blob: f93ef6dc2cef7263a3c2f63eab0c2abba623b39d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="th">
<translation id="1287053896835709737">สีเหลืองบนสีดำ</translation>
<translation id="1408730541890277710">แทนที่รูปภาพด้วยข้อความ alt ของภาพ</translation>
<translation id="145360476452865422">นโยบายภาพเคลื่อนไหว</translation>
<translation id="1555130319947370107">สีน้ำเงิน</translation>
<translation id="1588438908519853928">ปกติ</translation>
<translation id="1591070050619849194">ปิดใช้ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด</translation>
<translation id="1703735871906654364">การเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์</translation>
<translation id="1791496371305830581">อนุญาตภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด</translation>
<translation id="1996252509865389616">เปิดใช้ไหม</translation>
<translation id="2079545284768500474">เลิกทำ</translation>
<translation id="2179565792157161713">เปิดคำอธิบายแบบยาวในแท็บใหม่</translation>
<translation id="2223143012868735942">ฟิลเตอร์สีแบบกำหนดค่าได้ซึ่งใช้กับหน้าเว็บเพื่อปรับปรุงการรับรู้สี</translation>
<translation id="2394933097471027016">ลองใช้งานเลย การเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์จะเปิดใช้บนหน้านี้เสมอ!</translation>
<translation id="2471847333270902538">รูปแบบชุดสีสำหรับ <ph name="SITE" />:</translation>
<translation id="2648340354586434750">กด&lt;span class='key'&gt;ตัวเลือก&lt;/span&gt;ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปทีละคำ</translation>
<translation id="2795227192542594043">ส่วนขยายนี้จะให้คุณมีเคอร์เซอร์ที่เลื่อนไปยังที่ต่างๆ ได้ในหน้าเว็บ ซึ่งทำให้คุณสามารถเลือกข้อความด้วยแป้นพิมพ์ได้</translation>
<translation id="2808027189040546825">ขั้นตอนที่ 1: เลือกแถวที่มีดาวสว่างน้อยที่สุด:</translation>
<translation id="2965611304828530558">&lt;p&gt;เมื่อคุณจะเข้าถึงลิงก์หรือการควบคุม จะมีการโฟกัสโดยอัตโนมัติ กด &lt;span class='key'&gt;Enter&lt;/span&gt; เพื่อคลิกลิงก์หรือปุ่ม &lt;/p&gt; &lt;p&gt; เมื่อการควบคุมที่โฟกัส (เช่น ช่องข้อความหรือช่องรายการ) กำลังตรวจจับ คีย์ลูกศร ให้กด &lt;span class='key'&gt;Esc&lt;/span&gt; ตามด้วย ลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อดำเนินการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์ต่อไป&lt;/p&gt; &lt;p&gt; นอกจากนี้ ให้กด &lt;span class='key'&gt;Tab&lt;/span&gt; เพื่อเลื่อนไปยัง การควบคุมโฟกัสได้ถัดไป&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="3252573918265662711">ตั้งค่า</translation>
<translation id="3410969471888629217">ลืมการกำหนดค่าไซต์เอง</translation>
<translation id="3435896845095436175">เปิดการใช้งาน</translation>
<translation id="3622586652998721735">ตั้งค่าเป็นรูปแบบเริ่มต้น</translation>
<translation id="3812541808639806898">โปรแกรมดูข้อความของภาพ Alt</translation>
<translation id="381767806621926835">คลิกขวาที่ใดก็ได้ด้วยแอตทริบิวต์ "longdesc" หรือ "aria-describedat" เพื่อเข้าถึงคำอธิบายแบบยาว</translation>
<translation id="4023902424053835668">เรียกดูข้อความของหน้าเว็บโดยใช้แป้นลูกศร</translation>
<translation id="4388820049312272371">ไฮไลต์ตำแหน่งเคอร์เซอร์ด้วยการกะพริบเร็วๆ</translation>
<translation id="4394049700291259645">ปิดการใช้งาน</translation>
<translation id="4769065380738716500">มีการแทนที่รูปภาพด้วยข้อความ alt ของรูปภาพเหล่านั้น</translation>
<translation id="4896660567607030658">ไม่มีการตอบสนอง แสดงเคอร์เซอร์เท่านั้น</translation>
<translation id="4937901943818762779">อนุญาตภาพเคลื่อนไหว แต่ครั้งเดียวเท่านั้น</translation>
<translation id="4954450790315188152">เมื่อเปิดใช้การเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์</translation>
<translation id="5041932793799765940">การปรับสี</translation>
<translation id="5094574508723441140">ความเปรียบต่างที่เพิ่มขึ้น</translation>
<translation id="5173942593318174089">ไฮไลต์ตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่มีภาพเคลื่อนไหว</translation>
<translation id="5287723860611749454">&lt;p&gt;ใช้คีย์ลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสาร &lt;/p&gt;&lt;p&gt;คลิกตำแหน่งหนึ่งๆ เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งนั้น&lt;/p&gt; &lt;p&gt; กด &lt;span class='key'&gt;Shift&lt;/span&gt; + ลูกศร เพื่อเลือกข้อความ&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="5331422999063554397">สีสลับ</translation>
<translation id="5555153510860501336">ปิดความเปรียบต่างสูงอยู่</translation>
<translation id="5558600050691192317">คำสั่งแป้นพิมพ์</translation>
<translation id="5594989420907487559">เรียกใช้ภาพเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว หรือปิดใช้ภาพเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์</translation>
<translation id="5631241868147802353">รูปแบบชุดสีเริ่มต้น:</translation>
<translation id="5650358096585648000">การตอบสนองที่เป็นภาพ</translation>
<translation id="5710185147685935461">เปลี่ยนหรือสลับรูปแบบชุดสีเพื่อทำให้หน้าเว็บอ่านง่ายขึ้น</translation>
<translation id="5939518447894949180">รีเซ็ต</translation>
<translation id="595639123821853262">ระดับสีเทาแบบสลับ</translation>
<translation id="6017514345406065928">สีเขียว</translation>
<translation id="6050189528197190982">ระดับสีเทา</translation>
<translation id="6170146920149900756">โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพสี</translation>
<translation id="633394792577263429">กด &lt;span class='key'&gt;Control&lt;/span&gt; ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปทีละคำ</translation>
<translation id="6550675742724504774">ตัวเลือก</translation>
<translation id="6838518108677880446">การตั้งค่า:</translation>
<translation id="690628312087070417">เมื่อเครื่องหมาย caret ข้ามไปยังระยะที่ห่างมาก</translation>
<translation id="6965382102122355670">ตกลง</translation>
<translation id="7379645913608427028">ระดับ</translation>
<translation id="7384431257964758081">เปิดความเปรียบต่างอยู่</translation>
<translation id="7586636300921797327">ขั้นตอนที่ 2: ปรับแถบเลื่อนจนสามารถเห็นดาวทั้งหมดได้ใน
แถวที่เลือก</translation>
<translation id="7658239707568436148">ยกเลิก</translation>
<translation id="786423340267544509">เพิ่มขอบให้กับองค์ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ aria-describedat หรือ longdesc</translation>
<translation id="7942349550061667556">สีแดง</translation>
<translation id="8254860724243898966">กด &lt;span class='key'&gt;Alt&lt;/span&gt; + &lt;img src='increase_brightness.png'&gt; (คีย์เพิ่มความสว่างหรือ F7) เพื่อเปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์ กดอีกครั้งเพื่อปิด</translation>
<translation id="8260673944985561857">ตัวเลือกการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์</translation>
<translation id="8321034316479930120">นโยบายภาพเคลื่อนไหว</translation>
<translation id="8480209185614411573">ความเปรียบต่างสูง</translation>
<translation id="8609925175482059018">กด &lt;span class='key'&gt;F7&lt;/span&gt; เพื่อเปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์ กดอีกครั้งเพื่อปิด</translation>
<translation id="894241283505723656">คำอธิบายแบบยาวในเมนูบริบท</translation>
</translationbundle>