blob: 0085267f8cf70c085a2bf2029ee74afb35d6ff93 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="101438888985615157">I-rotate ang screen nang 180 degrees</translation>
<translation id="1017967144265860778">Pamamahala ng power sa screen sa pag-log in</translation>
<translation id="1019101089073227242">Itakda ang direktoryo ng data ng user</translation>
<translation id="1022361784792428773">Ang mga ID ng Extension na dapat na iwasan ng user mula sa pag-install (o * para sa lahat)</translation>
<translation id="102492767056134033">Itakda ang default na estado ng on-screen na keyboard sa screen sa pag-login</translation>
<translation id="1027000705181149370">Tinutukoy kung dapat bang ilipat sa profile ng user ang cookies sa pagpapatotoo na itinatakda ng SAML IdP sa pag-log in.
Kapag nagpatotoo ang isang user sa pamamagitan ng SAML IdP sa pag-log in, inilalagay muna ang cookies na itinakda ng IdP sa isang pansamantalang profile. Maaaring ilipat ang cookies na ito sa profile ng user upang mailipat ang katayuan ng pagpapatotoo.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa true, ililipat ang cookies na itatakda ng IdP sa profile ng user sa tuwing magpapatotoo siya sa SAML IdP sa pag-log in.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa false o hindi nakatakda, ililipat ang cookies na itatakda ng IdP sa profile ng user sa unang pag-log in niya lang sa isang device.
Naaapektuhan ng patakarang ito ang mga user na tumutugma ang domain sa domain sa pag-enroll lang ng device. Para sa lahat ng iba pang user, ililipat ang cookies na itatakda ng IdP sa profile ng user sa unang pag-log in lang sa device.</translation>
<translation id="1040446814317236570">I-enable ang pag-strip ng PAC URL (para sa https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Mag-ulat ng mga istatistika ng hardware gaya ng paggamit ng CPU/RAM.
Kung itatakda ang patakaran sa false, hindi iuulat ang mga istatistika.
Kung itatakda sa true o hindi naitakda, iuulat ang mga istatistika.</translation>
<translation id="1046484220783400299">I-enable ang mga hindi na ginagamit na feature ng web platform sa loob ng limitadong panahon</translation>
<translation id="1047128214168693844">Huwag payagan ang anumang site na subaybayan ang aktwal na lokasyon ng mga user</translation>
<translation id="1049138910114524876">Kino-configure ang lokal na ipinapatupad sa screen sa pag-sign in ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito, palaging ipapakita ang screen sa pag-sign in sa lokal na ibinigay ng unang value ng patakarang ito (tinukoy ang patakaran bilang listahan para sa forward compatibility). Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o nakatakda sa isang walang lamang listahan, ipapakita ang screen sa pag-sign in sa lokal ng huling session ng user. Kung nakatakda ang patakarang ito sa value na isang hindi wastong lokal, ipapakita ang screen sa pag-sign in sa isang fallback na lokal (kasalukuyang en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">I-enable ang malayuang pagpapatotoo para sa device</translation>
<translation id="1093082332347834239">Kung naka-enable ang setting na ito, ang host ng remote na tulong ay patatakbuhin sa isang prosesong may mga pahintulot ng <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Bibigyang-daan nito ang mga remote na user upang makipag-ugnayan sa mga elevated window sa desktop ng lokal na user.
Kung naka-disable o hindi naka-configure ang setting na ito, ang host ng remote na tulong ay patatakbuhin sa konteksto ng user at hindi magagawa ng mga remote na user na makipag-ugnayan sa mga elevated window sa desktop.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="1117535567637097036">Ang mga tagapangasiwa ng protocol na itinakda sa pamamagitan ng patakarang ito ay hindi ginagamit kapag nangangasiwa ng mga intent sa Android.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Ipinapakita ang icon ng toolbar ng <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1128903365609589950">Kino-configure ang direktoryong gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa pag-iimbak ng mga naka-cache na file sa disk.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na direktoryo tinukoy man ng user o hindi ang flag na '--disk-cache-dir'. Upang maiwasan ang pagkawala ng data o iba pang mga hindi inaasahang error, hindi dapat itakda ang patakarang ito sa pangunahing direktoryo ng volume o sa isang direktoryong ginamit para sa iba pang mga layunin, dahil pinamamahalaan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga content nito.
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa listahan ng mga variable na maaaring gamitin.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na direktoryo ng cache at magagawa itong i-override ng user gamit ang command line flag na '--disk-cache-dir'.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Sa mode ng retail lamang aktibo ang patakarang ito.
Tinutukoy ang tagal bago ipakita ang screen saver sa screen sa pag-sign-in para sa mga device sa mode ng retail.
Dapat na tinukoy sa milliseconds ang halaga ng patakaran.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Pinapayagan ang mga larawan sa mga site na ito</translation>
<translation id="1152117524387175066">Iulat ang katayuan ng dev switch ng device sa pag-boot.
Kung nakatakda ang patakaran sa false, hindi iuulat ang katayuan ng dev switch.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Huwag paganahin ang pagpapatuloy mula sa pahina ng babala sa Ligtas na Pag-browse</translation>
<translation id="1166377463685560145">Tumutukoy sa mga printer na hindi magagamit ng user.
Ginagamit lang ang patakarang ito kung napili ang <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> para sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Kung ginagamit ang patakarang ito, ibibigay ang lahat ng printer sa user maliban sa mga id na nakalista sa patakarang ito.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Kung gaano kadalas ipinapadala ang mga pag-upload ng status ng device, sa mga millisecond.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, ang default na dalas ay 3 oras. Ang minimum
na pinapayagang dalas ay 60 segundo.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Mga naka-enable na printer ng enterprise</translation>
<translation id="1221359380862872747">Mag-load ng mga tinukoy na url sa pag-login sa demo</translation>
<translation id="123081309365616809">I-enable ang pag-cast ng content sa device</translation>
<translation id="1265053460044691532">Limitahan ang oras na maaaring mag-log in offline ang isang user na na-authenticate gamit ang SAML</translation>
<translation id="1291880496936992484">Babala: Tuluyan nang maalis ang RC4 sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagkatapos ng bersyon 52 (tinatayang lalabas sa Setyembre 2016) at hindi na gagana ang patakarang ito.
Kung hindi itatakda ang patakaran, o kung itatakda ito sa false, hindi mae-enable ang mga RC4 na cipher suite sa TLS. Maaari itong itakda sa true upang manatili itong compatible sa isang lumang server. Isa lang itong pansamantalang solusyon at dapat pa ring i-configure ang server.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Gumamit ng .pac proxy script</translation>
<translation id="1304973015437969093">Ang mga extension/app ID at URL sa pag-update na tahimik na ii-install</translation>
<translation id="1313457536529613143">Tinutukoy ang porsyento ng pag-scale sa pag-aantala ng pagdilim ng screen kapag napansin ang pagkilos ng user habang madilim ang screen o kaagad pagkatapos i-off ang screen.
Kung nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang porsyento ng pag-scale sa pag-aantala ng pagdilim ng screen kapag napansin ang pagkilos ng user habang madilim ang screen o kaagad pagkatapos i-off ang screen. Kapag naka-scale ang pagkaantala ng pagdilim, masasaayos ang mga pagkaantala ng screen off, screen lock at idle upang panatilihin ang parehong agwat mula sa pag-aantala ng pagdilim ng screen gaya ng orihinal na pagkaka-configure.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang isang default na scale factor.
Dapat nasa 100% o higit pa ang scale factor.</translation>
<translation id="131353325527891113">Ipakita ang mga username sa screen ng pag-login</translation>
<translation id="1327466551276625742">I-enable ang prompt ng configuration ng network kapag offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">I-enable ang on-screen na keyboard</translation>
<translation id="1330985749576490863">Dini-disable ang Google Drive sa mga mobile na koneksyon sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Files app</translation>
<translation id="13356285923490863">Pangalan ng Patakaran</translation>
<translation id="1353966721814789986">Mga page sa startup</translation>
<translation id="1359553908012294236">Kung itatakda ang patakarang ito sa true o kung hindi ito iko-configure, ie-enable ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga pag-log in ng bisita. Ang mga pag-log in ng bisita ay mga profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> kung saan nasa incognito mode ang lahat ng window.
Kung itatakda ang patakarang ito sa false, hindi papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magsimula ang mga profile ng bisita.</translation>
<translation id="1363275621236827384">I-enable ang mga query sa Quirks Server para sa mga profile sa hardware</translation>
<translation id="1393485621820363363">Mga naka-enable na printer ng device ng enterprise</translation>
<translation id="1397855852561539316">Default ng iminumungkahing URL ng provider ng paghahanap</translation>
<translation id="1420281424655200442">Kumokontrol sa kung aling mga printer mula sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> ang available sa mga user.
Nagtatalaga sa kung aling patakaran sa pag-access ang gagamitin para sa maramihang pag-configure ng printer. Kung pipiliin ang <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, ipapakita ang lahat ng printer. Kung pipiliin ang <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, gagamitin ang <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> upang paghigpitan ang access sa mga tinukoy na printer. Kung pipiliin ang <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, ang mga printer na maaaring piliin lang ang itatalaga ng <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" />.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ipagpapalagay ang <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Oo</translation>
<translation id="1427655258943162134">Address o URL ng mga proxy server</translation>
<translation id="1435659902881071157">Configuration ng network sa antas ng device</translation>
<translation id="1438739959477268107">Default na setting sa pagbuo ng key</translation>
<translation id="1454846751303307294">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na hindi pinapayagang magpatakbo ng JavaScript.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakaran ng 'DefaultJavaScriptSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> client):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontrolin ang gawi ng user sa isang multiprofile session sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted', ang user ay maaaring maging pangunahin o pangalawang user sa isang multiprofile session.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary', ang user ay maaaring maging pangunahing user lang sa isang multiprofile session.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'MultiProfileUserBehaviorNotAllowed', hindi maaaring maging bahagi ang user ng isang multiprofile session.
Kung itinakda mo ang setting na ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user.
Kung pinalitan ang mga setting habang naka-sign in ang isang user sa isang multiprofile session, susuriin ang lahat ng user sa loob ng session kumpara sa kanilang tumutugmang mga setting. Isasara ang session kung hindi na pinapayagan ang sinumang user na manatili sa session.
Kung iniwanang hindi nakatakda ang patakaran, malalapat ang default na value na 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary' para sa mga user na pinapamahalaan ng enterprise at gagamitin ang 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted' para sa mga user na hindi pinapamahalaan.</translation>
<translation id="1465619815762735808">I-click upang i-play</translation>
<translation id="1466133662354365542">Nag-e-enable sa feature na Autofill ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at nagbibigay-daan sa mga user na awtomatikong kumpletuhin ang impormasyon ng credit card at address sa mga web form gamit ang dati nang naka-store na impormasyon.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, hindi kailanman magmumungkahi o maglalagay ang Autofill ng impormasyon ng credit card, o magse-save ng karagdagang impormasyon ng credit card na maaaring isumite ng user habang nagba-browse sa web.
Kung ie-enable mo ang setting na ito o kung hindi ka magtatakda ng value, makokontrol ng user ang pangkalahatang feature na autofill (kabilang ang mga credit card) sa UI.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Itakda ang default na katayuan ng tampok na pagiging naa-access ng high contrast mode sa screen sa pag-login.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, i-e-enable ang high contrast mode kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, idi-disable ang high contrast mode kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, maaaring pansamantalang i-override ng mga user ito sa pamamagitan ng pag-enable o pag-disable ng high contrast mode. Gayunpaman, hindi mananaig ang pinili ng user at mababalik ang default sa tuwing ipapakitang muli ang screen sa pag-login o kung manatiling idle ang user sa screen sa loob ng isang minuto.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang high contrast mode kapag unang ipinakita ang screen sa pag-login. Maaaring i-enable o i-disable ng mga user ang high contrast mode anumang oras at mananatili ang katayuan nito sa screen sa pag-login sa pagitan ng mga user.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, pinapayagan ang Unified Desktop at
naka-enable bilang default, na binibigyang-daan ang mga application na mag-span ng maraming display.
Maaaring i-disable ng user ang Unified Desktop para sa mga indibidwal na display sa pamamagitan ng pag-aalis ng check
nito sa mga setting ng display.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false o hindi nakatakda, idi-disable ang
Unified Desktop. Sa sitwasyong ito, hindi mae-enable ng user ang feature.</translation>
<translation id="1474273443907024088">I-disable ang TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071">Iba-bypass ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang anumang proxy para sa listahan ng mga host na ibinigay dito.
Nagkakaroon lang ng epekto ang patakarang ito kung napili mo ang mga manual na setting ng proxy sa 'Piliin kung paano tumukoy ng mga setting ng proxy server'.
Dapat mong hayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, kung pumili ka ng anumang iba pang mode para sa pagtatakda ng mga patakaran ng proxy.
Para sa higit pang mga detalyadong halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">Malayuang Pagpapatunay</translation>
<translation id="1509692106376861764">Hindi na ginagamit ang patakarang ito simula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> bersyon 29.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Payagan ang mga site na subaybayan ang aktwal na lokasyon ng mga user</translation>
<translation id="152657506688053119">Listahan ng mga kahaliling URL para sa default na search provider</translation>
<translation id="1530812829012954197">Palaging i-render ang mga sumusunod na pattern ng URL sa browser ng host</translation>
<translation id="1553684822621013552">Kapag itinakda sa true ang patakarang ito, mae-enable ang ARC para sa user
(napapailalim sa mga karagdagang pagsusuri sa mga setting ng patakaran - hindi pa rin
magiging available ang ARC kung ie-enable ang ephemeral mode o maraming pag-sign in
sa session ng kasalukuyang user).
Kung idi-disable o hindi iko-configure ang setting na ito, hindi magagamit ng
mga user ng enterprise ang ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Mga pag-override ng patakaran para sa Mga build sa pag-debug ng host ng malayuang access</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F kasama ang mga extension para sa pagpapatunay ng indibidwal</translation>
<translation id="1583248206450240930">Gamitin ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> bilang default</translation>
<translation id="1603058613431276040">Nagbibigay ng mga configuration para sa mga enterprise printer na naka-bind sa mga device.
Pinapayagan ka ng patakarang ito na magbigay ng mga configuration ng printer sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device. Hindi dapat lumampas ang laki ng file sa 5MB at dapat ay naka-encode ito sa JSON. Pareho ang format sa format ng diksyunaryo ng NativePrinters. Tinatantyang ang isang file na may humigit-kumulang 21,000 printer ay mae-encode bilang 5MB na file. Ginagamit ang cryptographic hash upang i-verify ang integridad ng download.
Ida-download at ika-cache ang file. Muli itong ida-download sa tuwing magbabago ang URL o ang hash.
Kung nakatakda ang patakarang ito, ida-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang file para sa mga pag-configure ng printer at gagawin nitong available ang mga printer alinsunod sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" />, at <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Walang epekto ang patakarang ito sa kung maaaring mag-configure ng mga printer ang mga user sa mga indibidwal na device. Nakalaan itong maging dagdag sa pag-configure ng mga indibidwal na user sa mga printer.
Karagdagan ang patakarang ito sa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang magiging device printer at babalewalain ang iba pang patakaran ng <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" />.</translation>
<translation id="1608755754295374538">Mga URL na mabibigyan ng access sa mga device na nakakakuha ng audio nang walang prompt</translation>
<translation id="1617235075406854669">Paganahin ang pagtatanggal ng browser at kasaysayan ng pag-download</translation>
<translation id="163200210584085447">Itutugma ang mga pattern na nasa listahang ito sa security
origin ng humihiling na URL. Kung may makikitang katugma, magbibigay ng access sa mga device na nagka-capture ng video sa mga page ng pag-login ng SAML. Kung walang makitang
katugma, awtomatikong tatanggihan ang pag-access. Hindi pinapayagan ang mga wildcard pattern.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Pahintulutan ang plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> sa mga site na ito</translation>
<translation id="1655229863189977773">Itakda ang laki ng cache ng disk sa bytes</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxy server</translation>
<translation id="1668836044817793277">Kung papayagan ang kiosk app na awtomatikong naglulunsad nang walang antala na kontrolin ang bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kinokontrol ng patakarang ito kung papayagan ang kiosk app na awtomatikong naglulunsad nang walang antala na kontrolin ang bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa pamamagitan ng pagsasaad ng required_platform_version sa manifest nito, at gamitin ito bilang prefix para sa target na bersyon ng awtomatikong pag-update.
Kung nakatakda sa true ang patakaran, ang value ng manifest key ng required_platform_version ng kiosk app na awtomatikong naglulunsad nang walang antala ay gagamitin bilang prefix para sa target na bersyon ng awtomatikong pag-update.
Kung hindi naka-configure ang patakaran o nakatakda ito sa false, babalewalain ang manifest key ng required_platform_version at magpapatuloy nang normal ang awtomatikong pag-update.
Babala: Hindi inirerekomenda ang pagtatalaga ng kontrol sa bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa isang kiosk app dahil maaari nitong pigilan ang pagtanggap ng device ng mga update sa software at kritikal na pag-aayos sa seguridad. Maaaring malagay sa peligro ang mga user kung magtatalaga ng kontrol sa bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Suportado sa:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Pampublikong session para sa awtomatikong pag-log in</translation>
<translation id="1689963000958717134">Nagbibigay-daan na malapat sa lahat ng user ang configuration ng pushing network sa isang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na device. Ang configuration ng network ay isang string na naka-format sa JSON tulad ng tinutukoy ng format ng Configuration ng Open Network na inilalarawan sa <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Itakda ang paghihigpit sa pagkuha ng seed ng Mga Variation</translation>
<translation id="172374442286684480">Payagan ang lahat ng site na magtakda ng lokal na data</translation>
<translation id="1734716591049455502">I-configure ang mga pagpipilian sa malayuang pag-access</translation>
<translation id="1736269219679256369">Bigyang-daan ang pagpapatuloy sa page ng babala sa SSL</translation>
<translation id="1749815929501097806">Itinatakda ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na dapat tanggapin ng user bago magsimula ng session ng account na lokal sa device.
Kung nakatakda ang patakarang ito, ida-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang Mga Tuntunin ng Serbisyo at ipapakita nito ang mga iyon sa user sa tuwing may magsisimulang session ng account na lokal sa device. Papayagan lang ang user sa session pagkatapos tanggapin ang Mga Tuntunin ng Serbisyo.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ipapakita.
Dapat itakda ang patakaran sa isang URL kung saan maaaring i-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang Mga Tuntunin ng Serbisyo. Dapat ay plain text ang Mga Tuntunin ng Serbisyo, na ihahatid bilang MIME type text/plain. Hindi pinapayagan ang markup.</translation>
<translation id="1750315445671978749">I-block ang lahat ng pag-download</translation>
<translation id="1781356041596378058">Kinokontrol ng patakarang ito ang access sa Mga Opsyon ng Developer sa Android. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa true, hindi maa-access ng mga user ang Mga Opsyon ng Developer. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa false o iiwan itong hindi nakatakda, maa-access ng mga user ang Mga Opsyon ng Developer sa pamamagitan ng pag-tap nang pitong beses sa app na Mga setting ng Android.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Listahan ng mga na-pin na app na ipapakita sa launcher</translation>
<translation id="1808715480127969042">I-block ang cookies sa mga site na ito</translation>
<translation id="1827523283178827583">Gumamit ng mga nakapirming proxy server</translation>
<translation id="1843117931376765605">I-refresh ang pag-rate para sa patakaran ng user</translation>
<translation id="1844620919405873871">Kino-configure ang mga patakarang nauugnay sa mabilisang pag-unlock.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Tinutukoy ang mga parameter na ginamit kapag gumagawa ng instant na paghahanap gamit ang POST. Binubuo ito ng mga pares ng pangalan/value na pinaghihiwalay ng kuwit. Kung isang parameter ng template ang isang value, tulad ng {searchTerms} sa halimbawa sa itaas, papalitan ito ng data ng tunay na mga termino para sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, ipapadala ang mga kahilingan sa instant na paghahanap gamit ang GET na paraan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="1859859319036806634">Babala: Aalisin na ang fallback na bersyon ng TLS mula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagkatapos ng bersyon 52 (bandang Setyembre 2016) at hindi na gagana ang patakarang ito pagkatapos noon.
Kapag hindi nakumpleto ang isang TLS handshake, susubukang muli ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang koneksyon gamit ang mas mababang bersyon ng TLS upang makahanap ng paraan sa mga bug sa mga HTTPS server. Kino-configure ng setting na ito ang bersyon kung saan hihinto ang fallback na prosesong ito. Kung maisasagawa nang tama ng isang server ang paghahanap ng kompromiso sa bersyon (ibig sabihin, nang hindi nawawala ang koneksyon), hindi malalapat ang setting na ito. Anuman ang mangyari, dapat pa ring sumusunod sa SSLVersionMin ang magreresultang koneksyon.
Kung hindi naka-configure ang patakarang ito o kung ito ay nakatakda sa "tls1.2," hindi na isasagawa ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang fallback na ito. Tandaang hindi nito dini-disable ang suporta para sa mga mas lumang bersyon ng TLS, kung gagana lang ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa mga server na may maraming bug na hindi makakahanap ng kompromiso sa mga bersyon nang tama.
Kung hindi, kung kailangang panatilihin ang compatibility sa isang server na maraming bug, maaaring itakda ang patakarang ito sa "tls1.1". Isa itong pansamantalang solusyon at dapat na maayos kaagad ang server.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Kung nakatakda sa isang blangkong string o hindi naka-configure ang patakaran na ito, hindi magpapakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng isang opsyon sa pag-autocomplete sa flow ng pag-sign in ng user.
Kung ang patakaran na ito ay nakatakda sa isang string na kumakatawan sa isang domain name, magpapakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng opsyon sa pag-autocomplete sa pag-sign in ng user na nagbibigay-daan sa user na i-type lang ang kanyang user name nang wala ang extension ng domain name. Magagawa ng user na i-overwrite ang extension ng domain name na ito.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Mga Pangunahing Pahintulot</translation>
<translation id="186719019195685253">Pagkilos na gagawin kapag naabot na ang pagkaantala ng idle habang tumatakbo gamit ang AC power</translation>
<translation id="187819629719252111">Binibigyang-daan ang access sa mga lokal na file sa machine sa pamamagitan ng pagpayag sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magpakita ng mga dialog ng pagpili ng file.
Kung pinagana mo ang setting na ito, mabubuksan ng mga user ang mga dialog ng pagpili ng file bilang karaniwan.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, sa tuwing magsasagawa ng isang pagkilos ang user na magtutulak ng isang dialog ng pagpili ng file (tulad ng pag-import ng mga bookmark, pag-upload ng mga file, pagse-save ng mga link, atbp.) sa halip ay ipapakita ang isang mensahe at ipagpapalagay na na-click ng user ang Kanselahin sa dialog ng pagpili ng file.
Kung hindi nakatakda ang setting na ito, mabubuksan ng mga user ang mga dialog ng pagpili ng file bilang karaniwan.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Tinutukoy ang dapat gamiting timezone para sa device. Maaaring i-override ng mga user ang tinukoy na timezone para sa kasalukuyang session. Gayunpaman, maitatakda ito muli sa tinukoy na timezone kapag nag-logout. Kung magbibigay ng di-wastong value, maa-activate pa rin ang patakaran gamit ang "GMT" sa halip. Kung magbibigay ng walang lamang string, babalewalain ang patakaran.
Kung hindi ginagamit ang patakarang ito, mananatiling ginagamit ang aktibong timezone sa kasalukuyan bagama't mababago ng mga user ang timezone at patuloy ang pagbabago. Samakatuwid, naaapektuhan ng pagbabago ng isang user ang screen sa pag-login at ang lahat ng iba pang user.
Nagsisimula ang mga bagong device na nakatakda ang timezone sa "US/Pacific."
Sinusundan ng format ng value ang pangalan ng mga timezone sa "IANA Time Zone Database" (tingnan ang "https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database"). Partikular dito, karamihan ng mga timezone ay maaaring matukoy ayon sa "continent/large_city" o "ocean/large_city."
Kapag itinakda ang patakarang ito, ganap na madi-disable ang awtomatikong pag-alam sa timezone ayon sa lokasyon ng device. Io-override din nito ang SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Pinapayagang magpatakbo ng JavaScript ang lahat ng mga site</translation>
<translation id="193259052151668190">Whitelist ng mga nade-detach na USB device</translation>
<translation id="1933378685401357864">Larawan na wallpaper</translation>
<translation id="1956493342242507974">Kino-configure ang pamamahala sa power sa screen sa pag-login sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Nagbibigay-daan sa iyo ang patakarang ito na i-configure kung paano kikilos ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kapag walang gawain ang user sa loob ng ilang sandali habang ipinapakita ang screen sa pag-login. Kumokontrol ang patakaran ng maraming setting. Para sa mga indibidwal na semantics at saklaw ng value ng mga ito, tingnan ang mga naaangkop na patakararan na kumokontrol sa pamamahala sa power sa loob ng isang session. Ang mga natatanging paglihis sa mga patakarang ito ay:
* Ang mga pagkilos na gagawin kapag idle o kapag nakasara ang takip ay hindi makakapagpatapos sa session.
* Ang default na pagkilos na ginawa kapag idle kapag gumagana gamit ang AC power ay ang mag-shut down.
Kapag iniwang hindi tinukoy ang isang setting, ang default na value ang gagamitin.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang mga default para sa lahat ng setting.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Kung papayagan ba ang mga certificate na naisyu ng mga lokal na trust anchor na walang subjectAlternativeName na extension</translation>
<translation id="1964634611280150550">Hindi pinagana ang mode na incognito</translation>
<translation id="1964802606569741174">Walang epekto ang patakarang ito sa YouTube app sa Android. Kung dapat ipatupad ang Safety Mode sa YouTube, hindi dapat payagan ang pag-install ng YouTube app sa Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Ino-override ang mga patakaran sa Mga build para sa pag-debug ng host ng malayuang access.
Pina-parse ang value bilang JSON na diksyunaryo ng pangalan ng patakaran sa pagmamapa ng value ng patakaran.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Ang mga auto-update payload sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ay maaaring i-download sa pamamagitan ng HTTP sa halip na HTTPS. Nagbibigay-daan ito sa transparent na pagka-cache ng HTTP ng mga download ng HTTP.
Kung itinakda sa true ang patakarang ito, susubukang i-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang mga auto-update payload sa pamamagitan ng HTTP. Kung itinakda sa false ang patakarang ito o hindi nakatakda, gagamitin ang HTTPS sa pagda-download ng mga auto-update payload.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Pamamahala ng power</translation>
<translation id="201557587962247231">Dalas ng pag-upload ng mga ulat ng status ng device</translation>
<translation id="2018836497795982119">Tinutukoy ang tagal sa mga millisecond kung gaano katagal na-query ang serbisyo ng pamamahala sa device para sa impormasyon ng patakaran ng user.
Kapag itinakda ang patakarang ito, mao-override ang default na value na 3 oras. Ang mga wastong value para sa patakarang ito ay nasa saklaw mula 1800000 (30 minuto) hanggang 86400000 (1 araw). Maka-clamp sa kaukulang hangganan ang anumang mga value na wala sa saklaw na ito. Kung sinusuportahan ng platform ang mga notification ng patakaran, itatakda ang pagkaantala ng pag-refresh sa 24 na oras dahil inaasahan na ang mga notification ng patakaran ay magpipilit ng awtomatikong pag-refresh sa tuwing magbabago ang patakaran.
Kapag hindi itinakda ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang default na value na 3 oras.
Tandaan na kung sinusuportahan ng platform ang mga notification ng patakaran, itatakda ang pagkaantala ng pag-refresh sa 24 na oras (nang hindi pinapansin ang lahat ng default at ang value ng patakarang ito) dahil inaasahan na ang mga notification ng patakaran ay magpipilit ng awtomatikong pag-refresh sa tuwing magbabago ang patakaran, kaya hindi na kailangang madalas na mag-refresh.</translation>
<translation id="2024476116966025075">I-configure ang kinakailangang domain name para sa mga client ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="2030905906517501646">Default na keyword ng provider ng paghahanap</translation>
<translation id="203096360153626918">Ang patakarang ito ay walang epekto sa mga Android app. Makakapunta ang mga ito sa fullscreen mode kahit na nakatakda ang patakaran sa <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Mga naka-disable na printer ng enterprise</translation>
<translation id="2063380907529983889">Kumokontrol sa kung aling mga printer mula sa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> ang available sa mga user.
Nagtatalaga sa kung aling patakaran sa pag-access ang gagamitin para sa maramihang pag-configure ng printer. Kung pipiliin ang <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, ipapakita ang lahat ng printer. Kung pipiliin ang <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, gagamitin ang <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> upang paghigpitan ang access sa mga tinukoy na printer. Kung pipiliin ang <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, ang mga printer na maaaring piliin lang ang itatalaga ng <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" />.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ipagpapalagay ang <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Tinutukoy kung aling mga scheme ng pagpapatotoo ng HTTP ang sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ang mga posibleng value ay 'basic,' 'digest,' 'ntlm' at 'negotiate.' Paghiwa-hiwalayin ang maraming value gamit ang mga kuwit.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, gagamitin ang lahat ng apat na scheme.</translation>
<translation id="2067011586099792101">I-block ang access sa mga site na nasa labas ng mga pack ng nilalaman</translation>
<translation id="2077129598763517140">Gamitin ang pagpapabilis ng hardware kapag available</translation>
<translation id="2077273864382355561">Delay ng pag-off ng screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="2082205219176343977">I-configure ang minimum na pinapayagang bersyon ng Chrome para sa device.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stable na channel</translation>
<translation id="2098658257603918882">Paganahin ang pag-uulat ng data ng paggamit at kaugnay ng crash</translation>
<translation id="2113068765175018713">Limitahan ang uptime ng device sa pamamagitan ng awtomatikong pag-reboot</translation>
<translation id="2127599828444728326">Payagan ang mga notification sa mga site na ito</translation>
<translation id="2131902621292742709">Delay ng pag-dim ng screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="2134437727173969994">Payagan ang pagla-lock ng screen</translation>
<translation id="2137064848866899664">Kung itatakda ang patakarang ito, iro-rotate ang bawat display sa
nakatakdang oryentasyon sa bawat pag-reboot, at sa unang pagkakataon na ikokonekta ito
pagkatapos mabago ang value ng patakaran. Maaaring baguhin ng mga user ang pag-rotate ng display
sa pamamagitan ng page ng mga setting pagkatapos ng pagla-log in, ngunit io-override
ang kanilang setting ng value ng patakaran sa susunod na pag-reboot.
Naaangkop ang patakarang ito sa pangunahin at sa lahat ng pangalawang display.
Kung hindi itatakda ang patakaran, ang default na value ay 0 degrees at
maaari itong baguhin ng user. Sa sitwasyong ito, ang default na value ay hindi muling ilalapat sa
pag-restart.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Nagko-configure ng mga patakaran para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />, isang feature na nagbibigay-daan sa mga user na maipadala ang mga content ng mga tab, mga site, o ang desktop mula sa browser papunta sa mga malayuang display at sound system.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Idle delay kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente</translation>
<translation id="2170233653554726857">I-enable ang pag-optimize ng WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Kapag nakatakda ang patakarang ito, ang awtomatikong proseso ng pag-detect ng timezone ay magiging isa sa mga sumusunod na paraan depende sa value ng setting:
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, makokontrol ng mga user ang awtomatikong pag-detect ng timezone gamit ang mga normal na kontrol sa chrome://settings.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionDisabled, madi-disable ang mga awtomatikong kontrol sa chrome://settings. Magiging palaging naka-off ang awtomatikong pag-detect ng timezone.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, madi-disable ang mga kontrol sa timezone sa chrome://settings. Magiging palaging naka-on ang awtomatikong pag-detect ng timezone. Gagamit ang pag-detect ng timezone ng paraang IP lang ang gagamitin upang malaman ang lokasyon.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, madi-disable ang mga kontrol sa timezone sa chrome://settings. Magiging palaging naka-on ang awtomatikong pag-detect ng timezone. Ipapadala palagi ang listahan ng mga makikitang access-point ng WiFi sa server ng Geolocation API para sa napakadetalyadong pag-detect ng timezone.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, madi-disable ang mga kontrol sa timezone sa chrome://settings. Magiging palaging naka-on ang awtomatikong pag-detect ng timezone. Ipapadala ang impormasyon sa lokasyon (gaya ng mga access-point ng WiFi, maaaring makaugnayang Mga Cell Tower, GPS) sa isang server para sa napakadetalyadong pag-detect ng timezone.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, gagana ito nang parang nakatakda sa TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Kung itatakda ang patakaran na SystemTimezone, io-override nito ang patakarang ito. Sa sitwasyong ito, ganap na naka-disable ang awtomatikong pag-detect ng timezone.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Magpatupad ng kahit Moderate na Restricted Mode lang sa YouTube</translation>
<translation id="2183294522275408937">Kinokontrol ng setting na ito kung gaano kadalas hihilingin ng lock screen na ilagay ang password upang patuloy na magamit ang mabilisang pag-unlock. Sa bawat pagpunta sa lock screen, kung lampas sa setting na ito ang huling paglalagay ng password, hindi magiging available ang mabilisang pag-unlock sa pagpunta sa lock screen. Kung mananatili ang user sa lock screen nang lampas sa panahong ito, hihingi ng password sa susunod na pagkakataong maglagay ng maling code o bumalik sa lock screen ang user, alinman ang mauna.
Kung naka-configure ang setting na ito, hihilingin sa mga user na gumagamit ng mabilisang pag-unlock na ilagay ang password nila sa lock screen depende sa setting na ito.
Kung hindi naka-configure ang setting na ito, hihilingin sa mga user na gumagamit ng mabilisang pag-unlock na ilagay ang password nila sa lock screen araw-araw.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Hindi na ginagamit ang patakarang ito sa M61, pakigamit na lang ang EcryptfsMigrationStrategy.
Tinutukoy kung paano dapat kumilos ang isang device na naipadala nang may ecryptfs at kinakailangang lumipat sa ext4 na pag-encrpyt.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'DisallowArc', idi-disable ang mga Android app para sa lahat ng user sa device (kasama ang mga mayroon nang ext4 na pag-encrypt) at walang iaalok na paglilipat mula sa ecryptfs papuntang ext4 na pag-encrypt sa sinumang user.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'AllowMigration', aalukin ang mga user na may mga ecryptfs na directory sa tahanan na ilipat ang mga ito sa ext4 na pag-encrypt kung kinakailangan (sa kasalukuyan, kapag naging available ang Android N sa device).
Hindi nalalapat ang patakarang ito sa mga kiosk app - awtomatikong inililipat ang mga ito. Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, kikilos ang device na parang 'DisallowArc' ang napili.</translation>
<translation id="2201555246697292490">I-configure ang whitelist ng native na pagmemensahe</translation>
<translation id="2204753382813641270">Kontrolin ang awtomatikong pagtatago ng shelf</translation>
<translation id="2208976000652006649">Mga parameter para sa URL ng paghahanap na ginagamit ang POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Default na setting ng notification</translation>
<translation id="2231817271680715693">I-import ang kasaysayan ng pagba-browse mula sa default na browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="2236488539271255289">Huwag payagan ang anumang site na itakda ang data ng lokal</translation>
<translation id="2240879329269430151">Binibigyang-daan kang magtakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na magpakita ng mga pop-up. Maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website ang pagpapakita ng mga popup.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'BlockPopups' at magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Kino-configure ng patakarang ito ang pag-e-enable ng virtual na keyboard bilang isang input device sa ChromeOS. Hindi maaaring i-override ng mga user ang patakarang ito.
Kung nakatakda ang patakaran sa true, palaging magiging naka-enable ang on-screen na virtual na keyboard.
Kung nakatakda ito sa false, palaging magiging naka-disable ang on-screen na virtual na keyboard.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user. Gayunpaman, magagawa pa rin ng mga user na mag-enable/mag-disable ng isang on-screen na keyboard para sa accessibility na binibigyan ng priyoridad sa virtual na keyboard na kinokontrol ng patakarang ito. Tingnan ang patakaran sa |VirtualKeyboardEnabled| para sa pagkontrol ng on-screen na keyboard para sa accessibility.
Kung iiwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, idi-disable sa umpisa ang on-screen na keyboard, ngunit maaari itong i-enable ng user kahit kailan. Maaari ding gamitin ang mga heuristic na panuntunan upang mapagpasyahan kung kailan ipapakita ang keyboard.</translation>
<translation id="228659285074633994">Tinutukoy ang haba ng oras nang walang input ng user pagkatapos ipakita ang dialog ng babala kapag gumagamit ng AC power.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang haba ng oras na dapat manatiling idle ang user bago magpakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng dialog ng babala na nagsasabi sa user na isasagawa na ang pagkilos kapag idle.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, walang ipapakitang dialog ng babala.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran gamit ang milliseconds. Nililimitahan ang mga halaga upang maging mas mababa sa o katumbas ng delay bago mag-idle.</translation>
<translation id="2292084646366244343">Makakagamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng serbisyo sa web ng Google upang makatulong na resolbahin ang mga error sa spelling. Kung pinapagana ang setting na ito, palaging gagamitin ang serbisyong ito. Kung hindi pinapagana ang setting na ito, hindi kailanman gagamitin ang serbisyong ito.
Maisasagawa pa rin ang pag-spell check gamit ang isang na-download na diksyunaryo; ang paggamit ng online na serbisyo lang ang kinokontrol ng patakarang ito.
Kung hindi na-configure ang setting na ito, mapipili ng mga user kung dapat gamitin ang serbisyo ng pag-spell check o hindi.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Hindi isinasaalang-alang ang pag-play ng Video sa mga Android app, kahit nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">I-configure ang default na page ng Bagong Tab sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Tukuyin ang isang listahan ng mga pinapaganang plugin</translation>
<translation id="2303795211377219696">I-enable ang AutoFill para sa mga credit card</translation>
<translation id="2309390639296060546">Default na setting ng geolocation</translation>
<translation id="2312134445771258233">Pinapayagan kang i-configure ang mga pahina na na-load sa startup. Ang mga nilalaman ng listahan ng 'Mga URL upang buksan sa startup' ay binabalewala maliban kung piliin mo ang 'Magbukas ng listahan ng mga URL' sa 'Pagkilos sa startup'.</translation>
<translation id="2334591568684482454">Nagko-configure ng availability at gawi ng functionality ng pag-update sa firmware na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Maaaring tumukoy ng mga indibidwal na setting sa mga property ng JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Kung nakatakda sa <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, mati-trigger ng mga user ang powerwash flow upang mag-install ng update sa firmware na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, magiging hindi available ang functionality ng pag-update sa firmware na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na pinapayagang magpakita ng mga larawan.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultImagesSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man, ang personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Delay ng awtomatikong pag-log in sa pampublikong session.
Kung hindi nakatakda ang patakaran ng |DeviceLocalAccountAutoLoginId|, walang bisa ang patakarang ito. Kung hindi:
Kung nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang haba ng oras na walang aktibidad ng user na dapat lumipas bago awtomatikong mag-log in sa pampublikong session na tinukoy ng patakarang |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 0 milliseconds bilang pag-timeout.
Tinutukoy ang patakarang ito gamit ang milliseconds.</translation>
<translation id="237494535617297575">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na pinapayagang magpakita ng mga notification.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultNotificationsSetting' kung hindi ito nakatakda, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Payagan ang mga lock ng pagpapagana ng screen</translation>
<translation id="2411919772666155530">I-block ang mga notification sa mga site na ito</translation>
<translation id="2418507228189425036">Dini-disable ang pagse-save ng history ng browser sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user sa pagbabago sa setting na ito.
Kung naka-enable ang setting na ito, hindi ise-save ang history ng pagba-browse. Dini-disable din ng setting na ito ang pagsi-syng ng tab.
Kung naka-disable o hindi nakatakda ang setting na ito, sine-save ang history ng pagba-browse.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Ino-override ang mga panuntunan sa pagpili ng default na printer ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tinutukoy ng patakarang ito ang mga panuntunan sa pagpili ng default na printer sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magaganap sa unang beses na gamitin ang function na pag-print sa isang profile.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, susubukan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> na maghanap ng printer na tumutugma sa lahat ng tinukoy na attribute at pipiliin ito bilang default na printer. Ang unang printer na nakitang tumutugma sa patakaran ang pipiliin, kung sakaling may hindi natatanging pagtugma, maaaring piliin ang anumang tumutugmang printer, depende sa pagkakasunud-sunod na natuklasan ang mga printer.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o walang nakitang tumutugmang printer sa loob ng timeout, magde-default ang printer sa built-in na PDF printer o walang pipiliing printer, kapag hindi available ang PDF printer.
Ipa-parse ang value bilang JSON object, na umaayon sa sumusunod na schema:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Whether to limit the search of the matching printer to a specific set of printers.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regular expression to match printer id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regular expression to match printer display name.",
"type": "string"
}
}
}
Ang mga printer na nakakonekta sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> ay itinuturing na <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, iuuri ang iba pang natitirang printer bilang <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Ang hindi paglalagay ng laman sa isang field ay nangangahulugang nagtutugma ang lahat ng value, halimbawa, ang hindi pagtukoy ng pagkakakonekta ay magdudulot sa Preview ng Print na simulan ang pagtuklas ng lahat ng uri ng printer, sa lokal at sa cloud.
Dapat na sundin ng mga pattern ng karaniwang expression ang JavaScript RegExp syntax at case sensitive ang mga pagtutugma.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Ine-enable ang Instant na feature ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, mae-enable ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, madi-disable ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant.
Kung ie-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi mababago o mao-override ng mga user ang setting na ito.
Kung iniwang hindi nakatakda ang setting na ito, maaaring magpasya ang user kung gagamitin o hindi ang function na ito.
Inalis ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 at sa mga mas bagong bersyon.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Pinapayagan ang pag-sign in sa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">I-enable ang bailout keyboard shortcut para sa awtomatikong pag-log in.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa True ang patakarang ito at may naka-configure na lokal na account sa device para sa walang pagkaantalang awtomatikong pag-log in, tatanggapin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang keyboard shortcut na Ctrl+Alt+S para sa pag-bypass sa awtomatikong pag-log in at pagpapakita ng screen sa pag-log in.
Kung nakatakda sa False ang patakarang ito, hindi maba-bypass ang walang pagkaantalang awtomatikong pag-log in (kung naka-configure).</translation>
<translation id="2463365186486772703">Lokal ng application</translation>
<translation id="2466131534462628618">Binabalewala ng pagpapatotoo ng captive portal ang proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">Native na Pagmemensahe</translation>
<translation id="2483146640187052324">Hulaan ang mga pagkilos sa network sa anumang koneksyon sa network</translation>
<translation id="2486371469462493753">Dini-disable ang pagpapatupad ng mga kinakailangan sa Transparency ng Certificate sa mga nakalistang URL.
Pinapayagan ng patakarang ito na hindi ihayag ang mga certificate para sa mga hostname sa mga natukoy na URL sa pamamagitan ng Transparency ng Certificate. Nagbibigay-daan ito sa mga certificate, na maaaring maituring na hindi mapagkakatiwalaan dahil hindi maayos na naihayag sa publiko, upang patuloy na magamit, ngunit mas nagiging mahirap na matukoy ang mga certificate na hindi nagamit nang maayos para sa mga host na iyon.
Naka-format ang isang pattern ng URL alinsunod sa https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Gayunpaman, dahil may bisa ang mga certificate para sa naturang hostname na hiwalay sa scheme, port o path, ang bahagi ng hostname lang ng URL ang kinikilala. Hindi sinusuportahan ang mga wildcard host.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang anumang certificate na kinakailangang ihayag sa pamamagitan ng Transparency ng Certificate ay ituturing na hindi pinagkakatiwalaan kung hindi ito inihayag alinsunod sa patakaran sa Transparency ng Certificate.</translation>
<translation id="2488010520405124654">I-enable ang prompt ng configuration ng network kapag offline.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa True ang patakarang ito at naka-configure ang isang account na lokal sa device para sa zero-delay na auto-login at walang access sa Internet ang device, magpapakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng prompt ng configuration ng network.
Kung nakatakda sa False ang patakarang ito, ipapakita ang isang mensahe ng error sa halip na ang prompt ng configuration ng network.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Palaging awtomatikong itago ang shelf</translation>
<translation id="2514328368635166290">Tinutukoy ang paboritong URL ng icon ng default na provider ng paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, mawawalan ng icon para sa provider ng paghahanap.
Kikilalanin lamang ang patakarang ito kung pinagana ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled'.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Pinapagana ang pag-print sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung pinapagana o hindi naka-configure ang setting na ito, makakapag-print ang mga user.
Kung hindi pinapagana ang setting na ito, hindi makakapag-print ang mga user mula sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hindi pinapagana ang pag-print sa menu na wrench, mga extension, mga JavaScript na application, atbp. Posible pa rin na mag-print mula sa mga plugin na nilalaktawan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> habang nagpi-print. Halimbawa, ang ilang partikular na Flash na application ay may pagpipilian na mag-print sa menu ng konteksto ng mga ito, na hindi sinasaklawan ng patakarang ito.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Payagan ang pag-play ng audio</translation>
<translation id="2521581787935130926">Ipakita ang shortcut ng mga app sa bar ng bookmark</translation>
<translation id="2529700525201305165">Limitahan ang mga user na pinapayagang mag-sign in sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2529880111512635313">I-configure ang listahan ng mga puwersahang na-install na app at extension</translation>
<translation id="253135976343875019">Delay ng babala bago mag-idle kapag gumagamit ng AC power</translation>
<translation id="2552966063069741410">Timezone</translation>
<translation id="2562339630163277285">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginagamit upang magbigay ng mga instant na resulta. Ang URL ay dapat na maglaman ng string na <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, na papalitan sa panahon ng query ng text na inilagay ng user sa panahong iyon.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang ibibigay na mga instant na resulta sa paghahanap.
Ang mga instant na resulta na URL ng Google ay maaaring tukuyin bilang: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Kinikilala lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakaran na 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="2569647487017692047">Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, idi-disable ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang Bluetooth at hindi ito muling mae-enable ng user.
Kung nakatakda sa true o hindi naitakda ang patakarang ito, mai-enable o madi-disable ng user ang Bluetooth hangga't gusto nila.
Kung naitakda ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng user.
Pagkatapos i-enable ang Bluetooth, dapat mag-log out at muling mag-log in ang user upang umepekto ang mga pagbabago (hindi na ito kailangan kapag dini-disable ang Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Ine-enable o dini-disable ang proxy ng compression ng data at pinipigilan ang mga user na palitan ang setting na ito.
Kung i-e-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi maaaring palitan o i-override ng mga user ang setting na ito.
Kung iiwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, magiging available ang feature na proxy ng compression ng data upang makapili ang user kung gagamitin ba ito o hindi.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Itakda ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> bilang Default na Browser</translation>
<translation id="2592091433672667839">Tagal ng kawalan ng aktibidad bago ipakita ang screen saver sa screen sa pag-sign-in sa mode ng retail</translation>
<translation id="2623014935069176671">Maghintay sa paunang aktibidad ng user</translation>
<translation id="262740370354162807">Paganahin ang pagsusumite ng mga dokumento sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Paganahin ang pasalitang feedback</translation>
<translation id="2646290749315461919">Binibigyang-daan kang itakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na subaybayan ang pisikal na lokasyon ng mga user. Maaaring payagan bilang default, tanggihan bilang ang pagsubaybay sa pisikal na lokasyon ng mga user, o maaaring tanungin ang user sa bawat pagkakataong humiling ng pisikal na lokasyon ang isang website.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AskGeolocation' at magagawa itong baguhin ng user.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Pagkilos na gagawin kapag isinara ng user ang takip</translation>
<translation id="2655233147335439767">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginagamit kapag nagsasagawa ng isang default na paghahanap. Ang URL ay dapat na maglaman ng string na '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />,' na papalitan sa panahon ng query ng mga terminong hinahanap ng user.
Ang URL sa paghahanap ng Google ay maaaring tukuyin bilang: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Dapat na itakda ang opsyong ito kapag naka-enable ang patakaran na 'DefaultSearchProviderEnabled' at kikilalanin lang kung ganito ang sitwasyon.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Huwag kailanman gumamit ng proxy</translation>
<translation id="267596348720209223">Tinutukoy ang mga pag-encode ng character na sinusuportahan ng provider ng paghahanap. Ang mga pag-encode ay mga pangalan ng pahina ng code tulad ng UTF-8, GB2312, at ISO-8859-1. Sinusubukan ang mga ito sa pagkakasunud-sunod na ibinigay.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, gagamitin ang default na UTF-8.
Kinikilala lamang ang patakarang ito kung pinagana ang patakaran ng 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="2682225790874070339">Dini-disable ang Drive sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Files app</translation>
<translation id="268577405881275241">Ine-enable ang feature na proxy ng compression ng data</translation>
<translation id="2731627323327011390">I-disable ang paggamit ng mga certificate ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa mga ARC app</translation>
<translation id="2742843273354638707">Itago ang Chrome Web Store app at link ng footer mula sa Page ng Bagong Tab at sa app launcher ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa true, nakatago ang mga icon.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa false o hindi naka-configure, makikita ang mga icon.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Irehistro ang mga tagapangasiwa ng protocol</translation>
<translation id="2746016768603629042">Hindi na ginagamit ang patakarang ito, pakigamit na lang ang DefaultJavaScriptSetting.
Maaaring gamitin upang huwag paganahin ang JavaScript sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hindi pinagana ang setting na ito, hindi makakagamit ng JavaScript ang mga web page at hindi mababago ng user ang setting na iyon.
Kung pinagana o hindi nakatakda ang setting na ito, makakagamit ng JavaScript ang mga web page ngunit mababago ng user ang setting na iyon.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Paghigpitan ang hanay ng mga lokal na UDP port na ginagamit ng WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Mga uri ng mga extension/apps na pinapayagang ma-install</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kokontrolin ang pag-uugali ng user sa isang session na multiprofile</translation>
<translation id="2761483219396643566">Delay ng babala bago mag-idle kapag gumagamit ng baterya</translation>
<translation id="2762164719979766599">Tinutukoy ang listahan ng mga account na lokal sa device na ipapakita sa screen ng pag-login.
Tumutukoy ng identifier ang bawat entry sa listahan, na panloob na ginagamit upang hiwalay na tukuyin ang iba't ibang mga account na lokal sa device.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Tumutukoy sa mga printer na magagamit ng user.
Ginagamit lang ang patakarang ito kung pipiliin ang <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> para sa <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Kung ginagamit ang patakarang ito, ang mga printer lang na may mga id na tumutugma sa mga value sa patakarang ito ang available sa user. Dapat tumugma ang mga id sa mga entry sa file na tinukoy sa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">I-configure ang kinakailangang domain name para sa mga host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="2787173078141616821">Ulat ng impormasyon tungkol sa status ng Android</translation>
<translation id="2801230735743888564">Nagbibigay-daan sa mga user na makapaglaro ng dinosaur easter egg game kapag offline ang device.
Kung itatakda sa False ang patakarang ito, kapag naka-offline ang device, hindi makakapaglaro ng dinosaur easter egg game ang mga user. Kung itatakda naman sa True ang setting na ito, makakapaglaro ng dinosaur game ang mga user. Kung hindi itatakda ang patakarang ito, hindi makakapaglaro ng dinosaur easter egg game ang mga user na naka-enroll sa Chrome OS, ngunit sa ibang mga pagkakataon, maaari itong malaro ng mga user.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Payagang magpakita ng mga pop-up ang lahat ng site</translation>
<translation id="2808013382476173118">Ini-enable ang paggamit ng mga STUN server kapag sinusubukan ng mga malayuang kliyente na magtatag ng koneksyon sa makinang ito.
Kung naka-enable ang setting na ito, makakatuklas at makakakonekta ang mga malayuang kliyente sa mga makinang ito kahit na inihihiwalay sila ng firewall.
Kung naka-disable ang setting na ito at pini-filter ng firewall ang mga papalabas na UDP na koneksyon, papayagan lang ng makinang ito ang mga koneksyon mula sa mga makina ng kliyente sa loob ng lokal na network.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, i-e-enable ang setting.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Lokasyon ng registry ng Windows para sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> client:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Paganahin ang Incognito mode</translation>
<translation id="2838830882081735096">Huwag payagan ang paglipat ng data at ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Ine-enable ang availability ng Pindutin upang Hanapin sa view ng content ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, magagamit ng user ang Pindutin upang Hanapin at magagawa niyang i-on o i-off ang feature.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, ganap na madi-disable ang Pindutin upang Hanapin.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, parang naka-enable na rin ito, tingnan ang paglalarawan sa itaas.</translation>
<translation id="285480231336205327">Paganahin ang mataas na contrast mode</translation>
<translation id="2854919890879212089">Nagiging dahilan upang gamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang default na printer ng system bilang default na pagpipilian sa Preview ng Pag-print sa halip na ang pinakahuling ginamit na printer.
Kung idi-disable mo ang setting na ito o hindi ka magtatakda ng value, gagamitin ng Preview ng Pag-print ang pinakahuling ginamit na printer bilang default na pagpipilian.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, gagamitin ng Preview sa Pag-print ang default na printer ng OS system bilang default na pagpipilian.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Shut down</translation>
<translation id="2874209944580848064">Tala para sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device na sumusuporta sa mga Android app:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Huwag paganahin ang paghahanap ng CNAME kapag nakikipagsundo sa pagpapatotoo ng Kerberos</translation>
<translation id="2884728160143956392">Payagan ang mga cookies sa session lamang sa mga site na ito</translation>
<translation id="2893546967669465276">Magpadala ng mga log ng system sa server sa pamamahala</translation>
<translation id="2899002520262095963">Maaaring gamitin ng mga Android app ang mga configuration ng network at mga CA certificate na itinakda sa pamamagitan ng patakarang ito, ngunit walang access ang mga ito sa ilang opsyon sa configuration.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Listahan ng mga extension ng AppPack</translation>
<translation id="2908277604670530363">Pinakamataas na bilang ng sabay-sabay na koneksyon sa proxy server</translation>
<translation id="2956777931324644324">Itinigil na ang patakarang ito simula ng bersyon 36 ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> .
Tinutukoy kung dapat i-enable ang mga extension ng TLS domain-bound na certificate.
Ginagamit ang setting na ito upang i-enable ang extension ng mga TLS domain-bound na certificate para sa pagsusubok. Aalisin ang pang-eksperimentong setting na ito sa hinaharap.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Huwag payagan ang anumang site na humiling ng access sa mga Bluetooth device sa pamamagitan ng Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Uri ng account para sa pagpapatotoo ng <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Mga panuntunan sa pag-bypass ng proxy</translation>
<translation id="2960691910306063964">I-enable o i-disable ang pagpapatotoo na hindi gumagamit ng PIN para sa mga host ng malayuang access</translation>
<translation id="2976002782221275500">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay idi-dim ang screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa halagang mas malaki kaysa sa zero, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago i-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen.
Kapag nakatakda sa zero ang patakarang ito, hindi idi-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond. Kinakailangang mas mababa kaysa sa o katumbas ng delay ng pag-off ng screen (kung nakatakda) at idle delay ang mga halaga.</translation>
<translation id="2987155890997901449">I-enable ang ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrolin ang paggamit ng Web Bluetooth API</translation>
<translation id="3001534538097271560">Kapag itinakda ang patakarang ito sa false, hindi na mapipili ng mga user na magpadala ng ilang impormasyon ng system at content ng page sa mga server ng Google. Kung ang setting na ito ay true o hindi na-configure, papayagan ang mga user na magpadala ng ilang impormasyon ng system at content ng page sa Ligtas na Pag-browse upang makatulong na tumukoy ng mga mapanganib na app at site.
Tingnan ang https://developers.google.com/safe-browsing para sa higit pang impormasyon tungkol sa Ligtas na Pag-browse.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Pinapayagan ang mga app sa paggawa ng tala ng Whitelist sa lock screen ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3030000825273123558">Paganahin ang pag-uulat ng mga sukatan</translation>
<translation id="3034580675120919256">Binibigyang-daan kang itakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na magpatakbo ng JavaScript. Maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website ang pagpapatakbo ng JavaScript.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AllowJavaScript' at magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Magpatuloy sa pagpapatakbo ng apps sa background kapag nakasara ang <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Magpadala ng mga network packet sa server sa pamamahala upang masubaybayan ang online status</translation>
<translation id="3048744057455266684">Kung nakatakda ang patakarang ito at may URL sa paghahanap na iminungkahi mula sa omnibox na naglalaman ng parameter na ito sa string ng query o sa tagatukoy ng fragment, ipapakita ng suhestiyon ang mga termino para sa paghahanap at search provider sa halip na ang mismong URL sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, hindi magpapalit ng termino para sa paghahanap.
Sinusunod lang ang patakarang ito kung pinagana ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="3069958900488014740">Pinapayagang i-off ang pag-optimize ng WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, madi-disable ang pag-optimize ng WPAD na magsasanhi sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na maghintay nang mas matagal para sa mga DNS-based na WPAD server. Kung hindi nakatakda o naka-enable ang patakarang ito, ie-enable ang pag-optimize ng WPAD.
Nakatakda man o paano man itinakda ang patakarang ito, hindi mababago ng mga user ang setting ng pag-optimize ng WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Screen saver na gagamitin sa screen sa pag-sign-in sa mode ng retail</translation>
<translation id="3072847235228302527">Itakda ang Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa isang account na lokal sa device</translation>
<translation id="3086995894968271156">I-configure ang Cast Receiver sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Listahan ng mga pinaganang plugin</translation>
<translation id="3101501961102569744">Pumili kung paano tukuyin ang mga setting ng proxy server</translation>
<translation id="3117676313396757089">Babala: Tuluyan nang maaalis ang DHE sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagkatapos ng bersyon 57 (na tinatayang lalabas sa Marso 2017) at hindi na gagana ang patakarang ito.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, o kung nakatakda ito sa false, hindi mae-enable ang mga DHE na cipher suite sa TLS. Kung hindi naman ay maaari itong itakda sa true upang i-enable ang mga DHE na cipher suite at mapanatili ang compatibility sa isang lumang server. Isa itong pansamantalang solusyon at dapat na i-configure muli ang server.
Hinihimok ang mga server na mag-migrate sa mga ECDHE na cipher suite. Kung hindi available ang mga ito, tiyaking naka-enable ang isang cipher suite gamit ang RSA key exchange.</translation>
<translation id="316778957754360075">Hindi na ginagamit ang setting na ito simula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> bersyon 29. Ang inirerekumendang paraan upang mag-set up ng mga koleksyon ng extension/app na hino-host ng samahan ay ang pagsama sa pag-host sa site sa mga CRX package sa ExtensionInstallSources at paglagay ng direktang link sa pag-download sa mga package sa isang web page.Maaaring gawin ang isang launcher para sa web page na iyon gamit ang patakaran na ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">mula pa noong bersyon <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Hindi maaaring kumuha ng access ang mga Android app sa mga pangkorporasyong key. Walang epekto ang mga ito sa patakarang ito.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Binibigyang-daan ka na matukoy ang proxy server na ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang mga setting ng proxy.
Kung pipiliin mong hindi gumamit ng proxy server at palaging kumonekta nang direkta, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong gumamit ng mga setting ng proxy ng system, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong awtomatikong ma-detect ang proxy server, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mo ang nakapirming server proxy mode, maaari mong matukoy ang higit pang mga opsyon sa 'Address o URL ng proxy server' at 'Mga panuntunan ng comma-separated list ng pag-bypass ng proxy.' Tanging ang HTTP na proxy server lang na may pinakamataas na priyoridad ang available para sa mga ARC app.
Kung pinili mong gumamit ng .pac proxy script, dapat mong tukuyin ang URL sa script sa 'URL sa proxy .pac file'.
Para sa higit pang detalyadong mga halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, babalewalain ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at mga ARC-app ang lahat ng opsyon na nauugnay sa proxy na tinukoy sa linya ng command.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mabibigyang-daan ang mga user na sila mismo ang pumili ng mga setting ng proxy.</translation>
<translation id="3205825995289802549">I-maximize ang unang window ng browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="3213821784736959823">Kinokontrol kung gagamitin ang built-in na DNS client sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, gagamitin ang built-in na DNS client, kung available.
Kung nakatakda sa false, hindi kailanman gagamitin ang built-in na DNS client.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, magagawa ng mga user na baguhin kung ang built-in na DNS client ang gagamitin sa pamamagitan ng pag-edit sa chrome://flags o pagtukoy ng isang flag na nasa linya ng command.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Pinupwersa ng patakarang ito na ma-import mula sa kasalukuyang default na browser ang home page kung pinagana.
Kung hindi pinagana, hindi ini-import ang home page.
Kung hindi ito nakatakda, maaaring tanungin sa user kung mag-i-import o hindi, o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Available ang mode na incognito</translation>
<translation id="3220624000494482595">Kung ang kiosk app ay isang Android app, wala itong kontrol sa bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, kahit na nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Mga pattern ng URL na bibigyang-daan ang mga manggagaling na pag-install ng extension, app, at script ng user</translation>
<translation id="3240609035816615922">Patakaran sa pag-access ng configuration ng printer</translation>
<translation id="3243309373265599239">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay idi-dim ang screen kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa halagang mas malaki kaysa sa zero, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago i-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa zero, hindi idi-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond. Kinakailangang mas mababa kaysa sa o katumbas ng delay ng pag-off ng screen (kung nakatakda) at idle delay ang mga halaga.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Mga pag-encode ng default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="3273221114520206906">Default na setting ng JavaScript</translation>
<translation id="3288595667065905535">I-release ang channel</translation>
<translation id="3292147213643666827">Pinapagana ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magsilbi bilang proxy sa pagitan ng <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> at mga legacy printer na nakakonekta sa machine.
Kung pinagana o hindi naka-configure ang setting na ito, mapapagana ng mga user ang proxy ng cloud print proxy sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa kanilang Google Account.
Kung hindi pinapagana ang setting na ito, hindi mapapagana ng mga user ang proxy, at hindi papayagan ang machine na ibahagi ang mga printer nito sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Ine-enable ang pagtatapos sa mga proseso sa Task Manager</translation>
<translation id="3307746730474515290">Kinokontrol kung aling mga uri ng app/extension ang pinapayagang ma-install at nililimitahan ang access sa runtime.
Inilalagay ng setting na ito sa whitelist ang mga pinapayagang uri ng extension/mga app na maaaring i-install sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at kung aling mga host ang maaaring makaugnayan ng mga ito. Ang value ay isang listahan ng mga string, kung saan ang bawat isa ay dapat na isa sa mga sumusunod: "extension," "theme," "user_script," "hosted_app," "legacy_packaged_app," "platform_app." Tingnan ang dokumentasyon ng mga extension ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga uring ito.
Tandaan na naaapektuhan din ng patakarang ito ang mga extension at app upang puwersahang ma-install sa pamamagitan ng ExtensionInstallForcelist.
Kung naka-configure ang setting na ito, hindi mai-install ang mga extension/app na may uring wala sa listahan.
Kung hahayaang hindi naka-configure ang mga setting na ito, walang ipapatupad na mga paghihigpit sa mga tinatanggap na uri ng extension/app.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Binibigyang-daan ka na magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng URL na tumutukoy sa mga site na pinapayagang gumamit ng pagbuo ng key. Kung ang isang pattern ng URL ay nasa 'KeygenBlockedForUrls,' ino-override nito ang mga pagbubukod na ito.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na pandaigdigang value para sa lahat ng site mula sa patakaran na 'DefaultKeygenSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi naman ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="332771718998993005">Tinutukoy ang pangalang na-advertise bilang destinasyon ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa isang may lamang string, gagamitin ang string na iyon bilang pangalan ng destinasyon ng <ph name="PRODUCT_NAME" />. Kung hindi, ang pangalan ng device ang magiging pangalan ng destinasyon. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang pangalan ng device ang magiging pangalan ng destinasyon, at papayagan ang may-ari ng device (o isang user mula sa domain na namamahala sa device) na palitan ito. Nalilimitahan ang pangalan sa 24 na character.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Gamitin ang host browser bilang default</translation>
<translation id="3395348522300156660">Tumutukoy sa mga printer na magagamit ng user.
Ginagamit lang ang patakarang ito kung pipiliin ang <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> para sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
Kung ginagamit ang patakarang ito, ang mga printer lang na may mga id na tumutugma sa mga value sa patakarang ito ang available sa user. Dapat tumugma ang mga id sa mga entry sa file na tinukoy sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Kung nakatakda sa true o hindi naka-configure ang patakarang ito, papaganahin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang mga pag-login ng bisita. Ang mga pag-login ng bisita ay mga walang pagkakakilanlang session ng user at hindi nangangailangan ng password.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, hindi papayagan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na masimulan ang mga session ng bisita.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Nagpapatupad ng minimum na Restricted Mode sa YouTube upang pigilan ang mga user na
pumili ng mas maluwag na mode kaysa rito.
Kung itatakda ang setting na ito sa Mahigpit, palaging aktibo ang Mahigpit na Restricted Mode sa YouTube.
Kung itatakda ang setting na ito sa Katamtaman, maaari lang piliin ng user ang Katamtamang Restricted Mode
at Mahigpit na Restricted Mode sa YouTube, ngunit hindi maaaring i-disable ang Restricted Mode.
Kung itatakda ang setting na ito sa Naka-off o wala kang itatakdang value, hindi ipapatupad ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang Restricted Mode sa YouTube. Gayunpaman, ang Restricted Mode ay maaari pa ring ipatupad ng mga panlabas na patakaran gaya ng mga patakaran ng YouTube.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Paganahin ang paghula sa network</translation>
<translation id="3449886121729668969">Nagko-configure sa mga setting ng proxy para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Magiging available din ang mga setting ng proxy na ito para sa mga ARC app.
Ang patakarang ito ay hindi pa handa para sa paggamit, mangyaring huwag muna itong gamitin.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Tinutukoy ang URL na ginagamit ng isang search engine upang magbigay ng pahina ng bagong tab.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang ibibigay na pahina ng bagong tab.
Gagamitin lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="346731943813722404">Tinutukoy kung dapat lang magsimulang tumakbo ang mga pagkaantala sa pamamahala sa power at ang limitasyon sa haba ng session pagkatapos makita ang unang aktibidad ng user sa isang session.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa True, hindi magsisimulang tumakbo ang mga pagkaantala sa pamamahala sa power management at ang limitasyon sa haba ng session hanggang makita ang unang aktibidad ng user sa isang session.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa False o iniwang hindi nakatakda, agad na tatakbo ang mga pagkaantala sa pamamahala sa power at ang limitasyon sa haba ng session sa pagsisimula ng session.</translation>
<translation id="3478024346823118645">I-wipe ang data ng user sa pag-sign-out</translation>
<translation id="348495353354674884">Paganahin ang virtual keyboard</translation>
<translation id="3496296378755072552">Tagapamahala ng password</translation>
<translation id="350443680860256679">I-configure ang ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginamit upang magbigay ng paghahanap ng larawan. Ipapadala ang mga kahilingan sa paghahanap gamit ang GET na paraan. Kung nakatakda ang patakarang DefaultSearchProviderImageURLPostParams, gagamitin sa halip ng mga kahilingan sa paghahanap ng larawan ang POST na paraan.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang gagamiting paghahanap ng larawan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="350797926066071931">Paganahin ang I-translate</translation>
<translation id="3512226956150568738">Kung sinusuportahan na ng modelo ng device ng kliyente ang ARC bago kailanganin ang paglipat sa ext4 upang mapatakbo ang ARC at kung nakatakda sa true ang patakarang ArcEnabled, gagana ang opsyong ito bilang AskUser (value 3). Sa lahat ng iba pang sitwasyon (kung hindi sinusuportahan ng modelo ng device ang ARC dati, o kung nakatakda sa false ang patakarang ArcEnabled), ang value na ito ay katumbas ng DisallowArc (value 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Paganahin ang mga kahaliling pahina ng error</translation>
<translation id="3547954654003013442">Mga setting ng proxy</translation>
<translation id="3591584750136265240">I-configure ang gawi sa pagpapatotoo sa pag-log in</translation>
<translation id="3627678165642179114">Paganahin o huwag paganahin ang spell checking na serbisyo sa web</translation>
<translation id="3646859102161347133">Itakda ang uri ng magnifier sa screen</translation>
<translation id="3653237928288822292">Default na icon ng provider ng paghahanap</translation>
<translation id="3660562134618097814">Ilipat ang cookies ng SAML IdP sa pag-log in</translation>
<translation id="3687282113223807271">Nagpapakita ang serbisyo ng Ligtas na Pag-browse ng page ng babala kapag nag-navigate ang mga user sa mga site na naka-flag bilang potensyal na nakakahamak. Kapag na-enable ang setting na ito, mapipigilan ang mga user na tumuloy pa rin sa nakakahamak na site mula sa page ng babala.
Kung naka-disable o hindi naka-configure ang setting na ito, maaaring piliin ng mga user na tumuloy sa naka-flag na site pagkatapos mabigyan ng babala.
Tingnan ang https://developers.google.com/safe-browsing para sa higit pang impormasyon tungkol sa Ligtas na Pag-browse.</translation>
<translation id="3709266154059827597">I-configure ang blacklist ng pag-install ng extension</translation>
<translation id="3711895659073496551">Suspendihin</translation>
<translation id="3736879847913515635">I-enable ang magdagdag ng tao sa user manager</translation>
<translation id="3750220015372671395">I-block ang pagbuo ng key sa mga site na ito</translation>
<translation id="3756011779061588474">I-block ang mode ng developer</translation>
<translation id="3758089716224084329">Binibigyang-daan kang tukuyin ang proxy server na ginamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang mga setting ng proxy.
Kung pipiliin mong hindi gumamit ng server ng proxy at palaging kumonekta nang direkta, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong awtomatikong ma-detect ang server ng proxy, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Para sa mga detalyadong halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, babalewalain ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at mga ARC-app ang lahat ng opsyong nauugnay sa proxy na tinukoy sa linya ng command.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mabibigyang-daan ang mga user na sila mismo ang pumili ng mga setting ng proxy.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Huwag paganahin ang Mga Tool ng Nag-develop</translation>
<translation id="3765260570442823273">Tagal ng babalang mensahe ng pag-log-out ng idle</translation>
<translation id="376931976323225993">Nagbibigay-daan sa iyo na itakda kung pinapahintulutan ang mga website na awtomatikong patakbuhin ang plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />. Ang awtomatikong pagpapatakbo sa plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> ay maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website.
Nagbibigay-daan ang i-click upang i-play na gumana ang plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> ngunit dapat mag-click ang user sa placeholder upang simulan ang pagtakbo nito.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, manual na mababago ng user ang setting na ito.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Isama sa Kerberos SPN ang port na hindi karaniwan</translation>
<translation id="3780319008680229708">Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, palaging ipapakita ang icon ng toolbar ng Cast sa toolbar o sa overflow menu, at hindi ito maaalis ng mga user.
Kung nakatakda sa false o hindi nakatakda ang patakarang ito, magagawa ng mga user na i-pin o alisin ang icon sa pamamagitan ng menu ng konteksto nito.
Kung nakatakda sa false ang patakarang "EnableMediaRouter," hindi magkakaroon ng epekto ang value ng patakarang ito, at hindi ipapakita ang icon ng toolbar.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Mga setting ng pamamahala ng power kapag naging idle ang user</translation>
<translation id="3793095274466276777">Kino-configure ang default na mga pagsusuri ng browser sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user sa pagbabago ng mga ito. Kung pinagana mo ang setting na ito, palaging titingnan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang startup kahit na default na browser ito at awtomatikong irerehistro ang sarili nito kung posible. Kung hindi pinagana ang setting na ito, hindi kailanmang titingnan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> kung ito ang default na browser at hindi papaganahin ang mga kontrol ng user para sa pagtatakda ng pagpipiliang ito. Kung hindi nakatakda ang setting na ito, papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang user na kontrolin kahit na ito ay default na browser at kahit na dapat maipakita ang mga notification ng user kapag hindi ito ipinapakita.</translation>
<translation id="379602782757302612">Pinapayagan kang tukuyin kung aling mga extension ang HINDI maaaring i-install ng mga user. Idi-disable ang mga extension na naka-install kung naka-blacklist, nang walang paraan upang ma-enable ng user ang mga ito. Kapag inalis dito ang extension na na-disable dahil sa blacklist, awtomatiko itong muling mae-enable.
Nangangahulugan ang value ng blacklist na '*' na naka-blacklist ang lahat ng extension maliban kung tahasang nakalista ang mga ito sa whitelist.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, maaaring mag-install ang user ng anumang extension sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Kino-configure ang direktoryong gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa pagda-download ng mga file.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na direktoryo, tumukoy man ang user ng isa o na-enable niya ang flag upang ma-prompt para sa lokasyon ng download sa bawat pagkakataon.
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa isang listahan ng mga variable na magagamit.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na direktoryo ng download at magagawa itong baguhin ng user.</translation>
<translation id="3805659594028420438">I-enable ang extension ng TLS domain-bound na mga certificate (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Tumukoy ng listahan ng mga hindi pinagang plugin</translation>
<translation id="3816312845600780067">I-enable ang bailout keyboard shortcut para sa awtomatikong pag-log in</translation>
<translation id="3820526221169548563">I-enable ang feature na pagiging naa-access ng on-screen na keyboard.
Kung itinakda sa true ang patakarang ito, i-e-enable palagi ang on-screen na keyboard.
Kung itinakda sa false ang patakarang ito, idi-disable palagi ang on-screen na keyboard.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, paunang idi-disable ang on-screen na keyboard ngunit maaaring i-enable ng user anumang oras.</translation>
<translation id="382476126209906314">I-configure ang prefix ng TalkGadget para sa mga host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="383466854578875212">Nagbibigay-daan sa iyong tukuyin kung alin sa mga host ng native na pagmemensahe ang hindi napapailalim sa blacklist.
Ang value ng blacklist na * ay nangangahulugang naka-blacklist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe at ang mga host ng native na pagmemensahe lang na nakalista sa whitelist ang ilo-load.
Bilang default, naka-whitelist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe, ngunit kung naka-blacklist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe alinsunod sa patakaran, maaaring gamitin ang whitelist upang i-override ang patakarang iyon.</translation>
<translation id="384743459174066962">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na hindi pinapayagang magbukas ng mga popup.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultPopupsSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Nag-uulat ng impormasyon tungkol sa aktibong session sa kiosk, gaya ng
application ID at bersyon.
Kung itatakda ang patakaran sa false, hindi iuulat ang impormasyon ng session sa
kiosk. Kung itatakda sa true o kung sadyang hindi itatakda, iuulat ang impormasyon ng session
sa kiosk.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Magdagdag ng parameter sa pagkuha ng seed ng Mga Variation sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung tinukoy, magdaragdag ito ng parameter ng query na tinatawag na 'restrict' sa URL na ginagamit upang kunin ang seed ng Mga Variation. Ang value ng parameter ay ang value na tinukoy sa patakarang ito.
Kung hindi tinukoy, hindi nito babaguhin ang URL ng seed ng Mga Variation.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Naka-enable ang minimum na bersyon ng SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginagamit upang magbigay ng mga suhestyon sa paghahanap. Ang URL ay dapat na maglaman ng string na '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />,' na papalitan sa panahon ng query ng text na inilagay ng user sa panahong iyon.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang gagamiting suhestyong URL.
Ang suhestyong URL ng Google ay maaaring matukoy bilang: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Kikilalanin lang ang patakaran kung naka-enable ang patakaran na 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="3866249974567520381">Paglalarawan</translation>
<translation id="3868347814555911633">Sa retail mode lang aktibo ang patakarang ito.
Nililista ang mga extension na awtomatikong naka-install para sa user ng Demo, para sa mga device na nasa retail mode. Naka-save ang mga extension na ito sa device at maaaring i-install habang naka-offline, pagkatapos ng pag-install.
Ang bawat entry sa listahan ay naglalaman ng diksyunaryong dapat kabilangan ng ID ng extension sa field na 'extension-id,' at ng URL ng update nito sa field na 'update-url.'</translation>
<translation id="3877517141460819966">Kasamang second factor authentication mode</translation>
<translation id="388237772682176890">Ang patakarang ito ay hindi na ginagamit sa M53 at inalis na sa M54, dahil inalis na ang suporta sa SPDY/3.1.
Dini-disable ang paggamit ng SPDY protocol sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung na-enable ang patakarang ito, hindi magiging available ang SPDY protocol sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kapag itinakda sa naka-disable ang patakarang ito, papayagan ang paggamit ng SPDY.
Kung hindi itinakda ang patakarang ito, magiging available ang SPDY.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Mga patakaran sa mabilisang pag-unlock</translation>
<translation id="3891357445869647828">Paganahin ang JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Dini-disable ang Mga Tool ng Developer at ang JavaScript console.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, hindi maa-access ang Mga Tool ng Developer at hindi na maaaring siyasatin ang mga elemento ng web-site. Idi-disable ang anumang mga keyboard shortcut at anumang mga entry ng menu o menu ng konteksto upang mabuksan ang Mga Tool ng Developer o ang JavaScript Console.
Kapag itinakda ang opsyong ito sa naka-disable o kapag iniwan itong hindi nakatakda, bibigyang-daan ang user na gamitin ang Mga Tool ng Developer at ang JavaScript console.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Itakda ang mga inirerekumendang lokal para sa isang pampublikong session</translation>
<translation id="3911737181201537215">Walang epekto ang patakarang ito sa pag-log na ginawa ng Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Dini-disable ang pagsi-sync ng Google Drive sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Files app kapag nakatakda sa True. Sa sitwasyong iyon, walang data na maa-upload sa Google Drive.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa False, makakapaglipat ang mga user ng mga file sa Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL sa proxy na .pac file</translation>
<translation id="3939893074578116847">Magpadala ng mga network packet sa server sa pamamahala upang masubaybayan ang online status, upang mabigyang-daan ang
server na tukuyin kung offline ang device.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, ipapadala ang mga sinusubaybayang network packet (na tinatawag na <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Kung nakatakda sa false o hindi nakatakda, walang ipapadalang mga packet.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Kung true, pinapahintulutan ang remote na pagpapatotoo para sa device at awtomatikong mabubuo at maa-upload ang isang certificate sa Server ng Pamamahala sa Device.
Kung nakatakda sa false, o kung hindi ito nakatakda, walang certificate na bubuuin at mabibigo ang mga tawag sa enterprise.platformKeys extension API.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Nagbibigay-daan sa pag-access sa isang listahan ng mga URL</translation>
<translation id="3965339130942650562">Mag-timeout hanggang maisagawa ang pag-log-out ng idle na user</translation>
<translation id="3973371701361892765">Huwag kailanman awtomatikong itago ang shelf</translation>
<translation id="3984028218719007910">Tinutukoy kung pinapanatili ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang lokal na data ng account pagkatapos ng pag-logout. Kung nakatakda sa true, walang mga umiiral nang account ang pananatilihin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> at idi-discard ang lahat ng data mula sa session ng user pagkatapos ng pag-logout. Kung nakatakda sa false o hindi naka-configure ang patakarang ito, maaaring magpanatili ng (na-encrypt na) lokal na data ng user ang device.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Mga URL na bibigyan ng access sa mga device na nagka-capture ng video sa mga page ng pag-login ng SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Magagamit ng mga IT admin para sa mga enterprise device ang flag na ito upang kontrolin kung papayagan ang mga user na kumuha ng mga alok sa pamamagitan ng Pagpaparehistro ng Chrome OS.
Kung itinakda sa true o iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, makakakuha ng mga alok ang mga user sa pamamagitan ng Pagpaparehistro ng Chrome OS.
Kung itinakda sa false ang patakarang ito, hindi makakakuha ng mga alok ang user.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Payagan ang invocation ng mga dialog sa pagpili ng file</translation>
<translation id="4012737788880122133">Dini-disable ang awtomatikong pag-update kapag nakatakda sa True.
Awtomatikong tumitingin ng mga update ang mga device ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kapag hindi naka-configure, o nakatakda sa False ang setting na ito.
Babala: Inirerekomendang panatilihing naka-enable ang mga awtomatikong pag-update upang makatanggap ang mga user ng mga update sa software at kritikal na pag-aayos sa seguridad. Maaaring malagay sa peligro ang mga user kung io-off ang mga awtomatikong pag-update.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Hindi maa-access sa mga Android app ang cookies na inilipat sa profile ng user.</translation>
<translation id="402759845255257575">Huwag payagang magpatakbo ng JavaScript ang anumang site</translation>
<translation id="4027608872760987929">Paganahin ang default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kinokontrol kung papayagan ang sub-content ng third-party sa isang pahina na mag-pop-up ng isang dialog box ng HTTP Basic Auth.
Karaniwang hindi ito pinapagana bilang isang depensa sa phishing. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi ito pinapagana at hindi papayagan ang sub-content ng third-party na mag-pop up ng isang dialog box ng HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Huwag paganahin ang SPDY protocol</translation>
<translation id="408029843066770167">Payagan ang mga query sa isang serbisyo ng oras ng Google</translation>
<translation id="4088589230932595924">Pinuwersa ang mode na incognito</translation>
<translation id="4088983553732356374">Nagbibigay-daan sa iyong itakda kung maaari bang magtakda ng lokal na data ang mga website. Maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website ang pagtatakda ng lokal na data.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 'Panatilihin ang cookies sa kabuuan ng session,' iki-clear ang cookies kapag nagsara ang session. Tandaan na kung tumatakbo ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa 'background mode,' maaaring hindi magsara ang session kapag isinara ang huling window. Pakitingnan ang patakarang 'BackgroundModeEnabled' para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagko-configure sa gawing ito.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AllowCookies' at mababago ito ng user.</translation>
<translation id="4103289232974211388">I-redirect sa SAML IdP pagkatapos ng kumpirmasyon ng user</translation>
<translation id="410478022164847452">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay gagawa ng pagkilos kapag idle kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago gawin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang pagkilos kapag idle, na maaaring hiwalay na i-configure.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond.</translation>
<translation id="4105989332710272578">I-disable ang pagpapatupad ng Transparency ng Certificate para sa isang listahan ng mga URL</translation>
<translation id="4121350739760194865">Pigilan ang paglitaw ng mga pag-promote ng app sa pahina ng bagong tab</translation>
<translation id="4157003184375321727">I-ulat ang bersyon ng OS at firmware.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Default na setting ng <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL para sa pagva-validate ng token ng pagpapatotoo ng client sa malayuang pag-access</translation>
<translation id="4203389617541558220">Limitahan ang uptime ng device sa pamamagitan ng pagse-schedule ng mga awtomatikong reboot.
Kapag nakatakda na ang patakaran, tinutukoy nito ang tagal ng uptime ng device na kung saan ise-schedule ang isang awtomatikong reboot pagkatapos.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi limitado ang uptime ng device.
Kung iyong itatakda ang patakarang ito, hindi mababago o mapapalitan ito ng mga user.
Naka-schedule ang isang awtomatikong reboot sa napiling oras ngunit maaaring maantala sa device nang hanggang sa 24 oras kung kasalukuyang ginagamit ng isang user ang device.
Tandaan: Sa kasalukuyan, naka-enable lang ang mga awtomatikong reboot habang ipinapakita ang screen sa pag-login o habang isinasagawa ang isang kiosk app session. Mababago ito sa hinaharap at palaging malalapat ang patakaran, may isinasagawa mang session na may anumang partikular na uri o wala.
Dapat tukuyin sa segundo ang value ng patakaran. Ginugrupo ang mga value nang hindi bababa sa 3600 (isang oras).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Mga printer lang sa whitelist ang ipinapakita sa mga user</translation>
<translation id="420512303455129789">Isang diksyunaryong nagmamapa ng mga URL sa isang boolean flag na tinutukoy kung dapat payagan (true) o i-block (false) ang access sa host.
Ang patakarang ito ay para sa internal na paggamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> mismo.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Mga itinakdang oras ng screen lock</translation>
<translation id="423797045246308574">Binibigyang-daan ka na magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng URL na tumutukoy sa mga site na pinapayagang gumamit ng pagbuo ng key. Kung ang pattern ng URL ay nasa 'KeygenAllowedForUrls', ino-override ng patakaran na ito ang mga pagbubukod na ito.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakaran na ito, gagamitin ang default na pandaigdigang value para sa lahat ng site mula sa patakaran na 'DefaultKeygenSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi naman ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Hindi ginagamit ang cache para sa mga Android app. Kung ii-install ng maraming user ang parehong Android app, ida-download itong muli para sa bawat user.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Hindi</translation>
<translation id="4261820385751181068">Lokal ng screen sa pag-sign in ng device</translation>
<translation id="427632463972968153">Tinutukoy ang mga parameter na ginamit kapag nagsasagawa ng paghahanap ng larawan gamit ang POST. Binubuo ito ng mga pares ng pangalan/value na pinaghihiwalay ng kuwit. Kung isang parameter ng template ang isang value, tulad ng {imageThumbnail} sa halimbawa sa itaas, papalitan ito ng data ng tunay na thumbnail ng larawan.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, ipapadala ang kahilingan sa paghahanap ng larawan gamit ang GET na paraan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="4294280661005713627">Nagtatakda ng target na bersyon para sa Mga Awtomatikong Pag-update.
Tinutukoy ang prefix ng isang target na bersyon kung saan dapat mag-update ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Kung ang device ay nagpapatakbo ng bersyon na mas luma sa tinukoy na prefix, mag-a-update ito sa pinakabagong bersyon gamit ang nasabing prefix. Kung nasa mas bagong bersyon na ang device, wala itong epekto (ibig sabihin, walang gagawing pag-downgrade) at mananatili ang device sa kasalukuyang bersyon. Ang format ng prefix ay gumagana ayon sa mga bahagi gaya ng ipinapakita sa sumusunod na halimbawa:
"" (o hindi naka-configure): mag-update sa pinakabagong bersyon na available.
"1412.": mag-update sa anumang mas maliit na bersyon ng 1412 (hal. 1412.24.34 o 1412.60.2)
"1412.2.": mag-update sa anumang mas maliit na bersyon ng 1412.2 (hal 1412.2.34 o 1412.2.2)
"1412.24.34": mag-update sa partikular na bersyon lang na ito
Babala: Hindi inirerekomenda na i-configure ang mga paghihigpit ng bersyon dahil maaari nitong pigilan ang pagtanggap ng mga user ng mga update sa software at kritikal na pag-aayos sa seguridad. Maaaring malagay sa peligro ang mga user kung paghihigpitan ang mga update sa isang partikular na prefix ng bersyon.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Tumutukoy ng listahan ng mga app na maaaring i-enable bilang app sa paggawa ng tala sa lock screen ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung naka-enable sa lock screen ang piniling app sa paggawa ng tala, maglalaman ang lock screen ng elemento ng UI para sa paglulunsad ng piniling app sa paggawa ng tala.
Kapag inilunsad, makakagawa ang app ng isang window sa itaas na bahagi ng lock screen, at makakagawa ng mga item ng data (mga tala) sa konteksto ng lock screen. Makakapag-import ang app ng mga nagawang tala sa session ng pangunahing user kapag naka-unlock ang screen. Sa kasalukuyan, ang mga app sa paggawa ng tala ng Chrome lang ang sinusuportahan sa lock screen.
Kung nakatakda ang patakaran, papayagan lang ang user na mag-enable ng app sa lock screen kung ang extension ID ng app ay nasa value ng listahan ng patakaran.
Bilang resulta, kapag itinakda ang patakarang ito sa isang listahang walang laman, tuluyang madi-disable ang paggawa ng tala sa lock screen.
Tandaan na ang patakarang naglalaman ng app ID ay hindi nangangahulugang mae-enable ng user ang app bilang app sa paggawa ng tala sa lock screen - halimbawa, sa Chrome 61, may karagdagang paghihigpit ayon sa platform ang hanay ng mga available na app.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, walang ipapatupad na paghihigpit ang patakaran para sa hanay ng mga app na maaaring i-enable ng user sa lock screen.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Kung naka-enable ang mga DHE na cipher suite sa TLS o hindi</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 o mas bago</translation>
<translation id="4322842393287974810">Payagan ang awtomatikong inilunsad na walang pagkaantalang kiosk app na kontrolin ang bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Magdagdag ng button sa pag-logout sa tray ng system</translation>
<translation id="4347908978527632940">Kung true at ang user ay isang pinangangasiwaang user, maaaring i-query ng iba pang mga Android app ang mga paghihigpit ng user sa web sa pamamagitan ng isang content provider.
Kung false o hindi naka-set, walang ibibigay na impormasyon ang content provider.</translation>
<translation id="436581050240847513">I-ulat ang mga interface ng network ng device</translation>
<translation id="4372704773119750918">Hindi pinapayagan ang enterprise user na maging bahagi ng multiprofile (pangunahin o pangalawa)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Payagan ang lahat ng mga site na ipakita ang lahat ng mga larawan</translation>
<translation id="437791893267799639">Hindi nakatakda ang patakaran, huwag payagan ang paglipat ng data at ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">I-configure ang malayuang pagpapatunay gamit ang mekanismo ng TPM.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Kapag itinakda ang patakarang ito sa false, pipigilan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na paminsan-minsang magpadala ng mga query sa isang server ng Google upang kumuha ng tumpak na timestamp. Ie-enable ang mga query na ito kung nakatakda sa True ang patakarang ito o kung hindi ito nakatakda.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Manu-manong tukuyin ang mga setting ng proxy</translation>
<translation id="4429220551923452215">Ini-enable o dini-disable ang shortcut ng mga app bar ng bookmark.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, mapipili ng user na ipakita o itago ang shortcut ng mga app sa menu ng konteksto na bar ng bookmark.
Kung naka-configure ang patakarang ito, hindi ito mababago ng user at ang shortcut ng mga app ay palaging ipinapakita o hindi kailanman ipapakita.</translation>
<translation id="443665821428652897">I-clear ang data ng site kapag na-shutdown ang browser (hindi ginamit)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Tumukoy ng listahan ng mga hindi na ginagamit na feature ng web platform upang pansamantalang ma-enable muli.
Binibigyang-kakayahan ng patakaran na ito ang mga administrator na ma-enable muli ang mga hindi na ginagamit na feature ng web platform para sa limitadong panahon. Tinutukoy ang mga feature ng isang string tag at mae-enable muli ang mga feature na tumutugma sa mga tag na kasama sa listahang tinukoy ng patakaran na ito.
Kung maiiwang hindi nakatakda ang patakaran na ito, o walang laman ang listahan o hindi tumutugma sa isa sa mga sinusuportahang string tag, mananatiling hindi na ginagamit ang lahat ng feature ng web platform.
Kahit ang mismong patakaran ay sinusuportahan sa mga platform sa itaas, maaaring available sa mas kaunting platform ang ine-enable nitong feature. Hindi lahat ng mga hindi na ginagamit na feature ng Web Platform ay maaaring i-enable muli. Sa mga feature lang na nakikitang nakalista sa ibaba ang maaaring maging sa limitadong yugto ng panahon, na magkakaiba para sa bawat feature. Ang pangkalahatang format ng string tag ay magiging [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Bilang sanggunian, makikita mo ang layunin sa likod ng mga pagbabago ng feature ng Web Platform sa https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Paganahin ang lock kapag naging idle o nasuspinde ang device.</translation>
<translation id="4449545651113180484">I-rotate ang screen pakanan nang 270 degrees</translation>
<translation id="4467952432486360968">I-block ang cookies ng third party</translation>
<translation id="4474167089968829729">I-enable ang pagse-save ng mga password sa password manager</translation>
<translation id="4476769083125004742">Kung nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, hindi maaaring i-access ng mga Android app ang impormasyon ng lokasyon. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa anumang iba pang value o iiwan mo itong hindi nakatakda, hihilingin sa user na magbigay ng pahintulot kapag gusto ng Android app na i-access ang impormasyon ng lokasyon.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Ipuwersa ang SafeSearch</translation>
<translation id="4482640907922304445">Ipinapakita ang button na Home sa toolbar ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung pinagana mo ang setting na ito, palaging ipinapakita ang button na Home.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi kailanman ipinapakita ang button na Home.
Kung pinagana mo o hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi maaaring baguhin o i-override ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Bibigyang-daan ng pag-iwan sa patakarang ito na hindi nakatakda ang user na pumili kung ipapakita o hindi ang button na home.</translation>
<translation id="4485425108474077672">I-configure ang URL ng page ng Bagong Tab</translation>
<translation id="4492287494009043413">Huwag paganahin ang pagkuha ng mga screenshot</translation>
<translation id="450537894712826981">Kino-configure ang laki ng cache na gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pag-iimbak ng mga na-cache na media file sa disk.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na laki ng cache tinukoy man ng user ang '--media-cache-size' flag o hindi. Ang value na tinutukoy sa patakarang ito ay hindi isang ganap na hangganan ngunit sa halip ay isang suhestiyon sa sistema sa pagka-cache, masyadong maliit ang anumang value na mas mababa sa ilang megabyte at ira-round up sa isang maayos na minimum.
Kung ang value ng patakarang ito ay 0, gagamitin ang default na laki ng cache ngunit hindi ito mababago ng user.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na laki at ma-o-override ito ng user gamit ang --media-cache-size flag.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Kung nakatakda ang patakarang ito sa true o hindi ito nakatakda, mae-enable ang <ph name="PRODUCT_NAME" />, at mailulunsad ito ng mga user mula sa menu ng app, mga menu ng konteksto ng page, mga pagkontrol ng media sa mga website na may naka-enable na Cast, at (kung ipinapakita) sa icon ng toolbar ng Cast.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false, madi-disable ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Magtanong sa tuwing gusto ng site na subaybayan ang aktwal na lokasyon ng mga user</translation>
<translation id="4519046672992331730">Pinapagana ang mga suhestiyon sa paghahanap sa omnibox ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung pinagana mo ang setting na ito, gagamit ng mga suhestiyon sa paghahanap.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi kailanman gagamit ng mga suhestiyon sa paghahanap.
Kung pinagana o hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi magagawang baguhin o i-override ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, papaganahin ito ngunit mababago ito ng user.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na hindi pinapayagang magpakita ng mga larawan.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultImagesSetting' kung pinagana, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Maaaring puwersahang i-install ang mga Android app mula sa Google Admin console gamit ang Google Play. Hindi ginagamit ng mga ito ang patakarang ito.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Pinaghihigpitang pangalan ng Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Mga account na lokal sa device</translation>
<translation id="4555850956567117258">I-enable ang malayuang pagpapatotoo para sa user</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL ng pahina ng bagong tab ng default na search provider</translation>
<translation id="4600786265870346112">I-enable ang malaking cursor</translation>
<translation id="4604931264910482931">I-configure ang blacklist ng native na pagmemensahe</translation>
<translation id="4617338332148204752">Lalaktawan ang pagsuri sa meta tag sa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">I-configure ang whitelist sa pag-install ng extension</translation>
<translation id="4632343302005518762">Payagan ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na pangasiwaan ang mga uri ng nakalistang nilalaman</translation>
<translation id="4633786464238689684">Ginagawang mga function key ang default na gawi ng mga key sa itaas na row.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, ang itaas na row ng mga key ng keyboard ay gagawa ng mga command ng function key ayon sa default. Dapat na pindutin ang key sa paghahanap upang ma-revert sa mga media key ang gawi ng mga ito.
Kung nakatakda sa false o iniwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagawa ang keyboard ng mga command ng media key ayon sa default at mga command ng function key kapag pinindot ang key sa paghahanap.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Mga pangalan ng mga host ng native na pagmemensahe na ibubukod mula sa blacklist</translation>
<translation id="4650759511838826572">Huwag paganahin ang mga scheme ng protocol ng URL</translation>
<translation id="465099050592230505">URL ng web store na enterprise (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Mga setting ng pamamahala ng extension</translation>
<translation id="4668325077104657568">Default na setting ng mga larawan</translation>
<translation id="467236746355332046">Mga suportadong tampok:</translation>
<translation id="4674167212832291997">I-customize ang listahan ng mga pattern ng URL na dapat na palaging i-render ng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na tagapag-render para sa lahat ng site tulad ng tinukoy sa patakarang 'ChromeFrameRendererSettings.'
Para sa mga halimbawang pattern, tingnan ang https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Magbukas ng listahan ng mga URL</translation>
<translation id="4680961954980851756">Paganahin ang AutoFill</translation>
<translation id="4722399051042571387">Kung false, hindi makakapagtakda ang mga user ng mga madaling mahulaan na PIN.
Ilang halimbawa ng mga madaling mahulaan na PIN: Mga PIN na naglalaman lang ng magkakaparehong digit (1111), mga PIN na sunud-sunod ang bilang pataas (1234), mga PIN na sunud-sunod ang bilang pababa (4321), at mga PIN na karaniwang ginagamit.
Bilang default, makakatanggap ng babala ang mga user, hindi ng error, kung itinuturing na madaling mahulaan ang PIN.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Paganahin ang firewall traversal mula sa client ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="4725123658714754485">Nagkokontrol kung iuulat sa Google ang mga sukatan ng paggamit at data ng diagnostic, kabilang ang mga ulat ng pag-crash. Kung itatakda sa true, iuulat ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang mga sukatan ng paggamit at data ng diagnostic. Kung hindi iko-configure o kung itatakda sa false, idi-disable ang pag-uulat ng mga sukatan at data ng diagnostic.</translation>
<translation id="4725528134735324213">I-enable ang Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Mga patakarang kaugnay ng pinagsamang pagpapatotoo ng HTTP.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Ang mga server kung saan maaaring maglaan ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Paghiwalayin ang maraming pangalan ng server gamit ang mga kuwit. Pinapayagan ang mga wildcard (*).
Kung iiwanan mong hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi maglalaan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng mga kredensyal ng user kahit na na-detect ang isang server bilang Intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Certificate ng client para sa pagkonekta sa RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">I-enable ang tampok sa pagiging naa-access ng malaking cursor.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, palaging naka-enable ang malaking cursor.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, palaging naka-disable ang malaking cursor.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito maaaring baguhin o i-override ng mga user.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang malaking cursor sa umpisa ngunit maaaring i-enable ng user anumang oras.</translation>
<translation id="4802905909524200151">I-configure ang gawi sa pag-update ng firmware na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Inaalis ang mga user na pinakahindi nagagamit kamakailan hangga't mayroon nang sapat na espasyo</translation>
<translation id="4815725774537609998">Hindi na ginagamit ang patakarang ito, gamitin na lang ang ProxyMode.
Binibigyang-daan kang tukuyin ang proxy server na ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user sa pagbabago ng mga setting ng proxy.
Kung pipiliin mong hindi gumamit ng proxy server at palaging direktang kumonekta, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong gumamit ng mga setting ng proxy ng system o awtomatikong ma-detect ang proxy server, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mo ang mga manual na setting ng proxy, matutukoy mo ang mga karagdagang opsyon sa 'Address o URL ng proxy server', 'URL sa proxy .pac file' at 'Mga panuntunan ng comma-separated list ng pag-bypass ng proxy'. Tanging ang HTTP na proxy server lang na may pinakamataas na priyoridad ang available para sa mga ARC app.
Para sa higit na detalyadong mga halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, babalewalain ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang lahat ng opsyong kaugnay ng proxy na tinutukoy mula sa linya ng command.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mabibigyang-daan ang mga user na sila mismo ang pumili ng mga setting ng proxy.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Payagan ang mga user ng enterprise na maging parehong pangunahin at pangalawa (Default na pag-uugali para sa mga user na hindi pinamamahalaan)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Pagkilos na gagawin kapag naabot na ang pagkaantala ng idle habang tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="4834526953114077364">Inaalis ang mga user na pinakahindi nagagamit kamakailan na hindi nag-log in sa loob ng nakalipas na 3 buwan hangga't magkaroon ng sapat na libreng espasyo</translation>
<translation id="4838572175671839397">Naglalaman ng karaniwang expression na ginagamit upang tukuyin kung sinong mga user ang makakapag-sign in sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ipinapakita ang isang angkop na error kung sinubukan ng isang user na mag-log in gamit ang isang username na hindi tumutugma sa pattern na ito.
Kung iniwang hindi nakatakda o blangko ang patakarang ito, makakapag-sign in ang sinumang user sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Pinapayagan ang mode na fullscreen</translation>
<translation id="4869787217450099946">Tinutukoy kung pinapayagan ang mga lock ng pagpapagana ng screen. Mahihiling ng mga extension ang mga lock ng pagpapagana ng screen sa pamamagitan ng power management extension API.
Kung nakatakda sa true o iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, tatanggapin ang mga lock ng pagpapagana ng screen para sa pamamahala sa power.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, babalewalain ang mga kahilingan sa lock ng pagpapagana ng screen.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Naka-enable ang maximum na bersyon ng SSL</translation>
<translation id="4881315447528084360">Tumutukoy ng listahan ng mga app at extension na na-install nang walang tunog,
nang walang pakikipag-ugnayan sa user, at na hindi maa-uninstall o
madi-disable ng user. Ang lahat ng pahintulot na hiniling
ng mga app/extension ay ibinibigay nang tuwiran, nang walang pakikipag-ugnayan sa user,
kabilang ang anumang karagdagang pahintulot na hihilingin ng mga darating na bersyon ng
app/extension. Dagdag pa rito, ibinibigay ang mga pahintulot para sa
enterprise.deviceAttributes at enterprise.platformKeys extension
API. (Ang dalawang API na ito ay hindi available sa mga app/extension na
hindi sapilitang na-install.)
Mananaig ang patakarang ito sa posibleng sumalungat na patakaran ng <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Kung inalis sa listahang ito ang isang app o extension na kamakailang sapilitang na-install, awtomatiko itong ia-uninstall ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Para sa mga instance ng Windows na hindi nasali sa isang <ph name="MS_AD_NAME" /> domain, nalilimitahan ang sapilitang pag-install sa mga app at extension na nakalista sa Chrome Web Store.
Tandaang maaaring baguhin ng mga user ang source code ng anumang extension sa pamamagitan ng Mga Tool ng Developer (posibleng nagre-render upang hindi gumana nang maayos ang extension). Kung inaalala mo ito, dapat itakda ang patakaran ng <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Ang bawat item ng listahan ng patakaran ay isang string na may extension ID at URL ng "update" na pinaghihiwalay ng semicolon (<ph name="SEMICOLON" />). Ang extension ID ang 32 titik na string na makikita kapag ang <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> ay nasa developer mode. Dapat humantong ang URL ng "update" sa isang Update Manifest XML document gaya ng nakasaad sa <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Tandaang ginagamit lang ang URL ng "update" na itinakda sa patakarang ito para sa unang pag-install; ine-employ ng mga susunod na update ng extension ang URL ng update na nakalagay sa manifest ng extension.
Halimbawa, ini-install ng <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> ang <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> app mula sa karaniwang Chrome Web Store "update" URL. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pag-host ng mga extension, tingnan ang: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, walang app o extension ang awtomatikong ii-install at maa-uninstall ng user ang anumang app o extension sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Tinutukoy ang mga parameter na ginamit kapag gumagawa ng paghahanap ng mungkahi gamit ang POST. Binubuo ito ng mga pares ng pangalan/value na pinaghihiwalay ng kuwit. Kung isang parameter ng template ang isang value, tulad ng {searchTerms} sa halimbawa sa itaas, papalitan ito ng data ng tunay na mga termino para sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, ipapadala ang mga kahilingan sa paghahanap ng mungkahi gamit ang GET na paraan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter na kumokontrol sa paglalagay ng termino para sa paghahanap para sa default na search provider</translation>
<translation id="4899708173828500852">Paganahin ang Ligtas na Pagba-browse</translation>
<translation id="4906194810004762807">I-refresh ang pag-rate para sa Patakaran sa Device</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast Receiver</translation>
<translation id="4962262530309732070">Kung nakatakda sa true o hindi naka-configure ang patakarang ito, papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang Magdagdag ng Tao mula sa user manager.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, hindi papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang paggawa ng mga bagong profile mula sa user manager.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Pinapayagan kang tukuyin ang isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site kung saan awtomatiko dapat na pumili ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng client certificate, kung kailangan ng site ng isang certificate.
Ang value ay dapat na isang array ng stringified na mga diksyunaryong JSON. Ang bawat diksyunaryo ay dapat na mayroong anyong { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, kung saan ang $URL_PATTERN ay isang pattern ng setting ng content. Nililimitahan ng $FILTER kung aling mga client certificate ang awtomatikong pipiliin ng browser. Anuman ang filter, ang mga certificate na tumutugma sa kahilingan sa certificate ng server ang pipiliin. Kung ang $FILTER ay may anyong { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, mga client certificate na ibinigay ng isang certificate na may CommonName $ISSUER_CN lang ang pipiliin. Kung ang $FILTER ay ang walang lamang diksyunaryo na {}, hindi na nililimitahan ang pagpili ng mga client certificate.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang gagawing awtomatikong pagpili para sa anumang site.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Kung nakatakda ang patakarang "OffHours," babalewalain ang mga tinukoy na patakaran sa device (gagamitin ang mga default na setting ng mga patakarang ito) sa mga tinukoy na pagitan ng oras. Muling ilalapat ng Chrome ang mga patakaran sa device sa bawat kaganapan kapag nagsimula o natapos ang "OffHours" na yugto. Aabisuhan at sapilitang isa-sign out ang user kapag natapos ang oras ng "OffHours" at kapag nabago ang mga setting ng patakaran sa device (hal., kapag sa hindi pinapayagang account naka-log in ang user).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Uri ng data:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Payagan ang pagpapatakbo ng mga plugin na wala na sa panahon</translation>
<translation id="4988291787868618635">Pagkilos na gagawin kapag naabot ang idle delay</translation>
<translation id="4995548127349206948">Kung naka-enable ang pag-authenticate ng NTLMv2.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Payagan ang access sa mga site na nasa labas ng mga pack ng nilalaman</translation>
<translation id="5052081091120171147">Pinupwersa ng patakarang ito na ma-import mula sa kasalukuyang default na browser ang kasaysayan ng pagba-browse kung pinagana. Kung pinagana, naaapektuhan rin ng patakarang ito ang dialog ng pag-import.
Kung hindi pinagana, walang ini-import na kasaysayan ng pagba-browse.
Kung hindi ito nakatakda, maaaring tanungin sa user kung mag-i-import o hindi, o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Naka-disable ang magnifier ng screen</translation>
<translation id="5067143124345820993">White list ng user sa pag-login</translation>
<translation id="5068140065960598044">Ino-override ng patakaran sa cloud ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang patakaran sa Machine.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Huwag paganahin ang Preview ng Pag-print</translation>
<translation id="5090209345759901501">I-extend ang setting ng Flash content sa lahat ng content</translation>
<translation id="5105313908130842249">Delay ng pag-lock ng screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="5108031557082757679">Mga naka-disable na printer ng device ng enterprise</translation>
<translation id="5130288486815037971">Kung naka-enable ang mga RC4 na cipher suite sa TLS o hindi</translation>
<translation id="5141670636904227950">Itakda ang default na uri ng magnifier ng screen na naka-enable sa screen sa pag-login</translation>
<translation id="5142301680741828703">Palaging i-render ang mga sumusunod na pattern ng URL sa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Binibigyang-daan kang tukuyin ang mga karagdagang parameter na ginagamit kapag nilunsad ng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hindi naitakda ang patakarang ito, ang default na command line ang gagamitin.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Gaano kadalas ipinapadala ang mga sinusubaybayang network packet, sa millisecond.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang default na pagitan ay 3 minuto.
Ang minimum na pagitan ay 30 segundo at 24 na oras ang maximum na pagitan -
ang mga value sa labas ng saklaw na ito ay maka-clamp sa saklaw na ito.</translation>
<translation id="5182055907976889880">I-configure ang Google Drive sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Pinapayagan kang tukuyin kung aling mga extension ang hindi sumasailalim sa blacklist. Nangangahulugan ang halaga ng blacklist ng* na naka-blacklist ang lahat ng mga extension at mai-install lamang ng mga user ang mga extension na nakalista sa whitelist. Bilang default, naka-whitelist ang lahat ng mga extension, ngunit kung na-blacklist ang lahat ng mga extension ng patakaran, magagamit ang whitelist upang i-override ang patakarang iyon.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Binibigyang-daan ang paggamit ng mga kahaliling pahina ng mga error na built in sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> (gaya ng 'hindi natagpuan ang pahina') at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung pinagana mo ang setting na ito, ginagamit ang mga kahaliling pahina ng error.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi kailanman ginagamit ang mga kahaliling pahina ng error.
Kung pinagana mo o hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi maaaring baguhin o i-overide ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, papaganahin ito ngunit magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="5196805177499964601">I-block ang mode ng developer.
Kung itatakda sa True ang patakarang ito, pipigilan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang device na ma-boot sa mode ng developer. Tatangging mag-boot ang system at magpapakita ito ng screen ng error kapag naka-on ang switch ng developer.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa False ang patakarang ito, mananatiling available ang mode ng developer para sa device.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na hindi pinapayagang magpakita ng mga notification.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultNotificationsSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Para sa mga Android app, nakakaapekto lang sa mikropono ang patakarang ito. Kapag nakatakda sa true ang patakarang ito, imu-mute ang mikropono para sa lahat ng Android app, nang walang exception.</translation>
<translation id="523505283826916779">Mga setting ng accessibility</translation>
<translation id="5247006254130721952">I-block ang mga mapanganib na pag-download</translation>
<translation id="5255162913209987122">Maaaring Irekomenda</translation>
<translation id="527237119693897329">Nagbibigay-daan sa iyong tukuyin kung alin sa mga host ng native na pagmemensahe ang hindi dapat i-load.
Ang value ng blacklist na '*' ay nangangahulugang naka-blacklist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe maliban kung tahasang nakalista ang mga ito sa whitelist.
Kung ang patakarang ito ay naiwang hindi nakatakda, ilo-load ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang lahat ng naka-install na host ng native na pagmemensahe.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Kung true, magagamit ng user ang hardware sa mga Chrome device upang malayuang patunayan ang pagkakakilanlan nito sa CA ng privacy sa pamamagitan ng <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> gamit ang <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Kung nakatakda ito sa false, o kung hindi ito nakatakda, papalya ang mga call sa API na may code ng error.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Kung nakatakda ang patakaran, paghihigpitan ang hanay ng UDP port na ginagamit ng WebRTC sa tinukoy na interval ng port (kasama ang mga endpoint).
Kung hindi nakatakda ang patakaran, o kung nakatakda ito sa walang lamang string o di-wastong hanay ng port, pinapayagan ang WebRTC na gamitin ang anumang available na lokal na UDP port.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Tumukoy ng listahan ng mga plugin na maaaring paganahin o hindi paganahin ng user</translation>
<translation id="5302612588919538756">Hindi na ginagamit ang patakarang ito, pag-isipang gamitin na lang ang SyncDisabled.
Pinapayagan ang user na mag-sign in sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, magagawa mong i-configure kung maaari bang mag-sign in ang isang user sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Kapag itinakda ang patakarang ito sa 'False,' hindi gagana ang mga app at extension na gumagamit ng chrome.identity API, kaya mainam kung SyncDisabled na lang ang gagamitin mo.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Tinutukoy ang haba ng panahon nang walang input ng user pagkatapos ipakita ang dialog ng babala kapag gumagamit ng baterya.
Kapag naitakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang haba ng panahon na dapat manatiling idle ang user bago magpakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng dialog ng babala na nagsasabi sa user na gagawin na ang pagkilos kapag idle.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, walang ipapakitang dialog ng babala.
Ang halaga ng patakaran ay dapat tukuyin gamit ang milliseconds. Nililimitahan ang mga halaga upang maging mas mababa sa o katumbas ng delay bago mag-idle.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Availability ng mode na incognito</translation>
<translation id="5318185076587284965">I-enable ang paggamit ng mga relay server ng host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="5323128137188992869">Binibigyang-daan ang content na ma-cast sa device gamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa False, hindi makakapag-cast ng content ang mga user sa kanilang device. Kung nakatakda ang patakarang ito sa True, pinapayagan ang mga user na mag-cast ng content. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi pinapayagan ang mga user na mag-cast ng content sa mga naka-enroll na Chrome OS device, ngunit makakapag-cast ang mga user sa mga device na hindi naka-enroll.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Payagan ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na pangasiwaan ang mga sumusunod na uri ng nilalaman</translation>
<translation id="5365946944967967336">Ipakita ang button na Home sa toolbar</translation>
<translation id="5366977351895725771">Kung nakatakda sa false, idi-disable ang paggawa ng pinapangasiwaang user para sa user na ito. Magiging available pa rin ang sinumang mga umiiral na pinapangasiwaang user.
Kung nakatakda sa true o hindi naka-configure, maaaring gumawa at mamahala ng mga pinapangasiwaang user ang user na ito.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Binibigyang-daan kang magtakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na magpakita ng mga notification sa desktop. Maaaring payagan bilang default, tanggihan bilang default ang pagpapakita ng mga notification sa desktop o maaaring tanungin ang user sa bawat pagkakataong gustong ipakita ng isang website ang mga notification sa desktop.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AskNotifications' at magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="538108065117008131">Payagan ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na pamahalaan ang mga sumusunod na uri ng nilalaman.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Pinipili ang diskarteng gagamitin upang magbakante ng espasyo sa disk sa panahon ng awtomatikong pag-clean-up (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Ibinabalik ang impormasyon tungkol sa status ng Android sa server.
Kung itatakda sa false o hahayaang hindi nakatakda ang patakaran, walang iuulat na impormasyon ng status.
Kung itatakda sa true, iuulat ang impormasyon ng status.
Nalalapat lang ang patakarang ito kung naka-enable ang mga Android app.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Pinapagana ang paghadlang sa mga remote access host habang kasalukuyang gumagana ang koneksyon.
Kung pinagana ang setting na ito, hindi papaganahin ang pisikal na input at output na device ng mga host habang kasalukuyang gumagana ang remote na koneksyon.
Kung hindi pinagana ang setting na ito o hindi itinakda, maaaring makipag-ugnay ang parehong lokal at remote na mga user sa mga host kapag ibinabahagi ito.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Kino-configure kung aling mga layout ng keyboard ang papayagan sa screen sa pag-sign in ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung itinakda ang patakarang ito sa isang listahan ng mga identifier ng paraan ng pag-input, magiging available ang nasabing paraan ng pag-input sa screen sa pag-sign in. Pauna nang pipiliin ang unang paraan ng pag-input. Habang naka-focus ang isang user pod sa screen sa pag-sign in, magiging available ang huling paraan ng pag-input na ginamit ng user kasama ang mga paraan ng pag-input na ibinigay ng patakarang ito. Kung hindi naitakda ang patakarang ito, ang mga paraan ng pag-input sa screen sa pag-sign in na ito ay kukunin mula sa locale kung saan ipinapakita ang screen sa pag-sign in. Babalewalain ang mga value na hindi wastong identifier ng paraan ng pag-input.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Pinipilit ng patakarang ito ang mga search engine na ma-import mula sa kasalukuyang default na browser kung pinagana. Kung pinagana, maaapektuhan rin ng patakarang ito ang dialog ng pag-import.
Kung hindi pinagana, hindi ini-import ang default na search engine.
Kung hindi ito nakatakda, maaaring tanungin sa user kung mag-i-import o hindi, o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Pangalan ng paghihigpit sa WebView ng Android:</translation>
<translation id="5447306928176905178">I-enable ang pag-uulat ng impormasyon ng memory (laki ng JS heap) sa pahina (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="5457065417344056871">I-enable ang guest mode sa browser</translation>
<translation id="5457924070961220141">Binibigyang-daan kang i-configure ang default na taga-render ng HTML kapag naka-install ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Ang default na setting na ginagamit kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito ay ang pagpayag sa browser ng host na gawin ang pag-render, ngunit maaari mo itong i-override at ipa-render sa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ang mga pahina ng HTML bilang default.</translation>
<translation id="5464816904705580310">I-configure ang mga setting para sa mga pinapamahalaang user.</translation>
<translation id="546726650689747237">Delay ng pag-dim ng screen kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente</translation>
<translation id="5469484020713359236">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na pinapayagang magtakda ng cookies.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultCookiesSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="5469825884154817306">I-block ang mga larawan sa mga site na ito</translation>
<translation id="5475361623548884387">Paganahin ang pag-print</translation>
<translation id="5499375345075963939">Sa retail mode lang aktibo ang patakarang ito.
Kapag itinakda ang halaga ng patakarang ito at hindi ito 0, awtomatikong mala-log out ang kasalukuyang naka-log in na user ng demo kapag
lumagpas na sa partikular na haba ng panahon ang oras na hindi ito nagamit.
Dapat tukuyin sa milliseconds ang halaga ng patakaran.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Paganahin ang Bookmark Bar</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL ng home page</translation>
<translation id="5523812257194833591">Awtomatikong mala-log in ang isang pampublikong session pagkatapos ng delay.
Kung nakatakda ang patakarang ito, ang tinukoy na session ay awtomatikong mala-log in kapag lumipas na ang isang takdang panahon sa screen sa pag-log in nang walang pakikipag-ugnayan ng user. Dapat ay naka-configure na ang pampublikong session (tingnan ang |DeviceLocalAccounts|).
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang magaganap na awtomatikong pag-log in.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Tinutukoy ang tagal sa mga millisecond kung gaano katagal na-query ang serbisyo ng pamamahala sa device para sa impormasyon ng patakaran ng device.
Kapag itinakda ang patakarang ito, mao-override ang default na value na 3 oras. Ang mga wastong value para sa patakarang ito ay nasa saklaw mula 1800000 (30 minuto) hanggang 86400000 (1 araw). Maka-clamp sa kaukulang hangganan ang anumang mga value na wala sa saklaw na ito.
Kapag hindi itinakda ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang default na value na 3 oras.
Tandaan na kung sinusuportahan ng platform ang mga notification ng patakaran, itatakda ang pagkaantala ng pag-refresh sa 24 na oras (nang hindi pinapansin ang lahat ng default at value ng patakarang ito) dahil inaasahan na ang mga notification ng patakaran ay magpipilit ng awtomatikong pag-refresh sa tuwing magbabago ang patakaran, kaya hindi na kailangang madalas na mag-refresh.</translation>
<translation id="5530347722229944744">I-block ang mga potensyal na mapanganib na pag-download</translation>
<translation id="5535973522252703021">Whitelist ng server ng paglalaan ng Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Pahintulutan ang lahat ng site na awtomatikong patakbuhin ang plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Walang epekto ang patakarang ito sa mga Android app.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Magdagdag ng parameter sa pagkuha ng seed ng Mga Variation sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung tinukoy ito, magdaragdag ito ng parameter ng query na tinatawag na 'paghigpitan' sa URL na ginagamit upang kunin ang seed ng Mga Variation. Ang halaga ng parameter ay ang halagang tutukuyin sa patakarang ito.
Kung hindi ito tinukoy, hindi nito babaguhin ang URL ng seed ng Mga Variation.</translation>
<translation id="556941986578702361">Kontrolin ang awtomatikong pagtatago ng shelf ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 'AlwaysAutoHideShelf', palaging awtomatikong itatago ang shelf.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 'NeverAutoHideShelf', hindi kailanman awtomatikong itatago ang shelf.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user.
Kung hinayaan na hindi nakatakda ang patakaran, mapipili ng mga user kung dapat na awtomatikong itago ang shelf.</translation>
<translation id="557360560705413259">Kapag na-enable ang setting na ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang commonName ng isang certificate ng server upang magtugma ng hostname kung walang subjectAlternativeName na extension ang certificate, hangga't matagumpay itong nava-validate at nache-chain sa lokal na na-install na mga CA certificate.
Tandaan na hindi ito inirerekomenda, dahil maaari itong maging daan sa pag-bypass sa nameConstraints na extension na naghihigpit sa mga hostname kung saan maaaring awtorisahan ang isang certificate.
Kung hindi naitakda ang patakarang ito, o kung naitakda ito sa false, hindi pagkakatiwalaan ang mga certificate ng server na walang subjectAlternativeName na extension na naglalaman ng DNS name o IP address.</translation>
<translation id="557658534286111200">Pinapagana o hindi pinapagana ang pag-edit ng bookmark</translation>
<translation id="5586942249556966598">Walang gawin</translation>
<translation id="5630352020869108293">Ipanumbalik ang huling session</translation>
<translation id="5645779841392247734">Payagan ang cookies sa mga site na ito</translation>
<translation id="5693469654327063861">Payagan ang paglipat ng data</translation>
<translation id="5694594914843889579">Kapag nakatakda sa true ang patakarang ito, hindi magiging available ang external storage sa browser ng file.
Naaapektuhan ng patakarang ito ang lahat ng uri ng storage media. Halimbawa: Mga USB flash drive, external hard drive, SD at iba pang mga memory card, optical storage atbp. Hindi naaapektuhan ang internal storage, samakatuwid, maa-access pa rin ang mga file na naka-save sa folder na Download. Hindi rin naaapektuhan ng patakarang ito ang Google Drive.
Kung hindi pinapagana ang setting na ito o hindi naka-configure, magagamit ng mga user ang lahat ng sinusuportahang uri ng external storage sa kanilang device.</translation>
<translation id="5697306356229823047">I-ulat ang mga user ng device</translation>
<translation id="570062449808736508">Kapag nakatakda ang patakarang ito sa isang string na may laman, babasahin ng WebView ang mga paghihigpit sa URL mula sa provider ng content gamit ang ibinigay na pangalan ng kinauukulan.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Kapag naka-enable ang setting na ito, palaging magsasagawa ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng pagsusuri sa pagbawi para sa mga server certificate na matagumpay na nagpapatotoo at nilagdaan ng mga lokal na naka-install na CA certificate.
Kung hindi makakuha ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng impormasyon sa status ng pagbawi, ituturing ang mga naturang certificate bilang nabawi ('hard-fail').
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, o kung nakatakda sa false, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang umiiral nang mga setting ng online na pagsusuri sa pagbawi.</translation>
<translation id="572720239788271400">Ine-enable ang mga pag-update ng bahagi sa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">I-enable ang paggawa ng mga roaming na kopya para sa data ng profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">I-import ang data ng form ng autofill mula sa default na browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="5765780083710877561">Paglalarawan:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Dev channel (maaaring hindi stable)</translation>
<translation id="5774856474228476867">URL sa paghahanap ng default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="5776485039795852974">Magtanong sa tuwing gustong ipakita ng site ang mga notification sa desktop</translation>
<translation id="5781412041848781654">Tinutukoy kung aling library ng GSSAPI ang gagamitin para sa pagpapatotoo ng HTTP. Maaari kang magtakda ng pangalan ng library lang, o ng buong path.
Kung walang setting na ibibigay, babalik ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa paggamit ng default na pangalan ng library.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay gagawin ang pagkilos kapag idle kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago gawin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang pagkilos kapag idle, na maaaring hiwalay na i-configure.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Ini-enable ang suporta sa HTTP/0.9 sa mga hindi default na port</translation>
<translation id="5809728392451418079">Itakda ang display name para sa mga account na lokal sa device</translation>
<translation id="5814301096961727113">Itakda ang default na katayuan ng isinalitang feedback sa screen sa pag-login</translation>
<translation id="5815129011704381141">Awtomatikong mag-reboot pagkatapos mag-update</translation>
<translation id="5815353477778354428">Kino-configure ang direktoryong gagamitin ng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> para sa pag-iimbak ng data ng user.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ang ibinigay na direktoryo.
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa isang listahan ng mga variable na magagamit.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang setting na ito, gagamitin ang default na direktoryo ng profile.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Tinutukoy kung maaaring buksan ng user o hindi ang mga pahina sa mode na Incognito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung pinili ang 'Pinagana' o hinayaang hindi nakatakda ang patakaran, maaaring buksan sa mode na Incognito ang mga pahina.
Kung pinili ang 'Hindi Pinagana', hindi maaaring buksan sa mode na Incognito ang mga pahina.
Kung pinili ang 'Ipinilit', maaari LAMANG buksan ang mga pahina sa mode na Incognito.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Paghigpitan ang saklaw ng UDP port na ginamit ng host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="5862253018042179045">Itakda ang default na katayuan ng tampok na pagiging naa-access ng sinasalitang feedback sa screen sa pag-login.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, i-e-enable ang sinasalitang feedback kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, idi-disable ang high sinasalitang feedback kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, maaari itong pansamantalang i-override ng mga user sa pamamagitan ng pag-enable o pag-disable ng sinasalitang feedback. Gayunpaman, hindi mananaig ang pinili ng user at mababalik ang default sa tuwing ipapakitang muli ang screen sa pag-login o kung manatiling idle ang user sa screen sa loob ng isang minuto.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang sinasalitang feedback kapag unang ipinakita ang screen sa pag-login. Maaaring i-enable o i-disable ng mga user ang sinasalitang feedback anumang oras at mananatili ang katayuan nito sa screen sa pag-login sa pagitan ng mga user.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Configuration ng network sa antas ng user</translation>
<translation id="588135807064822874">I-enable ang Pindutin upang Hanapin</translation>
<translation id="5883015257301027298">Default na setting ng cookies</translation>
<translation id="5887414688706570295">Kino-configure ang prefix ng TalkGadget na gagamitin ng mga host ng malayuang pag-access at pinipigilan ang mga user na baguhin ito.
Kung tinukoy, idurugtong ang prefix na ito sa mismong pangalan ng TalkGadget upang lumikha ng buong domain name para sa TalkGadget. Ang mismong domain name ng TalkGadget ay '.talkgadget.google.com'.
Kung pinapagana ang setting na ito, gagamitin ng mga host ang custom na domain name kapag ina-access ang TalkGadget sa halip na ang default na domain name.
Kung hindi pinapagana o hindi nakatakda ang setting, ang default na domain name ng TalkGadget ('chromoting-host.talkgadget.google.com') ang gagamitin para sa lahat ng host.
Hindi naaapektuhan ng setting ng patakaran na ito ang client ng malayuang pag-access. Palaging gagamitin ng mga ito ang 'chromoting-client.talkgadget.google.com' upang i-access ang TalkGadget.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Kung naka-enable ang setting na ito, ipo-proxy ang mga kahilingan sa pagpapatunay ng gnubby sa isang malayuang koneksyon sa host.
Kung naka-disable o hindi naka-configure ang setting na ito, hindi ipo-proxy ang mga kahilingan sa pagpapatunay ng gnubby.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Kapag maraming user ang naka-log in, ang pangunahing user lang ang maaaring gumamit ng mga Android app.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Pinapayagan ang pag-enable o pag-disable ng pag-throttle ng network.
Naaangkop ito sa lahat ng user, at sa lahat ng interface sa device. Kapag naitakda na,
magpapatuloy ang pag-throttle hanggang sa mabago ang patakaran upang i-disable na ito.
Kung nakatakda sa false, walang pag-throttle.
Kung nakatakda sa true, naka-throttle ang system upang makamit ang mga partikular na rate ng pag-upload at pag-download (sa kbits/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Pinapayagan ang mga pag-download ng autoupdate sa pamamagitan ng HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Itakda ang default na katayuan ng pagiging naa-access ng malaking cursor sa screen sa pag-login.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, ma-e-enable ang malaking cursor kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false, madi-disable ang malaking cursor kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung itatakda ang patakarang ito, maaaring palitan ito nang pansamantala ng mga user sa pamamagitan ng pag-e-enable o pagdi-disable ng malaking cursor. Gayunpaman, hindi mananaig ang napili ng user at mababalik ang default sa tuwing ipapakitang muli ang screen sa pag-login o kung manatiling idle ang user sa screen sa pag-login sa loob ng isang minuto.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, madi-disable ang malaking cursor kapag unang ipinakita ang screen sa pag-login. Maaaring i-enable o i-disable ng mga user ang malaking cursor anumang oras at mananatili ang katayuan nito sa screen sa pag-login sa pagitan ng mga user.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Maaari ding gamitin ang patakarang ito upang mag-pin ng mga Android app.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Pinupuwersa na gawin ang mga query sa Paghahanap sa Web ng Google nang nakatakda ang SafeSearch sa aktibo at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung papaganahin mo ang setting na ito, laging magiging aktibo ang SafeSearch sa Paghahanap sa Google.
Kung hindi mo papaganahin ang setting na ito o hindi magtatakda ng halaga, hindi ipapatupad ang SafeSearch sa Paghahanap sa Google.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Beta channel</translation>
<translation id="5950205771952201658">Dahil sa hindi nagbibigay ang mga soft-fail, online na pagsusuri sa pagbawi ng anumang benepisyo ng kaligtasan, dini-disable ang mga ito bilang default sa bersyon 19 ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at mas bago. Sa pamamagitan ng pagtatakda sa patakarang ito sa true, naibabalik ang nakaraang gawi at maisasagawa ang mga online na pagsusuri sa OCSP/CRL.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, o kung nakatakda sa false, ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ay hindi magsasagawa ng mga online na pagsusuri sa pagbawi sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 at mas bago.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Mga extension na pinapayagang gamitin ang API ng malayuang pagpapatotoo</translation>
<translation id="5983708779415553259">Default na pagkilos para sa mga site na wala sa anumang pack ng nilalaman</translation>
<translation id="5997543603646547632">Gamitin ang 24 na oras na orasan bilang default</translation>
<translation id="6005179188836322782">Ine-enable ang feature na Ligtas na Pag-browse ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, palaging magiging aktibo ang Ligtas na Pag-browse.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, hindi magiging aktibo ang Ligtas na Pag-browse.
Kung ie-enable o idi-disable ang setting na ito, hindi mababago o mao-override ng mga user ang setting na "I-enable ang proteksyon sa phishing at malware" sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mae-enable ito ngunit mababago ito ng user.
Tingnan ang https://developers.google.com/safe-browsing para sa higit pang impormasyon tungkol sa Ligtas na Pag-browse.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Ipakita ang dialog ng system sa pag-print sa halip na ang preview sa pag-print.
Kapag pinagana ang setting na ito, bubuksan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang dialog ng system sa pag-print sa halip na ang built-in na preview sa pag-print kapag humihiling ang isang user na mag-print ng isang pahina.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o nakatakda sa false, iti-trigger ng mga command sa pag-print ang screen ng preview sa pag-print.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Pagkilos sa startup</translation>
<translation id="6023030044732320798">Tumutukoy ng hanay ng mga patakarang ipapasa sa runtime ng ARC. Dapat ay valid na JSON ang value.
Magagamit ang patakarang ito upang i-configure kung aling mga Android app ang awtomatikong ii-install sa device:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Identifier ng Android app, hal., "com.google.android.gm" para sa Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Tumutukoy sa kung paano ii-install ang isang app. OPTIONAL: Hindi awtomatikong ii-install ang app, ngunit maaari itong i-install ng user. Ito ang default kung hindi tutukuyin ang patakarang ito. PRELOAD: Awtomatikong ii-install ang app, ngunit maaari itong i-uninstall ng user. FORCE_INSTALLED: Awtomatikong ii-install ang app at hindi ito maaaring i-uninstall ng user. BLOCKED: Naka-block ang app at hindi maaaring i-install. Kung na-install ang app alinsunod sa dating patakaran, maa-uninstall ito.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Patakaran sa pagbibigay ng mga kahilingan sa pahintulot sa mga app. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Hindi tinukoy ang patakaran. Kung walang tutukuying patakaran para sa isang pahintulot sa anumang antas, gagamitin bilang default ang `PROMPT` na gawi. PROMPT: Nagpa-prompt sa user na magbigay ng pahintulot. GRANT: Awtomatikong nagbibigay ng pahintulot. DENY: Awtomatikong hindi nagbibigay ng pahintulot.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Partikular sa app na object ng configuration ng JSON na may hanay ng mga key-value na pares, hal., '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. Tinutukoy ang mga key sa manifest ng app.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Upang mag-pin ng mga app sa launcher, tingnan ang PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Instant na URL ng default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="603410445099326293">Mga parameter para sa URL ng mungkahi na ginagamit ang POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Paganahin ang firewall traversal mula sa host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="6070667616071269965">Mga layout ng keyboard sa screen ng pag-sign in ng device</translation>
<translation id="6074963268421707432">Huwag payagan ang anumang site na magpakita ng mga notification sa desktop</translation>
<translation id="6076099373507468537">Inilalarawan ang listahan ng mga USB device na pinahihintulutang i-detach mula sa kernel driver ng mga ito upang magamit sa chrome.usb API sa mismong web application. Ang mga entry ay mga pares ng Identifier ng USB Vendor at Identifier ng Produkto na magagamit sa pagtukoy ng isang partikular na hardware.
Kung hindi mako-configure ang patakarang ito, hindi magkakaroon ng laman ang listahan ng mga nade-detach na USB device.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (mga Windows client):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Binibigyang-daan ang mga remote na user na makipag-ugnayan sa mga elevated window sa mga session ng remote na tulong</translation>
<translation id="6095999036251797924">Tinutukoy kung gaano katagal dapat na walang input mula sa user bago ma-lock ang screen kapag AC power o baterya ang ginagamit
Kapag itinakda ang haba ng oras sa value na mas malaki sa zero, katumbas nito ang tagal ng pagiging idle ng user bago i-lock ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen.
Kapag itinakda ang haba ng oras sa zero, hindi ila-lock ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi itinakda ang haba ng oras, gagamitin ang isang default na haba ng oras.
Ang inirerekomendang paraan ng pag-lock ng screen sa idle ay ang i-enable ang pagla-lock ng screen habang naka-suspend at hayaang mag-suspend ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pagkatapos ang itinakdang oras ng pagiging idle. Dapat lang gamitin ang patakarang ito kapag magaganap ang pagla-lock ng screen sa loob ng mas maikling panahon kaysa sa suspend o kapag hindi mo gustong mangyari ang pag-suspend habang naka-idle.
Dapat tukuyin ang value ng patakaran sa milliseconds. Itinatakda ang mga value upang maging mas maikli ang mga ito kaysa sa itinakdang oras ng pagiging idle.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Pahintulutan ang Dinosaur Easter Egg Game</translation>
<translation id="6114416803310251055">hindi na ginagamit</translation>
<translation id="6133088669883929098">Payagan ang lahat ng site na gumamit ng pagbuo ng key</translation>
<translation id="6145799962557135888">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na pinapayagang magpatakbo ng JavaScript.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultJavaScriptSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="614662973812186053">Kinokontrol din ng patakarang ito ang pagkolekta ng data ng paggamit at diagnostic sa Android.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Itakda ang default na katayuan ng malaking cursor sa screen ng pag-login</translation>
<translation id="6157537876488211233">Listahang pinaghihiwalay ng kuwit ng mga panuntunan sa pag-bypass ng proxy</translation>
<translation id="6158324314836466367">Pangalan ng web store na enterprise (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Ine-enable ang <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Babala: ganap na aalisin sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang suporta sa SSLv3 pagkatapos ng bersyon 43 (bandang Hulyo 2015) at kasabay na aalisin ang patakarang ito.
Kung hindi iko-configure ang patakarang ito, gagamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng default na minimum na bersyon na SSLv3 sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 at TLS 1.0 sa mga mas bagong bersyon.
Kung hindi naman, maaari itong itakda sa isa sa mga sumusunod na value: "sslv3," "tls1," "tls1.1" o "tls1.2." Kapag itinakda, hindi gagamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng mga bersyon ng SSL/TLS na mas mababa sa tinukoy na bersyon. Babalewalain ang hindi matutukoy na value.
Tandaang kahit na ganito ang mga numero, mas naunang bersyon ang "sslv3" kumpara sa "tls1."</translation>
<translation id="6181608880636987460">Nagbibigay-daan sa iyo na magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na hindi pinapahintulutang magpatakbo sa plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang pangkalahatang default na value ang gagamitin para sa lahat ng site na magmumula sa patakarang 'DefaultPluginsSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi, sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Default na setting ng mga popup</translation>
<translation id="6197453924249895891">Nagbibigay-daan sa pag-access ng mga corporate key sa mga extension.
Nakatalaga ang mga key par sa corporate na paggamit kung nabuo ang mga ito gamit ang chrome.enterprise.platformKeys API sa isang pinapamahalaang account. Ang mga key na na-import o nabuo sa ibang paraan ay hindi nakatalaga para sa corporate na paggamit.
Tanging ang patakarang ito lang ang kumokontrol sa access ng mga key na nakatalaga para sa corporate na paggamit. Hindi maaaring magbigay o bumawi ang user ng access sa mga corporate key patungo sa mga extension o pabalik.
Bilang default, hindi maaaring gamitin ng extension ang isang key na nakatalaga para sa corporate na paggamit, na katumbas sa pagtatakda ng allowCorporateKeyUsage sa false para sa extension na iyon.
Kung nakatakda ang allowCorporateKeyUsage lang sa true para sa isang extension, maaari itong gumamit ng anumang key ng platform na nakamarka para sa corporate na paggamit upang mag-sign ng arbitrary na data. Dapat lang ibigay ang pahintulot na ito kung ang extension ay pinagkakatiwalaan na mag-secure ng access sa key laban sa mga attacker.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Iulat ang mga oras ng aktibidad ng device.
Kung hindi nakatakda ang setting na ito o nakatakda ito sa True, iuulat ng mga naka-enroll na device ang mga yugto ng panahon kung kailan aktibo sa device ang user. Kung nakatakda ito sa False, hindi itatala o iuulat ang mga oras ng aktibidad ng device.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Ipinapakita ang lahat ng printer maliban sa mga nasa blacklist.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Ipinapatupad ng patakaran na ito ang data ng form ng autofill na ma-import mula sa naunang default na browser kung naka-enable ito. Kung naka-enable, maaapektuhan din ng patakaran na ito ang dialog ng pag-import.
Kung naka-disable, hindi ii-import ang data ng form ng autofill.
Kung hindi ito nakatakda, maaaring hilingin sa user na mag-import o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Itakda ang direktoryo sa pag-download</translation>
<translation id="6244210204546589761">Mga bubuksang URL sa startup</translation>
<translation id="6258193603492867656">Tinutukoy kung ang nabuong Kerberos SPN ay dapat na magsama ng port na hindi karaniwan.
Kung pinagana mo ang setting na ito, at ang port na hindi karaniwan (ibig sabihin, isang port bukod sa 80 o 443) ay inilagay, isasama ito sa nabuong Kerberos SPN.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, ang nabuong Kerberos SPN ay hindi magsasama ng port sa anumang kaso.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Kino-configure ang mga patakaran para sa Native na Pagmemensahe. Hindi papayagan ang mga naka-blacklist na host ng native na pagmemensahe maliban kung naka-whitelist ang mga ito.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Payagan o tanggihan ang pagkuha ng audio</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Ine-enable ang mga pag-update sa bahagi para sa lahat ng bahagi sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> kapag hindi nakatakda o nakatakda sa True.
Kung nakatakda sa False, idi-disable ang mga pag-update sa mga bahagi. Gayunpaman, nakabukod ang ilang bahagi sa patakarang ito: hindi idi-disable ang anumang bahagi na hindi naglalaman ng executable code, o hindi kapansin-pansing binabago ang pagkilos ng browser, o mahalaga sa seguridad nito.
Kabilang sa mga halimbawa ng mga naturang bahagi ang mga listahan ng pagpapawalang-bisa ng certificate at ligtas na data mula sa pag-browse.
Tingnan ang https://developers.google.com/safe-browsing para sa higit pang impormasyon tungkol sa Ligtas na Pag-browse.</translation>
<translation id="6310223829319187614">I-enable ang pag-autocomplete ng domain name sa pag-sign in ng user</translation>
<translation id="6315673513957120120">Nagpapakita ang Chrome ng page ng babala kapag nag-navigate ang mga user sa mga site na may mga SSL error. Bilang default o kapag itinakda ang patakarang ito sa true, maaaring mag-click ang mga user sa mga page ng babala na ito.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa false, hindi makakapag-click ang mga user sa anumang page ng babala.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Tinutukoy ang mga parameter na ginamit kapag naghahanap ng URL gamit ang POST. Binubuo ito ng mga pares ng pangalan/value na pinaghihiwalay ng kuwit. Kung isang parameter ng template ang isang value, tulad ng {searchTerms} sa halimbawa sa itaas, papalitan ito ng data ng tunay na mga termino para sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, ipapadala ang kahilingan sa paghahanap gamit ang GET na paraan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="6367755442345892511">Kung maaaring i-configure ng user ang release channel</translation>
<translation id="6368011194414932347">I-configure ang URL ng home page</translation>
<translation id="6368403635025849609">Payagan ang JavaScript sa mga site na ito</translation>
<translation id="6376659517206731212">Maaaring Mandatoryo</translation>
<translation id="6378076389057087301">Tukuyin kung nakakaapekto ang aktibidad ng audio sa pamamahala ng power</translation>
<translation id="637934607141010488">Iulat ang listahan ng mga user ng device na kamakailang nag-log in.
Kung nakatakda sa false ang patakaran, hindi iuulat ang mga user.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Pinapagana ang AutoFill na tampok ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at binibigyang-daan ang mga user na mag-autocomplete ng mga form ng web gamit ang mga nakaraang inimbak na impormasyon gaya ng address o impormasyon ng credit card.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, magiging hindi naa-access sa mga user ang AutoFill.
Kung pinagana mo ang setting na ito o hindi nagtakda ng halaga, mananatiling nasa ilalim ng kontrol ng user ang AutoFill. Bibigyang-daan sila nitong mag-configure ng mga profile ng AutoFill at i-on o i-off ang AutoFill ayon sa sarili nilang paghuhusga.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Hindi na ginagamit ang patakarang ito simula sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bersyon 29. Sa halip, pakigamit ang patakaran ng PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">I-log out ang user</translation>
<translation id="6417861582779909667">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na hindi pinapayagang magtakda ng cookies.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng apat na site mula sa patakarang 'DefaultCookiesSetting' kung ito ay nakatakda, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Hindi mo maaaring pwersahin ang mga Android app na gumamit ng proxy. Available para sa mga Android app ang isang subset ng mga setting ng proxy, na maaari nilang kusang-loob na piliing tanggapin:
Kung pipiliin mong hindi kahit kailan gumamit ng isang proxy server, ipapaalam sa mga Android app na walang naka-configure na proxy.
Kung pipiliin mong gumamit ng mga setting ng system ng proxy o isang nakapirming proxy ng server, ibibigay sa mga Android app ang http proxy server address at port.
Kung pipiliin mong awtomatikong i-detect ang proxy server, ibibigay sa mga Android app ang script URL na "http://wpad/wpad.dat." Walang gagamiting ibang bahagi ng protocol ng awtomatikong pag-detect ng proxy.
Kung pipiliin mong gumamit ng isang .pac proxy script, ibibigay sa mga Android app ang script URL.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Payagan ang bluetooth sa device</translation>
<translation id="6520802717075138474">Mag-import ng mga search engine mula sa default na browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="6525955212636890608">Kung ie-enable mo ang setting na ito, ang lahat ng Flash content na naka-embed sa mga website na itinakdang payagan ang Flash sa mga setting ng content -- ng user man o ng patakaran ng enterprise -- ay papatakbuhin, kabilang ang content mula sa iba pang pinagmulan o maliit na content.
Upang makontrol kung aling mga website ang pinapayagang magpatakbo ng Flash, tingnan ang mga patakarang "DefaultPluginsSetting," "PluginsAllowedForUrls," at "PluginsBlockedForUrls."
Kung naka-disable o hindi nakatakda ang setting na ito, maaaring ma-block ang Flash content mula sa iba pang pinagmulan o maliit na content.</translation>
<translation id="653608967792832033">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay mala-lock ang screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa halagang mas malaki kaysa sa zero, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago i-lock ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa zero, hindi ila-lock ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Ang inirerekomendang paraan ng pag-lock ng screen kapag idle ay ang pagpapagana ng pag-lock ng screen kapag nasuspinde at ipasuspinde sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pagkatapos ng idle delay. Dapat lang gamitin ang patakarang ito kapag dapat maganap ang pag-lock ng screen nang mas maaga-aga kaysa sa pagsususpinde o kapag hindi talaga gusto ang pagsususpinde kapag idle.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond. Kinakailangang mas mababa kaysa sa idle delay ang mga halaga.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Awtomatikong pag-reboot sa pag-shutdown ng device</translation>
<translation id="6539246272469751178">Walang epekto ang patakarang ito sa mga Android app. Palaging ginagamit ng mga Android app ang default na directory ng mga download at hindi maaaring i-access ang anumang file na na-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> patungo sa isang hindi default na directory ng mga download.</translation>
<translation id="654303922206238013">Diskarte sa paglipat para sa ecryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Kung nakatakda sa True ang patakaran at hindi tinukoy ang patakaran sa ChromeOsReleaseChannel, papayagan ang mga user ng nagpapatalang domain na baguhin ang release channel ng device. Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, ila-lock ang device sa channel kung saan ito huling itinakda.
Papalitan ng patakarang ChromeOsReleaseChannel ang channel na pinili ng user, ngunit kung mas matatag ang channel ng patakaran sa channel na na-install sa device, lilipat lang ang channel kapag naabot na ng mas matatag na channel ang numero ng bersyon na mahigit sa numerong naka-install sa device.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Huwag payagan ang anumang site na i-access ang camera at mikropono</translation>
<translation id="6561396069801924653">Ipakita ang mga pagpipilian sa accessibility sa tray menu ng system</translation>
<translation id="6565312346072273043">Itakda ang default na estado ng feature na pagiging naa-access ng on-screen na keyboard sa screen sa pag-log in.
Kung itinakda sa true ang patakarang ito, i-e-enable ang on-screen na keyboard kapag ipinapakita ang screen sa pag-log in.
Kung itinakda sa false ang patakarang ito, idi-disable ang on-screen na keyboard kapag ipinapakita ang screen sa pag-log in.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, maaari itong pansamantalang i-override ng mga user sa pamamagitan ng pag-enable o pag-disable ng on-screen na keyboard. Gayunpaman, hindi permanente ang pipiliin ng user at ipinapanumbalik ang default sa tuwing ipinapakita ang screen sa pag-log in o nananatiling idle ang user sa screen sa pag-log in sa loob ng isang minuto.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang on-screen na keyboard kapag unang ipinakita ang screen sa pag-log in. Maaaring i-enable o i-disable ng mga user ang on-screen na keyboard anumang oras at magpapatuloy ang status nito sa screen sa pag-log in sa pagitan ng mga user.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Magtakda ng external na pagmumulan ng mga paghihigpit sa URL</translation>
<translation id="6598235178374410284">Larawan ng avatar ng user</translation>
<translation id="6603004149426829878">Palaging magpadala ng anumang available na signal ng lokasyon sa server habang nireresolba ang timezone</translation>
<translation id="6628646143828354685">Binibigyang-daan kang magtakda kung pinapayagan ang mga website na kumuha ng access sa malalapit na Bluetooth device. Maaaring ganap na i-block ang access, o maaaring tanungin ang user sa tuwing gusto ng website na kumuha ng access sa malalapit na Bluetooth device.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang '3,' at magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Huwag paganahin ang suporta para sa mga API ng mga 3D na graphic</translation>
<translation id="6647965994887675196">Kung nakatakda sa true, maaaring gumawa at gumamit ng mga pinapangasiwaang user.
Kung nakatakda sa false o hindi naka-configure, idi-disable ang paggawa at pag-log in ng pinapangasiwaang user. Itatago ang lahat ng umiiral na pinapangasiwaang user.
TANDAAN: Magkaiba ang default na pagkilos ng mga device ng consumer at enterprise device: sa mga device ng consumer, naka-enable ang mga pinapangasiwaang user bilang default, ngunit sa mga enterprise device, naka-disable sila bilang default.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Hindi na ginagamit ang patakarang ito, sa halip mangyaring gamitin ang URLBlacklist.
Dini-disable ang mga nakalistang protocol scheme sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hindi ilo-load o mapupuntahan ang mga URL na gumagamit ng scheme mula sa listahang ito.
Kung iiwanang hindi nakatakda ang patakarang ito o kung walang laman ang listahan, maa-access ang lahat ng scheme sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Mga setting ng mga lokal na pinapamahalaang user</translation>
<translation id="6654559957643809067">Nag-e-enable ang panghuhula ng network sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user sa pagbabago ng setting na ito.
Kinokontrol nito ang pag-preconnect ng DNS, pag-preconnect ng TCP at SSL at pag-prerender ng mga web page.
Kung itatakda mo ang kagustuhang ito sa 'palagi', 'huwag kailanman' o 'WiFi lang,' hindi mababago o mao-override ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung maiiwang hindi nakatakda ang patakaran na ito, mae-enable ang panghuhula ng network ngunit magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Tinutukoy ang bilang ng mga segundo kung kailan maaaring random na antalahin ng device ang pag-download ng isang update mula sa panahon kung kailan unang na-push out ang update sa server. Maaaring hintayin ng device ang isang bahagi ng panahong ito sa pamamagitan ng oras sa orasan at ng mga natitirang bahagi sa pamamagitan ng dami ng mga pagtingin ng update. Sa anumang sitwasyon, ang scatter ay nililimitahan sa itaas sa iisang parehong tagal ng panahon upang hindi maantala nang matagal ang isang device sa paghihintay na mag-download ng isang update.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Iulat ang status ng hardware</translation>
<translation id="6699880231565102694">Paganahin ang pagpapatotoong may dalawang salik para sa mga host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="6724842112053619797">Kung ie-enable mo ang setting na ito, ang mga setting na naka-store sa mga profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> tulad ng mga bookmark, data ng autofill, mga password, atbp. ay ira-write din sa isang file na naka-store sa folder ng profile ng user ng Roaming o sa isang lokasyong tinukoy ng Administrator sa pamamagitan ng patakarang <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Madi-disable ang pag-sync sa cloud kapag na-enable ang patakarang ito.
Kung idi-disable ang patakarang ito o kaya ay hahayaang hindi nakatakda, ang mga regular na lokal na profile lang ang gagamitin.
Dini-disable ng patakarang <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> ang lahat ng pag-synchronize ng data, na nag-o-override sa RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Nagbibigay-daan sa iyo na magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na pinapahintulutang magpatakbo sa plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang pangkalahatang default na value ang gagamitin para sa lahat ng site na magmumula sa patakarang 'DefaultPluginsSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi, sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Payagan ang mga site na hilingin sa user na magbigay ng access sa malapit na Bluetooth device</translation>
<translation id="6770454900105963262">Mag-ulat ng impormasyon tungkol sa mga aktibong session ng kiosk</translation>
<translation id="6786747875388722282">Mga Extension</translation>
<translation id="6786967369487349613">Itakda ang direktoryo ng roaming na profile</translation>
<translation id="6810445994095397827">I-block ang JavaScript sa mga site na ito</translation>
<translation id="681446116407619279">Mga suportadong scheme ng pagpapatotoo</translation>
<translation id="685769593149966548">Ipatupad ang Mahigpit na Restricted Mode para sa YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">Itinigil na ang patakarang ito simula noong bersyon 35 ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Iniuulat pa rin sa pahina ang impormasyon ng memory, ano pa man ang value ng opsyon, ngunit ang mga iniuulat na laki ay
tinataya at ang rate ng mga update ay nililimitahan sa mga dahilang panseguridad. Upang makakuha ng real-time na tumpak na data,
mangyaring gumamit ng mga tool tulad ng Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">URL ng page ng Bagong Tab</translation>
<translation id="6899705656741990703">I-auto detect ang mga setting ng proxy</translation>
<translation id="6903814433019432303">Sa mode ng retail lamang aktibo ang patakarang ito.
Tinutukoy ang hanay ng mga URL na ilo-load kapag nagsimula na ang session ng demo. I-o-override ng patakarang ito ang anumang iba pang mga mekanismo para sa pagtatakda sa inisyal na URL at samakatuwid, mailalapat lamang sa isang session na hindi nauugnay sa isang partikular na user.</translation>
<translation id="6908640907898649429">I-configure ang default ng provider ng paghahanap. Matutukoy mo ang default na provider ng paghahanap na gagamitin o pipiliin ng user upang hindi paganahin ang default na paghahanap.</translation>
<translation id="6915442654606973733">I-enable ang tampok sa pagiging naa-access ng sinasalitang feedback.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, palaging naka-enable ang sinasalitang feedback.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, palaging naka-disable ang sinasalitang feedback.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito maaaring baguhin o i-override ng mga user.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang sinasalitang feedback sa umpisa ngunit maaaring i-enable ng user anumang oras.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Kung itinakda ang patakaran sa true, ang patakaran sa cloud ang mangingibabaw kung magiging salungat ito sa patakaran sa machine.
Kung itinakda ang patakaran sa false o hindi naka-configure, ang patakaran sa machine ang mangingibabaw kung magiging salungat ito sa patakaran sa cloud.
Para sa higit pang detalye tungkol sa priyoridad sa patakaran, pakibisita ang: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Hindi available ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na hindi kasali sa domain na <ph name="MS_AD_NAME" />.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">I-block ang plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Tinutukoy ang pangalan ng default na provider ng paghahanap. Kung hinayaang walang laman o hindi nakatakda, gagamitin ang pangalan ng host na tinukoy ng URL ng paghahanap.
Isinasaalang-alang lamang sa ang patakarang ito kung pinagana ang patakaran ng 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="6931242315485576290">Huwag paganahin pag-synchronize ng data sa Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Tinutukoy ang pinakamataas na bilang ng mga sabay-sabay na koneksyon sa proxy server.
Hindi mapapangasiwaan ng ilang proxy server ang malaking bilang ng sabay-sabay na koneksyon sa bawat client at malulutas ito sa pamamagitan ng pagtatakda sa patakarang ito sa mas mababang halaga.
Mas mababa dapat sa 100 at mas mataas sa 6 ang halaga ng patakarang ito at 32 ang default na halaga nito.
Kilala ang ilang web app sa pagkonsumo ng maraming koneksyong may mga nagha-hang na GET, kaya ang pagpapaliit dito sa mas mababa sa 32 ay maaaring magdulot ng mga pag-hang ng networking ng browser kung masyadong maraming nakabukas na ganoong web app. Bawasan nang mas mababa sa 32 sa iyong sariling pagpapasya.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang default na halaga na 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Kagustuhang pangalan ng Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Parameter na nagbibigay ng tampok na maghanap sa pamamagitan ng larawan para sa default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="6956272732789158625">Huwag payagan ang anumang site na gumamit ng pagbuo ng key</translation>
<translation id="6994082778848658360">Tinutukoy kung paano magagamit ang kasamang hardware ng secure na elemento upang magbigay ng pangalawang factor ng pag-authenticate kung tugma ito sa feature na ito. Ginagamit ang power button ng machine upang tukuyin ang aktwal na presensya ng user.
Kung pinili ang 'Naka-disable,' walang pangalawang factor na ibibigay.
Kung pinili ang 'U2F,' kikilos ang kasamang pangalawang factor ayon sa detalye ng FIDO U2F.
Kung pinili ang 'U2F_EXTENDED,' ibibigay ng kasamang pangalawang factor ang mga function ng U2F kasama ng ilang extension para sa pagpapatunay ng indibidwal.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Kung kinakailangan ang mga online na pagsusuri sa OCSP/CRL para sa mga lokal na pinagkakatiwalaang anchor</translation>
<translation id="7003334574344702284">Pinupwersa ng patakarang ito na ma-import mula sa nakaraang default na browser ang mga naka-save na password kung pinagana. Kung pinagana, naaapektuhan rin ng patakarang ito ang dialog ng import.
Kung hindi pinagana, hindi ini-import ang mga naka-save na password.
Kung hindi ito nakatakda, maaaring tanungin sa user kung mag-i-import o hindi, o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Mga kagustuhan sa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Mga Setting ng Nilalaman</translation>
<translation id="7007671350884342624">Kino-configure ang direktoryong gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa pag-iimbak ng data ng user.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na direktoryo tinukoy man ng user o hindi ang flag na '--user-data-dir'. Upang maiwasan ang pagkawala ng data o iba pang mga hindi inaasahang error, hindi dapat itakda ang patakarang ito sa pangunahing direktoryo ng volume o sa isang direktoryong ginamit para sa iba pang mga layunin, dahil pinamamahalaan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga content nito.
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa listahan ng mga variable na maaaring gamitin.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na path ng profile at magagawa itong i-override ng user gamit ang command line flag na '--user-data-dir'.</translation>
<translation id="7027785306666625591">I-configure ang pamamahala ng power sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Nagbibigay-daan sa iyo ang mga patakarang ito na i-configure ang gawi ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kapag ang user ay nananatiling idle sa ilang sandali.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Halimbawang halaga:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Binibigyang-daan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magsumite ng mga dokumento sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> para sa pag-print. TANDAAN: Naaapektuhan lamang nito ang suporta ng <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hindi nito pinipigilan ang mga user sa pagsusumite ng mga gawain sa pag-print sa mga web site.
Kung hindi pinagana o hindi na-configure ang setting na ito, makakapag-print ang mga user sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> mula sa dialog ng pag-print ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hindi pinagana ang setting na ito, hindi makakapag-print ang mga user sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> mula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na dialog ng pag-print</translation>
<translation id="7053678646221257043">Pinipilit ng patakarang ito na i-import mula sa kasalukuyang default na browser ang mga bookmark kung pinagana, naaapektuhan din ng patakarang ito ang dialog ng import.
Kung hindi pinagana, walang ini-import na mga bookmark.
Kung hindi nakatakda, maaaring tanungin sa user kung mag-i-import o hindi, o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Pinapayagan ang mga popup sa mga site na ito</translation>
<translation id="706669471845501145">Payagan ang mga site upang magpakita ng mga notification sa desktop</translation>
<translation id="7072406291414141328">Ine-enable ang pag-throttle sa bandwidth ng network</translation>
<translation id="7079519252486108041">I-block ang mga popup sa mga site na ito</translation>
<translation id="7091198954851103976">Palaging patakbuhin ang mga plugin na nangangailangan ng pahintulot</translation>
<translation id="7106631983877564505">Paganahin ang pag-lock kapag naging idle o nasuspinde ang mga device ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, hihingan ng password ang mga user upang i-unlock ang device mula sa pag-sleep.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, hindi hihingan ng password ang mga user upang i-unlock ang device mula sa pag-sleep.
Kung ie-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, makakapili ang user kung gusto niyang mahingan ng password upang i-unlock ang device o hindi.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Tinutukoy kung sinimulan ang isang proseso ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pag-login ng OS at patuloy na tumatakbo kapag isinara ang huling window ng browser, na nagbibigay-daan sa mga app sa background at sa kasalukuyang session sa pagba-browse na manatiling aktibo, kabilang ang anumang cookies ng session. Nagpapakita ang proseso sa background ng icon sa system tray at maaaring maisara kailanman mula roon.
Kung nakatakda sa True ang patakarang ito, naka-enable ang background mode at hindi makokontrol ng user sa mga setting ng browser.
Kung nakatakda sa to False ang patakarang ito, idi-disable ang background mode at hindi makokontrol ng user sa mga setting ng browser.
Kung hindi itinakda ang patakarang ito, paunang idi-disable ang background mode at maaaring makontrol ng user sa mga setting ng browser.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Nililista ang mga tagatukoy ng application na ipinapakita ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bilang mga na-pin na app sa bar ng launcher
Kung na-configure ang patakarang ito, permanente at hindi mababago ng user ang hanay ng mga application.
Kung hindi naitakda ang patakarang ito, maaaring baguhin ng user ang listahan ng mga na-pin na app sa launcher.</translation>
<translation id="7132877481099023201">Mga URL na mabibigyan ng access sa mga device na nakakakuha ng video nang walang prompt.</translation>
<translation id="7167436895080860385">Pinapayagan ang mga user na ipakita ang mga password sa Password Manager (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Ephemeral na profile</translation>
<translation id="717630378807352957">Payagan ang lahat ng printer mula sa file ng configuration.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Mga uri ng koneksyon na pinapayagan para sa mga update</translation>
<translation id="7194407337890404814">Pangalan ng default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="7199300565886109054">Pinapayagan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na pinapayagang magtakda ng cookies na para sa session lang.
Kung hindi itinakda ang patakarang ito, ang global na default na value ang gagamitin para sa lahat ng site, na mula sa patakaran na 'DefaultCookiesSetting' kung nakatakda ito o sa sariling configuration ng user kung hindi.
Tandaan na kung tumatakbo ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa 'background mode,' maaaring hindi masara ang session kapag isinara ang huling window ng browser, ngunit mananatiling aktibo hanggang sa lumabas ang browser. Pakitingnan ang patakaran na 'BackgroundModeEnabled' para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagko-configure sa gawing ito.
Kung nakatakda ang patakaran na "RestoreOnStartup" na magpanumbalik ng mga URL mula sa mga dating session, hindi susundin ang patakarang ito at permanenteng iiimbak ang cookies para sa mga site na ito.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Payagan ang mga paghihigpit sa pag-download</translation>
<translation id="7207095846245296855">Puwersahin ang Google SafeSearch</translation>
<translation id="7216442368414164495">Binibigyang-daan ang mga user na mag-opt in sa pinalawak na pag-uulat sa Ligtas na Pagba-browse</translation>
<translation id="7234280155140786597">Mga pangalan ng ipinagbabawal na mga host ng native na pagmemensahe (o * para sa lahat)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Piliin ang default na uri ng magnifier ng screen na naka-enable sa screen sa pag-login.
Kung nakatakda ang patakarang ito, kinokontrol nito ang uri ng magnifier ng screen na naka-enable kapag ipinakita ang screen sa pag-login. Idi-disable ng pagtatakda ng patakaran sa "Wala" ang screen magnifier.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, maaaring i-override ito ng mga user sa pamamagitan ng pag-enable o pag-disable sa magnifier ng screen. Gayunpaman, hindi mananaig ang napili ng user at mababalik ang default sa tuwing ipapakitang muli ang screen sa pag-login o kung manatiling idle ang user sa screen sa pag-login sa loob ng isang minuto.
Kung iiwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, madi-disable ang magnifier ng screen kapag unang ipinakita ang screen sa pag-login. Maaaring i-enable o i-disable ng mga user ang magnifier ng screen anumang oras at mananatili ang katayuan nito sa screen sa pag-login sa pagitan ng mga user.</translation>
<translation id="7249828445670652637">I-enable ang mga CA certificate ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa mga ARC app</translation>
<translation id="7258823566580374486">Paganahin ang paghadlang sa mga host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="7260277299188117560">Naka-enable ang auto update p2p</translation>
<translation id="7261252191178797385">Larawan ng wallpaper sa device</translation>
<translation id="7267809745244694722">Magde-default ang mga media key sa mga function key</translation>
<translation id="7271085005502526897">Import ng homapage mula sa default na browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="7273823081800296768">Kung naka-enable o hindi na-configure ang setting na ito, maaaring mag-opt ang mga user na ipares ang mga client at host sa oras ng koneksyon, na inaalis ang pangangailangang maglagay ng PIN sa bawat pagkakataon.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi magiging available ang tampok na ito.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Mga Pinamamahalaang Bookmark</translation>
<translation id="7295019613773647480">I-enable ang mga pinangangasiwaang user</translation>
<translation id="7301543427086558500">Tinutukoy ang isang listahan ng mga kahaliling URL na magagamit upang kumuha ng mga termino para sa paghahanap sa search engine. Nilalaman dapat ng mga URL ang string na <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, na gagamitin upang kunin ang mga termino para sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang gagamiting mga kahaliling url upang kumuha ng mga termino para sa paghahanap.
Sinusunod lang ang patakarang ito kung pinagana ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled'.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Delay ng screen lock kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente</translation>
<translation id="7311458740754205918">Kung itinakda ito sa true o hindi ito itinakda, ang page ng Bagong Tab ay maaaring magpakita ng mga suhestyon sa content batay sa history ng pagba-browse, mga interes o lokasyon ng user.
Kung itinakda ito sa false, hindi makikita ang awtomatikong ginawang suhestyon sa content sa page ng Bagong Tab.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Mga karagdagang command line na parameter para sa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Katulad ng Pag-wipe (value 2), ngunit sinusubukang panatilihin ang mga token sa pag-log in upang hindi na kailanganin ng user na mag-sign in muli.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay i-o-off ang screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa halagang mas malaki kaysa sa zero, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago i-off ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> screen.
Kapag nakatakda sa zero ang patakarang ito, hindi i-o-off ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond. Kinakailangang mas mababa kaysa sa o katumbas ng idle delay ang mga halaga.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Tinutukoy ang uri ng account ng mga account na ibinigay ng app sa pagpapatotoo ng Android na sumusuporta sa pagpapatotoo ng <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (hal. pagpapatotoo ng Kerberos). Dapat na available ang impormasyong ito mula sa supplier ng app sa pagpapatotoo. Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang https://goo.gl/hajyfN.
Kung walang ibinigay na setting, idi-disable ang pagpapatotoo ng <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> sa Android.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Kapag nakatakda sa True, hindi lilitaw sa bagong pahina ng tab ang mga pag-promote para sa mga Chrome Web Store app.
Palilitawin ng pagtatakda sa pagpipiliang ito sa False o pag-iwan dito na hindi nakatakda sa bagong pahina ng tab ang mga pag-promote para sa mga Chrome Web Store app</translation>
<translation id="7332963785317884918">Hindi na ginagamit ang patakarang ito. Palaging gagamitin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang 'RemoveLRU' na diskarte ng pag-clean-up.
Kinokontrol ang awtomatikong gawi ng pag-clean-up sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na device. Nati-trigger ang awtomatikong pag-clean-up kapag umabot sa kritikal na antas ang bakanteng espasyo sa disk upang makabawi ng kaunting espasyo sa disk.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'RemoveLRU', patuloy na aalisin ng awtomatikong pag-clean-up ang mga user mula sa device na nakaayos ayon sa pinakamatagal nang pag-log-in hanggang magkaroon ng sapat na espasyo sa disk.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'RemoveLRUIfDormant', patuloy na aalisin ng awtomatikong pag-clean-up ang mga user na hindi nag-log in sa nakalipas na tatlong buwan na nakaayos ayon sa pinakamatagal nang pag-log-in hanggang magkaroon ng sapat na espasyo sa disk.
Kung hindi itinakda ang patakarang ito, gagamiting ng awtomatikong pag-clean-up ang default na built-in na diskarte. Sa kasalukuyan, ito ay ang 'RemoveLRUIfDormant' na diskarte.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Panatilihin ang cookies para sa kabuuan ng session</translation>
<translation id="7340034977315324840">Iulat ang mga panahon ng aktibidad ng device</translation>
<translation id="7343497214039883642">File ng configuration para sa mga device ng printer ng enterprise</translation>
<translation id="7384999953864505698">Pinapayagan ang QUIC protocol</translation>
<translation id="7417972229667085380">Porsyento ng pag-scale ng idle delay kapag nasa presentation mode (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Itakda ang laki ng cache ng disk ng media sa bytes</translation>
<translation id="7424751532654212117">Listahan ng mga pagbubukod sa listahan ng hindi pinaganang mga plugin</translation>
<translation id="7426112309807051726">Tinutukoy kung dapat na ma-disable ang pag-optimize ng <ph name="TLS_FALSE_START" />. Para sa mga dati nang dahilan, pinangalanan ang patakaran na ito na DisableSSLRecordSplitting.
Kungh indi nakatakda ang patakaran, o nakatakda sa false, ie-enable ang <ph name="TLS_FALSE_START" />. Kung nakatakda ito sa true, idi-disable ang <ph name="TLS_FALSE_START" />.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Paganahin ang Instant</translation>
<translation id="7443616896860707393">Mga prompt ng Cross-origin HTTP Basic Auth</translation>
<translation id="7469554574977894907">Paganahin ang mga suhestiyon sa paghahanap</translation>
<translation id="7474249562477552702">Kung pinapayagan ang mga SHA-1 signed certificate na ibinigay ng mga lokal na trust anchor</translation>
<translation id="7485481791539008776">Mga panuntunan sa pagpili ng default na printer</translation>
<translation id="749556411189861380">Iulat ang bersyon ng OS at firmware ng mga naka-enroll na device.
Kung hindi nakatakda ang setting na ito o nakatakda ang ito sa True, iuulat paminsan-minsan ng mga naka-enroll na device ang bersyon ng OS at firmware. Kung nakatakda ang setting na ito sa False, hindi iuulat ang impormasyon ng bersyon.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Kung nakatakda ang patakaran na ito sa true o hindi ito nakatakda, ang paggamit ng QUIC protocol sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> ay pinapayagan.
Kung ang patakaran na ito ay nakatakda sa false, ang paggamit ng QUIC protocol ay hindi pinapayagan.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Payagan ang pagbuo ng key sa mga site na ito</translation>
<translation id="7529100000224450960">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na pinapayagang magbukas ng mga popup.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakaran ng 'DefaultPopupsSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Awtomatikong i-update ang scatter factor</translation>
<translation id="7534199150025803530">Walang epekto ang patakarang ito sa Google Drive app sa Android. Kung gusto mong pigilan ang paggamit ng Google Drive sa pamamagitan ng mga cellular na koneksyon, hindi mo dapat payagan ang pag-install ng Google Drive app sa Android.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Kapag itinakda ang patakarang ito, ang daloy ng pagpapatotoo sa impormasyon sa pag-log in ay magiging isa sa mga sumusunod na paraan, depende sa value ng setting:
Kung itatakda sa GAIA, gagawin ang pag-log in sa pamamagitan ng normal na daloy ng pagpapatotoo ng GAIA.
Kung itatakda sa SAML_INTERSTITIAL, makikita sa log in ang isang interstitial na screen na nag-aalok sa user na magpatuloy sa pagpapatotoo sa pamamagitan ng SAML IdP ng domain ng pag-enroll ng device, o bumalik sa normal na daloy ng pag-log in sa GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">Kapag naka-enable ang setting na ito, pinapayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga SHA-1 signed certificate hanggang matagumpay silang nakakapagpatotoo at nakakabit sa isang lokal na naka-install na mga CA certificate.
Tandaan na nakadepende ang patakarang ito sa operating system certificate verification stack na pumapayag sa mga SHA-1 signature. Kung mabago ng isang update sa OS ang pangangasiwa ng OS sa mga SHA-1 certificate, maaaring mawalan na nang bisa ang patakarang ito. Bukod pa rito, maaaring nilayon ang patakarang ito na maging isang pansamantalang remedyo upang mabigyan ang mga kumpanya ng higit pang oras upang makalipat mula sa SHA-1. Aalisin ang patakarang ito sa petsa o malapit sa petsang ika-1 ng Enero, 2019.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o nakatakda sa false, susundin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang inanunsyo sa publiko na iskedyul ng paghinto sa paggamit ng SHA-1.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Kino-configure ang laki ng cache na gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pag-iimbak ng mga na-cache na file sa disk.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na laki ng cache tinukoy man ng user ang '--disk-cache-size' flag o hindi. Ang value na tinutukoy sa patakarang ito ay hindi isang ganap na hangganan ngunit sa halip ay isang suhestiyon sa sistema sa pagka-cache, masyadong maliit ang anumang value na mas mababa sa ilang megabyte at ira-round up sa isang maayos na minimum.
Kung ang value ng patakarang ito ay 0, gagamitin ang default na laki ng cache ngunit hindi ito mababago ng user.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na laki at ma-o-override ito ng user gamit ang --disk-cache-size flag.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Maaaring boluntaryong piliin ng mga Android app na kilalanin ang listahang ito. Hindi mo mapipilit ang mga ito na kilalanin iyon.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Mga flag sa buong system na ilalapat sa pag-start up ng <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Listahan ng hindi pinaganang mga scheme ng protocol</translation>
<translation id="7617319494457709698">Tinutukoy ng patakarang ito ang mga pinapahintulutang extension upang magamit ang <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> function <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> para sa malayuang pagpapatunay. Dapat magdagdag ng mga extension sa listahang ito upang magamit ang API.
Kung wala sa listahan ang isang extension, o hindi nakatakda ang listahan, papalya ang call sa API na may code ng error.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Tinutukoy ang channel ng paglabas kung saan dapat naka-lock ang device.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Pangalan ng GSSAPI library</translation>
<translation id="7635471475589566552">Kino-configure ang lokal ng application sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang lokal.
Kung pinagana mo ang setting na ito, ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang tinukoy na lokal. Kung hindi sinusuportahan ang naka-configure na lokal, gagamitin na lang ang 'en-US.'
Kung hindi pinagana o hindi nakatakda ang setting na ito, ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang piniling lokal na tinukoy ng user (kung na-configure), ang lokal ng system o ang fallback na lokal na 'en-US'.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Tinutukoy kung dapat paganahin ang roaming ng data para sa device. Kung nakatakda sa true, pinapayagan ang roaming ng data. Kung iniwang hindi naka-configure o nakatakda sa false, hindi magiging available ang roaming ng data.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Dynamic na Patakaran sa Pag-refresh</translation>
<translation id="7694807474048279351">Mag-schedule ng awtomatikong reboot pagkatapos mailapat ang isang update sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kapag nakatakda sa true ang patakarang ito, ise-schedule ang isang awtomatikong reboot kapag nailapat ang isang update sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uat kinakailangan ang isang reboot upang kumpletuhin ang proseso ng pag-update. Naka-schedule kaagad ang reboot ngunit maaaring maantala sa device nang hanggang sa 24 oras kung kasalukuyang ginagamit ng isang user ang device.
Kapag nakatakda sa false ang patakarang ito, walang ise-schedule na awtomatikong pag-reboot pagkatapos mailapat ang update sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Makukumpleto ang proseso sa pag-update sa susunod na i-reboot ng user ang device.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito maaaring baguhin o i-override ng mga user.
Tandaan: Sa kasalukuyan, naka-enable lang ang mga awtomatikong reboot kapag ipinapakita ang screen sa pag-login o kung may kasalukuyang kiosk app session. Mababago ito sa hinaharap at palaging malalapat ang patakaran, isinasagawa man ang isang session ng anumang partikular na uri o hindi.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Itakda ang laki ng cache ng Mga Apps at Extension (ayon sa mga byte)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Isang diksyunaryong nagmamapa ng mga hostname sa isang boolean flag na tinutukoy kung dapat payagan (true) o i-block (false) ang access sa host.
Ang patakarang ito ay para sa internal na paggamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> mismo.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Tanungin ako sa tuwing may site na nais i-access ang camera at/o mikropono</translation>
<translation id="7713608076604149344">Mga paghihigpit sa pag-download</translation>
<translation id="7715711044277116530">Porsyento ng pag-scale sa pag-aantala ng pagdilim ng screen sa presentation mode</translation>
<translation id="7717938661004793600">I-configure ang mga tampok sa accessibility ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Ini-enable ng patakarang ito ang HTTP/0.9 sa mga port maliban sa 80 para sa HTTP at 443 para sa HTTPS.
Naka-disable ang patakarang ito bilang default, at kung naka-enable, nagiging dahilan ito na maaaring maapektuhan ang mga user ng panseguridad na isyu https://crbug.com/600352.
Layunin ng patakarang ito na bigyan ang mga enterprise ng pagkakataong alisin ang mga kasalukuyang server sa HTTP/0.9 at aalisin ito sa hinaharap.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, idi-disable ang HTTP/0.9 sa mga hindi default na port.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Pinapagana ang pagpapatotoong may dalawang salik para sa mga host ng malayuang pag-access sa halip na isang PIN na tinukoy ng user.
Kung pinapagana ang setting na ito, dapat magbigay ang mga user ng wastong code na may dalawang salik kapag nag-a-access ng host.
Kung hindi pinapagana o hindi nakatakda ang setting na ito, hindi papaganahin ang dalawang salik at gagamitin ang default na paggana ng pagkakaroon ng PIN na tinukoy ng user.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Buksan ang Pahina ng Bagong Tab</translation>
<translation id="7754704193130578113">Magtanong kung saan ise-save ang bawat file bago ang pagda-download</translation>
<translation id="7761446981238915769">I-configure ang listahan ng mga naka-install na app sa screen ng pag-login</translation>
<translation id="7761526206824804472">Nagtatakda ng isa o higit pang mga inirerekomendang lokal para sa isang pampublikong session, na nagbibigay-daan sa mga user na madaling pumili ng isa sa mga lokal na ito.
Makakapili ang user ng lokal at layout ng keyboard bago magsimula ng pampublikong session. Bilang default, nakalista ang lahat ng lokal na sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ayon sa pagkakasunud-sunod ng alpabeto. Magagamit mo ang patakarang ito upang maglipat ng hanay ng mga inirerekomendang lokal sa itaas ng listahan.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, paunang pipiliin ang kasalukuyang lokal ng UI.
Kung itatakda ang patakarang ito, ililipat ang mga inirerekomendang lokal sa itaas ng listahan at makikitang mahihiwalay sa lahat ng iba pang lokal. Ililista ang mga inirerekomendang lokal sa pagkakasunud-sunod ng mga ito sa paglabas sa patakaran. Paunang pipiliin ang unang inirerekomendang lokal.
Kung mayroong mahigit sa isang inirerekomendang lokal, ipinapalagay na gugustuhin ng mga user na pumili sa mga lokal na ito. Prominenteng iaalok ang pagpili ng lokal at layout ng keyboard kapag magsisimula ng pampublikong session. Kung hindi, ipinapalagay na gugustuhin ng karamihan ng mga user na gamitin ang paunang piniling lokal. Hindi gaanong prominenteng iaalok ang pagpili ng lokal at layout ng keyboard kapag magsisimula ng pampublikong session.
Kapag itinakda ang patakarang ito at na-enable ang awtomatikong pag-log in (tingnan ang mga patakarang |DeviceLocalAccountAutoLoginId| at |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), gagamitin ng awtomatikong sinimulang pampublikong session ang unang inirerekomendang lokal at ang pinakasikat na layout ng keyboard na tumutugma sa lokal na ito.
Ang paunang piniling layout ng keyboard ang palaging magiging pinakasikat na layout na tumutugma sa paunang piniling lokal.
Maaari lang itakda ang patakarang ito tulad ng inirerekomenda. Magagamit mo ang patakarang ito upang maglipat ng hanay ng mga inirerekomendang lokal sa itaas, ngunit maaaring pumili anumang oras ang mga user ng anumang lokal na sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> para sa kanilang session.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Binibigyang-daan kang itakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na magpakita ng mga larawan. Maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website ang pagpapakita ng mga larawan.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AllowImages' at magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Ang mga uri ng koneksyon na pinapayagang gamitin para sa mga pag-update sa OS. Potensyal na nakakapagpabagal ng koneksyon ang mga pag-update sa OS dahil sa laki ng mga ito at maaari itong makaipon ng karagdagang gastusin. Samakatuwid, hindi naka-enable ang mga ito bilang default para sa mga uri ng koneksyon na itinuturing na mahal, na kinabibilangan ng WiMax, Bluetooth at Cellular sa ngayon.
Ang mga kilalang identifier ng uri ng koneksyon ay "ethernet," "wifi," "wimax," "bluetooth" at "cellular."</translation>
<translation id="7763614521440615342">Ipakita ang mga suhestyon sa content sa page ng Bagong Tab</translation>
<translation id="7774768074957326919">Gumamit ng mga setting ng proxy ng system</translation>
<translation id="7775831859772431793">Maaari mong itakda rito ang URL ng proxy server.
Magkakaroon lang ng bisa ang patakarang ito kung pinili mo ang mga setting ng manual na proxy sa 'Piliin kung paano itatakda ang mga setting ng proxy server.'
Hindi mo dapat itakda ang patakarang ito kung pumili ka ng iba pang mode para sa pagtatakda ng mga patakaran ng proxy.
Upang makakita ng iba pang mga opsyon at detalyadong halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="7781069478569868053">Page ng Bagong Tab</translation>
<translation id="7788511847830146438">Bawat Profile</translation>
<translation id="7801886189430766248">Kapag nakatakda ang patakarang ito sa true, ia-upload ang data ng Android app sa mga server ng Android Backup at ire-restore mula sa mga ito kapag nagsagawa ng mga muling pag-install ng app para sa mga compatible na app.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa false, mag-o-off ang Android Backup Service.
Kung na-configure ang setting na ito, hindi magagawa ng mga user na baguhin ang mga ito nang sila lang.
Kung hindi na-configure ang setting na ito, magagawang i-on at i-off ng mga user ang Android Backup Service sa app na Mga Setting ng Android.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Itakda ang default na katayuan ng mode na may mataas na contrast sa screen sa pag-login</translation>
<translation id="7822837118545582721">Kapag nakatakda sa true ang patakaran na ito, hindi maaaring mag-write ang mga user ng anumang bagay sa mga external na storage device.
Kung nakatakda sa false ang setting o hindi naka-configure, maaaring gumawa at magbago ang mga user ng mga file sa mga external na storage device na aktwal na mara-write.
Nangingibabaw ang patakaran ng ExternalStorageDisabled sa patakarang ito - kung nakatakda bilang true ang ExternalStorageDisabled, lahat ng access sa external storage ay naka-disable at babalewalain ang patakarang ito bilang resulta.
Ang dynamic na pag-refresh ng patakarang ito ay sinusuportahan sa M56 at mas bago.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Tinutukoy ang maximum na pagkaantala sa mga millisecond sa pagitan ng pagtanggap ng pagtukoy na di-wasto ang patakaran at pagkuha ng bagong patakaran mula sa serbisyo sa pamamahala ng device.
Ino-override ng pagtatakda ng patakarang ito ang default na value na 5000 millisecond. Ang mga wastong value para sa patakarang ito ay nasa saklaw na mula 1000 (1 segundo) hanggang 300000 (5 minuto). Papanatilihin sa partikular na hangganan ang anumang mga value na wala sa saklaw na ito.
Ang pag-iiwan sa patakarang ito na hindi nakatakda ay magdudulot na gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang default na value na 5000 millisecond.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Minimum na bersyon ng TLB na babalikan</translation>
<translation id="7842869978353666042">I-configure ang mga pagpipilian sa Google Drive</translation>
<translation id="7843525027689416831">Tinutukoy ang mga flag na dapat ilapat sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> kapag nagsimula ito. Inilalapat ang mga flag sa screen ng pag-log in lang. Ang mga flag na sine-set sa pamamagitan ng patakarang ito ay hindi nalilipat sa mga session ng user.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Nagko-configure ng mga setting ng pamamahala ng extension para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kinokontrol ng patakarang ito ang maraming setting, kabilang ang mga setting na kinokontrol ng anumang kasalukuyang patakarang nauugnay sa extension. Io-override ng patakarang ito ang anumang legacy na patakaran kung itatakda pareho.
Minamapa ng patakarang ito ang isang extension ID o URL ng update sa configuration nito. Gamit ang isang extension ID, malalapat lang ang configuration sa tinukoy na extension. Maaaring itakda ang default na configuration para sa special ID <ph name="DEFAULT_SCOPE" />, na ilalapat sa lahat ng extension na walang nakatakdang custom na configuration sa patakarang ito. Gamit ang URL ng update, ilalapat ang configuration sa lahat ng extension na may eksaktong URL ng update na nakasaad sa manifest ng extension na ito, tulad ng inilalarawan sa <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Ang configuration para sa bawat extension (o mga extension na may parehong URL ng update) ay isa pang dictionary na maaaring maglaman ng mga field na nakadokumento sa ibaba.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: nagmamapa sa string na nagsasaad ng paraan ng pag-install para sa extension. Ang mga valid na string ay:
* <ph name="ALLOWED" />: pinapayagan ang extension na ma-install ng user. Ito ang default na gawi.
* <ph name="BLOCKED" />: bina-block ang pag-install ng extension.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: awtomatikong naka-install ang extension at hindi maaaring alisin ng user.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: awtomatikong naka-install ang extension ngunit maaaring i-disable ng user.
Maaari ding i-configure ang <ph name="INSTALLTION_MODE" /> para sa maraming extension, kasama na rin ang extension na <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (bilang mga default na setting) at mga extension na may parehong URL ng update. Ang mga value na <ph name="ALLOWED" /> at <ph name="BLOCKED" /> lang ang maaaring gamitin sa sitwasyong ito.
Kung nakatakda ang mode sa <ph name="FORCE_INSTALLED" /> o <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, dapat ay i-configure din ang <ph name="UPDATE_URL" />. Tandaang ang URL ng update na nakatakda sa patakarang ito ay ginagamit lang sa unang pag-install; gagamitin ng mga susunod na update ng extension ang URL ng update na nakasaad sa manifest ng extension. Dapat humantong ang URL ng update sa Update Manifest XML document tulad ng binabanggit sa itaas.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: nagmamapa sa listahan ng mga string na nagsasaad ng mga naka-block na pahintulot ng API para sa extension. Magkakapareho ang mga pangalan ng pahintulot at ang mga string ng pahintulot na idineklara sa manifest ng extension tulad ng inilalarawan sa <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Maaari ding i-configure ang setting na ito para sa extension na <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Kung nangangailangan ng pahintulot ang extension na nasa blocklist, hindi ito papayagang mag-load. Kung naglalaman ito ng naka-block na pahintulot bilang opsyonal na kinakailangan, pangangasiwaan ito sa normal na paraan, ngunit awtomatikong tatanggihan ang paghiling ng mga salungat na pahintulot sa runtime.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: katulad sa <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, ngunit sa halip ay tuwirang pinapayagan ang ilang pahintulot na maaaring na-block sa listahan ng naka-block na pahintulot sa buong mundo, kaya hindi maaaring i-configure para sa extension na <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Tandaang hindi awtomatikong nagbibigay ng mga pahintulot sa mga extension ang setting na ito.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: nagmamapa sa string ng bersyon. Ang format ng string ng bersyon ay kapareho ng ginagamit sa manifest ng extension, tulad ng inilalarawan sa <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Idi-disable ang extension na may mas lumang bersyon kaysa sa tinukoy na minimum na bersyon. Nalalapat din ito sa mga extension na sapilitang na-install.
Maaari lang gamitin ang mga sumusunod na setting para sa default na configuration na <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: Ang bawat item sa listahang ito ay isang match pattern na uri ng extension (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Madaling mai-install ng mga user ang mga item mula sa anumang URL na tumutugma sa isang item sa listahang ito. Dapat payagan ng mga pattern na ito ang lokasyon ng file na <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> at ang page kung saan nagsimula ang pag-download (ibig sabihin, ang referrer).
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Iwa-whitelist ng setting na ito ang mga pinapayagang uri ng extension/app na maaaring i-install sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ang value ay listahan ng mga string, na dapat ay isa sa mga sumusunod: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Tingnan ang dokumentasyon ng mga extension ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga ganitong uri.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Kung sinusubukan ng user na mag-install ng extension, ngunit na-block ito ng patakaran, magpapakita ang Chrome Webstore ng pangkalahatang mensahe ng error. Pinapayagan ka ng setting na itong magsama ng text sa mensahe ng error. Magagamit ito upang idirekta ang mga user sa iyong help desk, ipaliwanag kung bakit na-block ang isang partikular na extension, o sa ibang bagay. Puputulin ang mensahe ng error na ito kung lalampas sa 1000 character.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Tumatanggap ng listahan ng mga host na may extension na iba-block sa pakikipag-ugnayan. Kabilang dito ang paglalagay ng javascript, pagbago at pagtingin sa webRequests / webNavigation, pagtingin at pagbago ng cookies. Pareho ang format sa Mga Match Pattern <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" /> ngunit walang maaaring tukuying path. hal. "*://*.example.com". Sinusuportahan din nito ang epektibong pag-wildcard ng TLD hal. "*://example.*".
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Tumatanggap ng listahan ng mga host na may extension na maaaring makipag-ugnayan, nakalista man ang mga ito sa <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" /> o hindi. Kapareho nito ng format ang <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Kung nakatakda sa SyncDisabled o hindi naka-configure, hindi available ang mga certificate ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> para sa mga ARC app.
Kung nakatakda sa CopyCaCerts, available para sa mga ARC app ang lahat ng CA certificate na may <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> na na-install ng ONC.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Sa retail mode lamang aktibo ang patakarang ito.
Tinutukoy ang id ng extension na gagamitin bilang isang screen saver sa screen sa pag-sign-in. Ang extension ay dapat na bahagi ng AppPack na naka-configure para sa domain na ito sa pamamagitan ng patakarang AppPacks.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Kapag na-disable ang Google Sync, hindi gagana nang maayos ang Pag-back up at Pag-restore sa Android.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Pigilan ang babala ng hindi sinusuportahang OS</translation>
<translation id="7912255076272890813">I-configure ang mga pinapayagang uri ng app/extension</translation>
<translation id="7915236031252389808">Makakapagtakda ka rito ng URL sa isang proxy .pac file.
Magkakaroon lang ng bisa ang patakarang ito kung pinili mo ang mga setting ng manual na proxy sa 'Piliin kung paano itatakda ang mga setting ng proxy server.'
Hindi mo dapat itakda ang patakarang ito kung pumili ka ng iba pang mode para sa pagtatakda ng mga patakaran ng proxy.
Upang makakita ng mga detalyadong halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="793134539373873765">Tinutukoy kung gagamitin ang p2p para sa mga payload sa pag-update ng OS. Kung nakatakda sa True, ang mga device ay magbabahagi at susubukang gamitin ang mga payload sa pag-update sa LAN, na malamang na babawasan ang paggamit at pagsikip sa Internet bandwidth. Kung hindi available sa LAN ang payload sa pag-update, babalik ang device sa pag-download mula sa server sa pag-update. Kung nakatakda sa False o hindi naka-configure, hindi gagamitin ang p2p.</translation>
<translation id="7933141401888114454">I-enable ang paggawa ng mga pinapangasiwaang user</translation>
<translation id="793473937901685727">Itakda ang availability ng certificate para sa mga ARC app</translation>
<translation id="7937766917976512374">Payagan o tanggihan ang pagkuha ng video</translation>
<translation id="7941975817681987555">Huwag hulaan ang mga pagkilos sa network sa anumang koneksyon sa network</translation>
<translation id="7953256619080733119">Mga pinapamahalaang host ng manu-manong exception ng user</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Hindi na sinusuportahan ang patakarang ito.
Pinapagana ang paggamit ng STUN at mga relay server kapag kumokonekta sa isang malayuang client.
Kung pinagana ang setting na ito, matutuklasan at makakakonekta ang machine na ito sa mga malayuang host machine kahit na pinaghihiwalay ng firewall ang mga ito.
Kung hindi pinagana ang setting na ito at ang mga papalabas na UDP na koneksyon ay pini-filter ng firewall, makakakonekta lamang ang machine na ito sa mga host machine sa loob ng lokal na network.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Pangalan ng patutunguhan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">Walang espesyal na paghihigpit</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">I-rotate ang screen nang 0 degrees</translation>
<translation id="8044493735196713914">Iulat ang boot mode ng device</translation>
<translation id="8050080920415773384">Native na Pag-print</translation>
<translation id="8059164285174960932">URL kung saan dapat makuha ng mga client ng malayuang pag-access ang kanilang token sa pagpapatotoo</translation>
<translation id="8073243368829195">Binibigyang-daan ang paggamit ng Smart Lock</translation>
<translation id="8099880303030573137">Idle delay kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="8102913158860568230">Default na setting ng mediastream</translation>
<translation id="8104962233214241919">Awtomatikong pumili ng mga certificate ng client para sa mga site na ito</translation>
<translation id="8112122435099806139">Tinutukoy ang format ng orasan na gagamitin para sa device.
Kino-configure ng patakarang ito ang format ng orasan na gagamitin sa screen ng pag-log in at magiging default para sa mga session ng user. Ma-o-override pa rin ng mga user ang format ng orasan para sa kanilang account.
Kung nakatakda ang patakaran sa true, gagamit ang device ng format ng orasan na 24 na oras. Kung nakatakda ang patakaran sa false, gagamit ang device ng format ng orasan na 12 oras.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, magde-default ang device sa format ng orasan na 24 na oras.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Huwag ipatupad ang Restricted Mode sa YouTube</translation>
<translation id="8118665053362250806">Italkda ang laki ng cache ng media disk</translation>
<translation id="8124468781472887384">Patakaran sa pag-access ng configuration ng mga printer ng device.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay i-o-off ang screen kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa halagang mas malaki kaysa sa zero, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago i-off ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen.
Kapag nakatakda sa zero ang patakarang ito, hindi i-o-off ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond. Kinakailangang mas mababa kaysa sa o katumbas ng idle delay ang mga halaga.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Iulat ang listahan ng mga interface ng network kasama ang mga uri at hardware address ng mga ito sa server.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false, hindi i-uulat ang listahan ng interface.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Hindi pinipigilan ng patakarang ito ang user na gamitin ang Google Drive app sa Android. Kung gusto mong pigilan ang access sa Google Drive, hindi mo rin dapat payagan ang pag-install ng Google Drive app sa Android.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Payagan ang mga user na kumuha ng mga alok sa pamamagitan ng Pagpaparehistro ng Chrome OS</translation>
<translation id="8148785525797916822">Pinipigilan ang babalang lumalabas kapag gumagana ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa isang computer o operating system na hindi na sinusuportahan.</translation>
<translation id="8148901634826284024">I-enable ang tampok na high contrast mode.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, palaging naka-enable ang high contrast mode.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, palaging naka-disable ang high contrast mode.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito maaaring baguhin o i-override ng mga user.
Kung iiwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang high contrast mode sa umpisa ngunit maaaring i-enable ng user anumang oras.</translation>
<translation id="815061180603915310">Kung nakatakda na naka-enable, pepwersahin ng patakarang ito ang profile na mailipat sa ephemeral mode. Kung tinukoy ang patakarang ito bilang patakaran ng OS (hal. GPO sa Windows) ilalapat ito sa bawat profile sa system; kung nakatakda ang patakaran bilang isang patakaran sa Cloud, ilalapat lang ito sa isang profile na naka-sign in sa isang pinamamahalaang account.
Sa mode na ito, pinapanatili lang sa disk ang data ng profile para lang sa tagal ng session ng user. Ang mga feature tulad ng history ng browser, mga extension at ang data ng mga ito, data sa web tulad ng cookies at mga database sa web ay hindi mananatili kapag naisara na ang browser. Gayunpaman, hindi nito pinipigilan ang user na manual na mag-download ng anumang data sa disk, mag-save ng mga page o mag-print ng mga ito.
Kung na-enable ng user ang pag-sync, pinapanatili ang lahat ng data na ito sa profile sa pag-sync ng mga ito tulad sa mga regular na profile. Available din ang Incognito mode kung hindi hayagang dini-disable ng patakaran.
Kung nakatakda ang patakaran sa naka-disable o hinayaang hindi nakatakda, hahantong ang mga pag-sign in sa mga regular na profile.</translation>
<translation id="8158758865057576716">I-enable ang paggawa ng mga roaming na kopya para sa data ng profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Pinapagana ang integrated na serbisyo ng Google Translate sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung pinagana mo ang setting na ito, ipapakita ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang isang integrated na toolbar na nag-aalok na i-translate ang pahina para sa user, kapag naaangkop.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi kailanman makikita ng mga user ang bar ng translation.
Kung pinagana o hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi maaaring baguhin o i-override ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang setting na ito maaaring magpasya ang user na gamitin o hindi ang pagpapaganang ito.</translation>
<translation id="817455428376641507">Pinapayagan ang access sa mga nakalistang URL, bilang mga pagbubukod sa blacklist ng URL.
Tingnan ang paglalarawan ng patakaran ng blacklist ng URL para sa format ng mga entry ng listahang ito.
Maaaring gamitin ang patakarang ito upang magbukas ng mga pagbubukod sa mga mapaghigpit na blacklist. Halimbawa, maaaring i-blacklist ang '*' upang i-block ang lahat ng kahilingan, at maaaring gamitin ang patakarang ito upang payagan ang access sa isang limitadong listahan ng mga URL. Maaari itong gamitin upang magbukas ng mga pagbubukod sa ilang scheme, mga subdomain ng ibang mga domain, mga port o mga partikular na path.
Tutukuyin ng pinakatukoy na filter kung bina-block o pinapayagan ang isang URL. Mangingibabaw ang whitelist sa blacklist.
Limitado ang patakaran sa 1000 entry; babalewalain ang mga kasunod na entry.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi magkakaroon ng mga pagbubukod sa blacklist mula sa patakarang 'URLBlacklist'.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Payagan ang user ng enterprise na maging pangunahing multiprofile na user lang (Default na pag-uugali para sa mga user na pinamamahalaan ng enterprise)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Kino-configure ang password manager.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Maximum na pagkaantala ng pagkuha pagkatapos matukoy na di-wasto ang patakaran</translation>
<translation id="8256688113167012935">Kinokontrol ang pangalan ng account na <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na nakikita sa screen sa pag-login para sa katumbas na account na lokal sa device.
Kung nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ng screen sa pag-login ang tinukoy na string sa tagapili ng pag-login na nakabatay sa larawan para sa katumbas na account na lokal sa device.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang ID ng email account ng account na lokal sa device bilang display name sa screen sa pag-login.
Binabalewala ang patakarang ito para sa mga regular na account ng user.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Inii-strip ang mga sensitibong bahagi ng privacy at security ng mga URL na https:// bago ipasa ang mga ito sa mga PAC script (Proxy Auto Config) na ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa panahon ng pagresolba sa proxy.
Kapag True, naka-enable ang feature na security, at inii-strip ang mga URL na https://
bago isumite ang mga ito sa PAC script. Sa ganitong paraan, hindi matitingnan ng PAC
script ang data na ordinaryong pinoprotektahan ng isang
naka-encrypt na channel (gaya ng path at query ng URL).
Kapag False, naka-disable ang feature na security, at hindi tahasang binibigyan ang mga PAC script
ng kakayahang tingnan ang lahat ng bahagi ng isang URL na https://.
Nalalapat ito sa lahat ng PAC script saanman ito nagmula (kabilang
ang mga nakuha sa hindi secure na paglilipat o natuklasan sa WPAD
sa paraang hindi secure).
Ang default nito ay True (naka-enable ang feature na security), maliban sa mga user ng enterprise
ng Chrome OS kung saan kasalukuyan itong naka-default sa False.
Inirerekomendang itakda ito sa True. Ang tanging dahilan para itakda ito sa
False ay kung nagdudulot ito ng problema sa compatibility sa mga kasalukuyang PAC script.
Ang layunin ay alisin ang pag-override na ito sa hinaharap.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Naka-enable ang magnifier na full-screen</translation>
<translation id="8288199156259560552">I-enable ang Serbisyo sa Lokasyon ng Google sa Android</translation>
<translation id="8294750666104911727">Karaniwang ire-render ang mga pahina na may X-UA-Compatible na nakatakda sa chrome=1 sa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> hindi alintana ang patakaran sa 'ChromeFrameRendererSettings.'
Kung i-e-enable mo ang setting na ito, hindi iii-scan ang mga pahina para sa mga meta tag.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, iii-scan ang mga pahina para sa mga meta tag.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, iii-scan ang mga pahina para sa mga meta tag.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Dini-disable ang pagsi-sync ng Google Drive sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Files app kapag gumagamit ng mobile na koneksyon kapag nakatakda sa True. Sa sitwasyong iyon, naka-sync lang ang data sa Google Drive kapag nakakonekta sa pamamagitan ng WiFi o Ethernet.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa False, makakapaglipat ang mga user ng mga file sa Google Drive sa pamamagitan ng mga mobile na koneksyon.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Binibigyang-daan ka na itakda kung pinapayagan ang mga website na gumamit ng pagbuo ng key. Ang paggamit ng pagbuo ng key ay maaaring pinapayagan para sa lahat ng website o tinatanggihan para sa lahat ng website.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'BlockKeygen' at magagawa itong baguhin ng isa pang user.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Sa mode ng retail lamang aktibo ang patakarang ito.
Kapag nakatukoy ang DeviceIdleLogoutTimeout, tinutukoy ng patakarang ito ang tagal ng kahon ng babala gamit ang count down timer na ipinapakita sa user bago isagawa ang pag-logout.
Dapat na tinukoy sa milliseconds ang halaga ng patakaran.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Naka-disable ang pangalawang factor</translation>
<translation id="8344454543174932833">Mag-import ng mga bookmark mula sa default na browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="8359734107661430198">I-enable ang ExampleDeprecatedFeature API sa 2008/09/02</translation>
<translation id="8369602308428138533">Delay ng pag-off ng screen kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente</translation>
<translation id="8370471134641900314">Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, kailangang mag-sign in ng user sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> gamit ang kanyang profile bago magamit ang browser. At itatakda sa false ang default na value ng BrowserGuestModeEnabled.
Kung nakatakda sa false o hindi naka-configure ang patakarang ito, maaaring gamitin ng user ang browser nang hindi nagsa-sign in sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">I-enable ang paggamit ng malayuang pagpapatotoo para sa pagprotekta sa nilalaman para sa device</translation>
<translation id="838870586332499308">Payagan ang roaming ng data</translation>
<translation id="8390049129576938611">Dini-disable ang internal PDF viewer sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Sa halip, itinuturing nito ito bilang download at pinapayagan ang user na magbukas ng mga PDF na file gamit ang default na application.
Kung iiwanang hindi nakatakda o naka-disable ang patakarang ito, gagamitin ang PDF plugin upang magbukas ng mga PDF file maliban na lang kung idi-disable ito ng user.</translation>
<translation id="8402079500086185021">Palaging Magbukas ng mga PDF file nang external</translation>
<translation id="8412312801707973447">Kung isinasagawa ang mga online na pagsusuri sa OCSP/CRL</translation>
<translation id="8424255554404582727">Itakda ang default na pag-rotate ng display, muling ilalapat sa bawat pag-reboot</translation>
<translation id="8426231401662877819">I-rotate ang screen pakanan nang 90 degrees</translation>
<translation id="8451988835943702790">Gamitin ang Pahina ng Bagong Tab bilang homepage</translation>
<translation id="8465065632133292531">Mga parameter para sa instant na URL na ginagamit ang POST</translation>
<translation id="847472800012384958">Huwag payagang magpakita ng mga popup ang anumang site</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">I-customize ang listahan ng mga pattern ng URL na dapat na palaging i-render ng browser ng host.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na tagapag-render para sa lahat ng site tulad ng tinukoy sa patakarang 'ChromeFrameRendererSettings.'
Para sa mga halimbawang pattern, tingnan ang https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Huwag paganahin ang pag-save ng kasaysayan ng browser</translation>
<translation id="8499172469244085141">Mga Default na Setting (maaaring i-override ng mga user)</translation>
<translation id="8519264904050090490">Mga pinapamahalaang URL ng manu-manong exception ng user</translation>
<translation id="8527932539502116028">Tumutukoy sa mga printer na hindi magagamit ng user.
Ginagamit lang ang patakarang ito kung pipiliin ang <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> para sa <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Kung ginagamit ang patakarang ito, ibibigay ang lahat ng printer sa user maliban sa mga id na nakalista sa patakarang ito.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Kino-configure ang kinakailangan ng minimum na pinapayagang bersyon ng <ph name="PRODUCT_NAME" />. Itinuturing ang mga bersyong nasa ibaba bilang hindi na ginagamit at hindi papayagan ng device ang user na mag-sign in bago ma-update ang OS.
Kung hindi na ginagamit ang kasalukuyang bersyon sa session ng user, sapilitang masa-sign out ang user.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang ilalapat na paghihigpit, at makakapag-sign in ang user anuman ang bersyon ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.