blob: b3a92ac8cc8ae3c4b20593945cb0c1555534d44d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="cs">
<translation id="101438888985615157">Otočit obrazovku o 180 stupňů</translation>
<translation id="1017967144265860778">Správa možností napájení na přihlašovací obrazovce</translation>
<translation id="1019101089073227242">Nastavit adresář uživatelských dat</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID rozšíření, která by uživatelé neměli instalovat (* znamená, že se černá listina týká všech rozšíření)</translation>
<translation id="102492767056134033">Nastavuje výchozí stav softwarové klávesnice na přihlašovací obrazovce.</translation>
<translation id="1027000705181149370">Určuje, zda soubory cookie pro ověření vytvořené poskytovatelem identity SAML při přihlášení mají být přeneseny do profilu uživatele.
Když je uživatel při přihlášení ověřen prostřednictvím poskytovatele identity SAML, soubory cookie vytvořené poskytovatelem identity se nejprve zapíšou do dočasného profilu. Tyto soubory cookie lze přenést do profilu uživatele k dalšímu použití stavu ověření.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, soubory cookie vytvořené poskytovatelem identity se do profilu uživatele přenesou pokaždé, když se uživatel při přihlášení ověří prostřednictvím poskytovatele identity SAML.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False nebo nastavena není, soubory cookie vytvořené poskytovatelem identity se do profilu uživatele přenesou pouze při prvním přihlášení do zařízení.
Tato zásada má vliv pouze na uživatele, jejichž doména odpovídá doméně, ve které je zařízení zaregistrováno. V případě ostatních uživatelů se soubory cookie vytvořené poskytovatelem identity do profilu uživatele přenesou pouze při prvním přihlášení do zařízení.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Před odesláním skriptu PAC z adres se schématem https:// odstraňovat citlivá data</translation>
<translation id="1044878202534415707">Nahlášení statistik hardwaru, například využití CPU/RAM.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, statistiky nebudou hlášeny.
Pokud je nastavena na hodnotu true nebo nastavena není, statistiky hlášeny budou.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Na omezenou dobu povolit zastaralé funkce platformy Web Platform</translation>
<translation id="1047128214168693844">Nepovolovat sledování fyzické polohy žádným webovým stránkám</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfiguruje jazyk používaný povinně na přihlašovací obrazovce systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Je-li nastavena tato zásada, přihlašovací obrazovka se vždy zobrazí v jazyce, který je určen první hodnotou této zásady (z důvodu kompatibility s budoucími verzemi je zásada definována jako seznam). Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na prázdný seznam, zobrazí se přihlašovací obrazovka v jazyce poslední uživatelské relace. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu, která není platným jazykem, zobrazí se přihlašovací obrazovka v záložním jazyce (aktuálně americká angličtina).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Povolit vzdálené ověření identity zařízení</translation>
<translation id="1093082332347834239">Pokud je zapnuto toto nastavení, hostitel vzdálené pomoci bude spuštěn v procesu s oprávněními <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Vzdálení uživatelé tak na počítači místního uživatele budou moci provádět interakci s okny, která vyžadují zvýšená oprávnění.
Pokud je toto nastavení vypnuto nebo není nakonfigurováno, hostitel vzdálené pomoci poběží v kontextu uživatele a vzdálení uživatelé na počítači nebudou moci provádět interakci s okny, která vyžadují zvýšená oprávnění.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Výchozí poskytovatel vyhledávání</translation>
<translation id="1117535567637097036">Obslužné nástroje protokolů nastavené pomocí této zásady se nepoužívají při zpracovávání zpráv Intent systému Android.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Zobrazuje ikonu <ph name="PRODUCT_NAME" /> na panelu nástrojů</translation>
<translation id="1128903365609589950">Slouží ke konfiguraci adresáře, který bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat k ukládání souborů do mezipaměti na disku.
Pokud tuto zásadu nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používat stanovený adresář bez ohledu na to, zda uživatel zadal příznak „--disk-cache-dir“. Abyste předešli ztrátě dat a jiným neočekávaným chybám, nenastavujte tuto zásadu na kořenový adresář svazku ani na adresář používaný k dalším účelům, protože obsah adresáře spravuje prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Seznam proměnných, které lze použít, naleznete na stránce https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude použit výchozí adresář mezipaměti a uživatel jej bude moci přepsat pomocí příznaku příkazového řádku „--disk-cache-dir“.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Tato zásada je aktivní pouze v režimu prodeje.
Určuje dobu nečinnosti před zobrazením spořiče obrazovky na přihlašovací obrazovce v režimu prodeje.
Hodnota zásady se určuje v milisekundách.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Povolit obrázky na těchto stránkách</translation>
<translation id="1152117524387175066">Hlásí stav přepínače režimu pro vývojáře při spuštění zařízení.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, stav přepínače režimu pro vývojáře se hlásit nebude.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Zakázat pokračování ze stránky s upozorněním Bezpečného prohlížení</translation>
<translation id="1166377463685560145">Určuje, které tiskárny uživatel nesmí používat.
Tato zásada se použije, jen pokud je v zásadě <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> vybrána možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Je-li tato zásada použita, bude mít uživatel k dispozici všechny tiskárny kromě těch, jejichž ID jsou v ní uvedena.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Frekvence odesílání informací o stavu zařízení (v milisekundách).
Není-li tato zásada nastavena, výchozí frekvence je 3 hodiny. Minimální povolená frekvence je 60 sekund.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Povolené podnikové tiskárny</translation>
<translation id="1221359380862872747">Načíst konkrétní adresy URL při přihlášení do ukázky</translation>
<translation id="123081309365616809">Povoluje odesílání obsahu do zařízení</translation>
<translation id="1265053460044691532">Omezit dobu, po kterou se uživatel ověřený pomocí technologie SAML může přihlásit offline</translation>
<translation id="1291880496936992484">Upozornění: Po verzi 52 (přibližně v září 2016) bude šifrovací algoritmus RC4 z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> zcela odstraněn a tato zásada přestane fungovat.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu false, v protokolu TLS nebudou povoleny šifrovací sady RC4. Nastavením této zásady na hodnotu true je možné zajistit kompatibilitu se zastaralým serverem. Toto nastavení by však mělo být použito pouze jako dočasné nouzové opatření a server by měl být překonfigurován.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Použít skript proxy serveru ve formátu PAC</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID aplikací/rozšíření a adresy URL aktualizací, které se mají nainstalovat na pozadí</translation>
<translation id="1313457536529613143">Určuje, o kolik procent bude prodloužena prodleva ztmavení obrazovky, když je v případě ztmavené obrazovky nebo záhy po vypnutí obrazovky zaznamenána aktivita uživatele.
Pokud je tato zásada nastavena, udává procento, o které bude prodloužena prodleva ztmavení obrazovky, když je v případě ztmavené obrazovky nebo záhy po vypnutí obrazovky zaznamenána aktivita uživatele. Při prodloužení prodlevy ztmavení budou prodlouženy i prodlevy vypnutí, uzamčení obrazovky a nečinnosti tak, aby mezi nimi a prodlevou ztmavení zůstala stejná doba.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí hodnota prodloužení.
Hodnota prodloužení musí být 100 % nebo více.</translation>
<translation id="131353325527891113">Zobrazit uživatelská jména na přihlašovací obrazovce</translation>
<translation id="1327466551276625742">Povolit zobrazení výzvy ke konfiguraci sítě v režimu offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">Povolit softwarovou klávesnici</translation>
<translation id="1330985749576490863">Zakáže v aplikaci Soubory v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> přístup k Disku Google přes mobilní připojení</translation>
<translation id="13356285923490863">Název zásady</translation>
<translation id="1353966721814789986">Stránky otevírané při spuštění</translation>
<translation id="1359553908012294236">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True nebo nastavena není, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí přihlášení hosta. Přihlášení hosta v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> jsou profily, ve kterých jsou všechna okna v anonymním režimu.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> vytváření profilů hosta nepovolí.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Povolit dotazy na server Quirks pro hardwarové profily</translation>
<translation id="1393485621820363363">Povolené podnikové tiskárny pro zařízení</translation>
<translation id="1397855852561539316">URL výchozího vyhledávače pro návrhy</translation>
<translation id="1420281424655200442">Určuje, které tiskárny ze zásady <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> budou uživatelům dostupné.
Stanovuje, která zásada přístupu se použije pro hromadnou konfiguraci tiskáren. Je-li vybrána možnost <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, budou zobrazeny všechny tiskárny. Je-li vybrána možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, bude zakázán přístup k tiskárnám uvedeným v zásadě <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />. Je-li vybrána možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, bude možné vybrat pouze tiskárny uvedené v zásadě <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" />.
Pokud tato zásada není nastavena, předpokládá se použití možnosti <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ano</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adresa (nebo adresa URL) proxy serveru</translation>
<translation id="1435659902881071157">Konfigurace sítě na úrovni zařízení</translation>
<translation id="1438739959477268107">Výchozí nastavení generování klíčů</translation>
<translation id="1454846751303307294">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL stránek, kterým není povoleno spouštět JavaScript.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultJavaScriptSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (klienti <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Určuje chování uživatele v multiprofilové relaci v zařízeních se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu MultiProfileUserBehaviorUnrestricted, uživatel může být v multiprofilové relaci buď primárním, nebo sekundárním uživatelem.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary, uživatel může být v multiprofilové relaci pouze primárním uživatelem.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu MultiProfileUserBehaviorNotAllowed, uživatel nemůže být součástí multiprofilové relace.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud dojde ke změně ve chvíli, kdy je uživatel přihlášen k multiprofilové relaci, bude nastavení zkontrolováno u všech uživatelů v dané relaci. Pokud některý uživatel již nebude mít právo relace se účastnit, bude relace ukončena.
Pokud tato zásada není nastavena, bude pro uživatele spravované organizací použita výchozí hodnota „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary“ a pro uživatele, kteří nejsou spravováni, bude použita hodnota „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted“.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Spustit kliknutím</translation>
<translation id="1466133662354365542">Aktivuje v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkci automatického vyplňování a umožní uživatelům vyplňovat ve webových formulářích informace o platebních kartách a adresách pomocí dříve uložených informací.
Pokud toto nastavení zakážete, nebude automatické vyplňování navrhovat ani vyplňovat informace o platebních kartách a nebude ani ukládat další informace o platebních kartách, které uživatel při prohlížení webu odešle.
Pokud toto nastavení povolíte nebo nenastavíte žádnou hodnotu, bude uživatel funkci automatického vyplňování (včetně platebních karet) moci ovládat v uživatelském rozhraní.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Nastavuje výchozí stav funkce usnadnění přístupu pomocí režimu vysokého kontrastu na přihlašovací obrazovce.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude při zobrazení obrazovky přihlášení režim vysokého kontrastu aktivní.
Pokud je nastavena na hodnotu false, bude při zobrazení přihlašovací obrazovky režim vysokého kontrastu deaktivován.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji budou moci dočasně přepsat aktivací nebo deaktivací režimu vysokého kontrastu. Volba uživatele nicméně nebude trvalá a po opětovném zobrazení přihlašovací obrazovky nebo nečinnosti uživatele na přihlašovací obrazovce po dobu jedné minuty se obnoví původní nastavení.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude při prvním zobrazení obrazovky přihlášení režim vysokého kontrastu deaktivován. Uživatelé budou moci režim vysokého kontrastu kdykoli aktivovat nebo deaktivovat a zvolený stav na přihlašovací obrazovce přetrvá i u jiných uživatelů.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, jednotná plocha je povolena a aktivována automaticky (výchozí nastavení), což umožňuje rozložení aplikací přes více obrazovek. Jednotnou plochu na jednotlivých displejích může uživatel vypnout zrušením zaškrtnutí v nastavení displeje.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false nebo ponechána bez nastavení, jednotná plocha bude zakázána. V takovém případě uživatel funkci nemůže zapnout.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Zakázat optimalizaci TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071">U hostitelů v tomto seznamu prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> obejde všechny proxy servery.
Tato zásada bude použita pouze v případě, že jste v zásadě „Zvolit způsob konfigurace nastavení proxy serveru“ zvolili ruční nastavení.
Pokud jste vybrali jiný režim nastavení zásad proxy serveru, tuto zásadu byste nastavovat neměli.
Podrobnější příklady naleznete na následující stránce:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="1504431521196476721">Vzdálené ověření identity</translation>
<translation id="1509692106376861764">V prohlížečích <ph name="PRODUCT_NAME" /> verze 29 a novějších byla tato zásada zrušena.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Umožňuje webovým stránkám sledovat fyzickou polohu uživatele</translation>
<translation id="152657506688053119">Seznam alternativních adres URL výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="1530812829012954197">Následující vzory adres URL vykreslit vždy v hostitelském prohlížeči</translation>
<translation id="1553684822621013552">Je-li zásada nastavena na hodnotu true, rozšíření ARC bude uživateli povoleno (pokud bude v aktuální uživatelské relaci povolen režim dočasných profilů nebo vícenásobné přihlašování, rozšíření ARC dostupné nebude).
Pokud je toto nastavení zakázáno nebo není nakonfigurováno, firemní uživatelé rozšíření ARC nebudou moci používat.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Přepsání zásad pro ladicí sestavení hostitele vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F plus rozšíření pro individuální atestaci</translation>
<translation id="1583248206450240930">Ve výchozím nastavení používat plugin <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1603058613431276040">Poskytuje konfigurace pro podnikové tiskárny svázané se zařízeními.
Tato zásada umožňuje poskytnout zařízením <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> konfigurace tiskáren. Soubor nesmí být větší než 5 MB a musí být zakódován ve formátu JSON. Formát je stejný jako ve slovníku NativePrinters. Podle odhadů by se do souboru o velikosti 5 MB mělo vejít přibližně 21 000 tiskáren. Kryptografický hash se používá k ověření integrity staženého souboru.
Soubor se stáhne a uloží do mezipaměti. Při každé změně adresy URL nebo hodnoty hash se stáhne znovu.
Je-li tato zásada nastavena, stáhne <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> soubor s konfiguracemi tiskáren a zpřístupní tiskárny v souladu se zásadami <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /><ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Tato zásada nemá vliv na to, zda uživatelé mohou konfigurovat tiskárny na jednotlivých zařízeních. Je zamýšlena jako doplněk ke konfiguraci tiskáren ze strany jednotlivých uživatelů.
Tato zásada doplňuje zásadu <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Pokud tato zásada není nastavena, nebude mít zařízení žádné tiskárny a ostatní zásady <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> budou ignorovány.</translation>
<translation id="1608755754295374538">Adresy URL, kterým bude udělen přístup pro záznam zvuku bez zobrazení výzvy</translation>
<translation id="1617235075406854669">Aktivovat smazání historie prohlížeče a stahování</translation>
<translation id="163200210584085447">Vzory v tomto seznamu budou porovnány s žádající adresou URL. Pokud bude nalezena shoda, bude na přihlašovacích stránkách SAML udělen přístup k zařízením pro záznam videa. Pokud shoda nalezena nebude, přístup bude automaticky odepřen. Vzory se zástupnými znaky nejsou povoleny.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Povolit plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> na těchto webech</translation>
<translation id="1655229863189977773">Nastavit velikost diskové mezipaměti v bajtech</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxy server</translation>
<translation id="1668836044817793277">Udává, zda má mít automaticky spouštěná terminálová aplikace s nulovým zpožděním povoleno ovládat verzi systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Tato zásada řídí, zda bude mít automaticky spouštěná terminálová aplikace s nulovým zpožděním povoleno ovládat verzi systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tím, že ve svém manifestu deklaruje klíč required_platform_version, který se použije jako předpona cílové verze u automatických aktualizací.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu true, hodnota klíče required_platform_version v manifestu automaticky spouštěné terminálové aplikace s nulovým zpožděním se použije jako předpona cílové verze automatických aktualizací.
Pokud tato zásada není nakonfigurována nebo je nastavena na hodnotu false, klíč manifestu required_platform_version je ignorován a automatické aktualizace fungují běžným způsobem.
Upozornění: Delegovat řízení verze systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na terminálovou aplikaci se nedoporučuje, neboť to zařízení může zabránit v přijímání aktualizací softwaru a kritických oprav zabezpečení. Delegování řízení verze systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> by uživatele mohlo vystavit riziku.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Podpora:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Veřejná relace pro automatické přihlášení</translation>
<translation id="1689963000958717134">Umožňuje přenést nastavení sítě, která se budou používat pro všechny uživatele zařízení se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Konfigurace sítě je řetězec ve formátu JSON, který se řídí definicí formátu Open Network Configuration popsanou na stránce <ph name="ONC_SPEC_URL" />.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Nastavit omezení pro načítání počáteční hodnoty variace</translation>
<translation id="172374442286684480">Umožnit nastavení místních dat všem webům</translation>
<translation id="1734716591049455502">Konfigurace možností vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="1736269219679256369">Povolit pokračování ze stránky s upozorněním protokolu SSL</translation>
<translation id="1749815929501097806">Nastavuje smluvní podmínky, které musí uživatel přijmout před zahájením relace prostřednictvím účtu v zařízení.
Pokud je tato zásada nastavena, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> stáhne při zahájení relace prostřednictvím účtu v zařízení smluvní podmínky a zobrazí je uživateli. Uživatel bude moci pokračovat v relaci, pouze pokud tyto smluvní podmínky přijme.
Není-li tato zásada nastavena, žádné smluvní podmínky se nezobrazí.
Jako hodnotu této zásady zadejte adresu URL, ze které může systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> smluvní podmínky stáhnout. Smluvní podmínky musejí být uloženy ve formátu prostého textu s typem MIME „text/plain“. Nejsou povoleny žádné značky.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokovat veškerá stahování</translation>
<translation id="1781356041596378058">Tato zásada také ovládá přístup k možnostem Pro vývojáře v systému Android. Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu True, uživatelé nebudou mít přístup k sekci Pro vývojáře. Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu False nebo ji nenastavíte, uživatelé budou moci možnosti Pro vývojáře otevřít tak, že v aplikaci Nastavení Android sedmkrát klepnou na číslo sestavení.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Seznam připnutých aplikací, které se zobrazují ve spouštěči</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokovat soubory cookie na těchto stránkách</translation>
<translation id="1827523283178827583">Použít pevně dané servery proxy</translation>
<translation id="1843117931376765605">Obnovovací frekvence zásad pro uživatele</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfiguruje zásady související s rychlým odemknutím.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Udává parametry, které se použijí při dynamickém vyhledávání pomocí metody POST. Sestává z párů název–hodnota oddělených čárkou. Pokud je hodnotou parametr šablony (např. {searchTerms} v příkladu výše), bude nahrazen skutečnými údaji vyhledávacích dotazů.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, požadavek na dynamické vyhledávání bude odeslán pomocí metody GET.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Upozornění: Po verzi 52 (přibližně v září 2016) bude používání záložních nižších verzí TLS z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> odstraněno a tato zásada přestane fungovat.
Pokud metoda handshake protokolu TLS selže, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> se pokusí o připojení znovu, ale jako dočasné řešení pro případ chyby serveru HTTPS použije nižší verzi protokolu TLS. Toto nastavení konfiguruje verzi, u které se tento záložní proces zastaví. Pokud server provede vyjednávání verze správně (tj. bez přerušení spojení), toto nastavení se nepoužije. Bez ohledu na toto nastavení musí výsledné připojení odpovídat také zásadě SSLVersionMin.
Pokud tato zásada není nakonfigurována nebo je nastavena na hodnotu „tls1.2“, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> tento záložní postup neprovede. Tato zásada nedeaktivuje podporu starších verzí protokolu TLS, pouze určuje, zda se bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> snažit řešit potíže s chybně fungujícími servery, které nedokážou správně vyjednávat verze.
Pokud je třeba zajistit kompatibilitu s chybným serverem, lze nastavit hodnotu „tls1.1“. Jedná se však o nouzové řešení a server by měl být co nejrychleji opraven.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na prázdný textový řetězec, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> během procesu přihlášení nezobrazí možnost automatického doplňování.
Pokud je tato zásada nastavena na textový řetězec, který představuje název domény, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> během procesu přihlášení zobrazí možnost automatického doplňování a uživatel bude moci zadat pouze uživatelské jméno bez přípony s názvem domény. Příponu s názvem domény uživatel bude moci přepsat.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Klíčová oprávnění</translation>
<translation id="186719019195685253">Akce, která bude provedena, pokud bude dosaženo limitu doby nečinnosti při provozu na síťové napájení</translation>
<translation id="187819629719252111">Umožňuje přistupovat k místním souborům v počítači tím, že aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolí, aby zobrazovala dialogová okna pro výběr souboru.
Pokud toto nastavení aktivujete, uživatelé budou moci otevírat dialogová okna pro výběr souboru obvyklým způsobem.
Pokud toto nastavení deaktivujete a uživatel provede akci, po které by se mu v obvyklém případě zobrazilo dialogové okno pro výběr souboru (například import záložek, nahrávání souborů, ukládání odkazů apod.), zobrazí se mu namísto tohoto dialogového okna zpráva a prohlížeč se zachová, jako kdyby uživatel v dialogovém okně pro výběr souboru kliknul na možnost Zrušit.
Pokud toto nastavení neupravíte, uživatelé budou moci otevírat dialogová okna pro výběr souboru obvyklým způsobem.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Udává časové pásmo, které se má pro zařízení použít. Uživatelé mohou zadané časové pásmo pro aktuální relaci přepsat. Při odhlášení se však nastaví zpět na zadané časové pásmo. Pokud zadáte neplatnou hodnotu, bude zásada aktivována s použitím hodnoty „GMT“. Pokud zadáte prázdný řetězec, bude tato zásada ignorována.
Pokud tato zásada není použita, bude se i nadále používat časové pásmo, které je aktuálně aktivní, ale uživatelé jej budou moci změnit a změna bude trvalá. Změna provedená jedním uživatelem tak bude mít dopad na přihlašovací obrazovku i na všechny ostatní uživatele.
V nových zařízeních je časové pásmo nastaveno na americký tichomořský čas („US/Pacific“).
Formát hodnot odpovídá názvům časových pásem v databázi IANA Time Zone Database (viz https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). Název většiny časových pásem má tvar kontinent/velké_město nebo oceán/velké_město.
Nastavením této zásady zcela deaktivujete automatické rozpoznávání časového pásma podle polohy zařízení. Také tím přepíšete zásadu SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Povolit všem webům spouštět JavaScript</translation>
<translation id="193259052151668190">Seznam povolených odpojitelných zařízení USB</translation>
<translation id="1933378685401357864">Obrázek tapety</translation>
<translation id="1956493342242507974">Umožňuje konfigurovat na přihlašovací obrazovce systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> řízení spotřeby.
Tato zásada umožňuje nakonfigurovat chování systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> v případech, kdy je zobrazena přihlašovací obrazovka a uživatel po určitou dobu neprovádí žádnou činnost. Tato zásada řídí několik nastavení. Jejich individuální sémantika a rozsahy hodnot se řídí odpovídajícími zásadami pro řízení spotřeby v rámci relace. Oproti těmto zásadám platí u této zásady následující odlišnosti:
* Akce, která bude provedena při nečinnosti nebo zavření krytu, nemůže být ukončení relace.
* Výchozí akce, která bude provedena při nečinnosti během provozu na síťové napájení, je vypnutí.
Pokud některá možnost nebude nakonfigurována, použije se výchozí hodnota.
Pokud tato zásada není nastavena, budou pro všechna nastavení použity výchozí hodnoty.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Udává, zda mají být povoleny certifikáty vydané místními kotvami vztahu důvěryhodnosti bez rozšíření subjectAlternativeName.</translation>
<translation id="1964634611280150550">Anonymní režim zakázán</translation>
<translation id="1964802606569741174">Tato zásada nemá vliv na aplikaci YouTube pro Android. Chcete-li na YouTube vynutit bezpečný režim, měli byste instalaci aplikace YouTube pro Android zakázat.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Přepíše zásady u ladicích sestavení hostitele vzdáleného připojení.
Hodnota je analyzována jako slovník JSON s mapováním názvu zásady na hodnoty zásady.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Datové části automatických aktualizací systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lze namísto protokolu HTTPS stahovat prostřednictvím protokolu HTTP. To umožňuje transparentní ukládání souborů stahovaných pomocí protokolu HTTP do mezipaměti.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu true, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> se bude pokoušet stahovat datové části automatických aktualizací prostřednictvím protokolu HTTP. Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu false nebo ji nenastavíte, ke stahování datových částí automatických aktualizací se bude používat protokol HTTPS.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Správa možností napájení</translation>
<translation id="201557587962247231">Frekvence nahrávání hlášení o stavu zařízení</translation>
<translation id="2018836497795982119">Určuje interval (v ms), ve kterém budou službě správy zařízení zasílány požadavky na informace o zásadách pro uživatele.
Nastavení této zásady přepíše výchozí hodnotu 3 hodiny. Platné hodnoty pro tuto zásadu jsou v rozsahu od 1800000 (30 minut) do 86400000 (1 den). Místo hodnot mimo tento rozsah bude použita příslušná mezní hodnota. Pokud platforma podporuje oznámení o zásadách, bude interval aktualizací nastaven na 24 hodin, protože se očekává, že při změně zásad bude aktualizace vynucena automaticky prostřednictvím oznámení.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije <ph name="PRODUCT_NAME" /> výchozí hodnotu, což jsou 3 hodiny.
Upozorňujeme, že pokud platforma podporuje oznámení o zásadách, budou všechna výchozí nastavení i hodnota této zásady ignorovány a interval aktualizací bude nastaven na 24 hodin. Očekává se totiž, že při změně zásad bude aktualizace vynucena automaticky prostřednictvím oznámení.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfigurace povinného názvu domény pro klienty vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="2030905906517501646">Klíčové slovo výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="203096360153626918">Tato zásada nemá vliv na aplikace pro Android. Budou moci přejít do režimu celé obrazovky i v případě, že je tato zásada nastavena na hodnotu <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Zakázané podnikové tiskárny</translation>
<translation id="2063380907529983889">Určuje, které tiskárny ze zásady <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> budou uživatelům dostupné.
Stanovuje, která zásada přístupu se použije pro hromadnou konfiguraci tiskáren. Je-li vybrána možnost <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, budou zobrazeny všechny tiskárny. Je-li vybrána možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, bude zakázán přístup k tiskárnám uvedeným v zásadě <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. Je-li vybrána možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, bude možné vybrat pouze tiskárny uvedené v zásadě <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" />.
Pokud tato zásada není nastavena, předpokládá se použití možnosti <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Určuje, která schémata ověření v protokolu HTTP bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> podporovat.
Zadat můžete hodnoty „basic“, „digest“, „ntlm“ a „negotiate“. Chcete-li zadat více hodnot, oddělte je čárkami.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, budou se používat všechna čtyři schémata.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokování přístupu k webům mimo obsahové balíčky</translation>
<translation id="2077129598763517140">V případě dostupnosti použít hardwarovou akceleraci</translation>
<translation id="2077273864382355561">Prodleva vypnutí obrazovky při napájení z baterie</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurace minimální povolené verze Chromu v zařízení.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabilní verze</translation>
<translation id="2098658257603918882">Aktivovat odesílání dat o využití nebo selhání</translation>
<translation id="2113068765175018713">Omezit provozní dobu zařízení automatickým restartováním</translation>
<translation id="2127599828444728326">Povolit na těchto stránkách oznámení</translation>
<translation id="2131902621292742709">Prodleva snížení jasu obrazovky při napájení z baterie</translation>
<translation id="2134437727173969994">Povolit uzamknutí obrazovky</translation>
<translation id="2137064848866899664">Pokud je tato zásada nastavena, každý displej se při prvním připojení po změně hodnoty zásady a při každém restartu otočí do požadované orientace. Uživatelé mohou otočení displeje po přihlášení na stránce nastavení změnit, ale při příštím restartu se jejich nastavení hodnotou zásady přepíše.
Tato zásada platí pro primární i pro všechny sekundární displeje.
Pokud tato zásada není nastavena, použije se výchozí hodnota 0 a uživatel ji bude moci změnit. V tomto případě se nastavení uživatele při restartu nepřepíše.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfiguruje zásady pro <ph name="PRODUCT_NAME" />, což je funkce, která uživatelům umožňuje odesílat obsah karet, webů nebo plochy z počítače na vzdálené obrazovky a do vzdálených zvukových systémů.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Prodleva nečinnosti při napájení ze sítě</translation>
<translation id="2170233653554726857">Povolení optimalizace WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Když je tato zásada nastavena, automatické zjištění časového pásma bude v závislosti na hodnotě nastavení probíhat jedním z následujících způsobů:
Je-li tato zásada nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, uživatelé budou moci automatické zjišťování časového pásma ovládat pomocí běžných ovládacích prvků na stránce chrome://settings.
Je-li tato zásada nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionDisabled, ovládací prvky automatického zjišťování časového pásma na stránce chrome://settings budou deaktivovány. Automatické zjišťování časového pásma bude vždy vypnuto.
Je-li tato zásada nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, ovládací prvky časových pásem na stránce chrome://settings budou deaktivovány. Automatické zjišťování časového pásma bude vždy zapnuto. Poloha se za účelem zjištění časového pásma bude určovat pouze podle IP adresy.
Je-li tato zásada nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, ovládací prvky časových pásem na stránce chrome://settings budou deaktivovány. Automatické zjišťování časového pásma bude vždy zapnuto. Za účelem přesného určení časového pásma se vždy odešle seznam viditelných přístupových bodů Wi-Fi na server Geolocation API.
Je-li tato zásada nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, ovládací prvky časových pásem na stránce chrome://settings budou deaktivovány. Automatické zjišťování časového pásma bude vždy zapnuto. Údaje o poloze (jako jsou přístupové body Wi-Fi, dostupné vysílače mobilní sítě a informace ze systému GPS) budou za účelem přesného určení časového pásma odeslány na server.
Pokud tato zásada není nastavena, bude se chovat, jako by byla nastavena na možnost TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Pokud je nastavena zásada SystemTimezone, má před touto zásadou přednost. V tomto případě je automatické zjišťování časového pásma zcela vypnuto.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Vynutit na YouTube alespoň střední nastavení omezeného režimu</translation>
<translation id="2183294522275408937">Toto nastavení udává, jak často bude na obrazovce uzamčení vyžadováno zadání hesla, aby bylo možné i nadále používat rychlé odemknutí. Při každém vstupu na obrazovku uzamčení se zkontroluje, jaká doba uplynula od posledního zadání hesla. Pokud uplynula delší doba než udává toto nastavení, funkce rychlého odemknutí nebude k dispozici. Pokud uživatel na obrazovce uzamčení zůstane a tato doba bude překročena, bude uživatel o heslo požádán, buď až zadá nesprávný kód, nebo až znovu přejde na obrazovku uzamčení (podle toho, co nastane dříve).
Je-li toto nastavení nakonfigurováno, uživatelé, kteří používají rychlé odemknutí, budou muset na obrazovce uzamčení zadávat heslo podle tohoto nastavení.
Pokud toto nastavení není nakonfigurováno, uživatelé, kteří používají rychlé odemknutí, budou na obrazovce uzamčení muset zadávat heslo každý den.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Podpora této zásady byla ve verzi M61 ukončena. Použijte namísto ní zásadu EcryptfsMigrationStrategy.
Určuje, jak se má chovat zařízení dodané s šifrováním ecryptfs, které potřebuje přejít na šifrování ext4.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu DisallowArc, budou aplikace pro Android u všech uživatelů zařízení zakázány (včetně uživatelů, kteří již šifrování ext4 mají) a žádným uživatelům nebude nabídnuta migrace ze šifrování ecryptfs na ext4.
Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu AllowMigration, uživatelům s domovskými adresáři šifrovanými pomocí ecryptfs bude podle potřeby nabízena migrace adresářů na šifrování ext4 (momentálně ve chvíli, kdy v zařízení bude dostupný systém Android N).
Tato zásada se netýká terminálových aplikací – ty jsou migrovány automaticky. Pokud tato zásada nebude nastavena, bude se zařízení chovat, jako kdyby byla vybrána hodnota DisallowArc.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfigurace seznamu povolených hostitelů zasílání nativních zpráv</translation>
<translation id="2204753382813641270">Řídit automatické skrývání poličky</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametry adresy URL vyhledávání používající metodu POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Výchozí nastavení oznámení</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importování historie procházení z výchozího prohlížeče při prvním spuštění</translation>
<translation id="2236488539271255289">Nepovolovat nastavení místních dat žádným webům</translation>
<translation id="2240879329269430151">Umožňuje nastavit, zda mohou webové stránky zobrazovat vyskakovací okna. Zobrazování vyskakovacích oken lze buď povolit pro všechny weby, nebo je pro všechny weby zakázat.
Není-li zásada nastavena, bude použita zásada BlockPopups a uživatelé ji budou moci změnit.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Tato zásada konfiguruje aktivaci virtuální klávesnice jako vstupního zařízení v systému Chrome OS. Tuto zásadu nemohou uživatelé přepsat.
Pokud je zásada nastavena na hodnotu True, bude softwarová virtuální klávesnice vždy povolena.
Pokud je nastavena na hodnotu False, bude softwarová virtuální klávesnice vždy zakázána.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat. Uživatelé však nadále budou moci povolit a zakázat softwarovou klávesnici usnadnění, která má přednost před virtuální klávesnicí ovládanou touto zásadou. Ovládání softwarové klávesnice usnadnění naleznete pod zásadou |VirtualKeyboardEnabled|.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, softwarová klávesnice bude ve výchozím nastavení zakázána, ale uživatelé ji budou moci kdykoli povolit. O zobrazování klávesnice může být rozhodováno rovněž na základě heuristických pravidel.</translation>
<translation id="228659285074633994">Určuje dobu bez zásahu uživatele, po které se při napájení zařízení ze sítě zobrazí okno s upozorněním.
Pokud je zásada nastavena, určuje dobu nečinnosti uživatele, po jejímž uplynutí systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí okno s upozorněním, že bude provedena akce z důvodu nečinnosti.
Pokud zásada není nastavena, okno s upozorněním se nezobrazí.
Hodnota zásady by měla být stanovena v milisekundách. Hodnoty musí být menší nebo stejné jako prodleva nečinnosti.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> může k opravení pravopisných chyb použít webovou službu společnosti Google. Je-li toto nastavení zapnuto, služba je používána neustále. Je-li nastavení vypnuto, služba není používána nikdy.
Kontrolu pravopisu lze nicméně provést pomocí staženého slovníku. Tato zásada se vztahuje pouze na používání internetových služeb.
Pokud toto nastavení není nakonfigurováno, uživatelé mohou zvolit, zda službu pro kontrolu pravopisu chtějí použít či nikoli.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Přehrávání videí v aplikacích Android není bráno v potaz ani v případě, že je tato zásada nastavena na hodnotu <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Konfiguruje výchozí stránku Nová karta v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Zadat seznam aktivovaných pluginů</translation>
<translation id="2303795211377219696">Povolit automatické vyplňování pro platební karty</translation>
<translation id="2309390639296060546">Výchozí nastavení geolokace</translation>
<translation id="2312134445771258233">Umožňuje konfigurovat stránky, které se načtou při spuštění.
Pokud jste v části „Akce při spuštění“ nezvolili možnost „Otevřít seznam adres URL“, budou položky v seznamu „Adresy URL otevírané při spuštění“ ignorovány.</translation>
<translation id="2334591568684482454">Konfiguruje dostupnost a chování funkce aktualizace firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Jednotlivá nastavení lze zadat ve vlastnostech objektu JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Pokud je nastavena na hodnotu <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, uživatelé budou moci spustit proces Powerwash a nainstalovat aktualizaci firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Pokud tato zásada není nastavena, funkce aktualizace firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> nebude k dispozici.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL pro webové stránky, které mají povoleno zobrazovat obrázky.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultImagesSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Prodleva automatického přihlášení do veřejné relace.
Pokud není nastavena zásada |DeviceLocalAccountAutoLoginId|, nebude mít tato zásada žádný vliv. V opačném případě platí:
Je-li zásada nastavena, určuje dobu bez aktivity uživatele, která musí uplynout před automatickým přihlášením do veřejné relace stanovené v zásadě |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Pokud zásada není nastavena, použije se pro časový limit hodnota 0 milisekund.
Zásada se stanovuje v milisekundách.</translation>
<translation id="237494535617297575">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které mají povoleno nastavovat upozornění.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultNotificationsSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Povolit uzamčení obrazovky při probuzení</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokovat upozornění na těchto stránkách</translation>
<translation id="2418507228189425036">Deaktivuje ukládání historie procházení v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> a brání uživatelům, aby toto nastavení změnili.
Pokud je toto nastavení deaktivováno, historie procházení nebude ukládána. Toto nastavení také deaktivuje synchronizaci karet.
Pokud je toto nastavení deaktivováno nebo není nakonfigurováno, historie procházení bude ukládána.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Přepíše v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> pravidla výběru výchozí tiskárny.
Tato zásada určuje pravidla pro výběr výchozí tiskárny v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" />, který se provede při prvním použití funkce tisku v profilu.
Je-li tato zásada nastavena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> se pokusí najít tiskárnu, která odpovídá všem zadaným atributům, a vybrat ji jako výchozí. Bude vybrána první tiskárna, která tuto zásadu splňuje. Pokud zásadě odpovídá více tiskáren, může být v závislosti na tom, v jakém pořadí jsou tiskárny objeveny, vybrána kterákoliv z nich.
Pokud tato zásada není nastavena nebo do vypršení časového limitu odpovídající tiskárna není nalezena, vybere se integrovaná virtuální tiskárna na vytváření souborů PDF. Pokud tiskárna na vytváření souborů PDF není k dispozici, nebude vybrána žádná tiskárna.
Hodnota se analyzuje jako objekt JSON odpovídající následujícímu schématu:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Informace o tom, zda má být vyhledávání odpovídající tiskárny omezeno na konkrétní množinu tiskáren.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regulární výraz, kterému musí odpovídat ID tiskárny.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regulární výraz, kterému musí odpovídat zobrazovaný název tiskárny.",
"type": "string"
}
}
}
Tiskárny připojené ke službě <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> jsou považovány za cloudové („<ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />“), ostatní jsou klasifikovány jako místní („<ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />“).
Vynechání pole znamená, že v něm budou vyhovovat všechny hodnoty. Pokud například nezadáte způsob připojení, při náhledu tisku se spustí vyhledávání všech typů tiskáren: místních i cloudových.
Regulární výrazy musejí odpovídat syntaxi objektů RegExp jazyka JavaScript a při vyhledávání shod se rozlišují velká a malá písmena.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Aktivuje v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkci Dynamický režim a brání uživatelům ve změně tohoto nastavení.
Pokud toto nastavení aktivujete, bude Dynamický režim prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> aktivní.
Pokud toto nastavení deaktivujete, bude Dynamický režim prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> deaktivován.
Pokud tuto zásadu aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud toto nastavení ponecháte nenastavené, uživatelé se budou moci rozhodnout, zda tuto funkci chtějí používat.
Z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> verze 29 a novějších verzí bylo toto nastavení odebráno.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Povoluje přihlášení do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Bude aktivována nouzová klávesová zkratka pro automatické přihlašování.
Pokud tato zásada není nastavena nebo má hodnotu True a místní účet v zařízení je nakonfigurován na automatické přihlašování s nulovou prodlevou, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bude sledovat klávesovou zkratku Ctrl+Alt+S, pomocí které bude možné obejít automatické přihlášení a zobrazit přihlašovací obrazovku.
Pokud má tato zásada hodnotu False, automatické přihlašování s nulovou prodlevou (je-li nastaveno) nelze obejít.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Jazyk aplikace</translation>
<translation id="2466131534462628618">Ověření captive portálu ignoruje proxy server</translation>
<translation id="2482676533225429905">Zasílání nativních zpráv</translation>
<translation id="2483146640187052324">Předvídat síťové akce u všech síťových připojení</translation>
<translation id="2486371469462493753">Deaktivuje vynucování požadavků zásad Certificate Transparency pro uvedené adresy URL.
Tato zásada povolí použití certifikátů pro názvy hostitelů v uvedených adresách URL bez zveřejnění prostřednictvím Certificate Transparency. Bude tak možné používat certifikáty, které by jinak byly považovány za nedůvěryhodné, protože nebyly zveřejněny. Bude však obtížnější odhalit zneužití certifikátů těchto hostitelů.
Vzor adres URL musí být naformátován podle pokynů na stránce https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Protože jsou však certifikáty pro určitý název hostitele platné bez ohledu na schéma, port nebo cestu, uvažuje se z adresy URL pouze část s názvem hostitele. V názvu hostitele nejsou podporovány zástupné znaky.
Pokud tato zásada není nastavena, každý certifikát, u kterého je vyžadováno zveřejnění prostřednictvím Certificate Transparency, ale který není zveřejněn v souladu se zásadou Certificate Transparency, bude považován za nedůvěryhodný.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Povolit zobrazení výzvy ke konfiguraci sítě v režimu offline.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu Pravda, v zařízení je nakonfigurován místní účet s automatickým přihlašováním bez prodlevy a zařízení není připojeno k internetu, zobrazí systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> výzvu ke konfiguraci sítě.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu Nepravda, namísto výzvy ke konfiguraci sítě se zobrazí chybová zpráva.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Vždy poličku automaticky skrýt</translation>
<translation id="2514328368635166290">Určuje adresu URL ikony výchozího poskytovatele vyhledávání.
Zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, nezobrazí se žádná ikona poskytovatele vyhledávání.
Zásada bude dodržována pouze v případě, že je aktivní zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Aktivuje tisk v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> a zabrání uživatelům toto nastavení změnit.
Pokud je toto nastavení aktivní nebo není nakonfigurované, uživatelé mohou tisknout.
Pokud je toto nastavení deaktivované, uživatelé nemohou tisknout z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tisk je deaktivován v nabídce Nástroje, rozšířeních, aplikacích JavaScript apod. I nadále lze tisknout pomocí pluginů, které při tisku prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> obcházejí. Kontextová nabídka některých aplikací Flash například obsahuje možnost tisku, na kterou se tato zásada nevztahuje.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Povolit přehrávání zvuku</translation>
<translation id="2521581787935130926">Zobrazovat na liště záložek zástupce aplikací</translation>
<translation id="2529700525201305165">Omezit uživatele, kteří se mohou přihlásit do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurace seznamu aplikací a rozšíření, jejichž instalace je vynucena</translation>
<translation id="253135976343875019">Prodleva upozornění na nečinnost při napájení ze sítě</translation>
<translation id="2552966063069741410">Časové pásmo</translation>
<translation id="2562339630163277285">Určuje adresu URL vyhledávače, který bude použit k získání výsledků dynamického vyhledávání. Adresa URL by měla obsahovat řetězec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />. Tento řetězec bude během dotazování nahrazen textem, který do daného okamžiku zadal uživatel.
Tato zásada je volitelná. Pokud ji nenastavíte, výsledky dynamického vyhledávání se nebudou zobrazovat.
Adresu URL Googlu pro výsledky dynamického vyhledávání lze zadat takto: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zakáže rozhraní Bluetooth a uživatel jej nebude moci povolit.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True nebo je ponechána nenastavená, uživatel bude moci rozhraní Bluetooth povolit či zakázat dle svého uvážení.
Pokud je tato zásada nastavena, uživatel ji nemůže změnit ani přepsat.
Když Bluetooth povolujete, změny se projeví až poté, co se uživatel odhlásí a znovu přihlásí (když Bluetooth zakazujete, toto není potřeba).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Aktivuje nebo deaktivuje datovou kompresi na proxy serveru a zabrání uživatelům toto nastavení změnit.
Pokud tuto zásadu aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud zásadu nenastavíte, bude na uživatelích, aby zvolili, zda funkci datové komprese proxy serveru chtějí nebo nechtějí použít.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Nastavit <ph name="PRODUCT_NAME" /> jako výchozí prohlížeč</translation>
<translation id="2592091433672667839">Doba nečinnosti před zobrazením spořiče obrazovky na přihlašovací obrazovce v režimu prodeje</translation>
<translation id="2623014935069176671">Počkat na první aktivitu uživatele</translation>
<translation id="262740370354162807">Povolí odesílání dokumentů do služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Aktivovat hlasovou odezvu</translation>
<translation id="2646290749315461919">Umožňuje nastavit, zda mohou webové stránky sledovat fyzickou polohu uživatele. Sledování fyzické polohy uživatelů lze nakonfigurovat tak, že bude ve výchozím nastavení povoleno nebo zakázáno. Také lze nastavit, že se při každém pokusu webových stránek o sledování fyzické polohy uživateli zobrazí výzva.
Není-li zásada nastavena, bude použita zásada AskGeolocation a uživatel ji bude moci změnit.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Akce při zavření víka</translation>
<translation id="2655233147335439767">Určuje adresu URL vyhledávače, který bude použit při výchozím vyhledávání. Adresa URL by měla obsahovat řetězec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, který bude během dotazování nahrazen vyhledávacími dotazy uživatele.
Adresu URL Googlu pro vyhledávání lze zadat takto: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Tato možnost bude respektována, pouze pokud je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled, a v tomto případě musí být nastavena.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nikdy nepoužívat proxy server</translation>
<translation id="267596348720209223">Určuje kódování znaků podporovaná poskytovatelem vyhledávání. Kódování jsou názvy stránek kódů, například UTF-8, GB2312 nebo ISO-8859-1. Budou vyzkoušena v uvedeném pořadí.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, použije se výchozí kódování UTF-8.
Zásada bude dodržována pouze v případě, že je aktivní zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Zakáže v aplikaci Soubory v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> přístup k Disku.</translation>
<translation id="268577405881275241">Aktivace funkce datové komprese proxy serveru</translation>
<translation id="2731627323327011390">Zakázat aplikacím ARC používání certifikátů systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="2742843273354638707">Skryje ze stránky Nová karta a ze spouštěče aplikací systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aplikaci Internetový obchod Chrome a odkaz na zápatí.
Je-li zásada nastavena na hodnotu True, budou ikony skryty.
Pokud je zásada nastavena na hodnotu False nebo nastavena není, budou ikony viditelné.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registrace obslužných nástrojů protokolů</translation>
<translation id="2746016768603629042">Podpora této zásady bude ukončena, používejte prosím zásadu DefaultJavaScriptSetting.
Pomocí této zásady lze v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> zakázat jazyk JavaScript.
Pokud je toto nastavení deaktivováno, webové stránky nemohou spouštět kód JavaScript a uživatel nemůže toto nastavení změnit.
Pokud je toto nastavení aktivováno nebo není nastaveno na konkrétní hodnotu, webové stránky mohou spouštět kód JavaScript, ale uživatel může toto nastavení změnit.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Omezit rozsah místních portů UDP používaných rozhraním WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typy rozšíření nebo aplikací, které mohou být nainstalovány</translation>
<translation id="2759224876420453487">Řízení chování uživatele v multiprofilové relaci</translation>
<translation id="2761483219396643566">Prodleva upozornění na nečinnost při napájení z baterie</translation>
<translation id="2762164719979766599">Určuje seznam místních účtů v zařízení, které se zobrazují na přihlašovací obrazovce.
Každá položka v seznamu uvádí identifikátor, který se používá k internímu rozlišení různých místních účtů v zařízení.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Určuje, které tiskárny uživatel může používat.
Tato zásada se použije, jen pokud je v zásadě <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> vybrána možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Je-li tato zásada použita, bude mít uživatel k dispozici pouze tiskárny, jejichž ID se shodují s hodnotami v této zásadě. ID musejí odpovídat položkám v souboru, který je uveden v zásadě <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigurovat povinný název domény pro hostitele vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="2787173078141616821">Hlásit informace o stavu systému Android</translation>
<translation id="2801230735743888564">Povolit uživatelům hrát hru s dinosaurem, když je zařízení offline.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, uživatelé nemohou hrát hru s dinosaurem, když je zařízení offline. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, uživatelé hru s dinosaurem hrát mohou. Pokud tato zásada není nastavena, v zaregistrovaném systému Chrome OS uživatelé hru s dinosaurem hrát nemohou, ale za všech jiných okolností ji hrát mohou.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Povolit všem webům zobrazovat vyskakovací okna</translation>
<translation id="2808013382476173118">Povolí použití synchronizačních serverů a serverů STUN, když se vzdálení klienti pokouší připojit k tomuto počítači.
Pokud je toto nastavení aktivováno, mohou vzdálení klienti tento počítač objevit a připojit se k němu i v případě, že jsou odděleni bránou firewall.
Pokud je toto nastavení deaktivováno a odchozí připojení UDP jsou filtrována bránou firewall, lze se k tomuto počítači připojit pouze z klientských počítačů v místní síti.
Pokud tato zásada není nastavena, bude nastavení aktivováno.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Umístění v registru systému Windows pro klienty <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Povolit anonymní režim</translation>
<translation id="2838830882081735096">Zakázat migraci dat a rozšíření ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Aktivuje dostupnost Vyhledání klepnutím v zobrazení obsahu prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Pokud toto nastavení aktivujete, Vyhledání klepnutím bude pro uživatele dostupné (uživatel jej bude moci zapnout nebo vypnout).
Pokud toto nastavení deaktivujete, Vyhledání klepnutím bude zcela vypnuté.
Pokud zásadu nenastavíte, bude se považovat za aktivované (viz popis výše).</translation>
<translation id="285480231336205327">Aktivovat vysoce kontrastní režim</translation>
<translation id="2854919890879212089">Způsobí, že bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> v Náhledu tisku jako výchozí výběr používat výchozí tiskárnu systému (namísto naposledy použité tiskárny).
Pokud toto nastavení zakážete nebo nenastavíte žádnou hodnotu, bude Náhled tisku jako výchozí cíl používat naposledy použitou tiskárnu.
Pokud aktivujete toto nastavení, bude Náhled tisku jako výchozí cíl používat výchozí tiskárnu systému.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Vypnout</translation>
<translation id="2874209944580848064">Poznámka ohledně zařízení se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, která podporují aplikace pro Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Deaktivovat vyhledání záznamů CNAME při vyjednávání ověření protokolu Kerberos</translation>
<translation id="2884728160143956392">Povolit soubory cookie pouze pro relaci na těchto stránkách</translation>
<translation id="2893546967669465276">Odesílat systémové protokoly na server správy</translation>
<translation id="2899002520262095963">Aplikace Android mohou používat konfigurace sítě a certifikáty CA nastavené pomocí této zásady, ale nemají přístup k některým možnostem konfigurace.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Seznam rozšíření AppPack</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maximální počet současných připojení k proxy serveru</translation>
<translation id="2956777931324644324">Podpora této zásady byla ve verzi 36 prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> ukončena.
Určuje, zda má být povoleno rozšíření certifikátů svázaných s doménami.
Toto nastavení se používá k aktivaci rozšíření certifikátů TLS svázaných s doménami pro účely testování. Toto experimentální nastavení bude v budoucnu odebráno.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Nedovolit žádnému webu požadovat přístup k zařízením Bluetooth pomocí rozhraní Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Typ účtu pro ověření protokolu <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Pravidla vynechání proxy serveru</translation>
<translation id="2960691910306063964">Aktivovat nebo deaktivovat ověřování bez kódu PIN u hostitelů vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="2976002782221275500">Udává dobu nečinnosti uživatele, po které bude při napájení z baterie snížen jas obrazovky.
Pokud je tato zásada nastavena hodnotu větší než nula, jedná se o dobu, po kterou musí uživatel zůstat v nečinnosti, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sníží jas obrazovku.
Pokud je tato zásada nastavena na nulovou hodnotu, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jas obrazovky při nečinnosti uživatele nesníží.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí doba.
Hodnotu zásady zadávejte v milisekundách. Maximální hodnota je stejná jako prodleva vypnutí obrazovky (pokud je nastavena) a prodleva režimu spánku.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Povolit rozšíření ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Ovládat používání rozhraní Web Bluetooth API</translation>
<translation id="3001534538097271560">Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu false, uživatelé nebudou moci zvolit, že se mají některé informace o systému a obsahu stránek odeslat na servery Google. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo není nakonfigurována, uživatelé budou moci odesílat část informací o systému a obsahu stránek do Bezpečného prohlížení a pomoci tak zjišťovat nebezpečné aplikace a weby.
Další informace o Bezpečném prohlížení najdete na stránce https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Seznam povolených aplikací k přidávání poznámek na obrazovku uzamčení v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3030000825273123558">Povolit hlášení o metrikách</translation>
<translation id="3034580675120919256">Umožňuje nastavit, zda mohou webové stránky spouštět JavaScript. Spouštění JavaScriptu lze buď povolit pro všechny weby, nebo naopak pro všechny weby zakázat.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se zásada AllowJavaScript a uživatelé ji budou moci změnit.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Po ukončení prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> nechat aplikace na pozadí spuštěné</translation>
<translation id="3046192273793919231">Odesílat na server správy síťové pakety ke sledování stavu online</translation>
<translation id="3048744057455266684">Pokud je tato zásada nastavena a adresa URL pro vyhledávání navržená v omniboxu obsahuje tento parametr v řetězci dotazu nebo v identifikátoru fragmentu, jako návrh budou namísto samotné adresy URL zobrazeny vyhledávací dotazy a poskytovatel vyhledávání.
Tato zásada je volitelná. Pokud není nastavena, nebudou prováděna žádná nahrazení vyhledávacích dotazů.
Tato zásada je zohledňována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Umožňuje vypnout v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> optimalizaci WPAD (Web Proxy Auto-Discovery).
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu false, je optimalizace WPAD zakázána, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> proto bude na servery WPAD založené na DNS čekat déle. Pokud tato zásada není nastavena, je optimalizace WPAD povolena.
Nezávisle na tom, zda je tato zásada nastavena nebo jak je nastavena, uživatelé nastavení optimalizace WPAD nemohou změnit.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Spořič obrazovky, který bude použit na přihlašovací obrazovce v režimu prodeje</translation>
<translation id="3072847235228302527">Nastavit smluvní podmínky pro účet v zařízení</translation>
<translation id="3086995894968271156">Nakonfigurujte přijímač Cast ve službě <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Seznam aktivovaných pluginů</translation>
<translation id="3101501961102569744">Zvolit způsob konfigurace nastavení proxy serveru</translation>
<translation id="3117676313396757089">Upozornění: Po verzi 57 (přibližně v březnu 2017) bude šifrovací algoritmus DHE z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> zcela odstraněn a tato zásada přestane fungovat.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu false, v protokolu TLS nebudou povoleny šifrovací sady DHE. Nastavením této zásady na hodnotu true je možné šifrovací sady DHE povolit a zajistit tak kompatibilitu se zastaralým serverem. Toto nastavení by však mělo být použito pouze jako dočasné nouzové opatření a server by měl být překonfigurován.
Doporučujeme migrovat servery na šifrovací sady ECDHE. Pokud nejsou k dispozici, měla by být aktivována šifrovací sada s výměnou klíčů RSA.</translation>
<translation id="316778957754360075">V prohlížečích <ph name="PRODUCT_NAME" /> verze 29 a novějších bylo toto nastavení zrušeno. Doporučený způsob, jak nastavit sbírky rozšíření nebo aplikací hostovaných organizací, je zahrnout web hostující balíčky CRX do seznamu ExtensionInstallSources a na webovou stránku umístit přímé odkazy pro stažení balíčků. Spouštěč pro danou webovou stránku lze vytvořit pomocí zásady ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">od verze <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Aplikace Android k podnikovým klíčům nemají přístup. Tato zásada na ně nemá vliv.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Umožňuje zadat proxy server, který bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat, a brání uživatelům ve změně nastavení proxy serveru.
Pokud zvolíte, že proxy server nikdy používat nechcete a chcete se vždy připojovat přímo, všechny další možnosti budou ignorovány.
Pokud zvolíte, že chcete použít systémové nastavení proxy serveru, všechny další možnosti budou ignorovány.
Pokud zvolíte, že chcete nastavení proxy serveru zjistit automaticky, všechny další možnosti budou ignorovány.
Pokud zvolíte režim proxy s pevně daným serverem, můžete v zásadách „Adresa (nebo adresa URL) proxy serveru“ a „Seznam pravidel vynechání proxy serveru oddělených čárkami“ zadat další možnosti. Aplikacím ARC je k dispozici pouze proxy server HTTP s nejvyšší prioritou.
Pokud zvolíte, že chcete používat skript .pac proxy serveru, musíte v zásadě Adresa URL souboru PAC proxy serveru zadat adresu URL skriptu.
Podrobné příklady naleznete na následující stránce:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Pokud aktivujete toto nastavení, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> a aplikace ARC budou ignorovat veškeré možnosti související s proxy serverem zadané na příkazovém řádku.
Pokud tato zásada nebude nastavena, uživatelé budou moci nastavení proxy serveru zvolit sami.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Při prvním spuštění maximalizovat první okno prohlížeče</translation>
<translation id="3213821784736959823">Řídí, zda se v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> používá integrovaný klient DNS.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude použit integrovaný klient DNS (pokud je k dispozici).
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, integrovaný klient DNS nikdy použit nebude.
Pokud tato zásada není nastavená, uživatelé budou moci změnit, zda bude použit integrovaný klient DNS, úpravou příznaku chrome://flags nebo zadáním příznaku příkazového řádku.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Je-li tato zásada aktivovaná, vynucuje import domovské stránky z aktuálního výchozího prohlížeče.
Je-li deaktivovaná, k importu domovské stránky nedojde.
Není-li nastavena, může se uživatelům zobrazit výzva, zda chtějí domovskou stránku importovat, nebo může import probíhat automaticky.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Anonymní režim dostupný</translation>
<translation id="3220624000494482595">Je-li terminálová aplikace aplikace Android, nebude mít nad verzí systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kontrolu ani v případě, že je tato zásada nastavena na hodnotu <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Vzory adres URL, ze kterých je možné instalovat rozšíření, aplikace a uživatelské skripty</translation>
<translation id="3240609035816615922">Zásada přístupu ke konfiguraci tiskáren.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Udává dobu nečinnosti uživatele, po které bude při napájení ze sítě snížen jas obrazovky.
Pokud je tato zásada nastavena hodnotu větší než nula, jedná se o dobu, po kterou musí uživatel zůstat v nečinnosti, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sníží jas obrazovku.
Pokud je tato zásada nastavena na nulovou hodnotu, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jas obrazovky při nečinnosti uživatele nesníží.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí doba.
Hodnotu zásady zadávejte v milisekundách. Maximální hodnota je stejná jako prodleva vypnutí obrazovky (pokud je nastavena) a prodleva režimu spánku.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kódování výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="3273221114520206906">Výchozí nastavení JavaScriptu</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanál verzí</translation>
<translation id="3292147213643666827">Umožňuje prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> fungovat jako proxy server mezi službou <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> a staršími tiskárnami připojenými k počítači.
Pokud je toto nastavení aktivované nebo není nakonfigurované, mohou uživatelé proxy server pro tisk z cloudu aktivovat ověřením pomocí účtu Google.
Pokud je toto nastavení deaktivováno, uživatelé proxy server nebudou moci aktivovat a počítač nebude moci sdílet připojené tiskárny se službou <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Umožňuje ukončování procesů ve Správci úloh</translation>
<translation id="3307746730474515290">Určuje, jaké typy aplikací nebo rozšíření lze instalovat, a omezuje přístup k běhovému prostředí.
Toto nastavení uvádí seznam povolených rozšíření nebo aplikací, které lze nainstalovat do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />, a hostitelů, se kterými mohou komunikovat. Hodnota představuje seznam řetězců. Musí se jednat o řetězce z následujícího výčtu: extension, theme, user_script, hosted_app, legacy_packaged_app, platform_app. Další informace o těchto typech naleznete v dokumentaci k rozšířením prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tato zásada se vztahuje i na rozšíření a aplikace, jejichž instalace je vynucena prostřednictvím zásady ExtensionInstallForcelist.
Pokud je toto nastavení nakonfigurováno, typy rozšíření a aplikací, které nejsou na seznamu uvedeny, nebudou nainstalovány.
Pokud je toto nastavení ponecháno nenakonfigurované, žádná omezení týkající se přijatelných typů rozšíření a aplikací vynucována nebudou.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které mají povoleno generovat klíče. Vzory adres URL uvedené v zásadě KeygenBlockedForUrls tyto výjimky přepíšou.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultKeygenSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="332771718998993005">Určuje název uváděný jako cíl služby <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Je-li tato zásada nastavena na neprázdný řetězec, bude jako název cíle služby <ph name="PRODUCT_NAME" /> použit příslušný řetězec. V opačném případě bude jako název cíle použit název zařízení. Pokud tato zásada není nastavena, bude jako název cíle použit název zařízení a vlastník zařízení (nebo uživatel z domény, která zařízení spravuje) jej bude moci změnit. Název smí mít maximálně 24 znaků.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Používat ve výchozím nastavení hostitelský prohlížeč</translation>
<translation id="3395348522300156660">Určuje, které tiskárny uživatel může používat.
Tato zásada se použije, jen pokud je v zásadě <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> vybrána možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Je-li tato zásada použita, bude mít uživatel k dispozici pouze tiskárny, jejichž ID se shodují s hodnotami v této zásadě. ID musejí odpovídat položkám v souboru, který je uveden v zásadě <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True nebo není nastavena, povolí systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> přihlášení hosta. Přihlášení hosta jsou anonymní uživatelské relace a nevyžadují heslo.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> spuštění relací hosta nepovolí.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Vynutí minimální nastavení omezeného režimu na YouTube a znemožní uživatelům vybrat méně omezený režim.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu Přísný, bude na YouTube vždy aktivní přísný omezený režim.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu Střední, uživatel na YouTube bude moci vybrat pouze střední nebo přísný omezený režim, ale nebude moci omezený režim deaktivovat.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu Vypnuto nebo není nastavena žádná hodnota, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> na YouTube omezený režim vynucovat nebude. Omezený režim však může být vynucován externími zásadami, například zásadami služby YouTube.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Aktivovat předvídání akcí sítě</translation>
<translation id="3449886121729668969">Konfiguruje nastavení proxy serveru pro prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tato nastavení proxy serveru budou k dispozici i aplikacím ARC.
Tato zásada zatím není připravena k použití. Nepoužívejte ji prosím.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Určuje adresu URL, kterou výchozí vyhledávač použije na stránce nové karty.
Tato zásada je nepovinná. Pokud ji nenastavíte, žádná stránka nové karty se nezobrazí.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="346731943813722404">Určuje, zda mají prodlevy systému správy napájení a limit délky relací začít běžet až poté, co je v relaci zaznamenána první aktivita uživatele.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, prodlevy systému správy napájení a limit délky relace začnou běžet až poté, co je v relaci zaznamenána první aktivita uživatele.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False nebo je ponechána nenastavená, prodlevy správy obsahu a limit délky relace začnou běžet ihned po zahájení relace.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Při odhlášení smazat uživatelská data</translation>
<translation id="348495353354674884">Aktivovat virtuální klávesnici</translation>
<translation id="3496296378755072552">Správce hesel</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurace ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Udává adresu URL vyhledávače, který se používá pro vyhledávání na základě obrázků. Požadavky na vyhledávání budou odesílány pomocí metody GET. Pokud je nastavena zásada DefaultSearchProviderImageURLPostParams, požadavky na vyhledávání na základě obrázků budou namísto toho využívat metodu POST.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, nebude použito žádné vyhledávání podle obrázku.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="350797926066071931">Aktivovat Překladač</translation>
<translation id="3512226956150568738">Pokud model zařízení klienta podporoval ARC již předtím, než kvůli spuštění ARC bylo potřeba migrovat na ext4, a zásada ArcEnabled je nastavena na hodnotu true, bude se tato možnost chovat jako AskUser (hodnota 3). Ve všech ostatních případech (model zařízení dříve ARC nepodporoval nebo je zásada ArcEnabled nastavena na hodnotu false) se tato možnost bude chovat jako DisallowArc (hodnota 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Aktivovat alternativní chybové stránky</translation>
<translation id="3547954654003013442">Nastavení proxy serveru</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigurace chování přihlašovacího ověření</translation>
<translation id="3627678165642179114">Povolit nebo zakázat webovou službu kontroly pravopisu</translation>
<translation id="3646859102161347133">Nastavení typu lupy</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikona výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="3660562134618097814">Přenos souborů cookie od poskytovatele identity SAML při přihlášení</translation>
<translation id="3687282113223807271">Když uživatel přejde na web, který je označen jako potenciálně škodlivý, zobrazí služba Bezpečné prohlížení stránku s upozorněním. Pokud aktivujete toto nastavení, uživatelé ze stránky s upozorněním na škodlivý web nebudou moci pokračovat.
Pokud je toto nastavení deaktivováno nebo není nakonfigurováno, uživatelé mohou po zobrazení upozornění pokračovat na označený web.
Další informace o Bezpečném prohlížení najdete na stránce https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurace seznamu zakázaných položek instalace rozšíření</translation>
<translation id="3711895659073496551">Pozastavit</translation>
<translation id="3736879847913515635">Povolit přidání osoby ve správci uživatelů</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokovat generování klíčů na těchto stránkách</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokovat režim pro vývojáře</translation>
<translation id="3758089716224084329">Umožňuje zadat proxy server, který bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat, a brání uživatelům ve změně nastavení proxy serveru.
Pokud zvolíte, že proxy server nikdy používat nechcete a chcete se vždy připojovat přímo, všechny další možnosti budou ignorovány.
Pokud zvolíte, že chcete nastavení proxy serveru zjistit automaticky, všechny další možnosti budou ignorovány.
Podrobné příklady naleznete na následující stránce:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Pokud aktivujete toto nastavení, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> a aplikace ARC budou ignorovat veškeré možnosti související s proxy serverem zadané na příkazovém řádku.
Pokud tyto zásady ponecháte nenastavené, uživatelé budou moci zvolit vlastní nastavení proxy serveru.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Deaktivovat nástroje pro vývojáře</translation>
<translation id="3765260570442823273">Doba zobrazení zprávy s upozorněním na odhlášení z důvodu nečinnosti</translation>
<translation id="376931976323225993">Umožňuje nastavit, zda mohou weby automaticky spouštět plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />. Automatické spouštění pluginu <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> lze buď pro všechny weby povolit, nebo naopak zakázat.
Plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> lze spustit pomocí funkce přehrání kliknutím. Uživatel však jeho spuštění musí aktivovat kliknutím na zástupný symbol.
Pokud je tato zásada ponechána nenastavená, uživatel toto nastavení bude moci ručně změnit.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Zahrnout do hlavního názvu služby protokolu Kerberos nestandardní port</translation>
<translation id="3780319008680229708">Je-li tato zásada nastavena na hodnotu true, bude ikona Cast na liště nebo v rozbalovací nabídce vždy zobrazena a uživatelé ji nebudou moci odebrat.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false nebo není nastavena, uživatelé ikonu budou moci připnout nebo odebrat pomocí kontextové nabídky.
Pokud je zásada EnableMediaRouter nastavena na hodnotu false, hodnota této zásady se nijak neprojeví a ikona se na liště zobrazovat nebude.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Nastavení řízení spotřeby při neaktivitě uživatele</translation>
<translation id="3793095274466276777">Slouží ke konfiguraci kontroly výchozího prohlížeče v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> a brání uživatelům, aby tato nastavení změnili.
Pokud toto nastavení aktivujete, <ph name="PRODUCT_NAME" /> při spuštění vždy zkontroluje, zda je výchozím prohlížečem, a pokud to bude možné, automaticky se registruje.
Pokud je toto nastavení deaktivováno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude kontrolovat, zda je výchozím prohlížečem, a deaktivuje uživatelské ovládací prvky pro nastavení této možnosti.
Pokud toto nastavení není nakonfigurováno, může uživatel v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> určit, zda jej chce nastavit jako výchozí prohlížeč a zda se má zobrazit oznámení v případě, že jím není.</translation>
<translation id="379602782757302612">Umožňuje zadat, která rozšíření uživatelé NEMOHOU instalovat. Již nainstalovaná rozšíření uvedená na seznamu zakázaných budou deaktivována. Když bude takto deaktivované rozšíření ze seznamu odstraněno, automaticky se znovu aktivuje.
Hodnota * v seznamu zakázaných znamená, že jsou zakázána všechna rozšíření, která nejsou uvedena na seznamu povolených.
Pokud tato zásada není nastavena, může uživatel v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nainstalovat libovolné rozšíření.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Slouží ke konfiguraci adresáře, do kterého bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> stahovat soubory.
Pokud tuto zásadu nastavíte, použije <ph name="PRODUCT_NAME" /> zadaný adresář i v případě, že uživatel zadal jiný adresář nebo zvolil, že chce pokaždé zobrazit výzvu k zadání umístění stahovaného souboru.
Seznam proměnných, které můžete použít, naleznete na stránce https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Pokud tato zásada není nastavena, bude se používat výchozí adresář pro stažené soubory a uživatel jej bude moci změnit.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Povolit rozšíření certifikátů TLS vázaných na doménu (zastaralé)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Určit seznam deaktivovaných pluginů</translation>
<translation id="3816312845600780067">Aktivovat nouzovou klávesovou zkratku pro automatické přihlášení</translation>
<translation id="3820526221169548563">Povolí funkci usnadnění přístupu pomocí softwarové klávesnice.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude softwarová klávesnice vždy povolena.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, bude softwarová klávesnice vždy zakázána.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud ji ponecháte nenastavenou, softwarová klávesnice bude ve výchozím nastavení zakázána, ale uživatelé ji budou moci kdykoli povolit.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigurovat předponu TalkGadget pro hostitele vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="383466854578875212">Umožňuje určit, na které hostitele zasílání nativních zpráv se nebude vztahovat seznam zakázaných hostitelů.
Hodnota * v seznamu zakázaných znamená, že jsou všichni hostitelé zasílání nativních zpráv zakázáni a že budou načteni pouze hostitelé uvedení na seznamu povolených hostitelů.
Ve výchozím nastavení jsou povoleni všichni hostitelé zasílání nativních zpráv. Pokud však byly všichni hostitelé zasílání nativních zpráv pomocí zásady přidáni na seznam zakázaných, je možné tuto zásadu pomocí seznamu povolených hostitelů přepsat.</translation>
<translation id="384743459174066962">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL stránek, které nemají povoleno otevírat vyskakovací okna.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultPopupsSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Hlášení informací o aktivní relaci veřejného terminálu, jako je ID a verze aplikace.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, informace o relaci veřejného terminálu se hlásit nebudou. Pokud je nastavena na hodnotu True nebo nastavena není, informace o relaci veřejného terminálu se hlásit budou.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Přidá parametr k načítání počátečních hodnot variant v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Pokud je tato zásada nastavena, přidá se k adrese URL, která slouží k načítání počáteční hodnoty variant, parametr s názvem „restrict“. Hodnota parametru bude odpovídat hodnotě určené touto zásadou.
Pokud tato zásada není nastavena, zůstane adresa URL počáteční hodnoty variant nezměněna.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimální aktivovaná verze protokolu SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Určuje adresu URL vyhledávače, který bude použit k získání návrhů pro vyhledávání. Adresa URL by měla obsahovat řetězec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />. Tento řetězec bude během dotazování nahrazen textem, který do daného okamžiku zadal uživatel.
Tato zásada je volitelná. Pokud není nastavena, nebude použita žádná adresa URL pro návrhy.
Adresu URL Googlu pro návrhy lze zadat takto: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Popis</translation>
<translation id="3868347814555911633">Tato zásada je aktivní pouze v režimu prodeje.
Seznam rozšíření, která se automaticky nainstalují pro uživatele ukázky v zařízeních v režimu prodeje. Tato rozšíření se uloží v zařízení a po instalaci mohou být nainstalována v režimu offline.
Každý záznam v seznamu obsahuje adresář, který musí zahrnovat ID rozšíření v poli „extension-id“ a jeho webovou adresu pro aktualizace v poli „update-url“.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Režim integrovaného dvoufaktorového ověření</translation>
<translation id="388237772682176890">Ve verzi M53 byla podpora této zásady ukončena a ve verzi M54 byla tato zásada zcela odstraněna, protože byla odstraněna podpora protokolu SPDY/3.1.
Zakáže v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> použití protokolu SPDY.
Pokud je tato zásada aktivní, nebude protokol SPDY v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> k dispozici.
Pokud tuto zásadu deaktivujete, povolíte tím využívání protokolu SPDY.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude protokol SPDY k dispozici.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Zásady související s rychlým odemknutím</translation>
<translation id="3891357445869647828">Povolit JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Deaktivuje nástroje pro vývojáře a konzoli JavaScriptu.
Pokud toto nastavení aktivujete, nebude možné přistupovat k nástrojům pro vývojáře ani kontrolovat prvky webových stránek. Deaktivovány budou také veškeré klávesové zkratky a položky klasických či kontextových nabídek, pomocí kterých lze nástroje pro vývojáře nebo konzoli JavaScriptu otevřít.
Pokud tuto možnost deaktivujete nebo nenastavíte, umožníte uživatelům používat nástroje pro vývojáře nebo konzoli JavaScriptu.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Nastavit doporučené jazyky pro veřejnou relaci</translation>
<translation id="3911737181201537215">Na protokolování prováděné systémem Android tato zásada nemá vliv.</translation>
<translation id="391531815696899618">Pokud má hodnotu True, deaktivuje synchronizaci aplikace Soubory systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> s Diskem Google. Na Disk Google se v tomto případě nebudou nahrávat žádná data.
Pokud má tato zásada hodnotu False nebo není nastavena, uživatelé budou moci přenášet soubory na Disk Google.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Adresa URL souboru PAC proxy serveru</translation>
<translation id="3939893074578116847">Odesílá na server správy síťové pakety ke sledování stavu online, což serveru umožňuje zjistit, zda zařízení není offline.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu True, budou se odesílat sledovací síťové pakety (tzv. <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Pokud je nastavena na hodnotu False nebo není nastavena, pakety se odesílat nebudou.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude pro zařízení povolena vzdálená atestace a bude automaticky vygenerován certifikát, který se nahraje na server správy zařízení.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false nebo není nakonfigurována, nebude vygenerován žádný certifikát a volání rozhraní API enterprise.platformKeys se nezdaří.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Umožňuje přístup do seznamu adres URL</translation>
<translation id="3965339130942650562">Časový limit před odhlášením nečinného uživatele</translation>
<translation id="3973371701361892765">Nikdy poličku automaticky neskrývat</translation>
<translation id="3984028218719007910">Určuje, zda systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> po odhlášení zachová místní data účtu. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, nebude systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uchovávat žádné účty trvale a všechna data relace uživatele budou po odhlášení smazána. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False, nebo není nastavena, může zařízení uchovat (šifrovaná) místní uživatelská data.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Adresy URL, kterým bude na přihlašovacích stránkách SAML udělen přístup k zařízením pro záznam videa</translation>
<translation id="4001275826058808087">Administrátoři IT spravující podniková zařízení mohou pomocí tohoto příznaku uživatelům povolit nebo zakázat uplatnění zvláštních nabídek při registraci systému Chrome OS.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo ponechána bez nastavení, uživatelé budou moci při registraci systému Chrome OS uplatňovat zvláštní nabídky.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, uživatelé zvláštní nabídky nebudou moci uplatnit.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Povolit zobrazování dialogových oken pro výběr souboru</translation>
<translation id="4012737788880122133">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, budou zakázány automatické aktualizace.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu False, zařízení se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automaticky kontrolují aktualizace.
Upozornění: Doporučuje se ponechat automatické aktualizace zapnuté, aby uživatelé mohli dostávat aktualizace softwaru a kritické opravy zabezpečení. Vypnutí automatických aktualizací by uživatele mohlo vystavit riziku.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Aplikace Android k souborům cookie převedeným do profilu uživatele nemají přístup.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nepovolovat spouštění JavaScriptu žádnému webu</translation>
<translation id="4027608872760987929">Aktivovat výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kontroluje, zda je na stránce u obsahu třetích stran povoleno vyskakování dialogového okna HTTP Basic Auth.
Tato možnost je obvykle vypnuta jako ochrana proti phishingu. Pokud zásada není nastavena, je tato možnost vypnuta a u obsahu třetích stran nebude povoleno vyskakování dialogového okna HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Deaktivovat protokol SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Povolit dotazy na časovou službu Google</translation>
<translation id="4088589230932595924">Anonymní režim je povinný.</translation>
<translation id="4088983553732356374">Umožňuje určit, zda mohou webové stránky nastavovat místní data. Nastavení místních dat lze buď povolit pro všechny weby, nebo je pro všechny weby zakázat.
Pokud je tato zásada nastavena na možnost Uchovat soubory cookie po dobu trvání relace, po ukončení relace budou soubory cookie vymazány. Pokud je prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> spuštěn na pozadí, relace se po zavření okna nemusí ukončit. Další informace o konfiguraci tohoto chování naleznete v podrobnostech o zásadě BackgroundModeEnabled.
Není-li zásada nastavena, bude použita zásada AllowCookies a uživatelé ji budou moci změnit.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Po potvrzení uživatele přesměrovat na poskytovatele identity SAML</translation>
<translation id="410478022164847452">Udává dobu nečinnosti uživatele, po které bude při napájení ze sítě provedena úsporná akce.
Pokud je tato zásada nastavena, jedná se o dobu, po kterou musí uživatel zůstat v nečinnosti, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> provede úspornou akci. Tuto akci lze nakonfigurovat samostatně.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí doba.
Hodnota zásady se zadává v milisekundách.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Deaktivovat vynucování zásad Certificate Transparency pro seznam adres URL</translation>
<translation id="4121350739760194865">Zabraňuje zobrazování propagace aplikací na stránce Nová karta</translation>
<translation id="4157003184375321727">Hlásit verzi operačního systému a firmwaru</translation>
<translation id="4183229833636799228">Výchozí nastavení pluginu <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">Adresa URL k potvrzení ověřovacího tokenu klienta vzdáleného připojení</translation>
<translation id="4203389617541558220">Omezuje dobu, po kterou může být zařízení spuštěno, naplánováním automatických restartů.
Pokud je tato zásada nastavena, udává dobu, po kterou je zařízení spuštěno a po jejímž uplynutí dojde k automatickému restartu.
Pokud tato zásada není nastavena, doba, po kterou může být zařízení spuštěno, není omezena.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Automatický restart bude naplánován na zvolený čas, ale pokud bude uživatel zařízení používat, bude automatický restart možné odložit až o 24 hodin.
Poznámka: V současnosti jsou automatické restarty povoleny pouze v době, kdy je zobrazena přihlašovací obrazovka nebo kdy je spuštěna relace terminálové aplikace. V budoucnu se tyto podmínky změní a tato zásada bude platit vždy, nehledě na to, zda je spuštěna relace libovolného typu.
Hodnotu zásady je třeba zadat v sekundách. Hodnota musí být minimálně 3600 (jedna hodina).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Uživatelům se zobrazují pouze tiskárny uvedené v seznamu povolených</translation>
<translation id="420512303455129789">Slovník, který mapuje adresy URL na logický příznak, který určuje, zda je přístup k hostitelskému serveru povolen (true) nebo blokován (false).
Tato zásada je určena k internímu použití prohlížečem <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Prodlevy uzamčení obrazovky</translation>
<translation id="423797045246308574">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které nemají povoleno generovat klíče. Pokud je uveden vzor adres URL v zásadě KeygenAllowedForUrls, tato zásada tyto výjimky přepíše.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultKeygenSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Pro aplikace Android se mezipaměť nepoužívá. Pokud několik uživatelů nainstaluje stejnou aplikaci Android, stáhne se aplikace pro každého uživatele znovu.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ne</translation>
<translation id="4261820385751181068">Jazyk přihlašovací obrazovky zařízení</translation>
<translation id="427632463972968153">Udává parametry, které se použijí při vyhledávání podle obrázku pomocí metody POST. Sestává z párů název–hodnota oddělených čárkou. Pokud je hodnotou parametr šablony (např. {imageThumbnail} v příkladu výše), bude nahrazen skutečnými údaji vyhledávacích dotazů.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, požadavek na vyhledávání podle obrázku bude odeslán pomocí metody GET.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Nastavuje cílovou verzi pro automatické aktualizace.
Určuje předponu cílové verze, na kterou by se měl systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aktualizovat. Pokud je v zařízení spuštěna verze, která zadané předponě předchází, aktualizuje se na nejnovější verzi s danou předponou. Je-li v zařízení již nainstalována novější verze, tato zásada se nijak neprojeví (tj. nebude proveden downgrade) a v zařízení zůstane aktuální verze. Formát předpony funguje po součástech, jak ukazuje následující příklad:
"" (nebo nenakonfigurováno): aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi.
"1412.": aktualizovat na kteroukoliv podverzi verze 1412 (např. 1412.24.34 nebo 1412.60.2).
"1412.2.": aktualizovat na kteroukoliv podverzi verze 1412.2 (např. 1412.2.34 nebo 1412.2.2),
"1412.24.34": aktualizovat pouze na tuto konkrétní verzi.
Upozornění: Konfigurovat omezení verzí se nedoporučuje, protože to uživatelům může zabránit v přijímání aktualizací softwaru a kritických oprav zabezpečení. Omezení aktualizací na konkrétní předponu verze uživatele může vystavit riziku.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Určuje seznam aplikací, které lze povolit jako aplikace k přidávání poznámek na obrazovku uzamčení v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Je-li na obrazovce uzamčení povolena preferovaná aplikace k přidávání poznámek, obrazovka uzamčení bude obsahovat prvek uživatelského rozhraní ke spuštění preferované aplikace.
Když bude aplikace spuštěna, bude moci v horní části obrazovky uzamčení vytvořit okno aplikace a vkládat na ni datové položky (poznámky). Aplikace bude moci vytvořené poznámky importovat do primární relace uživatele, bude-li relace odemčená. V současné době jsou na obrazovce uzamčení podporovány pouze aplikace k přidávání poznámek pro Chrome.
Bude-li tato zásada aktivována, uživatel bude moci aplikaci na obrazovce uzamčení aktivovat jen v případě, že mezi hodnotami zásady bude uvedeno ID rozšíření aplikace.
To znamená, že pokud tuto zásadu nastavíte jako prázdný seznam, přidávání poznámek na obrazovku uzamčení bude zcela zakázáno.
Upozorňujeme, že zásada obsahující ID aplikace nutně neznamená, že uživatel bude moci určitou aplikaci povolit jako aplikaci k přidávání poznámek na obrazovku uzamčení. Například v Chromu verze 61 jsou dostupné aplikace navíc omezeny ze strany platformy.
Pokud zásada nebude nastavena, nebudou na základě zásady uplatňována žádná omezení ohledně sady aplikací, které uživatel může na obrazovce uzamčení povolit.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Zda jsou v protokolu TLS povoleny šifrovací sady DHE</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 nebo novější</translation>
<translation id="4322842393287974810">Povolit automaticky spouštěné terminálové aplikaci s nulovým zpožděním ovládat verzi systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Přidat na hlavní panel systému tlačítko pro odhlášení</translation>
<translation id="4347908978527632940">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true a jedná se o dozorovaného uživatele, ostatní aplikace pro Android mohou prostřednictvím poskytovatele obsahu zjišťovat, jaká omezení přístupu k webu se na uživatele vztahují.
Pokud je nastavena na hodnotu false nebo nastavena není, poskytovatel obsahu nevrátí žádné informace.</translation>
<translation id="436581050240847513">Odesílat informace o síťových rozhraních zařízení</translation>
<translation id="4372704773119750918">Nepovolí podnikovým uživatelům být součástí multiprofilu (primárního či sekundárního)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Povolit všem webům zobrazování všech obrázků</translation>
<translation id="437791893267799639">Zásada nenastavena, zakázat migraci dat a rozšíření ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfiguruje vzdálené ověření identity pomocí mechanismu TPM.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu False, přestane <ph name="PRODUCT_NAME" /> odesílat příležitostné dotazy na server Google k získání přesného časového razítka. Pokud tato zásada bude nastavena na hodnotu True nebo nebude nastavena, budou tyto dotazy povoleny.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Zadat nastavení proxy serveru ručně</translation>
<translation id="4429220551923452215">Povolí nebo zakáže zástupce aplikací na liště záložek.
Pokud tato zásada není nastavena, uživatel si v kontextové nabídce záložek může vybrat, zda zástupce aplikací chce zobrazit, či nikoliv.
Pokud je tato zásada nakonfigurována, uživatel ji nemůže změnit a zástupce aplikací je buď zobrazen vždy, nebo není zobrazen nikdy.</translation>
<translation id="443665821428652897">Po vypnutí prohlížeče vymazat data webů (zastaralé)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Určuje seznam zastaralých funkcí webové platformy, které budou znovu aktivovány.
Tato zásada umožňuje administrátorům na omezenou dobu znovu aktivovat zastaralé funkce webové platformy. Funkce jsou označeny pomocí značky řetězce. Funkce odpovídající značkám uvedeným v seznamu, který určuje tato zásada, budou znovu aktivovány .
Pokud je tato zásada ponechána nenastavená nebo je seznam prázdný či neodpovídá některé z podporovaných značek řetězců, zůstanou všechny funkce zastaralé webové platformy zakázány.
Samotná zásada je na výše uvedených platformách podporována. Funkce, které zásada podporuje, však mohou být k dispozici na méně platformách. Některé zastaralé funkce platformy Web Platform nelze znovu povolit. Po různě dlouhou omezenou dobu lze povolit pouze ty, které jsou výslovně uvedeny níže. Obecný formát řetězcové značky je [NázevZastaraléFunkce]_EffectiveUntil[RRRRMMDD]. Důvody změny funkcí platformy Web Platform a informace naleznete zde: https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Aktivovat zámek, pokud jsou zařízení nečinná nebo pozastavená</translation>
<translation id="4449545651113180484">Otočit obrazovku ve směru hodinových ručiček o 270 stupňů</translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokovat soubory cookie třetích stran</translation>
<translation id="4474167089968829729">Povolit ukládání hesel do správce hesel</translation>
<translation id="4476769083125004742">Je-li tato zásada nastavena na možnost <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, aplikace Android nemají přístup k informacím o poloze. Pokud tuto zásadu nastavíte na jinou hodnotu nebo ji ponecháte nenastavenou a aplikace Android bude chtít získat přístup k informacím o poloze, zobrazí se uživateli žádost o schválení.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Vynutit Bezpečné vyhledávání</translation>
<translation id="4482640907922304445">Zobrazí na liště aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> tlačítko Domovská stránka.
Pokud toto nastavení aktivujete, tlačítko Domovská stránka se bude vždy zobrazovat.
Pokud toto nastavení deaktivujete, tlačítko Domovská stránka se nikdy nezobrazí
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je v aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud zásadu nenastavíte, umožníte uživatelům zvolit, zda se tlačítko Domovská stránka zobrazí.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurace adresy URL stránky Nová karta</translation>
<translation id="4492287494009043413">Zakázat pořizování snímků obrazovky</translation>
<translation id="450537894712826981">Slouží ke konfiguraci velikosti mezipaměti, kterou bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat k ukládání mediálních souborů do mezipaměti na disku.
Pokud tuto zásadu nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používat stanovenou velikost mezipaměti bez ohledu na to, zda uživatel zadal příznak „--media-cache-size“. Hodnota stanovená touto zásadou neurčuje pevný limit, jedná se spíše o návrh pro systém ukládání do mezipaměti. Hodnoty menší než několik megabajtů jsou příliš malé a budou zaokrouhleny nahoru na rozumné minimum.
Pokud pro tuto zásadu nastavíte hodnotu 0, bude použita výchozí velikost mezipaměti, ale uživatel ji nebude moci změnit.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude použita výchozí velikost a uživatel ji bude moci přepsat pomocí příznaku „--media-cache-size“.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True nebo není nastavena, služba <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude aktivována a uživatelé ji budou moci spustit pomocí nabídky aplikace, kontextových nabídek stránky, ovládacích prvků médií na webových stránkách s podporou technologie Cast a ikony Cast na panelu nástrojů (bude-li zobrazena).
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, služba <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude deaktivována.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Dotázat se vždy, když se webové stránky snaží sledovat fyzickou polohu uživatele</translation>
<translation id="4519046672992331730">Aktivuje v adresním řádku prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkci návrhů pro vyhledávání a brání uživatelům, aby toto nastavení změnili.
Pokud toto nastavení aktivujete, budou se zobrazovat návrhy pro vyhledávání.
Pokud toto nastavení deaktivujete, návrhy pro vyhledávání se nikdy nezobrazí.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud zásadu nenastavíte, bude tato funkce zapnuta a uživatelé budou moci nastavení změnit.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které nemají povoleno zobrazovat obrázky.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultImagesSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Instalaci aplikací Android lze vynutit z administrátorské konzole pomocí Google Play. Tato zásada se na ně nevztahuje.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Název omezení Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Místní účty v zařízení</translation>
<translation id="4555850956567117258">Aktivuje vzdálené ověření identity uživatele</translation>
<translation id="4557134566541205630">Výchozí adresa URL stránky nové karty poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="4600786265870346112">Aktivovat velký kurzor</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfigurace seznamu zakázaných položek zasílání nativních zpráv</translation>
<translation id="4617338332148204752">Přeskočení kontroly metaznaček ve službě <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurovat seznam povolených pro instalaci rozšíření</translation>
<translation id="4632343302005518762">Umožnit pluginu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> zpracovávat uvedené typy obsahu</translation>
<translation id="4633786464238689684">Změní výchozí chování horní řady kláves tak, aby tyto klávesy fungovaly jako funkční.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, klávesy v horní řadě budou ve výchozím nastavení fungovat jako funkční klávesy. Aby tyto klávesy fungovaly jako mediální, je potřeba současně stisknout vyhledávací tlačítko.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false nebo je ponechána nenastavená, klávesnice bude ve výchozím nastavení odesílat příkazy mediálních kláves a při podržení vyhledávacího tlačítka příkazy funkčních kláves.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Názvy hostitelů zasílání nativních zpráv, kterým chcete udělit výjimku ze seznamu zakázaných položek.</translation>
<translation id="4650759511838826572">Deaktivovat schémata protokolu adresy URL</translation>
<translation id="465099050592230505">Adresa URL podnikového úložiště aplikací (podpora ukončena)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Nastavení správy rozšíření</translation>
<translation id="4668325077104657568">Výchozí nastavení obrázků</translation>
<translation id="467236746355332046">Podporované funkce:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Umožňuje personalizovat seznam vzorů adres URL, které by měl vždy vykreslit plugin <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Pokud tato zásada není nastavena, použije se pro všechny weby výchozí modul vykreslení určený zásadou ChromeFrameRendererSettings.
Ukázkové vzory naleznete na stránce https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Otevřít seznam adres URL</translation>
<translation id="4680961954980851756">Aktivovat Automatické vyplňování</translation>
<translation id="4722399051042571387">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, uživatelé nebudou moci nastavit PIN, který je slabý a lze jej snadno uhodnout.
Příklady slabých kódů PIN: PIN tvořený pouze jednou opakující se číslicí (1111), PIN se vzestupnou nebo sestupnou řadou číslic (1234 nebo 4321), často používané kódy PIN.
Pokud uživatelé zadají slabý kód PIN, ve výchozím nastavení se jim zobrazí upozornění (nikoli chyba).</translation>
<translation id="4723829699367336876">Povolení přechodu přes bránu firewall z klienta vzdáleného připojení</translation>
<translation id="4725123658714754485">Udává, zda se do Googlu hlásí metriky využití a diagnostická data včetně zpráv o selhání. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hlásit metriky využití a diagnostická data. Pokud není nakonfigurována nebo je nastavena na hodnotu false, bude hlášení metrik a diagnostických dat zakázáno.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Povolit službu Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Zásady související s integrovaným ověřením pomocí protokolu HTTP</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servery, na které může <ph name="PRODUCT_NAME" /> delegovat ověření.
Chcete-li zadat několik názvů serverů, oddělte je čárkami. Zástupné znaky (*) jsou povoleny.
Pokud zásadu nenastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude delegovat přihlašovací údaje uživatelů ani v případě, že server bude zjištěn jako intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klientský certifikát pro připojení k RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Aktivuje funkci usnadnění přístupu pomocí velkého kurzoru.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, velký kurzor bude vždy aktivní.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, velký kurzor bude vždy deaktivován.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud ji ponecháte nenastavenou, velký kurzor bude ve výchozím nastavení deaktivován, ale uživatelé jej budou moci kdykoli aktivovat.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurace chování aktualizace firmwaru <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Bude odstraněno tolik uživatelů, od jejichž posledního použití uplynula nejdelší doba, kolik bude potřeba k uvolnění dostatečného množství místa.</translation>
<translation id="4815725774537609998">Podpora této zásady byla ukončena, použijte místo ní zásadu ProxyMode.
Umožňuje zadat proxy server, který bude prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat, a brání uživatelům ve změně nastavení proxy serveru.
Pokud zvolíte, že proxy server nikdy používat nechcete a chcete se vždy připojovat přímo, všechny další možnosti budou ignorovány.
Pokud zvolíte, že chcete použít systémové nastavení proxy serveru nebo jej zjistit automaticky, všechny další možnosti budou ignorovány.
Pokud zvolíte ruční nastavení proxy serveru, můžete v zásadách „Adresa (nebo adresa URL) proxy serveru“, „Adresa URL souboru PAC proxy serveru“ a „Seznam pravidel vynechání proxy serveru oddělených čárkami“ zadat další možnosti. Aplikacím ARC je k dispozici pouze proxy server HTTP s nejvyšší prioritou.
Podrobné příklady naleznete na následující stránce:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Pokud aktivujete toto nastavení, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude ignorovat veškeré možnosti související s proxy serverem zadané na příkazovém řádku.
Pokud tato zásada nebude nastavena, uživatelé budou moci nastavení proxy serveru zvolit sami.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Povolit firemnímu uživateli být primárním i sekundárním uživatelem (výchozí chování pro nespravované uživatele)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Akce, která bude provedena, pokud bude dosaženo limitu doby nečinnosti při provozu na baterii</translation>
<translation id="4834526953114077364">Bude odstraněno tolik uživatelů, od jejichž posledního použití uplynula nejdelší doba, kolik bude potřeba k uvolnění dostatečného množství volného místa. Odstraněni budou pouze uživatelé, kteří se během posledních 3 měsíců nepřihlásili.</translation>
<translation id="4838572175671839397">Obsahuje regulární výraz určující uživatele, kteří se mohou přihlásit do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Pokud se uživatel pokusí přihlásit pomocí uživatelského jména, které se neshoduje s tímto vzorem, zobrazí se příslušná chybová zpráva.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je prázdná, může se do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> přihlásit libovolný uživatel.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Povolení režimu celé obrazovky</translation>
<translation id="4869787217450099946">Určuje, zda je povoleno uzamčení obrazovky při probuzení. Uzamčení obrazovky při probuzení mohou být rozšířeními vyžádána prostřednictvím rozhraní API pro správu napájení.
Pokud má tato zásada má hodnotu true nebo není nastavena, bude se správa napájení řídit nastavením uzamčení obrazovky při probuzení.
Pokud má tato zásada hodnotu false, budou požadavky na uzamčení obrazovky při probuzení ignorovány.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maximální povolená verze SSL</translation>
<translation id="4881315447528084360">Určuje seznam aplikací a rozšíření, které se instalují na pozadí bez zásahu uživatele a které uživatel nemůže odinstalovat ani deaktivovat. Všechna oprávnění požadovaná aplikacemi nebo rozšířeními jsou udělována implicitně bez zásahu uživatele, a to včetně všech dodatečných oprávnění požadovaných budoucími verzemi aplikace nebo rozšíření. Kromě toho jsou udělována také oprávnění k používání těchto rozhraní API pro rozšíření: enterprise.deviceAttributes a enterprise.platformKeys. (Tato rozhraní API jsou k dispozici pouze u aplikací/rozšíření, jejichž instalace je vynucena.)
Tato zásada má přednost před potenciálně konfliktní zásadou <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Bude-li aplikace nebo rozšíření, které bylo dříve vynuceně nainstalováno, z tohoto seznamu odebráno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> je automaticky odinstaluje.
U instancí systému Windows, které nejsou propojeny s doménou <ph name="MS_AD_NAME" />, je vynucená instalace omezena pouze na aplikace a rozšíření z Internetového obchodu Chrome.
Zdrojový kód libovolného rozšíření mohou uživatelé pomocí Nástrojů pro vývojáře upravit (což může způsobit, že rozšíření nebude fungovat). Pokud je to problém, nastavte zásadu <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Každá položka v seznamu zásady představuje řetězec, který obsahuje ID rozšíření a adresu URL pro aktualizaci oddělené středníkem (<ph name="SEMICOLON" />). ID rozšíření je řetězec s 32 písmeny a naleznete jej například zde: <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> (v režimu pro vývojáře). Adresa URL pro aktualizaci by měla odkazovat na dokument XML manifestu aktualizace (viz <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />). Adresa URL pro aktualizaci nastavená v této zásadě slouží pouze k počáteční instalaci. Další aktualizace rozšíření budou používat adresu URL pro aktualizaci uvedenou v manifestu rozšíření.
Například <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> nainstaluje aplikaci <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> ze standardní adresy URL pro aktualizaci z Internetového obchodu Chrome. Další informace o hostování rozšíření viz <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Je-li tato zásada ponechána nenastavená, žádné aplikace ani rozšíření se automaticky neinstalují a uživatel v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> může kteroukoliv aplikaci nebo rozšíření odinstalovat.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Udává parametry, které se použijí při vyhledávání s našeptávačem pomocí metody POST. Sestává z párů název–hodnota oddělených čárkou. Pokud je hodnotou parametr šablony (např. {searchTerms} v příkladu výše), bude nahrazen skutečnými údaji vyhledávacích dotazů.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, požadavek na vyhledávání s našeptávačem bude odeslán pomocí metody GET.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametr nastavující nahrazení vyhledávacích dotazů pro výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="4899708173828500852">Aktivovat Bezpečné prohlížení</translation>
<translation id="4906194810004762807">Obnovovací frekvence zásad pro zařízení</translation>
<translation id="494613465159630803">Přijímač Cast</translation>
<translation id="4962262530309732070">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo nastavena není, bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolovat přidávání osob ze správce uživatelů.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> vytváření nových profilů ze správce uživatelů povolovat nebude.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Umožňuje zadat seznam vzorů adres URL, pro které by měl prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> automaticky vybrat klientský certifikát, pokud o něj web požádá.
Hodnota musí být pole slovníků JSON převedených na řetězce. Každý slovník musí mít tvar { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, kde $URL_PATTERN je vzor nastavení obsahu. $FILTER omezuje klientské certifikáty, ze kterých bude prohlížeč automaticky vybírat. Nezávisle na filtru budou vybrány pouze ty certifikáty, které odpovídají žádosti serveru o certifikát. Pokud má $FILTER tvar { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, budou navíc vybrány pouze ty klientské certifikáty, které byly vydány certifikátem s běžným názvem $ISSUER_CN. Pokud je $FILTER prázdný slovník {}, výběr klientských certifikátů není nijak dále omezen.
Je-li tato zásada ponechána nenastavená, nebude se automatický výběr provádět pro žádný web.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Pokud je nastavena zásada OffHours, jsou v zadaných časových intervalech ignorovány určené zásady zařízení (použije se jejich výchozí nastavení). Na začátku a konci každého intervalu zadaného v zásadě OffHours prohlížeč Chrome znovu použije zásady zařízení. Pokud se na konci intervalu OffHours zásady zařízení změní, bude o tom uživatel informován a bude se muset odhlásit (například pokud je přihlášen pomocí účtu, který již není povolen).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Typ údajů:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Povolit spouštění zastaralých pluginů</translation>
<translation id="4988291787868618635">Akce prováděná po určité době nečinnosti</translation>
<translation id="4995548127349206948">Povolení nebo zakázání ověření NTLMv2.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Povolit přístup k webům mimo obsahové balíčky</translation>
<translation id="5052081091120171147">Je-li tato zásada aktivovaná, vynucuje import historie procházení z aktuálního výchozího prohlížeče. Aktivace této zásady má také vliv na dialogové okno importu
Je-li deaktivovaná, k importu historie procházení nedojde. Pokud není nakonfigurovaná, bude použito výchozí chování
Není-li nastavena, může se uživatelům zobrazit výzva, zda chtějí historii importovat, nebo může import probíhat automaticky.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Deaktivace lupy</translation>
<translation id="5067143124345820993">Seznam povolených uživatelů k přihlášení</translation>
<translation id="5068140065960598044">Cloudové zásady prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> přepisují zásady pro počítač.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Deaktivovat náhled tisku</translation>
<translation id="5090209345759901501">Rozšířit nastavení obsahu Flash na veškerý obsah</translation>
<translation id="5105313908130842249">Prodleva uzamčení obrazovky při napájení z baterie</translation>
<translation id="5108031557082757679">Zakázané podnikové tiskárny pro zařízení</translation>
<translation id="5130288486815037971">Zda jsou v protokolu TLS povoleny šifrovací sady RC4</translation>
<translation id="5141670636904227950">Nastavení výchozího typu lupy, který je aktivován na přihlašovací obrazovce</translation>
<translation id="5142301680741828703">Následující vzory adres URL vykreslovat vždy v pluginu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Umožňuje nastavit dodatečné parametry, které plugin <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> při spouštění aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije.
Když tato zásada není nastavena, bude použit výchozí příkazový řádek.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Udává, jak často se odesílají sledovací síťové pakety (v milisekundách).
Je-li tato zásada ponechána nenastavená, použije se výchozí interval tři minuty. Minimální interval je 30 sekund a maximální 24 hodin – hodnoty mimo tento rozsah budou přizpůsobeny příslušné hranici.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurace Disku Google v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="5183383917553127163">Umožňuje určit rozšíření, kterých se netýká seznam zakázaných rozšíření.
Pokud je na seznamu zakázaných rozšíření uvedena hodnota *, znamená to, že jsou na ní všechna rozšíření a uživatelé mohou instalovat pouze rozšíření uvedená v seznamu povolených rozšíření.
Ve výchozím nastavení jsou všechna rozšíření na seznamu povolených. Pokud však byla všechna rozšíření pomocí zásady umístěna na seznam zakázaných rozšíření, lze tuto zásadu pomocí seznamu povolených přepsat.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Umožňuje využívat alternativní chybové stránky předdefinované v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> (např. stránka nenalezena) a brání uživatelům, aby toto nastavení změnili.
Pokud toto nastavení aktivujete, budou používány alternativní chybové stránky.
Pokud toto nastavení deaktivujete, alternativní chybové stránky používány nebudou.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud zásadu nenastavíte, aktivuje se toto nastavení a uživatelé je budou moci měnit.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Zablokuje režim pro vývojáře.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zabrání spuštění zařízení v režimu pro vývojáře. Po zapnutí přepínače pro vývojáře se systém odmítne spustit a zobrazí se obrazovka s chybou.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu false, režim pro vývojáře bude v zařízení nadále k dispozici.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které nemají povoleno zobrazovat oznámení.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultNotificationsSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="5219844027738217407">U aplikací Android má tato zásada vliv pouze na mikrofon. Když je tato zásada nastavena na hodnotu True, je mikrofon pro všechny aplikace Android bez výjimky ztlumen.</translation>
<translation id="523505283826916779">Nastavení usnadnění přístupu</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokovat nebezpečná stahování</translation>
<translation id="5255162913209987122">Doporučuje se</translation>
<translation id="527237119693897329">Umožňuje zadat, kteří hostitelé zasílání nativních zpráv se nemají načítat.
Hodnota * v seznamu zakázaných hostitelů znamená, že jsou zakázáni všichni hostitelé zasílání nativních zpráv, kteří nejsou uvedeni na seznamu povolených.
Pokud je tato zásada ponechána nenastavená, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude načítat všechny nainstalované hostitele zasílání nativních zpráv.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Pokud má hodnotu true, uživatel může pomocí hardwaru, který je součástí zařízení Chrome, vzdáleně potvrdit svou identitu certifikační autoritě (CA) pro zajištění soukromí prostřednictvím rozhraní <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> pomocí funkce <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Pokud má tato zásada hodnotu false nebo není nastavena, volání rozhraní API se nezdaří a bude vrácen kód chyby.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Je-li nastavena tato zásada, je rozsah portů UDP používaný rozhraním WebRTC omezen na zadaný interval portů (včetně mezních hodnot).
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na prázdný řetězec nebo neplatný rozsah portů, má rozhraní WebRTC povoleno používat libovolný dostupný místní port UDP.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Určete seznam pluginů, které uživatel může povolit nebo zakázat</translation>
<translation id="5302612588919538756">Podpora této zásady byla ukončena, použijte prosím namísto ní zásadu SyncDisabled.
Umožňuje přihlášení uživatele do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Pokud zásadu nastavíte, můžete nakonfigurovat, zda má uživatel oprávnění k přihlášení do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />, či nikoliv. Pokud zásadu nastavíte na hodnotu False, aplikace a rozšíření, které používají rozhraní chrome.identity API, nebudou fungovat. Doporučujeme namísto toho použít zásadu SyncDisabled.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Určuje dobu bez zásahu uživatele, po které se při napájení zařízení z baterie zobrazí okno s upozorněním.
Pokud je tato zásada nastavena, určuje dobu nečinnosti uživatele, po jejímž uplynutí systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí okno s upozorněním, že bude provedena akce z důvodu nečinnosti.
Pokud zásada není nastavena, okno s upozorněním se nezobrazí.
Hodnota zásady by měla být stanovena v milisekundách. Hodnoty musí být menší nebo stejné jako prodleva nečinnosti.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Dostupnost anonymního režimu</translation>
<translation id="5318185076587284965">Povolit použití předávacích serverů hostitelem vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="5323128137188992869">Umožňuje odesílání obsahu do zařízení pomocí služby <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, uživatelé do svého zařízení nebudou moci odesílat obsah. Je-li tato zásada nastavena na hodnotu True, uživatelé obsah odesílat mohou. Pokud tato zásada není nastavena, uživatelé nemohou odesílat obsah do zaregistrovaných zařízení se systémem Chrome OS, ale do nezaregistrovaných zařízení jej odesílat mohou.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Umožnit pluginu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> zpracovávat následující typy obsahu</translation>
<translation id="5365946944967967336">Zobrazit na liště tlačítko Domů</translation>
<translation id="5366977351895725771">Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu false, vytváření a přihlašování dozorovaných uživatelů bude zakázáno. Všichni existující dozorovaní uživatelé budou stále k dispozici.
Pokud tuto zásahu nenakonfigurujete nebo ji nastavíte na hodnotu true, tento uživatel bude moci vytvářet a spravovat dozorovaného uživatele.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Umožňuje nastavit, zda mohou webové stránky zobrazovat oznámení na ploše. Zobrazování oznámení na ploše lze nakonfigurovat tak, že bude ve výchozím nastavení povoleno nebo zakázáno. Také lze nastavit, že se při každém pokusu webových stránek o zobrazení oznámení na ploše zobrazí uživateli výzva.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se zásada AskNotifications a uživatelé ji budou moci změnit.</translation>
<translation id="538108065117008131">Umožňuje pluginu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> zpracovávat následující typy obsahu.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Zvolí strategii pro uvolnění místa na disku při automatickém čištění (zastaralé)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Informace o stavu systému Android se odesílají zpět na server.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False nebo nenastavena, nebudou hlášeny žádné informace o stavu.
Pokud je nastavena na hodnotu True, informace budou hlášeny.
Tato zásada se používá pouze v případě, že jsou povoleny aplikace pro Android.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Povolí blokování uživatelského rozhraní hostitelů vzdáleného přístupu během připojení.
Je-li nastavení povoleno, jsou fyzická vstupní a výstupní zařízení hostitele během probíhajícího vzdáleného připojení deaktivována.
Pokud je nastavení zakázáno nebo není nastaveno, mohou místní nebo vzdálení uživatelé během sdílení provádět interakci s hostitelem.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Konfiguruje, která rozložení klávesnic jsou povolena na přihlašovací obrazovce systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Je-li tato zásada nastavena na seznam metod zadávání, budou na přihlašovací obrazovce k dispozici příslušné metody zadávání. První metoda zadávání bude předvybrána. Když je na přihlašovací obrazovce zakliknut profil konkrétního uživatele, bude kromě metod zadávání definovaných touto zásadou k dispozici také metoda zadávání, kterou uživatel naposledy použil. Pokud tato zásada není nastavena, metody zadávání na přihlašovací obrazovce budou vycházet z jazyka, ve kterém se zobrazuje přihlašovací obrazovka. Hodnoty, které nejsou platnými identifikátory metod zadávání budou ignorovány.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Je-li tato zásada aktivovaná, vynucuje import vyhledávačů z aktuálního výchozího prohlížeče. Aktivace této zásady má také vliv na dialogové okno importu.
Je-li deaktivovaná, k importu výchozího vyhledávače nedojde.
Není-li nastavena, může se uživatelům zobrazit výzva, zda chtějí vyhledávač importovat, nebo může import probíhat automaticky.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Název omezení Android WebView:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Povolit hlášení informací o paměti (velikost haldy JavaScriptu) stránce (podpora byla ukončena)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Povolit v prohlížeči režim hosta</translation>
<translation id="5457924070961220141">Umožňuje nakonfigurovat výchozí modul vykreslování obsahu HTML, pokud je nainstalován plugin <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Pokud není tato zásada nastavena, vykresluje obsah ve výchozím nastavení hostitelský prohlížeč, toto nastavení však můžete přepsat a namísto toho vykreslovat stránky HTML pomocí pluginu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Konfigurace nastavení pro spravované uživatele</translation>
<translation id="546726650689747237">Prodleva snížení jasu obrazovky při napájení ze sítě</translation>
<translation id="5469484020713359236">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které mohou nastavovat soubory cookie.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultCookiesSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Blokovat obrázky na těchto stránkách</translation>
<translation id="5475361623548884387">Povolit tisk</translation>
<translation id="5499375345075963939">Tato zásada je aktivní pouze v režimu prodeje.
Je-li hodnota zásady nastavena a nerovná se 0, aktuálně přihlášený uživatel ukázky bude automaticky odhlášen po uplynutí zadané délky nečinnosti.
Hodnota zásady musí být zadána v milisekundách.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Aktivovat panel záložek</translation>
<translation id="5512418063782665071">Adresa URL domovské stránky</translation>
<translation id="5523812257194833591">Veřejná relace, do které se zařízení po prodlevě automaticky přihlásí.
Pokud je zásada nastavena, zařízení se po uplynutí určité doby nečinnosti uživatele na přihlašovací obrazovce automaticky přihlásí do určené relace. Veřejná relace již musí být nakonfigurována (viz |DeviceLocalAccounts|).
Pokud zásada nastavena není, k automatickému přihlášení nedojde.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Určuje interval (v ms), ve kterém budou službě správy zařízení zasílány požadavky na informace o zásadách pro zařízení.
Nastavení této zásady přepíše výchozí hodnotu 3 hodiny. Platné hodnoty pro tuto zásadu jsou v rozsahu od 1800000 (30 minut) do 86400000 (1 den). Místo hodnot mimo tento rozsah bude použita příslušná mezní hodnota.
Pokud tato zásada nebude nastavena, použije systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> výchozí hodnotu, což jsou 3 hodiny.
Upozorňujeme, že pokud platforma podporuje oznámení o zásadách, budou všechna výchozí nastavení i hodnota této zásady ignorovány a interval aktualizací bude nastaven na 24 hodin. Očekává se totiž, že při změně zásad bude aktualizace vynucena automaticky prostřednictvím oznámení.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Blokovat potenciálně nebezpečná stahování</translation>
<translation id="5535973522252703021">Seznam povolených serverů pro delegování ověření protokolu Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Povolit všem webům automatické spouštění pluginu <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Tato zásada nemá vliv na aplikace Android.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Přidá parametr k načítání počáteční hodnoty variace v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Je-li zásada stanovena, bude k adrese URL přidán parametr dotazu s názvem „omezit“, který se použije k načtení počáteční hodnoty variace. Hodnota parametru bude představovat hodnotu stanovenou v této zásadě.
Pokud zásada stanovena není, adresa URL počáteční hodnoty variace se nezmění.</translation>
<translation id="556941986578702361">Řídí automatické skrývání poličky systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu AlwaysAutoHideShelf, polička se vždy automaticky skryje.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu NeverAutoHideShelf, polička se nikdy automaticky skrývat nebude.
Pokud nastavíte tuto zásadu, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, uživatelé budou moci nastavit automatické skrývání poličky sami.</translation>
<translation id="557360560705413259">Když je toto nastavení zapnuto, u certifikátů bez rozšíření subjectAlternativeName posoudí prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> shodu s názvem hostitele podle údaje commonName serverového certifikátu. Podmínkou je, že certifikát musí být úspěšně ověřen a jeho řetěz důvěryhodnosti musí vést k místně nainstalovaným certifikátům CA.
Zapnutí této možnost se nedoporučuje, protože může umožnit obejití rozšíření nameConstraints, jež omezuje názvy hostitelů, pro které může být certifikát autorizován.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu false, certifikáty serverů bez rozšíření subjectAlternativeName, které obsahují buď název DNS nebo IP adresu, nebudou považovány za důvěryhodné.</translation>
<translation id="557658534286111200">Povolí nebo zakáže úpravy záložek</translation>
<translation id="5586942249556966598">Nedělat nic</translation>
<translation id="5630352020869108293">Obnovit poslední relaci</translation>
<translation id="5645779841392247734">Povolit soubory cookie na těchto stránkách</translation>
<translation id="5693469654327063861">Povolit migraci dat</translation>
<translation id="5694594914843889579">Když je tato zásada nastavena na hodnotu True, externí úložiště nebude k dispozici v prohlížeči souborů.
Tato zásada má vliv na všechny typy úložných médií. Jedná se například o jednotky USB flash, externí pevné disky, paměťové karty SD a další paměťové karty, optická úložiště apod. Na interní úložiště tato zásada vliv nemá. Soubory ve složce Stažené zůstanou přístupné. Tato zásada nemá vliv ani na Disk Google.
Pokud je toto nastavení deaktivováno nebo není nakonfigurováno, mohou uživatelé v zařízení používat všechny podporované typy externích úložišť.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Hlásit uživatele zařízení</translation>
<translation id="570062449808736508">Když je tato zásada nastavena na neprázdný řetězec, služba WebView bude načítat omezení adres URL od poskytovatele obsahu pod zadaným názvem autority.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Pokud je toto nastavení aktivní, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> vždy provede kontrolu odvolání u certifikátů serveru, které budou úspěšně ověřeny a podepsány místně nainstalovanými certifikáty CA.
Pokud se prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> údaje o stavu odvolání získat nepodaří, příslušné certifikáty budou považovány za odvolané (selhání).
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu false, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije existující online nastavení kontroly odvolání.</translation>
<translation id="572720239788271400">Povoluje aktualizace komponent v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Povoluje vytvoření cestovních kopií dat profilu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">Importovat při prvním spuštění údaje automatického vyplňování formulářů z výchozího prohlížeče</translation>
<translation id="5765780083710877561">Popis:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Verze pro vývojáře (mohou být nestabilní)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Adresa URL vyhledávání výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="5776485039795852974">Dotázat se vždy, když se webové stránky snaží zobrazit oznámení na ploše</translation>
<translation id="5781412041848781654">Určuje knihovnu GSSAPI, která bude použita pro ověření v protokolu HTTP. Nastavit lze buď pouze název knihovny, nebo celou cestu.
Pokud nezadáte žádné nastavení, použije prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> výchozí název knihovny.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Udává dobu nečinnosti uživatele, po které bude při napájení z baterie provedena úsporná akce.
Pokud je tato zásada nastavena, jedná se o dobu, po kterou musí uživatel zůstat v nečinnosti, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> provede úspornou akci. Tuto akci lze nakonfigurovat samostatně.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí doba.
Hodnotu zásady zadávejte v milisekundách.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Povolí podporu protokolu HTTP/0.9 na jiných než výchozích portech</translation>
<translation id="5809728392451418079">Nastavit viditelný název pro místní účty v zařízení</translation>
<translation id="5814301096961727113">Nastavení výchozího stavu hlasové odezvy na přihlašovací obrazovce</translation>
<translation id="5815129011704381141">Automaticky restartovat po aktualizaci</translation>
<translation id="5815353477778354428">Slouží ke konfiguraci adresáře, do kterého bude <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ukládat uživatelská data.
Pokud tuto zásadu nastavíte, bude <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> používat zadaný adresář.
Seznam proměnných, které můžete použít, naleznete na stránce https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, použije se výchozí adresář.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Určuje, zda uživatel může v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> otevřít stránky v anonymním režimu.
Je-li zvolena možnost Povoleno, stránky lze otevřít v anonymním režimu.
Je-li zvolena možnost Zakázáno, stránky nelze otevřít v anonymním režimu.
Je-li zvolena možnost Povinné, stránky lze otevřít POUZE v anonymním režimu.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Omezí rozsah portů UDP používaný hostitelem vzdáleného přístupu.</translation>
<translation id="5862253018042179045">Nastavuje výchozí stav funkce usnadnění přístupu pomocí hlasové odezvy na přihlašovací obrazovce.
Pokud je zásada nastavena na hodnotu true, bude při zobrazení obrazovky přihlášení hlasová odezva aktivní.
Pokud je zásada nastavena na hodnotu false, bude při zobrazení přihlašovací obrazovky hlasová odezva deaktivována.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji budou moci dočasně přepsat aktivací nebo deaktivací hlasové odezvy. Volba uživatele nicméně nebude trvalá a po opětovném zobrazení přihlašovací obrazovky nebo nečinnosti uživatele na přihlašovací obrazovce po dobu jedné minuty se obnoví původní nastavení.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude při prvním zobrazení přihlašovací obrazovky hlasová odezva deaktivována. Uživatelé budou moci hlasovou odezvu kdykoli aktivovat nebo deaktivovat a zvolený stav na přihlašovací obrazovce přetrvá i u jiných uživatelů.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Konfigurace sítě na úrovni uživatele</translation>
<translation id="588135807064822874">Povolit funkci Vyhledávání klepnutím</translation>
<translation id="5883015257301027298">Výchozí nastavení souborů cookie</translation>
<translation id="5887414688706570295">Slouží ke konfiguraci předpony TalkGadget, kterou budou používat hostitelé vzdáleného přístupu, a brání uživatelům, aby ji změnili.
Je-li tato předpona zadána, je přidána před základní název TalkGadget, čímž vznikne celý název domény TalkGadget. Základní název domény TalkGadget je „.talkgadget.google.com“.
Je-li toto nastavení zapnuto, budou hostitelé při přihlašování k doméně TalkGadget používat vlastní název domény namísto výchozího názvu.
Je-li toto nastavení vypnuto nebo není-li nastaveno, pro všechny hostitele bude používán výchozí název domény TalkGadget (chromoting-host.talkgadget.google.com).
Nastavení této zásady nemá žádný vliv na klienty se vzdáleným přístupem, kteří se k doméně TalkGadget budou přihlašovat vždy pomocí adresy chromoting-client.talkgadget.google.com.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Pokud je toto nastavení povoleno, žádosti gnubby o ověření budou zprostředkovány přes připojení ke vzdálenému hostiteli.
Pokud je toto nastavení zakázáno nebo není nakonfigurováno, žádosti gnubby o ověření nebudou zprostředkovány.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Když je přihlášeno několik uživatelů, může aplikace Android používat pouze primární uživatel.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat omezení rychlosti sítě.
Toto nastavení platí pro všechny uživatele a všechna rozhraní v zařízení. Jakmile je omezení nastaveno,
zůstane aktivní, dokud nebude deaktivováno změnou této zásady.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu False, omezení je vypnuto.
Je-li nastavena na hodnotu True, bude systém omezen tak, aby bylo dosaženo zadaných rychlostí nahrávání a stahování (v kilobitech za sekundu).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Povolení stahování automatických aktualizací prostřednictvím protokolu HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Nastavuje výchozí stav funkce usnadnění přístupu pomocí velkého kurzoru na přihlašovací obrazovce.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude při zobrazení přihlašovací obrazovky velký kurzor aktivní.
Pokud je zásada nastavena na hodnotu false, bude při zobrazení přihlašovací obrazovky velký kurzor deaktivován.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji budou moci dočasně přepsat aktivací nebo deaktivací velkého kurzoru. Volba uživatele nicméně nebude trvalá a po opětovném zobrazení přihlašovací obrazovky nebo nečinnosti uživatele na přihlašovací obrazovce po dobu jedné minuty se obnoví původní nastavení.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude při prvním zobrazení přihlašovací obrazovky velký kurzor deaktivován. Uživatelé budou moci velký kurzor kdykoli aktivovat nebo deaktivovat a zvolený stav na přihlašovací obrazovce přetrvá i u jiných uživatelů.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Tuto zásadu lze využít také k připnutí aplikací pro Android.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Vynutí, aby se při použití Vyhledávání Google vždy aktivovalo Bezpečné vyhledávání, a zabrání uživatelům toto nastavení změnit.
Pokud toto nastavení aktivujete, bude Bezpečné vyhledávání při použití Vyhledávání Google vždy aktivní.
Pokud toto nastavení deaktivujete nebo nenastavíte žádnou hodnotu, Bezpečné vyhledávání nebude při použití Vyhledávání Google vynuceno.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Verze beta</translation>
<translation id="5950205771952201658">Vzhledem k tomu, že online kontroly zamítnutých certifikátů nepřinášejí žádné efektivní bezpečnostní výhody a také snadno selhávají, jsou v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> verze 19 a vyšší ve výchozím nastavení deaktivovány. Nastavíte-li tuto zásadu na hodnotu True, obnoví se předchozí chování a budou prováděny online kontroly OCSP/CRL.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude u verzí <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 a novějších provádět online kontroly zamítnutých certifikátů.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Rozšíření, která mohou používat rozhraní API vzdáleného ověření identity</translation>
<translation id="5983708779415553259">Výchozí chování pro stránky, které nejsou součástí žádného obsahového balíčku</translation>
<translation id="5997543603646547632">Ve výchozím nastavení použít 24hodinový formát</translation>
<translation id="6005179188836322782">Aktivuje v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkci Bezpečné prohlížení a brání uživatelům ve změně tohoto nastavení.
Pokud toto nastavení aktivujete, Bezpečné prohlížení bude vždy aktivní.
Pokud toto nastavení deaktivujete, Bezpečné prohlížení nebude nikdy aktivní.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat nastavení Povolit ochranu proti phishingu a malwaru.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude tato možnost aktivována, ale uživatelé budou moci nastavení změnit.
Další informace o Bezpečném prohlížení najdete na stránce https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Zobrazí místo náhledu tisku systémové dialogové okno tisku.
Pokud je toto nastavení aktivované, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> zobrazí při požadavku uživatele na tisk stránky systémové dialogové okno tisku (namísto integrovaného náhledu tisku).
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu false, příkaz tisku zobrazí obrazovku s náhledem tisku.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Akce při spuštění</translation>
<translation id="6023030044732320798">Určuje sadu zásad, které budou předány běhovému prostředí ARC. Hodnota musí být platný objekt JSON.
Pomocí této zásady lze nakonfigurovat, které aplikace Android budou v zařízení automaticky nainstalovány:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Identifikátor aplikace Android, například „com.google.android.gm“ pro Gmail.",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Udává typ instalace aplikace. OPTIONAL: Aplikace není nainstalována automaticky, ale uživatel ji může nainstalovat. Toto je výchozí nastavení, pokud tato zásada není zadána. PRELOAD: Aplikace je automaticky nainstalována, ale uživatel ji může odinstalovat. FORCE_INSTALLED: Aplikace je automaticky nainstalována a uživatel ji nemůže odinstalovat. BLOCKED: Aplikace je blokována a nelze ji nainstalovat. Pokud byla na základě předchozí zásady nainstalována, odinstaluje se.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Zásada k udělování žádostí o oprávnění aplikacím. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Zásada není zadána. Pokud pro oprávnění není zadána žádná zásada na žádné úrovni, použije se ve výchozím nastavení chování PROMPT. PROMPT: Vyzvat uživatele k udělení oprávnění. GRANT: Automaticky oprávnění udělit. DENY: Automaticky oprávnění zamítnout.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Konfigurační objekt JSON specifický pro aplikaci tvořený sadou párů klíč–hodnota, například "managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }. Klíče jsou definovány v manifestu aplikace.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Chcete-li aplikace připnout ke spouštěči, vyhledejte zásadu PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Adresa URL dynamického vyhledávání výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="603410445099326293">Parametry pro adresu URL návrhu, která používá metodu POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Povolení přechodu přes bránu firewall z hostitele vzdáleného připojení</translation>
<translation id="6070667616071269965">Rozložení klávesnice na přihlašovací obrazovce zařízení</translation>
<translation id="6074963268421707432">Nepovolovat žádnému webu zobrazovat oznámení na ploše</translation>
<translation id="6076099373507468537">Definuje seznam zařízení USB, která lze odpojit od ovladače jádra a použít přímo ve webové aplikaci prostřednictvím rozhraní chrome.usb API. Hodnotami jsou páry identifikátorů (dodavatel a produkt), které určují konkrétní hardwarové zařízení.
Pokud tato zásada není nastavena, seznam odpojitelných zařízení USB je prázdný.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (klienti Windows):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Při relacích vzdálené pomoci vzdáleným uživatelům povolit interakci s okny, která vyžadují zvýšená oprávnění</translation>
<translation id="6095999036251797924">Udává dobu bez interakce uživatele, po jejímž uplynutí se při napájení ze sítě nebo z baterie uzamkne obrazovka.
Pokud je tato doba nastavena na hodnotu vyšší než nula, udává, jak dlouho musí být uživatel neaktivní, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uzamkne obrazovku.
Pokud je tato doba nastavena na nulu, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku při neaktivitě uživatele nezamkne.
Pokud doba není nastavena, použije se výchozí doba.
Doporučený způsob uzamknutí obrazovky při nečinnosti je povolit uzamčení obrazovky při pozastavení a zapnout pozastavení systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> po uplynutí časové prodlevy nečinnosti. Tuto zásadu použijte, pouze pokud chcete obrazovku uzamknout podstatně dříve, než má dojít k pozastavení, nebo pokud pozastavení při nečinnosti vůbec nechcete používat.
Hodnota této zásady se zadává v milisekundách. Pokud zadáte hodnotu vyšší než je prodleva při nečinnosti, použije se hodnota prodlevy při nečinnosti.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Povolit hru s dinosaurem</translation>
<translation id="6114416803310251055">zastaralé</translation>
<translation id="6133088669883929098">Povolit všem webům generovat klíče</translation>
<translation id="6145799962557135888">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL stránek, kterým je povoleno spouštět JavaScript.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultJavaScriptSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="614662973812186053">Tato zásada ovládá také shromažďování údajů o využití a diagnostických údajů systému Android.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Nastavení výchozího stavu velkého kurzoru na přihlašovací obrazovce</translation>
<translation id="6157537876488211233">Seznam pravidel vynechání proxy serveru oddělených čárkami</translation>
<translation id="6158324314836466367">Název podnikového úložiště aplikací (podpora ukončena)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Aktivuje službu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Upozornění: Podpora protokolu SSL verze 3 bude z prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> po verzi 43 (okolo července 2015) zcela odstraněna. Současně bude odebrána také tato zásada.
Pokud tato zásada není nakonfigurována, <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije výchozí minimální verzi protokolu, což je SSL verze 3 ve verzi <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 a TLS 1.0 v novějších verzích.
Zásadu lze nastavit na jednu z následujících hodnot: sslv3, tls1, tls1.1 nebo tls1.2. Je-li nastavena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebude používat verze protokolů SSL a TLS nižší, než je uvedená verze. Nerozpoznané hodnoty budou ignorovány.
Upozorňujeme, že verze sslv3 je starší než tls1 (bez ohledu na číslo).</translation>
<translation id="6181608880636987460">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webů, které nemají povoleno spouštět plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny weby globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultPluginsSetting (pokud je nastavena), nebo z osobní konfigurace uživatele.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Výchozí nastavení vyskakovacích oken</translation>
<translation id="6197453924249895891">Uděluje rozšířením přístup k podnikovým klíčům.
K podnikovému použití jsou určeny ty klíče, které jsou vygenerovány pomocí rozhraní chrome.platformKeys API ve spravovaném účtu. Klíče importované nebo vygenerované jiným způsobem k podnikovému použití určeny nejsou.
Přístup ke klíčům určeným k podnikovému použití je řízen pouze touto zásadou. Uživatel rozšířením přístup k podnikovým klíčům udělit ani odebrat nemůže.
Rozšíření nemůže klíč určený k podnikovému použití ve výchozím nastavení používat. Tento stav je ekvivalentní k nastavení zásady allowCorporateKeyUsage pro dané rozšíření na hodnotu false.
Klíč platformy určený k podnikovému použití může rozšíření k podepisování libovolných dat používat pouze v případě, že je zásada allowCorporateKeyUsage nastavena na hodnotu true. Toto oprávnění byste měli udělit, pouze pokud rozšíření důvěřujete, že dokáže přístup ke klíči zabezpečit před útočníky.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Hlásí časy aktivity zařízení.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu True, budou registrovaná zařízení pravidelně hlásit časová období, kdy uživatel zařízení aktivně používá. Pokud je nastavena na hodnotu False, informace o časech aktivity zařízení se zaznamenávat ani hlásit nebudou.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Zobrazují se všechny tiskárny s výjimkou tiskáren v seznamu zakázaných.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Je-li tato zásada aktivovaná, vynucuje importování dat automatického vyplňování formulářů z předchozího výchozího prohlížeče. Aktivace této zásady má také vliv na dialogové okno importu.
Je-li zásada deaktivovaná, k importu dat automatického vyplňování formulářů nedojde.
Není-li zásada nastavena, může se uživatelům zobrazit výzva, zda chtějí data importovat, nebo může import probíhat automaticky.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Nastavit adresář pro stahování</translation>
<translation id="6244210204546589761">Adresy URL otevírané při spuštění</translation>
<translation id="6258193603492867656">Určuje, zda by měl vygenerovaný hlavní název služby (SPN) protokolu Kerberos obsahovat nestandardní port.
Pokud toto nastavení aktivujete a bude zadán nestandardní port (tedy jiný port než 80 nebo 443), bude zahrnut do vygenerovaného hlavního názvu služby (SPN) protokolu Kerberos.
Pokud toto nastavení deaktivujete nebo nenastavíte, vygenerovaný hlavní název služby (SPN) protokolu Kerberos port v žádném případě obsahovat nebude.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Konfiguruje zásady pro zasílání nativních zpráv. Hostitelé zasílání nativních zpráv uvedení na seznamu zakázaných nebudou povoleni (pokud nebudou uvedeni na seznamu povolených hostitelů).</translation>
<translation id="6282799760374509080">Povolit nebo zakázat záznam zvuku</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu True, je v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> povolena aktualizace všech komponent.
Pokud je nastavena na hodnotu False, jsou aktualizace komponent zakázány. Na některé komponenty se však tato zásada nevztahuje: nebudou zakázány aktualizace komponent, které neobsahují spustitelný kód, nemění významně chování prohlížeče nebo jsou nezbytně nutné z důvodu bezpečnosti.
Mezi takové komponenty patří například seznamy zneplatněných certifikátů a údaje Bezpečného prohlížení.
Další informace o Bezpečném prohlížení najdete na stránce https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Aktivovat automatické doplňování názvu domény při přihlášení uživatele</translation>
<translation id="6315673513957120120">Pokud uživatel přejde na web, který obsahuje chyby protokolu SSL, Chrome zobrazí stránku s upozorněním. Když je tato zásada nastavena na hodnotu True, mohou uživatelé stránky s upozorněním přeskočit a pokračovat. Platí to také ve výchozím nastavení.
Nastavením této zásady na hodnotu False přeskočení stránky s upozorněním zakážete.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Udává parametry, které budou použity při vyhledávání adresy URL pomocí metody POST. Sestává z párů název–hodnota oddělených čárkou. Pokud je hodnotou parametr šablony (např. {searchTerms} v příkladu výše), bude nahrazen skutečnými údaji vyhledávacích dotazů.
Tato zásada je nepovinná. Pokud není nastavena, požadavek na vyhledávání bude odeslán pomocí metody GET.
Tato zásada je respektována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Zda má být kanál verzí nastavitelný uživatelem</translation>
<translation id="6368011194414932347">Konfigurace adresy URL domovské stránky</translation>
<translation id="6368403635025849609">Povolit JavaScript na těchto stránkách</translation>
<translation id="6376659517206731212">Může být povinné</translation>
<translation id="6378076389057087301">Určuje, zda aktivita zvukových zařízení ovlivňuje správu napájení</translation>
<translation id="637934607141010488">Hlásit seznam uživatelů zařízení, kteří se nedávno přihlásili.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, informace o uživatelích odesílány nebudou.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Aktivuje v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> funkci Automatické vyplňování a umožní uživatelům automaticky vyplňovat pole webových formulářů pomocí uložených informací (například adresa nebo číslo platební karty).
Pokud toto nastavení deaktivujete, uživatelé nebudou mít k funkci Automatické vyplňování přístup.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo nenastavíte žádnou hodnotu, zůstane funkce Automatické vyplňování pod kontrolou uživatelů. Budou moci nakonfigurovat profily této funkce a podle vlastního uvážení ji zapínat nebo vypínat.</translation>
<translation id="6394350458541421998">U systémů <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verze 29 a novějších byla tato zásada zrušena. Použijte prosím namísto toho zásadu PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Odhlášení uživatele</translation>
<translation id="6417861582779909667">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webových stránek, které nemají povoleno nastavovat soubory cookie.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultCookiesSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="6426205278746959912">U aplikací Android nelze používání proxy serveru vynutit. Aplikacím Android je poskytnuta část nastavení proxy serveru a mohou se rozhodnout, zda tato nastavení budou respektovat.
Pokud zvolíte, že se proxy server nemá používat, budou aplikace Android informovány, že není nakonfigurován žádný proxy server.
Pokud zvolíte, že se mají používat systémová nastavení proxy serveru nebo pevně daný proxy server, obdrží aplikace Android adresu a port proxy serveru HTTP.
Pokud zvolíte, že se má proxy server zjistit automaticky, obdrží aplikace Android adresu URL skriptu http://wpad/wpad.dat. Žádná jiná část protokolu automatické detekce serveru proxy se nepoužije.
Pokud zvolíte, že chcete používat skript .pac proxy serveru, obdrží aplikace Android adresu URL skriptu.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Povolit na zařízení Bluetooth</translation>
<translation id="6520802717075138474">Importování vyhledávačů z výchozího prohlížeče při prvním spuštění</translation>
<translation id="6525955212636890608">Pokud zapnete toto nastavení, na webech, pro které byl v nastavení povolen obsah Flash (buď uživatelem nebo podnikovými zásadami), se bude spouštět veškerý obsah Flash, včetně obsahu z jiných zdrojů a malého obsahu.
Výběr webů, které mohou spouštět Flash, lze nastavit pomocí zásad DefaultPluginsSetting, PluginsAllowedForUrls a PluginsBlockedForUrls.
Pokud je toto nastavení zakázáno nebo není nastaveno, obsah Flash z jiných zdrojů a malý obsah může být blokován.</translation>
<translation id="653608967792832033">Udává dobu nečinnosti uživatele, po které bude obrazovka při napájení z baterie uzamčena.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu větší než nula, jedná se o dobu, po kterou musí uživatel zůstat v nečinnosti, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uzamkne obrazovku.
Pokud je tato zásada nastavena na nulovou hodnotu, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku při nečinnosti uživatele neuzamkne.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí doba.
Doporučený způsob zamykání obrazovky při nečinnosti je povolit uzamčení obrazovky v režimu spánku a nastavit časovou prodlevu pro přechod systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> do režimu spánku. Tuto zásadu doporučujeme použít pouze v případě, že chcete obrazovku zamknout o mnoho dříve, než nastane přechod do režimu spánku, nebo pokud nechcete režim spánku využívat vůbec.
Hodnotu zásady zadávejte v milisekundách. Maximální hodnota je nižší než prodleva režimu spánku.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Automaticky restartovat po vypnutí zařízení</translation>
<translation id="6539246272469751178">Na aplikace Android tato zásada nemá vliv. Aplikace Android používají pro stažené soubory vždy výchozí adresář a k souborům, které systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> stáhl do jiného než výchozího adresáře, nemají přístup.</translation>
<translation id="654303922206238013">Strategie migrace pro šifrování ecryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True a zásada ChromeOsReleaseChannel není určena, uživatelé smějí v zařízení změnit kanál verzí. Pokud je tato zásada nastavena hodnotu False, zařízení je uzamčeno v kanálu, ve kterém bylo naposledy nastaveno.
Kanál vybraný uživatelem bude přepsán zásadou ChromeOsReleaseChannel, avšak je-li kanál zásady stabilnější než kanál nainstalovaný v zařízení, změní se kanál až ve chvíli, kdy bude pro stabilnější kanál k dispozici vyšší verze než pro kanál nainstalovaný k zařízení.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Nedovolit žádnému webu používat kameru a mikrofon</translation>
<translation id="6561396069801924653">Zobrazit možnosti usnadnění přístupu v nabídce panelu systému</translation>
<translation id="6565312346072273043">Nastavuje výchozí stav funkce usnadnění přístupu pomocí softwarové klávesnice na přihlašovací obrazovce.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude při zobrazení přihlašovací obrazovky softwarová klávesnice aktivní.
Pokud je zásada nastavena na hodnotu false, bude při zobrazení přihlašovací obrazovky softwarová klávesnice deaktivována.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji budou moci dočasně přepsat aktivací nebo deaktivací softwarové klávesnice. Volba uživatele nicméně nebude trvalá a po opětovném zobrazení přihlašovací obrazovky nebo nečinnosti uživatele na přihlašovací obrazovce po dobu jedné minuty se obnoví původní nastavení.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude při prvním zobrazení přihlašovací obrazovky softwarová klávesnice deaktivována. Uživatelé budou moci softwarovou klávesnici kdykoli aktivovat nebo deaktivovat a zvolený stav na přihlašovací obrazovce přetrvá i u jiných uživatelů.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Nastavit externí zdroj omezení adres URL</translation>
<translation id="6598235178374410284">Obrázek avatara uživatele</translation>
<translation id="6603004149426829878">Při určování časového pásma na server vždy odesílat všechny dostupné signály týkající se polohy</translation>
<translation id="6628646143828354685">Umožňuje nastavit, zda weby mají povoleno získat přístup k blízkým zařízením Bluetooth. Přístup lze zcela zablokovat nebo je možné uživatele požádat pokaždé, když web chce získat přístup k blízkým zařízením Bluetooth.
Pokud je tato zásada ponechána nenastavená, použije se hodnota „3“ a uživatel ji bude moci změnit.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Deaktivovat podporu rozhraní API pro 3D grafiku</translation>
<translation id="6647965994887675196">Pokud tuto zásadu nastavíte na hodnotu true, lze vytvářet a používat dozorovaného uživatele.
Pokud tuto zásadu nenakonfigurujete nebo ji nastavíte na hodnotu false, bude vytváření a přihlašování dozorovaných uživatelů zakázáno. Všichni existující dozorovaní uživatelé budou skryti.
POZNÁMKA: Výchozí chování pro zákaznická a podniková zařízení se liší. V zákaznických zařízeních budou dozorovaní uživatelé ve výchozím nastavení aktivní, zatímco v podnikových zařízeních nikoli.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Podpora této zásady byla ukončena, použijte prosím namísto ní seznam URLBlacklist.
Deaktivuje uvedená schémata protokolů v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Adresy URL, které používají schémata uvedená v tomto seznamu, se nebudou načítat a nebude na ně možné přejít.
Pokud bude tato zásada ponechána nenastavená nebo bude seznam prázdný, bude v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> možné používat všechna schémata.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Nastavení místně spravovaných uživatelů</translation>
<translation id="6654559957643809067">Aktivuje v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> předvídání sítě a brání uživatelům, aby toto nastavení změnili.
Zásada ovlivňuje předběžné načítání záznamů DNS, předběžná připojení TCP a SSL a předběžné vykreslování webových stránek.
Pokud zásadu nastavíte na hodnotu Vždy, Nikdy nebo Pouze Wi-Fi, uživatelé ji v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit.
Není-li tato zásada nastavena na konkrétní hodnotu, bude předvídání sítě aktivováno, ale uživatelé budou moci nastavení změnit.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Určí počet sekund, o který může zařízení náhodně zdržet stahování aktualizace od doby, kdy byla poprvé zveřejněna na serveru. Zařízení může čekat určitý čas a pokusit se o určitý počet kontrol aktualizací. Zpoždění je však v každém případě omezeno neměnným maximálním časovým limitem tak, aby zařízení nečekalo na stažení aktualizace donekonečna.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Nahlásit stav hardwaru</translation>
<translation id="6699880231565102694">Povolit dvoufázové ověření pro hostitele vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="6724842112053619797">Pokud zapnete toto nastavení, budou nastavení uložená v profilech <ph name="PRODUCT_NAME" /> (např. záložky, data automatického vyplňování nebo hesla) zapsána také do souboru uloženého ve složce cestovního uživatelského profilu nebo v umístění, které definuje administrátor prostřednictvím zásady <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Aktivací této zásady deaktivujete cloudovou synchronizaci.
Pokud je tato zásada zakázána nebo není nastavena, budou se používat pouze běžné místní profily.
Zásada <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> zakáže veškerou synchronizaci dat a tím zásadu RoamingProfileSupportEnabled přepíše.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL webů, které mají povoleno spouštět plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny weby globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultPluginsSetting (pokud je nastavena), nebo z osobní konfigurace uživatele.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Povolit webům žádat uživatele o udělení přístupu k blízkému zařízení Bluetooth</translation>
<translation id="6770454900105963262">Nahlásit aktivní relace veřejného terminálu</translation>
<translation id="6786747875388722282">Rozšíření</translation>
<translation id="6786967369487349613">Nastavit adresář cestovního profilu</translation>
<translation id="6810445994095397827">Blokovat JavaScript na těchto stránkách</translation>
<translation id="681446116407619279">Podporovaná schémata ověření</translation>
<translation id="685769593149966548">Vynutit přísný omezený režim pro YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">V prohlížečích <ph name="PRODUCT_NAME" /> verze 35 a novějších byla tato zásada zrušena.
Informace o paměti jsou stránce hlášeny bez ohledu na nastavení této možnosti. Velikosti jsou však hlášeny jen po určitých přírůstcích a frekvence aktualizací je z bezpečnostních důvodů omezena. Chcete-li získat přesná data v reálném čase, použijte prosím nástroje, jako je Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">Adresa URL stránky Nová karta</translation>
<translation id="6899705656741990703">Zjistit nastavení proxy serveru automaticky</translation>
<translation id="6903814433019432303">Tato zásada je aktivní pouze v režimu prodeje.
Určuje soubor adres URL, které se načtou po zahájení ukázkové relace. Tato zásada přepíše ostatní mechanismy pro nastavení úvodní adresy URL a může být tedy uplatněna pouze u relace, která není přiřazena konkrétnímu uživateli.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Slouží ke konfiguraci výchozího poskytovatele vyhledávání. Můžete uživatelům zvolit výchozího poskytovatele vyhledávání nebo výchozí vyhledávání deaktivovat.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Aktivuje funkci usnadnění přístupu pomocí hlasové odezvy.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude hlasová odezva vždy aktivní.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, bude hlasová odezva vždy deaktivována.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud ji ponecháte nenastavenou, bude hlasová odezva ve výchozím nastavení deaktivována, ale uživatelé ji budou moci kdykoli aktivovat.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu true, mají cloudové zásady v případě konfliktu přednost před zásadami pro počítač.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false nebo není nakonfigurována, mají v případě konfliktu zásady pro počítač přednost před cloudovými zásadami.
Další informace o prioritě zásad naleznete na stránce https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices.
V instancích systému Windows, které nejsou zařazeny do domény <ph name="MS_AD_NAME" />, tato zásada není k dispozici.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Blokovat plugin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Určuje název výchozího poskytovatele vyhledávání. Je-li toto pole ponecháno prázdné, bude použit název hostitele určený adresou URL vyhledávání.
Tato zásada bude dodržována pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Deaktivovat synchronizaci dat se servery Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Určuje maximální počet souběžných připojení k proxy serveru.
Některé servery proxy nedokážou zpracovat vysoký počet souběžných připojení na jednoho klienta, což lze vyřešit nastavením této zásady na nižší hodnotu.
Hodnota této zásady by měla být nižší než 100 a vyšší než 6. Výchozí hodnota je 32.
Některé webové aplikace jsou známy tím, že v důsledku zablokovaných požadavků GET využívají mnoho připojení. Snížení hodnoty na méně než 32 může při otevření většího množství takových webových aplikací vést k zablokování síťových funkcí prohlížeče. Chcete-li hodnotu snížit pod výchozí hodnotu, činíte tak na vlastní riziko.
Není-li zásada nastavena, bude použita výchozí hodnota, což je 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Název nastavení v systémech Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Parametr poskytující funkci vyhledávání podle obrázku pro výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="6956272732789158625">Nepovolit žádnému webu generovat klíče</translation>
<translation id="6994082778848658360">Udává, jak lze integrovaný bezpečnostní hardwarový prvek používat k dvoufaktorovému ověření, pokud je s touto funkcí kompatibilní. Ke zjištění fyzické přítomnosti uživatele se používá vypínač počítače.
Pokud je vybrána možnost Deaktivováno, druhý faktor není k dispozici.
Pokud je vybrána možnost U2F, bude se integrovaný druhý faktor chovat podle specifikace FIDO U2F.
Pokud je vybrána možnost U2F_EXTENDED, bude integrovaný druhý faktor poskytovat funkce U2F plus rozšíření pro individuální atestaci.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Určuje, zda jsou online kontroly OCSP/CRL vyžadovány pro místní kotvy důvěryhodnosti.</translation>
<translation id="7003334574344702284">Je-li tato zásada aktivovaná, vynucuje import uložených hesel z předchozího výchozího prohlížeče. Aktivace této zásady má také vliv na dialogové okno importu.
Je-li deaktivovaná, k importu hesel nedojde.
Není-li nastavena, může se uživatelům zobrazit výzva, zda chtějí hesla importovat, nebo může import probíhat automaticky.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Nastavení prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Nastavení obsahu</translation>
<translation id="7007671350884342624">Slouží ke konfiguraci adresáře, do kterého bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> ukládat uživatelská data.
Pokud tuto zásadu nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používat stanovený adresář bez ohledu na to, zda uživatel zadal příznak „--user-data-dir“. Abyste předešli ztrátě dat a jiným neočekávaným chybám, nenastavujte tuto zásadu na kořenový adresář svazku ani na adresář používaný k dalším účelům, protože obsah adresáře spravuje prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Seznam proměnných, které lze použít, naleznete na stránce https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se výchozí cesta profilu a uživatelé ji budou moci přepsat pomocí příznaku příkazového řádku „--user-data-dir“.</translation>
<translation id="7027785306666625591">Konfiguruje správu napájení v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Tato zásada umožňuje konfigurovat chování systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> po určité době nečinnosti uživatele.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Ukázková hodnota:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Aktivuje v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> odesílání dokumentů k tisku do služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />. POZNÁMKA: Zásada ovlivní pouze podporu služby <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" />. Nezabraňuje uživatelům v odesílání tiskových úloh na webových stránkách.
Pokud je toto nastavení aktivováno nebo není nakonfigurováno, uživatelé mohou ve službě <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> tisknout z dialogového okna tisku v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Pokud je nastavení deaktivováno, uživatelé nemohou ve službě <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> z dialogového okna tisku v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> tisknout</translation>
<translation id="7053678646221257043">Je-li tato zásada aktivovaná, vynucuje import záložek z aktuálního výchozího prohlížeče. Aktivace této zásady má také vliv na dialogové okno importu.
Je-li deaktivovaná, nebudou importovány žádné záložky.
Není-li nastavena, může se uživatelům zobrazit výzva, zda chtějí záložky importovat, nebo může import probíhat automaticky.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Povolit na těchto stránkách vyskakovací okna</translation>
<translation id="706669471845501145">Povolit webovým stránkám zobrazovat oznámení na ploše</translation>
<translation id="7072406291414141328">Aktivuje omezení rychlosti připojení</translation>
<translation id="7079519252486108041">Blokovat vyskakovací okna na těchto webech</translation>
<translation id="7091198954851103976">Vždy spustit pluginy, které vyžadují autorizaci.</translation>
<translation id="7106631983877564505">Aktivovat zámek, pokud jsou zařízení se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nečinná nebo pozastavená.
Pokud toto nastavení aktivujete, uživatelům se po probuzení zařízení z režimu spánku bude zobrazovat výzva k odemknutí zadáním hesla.
Pokud toto nastavení deaktivujete, výzva k odemknutí zadáním hesla se uživatelům po probuzení zařízení z režimu spánku zobrazovat nebude.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, uživatel bude moci zvolit, zda výzvu k odemknutí zařízení zadáním hesla chce zobrazovat, či nikoliv.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Určuje, zda je proces <ph name="PRODUCT_NAME" /> spuštěn při přihlášení do operačního systému a zda pokračuje v běhu i po uzavření posledního okna prohlížeče (což umožňuje, aby zůstaly aktivní aplikace na pozadí i aktuální relace prohlížení včetně všech souborů cookie). Proces na pozadí zobrazuje ikonu na hlavním panelu systému, kde jej lze kdykoli zavřít.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, režim na pozadí je aktivován a uživatel jej nemůže ovládat v nastaveních prohlížeče.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, režim na pozadí je deaktivován a uživatel jej nemůže ovládat v nastaveních prohlížeče.
Pokud je tato zásada ponechána nenastavená, režim na pozadí je ve výchozím nastavení deaktivován, ale uživatel jej může ovládat v nastaveních prohlížeče.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Seznam identifikátorů aplikací, které se v <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazují jako připnuté na liště spouštěče.
Když je zásada nakonfigurována, jsou tyto aplikace pevně dány a uživatel je nemůže změnit.
Pokud zásada nastavena není, uživatel seznam aplikací ve spouštěči změnit může.</translation>
<translation id="7132877481099023201">Adresy URL, kterým bude udělen přístup pro záznam videa bez zobrazení výzvy</translation>
<translation id="7167436895080860385">Umožnit uživatelům zobrazit hesla ve Správci hesel (podpora ukončena)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Dočasný profil</translation>
<translation id="717630378807352957">Povolit všechny tiskárny z konfiguračního souboru.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Typy připojení, pro které jsou povoleny aktualizace</translation>
<translation id="7194407337890404814">Název výchozího poskytovatele vyhledávání</translation>
<translation id="7199300565886109054">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL stránek, které mají povoleno nastavovat soubory cookie pouze pro relaci.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady „DefaultCookiesSetting“ (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.
Pokud je prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> spuštěn na pozadí, relace se po zavření posledního okna prohlížeče nemusí ukončit. Namísto toho zůstane aktivní, dokud se prohlížeč neukončí. Další informace o konfiguraci tohoto chování naleznete v podrobnostech o zásadě BackgroundModeEnabled.
Pokud je zásada „RestoreOnStartup“ nastavena na obnovení adres URL z předcházejících relací, nebude tato zásada dodržována a soubory cookie se pro tyto webové stránky budou ukládat natrvalo.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Povolit omezení stahování</translation>
<translation id="7207095846245296855">Vynutit Bezpečné vyhledávání Google</translation>
<translation id="7216442368414164495">Umožnit uživatelům přihlášení k rozšířeným přehledům Bezpečného prohlížení</translation>
<translation id="7234280155140786597">Názvy zakázaných hostitelů zasílání nativních zpráv (nebo * pro vše)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Nastavuje výchozí typ lupy, který je aktivován na přihlašovací obrazovce.
Pokud je tato zásada nastavena, ovládá typ lupy, který je aktivní, když je zobrazena přihlašovací obrazovka. Nastavíte-li zásadu na hodnotu Žádné, lupa se deaktivuje.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji budou moci dočasně přepsat aktivací nebo deaktivací lupy. Volba uživatele nicméně nebude trvalá a po opětovném zobrazení přihlašovací obrazovky nebo nečinnosti uživatele na přihlašovací obrazovce po dobu jedné minuty se obnoví původní nastavení.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude při prvním zobrazení přihlašovací obrazovky lupa deaktivována. Uživatelé budou moci lupu kdykoli aktivovat nebo deaktivovat a zvolený stav na přihlašovací obrazovce přetrvá i u jiných uživatelů.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Povolit aplikacím ARC používání certifikátů CA systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="7258823566580374486">Povolit blokování uživatelského rozhraní hostitelů vzdáleného přístupu</translation>
<translation id="7260277299188117560">Automatické aktualizace pomocí sítě p2p aktivovány</translation>
<translation id="7261252191178797385">Obrázek tapety zařízení</translation>
<translation id="7267809745244694722">Mediální klávesy ve výchozím nastavení slouží jako funkční klávesy</translation>
<translation id="7271085005502526897">Importování domovské stránky z výchozího prohlížeče při prvním spuštění</translation>
<translation id="7273823081800296768">Pokud je toto nastavení aktivní nebo není nakonfigurováno, uživatelé mohou zapnout párování klientů a hostitelů při připojování. Pak nebude nutné zadávat pokaždé kód PIN.
Pokud je toto nastavení deaktivováno, tato funkce nebude dostupná.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Spravované záložky</translation>
<translation id="7295019613773647480">Aktivovat dozorovaného uživatele</translation>
<translation id="7301543427086558500">Určuje seznam alternativních adres URL, ze kterých lze získat vyhledávací dotazy pro vyhledávač. Tyto adresy URL by měly obsahovat řetězec <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, podle kterého budou vyhledávací dotazy rozpoznány.
Tato zásada není povinná. Pokud není nastavena, nebudou vyhledávací dotazy získávány z alternativních adres URL.
Tato zásada platí pouze v případě, že je aktivována zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Prodleva uzamčení obrazovky při napájení ze sítě</translation>
<translation id="7311458740754205918">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True nebo je ponechána nenastavená, na stránce Nová karta se mohou zobrazovat návrhy obsahu na základě historie procházení, zájmů nebo polohy uživatele.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False, automaticky generované návrhy obsahu se na stránce Nová karta nezobrazují.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Dodatečné parametry příkazového řádku pro <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Podobné jako možnost Wipe (hodnota 2), ale pokusí se zachovat přihlašovací tokeny, aby se uživatel nemusel znovu přihlašovat.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Udává dobu nečinnosti uživatele, po které bude obrazovka při napájení z baterie vypnuta.
Pokud je tato zásada nastavena hodnotu větší než nula, jedná se o dobu, po kterou musí uživatel zůstat v nečinnosti, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku vypne.
Pokud je tato zásada nastavena na nulovou hodnotu, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku při nečinnosti uživatele nevypne.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí doba.
Hodnotu zásady zadávejte v milisekundách. Maximální hodnota je stejná jako prodleva režimu spánku.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Udává typ účtů poskytovaných ověřovací aplikací Android, která podporuje ověření protokolu <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (např. ověření protokolem Kerberos). Tyto informace by měl poskytnout dodavatel ověřovací aplikace. Další podrobnosti naleznete na adrese https://goo.gl/hajyfN.
Pokud nezadáte žádné nastavení, ověření protokolu <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> v systému Android bude zakázáno.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Je-li nastavena možnost True, na stránce Nová karta se nezobrazí propagace aplikací z Internetového obchodu Chrome.
Je-li nastavena možnost False, nebo není-li možnost nastavena, propagace aplikací z Internetového obchodu Chrome se na stránce Nová karta zobrazí</translation>
<translation id="7332963785317884918">Tato zásada se již nepoužívá. Systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> vždy použije strategii vyčištění RemoveLRU.
Ovládá chování při automatickém čištění zařízení se systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Automatické čištění se spustí, když množství volného místa na disku dosáhne kritické hranice a je třeba získat více místa.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu RemoveLRU, budou při automatickém čištění odstraňováni uživatelé, kteří se nejdelší dobu nepřihlásili, dokud nevznikne dostatek volného místa.
Je-li tato zásada nastavena na hodnotu RemoveLRUIfDormant, budou při automatickém čištění odstraňováni uživatelé, kteří se nejdelší dobu nepřihlásili, dokud nevznikne dostatek volného místa. Uživatelé, kteří se přihlásili během posledních 3 měsíců, však odstraněni nebudou.
Pokud tato zásada nastavena není, bude při automatickém čištění použita výchozí integrovaná strategie. Aktuálně je to strategie RemoveLRUIfDormant.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Uchovat soubory cookie po dobu trvání relace</translation>
<translation id="7340034977315324840">Hlásit časy aktivity zařízení</translation>
<translation id="7343497214039883642">Konfigurační soubor podnikových tiskáren pro zařízení</translation>
<translation id="7384999953864505698">Povoluje protokol QUIC</translation>
<translation id="7417972229667085380">Procento prodloužení prodlevy režimu nečinnosti v režimu prezentace (podpora ukončena)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Nastavit velikost diskové mezipaměti médií v bajtech</translation>
<translation id="7424751532654212117">Seznam výjimek ze seznamu deaktivovaných pluginů</translation>
<translation id="7426112309807051726">Určuje, zda má být zakázána optimalizace <ph name="TLS_FALSE_START" />. Z historických důvodů se tato zásada nazývá DisableSSLRecordSplitting.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu False, optimalizace <ph name="TLS_FALSE_START" /> bude aktivována. Je-li nastavena na hodnotu True, optimalizace <ph name="TLS_FALSE_START" /> bude zakázána.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Aktivovat Dynamický režim</translation>
<translation id="7443616896860707393">Požadavky typu cross-origin standardu HTTP Basic Auth</translation>
<translation id="7469554574977894907">Aktivovat návrhy pro vyhledávání</translation>
<translation id="7474249562477552702">Udává, zda jsou povoleny certifikáty podepsané algoritmem SHA-1 vydané místními kotvami důvěryhodnosti</translation>
<translation id="7485481791539008776">Pravidla výběru výchozí tiskárny</translation>
<translation id="749556411189861380">Hlásí verzi operačního systému a firmwaru v registrovaných zařízeních.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu True, budou registrovaná zařízení pravidelně hlásit verzi operačního systému a firmwaru. Pokud je nastavena na hodnotu False, informace o verzi se hlásit nebudou.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true nebo nebo nastavena není, je v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> povoleno použití protokolu QUIC.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, použití protokolu QUIC je zakázáno.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Povolit generování klíčů na těchto webech</translation>
<translation id="7529100000224450960">Umožňuje nastavit seznam vzorů adres URL stránek, které mají povoleno otevírat vyskakovací okna.
Pokud zásadu nenastavíte, použije se pro všechny webové stránky globální výchozí hodnota buď ze zásady DefaultPopupsSetting (pokud je nastavena), nebo z osobního nastavení uživatele.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Faktor zpoždění automatické aktualizace</translation>
<translation id="7534199150025803530">Tato zásada nemá vliv na aplikaci Disk Google pro Android. Chcete-li zabránit používání Disku Google přes mobilní datové připojení, měli byste instalaci aplikace Disk Google pro Android zakázat.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Když je tato zásada nastavena, přihlašovací ověření bude v závislosti na hodnotě nastavení probíhat jedním z následujících způsobů:
V případě nastavení na možnost GAIA proběhne přihlášení běžným ověřovacím procesem GAIA.
V případě nastavení na možnost SAML_INTERSTITIAL se při přihlášení zobrazí vsunutá obrazovka, na které uživatel bude moci zvolit, zda chce pokračovat v ověření prostřednictvím poskytovatele identity SAML domény, do které je zařízení zaregistrováno, nebo se vrátit k běžnému procesu přihlášení GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">Když je toto nastavení aktivováno, povoluje <ph name="PRODUCT_NAME" /> certifikáty podepsané algoritmem SHA-1, pokud je možné je úspěšně ověřit a propojit s místně nainstalovanými certifikáty CA.
Upozorňujeme, že tato zásada závisí na tom, zda podpisy SHA-1 povoluje ověřovací mechanismus operačních systému. Pokud při aktualizaci operačního systému dojde ke změně zpracování certifikátů SHA-1, tato zásada již nemusí fungovat. Tato zásada je určena jako dočasné řešení, které podnikům poskytne více času k přechodu na jiné podpisy než SHA-1. Tato zásada bude odstraněna kolem 1. ledna 2019.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu False, bude se <ph name="PRODUCT_NAME" /> řídit veřejně publikovaným harmonogramem ukončení podpory algoritmu SHA-1.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Slouží ke konfiguraci velikosti mezipaměti, kterou bude aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat k ukládání souborů do mezipaměti na disku.
Pokud tuto zásadu nastavíte, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bude používat stanovenou velikost mezipaměti bez ohledu na to, zda uživatel zadal příznak „--disk-cache-size“. Hodnota stanovená touto zásadou neurčuje pevný limit, jedná se spíše o návrh pro systém ukládání do mezipaměti. Hodnoty menší než několik megabajtů jsou příliš malé a budou zaokrouhleny nahoru na rozumné minimum.
Pokud pro tuto zásadu nastavíte hodnotu 0, bude použita výchozí velikost mezipaměti, ale uživatel ji nebude moci změnit.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude použita výchozí velikost a uživatel ji bude moci přepsat pomocí příznaku „--disk-cache-size“.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Aplikace Android se mohou samy rozhodnout, zda se tímto seznamem budou řídit. Nelze to u nich vynutit.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Celosystémové příznaky, které se použití při spuštění prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Seznam deaktivovaných schémat protokolu</translation>
<translation id="7617319494457709698">Tato zásada udává, která rozšíření mohou ke vzdálenému ověření používat funkci <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> rozhraní <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />. Aby rozšíření toto rozhraní API mohla používat, musí být přidána do tohoto seznamu.
Pokud rozšíření v seznamu není nebo seznam není nastaven, volání tohoto rozhraní API se nezdaří a bude vrácen kód chyby.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Určuje, jaký kanál verzí by měl být v zařízení nastaven a uzamčen.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Název knihovny GSSAPI</translation>
<translation id="7635471475589566552">Slouží ke konfiguraci jazyka aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> a brání uživatelům, aby nastavený jazyk změnili.
Pokud toto nastavení aktivujete, bude aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat zvolený jazyk. Není-li nakonfigurovaný jazyk podporován, použije se místo něho nastavení „en-US“.
Pokud je toto nastavení deaktivováno nebo není nakonfigurováno, použije aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> buď preferovaný jazyk nastavený uživatelem (je-li nakonfigurován), jazyk systému, nebo základní nastavení „en-US“.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Určuje, zda bude v zařízení povolen datový roaming. Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, je datový roaming povolen. Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu False, datový roaming nebude k dispozici.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Dynamická aktualizace zásad</translation>
<translation id="7694807474048279351">Naplánuje automatický restart po použití aktualizace systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude v případě, že je použita aktualizace <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a k dokončení procesu je potřeba restart, naplánován automatický restart. Restart bude naplánován na zvolený čas, ale pokud bude uživatel zařízení používat, bude možné automatický restart odložit až o 24 hodin.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, nebude po použití aktualizace <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> naplánován žádný automatický restart. Proces aktualizace bude dokončen, až uživatel příště restartuje zařízení.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Poznámka: V současnosti jsou automatické restarty povoleny pouze tehdy, když je zobrazena přihlašovací obrazovka nebo když je spuštěna relace terminálové aplikace. V budoucnu se tyto podmínky změní a tato zásada bude platit vždy, nehledě na to, zda je spuštěna relace libovolného typu.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Nastavit velikost mezipaměti aplikací a rozšíření (v bajtech)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Slovník, který mapuje názvy hostitelských serverů na logický příznak, který určuje, zda je přístup k hostitelskému serveru povolen (true) nebo blokován (false).
Tato zásada je určena k internímu použití prohlížečem <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Dotázat se vždy, když se web snaží získat přístup ke kameře nebo mikrofonu</translation>
<translation id="7713608076604149344">Omezení stahování</translation>
<translation id="7715711044277116530">Procento prodloužení prodlevy ztmavení obrazovky v režimu prezentace</translation>
<translation id="7717938661004793600">Konfiguruje funkce usnadnění přístupu v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Tato zásada povolí protokol HTTP/0.9 na portech jiných než 80 pro HTTP a 443 pro HTTPS.
Tato zásada je ve výchozím nastavení vypnuta. Pokud ji zapnete, vystavíte tím uživatele bezpečnostnímu riziku popsanému na stránce https://crbug.com/600352.
Účelem této zásady je poskytnout organizacím čas k migraci existujících serverů na jiný protokol než HTTP/0.9 a v budoucnu bude odstraněna.
Pokud tato zásada není nastavena, protokol HTTP/0.9 bude na jiných než výchozích portech zakázán.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Namísto kódu PIN zadaného uživatelem aktivuje dvoufázové ověření hostitelů vzdáleného přístupu.
Je-li toto nastavení zapnuto, uživatelé musejí při přihlašování k hostitelskému serveru zadat platný kód dvoufázového ověření.
Je-li toto nastavení vypnuto nebo není-li nastaveno, dvoufázové ověření nebude aktivováno a namísto něj bude použita výchozí možnost, což je uživatelem zadaný kód PIN.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Otevřít stránku Nová karta</translation>
<translation id="7754704193130578113">Před stažením se vždy zeptat na místo uložení každého souboru</translation>
<translation id="7761446981238915769">Konfigurace seznamu nainstalovaných aplikací na přihlašovací obrazovce</translation>
<translation id="7761526206824804472">Nastavuje jeden nebo více doporučených jazyků pro veřejnou relaci, což uživatelům usnadňuje výběr některého z nich.
Před zahájením veřejné relace může uživatel zvolit jazyk a rozložení klávesnice. Ve výchozím nastavení jsou všechny jazyky podporované systémem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uvedeny v abecedním pořadí. Pomocí této zásady můžete přesunout sadu doporučených jazyků na začátek seznamu.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, bude předvybrán aktuální jazyk uživatelského rozhraní.
Pokud je tato zásada nastavena, budou doporučené jazyky přesunuty na začátek seznamu a vizuálně odlišeny od ostatních. Doporučené jazyky budou uvedeny v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v nastavení zásady. První doporučený jazyk bude předvybrán.
Pokud nastavíte více než jeden doporučený jazyk, předpokládá se, že si z nich uživatel bude chtít vybrat. Při zahájení veřejné relace bude uživateli výrazným způsobem nabídnuta možnost výběru. Jinak se předpokládá, že většina uživatelů bude chtít použít předvybraný jazyk. V takovém případě bude uživateli při zahájení veřejné relace výběr jazyka a rozložení nabídnut méně výrazným způsobem.
Pokud je tato zásada nastavena a je aktivováno automatické přihlašování (viz zásady |DeviceLocalAccountAutoLoginId| a |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automaticky zahájená veřejná relace použije první doporučený jazyk a nejoblíbenější rozložení klávesnice, které mu odpovídá.
Jako předvybrané rozložení klávesnice se vždy použije nejoblíbenější rozložení odpovídajících předvybranému jazyku.
Tuto zásadu lze nastavit pouze jako doporučenou. Zásada slouží k přesunutí několika doporučených jazyků na začátek seznamu. Uživatelé však pro svou relaci mohou vždy zvolit kterýkoli z jazyků, které systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> podporuje.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Umožňuje nastavit, zda mají webové stránky povoleno zobrazovat obrázky. Zobrazování obrázků lze buď povolit všem webovým stránkám, nebo je všem webovým stránkám zakázat.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, bude použita zásada AllowImages a uživatelé ji budou moci změnit.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Typy připojení, které lze používat pro aktualizaci operačního systému. Aktualizace operačního systému může vzhledem k objemu dat velmi zatěžovat připojení a může mít za následek dodatečné poplatky. Z tohoto důvodu jsou ve výchozím nastavení zakázány pro typy připojení, které jsou považovány za nákladné, což je v současnosti mimo jiné připojení WiMax, Bluetooth nebo mobilní připojení.
Podporované identifikátory typu připojení jsou „ethernet“, „wifi“, „wimax“, „bluetooth“ a „cellular“.</translation>
<translation id="7763614521440615342">Zobrazovat na stránce Nová karta návrhy obsahu</translation>
<translation id="7774768074957326919">Použít systémová nastavení proxy serveru</translation>
<translation id="7775831859772431793">Zde můžete zadat adresu URL proxy serveru.
Tato zásada bude použita pouze v případě, že jste v zásadě „Zvolit způsob konfigurace nastavení proxy serveru“ zvolili ruční nastavení.
Pokud jste vybrali jiný režim nastavení zásad proxy serveru, tuto zásadu byste nastavovat neměli.
Další možnosti a podrobné příklady naleznete na následující stránce:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="7781069478569868053">Stránka Nová karta</translation>
<translation id="7788511847830146438">Podle profilu</translation>
<translation id="7801886189430766248">Když je tato zásada nastavena na hodnotu True, nahrávají se data kompatibilních aplikací Android na servery Android Backup a při přeinstalaci aplikací se z nich obnovují.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False, služba Android Backup Service bude vypnuta.
Pokud je tato zásada nakonfigurována, uživatelé ji sami nebudou moci změnit.
Pokud toto nastavení není nakonfigurováno, uživatelé službu Android Backup Service mohou zapnout nebo vypnout v aplikaci Nastavení Android.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Nastavení výchozího stavu režimu vysokého kontrastu na přihlašovací obrazovce</translation>
<translation id="7822837118545582721">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, uživatelé do externích úložných zařízení nemohou nic zapisovat.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False nebo není nakonfigurována, uživatelé mohou vytvářet a upravovat soubory na externích úložných zařízeních, která fyzicky umožňují zápis.
Zásada ExternalStorageDisabled má před touto zásadou přednost. Pokud je zásada ExternalStorageDisabled nastavena na hodnotu True, veškerý přístup k externím úložištím je zakázán a tato zásada je tedy ignorována.
Dynamické obnovování této zásady je podporováno od verze M56.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Udává maximální prodlevu (v ms) mezi přijetím zneplatnění zásady a načtením nové zásady ze služeb správy zařízení.
Nastavením této zásady bude přepsána výchozí hodnota 5000 ms. Platné hodnoty pro tuto zásadu se pohybují v rozsahu od 1000 (1 s) do 300 000 (5 minut). Všechny hodnoty mimo tento rozsah budou sníženy (nebo zvýšeny) tak, aby spadaly do daného rozsahu.
Pokud tato zásada nebude nastavena, prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> použije výchozí hodnotu 5000 ms.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Nejnižší verze zálohy TLS</translation>
<translation id="7842869978353666042">Konfigurace možností Disku Google</translation>
<translation id="7843525027689416831">Udává příznaky, které mají být na prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> použity při spuštění (použijí se pouze na přihlašovací obrazovce). Příznaky nastavené prostřednictvím této zásady nezasahují do uživatelských relací.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Konfiguruje nastavení správy rozšíření prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tato zásada řídí několik nastavení, včetně těch, která jsou nakonfigurována existujícími zásadami pro rozšíření. Pokud je tato zásada nastavena, přepíše všechny starší nastavené zásady.
Tato zásada mapuje konfiguraci na ID rozšíření nebo adresu URL. Pokud je definováno ID rozšíření, bude konfigurace použita pouze na konkrétní rozšíření. Pro zvláštní ID <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> lze nastavit výchozí konfiguraci. Tato konfigurace bude použita na všechna rozšíření, která nemají v této zásadě nastavenou vlastní konfiguraci. Pokud je definována adresa URL pro aktualizaci, bude konfigurace použita na všechna rozšíření, která mají v manifestu uvedenou přesně tuto adresu URL pro aktualizaci (viz <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />).
Konfigurace pro jednotlivá rozšíření (nebo rozšíření se stejnou adresou URL pro aktualizaci) představuje další slovník, který může obsahovat níže popsaná pole.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: mapuje se na řetězec udávající režim instalace rozšíření. Platné řetězce:
* <ph name="ALLOWED" />: umožňuje, aby bylo rozšíření nainstalováno uživatelem. Toto chování je výchozí.
* <ph name="BLOCKED" />: blokuje instalaci rozšíření.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: rozšíření je instalováno automaticky a uživatel ho nemůže odstranit.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: rozšíření je instalováno automaticky, ale uživatel ho může deaktivovat.
Pole <ph name="INSTALLTION_MODE" /> může být nakonfigurováno i pro několik rozšíření najednou, a to včetně rozšíření <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (jako výchozí nastavení) a rozšíření se stejnou adresou URL pro aktualizaci. V tomto případě lze použít pouze hodnoty <ph name="ALLOWED" /><ph name="BLOCKED" />.
Pokud je režim nastaven na hodnotu <ph name="FORCE_INSTALLED" /> nebo <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, musí být nakonfigurována i adresa URL <ph name="UPDATE_URL" />. Adresa URL pro aktualizaci nastavená v této zásadě slouží pouze k počáteční instalaci. Další aktualizace rozšíření budou používat adresu URL pro aktualizaci uvedenou v manifestu rozšíření. Adresa URL pro aktualizaci by měla odkazovat na dokument XML manifestu aktualizace (viz výše).
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: mapuje se na seznam řetězců, které definují blokovaná oprávnění rozhraní API daného rozšíření. Názvy oprávnění jsou stejné jako řetězce oprávnění deklarované v manifestu rozšíření (viz <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />). Toto nastavení lze nakonfigurovat také pro rozšíření <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Pokud rozšíření vyžaduje oprávnění, které se nachází na seznamu blokovaných položek, nebude se moci načíst. Pokud je blokované oprávnění vyžadováno volitelně, rozšíření bude spuštěno normálním způsobem, ale žádost o konfliktní oprávnění bude za běhu automaticky zamítnuta.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: toto pole je podobné jako pole <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, ale na rozdíl od něj explicitně povoluje některá oprávnění, která by mohla být blokována seznamem globálně blokovaných oprávnění. Toto pole proto nelze nakonfigurovat pro rozšíření <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Upozorňujeme, že toto nastavení neposkytuje rozšířením udělená oprávnění automaticky.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: mapuje se na řetězec verze. Formát řetězce verze je stejný jako ten v manifestu rozšíření (viz <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />). Rozšíření nižší verze, než je stanovená minimální verze, bude deaktivováno. Toto nastavení se vztahuje i na rozšíření, jejichž instalace byla vynucena.
Následující nastavení lze použít pouze pro výchozí konfiguraci <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: každá položka v tomto seznamu představuje vzor podobný jako u rozšíření (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Uživatelé budou moci jednoduše instalovat položky z jakékoli adresy, která odpovídá položce v tomto seznamu. V těchto vzorech musí být povoleno umístění souboru <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> i stránka, ze které bude zahájeno stahování (tj. zdroj odkazu).
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: toto nastavení vytvoří seznam povolených rozšíření nebo aplikací, které lze nainstalovat do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hodnota představuje seznam řetězců. Musí se jednat o řetězce z následujícího výčtu: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Další informace o těchto typech naleznete v dokumentaci k rozšířením prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Pokud se uživatel pokusí nainstalovat rozšíření, které je blokováno zásadami, zobrazí Internetový obchod Chrome obecnou chybovou zprávu. Pomocí tohoto nastavení lze k chybové zprávě přidat text. Můžete pomocí něj uživatele nasměrovat na oddělení nápovědy, vysvětlit, proč je konkrétní rozšíření blokováno, nebo poskytnou jiné informace. Pokud tato chybová zpráva bude delší než 1000 znaků, bude oříznuta.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Představuje seznam hostitelů, se kterými rozšíření nebude smět interagovat. Formát se podobá vzorům (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />), ale není dovoleno zadávat cesty, například „*://*.example.com“. Jsou podporovány také zástupné znaky pro domény nejvyšší úrovně, například „*://example.*“.
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Představuje seznam hostitelů, se kterými rozšíření může interagovat bez ohledu na to, zda jsou uvedeni v seznamu <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. Formát je stejný jako u seznamu <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu SyncDisabled nebo není nakonfigurována, certifikáty systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nejsou k dispozici aplikacím ARC.
Pokud je nastavena na hodnotu CopyCaCerts, všechny certifikáty CA nainstalované prostřednictvím ONC s atributem <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> jsou k dispozici aplikacím ARC.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Tato zásada je aktivní pouze v režimu prodeje.
Určuje ID rozšíření, které se použije jako spořič obrazovky na přihlašovací obrazovce. Rozšíření musí být součásti balíčku AppPack, který je pro tuto doménu nakonfigurován v rámci zásady DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Deaktivace služby Google Sync způsobí, že zálohování a obnovení systému Android nebude fungovat správně.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Potlačit upozornění ohledně nepodporovaného operačního systému</translation>
<translation id="7912255076272890813">Konfigurovat povolené typy aplikací nebo rozšíření</translation>
<translation id="7915236031252389808">Zde můžete zadat adresu URL souboru PAC proxy serveru.
Tato zásada bude použita pouze v případě, že jste v části „Zvolte způsob konfigurace nastavení proxy serveru“ zvolili ruční nastavení proxy serveru.
Pokud jste vybrali jiný režim nastavení zásad proxy serveru, tuto zásadu byste nastavovat neměli.
Podrobné příklady naleznete na následující adrese:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="793134539373873765">Určuje, zda má být pro datové části aktualizací operačního systému použita síť p2p. Pokud zásadu nastavíte na hodnotu True, zařízení budou sdílet pokus o využití datových částí aktualizace v síti LAN, což může vést ke snížení zahlcení a míry využití připojení k internetu. Pokud datová část aktualizace není v síti LAN k dispozici, zařízení přepne zpět na stahování ze serveru aktualizace. Pokud tuto zásadu nenakonfigurujete nebo ji nastavíte na hodnotu False, síť p2p nebude použita.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Povolit vytváření dozorovaných uživatelů</translation>
<translation id="793473937901685727">Nastavení dostupnosti certifikátů pro aplikace ARC</translation>
<translation id="7937766917976512374">Povolit nebo zakázat záznam videa</translation>
<translation id="7941975817681987555">Nepředvídat síťové akce u žádných síťových připojení</translation>
<translation id="7953256619080733119">Hostitelské servery ručních výjimek spravovaného uživatele</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Tato zásada již není podporována.
Povolí použití synchronizačních serverů a serverů STUN při připojování ke vzdálenému klientu.
Pokud je toto nastavení zapnuto, může tento počítač objevit vzdálené hostitelské počítače a připojit se k nim i v případě, že jsou odděleny bránou firewall.
Pokud je toto nastavení vypnuto a odchozí připojení UDP jsou filtrována bránou firewall, může se tento počítač připojit pouze k hostitelským počítačům v místní síti.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Název cíle <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">Bez zvláštních omezení</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Otočit obrazovku o 0 stupňů</translation>
<translation id="8044493735196713914">Hlásit režim spuštění zařízení</translation>
<translation id="8050080920415773384">Nativní tisk</translation>
<translation id="8059164285174960932">Adresa URL, u které by klienti vzdáleného připojení měli obdržet ověřovací token</translation>
<translation id="8073243368829195">Umožní použití funkce Smart Lock</translation>
<translation id="8099880303030573137">Prodleva nečinnosti při napájení z baterie</translation>
<translation id="8102913158860568230">Výchozí nastavení mediálního přenosu</translation>
<translation id="8104962233214241919">Automatický výběr certifikátů klienta u těchto webů</translation>
<translation id="8112122435099806139">Udává formát hodin, který se použije pro zařízení.
Tato zásada konfiguruje formát hodin, který se použije na přihlašovací obrazovce a ve výchozím nastavení uživatelských relací. Uživatelé mohou ve svých účtech formát hodin přepsat.
Pokud zásadu nastavíte na hodnotu True, zařízení použije 24hodinový formát hodin. Pokud zásadu nastavíte na hodnotu False, zařízení použije 12hodinový formát hodin.
Pokud zásadu nenastavíte, zařízení ve výchozím nastavení použije 24hodinový formát hodin.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Nevynucovat na YouTube omezený režim</translation>
<translation id="8118665053362250806">Nastaví velikost mezipaměti médií na disku</translation>
<translation id="8124468781472887384">Zásady přístupu ke konfiguraci tiskáren pro zařízení.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Udává dobu nečinnosti uživatele, po které bude obrazovka při napájení ze sítě vypnuta.
Pokud je tato zásada nastavena hodnotu větší než nula, jedná se o dobu, po kterou musí uživatel zůstat v nečinnosti, než systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku vypne.
Pokud je tato zásada nastavena na nulovou hodnotu, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obrazovku při nečinnosti uživatele nevypne.
Není-li tato zásada nastavena, bude použita výchozí doba.
Hodnotu zásady zadávejte v milisekundách. Maximální hodnota je stejná jako prodleva režimu spánku.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Odesílá seznam síťových rozhraní s informacemi o typu a hardwarových adresách na server.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, seznam rozhraní odesílán nebude.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Tato zásada uživateli nezabrání v používání aplikace Disk Google pro Android. Chcete-li přístupu k Disku Google zabránit, měli byste také zakázat instalaci aplikace Disk Google pro Android.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Povolit uživatelům uplatnit při registraci systému Chrome OS nabídky</translation>
<translation id="8148785525797916822">Potlačí upozornění, které se zobrazuje, když je prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> spuštěn na počítači nebo v operačním systému, který již není podporován.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Aktivuje funkci usnadnění přístupu pomocí vysokého kontrastu.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, režim vysokého kontrastu bude vždy aktivní.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, režim vysokého kontrastu bude vždy deaktivován.
Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud ji ponecháte nenastavenou, režim vysokého kontrastu bude ve výchozím nastavení deaktivován, ale uživatelé jej budou moci kdykoli aktivovat.</translation>
<translation id="815061180603915310">Je-li tato zásada aktivována, vynucuje přepnutí profilu do dočasného režimu. Pokud je nastavena jako zásada operačního systému (např. GPO ve Windows), bude platit pro všechny profily v systému. Je-li nastavena jako cloudová zásada, bude platit pouze pro profil přihlášený pomocí spravovaného účtu.
V tomto režimu zůstávají data profilu na disku jen po dobu trvání relace uživatele. Funkce jako historie prohlížeče, rozšíření a jejich data, data webů (např. soubory cookie) ani webové databáze po zavření prohlížeče nebudou uchovány. To však uživatelům nezabraňuje v ručním stahování dat na disk ani v ukládání či tisku stránek.
Pokud uživatel povolil synchronizaci, všechna tato data budou uchována v synchronizovaném profilu, stejně jako v případě běžných profilů. K dispozici je i anonymní režim (pokud není výslovně zakázán pomocí zásady).
Je-li tato zásada deaktivována nebo ponechána nenastavená, budou se používat běžné profily.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Povoluje vytvoření cestovních kopií dat profilu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Aktivuje v aplikaci<ph name="PRODUCT_NAME" /> integrovanou službu Překladač Google.
Pokud toto nastavení aktivujete, zobrazí aplikace <ph name="PRODUCT_NAME" /> integrovanou lištu nástrojů, která uživateli nabídne překlad stránky (pokud je to na místě).
Pokud toto nastavení deaktivujete, překladová lišta se uživatelům nezobrazí v žádné situaci.
Pokud toto nastavení aktivujete nebo deaktivujete, uživatelé je v aplikaci <ph name="PRODUCT_NAME" /> nebudou moci změnit ani přepsat.
Pokud nastavení neupravíte, mohou si uživatelé vybrat, zda bude funkci používat, či nikoliv.</translation>
<translation id="817455428376641507">Povoluje přístup k adresám URL uvedeným v seznamu, které tedy představují výjimky ze seznamu zakázaných adres URL.
Formát položek v tomto seznamu naleznete v popisu zásady pro vytvoření seznamu zakázaných adres URL.
Pomocí této zásady můžete určit výjimky ze seznamu zakázaných adres. Příklad: Přidáním pravidla „*“ na seznam zakázaných zablokujete všechny požadavky. Pomocí této zásady poté můžete povolit přístup omezenému seznamu adres URL. Můžete definovat výjimky v podobě schémat, subdomén, portů nebo konkrétních cest.
Zda je adresa URL blokována nebo povolena, určuje vždy nejkonkrétnější filtr, přičemž seznam povolených má přednost před seznamem zakázaných adres.
Počet záznamů v této zásadě je omezen na 1000. Všechny další záznamy budou ignorovány.
Není-li zásada nastavena, nebudou ze zásady URLBlacklist učiněny žádné výjimky.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Povolit firemnímu uživateli být pouze primárním uživatelem s více profily (výchozí chování pro uživatele spravované firmou)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Konfiguruje správce hesel.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Maximální zpoždění načítání po zneplatnění zásady</translation>
<translation id="8256688113167012935">Řídí, jaký název účtu systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zobrazí na přihlašovací obrazovce pro odpovídající místní účet v zařízení.
Pokud je tato zásada nastavena, přihlašovací obrazovka použije zadaný řetězec u obrázku, který slouží pro výběr přihlašovacích údajů odpovídajícího místního účtu v zařízení.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou, systém <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> použije jako viditelný název na přihlašovací obrazovce ID e-mailového účtu spojeného s místním účtem v zařízení.
U běžných uživatelských účtů je tato zásada ignorována.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Před odesláním skriptům PAC (Proxy Auto Config), které prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> používá ke zjištění proxy serveru, budou z adres URL se schématem https:// odstraněny části citlivé z hlediska zabezpečení a ochrany soukromí.
Když je tato zásada nastavena na hodnotu True, je tato bezpečnostní funkce zapnuta a z adres URL se schématem https:// se před odesláním do skriptu PAC odstraní potenciálně citlivé informace. Skript PAC tak nemůže získat přístup k údajům, které jsou běžně chráněny šifrovaným kanálem (jako jsou cesta a dotaz).
Když je tato zásada nastavena na hodnotu False, je tato bezpečnostní funkce vypnuta a skriptům PAC je tak implicitně umožněn přístup ke všem částem adres URL se schématem https://. Platí to pro všechny skripty PAC bez ohledu na zdroj (včetně skriptů, které byly načteny nezabezpečeným přenosem nebo objeveny nezabezpečeným způsobem pomocí protokolu WPAD).
Výchozí hodnota je True (bezpečnostní funkce je zapnuta). Výjimkou jsou podnikoví uživatelé systému Chrome OS, u kterých je v současné době výchozí hodnota False.
Doporučujeme tuto zásadu nastavit na hodnotu True. Na hodnotu False ji nastavte pouze v případě, že způsobuje problémy s kompatibilitou s existujícími skripty PAC.
Do budoucna bychom možnost vypnutí této bezpečnostní funkce rádi odstranili.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Aktivace lupy pro celou obrazovku</translation>
<translation id="8288199156259560552">Zapnout službu určování polohy Google systému Android</translation>
<translation id="8294750666104911727">Stránky s vlastností X-UA-Compatible nastavenou na hodnotu chrome=1 budou v běžném provozu vykresleny ve službě <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> bez ohledu na zásadu ChromeFrameRendererSettings.
Pokud toto nastavení aktivujete, na stránkách nebudou hledány metaznačky.
Pokud toto nastavení deaktivujete, na stránkách budou hledány metaznačky.
Pokud zásada nebude nastavena, na stránkách budou hledány metaznačky.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Pokud je nastavena na hodnotu True, zakáže synchronizaci Disku Google v aplikaci Soubory v systému <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> při použití mobilního připojení. Data se na Disk Google synchronizují pouze při připojení přes Wi-Fi nebo Ethernet.
Pokud tato zásada není nastavena nebo je nastavena na hodnotu False, uživatelé budou moci přenášet soubory na Disk Google prostřednictvím mobilních připojení.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Umožňuje nastavit, zda weby mohou generovat klíče. Generování klíčů je možné všem webům buď povolit, nebo zakázat.
Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije se zásada BlockKeygen a uživatel ji bude moci změnit.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Tato zásada je aktivní pouze v režimu prodeje.
Pokud je určena zásada DeviceIdleLogoutTimeout, určuje tato zásada, jak dlouho před odhlášením se bude uživateli zobrazovat okno s upozorněním a časovačem.
Hodnota zásady se určuje v milisekundách.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Druhý faktor je vypnut</translation>
<translation id="8344454543174932833">Importování záložek z výchozího prohlížeče při prvním spuštění</translation>
<translation id="8359734107661430198">Aktivovat API PříkladZastaraléFunkce do 2. 9. 2008</translation>
<translation id="8369602308428138533">Prodleva vypnutí obrazovky při napájení ze sítě</translation>
<translation id="8370471134641900314">Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu True, uživatel se do prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" /> před použitím musí přihlásit pomocí svého profilu. Výchozí hodnota zásady BrowserGuestModeEnabled v tomto případě bude nastavena na False.
Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu False nebo není nakonfigurována, může uživatel prohlížeč <ph name="PRODUCT_NAME" /> používat bez přihlášení.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Povolit použití vzdáleného ověření identity k ochraně obsahu v zařízení</translation>
<translation id="838870586332499308">Povolit datový roaming</translation>
<translation id="8390049129576938611">Zakáže v prohlížeči <ph name="PRODUCT_NAME" /> interní prohlížeč souborů PDF. Soubory PDF se budou stahovat a uživatel je bude moci otevřít ve výchozí aplikaci.
Pokud tuto zásadu ponecháte nenastavenou nebo deaktivovanou, budou se soubory PDF otevírat pomocí pluginu PDF (pokud jej uživatel nezakáže).</translation>
<translation id="8402079500086185021">Soubory PDF otevírat vždy externě</translation>
<translation id="8412312801707973447">Zda se budou provádět online kontroly OCSP/CRL</translation>
<translation id="8424255554404582727">Nastavit výchozí otočení displeje, které se použije při každém restartu</translation>
<translation id="8426231401662877819">Otočit obrazovku ve směru hodinových ručiček o 90 stupňů</translation>
<translation id="8451988835943702790">Jako domovskou použít stránku Nová karta</translation>
<translation id="8465065632133292531">Parametry pro adresu URL dynamického vyhledávání používající metodu POST</translation>
<translation id="847472800012384958">Nepovolit zobrazení vyskakovacích oken žádným webovým stránkám</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Umožňuje personalizovat seznam vzorů adres URL, které by měl vždy vykreslit hostitelský prohlížeč.
Pokud tato zásada není nastavena, použije se pro všechny weby výchozí modul vykreslení určený zásadou ChromeFrameRendererSettings.
Ukázkové vzory naleznete na stránce https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Deaktivovat ukládání historie prohlížeče</translation>
<translation id="8499172469244085141">Výchozí nastavení (uživatelé mohou zásady přepsat)</translation>
<translation id="8519264904050090490">Adresy URL ručních výjimek spravovaného uživatele</translation>
<translation id="8527932539502116028">Určuje, které tiskárny uživatel nesmí používat.
Tato zásada se použije, jen pokud je v zásadě <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> vybrána možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Je-li tato zásada použita, bude mít uživatel k dispozici všechny tiskárny kromě těch, jejichž ID jsou v ní uvedena.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Konfiguruje požadavek na minimální povolenou verzi prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />. Nižší verze jsou považovány za zastaralé. Na zařízeních s nižšími verzemi se uživatelé nebudou moci přihlásit, dokud operační systém zařízení nebude aktualizován.
Pokud aktuální verze začne být považována za zastaralou během relace uživatele, bude uživatel nuceně odhlášen.
Pokud tato zásada není nastavena, žádná omezení neplatí a uživatel se může přihlásit bez ohledu na verzi prohlížeče <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Verzí v tomto případě může být přesná verze, například „61.0.3163.120“, nebo předpona verze, například „61.0“ </translation>
<translation id="8544375438507658205">Výchozí modul vykreslení HTML pro plugin <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8549772397068118889">Při návštěvě webů mimo obsahové balíčky zobrazit upozornění</translation>
<translation id="8566842294717252664">Skrýt internetový obchod z karty Nová stránka a ze spouštěče aplikací</translation>
<translation id="8587229956764455752">Povolit vytváření nových uživatelských účtů</translation>
<translation id="8614804915612153606">Zakáže automatické aktualizace</translation>
<translation id="8631434304112909927">naposledy ve verzi <ph name="UNTIL_VERSION" /></translation>
<translation id="863319402127182273">U aplikací Android má tato zásada vliv pouze na vestavěný fotoaparát. Když je tato zásada nastavena na hodnotu True, je fotoaparát pro všechny aplikace Android bez výjimky zakázán.</translation>
<translation id="8649763579836720255">Zařízení se systémem Chrome OS mohou pomocí vzdáleného ověření identity (ověřeného přístupu) získat certifikát vydaný certifikační autoritou Chrome OS, který hodnotí, zda je zařízení vhodné k přehrání chráněného obsahu. Proces zahrnuje odeslání informací o podpoře hardwaru certifikační autoritě Chrome OS, která zařízení jedinečně identifikuje.
Pokud zásadu nastavíte na hodnotu False, zařízení nebude u chráněného obsahu používat vzdálené ověření identity, a chráněný obsah proto nemusí být možné přehrát.
Pokud zásadu nastavíte na hodnotu True nebo ji nenastavíte, u chráněného obsahu bude použito vzdálené ověření identity.</translation>
<translation id="8650974590712548439">Umístění v registru systému Windows pro klienty Windows:</translation>
<translation id="8654286232573430130">Určuje, které servery mají být umístěny na bílou listinu pro integrované ověření. Integrované ověření je povoleno pouze v případě, že <ph name="PRODUCT_NAME" /> obdrží výzvu ověřování z proxy serveru nebo jiného serveru, který je uveden v tomto seznamu povolených serverů.
Chcete-li zadat několik názvů serverů, oddělte je čárkami. Zástupné znaky (*) jsou povoleny.
Pokud zásada zůstane nenastavena, pokusí se <ph name="PRODUCT_NAME" /> zjistit, zda se server nachází v intranetu, a teprve poté bude reagovat na požadavky IWA. Pokud bude server zjištěn jako internet, bude <ph name="PRODUCT_NAME" /> požadavky IWA ignorovat.</translation>
<translation id="8672321184841719703">Cílová verze automatické aktualizace</translation>
<translation id="867410340948518937">U2F (Universal Second Factor)</translation>
<translation id="8693243869659262736">Použít integrovaného klienta DNS</translation>
<translation id="8704831857353097849">Seznam deaktivovaných pluginů</translation>
<translation id="8711086062295757690">Určuje klíčové slovo, které v adresním řádku spouští vyhledávání tohoto poskytovatele.
Tato zásada je nepovinná. Pokud ji nenastavíte, žádné klíčové slovo poskytovatele vyhledávání neaktivuje.
Tato zásada bude dodržována pouze v případě, že je aktivní zásada DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="8731693562790917685"