blob: 197d43fb9bef249c3f87d883447a613ab1525b3b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="1016765312371154165">Chrome nebol správne vypnutý.</translation>
<translation id="130631256467250065">Zmeny sa prejavia po ďalšom reštartovaní zariadenia.</translation>
<translation id="2147651015520127414">Chrome overil, že certifikát tohto webu vydal vydavateľ <ph name="ISSUER" />.</translation>
<translation id="2874156562296220396">Google Chrome je založený na open source projekte <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> a ďalšom <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />open source softvéri<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="3140883423282498090">Zmeny sa prejavia pri nasledujúcom reštartovaní prehliadača Google Chrome.</translation>
<translation id="3444832043240812445">Táto stránka zobrazuje informácie o nedávnych zlyhaniach, len ak ste <ph name="BEGIN_LINK" />povolili hlásenia zlyhaní<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3875312571075912821">Chromu povoľte prístup k sieti v nastaveniach brány firewall alebo antivírusového softvéru.</translation>
<translation id="4010643444566880169">Systém Chrome OS nedokončil počiatočné nastavenie.</translation>
<translation id="4853578032408195113">Prezeráte si zabezpečenú stránku prehliadača Google Chrome</translation>
<translation id="6011049234605203654">Prejdite na
ponuku Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
a uistite sa, že je vaša konfigurácia nastavená na hodnotu „žiadny server proxy“ alebo „priame“.</translation>
<translation id="6341737370356890233">Prejdite do
ponuky Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
a zrušte výber položky <ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />.
Ak to problém nevyrieši, odporúčame túto možnosť znova vybrať,
aby ste získali lepšiu výkonnosť.</translation>
<translation id="6855094794438142393">Prejdite na
ponuku Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
Nastavenia siete LAN
a zrušte začiarknutie políčka „Používať server proxy pre sieť LAN".</translation>
<translation id="8187289872471304532">Prejdite na možnosť
Aplikácie &gt; Systémové predvoľby &gt; Sieť &gt; Rozšírené nastavenia &gt; Servery proxy
a zrušte výber všetkých vybratých serverov proxy.</translation>
</translationbundle>