blob: ac5a11276e4fc865d30fcddf738702cdf20ce68b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="no">
<translation id="1287053896835709737">Gult på svart</translation>
<translation id="1408730541890277710">Erstatt bildene med den alternative teksten for dem.</translation>
<translation id="145360476452865422">Animasjonsretningslinjer:</translation>
<translation id="1555130319947370107">Blå</translation>
<translation id="1588438908519853928">Normal</translation>
<translation id="1591070050619849194">Slå av alle bildeanimasjoner.</translation>
<translation id="1703735871906654364">Markørsurfing</translation>
<translation id="1791496371305830581">Tillat alle animerte bilder.</translation>
<translation id="1996252509865389616">Slå på utvidelsen</translation>
<translation id="2079545284768500474">Angre</translation>
<translation id="2179565792157161713">Åpne lang beskrivelse i ny fane</translation>
<translation id="2223143012868735942">Et egendefinerbart fargefilter brukes på nettsteder for å forbedre fargeoppfattelsen.</translation>
<translation id="2394933097471027016">Prøv det nå – markørsurfing er alltid aktivert på denne siden!</translation>
<translation id="2471847333270902538">Fargevalg for <ph name="SITE" />:</translation>
<translation id="2648340354586434750">Hold nede &lt;span class='key'&gt;Option&lt;/span&gt;-tasten for å flytte markøren ord for ord.</translation>
<translation id="2795227192542594043">Denne utvidelsen gir deg en flyttbar markør på nettsiden, slik at du kan merke tekst med tastaturet.</translation>
<translation id="2808027189040546825">Trinn 1: Velg raden med de svakeste stjernene:</translation>
<translation id="2965611304828530558">&lt;p&gt;Når du kommer til en link eller kontroll, får den automatisk fokus. Trykk på &lt;span class='key'&gt;Enter&lt;/span&gt;-tasten for å klikke på en link eller knapp. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Når en fokusert kontroll (som en tekstboks eller listeboks) registrerer trykk på piltastene, kan du trykke på &lt;span class='key'&gt;Esc&lt;/span&gt; etterfulgt av venstre eller høyre pil for å fortsette med markørsurfing.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Du kan også trykke på &lt;span class='key'&gt;Tab&lt;/span&gt; for å flytte til den neste kontrollen som få fokus.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="3252573918265662711">Konfigurer</translation>
<translation id="3410969471888629217">Fjern tilpasninger av nettsted</translation>
<translation id="3435896845095436175">Slå på</translation>
<translation id="3622586652998721735">Angi som standardvalg</translation>
<translation id="3812541808639806898">Visningsprogram for alt-bildetekst</translation>
<translation id="381767806621926835">Høyreklikk på noe med et «longdesc»- eller «aria-describedat»-attributt for å få tilgang til den lange beskrivelsen.</translation>
<translation id="4023902424053835668">Bla gjennom teksten på nettsidene ved hjelp av piltastene.</translation>
<translation id="4388820049312272371">Fremhev markørposisjonen med et raskt blink.</translation>
<translation id="4394049700291259645">Slå av</translation>
<translation id="4769065380738716500">Bilder er erstattet av alt-tekst.</translation>
<translation id="4896660567607030658">Ingen tilbakemelding, bare vis markøren.</translation>
<translation id="4937901943818762779">Tillat animerte bilder, men bare én gang.</translation>
<translation id="4954450790315188152">Når markørsurfing er aktivert:</translation>
<translation id="5041932793799765940">Fargejustering</translation>
<translation id="5094574508723441140">Økt kontrast</translation>
<translation id="5173942593318174089">Fremhev markørposisjonen med animasjon.</translation>
<translation id="5287723860611749454">&lt;p&gt;Bruk piltastene for å bevege deg gjennom hele dokumentet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Klikk hvor som helst for å flytte markøren dit du klikker.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Trykk på &lt;span class='key'&gt;Shift&lt;/span&gt; + piltaster for å velge tekst.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="5331422999063554397">Invertert farge</translation>
<translation id="5555153510860501336">Høy kontrast er deaktivert</translation>
<translation id="5558600050691192317">Tastaturkommandoer</translation>
<translation id="5594989420907487559">Kjør animasjoner bare én gang, eller slå av animasjoner helt.</translation>
<translation id="5631241868147802353">Standard fargevalg:</translation>
<translation id="5650358096585648000">Visuell tilbakemelding</translation>
<translation id="5710185147685935461">Endre eller inverter fargevalget for å gjøre det lettere å lese nettsider.</translation>
<translation id="5939518447894949180">Tilbakestill</translation>
<translation id="595639123821853262">Inverterte gråtoner</translation>
<translation id="6017514345406065928">Grønn</translation>
<translation id="6050189528197190982">Gråtoner</translation>
<translation id="6170146920149900756">Color Enhancer</translation>
<translation id="633394792577263429">Hold &lt;span class='key'&gt;Ctrl-tasten&lt;/span&gt; nede for å flytte markøren ord for ord.</translation>
<translation id="6550675742724504774">Alternativer</translation>
<translation id="6838518108677880446">Konfigurasjon:</translation>
<translation id="690628312087070417">Når markøren flyttes et langt stykke:</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="7379645913608427028">Grad</translation>
<translation id="7384431257964758081">Høy kontrast er aktivert</translation>
<translation id="7586636300921797327">Trinn 2: Juster glidebryteren til alle stjernene er synlige på den
valgte raden</translation>
<translation id="7658239707568436148">Avbryt</translation>
<translation id="786423340267544509">Legg til kantlinje på elementer med «aria-describedat»- eller «longdesc»-attributter.</translation>
<translation id="7942349550061667556">Rød</translation>
<translation id="8254860724243898966">Trykk på &lt;span class='key'&gt;Alt&lt;/span&gt; + &lt;img src='increase_brightness.png'&gt; (øk lysstyrke-tasten eller F7) for å slå på markørsurfing. Trykk på nytt for å slå av.</translation>
<translation id="8260673944985561857">Alternativer for markørsurfing</translation>
<translation id="8321034316479930120">Animasjonsretningslinjer</translation>
<translation id="8480209185614411573">Høy kontrast</translation>
<translation id="8609925175482059018">Trykk på &lt;span class='key'&gt;F7&lt;/span&gt; for å slå på markørsurfing. Trykk på nytt for å slå det av igjen.</translation>
<translation id="894241283505723656">Lange beskrivelser på hurtigmenyen</translation>
</translationbundle>