER" /> نتیجه از <ph name="TOTAL_RESULTS" /></translation>
<translation id="2086652334978798447">‏برای دریافت محتوای شخصی‌سازی‌شده پیشنهادی Google، به Chrome وارد شوید.</translation>
<translation id="2091887806945687916">صدا</translation>
<translation id="2096012225669085171">همگام‌سازی و شخصی‌سازی در همه دستگاه‌ها</translation>
<translation id="2100273922101894616">ورود به سیستم خودکار</translation>
<translation id="2107397443965016585">قبل از اجازه به سایت‌ها برای پخش محتوای محافظت‌شده سؤال شود (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="2111511281910874386">رفتن به صفحه</translation>
<translation id="2122601567107267586">باز کردن برنامه امکان‌پذیر نیست</translation>
<translation id="2126426811489709554">‏ارائه توسط Chrome</translation>
<translation id="2131665479022868825"><ph name="DATA" /> صرفه‌جویی شد</translation>
<translation id="213279576345780926"><ph name="TAB_TITLE" /> بسته شد</translation>
<translation id="2139186145475833000">افزودن به صفحه اصلی</translation>
<translation id="2142289305367051020">صفحه‌های دلخواه در اینجا نشان داده می‌شود</translation>
<translation id="2146738493024040262">برنامه فوری را باز کنید</translation>
<translation id="2148716181193084225">امروز</translation>
<translation id="2154484045852737596">ویرایش کارت</translation>
<translation id="2154710561487035718">کپی نشانی وب</translation>
<translation id="2156074688469523661">سایت‌های باقی‌مانده (<ph name="NUMBER_OF_SITES" />)</translation>
<translation id="218608176142494674">هم‌رسانی</translation>
<translation id="2206488550163399966"><ph name="APP_NAME" />، برنامه وب. <ph name="APP_URL" /></translation>
<translation id="2227444325776770048">ادامه دادن به‌عنوان <ph name="USER_FULL_NAME" /></translation>
<translation id="2234876718134438132">‏همگام‌سازی و سرویس‌های Google</translation>
<translation id="2259659629660284697">درحال صادر کردن گذرواژه‌ها…</translation>
<translation id="2268044343513325586">فیلتر</translation>
<translation id="2280910239864711607">باز کردن برگه جدید در حالت خصوصی</translation>
<translation id="2286841657746966508">آدرس ارسال صورتحساب</translation>
<translation id="230115972905494466">هیچ دستگاه سازگاری پیدا نشد</translation>
<translation id="2315043854645842844">انتخاب گواهی سمت کلاینت توسط سیستم‌عامل پشتیبانی نمی‌شود.</translation>
<translation id="2321086116217818302">درحال آماده‌سازی گذرواژه‌ها…</translation>
<translation id="2321958826496381788">لغزنده را بکشید تا زمانی که بتوانید این متن را به راحتی بخوانید. بعد از دو ضربه متوالی روی یک پاراگراف، اندازه نوشتار حداقل باید به این بزرگی باشد.</translation>
<translation id="2323763861024343754">فضای ذخیره‌سازی سایت</translation>
<translation id="2328985652426384049">ورود به سیستم امکان‌پذیر نیست</translation>
<translation id="2342981853652716282">‏برای دریافت نشانک‌ها، گذرواژه‌ها و موارد دیگر در همه دستگاه‌هایتان، به سیستم Chrome وارد شوید.</translation>
<translation id="2349710944427398404">‏کل داده‌های استفاده‌شده توسط Chrome، شامل حساب‌ها، نشانک‌ها و تنظیمات ذخیره‌شده</translation>
<translation id="2351097562818989364">تنظیمات ترجمه شما بازنشانی شده است.</translation>
<translation id="2353636109065292463">بررسی اتصال اینترنت</translation>
<translation id="2359808026110333948">ادامه</translation>
<translation id="2369533728426058518">برگه‌های باز</translation>
<translation id="2387895666653383613">اندازه قلم نوشتار</translation>
<translation id="2394602618534698961">فایل‌هایی که بارگیری می‌کنید، اینجا نشان داده می‌شود</translation>
<translation id="2402980924095424747"><ph name="MEGABYTES" /> مگابایت</translation>
<translation id="2410754283952462441">انتخاب حساب</translation>
<translation id="2414886740292270097">تاریک</translation>
<translation id="2416359993254398973">‏Chrome به مجوز دسترسی به دوربین برای این سایت نیاز دارد.</translation>
<translation id="2426805022920575512">انتخاب حسابی دیگر</translation>
<translation id="2433507940547922241">شکل ظاهری</translation>
<translation id="2434158240863470628">بارگیری کامل شد <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="BYTES_DOWNLOADED" /></translation>
<translation id="2440823041667407902">دسترسی به موقعیت مکانی</translation>
<translation id="2450083983707403292">می‌خواهید بارگیری <ph name="FILE_NAME" /> را دوباره شروع کنید؟</translation>
<translation id="2476578072172137802">تنظیمات سایت</translation>
<translation id="2482878487686419369">اعلان‌ها</translation>
<translation id="2490684707762498678">تحت مدیریت <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="2494974097748878569">‏«دستیار Google» در Chrome</translation>
<translation id="2496180316473517155">سابقه مرور</translation>
<translation id="2498359688066513246">راهنمایی و بازخورد</translation>
<translation id="2501278716633472235">بازگشت</translation>
<translation id="2513403576141822879">‏برای تنظیمات بیشتر مرتبط با حریم خصوصی، امنیت و جمع‌آوری داده‌ها، <ph name="BEGIN_LINK" />همگام‌سازی و سرویس‌های Google<ph name="END_LINK" /> را ببینید</translation>
<translation id="2523184218357549926">‏نشانی وب صفحه‌هایی را که بازدید می‌کنید برای Google ارسال می‌کند</translation>
<translation id="2532336938189706096">نمای وب</translation>
<translation id="2534155362429831547"><ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> مورد حذف شد</translation>
<translation id="2536728043171574184">مشاهده یک کپی آفلاین از این صفحه</translation>
<translation id="2546283357679194313">کوکی‌ها و داده‌های سایت</translation>
<translation id="2567385386134582609">تصویر</translation>
<translation id="257088987046510401">طرح‌‌های قسمت</translation>
<translation id="2570922361219980984">‏دسترسی به مکان برای این دستگاه نیز خاموش است. آن را در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات Android<ph name="END_LINK" /> روشن کنید.</translation>
<translation id="257931822824936280">بزرگ‌شده - برای کوچک کردن کلیک کنید.</translation>
<translation id="2581165646603367611">‏این کار کوکی‌ها، حافظه پنهان و داده‌های دیگر سایت‌ها را که از نظر Chrome مهم نیست پاک می‌کند.</translation>
<translation id="2586657967955657006">بریده‌دان</translation>
<translation id="2587052924345400782">نسخه جدیدتری در دسترس است</translation>
<translation id="2593272815202181319">قلم‌های با عرض ثابت</translation>
<translation id="2612676031748830579">شماره کارت</translation>
<translation id="2613747923081026172">ایجاد گروه</translation>
<translation id="2621115761605608342">جاوااسکریپت را برای سایتی خاص مجاز کنید.</translation>
<translation id="2625189173221582860">گذرواژه کپی شد</translation>
<translation id="2631006050119455616">ذخیره شده</translation>
<translation id="2633278372998075009">برگه‌های خصوصی</translation>
<translation id="2647434099613338025">افزودن زبان</translation>
<translation id="2650751991977523696">فایل دوباره بارگیری شود؟</translation>
<translation id="2651091186440431324">{FILE_COUNT,plural, =1{# فایل صوتی}one{# فایل صوتی}other{# فایل صوتی}}</translation>
<translation id="2653659639078652383">ارائه</translation>
<translation id="2671423594960767771">هم‌رسانی گروه</translation>
<translation id="2677748264148917807">خروج</translation>
<translation id="2704606927547763573">کپی شد</translation>
<translation id="2707726405694321444">بازخوانی صفحه</translation>
<translation id="2709516037105925701">تکمیل خودکار</translation>
<translation id="271033894570825754">جدید</translation>
<translation id="2728754400939377704">مرتب‌سازی براساس سایت</translation>
<translation id="2744248271121720757">برای جستجوی فوری، روی کلمه‌ای ضربه بزنید یا اقدام‌های مرتبط را ببینید</translation>
<translation id="2762000892062317888">هم‌اکنون</translation>
<translation id="2777555524387840389"><ph name="SECONDS" /> ثانیه باقی‌مانده است</translation>
<translation id="2779651927720337254">انجام نشد</translation>
<translation id="2781151931089541271">۱ ثانیه باقی‌مانده است</translation>
<translation id="2801022321632964776">‏با به‌روزرسانی به جدیدترین نسخه Chrome، زبانتان را دریافت کنید</translation>
<translation id="2810645512293415242">صفحه ساده‌شده برای ذخیره داده‌ها و بارگیری با سرعت بیشتر.</translation>
<translation id="281504910091592009">‏در <ph name="BEGIN_LINK" />حساب Google<ph name="END_LINK" /> خود گذرواژه‌های ذخیره‌شده را مشاهده و مدیریت کنید</translation>
<translation id="2818669890320396765">برای اینکه نشانک‌هایتان را در همه دستگاه‌ها داشته باشید، به سیستم وارد شوید و همگام‌سازی را روشن کنید</translation>
<translation id="2822354292072154809">مطمئن‌اید می‌خواهید همه مجوزهای سایت مربوط به <ph name="CHOSEN_OBJECT_NAME" /> را بازنشانی کنید؟</translation>
<translation id="2836148919159985482">برای خروج از حالت تمام صفحه، دکمه برگشت را لمس کنید.</translation>
<translation id="2842985007712546952">پوشه اصلی</translation>
<translation id="2845873210977809562">برگه‌های باز بسته شدند</translation>
<translation id="2870560284913253234">سایت</translation>
<translation id="2874939134665556319">آهنگ قبلی</translation>
<translation id="2876369937070532032">‏اگر امنیتتان درخطر باشد، نشانی وب برخی از صفحه‌هایی را که بازدید می‌کنید به Google می‌فرستد</translation>
<translation id="2888126860611144412">‏درباره Chrome</translation>
<translation id="2891154217021530873">توقف بارگیری صفحه</translation>
<translation id="2893180576842394309">‏Google ممکن است از سابقه مرور شما برای شخصی کردن جستجو و سایر سرویس‌های Google استفاده کند</translation>
<translation id="2900528713135656174">ایجاد رویداد</translation>
<translation id="2902702728133930130">‏Chrome در هنگام شروع به کار با خطایی غیرمنتظره متوقف شد.</translation>
<translation id="290376772003165898">صفحه به زبان <ph name="LANGUAGE" /> وجود ندارد؟</translation>
<translation id="2910701580606108292">قبل از اجازه دادن به سایت‌ها برای پخش محتوای محافظت‌شده سؤال شود</translation>
<translation id="2913331724188855103">سایت‌ها مجاز به ذخیره و خواندن داده‌های کوکی باشند (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="2923908459366352541">نام نامعتبر است</translation>
<translation id="2932150158123903946">‏فضای ذخیره‌سازی Google <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="2956410042958133412"><ph name="PARENT_NAME_1" /> و <ph name="PARENT_NAME_2" /> این حساب را مدیریت می‌کنند.</translation>
<translation id="2962095958535813455">به برگه‌های ناشناس تغییر یافت</translation>
<translation id="2968755619301702150">بیننده گواهی</translation>
<translation id="2979025552038692506">برگه ناشناس انتخاب‌شده</translation>
<translation id="2989523299700148168">اخیراً دیده‌شده</translation>
<translation id="2996291259634659425">ایجاد عبارت عبور</translation>
<translation id="2996809686854298943">نشانی وب لازم است</translation>
<translation id="300526633675317032">این کار کل <ph name="SIZE_IN_KB" /> فضای ذخیره‌سازی وب‌سایت را پاک می‌کند.</translation>
<translation id="3029613699374795922"><ph name="KBS" /> کیلوبایت بارگیری شد</translation>
<translation id="3029704984691124060">عبارت‌های عبور مطابقت ندارند</translation>
<translation id="3036750288708366620"><ph name="BEGIN_LINK" />دریافت راهنمایی<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="305593374596241526">‏مکان خاموش است، آن را در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات Android<ph name="END_LINK" /> روشن کنید.</translation>
<translation id="3058498974290601450">هرزمان خواستید می‌توانید همگام‌سازی را در تنظیمات روشن کنید</translation>
<translation id="3060635849835183725">{BOOKMARKS_COUNT,plural, =1{<ph name="BOOKMARKS_COUNT_ONE" /> نشانک}one{<ph name="BOOKMARKS_COUNT_MANY" /> نشانک}other{<ph name="BOOKMARKS_COUNT_MANY" /> نشانک}}</translation>
<translation id="3089395242580810162">باز کردن در برگه ناشناس</translation>
<translation id="311456632243022227">‏چند پیوند در Chrome باز شد</translation>
<translation id="3115898365077584848">نمایش دادن اطلاعات</translation>
<translation id="3123473560110926937">در برخی سایت‌ها مسدود می‌شود</translation>
<translation id="3137521801621304719">خروج از حالت ناشناس</translation>
<translation id="3143515551205905069">لغو همگام‌سازی</translation>
<translation id="3148434565183091099">‏برای اینکه نشانک‌ها را در همه دستگاه‌هایتان دریافت کنید به سیستم Chrome وارد شوید.</translation>
<translation id="3157842584138209013">با استفاده از دکمه «گزینه‌های بیشتر»، ببینید چه مقدار داده صرفه‌جویی کرده‌اید</translation>
<translation id="3166827708714933426">میان‌برهای پنجره و برگه</translation>
<translation id="3181954750937456830">مرور ایمن (از شما و دستگاهتان درمقابل سایت‌های خطرناک محافظت می‌کند)</translation>
<translation id="3190152372525844641">‏مجوزهای Chrome را در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات Android <ph name="END_LINK" /> روشن کنید.</translation>
<translation id="3198916472715691905"><ph name="STORAGE_AMOUNT" /> داده‌های ذخیره شده</translation>
<translation id="3205824638308738187">تقریباً پایان یافته است!</translation>
<translation id="3207960819495026254">نشانک‌گذاری شده</translation>
<translation id="3211426585530211793"><ph name="ITEM_TITLE" /> حذف شد</translation>
<translation id="321773570071367578">اگر عبارت عبورتان را فراموش کردید یا می‌خواهید این تنظیم را تغییر دهید، <ph name="BEGIN_LINK" />همگام‌سازی را بازنشانی کنید<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3227137524299004712">میکروفن</translation>
<translation id="3232754137068452469">برنامه وب</translation>
<translation id="3234355010754616171">برگه خصوصی جدید</translation>
<translation id="3236059992281584593">۱ دقیقه باقی‌مانده است</translation>
<translation id="3244271242291266297">ماه</translation>
<translation id="3254409185687681395">نشانک گذاری این صفحه</translation>
<translation id="3259831549858767975">کوچک‌تر کردن همه‌چیز در صفحه</translation>
<translation id="3269093882174072735">بارگیری تصویر</translation>
<translation id="3269956123044984603">‏برای دسترسی به برگه‌ها از دستگاه‌های دیگرتان، «همگام‌سازی خودکار داده‌ها» را در تنظیمات حساب Android روشن کنید.</translation>
<translation id="3277252321222022663">مجاز بودن دسترسی سایت‌ها به حسگرها (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="3282568296779691940">‏ورود به Chrome</translation>
<translation id="3288003805934695103">تازه‌سازی صفحه</translation>
<translation id="32895400574683172">اعلان‌ها مجاز هستند</translation>
<translation id="3295530008794733555">سریع‌تر مرور کنید. از داده کمتری استفاده کنید.</translation>
<translation id="3295602654194328831">پنهان کردن اطلاعات</translation>
<translation id="3298243779924642547">ساده</translation>
<translation id="3303414029551471755">ادامه می‌دهید و محتوا را بارگیری می‌کنید؟</translation>
<translation id="3306398118552023113">‏این برنامه در Chrome درحال اجرا است</translation>
<translation id="3315103659806849044">‏شما درحال سفارشی کردن تنظیمات همگام‌سازی و سرویس‌های Google هستید. برای تکمیل روشن کردن همگام‌سازی، روی دکمه «تأیید» در پایین صفحه ضربه بزنید. پیمایش به بالا</translation>
<translation id="3328801116991980348">اطلاعات سایت</translation>
<translation id="3333961966071413176">همه مخاطبین</translation>
<translation id="3341058695485821946">ببینید چه مقدار داده صرفه‌جویی کرده‌اید</translation>
<translation id="3350687908700087792">بستن همه برگه‌های ناشناس</translation>
<translation id="3353615205017136254">‏صفحه ساده‌شده را Google ارائه کرده است. برای بارگیری صفحه اصلی، روی دکمه بارگیری صفحه اصلی ضربه بزنید.</translation>
<translation id="3367813778245106622">دوباره به سیستم وارد شوید یا همگام‌سازی را شروع کنید</translation>
<translation id="3377025655491224618">برگه خصوصی</translation>
<translation id="3384347053049321195">اشتراک‌گذاری تصویر</translation>
<translation id="3386292677130313581">قبل از اجازه به سایت‌ها برای اطلاع از مکانتان، ابتدا سؤال شود (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="3387650086002190359">به‌دلیل خطاهای سیستم فایل، بارگیری <ph name="FILE_NAME" /> انجام نشد.</translation>
<translation id="3398320232533725830">باز کردن مدیر نشانک‌ها</translation>
<translation id="3414952576877147120">اندازه:</translation>
<translation id="3443221991560634068">تازه‌سازی صفحه کنونی</translation>
<translation id="3445014427084483498">هم‌اکنون</translation>
<translation id="3452612588551937789">‏برای دسترسی به نشانک‌ها، گذرواژه‌ها، سابقه و تنظیمات دیگر در همه دستگاه‌هایتان، به سیستم حساب Google خود وارد شوید.</translation>
<translation id="3478363558367712427">می‌توانید موتور جستجویتان را انتخاب کنید</translation>
<translation id="3492207499832628349">برگه ناشناس جدید</translation>
<translation id="3493531032208478708">درباره محتوای پیشنهادی <ph name="BEGIN_LINK" />بیشتر بدانید<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3513704683820682405">واقعیت افزوده</translation>
<translation id="3518985090088779359">پذیرش و ادامه</translation>
<translation id="3522247891732774234">به‌روزرسانی موجود است. گزینه‌های بیشتر</translation>
<translation id="3527085408025491307">پوشه</translation>
<translation id="3542235761944717775"><ph name="KILOBYTES" /> کیلوبایت دردسترس است</translation>
<translation id="3549657413697417275">جستجو در سابقه</translation>
<translation id="3552151358455404883">‏«همگام‌سازی Chrome» و شخصی‌سازی را در <ph name="BEGIN_LINK1" />تنظیمات<ph name="END_LINK1" /> مدیریت کنید</translation>
<translation id="3557336313807607643">افزودن به مخاطبین</translation>
<translation id="3566923219790363270">‏Chrome هنوز درحال آماده‌سازی برای VR است. Chrome بعداً بازراه‌اندازی شود.</translation>
<translation id="3568688522516854065">برای اینکه به برگه‌های بازشده در سایر دستگاه‌ها دسترسی داشته باشید، به سیستم وارد شوید و همگام‌سازی را روشن کنید</translation>
<translation id="3587482841069643663">همه</translation>
<translation id="358794129225322306">به سایت اجازه داده شود چند فایل را به‌طور خودکار بارگیری کند.</translation>
<translation id="3590487821116122040">‏فضای ذخیره‌سازی سایت که از نظر Chrome مهم نیست (مثلاً سایت‌هایی که تنظیمات ذخیره‌شده ندارند یا شما مرتب بازدید نمی‌کنید)</translation>
<translation id="3599863153486145794">‏سابقه را از همه دستگاه‌های به سیستم واردشده پاک می‌کند. ممکن است حساب Google شما اشکال دیگری از سابقه مرور در <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" /> داشته باشد.</translation>
<translation id="3600792891314830896">سایت‌هایی که صدا پخش می‌کنند بی‌صدا شوند</translation>
<translation id="3616113530831147358">صوتی</translation>
<translation id="3632295766818638029">نمایش گذرواژه</translation>
<translation id="363596933471559332">با استفاده از اعتبارنامه‌های ذخیره شده، به‌طور خودکار به سیستم وب‌سایت‌ها وارد شوید. وقتی این قابلیت خاموش است، هر بار قبل از وارد شدن به سیستم وب‌سایت از شما خواسته می‌شود اطلاعات را تأیید کنید.</translation>
<translation id="3658159451045945436">بازنشانی باعث پاک شدن سابقه داده‌های ذخیره‌شده ازجمله فهرست سایت‌های بازدیدشده می‌شود.</translation>
<translation id="3662546969139119822">سابقه‌ای اینجا نیست</translation>
<translation id="3672452749423051839">پیشنهادات خطای پیمایش</translation>
<translation id="3692944402865947621">به‌دلیل دردسترس نبودن مکان فضای ذخیره‌سازی، <ph name="FILE_NAME" /> بارگیری نشد.</translation>
<translation id="3714981814255182093">باز کردن «نوار پیدا کردن»</translation>
<translation id="3716182511346448902">‏این صفحه از حافظه بسیار زیادی استفاده می‌کند، بنابراین Chrome موقتاً آن را متوقف کرد.</translation>
<translation id="3730075448226062617">‏برای اینکه به Chrome امکان دهید به میکروفون دسترسی یابد، در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات Android<ph name="END_LINK" /> هم میکروفون را روشن کنید.</translation>
<translation id="3739899004075612870">در <ph name="PRODUCT_NAME" /> نشانک‌گذاری شد</translation>
<translation id="3744111309925758534"><ph name="MEGABYTES" /> مگابایت توسط برنامه‌های دیگر</translation>
<translation id="3744111561329211289">همگام‌سازی پس‌زمینه</translation>
<translation id="3745176700485982507">پیوند به وب‌سایت‌های دلخواهتان در این صفحه پیدا نشد</translation>
<translation id="3771001275138982843">به‌روزرسانی بارگیری نشد</translation>
<translation id="3773755127849930740"><ph name="BEGIN_LINK" />بلوتوث را روشن کنید<ph name="END_LINK" /> تا مرتبط‌سازی امکان‌پذیر شود</translation>
<translation id="3775705724665058594">ارسال به دستگاه‌هایتان</translation>
<translation id="3778956594442850293">به صفحه اصلی اضافه شد</translation>
<translation id="3789841737615482174">نصب</translation>
<translation id="3810838688059735925">فیلم</translation>
<translation id="3810973564298564668">مدیریت</translation>
<translation id="3819178904835489326"><ph name="NUMBER_OF_DOWNLOADS" /> بارگیری حذف شد</translation>
<translation id="3822502789641063741">فضای ذخیره سایت پاک شود؟</translation>
<translation id="385051799172605136">بازگشت</translation>
<translation id="3859306556332390985">جستجو به جلو</translation>
<translation id="3894427358181296146">افزودن پوشه</translation>
<translation id="3895926599014793903">فعال کردن اجباری بزرگ‌نمایی</translation>
<translation id="3912508018559818924">درحال پیدا کردن بهترین مورد از وب…</translation>
<translation id="3927692899758076493">Sans Serif</translation>
<translation id="3928666092801078803">ادغام کردن داده‌های من</translation>
<translation id="393697183122708255">هیچ جستجوی گفتاری فعالی در دسترس نیست</translation>
<translation id="3950820424414687140">ورود به سیستم</translation>
<translation id="395206256282351086">پیشنهادهای جستجو و سایت غیرفعال است</translation>
<translation id="3955193568934677022">به سایت‌ها اجازه داده شود محتوای محافظت‌شده پخش کنند (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="396192773038029076">{NUM_IN_PROGRESS,plural, =1{‏وقتی آماده شدید، Chrome صفحه را بار می‌کند}one{‏وقتی آماده شدید، Chrome صفحه‌ها را بار می‌کند}other{‏وقتی آماده شدید، Chrome صفحه‌ها را بار می‌کند}}</translation>
<translation id="3963007978381181125">‏رمزگذاری عبارت ورود شامل روش‌های پرداخت و نشانی‌های موجود در Google Pay نمی‌شود. فقط افرادی که عبارت عبورتان را داشته باشند می‌توانند داده‌های رمزگذاری‌شده‌تان را بخوانند. عبارت عبور به Google ارسال یا در سرورهای آن ذخیره نمی‌شود. اگر عبارت عبورتان را فراموش کنید یا بخواهید این تنظیم را تغییر دهید، باید همگام‌سازی را بازنشانی کنید. <ph name="BEGIN_LINK" />بیشتر بدانید<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3967822245660637423">بارگیری کامل شد</translation>
<translation id="397583555483684758">همگام‌سازی متوقف شده است</translation>
<translation id="3976396876660209797">این میان‌بر را بردارید و دوباره ایجاد کنید</translation>
<translation id="3985215325736559418">می‌خواهید دوباره <ph name="FILE_NAME" /> را بارگیری کنید؟</translation>
<translation id="3987993985790029246">کپی پیوند</translation>
<translation id="3988213473815854515">مکان مجاز است</translation>
<translation id="3988466920954086464">نتایج جستجوی فوری را در این پانل مشاهده کنید</translation>
<translation id="3991845972263764475"><ph name="BYTES_DOWNLOADED_WITH_UNITS" /> از ؟</translation>
<translation id="3997476611815694295">فضای ذخیره غیرمهم</translation>
<translation id="4002066346123236978">عنوان</translation>
<translation id="4008040567710660924">کوکی‌ها را برای سایت خاصی مجاز کنید.</translation>
<translation id="4034817413553209278">{HOURS,plural, =1{# ساعت}one{# ساعت}other{# ساعت}}</translation>
<translation id="4042870126885713738">وقتی آدرس وب شناسایی نمی‌شود یا اتصال برقرار نمی‌شود، پیشنهاداتی نشان داده می‌شود</translation>
<translation id="4046123991198612571">آهنگ بعدی</translation>
<translation id="4048707525896921369">‏بدون ترک کردن صفحه با موضوعات وب‌سایت‌ها آشنا شوید. «ضربه برای جستجو»، کلمه و متن اطراف آن را به «جستجوی Google» ارسال می‌کند و معانی، تصاویر، نتایج جستجو و سایر جزئیات را بازمی‌گرداند.
عبارت جستجو را با فشار طولانی انتخاب و تنظیم کنید. برای تصحیح جستجویتان، پانل را به‌طور کامل به بالا بلغزانید و روی کادر جستجو ضربه بزنید.</translation>
<translation id="4056223980640387499">سپیا</translation>
<translation id="4060598801229743805">گزینه‌هایی در نزدیکی بالای صفحه دردسترس هستند</translation>
<translation id="4062305924942672200">اطلاعات حقوقی</translation>
<translation id="4084682180776658562">نشانک</translation>
<translation id="4084712963632273211">‏از<ph name="PUBLISHER_ORIGIN" /><ph name="BEGIN_DEEMPHASIZED" />توسط Google ارائه می‌شود<ph name="END_DEEMPHASIZED" /></translation>
<translation id="4084836577264234537"><ph name="MEGABYTES" /> مگابایت بارگیری شد</translation>
<translation id="4095146165863963773">داده‌های برنامه پاک شود؟</translation>
<translation id="4099578267706723511">‏‫با ارسال آمار کاربرد و گزارش‌های خرابی به Google، به بهتر شدن Chrome کمک کنید.</translation>
<translation id="410351446219883937">پخش خودکار</translation>
<translation id="4116038641877404294">برای استفاده از صفحه‌ها در حالت آفلاین، آن‌ها را بارگیری کنید</translation>
<translation id="4149994727733219643">نمای ساده‌شده برای صفحه‌های وب</translation>
<translation id="4165986682804962316">تنظیمات سایت</translation>
<translation id="4170011742729630528">این سرویس در دسترس نیست؛ بعداً دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="4179980317383591987"><ph name="AMOUNT" /> استفاده‌شده</translation>
<translation id="4181841719683918333">زبان‌ها</translation>
<translation id="4195643157523330669">باز کردن در برگهٔ جدید</translation>
<translation id="4198423547019359126">مکانی برای بارگیری دردسترس نیست</translation>
<translation id="4209895695669353772">‏برای اینکه Google محتوای شخصی‌شده به شما پیشنهاد دهد، همگام‌سازی را روشن کنید</translation>
<translation id="4226663524361240545">اعلان‌ها ممکن است دستگاه را بلرزانند</translation>
<translation id="423219824432660969">‏رمزگذاری داده‌های همگام‌سازی‌شده با گذرواژه Google از <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4242533952199664413">باز کردن تنظیمات</translation>
<translation id="4243710787042215766">باز کردن در برگه خصوصی</translation>
<translation id="424864128008805179">‏از سیستم Chrome خارج می شوید؟</translation>
<translation id="4256782883801055595">مجوزهای منبع آزاد</translation>
<translation id="4259722352634471385">پیمایش مسدود است: <ph name="URL" /></translation>
<translation id="4262028915562328938">خطای همگام‌سازی رخ داد برای دریافت جزئیات ضربه بزنید.</translation>
<translation id="4269820728363426813">کپی نشانی پیوند</translation>
<translation id="4275663329226226506">رسانه</translation>
<translation id="4278390842282768270">مجاز است</translation>
<translation id="429312253194641664">سایتی درحال پخش رسانه است</translation>
<translation id="4298388696830689168">سایت‌های مرتبط</translation>
<translation id="4307992518367153382">موارد اصلی</translation>
<translation id="4314815835985389558">مدیریت همگام‌سازی</translation>
<translation id="4351244548802238354">بستن کادر گفتگو</translation>
<translation id="4378154925671717803">تلفن</translation>
<translation id="4384468725000734951">‏استفاده از Sogou برای جستجو</translation>
<translation id="4404568932422911380">هیچ نشانکی موجود نیست</translation>
<translation id="4409723563706114196">استفاده از پیش‌بینی صفحه</translation>
<translation id="4411535500181276704">حالت ساده</translation>
<translation id="4415276339145661267">‏مدیریت حساب Google</translation>
<translation id="4432792777822557199">از این به بعد، صفحه‌های <ph name="SOURCE_LANGUAGE" />، به <ph name="TARGET_LANGUAGE" /> ترجمه خواهند شد</translation>
<translation id="4433925000917964731">‏صفحه ساده‌شده را Google ارائه کرده است</translation>
<translation id="4434045419905280838">پنجره‌های بازشو و هدایت‌ها</translation>
<translation id="4440958355523780886">‏صفحه ساده‌شده را Google ارائه کرده است. برای بارگیری صفحه اصلی، ضربه بزنید.</translation>
<translation id="4452411734226507615">بستن برگه <ph name="TAB_TITLE" /></translation>
<translation id="4452548195519783679">در <ph name="FOLDER_NAME" /> نشانک گذاشته شد</translation>
<translation id="4453340223357552416"><ph name="FILE_NAME" /> در <ph name="PRODUCT_NAME" /> بارگیری شد</translation>
<translation id="445467742685312942">به سایت‌ها اجازه داده شود محتوای محافظت‌شده پخش کنند</translation>
<translation id="4468959413250150279">سایتی خاص بی‌صدا شود.</translation>
<translation id="4472118726404937099">برای همگام‌سازی و شخصی‌سازی در همه دستگاه‌ها، به سیستم وارد شوید و همگام‌سازی را روشن کنید</translation>
<translation id="447252321002412580">‏کمک به بهبود ویژگی‌ها و عملکرد Chrome</translation>
<translation id="4479647676395637221">قبل از اجازه به سایت‌ها برای استفاده از دوربین، ابتدا سؤال شود (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="4479972344484327217">‏درحال نصب <ph name="MODULE" /> برای Chrome…</translation>
<translation id="4487967297491345095">‏همه داده‌های برنامه Chrome به‌طور دائم حذف خواهند شد. این داده‌ها شامل همه فایل‌ها، تنظیمات، حساب‌ها، پایگاه‌های داده و غیره می‌شود.</translation>
<translation id="4493497663118223949">«حالت ساده» روشن است</translation>
<translation id="4513387527876475750">{DAYS,plural, =1{۱ روز قبل}one{# روز قبل}other{# روز قبل}}</translation>
<translation id="451872707440238414">جستجوی نشانک‌های شما</translation>
<translation id="4521489764227272523">‏داده‌های انتخاب‌‌شده از Chrome و دستگاه‌های همگام‌سازی‌شده شما حذف شدند.
ممکن است اشکال دیگری از سابقه مرورتان در حساب Google شما وجود داشته باشد، مانند جستجو‌ها و فعالیت دیگر سرویس‌های Google در <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4532845899244822526">انتخاب پوشه</translation>
<translation id="4538018662093857852">روشن کردن حالت ساده</translation>
<translation id="4550003330909367850">برای مشاهده یا کپی کردن گذرواژه‌تان در اینجا، قفل صفحه را در این دستگاه تنظیم کنید.</translation>
<translation id="4558311620361989323">میان‌برهای صفحه وب</translation>
<translation id="4561979708150884304">اتصال برقرار نیست</translation>
<translation id="4565377596337484307">عدم نمایش گذرواژه</translation>
<translation id="4570913071927164677">جزئیات</translation>
<translation id="4572422548854449519">به حساب مدیریت‌شده وارد شوید</translation>
<translation id="4583164079174244168">{MINUTES,plural, =1{# دقیقه قبل}one{# دقیقه قبل}other{# دقیقه قبل}}</translation>
<translation id="4587589328781138893">سایت‌ها</translation>
<translation id="4594952190837476234">این صفحه آفلاین مربوط به تاریخ <ph name="CREATION_TIME" /> است و ممکن است با نسخه آنلاین متفاوت باشد.</translation>
<translation id="4605958867780575332">مورد حذف شد: <ph name="ITEM_TITLE" /></translation>
<translation id="4616150815774728855">باز کردن <ph name="WEBAPK_NAME" /></translation>
<translation id="4634124774493850572">استفاده از گذرواژه</translation>
<translation id="4645575059429386691">مدیریت شده توسط والدین شما</translation>
<translation id="4648718555153979859">برگه‌هایتان اینجا باهم گروه‌بندی می‌شوند</translation>
<translation id="4650364565596261010">پیش‌فرض سیستم</translation>
<translation id="4663756553811254707"><ph name="NUMBER_OF_BOOKMARKS" /> نشانک حذف شد</translation>
<translation id="4665282149850138822"><ph name="NAME" /> به صفحه اصلی شما اضافه شد</translation>
<translation id="4684427112815847243">همگام‌سازی همه</translation>
<translation id="4695891336199304370">{SHIPPING_OPTIONS,plural, =1{‏<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> گزینه دیگر}one{‏<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> گزینه دیگر}other{‏<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> گزینه دیگر}}</translation>
<translation id="4698034686595694889">مشاهده آفلاین در <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="4698413471314543145">‏یکی از قابلیت‌های مهم برای اجرای Chrome موجود نیست؛ ممکن است نصب Chrome شما به‌ صورت ناقص انجام شده باشد یا اینکه با این نسخه از Android سازگار نباشد.</translation>
<translation id="4699172675775169585">تصاویر و فایل‌های قرار گرفته در حافظه پنهان</translation>
<translation id="4714588616299687897">صرفه‌جویی تا ۶۰ درصد داده‌ها</translation>
<translation id="4719927025381752090">پیشنهاد برای ترجمه</translation>
<translation id="4720023427747327413">بازکردن در <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4720982865791209136">‏به بهبود Chrome کمک کنید. <ph name="BEGIN_LINK" />در نظرسنجی شرکت کنید<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4730876730346568982">‏هم‌اکنون حساب‌های همگام‌سازی را از <ph name="ACCOUNT_EMAIL_OLD" /> به <ph name="ACCOUNT_EMAIL_NEW" /> تغییر می‌دهید. داده‌های موجود Chrome شما توسط <ph name="MANAGED_DOMAIN" /> مدیریت می‌شود. با این کار، داده‌هایتان از این دستگاه حذف می‌شود اما همچنان در <ph name="ACCOUNT_EMAIL_OLD" /> باقی می‌ماند.</translation>
<translation id="473775607612524610">به‌روزرسانی</translation>
<translation id="4738836084190194332">آخرین همگام‌سازی: <ph name="WHEN" /></translation>
<translation id="4749960740855309258">باز کردن برگه جدید</translation>
<translation id="4751476147751820511">حسگرهای نوری یا حرکتی</translation>
<translation id="4759238208242260848">بارگیری‌ها</translation>
<translation id="4763829664323285145">{FILE_COUNT,plural, =1{۱ بارگیری کامل شد.}one{# بارگیری کامل شد.}other{# بارگیری کامل شد.}}</translation>
<translation id="4797039098279997504">برای برگشتن به <ph name="URL_OF_THE_CURRENT_TAB" />، لمس کنید</translation>
<translation id="4802417911091824046">‏رمزگذاری عبارت ورود شامل روش‌های پرداخت و نشانی‌های موجود در Google Pay نمی‌شود.
برای تغییر این تنظیم، <ph name="BEGIN_LINK" />همگام‌سازی را بازنشانی کنید<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4807098396393229769">نام روی کارت</translation>
<translation id="4816465935029283692">انواع داده</translation>
<translation id="4824958205181053313">همگام‌سازی لغو شود؟</translation>
<translation id="4837753911714442426">باز کردن گزینه‌های چاپ صفحه</translation>
<translation id="4842092870884894799">نمایش پنجره تولید گذرواژه</translation>
<translation id="4860895144060829044">تماس</translation>
<translation id="4866368707455379617"><ph name="MODULE" /> برای Chrome نصب نشد</translation>
<translation id="4875775213178255010">محتواهای پیشنهادی</translation>
<translation id="4878404682131129617">برقراری تونل ازطریق سرور پروکسی ناموفق بود</translation>
<translation id="4880127995492972015">ترجمه…</translation>
<translation id="4881695831933465202">باز کردن</translation>
<translation id="488187801263602086">تغییر نام فایل</translation>
<translation id="4882831918239250449">کنترل نحوه استفاده از سابقه مرور برای شخصی‌سازی «جستجو»، آگهی‌ها و موارد دیگر</translation>
<translation id="4883379392681899581">ترک کردن حالت خصوصی</translation>
<translation id="4883854917563148705">تنظیمات مدیریت‌شده بازنشانی نشدند</translation>
<translation id="4885273946141277891">‏این تعداد از نسخه‌های Chrome پشتیبانی نمی‌شود.</translation>
<translation id="4910889077668685004">برنامه‌های پرداخت</translation>
<translation id="4913161338056004800">بازنشانی آمار</translation>
<translation id="4913169188695071480">توقف تازه‌سازی</translation>
<translation id="4915549754973153784"><ph name="BEGIN_LINK" />دریافت راهنمایی<ph name="END_LINK" /> درحین اسکن دستگاه‌ها…</translation>
<translation id="4921180162323349895">{FILE_COUNT,plural, =1{# صفحه}one{# صفحه}other{# صفحه}}</translation>
<translation id="4943703118917034429">واقعیت مجازی</translation>
<translation id="4943872375798546930">نتیجه‌ای پیدا نشد</translation>
<translation id="4958708863221495346"><ph name="URL_OF_THE_CURRENT_TAB" /> درحال اشتراک‌گذاری صفحه شما است</translation>
<translation id="4961107849584082341">ترجمه این صفحه به زبان‌های دیگر</translation>
<translation id="4961700429721424617">‏هم‌اکنون از حسابی که توسط <ph name="MANAGED_DOMAIN" /> مدیریت می‌شود، خارج می‌شوید. با این کار داده‌های Chrome شما از این دستگاه حذف می‌شود اما همچنان در حساب Google شما باقی می‌ماند.</translation>
<translation id="4962975101802056554">لغو همه مجوزها برای دستگاه</translation>
<translation id="4970824347203572753">در مکان شما دردسترس نیست</translation>
<translation id="497421865427891073">جلو رفتن</translation>
<translation id="4988210275050210843">درحال بارگیری فایل (<ph name="MEGABYTES" />).</translation>
<translation id="4988526792673242964">صفحات</translation>
<translation id="4994033804516042629">مخاطبی پیدا نشد</translation>
<translation id="4996978546172906250">اشتراک‌گذاری از طریق</translation>
<translation id="5004416275253351869">‏کنترل‌های فعالیت Google</translation>
<translation id="5005498671520578047">کپی گذرواژه</translation>
<translation id="5011311129201317034"><ph name="SITE" /> می‌خواهد مرتبط شود</translation>
<translation id="5013696553129441713">هیچ پیشنهاد جدیدی نیست</translation>
<translation id="5016205925109358554">Serif</translation>
<translation id="5039804452771397117">اجازه دادن</translation>
<translation id="5040262127954254034">حریم خصوصی</translation>
<translation id="5048398596102334565">مجاز بودن دسترسی سایت‌ها به حسگرهای حرکتی (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="5063480226653192405">کاربر </translation>
<translation id="5073204694187207510">پنهان کردن شبکه تمام‌صفحه</translation>
<translation id="5082793167783849073">با ایجاد گروه، صفحه‌ها را سریع مقایسه کنید. برای شروع، پیوندی را لمس کنید و نگه دارید.</translation>
<translation id="5087580092889165836">افزودن کارت</translation>
<translation id="5100237604440890931">کوچک شده - برای بزرگ کردن کلیک کنید.</translation>
<translation id="510275257476243843">۱ ساعت باقی‌مانده است</translation>
<translation id="5123685120097942451">برگه ناشناس</translation>
<translation id="5127805178023152808">همگام‌سازی خاموش است</translation>
<translation id="5129038482087801250">نصب برنامه وب</translation>
<translation id="5132942445612118989">همگام‌سازی گذرواژه‌ها، سابقه و موارد دیگر در همه دستگاه‌ها</translation>
<translation id="5139940364318403933">‏آشنایی با نحوه استفاده از Google Drive</translation>
<translation id="515227803646670480">پاک کردن داده ذخیره شده</translation>
<translation id="5152843274749979095">هیچ برنامه پشتیبانی‌شده‌ای نصب نشده است</translation>
<translation id="5161254044473106830">عنوان مورد نیاز است</translation>
<translation id="5162754098604580781">{FILE_COUNT,plural, =1{۱ بارگیری انجام نشد.}one{# بارگیری انجام نشد.}other{# بارگیری انجام نشد.}}</translation>
<translation id="5184329579814168207">‏باز کردن در Chrome</translation>
<translation id="5199929503336119739">نمایه کاری</translation>
<translation id="5210286577605176222">رفتن به برگه قبلی</translation>
<translation id="5210365745912300556">بستن برگه</translation>
<translation id="5222676887888702881">خروج از سیستم</translation>
<translation id="5224771365102442243">دارای ویدیو</translation>
<translation id="5233638681132016545">برگه جدید</translation>
<translation id="526421993248218238">این صفحه بار نشد</translation>
<translation id="5271967389191913893">دستگاه نمی‌تواند محتوا را برای بارگیری باز کند.</translation>
<translation id="528192093759286357">برای خروج از حالت تمام صفحه، از بالا صفحه را بکشید و دکمه برگشت را لمس کنید.</translation>
<translation id="5284584623296338184">‏تغییرات در نشانک‌ها، سابقه، گذرواژه و سایر تنظیمات دیگر با حساب Google شما همگام‌سازی نخواهد شد. با این حال، داده‌های موجودتان در حساب Google شما باقی خواهند ماند.</translation>
<translation id="5300589172476337783">نمایش</translation>
<translation id="5301954838959518834">بله، متوجه شدم</translation>
<translation id="5304593522240415983">این قسمت باید پر شود</translation>
<translation id="5308380583665731573">اتصال</translation>
<translation id="5308603654685598744">‏‫اگر این قابلیت روشن باشد، Chrome ترجمه صفحات نوشته شده به زبان‌های دیگر را با استفاده از ‏‫مترجم Google‬ پیشنهاد می‌دهد.</translation>
<translation id="5313967007315987356">افزودن سایت</translation>
<translation id="5317780077021120954">ذخیره</translation>
<translation id="5324858694974489420">تنظیمات والدین</translation>
<translation id="5327248766486351172">نام</translation>
<translation id="5335288049665977812">مجاز کردن همه سایت‌ها برای اجرای جاوااسکریپت (توصیه‌ می‌شود)</translation>
<translation id="5363230136052241468">برای بارگیری صفحه برگه جدید، روی دکمه صفحه اصلی ضربه بزنید</translation>
<translation id="5368958499335451666">{OPEN_TABS,plural, =1{<ph name="OPEN_TABS_ONE" /> برگه باز، برای جستجوی برگه ضربه بزنید}one{<ph name="OPEN_TABS_MANY" /> برگه باز، برای جستجوی برگه ضربه بزنید}other{<ph name="OPEN_TABS_MANY" /> برگه باز، برای جستجوی برگه ضربه بزنید}}</translation>
<translation id="5391532827096253100">اتصال شما به این سایت امن نیست. اطلاعات سایت</translation>
<translation id="5400569084694353794">‏استفاده از این برنامه به معنای اعلام موافقت شما با <ph name="BEGIN_LINK1" />شرایط خدمات<ph name="END_LINK1" /> و <ph name="BEGIN_LINK2" />اعلامیه حریم خصوصی<ph name="END_LINK2" /> Chrome است.</translation>
<translation id="5403644198645076998">فقط بعضی از سایت‌ها مجاز هستند</translation>
<translation id="5414836363063783498">در حال تأیید...</translation>
<translation id="5423934151118863508">صفحاتی که بیشترین بازدید را از آنها داشته‌اید در اینجا نمایان می‌شوند</translation>
<translation id="5424588387303617268"><ph name="GIGABYTES" /> گیگابایت در دسترس</translation>
<translation id="5433691172869980887">نام کاربری کپی شد</translation>
<translation id="543509235395288790">درحال بارگیری <ph name="COUNT" /> فایل (<ph name="MEGABYTES" />).</translation>
<translation id="5441522332038954058">رفتن به نوار نشانی</translation>
<translation id="5447201525962359567">همه فضای ذخیره سایت‌ها، ازجمله کوکی‌ها و سایر داده‌های ذخیره‌شده در دستگاه</translation>
<translation id="5447765697759493033">این سایت ترجمه نخواهد شد</translation>
<translation id="545042621069398927">درحال سرعت بخشیدن به بارگیری.</translation>
<translation id="5456381639095306749">بارگیری صفحه</translation>
<translation id="5475862044948910901">جلسه «واقعیت افزوده» شروع شود؟</translation>
<translation id="548278423535722844">‏باز کردن در برنامه Maps</translation>
<translation id="5487521232677179737">پاک کردن داده‌ها</translation>
<translation id="5494752089476963479">آگهی سایت‌هایی که آگهی‌های مزاحم یا گمراه‌کننده نشان می‌دهند، مسدود می‌شود</translation>
<translation id="5497272504048921382">برگه‌های باز</translation>
<translation id="5500777121964041360">ممکن است در مکان شما دردسترس نباشد</translation>
<translation id="550684401320795253">‏درحال به‌روزرسانی Chrome...</translation>
<translation id="5512137114520586844"><ph name="PARENT_NAME" /> این حساب را مدیریت می‌کند.</translation>
<translation id="5514904542973294328">توسط سرپرست این دستگاه غیرفعال شده است</translation>
<translation id="5515439363601853141">برای مشاهده گذرواژه‌تان، قفل صفحه را باز کنید</translation>
<translation id="5516455585884385570">باز کردن تنظیمات اعلان</translation>
<translation id="5517095782334947753">نشانک، سابقه، گذرواژه و تنظیمات دیگری از <ph name="FROM_ACCOUNT" /> دارید.</translation>
<translation id="5524843473235508879">هدایت کردن مسدود شد.</translation>
<translation id="5527082711130173040">‏Chrome برای جستجوی دستگاه‌ها باید به مکان دسترسی داشته باشد. <ph name="BEGIN_LINK1" />به‌روزرسانی مجوزها<ph name="END_LINK1" /> . دسترسی به مکان نیز <ph name="BEGIN_LINK2" />برای این دستگاه خاموش است<ph name="END_LINK2" />.</translation>
<translation id="5527111080432883924">قبل از اینکه به سایت‌ها اجازه داده شود به نوشتار و تصاویر بریده‌دان دسترسی پیدا کنند سؤال شود (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="5530766185686772672">بستن برگه‌های ناشناس</translation>
<translation id="5534640966246046842">سایت کپی شد</translation>
<translation id="5537099431952529648">‏شما و والدینتان می‌توانید «همگام‌سازی Chrome» و شخصی‌سازی را در <ph name="BEGIN_LINK1" />تنظیمات<ph name="END_LINK1" /> مدیریت کنید</translation>
<translation id="5556459405103347317">تازه‌سازی</translation>
<translation id="5561549206367097665">در انتظار شبکه…</translation>
<translation id="557283862590186398">‏Chrome برای این سایت به مجوز دسترسی به میکروفون نیاز دارد.</translation>
<translation id="55737423895878184">مکان و اعلان‌ها مجاز هستند</translation>
<translation id="5578795271662203820">جستجوی <ph name="SEARCH_ENGINE" /> برای این تصویر</translation>
<translation id="5581519193887989363">هرزمان خواستید می‌توانید مواردی را که می‌خواهید همگام‌سازی شود در <ph name="BEGIN_LINK1" />تنظیمات<ph name="END_LINK1" /> انتخاب کنید.</translation>
<translation id="5595485650161345191">ویرایش آدرس</translation>
<translation id="5596627076506792578">گزینه‌های بیشتر</translation>
<translation id="5599455543593328020">حالت ناشناس</translation>
<translation id="5620928963363755975">با استفاده از دکمه «گزینه‌های بیشتر»، فایل‌ها و صفحه‌هایتان را در «بارگیری‌ها» پیدا کنید</translation>
<translation id="5626134646977739690">نام:</translation>
<translation id="5639724618331995626">همه سایت‌ها مجاز هستند</translation>
<translation id="5648166631817621825">۷ روز گذشته</translation>
<translation id="5649053991847567735">بارگیری‌های خودکار</translation>
<translation id="5655963694829536461">بارگیری‌هایتان را جستجو کنید</translation>
<translation id="5659593005791499971">ایمیل</translation>
<translation id="5665379678064389456">ایجاد رویداد در <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="5668404140385795438">لغو درخواست وب‌سایت برای جلوگیری از بزرگ‌نمایی</translation>
<translation id="5677928146339483299">مسدود است</translation>
<translation id="5684874026226664614">متأسفیم. این صفحه ترجمه نشد.</translation>
<translation id="5686790454216892815">نام فایل خیلی طولانی است</translation>
<translation id="5689516760719285838">مکان</translation>
<translation id="569536719314091526">با استفاده از دکمه «گزینه‌های بیشتر»، این صفحه را به زبان‌های دیگر ترجمه کنید</translation>
<translation id="572328651809341494">برگه‌های اخیر</translation>
<translation id="5726692708398506830">بزرگ‌تر کردن همه‌چیز در صفحه</translation>
<translation id="5748802427693696783">به برگه‌های استاندارد تغییر یافت</translation>
<translation id="5749068826913805084">‏Chrome برای بارگیری فایل‌ها باید به حافظه دسترسی داشته باشد.</translation>
<translation id="5763382633136178763">برگه‌های ناشناس</translation>
<translation id="5763514718066511291">برای کپی کردن نشانی وب این برنامه ضربه بزنید</translation>
<translation id="5765780083710877561">توضیح:</translation>
<translation id="5777170031995031090">‏نحوه استفاده Google را از سابقه مرورتان برای شخصی‌سازی جستجو، آگهی‌ها و سایر سرویس‌های Google کنترل کنید.</translation>
<translation id="5793665092639000975">درحال استفاده از <ph name="SPACE_USED" /> از <ph name="SPACE_AVAILABLE" /></translation>
<translation id="5797070761912323120">‏Google ممکن است از سابقه مرور شما برای شخصی کردن جستجو، آگهی‌ها و سایر سرویس‌های Google استفاده کند</translation>
<translation id="5804241973901381774">مجوزها</translation>
<translation id="5809361687334836369">{HOURS,plural, =1{۱ ساعت قبل}one{# ساعت قبل}other{# ساعت قبل}}</translation>
<translation id="5810288467834065221">‏حق نسخه‌برداری <ph name="YEAR" /> Google LLC.‎ کلیه حقوق محفوظ است.</translation>
<translation id="5817918615728894473">مرتبط‌سازی</translation>
<translation id="583281660410589416">ناشناس</translation>
<translation id="5833984609253377421">اشتراک‌گذاری پیوند</translation>
<translation id="5836192821815272682">‏درحال بارگیری به‌روزرسانی Chrome…</translation>
<translation id="584427517463557805">برگه خصوصی انتخاب‌شده</translation>
<translation id="5853623416121554550">مکث</translation>
<translation id="5854790677617711513">قدیمی‌تر از ۳۰ روز</translation>
<translation id="5858741533101922242">‏Chrome قادر به روشن کردن آداپتور بلوتوث نیست</translation>
<translation id="5860033963881614850">خاموش</translation>
<translation id="5862731021271217234">برای اینکه به برگه‌های بازشده در سایر دستگاه‌ها دسترسی داشته باشید، همگام‌سازی را روشن کنید</translation>
<translation id="5864174910718532887">جزئیات: مرتب‌شده براساس نام سایت</translation>
<translation id="5864419784173784555">در انتظار بارگیری موردی دیگر…</translation>
<translation id="5865733239029070421">‏به‌طور خودکار آمار کاربرد و گزارش‌های خرابی را به Google ارسال می‌کند</translation>
<translation id="5869522115854928033">گذرواژه‌های ذخیره‌شده</translation>
<translation id="5902828464777634901">تمام داده‌های محلی ذخیره شده مرتبط با این وب‌سایت، از جمله کوکی‌ها، حذف می‌شوند.</translation>
<translation id="5911030830365207728">‏‫مترجم Google‬</translation>
<translation id="5916664084637901428">روشن</translation>
<translation id="5919204609460789179">برای شروع همگام‌سازی، <ph name="PRODUCT_NAME" /> را به‌روزرسانی کنید</translation>
<translation id="5937580074298050696"><ph name="AMOUNT" /> صرفه‌جویی‌شده</translation>
<translation id="5939518447894949180">بازنشانی</translation>
<translation id="5942872142862698679">‏استفاده از Google برای جستجو</translation>
<translation id="5944669582486359588">‏در «حالت ساده»، Chrome صفحه‌ها را سریع‌تر بار می‌کند و تا ۶۰ درصد داده کمتری استفاده می‌کند. فناوری Cloud در Google صفحه‌هایی را که بازدید می‌کنید بهینه می‌کند.</translation>
<translation id="5952764234151283551">‏نشانی وب صفحه‌ای را که باز می‌کنید به Google ارسال می‌کند</translation>
<translation id="5956665950594638604">‏باز کردن مرکز راهنمایی Chrome در برگه جدید</translation>
<translation id="5958275228015807058">فایل‌ها و صفحه‌هایتان را در «بارگیری‌ها» پیدا کنید</translation>
<translation id="5962718611393537961">برای کوچک کردن ضربه بزنید</translation>
<translation id="6000066717592683814">‏حفظ Google</translation>
<translation id="6005538289190791541">گذرواژه پیشنهادی</translation>
<translation id="6039379616847168523">رفتن به برگه بعدی</translation>
<translation id="6040143037577758943">بستن</translation>
<translation id="6042308850641462728">بیشتر</translation>
<translation id="604996488070107836">به‌دلیل خطایی ناشناس، بارگیری <ph name="FILE_NAME" /> انجام نشد.</translation>
<translation id="605721222689873409">سال</translation>
<translation id="6075798973483050474">ویرایش صفحه اصلی</translation>
<translation id="60923314841986378"><ph name="HOURS" /> ساعت باقی‌مانده است</translation>
<translation id="6099151465289169210">جابه‌جایی به برگه‌های خصوصی</translation>
<translation id="6108923351542677676">تنظیم در حال انجام است...</translation>
<translation id="6111020039983847643">داده مصرف‌شده</translation>
<translation id="6112702117600201073">درحال بازخوانی صفحه</translation>
<translation id="6127379762771434464">مورد برداشته شد</translation>
<translation id="6140912465461743537">کشور/منطقه</translation>
<translation id="614940544461990577">این موارد را امتحان کنید:</translation>
<translation id="6154478581116148741">برای صادر کردن گذرواژه‌ها از این دستگاه، قفل صفحه را در تنظیمات روشن کنید.</translation>
<translation id="6159335304067198720">ذخیره داده‌ها: <ph name="PERCENT" /></translation>
<translation id="6165508094623778733">بیشتر بدانید</translation>
<translation id="6177111841848151710">برای موتور جستجوی فعلی مسدود شده است</translation>
<translation id="6181444274883918285">افزودن سایتی به استثناها</translation>
<translation id="6192333916571137726">فایل بارگیری</translation>
<translation id="6192792657125177640">موارد استثنا</translation>
<translation id="6194112207524046168">‏برای اینکه به Chrome امکان دهید به دوربین دسترسی یابد، در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات Android<ph name="END_LINK" /> هم دوربین را روشن کنید.</translation>
<translation id="6196640612572343990">مسدود کردن کوکی‌های شخص ثالث</translation>
<translation id="6206551242102657620">اتصال امن است. اطلاعات سایت</translation>
<translation id="6210748933810148297"><ph name="EMAIL" /> ایمیل شما نیست؟</translation>
<translation id="6216432067784365534">گزینه‌های <ph name="NAME_OF_LIST_ITEM" /></translation>
<translation id="6221633008163990886">برای صادر کردن گذرواژه‌ها، قفل را باز کنید</translation>
<translation id="6232535412751077445">فعال کردن «ردیابی نشود» به این معنی است که درخواستی به ترافیک مرور شما اضافه می‌شود. نتیجه به این بستگی دارد که وب‌سایت به درخواست‌ پاسخ بدهد یا نه و درخواست چگونه تفسیر شود.
مثلاً ممکن است برخی از وب‌سایت‌ها با نمایش آگهی‌هایی که براساس وب‌سایت‌های نیستند که بازدید کرده‌اید به این درخواست پاسخ دهند. بسیاری از وب‌سایت‌ها همچنان داده‌های محصول مرور شما را جمع‌آوری و استفاده می‌کنند — مثلاً برای بهبود امنیت، ارائه محتوا، آگهی‌ها و توصیه‌ها و برای ایجاد آمارهای گزارش‌دهی.</translation>
<translation id="624789221780392884">به‌روزرسانی آماده است</translation>
<translation id="6255999984061454636">پیشنهادهای محتوا</translation>
<translation id="6277522088822131679">در چاپ صفحه مشکلی پیش آمد. لطفاً دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="6295158916970320988">همه سایت‌ها</translation>
<translation id="629730747756840877">حساب</translation>
<translation id="6303969859164067831">خروج از سیستم و خاموش کردن همگام‌سازی</translation>
<translation id="6316139424528454185">‏نسخه Android پشتیبانی نمی‌شود</translation>
<translation id="6320088164292336938">لرزش</translation>
<translation id="6324034347079777476">‏همگام‌سازی سیستم Android غیرفعال شد</translation>
<translation id="6333140779060797560">اشتراک‌گذاری از طریق <ph name="APPLICATION" /></translation>
<translation id="6336451774241870485">برگه خصوصی جدید</translation>
<translation id="6337234675334993532">رمزگذاری</translation>
<translation id="6341580099087024258">مکان ذخیره شدن فایل‌ها پرسیده شود</translation>
<translation id="6343192674172527289">هیچ بارگیری‌ای پیدا نشد</translation>
<translation id="6343495912647200061">{SHIPPING_ADDRESS,plural, =1{‏<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> نشانی دیگر}one{‏<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> نشانی دیگر}other{‏<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> نشانی دیگر}}</translation>
<translation id="6364438453358674297">پیشنهاد از سابقه حذف شود؟</translation>
<translation id="6369229450655021117">از اینجا می‌توانید وب را جستجو کنید، با دوستان هم‌رسانی کنید و صفحات باز را ببینید</translation>
<translation id="6378173571450987352">جزئیات: مرتب‌شده براساس مقدار داده استفاده‌شده</translation>
<translation id="6383961787135158834">پاک کردن فضای ذخیره‌سازی سایت…</translation>
<translation id="6388207532828177975">پاک کردن و بازنشانی</translation>
<translation id="6393863479814692971">‏Chrome برای این سایت به مجوز دسترسی به دوربین و میکروفون نیاز دارد.</translation>
<translation id="6395288395575013217">پیوند</translation>
<translation id="6404511346730675251">ویرایش نشانک</translation>
<translation id="6406506848690869874">همگام‌سازی</translation>
<translation id="641643625718530986">چاپ...</translation>
<translation id="6416782512398055893"><ph name="MBS" /> مگابایت بارگیری شد</translation>
<translation id="6427112570124116297">وب را ترجمه کنید</translation>
<translation id="6433501201775827830">انتخاب موتور جستجو</translation>
<translation id="6437478888915024427">اطلاعات صفحه</translation>
<translation id="6441734959916820584">نام خیلی طولانی است</translation>
<translation id="6444421004082850253">{FILE_COUNT,plural, =1{# تصویر}one{# تصویر}other{# تصویر}}</translation>
<translation id="6447842834002726250">کوکی‌ها</translation>
<translation id="6448273550210938826">پیشنهادات جستجو و نشانی وب</translation>
<translation id="6461962085415701688">فایل باز نمی‌شود</translation>
<translation id="6464977750820128603">‏می‌توانید سایت‌هایی را که در Chrome بازدید می‌کنید مشاهده کنید و تایمرهایی را برای آن‌ها تنظیم کنید.\n\n‏Google اطلاعاتی درباره سایت‌هایی که برای آن‌ها تایمر تنظیم می‌کنید و مدت زمانی که از آن‌ها بازدید می‌کنید، دریافت می‌کند. از این اطلاعات برای بهبود «آسایش دیجیتالی» استفاده می‌شود.</translation>
<translation id="6475951671322991020">بارگیری ویدیو</translation>
<translation id="6482749332252372425">به‌دلیل نبودن فضای ذخیره‌سازی، بارگیری <ph name="FILE_NAME" /> انجام نشد.</translation>
<translation id="6496823230996795692">برای استفاده از <ph name="APP_NAME" /> برای اولین‌ بار، لطفاً به اینترنت وصل شوید.</translation>
<translation id="6508722015517270189">‏Chrome را راه‌اندازی مجدد کنید</translation>
<translation id="6527303717912515753">اشتراک‌گذاری</translation>
<translation id="6532866250404780454">‏سایت‌هایی که در Chrome بازدید می‌کنید، نشان داده نخواهد شد. همه تایمرهای سایت حذف خواهد شد.</translation>
<translation id="6534565668554028783">‏پاسخ Google بیش از حد طول کشیده است</translation>
<translation id="6538442820324228105"><ph name="GBS" /> گیگابایت بارگیری شد</translation>
<translation id="654446541061731451">برگه‌ای برای انتقال با پرتو انتخاب کنید</translation>
<translation id="6545017243486555795">پاک کردن همه داده‌ها</translation>
<translation id="6560414384669816528">‏جستجو با Sogou</translation>
<translation id="6566259936974865419">‏Chrome‏ <ph name="GIGABYTES" /> گیگابایت از داده‌های شما را ذخیره کرده است</translation>
<translation id="6573096386450695060">همیشه مجاز</translation>
<translation id="6573431926118603307">‏برگه‌هایی که در دستگاه‌های دیگر در Chrome باز کرده‌اید، در اینجا نمایان می‌شوند.</translation>
<translation id="6583199322650523874">نشانک گذاشتن صفحه کنونی</translation>
<translation id="6593061639179217415">سایت مخصوص رایانه</translation>
<translation id="6600954340915313787">‏کپی در Chrome</translation>
<translation id="6608650720463149374"><ph name="GIGABYTES" /> گیگابایت</translation>
<translation id="6610147964972079463">بستن برگه‌های خصوصی</translation>
<translation id="6612358246767739896">محتوای محافظت‌شده</translation>
<translation id="6627583120233659107">ویرایش پوشه</translation>
<translation id="6643016212128521049">پاک کردن</translation>
<translation id="6643649862576733715">مرتب‌سازی براساس مقدار داده صرفه‌جویی‌شده</translation>
<translation id="6648977384226967773">{CONTACT,plural, =1{‏<ph name="CONTACT_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> گزینه تماس دیگر}one{‏<ph name="CONTACT_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> گزینه تماس دیگر}other{‏<ph name="CONTACT_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> گزینه تماس دیگر}}</translation>
<translation id="6649642165559792194">پیش‌نمایش تصویر <ph name="BEGIN_NEW" />جدید<ph name="END_NEW" /></translation>
<translation id="6656545060687952787">‏Chrome برای جستجوی دستگاه‌ها باید به مکان دسترسی داشته باشد. <ph name="BEGIN_LINK" />به‌روزرسانی مجوزها<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6657585470893396449">گذرواژه</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="666268767214822976">از یک سرویس پیش‌بینی استفاده می‌شود تا هم‌زمان با تایپ کردن شما در نوار آدرس، عبارت‌های جستجوی مرتبط و وب‌سایت‌های محبوب نشان داده شوند</translation>
<translation id="666731172850799929">باز کردن در <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="666981079809192359">‏اخطار حریم خصوصی Chrome</translation>
<translation id="6697492270171225480">نمایش پیشنهادهای صفحه‌های مشابه وقتی صفحه‌ای پیدا نمی‌شود</translation>
<translation id="6697947395630195233">‏Chrome برای اشتراک‌گذاری مکانتان با این سایت باید به مکانتان دسترسی داشته باشد.</translation>
<translation id="6698801883190606802">مدیریت داده‌های همگام‌سازی شده</translation>
<translation id="6699370405921460408">‏سرورهای Google صفحه‌هایی را که بازدید می‌کنید بهینه می‌کنند.</translation>
<translation id="6709133671862442373">اخبار</translation>
<translation id="6710213216561001401">قبلی</translation>
<translation id="671481426037969117">تایمر <ph name="FQDN" /> شما متوقف شد. دوباره فردا شروع به کار می‌کند.</translation>
<translation id="6738867403308150051">در حال بارگیری…</translation>
<translation id="6746124502594467657">انتقال به پایین</translation>
<translation id="6766622839693428701">برای بستن، تند به پایین بکشید.</translation>
<translation id="6766758767654711248">برای رفتن به سایت، ضربه بزنید</translation>
<translation id="6782111308708962316">جلوگیری از ذخیره کردن و خواندن داده‌های کوکی توسط وب‌سایت‌های شخص ثالث</translation>
<translation id="6790428901817661496">پخش</translation>
<translation id="679325081238418596">نشانک‌ها، سابقه، گذرواژه‌ها و سایر تنظیماتتان را در تمام دستگاه‌های خود دریافت کنید</translation>
<translation id="6803423358608456383">برگه‌های باز با ارتفاع نیمه</translation>
<translation id="6811034713472274749">صفحه آماده مشاهده است</translation>
<translation id="6818926723028410516">انتخاب موارد</translation>
<translation id="6820607729870073286">شما تنظیمات ذخیره شده‌ای برای وب سایت ندارید.</translation>
<translation id="6820686453637990663">CVC</translation>
<translation id="6831043979455480757">ترجمه</translation>
<translation id="6845325883481699275">‏کمک به بهبود امنیت Chrome</translation>
<translation id="6846298663435243399">در حال بارگیری…</translation>
<translation id="6850409657436465440">بارگیری هنوز درحال انجام است</translation>
<translation id="6850830437481525139"><ph name="TAB_COUNT" /> برگه بسته شد</translation>
<translation id="6864459304226931083">بارگیری تصویر</translation>
<translation id="6865313869410766144">تکمیل خودکار داده‌های فرم</translation>
<translation id="6868088497967843822">برای دریافت نشانک‌ها، سابقه، گذرواژه‌ها و سایر تنظیماتتان در همه دستگاه‌هایتان، به سیستم وارد شوید</translation>
<translation id="688738109438487280">افزودن داده‌های موجود به <ph name="TO_ACCOUNT" />.</translation>
<translation id="6891726759199484455">برای کپی کردن گذرواژه‌تان، قفل صفحه را باز کنید</translation>
<translation id="6896758677409633944">کپی</translation>
<translation id="6910211073230771657">حذف شد</translation>
<translation id="6912998170423641340">سایت‌ها از خواندن نوشتار و تصاویر بریده‌دان منع شوند</translation>
<translation id="6914783257214138813">گذرواژه‌های شما برای همه افرادی که می‌توانند فایل صادرشده را ببینید، نمایان خواهند بود.</translation>
<translation id="6942665639005891494">هرزمان بخواهید می‌توانید با استفاده از منوی «تنظیمات»، محل پیش‌فرض بارگیری را تغییر دهید</translation>
<translation id="6944102653068653326">برای بارگیری صفحه برگه جدید، ضربه بزنید</translation>
<translation id="6945221475159498467">انتخاب</translation>
<translation id="6963642900430330478">این صفحه خطرناک است. اطلاعات سایت</translation>
<translation id="6963766334940102469">حذف نشانک‌ها</translation>
<translation id="6965382102122355670">قبول</translation>
<translation id="6978479750597523876">بازنشانی تنظیمات ترجمه</translation>
<translation id="6979737339423435258">همه زمان‌ها</translation>
<translation id="6981982820502123353">قابلیت دسترسی</translation>
<translation id="6985347914332179298">بارگیری‌هایی اینجا وجود ندارد</translation>
<translation id="6989267951144302301">بارگیری نشد</translation>
<translation id="6990079615885386641">‏دریافت برنامه از فروشگاه Google Play: ‏<ph name="APP_ACTION" /></translation>
<translation id="6992289844737586249">قبل از اجازه به سایت‌ها برای استفاده از میکروفون ابتدا سؤال شود (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="7016516562562142042">برای موتور جستجوی فعلی مجاز است</translation>
<translation id="7021515813996758557"><ph name="FILE_NAME" /> بارگیری شد</translation>
<translation id="7022756207310403729">بازکردن در مرورگر</translation>
<translation id="702463548815491781">‏توصیه در زمانی‌که TalkBack یا «دسترسی سوئیچ» روشن است</translation>
<translation id="7029809446516969842">گذرواژه‌ها</translation>
<translation id="7031882061095297553">همگام‌سازی در</translation>
<translation id="7034608350006174882">‏کارت‌‌ها و نشانی‌های مورداستفاده در Google Pay</translation>
<translation id="7053983685419859001">مسدود کردن</translation>
<translation id="7055152154916055070">هدایت کردن مسدود شده است:</translation>
<translation id="7062545763355031412">پذیرش و تغییر حساب‌ها</translation>
<translation id="7063006564040364415">اتصال به سرور همگام‌سازی ممکن نیست.</translation>
<translation id="7066151586745993502">{NUM_SELECTED,plural, =1{۱ مورد انتخاب شد}one{# مورد انتخاب شد}other{# مورد انتخاب شد}}</translation>
<translation id="7077143737582773186">‏کارت SD</translation>
<translation id="7087918508125750058"><ph name="ITEM_COUNT" /> مورد انتخاب شد. گزینه‌ها در نزدیکی بالای صفحه دردسترس است</translation>
<translation id="7121362699166175603">‏سابقه و تکمیل‌های خودکار را در نوار نشانی پاک می‌کند. ممکن است حساب Google شما اشکال دیگری از سابقه مرور در <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" /> داشته باشد.</translation>
<translation id="7128222689758636196">مجاز کردن موتور جستجوی کنونی</translation>
<translation id="7138678301420049075">دیگر</translation>
<translation id="7141896414559753902">مسدود کردن نمایش پنجره‌های بازشو و هدایت‌ها در سایت‌ها (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="7149158118503947153"><ph name="BEGIN_LINK" />بار کردن صفحه اصلی<ph name="END_LINK" /> از <ph name="DOMAIN_NAME" /></translation>
<translation id="7149893636342594995">۲۴ ساعت گذشته</translation>
<translation id="7176368934862295254"><ph name="KILOBYTES" /> کیلوبایت</translation>
<translation id="7177466738963138057">می‌توانید بعداً این مورد را در تنظیمات تغییر دهید</translation>
<translation id="7180611975245234373">بازخوانی</translation>
<translation id="7189372733857464326">‏در انتظار «سرویس‌های Google Play» برای اتمام به‌روزرسانی است</translation>
<translation id="7189598951263744875">در حال اشتراک‌گذاری...</translation>
<translation id="7191430249889272776">برگه در پس‌زمینه باز شد.</translation>
<translation id="723171743924126238">انتخاب تصاویر</translation>
<translation id="7233236755231902816">‏برای اینکه وب را به زبان خود ببینید، آخرین نسخه Chrome را دریافت کنید</translation>
<translation id="7243308994586599757">گزینه‌ها در نزدیک پایین صفحه نمایش در دسترس هستند</translation>
<translation id="7250468141469952378"><ph name="ITEM_COUNT" /> مورد انتخاب شد</translation>
<translation id="7253272406652746122">‏از صفحه «حساب‌ها» در برنامه «تنظیمات» دستگاه، یک حساب Google اضافه کنید.</translation>
<translation id="7274013316676448362">سایت مسدودشده</translation>
<translation id="7290209999329137901">عدم‌دسترسی به تغییر نام</translation>
<translation id="7291387454912369099">تسویه‌حساب فعال‌شده ازسوی دستیار</translation>
<translation id="729975465115245577">دستگاه شما برنامه‌ای برای ذخیره فایل گذرواژه‌ها ندارد.</translation>
<translation id="7302081693174882195">جزئیات: مرتب‌شده براساس مقدار داده صرفه‌جویی‌شده</translation>
<translation id="7328017930301109123">‏در «حالت ساده»، Chrome صفحه‌ها را سریع‌تر بار می‌کند و تا ۶۰ درصد مصرف داده را کاهش می‌دهد.</translation>
<translation id="7333031090786104871">همچنان درحال افزودن سایت قبلی</translation>
<translation id="7352939065658542140">ویدیو</translation>
<translation id="7353894246028566792">{NUM_SELECTED,plural, =1{اشتراک‌گذاری ۱ مورد انتخاب‌شده}one{اشتراک‌گذاری # مورد انتخاب‌شده}other{اشتراک‌گذاری # مورد انتخاب‌شده}}</translation>
<translation id="7359002509206457351">دسترسی به روش‌های پرداخت</translation>
<translation id="7365126855094612066">طی این جلسه، سایت می‌تواند:
• نقشه سه‌بعدی محیط را ایجاد کند
• حرکت دوربین را ردیابی کند
سایت نمی‌تواند به دوربین دسترسی یابد. تصاویر دوربین فقط برای شما قابل‌مشاهده است.</translation>
<translation id="7375125077091615385">نوع:</translation>
<translation id="7396940094317457632"><ph name="FILE_NAME" />.</translation>
<translation id="7400418766976504921">نشانی وب</translation>
<translation id="7403691278183511381">‏اولین تجربه اجرا Chrome</translation>
<translation id="741204030948306876">بله، موافقم</translation>
<translation id="7413229368719586778">تاریخ شروع: <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="7423098979219808738">ابتدا سؤال شود</translation>
<translation id="7423538860840206698">خواندن محتوای بریده‌دان مسدود شد</translation>
<translation id="7431991332293347422">کنترل نحوه استفاده از سابقه مرور برای شخصی‌سازی «جستجو» و موارد دیگر</translation>
<translation id="7437998757836447326">‏خروج از سیستم Chrome</translation>
<translation id="7438641746574390233">‏وقتی «حالت ساده» روشن است، Chrome از سرورهای Google برای بار کردن سریع‌تر صفحه‌ها استفاده می‌کند. در «حالت ساده»، صفحه‌ها خیلی آهسته بازنویسی می‌شود تا فقط محتوای اساسی بار شود. «حالت ساده» روی برگه‌های ناشناس اعمال نمی‌شود.</translation>
<translation id="7444811645081526538">دسته‌های بیشتر</translation>
<translation id="7445411102860286510">اجازه به سایت‌ها برای پخش خودکار ویدیوهای صامت‌شده (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="7453467225369441013">‏شما را از سیستم اکثر سایت‌ها خارج می‌‌کند. از سیستم حساب Google خارج نمی‌شوید.</translation>
<translation id="7454641608352164238">فضای کافی وجود ندارد</translation>
<translation id="7455923816558154057">برای مشاهده ضربه بزنید</translation>
<translation id="7465104139234185284">بستن همه برگه‌های خصوصی</translation>
<translation id="7473891865547856676">نه متشکرم</translation>
<translation id="7475192538862203634">اگر این مورد را مکرراً مشاهده می‌کنید، این <ph name="BEGIN_LINK" />پیشنهادات<ph name="END_LINK" /> را امتحان کنید.</translation>
<translation id="7475688122056506577">‏کارت SD پیدا نشد. ممکن است بعضی از فایل‌هایتان جا بیافتد.</translation>
<translation id="7479104141328977413">مدیریت برگه</translation>
<translation id="7481312909269577407">ارسال کردن</translation>
<translation id="7482697587265222445">برگه به دستگاه‌هایتان ارسال شد</translation>
<translation id="7493994139787901920"><ph name="VERSION" /> (زمان به‌روزرسانی <ph name="TIME_SINCE_UPDATE" />)</translation>
<translation id="7494974237137038751">داده صرفه‌جویی‌شده</translation>
<translation id="7498271377022651285">لطفاً صبر کنید...</translation>
<translation id="7514365320538308">بارگیری</translation>
<translation id="751961395872307827">نمی‌توان به این سایت متصل شد</translation>
<translation id="7521387064766892559">جاوا اسکریپت</translation>
<translation id="7542481630195938534">دریافت پیشنهادها امکان‌پذیر نیست</translation>
<translation id="7559245342362162951">نمایش برگه‌های گروه در شبکه تمام‌صفحه</translation>
<translation id="7559975015014302720">«حالت ساده» خاموش است</translation>
<translation id="7562080006725997899">پاک کردن داده‌های مرور</translation>
<translation id="756809126120519699">‏داده‌های Chrome پاک شد</translation>
<translation id="757524316907819857">مسدود کردن سایت‌ها برای پخش محتوای محافظت‌شده</translation>
<translation id="757855969265046257">{FILES,plural, =1{<ph name="FILES_DOWNLOADED_ONE" /> فایل بارگیری شد}one{<ph name="FILES_DOWNLOADED_MANY" /> فایل بارگیری شد}other{<ph name="FILES_DOWNLOADED_MANY" /> فایل بارگیری شد}}</translation>
<translation id="7588219262685291874">روشن شدن طرح زمینه تیره وقتی «بهینه‌سازی باتری» دستگاه روشن است</translation>
<translation id="7589445247086920869">مسدود کردن موتور جستجوی کنونی</translation>
<translation id="7593557518625677601">‏برای شروع همگام‌سازی Chrome، تنظیمات Android را باز کنید و همگام‌سازی سیستم Android را دوباره فعال کنید</translation>
<translation id="7596558890252710462">سیستم عامل</translation>
<translation id="7605594153474022051">همگام‌سازی کار نمی‌کند</translation>
<translation id="7606077192958116810">حالت ساده روشن است. آن را در «تنظیمات» مدیریت کنید.</translation>
<translation id="7612619742409846846">‏ثبت ورودشده در Google به‌عنوان</translation>
<translation id="7619072057915878432">به‌دلیل نقص‌هایی در شبکه، بارگیری <ph name="FILE_NAME" /> انجام نشد.</translation>
<translation id="7624880197989616768"><ph name="BEGIN_LINK1" />دریافت راهنمایی<ph name="END_LINK1" /> یا <ph name="BEGIN_LINK2" />اسکن مجدد<ph name="END_LINK2" /></translation>
<translation id="7626032353295482388">‏به Chrome خوش آمدید</translation>
<translation id="7638584964844754484">عبارت عبور نادرست است</translation>
<translation id="7641339528570811325">پاک کردن داده‌های محصول مرور…</translation>
<translation id="7648422057306047504">‏رمزگذاری گذرواژه‌ها با اعتبارنامه‌های Google</translation>
<translation id="7649070708921625228">راهنما</translation>
<translation id="7658239707568436148">لغو</translation>
<translation id="7665369617277396874">افزودن حساب</translation>
<translation id="766587987807204883">مقاله‌ها اینجا نشان داده می‌شوند و حتی درحالت آفلاین هم می‌توانید آن‌ها را بخوانید.</translation>
<translation id="7682724950699840886">نکات زیر را امتحان کنید: مطمئن شوید که در دستگاهتان فضای کافی وجود داشته باشد، سعی کنید دوباره صادر کنید.</translation>
<translation id="7698359219371678927">ایجاد ایمیل در <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="7704317875155739195">تکمیل خودکار جستجوها و نشانی‌های وب</translation>
<translation id="773466115871691567">صفحه‌های <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /> همیشه ترجمه شوند</translation>
<translation id="7735672056998735387"><ph name="SPACE_FREE" /> (<ph name="SPACE_OTHER" />)</translation>
<translation id="7746457520633464754">‏برای حذف برنامه‌ها و سایت‌های خطرناک، Chrome نشانی‌های وب برخی از صفحه‌هایی را که بازدید می‌کنید، اطلاعات سیستم محدود و برخی از محتوای صفحه را به Google می‌فرستد.</translation>
<translation id="7762668264895820836">‏کارت SD <ph name="SD_CARD_NUMBER" /></translation>
<translation id="7764225426217299476">افزودن آدرس</translation>
<translation id="7765158879357617694">انتقال</translation>
<translation id="7769602470925380267">پذیرش و خروج از سیستم</translation>
<translation id="7772032839648071052">تأیید عبارت عبور</translation>
<translation id="7772375229873196092">بستن <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="7774809984919390718">{PAYMENT_METHOD,plural, =1{‏<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> روش پرداخت دیگر}one{‏<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> روش پرداخت دیگر}other{‏<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />\u2026 و <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> روش پرداخت دیگر}}</translation>
<translation id="7781829728241885113">دیروز</translation>
<translation id="7791543448312431591">افزودن</translation>
<translation id="780301667611848630">نه متشکرم</translation>
<translation id="7810647596859435254">باز کردن با…</translation>
<translation id="7821588508402923572">میزان داده صرفه‌جویی‌شده اینجا نشان داده می‌شود</translation>
<translation id="7837721118676387834">به پخش‌خودکار ویدیو‌های صامت‌شده برای سایتی خاص امکان دهید.</translation>
<translation id="7838340937077326045">مطمئنید می‌خواهید پسوند فایل را تغییر دهید؟</translation>
<translation id="7846076177841592234">لغو انتخاب</translation>
<translation id="784934925303690534">محدوده زمانی</translation>
<translation id="7851858861565204677">دستگاه‌های دیگر</translation>
<translation id="7875915731392087153">ایجاد ایمیل</translation>
<translation id="7876243839304621966">حذف همه</translation>
<translation id="7882131421121961860">هیچ سابقه‌ای پیدا نشد</translation>
<translation id="7882806643839505685">پخش صدا برای سایت خاصی مجاز شود.</translation>
<translation id="7886917304091689118">‏درحال اجرا در Chrome</translation>
<translation id="7925590027513907933">{FILE_COUNT,plural, =1{درحال بارگیری فایل.}one{درحال بارگیری # فایل.}other{درحال بارگیری # فایل.}}</translation>
<translation id="7929962904089429003">باز کردن منو</translation>
<translation id="7942131818088350342"><ph name="PRODUCT_NAME" /> قدیمی است.</translation>
<translation id="7947953824732555851">پذیرش و ورود به سیستم</translation>
<translation id="7963646190083259054">ارائه‌دهنده:</translation>
<translation id="7975379999046275268">پیش‌نمایش صفحه <ph name="BEGIN_NEW" />جدید<ph name="END_NEW" /></translation>
<translation id="7981313251711023384">پیش‌بارگیری صفحه‌ها برای مرور و جستجوی سریع‌تر</translation>
<translation id="79859296434321399">‏برای مشاهده محتوای واقعیت افزوده، ARCore را نصب کنید</translation>
<translation id="7986741934819883144">مخاطبی انتخاب کنید</translation>
<translation id="7987073022710626672">‏شرایط خدمات Chrome</translation>
<translation id="7998918019931843664">بازکردن مجدد برگه‌های بسته شده</translation>
<translation id="7999064672810608036">مطمئنید که می‌خواهید تمام داده‌های محلی، شامل کوکی‌ها را حذف کنید و تمام مجوزهای این وب‌سایت را بازنشانی کنید؟</translation>
<translation id="8004582292198964060">مرورگر</translation>
<translation id="8007176423574883786">برای این دستگاه غیرفعال شد</translation>
<translation id="8015452622527143194">برگرداندن همه‌چیز در صفحه به‌اندازه پیش‌فرض</translation>
<translation id="802154636333426148">بارگیری نشد</translation>
<translation id="8026334261755873520">پاک کردن داده‌های مرور</translation>
<translation id="8035133914807600019">پوشه جدید…</translation>
<translation id="8037750541064988519"><ph name="DAYS" /> روز باقی‌مانده است</translation>
<translation id="804335162455518893">‏کارت SD پیدا نشد</translation>
<translation id="805047784848435650">براساس سابقه مرور شما</translation>
<translation id="8051695050440594747"><ph name="MEGABYTES" /> مگابایت موجود است</translation>
<translation id="8058746566562539958">‏باز کردن در برگه جدید Chrome</translation>
<translation id="8063895661287329888">نشانک اضافه نشد.</translation>
<translation id="806745655614357130">داده‌های من مجزا باشد</translation>
<translation id="8068648041423924542">انتخاب گواهی ممکن نیست.</translation>
<translation id="8073388330009372546">باز کردن تصویر در برگه جدید</translation>
<translation id="8084114998886531721">گذرواژه ذخیره‌شده</translation>
<translation id="8087000398470557479">‏این محتوا از <ph name="DOMAIN_NAME" /> است و توسط Google ارائه می‌شود.</translation>
<translation id="8103578431304235997">برگه ناشناس</translation>
<translation id="8105893657415066307"><ph name="DESCRIPTION" /> <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="FILE_SIZE" /></translation>
<translation id="8109613176066109935">برای اینکه به نشانک‌ها در همه دستگاه‌هایتان دسترسی داشته باشید، همگام‌سازی را روشن کنید</translation>
<translation id="8110087112193408731">‏فعالیت Chrome شما در «آسایش دیجیتالی» نشان داده شود؟</translation>
<translation id="8116925261070264013">صامت‌شده</translation>
<translation id="813082847718468539">مشاهدهٔ اطلاعات سایت</translation>
<translation id="8131740175452115882">تأیید</translation>
<translation id="8156139159503939589">به چه زبانی مطالعه می‌کنید؟</translation>
<translation id="8168435359814927499">محتوا</translation>
<translation id="8186512483418048923"><ph name="FILES" /> فایل باقی مانده است</translation>
<translation id="8190358571722158785">۱ روز باقی‌مانده است</translation>
<translation id="8200772114523450471">ازسرگیری</translation>
<translation id="8209050860603202033">باز کردن تصویر</translation>
<translation id="8220488350232498290"><ph name="GIGABYTES" /> گیگابایت بارگیری شد</translation>
<translation id="8224471946457685718">‏بارگیری مقالات برای شما با Wi-Fi</translation>
<translation id="8232956427053453090">نگه‌داشتن داده</translation>
<translation id="8249310407154411074">انتقال به بالا</translation>
<translation id="8250920743982581267">اسناد</translation>
<translation id="825412236959742607">‏این صفحه حافظه خیلی زیادی استفاده می‌کند، به‌همین‌دلیل Chrome برخی از محتوا را پاک کرد.</translation>
<translation id="8260126382462817229">دوباره سعی کنید به سیستم وارد شوید</translation>
<translation id="8261506727792406068">حذف</translation>
<translation id="8266862848225348053">مکان بارگیری</translation>
<translation id="8274165955039650276">مشاهده بارگیری‌ها</translation>
<translation id="8283853025636624853">در حال همگام‌سازی در <ph name="SYNC_ACCOUNT_USER_NAME" /></translation>
<translation id="8300705686683892304">مدیریت‌شده توسط برنامه</translation>
<translation id="8310344678080805313">برگه‌های استاندارد</translation>
<translation id="8313455859591948645">ویرایش صفحه شروع</translation>
<translation id="8316092324682955408"><ph name="DOMAIN_NAME" /> و سایت‌های دیگر</translation>
<translation id="8327155640814342956">‏برای بهترین تجربه مرور، Chrome را به‌روزرسانی کنید</translation>
<translation id="8339163506404995330">صفحه‌های <ph name="LANGUAGE" /> ترجمه نخواند شد</translation>
<translation id="8349013245300336738">مرتب‌سازی براساس مقدار داده استفاده‌شده</translation>
<translation id="8372893542064058268">«همگام‌سازی پس‌زمینه» را برای یک سایت خاص مجاز کنید.</translation>
<translation id="8374821112118309944">‏باید TalkBack را به نسخه جدیدتری به‌روزرسانی کنید.</translation>
<translation id="8378714024927312812">توسط سازمانتان مدیریت می‌شود</translation>
<translation id="8380167699614421159">این سایتْ آگهی‌های مزاحم یا گمراه‌کننده نشان می‌دهد</translation>
<translation id="8393700583063109961">ارسال پیام</translation>
<translation id="8413126021676339697">نمایش کل سابقه</translation>
<translation id="8428213095426709021">تنظیمات</translation>
<translation id="8438566539970814960">بهبود جستجوها و مرور</translation>
<translation id="8441146129660941386">جستجو به عقب</translation>
<translation id="8443209985646068659">‏Chrome به‌روزرسانی نشد</translation>
<translation id="8445448999790540984">گذرواژه‌ها صادر نشدند</translation>
<translation id="8447861592752582886">لغو مجوز دستگاه</translation>
<translation id="8461694314515752532">رمزگذاری داده‌های همگام‌سازی‌شده با عبارت عبور همگام‌سازی خودتان</translation>
<translation id="8485434340281759656"><ph name="FILE_SIZE" /> <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="8487700953926739672">امکان دسترسی به صورت آفلاین</translation>
<translation id="8489271220582375723">باز کردن صفحه سابقه</translation>
<translation id="8493948351860045254">آزاد کردن فضا</translation>
<translation id="8497726226069778601">هنوز… چیزی برای دیدن وجود ندارد</translation>
<translation id="8503559462189395349">‏گذرواژه‌های Chrome</translation>
<translation id="8503813439785031346">نام کاربری</translation>
<translation id="8514477925623180633">‏صادر کردن گذرواژه‌های ذخیره‌شده در Chrome</translation>
<translation id="8514577642972634246">ورود به حالت ناشناس</translation>
<translation id="851751545965956758">مسدود کردن سایت‌ها برای اتصال به دستگاه‌ها</translation>
<translation id="8523928698583292556">حذف گذرواژه ذخیره‌شده</translation>
<translation id="854522910157234410">باز کردن این صفحه</translation>
<translation id="8558485628462305855">‏برای مشاهده محتوای واقعیت افزوده، ARCore را به‌روزرسانی کنید</translation>
<translation id="8559990750235505898">پیشنهاد ترجمه صفحات نوشته‌شده به زبان‌های دیگر</translation>
<translation id="8562452229998620586">گذرواژه‌های ذخیره شده در اینجا ظاهر می‌شود.</translation>
<translation id="8569404424186215731">از <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="8571213806525832805">۴ هفته گذشته</translation>
<translation id="857943718398505171">مجاز (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="8582216581279205169">برگه‌های باز با ارتفاع کامل</translation>
<translation id="8583805026567836021">پاک‌سازی داده‌های حساب</translation>
<translation id="860043288473659153">نام صاحب کارت</translation>
<translation id="8609465669617005112">انتقال به بالا</translation>
<translation id="8616006591992756292">‏ممکن است حساب Google شما اشکال دیگری از سابقه مرور در <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" /> داشته باشد.</translation>
<translation id="8617240290563765734">نشانی وب مشخص شده در محتوای بارگیری‌شده باز شود؟</translation>
<translation id="8636825310635137004">برای دسترسی به برگه‌هایتان در دستگاه‌های دیگر، همگام‌سازی را روشن کنید.</translation>
<translation id="8641930654639604085">سایت‌های مخصوص بزرگ‌سالان مسدود شوند</translation>
<translation id="8655129584991699539">‏می‌توانید داده‌ها را در تنظیمات Chrome پاک کنید</translation>
<translation id="8662811608048051533">شما را از سیستم اکثر سایت‌ها خارج می‌کند.</translation>
<translation id="8664979001105139458">نام فایل از قبل وجود دارد</translation>
<translation id="8676374126336081632">پاک کردن ورودی</translation>
<translation id="8687353297350450808">{N_BARS,plural, =1{سطح قدرت سیگنال: # نوار}one{سطح قدرت سیگنال: # نوار}other{سطح قدرت سیگنال: # نوار}}</translation>
<translation id="868929229000858085">جستجوی مخاطبین</translation>
<translation id="869891660844655955">تاریخ انقضا</translation>
<translation id="8719023831149562936">انتقال برگه کنونی با پرتو ممکن نیست</translation>
<translation id="8725066075913043281">سعی مجدد</translation>
<translation id="8728487861892616501">‏درصورت استفاده از این برنامه، با <ph name="BEGIN_LINK1" />شرایط خدمات<ph name="END_LINK1" /> و <ph name="BEGIN_LINK2" />اعلان حریم خصوصی<ph name="END_LINK2" /> و <ph name="BEGIN_LINK3" />اعلان حریم خصوصی برای حساب‌های Google مدیریت‌شده با Family Link<ph name="END_LINK3" /> مربوط به Chrome موافقت می‌کنید.</translation>
<translation id="8730621377337864115">تمام</translation>
<translation id="8748850008226585750">محتوا پنهان است</translation>
<translation id="8751914237388039244">تصویری انتخاب کنید</translation>
<translation id="8788968922598763114">دوباره باز کردن آخرین برگه بسته‌شده</translation>
<translation id="8801436777607969138">مسدود کردن جاوااسکریپت برای سایتی خاص.</translation>
<translation id="8812260976093120287">در بعضی از وب‌سایت‌ها، می‌توانید با برنامه‌های پرداخت پشتیبانی‌شده بالا در دستگاهتان پرداخت کنید.</translation>
<translation id="8816026460808729765">سایت‌ها نمی‌توانند به حسگرها دسترسی داشته باشند</translation>
<translation id="8816439037877937734"><ph name="APP_NAME" /> در Chrome باز خواهد شد. درصورت ادامه دادن، با <ph name="BEGIN_LINK1" />شرایط خدمات<ph name="END_LINK1" /> و <ph name="BEGIN_LINK2" />اعلان حریم خصوصی<ph name="END_LINK2" /> Chrome و <ph name="BEGIN_LINK3" />اعلان حریم خصوصی برای حساب‌های Google مدیریت‌شده با Family<ph name="END_LINK3" /> موافقت می‌کنید.</translation>
<translation id="8820817407110198400">نشانک‌ها</translation>
<translation id="8833831881926404480">سایتی درحال به‌اشتراک گذاشتن صفحه‌تان است</translation>
<translation id="883806473910249246">هنگام بارگیری محتوا خطایی روی داد.</translation>
<translation id="8840953339110955557">ممکن است این صفحه با نسخه آنلاین متفاوت باشد.</translation>
<translation id="8847988622838149491">USB</translation>
<translation id="8853345339104747198"><ph name="TAB_TITLE" />، برگه</translation>
<translation id="885701979325669005">فضای ذخیره‌سازی</translation>
<translation id="8901170036886848654">نشانکی پیدا نشد</translation>
<translation id="8909135823018751308">اشتراک‌گذاری‌...</translation>
<translation id="8912362522468806198">‏حساب Google</translation>
<translation id="8920114477895755567">در انتظار اطلاعات والدین.</translation>
<translation id="8922289737868596582">برای استفاده از صفحه‌ها در حالت آفلاین، آن‌ها را با دکمه «گزینه‌های بیشتر» بارگیری کنید</translation>
<translation id="8937772741022875483">‏فعالیت Chrome شما در «آسایش دیجیتالی» برداشته شود؟</translation>
<translation id="8941729603749328384">www.example.com</translation>
<translation id="8942627711005830162">باز کردن در پنجره دیگر</translation>
<translation id="8951232171465285730">‏Chrome ‏<ph name="MEGABYTES" /> مگابایت از داده‌های شما را ذخیره کرده است</translation>
<translation id="8958424370300090006">کوکی‌ها را برای سایت خاصی مسدود کنید.</translation>
<translation id="8959122750345127698">پیمایش غیرقابل دسترسی است: <ph name="URL" /></translation>
<translation id="8965591936373831584">در انتظار</translation>
<translation id="8970887620466824814">مشکلی پیش آمد.</translation>
<translation id="8972098258593396643">در پوشه پیش‌فرض بارگیری شود؟</translation>
<translation id="8981454092730389528">‏کنترل‌های فعالیت Google</translation>
<translation id="8986494364107987395">‏ارسال خودکار آمار کاربرد و گزارش‌های خرابی به Google</translation>
<translation id="8993760627012879038">باز کردن برگه جدیدی در حالت ناشناس</translation>
<translation id="8998729206196772491">‏هم‌اکنون درحال ورود به سیستم با یک حساب مدیریت‌شده توسط <ph name="MANAGED_DOMAIN" /> و ارائه کنترل داده‌های Chrome خودتان به سرپرست این حساب هستید. داده‌هایتان به‌طور دائم به این حساب مرتبط می‌شوند. با خروج از Chrome، داده‌هایتان از این دستگاه حذف می‌شوند اما همچنان در حساب Google شما باقی می‌ماند.</translation>
<translation id="9019902583201351841">مدیریت شده توسط والدین شما</translation>
<translation id="9040142327097499898">اعلان‌ها مجاز هستند. مکان برای این دستگاه خاموش است.</translation>
<translation id="9041669420854607037">{FILE_COUNT,plural, =1{# ویدیو}one{# ویدیو}other{# ویدیو}}</translation>
<translation id="9050666287014529139">عبارت عبور</translation>
<translation id="9060538597317784206">‏مشاهده برنامه <ph name="APP_NAME" /> در فروشگاه Play. رتبه‌بندی: <ph name="APP_RATING" /></translation>
<translation id="9063523880881406963">خاموش کردن درخواست سایت رایانه‌ای</translation>
<translation id="9065203028668620118">ویرایش</translation>
<translation id="9070377983101773829">شروع جستجوی گفتاری</translation>
<translation id="9074336505530349563">‏برای اینکه Google محتوای شخصی‌شده به شما پیشنهاد دهد، به سیستم وارده شوید و همگام‌سازی را روشن کنید</translation>
<translation id="9080642952018487277">وارد شدن به حالت خصوصی</translation>
<translation id="9086455579313502267">دسترسی به شبکه امکان‌پذیر نیست</translation>
<translation id="9099018167121903954"><ph name="KILOBYTES" /> کیلوبایت بارگیری شد</translation>
<translation id="9100505651305367705">پیشنهاد نمایش مقالات در نمای ساده‌شده، درصورت پشتیبانی</translation>
<translation id="9100610230175265781">عبارت عبور لازم است</translation>
<translation id="9133703968756164531"><ph name="ITEM_NAME" /> (<ph name="ITEM_ID" />)</translation>
<translation id="9137013805542155359">نمایش مورد اصلی</translation>
<translation id="9139068048179869749">قبل از اجازه به سایت‌ها برای ارسال اعلان ابتدا سؤال شود (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="9139318394846604261">خرید</translation>
<translation id="9150694013019234766">جابه‌جایی بین برگه‌ها در گروه برگه شما واقع در نزدیک پایین صفحه‌نمایش</translation>
<translation id="9155898266292537608">می‌توانید با ضربه‌ای سریع روی کلمه نیز جستجو کنید</translation>
<translation id="9169594135889675189">افزودن برگه جدید به گروه</translation>
<translation id="9188680907066685419">خروج از حساب مدیریت‌شده</translation>
<translation id="9204836675896933765">۱ فایل باقی مانده است</translation>
<translation id="9206873250291191720">A</translation>
<translation id="9219103736887031265">تصاویر</translation>
<translation id="926205370408745186">‏فعالیت Chrome شما از «آسایش دیجیتالی» برداشته شود</translation>
<translation id="932327136139879170">منزل</translation>
<translation id="938850635132480979">خطا: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="945632385593298557">دسترسی به میکروفن</translation>
<translation id="951339005376969845">حذف داده‌های موجود. می‌توانید با جابه‌جایی به <ph name="FROM_ACCOUNT" /> آن را بازیابی کنید.</translation>
<translation id="95817756606698420">‏Chrome می‌تواند از <ph name="BEGIN_BOLD" />Sogou<ph name="END_BOLD" /> برای جستجو در چین استفاده کند. در <ph name="BEGIN_LINK" />تنظیمات<ph name="END_LINK" /> می‌توانید این را تغییر دهید.</translation>
<translation id="965817943346481315">اگر سایتْ آگهی‌های مزاحم یا گمراه‌کننده نشان می‌دهد مسدود شود (توصیه می‌شود)</translation>
<translation id="970715775301869095"><ph name="MINUTES" /> دقیقه باقی‌مانده است</translation>
<translation id="974555521953189084">برای شروع همگام‌سازی، عبارت عبورتان را وارد کنید</translation>
<translation id="981121421437150478">آفلاین</translation>
<translation id="982182592107339124">با این کار داده‌های همه سایت‌ها پاک می‌شود، از جمله:</translation>
<translation id="983192555821071799">بستن همه برگه‌ها</translation>
<translation id="987264212798334818">موارد کلی</translation>
</translationbundle>