blob: f47db61ca76d7b3b763e4d1dfa8fb6a80168c398 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="101438888985615157">Завъртане на екрана на 180 градуса</translation>
<translation id="1017967144265860778">Управление на захранването от екрана за вход</translation>
<translation id="1019101089073227242">Задаване на директорията за потребителски данни</translation>
<translation id="1022361784792428773">Идентификационни номера на разширения, чието инсталиране не бива да е позволено на потребителя (или „*“ за всички)</translation>
<translation id="102492767056134033">Задаване на стандартното състояние на екранната клавиатура на екрана за вход</translation>
<translation id="1027000705181149370">Посочва дали „бисквитките“ за удостоверяване, които доставчиците на удостоверителни услуги със SAML задават при влизане, да се прехвърлят към потребителския профил.
Когато при влизане потребител удостовери самоличността си чрез доставчик на удостоверителни услуги със SAML, зададените „бисквитки“ първо се записват във временен профил. Те могат да се прехвърлят към потребителския профил, за да се запази състоянието на удостоверяването.
Ако за това правило е зададено true, „бисквитките“, задавани от доставчика на удостоверителни услуги със SAML, ще се прехвърлят към потребителския профил всеки път, когато потребителят удостовери самоличността си при влизане.
В случай че правилото е false или не е зададено, „бисквитките“ ще се прехвърлят към потребителския профил само при първото влизане в устройството.
Това правило засяга единствено потребителите, чийто домейн съответства на този, с който е записано устройството. За всички други потребители „бисквитките“, задавани от доставчика на удостоверителни услуги, се прехвърлят към потребителския профил само при първото влизане в устройството.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Активиране на премахването на деликатни данни от URL адресите (започващи с https://) преди предаване към PAC</translation>
<translation id="1044878202534415707">Изпращане на статистически данни за хардуера, например за използването на процесора или RAM паметта.
Статистическите данни няма да се изпращат, в случай че за правилото е зададено false,
и ще се изпращат, ако то е true или не е конфигурирано.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Активиране за ограничен период от време на оттеглени функции на уеб платформата</translation>
<translation id="1047128214168693844">Без разрешаване на сайтовете да проследяват физическото местоположение на потребителите</translation>
<translation id="1049138910114524876">Конфигурира локала, който да се използва на екрана за вход в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако това правило е зададено, екранът за вход винаги ще се показва на локала, посочен като първа стойност в правилото (то се дефинира като списък за съвместимост с бъдещи версии). В случай че то не е зададено или е конфигурирано като празен списък, ще се използва локалът от последната потребителска сесия. При задаване на невалидна стойност в правилото екранът за вход ще се показва на резервния локал (понастоящем en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Активиране на отдалечено удостоверяване за устройството</translation>
<translation id="1093082332347834239">Ако настройката е активирана, хостът за отдалечено съдействие ще се изпълнява в процес с разрешения <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Това ще позволи на отдалечените потребители да взаимодействат с прозорци с администраторски права на локалния работен плот на потребителя.
В случай че настройката е деактивирана или не е конфигурирана, хостът за отдалечено съдействие ще се изпълнява в контекста на потребителя и отдалечените потребители няма да могат да взаимодействат с прозорците с администраторски права.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Търсеща машина по подразбиране</translation>
<translation id="1117535567637097036">Манипулаторите на протоколи, зададени чрез това правило, не се използват при обработване на намерения за Android.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Показване на иконата на <ph name="PRODUCT_NAME" /> в лентата с инструменти</translation>
<translation id="1128903365609589950">Конфигурира директорията, която <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва за съхраняване на кеширани файлове на диска.
Ако зададете това правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще ползва предоставената директория, независимо дали потребителят е посочил флага „--disk-cache-dir“. За да се избегнат загубата на данни и други неочаквани грешки, за правилото не трябва да се избира основната директория на даден том, нито директория с друго предназначение, тъй като <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще управлява съдържанието й.
Посетете https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables за списък с променливите, които можете да ползвате.
В случай че правилото не е зададено, ще се използва стандартната директория за кеш и потребителят ще може да я отменя чрез флага „--disk-cache-dir“ за команден ред.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Това правило е активно само в режим за търговски експонати. Определя продължителността, преди скрийнсейвърът да се покаже на екрана за вход за устройства в този режим. Стойността за правилото трябва да се посочва в милисекунди.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Разрешаване на изображенията на тези сайтове</translation>
<translation id="1152117524387175066">Съобщаване на състоянието на превключвателя за програмисти на устройството при стартиране.
Ако за правилото е зададено „false“, състоянието няма да се известява.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Деактивиране на продължаването от предупредителната страница на Безопасно сърфиране</translation>
<translation id="1166377463685560145">Посочва кои принтери не могат да се използват от потребителя.
Това правило е в сила само ако сте избрали <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> за <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Когато то се използва, потребителят има достъп до всички принтери освен тези, чиито идентификатори са посочени в правилото.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Честота на качване на данни за състоянието на устройството (в милисекунди).
Ако това правило не е зададено, стандартната честота е 3 часа. Минималната
разрешена е 60 секунди.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Активирани корпоративни принтери</translation>
<translation id="1221359380862872747">Зареждане на посочени URL адреси при демонстрационно влизане</translation>
<translation id="123081309365616809">Активиране на предаването на съдържание към устройството</translation>
<translation id="1265053460044691532">Ограничаване на времето, през което потребител, удостоверен чрез SAML, може да влиза офлайн.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Предупреждение: Шифърът RC4 ще бъде напълно премахнат от <ph name="PRODUCT_NAME" /> след версия 52 (около септември 2016 г.) и тогава това правило ще престане да работи.
Ако правилото не е зададено или е false, то пакетите шифри RC4 в TLS няма да бъдат активирани. В противен случай за него може да бъде зададено true, за да се запази съвместимостта с остарял сървър. Това е временна мярка и сървърът трябва да бъде преконфигуриран.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Използване на .pac скрипт за прокси сървър</translation>
<translation id="1304973015437969093">Идентификационни номера на разширения/приложения и URL адреси за актуализации, които да се инсталират негласно</translation>
<translation id="1313457536529613143">Посочва процента, с който се променя забавянето на затъмняването на екрана, когато бъде установена активност на потребителя при затъмнен екран или скоро след изключването на екрана.
Ако това правило е зададено, посочва процента, с който се променя забавянето на затъмняването на екрана, когато бъде установена активност на потребителя при затъмнен екран или скоро след изключването на екрана. При такава промяна забавянията за изключване на екрана, за заключването му и при неактивност се коригират, така че да запазят същото отстояние от забавянето на затъмняването на екрана като първоначално конфигурираното.
Ако правилото не е зададено, се използва коефициент на промяна по подразбиране.
Коефициентът на промяна трябва да е 100% или по-голям.</translation>
<translation id="131353325527891113">Показване на потребителските имена на екрана за вход</translation>
<translation id="1327466551276625742">Активиране на подканата за конфигуриране на мрежа, когато устройството е офлайн</translation>
<translation id="1330145147221172764">Активиране на екранната клавиатура</translation>
<translation id="1330985749576490863">Деактивиране на Google Диск в приложението Файлове за <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> при мобилни връзки</translation>
<translation id="13356285923490863">Име на правилото</translation>
<translation id="1353966721814789986">Страници при стартиране</translation>
<translation id="1359553908012294236">Ако за това правило е зададено true или то не е конфигурирано, функцията за влизане като гост ще е активирана в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Сърфирането като гост се извършва в потребителски профили в <ph name="PRODUCT_NAME" />, в които всички прозорци се отварят в режим „инкогнито“.
При false използването на функцията няма да е разрешено в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Активиране на изпращането на заявки за хардуерни профили към Quirks Server</translation>
<translation id="1393485621820363363">Активирани корпоративни принтери за устройствата</translation>
<translation id="1397855852561539316">URL адрес за предложения от търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="1420281424655200442">Контролира достъпа на потребителите до принтерите от <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
Определя кое правило за достъп да се използва за групово конфигуриране на принтерите. При избиране на <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> се показват всички принтери. Ако посочите <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> служи за ограничаване на достъпа до указаните принтери. В случай че изберете <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> посочва само принтерите, които могат да бъдат избрани.
При незадаване на това правило се използва <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Да</translation>
<translation id="1427655258943162134">Адрес или URL адрес на прокси сървъра</translation>
<translation id="1435659902881071157">Конфигурация на мрежата на ниво устройство</translation>
<translation id="1438739959477268107">Стандартна настройка за генериране на ключове</translation>
<translation id="1454846751303307294">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които не е разрешено да изпълняват JavaScript. Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultJavaScriptSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (клиенти под <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Контролиране на поведението на потребителя в многопрофилна сесия на устройства с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако за правилото е зададено „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted“, потребителят може да е основен или вторичен в многопрофилна сесия.
Ако е зададено „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary“, потребителят може да е само основният в многопрофилна сесия.
Ако е зададено „MultiProfileUserBehaviorNotAllowed“, потребителят не може да участва в многопрофилна сесия.
Ако зададете тази настройка, потребителите не могат да я променят или заменят.
Ако настройката бъде променена, докато потребителят е в многопрофилна сесия, за всички потребители в нея ще се извърши проверка на съответстващите им настройки. Сесията ще бъде затворена, ако на някой от тях вече не е разрешено да участват в нея.
Ако правилото не бъде зададено, стандартната стойност „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary“ важи за корпоративно управлявани потребители, а за неуправлявани потребители се ползва „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted“.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Кликнете за старт</translation>
<translation id="1466133662354365542">Активира функцията на <ph name="PRODUCT_NAME" /> за автоматично попълване и дава възможност на потребителите да използват вече съхранена информация, за да въвеждат автоматично данни за кредитни карти и адреси в уеб формуляри.
При деактивиране на тази настройка функцията няма да предлага или попълва информация за кредитни карти, нито ще запазва допълнителни данни за кредитни карти, ако потребителят въведе такива, докато сърфира в мрежата.
В случай че активирате настройката или не зададете стойност, потребителят ще има пълен контрол над функцията за автоматично попълване (включително за кредитни карти) в ПИ.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Задаване на състоянието по подразбиране на функцията за достъпност „режим на висок контраст“ на екрана за вход.
Ако за правилото е зададено true, при показване на екрана за вход ще бъде активиран режимът на висок контраст.
Ако за правилото е зададено false, при показване на екрана за вход режимът на висок контраст ще бъде деактивиран.
Ако зададете правилото, потребителите могат временно да го заменят, като активират или деактивират режима на висок контраст. Изборът им обаче не е за постоянно и стойността по подразбиране се възстановява, когато екранът за вход се покаже отново или потребителят не прави нищо на този екран за минута.
Ако правилото не бъде зададено, режимът на висок контраст е деактивиран при първото показване на екрана за вход. Потребителите могат да го активират или деактивират по всяко време и състоянието му в екрана за вход се запазва между тях.</translation>
<translation id="1468707346106619889">В случай че за това правило е зададено true, използването на обединения работен плот е разрешено и
режимът е активиран по подразбиране, което позволява на приложенията да се простират на няколко екрана.
Потребителите ще могат да деактивират режима за отделните екрани, като премахнат отметката
за него в настройките на екрана.
Ако правилото е false или не е зададено, обединеният работен плот ще е
деактивиран. В такъв случай потребителите няма да могат да активират функцията.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Деактивиране на TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ще заобикаля прокси сървърите за дадения тук списък с хостове.
Това правило е в сила само ако сте избрали ръчни настройки в „Избор на посочване на настройките за прокси сървър“.
Трябва да оставите правилото незададено, ако сте избрали друг режим за задаване на правилата за прокси сървър.
За по-подробни примери посетете:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">Отдалечено удостоверяване</translation>
<translation id="1509692106376861764">Това правило е оттеглено от версия 29 на <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Разрешаване на сайтовете да проследяват физическото местоположение на потребителите</translation>
<translation id="152657506688053119">Списък с алтернативни URL адреси за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="1530812829012954197">Следните образци за URL адреси винаги да се изобразяват от браузъра хост</translation>
<translation id="1553684822621013552">Когато това правило е true, услугата ARC ще е активирана за потребителите (подлежи на допълнителни проверки на настройките за правила – ARC пак няма да е налице, ако в текущата потребителска сесия е активиран преходен режим или централизиран вход).
В случай че настройката е деактивирана или не е конфигурирана, корпоративните потребители няма да могат да използват ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Отмяна на правилата за версиите на хоста за отдалечен достъп, предназначени за отстраняване на грешки</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F и разширения за индивидуално удостоверяване</translation>
<translation id="1583248206450240930">Използване по подразбиране на <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1603058613431276040">Осигурява конфигурации за корпоративни принтери, свързани с устройствата.
Това правило ви дава възможност да предоставите конфигурации за принтери за устройствата с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Файлът не трябва да надхвърля 5 МБ и трябва да бъде кодиран във формат JSON. Форматът е същият като при речника NativePrinters. Изчислено е, че размерът на кодиран файл, съдържащ около 21 000 принтера, ще бъде 5 МБ. Криптографската хеш стойност служи за потвърждаване на целостта на изтеглянето.
Файлът се изтегля и кешира. Той ще се изтегля отново при всяка промяна на URL адреса или хеш стойността.
Ако това правило е зададено, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще изтегли файла с конфигурациите и ще предостави достъп до принтерите в съответствие с <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> и <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Това правило няма ефект върху възможността на потребителите да конфигурират принтери на отделни устройства. То е предназначено да допълва конфигурациите на принтери от отделни потребители.
Правилото е допълнение към <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Ако не бъде зададено, няма да има принтери за устройствата и другите правила <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> ще се пренебрегват.</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL адреси, на които без подкана ще се предоставя достъп до звукозаписните устройства</translation>
<translation id="1617235075406854669">Активиране на изтриването на историята на браузъра и на изтеглянията</translation>
<translation id="163200210584085447">Ще се търси съответствие между образците в този списък и първоизточника на сигурност
на отправящия заявката URL адрес. Ако има съвпадение, достъпът до
устройствата за заснемане на видео ще се предоставя на страниците за влизане чрез SAML, а при липса на
такова той ще се отказва автоматично. Образците със заместващи знаци не са
разрешени.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Разрешаване на приставката <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> на съответните сайтове</translation>
<translation id="1655229863189977773">Задаване на размер на кеша на диска в байтове</translation>
<translation id="166427968280387991">Прокси сървър</translation>
<translation id="1668836044817793277">Дали да се разреши на автоматично стартираното с нулево закъснение павилионно приложение да управлява версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Това правило определя дали да се разреши на автоматично стартираното с нулево закъснение павилионно приложение да управлява версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, като декларира задължителна версия на платформата (required_platform_version) в манифеста си и я използва като префикс на целевата версия при автоматичното актуализиране.
Ако за правилото е зададено true, стойността на ключа required_platform_version в манифеста на съответното приложение се използва като префикс на целевата версия при автоматичното актуализиране.
Ако правилото не е конфигурирано или е false, ключът required_platform_version в манифеста се пренебрегва и автоматичното актуализиране се извършва по обичайния начин.
Предупреждение: Не се препоръчва контролът върху версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да се предоставя на павилионно приложение, тъй като това може да попречи на устройството да получава актуализации на софтуера и критични поправки на сигурността. Предоставянето на контрола върху версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> може да изложи потребителите на риск.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Поддържа се от:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Обществена сесия, в която да се влиза автоматично</translation>
<translation id="1689963000958717134">Разрешава разпространението на конфигурацията на мрежата до всички потребители на устройство с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Тази конфигурация е JSON низ, форматиран съгласно формата за отворена мрежа, както е описано на адрес <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Задаване на ограничението за извличане на началното число за вариантите</translation>
<translation id="172374442286684480">Разрешаване на всички сайтове да задават локални данни</translation>
<translation id="1734716591049455502">Конфигуриране на опциите за отдалечен достъп</translation>
<translation id="1736269219679256369">Разрешаване на продължаването напред от страницата с предупреждение от SSL</translation>
<translation id="1749815929501097806">Задава Общите условия, които потребителят трябва да приеме, преди да започне сесия в локален за устройството профил.
Ако това правило е зададено, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще изтегли Общите условия и ще ги представи на потребителя в началото на всяка такава сесия. Влизането в нея ще бъде разрешено само след приемането им.
В случай че правилото не е зададено, няма да се показват Общи условия.
За него трябва да се посочи URL адрес, от който <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> може да изтегли Общите условия. Те трябва да бъдат с неформатиран текст, показван като тип MIME „text/plain“. Не е разрешено маркиране.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Блокиране на всички изтегляния</translation>
<translation id="1781356041596378058">Това правило контролира и достъпа до опциите за програмисти под Android. Ако зададете true за него, потребителите няма да имат достъп до тях. В случай че правилото е false или не е конфигурирано, потребителите ще могат да използват опциите за програмисти, като докоснат седем пъти номера на компилацията в приложението Настройки на Android.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Списък с фиксирани приложения, които да се показват в стартовия панел</translation>
<translation id="1808715480127969042">Блокиране на „бисквитките“ на тези сайтове</translation>
<translation id="1827523283178827583">Използване на фиксирани прокси сървъри</translation>
<translation id="1843117931376765605">Честота на опресняване за потребителските правила</translation>
<translation id="1844620919405873871">Служи за конфигуриране на правилата, свързани с функцията за бързо отключване.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Посочва параметрите, които се използват при динамично търсене посредством POST. Правилото се състои от разделени със запетая двойки име/стойност. Ако дадена стойност е шаблонен параметър, като {searchTerms} в примера по-горе, ще бъде заменена с данните за истинските думи за търсене.
Това правило не е задължително. Ако не е зададено, заявката за динамично търсене ще се изпрати посредством метода GET.
То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Предупреждение: Използването на резервен вариант за TLS в <ph name="PRODUCT_NAME" /> няма да е възможно след версия 52 (около септември 2016 г.) и тогава това правило ще спре да работи.
По-рано при неуспешен диалог през TLS <ph name="PRODUCT_NAME" /> опитваше да установи връзка с помощта на по-стара версия на TLS, за да избегне програмните грешки в HTTPS сървърите. С това правило се конфигурира коя да е минималната резервна версия на протокола. Настройката няма ефект, ако сървърът съгласува версиите правилно (т.е. без прекъсване на връзката). При всички случаи установената връзка трябва да е съобразена с параметъра за минимална версия на SSL (SSLVersionMin).
Ако правилото не е конфигурирано или е зададено „tls1.2“, <ph name="PRODUCT_NAME" /> вече няма да преминава към резервния вариант. Обърнете внимание, че поддръжката за по-стари версии на TLS няма да се деактивира. Ще бъде засегната само възможността на <ph name="PRODUCT_NAME" /> да избягва неизправните сървъри, които не могат да съгласуват версиите правилно.
В случай че трябва да се поддържа съвместимост с неизправен сървър, може да се използва опцията „tls1.1“. Това е временна мярка и сървърът трябва да се поправи бързо.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Ако за това правило е зададен празен низ или то не е конфигурирано, в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> няма да се показва опция за автоматично довършване по време на процедурата за влизане в профил на потребител.
В случай че е зададен низ, представляващ име на домейн – при влизане в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще се показва опция за автоматично довършване, която дава възможност на потребителите да въведат само потребителското си име, без разширението за име на домейн, което ще могат да презапишат.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Ключови разрешения</translation>
<translation id="186719019195685253">Действие след изтичане на времето за забавяне при неактивност при работа на променлив ток</translation>
<translation id="187819629719252111">Разрешава достъпа до локалните файлове на компютъра, като позволява на <ph name="PRODUCT_NAME" /> да показва диалогови прозорци за избор на файл. Ако активирате тази настройка, потребителите могат да отварят тези прозорци по обичайния начин. В случай че я деактивирате, при всяко действие на потребителя, предизвикващо отварянето на такъв прозорец (като импортиране на отметки, качване на файлове, запазване на връзки и т.н.), вместо това се показва съобщение и се приема, че в диалоговия прозорец за избор на файл е кликнато върху „Отказ“. Ако настройката не е зададена, потребителите могат да отварят тези прозорци по обичайния начин.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Посочва коя часова зона да се използва за устройството. Потребителите могат да я отменят за текущата сесия, но при изход указаната зона се задава отново. Ако бъде въведена невалидна стойност, правилото пак се активира, но се използва „GMT“. При празен низ то се пренебрегва.
В случай че правилото не се използва, активната понастоящем часова зона ще остане в сила. Потребителите обаче ще могат да я променят за постоянно. Така промяната от един потребител засяга екрана за вход и всички други потребители.
Първоначално зададената часова зона на нови устройства е „US/Pacific“.
Форматът на стойността следва имената на часовите зони в съответната база от данни на IANA (вижте https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). По-конкретно повечето часови зони могат да се изпишат като „kontinent/golyam_grad“ или „okean/golyam_grad“.
Задаването на това правило деактивира напълно автоматичното определяне на часовата зона според местоположението на устройството и заменя правилото SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Разрешаване на всички сайтове да изпълняват JavaScript</translation>
<translation id="193259052151668190">Бял списък с USB устройства, които могат да се отделят</translation>
<translation id="1933378685401357864">Изображение на тапета</translation>
<translation id="1956493342242507974">Конфигурирайте управлението на захранването на екрана за вход в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Това правило ви позволява да зададете поведението на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> при липса на потребителска активност на екрана за вход за определен период от време. То контролира няколко настройки. За да научите за предназначението на всяка от тях и за стойностите, които можете да зададете, вижте съответните правила за контролиране на управлението на захранването в рамките на сесията. Единствените изключения от тези правила са следните:
* Действието при неактивност или затваряне на капака не може да е прекратяване на сесията.
* Стандартното действие при неактивност, когато устройството работи на променлив ток (AC), е изключване.
Ако дадена настройка не е посочена, се използва стандартната стойност за нея.
В случай че правилото не е зададено, за всички настройки се използват стандартните стойности.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Допускане на сертификати без разширение subjectAlternativeName, издадени от локални надеждни източници</translation>
<translation id="1964634611280150550">Режим „инкогнито“ е деактивиран</translation>
<translation id="1964802606569741174">Правилото няма ефект върху приложението YouTube за Android. Ако безопасният режим на YouTube трябва да е активиран принудително, инсталирането на това приложение трябва да е забранено.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Отменя правилата за версиите на хоста за отдалечен достъп, предназначени за отстраняване на грешки.
Стойността се анализира синтактично като речник в JSON формат със съответствия между имена и стойности на правила.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Вместо през HTTPS автоматичните актуализации на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> може да се изтеглят през HTTP. Това позволява прозрачно кеширане на изтегляните чрез HTTP файлове.
Ако за правилото е зададено true, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще опитва да изтегля автоматичните актуализации чрез HTTP. В случай че е false или не е зададено, за целта ще се използва HTTPS.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Управление на захранването</translation>
<translation id="201557587962247231">Честота на качване на информация за състоянието на устройството</translation>
<translation id="2018836497795982119">Посочва периода в милисекунди, на който услугата за управление на устройството се запитва за информация относно потребителските правила.
Задаването на това правило отменя стандартната стойност от 3 часа. Валидните стойности са между 1 800 000 (30 минути) и 86 400 000 (1 ден). Всичко извън този диапазон ще бъде променено към съответната граница. Ако платформата поддържа известия за правилата, опресняването ще се извършва на 24 часа, тъй като се очаква, че тези известия автоматично ще го задействат при промяна в правилата.
Ако правилото не е зададено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва стойността по подразбиране от 3 часа.
Обърнете внимание, че ако платформата поддържа известия за правилата, опресняването ще се извършва на 24 часа (пренебрегвайки всички стандартни настройки и стойността за това правило), тъй като се очаква, че тези известия ще го задействат принудително при промяна в правилата, при което не е нужно по-често опресняване.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Конфигуриране на името на задължителния домейн за клиентските програми за отдалечен достъп</translation>
<translation id="2030905906517501646">Ключова дума за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="203096360153626918">Това правило няма ефект върху приложенията за Android. Дори за него да е зададено <ph name="FALSE" />, те ще могат да преминават в режим на цял екран.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Деактивирани корпоративни принтери</translation>
<translation id="2063380907529983889">Контролира достъпа на потребителите до принтерите от <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Определя кое правило за достъп да се използва за групово конфигуриране на принтерите. При избиране на <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> се показват всички принтери. Ако посочите <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> служи за ограничаване на достъпа до указаните принтери. В случай че изберете <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> посочва само принтерите, които могат да бъдат избрани.
При незадаване на това правило се използва <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Посочва кои схеми за HTTP удостоверяване се поддържат от <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Възможните стойности са „basic“, „digest“, „ntlm“ и „negotiate“. При посочване на две или повече от тях ги разделете със запетаи.
Ако това правило не е зададено, ще се използват и четирите схеми.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Блокиране на достъпа до сайтове извън пакети със съдържание</translation>
<translation id="2077129598763517140">Да се използва хардуерно ускорение, когато е налице</translation>
<translation id="2077273864382355561">Забавяне преди изключване на екрана при работа на батерия</translation>
<translation id="2082205219176343977">Конфигуриране на най-ниската разрешена версия на Chrome за устройството.</translation>
<translation id="209586405398070749">Стабилен канал</translation>
<translation id="2098658257603918882">Активиране на изпращането на данни за употреба и сривове</translation>
<translation id="2113068765175018713">Ограничаване на активното време на устройството чрез автоматично рестартиране</translation>
<translation id="2127599828444728326">Разрешаване на известията на тези сайтове</translation>
<translation id="2131902621292742709">Забавяне преди затъмняване на екрана при работа на батерия</translation>
<translation id="2134437727173969994">Разрешаване на заключването на екрана</translation>
<translation id="2137064848866899664">Ако това правило е зададено, всички дисплеи се завъртат спрямо
посочената ориентация при всяко рестартиране, както и при първото им свързване
след промяна на стойността на правилото. След като влязат, потребителите могат да променят
опцията за завъртане на екрана от страницата с настройки, но
при следващото рестартиране стойността на правилото ще отмени зададената от тях.
Това правило е в сила както за основния, така и за всички вторични дисплеи.
Ако то не е зададено, стандартната стойност е 0 градуса и потребителите
могат да я променят, при което тя не се прилага отново след
рестартиране.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Конфигурирайте правилата за <ph name="PRODUCT_NAME" /> – функция, която позволява на потребителите да изпращат съдържанието на раздели, сайтове или работния плот от браузъра към отдалечени дисплеи и аудиосистеми.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Забавяне при неактивност при работа на променлив ток</translation>
<translation id="2170233653554726857">Активиране на оптимизирането на WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Когато това правило е зададено, автоматичното откриване на часовата зона ще се извършва по един от следните начини в зависимост от стойността на настройката:
Ако зададете TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, потребителите ще могат да управляват функцията за автоматично откриване на часовата зона посредством стандартните контроли в chrome://settings.
В случай че зададете TimezoneAutomaticDetectionDisabled, контролите за автоматична часова зона в chrome://settings ще бъдат деактивирани и функцията ще е винаги изключена.
При избиране на TimezoneAutomaticDetectionIPOnly контролите за часовата зона в chrome://settings ще бъдат деактивирани, а функцията за автоматичното й откриване ще е винаги включена. Установяването на местоположението с цел определяне на часовата зона ще се извършва по метод, основаващ се само на IP адреса.
Ако зададете TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, контролите за часовата зона в chrome://settings ще бъдат деактивирани, а функцията за автоматичното й откриване ще е винаги включена. Списъкът с видимите точки за достъп до Wi-Fi винаги ще се изпраща до сървъра на приложния програмен интерфейс (API) за геолокация с цел точно определяне на часовата зона.
В случай че зададете TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, контролите за часовата зона в chrome://settings ще бъдат деактивирани, а функцията за автоматичното й откриване ще е винаги включена. Информацията за местоположението (като точки за достъп до Wi-Fi, достъпни клетъчни кули, GPS) ще се изпраща до сървър с цел точно определяне на часовата зона.
Незадаването на това правило е равносилно на избирането на TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Ако правилото SystemTimezone е зададено, то ще отмени настоящото правило. В такъв случай автоматичното откриване на часовата зона е напълно деактивирано.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Налагане поне на умерено ограничен режим за YouTube</translation>
<translation id="2183294522275408937">Тази настройка контролира колко често да се въвежда паролата на заключения екран, за да се продължи използването на функцията за бързо отключване. Когато екранът се заключи и от последното въвеждане на паролата е изминало повече време от зададеното в настройката, бързото отключване няма да работи. В случай че потребителят остане на заключения екран по-дълго от посоченото, той ще трябва да въведе парола следващия път, когато сгреши кода или екранът се заключи – което от двете се случи първо.
Ако настройката е конфигурирана, потребителите на бързо отключване ще трябва да въвеждат паролите си на заключения екран толкова често, колкото е указано в нея.
В случай че тя не е конфигурирана, потребителите ще трябва да въвеждат паролата си всеки ден.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Това правило е оттеглено в M61. Вместо това, моля, използвайте EcryptfsMigrationStrategy.
Определя поведението на устройство, доставено с ecryptfs, което трябва да премине към шифроване в ext4.
Ако за правилото зададете DisallowArc, приложенията за Android ще бъдат деактивирани за всички потребители на устройството (включително тези, които вече използват шифроване в ext4) и на никого от тях няма да бъде предложено мигриране от ecryptfs към шифроване в ext4.
Ако за правилото зададете AllowMigration, на потребителите с начални директории с ecryptfs ще бъде предложено да ги мигрират към шифроване с ext4 при необходимост (понастоящем това става, когато за устройството започне да се предлага Android N).
Това правило не важи за павилионни приложения – те се мигрират автоматично. Ако правилото не е зададено, устройството ще се държи, както ако е избрано DisallowArc.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Конфигуриране на белия списък за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение</translation>
<translation id="2204753382813641270">Контролиране на автоматичното скриване на полицата</translation>
<translation id="2208976000652006649">Параметри за URL адрес за търсене, за който се използва POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Настройка по подразбиране за известията</translation>
<translation id="2231817271680715693">Импортиране на историята на сърфиране от браузъра по подразбиране при първото изпълнение</translation>
<translation id="2236488539271255289">Без разрешаване на сайтовете да задават локални данни</translation>
<translation id="2240879329269430151">Позволява да зададете дали на уебсайтовете е разрешено да показват изскачащи прозорци. Тази опция може да бъде разрешена или отказана за всички сайтове. Ако това правило е оставено незададено, ще се използва „BlockPopups“ и потребителят ще може да го променя.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Това правило конфигурира активирането на виртуалната клавиатура като метод на въвеждане под ChromeOS и не може да се отменя от потребителите.
Ако за правилото е зададено true, екранната виртуална клавиатура винаги ще е активирана.
В случай че е зададено false, тя винаги ще е деактивирана.
Ако зададете правилото, потребителите не могат да го променят, нито да го отменят. Те обаче пак ще са в състояние да активират/деактивират екранна клавиатура за достъпност, която е с предимство пред виртуалната клавиатура, контролирана чрез това правило. Вижте |VirtualKeyboardEnabled|, за да управлявате екранната клавиатура за достъпност.
В случай че правилото не е зададено, екранната клавиатура първоначално е деактивирана, но може да бъде включена от потребителя по всяко време. Също така е възможно да се използват евристични правила, за да се реши кога да се показва клавиатурата.</translation>
<translation id="228659285074633994">Посочва периода от време без действие от потребителя, след който при работа на променлив ток се показва диалогов прозорец с предупреждение.
Когато това правило е зададено, указва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да изведе диалогов прозорец с предупреждение, че действието при неактивност е на път да бъде предприето.
Ако правилото не е зададено, не се показва такъв прозорец.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди. Тя се променя така, че да е по-малка или равна на забавянето при неактивност.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> може да използва уеб услуга на Google, за да помогне за поправянето на правописни грешки. Ако тази настройка е активирана, услугата се използва винаги. В случай че е деактивирана, тя не се ползва никога.
Пак може да се изпълнява проверка на правописа посредством изтеглен речник. Това правило контролира само използването на онлайн услугата.
Ако настройката не е конфигурирана, потребителите могат да изберат дали съответната услуга трябва да се ползва, или не.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Дори да сте задали <ph name="TRUE" /> за това правило, то няма ефект върху възпроизвеждането на видео в приложения за Android.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Конфигуриране на стандартния нов раздел в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Посочване на списък с активирани приставки</translation>
<translation id="2303795211377219696">Активиране на автоматичното попълване за кредитни карти</translation>
<translation id="2309390639296060546">Настройка по подразбиране за геолокация</translation>
<translation id="2312134445771258233">Позволява да конфигурирате страниците, които се зареждат при стартиране.
Съдържанието на списъка „URL адреси за отваряне при стартиране“ се пренебрегва, освен ако не изберете „Отваряне на списък с URL адреси“ в „Действия при стартиране“.</translation>
<translation id="2334591568684482454">Конфигурира наличността и поведението на функцията за актуализиране на фърмуера на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Отделните настройки могат да бъдат посочени в свойства във формат JSON:
Ако зададете <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" /> за <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />, потребителите ще могат да задействат процеса на Powerwash, за да инсталират актуализация на фърмуера на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
В случай че правилото не е зададено, функцията за актуализиране на фърмуера на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> няма да е налична.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които е разрешено да показват изображения.
Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultImagesSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Забавянето преди автоматично влизане в обществена сесия.
Ако правилото |DeviceLocalAccountAutoLoginId| не е зададено, DeviceLocalAccountAutoLoginDelay няма ефект. В противен случай:
Когато DeviceLocalAccountAutoLoginDelay е зададено, определя периода от време без потребителска активност, след който да се влезе автоматично в посочената от |DeviceLocalAccountAutoLoginId| обществена сесия.
Ако това правило не е зададено, като време за изчакване ще се използва 0 милисекунди.
Стойността се посочва в милисекунди.</translation>
<translation id="237494535617297575">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които е разрешено да показват известия. Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultNotificationsSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Разрешаване на заключването на активността на екрана</translation>
<translation id="2411919772666155530">Блокиране на известията на тези сайтове</translation>
<translation id="2418507228189425036">Деактивира запазването на историята на браузъра в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не позволява на потребителите да променят тази настройка.
Ако тя е активирана, историята на сърфирането не се запазва и синхронизирането на раздели се деактивира.
В случай че настройката е деактивирана или не е зададена, историята на сърфирането се запазва.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Отменя правилата за избиране на стандартен принтер в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Тази настройка определя правилата, по които да се избира стандартен принтер в <ph name="PRODUCT_NAME" />, когато функцията за печат се използва в потребителски профил за първи път.
Ако правилото е зададено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще опита да намери принтер, отговарящ на всички посочени атрибути, и да го зададе като стандартен. Ще бъде избран първият съответстващ принтер. При неточно съвпадение може да се посочи всеки от съответстващите принтери в зависимост от реда на откриването им.
В случай че правилото не е зададено или не е намерен съответстващ принтер преди изтичане на времето за изчакване, като стандартен се избира вграденият PDF принтер, а ако той не е налице, не се задава нищо.
Стойността се анализира синтактично като JSON обект, отговарящ на следната схема:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Дали търсенето на съответстващ принтер да се ограничи до конкретен набор от принтери.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Регулярен израз за намиране на принтери със съответстващ идентификатор.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Регулярен израз за намиране на принтери със съответстващо екранно име.",
"type": "string"
}
}
}
Принтерите, свързани с <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />, се смятат за „<ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />“, а останалите се класифицират като „<ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />“.
При пропускане на поле се счита, че съответстват всички стойности. Ако например не е посочен тип свързаност, при визуализацията за печат ще се задейства откриването на всякакви видове принтери, локални и в облака.
За образците с регулярни изрази трябва да се използва синтаксисът на JavaScript с конструктора RegExp. Регистърът на буквите е от значение за съвпаденията.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Активира функцията Динамично търсене с <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не позволява на потребителите да променят тази настройка.
Ако включите настройката, функцията Динамично търсене с <ph name="PRODUCT_NAME" /> е активирана.
В случай че изключите настройката, функцията Динамично търсене с <ph name="PRODUCT_NAME" /> е деактивирана.
При активиране или деактивиране на настройката потребителите не могат да я променят, нито да я отменят.
Ако настройката не е зададена, потребителите са в състояние да решат дали да използва функцията.
Тази настройка е премахната от <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 и по-новите версии.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Разрешаване на влизането в <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Активирайте клавишната комбинация за предотвратяване на автоматичното влизане.
Ако това правило не е зададено или е True и за локален за устройството профил е конфигурирано автоматично влизане без забавяне, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще приеме клавишната комбинация „Ctrl+Alt+S“ за заобикалянето на това влизане и ще покаже екрана за вход.
В случай че правилото е False, автоматичното влизане без забавяне (ако е конфигурирано) не може да бъде заобиколено.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Локал на приложението</translation>
<translation id="2466131534462628618">Пренебрегване на прокси сървъра при използване на портали за удостоверяване</translation>
<translation id="2482676533225429905">Обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение</translation>
<translation id="2483146640187052324">Предвиждане на действията на мрежата за мрежовите връзки</translation>
<translation id="2486371469462493753">Деактивира налагането на изискванията за Прозрачност на сертификатите за изброените URL адреси.
Това правило позволява сертификатите за имената на хостовете в посочените URL адреси да не бъдат разкривани чрез Прозрачност на сертификатите. По този начин сертификати, които иначе не биха били надеждни, защото не са разкрити публично, могат да продължат да се използват, но е по-трудно да се открият неправилно издадени сертификати за тези хостове.
Шаблонът за URL адрес се форматира съгласно с https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Тъй като обаче сертификатите са валидни за име на хост независимо от схемата, порта или пътя, под внимание се взема само частта от URL адреса с името на хоста. Не се поддържат хостове със заместващи знаци.
Ако правилото не е зададено, сертификатите, за които се изисква да бъдат разкрити чрез Прозрачност на сертификатите, но това не е направено съобразно със съответното правило, ще се смятат за ненадеждни.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Активирайте подканата за конфигуриране на мрежа да се показва, когато устройството е офлайн.
В случай че това правило не е зададено или е True и ако за локалния профил е настроен автоматичен вход без забавяне и устройството няма достъп до интернет, в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще се показва подкана за конфигуриране на мрежа.
Когато правилото е False, вместо подканата ще се извежда съобщение за грешка.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Полицата да се скрива автоматично винаги</translation>
<translation id="2514328368635166290">Посочва URL адреса на любимата икона на основната търсеща машина. Това правило не е задължително. В случай че не е зададено, няма да има икона за търсещата машина. То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Активира отпечатването в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не разрешава на потребителите да променят тази настройка.
Ако тя е активирана или не е конфигурирана, потребителите могат да отпечатват.
При деактивиране на настройката отпечатването от <ph name="PRODUCT_NAME" /> не е възможно. То се деактивира в менюто с икона на гаечен ключ, в разширенията, в приложенията на JavaScript и т.н. Все пак е възможно да се отпечатва от приставки, които при печат заобикалят <ph name="PRODUCT_NAME" />. Например определени приложения на Flash съдържат опцията за печат в контекстното си меню, за която това правило не е в сила.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Разрешаване на възпроизвеждането на звук</translation>
<translation id="2521581787935130926">Показване на прекия път към приложенията в лентата на отметките</translation>
<translation id="2529700525201305165">Ограничаване на кои потребители е разрешено да влизат в <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2529880111512635313">Конфигуриране на списъка с приложения и разширения, които да се инсталират принудително</translation>
<translation id="253135976343875019">Забавяне преди предупреждение за неактивност при работа на променлив ток</translation>
<translation id="2552966063069741410">Часова зона</translation>
<translation id="2562339630163277285">Посочва URL адреса на търсещата машина, използвана за предоставяне на динамични резултати. Той трябва да съдържа низа „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />“, който по време на заявката ще бъде заменен от текста, въведен от потребителя до момента.
Това правило е незадължително. Ако не е зададено, няма да се предоставят динамични резултати от търсенето.
URL адресът на Google за динамични резултати може да бъде посочен като: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />
Правилото се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Ако това правило е false, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще деактивира функцията за Bluetooth и потребителят няма да може да я активира отново.
В случай че правилото е true или не е зададено, потребителят ще е в състояние да активира или деактивира Bluetooth, когато пожелае.
Ако правилото е зададено, потребителят няма да може да го променя или отменя.
След като активира Bluetooth, потребителят трябва да излезе от профила си и да влезе отново в него, за да се приложи промяната (това не е необходимо при деактивиране на Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Активира или деактивира прокси сървър за компресиране на данни и не позволява на потребителите да променят тази настройка.
Ако активирате или деактивирате тази настройка, потребителите не могат да я променят или заменят.
Ако правилото не е зададено, потребителите ще могат да избират дали да ползват функцията на прокси сървър за компресиране на данни.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Задаване на <ph name="PRODUCT_NAME" /> като браузър по подразбиране</translation>
<translation id="2592091433672667839">Продължителност на неактивността, преди да се покаже скрийнсейвърът на екрана за вход в режим за търговски експонати</translation>
<translation id="2623014935069176671">Изчакване на първоначална потребителска активност</translation>
<translation id="262740370354162807">Активиране на изпращането на документи до <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Да се активира обратната връзка с говор</translation>
<translation id="2646290749315461919">Позволява да зададете дали на уебсайтовете е разрешено да проследяват физическото местоположение на потребителите. Тази опция може да бъде разрешена или отказана по подразбиране или потребителят може да бъде питан всеки път, когато уебсайт изисква физическото местоположение.
Ако това правило е оставено незададено, ще се използва „AskGeolocation“ и потребителят ще може да го променя.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Действие, което да се предприеме, когато потребителят затвори капака</translation>
<translation id="2655233147335439767">Посочва URL адреса на търсещата машина, използвана при извършване на търсене по подразбиране. Той трябва да съдържа низа „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />“, който по време на заявката ще бъде заменен от търсените от потребителя думи.
URL адресът на Google за търсене може да бъде посочен като: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />
Тази опция трябва да бъде зададена, когато правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано, и ще се спазва само в такъв случай.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Никога да не се използва прокси сървър</translation>
<translation id="267596348720209223">Посочва кодиранията на знаците, поддържани от търсещата машина. Това са имена на кодови страници, като UTF-8, GB2312 и ISO-8859-1. Те се изпробват в посочения ред. Това правило не е задължително. В случай че не е зададено, ще се използва кодиране по подразбиране, което е UTF-8. То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Деактивиране на Диск в приложението Файлове за <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">Активиране на функцията на прокси сървър за компресиране на данни</translation>
<translation id="2731627323327011390">Деактивиране на използването на сертификатите в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> за приложенията в ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Скрийте от новия раздел в браузъра и от стартовия панел с приложения в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> иконата на уеб магазина на Chrome и водещата към него връзка в долната част.
Когато за това правило е зададено true, иконите са скрити.
Ако е false или не е конфигурирано, те са видими.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Регистриране на манипулатори на протоколи</translation>
<translation id="2746016768603629042">Това правило е оттеглено. Моля, вместо него използвайте „DefaultJavaScriptSetting“.
Можете да го ползвате, за да деактивирате JavaScript в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако тази настройка е деактивирана, уеб страниците не могат да използват JavaScript и потребителят не е в състояние да я променя.
В случай че тя е активирана или не е зададена, уеб страниците могат да ползват JavaScript, но потребителят е в състояние да я променя.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Ограничаване на диапазона на локалните UDP портове, използвани от WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Типове разширения/приложения, които е разрешено да се инсталират</translation>
<translation id="2759224876420453487">Контролиране на поведението на потребителите в сесия с няколко потребителски профила</translation>
<translation id="2761483219396643566">Забавяне преди предупреждение за неактивност при работа на батерия</translation>
<translation id="2762164719979766599">Посочва списъка с локалните за устройството профили, които да се показват на екрана за вход.
Всеки запис в списъка посочва идентификационен номер, който се използва вътрешно за различаване на съответните профили.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Посочва кои принтери могат да се използват от потребителя.
Това правило е в сила само ако сте избрали <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> за <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Когато то се използва, потребителят ще има достъп само до принтерите, чиито идентификатори съответстват на стойностите в правилото. Идентификаторите трябва да отговарят на записите във файла, посочен в <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Конфигуриране на задължителното име на домейна за хостове за отдалечен достъп</translation>
<translation id="2787173078141616821">Изпращане на информация за състоянието на приложенията за Android</translation>
<translation id="2801230735743888564">Разрешаване на потребителите да играят скритата игра с динозавъра, когато устройството е офлайн.
Ако за правилото е зададено False, потребителите няма да могат да играят скритата игра с динозавъра, когато устройството е офлайн. Ако настройката е True, на потребителите е разрешено да играят играта. Ако правилото не е зададено, на потребителите е забранено да играят играта на записана Chrome OS, но в останалите случаи им е разрешено.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Разрешаване на всички сайтове да показват изскачащи прозорци</translation>
<translation id="2808013382476173118">Активира използването на STUN сървъри, когато отдалечените клиентски програми се опитват да установят връзка с тази машина.
В случай че настройката е активирана, отдалечените клиентски програми могат да откриват тази машина и да се свързват с нея дори и ако са отделени със защитна стена.
Ако е деактивирана и изходящите връзки по UDP се филтрират от защитната стена, тогава тази машина ще позволява връзки само от клиентски машини в локалната мрежа.
В случай че това правило не бъде зададено, настройката ще бъде активирана.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Местоположение в системния регистър на Windows за клиенти под <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Активиране на режим „инкогнито“</translation>
<translation id="2838830882081735096">Забраняване на мигрирането на данни и ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Активира наличието на функцията за търсене с докосване в изгледа на <ph name="PRODUCT_NAME" /> за съдържание.
Ако активирате тази настройка, функцията ще е налице за потребителя и той ще може да я включва и изключва.
В случай че деактивирате настройката, търсенето с докосване ще се изключи изцяло.
Незадаването на правилото е равносилно на активирането му (вижте описанието по-горе).</translation>
<translation id="285480231336205327">Да се активира режимът на висок контраст</translation>
<translation id="2854919890879212089">Налага като стандартна опция във визуализацията за печат на <ph name="PRODUCT_NAME" /> да се ползва системният принтер по подразбиране вместо последно използвания.
Ако деактивирате тази настройка или не зададете стойност, стандартният избор за местоназначение във визуализацията за печат ще бъде последно използваният принтер.
В случай че активирате настройката, стандартният принтер за операционната система ще се използва като опция по подразбиране във визуализацията за печат.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Изключване</translation>
<translation id="2874209944580848064">Забележка относно устройствата с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, поддържащи приложения за Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Деактивиране на търсенето на CNAME при съгласуване на удостоверяване с Kerberos</translation>
<translation id="2884728160143956392">Разрешаване само на сесийни „бисквитки“ на тези сайтове</translation>
<translation id="2893546967669465276">Изпращане на системните регистрационни файлове до сървъра за управление</translation>
<translation id="2899002520262095963">Приложенията за Android могат да използват зададените чрез това правило мрежови конфигурации и сертификати от сертифициращи органи, но нямат достъп до някои опции за конфигуриране.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Списък с разширения в пакета с приложения</translation>
<translation id="2908277604670530363">Максимален брой едновременни връзки с прокси сървъра</translation>
<translation id="2956777931324644324">Това правило е оттеглено от версия 36 на <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Посочва дали разширението за обвързани с домейна сертификати за TLS трябва да бъде активирано.
Тази експериментална настройка се използва, за да се активира съответното разширение с цел тестване. Тя ще бъде премахната в бъдеще.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Забраняване на сайтовете да заявяват достъп до устройства с Bluetooth през приложния програмен интерфейс (API) Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Тип на профилите за удостоверяване чрез <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Правила за заобикаляне на прокси сървъра</translation>
<translation id="2960691910306063964">Активиране или деактивиране на удостоверяването без ПИН код за хостовете за отдалечен достъп</translation>
<translation id="2976002782221275500">Посочва периода от време без потребителска активност, след който при работа на батерия екранът се затъмнява.
Когато зададената за това правило стойност е по-голяма от нула, то посочва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да затъмни екрана.
Ако стойността е нула, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не затъмнява екрана при неактивност.
Когато правилото не е зададено, се използва период от време по подразбиране.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди. Тя се променя така, че да е по-малка или равна на забавянето преди изключване на екрана (ако е зададено) и на това при неактивност.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Активиране на ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Контролиране на използването на приложния програмен интерфейс (API) Web Bluetooth</translation>
<translation id="3001534538097271560">При задаване на false за това правило потребителите няма да могат да изпращат до сървърите на Google системна информация и част от съдържанието на страниците. Ако настройката е true или не е конфигурирана, те ще са в състояние да изпращат тези данни до Безопасно сърфиране, за да улеснят откриването на опасни приложения и сайтове.
Посетете https://developers.google.com/safe-browsing за повече информация относно Безопасно сърфиране.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Бял списък с приложения, които да могат да се използват за водене на бележки на заключения екран на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3030000825273123558">Активиране на съобщаването на показателите</translation>
<translation id="3034580675120919256">Позволява да зададете дали на уебсайтовете е разрешено да изпълняват JavaScript. Тази опция може да бъде разрешена или отказана за всички сайтове. Ако това правило е оставено незададено, ще се използва „AllowJavaScript“ и потребителят ще може да го променя.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Изпълняване на приложения на заден план при затворен <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Изпращане на мрежови пакети до сървъра за управление с цел наблюдение на онлайн състоянието</translation>
<translation id="3048744057455266684">Ако това правило е зададено и предложеният от полето за всичко URL адрес за търсене съдържа съответния параметър в низа на заявката или в идентификатора на фрагмента, тогава в предложението ще се показват думите за търсене и търсещата машина вместо необработения URL адрес.
Правилото е незадължително. Ако не е зададено, думите за търсене няма да се заместват.
Настройката се взема предвид само в случай че правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Позволява да се изключи оптимизирането на WPAD (автоматичното откриване на уеб прокси сървъри) в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако за това правило е зададено false, оптимизирането на WPAD ще е деактивирано. Така <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще чака по-дълго време основаните на DNS сървъри за WPAD. В случай че правилото не е конфигурирано или е активирано, оптимизирането ще е включено.
Независимо дали или как е зададено правилото, потребителите няма да могат да променят настройката за оптимизиране на WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Скрийнсейвър, който да се използва на екрана за вход в режим за търговски експонати</translation>
<translation id="3072847235228302527">Задаване на Общите условия за локален за устройството профил</translation>
<translation id="3086995894968271156">Конфигуриране на Cast Receiver в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Списък с активирани приставки</translation>
<translation id="3101501961102569744">Избор на посочване на настройките за прокси сървър</translation>
<translation id="3117676313396757089">Предупреждение: DHE ще бъде напълно премахнат от <ph name="PRODUCT_NAME" /> след версия 57 (около март 2017 г.) и тогава това правило ще престане да работи.
Ако правилото не е зададено или е false, то пакетите шифри с DHE в TLS няма да бъдат активирани. Възможно е за правилото да бъде зададено true, при което ще се активират пакетите шифри с DHE, за да се запази съвместимостта с остарял сървър. Това е временна мярка и сървърът трябва да бъде преконфигуриран.
Препоръчва се сървърите да преминат към пакети шифри с ECDHE. Ако такива не са налични, активирайте пакет шифри, използващи размяна на ключовете съгласно RSA.</translation>
<translation id="316778957754360075">Това правило е оттеглено от версия 29 на <ph name="PRODUCT_NAME" />. Препоръчителният начин за настройване на колекции от разширения/приложения, хоствани от организацията, е в ExtensionInstallSources да се включи сайтът, хостващ CRX пакетите, и на уеб страница да се поставят връзки за директно изтегляне. Може да се създаде стартов панел за тази уеб страница посредством правилото ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">от версия <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Това правило няма ефект върху приложенията за Android. Те не могат да получат достъп до корпоративни ключове.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Позволява да посочите прокси сървъра, използван от <ph name="PRODUCT_NAME" />, и не разрешава на потребителите да променят настройките за него.
Ако изберете никога да не се използва прокси сървър и винаги да се установява директна връзка, всички други опции се пренебрегват.
В случай че изберете да се използват системните настройки за прокси сървър, всички други опции се пренебрегват.
Ако изберете автоматично откриване на прокси сървъра, всички други опции се пренебрегват.
В случай че изберете режим на фиксиран прокси сървър, можете да посочите допълнителни опции в „Адрес или URL адрес на прокси сървъра“ и „Списък с разделени със запетая правила за заобикаляне на прокси сървъра“. За приложенията в ARC е достъпен само HTTP прокси сървърът с най-висок приоритет.
Ако изберете да се използва .pac файл със скрипт за прокси сървър, трябва да посочите URL адреса към скрипта в „URL адрес на .pac файл за прокси сървър“.
За подробни примери посетете:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
В случай че активирате тази настройка, <ph name="PRODUCT_NAME" /> и приложенията в ARC пренебрегват всички посочени в командния ред опции за прокси сървър.
Незадаването на това правило ще позволи на потребителите да избират сами настройките за прокси сървър.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Максимално увеличаване на първия прозорец на браузъра при първото стартиране</translation>
<translation id="3213821784736959823">Контролира използването в <ph name="PRODUCT_NAME" /> на вградената клиентска програма за DNS.
Ако за това правило е зададено „True“, тя ще се ползва, в случай че е налице.
При „False“ съответната програма няма да се използва никога.
Ако правилото е оставено незададено, потребителите ще могат да променят настройките за ползването й, като редактират chrome://flags или посочат флаг в командния ред.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Ако е активирано, това правило импортира принудително началната страница от текущия браузър по подразбиране. В противен случай тя няма да се импортира. Ако правилото не е зададено, потребителят може да бъде попитан дали операцията да се извърши, или импортирането може да стане автоматично.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Режим „инкогнито“ е налице</translation>
<translation id="3220624000494482595">Ако павилионното приложение е такова за Android, то няма да има контрол над версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, дори за това правило да е зададено <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Образци за URL адреси, от които да се разреши инсталирането на разширения, приложения и потребителски скриптове</translation>
<translation id="3240609035816615922">Правило за достъп до конфигурацията на принтерите.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Посочва периода от време без потребителска активност, след който при работа на променлив ток екранът се затъмнява.
Когато зададената за това правило стойност е по-голяма от нула, то посочва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да затъмни екрана.
Ако стойността е нула, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не затъмнява екрана при неактивност.
Когато правилото не е зададено, се използва период от време по подразбиране.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди. Тя се променя така, че да е по-малка или равна на забавянето преди изключване на екрана (ако е зададено) и на това при неактивност.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Кодировки за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="3273221114520206906">Настройка по подразбиране за JavaScript</translation>
<translation id="3288595667065905535">Канал за пускане</translation>
<translation id="3292147213643666827">Активира възможността <ph name="PRODUCT_NAME" /> да действа като прокси сървър между <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> и наследените принтери, свързани с компютъра.
Ако тази настройка е активирана или не е конфигурирана, потребителите могат да активират прокси сървъра за отпечатване в облак чрез удостоверяване с профила си в Google.
В случай че е деактивирана, това няма да е възможно и на компютъра няма да е разрешено да споделя принтерите си с <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Активира прекратяването на процеси в диспечера на задачите</translation>
<translation id="3307746730474515290">Контролира разрешенията за инсталиране за отделните типове приложения/разширения и ограничава достъпа по време на изпълнение.
Тази настройка служи за съставяне на бял списък с типовете разширения/приложения, които могат да бъдат инсталирани в <ph name="PRODUCT_NAME" />, и определя с кои хостове е разрешено да взаимодействат. Стойността е списък с низове, всеки от които трябва да бъде един от следните: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". За повече информация относно тези типове вижте документацията за разширенията за <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Обърнете внимание, че това правило също така засяга разширенията и приложенията, които да бъдат принудително инсталирани чрез ExtensionInstallForcelist.
Ако настройката е конфигурирана, разширенията/приложенията, чийто тип не е посочен в списъка, няма да бъдат инсталирани.
В противен случай не се налагат ограничения за приемливите типове разширения/приложения.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Позволява да съставите списък с образци на URL адреси, посочващи сайтовете, на които е разрешено да генерират ключове. Ако даден образец фигурира в „KeygenBlockedForUrls“, изключението за него ще бъде отменено.
В случай че настройката не е зададена, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultKeygenSetting“, ако е зададено, или личната конфигурация на потребителя в противен случай.</translation>
<translation id="332771718998993005">Определяне на името, което да се показва като местоназначение за <ph name="PRODUCT_NAME" />.
При задаване на непразен низ за правилото той ще служи като име на местоназначението за <ph name="PRODUCT_NAME" />. В противен случай ще се използва името на устройството. То ще се ползва и когато правилото не е зададено, но тогава собственикът на устройството (или потребител от домейна, управляващ устройството) ще може да го променя. Името е ограничено до 24 знака.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Използване по подразбиране на браузъра хост</translation>
<translation id="3395348522300156660">Посочва кои принтери могат да се използват от потребителя.
Това правило е в сила само ако сте избрали <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> за <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Когато то се използва, потребителят ще има достъп само до принтерите, чиито идентификатори съответстват на стойностите в правилото. Идентификаторите трябва да отговарят на записите във файла, посочен в <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Ако за това правило е зададено „true“ или не е конфигурирано, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще активира влизанията като гост. Те са анонимни потребителски сесии и не изискват парола. В случай че е зададено „false“, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> няма да разрешава започването на сесии като гост.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Налага коя да е минимална допустима опция за ограничения режим в YouTube и не позволява на потребителите
да избират такава с по-малко ограничения.
Ако чрез тази настройка зададете строго ограничен режим за YouTube, той ще е винаги активен.
В случай че изберете умерено ограничен режим, потребителят ще може да избира само него
и този със строги ограничения, но не и да деактивира строгия режим.
Ако настройката е изключена или няма зададена стойност, ограниченият режим за YouTube няма да се налага чрез <ph name="PRODUCT_NAME" />. Възможно е обаче да бъде зададен принудително от външни правила, като например тези на YouTube.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Активиране на предвижданията за мрежата</translation>
<translation id="3449886121729668969">Конфигурира настройките за прокси сървър за <ph name="PRODUCT_NAME" />. Те ще са налице и за приложенията в ARC.
Това правило още не е готово за употреба. Моля, не го използвайте.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Посочва URL адреса, който дадена търсеща машина ползва за осигуряване на нов раздел.
Това правило не е задължително. Ако не е зададено, няма да се осигурява нов раздел.
Правилото се зачита само ако е активирано правилото „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="346731943813722404">Посочва дали забавянията при управление на захранването и ограничаването на продължителността на сесията да започват да се изпълняват само след начало на потребителската активност в нея.
Ако правилото е „true“, гореописаните функции не влизат в сила преди отчитането на такава активност в сесията.
В случай че то е „false“ или не е зададено, те ще стартират незабавно при започване на сесията.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Изтриване на потребителските данни при изход</translation>
<translation id="348495353354674884">Да се активира виртуалната клавиатура</translation>
<translation id="3496296378755072552">Диспечер на паролите</translation>
<translation id="350443680860256679">Конфигуриране на ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Посочва URL адреса на търсещата машина, която се използва за търсене по изображение. Заявките ще се изпращат посредством метода GET. Ако правилото „DefaultSearchProviderImageURLPostParams“ е зададено, вместо това за подаването им ще се ползва POST.
Правилото не е задължително. В случай че не е зададено, няма да се използва функция за търсене по изображение.
То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="350797926066071931">Активиране на „Преводач“</translation>
<translation id="3512226956150568738">Ако моделът на устройството клиент е поддържал ARC, преди за изпълнението на ARC да бъде необходимо мигриране към ext4, и за правилото ArcEnabled е зададено true, тази опция ще работи като AskUser (стойност 3). Във всички други случаи (ако моделът на устройството не е поддържал ARC преди това или правилото ArcEnabled е false) тя ще бъде равносилна на DisallowArc (стойност 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Активиране на алтернативните страници за грешки</translation>
<translation id="3547954654003013442">Настройки за прокси сървър</translation>
<translation id="3591584750136265240">Конфигуриране на поведението при удостоверяване на данните за вход</translation>
<translation id="3627678165642179114">Активиране или деактивиране на уеб услугата за проверка на правописа</translation>
<translation id="3646859102161347133">Задаване на тип екранна лупа</translation>
<translation id="3653237928288822292">Икона на търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="3660562134618097814">Прехвърляне на „бисквитките“, задавани от доставчици на удостоверителни услуги със SAML при влизане</translation>
<translation id="3687282113223807271">Услугата Безопасно сърфиране показва предупредителна страница, когато потребителите навигират до сайтове, за които е сигнализирано, че са потенциално злонамерени. Активирането на тази настройка не разрешава продължаването към злонамерения сайт от съответната страница.
Ако опцията е деактивирана или не е конфигурирана, потребителите могат да продължат към сайта, за който е подаден сигнал, след като видят предупреждението.
Посетете https://developers.google.com/safe-browsing за повече информация относно Безопасно сърфиране.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Конфигуриране на черния списък за инсталиране на разширения</translation>
<translation id="3711895659073496551">Спиране</translation>
<translation id="3736879847913515635">Активиране на възможността за добавяне на хора чрез функцията за управление на потребителите</translation>
<translation id="3750220015372671395">Блокиране на генерирането на ключове от тези сайтове</translation>
<translation id="3756011779061588474">Блокиране на режима за програмисти</translation>
<translation id="3758089716224084329">Позволява да посочите прокси сървъра, използван от <ph name="PRODUCT_NAME" />, и не разрешава на потребителите да променят настройките за него.
Ако изберете никога да не се използва прокси сървър и винаги да се установява директна връзка, всички други опции се пренебрегват.
В случай че изберете автоматично откриване на прокси сървъра, всички други опции се пренебрегват.
За подробни примери посетете:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ако активирате тази настройка, <ph name="PRODUCT_NAME" /> и приложенията в ARC пренебрегват всички посочени в командния ред опции за прокси сървър.
Незадаването на тези правила ще позволи на потребителите да избират сами настройките за прокси сървър.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Деактивиране инструментите за програмисти</translation>
<translation id="3765260570442823273">Продължителност на предупредителното съобщение за изход при неактивност</translation>
<translation id="376931976323225993">Позволява да зададете дали уебсайтовете да могат да изпълняват автоматично приставката <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />. Автоматичното стартиране на <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> може да бъде разрешено или забранено за всички сайтове.
Опцията за пускане чрез кликване позволява на <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> да се изпълни, но за целта потребителят трябва да кликне върху съответния заместващ текст.
Ако правилото не е зададено, потребителят ще може ръчно да променя тази настройка.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Включване на нестандартен порт в основното име на сървъра в Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Ако това правило е true, иконата на Cast винаги ще се показва в лентата с инструменти или менюто при препълване и потребителите няма да могат да я премахнат.
Ако правилото е false или няма стойност, потребителите ще могат да фиксират или премахват иконата чрез контекстното й меню.
Ако правилото EnableMediaRouter е false, стойността в настоящото правило няма ефект и иконата няма да се показва в лентата с инструменти.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Настройки за управление на захранването при потребителска неактивност</translation>
<translation id="3793095274466276777">Конфигурира проверките за браузър по подразбиране в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не разрешава на потребителите да ги променят.
Ако активирате тази настройка, <ph name="PRODUCT_NAME" /> винаги ще проверява при стартиране дали е браузърът по подразбиране и ще се регистрира автоматично, ако е възможно. Ако настройката е деактивирана, <ph name="PRODUCT_NAME" /> никога няма да проверява това и ще деактивира потребителските контроли за задаване на тази опция.
Ако настройката не е конфигурирана, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще разреши на потребителя да контролира дали това е браузърът по подразбиране и дали да се показват известия, ако не е така.</translation>
<translation id="379602782757302612">Позволява да посочите кои разширения НЕ могат да се инсталират от потребителите. Вече инсталираните ще бъдат деактивирани, ако са в черния списък, и потребителите няма да са в състояние да ги активират. При премахване на дадено разширение от този списък то автоматично ще се активира отново.
Стойността „*“ за черния списък означава, че всички разширения са в него, освен ако не са изрично посочени в белия списък.
В случай че това правило не е зададено, потребителите могат да инсталират всяко разширение в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Конфигурира директорията, която <ph name="PRODUCT_NAME" /> да използва за изтегляне на файлове.
Ако зададете това правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще ползва предоставената директория, независимо дали потребителят е посочил такава, или е активирал флага за извеждане на подкана за избор на място при всяко изтегляне.
Вижте https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables за списък с променливите, които можете да използвате.
В случай че правилото не е зададено, ще се ползва стандартната директория за изтегляне и потребителят ще може да я променя.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Активиране на разширението за обвързани с домейна сертификати за TLS (оттеглено)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Посочване на списък с деактивирани приставки</translation>
<translation id="3816312845600780067">Активиране на клавишната комбинация за предотвратяване на автоматичното влизане</translation>
<translation id="3820526221169548563">Активирайте функцията за достъпност, предлагаща екранна клавиатура.
Ако за това правило е зададено true, екранната клавиатура винаги ще е активирана.
В случай че е false, тя винаги ще е деактивирана.
Ако зададете правилото, потребителите не могат да го променят, нито да го отменят.
В случай че то не е зададено, първоначално екранната клавиатура е деактивирана, но потребителите са в състояние да я включат по всяко време.</translation>
<translation id="382476126209906314">Конфигуриране на префикса за притурката за Talk за хостове за отдалечен достъп</translation>
<translation id="383466854578875212">Позволява ви да посочите кои хостове за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение не са в черния списък.
Когато стойността в черния списък е „*“, всички такива хостове са в него и само тези в белия списък ще се зареждат.
По подразбиране всички хостове от този тип са в белия списък, но ако са поставени в черния списък чрез правило, то може да бъде отменено посредством белия списък.</translation>
<translation id="384743459174066962">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които не е разрешено да отварят изскачащи прозорци.
Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultPopupsSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Изпращане на информация за активната сесия в павилионен режим, например
идентификационния номер и версията на приложението.
Информацията за тази сесия няма да се изпраща,
ако за правилото е зададено false, и ще се изпраща,
в случай че то е true или не е конфигурирано.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Добавете параметър за извличането на началното число за вариантите в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако правилото бъде посочено, към използвания за извличане на това число URL адрес ще се добави параметър на заявката, наречен restrict. Стойността на параметъра ще бъде указаната в това правило.
В случай че то не е посочено, URL адресът за началното число за вариантите няма да се променя.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Активиране на възможността за задаване на минимална версия на SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Посочва URL адреса на търсещата машина, използвана за даване на предложения за търсене. Той трябва да съдържа низа „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />“, който по време на заявката ще бъде заменен от текста, въведен от потребителя до момента.
Това правило не е задължително. Ако не е зададено, няма да се използва URL адрес за предложения.
URL адресът на Google за предложения може да бъде посочен като: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />
Правилото се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Описание</translation>
<translation id="3868347814555911633">Това правило е активно само в режим за търговски експонати.
Посочва разширенията, които се инсталират автоматично за демонстрационния потребител за устройства в този режим. След инсталирането съответните разширения се запазват в устройството и могат да бъдат инсталирани, докато сте офлайн.
Всеки запис в списъка съдържа речник, който трябва да включва идентификационния номер на разширението в полето „extension-id“ и неговия URL адрес за актуализация в „update-url“.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Режим с интегрирано второ ниво на удостоверяване на самоличността</translation>
<translation id="388237772682176890">Това правило е оттеглено във версия M53 и премахнато в M54, защото SPDY/3.1 вече не се поддържа.
Деактивира използването на протокола SPDY в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако това правило е активирано, SPDY няма да е налице в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
При деактивиране или незадаване на правилото използването на протокола ще бъде разрешено.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Правила за бързо отключване</translation>
<translation id="3891357445869647828">Активиране на JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Деактивира инструментите за програмисти и конзолата на JavaScript.
Ако активирате тази настройка, няма да имате достъп до съответните инструменти и елементите на уебсайтовете вече няма да могат да бъдат проверявани. Ще се деактивират всички клавишни комбинации и записи в менюта или в контекстни менюта за отваряне на инструментите за програмисти или на конзолата на JavaScript.
Деактивирането или незадаването на тази опция ще позволи на потребителя да използва съответните инструменти и конзола.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Задаване на препоръчителните локали за обществени сесии</translation>
<translation id="3911737181201537215">Това правило няма ефект върху записването в регистрационни файлове от страна на Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Когато за правилото е зададено true, синхронизирането на Диск в приложението Файлове за <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> се деактивира. В този случай не могат да се качват данни в Диск.
Ако правилото не е зададено или е false, потребителите ще са в състояние да прехвърлят файлове в Google Диск.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL адрес на .pac файл за прокси сървър</translation>
<translation id="3939893074578116847">Изпращане на мрежови пакети до сървъра за управление с цел наблюдение на онлайн състоянието. Така той
ще може да установява дали устройството е офлайн.
Мрежовите пакети за наблюдение (наричани „<ph name="HEARTBEATS_TERM" />“) ще се изпращат, в случай че е зададено true,
но не и при false или ако правилото не е конфигурирано.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Ако правилото е true, за устройството е разрешено отдалечено удостоверяване и автоматично ще се генерира сертификат, който ще се качи в сървъра за управление на устройства.
В случай че правилото е false или не е зададено, няма да се генерира сертификат и извикванията на разширението на приложния програмен интерфейс (API) enterprise.platformKeys няма да бъдат успешни.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Разрешаване на достъпа до списък с URL адреси</translation>
<translation id="3965339130942650562">Време за изчакване, преди да се изпълни излизане за неактивни потребители</translation>
<translation id="3973371701361892765">Полицата да не се скрива автоматично никога</translation>
<translation id="3984028218719007910">Определя дали <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да запазва локални данни за профили след излизане. Ако е зададено „true“, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не съхранява постоянни профили и всички данни от потребителската сесия ще бъдат отхвърлени след изход. В случай че за това правило е зададено „false“ или не е конфигурирано, устройството може да запазва (шифровани) локални потребителски данни.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL адреси, които ще получават достъп до устройствата за заснемане на видео на страниците за влизане чрез SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Системните администратори на корпоративни устройства могат да използват този флаг, за да контролират дали на потребителите е разрешено да осребряват оферти чрез регистрацията за Chrome OS.
Ако това правило е true или не е зададено, офертите ще могат да се осребряват по този начин.
В случай че е false, потребителите няма да са в състояние да осребряват оферти.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Разрешаване на извикването на диалогови прозорци за избор на файл</translation>
<translation id="4012737788880122133">Деактивира автоматичните актуализации, когато е True.
Устройствата с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> проверяват автоматично за актуализации, когато тази настройка не е конфигурирана или е False.
Предупреждение: Препоръчва се автоматичните актуализации да се оставят активирани, тъй като така потребителите получават актуализации на софтуера и критични поправки на сигурността. Изключването на автоматичните актуализации може да изложи потребителите на риск.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Приложенията за Android нямат достъп до „бисквитките“, прехвърляни към потребителския профил на потребителя.</translation>
<translation id="402759845255257575">Забраняване на изпълняването на JavaScript от сайтовете</translation>
<translation id="4027608872760987929">Активиране на търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="4039085364173654945">Контролира дали на подсъдържанието от трета страна на дадена страница е разрешено да отваря диалогов прозорец за базово HTTP удостоверяване. Обикновено опцията е деактивирана като защита срещу фишинг. Ако това правило не е зададено, настройката не е активна и горепосоченото няма да е разрешено.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Деактивиране на протокола SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Разрешаване на заявките към услугата на Google за сверяване на часа</translation>
<translation id="4088589230932595924">Режим „инкогнито“ е наложен принудително</translation>
<translation id="4088983553732356374">Позволява да посочите дали на уебсайтовете е разрешено да задават локални данни. Това може да се разреши или откаже за всички уебсайтове.
Ако за правилото е зададено „Съхраняване на „бисквитките“ за цялата продължителност на сесията“, „бисквитките“ ще се изчистват след затварянето на сесията. Обърнете внимание, че ако <ph name="PRODUCT_NAME" /> се изпълнява в режим на заден план, сесията може да не бъде прекратена след затварянето на последния прозорец. Моля, разгледайте правилото „BackgroundModeEnabled“ за повече информация относно конфигурирането на това поведение.
В случай че правилото не е зададено, ще се използва „AllowCookies“ и потребителят ще може да го променя.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Пренасочване към доставчик на удостоверителни услуги със SAML след потвърждение от потребителя</translation>
<translation id="410478022164847452">Посочва периода от време без потребителска активност, след който при работа на променлив ток се предприема съответното действие.
Когато това правило е зададено, посочва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да предприеме съответното действие, което може да се конфигурира отделно.
Ако правилото не е зададено, се използва период от време по подразбиране.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Изключване на налагането на Прозрачност на сертификатите за списък с URL адреси</translation>
<translation id="4121350739760194865">Спиране на показването на популяризации за приложения в новия раздел в браузъра</translation>
<translation id="4157003184375321727">Съобщаване на версията на операционната система и фърмуера</translation>
<translation id="4183229833636799228">Стандартна настройка за <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL адрес за проверка на означението за удостоверяване на клиентската програма за отдалечен достъп</translation>
<translation id="4203389617541558220">Ограничаване на времето на непрекъсната работа на устройството чрез нарочване на автоматични рестартирания.
Когато това правило е зададено, то указва продължителността на непрекъсната работа, след която се насрочва автоматично рестартиране на устройството.
Когато правилото не е зададено, времето за непрекъсната работа на устройството не е ограничено.
Ако зададете това правило, потребителите не могат да го променят или заменят.
Автоматично рестартиране се насрочва за избрания час, но може да се отложи в устройството до 24 часа, ако потребителят в момента го ползва.
Забележка: Понастоящем автоматичните рестартирания са активирани само докато се показва екранът за вход или тече сесия на павилионно приложение. В бъдеще това ще се промени и правилото ще важи винаги, независимо дали има активна сесия и от какъв тип е.
Стойността за правилото е в секунди и е най-малко 3600 (един час).</translation>
<translation id="4203879074082863035">На потребителите се показват само принтерите в белия списък</translation>
<translation id="420512303455129789">Флаг за речник, намиращ съответствия между URL адреси и булеви стойности. Настройката посочва дали достъпът до хоста да е разрешен (true), или блокиран (false).
Това правило е за вътрешно ползване от самия браузър <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Забавяния при заключване на екрана</translation>
<translation id="423797045246308574">Позволява да съставите списък с образци на URL адреси, посочващи сайтовете, на които не е разрешено да генерират ключове. Това правило отменя изключенията за образци, фигуриращи в „KeygenAllowedForUrls“.
В случай че настройката не е зададена, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultKeygenSetting“, ако е зададено, или личната конфигурация на потребителя в противен случай.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Кеш паметта не се използва за приложения за Android. Ако няколко потребители инсталират едно и също приложение за Android, то ще бъде изтеглено поотделно за всеки от тях.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Не</translation>
<translation id="4261820385751181068">Локал на екрана за вход в устройството</translation>
<translation id="427632463972968153">Посочва параметрите, които се използват при търсене на изображения посредством POST. Правилото се състои от разделени със запетая двойки име/стойност. Ако дадена стойност е шаблонен параметър, като {imageThumbnail} в примера по-горе, тя ще бъде заменена с данните за истинските миниизображения.
Това правило не е задължително. Ако не е зададено, заявката за търсене на изображения ще се изпрати посредством метода GET.
То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Задава целева версия за автоматичните актуализации.
Посочва префикса на целевата версия, до която <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> следва да се актуализира. Ако версията на устройството е преди този префикс, то ще се актуализира до най-новата версия с префикса. Ако устройството вече е с по-нова версия, не се случва нищо (т.е. версията не се понижава) и то остава с текущата версия. Действието на формата на префикса по отношение на компонентите е показано в следния пример:
"" (или неконфигурирано): актуализиране до най-новата налична версия.
"1412.": актуализиране до която и да е второстепенна версия на 1412 (напр. 1412.24.34 или 1412.60.2).
"1412.2.": актуализиране до която и да е второстепенна версия на 1412.2 (напр. 1412.2.34 или 1412.2.2).
"1412.24.34": актуализиране само до тази конкретна версия.
Предупреждение: Не се препоръчва да се конфигурират ограничения върху версията, тъй като това може да попречи на потребителите да получават актуализации на софтуера и критични поправки на сигурността. Ограничаването на актуализациите до конкретен префикс на версията може да изложи потребителите на риск.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Служи за съставяне на списък с приложения, които да могат да се използват за водене на бележки на заключения екран на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако предпочитаното приложение за водене на бележки е активирано на заключения екран, той ще съдържа елемент от ПИ за отваряне на приложението.
Когато бъде стартирано, то ще може да отвори прозорец в горната част на заключения екран и да създава елементи от данни (бележки) в неговия контекст. Приложението ще е в състояние да импортира създадените бележки в основната потребителска сесия, когато е отключена. Понастоящем на заключения екран се поддържат само предназначени за Chrome приложения за водене на бележки.
В случай че правилото е зададено, потребителят ще може да активира приложение на заключения екран само ако идентификационният номер на съответното разширение е посочен в стойността на правилото.
Това означава, че ако списъкът за правилото е празен, воденето на бележки на заключения екран ще бъде деактивирано напълно.
Обърнете внимание, че посочването на идентификационния номер на дадено приложение в правилото не означава непременно, че потребителят ще може да активира приложението като такова за водене на бележки на заключения екран. Например в Chrome 61 наборът от налични приложения е ограничен допълнително от платформата.
Ако правилото не е зададено, няма да има наложени от него ограничения за набора от приложения, които потребителят може да активира на заключения екран.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Дали пакетите шифри с DHE са активирани в TLS</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 или по-нова версия</translation>
<translation id="4322842393287974810">Разрешаване на павилионното приложение, което се стартира автоматично без забавяне, да контролира версията на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Добавяне на бутон за изход към системната област</translation>
<translation id="4347908978527632940">Ако е зададено true и потребителят е контролиран, останалите приложения за Android могат да изпращат запитвания за наложените му ограничения в мрежата чрез доставчик на съдържание.
В случай че правилото е false или не е зададено, доставчикът на съдържание не връща информация.</translation>
<translation id="436581050240847513">Съобщаване на мрежовите интерфейси на устройствата</translation>
<translation id="4372704773119750918">Да не се разрешава на корпоративния потребител да бъде част от няколко потребителски профила (основен или вторичен)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Разрешаване на всички сайтове да показват всички изображения</translation>
<translation id="437791893267799639">Правилото не е зададено, забраняване на мигрирането на данни и ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Конфигурирайте отдалеченото удостоверяване с механизма на модула за доверена платформа (TPM).</translation>
<translation id="4418726081189202489">Ако зададете false за това правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> няма да може периодично да изпраща заявки до сървър на Google, за да получава информация за точния час. Заявките ще бъдат разрешени, в случай че правилото е true или не е зададено.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ръчно посочване на настройките за прокси сървър</translation>
<translation id="4429220551923452215">Активира или деактивира в лентата на отметките прекия път към приложенията.
Ако това правило не е зададено, потребителите могат да избират от контекстното меню на лентата на отметките дали прекият път към приложенията да се показва, или да е скрит.
В случай че правилото е конфигурирано, потребителите не могат да го променят и прекият път към приложенията се показва винаги или не се вижда никога.</translation>
<translation id="443665821428652897">Изчистване на данните за сайтове при затваряне на браузъра (оттеглено)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Съставете списък с оттеглени функции на уеб платформата, които временно да се активират отново.
Това правило дава на администраторите възможност за ограничен период от време да включат отново стари функции на уеб платформата. Функциите се идентифицират чрез низов маркер и ще се активират отново тези, които съответстват на маркерите в указания чрез правилото списък.
Ако това правило не е зададено, списъкът е празен или нищо в него не съответства на един от поддържаните низови маркери, всички оттеглени функции на уеб платформата ще останат деактивирани.
Въпреки че самото правило се поддържа на горепосочените платформи, функцията, която то активира, може да не е налице за всяка от тях. Не всички оттеглени функции на уеб платформата могат да се активират отново. Само изрично посочените по-долу могат да бъдат включени за ограничен период от време, който е различен за отделните функции. Общият формат на низовия маркер е [ИмеНаОттегленатаФункция]_EffectiveUntil[ггггммдд]. За справка можете да намерите причините зад промените във функциите на уеб платформата на адрес https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Активиране на заключването, когато устройството премине в неактивно или спряно състояние</translation>
<translation id="4449545651113180484">Завъртане на екрана на 270 градуса по часовниковата стрелка</translation>
<translation id="4467952432486360968">Блокиране на „бисквитките“ на трети страни</translation>
<translation id="4474167089968829729">Активиране на запазването на пароли в диспечера на паролите</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ако зададете <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" /> за това правило, приложенията за Android няма да имат достъп до информацията за местоположението. В случай че изберете която и да е друга стойност за правилото или не го конфигурирате, потребителят ще получава запитване за съгласие, когато приложение за Android иска достъп до тази информация.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Принудително активиране на Безопасно търсене</translation>
<translation id="4482640907922304445">Показва бутона „Начална страница“ в лентата с инструменти на <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ако активирате тази настройка, съответният бутон ще се вижда винаги. При деактивирането й той никога няма да се показва. И в двата случая потребителите не могат да променят или отменят тази настройка в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Оставянето незададено на това правило ще позволи на потребителя да избере дали да се показва бутонът „Начална страница“.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Конфигуриране на URL адреса на новия раздел в браузъра</translation>
<translation id="4492287494009043413">Деактивиране на създаването на екранни снимки</translation>
<translation id="450537894712826981">Конфигурира размера на буферната памет, която ще се използва от <ph name="PRODUCT_NAME" /> за съхраняване на кеширани медийни файлове на диска.
Ако зададете това правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще ползва предоставения размер на кеша, независимо дали потребителят е посочил флага „--media-cache-size“, или не го е направил. Указаната в правилото стойност не е строга граница, а по-скоро предложение към системата за кеширане. Всяка стойност под няколко мегабайта е твърде малка и ще бъде завишена до разумен минимум.
Ако стойността на правилото е 0, ще се използва стандартният размер на кеша, но потребителите няма да могат да го променят.
В случай че то не е зададено, ще се ползва стандартният размер и потребителите ще са в състояние да го отменят посредством флага „--media-cache-size flag“.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Ако това правило е true или не е зададено, функцията <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще бъде активирана и потребителите ще могат да я стартират чрез менюто с приложения, контекстните менюта в страниците, контролите за мултимедийно съдържание на поддържащи Cast уебсайтове и иконата за предаване (ако е показана) в лентата с инструменти.
В случай че правилото е false, функцията <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще бъде деактивирана.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Запитване всеки път, когато сайт иска да проследява физическото местоположение на потребителите</translation>
<translation id="4519046672992331730">Активира предложенията за търсене в полето за всичко на <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не разрешава на потребителите да променят тази настройка.
В случай че я активирате, се използват предложенията за търсене.
Ако я деактивирате, те никога не се ползват.
И в двата случая потребителите не могат да променят, нито да отменят тази настройка в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако това правило е оставено незададено, настройката ще бъде активирана, но потребителят ще може да я променя.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които не е разрешено да показват изображения. Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultImagesSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Приложенията за Android могат да се инсталират принудително от Google Admin console посредством Google Play. Това правило няма ефект върху тях.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Име на ограничението за Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Локални за устройството профили</translation>
<translation id="4555850956567117258">Активиране на отдалеченото удостоверяване за потребителя</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL адрес на новия раздел за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="4600786265870346112">Активиране на голям курсор</translation>
<translation id="4604931264910482931">Конфигуриране на черния списък за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение</translation>
<translation id="4617338332148204752">Пропускане на проверката на meta маркерите в <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Конфигуриране на белия списък за инсталиране на разширения</translation>
<translation id="4632343302005518762">Разрешаване на <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> да обработва посочените типове съдържание</translation>
<translation id="4633786464238689684">Променя стандартното поведение на клавишите от най-горния ред така, че да работят като функционални.
Ако за това правило е зададено true, клавишите от най-горния ред на клавиатурата ще служат по подразбиране за функционални команди. За да действат отново като мултимедийни клавиши, трябва да се натисне клавишът „търсене“.
В случай че правилото е false или не е зададено, тези клавиши стандартно ще работят като мултимедийни и ще служат за функционални команди при задържане на „търсене“.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Имената на хостовете за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение, които да бъдат изключени от черния списък</translation>
<translation id="4650759511838826572">Деактивиране на схеми на протокол за URL адреси</translation>
<translation id="465099050592230505">URL адрес на корпоративния уеб магазин (оттеглено)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Настройки за управление на разширенията</translation>
<translation id="4668325077104657568">Настройка по подразбиране за изображенията</translation>
<translation id="467236746355332046">Поддържани функции:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Персонализиране на списъка с образци на URL адреси, които винаги да се изобразяват от <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Ако това правило не е зададено, стандартната програма за визуализация ще се използва за всички сайтове, както е посочено от „ChromeFrameRendererSettings“.
За примерни образци вижте https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Отваряне на списък с URL адреси</translation>
<translation id="4680961954980851756">Активиране на автоматичното попълване</translation>
<translation id="4722399051042571387">При false потребителите няма да могат да задават ПИН кодове, които са ненадеждни и лесни за отгатване.
Ненадеждни например са ПИН кодовете, съставени от една повтаряща се цифра (1111), тези, в които числата се увеличават с 1 (1234) или намаляват с 1 (4321), както и често използваните.
По подразбиране потребителите ще виждат предупреждение, а не съобщение за грешка, ако ПИН кодът е считан за ненадежден.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Активиране на преминаването през защитни стени от клиентската програма за отдалечен достъп</translation>
<translation id="4725123658714754485">Контролира дали на Google се съобщават показатели за използването и диагностични данни, включително сигналите за сривове. Ако зададете true, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще изпраща съответните показатели и данни. В случай че правилото не е конфигурирано или е false, функцията ще бъде деактивирана.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Активиране на Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Правила, свързани с интегрираното HTTP удостоверяване.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Сървърите, към които <ph name="PRODUCT_NAME" /> може да делегира.
Разделете със запетаи имената им. Заместващите знаци (*) са разрешени.
Ако оставите това правило незададено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> няма да делегира потребителски идентификационни данни, дори даден сървър да е разпознат като интранет.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Клиентски сертификат за свързване с RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Активиране на функцията за достъпност „голям курсор“.
Ако е зададено true, винаги ще бъде активиран голям курсор.
Ако е зададено false, големият курсор винаги ще бъде деактивиран.
Ако зададете това правило, потребителите не могат да го променят или заменят.
Ако правилото не е зададено, първоначално големият курсор е деактивиран, но потребителят може да го активира по всяко време.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Конфигуриране на поведението на функцията за актуализиране на фърмуера на <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Най-малко използваните наскоро потребители се премахват, докато не се освободи достатъчно място</translation>
<translation id="4815725774537609998">Това правило е оттеглено. Вместо него използвайте ProxyMode.
Позволява да посочите прокси сървъра, използван от <ph name="PRODUCT_NAME" />, и не разрешава на потребителите да променят настройките за него.
Ако изберете никога да не се използва прокси сървър и винаги да се установява директна връзка, всички други опции се пренебрегват.
В случай че изберете да се използват системните настройки за прокси сървър или той да се открива автоматично, всички други опции се пренебрегват.
Ако изберете ръчни настройки за прокси сървър, можете да посочите допълнителни опции в „Адрес или URL адрес на прокси сървъра“, „URL адрес на .pac файл за прокси сървър“ и „Списък с разделени със запетая правила за заобикаляне на прокси сървъра“. За приложенията в ARC е достъпен само HTTP прокси сървърът с най-висок приоритет.
За подробни примери посетете:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ако активирате тази настройка, <ph name="PRODUCT_NAME" /> пренебрегва всички посочени в командния ред опции за прокси сървъра.
Незадаването на това правило ще позволи на потребителите да избират сами настройките за прокси сървър.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Разрешаване на корпоративния потребител да бъде и основен, и вторичен (стандартно поведение за неуправляваните потребители)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Действие след изтичане на времето за забавяне при неактивност при работа на батерия</translation>
<translation id="4834526953114077364">Най-малко използваните наскоро потребители, които не са влизали в профилите си през последните три месеца, се премахват, докато не се освободи достатъчно място</translation>
<translation id="4838572175671839397">Съдържа регулярен израз, който се използва за определяне на потребителите, които могат да влизат в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако потребител се опита да влезе с потребителско име, което не съответства на този образец, се показва подходяща грешка.
В случай че това правило е оставено незададено или празно, тогава всеки може да влиза в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Разрешаване на режим на цял екран</translation>
<translation id="4869787217450099946">Посочва дали заключването на активността на екрана е разрешено. То може да бъде поискано от разширения чрез приложния програмен интерфейс (API) за разширения за управление на захранването.
Ако това правило е True или е оставено незададено, заявките за заключване ще се приемат за целите на управлението на захранването.
В случай че е False, заявките ще се пренебрегват.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Активирана максимална версия на SSL</translation>
<translation id="4881315447528084360">Посочва списък с приложения и разширения, които се инсталират негласно, без взаимодействие с потребителя и без възможност за деинсталиране или деактивиране от него. Всички разрешения, поискани от приложенията/ разширенията, се предоставят неявно, без взаимодействие с потребителя. Това се отнася и за допълнителните разрешения, искани от бъдещите им версии. Разрешенията се предоставят и за приложните програмни интерфейси (API) за разширения enterprise.deviceAttributes и enterprise.platformKeys. (Тези два интерфейса не са налице за приложения/разширения, които не са инсталирани принудително.)
Това правило има предимство пред потенциално несъвместимото правило <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Ако дадено приложение или разширение, което по-рано е било инсталирано принудително, бъде премахнато от този списък, то се деинсталира автоматично от <ph name="PRODUCT_NAME" />.
За екземпляри на Windows, които не са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />, принудително могат да се инсталират само приложения и разширения от уеб магазина на Chrome.
Обърнете внимание, че потребителите могат да променят изходния код на разширенията чрез инструментите за програмисти (при което е възможно разширенията да престанат да работят). Ако това ви тревожи,
добре е да зададете правилото <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Всеки списъчен елемент в правилото е низ, който съдържа идентификатор на разширението и URL адрес за „актуализация“, разделени с точка и запетая (<ph name="SEMICOLON" />). Този идентификатор е 32-буквеният низ, който може да бъде намерен например на адрес <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> при активиран режим за програмисти. URL адресът за „актуализация“ трябва да води до XML документ с манифеста за актуализацията, както е описано на адрес <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Обърнете внимание, че зададеният в това правило URL адрес служи само за първоначалното инсталиране. За последващите актуализации ще се използва URL адресът, посочен в манифеста на разширението.
Например <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> ще инсталира приложението <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> от стандартния за уеб магазина на Chrome URL адрес за „актуализация“. За повече информация относно хостването на разширения вижте <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Ако това правило не е зададено, приложения и разширения няма да се инсталират автоматично и потребителят ще може да деинсталира всяко приложение или разширение в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Посочва параметрите, които се използват при търсене по предложение посредством POST. Правилото се състои от разделени със запетая двойки име/стойност. Ако дадена стойност е шаблонен параметър, като {searchTerms} в примера по-горе, тя ще бъде заменена с данните за истинските думи за търсене.
Това правило не е задължително. Ако не е зададено, заявката за търсене по предложение ще се изпрати посредством метода GET.
То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="489803897780524242">Параметър, който контролира разположението на думи за търсене за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="4899708173828500852">Активиране на безопасното сърфиране</translation>
<translation id="4906194810004762807">Честота на опресняване за правилата за устройства</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast Receiver</translation>
<translation id="4962262530309732070">Ако за това правило е зададено true или то не е конфигурирано, добавянето на хора чрез функцията за управление на потребителите ще е разрешено в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
При false създаването на нови потребителски профили в <ph name="PRODUCT_NAME" /> по този начин ще е забранено.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Позволява да посочите списък с образци на URL адреси, указващи за кои сайтове <ph name="PRODUCT_NAME" /> автоматично да избира клиентски сертификати, ако се изискват.
Стойността трябва да е масив от JSON речници, съставени от низове. Всеки речник трябва да е във формат { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, където $URL_PATTERN е образец на настройка за съдържанието. $FILTER ограничава клиентските сертификати, от които браузърът ще избира автоматично. Независимо от филтъра ще се посочват само сертификати, които съответстват на заявката на сървъра. Ако $FILTER е във формат { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, освен това ще се избират само сертификати от издател с общото име, посочено чрез $ISSUER_CN. В случай че $FILTER е празен речник – {}, изборът на клиентски сертификати няма да се ограничава допълнително.
Ако това правило не е зададено, няма да се извършва автоматично избиране за сайтовете.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Ако правилото OffHours е зададено, посочените правила за устройството се пренебрегват (използват се стандартните настройки за тях) по време на определените времеви интервали. Правилата се прилагат отново от Chrome всеки път, когато периодът за OffHours започне или завърши. Потребителят ще бъде уведомяван и принудително ще излиза от профила си, когато времето за OffHours изтече и настройките за правилата за устройството се променят (напр. когато е влязъл с неразрешен профил).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Тип на данните:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Разрешаване на изпълняването на остарели приставки</translation>
<translation id="4988291787868618635">Действие, което да се предприеме при изтичане на времето за забавяне при неактивност</translation>
<translation id="4995548127349206948">Дали удостоверяването с NTLMv2 е активирано.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Разрешаване на достъпа до сайтове извън пакети със съдържание</translation>
<translation id="5052081091120171147">Ако е активирано, това правило импортира принудително историята на сърфирането от текущия браузър по подразбиране. В такъв случай то оказва влияние и върху диалоговия прозорец за импортиране. Ако правилото е деактивирано, историята на сърфирането не се импортира. В случай че не е зададено, потребителят може да бъде попитан дали операцията да се извърши, или импортирането може да стане автоматично.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Екранната лупа е деактивирана</translation>
<translation id="5067143124345820993">Бял списък за потребители</translation>
<translation id="5068140065960598044">Наложените за <ph name="PRODUCT_NAME" /> правила от облака заменят правилата на ниво устройство.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Деактивиране на визуализацията за печат</translation>
<translation id="5090209345759901501">Използване на настройката за Flash за цялото съдържание</translation>
<translation id="5105313908130842249">Забавяне преди заключване на екрана при работа на батерия</translation>
<translation id="5108031557082757679">Деактивирани корпоративни принтери за устройствата</translation>
<translation id="5130288486815037971">Дали пакетите шифри RC4 са активирани в TLS</translation>
<translation id="5141670636904227950">Задаване на стандартния тип екранна лупа, активирана в екрана за вход</translation>
<translation id="5142301680741828703">Следните образци за URL адреси винаги да се изобразяват от <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Позволява да посочите допълнителните параметри, които се използват, когато <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> стартира <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако това правило не е зададено, ще се ползва командният ред по подразбиране.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Честота на изпращане на мрежови пакети за наблюдение (в милисекунди).
Ако това правило не е зададено, стандартният интервал е 3 минути,
минималният – 30 секунди, а максималният – 24 часа.
Стойностите извън този диапазон ще бъдат променени така, че да се вместят в него.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Конфигурирайте Google Диск в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Позволява да посочите кои разширения не са предмет на черния списък. Стойността „*“ в този списък означава, че всички разширения са в него и потребителите могат да инсталират само посочените в белия списък. По подразбиране всички разширения са в белия, но ако са добавени в черния съгласно правило, то може да се замени чрез белия списък.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Активира използването на алтернативните страници за грешка, които са вградени в <ph name="PRODUCT_NAME" /> (например „страницата не е намерена“), и не разрешава на потребителите да променят тази настройка. Ако я активирате, тези страници се използват. При деактивирането й те никога не се ползват. И в двата случая потребителите не могат да променят или отменят тази настройка в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ако това правило е оставено незададено, тя ще бъде активирана, но потребителят ще може да я променя.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Блокирайте режима за програмисти.
Ако за това правило е зададено True, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> няма да позволи стартирането на устройството в режима за програмисти. Системата няма да стартира и ще се покаже екран за грешка, когато превключвателят за програмисти е включен.
В случай че правилото не е зададено или е False, режимът за програмисти ще остане налице за устройството.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които не е разрешено да показват известия. Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultNotificationsSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Това правило засяга приложенията за Android само по отношение на микрофона. Когато е зададено true, той е заглушен за абсолютно всички приложения за Android.</translation>
<translation id="523505283826916779">Настройки за достъпност</translation>
<translation id="5247006254130721952">Блокиране на опасните изтегляния</translation>
<translation id="5255162913209987122">Може да е препоръчително</translation>
<translation id="527237119693897329">Позволява ви да посочите кои хостове за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение не трябва да се зареждат.
Когато стойността в черния списък е „*“, всички такива хостове са в него, освен ако не са изрично посочени в белия списък.
Ако правилото остане незададено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще зарежда всички инсталирани хостове за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение.</translation>
<translation id="5272684451155669299">При true потребителите ще могат да използват хардуера на устройствата с Chrome, за да удостоверяват отдалечено самоличността си пред сертифициращия орган за поверителност чрез функцията <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> на <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />.
Ако правилото е false или не е зададено, извикванията към приложния програмен интерфейс (API) няма да са успешни и ще се извежда код на грешка.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Ако правилото е зададено, диапазонът на UDP портовете, използвани от WebRTC, е ограничен до посочения интервал (включително крайните точки).
Ако правилото не е зададено или е зададено като празен низ или невалиден диапазон от портове, на WebRTC е разрешено да използва всеки наличен локален UDP порт.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Посочване на списък с приставки, които потребителят може да активира или деактивира</translation>
<translation id="5302612588919538756">Това правило е оттеглено. Обмислете възможността да използвате SyncDisabled вместо него.
Разрешава на потребителите да влизат в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако зададете това правило, ще можете да конфигурирате възможността на потребителите да влизат в <ph name="PRODUCT_NAME" />. В случай че изберете „False“, няма да функционират приложенията и разширенията, работещи с приложния програмен интерфейс (API) chrome.identity, така че вместо това е добре да използвате SyncDisabled.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Посочва периода от време без действие от потребителя, след който при работа на батерия се показва диалогов прозорец с предупреждение.
Когато това правило е зададено, указва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да изведе диалогов прозорец с предупреждение, че действието при неактивност е на път да бъде предприето.
Ако правилото не е зададено, не се показва такъв прозорец.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди. Тя се променя така, че да е по-малка или равна на забавянето при неактивност.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Наличност на режима „инкогнито“</translation>
<translation id="5318185076587284965">Активира използването на препредаващи сървъри от хоста за отдалечен достъп</translation>
<translation id="5323128137188992869">Разрешаване на предаването на съдържание към устройството посредством <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако това правило е false, потребителите няма да могат да предават съдържание към устройството си. При true предаването ще е разрешено. В случай че правилото не е зададено, потребителите ще могат да предават към нерегистрирани устройства, но не и към регистрираните с Chrome OS.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Разрешаване на <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> да обработва следните типове съдържание</translation>
<translation id="5365946944967967336">Показване на бутона „Начало“ в лентата с инструменти</translation>
<translation id="5366977351895725771">При „false“ създаването на контролирани потребители ще бъде деактивирано за този потребител. Всички съществуващи контролирани потребители пак ще са налице.
Ако е зададено „true“ или правилото не е конфигурирано, съответният потребител може да създава и управлява контролирани потребители.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Позволява да зададете дали на уебсайтовете е разрешено да показват известия на работния плот. Тази опция може да бъде разрешена или отказана по подразбиране или потребителят може да бъде питан всеки път, когато уебсайт иска да показва известия на работния плот. Ако това правило е оставено незададено, ще се използва „AskNotifications“ и потребителят ще може да го променя.</translation>
<translation id="538108065117008131">Разрешаване на <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> да обработва следните типове съдържание.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Избира стратегията за освобождаване на място на диска при автоматично почистване (оттеглено)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Информацията за състоянието на приложенията за Android се връща на сървъра.
Данните няма да се изпращат, ако за правилото е зададено false или то не е конфигурирано,
и ще се изпращат, в случай че е посочено true.
Това правило е в сила само ако има активирани приложения за Android.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Активира защитната завеса на хостовете за отдалечен достъп при установена връзка.
Ако тази настройка е активирана, физическите входни и изходни устройства на хостовете са деактивирани при установена отдалечена връзка.
В случай че настройката е деактивирана или не е зададена, локалните и отдалечените потребители могат да взаимодействат с хоста, когато той се споделя.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Конфигурира кои клавиатурни подредби да са разрешени на екрана за вход в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако за това правило е съставен списък с идентификатори за методи на въвеждане, посочените методи ще са налице на екрана за вход и първият от тях ще бъде избран предварително. Докато фокусът на екрана за вход е поставен върху потребителски модул, последно използваният метод на потребителя ще се показва заедно с посочените в правилото. Ако то не е зададено, методите на въвеждане на екрана за вход ще се извличат от използвания за екрана локал. Стойностите, които не са валидни идентификатори за метод на въвеждане, ще се пренебрегват.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Ако е активирано, това правило принудително импортира търсещите машини от текущия браузър по подразбиране. В такъв случай то оказва влияние и върху диалоговия прозорец за импортиране. Ако правилото е деактивирано, основната търсеща машина не се импортира. В случай че не е зададено, потребителят може да бъде попитан дали операцията да се извърши, или импортирането може да стане автоматично.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Име на ограничението за WebView за Android:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Активиране на отчитането на информация за паметта (размера на свободната памет за JS) към страницата (оттеглено)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Активиране на режима на гост в браузъра</translation>
<translation id="5457924070961220141">Позволява да конфигурирате стандартната програма за изобразяване на HTML, когато продуктът <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> е инсталиран. Настройката по подразбиране, използвана, когато това правило е оставено незададено, е да се разреши на браузъра на хоста да извършва изобразяването, но можете да я отмените по свой избор и да зададете на <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> да изпълнява тази функция по подразбиране.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Конфигурирайте настройките за управлявани потребители.</translation>
<translation id="546726650689747237">Забавяне преди затъмняване на екрана при работа на променлив ток</translation>
<translation id="5469484020713359236">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които е разрешено да задават „бисквитки“. Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultCookiesSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Блокиране на изображенията на тези сайтове</translation>
<translation id="5475361623548884387">Активиране на отпечатването</translation>
<translation id="5499375345075963939">Това правило е активно само в режим за търговски експонати.
Когато стойността на правилото е зададена и не е 0, влезлият понастоящем демонстрационен потребител ще излезе автоматично, след като изтече посоченият период от време на неактивност.
Стойността на правилото трябва да се посочи в милисекунди.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Активиране на лентата на отметките</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL адрес на началната страница</translation>
<translation id="5523812257194833591">Обществена сесия, в която да се влезе автоматично след забавяне.
Ако това правило е зададено, посочената сесия ще започне автоматично, след като на екрана за вход не е имало потребителско взаимодействие за даден период от време. Обществената сесия трябва вече да е конфигурирана (вижте |DeviceLocalAccounts|).
В случай че правилото не е зададено, няма да се осъществи автоматично влизане.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Посочва периода в милисекунди, на който услугата за управление на устройството се запитва за информация относно потребителските правила.
Задаването на това правило отменя стандартната стойност от 3 часа. Валидните стойности са между 1 800 000 (30 минути) и 86 400 000 (1 ден). Всичко извън този диапазон ще бъде променено към съответната граница.
Ако правилото не е зададено, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ще използва стойността по подразбиране от 3 часа.
Обърнете внимание, че ако платформата поддържа известия за правилата, опресняването ще се извършва през 24 часа (пренебрегвайки всички стандартни настройки и стойността за това правило), тъй като се очаква, че тези известия ще го задействат принудително при промяна в правилата, при което не е нужно по-често опресняване.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Блокиране на потенциално опасните изтегляния</translation>
<translation id="5535973522252703021">Бял списък със сървъри за делегиране за Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Разрешаване на всички сайтове да изпълняват автоматично приставката <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Това правило няма ефект върху приложенията за Android.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Добавете параметър за извличането на началното число за вариантите в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако правилото бъде посочено, към използвания за извличане на това число URL адрес ще се добави параметър на заявката, наречен restrict. Стойността на параметъра ще бъде указаната в това правило.
В случай че то не е посочено, URL адресът за началното число за вариантите няма да се променя.</translation>
<translation id="556941986578702361">Контролирайте автоматичното скриване на полицата на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ако за това правило е зададено „AlwaysAutoHideShelf“, тя ще се скрива автоматично винаги.
В случай че е посочено „NeverAutoHideShelf“, това няма да се случва никога.
Ако зададете правилото, потребителите не могат да го променят или отменят.
В противен случай те могат да избират дали полицата да се скрива автоматично.</translation>
<translation id="557360560705413259">Когато тази настройка е активирана, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва общото име на сървърния сертификат, за да намери съответстващо име на хост, ако сертификатът няма разширение subjectAlternativeName, но се потвърждава успешно и е част от верига от локално инсталирани сертификати от сертифициращ орган.
Обърнете внимание, че настройката не се препоръчва, тъй като може да позволи заобикалянето на разширението nameConstraints, ограничаващо имената на хост, за които даден сертификат може да бъде упълномощен.
Ако това правило не е зададено или е false, сървърните сертификати без разширение subjectAlternativeName, съдържащи DNS име или IP адрес, няма да бъдат считани за надеждни.</translation>
<translation id="557658534286111200">Активира или деактивира редактирането на отметките</translation>
<translation id="5586942249556966598">Отказ</translation>
<translation id="5630352020869108293">Възстановяване на последната сесия</translation>
<translation id="5645779841392247734">Разрешаване на „бисквитките“ на тези сайтове</translation>
<translation id="5693469654327063861">Разрешаване на мигрирането на данни</translation>
<translation id="5694594914843889579">Когато за това правило е зададено true, външното хранилище няма да е налице в браузъра за файлове.
Правилото засяга всички типове носители за съхранение. Например USB флаш памети, външни твърди дискове, SD и други карти с памет, оптични хранилища и др. Вътрешното хранилище не се влияе, затова пак може да се осъществява достъп до файловете, запазени в папката за изтегляния. Това правило не засяга и Google Диск.
Ако настройката е деактивирана или не е конфигурирана, потребителите могат да използват на устройството си всички поддържани типове външни хранилища.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Съобщаване на потребителите на устройството</translation>
<translation id="570062449808736508">Когато за това правило е зададен непразен низ, WebView ще чете ограниченията за URL адреси от доставчика на съдържание с даденото име на орган.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Когато тази настройка е активирана, <ph name="PRODUCT_NAME" /> винаги ще проверява дали сертификатите на сървъра, които са успешно потвърдени и подписани с локално инсталирани сертификати от сертифициращи органи, не са били анулирани.
Сертификатите, за чието състояние <ph name="PRODUCT_NAME" /> не може да получи информация, ще се третират като анулирани (неуспешни).
Ако това правило не е зададено или е false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва съществуващите настройки за онлайн проверки за анулиране.</translation>
<translation id="572720239788271400">Активиране на актуализациите на компонентите в <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Активиране на създаването на подвижни копия за данните от потребителските профили в <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">Импортиране на данните за автоматично попълване на формуляри от стандартния браузър при първото стартиране</translation>
<translation id="5765780083710877561">Описание:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Канал за програмисти (може да е нестабилен)</translation>
<translation id="5774856474228476867">URL адрес за търсене за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="5776485039795852974">Запитване всеки път, когато сайт иска да показва известия на работния плот</translation>
<translation id="5781412041848781654">Посочва коя библиотека на GSSAPI да се използва за HTTP удостоверяване. Можете да зададете само име на библиотека или пълен път.
Ако не е предоставена настройка, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва стандартно име на библиотека.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Посочва периода от време без потребителска активност, след който при работа на батерия се предприема съответното действие.
Когато това правило е зададено, посочва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да предприеме съответното действие, което може да се конфигурира отделно.
Ако правилото не е зададено, се използва период от време по подразбиране.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Активира поддръжка на HTTP/0.9 през портове, различни от стандартните</translation>
<translation id="5809728392451418079">Задаване на екранно име за локалните за устройството профили</translation>
<translation id="5814301096961727113">Задаване на стандартното състояние на обратната връзка с говор на екрана за вход</translation>
<translation id="5815129011704381141">Автоматично рестартиране след актуализиране</translation>
<translation id="5815353477778354428">Конфигурира директорията, която <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> да използва за съхраняване на потребителски данни.
Ако зададете това правило, <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ще ползва предоставената директория.
Вижте https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables за списък с променливите, които можете да използвате.
В случай че настройката не е зададена, ще се ползва стандартната директория за потребителския профил.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Посочва дали потребителят може да отваря страници в режим „инкогнито“ в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ако изберете „Активирано“ или правилото е оставено незададено, страниците може да се отварят в този режим. При избор на „Деактивирано“ това не е възможно. В случай че изберете „Принудително“, страниците може да се отварят САМО в режим „инкогнито“.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Ограничаване на диапазона портове за UDP, ползвани от хоста за отдалечен достъп</translation>
<translation id="5862253018042179045">Задаване на състоянието по подразбиране на функцията за достъпност „обратна връзка с говор“ на екрана за вход.
Ако за правилото е зададено true, при показване на екрана за вход обратната връзка с говор ще бъде активирана.
Ако за правилото е зададено false, при показване на екрана за вход обратната връзка с говор ще бъде деактивирана.
Ако зададете правилото, потребителите могат временно да го заменят, като активират или деактивират обратната връзка с говор. Изборът им обаче не е за постоянно и стойността по подразбиране се възстановява, когато екранът за вход се покаже отново или потребителят не прави нищо на този екран за минута.
Ако правилото не бъде зададено, обратната връзка с говор е деактивирана при първото показване на екрана за вход. Потребителите могат да я активират или деактивират по всяко време и състоянието й в екрана за вход се запазва между тях.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Конфигурация на мрежата на ниво потребител</translation>
<translation id="588135807064822874">Активиране на търсенето с докосване</translation>
<translation id="5883015257301027298">Настройка по подразбиране за „бисквитките“</translation>
<translation id="5887414688706570295">Конфигурира префикса за притурката за Talk, който ще се използва от хостовете за отдалечен достъп, и не разрешава на потребителите да го променят.
Ако бъде посочен, този префикс се поставя пред основното име на притурката, за да се създаде пълно име на съответния домейн. Основното е „.talkgadget.google.com“.
Ако тази настройка е активирана, хостовете ще използват персонализираното име на домейна вместо стандартното, когато осъществяват достъп до притурката за Talk.
В случай че настройката е деактивирана или не е зададена, стандартното име на домейна на притурката за Talk (chromoting-host.talkgadget.google.com) ще се използва за всички хостове.
Настройката на това правило не засяга клиентските програми за отдалечен достъп. Те винаги ще използват „chromoting-client.talkgadget.google.com“ за достъп до притурката за Talk.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Ако тази настройка е активирана, заявките за удостоверяване през gnubby ще бъдат пренасочвани през връзка с отдалечен хост.
Ако е деактивирана или не е конфигурирана, заявките за удостоверяване през gnubby няма да се пренасочват.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Когато са влезли няколко потребители, само основният може да използва приложения за Android.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Дава възможност за активиране или деактивиране на форсирането на мрежата.
Отнася се за всички потребители и интерфейси на устройството. След като бъде зададено,
форсирането ще е включено, докато не бъде деактивирано чрез правилото.
При false няма форсиране.
Ако е зададено true, системата се форсира, за да се постигне максималната скорост на качване и изтегляне (в килобитове в секунда).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Разрешаване на изтегляния на автоматични актуализации през HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Задаване на стандартното състояние на функцията за достъпност с голям курсор на екрана за вход.
Ако за правилото е зададено true, при показването на екрана за вход ще бъде активиран голям курсор.
Ако е зададено false, големият курсор ще бъде деактивиран на екрана за вход.
Ако зададете това правило, потребителите могат временно да го заменят, като активират или деактивират голям курсор. Изборът им обаче не е за постоянно и стойността по подразбиране се възстановява, когато екранът за вход се покаже отново или потребителят не прави нищо на този екран за минута.
Ако правилото не бъде зададено, големият курсор е деактивиран при първото показване на екрана за вход. Потребителите могат да активират или деактивират голям курсор по всяко време и състоянието му в екрана за вход се запазва между тях.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Това правило служи и за фиксиране на приложения за Android.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Принуждава заявките в Google Търсене в мрежата да бъдат извършвани с активирано Безопасно търсене и не разрешава на потребителите да променят тази настройка.
Ако я активирате, Безопасно търсене винаги е активно в Google Търсене.
В случай че я деактивирате или не зададете стойност, Безопасно търсене не се използва принудително в Google Търсене.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Бета канал</translation>
<translation id="5950205771952201658">Като се има предвид, че връщащите грешка „soft-fail“ онлайн проверки за анулирани сертификати не предоставят ефективни ползи за сигурността, те са деактивирани по подразбиране в <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 и по-нови версии. Със задаването на true за това правило предишното поведение се възстановява и онлайн OCSP/CRL проверките ще се изпълняват.
Ако правилото не е зададено или е false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> няма да изпълнява съответните проверки в <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 и по-нови версии.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Разширения с разрешение за използване на приложния програмен интерфейс (API) за отдалечено удостоверяване</translation>
<translation id="5983708779415553259">Стандартно поведение за сайтове, които не са в пакет със съдържание</translation>
<translation id="5997543603646547632">Използване на 24-часов формат по подразбиране</translation>
<translation id="6005179188836322782">Активира функцията Безопасно сърфиране на <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не позволява на потребителите да променят тази настройка.
Ако активирате настройката, функцията Безопасно сърфиране винаги ще бъде активна.
В случай че деактивирате настройката, функцията никога няма да е активна.
Ако активирате или деактивирате настройката, потребителите няма да могат да променят или отменят опцията „Активиране на защитата срещу фишинг и злонамерен софтуер“ в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
В случай че правилото не е зададено, настройката ще бъде активирана, но потребителите ще могат да я променят.
Посетете https://developers.google.com/safe-browsing за повече информация относно Безопасно сърфиране.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Показване на системния диалогов прозорец за отпечатване вместо визуализацията за печат.
Когато тази настройка е активирана, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще отваря системния диалогов прозорец за отпечатване вместо вградената визуализация за печат, когато потребител поиска отпечатването на страница.
Ако правилото не е зададено или е „False“, командите за печат ще задействат екрана за визуализация.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Действие при стартиране</translation>
<translation id="6023030044732320798">Посочва набор от правила, които да се прилагат за средата ARC. Стойността трябва да е във валиден формат JSON.
Правилото може да се използва за конфигуриране на това, кои приложения за Android да се инсталират автоматично на устройството:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Идентификатор на приложението за Android, напр. "com.google.android.gm" за Gmail.",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Посочва как се инсталира дадено приложение. OPTIONAL: Приложението не се инсталира автоматично, но потребителят може да го добави. Това е стандартната настройка, ако правилото не е посочено. PRELOAD: Приложението се инсталира автоматично, но потребителят може да го деинсталира. FORCE_INSTALLED: Приложението се инсталира автоматично и потребителят не може да го деинсталира. BLOCKED: Приложението е блокирано и не може да бъде инсталирано. То ще се деинсталира, ако е било добавено по силата на предишно правило.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Правило за заявките за предоставяне на разрешения за приложенията. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Правилото не е посочено. Ако не е зададено правило за разрешение на никое ниво, по подразбиране ще се използва поведението за стойността PROMPT. PROMPT: Подканва потребителя да предостави разрешение. GRANT: Автоматично предоставяне на разрешение. DENY: Автоматично отказване на разрешение.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Конфигурационен обект във формат JSON за конкретно приложение, съдържащ набор от двойки ключ – стойност, напр. "managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }. Ключовете се дефинират в манифеста на приложението.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
За да фиксирате приложения към стартовия панел, вижте PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">URL адрес за динамично търсене за търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="603410445099326293">Параметри за URL адрес за предложения, за който се използва POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Активиране на преминаването през защитни стени от хоста за отдалечен достъп</translation>
<translation id="6070667616071269965">Клавиатурни подредби на екрана за вход в устройството</translation>
<translation id="6074963268421707432">Забраняване на сайтовете да показват известия на работния плот</translation>
<translation id="6076099373507468537">Определя списъка с USB устройства, за които е разрешено да бъдат отделяни от драйвера на ядрото, за да се използват директно в уеб приложения чрез приложния програмен интерфейс (API) chrome.usb. Записите представляват двойки от идентификатор на производителя и идентификатор на продукта за USB, чрез които се разпознава конкретният хардуер.
Ако това правило не е конфигурирано, списъкът с отделящи се USB устройства ще се счита за празен.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (клиенти под Windows):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Разрешаване на отдалечените потребители да взаимодействат с прозорци с администраторски права в сесиите за отдалечено съдействие</translation>
<translation id="6095999036251797924">Посочва периода от време без потребителска активност, след който при работа на променлив ток или батерия екранът се заключва.
Когато зададената за този период стойност е по-голяма от нула, тя посочва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да заключи екрана.
Ако стойността е нула, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не заключва екрана при неактивност.
Когато това правило не е зададено, се използва период от време по подразбиране.
Препоръчителният начин за заключването на екрана при неактивност е то да се активира при спиране, което да се осъществява от <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> след изтичане на съответното време за забавяне. Това правило трябва да се използва само когато е необходимо екранът да се заключва значително по-рано от спирането или когато изобщо не е желателно спиране при неактивност.
Стойността на правилото трябва да се посочи в милисекунди. Тя се променя така, че да е по-малка от забавянето при неактивност.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Разрешаване на скритата игра с динозавъра</translation>
<translation id="6114416803310251055">оттеглено</translation>
<translation id="6133088669883929098">Разрешаване на всички сайтове да генерират ключове</translation>
<translation id="6145799962557135888">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които е разрешено да изпълняват JavaScript. Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultJavaScriptSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="614662973812186053">Това правило контролира и събирането на данни за употребата и диагностична информация за Android.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Задаване на стандартното състояние на големия курсор на екрана за вход</translation>
<translation id="6157537876488211233">Списък с разделени със запетая правила за заобикаляне на прокси сървъра</translation>
<translation id="6158324314836466367">Име на корпоративния уеб магазин (оттеглено)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Активиране на <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Предупреждение: Поддръжката за SSLv3 и това правило ще бъдат премахнати изцяло от <ph name="PRODUCT_NAME" /> след версия 43 (около юли 2015 г.).
Ако това правило не е конфигурирано, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва стандартна минимална версия, която е SSLv3 в <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 и TLS 1.0 в по-новите версии.
В противен случай може да изберете някоя от следните стойности: „sslv3“, „tls1“, „tls1.1“ или „tls1.2“. Когато правилото е зададено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> няма да използва версии на SSL/TLS, които са по-стари от посочената. Неразпознатите стойности ще се пренебрегват.
Обърнете внимание, че въпреки номера „sslv3“ е по-стара версия от „tls1“.</translation>
<translation id="6181608880636987460">Позволява да зададете списък с образци на URL адреси, посочващи сайтовете, на които не е разрешено да изпълняват приставката <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
В случай че това правило не е зададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото DefaultPluginsSetting, ако е зададено, или личната конфигурация на потребителя в противен случай.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Настройка по подразбиране за изскачащите прозорци</translation>
<translation id="6197453924249895891">Предоставя на разширенията достъп до корпоративни ключове.
За корпоративна употреба са предназначени ключовете, генерирани посредством приложния програмен интерфейс (API) chrome.enterprise.platformKeys в управляван профил, но не и тези, които са импортирани или създадени по друг начин.
Достъпът до ключове за корпоративна употреба от страна на разширенията се контролира единствено чрез това правило. Потребителите не могат да предоставят, нито да оттеглят достъп до корпоративни ключове.
По подразбиране разширенията не могат да използват ключове за корпоративна употреба. Това е равносилно на задаването на false за настройката allowCorporateKeyUsage за съответното разширение.
Дадено разширение може да подписва произволни данни посредством всеки платформен ключ, обозначен за корпоративна употреба, само ако за allowCorporateKeyUsage е зададено true. Това разрешение трябва да се предоставя единствено когато е сигурно, че разширението предпазва ключа срещу достъп от извършители на атаки.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Съобщаване на времената на активност на устройствата.
Ако тази настройка не е зададена или е „true“, записаните устройства ще съобщават периодите от време, през които потребителите са активни на тях. В случай че тя е „false“, съответните времена няма да се записват, нито съобщават.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Показват се всички принтери без тези в черния списък.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Ако това правило е активирано, данните за автоматично попълване на формуляри ще се импортират принудително от предишния стандартен браузър. В такъв случай е засегнат и диалоговият прозорец за импортиране.
При деактивиране на правилото данните за автоматично попълване на формуляри няма да се импортират.
Ако не е зададено нищо, възможно е потребителите да получават запитване относно импортирането или то да се извършва автоматично.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Задаване на директория за изтеглянията</translation>
<translation id="6244210204546589761">URL адреси за отваряне при стартиране</translation>
<translation id="6258193603492867656">Посочва дали генерираното основно име на сървъра (SPN) за Kerberos трябва да включва нестандартен порт. Ако активирате тази настройка и въведете нестандартен порт (т.е. различен от 80 или 443), той ще бъде включен в генерираното SPN за Kerberos. Ако я деактивирате, генерираното SPN за Kerberos никога няма да включва порт.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Конфигурира правила за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение. Поставените в черния списък хостове за такива съобщения няма да бъдат разрешени, освен ако не са в белия списък.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Разрешаване или отказване на записването на аудио</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Когато не е зададено или е true, правилото активира актуализациите за всички компоненти в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ако е false, съответните актуализации са деактивирани. Някои компоненти обаче са изключени от правилото – няма да бъдат деактивирани актуализациите на компоненти, които не съдържат изпълним код, не променят значително поведението на браузъра или са критични за сигурността му.
Примери за такива компоненти са списъците с анулирани сертификати и данните за Безопасно сърфиране.
Посетете https://developers.google.com/safe-browsing за повече информация относно Безопасно сърфиране.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Активиране на автоматичното довършване на името на домейна при влизане в профил</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome показва предупредителна страница, когато потребител посети сайт с грешки в SSL. По подразбиране или ако за правилото е зададено true, потребителите могат да продължат напред с кликване.
При false това няма да е възможно.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Посочва параметрите, които се използват при търсене на URL адрес посредством POST. Правилото се състои от разделени със запетая двойки име/стойност. Ако дадена стойност е шаблонен параметър, като {searchTerms} в примера по-горе, тя ще бъде заменена с данните за истинските думи за търсене.
Това правило не е задължително. Ако не е зададено, заявката за търсене ще се изпрати посредством метода GET.
То се спазва само ако правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Дали каналът за пускане трябва да може да се конфигурира от потребителя</translation>
<translation id="6368011194414932347">Конфигуриране на URL адреса на началната страница</translation>
<translation id="6368403635025849609">Разрешаване на JavaScript на тези сайтове</translation>
<translation id="6376659517206731212">Може да е задължително</translation>
<translation id="6378076389057087301">Посочване дали аудиоактивността засяга управлението на захранването</translation>
<translation id="637934607141010488">Съобщаване на списък с потребителите на устройството, които наскоро са влизали в профилите си.
Ако за правилото е зададено „false“, операцията няма да се извършва.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Активира функцията на <ph name="PRODUCT_NAME" /> за автоматично попълване и позволява на потребителите да попълват автоматично уеб формуляри чрез вече съхранени данни, като адрес или информация за кредитни карти. В случай че деактивирате тази настройка, потребителите няма да имат достъп до автоматичното попълване. Ако я активирате или не зададете стойност, функцията ще остане под контрола на потребителите. Това ще им позволи да конфигурират потребителски профили за автоматично довършване и да включват и изключват функцията по свое усмотрение.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Това правило е оттеглено от версия 29 на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Моля, вместо това използвайте правилото PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Излизане на потребителя</translation>
<translation id="6417861582779909667">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които не е разрешено да задават „бисквитки“. Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultCookiesSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Не можете да заставите приложенията за Android да използват прокси сървър. За тях е налице поднабор от настройки за прокси сървър, които не е задължително да спазват:
Ако изберете никога да не се използва прокси сървър, приложенията за Android получават информация, че такъв не е конфигуриран.
В случай че зададете да се използват системните настройки за прокси сървър или фиксирани прокси сървъри, приложенията за Android получават адреса и порта на http прокси сървъра.
При задаване на опцията за автоматично откриване на настройките за прокси сървър URL адресът „http://wpad/wpad.dat“ на скрипта се предоставя на приложенията за Android. Не се използват други части от протокола за автоматично откриване на прокси сървъра.
Ако изберете да се използва .pac скрипт за прокси сървър, URL адресът на скрипта се предоставя на приложенията за Android.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Разрешаване на Bluetooth на устройството</translation>
<translation id="6520802717075138474">Импортиране на търсещите машини от браузъра по подразбиране при първото изпълнение</translation>
<translation id="6525955212636890608">Ако активирате тази настройка, ще се изпълнява цялото съдържание с Flash, вградено в уебсайтовете, за които е предоставено разрешение за Flash в настройките за съдържанието (от потребителя или чрез корпоративно правило), включително материалите от други източници и тези с малък размер.
За да контролирате на кои уебсайтове да е разрешено да изпълняват Flash, вижте правилата DefaultPluginsSetting, PluginsAllowedForUrls и PluginsBlockedForUrls.
В случай че тази настройка е деактивирана или не е зададена, съдържанието с Flash от други източници или това с малък размер може да бъде блокирано.</translation>
<translation id="653608967792832033">Посочва периода от време без потребителска активност, след който при работа на променлив ток екранът се заключва.
Когато зададената за това правило стойност е по-голяма от нула, то посочва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да заключи екрана.
Ако стойността е нула, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не заключва екрана при неактивност.
Когато това правило не е зададено, се използва период от време по подразбиране.
Препоръчителният начин за заключването на екрана при неактивност е то да се активира при спиране, което да се осъществява от <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> след изтичане на съответното време за забавяне. Това правило трябва да се използва само когато е необходимо екранът да се заключва значително по-рано от спирането или когато изобщо не е желателно спиране при неактивност.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди. Тя се променя така, че да е по-малка от забавянето при неактивност.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Автоматично рестартиране при изключване на устройството</translation>
<translation id="6539246272469751178">Това правило няма ефект върху приложенията за Android. Те винаги използват стандартната директория за изтегляния и нямат достъп до файловете, изтеглени в други директории на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="654303922206238013">Стратегия за мигриране за ecryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Ако за това правило е зададено „True“ и „ChromeOsReleaseChannel“ не е посочено, на потребителите на регистриращия се домейн ще е разрешено да променят канала за пускане на устройството. При „False“ то ще бъде заключено с последно зададения канал.
Избраният от потребителя канал ще бъде заменен от правилото „ChromeOsReleaseChannel“, но ако каналът от правилото е по-стабилен от инсталирания на устройството, ще се превключи само след като версията на по-стабилния канал достигне по-висок номер от този на инсталираната на устройството.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Забраняване на сайтовете да осъществяват достъп до камерата и микрофона</translation>
<translation id="6561396069801924653">Показване на опциите за достъпност в менюто на системната област</translation>
<translation id="6565312346072273043">Задайте за екрана за вход стандартното състояние на функцията за достъпност, предлагаща екранна клавиатура.
Ако за това правило е зададено true, екранната клавиатура ще е активирана при показване на екрана за вход.
В случай че то е false, екранната клавиатура ще е деактивирана при показване на екрана за вход.
Ако зададете това правило, потребителите могат да го отменят временно, като активират или деактивират екранната клавиатура. Изборът им обаче не е за постоянно и стандартната настройка се възстановява при всяко следващо показване на екрана за вход или ако потребителят остане неактивен на него в продължение на една минута.
В случай че правилото не е зададено, екранната клавиатура е деактивирана при първото показване на екрана за вход. Тя може да се активира или деактивира по всяко време и състоянието й за този екран се запазва за различните потребители.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Задаване на външен източник на ограничения за URL адреси</translation>
<translation id="6598235178374410284">Изображение на потребителския аватар</translation>
<translation id="6603004149426829878">Наличните сигнали за местоположението винаги да се изпращат до сървъра при определяне на часовата зона</translation>
<translation id="6628646143828354685">Позволява да зададете дали уебсайтовете да имат достъп до разположени наблизо устройства с Bluetooth. Той може да е блокиран напълно или е възможно потребителят да получава запитване всеки път, когато уебсайт иска достъп до такива устройства.
Ако това правило не е зададено, ще се използва стойността „3“ и потребителят ще може да я променя.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Деактивиране на поддръжката на приложни програмни интерфейси (APIs) за триизмерна графика</translation>
<translation id="6647965994887675196">При „true“ могат да се създават и използват контролирани потребители.
Ако е зададено „false“ или правилото не е конфигурирано, създаването на тези потребители и влизането в профили с тях ще бъдат деактивирани. Всички съществуващи контролирани потребители ще бъдат скрити.
ЗАБЕЛЕЖКА: Стандартното поведение за потребителски и корпоративни устройства се различава: по подразбиране контролираните потребители са активирани на потребителски устройства, но са деактивирани на корпоративни.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Това правило е оттеглено. Вместо това, моля, ползвайте URLBlacklist.
Деактивира в <ph name="PRODUCT_NAME" /> схемите на протоколи от списъка.
URL адресите, ползващи схема от този списък, няма да се заредят и не могат да се отворят.
Ако правилото не е зададено или списъкът е празен, в <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще има достъп до всички схеми.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Настройки за локално управлявани потребители</translation>
<translation id="6654559957643809067">Активира предвижданията за мрежата в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не позволява на потребителите да променят тази настройка.
Тя контролира предварителното извличане на DNS, предварителното свързване през TCP и SSL и предварителното изобразяване на уеб страниците.
Ако зададете „винаги“, „никога“ или „само през Wi-Fi“ за тази настройка, потребителите няма да могат да я променят или отменят в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
В случай че правилото не е зададено, предвижданията за мрежата ще са активирани, но потребителите ще могат да променят настройката.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Посочва до колко секунди устройството може произволно да забави изтеглянето на актуализация от момента на първото й изпращане към сървъра. То може да изчака част от времето от гледна точка на необходимия период за извършване на цялата операция, а останалата част – спрямо броя проверки за актуализации. Във всички случаи разпределянето е обвързано с горната граница на постоянен период от време, така че устройството никога да не блокира в непрекъснато изчакване на изтеглянето на актуализация.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Изпращане на информация за състоянието на хардуера</translation>
<translation id="6699880231565102694">Активиране на двуфакторното удостоверяване за хостове за отдалечен достъп</translation>
<translation id="6724842112053619797">Ако активирате това правило, запазените в потребителските профили в <ph name="PRODUCT_NAME" /> настройки, като например отметки, данни за автоматично попълване, пароли и др., ще се записват и във файл, съхраняван в папката за подвижни потребителски профили или в местоположение, посочено от администратора чрез <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. При активиране на правилото синхронизирането с облака ще се изключи.
В случай че правилото е деактивирано или не е зададено, ще се използват само обикновените локални потребителски профили.
<ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> деактивира синхронизирането на всички данни, заменяйки правилото RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Позволява да зададете списък с образци на URL адреси, посочващи сайтовете, на които е разрешено да изпълняват приставката <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
В случай че това правило не е зададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото DefaultPluginsSetting, ако е зададено, или личната конфигурация на потребителя в противен случай.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Разрешаване на сайтовете да искат от потребителя достъп до разположени наблизо устройства с Bluetooth</translation>
<translation id="6770454900105963262">Изпращане на информация за активните сесии в павилионен режим</translation>
<translation id="6786747875388722282">Разширения</translation>
<translation id="6786967369487349613">Задаване на директорията за подвижните потребителски профили</translation>
<translation id="6810445994095397827">Блокиране на JavaScript на тези сайтове</translation>
<translation id="681446116407619279">Поддържани схеми за удостоверяване</translation>
<translation id="685769593149966548">Налагане на строго ограничен режим за YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">Това правило е оттеглено от версия 35 на <ph name="PRODUCT_NAME" /> нататък.
Независимо от стойността на опцията информацията за паметта се съобщава на страницата, но размерите
се квантуват, а честотата на актуализациите се ограничава от съображения за сигурност. За получаване на точни данни в реално време,
моля, използвайте инструменти като Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">URL адрес на новия раздел в браузъра</translation>
<translation id="6899705656741990703">Автоматично откриване на настройките за прокси сървър</translation>
<translation id="6903814433019432303">Това правило е активно само в режим за търговски експонати. Определя набора от URL адреси, които да се зареждат при стартиране на демонстрационната сесия. Това правило ще отмени всички други механизми за задаване на първоначалния URL адрес и затова може да се прилага само към сесия, която не е свързана с конкретен потребител.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Конфигурира търсещата машина по подразбиране. Можете да посочите коя да се използва от потребителя или да деактивирате търсенето по подразбиране.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Активиране на функцията за достъпност „обратна връзка с говор“.
Ако е зададено true, винаги ще бъде активирана обратна връзка с говор.
Ако е зададено false, обратната връзка с говор винаги ще бъде деактивирана.
Ако зададете това правило, потребителите не могат да го променят или заменят.
Ако правилото не е зададено, първоначално обратната връзка с говор е деактивирана, но потребителят може да я активира по всяко време.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Ако правилото е true, правилата от облака ще имат предимство пред тези на ниво устройство в случай на противоречие между тях.
Ако зададете false или не конфигурирате правилото, правилата на ниво устройство ще бъдат с предимство при конфликт с тези от облака.
За повече подробности относно приоритета на правилата, моля, посетете https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Това правило не е налице за екземпляри на Windows, които не са част от домейн на <ph name="MS_AD_NAME" />.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Блокиране на приставката <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Посочва името на основната търсеща машина. Ако е оставено празно или не е зададено, ще се използва името на хоста, указано от URL адреса за търсене. Това правило се взема предвид само ако „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Деактивиране на синхронизирането на данни с Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Посочва максималния брой едновременни връзки с прокси сървъра.
Някои прокси сървъри не могат да обработват голям брой такива връзки на клиентска програма и този проблем може да се реши чрез задаване на по-ниска стойност за това правило.
Тя трябва да е по-малка от 100 и по-голяма от 6, а стойността по подразбиране е 32.
Известно е, че някои уеб приложения с висящи заявки GET използват много връзки, така че намаляването на стойността под 32 може да доведе до увисвания в мрежата на браузъра, ако са отворени твърде много такива уеб приложения. Намалете стойността под 32 на свой собствен риск.
Ако това правило е оставено незададено, ще се използва стойността по подразбиране, която е 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Име на предпочитанието за Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Параметър, предоставящ за основната търсеща машина функция за търсене по изображение</translation>
<translation id="6956272732789158625">Забраняване на сайтовете да генерират ключове</translation>
<translation id="6994082778848658360">Посочва как вграденият защитен хардуерен елемент може да се използва за осигуряване на второ ниво на удостоверяване на самоличността, ако е съвместим с тази функция. Бутонът за захранване на машината служи за установяване на физическото присъствие на потребителя.
Ако настройката е деактивирана, няма да се използва второ ниво на удостоверяване.
В случай че е избрана опцията U2F, интегрираното второ ниво ще функционира съгласно едноименната спецификация на стандарта FIDO.
При избиране на U2F_EXTENDED интегрираното второ ниво ще предоставя функциите за U2F, както и някои разширения за индивидуално удостоверяване.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Дали онлайн проверките през OCSP/CRL са задължителни за локални надеждни котви</translation>
<translation id="7003334574344702284">Ако е активирано, това правило импортира принудително запазените пароли от предишния браузър по подразбиране. В такъв случай то оказва влияние и върху диалоговия прозорец за импортиране. Ако правилото е деактивирано, запазените пароли не се импортират. В случай че не е зададено, потребителят може да бъде попитан дали операцията да се извърши, или импортирането може да стане автоматично.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Предпочитания за <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Настройки за съдържанието</translation>
<translation id="7007671350884342624">Конфигурира директорията, която <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва за съхраняване на потребителски данни.
Ако зададете това правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва предоставената директория, независимо дали потребителят е посочил флага „--user-data-dir“. За да се избегнат загубата на данни и други неочаквани грешки, за правилото не трябва да се избира основната директория на даден том, нито директория с друго предназначение, тъй като <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще управлява съдържанието й.
Посетете https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables за списък с променливите, които можете да ползвате.
В случай че правилото не е зададено, ще се използва стандартният път на потребителския профил и потребителят ще може да го отменя чрез флага „--user-data-dir“ за команден ред.</translation>
<translation id="7027785306666625591">Конфигурирайте управлението на захранването в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Тези правила ви позволяват да зададете поведението на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> при потребителска неактивност за определен период от време.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Примерна стойност:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Активира изпращането на документи за отпечатване от <ph name="PRODUCT_NAME" /> до <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />. ЗАБЕЛЕЖКА: Това правило се отразява само на поддръжката на <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> в <ph name="PRODUCT_NAME" />. То не забранява на потребителите да изпращат задания за печат на уебсайтове. Ако тази настройка е активирана или не е конфигурирана, потребителите могат да отпечатват чрез <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> от съответния диалогов прозорец на <ph name="PRODUCT_NAME" />. В случай че е деактивирана, те не могат да отпечатват чрез <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> от диалоговия прозорец на <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7053678646221257043">Ако е активирано, това правило импортира принудително отметките от текущия браузър по подразбиране. В такъв случай то оказва влияние и върху диалоговия прозорец за импортиране. Ако правилото е деактивирано, не се импортират отметки. В случай че не е зададено, потребителят може да бъде попитан дали операцията да се извърши, или импортирането може да стане автоматично.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Разрешаване на изскачащи прозорци на тези сайтове</translation>
<translation id="706669471845501145">Разрешаване на сайтовете да показват известия на работния плот</translation>
<translation id="7072406291414141328">Активиране на форсирането на мрежата за постигане на максимална скорост</translation>
<translation id="7079519252486108041">Блокиране на изскачащите прозорци на тези сайтове</translation>
<translation id="7091198954851103976">Винаги изпълнява изискващи удостоверяване приставки</translation>
<translation id="7106631983877564505">Активирайте заключването, когато устройствата с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> преминат в неактивно или спряно състояние.
В случай че активирате настройката, потребителите ще трябва да въвеждат паролата си при излизане от спящ режим, за да отключат устройството.
Ако я деактивирате, това няма да е необходимо.
И в двата случая потребителите не могат да променят или отменят тази настройка.
Ако правилото не е зададено, потребителите ще могат да избират дали да се изисква парола при отключване на устройството.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Определя дали процесът на <ph name="PRODUCT_NAME" /> да стартира при влизане в операционната система и да продължи да работи след затваряне на последния прозорец на браузъра. Това дава възможност на приложенията на заден план и текущата сесия на сърфиране (включително сесийните „бисквитки“) да останат активни. Процесът на заден план е обозначен с икона в системната област и винаги може да се прекрати оттам.
Ако за това правило е зададено true, режимът на заден план е активиран и потребителите не могат да го контролират от настройките на браузъра.
При false този режим е деактивиран и не може да се управлява от настройките на браузъра.
В случай че правилото не е зададено, режимът на заден план първоначално е деактивиран и потребителите могат да го контролират от настройките на браузъра.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Посочва идентификаторите на приложенията, които <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> показва като фиксирани в лентата на стартовия панел.
Ако това правило е конфигурирано, наборът от приложения е фиксиран и не може да се променя от потребителя.
В случай че то е оставено незададено, списъкът с фиксирани приложения може да се променя в стартовия панел.</translation>
<translation id="7132877481099023201">URL адреси, на които без подкана ще се предоставя достъп до устройствата за заснемане на видео</translation>
<translation id="7167436895080860385">Разрешаване на потребителите да показват пароли в диспечера на паролите (оттеглено)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Преходен потребителски профил</translation>
<translation id="717630378807352957">Разрешаване на всички принтери от конфигурационния файл</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Типове връзки, разрешени за актуализации</translation>
<translation id="7194407337890404814">Име на търсещата машина по подразбиране</translation>
<translation id="7199300565886109054">Позволява да съставите списък с образци на URL адреси, посочващи сайтовете, на които е разрешено да задават само сесийни „бисквитки“.
При незадаване на това правило за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultCookiesSetting“, ако е зададено, или личната конфигурация на потребителя в противен случай.
Обърнете внимание, че когато <ph name="PRODUCT_NAME" /> работи в режим на заден план, сесията няма да се прекрати при затварянето на последния прозорец на браузъра, а ще остане активна до затварянето на самия браузър. Моля, вижте правилото „BackgroundModeEnabled“ за повече информация относно конфигурирането на това поведение.
Ако за „RestoreOnStartup“ е зададено да се възстановяват URL адресите от предишните сесии, това правило се пренебрегва и „бисквитките“ за съответните сайтове ще се съхраняват за постоянно.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Разрешаване на ограниченията за изтеглянията</translation>
<translation id="7207095846245296855">Принудително използване на Google Безопасно търсене</translation>
<translation id="7216442368414164495">Разрешаване на потребителите да включат разширената функция на Безопасно сърфиране за подаване на сигнали</translation>
<translation id="7234280155140786597">Имената на забранените хостове за обмен на съобщения с приложения с директно изпълнение (или „*“ за всички)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Задаване на стандартния тип екранна лупа, активирана в екрана за вход.
Ако правилото е зададено, контролира типа екранна лупа, активирана при показване на екрана за вход. Задаването на „Няма“ за правилото деактивира екранната лупа.
Ако зададете правилото, потребителите могат временно да го заменят, като активират или деактивират екранната лупа. Изборът им обаче не е за постоянно и стойността по подразбиране се възстановява, когато екранът за вход се покаже отново или потребителят не прави нищо на този екран за минута.
Ако правилото не бъде зададено, екранната лупа е деактивирана при първото показване на екрана за вход. Потребителите могат да я активират или деактивират по всяко време и състоянието й в екрана за вход се запазва между тях.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Разрешаване на приложенията в ARC да използват сертификатите от сертифициращи органи в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="7258823566580374486">Активиране на защитната завеса на хостовете за отдалечен достъп</translation>
<translation id="7260277299188117560">Активиране на автоматично актуализиране през мрежа с равноправен достъп</translation>
<translation id="7261252191178797385">Изображение за тапет на устройството</translation>
<translation id="7267809745244694722">Мултимедийните клавиши по подразбиране работят като функционални</translation>
<translation id="7271085005502526897">Импортиране на началната страница от браузъра по подразбиране при първото изпълнение</translation>
<translation id="7273823081800296768">Ако тази настройка е активирана или не е конфигурирана, потребителите ще могат да включат функцията за сдвояване с клиентски програми и хостове при установяване на връзка. Така няма да е необходимо да въвеждат ПИН код всеки път.
В случай че настройката е деактивирана, функцията няма да е налице.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Управлявани отметки</translation>
<translation id="7295019613773647480">Активиране на контролирани потребители</translation>
<translation id="7301543427086558500">Посочва списък с алтернативни URL адреси, които могат да се използват за извличане на думи за търсене от търсещата машина. Тези адреси трябва да съдържат низа <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, който ще се ползва при извличането.
Правилото не е задължително. Ако не е зададено, няма да се използват алтернативни URL адреси за извличане на думи за търсене.
То се спазва само в случай че правилото „DefaultSearchProviderEnabled“ е активирано.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Забавяне преди заключване на екрана при работа на променлив ток</translation>
<translation id="7311458740754205918">Ако това правило е true или не е зададено, в новия раздел в браузъра може да се показват предложения за съдържание въз основа на историята на сърфиране, интересите или местоположението на потребителите.
В случай че е false, в новия раздел в браузъра няма да се показват такива автоматично генерирани предложения.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Допълнителни параметри в командния ред за <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Тази опция е подобна на Wipe (стойност 2), но се опитва да запази означенията за вход, така че потребителят да не трябва да влиза отново в профила си.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Посочва периода от време без потребителска активност, след който при работа на батерия екранът се изключва.
Когато зададената за това правило стойност е по-голяма от нула, то посочва времето, за което потребителят трябва да остане неактивен, преди <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> да изключи екрана.
Ако стойността е нула, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не изключва екрана при неактивност.
Когато правилото не е зададено, се използва период от време по подразбиране.
Съответната стойност трябва да се посочи в милисекунди. Тя се променя така, че да е по-малка или равна на забавянето при неактивност.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Посочва типа на профилите в приложението за удостоверяване под Android, което поддържа удостоверяване чрез <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (напр. удостоверяване с Kerberos). Тази информация трябва да се предостави от доставчика на съответното приложение. За повече подробности посетете https://goo.gl/hajyfN.
Ако не е зададена настройка, удостоверяването чрез <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> ще е деактивирано за Android.</translation>
<translation id="7331962793961469250">При зададено „True“ популяризациите за приложенията в уеб магазина на Chrome няма да се показват в новия раздел в браузъра. При „False“ или ако оставите незададена тази опция, това ще се случва</translation>
<translation id="7332963785317884918">Това правило е оттеглено. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> винаги ще използва стратегията за почистване „RemoveLRU“.
Контролира начина на работа на функцията за автоматично почистване на устройства с <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Тя се задейства, за да освободи място на диска, когато свободното място на него достигне критично ниво.
Ако за правилото е зададено „RemoveLRU“, от устройството ще се премахват потребители по ред на последно влизане, като първи ще бъдат премахнати влезлите за последен път най-отдавна. Това ще се прави, докато не се освободи достатъчно място. 
При „RemoveLRUIfDormant“ от устройството ще се премахват потребители по ред на последно влизане, които не са влизали поне 3 месеца, като първи ще бъдат премахнати влезлите за последен път най-отдавна. Това ще се прави, докато не се освободи достатъчно място.
В случай че това правило не е зададено, при автоматично почистване се ползва стандартната вградена стратегия. Понастоящем тя е „RemoveLRUIfDormant“.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Съхраняване на „бисквитките“ за цялата продължителност на сесията</translation>
<translation id="7340034977315324840">Съобщаване на времената на активност на устройствата</translation>
<translation id="7343497214039883642">Конфигурационен файл с корпоративни принтери за устройствата</translation>
<translation id="7384999953864505698">Разрешаване на протокола QUIC</translation>
<translation id="7417972229667085380">Процент на промяна на забавянето при неактивност в режим за презентации (оттеглено)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Задаване на размер на медийния кеш на диска в байтове</translation>
<translation id="7424751532654212117">Изключения от списъка с деактивирани приставки</translation>
<translation id="7426112309807051726">Посочва дали оптимизирането чрез <ph name="TLS_FALSE_START" /> да е деактивирано. В резултат на минали събития името на това правило е DisableSSLRecordSplitting.
Ако то не е зададено или е false, функцията <ph name="TLS_FALSE_START" /> ще е активирана. В случай че правилото е true, <ph name="TLS_FALSE_START" /> ще се деактивира.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Активиране на Динамично търсене</translation>
<translation id="7443616896860707393">Подкани за базово HTTP удостоверяване от външен източник</translation>
<translation id="7469554574977894907">Активиране на предложенията за търсене</translation>
<translation id="7474249562477552702">Допускане на подписани с SHA-1 сертификати, издадени от локални надеждни източници</translation>
<translation id="7485481791539008776">Правила за избиране на стандартен принтер</translation>
<translation id="749556411189861380">Съобщаване на версията на операционната система и фърмуера на записаните устройства.
Ако настройката не е зададена или е „true“, записаните устройства ще съобщават периодично съответните версии. При „false“ тази информация няма да се предоставя.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Ако това правило е true или не е зададено, използването на протокола QUIC ще е разрешено в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
При false то ще е забранено.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Разрешаване на генерирането на ключове от тези сайтове</translation>
<translation id="7529100000224450960">Позволява да зададете списък с образци за URL адреси, посочващи сайтове, на които е разрешено да отварят изскачащи прозорци. Ако това правило е оставено незададено, за всички сайтове ще се използва глобалната стандартна стойност от правилото „DefaultPopupsSetting“, ако е зададено, или в противен случай – личната конфигурация на потребителя.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Фактор за разпределяне на автоматичните актуализации</translation>
<translation id="7534199150025803530">Правилото няма ефект върху приложението Google Диск за Android. Ако искате да предотвратите използването на Google Диск през мобилни връзки, трябва да забраните инсталирането на това приложение.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Когато това правило е зададено, удостоверяването на данните за вход ще се извършва по един от следните начини в зависимост от избраната настройка:
Ако зададете „GAIA“, при влизане ще се използва стандартният удостоверителен процес на GAIA.
В случай че изберете „SAML_INTERSTITIAL“, при влизане ще се показва екран със заставка, предлагаща на потребителя да продължи с удостоверяването чрез доставчика на съответните услуги със SAML, използван от домейна, в който е записано устройството, или да се върне към стандартния процес на GAIA за вход.</translation>
<translation id="757395965347379751">Когато тази настройка е активирана, <ph name="PRODUCT_NAME" /> допуска подписани с SHA-1 сертификати, стига успешно да преминат проверката за валидност и удостоверителната верига да стига до локално инсталирани сертификати от сертифициращ орган.
Обърнете внимание, че правилото разчита на това, механизмът за потвърждаване на сертификати в операционната система да допуска подписи с SHA-1. Ако актуализация промени третирането на сертификатите с SHA-1 от страна на ОС, правилото може повече да няма ефект. Освен това правилото е предвидено за временно решение, което да даде на фирмите повече време за отказ от SHA-1. То ще бъде премахнато на 1 януари 2019 г. или около тази дата.
Ако правилото не е зададено или е зададено на „false“, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще следва обществено обявения график за оттегляне на SHA-1.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Конфигурира размера на буферната памет, която ще се използва от <ph name="PRODUCT_NAME" /> за съхраняване на кеширани файлове на диска.
Ако зададете това правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще ползва предоставения размер на кеша, независимо дали потребителят е посочил флага „--disk-cache-size“, или не го е направил. Указаната в правилото стойност не е строга граница, а по-скоро предложение към системата за кеширане. Всяка стойност под няколко мегабайта е твърде малка и ще бъде завишена до разумен минимум.
Ако стойността на правилото е 0, ще се използва стандартният размер на кеша, но потребителите няма да могат да го променят.
В случай че то не е зададено, ще се ползва стандартният размер и потребителите ще са в състояние да го отменят посредством флага „--disk-cache-size“.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Приложенията за Android не са задължени да се съобразяват с този списък. Не можете да ги заставите да го спазват.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Флагове за цялата система, които да се прилагат при стартиране на <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Списък с деактивирани схеми на протоколи</translation>
<translation id="7617319494457709698">Това правило посочва разширенията, за които е разрешено отдалеченото удостоверяване посредством функцията <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> на <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />. За да ползват приложния програмен интерфейс (API), разширенията трябва да бъдат добавени към този списък.
Ако някое от тях не е в списъка или той не е зададен, извикването към API няма да е успешно и ще се изведе код на грешка.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Посочва канала за пускане, за който това устройство трябва да бъде заключено.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Име на библиотеката за GSSAPI</translation>
<translation id="7635471475589566552">Конфигурира локала на приложенията в <ph name="PRODUCT_NAME" /> и не разрешава на потребителите да го променят. Ако активирате тази настройка, <ph name="PRODUCT_NAME" /> използва посочения локал. Ако той не се поддържа, вместо него се използва „en-US“. Ако настройката е деактивирана или не е зададена, <ph name="PRODUCT_NAME" /> използва предпочитания локал, посочен от потребителя (ако е зададен), системния или резервния локал „en-US“.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Определя дали роумингът за данни трябва да е активиран за устройството. Ако за правилото е зададено „true“, роумингът е разрешен. В случай че е оставено неконфигурирано или е зададено „false“, функцията няма да е налице.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Динамично опресняване на правилото</translation>
<translation id="7694807474048279351">Насрочване на автоматично рестартиране след прилагане на актуализация на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Когато за правилото е зададено true, след прилагането на актуализация на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> се насрочва автоматично рестартиране и то се изисква за завършване на актуализирането. Рестартирането се насрочва незабавно, но може да се отложи в устройството до 24 часа, ако потребителят го използва в момента.
Когато е зададено false, след прилагането на актуализация на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не се насрочва автоматично рестартиране. Актуализирането завършва при следващото рестартиране на устройството от страна на потребителя.
Ако зададете това правило, потребителите не могат да го променят или заменят.
Забележка: Понастоящем автоматичните рестартирания са активирани само докато се показва екранът за вход или тече сесия на павилионно приложение. В бъдеще това ще се промени и правилото ще важи винаги, независимо дали има активна сесия и от какъв тип е.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Задаване на размер за кеша на приложенията и разширенията (в байтове)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Флаг за речник, намиращ съответствия между имена на хостове и булеви стойности. Настройката посочва дали достъпът до хоста да е разрешен (true), или блокиран (false).
Това правило е за вътрешно ползване от самия браузър <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Запитване всеки път, когато сайт иска достъп до камерата и/или микрофона</translation>
<translation id="7713608076604149344">Ограничения за изтеглянията</translation>
<translation id="7715711044277116530">Процент на промяна на забавянето на затъмняването на екрана в режим за презентации</translation>
<translation id="7717938661004793600">Конфигурирайте функциите на <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> за достъпност.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Това правило активира HTTP/0.9 на портове, различни от 80 за HTTP и 443 за HTTPS.
По подразбиране правилото е деактивирано. Ако бъде активирано, потребителите стават уязвими за проблема в сигурността https://crbug.com/600352.
Правилото има за цел да даде на фирмите възможност да мигрират съществуващите сървъри към по-нова версия на HTTP и ще бъде премахнато в бъдеще.
Ако правилото не е зададено, HTTP/0.9 ще бъде деактивиран през нестандартни портове.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Активира за хостовете за отдалечен достъп двуфакторното удостоверяване вместо посочен от потребителя ПИН код.
Ако тази настройка е активирана, потребителите трябва да въведат валиден двуфакторен код при осъществяване на достъп до хост.
В случай че тя е деактивирана или не е зададена, функцията няма да бъде включена и ще се използва поведението по подразбиране с посочен от потребителя ПИН код.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Отваряне на нов раздел в браузъра</translation>
<translation id="7754704193130578113">Извеждане на запитване къде да бъде запазен всеки файл преди изтеглянето му</translation>
<translation id="7761446981238915769">Конфигуриране на списъка с инсталирани приложения на екрана за вход</translation>
<translation id="7761526206824804472">Задава един или повече препоръчани локали за обществени сесии и дава възможност на потребителите лесно да изберат някой от тях.
Потребителят може да избере локал и клавиатурна подредба преди началото на обществена сесия. По подразбиране всички поддържани от <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> локали са изброени по азбучен ред. С помощта на това правило можете да преместите набор от препоръчани локали най-горе в списъка.
Ако правилото не е зададено, текущият локал на потребителския интерфейс ще бъде избран предварително.
В случай че правилото е зададено, препоръчаните локали ще бъдат преместени най-горе в списъка, графично отделени от всички останали и изброени в реда, в който се показват в правилото. Първият от тях ще бъде избран предварително.
Ако има няколко препоръчани локала, се приема, че потребителите ще искат да посочат някой от тях. Възможността за избор на локал и клавиатурна подредба ще бъде ясно представена в началото на обществената сесия. В противен случай се допуска, че повечето потребители ще използват предварително избрания локал, и не се набляга на съответната възможност за избор.
Когато това правило е зададено и автоматичният вход е активиран (вижте правилата |DeviceLocalAccountAutoLoginId| и |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), за автоматично стартираната обществена сесия ще се използват първият препоръчан локал и най-популярната съответстваща на него клавиатурна подредба.
За най-популярна клавиатурна подредба, съответстваща на предварително избрания локал, винаги се смята предварително избраната.
Това правило може да се зададе само като препоръчително. Дори да преместите набор от локали най-горе в списъка, потребителите винаги ще могат да изберат за сесията си всеки локал, поддържан от <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Позволява да зададете дали на уебсайтовете е разрешено да показват изображения. Тази опция може да бъде разрешена или отказана за всички сайтове. Ако това правило е оставено незададено, ще се използва „AllowImages“ и потребителят ще може да го променя.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Типовете връзки, които е разрешено да се използват за актуализации на операционната система. Съответните актуализации потенциално упражняват голямо натоварване върху връзката поради размера си и е възможно да доведат до допълнителни разходи. Затова те не са активирани по подразбиране за типове връзки, за които се смята, че са скъпи, включително понастоящем WiMax, Bluetooth и мобилни мрежи.
Разпознатите идентификатори за типове връзки са „ethernet“, „wifi“, „wimax“, „bluetooth“ и „cellular“.</translation>
<translation id="7763614521440615342">Показване на предложения за съдържание в новия раздел в браузъра</translation>
<translation id="7774768074957326919">Използване на системните настройки за прокси сървър</translation>
<translation id="7775831859772431793">Тук можете да посочите URL адреса на прокси сървъра.
Това правило влиза в сила само ако сте избрали ръчни настройки в „Изберете как да посочите настройките на прокси сървъра“.
Не задавайте правилото, ако сте избрали друг режим за конфигуриране на правилата за прокси сървър.
За още опции и подробни примери посетете:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="7781069478569868053">Нов раздел в браузъра</translation>
<translation id="7788511847830146438">На потребителски профил</translation>
<translation id="7801886189430766248">Когато това правило е true, данните на приложенията за Android ще се качват в сървърите за резервни копия за Android и ще се възстановяват оттам при повторно инсталиране на съвместими приложения.
Ако правилото е false, услугата Android Backup Service ще е изключена.
В случай че настройката е конфигурирана, потребителите няма да могат да я променят.
Ако не е зададена, те ще могат да включват и изключват Android Backup Service от приложението Настройки.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Задаване на стандартното състояние на режима на висок контраст на екрана за вход</translation>
<translation id="7822837118545582721">Когато за това правило е зададено true, потребителите няма да могат да записват нищо върху външни устройства за съхранение.
Ако настройката е false или не е конфигурирана, потребителите могат да създават и променят файлове върху външните устройства за съхранение, на които физически може да се записва.
Правилото ExternalStorageDisabled е с предимство пред това правило – ако ExternalStorageDisabled е true, то целият достъп до външни хранилища е деактивиран и съответно настоящото правило се пренебрегва.
Динамичното опресняване на това правило се поддържа във версия M56 и по-нови.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Посочва максималното забавяне в милисекунди между получаването на анулиране на правило и извличането на новото правило от услугата за управление на устройствата.
Задаването на тази настройка отменя стандартната стойност от 5000 милисекунди. Валидните числа са в диапазона от 1000 (1 секунда) до 300 000 (5 минути). Всяка стойност извън него ще бъде прикрепена към съответната граница.
Ако това правило не е зададено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ще използва стандартната стойност от 5000 милисекунди.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Минимална резервна версия на TLS</translation>
<translation id="7842869978353666042">Конфигуриране на опциите за Google Диск</translation>
<translation id="7843525027689416831">Това правило посочва кои флагове да се прилагат при стартиране на <ph name="PRODUCT_NAME" />. Те влизат в сила само на екрана за вход и нямат ефект в потребителските сесии.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Конфигурира настройките за управление на разширенията за <ph name="PRODUCT_NAME" />.
С това правило се контролират няколко настройки, включително такива, които се управляват от съществуващи правила за разширенията. При конфигуриране на правилото то ще замени всички зададени по-стари правила.
Правилото търси съответствие между конфигурацията си и идентификационен номер или URL адрес за актуализация на разширение. При намиране на съответстващ идентификационен номер конфигурацията се прилага само за посоченото разширение. За специалния идентификатор <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> може да бъде зададена стандартна конфигурация, която ще е в сила за всички разширения, за които не са посочени персонализирани настройки в това правило. При намиране на съответстващ URL адрес за актуализация конфигурацията се прилага за всички разширения, в чийто манифест е посочен същият адрес, както е описано тук: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Конфигурацията за всяко разширение (или разширения с един и същ URL адрес за актуализация) представлява отделен речник, който може да съдържа долуописаните полета.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: Търси съответствие на низ, който указва режима на инсталиране за разширението. Валидните низове са:
* <ph name="ALLOWED" />: Потребителите могат да инсталират разширението. Това е стандартната настройка.
* <ph name="BLOCKED" />: Блокира инсталирането на разширението.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: Разширението се инсталира автоматично и потребителите не могат да го премахнат.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: Разширението се инсталира автоматично, но може да бъде деактивирано от потребителите.
Низът <ph name="INSTALLTION_MODE" /> може също да бъде конфигуриран за няколко разширения, включително за специалния идентификатор <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (като стандартни настройки) и за разширенията с един и същ URL адрес за актуализация. В такъв случай могат да се използват само стойностите <ph name="ALLOWED" /> и <ph name="BLOCKED" />.
Ако за режима е зададено <ph name="FORCE_INSTALLED" /> или <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, трябва да се конфигурира и стойността <ph name="UPDATE_URL" />. Обърнете внимание, че зададеният в това правило URL адрес за актуализация служи само за първоначалното инсталиране. За последващите актуализации на разширението ще се използва посоченият в манифеста му URL адрес. Той трябва да води до XML документ с манифеста за актуализацията, както е споменато по-горе.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: Търси съответствия в списък с низове, указващ блокираните разрешения за API за разширението. Имената на разрешенията са същите като съответните низове, декларирани в манифеста му, както е описано на адрес <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Тази настройка може да бъде конфигурирана и за специалния идентификатор <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Разширението няма да се зареди, ако има нужда от разрешение, което е в списъка за блокиране. В случай че блокираното разрешение е незадължително изискване, разширението ще работи нормално, но заявките за несъвместими разрешения ще бъдат отхвърляни автоматично по време на изпълнение.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: Подобно на <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, но служи за изрично предоставяне на разрешения, евентуално фигуриращи в глобалния списък за блокиране, поради което не може да се конфигурира за специалния идентификатор <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Обърнете внимание, че посочените чрез тази настройка разрешения не се предоставят автоматично на разширенията.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: Търси съответствие на низ за версия, чийто формат е същият като на низа в манифеста на разширението, както е описано на адрес <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Ще бъдат деактивирани разширенията, чиято версия е по-стара от минималната посочена. Това се отнася и за принудително инсталираните разширения.
Следните настройки могат да се използват само за стандартната конфигурация <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: Всеки елемент в този списък е образец за съответствие в подходящ за разширенията формат (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Потребителите ще могат лесно да инсталират елементи от всеки URL адрес, съответстващ на запис в списъка. Местоположението на файла във формат <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> и страницата, откъдето е започнало изтеглянето (т.е. препращащият URL адрес), трябва да са разрешени чрез тези образци.
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Това е настройка за съставяне на бял списък с типовете разширения/приложения, които да могат да се инсталират в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Стойността е списък с низове, всеки от които трябва да е някой от следните: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. За повече информация относно тези типове вижте документацията за разширенията за <ph name="PRODUCT_NAME" />.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Ако потребител се опита да инсталира разширение, но то е блокирано чрез правило, в уеб магазина на Chrome ще се покаже общо съобщение за грешка. Тази настройка ви позволява да добавите текст към съответното съобщение. Така можете да насочите потребителите към отдела по поддръжка, да обясните защо разширението е блокирано или да предоставите друга информация. Съобщението за грешка ще бъде съкратено, в случай че надвишава 1000 знака.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Служи за съставяне на списък с хостове, с които дадено разширение да не може да взаимодейства. Това включва вмъкването на JavaScript, промяната и преглеждането на събития от типа webRequest/webNavigation, както и преглеждането и промяната на „бисквитки“. Форматът е подобен като при образците за съответствия <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" /> с изключение на това, че не могат да се дефинират пътища (напр. *://*.example.com). Настройката поддържа и използване на заместващи знаци за ефективни домейни от най-високо ниво – например *://example.*.
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Служи за съставяне на списък с хостове, с които дадено разширение да може да взаимодейства, независимо дали са посочени в <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. Форматът е същият като при <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Ако зададете SyncDisabled или не конфигурирате правилото, приложенията в ARC няма да имат достъп до сертификатите в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
В случай че изберете CopyCaCerts, приложенията в ARC ще имат достъп до всички сертификати от сертифициращи органи с <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" />, които са инсталирани чрез ONC файл.</translation>
<translation id=</