blob: e40c1c4306317ec07f17d50378b4174f992d8475 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="1287053896835709737">Жълто върху черно</translation>
<translation id="1408730541890277710">Замяна на изображенията с текста от атрибута им alt.</translation>
<translation id="145360476452865422">Правило за анимациите:</translation>
<translation id="1555130319947370107">синьо</translation>
<translation id="1588438908519853928">Нормално</translation>
<translation id="1591070050619849194">Деактивиране на всички анимирани изображения.</translation>
<translation id="1703735871906654364">Caret Browsing</translation>
<translation id="1791496371305830581">Разрешаване на всички анимирани изображения.</translation>
<translation id="1996252509865389616">Да се активира ли?</translation>
<translation id="2079545284768500474">Отмяна</translation>
<translation id="2179565792157161713">Отваряне на дългото описание в нов раздел</translation>
<translation id="2223143012868735942">Цветови филтър, който може да се персонализира и да се прилага за уеб страници с цел подобряване на възприемането на цветовете.</translation>
<translation id="2394933097471027016">Изпробвайте разширението Caret Browsing още сега – то е винаги активирано на тази страница!</translation>
<translation id="2471847333270902538">Цветова схема за <ph name="SITE" />:</translation>
<translation id="2648340354586434750">Натиснете и задръжте &lt;span class='key'&gt;Option&lt;/span&gt;, за да се придвижвате дума по дума.</translation>
<translation id="2795227192542594043">Това разширение ви предоставя курсор, който може да се мести в уеб страниците, и ви позволява да избирате текст с клавиатурата.</translation>
<translation id="2808027189040546825">Стъпка 1: Изберете реда с най-бледите звезди:</translation>
<translation id="2965611304828530558">&lt;p&gt;Когато стигнете до връзка или контрола, фокусът автоматично се премества върху нея. Натиснете &lt;span class='key'&gt;Enter&lt;/span&gt;, за да кликнете върху връзка или бутон.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Когато фокусът е върху контрола, която улавя натисканията на клавишите със стрелки (например текстово или списъчно поле), натиснете &lt;span class='key'&gt;Esc&lt;/span&gt; и стрелката за наляво или надясно, за да продължите да сърфирате с клавишите.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Друга възможност е да натиснете &lt;span class='key'&gt;Tab&lt;/span&gt;, за да преместите фокуса върху следващата контрола. &lt;/p&gt;</translation>
<translation id="3252573918265662711">Настройване</translation>
<translation id="3410969471888629217">Забравяне на персонализиранията за сайта</translation>
<translation id="3435896845095436175">Активиране</translation>
<translation id="3622586652998721735">Задаване като стандартна схема</translation>
<translation id="3812541808639806898">Image Alt Text Viewer</translation>
<translation id="381767806621926835">Кликнете с десния бутон на мишката върху всеки елемент с атрибут „aria-describedat“ или „longdesc“, за да осъществите достъп до дългото му описание.</translation>
<translation id="4023902424053835668">Разглеждайте текста на уеб страниците посредством клавишите със стрелки.</translation>
<translation id="4388820049312272371">Открояване на позицията на курсора с бързо премигване.</translation>
<translation id="4394049700291259645">Деактивиране</translation>
<translation id="4769065380738716500">Изображенията бяха заменени с алтернативния текст за тях.</translation>
<translation id="4896660567607030658">Без обратна връзка – показване само на курсора.</translation>
<translation id="4937901943818762779">Разрешаване на анимираните изображения, но само веднъж.</translation>
<translation id="4954450790315188152">Когато функцията Caret Browsing е активирана:</translation>
<translation id="5041932793799765940">Коригиране на цветовете</translation>
<translation id="5094574508723441140">Увеличен контраст</translation>
<translation id="5173942593318174089">Открояване на позицията на курсора с анимация.</translation>
<translation id="5287723860611749454">&lt;p&gt;Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате в документа. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Кликнете върху произволно място, за да преместите курсора там.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Натиснете &lt;span class='key'&gt;Shift&lt;/span&gt; + клавишите със стрелки, за да изберете текст.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="5331422999063554397">Негатив</translation>
<translation id="5555153510860501336">Разширението High Contrast е деактивирано</translation>
<translation id="5558600050691192317">Клавишни команди</translation>
<translation id="5594989420907487559">Анимациите се изпълняват само веднъж или се деактивират напълно.</translation>
<translation id="5631241868147802353">Стандартна цветова схема:</translation>
<translation id="5650358096585648000">Визуална обратна връзка</translation>
<translation id="5710185147685935461">Променяйте или обръщайте цветовата схема, за да четете по-лесно уеб страниците.</translation>
<translation id="5939518447894949180">Нулиране</translation>
<translation id="595639123821853262">Сива скала с негативен ефект</translation>
<translation id="6017514345406065928">зелено</translation>
<translation id="6050189528197190982">Сива скала</translation>
<translation id="6170146920149900756">Color Enhancer</translation>
<translation id="633394792577263429">Натиснете и задръжте &lt;span class='key'&gt;Control&lt;/span&gt;, за да се придвижвате дума по дума.</translation>
<translation id="6550675742724504774">Опции</translation>
<translation id="6838518108677880446">Настройване:</translation>
<translation id="690628312087070417">Когато курсорът се премести на голямо разстояние:</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="7379645913608427028">Степен</translation>
<translation id="7384431257964758081">Разширението High Contrast е активирано</translation>
<translation id="7586636300921797327">Стъпка 2: Местете плъзгача, докато не започнете да виждате всички звезди в
избрания ред</translation>
<translation id="7658239707568436148">Отказ</translation>
<translation id="786423340267544509">Добавяне на контури към елементите с атрибути „aria-describedat“ или „longdesc“.</translation>
<translation id="7942349550061667556">червено</translation>
<translation id="8254860724243898966">Натиснете &lt;span class='key'&gt;Alt&lt;/span&gt; + &lt;img src='increase_brightness.png'&gt; (клавиша за увеличаване на яркостта или F7), за да включите функцията Caret Browsing. Направете това отново, за да я изключите.</translation>
<translation id="8260673944985561857">Опции за Caret Browsing</translation>
<translation id="8321034316479930120">Правило за анимациите</translation>
<translation id="8480209185614411573">High Contrast</translation>
<translation id="8609925175482059018">Натиснете &lt;span class='key'&gt;F7&lt;/span&gt; веднъж, за да включите функцията Caret Browsing, и втори път, за да я изключите.</translation>
<translation id="894241283505723656">Long Descriptions in Context Menu</translation>
</translationbundle>