blob: 50b4eb9af40914a72b41ccf1ce071967ce59da67 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="nl">
<translation id="101438888985615157">Scherm 180 graden draaien</translation>
<translation id="1017967144265860778">Energiebeheer op het inlogscherm</translation>
<translation id="1019101089073227242">Gegevensdirectory voor gebruiker instellen</translation>
<translation id="1022361784792428773">Id's van extensies die de gebruiker niet mag installeren (of '*' voor alle extensies)</translation>
<translation id="102492767056134033">De standaardstatus van het schermtoetsenbord op het inlogscherm instellen</translation>
<translation id="1027000705181149370">Hiermee wordt gespecificeerd of verificatiecookies die tijdens het inloggen door een SAML IdP zijn ingesteld, moeten worden overgedragen naar het profiel van de gebruiker.
Wanneer een gebruiker tijdens het inloggen wordt geverifieerd via een SAML IdP, worden cookies die door de IdP zijn ingesteld, eerst naar een tijdelijk profiel weggeschreven. Deze cookies kunnen worden overgedragen naar het profiel van de gebruiker om de verificatiestatus door te geven.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'waar', worden cookies die door de IdP zijn ingesteld, overgedragen naar het profiel van de gebruiker steeds wanneer hij tijdens het inloggen wordt geverifieerd via de SAML IdP.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'onwaar' of wanneer er geen waarde voor dit beleid is opgegeven, worden cookies die door de IdP zijn ingesteld, alleen de eerste keer dat de gebruiker inlogt op een apparaat, overgedragen naar het profiel van de gebruiker.
Dit beleid is alleen van invloed op gebruikers waarvan het domein overeenkomt met het inschrijvingsdomein van het apparaat. Voor alle overige gebruikers worden cookies die zijn ingesteld door de IdP, alleen de eerste keer dat de gebruiker inlogt op een apparaat, overgedragen naar het profiel van de gebruiker.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Verwijderen van gegevens uit PAC-URL's toestaan (voor https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Hardwarestatistieken melden, zoals CPU-/RAM-gebruik.
Als het beleid is ingesteld op 'onwaar', worden de statistieken niet gemeld.
Als het beleid is ingesteld op 'waar', worden de statistieken gemeld.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Verouderde webplatformfuncties beperkte tijd inschakelen</translation>
<translation id="1047128214168693844">Niet toestaan dat sites de fysieke locatie van gebruikers bijhouden</translation>
<translation id="1049138910114524876">Hiermee wordt de taal geconfigureerd die wordt afgedwongen op het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld, wordt het inlogscherm altijd weergegeven in de taal die is aangegeven door de eerste waarde van dit beleid (het beleid wordt gedefinieerd als een lijst voor voorwaartse compatibiliteit). Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op een lege lijst, wordt het inlogscherm weergegeven in de taal van de laatste gebruikerssessie. Als dit beleid is ingesteld op een waarde die geen geldige taal is, wordt het inlogscherm weergegeven in een reservetaal (momenteel en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Externe bevestiging van apparaat inschakelen</translation>
<translation id="1093082332347834239">Als de instelling is ingeschakeld, wordt de host voor ondersteuning op afstand uitgevoerd in een proces met <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />-rechten. Zodoende kan een externe gebruiker de vensters met een verhoogde bevoegdheid op de desktop van de lokale gebruiker gebruiken.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet geconfigureerd, wordt de host voor ondersteuning op afstand uitgevoerd in de context van de gebruiker en kan de externe gebruiker geen vensters met een verhoogde bevoegdheid op de desktop gebruiken.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Standaardzoekprovider</translation>
<translation id="1117535567637097036">De protocolhandlers die via dit beleid zijn ingesteld, worden niet gebruikt bij de verwerking van Android-intenties.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Hiermee geef je het werkbalkicoon van <ph name="PRODUCT_NAME" /> weer</translation>
<translation id="1128903365609589950">Hiermee wordt de directory geconfigureerd die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt om gecachte bestanden op schijf op te slaan.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de opgegeven directory, ongeacht of de gebruiker de optie '--disk-cache-dir' heeft ingesteld. Als je gegevensverlies of andere onverwachte fouten wilt voorkomen, moet dit beleid niet worden ingesteld op de hoofddirectory van een volume of op een directory die wordt gebruikt voor andere doeleinden, omdat <ph name="PRODUCT_NAME" /> de content ervan beheert.
Raadpleeg https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables voor een lijst met variabelen die kunnen worden gebruikt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de standaardcachedirectory gebruikt en kan de gebruiker deze overschrijven met de opdrachtregelmarkering '--disk-cache-dir'.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Dit beleid is alleen ingeschakeld in de winkelmodus.
Bepaalt de periode waarna de schermbeveiliging wordt weergegeven in het inlogvenster voor apparaten in de winkelmodus.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Afbeeldingen toestaan op deze sites</translation>
<translation id="1152117524387175066">De status van de schakelaar voor de ontwikkelaarsmodus van het apparaat bij opstarten melden.
Als het beleid is ingesteld op 'onwaar' (false), wordt de status van de schakelaar voor de ontwikkelaarsmodus niet gemeld.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Doorgaan vanaf de waarschuwingspagina van Safe Browsing uitschakelen</translation>
<translation id="1166377463685560145">Hiermee worden de printers gespecificeerd die een gebruiker niet kan gebruiken.
Dit beleid wordt alleen gebruikt als <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> is gekozen voor <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Als dit beleid wordt gebruikt, zijn alle printers beschikbaar voor de gebruiker, met uitzondering van de ID's die in dit beleid worden vermeld.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">De frequentie, in milliseconden, waarmee uploads van de apparaatstatus worden verzonden.
Als dit beleid niet is ingesteld, is de standaardfrequentie 3 uur. De minimaal toegestane frequentie is 60 seconden.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Bedrijfsprinters ingeschakeld</translation>
<translation id="1221359380862872747">Gespecificeerde URL's laden in demo-aanmeldvenster</translation>
<translation id="123081309365616809">Casten van content naar het apparaat inschakelen</translation>
<translation id="1265053460044691532">De offline inlogtijd beperken voor een gebruiker die is geverifieerd via SAML</translation>
<translation id="1291880496936992484">Waarschuwing: RC4 wordt volledig verwijderd van <ph name="PRODUCT_NAME" /> na versie 52 (rond september 2016) en dit beleid werkt vanaf dan niet meer.
Als het beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'onwaar', worden de RC4-coderingssuites in TLS niet ingeschakeld. Anders kan het worden ingesteld op 'waar' om compatibiliteit met een verouderde server te behouden. Dit is een tijdelijke oplossing en de server moet opnieuw worden geconfigureerd.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Een PAC-script voor de proxy gebruiken</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID's voor extensies/apps en URL's voor updates die op de achtergrond moeten worden geïnstalleerd</translation>
<translation id="1313457536529613143">Bepaalt het percentage waarmee de dimvertraging van het scherm wordt geschaald wanneer er activiteit van de gebruiker wordt waargenomen terwijl het scherm is gedimd of kort nadat het scherm is uitgeschakeld.
Als dit beleid is ingeschakeld, bepaalt het het percentage waarmee de dimvertraging van het scherm wordt geschaald wanneer er activiteit van de gebruiker wordt waargenomen terwijl het scherm is gedimd of kort nadat het scherm is uitgeschakeld. Wanneer de dimvertraging is geschaald, worden de vertragingen 'Scherm uit', 'Schermvergrendeling' en 'Inactief' aangepast om dezelfde afstand van de dimvertraging van het scherm te behouden zoals oorspronkelijk was geconfigureerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardschaalfactor gebruikt.
De schaalfactor moet 100% of meer zijn.</translation>
<translation id="131353325527891113">Gebruikersnamen weergeven in het aanmeldscherm</translation>
<translation id="1327466551276625742">Prompt voor netwerkconfiguratie inschakelen als je offline bent</translation>
<translation id="1330145147221172764">Schermtoetsenbord inschakelen</translation>
<translation id="1330985749576490863">Schakelt Google Drive uit via mobiele verbindingen in de app Bestanden van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="13356285923490863">Naam van beleid</translation>
<translation id="1353966721814789986">Homepage's</translation>
<translation id="1359553908012294236">Als dit beleid is ingesteld op 'waar' of niet is geconfigureerd, schakelt <ph name="PRODUCT_NAME" /> gast-logins in. Gast-logins zijn profielen van <ph name="PRODUCT_NAME" /> waarbij alle vensters in de incognitomodus worden geopend.
Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar', staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet toe dat er gastprofielen worden gestart.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Query's naar de Quirks Server inschakelen voor hardwareprofielen</translation>
<translation id="1393485621820363363">Zakelijke apparaatprinters ingeschakeld</translation>
<translation id="1397855852561539316">Voorgestelde URL voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="1420281424655200442">Hiermee wordt beheerd welke printers uit <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> beschikbaar zijn voor gebruikers.
Hiermee wordt aangegeven welk toegangsbeleid wordt gebruikt voor bulksgewijze printerconfiguratie. Als <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> is geselecteerd, worden alle printers weergegeven. Als <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> is geselecteerd, wordt <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> gebruikt om de toegang te beperken tot de gespecificeerde printers. Als <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> is geselecteerd, geeft <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> alleen die printers aan die kunnen worden geselecteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt uitgegaan van <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adres of URL van proxyserver</translation>
<translation id="1435659902881071157">Netwerkconfiguratie op apparaatniveau</translation>
<translation id="1438739959477268107">Standaardinstelling voor het genereren van sleutels</translation>
<translation id="1454846751303307294">Hiermee kun je een lijst URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die JavaScript niet mogen uitvoeren.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultJavaScriptSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-clients):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Bepaal het gebruikersgedrag tijdens een sessie met meerdere profielen op <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten.
Als dit beleid is ingesteld op 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted', kan de gebruiker de primaire of secundaire gebruiker in een sessie met meerdere profielen zijn.
Als dit beleid is ingesteld op 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary', kan de gebruik alleen de primaire gebruiker zijn in een sessie met meerdere profielen.
Als dit beleid is ingesteld op 'MultiProfileUserBehaviorNotAllowed', mag de gebruiker geen deel uitmaken van een sessie met meerdere profielen.
Als je deze instelling instelt, kan deze niet door gebruikers worden gewijzigd of genegeerd.
Als de instelling wordt gewijzigd terwijl de gebruiker is ingelogd bij een sessie met meerdere profielen, worden alle gebruikers in de sessie gecontroleerd op basis van hun overeenkomstige instellingen. De sessie wordt gesloten als een van de gebruikers niet langer deel mag uitmaken van de sessie.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is de standaardwaarde 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary' van toepassing op gebruikers die op ondernemingsniveau worden beheerd en wordt 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted' gebruikt voor niet-beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klikken om te spelen</translation>
<translation id="1466133662354365542">Hiermee wordt de functie Automatisch aanvullen van <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en wordt gebruikers toegestaan creditcard- of adresgegevens automatisch in te vullen op webformulieren aan de hand van eerder opgeslagen gegevens.
Als je deze instelling uitschakelt, worden er nooit creditcardgegevens voorgesteld of ingevuld door Automatisch aanvullen. Er worden ook geen aanvullende creditcardgegevens opgeslagen die de gebruiker mogelijk verzendt terwijl hij browst op internet.
Als je deze instelling inschakelt of geen waarde instelt, kan de gebruiker de functie Automatisch aanvullen (waaronder creditcards) beheren in de UI.</translation>
<translation id="1468307069016535757">De standaardstatus van de toegankelijkheidsfunctie 'Modus voor hoog contrast' instellen op het inlogscherm
Als dit beleid op 'waar' is ingesteld, wordt de modus voor hoog contrast ingeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven.
Als dit beleid op 'onwaar' is ingesteld, wordt de modus voor hoog contrast uitgeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit tijdelijk negeren door de modus voor hoog contrast in of uit te schakelen. De keuze van de gebruiker is echter niet permanent en de standaardinstelling wordt hersteld wanneer het inlogscherm opnieuw wordt weergegeven of de gebruiker gedurende een minuut niet actief is op het inlogscherm.
Als je het beleid niet instelt, wordt de modus voor hoog contrast uitgeschakeld wanneer het inlogscherm voor de eerste keer wordt weergegeven. Gebruikers kunnen de modus voor hoog contrast op elk moment in- of uitschakelen en de status op het inlogscherm is permanent tussen gebruikers.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Als dit beleid is ingesteld op 'waar', is Unified Desktop toegestaan en
standaard ingeschakeld, waardoor apps op meerdere schermen worden weergegeven.
De gebruiker kan Unified Desktop uitschakelen voor afzonderlijke schermen door
dit uit te schakelen in de scherminstellingen.
Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar' of niet is ingesteld, wordt Unified Desktop
uitgeschakeld. In dit geval kan de gebruiker de functie niet inschakelen.</translation>
<translation id="1474273443907024088">TLS False Start uitschakelen</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> omzeilt elke proxy voor de lijst met hosts die hier wordt gespecificeerd.
Dit beleid wordt alleen van kracht als je handmatig proxyinstellingen hebt geselecteerd bij 'Kies hoe je proxyserverinstellingen wilt specificeren'.
Stel dit beleid niet in als je een andere modus voor het instellen van je proxybeleid hebt geselecteerd.
Ga voor meer gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="1504431521196476721">Externe bevestiging</translation>
<translation id="1509692106376861764">Dit beleid wordt niet meer gebruikt sinds <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 29.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Sites toestaan de fysieke locatie van gebruikers bij te houden</translation>
<translation id="152657506688053119">Lijst met alternatieve URL's voor de standaardzoekprovider</translation>
<translation id="1530812829012954197">De volgende URL-patronen altijd verwerken in de hostbrowser</translation>
<translation id="1553684822621013552">Als dit beleid is ingesteld op waar, wordt ARC ingeschakeld voor de gebruiker (onderhevig aan extra controles van de beleidsinstellingen; ARC is nog steeds niet beschikbaar als de kortstondige modus of toegang tot meerdere accounts is ingeschakeld in de huidige gebruikerssessie).
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen zakelijke gebruikers ARC niet gebruiken.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Beleid overschrijft Debug-builds van de host voor externe toegang</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F plus extensies voor individuele bevestiging</translation>
<translation id="1583248206450240930"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> standaard gebruiken</translation>
<translation id="1603058613431276040">Hiermee worden configuraties geleverd voor zakelijke printers die zijn gekoppeld aan apparaten.
Met dit beleid kun je printerconfiguraties leveren aan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten. Het bestand mag niet groter zijn dan 5 MB en moet zijn gecodeerd in JSON-indeling. De indeling is gelijk aan het NativePrinters-woordenboek. Naar schatting wordt een bestand dat ongeveer 21.000 printers bevat, gecodeerd als een bestand van 5 MB. De cryptografische hash wordt gebruikt om de integriteit van de download te verifiëren.
Het bestand wordt gedownload en gecachet. Het bestand wordt opnieuw gedownload wanneer de URL of de hash verandert.
Als dit beleid is ingesteld, wordt in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> het bestand voor printerconfiguraties gedownload en worden printers beschikbaar gesteld in overeenstemming met <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> en <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Dit beleid is niet van invloed op de mogelijkheid van gebruikers om printers op afzonderlijke apparaten te configureren. Het is bedoeld als aanvulling op de configuratie van printers door individuele gebruikers.
Dit beleid vormt een aanvulling op <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Als dit beleid niet is ingesteld, zijn er geen apparaatprinters en worden de overige beleidsregels van <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> genegeerd.</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL's die zonder prompt toegang krijgen tot apparaten voor het vastleggen van audio</translation>
<translation id="1617235075406854669">Verwijderen van browser- en downloadgeschiedenis inschakelen</translation>
<translation id="163200210584085447">Patronen in deze lijst worden vergeleken met de
beveiligingsoorsprong van de aanvragende URL. Als een overeenkomst
wordt gevonden, wordt toegang tot apparaten voor het vastleggen van
video verleend op SAML-inlogpagina's. Als er geen overeenkomst wordt
gevonden, wordt toegang automatisch geweigerd. Patronen met jokertekens
zijn niet toegestaan</translation>
<translation id="1634989431648355062">De <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in toestaan op deze sites</translation>
<translation id="1655229863189977773">Grootte van schijfcache in bytes instellen</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxyserver</translation>
<translation id="1668836044817793277">De kiosk-app die automatisch zonder vertraging is gestart, wel of niet toestaan de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie te beheren.
Met dit beleid wordt bepaald of de kiosk-app die automatisch zonder vertraging is gestart, de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie mag beheren door een required_platform_version te declareren in het bijbehorende manifest en deze te gebruiken als voorvoegsel voor de doelversie van de automatische update.
Als het beleid is ingesteld op 'true' (waar), wordt de waarde van de manifestsleutel required_platform_version van de kiosk-app die automatisch zonder vertraging is gestart, gebruikt als voorvoegsel voor de doelversie van de automatische update.
Als het beleid niet is geconfigureerd of is ingesteld op 'false' (onwaar), wordt de manifestsleutel required_platform_version genegeerd en wordt de automatische update zoals gebruikelijk uitgevoerd.
Waarschuwing: Het wordt niet aanbevolen het beheer van de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie te delegeren aan een kiosk-app, omdat het apparaat hierdoor mogelijk geen software-updates en essentiële beveiligingsoplossingen ontvangt. Als je het beheer van de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie delegeert, kunnen gebruikers gevaar lopen.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Ondersteund op:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Openbare sessie voor automatisch inloggen</translation>
<translation id="1689963000958717134">Hiermee kun je een netwerkconfiguratie toepassen voor alle gebruikers van een <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaat. De netwerkconfiguratie is een tekenreeks met JSON-indeling, zoals gedefinieerd door de indeling voor open netwerkconfiguratie, beschreven op <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">De beperking voor het ophalen van de seed voor varianten instellen</translation>
<translation id="172374442286684480">Alle sites toestaan lokale gegevens in te stellen</translation>
<translation id="1734716591049455502">Opties voor externe toegang configureren</translation>
<translation id="1736269219679256369">Doorgaan vanaf de SSL-waarschuwingspagina toestaan</translation>
<translation id="1749815929501097806">De Servicevoorwaarden instellen die de gebruiker moet accepteren voordat een apparaat-lokale accountsessie kan worden gestart.
Als dit beleid is ingesteld, worden de Servicevoorwaarden gedownload door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> en worden deze aan de gebruiker getoond wanneer een apparaat-lokale accountsessie wordt gestart. De gebruiker mag alleen deelnemen aan de sessie nadat hij/zij de Servicevoorwaarden accepteert.
Als dit beleid niet is ingesteld, worden er geen Servicevoorwaarden weergegeven.
Het beleid moet op een URL worden ingesteld vanaf waar de Servicevoorwaarden door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kunnen worden gedownload. De Servicevoorwaarden moeten platte tekst zijn die als tekst met MIME-type/plat wordt weergegeven. Er is geen opmaak toegestaan.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Alle downloads blokkeren</translation>
<translation id="1781356041596378058">Met dit beleid wordt ook de toegang tot de ontwikkelaarsopties van Android beheerd. Als je dit beleid instelt op True (Waar), hebben gebruikers geen toegang tot ontwikkelaarsopties. Als je dit beleid instelt op False (Onwaar) of niet instelt, hebben gebruikers toegang tot ontwikkelaarsopties door zeven keer op het buildnummer te tikken in de app Instellingen van Android.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Lijst met vastgezette apps om weer te geven in het opstartprogramma</translation>
<translation id="1808715480127969042">Cookies blokkeren op deze sites</translation>
<translation id="1827523283178827583">Vaste proxyservers gebruiken</translation>
<translation id="1843117931376765605">Vernieuwingsfrequentie voor gebruikersbeleid</translation>
<translation id="1844620919405873871">Hiermee configureer je het beleid ten aanzien van snel ontgrendelen.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Specificeert de parameters die worden gebruikt voor het uitvoeren van een instantzoekopdracht met POST. Het bestaat uit door komma's gescheiden naam/waarde-paren. Als een waarde een templateparameter, zoals {searchTerms} in het bovenstaande voorbeeld, is, wordt de waarde vervangen door echte zoektermgegevens.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt de instantzoekopdracht verzonden met de GET-methode.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Waarschuwing: De TLS-fallbackversie wordt na de lancering van versie 52 (rond september 2016) uit <ph name="PRODUCT_NAME" /> verwijderd. Vanaf dat moment werkt dit beleid niet meer.
Wanneer een TLS-handshake mislukt, probeerde <ph name="PRODUCT_NAME" /> voorheen opnieuw verbinding te maken met een lagere versie van TLS om bugs in HTTPS-servers te omzeilen. Deze instelling configureert de versie waarbij dit fallbackproces wordt stopgezet. Als een server de versieonderhandeling correct uitvoert (dat wil zeggen, zonder de verbinding te verbreken), is deze instelling niet van toepassing. Desondanks moet de resulterende verbinding nog steeds voldoen aan SSLVersionMin.
Als dit beleid niet is geconfigureerd of als het is ingesteld op 'tls1.2', voert <ph name="PRODUCT_NAME" /> deze fallback niet meer uit. Let op: Hiermee wordt de ondersteuning voor oudere TLS-versies niet uitgeschakeld, maar alleen het proces van <ph name="PRODUCT_NAME" /> om servers met bugs te omzeilen die versieonderhandelingen niet correct kunnen uitvoeren.
Als de compatibiliteit met een server met bugs moet worden behouden, kan dit beleid worden ingesteld op 'tls1.1'. Dit is slechts een noodoplossing. De server moet snel worden gerepareerd.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Als dit beleid is ingesteld op een lege tekenreeks of niet is geconfigureerd, geeft <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> geen optie voor Automatisch aanvullen weer tijdens het inlogproces van de gebruiker.
Als dit beleid is ingesteld op een tekenreeks die een domeinnaam vertegenwoordigt, geeft <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> een optie voor Automatisch aanvullen weer tijdens het inlogproces van de gebruiker, waarbij de gebruiker alleen zijn gebruikersnaam hoeft te typen zonder de domeinnaamextensie. De gebruiker kan deze domeinnaamextensie overschrijven.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Rechten voor sleutels</translation>
<translation id="186719019195685253">Actie die moet worden ondernomen wanneer de vertraging voor inactief wordt bereikt bij gebruik op netspanning</translation>
<translation id="187819629719252111">Hiermee wordt toegang tot lokale bestanden op de computer toegestaan doordat <ph name="PRODUCT_NAME" /> dialoogvensters voor het selecteren van bestanden kan weergeven.
Als je deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers zoals gewoonlijk dialoogvensters voor het selecteren van bestanden openen.
Als je deze instelling uitschakelt, wordt er een bericht weergegeven wanneer de gebruiker een actie uitvoert waarvoor normaal gesproken een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden wordt weergegeven (zoals bij het importeren van bladwijzers, het opslaan van links, enzovoort) Alle processen gaan verder alsof de gebruiker in een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden op 'Annuleren' heeft geklikt.
Als deze instelling niet wordt ingesteld, kunnen gebruikers zoals gewoonlijk dialoogvensters voor het selecteren van bestanden openen.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Hiermee wordt de tijdzone gespecificeerd die voor het apparaat moet worden gebruikt. Gebruikers kunnen de gespecificeerde tijdzone overschrijven voor de huidige sessie. Bij het uitloggen wordt de tijd echter teruggezet naar de gespecificeerde tijdzone. Als een ongeldige waarde wordt opgegeven, wordt het beleid nog steeds geactiveerd, maar wordt 'GMT' gebruikt. Als een lege tekenreeks wordt opgegeven, wordt het beleid genegeerd.
Als dit beleid niet wordt gebruikt, blijft de huidige actieve tijdzone in gebruik. Gebruikers kunnen de tijdzone echter wijzigen en de wijziging is blijvend. Een wijziging door één gebruiker is daardoor van invloed op het inlogscherm en op alle andere gebruikers.
Bij nieuwe apparaten is de tijdzone standaard ingesteld op 'US/Pacific'.
De notatie van de waarde volgt de naamgeving van tijdzones in de 'IANA Time Zone Database' (zie https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). Je kunt naar veel tijdzones verwijzen via 'continent/grote_stad' of 'oceaan/grote_stad'.
Als je dit beleid instelt, wordt automatische bepaling van de tijdzone op basis van de apparaatlocatie volledig uitgeschakeld. Ook wordt het beleid SystemTimezoneAutomaticDetection overschreven.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Alle sites toestaan JavaScript uit te voeren</translation>
<translation id="193259052151668190">Witte lijst met USB-apparaten die kunnen worden ontkoppeld</translation>
<translation id="1933378685401357864">Achtergrondafbeelding</translation>
<translation id="1956493342242507974">Energiebeheer configureren op het inlogscherm in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Met dit beleid kun je configureren hoe <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zich gedraagt wanneer er enige tijd geen gebruikersactiviteit is terwijl het inlogscherm wordt weergegeven. Het beleid beheerst meerdere instellingen. Voor de afzonderlijke semantiek en waardebereiken bekijk je de bijbehorende beleidsregels die energiebeheer in een sessie beheersen. De enige afwijkingen van deze beleidsregels zijn:
* De acties die worden ondernomen voor inactief of het sluiten van de klep, kunnen de sessie niet beëindigen.
* De standaardactie die wordt ondernomen voor inactief bij gebruik op netspanning, is uitschakelen.
Als een instelling niet wordt gespecificeerd, wordt een standaardwaarde gebruikt.
Als het instellen van dit beleid ongedaan wordt gemaakt, worden de standaardwaarden gebruikt voor alle instellingen.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Of door lokale vertrouwensankers uitgegeven certificaten zonder de extensie subjectAlternativeName zijn toegestaan</translation>
<translation id="1964634611280150550">Incognitomodus uitgeschakeld</translation>
<translation id="1964802606569741174">Dit beleid is niet van invloed op de YouTube-app voor Android. Als de veiligheidsmodus voor YouTube moet worden afgedwongen, moet je installatie van de YouTube-app voor Android niet toestaan.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Hiermee worden beleidsregels overgeschreven op Debug-builds van de host voor externe toegang.
De waarde wordt geparseerd als een JSON-woordenboek van beleidsnaam tot beleidswaardelocaties.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Nettoladingen (payloads) voor automatische updates voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kunnen worden gedownload via HTTP in plaats van HTTPS. Hierdoor kunnen HTTP-downloads transparant in het HTTP-cachegeheugen worden opgeslagen.
Als dit beleid is ingesteld op 'true' (waar), probeert <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nettoladingen voor automatische updates te downloaden via HTTP. Als het beleid is ingesteld op 'false' (onwaar) of niet is geconfigureerd, wordt HTTPS gebruikt voor het downloaden van nettoladingen voor automatische updates.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Energiebeheer</translation>
<translation id="201557587962247231">De frequentie van uploads van rapporten over de apparaatstatus</translation>
<translation id="2018836497795982119">Hiermee wordt de periode in milliseconden gespecificeerd waarna de apparaatbeheerservice wordt gevraagd om informatie over het gebruikersbeleid.
Als je dit beleid instelt, wordt de standaardwaarde van 3 uur overschreven. Geldige waarden voor dit beleid liggen tussen 1800000 (30 minuten) en 86400000 (1 dag). Alle waarden die niet binnen dit bereik vallen, worden afgerond tot de betreffende minimum- of maximumgrens. Als het platform beleidsmeldingen ondersteunt, wordt de vernieuwingsvertraging ingesteld op 24 uur omdat beleidsmeldingen naar verwachting automatisch een vernieuwing afdwingen wanneer het beleid wordt gewijzigd.
Als je dit beleid niet instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de standaardwaarde van 3 uur.
Houd er rekening mee dat als het platform beleidsmeldingen ondersteunt, de vernieuwingsvertraging wordt ingesteld op 24 uur (hierbij worden alle standaardinstellingen en de waarde van dit beleid genegeerd) omdat beleidsmeldingen naar verwachting automatisch een vernieuwing afdwingen wanneer het beleid wordt gewijzigd, waardoor frequentere vernieuwingen overbodig zijn.</translation>
<translation id="2024476116966025075">De vereiste domeinnaam configureren voor clients voor externe toegang</translation>
<translation id="2030905906517501646">Zoekwoord voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="203096360153626918">Dit beleid is niet van invloed op de Android-apps. Deze hebben toegang tot de modus voor volledig scherm, zelfs als dit beleid is ingesteld op <ph name="FALSE" /> (Onwaar).</translation>
<translation id="2043770014371753404">Bedrijfsprinters uitgeschakeld</translation>
<translation id="2063380907529983889">Hiermee wordt beheerd welke printers uit <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> beschikbaar zijn voor gebruikers.
Hiermee wordt aangegeven welk toegangsbeleid wordt gebruikt voor bulksgewijze printerconfiguratie. Als <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> is geselecteerd, worden alle printers weergegeven. Als <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> is geselecteerd, wordt <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> gebruikt om de toegang te beperken tot de gespecificeerde printers. Als <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> is geselecteerd, geeft <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> alleen die printers aan die kunnen worden geselecteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt uitgegaan van <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Hiermee wordt gespecificeerd welke HTTP-verificatieschema's door <ph name="PRODUCT_NAME" /> worden ondersteund.
Mogelijke waarden zijn 'basic', 'digest', 'ntlm' en 'negotiate'. Scheid meerdere waarden van elkaar met komma's.
Als dit beleid niet is ingesteld, worden alle vier de schema's gebruikt.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Toegang blokkeren naar sites die zich niet in inhoudspakketten bevinden</translation>
<translation id="2077129598763517140">Hardwareversnelling gebruiken indien beschikbaar</translation>
<translation id="2077273864382355561">Vertraging van scherm uitschakelen wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="2082205219176343977">Configureer de minimaal toegestane Chrome-versie voor het apparaat.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabiel kanaal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Rapportage van gebruiks- en crashgegevens inschakelen</translation>
<translation id="2113068765175018713">Uptime van apparaat beperken door automatisch opnieuw op te starten</translation>
<translation id="2127599828444728326">Meldingen op deze sites toestaan</translation>
<translation id="2131902621292742709">Vertraging van dimmen van scherm wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="2134437727173969994">Schermvergrendeling toestaan</translation>
<translation id="2137064848866899664">Als dit beleid is ingesteld, wordt elke display bij opnieuw opstarten
gedraaid tot de gespecificeerde stand, plus de eerste keer dat de
display wordt aangesloten nadat de beleidswaarde is gewijzigd.
Gebruikers kunnen na inloggen de schermrotatie wijzigen via de
instellingenpagina, maar na opnieuw opstarten wordt hun instelling
overschreven door de waarde in het beleid.
Dit beleid is van toepassing op de primaire display en alle
secundaire displays.
Als het beleid niet is ingesteld, is de standaardwaarde 0 graden
en kan de gebruiker dit naar wens wijzigen. In dit geval wordt
de standaardwaarde niet opnieuw toegepast na opnieuw opstarten.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Stel beleid voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> in, een functie waarmee gebruikers de content van tabbladen, sites of hun bureaublad vanuit de browser naar externe schermen en geluidssystemen kunnen sturen.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Inactieve vertraging wanneer op netstroom wordt gewerkt</translation>
<translation id="2170233653554726857">WPAD-optimalisatie inschakelen</translation>
<translation id="2176565653304920879">Als dit beleid is ingesteld, wordt het proces voor automatische tijdzonedetectie op een van de volgende manieren uitgevoerd, afhankelijk van de waarde van de instelling:
Als TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide is ingesteld, kunnen gebruikers automatische tijdzonedetectie beheren via de normale beheeropties in chrome://settings.
Als TimezoneAutomaticDetectionDisabled is ingesteld, zijn de beheeropties voor automatische tijdzonedetectie in chrome://settings uitgeschakeld. Automatische tijdzonedetectie is altijd uitgeschakeld.
Als TimezoneAutomaticDetectionIPOnly is ingesteld, zijn de beheeropties voor de tijdzone in chrome://settings uitgeschakeld. Automatische tijdzonedetectie is altijd ingeschakeld. Tijdzonedetectie maakt gebruikt van de methode die gebaseerd is op IP-adressen om de locatie te bepalen.
Als TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints is ingesteld, zijn de beheeropties voor de tijdzone in chrome://settings uitgeschakeld. Automatische tijdzonedetectie is altijd ingeschakeld. De lijst met zichtbare wifi-toegangspunten wordt altijd verzonden naar de Geolocatie-API-server voor gedetailleerde tijdzonedetectie.
Als TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo is ingesteld, zijn de beheeropties voor de tijdzone in chrome://settings uitgeschakeld. Automatische tijdzonedetectie is altijd ingeschakeld. Locatiegegevens (zoals wifi-toegangspunten, bereikbare zendmasten, GPS) worden naar een server verzonden voor gedetailleerde tijdzonedetectie.
Als dit beleid niet is ingesteld, gedraagt het zich alsof TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide is ingesteld.
Als het beleid SystemTimezone is ingesteld, overschrijft het dit beleid. In dat geval is automatische tijdzonedetectie volledig uitgeschakeld.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Minimaal de gemiddelde 'Beperkte modus' op YouTube afdwingen</translation>
<translation id="2183294522275408937">Met deze instelling wordt bepaald hoe vaak het wachtwoord voor het vergrendelingsscherm moet worden opgegeven om de functie voor snel ontgrendelen te kunnen blijven gebruiken. Telkens wanneer het vergrendelingsscherm wordt weergegeven en het wachtwoord nog niet is opgegeven gedurende de ingestelde periode, is de functie voor snel ontgrendelen niet beschikbaar om het vergrendelingsscherm te ontgrendelen. Wanneer het vergrendelingsscherm niet wordt ontgrendeld gedurende de ingestelde periode, moet de volgende keer dat de gebruiker een verkeerde code invoert of het vergrendelingsscherm opnieuw opent een wachtwoord worden opgegeven.
Als deze instelling is ingeschakeld, wordt gebruikers die de functie voor snel ontgrendelen gebruiken, op basis van deze instelling gevraagd hun wachtwoord op te geven voor het vergrendelingsscherm.
Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt gebruikers die de functie voor snel ontgrendelen gebruiken, elke dag gevraagd hun wachtwoord voor het vergrendelingsscherm op te geven.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Dit beleid is beëindigd in M61. Gebruik EcryptfsMigrationStrategy.
Geeft aan hoe een apparaat zich moet gedragen dat is geleverd met eCryptfs en moet worden overgezet naar ext4-versleuteling.
Als je dit beleid instelt op 'DisallowArc', worden Android-apps uitgeschakeld voor alle gebruikers op het apparaat (waaronder gebruikers die al beschikken over ext4-versleuteling) en wordt er geen migratie van eCryptfs naar ext4-versleuteling aangeboden aan gebruikers.
Als je dit beleid instelt op 'AllowMigration', wordt aan gebruikers met eCryptfs-hoofdmappen aangeboden deze te migreren naar ext4-versleuteling indien nodig (momenteel is dit het geval wanneer Android N beschikbaar komt op het apparaat).
Dit beleid is niet van toepassing op kiosk-apps. Die worden automatisch gemigreerd. Als dit beleid niet wordt ingesteld, gedraagt het apparaat zich alsof 'DisallowArc' is gekozen.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Witte lijst voor systeemeigen berichten configureren</translation>
<translation id="2204753382813641270">Automatisch verbergen van archief beheren</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parameters voor zoek-URL die POST gebruikt</translation>
<translation id="2223598546285729819">Standaardinstelling voor meldingen</translation>
<translation id="2231817271680715693">Browsegeschiedenis importeren uit standaardbrowser bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="2236488539271255289">Niet toestaan dat sites lokaal gegevens instellen</translation>
<translation id="2240879329269430151">Hiermee kun je instellen of websites pop-ups mogen weergeven. Het weergeven van pop-ups kan worden toegestaan voor alle websites of worden geweigerd voor alle websites.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt 'BlockPopups' gebruikt en kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Dit beleid configureert de inschakeling van het virtuele toetsenbord als invoerapparaat in ChromeOS. Gebruikers kunnen dit beleid niet overschrijven.
Als het beleid wordt ingesteld op 'true', is het virtuele schermtoetsenbord altijd ingeschakeld.
Als het beleid wordt ingesteld op 'false', is het virtuele schermtoetsenbord altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven. Gebruikers kunnen echter nog wel een schermtoetsenbord voor toegankelijkheid in-/uitschakelen dat voorrang heeft op het virtuele toetsenbord dat met dit beleid wordt beheerd. Bekijk het beleid |VirtualKeyboardEnabled| voor het beheren van het schermtoetsenbord voor toegankelijkheid.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt het schermtoetsenbord aanvankelijk uitgeschakeld, maar kan dit op elk gewenst moment door de gebruiker worden ingeschakeld. Er kunnen ook heuristische regels worden gebruikt om te bepalen wanneer het toetsenbord wordt weergegeven.</translation>
<translation id="228659285074633994">Hiermee wordt de tijdsduur zonder gebruikersinvoer gespecificeerd waarna een waarschuwingsdialoogvenster wordt weergegeven wanneer op netstroom wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld, specificeert het de tijdsduur dat de gebruiker inactief moet zijn voordat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> een waarschuwingsdialoogvenster aan de gebruiker laat zien om aan te geven dat de actie voor inactiviteit bijna wordt ondernomen.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er geen waarschuwingsdialoogvenster weergegeven.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. De waarde die wordt opgegeven, moet kleiner zijn dan of gelijk aan de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kan een webservice van Google gebruiken om spelfouten te corrigeren. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt deze service altijd gebruikt. Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt deze service nooit gebruikt.
Spellingcontrole kan nog steeds worden uitgevoerd met een gedownload woordenboek. Dit beleid beheert alleen het gebruik van de online service.
Als deze instelling niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers kiezen of de service voor spellingcontrole moet worden gebruikt.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Er wordt geen rekening gehouden met het afspelen van video in Android-apps, zelfs niet wanneer dit beleid is ingesteld op <ph name="TRUE" /> (Waar).</translation>
<translation id="2298647742290373702">De standaardpagina 'Nieuw tabblad' configureren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Een lijst met ingeschakelde plug-ins specificeren</translation>
<translation id="2303795211377219696">Automatisch aanvullen inschakelen voor creditcards</translation>
<translation id="2309390639296060546">Standaardinstelling voor geolocatie</translation>
<translation id="2312134445771258233">Hiermee kun he de pagina's configureren die bij het starten worden geladen.
De content van de lijst 'URL's die worden geopend bij starten' wordt genegeerd, tenzij je 'Een lijst met URL's openen' selecteert bij 'Actie bij starten'.</translation>
<translation id="2334591568684482454">Hiermee configureer je de beschikbaarheid en het gedrag van de updatefunctionaliteit van <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware. Afzonderlijke instellingen kunnen worden gespecificeerd in JSON-eigenschappen:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Als dit is ingesteld op <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, kunnen gebruikers het Powerwash-proces activeren om een <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-update te installeren.
Als het beleid niet is ingesteld, is de updatefunctionaliteit voor <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware niet beschikbaar.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Hiermee kun je een lijst URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd waarop afbeeldingen kunnen worden weergegeven.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultImagesSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="2372547058085956601">De vertraging voor automatisch inloggen bij de openbare sessie.
Als het beleid |DeviceLocalAccountAutoLoginId| niet is ingesteld, heeft dit beleid geen effect. Anders:
Als dit beleid is ingesteld, bepaalt het de tijdsduur zonder gebruikersactiviteit die moet verstrijken voordat er automatisch wordt ingelogd bij de openbare sessie gespecificeerd door het beleid |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt 0 milliseconden gebruikt als time-out.
Dit beleid wordt opgegeven in milliseconden.</translation>
<translation id="237494535617297575">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven van sites waarop meldingen mogen worden weergegeven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultNotificationsSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Schermactiveringsvergrendeling toestaan</translation>
<translation id="2411919772666155530">Meldingen op deze sites blokkeren</translation>
<translation id="2418507228189425036">Hiermee wordt het opslaan van de browsergeschiedenis in <ph name="PRODUCT_NAME" /> uitgeschakeld en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de browsergeschiedenis niet opgeslagen. Met deze instelling wordt ook tabbladsynchronisatie uitgeschakeld.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is ingesteld, wordt de browsergeschiedenis opgeslagen.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Negeert de regels van <ph name="PRODUCT_NAME" /> voor selectie van de standaardprinter.
Dit beleid bepaalt de regels voor het selecteren van de standaardprinter in <ph name="PRODUCT_NAME" />, wat gebeurt wanneer de afdrukfunctie voor het eerst in een profiel wordt gebruikt.
Wanneer dit beleid is ingesteld, probeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> een printer te vinden die overeenkomt met alle opgegeven kenmerken en selecteert deze als standaardprinter. De eerste gevonden printer die overeenkomt met dit beleid, wordt geselecteerd. Als meerdere printers overeenkomen, kan elke willekeurige overeenkomende printer worden geselecteerd, afhankelijk van de volgorde waarin de printers worden gevonden.
Als dit beleid niet is ingesteld, of als er geen overeenkomende printer binnen de time-outperiode wordt gevonden, wordt de printer standaard ingesteld op de ingebouwde pdf-printer, of er wordt geen printer geselecteerd, als de pdf-printer niet beschikbaar is.
De waarde wordt geparseerd als JSON-object, overeenkomend met het volgende schema:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Het zoeken naar een overeenkomende printer al dan niet beperken tot een specifieke reeks printers.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Reguliere expressie voor overeenkomende printer-ID.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Reguliere expressie voor overeenkomende printerweergavenaam.",
"type": "string"
}
}
}
Printers die zijn gekoppeld aan <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />, worden als '<ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />' beschouwd. De overige printers worden als '<ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />' geclassificeerd.
Wanneer een veld wordt overgeslagen, betekent dit dat alle waarden overeenkomen. Het niet-opgeven van de verbinding zorgt er bijvoorbeeld voor dat 'Voorbeeld afdrukken' het detecteren van alle soorten printers start (zowel lokale als cloudprinters).
Reguliere expressiepatronen moeten de JavaScript RegExp-syntaxis volgen en namen komen alleen overeen als ook het hoofdlettergebruik klopt (hoofdlettergevoelig).</translation>
<translation id="2426782419955104525">Hiermee schakel je de Instant-functie van <ph name="PRODUCT_NAME" /> in en voorkom je dat gebruikers deze instelling wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, is <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant ingeschakeld.
Als je deze instelling uitschakelt, is <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant uitgeschakeld.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers deze niet wijzigen of negeren.
Als je deze instelling niet instelt, kan de gebruiker bepalen of de functie wordt gebruikt.
Deze instelling is verwijderd uit <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 en hogere versies.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Staat inloggen bij <ph name="PRODUCT_NAME" /> toe</translation>
<translation id="244317009688098048">Sneltoets voor automatisch inloggen inschakelen.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld als 'true', en een lokaal account op een apparaat is geconfigureerd voor automatisch inloggen zonder uitstel, gebruikt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de sneltoets Ctrl+Alt+S voor het overslaan van het automatisch inloggen en weergeven van het inlogvenster.
Als dit beleid is ingesteld als 'false', kan het automatisch inloggen zonder uitstel (indien geconfigureerd) niet worden overgeslagen.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Landinstelling voor applicatie</translation>
<translation id="2466131534462628618">Captive portal-verificatie negeert proxyserver</translation>
<translation id="2482676533225429905">Systeemeigen berichten</translation>
<translation id="2483146640187052324">Netwerkacties voorspellen voor elke netwerkverbinding</translation>
<translation id="2486371469462493753">Hiermee schakel je de handhaving van de Certificaattransparantie voor de vermelde URL's uit.
Dit beleid staat toe dat de certificaten voor de hostnamen in de opgegeven URL's niet bekend worden gemaakt via Certificaattransparantie. Zodoende kun je certificaten blijven gebruiken die anders niet zouden worden vertrouwd omdat ze niet goed openbaar zijn gemaakt. Hierdoor is het echter wel moeilijker om verkeerd uitgegeven certificaten voor deze hosts te detecteren.
Een URL-patroon wordt ingedeeld overeenkomstig https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Aangezien de certificaten geldig zijn voor een bepaalde hostnaam (los van het schema, de poort of het pad), wordt alleen rekening gehouden met het hostnaamgedeelte van de URL. Hosts met jokertekens worden niet ondersteund.
Als dit beleid niet is ingesteld, worden alle certificaten die bekend moeten worden gemaakt via Certificaattransparantie, niet vertrouwd als ze niet bekend zijn gemaakt overeenkomstig het beleid voor Certificaattransparantie.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Prompt voor netwerkconfiguratie inschakelen als je offline bent.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'waar' en een lokaal account op het apparaat is geconfigureerd om automatisch en zonder vertraging in te loggen en het apparaat geen toegang heeft tot internet, geeft <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> een prompt weer voor netwerkconfiguratie.
Als dit beleid op 'onwaar' is ingesteld, verschijnt een foutmelding in plaats van de prompt voor de netwerkconfiguratie.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Archief altijd automatisch verbergen</translation>
<translation id="2514328368635166290">Hiermee specificeer je de URL van het voorkeurspictogram voor de standaardzoekprovider.
Dit beleid is optioneel. Als je het niet instelt, wordt er geen pictogram weergegeven voor de zoekprovider.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Hiermee wordt afdrukken in <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers afdrukken.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet afdrukken via <ph name="PRODUCT_NAME" />. Afdrukken is uitgeschakeld in het menu 'Gereedschap', extensies, JavaScript-applicaties, enzovoort. Het is nog steeds mogelijk af te drukken via plug-ins die <ph name="PRODUCT_NAME" /> omzeilen tijdens het afdrukken. Bij Flash-applicaties bevindt de afdrukoptie zich in het contextmenu, wat niet onder dit beleid valt.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Het afspelen van audio toestaan</translation>
<translation id="2521581787935130926">De snelkoppeling voor apps weergeven op de bladwijzerbalk</translation>
<translation id="2529700525201305165">Beperken welke gebruikers mogen inloggen bij <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2529880111512635313">De lijst met automatisch geïnstalleerde apps en extensies configureren</translation>
<translation id="253135976343875019">Inactieve waarschuwingsvertraging wanneer op netstroom wordt gewerkt</translation>
<translation id="2552966063069741410">Tijdzone</translation>
<translation id="2562339630163277285">Hiermee kun je de URL opgeven van de zoekmachine die wordt gebruikt om instantresultaten te leveren. De URL moet de tekenreeks <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> bevatten. Deze tekenreeks wordt op het moment van de zoekopdracht vervangen door de tekst die de gebruiker tot op dat moment heeft getypt.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, worden er geen instantresultaten geleverd.
De URL voor de instantresultaten van Google kan worden opgegeven als: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Als dit beleid is ingesteld op false (onwaar), wordt Bluetooth in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uitgeschakeld en kan de gebruiker deze functie niet opnieuw inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op true (waar) of niet is ingesteld, kan de gebruiker Bluetooth naar wens in- of uitschakelen.
Als dit beleid is ingesteld, kan de gebruiker het niet wijzigen of overschrijven.
Nadat Bluetooth is ingeschakeld, moet het apparaat opnieuw worden opgestart om de wijzigingen door te voeren (het apparaat hoeft niet opnieuw te worden opgestart wanneer Bluetooth wordt uitgeschakeld).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Schakelt de proxy voor het comprimeren van gegevens in of uit en voorkomt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers deze instelling niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is de proxyfunctie voor het comprimeren van gegevens beschikbaar en kunnen gebruikers kiezen of ze deze willen gebruiken.</translation>
<translation id="2587719089023392205"><ph name="PRODUCT_NAME" /> instellen als standaardbrowser</translation>
<translation id="2592091433672667839">Duur van inactiviteit voordat de schermbeveiliging wordt weergegeven in het inlogvenster in de winkelmodus</translation>
<translation id="2623014935069176671">Wachten op initiële gebruikersactiviteit</translation>
<translation id="262740370354162807">Verzenden van documenten naar <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> inschakelen</translation>
<translation id="2633084400146331575">Gesproken feedback inschakelen</translation>
<translation id="2646290749315461919">Hiermee kun je instellen of websites de fysieke locatie van gebruikers mogen bijhouden. Het bijhouden van de fysieke locatie van gebruikers kan standaard worden toegestaan, standaard worden geweigerd of het kan de gebruiker telkens worden gevraagd wanneer een website zijn fysieke locatie opvraagt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt 'AskGeolocation' gebruikt en kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Actie die wordt ondernomen wanneer de gebruiker de klep sluit</translation>
<translation id="2655233147335439767">Hiermee kun je de URL opgeven van de zoekmachine die wordt gebruikt wanneer je een standaardzoekopdracht uitvoert. De URL moet de tekenreeks '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />' bevatten. Deze tekenreeks wordt op het moment van de zoekopdracht vervangen door de termen waarnaar de gebruiker zoekt.
De zoek-URL van Google kan worden opgegeven als: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Deze optie moet worden ingesteld wanneer het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld en wordt alleen gerespecteerd als dit het geval is.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nooit een proxy gebruiken</translation>
<translation id="267596348720209223">Hiermee worden de tekencoderingen gespecificeerd die door de zoekprovider worden ondersteund. Deze coderingen zijn codepaginanamen zoals UTF-8, GB2312 en ISO-8859-1. Ze worden getest in de volgorde waarin ze worden opgegeven.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet wordt ingesteld, wordt de standaardcodering (UTF-8) gebruikt.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Schakelt Drive uit in de app Bestanden van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">De proxyfunctie voor het comprimeren van gegevens inschakelen</translation>
<translation id="2731627323327011390">Gebruik van certificaten van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voor ARC-apps uitschakelen</translation>
<translation id="2742843273354638707">De app en voettekstlink voor de Chrome Web Store verbergen op de pagina 'Nieuw tabblad' en in de App Launcher van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op 'waar', zijn de pictogrammen verborgen.
Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar' of niet is ingesteld, zijn de pictogrammen zichtbaar.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Protocolhandlers registreren</translation>
<translation id="2746016768603629042">Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats hiervan DefaultJavaScriptSetting.
Dit beleid kan worden gebruikt om JavaScript in <ph name="PRODUCT_NAME" /> uit te schakelen.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen webpagina's JavaScript niet gebruiken en kan de gebruiker die instelling niet wijzigen.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet wordt ingesteld, kunnen webpagina's JavaScript gebruiken, maar kan de gebruiker die instelling wijzigen.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Het bereik beperken van lokale UDP-poorten die door WebRTC worden gebruikt</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typen extensies/apps die mogen worden geïnstalleerd</translation>
<translation id="2759224876420453487">Het gebruikersgedrag beheren in een multiprofielsessie</translation>
<translation id="2761483219396643566">Inactieve waarschuwingsvertraging wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="2762164719979766599">Hiermee wordt de lijst met lokale accounts op het apparaat weergegeven op het aanmeldscherm.
Elke lijstvermelding specificeert een ID die intern wordt gebruikt om de verschillende lokale accounts van het apparaat te onderscheiden.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Hiermee worden de printers gespecificeerd die een gebruiker kan gebruiken.
Dit beleid wordt alleen gebruikt als <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> is gekozen voor <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Als dit beleid wordt gebruikt, zijn alleen de printers met ID's die overeenkomen met de waarden in dit beleid, beschikbaar voor de gebruiker. De ID's moeten overeenkomen met de vermeldingen in het bestand dat is opgegeven in <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">De vereiste domeinnaam configureren voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="2787173078141616821">Informatie over de status van Android rapporteren</translation>
<translation id="2801230735743888564">Toestaan dat gebruikers de easter egg-dinosaurusgame spelen wanneer het apparaat offline is.
Als dit beleid is ingesteld op 'oinwaar', kunnen gebruikers de easter egg-dinosaurusgame niet spelen wanneer het apparaat offline is. Als deze instelling is ingesteld op 'waar', kunnen gebruikers de easter egg-dinosaurusgame spelen. Als dit beleid niet is ingesteld, kunnen gebruikers de easter egg-dinosaurusgame niet spelen op geregistreerde Chrome OS-apparaten, maar kunnen ze deze wel onder andere omstandigheden spelen.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Alle sites toestaan pop-ups weer te geven</translation>
<translation id="2808013382476173118">Maakt het gebruik van STUN-servers mogelijk wanneer externe clients verbinding proberen te maken met dit apparaat.
Als deze instelling is ingeschakeld, kunnen externe clients deze apparaten zien en hiermee verbinding maken, zelfs als ze worden gescheiden door een firewall.
Als deze instelling is uitgeschakeld en uitgaande UDP-verbindingen worden gefilterd door de firewall, staat dit apparaat alleen verbindingen toe met clientapparaten binnen het lokale netwerk.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de instelling ingeschakeld.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Locatie van Windows-register voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-clients:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Incognitomodus inschakelen</translation>
<translation id="2838830882081735096">Gegevensmigratie en ARC niet toestaan</translation>
<translation id="2844404652289407061">Hiermee wordt de beschikbaarheid van 'Tikken om te zoeken' ingeschakeld in de inhoudsweergave van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je deze instelling inschakelt, is 'Tikken om te zoeken' beschikbaar voor de gebruiker en kan de gebruiker de functie in- of uitschakelen.
Als je deze instelling uitschakelt, wordt 'Tikken om te zoeken' volledig uitgeschakeld.
Als er geen instelling voor dit beleid is opgegeven, staat dit gelijk aan het inschakelen van het beleid (zie de beschrijving hierboven).</translation>
<translation id="285480231336205327">Modus voor hoog contrast inschakelen</translation>
<translation id="2854919890879212089">Zorgt ervoor dat <ph name="PRODUCT_NAME" /> de standaardprinter van het systeem gebruikt als standaardkeuze bij Afdrukvoorbeeld in plaats van de laatst gebruikte printer.
Als je deze instelling uitschakelt of geen waarde instelt, gebruikt Afdrukvoorbeeld de laatst gebruikte printer als standaardbestemming.
Als je deze instelling inschakelt, gebruikt Afdrukvoorbeeld de standaardprinter van het besturingssysteem als standaardbestemming.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Afsluiten</translation>
<translation id="2874209944580848064">Opmerking voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten die Android-apps ondersteunen:</translation>
<translation id="2877225735001246144">CNAME-lookup uitschakelen bij het verwerken van Kerberos-authenticatie</translation>
<translation id="2884728160143956392">Sessiecookies toestaan op deze sites</translation>
<translation id="2893546967669465276">Systeemlogboeken naar de beheerserver verzenden</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-apps kunnen de netwerkconfiguraties en CA-certificaten gebruiken die via dit beleid zijn ingesteld, maar hebben geen toegang tot bepaalde configuratieopties.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Lijst met app-pakketextensies</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen met de proxyserver</translation>
<translation id="2956777931324644324">Dit beleid is buiten gebruik gesteld vanaf <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 36.
Geeft aan of de extensie voor TLS-domeingebonden certificaten moet worden ingeschakeld.
Deze instelling wordt gebruikt om de extensie voor TLS-domeingebonden certificaten in te schakelen voor testdoeleinden. Deze experimentele instelling wordt in de toekomst verwijderd.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Niet toestaan dat sites toegang tot Bluetooth-apparaten vragen via de Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Accounttype voor <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-verificatie</translation>
<translation id="2959898425599642200">Regels voor proxyomzeiling</translation>
<translation id="2960691910306063964">Verificatie zonder pincode in- of uitschakelen voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="2976002782221275500">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna het scherm wordt gedimd wanneer er op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld op een grotere waarde dan nul, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat het scherm wordt gedimd door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op nul, wordt het scherm niet gedimd door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wanneer de gebruiker inactief wordt.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. Waarden moeten lager zijn dan of gelijk zijn aan de vertraging van scherm uitschakelen (indien ingesteld) en de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="2987155890997901449">ARC inschakelen</translation>
<translation id="2987227569419001736">Gebruik van de Web Bluetooth API beheren</translation>
<translation id="3001534538097271560">Als dit beleid wordt ingesteld op false (onwaar), kunnen gebruikers geen systeeminformatie en paginacontent meer naar Google-servers verzenden. Als deze instelling wordt ingesteld op true (waar) of niet wordt geconfigureerd, kunnen gebruikers bepaalde systeeminformatie en paginacontent naar Safe Browsing verzenden om te helpen bij de detectie van gevaarlijke apps en sites
Zie https://developers.google.com/safe-browsing voor meer informatie over Safe Browsing.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Notitie-apps die zijn toegestaan op het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-vergrendelingsscherm toevoegen aan de witte lijst</translation>
<translation id="3030000825273123558">Rapportage van statistieken inschakelen</translation>
<translation id="3034580675120919256">Hiermee kun je instellen of JavaScript op websites mag worden uitgevoerd. Het uitvoeren van JavaScript kan voor alle websites worden toegestaan of voor alle websites worden geweigerd.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt 'AllowJavaScript' gebruikt en kan de gebruiker dit aanpassen.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Doorgaan met uitvoeren van achtergrondapps als <ph name="PRODUCT_NAME" /> is gesloten</translation>
<translation id="3046192273793919231">Netwerkpakketten verzenden naar de beheerserver om de online status bij te houden</translation>
<translation id="3048744057455266684">Als dit beleid is ingesteld en een zoek-URL die is voorgesteld vanuit de omnibox, deze parameter in de zoekreeks of in de fragment-ID bevat, geeft de suggestie de zoektermen en zoekprovider weer en niet de onbewerkte zoek-URL.
Dit beleid is optioneel. Als het niet wordt ingesteld, wordt er geen vervanging van zoektermen uitgevoerd.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Hiermee kan WPAD-optimalisatie (Web Proxy Auto-Discovery) worden uitgeschakeld in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar', wordt WPAD-optimalisatie uitgeschakeld, waardoor <ph name="PRODUCT_NAME" /> langer moet wachten op DNS-gebaseerde WPAD-servers. Als het beleid niet is ingesteld of is ingeschakeld, is WPAD-optimalisatie ingeschakeld.
Onafhankelijk van of en hoe dit beleid is ingesteld, kan de instelling voor WPAD-optimalisatie niet worden gewijzigd door gebruikers.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Screensaver voor gebruik in het inlogvenster in de winkelmodus</translation>
<translation id="3072847235228302527">De Servicevoorwaarden instellen voor een apparaat-lokaal account</translation>
<translation id="3086995894968271156">De Cast-receiver instellen in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Lijst met ingeschakelde plug-ins</translation>
<translation id="3101501961102569744">Kies hoe je proxyserverinstellingen wilt specificeren</translation>
<translation id="3117676313396757089">Waarschuwing: DHE wordt na versie 57 (rond maart 2017) volledig van <ph name="PRODUCT_NAME" /> verwijderd en dit beleid werkt vanaf dat moment niet meer.
Als het beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'onwaar', worden de DHE-coderingssuites in TLS niet ingeschakeld. Anders kan het worden ingesteld op 'waar' om DHE-coderingssuites in te schakelen en de compatibiliteit met een verouderde server te behouden. Dit is een tijdelijke oplossing en de server moet opnieuw worden geconfigureerd.
Servers kunnen het beste worden gemigreerd naar ECDHE-coderingssuites. Indien deze niet beschikbaar zijn, moet je ervoor zorgen dat er een coderingssuite is ingeschakeld die gebruikmaakt van RSA-sleuteluitwisseling.</translation>
<translation id="316778957754360075">Deze instelling wordt niet meer gebruikt sinds <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 29. De aanbevolen manier om verzamelingen van extensies/apps die door de organisatie worden gehost in te stellen, is het opnemen van de site die de CRX-pakketten in ExtensionInstallSources host en het plaatsen van rechtstreekse downloadlinks naar de pakketten op een webpagina. Je kunt voor die webpagina een startprogramma maken met het beleid ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">sinds versie <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-apps hebben geen toegang tot zakelijke sleutels. Dit beleid is niet van invloed op deze apps.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Hiermee kun je de proxyserver specificeren die door <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt gebruikt en wordt voorkomen dat gebruikers proxyinstellingen kunnen aanpassen.
Als je ervoor kiest nooit een proxyserver te gebruiken en altijd rechtstreeks verbinding te maken, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyinstellingen van het systeem te gebruiken, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyserver automatisch te detecteren, worden alle andere opties genegeerd.
Als je de modus voor een vaste proxyserver kiest, kun je verdere opties specificeren in 'Adres of URL van proxyserver' en 'Door komma's gescheiden lijst van regels voor proxyomzeiling'. Alleen de HTTP-proxyserver met de hoogste prioriteit is beschikbaar voor ARC-apps.
Als je een proxyscript in een PAC-bestand gebruikt, moet je de URL met het script opgeven in 'URL naar een PAC-bestand voor de proxy'.
Ga voor gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Als je deze instelling inschakelt, worden alle proxygerelateerde opties die via de opdrachtregel zijn opgegeven door <ph name="PRODUCT_NAME" /> en ARC-apps genegeerd.
Als je dit beleid niet instelt, kunnen gebruikers zelf de gewenste proxyinstellingen selecteren.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Het eerste browservenster maximaliseren bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="3213821784736959823">Hiermee wordt bepaald of de ingebouwde DNS-client wordt gebruikt in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op 'waar', wordt de ingebouwde DNS-client gebruikt (indien beschikbaar).
Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar', wordt de ingebouwde DNS-client nooit gebruikt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, kunnen de gebruikers wijzigen of de ingebouwde DNS-client wordt gebruikt door chrome://flags te bewerken of een opdrachtregelmarkering op te geven.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Indien ingeschakeld, wordt met dit beleid afgedwongen dat de homepage wordt geïmporteerd uit de huidige standaardbrowser.
Als dit beleid is uitgeschakeld, wordt de homepage niet geïmporteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker worden gevraagd of deze wil importeren, of wordt er automatisch geïmporteerd.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Incognitomodus beschikbaar</translation>
<translation id="3220624000494482595">Als de kiosk-app een Android-app is, heeft deze geen controle over de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie, zelfs niet als het beleid is ingesteld op <ph name="TRUE" /> (Waar).</translation>
<translation id="3236046242843493070">URL-patronen om de installatie van extensies, apps en gebruikersscripts toe te staan vanaf</translation>
<translation id="3240609035816615922">Toegangsbeleid voor printerconfiguratie.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna het scherm wordt gedimd wanneer er op netstroom wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld op een grotere waarde dan nul, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat het scherm wordt gedimd door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op nul, wordt het scherm niet gedimd door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wanneer de gebruiker inactief wordt.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. Waarden moeten lager zijn dan of gelijk zijn aan de vertraging van scherm uitschakelen (indien ingesteld) en de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Coderingen voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="3273221114520206906">Standaardinstelling voor JavaScript</translation>
<translation id="3288595667065905535">Releasekanaal</translation>
<translation id="3292147213643666827">Met deze instelling kan <ph name="PRODUCT_NAME" /> als proxy worden ingesteld tussen <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> en printers die zijn aangesloten op het apparaat.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers de proxy voor Cloudprinter inschakelen met authenticatie via hun Google-account.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de proxy niet inschakelen en kan de computer zijn printers niet delen met <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Hiermee wordt het beëindigen van processen in Taakbeheer mogelijk gemaakt</translation>
<translation id="3307746730474515290">Hiermee wordt bepaald welke typen apps/extensies mogen worden geïnstalleerd en wordt de runtime-toegang beperkt.
Met deze instelling worden de toegestane typen extensies/apps die in <ph name="PRODUCT_NAME" /> kunnen worden geïnstalleerd, op de witte lijst gezet, evenals de hosts waarmee ze interactie kunnen hebben. De waarde is een lijst met tekenreeksen, waarbij elke tekenreeks een van de volgende zou moeten zijn: 'extension', 'theme', 'user_script', 'hosted_app', 'legacy_packaged_app', 'platform_app'. Raadpleeg de documentatie over <ph name="PRODUCT_NAME" />-extensies voor meer informatie over deze typen.
Houd er rekening mee dat dit beleid ook van invloed is op extensies en apps die geforceerd worden geïnstalleerd via ExtensionInstallForcelist.
Als deze instelling is geconfigureerd, worden extensies/apps met een type dat niet op de lijst staat, niet geïnstalleerd.
Als deze instelling niet wordt geconfigureerd, worden er geen beperkingen afgedwongen voor de geaccepteerde typen extensies/apps.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die sleutels mogen genereren. Als een URL-patroon in 'KeygenBlockedForUrls' staat, worden deze uitzonderingen daardoor overschreven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultKeygenSetting' (als dit is ingesteld), of anders op basis van de persoonlijke configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="332771718998993005">De naam bepalen die wordt geadverteerd als een bestemming van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op een niet-lege tekenreeks, wordt die tekenreeks gebruikt als de naam van de <ph name="PRODUCT_NAME" />-bestemming. Anders wordt de apparaatnaam gebruikt voor de bestemmingsnaam. Als dit beleid niet is ingesteld, is de naam van de bestemming de apparaatnaam en kan de eigenaar van het apparaat (of een gebruiker in het domein dat het apparaat beheert) deze naam wijzigen. De naam mag maximaal 24 tekens lang zijn.</translation>
<translation id="3381968327636295719"> gebruiken</translation>
<translation id="3395348522300156660">Hiermee worden de printers gespecificeerd die een gebruiker kan gebruiken.
Dit beleid wordt alleen gebruikt als <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> is gekozen voor <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Als dit beleid wordt gebruikt, zijn alleen de printers met ID's die overeenkomen met de waarden in dit beleid, beschikbaar voor de gebruiker. De ID's moeten overeenkomen met de vermeldingen in het bestand dat is opgegeven in <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Als dit beleid is ingesteld op 'true' of niet is geconfigureerd, staat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gasten toe zich aan te melden. Gastensessies zijn anonieme sessies waar geen wachtwoord voor hoeft te worden ingevoerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'false', staat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> niet toe dat er gastensessies worden gestart.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Hiermee wordt een minimale 'Beperkte modus' op YouTube afgedwongen en wordt voorkomen dat gebruikers een
minder beperkte modus kiezen.
Als deze instelling is ingesteld op 'Streng', is de strenge 'Beperkte modus' op YouTube altijd actief.
Als deze instelling is ingesteld op 'Gemiddeld', kan de gebruiker alleen de gemiddelde 'Beperkte modus'
en de strenge 'Beperkte modus' op YouTube kiezen, maar hij kan de 'Beperkte modus' niet uitschakelen.
Als deze instelling is ingesteld op 'Uit' of er is geen waarde ingesteld, wordt de 'Beperkte modus' op YouTube niet afgedwongen door <ph name="PRODUCT_NAME" />. De 'Beperkte modus' kan echter nog steeds worden afgedwongen door externe beleidsregels zoals het YouTube-beleid.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Netwerkvoorspelling inschakelen</translation>
<translation id="3449886121729668969">Hiermee configureer je de proxyinstellingen voor <ph name="PRODUCT_NAME" />. Deze proxyinstellingen zijn ook beschikbaar voor ARC-apps.
Dit beleid is nog niet klaar voor gebruik. Gebruik het dus niet.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Specificeert de URL die een zoekmachine gebruikt om een nieuwe tabbladpagina weer te geven.
Dit beleid is optioneel. Als het niet wordt ingesteld, wordt er geen nieuwe tabbladpagina weergegeven.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="346731943813722404">Hiermee wordt aangegeven of vertragingen in energiebeheer en de limiet voor sessielengte pas moeten worden gestart nadat de eerste gebruikersactiviteit in een sessie is gedetecteerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', worden vertragingen in energiebeheer en de limiet voor sessielengte pas gestart nadat de eerste gebruikersactiviteit in een sessie is gedetecteerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', worden vertragingen in energiebeheer en de limiet voor sessielengte gestart bij het starten van de sessie.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Gebruikersgegevens wissen bij uitloggen</translation>
<translation id="348495353354674884">Virtueel toetsenbord inschakelen</translation>
<translation id="3496296378755072552">Wachtwoordbeheer</translation>
<translation id="350443680860256679">ARC configureren</translation>
<translation id="3504791027627803580">Specificeert de URL van de zoekmachine die wordt gebruikt om de functie voor zoeken naar afbeeldingen te leveren. Zoekopdrachten worden verzonden met de GET-methode. Als het beleid DefaultSearchProviderImageURLPostParams is ingesteld, gebruiken zoekopdrachten voor afbeeldingen in plaats daarvan de POST-methode.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt er geen functie voor afbeeldingen zoeken gebruikt.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="350797926066071931">Vertalen inschakelen</translation>
<translation id="3512226956150568738">Als het apparaatmodel van de klant al ondersteuning voor ARC bood voordat migratie naar ext4 nodig werd om ARC uit te voeren en als het beleid ArcEnabled is ingesteld op 'true' (waar), wordt AskUser (waarde 3) gebruikt voor deze optie. In alle andere gevallen (als het apparaatmodel voorheen geen ondersteuning voor ARC bood of als het beleid ArcEnabled op 'false' (onwaar) is ingesteld), is deze waarde gelijk aan DisallowArc (waarde 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Alternatieve foutpagina's inschakelen</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxyinstellingen</translation>
<translation id="3591584750136265240">Het verificatiegedrag voor inloggen configureren</translation>
<translation id="3627678165642179114">Webservice voor spellingcontrole in- of uitschakelen</translation>
<translation id="3646859102161347133">Het type vergrootglas instellen</translation>
<translation id="3653237928288822292">Pictogram voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="3660562134618097814">SAML IdP-cookies overdragen tijdens het inloggen</translation>
<translation id="3687282113223807271">De service Safe Browsing geeft een waarschuwingspagina weer wanneer gebruikers naar sites gaan die zijn gemarkeerd als potentieel schadelijk. Als je deze instelling inschakelt, voorkom je dat gebruikers vanaf de waarschuwingspagina toch doorgaan naar de schadelijke site.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers ervoor kiezen door te gaan naar de gemarkeerde site nadat de waarschuwing is weergegeven.
Zie https://developers.google.com/safe-browsing voor meer informatie over Safe Browsing.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Zwarte lijst voor het installeren van extensies configureren</translation>
<translation id="3711895659073496551">Onderbreken</translation>
<translation id="3736879847913515635">'Persoon toevoegen' inschakelen in gebruikersbeheer</translation>
<translation id="3750220015372671395">Het genereren van sleutels op deze sites blokkeren</translation>
<translation id="3756011779061588474">Ontwikkelaarsmodus blokkeren</translation>
<translation id="3758089716224084329">Hiermee kun je de proxyserver specificeren die door <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt gebruikt en wordt voorkomen dat gebruikers proxyinstellingen kunnen aanpassen.
Als je ervoor kiest nooit een proxyserver te gebruiken en altijd rechtstreeks verbinding te maken, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyserver automatisch te detecteren, worden alle andere opties genegeerd.
Ga voor gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Als je deze instelling inschakelt, worden alle proxygerelateerde opties die via de opdrachtregel zijn opgegeven door <ph name="PRODUCT_NAME" /> en ARC-apps genegeerd.
Als je dit beleid niet instelt, kunnen gebruikers zelf de gewenste proxyinstellingen selecteren.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Ontwikkelaarstools uitschakelen</translation>
<translation id="3765260570442823273">Duur van de waarschuwing bij uitloggen inactieve gebruiker</translation>
<translation id="376931976323225993">Hiermee kun je instellen of websites de <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in automatisch mogen uitvoeren. Het automatisch uitvoeren van de <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in kan worden toegestaan voor alle websites of worden geweigerd voor alle websites.
Via Click-to-play kan de <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in worden uitgevoerd, maar de gebruiker moet op de tijdelijke aanduiding klikken om de uitvoering te starten.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, kan de gebruiker deze instelling handmatig wijzigen.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Niet-standaardpoort in Kerberos-SPN opnemen</translation>
<translation id="3780319008680229708">Als dit beleid is ingesteld op 'waar' (true), wordt het Cast-icoon altijd weergegeven in de werkbalk of het overloopmenu en kunnen gebruikers het niet verwijderen.
Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar' (false) of niet is ingesteld, kunnen gebruikers het Cast-icoon vastzetten of verwijderen via het contextmenu van het icoon.
Als het beleid 'EnableMediaRouter' is ingesteld op 'onwaar' (false), heeft de waarde van dit beleid geen effect en wordt het icoon niet weergegeven in de werkbalk.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Instellingen voor energiebeheer wanneer de gebruiker inactief is</translation>
<translation id="3793095274466276777">Hiermee worden de controles van standaardbrowser in <ph name="PRODUCT_NAME" /> geconfigureerd en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, controleert <ph name="PRODUCT_NAME" /> bij het starten altijd of dit programma de standaardbrowser is en registreert zichzelf indien mogelijk automatisch.
Als deze instelling is uitgeschakeld, controleert <ph name="PRODUCT_NAME" /> nooit of dit programma de standaardbrowser is en worden gebruikersopties voor het instellen van de standaardbrowser uitgeschakeld.
Als deze instelling niet is ingeschakeld, kan de gebruiker in <ph name="PRODUCT_NAME" /> bepalen of dit programma de standaardbrowser is, en of er een melding aan de gebruiker moet worden weergegeven wanneer dit niet het geval is.</translation>
<translation id="379602782757302612">Hiermee kun je opgeven welke extensies gebruikers NIET mogen installeren. Extensies die al zijn geïnstalleerd, worden uitgeschakeld als ze op de zwarte lijst zijn gezet en de gebruiker kan ze niet weer inschakelen. Nadat een extensie die op basis van de zwarte lijst is uitgeschakeld, van de zwarte lijst is verwijderd, wordt deze automatisch weer ingeschakeld.
Een zwartelijstwaarde van '*' betekent dat alle extensies op de zwarte lijst staan, tenzij ze expliciet worden vermeld op de witte lijst.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, kan de gebruiker elke extensie installeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Hiermee configureer je de directory die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt voor het downloaden van bestanden.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> deze directory, ongeacht of de gebruiker een directory heeft gespecificeerd of heeft aangegeven telkens te willen worden gevraagd wat de downloadlocatie moet zijn.
Ga naar https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables voor een lijst met variabelen die kunnen worden gebruikt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de directory voor het downloaden van bestanden gebruikt en kan de gebruiker deze wijzigen.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Extensie TLS-domeingebonden certificaten inschakelen (afgekeurd)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Een lijst met uitgeschakelde plug-ins specificeren</translation>
<translation id="3816312845600780067">Sneltoets voor automatisch inloggen inschakelen</translation>
<translation id="3820526221169548563">De toegankelijkheidsfunctie voor het schermtoetsenbord inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op 'true' (waar), wordt het schermtoetsenbord altijd ingeschakeld.
Als dit beleid is ingesteld op 'false' (onwaar), wordt het schermtoetsenbord altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of negeren.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt het schermtoetsenbord aanvankelijk uitgeschakeld, maar kan dit door gebruikers op elk moment worden ingeschakeld.</translation>
<translation id="382476126209906314">Het voorvoegsel voor het TalkGadget configureren voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="383466854578875212">Hiermee kun je opgeven op welke hosts voor systeemeigen berichten de zwarte lijst niet van toepassing is.
Een waarde van * voor de zwarte lijst betekent dat alle hosts voor systeemeigen berichten op de zwarte lijst staan en dat alleen hosts voor systeemeigen berichten die op de witte lijst worden vermeld, worden geladen.
Standaard staan alle hosts voor systeemeigen berichten op de witte lijst, maar als alle hosts voor systeemeigen berichten op basis van beleid op de zwarte lijst zijn gezet, kan de witte lijst worden gebruikt om dat beleid te overschrijven.</translation>
<translation id="384743459174066962">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd waarop geen pop-ups mogen worden geopend.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultPopupsSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Informatie rapporteren over de actieve kiosksessie, zoals
de ID en versie van de app.
Als het beleid is ingesteld op 'onwaar', worden er geen sessiegegevens
gerapporteerd. Als het beleid is ingesteld op 'waar' of als er geen beleid is
ingesteld, worden de kiosksessiegegevens gerapporteerd.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Voeg een parameter toe aan het ophalen van de varianten-seed in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Indien dit wordt aangegeven, wordt aan de URL waarmee de varianten-seed wordt opgehaald een zoekopdrachtparameter toegevoegd met de naam 'restrict'. De waarde van de parameter is dezelfde waarde die in dit beleid wordt opgegeven.
Indien deze niet is opgegeven, wordt de URL van de varianten-seed niet gewijzigd.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimale SSL-versie ingeschakeld</translation>
<translation id="3864020628639910082">Hiermee kun je de URL opgeven van de zoekmachine die wordt gebruikt om zoeksuggesties te leveren. De URL moet de tekenreeks '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />' bevatten. Deze tekenreeks wordt op het moment van de zoekopdracht vervangen door de tekst die de gebruiker tot op dat moment heeft getypt.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt er geen suggestie-URL gebruikt.
De suggestie-URL van Google kan worden opgegeven als: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beschrijving</translation>
<translation id="3868347814555911633">Dit beleid is alleen actief in de commerciële modus.
Hiermee vermeld je extensies die automatisch worden geïnstalleerd voor de demogebruiker, voor apparaten in de commerciële modus. Deze extensies worden opgeslagen op het apparaat en kunnen worden geïnstalleerd in de offline modus, na de installatie.
Elke lijstvermelding bevat een woordenboek dat de extensie-ID moet bevatten in het veld 'Extensie-ID' en de update-URL in het veld 'Update-URL'.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Geïntegreerde modus voor authenticatie met twee factoren</translation>
<translation id="388237772682176890">Dit beleid is beëindigd in M53 en is verwijderd in M54, omdat de ondersteuning voor SPDY/3.1 is verwijderd.
Hiermee wordt het gebruik van het SPDY-protocol in <ph name="PRODUCT_NAME" /> uitgeschakeld.
Als dit beleid is ingeschakeld, is het SPDY-protocol niet beschikbaar in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je dit beleid uitschakelt, kan het SPDY-protocol worden gebruikt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is het SPDY-protocol beschikbaar.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Beleid ten aanzien van snel ontgrendelen</translation>
<translation id="3891357445869647828">JavaScript inschakelen</translation>
<translation id="3891953007921334498">Hiermee worden de ontwikkelaarstools en de JavaScript-console uitgeschakeld.
Als je deze instelling inschakelt, kunnen de ontwikkelaarstools niet meer worden geopend en kunnen website-elementen niet meer worden geïnspecteerd. Alle sneltoetsen en menu- en contextmenu-opties voor het openen van de ontwikkelaarstools of de JavaScript-console worden uitgeschakeld.
Als je deze optie uitschakelt of niet instelt, kan de gebruiker de ontwikkelaarstools en de JavaScript-console gebruiken.</translation>
<translation id="3907986150060929099">De aanbevolen talen instellen voor een openbare sessie</translation>
<translation id="3911737181201537215">Dit beleid is niet van invloed op de logboekregistratie van Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Hiermee wordt synchronisatie van Google Drive in de app Bestanden van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uitgeschakeld wanneer de optie is ingesteld op 'waar'. In dat geval worden geen gegevens naar Google Drive geüpload.
Als de optie niet is ingesteld of is ingesteld op 'onwaar', kunnen gebruikers bestanden naar Google Drive overzetten.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL naar een PAC-bestand voor de proxy</translation>
<translation id="3939893074578116847">Netwerkpakketten verzenden naar de beheerserver om de online status bij te houden, zodat de server kan detecteren of het apparaat offline is.
Als dit beleid is ingesteld op 'waar', worden netwerkpakketten voor bijhouden (zogenaamde <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) verzonden.
Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar' of niet is ingesteld, worden er geen pakketten verzonden.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Als dit beleid is ingesteld op 'waar', wordt bevestiging op afstand toegestaan voor het apparaat en wordt er automatisch een certificaat gegenereerd en naar de Device Management Server geüpload.
Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar' of niet is ingesteld, wordt er geen certificaat gegenereerd en mislukt het aanroepen van de extensie-API enterprise.platformKeys.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Toegang verlenen aan een lijst met URL's</translation>
<translation id="3965339130942650562">Time-out tot de inactieve gebruiker is uitgelogd</translation>
<translation id="3973371701361892765">Archief nooit automatisch verbergen</translation>
<translation id="3984028218719007910">Bepaalt of <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na het afmelden lokale accountgegevens bewaart. Als dit is ingesteld op 'true', bewaart <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> geen bestaande accounts en worden alle gegevens over de gebruikerssessie na het afmelden gewist. Als dit beleid is ingesteld op 'false' of niet is geconfigureerd, bewaart het apparaat mogelijk (gecodeerde) lokale gebruikersgegevens.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL's die toegang krijgen tot apparaten voor het vastleggen van video op SAML-inlogpagina's</translation>
<translation id="4001275826058808087">IT-beheerders voor zakelijke apparaten kunnen deze markering gebruiken om te bepalen of gebruikers aanbiedingen kunnen inwisselen via registratie van Chrome OS.
Als dit beleid is ingesteld op 'true' (waar) of niet wordt ingesteld, kunnen gebruikers aanbiedingen inwisselen via registratie van Chrome OS.
Als dit beleid is ingesteld op 'false' (onwaar), kunnen gebruikers geen aanbiedingen inwisselen.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Activering van dialoogvensters voor het selecteren van bestanden toestaan</translation>
<translation id="4012737788880122133">Als dit is ingesteld op 'true' (waar), schakel je hiermee automatische updates uit.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten zoeken automatisch naar updates wanneer deze instelling niet is geconfigureerd of is ingesteld op 'false' (onwaar).
Waarschuwing: Het wordt aanbevolen automatische updates ingeschakeld te laten, zodat gebruikers software-updates en essentiële beveiligingsoplossingen ontvangen. Als je automatische updates uitschakelt, kunnen gebruikers gevaar lopen.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Cookies die worden overgedragen naar het profiel van de gebruiker, zijn niet toegankelijk voor Android-apps.</translation>
<translation id="402759845255257575">Niet toestaan dat sites JavaScript uitvoeren</translation>
<translation id="4027608872760987929">De standaardzoekprovider inschakelen</translation>
<translation id="4039085364173654945">Hiermee wordt bepaald of subinhoud van derden op een pagina een dialoogvenster voor algemene HTTP-authenticatie als pop-up mag weergeven.
Deze optie is meestal uitgeschakeld als beveiliging tegen phishing. Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de optie uitgeschakeld en mag subinhoud van derden geen dialoogvenster voor algemene HTTP-authenticatie als pop-up weergeven.</translation>
<translation id="4056910949759281379">SPDY-protocol uitschakelen</translation>
<translation id="408029843066770167">Query's naar een Google-tijdservice toestaan</translation>
<translation id="4088589230932595924">Incognitomodus afgedwongen</translation>
<translation id="4088983553732356374">Hiermee kun je instellen of websites lokaal gegevens mogen instellen. Het instellen van lokale gegevens kan worden toegestaan voor alle websites of worden geweigerd voor alle websites.
Als dit beleid is ingesteld op 'Cookies bewaren voor de duur van de sessie', worden cookies gewist wanneer de sessie wordt beëindigd. Let op dat als <ph name="PRODUCT_NAME" /> in de achtergrondmodus wordt uitgevoerd, de sessie mogelijk niet wordt beëindigd wanneer het laatste venster wordt gesloten. Zie het beleid BackgroundModeEnabled voor meer informatie over het configureren van dit gedrag.
Als er geen instelling voor dit beleid wordt opgegeven, wordt AllowCookies gebruikt en kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Omleiden naar SAML IdP na bevestiging van de gebruiker</translation>
<translation id="410478022164847452">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna de vertragingsactie wordt ondernomen wanneer op netstroom wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat de vertragingsactie wordt ondernomen door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. De vertragingsactie kan afzonderlijk worden geconfigureerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet in milliseconden worden opgegeven.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Handhaving van Certificaattransparantie voor een lijst met URL's uitschakelen</translation>
<translation id="4121350739760194865">Voorkomen dat app-promoties worden weergegeven op de pagina 'Nieuw tabblad'</translation>
<translation id="4157003184375321727">Besturingssysteem- en firmwareversie rapporteren</translation>
<translation id="4183229833636799228">Standaardinstelling voor <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL voor het valideren van verificatietoken voor client voor externe toegang</translation>
<translation id="4203389617541558220">De bedrijfstijd van het apparaat beperken door automatisch opnieuw opstarten te plannen.
Wanneer dit beleid is ingesteld, bepaalt het de duur van de bedrijfstijd van het apparaat waarna het automatisch opnieuw opstarten is gepland.
Wanneer dit beleid niet is ingesteld, is de bedrijfstijd van het apparaat niet beperkt.
Als je dit beleid inschakelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of negeren.
Het automatisch opnieuw opstarten is gepland op het geselecteerde tijdstip maar kan tot 24 uur worden uitgesteld op het apparaat als een gebruiker het apparaat op dat moment gebruikt.
Opmerking: momenteel is automatisch opnieuw opstarten alleen ingeschakeld als het inlogscherm wordt weergegeven of een kiosk-appsessie wordt verwerkt. Binnenkort wordt dit veranderd en is het beleid altijd van toepassing, ongeacht of er een sessie van een bepaald type wordt verwerkt.
De beleidswaarde moet in seconden worden ingevoerd. Waarden worden vastgezet zodat deze ten minste 3600 (één uur) zijn.</translation>
<translation id="4203879074082863035">Alleen printers op de witte lijst worden weergegeven aan gebruikers</translation>
<translation id="420512303455129789">Een woordenboek dat URL's toewijst aan een booleaanse markering die aangeeft of toegang tot de host moet worden toegestaan ('waar') of geblokkeerd ('onwaar').
Dit beleid is bedoeld voor intern gebruik door <ph name="PRODUCT_NAME" /> zelf.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Drempels voor schermvergrendeling</translation>
<translation id="423797045246308574">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die geen sleutels mogen genereren. Als een URL-patroon in 'KeygenAllowedForUrls' staat, worden deze uitzonderingen overschreven door dit beleid.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultKeygenSetting' (als dit is ingesteld), of anders op basis van de persoonlijke configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Het cachegeheugen wordt niet gebruikt voor Android-apps. Als meerdere gebruikers dezelfde Android-app installeren, wordt deze voor elke gebruiker opnieuw gedownload.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nee</translation>
<translation id="4261820385751181068">Taal voor inlogscherm van apparaat</translation>
<translation id="427632463972968153">Specificeert de parameters die worden gebruikt voor het uitvoeren van een zoekopdracht naar afbeeldingen met POST. Het bestaat uit door komma's gescheiden naam/waarde-paren. Als een waarde een templateparameter, zoals {imageThumbnail} in het bovenstaande voorbeeld, is, wordt de waarde vervangen door echte afbeeldingsminiatuurgegevens.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt de voorgestelde zoekopdracht verzonden met de GET-methode.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Hiermee stel je een doelversie voor automatische updates in.
Hiermee geef je het voorvoegsel van een doelversie op waarnaar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> moet worden geüpdatet. Als op het apparaat een versie wordt uitgevoerd die lager is dan het opgegeven voorvoegsel, wordt het apparaat geüpdatet naar de nieuwste versie met het opgegeven voorvoegsel. Als op het apparaat al een hogere versie is geïnstalleerd, gebeurt er niets (dat wil zeggen, er worden geen downgrades uitgevoerd) en blijft het apparaat de huidige versie gebruiken. De notatie van het voorvoegsel werkt op basis van componenten, zoals het volgende voorbeeld laat zien:
"" (of niet geconfigureerd): updaten naar de nieuwste versie die beschikbaar is.
"1412.": updaten naar een secundaire versie van 1412 (bijvoorbeeld 1412.24.34 of 1412.60.2).
"1412.2.": updaten naar een secundaire versie van 1412.2 (bijvoorbeeld 1412.2.34 of 1412.2.2).
"1412.24.34": alleen updaten naar deze specifieke versie.
Waarschuwing: Het wordt niet aanbevolen versiebeperkingen te configureren, omdat gebruikers hierdoor mogelijk geen software-updates en essentiële beveiligingsoplossingen ontvangen. Als je updates beperkt tot een specifiek versievoorvoegsel, kunnen gebruikers gevaar lopen.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Specificeert de lijst met apps die kunnen worden ingeschakeld als notitie-app op het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-vergrendelingsscherm.
Als de gewenste notitie-app is ingeschakeld op het vergrendelingsscherm, bevat het vergrendelingsscherm een UI-element om de gewenste notitie-app te starten.
Wanneer de app is gestart, kan deze een app-venster bovenop het vergrendelingsscherm maken en gegevensitems (notities) maken in de context van het vergrendelingsscherm. De app kan gemaakte notities importeren naar de primaire gebruikerssessie wanneer de sessie ontgrendeld is. Momenteel worden alleen Chrome-notitie-apps ondersteund op het vergrendelingsscherm.
Als het beleid is ingesteld, kan de gebruiker een app alleen inschakelen op het vergrendelingsscherm als de extensie-ID van de app is opgenomen in de beleidslijstwaarde.
Dit betekent dat als je dit beleid instelt op een lege lijst, het maken van notities op het vergrendelingsscherm volledig wordt uitgeschakeld.
Houd er rekening mee dat als het beleid een app-ID bevat, dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat de gebruiker de app kan inschakelen als notitie-app op het vergrendelingsscherm. In Chrome 61 wordt de reeks beschikbare apps bijvoorbeeld extra beperkt door het platform.
Als het beleid niet wordt ingesteld, gelden er geen beperkingen voor de reeks apps die de gebruiker kan inschakelen op het vergrendelingsscherm.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Of DHE-coderingssuites in TLS zijn ingeschakeld</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 of hoger</translation>
<translation id="4322842393287974810">Toestaan dat de kiosk-app die automatisch zonder vertraging is gestart, de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie beheert</translation>
<translation id="4325690621216251241">Een afmeldknop toevoegen aan de systeembalk</translation>
<translation id="4347908978527632940">Als beleid 'waar' is en de gebruiker een gebruiker met beperkte rechten is, kunnen andere Android-apps de internetbeperkingen van de gebruiker opvragen via de contentprovider.
Als het beleid 'onwaar' of niet ingesteld is, retourneert de contentprovider geen informatie.</translation>
<translation id="436581050240847513">Apparaatnetwerkinterface rapporteren</translation>
<translation id="4372704773119750918">Zakelijke gebruikers niet toestaan deel uit te maken van multiprofielen (primair of secundair)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Alle sites toestaan afbeeldingen weer te geven</translation>
<translation id="437791893267799639">Beleid niet ingesteld, gegevensmigratie en ARC niet toestaan</translation>
<translation id="4389091865841123886">De externe bevestiging configureren met een TPM-mechanisme.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Als dit beleid wordt ingesteld op Onwaar, is het <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet toegestaan om af en toe query's naar een Google-server verzenden om een nauwkeurig tijdstempel op te halen. Als het beleid is ingesteld op Waar of niet is ingesteld, zijn deze query's ingeschakeld.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Proxyinstellingen handmatig specificeren</translation>
<translation id="4429220551923452215">De snelkoppeling voor apps in- of uitschakelen op de bladwijzerbalk.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker kiezen om de snelkoppeling voor apps weer te geven of te verbergen via het contextmenu van de bladwijzerbalk.
Als dit beleid is geconfigureerd, kan de gebruiker de instelling niet wijzigen en wordt de snelkoppeling voor apps altijd of nooit weergegeven.</translation>
<translation id="443665821428652897">Sitegegevens wissen als de browser wordt gesloten (verouderd)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Een lijst met verouderde webplatformfuncties opgeven die tijdelijk kunnen worden ingeschakeld.
Dit beleid biedt beheerders de mogelijkheid om verouderde webplatformfuncties beperkte tijd opnieuw in te schakelen. De functies worden geïdentificeerd door een stringtag. De functies die horen bij de tags die zijn opgenomen in de lijst die dit beleid heeft aangegeven, worden opnieuw ingeschakeld.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, of als de lijst leeg is of niet overeenkomt met een van de ondersteunde stringtags, blijven alle verouderde webplatformfuncties uitgeschakeld.
Hoewel het beleid zelf op de bovenstaande platforms wordt ondersteund, is de functie die ermee wordt ingeschakeld mogelijk op minder platforms beschikbaar. Niet alle verouderde webplatformfuncties kunnen opnieuw worden ingeschakeld. Alleen de webplatformfuncties die hieronder worden vermeld, kunnen tijdelijk opnieuw worden ingeschakeld, waarbij de periode per functie verschilt. De algemene indeling van de stringtag is [NaamVerouderdeFunctie]_EffectiveUntil[jjjjmmdd]. De reden voor de wijzigingen van webplatformfuncties vind je op https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Vergrendeling inschakelen wanneer het apparaat inactief wordt of overschakelt op de slaapstand</translation>
<translation id="4449545651113180484">Scherm 270 graden met de klok mee draaien</translation>
<translation id="4467952432486360968">Indirecte cookies blokkeren</translation>
<translation id="4474167089968829729">Opslaan van wachtwoorden in wachtwoordbeheer inschakelen</translation>
<translation id="4476769083125004742">Als dit beleid wordt ingesteld op <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, hebben de Android-apps geen toegang tot locatiegegevens. Als je een andere waarde voor dit beleid instelt of het beleid niet instelt, wordt de gebruiker om toestemming gevraagd wanneer een Android-app toegang tot locatiegegevens probeert te krijgen.</translation>
<translation id="4480694116501920047">SafeSearch afdwingen</translation>
<translation id="4482640907922304445">Hiermee wordt de knop 'Homepage' weergegeven in de werkbalk van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je deze instelling inschakelt, wordt de knop 'Homepage' altijd weergegeven.
Als je deze instelling uitschakelt, wordt de knop 'Homepage' nooit weergegeven.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling niet aanpassen of negeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, kan de gebruiker kiezen of de knop 'Homepage' wel of niet wordt weergegeven.</translation>
<translation id="4485425108474077672">De URL van de pagina 'Nieuw tabblad' configureren</translation>
<translation id="4492287494009043413">Het maken van screenshots uitschakelen</translation>
<translation id="450537894712826981">Configureert de cachegrootte die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt voor het opslaan van gecachte bestanden op de schijf.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de opgegeven cachegrootte, ongeacht of de gebruiker de markering --media-cache-size heeft opgegeven. De waarde die in dit beleid wordt opgegeven, is geen vaste waarde maar een suggestie voor het cachesysteem. Een waarde die lager is dan een paar megabytes, is te klein en wordt afgerond naar een redelijk minimum.
Als de waarde van dit beleid 0 is, wordt de standaardcachegrootte gebruikt, maar kan de gebruiker deze niet wijzigen.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de standaardgrootte gebruikt en kan de gebruiker deze overschrijven met de markering --media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Als dit beleid is ingesteld op 'waar' (true) of niet is ingesteld, is <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en kunnen gebruikers deze functie starten vanuit het app-menu, contextmenu's op pagina's, mediabedieningsopties op websites die werken met Cast en via het Cast-icoon in de werkbalk (als dit wordt weergegeven).
Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar' (false), is <ph name="PRODUCT_NAME" /> uitgeschakeld.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Goedkeuring vragen wanneer een site de fysieke locatie van gebruikers wil bijhouden</translation>
<translation id="4519046672992331730">Hiermee worden zoeksuggesties in de omnibox van <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, worden er zoeksuggesties gebruikt.
Als je deze instelling uitschakelt, worden er nooit zoeksuggesties gebruikt.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling niet aanpassen of negeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt dit ingeschakeld maar kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Hiermee kun je een lijst URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd waarop geen afbeeldingen kunnen worden weergegeven.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultImagesSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="4531706050939927436">De installatie van Android-apps kan via de Google Beheerdersconsole worden afgedwongen door gebruik te maken van Google Play. Deze apps gebruiken dit beleid niet.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Naam Android-beperking:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokale accounts op apparaat</translation>
<translation id="4555850956567117258">Externe bevestiging van gebruiker inschakelen</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL van standaard zoekprovider voor nieuwe tabbladpagina</translation>
<translation id="4600786265870346112">Grote muisaanwijzer inschakelen</translation>
<translation id="4604931264910482931">Zwarte lijst voor systeemeigen berichten configureren</translation>
<translation id="4617338332148204752">De metatagcontrole in <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> overslaan</translation>
<translation id="4625915093043961294">Witte lijst voor het installeren van extensies configureren</translation>
<translation id="4632343302005518762"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> toestaan de vermelde soorten content te verwerken.</translation>
<translation id="4633786464238689684">Hiermee wordt het standaardgedrag van de toetsen op de bovenste rij gewijzigd in functietoetsen.
Als dit beleid wordt ingesteld op 'waar', voeren de toetsen op de bovenste rij van het toetsenbord standaard opdrachten van functietoetsen uit. De zoektoets moet worden ingedrukt om het gedrag terug te zetten naar mediatoetsen.
Als dit beleid wordt ingesteld op 'onwaar' of niet wordt ingesteld, voert het toetsenbord standaard opdrachten uit van mediatoetsen, en voert het opdrachten uit van functietoetsen wanneer de zoektoets ingedrukt wordt gehouden.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Namen van de hosts voor systeemeigen berichten die moeten worden vrijgesteld van de zwarte lijst</translation>
<translation id="4650759511838826572">URL-protocolschema's uitschakelen</translation>
<translation id="465099050592230505">URL van zakelijke webwinkel (verouderd)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Instellingen voor extensiebeheer</translation>
<translation id="4668325077104657568">Standaardinstelling voor afbeeldingen</translation>
<translation id="467236746355332046">Ondersteunde functies:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Hiermee kun je de lijst aanpassen van URL-patronen die altijd door <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> moeten worden verwerkt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt het standaard weergaveprogramma gebruikt voor alle sites die door het beleid 'ChromeFrameRendererSettings' zijn opgegeven.
Ga voor voorbeeldpatronen naar https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Een lijst met URL's openen</translation>
<translation id="4680961954980851756">Automatisch aanvullen inschakelen</translation>
<translation id="4722399051042571387">Als dit is ingesteld op 'false' (onwaar), kunnen gebruikers geen pincodes instellen die als zwak worden beschouwd en gemakkelijk kunnen worden geraden.
Enkele voorbeelden van zwakke pincodes: pincodes die slechts één cijfer bevatten (1111), pincodes met een oplopende cijferreeks (1234), pincodes met een aflopende cijferreeks (4321) en pincodes die te algemeen zijn.
Standaard krijgen gebruikers een waarschuwing en geen foutmelding te zien als de pincode als zwak wordt beschouwd.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Firewallpassage vanaf client voor externe toegang inschakelen</translation>
<translation id="4725123658714754485">Hiermee wordt beheerd of gebruiksstatistieken en diagnostische gegevens, waaronder crashrapporten, worden gerapporteerd aan Google. Als dit is ingesteld op 'true' (waar), rapporteert <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gebruiksstatistieken en diagnostische gegevens. Als het niet is geconfigureerd of is ingesteld op 'false' (onwaar), wordt de rapportage van statistieken en diagnostische gegevens uitgeschakeld.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Android Backup Service inschakelen</translation>
<translation id="4733471537137819387">Beleid met betrekking tot geïntegreerde HTTP-authenticatie.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servers waarnaar <ph name="PRODUCT_NAME" /> mag delegeren.
Scheid meerdere servernamen van elkaar met komma's. Jokertekens (*) zijn toegestaan.
Als je dit beleid niet instelt, delegeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen gebruikersreferenties, zelfs niet als een server wordt gedetecteerd als intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Clientcertificaat voor verbinding maken met RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">De toegankelijkheidsfunctie 'Grote muisaanwijzer' inschakelen.
Als dit beleid op 'waar' is ingesteld, is de grote muisaanwijzer altijd ingeschakeld.
Als dit beleid op 'onwaar' is ingesteld, is de grote muisaanwijzer altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of negeren.
Als je dit beleid niet instelt, is de grote muisaanwijzer eerst uitgeschakeld, maar kan de gebruiker deze op elk moment inschakelen.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Updategedrag voor <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware configureren</translation>
<translation id="4807950475297505572">De gebruikers die het langst geleden gebruikt zijn, worden verwijderd totdat er voldoende vrije ruimte is</translation>
<translation id="4815725774537609998">Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats daarvan ProxyMode.
Hiermee kun je de proxyserver specificeren die door <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt gebruikt en wordt voorkomen dat gebruikers proxyinstellingen kunnen aanpassen.
Als je ervoor kiest nooit een proxyserver te gebruiken en altijd rechtstreeks verbinding te maken, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyinstellingen van het systeem te gebruiken of de proxyinstellingen automatisch te detecteren, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyinstellingen handmatig te configureren, kun je verdere opties specificeren in 'Adres of URL van proxyserver', 'URL naar een PAC-bestand voor de proxy' en 'Door komma's gescheiden lijst van regels voor proxyomzeiling'. Alleen de HTTP-proxyserver met de hoogste prioriteit is beschikbaar voor ARC-apps.
Ga voor gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Als je deze instelling inschakelt, worden alle proxygerelateerde opties die via de opdrachtregel zijn opgegeven door <ph name="PRODUCT_NAME" /> genegeerd.
Als je dit beleid niet instelt, kunnen gebruikers zelf de gewenste proxyinstellingen selecteren.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Toestaan dat Enterprise-gebruiker zowel primair als secundair is (standaardgedrag voor niet-beheerde gebruikers)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Actie die moet worden ondernomen wanneer de vertraging voor inactief wordt bereikt bij gebruik op accuvermogen</translation>
<translation id="4834526953114077364">De gebruikers die het langst geleden gebruikt zijn en gedurende de laatste drie maanden niet zijn ingelogd, worden verwijderd totdat er voldoende vrije ruimte is</translation>
<translation id="4838572175671839397">Bevat een reguliere expressie die wordt gebruikt om te bepalen welke gebruikers kunnen inloggen bij <ph name="PRODUCT_NAME" />. Er wordt een fout weergegeven als een gebruiker probeert in te loggen met een gebruikersnaam die niet overeenkomt met dit patroon. Als dit beleid niet wordt ingesteld of leeg blijft, kan elke gebruiker inloggen op <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Modus voor volledig scherm toestaan</translation>
<translation id="4869787217450099946">Geeft aan of schermactiveringsvergrendeling is toegestaan. Deze kan worden aangevraagd door extensies via de API voor de stroombeheerextensie.
Als dit beleid is ingesteld als 'true' of als het niet is ingesteld, wordt schermactiveringsvergrendeling ingesteld voor stroombeheer.
Als dit beleid is ingesteld als 'false', worden verzoeken voor schermactiveringsvergrendeling genegeerd.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maximale SSL-versie ingeschakeld</translation>
<translation id="4881315447528084360">Hiermee wordt een lijst gespecificeerd met apps en extensies die zonder gebruikersinteractie op de achtergrond worden geïnstalleerd en die niet door de gebruiker kunnen worden verwijderd of uitgeschakeld. Alle machtigingen die door de apps/extensies worden aangevraagd, worden impliciet en zonder gebruikersinteractie verleend, inclusief aanvullende machtigingen die door toekomstige versies van de app/extensie worden aangevraagd. Bovendien worden machtigingen verleend voor de API's van de enterprise.deviceAttributes- en enterprise.platformKeys-extensie. (Deze twee API's zijn niet beschikbaar voor apps/extensies die niet gedwongen zijn geïnstalleerd.)
Dit beleid krijgt voorrang boven een potentieel conflicterend <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />-beleid. Als een app of extensie die eerder gedwongen is geïnstalleerd uit deze lijst wordt verwijderd, wordt de app of extensie automatisch verwijderd door <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Voor Windows-instanties die niet aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein zijn gekoppeld, is gedwongen installatie beperkt tot apps en extensies die worden vermeld in de Chrome Web Store.
Houd er rekening mee dat gebruikers de broncode van een extensie kunnen wijzigen via de ontwikkelaarstools (waardoor de extensie mogelijk niet meer functioneert). Als je je hierover zorgen maakt, moet het <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />-beleid worden ingesteld.
Elk lijstitem van het beleid is een tekenreeks die een extensie-ID en een update-URL bevat, gescheiden door een puntkomma (<ph name="SEMICOLON" />). De extensie-ID is de tekenreeks van 32 letters die bijvoorbeeld kan worden gevonden op <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> wanneer de ontwikkelaarsmodus actief is. De update-URL moet verwijzen naar een XML-document voor het updaten van het manifest, zoals beschreven op <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Houd er rekening mee dat de update-URL die in dit beleid is ingesteld alleen wordt gebruikt voor de eerste installatie. Daaropvolgende updates van de extensie gebruiken de update-URL die wordt aangegeven in het manifest van de extensie.
Met <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> wordt de app <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> bijvoorbeeld geïnstalleerd via de standaard update-URL van de Chrome Web Store. Raadpleeg <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" /> voor meer informatie over het hosten van extensies.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, worden apps en extensies automatisch geïnstalleerd en kan de gebruiker elke app of extensie in <ph name="PRODUCT_NAME" /> verwijderen.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Specificeert de parameters die worden gebruikt voor het uitvoeren van een voorgestelde zoekopdracht met POST. Het bestaat uit door komma's gescheiden naam/waarde-paren. Als een waarde een templateparameter, zoals {searchTerms} in het bovenstaande voorbeeld, is, wordt de waarde vervangen door echte zoektermgegevens.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt de voorgestelde zoekopdracht verzonden met de GET-methode.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter die plaatsing van zoektermen beheert voor de standaardzoekprovider</translation>
<translation id="4899708173828500852">Safe Browsing inschakelen</translation>
<translation id="4906194810004762807">Vernieuwingsfrequentie voor apparaatbeleid</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast-receiver</translation>
<translation id="4962262530309732070">Als dit beleid is ingesteld op 'true' (waar) of niet wordt geconfigureerd, staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> 'Persoon toevoegen' toe vanuit gebruikersbeheer.
Als dit beleid is ingesteld op 'false' (onwaar), staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> het maken van nieuwe profielen niet toe vanuit gebruikersbeheer.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven die sites specificeren waarvoor <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatisch een clientcertificaat moet selecteren als de site vraagt om een certificaat.
De waarde moet een array van JSON-woordenboeken met tekenreeksen zijn. Elk woordenboek moet de indeling { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER } hebben, waarbij $URL_PATTERN een patroon voor het instellen van content is. $FILTER beperkt de clientcertificaten die de browser automatisch kan selecteren. Onafhankelijk van het filter, worden alleen certificaten geselecteerd die overeenkomen met het certificaatverzoek van de server. Als $FILTER de indeling { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } heeft, worden daarnaast alleen clientcertificaten geselecteerd die zijn uitgegeven door een certificaat met de CommonName $ISSUER_CN. Als $FILTER het lege woordenboek {} is, wordt de selectie van clientcertificaten niet verder beperkt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt voor geen enkele site automatische selectie uitgevoerd.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Als het beleid 'OffHours' is ingesteld, worden de gespecificeerde apparaatbeleidsregels genegeerd (gebruik de standaardinstellingen van deze beleidsregels) tijdens de gedefinieerde tijdsintervallen. Chrome past apparaatbeleidsregels opnieuw toe voor elke gebeurtenis wanneer de periode 'OffHours' begint of eindigt. De gebruiker ontvangt een melding en wordt gedwongen uit te loggen wanneer de tijd 'OffHours' eindigt en de apparaatbeleidsinstellingen worden gewijzigd (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker is ingelogd met een niet-toegestaan account).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Gegevenstype:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Verouderde plug-ins toestaan die actief zijn</translation>
<translation id="4988291787868618635">Actie die wordt ondernomen wanneer de inactieve vertraging wordt bereikt</translation>
<translation id="4995548127349206948">Of NTLMv2-verificatie is ingeschakeld.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Toegang toestaan tot sites die zich niet in de inhoudspakketten bevinden</translation>
<translation id="5052081091120171147">Indien ingeschakeld, wordt met dit beleid afgedwongen dat de browsergeschiedenis wordt geïmporteerd uit de huidige standaardbrowser. Als het beleid is ingeschakeld, is dit ook van invloed op het dialoogvenster voor importeren.
Als het beleid is uitgeschakeld, wordt er geen browsergeschiedenis geïmporteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker worden gevraagd of deze wil importeren, of wordt er automatisch geïmporteerd.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Vergrootglas uitgeschakeld</translation>
<translation id="5067143124345820993">Aanmelden bij witte lijst van gebruikers</translation>
<translation id="5068140065960598044">Het cloudbeleid van <ph name="PRODUCT_NAME" /> overschrijft het apparaatbeleid.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Afdrukvoorbeeld uitschakelen</translation>
<translation id="5090209345759901501">Instelling voor Flash-content uitbreiden naar alle content</translation>
<translation id="5105313908130842249">Vertraging van schermvergrendeling wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="5108031557082757679">Zakelijke apparaatprinters uitgeschakeld</translation>
<translation id="5130288486815037971">Of RC4-coderingssuites in TLS zijn ingeschakeld</translation>
<translation id="5141670636904227950">Het standaardtype van vergrootglas instellen dat op het inlogscherm is ingeschakeld</translation>
<translation id="5142301680741828703">De volgende URL-patronen altijd verwerken in <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Hiermee kun je extra parameters opgeven die worden gebruikt wanneer <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> <ph name="PRODUCT_NAME" /> start.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de standaardopdrachtregel gebruikt.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Hoe vaak netwerkpakketten voor controle worden verzonden, in milliseconden.
Als dit beleid niet is ingesteld, is het standaardinterval 3 minuten. Het minimuminterval is 30 seconden en het maximuminterval is 24 uur. Waarden die buiten dit bereik vallen, worden afgerond tot dit bereik.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Google Drive in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> configureren.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Hiermee kun je opgeven welke extensies niet op de zwarte lijst staan.
Een waarde van '*' op de zwarte lijst betekent dat alle extensies op de zwarte lijst staan. Gebruikers kunnen alleen extensies installeren die op de witte lijst staan.
Standaard staan alle extensies op de witte lijst, maar als alle extensies door een beleidsmaatregel op de zwarte lijst zijn geplaatst, kan de witte lijst worden gebruikt om dat beleid voor specifieke extensies op te heffen.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Hiermee wordt het gebruik ingeschakeld van alternatieve foutpagina's die zijn geïntegreerd in <ph name="PRODUCT_NAME" /> (zoals 'pagina niet gevonden') en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, worden er alternatieve foutpagina's gebruikt.
Als je deze instelling uitschakelt, worden er nooit alternatieve foutpagina's gebruikt.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling niet aanpassen of negeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt dit ingeschakeld maar kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Ontwikkelaarsmodus blokkeren.
Als dit beleid is ingesteld op Waar (True), voorkomt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dat het apparaat wordt opgestart in de ontwikkelaarsmodus. Als de schakelaar voor de ontwikkelaarsmodus op 'Aan' is gezet, wordt het systeem niet opgestart en wordt een foutscherm weergegeven.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op Onwaar, (False) blijft de ontwikkelaarsmodus beschikbaar voor het apparaat.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven van sites waarop geen meldingen mogen worden weergegeven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultNotificationsSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Voor Android-apps is dit beleid alleen van invloed op de microfoon. Wanneer dit beleid is ingesteld op true (waar), wordt voor alle Android-apps, zonder uitzondering, de microfoon gedempt.</translation>
<translation id="523505283826916779">Toegankelijkheidsinstellingen</translation>
<translation id="5247006254130721952">Gevaarlijke downloads blokkeren</translation>
<translation id="5255162913209987122">Kan worden aanbevolen</translation>
<translation id="527237119693897329">Hiermee kun je opgeven welke hosts voor systeemeigen berichten niet moeten worden geladen.
Een waarde van * voor de zwarte lijst betekent dat alle hosts voor systeemeigen berichten op de zwarte lijst staan, tenzij ze expliciet op de witte lijst worden vermeld.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, laadt <ph name="PRODUCT_NAME" /> alle geïnstalleerde hosts voor systeemeigen berichten.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Als dit beleid is ingesteld op 'true', kan de gebruiker met de hardware van Chrome-apparaten de identiteit ervan extern bevestigen aan de privacy-CA via de <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> met <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Als dit beleid is ingesteld op 'false' of niet is ingesteld, mislukt het aanroepen van de API en wordt er een foutcode weergegeven.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Als het beleid is ingesteld, wordt het door WebRTC gebruikte UDP-poortbereik beperkt tot het opgegeven poortinterval (inclusief eindpunten).
Als het beleid niet wordt ingesteld, of als dit wordt ingesteld voor een lege tekenreeks of een ongeldig poortbereik, kan WebRTC gebruikmaken van elke lokale UDP-poort.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Een lijst met plug-ins opgeven die de gebruiker kan in- of uitschakelen</translation>
<translation id="5302612588919538756">Dit beleid is verouderd. Je kunt in plaats hiervan SyncDisabled gebruiken.
Hiermee wordt toegestaan dat de gebruiker inlogt bij <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je dit beleid instelt, kun je bepalen of een gebruiker mag inloggen bij <ph name="PRODUCT_NAME" />. Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar', werken de apps en extensies die de API chrome.identity gebruiken niet meer. Daarom kun je in plaats hiervan ook SyncDisabled gebruiken.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Hiermee wordt de tijdsduur zonder gebruikersinvoer gespecificeerd waarna een waarschuwingsdialoogvenster wordt weergegeven wanneer op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld, specificeert het de tijdsduur dat de gebruiker inactief moet zijn voordat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> een waarschuwingsdialoogvenster aan de gebruiker laat zien om aan te geven dat de actie voor inactiviteit bijna wordt ondernomen.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er geen waarschuwingsdialoogvenster weergegeven.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. De waarde die wordt opgegeven, moet kleiner zijn dan of gelijk aan de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Beschikbaarheid van incognitomodus</translation>
<translation id="5318185076587284965">Het gebruik van relayservers door de host voor externe toegang inschakelen</translation>
<translation id="5323128137188992869">Toestaan dat content wordt gecast naar het apparaat via <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' (Onwaar), kunnen gebruikers geen content casten naar hun apparaat. Als dit beleid is ingesteld op 'True' (Waar), mogen gebruikers content casten. Als dit beleid niet is ingesteld, mogen gebruikers geen content naar geregistreerde Chrome OS-apparaten casten, maar wel naar niet-geregistreerde apparaten.</translation>
<translation id="5330684698007383292"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> toestaan de volgende soorten content te verwerken.</translation>
<translation id="5365946944967967336">Knop 'Homepage' in de werkbalk weergeven</translation>
<translation id="5366977351895725771">Als dit is ingesteld op 'false' (niet waar) wordt het maken van gebruikers met beperkte rechten uitgeschakeld voor deze gebruiker. Bestaande gebruikers met beperkte rechten blijven beschikbaar.
Als dit is ingesteld op 'true' (waar) of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers met beperkte rechten worden gemaakt en beheerd door deze gebruiker.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Hiermee kun je instellen of websites bureaubladmeldingen mogen weergeven. Het weergeven van bureaubladmeldingen kan standaard worden toegestaan of geweigerd, of de gebruiker kan een melding te zien krijgen wanneer een website bureaubladmeldingen wil weergeven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt 'AskNotifications' gebruikt en kan de gebruiker dit aanpassen.</translation>
<translation id="538108065117008131"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> toestaan de volgende soorten content te verwerken.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Hiermee selecteer je de strategie die wordt gebruikt om schijfruimte vrij te maken tijdens het automatisch opschonen (verouderd)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Informatie over de status van Android wordt teruggestuurd naar de
server.
Als het beleid is ingesteld op 'false' (onwaar) of niet is ingesteld, wordt er geen statusinformatie gerapporteerd.
Als het beleid is ingesteld op 'true' (waar), wordt de statusinformatie gerapporteerd.
Dit beleid is alleen van toepassing als Android-apps zijn ingeschakeld.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Schakelt afscherming van hosts voor externe toegang in terwijl een verbinding tot stand wordt gebracht.
Als deze instelling is ingeschakeld, worden de fysieke invoer- en uitvoerapparaten van hosts uitgeschakeld terwijl een externe verbinding tot stand wordt gebracht.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is ingesteld, kunnen zowel lokale als externe gebruikers met de host communiceren terwijl deze wordt gedeeld.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Hiermee configureer je welke toetsenbordindelingen zijn toegestaan voor het inlogscherm van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op een lijst met invoermethode-ID's, zijn de opgegeven invoermethoden beschikbaar in het inlogscherm. De eerste opgegeven invoermethode wordt vooraf geselecteerd. Hoewel een gebruikerspod is gericht op het inlogscherm, is de laatst gebruikte invoermethode van de gebruiker beschikbaar naast de invoermethoden die door dit beleid worden aangegeven. Als dit beleid niet is ingesteld, worden de invoermethoden op het inlogscherm afgeleid van de taal waarin het inlogscherm wordt weergegeven. Waarden die geen geldige invoermethode-ID's zijn, worden genegeerd.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Indien ingeschakeld, wordt met dit beleid afgedwongen dat zoekmachines worden geïmporteerd uit de huidige standaardbrowser. Als het beleid is ingeschakeld, is dit ook van invloed op het dialoogvenster voor importeren.
Als het beleid is uitgeschakeld, wordt de standaardzoekmachine niet geïmporteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker worden gevraagd of deze wil importeren, of wordt er automatisch geïmporteerd.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Naam van Android WebView-beperking:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Het rapporteren van geheugengegevens (JS-heapgrootte) aan de pagina inschakelen (verouderd)</translation>
<translation id="5457065417344056871">De gastmodus inschakelen in browser</translation>
<translation id="5457924070961220141">Hiermee kun je de standaard HTML-renderer configureren wanneer <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> is geïnstalleerd.
De standaardinstelling die wordt gebruikt wanneer dit beleid niet wordt ingesteld, wordt gebruikt om de hostbrowser de rendering te laten regelen, maar je kunt dit naar wens aanpassen en <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> HTML-pagina's standaard laten renderen.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Hiermee configureer je instellingen voor beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="546726650689747237">Vertraging van dimmen van scherm wanneer op netstroom wordt gewerkt</translation>
<translation id="5469484020713359236">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die cookies mogen instellen.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultCookiesSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Afbeeldingen blokkeren op deze sites</translation>
<translation id="5475361623548884387">Afdrukken inschakelen</translation>
<translation id="5499375345075963939">Dit beleid is alleen actief in de commerciële modus.
Wanneer de waarde van dit beleid is ingesteld en niet 0 is, wordt de momenteel ingelogde demogebruiker automatisch uitgelogd nadat een inactiviteitsperiode met de opgegeven duur is verstreken.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Bladwijzerbalk inschakelen</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL van homepage</translation>
<translation id="5523812257194833591">Een openbare sessie om automatisch in te loggen na een vertraging.
Als dit beleid is ingesteld, wordt de opgegeven sessie automatisch ingelogd na een tijdsperiode zonder gebruikersinteractie op het inlogscherm is verstreken. De openbare sessie moet al zijn geconfigureerd (zie |DeviceLocalAccounts|).
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er niet automatisch ingelogd.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Hiermee wordt de periode in milliseconden gespecificeerd waarna de apparaatbeheerservice wordt gevraagd om informatie over het apparaatbeleid.
Als je dit beleid instelt, wordt de standaardwaarde van 3 uur overschreven. Geldige waarden voor dit beleid liggen tussen 1800000 (30 minuten) en 86400000 (1 dag). Alle waarden die niet binnen dit bereik vallen, worden afgerond tot de betreffende minimum- of maximumgrens.
Als je dit beleid niet instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de standaardwaarde van 3 uur.
Houd er rekening mee dat als het platform beleidsmeldingen ondersteunt, de vernieuwingsvertraging wordt ingesteld op 24 uur (hierbij worden alle standaardinstellingen en de waarde van dit beleid genegeerd) omdat beleidsmeldingen naar verwachting automatisch een vernieuwing afdwingen wanneer het beleid wordt gewijzigd, waardoor frequentere vernieuwingen overbodig zijn.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Potentieel gevaarlijke downloads blokkeren</translation>
<translation id="5535973522252703021">Witte lijst voor Kerberos-delegatieserver</translation>
<translation id="555077880566103058">Alle sites toestaan om de <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in automatisch uit te voeren</translation>
<translation id="5559079916187891399">Dit beleid is niet van invloed op Android-apps.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Een parameter toevoegen aan het ophalen van de seed voor varianten in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit is gespecificeerd, wordt een queryparameter met de naam 'restrict' toegevoegd aan de URL die wordt gebruikt om de seed voor varianten op te halen. De waarde van de parameter is de waarde die wordt opgegeven in dit beleid.
Als dit niet is gespecificeerd, wordt de URL voor de seed voor varianten niet aangepast.</translation>
<translation id="556941986578702361">Het automatisch verbergen van het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-archief beheren.
Als dit beleid is ingesteld op 'AlwaysAutoHideShelf', wordt het archief altijd automatisch verborgen.
Als dit beleid is ingesteld op 'NeverAutoHideShelf', wordt het archief nooit automatisch verborgen.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen of overschrijven.
Als het beleid niet wordt ingesteld, kunnen gebruikers kiezen of het archief automatisch wordt verborgen.</translation>
<translation id="557360560705413259">Wanneer deze instelling is ingeschakeld, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de commonName van een servercertificaat, zodat deze overeenkomt met een hostnaam als er een subjectAlternativeName-extensie ontbreekt voor het certificaat, zolang het certificaat kan worden gevalideerd en is gekoppeld aan lokaal geïnstalleerd CA-certificaten.
Houd er rekening mee dat dit niet wordt aanbevolen, aangezien zodoende de extensie nameConstraints, waarmee kan worden beperkt voor welke hostnamen een bepaald certificaat kan worden geautoriseerd, kan worden omzeild.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'false' (onwaar), worden de servercertificaten die geen subjectAlternativeName-extensie met een DNS-naam of IP-adres bevatten, niet vertrouwd.</translation>
<translation id="557658534286111200">Het bewerken van bladwijzers in- of uitschakelen</translation>
<translation id="5586942249556966598">Niets doen</translation>
<translation id="5630352020869108293">De laatste sessie herstellen</translation>
<translation id="5645779841392247734">Cookies toestaan op deze sites</translation>
<translation id="5693469654327063861">Gegevensmigratie toestaan</translation>
<translation id="5694594914843889579">Wanneer de instelling is ingesteld op 'waar', is externe opslag niet beschikbaar in de bestandsbrowser.
Deze instelling is van toepassing op alle typen opslagmedia. Bijvoorbeeld: USB-flashdrives, externe harde schijven, SD-kaarten en andere geheugenkaarten, optische opslag, enzovoort. Deze is niet van toepassing op interne opslag, dus bestanden die zijn opgeslagen in de downloadmap, zijn nog steeds toegankelijk. De instelling is ook niet van toepassing op Google Drive.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers alle ondersteunde typen externe opslag gebruiken op hun apparaat.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Apparaatgebruikers melden</translation>
<translation id="570062449808736508">Wanneer dit beleid is ingesteld op een niet-lege tekenreeks, leest de WebView de URL-beperkingen van de contentprovider met de opgegeven autoriteitsnaam.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Als deze instelling is ingeschakeld, voert <ph name="PRODUCT_NAME" /> altijd een intrekkingscontrole uit voor servercertificaten die kunnen worden gevalideerd en zijn ondertekend door lokaal geïnstalleerde CA-certificaten.
Als <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen informatie over de intrekkingsstatus kan verkrijgen, worden dergelijke certificaten beschouwd als ingetrokken ('hard-fail').
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'onwaar', gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de bestaande instellingen voor online intrekkingscontrole.</translation>
<translation id="572720239788271400">Hiermee schakel je componentupdates in <ph name="PRODUCT_NAME" /> in</translation>
<translation id="5728154254076636808">Het maken van roaming-exemplaren voor <ph name="PRODUCT_NAME" />-profielgegevens inschakelen</translation>
<translation id="5732972008943405952">Formuliergegevens voor Automatisch aanvullen importeren uit standaardbrowser bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="5765780083710877561">Beschrijving:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Ontwikkelaarskanaal (mogelijk instabiel)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Zoek-URL voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="5776485039795852974">Altijd goedkeuring vragen wanneer een site bureaubladmeldingen wil weergeven</translation>
<translation id="5781412041848781654">Hiermee wordt gespecificeerd welke GSSAPI-bibliotheek moet worden gebruikt voor HTTP-verificatie. Je kunt een bibliotheeknaam instellen of een volledig pad.
Als er geen instelling is opgegeven, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> een standaard bibliotheeknaam.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna de inactieve actie wordt ondernomen wanneer op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat de inactieve actie wordt ondernomen door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, die afzonderlijk kan worden geconfigureerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Hiermee wordt ondersteuning voor HTTP/0.9 op niet-standaardpoorten ingeschakeld</translation>
<translation id="5809728392451418079">De weergavenaam voor lokale accounts van het apparaat instellen</translation>
<translation id="5814301096961727113">De standaardstatus van gesproken feedback op het inlogscherm instellen</translation>
<translation id="5815129011704381141">Automatisch opnieuw opstarten na update</translation>
<translation id="5815353477778354428">Hiermee configureer je de directory die <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> gebruikt voor het opslaan van gebruikersgegevens.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> deze directory.
Ga naar https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables voor een lijst met variabelen die kunnen worden gebruikt.
Als deze instelling niet wordt ingesteld, wordt de standaarddirectory voor het profiel gebruikt.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Geeft aan of de gebruiker pagina's in de incognitomodus mag openen in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als 'Ingeschakeld' is geselecteerd, mogen pagina's worden geopend in de incognitomodus.
Als 'Uitgeschakeld' is geselecteerd, mogen pagina's niet worden geopend in de incognitomodus.
Als 'Afgedwongen' is geselecteerd, mogen pagina's ALLEEN worden geopend in de incognitomodus.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Het UDP-poortbereik beperken dat voor de host voor externe toegang wordt gebruikt</translation>
<translation id="5862253018042179045">De standaardstatus van de toegankelijkheidsfunctie voor gesproken feedback instellen op het inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld op 'waar', wordt gesproken feedback ingeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven.
Als dit beleid is ingesteld op 'onwaar', wordt gesproken feedback uitgeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit tijdelijk negeren door gesproken feedback in of uit te schakelen. De keuze van de gebruiker is echter niet permanent en de standaardinstelling wordt hersteld als het inlogscherm opnieuw wordt weergegeven of de gebruiker gedurende een minuut niet actief is op het inlogscherm.
Als je het beleid niet instelt, wordt gesproken feedback uitgeschakeld wanneer het inlogscherm voor het eerst wordt weergegeven. Gebruikers kunnen gesproken feedback op elk moment in- of uitschakelen en de status op het inlogscherm is permanent tussen gebruikers.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Netwerkconfiguratie op gebruikersniveau</translation>
<translation id="588135807064822874">'Tikken om te zoeken' toestaan</translation>
<translation id="5883015257301027298">Standaardinstelling voor cookies</translation>
<translation id="5887414688706570295">Hiermee configureer je het voorvoegsel voor het TalkGadget dat wordt gebruikt door hosts voor externe toegang en voorkom je dat gebruikers dit wijzigen.
Als dit voorvoegsel is opgegeven, wordt het toegevoegd aan het begin van de basisnaam voor het TalkGadget om een volledige domeinnaam voor het TalkGadget te maken. De basisdomeinnaam voor het TalkGadget is '.talkgadget.google.com'.
Als deze instelling is ingeschakeld, gebruiken hosts de aangepaste domeinnaam in plaats van de standaarddomeinnaam om toegang te krijgen tot het TalkGadget.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is ingesteld, wordt de standaarddomeinnaam voor het TalkGadget ('chromoting-host.talkgadget.google.com') gebruikt voor alle hosts.
Deze beleidsinstelling is niet van toepassing op clients voor externe toegang. Deze clients gebruiken altijd 'chromoting-client.talkgadget.google.com' om toegang tot het TalkGadget te krijgen.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Als deze instelling is ingeschakeld, worden gnubby-verificatieverzoeken verzonden via een proxy met een externe hostverbinding.
Als deze instelling uitgeschakeld of niet geconfigureerd is, worden gnubby-verificatieverzoeken niet via een proxy verzonden.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Wanneer meerdere gebruikers zijn ingelogd, kunnen Android-apps alleen worden gebruikt door de primaire gebruiker.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Hiermee kan netwerkbeperking worden in- of uitgeschakeld.
Dit is van toepassing op alle gebruikers en op alle interfaces op het apparaat. Zodra de beperking is ingesteld,
wordt deze gehandhaafd totdat het beleid wordt gewijzigd en de instelling wordt uitgeschakeld.
Als het beleid is ingesteld op false (onwaar), geldt er geen beperking.
Als het beleid is ingesteld op true (waar), wordt het systeem beperkt om de opgegeven upload- en downloadsnelheid (in kbits/s) te bereiken.</translation>
<translation id="5921713479449475707">Downloads voor automatische updates via HTTP toestaan</translation>
<translation id="5921888683953999946">De standaardstatus van de toegankelijkheidsfunctie 'Grote muisaanwijzer' op het inlogscherm instellen.
Als dit beleid op 'waar' is ingesteld, wordt de grote muisaanwijzer ingeschakeld als het inlogscherm wordt weergegeven.
Als dit beleid op 'onwaar' is ingesteld, wordt de grote muisaanwijzer uitgeschakeld als het inlogscherm wordt weergegeven.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit tijdelijk negeren door de grote muisaanwijzer in of uit te schakelen. De keuze van de gebruiker is echter niet permanent en de standaardinstelling wordt hersteld wanneer het inlogscherm opnieuw wordt weergegeven of als de gebruiker gedurende een minuut niet actief is op het inlogscherm.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de grote muisaanwijzer uitgeschakeld wanneer het inlogscherm voor de eerste keer wordt weergegeven. Gebruikers kunnen de grote muisaanwijzer op elk moment in- of uitschakelen en de status op het inlogscherm is van toepassing op alle gebruikers.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Dit beleid kan ook worden gebruikt om Android-apps vast te zetten.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Hiermee wordt afgedwongen dat zoekopdrachten in Google Zoeken worden uitgevoerd met SafeSearch ingesteld op 'actief' en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, is SafeSearch altijd actief in Google Zoeken.
Als je deze instelling uitschakelt of geen waarde instelt, wordt SafeSearch Zoeken niet afgedwongen voor Google Zoeken.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Bètakanaal</translation>
<translation id="5950205771952201658">Omdat soft-fail online certificaatintrekkingscontroles de veiligheid niet aantoonbaar verhogen, worden deze standaard uitgeschakeld in versie 19 en hoger van <ph name="PRODUCT_NAME" />. Als dit beleid op 'waar' wordt ingesteld, wordt het eerdere gedrag hersteld en worden online OCSP/CRL-controles uitgevoerd.
Als het beleid niet is ingesteld, of is ingesteld op 'onwaar', voert <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen online intrekkingscontroles uit in <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 en hoger.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Extensies die toestemming hebben de API voor externe bevestiging te gebruiken</translation>
<translation id="5983708779415553259">Standaardgedrag voor sites die zich niet in een inhoudspakket bevinden</translation>
<translation id="5997543603646547632">Klok met 24-uursnotatie standaard gebruiken</translation>
<translation id="6005179188836322782">Hiermee schakel je de functie Safe Browsing van <ph name="PRODUCT_NAME" /> in en voorkom je dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, is Safe Browsing altijd actief.
Als je deze instelling uitschakelt, is Safe Browsing nooit actief.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling 'Bescherming tegen phishing en malware inschakelen' in <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt het beleid ingeschakeld, maar kan de gebruiker dit wijzigen.
Zie https://developers.google.com/safe-browsing voor meer informatie over Safe Browsing.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Het systeemdialoogvenster voor afdrukken weergeven in plaats van een afdrukvoorbeeld.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, opent <ph name="PRODUCT_NAME" /> het systeemdialoogvenster voor afdrukken in plaats van het ingebouwde afdrukvoorbeeld wanneer een gebruiker een pagina wil laten afdrukken.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'onwaar', activeren afdrukopdrachten het afdrukvoorbeeldscherm.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Actie bij starten</translation>
<translation id="6023030044732320798">Hiermee wordt een reeks beleidsregels gespecificeerd om door te geven aan de ARC-runtime. De waarde moet geldige JSON zijn.
Dit beleid kan worden gebruikt om in te stellen welke Android-apps automatisch worden geïnstalleerd op het apparaat:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Android-app-ID, bijv. "com.google.android.gm" voor Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Specificeert hoe een app wordt geïnstalleerd. OPTIONAL: De app wordt niet automatisch geïnstalleerd, maar de gebruiker kan deze installeren. Dit is de standaardwaarde als dit beleid niet is gespecificeerd. PRELOAD: De app wordt automatisch geïnstalleerd, maar de gebruiker kan deze verwijderen. FORCE_INSTALLED: De app wordt automatisch geïnstalleerd en de gebruiker kan deze niet verwijderen. BLOCKED: De app is geblokkeerd en kan niet worden geïnstalleerd. Als de app is geïnstalleerd op basis van een eerder beleid, wordt deze verwijderd.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Beleid voor het verlenen van machtigingen aan apps. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Beleid niet gespecificeerd. Als er geen beleid is gespecificeerd voor een machtiging op een bepaald niveau, wordt het gedrag 'PROMPT' standaard gebruikt. PROMPT: De gebruiker vragen een machtiging te verlenen. GRANT: Een machtiging automatisch verlenen. DENY: Een machtiging automatisch weigeren.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "App-specifiek JSON-configuratieobject met een set sleutel/waarde-paren, bijv. '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. De sleutels worden gedefinieerd in het app-manifest.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Bekijk PinnedLauncherApps als je apps wilt vastzetten in de Launcher.</translation>
<translation id="602728333950205286">Instant-URL voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="603410445099326293">Parameters voor suggestie-URL die POST gebruikt</translation>
<translation id="6036523166753287175">Firewallpassage vanaf host voor externe toegang inschakelen</translation>
<translation id="6070667616071269965">Toetsenbordindelingen voor inlogscherm van apparaat</translation>
<translation id="6074963268421707432">Niet toestaan dat sites bureaubladmeldingen weergeven</translation>
<translation id="6076099373507468537">Hiermee wordt de lijst met USB-apparaten gedefinieerd die mogen worden ontkoppeld van hun kernel-driver, zodat ze via de chrome.usb-API rechtstreeks kunnen worden gebruikt in een webapplicatie. Items zijn paren van de ID van de USB-leverancier en de ID van het product, zodat specifieke hardware kan worden geïdentificeerd.
Als dit beleid niet is geconfigureerd, is de lijst met USB-apparaten die kunnen worden ontkoppeld leeg.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (Windows-clients):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Externe gebruikers toestaan om een vensters met verhoogde bevoegdheid te gebruiken tijdens een sessie voor ondersteuning op afstand</translation>
<translation id="6095999036251797924">Specificeert de periode zonder gebruikersinvoer waarna het scherm wordt vergrendeld wanneer het apparaat op netstroom of op de batterij werkt.
Wanneer de periode is ingesteld op een waarde groter dan nul, is dit de tijd dat de gebruiker inactief moet zijn voordat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> het scherm vergrendelt.
Wanneer de periode is ingesteld op nul, vergrendelt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> het scherm niet wanneer de gebruiker inactief is.
Wanneer de periode niet is ingesteld, wordt een standaardperiode gebruikt.
De aanbevolen manier om het scherm te vergrendelen bij inacitiviteit is de schermvergrendeling in te schakelen bij tijdelijk opschorten en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tijdelijk te laten opschorten zodra de inactiviteitsdrempel is bereikt. Dit beleid mag alleen worden gebruikt wanneer de schermvergrendeling aanzienlijk eerder moet worden ingesteld dan de tijdelijke opschorting of wanneer tijdelijk opschorten bij inactiviteit helemaal niet wenselijk is.
De beleidswaarde moet worden gespecificeerd in milliseconden. Waarden worden vastgezet op een lagere waarde dan de inactiviteitsdrempel.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Easter egg-dinosaurusgame toestaan</translation>
<translation id="6114416803310251055">verouderd</translation>
<translation id="6133088669883929098">Alle sites toestaan sleutels te genereren</translation>
<translation id="6145799962557135888">Hiermee kun je een lijst URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die JavaScript mogen uitvoeren.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultJavaScriptSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="614662973812186053">Met dit beleid wordt ook het gebruik van Android en het verzamelen van diagnostische gegevens bepaald.</translation>
<translation id="6155936611791017817">De standaardstatus van de grote muisaanwijzer op het inlogscherm instellen</translation>
<translation id="6157537876488211233">Door komma's gescheiden lijst van regels voor proxyomzeiling</translation>
<translation id="6158324314836466367">Naam van zakelijke webwinkel (verouderd)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Hiermee schakel je <ph name="PRODUCT_NAME" /> in</translation>
<translation id="6167074305866468481">Waarschuwing: De ondersteuning voor SSLv3 wordt volledig uit <ph name="PRODUCT_NAME" /> verwijderd na versie 43 (rond juli 2015) en dit beleid wordt op hetzelfde moment verwijderd.
Als dit beleid niet is geconfigureerd, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> een standaard minimumversie. In <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 is dit SSLv3. In latere versies is dit TLS 1.0.
Anders kan dit worden ingesteld op een van de volgende waarden: 'sslv3', 'tls1', 'tls1.1' of 'tls1.2'. Als het beleid is ingesteld, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen SSL-/TLS-versies lager dan de opgegeven versie. Een niet-herkende waarde wordt genegeerd.
Let op dat 'sslv3' ondanks het cijfer een vroegere versie is dan 'tls1'.</translation>
<translation id="6181608880636987460">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven voor sites die de <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in niet mogen uitvoeren.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites. Je vindt deze in het beleid 'DefaultPluginsSetting' (als dit is ingesteld), of in de persoonlijke configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Standaardinstelling voor pop-ups</translation>
<translation id="6197453924249895891">Geeft extensies toegang tot zakelijke sleutels.
Sleutels zijn voor zakelijk gebruik bedoeld als ze via een beheerd account worden gegenereerd met de chrome.enterprise.platformKeys-API. Sleutels die op een andere manier worden geïmporteerd of gegenereerd, worden niet beschouwd als geschikt voor zakelijk gebruik.
De toegang tot sleutels die zijn bedoeld voor zakelijk gebruik, wordt uitsluitend beheerd door dit beleid. De gebruiker kan de toegang tot zakelijke sleutels niet verlenen aan of verwijderen uit extensies.
Een extensie kan standaard geen sleutel gebruiken die is bedoeld voor zakelijk gebruik. Dit staat gelijk aan het instellen van allowCorporateKeyUsage op 'onwaar' voor die extensie.
Alleen als allowCorporateKeyUsage is ingesteld op 'waar', kan deze elke platformsleutel gebruiken die is gemarkeerd voor zakelijk gebruik om willekeurige gegevens te ondertekenen. Deze toestemming mag alleen worden verleend als de extensie toegang tot de sleutel op betrouwbare wijze beveiligt tegen aanvallers.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Perioden van apparaatgebruik melden.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'waar' (true), melden aangemelde apparaten perioden waarin een gebruiker het apparaat gebruikt. Als deze instelling is ingesteld op 'onwaar' (false), worden perioden van apparaatgebruik niet geregistreerd of gemeld.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Alle printers worden weergegeven, behalve printers op de zwarte lijst.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Indien ingeschakeld, wordt met dit beleid afgedwongen dat de formuliergegevens voor Automatisch aanvullen worden geïmporteerd uit de vorige standaardbrowser. Als het beleid is ingeschakeld, is dit ook van invloed op het dialoogvenster voor importeren.
Als het beleid is uitgeschakeld, worden formuliergegevens voor Automatisch aanvullen niet geïmporteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker worden gevraagd of hij wil importeren, of wordt er automatisch geïmporteerd.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Downloaddirectory instellen</translation>
<translation id="6244210204546589761">URL's die worden geopend bij starten</translation>
<translation id="6258193603492867656">Hiermee wordt aangegeven of de gegenereerde Kerberos-SPN een niet-standaardpoort moet bevatten.
Als je deze instelling inschakelt en er een niet-standaardpoort (een andere poort dan 80 of 443) wordt opgegeven, wordt deze opgenomen in de gegenereerde Kerberos-SPN.
Als je deze instelling uitschakelt of niet instelt, bevat de gegenereerde Kerberos-SPN in geen geval een poortnummer.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Configureert beleid voor systeemeigen berichten. Hosts voor systeemeigen berichten op de zwarte lijst worden niet toegestaan, tenzij ze op de witte lijst worden gezet.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Het opnemen van audio toestaan of weigeren</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Hiermee schakel je onderdelenupdates voor alle onderdelen in <ph name="PRODUCT_NAME" /> in wanneer de optie niet is ingesteld of is ingesteld op true (waar).
Als deze optie is ingesteld op false (onwaar), zijn de updates voor onderdelen uitgeschakeld. Bepaalde onderdelen worden echter uitgesloten van dit beleid: updates voor onderdelen worden niet uitgeschakeld als deze geen uitvoerbare code bevatten, het gedrag van de browser niet aanzienlijk veranderen of essentieel zijn voor de beveiliging.
Voorbeelden van dergelijk onderdelen zijn Certificate Revocation Lists en de Safe Browsing-gegevens.
Zie https://developers.google.com/safe-browsing voor meer informatie over Safe Browsing.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Automatisch aanvullen van domeinnaam bij inloggen van gebruiker inschakelen</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome toont een waarschuwingspagina wanneer gebruikers naar sites met SSL-fouten navigeren. Gebruikers kunnen standaard, of wanneer dit beleid is ingesteld op 'waar', door deze waarschuwingspagina's klikken.
Als dit beleid wordt ingesteld op 'onwaar', kunnen gebruikers niet door waarschuwingspagina's klikken.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Specificeert de parameters die worden gebruikt wanneer een URL wordt gezocht met POST. Het bestaat uit door komma's gescheiden naam/waarde-paren. Als een waarde een templateparameter, zoals {searchTerms} in het bovenstaande voorbeeld, is, wordt de waarde vervangen door echte zoektermgegevens.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt de zoekopdracht verzonden met de GET-methode.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Of de gebruiker het releasekanaal moet configureren</translation>
<translation id="6368011194414932347">De homepage-URL configureren</translation>
<translation id="6368403635025849609">JavaScript toestaan op deze sites</translation>
<translation id="6376659517206731212">Kan verplicht zijn</translation>
<translation id="6378076389057087301">Specificeer of audioactiviteit invloed heeft op stroombeheer</translation>
<translation id="637934607141010488">Lijst melden met apparaatgebruikers die onlangs zijn ingelogd.
Als het beleid is ingesteld op 'onwaar' (false), worden de gebruikers niet gemeld.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Hiermee wordt de functie Automatisch aanvullen van <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en wordt gebruikers toegestaan webformulieren automatisch in te vullen met eerder opgeslagen informatie zoals adres- of creditcardgegevens.
Als je deze instelling uitschakelt, kunnen gebruikers de functie Automatisch aanvullen niet gebruiken.
Als je de instelling inschakelt of geen waarde instelt, kunnen gebruikers de opties voor Automatisch aanvullen zelf beheren. Zo kunnen ze profielen voor Automatisch aanvullen configureren en de functie naar wens in- of uitschakelen.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Dit beleid wordt niet meer gebruikt sinds <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versie 29. Gebruik het beleid PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">De gebruiker uitloggen</translation>
<translation id="6417861582779909667">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die geen cookies mogen instellen.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultCookiesSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Je kunt Android-apps niet dwingen een proxy te gebruiken. Er is een subset met proxyinstellingen beschikbaar voor Android-apps. Deze kunnen ze op vrijwillige basis respecteren:
Als je ervoor kiest nooit een proxyserver te gebruiken, wordt aan de Android-apps gemeld dat er geen proxy is geconfigureerd.
Als je ervoor kiest de proxyinstellingen van het systeem of een vaste serverproxy te gebruiken, ontvangen de Android-apps het adres en de poort van de HTTP-proxyserver.
Als je ervoor kiest de proxyserver automatisch te detecteren, ontvangen de Android-apps de script-URL http://wpad/wpad.dat. Er wordt geen enkel ander onderdeel van het protocol voor de automatische detectie van de proxy gebruikt.
Als je het PAC-script voor de proxy kiest, ontvangen de Android-apps de script-URL.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Bluetooth toestaan op apparaat</translation>
<translation id="6520802717075138474">Zoekmachines importeren uit standaardbrowser bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="6525955212636890608">Als je deze instelling inschakelt, wordt alle Flash-content uitgevoerd die is ingesloten op websites waarvoor in de instellingen voor content is ingesteld dat Flash is toegestaan (door de gebruiker of op basis van bedrijfsbeleid). Dit geldt ook voor content die afkomstig is uit andere bronnen of minder belangrijke content.
Als je wilt beheren welke websites Flash mogen uitvoeren, bekijk je de beleidsregels 'DefaultPluginsSetting', 'PluginsAllowedForUrls' en 'PluginsBlockedForUrls'.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is ingesteld, kan Flash-content van andere bronnen of minder belangrijke content worden geblokkeerd.</translation>
<translation id="653608967792832033">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna het scherm wordt vergrendeld wanneer op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld op een grotere waarde dan nul, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat het scherm wordt vergrendeld door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op nul, wordt het scherm niet vergrendeld door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wanneer de gebruiker inactief wordt.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De aanbevolen manier om het scherm bij inactiviteit te vergrendelen is door schermvergrendeling bij onderbreking in te schakelen en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> te onderbreken na de inactieve vertraging. Dit beleid mag alleen worden gebruikt wanneer schermvergrendeling veel eerder voorkomt dan onderbreking of wanneer onderbreking bij inactiviteit helemaal niet gewenst is.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. Waarden moeten lager zijn dan de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Automatisch opnieuw opstarten wanneer apparaat wordt afgesloten</translation>
<translation id="6539246272469751178">Dit beleid is niet van invloed op Android-apps. Android-apps gebruiken altijd de standaardmap voor downloads en hebben geen toegang tot bestanden die door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zijn gedownload naar een niet-standaard downloadmap.</translation>
<translation id="654303922206238013">Migratiestrategie voor eCryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Als dit beleid is ingesteld op 'Waar' en het beleid ChromeOsReleaseChannel niet is ingesteld, mogen gebruikers van het registrerende domein het releasekanaal van het apparaat wijzigen. Als dit beleid is ingesteld op 'Onwaar', wordt het apparaat vergrendeld op het laatst ingestelde kanaal.
Het door de gebruiker geselecteerde kanaal wordt overschreven door het beleid ChromeOsReleaseChannel. Als het beleidskanaal echter stabieler is dan het kanaal dat is geïnstalleerd op het apparaat, wordt het kanaal pas gewijzigd nadat de versie van het stabielere kanaal een hoger versienummer bereikt dan de versie die op het apparaat is geïnstalleerd.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Niet toestaan dat sites toegang krijgen tot de camera en microfoon</translation>
<translation id="6561396069801924653">Toegankelijkheidsopties weergeven in het systeemvakmenu</translation>
<translation id="6565312346072273043">De standaardstatus van de toegankelijkheidsfunctie voor het schermtoetsenbord op het inlogscherm instellen.
Als dit beleid is ingesteld op 'true' (waar), wordt het schermtoetsenbord ingeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven.
Als dit beleid is ingesteld op 'false' (onwaar), wordt het schermtoetsenbord uitgeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit tijdelijk negeren door het schermtoetsenbord in of uit te schakelen. De keuze van de gebruiker is echter niet permanent en de standaardinstelling wordt hersteld wanneer het inlogscherm opnieuw wordt weergegeven of als de gebruiker gedurende een minuut niet actief is op het inlogscherm.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt het schermtoetsenbord uitgeschakeld wanneer het inlogscherm voor de eerste keer wordt weergegeven. Gebruikers kunnen het schermtoetsenbord op elk moment in- of uitschakelen en de status op het inlogscherm is van toepassing op alle gebruikers.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Een externe bron voor URL-beperkingen instellen</translation>
<translation id="6598235178374410284">Avatarafbeelding van gebruiker</translation>
<translation id="6603004149426829878">Beschikbare locatiesignalen altijd verzenden naar de server wanneer de tijdzone wordt bepaald</translation>
<translation id="6628646143828354685">Hiermee kun je instellen of websites toegang mogen krijgen tot Bluetooth-apparaten in de buurt. De toegang kan volledig worden geblokkeerd of de gebruiker kan elke keer om toestemming worden gevraagd wanneer een website toegang wil hebben tot Bluetooth-apparaten in de buurt.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt '3' gebruikt en kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Ondersteuning voor API's voor 3D-beelden uitschakelen</translation>
<translation id="6647965994887675196">Als dit wordt ingesteld op 'true' (waar), kunnen bewaakte gebruikers worden gemaakt en gebruikt.
Als dit wordt ingesteld op 'false' (niet waar) of niet wordt geconfigureerd, wordt het maken van en inloggen voor bewaakte gebruikers uitgeschakeld. Alle bestaande bewaakte gebruikers worden verborgen.
OPMERKING: het standaardgedrag voor zakelijke en consumentenapparaten verschilt: op consumentenapparaten zijn bewaakte gebruikers standaard ingeschakeld, maar op zakelijke apparaten zijn ze standaard uitgeschakeld.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Dit beleid is verouderd, gebruik URLBlacklist.
Hiermee schakel je de vermelde protocolschema's in <ph name="PRODUCT_NAME" /> uit.
URL's die een schema van deze lijst gebruiken worden niet geladen en kunnen niet worden geopend.
Als je dit beleid niet instelt of als de lijst leeg is, zijn alle schema's toegankelijk in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Instellingen voor lokaal beheerde gebruikers</translation>
<translation id="6654559957643809067">Hiermee wordt netwerkvoorspelling in <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Hiermee wordt DNS-prefetching, vooraf verbinden met TCP en SSL en het vooraf renderen van webpagina's beheerd.
Als je deze voorkeur instelt op 'altijd', 'nooit' of 'alleen wifi', kunnen gebruikers deze instelling niet wijzigen of overschrijven in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt netwerkvoorspelling ingeschakeld, maar kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Bepaalt het maximaal aantal seconden dat een apparaat willekeurig de download van een update mag uitstellen vanaf het moment dat de update voor het eerst naar de server werd gepusht. Het apparaat kan een deel van deze tijd wachten in termen van kloktijd en het resterende deel in termen van het aantal updatecontroles. De maximale spreiding is in elk geval begrensd door een constante periode zodat een apparaat nooit vastloopt tijdens het wachten tot een update kan worden gedownload.</translation>
<translation id="6689792153960219308">De hardwarestatus melden</translation>
<translation id="6699880231565102694">Authenticatie in twee stappen inschakelen voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="6724842112053619797">Als je deze instelling inschakelt, worden de instellingen die zijn opgeslagen in <ph name="PRODUCT_NAME" />-profielen (zoals bladwijzers, gegevens voor automatisch aanvullen, wachtwoorden, enzovoort), ook geschreven naar een bestand dat is opgeslagen in de map voor roaming-gebruikersprofielen of op een locatie die de beheerder heeft opgegeven via het beleid <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Als je dit beleid inschakelt, wordt cloud-synchronisatie uitgeschakeld.
Als dit beleid is uitgeschakeld of niet wordt ingesteld, worden alleen de gewone lokale profielen gebruikt.
Met het beleid <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> wordt alle gegevenssynchronisatie uitgeschakeld (RoamingProfileSupportEnabled wordt overschreven).</translation>
<translation id="6757438632136860443">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven voor sites die de <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in mogen uitvoeren.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites. Je vindt deze in het beleid 'DefaultPluginsSetting' (als dit is ingesteld), of in de persoonlijke configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Toestaan dat sites de gebruiker vragen om toegang te verlenen tot een Bluetooth-apparaat in de buurt</translation>
<translation id="6770454900105963262">Informatie over actieve kiosk-sessies melden</translation>
<translation id="6786747875388722282">Extensies</translation>
<translation id="6786967369487349613">De map voor roaming-profielen instellen</translation>
<translation id="6810445994095397827">JavaScript blokkeren op deze sites</translation>
<translation id="681446116407619279">Ondersteunde authenticatieschema's</translation>
<translation id="685769593149966548">Strenge 'Beperkte modus' voor YouTube afdwingen</translation>
<translation id="687046793986382807">Dit beleid wordt niet meer gebruikt sinds <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 35.
Geheugengegevens worden in alle gevallen aan de pagina gerapporteerd, afgezien van de optiewaarde, maar de gerapporteerde grootten zijn gekwantiseerd en de snelheid van updates is om veiligheidsredenen beperkt. Om nauwkeurige realtime gegevens te verkrijgen, gebruik je tools zoals Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">URL van pagina 'Nieuw tabblad'</translation>
<translation id="6899705656741990703">Proxyinstellingen automatisch detecteren</translation>
<translation id="6903814433019432303">Dit beleid is alleen ingeschakeld in de winkelmodus.
Bepaalt welke serie URL's moet worden geladen als de demosessie wordt gestart. Dit beleid overschrijft alle andere procedures voor het instellen van de eerste URL en kan daarom alleen worden toegepast in een sessie die niet is toegewezen aan een specifieke gebruiker.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Hiermee wordt de standaardzoekprovider geconfigureerd. Je kunt de standaardzoekprovider specificeren die de gebruiker gaat gebruiken, of je kunt ervoor kiezen de standaardzoekfunctie uit te schakelen.</translation>
<translation id="6915442654606973733">De toegankelijkheidsfunctie voor gesproken feedback inschakelen.
Als je dit beleid op 'waar' instelt, is gesproken feedback altijd ingeschakeld.
Als je dit beleid op 'onwaar' instelt, is gesproken feedback altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of negeren.
Als je dit beleid niet instelt, is gesproken feedback eerst uitgeschakeld maar kan de gebruiker deze op elk moment inschakelen.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Als het beleid is ingesteld op 'true' (waar), krijgt het cloudbeleid voorrang als dit conflicteert met het apparaatbeleid.
Als het beleid is ingesteld op 'false' (onwaar) of niet is geconfigureerd, krijgt het apparaatbeleid voorrang als dit conflicteert met het cloudbeleid.
Voor meer informatie over beleidsprioriteit ga je naar: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Dit beleid is niet beschikbaar op Windows-instanties die niet zijn gekoppeld aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">De <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in blokkeren</translation>
<translation id="6923366716660828830">Hiermee wordt de naam van de standaardzoekprovider gespecificeerd. Als dit leeg is of niet wordt ingesteld, wordt de hostnaam gebruikt die door de zoek-URL wordt gespecificeerd.
Dit beleid wordt alleen gebruikt als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Synchronisatie van gegevens met Google uitschakelen</translation>
<translation id="6936894225179401731">Hiermee kun je het maximum aantal gelijktijdige verbindingen met de proxyserver opgeven.
Bepaalde proxyservers kunnen niet een groot aantal gelijktijdige verbindingen per client verwerken. Dit kan worden opgelost door dit beleid op een lagere waarde in te stellen.
De waarde van dit beleid moet tussen 6 en 100 liggen en de standaardwaarde is 32.
Het is bekend dat bepaalde webapps veel verbindingen gebruiken voor openstaande GET-verzoeken. Als je deze waarde lager instelt dan 32, lopen netwerkprocessen van de browser daarom mogelijk vast als je te veel van dergelijke webapps heeft geopend. Het tot onder de standaardwaarde verlagen van deze waarde is daarom op eigen risico.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de standaardwaarde 32 gebruikt.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Voorkeursnaam voor Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Parameter die een functie voor zoeken op afbeelding levert voor de standaardzoekprovider</translation>
<translation id="6956272732789158625">Sites niet toestaan sleutels te genereren</translation>
<translation id="6994082778848658360">Geeft aan hoe de ingebouwde Secure Element-hardware kan worden gebruikt voor authenticatie met meerdere factoren, indien de hardware geschikt is voor deze functie. De aan/uit-knop van de machine wordt gebruikt om de fysieke aanwezigheid van de gebruiker te detecteren.
Als Uitgeschakeld is geselecteerd, wordt er geen tweede factor verstrekt.
Als U2F is geselecteerd, gedraagt de geïntegreerde tweede factor zich overeenkomstig de FIDO U2F-specificatie.
Als U2F_EXTENDED is geselecteerd, verstrekt de geïntegreerde tweede factor de U2F-functies plus enkele extensies voor individuele bevestiging.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Of online OCSP/CRL-controles zijn vereist voor lokale vertrouwensankers</translation>
<translation id="7003334574344702284">Indien ingeschakeld, wordt met dit beleid afgedwongen dat de opgeslagen wachtwoorden worden geïmporteerd uit de vorige standaardbrowser. Als het beleid is ingeschakeld, is dit ook van invloed op het dialoogvenster voor importeren.
Als het beleid is uitgeschakeld, worden opgeslagen wachtwoorden niet geïmporteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker worden gevraagd of deze wil importeren, of wordt er automatisch geïmporteerd.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Voorkeuren voor <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Instellingen voor content</translation>
<translation id="7007671350884342624">Hiermee wordt de directory geconfigureerd die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt voor het opslaan van gebruikersgegevens.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> deze directory, ongeacht of de gebruiker de optie voor '--user-data-dir' heeft ingesteld. Als je gegevensverlies of andere onverwachte fouten wilt voorkomen, moet dit beleid niet worden ingesteld op de hoofddirectory van een volume of op een directory die wordt gebruikt voor andere doeleinden, omdat <ph name="PRODUCT_NAME" /> de content ervan beheert.
Raadpleeg https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables voor een lijst met variabelen die kunnen worden gebruikt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de standaardcachedirectory gebruikt en kan de gebruiker deze overschrijven met de opdrachtregelmarkering '--user-data-dir'.</translation>
<translation id="7027785306666625591">Energiebeheer in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> configureren.
Met dit beleid kun je configureren hoe <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zich gedraagt wanneer de gebruiker enige tijd inactief is.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Voorbeeldwaarde:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Hiermee kan <ph name="PRODUCT_NAME" /> documenten verzenden naar <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> voor afdrukken. OPMERKING: dit is alleen van invloed op ondersteuning voor <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> in <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hiermee wordt niet voorkomen dat gebruikers afdruktaken verzenden via websites.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers afdrukken naar <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> via het dialoogvenster voor afdrukken van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet afdrukken naar <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> via het dialoogvenster voor afdrukken van <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7053678646221257043">Indien ingeschakeld, wordt met dit beleid afgedwongen dat bladwijzers worden geïmporteerd uit de huidige standaardbrowser. Als het beleid is ingeschakeld, is dit ook van invloed op het dialoogvenster voor importeren.
Als het beleid is uitgeschakeld, worden er geen bladwijzers geïmporteerd.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, kan de gebruiker worden gevraagd of deze wil importeren, of wordt er automatisch geïmporteerd.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Pop-ups toestaan ​​op deze sites</translation>
<translation id="706669471845501145">Sites toestaan bureaubladmeldingen weer te geven</translation>
<translation id="7072406291414141328">Netwerkbandbreedtebeperking inschakelen</translation>
<translation id="7079519252486108041">Pop-ups blokkeren op deze sites</translation>
<translation id="7091198954851103976">Plug-ins waarvoor toestemming is vereist, altijd uitvoeren</translation>
<translation id="7106631983877564505">Hiermee wordt de vergrendeling ingeschakeld wanneer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten inactief worden of overschakelen op de slaapstand.
Als je deze instelling inschakelt, worden gebruikers om een wachtwoord gevraagd om het apparaat te ontgrendelen als het zich in de slaapstand bevindt.
Als je deze instelling uitschakelt, worden gebruikers niet om een wachtwoord gevraagd om het apparaat te ontgrendelen als het zich in de slaapstand bevindt.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling niet wijzigen of overschrijven.
Als het beleid niet wordt ingesteld, kan de gebruiker kiezen of hij om een wachtwoord wil worden gevraagd om het apparaat te ontgrendelen.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Hiermee wordt bepaald of een <ph name="PRODUCT_NAME" />-proces wordt gestart bij het inloggen op het besturingssysteem en geactiveerd blijft wanneer het laatste browservenster wordt gesloten, zodat apps op de achtergrond en de huidige browsesessie actief blijven, inclusief de sessiecookies. Het achtergrondproces geeft een pictogram weer in het systeemvak en kan altijd via die weg worden gesloten.
Als dit beleid wordt ingesteld op 'waar', wordt de achtergrondmodus ingeschakeld en kan deze niet door de gebruiker worden beheerd in de browserinstellingen.
Als dit beleid wordt ingesteld op 'onwaar', wordt de achtergrondmodus uitgeschakeld en kan deze niet door de gebruiker worden beheerd in de browserinstellingen.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de achtergrondmodus aanvankelijk uitgeschakeld en kan deze door de gebruiker worden beheerd in de browserinstellingen.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Hiermee worden de app-ID's vermeld die <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> weergeeft als vastgezette apps in de balk van het opstartprogramma.
Als dit beleid is geconfigureerd, staat de reeks apps vast en kan deze niet worden gewijzigd door de gebruiker.
Als het beleid niet is ingesteld, kan de gebruiker de lijst met vastgezette apps in het opstartprogramma wijzigen.</translation>
<translation id="7132877481099023201">URL's die zonder prompt toegang krijgen tot apparaten voor het vastleggen van video</translation>
<translation id="7167436895080860385">Gebruikers toestaan wachtwoorden weer te geven in Wachtwoordbeheer (beëindigd)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Kort geldig profiel</translation>
<translation id="717630378807352957">Alle printers in het configuratiebestand toestaan.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Verbindingstypen die zijn toegestaan voor updates</translation>
<translation id="7194407337890404814">Naam van standaardzoekprovider</translation>
<translation id="7199300565886109054">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd die sessiecookies mogen instellen.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt voor alle sites de algemene standaardwaarde gebruikt op basis van het beleid 'DefaultCookiesSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.
Let op: Als <ph name="PRODUCT_NAME" /> op de achtergrond wordt uitgevoerd, wordt de sessie wellicht niet afgesloten wanneer het laatste browservenster wordt gesloten. In plaats daarvan blijft de sessie actief tot de browser wordt afgesloten. Zie het beleid 'BackgroundModeEnabled' voor meer informatie over het configureren van dit gedragspatroon.
Als het beleid 'RestoreOnStartup' zo is ingesteld dat URL's van eerdere sessies worden hersteld, geldt dit beleid niet en worden cookies voor deze sites permanent opgeslagen.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Downloadbeperkingen toestaan</translation>
<translation id="7207095846245296855">Google SafeSearch afdwingen</translation>
<translation id="7216442368414164495">Hiermee kunnen gebruikers zich aanmelden voor uitgebreide rapportage van Safe Browsing</translation>
<translation id="7234280155140786597">Namen van de verboden hosts voor systeemeigen berichten (of * voor alle)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Het standaardtype van vergrootglas instellen dat op het inlogscherm is ingeschakeld.
Als dit beleid is ingesteld, bepaalt het het type vergrootglas dat is ingeschakeld wanneer het inlogscherm wordt weergegeven. Als je het beleid op 'Geen' instelt, wordt het vergrootglas uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit tijdelijk negeren door het vergrootglas in of uit te schakelen. De keuze van de gebruiker is echter niet permanent en de standaardinstelling wordt hersteld wanneer het inlogscherm opnieuw wordt weergegeven of de gebruiker gedurende een minuut niet actief is op het inlogscherm.
Als je dit beleid niet instelt, is het vergrootglas uitgeschakeld wanneer het inlogscherm voor de eerste keer wordt weergegeven. Gebruikers kunnen het vergrootglas op elk moment in- of uitschakelen en de status op het inlogscherm is van toepassing op alle gebruikers.</translation>
<translation id="7249828445670652637">CA-certificaten van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voor ARC-apps inschakelen</translation>
<translation id="7258823566580374486">Afschermen van hosts voor externe toegang inschakelen</translation>
<translation id="7260277299188117560">Automatisch updaten van p2p ingeschakeld</translation>
<translation id="7261252191178797385">Achtergrondafbeelding voor apparaat</translation>
<translation id="7267809745244694722">Mediatoetsen worden standaard ingesteld op functietoetsen</translation>
<translation id="7271085005502526897">Homepage importeren uit standaardbrowser bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="7273823081800296768">Als deze instelling is ingeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers clients en hosts aanmelden op het moment dat verbinding wordt gemaakt, zodat er niet elke keer een pincode hoeft te worden opgegeven.
Als deze instelling is uitgeschakeld, is deze functie niet beschikbaar.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Beheerde bladwijzers</translation>
<translation id="7295019613773647480">Gebruikers met beperkte rechten inschakelen</translation>
<translation id="7301543427086558500">Hiermee wordt een lijst met alternatieve URL's gespecificeerd die kunnen worden gebruikt om zoektermen uit de zoekmachine te extraheren. De URL's moeten de tekenreeks <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> bevatten die wordt gebruikt om de zoektermen te extraheren.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet wordt ingesteld, worden geen alternatieve URL's gebruikt om zoektermen te verkrijgen.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Vertraging van schermvergrendeling wanneer op netstroom wordt gewerkt</translation>
<translation id="7311458740754205918">Als dit beleid is ingesteld op 'waar' of niet is ingesteld, kunnen op de nieuwe tabbladpagina contentsuggesties worden weergegeven op basis van de browsegeschiedenis, interesses en locatie van de gebruiker.
Als dit is ingesteld op 'onwaar', worden er geen automatisch gegenereerde contentsuggesties weergegeven op de nieuwe tabbladpagina.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Extra opdrachtregelparameters voor <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Vergelijkbaar met Wipe (waarde 2), maar probeert inlogtokens te behouden, zodat de gebruiker niet opnieuw hoeft in te loggen.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna het scherm wordt uitgeschakeld als er op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld op een grotere waarde dan nul, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat het scherm wordt uitgeschakeld door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op nul, wordt het scherm niet uitgeschakeld door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wanneer de gebruiker inactief wordt.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. Waarden moeten lager zijn dan of gelijk zijn aan de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Hiermee wordt het accounttype gespecificeerd van de accounts die worden geleverd door de verificatie-app voor Android die <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-verificatie ondersteunt (zoals Kerberos-verificatie). Deze informatie is beschikbaar via de leverancier van de verificatie-app. Ga voor meer informatie naar https://goo.gl/hajyfN.
Als er geen instelling is opgegeven, wordt <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-verificatie uitgeschakeld voor Android.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Wanneer dit is ingesteld op 'True', worden promoties voor apps van de Chrome Web Store niet weergegeven op de pagina 'Nieuw tabblad'.
Als je deze optie instelt op 'False' of deze niet instelt, worden promoties voor apps van de Chrome Web Store wel op de pagina 'Nieuw tabblad' weergegeven.</translation>
<translation id="7332963785317884918">Dit beleid is niet langer in gebruik. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gebruikt altijd de opschoonstrategie 'RemoveLRU'.
Bepaalt het automatische opschoongedrag op <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten. Automatisch opschonen wordt geactiveerd wanneer de hoeveelheid vrije schijfruimte een kritiek niveau bereikt, om wat schijfruimte vrij te maken.
Als dit beleid is ingesteld op 'RemoveLRU', blijft de automatische opschoonfunctie gebruikers van het apparaat verwijderen (waarbij gegevens van gebruikers die het minst recentelijk hebben ingelogd het eerste worden verwijderd) totdat er voldoende schijfruimte is.
Als dit beleid is ingesteld op 'RemoveLRUIfDormant', blijft de automatische opschoonfunctie gebruikers verwijderen die ten minste drie maanden niet zijn ingelogd (waarbij gegevens van gebruikers die het minst recentelijk hebben ingelogd het eerste worden verwijderd) totdat er voldoende schijfruimte is.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, gebruikt de automatische opschoonfunctie de standaard ingebouwde strategie. Momenteel is dit de strategie'RemoveLRUIfDormant'.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Cookies bewaren voor de duur van de sessie</translation>
<translation id="7340034977315324840">Tijdsduur van apparaatgebruik melden</translation>
<translation id="7343497214039883642">Configuratiebestand voor zakelijke printers voor apparaten</translation>
<translation id="7384999953864505698">QUIC-protocol toestaan</translation>
<translation id="7417972229667085380">Het percentage waarmee je de inactieve vertraging in presentatiemodus kunt schalen (verouderd)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Grootte van mediaschijfcache in bytes instellen</translation>
<translation id="7424751532654212117">Lijst van uitzonderingen op de lijst met uitgeschakelde plug-ins</translation>
<translation id="7426112309807051726">Geeft aan of de optimalisatie van <ph name="TLS_FALSE_START" /> moet worden uitgeschakeld. Vanwege historische redenen wordt dit beleid DisableSSLRecordSplitting genoemd.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'onwaar', wordt <ph name="TLS_FALSE_START" /> ingeschakeld. Als dit beleid is ingesteld op 'waar', wordt <ph name="TLS_FALSE_START" /> uitgeschakeld.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Instant inschakelen</translation>
<translation id="7443616896860707393">Prompts voor algemene HTTP-authenticatie met verschillende herkomst</translation>
<translation id="7469554574977894907">Zoeksuggesties inschakelen</translation>
<translation id="7474249562477552702">Of door lokale vertrouwensankers verstrekte, met SHA-1 ondertekende certificaten zijn toegestaan</translation>
<translation id="7485481791539008776">Regels voor selectie van standaardprinter</translation>
<translation id="749556411189861380">De OS- en firmwareversie van aangemelde apparaten melden.
Als deze instelling niet is ingesteld of is ingesteld op 'waar' (true), melden de aangemelde apparaten regelmatig de OS- en firmwareversie. Als deze instelling is ingesteld op 'onwaar' (false), wordt geen versie-informatie gemeld.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Als dit beleid wordt ingesteld op 'waar' of niet wordt ingesteld, wordt het gebruik van het QUIC-protocol in <ph name="PRODUCT_NAME" /> toegestaan.
Als dit beleid wordt ingesteld op 'onwaar', wordt het gebruik van het QUIC-protocol niet toegestaan.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Het genereren van sleutels toestaan op deze sites</translation>
<translation id="7529100000224450960">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen instellen waarmee sites worden gespecificeerd waarop pop-ups mogen worden geopend.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites op basis van het beleid 'DefaultPopupsSetting' (als dit is ingesteld) of anders op basis van de configuratie van de gebruiker.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Spreidingsfactor voor automatische update</translation>
<translation id="7534199150025803530">Dit beleid is niet van invloed op de Google Drive-app voor Android. Als je wilt voorkomen dat Google Drive kan worden gebruikt via een mobiele verbinding, moet je de installatie van de Google Drive-app voor Android blokkeren.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Als dit beleid is ingesteld, wordt de inlogverificatie op een van de volgende manieren uitgevoerd (afhankelijk van de waarde van de instelling):
Als het beleid is ingesteld op GAIA, wordt het inloggen uitgevoerd volgens de normale GAIA-verificatie.
Als het beleid is ingesteld op SAML_INTERSTITIAL, wordt er bij het inloggen een interstitial weergegeven waarin de gebruiker kan kiezen of hij wil doorgaan met de verificatie via de SAML IdP van het registratiedomein van het apparaat of wil teruggaan naar de normale manier van inloggen volgens GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">Wanneer deze instelling is ingeschakeld, staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> met SHA-1 ondertekende certificaten toe, zolang deze correct zijn gevalideerd en zijn gekoppeld aan een lokaal geïnstalleerd CA-certificaat.
Opmerking: Dit beleid is afhankelijk van de uitgevoerde verificatiestack voor het certificaat van het besturingssysteem en of hiermee SHA-1-handtekeningen zijn toegestaan. Als door een update van het besturingssysteem een wijziging wordt aangebracht in de verwerking van het besturingssysteem ten aanzien van SHA-1-certificaten, is dit beleid wellicht niet meer van toepassing. Daarnaast is dit beleid bedoeld als tijdelijke oplossing voor bedrijven om af te stappen van SHA-1. Dit beleid wordt op of rond 1 januari 2019 verwijderd.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'false', volgt <ph name="PRODUCT_NAME" /> het openbaar aangekondigde verwijderingsschema voor SHA-1.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Configureert de cachegrootte die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt voor het opslaan van gecachte bestanden op de schijf.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de opgegeven cachegrootte, ongeacht of de gebruiker de markering --disk-cache-size heeft opgegeven. De waarde die in dit beleid wordt opgegeven, is geen vaste waarde maar een suggestie voor het cachesysteem. Een waarde die lager is dan een paar megabytes, is te klein en wordt afgerond naar een redelijk minimum.
Als de waarde van dit beleid 0 is, wordt de standaardcachegrootte gebruikt, maar kan de gebruiker deze niet wijzigen.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de standaardgrootte gebruikt en kan de gebruiker deze overschrijven met de markering --disk-cache-size.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Het is mogelijk dat Android-apps deze lijst op vrijwillige basis respecteren. Je kunt ze niet dwingen om de lijst te respecteren.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Markeringen voor het hele systeem die worden toegepast bij het starten van <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Lijst met uitgeschakelde protocolschema's</translation>
<translation id="7617319494457709698">Dit beleid geeft aan welke extensies de <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />-functie <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> mogen gebruiken voor externe bevestiging. Je moet extensies aan deze lijst toevoegen om de API te kunnen gebruiken.
Als een extensie niet in de lijst voorkomt of als de lijst niet is ingesteld, mislukt het aanroepen van de API en wordt er een foutcode weergegeven.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Hiermee wordt het releasekanaal gespecificeerd waarmee dit apparaat moet worden vergrendeld.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Naam van GSSAPI-bibliotheek</translation>
<translation id="7635471475589566552">Hiermee wordt de landinstelling voor de applicatie geconfigureerd in <ph name="PRODUCT_NAME" /> en wordt voorkomen dat gebruikers de landinstelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de gespecificeerde landinstelling. Als de geconfigureerde landinstelling niet wordt ondersteund, wordt 'en-US' gebruikt.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is ingesteld, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de door de gebruiker gespecificeerde landinstelling (indien geconfigureerd), de landinstelling voor het systeem of 'en-US'.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Bepaalt of dataroaming moet worden ingeschakeld voor het apparaat. Als dit is ingesteld op 'true', wordt dataroaming toegestaan. Als de instelling niet wordt geconfigureerd of op 'false' is ingesteld, is dataroaming niet beschikbaar.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Beleid dynamisch vernieuwen</translation>
<translation id="7694807474048279351">Plannen dat het apparaat automatisch opnieuw opstart nadat een update van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> is uitgevoerd.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'waar', start het apparaat automatisch opnieuw op wanneer een update van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> is uitgevoerd en opnieuw opstarten vereist is om het updateproces te voltooien. Het opnieuw opstarten is onmiddellijk gepland maar kan op het apparaat tot 24 uur worden uitgesteld als een gebruiker het apparaat op dat moment gebruikt.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'onwaar', start het apparaat niet automatisch opnieuw op nadat een update van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> is uitgevoerd. Het updateproces wordt voltooid wanneer de gebruiker het apparaat opnieuw opstart.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of negeren.
Opmerking: momenteel is automatisch opnieuw opstarten alleen ingeschakeld als het inlogscherm wordt weergegeven of een kiosk-appsessie wordt verwerkt. Dit zal in de toekomst veranderen en het beleid zal altijd worden toegepast, ongeacht of er een sessie van een bepaald type in verwerking is.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Formaat van cache voor apps en extensies instellen (in bytes)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Een woordenboek dat hostnamen toewijst aan een booleaanse markering die aangeeft of toegang tot de host moet worden toegestaan ('waar') of geblokkeerd ('onwaar').
Dit beleid is bedoeld voor intern gebruik door <ph name="PRODUCT_NAME" /> zelf.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Altijd goedkeuring vragen wanneer een site toegang wil hebben tot de camera en/of microfoon</translation>
<translation id="7713608076604149344">Downloadbeperkingen</translation>
<translation id="7715711044277116530">Percentage waarmee de dimvertraging van het scherm in de presentatiemodus wordt geschaald</translation>
<translation id="7717938661004793600">Toegankelijkheidsfuncties van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> configureren.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Met dit beleid wordt HTTP/0.9 ingeschakeld voor poorten anders dan poort 80 voor HTTP en poort 443 voor HTTPS.
Dit beleid is standaard uitgeschakeld. Als dit is ingeschakeld, hebben gebruikers te maken met het volgende beveiligingsprobleem: https://crbug.com/600352.
Dit beleid is bedoeld om ondernemingen de kans te geven bestaande servers over te zetten naar iets anders dan HTTP/0.9. Het beleid zal in de toekomst worden verwijderd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt HTTP/0.9 uitgeschakeld voor niet-standaardpoorten.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Hiermee schakel je authenticatie in twee stappen in plaats van een door de gebruiker gedefinieerde pincode in voor hosts voor externe toegang.
Als deze instelling is ingeschakeld, moeten gebruikers een geldige code in twee stappen opgeven wanneer ze toegang willen krijgen tot een host.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet is ingesteld, wordt authenticatie in twee stappen niet ingeschakeld en wordt het standaardgedrag van een door de gebruiker gedefinieerde pincode gebruikt.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Pagina 'Nieuw tabblad' openen</translation>
<translation id="7754704193130578113">Voorafgaand aan een download vragen waar een bestand moet worden opgeslagen</translation>
<translation id="7761446981238915769">De lijst met geïnstalleerde apps op het inlogscherm configureren</translation>
<translation id="7761526206824804472">Hiermee worden een of meer aanbevolen talen voor een openbare sessie ingesteld, waardoor gebruikers gemakkelijk een van deze talen kunnen kiezen.
De gebruiker kan een taal en een toetsenbordindeling kiezen voordat hij een openbare sessie start. Standaard worden alle door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ondersteunde talen in alfabetische volgorde vermeld. Je kunt dit beleid gebruiken om een reeks aanbevolen talen naar de bovenste posities in de lijst te verplaatsen.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de huidige taal van de gebruikersinterface geselecteerd.
Als dit beleid is ingesteld, worden de aanbevolen talen verplaatst naar de bovenste posities in de lijst en worden deze visueel gescheiden van de andere talen. De aanbevolen talen worden weergegeven in de volgorde waarin deze in het beleid staan. De eerste aanbevolen taal wordt voorgeselecteerd.
Als er meer dan één aanbevolen taal is, wordt aangenomen dat gebruikers een van deze talen willen selecteren. De selectie voor taal en toetsenbordinstelling wordt op prominente wijze gepresenteerd bij het starten van een openbare sessie. In andere gevallen wordt aangenomen dat de meeste gebruikers de voorgeselecteerde taal willen gebruiken. De selectie voor taal en toetsenbordinstelling wordt in dat geval minder prominent gepresenteerd bij het starten van een openbare sessie.
Wanneer dit beleid is ingesteld en automatisch inloggen is ingeschakeld (zie het beleid |DeviceLocalAccountAutoLoginId| en |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), gebruikt de automatisch gestarte openbare sessie de eerste aanbevolen taal en de populairste toetsenbordinstelling die aan deze taal is gekoppeld.
De voorgeselecteerde toetsenbordinstelling is altijd de populairste instelling die aan de voorgeselecteerde taal is gekoppeld.
Dit beleid kan alleen worden ingesteld als aanbevolen. Je kunt dit beleid gebruiken om een aantal aanbevolen talen naar het bovenste deel van de lijst te verplaatsen, maar gebruikers kunnen altijd de gewenste taal die door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wordt ondersteund voor hun sessie kiezen.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Hiermee kun je instellen of het websites is toegestaan afbeeldingen weer te geven. Het weergeven van afbeeldingen kan worden toegestaan voor alle websites of worden geweigerd voor alle websites.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt 'AllowImages' gebruikt en kan dit door de gebruiker worden gewijzigd.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> De verbindingstypen die mogen worden gebruikt voor updates voor het besturingssysteem. Updates voor het besturingssysteem kunnen de verbinding zwaar belasten door hun grootte en kunnen extra kosten tot gevolg hebben. Updates voor het besturingssysteem zijn daarom standaard uitgeschakeld voor dure verbindingstypen. Dit omvat momenteel de verbindingstypen WiMax, Bluetooth en Mobiel.
De herkende verbindingstypen zijn 'ethernet', 'wifi', 'wimax', 'bluetooth' en 'mobiel'.</translation>
<translation id="7763614521440615342">Contentsuggesties weergeven op de nieuwe tabbladpagina</translation>
<translation id="7774768074957326919">Proxyinstellingen van het systeem gebruiken</translation>
<translation id="7775831859772431793">Je kunt de URL van de proxyserver hier opgeven.
Dit beleid wordt alleen van kracht als je handmatige proxyinstellingen hebt geselecteerd bij 'Kies hoe je proxyserverinstellingen wilt opgeven'.
Stel dit beleid niet in als je een andere modus hebt geselecteerd voor het instellen van het proxybeleid.
Ga voor meer opties en gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="7781069478569868053">Pagina 'Nieuw tabblad'</translation>
<translation id="7788511847830146438">Per profiel</translation>
<translation id="7801886189430766248">Wanneer dit beleid is ingesteld op 'waar', worden app-gegevens van Android geüpload naar Android Backup-servers en teruggezet vanaf deze servers wanneer compatibele apps opnieuw worden geïnstalleerd.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'onwaar', is Android Backup Service uitgeschakeld.
Als deze instelling is geconfigureerd, kunnen gebruikers de instelling niet wijzigen.
Als deze instelling niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers Android Backup Service in- en uitschakelen in de app Android-instellingen.</translation>
<translation id="7818131573217430250">De standaardstatus van de modus voor hoog contrast op het inlogscherm instellen</translation>
<translation id="7822837118545582721">Wanneer dit beleid is ingesteld op 'true' (waar), kunnen gebruikers niets schrijven naar externe opslagapparaten.
Als deze instelling is ingesteld op 'false' (onwaar) of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers bestanden maken en aanpassen op externe opslagapparaten waarop kan worden geschreven.
Het beleid ExternalStorageDisabled krijgt voorrang op dit beleid. Als ExternalStorageDisabled is ingesteld op 'true' (waar), wordt de toegang tot alle externe opslag uitgeschakeld en wordt dit beleid daarom genegeerd.
Dynamische vernieuwing van dit beleid wordt ondersteund in M56 en hoger.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Specificeert de maximum vertraging in milliseconden tussen het ontvangen van een ongeldigverklaring van een beleid en het ophalen van het nieuwe beleid uit de apparaatbeheerservice.
Als je dit beleid instelt, wordt de standaardwaarde van 5000 milliseconden genegeerd. Geldige waarden voor dit beleid vallen binnen het bereik van 1000 (1 seconde) tot 300.000 (5 minuten). Waarden buiten dit bereik worden vast ingesteld op de respectieve grenswaarde.
Als je dit beleid niet instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de standaardwaarde van 5000 milliseconden.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Minimale TLS-versie om op terug te vallen</translation>
<translation id="7842869978353666042">Opties voor Google Drive configureren</translation>
<translation id="7843525027689416831">Hiermee worden de markeringen gespecificeerd die bij het starten moeten worden toegepast op <ph name="PRODUCT_NAME" />. De opgegeven markeringen worden alleen toegepast op het inlogscherm. Markeringen die worden ingesteld via dit beleid, worden niet doorgevoerd in gebruikerssessies.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Hiermee worden extensiebeheerinstellingen voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingesteld.
Met dit beleid worden meerdere instellingen beheerd, waaronder instellingen die worden beheerd door bestaande, aan extensies gerelateerde beleidsregels. Dit beleid overschrijft alle oudere beleidsregels als beide zijn ingesteld.
Dit beleid wijst een extensie-ID of update-URL toe aan de configuratie. Bij een extensie-ID wordt de configuratie uitsluitend op de opgegeven extensie toegepast. Er kan een standaardconfiguratie worden ingesteld voor de speciale ID <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Deze wordt vervolgens toegepast op alle extensies waarvoor geen aangepaste configuratie is ingesteld in dit beleid. Bij een update-URL wordt de configuratie toegepast op alle extensies met de exacte update-URL die wordt vermeld in het manifest van deze extensie, zoals beschreven in <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
De configuratie voor elke extensie (of extensies met dezelfde update-URL) is een woordenboek dat de onderstaande velden kan bevatten.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: Is toegewezen aan een tekenreeks die de installatiemodus voor de extensie aangeeft. De geldige tekenreeksen zijn:
* <ph name="ALLOWED" />: Staat toe dat de extensie wordt geïnstalleerd door de gebruiker. Dit is het standaardgedrag.
* <ph name="BLOCKED" />: Blokkeert de installatie van de extensie.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: De extensie wordt automatisch geïnstalleerd en kan niet worden verwijderd door de gebruiker.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: De extensie wordt automatisch geïnstalleerd, maar kan worden uitgeschakeld door de gebruiker.
De <ph name="INSTALLTION_MODE" /> kan ook worden geconfigureerd voor meerdere extensies, waaronder de extensie <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (als standaardinstellingen) en extensies met dezelfde update-URL. Alleen de waarden <ph name="ALLOWED" /> en <ph name="BLOCKED" /> kunnen in dit geval worden gebruikt.
Als de modus is ingesteld op <ph name="FORCE_INSTALLED" /> of <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, moet er ook een <ph name="UPDATE_URL" /> worden ingesteld. Houd er rekening mee dat de in dit beleid ingestelde update-URL alleen wordt gebruikt voor de eerste installatie. Daaropvolgende updates van de extensie gebruiken de update-URL die in het manifest van de extensie is opgenomen. De update-URL moet naar een XML-document met een updatemanifest verwijzen, zoals hierboven genoemd.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: Is toegewezen aan een lijst met tekenreeksen die de geblokkeerde API-machtigingen voor de extensie aangeven. De namen van de machtigingen zijn hetzelfde als de tekenreeksen voor machtigingen die zijn opgenomen in het manifest van de extensie, zoals beschreven in <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Deze instelling kan ook worden geconfigureerd voor de extensie <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Als de extensie een machtiging nodig heeft die op de blokkeerlijst staat, kan deze niet worden geladen. Als de extensie een geblokkeerde machtiging bevat als optionele vereiste, wordt deze als gebruikelijk behandeld, maar wordt het aanvragen van conflicterende machtigingen automatisch afgewezen tijdens de uitvoering.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: Vergelijkbaar met <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, maar in dit geval worden sommige machtigingen expliciet toegestaan die wellicht zijn geblokkeerd via lijsten met algemeen geblokkeerde machtigingen. Deze instelling kan daarom niet worden geconfigureerd voor de extensie <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Houd er rekening mee dat deze instelling niet automatisch verleende machtigingen aan extensies geeft.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: Is toegewezen aan een versietekenreeks. De indeling van de versietekenreeks is hetzelfde als de indeling in het manifest van de extensie, zoals beschreven in <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Een extensie met een versie ouder dan de opgegeven minimum versie wordt uitgeschakeld. Dit is ook van toepassing op automatisch geïnstalleerde extensies.
De volgende instellingen kunnen alleen worden gebruikt voor de standaardconfiguratie <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: Elk item in deze lijst is een overeenkomstpatroon voor een extensie (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Gebruikers kunnen gemakkelijk items installeren vanaf elke URL die overeenkomt met een item in deze lijst. De locatie van het <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" />-bestand en de pagina waar de download wordt gestart (dat wil zeggen, de verwijzing), moeten beide zijn toegestaan op basis van deze patronen.
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Met deze instelling worden de toegestane typen extensies/apps die in <ph name="PRODUCT_NAME" /> kunnen worden geïnstalleerd, op een witte lijst gezet. De waarde is een lijst met tekenreeksen waarbij elke tekenreeks een van de volgende moet zijn: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Raadpleeg de documentatie over <ph name="PRODUCT_NAME" />-extensies voor meer informatie over deze typen.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Als een gebruiker probeert een extensie te installeren, maar deze wordt geblokkeerd door beleid, geeft de Chrome Web Store een algemene foutmelding weer. Met deze instelling kun je tekst toevoegen aan de foutmelding. Deze tekst kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikers door te verwijzen naar je helpdesk of uit te leggen waarom een bepaalde extensie wordt geblokkeerd. De foutmelding wordt afgekapt als deze meer dan 1000 tekens bevat.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Accepteert een lijst met hosts waarmee een extensie geen interactie mag hebben. Dit omvat het invoegen van JavaScript, het aanpassen en bekijken van webRequests/webNavigation en het bekijken en aanpassen van cookies. De indeling is vergelijkbaar met overeenkomstpatronen <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />, behalve dat er geen paden kunnen worden gedefinieerd (zoals "*://*.example.com"). Dit biedt ook ondersteuning voor effectieve TLD-jokertekens ("*://example.*").
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Accepteert een lijst met hosts waarmee een extensie interactie mag hebben, ongeacht of ze worden vermeld in <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. Dit is dezelfde indeling als <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Als dit is ingesteld op SyncDisabled of niet is geconfigureerd, zijn certificaten van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> niet beschikbaar voor ARC-apps.
Als dit is ingesteld op CopyCaCerts, zijn alle door ONC geïnstalleerde CA-certificaten met <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> beschikbaar voor ARC-apps.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Dit beleid is alleen actief in de commerciële modus.
Hiermee bepaal je de ID van de extensie die moet worden gebruikt als schermbeveiliging voor het inlogvenster. De extensie moet onderdeel zijn van het AppPack dat is geconfigureerd voor dit domein via het beleid DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Als je de synchronisatie met Google uitschakelt, werkt de Android-functie 'Back-up maken en resetten' niet meer naar behoren.</translation>
<translation id="7882890448959833986">De waarschuwing voor een niet-ondersteund besturingssysteem negeren</translation>
<translation id="7912255076272890813">Toegestane typen apps/extensies configureren</translation>
<translation id="7915236031252389808">Je kunt hier een URL naar een PAC-bestand voor de proxy opgeven.
Dit beleid wordt alleen van kracht als je handmatige proxyinstellingen hebt geselecteerd bij 'Kies hoe je proxyserverinstellingen wilt opgeven'.
Stel dit beleid niet in als je een andere modus hebt geselecteerd voor het instellen van je proxybeleid.
Ga voor gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="793134539373873765">Specificeert of p2p wordt gebruikt voor netto-updateladingen voor het besturingssysteem. Als dit is ingesteld op 'Waar', proberen apparaten netto-updateladingen (payloads) op te halen via het LAN, waardoor bandbreedtegebruik en vertraging kunnen worden verminderd. Als de netto-updatelading niet beschikbaar is via het LAN, gaat het apparaat over tot downloaden via een updateserver. Als deze instelling is ingesteld op 'Niet waar' of niet is geconfigureerd, wordt 2p2 niet gebruikt.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Maken van bewaakte gebruikers inschakelen</translation>
<translation id="793473937901685727">Certificaatbeschikbaarheid instellen voor ARC-apps</translation>
<translation id="7937766917976512374">Het opnemen van video's toestaan of weigeren</translation>
<translation id="7941975817681987555">Geen netwerkacties voorspellen voor een netwerkverbinding</translation>
<translation id="7953256619080733119">Hosts van handmatige uitzonderingen voor beheerde gebruikers</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Dit beleid wordt niet meer ondersteund.
Maakt het gebruik van STUN en relayservers mogelijk bij het verbinding maken met een externe client.
Als deze instelling is ingeschakeld, kan dit apparaat externe hosts zien en hier verbinding mee maken, zelfs als ze worden gescheiden door een firewall.
Als deze instelling is uitgeschakeld en uitgaande UDP-verbindingen worden gefilterd door de firewall, kan dit apparaat alleen verbinding maken met hosts binnen het lokale netwerk.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Naam van de bestemming van <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">Geen speciale beperkingen</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Scherm 0 graden draaien</translation>
<translation id="8044493735196713914">Opstartmodus van apparaat melden</translation>
<translation id="8050080920415773384">Systeemeigen printer</translation>
<translation id="8059164285174960932">URL waarbij clients met externe toegang hun verificatietoken moeten ophalen</translation>
<translation id="8073243368829195">Hiermee kan Smart Lock worden gebruikt</translation>
<translation id="8099880303030573137">Inactieve vertraging wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="8102913158860568230">Standaardinstelling voor mediastreams</translation>
<translation id="8104962233214241919">Clientcertificaten automatisch selecteren voor deze sites</translation>
<translation id="8112122435099806139">Hiermee wordt de klokindeling voor het apparaat aangegeven.
Dit beleid configureert de klokindeling die standaard voor het inlogscherm en gebruikerssessies wordt gebruikt. Gebruikers kunnen de klokindeling voor hun account desgewenst overschrijven.
Als het beleid wordt ingesteld op 'true', gebruikt het apparaat een 24-uursnotatie. Als het beleid wordt ingesteld op 'false', gebruikt het apparaat een 12-uursnotatie.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, gebruikt het apparaat standaard een 24-uursnotatie.</translation>
<translation id="8114382167597081590">'Beperkte modus' niet afdwingen op YouTube</translation>
<translation id="8118665053362250806">Grootte voor mediaschijfcache instellen</translation>
<translation id="8124468781472887384">Toegangsbeleid voor configuratie van apparaatprinters.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Hiermee wordt de tijdsduur zonder input van gebruikers gespecificeerd waarna het scherm wordt uitgeschakeld als er op netstroom wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld op een grotere waarde dan nul, specificeert het de tijd die de gebruiker inactief moet blijven voordat het scherm wordt uitgeschakeld door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op nul, wordt het scherm niet uitgeschakeld door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wanneer de gebruiker inactief wordt.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt een standaardtijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden. Waarden moet lager zijn dan of gelijk zijn aan de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="8140204717286305802">De lijst met netwerkinterfaces met hun typen en hardwareadressen rapporteren aan de server.
Als het beleid is ingesteld op 'onwaar' (false), wordt de interfacelijst niet gerapporteerd.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Met dit beleid wordt niet voorkomen dat gebruiker de Google Drive-app voor Android gebruikt. Als je de toegang tot Google Drive wilt blokkeren, moet je ook de installatie van de Google Drive-app voor Android blokkeren.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Gebruikers toestaan aanbiedingen in te wisselen via registratie van Chrome OS</translation>
<translation id="8148785525797916822">Hiermee wordt de waarschuwing genegeerd die wordt weergegeven wanneer <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt uitgevoerd op een computer die of besturingssysteem dat niet meer wordt ondersteund.</translation>
<translation id="8148901634826284024">De toegankelijkheidsfunctie Modus voor hoog contrast inschakelen.
Als dit beleid op 'waar' is ingesteld, is de modus voor hoog contrast altijd ingeschakeld.
Als dit beleid op 'onwaar' is ingesteld, is de modus voor hoog contrast altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of negeren.
Als je dit beleid niet instelt, is de modus voor hoog contrast initieel uitgeschakeld maar kan de gebruiker deze op elk moment inschakelen.</translation>
<translation id="815061180603915310">Als dit beleid is ingeschakeld, schakelt het profiel gedwongen over naar de kort geldige modus. Als dit beleid als OS-beleid wordt ingesteld (bijv. GPO in Windows), is het van toepassing op elk profiel in het systeem. Als het beleid als cloudbeleid is ingesteld, is het alleen van toepassing op een profiel waarop met een beheerd account is ingelogd.
In deze modus worden de profielgegevens alleen voor de duur van de gebruikerssessie opgeslagen op de schijf. Functies als browsergeschiedenis, extensies en de bijbehorende gegevens, webgegevens (zoals cookies) en webdatabases blijven niet behouden nadat de browser is gesloten. Hierdoor wordt echter niet voorkomen dat de gebruiker handmatig gegevens naar de schijf kan downloaden of pagina's kan opslaan of afdrukken.
Als de gebruiker synchronisatie heeft ingeschakeld, worden al deze gegevens bewaard in het synchronisatieprofiel van de gebruiker, net als bij gewone profielen. De incognitomodus is ook beschikbaar als deze niet expliciet door een beleid is uitgeschakeld.
Als het beleid is uitgeschakeld of niet is ingesteld, leidt inloggen tot het gebruik van gewone profielen.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Het maken van roaming-exemplaren voor <ph name="PRODUCT_NAME" />-profielgegevens inschakelen.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Hiermee wordt de geïntegreerde service Google Translate ingeschakeld in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je deze instelling inschakelt, wordt in <ph name="PRODUCT_NAME" /> een geïntegreerde werkbalk weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd of deze de pagina wil laten vertalen (indien van toepassing).
Als je deze instelling uitschakelt, krijgen gebruikers de vertaalbalk nooit te zien.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers de instelling niet aanpassen of negeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je deze instelling niet instelt, kan de gebruiker ervoor kiezen deze functie wel of niet te gebruiken.</translation>
<translation id="817455428376641507">Verleent toegang tot de vermelde URL's, ter uitzondering op de zwarte lijst voor URL's.
Bekijk de beschrijving van het beleid voor de zwarte lijst voor URL's voor de notatie van items in deze lijst.
Dit beleid kan worden gebruikt om uitzonderingen op te geven voor beperkende zwarte lijsten. '*' kan bijvoorbeeld op de zwarte lijst worden gezet om alle verzoeken te blokkeren en dit beleid kan worden gebruikt om toegang tot een beperkte lijst met URL's te verlenen. Het beleid kan worden gebruikt om uitzonderingen op te geven voor bepaalde schema's, subdomeinen van andere domeinen, poorten of specifieke paden.
Het meest specifieke filter bepaalt of een URL wordt geblokkeerd of toegestaan. De witte lijst krijgt voorrang op de zwarte lijst.
Dit beleid is beperkt tot 1000 items; daaropvolgende items worden genegeerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, worden er geen uitzonderingen opgegeven voor de zwarte lijst van het beleid 'URLBlacklist'.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Toestaan dat Enterprise-gebruiker alleen primair gebruiker van meerdere profielen is (standaardgedrag voor beheerde Enterprise-gebruikers)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Hiermee wordt Wachtwoordbeheer geconfigureerd.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Maximum vertraging voor ophalen na ongeldigverklaring voor beleid</translation>
<translation id="8256688113167012935">Hiermee wordt de weergave van de accountnaam in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> op het aanmeldscherm beheerd voor het bijbehorende lokale account van het apparaat.
Als dit beleid is ingesteld, gebruikt het aanmeldscherm de opgegeven tekenreeks in de afbeeldinggebaseerde aanmeldkiezer voor het bijbehorende lokale account van het apparaat.
Als het beleid niet wordt ingesteld, gebruikt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de e-mailaccount-ID van het lokale account van het apparaat als de weergavenaam op het aanmeldscherm.
Dit beleid wordt genegeerd voor gewone gebruikersaccounts.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Verwijdert privacy- en beveiligingsgerelateerde gedeelten van URL's met https:// voordat deze worden doorgegeven aan PAC-scripts (Proxy Auto Config) die tijdens proxyverwerking worden gebruikt door <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit is ingesteld op 'True' (waar), wordt de beveiligingsfunctie ingeschakeld en worden deze gegevens verwijderd
uit URL's met https:// voordat deze worden doorgegeven aan een PAC-script. Op deze manier kan het PAC-script
geen gegevens bekijken die normaal worden beschermd door een
versleuteld kanaal (zoals het pad of de query van de URL).
Als dit is ingesteld op 'False' (onwaar), wordt de beveiligingsfunctie uitgeschakeld en krijgen PAC-scripts.
impliciet de mogelijkheid om alle componenten van de URL met https://
te bekijken. Dit is van toepassing op alle PAC-scripts, ongeacht hun herkomst (waaronder
de scripts die worden opgehaald via een onbeveiligd transport of die onbeveiligd worden gevonden
via WPAD).
Deze functie staat standaard ingesteld op 'True' (waar) (beveiligingsfunctie ingeschakeld), behalve voor
zakelijke gebruikers van Chrome OS voor wie deze functie momenteel standaard is ingesteld op 'False' (onwaar).
Het wordt aanbevolen deze functie in te stellen op 'True' (waar). De enige reden om dit in te stellen op
'False' (onwaar), is als deze functie een compatibiliteitsprobleem veroorzaakt met bestaande PAC-scripts.
We hopen deze overschrijving in de toekomst te verwijderen.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Vergrootglas van volledig scherm ingeschakeld</translation>
<translation id="8288199156259560552">Google-locatieservice voor Android inschakelen</translation>
<translation id="8294750666104911727">Normaal worden pagina's waarvoor X-UA-Compatible is ingesteld op chrome=1, weergegeven in <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ongeacht het beleid 'ChromeFrameRendererSettings'.
Als je deze instelling inschakelt, worden pagina's niet gescand op metatags.
Als je deze instelling uitschakelt, worden pagina's gescand op metatags.
Als dit beleid niet is geconfigureerd, worden pagina's gescand op metatags.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Als deze instelling is ingesteld op 'waar', wordt synchronisatie met Google Drive uitgeschakeld in de app Bestanden van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bij gebruik van een mobiele verbinding. In dat geval worden gegevens alleen gesynchroniseerd met Google Drive bij verbinding via wifi of Ethernet.
Als deze instelling niet is ingesteld of is ingesteld op 'onwaar', kunnen gebruikers bestanden overzetten naar Google Drive via mobiele verbindingen.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Hiermee kun je instellen of websites sleutels mogen genereren. Het genereren van sleutels kan ofwel worden toegestaan voor alle websites ofwel worden geweigerd voor alle websites.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt 'BlockKeygen' gebruikt en kan de gebruiker dit wijzigen.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Dit beleid is alleen ingeschakeld in de winkelmodus.
Als DeviceIdleLogoutTimeout is gespecificeerd, bepaalt dit beleid hoe lang het waarschuwingsvenster met afteltimer wordt weergegeven dat de gebruiker te zien krijgt voordat deze wordt afgemeld.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Tweede factor uitgeschakeld</translation>
<translation id="8344454543174932833">Bladwijzers importeren uit standaardbrowser bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="8359734107661430198">API voor ExampleDeprecatedFeature tot en met 02-09-2008 inschakelen</translation>
<translation id="8369602308428138533">Vertraging van scherm uitschakelen wanneer op netstroom wordt gewerkt</translation>
<translation id="8370471134641900314">Als dit beleid is ingesteld op 'true' (waar), moet de gebruiker inloggen bij <ph name="PRODUCT_NAME" /> met zijn profiel voordat hij de browser gebruikt. De standaardwaarde van BrowserGuestModeEnabled wordt ingesteld op 'false' (onwaar).
Als dit beleid is ingesteld op 'false' (onwaar) of niet is geconfigureerd, kan de gebruiker de browser gebruiken zonder in te loggen bij <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Het gebruik van externe verificatie inschakelen voor het beveiligen van content voor het apparaat</translation>
<translation id="838870586332499308">Dataroaming inschakelen</translation>
<translation id="8390049129576938611">Hiermee wordt de interne pdf-viewer in <ph name="PRODUCT_NAME" /> uitgeschakeld. In plaats daarvan wordt dit beschouwd als download. De gebruiker kan pdf-bestanden openen met de standaard-app.
Als dit beleid niet wordt ingesteld of wordt uitgeschakeld, wordt de pdf-plug-in gebruikt om pdf-bestanden te openen, tenzij de gebruiker deze uitschakelt.</translation>
<translation id="8402079500086185021">Pdf-bestanden altijd extern openen</translation>
<translation id="8412312801707973447">Uitvoer van online OCSP/CRL-controles</translation>
<translation id="8424255554404582727">Standaard displayrotatie instellen, wordt telkens toegepast na opnieuw opstarten</translation>
<translation id="8426231401662877819">Scherm 90 graden met de klok mee draaien</translation>
<translation id="8451988835943702790">De pagina 'Nieuw tabblad' als homepage gebruiken</translation>
<translation id="8465065632133292531">Parameters voor instant-URL die POST gebruikt</translation>
<translation id="847472800012384958">Niet toestaan dat sites pop-ups weergeven</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Hiermee kun je de lijst aanpassen van URL-patronen die altijd door de hostbrowser moeten worden verwerkt.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt het standaard weergaveprogramma gebruikt voor alle sites die door het beleid 'ChromeFrameRendererSettings' zijn gespecificeerd.
Ga voor voorbeeldpatronen naar https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Opslaan van browsegeschiedenis uitschakelen</translation>
<translation id="8499172469244085141">Standaardinstellingen (gebruikers kunnen overschrijven)</translation>
<translation id="8519264904050090490">URL's van handmatige uitzonderingen voor beheerde gebruikers</translation>
<translation id="8527932539502116028">Hiermee worden de printers gespecificeerd die een gebruiker niet kan gebruiken.
Dit beleid wordt alleen gebruikt als <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> is gekozen voor <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Als dit beleid wordt gebruikt, zijn alle printers beschikbaar voor de gebruiker, met uitzondering van de ID's die in dit beleid worden vermeld.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Hiermee wordt de vereiste van de minimaal toegestane versie van <ph name="PRODUCT_NAME" /> geconfigureerd. Eerdere versies worden behandeld als verouderd en gebruikers kunnen pas op het apparaat inloggen nadat het besturingssysteem is geüpdatet.
Als de huidige versie tijdens een gebruikerssessie verouderd raakt, wordt de gebruiker gedwongen uitgelogd.
Als dit beleid niet is ingesteld, worden er geen beperkingen toegepast en kan de gebruiker altijd inloggen, ongeacht de versie van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
'Versie' kan hier een exacte versie zijn, zoals '61.0.3163.120', of een versievoorvoegsel, zoals '61.0'. </translation>
<translation id="8544375438507658205">Standaard HTML-renderer voor <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8549772397068118889">Waarschuwen als sites worden bezocht die zich niet in de inhoudspakketten bevinden</translation>
<translation id="8566842294717252664">De Web Store verbergen op de pagina 'Nieuw tabblad' en in de App Launcher</translation>