blob: 47babb46dc8229a393a03e112086028bf9e92f75 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sv">
<translation id="1287053896835709737">Gult på svart</translation>
<translation id="1408730541890277710">Ersätta bilder med deras alternativa text.</translation>
<translation id="145360476452865422">Animeringspolicy:</translation>
<translation id="1555130319947370107">Blå</translation>
<translation id="1588438908519853928">Normal</translation>
<translation id="1591070050619849194">Inaktivera all bildanimering.</translation>
<translation id="1703735871906654364">Textmarkörläge</translation>
<translation id="1791496371305830581">Tillåt alla animerade bilder.</translation>
<translation id="1996252509865389616">Vill du aktivera?</translation>
<translation id="2079545284768500474">Ångra</translation>
<translation id="2179565792157161713">Öppna lång beskrivning på ny flik</translation>
<translation id="2223143012868735942">Ett anpassningsbart färgfilter tillämpas på webbsidor för att förbättra färguppfattningen.</translation>
<translation id="2394933097471027016">Prova nu – textmarkörläget är alltid aktiverat på den här sidan!</translation>
<translation id="2471847333270902538">Färgschema för <ph name="SITE" />:</translation>
<translation id="2648340354586434750">Tryck länge på &lt;span class='key'&gt;Option&lt;/span&gt; för att flytta efter ord.</translation>
<translation id="2795227192542594043">Med det här tillägget får du en flyttbar markör på webbsidan så att du kan markera text med tangentbordet.</translation>
<translation id="2808027189040546825">Steg 1: Välj raden med de svagaste stjärnorna:</translation>
<translation id="2965611304828530558">&lt;p&gt;När du når en länk eller kontroll är den automatiskt fokuserad. Tryck på &lt;span class='key'&gt;Retur&lt;/span&gt; för att klicka på en länk eller knapp. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; När en fokuserad kontroll (som en textruta eller en listruta) visar piltangenterna trycker du på &lt;span class='key'&gt;Esc&lt;/span&gt; följt av vänster eller höger pil för att fortsätta i textmarkörläget. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Du kan även trycka på &lt;span class='key'&gt;Tab&lt;/span&gt; för att flytta till nästa kontroll som kan fokuseras. &lt;/p&gt;</translation>
<translation id="3252573918265662711">Konfiguration</translation>
<translation id="3410969471888629217">Glöm anpassningar av webbplats</translation>
<translation id="3435896845095436175">Aktivera</translation>
<translation id="3622586652998721735">Ange som standardschema</translation>
<translation id="3812541808639806898">Visningsprogram för Alt-text</translation>
<translation id="381767806621926835">Högerklicka på någonting med attributet longdesc eller aria-describedat för att komma åt den långa beskrivningen.</translation>
<translation id="4023902424053835668">Bläddra igenom texten på webbsidor med piltangenterna.</translation>
<translation id="4388820049312272371">Låt markören blinka till för att visa sin position.</translation>
<translation id="4394049700291259645">Inaktivera</translation>
<translation id="4769065380738716500">Bilderna har ersatts av deras alt-text.</translation>
<translation id="4896660567607030658">Ingen feedback, visa bara markören.</translation>
<translation id="4937901943818762779">Tillåt animerade bilder, men bara en gång.</translation>
<translation id="4954450790315188152">När textmarkörläget är aktiverat:</translation>
<translation id="5041932793799765940">Färgjustering</translation>
<translation id="5094574508723441140">Ökad kontrast</translation>
<translation id="5173942593318174089">Visa markörens position med en animering.</translation>
<translation id="5287723860611749454">&lt;p&gt;Använd piltangenterna för att flytta i dokumentet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Klicka någonstans för att flytta markören till den platsen. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Tryck på &lt;span class='key'&gt;Skift&lt;/span&gt; + pilarna för att markera text.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="5331422999063554397">Inverterad färg</translation>
<translation id="5555153510860501336">Hög kontrast är inaktiverat</translation>
<translation id="5558600050691192317">Tangentbordskommandon</translation>
<translation id="5594989420907487559">Kör endast animeringar en gång eller inaktivera animering helt.</translation>
<translation id="5631241868147802353">Standardschema för färger:</translation>
<translation id="5650358096585648000">Visuell feedback</translation>
<translation id="5710185147685935461">Ändra eller invertera färgschemat för att göra webbsidorna enklare att läsa.</translation>
<translation id="5939518447894949180">Återställ</translation>
<translation id="595639123821853262">Omvänd gråskala</translation>
<translation id="6017514345406065928">Grön</translation>
<translation id="6050189528197190982">Gråskala</translation>
<translation id="6170146920149900756">Färgförbättrare</translation>
<translation id="633394792577263429">Tryck länge på &lt;span class='key'&gt;Ctrl&lt;/span&gt; för att flytta efter ord.</translation>
<translation id="6550675742724504774">Alternativ</translation>
<translation id="6838518108677880446">Konfiguration:</translation>
<translation id="690628312087070417">När textmarkören flyttas långt bort:</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="7379645913608427028">Nivå</translation>
<translation id="7384431257964758081">Hög kontrast är aktiverat</translation>
<translation id="7586636300921797327">Steg 2: Justera reglaget tills alla stjärnor syns på den
valda raden</translation>
<translation id="7658239707568436148">Avbryt</translation>
<translation id="786423340267544509">Lägg till ramar i element med attributen aria-describedat eller longdesc.</translation>
<translation id="7942349550061667556">Röd</translation>
<translation id="8254860724243898966">Tryck på &lt;span class='key'&gt;Alt&lt;/span&gt; + &lt;img src='increase_brightness.png'&gt; (tangenten för att öka ljusstyrkan eller F7) för att aktivera textmarkörläget. Tryck igen för att inaktivera det.</translation>
<translation id="8260673944985561857">Alternativ för textmarkörläget</translation>
<translation id="8321034316479930120">Animeringspolicy</translation>
<translation id="8480209185614411573">Hög kontrast</translation>
<translation id="8609925175482059018">Tryck på &lt;span class='key'&gt;F7&lt;/span&gt; om du vill aktivera textmarkörläget. Tryck igen om du vill inaktivera det.</translation>
<translation id="894241283505723656">Långa beskrivningar i snabbmenyn</translation>
</translationbundle>