blob: 588046ff0c2e2f2fd3b395334fce0ecd7e77ddcb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="cs">
<translation id="1287053896835709737">Žlutá na černé</translation>
<translation id="1408730541890277710">Umožňuje nahradit obrázky alternativním textem.</translation>
<translation id="145360476452865422">Zásady animací:</translation>
<translation id="1555130319947370107">Modrá</translation>
<translation id="1588438908519853928">Normální</translation>
<translation id="1591070050619849194">Vypnout veškeré animace obrázků</translation>
<translation id="1703735871906654364">Procházení pomocí kurzoru</translation>
<translation id="1791496371305830581">Povolit všechny animované obrázky</translation>
<translation id="1996252509865389616">Aktivovat?</translation>
<translation id="2079545284768500474">Zpět</translation>
<translation id="2179565792157161713">Otevřít dlouhý popis na nové kartě</translation>
<translation id="2223143012868735942">Přizpůsobitelný barevný filtr používaný na webové stránky s cílem zlepšit vnímání barev.</translation>
<translation id="2394933097471027016">Vyzkoušejte to – procházení pomocí kurzoru je na této stránce vždy aktivováno.</translation>
<translation id="2471847333270902538">Barevné schéma webu <ph name="SITE" />:</translation>
<translation id="2648340354586434750">Chcete-li se pohybovat po jednotlivých slovech, přidržte klávesu &lt;span class='key'&gt;Option&lt;/span&gt;.</translation>
<translation id="2795227192542594043">Toto rozšíření nabízí pohyblivý kurzor, díky kterému můžete na webových stránkách vybírat text pomocí klávesnice.</translation>
<translation id="2808027189040546825">Krok 1: Vyberte řádek s nejméně jasnými hvězdičkami:</translation>
<translation id="2965611304828530558">&lt;p&gt;Když přejdete k odkazu nebo ovládacím prvku, bude automaticky zaměřen. Na odkaz nebo tlačítko kliknete stisknutím klávesy &lt;span class='key'&gt;Enter&lt;/span&gt;. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Když zaměřený ovládací prvek (například textové pole nebo pole se seznamem) zachycuje klávesy se šipkami, v procházení pomocí kurzoru můžete pokračovat stisknutím klávesy &lt;span class='key'&gt;Esc&lt;/span&gt; a poté klávesy se šipkou vpravo či vlevo. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Případně můžete pomocí klávesy &lt;span class='key'&gt;Tab&lt;/span&gt; přejít na další ovládací prvek, který lze zaměřit. &lt;/p&gt;</translation>
<translation id="3252573918265662711">Nastavení</translation>
<translation id="3410969471888629217">Zapomenout přizpůsobení webu</translation>
<translation id="3435896845095436175">Aktivovat</translation>
<translation id="3622586652998721735">Nastavit jako výchozí schéma</translation>
<translation id="3812541808639806898">Image Alt Text Viewer</translation>
<translation id="381767806621926835">Kliknutím pravým tlačítkem na libovolný prvek s atributem „longdesc“ nebo „aria-describedat“ získáte jeho dlouhý popis.</translation>
<translation id="4023902424053835668">Umožňuje procházet text webových stránek pomocí kláves s šipkami.</translation>
<translation id="4388820049312272371">Zvýraznit pozici kurzoru rychlým blikáním</translation>
<translation id="4394049700291259645">Deaktivovat</translation>
<translation id="4769065380738716500">Obrázky byly nahrazeny textem z atributu alt.</translation>
<translation id="4896660567607030658">Žádná zpětná vazba, jen zobrazit kurzor</translation>
<translation id="4937901943818762779">Povolit animované obrázky, ale pouze jednou</translation>
<translation id="4954450790315188152">Když je aktivováno procházení pomocí kurzoru:</translation>
<translation id="5041932793799765940">Úprava barev</translation>
<translation id="5094574508723441140">Zvýšený kontrast</translation>
<translation id="5173942593318174089">Zvýraznit pozici kurzoru pomocí animace</translation>
<translation id="5287723860611749454">&lt;p&gt;V dokumentu se můžete pohybovat pomocí kláves s šipkami. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete-li přesunout kurzor, klikněte na libovolné místo. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Chcete-li vybrat text, stiskněte klávesy se šipkami a přidržte klávesu &lt;span class='key'&gt;Shift&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="5331422999063554397">Převrácené barvy</translation>
<translation id="5555153510860501336">Vysoký kontrast je deaktivován</translation>
<translation id="5558600050691192317">Klávesové příkazy</translation>
<translation id="5594989420907487559">Spustit animace pouze jednou nebo animaci zcela zakázat</translation>
<translation id="5631241868147802353">Výchozí barevné schéma:</translation>
<translation id="5650358096585648000">Vizuální zpětná vazba</translation>
<translation id="5710185147685935461">Umožňuje změnit nebo převrátit barevné schéma, aby webové stránky byly lépe čitelné.</translation>
<translation id="5939518447894949180">Resetovat</translation>
<translation id="595639123821853262">Převrácené stupně šedé</translation>
<translation id="6017514345406065928">Zelená</translation>
<translation id="6050189528197190982">Stupně šedé</translation>
<translation id="6170146920149900756">Vylepšovač barev</translation>
<translation id="633394792577263429">Chcete-li se pohybovat po jednotlivých slovech, přidržte klávesu &lt;span class='key'&gt;Control&lt;/span&gt;.</translation>
<translation id="6550675742724504774">Možnosti</translation>
<translation id="6838518108677880446">Nastavit:</translation>
<translation id="690628312087070417">Když kurzor přeskočí o velkou vzdálenost:</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="7379645913608427028">Stupeň</translation>
<translation id="7384431257964758081">Vysoký kontrast je aktivován</translation>
<translation id="7586636300921797327">Krok 2: Pohybujte posuvníkem, dokud ve vybraném řádku nebudou vidět všechny hvězdičky</translation>
<translation id="7658239707568436148">Zrušit</translation>
<translation id="786423340267544509">Přidat k prvkům s atributem aria-describedat nebo longdesc ohraničení.</translation>
<translation id="7942349550061667556">Červená</translation>
<translation id="8254860724243898966">Procházení pomocí kurzoru zapnete stisknutím klávesy &lt;span class='key'&gt;Alt&lt;/span&gt; a klávesy &lt;img src='increase_brightness.png'&gt; (klávesa zvýšení jasu nebo F7). Opakovaným stisknutím jej opět vypnete.</translation>
<translation id="8260673944985561857">Možnosti procházení pomocí kurzoru</translation>
<translation id="8321034316479930120">Zásady animací</translation>
<translation id="8480209185614411573">Vysoký kontrast</translation>
<translation id="8609925175482059018">Stisknutím klávesy &lt;span class='key'&gt;F7&lt;/span&gt; aktivujete procházení pomocí kurzoru. Opakovaným stisknutím jej opět vypnete.</translation>
<translation id="894241283505723656">Dlouhé popisy v kontextové nabídce</translation>
</translationbundle>