blob: f66a07acc8cb206f48a64794e3d4874370d050db [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="da">
<translation id="101438888985615157">Roter skærmen 180 grader</translation>
<translation id="1017967144265860778">Strømstyring på loginskærmen</translation>
<translation id="1019101089073227242">Angiv brugerdatamappe</translation>
<translation id="1022361784792428773">Udvidelses-id'er, som brugeren skal forhindres i at installere (eller * for alle)</translation>
<translation id="102492767056134033">Angiv standardtilstanden for skærmtastaturet på loginskærmen</translation>
<translation id="1027000705181149370">Angiver, om godkendelsescookies, der angives af en SAML-IdP ved login, skal overføres til brugerens profil.
Når en bruger godkendes via en SAML-IdP ved login, skrives cookies, der er angivet af IdP'en, først i en midlertidig profil. Disse cookies kan overføres til brugerens profil for at overføre godkendelsestilstanden.
Når denne politik er angivet som sand, overføres cookies, der er angivet af IdP'en, til brugerens profil, hver gang vedkommende godkender ved hjælp af SAML-IdP'en ved login.
Når denne politik er angivet som falsk eller ikke er indstillet, overføres cookies, der er angivet af IdP'en, kun til brugerens profil, første gang vedkommende logger ind på en enhed.
Denne politik berører kun brugere, hvis domæne svarer til enhedens registreringsdomæne. For alle andre brugere overføres cookies, der er angivet af IdP'en, kun til brugerens profil, første gang vedkommende logger ind på enheden.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Aktivér PAC til fjernelse af webadresser (for https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Rapportér hardwarestatistik, f.eks. CPU/RAM-forbrug.
Hvis politikken angives som Falsk, rapporteres statistikken ikke.
Hvis den angives som Sand eller slet ikke indstilles, rapporteres statistikken.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Aktivér forældede funktioner på webplatformen i en begrænset periode</translation>
<translation id="1047128214168693844">Tillad ikke, at websites sporer brugerens fysiske placering</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurerer den landestandard, der gennemtvinges på loginskærmen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet, vises loginskærmen i den landestandard, der er angivet af den første værdi i denne politik (politikken er defineret som en liste til fremadrettet kompatibilitet). Hvis politikken ikke er angivet eller er angivet som en tom liste, vises loginskærmen i den landestandard, der blev anvendt i den forrige brugersession. Hvis denne politik er angivet med en værdi, der ikke er en gyldig landestandard, vises loginskærmen i en reservelandestandard (som i øjeblikket er en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Aktivér fjernattestering for enheden</translation>
<translation id="1093082332347834239">Hvis denne indstilling er aktiveret, køres den eksterne hjælpehost i en proces med <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />-tilladelser. Dette giver eksterne brugere mulighed for at interagere med vinduer med administratorrettigheder på den lokale brugers skrivebord.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er konfigureret, køres den eksterne hjælpehost i brugerens kontekst, og eksterne brugere kan ikke interagere med vinduer med administratorrettigheder på skrivebordet.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Standardsøgemaskine</translation>
<translation id="1117535567637097036">De protokolhandlere, der er angivet via denne politik, bruges ikke til håndtering af Android-formål.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Viser <ph name="PRODUCT_NAME" />-ikonet på værktøjslinjen</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurerer det indeks, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> anvender til at gemme cachelagrede filer på disken.
Hvis du angiver denne politik, anvender <ph name="PRODUCT_NAME" /> det medfølgende indeks, uanset om brugeren har angivet markeringen "--disk-cache-dir" eller ej. For ikke at miste data eller få uventede fejl bør denne politik ikke angives som en mængdes rodindeks eller som et indeks, der bruges til andre formål, da <ph name="PRODUCT_NAME" /> administrerer indholdet.
Gå til https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for at se en liste over variabler, der kan bruges.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes standardcacheindekset, og brugeren vil kunne tilsidesætte det med kommandolinjemarkeringen "--disk-cache-dir".</translation>
<translation id="1138294736309071213">Denne politik er kun aktiv i detailtilstand.
Bestemmer, hvor lang tid der går, inden pauseskærmen vises på loginskærmen for enheder i detailtilstand.
Politikværdien skal angives i millisekunder.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Tillad billeder på disse websites</translation>
<translation id="1152117524387175066">Rapportér tilstanden for enhedens udviklerkontakt ved opstart.
Hvis politikken er angivet til Falsk, rapporteres tilstanden for udviklerkontakten ikke.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Deaktiver fortsættelse fra advarselssiden for Beskyttet browsing</translation>
<translation id="1166377463685560145">Angiver, hvilke printere en bruger ikke kan anvende.
Denne politik anvendes kun, hvis <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> er valgt for <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Hvis denne politik anvendes, kan alle printere anvendes af brugeren, medmindre deres id er angivet i denne politik.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Hvor ofte der sendes enhedsstatusuploads (i millisekunder).
Hvis denne politik ikke angives, er standardfrekvensen tre timer. Den laveste
tilladte frekvens er 60 sekunder.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Aktiverede virksomhedsprintere</translation>
<translation id="1221359380862872747">Indlæs de angivne webadresser ved demologin</translation>
<translation id="123081309365616809">Aktivér casting af indhold til enheden</translation>
<translation id="1265053460044691532">Begræns den tid, hvor en bruger, der er godkendt via SAML, kan logge på offline</translation>
<translation id="1291880496936992484">Advarsel! RC4 bliver fjernet helt fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 52 (omkring september 2016), og på det tidspunkt vil denne politik holde op med at virke.
Hvis politikken ikke er angivet eller er angivet til Falsk, aktiveres RC4-krypteringsprogrammer i TLS ikke. Alternativt kan den angives til Sandt for at bevare kompatibiliteten med en forældet server. Dette er en midlertidig løsning, og serveren bør rekonfigureres.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Brug et .pac-proxyscript</translation>
<translation id="1304973015437969093">Udvidelses-/app-id'er og opdateringswebadresser skal installeres ubemærket</translation>
<translation id="1313457536529613143">Angiver den procentdel, som nedtoningsforsinkelsen på skærmen skaleres, når der observeres brugeraktivitet, mens skærmen er nedtonet, eller umiddelbart efter skærmen slukkes.
Hvis denne politik indstilles, angiver den den procentdel, som nedtoningsforsinkelsen på skærmen skaleres, når der observeres brugeraktivitet, mens skærmen er nedtonet, eller umiddelbart efter skærmen slukkes. Når nedtoningsforsinkelsen skaleres, tilpasses forsinkelsen for skærmsluk, skærmlås og inaktivitet for at bibeholde samme afstande fra nedtoningsforsinkelsen på skærmen som i den oprindelige konfiguration.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes standardfaktoren for skalering.
Skaleringsfaktoren skal være 100 % eller mere.</translation>
<translation id="131353325527891113">Vis brugernavne på loginskærmen</translation>
<translation id="1327466551276625742">Aktivér meddelelse om netværkskonfiguration, når du er offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">Aktivér skærmtastatur</translation>
<translation id="1330985749576490863">Deaktiverer Google Drev over mobilforbindelser i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="13356285923490863">Navn på politik</translation>
<translation id="1353966721814789986">Startsider</translation>
<translation id="1359553908012294236">Hvis denne politik er angivet til sand eller ikke er konfigureret, aktiverer <ph name="PRODUCT_NAME" /> gæstelogins. Gæstelogins er <ph name="PRODUCT_NAME" />-profiler, hvor alle vinduer er i inkognitotilstand.
Hvis denne politik er angivet til falsk, tillader <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke, at der startes gæsteprofiler.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Aktivér forespørgsler til Quirks Server om hardwareprofiler</translation>
<translation id="1393485621820363363">Aktiverede virksomhedsprintere for enheder</translation>
<translation id="1397855852561539316">Foreslået webadresse fra standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="1420281424655200442">Bestemmer, hvilke printere fra <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> der kan anvendes af brugerne.
Angiver, hvilken adgangspolitik der anvendes til konfiguration af flere printere. Hvis <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> er valgt, vises alle printere. Hvis <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> er valgt, anvendes <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> til at begrænse adgangen til de angivne printere. Hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt, angiver <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> kun de printere, der kan vælges.
Hvis denne politik ikke er angivet, anvendes <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> som standard.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adresse eller webadresse på proxyserveren</translation>
<translation id="1435659902881071157">Netværkskonfiguration på enhedsniveau</translation>
<translation id="1438739959477268107">Standardindstilling for nøglegenerering</translation>
<translation id="1454846751303307294">Gør det muligt at oprette en liste over webadressemønstre for at angive websites, som ikke må køre JavaScript. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultJavaScriptSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienter):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontrollér brugeradfærden i en session med flere profiler på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder.
Hvis politikken er angivet til "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted", kan brugeren enten være primær eller sekundær bruger i en session med flere profiler.
Hvis denne politik er angivet til "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary", kan brugeren kun være den primære bruger i en session med flere profiler.
Hvis denne politik er angivet til "MultiProfileUserBehaviorNotAllowed'", kan brugeren ikke være en del af en session med flere profiler.
Hvis du aktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis indstillingen ændres, mens brugeren er logget ind på en session med flere profiler, undersøges de respektive indstillinger for alle brugere i sessionen. Sessionen afsluttes, når en af brugerne ikke længere har tilladelse til at være i sessionen.
Hvis politikken ikke er indstillet, anvendes standardværdien "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary" for virksomhedsadministrerede brugere, og "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted" anvendes for ikke-administrerede brugere.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klik for at afspille</translation>
<translation id="1466133662354365542">Aktiverer funktionen AutoFyld for <ph name="PRODUCT_NAME" /> og giver brugerne mulighed for automatisk at udfylde webformularer med betalingskort- og adresseoplysninger, der er blevet gemt tidligere.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil AutoFyld aldrig foreslå eller udfylde betalingskortoplysninger, og indstillingen vil heller ikke gemme yderligere betalingskortoplysninger, som brugeren muligvis indsender, når vedkommende er på nettet.
Hvis du aktiverer denne indstilling eller ikke angiver en værdi, kan brugeren administrere den overordnede autofyldfunktion (herunder betalingskort) i brugerfladen.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Indstil standardtilstanden for hjælpefunktionen Høj kontrast på loginskærmen.
Hvis denne politik angives som sand, aktiveres høj kontrast, når loginskærmen vises.
Hvis denne politik angives som falsk, deaktiveres høj kontrast, når loginskærmen vises.
Hvis du angiver denne politik, kan brugerne midlertidigt tilsidesætte den ved at aktivere eller deaktivere Høj kontrast. Brugerens valg er dog ikke endegyldigt, og standarden gendannes, når loginskærmen vises igen, eller hvis brugeren forbliver inaktiv på loginskærmen i et minut.
Hvis denne politik ikke angives, deaktiveres høj kontrast, når loginskærmen vises første gang. Brugerne kan når som helst aktivere eller deaktivere Høj kontrast, og dens status på loginskærmen fastholdes hos brugerne.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Hvis denne politik er angivet som sand, er Kombineret skrivebord tilladt og
aktiveret som standard, hvilket giver applikationer mulighed for at fylde flere skærme.
Brugeren kan deaktivere Kombineret skrivebord for de enkelte skærme ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet ud for dem
i skærmindstillingerne.
Hvis denne politik er angivet som falsk eller ikke er angivet, vil Kombineret skrivebord være
deaktiveret. Hvis det er tilfældet, kan brugeren ikke aktivere denne funktion.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Deaktiver TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> vil omgå alle proxyer for den hostliste, der vises her.
Denne politik træder kun i kraft, hvis du har valgt indstillinger for manuel proxy under "Vælg, hvordan du vil angive indstillinger for proxyserver".
Denne politik bør ikke angives, hvis du har valgt en anden form for angivelse af proxypolitikker.
Få flere detaljerede eksempler på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">Fjernattestering</translation>
<translation id="1509692106376861764">Denne politik er trukket tilbage fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 29.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Tillad, at websites registrerer brugernes fysiske placering</translation>
<translation id="152657506688053119">Liste over alternative webadresser for standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="1530812829012954197">Gengiv altid følgende webadressemønstre i værtsbrowseren</translation>
<translation id="1553684822621013552">Når denne politik er angivet til sand, aktiveres ARC for brugeren
(undelagt de øvrige indstillinger for politik. ARC er stadig
utilgængelig, hvis engangsbruger eller samlet login fra flere konti
aktiveres i den aktuelle brugersession).
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er konfigureret, kan
virksomhedsbrugere ikke bruge ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Tilsidesættelser af politik for fejlretningsbuilds på hosten til fjernadgang</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F samt udvidelser til individuel attestering</translation>
<translation id="1583248206450240930">Brug <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> som standard</translation>
<translation id="1603058613431276040">Angiver konfigurationer af virksomhedsprintere, der er knyttet til enheder.
Denne politik tillader, at du kan konfigurere printere for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder. Filen må ikke være større end 5 MB, og den skal indkodes i JSON. Formatet er det samme som for NativePrinters-ordbogen. En fil med ca. 21.000 printere forventes at indkode som en fil på 5 MB. Den kryptografiske nøgletransformation bruges til at bekræfte downloadens integritet.
Filen downloades og gemmes i cachen. Den downloades igen, hver gang webadressen eller nøgletransformationen ændres.
Hvis denne politik er angivet, vil <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> downloade filen til printerkonfigurationer og gøre printere tilgængelige i overensstemmelse med <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> og <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Denne politik har ingen indflydelse på, om brugere kan konfigurere printere på individuelle enheder. Den har til formål at supplere printerkonfigurationen for individuelle brugere.
Denne politik er en tilføjelse til <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Hvis denne politik ikke er angivet, er der ingen printere for enhederne, og andre politikker af typen <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> ignoreres.</translation>
<translation id="1608755754295374538">Webadresser, der får adgang til lydoptagelsesenheder, uden at du skal give tilladelse hertil</translation>
<translation id="1617235075406854669">Aktivér sletning af browser- og downloadhistorik</translation>
<translation id="163200210584085447">Mønstre på denne liste sammenlignes med sikkerhedskilden
for den anmodede webadresse. Hvis der findes et match, gives der
adgang til videooptagelsesenheder på SAML-loginsider. Hvis der ikke findes
noget match, nægtes der automatisk adgang. Mønstre med jokertegn
tillades ikke.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Tillad <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-pluginnet på disse websites</translation>
<translation id="1655229863189977773">Angiv diskcache i bytes</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxyserver</translation>
<translation id="1668836044817793277">Om den automatisk startede terminalapp uden forsinkelse skal kunne kontrollere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen.
Denne politik bestemmer, om den automatisk startede terminalapp uden forsinkelse skal kunne styre <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen ved at angive en required_platform_version i sit manifest og bruge den som præfiks for en automatisk opdateret målversion.
Hvis politikken er angivet til sand, bruges værdien i manifestnøglen required_platform_version fra den automatisk startede terminalapp uden forsinkelse til automatisk at opdatere præfikset for målversionen.
Hvis politikken ikke konfigureres, eller den indstilles til falsk, ignoreres manifestnøglen required_platform_version, og den automatiske opdatering fortsætter som normalt.
Advarsel! Det frarådes at delegere kontrol over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen til en terminalapp, da det kan forhindre enheden i at modtage softwareopdateringer og kritiske sikkerhedsrettelser. Delegering af kontrol over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen kan udgøre en sikkerhedsrisiko for brugerne.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Understøttes på:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Offentlig session til automatisk login</translation>
<translation id="1689963000958717134">Tillader, at netværkskonfigurationen gøres gældende for alle brugere af en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enhed. Netværkskonfigurationen er en JSON-formateret streng, som er defineret af formatet Open Network Configuration som beskrevet på <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Angiv begrænsningen for hentning af variationbasistallet</translation>
<translation id="172374442286684480">Tillad, at alle websites angiver lokale data</translation>
<translation id="1734716591049455502">Konfigurer indstillinger for fjernadgang</translation>
<translation id="1736269219679256369">Tillad fortsættelse fra SSL-advarselssiden</translation>
<translation id="1749815929501097806">Angiver de Servicevilkår, som brugeren skal acceptere, inden en enhedslokal kontosession kan påbegyndes.
Hvis denne politik indstilles, downloader <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> servicevilkårene og præsenterer dem for brugeren, når en enhedslokal kontosession påbegyndes. Brugeren får først tilladelse til sessionen, når servicevilkårene accepteres.
Hvis denne politik ikke indstilles, vises der ikke nogen Servicevilkår.
Politikken skal indstilles til en webadresse, hvorfra <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kan downloade servicevilkårene. Servicevilkårene skal være almindelig tekst vist som MIME-tekst. Markering er ikke tilladt.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Bloker alle downloads</translation>
<translation id="1781356041596378058">Denne politik styrer også adgangen til Indstillinger for udviklere i Android. Hvis du angiver denne politik til Sand, kan brugerne ikke få adgang til Indstillinger for udviklere. Hvis du angiver denne politik til Falsk eller ikke angiver den, kan brugerne få adgang til Indstillinger for udviklere ved at trykke syv gange på build-nummeret i Android-appen Indstillinger.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Liste over fastgjorte apps, der skal vises på applisten</translation>
<translation id="1808715480127969042">Bloker cookies på disse websites</translation>
<translation id="1827523283178827583">Brug faste proxyservere</translation>
<translation id="1843117931376765605">Opdateringsfrekvens for brugerpolitik</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurerer politikker for hurtig oplåsning.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Angiver de parametre, der anvendes ved direkte søgning med POST. Det består af kommaseparerede navne/værdipar. Hvis en værdi er en skabelonparameter såsom {searchTerms} i ovenstående eksempel, erstattes den med rigtige søgetermdata.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, sendes anmodninger om direkte søgning ved hjælp af GET-metoden.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Advarsel! Denne TLS-fallbackversion fjernes fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 52 (omkring september 2016), og denne politik er da ikke længere aktuel.
Når TLS-dataudveksling mislykkes, ville <ph name="PRODUCT_NAME" /> tidligere prøve at oprette forbindelse igen med en ældre TLS-version for at løse problemet med fejl i HTTPS-servere. Denne indstilling konfigurerer den version, hvor fallback-processen stopper. Hvis en server udfører versionsforhandling korrekt (dvs. uden at afbryde forbindelsen), anvendes denne indstilling ikke. Uanset hvad skal den resulterende forbindelse stadig være i overensstemmelse med SSLVersionMin.
Hvis denne politik ikke konfigureres, eller hvis den indstilles til "tls1.2", udfører <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke længere dette fallback. Bemærk, at dette ikke deaktiverer understøttelse af ældre TLS-versioner, kun hvorvidt <ph name="PRODUCT_NAME" /> vil løse problemet med fejlbehæftede servere, som ikke kan forhandle versioner korrekt.
Hvis kompatabilitet med en fejlbehæftet server skal opretholdes, kan denne politik indstilles til "tls1.1". Dette er en midlertidig løsning, og problemet med serveren bør snarest udbedres.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Hvis denne politik er angivet med en tom streng, eller hvis den ikke er konfigureret, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke et forslag til autofuldførelse under loginflowet.
Hvis denne politik er angivet med en streng, der repræsenterer et domænenavn, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> et forslag til autofuldførelse under loginflowet. Dette giver brugeren mulighed for kun at skulle angive sit brugernavn uden hele domænenavnet. Brugeren kan overskrive dette domænenavn.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Vigtige tilladelser</translation>
<translation id="186719019195685253">Den handling, der igangsættes ved inaktiv forsinkelse på fast strømforsyning</translation>
<translation id="187819629719252111">Giver adgang til lokale filer på maskinen ved at lade <ph name="PRODUCT_NAME" /> vise dialogbokse om filvalg. Hvis du aktiverer denne indstilling, kan brugerne åbne dialogbokse om filvalg som normalt. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vises der en meddelelse i stedet for en dialogboks om filvalg, hver gang brugeren foretager en handling, der ville have frembragt en dialogboks om filvalg (såsom at importere bogmærker, uploade filer, gemme links osv.), og det antages, at brugeren har trykket på Annuller i dialogboksen om filvalg. Hvis denne indstilling ikke angives, kan brugerne åbne dialogbokse om filvalg som normalt.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Angiver den tidszone, der skal gælde for enheden. Brugerne kan tilsidesætte den angivne tidszone for den aktuelle session. Når der logges ud, indstilles den dog igen til den angivne tidszone. Hvis der angives en ugyldig værdi, aktiveres politikken i stedet ved hjælp af "GMT". Hvis der angives en tom streng, ignoreres politikken.
Hvis denne politik ikke anvendes, benyttes den aktive tidszone. Hvis brugerne skifter tidszone er ændringen dog vedvarende. En ændring, der foretages af én bruger, påvirker således loginskærmen og alle andre brugere.
Nye enheder er som udgangspunkt angivet med tidszonen "Pacific Standard Time".
Formatet for værdierne følger navnene på tidszonerne i "IANA Time Zone Database" (se "http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time"). De fleste tidszoner kan betegnes som "continent/large_city" eller "ocean/large_city".
Hvis du angiver denne politik, deaktiveres automatisk opdatering af tidszone på baggrund af enhedens placering fuldstændigt. Politikken SystemTimezoneAutomaticDetection tilsidesættes også.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Tillad, at alle websites kører JavaScript</translation>
<translation id="193259052151668190">Hvidliste over USB-enheder, der kan frigøres</translation>
<translation id="1933378685401357864">Baggrundsbillede</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurer strømstyring på loginskærmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Med denne politik kan du konfigurere, hvordan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> reagerer, når der ikke har været brugeraktivitet i et stykke tid, mens loginskærmen vises. Politikken styrer flere indstillinger. Se de tilsvarende politikker, som styrer strømstyring i en session, for individuelle semantik- og værdiområder. De eneste afvigelser fra disse politikker er:
* Handlingerne ved inaktivitet eller ved lukning må ikke være at afslutte sessionen.
* Standardhandlingen ved inaktivitet under kørsel på vekselstrøm er at lukke ned.
Hvis en indstilling ikke er specificeret, anvendes en standardværdi.
Hvis denne politik ikke er indstillet, anvendes standarder for alle indstillinger.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Hvorvidt der skal gives tilladelse til certifikater, som er udstedt af lokale tillidsankre og mangler udvidelsen subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognitotilstand er deaktiveret</translation>
<translation id="1964802606569741174">Denne politik påvirker ikke YouTube-appen til Android. Hvis Beskyttet tilstand på YouTube skal håndhæves, skal installation af YouTube-appen til Android ikke tillades.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Tilsidesætter politikker i fejlfindingsbuilds for hosten for fjernadgang.
Værdien parses som en JSON-ordbog for politikkens navn til politikkens værditilknytninger.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Automatisk opdaterede nyttedata i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kan downloades via HTTP i stedet for HTTPS. Dette giver mulighed for åben HTTP-caching af HTTP-downloads.
Hvis denne politik er angivet til Sand, vil <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> forsøge at downloade automatisk opdaterede nyttedata via HTTP. Hvis politikken er angivet til Falsk eller ikke er angivet, anvendes HTTPS til at downloade automatisk opdaterede nyttedata.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Strømstyring</translation>
<translation id="201557587962247231">Hyppighed for upload af rapporter om enhedsstatus</translation>
<translation id="2018836497795982119">Angiver den periode i millisekunder, hvor enhedsadministrationstjenesten anmodes om brugerpolitikoplysninger.
Angivelse af denne politik tilsidesætter standardværdien på tre timer. Gyldige værdier for denne politik ligger i intervallet fra 1800000 (30 minutter) til 86400000 (ét døgn). Alle værdier, der ikke ligger inden for dette interval, fastgøres til den respektive grænse. Hvis platformen understøtter underretninger vedrørende politik, angives forsinkelsen af opdateringen til 24 timer, da det forventes, at underretninger vedrørende politik automatisk gennemtvinger en opdatering, når politikken ændres.
Hvis denne politik ikke angives, bruger <ph name="PRODUCT_NAME" /> standardværdien på tre timer.
Bemærk! Hvis platformen understøtter underretninger vedrørende politik, angives forsinkelsen af opdateringen til 24 timer (der ses bort fra alle standardindstillingerne og værdierne for denne politik), da det forventes, at underretninger vedrørende politik automatisk gennemtvinger en opdatering, når politikken ændres. Dermed er hyppige opdateringer ikke nødvendige.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfigurer det påkrævede domænenavn for klienter med fjernadgang</translation>
<translation id="2030905906517501646">Søgeord til standardsøgemaskine</translation>
<translation id="203096360153626918">Denne politik påvirker ikke Android-apps. De kan åbnes i fuldskærmstilstand, selv hvis denne politik angives som <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Deaktiverede virksomhedsprintere</translation>
<translation id="2063380907529983889">Bestemmer, hvilke printere fra <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> der kan anvendes af brugerne.
Angiver, hvilken adgangspolitik der anvendes til konfiguration af flere printere. Hvis <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> er valgt, vises alle printere. Hvis <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> er valgt, anvendes <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> til at begrænse adgangen til de angivne printere. Hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt, angiver <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> kun de printere, der kan vælges.
Hvis denne politik ikke er angivet, anvendes <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> som standard.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Angiver, hvilke skemaer for HTTP-godkendelse der understøttes af <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Mulige værdier er "grundlæggende", "sammenfatning", "NTLM" og "forhandling". Flere værdier adskilles med kommaer.
Hvis denne politik ikke er angivet, anvendes alle fire skemaer.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Bloker adgangen til websites uden for indholdspakker</translation>
<translation id="2077129598763517140">Brug hardwareacceleration, når det er muligt</translation>
<translation id="2077273864382355561">Skærmslukforsinkelse, når batteriet bruges</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurer den Chrome-version, der som minimum påkræves for enheden.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabil kanal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Aktiver rapportering af brugs- og nedbrudsrelaterede data</translation>
<translation id="2113068765175018713">Begræns oppetid for enheden vha. automatisk genstart</translation>
<translation id="2127599828444728326">Tillad underretninger på disse websites</translation>
<translation id="2131902621292742709">Skærmnedtoningsforsinkelse, når batteriet bruges</translation>
<translation id="2134437727173969994">Tillad låsning af skærmen</translation>
<translation id="2137064848866899664">Hvis denne politik er angivet, roteres hver visning i den
angivne retning ved hver genstart og første gang, der oprettes forbindelse,
efter politikkens værdi ændres. Brugere kan ændre visningens
rotation via siden med indstillinger, når de er logget ind, men deres
indstilling tilsidesættes af politikkens værdi ved næste genstart.
Denne politik gælder for både den primære visning og den sekundære visning.
Hvis politikken ikke er angivet, er standardværdien 0 grader, og brugere
kan frit ændre den. I dette tilfælde genanvendes værdien ikke
ved genstart.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfigurer politikker for <ph name="PRODUCT_NAME" />, som er en funktion, der giver brugerne mulighed for at sende indholdet af faner, websites eller skrivebordet fra browseren til eksterne skærme og lydsystemer.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Inaktivitetsforsinkelse, når strømforsyningen er tilsluttet</translation>
<translation id="2170233653554726857">Aktivér WPAD-optimering</translation>
<translation id="2176565653304920879">Når denne politik er indstillet, fungerer flowet for registrering af tidszoner på en af de følgende måder, alt efter hvilken værdi der bruges i indstillingen:
Hvis der er indstillet til TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, kan brugerne kontrollere den automatiske registrering af tidszoner med de almindelige kontrolelementer i chrome://settings.
Hvis der er indstillet til TimezoneAutomaticDetectionDisabled, bliver de automatiske kontrolelementer for tidszoner i chrome://settings deaktiveret. Automatisk registrering af tidszoner vil altid være deaktiveret.
Hvis der er indstillet til TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, bliver kontrolelementerne for tidszone i chrome://settings deaktiveret. Automatisk registrering af tidszoner vil altid være aktiveret. Registreringen af tidszoner bruger udelukkende IP-metoden til at fastlægge placeringen.
Hvis der indstilles til TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, bliver kontrolelementerne for tidszoner i chrome://settings deaktiveret. Automatisk registrering af tidszoner vil altid være aktiveret. Listen over synlige Wi-Fi-adgangspunkter sendes altid til Geolocation API-serveren, så der kan foretages detaljeret registrering af tidszoner.
Hvis der indstilles til TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, bliver kontrolelementerne for tidszoner i chrome://settings deaktiveret. Automatisk registrering af tidszoner vil altid være aktiveret. Placeringsoplysninger (som f.eks. Wi-Fi-adgangspunkter, tilgængelige mobiltårne, GPS) bliver sendt til en server, så der kan foretages detaljeret registrering af tidszoner.
Hvis politikken ikke indstilles, svarer det til, at TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide er indstillet.
Hvis politikken SystemTimezone indstilles, tilsidesættes denne politik. I dette tilfælde deaktiveres registrering af tidszoner helt.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Gennemtving som minimum Moderat begrænset tilstand på YouTube</translation>
<translation id="2183294522275408937">Denne indstilling styrer, hvor ofte låseskærmen kræver, at adgangskoden indtastes for at fortsætte med at bruge hurtig oplåsning. Når du går ind på låseskærmen, vil hurtig oplåsning ikke være tilgængelig, hvis den seneste adgang med adgangskode overskrider denne indstilling. Hvis brugeren bliver på låseskærmen ud over det angivne tidsrum, anmodes der om en adgangskode, næste gang brugeren indtaster den forkerte kode eller går ind på låseskærmen, alt efter hvad der kommer først.
Hvis denne indstilling er konfigureret, bliver brugere, der anvender hurtig oplåsning, anmodet om at indtaste deres adgangskode på låseskærmen afhængigt af denne indstilling.
Hvis denne indstilling ikke er konfigureret, bliver brugere, der anvender hurtig oplåsning, anmodet om at indtaste deres adgangskode på låseskærmen hver dag.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Denne politik er udfaset i M61. Brug EcryptfsMigrationStrategy i stedet.
Angiver, hvordan en enhed skal opføre sig, hvis den blev leveret med ecryptfs-kryptering og skal skifte til ext4-kryptering.
Hvis du indstiller denne politik til "DisallowArc", deaktiveres Android-apps for alle brugere på enheden (inklusive dem, der allerede har ext4-kryptering), og der tilbydes ikke migrering fra ecryptfs- til ext4-kryptering til nogen brugere.
Hvis du indstiller denne politik til "AllowMigration", bliver brugere med ecryptfs-hovedmapper tilbudt at migrere disse til ext4-kryptering, hvor det er nødvendigt (i øjeblikket når Android N bliver tilgængeligt på enheden).
Denne politik gælder ikke for terminalapps – disse migreres automatisk. Hvis denne politik endnu ikke er angivet, opfører enheden sig, som om "DisallowArc" er valgt.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfigurer hvidlisten for indbyggede beskedhosts</translation>
<translation id="2204753382813641270">Administrer, hvornår hylden skjules automatisk</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametre for søgewebadresse, som anvender POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Standardindstilling for underretninger</translation>
<translation id="2231817271680715693">Import af browseroversigt fra standardbrowser ved første visning</translation>
<translation id="2236488539271255289">Tillad ikke, at websites angiver lokale data</translation>
<translation id="2240879329269430151">Giver dig mulighed for at bestemme, om websites må vise pop op-vinduer. Visning af pop op-vinduer kan enten være tilladt for alle websites eller nægtet for alle websites. Hvis denne politik ikke angives, anvendes "BlockPopups", og brugeren vil kunne ændre den.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Denne politik konfigurerer aktiveringen af det virtuelle tastatur som inputenhed i ChromeOS. Brugere kan ikke tilsidesætte denne politik.
Hvis politikken er angivet som Sand, vil det virtuelle tastatur på skærmen altid være aktiveret.
Hvis den er angivet som Falsk, vil det virtuelle tastatur på skærmen altid være deaktiveret.
Hvis du har indstillet denne politik, kan brugere ikke ændre eller tilsidesætte den. Brugere kan dog stadig aktivere/deaktivere et skærmtastatur som hjælpefunktion, som har forrang over det virtuelle tastatur, der kontrolleres af denne politik. Se mere om kontrol af skærmtastaturet som hjælpefunktion i politikken |VirtualKeyboardEnabled|.
Hvis denne politik ikke indstilles, er tastaturet på skærmen slået fra til at starte med, men kan til enhver tid aktiveres af brugeren. Der kan også benyttes heuristiske regler til at bestemme, hvornår tastaturet skal vises.</translation>
<translation id="228659285074633994">Angiver den tidsperiode uden brugerindtastning, hvorefter en dialogboks med en advarsel vises, når enheden bruger strømforsyningen
Når denne politik er indstillet, angives den tidsperiode, i hvilken brugeren ikke er aktiv, hvorefter <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> viser en dialogboks med en advarsel, der informerer brugeren om, at der vil blive reageret på denne inaktivitet..
Når denne politik ikke er indstillet, vises der ingen dialogboks med en advarsel.
Værdien for politikken aktiveres inden for millisekunder. Værdierne er låste til mindre end eller det samme som inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kan anvende Googles webtjeneste til at rette stavefejl. Hvis denne indstilling er aktiveret, bruges denne tjeneste altid. Hvis indstillingen er deaktiveret, bruges tjenesten aldrig.
Stavekontrol kan stadig udføres ved hjælp af den downloadede ordbog. Denne politik kontrollerer kun brugen af onlinetjenesten.
Hvis denne indstilling ikke er konfigureret, kan brugerne vælge, om stavekontrol skal aktiveres eller ej.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Videoafspilning i Android-apps tages ikke med i betragtning, selv hvis denne politik angives som <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Konfigurer standardsiden Ny fane i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Angiv en liste over aktiverede plugins</translation>
<translation id="2303795211377219696">Aktivér AutoFyld for betalingskort</translation>
<translation id="2309390639296060546">Standardindstilling for geoplacering</translation>
<translation id="2312134445771258233">Giver dig mulighed for at konfigurere de sider, der indlæses ved opstart. Indholdet af listen "Webadresser, der skal åbnes ved opstart" ignoreres, medmindre du vælger "Åbn en liste over webadresser" i "Handling ved opstart".</translation>
<translation id="2334591568684482454">Konfigurerer tilgængelighed og adfærd for funktionen til opdatering af <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware.
Individuelle indstillinger kan angives i JSON-egenskaber:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Hvis den er angivet til <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, kan brugere aktivere Powerwash-processen for at installere en <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmwareopdatering.
Hvis politikken ikke er angivet, er funktionen til opdatering af <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware ikke tilgængelig.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Giver dig mulighed for at oprette en liste med webadressemønstre, der angiver websites, hvor billedvisning tillades. Hvis denne politik ikke er angivet, anvendes den globale standardværdi for alle websites, enten fra politikken "DefaultImagesSetting", hvis den er angivet, eller fra brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Forsinkelse for automatisk login på offentlige sessioner.
Hvis politikken |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ikke er angivet, har den ingen effekt. Derudover:
Hvis denne politik er angivet, fastsættes den tidsperiode uden brugeraktivitet, der skal gå, før brugeren automatisk logges ind på den offentlige session, der er angivet af politikken |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Hvis denne politik ikke er angivet, anvendes 0 millisekunder som timeout.
Denne politik angives i millisekunder.</translation>
<translation id="237494535617297575">Giver dig mulighed for at oprette en liste over webadressemønstre, der angiver websites, der må vise underretninger. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultNotificationsSetting", hvis den er indstillet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Tillad aktiveringslås af skærm</translation>
<translation id="2411919772666155530">Bloker underretninger på disse websites</translation>
<translation id="2418507228189425036">Deaktiverer lagring af browserhistorik i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Hvis denne indstilling er aktiveret, gemmes browserhistorikken ikke. Denne indstilling deaktiverer også synkronisering af faner.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke konfigureret, gemmes browserhistorikken.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Tilsidesætter regler for valg af standardprinter i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Denne politik fastlægger reglerne for valg af standardprinter i <ph name="PRODUCT_NAME" />, som vælges, første gang udskrivningsfunktionen anvendes fra en profil.
Når denne politik er angivet, forsøger <ph name="PRODUCT_NAME" /> at finde en printer, der har alle de angivne attributter, og vælge den som standardprinter. Den først fundne printer, der stemmer overens med politikken, vælges. Hvis der er flere match, kan enhver printer vælges ud fra den rækkefølge, som printerne blev fundet i.
Hvis ikke denne politik angives, eller hvis der ikke findes nogen printer, som stemmer overens med politikken, inden timeouten udløber, vælges en indbygget PDF-printer som standard. Hvis der ikke er nogen tilgængelig PDF-printer, vælges der ikke nogen printer.
Værdien parses som et JSON-objekt i overensstemmelse med følgende skema:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Hvorvidt søgningen efter en printer, der opfylder attributten, skal begrænses til en specifik gruppe printere.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regulært udtryk, som matcher printer-id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regulært udtryk, som matcher printerens viste navn.",
"type": "string"
}
}
}
Printere, der er forbundet til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />, klassificeres som <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, mens de øvrige printere klassificeres som <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Hvis et felt udelades, matcher alle værdier. Hvis du f.eks. ikke specificerer forbindelsen, vil et tryk på Vis udskrift starte en søgning efter alle typer printere – både lokalt og i skyen.
Almindelige udtryksmønstre skal overholde JavaScript RegExp-syntaksen, og der skelnes mellem store og små bogstaver.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Aktiverer Direkte-funktionen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Hvis du aktiverer denne indstilling, aktiveres <ph name="PRODUCT_NAME" /> Direkte.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, deaktiveres <ph name="PRODUCT_NAME" /> Direkte.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne hverken ændre eller tilsidesætte denne indstilling.
Hvis denne indstilling ikke konfigureres, kan brugeren bestemme, om denne funktion skal anvendes eller ej.
Denne indstilling er fjernet fra <ph name="PRODUCT_NAME" />-version 29 og nyere.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Tillader login på <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Aktivér nødtastaturgenvej til automatisk login.
Hvis denne politik ikke er angivet eller er angivet til Sand, og en lokal konto på enheden er konfigureret til ingen forsinkelse ved automatisk login, indfrier <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tastaturgenvejen Ctrl+Alt+S til at omgå automatisk login og visning af loginskærmen.
Hvis denne politik er angivet til Falsk, kan ingen forsinkelse ved automatisk login (hvis det er konfigureret) ikke omgås.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Landestandard for applikationen</translation>
<translation id="2466131534462628618">Captive portal-godkendelse ignorerer proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">Indbyggede beskedhosts</translation>
<translation id="2483146640187052324">Forudse netværkshandlinger på enhver netværksforbindelse</translation>
<translation id="2486371469462493753">Deaktiverer håndhævelse af krav vedrørende Certifikatsgennemsigtighed for de angivne webadresser.
Denne politik tillader, at certifikater til hostnames i de angivne webadresser ikke fremvises via Certifikatsgennemsigtighed. Dette tillader, at certifikater, der ellers ville være usikre, fordi de ikke blev fremvist korrekt offentligt, fortsat kan bruges. Det gør det dog sværere at registrere certifikater, der er udstedt ved en fejl, for disse hosts.
Et webadressemønster formateres i overensstemmelse med https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Da certifikater er gyldige for et givent hostname uafhængigt af ordningen, porten eller stien, er det dog kun hostnamedelen af webadressen, der tages i betragtning. Hosts for jokertegn understøttes ikke.
Hvis denne politik ikke angives, behandles certifikater, der skal fremvises via Certifikatsgennemsigtighed, som usikre, hvis de ikke fremvises i overensstemmelse med politikken for Certifikatsgennemsigtighed.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Aktivér meddelelse om netværkskonfiguration, når du er offline.
Hvis denne politik er deaktiveret eller indstillet til True, en enhedslokal konto er konfigureret til automatisk login med nul-forsinkelse og enheden ikke har adgang til internettet, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> en meddelelse om netværkskonfiguration.
Hvis denne politik er indstillet til False, vises en fejlmeddelelse i stedet for meddelelsen om netværkskonfiguration.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Skjul altid hylden automatisk</translation>
<translation id="2514328368635166290">Angiver den foretrukne ikonwebadressen for standardsøgemaskinen. Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, vises der ikke noget ikon for søgeudbyderen. Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Aktiverer udskrivning i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer, at brugerne kan ændre denne indstilling.
Hvis denne indstilling er aktiveret eller ikke er konfigureret, kan brugerne udskrive.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan brugerne ikke udskrive fra <ph name="PRODUCT_NAME" />. Udskrivning deaktiveres i skruenøglemenuen, udvidelser, JavaScript-applikationer osv. Det er stadig muligt at udskrive fra plugins, der omgår <ph name="PRODUCT_NAME" /> under udskrivning. For eksempel har visse Flash-applikationer mulighed for udskrivning i deres genvejsmenu, og denne deaktiveres ikke.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Tillad afspilning af lyd</translation>
<translation id="2521581787935130926">Vis genvej til apps i bogmærkelinjen</translation>
<translation id="2529700525201305165">Begræns, hvilke brugere der har tilladelse til at logge ind på <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurer listen over udvidelser og apps med tvungen installation</translation>
<translation id="253135976343875019">Advarsel om inaktivitetsforsinkelse, når strømforsyningen er tilsluttet</translation>
<translation id="2552966063069741410">Tidszone</translation>
<translation id="2562339630163277285">Angiver webadressen for den søgemaskine, der bruges til at give direkte resultater. Webadressen skal indeholde strengen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som på forespørgselstidspunktet erstattes af den tekst, som brugeren har indtastet hidtil.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke angives, gives der ikke direkte søgeresultater.
Webadressen for Googles direkte søgeresultater kan angives som: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Hvis denne politik angives som falsk, deaktiverer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Bluetooth, og brugeren kan ikke aktivere det igen.
Hvis denne politik er angivet som sand eller ikke er indstillet, kan brugeren aktivere og deaktivere Bluetooth efter forgodtbefindende.
Hvis denne politik er angivet, kan brugeren ikke ændre eller tilsidesætte den.
Når Bluetooth er aktiveret, skal brugeren logge ud og ind igen, før ændringerne kan træde i kraft (dette er ikke nødvendigt, når Bluetooth deaktiveres).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Aktivér eller deaktiver proxyen til datakomprimering for at forhindre brugerne i at ændre denne indstilling.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte indstillingen.
Hvis denne politik ikke er angivet, vil proxyfunktionen til datakomprimering være tilgængelig for brugeren.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Angiv <ph name="PRODUCT_NAME" /> som standardbrowser</translation>
<translation id="2592091433672667839">Varighed af inaktivitet, før pauseskærmen vises på loginskærmen i detailtilstand</translation>
<translation id="2623014935069176671">Vent på første aktivitet fra brugeren</translation>
<translation id="262740370354162807">Aktiver indsendelse af dokumenter til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Aktivér talefeedback</translation>
<translation id="2646290749315461919">Giver dig mulighed for at angive, om websites skal have tilladelse til at spore brugernes fysiske placering. Sporing af brugernes fysiske placering kan tillades som standard, nægtes som standard, eller brugeren kan blive spurgt, hver gang et website anmoder om den fysiske placering. Hvis denne politik ikke angives, anvendes "AskGeolocation", og brugeren vil kunne ændre den.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Handling, der skal udføres, når brugeren slår skærmen ned</translation>
<translation id="2655233147335439767">Angiver webadressen for den søgemaskine, der bruges ved standardsøgninger. Webadressen skal indeholde strengen "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />", som på forespørgselstidspunktet erstattes af søgeord, når brugeren foretager en søgning.
Googles søgewebadresse kan angives som: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Denne indstilling skal aktiveres, når politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret, og den vil kun blive respekteret, hvis dette er tilfældet.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Brug aldrig en proxy</translation>
<translation id="267596348720209223">Angiver tegnkodninger, der understøttes af søgemaskinen. Kodninger er tegntabelnavne såsom UTF-8, GB2312, og ISO-8859-1. De afprøves i den angivne rækkefølge. Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, anvendes standarden, UTF-8. Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Deaktiverer Drev i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">Aktivér proxyfunktionen for datakomprimering</translation>
<translation id="2731627323327011390">Deaktiver brug af certifikater i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> til ARC-apps</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skjul appen Chrome Webshop og linket i sidefoden på siden Ny fane og applisten for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet til Sand, skjules ikonerne.
Hvis denne politik er angivet til Falsk eller ikke er indstillet, er ikonerne synlige.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registrer protokolhandlere</translation>
<translation id="2746016768603629042">Denne politik er forældet. Brug DefaultJavaScriptSetting i stedet
Kan bruges til at deaktivere JavaScript i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan websider ikke anvende JavaScript, og brugeren kan ikke ændre denne indstilling.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke angivet, kan websider anvende JavaScript, men brugeren kan ændre denne indstilling.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Begræns antallet af lokale UDP-porte, der bruges af WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typer af udvidelser/apps, der må installeres</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kontrollér brugeradfærden i en multiprofilsession</translation>
<translation id="2761483219396643566">Advarsel om inaktivitetsforsinkelse, når batteriet anvendes</translation>
<translation id="2762164719979766599">Angiver listen over enhedslokale konti, der skal vises på loginskærmen.
Hver post på listen angiver et id, som bruges internt til at skelne mellem de forskellige enhedslokale konti.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Angiver, hvilke printere en bruger kan anvende.
Denne politik anvendes kun, hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt for <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Hvis denne politik anvendes, er det kun printere med id'er, der matcher værdierne i denne politik, som kan anvendes af brugeren. Id'erne skal svare til posterne i den fil, der er angivet i <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigurer det påkrævede domænenavn for værter med fjernadgang</translation>
<translation id="2787173078141616821">Rapportér oplysninger om status for Android</translation>
<translation id="2801230735743888564">Giv brugerne mulighed for at spille det ekstra dinosaurspil, når enheden er offline.
Hvis denne politik er angivet til Falsk, kan brugerne ikke spille det ekstra dinosaurspil, når enheden er offline. Hvis indstillingen er angivet til Sand, kan brugerne spille dinosaurspillet. Hvis politikken ikke er angivet, kan brugerne ikke spille det ekstra dinosaurspil på tilmeldte Chrome OS-systemer, men de kan spille det under andre omstændigheder.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Tillad, at alle websites viser pop op-vinduer</translation>
<translation id="2808013382476173118">Muliggør brug af STUN-servere, hvis fjernklienter forsøger at oprette forbindelse til denne computer.
Hvis denne indstilling er aktiveret, kan fjernklienter finde og oprette forbindelse til denne computer, selvom de er adskilt af en firewall.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, og udgående UDP-forbindelser filtreres af firewallen, vil denne computer kun tillade forbindelser fra klientcomputere på det lokale netværk.
 
Hvis denne politik ikke er angivet, aktiveres denne indstilling.</translation>
<translation id="2823870601012066791"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienters placering i Windows-registreringsdatabasen:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Aktiver inkognitotilstand</translation>
<translation id="2838830882081735096">Tillad ikke datamigrering og ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Aktiverer tilgængeligheden af funktionen "Tryk for at søge" i indholdsvisningen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du aktiverer denne indstilling, er "Tryk for at søge" tilgængelig for brugerne, og de kan vælge at slå funktionen til eller fra.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, deaktiveres "Tryk for at søge" fuldstændigt.
Hvis denne politik ikke angives, svarer det til, at den er aktiveret som i beskrivelsen herover.</translation>
<translation id="285480231336205327">Aktivér høj kontrast</translation>
<translation id="2854919890879212089">Får <ph name="PRODUCT_NAME" /> til at bruge systemets standardprinter som standardvalg i Vis udskrift i stedet for den senest brugte printer.
Hvis du deaktiverer denne indstilling eller ikke angiver en værdi, benytter Vis udskrift den senest brugte printer som standarddestination.
Hvis du aktiverer denne indstilling, benytter Vis udskrift operativsystemets standardprinter som standarddestination.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Sluk</translation>
<translation id="2874209944580848064">Bemærkning om <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder, der understøtter Android-apps:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Deaktiver CNAME-opslag, når godkendelsen af Kerberos forhandles</translation>
<translation id="2884728160143956392">Tillad cookies, der kun bruges i én session, på disse websites</translation>
<translation id="2893546967669465276">Send systemlogfiler til administrationsserveren</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-apps kan anvende de netværkskonfigurationer og CA-certifikater, der er angivet via denne politik, men de har ikke adgang til bestemte konfigurationsmuligheder.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Liste over AppPack-udvidelser</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maksimalt antal samtidige forbindelser til proxyserveren</translation>
<translation id="2956777931324644324">Denne politik udgik fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 36.
Angiver, om udvidelsen for certifikater, der er bundet af TLS-domænet, skal aktiveres.
Denne indstilling bruges til at aktivere udvidelsen for certifikater, der er bundet af TLS-domænet, til testformål. Denne eksperimentelle indstilling vil blive fjernet senere hen.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Tillad ikke, at websites får adgang til Bluetooth-enheder via Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Kontotype for <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-godkendelse</translation>
<translation id="2959898425599642200">Regler for omgåelse af proxy</translation>
<translation id="2960691910306063964">Aktivér eller deaktiver godkendelse uden pinkode for hosts til fjernadgang</translation>
<translation id="2976002782221275500">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer skærmnedtoning, når batteriet bruges.
Hvis denne politik indstilles til en højere værdi end nul, angives den tid, som brugeren skal forblive inaktiv i, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedtoner skærmen.
Hvis denne politik indstilles til nul, nedtoner <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke skærmen, når brugeren er inaktiv.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Politikkens værdi skal angives i millisekunder. Værdierne reduceres, så de er mindre end eller lig med skærmslukforsinkelsen (hvis angivet) og inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Aktivér ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrollér brugen af Web Bluetooth API</translation>
<translation id="3001534538097271560">Hvis denne politik angives som Falsk, forhindres brugerne i at sende visse former for systemoplysninger og sideindhold til Googles servere. Hvis denne indstilling er angivet som Sand eller ikke er angivet, kan brugerne sende visse former for systemoplysninger og sideindhold til Beskyttet browsing som en hjælp til at registrere skadelige apps og websites. Se https://developers.google.com/safe-browsing for flere oplysninger om Beskyttet browsing.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Hvidlistedeapps til notatskrivning er tilladt på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-låseskærmen</translation>
<translation id="3030000825273123558">Aktivér metrics-rapportering</translation>
<translation id="3034580675120919256">Giver dig mulighed for at angive, om websites må køre JavaScript. Kørsel af JavaScript kan enten være tilladt for alle websites eller nægtet for alle websites. Hvis denne politik ikke angives, anvendes "AllowJavaScript", og brugeren vil kunne ændre det.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Fortsætter med at køre baggrundsapps, når <ph name="PRODUCT_NAME" /> er lukket</translation>
<translation id="3046192273793919231">Send netværkspakker til administratorserveren for at overvåge onlinestatus</translation>
<translation id="3048744057455266684">Hvis denne politik er indstillet, og en søgewebadresse foreslået af omnifeltet indeholder denne parameter i forespørgselsstrengen eller i fragment-id'et, vil forslaget vise søgetermerkene og søgemaskinen i stedet for kun søgewebadressen.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke indstilles, udføres der ingen erstatning af søgetermer.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken 'DefaultSearchProviderEnabled' aktiveres.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Tillader deaktivering af WPAD-optimering (Web Proxy Auto-Discovery) i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik angives som Falsk, deaktiveres WPAD-optimering, så <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal vente længere på DNS-baserede WPAD-servere. Hvis politikken ikke er indstillet, eller hvis den er aktiveret, er WPAD-optimering aktiveret.
Uafhængigt af om politikken er indstillet og hvordan, kan indstillingen for WPAD-optimering ikke ændres af brugerne.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Pauseskærm, som skal bruges på loginskærmen i detailtilstand</translation>
<translation id="3072847235228302527">Konfigurer servicevilkårene for en enhedslokal konto</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurer Cast Receiver i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Liste over aktiverede plugins</translation>
<translation id="3101501961102569744">Vælg, hvordan du vil angive indstillinger for proxyserveren</translation>
<translation id="3117676313396757089">Advarsel! DHE fjernes helt fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 57 (omkring marts 2017), og på det tidspunkt holder denne politik op med at virke.
Hvis politikken ikke er angivet eller er angivet til Falsk, aktiveres DHE-krypteringsprogrammer i TLS ikke. Alternativt kan den angives til Sandt for at aktivere DHE-krypteringsprogrammer og for at bevare kompatibiliteten med en forældet server. Dette er en midlertidig løsning, og serveren bør konfigureres igen.
Servere bør migreres til ECDHE-krypteringsprogrammer. Hvis disse ikke er tilgængelige, skal du sørge for, at et krypteringsprogram, der bruger RSA-hovedudveksling, er aktiveret.</translation>
<translation id="316778957754360075">Denne indstilling er blevet trukket tilbage fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 29. Den anbefalede metode til konfiguration af organisationshostede udvidelse-/app-samlinger er at medtage det website, der hoster CRX-pakkerne, i ExtensionInstallSources og placere direkte downloadlinks til pakkerne på en webside. Du kan oprette en applikationsliste for denne webside vha. politikken ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">siden version <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-apps kan ikke få adgang til virksomhedsnøgler. De påvirkes ikke af denne politik.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Giver dig mulighed for at angive den proxyserver, som anvendes af <ph name="PRODUCT_NAME" />, og forhindrer brugerne i at ændre proxyindstillingerne.
Hvis du vælger aldrig at bruge en proxyserver og altid oprette forbindelse direkte, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Hvis du vælger at bruge systemets proxyindstillinger, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Hvis du vælger at bruge automatisk registrering af proxyserveren, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Hvis du vælger tilstanden for en fast proxyserver, kan du angive yderligere valgmuligheder i "Adresse eller webadresse til proxyserveren" og "Kommasepareret liste over regler for omgåelse af proxy". ARC-apps anvender kun den HTTP-proxyserver, der har højest prioritet.
Hvis du vælger at bruge et proxyscript af typen .pac, skal du angive webadressen til scriptet i "Webadresse til en proxyfil af typen .pac".
Få flere detaljerede eksempler på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Hvis du aktiverer denne indstilling, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> og ARC-apps alle proxyrelaterede valgmuligheder, der angives på kommandolinjen.
Hvis disse politikker ikke angives, kan brugerne selv vælge proxyindstillingerne.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maksimer det første browservindue ved første kørsel</translation>
<translation id="3213821784736959823">Styrer, om den indbyggede DNS-klient bruges i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet som Sand, anvendes den indbyggede DNS-klient, hvis den er tilgængelig.
Hvis denne politik er angivet som Falsk, anvendes den indbyggede DNS-klient aldrig.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, kan brugerne ændre, om den indbyggede DNS-klient skal anvendes, ved at redigere chrome://flags eller angive en kommandolinjemarkering.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Denne politik tvinger import af startsiden fra den aktuelle standardbrowser, hvis den er aktiveret. Hvis den er deaktiveret, importeres startsiden ikke. Hvis den ikke er angivet, kan brugeren blive spurgt, om den skal importeres, eller også sker det automatisk.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Inkognitotilstand er tilgængelig</translation>
<translation id="3220624000494482595">Hvis terminalappen er en Android-app, har den ingen kontrol over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen, selv hvis denne politik angives som <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Webadressemønstre, der tillader installation af udvidelser, apps og brugerscripts fra</translation>
<translation id="3240609035816615922">Adgangspolitik for konfiguration af printere.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer skærmnedtoning, når strømforsyningen er tilsluttet.
Hvis denne politik indstilles til end højere værdi end nul, angives den tid, som brugeren skal forblive inaktiv i, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedtoner skærmen.
Hvis denne politik indstilles til nul, nedtoner <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke skærmen, når brugeren er inaktiv.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Politikkens værdi skal angives i millisekunder. Værdierne reduceres, så de er mindre end eller lig med skærmslukforsinkelsen (hvis angivet) og inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kodninger for standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="3273221114520206906">Standardindstilling for JavaScript</translation>
<translation id="3288595667065905535">Udgivelseskanal</translation>
<translation id="3292147213643666827">Aktiverer <ph name="PRODUCT_NAME" /> til at fungere som proxy mellem <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> og forældede printere, der er sluttet til maskinen.
Hvis indstillingen er aktiveret eller ikke konfigureret, kan brugerne aktivere proxyen til Cloudprinter ved at godkende med deres Google-konto.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan brugerne ikke aktivere proxyen, og det vil ikke være tilladt for maskinen at dele sine printere med <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Aktiverer mulighed for at afslutte processer i Jobliste</translation>
<translation id="3307746730474515290">Kontrollerer, hvilke typer apps/udvidelser der må installeres, og begrænser adgangen til kørselstid.
Denne indstilling hvidlister de tilladte typer af udvidelser/apps, der kan installeres i <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hvilke hosts de kan interagere med. Værdien er en liste over strenge, som skal være en af de følgende: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Se udvidelsesdokumentationen for <ph name="PRODUCT_NAME" /> for at få flere oplysninger om disse typer.
Bemærk, at denne politik også påvirker udvidelser og apps, som skal installeres under tvang via ExtensionInstallForcelist.
Hvis denne indstilling er konfigureret, bliver udvidelser/apps af en type, som ikke er angivet på listen, ikke installeret.
Hvis denne indstilling ikke er konfigureret, håndhæves ingen begrænsninger af acceptable typer af udvidelser/apps.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Giver dig mulighed for at oprette en liste med webadressemønstre, der angiver websites, som har tilladelse til at benytte nøglegenerering. Hvis et webadressemønster findes i "KeygenBlockedForUrls", tilsidesættes disse undtagelser.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultKeygenSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="332771718998993005">Beslut dig for et navn, der angives som en destination for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet som en udfyldt streng, anvendes strengen som navnet på destinationen for <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis ikke, er navnet på destinationen det samme som navnet på enheden. Hvis denne politik ikke er angivet, er navnet på destinationen det samme som navnet på enheden, og enhedsejeren (eller en bruger fra domænet, som administrerer enheden) kan ændre det. Navnet må højst indeholde 24 tegn.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Brug værtsbrowseren som standard</translation>
<translation id="3395348522300156660">Angiver, hvilke printere en bruger kan anvende..
Denne politik anvendes kun, hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt for <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
Hvis denne politik anvendes, er det kun printere med id'er, der matcher værdierne i denne politik, som kan anvendes af brugeren. Id'erne skal svare til posterne i den fil, der er angivet i <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Hvis denne politik er angivet til sand eller ikke er konfigureret, aktiverer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gæstelogins. Gæstelogins er anonyme brugersessioner, der ikke kræver en adgangskode,
Hvis denne politik er angivet til falsk, vil <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke tillade, at der startes gæstesessioner.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Gennemtvinger som minimum Begrænset tilstand på YouTube og forhindrer brugere i
at vælge en mindre begrænset tilstand.
Hvis denne indstilling er angivet som Streng, er Strengt begrænset tilstand på YouTube altid aktiveret.
Hvis denne indstilling er angivet som Moderat, kan brugerne kun vælge
Moderat begrænset tilstand og Strengt begrænset tilstand på YouTube, men Begrænset tilstand kan ikke deaktiveres.
Hvis denne indstilling er angivet som Fra, eller der ikke er angivet nogen værdi, gennemtvinges Begrænset tilstand på YouTube ikke af <ph name="PRODUCT_NAME" />. Eksterne politikker, som f.eks. YouTubes politikker, kan dog stadig gennemtvinge Begrænset tilstand.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Aktivér forudsigelse af netværk</translation>
<translation id="3449886121729668969">Konfigurerer proxyindstillinger for <ph name="PRODUCT_NAME" />. Disse proxyindstillinger vil også være tilgængelige for ARC-apps.
Denne politik er endnu ikke klar til brug, så undlad at bruge den.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Angiver den webadresse, som en søgemaskine anvender til at angive siden Ny fane.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, leveres siden Ny fane ikke.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken 'DefaultSearchProviderEnabled' er aktiveret.</translation>
<translation id="346731943813722404">Angiver, om strømstyringsforsinkelser og begrænsning af sessionslængden kun skal begynde at køre, efter den første brugeraktivitet er blevet registreret i en session.
Hvis denne politik er indstillet til Sand, begynder strømstyringsforsinkelser og begrænsing af sessionslængden først at køre, efter den første brugeraktivitet er blevet registreret i en session.
Hvis denne politik er indstillet til Falsk eller ikke er indstillet, begynder strømstyringsforsinkelser og begræsning af sessionslængden straks at køre ved sessionstart.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Slet alle brugerdata, når der logges ud</translation>
<translation id="348495353354674884">Aktivér virtuelt tastatur</translation>
<translation id="3496296378755072552">Adgangskodemanager</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurer ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Angiver webadressen på den søgemaskine, der bruges til billedsøgning. Søgeanmodninger sendes ved hjælp af GET-metoden. Hvis politikken DefaultSearchProviderImageURLPostParams er angivet, vil anmodninger om billedsøgning anvende POST-metoden i stedet.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, anvendes der ikke nogen billedsøgning.
Denne politik respekteres, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="350797926066071931">Aktiver Oversæt</translation>
<translation id="3512226956150568738">Hvis klientens enhedsmodel allerede understøttede ARC, inden det blev nødvendigt at migrere til ext4 for at køre ARC, og hvis politikken ArcEnabled er angivet som sand, opfører denne valgmulighed sig som AskUser (værdi 3). I alle andre tilfælde (hvis enhedsmodellen ikke tidligere understøttede ARC, eller hvis politikken ArcEnabled er angivet som falsk), svarer denne værdi til DisallowArc (værdi 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Aktiver alternative fejlsider</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxyindstillinger</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigurer adfærden for logingodkendelse</translation>
<translation id="3627678165642179114">Aktivér eller deaktiver webtjenesten stavekontrol</translation>
<translation id="3646859102161347133">Indstil type af lup</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikon for standardsøgemaskine</translation>
<translation id="3660562134618097814">Overfør SAML-IdP-cookies ved login</translation>
<translation id="3687282113223807271">Tjenesten Beskyttet browsing viser en advarselsside, når brugerne navigerer til websites, der er markeret som potentielt skadelige. Denne indstilling forhindrer, at brugerne kan fortsætte fra advarselssiden til det skadelige website. Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er angivet, kan brugerne vælge at gå til det markerede website, efter advarslen er blevet vist. Se https://developers.google.com/safe-browsing for flere oplysninger om Beskyttet browsing.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurer sortliste for installation af udvidelser</translation>
<translation id="3711895659073496551">Suspender</translation>
<translation id="3736879847913515635">Aktivér tilføjelse af personer i brugeradministration</translation>
<translation id="3750220015372671395">Bloker nøglegenerering på disse websites</translation>
<translation id="3756011779061588474">Bloker udviklertilstand</translation>
<translation id="3758089716224084329">Giver dig mulighed for at angive den proxyserver, der anvendes af <ph name="PRODUCT_NAME" />, og forhindrer brugerne i at ændre proxyindstillingerne.
Hvis du vælger aldrig at bruge en proxyserver og altid opretter forbindelse direkte, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Hvis du vælger at registrere proxyserveren automatisk, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Få detaljerede eksempler på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Hvis du aktiverer denne indstilling, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> og ARC-apps alle proxyrelaterede valgmuligheder, der specificeres fra kommandolinjen.
Hvis disse politikker ikke angives, kan brugerne selv vælge proxyindstillingerne.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Deaktiver udviklerværktøjer</translation>
<translation id="3765260570442823273">Varighed af advarselsmeddelelsen om logout for inaktivitet</translation>
<translation id="376931976323225993">Gør det muligt for dig at angive, om det er tilladt for websites at køre <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-pluginnet automatisk. Automatisk kørsel af <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-pluginnet kan tillades for alle websites eller forbydes for alle websites.
Klik for at afspille giver tilladelse til at køre <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-pluginnet, men brugeren skal klikke på pladsholderen for at starte det.
Hvis denne politik ikke angives, kan brugeren ændre denne indstilling manuelt.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Inkluder en port, der ikke er standard, i Kerberos-SPN</translation>
<translation id="3780319008680229708">Hvis denne politik angives som Sand, vises Cast-ikonet altid på værktøjslinjen eller i prikmenuen, og brugerne kan ikke fjerne det.
Hvis denne politik angives som Falsk eller ikke angives, kan brugerne fastgøre eller fjerne ikonet via genvejsmenuen.
Hvis politikken "EnableMediaRouter" angives som Falsk, træder denne politik ikke i kraft, og ikonet vises ikke på værktøjslinjen.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Indstillinger for strømstyring, når brugeren bliver inaktiv</translation>
<translation id="3793095274466276777">Konfigurerer standardbrowserens tjek i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre dem.
Hvis du aktiverer denne indstilling, tjekker <ph name="PRODUCT_NAME" /> altid ved opstart, om den er standardbrowser, og registrerer automatisk sig selv, hvis det er muligt.
Hvis denne indstilling deaktiveres, tjekker <ph name="PRODUCT_NAME" /> aldrig se om den er standardbrowseren, og deaktivere brugerens kontrol over denne indstilling.
Hvis denne indstilling ikke er angivet, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> tillade brugere at tjekke, om den er standardbrowseren, og om der skal vises underretninger til brugeren, når den ikke er det.</translation>
<translation id="379602782757302612">Giver dig mulighed for at angive, hvilke udvidelser brugerne IKKE kan installere. Udvidelser, der allerede er installeret, deaktiveres, hvis de er sortlistet, og brugeren kan ikke aktivere dem. Når en udvidelse fjernes fra sortlisten efter at have været deaktiveret på grund af den, aktiveres udvidelsen automatisk igen.
Værdien * på en sortliste betyder, at alle udvidelser er sortlistet, medmindre de udtrykkeligt er angivet på hvidlisten.
Hvis denne politik ikke er angivet, kan brugeren installere alle udvidelser i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurerer den mappe, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruger til at downloade filer.
Hvis du angiver denne politik, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruge den angivne mappe, uanset om brugeren har angivet en eller aktiveret flaget for at blive bedt om en downloadplacering hver gang.
Du kan se en liste over variabler, der kan anvendes, på http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes standardmappen til downloads, og brugeren vil kunne ændre den.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Aktivér udvidelse af certifikater, der er bundet til TLS-domænet (udfaset)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Angiv en liste over deaktiverede plugins</translation>
<translation id="3816312845600780067">Aktivér nødtastaturgenvej til automatisk login</translation>
<translation id="3820526221169548563">Aktivér hjælpefunktionen Skærmtastatur.
Hvis denne politik er angivet som Sand, vil hjælpefunktionen Skærmtastatur altid være slået til.
Hvis denne politik er angivet som Falsk, vil hjælpefunktionen Skærmtastatur altid være slået fra.
Hvis du indstiller denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis denne politik ikke er angivet, vil skærmtastaturet være slået fra som udgangspunkt, men brugeren kan til enhver tid aktivere det.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigurer TalkGadget-præfikset for værter med fjernadgang</translation>
<translation id="383466854578875212">Giver dig mulighed for at angive, hvilke indbyggede beskedhosts der ikke skal være omfattet af sortlisten.
En sortlisteværdi på * betyder, at alle indbyggede beskedhosts er på sortlisten, og at kun indbyggede beskedhosts på hvidlisten vil blive indlæst.
Som standard sættes alle indbyggede beskedhosts på hvidlisten, men hvis alle indbyggede beskedhosts er blevet sat på sortlisten via en politik, kan hvidlisten bruges til at tilsidesætte denne politik.</translation>
<translation id="384743459174066962">Giver dig mulighed for at oprette en liste over webadressemønstre, der angiver websites, som ikke må åbne pop op-vinduer. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultPopupsSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Rapportér oplysninger om aktive terminalsessioner, f.eks.
app-id og -version.
Hvis politikken er angivet som falsk, rapporteres terminaloplysningerne
ikke. Hvis den angives som sand eller ikke angives, rapporteres
terminaloplysningerne.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Føj en parameter til hentning af variationsbasistallet i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet, føjes en forespørgsel kaldet "restrict" til den webadresse, der bruges til at hente variationsbasistallet. Værdien for parameteren er den værdi, der er angivet i denne politik.
Hvis denne politik ikke er angivet, ændres webadressen for variationsbasistallet ikke.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimumsversionen af SSL/TLS er aktiveret.</translation>
<translation id="3864020628639910082">Angiver webadressen for den søgemaskine, der anvendes til at give søgeforslag. Webadressen bør indeholde strengen "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />", som på forespørgselstidspunktet erstattes af den tekst, som brugeren har indtastet hidtil.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, anvendes der ikke webadresseforslag.
Googles foreslåede webadresser kan angives som: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beskrivelse</translation>
<translation id="3868347814555911633">Denne politik er aktiv i detailtilstand.
Listeudvidelser, der automatisk er installeret for demobrugeren til enheder i detailtilstand. Disse udvidelser gemmes i enheden og kan installeres i offlinetilstand efter installationen.
Alle poster på listen indeholder en ordbog, der skal indeholde udvidelses-id'et i feltet "udvidelses-id" samt webadressen til opdatering i feltet "opdateringswebadresse".</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integreret godkendelsestilstand med sekundær faktor</translation>
<translation id="388237772682176890">Denne politik er udfaset i M53 og fjernet i M54, da understøttelse af SPDY/3.1 er fjernet.
Deaktiverer brug af SPDY-protokollen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik aktiveres, vil SPDY-protokollen ikke være tilgængelig i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik deaktiveres, tillades brug af SPDY.
Hvis denne politik ikke angives, vil SPDY være tilgængelig.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Politikker for hurtig oplåsning</translation>
<translation id="3891357445869647828">Aktiver JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Deaktiverer udviklerværktøjerne og JavaScript-konsollen.
Hvis du aktiverer denne indstilling, kan der ikke opnås adgang til udviklerværktøjerne, og elementer på websites kan ikke længere inspiceres. Alle tastaturgenveje og alle angivelser i menuer eller genvejsmenuer, der bruges til at åbne udviklerværktøjerne eller JavaScript-konsollen, bliver deaktiveret.
Hvis du deaktiverer denne indstilling eller ikke angiver den, kan brugeren benytte udviklerværktøjerne og JavaScript-konsollen.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Indstil de anbefalede landestandarder for en offentlig session</translation>
<translation id="3911737181201537215">Denne politik påvirker ikke logføring udført af Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Deaktiverer Google Drev-synkronisering i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, når den er angivet til Sand. I dette tilfælde uploades der ingen data til Google Drev.
Hvis denne indstilling ikke er konfigureret eller er angivet til Falsk, kan brugerne overføre filer til Google Drev.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Webadresse til en proxyfil af typen .pac</translation>
<translation id="3939893074578116847">Send netværkspakker til administrationsserveren for at overvåge onlinestatus, så
serveren kan registrere, om enheden er offline.
Hvis denne politik er angivet til sand, sendes der netværkspakker til overvågning (også kaldet <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Hvis den angives til falsk eller ikke angives, sendes der ingen pakker.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Hvis denne er angivet som sand, tillades fjernbekræftelse for enheden, og der genereres og uploades automatisk et certifikat til Device Management Server.
Hvis den er angivet som falsk eller slet ikke er angivet, genereres der ikke noget certifikat, og kald til enterprise.platformKeysPrivate extension API mislykkes.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Giver adgang til en liste over webadresser</translation>
<translation id="3965339130942650562">Timeout, indtil brugeren logges ud på grund af inaktivitet</translation>
<translation id="3973371701361892765">Skjul aldrig hylden automatisk</translation>
<translation id="3984028218719007910">Bestemmer, om <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bevarer lokale kontodata efter logout. Hvis den er angivet til sand, er der ingen vedvarende konti, der bevares af <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, og alle data fra brugersessionen kasseres efter logout. Hvis denne politik er angivet til falsk eller ikke er konfigureret, kan enheden beholde (krypterede) lokale brugerdata.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Webadresser, der får adgang til videooptagelsesenheder på SAML-loginsider</translation>
<translation id="4001275826058808087">It-administratorer for virksomhedsenheder kan bruge denne markering til at kontrollere, om brugerne skal have tilladelse til at indløse tilbud via Chrome OS-registrering.
Hvis denne politik er angivet til Sand eller ikke er angivet, kan brugerne indløse kampagnetilbud via Chrome OS-registrering.
Hvis denne politik er angivet til Falsk, kan brugerne ikke indløse kampagnetilbud.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Tillad aktivering af dialogbokse for filvalg</translation>
<translation id="4012737788880122133">Deaktiverer automatiske opdateringer, når indstillingen angives til sand.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder søger automatisk efter opdateringer, når denne indstilling ikke er konfigureret eller er angivet til falsk.
Advarsel! Det anbefales at holde automatiske opdateringer aktiveret, så brugerne modtager softwareopdateringer og kritiske sikkerhedsrettelser. Deaktivering af automatiske opdateringer kan udgøre en risiko for brugerne.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Cookies, der overføres til brugerens profil, er ikke tilgængelige i Android-apps.</translation>
<translation id="402759845255257575">Tillad ikke, at websites kører JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Aktiver standardsøgemaskine</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kontrollerer, om underlæggende tredjepartsindhold på en side har tilladelse til at vise et pop op-vindue med dialogboksen HTTP Basic Auth. Den er typisk deaktiveret som et phishingforsvar. Hvis denne politik ikke er angivet, deaktiveres den og underlæggende tredjepartsindhold har ikke tilladelse til at vise et pop op-vindue med dialogboksen HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Deaktiver SPDY-protokol</translation>
<translation id="408029843066770167">Tillad forespørgsler til en Google-tidstjeneste</translation>
<translation id="4088589230932595924">Inkognitotilstand er gennemtvunget</translation>
<translation id="4088983553732356374">Giver dig mulighed for at angive, om websites må angive lokale data. Angivelse af lokale data kan enten være tilladt for alle websites eller forbudt for alle websites.
Hvis denne politik er angivet til "Behold cookies under sessionen", så ryddes cookies, når sessionen afsluttes. Bemærk, at sessionen muligvis ikke afsluttes, når det sidste vindue lukkes, hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> kører i "baggrundstilstand". Se politikken "BackgroundModeEnabled" for at få flere oplysninger om konfiguration af denne adfærd.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes "AllowCookies", og brugeren kan ændre dette.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Omdiriger til SAML IdP efter brugerbekræftelse</translation>
<translation id="410478022164847452">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer inaktivitetshandlingen, når strømforsyningen er tilsluttet.
Hvis denne politik indstilles, angives den tid, som brugeren skal være inaktiv, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aktiverer inaktivitetshandlingen, hvilket kan konfigureres separat.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Værdien for politikken bør angives i millisekunder.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Deaktiver håndhævelse af Certifikatsgennemsigtighed for en række webadresser</translation>
<translation id="4121350739760194865">Undgå, at appkampagner vises på ny fane-siden</translation>
<translation id="4157003184375321727">Rapportér OS- og firmwareversion</translation>
<translation id="4183229833636799228">Standardindstilling for <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">Webadresse til validering af tokenet til klientgodkendelse for fjernadgang</translation>
<translation id="4203389617541558220">Begræns enhedens oppetid vha. planlagte automatiske genstarter.
Hvis denne politik indstilles, angiver den længden for enhedens oppetid efter en planlagt genstart.
Hvis denne politik ikke indstilles, vil enhedens oppetid ikke være begrænset.
Hvis du indstiller denne politik, kan brugerne ændre eller tilsidesætte den.
Der er planlagt en genstart på det valgte tidspunkt, men den kan være forsinket med op til 24 timer på enheden, hvis en bruger er i færd med at bruge enheden.
Bemærk! Automatisk genstart er kun aktiveret mens loginskærmen vises eller en terminalapp kører. Dette vil ændre sig med tiden, og politikken vil altid være gældende, uanset om en bestemt type kører eller ej.
Denne politikværdi skal angives i sekunder. Værdierne skal være minimum 3600 (en time).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Det er kun printerne på hvidlisten, der vises til brugere</translation>
<translation id="420512303455129789">En ordbog, der knytter webadresser til en boolesk markering, angiver, om adgang til hosten tillades (sand) eller blokeres (falsk).
<ph name="PRODUCT_NAME" /> bruger selv politikken internt.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Forsinkelser for skærmlås</translation>
<translation id="423797045246308574">Giver dig mulighed for at oprette en liste med webadressemønstre, der angiver websites, som ikke har tilladelse til at anvende nøglegenerering. Hvis et webadressemønster findes i "KeygenBlockedForUrls", tilsidesættes disse undtagelser.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultKeygenSetting", hvis den er angivet, eller fra brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Cachen bruges ikke til Android-apps. Hvis flere brugere installerer den samme Android-app, downloades den på ny for hver bruger.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nej</translation>
<translation id="4261820385751181068">Landestandard for loginskærme på enheder</translation>
<translation id="427632463972968153">Angiver de parametre, der anvendes ved billedsøgning med POST. De består af kommaseparerede navne/værdipar. Hvis en værdi er en skabelonparameter såsom {imageThumbnail} i ovenstående eksempel, bliver den erstattet af data om rigtige miniaturebilleder.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, sendes anmodninger om billedsøgninger ved hjælp af GET-metoden.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Angiver en målversion for automatiske opdateringer.
Angiver præfikset for en målversion, som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skal opdateres til. Hvis enheden kører en version, som er ældre end det angivne præfiks, opdateres den til den seneste udgave med det givne præfiks. Hvis enheden allerede kører en nyere udgave, har dette ingen konsekvenser (dvs. der foretages ingen nedgraderinger), og enheden beholder den aktuelle version. Præfiksformatet fungerer som en komponent, som det fremgår af følgende eksempel:
"" (eller ikke konfigureret): Opdater til den nyeste tilgængelige version.
"1412.": Opdater til en underversion af 1412 (f.eks. 1412.24.34 eller 1412.60.2)
"1412.2.": Opdater til en underversion af 1412.2 (f.eks. 1412.2.34 eller 1412.2.2)
"1412.24.34": Opdater kun til denne specifikke version
Advarsel! Det frarådes at konfigurere versionsbegrænsninger, da det kan forhindre brugerne i at modtage softwareopdateringer og kritiske sikkerhedsrettelser. Begrænsning af opdateringer til et bestemt præfiks for versionen kan udgøre en risiko for brugerne.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Specificerer en liste over apps, der kan aktiveres som apps til notatskrivning på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-låseskærmen.
Hvis den foretrukne app til notatskrivning er aktiveret på låseskærmen, vil låseskærmen indeholde et brugerfladeelement til at åbne den foretrukne app til notatskrivning.
Når appen er åbnet, kan den oprette et appvindue oven på låseskærmen og oprette dataelementer (noter) i låseskærmskonteksten. Appen vil kunne importere oprettede noter til den primære brugersession, når sessionen ikke er låst. På nuværende tidspunkt er det kun Chrome-apps til notatskrivning, der understøttes på låseskærmen.
Hvis politikken er angivet, gives brugeren tilladelse til at aktivere en app på låseskærmen, såfremt at appens udvidelses-id omfattes af værdien på listen over politikker.
Som følge heraf deaktiveres notatskrivning helt på låseskærmen, hvis politikken angives som en tom liste.
Bemærk, at politikken, der indeholder et app-id, ikke nødvendigvis betyder, at brugeren kan aktivere appen som en app til notatskrivning på låseskærmen – f.eks. er rækken af tilgængelige apps i Chrome 61 begrænset yderligere af platformen.
Hvis politikken ikke angives, pålægges der ingen restriktioner på rækken af apps, som brugeren kan aktivere på låseskærmen, af politikken.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Afgør, om DHE-krypteringsprogrammerne i TLS aktiveres</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 eller nyere</translation>
<translation id="4322842393287974810">Tillad, at den automatisk startede terminalapp uden forsinkelse kontrollerer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen</translation>
<translation id="4325690621216251241">Tilføj en log ud-knap til systembakken</translation>
<translation id="4347908978527632940">Hvis den er sand, og brugeren er en administreret bruger, kan andre Android-apps sende forespørgsler vedrørende brugerens webbegrænsninger via en indholdsudbyder.
Hvis den er falsk, eller den ikke er angivet, returnerer indholdsudbyderen ikke nogen oplysninger.</translation>
<translation id="436581050240847513">Rapportér enhedens netværksgrænseflader</translation>
<translation id="4372704773119750918">Tillad ikke, at virksomhedsbrugere er en del af en multiprofil (primær eller sekundær)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Tillad alle websites at vise alle billeder</translation>
<translation id="437791893267799639">Hvis der ikke angives noget for politikken, tillades datamigrering og ARC ikke</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfigurer fjernattestering med TPM-mekanismen</translation>
<translation id="4418726081189202489">Hvis du angiver denne politik til Falsk, stopper <ph name="PRODUCT_NAME" /> med af og til at sende forespørgsler til en Google-server for at hente et nøjagtigt tidsstempel. Forespørgslerne aktiveres, hvis denne politik angives til Sand eller ikke angives.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Angiv proxyindstillingerne manuelt</translation>
<translation id="4429220551923452215">Aktiverer eller deaktiverer genvejen til apps i bogmærkelinjen.
Hvis denne politik ikke er angivet, kan brugeren vælge at vise eller skjule genvejen til apps i bogmærkelinjens genvejsmenu.
Hvis denne politik er konfigureret, kan brugeren ikke ændre den, og genvejen for apps er enten altid vist eller altid skjult..</translation>
<translation id="443665821428652897">Ryd websitedata ved browserlukning (frarådes)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Angiv en liste over forældede funktioner på webplatformen for at genaktivere dem midlertidigt.
Denne politik giver administratorer mulighed for at genaktivere udfasede webplatformsfunktioner i en begrænset periode. Funktioner identificeres ved hjælp af et strengtag, og de funktioner, der svarer til de tags, der er angivet på listen i denne politik, genaktiveres.
Hvis denne politik ikke er indstillet, eller hvis listen er tom eller ikke stemmer overens med et af de understøttede strengtags, vil alle forældede funktioner på webplatformen fortsat være deaktiveret.
Mens selve politikken understøttes på ovenstående platforme, kan den funktion, som politikken aktiverer, være tilgængelig på færre platforme. Det er ikke alle funktioner på webplatforme, der kan genaktiveres. Det er kun de funktioner, der er angivet på listen nedenfor, som kan genaktiveres i en begrænset periode, hvis længde afhænger af funktionen. Det overordnede format for strengtagget er [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Du kan se hensigten med ændringerne af funktionen Webplatform på https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Aktivér låsen, hvis enheden bliver inaktiv eller suspenderes</translation>
<translation id="4449545651113180484">Roter skærmen 270 grader med uret</translation>
<translation id="4467952432486360968">Bloker cookies fra tredjeparter</translation>
<translation id="4474167089968829729">Aktivér lagring af adgangskoder i adgangskodeadministratoren</translation>
<translation id="4476769083125004742">Hvis denne politik angives som <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, kan Android-apps ikke få adgang til placeringsoplysninger. Hvis du angiver denne politik til en anden værdi eller ikke angiver den, bliver brugeren bedt om at give sit samtykke, når en Android-app vil have adgang til placeringsoplysninger.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Gennemtving Beskyttet Søgning</translation>
<translation id="4482640907922304445">Viser knappen Startside på værktøjslinjen i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis du aktiverer denne indstilling, vises knappen Startside altid. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vises knappen Startside aldrig. Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte denne indstilling i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis denne politik ikke angives, kan brugeren vælge, om knappen Startside skal vises.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurer webadressen for siden Ny fane</translation>
<translation id="4492287494009043413">Deaktiver screenshots</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurerer cachestørrelsen, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> vil bruge til at lagre cachelagrede filer på disken.
Hvis du indstiller denne politik, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruge den angivne cachestørrelse, uanset om brugeren har markeret flaget "--media-cache-size" eller ej. Værdien, der er angivet i denne politik, er ikke en hård grænse, men snarere en forslag til et cachelagringssystem, Enhver værdi under et par megabyte er for lille og vil blive rundet op til et fornuftigt minimum.
Hvis værdien af denne politik er 0, anvendes standardcachestørrelsen, men brugeren vil ikke kunne ændre den.
Hvis denne politik ikke er indstillet, bruges standardstørrelsen, og brugeren vil kunne tilsidesætte den med flaget "--media-cache-size".</translation>
<translation id="4508686775017063528">Hvis denne politik er angivet til Sand eller ikke er angivet, er <ph name="PRODUCT_NAME" /> aktiveret, og brugerne kan åbne det via appmenuen, genvejsmenuen til sider, knapper til mediestyring på Cast-kompatible websites og Cast-ikonet på værktøjslinjen (hvis det vises).
Hvis denne politik er angivet som Falsk, er <ph name="PRODUCT_NAME" /> deaktiveret.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Spørg, hver gang et website ønsker at spore brugerens fysiske placering</translation>
<translation id="4519046672992331730">Aktiverer søgeforslag i omnifeltet i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer, at brugerne ændrer denne indstilling.
Hvis du aktiverer denne indstilling, anvendes søgeforslagene.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, anvendes søgeforslagene aldrig.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte denne indstilling i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik ikke indstilles, bliver dette aktiveret, men brugeren vil kunne ændre det.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Giver dig mulighed for at oprette en liste over webadressemønstre, der angiver websites, som ikke må vise billeder. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultImagesSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Android-apps kan tvinges til installation via Google Administrationskonsol ved hjælp af Google Play. De anvender ikke denne politik.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Navn på Android-begrænsning:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Enhedslokale konti</translation>
<translation id="4555850956567117258">Aktivér fjernattestering for brugeren</translation>
<translation id="4557134566541205630">Webadresse for siden Ny fane i standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="4600786265870346112">Aktivér Stor markør</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfigurer sortlisten for indbyggede beskedhosts</translation>
<translation id="4617338332148204752">Spring kontrol af metatag over i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurer hvidliste for installation af udvidelser</translation>
<translation id="4632343302005518762">Tillad, at <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> håndterer de angivne indholdstyper</translation>
<translation id="4633786464238689684">Ændrer standardadfærden for tasterne i øverste række til funktionstaster.
Hvis denne politik er angivet til Sand, vil den øverste række med taster på tastaturet som standard være funktionstaster. For igen at gøre tasterne til medietaster skal man trykke på søgetasten.
Hvis denne politik er angivet til Falsk, eller hvis den ikke er indstillet, vil tastaturet skulle bruges som medietaster som standard og funktionstaster, når søgefeltet anvendes.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Navne på de indbyggede beskedhosts, som fritages fra sortlisten</translation>
<translation id="4650759511838826572">Deaktiver protokolskemaer for webadresser</translation>
<translation id="465099050592230505">Webadresse for virksomhedens webshop (udfaset)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Indstillinger for administration af udvidelser</translation>
<translation id="4668325077104657568">Standardindstilling for billeder</translation>
<translation id="467236746355332046">Understøttede funktioner:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Tilpas listen over webadressemønstre, der altid skal gengives af <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Hvis denne politik ikke er angivet, anvendes standardgengivelsen på alle websites, sådan som det er angivet i politikken "ChromeFrameRendererSettings".
Du kan se eksempler på mønstre på https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Åbn en liste over webadresser</translation>
<translation id="4680961954980851756">Aktiver AutoFyld</translation>
<translation id="4722399051042571387">Hvis den er angivet til falsk, kan brugerne ikke angive pinkoder, der er svage og nemme at gætte.
Eksempler på svage pinkoder: Pinkoder, der kun indeholder ét tal (1111), pinkoder, der stiger med ét tal ad gangen (1234), pinkoder, der falder med ét tal ad gangen (4321), og pinkoder, der er meget almindelige.
Som standard får brugerne en advarsel, ikke en fejl, hvis pinkoden anses for at være svag.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Aktiver gennemgang af firewall fra fjernklient</translation>
<translation id="4725123658714754485">Bestemmer, om metrics om brug og diagnosticeringsdata, herunder nedbrudsrapporter, rapporteres tilbage til Google. Hvis den er indstillet til sand, vil <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rapportere metrics om brug og diagnosticeringsdata. Hvis den ikke er konfigureret eller er angivet til falsk, deaktiveres rapportering af metrics og diagnosticeringsdata.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Aktivér Android-tjenesten til sikkerhedskopiering</translation>
<translation id="4733471537137819387">Politikker i forbindelse med integreret HTTP-godkendelse.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servere, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan overdrage til.
Adskil servernavne med kommaer. Jokertegn (*) er tilladt.
Hvis du ikke indstiller denne politik, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke overdrage brugeroplysninger, heller ikke selvom en server registreres som intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klientcertifikat for etablering af forbindelse til RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Aktivér hjælpefunktionen Stor markør.
Hvis denne politik angives som sand, vil den store markør altid være aktiveret.
Hvis denne politik angives som falsk, vil den store markør altid være deaktiveret.
Hvis du angiver denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis denne politik ikke angives, deaktiveres den store markør, men brugeren kan når som helst slå funktionen til.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurering af adfærd i forbindelse med opdatering af <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">De brugere, der har været inaktive i længst tid, fjernes, indtil der er frigjort tilstrækkeligt med plads.</translation>
<translation id="4815725774537609998">Denne politik er forældet, brug i stedet ProxyMode.
Giver dig mulighed for at angive den proxyserver, som anvendes af <ph name="PRODUCT_NAME" />, og forhindrer brugerne i at ændre proxyindstillingerne.
Hvis du vælger aldrig at bruge en proxyserver og altid oprette forbindelse direkte, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Hvis du vælger at bruge systemets proxyindstillinger, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Hvis du vælger manuelle proxyindstillinger, kan du angive yderligere valgmuligheder i "Adresse eller webadresse til proxyserveren", "Webadresse til en proxyfil af typen .pac" og "Kommasepareret liste over regler for omgåelse af proxy". ARC-apps bruger kun den HTTP-proxyserver, der har højest prioritet.
Få flere detaljerede eksempler på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Hvis du aktiverer denne indstilling, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> og ARC-apps alle proxyrelaterede valgmuligheder, der angives på kommandolinjen.
Hvis disse politikker ikke angives, kan brugerne selv vælge proxyindstillingerne.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Tillad, at virksomhedsbrugeren både er primær og sekundær (standardadfærd for ikke-administrerede brugere)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Handling, der igangsættes ved inaktive forsinkelser på batteristrøm</translation>
<translation id="4834526953114077364">Brugere, der ikke har logget ind i løbet af de seneste tre måneder, fjernes, indtil der er frigjort tilstrækkeligt med plads.</translation>
<translation id="4838572175671839397">Indeholder et regulært udtryk, som bruges til at afgøre, hvilke brugere der kan logge ind på <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Der vises en fejl, hvis en bruger forsøger at logge ind med et brugernavn, som ikke svarer til dette mønster.
Hvis denne politik ikke angives eller ikke udfyldes, kan alle brugere logge ind på <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Tillad fuldskærmstilstand</translation>
<translation id="4869787217450099946">Angiver om aktiveringslåse for skærm er tilladt. Der kan anmodes om aktiveringslåse vha. Power Management Extension API.
Hvis denne politik er angivet til sand eller ikke er angivet, indfries aktiveringslåse for skærm med strømstyring.
Hvis denne politik er angivet til falsk, ignoreres anmodninger om aktiveringslås for skærm.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maksimalversion af SSL er aktiveret</translation>
<translation id="4881315447528084360">Angiver en liste over apps og udvidelser, der installeres uovervåget
Dette foregår i baggrunden uden brugerinteraktion, og hverken apps eller udvidelser kan
afinstalleres af brugeren. Alle tilladelser, som apps/udvidelser
anmoder om, gives implicit uden brugerinteraktion, herunder
eventuelle ekstra tilladelser, der anmodes om af fremtidige
versioner af appen/udvidelsen. Derudover gives der tilladelser til
udvidelses-API'erne enterprise.deviceAttributes og enterprise.platformKeys.
(Disse to API'er er ikke tilgængelige for apps/udvidelser, der ikke
tvangsinstalleres).
Denne politik prioriteres, hvis der skulle opstå en konflikt med en <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />-politik. Hvis en app eller udvidelse, som tidligere er tvangsinstalleret, fjernes fra denne liste, afinstalleres den automatisk af <ph name="PRODUCT_NAME" />.
I forbindelse med Windows-forekomster, som ikke er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, er gennemtvunget installation begrænset til apps og udvidelser, som fås i Chrome Webshop.
Bemærk, at kildekoden i alle udvidelser kan ændres af brugere via Udviklerværktøjer (hvilket kan medføre, at udvidelsen ikke fungerer). Hvis du vil undgå dette, skal politikken <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" /> angives.
Hvert listepunkt i politikken er en streng, som indeholder et udvidelses-id og en "opdateringswebadresse" adskilt af et semikolon (<ph name="SEMICOLON" />). Udvidelses-id'et er den streng på 32 bogstaver, som f.eks. kan findes på <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />, når udviklertilstanden bruges. "Opdateringswebadressen" skal pege på et XML-dokument med et opdateringsmanifest som beskrevet på <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Bemærk, at "opdateringswebadressen", der angives i denne politik, kun bruges til den første installation. Efterfølgende opdateringer af udvidelsen anvender den opdateringswebadresse, som er angivet i udvidelsens manifest.
<ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> installerer f.eks. appen <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> fra "standardopdateringswebadressen" fra Chrome Webshop. Du kan få flere oplysninger om hosting af udvidelser her: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Hvis denne politik ikke angives, installeres ingen apps eller udvidelser automatisk, og brugeren kan afinstallere alle apps og udvidelser i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Angiver de parametre, der anvendes ved forslagssøgning med POST. De består af kommaseparerede navne/værdipar. Hvis en værdi er en skabelonparameter såsom {searchTerms} i ovenstående eksempel, erstattes den med rigtige søgetermdata.
Denne politik er valgfri. Hvis dette ikke angives, sendes der søgeforslag ved hjælp af GET-metoden.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter, der styrer placeringen af søgeterm i standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="4899708173828500852">Aktiver Beskyttet browsing</translation>
<translation id="4906194810004762807">Opdateringsfrekvens for enhedspolitik</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast Receiver</translation>
<translation id="4962262530309732070">Hvis denne politik er indstillet til sand eller ikke konfigureret, tillader <ph name="PRODUCT_NAME" /> tilføjelse af personer fra brugeradministration.
Hvis denne politik er indstillet til falsk, tillader <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke oprettelse af nye profiler fra brugeradministration.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Giver dig mulighed for at angive en række webadressemønstre, som angiver websites, hvor <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatisk skal vælge et klientcertifikat, hvis websitet anmoder om et certifikat.
Værdien skal være en matrix af JSON-ordbøger i strengformat. Alle ordbøgerne skal have formatet { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, hvor $URL_PATTERN er et mønster for indholdsangivelse. $FILTER begrænser, hvilke klientcertifikater browseren automatisk vælger fra. Uafhængigt af filteret vælges der kun certifikater, der stemmer overens med serverens certifikatanmodning. Hvis $FILTER har formatet { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, vælges der desuden kun klientcertifikater, der er udstedt af et certifikat med CommonName $ISSUER_CN. Hvis $FILTER er den tomme ordbog {}, begrænses valget af klientcertifikater ikke yderligere.
Hvis denne politik ikke indstilles, vil valget blive foretaget automatisk på alle websites.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Hvis politikken "OffHours" er angivet, ignoreres de angivne enhedspolitikker (bruges standardindstillingerne for disse politikker) i de angivne tidsrum. Enhedspolitikker anvendes igen af Chrome, hver gang tidsrummet for "OffHours" starter eller slutter. Brugeren underrettes og tvinges til at logge ud, når tidspunktet for "OffHours" slutter, og indstillinger for enhedspolitikker ændres (f.eks. når brugeren ikke er logget ind med en tilladt konto).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Datatype:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Tillad, at der køres forældede plugins</translation>
<translation id="4988291787868618635">Påkrævet handling for inaktivitetsforsinkelse</translation>
<translation id="4995548127349206948">Om NTLMv2-godkendelse er aktiveret.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Tillad adgang til websites uden for indholdspakker.</translation>
<translation id="5052081091120171147">Denne politik tvinger import af browserhistorikken fra den aktuelle standardbrowser, hvis den er aktiveret. Hvis denne politik er aktiveret, påvirker den også dialogboksen for import. Hvis den er deaktiveret, importeres der ikke nogen browserdata. Hvis den ikke er angivet, kan brugeren blive spurgt, om der skal importeres, ellers sker importen automatisk.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Luppen er deaktiveret</translation>
<translation id="5067143124345820993">Login til brugerens hvidliste</translation>
<translation id="5068140065960598044">Cloudpolitikken for <ph name="PRODUCT_NAME" /> tilsidesætter maskinpolitikken.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Deaktiver udskriftsvisning</translation>
<translation id="5090209345759901501">Brug indstillingen for Flash-indhold til alt indhold</translation>
<translation id="5105313908130842249">Skærmlåsforsinkelse, når batteriet bruges</translation>
<translation id="5108031557082757679">Deaktiverede virksomhedsprintere for enheder</translation>
<translation id="5130288486815037971">Afgør, om RC4-krypteringsprogrammer i TLS aktiveres</translation>
<translation id="5141670636904227950">Indstil standardtype for lup til aktiveret på loginskærmen</translation>
<translation id="5142301680741828703">Gengiv altid følgende webadressemønstre i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Giver dig mulighed for at angive yderligere parametre, som bruges, når <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> starter <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik ikke er angivet, bruges standardkommandolinjen.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Hvor ofte der sendes netværkspakker til overvågning (angivet i millisekunder).
Hvis denne politik ikke er indstillet, er standardfrekvensen 3 minutter. Minimumsfrekvensen er 30 sekunder, og maksimumsfrekvensen er 24 timer. Alle værdier uden for dette interval justeres automatisk, så de ligger inden for dette interval.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurer Google Drev i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Giver dig mulighed for at angive, hvilke udvidelser der ikke er omfattet af sortlisten. Værdien ​​* på en sortliste betyder, at alle udvidelser er sortlistet, medmindre de er angivet på hvidlisten. Som standard er alle udvidelser hvidlistet, men hvis alle udvidelser er blevet sortlistet på grund af en politik, kan hvidlisten bruges til at tilsidesætte denne politik.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Muliggør brugen af alternative fejlsider, der er indbygget i <ph name="PRODUCT_NAME" /> (såsom "siden blev ikke fundet") og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling. Hvis du aktiverer denne indstilling, anvendes alternative fejlsider. Hvis du deaktiverer denne indstilling, anvendes alternative fejlsider aldrig. Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte denne indstilling i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis denne politik ikke angives, vil dette blive aktiveret, men brugeren vil kunne ændre det.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Bloker udviklertilstand. 
Hvis denne politik er sat til True (sandt), forhindrer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> enheden i at starte i udviklertilstand. Systemet vil nægte at starte og vise en fejlskærm, når udviklerkontakten slås til. 
Hvis denne politik slås fra eller indstilles til False (falsk), er udviklertilstand fortsat tilgængelig for enheden.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Giver dig mulighed for at oprette en liste med webadressemønstre, der angiver websites, hvor det ikke er tilladt at vise underretninger. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultNotificationsSetting", hvis den er indstillet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="5219844027738217407">I Android-apps påvirker denne politik kun mikrofonen. Når denne politik angives som Sand, slås lyden på mikrofonen fra i alle Android-apps uden undtagelser.</translation>
<translation id="523505283826916779">Indstillinger for hjælpefunktioner</translation>
<translation id="5247006254130721952">Bloker farlige downloads</translation>
<translation id="5255162913209987122">Kan anbefales</translation>
<translation id="527237119693897329">Giver dig mulighed for at angive, hvilke indbyggede beskedhosts der ikke skal indlæses.
En sortlisteværdi på "*" betyder, at alle indbyggede beskedhosts er på sortlisten, medmindre de udtrykkeligt opføres på hvidlisten.
Hvis ikke denne politik angives, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> indlæse alle installerede indbyggede beskedhosts.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Hvis denne er angivet som sand, kan brugeren benytte hardwaren på Chrome-enheder til at fjernbekræfte sin identitet over for privatlivs-CA'en via <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> med <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Hvis denne er angivet som falsk eller ikke er angivet, vil kald til API'en mislykkes og returnere en fejlkode.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Hvis politikken er angivet, er UDP-portintervallet, som anvendes af WebRTC, begrænset til det specifikke portinterval (inklusive slutpunkter).
Hvis politikken ikke er angivet, eller hvis den ikke er angivet til en tom streng eller et ugyldigt portinterval, har WebRTC tilladelse til at anvende enhver tilgængelig lokal UDP-port.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Angiv en liste over plugins, som brugeren kan aktivere eller deaktivere</translation>
<translation id="5302612588919538756">Denne politik er udfaset. Du kan eventuelt bruge SyncDisabled i stedet.
Giver brugeren mulighed for at logge ind på <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du aktiverer denne politik, kan du angive, om en bruger skal have tilladelse til at logge ind i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis du angiver denne politik til "Falsk", forhindres apps og udvidelser, der benytter chrome.identity API i at fungere, så det kan være en god idé at bruge SyncDisabled i stedet.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Angiver den tidsperiode uden brugerindtastning, hvorefter en dialogboks med en advarsel vises, når enheden bruger batteriet.
Når denne politik er aktiveret, angives den tidsperiode, i hvilken brugeren ikke er aktiv, hvorefter <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> viser en dialogboks med en advarsel, der informerer brugeren om, at der vil blive reageret på denne inaktivitet.
Når denne politik er deaktiveret, vises der ingen dialogboks med en advarsel.
Værdien for politikken aktiveres inden for millisekunder. Værdierne er låste til mindre end eller det samme som inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Inkognitotilstandens tilgængelighed</translation>
<translation id="5318185076587284965">Aktivér brugen af relæservere for hosten for fjernadgang</translation>
<translation id="5323128137188992869">Tillad, at indhold castes til enheden via <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet som Falsk, kan brugerne ikke caste indhold til deres enheder. Hvis denne politik er angivet som Sand, kan brugerne caste indhold. Hvis politikken ikke er angivet, kan brugerne ikke caste indhold til tilmeldte Chrome OS-enheder, men de kan caste indhold til enheder, der ikke er tilmeldt.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Tillad, at <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> håndterer følgende indholdstyper</translation>
<translation id="5365946944967967336">Vis knap til startsiden på værktøjslinjen</translation>
<translation id="5366977351895725771">Hvis dette er angivet som falsk, vil oprettelse af administrerede brugere være deaktiveret for denne bruger. Alle eksisterende administrerede brugere vil stadig være tilgængelige.
Hvis dette er angivet som sandt eller ikke er konfigureret, kan administrerede brugere oprettes og administreres af denne bruger.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Giver dig mulighed for at angive, om websites må vise underretninger på skrivebordet. Visning af underretninger på skrivebordet kan tillades som standard, nægtes som standard, eller brugeren kan blive spurgt, hver gang et website ønsker at vise underretninger på skrivebordet. Hvis denne politik ikke angives, anvendes "AskNotifications", og brugeren vil kunne ændre det.</translation>
<translation id="538108065117008131">Tillad, at <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> håndterer følgende indholdstyper.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Vælger den strategi, der bruges til at frigøre diskplads ved automatisk oprydning (udfaset)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Der sendes oplysninger om status for Android tilbage til
serveren.
Hvis politikken indstilles til falsk eller ikke indstilles, rapporteres der ingen statusoplysninger.
Hvis der indstilles til sand, rapporteres der statusoplysninger.
Denne politik gælder kun, hvis Android-apps er aktiveret.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Aktiverer skærmning af eksterne hosts, mens en forbindelse er etableret.
Hvis denne indstilling aktiveres, deaktiveres de fysiske input- og outputenheder for hosts, mens en fjernforbindelse er etableret.
Hvis denne indstilling deaktiveres eller ikke angives, kan både lokale brugere og fjernbrugere interagere med en host, når den deles.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Konfigurerer, hvilke tastaturlayouts der tillades på loginskærmen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet med en liste over indtastningsmetode-id'er, vil de angivne indtastningsmetoder være tilgængelige på loginskærmen. Den første angivne indtastningsmetode udvælges på forhånd. Mens en bruger-pod fokuserer på loginskærmen, vil den indtastningsmetode, som brugeren har brugt mindst for nylig, være tilgængelig udover de indtastningsmetoder, der er angivet i denne politik. Hvis denne politik ikke er angivet, hentes indtastningsmetoderne på loginskærmen fra den landestandard, der gælder for loginskærmen. Værdier, der ikke er gyldige indtastningsmetode-id'er, ignoreres.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Denne politik tvinger import af søgemaskiner fra den aktuelle standardbrowser, hvis den er aktiveret. Hvis denne politik er aktiveret, påvirker den også dialogboksen for import. Hvis standardsøgemaskinen er deaktiveret, bliver den ikke importeret. Hvis den ikke er angivet, kan brugeren blive spurgt, om der skal importeres, ellers sker importen automatisk.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Navn på Android WebView-begrænsning:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Aktiver rapportering af hukommelsesoplysninger (størrelse på JavaScript-heap) til siden. (Udfaset)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Aktivér delefunktion i browseren</translation>
<translation id="5457924070961220141">Giver dig mulighed for at konfigurere standard-HTML-gengivelse, når <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> er installeret. Den standardindstilling, der anvendes, når denne politik ikke er angivet, er at lade værtsbrowseren foretage gengivelsen, men du kan vælge at tilsidesætte dette og få <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> til at gengive HTML-sider som standard.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Konfigurer indstillingerne for administrerede brugere.</translation>
<translation id="546726650689747237">Forsinkelse på skærmnedtoning, når strømforsyning er tilsluttet</translation>
<translation id="5469484020713359236">Giver dig mulighed for at oprette en liste med webadressemønstre, der angiver websites med tilladelse til at angive cookies. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultCookiesSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Bloker billeder på disse websites</translation>
<translation id="5475361623548884387">Aktiver udskrivning</translation>
<translation id="5499375345075963939">Denne politik er kun aktiv i detailtilstand.
Når værdien af ​​denne politik er indstillet og ikke er 0, logges den demobruger, der i øjeblikket er logget på, automatisk ud, når vedkommende har været inaktiv i en angivet tidsperiode.
Politikkens værdi bør angives i millisekunder.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Aktiver bogmærkelinje</translation>
<translation id="5512418063782665071">Startsidens webadresse</translation>
<translation id="5523812257194833591">Automatisk login på en offentlig session efter en forsinkelse.
Hvis denne politik er angivet, logges den angivne session automatisk ind efter et stykke tid ved loginskærmen uden brugerinteraktion. Den offentlige session skal i forvejen være konfigureret (se |DeviceLocalAccounts|).
Hvis denne politik ikke er angivet, aktiveres automatisk login ikke.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Angiver den periode i millisekunder, hvor enhedsadministrationstjenesten anmodes om brugerpolitikoplysninger.
Angivelse af denne politik tilsidesætter standardværdien på tre timer. Gyldige værdier for denne politik ligger i intervallet fra 1800000 (30 minutter) til 86400000 (ét døgn). Alle værdier, der ikke ligger inden for dette interval, fastgøres til den respektive grænse.
Hvis denne politik ikke angives, bruger <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> standardværdien på tre timer.
Bemærk! Hvis platformen understøtter underretninger vedrørende politik, angives forsinkelsen af opdateringen til 24 timer (der ses bort fra alle standardindstillingerne og værdierne for denne politik), da det forventes, at underretninger vedrørende politik automatisk gennemtvinger en opdatering, når politikken ændres. Dermed er hyppige opdateringer ikke nødvendige.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Bloker potentielt farlige downloads</translation>
<translation id="5535973522252703021">Hvidliste for Kerberos-delegeringsserver</translation>
<translation id="555077880566103058">Giv alle websites tilladelse til at køre <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-pluginnet automatisk</translation>
<translation id="5559079916187891399">Denne politik påvirker ikke Android-apps.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Tilføj en parameter til hentning af variationbasistal i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis dette er angivet, føjes der en forespørgselsparameter med navnet "restrict" til den webadresse, der bruges til at hente variationbasistallet. Værdien for parameteren er den værdi, der er angivet i denne politik.
Hvis dette ikke er angivet, ændres variationbasistallet ikke.</translation>
<translation id="556941986578702361">Administrer, hvornår <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-hylden skjules automatisk.
Hvis denne politik er angivet som "AlwaysAutoHideShelf'", skjules hylden altid automatisk.
Hvis denne politik er angivet som "NeverAutoHideShelf', skjules hylden aldrig automatisk.
Hvis du indstiller denne politik, kan brugere ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis politikken ikke indstilles, kan brugere vælge, om hylden skal skjules automatisk.</translation>
<translation id="557360560705413259">Når denne indstilling er aktiveret, bruger <ph name="PRODUCT_NAME" /> commonName for et servercertificat til at matche et hostnavn, hvis certifikatet mangler en subjectAlternativeName-udvidelse, såfremt det kan godkendes og kobles til lokalt installerede CA-certifikater.
Bemærk, at dette ikke anbefales, da det kan tillade tilsidesættelse af udvidelsen nameConstraints, som begrænser de hostnavne, et givet certifikat kan godkendes til.
Hvis denne politik ikke er indstillet eller er indstillet til falsk, anses servercertifikater, som ikke indeholder en subjectAlternativeName-udvidelse med enten et DNS-navn eller en IP-adresse, ikke for pålidelige.</translation>
<translation id="557658534286111200">Aktiverer eller deaktiverer redigering af bogmærker</translation>
<translation id="5586942249556966598">Gør ingenting</translation>
<translation id="5630352020869108293">Gendan den seneste session</translation>
<translation id="5645779841392247734">Tillad cookies på disse websites</translation>
<translation id="5693469654327063861">Tillad datamigrering</translation>
<translation id="5694594914843889579">Hvis denne politik er indstillet til Sand, vil eksternt lager ikke være tilgængelig i filbrowseren.
Denne politik omfatter alle typer lagermedier, f.eks. USB-nøgler, eksterne harddiske, SD- og andre hukommelseskort, optisk lagring m.v. Det interne lager påvirkes ikke, derfor er der stadig adgang til filer, der er gemt i mappen Download. Google Drev er heller ikke omfattet af denne politik.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er konfigureret, kan brugerne benytte alle understøttede eksterne lagertyper på deres enhed.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Rapportér enhedsbrugere</translation>
<translation id="570062449808736508">Når denne politik er angivet til en udfyldt streng, læser WebView webadressebegrænsninger fra indholdsudbyderen med det angivne myndighedsnavn.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Når denne indstilling er aktiveret, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> altid forsøge at søge efter tilbagekaldelse af servercertifikater, som validerer og er signeret af lokalt installerede CA-certifikater.
Hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke kan hente oplysninger om tilbagekaldelsesstatus, bliver sådanne certifikater behandlet som tilbagekaldt ("alvorlig fejl").
Hvis denne politik ikke er angivet eller angivet som falsk, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> anvende de eksisterende indstillinger for onlinesøgning efter tilbagekaldelser.</translation>
<translation id="572720239788271400">Aktiverer komponentopdateringer i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="5728154254076636808">Aktivér oprettelse af roamingkopier til profildata i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="5732972008943405952">Importér formulardata for AutoFyld fra standardbrowseren ved første visning</translation>
<translation id="5765780083710877561">Beskrivelse:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Udviklerkanal (kan være ustabil)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Søgewebadresse for standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="5776485039795852974">Spørg hver gang et website vil vise skrivebordsunderretninger</translation>
<translation id="5781412041848781654">Angiver, hvilket GSSAPI-bibliotek der skal anvendes til HTTP-godkendelse. Du kan enten angive et biblioteksnavn eller en hel sti.
Hvis der ikke angives en indstilling, går <ph name="PRODUCT_NAME" /> tilbage til at bruge et standardbiblioteksnavn.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer inaktivitetshandlingen, når batteriet bruges.
Hvis denne politik indstilles, angives den tid, som brugeren skal være inaktiv, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> effektuerer inaktivitetshandlingen, som kan konfigureres separat.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Politikkens værdi skal angives i millisekunder.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Aktiverer understøttelse af HTTP/0.9 på ikke-standard-porte</translation>
<translation id="5809728392451418079">Indstil det viste navn for enhedslokale konti</translation>
<translation id="5814301096961727113">Indstil standardtilstanden for talefeedback på loginskærmen</translation>
<translation id="5815129011704381141">Automatisk genstart efter opdatering</translation>
<translation id="5815353477778354428">Konfigurerer den mappe, som <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> bruger til at lagre brugerdata.
Hvis du angiver denne politik, vil <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> bruge den angivne mappe.
Du kan se en liste over variabler, der kan anvendes, på http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Hvis denne indstilling ikke angives, anvendes standardprofilmappen.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Angiver, om brugeren kan åbne sider i inkognitotilstand i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis "Aktiveret" er valgt, eller hvis politikken ikke angives, kan siderne åbnes i inkognitotilstand. Hvis "Deaktiveret" er valgt, kan sider ikke åbnes i inkognitotilstand. Hvis "Tvunget" er valgt, kan siderne kun åbnes i inkognitotilstand.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Begræns rækkevidden for den UDP-port, der bruges af hosten for fjernadgang</translation>
<translation id="5862253018042179045">Angiv standardtilstanden for hjælpefunktionen Talefeedback på loginskærmen.
Hvis denne politik angives som sand, aktiveres talefeedback, når loginskærmen vises.
Hvis denne politik angives som falsk, deaktiveres talefeedback, når loginskærmen vises.
Hvis du angiver denne politik, kan brugerne midlertidigt tilsidesætte den ved at aktivere eller deaktivere talefeedback. Brugerens valg er dog ikke endegyldigt, og standarden gendannes, når loginskærmen vises igen, eller hvis brugeren forbliver inaktiv på loginskærmen i et minut.
Hvis denne politik ikke angives, deaktiveres talefeedback, når loginskærmen vises første gang. Brugerne kan når som helst aktivere eller deaktivere talefeedback, og dens status på loginskærmen fastholdes hos brugerne.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Netværkskonfiguration på brugerniveau</translation>
<translation id="588135807064822874">Aktivér Tryk for at søge</translation>
<translation id="5883015257301027298">Standardindstilling for cookies</translation>
<translation id="5887414688706570295">Konfigurerer det TalkGadget-præfiks, der anvendes af værter med fjernadgang, og forhindrer brugere i at ændre det.
Hvis præfikset er angivet, indsættes det foran basisnavnet på TalkGadget for at oprette et fuldt domænenavn til TalkGadget. Basisdomænenavnet for TalkGadget er ".talkgadget.google.com".
Hvis denne indstilling er aktiveret, anvender værterne det brugerdefinerede domænenavn, når de forsøger at få adgang til TalkGadget i stedet for standarddomænenavnet.
Hvis indstillingen er aktiveret eller ikke angivet, anvendes standarddomænenavnet for TalkGadget ("chromoting-host.talkgadget.google.com") for alle værter.
Klienter med fjernadgang påvirkes ikke af denne politikindstilling. De anvender altid "chromoting-client.talkgadget.google.com" til at få adgang til TalkGadget.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Hvis denne indstilling er aktiveret, oprettes der en proxyforbindelse for anmodninger om gnubby-godkendelse på tværs af en fjernhostforbindelse.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er konfigureret, oprettes der ingen proxyforbindelse for anmodninger om gnubby-godkendelse.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Når flere brugere er logget ind, er det kun den primære bruger, der kan bruge Android-apps.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Gør det muligt at aktivere eller deaktivere netværksbegrænsning.
Dette gælder for alle brugere og for alle grænseflader på enheden. Når denne indstilling er valgt,
beholdes begrænsningen, indtil politikken ændres for at deaktivere den.
Hvis den er angivet som falsk, er der ingen begrænsning.
Hvis den er angivet som sand, er systemet begrænset for at opnå de angivne upload- og downloadhastigheder (i kbits/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Tillad download af automatiske opdateringer via HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Indstil standardtilstanden for hjælpefunktionen med den store markør på loginskærmen.
Hvis denne politik angives som sand, vil den store markør være aktiveret, når loginskærmen vises.
Hvis denne politik angives som falsk, vil den store markør være deaktiveret, når loginskærmen vises.
Hvis du angiver denne politik, kan brugerne midlertidigt tilsidesætte den ved at slå den store markør til eller fra. Men brugerens valg er ikke endegyldigt, og standarden gendannes, når loginskærmen vises igen, eller hvis brugeren forbliver inaktiv på loginskærmen i et minut.
Hvis denne politik ikke angives, deaktiveres den store markør, når loginskærmen vises første gang. Brugerne kan når som helst aktivere eller deaktivere den store markør, og dens status på loginskærmen fastholdes hos brugerne.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Denne politik kan også bruges til at fastgøre Android-apps.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Gennemtvinger, at forespørgsler i Google Websøgning bliver udført, mens Beskyttet søgning er indstillet til aktiv, og forhindrer brugere i at ændre denne indstilling.
Hvis du aktiverer denne indstilling, vil Beskyttet søgning i Google Søgning altid være aktiv.
Hvis du deaktiverer denne indstilling eller ikke konfigurerer en værdi, håndhæves Beskyttet søgning i Google Søgning ikke.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Betakanal</translation>
<translation id="5950205771952201658">Set i lyset af, at ikke-omfattende tilbagekaldskontroller på nettet ikke giver nogen effektiv form for sikkerhed, er disse deaktiveret som standard i <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 19 og nyere. Ved at angive denne politik til Sand gendannes de tidligere indstillinger, så der udføres OCSP/CRL-kontroller på nettet.
Hvis politikken ikke er angivet eller er angivet til Falsk, udfører <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke tilbagekaldskontroller på nettet i <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 og nyere.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Udvidelser har tilladelse til at bruge Remote Attestation API.</translation>
<translation id="5983708779415553259">Standardadfærd for websites, der ikke findes i en indholdspakke</translation>
<translation id="5997543603646547632">Brug 24-timers ur som standard</translation>
<translation id="6005179188836322782">Aktiverer funktionen Beskyttet browsing i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling. Hvis du aktiverer denne indstilling, vil Beskyttet browsing altid være aktiv. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil Beskyttet browsing aldrig være aktiv. Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte indstillingen "Aktivér phishing og malwarebeskyttelse" i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis denne politik ikke angives, er den aktiveret, men brugeren vil kunne ændre den. Få flere oplysninger om Beskyttet browsing på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Vis systemets udskriftsdialog i stedet for udskriftseksempel.
Når denne indstilling er aktiveret, åbnes <ph name="PRODUCT_NAME" /> systemets udskriftsdialog i stedet for det indbyggede udskriftseksempel, når en bruger anmoder om en side, der skal udskrives.
Hvis denne politik ikke er indstillet eller er indstillet til falsk, aktiverer udskriftskommandoer skærmen Vis udskrift.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Handling ved opstart</translation>
<translation id="6023030044732320798">Angiver en række politikker, der overgives til ARC-kørselstiden. Værdien skal være en gyldig JSON.
Denne politik kan bruges til at konfigurere, hvilke Android-apps der automatisk installeres på enheden:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Id for Android-app, f.eks. "com.google.android.gm" for Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Specificerer, hvordan en app installeres. OPTIONAL: Appen installeres ikke automatisk, men brugeren kan installere den. Dette er standarden, hvis denne politik ikke er angivet. PRELOAD: Appen installeres automatisk, men brugeren kan afinstallere den. FORCE_INSTALLED: Appen installeres automatisk, og brugeren kan ikke afinstallere den. BLOCKED: Appen er blokeret og kan ikke installeres. Hvis appen er blevet installeret i overensstemmelse med en tidligere politik, afinstalleres den.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Politik for godkendelse af appanmodninger om tilladelse. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Politikken er ikke angivet. Hvis der ikke er angivet en politik for en tilladelse på noget niveau, bruges funktionsmåden 'PROMPT' som standard. PROMPT: Brugeren anmodes om at give tilladelse. GRANT: Giv automatisk tilladelse. DENY: Afvis automatisk at give tilladelse.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "App-specifik JSON-konfigurationsobjekt med en række nøgleværdipar, f.eks. '"managedConfiguration": { "nøgle1": værdi1, "nøgle2": værdi2 }'. Nøglerne er defineret i appens manifest",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Se PinnedLauncherApps, hvis du vil fastgøre apps til Appliste.</translation>
<translation id="602728333950205286">Direkte webadresse til standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="603410445099326293">Parametre for forslagswebadresser, som anvender POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Aktiver gennemgang af firewall fra vært for fjernadgang</translation>
<translation id="6070667616071269965">Tastaturlayouts for loginskærme på enheder</translation>
<translation id="6074963268421707432">Tillad ikke, at websites viser skrivebordsunderretninger</translation>
<translation id="6076099373507468537">Definerer listen over USB-enheder, der gerne må frigøres fra deres kernedriver, så de kan bruges via chrome.usb API direkte i en webapplikation. Poster er par bestående af et USB-leverandør-id og et produkt-id til identifikation af en bestemt hardware.
Hvis denne politik ikke konfigureres, er listen over USB-enheder, der kan frigøres, tom.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (Windows-klienter):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Giv eksterne brugere tilladelse til at interagere med vinduer med administratorrettigheder i eksterne hjælpesessioner</translation>
<translation id="6095999036251797924">Angiver det tidsrum uden input fra brugeren, der går, før skærmen låses, når enheden kører på strømforsyning eller batteri.
Når der er angivet et tidsrum over nul, angiver værdien, hvor lang tid brugeren skal være inaktiv, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> låser skærmen.
Når det angivne tidsrum er nul, låser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke skærmen, når brugeren bliver inaktiv.
Når der ikke er angivet et tidsrum, bruges et standardtidsrum.
Den anbefalede metode til skærmlåsning, når brugeren er inaktiv, er at aktivere skærmlåsning ved midlertidigt stop og få <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> til at stoppe midlertidigt efter den angivne forsinkelse for inaktivitet. Denne politik bør kun anvendes, når skærmen skal låses en betydelig mængde tid før det midlertidige stop, eller når det midlertidige stop i forbindelse inaktivitet slet ikke ønskes.
Værdien for politikken bør angives i millisekunder. Værdierne skal være mindre end forsinkelsen for inaktivitet.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Tillad det ekstra dinosaurspil</translation>
<translation id="6114416803310251055">frarådet</translation>
<translation id="6133088669883929098">Tillad alle websites at anvende nøglegenerering</translation>
<translation id="6145799962557135888">Giver dig mulighed for at oprette en liste med webadressemønstre, der angiver websites, der får lov til at køre JavaScript. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultJavaScriptSetting", hvis den er indstillet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="614662973812186053">Denne politik styrer også indsamling af brugs- og diagnosticeringsdata i Android.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Indstil standardtilstand for den store markør på loginskærmen</translation>
<translation id="6157537876488211233">Kommasepareret liste over regler for omgåelse af proxy</translation>
<translation id="6158324314836466367">Navn på virksomhedens webshop (udfaset)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Aktiverer <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Advarsel! Understøttelse af SSLv3 forsvinder helt fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 43 (cirka juli 2015), og denne politik fjernes på samme tidspunkt.
Hvis denne politik ikke konfigureres, benytter <ph name="PRODUCT_NAME" /> en standard minimumversion, som er SSLv3 i <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 og TLS 1.0 i senere versioner.
Alternativt kan den angives til én af følgende værdier: "sslv3", "tls1", "tls1.1" eller "tls1.2". Når den er angivet, benytter <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke SSL/TLS-versioner, der er ældre end den angivne version. En ukendt værdi ignoreres.
Bemærk, at "sslv3" på trods af tallet er en ældre version end "tls1".</translation>
<translation id="6181608880636987460">Giver dig mulighed for at angive en liste med webadressemønstre, der angiver websites, som ikke har tilladelse til at køre <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-pluginnet.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi for alle websites enten fra politikken "DefaultPluginsSetting", hvis denne er angivet, og ellers fra brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Standardindstillinger for pop op-vinduer</translation>
<translation id="6197453924249895891">Giver virksomhedsnøgler adgang til udvidelser.
Nøgler er beregnet til virksomhedsbrug, hvis de er genereret ved hjælp af chrome.enterprise.platformKeys API på en administreret konto. Nøgler, der er importeret eller genereret på en anden måde, er ikke beregnet til virksomhedsbrug.
Adgang til nøgler, der er beregnet til virksomhedsbrug, kontrolleres alene af denne politik. Brugeren kan hverken give udvidelser adgang til virksomhedsnøgler eller fjerne deres adgang.
En udvidelse kan som standard ikke benytte en nøgle, der er beregnet til virksomhedsbrug, hvilket svarer til at angive allowCorporateKeyUsage som "falsk" for udvidelsen.
Kun hvis allowCorporateKeyUsage er angivet som "sand" for en udvidelse, kan den benytte en hvilken som helst platformnøgle, der er markeret til virksomhedsbrug, til at signere vilkårlige data. Denne tilladelse bør kun gives, hvis du har tillid til, at udvidelsen beskytter nøglen, så hackere ikke kan få adgang til den.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Rapportér tidspunkter for aktivitet på enheden.
Hvis denne indstilling ikke er angivet eller er angivet til Sand, rapporterer tilmeldte enheder de tidsperioder, hvor en bruger er aktiv på enheden. Hvis den er er angivet til Falsk, registreres og rapporteres tidspunkter for aktivitet ikke på enheden.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Alle printere vises, bortset fra dem på sortlisten.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Denne politik tvinger formulardataene for AutoFyld til at blive importeret fra den foregående standardbrowser, hvis politikken er aktiveret. Hvis denne politik er aktiveret, påvirker den også importdialogboksen.
Hvis den er deaktiveret, importeres formulardata for AutoFyld ikke.
Hvis den ikke er indstillet, kan brugeren blive spurgt, om der skal importeres, eller også kan import ske automatisk.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Angiv mappen til download</translation>
<translation id="6244210204546589761">Webadresser, der skal åbnes ved opstart</translation>
<translation id="6258193603492867656">Angiver, om den genererede Kerberos-SPN skal omfatte en port, der ikke er standard. Hvis du aktiverer denne indstilling, og en port, der ikke er standard (dvs. en anden port end 80 eller 443), angives, vil den indgå i den genererede Kerberos-SPN. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil den genererede Kerberos-SPN aldrig omfatte en port.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Konfigurerer politikker for indbyggede beskedhosts. Indbyggede beskedhosts på spærrelisten vil ikke blive tilladt, medmindre de er på hvidlisten.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Tillad eller afvis lydoptagelse</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Aktiverer komponentopdateringer for alle komponenter i <ph name="PRODUCT_NAME" />, hvis politikken ikke er angivet eller er angivet som Sand. Hvis den er angivet til Falsk, deaktiveres opdateringer af komponenter. Visse komponenter er dog fritaget fra denne politik. Opdateringer til en komponent, som ikke indeholder eksekverbar kode, som ikke ændrer browserens adfærd markant, eller som er afgørende for sikkerheden, deaktiveres ikke. Eksempler på sådanne komponenter er bl.a. lister over tilbagekaldte certifikater og data for beskyttet browsing. Få flere oplysninger om Beskyttet browsing på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Aktivér autofuldførelse af domænenavn under brugers login</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome viser en advarselsside, når brugerne går til websites med SSL-fejl. Som standard, eller når denne politik er angivet til sand, kan brugerne klikke sig videre fra disse advarselssider.
Hvis denne politik angives til falsk, kan brugerne ikke klikke sig videre fra nogen advarselssider.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Specificerer de anvendte parametre ved søgning efter en webadresse med POST. De består af kommaseparerede navne/værdipar. Hvis en værdi er en skabelonparameter såsom {searchTerms} i ovenstående eksempel, erstattes de med rigtige søgetermdata.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke angives, sendes der søgeanmodninger ved hjælp af GET-metoden.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Om udgivelseskanalen skal konfigureres af brugeren</translation>
<translation id="6368011194414932347">Konfigurer webadressen for startsiden</translation>
<translation id="6368403635025849609">Tillad JavaScript på disse websites</translation>
<translation id="6376659517206731212">Kan være obligatorisk</translation>
<translation id="6378076389057087301">Angiv, om lydaktivitet påvirker strømstyringen</translation>
<translation id="637934607141010488">Rapportér liste over enhedsbrugere, der har logget ind for nylig.
Hvis politikken er indstillet til Falsk, vil brugerne ikke blive rapporteret.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Aktiverer funktionen AutoFyld i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og giver brugerne mulighed for automatisk at udfylde webformularer med oplysninger, der er gemt tidligere, såsom oplysninger om adresser og kreditkort. Hvis du deaktiverer denne indstilling, er AutoFyld ikke tilgængelig for brugerne. Hvis du aktiverer denne indstilling eller ikke konfigurerer en værdi, forbliver AutoFyld under brugerens kontrol. Dette giver brugerne mulighed for at konfigurere AutoFyld-profiler og for at aktivere og deaktivere AutoFyld efter eget valg.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Denne politik er trukket tilbage fra og med <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> version 29. Du kan i stedet bruge politikken PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Log brugeren ud</translation>
<translation id="6417861582779909667">Giver dig mulighed for at oprette en liste over webadressemønstre, der angiver websites, som ikke har tilladelse til at anvende cookies. Hvis denne politik ikke angives, vil den globale standardværdi blive anvendt for alle websites, enten fra politikken "DefaultCookiesSetting", hvis den er angivet, eller fra brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Du kan ikke tvinge Android-apps til at bruge en proxy. En undergruppe af proxyindstillinger er tilgængelige for Android-apps, hvilket de frivilligt kan vælge at overholde:
Hvis du vælger aldrig at bruge en proxyserver, oplyses Android-apps om, at der ikke er konfigureret en proxy.
Hvis du vælger at bruge systemets proxyindstillinger eller en fast proxyserver, oplyses Android-apps om http-proxyserverens adresse og port.
Hvis du vælger at registrere proxyserveren automatisk, oplyses scriptwebadressen "http://wpad/wpad.dat" til Android-apps. Ingen andre dele af protokollen for automatisk registrering af proxy anvendes.
Hvis du vælger at bruge et .pac-proxyscript, oplyses scriptwebadressen til Android-apps.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Tillad Bluetooth på enheden</translation>
<translation id="6520802717075138474">Import af søgemaskiner fra standardbrowseren ved første visning</translation>
<translation id="6525955212636890608">Hvis du aktiverer denne indstilling, køres alt det Flash-indhold, der er integreret på websites med tilladelse til at bruge Flash i indstillingerne for indhold (som enten er angivet af brugeren eller virksomhedspolitikken). Dette omfatter indhold af anden oprindelse eller mindre indhold.
Du kan se, hvilke websites der har tilladelse til at køre Flash, i politikkerne "DefaultPluginsSetting", "PluginsAllowedForUrls" og "PluginsBlockedForUrls".
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er angivet, kan Flash-indhold af anden oprindelse eller mindre indhold blive blokeret.</translation>
<translation id="653608967792832033">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer skærmlåsen, når enheden kører på batteri.
Hvis denne politik indstilles til en højere værdi end nul, angives den tid, som brugeren skal være inaktiv, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> låser skærmen.
Hvis denne politik indstilles til nul, låser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke skærmen, når brugeren er inaktiv.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Den anbefalede måde at låse skærmen på ved inaktivitet er ved at aktivere suspendering af skærmlåsning og suspendere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> efter inaktivitetsforsinkelsen. Denne politik bør kun bruges, hvis skærmlåsning finder sted markant hurtigere end suspendering, eller hvis suspendering ved inaktivitet ikke ønskes.
Politikkens værdi skal angives i millisekunder. Værdierne reduceres, så de er mindre end inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Automatisk genstart, når enheden lukker ned</translation>
<translation id="6539246272469751178">Denne politik påvirker ikke Android-apps. Android-apps anvender altid standardmappen for download og har ikke adgang til filer, som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> har downloadet til en ikke-standardmappe for download.</translation>
<translation id="654303922206238013">Migreringsstrategi for eCryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Hvis denne politik er indstillet til Sand, og politikken ChromeOsReleaseChannel ikke er specificeret, kan brugerne af tilmeldelsesdomænet ændre udgivelseskanalen for enheden. Hvis denne politik indstillet til Falsk, vil enheden blive låst på den kanal, den sidst blev indstillet til.
Den valgte kanal tilsidesættes af politikken ChromeOsReleaseChannel, men hvis politikkanalen er mere stabil end den, der blev installeret på enheden, vil kanalen kun skifte, når versionen af den mere stabile kanalen når et højere versionsnummer end den, der er installeret på enheden.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Tillad ikke, at websites får adgang til kameraet og mikrofonen</translation>
<translation id="6561396069801924653">Vis indstillinger for hjælpefunktioner i systembakkemenuen</translation>
<translation id="6565312346072273043">Angiv standardtilstanden for hjælpefunktionen Skærmtastatur på loginskærmen.
Hvis denne politik er angivet som Sand, aktiveres skærmtastaturet, når loginskærmen vises.
Hvis denne politik er angivet som Falsk, deaktiveres skærmtastaturet, når loginskærmen vises.
Hvis du har indstillet denne politik, kan brugerne midlertidigt tilsidesætte den ved at aktivere eller deaktivere skærmtastaturet. Brugerens valg er dog ikke permanent, og standardindstillingen gendannes, når loginskærmen vises på ny, eller når brugeren har været inaktiv på loginskærmen i et minut.
Hvis denne politik ikke indstilles, deaktiveres skærmtastaturet, når loginskærmen vises første gang. Brugerne kan til enhver tid aktivere eller deaktivere skærmtastaturet, og status for skærmtastaturet på loginskærmen bibeholdes for de enkelte brugere.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Angiv en ekstern kilde til webadressebegrænsninger</translation>
<translation id="6598235178374410284">Brugerens avatarbillede</translation>
<translation id="6603004149426829878">Send altid eventuelle tilgængelige placeringssignaler til serveren under opdatering af tidszone.</translation>
<translation id="6628646143828354685">Giver dig mulighed for at angive, om websites må få adgang til Bluetooth-enheder i nærheden. Adgangen kan være fuldstændig blokeret, eller brugeren kan få en anmodning, hver gang et website vil have adgang til en Bluetooth-enhed i nærheden.
Hvis denne politik ikke indstilles, bruges "3", og brugeren kan ændre denne indstilling.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Deaktiver understøttelse af API'er til 3D-grafik</translation>
<translation id="6647965994887675196">Hvis dette er angivet som sandt, kan administrerede brugere oprettes og anvendes.
Hvis dette er angivet som falsk eller ikke er konfigureret, vil oprettelse af administrerede brugere og login for sådanne brugere være deaktiveret. Alle eksisterende administrerede brugere vil blive skjult.
BEMÆRK! Forbruger- og virksomhedsenheder opfører sig som standard forskelligt. På forbrugerenheder er administrerede brugere som standard aktiveret, men på virksomhedsenheder er de som standard deaktiveret.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Denne politik er ved at blive udfaset. Brug i stedet URLBlacklist.
Deaktiverer de angivne protokolskemaer i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Webadresser, der anvender et skema fra denne liste, indlæses ikke, og det er ikke muligt at navigere til dem.
Hvis denne politik ikke indstilles, eller hvis listen er tom, vil alle skemaer være tilgængelige i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Indstillinger for lokalt administrerede brugere</translation>
<translation id="6654559957643809067">Aktiverer netværksforudsigelse i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Dette styrer både forudhentning af DNS og forhåndstilslutning af TCP og SSL samt forhåndsgengivelse af websider.
Hvis du angiver denne indstilling til "altid", "aldrig" eller "kun Wi-Fi", kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte denne indstilling i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik ikke indstilles, aktiveres netværksforudsigelse, men brugeren vil kunne ændre det.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Angiver det antal sekunder, som en enhed på en tilfældig måde maksimalt kan forsinke en download af en opdatering fra det tidspunkt, hvor opdateringen først blev sendt ud til serveren. Enheden kan afsætte en del af denne tid i form af faktisk ventetid og den igangværende tid i form af det antal af opdateringer, der skal kontrolleres. Uanset hvad, er spredningen bundet af en øvre grænse til en konstant mængde af tid, således at en enhed aldrig kommer til at sidde fast og til evig tid vente på, at en opdatering downloades.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Rapportér hardwarestatus</translation>
<translation id="6699880231565102694">Aktivér godkendelse med to faktorer for værter med fjernadgang</translation>
<translation id="6724842112053619797">Hvis du aktiverer denne indstilling, skrives indstillingerne, der er gemt i <ph name="PRODUCT_NAME" />-profiler, f.eks. bogmærker, autofylddata og adgangskoder, også i en fil, der er gemt i roamingmappen for brugerprofilen eller et andet sted som angivet af administratoren via <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />-politikken. Når du aktiverer denne politik, deaktiveres synkronisering i skyen.
Hvis denne politik deaktiveres eller ikke angives, er det kun de almindelige lokale profiler, der bruges.
Politikken <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> deaktiverer al datasynkronisering og tilsidesætter RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Giver dig mulighed for at angive en liste med webadressemønstre, der angiver websites, som har tilladelse til at køre <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-pluginnet.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi for alle websites enten fra politikken "DefaultPluginsSetting", hvis denne er angivet, og ellers fra brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Tillad, at websites anmoder en bruger om adgang til en Bluetooth-enhed i nærheden.</translation>
<translation id="6770454900105963262">Rapportér oplysninger om aktive terminalsessioner</translation>
<translation id="6786747875388722282">Udvidelser</translation>
<translation id="6786967369487349613">Angiv placeringen af roamingprofilen</translation>
<translation id="6810445994095397827">Bloker JavaScript på disse websites</translation>
<translation id="681446116407619279">Understøttede godkendelsesskemaer</translation>
<translation id="685769593149966548">Gennemtving Strengt begrænset tilstand på YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">Denne politik er trukket tilbage fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 35.
Hukommelsesoplysninger rapporteres dog stadigvæk til siden uanset indstillingsværdien, men de rapporterede
størrelser er kvantiseret, og opdateringsfrekvensen er begrænset af sikkerhedsmæssige hensyn. Du kan få
nøjagtige data i realtid ved at bruge værktøjer som f.eks. Telemetri.</translation>
<translation id="6894178810167845842">Webadresse for siden Ny fane</translation>
<translation id="6899705656741990703">Registrer proxyindstillinger automatisk</translation>
<translation id="6903814433019432303">Denne politik er kun aktiv i detailtilstand.
Bestemmer de sæt af webadresser, der skal indlæses, når demosessionen starter. Denne politik tilsidesætter alle andre mekanismer for angivelse af den indledende webadresse, og derfor kan den kun gælde for en session, der ikke er knyttet til en bestemt bruger.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Konfigurerer standardsøgemaskinen. Du kan angive den standardsøgemaskine, som brugeren vil anvende, eller vælge at deaktivere standardsøgning.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Aktivér hjælpefunktionen Talefeedback.
Hvis denne politik angives som sand, vil talefeedback altid være aktiveret.
Hvis denne politik angives som falsk, vil talefeedback altid være deaktiveret.
Hvis du angiver denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis denne politik ikke angives, vil talefeedback være deaktiveret, men brugeren kan når som helst slå funktionen til.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Hvis politikken er angivet som sand, har Cloudpolitikken forrang, hvis den er i konflikt med maskinpolitikken.
Hvis politikken er angivet som falsk eller ikke er konfigureret, har maskinpolitikken forrang, hvis den er i konflikt med Cloudpolitikken.
Du kan finde flere oplysninger om prioritering af politikker på: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Denne politik er ikke tilgængelig i Windows-forekomster, der ikke er tilknyttet et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Bloker <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-pluginnet</translation>
<translation id="6923366716660828830">Angiver navnet på standardsøgemaskinen. Hvis det ikke udfyldes eller angives, vil det hostname, der er angivet af søgewebadressen, blive anvendt. Denne politik overvejes kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Deaktiver synkronisering af data med Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Angiver det maksimale antal sideløbende forbindelser til proxyserveren.
Nogle proxyservere kan ikke håndtere et stort antal sideløbende forbindelser pr. klient, og dette kan løses ved at indstille denne politik til en lavere værdi.
Værdien af denne politik bør være lavere end 100 og større end 6, og standardværdien er 32.
Nogle webapps er kendt for at optage mange forbindelser med hængende GET'er, så hvis værdien sænkes til under 32, vil browserens netværk hænge, hvis der er for mange åbne webapps. Værdier under standardværdien er på eget ansvar.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes standardværdien på 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Præferencenavn for Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Parameter, der leverer funktion til billedsøgning i standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="6956272732789158625">Tillad ikke, at websites anvender nøglegenerering</translation>
<translation id="6994082778848658360">Angiver, hvordan det sikre element, der er indbygget i hardwaren, kan bruges til at levere godkendelse med sekundær faktor, hvis det er kompatibelt med denne funktion. Maskinens afbryderknap bruges til at fastslå brugerens fysiske tilstedeværelse.
Hvis "Deaktiveret" er valgt, leveres der ingen sekundær faktor.
Hvis "U2F" er valgt, vil den integrerede sekundære faktor fungere i henhold til FIDO U2F-specifikationen.
Hvis "U2F_EXTENDED" er valgt, vil den integrerede sekundære faktor levere U2F-funktionerne samt nogle udvidelser til individuel attestering.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Om der kræves online OCSP/CRL-kontroller for lokale tillidsankere</translation>
<translation id="7003334574344702284">Denne politik tvinger import af gemte adgangskoder fra den tidligere standardbrowser, hvis den er aktiveret. Hvis denne politik er aktiveret, påvirker den også dialogboksen for import. Hvis den er deaktiveret, importeres de gemte adgangskoder ikke. Hvis den ikke er angivet, kan brugeren blive spurgt, om der skal importeres, ellers sker importen automatisk.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Præferencer for <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Indstillinger for indhold</translation>
<translation id="7007671350884342624">Konfigurerer det indeks, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> anvender til at gemme brugerdata.
Hvis du angiver denne politik, anvender <ph name="PRODUCT_NAME" /> det medfølgende indeks, uanset om brugeren har angivet markeringen "--user-data-dir" eller ej. For ikke at miste data eller få uventede fejl bør denne politik ikke angives som en mængdes rodindeks eller som et indeks, der bruges til andre formål, da <ph name="PRODUCT_NAME" /> administrerer indholdet.
Gå til https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for at se en liste over variabler, der kan bruges.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes standardcacheindekset, og brugeren vil kunne tilsidesætte det med kommandolinjemarkeringen ""--disk-cache-dir".</translation>
<translation id="7027785306666625591">Konfigurer strømstyring i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Med disse politikker kan du konfigurere, hvad <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> udfører, når brugeren er inaktiv i et givet tidsrum.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Eksempelværdi:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Gør det muligt for <ph name="PRODUCT_NAME" /> at sende dokumenter til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> til udskrivning. BEMÆRK! Dette påvirker kun understøttelse af <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Det forhindrer ikke brugerne i at sende udskriftsjob på websites. Hvis denne indstilling er aktiveret eller ikke er konfigureret, kan brugerne udskrive til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> via dialogboksen for udskrivning i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan brugerne ikke udskrive til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> via dialogboksen for udskrivning i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7053678646221257043">Denne politik påtvinger import af bogmærker fra den nuværende standardbrowser, hvis det er aktiveret. Hvis det er aktiveret, påvirker denne politik også importdialogboksen. Hvis det er deaktiveret, importeres der ingen bogmærker. Hvis den ikke er angivet, kan brugeren blive bedt om at importere, eller importen kan ske automatisk.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Tillad pop op-vinduer på disse websites</translation>
<translation id="706669471845501145">Tillad, at websites viser skrivebordsunderretninger</translation>
<translation id="7072406291414141328">Gør det muligt at begrænse netværkets båndbredde</translation>
<translation id="7079519252486108041">Bloker pop op-vinduer på disse websites</translation>
<translation id="7091198954851103976">Kør altid plugins, der kræver godkendelse</translation>
<translation id="7106631983877564505">Aktivér låsen, når <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder bliver inaktive eller suspenderes.
Hvis du aktiverer denne indstilling, vil brugerne blive bedt om en adgangskode for at låse enheden op fra dvale.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil brugerne ikke blive bedt om en adgangskode til at vække enheden fra dvale.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis politikken ikke angives, kan brugeren vælge, om der skal angives en adgangskode for at låse enheden op.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Afgør, om en <ph name="PRODUCT_NAME" />-proces startes ved OS-login og bliver ved med at køre, når det sidste browservindue lukkes, så baggrundsapps og den aktuelle browsersession forbliver aktiv, inklusive eventuelle sessionscookies. Baggrundsprocessen viser et ikon i systembakken og kan altid lukkes derfra.
Hvis denne politik er angivet til Sand, er baggrundstilstanden aktiveret og kan ikke styres af brugeren i browserindstillingerne.
Hvis denne politik er angivet til Falsk, er baggrundstilstanden deaktiveret og kan ikke styres af brugeren i browserindstillingerne.
Hvis denne politik ikke er indstillet, er baggrundstillingen i første omgang deaktiveret og kan styres af brugeren i browserindstillingerne.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Angiver applikationsid'er på en liste, som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> viser som fastgjorte apps på applisten.
Hvis denne politik er konfigureret, er applikationssættet fast og kan ikke ændres af brugeren.
Hvis politikken ikke er angivet, kan brugeren ændre listen over fastgjorte apps på applisten.</translation>
<translation id="7132877481099023201">Webadresser, der får adgang til videooptagelsesenheder, uden at du skal give tilladelse hertil.</translation>
<translation id="7167436895080860385">Tillad, at brugerne kan se adgangskoder i adgangskodeadministratoren</translation>
<translation id="7173856672248996428">Efemerisk profil</translation>
<translation id="717630378807352957">Tillad alle printere fra konfigurationsfilen.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Forbindelsestyper, der tillades til opdateringer</translation>
<translation id="7194407337890404814">Standardsøgemaskinens navn</translation>
<translation id="7199300565886109054">Gør det muligt at indstille en liste over webadressemønstre, der angiver websites, hvor det er tilladt at indstille cookies, der kun bruges i én session.
Hvis denne politik ikke konfigureres, bruges den globale standardværdi til alle websites, enten fra politikken "DefaultCookiesSetting", hvis denne er indstillet, og ellers brugerens personlige konfiguration.
Bemærk, at hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> kører i "baggrundstilstand", lukkes sessionen muligvis ikke, når det sidste browservindue lukkes. I stedet forbliver den aktiv, indtil browseren afsluttes. Se politikken "BackgroundModeEnabled" for at få flere oplysninger om konfiguration af denne adfærd.
Hvis politikken "RestoreOnStartup" er indstillet til at gendanne webadresser fra tidligere sessioner, overholdes denne politik ikke, og cookies gemmes permanent for disse websites.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Tillad begrænsninger af download</translation>
<translation id="7207095846245296855">Gennemtving Google Beskyttet søgning</translation>
<translation id="7216442368414164495">Giv brugerne tilladelse til at tilvælge udvidet rapportering af Beskyttet browsing</translation>
<translation id="7234280155140786597">Navne på forbudte indbyggede beskedhosts (eller * for alle)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Indstil standardtypen for den lup, der er aktiveret på loginskærmen.
Hvis denne politik indstilles, kontrollerer den den type lup, der aktiveres, når loginskærmen vises. Hvis politikken indstilles til "Ingen", deaktiveres luppen.
Hvis du indstiller denne politik, kan brugerne midlertidigt tilsidesætte den ved at aktivere eller deaktivere luppen. Men brugerens valg er ikke endegyldigt, og standarden gendannes, når loginskærmen vises igen, eller hvis brugeren forbliver inaktiv på skærmen i et minut.
Hvis denne politik ikke indstilles, deaktiveres luppen, når loginskærmen vises første gang. Brugerne kan når som helst aktivere eller deaktivere luppen, og dens status på loginskærmen fastholdes hos brugerne.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Aktivér CA-certifikater i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> til ARC-apps</translation>
<translation id="7258823566580374486">Aktivér skærmning af eksterne adgangsværter</translation>
<translation id="7260277299188117560">Automatisk opdatering af p2p er aktiveret</translation>
<translation id="7261252191178797385">Baggrundsbillede på enheden</translation>
<translation id="7267809745244694722">Medietaster indstilles automatisk til funktionstaster</translation>
<translation id="7271085005502526897">Import af startside fra standardbrowser ved første visning</translation>
<translation id="7273823081800296768">Hvis denne indstilling er aktiveret eller ikke konfigureret, kan brugerne fravælge at parre klienter og hosts på forbindelsestidspunktet, hvilket fjerner behovet for at indtaste en pinkode hver gang.
Hvis denne indstilling deaktiveres, vil denne funktion ikke være tilgængelig.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Administrerede bogmærker</translation>
<translation id="7295019613773647480">Aktivér administrerede brugere</translation>
<translation id="7301543427086558500">Angiver en liste over alternative webadresser, som kan bruges til at udlede søgetermer fra søgemaskinen. Webadresserne bør indeholde strengen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som bruges til at udlede søgetermer.
Politikken er valgfri. Hvis den ikke angives, bruges ingen alternative webadresser til at udlede søgetermer.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Skærmlåsforsinkelse, når strømforsyning er tilsluttet</translation>
<translation id="7311458740754205918">Hvis denne politik er angivet som Sand eller ikke er angivet, viser siden Ny fane muligvis forslag til indhold baseret på brugerens browserhistorik, interesser eller placering.
Hvis politikken er angivet som Falsk, vises automatisk genererede forslag til indhold ikke på siden Ny fane.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Yderligere kommandolinjeparametre for <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Minder om Wipe (værdi 2), men forsøger at bevare logintokens, så brugeren ikke behøver at logge ind igen.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer skærmsluk, når batteriet bruges.
Hvis denne politik indstilles til en værdi, der er højere end nul, angives den tid, som brugeren skal være inaktiv, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> slukker skærmen.
Hvis denne politik indstilles til nul, slukker <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke skærmen, når brugeren er inaktiv.
Hvis politikken ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Politikkens værdi skal angives i millisekunder. Værdierne reduceres, så de er mindre end eller lig med inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Angiver kontotypen for de konti, der leveres af Android-godkendelsesappen, som understøtter <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-godkendelse (f.eks. Kerberos-godkendelse). Disse oplysninger kan indhentes fra leverandøren af godkendelsesappen. Få flere oplysninger på https://goo.gl/hajyfN.
Hvis der ikke er angivet nogen indstilling, deaktiveres <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-godkendelse i Android.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Når dette er angivet som Sandt, vises kampagner for apps i Chrome Webshop ikke på siden Ny fane.
Hvis indstillingen angives til Falsk eller ikke angives, vises kampagner for apps i Chrome Webshop på den nye fane</translation>
<translation id="7332963785317884918">Denne politik er udfaset. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> vil altid anvende oprydningsstrategien "RemoveLRU".
Kontrollerer adfærden for automatisk oprydning på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder. Automatisk oprydning aktiveres, når mængden af ledig plads på harddisken når et kritisk niveau, i et forsøg på at frigøre plads.
Hvis denne politik er angivet til "RemoveLRU", vil den automatiske oprydningsfunktion fortsætte med at fjerne brugere fra enheden startende med den senest indloggede bruger, indtil der er tilstrækkelig ledig plads.
Hvis denne politik er angivet til "RemoveLRUIfDormant", vil den automatiske oprydningsfunktion fortsætte med at fjerne brugere, der ikke har været logget ind i minimum tre måneder, startende med den bruger, der ikke har været logget ind i længst tid, indtil der er tilstrækkelig ledig plads.
Hvis denne politik ikke er indstillet, anvender den automatiske oprydningsfunktion standardstrategien. Denne strategi er i øjeblikket "RemoveLRUIfDormant".</translation>
<translation id="7336878834592315572">Behold cookies under sessionen</translation>
<translation id="7340034977315324840">Rapportér tidspunkter for aktiviteter på enheden</translation>
<translation id="7343497214039883642">Fil til konfiguration af virksomhedsprintere for enheder</translation>
<translation id="7384999953864505698">Tillader QUIC-protokol</translation>
<translation id="7417972229667085380">Den procentdel, som inaktivitetsforsinkelsen i præsentationstilstand skaleres efter (udfases)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Angiv størrelsen på mediediskcache i bytes</translation>
<translation id="7424751532654212117">Liste over undtagelser for listen over ​​deaktiverede plugins</translation>
<translation id="7426112309807051726">Angiver, om <ph name="TLS_FALSE_START" />-optimeringen skal deaktiveres. Af historiske årsager har denne politik fået navnet DisableSSLRecordSplitting.
Hvis politikken ikke indstilles eller indstilles til falsk, aktiveres <ph name="TLS_FALSE_START" />. Hvis den indstilles til sand, deaktiveres <ph name="TLS_FALSE_START" />.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Aktiver Direkte</translation>
<translation id="7443616896860707393">Påmindelser om HTTP Basic Auth med krydsoprindelse</translation>
<translation id="7469554574977894907">Aktiver søgeforslag</translation>
<translation id="7474249562477552702">Om certifikater med SHA-1-signatur, som er udstedt af lokale tillidsankre, er tilladt eller ej</translation>
<translation id="7485481791539008776">Regler for valg af standardprinter</translation>
<translation id="749556411189861380">Rapportér OS- og firmwareversion for tilmeldte enheder.
Hvis denne indstilling ikke er angivet eller er angivet til Sand, rapporterer tilmeldte enheder med jævne mellemrum OS- og firmwareversionen. Hvis denne indstilling er angivet til Falsk, rapporteres versionsoplysningerne ikke</translation>
<translation id="7511361072385293666">Hvis denne politik er angivet som Sand eller ikke er indstillet, er brug i QUIC-protokollen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> tilladt.
Hvis denne politik er angivet som Falsk, er brug i QUIC-protokollen ikke tilladt.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Tillad nøglegenerering på disse websites</translation>
<translation id="7529100000224450960">Giver dig mulighed for at oprette en liste over webadressemønstre med websites, der må åbne pop op-vinduer. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultPopupsSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Automatisk opdatering af spredningsfaktor</translation>
<translation id="7534199150025803530">Denne politik påvirker ikke Google Drev-appen til Android. Hvis du vil forhindre, at Google Drev bruges via mobildataforbindelser, skal du ikke tillade installation af Google Drev-appen til Android.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Når denne politik er indstillet, sker godkendelsesprocessen for login på én af følgende måder afhængigt af værdien for indstillingen:
Hvis den er indstillet til GAIA, sker login via den normale godkendelsesproces for GAIA.
Hvis den er indstillet til SAML_INTERSTITIAL, vises der ved login en mellemliggende skærm, som giver brugeren mulighed for enten at fortsætte med godkendelse via SAML IdP for enhedens registreringsdomæne eller gå tilbage til den normale loginproces for GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">Når denne indstilling er aktiveret, tillader <ph name="PRODUCT_NAME" /> certifikater med SHA-1-signatur, så længe de bekræfter og sammenkædes med lokalt installerede CA-certifikater.
Bemærk, at denne politik afhænger af, at certifikatets bekræftelsesstak for operativsystemet tillader SHA-1-signaturer. Hvis en opdatering af operativsystemet ændrer operativsystemets håndtering af SHA-1-certifikater, er denne politik muligvis ikke længere aktiv. Denne politik er desuden beregnet som en midlertidig løsning, der giver virksomheder mere tid til at bevæge sig væk fra SHA-1. Denne politik vil blive fjernet omkring d. 1. januar 2019.
Hvis denne politik ikke er angivet, eller hvis den er angivet til Falsk, følger <ph name="PRODUCT_NAME" /> den officielle plan for udfasning af SHA-1.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Konfigurerer cachestørrelsen, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> vil bruge til at lagre cachelagrede filer på disken.
Hvis du indstiller denne politik, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruge den angivne cachestørrelse, uanset om brugeren har markeret flaget "--disk-cache-size" eller ej. Værdien, der er angivet i denne politik, er ikke en hård grænse, men snarere et forslag til et cachelagringssystem, Enhver værdi under et par megabyte er for lille og vil blive rundet op til et fornuftigt minimum.
Hvis værdien af denne politik er 0, anvendes standardcachestørrelsen, men brugeren vil ikke kunne ændre den.
Hvis denne politik ikke er indstillet, bruges standardstørrelsen, og brugeren vil kunne tilsidesætte den med flaget "--disk-cache-size".</translation>
<translation id="7604169113182304895">Android-apps vælger selv, om de vil overholde denne liste. Du kan ikke tvinge dem til at overholde den.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Markeringer for hele systemet kan angives ved opstart af <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Liste over deaktiverede protokolskemaer</translation>
<translation id="7617319494457709698">Denne politik angiver de udvidelser, der har tilladelse til at bruge <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />-funktionen <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> til fjernbekræftelse. Udvidelser skal føjes til denne liste for at kunne anvende API'en.
Hvis en udvidelse ikke findes på listen, eller listen ikke er angivet, vil kaldet til API'en mislykkes og returnere en fejlkode.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Angiver den udgivelseskanal, som denne enhed skal være låst til.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Navn på GSSAPI-samling</translation>
<translation id="7635471475589566552">Konfigurerer applikationens landestandard i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre landestandarden. Hvis du aktiverer denne indstilling, anvender <ph name="PRODUCT_NAME" /> den angivne landestandard. Hvis den konfigurerede landestandard ikke understøttes, bruges "en-US" i stedet. Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke konfigureret, bruger <ph name="PRODUCT_NAME" /> enten den brugerdefinerede landestandard (hvis denne er konfigureret), systemets landestandard eller reservelandestandarden "en-US".</translation>
<translation id="7651739109954974365">Bestemmer, om dataroaming skal aktiveres for enheden. Hvis den er indstillet til sand, tillades dataroaming. Hvis den ikke er konfigureret eller er angivet til falsk, vil dataroaming ikke være tilgængelig.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Dynamisk opdatering af politikker</translation>
<translation id="7694807474048279351">Planlæg en automatisk genstart efter opdatering af <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />
Når denne politik indstilles til sand, planlægges der en automatisk genstart, når <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> er blevet opdateret, og en genstart er nødvendig for at fuldføre opdateringen. Genstarten planlægges med det samme, men den kan være forsinket med op til 24 timer på enheden, hvis en bruger er i færd med at bruge enheden.
Når denne politik indstilles til falsk, planlægges der ingen automatisk genstart efter opdateringen af <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Opdateringen fuldføres, når brugeren næste gang genstarter enheden.
Hvis du indstiller denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Bemærk! Automatisk genstart aktiveres kun, når loginskærmen vises, eller hvis en terminalapp kører. Dette vil ændre sig med tiden, og politikken vil altid være gældende, uanset om en hvilken som helst type kører eller ej.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Angiv cachestørrelse (i bytes) for apps og udgivelser</translation>
<translation id="7709537117200051035">En ordbog, der knytter værtsnavne til en boolesk markering, angiver, om adgang til hosten tillades (sand) eller blokeres (falsk).
<ph name="PRODUCT_NAME" /> bruger selv politikken internt.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Spørg mig, hver gang et website ønsker at få adgang til kameraet og/eller mikrofonen</translation>
<translation id="7713608076604149344">Begrænsninger af download</translation>
<translation id="7715711044277116530">Procentdel, som nedtoningsforsinkelsen på skærmen skaleres i præsentationstilstand</translation>
<translation id="7717938661004793600">Konfigurer hjælpefunktioner for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Denne politik aktiverer HTTP/0.9 på andre porte end 80 for HTTP og 443 for HTTPS.
Denne politik er som standard deaktiveret. Hvis den aktiveres, kan brugerne blive udsat for sikkerhedsproblemet https://crbug.com/600352.
Denne politik har til formål at give virksomheder mulighed for at migrere eksisterende servere væk fra HTTP/0.9 og vil blive fjernet på et senere tidspunkt.
Hvis denne politik ikke er angivet, deaktiveres HTTP/0.9 på ikke-standard-porte.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Aktiverer godkendelse med to faktorer for værter med fjernadgang i stedet for en brugerangivet pinkode.
Hvis denne indstilling er aktiveret, skal brugerne angive en gyldig kode med to faktorer, når de forsøger at få adgang til en vært.
Hvis indstillingen er deaktiveret eller ikke angivet, aktiveres de to faktorer ikke, og standardadfærden for brugerdefinerede pinkoder anvendes.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Åbn siden Ny fane</translation>
<translation id="7754704193130578113">Spørg, hvor hver enkelt fil skal gemmes, inden download begynder</translation>
<translation id="7761446981238915769">Konfigurer listen over installerede apps på loginskærmen</translation>
<translation id="7761526206824804472">Angiver én eller flere anbefalede landestandarder til en offentlig session, så brugerne nemt kan vælge en af disse landestandarder.
Brugeren kan vælge en landestandard og et tastaturlayout, inden en offentlig session startes. Alle de landestandarder, som understøttes af <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, vises som standard i alfabetisk rækkefølge. Du kan bruge denne politik til at flytte en række anbefalede landestandarder op øverst på listen.
Hvis denne politik ikke er angivet, vælges den nuværende landestandard for brugerfladen automatisk.
Hvis denne politik er angivet, flyttes de anbefalede landestandarder op øverst på listen, hvor de vises adskilt fra alle andre landestandarder. De anbefalede landestandarder vises i samme rækkefølge som i politikken. Den første anbefalede landestandard vælges automatisk.
Hvis der er mere end én anbefalet landestandard, antages det, at brugerne vil vælge mellem disse landestandarder. Valg af landestandard og tastaturlayout fremhæves, når en offentlig session startes. Ellers antages det, at de fleste brugere vil bruge den forudvalgte landestandard. Valg af landestandard og tastaturlayout fremhæves mindre, når en offentlig session startes.
Når denne politik er angivet, og automatisk login er aktiveret (se politikkerne |DeviceLocalAccountAutoLoginId| og |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), anvender den automatisk startede offentlige session den første anbefalede landestandard og det mest populære tastaturlayout for denne landestandard.
Det forudvalgte tastaturlayout er altid det mest populære layout for den forudvalgte landestandard.
Denne politik kan kun angives som anbefalet. Du kan bruge denne politik til at flytte en række anbefalede landestandarder op øverst på listen, men brugerne kan altid vælge en af de andre landestandarder, som understøttes af <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, til deres session.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Giver dig mulighed for at bestemme, om websites skal kunne vise billeder. Billedvisning kan enten være tilladt for alle websites eller nægtet for alle websites.
Hvis denne politik ikke er angivet, anvendes "AllowImages", og brugeren kan ændre den.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> De forbindelsestyper, der er tilladt at bruge ved OS-opdateringer. OS-opdateringer kan lægge et stort pres på forbindelsen, fordi de fylder meget, og kan forårsage yderligere omkostninger. Derfor er de som standard ikke aktiveret for forbindelsestyper, der betragtes som dyre, hvilket i øjeblikket er WiMax, Bluetooth og mobil.
De genkendte forbindelsestype-id'er er "ethernet", "wifi", "wimax", "bluetooth" og "mobil".</translation>
<translation id="7763614521440615342">Vis forslag til indhold på siden Ny fane</translation>
<translation id="7774768074957326919">Brug systemets proxyindstillinger</translation>
<translation id="7775831859772431793">Du kan angive webadressen til proxyserveren her.
Denne politik træder kun i kraft, hvis du har valgt manuelle proxyindstillinger i "Vælg, hvordan indstillinger for proxyservere skal angives".
Du bør ikke angive denne politik, hvis du har valgt en anden tilstand til angivelse af proxypolitikker.
Du kan finde flere valgmuligheder og detaljerede eksempler på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="7781069478569868053">Siden Ny fane</translation>
<translation id="7788511847830146438">Pr. profil</translation>
<translation id="7801886189430766248">Når denne politik angives som sand, uploades Android-appdata til alternative servere for Android, hvorfra de gendannes, efter kompatible apps er installeret igen.
Når politikken er angivet til falsk, deaktiveres Android-tjenesten til sikkerhedskopiering.
Hvis denne indstilling konfigureres, kan brugerne ikke selv ændre den.
Hvis denne indstilling ikke konfigureres, kan brugerne selv slå Android Backup Service til eller fra i appen Android Indstillinger.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Indstil standardtilstanden for høj kontrast på loginskærmen</translation>
<translation id="7822837118545582721">Når denne politik er angivet som sand, kan brugerne ikke skrive noget til eksterne lagerenheder.
Hvis denne indstilling er angivet til falsk eller ikke er konfigureret, kan brugere oprette og ændre filer på eksterne lagerenheder, der er fysisk skrivbare.
Politikken ExternalStorageDisabled har forrang over denne politik. Hvis ExternalStorageDisabled er angivet til sand, er al adgang til eksternt lager deaktiveret, og dermed ignoreres denne politik.
Dynamisk opdatering af denne politik understøttes i M56 og nyere versioner.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Specificerer den maksimale forsinkelse i millisekunder mellem modtagelse af en ugyldiggørelse af en politik og hentningen af den nye politik fra tjenesten til enhedshåndtering.
Når denne politik angives, tilsidesættes standardværdien på 5000 millisekunder. Gyldige værdier for denne politik går fra 1000 (1 sekund) til 300000 (5 minutter). Værdier uden for intervallet rundes af til den nærmeste grænse.
Hvis du ikke angiver denne politik, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> anvende standardværdien på 5000 millisekunder.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Minimumsversion af TLS som backup</translation>
<translation id="7842869978353666042">Konfigurer indstillinger for Google Drev</translation>
<translation id="7843525027689416831">Angiver de markeringer, der skal anvendes for <ph name="PRODUCT_NAME" /> ved opstart. De angivne markeringer anvendes kun på loginskærmen. Markeringer, der angives via denne politik, oveføres ikke til brugersessioner.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Konfigurerer indstillinger for administration af udvidelser for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Denne politik styrer flere indstillinger, herunder indstillinger, der styres af eksisterende politikker vedrørende udvidelser. Denne politik tilsidesætter eventuelle ældre politikker, hvis begge er indstillet.
Denne politik knytter et udvidelses-id eller en opdateringswebadresse til dens konfiguration. Med et udvidelses-id bliver konfigurationen udelukkende anvendt på den angivne udvidelse. Der kan indstilles en standardkonfiguration for det særlige id <ph name="DEFAULT_SCOPE" />, som gælder for alle udvidelser, der ikke er indstillet en standardkonfiguration for i denne politik. Med en opdateringswebadresse anvendes konfigurationen på alle udvidelser, hvor den nøjagtige opdateringswebadresse er angivet i denne udvidelses manifestfil som beskrevet i <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Konfigurationen for hver udvidelse (eller udvidelser med samme opdateringswebadresse) er en anden ordbog, der kan indeholde de felter, der er dokumenteret nedenfor.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: Tilknytter en streng, der angiver installationstilstanden for udvidelsen. De gyldige strenge er:
* <ph name="ALLOWED" />: Tillader, at udvidelsen installeres af brugeren. Dette er standardadfærden.
* <ph name="BLOCKED" />: Blokerer for installation af udvidelsen.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: Udvidelsen installeres automatisk og kan ikke fjernes af brugeren.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: Udvidelsen installeres automatisk, men kan deaktiveres af brugeren.
<ph name="INSTALLTION_MODE" /> kan også konfigureres for flere udvidelser, bl.a. udvidelsen <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (som standardindstillinger), og for udvidelser med samme opdateringswebadresse. Det er kun værdierne <ph name="ALLOWED" /> og <ph name="BLOCKED" />, der kan bruges i dette tilfælde.
Hvis denne tilstand indstilles til <ph name="FORCE_INSTALLED" /> eller <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, skal der også konfigureres en <ph name="UPDATE_URL" />. Bemærk, at opdateringswebadressen, der er indstillet i denne politik, kun bruges til den første installation. Efterfølgende opdateringer af udvidelsen bruger den opdateringswebadresse, der er angivet i udvidelsens manifestfil. Som nævnt ovenfor skal opdateringswebadressen pege på et Update Manifest XML-dokument.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: Tilknytter en liste over strenge, der angiver de blokerede API-tilladelser for udvidelsen. Navnene på tilladelserne er de samme som de tilladelsesstrenge, der er angivet i udvidelsens manifestfil som beskrevet i <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Denne indstilling kan også konfigureres for udvidelsen <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Hvis udvidelsen kræver en tilladelse, der er på blokeringslisten, kan den ikke indlæses. Hvis den indeholder en blokeret tilladelse som valgfrit krav, håndteres den på normal vis, men anmodning om modstridende tilladelser afvises automatisk på kørselstidspunktet.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: Svarer til <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, men tillader i stedet udtrykkeligt nogle tilladelser, der kan være blokeret af listen med globalt blokerede tilladelser, og som dermed ikke kan konfigureres for udvidelsen <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Bemærk, at denne indstilling ikke automatisk giver tildelte tilladelser til udvidelser.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: Tilknytter en versionsstreng. Formatet for versionsstrengen er det samme som det, der bruges i udvidelsens manifestfil, som beskrevet i <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. En udvidelse med en version, der er ældre end den angivne minimumsversion, deaktiveres. Dette gælder også for udvidelser med tvungen installation.
Følgende indstillinger kan kun bruges til standardkonfigurationen <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: Hvert element på listen har et matchmønster, der minder om en udvidelse (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Brugerne kan nemt at installere elementer fra enhver webadresse, der matcher et element på denne liste. Både placeringen af <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" />-filen og siden, hvor downloaden er startet fra (dvs. henvisningsadressen), skal tillades af disse mønstre.
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Denne indstilling hvidlister de tilladte typer udvidelser/apps, der kan installeres i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Værdien er en liste over strenge, hvor hver af disse skal være en af følgende: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Se udvidelsesdokumentationen for <ph name="PRODUCT_NAME" /> for at få flere oplysninger om disse typer.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Hvis en bruger forsøger at installere en udvidelse, som er blokeret af en politik, viser Chrome Webshop en generisk fejlmeddelelse. Med denne indstilling kan du føje tekst til fejlmeddelelsen. Teksten kan bruges til at lede brugerne til dit supportteam, forklare, hvorfor en bestemt udvidelse er blokeret eller andet. Denne fejlmeddelelse forkortes, hvis den er på mere end 1000 tegn.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Accepterer en liste over hosts, som en udvidelse blokeres fra at interagere med. Dette omfatter indsættelse af javascript, ændring og visning af webRequests/webNavigation samt visning og ændring af cookies. Formatet ligner Match Patterns <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />, bortset fra at der ikke må defineres nogen stier, f.eks. "*://*.eksempel.dk". Dette understøtter også gældende TLD-jokertegn, f.eks. "*://eksempel.*".
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Accepterer en liste over hosts, som en udvidelse kan interagere med, uanset om de er angivet på <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. Dette er det samme format som <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Hvis den er angivet til SyncDisabled eller ikke er konfigureret, er certifikater i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke tilgængelige for ARC-apps.
Hvis den er angivet til CopyCaCerts, er alle ONC-installerede CA-certifikater med <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> tilgængelige for ARC-apps.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Denne politik er kun aktiv i detailtilstand.
Bestemmer id'et for den udvidelse, der skal bruges som pauseskærm på loginskærmen. Udvidelsen skal være en del af den AppPack, der er konfigureret til dette domæne via politikken DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Hvis du deaktiverer Google Sync, fungerer Android-tjenesten til backup og gendannelse ikke korrekt.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Ignorer advarslen om manglende understøttelse af OS</translation>
<translation id="7912255076272890813">Konfigurer tilladte app-/udvidelsestyper</translation>
<translation id="7915236031252389808">Du kan angive en webadresse til en proxyfil af typen .pac her.
Denne politik fungerer kun, hvis du har valgt manuelle proxyindstillinger i "Vælg, hvordan indstillinger for proxyservere skal angives".
Du bør ikke angive denne politik, hvis du har valgt en anden tilstand for angivelse af proxypolitikker.
Få detaljerede eksempler på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="793134539373873765">Angiver, om p2p skal anvendes til OS-opdateringsdata. Hvis denne politik angives til Sand, vil enheder dele og forsøge at forbruge opdateringsdata på LAN-netværket, hvor den potentielt kan reducere forbruget og overbelastningen af internetbåndbredden. Hvis opdateringsdata ikke er tilgængelige på LAN-netværket, vil enheden i stedet downloade fra en opdateringsserver. Hvis den angives til Falsk eller ikke konfigureres, vil p2p ikke blive anvendt.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Aktivér oprettelse af administrerede brugere</translation>
<translation id="793473937901685727">Indstil certifikattilgængelighed for ARC-apps</translation>
<translation id="7937766917976512374">Tillad eller afvis videooptagelse</translation>
<translation id="7941975817681987555">Forudse ikke netværkshandlinger på nogen netværksforbindelse</translation>
<translation id="7953256619080733119">Manuel undtagelse for host for administreret bruger</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Denne politik understøttes ikke længere. Muliggør brug af STUN- og relæservere ved oprettelse af forbindelse til en ekstern klient. Hvis denne indstilling er aktiveret, kan denne maskine finde og oprette forbindelse til eksterne værtsmaskiner, selvom de er adskilt af en firewall. Hvis denne indstilling er deaktiveret, og udgående UDP-forbindelser filtreres af firewallen, kan denne maskine kun oprette forbindelse til værtsmaskiner inden for det lokale netværk.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Navnet på destinationen for <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">Ingen særlige begrænsninger</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Roter skærmen 0 grader</translation>
<translation id="8044493735196713914">Rapportér genstart på enheden</translation>
<translation id="8050080920415773384">Indbygget udskrivning</translation>
<translation id="8059164285174960932">Den webadresse, hvor klienten til fjernadgang skal hente deres godkendelsestoken</translation>
<translation id="8073243368829195">Tillader brug af Smart Lock</translation>
<translation id="8099880303030573137">Inaktivitetsforsinkelse, når batteriet bruges</translation>
<translation id="8102913158860568230">Standardindstilling for mediestrøm</translation>
<translation id="8104962233214241919">Vælg automatisk klientcertifikater til disse websites</translation>
<translation id="8112122435099806139">Angiver, hvilket urformat der skal anvendes på enheden.
Denne politik konfigurerer det urformat, der anvendes på loginskærmen og som standard i brugersessions. Brugere kan stadig tilsidesætte urformatet på deres konto.
Hvis denne politik er indstillet til sand, bruger enheden et 24-timers urformat. Hvis politikken er indstillet til falsk, bruger enheden et 12-timers urformat.
Hvis denne politik ikke indstilles, bruger enheden som standard et 24-timers urformat.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Gennemtving ikke Begrænset tilstand på YouTube</translation>
<translation id="8118665053362250806">Angiv størrelse på mediediskcache</translation>
<translation id="8124468781472887384">Adgangspolitik for konfiguration af printere til enheder.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer skærmsluk, når strømforsyningen er tilsluttet.
Hvis denne politik indstilles til en højere værdi end nul, angives den tid, hvor brugeren skal være inaktiv, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> slukker skærmen.
Hvis denne politik indstilles til nul, slukker <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke skærmen, når brugeren er inaktiv.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Politikkens værdi skal angives i millisekunder. Værdierne reduceres, så de er mindre end eller lig med inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Rapportér en liste over netværksgrænseflader med deres typer og hardwareadresser til serveren.
Hvis politikken er angivet til Falsk, rapporteres listen over grænseflader ikke.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Denne politik forhindrer ikke brugeren i at bruge Google Drev-appen til Android. Hvis du vil forhindre adgang til Google Drev, skal du heller ikke tillade installation af Google Drev-appen til Android.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Tillad, at brugerne indløser kampagnetilbud via Chrome OS-registrering</translation>
<translation id="8148785525797916822">Ignorerer den advarsel, der vises, når <ph name="PRODUCT_NAME" /> kører på en computer eller et operativsystem, der ikke længere understøttes.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Aktivér hjælpefunktionen Høj kontrast.
Hvis denne politik angives som sand, vil høj kontrast altid være aktiveret.
Hvis denne politik angives som falsk, vil høj kontrast altid være deaktiveret.
Hvis du angiver denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis denne politik ikke angives, vil høj kontrast være deaktiveret, men brugeren kan når som helst slå funktionen til.</translation>
<translation id="815061180603915310">Hvis denne politik er aktiveret, tvinger den profilen til at skifte til engangsbruger. Hvis denne politik er angivet som en OS-politik (f.eks. GPO i Windows), vil den være gældende for alle profiler i systemet. Hvis politikken er angivet som en cloudpolitik, vil den kun være gældende for en profil, der er logget ind med en administreret konto.
I denne tilstand gemmes profildataene kun på harddisken, så længe brugersessionen varer. Funktioner som f.eks. browserhistorik, udvidelser og hertil knyttede webdata som f.eks. cookies og webdatabaser gemmes ikke, når browseren lukkes. Men dette forhindrer ikke brugeren i at downloade eventuelle data til harddisken manuelt, gemme sider eller udskrive dem.
Hvis brugeren har aktiveret synkronisering, gemmes alle disse data i brugerens synkroniseringsprofil på samme måde som almindelige profiler. Inkognitotilstand er tilgængelig, medmindre den er udtrykkeligt deaktiveret i henhold til politikken.
Hvis politikken er deaktiveret eller ikke er angivet, fører login til en almindelig profil.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Aktivér oprettelse af roamingkopier til <ph name="PRODUCT_NAME" />-profildata.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Aktiverer den integrerede tjeneste Google Oversæt på <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis du aktiverer denne indstilling, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> vise en integreret værktøjslinje, der tilbyder at oversætte siden for brugeren, når det er relevant. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil brugerne aldrig se oversættelsesbjælken. Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte indstillingen i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis denne indstilling ikke angives, kan brugeren vælge, om funktionen skal anvendes eller ej.</translation>
<translation id="817455428376641507">Giver adgang til de angivne webadresser som undtagelser til sortlisten for webadresser.
Se beskrivelsen af ​politikken for sortlistede webadresser for adgangsformen på denne liste.
Denne politik kan bruges til at åbne undtagelser til de restriktive sortlister. "*" kan f.eks. blive sortlistet for at blokere alle anmodninger, og denne politik kan bruges til at give adgang til en begrænset liste over webadresser. Den kan bruges til at åbne undtagelser til visse netværk, underdomæner af andre domæner, porte eller specifikke stier.
Det mest konkrete filter vil fastslå, om en webadresse er blokeret eller tilladt. Hvidlisten har forrang for sortlisten.
Denne politik er begrænset til 1000 adgange, og efterfølgende adgange ignoreres.
Hvis denne politik ikke angives, vil der ikke være nogen undtagelser til sortlisten fra politikken "URLBlacklist".</translation>
<translation id="8176035528522326671">Tillad, at kun virksomhedsbrugeren er primær multiprofilbruger (standardadfærd for virksomhedsadministrerede brugere)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Konfigurerer adgangskodeadministratoren.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Maksimal henteforsinkelse efter ugyldiggørelse af en politik</translation>
<translation id="8256688113167012935">Styrer det kontonavn, som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> viser på loginskærmen for den tilsvarende enhedslokale konto.
Hvis denne politik er indstillet, bruger loginskærmen den angivne streng i den billedbaserede loginvælger for den tilsvarende enhedslokale konto.
Hvis politikken ikke er indstillet, bruger <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> den enhedslokale kontos e-mailkonto-id som det viste navn på loginskærmen.
Denne politik ignoreres for almindelige brugerkonti.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Fjerner følsomme dele vedrørende personlige oplysninger og sikkerhed i webadresser af typen https://, før de overføres til PAC-scripter (Proxy Auto Config), som anvendes af <ph name="PRODUCT_NAME" /> i forbindelse med proxyopløsning.
Hvis politikken er angivet som Sand, er sikkerhedsfunktionen aktiveret, og webadresser af typen https:// fjernes,
før de sendes videre til et PAC-script. Dermed kan
PAC-scriptet ikke se data, der normalt beskyttes af en
krypteret kanal (som f.eks. webadressens sti og forespørgsel).
Hvis politikken er angivet som Falsk, er sikkerhedsfunktionen deaktiveret, og PAC-scripter kan implicit se alle komponenter af en webadresse af typen https://.
Dette gælder for alle PAC-scripter uanset oprindelse (herunder dem, der hentes via en usikker overførsel, eller som opdages via WPAD på en usikker måde).
Politikken angives som standard som Sand (sikkerhedsfunktion er aktiveret). Dette gælder dog ikke for Chrome OS-virksomhedsbrugere, hvor politikken i øjeblikket som standard er angivet som Falsk.
Vi anbefaler, at politikken angives som Sand. Politikken bør kun angives som Falsk, hvis den forårsager problemer med kompatibiliteten med eksisterende PAC-scripter.
Planen er at fjerne denne tilsidesættelse på et senere tidspunkt.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Lup i fuld skærm er aktiveret</translation>
<translation id="8288199156259560552">Aktivér Googles placeringstjeneste til Android</translation>
<translation id="8294750666104911727">Normalt vil sider, der er angivet med X-UAchrome=1, blive gengivet i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />, uanset politikken for 'ChromeFrameRendererSettings'.
Hvis du aktiverer denne indstilling, vil sider ikke blive scannet for metatags.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil sider blive scannet for metatags.
Hvis denne politik ikke indstilles, vil sider blive scannet for metatags.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Deaktiverer Google Drev-synkronisering i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ved brug af en mobilforbindelse, hvis den er angivet til Sand. I dette tilfælde synkroniseres data kun med Google Drev, når der er oprettet forbindelse via Wi-Fi eller Ethernet.
Hvis den ikke er indstillet eller er angivet til Falsk, kan brugerne overføre filer til Google Drev via mobilforbindelser.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Giver dig mulighed for at angive, om websites må anvende nøglegenerering. Brug af nøglegenerering kan enten være tilladt for alle websites eller nægtet for alle websites.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes "BlockKeygen", og brugeren vil kunne ændre den.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Denne politik er kun aktiv i detailtilstand.
Når DeviceIdleLogoutTimeout er angivet, definerer denne politik varigheden af advarselsfeltet med en nedtælling, der vises, inden brugeren logges ud.
Politikværdien skal angives i millisekunder.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Sekundær faktor er deaktiveret</translation>
<translation id="8344454543174932833">Importer bogmærker fra standardbrowser ved første visning</translation>
<translation id="8359734107661430198">Aktivér ExampleDeprecatedFeature API frem til 02/09/2008</translation>
<translation id="8369602308428138533">Skærmslukforsinkelse, når strømforsyning er tilsluttet</translation>
<translation id="8370471134641900314">Hvis denne politik er angivet som sand, skal brugeren logge ind på <ph name="PRODUCT_NAME" /> med sin profil, inden browseren anvendes. Standardværdien for BrowserGuestModeEnabled angives dermed til falsk.
Hvis denne politik er angivet som falsk eller ikke er konfigureret, kan brugeren benytte browseren uden at logge ind på <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Aktivér brug af fjernattestering til indholdsbeskyttelse for enheden.</translation>
<translation id="838870586332499308">Aktivér dataroaming</translation>
<translation id="8390049129576938611">Deaktiverer den interne PDF-fremviser i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Behandler den i stedet som download og gør det muligt for brugeren at åbne PDF-filer via standardapplikationen.
Hvis politikken ikke angives, eller hvis den deaktiveres, anvendes PDF-pluginnet til at åbne PDF-filer, medmindre brugeren deaktiverer pluginnet.</translation>
<translation id="8402079500086185021">Åbn altid PDF-filer eksternt</translation>
<translation id="8412312801707973447">Om der udføres online kontrol af OCSP/CRL</translation>
<translation id="8424255554404582727">Angiv en standardrotation for visningen, som genanvendes ved hver genstart</translation>
<translation id="8426231401662877819">Roter skærmen 90 grader med uret</translation>
<translation id="8451988835943702790">Brug siden Ny fane som startside</translation>
<translation id="8465065632133292531">Parametre for direkte webadresse, som bruger POST</translation>
<translation id="847472800012384958">Tillad ikke, at websites viser pop op-vinduer</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Tilpas listen over webstedsmønstre, der altid bør gengives af hostbrowseren.
Hvis denne politik ikke er angivet, anvendes standardgengivelsen på alle websites, sådan som det er angivet i politikken "ChromeFrameRendererSettings".
Se eksempler på mønstre på https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Deaktiver lagring af browserhistorik</translation>
<translation id="8499172469244085141">Standardindstillinger (brugere kan tilsidesætte)</translation>
<translation id="8519264904050090490">Webadresser for manuel undtagelse af administreret bruger</translation>
<translation id="8527932539502116028">Angiver, hvilke printere en bruger ikke kan anvende.
Denne politik anvendes kun, hvis <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> er valgt for <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Hvis denne politik anvendes, kan alle printere anvendes af brugeren, medmindre deres id er angivet i denne politik.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Konfigurerer kravene for den <ph name="PRODUCT_NAME" />-version, der som minimum tillades. De versioner, der ikke opfylder kravene, betragtes som forældede, og enheden tillader ikke, at brugere logger ind, før OS er opdateret.
Hvis den nuværende version bliver forældet under brugersessionen, logges brugeren ud ved tvang.
Hvis denne politik ikke er angivet, gælder der ingen begrænsninger, og brugeren kan logge ind i alle <ph name="PRODUCT_NAME" />-versioner.
Her kan "Version" være enten en eksakt version såsom "61.0.3163.120" eller et præfiks for versionen, f.eks. "61.0" </translation>
<translation id="8544375438507658205">Standard HTML-gengivelse for <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8549772397068118889">Vis en advarsel, når du er på websites uden for indholdspakkerne</translation>
<translation id="8566842294717252664">Skjul webshoppen fra siden Ny fane og applisten</translation>
<translation id="8587229956764455752">Tillad oprettelse af nye brugerkonti</translation>
<translation id="8614804915612153606">Deaktiverer Automatisk opdatering</translation>
<translation id="8631434304112909927">indtil version <ph name="UNTIL_VERSION" /></translation>
<translation id="863319402127182273">I Android-apps påvirker denne politik kun det indbyggede kamera. Når denne politik er angivet som Sand, deaktiveres kameraet i alle Android-apps uden undtagelser.</translation>
<translation id="8649763579836720255">Chrome OS-enheder kan bruge ekstern attestation (bekræftet adgang) til at få udstedt et certifikat af Chrome OS CA, som bekræfter, at enheden er kvalificeret til at afspille beskyttet indhold. Denne proces involverer afsendelse af oplysninger om hardwaregodkendelse til Chrome OS CA, som identificerer enheden.
Hvis denne indstilling er angivet som falsk, anvender enheden ikke ekstern attestation til indholdsbeskyttelse, og enheden kan muligvis ikke afspille beskyttet indhold.
Hvis denne indstilling er angivet som sand, eller hvis den ikke er angivet, anvendes ekstern attestation muligvis i forbindelse med indholdsbeskyttelse.</translation>
<translation id="8650974590712548439">Placering i Windows-registreringsdatabasen for Windows-klienter:</translation>
<translation id="8654286232573430130">Angiver, hvilke servere der skal føjes til hvidlisten til integreret godkendelse. Integreret godkendelse aktiveres kun, når <ph name="PRODUCT_NAME" /> modtager en godkendelsesanmodning fra en proxy eller fra en server, der er tilladt på denne liste.
Adskil servernavne med kommaer. Jokertegn (*) er tilladt.
Hvis denne politik ikke indstilles, prøver <ph name="PRODUCT_NAME" /> at registrere, om der er en server på intranettet, og kun i det tilfælde reageres der på IWA-anmodninger. Hvis en server registreres som internet, ignoreres IWA-anmodninger af <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8672321184841719703">Målversion for automatiske opdateringer</translation>
<translation id="867410340948518937">U2F (Universal Second Factor)</translation>
<translation id="8693243869659262736">Brug den indbyggede DNS-klient</translation>
<translation id="8704831857353097849">Liste over deaktiverede plugins</translation>
<translation id="8711086062295757690">Angiver det nøgleord, som er den genvej, der bruges i omnifeltet til at aktivere søgningen for denne udbyder. Denne politik er valgfri. Hvis den ikke angives, vil ingen søgeord aktivere søgemaskinen. Denne politik tages kun i betragtning, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="8731693562790917685">Indstillinger for indhold giver dig mulighed for at angive, hvordan en bestemt type indhold (for eksempel cookies, billeder eller JavaScript) skal behandles.</translation>
<translation id="8736538322216687231">Gennemtving som minimum Begrænset tilstand på YouTube</translation>
<translation id="8749370016497832113">Aktiverer sletning af browserhistorik og downloadhistorik i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Bemærk, at selv når denne politik er deaktiveret, er det ikke sikkert, at browser- og downloadhistorik gemmes. Brugerne kan muligvis redigere eller slette historikfilerne direkte, og browseren kan til enhver tid udløbe eller arkivere alle historikelementer.
Hvis denne indstilling er aktiveret eller ikke er angivet, kan browser- og downloadhistorik slettes.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan browser- og downloadhistorik ikke slettes.</translation>
<translation id="8764119899999036911">Angiver, om den genererede Kerberos SPN er baseret på det kanoniske DNS-navn eller det navn, der oprindeligt blev indtastet. Hvis du aktiverer denne indstilling, springes CNAME-opslag over, og servernavnet anvendes, sådan som det er indtastet. Hvis du deaktiverer denne indstilling eller ikke angiver den, vil det kanoniske navn på den pågældende server blive fastlagt via CNAME-opslag.</translation>
<translation id="87812015706645271">Kræver, at navnet på den lokale bruger og ejeren af hosten for fjernadgang stemmer overens</translation>
<translation id="8782750230688364867">Angiver den procentdel, som nedtoningsforsinkelsen på skærmen skaleres, når enheden er i præsentationstilstand.
Hvis denne politik indstilles, angiver den den procentdel, som nedtoningsforsinkelsen på skærmen skaleres, når enheden er i præsentationtilstand. Når nedtoningsforsinkelsen på skærmen er skaleret, tilpasses skærmsluk, skærmlås og inaktive forsinkelser for at bevare de samme afstande fra nedtoningsforsinkelsen på skærmen som i den oprindelige konfiguration.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes der en skaleringsfaktor.
Skaleringsfaktoren skal være 100 % eller mere. Værdier, der forkorter nedtoningsforsinkelsen på skærmen i præsentationstilstand i forhold til den normale nedtoningsforsinkelse, er ikke tilladt.</translation>
<translation id="8818173863808665831">Rapportér enhedens geografiske placering.
Hvis politikken ikke er angivet eller angivet til falsk, rapporteres placeringen ikke.</translation>
<translation id="8818768076343557335">Forudse netværkshandlinger på alle andre netværk end mobilnetværk.
(Udfaset i 50, fjernet i 52. Efter 52 behandles værdi 1, hvis denne er angivet, som 0. Forudse netværkshandlinger på enhver netværksforbindelse).</translation>
<translation id="8828766846428537606">Konfigurerer standardstartsiden i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre den. Brugerens startsideindstillinger låses kun helt, hvis du enten vælger, at startsiden skal være siden Ny fane eller indstiller den til at være en webadresse og angiver en webadresse for startsiden. Hvis du ikke angiver webadressen for startsiden, kan brugeren stadig angive siden Ny fane som startside ved at angive "chrome://newtab".</translation>
<translation id="8833109046074170275">Godkendelse via standardprocessen for GAIA</translation>
<translation id="8838303810937202360"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cachelagrer apps og udvidelser til installation af flere brugere på den samme enhed for at undgå at downloade dem for hver bruger én gang til.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, eller hvis værdien er lavere end 1 MB, anvender <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> standardstørrelsen for cachen.</translation>
<translation id="8858642179038618439">Gennemtving Beskyttet tilstand på YouTube</translation>
<translation id="8864975621965365890">Undertrykker opfordringen til afvisning, som vises, når et website gengives af <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="8870318296973696995">Startside</translation>
<translation id="8882006618241293596">Bloker <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-pluginnet på disse websites</translation>
<translation id="8906768759089290519">Aktivér gæstetilstand</translation>
<translation id="8908294717014659003">Giver dig mulighed for at angive, om websites skal have adgang til optageenheder. Der kan gives adgang til optageenheder som standard, eller brugeren kan blive spurgt, hver gang et website ønsker at få adgang til optageenheder.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes "PromptOnAccess", og brugeren vil være i stand til at ændre den.</translation>
<translation id="8909280293285028130">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer skærmlås, når strømforsyningen er tilsluttet.
Hvis denne politik indstilles til en værdi, der er større end nul, angiver den en tid, som brugeren skal være inaktiv, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> låser skærmen.
Hvis politikken indstilles til nul, låser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke skærmen, når brugeren er inaktiv.
Hvis politikken ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Den anbefalede metode til skærmlåsning ved inaktivitet er ved at aktivere skærmlås ved suspendering og suspendere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> efter inaktivitetsforsinkelsen. Denne politik bør kun bruges, hvis skærmlåsning finder sted markant hurtigere end suspendering, eller hvis suspendering ved inaktivitet ikke ønskes.
Politikkens værdi skal angives i millisekunder. Værdierne reduceres, så de er mindre end inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="891435090623616439">kodet som en JSON-streng. Få flere oplysninger på <ph name="COMPLEX_POLICIES_URL" /></translation>
<translation id="8927384992072706174">Angiver konfigurationer af virksomhedsprintere.
Denne politik tillader, at du kan konfigurere printere for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder. Filen må ikke være større end 5 MB, og den skal indkodes i JSON. Formatet er det samme som for NativePrinters-ordbogen. En fil med ca. 21.000 printere forventes at indkode som en fil på 5 MB. Den kryptografiske nøgletransformation bruges til at bekræfte downloadens integritet.
Filen downloades og gemmes i cachen. Den downloades igen, hver gang webadressen eller nøgletransformationen ændres.
Hvis denne politik er angivet, vil <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> downloade filen til printerkonfigurationer og gøre printere tilgængelige i overensstemmelse med <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> og <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Hvis du har angivet denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Denne politik har ingen indflydelse på, om brugere kan konfigurere printere på individuelle enheder. Den har til formål at supplere printerkonfigurationen for individuelle brugere.
</translation>
<translation id="8947415621777543415">Rapportér enhedens placering</translation>
<translation id="8951350807133946005">Angiv mappen for diskens cache</translation>
<translation id="8952317565138994125">Deaktiverer datasynkronisering i <ph name="PRODUCT_NAME" /> ved hjælp af Google-hostede synkroniseringstjenester og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Hvis du aktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik ikke er angivet, kan brugeren vælge, om Google Sync skal anvendes eller ej.
Hvis du vil deaktivere Google Sync helt, anbefaler vi, at du deaktiverer tjenesten Google Sync i Google Administrationskonsol.
Denne politik bør ikke være aktiveret, når politikken <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> er aktiveret, da de benytter den samme funktion hos klienten. I så fald deaktiveres Google-hostet synkronisering helt.</translation>
<translation id="8955719471735800169">Tilbage til toppen</translation>
<translation id="8960850473856121830">Mønstre på denne liste sammenlignes med sikkerhedskilden
for den anmodende webadresse. Hvis der findes et match, gives der adgang
til lydoptagelsesenheder, uden at du behøver give tilladelse til det.
BEMÆRK! Op til version 45 var denne funktion kun understøttet i terminaltilstand.</translation>
<translation id="8970205333161758602">Undertryk opfordringen til afvisning for <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8971221018777092728">Timer for login på offentlig session</translation>
<translation id="8976248126101463034">Tillad gnubby-godkendelse for hosts for fjernadgang</translation>
<translation id="8976531594979650914">Brug systemets standardprinter som standard</translation>
<translation id="8992176907758534924">Tillad ikke, at websites viser billeder</translation>
<translation id="9035964157729712237">Udvidelses-id'er, der skal udelades fra sortlisten</translation>
<translation id="9042911395677044526">Tillader, at netværkskonfigurationen gøres gældende pr. bruger til en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enhed. Netværkskonfigurationen er en JSON-formateret streng, sådan som den er defineret af formatet Open Network Configuration som beskrevet på <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>