blob: bd5b2019706a9535302867b130db57a11d6c0b71 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="ca">
<translation id="101438888985615157">Gira la pantalla 180 graus</translation>
<translation id="1017967144265860778">Gestió de l'alimentació a la pantalla d'inici de sessió</translation>
<translation id="1019101089073227242">Estableix el directori de dades de l'usuari</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID de les extensions que l'usuari no pot instal·lar (o bé * per a totes)</translation>
<translation id="102492767056134033">Defineix l'estat predeterminat del teclat en pantalla a la pàgina d'inici de sessió</translation>
<translation id="1027000705181149370">Especifica si les galetes d'autenticació establertes per un proveïdor d'identitat (IdP) SAML durant l'inici de sessió s'han de transferir al perfil de l'usuari.
Quan un usuari s'autentica amb un IdP SAML durant l'inici de sessió, les galetes definides per l'IdP s'escriuen primer en un perfil temporal. Aquestes galetes es poden transferir al perfil de l'usuari per notificar l'estat d'autenticació.
Quan aquesta política s'estableix en "true", les galetes establertes per l'IdP es transfereixen al perfil de l'usuari cada vegada que s'autentica amb l'IdP SAML durant l'inici de sessió.
Quan aquesta política s'estableix en "false" o no s'estableix, les galetes establertes per l'IdP només es transfereixen al perfil de l'usuari durant el seu primer inici de sessió en un dispositiu.
Aquesta política només afecta els usuaris amb dominis que coincideixen amb el domini de registre del dispositiu. Per a la resta d'usuaris, les galetes establertes per l'IdP només es transfereixen al perfil de l'usuari durant el seu primer inici de sessió al dispositiu.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Activeu la retirada de l'URL de PAC (per a https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Informa d'estadístiques del maquinari com ara l'ús de CPU o de RAM.
Si la política s'estableix en "false", no s'informa de les estadístiques.
Si s'estableix en "true" o no s'estableix, s'informa de les estadístiques.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Activa les funcions obsoletes de la plataforma web durant un temps limitat</translation>
<translation id="1047128214168693844">No permetis que cap lloc web faci el seguiment de la ubicació física dels usuaris</translation>
<translation id="1049138910114524876">Defineix la configuració regional, que s'aplica a la pàgina d'inici de sessió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si es defineix aquesta política, la pantalla d'inici de sessió sempre es mostrarà en la configuració regional que indiqui el primer valor d'aquesta política (que es defineix com una llista que permet la compatibilitat amb versions posteriors). Si aquesta política no es defineix o es defineix en una llista buida, la pantalla d'inici de sessió es mostrarà en la configuració regional de la darrera sessió de l'usuari. Si aquesta política es defineix en un valor que no és una configuració regional vàlida, la pantalla d'inici de sessió es mostrarà en una configuració regional alternativa (actualment, en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Activa el testimoni remot per al dispositiu.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Si s'activa aquesta opció de configuració, l'amfitrió d'assistència remota s'executarà en un procés amb permisos <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Això permetrà que els usuaris remots interaccionin amb les finestres amb privilegis restringits a l'ordinador de l'usuari local.
Si es desactiva o no es configura, l'amfitrió d'assistència remota s'executarà al context de l'usuari i els usuaris remots no podran interaccionar amb les finestres amb privilegis restringits a l'ordinador.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="1117535567637097036">Els gestors de protocols establerts a través d'aquesta política no s'utilitzen quan es gestionen els intents d'Android.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Mostra la icona de la barra d'eines de: <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1128903365609589950">Configura el directori que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà per emmagatzemar fitxers a la memòria cau del disc.
Si definiu aquesta política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> farà servir el directori proporcionat independentment de si l'usuari ha especificat la marca "--disk-cache-dir" o no. Per evitar la pèrdua de dades o altres errors inesperats, aquesta política no s'ha d'establir al directori arrel del volum ni en un directori utilitzat per a altres finalitats, ja que <ph name="PRODUCT_NAME" /> n'administra els continguts.
Aneu a https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables per veure una llista de les variables que es poden utilitzar.
Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el directori de memòria cau predeterminat i l'usuari podrà substituir-lo per la marca de la línia d'ordres "--disk-cache-dir".</translation>
<translation id="1138294736309071213">Aquesta política només està activa en mode de venta.
Determina la durada abans no es mostri l'estalvi de pantalla a la pantalla d'inici de sessió per als dispositius en mode de venta.
El valor de la política s'ha d'especificar en mil·lisegons.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Permet les imatges en aquests llocs</translation>
<translation id="1152117524387175066">Informa de l'estat del botó per a desenvolupadors en iniciar.
Si la política s'estableix com a falsa, no s'informarà de l'estat del botó per a desenvolupadors.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Desactivació de l'accés des de la pàgina d'advertiment de Navegació segura</translation>
<translation id="1166377463685560145">Especifica les impressores que un usuari no pot fer servir.
Aquesta política només s'utilitza si se selecciona <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> per a <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Si s'utilitza, l'usuari té accés a totes les impressores tret de les identificades en aquesta política.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">La freqüència, en mil·lisegons, amb què s'envien càrregues per informar sobre l'estat del dispositiu.
Si aquesta política no s'estableix, s'envien cada 3 hores de manera
predeterminada. La freqüència mínima permesa és de 60 segons.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Impressores d'empresa activades</translation>
<translation id="1221359380862872747">Carrega URL especificats a l'inici de sessió de demostració</translation>
<translation id="123081309365616809">Activa l'emissió de contingut al dispositiu</translation>
<translation id="1265053460044691532">Limiteu el temps durant el qual un usuari autenticat mitjançant SAML pot iniciar la sessió fora de línia.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Advertiment: RC4 se suprimirà completament del producte <ph name="PRODUCT_NAME" /> a partir de la versió 52 (cap al setembre de 2016) i aquesta política deixarà de funcionar en aquell moment.
Si la política no s'estableix o s'estableix en "false", els sistemes de xifratge RC4 de TLS no s'activaran. En cas contrari, es pot establir en "true" per conservar la compatibilitat amb un servidor obsolet. Es tracta d'una mesura temporal i el servidor s'ha de tornar a configurar.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Fes servir un script de servidor intermediari .pac</translation>
<translation id="1304973015437969093">Identificadors de les extensions i de les aplicacions i URL de les actualitzacions que s'instal·laran en silenci</translation>
<translation id="1313457536529613143">Especifica el percentatge d'ajust del temps d'espera d'inactivitat de la pantalla quan s'observa l'activitat de l'usuari amb la pantalla atenuada o poc després de desactivar-la.
Si s'estableix aquesta política, s'especifica el percentatge d'ajust del temps d'espera d'inactivitat de la pantalla quan s'observa l'activitat de l'usuari amb la pantalla atenuada o poc després de desactivar-la. Quan s'ajusta el temps d'espera d'inactivitat de la pantalla, s'ajusten els retards de desconnexió, bloqueig i desactivació de la pantalla per mantenir les mateixes distàncies del temps d'espera d'inactivitat de la pantalla que la configuració original.
Si no s'estableix aquesta política, es fa servir un factor d'escala predeterminat.
El factor d'escala ha de ser del 100% o més.</translation>
<translation id="131353325527891113">Mostra els noms d'usuari a la pantalla d'inici de sessió</translation>
<translation id="1327466551276625742">Activeu la sol·licitud de configuració de la xarxa quan estigueu fora de línia.</translation>
<translation id="1330145147221172764">Activa el teclat en pantalla</translation>
<translation id="1330985749576490863">Desactiva Google Drive a l'aplicació Fitxers de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> per a les connexions mòbils</translation>
<translation id="13356285923490863">Nom de la política</translation>
<translation id="1353966721814789986">Pàgines d'inici</translation>
<translation id="1359553908012294236">Si aquesta política s'estableix en "true" o no es configura, <ph name="PRODUCT_NAME" /> permetrà els inicis de sessió en mode de convidat. Aquests inicis són perfils de <ph name="PRODUCT_NAME" /> on totes les finestres utilitzen el mode d'incògnit.
Si aquesta política s'estableix en "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> no permetrà que s'iniciïn els perfils de convidat.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Activa l'opció d'enviar consultes a Quirks Server per als perfils de maquinari</translation>
<translation id="1393485621820363363">Impressores activades per a dispositius d'empresa</translation>
<translation id="1397855852561539316">URL de suggeriments del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="1420281424655200442">Controla quines impressores de la política <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> tenen disponibles els usuaris.
Determina quina política d'accés s'utilitza per a la configuració massiva d'impressores. Si se selecciona <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, es mostren totes les impressores. Si se selecciona <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, s'utilitza <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> per restringir l'accés a les impressores especificades. Si se selecciona <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> només mostra les impressores disponibles.
Si aquesta política no es defineix, es pressuposa que s'aplica <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442"></translation>
<translation id="1427655258943162134">Adreça o URL del servidor intermediari</translation>
<translation id="1435659902881071157">Configuració de la xarxa a nivell del dispositiu</translation>
<translation id="1438739959477268107">Configuració predeterminada de generació de claus</translation>
<translation id="1454846751303307294">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs en què no està permès executar JavaScript. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultJavaScriptSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (clients <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Controla el comportament de l'usuari en una sessió multiperfil en dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si aquesta política es defineix com a MultiProfileUserBehaviorUnrestricted, l'usuari pot ser l'usuari principal o el secundari en una sessió multiperfil.
Si aquesta política es defineix com a MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary, l'usuari només pot ser l'usuari principal en una sessió multiperfil.
Si aquesta política es defineix com a MultiProfileUserBehaviorNotAllowed, l'usuari no pot formar part d'una sessió multiperfil.
Si definiu aquesta configuració, els usuaris no podran modificar-la ni substituir-la.
Si la configuració es canvia mentre l'usuari té iniciada una sessió multiperfil, es consultarà la configuració corresponent de tots els usuaris de la sessió. La sessió es tancarà si qualsevol dels usuaris ja no té permís per ser a la sessió.
Si la política no es defineix, el valor predeterminat MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary s'aplica a usuaris gestionats per l'empresa i MultiProfileUserBehaviorUnrestricted s'utilitzarà per a usuaris no gestionats.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Clic per executar</translation>
<translation id="1466133662354365542">Activa la funció Emplenament automàtic de <ph name="PRODUCT_NAME" /> i permet que els usuaris emplenin la informació de targetes de crèdit i d'adreces automàticament als formularis web amb dades emmagatzemades anteriorment.
Si desactives aquesta opció de configuració, Emplenament automàtic mai no suggerirà ni emplenarà la informació de targetes de crèdit, i tampoc no desarà la informació addicional de targetes de crèdit que l'usuari enviï mentre navega pel web.
Si actives aquesta opció de configuració o no hi estableixes cap valor, l'usuari podrà controlar el funcionament general d'Emplenament automàtic (com ara les targetes de crèdit) a la IU.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Estableix l'estat predeterminat de la funció d'accessibilitat d'alt contrast a la pantalla d'inici de sessió.
Si el valor d'aquesta política s'estableix a vertader, el mode d'alt contrast s'activarà quan es mostri la pantalla d'inici de sessió.
Si el valor d'aquesta política s'estableix a fals, el mode d'alt contrast es desactivarà quan es mostri la pantalla d'inici de sessió.
Si s'estableix aquesta política, els usuaris la podran ignorar temporalment si activen o desactiven el mode d'alt contrast. No obstant això, l'elecció de l'usuari no es constant i l'estat predeterminat es restablirà quan la pantalla es torni a mostrar o si l'usuari es manté inactiu a la pantalla d'inici de sessió durant un minut.
Si no s'estableix aquesta política, el mode d'alt contrast es desactivarà quan la pantalla d'inici de sessió es mostri per primera vegada. Els usuaris poden activar o desactivar el mode d'alt contrast en qualsevol moment i el seu estat a la pantalla d'inici de sessió es mantindrà entre els usuaris.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Si aquesta política s'estableix com a verdadera, es permet utilitzar l'escriptori unificat
i està activat de manera predeterminada. Així, les aplicacions poden ocupar diverses pantalles.
Per desactivar l'escriptori unificat en pantalles concretes, l'usuari pot
desmarcar l'opció corresponent a la configuració de pantalles.
Si aquesta política s'estableix com a falsa o no s'estableix, l'escriptori unificat
es desactivarà. En aquest cas, l'usuari no pot activar la funció.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Desactiva False Start de TLS</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> evitarà qualsevol servidor intermediari de la llista d'amfitrions proporcionada.
Aquesta política només es fa efectiva si has seleccionat la configuració manual del servidor intermediari a Tria com vols especificar la configuració del servidor intermediari.
Deixa-la sense establir si has seleccionat qualsevol altra manera de definir les polítiques del servidor intermediari.
Per veure exemples més detallats, ves a:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">Testimoni remot</translation>
<translation id="1509692106376861764">Aquesta política no està disponible des de la versió 29 de <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Permet que els llocs facin un seguiment de la ubicació física dels usuaris</translation>
<translation id="152657506688053119">Llista d'URL alternatius per al proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="1530812829012954197">Renderitza sempre els patrons d'URL següents al navegador de l'amfitrió</translation>
<translation id="1553684822621013552">Quan aquesta política s'estableix en "true", s'activa ARC per a l'usuari
(depenent de les comprovacions addicionals de la configuració de la política;
però ARC no estarà disponible si el mode efímer
o l'inici de sessió múltiple estan activats a la sessió d'usuari actual).
Si aquesta opció de configuració està desactivada o no està configurada,
els usuaris d'empreses no poden utilitzar ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">La política substitueix les compilacions de depuració de l'amfitrió d'accés remot</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F més extensions per al testimoni individual</translation>
<translation id="1583248206450240930">Fes servir <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> de manera predeterminada</translation>
<translation id="1603058613431276040">Proporciona configuracions per a les impressores d'empresa vinculades a dispositius.
Aquesta política et permet proporcionar configuracions d'impressores als dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. El fitxer ha d'estar codificat en JSON i no pot superar els 5 MB. El format és el mateix que el del diccionari NativePrinters. Es calcula que 5 MB corresponen a un fitxer amb unes 21.000 impressores. El resum criptogràfic serveix per verificar la integritat de la baixada.
El fitxer es baixa i es desa a la memòria cau. Es torna a baixar cada cop que es modifica l'URL o el resum.
Si es defineix aquesta política, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> baixarà el fitxer per a les configuracions d'impressores i les impressores estaran disponibles de conformitat amb <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> i <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Aquesta política no influeix en la possibilitat que tenen els usuaris de configurar les impressores en dispositius concrets. La seva finalitat és complementar la configuració de les impressores per part dels usuaris.
Aquesta política complementa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Si aquesta política no es defineix, no hi haurà impressores per als dispositius i les altres polítiques <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> s'ignoraran.</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL als quals els dispositius de captura d'àudio podran accedir sense confirmació.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Activa la supressió de l'historial de baixades i del navegador</translation>
<translation id="163200210584085447">Els patrons d'aquesta llista es compararan amb l'origen de la seguretat de l'URL sol·licitant. Si es troba alguna coincidència, l'URL obtindrà permís per accedir a dispositius de captura de vídeo en pàgines d'inici de sessió amb SAML. Si no es troba cap coincidència, l'accés es denegarà automàticament. Els patrons comodí no es permeten.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Permet el connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> en aquests llocs</translation>
<translation id="1655229863189977773">Defineix la mida de la memòria cau del disc en bytes</translation>
<translation id="166427968280387991">Servidor intermediari</translation>
<translation id="1668836044817793277">Permetre que l'aplicació de quiosc d'inici automàtic sense retards controli la versió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Aquesta política defineix si es permet que l'aplicació de quiosc d'inici automàtic sense retards controli la versió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Per fer-ho, la política inclou una required_platform_version (versió obligatòria de la plataforma) al fitxer de manifest i la utilitza com a prefix per a la versió de destinació a la qual cal actualitzar automàticament.
Si la política s'estableix en "true", el valor de la clau de manifest de required_platform_version atorgat a l'aplicació de quiosc d'inici automàtic sense retards s'utilitza com a prefix per a la versió de destinació a la qual cal actualitzar automàticament.
Si la política no es configura o s'estableix en "false", la clau de manifest de required_platform_version s'ignora i l'actualització automàtica continua com de costum.
Advertiment: no et recomanem delegar el control de la versió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a una aplicació de quiosc, ja que podria impedir que el dispositiu rebi actualitzacions de programari i correccions crítiques de seguretat. En definitiva, si es delega el control de la versió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, es pot posar els usuaris en perill.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Compatible amb:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Sessió pública per a inici de sessió automàtic</translation>
<translation id="1689963000958717134">Permet aplicar la configuració de la xarxa per a tots els usuaris d'un dispositiu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. La configuració de la xarxa és una cadena en format JSON, segons la definició del format de la configuració de xarxa oberta que apareix a <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Defineix la restricció de l'obtenció del valor seed de les variacions</translation>
<translation id="172374442286684480">Permet que tots els llocs defineixin dades locals</translation>
<translation id="1734716591049455502">Configura les opcions d'accés remot</translation>
<translation id="1736269219679256369">Permet l'accés des de la pàgina d'advertiment de SSL</translation>
<translation id="1749815929501097806">Defineix els Termes i condicions que l'usuari ha d'acceptar abans d'iniciar una sessió amb un compte local del dispositiu.
Si aquesta política es defineix, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> baixa els Termes i condicions i les presenta a l'usuari cada vegada que s'iniciï una sessió amb un compte local del dispositiu. L'usuari només podrà iniciar la sessió una vegada les hagi acceptat.
Si aquesta política no es defineix, no es mostren els Termes i condicions.
La política s'ha de definir en un URL del qual <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pugui baixar els Termes i condicions, que han de trobar-se com a text sense format proporcionat com a text/sense format de tipus MIME. No es permet el marcatge.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Bloqueja totes les baixades</translation>
<translation id="1781356041596378058">Aquesta política també controla l'accés a les Opcions per a desenvolupadors d'Android. Si l'estableixes en "true", els usuaris no hi poden accedir. Si l'estableixes en "false" o la deixes sense establir, els usuaris hi poden accedir tocant set vegades el número de compilació que hi ha a l'aplicació de configuració d'Android.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Llista d'aplicacions fixades perquè es mostrin a la barra d'execució ràpida</translation>
<translation id="1808715480127969042">Bloqueja les galetes en aquests llocs</translation>
<translation id="1827523283178827583">Fes servir servidors intermediaris fixos</translation>
<translation id="1843117931376765605">Freqüència d'actualització de la política d'usuari</translation>
<translation id="1844620919405873871">Configura polítiques relacionades amb el desbloqueig ràpid.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Especifica els paràmetres utilitzats en fer una cerca instantània amb POST. Consisteix en parelles de nom/valor separades per comes. Si un valor és un paràmetre de plantilla, com ara {searchTerms} a l'exemple anterior, se substituirà per dades de termes de cerca reals.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, la sol·licitud de cerca instantània s'enviarà mitjançant el mètode GET.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Advertiment: a partir de la versió 52 (cap al setembre de 2016), aquesta política deixarà de funcionar i la versió alternativa de TLS ja no estarà disponible a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Abans, quan un protocol d'enllaç de TLS fallava, <ph name="PRODUCT_NAME" /> provava d'establir de nou la connexió amb una versió anterior de TLS per solucionar els errors dels servidors HTTPS. Aquesta opció configura la versió en què es detindrà el procés alternatiu. Si un servidor negocia correctament les versions (és a dir, sense interrompre la connexió), aquesta opció no s'aplica. En qualsevol cas, la connexió que en resulti ha de complir la política SSLVersionMin.
Si aquesta política no es configura o s'hi estableix el valor "tls1.2", <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja no segueix el procés alternatiu. Tingueu en compte que aquesta configuració no desactiva la compatibilitat amb versions anteriors de TLS, sinó que només defineix si <ph name="PRODUCT_NAME" /> evita els servidors amb errors que no puguin negociar correctament les versions.
Si cal mantenir la compatibilitat amb un servidor amb errors, es pot establir el valor "tls1.1" a la política. És un recurs temporal que no treu la necessitat de reparar el servidor ràpidament.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Si aquesta política s'estableix en una cadena en blanc o no està configurada, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no mostrarà una opció d'emplenament automàtic durant el flux d'inici de sessió de l'usuari.
Si aquesta política s'estableix en una cadena que representa un nom de domini, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mostrarà una opció de compleció automàtica durant l'inici de sessió de l'usuari que li permetrà escriure només el nom d'usuari, sense l'extensió del nom del domini. L'usuari podrà substituir aquesta extensió del nom del domini.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Permisos clau</translation>
<translation id="186719019195685253">Acció que s'ha d'emprendre quan s'està inactiu mentre s'està connectat al CA</translation>
<translation id="187819629719252111">Permet que <ph name="PRODUCT_NAME" /> mostri diàlegs de selecció de fitxers per permetre l'accés als fitxers locals de l'equip. Si activeu aquest paràmetre, els usuaris podran obrir els diàlegs de selecció de fitxers de la manera habitual. Si el desactiveu, cada vegada que un usuari dugui a terme una acció que provoqui l'obertura d'un diàleg de selecció de fitxers (com ara la importació d'adreces d'interès, la càrrega de fitxers, el desament d'enllaços, etc.), li apareixerà un missatge que serà com si l'usuari fes clic a Cancel·la al diàleg de selecció de fitxers. Si no definiu aquest paràmetre, els usuaris podran obrir diàlegs de selecció de fitxers de la manera habitual.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Especifica la zona horària del dispositiu. Els usuaris poden canviar-la a la sessió en curs, però es torna a restablir en tancar la sessió. Si es proporciona un valor que no és vàlid, la política s'activa de tota manera amb la zona horària GMT. Si es proporciona una cadena buida, la política s'ignora.
Si no es fa servir aquesta política, es continua utilitzant la zona horària activa en aquell moment, tot i que els usuaris poden canviar-la permanentment. Per tant, els canvis que fan els usuaris afecten la pantalla d'inici de sessió i la resta d'usuaris.
La zona horària predeterminada als dispositius nous és US/Pacific.
El format del valor es regeix pels noms de les zones horàries que s'indiquen a la base de dades de zones horàries IANA (consulteu https://ca.wikipedia.org/wiki/Tz_database). En concret, la majoria de noms segueixen el format "continent/ciutat_gran" o "oceà/ciutat_gran".
Si s'estableix aquesta política, es desactiva totalment l'opció de determinar la zona horària de manera automàtica segons la ubicació del dispositiu. També substitueix la política SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Permet que tots els llocs executin JavaScript</translation>
<translation id="193259052151668190">Llista blanca de dispositius USB que es poden separar</translation>
<translation id="1933378685401357864">Imatge de fons de pantalla</translation>
<translation id="1956493342242507974">Configuració de la gestió d'energia a la pantalla d'inici de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />
Aquesta política us permet configurar de quina manera es comporta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> quan no hi ha activitat de l'usuari durant un temps determinat quan es mostra la pantalla d'inici. La política controla diversos paràmetres. Per conèixer la semàntica i els intervals de valors, consulteu les polítiques corresponents que controlen la gestió d'energia d'una sessió. Les úniques desviacions d'aquestes polítiques són les següents:
* Les accions que s'han de dur a terme si l'usuari està inactiu o si es tanca la tapa no poden ser finalitzar la sessió.
* L'acció predeterminada que es duu a terme quan l'usuari està inactiu i el dispositiu està connectat al corrent és l'apagada.
Si no s'especifica un paràmetre, s'utilitza un valor predeterminat.
Si no es defineix aquesta política, s'utilitzen els valors predeterminats per a tots els paràmetres.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Si es permeten certificats emesos per ancoratges de confiança locals que no tinguin l'extensió subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1964634611280150550">Mode d'incògnit desactivat</translation>
<translation id="1964802606569741174">Aquesta política no té cap efecte a l'aplicació YouTube per a Android. Per forçar l'ús del mode de seguretat de YouTube, s'ha de denegar la instal·lació d'aquesta aplicació.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Substitueix les polítiques de compilacions de depuració de l'amfitrió d'accés remot.
El valor s'analitza com un diccionari JSON del nom de política per a les assignacions de valors de la política.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Les càrregues útils d'actualització automàtica de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> es poden baixar mitjançant HTTP en lloc de HTTPS. Això permet l'emmagatzematge en memòria cau transparent de HTTP de les baixades de HTTP.
Si aquesta política es configura com a "true", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> provarà de baixar les càrregues útils d'actualització automàtica mitjançant HTTP. Si la política es configura com a "false" o si no es configura, s'utilitzarà HTTPS per baixar les càrregues útils d'actualització automàtica.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Gestió de l'alimentació</translation>
<translation id="201557587962247231">Freqüència amb què s'envien càrregues per informar sobre l'estat del dispositiu</translation>
<translation id="2018836497795982119">Especifica el període en mil·lisegons per al qual se sol·licita informació sobre polítiques relatives a l'usuari al servei de gestió de dispositius.
Si aquesta política s'estableix, el valor predeterminat de tres hores se substituirà per un dels valors vàlids, que es troben en un interval d'1.800.000 (30 minuts) a 86.400.000 mil·lisegons (un dia). Els valors que no es trobin dins d'aquest interval s'ajustaran al límit corresponent. Si la plataforma admet notificacions sobre polítiques, el retard d'actualització s'establirà en 24 hores, ja que es preveu que aquestes notificacions forcin una actualització automàtica cada vegada que canviï la política.
Si aquesta política no s'estableix, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà el valor predeterminat de tres hores.
Tingues en compte que, si la plataforma admet notificacions sobre polítiques, el retard d'actualització s'establirà en 24 hores (i s'ignoraran tots els valors predeterminats i el valor d'aquesta política), ja que es preveu que aquestes notificacions forcin una actualització automàtica cada vegada que canviï la política. Per tant, serà innecessari fer actualitzacions més freqüents.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Configura el nom de domini requerit per a clients d'accés remot</translation>
<translation id="2030905906517501646">Paraula clau del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="203096360153626918">Aquesta política no té cap efecte a les aplicacions per a Android. Podran activar el mode de pantalla completa encara que aquesta política s'estableixi en "<ph name="FALSE" />".</translation>
<translation id="2043770014371753404">Impressores d'empresa desactivades</translation>
<translation id="2063380907529983889">Controla quines impressores de la política <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> tenen disponibles els usuaris.
Determina quina política d'accés s'utilitza per a la configuració massiva d'impressores. Si se selecciona <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, es mostren totes les impressores. Si se selecciona <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, s'utilitza <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> per restringir l'accés a les impressores especificades. Si se selecciona <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> només mostra les impressores disponibles.
Si aquesta política no es defineix, es pressuposa que s'aplica <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Especifica quins esquemes d'autenticació HTTP són compatibles amb <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Els valors possibles són "basic", "digest", "ntlm" i "negotiate". Separeu els diversos valors amb comes.
Si no s'estableix aquesta política, s'utilitzaran els quatre esquemes.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Bloqueja l'accés a llocs situats fora de paquets de contingut.</translation>
<translation id="2077129598763517140">Utilitza l'acceleració per maquinari quan estigui disponible</translation>
<translation id="2077273864382355561">Retard de la desactivació de pantalla quan s'utilitza bateria</translation>
<translation id="2082205219176343977">Configura la versió mínima de Chrome que es permet al dispositiu.</translation>
<translation id="209586405398070749">Canal estable</translation>
<translation id="2098658257603918882">Activa la creació d'informes d'ús i de dades relacionades amb bloqueigs</translation>
<translation id="2113068765175018713">Limita el temps d'activitat del dispositiu mitjançant el reinici automàtic</translation>
<translation id="2127599828444728326">Permet les notificacions en aquests llocs</translation>
<translation id="2131902621292742709">Retard d'atenuació de pantalla quan s'utilitza bateria</translation>
<translation id="2134437727173969994">Permet bloquejar la pantalla</translation>
<translation id="2137064848866899664">Si aquesta política s'estableix, després de cada reinici es giren totes les
visualitzacions segons l'orientació especificada. També es giren la primera vegada
que es connecten després d'haver canviat el valor de la política. Els usuaris poden
anar a la pàgina de configuració després d'iniciar la sessió per canviar la rotació
de la visualització, però el valor de la política anul·larà l'opció de configuració
el proper cop que es reiniciï el dispositiu.
Aquesta política s'aplica tant a la visualització principal com a les secundàries.
Si la política no s'estableix, el valor predeterminat és 0 graus, i l'usuari
és lliure de canviar-lo. En aquest cas, el valor predeterminat no es torna a aplicar
després de reiniciar el dispositiu.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Configura les polítiques per a <ph name="PRODUCT_NAME" />, una funció que permet als usuaris enviar el contingut de les pestanyes, dels llocs web o de l'escriptori des del navegador a pantalles remotes i sistemes de so.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Retard d'inactivitat quan s'utilitza alimentació</translation>
<translation id="2170233653554726857">Activa l'optimització WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Quan s'estableix aquesta política, el flux de detecció automàtica de la zona horària segueix una de les condicions següents en funció del valor de l'opció de configuració:
Si s'estableix en TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, els usuaris poden controlar la detecció automàtica de la zona horària mitjançant els controls habituals de chrome://settings.
Si s'estableix en TimezoneAutomaticDetectionDisabled, els controls automàtics de zona horària de chrome://settings estan desactivats. La detecció automàtica de la zona horària està sempre desactivada.
Si s'estableix en TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, els controls de zona horària de chrome://settings estan desactivats. La detecció automàtica de la zona horària està sempre activada i utilitza el mètode de només IP per determinar la ubicació.
Si s'estableix en TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, els controls de zona horària de chrome://settings estan desactivats. La detecció automàtica de la zona horària està sempre activada. La llista de punts d'accés Wi-Fi visibles s'envia sempre al servidor de l'API de geolocalització per detectar exactament la zona horària.
Si s'estableix en TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, els controls de zona horària de chrome://settings estan desactivats. La detecció automàtica de la zona horària està sempre activada. La informació d'ubicació (com ara els punts d'accés Wi-Fi, torres de telefonia mòbil disponibles, GPS) s'envia a un servidor per detectar exactament la zona horària.
Si aquesta política no s'estableix, es comporta com si la política TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide estigués establerta.
Si s'estableix la política SystemTimezone, substitueix SystemTimezoneAutomaticDetection i la detecció automàtica de la zona horària està totalment desactivada.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Aplica almenys el mode restringit moderat a YouTube</translation>
<translation id="2183294522275408937">Aquesta opció de configuració controla amb quina freqüència es demanarà introduir la contrasenya a la pantalla de bloqueig per continuar utilitzant el desbloqueig ràpid. El desbloqueig ràpid no estarà disponible si, en entrar a la pantalla de bloqueig, la darrera vegada que s'ha introduït la contrasenya és un temps superior a aquesta opció. Si l'usuari supera aquest període de temps a la pantalla de bloqueig, se li sol·licitarà una contrasenya la propera vegada que introdueixi un codi erroni o que torni a entrar a la pantalla de bloqueig, el que passi abans.
Si aquesta opció es configura, es demanarà als usuaris que fan servir el desbloqueig ràpid que introdueixin la contrasenya a la pantalla de bloqueig en funció d'aquesta opció.
Si aquesta opció no es configura, es demanarà als usuaris que fan servir el desbloqueig ràpid que introdueixin la contrasenya a la pantalla de bloqueig cada dia.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Aquesta política es considera obsoleta a M61; utilitza EcryptfsMigrationStrategy en lloc seu.
Especifica com s'ha de comportar un dispositiu que conté eCryptfs i que ha de fer una transició a encriptació ext4.
Si defineixes aquesta política en "DisallowArc", les aplicacions d'Android es desactivaran per a tots els usuaris del dispositiu (fins i tot per a aquells que ja tinguin encriptació ext4) i no se'ls oferirà cap tipus de migració d'eCryptfs a encriptació ext4.
Si defineixes aquesta política en "AllowMigration", s'oferirà als usuaris amb directoris d'inici eCryptfs la possibilitat de migrar-los a encriptació ext4 si és necessari (en concret, quan Android N estigui disponible al dispositiu).
Aquesta política no s'aplica a les aplicacions de quiosc, ja que aquestes es migren automàticament. Si aquesta política no es defineix, el dispositiu es comportarà com si la política s'hagués establert en "DisallowArc".</translation>
<translation id="2201555246697292490">Configura la llista blanca de missatgeria nativa</translation>
<translation id="2204753382813641270">Controla l'opció d'amagar el prestatge automàticament</translation>
<translation id="2208976000652006649">Paràmetres per a l'URL de cerca que utilitza POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Configuració de notificacions predeterminada</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importació de l'historial de navegació des del navegador predeterminat en la primera execució</translation>
<translation id="2236488539271255289">No permetis que cap lloc estableixi dades locals</translation>
<translation id="2240879329269430151">Us permet definir si els llocs web poden mostrar finestres emergents. L'aparició de finestres emergents es pot autoritzar o denegar per a tots els llocs web. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el paràmetre "BlockPopups" i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Amb aquesta política es configura el teclat virtual per activar-lo com a dispositiu d'introducció de text a Chrome OS. Els usuaris no poden substituir aquesta política.
Si la política es defineix com a certa, el teclat virtual en pantalla sempre estarà activat.
Si es defineix com a falsa, el teclat virtual en pantalla sempre estarà desactivat.
Si definiu aquesta política, els usuaris no la podran modificar ni substituir. De totes maneres, els usuaris encara podran activar o desactivar un teclat d'accessibilitat en pantalla, que té prioritat sobre el teclat virtual que es controla amb aquesta política. Consulteu la política |VirtualKeyboardEnabled| per controlar el teclat d'accessibilitat en pantalla.
Si aquesta política no es defineix, el teclat en pantalla està desactivat inicialment però l'usuari el pot activar en qualsevol moment. També es poden fer servir regles heurístiques per decidir quan s'ha de mostrar el teclat.</translation>
<translation id="228659285074633994">Especifica el període de temps sense intervenció de l'usuari que ha de passar abans de mostrar un quadre de diàleg d'advertiment quan l'ordinador funciona amb alimentació.
Si aquesta política es defineix, especifica el període de temps durant el qual l'usuari ha d'estar inactiu abans que <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mostri un quadre de diàleg d'advertiment que indiqui a l'usuari que s'està a punt de dur a terme l'acció d'inactivitat.
Si aquesta política no es defineix, no es mostra cap quadre de diàleg d'advertiment.
El valor de la política s'ha d'especificar en mil·lisegons. Els valors es restringeixen perquè siguin menors que o iguals al retard d'inactivitat.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> pot utilitzar un servei web de Google per corregir errors ortogràfics. Si activeu aquest paràmetre, sempre s'utilitzarà aquest servei. Si el desactiveu, el servei no s'utilitzarà mai.
Podeu continuar comprovant la correcció ortogràfica amb un diccionari que hàgiu baixat. Aquesta política només controla l'ús del servei en línia.
Si no configureu aquest paràmetre, els usuaris podran triar si volen utilitzar el servei de correcció automàtica o no.</translation>
<translation id="2294382669900758280">La reproducció de vídeo en aplicacions per a Android no es té en compte encara que aquesta política s'estableixi en "<ph name="TRUE" />".</translation>
<translation id="2298647742290373702">Configura la pàgina Pestanya nova predeterminada a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Especifica una llista de connectors activats</translation>
<translation id="2303795211377219696">Activa la funció Emplenament automàtic per a les targetes de crèdit</translation>
<translation id="2309390639296060546">Configuració d'ubicació predeterminada</translation>
<translation id="2312134445771258233">Us permet configurar les pàgines que es carreguen en iniciar. El contingut de la llista "URL que s'han d'obrir en iniciar" s'ignora tret que seleccioneu "Obre una llista d'URL" a "Acció a l'inici".</translation>
<translation id="2334591568684482454">Configura la disponibilitat i el comportament de la funcionalitat d'actualització del microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Les opcions de configuració individuals es poden especificar a les propietats de JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: si es defineix en <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, els usuaris podran activar el flux de Powerwash per instal·lar una actualització del microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Si la política no es defineix, la funcionalitat d'actualització del microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> no estarà disponible.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs que poden mostrar imatges. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultImagesSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Retard d'inici de sessió automàtic de la sessió pública.
Si no es defineix la política |DeviceLocalAccountAutoLoginId|, aquesta política no té cap efecte. En cas contrari:
Si aquesta política es defineix, determina la quantitat de temps sense activitat de l'usuari que ha de passar abans d'iniciar automàticament la sessió pública especificada per la política |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Si aquesta política no es defineix, el temps d'espera serà de 0 mil·lisegons.
Aquesta política s'especifica en mil·lisegons.</translation>
<translation id="237494535617297575">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs en què està permès mostrar notificacions. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultNotificationsSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Permet els bloquejos d'activació de la pantalla</translation>
<translation id="2411919772666155530">Bloqueja les notificacions d'aquests llocs</translation>
<translation id="2418507228189425036">Desactiva l'emmagatzematge de l'historial del navegador a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn aquesta opció.
Si aquesta opció s'activa, l'historial de navegació no es desa (i també es desactiva la sincronització de pestanyes).
Si aquesta opció es desactiva, l'historial de navegació es desa.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Substitueix les regles de selecció de la impressora predeterminada a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Aquesta política determina les regles per seleccionar la impressora predeterminada a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Això que té lloc la primera vegada que s'utilitza la funció d'imprimir amb un perfil.
Quan s'estableix la política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> intenta trobar una impressora que compleixi tots els atributs especificats i la selecciona com a impressora predeterminada. Se selecciona la primera impressora detectada que compleixi la política però, si n'hi ha més d'una, se'n pot seleccionar qualsevol, en funció de l'ordre en què es detectin.
Si no s'estableix la política o no es troba cap impressora adequada durant el temps d'espera, s'utilitza la impressora PDF integrada de manera predeterminada o, si no està disponible, no se'n selecciona cap.
El valor s'analitza com un objecte JSON, d'acord amb l'esquema següent:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Indica si es limita la cerca de la impressora a un grup específic d'impressores.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Expressió regular corresponent a l'identificador de la impressora.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Expressió regular corresponent al nom de visualització de la impressora.",
"type": "string"
}
}
}
Les impressores connectades a <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> es consideren <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, la resta es classifiquen com a <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Si es deixa un camp en blanc, vol dir que tots els valors són vàlids. Si, per exemple, no s'especifica la connectivitat, la previsualització d'impressió iniciarà la detecció de tot tipus d'impressores, locals i en núvol.
Els patrons de les expressions regulars han de seguir la sintaxi de JavaScript RegExp i la concordança distingeix entre majúscules i minúscules.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Activa la funció Instant a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn aquesta opció.
Si activeu aquesta opció, s'activa Instant a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si desactiveu aquesta opció, es desactiva Instant a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si activeu o desactiveu aquesta opció, els usuaris no poden canviar ni ignorar aquesta configuració.
Si no s'estableix aquesta opció, l'usuari pot decidir si vol fer servir aquesta funció o no.
Aquesta configuració s'ha suprimit a la versió 29 i versions posteriors de <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Permet iniciar la sessió a <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Activa les tecles de drecera d'ajuda per a l'inici de sessió automàtic.
Si aquesta política es defineix com a vertadera i un compte local de dispositiu es configura per a l'inici de sessió sense retard, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> farà cas de les tecles de drecera Ctrl + Alt + S per ometre l'inici de sessió automàtic i mostrarà la pantalla d'inici de sessió.
Si es defineix com a falsa, l'inici de sessió sense retard (si es configura) no es pot ometre.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Configuració regional de l'aplicació</translation>
<translation id="2466131534462628618">L'autenticació de portals captius ignora el servidor intermediari</translation>
<translation id="2482676533225429905">Missatgeria nativa</translation>
<translation id="2483146640187052324">Prediu accions de xarxa en qualsevol connexió de xarxa</translation>
<translation id="2486371469462493753">Desactiva l'aplicació dels requisits de Transparència de certificats als URL esmentats.
Aquesta política permet que els certificats dels noms d'amfitrió dels URL que especifiquis no es divulguin mitjançant Transparència de certificats. Això permet que es puguin continuar utilitzant certificats que, en cas contrari, podrien no ser de confiança perquè no s'han divulgat públicament de la manera adequada, però fa que sigui més difícil detectar l'emissió inadequada de certificats per a aquests amfitrions.
Un patró d'URL ha de tenir el format que s'indica a la pàgina https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Tanmateix, atès que els certificats són vàlids per a un nom d'amfitrió determinat independent de l'esquema, el port o camí, només es té en compte la part de l'URL corresponent al nom d'amfitrió. No s'admeten amfitrions comodí.
Si no s'estableix aquesta política, qualsevol certificat que s'hagi de divulgar mitjançant la Transparència de certificats es considerarà que no és de confiança si no es divulga d'acord amb la política Transparència de certificats.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Activeu la sol·licitud de configuració de la xarxa quan estigueu fora de línia.
Si aquesta política no es defineix o si es defineix com a True, en cas que un compte de dispositiu local s'hagi configurat per iniciar la sessió automàticament sense retard i el dispositiu no tingui accés a Internet, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mostrarà una sol·licitud de configuració de la xarxa.
Si aquesta política es defineix com a False, es mostrarà un missatge d'error en comptes de la sol·licitud de configuració de la xarxa.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Amaga sempre el prestatge automàticament</translation>
<translation id="2514328368635166290">Especifica l'URL de la icona preferida del proveïdor de cerca predeterminat. Aquesta política és opcional. Si no es defineix, no apareixerà cap icona per al proveïdor de cerca. Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Activa la impressió a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn aquesta configuració.
Si aquesta configuració està activada o no està configurada, els usuaris poden imprimir.
Si aquesta configuració està desactivada, els usuaris no podran imprimir des de <ph name="PRODUCT_NAME" />. La impressió estarà desactivada al menú d'opcions, a les extensions, a les aplicacions de JavaScript, etc. Tanmateix, podreu continuar imprimint des de connectors que no passin per <ph name="PRODUCT_NAME" /> durant la impressió. Per exemple, determinades aplicacions de Flash tenen l'opció d'impressió al menú contextual, cosa que no queda coberta per aquesta política.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Permet reproduir àudio</translation>
<translation id="2521581787935130926">Mostrar la drecera de les aplicacions a la barra d'adreces d'interès</translation>
<translation id="2529700525201305165">Restricció dels usuaris que poden iniciar la sessió a <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2529880111512635313">Configura la llista d'aplicacions i d'extensions instal·lades per força</translation>
<translation id="253135976343875019">Retard d'advertiment d'inactivitat quan s'utilitza alimentació</translation>
<translation id="2552966063069741410">Zona horària</translation>
<translation id="2562339630163277285">Especifica l'URL del motor de cerca utilitzat per proporcionar resultats immediats. L'URL ha de contenir la cadena <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, que se substituirà, en el moment de fer la consulta, pel text que l'usuari hagi introduït fins al moment.
Aquesta política és opcional i, si no s'estableix, no es proporcionaran resultats de cerca immediats.
L'URL de resultats immediats de Google es pot especificar de la manera següent: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Aquesta política només es respecta si la política DefaultSearchProviderEnabled està activada.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Si aquesta política s'estableix en "false", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> desactiva el Bluetooth i l'usuari no el pot tornar a activar.
Si aquesta política s'estableix en "true" o es deixa sense establir, l'usuari pot activar o desactivar el Bluetooth sempre que vulgui.
Si aquesta política s'estableix, l'usuari no la pot canviar ni substituir.
Després d'activar el Bluetooth, l'usuari ha de tancar la sessió i tornar-la a iniciar perquè s'apliquin els canvis (no cal fer-ho en desactivar el Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Permet activar o desactivar el servidor intermediari de compressió de dades i evitar que els usuaris canvien aquesta configuració.
Si activeu o desactiveu aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni anul·lar.
Si no configureu aquesta política, els usuaris podran triar si volen fer servir la funció del servidor intermediari de compressió de dades.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Estableix <ph name="PRODUCT_NAME" /> com a navegador predeterminat</translation>
<translation id="2592091433672667839">La durada de la inactivitat abans no es mostri l'estalvi de pantalla es mostra a la pantalla d'inici de sessió en mode de venta</translation>
<translation id="2623014935069176671">Espereu que hi hagi una activitat inicial de l'usuari.</translation>
<translation id="262740370354162807">Activa l'enviament de documents a <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Activa els comentaris de veu</translation>
<translation id="2646290749315461919">Us permet definir si els llocs web poden rastrejar la ubicació física dels usuaris. El seguiment de la ubicació física dels usuaris es pot autoritzar o denegar de manera predeterminada o bé es pot preguntar a l'usuari cada vegada que un lloc web demani la ubicació física. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el paràmetre "AskGeolocation" i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Acció que cal dur a terme quan l'usuari tanca la tapa</translation>
<translation id="2655233147335439767">Especifica l'URL del motor de cerca utilitzat en fer una cerca predeterminada. L'URL ha de contenir la cadena "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />", que se substituirà, en el moment de fer la consulta, pels termes que l'usuari estigui cercant.
L'URL de cerca de Google es pot especificar de la manera següent: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Aquesta opció s'ha d'establir quan s'activa la política DefaultSearchProviderEnabled i només es respectarà si és així.</translation>
<translation id="2660846099862559570">No facis servir mai un servidor intermediari</translation>
<translation id="267596348720209223">Especifica les codificacions de caràcters que admet el proveïdor de cerca. Les codificacions són noms de pàgines de codi com ara UTF-8, GB2312 i ISO-8859-1. Es proven per ordre. Aquesta política és opcional. Si no es defineix, s'utilitzarà el valor predeterminat, que és UTF-8. Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Desactiva Drive a l'aplicació Fitxers de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">Activa la funció del servidor intermediari de compressió de dades</translation>
<translation id="2731627323327011390">Desactiva l'ús de certificats de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a les aplicacions ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Amaga l'aplicació Chrome Web Store i l'enllaç de la part inferior de la pàgina a la pàgina Pestanya nova i al Menú d'aplicacions de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si aquesta política s'estableix en true, les icones s'amaguen.
Si aquesta política s'estableix en false o no es configura, les icones estan visibles.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registra els gestors del protocol</translation>
<translation id="2746016768603629042">Aquesta política és obsoleta; en comptes d'aquesta, feu servir DefaultJavaScriptSetting.
Es pot fer servir per desactivar JavaScript a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta opció es desactiva, les pàgines web no podran utilitzar JavaScript i l'usuari no podrà canviar aquesta configuració.
Si s'activa aquesta opció o no es defineix, les pàgines web podran fer servir JavaScript però l'usuari podrà canviar aquesta opció.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Restringeix l'interval de ports UDP locals utilitzats per WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Tipus d'extensions i d'aplicacions que es poden instal·lar</translation>
<translation id="2759224876420453487">Controla el comportament de l'usuari en una sessió de perfils múltiples</translation>
<translation id="2761483219396643566">Retard d'advertiment d'inactivitat quan s'utilitza la bateria</translation>
<translation id="2762164719979766599">Especifica la llista de comptes locals del dispositiu que es mostraran a la pantalla d'inici de sessió.
Cada entrada de la llista especifica un identificador, que s'utilitza internament per diferenciar els diversos comptes locals del dispositiu.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Especifica les impressores que un usuari pot fer servir.
Aquesta política només s'utilitza si se selecciona <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> per a <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Si s'utilitza, l'usuari només tindrà a la seva disposició les impressores amb identificadors que coincideixin amb els valors d'aquesta política. Els identificadors han de correspondre amb les entrades del fitxer especificat a <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Configuració del nom de domini necessari per als amfitrions d'accés remot</translation>
<translation id="2787173078141616821">Ofereix informació sobre l'estat d'Android</translation>
<translation id="2801230735743888564">Permet que els usuaris juguin al joc del dinosaure que apareix per sorpresa quan el dispositiu està sense connexió.
Si aquesta política s'estableix en "false", els usuaris no podran jugar-hi quan el dispositiu estigui sense connexió. En canvi, si s'estableix en "true", els usuaris podran jugar-hi. Si es deixa sense establir, els usuaris no podran jugar a aquest joc en un dispositiu Chrome OS inscrit, però sí que ho podran fer en altres circumstàncies.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Permet que tots els llocs mostrin finestres emergents</translation>
<translation id="2808013382476173118">Activa l'ús de servidors STUN quan els clients remots proven d'establir una connexió a aquest ordinador.
Si aquesta opció de configuració està activada, els clients remots poden detectar aquest ordinador i connectar-s'hi encara que estiguin separats per un tallafocs.
Si aquesta opció de configuració està desactivada i el tallafocs filtra les connexions UDP sortints, aquest ordinador només permetrà les connexions de màquines de client a la xarxa local.
Si aquesta política no es defineix, la configuració s'activarà.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Ubicació del registre de Windows per a clients <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Activa el mode d'incògnit</translation>
<translation id="2838830882081735096">No permetis la migració de dades i ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Permet que la funció Toca per cercar estigui disponible a la visualització de contingut de <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si activeu aquesta opció de configuració, l'usuari tindrà a la seva disposició la funció Toca per cercar i podrà activar-la i desactivar-la.
Si desactiveu aquesta opció, la funció Toca per cercar estarà totalment desactivada.
No establir aquesta política és igual que activar l'opció de configuració, amb el funcionament descrit abans.</translation>
<translation id="285480231336205327">Activa el mode d'alt contrast</translation>
<translation id="2854919890879212089">Fa que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzi la impressora predeterminada del sistema com a opció predeterminada a Previsualització de la impressió en lloc d'utilitzar la impressora que s'ha fet servir més recentment.
Si desactives aquesta opció de configuració o no hi estableixes cap valor, a Previsualització de la impressió s'utilitzarà la impressora que s'ha fet servir més recentment com a opció de destinació predeterminada.
Si actives aquesta opció de configuració, a Previsualització de la impressió s'utilitzarà la impressora predeterminada del sistema operatiu com a opció de destinació predeterminada.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Apaga</translation>
<translation id="2874209944580848064">Nota per als dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> que admeten aplicacions per a Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Desactiva la cerca de CNAME en negociar l'autenticació de Kerberos</translation>
<translation id="2884728160143956392">Permet les galetes només de sessió en aquests llocs</translation>
<translation id="2893546967669465276">Envia registres del sistema al servidor de gestió</translation>
<translation id="2899002520262095963">Les aplicacions per a Android poden utilitzar les configuracions de xarxa i els certificats de CA establerts a través d'aquesta política, però no tenen accés a algunes opcions de configuració.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Llista d'extensions d'AppPack</translation>
<translation id="2908277604670530363">Nombre màxim de connexions paral·leles al servidor intermediari</translation>
<translation id="2956777931324644324">Aquesta política s'ha retirat a partir de <ph name="PRODUCT_NAME" />, versió 36.
Especifica si l'extensió de certificats lligats al domini TLS ha d'estar activada.
Aquesta configuració s'utilitza per activar l'extensió de certificats lligats al domini TLS per a proves. Aquesta configuració experimental se suprimirà properament.</translation>
<translation id="2957506574938329824">No permetis que cap lloc sol·liciti accés a dispositius Bluetooth mitjançant l'API Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Tipus de compte per a l'autenticació <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Regles d'evitació de servidors intermediaris</translation>
<translation id="2960691910306063964">Activa o desactiva l'autenticació sense PIN per als amfitrions d'accés remot</translation>
<translation id="2976002782221275500">Indica el temps sense activitat per part de l'usuari després del qual la pantalla s'atenua quan el dispositiu funciona amb bateria.
Quan aquesta política es defineix en un valor superior a zero, indica el temps que l'usuari ha de romandre inactiu abans <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no atenuï la pantalla.
Quan aquesta política es defineix en zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no atenua la pantalla si l'usuari roman inactiu.
Quan aquesta política no es defineix, s'utilitza un temps predeterminat.
El valor de la política s'ha d'indicar en mil·lisegons i es limita perquè sigui inferior o igual al retard de desactivació (si s'ha definit) i al retard d'inactivitat.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Activa ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Controla l'ús de l'API Web Bluetooth</translation>
<translation id="3001534538097271560">Si s'estableix aquesta política en "false", els usuaris no poden decidir si volen que algunes dades del sistema i contingut de les pàgines s'enviïn als servidors de Google. Si aquesta opció de configuració s'estableix en "true" o no s'estableix, els usuaris poden enviar aquestes dades a Navegació segura per ajudar a detectar les aplicacions i els llocs perillosos.
Per obtenir més informació sobre Navegació segura, consulta https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Afegeix a la llista blanca les aplicacions per prendre notes que es permeten a la pantalla de bloqueig de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3030000825273123558">Activa la creació d'informes de mètriques</translation>
<translation id="3034580675120919256">Us permet definir si els llocs web poden executar JavaScript. L'execució de JavaScript es pot autoritzar o denegar per a tots els llocs web. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el paràmetre "AllowJavaScript" i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Continua executant les aplicacions en segon pla quan es tanqui <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Envia paquets de xarxa al servidor de gestió per supervisar l'estat en línia</translation>
<translation id="3048744057455266684">Si es defineix aquesta política i un URL de cerca suggerit a l'omnibox conté aquest paràmetre a la cadena de consulta o a l'identificador de fragment, el suggeriment mostra els termes de cerca i el proveïdor de cerca en comptes de l'URL de cerca sense processar.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, no es produirà cap substitució dels termes de cerca.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Permet desactivar l'optimització WPAD (detecció automàtica de servidors intermediaris web) a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política s'estableix en "false", l'optimització WPAD es desactiva i <ph name="PRODUCT_NAME" /> ha d'esperar més temps els servidors WPAD basats en DNS. Si la política no s'estableix o està activada, l'optimització WPAD s'activa.
Tant si la política s'estableix com si no, els usuaris no poden canviar la configuració de l'optimització WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Estalvi de pantalla per utilitzar a la pantalla d'inici de sessió en mode de venta</translation>
<translation id="3072847235228302527">Defineix els Termes i condicions d'un compte local del dispositiu</translation>
<translation id="3086995894968271156">Configura el receptor de Cast a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Llista dels connectors activats</translation>
<translation id="3101501961102569744">Tria com vols especificar la configuració del servidor intermediari</translation>
<translation id="3117676313396757089">Advertiment: DHE se suprimirà completament de <ph name="PRODUCT_NAME" /> després de la versió 57 (aproximadament al març de 2017), i aquesta política deixarà de funcionar en aquell moment.
Si la política no s'estableix o s'estableix en "false", els sistemes de xifratge DHE de TLS no s'activaran. En cas contrari, es pot establir en "true" per activar els sistemes de xifratge DHE i conservar la compatibilitat amb un servidor obsolet. Es tracta d'una mesura temporal i el servidor s'ha de tornar a configurar.
Es recomana migrar els servidors a sistemes de xifratge ECDHE. Si no estan disponibles, assegura't que s'activi un sistema de xifratge que utilitzi un intercanvi de clau RSA.</translation>
<translation id="316778957754360075">Aquesta versió no està disponible des de la versió 29 de <ph name="PRODUCT_NAME" />. La manera recomanada de definir col·leccions d'aplicacions/extensions allotjades per una organització és incloure el lloc que allotja els paquets CRX a ExtensionInstallSources i col·locar enllaços de baixada directa als paquets en una pàgina web. Es pot crear un menú d'aplicacions per a la pàgina web mitjançant la política ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">des de la versió <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Les aplicacions per a Android no poden obtenir accés a les claus corporatives. Aquesta política no hi té cap efecte.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Et permet especificar el servidor intermediari que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza i impedeix que els usuaris en canviïn la configuració.
Si decideixes connectar-te sempre a la xarxa directament en comptes d'utilitzar un servidor intermediari, la resta d'opcions s'ignoren.
Si decideixes fer servir la configuració del servidor intermediari del sistema, la resta d'opcions s'ignoren.
Si decideixes detectar automàticament el servidor intermediari, la resta d'opcions s'ignoren.
Si tries el mode de servidor intermediari fix, pots especificar més opcions a Adreça o URL del servidor intermediari i a Llista de regles d'evitació de servidors intermediaris separada per comes. Les aplicacions ARC només poden utilitzar el servidor intermediari HTTP amb la prioritat més alta.
Si decideixes fer servir un script de servidor intermediari .pac, has d'especificar l'URL de l'script a URL d'un fitxer .pac d'un servidor intermediari.
Per veure exemples detallats, ves a:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Si actives aquesta opció de configuració, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i les aplicacions ARC ignoren totes les opcions relacionades amb el servidor intermediari que s'han especificat des de la línia d'ordres.
Si deixes aquesta política sense establir, els usuaris poden triar pel seu compte la configuració del servidor intermediari.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maximitza la primera finestra del navegador en iniciar-lo per primera vegada</translation>
<translation id="3213821784736959823">Controla si el client DNS integrat s'utilitza a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política s'activa, s'utilitzarà el client DNS integrat, si està disponible.
Si aquesta política no s'activa, el client DNS integrat no s'utilitzarà mai.
Si aquesta política no es defineix, els usuaris podran canviar l'ús del client DNS integrat mitjançant l'edició de chrome://flags o mitjançant l'especificació d'una marca de línia d'ordres.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Si està activada, aquesta política fa que la pàgina d'inici s'importi des del navegador predeterminat actual. Si està desactivada, la pàgina d'inici no s'importarà. Si no es defineix, pot ser que es demani a l'usuari si vol importar o bé la importació es pot produir de manera automàtica.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Mode d'incògnit disponible</translation>
<translation id="3220624000494482595">Si l'aplicació de quiosc és per a Android, no controlarà la versió <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, tot i que aquesta política s'estableixi en "<ph name="TRUE" />".</translation>
<translation id="3236046242843493070">Patrons d'URL per permetre la instal·lació d'extensions, d'aplicacions i de scripts d'usuari des de</translation>
<translation id="3240609035816615922">Política d'accés a la configuració de la impressora</translation>
<translation id="3243309373265599239">Indica el temps sense activitat per part de l'usuari després del qual la pantalla s'atenua quan el dispositiu funciona amb alimentació.
Quan aquesta política es defineix en un valor superior a zero, indica el temps que l'usuari ha de romandre inactiu abans <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no atenuï la pantalla.
Quan aquesta política es defineix en zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no atenua la pantalla si l'usuari roman inactiu.
Quan aquesta política no es defineix, s'utilitza un temps predeterminat.
El valor de la política s'ha d'indicar en mil·lisegons i es limita perquè sigui inferior o igual al retard de desactivació (si s'ha definit) i al retard d'inactivitat.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Codificacions del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="3273221114520206906">Configuració de JavaScript predeterminada</translation>
<translation id="3288595667065905535">Canal de la versió</translation>
<translation id="3292147213643666827">Activa <ph name="PRODUCT_NAME" /> perquè actuï com a servidor intermediari entre <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> i les impressores heretades connectades a l'ordinador.
Si s'activa aquest paràmetre o si no es configura, els usuaris podran activar el servidor intermediari d'impressió al núvol en autenticar-se amb el seu compte de Google.
Si es desactiva aquest paràmetre, els usuaris no podran activar el servidor intermediari i l'ordinador no podrà compartir les seves impressores amb <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Activa la finalització de processos al gestor de tasques</translation>
<translation id="3307746730474515290">Controla quins tipus d'aplicacions i d'extensions es poden instal·lar i limita l'accés en temps d'execució.
Aquesta configuració fa una llista dels tipus d'extensions i d'aplicacions admesos que es poden instal·lar a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i dels amfitrions amb què poden interaccionar. El valor és una llista de cadenes, cadascuna de les quals hauria de ser una de les següents: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Consulta la documentació de les extensions de <ph name="PRODUCT_NAME" /> per obtenir-ne més informació.
Tingues en compte que aquesta política també força les extensions i les aplicacions perquè s'instal·lin obligatòriament mitjançant ExtensionInstallForcelist.
Si es configura aquesta opció, no s'instal·laran les extensions o les aplicacions d'un tipus que no aparegui a la llista.
Si no es configura aquesta opció, no s'aplicarà cap restricció als tipus d'extensions i d'aplicacions acceptables.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin els llocs que estan autoritzats a utilitzar la generació de claus. Si un patró d'URL està configurat com a "KeygenBlockedForUrls", la política substitueix aquestes excepcions.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà el valor general predeterminat de la política "DefaultKeygenSetting" (si està configurada) per a tots els llocs web, o bé s'utilitzarà la configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="332771718998993005">Determina el nom que s'utilitzarà com a destinació de <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política es defineix en una cadena que no sigui buida, aquesta cadena s'utilitzarà com a nom de la destinació de <ph name="PRODUCT_NAME" />. En cas contrari, el nom de la destinació serà el nom del dispositiu. Si aquesta política no es defineix, el nom de la destinació serà el nom del dispositiu i el propietari del dispositiu (o un usuari del domini que gestioni el dispositiu) podrà canviar-lo. El nom pot tenir 24 caràcters com a màxim.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Fes servir el navegador amfitrió de manera predeterminada</translation>
<translation id="3395348522300156660">Especifica les impressores que un usuari pot fer servir.
Aquesta política només s'utilitza si se selecciona <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> per a <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Si s'utilitza, l'usuari només tindrà a la seva disposició les impressores amb identificadors que coincideixin amb els valors d'aquesta política. Els identificadors han de correspondre amb les entrades del fitxer especificat a <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Si aquesta política es defineix a «true» (cert) o no es configura, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> permetrà els inicis de sessió de convidat. Aquests inicis de sessió són sessions d'usuari anònimes i no cal introduir cap contrasenya.
Si aquesta política es defineix a «false» (fals), <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no permetrà que s'iniciïn les sessions de convidat.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Aplica com a mínim el mode restringit a YouTube i impedeix que els usuaris en triïn un de més permissiu.
Si aquesta opció de configuració s'estableix en Estricte, el mode restringit estricte està sempre actiu a YouTube.
Si s'estableix en Moderat, l'usuari només pot triar el mode restringit moderat o estricte a YouTube, però no el pot desactivar.
Si s'estableix en Desactivat o no s'estableix cap valor, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no aplica el mode restringit a YouTube. Tot i així, les polítiques externes, com ara les de YouTube, poden continuar aplicant el mode restringit.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Activa la predicció de xarxa</translation>
<translation id="3449886121729668969">Configura el servidor intermediari per a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Aquesta configuració del servidor també estarà disponible per a les aplicacions ARC.
Aquesta política encara no està llesta; no la feu servir.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Permet especificar l'URL que fa servir un motor de cerca per proporcionar una pestanya nova.
Aquesta política és opcional. Si no es configura, no es proporcionarà cap pestanya nova.
La política només s'aplica si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="346731943813722404">Permet especificar si els retards de la gestió de l'energia i el límit de la durada de la sessió només s'han d'executar quan l'usuari realitzi la primera acció en una sessió.
Si la política s'estableix com a True, els retards de la gestió de l'energia i el límit de la durada de la sessió no s'executen fins que l'usuari no realitza la primera acció en una sessió.
Si la política s'estableix com a False o no s'estableix, els retards de la gestió de l'energia i el límit de la durada de la sessió s'executen tan bon punt s'inicia la sessió.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Esborra les dades de l'usuari en tancar la sessió</translation>
<translation id="348495353354674884">Activa el teclat virtual</translation>
<translation id="3496296378755072552">Gestor de contrasenyes</translation>
<translation id="350443680860256679">Configura ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Especifica l'URL del motor de cerca utilitzat per proporcionar la cerca d'imatges. Les sol·licituds de cerca s'enviaran mitjançant el mètode GET. Si la política DefaultSearchProviderImageURLPostParams està definida, les sol·licituds de cerca d'imatges utilitzaran el mètode POST.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, no s'utilitzarà la cerca d'imatges.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="350797926066071931">Activa Google Traductor</translation>
<translation id="3512226956150568738">Si el model de dispositiu del client ja admetia ARC abans que la migració a ext4 fos necessària per executar ARC, i si la política ArcEnabled s'estableix en "true", aquesta opció es comportarà com AskUser (valor 3). En la resta de casos (si abans el model de dispositiu no admetia ARC o si la política ArcEnabled s'estableix en "false"), aquest valor és equivalent a DisallowArc (valor 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Activa les pàgines d'error alternatives</translation>
<translation id="3547954654003013442">Configuració del servidor intermediari</translation>
<translation id="3591584750136265240">Configura el comportament de l'autenticació d'inici de sessió</translation>
<translation id="3627678165642179114">Activació o desactivació del servei web de correcció ortogràfica</translation>
<translation id="3646859102161347133">Defineix el tipus de lupa</translation>
<translation id="3653237928288822292">Icona del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="3660562134618097814">Transfereix les galetes del proveïdor d'identitat SAML durant l'inici de sessió</translation>
<translation id="3687282113223807271">El servei Navegació segura mostra una pàgina d'advertiment quan els usuaris naveguen a llocs marcats com a potencialment maliciosos. En activar aquesta opció de configuració, els usuaris no poden accedir de cap manera a un lloc maliciós des del lloc web d'advertiment.
Si aquesta opció de configuració es desactiva o no es defineix, els usuaris poden decidir si volen accedir al lloc marcat després de veure l'advertiment.
Per obtenir més informació sobre Navegació segura, consulta https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Configura la llista negra d'instal·lació d'extensions</translation>
<translation id="3711895659073496551">Suspèn</translation>
<translation id="3736879847913515635">Activa l'opció Afegeix una persona al gestor d'usuaris</translation>
<translation id="3750220015372671395">Bloqueja la generació de claus en aquests llocs web</translation>
<translation id="3756011779061588474">Bloquejar el mode de desenvolupador</translation>
<translation id="3758089716224084329">Et permet especificar el servidor intermediari que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza i impedeix que els usuaris en canviïn la configuració.
Si decideixes connectar-te sempre a la xarxa directament en comptes d'utilitzar un servidor intermediari, la resta d'opcions s'ignoren.
Si decideixes detectar automàticament el servidor intermediari, la resta d'opcions s'ignoren.
Per veure exemples detallats, ves a:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Si actives aquesta opció de configuració, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i les aplicacions ARC ignoren totes les opcions relacionades amb el servidor intermediari que s'han especificat des de la línia d'ordres.
Si deixes aquesta política sense establir, els usuaris poden triar pel seu compte la configuració del servidor intermediari.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Desactiva les eines per a desenvolupadors</translation>
<translation id="3765260570442823273">Durada del missatge d'advertència de tancament de la sessió per inactivitat</translation>
<translation id="376931976323225993">Permet establir si els llocs web poden executar automàticament el connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> o no. L'execució automàtica del connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> pot permetre's o denegar-se per a tots els llocs web.
La funció Clic per executar permet que el connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> s'executi, però l'usuari haurà de fer clic a l'espai reservat per iniciar-ne l'execució.
Si aquesta política no es defineix, l'usuari podrà canviar l'opció de configuració manualment.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Inclou un port no estàndard a l'SPN de Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Si aquesta política es defineix com a "true", la icona de la barra d'eines de Cast es mostrarà sempre a la barra d'eines o al menú addicional, i els usuaris no la podran suprimir.
Si aquesta política es defineix com a "false" o no es defineix, els usuaris podran fixar o suprimir la icona des del menú contextual.
Si la política EnableMediaRouter es defineix com a "false", el valor de la política no tindrà cap efecte i la icona no es mostrarà a la barra d'eines.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Configuració de la gestió de l'energia quan l'usuari està inactiu</translation>
<translation id="3793095274466276777">Configura les comprovacions del navegador predeterminat a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i evita que els usuaris les modifiquin. Si activeu aquest paràmetre, <ph name="PRODUCT_NAME" /> comprovarà sempre en iniciar-se que sigui el navegador predeterminat i es registrarà automàticament si és possible. Si el desactiveu, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no comprovarà que sigui el navegador predeterminat i es desactivaran els controls de l'usuari per configurar aquesta opció. Si no definiu aquest paràmetre, <ph name="PRODUCT_NAME" /> permetrà que l'usuari decideixi si és el navegador predeterminat i si s'han de mostrar les notificacions de l'usuari quan no ho sigui.</translation>
<translation id="379602782757302612">Permet especificar les extensions que els usuaris NO poden instal·lar. Si les extensions que ja s'han instal·lat s'inclouen a la llista negra, es desactivaran i l'usuari no podrà activar-les de cap manera. Si una extensió s'ha desactivat perquè s'incloïa en aquesta llista, però se'n treu, es tornarà a activar automàticament.
Si la llista negra conté el valor "*", significa que s'hi inclouen totes les extensions tret de les que s'indiquin explícitament a la llista blanca.
Si aquesta política no es defineix, l'usuari podrà instal·lar qualsevol extensió a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Configura el directori que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà per baixar fitxers.
Si definiu aquesta política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> farà servir el directori proporcionat independentment de si l'usuari n'ha especificat cap o de si ha activat la marca perquè es demani la ubicació de baixada cada vegada.
Visiteu l'enllaç https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables per veure una llista de les variables que es poden utilitzar.
Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el directori de baixada predeterminat i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Activa l'extensió de certificats lligats al domini TLS (obsolet)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Especifica una llista de connectors desactivats</translation>
<translation id="3816312845600780067">Activa les tecles de drecera d'ajuda per a l'inici automàtic</translation>
<translation id="3820526221169548563">Activa la funció d'accessibilitat del teclat en pantalla.
Si aquesta política es configura com a "true", el teclat en pantalla sempre estarà activat.
Si aquesta política es configura com a "false", el teclat en pantalla sempre estarà desactivat.
Si configureu aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni substituir.
Si aquesta política es deixa sense configurar, el teclat en pantalla es desactivarà inicialment, però l'usuari el podrà activar en qualsevol moment.</translation>
<translation id="382476126209906314">Configuració del prefix TalkGadget per als amfitrions d'accés remot</translation>
<translation id="383466854578875212">Us permet especificar quins amfitrions de missatgeria nativa no s'han d'incloure a la llista negra.
Un valor de llista negra de "*" significa que tots els amfitrions de missatgeria nativa són a la llista negra i que només es carregaran els que s'indiquin a la llista blanca.
De manera predeterminada, tots els amfitrions de missatgeria nativa apareixen a la llista blanca; tanmateix, si una política els ha afegit tots a la llista negra, es pot fer servir la llista blanca per substituir la política.</translation>
<translation id="384743459174066962">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs en què no està permès obrir finestres emergents. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultPopupsSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Ofereix informació sobre la sessió de quiosc activa, com ara l'identificador i la versió de l'aplicació.
Si la política s'estableix en "false", no s'ofereix informació de la sessió. Si s'estableix en "true" o no s'hi estableix cap valor, s'ofereix informació de la sessió.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Afegeix un paràmetre a l'obtenció de la propagació de variacions a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si s'especifica, s'afegirà un paràmetre de consulta anomenat "restrict" a l'URL utilitzar per obtenir la propagació de variacions. El valor del paràmetre serà el valor especificat en aquesta política.
Si no s'especifica, no es modificarà l'URL de la propagació de variacions.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Versió SSL mínima activada</translation>
<translation id="3864020628639910082">Especifica l'URL del motor de cerca que s'utilitza per proporcionar suggeriments de cerca. L'URL ha de contenir la cadena "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />", que se substituirà, en el moment de la consulta, pel text que l'usuari hagi introduït fins al moment.
Aquesta política és opcional i si no s'estableix no s'utilitzarà cap URL de suggeriment.
L'URL de suggeriment de Google es pot especificar de la manera següent: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Aquesta política només es respecta si la política DefaultSearchProviderEnabled està activada.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Descripció</translation>
<translation id="3868347814555911633">Aquesta política només està activa en mode de venda.
Especifica les extensions que s'instal·len automàticament per a l'usuari de la demostració en els dispositius en mode de venda. Aquestes extensions es desen al dispositiu i es poden instal·lar fora de línia, després de la instal·lació.
Cada entrada de la llista conté un diccionari que ha d'incloure l'identificador de l'extensió al camp "extension-id" i l'URL d'actualització al camp "update-url".</translation>
<translation id="3877517141460819966">Mode d'autenticació de dos factors integrat</translation>
<translation id="388237772682176890">Aquesta política es considera obsoleta a M53 i s'ha suprimit a M54, perquè el protocol SPDY/3.1 ja no s'admet.
Desactiva l'ús del protocol SPDY a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política està activada, el protocol SPDY no estarà disponible a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si desactives aquesta política, es permetrà l'ús d'SPDY.
Si no hi dus a terme cap acció, SPDY estarà disponible.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Polítiques del desbloqueig ràpid</translation>
<translation id="3891357445869647828">Activa JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Desactiva les Eines per a desenvolupadors i la Consola de JavaScript.
Si actives aquesta opció de configuració, ja no es podrà accedir a les Eines per a desenvolupadors ni inspeccionar els elements del lloc web. Es desactivaran les tecles de drecera i les entrades als menús o als menús contextuals per obrir les Eines per a desenvolupadors o la Consola de JavaScript.
Si aquesta opció es desactiva o no es defineix, l'usuari podrà utilitzar les Eines per a desenvolupadors i la Consola de JavaScript.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Estableix les configuracions regionals recomanades per a una sessió pública</translation>
<translation id="3911737181201537215">Aquesta política no té cap efecte als registres que fa Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Quan aquesta política s'estableix en True, desactiva la sincronització de Google Drive a l'aplicació Fitxers de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. En aquest cas, no es pengen dades a Google Drive.
Si no s'estableix o s'estableix en False, els usuaris poden transferir els fitxers a Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL d'un fitxer .pac d'un servidor intermediari</translation>
<translation id="3939893074578116847">Envia paquets de xarxa al servidor de gestió per supervisar l'estat en línia, de manera que el servidor pugui detectar si el dispositiu no té connexió.
Si aquesta política s'estableix en "true", s'envien paquets de xarxa de supervisió (anomenats <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Si s'estableix en "false" o no s'estableix, no s'envien paquets.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Si s'estableix en "true", es permetrà la confirmació remota per al dispositiu i es crearà i es penjarà automàticament un certificat al servidor de gestió de dispositius.
Si s'estableix en "false" o no s'estableix, no es crearà cap certificat i les crides a l'API de l'extensió enterprise.platformKeys fallaran.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Permet l'accés a una llista d'URL</translation>
<translation id="3965339130942650562">Temps d'espera fins que s'executi el tancament de sessió de l'usuari inactiu</translation>
<translation id="3973371701361892765">No amaguis mai el prestatge automàticament</translation>
<translation id="3984028218719007910">Determina si <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> conserva les dades de comptes locals després de tancar la sessió. Si es defineix a «true» (cert), <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no conserva cap compte persistent i es descartaran totes les dades de la sessió de l'usuari després de tancar la sessió. Si aquesta política es defineix a «false» (fals) o no es configura, el dispositiu pot conservar dades d'usuari locals (xifrades).</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL que obtindran permís per accedir a dispositius de captura de vídeo en pàgines d'inici de sessió amb SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Els administradors de TI de dispositius empresarials poden utilitzar aquesta marca per controlar si es permet als usuaris bescanviar ofertes mitjançant el registre de Chrome OS.
Si aquesta política es configura com a "true" o si no es configura, els usuaris podran bescanviar ofertes mitjançant el registre de Chrome OS.
Si aquesta política es configura com a "false", l'usuari no podrà bescanviar ofertes.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Permet la invocació de diàlegs de selecció de fitxers</translation>
<translation id="4012737788880122133">Quan s'estableix en "true", desactiva les actualitzacions automàtiques.
Quan aquesta opció de configuració no es configura o s'estableix en "false", els dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cerquen actualitzacions automàticament.
Advertiment: et recomanem mantenir activades les actualitzacions automàtiques perquè els usuaris rebin actualitzacions de programari i correccions crítiques de seguretat. En definitiva, si es desactiven les actualitzacions automàtiques, es pot posar els usuaris en perill.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Les aplicacions per a Android no poden accedir a les galetes transferides al perfil de l'usuari.</translation>
<translation id="402759845255257575">No permetis que cap lloc web executi JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Activa el proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="4039085364173654945">Controla si el contingut secundari de tercers en una pàgina pot fer aparèixer un quadre de diàleg d'autenticació bàsica HTTP. Normalment es desactiva com a defensa de pesca (suplantació d'identitat). Si no es defineix aquesta política, aquest paràmetre es desactivarà i el contingut secundari de tercers no podrà fer aparèixer un quadre de diàleg d'autenticació bàsica HTTP.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Desactiva el protocol SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Permet fer consultes a un servei de temps de Google</translation>
<translation id="4088589230932595924">S'ha forçat el mode d'incògnit</translation>
<translation id="4088983553732356374">Us permet establir si els llocs web estan autoritzats per establir les dades locals. L'ajust de les dades locals es pot autoritzar o denegar per a tots els llocs web.
Si aquesta política s'estableix en Conserva les galetes mentre duri la sessió, les galetes s'esborraran quan es tanqui la sessió. Tingueu en compte que, si <ph name="PRODUCT_NAME" /> s'executa en mode de segon pla, és possible que la sessió no es tanqui en tancar l'última finestra. Consulteu la política "BackgroundModeEnabled" per obtenir més informació sobre com es configura aquest comportament.
Si aquesta política no s'estableix, s'utilitzarà "AllowCookies" i l'usuari podrà canviar-la.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Redirigeix al proveïdor d'identitat SAML després de la confirmació de l'usuari</translation>
<translation id="410478022164847452">Indica el temps sense activitat per part de l'usuari després del qual es duu a terme l'acció d'inactivitat quan el dispositiu funciona amb alimentació.
Quan aquesta política es defineix, indica el temps que l'usuari ha de romandre inactiu abans <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no iniciï l'acció d'inactivitat, que es pot configurar per separat.
Quan aquesta política no es defineix, s'utilitza un temps predeterminat.
El valor de la política s'ha d'indicar en mil·lisegons.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Desactiva l'aplicació de la Transparència de certificats per a una llista d'URL</translation>
<translation id="4121350739760194865">Impedeix que les promocions d'aplicacions apareguin a la pestanya nova</translation>
<translation id="4157003184375321727">Informació del SO i de la versió de microprogramari</translation>
<translation id="4183229833636799228">Configuració predeterminada del connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL per validar el testimoni d'autenticació del client per a l'accés remot</translation>
<translation id="4203389617541558220">Limiteu el temps d'utilització del dispositiu mitjançant la planificació de reinicis automàtics.
Si s'estableix aquesta política, s'especifica el temps d'activitat del dispositiu que ha de transcórrer perquè es programi un reinici automàtic.
Si no s'estableix aquesta política, el temps d'activitat del dispositiu no està limitat.
Si establiu aquesta política, els usuaris no podran canviar-la ni anular-la.
Un reinici automàtic es programa perquè es dugui a terme a l'hora seleccionada, però es pot aplaçar fins a 24 hores si un usuari està fent servir el dispositiu en aquell moment.
Nota: actualment, els reinicis automàtics només s'activen quan es mostra la pantalla d'inici de sessió o si una sessió d'aplicació de quiosc està en curs. Això canviarà en el futur i la política s'aplicarà sempre, independentment de si la sessió del tipus que sigui està en curs o no.
El valor de la política s'ha d'especificar en segons. Els valors són com a mínim de 3600 (una hora).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Només es mostren als usuaris les impressores que s'inclouen a la llista blanca</translation>
<translation id="420512303455129789">Diccionari que assigna diversos URL a un indicador booleà que especifica si s'ha de permetre l'accés a l'amfitrió ("true") o si s'ha de bloquejar ("false").
Aquesta política és per a ús intern a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Temps d'inactivitat per al bloqueig de pantalla</translation>
<translation id="423797045246308574">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin els llocs que no estan autoritzats a utilitzar la generació de claus. Si un patró d'URL està configurat com a "KeygenAllowedForUrls", la política substitueix aquestes excepcions.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà el valor general predeterminat de la política "DefaultKeygenSetting" (si està configurada) per a tots els llocs web, o bé s'utilitzarà la configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="4239720644496144453">La memòria cau no s'utilitza a les aplicacions per a Android. Si diversos usuaris instal·len la mateixa aplicació per a Android, es baixarà de nou en cada cas.</translation>
<translation id="4250680216510889253">No</translation>
<translation id="4261820385751181068">Configuració regional de la pantalla d'inici de sessió del dispositiu</translation>
<translation id="427632463972968153">Especifica els paràmetres utilitzats en cercar imatges amb POST. Consisteix en parelles de nom/valor separades per comes. Si un valor és un paràmetre de plantilla, com ara {imageThumbnail} a l'exemple anterior, se substituirà per dades de la miniatura de la imatge real.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, la sol·licitud de cerca d'imatges s'enviarà mitjançant el mètode GET.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Defineix una versió de destinació per a les actualitzacions automàtiques.
Especifica el prefix de la versió de destinació a la qual <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> s'ha d'actualitzar. Si el dispositiu té una versió anterior al prefix especificat, s'actualitzarà a la darrera versió que tingui el prefix en qüestió. Si el dispositiu ja té una versió posterior, no tindrà cap efecte (és a dir, no es canviarà a una versió inferior) i el dispositiu continuarà tenint la versió actual. El format del prefix depèn del component, tal com es mostra a l'exemple següent:
"" (o sense configurar): s'actualitza a la darrera versió disponible.
"1412.": s'actualitza a qualsevol versió secundària de 1412 (per exemple, 1412.24.34 o 1412.60.2)
"1412.2.": s'actualitza a qualsevol versió secundària de 1412.2 (per exemple, 1412.2.34 o 1412.2.2)
"1412.24.34": només s'actualitza a aquesta versió específica
Advertiment: no et recomanem configurar restriccions de versions, ja que podrien impedir que els usuaris rebin actualitzacions de programari i correccions crítiques de seguretat. En definitiva, restringir les actualitzacions al prefix d'una versió específica pot posar els usuaris en perill.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Indica una llista d'aplicacions que es poden activar com a aplicacions per prendre notes a la pantalla de bloqueig de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si l'aplicació preferida per prendre notes està activada a la pantalla de bloqueig, en aquesta pantalla s'hi mostrarà un element d'IU per iniciar-la.
Quan s'hagi iniciat, l'aplicació podrà crear una finestra d'aplicació a la part superior de la pantalla de bloqueig i crear elements de dades (notes) a l'entorn de la pantalla de bloqueig. L'aplicació podrà importar notes creades a la sessió principal de l'usuari quan la sessió estigui desbloquejada. En aquests moments, a la pantalla de bloqueig només s'hi admeten aplicacions de Chrome per prendre notes.
Si la política es defineix, l'usuari podrà activar una aplicació a la pantalla de bloqueig només si el valor de la llista de polítiques conté l'identificador d'extensió de l'aplicació.
Per tant, si aquesta política es defineix en una llista buida, no es permetrà en cap cas prendre notes des de la pantalla de bloqueig.
Tingues en compte que el fet que la política contingui un identificador d'aplicació no vol dir necessàriament que l'usuari pugui activar l'aplicació com a aplicació per prendre notes a la pantalla de bloqueig. Per exemple, a Chrome 61, la plataforma també restringeix el conjunt d'aplicacions disponibles.
Si la política no es defineix, no imposarà cap restricció al conjunt d'aplicacions que l'usuari pot activar a la pantalla de bloqueig.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Si els sistemes de xifratge DHE de TLS estan activats</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 o una versió posterior</translation>
<translation id="4322842393287974810">Permet que l'aplicació de quiosc d'inici automàtic sense retards controli la versió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Afegeix un botó de tancament de sessió a la safata del sistema</translation>
<translation id="4347908978527632940">Si la política s'estableix en "true" i l'usuari és un usuari supervisat, altres aplicacions d'Android poden sol·licitar les restriccions web de l'usuari a un proveïdor de contingut.
Si s'estableix en "false" o no s'estableix, el proveïdor de contingut no ofereix informació.</translation>
<translation id="436581050240847513">Informe de les interfícies de xarxa del dispositiu</translation>
<translation id="4372704773119750918">No permetis que l'usuari empresarial formi part dels perfils múltiples (com a usuari principal o secundari)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Permet que tots els llocs mostrin totes les imatges</translation>
<translation id="437791893267799639">La política no està definida; no permetis la migració de dades i ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Configura el testimoni remot amb el mecanisme TPM.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Si aquesta política es defineix en "false", impedeix que <ph name="PRODUCT_NAME" /> enviï de tant en tant consultes a un servidor de Google per recuperar una marca de temps precisa. Aquestes consultes s'activaran si la política es defineix en "true" o si no es defineix.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Especifica manualment la configuració del servidor intermediari</translation>
<translation id="4429220551923452215">Activa o desactiva la drecera de les aplicacions a la barra d'adreces d'interès.
Si aquesta política no es defineix, l'usuari pot mostrar la drecera de les aplicacions al menú contextual de la barra d'adreces d'interès o amagar-la.
Si aquesta política es configura, l'usuari no la pot canviar, i la drecera de les aplicacions es mostrarà sempre o bé no es mostrarà mai.</translation>
<translation id="443665821428652897">Esborrament de dades del lloc en tancar el navegador (obsolet)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Especifica una llista de funcions obsoletes de la plataforma web per tornar-les a activar temporalment.
Aquesta política permet que els administradors tornin a activar funcions obsoletes de la plataforma web durant un temps limitat. Les funcions s'identifiquen amb una etiqueta de cadena i les funcions que corresponen a les etiquetes incloses a la llista especificada per aquesta política es tornen a activar.
Si aquesta política no s'estableix o si la llista és buida o no coincideix amb cap de les etiquetes de cadena admeses, totes les funcions obsoletes de la plataforma web continuaran desactivades.
Tot i que la política s'admet en les plataformes anteriors, pot ser que la funció que activi no estigui disponible en totes les plataformes. No totes les funcions obsoletes de la plataforma web es poden tornar a activar; només les que s'indiquin explícitament a continuació durant un període de temps limitat, que varia segons la funció. El format general de l'etiqueta de cadena és el següent: [FuncióObsoleta]_EffectiveUntil[aaaammdd]. Com a referència, podeu consultar la finalitat dels canvis de la funció de la plataforma web a la pàgina https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Activació del bloqueig quan el dispositiu està inactiu o se suspèn</translation>
<translation id="4449545651113180484">Gira la pantalla 270 graus en el sentit de les agulles del rellotge</translation>
<translation id="4467952432486360968">Bloqueja les galetes de tercers</translation>
<translation id="4474167089968829729">Permet que el gestor de contrasenyes desi contrasenyes</translation>
<translation id="4476769083125004742">Si aquesta política s'estableix en <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, les aplicacions per a Android no poden accedir a la informació d'ubicació. Si s'estableix en un altre valor o la deixes sense establir, es demana a l'usuari que doni permís quan l'aplicació per a Android vulgui accedir a la informació d'ubicació.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Força SafeSearch</translation>
<translation id="4482640907922304445">Mostra el botó Pàgina d'inici a la barra d'eines de <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si activeu aquesta opció, el botó Pàgina d'inici es mostrarà sempre. Si la desactiveu, el botó Pàgina d'inici no es mostrarà mai. Independentment de si activeu o desactiveu aquesta opció, els usuaris no podran canviar-la ni anul·lar-la a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si no definiu aquesta política, l'usuari podrà decidir si vol que es mostri el botó Pàgina d'inici.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Configura l'URL de la pàgina Pestanya nova</translation>
<translation id="4492287494009043413">Desactivació de les captures de pantalla</translation>
<translation id="450537894712826981">Defineix la mida de memòria cau que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà per emmagatzemar fitxers multimèdia de la memòria cau al disc.
Si definiu aquesta política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà la mida de memòria cau proporcionada, tant si l'usuari ha marcat "--disk-cache-size" com si no. El valor que s'especifica en aquesta política no és un límit estricte, és més aviat un suggeriment per al sistema de memòria cau; qualsevol valor per sota d'uns quants megabytes és massa petit i s'arrodonirà a l'alça per arribar a un mínim acceptable.
Si el valor d'aquesta política és 0, s'utilitzarà la mida de memòria cau predeterminada, però l'usuari no podrà canviar-la.
Si no definiu aquesta política, s'utilitzarà la mida de memòria cau predeterminada i els usuaris podran substituir-la amb la marca "--disk-cache-size".</translation>
<translation id="4508686775017063528">Si aquesta política es defineix com a "true" o no es defineix, <ph name="PRODUCT_NAME" /> s'activarà i els usuaris podran iniciar-lo des del menú d'aplicacions, des dels menús contextuals d'una pàgina, des dels controls multimèdia de llocs web compatibles amb Cast i (si es mostra) des de la icona de la barra d'eines de Cast.
Si aquesta política es defineix com a "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> es desactivarà.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Demana permís cada vegada que un lloc vulgui fer un seguiment de la ubicació física dels usuaris</translation>
<translation id="4519046672992331730">Activa els suggeriments de cerca a l'omnibox de <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris puguin canviar aquesta configuració.
Si activeu aquest paràmetre, s'utilitzaran els suggeriments de cerca.
Si el desactiveu, no s'utilitzaran mai els suggeriments de cerca.
Si l'activeu o el desactiveu, els usuaris no podran canviar ni substituir aquesta configuració a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si no es defineix aquesta política, aquest paràmetre s'activarà, però l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs en què no està permès mostrar imatges. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultImagesSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Es pot utilitzar Google Play des de la Consola d'administració de Google per forçar la instal·lació de les aplicacions per a Android. No utilitzen aquesta política.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Nom de la restricció d'Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Comptes locals del dispositiu</translation>
<translation id="4555850956567117258">Activa el testimoni remot per a l'usuari.</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL de la pestanya nova del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="4600786265870346112">Activa el cursor gran</translation>
<translation id="4604931264910482931">Configura la llista negra de missatgeria nativa</translation>
<translation id="4617338332148204752">Omet la comprovació de metaetiquetes a <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Configura la llista blanca d'instal·lació d'extensions</translation>
<translation id="4632343302005518762">Permet que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> gestioni els tipus de contingut especificats</translation>
<translation id="4633786464238689684">Canvia el comportament predeterminat de les tecles de la fila superior perquè actuïn com a tecles de funció.
Si aquesta política es defineix com a "true", la fila superior de tecles del teclat produirà ordres de tecles de funció de manera predeterminada. Per canviar-ne el comportament perquè tornin a actuar com a tecles multimèdia, heu de prémer la tecla de cerca.
Si aquesta política es defineix com a "false" o es deixa sense definir, el teclat produirà ordres de tecla multimèdia de manera predeterminada i ordres de tecla de funció quan es premi la tecla de cerca.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Noms dels amfitrions de missatgeria nativa que no s'han d'incloure a la llista negra</translation>
<translation id="4650759511838826572">Desactiva els esquemes del protocol URL</translation>
<translation id="465099050592230505">URL de la botiga web de l'empresa (obsolet)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Configuració de la gestió d'extensions</translation>
<translation id="4668325077104657568">Configuració predeterminada de les imatges</translation>
<translation id="467236746355332046">Funcions compatibles:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Personalitza la llista dels patrons d'URL que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> sempre ha de renderitzar.
Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el renderitzador predeterminat per a tots els llocs, tal com es descriu a la política "ChromeFrameRendererSettings".
Per veure patrons d'exemple, consulteu l'enllaç https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Obre una llista d'URL</translation>
<translation id="4680961954980851756">Activa Emplenament automàtic</translation>
<translation id="4722399051042571387">Si s'estableix com a "false", els usuaris no podran definir codis PIN poc segurs i fàcils d'esbrinar.
Exemples de codis PIN poc segurs: codis PIN que només continguin un sol dígit repetit diverses vegades (1111), codis PIN consecutius que augmentin d'un en un (1234) o que disminueixin d'un en un (4321) i codis PIN que s'utilitzin de manera habitual.
De manera predeterminada, els usuaris rebran un advertiment, no un error, si es considera que el PIN és poc segur.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Activa que es pugui travessar el tallafoc des d'un client d'accés remot</translation>
<translation id="4725123658714754485">Controla si es notifiquen a Google les mètriques d'ús i les dades de diagnòstic, inclosos els informes d'error. Si es defineix en "true", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> informarà de les mètriques d'ús i de les dades de diagnòstic. Si no es configura o es defineix en "false", es desactivaran els informes de mètriques i de dades de diagnòstic.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Activa Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Les polítiques relacionades amb l'autenticació HTTP integrada.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servidors en què <ph name="PRODUCT_NAME" /> pot delegar les credencials de l'usuari.
Separeu els diversos noms de servidor amb comes. Es permet l'ús de caràcters comodins (*).
Si deixeu aquesta política sense definir, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no delegarà les credencials de l'usuari, encara que es detecti una intranet com a servidor.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Certificat de client per connectar-se a RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Activa la funció d'accessibilitat del cursor gran.
Si el valor d'aquesta política s'estableix com a vertader, el cursor gran sempre estarà activat.
Si el valor d'aquesta política s'estableix com a fals, el cursor gran sempre estarà desactivat.
Si definiu aquesta política, els usuaris no podran canviar-la ni ignorar-la.
Si no s'estableix aquesta política, el cursor gran es desactivarà inicialment, però l'usuari el podrà activar en qualsevol moment.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Configura el comportament de l'actualització del microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Els usuaris utilitzats fa més temps s'eliminen fins que hi ha prou espai lliure.</translation>
<translation id="4815725774537609998">Aquesta política està obsoleta. Substitueix-la per ProxyMode.
Et permet especificar el servidor intermediari que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza i impedeix que els usuaris en canviïn la configuració.
Si decideixes connectar-te sempre a la xarxa directament en comptes d'utilitzar un servidor intermediari, la resta d'opcions s'ignoren.
Si decideixes fer servir la configuració del servidor intermediari del sistema o detectar-lo automàticament, la resta d'opcions s'ignoren.
Si tries manualment la configuració del servidor intermediari, pots especificar més opcions a Adreça o URL del servidor intermediari, a URL d'un fitxer .pac d'un servidor intermediari i a Llista de regles d'evitació de servidors intermediaris separada per comes. Les aplicacions ARC només poden utilitzar el servidor intermediari HTTP amb la prioritat més alta.
Per veure exemples detallats, ves a:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Si actives aquesta opció de configuració, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ignora totes les opcions relacionades amb el servidor intermediari que s'han especificat des de la línia d'ordres.
Si deixes aquesta política sense establir, els usuaris poden triar pel seu compte la configuració del servidor intermediari.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Permet que un usuari empresarial sigui principal i secundari (comportament predeterminat per a usuaris no gestionats)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Acció que s'ha d'emprendre quan s'està inactiu mentre s'utilitza la bateria</translation>
<translation id="4834526953114077364">Els usuaris utilitzats fa més temps i que no s'hagin utilitzat per iniciar la sessió en els últims tres mesos s'eliminen fins que hi hagi prou espai lliure.</translation>
<translation id="4838572175671839397">Conté una expressió regular que es fa servir per determinar quins usuaris poden iniciar la sessió a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si un usuari prova d'iniciar la sessió amb un nom d'usuari que no coincideix amb aquest patró, es mostra un error adient.
Si aquesta política es deixa sense definir o en blanc, qualsevol usuari pot iniciar la sessió a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Permet el mode de pantalla completa</translation>
<translation id="4869787217450099946">Especifica si es permeten els wake locks de la pantalla. Les extensions poden sol·licitar wake locks de la pantalla a través de l'API de l'extensió de gestió de l'alimentació.
Si aquesta aplicació es defineix com a vertadera o no es defineix, es compliran els wake locks de la pantalla per a la gestió d'alimentació.
Si es defineix com a falsa, les sol·licituds de wake lock de la pantalla es rebutjaran.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Versió SSL màxima activada</translation>
<translation id="4881315447528084360">Especifica una llista d'aplicacions i d'extensions que s'instal·len de manera silenciosa, sense la interacció de l'usuari, i que l'usuari no pot desinstal·lar ni desactivar. Tots els permisos que les aplicacions o les extensions sol·liciten es concedeixen de manera implícita, sense cap interacció de l'usuari, inclosos els permisos addicionals que sol·licitin les versions futures de l'aplicació o l'extensió. A més, es concedeixen permisos a les API de les extensions enterprise.deviceAttributes i enterprise.platformKeys. Aquestes dues API no estan disponibles per a les aplicacions ni les extensions que no s'instal·lin a la força.
Aquesta política preval sobre una política <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> amb què pugui entrar en conflicte. Si se suprimeix d'aquesta llista una aplicació o una extensió que prèviament s'havia instal·lat a la força, <ph name="PRODUCT_NAME" /> la desinstal·larà automàticament.
En el cas de les instàncies de Windows que no estan vinculades a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" />, la instal·lació forçada es limita a les aplicacions i les extensions incloses a Chrome Web Store.
Tingues en compte que els usuaris poden modificar el codi font de qualsevol extensió amb les Eines per a desenvolupadors (la qual cosa podria provocar problemes de funcionament de l'extensió). Si et preocupa aquesta possibilitat, defineix la política <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Cada element de la llista de la política és una cadena que conté un identificador d'extensió i un URL d'actualització separats per un punt i coma (<ph name="SEMICOLON" />). L'identificador d'extensió és la cadena de 32 lletres que, per exemple, es troba a <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> quan el mode desenvolupador està activat. L'URL d'actualització ha d'apuntar a un document XML de manifest d'actualització segons es descriu a <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Tingues en compte que l'URL d'actualització definit en aquesta política només s'utilitza per a la instal·lació inicial; les properes actualitzacions de l'extensió faran servir l'URL d'actualització indicat al fitxer de manifest de l'extensió.
Per exemple, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> instal·la l'aplicació <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> des de l'URL d'actualització estàndard de Chrome Web Store. Per obtenir més informació sobre com allotjar extensions, consulta: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Si aquesta política es deixa sense establir, no s'instal·larà automàticament cap aplicació ni cap extensió i l'usuari podrà desinstal·lar-ne qualsevol a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Especifica els paràmetres utilitzats en fer una cerca suggerida amb POST. Consisteix en parelles de nom/valor separades per comes. Si un valor és un paràmetre de plantilla, com ara {searchTerms} a l'exemple anterior, se substituirà per dades de termes de cerca reals.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, la sol·licitud de cerca suggerida s'enviarà mitjançant el mètode GET.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="489803897780524242">Paràmetre que controla la ubicació del terme de cerca del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="4899708173828500852">Activa Navegació segura</translation>
<translation id="4906194810004762807">Freqüència d'actualització de la política de dispositiu</translation>
<translation id="494613465159630803">Receptor de Cast</translation>
<translation id="4962262530309732070">Si aquesta política s'estableix en "true" o no es configura, <ph name="PRODUCT_NAME" /> permetrà l'opció Afegeix una persona des del gestor d'usuaris.
Si aquesta política s'estableix en "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> no permetrà crear perfils des del gestor d'usuaris.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Us permet especificar una llista de patrons d'URL que especifiquin els llocs per als quals <ph name="PRODUCT_NAME" /> ha de seleccionar automàticament un certificat de client, si en sol·liciten un.
El valor ha de ser un conjunt de diccionaris JSON escrits en cadenes. Cada diccionari ha de tenir la forma { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, on $URL_PATTERN és un patró que estableix el contingut. $FILTER restringeix els certificats de client que el navegador seleccionarà automàticament. Sigui quin sigui el filtre, només se seleccionaran els certificats que compleixin la sol·licitud de certificat del servidor. Si $FILTER té la forma { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, hi ha una restricció més: només se seleccionen el certificats de client emesos per un certificat que té $ISSUER_CN com a nom comú (CommonName). Si $FILTER és el diccionari buit {}, la selecció de certificats de client no té restriccions addicionals.
Si aquesta política es deixa sense establir, no se seleccionaran certificats automàticament a cap lloc web.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Si es defineix la política "OffHours", s'ignoraran les polítiques especificades del dispositiu (s'utilitza la configuració predeterminada d'aquestes polítiques) durant els intervals de temps definits. Chrome tornarà a aplicar les polítiques del dispositiu en cada esdeveniment quan el període "OffHours" s'iniciï o finalitzi. L'usuari rebrà una notificació i se'l forçarà a tancar la sessió quan finalitzi el temps establert a "OffHours" i es modifiqui la configuració de la política del dispositiu (per exemple, quan un usuari iniciï la sessió amb un compte no permès).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Tipus de dades:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Permet que s'executin els connectors que estiguin obsolets</translation>
<translation id="4988291787868618635">Acció que cal dur a terme quan s'arriba al retard d'inactivitat</translation>
<translation id="4995548127349206948">Si l'autenticació NTLMv2 està activada.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Permet l'accés a llocs situats fora de paquets de contingut.</translation>
<translation id="5052081091120171147">Si està activada, aquesta política fa que l'historial de navegació s'importi des del navegador predeterminat actual. Si està activada, aquesta política també afecta el diàleg d'importació. Si està desactivada, no s'importarà cap historial de navegació. Si no es defineix, pot ser que es demani a l'usuari si vol importar o bé la importació es pot produir de manera automàtica.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Lupa desactivada</translation>
<translation id="5067143124345820993">Llista blanca de l'usuari d'inici de sessió</translation>
<translation id="5068140065960598044">La política per al núvol que aplica <ph name="PRODUCT_NAME" /> substitueix la política de l'equip.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Desactiva la previsualització d'impressió</translation>
<translation id="5090209345759901501">Amplia la configuració del contingut Flash a tot el contingut</translation>
<translation id="5105313908130842249">Retard del bloqueig de pantalla quan s'utilitza bateria</translation>
<translation id="5108031557082757679">Impressores desactivades per a dispositius d'empresa</translation>
<translation id="5130288486815037971">Si els sistemes de xifratge RC4 de TLS estan activats</translation>
<translation id="5141670636904227950">Estableix el tipus de lupa predeterminat activat a la pantalla d'inici de sessió</translation>
<translation id="5142301680741828703">Renderitza sempre els patrons URL següents a <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Us permet especificar els paràmetres especials que s'utilitzen quan <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> inicia <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si no definiu aquesta política, s'utilitzarà la línia d'ordres predeterminada.</translation>
<translation id="5159469559091666409">La freqüència, en mil·lisegons, amb què s'envien paquets de xarxa de supervisió.
Si aquesta política no s'estableix, l'interval predeterminat és de 3 minuts. L'interval mínim és de 30 segons i l'interval màxim és de 24 hores. Tots els valors que no es trobin dins d'aquest interval es restringiran al límit respectiu.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Configura Google Drive a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Us permet especificar les extensions que no estan subjectes a la llista negra. Un valor de * a la llista negra significa que s'hi inclouen totes les extensions i que els usuaris només podran instal·lar les que apareixen a la llista blanca. De manera predeterminada, totes les aplicacions apareixen a la llista blanca, però si una política provoca que totes es moguin a la llista negra, pot fer-se servir la llista blanca per substituir aquesta política.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Activa l'ús de les pàgines d'error alternatives que es creen a <ph name="PRODUCT_NAME" /> (per exemple, "pàgina no trobada") i impedeix que els usuaris puguin canviar aquesta configuració. Si activeu aquest paràmetre, s'utilitzaran aquestes pàgines d'error alternatives. Si desactiveu aquest paràmetre, les pàgines d'error alternatives no s'utilitzaran mai. Si activeu o desactiveu aquest paràmetre, els usuaris no podran canviar ni substituir aquesta configuració a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si no es defineix aquesta política, s'activarà aquest paràmetre però l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Bloquejar el mode de desenvolupador:
Si aquesta política s'estableix com a verdadera, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> impedirà que el dispositiu s'iniciï en mode de desenvolupador. El sistema no s'iniciarà i mostrarà una pantalla d'error quan l'opció de desenvolupador estigui activada.
Si aquesta política no es defineix o s'estableix com a falsa, el mode de desenvolupador continuarà disponible al dispositiu.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs en què no està permès mostrar notificacions. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultNotificationsSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="5219844027738217407">En el cas de les aplicacions per a Android, aquesta política afecta només el micròfon. Quan s'estableix en "true", es desactiva el micròfon en totes les aplicacions per a Android, sense cap excepció.</translation>
<translation id="523505283826916779">Configuració d'accessibilitat</translation>
<translation id="5247006254130721952">Bloqueja baixades perilloses</translation>
<translation id="5255162913209987122">Es pot recomanar</translation>
<translation id="527237119693897329">Us permet especificar els amfitrions de missatgeria nativa que no s'han de carregar.
Un valor de llista negra de "*" significa que tots els amfitrions de missatgeria s'inclouran a la llista negra llevat que s'indiquin explícitament a la llista blanca.
Si aquesta política no es defineix, <ph name="PRODUCT_NAME" /> carregarà tots els amfitrions de missatgeria nativa instal·lats.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Si s'estableix en "true", l'usuari pot utilitzar el maquinari dels dispositius Chrome per confirmar la seva identitat de manera remota de cara a l'entitat emissora de certificats de privadesa a través de l'<ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> mitjançant <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Si s'estableix en "false" o no s'estableix, les crides a l'API tornaran un codi d'error.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Si es defineix la política, l'interval de ports UDP que utilitza WebRTC estarà restringit a un interval de ports específic (extrems inclosos).
Si la política no es defineix o es defineix a la cadena buida o en un interval de ports no vàlid, WebRTC pot fer servir qualsevol port UDP local disponible.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Especifica una llista dels connectors que l'usuari pot activar o desactivar</translation>
<translation id="5302612588919538756">Aquesta política està obsoleta; substituïu-la per SyncDisabled.
Permet a l'usuari iniciar la sessió a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si establiu aquesta política, podeu configurar si es permet a un usuari iniciar la sessió a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si l'establiu en "False", les aplicacions i les extensions que utilitzen l'API chrome.identity no funcionaran. Per això és recomanable utilitzar SyncDisabled.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Especifica el període de temps sense intervenció de l'usuari que ha de passar abans de mostrar un quadre de diàleg d'advertiment quan l'ordinador funciona amb bateria.
Si aquesta política es defineix, especifica el període de temps durant el qual l'usuari ha d'estar inactiu abans que <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mostri un quadre de diàleg d'advertiment que indiqui a l'usuari que s'està a punt de dur a terme l'acció d'inactivitat.
Si aquesta política no es defineix, no es mostra cap quadre de diàleg d'advertiment.
El valor de la política s'ha d'especificar en mil·lisegons. Els valors es restringeixen perquè siguin menors que o iguals al retard d'inactivitat.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Disponibilitat del mode d'incògnit</translation>
<translation id="5318185076587284965">Permet que l'amfitrió d'accés remot pugui utilitzar els servidors de tramesa</translation>
<translation id="5323128137188992869">Permet que s'emeti el contingut al dispositiu mitjançant <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política es defineix com a "false", els usuaris no podran emetre contingut al seu dispositiu. Si es defineix com a "true", els usuaris podran emetre contingut. Si no es defineix, els usuaris no podran emetre contingut en dispositius de Chrome OS inscrits, però sí que ho podran fer en dispositius no inscrits.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Permet que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> gestioni els tipus de contingut següents</translation>
<translation id="5365946944967967336">Mostra el botó Pàgina d'inici a la barra d'eines</translation>
<translation id="5366977351895725771">Si es defineix com a fals, la creació d'usuaris supervisats per part d'aquest usuari es desactivarà. Els usuaris supervisats existents continuaran estant disponibles.
Si es defineix com a vertader o bé no es configura, aquest usuari pot crear i gestionar usuaris supervisats.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Us permet definir si els llocs web poden mostrar notificacions d'escriptori. La visualització de notificacions d'escriptori es pot autoritzar o denegar de manera predeterminada o bé es pot demanar cada vegada a l'usuari si vol que es mostrin notificacions d'escriptori. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el paràmetre "AskNotifications" i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="538108065117008131">Permet que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> gestioni els tipus de contingut següents.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Selecciona l'estratègia utilitzada per alliberar espai del disc durant la neteja automàtica (obsolet)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Envia al servidor informació sobre l'estat d'Android.
Si la política s'estableix en "false" o es deixa sense establir, no s'envia informació d'estat.
Si s'estableix en "true", s'envia informació d'estat.
Aquesta política només s'aplica si les aplicacions per a Android estan activades.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Activa l'ocultació d'amfitrions d'accés remot mentre hi hagi una connexió en curs.
Si aquest paràmetre està activat, els dispositius físics d'entrada i de sortida de l'amfitrió es desactiven mentre hi hagi una connexió remota en curs.
Si aquest paràmetre està desactivat o no està definit, tant els usuaris remots com els locals poden interactuar amb l'amfitrió mentre sigui compartit.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Configura quins dissenys de teclat s'admeten a la pantalla d'inici de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si aquesta política es defineix en una llista d'identificadors de mètodes d'introducció, els mètodes d'introducció indicats estaran disponibles a la pantalla d'inici de sessió. Es preseleccionarà el primer mètode d'introducció de la llista. La selecció d'usuaris es mostrarà al centre de la pantalla d'inici de sessió, però també es mostrarà el mètode d'introducció que l'usuari ha fet servir més recentment, a més dels mètodes d'introducció indicats per aquesta política. Si aquesta política no es defineix, els mètodes d'introducció de la pantalla d'inici de sessió es derivaran de la configuració regional en què es mostri la pantalla d'inici de sessió. S'ignoraran els valors que no siguin identificadors vàlids del mètode d'introducció.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Si està activada, aquesta política fa que els motors de cerca s'importin des del navegador predeterminat actual. Si està activada, aquesta política també afecta el diàleg d'importació. Si està desactivada, el motor de cerca predeterminat no s'importarà. Si no es defineix, pot ser que es demani a l'usuari si vol importar o bé la importació es pot produir de manera automàtica.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Nom de la restricció de WebView per a Android:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Activa els informes d'informació de memòria (mida de pila JS) a la pàgina (no disponible)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Activa el mode de convidat al navegador</translation>
<translation id="5457924070961220141">Us permet configurar el processador HTML predeterminat quan <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> està instal·lat. La configuració predeterminada que s'utilitza quan no es defineix aquesta política és permetre que el navegador amfitrió dugui a terme la renderització, però si ho desitgeu podeu modificar-ho i fer que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> renderitzi de manera predeterminada les pàgines HTML.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Defineix les opcions de configuració per a usuaris gestionats.</translation>
<translation id="546726650689747237">Retard de l'atenuació de pantalla quan s'utilitza alimentació</translation>
<translation id="5469484020713359236">Permet definir una llista de patrons d'URL per especificar els llocs que poden emmagatzemar galetes. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà per a tots els llocs el valor global predeterminat indicat en la política "DefaultCookiesSetting" (si s'ha definit) o el valor personalitzat que hagi definit l'usuari.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Bloqueja les imatges en aquests llocs</translation>
<translation id="5475361623548884387">Activa la impressió</translation>
<translation id="5499375345075963939">Aquesta política només està activa en mode de venda.
Si s'estableix el valor d'aquesta política en un valor diferent a 0, la sessió de l'usuari de la demostració que tingui iniciada la sessió actualment es tancarà automàticament després d'un període d'inactivitat d'una durada determinada.
El valor de la política s'ha d'especificar en mil·lisegons.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Activa la barra d'adreces d'interès</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL de la pàgina d'inici</translation>
<translation id="5523812257194833591">Sessió pública per iniciar la sessió automàticament després d'un retard.
Si aquesta política es defineix, s'iniciarà automàticament la sessió especificada després d'un període de temps a la pantalla d'inici de sessió sense interacció de l'usuari. La sessió pública ja ha d'estar configurada (consulteu |DeviceLocalAccounts|).
Si aquesta política no es defineix, no hi haurà cap inici de sessió automàtic.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Especifica el període en mil·lisegons per al qual se sol·licita informació sobre polítiques relatives a l'usuari al servei de gestió de dispositius.
Si aquesta política s'estableix, el valor predeterminat de tres hores se substituirà per un dels valors vàlids, que es troben en un interval d'1.800.000 (30 minuts) a 86.400.000 mil·lisegons (un dia). Els valors que no es trobin dins d'aquest interval s'ajustaran al límit corresponent.
Si aquesta política no s'estableix, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> utilitzarà el valor predeterminat de tres hores.
Tingues en compte que, si la plataforma admet notificacions sobre polítiques, el retard d'actualització s'establirà en 24 hores (i s'ignoraran tots els valors predeterminats i el valor d'aquesta política), ja que es preveu que aquestes notificacions forcin una actualització automàtica cada vegada que canviï la política. Per tant, serà innecessari fer actualitzacions més freqüents.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Bloqueja baixades potencialment perilloses</translation>
<translation id="5535973522252703021">Llista blanca del servidor de delegacions Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Permet que tots els llocs executin el connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> automàticament</translation>
<translation id="5559079916187891399">Aquesta política no té cap efecte a les aplicacions per a Android.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Afegeix un paràmetre a l'obtenció del valor seed de les variacions a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si s'especifica, afegirà un paràmetre de consulta anomenat "restrict" a l'URL utilitzat per obtenir el valor seed de les variacions. El valor del paràmetre serà el valor especificat en aquesta política.
Si no s'especifica, no modificarà l'URL del valor seed de les variacions.</translation>
<translation id="556941986578702361">Controla l'ocultació automàtica del prestatge de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si aquesta política es defineix com a "AlwaysAutoHideShelf", el prestatge s'amagarà sempre automàticament.
Si aquesta política es defineix com a "NeverAutoHideShelf", el prestatge no s'amagarà automàticament.
Si es defineix aquesta política, els usuaris no podran canviar-la ni sobreescriure-la.
Si la política no es defineix, els usuaris podran triar si el prestatge s'ha d'amagar automàticament.</translation>
<translation id="557360560705413259">Quan s'activa aquesta opció de configuració, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza l'extensió commonName del certificat d'un servidor per fer-la coincidir amb un nom d'amfitrió si el certificat no té l'extensió subjectAlternativeName, sempre que validi correctament els certificats de CA instal·lats localment i s'hi concateni.
Tingues en compte que aquesta opció no es recomana, ja que pot permetre l'omissió de l'extensió nameConstraints que restringeix els noms d'amfitrió per als quals pot estar autoritzat un certificat determinat.
Si aquesta política no s'estableix o s'estableix en "false", no es confiarà en els certificats del servidor que no tinguin l'extensió subjectAlternativeName i que continguin el nom de DNS o l'adreça IP.</translation>
<translation id="557658534286111200">Activa o desactiva l'edició d'adreces d'interès.</translation>
<translation id="5586942249556966598">No facis res</translation>
<translation id="5630352020869108293">Restaura l'última sessió</translation>
<translation id="5645779841392247734">Permet les galetes en aquests llocs</translation>
<translation id="5693469654327063861">Permet la migració de dades</translation>
<translation id="5694594914843889579">Quan aquesta política s'estableixi en "true", l'emmagatzematge extern no estarà disponible al navegador de fitxers.
Aquesta política afecta tots els tipus de mitjans d'emmagatzematge. Per exemple: unitats flaix USB, unitats de disc dur externes, SD i altres targetes de memòria, emmagatzematge òptic, etc. Aquesta política no afecta l'emmagatzematge intern, de manera que podràs continuar accedint als fitxers desats a la carpeta Baixades. Aquesta política tampoc no afecta Google Drive.
Si aquesta opció de configuració està desactivada o no està configurada, els usuaris podran utilitzar tots els tipus d'emmagatzematge extern compatibles al seu dispositiu.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Informa dels usuaris de dispositius</translation>
<translation id="570062449808736508">Si aquesta política es defineix en una cadena que no sigui buida, WebView llegirà les restriccions d'URL del proveïdor de contingut amb el nom d'autoritat indicat.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Si aquesta configuració està activada, <ph name="PRODUCT_NAME" /> comprovarà sempre la revocació per als certificats del servidor que estiguin correctament validats i signats per certificats de CA instal·lats localment.
Si <ph name="PRODUCT_NAME" /> no pot obtenir informació de l'estat de revocació, aquests certificats es consideraran revocats ("hard-fail").
Si aquesta política no està definida o si es defineix com a "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà la configuració de la comprovació de revocació en línia existent.</translation>
<translation id="572720239788271400">Permet les actualitzacions de components a <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Permet crear còpies itinerants de les dades de perfil que tingui <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">Importa les dades d'emplenament automàtic de formularis des del navegador predeterminat quan s'inicia per primera vegada</translation>
<translation id="5765780083710877561">Descripció:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Canal per a desenvolupadors (pot ser inestable)</translation>
<translation id="5774856474228476867">URL de cerca del proveïdor de cerques predeterminat</translation>
<translation id="5776485039795852974">Demana permís cada vegada que un lloc vulgui mostrar notificacions d'escriptori</translation>
<translation id="5781412041848781654">Especifica la biblioteca GSSAPI que s'ha de fer servir per a l'autenticació HTTP. Podeu definir només el nom d'una biblioteca o un camí sencer.
Si no es proporciona cap configuració, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza un nom de biblioteca predeterminat.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Indica el temps sense activitat per part de l'usuari després del qual es duu a terme l'acció d'inactivitat quan el dispositiu funciona amb bateria.
Quan aquesta política es defineix, indica el temps que l'usuari ha de romandre inactiu abans <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no prengui l'acció d'inactivitat, que es pot configurar per separat.
Quan aquesta política no es defineix, s'utilitza un temps predeterminat.
El valor de la política s'ha d'indicar en mil·lisegons.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Activa la compatibilitat amb HTTP/0.9 als ports no predeterminats</translation>
<translation id="5809728392451418079">Defineix el nom de visualització per als comptes locals del dispositiu</translation>
<translation id="5814301096961727113">Estableix l'estat predeterminat dels comentaris de veu a la pantalla d'inici de sessió</translation>
<translation id="5815129011704381141">Reinicia automàticament després d'actualitzar</translation>
<translation id="5815353477778354428">Configura el directori que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> utilitzarà per emmagatzemar les dades de l'usuari.
Si definiu aquesta política, <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> farà servir el directori proporcionat.
Visiteu l'enllaç https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables per veure una llista de les variables que es poden utilitzar.
Si no es defineix aquesta opció, s'utilitzarà el directori de perfil predeterminat.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Especifica si l'usuari pot obrir les pàgines en mode d'incògnit a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si se selecciona l'opció "activat" o no es defineix la política, les pàgines es podran obrir en mode d'incògnit. Si se selecciona l'opció "desactivat", les pàgines no es podran obrir en mode d'incògnit. Si se selecciona l'opció "forçat", les pàgines NOMÉS es podran obrir en mode d'incògnit.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Restringeix l'interval de port UDP utilitzat per l'amfitrió d'accés remot</translation>
<translation id="5862253018042179045">Estableix l'estat predeterminat de la funció d'accessibilitat de comentaris de veu a la pantalla d'inici de sessió.
Si el valor d'aquesta política s'estableix com a vertader, els comentaris de veu s'activaran quan es mostri la pantalla d'inici de sessió.
Si el valor d'aquesta política s'estableix com a fals, els comentaris de veu es desactivaran quan es mostri la pantalla d'inici de sessió.
Si s'estableix aquesta política, els usuaris la podran ignorar temporalment si activen o desactiven els comentaris de veu. No obstant això, l'elecció de l'usuari no és permanent i l'estat predeterminat es restablirà quan la pantalla d'inici de sessió es torni a mostrar o si l'usuari es manté inactiu a la pantalla d'inici de sessió durant un minut.
Si no s'estableix aquesta política, els comentaris de veu es desactivaran quan la pantalla d'inici de sessió es mostri per primera vegada. Els usuaris poden activar o desactivar els comentaris de veu en qualsevol moment i el seu estat a la pantalla d'inici de sessió es mantindrà entre els usuaris.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Configuració de la xarxa per part de l'usuari</translation>
<translation id="588135807064822874">Activa Toca per cercar</translation>
<translation id="5883015257301027298">Configuració predeterminada de les galetes</translation>
<translation id="5887414688706570295">Configura el prefix TalkGadget que utilitzaran els amfitrions d'accés remot i que impedeix que els usuaris el canviïn.
Si s'especifica, aquest prefix s'afegeix al nom bàsic de TalkGadget per crear un nom de domini complet per a TalkGadget. El nom de domini bàsic de TalkGadget és ".talkgadget.google.com".
Si activeu aquest paràmetre, els amfitrions utilitzaran el nom de domini personalitzat per accedir a TalkGadget en lloc del nom de domini predeterminat.
Si no activeu aquest paràmetre o si el desactiveu, s'utilitzarà el nom de domini predeterminat de TalkGadget ("chromoting-host.talkgadget.google.com") per a tots els amfitrions.
Aquesta configuració de política no afectarà els clients d'accés remot. Sempre utilitzaran "chromoting-client.talkgadget.google.com" per accedir a TalkGadget.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Si s'activa aquesta opció de configuració, les sol·licituds d'autenticació Gnubby s'enviaran per un servidor intermediari a través d'una connexió d'amfitrió remot.
Si es desactiva o no es configura aquesta opció, les sol·licituds d'autenticació Gnubby s'enviaran per un servidor intermediari.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Quan diversos usuaris tenen la sessió iniciada, només el principal pot utilitzar les aplicacions per a Android.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Permet activar o desactivar l'acceleració de la xarxa.
S'aplica a tots els usuaris i a totes les interfícies del dispositiu. Un cop establerta, l'acceleració continua fins que la política es canvia per desactivar-la.
Si s'estableix en "false", no hi ha acceleració.
Si s'estableix en "true", el sistema s'accelera per aconseguir les velocitats de càrrega i baixada proporcionades (en kb/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Permet les baixades d'actualització automàtica mitjançant HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Establiu l'estat predeterminat de la funció d'accessibilitat del cursor gran a la pantalla d'inici de sessió.
Si s'estableix aquesta política com a vertadera, el cursor gran s'activarà quan es mostri la pantalla d'inici de sessió.
Si s'estableix aquesta política com a falsa, el cursor gran es desactivarà quan es mostri la pantalla d'inici de sessió.
Si s'estableix aquesta política, els usuaris podran anular-la temporalment si activen o desactiven el cursor gran. No obstant això, l'elecció de l'usuari no és permanent i l'estat predeterminat es restablirà quan la pantalla d'inici de sessió es torni a mostrar o si l'usuari resta inactiu a la pantalla d'inici de sessió durant un minut.
Si no s'estableix aquesta política, el cursor gran es desactivarà quan la pantalla d'inici de sessió es mostri per primera vegada. Els usuaris podran activar o desactivar el cursor gran en qualsevol moment i el seu estat a la pantalla d'inici de sessió es mantindrà entre els usuaris.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Aquesta política també es pot utilitzar per fixar les aplicacions per a Android.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Força que les consultes de Cerca web de Google es facin amb l'opció SafeSearch activada i impedeix que els usuaris canviïn aquest paràmetre.
Si activeu aquest paràmetre, SafeSearch de Cerca de Google sempre estarà activa.
Si desactiveu aquest paràmetre o si no definiu cap valor, SafeSearch de Cerca de Google no s'executarà.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Canal beta</translation>
<translation id="5950205771952201658">Com que les comprovacions de revocació en línia "soft-fail" no proporcionen cap avantatge concret en termes de seguretat, estan desactivades de manera predeterminada a <ph name="PRODUCT_NAME" /> versió 19 i versions posteriors. En establir aquesta política en true, es restaurarà el comportament anterior i es realitzaran les comprovacions OCSP/CRL en línia.
Si la política no s'estableix o si s'estableix en false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no realitzarà cap comprovació de revocació en línia a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 ni versions posteriors.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Autoritza les extensions a utilitzar l'API de testimoni remot.</translation>
<translation id="5983708779415553259">Comportament predeterminat per a llocs no inclosos en paquets de contingut</translation>
<translation id="5997543603646547632">Ús del rellotge de 24 hores de manera predeterminada</translation>
<translation id="6005179188836322782">Activa la funció Navegació segura a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn la configuració.
Si actives aquesta opció de configuració, Navegació segura sempre estarà activa.
Si desactives aquesta opció, Navegació segura no estarà mai activa.
Si actives o desactives aquesta opció, els usuaris no podran canviar ni substituir la configuració "Activa la protecció contra pesca i programari maliciós" a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política no s'estableix, aquesta configuració s'activarà, però l'usuari podrà canviar-la.
Per obtenir més informació sobre Navegació segura, consulta https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Mostra el diàleg d'impressió del sistema en comptes de la previsualització d'impressió.
Si s'activa aquest paràmetre, <ph name="PRODUCT_NAME" /> obrirà el diàleg d'impressió del sistema en comptes de la previsualització integrada quan un usuari sol·liciti la impressió d'una pàgina.
Si aquesta política no es defineix o no s'activa, les ordres d'impressió faran que aparegui la pantalla de previsualització d'impressió.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Acció en iniciar</translation>
<translation id="6023030044732320798">Especifica un conjunt de polítiques que es transferiran al temps d'execució d'ARC. El valor ha d'estar en format JSON vàlid.
Aquesta política es pot utilitzar per configurar quines aplicacions per a Android s'instal·len automàticament al dispositiu:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Identificador d'aplicacions per a Android, per exemple "com.google.android.gm" per a Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Especifica com s'instal·la una aplicació. OPTIONAL: l'aplicació no s'instal·la automàticament, però l'usuari la pot instal·lar. És l'acció predeterminada si aquesta política no s'especifica. PRELOAD: l'aplicació s'instal·la automàticament, però l'usuari la pot desinstal·lar. FORCE_INSTALLED: l'aplicació s'instal·la automàticament i l'usuari no la pot desinstal·lar. BLOCKED: l'aplicació està bloquejada i no es pot instal·lar. Si es va instal·lar sota una política anterior, es desinstal·larà.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Política per concedir sol·licituds de permisos a les aplicacions. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: no s'ha especificat la política. Si no s'especifica cap política per concedir un permís a cap nivell, s'utilitzarà el comportament "PROMPT" de manera predeterminada. PROMPT: s'avisa l'usuari perquè concedeixi un permís. GRANT: es concedeix un permís automàticament. DENY: es rebutja un permís automàticament.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Objecte de configuració de JSON específic de l'aplicació amb un conjunt de parells de valor-clau, per exemple, '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. Les claus es defineixen al fitxer de manifest de l'aplicació.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Per fixar aplicacions al menú d'aplicacions, consulta la política PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">URL instantani del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="603410445099326293">Paràmetres per a l'URL suggerit que utilitza POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Activa que es pugui travessar el tallafoc des d'un amfitrió d'accés remot</translation>
<translation id="6070667616071269965">Dissenys de teclat de la pantalla d'inici de sessió del dispositiu</translation>
<translation id="6074963268421707432">No permetis que cap lloc mostri notificacions d'escriptori</translation>
<translation id="6076099373507468537">Defineix la llista de dispositius USB que està permès separar del controlador de kernel per tal d'utilitzar-los mitjançant l'API de chrome.usb directament dins d'una aplicació web. Les entrades són parells formats per l'identificador del producte i l'identificador del proveïdor dels USB, que permeten identificar un maquinari concret.
Si aquesta política no està configurada, la llista de dispositius USB que es poden separar és buida.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (clients Windows):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Permet que els usuaris remots interaccionin amb les finestres amb privilegis restringits en sessions d'assistència remota</translation>
<translation id="6095999036251797924">Especifica la quantitat de temps que ha de passar sense cap interacció de l'usuari abans que la pantalla no es bloquegi quan s'utilitza amb connexió a la corrent CA o amb una bateria.
Si aquesta quantitat de temps s'estableix en un valor més gran que zero, representa el temps d'inactivitat de l'usuari abans que no es bloquegi la pantalla de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si s'estableix en zero, no es bloquejarà la pantalla de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> quan l'usuari estigui inactiu.
Si no se n'estableix cap, s'utilitzarà una quantitat de temps predeterminada.
Per bloquejar la pantalla en mode inactiu, us recomanem que activeu el bloqueig de pantalla en mode de suspensió i que configureu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> perquè se suspengui després del temps d'inactivitat. Aquesta política només s'ha d'utilitzar quan el bloqueig de pantalla s'hagi de produir molt abans que la suspensió o quan no vulgueu emprar la suspensió en mode inactiu.
El valor de la política s'ha d'especificar en mil·lisegons. Els valors es fixen perquè siguin inferiors al temps d'inactivitat.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Permet el joc sorpresa del dinosaure</translation>
<translation id="6114416803310251055">obsolet</translation>
<translation id="6133088669883929098">Permet que tots els llocs utilitzin la generació de claus</translation>
<translation id="6145799962557135888">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs que no poden executar JavaScript. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultJavaScriptSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="614662973812186053">Aquesta política també controla la recopilació de dades d'ús i de diagnòstic d'Android.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Defineix l'estat predeterminat del cursor gran a la pàgina d'inici de sessió</translation>
<translation id="6157537876488211233">Llista de regles d'evitació de servidors intermediaris separada per comes</translation>
<translation id="6158324314836466367">Nom de la botiga web de l'empresa (obsolet)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Activa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Advertiment: un cop publicada la versió 43 (cap a juliol de 2015), <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja no admetrà SSLv3 i aquesta política se suprimirà simultàniament.
Si aquesta política no es configura, en versions posteriors <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza una versió mínima predeterminada (SSLv3) a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 i a TLS 1.0.
En cas contrari, es pot establir un d'aquests valors: sslv3, tls1, tls1.1 o tls1.2. Quan s'estableixi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no utilitzarà versions de SSL/TLS anteriors a la versió especificada. S'ignoraran els valors que no es reconeguin.
Tingueu en compte que, al contrari del que sembla, sslv3 és una versió anterior a tls1.</translation>
<translation id="6181608880636987460">Permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin llocs que no poden executar el connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Si aquesta política no es defineix, s'utilitzarà per a tots els llocs el valor global predeterminat indicat en la política "DefaultPluginsSetting" (si s'ha definit) o el valor personalitzat que hagi definit l'usuari.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Configuració predeterminada de les finestres emergents</translation>
<translation id="6197453924249895891">Permet que les extensions tinguin accés a les claus corporatives.
Si les claus es generen amb l'API chrome.enterprise.platformKeys en un compte gestionat, es designen per a l'ús corporatiu. Tanmateix, no s'aplica aquesta designació si es generen d'una altra manera o si s'importen.
Aquesta política és l'única que controla l'accés a claus designades per a l'ús corporatiu. És a dir, l'usuari no pot concedir ni anul·lar l'accés a claus corporatives per part de les extensions.
De manera predeterminada, una extensió no pot utilitzar una clau designada per a l'ús corporatiu, que equival a establir allowCorporateKeyUsage en "false" per a l'extensió en qüestió.
L'únic cas en què una extensió pot utilitzar una clau de plataforma marcada per a l'ús corporatiu per signar dades arbitràries és si allowCorporateKeyUsage s'estableix en "true". Aquest permís només s'ha de concedir si es confia que l'extensió protegeixi la clau contra l'accés d'atacants.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Informa dels períodes de temps d'activitat del dispositiu.
Si aquesta opció de configuració no es defineix o es defineix com a certa, els dispositius inscrits informaran dels períodes de temps quan hi hagi un usuari actiu al dispositiu. Si es defineix com a falsa, els períodes de temps d'activitat del dispositiu no s'enregistraran ni se n'informarà.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Es mostren totes les impressores tret de les que s'inclouen a la llista negra.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Si està activada, aquesta política fa que les dades d'emplenament automàtic de formularis s'importin des del navegador predeterminat anterior. Si està activada, també afecta el quadre de diàleg d'importació.
Si està desactivada, les dades d'emplenament automàtic de formularis no s'importen.
Si no s'estableix, pot ser que es demani a l'usuari si vol importar-les o bé la importació es pot produir de manera automàtica.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Estableix el directori de baixada</translation>
<translation id="6244210204546589761">URL que s'han d'obrir en iniciar</translation>
<translation id="6258193603492867656">Especifica si l'SPN de Kerberos que es genera ha d'incloure un port no estàndard. Si activeu aquest paràmetre i introduïu un port no estàndard (p. ex. un port diferent de 80 o de 443), s'inclourà a l'SPN de Kerberos que es generi. Si desactiveu aquest paràmetre o no el definiu, l'SPN del Kerberos que es generi no inclourà cap port en cap cas.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Configura les polítiques per a la missatgeria nativa. Només es permetran els amfitrions de missatgeria nativa afegits a la llista negra si també apareixen a la llista blanca.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Permet o bloqueja la captura d'àudio</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Si no s'estableix cap valor o s'estableix en "true", activa les actualitzacions de tots els components a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si s'estableix en "false", les actualitzacions dels components es desactiven. Tanmateix, aquesta política no afecta tots els components, com ara els que no contenen codi executable, els que no afecten de manera considerable el funcionament del navegador o els que són essencials per protegir-lo.
Aquests components inclouen, entre d'altres, les llistes de revocació de certificats i les dades de navegació segura.
Per obtenir més informació sobre Navegació segura, consulta https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Activa la funció de compleció automàtica del nom de domini durant l'inici de sessió de l'usuari</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome mostra una pàgina d'advertiment quan els usuaris accedeixen a llocs que tenen errors de SSL. De manera predeterminada o quan aquesta política s'estableix en "true", els usuaris poden fer clic per tancar aquestes pàgines d'advertiment.
Si aquesta política s'estableix en "false", els usuaris no poden fer clic per tancar les pàgines d'advertiment.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Especifica els paràmetres utilitzats en cercar un URL amb POST. Consisteix en parelles de nom/valor separades per comes. Si un valor és un paràmetre de plantilla, com ara {searchTerms} a l'exemple anterior, se substituirà per dades de termes de cerca reals.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, la sol·licitud de cerca s'enviarà mitjançant el mètode GET.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Si l'usuari pot configurar el canal de llançament</translation>
<translation id="6368011194414932347">Configura l'URL de la pàgina d'inici</translation>
<translation id="6368403635025849609">Permet JavaScript en aquests llocs</translation>
<translation id="6376659517206731212">Pot ser obligatòria</translation>
<translation id="6378076389057087301">Especifica si l'activitat d'àudio afecta la gestió d'alimentació</translation>
<translation id="637934607141010488">Mostra una llista dels usuaris que han iniciat la sessió recentment al dispositiu.
Si la política s'estableix com a falsa, no es proporcionarà informació sobre els usuaris.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Activa la funció d'emplenament automàtic de <ph name="PRODUCT_NAME" /> i permet que els usuaris emplenin formularis web automàticament mitjançant informació emmagatzemada anteriorment, com ara l'adreça o la informació de la targeta de crèdit. Si desactiveu aquest paràmetre, els usuaris no podran accedir a l'emplenament automàtic. Tant si l'activeu com si no hi configureu cap valor, l'usuari podrà controlar l'emplenament automàtic. D'aquesta manera, podrà configurar perfils d'emplenament automàtic i activar o desactivar l'emplenament automàtic segons li convingui.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Aquesta política no està disponible des de la versió 29 de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Feu servir la política PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Tanca la sessió de l'usuari</translation>
<translation id="6417861582779909667">Permet definir una llista de patrons d'URL per especificar els llocs que no poden emmagatzemar galetes. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà per a tots els llocs el valor global predeterminat indicat en la política "'DefaultCookiesSetting" (si s'ha definit) o el valor personalitzat que hagi definit l'usuari.</translation>
<translation id="6426205278746959912">No pots forçar que les aplicacions d'Android utilitzin un servidor intermediari. Les aplicacions per a Android tenen disponible un subconjunt d'opcions de configuració per al servidor intermediari, que poden decidir si respectar-les:
Si decideixes no utilitzar mai un servidor intermediari, s'informarà les aplicacions per a Android que no hi ha cap servidor intermediari configurat.
Si decideixes fer servir la configuració del servidor intermediari del sistema o un servidor intermediari fix, les aplicacions per a Android inclouran l'adreça i el port del servidor intermediari http.
Si decideixes detectar automàticament el servidor intermediari, es proporcionarà l'URL de script "http://wpad/wpad.dat" a les aplicacions per a Android. No s'utilitzarà cap altra part del protocol de detecció automàtica del servidor intermediari.
Si decideixes fer servir un script de servidor intermediari .pac, es proporcionarà l'URL de script a les aplicacions per a Android.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Permet el Bluetooth al dispositiu</translation>
<translation id="6520802717075138474">Importació dels motors de cerca des del navegador predeterminat en la primera execució</translation>
<translation id="6525955212636890608">Si actives aquesta opció de configuració, s'executarà tot el contingut Flash inserit en llocs web que permetin, per indicació de l'usuari o de la política de l'empresa, aquest programari a la configuració de contingut. Això inclou el contingut d'altres orígens o de mida reduïda.
Per controlar quins llocs web poden executar Flash, consulta les polítiques "DefaultPluginsSetting", "PluginsAllowedForUrls" i "PluginsBlockedForUrls".
Si aquesta opció de configuració està desactivada o no es defineix, és possible que es bloquegi el contingut Flash d'altres orígens o de mida reduïda.</translation>
<translation id="653608967792832033">Indica el temps sense activitat per part de l'usuari després del qual la pantalla es bloqueja quan el dispositiu funciona amb bateria.
Quan aquesta política es defineix en un valor superior a zero, indica el temps que l'usuari ha de romandre inactiu abans <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no bloquegi la pantalla.
Quan aquesta política es defineix en zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no bloqueja la pantalla si l'usuari roman inactiu.
Quan aquesta política no es defineix, s'utilitza un temps predeterminat.
La recomanació per bloquejar la pantalla en cas d'inactivitat és activar el bloqueig de pantalla en cas de suspensió i deixar que <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> se suspengui després del retard d'inactivitat. Aquesta política només s'ha d'utilitzar quan el bloqueig de pantalla de GUI es produeix força abans que la suspensió o quan no es vol definir la suspensió en cas d'inactivitat.
El valor de la política s'ha d'indicar en mil·lisegons i es limita perquè sigui inferior al retard d'inactivitat.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Reinicia automàticament en apagar el dispositiu</translation>
<translation id="6539246272469751178">Aquesta política no té cap efecte a les aplicacions per a Android. Aquestes aplicacions utilitzen sempre el directori de baixades predeterminat i no poden accedir a cap fitxer que <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> baixi a un altre directori.</translation>
<translation id="654303922206238013">Estratègia de migració per a eCryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Si aquesta política s'estableix com a certa i no s'especifica la política ChromeOsReleaseChannel, els usuaris del domini de vinculació podran canviar el canal de llançament del dispositiu. Si aquesta política s'estableix com a falsa, el dispositiu es bloquejarà a tots els canals on s'hagi establert per darrera vegada.
La política ChromeOsReleaseChannel anul·larà el canal seleccionat per l'usuari, però si el canal de la política és més estable que el que s'ha instal·lat al dispositiu, el canal només canviarà un cop la versió del canal més estable passi a un número de versió superior a l'instal·lat al dispositiu.</translation>
<translation id="6559057113164934677">No permetis que cap lloc accedeixi a la càmera ni al micròfon</translation>
<translation id="6561396069801924653">Mostra les opcions d'accessibilitat al menú de la safata del sistema</translation>
<translation id="6565312346072273043">Defineix l'estat predeterminat de la funció d'accessibilitat del teclat en pantalla a la pantalla d'inici de sessió.
Si aquesta política es configura com a "true", el teclat en pantalla estarà activat quan es mostri la pantalla d'inici de sessió.
Si aquesta política es configura com a "false", el teclat en pantalla estarà desactivat quan es mostri la pantalla d'inici de sessió.
Si configureu aquesta política, els usuaris poden substituir-la temporalment si activen o desactiven el teclat en pantalla. No obstant això, la decisió de l'usuari no és permanent i el valor predeterminat es restaura cada vegada que es mostra de nou la pantalla d'inici de sessió o si l'usuari es troba inactiu a la pantalla d'inici de sessió durant un minut.
Si aquesta política es deixa sense configurar, el teclat en pantalla estarà desactivat la primera vegada que es mostri la pantalla d'inici de sessió. Els usuaris podran activar o desactivar el teclat en pantalla en qualsevol moment i l'estat que tingui a la pantalla d'inici de sessió es conservarà entre els usuaris.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Estableix una font externa de restriccions d'URL</translation>
<translation id="6598235178374410284">Imatge d'avatar de l'usuari</translation>
<translation id="6603004149426829878">Envia sempre els senyals d'ubicació disponibles al servidor mentre es determina la zona horària</translation>
<translation id="6628646143828354685">Us permet definir si els llocs web poden obtenir accés a dispositius Bluetooth propers. Es pot bloquejar completament o es pot consultar a l'usuari cada cop que un lloc web vulgui obtenir accés a dispositius Bluetooth propers.
Si aquesta política es deixa sense establir, es farà servir el valor "3" i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Desactiva la compatibilitat amb API de gràfics en 3D</translation>
<translation id="6647965994887675196">Si es defineix com a vertader, es poden crear usuaris supervisats i es poden fer servir.
Si es defineix com a fals o bé no es configura, l'inici de sessió i la creació d'usuaris supervisats es desactivaran. S'amagaran tots els usuaris supervisats existents.
NOTA: el comportament predeterminat dels dispositius de consumidor i d'empresa és diferent. Als dispositius de consumidor els usuaris supervisats estan activats de manera predeterminada, mentre que als dispositius d'empresa estan desactivats per defecte.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Aquesta política està obsoleta, feu servir URLBlacklist al seu lloc-.
Desactiva els esquemes de protocol inclosos a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Els URL amb esquemes d'aquesta llista no es carregaran i no s'hi podrà navegar.
Si no s'estableix aquesta política o la llista és buida, es podrà accedir a tots els esquemes a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Configuració dels usuaris gestionats localment</translation>
<translation id="6654559957643809067">Activa la predicció de xarxa a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn aquesta opció de configuració.
No només controla la baixada prèvia de DNS, sinó també la connexió i la renderització prèvies de TCP i de SSL de les pàgines web.
Si establiu aquesta preferència en Sempre, en Mai o en Només Wi-Fi, els usuaris no podran canviar ni substituir aquesta opció de configuració a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política no s'estableix, la predicció de xarxa s'activarà però l'usuari podrà canviar-la.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Especifica el nombre de segons fins a què un dispositiu pot retardar aleatòriament la baixada d'una actualització des del moment en què l'actualització es transmet per primera vegada des del servidor. El dispositiu pot esperar una part d'aquest temps en termes de rellotge i la part restant en termes de nombre de comprovacions d'actualitzacions. En qualsevol cas, la dispersió tendeix cap amunt a una quantitat constant de temps, de manera que un dispositiu mai no es quedi encallat mentre espera que es baixi una actualització.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Informa de l'estat del maquinari</translation>
<translation id="6699880231565102694">Activació de l'autenticació de dos factors per als amfitrions d'accés remot</translation>
<translation id="6724842112053619797">Si actives aquesta opció de configuració, les opcions de configuració emmagatzemades als perfils que hi ha a <ph name="PRODUCT_NAME" />, com ara les adreces d'interès, les dades d'Emplenament automàtic o les contrasenyes, entre d'altres, també s'introduiran en un fitxer emmagatzemat a la carpeta Itinerància del perfil de l'usuari o a la ubicació especificada per l'administrador a la política <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. En activar aquesta política, es desactiva la sincronització en núvol.
Si aquesta política es desactiva o no es defineix, només s'utilitzaran els perfils locals habituals.
La política <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> desactiva la sincronització de totes les dades i substitueix RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin llocs que poden executar el connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Si aquesta política no es defineix, s'utilitzarà per a tots els llocs el valor global predeterminat indicat en la política "DefaultPluginsSetting" (si s'ha definit) o el valor personalitzat que hagi definit l'usuari.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Permet que els llocs demanin a l'usuari que els concedeixi accés a un dispositiu Bluetooth proper</translation>
<translation id="6770454900105963262">Ofereix informació de les sessions de quiosc actives</translation>
<translation id="6786747875388722282">Extensions</translation>
<translation id="6786967369487349613">Estableix el directori de perfils itinerants</translation>
<translation id="6810445994095397827">Bloqueja JavaScript en aquests llocs</translation>
<translation id="681446116407619279">Esquemes d'autenticació compatibles</translation>
<translation id="685769593149966548">Aplica el mode restringit estricte a YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">Aquesta política s'ha retirat a partir de la versió 35 de <ph name="PRODUCT_NAME" />.
De tota manera, la informació de la memòria es notifica sense importar el valor de l'opció, però les mides de les quals s'envia la notificació es
quantifiquen i el percentatge d'actualitzacions es limita per motius de seguretat. Per obtenir dades precises en temps real,
utilitzeu eines com ara Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">URL de la pàgina Pestanya nova</translation>
<translation id="6899705656741990703">Configuració de la detecció automàtica de servidors intermediaris</translation>
<translation id="6903814433019432303">Aquesta política només està activa al mode de venta.
Determina el conjunt d'URL que es carrega quan s'inicia la sessió de demostració. Aquesta política substituirà qualsevol altre mecanisme d'establir l'URL inicial i, per tant, només es pot aplicar a una sessió que no estigui associada amb cap usuari en particular.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Configura el proveïdor de cerca predeterminat. Podeu especificar el proveïdor de cerca predeterminat que l'usuari farà servir o bé podeu desactivar la cerca predeterminada.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Activa la funció d'accessibilitat de comentaris de veu.
Si el valor d'aquesta política s'estableix com a vertader, els comentaris de veu sempre estaran activats.
Si el valor d'aquesta política s'estableix com a fals, els comentaris de veu sempre estaran desactivats.
Si s'estableix aquesta política, els usuaris no podran canviar-la ni ignorar-la.
Si no s'estableix aquesta política, els comentaris de veu es desactivaran inicialment, però l'usuari els podrà activar en qualsevol moment.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Si la política s'estableix en "true", la política per al núvol té prioritat si entra en conflicte amb la política de l'equip.
Si la política s'estableix en "false" o no es configura, la política de l'equip té prioritat si entra en conflicte amb la política per al núvol.
Per obtenir més informació sobre la prioritat de les polítiques, visita la pàgina: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Aquesta política no està disponible en instàncies de Windows que no s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" />.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Bloqueja el connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Especifica el nom del proveïdor de cerca predeterminat. Si es deixa buit o no es defineix, s'utilitzarà el nom de l'amfitrió especificat a l'URL de cerca. Aquesta política només es tindrà en compte si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Desactiva la sincronització de dades amb Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Especifica el nombre màxim de connexions simultànies al servidor intermediari.
Alguns servidors intermediaris no poden gestionar una gran quantitat de connexions simultànies per client. Això es pot solucionar mitjançant la definició d'aquesta política a un valor inferior.
El valor d'aquesta política ha de ser inferior a 100 i superior a 6, i el valor predeterminat és 32.
Se sap que algunes aplicacions web consumeixen moltes connexions amb GET pendents, de manera que la reducció per sota de 32 pot donar lloc a la creació de xarxes de navegació que es pengen si hi ha massa aplicacions web obertes. L'ús d'un valor inferior al valor predeterminat està sota la vostra responsabilitat.
Si no es defineix aquesta política, el valor predeterminat que s'utilitzarà serà 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Nom de la preferència de Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Paràmetre que proporciona la funció de cerca per imatge per al proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="6956272732789158625">No permetis que cap lloc utilitzi la generació de claus</translation>
<translation id="6994082778848658360">Especifica de quina manera es pot utilitzar el maquinari de l'element de seguretat integrat per proporcionar una autenticació de dos factors si és compatible amb aquesta funció. El botó d'engegada de l'ordinador s'utilitza per detectar la presència física de l'usuari.
Si se selecciona Desactivat, no es proporciona un segon factor.
Si se selecciona U2F, el segon factor integrat es comportarà d'acord amb l'especificació FIDO U2F.
Si se selecciona U2F_EXTENDED, el segon factor integrat proporcionarà les funcions d'U2F més algunes extensions per al testimoni individual.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Si es requereixen comprovacions d'OCSP/CRL en línia per a ancoratges de confiança locals</translation>
<translation id="7003334574344702284">Si està activada, aquesta política fa que les contrasenyes desades s'importin des del navegador predeterminat anterior. Si està activada, aquesta política també afecta el diàleg d'importació. Si està desactivada, les contrasenyes desades no s'importaran. Si no es defineix, pot ser que es demani a l'usuari si vol importar o bé la importació es pot produir de manera automàtica.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Preferències de <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Configuració del contingut</translation>
<translation id="7007671350884342624">Configura el directori que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà per emmagatzemar les dades de l'usuari.
Si definiu aquesta política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> farà servir el directori proporcionat independentment de si l'usuari ha especificat la marca "--user-data-dir" o no. Per evitar la pèrdua de dades o altres errors inesperats, aquesta política no s'ha d'establir al directori arrel del volum ni en un directori utilitzat per a altres finalitats, ja que <ph name="PRODUCT_NAME" /> n'administra els continguts.
Aneu a https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables per veure una llista de les variables que es poden utilitzar.
Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el camí de perfil predeterminat i l'usuari podrà substituir-lo per la marca de la línia d'ordres "--user-data-dir".</translation>
<translation id="7027785306666625591">Configureu la gestió de l'alimentació de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Aquestes polítiques us permeten configurar el comportament de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> quan l'usuari està inactiu durant un temps determinat.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Valor d'exemple:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Permet que <ph name="PRODUCT_NAME" /> enviï documents a <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> per imprimir. NOTA: Això només afecta a l'assistència de <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> a <ph name="PRODUCT_NAME" />. No impedeix que els usuaris enviïn treballs d'impressió als llocs web. Si aquest paràmetre està activat o no està configurat, els usuaris podran imprimir a <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> des del diàleg d'impressió <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si aquest paràmetre està desactivat, els usuaris no podran imprimir a <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> des del diàleg d'impressió <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7053678646221257043">Si està activada, aquesta política fa que s'importin les adreces d'interès des del navegador predeterminat actual. Si està activada, aquesta política també afecta el diàleg d'importació. Si està desactivada, no s'importaran les adreces d'interès. Si no s'ha definit, es demanarà a l'usuari si vol importar o la importació es pot produir de forma automàtica.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Permet les finestres emergents en aquests llocs</translation>
<translation id="706669471845501145">Permet que els llocs mostrin les notificacions d'escriptori</translation>
<translation id="7072406291414141328">Activa l'acceleració de l'amplada de banda de la xarxa</translation>
<translation id="7079519252486108041">Bloqueja les finestres emergents en aquests llocs</translation>
<translation id="7091198954851103976">Executa sempre els connectors que requereixen autorització</translation>
<translation id="7106631983877564505">Permet activar el bloqueig quan els dispositius de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> estiguin inactius o suspesos.
Si activeu aquesta opció de configuració, es demanarà als usuaris una contrasenya per desbloquejar el dispositiu que estigui inactiu.
Si la desactiveu, no es demanarà als usuaris cap contrasenya per desbloquejar el dispositiu que estigui inactiu.
Tant si activeu com si desactiveu aquesta opció de configuració, els usuaris no la podran modificar ni substituir.
Si aquesta política no s'estableix, l'usuari podrà triar si vol que se li demani una contrasenya per desbloquejar el dispositiu o no.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Determina si s'inicia un procés de <ph name="PRODUCT_NAME" /> en iniciar la sessió al sistema operatiu i si es continua executant quan es tanqui l'última finestra del navegador, de manera que les aplicacions en segon pla i la sessió de navegació actual continuïn actives, com també totes les galetes de la sessió. El procés en segon pla mostra una icona a la safata del sistema, des d'on es pot tancar en qualsevol moment.
Si aquesta política s'estableix en True, el mode de segon pla s'activa i l'usuari no el pot controlar a la configuració del navegador.
Si aquesta política s'estableix en False, el mode de segon pla es desactiva i l'usuari no el pot controlar a la configuració del navegador.
Si aquesta política es deixa sense establir, el mode de segon pla es desactiva en un primer moment i l'usuari el pot controlar a la configuració del navegador.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Enumera els identificadors de les aplicacions que <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mostra com a aplicacions fixades a la barra d'execució ràpida.
Si configureu aquesta política, el conjunt d'aplicacions queda fixada i l'usuari no la pot modificar.
Si no configureu aquesta política, l'usuari pot modificar la llista d'aplicacions fixades a la barra d'execució ràpida.</translation>
<translation id="7132877481099023201">URL als quals els dispositius de captura de vídeo podran accedir sense confirmació.</translation>
<translation id="7167436895080860385">Permet que els usuaris mostrin les contrasenyes al gestor de contrasenyes (política obsoleta)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Perfil efímer</translation>
<translation id="717630378807352957">Permet totes les impressores del fitxer de configuració.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Tipus de connexions permesos per a actualitzacions</translation>
<translation id="7194407337890404814">Nom del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="7199300565886109054">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin llocs que tenen permès establir galetes només de sessió.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà el valor predeterminat per a tots els llocs, bé des de la política DefaultCookiesSetting (si està configurada), o bé des de la configuració personal definida per l'usuari en cas contrari.
Tingueu en compte que, si <ph name="PRODUCT_NAME" /> s'està executant en segon pla, és possible que la sessió no es tanqui en tancar l'última finestra del navegador, sinó que pot continuar activa fins que es tanqui el navegador. Consulteu la política BackgroundModeEnabled per obtenir més informació sobre com es configura aquest comportament.
Si la política RestoreOnStartup s'estableix per restaurar els URL de les sessions anteriors, aquesta política no es respectarà i les galetes s'emmagatzemaran permanentment per a aquests llocs.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Permet les restriccions de baixada</translation>
<translation id="7207095846245296855">Força l'aplicació de Google SafeSearch</translation>
<translation id="7216442368414164495">Permet que els usuaris activin els informes ampliats de Navegació segura</translation>
<translation id="7234280155140786597">Noms dels amfitrions de missatgeria nativa prohibits (o bé * per a tots)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Establiu el tipus de lupa predeterminada activada a la pàgina d'inici de sessió.
Si s'estableix aquesta política, controla el tipus de lupa activat quan es mostra la pantalla d'inici de sessió. Si s'estableix la política com a "Cap", es desactiva la lupa.
Si establiu aquesta política, els usuaris podran ignorar-la temporalment si activen o desactiven la lupa. No obstant això, l'elecció de l'usuari no és permanent i l'estat predeterminat es restablirà quan es torni a mostrar la pantalla d'inici de la sessió o si un usuari es manté inactiu a la pantalla d'inici de la sessió durant un minut.
Si no s'estableix aquesta política, la lupa es desactivarà la primera vegada que es mostri la pantalla d'inici de sessió. Els usuaris poden activar o desactivar la lupa en qualsevol moment i el seu estat a la pàgina d'inici de sessió es mantindrà entre els usuaris.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Activa l'ús de certificats de CA de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a les aplicacions ARC</translation>
<translation id="7258823566580374486">Activa l'ocultació d'amfitrions d'accés remot</translation>
<translation id="7260277299188117560">Actualització automàtica de P2P activada</translation>
<translation id="7261252191178797385">Imatge de fons de pantalla del dispositiu</translation>
<translation id="7267809745244694722">De manera predeterminada, les tecles multimèdia actuen com les tecles de funció.</translation>
<translation id="7271085005502526897">Importació de la pàgina d'inici des del navegador predeterminat en la primera execució</translation>
<translation id="7273823081800296768">Si aquesta configuració està activada o no configurada, els usuaris podran optar per emparellar clients i amfitrions en el temps de connexió, amb la qual cosa ja no s'haurà d'introduir el PIN cada vegada.
Si aquesta configuració està desactivada, aquesta funció no estarà disponible.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Adreces d'interès gestionades</translation>
<translation id="7295019613773647480">Activa els usuaris supervisats</translation>
<translation id="7301543427086558500">Especifica una llista d'URL alternatius que es poden fer servir per extreure termes de cerca del motor de cerca. Els URL han de contenir la cadena <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, que s'utilitzarà per extreure els termes de cerca.
Aquesta política és opcional. Si no es configura, no es faran servir URL alternatius per extreure els termes de cerca.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Retard del bloqueig de pantalla quan s'utilitza alimentació</translation>
<translation id="7311458740754205918">Si s'estableix en "true" o no s'estableix cap valor, és possible que a la pàgina Pestanya nova es mostrin suggeriments de contingut basats en l'historial de navegació, en els interessos o en la ubicació de l'usuari.
Si s'estableix en "false", a la pàgina Pestanya nova no es mostraran suggeriments de contingut generats automàticament.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Paràmetres de línia d'ordres de <ph name="PRODUCT_NAME" /> addicionals</translation>
<translation id="7326394567531622570">És similar a Wipe (valor 2), però prova de preservar els testimonis d'inici de sessió perquè l'usuari no hagi de tornar a iniciar la sessió.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Indica el temps sense activitat per part de l'usuari després del qual la pantalla es desactiva quan el dispositiu funciona amb bateria.
Quan aquesta política es defineix en un valor superior a zero, indica el temps que l'usuari ha de romandre inactiu abans <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no desactivi la pantalla.
Quan aquesta política es defineix en zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no desactiva la pantalla si l'usuari roman inactiu.
Quan aquesta política no es defineix, s'utilitza un temps predeterminat.
El valor de la política s'ha d'indicar en mil·lisegons i es limita perquè sigui inferior o igual al retard d'inactivitat.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Especifica de quin tipus han de ser els comptes que proporciona l'aplicació d'autenticació per a Android que admet l'autenticació <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (per exemple, l'autenticació Kerberos). El proveïdor de l'aplicació d'autenticació ha de facilitar aquesta informació. Per obtenir informació més detallada, consulteu https://goo.gl/hajyfN.
Si no es proporciona cap opció de configuració, l'autenticació <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> es desactiva a Android.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Quan es defineix com a True, les promocions de les aplicacions de Chrome Web Store no apareixeran a la pàgina de pestanya nova. En definir aquesta opció a False o en deixar-la sense definir, les promocions de les aplicacions de Chrome Web Store apareixeran a la pàgina de pestanya nova.</translation>
<translation id="7332963785317884918">Aquesta política està obsoleta. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sempre utilitzarà l'estratègia de neteja RemoveLRU.
Controla el comportament de neteja automàtic en dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. La neteja automàtica s'activa quan la quantitat d'espai de disc lliure assoleix un nivell crític per recuperar part de l'espai de disc.
Si aquesta política es defineix com a RemoveLRU, la neteja automàtica continuarà suprimint usuaris del dispositiu, començant pels que faci més temps que han iniciat la sessió, fins que hi hagi prou espai lliure.
Si aquesta política es defineix com a RemoveLRUIfDormant, la neteja automàtica continuarà suprimint usuaris que no hagin iniciat la sessió com a mínim durant els darrers tres mesos, començant pels que faci més temps que han iniciat la sessió, fins que hi hagi prou espai lliure.
Si aquesta política no es defineix, la neteja automàtica utilitza l'estratègia integrada predeterminada. Actualment, és l'estratègia RemoveLRUIfDormant.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Conserva les galetes mentre duri la sessió</translation>
<translation id="7340034977315324840">Informa del temps d'activitat dels dispositius</translation>
<translation id="7343497214039883642">Fitxer de configuració de la impressora d'empresa per a dispositius</translation>
<translation id="7384999953864505698">Permet el protocol QUIC</translation>
<translation id="7417972229667085380">Percentatge que permet ajustar el retard d'inactivitat en mode de presentació (desactivat)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Defineix la mida de la memòria cau del disc multimèdia en bytes</translation>
<translation id="7424751532654212117">Llista d'excepcions de la llista de connectors desactivats</translation>
<translation id="7426112309807051726">Especifica si l'optimització <ph name="TLS_FALSE_START" /> s'ha de desactivar. Per qüestions relacionades amb l'historial, aquesta política s'anomena DisableSSLRecordSplitting.
Si la política no s'estableix o s'estableix en false, s'activarà <ph name="TLS_FALSE_START" />. Si s'estableix en true, <ph name="TLS_FALSE_START" /> es desactivarà.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Activa Instant</translation>
<translation id="7443616896860707393">Línies d'ordre d'autenticació bàsica HTTP de diversos orígens</translation>
<translation id="7469554574977894907">Activa els suggeriments de cerca</translation>
<translation id="7474249562477552702">Defineix si es permeten els certificats SHA-1 signats emesos per ancoratges de confiança local</translation>
<translation id="7485481791539008776">Regles de selecció de la impressora predeterminada</translation>
<translation id="749556411189861380">Informa de la versió del SO i del microprogramari dels dispositius inscrits.
Si aquest opció de configuració no s'estableix o s'estableix com a certa, els dispositius inscrits informaran de la versió de SO i de microprogramari de manera periòdica. Si s'estableix com a falsa, no s'enviarà informació sobre la versió.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Si aquesta política s'estableix en "true" o no es configura, es permet utilitzar el protocol QUIC a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política s'estableix en "false", no es permet utilitzar el protocol QUIC.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Permet que aquests llocs utilitzin la generació de claus</translation>
<translation id="7529100000224450960">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs en què està permès obrir finestres emergents. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultPopupsSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Actualitza automàticament el factor de dispersió</translation>
<translation id="7534199150025803530">Aquesta política no té efecte a l'aplicació Google Drive per a Android. Si vols impedir que Google Drive s'utilitzi a través de connexions mòbils, has de denegar la instal·lació d'aquesta aplicació.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Quan aquesta política està establerta, el flux d'autenticació d'inici de sessió seguirà un d'aquests mètodes en funció del valor establert:
Si s'estableix en GAIA, l'inici de sessió es fa mitjançant el flux d'autenticació normal de GAIA.
Si s'estableix en SAML_INTERSTITIAL, es mostra una pantalla intersticial durant l'inici de sessió per oferir a l'usuari continuar l'autenticació mitjançant el proveïdor d'identitat SAML del domini de registre del dispositiu. L'usuari també pot tornar al flux normal d'inici de sessió de GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">Quan s'aplica aquesta opció de configuració, <ph name="PRODUCT_NAME" /> admet certificats SHA-1 signats, sempre que estiguin correctament validats i encadenats a certificats de CA instal·lats localment.
Tingues en compte que aquesta política depèn que la pila de verificació de certificats del sistema operatiu admeti signatures SHA-1. Si una actualització del SO canvia la gestió de certificats SHA-1, és possible que aquesta política ja no tingui efecte. A més, aquesta política és una solució temporal per donar més temps a les empreses per desvincular-se d'SHA-1, i se suprimirà l'1 de gener del 2019 o un dia proper a aquesta data.
Si aquesta política no es defineix o es defineix com a "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> seguirà el programa de desactivació d'SHA-1 anunciat públicament.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Defineix la mida de memòria cau que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà per emmagatzemar fitxers de la memòria cau al disc.
Si definiu aquesta política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà la mida de memòria cau proporcionada, tant si l'usuari ha marcat "--disk-cache-size" com si no. El valor que s'especifica en aquesta política no és un límit estricte, és més aviat un suggeriment per al sistema de memòria cau; qualsevol valor per sota d'uns quants megabytes és massa petit i s'arrodonirà a l'alça per arribar a un mínim acceptable.
Si el valor d'aquesta política és 0, s'utilitzarà la mida de memòria cau predeterminada, però l'usuari no podrà canviar-la.
Si no definiu aquesta política, s'utilitzarà la mida de memòria cau predeterminada i els usuaris podran substituir-la amb la marca "--disk-cache-size".</translation>
<translation id="7604169113182304895">No pots forçar que les aplicacions per a Android utilitzin aquesta llista, sinó que és decisió d'elles.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Opcions del sistema que s'han d'aplicar en iniciar <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Llista dels esquemes de protocol desactivats</translation>
<translation id="7617319494457709698">Aquesta política especifica les extensions que tenen permís per utilitzar la funció <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> de l'<ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> per a la confirmació remota. Les extensions s'han d'afegir a aquesta llista per poder utilitzar l'API.
Si no s'estableix la llista o no s'hi inclou alguna extensió, les crides a l'API tornaran un codi d'error.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Especifica el canal de llançament al qual aquest dispositiu s'hauria de bloquejar.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Nom de la biblioteca GSSAPI</translation>
<translation id="7635471475589566552">Defineix la configuració regional de les aplicacions a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris la modifiquin. Si activeu aquest paràmetre, <ph name="PRODUCT_NAME" /> fa servir la configuració regional especificada. Si aquesta configuració regional no és compatible, es fa servir "en-US" en lloc seu. Si aquest paràmetre està desactivat o bé si no està configurat, <ph name="PRODUCT_NAME" /> fa servir la configuració regional preferida que hagi especificat l'usuari (en cas que n'hagi configurat cap), la configuració regional del sistema o bé la configuració regional alternativa "en-US".</translation>
<translation id="7651739109954974365">Determina si cal activar la itinerància de dades per al dispositiu. Si es defineix a «true» (cert), es permet la itinerància de dades. Si es deixa sense configurar o es defineix a «false» (fals), la itinerància de dades no estarà disponible.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Actualització de la política dinàmica</translation>
<translation id="7694807474048279351">Programa un reinici automàtic un cop s'hagi aplicat una actualització de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si el valor d'aquesta política s'estableix com a vertader, es programa un reinici automàtic quan l'actualització de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> s'ha aplicat i es necessita un reinici per completar el procés d'actualització. El reinici es programa immediatament, però es podria aplaçar al dispositiu fins a 24 hores si un usuari està fent servir el dispositiu actualment.
Si el valor d'aquesta política s'estableix com a fals, no es programa cap reinici automàtic després d'aplicar una actualització de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. El procés d'actualització es completa quan el següent usuari reinicia el dispositiu.
Si definiu aquesta política, els usuaris no podran canviar-la ni ignorar-la.
Nota: actualment, els reinicis automàtics només s'activen mentre es mostra la pantalla d'inici de sessió o mentre una sessió d'aplicacions de quiosc està en curs. Això canviarà en el futur i la política sempre s'aplicarà, independentment de si la sessió del tipus que sigui està en curs o no.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Defineix la mida d'aplicacions i d'extensions a la memòria cau (en bytes)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Noms d'amfitrió d'una assignació de diccionari que dirigeix a una marca booleana que especifica si es pot permetre l'accés a l'amfitrió ("true") o si s'ha de bloquejar ("false").
Aquesta política és d'ús intern a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Demana permís cada vegada que un lloc vulgui accedir a la càmera o al micròfon</translation>
<translation id="7713608076604149344">Restriccions de baixada</translation>
<translation id="7715711044277116530">Percentatge que permet ajustar el retard d'inactivitat de la pantalla en mode de presentació</translation>
<translation id="7717938661004793600">Permet configurar les funcions d'accessibilitat de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Aquesta política activa la compatibilitat amb HTTP/0.9 als ports que no són 80 per a HTTP ni 443 per a HTTPS.
Està desactivada de manera predeterminada i, si s'activa, els usuaris es poden trobar amb el problema de seguretat https://crbug.com/600352.
Aquesta política està dissenyada perquè les empreses puguin migrar els servidors que ja tenen a HTTP/0.9. Se suprimirà en el futur.
Si no s'estableix cap valor, es desactivarà la compatibilitat amb HTTP/0.9 en tots els ports no predeterminats.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Activa l'autenticació de dos factors per als amfitrions d'accés remot en lloc d'un PIN especificat per l'usuari.
Si activeu aquest paràmetre, els usuaris hauran de proporcionar un codi de dos factors vàlid per accedir a un amfitrió.
Si desactiveu aquest paràmetre o si no el definiu, no s'establirà l'autenticació de dos factors i s'utilitzarà el comportament predeterminat en què cal un PIN definit per l'usuari.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Obre la pàgina Pestanya nova</translation>
<translation id="7754704193130578113">Pregunta on es desarà cada fitxer abans de baixar-lo</translation>
<translation id="7761446981238915769">Configura la llista d'aplicacions instal·lades a la pantalla d'inici de sessió</translation>
<translation id="7761526206824804472">Estableix una o més configuracions regionals recomanades per a sessions públiques, de manera que els usuaris en poden triar una fàcilment.
L'usuari pot triar una configuració regional i una disposició de teclat abans d'iniciar una sessió pública. De manera predeterminada, totes les configuracions regionals admeses a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> s'enumeren en ordre alfabètic. Podeu fer servir aquesta política per moure un conjunt de configuracions regionals recomanades a la part superior de la llista.
Si aquesta política no s'estableix, es preselecciona la configuració regional actual de la interfície d'usuari.
Si aquesta política s'estableix, les configuracions regionals recomanades es passaran a dalt de tot de la llista i es diferenciaran visualment de la resta. Les configuracions regionals recomanades s'enumeraran en l'ordre en què es mostren a la política. La primera recomanació es preseleccionarà.
Si hi ha més d'una recomanació, es dona per fet que els usuaris voldran seleccionar una d'aquestes opcions. La selecció de configuració regional i de disposició de teclat s'oferirà clarament quan s'iniciï una sessió pública. Si només hi ha una recomanació, es dona per fet que la majoria d'usuaris voldran utilitzar la configuració regional preseleccionada. La selecció de configuració regional i de disposició de teclat no s'oferirà tan clarament quan s'iniciï una sessió pública.
Quan aquesta política estigui establerta i l'inici de sessió automàtic estigui activat (consulteu les polítiques |DeviceLocalAccountAutoLoginId| i |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), a la sessió pública que s'hagi iniciat automàticament s'utilitzarà la primera configuració regional recomanada i la disposició de teclat més popular que hi concordi.
La disposició de teclat preseleccionada serà sempre la més popular que concordi amb la configuració regional preseleccionada.
Aquesta política només es pot establir com a recomanada. Podeu fer-la servir per moure una sèrie de configuracions regionals recomanades a la part superior de la llista, però els usuaris sempre poden triar per a la sessió qualsevol de les configuracions admeses a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7763311235717725977">Us permet definir si els llocs web poden mostrar imatges. La visualització d'imatges es pot autoritzar o denegar per a tots els llocs web. Si aquesta política no es defineix, s'utilitzarà el paràmetre "AllowImages" i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Tipus de connexions que es poden utilitzar per a les actualitzacions del sistema operatiu (SO). Les actualitzacions del SO poden saturar la connexió a causa de la seva mida i poden comportar costos addicionals. Per tant, no estan activades de manera predeterminada en tipus de connexió que es consideren cares, entre les quals hi ha, en aquests moments, WiMax, Bluetooth i connexió mòbil.
Els identificadors de tipus de connexió reconeguts són "ethernet", "wifi", "wimax", "bluetooth" i "xarxes mòbils".</translation>
<translation id="7763614521440615342">Mostra suggeriments de contingut a la pàgina Pestanya nova</translation>
<translation id="7774768074957326919">Utilitza la configuració del servidor intermediari del sistema</translation>
<translation id="7775831859772431793">Permet especificar l'URL del servidor intermediari.
Aquesta política només té efecte si heu seleccionat la configuració manual del servidor intermediari a Tria com vols especificar la configuració del servidor intermediari.
Deixeu-la sense establir si heu seleccionat qualsevol altra manera d'establir les polítiques del servidor intermediari.
Per obtenir més opcions i exemples detallats, aneu a:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="7781069478569868053">Pàgina Pestanya nova</translation>
<translation id="7788511847830146438">Per perfil</translation>
<translation id="7801886189430766248">Quan aquesta política s'estableix en "true", les dades de les aplicacions d'Android es pengen als servidors d'Android Backup per poder restaurar-les en tornar a instal·lar aplicacions compatibles.
Quan aquesta política s'estableix en "false", Android Backup Service es desactiva.
Si aquesta opció de configuració està definida, els usuaris no poden canviar-la.
Si no està definida, els usuaris poden activar i desactivar Android Backup Service a l'aplicació Configuració d'Android.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Estableix l'estat predeterminat del mode d'alt contrast a la pantalla d'inici de sessió</translation>
<translation id="7822837118545582721">Quan aquesta política s'estableix en "true", els usuaris no poden escriure res als dispositius d'emmagatzematge extern.
Si aquesta opció de configuració s'estableix en "false" o no es configura, els usuaris poden crear fitxers als dispositius d'emmagatzematge extern i modificar-los, sempre que permetin l'escriptura física.
La política ExternalStorageDisabled té prioritat sobre aquesta. Si ExternalStorageDisabled s'estableix en "true", es desactiva tot l'accés a emmagatzematges externs i, per tant, aquesta política s'ignora.
Aquesta política es pot actualitzar dinàmicament a M56 i versions posteriors.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Especifica el retard màxim en mil·lisegons entre la recepció de la invalidació d'una política i l'obtenció de la política nova del servei de gestió del dispositiu.
En configurar aquesta política se substitueix el valor predeterminat de 5.000 mil·lisegons. Els valors vàlids per a aquesta política se situen en un interval de 1.000 (1 segon) a 300.000 (5 minuts). Tots els valors que no es trobin dins d'aquest interval estaran subjectes al límit respectiu.
Si aquesta política no es defineix, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà el valor predeterminat de 5.000 mil·lisegons.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Versió TLS mínima alternativa</translation>
<translation id="7842869978353666042">Opcions de configuració de Google Drive</translation>
<translation id="7843525027689416831">Especifica les opcions que s'han d'aplicar a <ph name="PRODUCT_NAME" /> quan s'inicia. Les opcions especificades només s'apliquen a la pantalla d'inici de sessió. Les opcions definides mitjançant aquesta política no es propaguen a les sessions de l'usuari.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Configura les opcions de gestió d'extensions per a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Aquesta política controla diverses opcions de configuració, com ara les opcions controlades per qualsevol política actual que estigui relacionada amb extensions. Aquesta política substituirà qualsevol política anterior, si totes dues s'han configurat.
Aquesta política assigna un identificador d'extensió o un URL d'actualització a la configuració corresponent. Amb un identificador d'extensió, la configuració s'aplicarà només a l'extensió especificada. Es pot establir una configuració predeterminada per a l'identificador especial <ph name="DEFAULT_SCOPE" />, que s'aplicarà a totes les extensions que no tinguin establerta una configuració personalitzada en aquesta política. Amb un URL d'actualització, la configuració s'aplicarà a totes les extensions que tinguin el mateix URL d'actualització indicat al fitxer de manifest de l'extensió, tal com es descriu a <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
La configuració de cada extensió (o d'extensions amb el mateix URL d'actualització) és un altre diccionari que pot incloure els camps indicats a continuació.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: assigna a una cadena que indica el mode d'instal·lació de l'extensió. Les cadenes vàlides són:
* <ph name="ALLOWED" />: permet que l'usuari instal·li l'extensió. És el comportament predeterminat.
* <ph name="BLOCKED" />: bloqueja la instal·lació de l'extensió.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: l'extensió s'instal·la automàticament i l'usuari no la pot suprimir.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: l'extensió s'instal·la automàticament, però l'usuari la pot desactivar.
El camp <ph name="INSTALLTION_MODE" /> també es pot configurar per a diverses extensions, com ara <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (com a configuració predeterminada) i les extensions amb el mateix URL d'actualització. En aquest cas, només es poden utilitzar els valors <ph name="ALLOWED" /> i <ph name="BLOCKED" />.
Si el mode s'estableix en <ph name="FORCE_INSTALLED" /> o en <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, cal configurar també un valor per a <ph name="UPDATE_URL" />. Tingues en compte que l'URL d'actualització establert en aquesta política només s'utilitza a la instal·lació inicial; a les instal·lacions següents de l'extensió s'utilitzarà l'URL d'actualització indicat al fitxer de manifest de l'extensió. L'URL d'actualització ha d'apuntar a un document XML de manifest d'actualització, tal com s'ha descrit abans.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: assigna a una llista de cadenes que indiquen els permisos de les API bloquejades per a l'extensió. Els noms dels permisos són els mateixos que les cadenes de permís que es mostren al fitxer de manifest de l'extensió, tal com es descriu a <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Aquesta opció també es pot configurar per a l'extensió <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Si l'extensió requereix un permís de la llista de bloquejats, no es podrà carregar. Si conté un permís bloquejat com a requisit opcional, es gestionarà com és habitual, però les sol·licituds de permisos en conflicte es rebutjaran automàticament en el temps d'execució.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: s'assembla a <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, però permet explícitament alguns permisos que poden estar inclosos a la llista de permisos bloquejats. Per això, no es pot configurar per a l'extensió <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Tingues en compte que aquesta opció de configuració no ofereix automàticament els permisos concedits a les extensions.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: assigna a una cadena de versió. El format de la cadena de versió és el mateix que l'utilitzat al fitxer de manifest de l'extensió, tal com es descriu a <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Les extensions amb una versió anterior a la versió mínima especificada es desactivaran. Això s'aplica també a les extensions instal·lades de manera forçosa.
Les opcions següents només es poden utilitzar per a la configuració predeterminada de l'extensió <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: tots els elements d'aquesta llista són un patró de coincidència amb l'estil de l'extensió (consulta <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Els usuaris podran instal·lar fàcilment els elements de qualsevol URL que coincideixi amb un element d'aquesta llista. Aquests patrons han de permetre tant la ubicació del fitxer <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> com la pàgina on comença la baixada (és a dir, l'URL de referència).
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: aquesta opció afegeix a la llista blanca els tipus d'extensions i d'aplicacions admesos que es poden instal·lar a <ph name="PRODUCT_NAME" />. El valor és una llista de cadenes, cadascuna de les quals hauria de ser una de les següents: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Consulta la documentació sobre les extensions de <ph name="PRODUCT_NAME" /> per obtenir-ne més informació.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: si un usuari prova d'instal·lar una extensió però la política li ho impedeix, es mostra un missatge d'error genèric a Chrome Web Store. Aquesta opció et permet incloure text al missatge d'error. Això et pot servir per redirigir els usuaris al centre d'ajuda, explicar-los per què s'ha bloquejat una extensió concreta o una altra cosa. Si el missatge d'error té més de 1.000 caràcters, es truncarà.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: accepta una llista d'amfitrions amb què una extensió no pot interaccionar. Això inclou introduir JavaScript, modificar i mostrar els esdeveniments webRequests o webNavigation, i mostrar i modificar galetes. El format s'assembla als patrons de coincidència <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />, però no es poden definir camins. Per exemple, "*://*.example.com". Això també admet l'ús efectiu de comodins de domini de nivell superior, com ara "*://example.*".
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: accepta una llista d'amfitrions amb què una extensió pot interaccionar, independentment de si s'han inclòs a la llista <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. És el mateix format que <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Si s'estableix en SyncDisabled o no es configura, els certificats de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no estan disponibles per a les aplicacions ARC.
Si s'estableix en CopyCaCerts, tots els certificats de CA instal·lats amb fitxers ONC amb <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> estan disponibles per a les aplicacions ARC.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Aquesta política només està activa en mode de venda.
Determina l'identificador de l'extensió que s'ha d'utilitzar com a estalvi de pantalla a la pantalla d'inici de sessió. L'extensió ha de formar part de l'AppPack, que està configurat per a aquest domini a través de la política DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Si desactives Google Sync, l'opció Còpia de seguretat i restauració d'Android no funcionarà correctament.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Suprimeix l'advertiment de sistema operatiu no compatible</translation>
<translation id="7912255076272890813">Configuració dels tipus d'aplicacions i d'extensions permeses</translation>
<translation id="7915236031252389808">Permet especificar l'URL d'un fitxer .pac del servidor intermediari.
Aquesta política només té efecte si heu seleccionat la configuració manual del servidor intermediari a Tria com vols especificar la configuració del servidor intermediari.
Deixeu-la sense establir si heu seleccionat qualsevol altra manera d'establir les polítiques del servidor intermediari.
Per veure exemples detallats, aneu a:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="793134539373873765">Permet especificar si s'utilitzarà la tecnologia d'igual a igual (P2P) per a les càrregues útils d'actualització del sistema operatiu. Si el valor s'estableix com a True, els dispositius compartiran i provaran de consumir les càrregues útils d'actualització a la xarxa LAN, amb la qual cosa és possible que es redueixi l'ús i la congestió de l'amplada de banda d'Internet. Si la càrrega útil d'actualització no està disponible a la xarxa LAN, el dispositiu farà les baixades des d'un servidor d'actualitzacions. Si el valor s'estableix com a False o si no es configura, no es farà servir P2P.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Activa la creació d'usuaris supervisats.</translation>
<translation id="793473937901685727">Estableix la disponibilitat de certificats per a aplicacions ARC</translation>
<translation id="7937766917976512374">Permet o bloqueja la captura de vídeo</translation>
<translation id="7941975817681987555">No prediguis accions de xarxa en cap connexió de xarxa</translation>
<translation id="7953256619080733119">Amfitrions d'excepcions manuals d'usuari gestionat</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Aquesta política ja no és compatible. Activa l'ús de servidors STUN i de relé quan us connecteu a un client remot. Si s'activa aquest paràmetre, aquest equip pot descobrir i connectar-se a equips amfitrions remots, fins i tot si estan separats per un tallafoc. Si es desactiva aquest paràmetre i el tallafoc filtra les connexions UDP de sortida, aquest equip només es podrà connectar als equips amfitrions de la xarxa local.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Nom de la destinació per a <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">Sense restriccions especials</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Gira la pantalla 0 graus</translation>
<translation id="8044493735196713914">Informa del mode d'inici del dispositiu</translation>
<translation id="8050080920415773384">Impressió nativa</translation>
<translation id="8059164285174960932">URL on els clients d'accés remot han d'obtenir el testimoni d'autenticació</translation>
<translation id="8073243368829195">Permet utilitzar Smart Lock</translation>
<translation id="8099880303030573137">Retard d'inactivitat quan s'utilitza bateria</translation>
<translation id="8102913158860568230">Configuració predeterminada de l'activitat multimèdia</translation>
<translation id="8104962233214241919">Selecciona automàticament certificats de client per a aquest llocs</translation>
<translation id="8112122435099806139">Especifica el format de rellotge que s'ha de fer servir per al dispositiu.
Amb aquesta política es configura el format de rellotge que s'ha de fer servir a la pantalla d'inici de sessió, que també es defineix com a valor predeterminat de les sessions de l'usuari. De totes maneres, els usuaris encara poden substituir el format de rellotge del seu compte.
Si la política es defineix com a certa, el dispositiu farà servir un format de rellotge de 24 hores. Si es defineix com a falsa, el dispositiu farà servir un format de rellotge de 12 hores.
Si aquesta política no es defineix, el dispositiu farà servir de manera predeterminada un format de rellotge de 24 hores.</translation>
<translation id="8114382167597081590">No apliquis el mode restringit a YouTube</translation>
<translation id="8118665053362250806">Defineix la mida de la memòria cau del disc multimèdia</translation>
<translation id="8124468781472887384">Política d'accés a la configuració d'impressores per a dispositius</translation>
<translation id="8135937294926049787">Indica el temps sense activitat per part de l'usuari després del qual la pantalla es desactiva quan el dispositiu funciona amb alimentació.
Quan aquesta política es defineix en un valor superior a zero, indica el temps que l'usuari ha de romandre inactiu abans <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no desactivi la pantalla.
Quan aquesta política es defineix en zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no desactiva la pantalla si l'usuari roman inactiu.
Quan aquesta política no es defineix, s'utilitza un temps predeterminat.
El valor de la política s'ha d'indicar en mil·lisegons i es limita perquè sigui inferior o igual al retard d'inactivitat.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Informa al servidor de la llista d'interfícies de xarxa amb els seus tipus i adreces de maquinari.
Si la política s'estableix com a falsa, no s'informarà de la llista de la interfície.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Aquesta política no impedeix que l'usuari utilitzi l'aplicació Google Drive per a Android. Si vols impedir l'accés a Google Drive, has de denegar la instal·lació d'aquesta aplicació.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Permet que els usuaris bescanviïn ofertes a través del registre de Chrome OS.</translation>
<translation id="8148785525797916822">Suprimeix l'advertiment que es mostra quan <ph name="PRODUCT_NAME" /> s'executa en un ordinador o un sistema operatiu que ja no s'admet.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Activeu la funció d'accessibilitat del mode d'alt contrast.
Si el valor d'aquesta política s'estableix a vertader, el mode d'alt contrast sempre estarà activat.
Si el valor d'aquesta política s'estableix a fals, el mode d'alt contrast sempre estarà desactivat.
Si s'estableix aquesta política, els usuaris no podran canviar-la ni ignorar-la.
Si no s'estableix aquesta política, el mode d'alt contrast es desactivarà inicialment, però l'usuari el podrà activar en qualsevol moment.</translation>
<translation id="815061180603915310">Si s'estableix com a activada, aquesta política obliga a canviar el perfil al mode efímer. Si aquesta política s'estableix com una política de sistema operatiu (per exemple, GPO a Windows), s'aplicarà a tots els perfils del sistema; si s'estableix com una política per al núvol, s'aplicarà només a un perfil amb la sessió iniciada com un compte gestionat.
En aquest mode, les dades del perfil només són presents al disc durant el temps que dura la sessió. Un cop tancat el navegador, no es conserven característiques com l'historial de navegació, les extensions i les seves dades, ni les dades web com ara galetes o bases de dades web. Tanmateix, això no impedeix que l'usuari baixi manualment qualsevol dada al disc, desi pàgines o n'imprimeixi.
Si l'usuari ha activat la sincronització, totes aquestes dades es conservaran al seu perfil de sincronització, igual que es fa amb els perfils normals. El mode d'incògnit també estarà disponible si la política no el desactiva expressament.
Si la política s'estableix com a desactivada o no s'estableix, l'inici de sessió donarà accés a perfils normals.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Permet crear còpies itinerants de les dades de perfil que tingui <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Activa el servei de Google Translate integrat a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si activeu aquest paràmetre, <ph name="PRODUCT_NAME" /> mostrarà una barra d'eines integrada que permet traduir la pàgina per a l'usuari, si és apropiat. Si el desactiveu, els usuaris no veuran mai la barra de traducció. Si l'activeu o el desactiveu, els usuaris no podran canviar ni substituir aquesta configuració a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si no es defineix aquest paràmetre, l'usuari podrà decidir si vol utilitzar aquesta funció o no.</translation>
<translation id="817455428376641507">Permet l'accés als URL de la llista, com a excepció de la llista negra d'URL.
Consulteu la descripció de la política sobre la llista negra d'URL per al format d'entrades d'aquesta llista.
Aquesta política es pot utilitzar per obrir les excepcions de llistes negres restrictives. Per exemple, es pot afegir "*" a la llista negra perquè es bloquegin totes les sol·licituds, i aquesta política es pot fer servir per permetre l'accés a una llista limitada d'URL. Es pot fer servir per obrir excepcions a determinats esquemes, subdominis d'altres dominis, ports o camins específics.
El filtre més específic determinarà si es bloqueja un URL o si es permet accedir-hi. La llista blanca preval sobre la llista negra.
Aquesta política està limitada a 1.000 entrades; les entrades següents s'ignoraran.
Si no es defineix aquesta política, no es faran excepcions a la llista negra de la política "URLBlacklist".</translation>
<translation id="8176035528522326671">Permet que un usuari empresarial només sigui un usuari multiperfil principal (comportament predeterminat per a usuaris gestionats per l'empresa)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Configura el gestor de contrasenyes.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Retard màxim en l'obtenció després de la invalidació d'una política</translation>
<translation id="8256688113167012935">Controla el nom del compte que <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mostra a la pantalla d'inici de sessió per al compte local del dispositiu corresponent.
Si es defineix aquesta política, la pantalla d'inici de sessió farà servir la cadena especificada al selector d'inici de sessió en funció de la foto per al compte local del dispositiu corresponent.
Si la política no es defineix, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> farà servir l'ID del compte de correu electrònic del compte local del dispositiu com a nom de visualització a la pantalla d'inici de sessió.
Aquesta política s'ignora en els comptes d'usuari normals.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Suprimeix les parts dels URL de tipus https:// que contenen informació confidencial i de seguretat abans d'enviar-los als scripts PAC (configuració automàtica de servidor intermediari) que utilitza <ph name="PRODUCT_NAME" /> durant la resolució del servidor intermediari.
Quan s'estableix com a "true", s'activa la funció de seguretat i se suprimeixen els URL de tipus https://
abans d'enviar-los als scripts PAC. D'aquesta manera, l'script PAC
no podrà veure la informació que normalment està protegida per un
canal encriptat (com el camí i la consulta de l'URL).
Quan s'estableix com a "false", es desactiva la funció de seguretat i, per tant, implícitament els scripts
poden veure tots els components d'un URL
de tipus https://. Aquesta opció de configuració s'aplica a tots els scripts PAC independentment de l'origen (com ara
els scripts obtinguts amb un mètode de transport no segur o els obtinguts de manera no segura
amb l'optimització WPAD).
S'estableix com a "true" de manera predeterminada (funció de seguretat activada), excepte en el cas dels usuaris d'empreses
que utilitzen Chrome OS, per als quals s'estableix de manera predeterminada com a "false".
Es recomana establir-la com a "true". L'única raó per establir-la com a
"false" és que hi hagi problemes de compatibilitat amb els scripts PAC existents.
La voluntat és suprimir aquesta anul·lació en el futur.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Lupa de pantalla completa activada</translation>
<translation id="8288199156259560552">Activa el servei d'ubicació de Google a Android</translation>
<translation id="8294750666104911727">Normalment, les pàgines compatibles amb X-UA que s'estableixen com a chrome=1 es renderitzen a <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />, independentment de la política "ChromeFrameRendererSettings".
Si activeu el paràmetre, no se cercaran metaetiquetes a les pàgines.
Si desactiveu el paràmetre, se cercaran metaetiquetes a les pàgines.
Si no configureu la política, se cercaran metaetiquetes a les pàgines.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Si s'utilitza el valor true per a aquesta política, es desactiva la sincronització de Google Drive a l'aplicació Fitxers de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> quan s'utilitza una connexió mòbil. En aquest cas, les dades només se sincronitzen amb Google Drive quan hi ha connexió Wi-Fi o Ethernet.
Si aquesta política no es defineix o si es defineix com a false, els usuaris podran transferir fitxers a Google Drive mitjançant connexions mòbils.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Us permet definir si els llocs web estan autoritzats a utilitzar la generació de claus. L'ús de la generació de claus es pot autoritzar o denegar per a tots els llocs web.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà "BlockKeygen" i l'usuari podrà canviar-la.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Aquesta política només està activa en mode de venta.
Quan DeviceIdleLogoutTimeout estigui especificat, aquesta política defineix la durada del quadre d'advertència amb un temporitzador de compte enrere que es mostra a l'usuari abans no s'executi el tancament de sessió.
El valor de la política s'ha d'especificar en mil·lisegons.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Segon factor desactivat</translation>
<translation id="8344454543174932833">Importació de les adreces d'interès des del navegador predeterminat en la primera execució</translation>
<translation id="8359734107661430198">Activa l'API de ExampleDeprecatedFeature fins al 02/09/2008</translation>
<translation id="8369602308428138533">Retard de la desactivació de pantalla quan s'utilitza alimentació</translation>
<translation id="8370471134641900314">Si aquesta política s'estableix en "true", l'usuari ha d'iniciar la sessió a <ph name="PRODUCT_NAME" /> amb el seu perfil abans d'utilitzar el navegador. El valor predeterminat de BrowserGuestModeEnabled és "false".
Si aquesta política s'estableix en "false" o no es configura, l'usuari pot utilitzar el navegador sense iniciar la sessió a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Activa l'ús del testimoni remot del contingut protegit al dispositiu.</translation>
<translation id="838870586332499308">Activa la itinerància de dades</translation>
<translation id="8390049129576938611">Desactiva el lector de PDF intern a <ph name="PRODUCT_NAME" />. En el seu lloc, tracta els fitxers PDF com una baixada i permet que l'usuari els obri amb l'aplicació predeterminada.
Si aquesta política es deixa sense establir o es desactiva, s'utilitzarà el connector de PDF per obrir aquest tipus de fitxers (tret que l'usuari el desactivi).</translation>
<translation id="8402079500086185021">Obre sempre els fitxers PDF amb una altra aplicació</translation>
<translation id="8412312801707973447">Si es realitzen comprovacions OCSP/CRL en línia</translation>
<translation id="8424255554404582727">Estableix la rotació predeterminada de la visualització, que es tornarà a aplicar cada cop que es reiniciï el dispositiu</translation>
<translation id="8426231401662877819">Gira la pantalla 90 graus en el sentit de les agulles del rellotge</translation>
<translation id="8451988835943702790">Fes servir la pàgina de pestanya nova com a pàgina d'inici</translation>
<translation id="8465065632133292531">Paràmetres per a l'URL instantani que utilitza POST</translation>
<translation id="847472800012384958">No permetis que cap lloc mostri elements emergents</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Personalitza la llista de patrons d'URL que ha de renderitzar sempre el navegador amfitrió.
Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el renderitzador predeterminat per a tots els llocs, tal com es descriu a la política "ChromeFrameRendererSettings".
Per veure exemples de patrons, consulteu l'enllaç https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Desactiva el desament de l'historial de navegació</translation>
<translation id="8499172469244085141">Configuració predeterminada (els usuaris la poden sobreescriure)</translation>
<translation id="8519264904050090490">URL d'excepcions manuals d'usuari gestionat</translation>
<translation id="8527932539502116028">Especifica les impressores que un usuari no pot fer servir.
Aquesta política només s'utilitza si se selecciona <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> per a <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Si s'utilitza, l'usuari té accés a totes les impressores tret de les identificades en aquesta política.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Configura el requisit de versió mínima permesa de <ph name="PRODUCT_NAME" />. Les versions anteriors es tractaran com a obsoletes i el dispositiu no permetrà a l'usuari iniciar la sessió després que s'actualitzi el sistema operatiu.
Si la versió actual passa a ser obsoleta duran una sessió de l'usuari, es tancarà a la força.
Si aquesta política no es defineix, no s'aplicarà cap restricció i l'usuari podrà inicia la sessió sense importar la versió de <ph name="PRODUCT_NAME" />.
En aquesta política, "versió" pot ser una versió exacta com ara "61.0.3163.120" o un prefix per a la versió com ara "61.0". </translation>
<translation id="8544375438507658205">Renderitzador HTML predeterminat per a <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8549772397068118889">Mostra un advertiment quan es visitin llocs no inclosos en paquets de contingut.</translation>
<translation id="8566842294717252664">Amaga Web Store a la pàgina Pestanya nova i al Menú d'aplicacions</translation>
<translation id="8587229956764455752">Permet la creació de comptes d'usuari</translation>
<translation id="8614804915612153606">Desactiva l'actualització automàtica</translation>
<translation id="8631434304112909927">fins a la versió <ph name="UNTIL_VERSION" /></translation>
<translation id="863319402127182273">En el cas de les aplicacions per a Android, aquesta política afecta només la càmera integrada. Quan s'estableix en "true", es desactiva la càmera en totes les aplicacions per a Android, sense cap excepció.</translation>
<translation id="8649763579836720255">Els dispositius amb Chrome OS poden utilitzar l'autenticació remota (accés verificat) per obtenir un certificat emès per la entitat emissora de certificats (CA) de Chrome OS que afirmi que el dispositiu és apte per reproduir contingut protegit. Aquest procés inclou l'enviament d'informació de ratificació del maquinari a la CA de Chrome OS que identifica el dispositiu de manera única.
Si el paràmetre està configurat com a False, el dispositiu no farà servir l'autenticació remota de la protecció del contingut i pot ser que no pugui reproduir contingut protegit.
Si el paràmetre està configurat com a True o si no es configura, es podrà fer servir l'autenticació remota per al contingut protegit.</translation>
<translation id="8650974590712548439">Ubicació del registre de Windows per a clients Windows:</translation>
<translation id="8654286232573430130">Especifica els servidors que s'han d'afegir a la llista blanca per a l'autenticació integrada. L'autenticació integrada només s'activa quan <ph name="PRODUCT_NAME" /> rep un desafiament d'autenticació d'un servidor intermediari o d'un servidor inclòs en aquesta llista de servidors permesos.
Separeu els diversos noms de servidor amb comes. Es permet l'ús de comodins (*).
Si deixeu aquesta política sense definir, <ph name="PRODUCT_NAME" /> provarà de detectar si un servidor es troba a la intranet i, en aquest cas, respondrà a les sol·licituds IWA. Si es detecta un servidor com a Internet, aleshores <ph name="PRODUCT_NAME" /> ometrà les sol·licituds IWA que enviï.</translation>
<translation id="8672321184841719703">Versió objectiu de l'actualització automàtica</translation>
<translation id="867410340948518937">U2F (segon factor universal)</translation>
<translation id="8693243869659262736">Utilitza el client DNS integrat</translation>
<translation id="8704831857353097849">Llista de connectors desactivats</translation>
<translation id="8711086062295757690">Especifica la paraula clau, que és la drecera utilitzada a la barra d'adreces per activar la cerca d'aquest proveïdor. Aquesta política és opcional. Si no es defineix, no hi haurà cap paraula clau que activi el proveïdor de cerca. Aquesta política només es té en compte si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="8731693562790917685">Configuració del contingut us permet especificar la manera com es tracta el contingut d'un tipus determinat (per exemple, Galetes, Imatges o JavaScript).</translation>
<translation id="8736538322216687231">Aplica com a mínim el mode restringit a YouTube</translation>
<translation id="8749370016497832113">Permet suprimir l'historial del navegador i de baixades de <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn aquesta configuració.
Tingueu en compte que, fins i tot si aquesta política està desactivada, no es garanteix que es conservi l'historial de navegació i de baixades: els usuaris podrien editar o suprimir els fitxers de la base de dades de l'historial directament i el navegador podria fer caducar o arxivar qualsevol dels elements de l'historial o tot l'historial en qualsevol moment.
Si s'activa o no es defineix aquesta configuració, l'historial de navegació i de baixades es pot suprimir.
Si es desactiva aquesta configuració, l'historial de navegació i de baixades no es pot suprimir.</translation>
<translation id="8764119899999036911">Especifica si l'SPN de Kerberos que es genera es basa en el nom del DNS canònic o en el nom original introduït. Si activeu aquest paràmetre, s'ometrà la cerca de CNAME i el nom del servidor s'utilitzarà tal com s'ha introduït. Si desactiveu aquest paràmetre o el deixeu sense definir, el nom canònic del servidor es determinarà a través de la cerca de CNAME.</translation>
<translation id="87812015706645271">Requereix que el nom de l'usuari local i el propietari de l'amfitrió d'accés remot coincideixin</translation>
<translation id="8782750230688364867">Especifica el percentatge d'ajust del temps d'espera d'inactivitat de la pantalla quan el dispositiu estigui en mode de presentació.
Si s'estableix aquesta política, s'especifica el percentatge d'ajust del temps d'espera d'inactivitat de la pantalla quan el dispositiu estigui en mode de presentació. Quan s'ajusta el temps d'espera d'inactivitat de la pantalla, s'ajusten els retards de connexió, bloqueig i desactivació de la pantalla per mantenir les mateixes distàncies de temps d'espera d'inactivitat de la pantalla que les configurades originalment.
Si no s'estableix aquesta política, es fa servir un factor d'ajust predeterminat.
El factor d'ajust ha de ser de 100% o més. No es permeten valors que puguin reduir el temps d'espera d'inactivitat de la pantalla en mode de presentació més enllà del seu valor habitual.</translation>
<translation id="8818173863808665831">Informeu de la ubicació geogràfica d'un dispositiu.
Si no definiu la política, o bé si la definiu com a falsa, no s'informarà de la ubicació.</translation>
<translation id="8818768076343557335">Prediu les accions de xarxa en qualsevol xarxa que no sigui de telefonia mòbil.
(A 50 està obsoleta i a 52 se suprimeix. Després de 52, si està establert el valor 1, es tracta com a 0; és a dir, prediu les accions de xarxa en qualsevol connexió de xarxa.)</translation>
<translation id