blob: 41a384df8c716c4111f28aba29be6af212190040 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hu">
<translation id="101438888985615157">Képernyő elforgatása 180 fokkal</translation>
<translation id="1017967144265860778">Energiagazdálkodás a bejelentkezési képernyőn</translation>
<translation id="1019101089073227242">Felhasználói adatok könyvtárának beállítása</translation>
<translation id="1022361784792428773">Bővítményazonosítók, amelyek felhasználói telepítését meg kell akadályozni (vagy * az összes esetén)</translation>
<translation id="102492767056134033">A képernyő-billentyűzet alapértelmezett állapotának beállítása a bejelentkezési képernyőn</translation>
<translation id="1027000705181149370">Megadja, hogy a bejelentkezés során az SAML IdP által beállított hitelesítési cookie-kat a böngésző átadja-e a felhasználó profiljának.
Amikor a felhasználó SAML IdP használatával hajtja végre a hitelesítést a bejelentkezés során, az IdP által beállított cookie-k először egy ideiglenes profilba kerülnek. Ezeket a cookie-kat át lehet adni a felhasználó profiljának, hogy a hitelesített állapot megmaradjon.
Ha a házirend igaz értékre van állítva, akkor az IdP által beállított cookie-k minden olyan alkalommal átkerülnek a felhasználó profiljába, amikor a felhasználó az SAML IdP használatával hajtja végre a hitelesítést a bejelentkezés során.
Ha a házirend értéke hamis, vagy ha nincs beállítva, akkor az IdP által beállított cookie-k csak az eszközön történő első bejelentkezéskor kerülnek át a felhasználó profiljába.
Ez a házirend csak azokat a felhasználókat érinti, akiknek a domainje egyezik az eszköz regisztrációs domainjével. Minden más felhasználó esetében az IdP által beállított cookie-k csak az eszközön történő első bejelentkezéskor kerülnek át az adott felhasználó profiljába.</translation>
<translation id="1040446814317236570">PAC URL-levágás engedélyezése (https:// esetén)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Hardverstatisztikák, például a processzor- vagy memóriahasználat jelentése.
Ha a házirend értéke hamis, a böngésző nem jelenti a statisztikákat.
Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, a böngésző jelenti a statisztikákat.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Elavult Web Platform-funkciók engedélyezése korlátozott ideig</translation>
<translation id="1047128214168693844">Minden oldal számára tiltja a felhasználók fizikai helyének követését</translation>
<translation id="1049138910114524876">Beállítja a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bejelentkezési képernyőjén kényszerített nyelv- és országkódot.
Ha be van állítva a házirend, a bejelentkezési képernyő mindig a házirend első értékeként megadott nyelv- és országkódnak megfelelően jelenik meg (az előre kompatibilitás miatt a házirend listaként van meghatározva). Ha a házirend nincs beállítva, vagy üres listára van állítva, a bejelentkezési képernyő a legutóbbi felhasználói munkamenet nyelv- és országkódjának megfelelően jelenik meg. Ha a házirend beállított értéke érvénytelen nyelv- és országkód, a bejelentkezési képernyő a tartalék nyelv- és országkódnak megfelelően jelenik meg (jelenleg: „en-US”).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Az eszköz távoli tanúsításának engedélyezése</translation>
<translation id="1093082332347834239">Ha a beállítás be van kapcsolva, a távoli támogatás gazdagépe a(z) <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" /> engedélyekkel rendelkező folyamatban fut. Ez lehetővé teszi a távoli felhasználók számára, hogy interakcióba lépjenek a kiemelt ablakokkal a helyi felhasználó asztali számítógépén.
Ha a beállítás ki van kapcsolva vagy nincs beállítva, a távoli támogatás gazdagépe a felhasználó kontextusában fut, és a távoli felhasználók nem tudnak interakcióba lépni a kiemelt ablakokkal az asztali számítógépen.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Alapértelmezett keresési szolgáltató</translation>
<translation id="1117535567637097036">Az ezen a házirenden keresztül megadott protokollkezelők az androidos „intent” elemek kezelésekor használaton kívül maradnak.</translation>
<translation id="1122282995569868661">A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> eszköztárának ikonját jeleníti meg</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurálja azt a könyvtárat, amelyet a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a gyorsítótárazott fájlok lemezen történő tárolására fog használni.
Ha beállítja ezt a házirendet, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a megadott könyvtárat fogja használni, függetlenül attól, hogy a felhasználó megadta-e a „--disk-cache-dir” jelölőt. Az adatvesztés és más váratlan hibák elkerülése érdekében a házirendben ne állítsa be meghajtó gyökérkönyvtárát vagy más célokra használt könyvtárat, mert az itt lévő tartalmakat a <ph name="PRODUCT_NAME" /> kezeli.
A használható változók listáját a következő webhelyen nézheti meg: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ha nem állítja be a házirendet, a böngésző az alapértelmezett gyorsítótárkönyvtárat fogja használni, amelyet a felhasználó felülbírálhat a „--disk-cache-dir” parancssori jelölővel.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Ez a házirend csak kiállító módban aktív.
Meghatározza azt az időtartamot, amely eltelik, mire megjelenik a képernyőkímélő az eszközök bejelentkezési képernyőin kiállító módban.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Képek engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="1152117524387175066">Az eszköz fejlesztői kapcsolójának állapotjelentése a rendszer indításakor.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a fejlesztői kapcsoló állapota nem lesz jelentve.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Biztonságos Böngészés figyelmeztetőoldal</translation>
<translation id="1166377463685560145">Meghatározza, hogy mely nyomtatókat nem használhatja a felhasználó.
A házirend csak akkor van használatban, ha a(z) <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> lehetőség van kiválasztva a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> házirendnél.
Ha használatban van a házirend, akkor a felhasználó minden nyomtatót használhat, kivéve azokat, amelyek azonosítója szerepel a házirend felsorolásában.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Milyen gyakran küld állapotfrissítéseket az eszköz (ezredmásodpercben).
Ha nem állítja be a házirendet, az alapértelmezett gyakoriság három óra.
A legkisebb megengedett gyakoriság hatvan másodperc.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Engedélyezett vállalati nyomtatók</translation>
<translation id="1221359380862872747">Megadott URL-ek betöltése a Demó módban való bejelentkezésnél</translation>
<translation id="123081309365616809">Tartalom eszközre való átküldésének engedélyezése</translation>
<translation id="1265053460044691532">Azon időtartam korlátozása, amennyit egy SAML révén hitelesített felhasználó offline bejelentkezve eltölthet</translation>
<translation id="1291880496936992484">Figyelem: az RC4 teljes mértékben eltávolításra kerül a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 52-es verziója után (2016 szeptembere körül), és ez a házirend onnantól kezdve nem lesz használható.
Ha a házirend nincs beállítva, illetve értéke hamis, akkor a TLS protokoll RC4 rejtjelezési csomagjai nem lesznek engedélyezve. Igaz értékre állítva megmarad a kompatibilitás az elavult szerverekkel. Ez átmeneti intézkedés, a szervert újra kell konfigurálni.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Használjon .pac proxyszkriptet</translation>
<translation id="1304973015437969093">Bővítmény- és alkalmazásazonosítók és frissítési URL-ek csendes telepítése</translation>
<translation id="1313457536529613143">Azt a százalékot adja meg, amelynek alapján a képernyő-elsötétítési késleltetés skálázódik, ha az elsötétedés során, vagy röviddel a képernyő kikapcsolódása után felhasználói tevékenység történik.
Ha a házirend be van állítva, megadja azt a százalékos értéket, amelynek alapján a képernyő-elsötétítési késleltetés skálázódik, ha az elsötétedés során, vagy röviddel a képernyő kikapcsolódása után felhasználói tevékenység történik. Az elsötétedési késleltetés skálázása esetén a képernyő-kikapcsolási, képernyő-zárolási és tétlenségi késleltetések is módosulnak, hogy ugyanannyi idő teljen el köztük a képernyő-elsötétítési késleltetéstől számítva, mint ami eredetileg be lett állítva.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a rendszer az alapértelmezett skálázási tényezőt használja.
A skálázási tényezőnek 100%-nak vagy többnek kell lennie.</translation>
<translation id="131353325527891113">Felhasználónevek megjelenítése a bejelentkezési képernyőn</translation>
<translation id="1327466551276625742">Hálózati konfigurációs értesítés offline állapotban való megjelenítésének engedélyezése</translation>
<translation id="1330145147221172764">Képernyő-billentyűzet engedélyezése</translation>
<translation id="1330985749576490863">Letiltja a Google Drive használatát mobiladat-kapcsolaton keresztül a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Fájlok alkalmazásában</translation>
<translation id="13356285923490863">A szabály neve</translation>
<translation id="1353966721814789986">Kezdőoldalak</translation>
<translation id="1359553908012294236">Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> engedélyezi a vendégüzemmódban történő bejelentkezést. A vendégüzemmód olyan profil a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben, amelyben az összes ablak inkognitómódban van.
Ha a házirend értéke hamis, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem teszi lehetővé vendégprofilok indítását.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Lekérdezések engedélyezése a Quirks Server felé a hardverprofiloknál</translation>
<translation id="1393485621820363363">Eszközökhöz kötött engedélyezett vállalati nyomtatók</translation>
<translation id="1397855852561539316">Alapértelmezett keresési szolgáltató javasolt URL-je</translation>
<translation id="1420281424655200442">Azt vezérli, hogy a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> házirend melyik nyomtatói állnak a felhasználók rendelkezésére.
Kijelöli, hogy melyik hozzáférési házirend van használatban a tömeges nyomtatóbeállításhoz. Ha a(z) <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> van kiválasztva, minden nyomtató megjelenik. Ha a(z) <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> van kiválasztva, a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> házirend korlátozza a megadott nyomtatókhoz való hozzáférést. Ha a(z) <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> van kiválasztva, a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> csak a kiválasztható nyomtatókat jelöli ki.
Ha a házirend nincs beállítva, a(z) <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> van érvényben.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Igen</translation>
<translation id="1427655258943162134">Proxyszerver címe vagy URL-je</translation>
<translation id="1435659902881071157">Eszközszintű hálózatbeállítás</translation>
<translation id="1438739959477268107">Kulcslétrehozás alapértelmezett beállítása</translation>
<translation id="1454846751303307294">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek nem futtathatnak JavaScriptet. Ha a házirend beállítatlanul marad, akkor a rendszer a globális alapértelmezett értéket használja valamennyi webhelyre vonatkozóan; vagy -- ha be van állítva -- a "DefaultJavaScriptSetting" házirendből, vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-ügyfelek):</translation>
<translation id="1464848559468748897">A felhasználói viselkedés vezérlése többprofilos munkamenet során <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszközökön.
Ha a házirend beállítása „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted”, akkor a felhasználó lehet elsődleges vagy másodlagos felhasználó egy többprofilos munkamenetben.
Ha a házirend beállítása „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary”, akkor a felhasználó csak az elsődleges felhasználó lehet egy többprofilos munkamenetben.
Ha a házirend beállítása „MultiProfileUserBehaviorNotAllowed”, akkor a felhasználó nem vehet részt többprofilos munkamenetben.
Ha konfigurálja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül azt.
Ha a beállítás módosul, miközben a felhasználó be van jelentkezve egy többprofilos munkamenetbe, a rendszer a munkamenetben részt vevő összes felhasználónál ellenőrzi a megfelelő beállítást. Ha a felhasználók valamelyike többé nem vehet részt a munkamenetben, akkor a munkamenet lezárul.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a vállalat által felügyelt felhasználókra a „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary” alapértelmezett érték vonatkozik, a nem felügyelt felhasználókra pedig a „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted” érték vonatkozik.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kattintson a lejátszáshoz</translation>
<translation id="1466133662354365542">Engedélyezi a <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatikus kitöltés funkcióját, és lehetővé teszi a felhasználók számára az internetes űrlapok automatikus kitöltését korábban eltárolt címekkel és hitelkártyaadatokkal.
Ha letiltja ezt a beállítást, az automatikus kitöltés funkció nem ajánlja fel és nem végzi el a hitelkártyaadatok kitöltését, és nem ment további hitelkártyaadatokat, amelyeket a felhasználó az interneten való böngészés közben ad meg.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, vagy nem állítja be az értékét, a használó a teljes automatikus kitöltés funkciót (beleértve a hitelkártyákat is) vezérelheti a kezelőfelületen.</translation>
<translation id="1468307069016535757">A nagy kontrasztú mód kisegítő lehetőség alapértelmezett állapotának beállítása a bejelentkezési képernyőn.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a nagy kontrasztú mód engedélyezett lesz a bejelentkezési képernyő megjelenítésekor.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a nagy kontrasztú mód le lesz tiltva a bejelentkezési képernyő megjelenítésekor.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók ideiglenesen felülbírálhatják a nagy kontrasztú mód engedélyezésével vagy letiltásával. A felhasználó döntése azonban nem végleges, és az alapértelmezett beállítás lép érvénybe a bejelentkezési képernyő ismételt megjelenítésekor, vagy ha a felhasználó egy percig nem hajt végre semmilyen tevékenységet a bejelentkezési képernyőn.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a nagy kontrasztú mód le lesz tiltva a bejelentkezési képernyő első megjelenítésekor. A felhasználók bármikor engedélyezhetik vagy letilthatják a nagy kontrasztú módot, és annak állapota mindegyik felhasználó esetében megmarad a bejelentkezési képernyőn.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Ha ez az irányelv igaz értékre van állítva, akkor az egységes asztal mód alapértelmezés
szerint engedélyezve van, és be van kapcsolva, így az alkalmazások több kijelzőre terjedhetnek ki.
A felhasználó az egységes asztali módot az egyes kijelzőkön kikapcsolhatja, ha törli a kijelölést
a megjelenítési beállításokban.
Ha az irányelv értéke hamis vagy nincs beállítva, az egységes asztal mód
ki van kapcsolva. Ekkor a felhasználó nem tudja bekapcsolni a funkciót.</translation>
<translation id="1474273443907024088">A TLS False Start letiltása</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071">A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> figyelmen kívül hagy minden proxyt a listán megadott gazdagépek esetében.
Ez a házirend csak akkor lép érvénybe, ha a manuális proxybeállításokat választotta a „Válassza ki, hogyan adja meg a proxyszerver beállításait” résznél.
Ha valamilyen más módját választotta a proxyházirendek beállításának, akkor hagyja ezt a házirendet konfigurálatlanul.
További részletes példákért látogassa meg a következő oldalt:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">Távoli tanúsítás</translation>
<translation id="1509692106376861764">Ez a házirend többé nincs jelen a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29-es verziójától kezdve.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Engedélyezi a webhelyek számára a felhasználók fizikai helyének követését</translation>
<translation id="152657506688053119">Az alapértelmezett keresési szolgáltató alternatív URL-jeinek listája.</translation>
<translation id="1530812829012954197">Mindig jelenítse meg a következő URL-mintákat a gazdagép böngészőjében</translation>
<translation id="1553684822621013552">Ha a házirend értéke igaz, akkor az ARC engedélyezve lesz a felhasználó
számára (további házirend-ellenőrzések alapján – az ARC továbbra sem
áll rendelkezésre, ha engedélyezve van az átmeneti mód vagy a többfiókos
bejelentkezés az aktuális felhasználói munkamenetnél).
Ha ez a beállítás le van tiltva, illetve nincs konfigurálva, akkor a vállalati
felhasználók nem használhatják az ARC szolgáltatást.</translation>
<translation id="1561424797596341174">A házirend felülírja a távoli elérésű gazdagép hibakeresés végzésére szolgáló buildjeit</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F plusz bővítmények az egyéni hitelesítéshez</translation>
<translation id="1583248206450240930">A <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> használata alapértelmezés szerint</translation>
<translation id="1603058613431276040">Eszközökhöz kötött vállalati nyomtatókhoz biztosít beállításokat.
Ez a házirend lehetővé teszi, hogy nyomtatóbeállításokat adjon meg <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszerű eszközökhöz. A fájl mérete nem lépheti túl az 5 MB-ot, és JSON kódolással kell rendelkeznie. A formátum megegyezik a NativePrinters szótáréval. Becslések szerint egy kb. 21 000 nyomtatót tartalmazó kódolt fájl mérete 5 MB. A letöltés integritását a kriptográfiai kivonattal ellenőrzi a rendszer.
A rendszer letölti és gyorsítótárba helyezi a fájlt. Ha módosul az URL vagy a kivonat, a fájl újból letöltésre kerül.
Ha be van állítva a házirend, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszer letölti a nyomtatóbeállításokat tartalmazó fájlt, és a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" />, valamint a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> házirendeknek megfelelően hozzáférhetővé teszi a nyomtatókat.
A házirend nem befolyásolja, hogy a felhasználók beállíthatnak-e nyomtatókat saját eszközeiken. A házirend célja, hogy kiegészítse az egyéni felhasználók nyomtatóbeállításait.
Ez a házirend kiegészíti a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> házirendet.
Ha a házirend nincs beállítva, nem lesznek megadva eszközhöz kötött nyomtatók, a többi <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> házirendet pedig figyelmen kívül hagyja a rendszer.</translation>
<translation id="1608755754295374538">Azon URL-ek, amelyek rákérdezés nélkül hozzáférést kapnak a hangrögzítő eszközökhöz</translation>
<translation id="1617235075406854669">Böngészési és letöltési előzmények törlésének engedélyezése</translation>
<translation id="163200210584085447">A listában szereplő mintákat a rendszer egyezteti a kérelmező
URL biztonsági eredetével. Ha van egyezés, a böngésző a SAML
bejelentkező oldalakon engedélyezi a videórögzítő eszközökhöz való
hozzáférést. Ha nincs egyezés, a böngésző automatikusan megtagadja
a hozzáférést. A helyettesítőkarakter-minták használata nem megengedett.</translation>
<translation id="1634989431648355062">A(z) <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> beépülő modul engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="1655229863189977773">Lemezgyorsítótár méretének beállítása bájtban</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxyszerver</translation>
<translation id="1668836044817793277">Annak engedélyezése, hogy a késés nélkül, automatikusan indított kioszkalkalmazás elvégezze-e a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verziójának ellenőrzését.
Ez a házirend azt szabályozza, hogy a késés nélkül, automatikusan indított kioszkalkalmazás számára engedélyezve van-e a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-verzió ellenőrzése a jegyzékfájlban megadott required_platform_version paraméter felhasználásával az automatikus frissítés célverziószámának előtagjaként.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a rendszer a késés nélkül, automatikusan indított kioszkalkalmazás jegyzékfájljában meghatározott required_platform_version kulcsot használja az automatikus frissítés célverziószámának előtagjaként.
Ha a házirend nincs konfigurálva, vagy ha az értéke hamis, akkor a rendszer figyelmen kívül hagyja a required_platform_version jegyzékkulcsot, és a megszokottak szerint hajtja végre az automatikus frissítést.
Figyelem: Nem ajánlott átadni a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verziójának ellenőrzését semmilyen kioszkalkalmazásnak, ez ugyanis megakadályozhatja az eszközt abban, hogy fogadja a szoftverfrissítéseket és a kritikus biztonsági javításokat. A <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-verzió ellenőrzésének átadása kockázatot jelenthet a felhasználók számára.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Támogatott a következőkön:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Nyilvános munkamenet automatikus bejelentkezéshez</translation>
<translation id="1689963000958717134">Lehetővé teszi a hálózati konfiguráció push módszerrel történő alkalmazását a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszköz minden felhasználójára. A hálózati konfiguráció a JSON formátumú karakterlánc által meghatározott Open Network Configuration formában leírt karakterlánc, amely a következő helyen van meghatározva: <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Korlátozást állít be a Variations seed lekérésére</translation>
<translation id="172374442286684480">Helyi adatok beállításának engedélyezése minden webhely számára</translation>
<translation id="1734716591049455502">Távoli elérési beállítások konfigurálása</translation>
<translation id="1736269219679256369">Továbblépés engedélyezése az SSL-problémára figyelmeztető oldalról</translation>
<translation id="1749815929501097806">Meghatározza azokat az Általános Szerződési Feltételeket, amelyeket a felhasználónak el kell fogadnia, mielőtt egy eszközszinten helyi fiókkal munkamenetbe kezdene.
Ha a házirend be van állítva, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> letölti az Általános Szerződési Feltételeket, és megjeleníti azokat a felhasználónak, valahányszor az eszközszinten helyi fiókkal munkamenetbe kezd. A felhasználót a rendszer csak akkor engedi belépni a munkamenetbe, ha elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer nem jeleníti meg Általános Szerződési Feltételeket.
A házirend beállításánál egy URL-t kell megadni, amelyről a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> letöltheti az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek egyszerű szöveg formátumban legyenek, amelyet text/plain MIME típusként kell megjeleníteni. HTML-kódok nem engedélyezettek.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Az összes letöltés letiltása</translation>
<translation id="1781356041596378058">A házirend meghatározza az Android fejlesztői beállításokhoz való hozzáférést is. Ha igaz értékre állítja ezt a házirendet, akkor a felhasználók nem férhetnek hozzá a fejlesztői beállításokhoz. Ha hamis értékre állítja a házirendet, illetve nem ad meg beállítást, akkor a felhasználók hozzáférhetnek a fejlesztői beállításokhoz, ha hétszer a build számára koppintanak az Android Beállítások alkalmazásában.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Az indítóban megjeleníteni kívánt rögzített alkalmazások listája</translation>
<translation id="1808715480127969042">Cookie-k letiltása ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="1827523283178827583">Használjon fix proxyszervereket</translation>
<translation id="1843117931376765605">Frissítési arány felhasználói irányelvekhez</translation>
<translation id="1844620919405873871">Beállítja a gyorsfeloldással kapcsolatos házirendeket.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Megadja a POST segítségével történő azonnali kereséskor használt paramétereket. Vesszővel elválasztott név–érték párokat tartalmaz. Ha az egyik érték egy sablonparaméter, ami a fenti példában a {searchTerms}, valódi keresési kifejezések kerülnek a helyére.
Ez egy opcionális házirend. Ha nincs beállítva, az azonnali keresési kérelmet a rendszer a GET metódus segítségével továbbítja.
A házirend csak akkor érvényesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Figyelmeztetés: A TLS-tartalékverziót eltávolítjuk a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőből az 52-es verzió után (körülbelül 2016 szeptemberében), és onnantól kezdve ez a házirend nem fog működni.
Amikor a TLS-kapcsolatfelvétel sikertelen, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> korábban újrapróbálta a kapcsolódást a TLS egy korábbi verziójával a HTTPS-szerverek hibáinak kiküszöbölése érdekében. Ez a beállítás azt a verziót konfigurálja, amelynél a tartalékfolyamat leáll. Ha a szerver helyesen (azaz a kapcsolat megszakítása nélkül) hajtja végre a verzióegyeztetést, akkor a böngésző nem alkalmazza ezt a beállítást. Mindettől függetlenül az ennek eredményeként létrejövő kapcsolatnak meg kell felelnie az SSLVersionMin paraméternek.
Ha ez a házirend nincs beállítva, illetve a beállítása „tls1.2”, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a továbbiakban nem hajtja végre ezt a tartalékfolyamatot. Lényeges, hogy ez nem kapcsolja ki a TLS korábbi verzióinak támogatását, hanem csupán azt, hogy a <ph name="PRODUCT_NAME" /> keressen-e megoldást azoknál a hibásan működő szervereknél, amelyek nem tudják helyesen egyeztetni a verziókat.
Ha fenn kell tartani a kompatibilitást a hibásan működő szerverrel, akkor a házirend a „tls1.1” értékre állítható. Ez átmeneti intézkedés, és a szervert mielőbb meg kell javítani.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Ha a házirend értéke üres karakterlánc, vagy ha nincs beállítva, a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem jelenít meg automatikus kiegészítési lehetőséget a felhasználói bejelentkezési folyamat során.
Ha a házirend beállítása egy domainnevet jelképező karakterlánc, a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> megjeleníti az automatikus kiegészítési lehetőséget a felhasználó bejelentkezése során, így annak csak a felhasználónevét kell beírnia (a domainnév nélkül). A felhasználó felülírhatja a domainnév-kiegészítést.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Kulcsengedélyek</translation>
<translation id="186719019195685253">Végrehajtandó művelet a tétlenségi késleltetés elérésekor hálózati áramforrásról történő üzemelés során</translation>
<translation id="187819629719252111">Lehetővé teszi a hozzáférést a gépen lévő helyi fájlokhoz azáltal, hogy engedélyezi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> számára a fájlkiválasztási párbeszédablakok megjelenítését. Ha engedélyezi ezt a beállítást, a felhasználók a szokásos módon nyithatják meg a fájlkiválasztási párbeszédablakokat. Ha letiltja a beállítást, minden alkalommal, amikor a felhasználó olyan műveletet hajt végre, amely fájlkiválasztási párbeszédablakot hívna elő (például könyvjelzők importálása, fájlok feltöltése, linkek mentése stb.), egy üzenet jelenik meg helyette, a rendszer pedig úgy tekinti, hogy a felhasználó a Mégse gombra kattintott a fájlkiválasztási párbeszédablakban. Ha ez nincs beállítva, a felhasználók a szokásos módon nyithatnak meg fájlkiválasztási párbeszédablakokat.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Meghatározza az eszköz által használandó időzónát. A felhasználók az aktuális munkamenet idejére felülbírálhatják a megadott időzónát. Kijelentkezéskor azonban visszaáll a megadott időzóna. Érvénytelen érték megadása esetén a házirend a „GMT” értékkel működik. Üres karakterlánc megadása esetén a házirendet figyelmen kívül hagyja a rendszer.
Ha a házirend nincs használatban, akkor a jelenleg aktív időzóna marad érvényben, azonban a felhasználók megváltoztathatják az időzónát, és ez a módosítás így is marad. Ily módon az egyik felhasználó által végzett módosítás kihat a bejelentkező képernyőre és az összes többi felhasználóra.
Az új eszközöknél a kezdeti időzóna-beállítás „US/Pacific”.
Az érték formátuma megfelel az időzónák „IANA Time Zone Database” adatbázisban (lásd: „https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database”) található neveinek. A legtöbb időzónára lehetséges „földrész/nagyváros” vagy „óceán/nagyváros” formátumban hivatkozni.
A házirend beállítása teljesen letiltja az eszköz helye szerinti automatikus időzóna-meghatározást, továbbá felülírja a SystemTimezoneAutomaticDetection házirendet is.</translation>
<translation id="1897365952389968758">JavaScript futtatásának engedélyezése minden webhelyen</translation>
<translation id="193259052151668190">A leválasztható USB-eszközök engedélyezőlistája</translation>
<translation id="1933378685401357864">Háttérkép</translation>
<translation id="1956493342242507974">Energiagazdálkodás konfigurálása a bejelentkezési képernyőn a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszerben.
A házirend segítségével beállíthatja, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hogyan viselkedjen, ha egy ideig nem történik felhasználói tevékenység a bejelentkezési képernyő megjelenítése során. A házirend több beállítást irányít. Az egyes beállítások egyedi szemantikáját és értéktartományait azokban a megfelelő házirendekben tekintheti meg, amelyek egy munkamenet során irányítják az energiagazdálkodást. A házirendektől való eltérések csak a következők lehetnek:
* A tétlenség vagy a fedél lecsukása esetén elvégzett műveletek nem használhatók a munkamenet befejezéséhez.
* A tétlenség esetén az áramforráshoz csatlakoztatott állapotban elvégzett alapértelmezett művelet a kikapcsolás.
Ha egy beállítás nincs megadva, akkor az alapértelmezett érték használandó.
Ha ez a házirend nincs beállítva, az összes beállítás az alapértelmezett értéket használja.</translation>
<translation id="1960840544413786116">A helyi bizalmi horgonyok által nyújtott, de a subjectAlternativeName bővítménnyel nem rendelkező tanúsítványok engedélyezése</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognitómód letiltva</translation>
<translation id="1964802606569741174">A házirend nincs hatással az androidos YouTube alkalmazásra. Ha a YouTube-on kényszeríteni kell a Biztonságos módot, akkor az androidos YouTube alkalmazás telepítését nem szabad megengedni.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Felülírja a távoli elérésű gazdagép hibakeresést végző buildjein lévő házirendeket.
Az értéket a rendszer házirendnév–házirendérték leképezések JSON-könyvtáraként elemzi.</translation>
<translation id="1988371335297483117">A <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automatikusan frissülő hasznos tartalmai HTTP-kapcsolaton keresztül is letölthetők HTTPS helyett. Ez átlátható HTTP-gyorsítótárazást tesz lehetővé a HTTP-alapú letöltések esetében.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> az automatikusan frissülő hasznos tartalmakat HTTP-kapcsolaton keresztül kísérli meg letölteni. Ha a házirend értéke hamis, vagy ha nincs beállítva, akkor a rendszer mindig HTTPS-kapcsolatot használ az automatikusan frissülő hasznos tartalmak letöltésére.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Energiagazdálkodás</translation>
<translation id="201557587962247231">Az eszköz állapotával kapcsolatos jelentések feltöltési gyakorisága</translation>
<translation id="2018836497795982119">Azt az időtartamot adja meg ezredmásodpercben, amilyen rendszerességgel az eszközkezelő szolgáltatás lekérdezi a felhasználói szabályzattal kapcsolatos információkat.
A házirend beállításával felülírja a 3 órás alapértelmezett értéket. Az érték 1800000 (30 perc) és 86400000 (1 nap) között lehet. A tartományon kívül eső értékeket a rendszer a közelebbi tartományhatárra állítja. Ha az operációs rendszer támogatja a házirendekkel kapcsolatos értesítéseket, akkor a frissítési időszak 24 órás lesz, ugyanis a házirenddel kapcsolatos értesítéseknek automatikusan ki kell kényszeríteniük a frissítést, amikor egy házirend megváltozik.
Ha nem állítja be a házirendet, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> az alapértelmezett 3 órás értéket fogja használni.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha az operációs rendszer támogatja a házirendekkel kapcsolatos értesítéseket, akkor a frissítési időszak 24 órás lesz (azaz a böngésző nem veszi figyelembe sem az alapértelmezett, sem a beállított értékeket), ugyanis a házirenddel kapcsolatos értesítéseknek automatikusan ki kell kényszeríteniük a frissítést, amikor egy házirend megváltozik, így szükségtelen gyakrabban frissíteni.</translation>
<translation id="2024476116966025075">A kötelező domainnév konfigurálása a távoli hozzáférésű ügyfeleknél</translation>
<translation id="2030905906517501646">Alapértelmezett keresési szolgáltató kulcsszava</translation>
<translation id="203096360153626918">A házirend nincs hatással az androidos alkalmazásokra. Az androidos alkalmazások akkor is teljes képernyős módra válthatnak, ha a házirend beállítása <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Letiltott vállalati nyomtatók</translation>
<translation id="2063380907529983889">Azt vezérli, hogy a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> házirend melyik nyomtatói állnak a felhasználók rendelkezésére.
Kijelöli, hogy melyik hozzáférési házirend van használatban a tömeges nyomtatóbeállításhoz. Ha a(z) <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> van kiválasztva, minden nyomtató megjelenik. Ha a(z) <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> van kiválasztva, a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> házirend korlátozza a megadott nyomtatókhoz való hozzáférést. Ha a(z) <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> van kiválasztva, a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> csak a kiválasztható nyomtatókat jelöli ki.
Ha a házirend nincs beállítva, a(z) <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> van érvényben.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Meghatározza, hogy a <ph name="PRODUCT_NAME" /> milyen HTTP-hitelesítési sémákat támogat.
Lehetséges értékek: „basic”, „digest”, „ntlm” és „negotiate”. Több érték esetén az egyes értékeket vesszővel kell elválasztani.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, a böngésző mind a négy sémát használhatja.</translation>
<translation id="2067011586099792101">A tartalomcsomagokon kívüli webhelyekhez való hozzáférés letiltása</translation>
<translation id="2077129598763517140">Hardveres gyorsítás alkalmazása lehetőség szerint</translation>
<translation id="2077273864382355561">Képernyő kikapcsolásának késleltetése akkumulátorról való működés során</translation>
<translation id="2082205219176343977">Az engedélyezett legrégebbi Chrome-verzió beállítása az eszközön.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabil csatorna</translation>
<translation id="2098658257603918882">Használati és összeomlással kapcsolatos adatok jelentésének engedélyezése</translation>
<translation id="2113068765175018713">Eszköz működési idejének korlátozása automatikus újraindítással</translation>
<translation id="2127599828444728326">Értesítések engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="2131902621292742709">Képernyő elsötétítésének késleltetése akkumulátorról való működés során</translation>
<translation id="2134437727173969994">A képernyő zárolásának engedélyezése</translation>
<translation id="2137064848866899664">Ha a házirend be van állítva, minden kijelző elfordul a
megadott tájolásba minden újraindításkor, illetve a házirend értékének
módosítása utáni első csatlakozáskor. A felhasználók bejelentkezés után
elforgathatják a képernyőt a Beállítások oldalon, de a házirend értéke
a következő újraindításkor felülbírálja az ő beállításukat.
A házirend az elsődleges és a másodlagos kijelzőre is érvényes.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor az alapértelmezett érték 0 fok,
amelyet a felhasználó szabadon módosíthat. Ebben az esetben
a böngésző nem alkalmazza az alapértelmezett értéket újraindításkor.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Beállítja a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékre vonatkozó házirendeket. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a böngészőből továbbítsák a lapok, a webhelyek vagy az asztal tartalmát a távoli kijelzők és hangrendszerek felé.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Tétlenség késleltetése hálózati áramról való működés során</translation>
<translation id="2170233653554726857">A WPAD-optimalizálás engedélyezése</translation>
<translation id="2176565653304920879">Ha be van állítva ez a házirend, akkor az automatikus időzóna-érzékelési folyamat az alábbi módok valamelyikén történik a beállítás értékétől függően:
A TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide beállítás esetén a felhasználók normál módon állíthatják be az időzóna automatikus érzékelését a chrome://settings oldalon.
A TimezoneAutomaticDetectionDisabled beállítás esetén le vannak tiltva az automatikus időzóna-érzékelésre vonatkozó beállítások a chrome://settings oldalon. Ezzel a beállítással a rendszer soha nem érzékeli automatikusan az időzónát.
A TimezoneAutomaticDetectionIPOnly beállítás esetén az időzóna-beállítások le vannak tiltva a chrome://settings oldalon. Ezzel a beállítással a rendszer mindig automatikusan érzékeli az időzónát. Az időzóna-érzékelés csak IP-címen alapuló módszert használ a hely meghatározásához.
A TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints beállítás esetén az időzóna-beállítások le vannak tiltva a chrome://settings oldalon. Ezzel a beállítással a rendszer mindig automatikusan érzékeli az időzónát. Az időzóna pontos érzékelése érdekében a rendszer minden esetben elküldi a látható Wi-Fi hozzáférési pontok listáját a Geolocation API szerver felé.
A TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo beállítás esetén az időzóna-beállítások le vannak tiltva a chrome://settings oldalon. Ezzel a beállítással a rendszer mindig automatikusan érzékeli az időzónát. Az időzóna pontosabb érzékelése érdekében a rendszer továbbítja a helyadatokat (például a Wi-Fi hozzáférési pontokat, az elérhető adótornyokat és a GPS-adatokat) az egyik szervernek.
Ha nincs beállítva ez a házirend, akkor úgy viselkedik, mintha a TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide házirend lenne beállítva.
Ha be van állítva a SystemTimezone házirend, akkor felülbírálja ezt a házirendet. Ebben az esetben teljes mértékben le van tiltva az időzóna automatikus érzékelése.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Legalább mérsékelt Korlátozott mód kényszerítése a YouTube-on</translation>
<translation id="2183294522275408937">Ez a beállítás azt szabályozza, hogy a lezárási képernyő milyen gyakran kéri jelszó megadását a gyorsfeloldás használatának folytatásához. Amikor megnyitja a lezárási képernyőt, a gyorsfeloldás nem áll rendelkezésre, ha az utolsó jelszó megadása az itt beállított időtartamnál régebben történt. Ha a felhasználó az adott időtartamnál tovább marad a lezárási képernyőn, a program jelszót kér a legközelebbi alkalommal, amikor a felhasználó rossz kódot ír be, vagy újra megnyitja a lezárási képernyőt, attól függően, melyik következik be előbb.
Ha konfigurálta ezt a beállítást, a gyorsfeloldást használó felhasználóknak a beállítástól függően kell beírniuk jelszavukat a lezárási képernyőn.
Ha nem konfigurálta ezt a beállítást, a gyorsfeloldást használó felhasználóknak minden nap be kell írniuk jelszavukat a lezárási képernyőn.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Ezt a házirendet megszüntettük az M61 verzióban, használja helyette az EcryptfsMigrationStrategy házirendet.
Meghatározza az olyan eszközök viselkedését, amelyek ecryptfs titkosítással rendelkeznek, és amelyeket át kell ültetni ext4 titkosításra.
Ha a házirend beállítása „DisallowArc”, akkor az Android-alkalmazások az eszköz összes felhasználója számára le lesznek tiltva (beleértve azokat is, akik már rendelkeznek ext4 titkosítással), és a rendszer nem ajánlja fel a felhasználóknak az ecryptfs titkosításról az ext4 titkosításra történő migrációt.
Ha a házirend beállítása „AllowMigration”, a rendszer felajánlja az ecryptfs kezdőkönyvtárakkal rendelkező felhasználóknak, hogy ezeket szükség esetén ext4 titkosításra migrálja (jelenleg akkor, amikor az Android N hozzáférhetővé válik az eszközön).
A házirend nem vonatkozik a kioszkalkalmazásokra, amelyek migrációja automatikusan történik. Ha nincs beállítva a házirend, az eszköz úgy viselkedik, mintha a „DisallowArc” lenne kiválasztva.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Natív üzenetkezelő engedélyezőlista konfigurálása</translation>
<translation id="2204753382813641270">Polc automatikus elrejtésének szabályozása</translation>
<translation id="2208976000652006649">Paraméterek POST metódust használó keresési URL-hez</translation>
<translation id="2223598546285729819">Alapértelmezett értesítési beállítás</translation>
<translation id="2231817271680715693">Böngészési előzmények importálása az alapértelmezett böngészőből az első indításkor</translation>
<translation id="2236488539271255289">Egy webhely sem állíthat be helyi adatokat</translation>
<translation id="2240879329269430151">Lehetővé teszi annak beállítását, hogy a weboldalak mutathatnak-e előugró ablakokat. Az előugró ablakok megjelenítését engedélyezheti vagy tilthatja minden webhely számára. Ha a házirend konfigurálatlanul marad, a rendszer a "BlockPopups" értéket használja, amelyet a felhasználó módosíthat.</translation>
<translation id="2274864612594831715">A házirend a virtuális billentyűzet a ChromeOS beviteli eszközeként való engedélyezését állítja be. A házirend felhasználók által nem felülírható.
Ha a házirend értéke „true”, akkor a virtuális képernyő-billentyűzet mindig engedélyezve lesz.
Ha a házirend értéke „false”, akkor a virtuális képernyő-billentyűzet mindig le lesz tiltva.
Ha beállítja a házirendet, a felhasználók nem tudják módosítani vagy felülírni. Ugyanakkor a felhasználók továbbra is engedélyezni tudják (vagy éppen le tudják tiltani) a kisegítő képernyő-billentyűzetet, amely elsőbbséget élvez az irányelv által szabályozott virtuális billentyűzettel szemben. A kisegítő képernyő-billentyűzet szabályozásával kapcsolatban lásd a |VirtualKeyboardEnabled| házirendet.
Ha az irányelv nincs beállítva, a képernyő-billentyűzet kiindulásként le van tiltva, de a felhasználó bármikor engedélyezheti. Annak meghatározására, hogy mikor jelenjen meg a billentyűzet, heurisztikus szabályok is használhatók.</translation>
<translation id="228659285074633994">Megadja azt az időtartamot, amely után felhasználói bevitel hiányában megjelenik egy figyelmeztető párbeszédablak, amennyiben a rendszer hálózati áramról üzemel.
Ha a házirend be van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> figyelmeztető párbeszédablakot jelenít meg, amely felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a rendszer nemsokára elvégzi a tétlenségi műveletet.
Ha a házirend nincs beállítva, nem jelenik meg figyelmeztető párbeszédablak.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell meghatározni. Az értékeknek a tétlenségi késleltetéshez képest kisebbnek vagy egyenlőnek kell lenniük.</translation>
<translation id="2292084646366244343">A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> használhatja a Google helyesírási hibák javítását segítő internetes szolgáltatását. Ha a beállítás engedélyezve van, akkor a szolgáltatás mindig használatban van. Letiltás esetén a szolgáltatás soha nincs használatban.
A helyesírás-ellenőrzés továbbra is elvégezhető egy letöltött szótár használatával, ez a házirend csak az internetes szolgáltatás használatát szabályozza.
Ha nincs megadva ez a beállítás, akkor a felhasználók választhatnak, hogy használják-e a helyesírás-ellenőrző szolgáltatást vagy sem.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Az androidos alkalmazásokban való videólejátszást a rendszer akkor is figyelmen kívül hagyja, ha a házirend beállítása <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Az alapértelmezett Új lap oldal beállítása a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Adja meg az engedélyezett bővítmények listáját</translation>
<translation id="2303795211377219696">Automatikus kitöltés engedélyezése hitelkártyákhoz</translation>
<translation id="2309390639296060546">Helymeghatározás alapértelmezett beállítása</translation>
<translation id="2312134445771258233">Lehetővé teszi az induláskor betöltött lapok beállítását. Az "Indításkor betöltendő URL-ek" listájának tartalmát figyelmen kívül hagyja, hacsak a "Teendő indításkor" részben nem az "URL-ek listájának megnyitása" lehetőséget választja.</translation>
<translation id="2334591568684482454">A <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware funkciójának elérhetőségét és viselkedését állítja be.
Az egyedi beállításokat a JSON tulajdonságainál lehet megadni:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Ha a beállítás értéke <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, a felhasználók aktiválhatják a powerwash műveletet a <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware frissítésének telepítéséhez.
Amennyiben ez a házirend nincs beállítva, a <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware frissítési funkciója nem lesz használható.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Lehetővé teszi az olyan webhelyeket meghatározó URL-minták listájának összeállítását, amelyek esetében engedélyezett a képek megjelenítése. Ha ez a házirend beállítatlanul marad, akkor a globális alapértelmezett érték kerül felhasználásra valamennyi webhelyre vonatkozóan; vagy -- ha be van állítva -- a "DefaultImagesSetting" házirendből, vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.</translation>
<translation id="2372547058085956601">A nyilvános munkamenet automatikus bejelentkezési késleltetése.
Ha a |DeviceLocalAccountAutoLoginId| házirend nincs beállítva, akkor nincs semmilyen hatása. Máskülönben:
Ha a házirend be van állítva, meghatározza azt a felhasználói aktivitás nélküli időtartamot, amelynek el kell telnie, mielőtt a rendszer bejelentkezik a |DeviceLocalAccountAutoLoginId| házirend által meghatározott nyilvános munkamenetbe.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer 0 ezredmásodpercet használ időkorlátként.
A házirendet ezredmásodpercben kell megadni.</translation>
<translation id="237494535617297575">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek jeleníthetnek meg értesítéseket. Ha ez a házirend beállítatlanul marad, akkor a globális alapértelmezett érték kerül felhasználásra valamennyi webhelyre vonatkozóan; vagy -- ha be van állítva -- a "DefaultNotificationsSetting" házirendből, vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Képernyőébresztés zárolásainak engedélyezése</translation>
<translation id="2411919772666155530">Értesítések letiltása ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="2418507228189425036">Letiltja a böngészési előzmények mentését a <ph name="PRODUCT_NAME" /> számára, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák ezt a beállítást.
Ha ez a beállítás engedélyezve van, a rendszer nem menti a böngészési előzményeket. A beállítás a lapok szinkronizálását is letiltja.
Ha a beállítás le van tiltva, illetve nincs konfigurálva, a rendszer menti a böngészési előzményeket.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Felülbírálja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> alapértelmezett nyomtatókiválasztási szabályait.
Ez a házirend határozza meg az alapértelmezett nyomtató kiválasztására vonatkozó szabályokat a nyomtatás funkció adott profillal történő első használatakor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben.
Ha a házirend be van állítva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> megpróbál olyan nyomtatót találni, amely megfelel a megadott tulajdonságok mindegyikének, majd kijelöli alapértelmezett nyomtatónak. A házirendnek megfelelő első nyomtatót választja ki, ha pedig nincs egyedi egyezés, akkor a nyomtatók felfedezésének sorrendjétől függően bármilyen egyező nyomtatót kiválaszthat.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha az időkereten belül nem talál megfelelő nyomtatót, akkor az alapértelmezett nyomtató a beépített PDF-nyomtató lesz, illetve ha az nem áll rendelkezésre, akkor nem lesz nyomtató kiválasztva.
Az érték elemzése JSON-objektumként, a következő sémának megfelelően történik:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Whether to limit the search of the matching printer to a specific set of printers.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regular expression to match printer id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regular expression to match printer display name.",
"type": "string"
}
}
}
A <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> szolgáltatáshoz tartozó nyomtatók besorolása a böngészőben: <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, míg az összes többié: <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Egy adott mező üresen hagyása azt jelenti, hogy az összes érték egyezésnek számít. Ha például nincs megadva a csatlakoztathatóság, akkor a nyomtatási előnézet az összes nyomtatófajta (helyi és felhőben lévő) felfedezését megkezdi.
A reguláris kifejezések mintái a JavaScript RegExp szintaxist követik, és megkülönböztetik a kis- és nagybetűket.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Engedélyezi a <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant funkcióját, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást.
Ha engedélyezi beállítást, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant aktív lesz.
Ha letiltja, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant nem lesz aktív.
Amennyiben engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják és bírálhatják felül azt.
Ha nem állítja be, akkor a felhasználók dönthetik el, hogy használják-e ezt a funkciót, vagy sem.
Ez a beállítás a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29-es és újabb verzióiban már nem szerepel.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Lehetővé teszi a bejelentkezést a <ph name="PRODUCT_NAME" />-ba</translation>
<translation id="244317009688098048">Engedélyezi a mentesítő billentyűparancsot az automatikus bejelentkezésnél.
Ha a házirend nincs beállítva, illetve amennyiben igaz érték esetén eszközszintű fiók van konfigurálva a késleltetésmentes automatikus bejelentkezéshez, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> figyelembe veszi a Ctrl+Alt+S billentyűparancsot az automatikus bejelentkezés átlépéséhez és a bejelentkezési képernyő megjelenítéséhez.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a késleltetésmentes automatikus bejelentkezés (ha konfigurálva van) nem léphető át.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Alkalmazás nyelv- és országkódja</translation>
<translation id="2466131534462628618">A hitelesítési portál a hitelesítéskor figyelmen kívül hagyja a proxyt</translation>
<translation id="2482676533225429905">Natív üzenetküldő</translation>
<translation id="2483146640187052324">Hálózati műveletek előrejelzése minden hálózati kapcsolaton</translation>
<translation id="2486371469462493753">Kikapcsolja A tanúsítványok átláthatósága keretrendszer követelményeinek betartását a listában szereplő URL-eknél.
A házirend lehetővé teszi a tanúsítványok számára, hogy a megadott URL-ekben található gazdagépneveket ne osszák meg A tanúsítványok átláthatósága keretrendszeren keresztül. Ez lehetővé teszi a tanúsítványok számára, amelyek egyébként a nem megfelelő nyilvánosságra hozatal miatt nem megbízhatónak minősülnének, hogy továbbra is használják őket, de az adott gazdagépek számára megnehezíti a hibásan kiadott tanúsítványok felismerését.
Az URL-minták formázása a https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format szerint történik. Mivel azonban a tanúsítványok a sémától, porttól vagy elérési úttól függő adott gazdagépnévre érvényesek, a rendszer csak az URL gazdagépnévi részét veszi figyelembe. A helyettesítő karakterrel megadott gazdagépek nem támogatottak.
Ha nincs beállítva ez a házirend, akkor a rendszer minden olyan tanúsítványt, amelyet A tanúsítványok átláthatósága keretrendszeren keresztül kellett volna közzétenni, nem megbízhatóként kezel, ha azt nem A tanúsítványok átláthatósága keretrendszer házirendje alapján tették közzé.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Hálózati konfigurációs értesítés offline állapotban való megjelenítésének engedélyezése.
Ha nincs beállítva ez a házirend, vagy pedig Igaz az értéke, és a késleltetés nélküli automatikus bejelentkezéshez az eszközön lévő helyi fiók van beállítva, az eszköz pedig nem fér hozzá az internethez, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a hálózati konfigurációval kapcsolatos értesítést jelenít meg.
Ha a házirend értéke Hamis, akkor a hálózati konfigurációval kapcsolatos értesítés helyett hibaüzenet jelenik meg.</translation>
<translation id="2498238926436517902">A polc automatikus elrejtése minden esetben</translation>
<translation id="2514328368635166290">Megadja az alapértelmezett keresési szolgáltató kedvenc ikonjának URL-jét. Nem kötelező házirend. Ha nincs beállítva, akkor a keresési szolgáltatónak nem jelenik meg ikonja. Ez a házirend csak akkor teljesül, ha a "DefaultSearchProviderEnabled" házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Engedélyezi a nyomtatást a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> programban, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást.
Ha ez a beállítás engedélyezett vagy nincs konfigurálva, akkor a felhasználók képesek nyomtatni.
Ha a beállítás le van tiltva, akkor a felhasználók nem tudnak nyomtatni a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> programból. A nyomtatás a csavarkulcs menü, bővítmények, JavaScript alkalmazások stb. alatt kapcsolható ki. Továbbra is lehetséges olyan bővítményekből nyomtatni, melyek a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> megkerülésével nyomtatnak. Például bizonyos Flash-alkalmazások helyi menüjében megtalálható a nyomtatás menüpont, amelyre ezen irányelv hatálya nem terjed ki.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Hanglejátszás engedélyezése</translation>
<translation id="2521581787935130926">Az alkalmazások parancsikonjának megjelenítése a könyvjelzősávon</translation>
<translation id="2529700525201305165">Korlátozza, hogy mely felhasználók jelentkezhetnek be a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> szolgáltatásba.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Állítsa be a kényszerített telepítésű alkalmazások és bővítmények listáját</translation>
<translation id="253135976343875019">Tétlenségi figyelmeztetés késleltetése hálózati áramról való működés során</translation>
<translation id="2552966063069741410">Időzóna</translation>
<translation id="2562339630163277285">Megadja az azonnali eredményekhez használt keresőmotor URL-jét. Az URL-nek tartalmaznia kell a <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> karakterláncot, amelynek helyébe a lekérdezés időpontjában a felhasználó által addig megadott szöveg lép.
Nem kötelező házirend. Ha nincs beállítva, nem jelennek meg azonnali keresési eredmények.
A Google azonnali eredmény URL-je a következőként adható meg: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Ez a házirend csak akkor teljesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Ha a házirend értéke hamis, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kikapcsolja a Bluetooth-t, és a felhasználó nem tudja visszakapcsolni.
Ha a házirend értéke igaz vagy nincs beállítva, a felhasználó tetszés szerint tudja be- vagy kikapcsolni a Bluetooth-t.
Ha a házirend be van állítva, a felhasználó nem tudja módosítani vagy felülbírálni.
A Bluetooth engedélyezését követően a felhasználónak ki kell jelentkeznie, majd újra be kell jelentkeznie ahhoz, hogy a változtatások életbe lépjenek (a Bluetooth letiltása után ez nem szükséges).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Engedélyezi vagy letiltja az adattömörítő proxyt, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosíthassák ezt a beállítást.
Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem tudják módosítani vagy felülírni azt.
Ha a szabály nincs beállítva, a felhasználó eldöntheti, hogy használja-e a rendelkezésre álló adattömörítő proxyfunkciót.</translation>
<translation id="2587719089023392205">A <ph name="PRODUCT_NAME" /> legyen az alapértelmezett böngészőm</translation>
<translation id="2592091433672667839">Inaktivitás időtartama, mielőtt megjelenne a képernyőkímélő a bejelentkezési képernyőn kiállító módban</translation>
<translation id="2623014935069176671">Várakozás a kezdeti felhasználói tevékenységre</translation>
<translation id="262740370354162807">A dokumentumok <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> szolgáltatás részére való benyújtásának engedélyezése</translation>
<translation id="2633084400146331575">Hangos visszajelzések engedélyezése</translation>
<translation id="2646290749315461919">Lehetővé teszi, hogy megadja azon weboldalak listáját, amelyek követhetik a felhasználók tartózkodási helyét. A felhasználók tartózkodási helyének követése lehet alapértelmezetten engedélyezett, alapértelmezetten tiltott, vagy megkérdezheti a felhasználót minden alkalommal, amikor egy webhely a tartózkodási helyét szeretné tudni. Ha a házirend konfigurálatlanul marad, a rendszer az "AskGeolocation" értéket használja, amelyet a felhasználó módosíthat.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Az a művelet, amelyet akkor végez a rendszer, ha a felhasználó lezárja a fedelet</translation>
<translation id="2655233147335439767">Meghatározza az alapértelmezett keresés esetén használatos keresőmotor URL-jét. Az URL-nek tartalmaznia kell a(z) „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />” karakterláncot, amelyet kereséskor a felhasználó által keresett kifejezések helyettesítenek.
A Google azonnali eredmény URL-je a következőként adható meg: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Ezt a beállítást akkor kell megadni, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van, és csak ebben az esetben veszi figyelembe a rendszer.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Soha ne használjon proxyt</translation>
<translation id="267596348720209223">Meghatározza a keresési szolgáltató által támogatott karakterkódolásokat. A kódolások kódtáblanevek, például UTF-8, GB2312 vagy ISO-8859-1. A szolgáltató a megadott sorrendben próbálja őket használni. A házirend nem kötelező. Ha nincs beállítva, akkor a rendszer az alapértelmezés szerinti UTF-8-at használja. A házirend csak akkor teljesül, ha a "DefaultSearchProviderEnabled" házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Letiltja a Google Drive szolgáltatást a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Fájlok alkalmazásában</translation>
<translation id="268577405881275241">Az adattömörítő proxyfunkció engedélyezése</translation>
<translation id="2731627323327011390">A(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által az ARC-alkalmazásoknak kiadott CA-tanúsítványok használatának letiltása</translation>
<translation id="2742843273354638707">A Chrome Internetes áruház alkalmazásnak és a láblécben lévő linkjének elrejtése az Új lap oldalon és a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> alkalmazásindítóban.
Ha a házirend igaz értékre van állítva, az ikonok rejtettek.
Ha a házirend hamis értékre van állítva, vagy nincs beállítva, az ikonok láthatók.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Protokollkezelők regisztrálása</translation>
<translation id="2746016768603629042">Ez a házirend elavult; kérjük, használja helyette a DefaultJavaScriptSetting házirendet.
A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben a kikapcsolt JavaScripthez használható.
Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor a weboldalak nem használhatnak JavaScriptet, és a felhasználó nem módosíthatja a beállítást.
Ha be van kapcsolva vagy nincs beállítva, akkor a weboldalak használhatnak JavaScriptet, ám a felhasználó módosíthatja a beállítást.</translation>
<translation id="2753637905605932878">A WebRTC által használt helyi UDP-porttartományok korlátozása</translation>
<translation id="2757054304033424106">Telepíthető bővítmény-/alkalmazástípusok</translation>
<translation id="2759224876420453487">A felhasználói viselkedés szabályozása többprofilos munkamenetben</translation>
<translation id="2761483219396643566">Tétlenségi figyelmeztetés késleltetése akkumulátorról való működés során</translation>
<translation id="2762164719979766599">Megadja az eszközön található helyi fiókok bejelentkezési képernyőn megjelenő listáját.
A lista minden bejegyzése egy azonosítót ad meg, amely az eszköz különböző helyi fiókjainak belső megkülönböztetésére szolgál.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Meghatározza, hogy mely nyomtatókat használhatja a felhasználó.
A házirend csak akkor van használatban, ha a(z) <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> lehetőség van kiválasztva a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> házirendnél.
Ha használatban van a házirend, csak a házirendben lévő értékeknek megfelelő azonosítójú nyomtatók állnak a felhasználó rendelkezésére. Az azonosítóknak meg kell felelniük a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> házirend fájljában meghatározott bejegyzéseknek.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Beállítja a távoli hozzáférésű gazdagép szükséges domainnevét</translation>
<translation id="2787173078141616821">Az Android állapotával kapcsolatos információk jelentése</translation>
<translation id="2801230735743888564">A felhasználók játszhatnak a rejtett dinoszauruszos játékkal, amikor az eszköz offline állapotban van.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a felhasználók nem tudnak játszani a rejtett dinoszauruszos játékkal, amikor az eszköz offline állapotban van. Ha a házirend értéke igaz, akkor a felhasználók játszhatnak a játékkal. Ha nincs beállítva, akkor a regisztrált vállalati Chrome OS-t használók nem játszhatnak a játékkal, más körülmények között azonban játszhatnak vele a felhasználók.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Előugró ablakok engedélyezése minden webhelyen</translation>
<translation id="2808013382476173118">Lehetővé teszi a STUN szerverek használatát, amikor távoli ügyfelek próbálnak kapcsolatot létrehozni ezzel a számítógéppel.
Ha ez a beállítás engedélyezve van, akkor a távoli ügyfelek láthatják ezt a számítógépet, és csatlakozni is tudnak hozzá, még akkor is, ha tűzfal választja el őket.
Ha ez a lehetőség ki van kapcsolva, és a tűzfal szűri a kimenő UDP-kapcsolatokat, akkor ez a számítógép csak olyan kapcsolatokat fog engedélyezni az ügyfelek számítógépei felől, amelyek a helyi hálózaton belül találhatók.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a rendszer engedélyezi a beállítást.</translation>
<translation id="2823870601012066791">A Windows beállításjegyzékének helye <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-ügyfelek esetében:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Inkognitómód engedélyezése</translation>
<translation id="2838830882081735096">Adatmigráció és ARC letiltása</translation>
<translation id="2844404652289407061">Lehetővé teszi az Érintéssel keresés funkció használatát a <ph name="PRODUCT_NAME" /> tartalomnézetében.
Ha aktiválja ezt a beállítást, akkor a felhasználó használhatja az Érintéssel keresés funkciót, és saját maga döntheti el, hogy be- vagy kikapcsolja-e azt.
Amennyiben letiltja ezt a beállítást, az Érintéssel keresés funkció egyáltalán nem lesz használható.
Ha nem határozza meg ezt a beállítást, az ugyanolyan, mintha aktiválná (lásd feljebb).</translation>
<translation id="285480231336205327">Nagy kontrasztú mód engedélyezése</translation>
<translation id="2854919890879212089">Azt eredményezi, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> a rendszer alapértelmezett nyomtatóját használja alapértelmezett választásként a nyomtatási előnézetben a legutóbb használt nyomtató helyett.
Ha letiltja ezt a beállítást, illetve nem adja meg az értékét, a nyomtatási előnézet a legutóbb használt nyomtatót választja ki alapértelmezettként.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a nyomtatási előnézet az operációs rendszer alapértelmezett nyomtatóját használja alapértelmezettként.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Leállítás</translation>
<translation id="2874209944580848064">Megjegyzés az Android-alkalmazásokat támogató <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszerű eszközökhöz:</translation>
<translation id="2877225735001246144">CNAME keresés tiltása a Kerberos hitelesítési tárgyalások során</translation>
<translation id="2884728160143956392">Csak a programfolyamatra szóló cookie-k engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="2893546967669465276">Rendszernaplók küldése a kezelőszervernek</translation>
<translation id="2899002520262095963">Az androidos alkalmazások használhatják a házirenden keresztül beállított hálózati beállításokat és a CA tanúsítványokat, de nem rendelkeznek hozzáféréssel egyes konfigurációs beállításokhoz.</translation>
<translation id="2906874737073861391">AppPack bővítmények listája</translation>
<translation id="2908277604670530363">Egyidejű kapcsolatok maximális száma a proxyszerverhez</translation>
<translation id="2956777931324644324">Ezt a házirendet a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 36-os verziójától kezdve visszavontuk.
Azt adja meg, hogy a TLS-domainhez kötött tanúsítványbővítmények engedélyezve legyenek-e.
Ez a beállítás arra szolgál, hogy tesztelési célból engedélyezze a TLS-domainhez kötött tanúsítványbővítményeket. Ezt a kísérleti beállítást a jövőben eltávolítjuk.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Nem engedélyezi, hogy a webhelyek hozzáférést kérjenek a Bluetooth-eszközökhöz a Web Bluetooth API-n keresztül</translation>
<translation id="2957513448235202597">Fióktípus a <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> hitelesítés egyeztetéséhez</translation>
<translation id="2959898425599642200">Proxy figyelmen kívül hagyásának szabályai</translation>
<translation id="2960691910306063964">A PIN-kód nélküli hitelesítés engedélyezése vagy kikapcsolása a távoli elérésű gazdagépek számára</translation>
<translation id="2976002782221275500">Megadja azt a felhasználói bevitel nélküli időtartamot, amely után a rendszer elsötétíti a képernyőt, ha akkumulátorról működik.
Ha a házirend nullánál nagyobb értékre van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> elsötétíti a képernyőt.
Ha a házirend nullára van állítva, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem sötétíti el a képernyőt a felhasználó tétlensége miatt.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer egy alapértelmezett időtartamot használ.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni. Az értéknek kisebbnek kell lennie a képernyő kikapcsolásának késleltetésénél (ha be van állítva) és a tétlenségi késleltetésnél.</translation>
<translation id="2987155890997901449">ARC engedélyezése</translation>
<translation id="2987227569419001736">A Web Bluetooth API használatának irányítása</translation>
<translation id="3001534538097271560">Ha ennek a házirendnek az értéke hamis, akkor a felhasználók nem dönthetik el, hogy elküldjenek-e bizonyos rendszer-információkat és oldaltartalmakat a Google szervereinek. Ha a beállítás értéke igaz, vagy ha nincs megadva, akkor a felhasználók elküldhetnek bizonyos rendszer-információkat és oldaltartalmakat a Biztonságos Böngészés szolgáltatásnak, hogy segítsék a veszélyes alkalmazások és webhelyek észlelését.
Ha további információt szeretne kapni a Biztonságos Böngészésről, látogasson el a https://developers.google.com/safe-browsing oldalra.</translation>
<translation id="3016255526521614822">A(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lezárási képernyőjén engedélyezett jegyzetkészítő alkalmazások engedélyezőlistára tétele</translation>
<translation id="3030000825273123558">Mutatók jelentéseinek engedélyezése</translation>
<translation id="3034580675120919256">Meghatározhatja, hogy a webhelyek futtathatnak-e JavaScriptet. A JavaScript futtatását engedélyezheti vagy letilthatja minden webhely számára. Ha a házirend beállítatlanul marad, a rendszer az "AllowJavaScript" értéket használja, amelyet a felhasználó módosíthat.</translation>
<translation id="3038323923255997294">A háttéralkalmazások továbbfuttatása a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> alkalmazás bezárása esetén</translation>
<translation id="3046192273793919231">Hálózati csomagok küldése a kezelőszerverre az online állapot ellenőrzésének céljából</translation>
<translation id="3048744057455266684">Ha ez a házirend be van állítva, és egy, a cím- és keresősávban javasolt keresési URL tartalmazza ezt a paramétert a lekérdezési karakterláncban vagy a töredékazonosítóban, akkor a javaslat a keresési kifejezéseket és a keresőszolgáltatót fogja mutatni a nyers keresési URL helyett.
Ez a házirend opcionális. Ha nincs beállítva, a keresési kifejezéseket a rendszer nem cseréli le.
Ezt a házirendet csak akkor veszi figyelembe a rendszer, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezett.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Lehetővé teszi a WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) optimalizálásának kikapcsolását a <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben.
Ha a házirend értéke hamis, a WPAD-optimalizálás inaktív lesz, így a <ph name="PRODUCT_NAME" /> hosszabb ideig várakozik a DNS-alapú WPAD-szerverek esetében. Ha nem állítja be, vagy ha engedélyezi a házirendet, akkor a WPAD-optimalizálás aktív lesz.
A házirend beállításától függetlenül a felhasználók nem tudják módosítani a WPAD-optimalizálás beállítását.</translation>
<translation id="3072045631333522102">A használandó képernyőkímélő a bejelentkezési képernyőn kiállító módban</translation>
<translation id="3072847235228302527">Általános Szerződési Feltételek beállítása egy eszközszinten helyi fiók számára</translation>
<translation id="3086995894968271156">A Cast-erősítő konfigurálása itt: <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Engedélyezett bővítmények listája</translation>
<translation id="3101501961102569744">Válassza ki, hogyan adja meg a proxyszerver beállításait</translation>
<translation id="3117676313396757089">Figyelem: A DHE teljes mértékben eltávolításra kerül a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 57-es verziója után (2017 márciusa körül), és ez a házirend onnantól kezdve nem lesz használható.
Ha a házirend nincs beállítva, illetve értéke hamis, akkor a TLS protokoll DHE rejtjelezési csomagjai nem lesznek engedélyezve. Igaz értékre állítva engedélyezve lesznek a DHE rejtjelezési csomagjai, és megmarad a kompatibilitás az elavult szerverekkel. Ez átmeneti intézkedés, a szervert újra kell konfigurálni.
Javasoljuk a szerverek áttelepítését ECDHE rejtjelezési csomagokra. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, gondoskodjon róla, hogy engedélyezve legyen egy RSA kulcscserélést használó rejtjelezési csomag.</translation>
<translation id="316778957754360075">Ez a házirend többé nincs jelen a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29-es verziójától kezdve. A szervezet által tárolt bővítmény- és alkalmazásgyűjtemények beállításához azt javasoljuk, hogy a CRX-csomagokat tartalmazó webhelyet vegye fel az ExtensionInstallSources házirendbe, és helyezzen el a csomagokra mutató közvetlen letöltési linkeket egy weboldalon. A weboldalhoz az ExtensionInstallForcelist házirend használatával lehet indítót létrehozni.</translation>
<translation id="3185009703220253572">a(z) <ph name="SINCE_VERSION" /> verzió óta</translation>
<translation id="3187220842205194486">Az androidos alkalmazások nem szerezhetnek hozzáférést a vállalati kulcsokhoz. A házirend nem vonatkozik rájuk.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Lehetővé teszi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> által használt proxyszerver meghatározását, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák a proxybeállításokat.
Ha úgy dönt, hogy soha nem használ proxyszervert, és mindig közvetlenül kapcsolódik, a rendszer az összes többi beállítást figyelmen kívül hagyja.
Ha úgy dönt, hogy a rendszer proxybeállításait használja, a rendszer az összes többi beállítást figyelmen kívül hagyja.
Ha a proxyszerver automatikus érzékelését választja, a rendszer az összes többi beállítást figyelmen kívül hagyja.
Ha a fix proxyszerver módot választja, további beállításokat adhat meg „A proxyszerver címe vagy URL-je” és a „Proxykihagyási szabályok vesszővel elválasztott listája” házirendekben. Az ARC-alkalmazások csak a legmagasabb prioritású HTTP-proxyszervert használják.
Ha .pac proxyszkriptet használ, meg kell adnia a szkript URL-jét „A proxy .pac fájl URL-je” beállításban.
Részletes példákért keresse fel a következő címet:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> és az ARC-alkalmazások figyelmen kívül hagynak a proxyval kapcsolatban a parancssorból megadott minden beállítást.
Ha beállítatlanul hagyja ezt a házirendet, akkor a felhasználók saját maguk választhatják ki a proxybeállításaikat.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Az első böngészőablak nagy méretre állítása az első indításkor</translation>
<translation id="3213821784736959823">Azt szabályozza, hogy a beépített DNS-ügyfél van-e használatban a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben.
Ha az irányelv igaz értékre van beállítva, akkor a rendszer a beépített DNS-ügyfelet használja, ha rendelkezésre áll ilyen.
Ha az irányelv hamis értékre van beállítva, a rendszer soha nem használja a beépített DNS-ügyfelet.
Ha az irányelv nincs beállítva, akkor a felhasználók a chrome://flags szerkesztésével vagy egy parancssori jelző megadásával módosíthatják, hogy a beépített DNS-ügyfél legyen-e használatban.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Ez a házirend -- ha engedélyezve van -- kikényszeríti a kezdőlap importálását az alapértelmezett böngészőből. Ha le van tiltva, akkor nem kerül sor a kezdőlap importálására. Ha nincs beállítva, akkor előfordulhat, hogy a rendszer a felhasználótól kérdezi meg, hogy megtörténjen-e az importálás, vagy hogy lehet-e automatikus az importálás.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Az inkognitómód elérhető</translation>
<translation id="3220624000494482595">Ha a kioszkalkalmazás Android-alkalmazás, nem tudja befolyásolni a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-verziót, még akkor sem, ha a házirend beállítása <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">URL-minták a következő helyről a bővítmények, alkalmazások és felhasználói szkriptek telepítésének lehetővé tételéhez:</translation>
<translation id="3240609035816615922">Nyomtatóbeállítások hozzáférési házirendje.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Megadja azt a felhasználói bevitel nélküli időtartamot, amely után a rendszer elsötétíti a képernyőt, ha hálózati áramról működik.
Ha a házirend nullánál nagyobb értékre van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> elsötétíti a képernyőt.
Ha a házirend nullára van állítva, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem sötétíti el a képernyőt a felhasználó tétlensége miatt.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer egy alapértelmezett időtartamot használ.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni. Az érték legfeljebb annyi lehet, mint a képernyő kikapcsolásának késleltetése (ha be van állítva) és a tétlenségi késleltetés.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Alapértelmezett keresési szolgáltató kódolásai</translation>
<translation id="3273221114520206906">Alapértelmezett JavaScript-beállítás</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kiadási csatorna</translation>
<translation id="3292147213643666827">Lehetővé teszi, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> proxyként működjön a(z) <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> és a számítógéphez csatlakoztatott régebbi nyomtatók között.
Ha ez a beállítás be van kapcsolva vagy nincs megadva, a felhasználók Google Fiókjuk érvényesítésével bekapcsolhatják a cloud print proxyt.
Ha a beállítás ki van kapcsolva, a felhasználók nem kapcsolhatják be a proxyt, és a számítógép számára nem lesz engedélyezett a nyomtatók megosztása a(z) <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> szolgáltatással.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Lehetővé teszi a folyamatok befejezését a Feladatkezelőben</translation>
<translation id="3307746730474515290">Azt vezérli, hogy mely alkalmazás- és bővítménytípusok telepítése engedélyezett, valamint korlátozza a futási idő hozzáférését.
A beállítás engedélyezőlistára teszi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben telepíthető bővítmény- és alkalmazástípusokat, illetve azokat a gazdagépeket, amelyekkel interakcióba léphetnek. Az érték karakterláncok sorozata, melyek mindegyikének a következők valamelyikének kell lennie: „extension”, „theme”, „user_script”, „hosted_app”, „legacy_packaged_app”, „platform_app”. A típusokkal kapcsolatos további információt a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> bővítményeinek dokumentációjában talál.
Ne feledje, hogy ez a házirend hatással van az ExtensionInstallForcelist alapján kényszerítetten telepített bővítményekre és alkalmazásokra is.
Ha konfigurálva van a beállítás, akkor azon bővítmények és alkalmazások, melyek típusa nem szerepel a listán, nem lesznek telepítve.
Ha a beállítás nincs konfigurálva, akkor nem vonatkoznak korlátozások az elfogadható bővítmény- és alkalmazástípusokra.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Lehetővé teszi, hogy létrehozza az olyan webhelyeket megadó URL-minták egy listáját, ahol engedélyezett a kulcslétrehozás. Ha valamelyik URL-minta a „KeygenBlockedForUrls” házirendben található, akkor az felülírja ezen kivételeket.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer a globális alapértelmezett értéket használja a „DefaultKeygenSetting” házirendből (ha az be van állítva), egyéb esetben pedig a felhasználó saját személyes beállításából.</translation>
<translation id="332771718998993005">A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> céljaként hirdetett név meghatározása.
Ha a házirend egy nem üres karakterláncként van meghatározva, akkor a rendszer azt a karakterláncot használja a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> céljának neveként. Egyébként az eszköz neve lesz a cél neve. Ha a házirend nincs beállítva, a cél neve az eszköz neve lesz, az eszköz tulajdonosának (vagy az eszközt kezelő domain felhasználójának) pedig lehetősége lesz módosítani. A név hossza legfeljebb 24 karakter lehet.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Alapértelmezés szerint használja a gazdagép böngészőjét</translation>
<translation id="3395348522300156660">Meghatározza, hogy mely nyomtatókat használhatja a felhasználó.
A házirend csak akkor van használatban, ha a(z) <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> lehetőség van kiválasztva a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> házirendnél.
Ha használatban van a házirend, csak a házirendben lévő értékeknek megfelelő azonosítójú nyomtatók állnak a felhasználó rendelkezésére. Az azonosítóknak meg kell felelniük a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> házirend fájljában meghatározott bejegyzéseknek.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Ha a házirend beállítása igaz, vagy nincs megadva az értéke, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> engedélyezi a Vendég módban való bejelentkezéseket. A vendégbejelentkezések névtelen felhasználói munkamenetek, amelyek nem kérik jelszó magadását.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem engedélyezi a vendégmunkamenetek indítását.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Minimális Korlátozott módot kényszerít a YouTube-on, és megakadályozza, hogy a felhasználók kevésbé korlátozott módot válasszanak.
Ha a beállítás szigorú, akkor a YouTube-on mindig aktív a szigorú Korlátozott mód.
Ha a beállítás mérsékelt, a felhasználó csak a mérsékelt Korlátozott módot és a szigorú Korlátozott módot választhatja a YouTube-on, de nem kapcsolhatja ki a Korlátozott módot.
Ha a beállítás ki van kapcsolva vagy nincs megadva, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem kényszeríti a Korlátozott módot a YouTube-on. Külső házirendek, például YouTube-házirendek azonban továbbra is kényszeríthetik a Korlátozott módot.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Hálózati előrejelzés engedélyezése</translation>
<translation id="3449886121729668969">Konfigurálja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> proxybeállításait. Ezek a proxybeállítások az ARC-alkalmazások számára is rendelkezésre állnak majd.
Ez a házirend még nem áll készen a használatra, ezért kérjük, ne használja.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Megadja azt az URL-címet, amelyet egy keresőmotor használ egy új lap oldal megjelenítéséhez.
Ezt a szabályt nem kötelező beállítani. Ha nincs megadva, nem lesz új lap oldal megjelenítve.
A rendszer csak akkor veszi figyelembe ezt a szabályt, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” szabály engedélyezve van.</translation>
<translation id="346731943813722404">Meghatározza, hogy az energiagazdálkodási késleltetések és a munkamenet hosszúsági korlátja egy munkamenet során csak az első felhasználói tevékenység észlelése után kezdődjön-e.
Ha az irányelv beállítása Igaz, akkor az energiagazdálkodási késleltetések és a munkamenet hosszúsági korlátja nem indul el egy munkamenet során az első felhasználói tevékenység észleléséig.
Ha az irányelv értéke Hamis, vagy nincs beállítva, akkor az energiagazdálkodási késleltetések és a munkamenet hosszúsági korlátja rögtön egy munkamenet megkezdésekor elindul.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Felhasználói adatok törlése a kijelentkezésnél</translation>
<translation id="348495353354674884">Virtuális billentyűzet engedélyezése</translation>
<translation id="3496296378755072552">Jelszókezelő</translation>
<translation id="350443680860256679">Az ARC házirend konfigurálása</translation>
<translation id="3504791027627803580">Megadja a képkereséshez használt keresőmotor URL-címét. A keresési kérelmet a rendszer a GET metódus segítségével továbbítja. Ha a DefaultSearchProviderImageURLPostParams házirend be van állítva, akkor a képkeresési kérelmek a POST metódust használják.
Ez egy opcionális házirend. Ha nincs beállítva, nem történik képkeresés.
A házirend csak akkor érvényesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="350797926066071931">Fordítás engedélyezése</translation>
<translation id="3512226956150568738">Ha a kliens eszközmodellje már azelőtt támogatta az ARC-t, hogy az ARC futtatásához az ext4-re való migráció szükséges lett volna, valamint ha az ArcEnabled házirend igaz értékre van beállítva, akkor ez a beállítás az AskUser (3. érték) módjára viselkedik. Az érték minden egyéb esetben (ha az eszköz nem támogatta előtte az ARC-t, vagy ha az ArcEnabled házirend hamis értékre van beállítva) megegyezik a DisallowArc (0. érték) értékével.</translation>
<translation id="3528000905991875314">Alternatív hibaoldalak engedélyezése</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxybeállítások</translation>
<translation id="3591584750136265240">Bejelentkezési hitelesítési viselkedés konfigurálása</translation>
<translation id="3627678165642179114">Engedélyezi vagy letiltja az internetes helyesírás-ellenőrző szolgáltatást</translation>
<translation id="3646859102161347133">Nagyító típusának beállítása</translation>
<translation id="3653237928288822292">Alapértelmezett keresési szolgáltató ikonja</translation>
<translation id="3660562134618097814">SAML IdP cookie-k átadása a bejelentkezés során</translation>
<translation id="3687282113223807271">A Biztonságos Böngészés szolgáltatás figyelmeztető oldalt jelenít meg, ha a felhasználó esetlegesen rosszindulatúként megjelölt oldalra lép. A beállítás engedélyezése megakadályozza, hogy a felhasználó a figyelmeztető oldalról továbblépjen a rosszindulatú webhelyre.
Ha a beállítás le van tiltva vagy nincs megadva, akkor a felhasználók dönthetik el, hogy a figyelmeztetés megtekintése után továbblépnek-e a megjelölt webhelyre.
Ha további információt szeretne kapni a Biztonságos Böngészésről, látogasson el a https://developers.google.com/safe-browsing oldalra.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Bővítménytelepítési feketelista beállítása</translation>
<translation id="3711895659073496551">Felfüggesztés</translation>
<translation id="3736879847913515635">Engedélyezi a személyek hozzáadását a felhasználókezelőben</translation>
<translation id="3750220015372671395">Kulcslétrehozás letiltása a következő webhelyeken</translation>
<translation id="3756011779061588474">Fejlesztői mód letiltása</translation>
<translation id="3758089716224084329">Lehetővé teszi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> által használt proxyszerver meghatározását, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák a proxybeállításokat.
Ha úgy dönt, hogy soha nem használ proxyszervert, és mindig közvetlenül kapcsolódik, a rendszer az összes többi lehetőséget figyelmen kívül hagyja.
Ha a proxyszerver automatikus érzékelését választja, a rendszer az összes többi beállítást figyelmen kívül hagyja.
Részletes példákért keresse fel a következő címet:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> és az ARC-alkalmazások figyelmen kívül hagynak a proxyval kapcsolatban a parancssorból megadott minden beállítást.
Ha beállítatlanul hagyja ezeket a házirendeket, akkor a felhasználók maguk választhatják ki proxybeállításaikat.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Fejlesztőeszközök letiltása</translation>
<translation id="3765260570442823273">A tétlenség miatti kijelentkeztetés figyelmeztető üzenetének időtartama</translation>
<translation id="376931976323225993">Itt lehet beállítani, hogy a weboldalak futtathatják-e automatikusan a(z) <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> beépülő modult. A(z) <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> beépülő modul automatikus futtatását engedélyezheti vagy letilthatja minden webhelyre vonatkozóan.
A „Kattintson a lejátszáshoz” lehetővé teszi a(z) <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> beépülő modul futtatását, de indításához a felhasználónak rá kell kattintania.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a felhasználó kézzel módosíthatja ezt a beállítást.</translation>
<translation id="3780152581321609624">A Kerberos SPN tartalmazza a nem szabványos portot</translation>
<translation id="3780319008680229708">Ha a házirend értéke igaz, akkor a Cast-eszköztár ikonja mindig megjelenik majd az eszköztáron vagy a további elemeket tartalmazó menüben, és a felhasználók nem távolíthatják el onnan.
Ha a házirend hamis értékre van állítva vagy nincs beállítva, akkor a felhasználók a helyi menün keresztül tudják majd rögzíteni, illetve eltávolítani az ikont.
Ha az „EnableMediaRouter” elnevezésű házirend hamis értékre van állítva, akkor a házirend értékének semmilyen hatása nincs, és az eszköztár ikonja nem jelenik meg.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Energiagazdálkodási beállítások olyankor, amikor a felhasználó tétlen</translation>
<translation id="3793095274466276777">Beállítja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> alapértelmezett böngésző-ellenőrzéseit, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák ezeket. Ha engedélyezi ezt a beállítást, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> mindig ellenőrzi induláskor, hogy alapértelmezett böngésző-e, és automatikusan regisztrálja magát, ha lehetséges. Ha ez a beállítás le van tiltva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> soha nem fogja ellenőrizni, hogy alapértelmezett böngésző-e, és letiltja a felhasználók számára a beállítás lehetőségét. Ha ez a beállítás nincs megadva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> elérhetővé teszi a választást a felhasználó számára, hogy ez legyen-e az alapértelmezett böngésző, és hogy mutasson-e felhasználói értesítéseket, ha nem az.</translation>
<translation id="379602782757302612">Lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a felhasználók milyen bővítményeket NE telepíthessenek. A tiltólistára kerülő bővítményeket a rendszer letiltja, amennyiben már telepítve voltak, a felhasználó pedig nem tudja őket engedélyezni. Ha a letiltott bővítmény lekerül a tiltólistáról, a rendszer automatikusan újra engedélyezi.
A „*” érték a tiltólistán azt jelenti, hogy minden bővítmény tiltólistás – kivéve azokat, amelyek kifejezetten szerepelnek az engedélyezőlistán.
Ha a házirend nincs beállítva, a felhasználó bármilyen bővítményt telepíthet a következő termékben: <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Beállítja a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> által a fájlok letöltéséhez használt mappát.
Ha beállítja ezt a házirendet, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> a megadott mappát fogja használni attól függetlenül, hogy a felhasználó kiválasztott-e egyet, vagy engedélyezte-e azt a jelölőt, amely alapján a rendszer minden alkalommal megkérdezi a letöltés helyét.
A használható változók listáját lásd a https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables címen.
Ha nincs beállítva ez a házirend, akkor az alkalmazás az alapértelmezett letöltési mappát használja, de ezt a felhasználó módosítani tudja.</translation>
<translation id="3805659594028420438">TLS-domainhez kötött tanúsítványbővítmények engedélyezése (elavult)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Adja meg a tiltott bővítmények listáját</translation>
<translation id="3816312845600780067">Kiváltó billentyűparancs engedélyezése az automatikus bejelentkezéshez</translation>
<translation id="3820526221169548563">A képernyő-billentyűzet kisegítő lehetőség engedélyezése.
Ha a házirend értéke igaz, a képernyő-billentyűzet mindig engedélyezett.
Ha a házirend értéke hamis, a képernyő-billentyűzet mindig le van tiltva.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a képernyő-billentyűzet kezdetben le lesz tiltva, de a felhasználó bármikor engedélyezheti.</translation>
<translation id="382476126209906314">Beállítja a távoli hozzáférésű gazdagép TalkGadget előtagját</translation>
<translation id="383466854578875212">Lehetővé teszi annak meghatározását, hogy mely natív üzenetkezelő gazdagépek ne kerüljenek fel a tiltólistára.
A tiltólista * értéke azt jelenti, hogy minden üzenetkezelő gazdagép felkerül rá, és csak a engedélyezőlistán szereplő üzenetkezelő gazdagépeket tölti be a rendszer.
Alapértelmezés szerint minden natív üzenetkezelő gazdagép szerepel a engedélyezőlistán, ám ha a házirend segítségével minden natív üzenetkezelő gazdagép tiltólistára kerül, az engedélyezőlistával felülbírálható a házirend.</translation>
<translation id="384743459174066962">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek nem nyithatnak meg felugró ablakot. Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer a "DefaultPopupsSetting" házirend globális alapértelmezett értékét használja (ha az be van állítva), vagy egyéb esetben a felhasználó saját személyes beállítását.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Információk (például alkalmazásazonosító és -verzió) jelentése az aktív kioszkmunkamenetről.
Ha a házirend értéke hamis, a böngésző nem jelenti a kioszkmunkamenet információit. Ha igaz, illetve ha nincs beállítva, a böngésző jelenti ezeket az információkat.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Hozzáad egy paramétert a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszer változatainak lekéréséhez.
Ha meg van határozva, akkor egy „restrict” lekérdezésparamétert ad a változatok seedjének lekéréséhez használt URL-hez. A paraméter értéke a jelen házirendben meghatározott érték lesz.
Ha nincs meghatározva, akkor nem módosul a változatok seed URL-je.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimálisan engedélyezett SSL-verzió</translation>
<translation id="3864020628639910082">A keresési javaslatok biztosításához használt keresőmotor URL-jét határozza meg. Az URL-nek tartalmaznia kell a „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />” karakterláncot, amelynek helyébe a lekérdezéskor a felhasználó által addig beírt szöveg kerül.
Ez a házirend nem kötelező. Ha nincs beállítva, akkor a rendszer nem használ javasolt URL-t.
A Google javaslat URL-je a következőként adható meg: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Ez a házirend csak akkor teljesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Leírás</translation>
<translation id="3868347814555911633">Ez a házirend csak kiállító módban aktív.
Felsorolja azokat a bővítményeket, amelyeket a kiállító módban lévő eszközök esetében automatikusan telepít a rendszer a bemutatófelhasználó részére. A bővítményeket a rendszer az eszközre menti, így azok offline módban, a telepítés után is telepíthetők.
A listabejegyzések szótárának tartalmaznia kell a bővítményazonosítót az „extension-id” mezőben, valamint annak frissített URL-jét az „update-url” mezőben.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integrált kétlépcsős azonosítási mód</translation>
<translation id="388237772682176890">Ez az irányelv megszűnt az M53-ban, valamint eltávolításra került az M54-ben, mivel a SPDY/3.1 támogatását megszüntettük.
Letiltja a SPDY protokoll használatát a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben.
Ha engedélyezi ezt az irányelvet, akkor a SPDY protokoll nem fog rendelkezésre állni a következőben: <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Az irányelv letiltásával a SPDY használhatóvá válik.
Ha nem állítja be ezt az irányelvet, akkor a SPDY rendelkezésre áll.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Gyorsfeloldási házirendek</translation>
<translation id="3891357445869647828">JavaScript engedélyezése</translation>
<translation id="3891953007921334498">Letiltja a fejlesztői eszközöket és a JavaScript-konzolt.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, akkor a fejlesztői eszközökhöz nem férhet hozzá, illetve a webhelyek elemeit nem ellenőrizheti a jövőben. Bármely billentyűparancs, menü vagy helyi menüpont le lesz tiltva, amely megnyitná a fejlesztői eszközöket vagy a JavaScript-konzolt.
Ha letiltja ezt a beállítást, vagy konfigurálatlanul hagyja, akkor a felhasználó használhatja a fejlesztői eszközöket és a JavaScript-konzolt.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Beállítja a nyilvános munkamenet ajánlott nyelv- és országkódjait</translation>
<translation id="3911737181201537215">A házirend nem vonatkozik az Android által végzett naplózásra.</translation>
<translation id="391531815696899618">Igaz érték esetén letiltja a Google Drive szinkronizálását a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Fájlok alkalmazásában. Ebben az esetben nem lesznek feltöltve adatok a Google Drive-ra.
Ha nincs beállítva, vagy ha az értéke hamis, akkor a felhasználók átvihetnek fájlokat a Google Drive-ra.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL egy proxy .pac fájlhoz</translation>
<translation id="3939893074578116847">Hálózati csomagok küldése a kezelőszervernek az online állapot ellenőrzése céljából;
ezáltal a szerver észleli, ha az eszköz offline állapotban van.
Ha az irányelvet igaz értékre állítja, a rendszer ellenőrző hálózati csomagokat (úgynevezett <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) fog küldeni.
Ha hamis értékre állítja vagy nem állít be értéket, akkor a rendszer nem küld csomagokat.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Ha igaz, akkor az eszköz használhatja a távoli tanúsítást, és a rendszer automatikusan létrehoz és feltölt egy tanúsítványt az eszközkezelő szerverre.
Ha hamis, vagy ha nincs beállítva, akkor nem jön létre tanúsítvány, és nem sikerülnek az enterprise.platformKeys extension API-hoz irányuló hívások.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Engedélyezi a hozzáférést az URL-ek egy listájához</translation>
<translation id="3965339130942650562">Időtúllépés, amely után a felhasználót a rendszer tétlenség esetén kijelentkezteti.</translation>
<translation id="3973371701361892765">A polc soha ne legyen automatikusan elrejtve</translation>
<translation id="3984028218719007910">Meghatározza, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> megtartja-e a helyi fiókadatokat a kijelentkezést követően. Ha a beállítás igaz, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem tart meg állandó fiókokat, és a rendszer elveti a felhasználói munkamenet minden adatát a kijelentkezés után. Ha a házirend beállítása hamis, vagy nincs beállítva a házirend, akkor az eszköz megtarthatja a (titkosított) helyi felhasználói adatokat.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Azon URL-ek, amelyek hozzáférést kapnak a videórögzítő eszközökhöz a SAML bejelentkezési oldalakon</translation>
<translation id="4001275826058808087">Vállalati eszközök rendszergazdái annak szabályozására használhatják ezt a jelölőt, hogy engedélyezik-e a felhasználóknak az ajánlatok beváltását Chrome OS-regisztráció útján.
Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, a felhasználók beválthatnak ajánlatokat Chrome OS-regisztráció útján.
Ha a házirend értéke hamis, a felhasználók nem válthatnak be ajánlatokat.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Fájlkiválasztási párbeszédablakok hívásának engedélyezése</translation>
<translation id="4012737788880122133">Ha igaz értékre van állítva, letiltja az automatikus frissítéseket.
A <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszközök automatikusan ellenőrzik a frissítéseket, ha ez a beállítás nincs konfigurálva, vagy ha hamis értékre van állítva.
Figyelem: Ajánlott bekapcsolva tartani az automatikus frissítéseket, hogy a felhasználók megkapják a szoftverfrissítéseket és a kritikus biztonsági javításokat. Az automatikus frissítés kikapcsolása kockázatot jelenthet a felhasználók számára.</translation>
<translation id="4020682745012723568">A felhasználó profiljába áthelyezett cookie-khoz az Android-alkalmazások nem tudnak hozzáférni.</translation>
<translation id="402759845255257575">JavaScript futtatásának tiltása minden webhely számára</translation>
<translation id="4027608872760987929">Alapértelmezett keresési szolgáltató engedélyezése</translation>
<translation id="4039085364173654945">Azt szabályozza, hogy harmadik felek altartalma az oldalon megnyithat-e HTTP Basic Auth párbeszédpanelt. Ez általában le van tiltva az adathalászat elleni védelem miatt. Ha a házirend nincs beállítva, akkor ez a letiltás nincs konfigurálva, és a harmadik féltől származó altartalom számára nem lesz engedélyezve a HTTP Basic Auth párbeszédpanel megnyitása.</translation>
<translation id="4056910949759281379">SPDY protokoll letiltása</translation>
<translation id="408029843066770167">Engedélyezi a lekérdezéseket a Google-időszolgáltatás számára</translation>
<translation id="4088589230932595924">Inkognitómód kényszerítve</translation>
<translation id="4088983553732356374">Azt határozza meg, hogy a webhelyek tárolhatnak-e helyi adatokat. A helyi adatok beállítását egyszerre lehet engedélyezni vagy letiltani az összes webhelynél.
A „Cookie-k megtartása a munkamenet idejére” beállítás esetében a munkamenet befejezése után a cookie-k törlődnek. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a <ph name="PRODUCT_NAME" /> „háttérmódban” fut, akkor előfordulhat, hogy a munkamenet nem fejeződik be az utolsó ablak bezárásakor. E viselkedés konfigurálásáról a „BackgroundModeEnabled” házirendnél talál további tájékoztatást.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a böngésző az „AllowCookies” beállítást fogja használni, amelyet a felhasználó módosíthat.</translation>
<translation id="4103289232974211388">A felhasználó megerősítését követően átirányítás a SAML IdP-hez</translation>
<translation id="410478022164847452">Meghatározza azt a felhasználói bevitel nélkül eltelt időtartamot, amely után a rendszer tétlen állapotba kerül, ha hálózati áramról működik.
Ha a házirend be van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aktiválja a tétlen állapotra vonatkozó műveletet, amely külön konfigurálható.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer az alapértelmezett időtartamot használja.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni.</translation>
<translation id="4105989332710272578">A tanúsítványok átláthatósága keretrendszer végrehajtásának kikapcsolása az URL-ek egy listájánál</translation>
<translation id="4121350739760194865">Megakadályozza az alkalmazáspromóciók megjelenését az új lap oldalon</translation>
<translation id="4157003184375321727">Az operációs rendszer és a firmware verziójának jelentése</translation>
<translation id="4183229833636799228">Alapértelmezett <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-beállítás</translation>
<translation id="4192388905594723944">URL a távoli hozzáférésű kliens hitelesítési tokenjének ellenőrzéséhez</translation>
<translation id="4203389617541558220">Az eszköz működési idejének korlátozása automatikus újraindítások beütemezésével.
Ha a házirend be van állítva, meghatározza az eszköz működési idejének hosszát, amelynek letelte után automatikus újraindítás történik.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor az eszköz működési ideje nincs korlátozva.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül.
Az automatikus újraindítás a kiválasztott időpontban történik meg, de ha a felhasználó éppen használja az eszközt, akkor legfeljebb 24 órával késleltethető.
Megjegyzés: az automatikus újraindítások jelenleg csak akkor engedélyezettek, ha a bejelentkezési képernyő látható, vagy ha egy kioszkalkalmazás munkamenete fut. Ez változni fog a jövőben, és a házirend mindig érvényes lesz, függetlenül attól, hogy folyamatban van-e egy munkamenet vagy bármilyen konkrét típus.
A házirend értékét másodpercben kell megadni. A legkisebb megengedett érték 3600 másodperc (egy óra).</translation>
<translation id="4203879074082863035">A felhasználó számára csak az engedélyezőlistán szereplő nyomtatók jelennek meg</translation>
<translation id="420512303455129789">Az URL-ekhez logikai jelölőt rendelő szótár, amely azt határozza meg, hogy a gazdagéphez való hozzáférés engedélyezett (igaz) vagy tiltott (hamis) legyen-e.
Ez a házirend belső használatra készült a <ph name="PRODUCT_NAME" /> számára.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Képernyő zárolásának késleltetései</translation>
<translation id="423797045246308574">Lehetővé teszi, hogy létrehozza az olyan webhelyeket megadó URL-minták egy listáját, ahol nem engedélyezett a kulcslétrehozás. Ha valamelyik URL-minta a „KeygenAllowedForUrls” házirendben található, akkor ez a házirend felülírja ezen kivételeket.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer a globális alapértelmezett értéket használja a „DefaultKeygenSetting” házirendből (ha az be van állítva), egyéb esetben pedig a felhasználó saját személyes beállításából.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Az Android-alkalmazások nem használják a gyorsítótárat. Ha több felhasználó telepíti ugyanazt az Android-alkalmazást, akkor az mindegyik felhasználó számára újonnan töltődik le.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nem</translation>
<translation id="4261820385751181068">Az eszköz bejelentkezési képernyőjének nyelv- és országkódja</translation>
<translation id="427632463972968153">Megadja a POST segítségével történő képkeresésekor használt paramétereket. Vesszővel elválasztott név–érték párokat tartalmaz. Ha az egyik érték egy sablonparaméter, ami a fenti példában az {imageThumbnail}, valódi indexképadatok kerülnek a helyére.
Ez egy opcionális házirend. Ha nincs beállítva, a képkeresési kérelmet a rendszer a GET metódus segítségével továbbítja.
Ez a házirend csak akkor érvényesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Beállítja az automatikus frissítések célverziószámát.
Azt a célverzió-előtagot adja meg, amelyre a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszert frissíteni kell. Ha az eszköz a megadott előtagnál korábbi verziót futtat, akkor frissül a megadott előtagot tartalmazó legújabb verzióra. Ha az eszköz már újabb verziót futtat, akkor ennek a beállításnak nincs hatása (azaz nem történik alacsonyabb verzióra váltás), és az eszközön megmarad az aktuális verzió. Az előtag formátuma az összetevők szintjén érvényes, ahogyan ez az alábbi példában látható:
"" (vagy nincs konfigurálva): frissítés a rendelkezésre álló legújabb verzióra.
"1412.": frissítés a 1412-es verzió valamelyik alverziójára (pl. 1412.24.34 vagy 1412.60.2)
"1412.2.": frissítés a 1412.2-es verzió valamelyik alverziójára (pl. 1412.2.34 vagy 1412.2.2)
"1412.24.34": frissítés csak erre a konkrét verzióra
Figyelem: Nem ajánlott verziókorlátozásokat beállítani, ez ugyanis megakadályozhatja, hogy a felhasználók megkapják a szoftverfrissítéseket és a kritikus biztonsági javításokat. A konkrét verzióelőtagra korlátozás kockázatot jelenthet a felhasználók számára.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Olyan alkalmazásokból álló listát ad meg, amelyek jegyzetkészítő alkalmazásként engedélyezhetők a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lezárási képernyőjén.
Ha az előnyben részesített jegyzetkészítő alkalmazás engedélyezve van a lezárási képernyőn, akkor ezen a képernyőn szerepel majd az előnyben részesített jegyzetkészítő alkalmazás indítására szolgáló kezelőfelület-elem.
Indítás után az alkalmazás a lezárási képernyő tetején alkalmazásablakot, míg a lezárási képernyő felületén adatelemeket (jegyzeteket) tud létrehozni. Az alkalmazás létrehozott jegyzeteket importál az elsődleges felhasználói munkamenetbe, ha a munkamenet zárolása fel van oldva. Jelenleg csak a Chrome jegyzetkészítő alkalmazásai támogatottak a lezárási képernyőn.
Ha a házirend be van állítva, a felhasználó csak akkor engedélyezhet alkalmazást a lezárási képernyőn, ha a házirend listaértékei közt szerepel az alkalmazás bővítményazonosítója.
A házirend üres listára való beállítása ennek következtében teljesen letiltja a lezárási képernyőn való jegyzetkészítést.
Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazásazonosítót tartalmazó házirend nem jelenti feltétlenül azt, hogy a felhasználó jegyzetkészítő alkalmazásként tudja majd engedélyezni az alkalmazást a lezárási képernyőn. Chrome 61-en például a platform tovább korlátozza a rendelkezésre álló alkalmazások készletét.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a házirend által előírt korlátozások nem vonatkoznak majd a felhasználó által a lezárási képernyőn engedélyezhető alkalmazások készletére.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Engedélyezve vannak-e a DHE rejtjelezési csomagok a TLS protokollban</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 vagy újabb</translation>
<translation id="4322842393287974810">Annak engedélyezése, hogy a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verziójának ellenőrzését a késés nélkül, automatikusan indított kioszkalkalmazás végezze.</translation>
<translation id="4325690621216251241">Kijelentkezés gomb elhelyezése a tálcán</translation>
<translation id="4347908978527632940">Ha a felhasználó felügyelt felhasználó, akkor tartalomszolgáltatón keresztül az egyéb Android-alkalmazások lekérdezhetik a felhasználó webkorlátozásait.
Ha hamis, vagy nincs beállítva, akkor a tartalomszolgáltató nem ad vissza információkat.</translation>
<translation id="436581050240847513">Hálózati eszközinterfészek bejelentése</translation>
<translation id="4372704773119750918">A vállalati felhasználó ne használhassa a többprofilos módot (elsődleges vagy másodlagos)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Az összes kép megjelenítésének engedélyezése valamennyi webhely számára</translation>
<translation id="437791893267799639">Házirend nincs beállítva, adatmigráció és ARC letiltása</translation>
<translation id="4389091865841123886">TPM mechanizmussal történő távoli tanúsítás konfigurálása.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Ha a házirend értéke hamis, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem küldhet véletlenszerűen lekérdezéseket Google-szervereknek pontos időbélyeg kéréséhez. A lekérdezések akkor engedélyezettek, ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Proxybeállítások manuális megadása</translation>
<translation id="4429220551923452215">Engedélyezi vagy letiltja az alkalmazások parancsikonját a könyvjelzősávon.
Ha az irányelv nincs megadva, a felhasználó eldöntheti, hogy megjeleníti vagy elrejti az alkalmazások parancsikonját a könyvjelzősáv helyi menüjében.
Ha az irányelvet megadták, a felhasználó nem változtathatja meg azt, és az alkalmazások parancsikonja vagy mindig látszik, vagy sohasem.</translation>
<translation id="443665821428652897">Webhelyadatok törlése a böngésző bezárásakor (elavult)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Elavult Web Platform-funkciók listájának megadása ideiglenes engedélyezéshez.
Ez a házirend lehetővé teszi a rendszergazdák számára elavult Web Platform-funkciók engedélyezését korlátozott időtartamra. A funkciókat egy karakterlánccímke azonosítja, és a házirend listáján szereplő címkéknek megfelelő funkciók újra aktiválásra kerülnek.
Ha nem állítja be a házirendet, illetve ha a lista üres, vagy annak egyik eleme sem felel meg a támogatott karakterlánccímkék valamelyikének, akkor letiltva marad az összes elavult Web Platform-funkció.
Bár magát a házirendet támogatja az összes fenti platform, előfordulhat, hogy maga az engedélyezett funkció kevesebb platformon áll rendelkezésre. Nem lehet újraengedélyezni az összes elavult Web Platform-funkciót. Kizárólag a lent felsoroltakat lehet engedélyezni korlátozott időtartamra, amely időtartam eltérő az egyes funkciók esetében. A karakterlánccímkék általános formátuma a következő: [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. A https://bit.ly/blinkintents webhelyen további információkat talál a Web Platform-funkciók módosításának hátterében álló szándékokról.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Lezárás engedélyezése, ha az eszköz tétlen vagy felfüggesztett</translation>
<translation id="4449545651113180484">Képernyő elforgatása 270 fokkal</translation>
<translation id="4467952432486360968">Harmadik féltől származó cookie-k letiltása</translation>
<translation id="4474167089968829729">Jelszavak mentésének aktiválása a jelszókezelőben</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ha a házirend beállítása <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, az Android-alkalmazások nem férhetnek hozzá a helyadatokhoz. Ha a házirendet más értékre állítja, vagy ha nem ad meg beállítást, a rendszer a felhasználó beleegyezését kéri, ha valamelyik Android-alkalmazás hozzá kíván férni a helyadatokhoz.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Kényszerített Biztonságos Keresés</translation>
<translation id="4482640907922304445">Megjeleníti a Kezdőoldal gombot az <ph name="PRODUCT_NAME" /> eszköztárán. Ha engedélyezi ezt a beállítást, a Kezdőoldal gomb mindig látható. Ha letiltja a beállítást, a Kezdőoldal gomb soha nem látható. Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják és nem írhatják felül a <ph name="PRODUCT_NAME" /> ezen beállítását. Ha a házirend nincs beállítva, a felhasználó dönthet a Kezdőoldal gomb megjelenítéséről.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Az Új lap oldal URL-jének beállítása</translation>
<translation id="4492287494009043413">Képernyőképek készítésének letiltása</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurálja a gyorsítótár méretét, amelyet a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> arra használ, hogy a gyorsítótárazott médiafájlokat a merevlemezen tárolja.
Ha beállítja ezt a házirendet, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> attól függetlenül használni fogja a megadott méretű gyorsítótárat, hogy a felhasználó megadta-e a „--media-cache-size” jelölőt. A házirendben meghatározott érték nem abszolút határ, inkább egy javaslat a gyorsítótárazó rendszer számára. A néhány megabájt alatti, túl kicsi értékeket a rendszer automatikusan felkerekíti egy használható minimumra.
Ha a házirend értéke 0, a rendszer az alapértelmezett méretet használja a gyorsítótárhoz, és ezt a felhasználó nem tudja megváltoztatni.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer az alapértelmezett méretet használja, és azt a felhasználó felülbírálhatja a „--media-cache-size” jelölővel.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Ha a házirend értéke igaz, vagy ha a házirend nincs beállítva, akkor a rendszer engedélyezi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> használatát, amelyet a felhasználók az alkalmazás menüjéből, az adott oldal helyi menüiből, a Cast-kompatibilis webhelyeken található médiavezérlőkből, vagy ha megjelenik, a Cast-eszköztár ikonjából indíthatnak majd el.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a rendszer letiltja a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> használatát.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Kérdezzen rá minden alkalommal, amikor egy webhely követni szeretné a felhasználók fizikai helyzetét</translation>
<translation id="4519046672992331730">Engedélyezi a keresési javaslatokat a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> cím- és keresősávjában, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák ezt a beállítást.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a keresési javaslatok használatban lesznek.
Ha letiltja a beállítást, a keresési javaslatok soha nem lesznek használatban.
Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják és nem írhatják felül ezt a beállítást a következőben: <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer engedélyezi azt, de a felhasználó módosíthatja.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek nem jeleníthetnek meg képeket. Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer a "DefaultImagesSetting" házirend globális alapértelmezett értékét használja (ha az be van állítva), vagy egyéb esetben a felhasználó saját személyes beállítását.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Az Android-alkalmazások a Google Play segítségével kényszerítetten telepíthetők a Google Felügyeleti Konzolról. Nem használják ezt a házirendet.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Android-korlátozás neve:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Eszköz helyi fiókjai</translation>
<translation id="4555850956567117258">A felhasználó távoli tanúsításának engedélyezése</translation>
<translation id="4557134566541205630">Alapértelmezett keresőszolgáltató új lap oldal URL-címe</translation>
<translation id="4600786265870346112">Nagy egérmutató engedélyezése</translation>
<translation id="4604931264910482931">Natív üzenetkezelő tiltólista konfigurálása</translation>
<translation id="4617338332148204752">A metacímkék ellenőrzésének kihagyása a következőben: <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="4625915093043961294">Bővítménytelepítési kivétellista beállítása</translation>
<translation id="4632343302005518762">A felsorolt tartalomtípusok kezelésének engedélyezése a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> számára</translation>
<translation id="4633786464238689684">A legfelső sor billentyűinek alapértelmezett viselkedését módosítja funkciógombokra.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a billentyűzet legfelső sorának billentyűi alapértelmezés szerint a funkciógombok feladatát fogják ellátni. A keresőbillentyűt kell megnyomni, hogy ismét médiabillentyűkként szolgáljanak.
Ha a házirend értéke hamis, vagy ha nincs beállítva, akkor a billentyűk alapértelmezés szerint médiavezérlési funkciókat fognak ellátni, és akkor viselkednek funkcióbillentyűként, ha a keresőbillentyűt nyomva tartják.</translation>
<translation id="4639407427807680016">A tiltólistáról mentesülő natív üzenetkezelő gazdagépek neve</translation>
<translation id="4650759511838826572">URL protokollsémák tiltása</translation>
<translation id="465099050592230505">Vállalati internetes áruház URL-je (megszűnt)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Bővítménykezelési beállítások</translation>
<translation id="4668325077104657568">Képek alapértelmezett beállítása</translation>
<translation id="467236746355332046">Támogatott funkciók:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Azon URL-minták listájának testreszabása, amelyeket minden esetben a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> segítségével kell megjeleníteni.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a rendszer a „ChromeFrameRendererSettings” házirendben meghatározott alapértelmezett megjelenítőt használja valamennyi webhely esetében.
Példamintákért lásd a következő címet: https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Nyisson meg egy URL-listát</translation>
<translation id="4680961954980851756">Automatikus kitöltés engedélyezése</translation>
<translation id="4722399051042571387">Ha hamisra van állítva, a felhasználók nem tudnak majd gyenge vagy könnyen kitalálható jelszót beállítani.
Néhány példa a gyenge PIN-kódra: egy számjegyet ismétlő PIN-kódok (1111), egyesével növekvő számsorból álló PIN-kódok (1234), egyesével csökkenő számsorból álló PIN-kódok (4321) és a gyakran használt PIN-kódok.
Alapértelmezés szerint gyengének minősülő PIN-kódok esetén csak figyelmeztetjük a felhasználókat, és nem kapnak hibaüzenetet.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Engedélyezze a tűzfalon való átjárást a távoli ügyfelek felől</translation>
<translation id="4725123658714754485">Beállítja, hogy kapjon-e a Google jelentést a használati statisztikákról és diagnosztikai adatokról (például összeomlási jelentéseket). Ha az értéke igaz, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jelenti a használati statisztikákat és diagnosztikai adatokat. Ha nincs beállítva, vagy a beállítás hamis, akkor a rendszer letiltja a használati statisztikák és diagnosztikai adatok jelentését.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Az Android Backup Service engedélyezése</translation>
<translation id="4733471537137819387">Az integrált HTTP-hitelesítéssel kapcsolatos szabályok.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Szerverek, amelyekre a <ph name="PRODUCT_NAME" /> delegálhat.
Több szervernév megadása esetén azokat vesszővel válassza el. A helyettesítő karakterek (*) engedélyezettek.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> még akkor sem delegál felhasználói hitelesítési adatokat, ha a szervert az intraneten lévőnek érzékeli.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klienstanúsítvány a RemoteAccessHostTokenValidationUrl címhez történő csatlakozáshoz</translation>
<translation id="4791031774429044540">A nagy egérmutató kisegítő lehetőség engedélyezése.
Ha a házirend értéke igaz, a nagy egérmutató mindig engedélyezve lesz.
Ha a házirend értéke hamis, a nagy egérmutató mindig le lesz tiltva.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják, és nem bírálhatják felül.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a nagy egérmutató kezdetben le lesz tiltva, de a felhasználó bármikor engedélyezheti.</translation>
<translation id="4802905909524200151"><ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware frissítési szokásainak beállítása</translation>
<translation id="4807950475297505572">A legrégebben használt felhasználók eltávolítása, amíg elegendő szabad terület nem lesz</translation>
<translation id="4815725774537609998">Ez a szabály elavult, használja helyette a ProxyMode-ot.
Lehetővé teszi a <ph name="PRODUCT_NAME" /> által használt proxyszerver meghatározását, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák a proxybeállításokat.
Ha úgy dönt, hogy soha nem használ proxyszervert, és mindig közvetlenül kapcsolódik, a rendszer az összes többi lehetőséget figyelmen kívül hagyja.
Ha úgy dönt, hogy a rendszer proxybeállításait használja, vagy automatikusan érzékeli a proxyszervert, a rendszer az összes többi beállítást figyelmen kívül hagyja.
Ha a manuális proxybeállításokat választja, további beállításokat adhat meg a „Proxyszerver címe vagy URL-je”, az „URL egy proxy .pac fájlhoz” és a „Proxy figyelmen kívül hagyásával kapcsolatos szabályok vesszővel elválasztott listája” lehetőségeknél. Az ARC-alkalmazások számára csak a legmagasabb prioritású HTTP proxyszerver áll rendelkezésre.
Részletes példákért keresse fel a következő címet:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> figyelmen kívül hagyja a proxyval kapcsolatban a parancssorból megadott összes beállítást.
Ha beállítatlanul hagyja ezt a házirendet, akkor a felhasználók saját maguk választhatják ki a proxybeállításaikat.</translation>
<translation id="4816674326202173458">A vállalati felhasználók elsődlegesek és másodlagosak is lehetnek (alapértelmezett működés nem felügyelt felhasználók esetén)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Végrehajtandó művelet a tétlenségi késleltetés elérésekor akkumulátorról történő üzemelés során</translation>
<translation id="4834526953114077364">A legrégebben használt, az utóbbi 3 hónapban nem bejelentkezett felhasználók eltávolítása, amíg elegendő szabad terület nem lesz</translation>
<translation id="4838572175671839397">Tartalmaz egy reguláris kifejezést, amely annak a megállapítására szolgál, hogy mely felhasználók jelentkezhetnek be a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> szolgáltatásba.
Ha egy felhasználó olyan felhasználónévvel próbál meg bejelentkezni, amely nem egyezik ezzel a mintával, megjelenik egy erre figyelmeztető hibaüzenet.
Ha ez a házirend nincs beállítva vagy üres, akkor bármelyik felhasználó bejelentkezhet a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> szolgáltatásba.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Teljes képernyős mód engedélyezése</translation>
<translation id="4869787217450099946">Meghatározza, hogy a képernyőébresztés zárolása kérhető legyen-e. A képernyőébresztés zárolására vonatkozó kérelmeket a bővítmények küldhetik az energiagazdálkodás bővítmény API-n keresztül.
Ha a házirend beállítása igaz, vagy nincs beállítva, akkor a képernyőébresztés zárolására vonatkozó kérelmeket figyelembe veszi a rendszer az energiatakarékosság érdekében.
Ha a házirend értéke hamis, a képernyőébresztés zárolására vonatkozó kérelmeket figyelmen kívül hagyja a rendszer.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Engedélyezi a legmagasabb SSL-verziót</translation>
<translation id="4881315447528084360">Olyan alkalmazások és bővítmények listájának meghatározása, amelyek csendben,
felhasználói beavatkozás nélkül települnek, és amelyeket nem távolíthat
el vagy tilthat le a felhasználó. Ebből következőleg a kért engedélyeket
is megkapják felhasználói beavatkozás nélkül.
Ebbe a bővítmény/alkalmazás jövőbeli verziói által kért további
engedélyek is beletartoznak. Emellett az engedélyeket megkapja az
enterprise.deviceAttributes és az enterprise.platformKeys API is.
(Ez a két API olyan alkalmazásoknál és bővítményeknél nem áll
rendelkezésre, amelyek telepítése nem kényszerített módon történt.)
Ez a házirend elsőbbséget élvez az esetlegesen ütköző <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> házirenddel szemben. Ha valamelyik korábban kényszerített módon telepített alkalmazás vagy bővítmény lekerül erről a listáról, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatikusan eltávolítja.
A <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez nem tartozó Windows-példányok esetében a kényszerített telepítés a Chrome Internetes áruház alkalmazásaira és bővítményeire korlátozódik.
A felhasználók a Fejlesztői eszközök használatával módosíthatják bármelyik bővítmény forráskódját (így a bővítmény esetleg működésképtelenné válhat). Ha ez problémát jelent, állítsa be a <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" /> házirendet.
A házirend mindegyik listaeleme egy karakterlánc, amely pontosvesszővel (<ph name="SEMICOLON" />) elválasztva tartalmazza a bővítményazonosítót és a „frissítési” URL-t. A bővítményazonosító az a 32 betűs karakterlánc, amely pl. a <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> linken található fejlesztői módban. A „frissítési” URL-nek az itt ismertetett frissítési jegyzék XML-dokumentumra kell mutatnia: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Fontos: Az ebben a házirendben megadott „frissítési” URL csak a kezdeti telepítés céljára szolgál; a bővítmény további frissítései a bővítmény jegyzékfájljában megadott frissítési URL-t használják.
Például a(z) <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> a Chrome Internetes áruház normál „frissítési” URL-jéről telepíti a(z) <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> alkalmazást. További információ a bővítmények tárolásával kapcsolatban: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Ha nincs beállítva ez a házirend, akkor egyik alkalmazás vagy bővítmény sem települ automatikusan, és a felhasználó eltávolíthatja bármelyik alkalmazást vagy bővítményt a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőből.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Megadja a javaslatok POST segítségével történő keresésekor használt paramétereket. Vesszővel elválasztott név–érték párokat tartalmaz. Ha az egyik érték egy sablonparaméter, ami a fenti példában a {searchTerms}, valódi keresési kifejezések kerülnek a helyére.
Ez egy opcionális házirend. Ha nincs beállítva, a javasolt keresési kérelmet a rendszer a GET metódus segítségével továbbítja.
Ez a házirend csak akkor érvényesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="489803897780524242">A keresési kifejezések elhelyezését szabályozó paraméter az alapértelmezett keresési szolgáltató esetében</translation>
<translation id="4899708173828500852">Biztonságos böngészés engedélyezése</translation>
<translation id="4906194810004762807">Frissítési arány az eszköz irányelveihez</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast-erősítő</translation>
<translation id="4962262530309732070">Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> lehetővé teszi személyek hozzáadását a felhasználókezelőből.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem teszi lehetővé új profilok létrehozását a felhasználókezelőből.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Olyan webhelyek URL-listájának megadását teszi lehetővé, amelyek esetében a <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatikusan kiválaszt egy ügyféltanúsítványt, ha a webhely tanúsítványt kér.
Az értéknek szöveges karakterláncként megadott JSON-könyvtárak tömbjének kell lennie. A könyvtárakat a { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER } formátumban kell megadni, ahol az $URL_PATTERN egy tartalombeállítási mintát jelöl. A $FILTER korlátozza azt, hogy a böngésző melyik ügyféltanúsítványok közül választhat automatikusan. A szűrőtől függetlenül csak olyan tanúsítványokat választhat, amelyek megfelelnek a szerver tanúsítványkérelmének. Ezenkívül ha a $FILTER formátuma { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, akkor a böngésző csak olyan ügyféltanúsítványokat választ, amelyeket az $ISSUER_CN nevű tanúsítványkibocsátó adott ki. Ha a $FILTER egy üres könyvtár („{}”), akkor az ügyféltanúsítványok kiválaszthatósága nem lesz tovább korlátozva.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor semmilyen webhely esetében nem történik automatikus kiválasztás.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Ha az „OffHours” házirend be van állítva, akkor a rendszer nem veszi figyelembe a megadott eszközházirendeket (azaz az alapértelmezés szerinti beállításokkal használja őket) a meghatározott időintervallumban. A Chrome újra beállítja az eszközszabályzatokat minden alkalommal, amikor az „OffHours” időszaka elindul vagy befejeződik. Az „OffHours” időszak végén és az eszközszabályzat beállításainak módosulásakor a felhasználók értesítést kapnak, és kijelentkezteti őket a rendszer (pl. amikor a felhasználó nem engedélyezett fiókkal van bejelentkezve).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Adattípus:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Elavult bővítmények futtatásának engedélyezése</translation>
<translation id="4988291787868618635">A tétlenségi késleltetés elteltével végzendő művelet</translation>
<translation id="4995548127349206948">Engedélyezve van-e az NTLMv2 hitelesítés.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Hozzáférés engedélyezése a tartalomcsomagokon kívüli webhelyekhez</translation>
<translation id="5052081091120171147">Ez a házirend engedélyezése esetén a böngészési előzmények importálását kényszeríti a jelenlegi alapértelmezett böngészőből. Bekapcsolása esetén a házirend az importálás párbeszédpanelére is hatással van. Ha le van tiltva, nem történik meg a böngészési előzmények importálása. Ha nincs beállítva, akkor előfordulhat, hogy a rendszer a felhasználótól kérdezi meg, hogy megtörténjen-e az importálás, vagy hogy lehet-e automatikus az importálás.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Nagyító kikapcsolva</translation>
<translation id="5067143124345820993">A bejelentkezett felhasználó engedélyezőlistája</translation>
<translation id="5068140065960598044">A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> felhővel kapcsolatos házirendje felülírja a számítógép házirendjét.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Nyomtatási előnézet letiltása</translation>
<translation id="5090209345759901501">A Flash-tartalmak beállításainak kiterjesztése az összes tartalomra</translation>
<translation id="5105313908130842249">Képernyő lezárásának késleltetése akkumulátorról való működés során</translation>
<translation id="5108031557082757679">Eszközökhöz kötött letiltott vállalati nyomtatók</translation>
<translation id="5130288486815037971">Engedélyezve vannak-e az RC4 rejtjelezési csomagok a TLS protokollban</translation>
<translation id="5141670636904227950">A bejelentkezési képernyőn engedélyezett alapértelmezett nagyítótípus beállítása</translation>
<translation id="5142301680741828703">Mindig a <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> segítségével jelenítse meg a következő URL-mintákat</translation>
<translation id="5148753489738115745">Lehetővé teszi további paraméterek megadását, amelyeket a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> használ a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> indításakor.
Ha nincs beállítva ez a házirend, akkor a rendszer az alapértelmezett parancssort használja.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Az ellenőrző hálózati csomagok küldésének gyakorisága (ezredmásodpercben).
Ha nem állítja be a házirendet, az alapértelmezett időtartam három perc.
A minimális időtartam 30 másodperc, a maximális 24 óra. A
tartományon kívüli értékek ebbe a tartományba lesznek beszorítva.</translation>
<translation id="5182055907976889880">A Google Drive konfigurálása a következőben: <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Lehetővé teszi, hogy meghatározza, mely kiterjesztések nem kerülhetnek a feketelistára. A feketelista * értéke azt jelenti, hogy az összes kiterjesztés feketelistás, és a felhasználók csak az engedélyezett listán felsorolt kiterjesztéseket telepíthetik. Alapértelmezés szerint az összes kiterjesztés engedélyezett, de ha a szabályok miatt minden kiterjesztés feketelistára kerül, az engedélyezett listával felül lehet bírálni a szabályokat.</translation>
<translation id="5192837635164433517">A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> beépített, alternatív hibaoldalainak (például "az oldal nem található" hibaoldalnak) a használatát teszi lehetővé, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák ezt a beállítást. Ha engedélyezi ezt a beállítást, az alternatív hibaoldalak használatba kerülnek. Ha letiltja a beállítást, a rendszer soha nem használ alternatív hibaoldalt. Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják és nem írhatják felül ezt a beállítást a következőben: <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer engedélyezi, de ezt a felhasználó módosíthatja.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Fejlesztői mód letiltása.
Ha a szabály Igaz értékre van állítva, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> megakadályozza, hogy az eszköz fejlesztői módban induljon el. A fejlesztői kapcsoló bekapcsolásakor a rendszer nem töltődik be, és hibát jelző képernyő jelenik meg.
Ha a szabály nincs beállítva, illetve értéke Hamis, a fejlesztői mód elérhető marad az eszköz számára.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek nem jeleníthetnek meg értesítéseket. Ha ez a házirend beállítatlanul marad, akkor a globális alapértelmezett érték kerül felhasználásra valamennyi webhelyre vonatkozóan; vagy -- ha be van állítva -- a "DefaultNotificationsSetting" házirendből, vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Az Android-alkalmazások esetében ez a házirend csak a mikrofonra vonatkozik. Ha a házirend beállítása igaz, a rendszer kivétel nélkül valamennyi Android-alkalmazásra vonatkozóan némítja a mikrofont.</translation>
<translation id="523505283826916779">Kisegítő beállítások</translation>
<translation id="5247006254130721952">Veszélyes letöltések letiltása</translation>
<translation id="5255162913209987122">Ajánlható</translation>
<translation id="527237119693897329">Lehetővé teszi annak meghatározását, hogy mely natív üzenetkezelő gazdagépeket ne töltse be a rendszer.
A tiltólista „*” értéke azt jelenti, hogy minden üzenetkezelő gazdagép felkerül rá, hacsak nem szerepelnek kifejezetten az engedélyezőlistán.
Ha a házirend nincs beállítva, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> minden telepített natív üzenetkezelő gazdagépet betölt.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Ha igaz, a felhasználó a Chrome-eszközök hardverei segítségével távolról tanúsíthatja azonosságát az adatvédelmi CA-nál a(z) <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> segítségével és a(z) <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> használatával.
Ha hamis, illetve nincs beállítva, akkor az API hívásai sikertelenek lesznek, és hibakódot adnak vissza.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Az irányelvet beállítva a WebRTC által használt UDP-porttartomány a megadott portintervallumra korlátozódik (a végpontokkal együtt).
Ha az irányelvet nem állítja be, vagy üres karakterláncot, illetve érvénytelen porttartományt ad meg, akkor a WebRTC bármelyik rendelkezésre álló helyi UDP-portot használhatja.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Adja meg a felhasználó által be- vagy kikapcsolható bővítmények listáját</translation>
<translation id="5302612588919538756">Ez a házirend elavult, használja helyette a SyncDisabled házirendet.
Lehetővé teszi, hogy a felhasználó bejelentkezzen a <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékbe.
Ha beállítja ezt a házirendet, meghatározhatja, hogy az egyes felhasználók bejelentkezhetnek-e a <ph name="PRODUCT_NAME" /> alkalmazásba. Amennyiben „Hamis” értékre állítja a házirendet, a chrome.identity API-t használó alkalmazások és bővítmények nem fognak működni, ezért érdemes helyette a SyncDisabled házirendet használni.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Megadja azt az időtartamot, amely után felhasználói bevitel hiányában megjelenik egy figyelmeztető párbeszédablak, amennyiben a rendszer akkumulátorról üzemel.
Ha a házirend be van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> figyelmeztető párbeszédablakot jelenít meg, amely felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a rendszer nemsokára elvégzi a tétlenségi műveletet.
Ha a házirend nincs beállítva, nem jelenik meg figyelmeztető párbeszédablak.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell meghatározni. Az értékeknek a tétlenségi késleltetéshez képest kisebbnek vagy egyenlőnek kell lenniük.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Inkognitómód elérhetősége</translation>
<translation id="5318185076587284965">Relay szerverek használatának engedélyezése a távoli gazdagép számára</translation>
<translation id="5323128137188992869">A tartalom átküldésének az engedélyezése az eszközre a következő használatával <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ha a házirend értéke hamis, a felhasználók nem tudnak tartalmat átküldeni eszközükre. Ha a házirend értéke igaz, a felhasználók átküldhetnek tartalmat. Ha a házirend nincs beállítva, a felhasználók a regisztrált Chrome OS-t használó eszközökre nem küldhetnek át tartalmat, de a nem regisztráltakra igen.</translation>
<translation id="5330684698007383292">A következő tartalomtípusok kezelésének engedélyezése a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> számára</translation>
<translation id="5365946944967967336">Kezdőoldal gomb megjelenítése az eszköztáron</translation>
<translation id="5366977351895725771">Ha „hamis” értékre van állítva, a felhasználó nem hozhat létre felügyelt felhasználókat. Az összes meglévő felügyelt felhasználó továbbra is elérhető lesz.
Ha „igaz” értékre van állítva, illetve nincs beállítva, a felhasználó létrehozhat és kezelhet felügyelt felhasználókat.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Meghatározhatja, hogy a weboldalak megjeleníthessenek-e asztali értesítéseket. Az asztali értesítések megjelenítése lehet alapértelmezés szerint engedélyezett, alapértelmezés szerint tiltott, vagy megkérdezheti a felhasználót minden alkalommal, amikor egy webhely asztali értesítéseket kíván megjeleníteni. Ha a házirend konfigurálatlanul marad, a rendszer az "AskNotifications" értéket használja, amelyet a felhasználó módosíthat.</translation>
<translation id="538108065117008131">A következő tartalomtípusok kezelésének engedélyezése a <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> számára.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Kiválasztja az automatikus megtisztítás során a lemezterület felszabadításához használt stratégiát (elavult)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Információk küldése az Android állapotáról a
szervernek.
Ha a házirend értéke hamis vagy nincs megadva, akkor nem készül jelentés az állapotadatokról.
Ha a beállítás igaz, az állapotadatokról jelentés készül.
A házirend csak akkor van érvényben, ha engedélyezve vannak az Android-alkalmazások.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Engedélyezi a távoli hozzáférésű gazdagépek lefüggönyözését, miközben kapcsolat van folyamatban.
Ha engedélyezve van ez a beállítás, akkor a gazdagép fizikai be- és kimeneti eszközei a távoli kapcsolat folyamán le vannak tiltva.
Ha le van tiltva vagy nincs beállítva ez a beállítás, akkor a gazdagéppel mind helyi, mind távoli felhasználók interakcióba léphetnek, miközben az meg van osztva.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Azt határozza meg, hogy milyen billentyűzetkiosztásokat lehet használni a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bejelentkezési képernyőn.
Ha beviteli módszerek azonosítóinak listáját adja meg a házirendben, akkor ezek a beviteli módszerek mind használhatók majd a bejelentkezési képernyőn. A rendszer az elsőként megadott beviteli módszert fogja előzetesen kiválasztani. Ha felhasználócsoport van a bejelentkezési képernyő fókuszában, akkor a jelen házirendben megadottak mellett a felhasználó által utoljára használt beviteli módszer is rendelkezésre áll majd. Ha nincs beállítva a házirend, akkor a bejelentkezési képernyőn használható beviteli módszereket a rendszer a bejelentkezési képernyő megjelenítési nyelvéből következteti ki. A rendszer figyelmen kívül hagyja azokat az értékeket, amelyek érvénytelen bevitelimódszer-azonosítók.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Bekapcsolása esetén a házirend kikényszeríti a keresőmotorok importálását az alapértelmezett böngészőből. Bekapcsolása esetén a házirend az importálás párbeszédpanelére is hatással van. Ha ki van kapcsolva, akkor a rendszer nem importálja az alapértelmezett keresőt. Ha nincs beállítva, akkor a rendszer a felhasználótól kérdezheti meg, hogy megtörténjen-e az importálás, vagy hogy lehet-e automatikus az importálás.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Android WebView-korlátozás neve:</translation>
<translation id="5447306928176905178">A memóriával kapcsolatos információk jelentésének engedélyezése (JS-halomméret) az oldal számára (elavult)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Vendég mód engedélyezése a böngészőben</translation>
<translation id="5457924070961220141">Lehetővé teszi az alapértelmezett HTML-megjelenítő konfigurálását, ha a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> telepítve van. Ha a házirend beállítatlanul marad, akkor az alapértelmezett beállítás az, hogy a gazdagép böngészője végzi a megjelenítést, de a felhasználó ezt opcionálisan felülbírálhatja, és megjelenítheti a HTML oldalakat alapértelmezés szerint a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> segítségével.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Felügyelt felhasználók beállításainak konfigurálása.</translation>
<translation id="546726650689747237">Képernyő elsötétítésének késleltetése hálózati áramról való működés során</translation>
<translation id="5469484020713359236">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek állíthatnak be cookie-kat. Ha ez a házirend beállítatlanul marad, akkor a globális alapértelmezett érték kerül felhasználásra valamennyi webhelyre vonatkozóan; vagy -- ha be van állítva -- a "DefaultCookiesSetting" házirendből, vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Képek letiltása ezeken az webhelyeken</translation>
<translation id="5475361623548884387">Nyomtatás engedélyezése</translation>
<translation id="5499375345075963939">Ez a házirend csak kiállító módban aktív.
Amikor a házirend be van állítva, és az értéke nem 0, akkor az aktuális bejelentkezett bemutatófelhasználót a rendszer meghatározott idő elteltével automatikusan kijelentkezteti.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Könyvjelzősáv engedélyezése</translation>
<translation id="5512418063782665071">Kezdőoldal URL-je</translation>
<translation id="5523812257194833591">Nyilvános munkamenet, amely bizonyos késleltetés után automatikusan bejelentkezik.
Ha a házirend be van állítva, a meghatározott munkamenetet a rendszer automatikusan bejelentkezteti, ha felhasználói interakció nélkül telik el a megadott időtartam a bejelentkezési képernyőn. A nyilvános munkamenetet előre be kell állítani (tekintse meg a következőt: |DeviceLocalAccounts|).
Ha nincs beállítva a házirend, nem lesz automatikus bejelentkezés.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Azt az időtartamot adja meg ezredmásodpercben, amilyen rendszerességgel az eszközkezelő szolgáltatás lekérdezi az eszközszabályzattal kapcsolatos információkat.
A házirend beállításával felülírja a 3 órás alapértelmezett értéket. Az érték 1800000 (30 perc) és 86400000 (1 nap) között lehet. A tartományon kívül eső értékeket a rendszer a közelebbi tartományhatárra állítja.
Ha nem állítja be a házirendet, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> az alapértelmezett 3 órás értéket fogja használni.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha az operációs rendszer támogatja a házirendekkel kapcsolatos értesítéseket, akkor a frissítési időszak 24 órás lesz (azaz a böngésző nem veszi figyelembe sem az alapértelmezett, sem a beállított értékeket), ugyanis a házirenddel kapcsolatos értesítéseknek automatikusan ki kell kényszeríteniük a frissítést, amikor egy házirend megváltozik, így szükségtelen gyakrabban frissíteni.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Potenciálisan veszélyes letöltések letiltása</translation>
<translation id="5535973522252703021">Kerberos felhatalmazási szerver kivétellistája</translation>
<translation id="555077880566103058">A(z) <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> beépülő modul automatikus futtatásának engedélyezése minden webhelyen</translation>
<translation id="5559079916187891399">A házirend nem vonatkozik az Android-alkalmazásokra.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Paraméter hozzáadása a Variations seed lekéréséhez a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben.
Ha meg van határozva, egy „restrict” nevű lekérdezési paramétert ad a Variations seed lekérdezésére használatos URL-hez. A paraméter értéke a házirendben meghatározott érték lesz.
Ha nincs meghatározva, nem változtat a Variations seed URL-jén.</translation>
<translation id="556941986578702361">A(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> polc automatikus elrejtését szabályozza.
Ha az irányelv 'AlwaysAutoHideShelf' értékre van beállítva, akkor a rendszer mindig automatikusan elrejti a polcot.
Ha az irányelv 'NeverAutoHideShelf' értékre van beállítva, akkor a rendszer soha nem rejti el automatikusan a polcot.
Ha beállítja ezt az irányelvet, a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül.
Ha az irányelvet beállítatlanul hagyja, akkor a felhasználók választhatnak, hogy a polc automatikusan el legyen-e rejtve vagy sem.</translation>
<translation id="557360560705413259">Ha a beállítás engedélyezve van, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a szervertanúsítvány commonName attribútuma alapján egyezteti a gazdagépnevet, ha hiányzik a subjectAlternativeName bővítmény – amennyiben a böngésző sikeresen ellenőrzi, és összekapcsolja a helyileg telepített CA-tanúsítványokkal.
Felhívjuk figyelmét, hogy nem javasoljuk ennek a módszernek a használatát, ugyanis lehetővé teheti a nameConstraints bővítmény megkerülését. Ez a bővítmény szolgál annak korlátozására, hogy az adott tanúsítvány mely gazdagépnevekhez kaphat jogosultságot.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha az értéke hamis, akkor a DNS-nevet vagy IP-címet tartalmazó subjectAlternativeName bővítménnyel nem rendelkező szervertanúsítványokat a böngésző nem fogja megbízhatónak tekinteni.</translation>
<translation id="557658534286111200">Engedélyezi vagy letiltja a könyvjelzők szerkesztését</translation>
<translation id="5586942249556966598">Ne tegyen semmit</translation>
<translation id="5630352020869108293">Utolsó munkamenet visszaállítása</translation>
<translation id="5645779841392247734">Cookie-k engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="5693469654327063861">Adatmigráció engedélyezése</translation>
<translation id="5694594914843889579">Ha a házirend értéke Igaz, a külső tárhely nem lesz hozzáférhető a fájlböngészőben.
A házirend minden adathordozóra vonatkozik, például USB-tárra, külső merevlemezre, SD- és egyéb memóriakártyákra, optikai tárhelyre stb. A belső tárhelyre nincs hatással, így a Letöltések mappában mentett fájlok továbbra is elérhetők lesznek. A Google Drive-ra szintén nem érvényes ez a házirend.
Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, vagy ha nincs konfigurálva, akkor a felhasználók bármilyen típusú támogatott külső tárhelyet használhatnak az eszközükkel.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Eszközfelhasználók jelentése</translation>
<translation id="570062449808736508">Ha a házirend értéke nem üres karakterlánc, akkor a WebView beolvassa a tartalomszolgáltatótól kapott URL-korlátozásokat és az adott hatóság nevét.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Ha engedélyezve van ez a beállítás, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> mindig végez visszavonási ellenőrzést azon szervertanúsítványok esetén, amelyeknek sikeres a hitelesítése, és amelyeket helyileg telepített CA-tanúsítványokkal írták alá.
Ha a <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem tud visszavonási állapotinformációt beszerezni, akkor az ilyen tanúsítványok visszavontként lesznek kezelve („hard-fail”).
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha az értéke hamis, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a meglévő online visszavonás-ellenőrzési beállításokat használja.</translation>
<translation id="572720239788271400">Engedélyezi az összetevők frissítéseit a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben</translation>
<translation id="5728154254076636808">Lehetővé teszi barangolási példányok létrehozását a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> profiladatai számára</translation>
<translation id="5732972008943405952">Automatikus kitöltés űrlapadatainak importálása az alapértelmezett böngészőből az első indításkor</translation>
<translation id="5765780083710877561">Leírás:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Fejlesztői csatorna (instabil lehet)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Az alapértelmezett keresési szolgáltató kereső URL-je</translation>
<translation id="5776485039795852974">Kérdezzen rá minden alkalommal, amikor egy webhely asztali értesítéseket akar mutatni</translation>
<translation id="5781412041848781654">Megadja, hogy a rendszer melyik GSSAPI könyvtárat használja a HTTP-hitelesítéshez. Megadhat csak könyvtárnevet, illetve teljes elérési utat is.
Ha nem ad meg beállítást, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> egy alapértelmezett könyvtárnevet fog használni.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Meghatározza azt a felhasználói bevitel nélkül eltelt időtartamot, amely után a rendszer tétlen állapotba kerül, ha akkumulátorról működik.
Ha a házirend be van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tétlen állapotba kerül, amely külön konfigurálható.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer az alapértelmezett időtartamot használja.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Engedélyezi a HTTP/0.9 támogatást a nem alapértelmezett portokon</translation>
<translation id="5809728392451418079">Az eszközön található helyi fiókok megjelenített nevének beállítása</translation>
<translation id="5814301096961727113">A hangos visszajelzés alapértelmezett állapotának beállítása a bejelentkezési képernyőn</translation>
<translation id="5815129011704381141">Automatikus újraindítás frissítés után</translation>
<translation id="5815353477778354428">Beállítja a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> által a felhasználói adatok tárolására szolgáló mappát.
Ha beállítja ezt a házirendet, a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> a megadott mappát fogja használni.
A használható változók listájáért lásd: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ha nincs megadva ez a beállítás, akkor az alkalmazás a profil alapértelmezett mappáját használja.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Meghatározza, hogy a felhasználó megnyithat-e oldalakat inkognitó módban a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben. Ha az "Engedélyezve" lehetőség van kiválasztva, vagy ha a házirend beállítatlanul marad, az oldalakat meg lehet nyitni inkognitómódban. Ha a "Letiltva" lehetőség van kiválasztva, az oldalakat nem lehet megnyitni inkognitómódban. Ha a "Kényszerített" lehetőség van kiválasztva, az oldalakat CSAK inkognitómódban lehet megnyitni.</translation>
<translation id="5836064773277134605">A távoli gazdagép által használt UDP porttartomány korlátozása</translation>
<translation id="5862253018042179045">A hangos visszajelzés kisegítő lehetőség alapértelmezett állapotának beállítása a bejelentkezési képernyőn.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a hangos visszajelzés engedélyezve lesz a bejelentkezési képernyőn.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a hangos visszajelzés nem lesz engedélyezve a bejelentkezési képernyőn.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók ideiglenesen felülbírálhatják a hangos visszajelzés engedélyezésével vagy letiltásával. A felhasználó döntése azonban nem végleges, és az alapértelmezett beállítás lép érvénybe a bejelentkezési képernyő ismételt megjelenítésekor, vagy ha a felhasználó egy percig nem hajt végre semmilyen tevékenységet a bejelentkezési képernyőn.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a hangos visszajelzés le lesz tiltva a bejelentkezési képernyő első megjelenítésekor. A felhasználók bármikor engedélyezhetik vagy letilthatják a hangos visszajelzést, és annak állapota mindegyik felhasználó esetében megmarad a bejelentkezési képernyőn.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Felhasználói szintű hálózatbeállítás</translation>
<translation id="588135807064822874">Érintéssel keresés engedélyezése</translation>
<translation id="5883015257301027298">Alapértelmezett cookie-beállítások</translation>
<translation id="5887414688706570295">Beállítja a távoli hozzáférésű gazdagépek által használt TalkGadget előtagot, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák azt.
Ha megadja ezt a beállítást, az előtag a TalkGadget alapnév elé kerül, amellyel létrehozza a TalkGadget teljes domainnevét. A TalkGadget alap domainneve „.talkgadget.google.com”.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, akkor a gazdagépek az egyéni domainnevet használják a TalkGadget elérésekor az alapértelmezés szerinti gazdagép helyett.
Ha a beállítás le van tiltva vagy nincs beállítva, akkor minden gazdagép az alapértelmezett TalkGadget domainnevet („chromoting-host.talkgadget.google.com”) használja.
Távoli hozzáférésű kliensekre nincs hatással ez a beállítás. Ők a TalkGadget eléréséhez mindig a „chromoting-client.talkgadget.google.com” nevet használják.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Ha ez a beállítás engedélyezett, akkor a gnubby hitelesítési kéréseket a rendszer távoli szerverkapcsolaton keresztül proxyzza.
Ha a beállítás tiltva van, vagy nincs konfigurálva, akkor a rendszer nem proxyzza a gnubby hitelesítési kéréseket.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Ha több felhasználó van bejelentkezve, csak az elsődleges felhasználó használhat Android-alkalmazásokat.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Lehetővé teszi a hálózatszabályozás engedélyezését és letiltását.
Minden felhasználóra és az eszköz minden felületére vonatkozik. A beállítást
követően a szabályozás a házirend kikapcsolásáig érvényben marad.
Ha a házirend értéke hamis, akkor nincs szabályozás.
Ha a házirend értéke igaz, akkor szabályozza a rendszert a megadott
feltöltési és letöltési sebességének eléréséhez (kbit/s értékben megadva).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Automatikus frissítési letöltések engedélyezése HTTP-n keresztül</translation>
<translation id="5921888683953999946">A nagy egérmutató kisegítő lehetőség alapértelmezett állapotának megadása a bejelentkezési képernyőn.
Ha a házirend értéke igaz, a nagy egérmutató mindig engedélyezett, amikor a bejelentkezési képernyő látható.
Ha a házirend értéke hamis, a nagy egérmutató mindig le lesz tiltva, amikor a bejelentkezési képernyő látható.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók ideiglenesen felülbírálhatják a nagy mutató engedélyezésével vagy letiltásával. A felhasználó döntése azonban nem végleges, és az alapértelmezett beállítás lép érvénybe a bejelentkezési képernyő ismételt megjelenítésekor, vagy ha a felhasználó egy percig nem hajt végre semmilyen tevékenységet a bejelentkezési képernyőn.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a nagy egérmutató le lesz tiltva a bejelentkezési képernyő első megjelenítésekor. A felhasználók bármikor engedélyezhetik vagy letilthatják a nagy egérmutatót, és annak állapota mindegyik felhasználó esetében megmarad a bejelentkezési képernyőn.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Ez a házirend Android-alkalmazások rögzítésére is használható.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Hatására a Google Internetes Kereső bekapcsolt Biztonságos Keresés mellett végez lekérdezéseket, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást.
Ha engedélyezi a beállítást, akkor a Google Keresésben a Biztonságos Keresés mindig aktív.
Ha letiltja ezt a beállítást, vagy nem állít be hozzá értéket, akkor a Google Keresésben a Biztonságos Keresést nem kényszeríti ki a rendszer.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Béta csatorna</translation>
<translation id="5950205771952201658">Tekintettel arra, hogy a hibatűrő, online visszavonási ellenőrzések nem nyújtanak biztonsági előnyöket, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19-es és újabb verzióiban ezek alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva. A házirend igaz értékre állításával visszaállítható a korábbi viselkedés, és a böngésző online OCSP-/CRL-ellenőrzéseket végez.
Ha a házirend értéke hamis, vagy ha nincs beállítva, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem végez online visszavonási ellenőrzéseket a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19-es és újabb verzióiban.</translation>
<translation id="5966615072639944554">A távoli tanúsítási API használatára engedélyezett bővítmények</translation>
<translation id="5983708779415553259">Alapértelmezett viselkedés a tartalomcsomagban nem lévő webhelyek esetében</translation>
<translation id="5997543603646547632">24 órás formátum használata alapértelmezés szerint</translation>
<translation id="6005179188836322782">Engedélyezi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> Biztonságos Böngészés funkcióját, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást.
Ha engedélyezi, akkor a Biztonságos Böngészés mindig aktív lesz.
Ha letiltja, akkor a Biztonságos Böngészés sosem lesz aktív.
Amennyiben engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják és bírálhatják felül a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> „Adathalászat és rosszindulatú programok elleni védelem bekapcsolása” beállítását.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a beállítás engedélyezett lesz, ám a felhasználók módosíthatják azt.
Ha további információt szeretne kapni a Biztonságos Böngészésről, látogasson el a https://developers.google.com/safe-browsing oldalra.</translation>
<translation id="6017568866726630990">A rendszer nyomtatási párbeszédpaneljének megjelenítése a nyomtatási előnézet helyett.
Amikor a beállítás engedélyezett, és a felhasználó egy oldal nyomtatását kéri, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a rendszer nyomtatási párbeszédpaneljét nyitja meg a beépített nyomtatási előnézet helyett.
Ha az irányelv nincs beállítva, vagy az értéke hamis, akkor a nyomtatási parancsok a nyomtatási előnézet képernyőt aktiválják.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Művelet indításkor</translation>
<translation id="6023030044732320798">Meghatározza az ARC futási időnek átadandó házirendek készletét. Az értéknek érvényes JSON-értéknek kell lennie.
Az irányelv használható annak meghatározására, hogy milyen Android-alkalmazások települjenek automatikusan az eszközre:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Android-alkalmazásazonosító, pl. "com.google.android.gm" a Gmail esetében",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Meghatározza az alkalmazás telepítésének módját. OPTIONAL: Az alkalmazás telepítése nem történik meg automatikusan, de a felhasználó elvégezheti. Ez az alapértelmezés, ha nincs meghatározva a házirend. PRELOAD: Az alkalmazás automatikusan települ, de a felhasználó eltávolíthatja. FORCE_INSTALLED: Az alkalmazás automatikusan települ, a felhasználó nem távolíthatja el. BLOCKED: Az alkalmazás le van tiltva, és nem telepíthető. Ha az alkalmazás másik házirend értelmében telepítve lett, le lesz törölve.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Ezzel a házirenddel engedélykérelmeket lehet megadni az alkalmazásoknak. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: A házirend nincs meghatározva. Ha semelyik engedélyen nincs beállítva házirend, akkor alapértelmezés szerint a rendszer a PROMPT viselkedést használja. PROMPT: A felhasználó felkérése engedély megadására. GRANT: Engedély automatikus megadása. DENY: Engedély automatikus elutasítása.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Alkalmazásspecifikus JSON-konfigurációs objektum kulcsértékpár-készlettel, pl. '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. A kulcsok az alkalmazás jegyzékében vannak meghatározva.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Ha alkalmazást szeretne rögzíteni az indítóra, keresse meg a PinnedLauncherApps házirendet.</translation>
<translation id="602728333950205286">Alapértelmezett keresési szolgáltató azonnali URL-je</translation>
<translation id="603410445099326293">Paraméterek POST metódust használó javasolt URL-hez</translation>
<translation id="6036523166753287175">Engedélyezze a tűzfalon való átjárást a távoli elérésű szerverekről</translation>
<translation id="6070667616071269965">Billentyűzetelrendezések az eszköz bejelentkezési képernyőjén</translation>
<translation id="6074963268421707432">Egy webhely sem jeleníthet meg asztali értesítéseket</translation>
<translation id="6076099373507468537">Azoknak az USB-eszközöknek a listáját határozza meg, amelyeknek megengedett a kernelmódú illesztőprogramjukról való leválasztása annak érdekében, hogy a chrome.usb API-n keresztül, közvetlenül valamilyen internetes alkalmazásban lehessen használni őket. A bejegyzéseket az adott hardver azonosítására szolgáló, az USB-gyártóazonosítóból és az USB-termékazonosítóból álló párok alkotják.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a leválasztható USB-eszközök listája üres.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (Windows-ügyfelek):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Annak engedélyezése, hogy a felhasználók interakcióba lépjenek a kiemelt ablakokkal a távoli segítség munkamenetei során</translation>
<translation id="6095999036251797924">Megadja azt az időtartamot, amely után a képernyő zárolása megtörténik hálózati áramforrás vagy akkumulátor használata esetén.
Ha az időtartam értéke nagyobb nullánál, akkor azt az időtartamot fejezi ki, amennyi ideig a felhasználónak tétlennek kell lennie ahhoz, hogy a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zárolja a képernyőt.
Ha az időtartam értéke nulla, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem zárolja a képernyőt olyankor, amikor a felhasználó tétlenné válik.
Ha az időtartam nincs beállítva, a rendszer az alapértelmezett időtartamot fogja használni.
A javasolt módszer a tétlenség esetén bekövetkező zárolásra az, hogy engedélyezze a képernyő zárolását felfüggesztés esetén, és a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a felfüggesztést a tétlenségi késleltetés után végezze el. Ezt a házirendet csak akkor használja, ha azt szeretné, hogy a képernyő zárolása jóval hamarabb történjen, mint a felfüggesztés, vagy ha egyáltalán nem szeretné, hogy bekövetkezzen a felfüggesztés tétlenség esetén.
A házirend értékét milliszekundumban kell megadni. Az értékeknek alacsonyabbnak kell lenniük a tétlenség késleltetésénél.</translation>
<translation id="6111936128861357925">A rejtett dinoszauruszos játék engedélyezése</translation>
<translation id="6114416803310251055">elavult</translation>
<translation id="6133088669883929098">Kulcsgenerálás használatának engedélyezése minden webhelyen</translation>
<translation id="6145799962557135888">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek futtathatnak JavaScriptet. Ha ez a házirend beállítatlanul marad, akkor a globális alapértelmezett érték kerül felhasználásra valamennyi webhelyre vonatkozóan; vagy -- ha be van állítva -- a "DefaultImagesSetting" házirendből, vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.</translation>
<translation id="614662973812186053">Ez a házirend szabályozza az Android használati és diagnosztikai adatainak gyűjtését is.</translation>
<translation id="6155936611791017817">A nagy egérmutató alapértelmezett állapotának beállítása a bejelentkezési képernyőn</translation>
<translation id="6157537876488211233">Proxy figyelmen kívül hagyásával kapcsolatos szabályok vesszővel elválasztott listája</translation>
<translation id="6158324314836466367">Vállalati internetes áruház neve (megszűnt)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Engedélyezi a következőt: <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Figyelmeztetés: Az SSLv3 támogatása teljesen megszűnik a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 43-as verziója után (2015 júliusa körül), és egyúttal ez a házirend is eltűnik a böngészőből.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> az alapértelmezés szerinti legkisebb verziót fogja használni, amely a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39-es verziója esetében az SSLv3, az újabb verziókban pedig a TLS 1.0.
Máskülönben a következő értékek egyikét használhatja: „sslv3”, „tls1”, „tls1.1” vagy „tls1.2”. Ha beállítja a házirendet, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem használ a megadottnál alacsonyabb verziószámú SSL/TLS-verziót. Az ismeretlen értékeket a böngésző figyelmen kívül hagyja.
Felhívjuk figyelmét, hogy a számozás ellenére az „sslv3” korábbi verzió, mint a „tls1”.</translation>
<translation id="6181608880636987460">Lehetővé teszi URL-minták olyan listájának megadását, amely meghatározza, hogy mely webhelyek nem futtathatják a(z) <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> beépülő modult.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a böngésző valamennyi webhelyre vonatkozóan a globális alapértelmezett értéket használja a „DefaultPluginsSetting” házirend (ha be van állítva) vagy a felhasználó személyes konfigurációja alapján.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Előugró ablakok alapértelmezett beállítása</translation>
<translation id="6197453924249895891">Hozzáférés biztosítása a vállalati kulcsokhoz a bővítmények számára.
A kulcsok vállalati felhasználásra szolgálnak, amennyiben a chrome.enterprise.platformKeys API használatával hozzák létre őket egy felügyelt fiókban. Az importált vagy más módon létrehozott kulcsok rendeltetése nem a vállalati felhasználás.
A vállalati felhasználásra szánt kulcsok elérését kizárólag ez a házirend szabályozza. A felhasználók nem adhatnak hozzáférést a bővítményeknek a vállalati kulcsokhoz, és nem vonhatnak vissza hozzáférést.
A bővítmények alapértelmezés szerint nem használhatnak vállalati felhasználásra szánt kulcsokat – ez megfelel az allowCorporateKeyUsage házirend hamis értékre állításának az adott bővítménynél.
A bővítmények csak akkor használhatnak bármilyen vállalati felhasználásra szánt platformkulcsot tetszőleges adatok aláírására, ha az allowCorporateKeyUsage igaz értékre van állítva az adott bővítménynél. Ezt az engedélyt csak akkor szabad megadni, ha a bővítmény megbízható, és képes a kulcs biztonságos elérésére (hogy a támadók ne használhassák ki).</translation>
<translation id="6211428344788340116">Az eszköz aktív idejének jelentése.
Ha a beállítás nincs megadva, vagy az értéke igaz, akkor a regisztrált eszközök jelentik azokat az időszakokat, amikor a felhasználó aktív az eszközön. Ha a beállítás értéke hamis, akkor az eszköz aktív ideje nem lesz rögzítve, illetve jelentésére nem kerül sor.</translation>
<translation id="6212868225782276239">A tiltólistán szereplő nyomtatókon kívül az összes nyomtató megjelenik.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Ez a házirend engedélyezése esetén kikényszeríti az automatikus kitöltés űrlapadatainak importálását az előző alapértelmezett böngészőből. Bekapcsolása esetén a házirend az importálás párbeszédpanelére is hatással van.
Letiltása esetén az automatikus kitöltés űrlapadatainak importálása nem történik meg.
Ha nincs beállítva, akkor a böngésző vagy megkérdezi a felhasználótól, hogy legyen-e importálás, vagy automatikusan végrehajtja azt.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Letöltési könyvtár megadása</translation>
<translation id="6244210204546589761">Indításkor megnyitandó URL-ek</translation>
<translation id="6258193603492867656">Megadja, hogy a generált Kerberos SPN-nek tartalmaznia kell-e egy nem szabványos portot. Ha engedélyezi ezt a beállítást, és megad egy nem szabványos portot (azaz a 80-as vagy 443-as porttól eltérőt), az szerepelni fog a generált Kerberos SPN-ben. Ha letiltja vagy konfigurálatlanul hagyja a beállítást, a generált Kerberos SPN semmilyen esetben sem fogja tartalmazni a portot.</translation>
<translation id="6281043242780654992">A Natív üzenetküldés házirendjeit konfigurálja. A tiltólistán szereplő natív üzenetkezelő gazdagépeket a rendszer nem engedélyezi, hacsak nem szerepelnek az engedélyezőlistán.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Hangrögzítés engedélyezése vagy tiltása</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Engedélyezi a komponensek frissítését minden komponens esetén a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben, ha a beállítás nincs megadva, vagy ha igazra van állítva.
Ha a beállítás hamisra van állítva, a komponensek frissítése ki van kapcsolva. Egyes komponensek azonban mentesülnek a házirend alól: az olyan komponensek frissítései, amelyek nem tartalmaznak végrehajtható kódot, nem változtatják meg jelentősen a böngésző viselkedését, vagy kiemelkedően fontosak a komponens biztonsága érdekében, nem lesznek kikapcsolva.
Ilyen komponensek például a tanúsítványok visszavonási listái és a biztonságos böngészési adatok.
Ha további információt szeretne kapni a Biztonságos Böngészésről, látogasson el a https://developers.google.com/safe-browsing oldalra.</translation>
<translation id="6310223829319187614">A domainnév felhasználói bejelentkezés közbeni automatikus kiegészítésének engedélyezése</translation>
<translation id="6315673513957120120">A Chrome figyelmeztető oldalt jelenít meg, amikor a felhasználó SSL-hibával rendelkező webhelyre navigál. Alapértelmezés szerint, illetve a házirend igaz értékre állításakor a felhasználók továbbléphetnek az ilyen figyelmeztető oldalakról.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a felhasználók nem juthatnak tovább a figyelmeztető oldalon.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Megadja az URL-ek POST metódussal történő keresésekor használt paramétereket. Vesszővel elválasztott név–érték párokat tartalmaz. Ha az egyik érték egy sablonparaméter, ami a fenti példában a {searchTerms}, valódi keresési kifejezések kerülnek a helyére.
Ez egy opcionális házirend. Ha nincs beállítva, a keresési kérelmet a rendszer a GET metódus segítségével továbbítja.
A házirend csak akkor érvényesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="6367755442345892511">A kiadási csatorna felhasználó által beállítható legyen-e.</translation>
<translation id="6368011194414932347">Állítsa be a kezdőoldal URL-jét</translation>
<translation id="6368403635025849609">JavaScript engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="6376659517206731212">Kötelező lehet</translation>
<translation id="6378076389057087301">Megadja, hogy az audiotevékenység hatással van-e az energiagazdálkodásra</translation>
<translation id="637934607141010488">Jelentés készítése a mostanában bejelentkezett eszközfelhasználókról.
Ha az irányelv beállítása hamis, akkor a felhasználókról nem készül jelentés.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Engedélyezi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatikus kitöltés funkcióját, és lehetővé teszi a felhasználók számára az internetes űrlapok korábban tárolt adatokkal, például a címmel vagy a bankkártyaadatokkal történő automatikus kitöltését. Ha engedélyezi ezt a beállítást, vagy nem állítja be az értékét, az automatikus kitöltés funkció a felhasználó ellenőrzése alatt marad. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók automatikus kitöltési profilokat állítsanak be, és saját belátásuk szerint kapcsolják ki- vagy be az automatikus kitöltést.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Ez a házirend többé nincs jelen a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> 29-es verziójától kezdve. Kérjük, használja helyette a PresentationScreenDimDelayScale házirendet.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Felhasználó kijelentkeztetése</translation>
<translation id="6417861582779909667">Lehetővé teszi olyan URL-minták listájának megadását, amelyek meghatározzák azokat a webhelyeket, amelyek nem állíthatnak be cookie-kat. Ha a házirend konfigurálatlanul marad, a rendszer a globális alapértelmezés szerinti értéket használja a "DefaultCookiesSetting" házirendből (ha az be van állítva), vagy egyébként a felhasználó személyes konfigurációjából.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Az Android-alkalmazások nem kényszeríthetők proxy használatára. A proxybeállítások bizonyos része hozzáférhető az Android-alkalmazások számára is, amelyeket azután saját belátásuk szerint vesznek figyelembe:
Ha úgy dönt, hogy soha nem használ proxyszervert, az Android-alkalmazások azt a tájékoztatást kapják, hogy nincs beállítva proxy.
Ha a rendszer proxybeállításai vagy rögzített szerverproxy használata mellett dönt, az Android-alkalmazások megkapják a http-proxyszerver címét és portját.
Ha a proxyszerver automatikus észlelését választja, az Android-alkalmazások a „http://wpad/wpad.dat” szkript-URL-t kapják. A proxy automatikus észlelésével kapcsolatos protokoll más része nem kerül felhasználásra.
Ha a .pac proxyszkriptet választja, az Android-alkalmazások a szkript-URL-t kapják meg.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Bluetooth engedélyezése az eszközön</translation>
<translation id="6520802717075138474">Keresőmotorok importálása az alapértelmezett böngészőből az első indításkor</translation>
<translation id="6525955212636890608">Ha engedélyezi ezt a beállítást, minden beágyazott Flash-tartalom futtatásra kerül (beleértve az egyéb eredetű vagy kisebb tartalmakat is) azokon a webhelyeken, ahol a tartalombeállításokban akár a felhasználó, akár a vállalati házirend engedélyezte a Flash-tartalmakat.
Ha vezérelni szeretné, mely webhelyeken van engedélyezve a Flash futtatása, tekintse meg a „DefaultPluginsSetting”, „PluginsAllowedForUrls” és a „PluginsBlockedForUrls” házirendeket.
Ha ez a beállítás ki van kapcsolva vagy nincs beállítva, előfordulhat, hogy az egyéb eredetű vagy kisebb Flash-tartalmakat a rendszer letiltja.</translation>
<translation id="653608967792832033">Az a felhasználói bevitel nélkül eltöltött idő, amely után a rendszer lezárja a képernyőt, ha akkumulátorról működik.
Ha a házirendet nullánál nagyobb értékre állítják, meghatározza azt az időtartamot, amilyen hosszan a felhasználó tétlen maradhat, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lezárja a képernyőt.
Ha a házirendet nullára állítják, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem zárja le a képernyőt, ha a felhasználó tétlen.
Ha a házirend nincs beállítva, az alapértelmezett hosszúságú időt használja a rendszer.
A tétlenség miatti képernyőzár alkalmazásának ajánlott módja a felfüggesztés miatti képernyőzár engedélyezése, illetve annak beállítása, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> függessze fel a rendszert a tétlenségi késleltetés elteltével. A házirendet csak akkor tanácsos használni, ha a képernyő lezárásának jelentősen korábban kell történnie, mint a felfüggesztésnek, vagy amikor a tétlenség miatti felfüggesztés egyáltalán nem kívánatos.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni. Az értéknek kevesebbnek kell lennie a tétlenségi késleltetésnél.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Automatikus újraindítás az eszköz leállításakor</translation>
<translation id="6539246272469751178">Ez a házirend nem vonatkozik az Android-alkalmazásokra. Az Android-alkalmazások mindig az alapértelmezés szerinti letöltési könyvtárat használják, és nem férhetnek hozzá a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által a nem alapértelmezés szerinti letöltési könyvtárba letöltött fájlokhoz.</translation>
<translation id="654303922206238013">Migrációs stratégia a következőhöz: ecryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Ha a házirend értéke Igaz, és a ChromeOsReleaseChannel házirend nincs megadva, akkor a részt vevő domain felhasználói megváltoztathatják az eszköz kiadási csatornáját. Ha a házirend értéke Hamis, akkor az eszköz csak az utoljára beállított csatornát használhatja.
A felhasználó által kiválasztott csatornát felülírja a ChromeOsReleaseChannel házirend, de ha a házirend csatornája stabilabb, mint az eszközön telepített csatorna, akkor a csatornaváltás csak azt követően történik meg, hogy a stabilabb csatorna verziója magasabb számot ért el, mint a korábban az eszközre telepített csatorna verziószáma.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Ne engedje webhelyek hozzáférését a kamerához és mikrofonhoz</translation>
<translation id="6561396069801924653">Kisegítő beállítások megjelenítése az értesítési terület menüjében</translation>
<translation id="6565312346072273043">A képernyő-billentyűzet kisegítő lehetőség alapértelmezett állapotának beállítása a bejelentkezési képernyőre vonatkozóan.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a képernyő-billentyűzet engedélyezve lesz a bejelentkezési képernyőn.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a képernyő-billentyűzet le lesz tiltva a bejelentkezési képernyőn.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználók ideiglenesen felülbírálhatják a képernyő-billentyűzet engedélyezésével vagy letiltásával. A felhasználó választása azonban nem tartós, és ha újra megjelenik a bejelentkezési képernyő, vagy ha a felhasználó egy percig tétlen marad azon, akkor a rendszer visszaállítja az alapértelmezett beállítást.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a képernyő-billentyűzet le lesz tiltva a bejelentkezési képernyő első megjelenítésekor. A felhasználók bármikor engedélyezhetik vagy letilthatják a képernyő-billentyűzetet, és annak állapota a bejelentkezési képernyőn megmarad a felhasználók között.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Külső URL-korlátozási forrás beállítása</translation>
<translation id="6598235178374410284">Felhasználó avatarképe</translation>
<translation id="6603004149426829878">Mindig elküldi a rendelkezésre álló helyjeleket a szervernek az időzóna meghatározása során</translation>
<translation id="6628646143828354685">Lehetővé teszi annak beállítását, hogy a webhelyek hozzáférhetnek-e a közeli Bluetooth-eszközökhöz. A hozzáférés teljes mértékben letiltható, vagy a rendszer minden olyan alkalommal rákérdezhet a felhasználónál az engedélyezésre, amikor egy webhely közeli Bluetooth-eszközökhöz szeretne hozzáférni.
Ha nincs beállítva a házirend, akkor az érték „3” lesz, amit a felhasználó bármikor módosíthat.</translation>
<translation id="6641981670621198190">3D grafikai API-k támogatásának tiltása</translation>
<translation id="6647965994887675196">Ha „igaz” értékre van állítva, megengedett a felügyelt felhasználók létrehozása és használata.
Ha „hamis” értékre van állítva, illetve nincs beállítva, a felügyelt felhasználók létrehozása és bejelentkezése nem lehetséges. Az összes meglévő felügyelt felhasználó rejtve lesz.
MEGJEGYZÉS: a fogyasztói és vállalati eszközök alapértelmezett működése eltérő. A fogyasztói eszközökön alapértelmezés szerint engedélyezettek a felügyelt felhasználók, míg a vállalati eszközökön le vannak tiltva.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Ez a házirend megszűnt. Kérjük, használja helyette az URLBlacklist házirendet.
Letiltja a felsorolt protokollsémákat a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben.
A jelen listán lévő sémát használó URL-ek nem töltődnek be, és nem lehet őket megnyitni.
Ha ez a házirend nincs beállítva, vagy ha a lista üres, akkor minden séma elérhető lesz a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Helyi felügyeletű felhasználói beállítások</translation>
<translation id="6654559957643809067">Engedélyezi a hálózati előrejelzést a <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást.
Ez vezérli a DNS-előtöltést, az előzetes TCP- és SSL-kapcsolatokat, valamint a weboldalak előzetes megjelenítését.
Ha a beállítás „mindig”, „soha” vagy „csak Wi-Fin”, akkor a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül a <ph name="PRODUCT_NAME" /> alkalmazásban.
Ha nem állítja be a házirendet, a hálózati előrejelzés aktív lesz, de a felhasználó módosíthatja a beállítást.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Meghatározza a másodpercek számát, amely alatt egy eszköz véletlenszerűen késleltetheti egy frissítés letöltését annak első megjelenésétől a szerveren. Az eszköz ennek az időnek egy részét kivárhatja normál idő szerint, a hátralévő részét pedig a frissítések keresésének száma szerint. A szórás felső határa konstans időmennyiség, így az eszköz soha nem ragad le örökre arra várva, hogy letöltsön egy frissítést.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Hardverállapot jelentése</translation>
<translation id="6699880231565102694">A kétlépcsős azonosítás engedélyezése távoli hozzáférésű gazdagépekhez</translation>
<translation id="6724842112053619797">Ha engedélyezi ezt a beállítást, a rendszer a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" />-profilokban tárolt beállításokat (például könyvjelzők, automatikus kitöltési adatok, jelszavak stb.) a Barangoló felhasználói profil mappájában, illetve a rendszergazda által, a(z) <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" /> házirendnek megfelelően megadott helyen tárolt fájlba is beírja. A házirend engedélyezésével letiltja a felhőalapú szinkronizálást.
Ha a házirend le van tiltva, vagy ha nincs beállítva, a rendszer kizárólag a normál helyi profilokat használja.
A(z) <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> házirend letilt minden adatszinkronizálást, felülbírálva a RoamingProfileSupportEnabled házirendet.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Lehetővé teszi URL-minták olyan listájának megadását, amely meghatározza, hogy mely webhelyek futtathatják a(z) <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> beépülő modult.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a böngésző valamennyi webhelyre vonatkozóan a globális alapértelmezett értéket használja a „DefaultPluginsSetting” házirend (ha be van állítva) vagy a felhasználó személyes konfigurációja alapján.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Engedélyezi azt, hogy a felhasználótól hozzáférést kérjenek a webhelyek egy közeli Bluetooth-eszköz használatára</translation>
<translation id="6770454900105963262">Az aktív kioszkmunkamenetekkel kapcsolatos információk jelentése</translation>
<translation id="6786747875388722282">Bővítmények</translation>
<translation id="6786967369487349613">Barangolási profilcímtár beállítása</translation>
<translation id="6810445994095397827">JavaScript letiltása ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="681446116407619279">Támogatott hitelesítési sémák</translation>
<translation id="685769593149966548">Szigorú Korlátozott mód kényszerítése a YouTube-on</translation>
<translation id="687046793986382807">Ez a házirend a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> 35-ös verziójától kezdve megszűnt.
A memóriainformációkat tartalmazó jelentéseket a beállítás értékétől függetlenül megkapja az oldal, de a jelentett méretek
kvantálva vannak, ezenkívül biztonsági okokból a frissítési gyakoriság is korlátozva van. Valósidejű, pontos adatok lekéréséhez
használjon más eszközt, például a Telemetryt.</translation>
<translation id="6894178810167845842">Új lap oldal URL-je</translation>
<translation id="6899705656741990703">Automatikus proxyfelismerés beállításai</translation>
<translation id="6903814433019432303">Ez a házirend csak kiállító módban aktív.
Meghatározza, hogy mely URL-ek töltődjenek be a demó munkamenet elindítását követően. A házirend felülír minden, a kezdeti URL-re vonatkozó beállításmechanizmust, így csak olyan munkamenetnél alkalmazható, amely nem kötődik egy adott felhasználóhoz.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Beállítja az alapértelmezett keresési szolgáltatót. Megadhatja a felhasználók által használt alapértelmezett keresési szolgáltatót, vagy letilthatja az alapértelmezett keresést.</translation>
<translation id="6915442654606973733">A hangos visszajelzés kisegítő lehetőség engedélyezése.
Ha ez a házirend igaz, akkor a hangos visszajelzés mindig engedélyezett lesz.
Ha a házirend hamis, akkor a hangos visszajelzés mindig le lesz tiltva.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják, és nem bírálhatják felül.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a hangos visszajelzés kezdetben le van tiltva, de a felhasználó bármikor engedélyezheti.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Ha a házirend igazra van állítva, ütközés esetén a felhővel kapcsolatos házirend elsőbbséget élvez a számítógép házirendjével szemben.
Ha a házirend hamis értékre van állítva, illetve nincs beállítva, ütközés esetén a számítógép házirendje elsőbbséget élvez a felhővel kapcsolatos házirenddel szemben.
A házirendek prioritásáról további információt a következő súgócikkben találhat: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices.
A házirend nem áll rendelkezésre olyan Windows-példányokon, amelyek nincsenek <ph name="MS_AD_NAME" /> domainhez csatlakoztatva.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">A(z) <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> beépülő modul letiltása</translation>
<translation id="6923366716660828830">Megadja az alapértelmezett keresési szolgáltató nevét. Ha üresen vagy beállítatlanul marad, a keresési URL által megadott gazdagépnév lesz használatban. A házirend csak akkor érvényesül, ha a "DefaultSearchProviderEnabled" házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="6931242315485576290">A Google-lal való adatszinkronizálás tiltása</translation>
<translation id="6936894225179401731">Megadja a proxyszerverhez csatlakozó egyidejű kapcsolatok maximális számát.
Egyes proxyszerverek nem tudnak ügyfelenként sok egyidejű kapcsolatot kezelni. Ez a házirend alacsonyabb értékre történő állításával oldható meg.
A házirendben megadott érték legyen 100-nál kisebb és 6-nál nagyobb. Az alapértelmezett érték a 32.
Egyes internetes alkalmazásokról köztudott, hogy sok kapcsolatot használnak fel függő GET kéréseikkel, így ha 32 alá csökkenti az értéket, valamint túl sok ilyen internetes alkalmazás van megnyitva, akkor a böngésző felfüggesztheti a hálózati forgalmat. Csak saját felelősségére állítsa az értéket az alapértelmezett alá.
Ha a házirend beállítatlanul marad, akkor a rendszer az alapértelmezés szerinti értéket (32) használja.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Mac/Linux preferencia neve:</translation>
<translation id="69525503251220566">Paraméter az alapértelmezett keresési szolgáltatóval végezhető képalapú keresési funkció biztosításához</translation>
<translation id="6956272732789158625">A kulcsgenerálás használatának letiltása minden webhelyen</translation>
<translation id="6994082778848658360">Meghatározza, hogyan használható az integrált biztonságos hardverelem a kétlépcsős azonosítás biztosítására, amennyiben kompatibilis ezzel a funkcióval. A készülék bekapcsológombja használható a felhasználó fizikai jelenlétének észlelésére.
A „Letiltva” érték kiválasztása esetén nincs használatban kétlépcsős azonosítás.
Az „U2F” kiválasztása esetén az integrált kétlépcsős azonosítás a FIDO U2F specifikációk szerint viselkedik.
Az „U2F_EXTENDED” kiválasztása esetén az integrált kétlépcsős azonosítás biztosítja az U2F-funkciókat, továbbá néhány bővítményt az egyéni hitelesítéshez.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Szükség van-e online OCSP- vagy CRL-ellenőrzésekre a helyi megbízhatósági kapcsolatok alapjainál</translation>
<translation id="7003334574344702284">Ez a házirend engedélyezése esetén kikényszeríti a mentett jelszavak importálását a jelenlegi alapértelmezett böngészőből. Bekapcsolása esetén a házirend az importálás párbeszédpanelére is hatással van. Letiltása esetén a mentett jelszavak importálása nem történik meg. Ha nincs beállítva, akkor előfordulhat, hogy a rendszer a felhasználótól kérdezi meg, hogy megtörténjen-e az importálás, vagy hogy lehet-e automatikus az importálás.</translation>
<translation id="7003746348783715221">A <ph name="PRODUCT_NAME" /> beállításai</translation>
<translation id="7006788746334555276">Tartalombeállítások</translation>
<translation id="7007671350884342624">Konfigurálja azt a könyvtárat, amelyet a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a felhasználói adatok tárolására fog használni.
Ha beállítja ezt a házirendet, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a megadott könyvtárat fogja használni, függetlenül attól, hogy a felhasználó megadta-e a „--user-data-dir” jelölőt. Az adatvesztés és más váratlan hibák elkerülése érdekében a házirendben ne állítsa be meghajtó gyökérkönyvtárát vagy más célokra használt könyvtárat, mert az itt lévő tartalmakat a <ph name="PRODUCT_NAME" /> kezeli.
A használható változók listáját a következő webhelyen nézheti meg: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ha nem állítja be a házirendet, a böngésző az alapértelmezett profilkönyvtárat fogja használni, amelyet a felhasználó felülbírálhat a „--user-data-dir” parancssori jelölővel.</translation>
<translation id="7027785306666625591">Az energiagazdálkodás beállítása a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszerben.
Ezekkel a házirendekkel beállíthatja, hogy a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hogyan reagáljon, ha a felhasználó egy adott ideig tétlen marad.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Példaérték:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Engedélyezi, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> dokumentumokat küldjön nyomtatásra a(z) <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> programnak. MEGJEGYZÉS: Ez csak a(z) <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> szolgáltatásnak a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> programban történő támogatását érinti. Nem akadályozza meg a felhasználókat abban, hogy webhelyekről küldjenek nyomtatási feladatokat. Ha a beállítás le van tiltva vagy konfigurálatlanul marad, akkor a felhasználók a <ph name="PRODUCT_NAME" /> nyomtatási párbeszédpanelból nyomtathatnak a(z) <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> szolgáltatásban. Ha a beállítás le van tiltva, akkor a felhasználók nem nyomtathatnak a(z) <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> szolgáltatásban a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> nyomtatási párbeszédpanelről</translation>
<translation id="7053678646221257043">Ez a házirend engedélyezése esetén kikényszeríti a könyvjelzők importálását a jelenlegi alapértelmezett böngészőből. Bekapcsolása esetén a házirend az importálás párbeszédpanelére is hatással van. Letiltása esetén a könyvjelzők importálása nem történik meg. Ha nincs konfigurálva, akkor az alapértelmezett viselkedés marad használatban. Ha nincs beállítva, akkor a rendszer a felhasználótól kérdezheti meg, hogy megtörténjen-e az importálás, vagy hogy lehet-e automatikus az importálás.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Előugró ablakok engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="706669471845501145">Megengedi a webhelyeknek, hogy értesítéseket jelenítsenek meg az asztalon</translation>
<translation id="7072406291414141328">Hálózati sávszélesség szabályozásának engedélyezése</translation>
<translation id="7079519252486108041">Előugró ablakok tiltása ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="7091198954851103976">Mindig futtassa az engedélyköteles bővítményeket</translation>
<translation id="7106631983877564505">Lezárás engedélyezése, ha a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-t futtató eszközök tétlenek, illetve felfüggesztett állapotban vannak.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, az eszközök alvásból való felébredésekor a felhasználóknak jelszót kell megadniuk a feloldáshoz.
Ha letiltja ezt a beállítást, az eszközök felébredésekor a felhasználóknak nem kell jelszót megadniuk.
Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják és nem írhatják felül.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, a felhasználó döntheti el, hogy kívánja-e az eszköz feloldását jelszóhoz kötni.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Meghatározza, hogy elinduljon-e a <ph name="PRODUCT_NAME" /> folyamata az operációs rendszerbe való bejelentkezéskor, és az utolsó böngészőablak bezárásakor is futásban hagyja, lehetővé téve a háttéralkalmazások és az aktuális böngészési munkamenet számára, hogy aktívak maradjanak, a munkamenetek esetleges cookie-jaival együtt. A háttérfolyamat egy ikont jelenít meg a tálcán, ahonnan mindig bezárható.
Ha a házirend értéke True (igaz), akkor a háttérmód engedélyezve van, a felhasználó pedig ezt nem tudja módosítani a böngésző beállításaiban.
Ha a házirend értéke False (hamis), a háttérmód le van tiltva, a felhasználó pedig ezt nem tudja módosítani a böngésző beállításaiban.
Ha a házirend nincs beállítva, a háttérmód először le van tiltva, és ezt a felhasználó módosítani tudja a böngésző beállításaiban.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Listázza a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által az indítósávon rögzített alkalmazásként megjelenített alkalmazásazonosítókat.
Ennek a házirendnek a beállítása esetén az alkalmazáskészlet rögzített, és a felhasználó nem módosíthatja.
Ha nincs beállítva, akkor a felhasználó módosíthatja az indítóban rögzített alkalmazások listáját.</translation>
<translation id="7132877481099023201">Azon URL-ek, amelyek rákérdezés nélkül hozzáférést kapnak a videorögzítő eszközökhöz</translation>
<translation id="7167436895080860385">Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megjelenítsék a jelszavakat a Jelszókezelőben (megszüntetve)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Ideiglenes profil</translation>
<translation id="717630378807352957">A konfigurációs fájlban található összes nyomtató engedélyezése.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Frissítésekhez engedélyezett csatlakozási típusok</translation>
<translation id="7194407337890404814">Az alapértelmezett keresési szolgáltató neve</translation>
<translation id="7199300565886109054">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek állíthatnak be csak a munkamenetre érvényes cookie-kat.
Ha ez a házirend beállítatlanul marad, akkor a globális alapértelmezett érték lesz használatban valamennyi webhelyre vonatkozóan; vagy – ha be van állítva – a „DefaultCookiesSetting” házirendből, vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.
Fontos, hogy amennyiben a <ph name="PRODUCT_NAME" /> „háttérmódban” fut, akkor a munkamenetet nem lehet bezárni az utolsó böngészőablak bezárásakor, mivel a munkamenet mindaddig aktív marad, amíg a böngésző telepítve van. A viselkedés konfigurálásával kapcsolatos további információkért tekintse át a „BackgroundModeEnabled” házirendet.
Ha a „RestoreOnStartup” házirend úgy van beállítva, hogy helyreállítsa a korábbi munkamenetek URL-jeit, a rendszer nem tartja be ezt a házirendet, és az érintett webhelyek vonatkozásában állandó jelleggel tárolja a cookie-kat.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Letöltési korlátozások engedélyezése</translation>
<translation id="7207095846245296855">A Google Biztonságos Keresés kényszerítése</translation>
<translation id="7216442368414164495">Lehetővé teszi a felhasználók számára a Biztonságos Böngészés bővített jelentéseinek elérését</translation>
<translation id="7234280155140786597">A letiltott natív üzenetkezelő gazdagépek nevei (vagy * az összes esetén)</translation>
<translation id="7236775576470542603">A bejelentkezési képernyőn engedélyezett nagyító alapértelmezett típusának beállítása.
Ha a házirend be van állítva, ez vezérli a bejelentkezési képernyő megjelenítésekor engedélyezett nagyító típusát. A házirend „Nincs” értékre állítása letiltja a nagyítót.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók ideiglenesen felülbírálhatják a nagyító engedélyezésével vagy letiltásával. A felhasználó döntése azonban nem végleges, és az alapértelmezett beállítás lép érvénybe a bejelentkezési képernyő ismételt megjelenítésekor, vagy ha a felhasználó egy percig nem hajt végre semmilyen tevékenységet a bejelentkezési képernyőn.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a nagyító le lesz tiltva a bejelentkezési képernyő első megjelenítésekor. A felhasználók bármikor engedélyezhetik vagy letilthatják a nagyítót, és annak állapota mindegyik felhasználó esetében megmarad a bejelentkezési képernyőn.</translation>
<translation id="7249828445670652637">A(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által az ARC-alkalmazásoknak kiadott CA-tanúsítványok engedélyezése</translation>
<translation id="7258823566580374486">Távoli hozzáférésű gazdagépek lefüggönyözésének engedélyezése</translation>
<translation id="7260277299188117560">Az egyenrangú kapcsolatok automatikus frissítésének engedélyezése</translation>
<translation id="7261252191178797385">Eszköz háttérképe</translation>
<translation id="7267809745244694722">A médiabillentyűk alapértelmezés szerint a funkcióbillentyűk</translation>
<translation id="7271085005502526897">Kezdőlap importálása az alapértelmezett böngészőből az első indításkor</translation>
<translation id="7273823081800296768">Ha ez a beállítás engedélyezve van, vagy nincs konfigurálva, akkor a felhasználók párosíthatják a klienseket és a gazdagépeket a kapcsolódáskor, így nincs szükség minden alkalommal a PIN-kód megadására.
Ha a beállítás le van tiltva, akkor ez a funkció nem lesz elérhető.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Kezelt könyvjelzők</translation>
<translation id="7295019613773647480">Felügyelt felhasználók engedélyezése</translation>
<translation id="7301543427086558500">Olyan alternatív URL-ek listáját adja meg, amelyekkel a keresett kifejezések nyerhetők ki a keresőmotorból. Az URL-eknek tartalmazniuk kell a keresett kifejezések kinyerésére szolgáló <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> karakterláncot.
Ez a házirend opcionális. Ha nincs beállítva, az alkalmazás nem használ alternatív URL-eket a keresett kifejezések kinyerésére.
Az alkalmazás csak akkor veszi figyelembe ezt a házirendet, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend is engedélyezve van.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Képernyőzár késleltetése hálózati áramról való működés során</translation>
<translation id="7311458740754205918">Ha igazra van állítva, vagy ha nincs beállítva, az Új lap oldalon megjelenhetnek javaslatok a felhasználó böngészési előzményei, érdeklődési körei vagy tartózkodási helye alapján.
Ha a beállítás hamis, akkor nem jelennek meg automatikusan generált tartalomjavaslatok az Új lap oldalon.</translation>
<translation id="7323896582714668701">A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> további parancssori paraméterei</translation>
<translation id="7326394567531622570">Hasonló a Wipe-hoz (2. érték), azonban igyekszik megőrizni a bejelentkezési tokeneket, hogy a felhasználónak ne kelljen újra bejelentkeznie.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Megadja azt a felhasználói bevitel nélküli időtartamot, amely után a rendszer kikapcsolja a képernyőt, ha akkumulátorról működik.
Ha a házirend nullánál nagyobb értékre van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kikapcsolja a képernyőt.
Ha a házirend nullára van állítva, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem kapcsolja ki a képernyőt a felhasználó tétlensége miatt.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer egy alapértelmezett időtartamot használ.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni. Az érték legfeljebb annyi lehet, mint a tétlenségi késleltetés.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Megadja a <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> hitelesítést (pl. a Kerberos-hitelesítést) támogató androidos hitelesítőalkalmazás által biztosított fiókok fióktípusát. Ezt az információt a hitelesítőalkalmazás szállítója bocsátja rendelkezésre. További részletekért lásd: https://goo.gl/hajyfN.
Ha nincs megadva beállítás, akkor a böngésző letiltja a <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> hitelesítést az Androidon.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Ha Igaz értékre van állítva, a Chrome Internetes áruház alkalmazásainak promóciói nem jelennek meg az Új lap oldalon. A beállítás Hamis értékre állítása vagy beállítatlanul hagyása esetén a Chrome Internetes áruház alkalmazásainak promóciói megjelennek az Új lap oldalon</translation>
<translation id="7332963785317884918">Ez a házirend elavult. A <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mindig a „RemoveLRU” tisztítási stratégiát fogja használni.
Az automatikus tisztítási viselkedést vezérli <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszközökön. Automatikus tisztítás akkor következik be, amikor a szabad lemezterület mennyisége kritikus szintet ér el, így szabadítva fel lemezterületet.
Ha a házirend beállítása „RemoveLRU”, akkor az automatikus tisztítás a legrégebben bejelentkezett felhasználókat távolítja el az eszközről addig, amíg elég szabad lemezterület nem lesz.
Ha a házirend beállítása „RemoveLRUIfDormant”, akkor az automatikus tisztítás a felhasználókat addig távolítja el a legrégebbi bejelentkezés sorrendjében, amíg elég szabad terület nem lesz, akik legalább 3 hónapja nem jelentkeztek be.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor az automatikus tisztítás az alapértelmezett stratégiát használja. Ez jelenleg a „RemoveLRUIfDormant” stratégia.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Cookie-k megtartása a munkamenet idejére</translation>
<translation id="7340034977315324840">Az eszköz aktív idejének jelentése</translation>
<translation id="7343497214039883642">Vállalati nyomtató eszközökre vonatkozó konfigurációs fájlja</translation>
<translation id="7384999953864505698">Engedélyezi a QUIC-protokollt</translation>
<translation id="7417972229667085380">Az a százalék, amelynek alapján a tétlenségi késleltetés skálázódik prezentációs módban (megszűnt)</translation>
<translation id="7421483919690710988">A médialemez gyorsítótárméretének beállítása bájtban</translation>
<translation id="7424751532654212117">A tiltott bővítmények listájának kivétellistája</translation>
<translation id="7426112309807051726">Meghatározza, hogy a <ph name="TLS_FALSE_START" />-optimalizálást le kell-e tiltani. Történeti okokból a házirend neve DisableSSLRecordSplitting.
Ha a házirend nincs beállítva, illetve értéke hamis, akkor a <ph name="TLS_FALSE_START" /> engedélyezve lesz. Ha értéke igaz, akkor a <ph name="TLS_FALSE_START" /> le lesz tiltva.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Az Instant funkció engedélyezése</translation>
<translation id="7443616896860707393">Cross-origin HTTP Basic Auth-kérdés</translation>
<translation id="7469554574977894907">Keresési javaslatok engedélyezése</translation>
<translation id="7474249562477552702">A helyi bizalmi horgonyok által nyújtott SHA-1-aláírással rendelkező tanúsítványok engedélyezése</translation>
<translation id="7485481791539008776">Alapértelmezett nyomtató kiválasztására vonatkozó szabályok</translation>
<translation id="749556411189861380">A regisztrált eszközökben lévő operációs rendszer és firmware verziójának jelentése.
Ha a beállítás nincs megadva, vagy értéke igaz, akkor a regisztrált készülékek rendszeresen jelentik az operációs rendszer és a firmware verziószámát. Ha hamis érték van megadva, akkor a verziószám jelentésére nem kerül sor.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben használható a QUIC protokoll.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a QUIC protokoll nem használható.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Kulcslétrehozás engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="7529100000224450960">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek nyithatnak meg felugró ablakokat. Ha a házirend beállítatlanul marad, akkor a rendszer a globális alapértelmezett értéket használja valamennyi webhelyre vonatkozóan; vagy -- ha be van állítva -- a "DefaultPopupsSetting" házirendből, vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Szórási tényező automatikus frissítése</translation>
<translation id="7534199150025803530">Ez a házirend nem vonatkozik az androidos Google Drive alkalmazásra. Ha mobiladat-kapcsolat esetén szeretné megakadályozni a Google Drive használatát, akkor le kell tiltania az androidos Google Drive alkalmazás telepítését.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Amikor az irányelv be van állítva, a bejelentkezési hitelesítés folyamata a beállítás értékétől függően a következők egyike szerint alakul:
Ha GAIA értékre van beállítva, a bejelentkezés a normál GAIA hitelesítési folyamat szerint történik.
Ha SAML_INTERSTITIAL értékre van beállítva, a bejelentkezés során egy közbeiktatott képernyő jelenik meg, amelyen a felhasználó választhat, hogy az eszköz regisztrációs domainjén érvényes SAML IdP hitelesítés használatával folytatja, vagy visszatér a normál GAIA-bejelentkezési folyamathoz.</translation>
<translation id="757395965347379751">A beállítás aktiválása esetén a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> engedélyezi az SHA-1-aláírással rendelkező tanúsítványokat, amennyiben sikeres a hitelesítésük, és helyileg telepített CA-tanúsítványokhoz tartoznak.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez az irányelv az SHA-1-aláírásokat engedélyező operációs rendszer tanúsítványhitelesítési készletétől függ. Ha az operációs rendszer valamelyik frissítése módosítja az SHA-1-tanúsítványok kezelésének módját, akkor előfordulhat, hogy ez az irányelv a továbbiakban nem fog működni. Továbbá ez az irányelv csak ideiglenes megoldásként szolgál, hogy a vállalatoknak több idejük legyen áttérni az SHA-1-ről. Ez az irányelv 2019. január 1-jén eltávolításra kerül.
Ha az irányelv nincs beállítva, vagy „hamis” értékre van állítva, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> követi az SHA-1 nyilvánosan közzétett megszüntetési időpontját.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Konfigurálja a gyorsítótár méretét, amelyet a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> arra használ, hogy a gyorsítótárazott fájlokat a merevlemezen tárolja.
Ha beállítja ezt a házirendet, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> attól függetlenül használni fogja a megadott méretű gyorsítótárat, hogy a felhasználó megadta-e a „--disk-cache-size” jelölőt. A házirendben meghatározott érték nem abszolút határ, inkább egy javaslat a gyorsítótárazó rendszer számára. A néhány megabájt alatti, túl kicsi értékeket a rendszer automatikusan felkerekíti egy használható minimumra.
Ha a házirend értéke 0, a rendszer az alapértelmezett méretet használja a gyorsítótárhoz, és ezt a felhasználó nem tudja megváltoztatni.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer az alapértelmezett méretet használja, és azt a felhasználó felülbírálhatja a „--disk-cache-size” jelölővel.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Az Android-alkalmazások saját belátásuk szerint tarthatják be ezt a listát, és nem kényszeríthetők a lista betartására.</translation>
<translation id="7612157962821894603">A <ph name="PRODUCT_NAME" /> indításakor alkalmazandó rendszerszintű jelölők</translation>
<translation id="7614663184588396421">Kikapcsolt protokollsémák listája</translation>
<translation id="7617319494457709698">Ez a házirend adja meg, hogy mely bővítmények számára engedélyezett az <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> funkciójának használata távoli tanúsításhoz. Az API használatához fel kell vennie a bővítményeket erre a listára.
Ha valamelyik bővítmény nincs a listán, vagy a lista nincs beállítva, akkor az API hívása hibakóddal leáll.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Azt a kiadási csatornát határozza meg, amelyhez az eszközt hozzá kell kötni.</translation>
<translation id="7632724434767231364">GSSAPI könyvtár neve</translation>
<translation id="7635471475589566552">Beállítja az alkalmazás nyelv- és országkódját a következőben: <ph name="PRODUCT_NAME" />, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák a kódot. Ha engedélyezi ezt a beállítást, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> a megadott nyelv- és országkódot fogja használni. Ha a megadott nyelv- és országkód nem támogatott, az "en-US" lehetőséget használja helyette. Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, vagy nincs beállítva, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> vagy a felhasználó által meghatározott nyelv- és országkódot használja (ha konfigurálva van), vagy a tartalék "en-US" lehetőséget.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Meghatározza, hogy engedélyezett legyen-e az adatbarangolás az eszköz esetében. Ha a beállítás igaz, akkor az adatbarangolás engedélyezett. Ha nincs beállítva, vagy a beállítás hamis, akkor az adatbarangolás nem érhető el.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Szabályok dinamikus frissítése</translation>
<translation id="7694807474048279351">Automatikus újraindítás ütemezése egy <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-frissítés alkalmazása után.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a rendszer automatikus újraindítást ütemez be egy <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-frissítés alkalmazása után, és az újraindítást végre kell hajtani a frissítési folyamat befejezéséhez. Az újraindítás azonnal megtörténik, ám ha a felhasználó éppen használja az eszközt, akkor legfeljebb 24 órával késleltethető.
Ha a házirend értéke hamis, akkor nem történik automatikus újraindítás egy <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-frissítés alkalmazása után. A frissítési folyamat akkor fejeződik be, amikor a felhasználó legközelebb újraindítja az eszközt.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják, és nem bírálhatják felül.
Megjegyzés: az automatikus újraindítások jelenleg csak akkor engedélyezettek, ha a bejelentkezési képernyő látható, vagy ha egy kioszkalkalmazás munkamenete fut. Ez változni fog a jövőben, és a házirend mindig érvényes lesz, függetlenül attól, hogy folyamatban van-e egy munkamenet vagy bármilyen konkrét típus.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Az alkalmazások és bővítmények gyorsítótárméretének beállítása (bájtban)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Egy, a gazdagépnevekhez logikai jelölőt rendelő szótár, amely azt határozza meg, hogy a gazdagéphez való hozzáférés engedélyezett (igaz) vagy tiltott (hamis) legyen-e.
Ez a házirend belső használatra készült a <ph name="PRODUCT_NAME" /> számára.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Kérdezzen rá minden alkalommal, amikor egy webhely megpróbálja elérni a kamerát és/vagy mikrofont</translation>
<translation id="7713608076604149344">Letöltési korlátozások</translation>
<translation id="7715711044277116530">Az a százalék, amellyel a képernyő-sötétedési késleltetés skálázódik prezentációs módban</translation>
<translation id="7717938661004793600">A <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kisegítő funkcióinak konfigurálása.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Ez a házirend a HTTP/0.9 protokoll használatát más portokon is engedélyezi a HTTP 80-as és a HTTPS 443-as portja mellett.
Ez a házirend alapértelmezés szerint le van tiltva, és engedélyezése esetén a felhasználók ki lesznek téve a következő biztonsági problémának: https://crbug.com/600352.
A házirend célja, hogy lehetőséget adjon a vállalatoknak arra, hogy a meglévő szervereiket áttelepítsék HTTP/0.9-ről. A házirendet a jövőben eltávolítjuk.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a HTTP/0.9 le lesz tiltva a nem alapértelmezett portokon.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Engedélyezi a kétlépcsős azonosítást a távoli hozzáférésű gazdagépekhez a felhasználóspecifikus PIN-kód helyett.
Ha a beállítás engedélyezve van, a felhasználóknak érvényes kétlépcsős kódot kell megadniuk a gazdagéphez való hozzáféréshez.
Ha a beállítás le van tiltva vagy nincs megadva, akkor a kétlépcsős azonosítás nincs engedélyezve, és alapértelmezés szerint a felhasználó által megadott PIN-kód szükséges.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Új lap oldal megnyitása</translation>
<translation id="7754704193130578113">A letöltés előtt kérdezze meg, hová mentse az adott fájlokat</translation>
<translation id="7761446981238915769">A telepített alkalmazások listájának konfigurálása a bejelentkezési képernyőn</translation>
<translation id="7761526206824804472">Beállít egy vagy több javasolt nyelv- és országkódot egy nyilvános munkamenet számára, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyszerűen válasszanak közülük.
A felhasználó a nyilvános munkamenet megkezdése előtt kiválaszthat egy nyelv- és országkódot, valamint egy billentyűzetkiosztást. Alapértelmezés szerint a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által támogatott összes nyelv- és országkód megjelenik ábécésorrendben. A házirend beállításával a javasolt nyelv- és országkódok egy készletét a lista tetejére helyezheti.
Ha nincs beállítva ez a házirend, akkor a jelenlegi kezelőfelület nyelv- es országkódja lesz az előzetes beállítás.
Ha a házirend be van állítva, akkor a javasolt nyelv- és országkódok a lista tetejére kerülnek, és vizuálisan elkülönülnek az összes többi nyelv- és országkódtól. A javasolt nyelv- és országkódok abban a sorrendben láthatók, ahogyan a házirendben is megjelennek. Az első javasolt nyelv- és országkód előzetesen ki lesz választva.
Ha egynél több javasolt nyelv- és országkód van megadva, a böngésző azt feltételezi, hogy a felhasználók választani szeretnének majd közülük. A nyelv- és országkód, valamint a billentyűzetkiosztás kiválasztását jól láthatóan felajánlja a böngésző a nyilvános munkamenetek indításakor. Ellenkező esetben azt feltételezi, hogy a felhasználók az előre kiválasztott nyelv- és országkódot szeretnék majd használni, és a választási lehetőségeket kevésbé feltűnő módon kínálja fel a nyilvános munkamenetek indításakor.
Ha a házirend be van állítva, valamint engedélyezve van az automatikus bejelentkezés (lásd a |DeviceLocalAccountAutoLoginId| és |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay| házirendeket), akkor az automatikusan elindított nyilvános munkamenet az első javasolt nyelv- és országkódot, valamint a hozzá tartozó legnépszerűbb billentyűzetkiosztást használja.
Mindig a legnépszerűbb, az előre kiválasztott nyelv- és országkódnak megfelelő billentyűzetkiosztás lesz előre kiválasztva.
Ezt a házirendet csak ajánlottként lehet beállítani. A házirend használatával áthelyezheti a javasolt nyelv- és országkódok egy készletét a lista tetejére, de a felhasználók bármikor kiválaszthatják a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által támogatott nyelv- és országkódok bármelyikét a munkamenetükhöz.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a webhelyek számára engedélyezett-e a képek megjelenítése. A képek megjelenítését engedélyezheti vagy tilthatja minden webhely számára. Ha ez a házirend beállítatlanul marad, akkor a rendszer az "AllowImages" értéket használja, és ezt a felhasználó módosíthatja.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Az operációs rendszer frissítéseihez használható kapcsolattípusok. Előfordulhat, hogy az operációs rendszer frissítései a méretük miatt nagyon megterhelik a kapcsolatot, és esetlegesen további költségeket eredményezhetnek. Ezért alapértelmezés szerint nincsenek engedélyezve a drágának tartott kapcsolattípusok, amelyek jelenleg a WiMax-, Bluetooth- és mobilkapcsolatokat jelentik.
A felismert kapcsolattípus-azonosítók a következők: Ethernet, Wi-Fi, WiMax, Bluetooth és mobil.</translation>
<translation id="7763614521440615342">Tartalomjavaslatok az Új lap oldalon</translation>
<translation id="7774768074957326919">A rendszer proxybeállításainak használata</translation>
<translation id="7775831859772431793">Itt határozhatja meg a proxyszerver URL-jét.
Ez a házirend csak akkor lép érvénybe, ha a manuális proxybeállításokat választotta a „Válassza ki, hogyan adja meg a proxyszerver beállításait” résznél.
Ha valamilyen más módját választotta a proxyházirendek beállításának, akkor hagyja ezt a házirendet konfigurálatlanul.
További beállítások és részletes példák megtekintéséhez keresse fel a következő oldalt:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="7781069478569868053">Új lap oldal</translation>
<translation id="7788511847830146438">Profilonként</translation>
<translation id="7801886189430766248">Ha ezt az irányelvet igazra állítja, a rendszer feltölti az Android-alkalmazásadatokat az Android Backup-szerverekre, ahonnan újratelepítéskor letölti őket a megfelelő alkalmazás.
Ha ezt az irányelvet hamisra állítja, az Android Backup Service kikapcsolódik.
Ha ezt a beállítást konfigurálja, akkor a felhasználók nem tudják majd módosítani.
Ha ezt a beállítást nem konfigurálja, akkor a felhasználók be- és kikapcsolhatják az Android Backup Service-t az Android Beállítások alkalmazásában.</translation>
<translation id="7818131573217430250">A nagy kontrasztú mód alapértelmezett állapotának beállítása a bejelentkezési képernyőn</translation>
<translation id="7822837118545582721">Ha a házirend értéke igaz, a felhasználók semmit sem írhatnak a külső tárolóeszközökre.
Ha a beállítás értéke hamis, vagy ha nincs konfigurálva, akkor a felhasználók létrehozhatnak és módosíthatnak fájlokat azokon a külső tárolóeszközökön, amelyek írása fizikailag lehetséges.
Az ExternalStorageDisabled házirend elsőbbséget élvez ezzel a házirenddel szemben: ha az ExternalStorageDisabled értéke igaz, akkor a külső tárolóeszközök mindennemű elérése le van tiltva, ezért a rendszer figyelmen kívül hagyja ezt a házirendet.
Az M56-os és újabb verziók támogatják a házirend dinamikus frissítését.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Megadja a maximális késleltetést ezredmásodpercben, amely aközött telhet el, hogy az eszközkezelési szolgáltatástól beérkezik a házirend-érvénytelenítés és az új házirend lehívása megtörténik.
A házirend beállítása felülírja az alapértelmezett 5000 ezredmásodperc értéket. A házirendben 1000 (1 másodperc) és 300 000 (5 perc) közötti tartományban adhatók meg értékek. A tartományon kívüli értékek a megfelelő határértékhez lesznek igazítva.
Ha a házirend nincs beállítva, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> az alapértelmezett 5000 ezredmásodperces értéket használja.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Minimális TLS-verzió, amelyre vissza lehet térni</translation>
<translation id="7842869978353666042">A Google Drive beállításainak konfigurálása</translation>
<translation id="7843525027689416831">Azokat a jelölőket adja meg, amelyeket a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" />-ra kell alkalmazni az elindításakor. A megadott jelölők alkalmazása csak a bejelentkezési képernyőn történik. A jelen irányelven keresztül megadott jelölők nem terjednek ki a felhasználói munkamenetekre.</translation>
<translation id="7844537954833753199">A <ph name="PRODUCT_NAME" /> bővítménykezelési beállításait konfigurálja.
A házirend több beállítást is szabályoz, beleértve az esetlegesen meglévő, bővítményekkel kapcsolatos házirendek által vezérelt beállításokat is. A házirend felülbírálja az esetleges korábbi házirendeket, ha mindkettő be van állítva.
A házirend bővítményazonosítót vagy frissítési URL-t társít a konfigurációjához. Bővítményazonosító használata esetén a böngésző kizárólag a megadott bővítményre alkalmazza a konfigurációt. A speciális <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> azonosítóhoz be lehet állítani alapértelmezett konfigurációt, amely az összes olyan bővítményre érvényes lesz, melyhez nincs beállítva egyéni konfiguráció ebben a házirendben. Frissítési URL használata esetén a böngésző az összes olyan bővítményre alkalmazza a konfigurációt, amelynek frissítési URL-je pontosan ugyanaz, mint a bővítmény jegyzékfájljában lévő (ennek leírását itt tekintheti meg: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />).
Az egyes bővítmények (vagy az ugyanazzal a frissítési URL-lel rendelkező bővítmények) konfigurációja egy másik szótár, amely az alább leírt mezőket tartalmazza.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: Karakterlánc, amely a bővítmény telepítési módját jelzi. Az érvényes karakterláncok a következők:
* <ph name="ALLOWED" />: A felhasználó telepítheti a bővítményt. Ez az alapértelmezett viselkedés.
* <ph name="BLOCKED" />: Letiltja a bővítmény telepítését.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: A bővítmény automatikusan települ, és a felhasználó nem távolíthatja el.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: A bővítmény automatikusan települ, de a felhasználó letilthatja.
Az <ph name="INSTALLTION_MODE" /> több bővítményhez is beállítható, beleértve a(z) <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> bővítményt (alapértelmezett beállításként), illetve az ugyanazzal a frissítési URL-lel rendelkező bővítményeket is. Ebben az esetben csak a következő értékek használhatók: <ph name="ALLOWED" /> és <ph name="BLOCKED" />.
Ha a mód beállítása <ph name="FORCE_INSTALLED" /> vagy <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, akkor meg kell adni a következőt is: <ph name="UPDATE_URL" />. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen házirendben beállított frissítési URL csak a kezdeti telepítéskor használatos; a bővítmény további frissítései a bővítmény jegyzékfájljában megadott frissítési URL-t használják majd. A frissítési URL-nek a frissítési jegyzéket tartalmazó XML-dokumentumra kell mutatnia (lásd fent).
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: Karakterláncok listája, amely a bővítmény számára letiltott API-engedélyeket jelzi. Az engedélynevek ugyanazok, mint a bővítmény jegyzékfájljában meghatározott engedély-karakterláncok (ennek leírását itt tekintheti meg: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />). Ez a beállítás a(z) <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> bővítményhez is konfigurálható. Ha a bővítménynek olyan engedélyre van szüksége, amely megtalálható a tiltólistán, a böngésző nem tölti be a bővítményt. Ha a letiltott engedélyt nem kötelező követelményként tartalmazza, akkor a böngésző a megszokott módon kezeli, de futásidőben automatikusan elutasítja az ütköző engedélyekre irányuló kérelmeket.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: Hasonló a <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" /> beállításhoz. A különbség annyi, hogy kifejezetten engedélyez bizonyos engedélyeket, amelyeket esetleg letilthat a letiltott engedélyek globális listája, ennélfogva nem konfigurálhatók a(z) <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> bővítményhez. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a beállítás nem adja meg automatikusan az engedélyeket a bővítményeknek.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: Verzióra vonatkozó karakterlánc. A verzió karakterláncának formátuma ugyanaz, mint a bővítmény jegyzékfájljában megadott formátum (ennek leírását itt tekintheti meg: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />). A megadott minimális verziónál régebbi verziójú bővítményeket a böngésző letiltja. Ez a kötelezően telepített bővítményekre is érvényes.
A következő beállításokat csak az alapértelmezett (<ph name="DEFAULT_SCOPE" />) konfiguráció esetében lehet használni:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: A listán szereplő összes elem bővítmény stílusú egyezési minta (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). A felhasználók könnyen telepíthetnek elemeket olyan URL-ekről, amelyek egyeznek a listán szereplő valamelyik elemmel. Ezeknek a mintáknak engedélyezniük kell a(z) <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> kiterjesztésű fájl helyét, valamint azt az oldalt, ahonnan megtörténik a letöltés indítása (azaz a hivatkozó oldalt).
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Ez a beállítás engedélyezőlistára teszi azokat a bővítmény- és alkalmazástípusokat, amelyeket telepíteni lehet a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben. Az érték olyan karakterláncok listája, amelyek mindegyikének a következők egyikének kell lennie: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Ezekről a típusokról a <ph name="PRODUCT_NAME" /> bővítménydokumentációja nyújt további tájékoztatást.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Ha a felhasználó olyan bővítményt próbál telepíteni, amelyet letilt valamelyik házirend, a Chrome Internetes áruház általános hibaüzenetet jelenít meg. Ez a beállítás lehetővé teszi szöveg hozzáfűzését a hibaüzenethez. A hozzáfűzött szövegben például átirányíthatja a felhasználókat az ügyfélszolgálathoz, elmagyarázhatja, hogy miért lett letiltva az adott bővítmény stb. Az 1000 karakternél hosszabb hibaüzenetek végét a rendszer levágja.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Olyan gazdagépek listája, amelyekkel a bővítmény nem léphet interakcióba. Az interakciók közé a következők tartoznak: JavaScript beszúrása, webRequest/webNavigation elemek módosítása és megtekintése, cookie-k módosítása és megtekintése. Formátuma az egyezési minták (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />) formátumához hasonló, azzal a különbséggel, hogy meg lehet határozni útvonal nélkül is (pl. „*://*.example.com”). A legfelső szintű domainek helyettesítő karakterekkel való ellátását is támogatja (pl. „*://example.*”).
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Olyan gazdagépek listája, amelyekkel a bővítmény még akkor is interakcióba léphet, ha szerepelnek a <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" /> listán. Formátuma ugyanaz, mint a következőé: <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Ha a SyncDisabled beállítás van megadva, illetve a beállítás nincs konfigurálva, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tanúsítványai nem hozzáférhetők az ARC-alkalmazások számára.
Ha a CopyCaCerts beállítás van megadva, akkor minden ezzel: <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> rendelkező, ONC-telepítésű CA-tanúsítvány hozzáférhető az ARC-alkalmazások számára.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Ez a házirend csak kiállító módban aktív.
Meghatározza a bejelentkezési képernyőn képernyőkímélőként használni kívánt bővítmény azonosítóját. A bővítménynek abban az alkalmazáscsomagban kell lennie, amely meg van határozva ennél a domainnél az DeviceAppPack házirend használatával.</translation>
<translation id="7882857838942884046">A Google Sync szolgáltatása esetén az Android Backup és az Android Restore szolgáltatás nem fog megfelelően működni.</translation>
<translation id="7882890448959833986">A nem támogatott operációs rendszerre vonatkozó figyelmeztetés elrejtése</translation>
<translation id="7912255076272890813">Engedélyezett alkalmazás-/bővítménytípusok konfigurálása</translation>
<translation id="7915236031252389808">Itt adhatja meg a proxy .pac fájlok URL-jét.
Ez a házirend csak akkor lép érvénybe, ha a manuális proxybeállításokat választotta a „Válassza ki, hogyan adja meg a proxyszerver beállításait” résznél.
Ha valamilyen más módját választotta a proxyházirendek beállításának, akkor hagyja ezt a házirendet konfigurálatlanul.
További részletes példák megtekintéséhez keresse fel a következő oldalt:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="793134539373873765">Megadja, hogy a rendszer egyenrangú kapcsolatot használjon-e az operációs rendszer frissítési tartalmai esetében. Ha „igaz” értékre van állítva, az eszközök megosztják és megpróbálják felhasználni a frissítési tartalmat a helyi hálózaton, és lehetőség szerint csökkentik a felhasznált internetes sávszélességet, valamint a túlterhelést. Ha a frissítési tartalom nem érhető el a helyi hálózaton, az eszköz inkább egy frissítési szerverről végzi el a letöltést. Ha „hamis” értékre van állítva, vagy nincs beállítva, a rendszer nem használ egyenrangú kapcsolatot.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Felügyelt felhasználók létrehozásának engedélyezése</translation>
<translation id="793473937901685727">Tanúsítvány rendelkezésre állásának beállítása az ARC-alkalmazások számára</translation>
<translation id="7937766917976512374">Videorögzítés engedélyezése vagy tiltása</translation>
<translation id="7941975817681987555">A hálózati műveletek előrejelzése semmilyen hálózaton ne történjen meg</translation>
<translation id="7953256619080733119">Felügyelt felhasználó manuális kivételi gazdagépei</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Ez a házirend már nem támogatott. Távoli ügyfélhez való csatlakozáskor lehetővé teszi a STUN és továbbítószerverek használatát. Ha ez a beállítás engedélyezett, akkor ez a gép láthatja a távoli szervereket, és csatlakozni is tud hozzájuk, még akkor is, ha tűzfal választja el őket. Amennyiben ez a lehetőség ki van kapcsolva, és a tűzfal szűri a kimenő UDP-kapcsolatokat, akkor ez a gép csak a helyi hálózaton belül található szerverekhez tud csatlakozni.</translation>
<translation id="7976157349247117979">A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> céljának neve</translation>
<translation id="7980227303582973781">Speciális korlátozás nélkül</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Képernyő elforgatása 0 fokkal</translation>
<translation id="8044493735196713914">Az eszköz indítási módjának jelentése</translation>
<translation id="8050080920415773384">Natív nyomtatás</translation>
<translation id="8059164285174960932">Az URL, ahol a távoli hozzáférésű kliensnek be kell szereznie a hitelesítési tokent</translation>
<translation id="8073243368829195">A Smart Lock használatának engedélyezése</translation>
<translation id="8099880303030573137">Tétlenség késleltetése akkumulátorról való működés során</translation>
<translation id="8102913158860568230">Alapértelmezett adatfolyam beállítás</translation>
<translation id="8104962233214241919">Ügyféltanúsítványok automatikus kiválasztása ezeknél a webhelyeknél</translation>
<translation id="8112122435099806139">Meghatározza az eszközön használni kívánt óra formátumát.
A házirend beállítja a bejelentkezési képernyőn, továbbá a felhasználói munkamenetek esetében használni kívánt óra formátumát. A felhasználók saját fiókjukban ekkor is felülbírálhatják az óraformátumot.
Ha a házirend értéke „true”, akkor az eszköz a 24 órás óraformátumot használja, ha pedig „false”, akkor a 12 órás óraformátumot.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor az eszköz alapértelmezés szerint a 24 órás formátumot használja.</translation>
<translation id="8114382167597081590">A Korlátozott mód kényszerítésének leállítása a YouTube-on</translation>
<translation id="8118665053362250806">A médialemez gyorsítótárméretének beállítása</translation>
<translation id="8124468781472887384">Eszközhöz kötött nyomtatók beállításainak hozzáférési házirendje.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Megadja azt a felhasználói bevitel nélküli időtartamot, amely után a rendszer kikapcsolja a képernyőt, ha hálózati áramról működik.
Ha a házirend nullánál nagyobb értékre van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kikapcsolja a képernyőt.
Ha a házirend nullára van állítva, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem kapcsolja ki a képernyőt a felhasználó tétlensége miatt.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer egy alapértelmezett időtartamot használ.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni. Az értéknek kisebbnek kell lennie a tétlenségi késleltetésnél.</translation>
<translation id="8140204717286305802">A hálózati interfészek típusokat és hardvercímeket tartalmazó listájának jelentése a szerver felé.
Ha az irányelv értéke hamis, az interfészek listáját a rendszer nem jelenti.</translation>
<translation id="8141795997560411818">A házirend nem akadályozza meg, hogy a felhasználó használhassa az androidos Google Drive alkalmazást. Ha szeretné megakadályozni a Google Drive-hoz való hozzáférést, akkor az androidos Google Drive alkalmazás telepítését is le kell tiltania.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Ajánlatok beváltásának engedélyezése a felhasználók számára Chrome OS-regisztráció útján</translation>
<translation id="8148785525797916822">Elveti a figyelmeztetést, amely akkor jelenik meg, ha a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a továbbiakban már nem támogatott számítógépen vagy operációs rendszeren fut.</translation>
<translation id="8148901634826284024">A nagy kontrasztú mód kisegítő lehetőség engedélyezése.
Ha a házirend értéke igaz, a nagy kontrasztú mód mindig engedélyezve lesz.
Ha a házirend értéke hamis, a nagy kontrasztú mód mindig le lesz tiltva.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják, és nem bírálhatják felül.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a nagy kontrasztú mód kezdetben le lesz tiltva, de a felhasználó bármikor engedélyezheti.</translation>
<translation id="815061180603915310">Ha engedélyezve van, akkor ez a házirend ideiglenes módba váltásra kényszeríti a profilt. Ha a házirendet az operációs rendszer házirendjeként adják meg (pl. GPO Windowson), akkor a rendszer összes profiljára érvényes; ha felhőalapú házirendként állítják be, akkor csak a felügyelt fiókkal bejelentkezett profilra érvényes.
Ebben a módban a profiladatok csak a felhasználói munkamenet idejére maradnak meg a lemezen. A böngésző bezárása után nem maradnak meg a böngészési előzmények, a bővítmények és ezek adatai, valamint az internetes adatok, például a cookie-k és az internetes adatbázisok sem. Azt azonban nem akadályozza meg, hogy a felhasználó manuálisan töltsön le adatokat a lemezre, illetve hogy weboldalakat mentsen vagy nyomtasson.
Ha a felhasználó engedélyezte a szinkronizálást, akkor a normál profilokhoz hasonlóan ezek az adatok is megmaradnak a szinkronizálási profiljában. Az inkognitómód is használható, ha a rá vonatkozó házirend kifejezetten le nem tiltja.
Ha a házirend le van tiltva, vagy ha nincs beállítva, akkor a bejelentkezés normál profilhoz vezet.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Lehetővé teszi barangolási példányok létrehozását a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> profiladatai számára.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Engedélyezi az integrált Google Fordító szolgáltatást a következőben: <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ha engedélyezi ezt a beállítást, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> megjelenít egy integrált eszköztárat, amely szükség esetén felkínálja az oldal fordítását a felhasználó számára. Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják és nem írhatják felül ezt a beállítást a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben. Ha a beállítás konfigurálatlanul marad, akkor a felhasználó dönthet a funkció használatáról.</translation>
<translation id="817455428376641507">Az URL-tiltólista kivételeiként hozzáférést biztosít az ebben a listában szereplő URL-ekhez.
A lista bejegyzéseinek formátumával kapcsolatos leírást az URL-tiltólista házirendben olvashatja el.
Ez a házirend a korlátozó jellegű tiltólistákkal kapcsolatos kivételek megadására szolgál. Például tiltólistára kerülhet a „*”, hogy le legyen tiltva az összes kérelem, majd ezzel a házirenddel hozzáférést lehet biztosítani bizonyos URL-ekhez. A kivételek vonatkozhatnak adott protokollokra, domainek aldomainjeire, portokra vagy konkrét elérési utakra.
A legspecifikusabb szűrő azt határozza meg, hogy egy URL tiltva vagy engedélyezve van-e. Az engedélyezőlista elsőbbséget élvez a tiltólistával szemben.
A házirend legfeljebb 1000 bejegyzést tartalmazhat, a továbbiakat a rendszer figyelmen kívül hagyja.
Ha nincs beállítva, nem lesz kivétel az „URLBlacklist” házirend alól.</translation>
<translation id="8176035528522326671">A vállalati felhasználók csak elsődleges többprofilú felhasználók lehetnek (alapértelmezett működés vállalati kezelésű felhasználók esetén)</translation>
<translation id="8214600119442850823">A jelszókezelőt konfigurálja</translation>
<translation id="8244525275280476362">Maximális lehívási késleltetés házirend-érvénytelenítés után</translation>
<translation id="8256688113167012935">A(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által az eszköz megfelelő helyi fiókjának a bejelentkezési képernyőn megjelenített fióknevét szabályozza.
Ha az irányelv be van állítva, akkor a bejelentkezési képernyő a kép alapú bejelentkezési kiválasztóban a megadott karakterláncot fogja használni az eszköz megfelelő helyi fiókjának esetében.
Ha az irányelv nincs beállítva, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> az eszköz helyi fiókjának e-mail fiókazonosítóját használja a bejelentkezési képernyőn megjelenő névként.
Ez az irányelv a normál felhasználói fiókok esetében nincs figyelembe véve.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Törli a https:// URL-ek adatvédelem és biztonság szempontjából kényes részeit, mielőtt átadná őket a <ph name="PRODUCT_NAME" /> által a proxy feloldásához használt PAC (Proxy Auto Config)-szkripteknek.
Ha igaz értékre van állítva, a biztonsági funkció aktív, és a https:// URL-ek
le lesznek csupaszítva a PAC-szkriptnek történő átadás előtt, így az
nem fogja látni azokat az adatokat, amelyeket megszokott esetben a
titkosított csatorna véd (ilyen például az URL elérési útja és lekérdezése).
Hamis érték esetén ez a biztonsági funkció ki van kapcsolva, a
PAC-szkriptek pedig láthatják a https:// URL-ek mindegyik összetevőjét.
Ez az összes PAC-szkriptre érvényes, eredettől függetlenül (beleértve a
nem biztonságos átvitel révén lekért, valamint a WPAD protokollon
keresztül nem biztonságos módon felfedezett szkripteket is).
Az alapértelmezett érték Igaz (a funkció engedélyezett), kivéve a Chrome
OS vállalati felhasználóinál, akiknél az alapértelmezés a Hamis érték.
Azt javasoljuk, hogy a funkció legyen engedélyezve. A tiltás egy esetben
ajánlott: ha kompatibilitási probléma lép fel a meglévő PAC-szkriptekkel.
A jövőre nézve a cél ennek a felülbírálási lehetőségnek az eltávolítása.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Teljes képernyős nagyító bekapcsolása</translation>
<translation id="8288199156259560552">Engedélyezi az androidos Google Helyszolgáltatásokat</translation>
<translation id="8294750666104911727">Általában a chrome=1 értékre állított X-UA-Compatible metacímkével rendelkező oldalak a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> környezetben lesznek megjelenítve a „ChromeFrameRendererSettings” szabálytól függetlenül.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a rendszer nem fog metacímkéket keresni az egyes oldalakon.
Ha letiltja ezt a beállítást, a rendszer metacímkéket fog keresni az egyes oldalakon.
Ha a szabály nincs megadva, a rendszer metacímkéket fog keresni az egyes oldalakon.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Ha igaz értékre van állítva, letiltja a Google Drive szinkronizálását a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Fájlok alkalmazásában mobiladat-kapcsolat használata esetén. Ebben az esetben az adatok szinkronizálása a Google Drive szolgáltatással csak Wi-Fi vagy Ethernet kapcsolat használatakor történik meg.
Ha nincs beállítva, vagy ha hamis értékre van állítva, akkor a felhasználók mobiladat-kapcsolaton keresztül is átvihetnek fájlokat a Google Drive szolgáltatásba.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Lehetővé teszi annak beállítását, hogy a webhelyek használhatják-e a kulcslétrehozás funkciót. A kulcslétrehozás funkció használatát egyszerre lehet engedélyezni vagy letiltani az összes webhelynél.
Ha a házirend beállítatlanul marad, a rendszer a „BlockKeygen” értéket használja, és ezt a felhasználó módosíthatja.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Ez a házirend csak kiállító módban aktív.
Ha meg van határozva a DeviceIdleLogoutTimeout, akkor ez a házirend adja meg, hogy mennyi ideig legyen látható a figyelmeztető mező a visszaszámlálóval, mielőtt megtörténne a felhasználó kijelentkeztetése.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Kétlépcsős azonosítás letiltva</translation>
<translation id="8344454543174932833">Könyvjelzők importálása az alapértelmezett böngészőből az első indításkor</translation>
<translation id="8359734107661430198">Az ExampleDeprecatedFeature API engedélyezése 2008. 09. 02-ig</translation>
<translation id="8369602308428138533">Képernyő kikapcsolásának késleltetése hálózati áramról való működés során</translation>
<translation id="8370471134641900314">Ha a házirend értéke igaz, akkor a felhasználónak be kell jelentkeznie a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőbe a profiljával, hogy használhassa. A BrowserGuestModeEnabled házirend alapértelmezett értéke hamisra lesz állítva.
Ha a házirend értéke hamis, vagy ha nincs konfigurálva, a felhasználó bejelentkezés nélkül is használhatja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőt.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Távoli hitelesítés engedélyezése az eszközön lévő tartalmak védelme érdekében</translation>
<translation id="838870586332499308">Adatbarangolás engedélyezése</translation>
<translation id="8390049129576938611">Kikapcsolja a belső PDF-olvasót a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben. Ehelyett letöltésként kezeli, és engedélyezi a felhasználó számára PDF-fájlok megnyitását az alapértelmezett alkalmazással.
Ha a házirend nincs megadva vagy ki van kapcsolva, a rendszer a PDF beépülő modult használja a PDF-fájlok megnyitásához, kivéve, ha a felhasználó letiltja ezt.</translation>
<translation id="8402079500086185021">A PDF-fájlok megnyitása mindig külsőleg történjen</translation>
<translation id="8412312801707973447">Végbemenjenek-e online OCSP-/CRL-ellenőrzések</translation>
<translation id="8424255554404582727">Képernyő alapértelmezett elforgatásának beállítása, minden újraindításkor ismételten alkalmazva</translation>
<translation id="8426231401662877819">Képernyő elforgatása 90 fokkal</translation>
<translation id="8451988835943702790"> való használata</translation>
<translation id="8465065632133292531">Paraméterek POST metódust használó azonnali URL-hez</translation>
<translation id="847472800012384958">Előugró ablakok tiltása minden webhely esetén</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">A mindig a gazdagép böngészője segítségével megjelenítendő URL-minták listájának testreszabása.
Ha nincs konfigurálva ez a házirend, akkor a rendszer a „ChromeFrameRendererSettings” házirend által meghatározott alapértelmezett megjelenítőt használja valamennyi webhely esetében.
Példamintákat a következő helyen talál: https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Böngészési előzmények mentésének tiltása</translation>
<translation id="8499172469244085141">Alapértelmezett beállítások (a felhasználók felülbírálhatják)</translation>
<translation id="8519264904050090490">Felügyelt felhasználó manuális kivételi URL-jei</translation>
<translation id="8527932539502116028">Meghatározza, hogy mely nyomtatókat nem használhatja a felhasználó.
A házirend csak akkor van használatban, ha a(z) <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> lehetőség van kiválasztva a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> házirendnél.
Ha használatban van a házirend, akkor a felhasználó minden nyomtatót használhat, kivéve azokat, amelyek azonosítója szerepel a házirend felsorolásában.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">A <ph name="PRODUCT_NAME" /> minimálisan engedélyezett verziószámára vonatkozó követelményt állítja be. A megadottnál alacsonyabb számú verziók elavultnak minősülnek, és az eszköz csak az operációs rendszer frissítése után engedi bejelentkezni a felhasználókat.
Ha az aktuális változat a felhasználói munkamenet során válik elavulttá, a rendszer kijelentkezteti a felhasználót.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer nem alkalmaz semmilyen korlátozást, és a felhasználó a <ph name="PRODUCT_NAME" /> verziószámától függetlenül bejelentkezhet.
A „Verziószám” itt utalhat pontos verzióra (pl. „61.0.3163.120” vagy verzióelőtagra (pl. „61.0”). </translation>
<translation id="8544375438507658205">Alapértelmezett HTML-megjelenítő a <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> számára</translation>
<translation id="8549772397068118889">Figyelmeztetés tartalomcsomagokon kívüli webhelyek felkeresése esetén</translation>
<translation id="8566842294717252664">Az Internetes áruház elrejtése az Új lap oldalon és az alkalmazásindítón</translation>
<translation id="8587229956764455752">Új felhasználói fiókok létrehozásának engedélyezése</translation>
<translation id="8614804915612153606">Letiltja az automatikus frissítést</translation>
<translation id="8631434304112909927">a(z) <ph name="UNTIL_VERSION" /> verzióig</translation>
<translation id="863319402127182273">Az Android-alkalmazások esetében ez a házirend csak a beépített kamerára vonatkozik. Ha a házirend beállítása igaz, akkor a kamera használata kivétel nélkül le van tiltva valamennyi Android-alkalmazás számára.</translation>
<translation id="8649763579836720255">A Chrome OS-eszközök távoli hitelesítést (ellenőrzött hozzáférés) használhatnak, hogy a Chrome OS CA által kiállított tanúsítványt kapjanak, amely megerősíti, hogy az eszközön lejátszható védett tartalom is. A folyamat hardver-jóváhagyási információk küldését is magában foglalja a Chrome OS CA-nak, amely egyedileg beazonosítja az eszközt.
Ha „hamis” értékre van állítva, az eszköz nem fog távoli hitelesítést használni a tartalomvédelem érdekében, és az eszközön valószínűleg nem lehet majd védett tartalmat lejátszani.
Ha „igaz” értékre van állítva, vagy ha nincs beállítva, a távoli hitelesítés használható lesz a tartalomvédelem érdekében.</translation>
<translation id="8650974590712548439">A Windows beállításjegyzékének helye Windows-ügyfelek esetében:</translation>
<translation id="8654286232573430130">Meghatározza, hogy mely szerverek kerüljenek engedélyezőlistára az integrált hitelesítéshez. Az integrált hitelesítés csak akkor engedélyezett, ha a <ph name="PRODUCT_NAME" /> hitelesítési felszólítást kap egy proxytól vagy egy olyan szervertől, amely szerepel az engedélyezőlistán.
Több szervernév megadása esetén azokat vesszővel kell elválasztani. A helyettesítő karakterek (*) engedélyezettek.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> megpróbálja érzékelni, hogy egy szerver az intraneten van-e, és csak akkor válaszol az IWA-kérésekre. Ha a szervert az interneten lévőnek észleli, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> figyelmen kívül hagyja annak IWA-kéréseit.</translation>
<translation id="8672321184841719703">Cél automatikus frissítési verziója</translation>
<translation id="867410340948518937">U2F (univerzális kétlépcsős azonosítás)</translation>
<translation id="8693243869659262736">Beépített DNS-ügyfél használata</translation>
<translation id="8704831857353097849">Tiltott bővítmények listája</translation>
<translation id="8711086062295757690">Megadja a kulcsszót, amely az ezzel a szolgáltatóval való keresés gyors elérésére használatos a cím- és keresősávban. Nem kötelező házirend. Ha nincs beállítva, kulcsszóval nem lehet aktiválni a keresési szolgáltatót. A házirend csak akkor érv