blob: 80705f4bb866f781034a39d071da0551c641dc1c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fi">
<translation id="101438888985615157">Kierrä näyttöä 180 astetta.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Virran hallinta kirjautumisruudulla</translation>
<translation id="1019101089073227242">Aseta käyttäjätietojen hakemisto</translation>
<translation id="1022361784792428773">Niiden laajennuksien tunnukset, joita käyttäjä ei saa asentaa (tai * = kaikki).</translation>
<translation id="102492767056134033">Määritä kirjautumisruudun ruutunäppäimistön oletustila.</translation>
<translation id="1027000705181149370">Määrittää, siirretäänkö käyttäjän profiiliin todennusevästeet, jotka SAML-tunnistuspalvelu asettaa kirjautumisen yhteydessä.
Kun kirjautumisen aikana käytetään SAML-tunnistuspalvelua, tunnistuspalvelun asettamat evästeet tallennetaan ensin tilapäiseen profiiliin. Todennus voidaan välittää edelleen siirtämällä nämä evästeet käyttäjän profiiliin.
Kun käytännön arvo on Tosi, tunnistuspalvelun asettamat evästeet siirretään käyttäjän profiiliin aina, kun hän käyttää kirjautumisen aikana SAML-tunnistuspalvelua.
Jos käytännön arvo on Epätosi tai sitä ei aseteta, tunnistuspalvelun asettamat evästeet siirretään käyttäjän profiiliin vain hänen kirjautuessaan laitteelle ensimmäisen kerran.
Tämä käytäntö vaikuttaa vain käyttäjiin, joiden verkkotunnus vastaa verkkotunnusta, johon laite on rekisteröity. Muiden käyttäjien osalta tunnistuspalvelun asettamat evästeet siirretään käyttäjän profiiliin vain käyttäjän kirjautuessa laitteelle ensimmäisen kerran.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Ota PAC-URL-osoitteiden karsinta käyttöön (https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Raportoi laitteistotietoja, kuten suorittimen ja RAM-muistin käyttötietoja.
Jos käytännön arvo on Epätosi, tietoja ei raportoida.
Jos käytännön arvo on Tosi tai sitä ei aseteta, tiedot raportoidaan.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Ota käytöstä poistettuja verkkokäyttöympäristöjä takaisin käyttöön rajoitetuksi ajaksi</translation>
<translation id="1047128214168693844">Älä anna minkään sivuston seurata käyttäjien fyysistä sijaintia</translation>
<translation id="1049138910114524876">Määrittää kieli- ja maa-asetuksen, jota <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttää kirjautumisnäytöllä.
Jos tälle käytännölle on määritetty arvo, kirjautumisnäytön kieli- ja maa-asetus vastaa aina käytännön ensimmäistä arvoa (käytäntö on muodoltaan lista tulevaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi). Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvoksi on määritetty tyhjä lista, kirjautumisnäyttö näytetään edellisen käyttökerran kielellä. Jos käytännön arvo ei kelpaa, kirjautumisnäytöllä käytetään kieli- ja maa-asetuksen vara-arvoa (tällä hetkellä en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Salli etätodennus laitteelle</translation>
<translation id="1093082332347834239">Jos tämä asetus on käytössä, etätuen isäntä suoritetaan prosessissa, jonka käyttöoikeuksiin sisältyy <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Tällöin etäkäyttäjä voi käyttää paikallisen käyttäjän työpöydällä olevia ikkunoita, jotka edellyttävät järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, etätuen isäntä suoritetaan käyttäjän kontekstissa, jolloin etäkäyttäjä ei voi käyttää työpöydällä olevia järjestelmänvalvojan oikeuksia edellyttäviä ikkunoita.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Oletushakupalvelu</translation>
<translation id="1117535567637097036">Tämän käytännön kautta määritettyjä protokollan käsittelijöitä ei käytetä Android-tavoitteisiin.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Näytä <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑yläpalkkikuvake</translation>
<translation id="1128903365609589950">Määrittää levyllä sijaitsevan hakemiston, johon <ph name="PRODUCT_NAME" /> tallentaa välimuistitiedostot.
Jos otat tämän käytännön käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää määritettyä hakemistoa, vaikka käyttäjä antaisi --disk-cache-dir-komennon. Älä määritä käytännön arvoksi juurihakemistoa tai muihin tarkoituksiin käytettävää hakemistoa, sillä <ph name="PRODUCT_NAME" /> hallinnoi sen sisältöä ja seurauksena voi olla tietojen katoamista tai muita odottamattomia ongelmia.
Katso mahdollisten muuttujien luettelo osoitteesta https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, välimuistin oletushakemistoa käytetään ja käyttäjä voi ohittaa tämän antamalla komentorivillä komennon --disk-cache-dir.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Tämä käytäntö on aktiivisena vain jälleenmyyntitilassa.
Määrittää ajan, jonka kuluttua kirjautumisruudulla näytetään näytönsäästäjä jälleenmyyntitilassa olevilla laitteilla.
Käytännön arvo määrittää ajan millisekunteina.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Salli kuvat näissä sivustoissa</translation>
<translation id="1152117524387175066">Ilmoita laitteen kehittäjätila uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
Jos käytännön arvo on epätosi, kehittäjätilaa (käytössä / ei käytössä) ei ilmoiteta.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Estä eteneminen Selaussuojan varoitussivulta</translation>
<translation id="1166377463685560145">Määrittää tulostimet, joita käyttäjä ei voi käyttää.
Tätä käytäntöä käytetään vain, jos <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />-tilaksi on valittu <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Jos tämä käytäntö on käytössä, käyttäjä voi käyttää kaikkia tulostimia, paitsi niitä, joiden tunnukset on lueteltu tässä.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Laitteen tilatietojen lähetystiheys millisekunteina.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, käytetään oletustiheyttä 3 tuntia.
Pienin sallittu arvo on 60 sekuntia.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Käytössä olevat yritystulostimet</translation>
<translation id="1221359380862872747">Lataa määritetyt osoitteet esittelykirjautumisen yhteydessä</translation>
<translation id="123081309365616809">Salli sisällön suoratoisto laitteeseen</translation>
<translation id="1265053460044691532">Rajoita sitä, kuinka kauan SAML-todennuksen käyttäjä voi kirjautua sisään offline-tilassa</translation>
<translation id="1291880496936992484">Varoitus: RC4 poistetaan tuotteesta <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 52 jälkeen (arviolta syyskuussa 2016), eikä tämä käytäntö enää toimi sen jälkeen.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta tai jos sen arvo on epätosi, TLS:n RC4-salaustekniikoita ei oteta käyttöön. Jos yhteensopivuus vanhentuneen palvelimen kanssa täytyy varmistaa, arvoksi voidaan asettaa tosi. Tämä on kuitenkin tilapäinen toimenpide, ja palvelimen määritykset tulee tehdä uudelleen.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Käytä .pac-välityspalvelinkoodia</translation>
<translation id="1304973015437969093">Laajennuksien ja sovellusten tunnukset ja päivitys-URL-osoitteet asennetaan taustalla</translation>
<translation id="1313457536529613143">Määrittää prosenttimäärän, jolla näytön himmennyksen viive skaalataan, kun käyttäjän toimia huomataan näytön ollessa himmennettynä tai pian näytön sammuttamisen jälkeen.
Jos tämä käytäntö on asetettu, se määrittää prosenttimäärän, jolla näytön himmennyksen viive skaalataan, kun käyttäjän toimia huomataan näytön ollessa himmennettynä tai pian näytön sammuttamisen jälkeen. Kun himmennyksen viive on skaalattu, näytön sammutus-, lukitus- ja käyttämättömyysviiveet säädetään ylläpitämään samoja etäisyyksiä näytön himmennyksen viiveestä kuin alunperin määritettiin.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, oletusskaalauskerrointa käytetään.
Skaalauskertoimen on oltava vähintään 100 %.</translation>
<translation id="131353325527891113">Näytä käyttäjänimet kirjautumisruudulla</translation>
<translation id="1327466551276625742">Ota käyttöön verkon määrityskehote offline-tilassa</translation>
<translation id="1330145147221172764">Ota ruutunäppäimistö käyttöön</translation>
<translation id="1330985749576490863">Poistaa Google Driven käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Tiedostot-sovelluksesta matkapuhelinverkkoyhteyden ollessa käytössä</translation>
<translation id="13356285923490863">Käytännön nimi</translation>
<translation id="1353966721814789986">Käynnistyssivut:</translation>
<translation id="1359553908012294236">Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan Tosi tai sitä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii vieraskirjautumisen. Vieraskirjautumisessa <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää profiilia, jonka kaikki ikkunat avataan incognito-tilassa.
Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan Epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei salli kirjautumista vierasprofiililla.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Salli laiteprofiilien lähettää kyselyitä Quirks Serverille</translation>
<translation id="1393485621820363363">Käytössä olevat yrityslaitteiden tulostimet</translation>
<translation id="1397855852561539316">Oletushakupalvelun ehdottama URL-osoite</translation>
<translation id="1420281424655200442">Hallinnoi, mitkä tulostimet <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />-määrityksestä ovat käyttäjien käytettävissä.
Määrittää, mitä käyttöoikeuskäytäntöä käytetään tulostinjoukon määrittämiseen. Jos <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> on valittu, kaikki tulostimet näytetään. Jos <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> on valittu, <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />-arvoa käytetään määritettyjen tulostimien käytön rajoittamiseen. Jos <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> on valittu, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> määrittää valittavissa olevat tulostimet.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, oletuksena käytetään <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />-arvoa.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Kyllä</translation>
<translation id="1427655258943162134">Välityspalvelimen osoite tai URL-osoite</translation>
<translation id="1435659902881071157">Laitetason verkon määritys</translation>
<translation id="1438739959477268107">Oletusavaimen luomisasetus</translation>
<translation id="1454846751303307294">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka eivät saa suorittaa JavaScriptiä. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultJavaScriptSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (käyttöjärjestelmässä <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> toimivat asiakkaat):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Hallinnoi käyttäjien toimia monen profiilin käyttökerralla tuotetta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttävillä laitteilla.
Jos käytännön arvoksi asetetaan MultiProfileUserBehaviorUnrestricted, käyttäjä voi olla joko monen profiilin käyttökerran ensi- tai toissijainen käyttäjä.
Jos käytännön arvoksi asetetaan MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary, käyttäjä voi olla vain monen profiilin käyttökerran ensisijainen käyttäjä.
Jos käytännön arvoksi asetetaan MultiProfileUserBehaviorNotAllowed, käyttäjä ei voi osallistua monen profiilin käyttökertaan.
Jos tämä asetus määritetään, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos asetusta muutetaan käyttäjän ollessa kirjautuneena monen profiilin käyttökertaan, asetus tarkistetaan kaikilta käyttökertaan osallistuvilta käyttäjiltä. Käyttökerta suljetaan, jos jollakin käyttäjistä ei ole enää lupaa osallistua käyttökertaan.
Jos käytäntöä ei määritetä, oletusarvoa MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary käytetään yrityksen valvomille käyttäjille ja arvoa MultiProfileUserBehaviorUnrestricted käytetään valvomattomille käyttäjille.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Käynnistä klikkaamalla</translation>
<translation id="1466133662354365542">Kun tämä on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> voi täyttää kenttiä automaattisesti. Käyttäjät voivat täyttää verkkolomakkeita aiemmin tallennetuilla luottokortti- tai osoitetiedoilla.
Jos poistat asetuksen käytöstä, automaattinen täyttö ei ehdota luottokorttitietoja, täytä niitä tai tallenna uusia luottokorttitietoja myöhempää käyttöä varten selailun yhteydessä.
Jos tämä asetus on käytössä tai sille ei ole määritetty arvoa, käyttäjä voi hallita yleistä luottokortti- ja muiden tietojen automaattista täyttöä käyttöliittymässä.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Määritä suuri kontrasti -tilan käytettävyysominaisuuden oletustila kirjautumisnäytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, suuri kontrasti -tila on käytössä kirjautumisnäytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, suuri kontrasti -tila ei ole käytössä kirjautumisnäytössä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät voivat ohittaa sen väliaikaisesti ottamalla suuri kontrasti -tilan käyttöön tai poistamalla sen käytöstä. Käyttäjän valinta ei kuitenkaan ole pysyvä, ja oletusarvo palautetaan käyttöön aina kirjautumisnäytön tullessa näkyviin uudestaan tai käyttäjän ollessa epäaktiivinen kirjautumisnäytössä minuutin ajan.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, suuri kontrasti -tila ei ole käytössä kirjautumisnäytön ensimmäisellä näyttökerralla. Käyttäjät voivat ottaa suuri kontrasti -tilan käyttöön tai pois käytöstä milloin tahansa, ja sen tila kirjautumisnäytössä pysyy samana, vaikka käyttäjä vaihtuisi.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Jos tämä käytäntö on voimassa, yhtenäisen työpöydän tila sallitaan
ja otetaan oletuksena käyttöön. Tämä sallii sovellusten käyttää yhtä aikaa useita näyttöjä.
Käyttäjä voi poistaa yhtenäisen työpöydän tilan käytöstä näyttökohtaisesti poistamalla sen
valinnan näyttöasetuksista.
Jos tämä käytäntö ei ole voimassa tai sitä ei ole määritetty, yhtenäisen työpöydän tila
poistetaan käytöstä. Tässä tapauksessa käyttäjä ei voi ottaa ominaisuutta käyttöön.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Poista TLS False Start käytöstä</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ohittaa kaikki tässä annettujen isäntien välityspalvelimet.
Tämä käytäntö tulee voimaan vain, jos olet valinnut välityspalvelimen asetusten manuaalisen määrityksen kohdassa Valitse, miten välityspalvelimen asetukset määritetään.
Älä määritä tätä käytäntöä, jos olet valinnut toisen välityspalvelinkäytäntöjen määritystavan.
Löydät lisää esimerkkejä osoitteesta
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">Etätodennus</translation>
<translation id="1509692106376861764">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiosta 29 lähtien.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Anna sivustojen seurata käyttäjien fyysistä sijaintia</translation>
<translation id="152657506688053119">Oletushakupalvelun vaihtoehtoiset URL-osoitteet</translation>
<translation id="1530812829012954197">Hahmonna aina seuraavat URL-mallit isäntäselaimessa</translation>
<translation id="1553684822621013552">Kun tämän käytännön arvo on tosi, ARC on käytössä
(tähän vaikuttavat muut käytäntöasetukset – ARC ei ole käytettävissä,
jos käyttäjän nykyisessä istunnossa käytetään lyhytkestoista tilaa tai
usealle tilille kirjautumista).
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty,
yrityskäyttäjät eivät voi käyttää ARC:tä.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Käytäntöjen ohitus etäkäytön isännän vianetsintäversioissa</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F ja laajennukset, yksilöllinen todennus mahdollista</translation>
<translation id="1583248206450240930">Käytä tuotetta <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> oletuksena</translation>
<translation id="1603058613431276040">Tarjoaa määritystietoja laitteisiin sidotuille yritystulostimille.
Tämän käytännön avulla voit tarjota tulostinmäärityksiä laitteille, joiden käyttöjärjestelmä on <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Tiedoston koko saa olla korkeintaan 5 Mt ja se on oltava koodattuna JSON:ssä. Muoto on sama kuin NativePrinters-sanakirjan muoto. Noin 21 000 tulostinta sisältävä tiedosto koodautuu arviolta 5 Mt:n tiedostona. Lataus todennetaan hajautusarvon avulla.
Tiedosto on ladattu ja tallennettu välimuistiin. Se ladataan uudelleen aina kun URL-osoite tai hajautusarvo muuttuu.
Jos tämä käytäntö on määritetty, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lataa tiedoston tulostinmäärityksiä varten ja ottaa tulostimet käyttöön seuraavien mukaisesti: <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> ja <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Tällä käytännöllä ei ole vaikutusta siihen, voivatko käyttäjät määrittää tulostimia yksittäisillä laitteilla. Se on tarkoitettu käytettäväksi yksittäisten käyttäjien tulostinmääritysten lisäksi.
Tämä käytäntö on voimassa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />-arvon lisäksi.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, laitetulostimia ei ole ja muut <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" />-käytännöt ohitetaan.</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL-osoitteet, joille on myönnetty pääsy äänikaappauslaitteisiin ilman erillisen luvan pyytämistä</translation>
<translation id="1617235075406854669">Salli selaus- ja lataushistorian poistaminen</translation>
<translation id="163200210584085447">Tämän luettelon osoitemalleja verrataan pyytävän URL-osoitteen
suojaustiedon alkuperään. Jos vastaavuus havaitaan, videontallennuslaitteiden
käyttö sallitaan SAML-kirjautumissivuilla. Jos vastaavuutta ei löydetä,
käyttö estetään automaattisesti. Jokerimerkkien käyttö malleissa ei ole
sallittua.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Salli <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-laajennus näillä sivustoilla.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Aseta levyn välimuistin koko tavuina</translation>
<translation id="166427968280387991">Välityspalvelin</translation>
<translation id="1668836044817793277">Tämä määrittää, sallitaanko automaattisesti ilman viivettä käynnistettävän kioskisovelluksen hallinnoida käyttöjärjestelmän <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiota.
Tämä käytäntö määrittää, sallitaanko automaattisesti ilman viivettä käynnistettävän kioskisovelluksen hallinnoida käyttöjärjestelmän <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiota määrittämällä required_platform_version-luetteloavaimen, jota käytetään automaattisesti päivitettävän kohdeversion etuliitteenä.
Jos käytännön arvo on tosi, automaattisesti ilman viivettä käynnistettävän kioskisovelluksen required_platform_version-luetteloavaimen arvoa käytetään automaattisesti päivitettävän kohdeversion etuliitteenä.
Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvo on epätosi, required_platform_version-luetteloavainta ei oteta huomioon ja automaattinen päivitys suoritetaan tavallisesti.
Varoitus: emme suosittele <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ‑version hallinnan antamista kioskisovellukselle, sillä tämä voi estää laitetta saamasta ohjelmistopäivityksiä ja kriittisiä tietoturvapäivityksiä. Jos <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ‑version hallinta annetaan sovellukselle, käyttäjät voivat vaarantua.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Tuettu kohteissa:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Automaattisen kirjautumisen julkinen istunto</translation>
<translation id="1689963000958717134">Antaa määrittää tuotetta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttävien laitteiden verkkoasetukset kaikille käyttäjille. Verkkoasetukset määritetään JSON-muotoiltuna merkkijonona Open Network Configuration -muodossa, josta on lisätietoja osoitteessa <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Aseta Variations-siemenarvon hakemisen rajoitukset</translation>
<translation id="172374442286684480">Anna kaikkien sivustojen luoda tiedostoja tietokoneelle</translation>
<translation id="1734716591049455502">Määritä etäkäyttöasetukset</translation>
<translation id="1736269219679256369">Salli SSL-varoitussivun ohittaminen</translation>
<translation id="1749815929501097806">Asettaa käyttöehdot, jotka käyttäjän täytyy hyväksyä ennen laitteen paikallisen käyttökerran aloittamista.
Jos tämä käytäntö määritetään, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lataa käyttöehdot ja näyttää ne käyttäjälle aina laitteen paikallisen käyttökerran alussa. Käyttökerta alkaa vasta käyttäjän hyväksyttyä käyttöehdot.
Jos tälle käytännölle ei aseteta arvoa, käyttöehtoja ei näytetä.
Tämän käytännön arvoksi määritetään URL-osoite, josta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voi ladata käyttöehdot. Käyttöehtojen täytyy olla tavallista tekstiä (MIME-tyyppi text/plain). Muotoilua ei sallita.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Estä kaikki lataukset</translation>
<translation id="1781356041596378058">Tämä käytäntö hallinnoi myös Android-kehittäjäasetusten käyttöä. Jos tämän käytännön arvoksi määritetään tosi, käyttäjät eivät voi käyttää kehittäjäasetuksia. Jos tämän käytännön arvoksi määritetään epätosi tai sitä ei määritetä ollenkaan, käyttäjät voivat käyttää kehittäjäasetuksia koskettamalla Android-asetukset-sovelluksessa olevaa versionumeroa seitsemän kertaa.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Luettelo kiinnitetyistä sovelluksista, jotka näytetään käynnistyspalkissa</translation>
<translation id="1808715480127969042">Estä evästeet näissä sivustoissa</translation>
<translation id="1827523283178827583">Käytä kiinteitä välityspalvelimia</translation>
<translation id="1843117931376765605">Käyttäjäkäytännön päivitystiheys</translation>
<translation id="1844620919405873871">Määrittää lukituksen pika-avaamiseen liittyviä käytäntöjä</translation>
<translation id="1847960418907100918">Määrittää parametrit, joita käytetään tehtäessä pikahakuja POST-metodin avulla. Se koostuu pilkuilla erotetuista nimi/arvo-pareista. Jos arvo on malliparametri kuten yllä olevan esimerkin {searchTerms}, se korvataan oikeilla hakusanatiedoilla.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, pikahakupyyntö lähetetään GET-metodin avulla.
Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Varoitus: <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei enää versiosta 52 alkaen tue TLS:n aiempien versioiden käyttöä varatoimenpiteenä. Version arvioitu julkaisupäivä on syyskuussa 2016, ja muutoksen jälkeen tämä käytäntö ei enää toimi.
TLS-kättelyn epäonnistuessa <ph name="PRODUCT_NAME" /> yritti aiemmin kiertää HTTPS-palvelimien virheet muodostamalla yhteyden uudelleen aiempaa TLS-versiota käyttämällä. Tämä asetus määrittää version, jota vanhempia versioita ei kokeilla. Jos palvelin suorittaa versioneuvottelun oikein (eli se ei katkaise yhteyttä), tätä asetusta ei käytetä. Muodostetun yhteyden täytyy joka tapauksessa noudattaa käytäntöä SSLVersionMin.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvo on tls1.2, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei enää suorita tätä varatoimenpidettä. Huomaa, että tämä ei poista käytöstä vanhempien TLS-versioiden tukea, vaan se määrittää vain, voiko <ph name="PRODUCT_NAME" /> kiertää palvelimien virheitä silloin, kun versioneuvottelua ei suoriteta oikein.
Jos yhteensopivuus virheitä sisältävän palvelimen kanssa täytyy säilyttää, tämän käytännön arvoksi voidaan määrittää tls1.1. Tämä on kuitenkin tilapäinen toimenpide, ja palvelin tulee korjata mahdollisimman pian.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan tyhjä merkkijono tai sitä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei näytä automaattisesti täydennettyä verkkotunnusta kirjautumisen yhteydessä.
Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan verkkotunnusta vastaava merkkijono, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää kirjautumisen yhteydessä automaattisesti täydennetyn verkkotunnuksen, jolloin käyttäjän tarvitsee kirjoittaa vain käyttäjänimi ilman verkkotunnusta. Käyttäjä voi myös korvata automaattisesti täydennetyn osan muulla verkkotunnuksella.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Tärkeimmät käyttöoikeudet</translation>
<translation id="186719019195685253">Toiminto, joka suoritetaan, jos käyttäjä ei tee mitään tietyn ajan kuluessa laitteen ollessa kytkettynä laturiin</translation>
<translation id="187819629719252111">Myöntää tietokoneen tiedostojen käyttöoikeuden antamalla tuotteelle <ph name="PRODUCT_NAME" /> luvan näyttää tiedostonvalintaikkunoita. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjät voivat avata tiedostonvalintaikkunoita normaalisti. Jos poistat asetuksen käytöstä, käyttäjälle näytetään viesti ja hänen oletetaan valinneen Peruuta tiedostonvalintaikkunassa aina käyttäjän suorittaessa tiedoston avaamista vaativan toiminnon (kuten käyttäjän tuodessa kirjanmerkkejä, lähettäessä tiedostoja, tallentaessa linkkejä jne.). Jos asetusta ei ole määritetty, käyttäjät voivat avata tiedostonvalintaikkunoita normaalisti.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Määrittää laitteessa käytettävän aikavyöhykkeen. Käyttäjät voivat ohittaa nykyisen istunnon määritetyn aikavyöhykkeen. Uloskirjautumisen yhteydessä aikavyöhyke vaihdetaan takaisin määritettyyn aikavyöhykkeeseen. Jos tähän syötetään virheellinen arvo, käytäntö pysyy aktivoituna ja käyttää GMT-aikavyöhykettä. Jos merkkijono on tyhjä, käytäntö ohitetaan.
Jos tätä käytäntöä ei käytetä, sillä hetkellä aktiivinen aikavyöhyke pysyy käytössä. Käyttäjät voivat kuitenkin vaihtaa aikavyöhykettä, jolloin muutos on pysyvä. Käyttäjän tekemä muutos vaikuttaa siis myös kirjautumisnäyttöön ja kaikkiin muihin käyttäjiin.
Uusien laitteiden aikavyöhyke on aluksi US/Pacific.
Arvon muoto noudattaa IANA Time Zone Databasen aikavyöhykkeiden nimiä (nähtävissä osoitteessa https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). Useimpiin aikavyöhykkeisiin voidaan viitata seuraavasti: ”maanosa/suuri_kaupunki” tai ”valtameri/suuri_kaupunki”.
Kun tämä käytäntö määritetään, aikavyöhykkeen määrittäminen laitteen sijainnin perusteella poistuu käytöstä. Käytäntö myös ohittaa SystemTimezoneAutomaticDetection-käytännön.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Anna kaikkien sivustojen käyttää JavaScriptiä (suositus)</translation>
<translation id="193259052151668190">Sallittujen USB-laitteiden luettelo</translation>
<translation id="1933378685401357864">Taustakuva</translation>
<translation id="1956493342242507974">Määritä virranhallinta-asetukset tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kirjautumisruudulla.
Käytäntö määrittää tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> toiminnan, kun käyttäjä ei tee mitään tietyn ajan kuluessa kirjautumisruudun ollessa avoinna. Käytäntö ohjaa useita asetuksia. Voit tarkastella yksittäisten asetusten tietoja ja arvoalueita tutustumalla käytäntöihin, jotka ohjaavat virranhallintaa käyttökerran aikana. Käytäntöjen ainoat poikkeukset ovat:
* Käyttämättömyyden tai kannen sulkemisen yhteydessä suoritettava toiminto ei voi olla käyttökerran lopettaminen.
* Käyttämättömyyden yhteydessä suoritettava toiminto verkkovirtaa käytettäessä on virran sammuttaminen.
Jos jotain asetusta ei ole määritetty, käytetään oletusarvoa.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille asetuksille käytetään oletusarvoja.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Hyväksytäänkö paikallisen luottamusankkurin myöntämä varmenne, jos siitä puuttuu subjectAlternativeName-laajennus</translation>
<translation id="1964634611280150550">Incognito-tila poistettu käytöstä</translation>
<translation id="1964802606569741174">Tällä käytännöllä ei ole mitään vaikutusta Androidin YouTube-sovellukseen. Jos YouTuben suojattu tila on käytössä, Androidin YouTube-sovelluksen asentamisen ei pitäisi olla sallittua.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Ohittaa käytännöt etäkäytön isännän vianetsintäversioissa.
Arvoksi merkitään käytännön nimen kohdistus käytännön arvoon JSON-sanastomuodossa.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Automaattisesti päivittyvät tietosisällöt tuotteessa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voidaan ladata HTTP:n kautta HTTPS:n sijaan. Tämä mahdollistaa HTTP-latausten avoimen tallentamisen HTTP:n välimuistiin.
Jos tämän käytännön arvoksi on asetettu tosi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> yrittää ladata automaattisesti päivittyvät tietosisällöt HTTP:n kautta. Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi tai sitä ei ole asetettu, HTTPS:ää käytetään automaattisesti päivittyvien tietosisältöjen lataamiseen.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Virran hallinta</translation>
<translation id="201557587962247231">Laitteen tilatietojen lähetystiheys</translation>
<translation id="2018836497795982119">Määrittää millisekunteina ajan, jonka jälkeen laitteen hallintapalvelulta pyydetään tietoja käyttäjäkäytännöistä.
Jos määrität tämän käytännön, 3 tunnin oletusarvo ohitetaan. Kelvollisia arvoja ovat ajat 1 800 000 millisekunnista (30 minuuttia) 86 400 000 millisekuntiin (1 päivä). Jos annettu aika on tämän välin ulkopuolella, käytetään lähintä kelvollista arvoa. Jos ympäristö tukee käytäntöilmoituksia, päivitysviiveeksi määritetään 24 tuntia, sillä todennäköisesti käytäntöilmoitus pakottaa sovelluksen suorittamaan päivityksen käytännön muuttuessa.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää 3 tunnin oletusarvoa.
Huom. Jos ympäristö tukee käytäntöilmoituksia, päivitysviiveeksi määritetään 24 tuntia (tämän käytännön oletus- ja muut arvot ohitetaan), sillä todennäköisesti käytäntöilmoitus pakottaa sovelluksen suorittamaan päivityksen käytännön muuttuessa. Tästä syystä päivityksiä ei tarvitse suorittaa useammin.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Määritä pakollinen verkkotunnuksen nimi etäkäytön asiakassovelluksia varten.</translation>
<translation id="2030905906517501646">Oletushakupalvelun avainsana</translation>
<translation id="203096360153626918">Tällä käytännöllä ei ole mitään vaikutusta Android-sovelluksiin. Ne voivat avautua koko näytön tilaan, vaikka tämän käytännön arvoksi olisi määritetty <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Käytöstä poistetut yritystulostimet</translation>
<translation id="2063380907529983889">Hallinnoi, mitkä tulostimet <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />-määrityksestä ovat käyttäjien käytettävissä.
Määrittää, mitä käyttöoikeuskäytäntöä käytetään tulostinjoukon määrittämiseen. Jos <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> on valittu, kaikki tulostimet näytetään. Jos <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> on valittu, <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />-arvoa käytetään määritettyjen tulostimien käytön rajoittamiseen. Jos <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> on valittu, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> määrittää valittavissa olevat tulostimet.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, oletuksena käytetään <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />-arvoa.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Määrittää, mitä HTTP-todennustapoja <ph name="PRODUCT_NAME" /> tukee.
 
Mahdollisia arvoja ovat basic, digest, ntlm ja negotiate. Erota arvot toisistaan pilkuilla.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikkia neljää todennustapaa tuetaan.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Estä pääsy sisältöpakkauksiin kuulumattomiin sivustoihin</translation>
<translation id="2077129598763517140">Käytä laitteistokiihdytystä, jos mahdollista</translation>
<translation id="2077273864382355561">Ruudun sammutuksen viive käytettäessä laitetta akkuvirralla</translation>
<translation id="2082205219176343977">Määritä vanhin sallittu Chrome-versio laitteelle.</translation>
<translation id="209586405398070749">Vakaa versio</translation>
<translation id="2098658257603918882">Ota käyttö- ja kaatumistietojen raportointi käyttöön</translation>
<translation id="2113068765175018713">Rajoita laitteen käyttöaikaa automaattisella uudelleenkäynnistyksellä</translation>
<translation id="2127599828444728326">Salli ilmoitukset näillä sivustoilla</translation>
<translation id="2131902621292742709">Ruudun himmennyksen viive käytettäessä laitetta akkuvirralla</translation>
<translation id="2134437727173969994">Salli näytön lukitseminen</translation>
<translation id="2137064848866899664">Kun tämä käytäntö on määritetty, jokaista näyttöä kierretään
käytännön mukaisesti aina laitteen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä ja
ensimmäisellä kerralla, kun se yhdistetään käytännön arvomuutoksen jälkeen.
Käyttäjät voivat muuttaa kiertoasetusta sisäänkirjautumisen jälkeen asetussivulla,
mutta heidän tekemänsä asetusmuutokset ohitetaan ja korvataan käytännön
arvolla uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
Käytäntö koskee sekä ensisijaisia että toissijaisia näyttöjä.
Jos käytäntöä ei ole asetettu, on sen oletusarvo nolla astetta, ja käyttäjä
voi muuttaa tätä vapaasti. Tässä tapauksessa oletusarvoon ei palata
uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Määrittää <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑käytäntöjä. Ominaisuuden avulla välilehtien, sivustojen tai työpöydän sisältö voidaan lähettää selaimesta ulkoisiin näyttöihin ja äänentoistolaitteisiin.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Käyttämättömyysaika käytettäessä laitetta verkkovirralla</translation>
<translation id="2170233653554726857">Ota WPAD-optimointi käyttöön</translation>
<translation id="2176565653304920879">Kun tämä käytäntö on määritetty, aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen tapahtuu jollakin seuraavista tavoista, määritetystä arvosta riippuen:
Jos arvo on TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, käyttäjät voivat hallita aikavyöhykkeen tunnistamista normaalisti osoitteessa chrome://settings.
Jos arvo on TimezoneAutomaticDetectionDisabled, osoitteen chrome://settings automaattiset aikavyöhykevalinnat poistetaan käytöstä. Aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen on aina poissa käytöstä.
Jos arvo on TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, osoitteen chrome://settings aikavyöhykevalinnat poistetaan käytöstä. Aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen on aina käytössä. Aikavyöhyke tunnistetaan sijainnista, joka perustuu pelkkään IP-osoitteeseen.
Jos arvo on TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, osoitteen chrome://settings aikavyöhykevalinnat poistetaan käytöstä. Aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen on aina käytössä. Aikavyöhyke tunnistetaan aina tarkasti lähettämällä näkyvien Wi-Fi-tukiasemien luettelo sijainnin sovellusliittymän palvelimelle.
Jos arvo on TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, osoitteen chrome://settings aikavyöhykevalinnat poistetaan käytöstä. Aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen on aina käytössä. Aikavyöhyke tunnistetaan aina tarkasti lähettämällä palvelimelle sijaintitietoja (esim. Wi-Fin ja matkapuhelinverkon tukiasemia ja GPS-signaaleja).
Jos käytännölle ei määritetä arvoa, se käyttäytyy arvon TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide mukaisesti.
Jos SystemTimezone-käytäntö on määritetty, se ohittaa tämän käytännön. Tässä tapauksessa aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen poistetaan käytöstä.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Pakota vähintään keskitason rajoitettu tila YouTubessa</translation>
<translation id="2183294522275408937">Tämä asetus määrittää, kuinka usein lukitusnäyttö pyytää salasanaa, ennen kuin lukituksen pika-avaamisen käyttöä voi jatkaa. Kun käyttäjä siirtyy lukitusnäytölle, lukituksen pika-avaaminen ei ole käytettävissä, jos salasanan edellisestä antamiskerrasta kulunut aika ylittää tässä asetuksessa määritetyn ajan. Jos käyttäjä pysyy määritetyn ajan yli lukitusnäytöllä, häneltä pyydetään salasanaa, kun hän seuraavan kerran antaa virheellisen PIN-koodin tai siirtyy lukitusnäytölle uudelleen (riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin).
Jos tämä asetus on määritetty, pika-avaamista käyttäviä käyttäjiä pyydetään antamaan salasana lukitusnäytöllä tämän asetuksen mukaisesti.
Jos tätä asetusta ei ole määritetty, pika-avaamista käyttäviä käyttäjiä pyydetään antamaan salasana lukitusnäytöllä päivittäin.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä M61:ssä, ota sen sijaan käyttöön EcryptfsMigrationStrategy.
Määrittää laitteen toiminnan, jos se toimitettiin ecryptfs-salauksen kanssa mutta on siirrettävä ext4-salaukseen.
Jos käytännön arvoksi määritetään DisallowArc, Android-sovellukset poistetaan kaikkien laitteen käyttäjien (myös niiden, joilla on jo ext4-salaus) käytöstä eikä käyttäjille tarjota lainkaan ecryptfs–ext4-siirtymistä.
Jos käytännön arvoksi määritetään AllowMigration, ext4-salaukseen siirtymistä tarjotaan tarvittaessa (tällä hetkellä Android N:n tullessa käyttöön laitteella), jos käyttäjän kotihakemisto käyttää ecryptfs-salausta.
Tämä käytäntö ei koske kioskisovelluksia – nämä siirretään automaattisesti. Jos tätä käytäntöä ei määritetä, toiminta vastaa DisallowArc-valintaa.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Määritä sallittujen luettelo laitteen omalle viestijärjestelmälle</translation>
<translation id="2204753382813641270">Hallinnoi hyllyn automaattista piilottamista</translation>
<translation id="2208976000652006649">POST-metodia käyttävän haun URL-osoitteen parametrit</translation>
<translation id="2223598546285729819">Ilmoitusten oletusasetus</translation>
<translation id="2231817271680715693">Tuo selaushistoria oletusselaimesta ensimmäisellä käyttökerralla</translation>
<translation id="2236488539271255289">Älä salli sivustojen luoda tiedostoja tietokoneelle</translation>
<translation id="2240879329269430151">Voit määrittää, saavatko sivustot näyttää ponnahdusikkunoita. Ponnahdusikkunoiden näyttäminen voidaan sallia kaikille sivustoille tai kieltää kaikilta sivustoilta. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käytetään BlockPopups-asetusta, ja käyttäjä voi muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Tämän käytännön avulla virtuaalinen näppäimistö voidaan ottaa käyttöön syöttölaitteena Chrome-käyttöjärjestelmässä. Käyttäjät eivät voi ohittaa tätä käytäntöä.
Jos käytännön arvoksi asetetaan true, virtuaalinen näppäimistö on aina käytössä.
Jos käytännön arvoksi asetetaan false, virtuaalinen näppäimistö ei ole koskaan käytössä.
Jos käytäntö määritetään, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä. Käyttäjät voivat kuitenkin edelleen ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä esteettömyystilan ruutunäppäimistön, joka korvaa tämän käytännön hallinnoiman virtuaalisen näppäimistön. Voit hallita esteettömyystilan ruutunäppäimistöä käytännön |VirtualKeyboardEnabled| avulla.
Jos käytännön arvoa ei aseteta, virtuaalinen näppäimistö on aluksi pois käytöstä, mutta käyttäjät voivat ottaa sen käyttöön halutessaan. Näppäimistön näyttämistä voidaan säädellä myös heurististen sääntöjen avulla.</translation>
<translation id="228659285074633994">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka jälkeen näytetään varoitus käytettäessä verkkovirtaa.
Kun käytäntö on asetettu, se määrittää ajan, joka laitteen on oltava käyttämätön ennen kuin <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää varoituksen suoritettavasta toiminnosta.
Jos käytäntöä ei määritetä, varoitusta ei näytetä.
Käytännön arvo tulee määrittää millisekunneissa. Arvon on oltava sama tai pienempi kuin käyttämättömyysviiveen.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> voi korjata oikeinkirjoitusvirheitä Googlen verkkopalvelun avulla. Jos asetus on käytössä, palvelua käytetään aina. Jos asetus ei ole käytössä, palvelua ei käytetä koskaan.
Oikoluvun voi suorittaa myös ladatun sanakirjan avulla. Käytäntö hallinnoi vain verkkopalvelun käyttöä.
Jos asetusta ei ole määritetty, käyttäjät voivat valita, haluavatko he käyttää oikolukupalvelua.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Videoiden toistamista Android-sovelluksissa ei oteta huomioon, vaikka tämän käytännön arvoksi olisi määritetty <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Määritä oletusarvoinen Uusi välilehti ‑sivu kohteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Määritä käytössä olevat laajennukset</translation>
<translation id="2303795211377219696">Salli luottokorttitietojen automaattinen täyttö</translation>
<translation id="2309390639296060546">Maantieteellisen sijainnin oletusasetus</translation>
<translation id="2312134445771258233">Voit määrittää käynnistettäessä avattavat sivut. Käynnistettäessä avattavat sivut -luettelo ohitetaan, jos et valitse Toiminto käynnistettäessä -asetukseksi vaihtoehtoa Avaa seuraavat sivut:.</translation>
<translation id="2334591568684482454">Määrittää <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmiston päivitystoiminnon saatavuuden ja toiminnan
Tarkemmat asetukset voidaan määrittää JSON-arvoissa:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Jos tämän arvo on <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, käyttäjä voi käynnistää powerwash-toiminnon, joka asentaa <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmiston päivityksen.
Jos käytäntöä ei määritetä, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmiston päivitystoiminto ei ole saatavilla.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka saavat näyttää kuvia. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultImagesSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Julkisen istunnon automaattisen kirjautumisen viive.
Jos |DeviceLocalAccountAutoLoginId|-käytäntöä ei ole määritetty, käytännöllä ei ole vaikutusta. Muutoin:
Jos käytäntö on asetettu, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka jälkeen julkiseen istuntoon kirjaudutaan automaattisesti |DeviceLocalAccountAutoLoginId|-käytännön mukaisesti.
Jos käytäntöä ei määritetä, aikakatkaisun raja on 0 millisekuntia.
Käytännön arvo määritetään millisekunneissa.</translation>
<translation id="237494535617297575">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka saavat näyttää ilmoituksia. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultNotificationsSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Salli näytön herätyksen lukitus</translation>
<translation id="2411919772666155530">Estä ilmoitukset näillä sivustoilla</translation>
<translation id="2418507228189425036">Määrittää, että <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei tallenna selaushistoriaa, ja estää käyttäjiä muokkaamasta tätä asetusta.
Jos tämä asetus on käytössä, selaushistoriaa ei tallenneta. Lisäksi tämä asetus poistaa käytöstä välilehtien synkronoinnin.
Jos tämä asetus on poissa käytöstä tai sitä ei ole asetettu, selaushistoria tallennetaan.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Ohittaa tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> oletustulostimen valinnan säännöt.
Tämä käytäntö määrittää säännöt, joiden perusteella <ph name="PRODUCT_NAME" /> valitsee oletustulostimen. Tämä tapahtuu silloin, kun tulostustoimintoa käytetään profiilin kautta ensimmäistä kertaa.
Kun käytäntö on määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pyrkii löytämään tulostimen, joka täyttää kaikki määritevaatimukset, ja valitsemaan sen oletustulostimeksi. Valinta kohdistuu ensimmäiseen tulostimeen, joka vastaa käytäntöä. Jos useita tulostimia löydetään, mikä tahansa niistä voi tulla valituksi, riippuen niiden löytämisjärjestyksestä.
Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sopivaa tulostinta ei ole löydetty ennen aikakatkaisua, tulostin valitsee oletukseksi sisäänrakennetun tulostuksen PDF:ään tai se ei valitse mitään, jos PDF-tulostusta ei ole saatavilla.
Arvo merkitään JSON-objektin muodossa seuraavan mallin mukaisesti:
{
”type”: ”object”,
”properties”: {
”kind”: {
”description”: ”Rajoitetaanko sopivan tulostimen etsintä tiettyyn tulostinjoukkoon.”,
”type”: {
”enum”: [ ”local”, ”cloud” ]
}
},
”idPattern”: {
”description”: ”Säännöllinen lauseke, joka vastaa tulostimen tunnusta.”,
”type”: ”string”
},
”namePattern”: {
”description”: ”Säännöllinen lauseke, joka vastaa tulostimen näyttönimeä.”,
”type”: ”string”
}
}
}
Palveluun <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> yhdistetyt tulostimet ovat tyyppiä <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, ja muut tulostimet ovat tyyppiä <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Kentän tyhjäksi jättäminen tarkoittaa, että kaikki arvot hyväksytään siihen. Jos esimerkiksi yhteydet jätetään tyhjäksi, tulostuksen esikatselu pyrkii löytämään sekä pilvitulostimia että paikallisia tulostimia.
Säännöllisten lausekkeiden muodon tulee noudattaa JavaScript RegExp -syntaksia, ja kirjainkoolla on väliä osumissa.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Ottaa käyttöön tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant-ominaisuuden ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant otetaan käyttöön.
Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant poistetaan käytöstä.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön tai poistat sen käytöstä, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa tätä asetusta.
Jos tätä asetusta ei ole määritetty, käyttäjä voi päättää, käyttääkö tätä toimintoa vai ei.
Tämä asetus on poistettu <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29:stä ja uudemmista versioista.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Sallii kirjautumisen tuotteeseen <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Salli automaattisen kirjautumisen peruutusnäppäin.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu tai sen arvo on tosi ja laitteelle on määritetty paikallinen tili viiveettömällä automaattisella kirjautumisella, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hyväksyy pikanäppäimen Ctrl+Alt+S, jolla ohitetaan automaattinen kirjautuminen ja tuodaan näkyviin kirjautumisruutu.
Jos käytännön asetus on epätosi, viiveetöntä automaattista kirjautumista ei voi ohittaa (jos sellainen on määritetty).</translation>
<translation id="2463365186486772703">Sovelluksen kieli</translation>
<translation id="2466131534462628618">Captive portal -todennus ohittaa välityspalvelimen</translation>
<translation id="2482676533225429905">Laitteen oma viestijärjestelmä</translation>
<translation id="2483146640187052324">Ennakoi verkon toimia millä tahansa verkkoyhteydellä</translation>
<translation id="2486371469462493753">Poistaa Certificate Transparency ‑noudattamisvaatimukset luettelon URL-osoitteilta.
Tähän käytäntöön listattujen URL-osoitteiden isäntänimien ei tarvitse luovuttaa tietoja Certificate Transparency ‑menettelyllä. Tämän seurauksena myös sellaisia varmenteita, jotka estettäisiin puutteellisten tietojen vuoksi, voidaan jatkossa käyttää. Samalla näiden isäntänimien vilpillisesti myönnettyjen varmenteiden tunnistaminen vaikeutuu.
Luettelon URL-osoitteiden muotoa kuvaillaan osoitteessa https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Koska varmenteet koskevat isäntänimeä alkuosasta, portista tai polusta huolimatta, vain URL-osoitteen isäntänimi-osio huomioidaan. Isäntänimessä ei voi käyttää jokerimerkkiä.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, varmennetta ei pidetä koskaan luotettavana, jos siltä vaaditaan Certificate Transparency ‑tietojen antamista, mutta tietoja ei ole annettu Certificate Transparency ‑käytännön mukaisesti.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Ota käyttöön verkon määrityskehote offline-tilassa.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu tai käytännöksi on asetettu True ja laitteeseen lisätty tili on määritetty viiveettömään automaattiseen kirjautumiseen eikä laitteella ole internetyhteyttä käytössä, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää verkon määrityskehotteen.
Jos käytännöksi on asetettu False, virheviesti näytetään verkon määrityskehotteen sijasta.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Piilota hylly aina automaattisesti</translation>
<translation id="2514328368635166290">Määrittää oletushakupalvelun suosikkikuvakkeen URL-osoitteen. Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, hakupalvelulle ei käytetä kuvaketta. Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Sallii tulostuksen tuotteesta <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos tämä asetus on käytössä tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat tulostaa.
Jos tämä asetus ei ole käytössä, käyttäjät eivät voi tulostaa tuotteesta <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tulostus on poistettu käytöstä jakoavainvalikosta, laajennuksista, JavaScript-sovelluksista jne. Tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> ohittavista laajennuksista on yhä mahdollista tulostaa. Esimerkiksi joissakin Flash-sovelluksissa tulostusvalinta sijaitsee kontekstivalikossa, johon tätä käytäntöä ei sovelleta.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Salli äänen toistaminen</translation>
<translation id="2521581787935130926">Näytä sovelluksen pikakuvake kirjanmerkkipalkissa</translation>
<translation id="2529700525201305165">Rajoita tuotteeseen <ph name="PRODUCT_NAME" /> kirjautumista</translation>
<translation id="2529880111512635313">Määritä sovellukset ja laajennukset, joiden asennus pakotetaan.</translation>
<translation id="253135976343875019">Käyttämättömyysvaroituksen viive käytettäessä laitetta verkkovirralla</translation>
<translation id="2552966063069741410">Aikavyöhyke</translation>
<translation id="2562339630163277285">Määrittää Instant-hakuihin käytettävän hakukoneen URL-osoitteen. Osoitteen on sisällettävä merkkijono <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, joka korvataan kyselyn aikana käyttäjän kirjoittamalla tekstillä.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole asetettu, Instant-hakutuloksia ei tarjota.
Googlen Instant-hakutulosten URL-osoitteen voi antaa muodossa <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Tämä käytäntö toteutetaan vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> poistaa Bluetoothin käytöstä, eikä käyttäjä voi ottaa sitä takaisin käyttöön.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi tai sitä ei ole määritetty, käyttäjä voi ottaa Bluetoothin käyttöön tai poistaa sen käytöstä halutessaan.
Jos tämä käytäntö on määritetty, käyttäjä ei voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Kun Bluetooth on otettu käyttöön, käyttäjän on kirjauduttava ulos ja takaisin sisään, jotta muutokset tulevat voimaan (tähän ei ole tarvetta poistettaessa Bluetoothia käytöstä).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietojen pakkauksen välityksen ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön tai pois käytöstä, käyttäjät eivät voi muuttaa tätä asetusta.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, tietojen pakkauksen välitysominaisuuden käyttö on käyttäjän päätettävissä.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Aseta <ph name="PRODUCT_NAME" /> oletusselaimeksi</translation>
<translation id="2592091433672667839">Käyttämättömyysaika, jonka kuluttua näytönsäästäjä näytetään kirjautumisruudulla jälleenmyyntitilassa</translation>
<translation id="2623014935069176671">Odota alkuperäisen käyttäjän toimintaa</translation>
<translation id="262740370354162807">Salli asiakirjojen lähettäminen palveluun <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Ota äänipalaute käyttöön</translation>
<translation id="2646290749315461919">Voit määrittää, voivatko sivustot seurata käyttäjän fyysistä sijaintia. Voit sallia tai kieltää käyttäjien sijainnin seuraamisen oletuksena, tai kysyä käyttäjältä aina sivuston pyytäessä sijaintitietoja. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, AskGeolocation-käytäntöä käytetään ja käyttäjä voi muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Toiminto, kun käyttäjä sulkee kannen</translation>
<translation id="2655233147335439767">Määrittää oletushaussa käytettävän hakukoneen URL-osoitteen. Osoitteen on sisällettävä merkkijono <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, joka korvataan kyselyn aikana käyttäjän kirjoittamalla tekstillä.
Google-haun URL-osoitteen voi antaa muodossa <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Tämä käytäntö täytyy asettaa, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä. Se toteutetaan vain, jos kyseinen käytäntö on käytössä.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Älä käytä välityspalvelinta</translation>
<translation id="267596348720209223">Määrittää hakupalvelun tukemat merkkikoodaukset. Koodaukset ovat koodisivun nimiä, kuten UTF-8, GB2312 ja ISO-8859-1. Koodauksia yritetään käyttää määritetyssä järjestyksessä. Tämä käytäntö on valinnainen, ja jos sitä ei ole määritetty, käytetään oletusasetusta (UTF-8). Tämä käytäntö on voimassa vain, jos DefaultSearchProviderEnabled-käytäntö on käytössä.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Poistaa Google Driven käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Tiedostot-sovelluksesta</translation>
<translation id="268577405881275241">Ota käyttöön tietojen pakkauksen välitysominaisuus</translation>
<translation id="2731627323327011390">Estä ARC-sovelluksia käyttämästä <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> -varmenteita</translation>
<translation id="2742843273354638707">Piilota Chrome Web Store -sovellus ja linkki Uusi välilehti -sivulla sekä tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sovellusten käynnistysohjelmassa.
Kun käytännön arvo on tosi, kuvakkeet piilotetaan.
Kun käytännön arvo on epätosi tai sitä ei ole asetettu, kuvakkeet ovat näkyvillä.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Rekisteröi protokollan käsittelijöitä</translation>
<translation id="2746016768603629042">Tämä käytäntö on vanhentunut, käytä DefaultJavaScriptSetting-asetusta.
Tämän asetuksen avulla voidaan poistaa JavaScript käytöstä tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos tämä asetus ei ole käytössä, verkkosivut eivät voi käyttää JavaScriptiä eivätkä käyttäjät voi muuttaa asetusta.
Jos tämä asetus on käytössä tai sitä ei ole määritetty, verkkosivut voivat käyttää JavaScriptiä, mutta käyttäjät voivat muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Rajoita WebRTC:n käyttämiä paikallisia UDP-portteja</translation>
<translation id="2757054304033424106">Laajennuksien tai sovelluksien tyypit, joita saa asentaa</translation>
<translation id="2759224876420453487">Hallinnoi käyttäjän käytöstä moniprofiili-istunnossa</translation>
<translation id="2761483219396643566">Käyttämättömyysvaroituksen viive käytettäessä laitetta akkuvirralla</translation>
<translation id="2762164719979766599">Määrittää kirjautumisruudussa näytettävät laitteeseen lisätyt tilit.
Kaikki luettelon kohteet ovat tunnuksia, joiden perusteella erotetaan laitteeseen lisätyt tilit toisistaan.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Määrittää tulostimet, joita käyttäjä voi käyttää.
Tätä käytäntöä käytetään vain, jos <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />-tilaksi on valittu <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Jos tämä käytäntö on käytössä, vain sellaiset tulostimet ovat käyttäjän käytettävissä, joiden tunnukset vastaavat käytännössä mainittuja arvoja. Tunnusten on vastattava <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />-kohdassa määritetyn tiedoston merkintöjä.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Määritä vaadittu verkkotunnuksen nimi etäisännille</translation>
<translation id="2787173078141616821">Raportoi tietoja Androidin tilasta</translation>
<translation id="2801230735743888564">Anna käyttäjien pelata dinosauruspeliä laitteen ollessa offline-tilassa.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, käyttäjät eivät voi pelata dinosauruspeliä laitteen ollessa offline-tilassa. Jos asetuksen arvo on tosi, käyttäjät voivat pelata peliä. Jos käytännön arvoa ei ole määritetty, käyttäjät eivät voi pelata dinosauruspeliä käyttöön otetulla Chrome-käyttöjärjestelmälaitteella, mutta voivat pelata peliä muissa olosuhteissa.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Anna kaikkien sivustojen näyttää ponnahdusikkunoita</translation>
<translation id="2808013382476173118">Sallii etäasiakkaiden muodostaa yhteyden tähän koneeseen STUN-palvelimien kautta.
Jos tämä asetus on käytössä, etäasiakkaat voivat löytää tämän koneen ja muodostaa yhteyden, vaikka kone olisi palomuurin takana.
Jos asetus ei ole käytössä ja lähtevät UDP-yhteydet menevät palomuurin kautta, tämä kone hyväksyy vain paikallisessa verkossa olevien asiakaskoneiden yhteydet.
Jos käytäntöä ei määritetä, asetus on käytössä.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Käyttöjärjestelmässä <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> toimivien asiakkaiden sijainti Windows-rekisterissä:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Ota incognito-tila käyttöön</translation>
<translation id="2838830882081735096">Estä tietojen siirtäminen ja ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Määrittää, näyttääkö <ph name="PRODUCT_NAME" /> Koskettamalla hakemisen sisältönäkymässä.
Jos asetus on käytössä, Koskettamalla hakeminen on käytettävissä ja käyttäjä voi halutessaan ottaa sen käyttöön tai poistaa käytöstä.
Jos asetus ei ole käytössä, Koskettamalla hakeminen poistetaan kokonaan käytöstä.
Tämän käytännön jättäminen asettamatta vastaa sen käyttöönottoa yllä kuvatulla tavalla.</translation>
<translation id="285480231336205327">Ota suuri kontrasti -tila käyttöön</translation>
<translation id="2854919890879212089">Kun tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> valitsee Tulostuksen esikatselu ‑ikkunassa lähtökohtaisesti järjestelmän oletustulostimen viimeksi käytetyn tulostimen sijaan.
Jos poistat tämän asetuksen käytöstä tai et määritä sille arvoa, Tulostuksen esikatselussa valitaan oletuskohteeksi viimeksi käytetty tulostin.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Tulostuksen esikatselussa valitaan oletuskohteeksi käyttöjärjestelmän oletustulostin.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Sammuta</translation>
<translation id="2874209944580848064">Huomioitavaa, jos laitteesi käyttöjärjestelmä on <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ja tukee Android-sovelluksia:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Poista CNAME-haku käytöstä Kerberos-todennusta suoritettaessa</translation>
<translation id="2884728160143956392">Salli vain käyttökerran evästeet näissä sivustoissa</translation>
<translation id="2893546967669465276">Lähetä järjestelmälokeja hallintapalvelimelle</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-sovellukset voivat käyttää tämän käytännön kautta asetettuja verkkomäärityksiä ja CA-varmenteita, mutta ne eivät voi käyttää joitain määritysasetuksia.</translation>
<translation id="2906874737073861391">AppPack-laajennusten luettelo</translation>
<translation id="2908277604670530363">Enimmäismäärä samanaikaisia ​​yhteyksiä välityspalvelimeen</translation>
<translation id="2956777931324644324">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiosta 36 alkaen.
Määrittää, tuleeko TLS domain-bound -varmennelaajennuksien olla käytössä.
Tämän asetuksen avulla voidaan ottaa TLS domain-bound -varmennelaajennus testikäyttöön. Asetus on kokeellinen ja se poistetaan myöhemmin.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Älä salli sivustojen pyytää Bluetooth-laitteiden käyttöoikeutta Web Bluetooth ‑sovellusliittymän kautta</translation>
<translation id="2957513448235202597"><ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> -todennuksen tilityyppi</translation>
<translation id="2959898425599642200">Välityspalvelimen ohitussäännöt</translation>
<translation id="2960691910306063964">Ota käyttöön tai poista käytöstä etäkäytön isäntien PIN-kooditon todennus</translation>
<translation id="2976002782221275500">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua ruutu himmennetään, kun laitetta käytetään akkuvirralla.
Kun tälle käytännölle asetetaan nollaa suurempi arvo, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> himmentää ruudun.
Kun tämän käytännön arvoksi asetetaan nolla, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei himmennä ruutua laitteen ollessa käyttämättömänä.
Kun tälle käytännölle ei aseteta arvoa, se käyttää oletusaikaa.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina. Arvo rajoitetaan korkeintaan mahdollisen ruudun sammutuksen viiveen ja käyttämättömyysajan suuruiseksi.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Ota ARC käyttöön.</translation>
<translation id="2987227569419001736">Hallinnoi Web Bluetooth ‑sovellusliittymän käyttöä</translation>
<translation id="3001534538097271560">Jos tämän käytännön arvo on epätosi, käyttäjät eivät voi valita, lähetetäänkö Googlen palvelimille joitain järjestelmätietoja ja joidenkin sivujen sisältöä. Jos asetuksen arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat lähettää joitain järjestelmätietoja ja joidenkin sivujen sisältöä Selaussuojalle auttaakseen vaarallisten sovellusten ja sivustojen havaitsemisessa.
Voit lukea lisää Selaussuojasta osoitteessa https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Luo luettelo sallituista muistiinpanosovelluksista, jotka <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voi näyttää lukitusnäytöllä.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Ota tilastoraportit käyttöön</translation>
<translation id="3034580675120919256">Voit määrittää, saavatko sivustot suorittaa JavaScriptiä. JavaScriptin suorittaminen voidaan joko sallia kaikille sivustoille tai kieltää kaikilta sivustoilta. Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu, käytetään AllowJavaScript-määritystä, ja käyttäjä voi muuttaa sitä.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Jätä taustasovellukset käyntiin, kun <ph name="PRODUCT_NAME" /> suljetaan</translation>
<translation id="3046192273793919231">Lähetä hallintapalvelimelle verkkopaketteja verkkotilan valvontaa varten</translation>
<translation id="3048744057455266684">Jos tämä käytäntö on määritetty ja jos omniboxin kautta ehdotettu hakuosoite sisältää tämän parametrin kyselymerkkijonossa tai osatunnisteessa, ehdotus näyttää hakutermit ja hakupalvelun tarjoajan eikä raakamuotoista hakuosoitetta.
Tämä on valinnainen käytäntö. Jos sitä ei määritetä, hakutermejä ei korvata.
Tätä käytäntöä noudatetaan vain, jos DefaultSearchProviderEnabled-käytäntö on käytössä.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Määrittää, käyttääkö <ph name="PRODUCT_NAME" /> WPAD-optimointia (Web Proxy Auto-Discovery).
Jos tämän käytännön arvo on Epätosi, WPAD-optimointi poistetaan käytöstä, jolloin <ph name="PRODUCT_NAME" /> odottaa nimipalveluun perustuvia WPAD-palvelimia kauemmin. Jos käytäntöä ei aseteta tai sen arvo on Tosi, WPAD-optimointia käytetään.
Käyttäjät eivät voi muuttaa WPAD-optimoinnin asetuksia tästä käytännöstä riippumatta.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Näytönsäästäjä, jota käytetään kirjautumisruudulla jälleenmyyntitilassa</translation>
<translation id="3072847235228302527">Aseta laitteen paikallisen tilin käyttöehdot</translation>
<translation id="3086995894968271156">Määrittää Cast‑vastaanottimen, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Luettelo käytössä olevista laajennuksista</translation>
<translation id="3101501961102569744">Valitse, miten välityspalvelimen asetukset määritetään</translation>
<translation id="3117676313396757089">Varoitus: DHE poistetaan tuotteesta <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 57 jälkeen (arviolta maaliskuussa 2017), eikä tämä käytäntö enää toimi sen jälkeen.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta tai jos sen arvo on epätosi, TLS:n DHE-salaustekniikoita ei oteta käyttöön. Jos yhteensopivuus vanhentuneen palvelimen kanssa täytyy varmistaa, arvoksi voidaan asettaa tosi. Tämä on kuitenkin tilapäinen toimenpide, ja palvelimen määritykset tulee tehdä uudelleen.
ECDHE-salaustekniikoihin siirtymistä suositellaan palvelimille. Jos näitä tekniikoita ei ole saatavilla, varmista, että käytössä on RSA-avainvaihtoa käyttävä salaustekniikka.</translation>
<translation id="316778957754360075">Tämä asetus on poistettu käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiosta 29 lähtien. Suositeltu tapa määrittää organisaation isännöimiä laajennuksia tai sovelluskokoelmia on sisällyttää CRX-paketteja sisältävä sivusto ExtensionInstallSources-luetteloon ja lisätä suorat latauslinkit paketteihin verkkosivulle. Kyseisen verkkosivun käynnistysohjelma voidaan luoda ExtensionInstallForcelist-käytännön avulla.</translation>
<translation id="3185009703220253572">versiosta <ph name="SINCE_VERSION" /> alkaen</translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-sovellukset eivät voi käyttää yritysavaimia. Tällä käytännöllä ei ole vaikutusta niihin.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Voit määrittää välityspalvelimen, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää, ja estää käyttäjiä muokkaamasta välityspalvelinasetuksia.
Jos välityspalvelimia ei koskaan käytetä ja yhteys muodostetaan aina suoraan, kaikki muut asetukset ohitetaan.
Jos käytät järjestelmän välityspalvelinasetuksia, kaikki muut asetukset ohitetaan.
Jos välityspalvelin tunnistetaan automaattisesti, kaikki muut asetukset ohitetaan.
Jos otat käyttöön kiinteän välityspalvelimen tilan, voit määrittää lisäasetuksia kohdassa Välityspalvelimen osoite tai URL-osoite ja Välityspalvelimen ohitussääntöjen pilkuilla erotettu luettelo. ARC-sovellukset voivat käyttää vain HTTP-välityspalvelinta, jolla on korkein prioriteetti.
Jos käytät .pac-välityspalvelinkomentosarjaa, sinun täytyy määrittää sen URL-osoite kohdassa Välityspalvelimen .pac-tiedoston URL-osoite.
Löydät esimerkkejä osoitteesta
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja ARC-sovellukset ohittavat kaikki komentorivin kautta määritetyt välityspalvelinasetukset.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjät voivat valita välityspalvelinasetukset itse.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Suurenna ensimmäinen selainikkuna käynnistyksen yhteydessä</translation>
<translation id="3213821784736959823">Hallinnoi, käytetäänkö tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisäänrakennettua DNS-asiakassovellusta.
Jos tämän käytännön arvo on true, sisäänrakennettua DNS-asiakassovellusta käytetään sen ollessa saatavilla.
Jos tämän käytännön arvo on false, sisäänrakennettua DNS-asiakassovellusta ei käytetä.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, käyttäjät voivat valita, haluavatko he käyttää sisäänrakennettua DNS-asiakassovellusta, muokkaamalla komentoa chrome://flags tai määrittämällä komentorivin komennon.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Tämä käytäntö (sen ollessa käytössä) pakottaa etusivun tuomisen nykyisestä oletusselaimesta. Jos käytäntö ei ole käytössä, etusivua ei tuoda. Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjältä voidaan kysyä, haluaako hän tuoda etusivun, tai sivu voidaan tuoda automaattisesti.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Incognito-tila käytettävissä</translation>
<translation id="3220624000494482595">Jos kioskisovellus on Android-sovellus, sillä ei ole vaikutusta tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versioon, vaikka käytännön arvoksi olisi määritetty <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">URL-kuviot, jotka sallivat laajennusten, sovellusten ja käyttäjien komentosarjojen asennuksen kohteesta</translation>
<translation id="3240609035816615922">Tulostimien määrityksen käyttöoikeuskäytäntö</translation>
<translation id="3243309373265599239">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua ruutu himmennetään, kun laitetta käytetään verkkovirralla.
Kun tälle käytännölle asetetaan nollaa suurempi arvo, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> himmentää ruudun.
Kun tämän käytännön arvoksi asetetaan nolla, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei himmennä ruutua laitteen ollessa käyttämättömänä.
Kun tälle käytännölle ei aseteta arvoa, se käyttää oletusaikaa.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina. Arvo rajoitetaan korkeintaan mahdollisen ruudun sammutuksen viiveen ja käyttämättömyysajan suuruiseksi.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Oletushakupalvelun merkkijärjestelmät</translation>
<translation id="3273221114520206906">JavaScriptin oletusasetus</translation>
<translation id="3288595667065905535">Julkaisuversio</translation>
<translation id="3292147213643666827">Antaa tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> toimia välityspalvelimena palvelun <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> ja koneeseen liitettyjen tulostimien välillä.
Jos tämä asetus on käytössä tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat ottaa pilvitulostuksen välityspalvelimen käyttöön todentamalla sen Google-tilinsä avulla.
Jos asetus ei ole käytössä, käyttäjät eivät voi ottaa välityspalvelinta käyttöön eikä kone voi jakaa tulostimiaan palvelussa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Salli prosessien lopettaminen tehtävänhallinnassa</translation>
<translation id="3307746730474515290">Hallinnoi, minkä tyyppisiä laajennuksia tai sovelluksia saa asentaa ja rajoittaa suorituksenaikaista käyttöä.
Tämä asetus lisää sallittujen luetteloon ne sovellus- tai laajennustyypit, jotka tuotteeseen <ph name="PRODUCT_NAME" /> saa asentaa ja minkä isäntien kanssa ne saavat olla vuorovaikutuksessa. Arvo on merkkijonojen luettelo. Kunkin merkkijonon tulee olla jokin seuraavista: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Saat lisätietoja näistä tyypeistä kohteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> laajennuksien dokumentaatiosta.
Huomaa, että tämä käytäntö koskee myös laajennuksia ja sovelluksia, jotka pakotetaan asennettaviksi ExtensionInstallForcelist-käytännön avulla.
Jos tämä asetus on määritetty, sallittujen luetteloon kuulumattomia sovellus- tai laajennustyyppejä ei asenneta.
Jos tätä asetusta ei ole määritetty, kaiken tyyppisiä sovelluksia ja laajennuksia voi asentaa.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Voit määrittää URL-mallien luettelon, jossa määritetään sivustot, jotka saavat luoda avaimia. Jos URL-malli on KeygenBlockedForUrls-käytännössä, se ohittaa nämä poikkeukset.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultKeygenSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="332771718998993005">Määritä laitteelle nimi, jonka <ph name="PRODUCT_NAME" /> näyttää kohteena.
Jos tämän käytännön arvo on ei-tyhjä merkkijono, <ph name="PRODUCT_NAME" /> näyttää kyseisen merkkijonon kohdenimenä. Muussa tapauksessa kohdenimenä käytetään laitteen nimeä. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kohdenimenä käytetään laitteen nimeä ja laitteen omistaja (tai laitetta hallinnoivan verkkotunnuksen käyttäjä) voi vaihtaa nimen. Nimen enimmäispituus on 24 merkkiä.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Käytä oletuksena isäntäselainta</translation>
<translation id="3395348522300156660">Määrittää tulostimet, joita käyttäjä voi käyttää.
Tätä käytäntöä käytetään vain, jos <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />-tilaksi on valittu <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Jos tämä käytäntö on käytössä, vain sellaiset tulostimet ovat käyttäjän käytettävissä, joiden tunnukset vastaavat käytännössä mainittuja arvoja. Tunnusten on vastattava <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />-kohdassa määritetyn tiedoston merkintöjä.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Jos tälle käytännölle asetetaan tosi-arvo tai sitä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sallii vieraskirjautumisen. Vieraskirjautuminen on anonyymi käyttökerta, johon ei tarvita salasanaa.
Jos tälle käytännölle asetetaan epätosi-arvo, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei salli vieraskirjautumista.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Pakota vähimmäistason rajoitettu tila YouTubessa ja estä käyttäjiä
valitsemasta vähemmän rajoitettua tilaa.
Jos tämä asetus on tiukka, tiukka rajoitettu tila YouTubessa on aina aktiivinen.
Jos tämä asetus on keskitaso, käyttäjä voi valita vain keskitason rajoitetun tilan
tai tiukan rajoitetun tilan YouTubessa, mutta ei voi poistaa käytöstä rajoitettua tilaa.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei pakota rajoitettua tilaa YouTubessa. Ulkoiset käytännöt, esim. YouTuben omat käytännöt, voivat silti pakottaa rajoitetun tilan.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Ota verkkojen esilataus käyttöön</translation>
<translation id="3449886121729668969">Tämä käytäntö määrittää välityspalvelinasetukset, joita <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää. Myös ARC-sovellukset voivat käyttää näitä välityspalvelinasetuksia.
Tämä käytäntö ei ole vielä valmis käyttöön – älä käytä sitä.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Määrittää URL-osoitteen, jota hakukone käyttää tarjotessaan uusi välilehti -sivun.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole asetettu, uutta välilehteä ei tarjota.
Tämä käytäntö toteutetaan, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="346731943813722404">Määritä, alkavatko virranhallinnan viiveet ja istuntojen pituusrajoitukset vasta käyttäjän ensimmäisen toiminnon jälkeen.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, virranhallinnan viiveet ja istuntojen pituusrajoitukset eivät ala ennen kuin käyttäjän ensimmäinen istunnon aikainen toiminto on havaittu.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi tai jos sitä ei ole määritetty ollenkaan, virranhallinnan viiveet ja istuntojen pituusrajoitukset alkavat heti istunnon alusta.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Käyttäjätietojen tyhjennys uloskirjautumisen yhteydessä</translation>
<translation id="348495353354674884">Ota virtuaalinen näppäimistö käyttöön</translation>
<translation id="3496296378755072552">Salasanan hallinta</translation>
<translation id="350443680860256679">Määritä ARC.</translation>
<translation id="3504791027627803580">Määrittää kuvahaun tarjoavan hakukoneen URL-osoitteen. Hakupyynnöt lähetetään GET-metodin avulla. Jos käytäntö DefaultSearchProviderImageURLPostParams on määritetty, kuvahakupyynnöt suoritetaan sen sijaan POST-metodin avulla.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, kuvahakua ei käytetä.
Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="350797926066071931">Ota Kääntäjä käyttöön</translation>
<translation id="3512226956150568738">Jos asiakkaan laitemalli tuki ARC:tä jo ennen kuin siirtyminen ext4:ään oli pakollista ARC:n suorittamiseksi ja jos ArcEnabled-käytännön arvoksi on asetettu tosi, tämä vaihtoehto toimii samalla tavalla kuin AskUser (arvo 3). Kaikissa muissa tapauksissa (jos laitemalli ei tukenut ARC:tä ennen tai jos ArcEnabled-käytännön arvoksi on asetettu epätosi), tämä arvo on sama kuin DisallowArc (arvo 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Ota vaihtoehtoiset virhesivut käyttöön</translation>
<translation id="3547954654003013442">Välityspalvelimen asetukset</translation>
<translation id="3591584750136265240">Määritä kirjautumistodennuksen käytös.</translation>
<translation id="3627678165642179114">Ota käyttöön tai poista käytöstä oikoluku-verkkopalvelu</translation>
<translation id="3646859102161347133">Aseta näytön suurentajan tyyppi</translation>
<translation id="3653237928288822292">Oletushakupalvelun kuvake</translation>
<translation id="3660562134618097814">SAML-tunnistuspalvelun evästeiden siirto kirjautumisen aikana</translation>
<translation id="3687282113223807271">Selaussuojapalvelu näyttää varoitussivun käyttäjän siirtyessä sivustoihin, jotka on merkitty mahdollisesti haitallisiksi. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjä ei voi jatkaa varoitussivulta haitalliseen sivustoon.
Jos tämä asetus ei ole käytössä tai sitä ei ole määritetty, käyttäjä voi halutessaan jatkaa varoitussivulta mahdollisesti haitalliseen sivustoon.
Voit lukea lisää Selaussuojasta osoitteessa https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Määritä, mitä laajennuksia ei saa asentaa</translation>
<translation id="3711895659073496551">Keskeytä</translation>
<translation id="3736879847913515635">Salli profiilien luominen käyttäjien hallinnassa</translation>
<translation id="3750220015372671395">Estä avainten luominen näillä sivustoilla</translation>
<translation id="3756011779061588474">Estä kehittäjätila</translation>
<translation id="3758089716224084329">Voit määrittää välityspalvelimen, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää, ja estää käyttäjiä muokkaamasta välityspalvelinasetuksia.
Jos välityspalvelimia ei koskaan käytetä ja yhteys muodostetaan aina suoraan, kaikki muut asetukset ohitetaan.
Jos välityspalvelin tunnistetaan automaattisesti, kaikki muut asetukset ohitetaan.
Löydät esimerkkejä osoitteesta
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja ARC-sovellukset ohittavat kaikki komentorivin kautta määritetyt välityspalvelinasetukset.
Jos näitä käytäntöjä ei ole määritetty, käyttäjät voivat valita välityspalvelinasetukset itse.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Poista kehittäjätyökalut käytöstä</translation>
<translation id="3765260570442823273">Käyttämättömän käyttökerran uloskirjausvaroituksen kesto</translation>
<translation id="376931976323225993">Voit määrittää, saavatko sivustot suorittaa <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-laajennuksen automaattisesti. <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> voidaan joko suorittaa automaattisesti kaikilla sivustoilla tai ei millään sivustoilla.
Toista klikkaamalla tarkoittaa, että <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> voidaan suorittaa, mutta käyttäjän on sallittava suorittaminen klikkaamalla.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjä voi muuttaa asetusta manuaalisesti.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Lisää standardista poikkeava portti Kerberos-SPN:ään</translation>
<translation id="3780319008680229708">Jos tämän käytännön arvo on Tosi, Cast-yläpalkkikuvake näytetään aina yläpalkissa tai ylivuotovalikossa, eivätkä käyttäjät voi poistaa sitä.
Jos tämän käytännön arvo on Epätosi tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat kiinnittää tai poistaa kuvakkeen sen kontekstivalikossa.
Jos EnableMediaRouter-käytännön arvo on Epätosi, tämän käytännön arvolla ei ole merkitystä eikä yläpalkkikuvaketta näytetä.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Virransäästöasetukset laitteen ollessa käyttämättä</translation>
<translation id="3793095274466276777">Määrittää oletusselaimen tarkistukset tuotteelle <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja estää käyttäjiä muuttamasta niitä. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> tarkistaa aina käynnistettäessä, onko se oletusselain, ja rekisteröi itsensä automaattisesti, jos mahdollista. Jos tämä asetus on pois käytöstä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei koskaan tarkista, onko se oletusselain eikä anna käyttäjän muuttaa asetusta. Jos asetusta ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> antaa käyttäjän valita, onko tuote oletusselain ja näytetäänkö käyttäjälle ilmoitus, jos tuote ei ole oletusselain.</translation>
<translation id="379602782757302612">Voit määrittää, mitä laajennuksia käyttäjät EIVÄT saa asentaa. Jo asennetut laajennukset poistetaan käytöstä, jos ne ovat kieltoluettelossa, eikä käyttäjä voi ottaa niitä käyttöön. Kun kieltoluettelon vuoksi käytöstä poistettu laajennus on poistettu luettelosta, se otetaan automaattisesti takaisin käyttöön.
Jos kieltoluettelossa on arvo "*", se tarkoittaa, että kaikki laajennukset on lisätty kieltoluetteloon, ellei niitä ole erikseen lisätty sallittujen luetteloon.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjä voi asentaa minkä tahansa laajennuksen palvelussa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Määrittää hakemiston, johon <ph name="PRODUCT_NAME" /> tallentaa ladattuja tiedostoja.
Jos määrität tämän käytännön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää annettua hakemistoa huolimatta siitä, onko käyttäjä määrittänyt hakemiston tai asettanut sovelluksen kysymään aina latausten tallennussijaintia.
Osoitteessa http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables näet luettelon muuttujista, joita voit käyttää.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käytetään oletuslataushakemistoa, ja käyttäjä voi halutessaan vaihtaa hakemistoa.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Ota käyttöön TLS domain-bound -varmennelaajennus (vanhentunut)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Määritä laajennukset, joita ei saa käyttää</translation>
<translation id="3816312845600780067">Salli automaattisen kirjautumisen peruutusnäppäin</translation>
<translation id="3820526221169548563">Ota käyttöön ruutunäppäimistö-esteettömyysominaisuus.
Jos tämän käytännön arvoksi on asetettu tosi, ruutunäppäimistö on aina käytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on asetettu epätosi, ruutunäppäimistö ei ole koskaan käytössä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, ruutunäppäimistö on pois käytöstä aluksi mutta käyttäjä voi ottaa sen käyttöön milloin tahansa.</translation>
<translation id="382476126209906314">Määritä etäisäntien TalkGadget-etuliite</translation>
<translation id="383466854578875212">Voit määrittää, mitkä laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät ovat sallittujen luettelossa.
Kiellettyjen luettelon arvo * tarkoittaa, että kaikki laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät on kielletty ja vain sallittujen luettelossa olevat laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät ladataan.
Kaikki laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät ovat oletuksena sallittujen luettelossa. Jos kaikki laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät on lisätty kiellettyjen luetteloon käytännön kautta, käytäntö voidaan ohittaa sallittujen luettelon kautta.</translation>
<translation id="384743459174066962">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka eivät saa avata ponnahdusikkunoita. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultPopupsSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Raportoi aktiivisen kioskikäyttökerran tietoja, kuten
sovellustunnus ja ‑versio.
Jos käytännön arvo on Epätosi, käyttökertatietoja ei
raportoida. Jos arvo on Tosi tai sitä ei aseteta, käyttökertatiedot
raportoidaan.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Lisää parametri muunnelmasiemenarvon noutamiseen tuotteessa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jos tämä arvo on määritetty, muunnelmasiemenarvon nouto-osoitteeseen lisätään kyselyparametri "restrict". Parametrin arvona käytetään tässä käytännössä määritettyä arvoa.
Jos arvoa ei ole määritetty, muunnelmasiemenarvon nouto-osoitetta ei muokata.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Käytössä oleva SSL-vähimmäisversio</translation>
<translation id="3864020628639910082">Määrittää oletushaussa käytettävän hakukoneen URL-osoitteen. Osoitteen on sisällettävä merkkijono <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, joka korvataan kyselyn aikana käyttäjän kirjoittamalla tekstillä.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole asetettu, mitään ehdotus-URL-osoitetta ei käytetä.
Googlen ehdotus-URL-osoitteen voi antaa muodossa <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Tämä käytäntö toteutetaan vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Kuvaus</translation>
<translation id="3868347814555911633">Tämä käytäntö toimii vain myyntitilassa.
Luettelee laajennukset, jotka asennetaan automaattisesti esittelykäyttäjälle myyntitilassa olevilla laitteilla. Tällaiset laajennukset on tallennettu laitteelle, ja niitä on mahdollista asentaa offline-tilassa.
Luettelon jokainen merkintä sisältää sanakirjan, jonka tulee sisältää laajennuksen tunnus (extension-id-kenttä) sekä sen päivitysosoite (update-url-kenttä).</translation>
<translation id="3877517141460819966">Sisäänrakennettu monitasoinen todennustila</translation>
<translation id="388237772682176890">Tämä käytäntö poistetaan käytöstä M53:ssa ja poistetaan kokonaan M54:ssä, koska SPDY/3.1-tuki poistuu.
Poistaa käytöstä SPDY-protokollan tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos tämä käytäntö on käytössä, SPDY-protokolla ei ole käytettävissä tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos tämä käytäntö ei ole käytössä, SDPY-protokollaa voi käyttää.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, SDPY on käytettävissä.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Lukituksen pika-avaamisen käytännöt</translation>
<translation id="3891357445869647828">Ota JavaScript käyttöön</translation>
<translation id="3891953007921334498">Poistaa käytöstä kehittäjän työkalut sekä JavaScript-konsolin.
Jos otat asetuksen käyttöön, kehittäjän työkaluja ei voi käyttää eikä verkkosivustojen elementtejä enää voi tarkastaa. Kehittäjän työkalut tai JavaScript-konsolin avaavat pikanäppäimet ja valikkokohteet poistetaan käytöstä.
Jos poistat asetuksen käytöstä tai et määritä sitä, kehittäjän työkaluja ja JavaScript-konsolia voi käyttää.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Asettaa julkisten käyttökertojen suositellut kielet</translation>
<translation id="3911737181201537215">Tällä käytännöllä ei ole vaikutusta Androidin tekemään lokikirjaukseen.</translation>
<translation id="391531815696899618">Jos arvo on tosi, Google Driven synkronointi tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Tiedostot-sovelluksen kanssa poistetaan käytöstä. Tällöin mitään tietoja ei lähetetä Google Driveen.
Jos arvoa ei ole asetettu tai se on epätosi, käyttäjät voivat siirtää tiedostoja Google Driveen.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Välityspalvelimen .pac-tiedoston URL-osoite</translation>
<translation id="3939893074578116847">Lähetä hallintapalvelimelle verkkopaketteja verkkotilan valvontaa varten,
jotta palvelin voi havaita laitteen siirtymisen offline-tilaan.
Jos tämän käytännön arvo on tosi, verkon valvontapakettien (”<ph name="HEARTBEATS_TERM" />”) lähettäminen on käytössä.
Jos käytännön arvo on epätosi tai sitä ei ole määritetty, paketteja ei lähetetä.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Jos tämän käytännön arvo on tosi, etätodennuksen käyttö sallitaan laitteelle ja varmenne luodaan ja ladataan laitehallintapalvelimelle automaattisesti.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi tai sitä ei ole määritetty, varmennetta ei luoda ja kutsujen lähettäminen enterprise.platformKeys-laajennussovellusliittymälle epäonnistuu.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Sallii URL-osoiteluettelon käytön</translation>
<translation id="3965339130942650562">Käyttämättömän käyttökerran uloskirjausaika</translation>
<translation id="3973371701361892765">Älä koskaan piilota hyllyä automaattisesti</translation>
<translation id="3984028218719007910">Määrittää, säilyttääkö <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> paikalliset käyttäjätilitiedot uloskirjautumisen jälkeen. Jos asetus on tosi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei säilytä tilitietoja pysyvästi ja käyttökerran tiedot poistetaan uloskirjautumisen jälkeen. Jos käytännön asetus on epätosi tai sitä ei määritetä, paikalliset käyttäjätiedot voidaan tallentaa laitteelle salattuina.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL-osoitteet, joille sallitaan videon kaappauslaitteiden käyttö SAML-kirjautumissivuilla</translation>
<translation id="4001275826058808087">Yrityslaitteiden järjestelmänvalvojat voivat hallita tämän käytännön avulla, sallitaanko käyttäjien lunastaa tarjouksia Chrome-käyttöjärjestelmän rekisteröitymisen kautta.
Jos käytännön arvoksi on asetettu tosi tai sille ei aseteta mitään arvoa, käyttäjät voivat lunastaa tarjouksia Chrome-käyttöjärjestelmän rekisteröitymisen kautta.
Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi, käyttäjät eivät voi lunastaa tarjouksia.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Salli tiedostonvalintaikkunoiden käyttö</translation>
<translation id="4012737788880122133">Kun arvo on tosi, automaattiset päivitykset poistetaan käytöstä.
Tuotetta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttävät laitteet hakevat päivityksiä automaattisesti, jos tätä asetusta ei ole määritetty tai sen arvo on epätosi.
Varoitus: suosittelemme pitämään automaattiset päivitykset käytössä, jotta käyttäjät saavat ohjelmistopäivitykset ja kriittiset suojauspäivitykset. Automaattisten päivitysten poistaminen käytöstä voi vaarantaa käyttäjiä.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Android-sovellukset eivät voi käyttää käyttäjän profiiliin siirrettyjä evästeitä.</translation>
<translation id="402759845255257575">Älä salli sivustojen käyttää JavaScriptiä</translation>
<translation id="4027608872760987929">Ota oletushakupalvelu käyttöön</translation>
<translation id="4039085364173654945">Määrittää, saako sivulla oleva kolmannen osapuolen alasisältö näyttää HTTP Basic Auth -valintaikkunan. Asetus on yleensä poistettu käytöstä tietojenkalastelun estotoimenpiteenä. Jos käytäntöä ei ole määritetty, asetus ei ole käytössä eikä kolmannen osapuolen alasisältö saa näyttää HTTP Basic Auth -valintaikkunaa.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Poista SPDY-protokolla käytöstä</translation>
<translation id="408029843066770167">Salli kyselyt Googlen aikapalveluun</translation>
<translation id="4088589230932595924">Incognito-tila pakotettu</translation>
<translation id="4088983553732356374">Tällä käytännöllä määritetään, onko sivustoilla lupa luoda paikallisia tietoja. Paikallisten tietojen luominen voidaan sallia kaikille sivustoille tai kieltää kaikilta sivustoilta.
Jos tämän käytännön asetus on Säilytä evästeet käyttökerran ajan, evästeet poistetaan käyttökerran päätyttyä. Huom. Jos <ph name="PRODUCT_NAME" /> on käynnissä taustatilassa, käyttökerta ei välttämättä pääty viimeisen ikkunan sulkeutuessa. Katso käytäntö BackgroundModeEnabled, niin saat lisätietoja tämän toiminnallisuuden määrittämisestä.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, sen sijaan käytetään AllowCookies-käytäntöä ja käyttäjä voi muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Uudelleenohjaa SAML IdP:hen käyttäjän todennuksen jälkeen.</translation>
<translation id="410478022164847452">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua suoritetaan käyttämättömyystoimenpide, kun laitetta käytetään verkkovirralla.
Kun tämä käytäntö on asetettu, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> suorittaa käyttämättömyystoimenpiteen, joka voidaan määrittää erikseen.
Kun tälle käytännölle ei ole asetettu arvoa, se käyttää ajan oletusarvoa.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Poista Certificate Transparency ‑vaatimus tietyiltä URL-osoitteilta</translation>
<translation id="4121350739760194865">Estä sovelluskampanjoita näkymästä uusi välilehti -sivulla</translation>
<translation id="4157003184375321727">Ilmoita käyttöjärjestelmän ja laiteohjelmiston versio</translation>
<translation id="4183229833636799228"><ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-oletusasetus</translation>
<translation id="4192388905594723944">URL-osoite etäkäytön isännän todennustunnuksen varmentamista varten</translation>
<translation id="4203389617541558220">Rajoita laitteen käyttöaikaa ajoittamalla automaattisia uudelleenkäynnistyksiä.
Jos tämä käytäntö on asetettu, se määrittää pituuden laitteen käyttöajalle, jonka jälkeen on ajoitettu automaattinen uudelleenkäynnistys.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu, laitteen käyttöaikaa ei ole rajoitettu.
Jos asetat tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Automaattinen uudelleenkäynnistys on ajoitettu valittuun aikaan, mutta se saattaa myöhästyä enimmillään 24 tuntia, jos käyttäjä käyttää laitetta sillä hetkellä.
Huomaa: Tällä hetkellä automaattiset uudelleenkäynnistykset ovat käytössä vain silloin, kun kirjautumisnäyttö on näkyvillä tai kioskisovellusistunto on käynnissä. Tämä muuttuu tulevaisuudessa ja käytäntö on aina käytössä, riippumatta siitä, onko minkäänlaista istuntoa käynnissä vai ei.
Käytännön arvo on määritettävä sekunneissa. Arvon tulee olla vähintään 3600 (yksi tunti).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Vain sallittujen luettelossa olevat tulostimet näkyvät käyttäjille.</translation>
<translation id="420512303455129789">Sanakirja, joka liittää URL-osoitteisiin totuusarvoja. Arvo määrittää, sallitaanko isännän käyttö (tosi) vai estetäänkö se (epätosi).
Tämä käytäntö on tarkoitettu tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisäiseen käyttöön.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Ruudun lukituksen viiveet</translation>
<translation id="423797045246308574">Voit määrittää URL-mallien luettelon, jossa määritetään sivustot, jotka saavat luoda avaimia. Jos URL-malli on KeygenAllowedForUrls-käytännössä, tämä käytäntö ohittaa nämä poikkeukset.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultKeygenSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Välmuistia ei käytetä Android-sovelluksille. Jos useat käyttäjät asentavat saman Android-sovelluksen, se ladataan uudelleen jokaiselle käyttäjälle.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ei</translation>
<translation id="4261820385751181068">Laitteen kirjautumisnäytön kieli- ja maa-asetus</translation>
<translation id="427632463972968153">Määrittää parametrit, joita käytetään tehtäessä kuvahakuja POST-metodin avulla. Se koostuu pilkuilla erotetuista nimi/arvo-pareista. Jos arvo on malliparametri kuten yllä olevan esimerkin {imageThumbnail}, se korvataan oikeilla pikkukuvatiedoilla.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, kuvahakupyyntö lähetetään GET-metodin avulla.
Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Asettaa automaattisille päivityksille halutun version.
Määrittää etuliitteen versiolle, johon <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tulee päivittää. Jos laite käyttää versiota, jonka numero on määritettyä etuliitettä vanhempi, versioksi päivitetään uusin, annettua etuliitettä käyttävä versio. Jos laite käyttää jo uudempaa versiota, päivitystä ei suoriteta eikä versiota vaihdeta vanhemmaksi. Etuliitteen muoto toimii seuraavan esimerkin mukaisesti:
"" (tai ei määritetty): päivitetään uusimpaan saatavilla olevaan versioon.
"1412.": päivitetään mihin tahansa 1412:n alaversioon (esim. 1412.24.34 tai 1412.60.2)
"1412.2.": päivitetään mihin tahansa 1412.2:n alaversioon (esim. 1412.2.34 tai 1412.2.2)
"1412.24.34": päivitetään vain tähän versioon
Varoitus: emme suosittele määrittämään versiorajoituksia, sillä tämä voi estää laitetta saamasta ohjelmistopäivityksiä ja kriittisiä tietoturvapäivityksiä. Päivitysten rajoittaminen tiettyyn etuliiteversioon voi vaarantaa käyttäjät.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Määrittää luettelon sovelluksia, jotka <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voi näyttää lukitusnäytöllä muistiinpanosovelluksina.
Jos ensisijainen muistiinpanosovellus on käytettävissä lukitusnäytöllä, näytöllä näkyy sovelluksen käynnistävä käyttöliittymäelementti.
Kun sovellus on käynnistetty, se voi luoda lukitusnäytön päälle sovellusikkunan ja luoda muistiinpanoja lukitusnäytöltä. Sovellus voi tuoda nämä muistiinpanot ensisijaisen käyttäjän käyttökertaan, jos se on avattu. Tällä hetkellä lukitusnäytöllä voi olla vain Chromen muistiinpanosovelluksia.
Jos käytännölle on määritetty arvo, käyttäjä voi valita sovelluksen käytön lukitusnäytöllä vain, jos sovelluksen tunnus on luettelossa, joka on käytännön arvo.
Jos käytännön arvo on tyhjä luettelo, muistiinpanojen tekeminen lukitusnäytöltä poistetaan siis kokonaan käytöstä.
Huomaa, ettei käyttäjä voi välttämättä lisätä muistiinpanosovellusta lukitusnäytölle, vaikka sen tunnus olisi käytännön arvossa. Esimerkiksi Chromen versiossa 61 käyttöympäristö rajoittaa sovellusvaihtoehtojen määrää.
Jos käytännölle ei ole määritetty arvoa, se ei rajoita käyttäjän lukitusnäytölle lisäämiä sovelluksia millään tavalla.</translation>
<translation id="4309640770189628899">TLS:n DHE-salaustekniikoiden käyttöönotto</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 tai uudempi</translation>
<translation id="4322842393287974810">Salli automaattisesti ilman viivettä käynnistettävän kioskisovelluksen hallinnoida käyttöjärjestelmän <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiota</translation>
<translation id="4325690621216251241">Lisää uloskirjautumispainike järjestelmäpalkkiin</translation>
<translation id="4347908978527632940">Jos arvo on tosi ja käyttäjä on valvottu käyttäjä, muut Android-sovellukset voivat kysyä käyttäjän verkkorajoitukset sisällöntarjoajalta.
Jos arvo on epätosi tai asetusta ei ole määritetty, sisällöntarjoaja ei palauta tietoja.</translation>
<translation id="436581050240847513">Ilmoita laitteen verkkokäyttöliittymät</translation>
<translation id="4372704773119750918">Älä salli yrityskäyttäjän olla osa moniprofiilia (ensisijainen tai toissijainen)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Salli kaikkien sivustojen näyttää kaikki kuvat</translation>
<translation id="437791893267799639">Käytäntöä ei määritetty, estä tietojen siirtäminen ja ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Määritä etätodennus TPM-mekanismilla.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Jos tämän käytännön arvo on Epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei voi lähettää ajoittaisia kyselyjä Googlen palvelimille oikean aikaleiman saamiseksi. Jos tämän käytännön arvo on Tosi tai sillä ei ole arvoa, nämä kyselyt sallitaan.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Määritä välityspalvelimen asetukset manuaalisesti</translation>
<translation id="4429220551923452215">Poistaa tai ottaa käyttöön sovelluksen pikakuvakkeen kirjanmerkkipalkissa.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjä voi halutessaan näyttää tai piilottaa sovelluksen pikakuvakkeen kirjanmerkkipalkin kontekstivalikossa.
Jos käytäntö on määritetty, käyttäjä ei voi vaikuttaa sovelluksen pikakuvakkeen näkyvyyteen.</translation>
<translation id="443665821428652897">Tyhjennä sivuston tiedot selaimen sulkeutuessa (vanhentunut)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Määrittää listan vanhentuneista Web Platform -ominaisuuksista, jotka palautetaan tilapäisesti käyttöön.
Tämän käytännön avulla järjestelmänvalvojat voivat palauttaa vanhentuneita Web Platform -ominaisuuksia käyttöön rajoitetuksi ajaksi. Ominaisuudet luetellaan merkkijonotageina, ja listalle merkittyjä tageja vastaavat ominaisuudet palautetaan käyttöön.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, jos lista on tyhjä tai jos mikään tageista ei ole tuettu merkkijonotagi, kaikki vanhentuneet Web Platform -ominaisuudet pysyvät poissa käytöstä.
Vaikka itse käytäntöä tuetaan yllä mainituilla alustoilla, kaikilla alustoilla ei välttämättä ole käytettävissä kaikkia ominaisuuksia, jotka käytännön avulla voidaan palauttaa käyttöön. Kaikkia vanhentuneita Web Platform -ominaisuuksia ei voi palauttaa käyttöön. Vain alla mainitut ominaisuudet voidaan palauttaa käyttöön rajoitetuksi ajaksi, joka vaihtelee ominaisuuskohtaisesti. Merkkijonotagin yleinen muoto on [VanhentuneenOminaisuudenNimi]_EffectiveUntil[vvvvkkpp]. Lisätietoja Web Platform -ominaisuuksien muutoksista saat osoitteesta https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Ota lukitus käyttöön, kun laite on käyttämättömänä tai virransäästötilassa</translation>
<translation id="4449545651113180484">Kierrä näyttöä 270 astetta myötäpäivään.</translation>
<translation id="4467952432486360968">Estä kolmannen osapuolen evästeet</translation>
<translation id="4474167089968829729">Ota käyttöön salasanojen tallentaminen salasanojen hallintaohjelmaan</translation>
<translation id="4476769083125004742">Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, Android-sovellukset eivät voi käyttää sijaintitietoja. Jos tämän käytännön arvoksi määritetään mikä tahansa muu arvo tai arvoa ei määritetä ollenkaan, käyttäjältä pyydetään suostumusta, kun Android-sovellus haluaa käyttää sijaintitietoja.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Pakota SafeSearch käyttöön</translation>
<translation id="4482640907922304445">Näyttää Etusivu-painikkeen tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> työkalurivissä. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Etusivu-painike näkyy aina. Jos poistat asetuksen käytöstä, Etusivu-painiketta ei näytetä. Valittuasi asetuksen käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjä voi valita, haluaako hän Etusivu-painikkeen näkyviin työkalurivissä.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Määritä Uusi välilehti ‑sivun URL-osoite</translation>
<translation id="4492287494009043413">Estä kuvakaappauksien ottaminen</translation>
<translation id="450537894712826981">Määrittää sen välimuistin koon, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää välimuistiin tallennettujen tiedostojen tallentamiseen.
Jos asetat tämän käytännön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää määritettyä välimuistin kokoa riippumatta siitä, onko käyttäjä määrittänyt median välimuistin kokoon liittyvän merkinnän (--media-cache-size). Tässä käytännössä määritetty arvo ei ole tiukka raja, vaan suositus välimuistijärjestelmälle. Paria megatavua pienempi arvo on liian pieni, joten se pyöristetään ylöspäin pienimpään sallittuun arvoon.
Jos tämän käytännön arvo on 0, välimuistin oletuskokoa käytetään, mutta käyttäjä ei voi muuttaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu, oletuskokoa käytetään ja käyttäjä voi ohittaa sen median välimuistin kokomerkinnällä (--media-cache-size).</translation>
<translation id="4508686775017063528">Jos tämän käytännön arvo on Tosi tai sitä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> on käytössä, ja käyttäjät voivat käynnistää sen sovellusvalikosta, sivujen kontekstivalikoista, Cast-yhteensopivien sivustojen mediasäätimillä tai Cast-yläpalkkikuvakkeella (jos se on näkyvissä).
Jos käytännön arvo on Epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei ole käytössä.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Kysy aina, kun sivusto haluaa seurata käyttäjän fyysistä sijaintia</translation>
<translation id="4519046672992331730">Ottaa käyttöön hakuehdotukset tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> omniboxissa ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos tämä asetus otetaan käyttöön, hakuehdotuksia käytetään.
Jos tämä asetus poistetaan käytöstä, hakuehdotuksia ei käytetä koskaan.
Jos tälle asetukselle määritetään jokin arvo, käyttäjät eivät voi muuttaa tai vaihtaa asetusta tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, se on käytössä, mutta käyttäjät voivat muuttaa sitä.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka eivät saa näyttää kuvia. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultImagesSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Android-sovellusten asennus voidaan pakottaa Google-hallintakonsolista Google Playn avulla. Ne eivät käytä tätä käytäntöä.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Android-rajoituksen nimi:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Laitteeseen lisätyt tilit</translation>
<translation id="4555850956567117258">Ota käyttöön etätodennus käyttäjälle</translation>
<translation id="4557134566541205630">Oletusarvoisen hakujen tarjoajan uusi välilehti -sivun URL-osoite</translation>
<translation id="4600786265870346112">Ota suuri osoitin käyttöön</translation>
<translation id="4604931264910482931">Määritä kiellettyjen luettelo laitteen omalle viestijärjestelmälle</translation>
<translation id="4617338332148204752">Ohita sisällönkuvauskenttien kirjaaminen kohteessa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Määritä laajennukset, jotka saa asentaa</translation>
<translation id="4632343302005518762">Anna tuotteen <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> käsitellä lueteltuja sisältötyyppejä</translation>
<translation id="4633786464238689684">Vaihtaa ylimmän näppäimistörivin oletustoiminnot toimintonäppäimiksi.
Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan tosi, näppäimistön ylimmän rivin näppäimet toimivat oletuksena toimintonäppäiminä. Näppäimiä voi käyttää medianäppäiminä painamalla hakunäppäintä yhtä aikaa näppäimen kanssa.
Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan epätosi tai arvoa ei aseteta, näppäimet toimivat oletuksena medianäppäiminä, ja niitä voi käyttää toimintonäppäiminä painamalla hakunäppäintä yhtä aikaa näppäimen kanssa.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät, jotka tulee lisätä sallittujen luetteloon</translation>
<translation id="4650759511838826572">Poista URL-protokollajärjestelmät käytöstä</translation>
<translation id="465099050592230505">Enterprise-verkkomyymälän URL-osoite (ei enää käytössä)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Laajennusten hallinnan asetukset</translation>
<translation id="4668325077104657568">Kuvien oletusasetus</translation>
<translation id="467236746355332046">Tuetut ominaisuudet:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Muokkaa niiden URL-mallien luetteloa, jotka tuotteen <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> tulee aina piirtää näytölle.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, kaikki sivustot piirretään näytölle ChromeFrameRendererSettings-käytännön näytölle piirtämisen oletusmäärityksien mukaan.
Esimerkkimalleja on osoitteessa http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Avaa seuraavat sivut:</translation>
<translation id="4680961954980851756">Ota automaattinen täyttö käyttöön</translation>
<translation id="4722399051042571387">Jos asetuksen arvo on epätosi, käyttäjät eivät voi asettaa heikkoja tai helposti arvattavia PIN-koodeja.
Heikkoja ovat esimerkiksi PIN-koodit, joissa käytetään vain yhtä numeroa (1111), joissa numerot ovat peräkkäisiä (1234 tai 4321) tai jotka ovat liian yleisiä.
Oletuksena käyttäjät saavat varoituksen, eivät virheilmoitusta, jos PIN-koodia pidetään heikkona.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Ota käyttöön palomuurin siirto etäasiakkaasta</translation>
<translation id="4725123658714754485">Määrittää, lähetetäänkö Googlelle kaatumisraportteja ja muita käyttö- ja diagnostiikkatietoja. Jos arvo on tosi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lähettää käyttötilastoja. Jos arvo on epätosi tai sitä ei määritetä, tietoja ei lähetetä.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Ota käyttöön Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Integroituun HTTP-todennukseen liittyvät käytännöt.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Palvelimet, joille <ph name="PRODUCT_NAME" /> voi siirtää käyttöoikeustietoja.
Erota palvelinten nimet pilkuilla. Jokerimerkit (*) sallitaan.
Jos et määritä käytäntöä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei siirrä käyttöoikeustietoja, vaikka palvelin sijaitsisi sisäverkossa.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Asiakasvarmenne yhteyden muodostamiseksi osoitteeseen RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Ota käyttöön suuren osoittimen käytettävyysominaisuus.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, suuri osoitin on aina käytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, suuri osoitin on aina pois käytöstä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, suuri osoitin ei ole käytössä aluksi, mutta käyttäjä voi ottaa sen käyttöön milloin tahansa.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Määritä <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmiston päivittäminen</translation>
<translation id="4807950475297505572">Kauimmin käyttämättä olleet käyttäjät poistetaan, kunnes vapaata tilaa on riittävästi</translation>
<translation id="4815725774537609998">Tämä käytäntö on vanhentunut. Käytä tämän käytännön sijaan ProxyModea.
Voit valita välityspalvelimen, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää, ja estää käyttäjiä muokkaamasta välityspalvelinasetuksia.
Jos välityspalvelimia ei koskaan käytetä ja yhteys muodostetaan aina suoraan, kaikki muut asetukset ohitetaan.
Jos käytät järjestelmän välityspalvelinasetuksia tai välityspalvelin tunnistetaan automaattisesti, kaikki muut asetukset ohitetaan.
Jos välityspalvelinasetukset määritetään manuaalisesti, voit määrittää lisäasetuksia kohdassa Välityspalvelimen osoite tai URL-osoite, Välityspalvelimen .pac-tiedoston URL-osoite ja Välityspalvelimen ohitussääntöjen pilkuilla erotettu luettelo. ARC-sovellukset voivat käyttää vain HTTP-välityspalvelinta, jolla on korkein prioriteetti.
Löydät esimerkkejä osoitteesta
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ohittaa kaikki komentorivin kautta määritetyt välityspalvelinasetukset.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, käyttäjät voivat valita välityspalvelinasetukset itse.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Anna yrityskäyttäjän olla sekä ensisijainen että toissijainen käyttäjä (oletuskäyttäytyminen ei-hallinnoiduille käyttäjille)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Toiminto, joka suoritetaan, jos käyttäjä ei tee mitään tietyn ajan kuluessa laitteen käyttäessä akun virtaa</translation>
<translation id="4834526953114077364">Kauimmin käyttämättä olleet käyttäjät, jotka eivät ole kirjautuneet sisään viimeisten kolmen kuukauden aikana, poistetaan, kunnes vapaata tilaa on riittävästi.</translation>
<translation id="4838572175671839397">Sisältää säännöllisen lausekkeen, joka määrittää tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> kirjautumisoikeuden käyttäjille.
Mikäli käyttäjä yrittää kirjautua käyttäjänimellä, joka ei vastaa kuviota, ruudulla näytetään virheviesti.
Jos käytäntö jätetään asettamatta tai tyhjäksi, kaikki käyttäjät voivat kirjautua tuotteeseen <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Salli koko ruudun tila</translation>
<translation id="4869787217450099946">Määrittää, sallitaanko näytön herätyksen lukitus. Laajennus voi pyytää näytön herätyksen lukitusta virranhallintalaajennuksen sovellusliittymän kautta.
Jos käytännön asetus on tosi tai arvoa ei ole asetettu, virranhallinta noudattaa näytön herätyksen lukitusta.
Jos käytännön asetus on epätosi, näytön herätyksen lukituspyynnöt ohitetaan.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Uusin SSL-versio käytössä</translation>
<translation id="4881315447528084360">Määrittää sovellukset ja laajennukset, jotka asennetaan huomaamattomasti
ilman käyttäjän vuorovaikutusta ja joita käyttäjä ei voi poistaa tai
poistaa käytöstä. Kaikki sovellusten/laajennusten pyytämät käyttöoikeudet
myönnetään implisiittisesti ilman käyttäjän vuorovaikutusta, mukaan lukien
kaikki sovelluksen/laajennuksen tulevien versioiden pyytämät käyttöoikeudet.
Tämän lisäksi käyttöoikeudet myönnetään enterprise.deviceAttributes-
ja enterprise.platformKeys-laajennusten sovellusliittymille. (Nämä kaksi
sovellusliittymää eivät ole sellaisten sovellusten/laajennusten käytettävissä,
joita ei ole asennettu automaattisesti.)
Tämä käytäntö ohittaa sen kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevan <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />-käytännön. Jos aiemmin automaattisesti asennettu sovellus tai laajennus poistetaan tästä luettelosta, <ph name="PRODUCT_NAME" /> poistaa sen automaattisesti.
Jos kyseessä on Windowsin esiintymä, jota ei ole liitetty verkkotunnukseen <ph name="MS_AD_NAME" />, automaattiset asennukset on rajoitettu Chrome Web Storesta saatavilla oleviin sovelluksiin ja laajennuksiin.
Huomaa, että kehittäjätyökaluilla käyttäjät voivat muokata minkä tahansa laajennuksen lähdekoodia, mikä voi mahdollisesti haitata laajennuksen toimintaa. Tämä voidaan tarvittaessa estää asettamalla käytäntö <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Käytännön jokainen rivikohta on merkkijono, joka sisältää laajennustunnuksen ja puolipisteellä (<ph name="SEMICOLON" />) erotetun päivitysosoitteen. Laajennustunnus on 32-kirjaiminen merkkijono, jonka esimerkiksi <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> näyttää kehittäjätilassa. Päivitysosoitteen on johdettava päivitysluettelotyyppiseen XML-asiakirjaan. Katso <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Huomaa, että tässä käytännössä määritettyä päivitysosoitetta käytetään vain ensimmäiseen asennukseen. Laajennuksen myöhempiin päivityksiin käytetään laajennuksen luettelossa ilmoitettua URL-osoitetta.
Esimerkiksi <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> asentaa sovelluksen <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> Chrome Web Storen tavallisen päivitysosoitteen kautta. Lisätietoja laajennusten isännöinnistä: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, mitään sovelluksia tai laajennuksia ei asenneta automaattisesti ja käyttäjä voi poistaa minkä tahansa sovelluksen tai laajennuksen kohteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Määrittää parametrit, joita käytetään tehtäessä ehdotushakuja POST-metodin avulla. Se koostuu pilkuilla erotetuista nimi/arvo-pareista. Jos arvo on malliparametri kuten yllä olevan esimerkin {searchTerms}, se korvataan oikeilla hakusanatiedoilla.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, ehdotushakupyyntö lähetetään GET-metodin avulla.
Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametri, joka hallitsee oletushakupalvelun hakutermien sijoittelua</translation>
<translation id="4899708173828500852">Ota selaussuoja käyttöön</translation>
<translation id="4906194810004762807">Laitekäytännön päivitystiheys</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast-vastaanotin</translation>
<translation id="4962262530309732070">Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi tai sitä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii käyttäjien hallinnan lisätä henkilöitä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei salli käyttäjien hallinnan luovan uusia profiileja.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Antaa käyttäjän määrittää listan URL-osoitemalleista, joita vastaaville sivustoille <ph name="PRODUCT_NAME" /> valitsee automaattisesti asiakasvarmenteen sivuston pyytäessä varmennetta.
Arvon täytyy olla joukko merkkijonoina annettuja JSON-sanakirjamerkintöjä. Jokaisen merkinnän muoto on { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }. Tässä $URL_PATTERN on sisältöasetuksen malli. Suodatusarvo $FILTER määrittää, mitkä asiakasvarmenteet ovat selaimen valittavissa automaattisesti. Suodatusarvosta huolimatta selain voi valita vain varmenteita, jotka vastaavat palvelimen varmennepyyntöä. Lisäksi jos $FILTER annetaan muodossa { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, selain valitsee vain asiakasvarmenteita, joihin liittyvään varmenteeseen merkitty nimi on $ISSUER_CN. Jos $FILTER on tyhjä sanastomerkintä {}, asiakasvarmenteiden valintaan ei sovelleta lisärajoituksia.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, varmenteiden automaattista valintaa ei käytetä millään sivustolla.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Jos OffHours-käytäntö on määritetty, valitut laitekäytännöt ohitetaan (tällöin käytössä ovat niiden oletusasetukset) määritettyjen ajanjaksojen aikana. Chrome ottaa laitekäytännöt uudelleen käyttöön aina, kun OffHours-ajanjakso alkaa tai päättyy. Käyttäjä saa ilmoituksen ja pakotetaan kirjautumaan ulos, kun OffHours-ajan päättymiseen ja laitekäytäntöihin liittyviä asetuksia muutetaan (esimerkiksi silloin, kun käyttäjä ei ole kirjautuneena sisään sallitulla tilillä).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Tietotyyppi:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Salli vanhentuneiden laajennuksien käyttö</translation>
<translation id="4988291787868618635">Toiminto, joka suoritetaan käyttämättömyysajan kuluttua</translation>
<translation id="4995548127349206948">Onko NTLMv2-todennus käytössä</translation>
<translation id="5047604665028708335">Salli sisältöpaketteihin kuulumattomien sivustojen käyttö</translation>
<translation id="5052081091120171147">Tämä käytäntö pakottaa selaushistorian tuonnin nykyisestä oletusselaimesta. Jos käytäntö on käytössä, käytäntö vaikuttaa myös tuonti-ikkunaan. Jos käytäntö ei ole käytössä, selaushistoriaa ei tuoda. Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjiltä voidaan kysyä, haluavatko he tuoda selaushistorian, tai historia voidaan tuoda automaattisesti.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Näytön suurentaja ei käytössä</translation>
<translation id="5067143124345820993">Sallittujen käyttäjien luettelo</translation>
<translation id="5068140065960598044">Palvelun <ph name="PRODUCT_NAME" /> pilvikäytäntö ohittaa laitekäytännön.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Poista tulostusesikatselu käytöstä</translation>
<translation id="5090209345759901501">Sovella Flash-sisällön asetusta koko sisältöön</translation>
<translation id="5105313908130842249">Ruudun lukituksen viive käytettäessä laitetta akkuvirralla</translation>
<translation id="5108031557082757679">Käytöstä poistetut yrityslaitteiden tulostimet</translation>
<translation id="5130288486815037971">TLS:n RC4-salaustekniikoiden käyttöönotto</translation>
<translation id="5141670636904227950">Aseta näytön suurentajan oletustyyppi, jota käytetään kirjautumisnäytössä</translation>
<translation id="5142301680741828703">Hahmonna aina seuraavat URL-mallit tuotteessa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Voit määrittää muita parametreja, joita käytetään, kun <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> käynnistää tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, käytetään oletuskomentoriviä.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Valvontapakettien lähetystiheys millisekunteina.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, oletusaikaväli on 3 minuuttia. Pienin
sallittu aikaväli on 30 sekuntia ja suurin sallittu aikaväli on 24 tuntia. Tämän välin
ulkopuolella olevat arvot pyöristetään lähimpään sallittuun arvoon.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Määritä Google Driven asetukset tuotteessa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Voit määrittää, mitkä laajennukset eivät kuulu kieltoluetteloon. Kieltoluettelon arvo * tarkoittaa, että kaikki laajennukset ovat kiellettyjä, ja käyttäjät voivat asentaa vain sallittujen luetteloon lisättyjä laajennuksia. Kaikki laajennukset ovat oletuksena sallittuja, mutta jos kaikki laajennukset on kielletty käytännön perusteella, käytäntö voidaan ohittaa sallittujen luettelon avulla.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Ottaa käyttöön tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> vaihtoehtoiset virhesivut (kuten "sivua ei löydy") ja estää käyttäjiä vaihtamasta asetusta. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, vaihtoehtoisia virhesivuja käytetään. Jos poistat asetuksen käytöstä, vaihtoehtoisia virhesivuja ei käytetä. Valittuasi asetuksen käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jos käytäntöä ei ole määritetty, vaihtoehtoisia virhesivuja käytetään, mutta käyttäjät voivat muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Estä kehittäjätila.
Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan True, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> estää laitetta käynnistymästä uudelleen kehittäjätilassa. Järjestelmä ei käynnisty uudelleen ja näyttää virheilmoituksen, jos kehittäjätila on otettu käyttöön.
Jos käytäntöä ei määritetä tai sen arvoksi asetetaan False, laitetta voi käyttää kehittäjätilassa.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka eivät saa näyttää ilmoituksia. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultNotificationsSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Android-sovellusten kohdalla tämä käytäntö vaikuttaa vain mikrofoniin. Kun tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, mikrofoni on mykistetty kaikkien Android-sovellusten kohdalla, ilman poikkeuksia.</translation>
<translation id="523505283826916779">Käytettävyysasetukset</translation>
<translation id="5247006254130721952">Estä vaaralliset lataukset</translation>
<translation id="5255162913209987122">Suositus</translation>
<translation id="527237119693897329">Voit määrittää, mitä laitteen omaa viestijärjestelmää käyttäviä isäntiä ei saa ladata.
Kiellettyjen luettelon arvo * tarkoittaa, että kaikki laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät on kielletty, ellei niitä ole lisätty sallittujen luetteloon.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> lataa kaikki asennetut laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Jos tämän käytännön arvo on tosi, käyttäjä voi etätodentaa henkilöllisyytensä tietosuojavarmenteen myöntäjälle Chrome-laitteiston avulla, mihin käytetään <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />a ja funktiota <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Jos käytännön arvo on epätosi tai sitä ei ole määritetty, kutsujen lähettäminen sovellusliittymälle epäonnistuu ja palauttaa virhekoodin.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Jos tämä käytäntö on määritetty, WebRTC voi käyttää vain määritetyllä välillä olevia UDP-portteja (välin päätepisteet ovat käytettävissä).
Jos käytäntöä ei määritetä tai sen arvo on tyhjä merkkijono tai virheellinen porttiväli, WebRTC voi käyttää kaikkia käytettävissä olevia paikallisia UDP-portteja.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Määritä laajennukset, jotka käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä</translation>
<translation id="5302612588919538756">Tämä käytäntö on vanhentunut, ja sen sijaan tulee harkita käytäntöä SyncDisabled.
Määrittää, salliiko <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttäjän kirjautumisen.
Tällä käytännöllä voit määrittää, salliiko <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttäjien kirjautumisen. Jos käytännön arvo on Epätosi, chrome.identity-sovellusliittymää käyttävät sovellukset ja laajennukset eivät toimi, joten sen tilalla suositellaan käytäntöä SyncDisabled.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka jälkeen näytetään varoitus käytettäessä akkuvirtaa.
Kun käytäntö on asetettu, se määrittää, kuinka kauan laitteen on oltava käyttämättömänä ennen kuin <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää varoituksen suoritettavasta toiminnosta.
Jos käytäntöä ei määritetä, varoitusta ei näytetä.
Käytännön arvo tulee määrittää millisekunneissa. Arvon on oltava sama tai pienempi kuin käyttämättömyysviiveen.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Incognito-tilan saatavuus</translation>
<translation id="5318185076587284965">Salli etäkäytön isännän käyttää relay-palvelimia</translation>
<translation id="5323128137188992869">Määritä, onko <ph name="PRODUCT_NAME" /> käytettävissä sisällön suoratoistamiseen laitteeseen.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, käyttäjät eivät voi suoratoistaa sisältöä laitteeseen. Jos arvo on tosi, käyttäjät saavat suoratoistaa sisältöä. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjät eivät voi suoratoistaa sisältöä rekisteröityihin Chrome-käyttöjärjestelmää käyttäviin laitteisiin, mutta he voivat suoratoistaa sisältöä rekisteröimättömiin laitteisiin.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Anna tuotteen <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> käsitellä seuraavia sisältötyyppejä</translation>
<translation id="5365946944967967336">Näytä etusivupainike työkalupalkissa</translation>
<translation id="5366977351895725771">Jos asetuksen arvo on epätosi, tämä käyttäjä ei voi luoda valvottuja käyttäjiä. Kaikki aiemmin luodut valvotut käyttäjät ovat kuitenkin käytettävissä.
Jos asetuksen arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, tämä käyttäjä voi luoda ja hallinnoida valvottuja käyttäjiä.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Voit määrittää, saavatko sivustot näyttää työpöytäilmoituksia. Työpöytäilmoituksien näyttäminen voidaan sallia oletuksena, kieltää oletuksena, tai käyttäjältä voidaan kysyä aina sivuston halutessa näyttää työpöytäilmoituksia. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käytetään AskNotifications-käytäntöä, ja käyttäjä voi muuttaa sitä.</translation>
<translation id="538108065117008131">Anna tuotteen <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> käsitellä seuraavia sisältötyyppejä.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Valitsee tavan, jolla automaattinen puhdistus vapauttaa levytilaa (vanhentunut)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Androidin tilatietoja lähetetään takaisin
palvelimelle.
Jos käytännön arvoksi on määritetty epätosi tai sitä ei ole määritetty, tilatietoja ei lähetetä.
Jos käytännön arvoksi on määritetty tosi, tilatiedot lähetetään.
Tätä käytäntöä sovelletaan vain, jos Android-sovellukset on otettu käyttöön.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Mahdollistaa etäisäntien verhoamisen, kun yhteys on muodostettu.
Jos tämä asetus on käytössä, isännän tulo- ja lähtölaitteet poistetaan käytöstä, kun etäyhteys on muodostettu.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, paikalliset ja etäkäyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa isännän kanssa, kun se jaetaan.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Määrittää näppäimistöasettelut, joiden käytön <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sallii kirjautumisnäytöllä.
Jos tämän käytännön arvo on syöttötapojen tunnusten luettelo, luettelossa olevat syöttötavat ovat käytettävissä kirjautumisnäytöllä. Oletuksena valittuna on luettelon ensimmäinen syöttötapa. Kun kohdistus on käyttäjän tiedoissa kirjautumisnäytöllä, käyttäjän viimeksi käyttämä syöttötapa on käytettävissä tässä käytännössä määritettyjen syöttötapojen lisäksi. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, syöttötavat päätellään kirjautumisnäytön kieli- ja maa-asetuksen perusteella. Jos arvo ei ole kelvollinen syöttötavan tunnus, se ohitetaan.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Tämä käytäntö pakottaa hakukoneiden tuonnin nykyisestä oletusselaimesta. Jos käytäntö on käytössä, käytäntö vaikuttaa myös tuonti-ikkunaan. Jos käytäntö ei ole käytössä, oletushakukonetta ei tuoda. Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjiltä voidaan kysyä, haluavatko he tuoda hakukoneen, tai hakukone voidaan tuoda automaattisesti.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Android WebView -rajoituksen nimi:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Ota käyttöön muistitietojen ilmoittaminen (JS-pinon koko) sivulle (vanhentunut)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Ota vierastila käyttöön selaimessa</translation>
<translation id="5457924070961220141">Voit määrittää oletus-HTML-hahmontajan, kun <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> on asennettu. Oletusasetusta käytetään, jos tätä käytäntöä ei ole määritetty. Tällöin isäntäselain suorittaa hahmonnuksen, mutta voit ohittaa asetuksen ja asettaa tuotteen <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> hahmontamaan HTML-sivut oletuksena.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Määritä hallinnoitujen käyttäjien asetukset.</translation>
<translation id="546726650689747237">Ruudun himmennyksen viive käytettäessä laitetta verkkovirralla</translation>
<translation id="5469484020713359236">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka saavat asettaa evästeitä. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultCookiesSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Estä kuvat näissä sivustoissa</translation>
<translation id="5475361623548884387">Ota tulostus käyttöön</translation>
<translation id="5499375345075963939">Tämä käytäntö toimii vain myyntitilassa.
Jos käytännön arvoksi on asetettu muu arvo kuin 0, sillä hetkellä sisäänkirjautunut esittelykäyttäjä kirjataan ulos automaattisesti määritetyn käyttämättömyysajan kuluttua.
Käytännön arvo tulee antaa millisekunteina.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Ota kirjanmerkkipalkki käyttöön</translation>
<translation id="5512418063782665071">Etusivun URL-osoite</translation>
<translation id="5523812257194833591">Automaattinen kirjautuminen julkiseen istuntoon viiveen jälkeen.
Jos käytäntö asetetaan, määritettyyn istuntoon kirjaudutaan automaattisesti, kun kirjautumisruudulla ei ole havaittu käyttäjän toimia tietyn ajan kuluessa. Julkinen istunto täytyy määrittää ensin (katso |DeviceLocalAccounts|).
Jos käytäntöä ei aseteta, automaattista kirjautumista ei suoriteta.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Määrittää millisekunteina ajan, jonka jälkeen laitteen hallintapalvelulta pyydetään tietoja käyttäjäkäytännöistä.
Jos määrität tämän käytännön, 3 tunnin oletusarvo ohitetaan. Kelvollisia arvoja ovat ajat 1 800 000 millisekunnista (30 minuuttia) 86 400 000 millisekuntiin (1 päivä). Jos annettu aika on tämän välin ulkopuolella, käytetään lähintä kelvollista arvoa.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttää 3 tunnin oletusarvoa.
Huom. Jos ympäristö tukee käytäntöilmoituksia, päivitysviiveeksi määritetään 24 tuntia (tämän käytännön oletus- ja muut arvot ohitetaan), sillä todennäköisesti käytäntöilmoitus pakottaa sovelluksen suorittamaan päivityksen käytännön muuttuessa. Tästä syystä päivityksiä ei tarvitse suorittaa useammin.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Estä mahdollisesti vaaralliset lataukset</translation>
<translation id="5535973522252703021">Sallitut Kerberos-delegaatiopalvelimet</translation>
<translation id="555077880566103058">Salli kaikkien sivustojen suorittaa <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-laajennus automaattisesti.</translation>
<translation id="5559079916187891399">Tällä käytännöllä ei ole vaikutusta Android-sovelluksiin.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Lisää tuotteelle <ph name="PRODUCT_NAME" /> parametri Variations-siemenarvon hakemiselle.
Jos käytäntö määritetään, kyselyparametri "restrict" lisätään Variations-siemenarvon hakemiseen käytettävään URL-osoitteeseen. Parametrin arvo on tässä käytännössä määritetty arvo.
Jos käytäntöä ei määritetä, Variations-siemenarvon URL-osoitetta ei muokata.</translation>
<translation id="556941986578702361">Hallinnoi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> -hyllyn automaattista piilottamista.
Jos tämän käytännön arvo on AlwaysAutoHideShelf, hylly piilotetaan aina automaattisesti.
Jos tämän käytännön arvo on NeverAutoHideShelf, hyllyä ei koskaan piiloteta automaattisesti.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos käytäntöä ei määritetä, käyttäjät voivat valita, tuleeko hylly piilottaa automaattisesti.</translation>
<translation id="557360560705413259">Kun tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> liittää palvelinvarmenteen isäntänimeen käyttämällä commonName-tunnistetta, jos varmenteesta puuttuu subjectAlternativeName-laajennus. Tämä edellyttää, että varmenteen tarkistus onnistuu ja että varmenne kuuluu ketjuun paikallisesti asennetun CA-varmenteen kanssa.
Huom. Tämän asetuksen käyttöä ei suositella, sillä se voi mahdollistaa nameConstraints-laajennuksen ohittamisen. Kyseinen laajennus rajoittaa isäntänimiä, joiden käyttöön varmenne voidaan valtuuttaa.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi tai sitä ei ole määritetty, DNS-nimen tai IP-osoitteen sisältäviä palvelinvarmenteita ei pidetä luotettavina, jos niistä puuttuu subjectAlternativeName-laajennus.</translation>
<translation id="557658534286111200">Ottaa kirjanmerkkien muokkauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä</translation>
<translation id="5586942249556966598">Ei toimia</translation>
<translation id="5630352020869108293">Palauta edellinen käyttökerta</translation>
<translation id="5645779841392247734">Salli evästeet näissä sivustoissa</translation>
<translation id="5693469654327063861">Salli tietojen siirtäminen</translation>
<translation id="5694594914843889579">Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, ulkoista tallennustilaa ei voi käyttää tiedostoselaimessa.
Käytäntö koskee kaikentyyppistä tallennustilaa, esimerkiksi USB-muistitikkuja, ulkoisia kiintolevyjä, SD- ja muita muistikortteja, optisia levyjä jne. Käytäntö ei vaikuta sisäiseen tallennustilaan, joten latauskansioon tallennettuja tiedostoja voi käyttää. Käytäntö ei myöskään koske Google Drivea.
Jos asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat käyttää laitteellaan kaikkia tuettuja ulkoisia tallennustilatyyppejä.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Raportoi laitteen käyttäjistä</translation>
<translation id="570062449808736508">Kun tämän käytännön arvoksi asetetaan muu kuin tyhjä merkkijono, WebView lukee URL-osoiterajoitukset sisällöntarjoajalta, joka vastaa annettua merkkijonoa.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Kun tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> tarkistaa aina, onko paikallisesti asennetuilla CA-varmenteilla allekirjoitetut ja todennetut palvelinvarmenteet peruutettu.
Jos <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei saa peruuttamistietoja, varmenteet katsotaan peruutetuiksi.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvoksi on asetettu epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää olemassa olevia verkon peruuttamisen tarkistusasetuksia.</translation>
<translation id="572720239788271400">Ottaa käyttöön <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑osien päivitykset.</translation>
<translation id="5728154254076636808">Salli roaming-kopioiden luominen <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑profiilitiedoista.</translation>
<translation id="5732972008943405952">Tuo automaattisen täytön lomaketiedot oletusselaimesta ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä</translation>
<translation id="5765780083710877561">Kuvaus:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Kehittäjäversio (saattaa olla epävakaa)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Oletushakupalvelun haku-URL-osoite</translation>
<translation id="5776485039795852974">Kysy minulta aina, kun sivusto haluaa näyttää työpöytäilmoituksia</translation>
<translation id="5781412041848781654">Määrittää, mitä GSSAPI-kirjastoa HTTP-todennuksessa tulee käyttää. Voit määrittää joko kirjaston nimen tai koko polun.
Jos asetusta ei tehdä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää oletuskirjaston nimeä.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua suoritetaan käyttämättömyystoimenpide, kun laitetta käytetään akkuvirralla.
Kun tämä käytäntö on asetettu, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> suorittaa käyttämättömyystoimenpiteen, joka voidaan määrittää erikseen.
Kun tälle käytännölle ei ole asetettu arvoa, se käyttää ajan oletusarvoa.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Sallii HTTP/0.9-tuen muilla kuin oletusarvoisilla porteilla.</translation>
<translation id="5809728392451418079">Määritä laitteeseen lisättyjen tilien näyttönimi</translation>
<translation id="5814301096961727113">Aseta äänipalautteen oletustila kirjautumisnäytössä</translation>
<translation id="5815129011704381141">Käynnistä automaattisesti uudelleen päivityksen jälkeen</translation>
<translation id="5815353477778354428">Määrittää hakemiston, johon <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> tallentaa käyttäjän tietoja.
Jos määrität tämän käytännön, <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> käyttää annettua hakemistoa.
Osoitteessa http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables näet luettelon muuttujista, joita voit käyttää.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käytetään oletusprofiilin hakemistoa.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Määrittää, voiko käyttäjä avata sivuja incognito-tilassa tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jos "Käytössä" on valittu tai käytäntöä ei ole määritetty, sivuja voi avata incognito-tilassa. Jos "Ei käytössä" on valittu, sivuja ei voi avata incognito-tilassa. Jos "Pakotettu" on valittu, sivuja voidaan avata VAIN incognito-tilassa.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Rajoita etäkäytön isännän käyttämää UDP-porttialuetta</translation>
<translation id="5862253018042179045">Määritä äänipalautteen käytettävyysominaisuuden oletustila kirjautumisnäytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, äänipalaute on käytössä kirjautumisnäytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, äänipalaute ei ole käytössä kirjautumisnäytössä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät voivat ohittaa sen väliaikaisesti ottamalla äänipalautteen käyttöön tai poistamalla sen käytöstä. Käyttäjän valinta ei kuitenkaan ole pysyvä, ja oletusarvo palautetaan käyttöön aina kirjautumisnäytön tullessa näkyviin uudestaan tai käyttäjän ollessa epäaktiivinen kirjautumisnäytössä minuutin ajan.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, äänipalaute ei ole käytössä kirjautumisnäytön ensimmäisellä näyttökerralla. Käyttäjät voivat ottaa äänipalautteen käyttöön tai pois käytöstä milloin tahansa, ja sen tila kirjautumisnäytössä pysyy samana, vaikka käyttäjä vaihtuisi.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Käyttäjätason verkkoasetukset</translation>
<translation id="588135807064822874">Ota Koskettamalla hakeminen käyttöön</translation>
<translation id="5883015257301027298">Evästeiden oletusasetus</translation>
<translation id="5887414688706570295">Määrittää etäisäntien käyttämän TalkGadget-etuliitteen ja estää käyttäjiä muuttamasta sitä.
Jos tämä asetus on määritetty, etuliite lisätään TalkGadget-nimen alkuun. Näin muodostetaan TalkGadgetille kokonainen verkkotunnuksen nimi. TalkGadgetin perusverkkotunnus on .talkgadget.google.com.
Jos tämä asetus on käytössä, isännät käyttävät oletusverkkotunnuksen sijaan muokattua verkkotunnuksen nimeä käyttäessään TalkGadgetia.
Jos tämä asetus ei ole käytössä tai sitä ei ole määritetty, kaikki isännät käyttävät TalkGadgetin oletusverkkotunnusta (chromoting-host.talkgadget.google.com).
Tämä käytäntö ei vaikuta etäasiakkaisiin. Ne käyttävät TalkGadgetia aina verkkotunnuksen chromoting-client.talkgadget.google.com kautta.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Jos asetus on käytössä, gnubby-todennuspyynnöt lähetetään välityspalvelimen kautta etäisäntäyhteyden avulla.
Jos asetus ei ole käytössä tai sitä ei ole määritetty, gnubby-todennuspyyntöjä ei lähetetä välityspalvelimen kautta.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Kun useampi käyttäjä on kirjautunut sisään yhtä aikaa, vain ensisijainen käyttäjä voi käyttää Android-sovelluksia.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Sallii verkon rajoituksen käyttöönoton tai käytöstä poistamisen.
Tämä koskee kaikkia käyttäjiä ja kaikkia laitteen käyttöliittymiä. Kun se on
määritetty, rajoitus on voimassa, kunnes käytännön muutos poistaa sen käytöstä.
Jos arvoksi on määritetty epätosi, rajoitusta ei käytetä.
Jos arvoksi on määritetty tosi, järjestelmää rajoitetaan, kunnes määritetyt lähetys- ja latausnopeudet (kb/s) on saavutettu.</translation>
<translation id="5921713479449475707">Salli automaattiset päivitykset HTTP:n kautta</translation>
<translation id="5921888683953999946">Määritä suuren osoittimen käytettävyysominaisuuden oletustila kirjautumisnäytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, suuri osoitin on käytössä kirjautumisnäytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, suuri osoitin ei ole käytössä kirjautumisnäytössä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät voivat ohittaa sen väliaikaisesti ottamalla suuren osoittimen käyttöön tai poistamalla sen käytöstä. Käyttäjän valinta ei kuitenkaan ole pysyvä, ja oletusarvo palautetaan käyttöön aina kirjautumisnäytön tullessa näkyviin uudestaan tai käyttäjän ollessa epäaktiivinen kirjautumisnäytössä minuutin ajan.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, suuri osoitin ei ole käytössä kirjautumisnäytön ensimmäisellä näyttökerralla. Käyttäjät voivat ottaa suuren osoittimen käyttöön tai pois käytöstä milloin tahansa, ja sen tila kirjautumisnäytössä pysyy samana, vaikka käyttäjä vaihtuisi.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Tämän käytännön avulla voidaan myös kiinnittää Android-sovelluksia.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Pakottaa Google-verkkohaun kyselyt tehtäväksi SafeSearch-tilassa ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos tämä asetus on käytössä, SafeSearch on aina käytössä Google-haussa.
Jos tämä asetus ei ole käytössä tai jos sitä ei määritetä, SafeSearchia ei pakoteta käyttöön Google-haussa.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Betaversio</translation>
<translation id="5950205771952201658">OCSP- ja CRL-tarkistukset eivät tarjoa merkittävää suojaushyötyä, joten ne ovat oletuksena poissa käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiosta 19 lähtien. Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan tosi, aikaisempi toiminnallisuus palautetaan ja OCSP- ja CRL-tarkistukset suoritetaan.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta tai jos sen arvoksi on asetettu epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei suorita näitä tarkistuksia tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiossa 19 ja myöhemmissä.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Laajennukset, joille sallitaan etätodennussovellusliittymän käyttö</translation>
<translation id="5983708779415553259">Mihinkään sisältöpakettiin kuulumattomien sivustojen oletustoiminta</translation>
<translation id="5997543603646547632">Käytä oletuksena 24 tunnin kelloa</translation>
<translation id="6005179188836322782">Kun tämä valitaan, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää Selaussuoja-ominaisuutta ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Selaussuoja on aina aktiivinen.
Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, Selaussuoja ei ole koskaan aktiivinen.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön tai poistat sen käytöstä, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> Aktivoi tietojenkalastelu- ja haittaohjelmasuojaus ‑asetusta.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, ominaisuus ei ole käytössä, mutta käyttäjä voi muuttaa sen itse.
Voit lukea lisää Selaussuojasta osoitteessa https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Näytä järjestelmän tulostusikkuna tulostuksen esikatselun sijaan.
Jos tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> avaa järjestelmän tulostusikkunan sisäänrakennetun tulostuksen esikatselun sijaan käyttäjän pyytäessä sivun tulostamista.
Jos tämä asetus ei ole käytössä tai jos sen arvo on false, tulostuskomento avaa tulostuksen esikatseluruudun.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Toiminto käynnistettäessä</translation>
<translation id="6023030044732320798">Määrittää ARC-suorituspalvelulle toimitettavat käytännöt. Arvon on oltava kelvollinen JSON-tiedosto.
Tällä käytännöllä voidaan määritellä laitteelle automaattisesti asennettavat Android-sovellukset:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Android-sovelluksen tunniste, esimerkiksi com.google.android.gm Gmailin tapauksessa",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Kuvailee sovelluksen asennustapaa. OPTIONAL: Sovellusta ei asenneta automaattisesti, mutta käyttäjä voi asentaa sen. Tämä on oletuksena käytössä, jos käytäntöä ei ole määritetty. PRELOAD: Sovellus asennetaan automaattisesti, mutta käyttäjä voi poistaa sen. FORCE_INSTALLED: Sovellus asennetaan automaattisesti, eikä käyttäjä voi poistaa sitä. BLOCKED: Sovellus on estetty eikä sitä voi asentaa. Jos sovellus on asennettu aiemman käytännön johdosta, se poistetaan.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL"
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Sovellusten käyttöoikeuspyyntöihin sovellettava käytäntö. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Käytäntöä ei ole määritetty. Jos sitä ei ole määritetty millään tasolla, PROMPT-valintaa sovelletaan oletuksena. PROMPT: Kysy käyttäjältä, myönnetäänkö käyttöoikeus. GRANT: Myönnä käyttöoikeus automaattisesti. DENY: Evää käyttöoikeus automaattisesti.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Sovelluskohtainen JSON-määrityksen merkkijono, jolla on tietyt avainarvoparit, esimerkiksi '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. Avaimet määritellään luettelotiedostossa.",
"type": "string"
}
}
}
}
Sovellusten kiinnittämistä käynnistysohjelmaan hallinnoi PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Oletushakupalvelun Instant-URL-osoite</translation>
<translation id="603410445099326293">POST-metodia käyttävän ehdotushaun URL-osoitteen parametrit</translation>
<translation id="6036523166753287175">Ota käyttöön palomuurin siirto etäisännästä</translation>
<translation id="6070667616071269965">Laitteen kirjautumisnäytön näppäimistöasettelut</translation>
<translation id="6074963268421707432">Älä anna sivustojen näyttää työpöytäilmoituksia</translation>
<translation id="6076099373507468537">Tämä käytäntö määrittää USB-laitteet, joita voidaan irrottaa kernel-ajurista ja käyttää suoraan verkkosovelluksessa chrome.usb-sovellusliittymän kautta. Kukin merkintä sisältää USB-toimittajan tunnuksen ja tuotetunnuksen, joita käytetään laitteiden tunnistamiseen.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, irrotettavien USB-laitteiden luettelo on tyhjä.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (Windows-asiakkaat):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Salli etätukea antavien etäkäyttäjien käyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia edellyttäviä ikkunoita</translation>
<translation id="6095999036251797924">Määrittää ajan, jonka jälkeen näyttö lukitaan verkko- tai akkuvirtaa käytettäessä, jos käyttäjä ei tee mitään.
Jos arvo on suurempi kuin nolla, se tarkoittaa aikaa, joka käyttäjän on oltava toimettomana ennen kuin <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lukitsee näytön.
Jos arvo on nolla, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei lukitse näyttöä, vaikka käyttäjä on toimettomana.
Jos arvoa ei ole määritetty, oletusarvoa käytetään sen sijasta.
Suositeltu tapa lukita näyttö käyttämättömänä on ottaa näytön lukitus käyttöön jäädytyksen yhteydessä, jolloin <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jäädyttää laitteen määritetyn ajan jälkeen. Käytäntöä tulee käyttää vain, jos näytön lukitus tapahtuu huomattavasti aiemmin kuin jäädytys tai jos et halua laitetta jäädytettävän käyttämättömänä.
Käytännön arvo tulee antaa millisekunteina. Arvon on oltava pienempi kuin käyttämättömyyden viive.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Salli dinosauruspeli</translation>
<translation id="6114416803310251055">poistettu</translation>
<translation id="6133088669883929098">Salli kaikkien sivustojen käyttää avainten luomistoimintoa.</translation>
<translation id="6145799962557135888">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka saavat suorittaa JavaScriptiä. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultJavaScriptSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="614662973812186053">Tämä käytäntö hallinnoi myös Androidin käyttöä ja diagnostiikkatietojen keräämistä.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Aseta suuren osoittimen oletustila kirjautumisnäytössä</translation>
<translation id="6157537876488211233">Välityspalvelimen ohitussääntöjen pilkuilla erotettu luettelo</translation>
<translation id="6158324314836466367">Enterprise-verkkomyymälän nimi (ei enää käytössä)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Ota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttöön</translation>
<translation id="6167074305866468481">Varoitus: <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei tue SSLv3:a versiosta 43 (noin heinäkuusta 2015) lähtien, ja samassa yhteydessä myös tämä käytäntö poistetaan.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää oletuksena vähintään SSLv3:a versiossa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 ja TLS 1.0:aa uudemmissa versioissa.
Käytännölle voidaan asettaa seuraavat arvot: sslv3, tls1, tls1.1 tai tls1.2. Kun arvo on asetettu, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei käytä asetettua arvoa pienempiä SSL/TLS-versioita. Tunnistamattomat arvot ohitetaan.
Huom. Nimestään huolimatta sslv3 on vanhempi versio kuin tls1.</translation>
<translation id="6181608880636987460">Voit määrittää URL-osoitemalleja, joiden määrittämät sivustot eivät saa suorittaa <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-laajennusta.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikkiin sivustoihin sovelletaan DefaultPluginsSetting-käytäntöä (jos se on määritetty) tai käyttäjän omien asetusten mukaista yleistä oletusarvoa.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Ponnahdusikkunoiden oletusasetus</translation>
<translation id="6197453924249895891">Antaa laajennuksille yritysavainten käyttöoikeuden.
Avaimet, jotka luodaan hallinnoidussa tilissä chrome.enterprise.platformKeys-sovellusliittymän avulla, on tarkoitettu yrityskäyttöön. Tuotuja tai muulla tavalla luotuja avaimia ei ole tarkoitettu yrityskäyttöön.
Yrityskäyttöön tarkoitettujen avainten käyttöoikeus määritetään ainoastaan tämän käytännön avulla. Käyttäjä ei voi antaa laajennuksille yritysavainten käyttöoikeutta eikä poistaa annettua oikeutta.
Laajennus ei voi oletusarvoisesti käyttää yrityskäyttöön tarkoitettua avainta. Tämä vastaa sitä, että laajennuksen allowCorporateKeyUsage-arvoksi asetetaan Epätosi.
Ainoastaan siinä tapauksessa, että laajennuksen allowCorporateKeyUsage-arvoksi on asetettu Tosi, kyseinen laajennus voi käyttää mitä tahansa yrityskäyttöön merkittyä käyttöympäristöavainta tietojen allekirjoittamiseen. Tämä käyttöoikeus tulee myöntää vain, jos laajennus pystyy luotettavasti suojaamaan avainta hyökkääjiltä.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Ilmoita laitteen käyttöajat.
Jos tätä asetusta ei ole määritetty tai sen arvo on tosi, laitteet ilmoittavat ajat, jolloin käyttäjä on käyttänyt laitetta. Jos arvo on epätosi, laitteen käyttöaikoja ei tallenneta tai ilmoiteta.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Kaikki tulostimet näkyvät, paitsi kieltolistalla olevat.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Tämä käytäntö pakottaa automaattisen täydennyksen lomaketietojen tuonnin aiemmasta oletusselaimesta. Käytössä ollessaan se vaikuttaa myös tuonnin valintaikkunaan.
Jos käytäntö on pois käytöstä, automaattisen täydennyksen lomaketietoja ei tuoda.
Jos käytäntöä ei aseteta, käyttäjältä saatetaan kysyä, tuodaanko tiedot, tai tiedot saatetaan tuoda automaattisesti.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Aseta lataushakemisto</translation>
<translation id="6244210204546589761">Käynnistettäessä avattavat sivut</translation>
<translation id="6258193603492867656">Määrittää, tuleeko luodun Kerberos SPN:n sisältää standardista poikkeava portti. Jos otat tämän asetuksen käyttöön ja standardista poikkeava portti (esim. muu portti kuin 80 tai 443) annetaan, se lisätään luotuun Kerberos SPN:ään. Jos poistat asetuksen käytöstä tai et määritä asetusta, luotu Kerberos SPN ei sisällä porttia missään tapauksessa.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Määrittää laitteen oman viestijärjestelmän käytännöt. Kiellettyjen luettelossa olevia laitteen omaa viestijärjestelmää käyttäviä isäntiä ei sallita, ellei niitä ole lisätty sallittujen luetteloon.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Salli tai estä äänen kaappaaminen</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861"><ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii kaikkien komponenttien päivityksen, kun tämän käytännön arvo on Tosi tai sitä ei ole määritetty.
Jos tämän käytännön arvo on Epätosi, komponenttien päivittäminen poistetaan käytöstä. Tämä käytäntö ei kuitenkaan koske kaikkia osia: päivitys sallitaan, jos komponentti ei sisällä suoritettavaa koodia, muuta selaimen toimintaa merkittävästi tai on selaimen suojauksen kannalta kriittinen.
Tällaisia komponentteja ovat esimerkiksi varmenteiden peruutusluettelot ja Selaussuojan tiedot.
Voit lukea lisää Selaussuojasta osoitteessa https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Verkkotunnuksen automaattinen täydennys kirjautumisen yhteydessä</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome näyttää varoitussivun, jos käyttäjä avaa SSL-virheitä sisältävän sivuston. Jos käytännön arvo on Tosi, käyttäjä voi ohittaa varoitussivun. Tämä on myös oletusarvo.
Käytännön arvo Epätosi estää varoitussivujen ohittamisen.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Määrittää parametrit, joita käytetään tehtäessä URL-osoitteiden hakuja POST-metodin avulla. Se koostuu pilkuilla erotetuista nimi/arvo-pareista. Jos arvo on malliparametri kuten yllä olevan esimerkin {searchTerms}, se korvataan oikeilla hakusanatiedoilla.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, hakupyyntö lähetetään GET-metodin avulla.
Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Onko julkaisuversio käyttäjän asetettavissa</translation>
<translation id="6368011194414932347">Määritä etusivun URL-osoite</translation>
<translation id="6368403635025849609">Salli JavaScript näissä sivustoissa</translation>
<translation id="6376659517206731212">Voidaan asettaa pakolliseksi</translation>
<translation id="6378076389057087301">Määritä, vaikuttaako äänitoiminta virranhallintaan</translation>
<translation id="637934607141010488">Raporttiluettelo viime aikoina sisäänkirjautuneista laitteen käyttäjistä.
Jos käytännön arvo on epätosi, käyttäjiä ei raportoida.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Ottaa käyttöön tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> automaattinen täyttö -ominaisuuden ja antaa käyttäjien täydentää verkkolomakkeita automaattisesti aiemmin tallennetuilla tiedoilla, kuten osoitteilla tai luottokorttitiedoilla. Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, automaattista täyttöä ei voi käyttää. Jos otat asetuksen käyttöön tai et määritä asetusta, automaattinen täyttö pysyy käyttäjän hallinnassa. Käyttäjä voi tällöin määrittää automaattisen täytön profiileja ja ottaa halutessaan automaattisen täytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiosta 29 lähtien. Käytä sen sijaan PresentationScreenDimDelayScale-käytäntöä.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Kirjaa käyttäjä ulos</translation>
<translation id="6417861582779909667">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka eivät saa asettaa evästeitä. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultCookiesSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Et voi pakottaa Android-sovelluksia käyttämään välityspalvelinta. Android-sovellusten käytettävissä on joukko välityspalvelinasetuksia, joiden noudattaminen on vapaaehtoista:
Jos välityspalvelinta ei käytetä koskaan, Android-sovelluksille ilmoitetaan, että välityspalvelinta ei ole määritetty.
Jos otat käyttöön järjestelmän välityspalvelinasetukset tai kiinteän välityspalvelimen, Android-sovelluksille ilmoitetaan HTTP-välityspalvelimen osoite ja portti.
Jos välityspalvelin tunnistetaan automaattisesti, Android-sovelluksille toimitetaan http://wpad/wpad.dat-skriptin URL-osoite. Muita välityspalvelimien automaattisen tunnistusprotokollan osia ei käytetä.
Jos otat käyttöön .pac-välityspalvelinskriptin, sen URL-osoite toimitetaan Android-sovelluksille.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Salli Bluetoothin käyttäminen laitteella</translation>
<translation id="6520802717075138474">Tuo hakukoneet oletusselaimesta ensimmäisellä käyttökerralla</translation>
<translation id="6525955212636890608">Jos otat tämän asetuksen käyttöön, kaikki sellainen Flash-sisältö toimii, joka on upotettu verkkosivustolle, jonka sisältöasetuksissa on sallittu Flashin käyttö (olipa sallija käyttäjä tai yrityskäytäntö), mukaan lukien muista lähteistä tullut sisältö tai pieni sisältö.
Jos haluat hallinnoida, mitkä verkkosivustot saavat suorittaa Flash-sisältöä, tutustu DefaultPluginsSetting-, PluginsAllowedForUrls- ja PluginsBlockedForUrls-käytäntöihin.
Jos tämä käytäntö on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, muista lähteistä tuleva tai pieni Flash-sisältö saattaa olla estetty.</translation>
<translation id="653608967792832033">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua näyttö lukitaan, kun laitetta käytetään akkuvirralla.
Kun tämän käytännön arvo on yli nolla, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lukitsee näytön.
Kun tämän käytännön arvo on nolla, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei lukitse näyttöä laitteen ollessa käyttämättömänä.
Kun tälle käytännölle ei ole asetettu arvoa, se käyttää ajan oletusarvoa.
Suositeltu tapa toteuttaa näytön lukitus laitteen ollessa käyttämättömänä on ottaa käyttöön näytön lukitus sovelluksen keskeytyessä ja määrittää <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> keskeytymään, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn aikaa. Tätä käytäntöä pitäisi käyttää vain silloin, kun näyttö halutaan lukita huomattavasti sovelluksen keskeytymistä aiemmin tai kun sovelluksen ei haluta keskeytyvän lainkaan.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina. Arvo rajoitetaan käyttämättömyysajan arvoa pienemmäksi.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Automaattinen uudelleenkäynnistys laitteen sammuessa</translation>
<translation id="6539246272469751178">Tällä käytännöllä ei ole vaikutusta Android-sovelluksiin. Android-sovellukset käyttävät aina oletuslataushakemistoa, eivätkä voi käyttää kohteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> muualle kuin oletuslataushakemistoon lataamia tiedostoja.</translation>
<translation id="654303922206238013">Ecryptfs-siirtomenettely</translation>
<translation id="6544897973797372144">Jos käytännön arvo on Tosi ja ChromeOsReleaseChannel-käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjät voivat vaihtaa laitteen julkaisuversiota. Jos käytännön arvo on Epätosi, laitteeseen lukitaan viimeksi määritetty julkaisuversio.
ChromeOsReleaseChannel-käytäntö ohittaa käyttäjän valitseman julkaisuversion. Jos käytännössä määritetty versio on vakaampi kuin laitteelle asennettu versio, versiota vaihdetaan vasta, kun vakaamman julkaisuversion versionumero on laitteelle asennettua julkaisuversiota suurempi.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Älä anna minkään sivuston käyttää kameraa ja mikrofonia</translation>
<translation id="6561396069801924653">Näytä käytettävyysvalinnat ilmaisinalueen valikossa</translation>
<translation id="6565312346072273043">Määritä kirjautumisruudun ruutunäppäimistö-esteettömyysominaisuuden oletustila.
Jos tämän käytännön arvoksi on asetettu tosi, ruutunäppäimistö on näkyvissä kirjautumisruudussa.
Jos tämän käytännön arvoksi on asetettu epätosi, ruutunäppäimistö ei ole näkyvissä kirjautumisruudussa.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät voivat ohittaa sen väliaikaisesti ottamalla ruutunäppäimistön käyttöön tai poistamalla sen käytöstä. Käyttäjän valinta ei kuitenkaan tallennu, ja oletusasetus palautetaan käyttöön, kun kirjautumisruutu näytetään seuraavan kerran tai käyttäjä ei tee kirjautumisruudussa mitään yhteen minuuttiin.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, ruutunäppäimistö ei tule näkyviin kirjautumisruudussa. Käyttäjät voivat ottaa ruutunäppäimistön käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa, ja käyttäjän tekemä ruutunäppäimistön tilan muutos säilyy kaikilla käyttäjillä, kunnes sitä muutetaan.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Aseta URL-rajoitusten ulkopuolinen lähde</translation>
<translation id="6598235178374410284">Käyttäjän avatar-kuva</translation>
<translation id="6603004149426829878">Lähetä aina käytettävissä olevat sijaintisignaalit palvelimelle aikavyöhykkeen selvittämisen yhteydessä.</translation>
<translation id="6628646143828354685">Määritä, sallitaanko sivustojen käyttää lähistöllä olevia Bluetooth-laitteita. Käyttö on mahdollista estää kokonaan, tai käyttäjältä voidaan pyytää vahvistusta aina, kun verkkosivusto haluaa käyttää lähistöllä olevaa Bluetooth-laitetta.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, sen arvoksi asetetaan 3 ja käyttäjä voi halutessaan muokata sitä.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Poista kolmiulotteisten grafiikka-sovellusliittymien tuki käytöstä</translation>
<translation id="6647965994887675196">Jos asetuksen arvo on tosi, valvottuja käyttäjiä voi luoda ja käyttää.
Jos asetuksen arvo on epätosi tai sitä ei ole määritetty, valvottujen käyttäjien luominen ja kirjautuminen ei ole käytössä. Kaikki olemassa olevat valvotut käyttäjät piilotetaan.
HUOMAA: kuluttajien ja yrityskäyttöön tarkoitettujen laitteiden oletuskäytös eroaa toisistaan: kuluttajien laitteilla valvotut käyttäjät ovat käytössä oletuksena, kun taas yrityslaitteilla ne ovat oletuksena pois käytöstä.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Tämä käytäntö ei ole enää käytössä, käytä URLBlacklist-käytäntöä sen sijaan.
Poistaa käytöstä luetellut protokollajärjestelmät tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tämän luettelon järjestelmiä käyttävät URL-osoitteet eivät lataudu eikä niihin voida siirtyä.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä tai luettelo on tyhjä, kaikkia tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> järjestelmiä voidaan käyttää.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Paikallisesti hallinnoitujen käyttäjien asetukset</translation>
<translation id="6654559957643809067">Määrittää, että <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää verkon ennakointia ja estää käyttäjiä muokkaamasta tätä asetusta.
Tämä käytäntö koskee DNS-esilatauksen lisäksi TCP- ja SSL-yhteyksien esimuodostusta ja verkkosivujen esihahmonnusta.
Jos asetuksen arvoksi asetetaan aina, ei koskaan tai vain Wi-Fi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei anna käyttäjien muokata tätä asetusta.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, verkon ennakointi otetaan käyttöön, mutta käyttäjä voi muokata asetusta.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Määrittää sekunteina ajan, jonka laite voi viivyttää päivityksen lataamista siitä hetkestä, kun päivitys on lähetetty palvelimelle. Osa odotusajasta voidaan määrittää aikana ja loput päivitystarkistusten määränä. Hajonnalle on kuitenkin yläraja, joten laite ei koskaan jää odottamaan päivityksen lataamista loputtomasti.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Laitteiston tilan raportointi</translation>
<translation id="6699880231565102694">Ota kahden tekijän todennus käyttöön etäisännille</translation>
<translation id="6724842112053619797">Jos tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑profiileihin tallennetut tiedot, esim. kirjanmerkit, automaattisen täytön tiedot ja salasanat, tallennetaan myös roaming-käyttäjän profiilitiedostoon tai järjestelmänvalvojan <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />-käytännössä määrittämään sijaintiin. Pilvisynkronointi poistetaan käytöstä, kun tämä käytäntö on käytössä.
Jos tämä käytäntö ei ole käytössä tai sitä ei ole määritetty, vain paikallisia profiileja käytetään.
<ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> poistaa kaiken tietojen synkronoinnin käytöstä ja ohittaa RoamingProfileSupportEnabled-käytännön .</translation>
<translation id="6757438632136860443">Voit määrittää URL-osoitemalleja, joiden määrittämät sivustot saavat suorittaa <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-laajennuksen.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikkiin sivustoihin sovelletaan DefaultPluginsSetting-käytäntöä (jos se on määritetty) tai käyttäjän omien asetusten mukaista yleistä oletusarvoa.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Salli sivustojen pyytää käyttäjältä lupaa lähistöllä olevien Bluetooth-laitteiden käyttämiseen</translation>
<translation id="6770454900105963262">Aktiivisten kioskikäyttökertojen tietojen raportointi</translation>
<translation id="6786747875388722282">Laajennukset</translation>
<translation id="6786967369487349613">Määritä roaming-profiilihakemisto</translation>
<translation id="6810445994095397827">Estä JavaScript näissä sivustoissa</translation>
<translation id="681446116407619279">Tuetut todennusjärjestelmät</translation>
<translation id="685769593149966548">Pakota rajoitettu tila YouTubessa</translation>
<translation id="687046793986382807">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiosta 35 alkaen.
Muistitiedot ilmoitetaan sivulle huolimatta valitusta arvosta, mutta ilmoitetut koot pyöristetään ja päivitystiheyttä rajoitetaan turvallisuussyistä. Jos haluat tarkkoja reaaliaikaisia tietoja, käytä esimerkiksi Telemetry-työkalua.</translation>
<translation id="6894178810167845842">Uusi välilehti ‑sivun URL-osoite</translation>
<translation id="6899705656741990703">Hae välityspalvelimen asetukset automaattisesti</translation>
<translation id="6903814433019432303">Tämä käytäntö on aktiivisena vain jälleenmyyntitilassa.
Määrittää URL-osoitteet, jotka ladataan esittelykäyttökerran alkaessa. Tämä käytäntö korvaa kaikki muut aloitusosoitteiden määritystavat, joten sitä voidaan käyttää vain käyttökerroilla, jotka eivät liity tiettyihin käyttäjiin.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Määrittää oletushakupalvelun. Voit määrittää käytettävän oletushakupalvelun tai poistaa oletushaun käytöstä.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Ota käyttöön äänipalautteen käytettävyysominaisuus.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, äänipalaute on aina käytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, äänipalaute on aina pois käytöstä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, äänipalaute ei ole käytössä aluksi, mutta käyttäjä voi ottaa sen käyttöön milloin tahansa.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Jos käytännön arvoksi on määritetty tosi, pilvikäytäntö ohittaa laitekäytännön, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Jos käytännön arvoksi on määritetty epätosi tai sitä ei ole määritetty ollenkaan, laitekäytäntö ohittaa pilvikäytännön, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Saat lisätietoja käytäntöjen prioriteeteistä osoitteesta https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices.
Tämä käytäntö ei ole käytettävissä Windowsin esiintymissä, joita ei ole liitetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Estä <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-laajennus.</translation>
<translation id="6923366716660828830">Määrittää oletushakupalvelun nimen. Jos nimi jätetään tyhjäksi tai käytäntöä ei ole määritetty, käytetään haku-URL-osoitteen määrittämää isäntänimeä. Tämä käytäntö on voimassa vain jos DefaultSearchProviderEnabled-käytäntö on käytössä.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Poista tietojen synkronointi Googlen kanssa käytöstä</translation>
<translation id="6936894225179401731">Määrittää välityspalvelimen samanaikaisten yhteyksien enimmäismäärän.
Jotkut välityspalvelimet eivät voi käsitellä suurta määrää samanaikaisia yhteyksiä samalta asiakassovellukselta. Voit ratkaista ongelman pienentämällä käytännön arvoa.
Arvon tulee olla alle 100 ja yli 6, oletusarvo on 32.
Jotkin verkkosovellukset käyttävät paljon yhteyksiä GETien vuoksi, joten 32:ta pienemmän arvon valinta voi aiheuttaa verkon katkoksia, jos käynnissä on useita verkkosovelluksia. Valitse oletusarvoa pienempi arvo omalla vastuullasi.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käytetään oletusarvoa (32).</translation>
<translation id="6943577887654905793">Mac/Linux-asetuksen nimi:</translation>
<translation id="69525503251220566">Parametri, joka tarjoaa kuvan perusteella haku -ominaisuuden oletushakupalvelulle</translation>
<translation id="6956272732789158625">Älä salli sivustojen käyttää avainten luomistoimintoa.</translation>
<translation id="6994082778848658360">Määrittää laitteen Secure Element ‑komponentin tarjoaman monitasoisen todennuksen käytön, jos se on yhteensopiva tämän ominaisuuden kanssa. Käyttäjän läsnäolo havaitaan laitteen virtapainikkeen avulla.
Jos valittuna on Ei käytössä, toista todennustasoa ei käytetä.
Jos valittuna on U2F, sisäänrakennettu toinen taso toimii FIDO U2F ‑sääntöjen mukaan.
Jos valittuna on U2F_EXTENDED, sisäänrakennettu toinen taso tarjoaa U2F-ominaisuuksien lisäksi yksilöllisen todennuksen mahdollistavia laajennuksia.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Vaaditaanko paikallisilta luottamusankkureilta verkossa suoritettavat OCSP/CRL-tarkistukset vai ei</translation>
<translation id="7003334574344702284">Tämä käytäntö pakottaa tallennettujen salasanojen tuonnin nykyisestä oletusselaimesta. Jos käytäntö on käytössä, käytäntö vaikuttaa myös tuonti-ikkunaan. Jos käytäntö ei ole käytössä, tallennettuja salasanoja ei tuoda. Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjiltä voidaan kysyä, haluavatko he tuoda salasanat, tai ne voidaan tuoda automaattisesti.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> asetukset</translation>
<translation id="7006788746334555276">Sisältöasetukset</translation>
<translation id="7007671350884342624">Määrittää levyllä sijaitsevan hakemiston, johon <ph name="PRODUCT_NAME" /> tallentaa käyttäjätietoja.
Jos otat tämän käytännön käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää määritettyä hakemistoa, vaikka käyttäjä antaisi --user-data-dir-komennon. Älä määritä käytännön arvoksi juurihakemistoa tai muihin tarkoituksiin käytettävää hakemistoa, sillä <ph name="PRODUCT_NAME" /> hallinnoi sen sisältöä ja seurauksena voi olla tietojen katoamista tai muita odottamattomia ongelmia.
Katso mahdollisten muuttujien luettelo osoitteesta https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, käytetään profiilin oletuspolkua ja käyttäjä voi ohittaa tämän antamalla komentorivillä komennon --user-data-dir.</translation>
<translation id="7027785306666625591">Määritä tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> virranhallinta.
Näillä käytännöillä voit määrittää, miten <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> toimii, kun laite on käyttämättömänä tietyn aikaa.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Esimerkkiarvo:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Antaa tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> lähettää asiakirjoja palveluun <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> tulostettavaksi. HUOM: Tämä koskee vain <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />-tukea tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Määritys ei estä käyttäjiä lähettämästä tulostustöitä verkkosivustoista. Jos tämä asetus on käytössä tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat tulostaa palveluun <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> tulostusikkunasta. Jos asetus on pois käytöstä, käyttäjät eivät voi tulostaa palveluun <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> tulostusikkunasta.</translation>
<translation id="7053678646221257043">Tämä käytäntö pakottaa kirjanmerkkien tuonnin nykyisestä oletusselaimesta. Jos käytäntö on käytössä, käytäntö vaikuttaa myös tuonti-ikkunaan. Jos käytäntö ei ole käytössä, kirjanmerkkejä ei tuoda. Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjiltä voidaan kysyä, haluavatko he tuoda kirjanmerkit, tai kirjanmerkit voidaan tuoda automaattisesti.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Salli ponnahdusikkunat näissä sivustoissa</translation>
<translation id="706669471845501145">Anna kaikkien sivustojen näyttää työpöytäilmoituksia</translation>
<translation id="7072406291414141328">Ottaa käyttöön verkon kaistanleveyden rajoituksen</translation>
<translation id="7079519252486108041">Estä ponnahdusikkunat näissä sivustoissa</translation>
<translation id="7091198954851103976">Suorittaa todennusta edellyttävät laajennukset aina</translation>
<translation id="7106631983877564505">Ota lukitus käyttöön, kun tuotetta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttävä laite on käyttämättömänä tai virransäästötilassa.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjältä pyydetään salasanaa laitteen herättämiseksi virransäästötilasta.
Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, käyttäjältä ei pyydetä salasanaa laitteen herättämiseksi virransäästötilasta.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön tai poistat sen käytöstä, käyttäjä ei voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, käyttäjä voi valita, pyydetäänkö salasanaa laitteen lukituksen avaamisen yhteydessä.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Määrittää, käynnistyykö <ph name="PRODUCT_NAME" /> prosessina käyttöjärjestelmän kirjautumisen jälkeen ja pysyykö se käynnissä myös selainikkunoiden sulkemisen jälkeen. Näin taustasovellukset ja käyttökerta evästeineen pysyvät aktiivisina. Taustaprosessi merkitään ilmaisinalueella kuvakkeella, jonka kautta se voidaan koska tahansa sulkea.
Jos tämän käytännön arvo on Tosi, taustatila on käytössä, eikä käyttäjä voi muokata sitä selaimen asetuksissa.
Jos tämän käytännön arvo on Epätosi, taustatila on poissa käytöstä, eikä käyttäjä voi muokata sitä selaimen asetuksissa.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, taustatila on oletuksena pois käytöstä, mutta käyttäjä voi muokata sitä selaimen asetuksissa.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Näyttää sovellukset, jotka <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää kiinnitettyinä käynnistyspalkissa.
Jos käytäntö on määritetty, käyttäjä ei voi vaihtaa sovelluksia.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjä voi vaihtaa käynnistyspalkkiin kiinnitettyjä sovelluksia.</translation>
<translation id="7132877481099023201">URL-osoitteet, joille sallitaan pääsy videon kaappauslaitteisiin erikseen lupaa kysymättä</translation>
<translation id="7167436895080860385">Anna käyttäjien katsella salasanoja salasanan hallinnassa (vanhentunut)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Lyhytkestoinen profiili</translation>
<translation id="717630378807352957">Salli kaikki määritystiedoston tulostimet.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Päivityksille sallitut yhteystyypit</translation>
<translation id="7194407337890404814">Oletushakupalvelun nimi</translation>
<translation id="7199300565886109054">Antaa määrittää luettelon URL-osoitemalleista, joita vastaavat sivustot voivat tallentaa käyttökertakohtaisia evästeitä.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, kaikkiin sivustoihin sovelletaan yleistä oletusarvoa, joka perustuu DefaultCookiesSetting-käytäntöön, jos se on asetettu, tai muussa tapauksessa käyttäjän omiin asetuksiin.
Huom. Jos <ph name="PRODUCT_NAME" /> on käynnissä taustatilassa, käyttökerta ei välttämättä pääty viimeisen selainikkunan sulkeutuessa vaan pysyy aktiivisena selaimen sulkemiseen asti. Katso käytäntö BackgroundModeEnabled, niin saat lisätietoja tämän toiminnallisuuden määrittämisestä.
Jos RestoreOnStartup-käytäntö on määritetty palauttamaan aiempien käyttökertojen URL-osoitteet, tätä käytäntöä ei noudateta, vaan kyseisten sivustojen evästeet tallennetaan pysyvästi.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Salli lataamisen rajoitukset</translation>
<translation id="7207095846245296855">Pakota Googlen SafeSearch</translation>
<translation id="7216442368414164495">Anna käyttäjien sallia Selaussuojan laajempi raportointi</translation>
<translation id="7234280155140786597">Kiellettyjen laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävien isäntien nimet (tai *, jos kaikki kielletään)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Määritä näytön suurentajan oletustyyppi, joka on käytössä kirjautumisnäytössä.
Jos tämä käytäntö on määritetty, se määrittää kirjautumisnäytössä käytössä olevan näytön suurentajan tyypin. Jos käytännön arvoksi on määritetty Ei mitään, näytön suurentaja ei ole käytössä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät voivat ohittaa sen väliaikaisesti ottamalla näytön suurentajan käyttöön tai poistamalla sen käytöstä. Käyttäjän valinta ei kuitenkaan ole pysyvä, ja oletusarvo palautetaan käyttöön aina kirjautumisnäytön tullessa näkyviin uudestaan tai käyttäjän ollessa epäaktiivinen kirjautumisnäytössä minuutin ajan.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, näytön suurentaja ei ole käytössä kirjautumisnäytön ensimmäisellä näyttökerralla. Käyttäjät voivat ottaa näytön suurentajan käyttöön tai pois käytöstä milloin tahansa, ja sen tila kirjautumisnäytössä pysyy samana, vaikka käyttäjä vaihtuisi.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Salli <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> -CA-varmenteiden käyttö ARC-sovelluksille</translation>
<translation id="7258823566580374486">Ota etäisäntien verhoaminen käyttöön</translation>
<translation id="7260277299188117560">Automaattinen p2p-päivitys käytössä</translation>
<translation id="7261252191178797385">Laitteen taustakuva</translation>
<translation id="7267809745244694722">Medianäppäimet toimivat oletuksena toimintonäppäiminä</translation>
<translation id="7271085005502526897">Tuo saapumissivu oletusselaimesta ensimmäisellä käyttökerralla</translation>
<translation id="7273823081800296768">Jos tämä asetus on käytössä tai sen arvoa ei ole määritetty, käyttäjät voivat muodostaa laiteparin asiakkaiden ja isäntien välille yhteyden muodostamishetkellä. Tällöin PIN-koodia ei tarvitse antaa joka kerta.
Jos tämä asetus ei ole käytössä, tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Hallinnoidut kirjanmerkit</translation>
<translation id="7295019613773647480">Ota käyttöön valvotut käyttäjät</translation>
<translation id="7301543427086558500">Määrittää luettelon vaihtoehtoisia URL-osoitteita, joiden avulla voidaan noutaa hakutermejä hakukoneelta. URL-osoitteiden tulee sisältää merkkijono <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, jota käytetään hakutermien noutamiseen.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, hakutermejä ei noudeta vaihtoehtoisten URL-osoitteiden avulla.
Tätä käytäntöä noudatetaan vain, jos DefaultSearchProviderEnabled-käytäntö on käytössä.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Ruudun lukituksen viive käytettäessä laitetta verkkovirralla</translation>
<translation id="7311458740754205918">Jos tämän käytännön arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, Uusi välilehti ‑sivulla voidaan näyttää sisältöehdotuksia käyttäjän historian, kiinnostuksen kohteiden tai sijainnin perusteella.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, Uusi välilehti ‑sivulla ei näytetä automaattisesti luotuja sisältöehdotuksia.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Muut tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> komentoriviparametrit</translation>
<translation id="7326394567531622570">Samanlainen kuin Wipe (arvo 2), mutta yrittää säilyttää kirjautumistunnukset, jotta käyttäjän ei tarvitse kirjautua sisään uudelleen.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua ruutu sammutetaan, kun laitetta käytetään akkuvirralla.
Kun tälle käytännölle asetetaan nollaa suurempi arvo, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sammuttaa ruudun.
Kun tälle käytännölle asetetaan arvoksi nolla, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei sammuta ruutua laitteen ollessa käyttämättömänä.
Kun tälle käytännölle ei aseteta arvoa, se käyttää oletusaikaa.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina. Arvo rajoitetaan korkeintaan käyttämättömyysajan suuruiseksi.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Määrittää tilityypin, jota käytetään <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> -todennusta (esim. Kerberos) tukevassa Android-todennussovelluksessa. Tämän tiedon pitäisi olla saatavilla todennussovelluksen tarjoajalta. Lisätietoja on osoitteessa https://goo.gl/hajyfN.
Jos asetusta ei määritetä, <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> -todennus poistetaan käytöstä Android-laitteilla.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Kun asetus on True, Chrome Web Storen sovelluksien mainoksia ei näytetä Uusi välilehti -sivulla. Kun asetus on False tai sitä ei ole valittu, Chrome Web Storen sovelluksien mainoksia näytetään Uusi välilehti -sivulla.</translation>
<translation id="7332963785317884918">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttää aina RemoveLRU-puhdistustapaa.
Hallinnoi tuotetta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttävien laitteiden automaattisen puhdistuksen tapaa. Automaattisen puhdistuksen avulla vapautetaan levytilaa, ja se käynnistyy, kun levyllä oleva tila käy kriittisen vähiin.
Jos käytännön arvoksi asetetaan RemoveLRU, automaattinen puhdistus poistaa käyttäjiä laitteelta järjestyksessä, jossa pisimpään kirjautumatta ollut käyttäjä poistetaan ensin, kunnes levytilaa on vapautettu tarpeeksi.
Jos käytännön arvoksi asetetaan RemoveLRUIfDormant, automaattinen puhdistus poistaa laitteelta käyttäjiä, jotka eivät ole kirjautuneet sisään vähintään kolmeen kuukauteen, järjestyksessä, jossa pisimpään kirjautumatta ollut käyttäjä poistetaan ensin, kunnes levytilaa on vapautettu tarpeeksi.
Jos käytäntöä ei määritetä, automaattinen puhdistus käyttää sisäänrakennettua oletustapaa, joka on tällä hetkellä RemoveLRUIfDormant.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Säilytä evästeet käyttökerran ajan</translation>
<translation id="7340034977315324840">Ilmoita laitteen käyttöajat</translation>
<translation id="7343497214039883642">Yritystulostimen määritystiedosto laitteille</translation>
<translation id="7384999953864505698">Sallii QUIC-protokollan käytön</translation>
<translation id="7417972229667085380">Prosenttiosuus, jolla käyttämättömyyden viive skaalataan esitystilassa (ei enää käytössä)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Aseta levyn mediavälimuistin koko tavuina</translation>
<translation id="7424751532654212117">Käytöstä poistettujen laajennuksien poikkeukset</translation>
<translation id="7426112309807051726">Määrittää, poistetaanko <ph name="TLS_FALSE_START" /> -optimointi käytöstä. Historiallisista seikoista johtuen tämän käytännön nimi on DisableSSLRecordSplitting.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta tai jos sen arvo on Epätosi, <ph name="TLS_FALSE_START" /> otetaan käyttöön. Jos käytännön arvo on Tosi, <ph name="TLS_FALSE_START" /> poistetaan käytöstä.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Ota Instant käyttöön</translation>
<translation id="7443616896860707393">Eri lähteiden HTTP-todennuskehotteet</translation>
<translation id="7469554574977894907">Ota hakuehdotukset käyttöön</translation>
<translation id="7474249562477552702">Hyväksytäänkö paikallisten luottamusankkureiden myöntämät SHA-1-allekirjoitetut varmenteet</translation>
<translation id="7485481791539008776">Oletustulostimen valinnan säännöt</translation>
<translation id="749556411189861380">Ilmoita laitteiden käyttöjärjestelmän ja laiteohjelmiston versiot.
Jos arvoa ei ole määritetty tai se on tosi, laitteet ilmoittavat käyttöjärjestelmänsä ja laiteohjelmistonsa version tietyin väliajoin. Jos arvo on epätosi, versiotietoja ei ilmoiteta.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Jos tämän käytännön arvo on Tosi tai sitä ei aseteta, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii QUIC-protokollan käytön.
Jos käytännön arvo on Epätosi, QUIC-protokollan käyttöä ei sallita.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Salli avainten luominen näillä sivustoilla.</translation>
<translation id="7529100000224450960">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka saavat avata ponnahdusikkunoita. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultPopupsSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Hajontatekijän automaattinen päivitys</translation>
<translation id="7534199150025803530">Tällä käytännöllä ei ole vaikutusta Androidin Google Drive ‑sovellukseen. Jos haluat estää Google Driven käytön mobiiliyhteyden kautta, sinun on estettävä Androidin Google Drive ‑sovelluksen asennus.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Kun tämä käytäntö on määritetty, kirjautumistodennuksen työnkulku riippuu asetuksen arvosta jollain seuraavista tavoista:
Jos asetus on GAIA, kirjautuminen tehdään normaalin GAIA-todennuksen kautta.
Jos asetus on SAML_INTERSTITIAL, kirjautumisen yhteydessä näytetään välinäyttö, jossa ehdotetaan käyttäjälle todennusta laitteen käyttöönoton verkkotunnuksen SAML IdP:n kautta tai normaaliin GAIA-kirjautumistyönkulkuun palaamista.</translation>
<translation id="757395965347379751">Kun tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii SHA-1-allekirjoitetut varmenteet, jos ne ovat vahvistettavissa ja liittyvät paikallisesti asennettuihin CA-varmenteisiin.
Huom. Tämän käytännön toiminta riippuu siitä, salliiko käyttöjärjestelmän varmennepino SHA-1-allekirjoitukset. Jos käyttöjärjestelmän päivitys muuttaa tapaa, jolla käyttöjärjestelmä käsittelee SHA-1-varmenteita, tämän käytännön toiminta voi päättyä. Käytäntö on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, joka antaa yrityksille lisäaikaa SHA-1:n käytön lopettamiseen. Käytäntö poistetaan 1.1.2019 tai sen tienoilla.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä tai sen arvo on epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> noudattaa aiemmin julkaistua SHA-1:n käytöstä poistamisen aikataulua.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Määrittää sen välimuistin koon, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää välimuistiin tallennettujen tiedostojen tallentamiseen.
Jos asetat tämän käytännön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää määritettyä välimuistin kokoa riippumatta siitä, onko käyttäjä määrittänyt levyn välimuistin kokoon liittyvän merkinnän (--disk-cache-size). Tässä käytännössä määritetty arvo ei ole tiukka raja, vaan suositus välimuistijärjestelmälle. Paria megatavua pienempi arvo on liian pieni, joten se pyöristetään ylöspäin pienimpään sallittuun arvoon.
Jos tämän käytännön arvo on 0, välimuistin oletuskokoa käytetään, mutta käyttäjä ei voi muuttaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu, oletuskokoa käytetään ja käyttäjä voi ohittaa sen levyn välimuistin kokomerkinnällä (--disk-cache-size).</translation>
<translation id="7604169113182304895">Android-sovellukset voivat halutessaan noudattaa tätä luetteloa. Niitä ei voi pakottaa noudattamaan sitä.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> käynnistyksen yhteydessä sovellettavat järjestelmäkäytännöt</translation>
<translation id="7614663184588396421">Käytöstä poistettujen protokollajärjestelmien luettelo</translation>
<translation id="7617319494457709698">Tämä käytäntö määrittää laajennukset, joilla on oikeus käyttää <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />n funktiota <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> etätodennukseen. Vain tässä luettelossa olevat laajennukset voivat käyttää sovellusliittymää.
Jos laajennus ei ole luettelossa tai luetteloa ei ole määritetty, kutsujen lähettäminen sovellusliittymälle epäonnistuu ja palauttaa virhekoodin.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Määrittää julkaisuversion, jota tämän laitteen tulee käyttää.</translation>
<translation id="7632724434767231364">GSSAPI-kirjaston nimi</translation>
<translation id="7635471475589566552">Määrittää tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> sovelluksen kielen ja estää käyttäjiä muuttamasta sitä. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää määritettyä kieltä. Jos tätä kieltä ei tueta, käytetään kieltä en-US. Jos asetus poistetaan käytöstä tai valintaa ei tehdä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää joko käyttäjän määrittämää kieltä (jos valittu), järjestelmän kieltä tai kieltä en-US, jos näitä kieliä ei tueta.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Määrittää, onko mobiilitiedonsiirto roaming-tilassa käytössä laitteessa. Jos arvo on tosi, mobiilitiedonsiirto roaming-tilassa on sallittu. Jos arvoa ei määritetä tai määritetty arvo on epätosi, mobiilitiedonsiirto roaming-tilassa ei ole käytettävissä.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Dynaaminen käytännön päivitys</translation>
<translation id="7694807474048279351">Ajoita automaattinen uudelleenkäynnistys, kun tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> päivitys on otettu käyttöön.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, automaattinen uudelleenkäynnistys on ajoitettu siihen, kun tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> päivitys on otettu käyttöön, ja uudelleenkäynnistys vaaditaan päivitysprosessin loppuun suorittamiseksi. Uudelleenkäynnistys on ajoitettu alkamaan välittömästi, mutta sitä voidaan lykätä laitteella enintään 24 tuntia, jos käyttäjä käyttää laitetta.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, automaattista uudelleenkäynnistystä ei ajoiteta tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> päivityksen käyttöönoton jälkeen. Päivitysprosessi on valmis, kun käyttäjä seuraavan kerran käynnistää laitteen uudelleen.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Huomaa: Tällä hetkellä automaattiset uudelleenkäynnistykset ovat käytössä vain kun kirjautumisnäyttö on näkyvissä tai kioskisovellusistunto on käynnissä. Tämä muuttuu tulevaisuudessa, ja käytäntö on aina käytössä, riippumatta siitä, onko tietyntyyppinen istunto käynnissä vai ei.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Sovellusten ja laajennusten välimuistin koon asettaminen (tavuina)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Sanakirja, joka liittää isäntänimiin totuusarvoja. Arvo määrittää, sallitaanko isännän käyttö (tosi) vai estetäänkö se (epätosi).
Tämä käytäntö on tarkoitettu tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisäiseen käyttöön.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Kysy aina, kun sivusto haluaa käyttää kameraa ja/tai mikrofonia</translation>
<translation id="7713608076604149344">Latausrajoitukset</translation>
<translation id="7715711044277116530">Prosenttiosuus, jolla näytön himmennyksen viive skaalataan esitystilassa</translation>
<translation id="7717938661004793600">Määritä tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käytettävyysominaisuudet.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Tämä käytäntö sallii HTTP/0.9:n myös muille porteille kuin 80 (HTTP) ja 443 (HTTPS).
Käytäntö on oletuksena poissa käytöstä. Jos se otetaan käyttöön, käyttäjät altistuvat tälle tietoturvaongelmalle: https://crbug.com/600352.
Käytännön tarkoitus on antaa yrityksille tilaisuus jättää HTTP/0.9 pois käytöstä olemassa olevilla palvelimilla, ja se poistetaan tulevaisuudessa.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, HTTP/0.9 ei ole käytössä muilla kuin oletusarvoisilla porteilla.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Ottaa etäisännille käyttöön kahden tekijän todennuksen käyttäjän määrittämän PIN-koodin sijaan.
Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjien täytyy antaa kelvollinen kahden tekijän koodi käyttäessään isäntää.
Jos tämä asetus ei ole käytössä tai sitä ei ole määritetty, kahden tekijän todennus ei ole käytössä, vaan käytetään käyttäjän määrittämää PIN-koodia.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Avaa Uusi välilehti -sivu</translation>
<translation id="7754704193130578113">Kysy, minne kukin tiedosto tallennetaan ennen lataamista</translation>
<translation id="7761446981238915769">Muokkaa kirjautumisnäytöllä asennettavien sovellusten luetteloa</translation>
<translation id="7761526206824804472">Asettaa julkisia käyttökertoja varten yhden tai useamman suositellun kielen, joista käyttäjät voivat valita haluamansa.
Käyttäjä voi valita kielen ja näppäimistöasettelun ennen julkisen käyttökerran aloittamista. Oletuksena kaikki kielet, joita <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tukee, näytetään aakkosjärjestyksessä. Tämän käytännön avulla suositellut kielet voidaan näyttää listan alussa.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, käyttöliittymän kieli on esivalittuna.
Jos tämä käytäntö asetetaan, suositellut kielet näytetään listan alussa muista kielistä erotettuina. Suositellut kielet näytetään käytännössä määritellyssä järjestyksessä. Suositelluista kielistä ensimmäinen on esivalittuna.
Jos suositeltuja kieliä on useita, oletuksena on, että käyttäjät haluavat valita jonkin suosituksista. Kielen ja näppäimistöasettelun valintaa tarjotaan näkyvästi julkisen käyttökerran alussa. Muussa tapauksessa oletetaan, että useimmat käyttäjät haluavat valita esivalitun kielen. Tällöin kielen ja näppäimistöasettelun valintaa ei tarjota yhtä näkyvästi julkisen käyttökerran alussa.
Kun tämä käytäntö on asetettu ja automaattinen kirjautuminen on käytössä (katso käytännöt |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ja |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automaattisesti aloitettavassa julkisessa käyttökerrassa käytetään ensimmäistä kielisuositusta sekä sitä vastaavaa suosituinta näppäimistöasettelua.
Esivalittuna näppäimistöasetteluna käytetään aina kielivalintaa vastaavaa suosituinta asettelua.
Tämä käytäntö voidaan asettaa vain suositukseksi. Käytännön avulla suositellut kielet voidaan näyttää listan alussa, mutta käyttäjä voi aina valita käyttökertaa varten minkä tahansa kielen, jota <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tukee.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Voit määrittää, saavatko sivustot näyttää kuvia. Kuvien näyttäminen voidaan sallia kaikille sivustoille tai kieltää kaikilta sivustoilta. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, AllowImages-asetusta käytetään, ja käyttäjä voi muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Yhteystyypit, joilla voidaan suorittaa käyttöjärjestelmäpäivityksiä. Käyttöjärjestelmäpäivitykset saattavat kuormittaa yhteyttä niiden koon vuoksi, ja tiedonsiirrosta voidaan periä lisämaksuja. Järjestelmäpäivityksiä ei voi tällä hetkellä oletuksena suorittaa kalliilla yhteystyypeillä, kuten WiMax, Bluetooth ja Cellular.
Tunnistettuja yhteystyypin tunnuksia ovat ethernet, wifi, wimax, bluetooth ja cellular.</translation>
<translation id="7763614521440615342">Näytä sisältöehdotuksia Uusi välilehti ‑sivulla</translation>
<translation id="7774768074957326919">Käytä järjestelmän välityspalvelimen asetuksia</translation>
<translation id="7775831859772431793">Voit määrittää välityspalvelimen URL-osoitteen tässä.
Tämä käytäntö otetaan käyttöön vain, jos olet valinnut manuaaliset välityspalvelinasetukset Valitse, miten välityspalvelimen asetukset määritetään -kohdassa.
Älä määritä tätä käytäntöä, jos olet valinnut jonkin muun välityspalvelinkäytäntöjen määritystilan.
Löydät lisäasetuksia ja yksityiskohtaisia esimerkkejä seuraavasta osoitteesta:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="7781069478569868053">Uusi välilehti -sivu</translation>
<translation id="7788511847830146438">Profiilikohtainen</translation>
<translation id="7801886189430766248">Jos tämän käytännön arvo on Tosi, Android-sovellusten tiedot varmuuskopioidaan Android Backup ‑palvelimille ja voidaan palauttaa yhteensopivien sovellusten uudelleenasentamisen yhteydessä.
Jos käytännön arvo on Epätosi, Android Backup Service ei ole käytössä.
Jos käytännölle on määritetty arvo, käyttäjät eivät voi itse muuttaa sitä.
Jos käytännölle ei ole määritetty arvoa, käyttäjät voivat ottaa Android Backup Servicen käyttöön ja poistaa sen käytöstä Android-asetuksissa.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Aseta suuri kontrasti -tilan oletustila kirjautumisnäytössä</translation>
<translation id="7822837118545582721">Kun tämän käytännön arvo on tosi, käyttäjät eivät voi kirjoittaa mitään tietoja ulkoisille tallennustilalaitteille.
Jos tämän käytönnön arvo on epätosi tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat luoda ja muokata sellaisten ulkoisten tallennustilojen tiedostoja, joihin voi kirjoittaa.
ExternalStorageDisabled-käytäntö ohittaa tämän käytännön. Jos ExternalStorageDisabled-arvo on tosi, ulkoinen tallennustila on aina pois käytöstä, eikä tätä käytäntöä oteta huomioon.
Tämän käytännön dynaamista päivittämistä tuetaan M56:ssa ja sitä uudemmissa versioissa.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Määrittää millisekunneissa enimmäisviiveen käytännön kumoamisen ja uuden käytännön noutamisen välillä. Uusi käytäntö noudetaan laitteen hallintapalvelusta.
Tämä käytäntö korvaa oletusarvon (5 000 millisekuntia). Käytännölle voidaan määrittää arvot 1 000 (1 sekunti) – 300 000 (5 minuuttia). Jos valittu arvo on näiden rajojen ulkopuolella, käytetään lähintä kelvollista arvoa.
Jos käytäntöä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää oletusarvoa (5 000 millisekuntia).</translation>
<translation id="7841880500990419427">TLS:n käytettävä vähimmäisversio</translation>
<translation id="7842869978353666042">Määritä Google Driven asetukset</translation>
<translation id="7843525027689416831">Määrittää merkinnät, joita käytetään sovelluksessa <ph name="PRODUCT_NAME" /> sen käynnistyksen yhteydessä. Määritettyjä merkintöjä käytetään vain kirjautumisnäytöllä. Tämän käytännön kautta määritettyjä merkintöjä ei oteta yleisesti käyttöön käyttäjäistunnoissa.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Määrittää laajennusten hallinta-asetuksia, joita <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää
Tämä käytäntö hallitsee useita asetuksia, mukaan lukien nykyisten laajennuksiin liittyvien käytäntöjen hallitsemia asetuksia. Tämä käytäntö ohittaa mahdolliset aiemmin määritetyt käytännöt.
Tämä käytäntö yhdistää määritykseen laajennustunnuksen tai päivitys-URL-osoitteen. Laajennustunnuksen avulla määritys kohdistetaan vain tiettyyn laajennukseen. Erikoistunnus <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> voi käyttää oletusmääritystä, ja kyseinen tunnus yhdistetään kaikkiin laajennuksiin, joille ei aseteta tässä käytännössä muokattua määritystä. Päivitys-URL-osoitteen avulla määritys kohdistetaan kaikkiin laajennuksiin, joiden päivitys-URL-osoite vastaa tarkasti tämän laajennuksen teknisissä tiedoissa olevaa osoitetta. Tarkempi kuvaus on luettavissa täällä: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Kunkin laajennuksen (tai samaa päivitys-URL-osoitetta käyttävien laajennusten) määritys on erillinen tietohakemisto, joka voi sisältää alla luetellut kentät.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: Tämä yhdistetään merkkijonoon, joka kertoo laajennuksen asennustilan. Kelvollisia merkkijonoja ovat:
* <ph name="ALLOWED" />: Tämä antaa käyttäjälle oikeuden laajennuksen asentamiseen. Tätä valintaa käytetään oletuksena.
* <ph name="BLOCKED" />: Tämä estää laajennuksen asentamisen.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: Laajennus asennetaan automaattisesti, eikä käyttäjä voi poistaa sitä.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: Laajennus asennetaan automaattisesti, mutta käyttäjä voi poistaa sen käytöstä.
<ph name="INSTALLTION_MODE" /> on määritettävissä myös useita laajennuksia varten, jolloin sitä voivat käyttää <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> oletusasetuksina) ja samaa päivitys-URL-osoitetta käyttävät laajennukset. Tällöin <ph name="ALLOWED" /> ja <ph name="BLOCKED" /> ovat ainoat kelvolliset arvot.
Jos tila on <ph name="FORCE_INSTALLED" /> tai <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, myös <ph name="UPDATE_URL" /> täytyy määrittää. Huomaa, että tässä käytännössä asetettua päivitys-URL-osoitetta käytetään vain ensimmäisellä asennuskerralla, ja laajennuksen myöhemmillä päivityskerroilla käytetään laajennuksen teknisissä tiedoissa olevaa päivitys-URL-osoitetta. Kuten yllä todetaan, päivitys-URL-osoitteen tulee johtaa tekniset päivitystiedot sisältävään XML-tiedostoon (Update Manifest XML).
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: Tämä yhdistetään merkkijonoluetteloon, joka sisältää laajennukselta estetyt API-käyttöoikeudet. Käyttöoikeuksien nimet vastaavat laajennuksen teknisissä tiedoissa olevia käyttöoikeusmerkkijonoja, mistä on saatavilla lisätietoja täällä: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Tämä asetus on määritettävissä myös laajennusta <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> varten. Jos laajennus tarvitsee estoluettelossa olevaa käyttöoikeutta, laajennuksen latautuminen estetään. Jos laajennus tarvitsee estettyä käyttöoikeutta vain valinnaisesti, se käsitellään tavalliseen tapaan, mutta ristiriitaiset käyttöoikeuspyynnöt hylätään automaattisesti laajennuksen suorituksen aikana.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: Tämä toimii samaan tapaan kuin <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, mutta se nimenomaisesti sallii joitakin käyttöoikeuksia, joiden käyttö voi olla estetty yleisen estoluettelon mukaan. Tällöin käyttöoikeuksia ei voida määrittää laajennusta <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> varten. Huomaa, että tämä asetus ei myönnä hyväksyttyjä käyttöoikeuksia laajennuksille automaattisesti.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: Tämä yhdistetään versiomerkkijonoon. Versiomerkkijono on samassa muodossa kuin laajennuksen teknisissä tiedoissa oleva merkkijono, mistä on saatavilla lisätietoja täällä: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Laajennus poistetaan käytöstä, jos sen versio on määritettyä vähimmäisversiota vanhempi. Tämä koskee myös automaattisesti asennettavia laajennuksia, joita käyttäjät eivät voi poistaa käytöstä.
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä vain, kun käytössä on <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> ja se on määritetty oletusasetuksiin:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: Kukin tämän luettelon kohde on laajennuksen kaltainen vastaavuusmalli (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Käyttäjät voivat helposti asentaa kohteita URL-osoitteista, jotka vastaavat tässä luettelossa olevia kohteita. Sekä tiedoston <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> sijainnin että latauksen aloitussivun (eli viittaavan sivun) täytyy olla sallittuja näiden mallien perusteella.
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Tämä asetus lisää sallittujen luetteloon kaikki laajennukset/sovellukset, joiden asentamisen <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii. Asetuksen arvo on merkkijonoluettelo, jonka kunkin kohteen tulee olla jokin seuraavista: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Lisätietoja tyypeistä on saatavilla tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> laajennusdokumentaatiosta.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Jos käyttäjä yrittää asentaa laajennuksen, mutta asennus estetään käytännön perusteella, Chrome Web Store näyttää käyttäjälle yleisen virheilmoituksen. Tämän asetuksen avulla voit lisätä tekstiä virheilmoitukseen, jolloin voit esimerkiksi ohjata käyttäjän asiakastukeen tai kertoa, miksi laajennus on estetty. Virheilmoituksen tekstiä ei näytetä kokonaan, jos sen pituus on yli 1 000 merkkiä.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Tämä hyväksyy luettelon isännistä, joiden toiminta laajennuksen kanssa estetään. Tällaiseen toimintaan sisältyvät JavaScript-koodin syöttäminen, webRequest- ja webNavigation-kohteiden katselu ja muuttaminen sekä evästeiden katselu ja muuttaminen. Luettelokohteiden muoto muistuttaa vastaavuusmalleja <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />, mutta ne eivät saa sisältää polkuja, kuten "*://*.example.com". Tämä asetus tukee myös TLD-jokerimerkkien käyttöä. Esimerkiksi: "*://example.*".
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Tämä hyväksyy luettelon isännistä, joiden toiminta laajennuksen kanssa sallitaan riippumatta siitä, sisältääkö <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" /> niitä. Tämä asetus ja <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" /> käyttävät samanlaista luettelokohteiden muotoilua.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Jos tämän käytännön arvo on SyncDisabled tai sitä ei ole määritetty, ARC-sovellukset eivät voi käyttää <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> -varmenteita.
Jos tämän käytännön arvo on CopyCaCerts, ARC-sovellukset voivat käyttää kaikkia ONC-asennettuja CA-varmenteita, joissa on <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" />.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Tämä käytäntö toimii vain myyntitilassa.
Määrittää tunnuksen perusteella laajennuksen, jota käytetään kirjautumisruudulla näytönsäästäjänä. Laajennuksen täytyy kuulua AppPack-sovelluspakettiin, joka on määritetty käytössä olevalle toimialueelle DeviceAppPack-käytännön kautta.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Jos poistat Google-synkronoinnin käytöstä, Androidin Varmuuskopioi ja palauta ‑toiminto ei toimi oikein.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Älä näytä varoitusta käyttöjärjestelmän tuen päättymisestä</translation>
<translation id="7912255076272890813">Määritä sallitut sovellus- ja laajennustyypit</translation>
<translation id="7915236031252389808">Voit määrittää välityspalvelimen .pac-tiedoston URL-osoitteen tässä.
Tämä käytäntö otetaan käyttöön vain, jos olet valinnut manuaaliset välityspalvelinasetukset Valitse, miten välityspalvelimen asetukset määritetään -kohdassa.
Älä määritä tätä käytäntöä, jos olet valinnut jonkin muun välityspalvelinkäytäntöjen määritystilan.
Löydät yksityiskohtaisia esimerkkejä seuraavasta osoitteesta:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="793134539373873765">Tarkentaa, käytetäänkö p2p-menetelmää käyttöjärjestelmän päivityksen tietosisältöön. Jos määritys on Tosi, laitteet jakavat ja yrittävät käyttää päivitysten tietosisältöjä LAN-verkossa, mahdollisesti vähentäen laajakaistan käyttöä ja ruuhkaa. Jos päivityksen tietosisältö ei ole LAN-verkossa, laite palaa lataamaan päivityspalvelimelta. Jos määritys on Epätosi tai sitä ei ole asetettu, p2p-menetelmää ei käytetä.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Ota valvottujen käyttäjien luominen käyttöön</translation>
<translation id="793473937901685727">Määritä ARC-sovellusten oikeus käyttää varmenteita</translation>
<translation id="7937766917976512374">Salli tai estä videon kaappaaminen</translation>
<translation id="7941975817681987555">Älä ennakoi verkon toimia millään verkkoyhteydellä</translation>
<translation id="7953256619080733119">Hallinnoidun käyttäjän manuaalisten poikkeuksien isännät</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Tätä käytäntöä ei enää tueta. Ottaa käyttöön STUN- ja relay-palvelimet, kun muodostetaan yhteyttä etäasiakkaaseen. Jos tämä asetus on käytössä, tämä kone voi löytää etäasiakkaan ja muodostaa yhteyden, vaikka asiakkaat olisivat palomuurin takana. Jos asetus ei ole käytössä ja lähtevät UDP-yhteydet menevät palomuurin kautta, tämä kone hyväksyy vain paikallisessa verkossa olevien isäntäkoneiden yhteydet.</translation>
<translation id="7976157349247117979"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑kohteen nimi</translation>
<translation id="7980227303582973781">Ei erikoisrajoituksia</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Kierrä näyttöä 0 astetta.</translation>
<translation id="8044493735196713914">Ilmoita laitteen tila uudelleenkäynnistyksen yhteydessä</translation>
<translation id="8050080920415773384">Natiivitulostus</translation>
<translation id="8059164285174960932">URL-osoite, josta etäkäytön asiakkaiden tulisi saada todennustunnus</translation>
<translation id="8073243368829195">Sallii Smart Lockin käytön</translation>
<translation id="8099880303030573137">Käyttämättömyysaika käytettäessä laitetta akkuvirralla</translation>
<translation id="8102913158860568230">Mediastreamin oletusasetus</translation>
<translation id="8104962233214241919">Valitse automaattisesti näiden sivustojen asiakasvarmenteet</translation>
<translation id="8112122435099806139">Määrittää laitteella käytetyn kellon muodon.
Tämä käytäntö määrittää kirjautumisruudussa ja käyttäjäistunnoissa oletuksena käytetyn kellon muodon. Käyttäjät voivat vaihtaa kellon muodon tilissään.
Jos käytännön arvoksi asetetaan true, laite käyttää 24 tunnin kelloa. Jos käytännön arvoksi asetetaan false, laite käyttää 12 tunnin kelloa.
Jos käytännön arvoa ei aseteta, laite käyttää oletuksena 24 tunnin kelloa.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Älä pakota rajoitettua tilaa YouTubessa</translation>
<translation id="8118665053362250806">Aseta medialevyn välimuistin koko</translation>
<translation id="8124468781472887384">Laitteiden tulostimien määrityksen käyttöoikeuskäytäntö</translation>
<translation id="8135937294926049787">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua ruutu sammutetaan, kun laitetta käytetään verkkovirralla.
Kun tälle käytännölle asetetaan nollaa suurempi arvo, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sammuttaa ruudun.
Kun tälle käytännölle asetetaan arvoksi nolla, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei sammuta ruutua laitteen ollessa käyttämättömänä.
Kun tälle käytännölle ei aseteta arvoa, se käyttää oletusaikaa.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina. Arvo rajoitetaan korkeintaan käyttämättömyysajan suuruiseksi.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Ilmoita palvelimelle luettelo verkon käyttöliittymistä, niiden tyypeistä sekä laitteisto-osoitteista.
Jos käytännön arvoksi on määritetty epätosi, käyttöliittymäluetteloa ei ilmoiteta.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Tämä käytäntö ei estä käyttäjää käyttämästä Androidin Google Drive ‑sovellusta. Jos haluat estää Google Driven käytön, sinun on estettävä myös Androidin Google Drive ‑sovelluksen asennus.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Salli käyttäjien lunastaa tarjouksia Chrome-käyttöjärjestelmän rekisteröitymisen kautta</translation>
<translation id="8148785525797916822">Älä näytä varoitusta, kun <ph name="PRODUCT_NAME" /> on käytössä tietokoneella tai käyttöjärjestelmässä, jonka tuki on päättynyt.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Ota käyttöön suuri kontrasti -tilan käytettävyysominaisuus.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, suuri kontrasti -tila on aina käytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, suuri kontrasti -tila on aina pois käytöstä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, suuri kontrasti -tila ei ole käytössä aluksi, mutta käyttäjä voi ottaa sen käyttöön milloin tahansa.</translation>
<translation id="815061180603915310">Jos käytäntö on otettu käyttöön, se pakottaa profiilin lyhytkestoiseen tilaan. Jos tämä käytäntö on määritetty käyttöjärjestelmän käytännöksi (esim. Windowsin GPO), se otetaan käyttöön kaikissa järjestelmän profiileissa. Jos käytännöksi asetetaan pilvikäytäntö, sitä käytetään vain profiilissa, joka on kirjattu sisään hallinnoidulla tilillä.
Tässä tilassa profiilitietoja säilytetään levyllä vain käyttäjäistunnon ajan. Ominaisuuksia, kuten selainhistoriaa, laajennuksia ja niiden tietoja, verkkotietoja, kuten evästeitä ja verkkotietokantoja, ei säilytetä, kun selain suljetaan. Tämä ei kuitenkaan estä käyttäjää lataamasta tietoja levylle manuaalisesti, tallentamasta sivuja tai tulostamasta niitä.
Jos käyttäjä on ottanut synkronoinnin käyttöön, kaikki nämä tiedot säilytetään käyttäjän synkronointiprofiilissa samoin kuin tavallisissa profiileissa. Incognito-tila on myös saatavilla, ellei käytäntö ole erikseen poistanut sitä käytöstä.
Jos käytäntö on poistettu käytöstä tai sitä ei ole asetettu, kirjautuminen avaa tavallisen profiilin.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Salli roaming-kopioiden luominen <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑profiilitiedoista.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Ottaa integroidun Googlen käännöspalvelun käyttöön tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> näyttää integroidun työkalurivin, joka tarjoaa käyttäjän katseleman sivun käännöstä (jos sovellettavissa). Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, käännöspalkkia ei näytetä. Valittuasi asetuksen käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jos asetusta ei ole määritetty, käyttäjät voivat käyttää toimintoa halutessaan.</translation>
<translation id="817455428376641507">Sallii luettelossa olevien URL-osoitteiden käytön poikkeuksina kiellettyjen URL-osoitteiden luettelosta.
Katso kiellettyjen URL-osoitteiden luettelon käytännöstä kuvaus tämän luettelon kohteiden muotoilusta.
Tämän käytännön avulla voidaan tehdä poikkeuksia rajoittaviin kieltoluetteloihin. Lisäämällä * estoluetteloon voidaan esimerkiksi estää kaikki pyynnöt, ja tämän käytännön avulla voidaan sallia tiettyjen URL-osoitteiden käyttö. Tämän käytännön avulla voidaan myös tehdä poikkeuksia tiettyille kaavoille, muiden verkkotunnuksien aliverkkotunnuksille tai tietyille poluille.
Tarkin suodatin määrittää, estetäänkö vai sallitaanko URL-osoite. Sallittujen luettelo on etusijalla kiellettyjen luetteloon nähden.
Tällä käytännöllä voi olla enintään 1 000 merkintää, eikä myöhempiä merkintöjä huomioida.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, URLBlacklist-käytännön luettelossa oleviin kiellettyihin osoitteisiin ei tehdä poikkeuksia.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Anna yrityskäyttäjän olla vain ensisijainen käyttäjä usean profiilin käyttökerralla (oletuskäyttäytyminen yrityksen hallinnoimille käyttäjille)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Määrittää salasanan hallinnan.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Noudon enimmäisviive käytännön kumoamisen jälkeen</translation>
<translation id="8256688113167012935">Hallinnoi tilin nimeä, jonka <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää kunkin laitteeseen lisätyn tilin kirjautumisruudussa.
Jos tämä käytäntö on määritetty, kirjautumisruudussa käytetään kunkin laitteeseen lisätyn tilin kuvapohjaisessa kirjautumisvalitsimessa määritettyä merkkijonoa.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää kirjautumisruudulla laitteeseen lisätyn tilin sähköpostitilin tunnuksen.
Tämä käytäntö ei ole käytössä tavallisilla käyttäjätileillä.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Tämä karsii https://-alkuisista URL-osoitteista yksityisyyden ja tietoturvan kannalta riskialttiit osat, ennen kuin osoitteet lähetetään PAC-ohjelmille (Proxy Auto Config), joita <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää välityspalvelimen selvityksen aikana.
Jos käytännön arvo on Tosi, tämä suojaustoiminto on käytössä, ja https://-
URL-osoitteiden osat karsitaan ennen osoitteiden lähettämistä PAC-ohjelmille.
Tällöin PAC-ohjelma ei näe tietoja, jotka
tavallisesti ovat salattuja (esim. URL-osoitteen polku ja kysely).
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, suojaustoiminto poistetaan käytöstä
ja PAC-ohjelmilla on oikeus tarkastella koko https://-URL-osoitetta.
Tämä asetus koskee kaikkia PAC-ohjelmia riippumatta niiden alkuperästä,
myös WPAD:n kautta löydettyjä ja suojaamattomien yhteyksien kautta
noudettuja PAC-ohjelmia.
Käytännön oletusarvo on Tosi (suojaustoiminto käytössä), paitsi Chrome-
käyttöjärjestelmän yrityskäyttäjillä, joiden käytössä oletusarvo on Epätosi.
Tosi-arvon asettamista suositellaan. Epätosi-arvon asettaminen on tarpeen
vain silloin, kun käytäntö aiheuttaa yhteensopivuusongelman PAC-ohjelmien kanssa.
Käytännön ohittamisvaihtoehto on tarkoitus poistaa tulevaisuudessa.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Koko näytön suurentaja käytössä</translation>
<translation id="8288199156259560552">Salli Androidin Google-sijaintipalvelu.</translation>
<translation id="8294750666104911727">Yleensä sivut, joiden X-UA-Compatible-kohdan arvoksi on asetettu chrome=1 hahmonnetaan kohteessa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> riippumatta "ChromeFrameRendererSettings"-käytännöstä.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, sivujen sisällönkuvauskenttiä ei skannata.
Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, sivujen sisällönkuvauskentät skannataan.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu, sivujen sisällönkuvauskentät skannataan.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Jos tämän asetuksen arvo on True, Google Drivea ei synkronoida tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Tiedostot-sovelluksessa matkapuhelinverkkoyhteyden ollessa käytössä. Tiedot synkronoidaan Google Driveen vain Wi-Fi- ja Ethernet-yhteyksillä.
Jos asetusta ei ole määritetty tai sen arvo on False, käyttäjät voivat siirtää tiedostoja Google Driveen matkapuhelinverkkoyhteydellä.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Voit määrittää, saavatko sivustot käyttää avainten luomistoimintoa. Avainten luomistoiminnon käyttäminen voi olla joko sallittua tai kiellettyä kaikille sivustoille.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, BlockKeygen-käytäntöä käytetään ja käyttäjä voi vaihtaa sen.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Tämä käytäntö on aktiivisena vain jälleenmyyntitilassa.
Kun DeviceIdleLogoutTimeout-käytäntö on asetettu, tämä käytäntö määrittää, kuinka kauan ennen uloskirjausta käyttäjälle näytetään varoitusruutua ja uloskirjausajan laskuria.
Käytännön arvo määrittää ajan millisekunteina.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Monitasoinen todennus ei käytössä</translation>
<translation id="8344454543174932833">Tuo kirjanmerkit oletusselaimesta ensimmäisellä käyttökerralla</translation>
<translation id="8359734107661430198">Ota käyttöön ExampleDeprecatedFeature-sovellusliittymä 2.9.2008 saakka</translation>
<translation id="8369602308428138533">Ruudun sammutuksen viive käytettäessä laitetta verkkovirralla</translation>
<translation id="8370471134641900314">Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, käyttäjän on kirjauduttava kohteeseen <ph name="PRODUCT_NAME" /> omalla profiilillaan ennen selaimen käyttämistä ja BrowserGuestModeEnabled-arvon oletukseksi määritetään epätosi.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi tai sitä ei ole määritetty, selainta voi käyttää kirjautumatta kohteeseen <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Poista käytöstä etävahvistuksen käyttö laitteen sisällön suojauksen vuoksi</translation>
<translation id="838870586332499308">Ota mobiilitiedonsiirto käyttöön roaming-tilassa</translation>
<translation id="8390049129576938611">Poista käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisäinen PDF-katseluohjelma. Tuote kohtelee PDF-tiedostoja latauksina ja sallii niiden avaamisen käyttäjän valitsemalla oletussovelluksella.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä tai se poistetaan käytöstä, PDF-tiedostot avataan käyttämällä PDF-laajennusta, ellei käyttäjä poista laajennusta käytöstä.</translation>
<translation id="8402079500086185021">Avaa PDF-tiedostot aina ulkoisella sovelluksella</translation>
<translation id="8412312801707973447">OCSP-/CRL-tarkistusten suorittaminen</translation>
<translation id="8424255554404582727">Aseta näytön oletuskierto, jota käytetään aina, kun laite käynnistetään uudelleen.</translation>
<translation id="8426231401662877819">Kierrä näyttöä 90 astetta myötäpäivään.</translation>
<translation id="8451988835943702790">Käytä Uusi välilehti -sivua etusivuna</translation>
<translation id="8465065632133292531">POST-metodia käyttävän pikahaun URL-osoitteen parametrit</translation>
<translation id="847472800012384958">Älä anna sivustojen näyttää ponnahdusikkunoita</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Muokkaa niiden URL-mallien luetteloa, jotka isäntäselaimen tulee aina piirtää näytölle.
 
Jos käytäntöä ei ole määritetty, kaikki sivustot piirretään näytölle ChromeFrameRendererSettings-käytännön näytölle piirtämisen oletusmäärityksien mukaan.
 
Esimerkkimalleja on osoitteessa http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Poista selainhistorian tallentaminen käytöstä</translation>
<translation id="8499172469244085141">Oletusasetukset (käyttäjät voivat ohittaa)</translation>
<translation id="8519264904050090490">Hallinnoidun käyttäjän manuaalisten poikkeuksien URL-osoitteet</translation>
<translation id="8527932539502116028">Määrittää tulostimet, joita käyttäjä ei voi käyttää.
Tätä käytäntöä käytetään vain, jos <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />-tilaksi on valittu <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Jos tämä käytäntö on käytössä, käyttäjä voi käyttää kaikkia tulostimia, paitsi niitä, joiden tunnukset on lueteltu tässä.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Määrittää kohteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> vanhimman sallitun version. Tätä vanhempia versioita kohdellaan vanhentuneina ja laite ei salli käyttäjän kirjautua sisään, ennen kuin hän on päivittänyt käyttöjärjestelmän.
Jos nykyinen versio vanhenee käyttökerran aikana, käyttäjä kirjataan ulos automaattisesti.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, rajoituksia ei ole ja käyttäjä voi kirjautua sisään kohteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiosta riippumatta.
Versio voi tässä tarkoittaa joko tarkkaa versiota, esim. 61.0.3163.120, tai version alkuosaa, esim. 61.0. </translation>
<translation id="8544375438507658205">HTML-osoitteiden oletushahmonnin tuotteelle <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8549772397068118889">Varoita, kun sisältöpaketteihin kuulumaton sivusto avataan</translation>
<translation id="8566842294717252664">Piilota verkkokauppa uusi välilehti -sivulla ja sovellusten käynnistysohjelmassa</translation>
<translation id="8587229956764455752">Salli uusien käyttäjätilien luominen</translation>
<translation id="8614804915612153606">Poistaa automaattisen päivityksen käytöstä</translation>
<translation id="8631434304112909927">versioon <ph name="UNTIL_VERSION" /> saakka</translation>
<translation id="863319402127182273">Android-sovellusten kohdalla tämä käytäntö vaikuttaa vain sisäänrakennettuun kameraan. Kun käytännön arvoksi on määritetty tosi, kamera ei ole minkään Android-sovellusten käytössä, ilman poikkeuksia.</translation>
<translation id="8649763579836720255">Chrome-käyttöjärjestelmää käyttävät laitteet voivat käyttää etävahvistusta (vahvistetut käyttöoikeudet), jotta saavat Chrome-käyttöjärjestelmän CA:n lähettämän todistuksen, joka vahvistaa, että laitteella voi toistaa suojattua sisältöä. Tähän prosessiin kuuluu laitteistosuositusten lähettäminen Chrome-käyttöjärjestelmän CA:lle, joka tunnistaa jokaisen yksittäisen laitteen.
Jos tämän asetuksen arvoksi on asetettu epätosi, laite ei käytä etävahvistusta sisällön suojaamiseen eikä laite välttämättä voi toistaa suojattua sisältöä.
Jos tämän asetuksen arvoksi on asetettu tosi tai jos sitä ei ole asetettu, etävahvistusta voidaan käyttää sisällön suojaamiseen.</translation>
<translation id="8650974590712548439">Windows-asiakkaiden sijainti Windows-rekisterissä:</translation>
<translation id="8654286232573430130">Määrittää integroidun todennuksen sallittujen luetteloon lisättävät palvelimet. Integroitu todennus on käytössä vain, kun <ph name="PRODUCT_NAME" /> saa todennushaasteen välityspalvelimelta tai palvelimelta, joka on tässä sallittujen luettelossa.
Erota palvelinten nimet pilkulla. Jokerimerkit (*) sallitaan.
Jos et aseta käytäntöä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pyrkii tarkistamaan, onko palvelin sisäverkossa, ja vastaa vasta sitten IWA-pyyntöihin. Jos palvelimen todetaan sijaitsevan sisäverkossa, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ohittaa sen IWA-pyynnöt.</translation>
<translation id="8672321184841719703">Automaattisen päivityksen version määrittäminen</translation>
<translation id="867410340948518937">U2F (Universal Second Factor)</translation>
<translation id="8693243869659262736">Käytä sisäänrakennettua DNS-asiakassovellusta</translation>
<translation id="8704831857353097849">Luettelo käytöstä poistetuista laajennuksista</translation>
<translation id="8711086062295757690">Määrittää avainsanan, joka käynnistää omniboxissa tämän hakupalvelun haun. Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, mikään avainsana ei käynnistä tätä hakupalvelua. Tämä käytäntö on voimassa vain, jos DefaultSearchProviderEnabled-käytäntö on käytössä.</translation>
<translation id="8731693562790917685">Sisältöasetuksien avulla voit määrittää, miten tietyn tyyppistä sisältöä (kuten evästeitä, kuvia tai JavaScriptiä) käsitellään.</translation>
<translation id="8736538322216687231">Pakota YouTuben vähimmäistason rajoitettu tila</translation>
<translation id="8749370016497832113">Estää tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> selaus- ja lataushistorian poistamisen ja estää käyttäjiä muuttamasta asetusta.
Huomaathan, että vaikka käytäntöä ei otettaisi käyttöön, selaus- ja lataushistoriaa ei välttämättä säilytetä: käyttäjät saattavat pystyä muokkaamaan tai poistamaan historiatietokannan tiedostoja käsin, ja selain voi itse poistaa tai arkistoida vanhoja kohteita koska tahansa.
Jos asetus otetaan käyttöön tai määritetään, selaus- ja lataushistorian poistaminen on sallittu.
Jos asetusta ei oteta käyttöön, selaus- ja lataushistoriaa ei voi poistaa.</translation>
<translation id="8764119899999036911">Määrittää, perustuuko luotu Kerberos SPN ensisijaiseen DNS-nimeen vai annettuun alkuperäiseen nimeen. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, CNAME-haku ohitetaan, ja palvelimen nimeä käytetään sen annetussa muodossa. Jos poistat asetuksen käytöstä tai et määritä sitä, palvelimen ensisijainen nimi määritetään CNAME-haun kautta.</translation>
<translation id="87812015706645271">Edellyttää, että paikallisen käyttäjän nimi vastaa etäkäytön isännän omistajaa.</translation>
<translation id="8782750230688364867">Määrittää prosenttimäärän, jolla näytön himmennyksen viive skaalataan, kun laite on esitystilassa.
Jos tämä käytäntö on asetettu, se määrittää prosenttimäärän, jonka mukaan näytön himmennyksen viive skaalataan, kun laite on esitystilassa. Kun himmennyksen viive on skaalattu, näytön sammutus-, lukitus- ja käyttämättömyysviiveet säädetään ylläpitämään samoja etäisyyksiä näytön himmennyksen viiveestä kuin alun perin määritettiin.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, oletusskaalauskerrointa käytetään.
Skaalauskertoimen on oltava vähintään 100 %. Sellaiset arvot eivät ole sallittuja, jotka tekisivät näytön himmennyksen viiveestä esitystilassa lyhyemmän kuin normaalitilassa.</translation>
<translation id="8818173863808665831">Ilmoita laitteen maantieteellinen sijainti.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, sijaintia ei ilmoiteta.</translation>
<translation id="8818768076343557335">Ennakoi verkon toimia, kun kyseessä ei ole matkapuhelinverkko.
(Poistettu käytöstä versiossa 50, poistettu täysin versiossa 52. 52:n jälkeen arvoa 1 kohdellaan samoin kuin arvoa 0, eli verkon toimia ennakoidaan kaikissa verkoissa.)</translation>
<translation id="8828766846428537606">Määrittää tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> oletusetusivun ja estää käyttäjiä muuttamasta sitä. Käyttäjän oma etusivuasetus estetään vain, jos valitset etusivuksi Uusi välilehti -sivun tai tietyn URL-osoitteen. Jos et määritä etusivun URL-osoitetta, käyttäjä voi asettaa etusivuksi Uusi välilehti -sivun kirjoittamalla chrome://newtab.</translation>
<translation id="8833109046074170275">Todennus oletusarvoisen GAIA-työnkulun kautta</translation>
<translation id="8838303810937202360"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tallentaa sovelluksia ja laajennuksia välimuistiin, jolloin niitä voidaan asentaa saman laitteen eri käyttäjille lataamatta niitä uudelleen käyttäjäkohtaisesti.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä tai jos sen arvo on pienempi kuin 1 Mt, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttää välimuistin oletuskokoa.</translation>
<translation id="8858642179038618439">Pakota YouTuben rajoitettu tila käyttöön</translation>
<translation id="8864975621965365890">Torjuu hylkäyskehotuksen, joka tulee näkyviin, kun sivu on hahmonnettu tuotteella <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="8870318296973696995">Etusivu</translation>
<translation id="8882006618241293596">Estä <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-laajennus näillä sivustoilla.</translation>
<translation id="8906768759089290519">Ota vierastila käyttöön</translation>
<translation id="8908294717014659003">Voit määrittää, mitkä sivut saavat käyttää mediantallennuslaitteita. Mediantallennuslaitteiden käyttö voidaan sallia oletuksena, tai käyttäjältä voidaan kysyä aina, kun sivusto haluaa käyttää tallennuslaitteita.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käytetään PromptOnAccess-menetelmää, ja käyttäjä voi muuttaa sitä.</translation>
<translation id="8909280293285028130">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua näyttö lukitaan, kun laitetta käytetään verkkovirralla.
Kun tälle käytännölle asetetaan nollaa suurempi arvo, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lukitsee näytön.
Kun tälle käytännölle asetetaan arvoksi nolla, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei lukitse näyttöä laitteen ollessa käyttämättömänä.
Kun tälle käytännölle ei aseteta arvoa, se käyttää oletusaikaa.
Suositeltu tapa toteuttaa näytön lukitus laitteen ollessa käyttämättömänä on ottaa käyttöön näytön lukitus sovelluksen keskeytyessä ja määrittää <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> keskeytymään, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn aikaa. Tätä käytäntöä pitäisi käyttää vain silloin, kun näyttö halutaan lukita huomattavasti sovelluksen keskeytymistä aiemmin tai kun sovelluksen ei haluta keskeytyvän lainkaan.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina. Arvo rajoitetaan käyttämättömyysajan arvoa pienemmäksi.</translation>
<translation id="891435090623616439">koodattu JSON-merkkijonoksi; lisätietoja on osoitteessa <ph name="COMPLEX_POLICIES_URL" /></translation>
<translation id="8927384992072706174">Tarjoaa määritystietoja laitteisiin sidotuille yritystulostimille.
Tämän käytännön avulla voit tarjota tulostinmäärityksiä laitteille, joiden käyttöjärjestelmä on <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Tiedoston koko saa olla korkeintaan 5 Mt ja se on oltava koodattuna JSON:ssä. Muoto on sama kuin NativePrinters-sanakirjan muoto. Noin 21 000 tulostinta sisältävä tiedosto koodautuu arviolta 5 Mt:n tiedostona. Lataus todennetaan hajautusarvon avulla.
Tiedosto on ladattu ja tallennettu välimuistiin. Se ladataan uudelleen aina kun URL-osoite tai hajautusarvo muuttuu.
Jos tämä käytäntö on määritetty, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lataa tiedoston tulostinmäärityksiä varten ja ottaa tulostimet käyttöön seuraavien mukaisesti: <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> ja <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.