blob: 872532e71b348b03c888e2f77f940230bfc2e15d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="no">
<translation id="101438888985615157">Rotér skjermen 180 grader</translation>
<translation id="1017967144265860778">Strømstyring på påloggingssiden</translation>
<translation id="1019101089073227242">Angi katalog for brukerdata</translation>
<translation id="1022361784792428773">Utvidelses-ID-er brukeren skal hindres i å installere (eller * for alle)</translation>
<translation id="102492767056134033">Angi skjermtastaturets standardtilstand på påloggingssiden</translation>
<translation id="1027000705181149370">Spesifiserer om informasjonskapsler for autentisering som angis av en SAML-IdP ved pålogging, skal overføres til brukerens profil.
Når en bruker autentiseres via en SAML-IdP ved pålogging, blir informasjonskapsler angitt av IdP-en, først skrevet til en midlertidig profil. Disse informasjonskapslene kan overføres til brukerens profil for å videreføre autentiseringsstatusen.
Når denne regelen settes til true (sann), overføres informasjonskapsler som er angitt av IdP-en, til brukerens profil hver gang vedkommende autentiseres mot SAML-IdP-en ved pålogging.
Når denne regelen settes til false (usann) eller ikke spesifiseres, overføres informasjonskapsler som er angitt av IdP-en, til brukerens profil bare første gang vedkommende logger på en enhet.
Denne regelen berører bare brukere med domener som samsvarer med enhetens registreringsdomene. For alle andre brukere overføres informasjonskapslene som angis av IdP-en, til brukerens profil bare første gang vedkommende logger på enheten.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Slå på PAC-nettadressestripping (for https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Rapportér maskinvarestatistikk, for eksempel bruk av prosessor og minne.
Hvis regelen settes til «false» (usann), rapporteres ikke statistikken.
Hvis den settes til «true» (sann) eller ikke angis, rapporteres statistikken.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Slå på avviklede nettplattformfunksjoner for en begrenset periode</translation>
<translation id="1047128214168693844">Ikke la noen nettsteder spore brukernes fysiske plassering</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurer hvilken lokalitet som brukes på påloggingsskjermen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne regelen er spesifisert, vises påloggingsskjermen alltid med lokaliteten som er angitt av den første verdien i denne regelen. (Regelen defineres som en liste for fremoverkompatibilitet.) Hvis regelen ikke er spesifisert eller den er angitt som en tom liste, vises påloggingsskjermen med lokaliteten for den forrige brukerøkten. Hvis regelen er angitt som en verdi som ikke er noen gyldig lokalitet, vises påloggingsskjermen med en reservelokalitet (som for øyeblikket er en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Slå på ekstern attestasjon for enheten</translation>
<translation id="1093082332347834239">Hvis denne innstillingen er slått på, kjøres verten for fjernhjelp i en prosess med <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />-tillatelser. Dette tillater at eksterne brukere kommuniserer via uthevede vinduer i på skrivebordet til den lokale brukeren.
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke er angitt, kjøres verten for fjernhjelp i brukerens kontekst. Eksterne brukere kan i så fall ikke kommunisere via uthevede vinduer på skrivebordet.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Standard søkeleverandør</translation>
<translation id="1117535567637097036">Protokollbehandlere som angis via denne regelen, brukes ikke når Android-intensjoner behandles.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Viser ikonet for <ph name="PRODUCT_NAME" />-verktøylinjen</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurerer katalogen som <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal bruke for å lagre bufrede filer på disken.
Hvis du angir denne regelen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> den oppgitte katalogen uavhengig av om brukeren har spesifisert flagget «--disk-cache-dir» eller ikke. For å unngå tap av data eller andre uventede feil skal ikke denne regelen settes til rotkatalogen for et volum eller til en katalog som brukes til andre formål, fordi <ph name="PRODUCT_NAME" /> administrerer innholdet.
Se https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for en liste over variabler som kan brukes.
Hvis denne regelen ikke blir angitt, brukes bufferkatalogen, og brukeren kan overstyre den med kommandolinjeflagget «--disk-cache-dir».</translation>
<translation id="1138294736309071213">Denne retningslinjen er aktiv bare i detaljistmodus.
Avgjør varighet før skjermspareren vises på påloggingssiden for enheter i detaljistmodus.
Retningslinjeverdien må angis i millisekunder.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Tillat bilder på disse nettstedene</translation>
<translation id="1152117524387175066">Rapportér tilstanden til enhetens utviklerbryter ved oppstart.
Hvis innstillingen angis som «true», rapporteres ikke tilstanden til utviklerbryteren.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Deaktiver muligheten til å overse Safe Browsing-advarsler og fortsette til potensielt farlig nettsted</translation>
<translation id="1166377463685560145">Angir skriverne som en bruker ikke kan bruke.
Denne regelen brukes bare hvis <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> er valgt for <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Hvis denne regelen brukes, får brukeren tilgang til alle skrivere – unntatt eventuelle ID-er som er oppført i denne regelen.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Hvor ofte opplastinger av enhetsstatusen sendes, i millisekunder.
Hvis denne regelen ikke spesifiseres, er standardfrekvensen 3 timer.
Korteste tillatte frekvens er 60 sekunder.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Aktiverte bedriftsskrivere</translation>
<translation id="1221359380862872747">Last inn angitte nettadresser ved demo-pålogging</translation>
<translation id="123081309365616809">Slå på casting av innhold til enheten</translation>
<translation id="1265053460044691532">Begrens hvor lenge en bruker som er autentisert via SAML kan logge på uten nett</translation>
<translation id="1291880496936992484">Advarsel: RC4 fjernes helt fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> etter versjon 52 (rundt september 2016), og da slutter denne regelen å fungere.
Hvis regelen ikke er angitt eller er satt til false (usann), er ikke RC4-chifferserier i TLS slått på. Ellers kan den settes til true (sann) for å sikre kompatibilitet med en utdatert tjener. Dette er en midlertidig løsning, og tjeneren bør konfigureres på nytt.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Bruk et .pac-skript for mellomtjener</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID-er for utvidelser/apper og oppdateringsnettadresser som skal installeres stille</translation>
<translation id="1313457536529613143">Angir hvordan prosentandelen for forsinkelse av skjermdemping skaleres når brukeraktiviteten observeres mens skjermen er dempet, eller kort tid etter skjermen er slått av.
Hvis denne innstillingen angis, spesifiserer den hvordan prosentandelen for forsinkelse av skjermdemping skaleres når brukeraktiviteten observeres mens skjermen dempes, eller kort tid etter skjermen er slått av. Når dempingsforsinkelsen er skalert, blir forsinkelsen for avslått, låst og inaktiv skjerm justert slik at de har samme lengde fra skjermdempingsforsinkelsen som i den opprinnelige konfigurasjonen.
Hvis denne innstillingen ikke angis, brukes standard skaleringsfaktor.
Skaleringsfaktoren må være 100 % eller mer.</translation>
<translation id="131353325527891113">Vis brukernavn på påloggingssiden</translation>
<translation id="1327466551276625742">Aktiver melding om nettverkskonfigurasjon når du er uten nett.</translation>
<translation id="1330145147221172764">Slå på skjermtastaturet</translation>
<translation id="1330985749576490863">Slår av Google Disk over mobiltilkoblinger i Filer-appen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="13356285923490863">Navn på retningslinje</translation>
<translation id="1353966721814789986">Oppstartsider</translation>
<translation id="1359553908012294236">Hvis denne regelen settes til true (sann) eller ikke konfigureres, slås gjestepålogginger på i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Gjestepålogginger er <ph name="PRODUCT_NAME" />-profiler der alle vinduene er i inkognitomodus.
Hvis denne regelen settes til false (usann), tillater ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> at gjesteprofiler startes.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Slå på forespørsler til Quirks Server for maskinvareprofiler</translation>
<translation id="1393485621820363363">Aktiverte bedriftsskrivere</translation>
<translation id="1397855852561539316">Foreslått nettadresse for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="1420281424655200442">Kontrollerer hvilke skrivere fra <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> som er tilgjengelige for brukere.
Spesifiserer hvilken tilgangsregel som brukes for å konfigurere flere skrivere om gangen. Hvis <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> er valgt, vises alle skrivere. Hvis <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> er valgt, brukes <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> til å begrense tilgangen til de angitte skriverne. Hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt, spesifiserer <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> bare de skriverne som kan velges.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adresse eller nettadresse for proxy-tjener</translation>
<translation id="1435659902881071157">Nettverkskonfigurasjon på enhetsnivå</translation>
<translation id="1438739959477268107">Standardinnstilling for nøkkelgenerering</translation>
<translation id="1454846751303307294">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer nettsteder som ikke tillates å kjøre JavaScript.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultJavaScriptSetting hvis den er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis nevnte retningslinje ikke er angitt.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienter):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontrollér brukeratferden i flerprofiløkter på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter.
Hvis denne innstillingen angis til «MultiProfileUserBehaviorUnrestricted», kan brukeren enten være en primær eller sekundær bruker i en flerprofiløkt.
Hvis denne innstillingen angis til «MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary», kan brukeren bare være primær bruker i en flerprofiløkt.
Hvis denne innstillingen angis til «MultiProfileUserBehaviorNotAllowed», kan ikke brukeren være en del av en flerprofiløkt.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis innstillingen endres mens brukeren er logget på en flerprofiløkt, kontrolleres alle brukere i økten mot sine korresponderende innstillinger. Økten lukkes hvis noen av brukerne ikke lenger har tillatelse til å være i økten.
Hvis innstillingen ikke angis, gjelder standardverdien «MultiProfileUserBehaviorUnrestricted» for virksomhetsadministrerte brukere, og «MultiProfileUserBehaviorUnrestricted» for ikke-administrerte brukere.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klikk for å spille av</translation>
<translation id="1466133662354365542">Slår på autofyllfunksjonen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og gjør det mulig for brukere å fylle ut informasjon om kredittkort og adresse i nettskjemaer automatisk. Dette er mulig ved at autofyllfunksjonen bruker informasjon som har blitt lagret tidligere.
Hvis du slår av denne innstillingen, gir ikke autofyllfunksjonen forslag, og den fyller ikke inn informasjon automatisk. Den lagrer heller ikke lenger kredittkortinformasjon som brukeren sender inn på nettet.
Hvis du slår på denne innstillingen eller ikke angir noen verdi, kan brukeren kontrollere all funksjonalitet for autofyllfunksjonen (inkludert kredittkort) i brukergrensesnittet.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Angi standard tilstand for tilgjengelighetsfunksjonen for høykontrastmodus på påloggingsskjermen.
Hvis denne innstillingen angis til «true», aktiveres høykontrastmodus når påloggingssiden vises.
Hvis denne innstillingen angis til «false», deaktiveres høykontrastmodus når påloggingssiden vises.
Hvis du angir denne innstillingen, kan brukere midlertidig overstyre den ved å aktivere eller deaktivere høykontrastmodus. Brukernes valg er imidlertid ikke permanent, og standardinnstillingen gjenopprettes når påloggingssiden vises på nytt, eller brukeren har vært inaktiv på påloggingssiden i ett minutt.
Hvis denne innstillingen angis, deaktiveres høykontrastmodus når påloggingssiden vises for første gang. Brukere kan aktivere eller deaktivere høykontrastmodus når som helst, og dens status på påloggingssiden forblir den samme mellom brukere.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Hvis disse retningslinjene settes til sann, blir det enhetlige skrivebordet tillatt og
slått på som standard, slik at apper kan fordeles over flere skjermer.
Brukeren kan slå av det enhetlige skrivebordet for individuelle skjermer ved
å fjerne merket for det i visningsinnstillingene.
Hvis disse retningslinjene settes til usann eller ikke angis, blir det enhetlige
skrivebordet slått av. I så fall kan ikke brukeren slå på denne funksjonen.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Slå av falsk start av TLS</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> går forbi alle proxy-tjenere for listen over verter som er angitt her.
Denne regelen trer bare i kraft hvis du har valgt manuelle innstillinger for proxy-tjenere under «Velg hvordan innstillinger for proxy-tjener angis».
Du bør ikke spesifisere denne regelen hvis du har valgt en annen modus for å angi regler for proxy-tjenere.
Du finner mer detaljerte eksempler her:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="1504431521196476721">Ekstern attestering</translation>
<translation id="1509692106376861764">Denne innstillingen ble trukket tilbake fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> versjon 29.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Tillat nettsteder å spore brukernes fysiske plassering</translation>
<translation id="152657506688053119">Liste over alternative nettadresser for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="1530812829012954197">Alltid gjengi følgende nettadressemønstre i vertsnettleseren</translation>
<translation id="1553684822621013552">Når denne regelen er satt til true (sann), er ARC slått på for brukeren
(avhengig av andre regelinnstillinger – ARC er likevel
utilgjengelig hvis enten engangsmodus eller multipålogging er slått på
i den aktive brukerøkten).
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke konfigurert, kan bedriftsbrukere
ikke bruke ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Overstyring av regler for delversjoner for feilsøking på fjerntilgangsverten</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F samt utvidelser for individuell attestering</translation>
<translation id="1583248206450240930">Bruk <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> som standard</translation>
<translation id="1603058613431276040">Gir konfigurasjoner for bedriftsskrivere som er bundet til enheter.
Med denne regelen kan du gi skriverkonfigurasjoner til enheter med <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Størrelsen på filen må ikke overskride 5 MB, og den må være i JSON-format. Formatet er det samme som for NativePrinters-ordlisten. Det anslås at en fil som inneholder omtrent 21 000 skrivere, opptar 5 MB. Den kryptografiske hashen brukes for å bekrefte integriteten for nedlastingen.
Filen lastes ned og bufres. Den blir lastet ned på nytt hver gang nettadressen eller hashen endres.
Hvis denne regelen er angitt, laster <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ned filen for skriverkonfigurasjoner og gjør skrivere tilgjengelig i henhold til <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> og <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Denne regelen påvirker ikke hvorvidt brukere kan konfigurere skrivere på enkeltenheter. Den er ment å supplere konfigurering av skrivere utført av enkeltbrukere.
Denne regelen kommer i tillegg til <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Hvis denne regelen ikke er angitt (er deaktivert), blir ingen skrivere bundet til enheter, og de andre <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" />-reglene blir ignorert.</translation>
<translation id="1608755754295374538">Nettadresser som uten forespørsel blir gitt tilgang til enheter med lydopptak</translation>
<translation id="1617235075406854669">Gjør det mulig å slette nettleser- og nedlastingslogg</translation>
<translation id="163200210584085447">Mønstrene på denne listen stilles opp mot sikkerhetskilden
til nettadressen forespørselen kommer fra. Hvis det finnes samsvar, blir det gitt
tilgang til videoopptaksenheter på SAML-påloggingssider. Hvis det ikke blir funnet
samsvar, blir tilgangen avvist automatisk. Mønstre med jokertegn er ikke
tillatt.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Tillat <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-programtillegget på disse nettstedene</translation>
<translation id="1655229863189977773">Angi størrelse på diskbuffer i byte</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxytjener</translation>
<translation id="1668836044817793277">Angir om den automatisk startede kioskappen uten forsinkelse skal kunne kontrollere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen.
Denne regelen kontrollerer om den automatisk startede kioskappen uten forsinkelse skal kunne kontrollere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen ved å erklære en required_platform_version i manifestet og bruke den som prefiks for den automatisk oppdaterte målversjonen.
Hvis regelen er angitt som «true» (sann), brukes verdien i manifestnøkkelen required_platfrom_version for den automatisk startede kioskappen uten forsinkelse som prefiks for den automatisk oppdaterte målversjonen.
Hvis regelen ikke er konfigurert eller den er angitt som «false» (usann), ignoreres manifestnøkkelen required_platform_version, og den automatiske oppdateringen fortsetter som normalt.
Advarsel: Det er ikke anbefalt å delegere kontroll over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen til en kioskapp, siden dette kan hindre enheten i å motta programvareoppdateringer og kritiske sikkerhetsløsninger. Hvis kontroll over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen delegeres, kan brukerne bli utsatt for risiko.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Støttes på:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Offentlig økt for automatisk pålogging</translation>
<translation id="1689963000958717134">Tillater skyving av nettverkskonfigurasjon for alle brukere av en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enhet. Nettverkskonfigurasjonen er en JSON-formatert streng, som definert av Open Network Configuration-formatet beskrevet på <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Angi begrensning for henting av startverdien for variasjonene</translation>
<translation id="172374442286684480">Lar alle nettsteder angi lokale data</translation>
<translation id="1734716591049455502">Konfigurer eksterne tilgangsalternativer</translation>
<translation id="1736269219679256369">Tillat å gå videre fra SSL-advarselssiden</translation>
<translation id="1749815929501097806">Angir vilkårene som brukeren må godta før enhetslokal konto-økt.
Hvis denne innstillingen er konfigurert, laster <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ned vilkårene og viser dem til brukeren når enhetslokale konto-økter startes. Brukeren får bare starte økten hvis vedkommende godtar vilkårene.
Hvis innstillingen ikke er konfigurert, vises ingen vilkår.
Denne innnstillingen må konfigureres med en nettadresse der <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kan laste ned vilkårene. Vilkårene må være i ren tekst, levert som MIME-typen tekst/ren. Det er ikke tillatt med koding.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokkér alle nedlastinger</translation>
<translation id="1781356041596378058">Denne regelen kontrollerer også tilgangen til utvikleralternativene for Android. Hvis du angir denne regelen som «true» (sann), fjerner du brukernes tilgang til utvikleralternativene. Hvis du angir denne regelen som «false» (usann) eller ikke angir den, kan brukere få tilgang til utvikleralternativene ved å trykke sju ganger på delversjonsnummeret i appen for Android-innstillinger.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Liste over programmer som er festet i programlisten</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokkér informasjonskapsler på disse nettstedene</translation>
<translation id="1827523283178827583">Bruk faste proxytjenere</translation>
<translation id="1843117931376765605">Oppdateringsfrekvens for brukerinnstilling</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurerer retningslinjer for hurtigopplåsing.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Angir parameterene som brukes når du utfører et Instant-søk med POST. De består av kommainndelte navn og verdi-par. Hvis en verdi er et malparameter, som {searchTerms} i eksempelet ovenfor, blir den erstattet med virkelige søkeordsdata.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke er angitt, blir forespørsler om søkeforslag sendt via GET-metoden.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er aktivert.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Advarsel: TLS-versjonen som fungerer som reserveløsning, fjernes fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> etter versjon 52 (rundt september 2016), og da slutter denne regelen å fungere.
Når et TLS-håndtrykk mislykkes, prøvde <ph name="PRODUCT_NAME" /> tidligere å koble til på nytt med en lavere versjon av TLS for å omgå feil på HTTPS-tjenere. Denne innstillingen konfigurerer hvilken versjon denne reserveprosessen stopper på. Hvis en tjener utfører versjonsforhandlingen riktig (det vil si uten å bryte tilkoblingen), gjelder ikke denne innstillingen. Tilkoblingen som opprettes, må uansett rette seg etter SSLVersionMin.
Hvis denne regelen ikke er konfigurert, eller hvis den er satt til «tls1.2», gjennomfører ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> denne reserveprosessen lenger. Vær oppmerksom på at dette ikke slår av støtten for eldre TLS-versjoner – det avgjør bare om <ph name="PRODUCT_NAME" /> omgår problemer med tjenere som ikke kan forhandle versjoner riktig.
Hvis det er nødvendig å beholde kompatibiliteten med en tjener med feil, kan denne regelen settes til «tls1.1». Dette er en midlertidig løsning, og tjeneren må fikses så fort som mulig.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Hvis denne regelen settes til en tom streng eller ikke konfigureres, ser ikke brukerne noe alternativ for autofullføring i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> under påloggingsprosessen.
Hvis denne regelen settes til en streng som representerer et domenenavn, ser brukeren alternativet for autofullføring i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> under påloggingsprosessen, slik at vedkommende kan skrive inn bare brukernavnet sitt uten domenenavnutvidelsen. Brukeren kan overskrive denne domenenavnutvidelsen.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Nøkkeltillatelser</translation>
<translation id="186719019195685253">Handling som skal utføres når inaktivitetsforsinkelsen overgås og maskinen kjører på vekselstrøm</translation>
<translation id="187819629719252111">Gir tilgang til lokale filer på maskinen ved å tillate <ph name="PRODUCT_NAME" /> å vise dialoger om filutvalg.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, kan brukerne åpne filutvalgdialogene som normalt.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil det hver gang brukeren utfører en handling som kan utløse en filutvalgsdialog (som import av bokmerker, opplasting av filer, lagring av linker osv.), vises det en melding i stedet, og det antas at brukeren har klikket Avbryt i filutvalgdialogen.
Hvis denne innstillingen ikke er angitt, kan brukerne åpne filutvalgdialogene som normalt.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Spesifiserer tidssonen som skal brukes for enheten. Brukerne kan overstyre den spesifiserte tidssonen for aktive økter, men når de logger av, tilbakestilles den til den spesifiserte tidssonen. Hvis du angir en ugyldig verdi, blir regelen likevel slått på, men «GMT» brukes som tidssone. Hvis strengen er tom, ignoreres regelen.
Hvis du ikke bruker denne regelen, brukes fortsatt den aktive tidssonen. Brukerne kan imidlertid endre tidssonen, og endringen er varig. Det betyr at endringer som gjøres av brukere, påvirker påloggingssiden og alle andre brukere.
På nye enheter er tidssonen angitt som «US/Pacific» (USA/Stillehavskysten).
Formatet på verdien følger navnene på tidssonene i «IANA Time Zone Database» (se https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). De fleste tidssonene kan angis som «kontinent/stor_by» eller «hav/stor_by».
Hvis du spesifiserer denne regelen, blir den automatiske påvisningen av tidssoner basert på enhetens posisjon slått av. Regelen SystemTimezoneAutomaticDetection overstyres også.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Tillat alle nettsteder å kjøre JavaScript</translation>
<translation id="193259052151668190">Godkjenningsliste for frakoblingsbare USB-enheter</translation>
<translation id="1933378685401357864">Bakgrunnsbilde</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurer strømstrømstyring på påloggingssiden i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Med denne planen kan du konfigurere hvordan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skal oppføre seg når det ikke har vært noen brukeraktivitet på en stund mens påloggingsskjermen vises. Planen styrer flere innstillinger. For verdiområder og semantikk for enkeltinnstillinger kan du se tilsvarende planer som kontrollerer strømstyring innad i økten. De eneste avvikene fra disse planene er:
* Handlingen for inaktiv tilstand eller lukking av lokket, kan ikke være å avslutte økten.
* Standardhandlingen for inaktiv tilstand når nettstrøm brukes, er å slå av.
Hvis en innstilling ikke angis, brukes en standardverdi.
Hvis denne planen ikke angis, brukes standardverdiene for alle innstillingene.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Hvorvidt du vil tillate sertifikater som utstedes av lokale klareringsankre som mangler subjectAlternativeName-utvidelsen</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognitomodus er deaktivert</translation>
<translation id="1964802606569741174">Denne regelen har ingen innvirkning på YouTube-appen for Android. Hvis du vil tvinge bruk av sikkerhetsmodus for YouTube, bør du ikke tillate installasjon av YouTube-appen for Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Overstyrer reglene i delversjonene for feilsøking på fjerntilgangsverten.
Verdien parses som en JSON-katalog over regelnavn og tilhørende regelverdier.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Nyttelaster med automatisk oppdatering på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, kan lastes ned via HTTP i stedet for HTTPS. Dette tillater åpen HTTP-bufring av HTTP-nedlastinger.
Hvis denne innstillingen angis som sann, prøver <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> å laste ned nyttelaster med automatisk oppdatering via HTTP. Hvis innstillingen angis som usann eller ikke angis i det hele tatt, blir HTTPS brukt til å laste ned nyttelaster med automatisk oppdatering.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Strømstyring</translation>
<translation id="201557587962247231">Frekvensen for opplasting av statusrapporter for enheter</translation>
<translation id="2018836497795982119">Angir perioden i millisekunder for når tjenesten for enhetsbehandling skal spørres om brukerinnstillinger.
Hvis du angir denne regelen, overstyres standardverdien på tre timer. Gyldige verdier for denne regelen er i området mellom 1800000 (30 minutter) og 86400000 (1 dag). Eventuelle verdier som ikke er i dette området, blir endret til den respektive grensen. Hvis plattformen støtter varsler om brudd på reglene, angis forsinkelsen for ny innlasting til 24 timer, fordi det forventes at varsler om brudd på reglene fremtvinger ny innlasting automatisk når regelen endres.
Hvis du ikke spesifiserer noen periode, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> standardverdien på 3 timer.
Merk: Hvis plattformen støtter varsler om brudd på reglene, angis forsinkelsen for ny innlasting til 24 timer (dette ignorerer alle standarder og verdier i regelen), fordi det forventes at varsler om brudd på reglene fremtvinger en nye innlasting automatisk når regelen endres. Dette gjør at det ikke er nødvendig med hyppige nye innlastinger.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfigurer det nødvendige domenenavnet for klienter med ekstern tilgang</translation>
<translation id="2030905906517501646">Søkeord for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="203096360153626918">Denne regelen har ingen innvirkning på Android-apper. Android-apper kan brukes i fullskjermmodus selv om denne regelen er angitt som <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Deaktiverte bedriftsskrivere</translation>
<translation id="2063380907529983889">Kontrollerer hvilke skrivere fra <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> som er tilgjengelige for brukere.
Spesifiserer hvilken tilgangsregel som brukes for å konfigurere flere skrivere om gangen. Hvis <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> er valgt, vises alle skrivere. Hvis <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> er valgt, brukes <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> til å begrense tilgangen til de angitte skriverne. Hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt, spesifiserer <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> bare de skriverne som kan velges.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Spesifiserer hvilke HTTP-autentiseringsskjemaer som støttes av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Mulige verdier er «basic», «digest», «ntlm» og «negotiate». Bruk komma til å skille mellom flere verdier.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes alle de fire skjemaene.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokkér tilgang til nettsteder som ikke inngår i innholdspakker</translation>
<translation id="2077129598763517140">Bruk maskinvareakselerasjon når det er tilgjengelig</translation>
<translation id="2077273864382355561">Forsinkelse for avslått skjerm når enheten kjører på batteristrøm</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurer minimum tillatt Chrome-versjon for enheten.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabil kanal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Aktiver rapportering av bruk og programstopprelaterte data</translation>
<translation id="2113068765175018713">Begrens enhetens driftstid ved å bruke automatisk omstart</translation>
<translation id="2127599828444728326">Tillat varslinger på disse nettstedene</translation>
<translation id="2131902621292742709">Forsinkelse for nedtonet skjerm når enheten kjører på batteristrøm</translation>
<translation id="2134437727173969994">Tillat låsing av skjermen</translation>
<translation id="2137064848866899664">Hvis denne regelen er angitt, roteres alle skjermer til den
spesifiserte retningen hver gang enheten starter, og første gang den kobles
til etter at regelverdien er endret. Brukerne kan endre skjermrotasjonen
på innstillingssiden etter pålogging, men innstillingene deres
overstyres av regelverdien ved neste oppstart.
Denne regelen gjelder for både primære og sekundære skjermer.
Hvis regelen ikke er angitt, er standardverdien 0 grader, og brukeren
står fritt til å endre den. I dette tilfellet brukes ikke standardverdien igjen
ved omstart.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfigurer retningslinjer for <ph name="PRODUCT_NAME" /> – en funksjon som gjør det mulig for brukere å sende skrivebords-, nettsteds- og faneinnhold fra nettleseren til eksterne skjermer og lydanlegg.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Inaktivitetsforsinkelse når enheten kjører på vekselstrøm</translation>
<translation id="2170233653554726857">Slå på WPAD-optimalisering</translation>
<translation id="2176565653304920879">Når denne regelen er spesifisert, blir tidssonen automatisk påvist i henhold til innstillingen som er valgt. Her ser du de ulike alternativene:
Hvis TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide er angitt, kan brukerne kontrollere den automatiske påvisningen av tidssoner ved å bruke vanlige kontroller i chrome://settings.
Hvis TimezoneAutomaticDetectionDisabled er angitt, er kontrollene for automatisk tidssone i chrome://settings slått av. Automatisk påvisning av tidssoner er alltid av.
Hvis TimezoneAutomaticDetectionIPOnly er angitt, er tidssonekontrollene i chrome://settings slått av. Automatisk påvisning av tidssoner er alltid på. Systemet bruker bare IP-adresser for å finne riktig tidssone.
Hvis TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints er angitt, er tidssonekontrollene i chrome://settings slått av. Automatisk påvisning av tidssoner er alltid på. Listen over synlige Wi-Fi-tilgangspunkter sendes alltid til Geolocation API-tjeneren, slik at det kan utføres detaljert påvisning av tidssonen.
Hvis TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo er angitt, er tidssonekontrollene i chrome://settings slått av. Automatisk påvisning av tidssoner er alltid på. Posisjonsinformasjon (som Wi-Fi-tilgangspunkter, basestasjoner som kan nås, og GPS) sendes til en tjener, slik at det kan utføres detaljert påvisning av tidssonen.
Hvis denne regelen ikke spesifiseres, har det samme effekt som om TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide var angitt.
Hvis SystemTimezone-regelen er spesifisert, overstyrer den denne regelen. I så fall er automatisk påvisning av tidssoner slått helt av.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Fremtving bruk av minst moderat nivå for Begrenset innhold-modus på YouTube</translation>
<translation id="2183294522275408937">Denne innstillingen kontrollerer hvor ofte brukerne må skrive inn passord på låseskjermen for å fortsette å bruke hurtigopplåsing. Når en bruker kommer til låseskjermen og det har gått lengre tid siden passordet sist ble skrevet inn, enn det som er angitt i denne innstillingen, er det ikke mulig for vedkommende å bruke hurtigopplåsing. Hvis brukeren blir på låseskjermen etter at denne tidsperioden er over, må vedkommende skrive inn passordet neste gang han eller hun skriver inn feil kode eller kommer tilbake til låseskjermen (avhengig av hva som skjer først).
Hvis denne innstillingen er konfigurert, kan brukere som bruker hurtigopplåsing, bli bedt om å skrive inn passordet sitt på låseskjermen. Dette avhenger imidlertid av hvilken innstilling som er valgt.
Hvis denne innstillingen ikke konfigureres, blir brukere som bruker hurtigopplåsing, bedt om å skrive inn passordet sitt på låseskjermen hver dag.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Denne regelen er avviklet i M61. Bruk EcryptfsMigrationStrategy i stedet.
Spesifiserer hvordan enheter som har blitt levert med eCryptfs, og som må gå over til ext4-kryptering, bør oppføre seg.
Hvis du angir denne innstillingen som «DisallowArc», blir Android-apper deaktivert for alle brukere av enheten (inkludert brukerne som allerede har ext4-kryptering), og ingen brukere får muligheten til å overføre fra eCryptfs til ext4-kryptering.
Hvis du angir denne innstillingen som «AllowMigration», har brukere med eCryptfs-hjemmekataloger muligheten til å overføre disse til ext4-kryptering der det er nødvendig (for øyeblikket når Android N blir tilgjengelig på enheten).
Denne regelen gjelder ikke for kioskapper – disse overføres automatisk. Hvis denne innstillingen ikke angis, oppfører enheten seg som om «DisallowArc» er valgt.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfigurer godkjenning av innebygde meldinger</translation>
<translation id="2204753382813641270">Kontrollér automatisk skjuling av hyllen</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametere for søkenettadresser som bruker POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Standardinnstilling for varslinger</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importér nettleserlogg fra standard nettleser ved første kjøring</translation>
<translation id="2236488539271255289">Ikke la noen nettsteder angi lokale data</translation>
<translation id="2240879329269430151">Gjør at du kan angi om nettsteder tillates å vise forgrunnsvinduer. Visning av forgrunnsvinduer kan enten tillates for alle nettsteder, eller nektes for alle nettsteder. Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes BlockPopups, og brukeren har mulighet til å endre på dette.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Denne innstillingen konfigurerer aktiveringen av det virtuelle tastaturet som en inndataenhet på Chrome OS. Brukerne kan ikke overstyre denne innstillingen.
Hvis denne innstillingen er «true», aktiveres det virtuelle skjermtastaturet alltid.
Hvis den er «false», deaktiveres alltid det virtuelle skjermtastaturet.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukerne endre eller overstyre den. Brukerne kan imidlertid aktivere og deaktivere et eventuelt skjermtastatur som er levert via tilgjengelighetsfunksjonene og har forrang over det virtuelle tastaturet som kontrolleres av denne innstillingen. Se innstillingen |VirtualKeyboardEnabled| for å kontrollere skjermtastaturet som leveres av tilgjengelighetsfunksjonene.
Hvis denne innstillingen ikke angis, blir skjermtastaturet i utgangspunktet deaktivert, men det kan aktiveres av brukeren når som helst. Heuristiske regler kan også brukes til å bestemme når tastaturet skal vises.</translation>
<translation id="228659285074633994">Angir tidsperioden uten brukeraktivitet før det vises en advarsel om at enheten går på AC-strøm.
Når denne innstillingen angis, bestemmet lengden på tiden en bruker må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> viser en advarsel om at inaktivitetshandlingen snart brukes.
Når dette ikke er angitt, vises ingen advarsel.
Innstillingsverdien skal angis i millisekunder. Verdiene må være mindre enn eller lik med inaktivitetsperioden.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kan bruke en Google-nett-tjeneste for å få bukt med stavefeil. Hvis denne innstillingen er aktivert, så blir denne tjenesten alltid brukt. Hvis innstillinger er deaktivert, forblir tjenesten ubrukt.
Du kan fortsatt utføre stavekontroll av innhold, men da med en ordliste du har lastet ned selv – denne innstillingen styrer bare bruk av tjenesten på nettet.
Hvis denne innstillingen ikke er konfigurert, kan brukere velge om tjenesten for stavekontroll skal eller ikke skal brukes.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Videoavspilling i Android-apper tas ikke med i betraktningen – selv ikke når denne regelen er angitt som <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Konfigurer standardsiden for nye faner i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Angi en liste over aktiverte programtillegg</translation>
<translation id="2303795211377219696">Slå på autofyll for kredittkort</translation>
<translation id="2309390639296060546">Standardinnstilling for geoposisjonering</translation>
<translation id="2312134445771258233">Lar deg konfigurere sidene som lastes inn ved oppstart. Innholdet i listen «Nettadresser som skal åpnes ved oppstart» ignoreres, med mindre du velger «Åpne en liste over nettadresser» i «Handling ved oppstart».</translation>
<translation id="2334591568684482454">Konfigurerer tilgjengelighet og virkemåte for funksjonaliteten for å oppdatere <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren.
Enkeltinnstillinger kan angis i JSON-egenskaper:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Hvis regelen er angitt som <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, kan brukere utløse Powerwash-prosessen for å installere en oppdatering av <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren.
Hvis regelen ikke er angitt, blir ikke funksjonaliteten for å oppdatere <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren tilgjengelig.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre for nettsteder som kan vise bilder. Hvis denne retningslinjen ikke angis, blir den globale standardverdien brukt for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultImagesSetting hvis den er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis nevnte retningslinje ikke er angitt.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Tid før automatisk pålogging til offentlig økt.
Hvis |DeviceLocalAccountAutoLoginId|-innstillingen ikke er angitt, har dette ingen effekt. Ellers:
Hvis innstillingen er angitt, bestemmer den lengden på tidsperioden uten brukeraktivitet før automatisk pålogging til den offentlige økten angitt av |DeviceLocalAccountAutoLoginId|-innstillingen.
Hvis denne innstillingen ikke er angitt, brukes 0 millisekunder som tidsperioden.
Innstillingen må angis i millisekunder.</translation>
<translation id="237494535617297575">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer hvilke nettsteder som får vise varsler. Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale verdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultNotificationsSetting hvis den er angitt, eller av brukerens egen konfigurasjon hvis den nevnte retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Tillat låser for skjermaktivering</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokkér varsler på disse nettstedene</translation>
<translation id="2418507228189425036">Slår av lagringen av nettleserloggen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen.
Hvis denne innstillingen er slått på, lagres ikke nettleserloggen, og fanesynkronisering blir slått av.
Hvis denne innstillingen er slått av, eller hvis du ikke har spesifisert den, lagres nettleserloggen.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Overstyrer reglene for valg av standardskriver i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Denne regelen fastsetter reglene for valg av standardskriver i <ph name="PRODUCT_NAME" />, noe som skjer den første gangen utskriftsfunksjonen brukes med en profil.
Når denne regelen er angitt, prøver <ph name="PRODUCT_NAME" /> å finne en skriver som har alle de spesifiserte attributtene, og velger den som standardskriver. Den første skriveren som blir funnet og som samsvarer med regelen, blir valgt. Hvis flere skrivere har alle de spesifiserte attributtene, kan det velges en hvilken som helst av dem, avhengig av rekkefølgen de oppdages i.
Hvis denne regelen ikke er angitt, eller hvis det ikke blir funnet noen skriver som har alle attributtene, innen operasjonen blir tidsavbrutt, blir den innebygde PDF-skriveren valgt. Hvis PDF-skriveren ikke er tilgjengelig, blir det ikke valgt noen skriver.
Verdien parses som et JSON-objekt i henhold til følgende oppsett:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Om søket etter den samsvarende skriveren skal begrenses til et spesifikt sett med skrivere.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Et regulært uttrykk som samsvarer med skriverens ID.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Et regulært uttrykk som samsvarer med skriverens visningsnavn.",
"type": "string"
}
}
}
Skrivere som kobles til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />, anses for å være <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />. Resten av skriverne klassifiseres som <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Hvis du hopper over et felt, gjelder alle verdier. Det vil si at hvis du for eksempel ikke spesifiserer tilkoblingsmulighetene, søker forhåndsvisningen av utskrift etter alle slags skrivere – både lokale og i skyen.
Mønstrene for regulære uttrykk må følge JavaScript RegExp-syntaksen, og treffene skiller mellom store og små bokstaver.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Slår på Instant for <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brukere fra å endre denne innstillingen.
Hvis du slår på denne innstillingen, slår du Instant på for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du slår av denne innstillingen, slår du Instant av for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du slår denne innstillingen på eller av, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis denne innstillingen ikke angis, kan brukere bestemme om de vil bruke den eller ikke.
Denne innstillingen er fjernet fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 og nyere versjoner.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Tillater brukerne å logge på <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Aktiver hurtigtasten for avbrudd av automatisk pålogging.
Hvis denne regelen ikke er angitt eller har verdien «True», og en lokal konto på enheten er konfigurert for automatisk pålogging uten forsinkelse, følger <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hurtigtasten Ctrl+Alt+S for å unngå automatisk pålogging og vise påloggingsskjermen.
Hvis denne regelen har verdien «False», kan ikke automatisk pålogging uten forsinkelse unngås (hvis den er konfigurert).</translation>
<translation id="2463365186486772703">Lokalitet for program</translation>
<translation id="2466131534462628618">Autentisering via obligatoriske sider ignorerer proxy-tjenere</translation>
<translation id="2482676533225429905">Innebygde meldinger</translation>
<translation id="2483146640187052324">Forutsi nettverkshandlinger på alle nettverkstilkoblinger</translation>
<translation id="2486371469462493753">Slår av bruk av krav om sertifikatåpenhet for de angitte nettadressene.
Denne regelen tillater at sertifikater for vertsnavnene i de angitte nettadressene ikke vises i henhold til regelen om sertifikatåpenhet. Dermed kan sertifikater som ellers hadde blitt vurdert som upålitelige (fordi de ikke er tilstrekkelig vist offentlig), fortsatt brukes. Dette gjør det vanskeligere for verter å oppdage sertifikater som ikke er korrekt utstedt.
Et nettadressemønster formateres i henhold til https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Bare vertsnavn-delen av nettadressen vurderes, ettersom sertifikater er gyldige for et gitt vertsnavn uavhengig av skjema, port eller bane. Verter som er angitt med jokertegn, støttes ikke.
Hvis denne regelen ikke er angitt, behandles alle sertifikater som skal vises i henhold til regelen om sertifikatåpenhet, som upålitelige hvis de ikke vises i henhold til regelen om sertifikatåpenhet.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Aktiver melding om nettverkskonfigurasjon når du er uten nett.
Hvis denne innstillingen ikke er angitt, eller er angitt som True, og en enhetslokal konto er konfigurert for auto-pålogging uten forsinkelser, og enheten ikke har tilgang til Internett, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> en melding om nettverkskonfigurasjon.
Hvis denne innstillingen angis som False, vises en feilmelding i stedet for meldingen om nettverkskonfigurasjon.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Alltid skjul hyllen automatisk</translation>
<translation id="2514328368635166290">Angir nettadresse til favorittikonet til standard søkeleverandør.
Denne retningslinjen er valgfri. Hvis den ikke angis, presenteres ikke noe ikon for søkeleverandøren.
Denne retningslinjen tas bare til etterretnings hvis retningslinjen DefaultSearchProviderEnabled er aktivert.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Aktiverer utskrift i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og hindrer brukere fra å endre denne innstillingen.
Hvis denne innstillingen er aktivert eller ikke konfigurert, kan brukere skrive ut.
Hvis denne innstillingen er deaktivert, kan ikke brukere skrive ut fra <ph name="PRODUCT_NAME" />. Utskrift deaktiveres i skiftenøkkelmenyen, utvidelser, JavaScript-apper osv. Det er fortsatt mulig å skrive ut fra programtillegg som ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> mens utskriften pågår. For eksempel er det visse Flash-apper som har alternativet for utskrift i kontekstmenyen, som ikke dekkes av denne innstillingen.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Tillat avspilling av lyd</translation>
<translation id="2521581787935130926">Vis apper-snarveien i bokmerkefeltet</translation>
<translation id="2529700525201305165">Begrens hvilke brukere som kan logge seg på <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurer listen over tvangsinstallerte programmer og utvidelser</translation>
<translation id="253135976343875019">Forsinkelse for advarsel om inaktivitet når enheten kjører på AC-strøm</translation>
<translation id="2552966063069741410">Tidssone</translation>
<translation id="2562339630163277285">Spesifiserer nettadressen for søkemotoren som brukes, for å gi umiddelbare resultater. Nettadressen må inneholde strengen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som erstattes med teksten brukeren har skrevet inn hittil, når søket utføres.
Denne regelen er ikke valgfri. Hvis den ikke angis, kommer det ikke opp noen umiddelbare søkeresultater.
Nettadressen til Googles umiddelbare søkeresultater kan spesifiseres slik: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Denne regelen følges bare hvis regelen DefaultSearchProviderEnabledpolicy er slått på.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Hvis regelen angis som «false» (usann), slår <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> av Bluetooth, og brukeren kan ikke slå det på igjen.
Hvis denne regelen er angitt som «true» (sann), eller hvis ikke noe angis, kan brukeren slå av og på Bluetooth som vedkommende selv vil.
Hvis regelen er angitt, er det ikke mulig for brukeren å endre eller overstyre den.
Etter å ha slått på Bluetooth, må brukeren logge av og på for at endringene skal tre i kraft (trengs ikke når Bluetooth slås av).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Aktiver eller deaktiver proxy-tjener for datakomprimering og forhindre brukere fra å endre denne innstillingen.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overkjøre denne innstillingen.
Hvis innstillingen ikke angis, blir proxy-tjenerfunksjonen for datakomprimering tilgjengelig for brukere som velger om de vil bruke den eller ikke.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Angi <ph name="PRODUCT_NAME" /> som standard nettleser</translation>
<translation id="2592091433672667839">Varighet av inaktivitet før skjermspareren vises på påloggingssiden i detaljistmodus</translation>
<translation id="2623014935069176671">Vent på første brukeraktivitet</translation>
<translation id="262740370354162807">Aktiver sending av dokumenter til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Aktiverer talerespons</translation>
<translation id="2646290749315461919">Gjør at du kan angi om nettsteder tillates å spore brukernes fysiske posisjon. Sporing av brukernes fysiske posisjon kan tillates som standard, nektes som standard, eller brukeren kan blir spurt hver gang et nettsted ber om den fysiske posisjonen. Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes AskGeolocation, og brukeren kan endre på dette.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Handling som skal utføres når brukeren lukker lokket</translation>
<translation id="2655233147335439767">Spesifiserer nettadressen for søkemotoren som brukes ved standardsøk. Nettadressen må inneholde strengen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som erstattes med ordene brukeren søker etter, når søket utføres.
Googles nettadresse for søk kan spesifiseres slik: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Dette alternativet må spesifiseres når regelen DefaultSearchProviderEnabled er slått på. Hvis ikke ignoreres det.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Aldri bruk mellomtjener</translation>
<translation id="267596348720209223">Angir tegnkodingen som støttes av søkeleverandøren. Kodingene er kodesidenavn som UTF-8, GB2312 og ISO-8859-1. De prøves i oppgitt rekkefølge.
Denne retningslinjen er valgfri. Hvis den ikke er angitt, vil standarden brukes, som er UTF-8.
Denne retningslinjen tas til etterretning bare hvis retningslinjen DefaultSearchProviderEnabled er aktivert.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Deaktiverer Google Disk i Filer-appen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">Aktiver proxy-tjenerfunksjonen for datakomprimering</translation>
<translation id="2731627323327011390">Slå av bruken av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-sertifikater for ARC-apper</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skjul Chrome Nettmarked-appen og linken fra ny fane-siden og <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> OS-appvelgeren.
Hvis denne regelen slås på («true»), skjules ikonene.
Hvis denne regelen slås av («false») eller ikke spesifiseres, er ikonene synlige.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registrer protokollbehandlere</translation>
<translation id="2746016768603629042">Denne retningslinjen er foreldet. Bruk DefaultJavaScriptSetting i stedet.
Kan brukes for å deaktivere JavaScript i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne innstillingen er deaktivert, kan ikke nettsidene bruke JavaScript og brukeren kan ikke endre innstillingen.
Hvis denne innstillingen er aktivert eller ikke angitt, kan nettsider bruke JavaScript, men brukeren kan endre innstillingen.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Begrens området for lokale UDP-porter som brukes av WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Utvidelser og apper som kan installeres</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kontrollér brukeradferd i flerprofilsøkter</translation>
<translation id="2761483219396643566">Forsinkelse for advarsel om inaktivitet når enheten kjører på batteristrøm</translation>
<translation id="2762164719979766599">Spesifiserer listen over lokale kontoer på enheten til å vises på påloggingsskjermen.
Hvert bidrag på listen spesifiserer en identifikator, som brukes internt for å skille de ulike lokale kontoene på enheten fra hverandre.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Angir skriverne som en bruker kan bruke.
Denne regelen brukes bare hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt for <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Hvis denne regelen brukes, blir bare skriverne med ID-er som samsvarer med verdiene i denne regelen, tilgjengelige for brukeren. ID-ene må samsvare med oppføringene i filen spesifisert i <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigurer det ønskede domenenavnet for verter med ekstern adgang</translation>
<translation id="2787173078141616821">Rapportér informasjon om Android-status</translation>
<translation id="2801230735743888564">Gir brukerne mulighet til å spille dinosaurspill-påskeegget når enheten ikke er koblet til.
Hvis denne regelen er satt til false (usann), kan ikke brukerne spille dinosaurspillet når enheten ikke er koblet til. Hvis regelen er satt til true (sann), kan brukerne spille dinosaurspillet. Hvis denne regelen ikke er angitt, kan ikke brukerne spille dinosaurspillet på registrerte Chrome OS-installasjoner, men de kan spille det i andre situasjoner.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Tillat alle nettsteder å vise forgrunnsvinduer</translation>
<translation id="2808013382476173118">Aktiverer bruk av STUN-servere når eksterne klienter prøver å opprette forbindelse til denne maskinen.
Hvis denne innstillingen er aktivert, kan eksterne klienter oppdage og koble seg til denne maskinen selv om de er adskilt fra den av en brannmur.
Hvis denne innstillingen er deaktivert og utgående UDP-tilkoblinger filtreres ut av brannmuren, vil denne maskinen bare tillate forbindelser fra klientmaskiner i det lokale nettverket.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, er innstillingen aktivert.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Plasseringen av Windows-registeret for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienter:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Aktiver inkognitomodus</translation>
<translation id="2838830882081735096">Ikke tillat dataoverføring og ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Gjør «Trykk for å søke» tilgjengelig i innholdsvisningen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du slår på denne innstillingen, blir «Trykk for å søke»-funksjonen tilgjengelig for brukerne, og de kan velge om de vil slå den på eller av.
Hvis du slår av denne innstillingen, slås «Trykk for å søke» helt av.
Hvis du ikke denne regelen ikke spesifiseres, er effekten den samme som om den var slått på. Se beskrivelsen ovenfor.</translation>
<translation id="285480231336205327">Aktiver modus for høy kontrast</translation>
<translation id="2854919890879212089">Gjør at <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruker skriveren som er standard for systemet, i stedet for skriveren som ble brukt sist, som standardvalg i forhåndsvisning av utskrift.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen eller ikke angir noen verdi, brukes skriveren som ble brukt sist, som standard destinasjonsvalg i forhåndsvisningen for utskrifter.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, brukes skriveren som er standard for OS-et, som standard destinasjonsvalg.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Slå av</translation>
<translation id="2874209944580848064">Merknad for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter som støtter Android-apper:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Deaktiver CNAME-oppslag under forhandling om Kerberos-godkjenning</translation>
<translation id="2884728160143956392">Tillat informasjonskapsler som kun gjelder for den aktuelle økten på disse nettstedene</translation>
<translation id="2893546967669465276">Send systemlogger til administrasjonstjeneren</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-apper kan bruke nettverkskonfigurasjoner og CA-sertifikater som angis via denne regelen, men de har ikke tilgang til alle konfigurasjonsalternativene.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Liste over AppPack-utvidelser</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maksimalt antall samtidige tilkoblinger til proxytjeneren</translation>
<translation id="2956777931324644324">Denne innstillingen har ikke vært tilgjengelig siden <ph name="PRODUCT_NAME" />-versjon 36.
Angi om TLS-domenebetingende sertifikatsutvidelser bør aktiveres.
Disse innstillingene blir brukt til å aktivere den TLS-domenebetingede sertifikatsutvidelsen for testing. Denne eksperimentelle innstillingen blir fjernet i fremtiden.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Ikke tillat nettsteder å be om tilgang til Bluetooth-enheter via Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Kontotype for <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-autentisering</translation>
<translation id="2959898425599642200">Regler for å omgå mellomtjener</translation>
<translation id="2960691910306063964">Slå på eller av autentisering uten PIN-kode for fjerntilgangsverter</translation>
<translation id="2976002782221275500">Angir hvor lenge brukeren kan være inaktiv før skjermen nedtones når enheten kjører på batteristrøm.
Når denne innstillingen er konfigurert til en verdi høyere enn null, angir den hvor lenge brukeren må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedtoner skjermen.
Når denne innstillingen er konfigurert som null, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedtones ikke skjermen når brukeren er inaktiv.
Hvis innstillingen ikke er konfigurert, brukes et standard tidsområde.
Innstillingsverdien må spesifiseres i millisekunder. Verdien er låst til å være lavere enn eller samsvarende med forsinkelsen for å slå av skjermen (hvis den er konfigurert) og inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Slå på ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrollér bruken av Web Bluetooth API</translation>
<translation id="3001534538097271560">Hvis denne regelen settes til «false» (usann), kan ikke brukerne velge å sende enkelte typer systeminformasjon og sideinnhold til Google-tjenere. Hvis denne regelen settes til «true» (sann) eller ikke konfigureres, kan brukerne sende enkelte typer systeminformasjon og sideinnhold til Safe Browsing for å bidra til å oppdage farlige apper og nettsteder.
Gå til https://developers.google.com/safe-browsing for å få mer informasjon om Safe Browsing.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Godkjenn notatapper for å tillate dem på låseskjermen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3030000825273123558">Aktiver rapportering av beregninger</translation>
<translation id="3034580675120919256">Gjør at du kan angi om nettsteder får kjøre JavaScript. Kjøring av JavaScript kan tillates for alle nettsteder, eller nektes for alle nettsteder.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes AllowJavaScript, og brukeren kan endre på dette.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Fortsett å kjøre bakgrunnsprogrammer når <ph name="PRODUCT_NAME" /> er lukket</translation>
<translation id="3046192273793919231">Send nettverkspakker til administreringstjeneren for å overvåke nettstatusen</translation>
<translation id="3048744057455266684">Hvis denne innstillingen er angitt og en nettadresse som blir foreslått av søkefeltet inneholder denne parameteren i søkestrengen eller fragmentidentifikatoren, viser forslaget søkeordene og søkeleverandøren i stedet for søkenettadressen.
Denne innstillingen er valgfri. hvis den ikke er angitt, forekommer det ingen søkeordserstatning.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er angitt.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Gjør det mulig å slå av WPAD-optimalisering (automatisk oppdagelse av nettproxyer) i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen er satt til false (usann), er WPAD-optimalisering slått av, noe som fører til at <ph name="PRODUCT_NAME" /> må vente lenger på DNS-baserte WPAD-tjenere. Hvis denne regelen er slått på, eller hvis du ikke har spesifisert den, er WPAD-optimalisering slått på.
Innstillingen for WPAD-optimalisering kan ikke endres av brukerne. Dette gjelder uansett hvordan eller om denne regelen er konfigurert.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Skjermsparer som skal brukes på påloggingssiden i detaljistmodus</translation>
<translation id="3072847235228302527">Angi bruksvilkårene for en konto på enheten</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurer Cast-mottakeren i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Liste over aktiverte programtillegg</translation>
<translation id="3101501961102569744">Velg hvordan innstillinger for proxy-tjener angis</translation>
<translation id="3117676313396757089">Advarsel: DHE fjernes helt fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> etter versjon 57 (rundt mars 2017), og da slutter denne regelen å fungere.
Hvis regelen ikke er angitt eller er satt til false (usann), er ikke DHE-chifferserier i TLS slått på. Den kan angis som true (sann) for å sikre kompatibilitet med utdaterte tjenere. Dette er en midlertidig løsning, og eventuelle slike tjenere bør konfigureres på nytt.
Vi anbefaler at tjenere overføres til ECDHE-chifferserier. Hvis det ikke er mulig, bør du sikre at nøkkelutveksling er slått på for chifferserien.</translation>
<translation id="316778957754360075">Denne innstillingen ble trukket tilbake fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> versjon 29. Den anbefalte måten å konfigurere utvidelses- og appsamlinger fra organisasjoner på, er å inkludere nettstedet som leverer CRX-pakkene i ExtensionInstallSources, og legge direktenedlastingslinkene til pakkene på en nettside. En appvelger for denne nettsiden kan opprettes ved hjelp av innstillingen for ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">siden versjon <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-apper har ikke tilgang til bedriftsnøkler. Denne regelen har ingen innvirkning på slike.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Lar deg spesifisere hvilken proxy-tjener som brukes av <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre proxy-innstillingene.
Hvis du velger å aldri bruke proxy-tjenere og alltid koble til direkte, ignoreres alle andre alternativer.
Hvis du velger å bruke systeminnstillingene for proxy-tjenere, ignoreres alle andre alternativer.
Hvis du velger at proxy-tjenere skal oppdages automatisk, ignoreres alle andre alternativer.
Hvis du velger modusen for fast proxy-tjener, kan du spesifisere flere alternativer i «Adresse eller nettadresse for proxy-tjener» og «Kommadelt liste over regler for å omgå proxy-tjener». ARC-apper kan bare bruke den HTTP-proxy-tjeneren som har høyest prioritet.
Du finner detaljerte eksempler her:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Hvis du slår på denne innstillingen, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> og ARC-appene alle proxy-tjenerrelaterte alternativer som spesifiseres fra kommandolinjen.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, kan brukerne velge egne innstillinger for proxy-tjenere.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maksimer det første nettleservinduet ved den første kjøringen</translation>
<translation id="3213821784736959823">Kontrollerer hvorvidt den innebygde DNS-klinten brukes i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne innstillingen er angitt som «true», blir den innebygde DNS-klienten brukt, så sant den er tilgjengelig.
Hvis denne innstillingen angis til «false», blir den innebygde DNS-klienten aldri brukt.
Hvis denne innstillingen ikke angis, kan brukerne endre hvorvidt den innebygde DNS-klienten blir brukt ved å redigere chrome://flagg, eller spesifiserer et kommandolinjeflagg.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Denne retningslinjen tvinger startsiden til å bli importert fra nåværende standard nettleser hvis den er aktivert. Hvis retningslinjen er deaktivert, importeres ikke startsiden. Hvis retningslinjen ikke er angitt, er det mulig at brukeren får spørsmål om hvorvidt vedkommende ønsker å importere, eller så kan importeringen skje automatisk.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Inkognitomodus er tilgjengelig</translation>
<translation id="3220624000494482595">Hvis kioskappen er en Android-app, har den ikke kontroll over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen – selv ikke hvis regelen er angitt som <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Nettadressemønstre du vil tillate installasjoner av utvidelser, programmer og brukerskript fra</translation>
<translation id="3240609035816615922">Regel for tilgang til konfigurering av skrivere.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Angir hvor lenge brukeren kan være inaktiv før skjermen nedtones når enheten kjører på batteristrøm.
Når denne innstillingen er konfigurert til en verdi høyere enn null. angir den hvor lenge brukeren må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedtoner skjermen.
Når denne innstillingen er konfigurert som null, nedtoner ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skjermen når brukeren er inaktiv.
Hvis innstillingen ikke er konfigurert, brukes et standard tidsområde.
Innstillingsverdien må spesifiseres i millisekunder. Verdien er låst til å være lavere enn eller samsvarende med forsinkelsen for å slå av skjermen (hvis den er konfigurert) og inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kodinger av standard søkeleverandør</translation>
<translation id="3273221114520206906">Standard JavaScript-innstilling</translation>
<translation id="3288595667065905535">Utgivelseskanal</translation>
<translation id="3292147213643666827">Aktiverer <ph name="PRODUCT_NAME" /> til å fungere som mellomtjener mellom <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> og tidligere skrivere tilkoblet denne datamaskinen. Hvis innstillingen er aktivert eller ikke konfigurert, kan brukerne aktivere mellomtjener for Google Cloud Print ved hjelp av autentisering i Google-kontoen. Hvis denne innstillingen er deaktivert, kan ikke brukere aktivere mellomtjeneren, og får ikke tilgang til å dele datamaskinens skrivere med <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Slår på muligheten for å avslutte prosesser i oppgavebehandlingen</translation>
<translation id="3307746730474515290">Kontrollerer hvilke typer apper/utvidelser som kan installeres, og begrenser tilgang under kjøring.
Med denne innstillingen godkjennes app-/utvidelsestypene som det er tillatt å installere i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og verter kan samhandle med. Verdien er en liste over strenger fra dette utvalget: «extension», «theme», «user_script», «hosted_app», «legacy_packaged_app» og «platform_app». Se utvidelsesdokumentasjonen for <ph name="PRODUCT_NAME" /> for å få mer informasjon om disse typene.
Vær oppmerksom på at denne regelen også påvirker utvidelser og apper som skal tvangsinstalleres via ExtensionInstallForcelist.
Hvis du konfigurerer innstillingen, installeres ikke app-/utvidelsestypene som ikke er oppført på listen.
Hvis du ikke konfigurerer innstillingen, finnes det ikke noen begrensninger for hvilke app-/utvidelsestyper som er akseptable.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Gjør det mulig å definere en liste med nettadressemønstre for å spesifisere nettsteder som har tillatelse til å bruke nøkkelgenerering. Hvis det er et nettadressemønster i «KeygenBlockedForUrls», overstyrer det disse unntakene.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettstedene, enten fra regelen «DefaultKeygenSetting» hvis den er angitt, eller fra brukerens personlige konfigurasjon.</translation>
<translation id="332771718998993005">Finn ut hvilket navn som er annonsert som en destinasjon for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne innstillingen er satt til en streng som ikke er tom, brukes denne strengen som navnet på destinasjonen for <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ellers blir enhetsnavnet angitt som destinasjonsnavnet. Hvis denne innstillingen ikke er satt til noen verdi, blir enhetsnavnet angitt som destinasjonsnavnet, og eieren av enheten (eller en bruker fra domenet som administrerer enheten) kan endre det. Navnet er begrenset til 24 tegn.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Bruk vertsnettleser som standard</translation>
<translation id="3395348522300156660">Angir skriverne som en bruker kan bruke.
Denne regelen brukes bare hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt for <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Hvis denne regelen brukes, blir bare skriverne med ID-er som samsvarer med verdiene i denne regelen, tilgjengelige for brukeren. ID-ene må samsvare med oppføringene i filen spesifisert i <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Hvis denne retningslinjen er angitt som Sann eller ikke er konfigurert, aktiverer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gjestepålogging. Gjestepålogginger er anonyme brukerøkter og krever ikke passord.
Hvis denne retningslinjen er angitt som Usann, tillater ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> at gjesteøkter startes.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Fremtvinger bruk av et minimumsnivå for Begrenset innhold-modusen på YouTube og hindrer brukerne
i å velge en mindre begrenset modus.
Hvis denne innstillingen er angitt som Streng (Strict), er
Begrenset innhold-modusen på YouTube alltid aktiv.
Hvis denne innstillingen er angitt som Moderat (Moderate), kan brukerne
velge mellom moderat eller strengt nivå for begrenset innhold-modus, men
de kan ikke slå av Begrenset innhold-modusen.
Hvis denne innstillingen er angitt som av (Off), eller hvis ingen verdi er angitt, fremtvinger ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruk av Begrenset innhold-modusen. Eksterne regler, for eksempel YouTube-regler, kan imidlertid fortsatt fremtvinge bruk av Begrenset innhold-modusen.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Slå på nettverksforutsigelse</translation>
<translation id="3449886121729668969">Konfigurerer innstillingene for proxy-tjenere for <ph name="PRODUCT_NAME" />. Disse er også tilgjengelige for ARC-apper.
Denne regelen er ikke klar til bruk ennå, så ikke bruk den.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Spesifiserer nettadressen som søkemotoren bruker for å levere en ny fane-side.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke angis, leveres ingen nye fane-side.
Denne innstillingen etterfølges bare dersom «DefaultSearchProviderEnabled» er aktivert.</translation>
<translation id="346731943813722404">Angi hvorvidt tidtaking av strømstyringsforsinkelser og grense for øktens varighet bare skal begynne å løpe etter brukerens første aktivitet i en økt.
Hvis innstillingen er satt til True, begynner ikke tidtakingen av strømstyringsforsinkelser og øktens varighet å løpe før etter at brukerens første aktivitet i en økt er registrert.
Hvis innstillingen er satt til False eller ikke er angitt, begynner tidtakingen av strømstyringsforsinkelser og øktens varighet å løpe umiddelbart når økten starter.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Slett brukerdata ved avlogging</translation>
<translation id="348495353354674884">Aktiver virtuelt tastatur</translation>
<translation id="3496296378755072552">Passordbehandling</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurer ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Angir nettadressen for søkemotoren som brukes til bildesøk. Søkeforespørsler blir sendt via GET-metoden. Hvis DefaultSearchProviderImageURLPostParams-innstillingen er angitt, bruker bildesøkforespørsler POST-metoden i stedet.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke angis, brukes ikke bildesøk.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er aktivert.</translation>
<translation id="350797926066071931">Aktiver oversettelse</translation>
<translation id="3512226956150568738">Hvis klientens enhetsmodell allerede støttet ARC før overføringen til ext4 var nødvendig for å kjøre ARC, og hvis ArcEnabled-regelen er satt til sann, har dette alternativet samme effekt som AskUser (verdi 3). I alle andre tilfeller (hvis enhetsmodellen ikke støttet ARC tidligere, eller hvis ArcEnabled-regelen er satt til usann), tilsvarer denne verdien DisallowArc (verdi 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Aktiver alternative feilsider</translation>
<translation id="3547954654003013442">Innstillinger for proxy-tjener</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigurer autentiseringsatferden ved pålogging</translation>
<translation id="3627678165642179114">Aktiver eller deaktiver nett-tjeneste for stavekontroll</translation>
<translation id="3646859102161347133">Angi skjermforstørrelsestype</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikon for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="3660562134618097814">Overfør SAML IdP-informasjonskapsler ved pålogging</translation>
<translation id="3687282113223807271">Safe Browsing-tjenesten viser en advarselsside når brukere navigerer til nettsteder som er merket som potensielt skadelige. Hvis du slår på denne innstillingen, hindres brukerne i å ignorere advarselssiden og gå videre til det skadelige nettstedet.
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke er konfigurert, kan brukerne velge å gå videre til det rapporterte nettstedet etter å ha sett advarselen.
Gå til https://developers.google.com/safe-browsing for å få mer informasjon om Safe Browsing.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurer installasjonssperrelisten for utvidelser</translation>
<translation id="3711895659073496551">Suspender</translation>
<translation id="3736879847913515635">Slå på «Legg til person» i brukeradministreringen</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokkér nøkkelgenerering på disse nettstedene</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokkering av utviklermodus</translation>
<translation id="3758089716224084329">Lar deg spesifisere hvilken proxy-tjener som brukes av <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre proxy-innstillingene.
Hvis du velger å aldri bruke proxy-tjenere og alltid koble til direkte, ignoreres alle andre alternativer.
Hvis du velger at proxy-tjenere skal oppdages automatisk, ignoreres alle andre alternativer.
Du finner detaljerte eksempler her:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Hvis du slår på denne innstillingen, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> og ARC-appene alle proxy-tjenerrelaterte alternativer som spesifiseres fra kommandolinjen.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, kan brukerne velge egne innstillinger for proxy-tjenere.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Deaktiver utviklerverktøy</translation>
<translation id="3765260570442823273">Varighet på advarselmeldingen for inaktiv avlogging</translation>
<translation id="376931976323225993">Lar deg angi om <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-programtillegget skal kunne kjøres automatisk på nettsteder eller ikke. Du kan enten tillate eller forby automatisk kjøring av <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-programtillegget for alle nettsteder.
Med «Klikk for å spille av» kan <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-programtillegget kjøres, men brukeren må klikke på plassholderen for å starte det.
Hvis denne regelen ikke angis, kan brukeren endre innstillingen manuelt.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Inkluder ikke-standardisert port i SPN for Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Hvis denne regelen angis som «true» (sann), vises verktøyradikonet for Cast hele tiden i verktøyraden eller overflytsmenyen, og brukere kan ikke fjerne det.
Hvis denne regelen angis som «false» (usann) eller ikke angis, kan brukere feste eller fjerne ikonet via den kontekstuelle menyen.
Hvis regelen «EnableMediaRouter» angis som «false», har denne regelens verdi ingen virkning, og verktøyradikonet vises ikke.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Innstillinger for strømstyring når brukeren er inaktiv</translation>
<translation id="3793095274466276777">Konfigurerer standard nettleserkontroller i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og hindrer brukere i å endre dem. Hvis du aktiverer denne innstillingen, sjekker <ph name="PRODUCT_NAME" /> alltid ved oppstart om den er standardnettleser, og registrerer seg selv automatisk om mulig. Hvis denne innstillingen er deaktivert, sjekker <ph name="PRODUCT_NAME" /> aldri om den er standardnettleser, og deaktiverer brukerstyrt kontroll av dette alternativet. Hvis denne innstillingen ikke er angitt, lar <ph name="PRODUCT_NAME" /> brukeren kontrollere om den er standardnettleser, og hvorvidt brukervarslinger skal vises når den ikke er det.</translation>
<translation id="379602782757302612">Lar deg angi hvilke utvidelser brukerne IKKE kan installere. Utvidelser som allerede er installert, blir deaktivert hvis de er svartelistet – uten at brukeren kan aktivere dem. Når en utvidelse som er deaktivert på grunn av svartelisten, fjernes fra svartelisten, aktiveres den automatisk igjen.
En svartelisteverdi på «*» betyr at alle utvidelser er svartelistet, med mindre de er uttrykkelig oppført i godkjenningslisten.
Hvis denne regelen ikke er angitt, kan brukeren installere alle utvidelser i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurerer katalogen <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruker for å laste ned filer.
Hvis du angir denne regelen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> den oppgitte katalogen uansett om brukeren har angitt en annen katalog eller slått på flagget for å velge lagringsplass for hver nedlasting.
Gå til https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for å se en liste over variabler som kan brukes.
Hvis du ikke angir denne regelen, brukes standardkatalogen for nedlasting. Brukeren kan i så fall endre denne katalogen.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Aktiver TLS-domenebetingede sertifikatutvidelser (foreldet)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Angi en liste over deaktiverte programtillegg</translation>
<translation id="3816312845600780067">Aktiver hurtigtasten for avbrytelse av automatisk pålogging</translation>
<translation id="3820526221169548563">Slå på tilgjengelighetsfunksjonen for skjermtastaturet.
Hvis denne innstillingen angis som sann, aktiveres alltid skjermtastaturet.
Hvis denne innstillingen angis som usann, deaktiveres alltid skjermtastaturet.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis denne innstillingen ikke angis, blir skjermtastaturet i utgangspunktet slått av, men kan slås på av brukeren når som helst.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigurer TalkGadget-prefikset for verter med ekstern adgang</translation>
<translation id="383466854578875212">Lar deg spesifisere hvilke innebygde meldingsverter som ikke er underlagt svartelisten.
Svartelisteverdien * betyr at alle innebygde meldingsverter er svartelistet, og bare de innebygde meldingsvertene som er registrert som godkjente, blir lastet inn.
Som standard er alle innebygde meldingsverter godkjente, men hvis alle meldingsverter har blitt svartelistet av retningslinjene, kan godkjenningslisten brukes for å overkjøre dem.</translation>
<translation id="384743459174066962">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer hvilke nettsteder som får åpne forgrunnsvinduer. Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultPopupsSetting hvis denne er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis den nevnte retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Rapportér informasjon om den aktive kioskøkten, for eksempel
app-ID og -versjon.
Hvis regelen settes til false (usann), rapporteres ikke
informasjonen om kioskøkten. Hvis den settes til true (sann)
eller ikke angis, rapporteres informasjonen om kioskøkten.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Legg til en parameter i hentingen av Variasjoner-utgangsverdien i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis dette er angitt, legges en søkeordsparameter kalt «restrict» til i nettadressen som blir brukt til Variasjoner-utgangsverdien. Verdien for parameteren er den samme som er angitt i denne regelen.
Hvis dette ikke er angitt, endres ikke nettadressen for Variasjoner-utgangsverdien.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Den laveste SSL-versjonen som er på</translation>
<translation id="3864020628639910082">Angir nettadressen for søkemotoren som brukes for søkeforslag. Nettadressen må inneholde strengen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som erstattes med teksten brukeren har skrevet inn hittil, når søket utføres.
Denne regelen er valgfri. Hvis den ikke angis, brukes det ikke noen forslagsnettadresser.
Googles forslagsnettadresse kan spesifiseres slik: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Denne regelen gjelder bare hvis regelen DefaultSearchProviderEnabledpolicy er slått på.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beskrivelse</translation>
<translation id="3868347814555911633">Denne retningslinjen er aktiv bare i detaljistmodus.
Oppfører utvidelser som automatisk installeres for demo-brukeren, for enheter i detaljistmodus. Disse utvidelsene lagres på enheten og kan installeres utenfor nettet, etter installeringen.
Hver oppføring på listen inneholder en ordliste som må inkludere utvidelse-ID-en i feltet for utvidelse-ID samt dets oppdateringsnettadresse i feltet for oppdateringsnettadresse.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Modus for integrert tofaktor-autentisering</translation>
<translation id="388237772682176890">Denne regelen ble avviklet i M53 og fjernet i M54, fordi støtten for SPDY/3.1 ble fjernet.
Slår av bruken av SPDY-protokollen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen er slått på, er SPDY-protokollen utilgjengelig i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen er slått av, er det tillatt å bruke SPDY.
Hvis denne regelen ikke er spesifisert, er SPDY tilgjengelig.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Retningslinjer for hurtigopplåsing</translation>
<translation id="3891357445869647828">Aktiver JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Slår av utviklerverktøyene og JavaScript-konsollen.
Hvis du slår på denne innstillingen, fjernes tilgangen til utviklerverktøyene, og nettstedelementene kan ikke inspiseres lenger. Alle hurtigtaster og eventuelle oppføringer i menyer eller kontekstmenyer som kan åpne utviklerverktøyene eller JavaScript-konsollen, blir slått av.
Hvis dette alternativet slås av eller ikke angis, kan utviklerverktøyene og JavaScript-konsollen brukes.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Spesifiser de anbefalte lokalitetene for offentlige økter</translation>
<translation id="3911737181201537215">Denne regelen har ingen innvirkning på loggføring i Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Slår av Google Disk-synkronisering i Filer-appen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ved bruk av mobiltilkobling når den har verdien true (sann). I disse tilfellene lastes ikke noen data opp til Google Disk.
Hvis den ikke er spesifisert eller har verdien false (usann), kan brukere overføre filer til Google Disk.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Nettadresse til en .pac-fil for proxy-tjener</translation>
<translation id="3939893074578116847">Send nettverkspakker til administreringstjeneren for å overvåke nettstatusen, slik at
tjeneren kan oppdage om enheten er uten nett.
Hvis denne regelen er satt til true (sann), sendes nettverkspakker for
overvåking (såkalte <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Hvis den settes til false (usann) eller ikke angis, sendes det ingen pakker.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Hvis denne regelen er angitt som «true» (sann), tillates ekstern attestering for enheten, og et sertifikat genereres automatisk og lastes opp til administreringstjeneren for enheten.
Hvis den er angitt som «false» (usann), eller hvis ikke noe er angitt, genereres det ikke noe sertifikat, og kall til enterprise.platformKeysPrivate extension API mislykkes.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Gir tilgang til en liste over nettadresser</translation>
<translation id="3965339130942650562">Tidsavbrudd før inaktiv brukeravlogging utføres</translation>
<translation id="3973371701361892765">Aldri skjul hyllen automatisk</translation>
<translation id="3984028218719007910">Avgjør om <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> beholder lokal kontodata etter avlogging. Hvis retningslinjen er angitt som Sann, beholdes det ikke noen vedvarende kontoer av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, og all data fra brukerøkten blir forkastet etter avlogging. Hvis denne retningslinjen er angitt som Usann eller ikke er konfigurert, kan enheten beholde (kryptert) lokal brukerdata.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Nettadresser som får tilgang til videoopptaksenheter på SAML-påloggingssider</translation>
<translation id="4001275826058808087">IT-administratorer for bedriftsenheter kan bruke denne markeringen til å kontrollere om brukerne kan innløse tilbud via Chrome OS- registrering.
Hvis denne innstillingen angis som sann eller ikke angis, kan brukere innløse tilbud via Chrome OS-registrering.
Hvis denne innstillingen angis som usann, kan ikke brukeren innløse tilbud.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Tillat anrop av av filvalgdialoger.</translation>
<translation id="4012737788880122133">Slår av automatiske oppdateringer når den er angitt som «true» (sann).
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter ser automatisk etter oppdateringer når denne innstillingen ikke er konfigurert eller den er angitt som «false» (usann).
Advarsel: Vi anbefaler å ha automatiske oppdateringer slått på, slik at brukere får programvareoppdateringer og kritiske sikkerhetsløsninger. Hvis automatiske oppdateringer slås av, kan brukerne bli utsatt for risiko.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Informasjonskapsler som overføres til brukerens profil, kan ikke brukes av Android-apper.</translation>
<translation id="402759845255257575">Ikke tillat nettsteder å kjøre JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Aktiver standard søkeleverandør</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kontrollerer om tredjeparts underinnhold på en side kan åpne en HTTP Basic Auth-dialogrute som forgrunnsvindu.
Dette deaktiveres vanligvis for å beskytte seg mot nettfisking. Hvis denne retningslinjen ikke er angitt, er den deaktivert, og tredjeparts underinnhold kan ikke åpne en HTTP Basic Auth-dialogrute som forgrunnsvindu.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Deaktiver SPDY-protokoll</translation>
<translation id="408029843066770167">Tillat forespørsler til en Google-tjeneste for klokkeslett</translation>
<translation id="4088589230932595924">Tvungen inkognitomodus</translation>
<translation id="4088983553732356374">Gjør det mulig å velge om nettsteder kan angi lokale data. Dette kan enten tillates for alle nettsteder eller blokkeres for alle nettsteder.
Hvis denne regelen settes til «Behold informasjonskapsler så lenge økten varer», blir informasjonskapslene slettet når økten avsluttes. Vær oppmerksom på at hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> kjører i «bakgrunnsmodus», kan det hende økten ikke avsluttes når det siste vinduet lukkes. Se regelen «BackgroundModeEnabled» for å få mer informasjon om konfigurering av denne atferden.
Hvis denne regelen ikke spesifiseres, brukes «AllowCookies», og brukeren kan endre innstillingen.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Viderekoble til SAML IdP etter at brukeren har bekreftet</translation>
<translation id="410478022164847452">Angir hvor lenge brukeren kan være inaktiv før inaktivitetshandlingen blir utført når enheten kjører på vekselstrøm.
Når denne innstillingen er konfigurert, angir den hvor lenge brukeren må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> utfører inaktivitetshandlingen, som kan konfigureres separat.
Når innstillingen ikke er konfigurert, brukes standard tidslengde.
Innstillingsverdien må angis i millisekunder.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Slå av tvungen sertifikatåpenhet for en liste med nettadresser</translation>
<translation id="4121350739760194865">Gjør at programkampanjer ikke vises på siden Ny fane</translation>
<translation id="4157003184375321727">Rapportering av operativsystem og maskinvareversjon</translation>
<translation id="4183229833636799228">Standard <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-innstilling</translation>
<translation id="4192388905594723944">Nettadressen for validering av autentiseringstokenet for klienten for ekstern tilgang</translation>
<translation id="4203389617541558220">Begrens enhetens kjøretid ved å angi automatisk omstart.
Når denne innstillingen er angitt, spesifiserer den lengden på enhetens kjøretid etter en automatisk omstart er angitt.
Når denne innstillingen ikke angis, begrenses ikke enhetens kjøretid.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
En automatisk omstart angis ved valgt tidspunkt, men den kan forsinkes på enheten med opptil 24 timer hvis brukeren bruker enheten på det gitte tidspunktet.
Merk: For øyeblikket aktiveres automatisk omstart når påloggingsskjermen vises, eller en kiosk-app-økt er i gang. Dette kommer til å forandres i fremtiden, og innstillingen fortsetter å gjelde uavhengig av hvorvidt økter av en viss type er i gang eller ikke.
Innstillingsverdien bør spesifiseres i sekunder. Verdier har et fastlåst minimum på 3600 (én time).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Bare skrivere i godkjenningslisten vises til brukere.</translation>
<translation id="420512303455129789">En katalog som tilordner nettadresser boolske flagg som spesifiserer om tilgang til verten skal tillates (true/sann) eller blokkeres (false/usann).
Denne regelen er bare for intern bruk i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Forsinkelser for skjermlås</translation>
<translation id="423797045246308574">Gjør det mulig å definere en liste med nettadressemønstre for å spesifisere nettsteder som ikke har tillatelse til å bruke nøkkelgenerering. Hvis det er et nettadressemønster i «KeygenAllowedForUrls», overstyrer denne regelen disse unntakene.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettstedene, enten fra regelen «DefaultKeygenSetting» hvis den er angitt, eller fra brukerens personlige konfigurasjon.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Bufferen brukes ikke til Android-apper. Hvis flere brukere installerer den samme Android-appen, blir den lastet ned på nytt for hver bruker.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nei</translation>
<translation id="4261820385751181068">Lokalitet for påloggingsskjermen på enheten</translation>
<translation id="427632463972968153">Angir parameterene som brukes når du utfører et bildesøk med POST. De består av kommainndelte navn og verdi-par. Hvis en verdi er et malparameter, som {imageThumbnail} i eksempelet ovenfor, blir den erstattet med virkelige miniatyrbildedata.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke er angitt, blir forespørsler om bildesøk sendt via GET-metoden.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er aktivert.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Angir en målversjon for automatiske oppdateringer.
Angir prefikset for en målversjon som <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skal oppdateres til. Hvis enheten kjører en versjon før det angitte prefikset, oppdateres enheten til den siste versjonen med det gitte prefikset. Hvis enheten allerede bruker en nyere versjon, skjer det ikke noe (enheten blir med andre ord ikke nedgradert), og enheten beholder den nåværende versjonen. Prefiksformatet fungerer komponentvis, som demonstrert i det følgende eksemplet:
"" (eller ikke konfigurert): Oppdater til den siste tilgjengelige versjonen.
"1412.": Oppdater til en underversjon av 1412 (f.eks. 1412.24.34 eller 1412.60.2)
"1412.2.": Oppdater til en underversjon av 1412.2 (f.eks. 1412.2.34 eller 1412.2.2)
"1412.24.34": Oppdater bare til denne spesifikke versjonen
Advarsel: Det er ikke anbefalt å konfigurere versjonsbegrensninger, siden de kan hindre brukere i å motta programvareoppdateringer og kritiske sikkerhetsløsninger. Hvis oppdateringer begrenses til prefikset for en spesifikk versjon, kan brukerne bli utsatt for risiko.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Angir en liste over apper som kan aktiveres som notatapper på låseskjermen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis den foretrukne notatappen er aktivert på låseskjermen, inneholder låseskjermen et UI-element for å starte den aktuelle appen.
Når appen er startet, kan den opprette et appvindu øverst på låseskjermen og opprette dataelementer (notater) når skjermen er låst. Appen kan også importere opprettede notater til den primære brukerøkten når den aktuelle økten er låst opp. For øyeblikket støttes bare Chrome-notatapper på låseskjermen.
Når regelen er angitt, kan brukeren bare aktivere en app på låseskjermen hvis utvidelses-ID-en til den aktuelle appen er oppført i listeverdien for regelen.
Dette betyr at hvis en tom liste angis for regelen, blir notater på startskjermen fullstendig deaktivert.
Vær oppmerksom på at selv når regelen inneholder en app-ID, er det ikke sikkert at brukeren kan aktivere den aktuelle appen som en notatapp på låseskjermen. I Chrome 61 er for eksempel settet med tilgjengelige apper også begrenset av plattformen.
Hvis regelen ikke angis, innfører den ikke noen begrensinger for hvilke apper brukeren kan aktivere på låseskjermen.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Definerer om DHE-chifferserier i TLS er slått på</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 eller nyere</translation>
<translation id="4322842393287974810">La den automatisk startede kioskappen uten forsinkelse kontrollere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen</translation>
<translation id="4325690621216251241">Legg til en avloggingsknapp for systemstatusfeltet</translation>
<translation id="4347908978527632940">Hvis verdien er «true» (sann) og brukeren er en administrert bruker, kan andre Android-apper sende forespørsler om brukerens nettbegrensninger gjennom en innholdsleverandør.
Hvis verdien er «false» (usann) eller ikke spesifisert, returnerer innholdsleverandøren ingen informasjon.</translation>
<translation id="436581050240847513">Rapportér nettverksgrensesnitt for enheten</translation>
<translation id="4372704773119750918">Ikke tilllat bedriftsbrukeren å være en del av flerprofilen (primær eller sekundær)</translation>
<translation id="4377599627073874279">La alle nettsteder vise alle bilder</translation>
<translation id="437791893267799639">Innstillingen er ikke angitt – ikke tillat dataoverføring og ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfigurer ekstern attestering med TPM-mekanisme</translation>
<translation id="4418726081189202489">Hvis du setter denne regelen til «false» (usann), forhindres <ph name="PRODUCT_NAME" /> fra å sende sporadiske forespørsler til en Google-tjeneste for å innhente et nøyaktig tidsstempel. Slike forespørsler er aktivert hvis regelen er satt til «true» (sann) eller ikke er angitt.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Manuell konfigurering av mellomtjenerinnstillinger</translation>
<translation id="4429220551923452215">Aktiverer eller deaktiverer snarveien til appene i bokmerkefeltet.
Hvis denne innstillingen ikke angis, kan brukeren velge å vise eller skjule snarveien til appene fra hurtigmenyen i bokmerkefeltet.
Hvis denne innstillingen konfigureres, kan ikke brukeren endre den, og snarveien til appene vises enten alltid eller aldri.</translation>
<translation id="443665821428652897">Tøm nettsteddata når nettleseren lukkes (foreldet)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Spesifiser en liste over avviklede nettplattformfunksjoner som skal slås på igjen midlertidig.
Med denne regelen kan administratorer slå på avviklede nettplattformfunksjoner på nytt for en begrenset periode. Funksjonene identifiseres av streng-tagger, og funksjonene som samsvarer med taggene i listen som spesifiseres av denne regelen, blir slått på igjen.
Hvis denne regelen ikke spesifiseres, eller hvis listen er tom eller ikke samsvarer med noen av de støttede streng-taggene, fortsetter alle avviklede nettplattformfunksjoner å være avslått.
Selv om selve regelen støttes på plattformene ovenfor, kan funksjonene som slås på, være tilgjengelige på færre plattformer. Ikke alle avviklede nettplattformfunksjoner kan slås på igjen. Bare funksjonene som uttrykkelig listes opp nedenfor, kan slås på igjen for en begrenset periode. Perioden varierer fra funksjon til funksjon. Det generelle formatet for streng-taggene er [NavnetPåDenAvvikledeFunksjonen]_EffectiveUntil[ååååmmdd]. Som referanse kan du gå til https://bit.ly/blinkintents for å se formålet med endringene av nettplattformfunksjonene.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Aktiver lås når enheten blir inaktiv eller suspendert</translation>
<translation id="4449545651113180484">Rotér skjermen 270 grader med klokken</translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokkér tredjeparts informasjonskapsler</translation>
<translation id="4474167089968829729">Slå på lagring av passord i passordbehandleren</translation>
<translation id="4476769083125004742">Hvis denne regelen er angitt som <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, kan ikke Android-apper bruke posisjonsinformasjon. Hvis du angir en annen verdi for denne regelen, eller hvis du ikke angir noen ting, blir brukeren bedt om samtykke når Android-apper prøver å få tilgang til posisjonsinformasjon.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Tving Sikkert Søk</translation>
<translation id="4482640907922304445">Viser Startside-knappen i verktøylinjen til <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, vises alltid Startside-knappen.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vises aldri Startside-knappen.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne innstillingen, kan ikke brukerne endre eller overstyre denne innstillingen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, kan brukeren velge om denne knappen skal vises.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurer nettadressen for Ny fane-siden</translation>
<translation id="4492287494009043413">Deaktiver mulighet til å ta skjermdumper</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurerer bufferstørrelsen som <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruker for lagring av bufrede mediafiler på disken.
Hvis du angir denne innstillingen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> den tildelte bufferstørrelsen uansett om brukeren har spesifisert «--media-cache-size»-flagget eller ikke. Verdien som er angitt i denne innstillingen er ikke en hard grense, men et forslag til buffersystemet. Alle verdier under et par megabyte er for små og blir avrundet oppover til et logisk minimum.
Hvis verdien for innstillingen er 0, brukes standard bufferstørrelse, og brukeren kan ikke endre den.
Hvis innstillingen ikke er angitt, brukes standard bufferstørrelse, og brukeren kan overstyre den med «--media-cache-size»-flagget.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Hvis denne retningslinjen er satt til Sann eller ikke er angitt, er <ph name="PRODUCT_NAME" /> slått på, og brukere kan starte den fra appmenyen, kontekstuelle menyer på siden, mediekontroller på Cast-kompatible nettsteder og (hvis det vises) ikonet for Cast-verktøylinjen.
Hvis denne retningslinjen er satt til Usann, er <ph name="PRODUCT_NAME" /> slått av.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Spør hver gang et nettsted ønsker å spore brukernes fysiske plassering</translation>
<translation id="4519046672992331730">Aktiverer søkeforslag i søkefeltet til <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre på dette.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, brukes søkeforslagene.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, brukes aldri søkeforslagene.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne innstillingen, kan ikke brukeren endre eller overstyre denne innstillingen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, aktiveres den, men brukeren kan endre på dette.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer nettsteder som ikke får vise bilder. Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultImagesSetting, eller fra brukerens egne retningslinjer hvis den nevnte retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Android-apper kan tvangsinstalleres fra Google Administrasjonskonsoll ved hjelp av Google Play. De bruker ikke denne regelen.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Navnet på Android-begrensningen:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokale kontoer på enheten</translation>
<translation id="4555850956567117258">Slå på ekstern attestasjon for brukeren</translation>
<translation id="4557134566541205630">Nettadresse for ny fane for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="4600786265870346112">Aktiver stor markør</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfigurer svarteliste for innebygde meldinger</translation>
<translation id="4617338332148204752">Hopp over sjekk av metatag i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurer godkjenningslisten for installasjon av utvidelser</translation>
<translation id="4632343302005518762">Gi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> tillatelse til å håndtere de oppførte innholdstypene</translation>
<translation id="4633786464238689684">Endrer standardatferden til tastene på den øverste raden til funksjonstaster.
Hvis denne innstillingen er angitt som sann (true), kan du bruke den øverste raden med taster på tastaturet som funksjonstaster. Da må du holde inne søketasten for å bruke dem som medietaster igjen.
Hvis denne innstillingen er angitt som usann (false) eller ikke er angitt, har disse tastene standardfunksjon som medietaster, og fungerer som funksjonstaster når du holder søketasten inne.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Navnene på de innebygde meldingsvertene som skal unntas fra svartelisten.</translation>
<translation id="4650759511838826572">Deaktiver protokollsystemer for nettadresse</translation>
<translation id="465099050592230505">Nettadresse for bedriftens nettbutikk (avviklet)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Innstillinger for administrasjon av utvidelser</translation>
<translation id="4668325077104657568">Standardinnstilling for bilder</translation>
<translation id="467236746355332046">Støttede funksjoner:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Tilpass listen over nettadressemønstre som alltid skal gjengis av <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes standardgjengivelsen for alle nettsteder, som angitt i regelen «ChromeFrameRendererSettings».
Du finner eksempelmønstre på https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Åpne en liste over nettadresser</translation>
<translation id="4680961954980851756">Aktiver Autofyll</translation>
<translation id="4722399051042571387">Hvis denne regelen er angitt som «false» (usann), kan ikke brukerne angi PIN-koder som er svake og enkle å gjette.
Her er noen eksempler på svake PIN-koder: PIN-koder som bare består av det samme tallet (1111), PIN-koder som består av tall i stigende eller synkende rekkefølge (1234 eller 4321) og vanlig brukte PIN-koder.
Som standard ser brukerne en advarsel – ikke en feilmelding – hvis PIN-koden anses som svak.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Aktiver kryssing av brannmur fra ekstern tilgangsklient</translation>
<translation id="4725123658714754485">Kontrollerer om bruksberegninger og diagnostikkdata, inkludert programstopprapporter, rapporteres til Google. Hvis regelen er angitt som «True» (sann), rapporterer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bruksberegninger og diagnostikkdata. Hvis den ikke er konfigurert eller er angitt som «False» (usann), er rapportering av beregninger og dianostikkdata deaktivert.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Slå på Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Retningslinjer knyttet til integrert HTTP-autentisering.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Tjenere <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan delegere til.
Atskill tjenernavnene med komma. Jokertegn (*) er tillatt.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, delegerer ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> brukerlegitimasjon selv om en tjener registreres som intranett.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klientsertifikatet for tilkobling til RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Aktiver tilgjengelighetsfunksjonen for den store musepekeren.
Hvis denne innstillingen angis til «true», er den store musepekeren alltid aktivert.
Hvis denne innstillingen angis til «false», er den store musepekeren alltid deaktivert.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis denne innstillingen ikke angis, deaktiveres den store musepekeren til å å begynne med, men brukere kan aktivere den når som helst.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurer funksjonaliteten for oppdatering av <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvare</translation>
<translation id="4807950475297505572">Det fjernes brukere til nok plass er frigjort, i rekkefølgen «lengst tid siden forrige gang brukt»</translation>
<translation id="4815725774537609998">Denne regelen er avviklet. Bruk ProxyMode i stedet.
Lar deg spesifisere hvilken proxy-tjener som brukes av <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre proxy-innstillingene.
Hvis du velger å aldri bruke proxy-tjenere og alltid koble til direkte, ignoreres alle andre alternativer.
Hvis du velger å bruke systeminnstillingene for proxy-tjenere eller at proxy-tjenere skal oppdages automatisk, ignoreres alle andre alternativer.
Hvis du velger manuelle innstillinger for proxy-tjenere, kan du spesifisere flere alternativer i «Adresse eller nettadresse for proxy-tjener», «Nettadresse til en .pac-fil for proxy-tjener» og «Kommadelt liste over regler for å omgå proxy-tjener». ARC-apper kan bare bruke den HTTP-proxy-tjeneren som har høyest prioritet.
Du finner detaljerte eksempler her:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Hvis du slår på denne innstillingen, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> alle proxy-tjenerrelaterte alternativer som spesifiseres fra kommandolinjen.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, kan brukerne velge egne innstillinger for proxy-tjenere.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Tillat at bedriftsbrukeren er både primær- og sekundærbruker (standardatferd for ikke-administrerte brukere)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Handling som skal utføres når inaktivitetsforsinkelsen blir overgått mens maskinen kjører på batteriet</translation>
<translation id="4834526953114077364">Det fjernes brukere til nok plass er frigjort, i rekkefølgen «lengst tid siden forrige gang brukt og ikke pålogget de siste tre månedene»</translation>
<translation id="4838572175671839397">Inneholder et regeluttrykk som brukes for å avgjøre hvilke brukere som kan logge seg på <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis en bruker forsøker å logge seg på med et brukernavn som ikke samsvarer med dette mønsteret, vises det en relatert feilmelding.
Hvis denne retningslinjen ikke angis eller står tom, kan alle brukere logge seg på <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Tillat fullskjermmodus</translation>
<translation id="4869787217450099946">Angir om det er tillatt med låser for skjermaktivering. Låser for skjermaktivering kan forespørres via utvidelses API-en for strømsparing.
Hvis denne regelen har verdien «true» eller ikke angitt, er det tillatt med låser for skjermaktivering for strømsparing.
Hvis denne regelen har verdien «false», ignoreres forespørsler om låsing av skjermaktivering.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Høyeste SSL-versjon er slått på</translation>
<translation id="4881315447528084360">Spesifiserer en liste over apper og utvidelser som installeres stille, uten brukerinteraksjon, og som ikke kan avinstalleres eller deaktiveres av brukeren. Alle tillatelser som appene/utvidelsene ber om, blir gitt implisitt, uten brukerinteraksjon, inkludert eventuelle ekstra tillatelser som fremtidige versjoner av appen/utvidelsen ber om. I tillegg gis tillatelser for utvidelses-API-ene enterprise.deviceAttributes og enterprise.platformKeys. (Disse to API-ene er ikke tilgjengelige for apper/utvidelser som ikke tvangsinstalleres.)
Denne regelen kommer foran en <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />-regel som kan være i konflikt med den. Hvis en app eller utvidelse som tidligere ble tvangsinstallert, fjernes fra denne listen, avinstalleres den automatisk av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
For Windows-forekomster som ikke er koblet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domene, er tvungen installasjon begrenset til apper og utvidelser oppført i Chrome Nettmarked.
Merk at kildekoden for alle utvidelser kan endres av brukere via utviklerverktøyene (noe som potensielt kan ødelegge funksjonaliteten for utvidelsen). Hvis dette er noe som skaper bekymring, er det best å angi <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />-regelen.
Listeelementene i regelen er strenger som inneholder en utvidelses-ID og en nettadresse for oppdatering atskilt med semikolon (<ph name="SEMICOLON" />). Utvidelses-ID-en er strengen på 32 tegn man for eksempel finner i <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> når man er i utviklermodus. Nettadressen for oppdatering skal peke til oppdateringsmanifestet i XML-format som beskrevet i <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Merk at nettadressen for oppdatering som er angitt i denne regelen, bare brukes for første installasjon – senere oppdateringer av utvidelsen bruker nettadressen for oppdatering som er oppgitt i utvidelsens manifest.
<ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> installerer for eksempel <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" />-appen fra standardnettadressen for oppdatering for Chrome Nettmarked. Hvis du vil ha mer informasjon om verter for utvidelser, kan du se: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />
Hvis denne regelen ikke angis, installeres ingen apper eller utvidelser automatisk, og brukeren kan avinstallere hvilken som helst app eller utvidelse i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Angir parameterene som brukes når du utfører et forslagssøk med POST. De består av kommainndelte navn og verdi-par. Hvis en verdi er et malparameter, som {searchTerms} i eksempelet ovenfor, blir den erstattet med virkelige søkeordsdata.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke er angitt, blir forespørsler om søkeforslag sendt via GET-metoden.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er aktivert.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametret som kontrollerer søkeordplasseringen for standardsøkemotoren</translation>
<translation id="4899708173828500852">Aktiver Safe Browsing</translation>
<translation id="4906194810004762807">Oppdateringsfrekvens for enhetsinnstilling</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast-mottaker</translation>
<translation id="4962262530309732070">Hvis denne regelen angis som «true» (sann) eller ikke konfigureres, tillates «Legg til person» i brukeradministreringen for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen angis som «false» (usann), tillates ikke oppretting av nye profiler via brukeradministreringen for <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Gjør det mulig å spesifisere en liste over nettadressemønstre som spesifiserer nettsteder <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal velge klientsertifikat for automatisk, hvis nettstedet krever sertifikat.
Verdien må være en matrise med JSON-ordlister i strengformat. Hver ordliste må ha formen { "mønster": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, der $URL_PATTERN er et mønster for spesifisering av innhold. $FILTER begrenser klientsertifikatene nettleseren automatisk velger fra. Uavhengig av hvilket filter som brukes, blir det bare valgt sertifikater som stemmer overens med tjenerens sertifikatforespørsel. Hvis $FILTER har formen { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, velges det bare klientsertifikater som er utstedt av et sertifikat med CommonName $ISSUER_CN. Hvis $FILTER er den tomme katalogen {}, brukes det ikke ytterligere begrensninger for valg av klientsertifikater.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, blir det ikke valgt klientsertifikat automatisk for noen nettsteder.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Hvis regelen «OffHours» er angitt, ignoreres de spesifiserte enhetsreglene (og standardverdiene for disse reglene brukes i stedet) i løpet av de definerte tidsintervallene. Enhetsreglene brukes på nytt av Chrome hver gang perioden for «OffHours» begynner og slutter. Brukeren blir varslet og tvunget til å logge av når «OffHours»-perioden slutter og enhetsinnstillingene for regelen blir endret (for eksempel når brukeren er logget på med en konto som ikke er tillatt).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Datatype:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Tillat kjøring av foreldede programtillegg</translation>
<translation id="4988291787868618635">Handling som skal utføres når inaktivitetsforsinkelsen blir overskredet</translation>
<translation id="4995548127349206948">Om NTLMv2-autentisering er aktivert eller ikke.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Gi tilgang til nettsteder som ikke inngår i innholdspakker</translation>
<translation id="5052081091120171147">Denne retningslinjen tvinger import av nettleserloggen fra den aktuelle standardnettleseren hvis den er aktivert. Hvis den er aktivert, påvirker denne retningslinjen også importdialogen. Hvis den er deaktivert, importeres ingen nettleserlogg. Hvis den ikke er angitt, er det mulig at brukeren får spørsmål om hvorvidt vedkommende ønsker å importere, eller så kan importeringen skje automatisk.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Skjermforstørrelse deaktivert</translation>
<translation id="5067143124345820993">Godkjenningsliste for brukerpålogging</translation>
<translation id="5068140065960598044"><ph name="PRODUCT_NAME" />-regelen for nettskyen overstyrer maskinens retningslinjer.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Deaktiver forhåndsvisning av utskrift</translation>
<translation id="5090209345759901501">Utvid innstillingen for Flash-innhold til alt innhold</translation>
<translation id="5105313908130842249">Forsinkelse for låst skjerm når enheten kjører på batteristrøm</translation>
<translation id="5108031557082757679">Deaktiverte bedriftsskrivere</translation>
<translation id="5130288486815037971">Definerer om RC4-chifferserier i TLS er slått på</translation>
<translation id="5141670636904227950">Angi standard skjermforstørrelsestype som er aktivert på påloggingssiden</translation>
<translation id="5142301680741828703">Alltid gjengi følgende nettadressemønstre i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Lar deg spesifisere ytterligere parametere som brukes når <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> kjører <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne tillatelsen ikke er angitt, blir standardkommandolinjen brukt.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Hvor ofte (i millisekunder) nettverkspakker for overvåking sendes.
Hvis denne regelen ikke er spesifisert, er standardintervallet 3 minutter.
Minimumsintervallet er 30 sekunder, og maksimumsintervallet er 24 timer. Verdier
utenfor dette området blir begrenset til dette området.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurer Google Disk i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Lar deg angi hvilke utvidelser som ikke omfattes av sperrelisten. En sperrelisteverdi på * betyr at alle utvidelser settes på sperrelisten, og at brukere kun kan installere utvidelser som står oppført på godkjenningslisten. Alle utvidelser står på godkjenningslisten som standard. Men hvis alle utvidelser har blitt oppført på sperrelisten, kan godkjenningslisten overstyre dette.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Aktiverer bruken av alternative sider for feilmeldinger som er innebygd i <ph name="PRODUCT_NAME" /> (for eksempel «Siden ble ikke funnet»), og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, brukes alternative sider for feilmeldinger.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, brukes aldri alternative sider for feilmeldinger.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne innstillingen, kan ikke brukerne endre eller overstyre denne innstillingen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, kan dette aktiveres, men brukeren kan endre på dette.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blokkering av utviklermodus.
Hvis denne innstillingen er angitt som True, hindrer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> enheten fra å starte opp i utviklermodus. Systemet nekter å starte opp og viser en feilmelding når utviklermodus er aktivert.
Hvis innstillingen ikke er angitt, eller angitt som False, forblir utviklermodusen tilgjengelig for enheten.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer hvilke nettsteder som ikke får vise varsler.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultNotificationsSetting hvis den er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis den nevnte retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="5219844027738217407">For Android-apper har denne regelen bare innvirkning på mikrofonen. Når denne regelen er angitt som «true» (sann), slås mikrofonen av for alle Android-apper – uten unntak.</translation>
<translation id="523505283826916779">Tilgjengelighetsinnstillinger</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokkér farlige nedlastinger</translation>
<translation id="5255162913209987122">Kan anbefales</translation>
<translation id="527237119693897329">Lar deg spesifisere hvilke innebygde meldingsverter som ikke skal lastes inn.
En svartelisteverdi på «*» betyr at alle innebygde meldingsverter er svartelistet, med mindre de er eksplistitt oppført på godkjenningslisten.
Hvis denne innstillingen ikke angis, laster <ph name="PRODUCT_NAME" /> inn alle installerte innebygde verter.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Hvis denne er angitt som «true» (sann), kan brukerne bruke maskinvaren på Chrome-enheter til å attestere enhetenes identitet eksternt til sertifiseringsinstansen for personvern via <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> ved bruk av <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Hvis den er angitt som «false» (usann), eller hvis den ikke er angitt, kan ikke API-et kalles opp – i stedet vises en feilkode.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Hvis regelen er konfigurert, blir UDP-portområdet som brukes av WebRTC, begrenset til det spesifiserte portintervallet (inkludert endepunktene).
Hvis regelen ikke er konfigurert, eller hvis den er angitt som en tom streng eller et ugyldig portområde, kan WebRTC bruke alle tilgjengelige lokale UDP-porter.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Angi en liste over programtillegg som brukeren kan aktivere eller deaktivere</translation>
<translation id="5302612588919538756">Denne regelen er avviklet. Vurder å bruke SyncDisabled i stedet.
Tillater at brukeren logger på <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du spesifiserer denne regelen, kan du konfigurere om en bruker har lov til å logge på <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis denne regelen settes til false (usann), fungerer ikke apper og utvidelser som bruker chrome.identity API, så du bør vurdere å bruke SyncDisabled i stedet.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Angir tidsperioden uten brukeraktivitet før det vises en advarsel om at enheten går på batteristrøm.
Når denne innstillingen angis, bestemmes lengden på tiden en bruker må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> viser en advarsel om at inaktivitetshandlingen snart brukes.
Når dette ikke er angitt, vises ingen advarsel.
Innstillingsverdien skal angis i millisekunder. Verdiene må være mindre enn eller lik med inaktivitetsperioden.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Tilgjengelighet for inkognitomodus</translation>
<translation id="5318185076587284965">Aktiver bruken av relétjenere ved fjerntilgangsverten</translation>
<translation id="5323128137188992869">Tillat at innhold castes til enheten med <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne innstillingen er satt til False (usann), kan ikke brukere caste innhold til enheten. Hvis denne innstillingen er satt til True (sann), har brukere tillatelse til å caste innhold. Hvis denne innstillingen ikke er spesifisert, har ikke brukere tillatelse til å caste innhold til registrerte Chrome OS-enheter, men kan caste til enheter som ikke er registrert.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Gi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> tillatelse til å håndtere de følgende innholdstypene</translation>
<translation id="5365946944967967336">Vis startsideknappen på verktøylinjen</translation>
<translation id="5366977351895725771">Hvis angitt til «false» kan ikke denne brukeren opprette administrerte brukere. Eksisterende administrerte brukere er fortsatt tilgjengelige.
Hvis angitt til «true» eller ikke konfigurert, kan denne brukeren opprette og administrere administrerte brukere.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Gjør at du kan angi om nettstedene får vise skrivebordvarsler. Visning av skrivebordvarsler kan tillates som standard, nektes som standard, eller brukeren kan bli spurt hver gang et nettsted vil vise slike.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes AskNotification, og brukeren kan endre på dette.</translation>
<translation id="538108065117008131">Gi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> tillatelse til å håndtere følgende innholdstyper.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Velger strategien som brukes for å frigjøre diskplass ved automatisk opprydding (foreldet)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Informasjon om Android-statusen sendes tilbake til
tjeneren.
Hvis regelen er angitt som «false» (usann) eller ikke er angitt, blir ingen statusinformasjon rapportert.
Hvis den er angitt som «true» (sann), blir statusinformasjon sendt.
Denne regelen gjelder bare hvis Android-apper er slått på.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Aktiverer begrensning (curtaining) av verter for fjerntilgang mens en tilkobling er aktiv.
Hvis denne innstillingen er aktivert, deaktiveres vertenes fysiske enheter for inn- og utdata mens en fjerntilkobling er aktiv.
Hvis denne innstillingen er deaktivert eller ikke angitt, kan både lokale og eksterne brukere samhandle med verten når den deles.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Konfigurerer hvilke tastaturoppsett som tillates på påloggingsskjermen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne regelen er angitt til en liste med identifikatorer for inndatametoder, er de angitte inndatametodene tilgjengelige på påloggingsskjermen. Den første angitte inndatametoden blir forhåndsvalgt. Når en brukerkapsel er fokusert på påloggingsskjermen, blir den inndatametoden det er lengst siden brukeren brukte, tilgjengelig – i tillegg til inndatametodene som spesifiseres av denne regelen. Hvis denne regelen ikke er spesifisert, blir inndatametodene på påloggingsskjermen avledet fra lokaliteten påloggingsskjermen vises med. Verdier som ikke er gyldige identifikatorer for inndatametoder, blir ignorert.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Denne retningslinjen gjør at søkemotorene importeres fra nåværende standard nettleser hvis den er aktivert.
Hvis den er deaktivert, importeres ikke den standard søkemotoren.
Hvis den ikke er angitt, kan det hende at brukeren blir spurt om hvorvidt vedkommende ønsker å importere, eller så kan importeringen skje automatisk.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Navn på Android WebView-begrensning:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Slå på rapportering av minneinformasjon (heap-størrelse for JavaScript) til siden (avviklet)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Slå på gjestemodus i nettleseren</translation>
<translation id="5457924070961220141">Gjør at du kan konfigurere standard HTML-gjengivelsen når <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> er installert.
Standardinnstillingen som brukes når denne retningslinjen er angitt, er for å tillate vertstjeneren å foreta gjengivelsen, men du kan velge å overstyre dette sånn at <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> som standard gjengir HTML-sider.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Konfigurer innstillinger for administrerte brukere.</translation>
<translation id="546726650689747237">Forsinkelse for lysdemping på skjermen når enheten kjører på vekselstrøm</translation>
<translation id="5469484020713359236">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer hvilke nettsteder som får angi informasjonskapsler.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultCookiesSetting hvis den er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis den nevnte retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Blokkér bilder på disse nettstedene</translation>
<translation id="5475361623548884387">Aktiver utskrift</translation>
<translation id="5499375345075963939">Denne retningslinjen er aktiv bare i detaljistmodus.
Når verdien for denne retningslinjen er angitt og ikke er 0, blir demo-brukeren som for tiden er pålogget, automatisk logget av etter at angitt periode for inaktivitet er passert.
Retningslinjeverdien må spesifiseres i millisekunder.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Aktiver bokmerkerad</translation>
<translation id="5512418063782665071">Nettadresse for startside</translation>
<translation id="5523812257194833591">Automatisk pålogging til offentlig økt etter en gitt tid.
Hvis denne innstillingen angis, skjer det en automatisk pålogging etter en gitt periode av brukerinaktivitet. Den offentlige økten må allerede være konfigurert (se |DeviceLocalAccounts|).
Hvis denne innstillingen ikke angis, skjer det ingen automatisk pålogging.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Angir perioden i millisekunder for når tjenesten for enhetsbehandling skal forespørres om brukerinnstillinger.
Hvis du angir denne regelen, overstyres standardverdien på tre timer. Gyldige verdier for denne regelen er i området mellom 1800000 (30 minutter) og 86400000 (1 dag). Eventuelle verdier som ikke er i dette området, blir endret til den respektive grensen.
Hvis du ikke spesifiserer noen periode, bruker <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> standardverdien på 3 timer.
Merk: Hvis plattformen støtter varsler om brudd på reglene, angis forsinkelsen for ny innlasting til 24 timer (dette ignorerer alle standarder og verdien denne regelen er satt til), fordi det forventes at varsler om brudd på reglene fremtvinger ny innlasting automatisk når regelen endres. Dette gjør at det ikke er nødvendig med hyppige nye innlastinger.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Blokkér potensielt farlige nedlastinger</translation>
<translation id="5535973522252703021">Godkjenningsliste for delegasjonstjener for Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Tillat at <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-programtillegget kan kjøres automatisk på alle nettsteder</translation>
<translation id="5559079916187891399">Denne regelen har ingen innvirkning på Android-apper.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Legg til et parameter for hentingen av startverdien for variasjoner i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis angitt, legges et parameter kalt «begrenset» til nettadressen som brukes til å hente startverdien for variasjonene. Verdien av parameteret er verdien angitt i denne innstillingen.
Hvis ikke angitt, endres ikke nettadressen for startverdien.</translation>
<translation id="556941986578702361">Kontroller automatisk skjuling av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-hyllen.
Hvis denne innstillingen angis til «AlwaysAutoHideShelf'», skjules alltid hyllen automatisk.
Hvis denne innstillingen angis til «NeverAutoHideShelf'», skjules aldri hyllen automatisk.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller ovekjøre den.
Hvis innstillingen ikke angis, kan brukerne velge hvorvidt hyllen skal skjules automatisk eller ikke.</translation>
<translation id="557360560705413259">Når denne innstillingen er slått på, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> commonName-verdien for et tjenersertifikat for å sjekke samsvar med et vertsnavn hvis sertifikatet mangler en subjectAlternativeName-utvidelse – forutsatt at det faktisk valideres og er knyttet til et lokalt installert CA-sertifikat.
Vær oppmerksom på at dette ikke anbefales, ettersom det gjør det mulig å omgå nameConstraints-utvidelsen som begrenser vertsnavnene et gitt sertifikat kan autoriseres for
Hvis denne innstillingen ikke angis, eller hvis den angis som «false» (usann), klareres ikke tjenersertifikater som mangler en subjectAlternativeName-utvidelse og har enten et DNS-navn eller en IP-adresse.</translation>
<translation id="557658534286111200">Aktiverer eller deaktiverer bokmerkeredigering</translation>
<translation id="5586942249556966598">Gjør ingenting</translation>
<translation id="5630352020869108293">Gjenopprett den siste økten</translation>
<translation id="5645779841392247734">Tillat informasjonskapsler på disse nettstedene</translation>
<translation id="5693469654327063861">Tillat dataoverføring</translation>
<translation id="5694594914843889579">Når denne regelen er angitt som «true» (sann), er ikke eksterne lagringsmedier tilgjengelige i filbehandleren.
Denne regelen påvirker alle typer lagringsmedier, for eksempel USB-flashenheter, eksterne harddisker, SD-kort og andre minnekort, optisk lagring osv. Intern lagring påvirkes ikke, så filer du har lastet ned i nedlastingsmappen, er fortsatt tilgjengelige. Google Disk påvirkes heller ikke av denne regelen.
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke er konfigurert, kan brukerne anvende alle typer ekstern lagring som støttes, på enhetene sine.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Rapportering av enhetsbrukere</translation>
<translation id="570062449808736508">Når denne regelen er satt til en streng som ikke er tom, leser WebView nettadressebegrensningene fra innholdsleverandøren med det angitte autoritetsnavnet.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Når denne regelen er på, utfører alltid <ph name="PRODUCT_NAME" /> opphevelsessjekker for tjenersertifikater som blir godkjent og er signert av CA-sertifikater som er installert lokalt.
Hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke finner informasjon om opphevelsesstatusen, blir disse sertifikatene behandlet som opphevede («hard-fail»).
Hvis denne regelen ikke er spesifisert, eller hvis den er satt til «false», bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> de gjeldende alternativene for opphevelsessjekking på nettet.</translation>
<translation id="572720239788271400">Slår på komponentoppdateringer i <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Slå på oppretting av roaming-kopier for <ph name="PRODUCT_NAME" />-profildata</translation>
<translation id="5732972008943405952">Importér autofylldata for skjemaer fra standardnettleseren ved den første kjøringen</translation>
<translation id="5765780083710877561">Beskrivelse:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Utviklerkanal (kan være ustabil)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Nettadresse for søk for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="5776485039795852974">Spør hver gang et nettsted ønsker å vise skrivebordsvarslinger</translation>
<translation id="5781412041848781654">Spesifiserer hvilket GSSAPI-bibliotek som skal brukes for HTTP-autentisering. Du kan angi enten bare biblioteknavnet eller den fullstendige banen.
Hvis du ikke velger noen innstilling, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> et standard biblioteknavn.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Angir hvor lenge brukeren kan være inaktiv før inaktivitetshandlingen blir utført når enheten kjører på batteristrøm.
Når denne innstillingen er konfigurert, angir den hvor lenge brukeren må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> utfører inaktivitetshandlingen, som kan konfigureres separat.
Når innstillingen ikke er konfigurert, brukes standard tidslengde.
Innstillingsverdien må angis i millisekunder.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Slår på støtte for HTTP/0.9 for andre porter enn standardportene</translation>
<translation id="5809728392451418079">Angi skjermnavn for lokale kontoer på enheten</translation>
<translation id="5814301096961727113">Angi standard tilstand for muntlig tilbakemelding på påloggingssiden</translation>
<translation id="5815129011704381141">Start automatisk på nytt etter oppdatering</translation>
<translation id="5815353477778354428">Konfigurerer katalogen <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> bruker til lagring av brukerdata.
Hvis du angir denne regelen, bruker <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> den oppgitte katalogen.
Gå til https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for å se en liste over variabler som kan brukes.
Hvis du ikke angir denne innstillingen, brukes standardkatalogen for profiler.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Angir om brukeren kan åpne sider i inkognitomodus i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis dette er aktivert, eller hvis retningslinjen ikke er angitt, kan sider åpnes i inkognitomodus.
Hvis dette er deaktivert, kan ikke sider åpnes i inkognitomodus.
Hvis dette er angitt til Tvunget, kan sider åpnes BARE i inkognitomodus.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Begrens UDP-portområdet som brukes av fjerntilgangsverten</translation>
<translation id="5862253018042179045">Angi standard tilstand for tilgjengelighetsfunksjonen for muntlig tilbakemelding på påloggingssiden.
Hvis innstillingen angis til «true», aktiveres muntlig tilbakemelding når påloggingssiden vises.
Hvis innstillingen angis til «false», deaktiveres muntlig tilbakemelding når påloggingssiden vises.
Hvis du angir denne innstillingen, kan brukere midlertidig overstyre den ved å aktivere eller deaktivere muntlig tilbakemelding. Brukernes valg er imidlertid ikke permanent, og standardinnstillingen gjenopprettes når påloggingssiden vises på nytt, eller brukeren har vært inaktiv på påloggingssiden i ett minutt.
Hvis innstillingen ikke angis, deaktiveres muntlig tilbakemelding når påloggingssiden vises for første gang. Brukere kan aktivere eller deaktivere muntlig tilbakemelding når som helst, og dens status på påloggingssiden forblir den samme mellom brukere.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Nettverkskonfigurasjon på brukernivå</translation>
<translation id="588135807064822874">Slå på «trykk for å søke»</translation>
<translation id="5883015257301027298">Standardinnstilling for informasjonskapsler</translation>
<translation id="5887414688706570295">Konfigurerer TalkGadget-prefikset som skal brukes av verter med ekstern adgang, og forhindrer brukere fra å endre det.
Hvis dette prefikset er angitt, legges det til i basisnavnet for TalkGadget for slik å lage et fullstendig domenenavn for TalkGadget. Basisdomenenavnet for TalkGadget er «.talkgadget.google.com».
Hvis denne innstillingen er aktivert, kommer verter til å bruke det egendefinerte vertsnavnet ved bruk av TalkGadget, ikke domenenavnet angitt som standard.
Hvis denne innstillingen er deaktivert eller ikke angitt, blir TalkGadget-domenenavnet angitt som standard («chromoting-host.talkgadget.google.com»), tilordnet alle verter.
Klienter med ekstern adgang blir ikke påvirket av denne innstillingen. De kommer også til å benytte seg av «chromoting-client.talkgadget.google.com» ved bruk av TalkGadget.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Hvis denne innstillingen er aktivert sendes gnubby-godkjenningsforespørsler via en proxy-tjener på en ekstern tjenertilkobling.
Hvis denne innstillingen ikke er aktivert sendes ikke gnubby-godkjenningsforespørsler via en proxy-tjener.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Når flere brukere er logget på, er det bare hovedbrukeren som kan bruke Android-apper.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Brukes til å slå reduksjon av nettverkshastighet av og på.
Dette gjelder alle brukere og alle grensesnitt på enheten. Når regelen er angitt,
varer reduksjonen helt til den slås av.
Hvis den er angitt som «false» (usann), reduseres ikke hastigheten.
Hvis den er angitt som «true» (sann), reduseres systemet til de angitte opplastings- og nedlastingshastighetene (i kbit/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Tillat automatisk oppdatering av nedlastinger via HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Angi standardtilstand for den store musepekerens tilgjengelighet på påloggingssiden.
Hvis denne innstillingen angis til «true», blir den store musepekeren aktivert når påloggingssiden vises.
Hvis denne innstillingen angis til «false», deaktiveres den store musepekeren når påloggingssiden vises.
Hvis du angir denne innstillingen, kan brukere midlertidig overstyre den ved å aktivere eller deaktivere den store musepekeren. Brukerens valg er imidlertid ikke permanent, og standardinnstillingen gjenopprettes når påloggingssiden vises på nytt eller brukeren har vært inaktiv på påloggingssiden i ett minutt.
Hvis denne innstillingen ikke angis, deaktiveres den store musepekeren når påloggingsskjermen vises for første gang. Brukere kan aktivere eller deaktivere den store musepekeren når som helst, og dens status på påloggingssiden forblir den samme mellom brukere.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Disse reglene kan også brukes til å feste Android-apper.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Tvinger søkene i Google Nettsøk til å gjennomføres med Sikkert Søk aktivert, og hindrer brukere fra å endre denne innstillingen.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, er Sikkert Søk i Google Søk alltid aktivert.
Hvsi du deaktiverer denne innstillingen, eller ikke angir noen verdi, blir ikke Sikkert Søk i Google Søk iverksatt.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Betakanal</translation>
<translation id="5950205771952201658">Som et resultat av at nettbaserte opphevelsekontroller for «soft-fail» ikke gir noen effektiv sikkerhetsfordel, er de avslått som standard i <ph name="PRODUCT_NAME" /> versjon 19 og nyere. Hvis denne regelen settes til true (sann), gjenopprettes tidligere atferd. I tillegg blir OCSP/CRL-kontroller på nettet utført.
Hvis regelen ikke spesifiseres eller settes til false (usann), utfører ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> nettbaserte opphevelsekontroller i <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 og nyere.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Utvidelser kan bruke API-et for ekstern attestasjon</translation>
<translation id="5983708779415553259">Standard atferd for nettsteder som ikke inngår i noen innholdspakker.</translation>
<translation id="5997543603646547632">Bruk 24-timersklokken som standard</translation>
<translation id="6005179188836322782">Slår på Safe Browsing-funksjonen for <ph name="PRODUCT_NAME" /> og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen.
Hvis du slår på denne innstillingen, er Safe Browsing alltid aktiv.
Hvis du slår av denne innstillingen, er Safe Browsing aldri aktiv.
Hvis du slår denne innstillingen av eller på, kan ikke brukeren endre eller overstyre innstillingen for beskyttelse mot nettfisking og skadelig programvare for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis innstillingen ikke angis, aktiveres dette, men brukeren kan endre det.
Gå til https://developers.google.com/safe-browsing for å få mer informasjon om Safe Browsing.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Vis utskriftsdialogen for systemet i stedet for utskriftsforhåndsvisning.
Når denne innstillingen aktiveres, åpner <ph name="PRODUCT_NAME" /> utskriftsdialogen for systemet i stedet for den innebygde utskriftsforhåndsvisningen når en bruker ber om å skrive ut en side.
Hvis denne innstillingen ikke angis, eller angis som feil, kommer utskriftskommandoene til å utløse forhåndsvisningsskjermen for utskrifter.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Handling ved oppstart</translation>
<translation id="6023030044732320798">Angir et sett med regler som overleveres til ARC-kjøringen. Verdien må være gyldig JSON.
Denne regelen kan brukes til å konfigurere hvilke Android-apper som installeres automatisk på enheten:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Android app-identifikator, for eksempel "com.google.android.gm" for Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Spesifiserer hvordan en app skal installeres. OPTIONAL: Appen installeres ikke automatisk, men brukeren kan installere den. Denne brukes som standard hvis regelen ikke er angitt. PRELOAD: Appen installeres automatisk, men brukeren kan avinstallere den. FORCE_INSTALLED: Appen installeres automatisk, og brukeren kan ikke avinstallere den. BLOCKED: Appen blokkeres og kan ikke installeres. Hvis appen ble installert under en annen regel, blir den avinstallert.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Regel for å gi tillatelser til apper på forespørsel. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Ingen regel er angitt. Hvis ingen regel er angitt for en tillatelse på noe nivå, brukes funksjonaliteten for `PROMPT` som standard. PROMPT: Spør brukeren om å gi tillatelse. GRANT: Gi tillatelse automatisk. DENY: Avvis tillatelse automatisk.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Appspesifikt JSON-konfigureringsobjekt med et sett med nøkkelverdi-par, for eksempel '"managedConfiguration": { "nøkkel1": verdi1, "nøkkel2": verdi2}'. Nøklene er definert i appmanifestet.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
For å feste apper til appoversikten, se PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Umiddelbar nettadresse for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="603410445099326293">Parametere for forslagsnettadressser som bruker POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Muliggjør kryssing av brannmur fra ekstern tilgangsvert</translation>
<translation id="6070667616071269965">Tastaturoppsett for påloggingsskjermen på enheten</translation>
<translation id="6074963268421707432">Ikke tillat noen nettsteder å vise skrivebordsvarsler</translation>
<translation id="6076099373507468537">Definerer listen over USB-enheter som kan kobles fra kjernedriveren, så de kan brukes via chrome.usb API direkte i nettprogrammer. Oppføringene er parvise leverandør- og produktkoder som identifiserer spesifikke USB-enheter.
Hvis denne regelen ikke er spesifisert, er listen over frakoblingsbare USB-enheter tom.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (Windows-klienter):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Tillat at eksterne brukere kommuniserer via uthevede vinduer i fjernhjelpøkter.</translation>
<translation id="6095999036251797924">Angir hvor mye tid som kan gå uten brukeraktivitet før skjermen låses når nettstrøm eller batteri brukes.
Hvis tidslengden er satt til en verdi større enn null, avgjør den hvor lenge brukeren kan være borte før skjermen på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> låses.
Hvis tidslengden er null, låses ikke skjermen på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> når brukeren er inaktiv.
Hvis ingen tidslengde spesifiseres, brukes en standardtid.
Den anbefalte måten å låse skjermen på når den er inaktiv, er å aktivere skjermlåsing ved hvilemodus, slik at <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aktiverer skjermlåsen etter det innstilte inaktive perioden. Tidsinnstillingen for skjermlåsen bør bare brukes når skjermlåsen skal aktiveres lenge før hvilemodus, eller når bruk av hvilemodus ved inaktivitet ikke er ønskelig i det hele tatt.
Innstillingsverdien bør angis i millisekunder. Verdien må være mindre enn inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Tillat dinosaurspill-påskeegget</translation>
<translation id="6114416803310251055">avskrevet</translation>
<translation id="6133088669883929098">Tillat alle nettsteder å bruke nøkkelgenerering</translation>
<translation id="6145799962557135888">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som angir hvilke nettsteder som får kjøre JavaScript.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultJavaScriptSetting hvis denne er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjoner hvis den nevnte retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="614662973812186053">Denne regelen kontrollerer også innsamling av bruks- og diagnostikkdata fra Android.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Angi standard tilstand for stor musepeker på påloggingssiden</translation>
<translation id="6157537876488211233">Kommadelt liste over regler for å omgå proxy-tjener</translation>
<translation id="6158324314836466367">Navn på bedriftens nettbutikk (avviklet)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Slår på <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Advarsel: SSLv3-støtte blir fjernet helt fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> etter versjon 43 (cirka juli 2015), og denne regelen blir fjernet samtidig.
Hvis denne regelen ikke er konfigurert, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> en standard minimumsversjon, som er SSLv3 i <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 og TLS 1.0 i nyere versjoner.
Ellers kan den settes til én av de følgende verdiene: «sslv3», «tls1», «tls1.1» eller «tls1.2». Når den er spesifisert, bruker ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> SSL-/TLS-versjoner som er lavere enn den angitte versjonen. Verdier som ikke gjenkjennes, blir ignorert.
Vær oppmerksom på at «sslv3» er en tidligere versjon enn «tls1», til tross for tallet.</translation>
<translation id="6181608880636987460">Lar deg angi en liste med nettadressemønstre for å spesifisere nettsteder hvor <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-programtillegget ikke skal kunne kjøres automatisk.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder. Denne verdien hentes fra «DefaultPluginsSetting»-regelen hvis den er angitt, eller fra brukerens personlige konfigurasjon hvis den ikke er angitt.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Standardinnstillinger for forgrunnsvinduer</translation>
<translation id="6197453924249895891">Gir utvidelser tilgang til bedriftsnøkler.
Nøkler er spesifisert for bedriftsbruk hvis de er generert med chrome.enterprise.platformKeys API på en administrert konto. Nøkler som importeres eller genereres på annen måte, er ikke spesifisert for bedriftsbruk.
Tilgangen til nøkler som er spesifisert for bedriftsbruk, styres utelukkende av denne innstillingen. Brukeren kan verken gi utvidelser tilgang til bedriftsnøkler eller trekke slik tilgang tilbake.
Utvidelser kan som standard ikke bruke nøkler som er spesifisert for bedriftsbruk, noe som tilsvarer å sette allowCorporateKeyUsage til «false» (usann) for den aktuelle utvidelsen.
Bare hvis allowCorporateKeyUsage er satt til «true» (sann) for en utvidelse, kan den bruke plattformnøkler som er spesifisert for bedriftsbruk, til å signere vilkårlige data. Denne tillatelsen må bare gis hvis du vet at utvidelsen kan sikre tilgangen til nøkkelen mot angripere.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Rapportér aktivitetstider for enhet.
Hvis denne innstillingen ikke angis eller angis som «true», rapporterer registrerte enheter om hvilke tidsperioder en bruker er aktiv på enheten. Hvis innstillingen angis som «false», blir ikke aktivitetstider registrert eller rapportert.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Alle skrivere vises, med unntak av de i svartelisten.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Hvis denne regelen er slått på, fremtvinger den import av autofylldataene for skjemaer fra den forrige standardnettleseren. Hvis den er slått på, berører den også importdialogen.
Hvis regelen er slått av, importeres ikke autofylldataene for skjemaer.
Hvis den ikke spesifiseres, kan brukeren bli spurt om vedkommende vil importere, eller dataene kan bli importert automatisk.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Angi nedlastingskatalog</translation>
<translation id="6244210204546589761">Nettadresser som skal åpnes ved oppstart</translation>
<translation id="6258193603492867656">Angir om den genererte Kerberos-SPN-en skal inneholde en ikke-standard port.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, og en ikke-standard port (dvs. en annen port enn 80 eller 443) oppgis, omfattes den av den genererte Kerberos-SPN-en.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen eller ikke angir den, omfatter ikke den genererte Kerberos SPN-en noen port i noe tilfelle.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Konfigurer innstillinger for innebygde meldinger. Innebygde meldingsverter som er svartelistet tillates ikke med mindre de godkjennes.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Tillat eller avvis lydopptak</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Slår på komponentoppdateringer for alle komponenter i <ph name="PRODUCT_NAME" /> når regelen ikke er angitt eller er angitt som «True» (sann).
Hvis regelen angis som «False» (usann), slås komponentoppdateringer av. Enkelte komponenter er imidlertid unntatt fra denne regelen, og oppdateringer slås ikke av for disse. Dette gjelder oppdateringer av komponenter som er avgjørende for sikkerheten, eller som ikke inneholder kjørbar kode eller endrer nettleserens atferd betydelig.
Noen eksempler på slike komponenter er Safe Browsing-data og listene over tilbaketrukne sertifikater.
Gå til https://developers.google.com/safe-browsing for å få mer informasjon om Safe Browsing.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Slå på autofullføring av domenenavn ved brukerpålogging</translation>
<translation id="6315673513957120120">Brukerne ser advarselssider i Chrome når de åpner nettsteder med SSL-feil. Som standard, eller når denne regelen er satt til true (sann), kan brukerne klikke seg forbi disse advarselssidene.
Hvis denne regelen settes til false (usann), kan ikke brukerne klikke seg forbi advarselssider.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Angir parameterene som brukes når du utfører søker på en nettadresse med POST. De består av kommainndelte navn og verdi-par. Hvis en verdi er et malparameter, som {searchTerms} i eksempelet ovenfor, blir den erstattet med virkelig søkeordsdata.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke er angitt, blir forespørsler om søkeforslag sendt via GET-metoden.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er aktivert.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Om lanseringskanalen skal kunne konfigureres av brukeren</translation>
<translation id="6368011194414932347">Konfigurer nettadresse for startsiden</translation>
<translation id="6368403635025849609">Tillat JavaScript på disse nettstedene</translation>
<translation id="6376659517206731212">Kan være obligatorisk</translation>
<translation id="6378076389057087301">Angi om lydaktivitet skal påvirke strømbehandling</translation>
<translation id="637934607141010488">Rapportliste over enhetsbrukere som har logget på i det siste.
Hvis innstillingen angis som «false», blir ikke brukerne rapportert.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Aktiverer autofyll-funksjonen til <ph name="PRODUCT_NAME" />, og gjør at brukerne kan autofullføre nettskjemaer ved hjelp av tidligere lagret informasjon, som adresser eller kredittkortinformasjon.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, blir autofyll-funksjonen utilgjengelig for brukerne.
Hvis du aktiverer denne innstillingen eller ikke angir noen verdi, fortsetter autofyll-funksjonen å være under brukerens kontroll. Dette gjør at de kan konfigurere autofyll-profiler og slå autofyll-funksjonen på og av etter eget ønske.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Denne innstillingen ble trukket tilbake fra og med <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versjon 29. Bruk innstillingen PresentationScreenDimDelayScale i stedet.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Logg brukeren av</translation>
<translation id="6417861582779909667">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer nettsteder som ikke tillates å stille inn informasjonskapsler.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultCookiesSetting hvis den er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis nevnte retningslinje ikke er angitt.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Du kan ikke tvinge Android-apper til å bruke proxy-tjenere. En undergruppe av proxy-innstillinger er gjort tilgjengelige for Android-apper, og utviklerne av slike apper kan selv velge om appene skal følge dem eller ikke:
Hvis du velger aldri å bruke proxy-tjenere, blir Android-apper informert om at ingen proxy-tjenere er konfigurert.
Hvis du velger å bruke systeminnstillingene for proxy-tjenere eller en fast proxy-tjener, får Android-apper http-addressen og porten for proxy-tjeneren.
Hvis du velger å finne proxy-tjeneren automatisk, får Android-apper skriptnettadressen «http://wpad/wpad.dat». Ingen annen del av protokollen for automatisk gjenkjennelse brukes.
Hvis du velger PAC-skript for proxy-tjenere, får Android-apper skriptnettadressen.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Tillat Bluetooth på enheten</translation>
<translation id="6520802717075138474">Importér søkemotorer fra standard nettleser ved første kjøring</translation>
<translation id="6525955212636890608">Hvis du aktiverer denne innstillingen, kjøres alt Flash-innhold som er bygget inn i nettsteder som er gitt tillatelse til å bruke Flash i innholdsinnstillingene, enten tillatelsen er gitt direkte av brukeren eller av en bedriftsregel, inkludert innhold av annen opprinnelse eller lite innhold.
For å kontrollere hvilke nettsteder som tillates å kjøre Flash, kan du lese mer om reglene «DefaultPluginsSetting», «PluginsAllowedForUrls» og «PluginsBlockedForUrls».
Hvis denne regelen er deaktivert eller ikke angitt, kan Flash-innhold av annen opprinnelse eller med lite innhold bli blokkert.</translation>
<translation id="653608967792832033">Angir hvor lenge skjermen kan stå ubrukt før den låses når enheten bruker batteriet.
Når denne innstillingen er satt til en verdi som er høyere enn null, angir den tiden brukeren kan være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> låser skjermen.
Når denne innstillingen er satt til null, låser ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skjermen når brukeren er inaktiv.
Hvis denne innstillingen ikke er angitt, brukes standardtidslengden.
Den anbefalte metoden for låsing av inaktive skjermer er å aktivere skjermlåsing for suspendering, og konfigurere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> til å suspendere etter inaktivitesforsinkelsen. Denne innstillingen burde bare brukes når skjermlåsing skal skje mye raskere enn ved suspendering, eller når suspendering er midlertidig stoppet eller deaktivert.
Verdien for innstillingen må angis i millisekunder. Verdien er låst til å være lavere enn inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Start på nytt automatisk når enheten slås av</translation>
<translation id="6539246272469751178">Denne regelen har ingen innvirkning på Android-apper. Android-apper bruker alltid standardkatalogen for nedlastinger og har ikke tilgang til noen filer som lastes ned av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> til en annen katalog en standardkatalogen.</translation>
<translation id="654303922206238013">Overføringsstrategi for eCryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Hvis denne innstillingen er angitt som Sann og ChromeOsReleaseChannel-retningslinjen ikke er spesifisert, så gis brukere fra domenet som registreres, tillatelse til å endre enhetens lanseringskanal. Hvis denne retningslinjen er angitt som Usann, blir enheten låst til kanalen den sist ble tilordnet til.
Den brukervalgte kanalen overstyres av ChromeOsReleaseChannel-retningslinjen, men hvis retningslinjekanalen er mer stabil enn den som ble installert på enheten, byttes kanalen bare etter at versjonen av den mer stabile kanalen når et høyere versjonsnummer enn nummeret på den som er installert på enheten.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Forby nettsteder fra å bruke kameraet og mikrofonen min</translation>
<translation id="6561396069801924653">Vis tilgjengelighetsalternativer i systemmenyen</translation>
<translation id="6565312346072273043">Angi standardtilstanden til skjermtastaturets tilgjengelighetsfunksjon på påloggingsskjermen.
Hvis denne innstillingen er angitt som sann, aktiveres skjermtastaturet når påloggingsskjermen vises.
Hvis denne innstillingen er angitt som usann, deaktiveres skjermtastaturet når påloggingsskjermen vises.
Hvis du angir denne innstillingen, kan brukere midlertidig overstyre den ved å aktivere eller deaktivere skjermtastaturet. Brukerens valg er imidlertid ikke vedvarende og standardinnstillingene gjenopprettes når påloggingsskjermen vises på nytt, eller brukeren er inaktiv på påloggingsskjermen i et minutt.
Hvis denne innstillingen ikke angis, deaktiveres skjermtastaturet når påloggingsskjermen først vises. Brukere kan aktivere eller deaktivere
skjermtastaturet når som helst og statusen den har på påloggingsskjermen er vedvarende mellom brukerne.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Angi en ekstern kilde for nettadressebegrensninger</translation>
<translation id="6598235178374410284">Brukerbilde</translation>
<translation id="6603004149426829878">Send alltid eventuelle tilgjengelige posisjonssignaler til tjeneren mens tidssonen påvises</translation>
<translation id="6628646143828354685">Gjør det mulig å velge om nettsteder har lov til å få tilgang til Bluetooth-enheter i nærheten. Tilgangen kan blokkeres helt, eller brukeren kan bli spurt hver gang et nettsted vil ha tilgang til Bluetooth-enheter i nærheten.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes «3», og brukeren kan endre denne innstillingen.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Deaktiver støtte for programmeringsgrensesnitt for 3D-grafikk</translation>
<translation id="6647965994887675196">Hvis angitt til «true», kan administrerte brukere opprettes og brukes.
Hvis angitt til «false» eller ikke konfigurert, er oppretting og bruk av administrerte brukere deaktivert. Alle eksisterende administrerte brukere skjules.
MERK: Standardatferden for forbruker- og bedriftsenheter er ikke den samme. På forbrukerenheter er administrerte brukere aktivert som standard, men på bedriftsenheter er de deaktivert.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Denne innstillingen er avviklet. Bruk URLBlacklist i stedet.
Deaktiverer det opplistede protokolloppsettet i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Nettadresser som bruker et oppsett fra denne listen kan ikke lastes inn og man kan ikke navigere til dem.
Hvis denne innstillingen ikke angis eller listen er tom, blir alle oppsettene tilgjengelige i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Innstillinger for lokalt administrerte brukere</translation>
<translation id="6654559957643809067">Slår på nettverksforutsigelse i <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen.
Dette styrer DNS-forhåndshenting, TCP- og SSL-forhåndstilkobling og forhåndsgjengivelse av nettsider.
Hvis du setter denne innstillingen til «alltid», «aldri» eller «bare Wi-Fi», kan ikke brukerne endre eller overstyre denne innstillingen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen ikke spesifiseres, er nettverksforutsigelse slått på, men brukeren kan endre innstillingen.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Angir grensen for hvor mange sekunder en enhet tilfeldig kan utsette nedlastingen av en oppdatering, fra tidspunktet oppdateringen første ble sendt til tjeneren. Enheten kan sette av en del av denne tiden i form av faktisk ventetid, og den gjenværende delen i form av antall oppdateringer som skal kontrolleres. I alle tilfelle er det den øvre grensen for spredning knyttet til en konstant tidsmengde, slik at enheten aldri blir stående fast og vente på å laste ned en oppdatering for alltid.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Rapportér maskinvarestatus</translation>
<translation id="6699880231565102694">Aktiver to-delt autentisering for verter med ekstern adgang</translation>
<translation id="6724842112053619797">Hvis du slår på denne innstillingen, blir innstillingene som er lagret i <ph name="PRODUCT_NAME" />-profiler (for eksempel bokmerker, autofylldata, passord også videre), også skrevet til en fil som lagres i mappen for roaming-brukerprofilen, eller på et sted som bestemmes av administratoren via regelen <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Når du slår på denne regelen, deaktiveres skysynkronisering.
Hvis denne regelen er slått av eller ikke er angitt, blir bare de vanlige, lokale profilene brukt.
<ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" />-regelen deaktiverer all datasynkronisering og overstyrer RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Lar deg angi en liste med nettadressemønstre for å spesifisere nettsteder hvor <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-programtillegget skal kunne kjøres automatisk.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder. Denne verdien hentes fra «DefaultPluginsSetting»-regelen hvis den er angitt, eller fra brukerens personlige konfigurasjon hvis den ikke er angitt.</translation>
<translation id="6766216162565713893">La nettsteder be brukeren om tilgang til Bluetooth-enheter i nærheten</translation>
<translation id="6770454900105963262">Rapportér informasjon om aktive kioskøkter</translation>
<translation id="6786747875388722282">Utvidelser</translation>
<translation id="6786967369487349613">Angir katalogen for roamingprofiler</translation>
<translation id="6810445994095397827">Blokkér JavaScript på disse nettstedene</translation>
<translation id="681446116407619279">Støttede autentiseringssystemer</translation>
<translation id="685769593149966548">Fremtvinger bruk av strengt nivå for Begrenset innhold-modus på YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">Disse retningslinjene ble avviklet fra og med versjon 35 av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Minneinformasjon blir uansett rapportert til siden, uavhengig av verdien for alternativet, men de rapporterte størrelsene blir kvantisert, og oppdateringsfrekvensen er av sikkerhetsgrunner begrenset. Hvis du vil ha data med sanntidspresisjon, må du bruke verktøy som telemetri (fjernmåling).</translation>
<translation id="6894178810167845842">Nettadresse for Ny fane-siden</translation>
<translation id="6899705656741990703">Gjenkjenn mellomtjenerinnstillinger automatisk</translation>
<translation id="6903814433019432303">Denne retningslinjen er aktiv bare i detaljistmodus.
Avgjør hvilket sett av nettadresser som blir lastet inn når demo-økten startes. Denne retningslinjen overstyrer enhver annen mekanisme for angivelse av den første nettadressen og kan således brukes bare for en økt som ikke er tilknyttet en viss bruker.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Konfigurerer standard søkeleverandør. Du kan angi hvilken søkeleverandør brukeren får som standard, eller velge å deaktivere standardsøk.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Aktiver tilgjengelighetsfunksjon for muntlig tilbakemelding.
Hvis denne innstillingen angis til «true», er muntlig tilbakemelding alltid aktivert.
Hvis denne innstillingen angis til «false», er muntlig tilbakemelding alltid deaktivert.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis denne innstillingen ikke angis, deaktiveres muntlig tilbakemelding til å begynne med, men brukere kan aktivere den når som helst.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Hvis regelen er satt til Sann, prioriteres den foran maskinens retningslinjer hvis de er i konflikt med hverandre.
Hvis regelen er satt til Usann eller ikke er konfigurert, prioriteres maskinens retningslinjer hvis de er i konflikt med hverandre.
Hvis du vil vite mer om retningslinjenes prioritet, kan du besøke: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Denne regelen er ikke tilgjengelig på Windows-forekomster som ikke er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domene.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Blokkér <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-programtillegget</translation>
<translation id="6923366716660828830">Angir navnet på standard søkeleverandør. Hvis dette ikke angis, brukes vertsnavnet angitt av søkenettadressen.
Denne retningslinjen tas bare i betraktning hvis retningslinjen DefaultSearchProviderEnabled er aktivert.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Deaktiver synkronisering av data med Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Angir det maksimalt tillate antallet samtidige tilkoblinger til proxytjeneren.
Visse proxytjenere kan ikke håndtere høye antall med samtidige tilkoblinger per klient, men dette kan løses ved å angi denne retningslinjen med en lavere verdi.
Verdien av denne retningslinjen bør være lavere enn 100 og høyere enn 6, og standardverdien er 32.
Enkelte nettprogrammer er kjent for å spise en opp stor del av kapasiteten på grunn av sine hengende GET-tilkoblinger (tilkobling lukkes ikke etter overføring av data, men holdes åpen for eventuell senere bruk), så hvis du angir verdien under 32, kan dette medføre at nettleseren også henger om for mange av slike nettprogrammer er i bruk. Du kan angi verdien under standardverdien, men dette skjer på egen risiko.
Standardverdien på 32 brukes om denne retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Innstillingsnavn for Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Parameteret som tilbyr search-by-image-funksjonen for standardsøkemotoren</translation>
<translation id="6956272732789158625">Ikke tillat noen nettsteder å bruke nøkkelgenerering</translation>
<translation id="6994082778848658360">Spesifiserer hvordan det integrerte sikre maskinvareelementet kan brukes til å tilby tofaktor-autentisering hvis det er kompatibelt med denne funksjonen. Av/på-knappen på maskinen brukes til å finne ut om brukeren er fysisk til stede.
Hvis «Disabled» (deaktivert) er valgt, tilbys ingen tofaktor-autentisering.
Hvis «U2F» er valgt, fungerer den integrerte tofaktor-autentiseringen i henhold til FIDO-spesifikasjonen for U2F.
Hvis «U2F_EXTENDED» (utvidet U2F) er valgt, brukes den integrerte tofaktor-autentiseringen til å tilby U2F-funksjonene samt enkelte utvidelser for individuell attestering.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Hvorvidt OCSP/CRL-sjekker på nettet er påkrevd for lokale klareringsankere</translation>
<translation id="7003334574344702284">Denne retningslinjen tvinger import av de lagrede passordene fra forrige standardnettleser hvis den er aktivert. Hvis den er aktivert, påvirker retningslinjen også importeringsdialogen.
Hvis den er deaktivert, importeres ikke de lagrede passordene.
Hvis den ikke er angitt, kan det hende brukeren får spørsmål om hvorvidt vedkommende ønsker å importere, eller så kan importen skje automatisk.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Valg for <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Innstillinger for innhold</translation>
<translation id="7007671350884342624">Konfigurerer katalogen som <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal bruke til å lagre bufrede filer på disken.
Hvis du angir denne regelen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> den oppgitte katalogen uavhengig av om brukeren har spesifisert flagget «--disk-cache-dir» eller ikke. For å unngå tap av data eller andre uventede feil skal ikke denne regelen settes til rotkatalogen for et volum eller til en katalog som brukes til andre formål, fordi <ph name="PRODUCT_NAME" /> administrerer innholdet.
Se https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for en liste over variabler som kan brukes.
Hvis denne regelen ikke blir angitt, brukes bufferkatalogen, og brukeren kan overstyre den med kommandolinjeflagget «--disk-cache-dir».</translation>
<translation id="7027785306666625591">Konfigurer strømstyring i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Disse innstillingene lar deg konfigurere hvordan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> oppfører seg når brukeren er inaktiv i en periode.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Eksempelverdi:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Gjør at <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan sende dokumenter til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> for utskrift. MERK: Dette påvirker bare støtte av <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Det hindrer ikke brukeren i å sende utskriftsjobber på nettsteder.
Hvis denne innstillingen er aktivert eller ikke konfigurert, kan brukerne sende utskrift til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> fra <ph name="PRODUCT_NAME" />-utskriftsdialogen.
Hvis denne innstillingen er deaktivert, kan ikke brukerne sende utskrift tl <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> fra <ph name="PRODUCT_NAME" />-utskriftsdialogen</translation>
<translation id="7053678646221257043">Denne retningslinjen fremtvinger import av bokmerker fra gjeldende standard nettleser, hvis den er aktivert. Hvis den er aktivert, påvirker denne retningslinjen også importeringsdialogen. Hvis den er deaktivert, kan det hende brukeren blir spurt om vedkommende vil importere, eller så kan importen skje automatisk.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Tillat forgrunnsvindu på disse nettstedene</translation>
<translation id="706669471845501145">Tillat nettsteder å vise varsler på skrivebordet</translation>
<translation id="7072406291414141328">Slår på reduksjon av båndbredde for nettverk</translation>
<translation id="7079519252486108041">Blokkér forgrunnsvinder på disse nettstedene</translation>
<translation id="7091198954851103976">Kjører alltid programtillegg som krever godkjenning</translation>
<translation id="7106631983877564505">Slå på lås når <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter blir inaktive eller suspenderes.
Hvis du slår på denne innstillingen, må brukere angi passord for å låse opp enheten fra hvilemodus.
Hvis du slår av denne innstillingen, trenger ikke brukere passord for å låse opp enheten fra hvilemodus.
Hvis du slår på eller av denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis regelen ikke er angitt, kan brukeren velge om det skal brukes passord for å låse opp enheten eller ikke.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Avgjør om <ph name="PRODUCT_NAME" />-prosesser skal starte ved OS-pålogging og fortsette å kjøre når det siste nettleservinduet lukkes, noe som gjør at bakgrunnsapper og den gjeldende nettleserøkten, samt eventuelle informasjonskapsler for økten, fortsatt er aktive. Det vises et ikon i systemfeltet for bakgrunnsprosesser som er i gang, og de kan alltids lukkes derfra.
Hvis denne regelen settes til sann, slås bakgrunnsmodusen på. Den kan ikke kontrolleres av brukerne i nettleserinnstillingene.
Hvis denne regelen settes til usann, slås bakgrunnsmodusen av. Den kan ikke kontrolleres av brukerne i nettleserinnstillingene.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, er bakgrunnsmodusen i utgangspunktet avslått, men den kan kontrolleres av brukerne i nettleserinnstillingene.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Viser en liste over programidentifikatorene <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> viser som festede programmer i programlisteraden.
Hvis denne innstillingen er konfigurert, blir programsettet festet og kan ikke endres av brukeren.
Hvis denne innstillingen ikke angis, kan brukeren endre listen over programmer som er festet i programlisten.</translation>
<translation id="7132877481099023201">Nettadresser som uten forespørsel blir gitt tilgang til enheter med videoopptak</translation>
<translation id="7167436895080860385">Gi brukere tillatelse til å se passord i passordbehandlingen (avviklet)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Midlertidig profil</translation>
<translation id="717630378807352957">Tillat alle skrivere fra konfigurasjonsfilen.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Tilkoblingstyper som tillates for oppdateringer</translation>
<translation id="7194407337890404814">Navn for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="7199300565886109054">Lar deg konfigurere lister med nettadressemønstre som spesifiserer nettsteder med tillatelse til å plassere øktspesifikke informasjonskapsler.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder. Denne hentes enten fra «DefaultCookiesSetting»-regelen (hvis den er spesifisert) eller fra brukernes personlige konfigurasjon.
Vær oppmerksom på at hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> kjører i «bakgrunnsmodus», kan det hende økten ikke avsluttes når det siste nettleservinduet lukkes, og at den fortsetter å være aktiv til nettleseren avsluttes. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer denne atferden i «BackgroundModeEnabled»-regelen.
Hvis «RestoreOnStartup»-regelen er konfigurert til å gjenopprette nettadressene fra forrige økt, overstyrer den denne regelen, og informasjonskapslene for slike nettsteder lagres permanent.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Tillat begrensninger for nedlastinger</translation>
<translation id="7207095846245296855">Fremtving bruk av Google Sikkert Søk</translation>
<translation id="7216442368414164495">Tillat at brukere velger utvidet rapportering for sikker surfing</translation>
<translation id="7234280155140786597">Navnene på de forbudte innebygde meldingsvertene (eller * for alle)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Angi standard type lupe som slås på fra påloggingssiden.
Hvis innstillingen angis, kontrollerer den hvilken type lupe som slås på når påloggingssiden vises. Hvis innstillingen settes til «Ingen», er lupen avslått.
Hvis du angir denne innstillingen, kan brukere midlertidig overstyre den ved å slå lupen av eller på. Brukerens valg er imidlertid ikke permanent, og standardinnstillingen gjenopprettes når påloggingssiden vises på nytt, eller når brukeren har vært inaktiv på påloggingssiden i ett minutt.
Hvis innstillingen ikke angis, slås lupen av når påloggingssiden vises for første gang. Brukere kan slå lupen på eller av når som helst, og dens status på påloggingssiden forblir den samme mellom brukere.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Slå på CA-sertifikater for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> for ARC-apper</translation>
<translation id="7258823566580374486">Aktiver begrensning (curtaining) av verter for fjerntilgang</translation>
<translation id="7260277299188117560">Automatisk oppdatering for p2p aktivert</translation>
<translation id="7261252191178797385">Bakgrunnsbilde på enheten</translation>
<translation id="7267809745244694722">Medietaster har standardfunksjon som funksjonstaster</translation>
<translation id="7271085005502526897">Import av hjemmeside fra standard nettleser ved første kjøring</translation>
<translation id="7273823081800296768">Hvis denne innstillingen er aktivert eller ikke konfigurert, kan brukere velge å knytte sammen klienter og verter ved tilkobling, og dermed sørge for at PIN-koden ikke må angis hver gang.
Hvis denne innstillingen er deaktivert, er ikke funksjonen tilgjengelig.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Administrerte bokmerker</translation>
<translation id="7295019613773647480">Aktivér administrerte brukere</translation>
<translation id="7301543427086558500">Angir en liste over alternative nettadresser som kan brukes til å hente ut søkeord fra søkemotoren. Nettadressene skal inneholde strengen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som brukes til å hente ut søkeordene.
Denne retningslinjen er valgfri. Hvis den ikke er angitt, brukes alternative nettadresser til å hente ut søkeordene.
Denne retningslinjen gjelder bare hvis retningslinjen DefaultSearchProviderEnabled er aktivert.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Skjermlåsforsinkelse når du bruker strømadapteren</translation>
<translation id="7311458740754205918">Hvis denne regelen er angitt som «true» (sann) eller ikke er angitt, kan nye faner vise innholdsforslag som er basert på brukerens nettleserlogg, interesser eller steder.
Hvis den er angitt som «false» (usann), vises ikke automatisk genererte innholdsforslag på nye faner.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Ytterligere kommandolinjeparametere for <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Ligner på Visk ut (verdi 2), men forsøker å beholde påloggingstoken, slik at brukeren ikke må logge på igjen.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Angir hvor lenge brukeren må være inaktiv før skjermen låses når enheten kjører på batteristrøm.
Når denne innstillingen er konfigurert til en verdi som er større en null, angir den hvor lenge brukeren må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> slår av skjermen.
Når denne innstillingen er konfigurert til null, slår ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> av skjermen når brukeren er inaktiv.
Hvis denne innstillingen ikke er konfigurert, brukes en standardtid.
Innstillingsverdien må angis i millisekunder. Verdiene er låst til å være lavere enn inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Spesifiserer kontotypen for kontoene som gjøres tilgjengelige av Android-autentiseringsappen som støtter <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-autentisering (f.eks. Kerberos-autentisering). Denne informasjonen skal være tilgjengelig fra leverandøren av autentiseringsappen. For mer detaljert informasjon se https://goo.gl/hajyfN.
Hvis du ikke velger noen innstilling, er <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-autentisering slått av på Android.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Når innstillingen er True, vil ikke reklamer for programmer fra Chrome Nettmarked vises på siden Ny fane.
Hvis dette alternativet settes til False, eller hvis det ikke angis noe for dette alternativet, vises reklamer for programmer fra Chrome Nettbutikk på siden Ny fane</translation>
<translation id="7332963785317884918">Denne innstillingen er foreldet. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kommer alltid til å bruke oppryddingsstrategien «RemoveLRU».
Kontrollerer den automatiske oppryddingsfunksjonaliteten på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter. Automatisk opprydding starter når mengden ledig diskplass når et kritisk nivå. Dette gjøres for å frigjøre diskplass.
Hvis denne denne innstillingen angis som «RemoveLRU», fortsetter den automatiske oppryddingen å fjerne brukere fra enheten (gamle pålogginger først) til det er nok ledig plass.
Hvis denne innstillingen angis som «RemoveLRUIfDormant», fortsetter den automatiske oppryddingen å fjerne brukere som ikke har logget på de siste tre månedene (gamle pålogginger først) til det er nok ledig plass.
Hvis denne innstillingen ikke angis, tar automatisk opprydding i bruk den innebygde standardstrategien. For øyeblikket er det «RemoveLRUIfDormant»-strategien.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Behold informasjonskapsler så lenge økten varer</translation>
<translation id="7340034977315324840">Rapportering av aktivitetstider for enhet</translation>
<translation id="7343497214039883642">Konfigurasjonsfil for enheter på bedriftsskriver</translation>
<translation id="7384999953864505698">Tillater QUIC-protokollen</translation>
<translation id="7417972229667085380">Prosentandelen for skalering av inaktivitetsforsinkelsen i presentasjonsmodus (avviklet)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Angi størrelse på mediediskbuffer i byte</translation>
<translation id="7424751532654212117">Liste over unntak fra listen over deaktiverte programtillegg</translation>
<translation id="7426112309807051726">Angir om optimalisering for <ph name="TLS_FALSE_START" /> skal slås av eller ikke. Av historiske grunner heter denne innstillingen DisableSSLRecordSplitting.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, eller hvis du setter den til false (usann), slås <ph name="TLS_FALSE_START" /> på. Hvis du setter den til true (sann), slås <ph name="TLS_FALSE_START" /> av.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Aktiver Instant</translation>
<translation id="7443616896860707393">Opphavsuavhengig HTTP Basic Auth-forespørsler</translation>
<translation id="7469554574977894907">Aktiver søkeforslag</translation>
<translation id="7474249562477552702">Hvorvidt SHA-1-signerte sertifikater som utstedes av lokale klareringsankre er tillatt eller ikke</translation>
<translation id="7485481791539008776">Regler for valg av standardskriver</translation>
<translation id="749556411189861380">Operativsystem for rapportering og fastvareversjon for registrerte enheter.
Hvis denne innstillingen ikke angis eller angis som «true», rapporterer registrerte enheter om eget operativsystem og fastvareversjon med jevne mellomrom. Hvis innstillingen angis som «false», blir ikke versjonsinformasjon rapportert.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Hvis denne regelen settes til «sann» eller ikke spesifiseres, er bruk av QUIC-protokollen tillatt i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen settes til «usann», er ikke bruk av QUIC-protokollen tillatt.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Tillat nøkkelgenerering på disse nettstedene</translation>
<translation id="7529100000224450960">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer hvilke nettsteder som får åpne forgrunnsvinduer.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder fra retningslinjen DefaultPopupsSetting hvis den er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis den nevnte retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Automatisk oppdatering av spredningsfaktor</translation>
<translation id="7534199150025803530">Denne regelen har ingen innvirkning på Google Disk-appen for Android. Hvis du vil forhindre bruk av Google Disk via mobiltilkoblinger, bør du ikke tillate installasjon av Google Disk-appen for Android.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Når denne regelen er angitt, blir autentiseringsprosessen ved pålogging ett av de følgende alternativene, avhengig av verdien for innstillingen:
Hvis den settes til GAIA, gjøres påloggingen via den normale GAIA-autentiseringsprosessen.
Hvis den settes til SAML_INTERSTITIAL, vises en mellomskjerm under påloggingen der brukeren kan velge å gå videre med autentiseringen via SAML IdP-en for enhetens registreringsdomene eller gå tilbake til den normale GAIA-påloggingsprosessen.</translation>
<translation id="757395965347379751">Når denne innstillingen er slått på, tillater <ph name="PRODUCT_NAME" /> SHA-1-signerte sertifikater så lenge de valideres og kjedes til lokalt installerte CA-sertifikater.
Vær oppmerksom på at denne regelen avhenger av at operativsystemstakken for sertifikatverifisering tillater SHA-1-signaturer. Hvis en OS-oppdatering endrer hvordan OS-et håndterer SHA-1-sertifikater, kan det hende denne regelen ikke har noen effekt lenger. Videre er denne regelen ment som en midlertidig løsning for å gi bedrifter mer tid til å gå bort fra bruken av SHA-1. Denne regelen blir fjernet ca. 1. januar 2019.
Hvis denne regelen ikke er konfigurert eller er angitt som false (usann), følger <ph name="PRODUCT_NAME" /> den offentlig kunngjorte planen for SHA-1-avvikling.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Konfigurerer bufferstørrelsen som <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruker for lagring av bufrede filer på disken.
Hvis du angir denne innstillingen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> den tildelte bufferstørrelsen uansett om brukeren har spesifisert «--disk-cache-size»-flagget eller ikke. Verdien som er angitt i denne innstillingen er ikke en hard grense, men et forslag til buffersystemet. Alle verdier under et par megabyte er for små og blir avrundet oppover til et logisk minimum.
Hvis verdien for innstillingen er 0, brukes standard bufferstørrelse, og brukeren kan ikke endre den.
Hvis innstillingen ikke er angitt, brukes standard bufferstørrelse, og brukeren kan overstyre den med «--disk-cache-size»-flagget.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Android-apper kan følge denne listen frivillig. Du kan ikke tvinge dem til å respektere den.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Flagg for hele systemet som skal brukes ved oppstart av <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Liste over deaktiverte protokollsystemer</translation>
<translation id="7617319494457709698">Med denne retningslinjen kan du spesifisere hvilke utvidelser som kan bruke <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />-funksjonen <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> til ekstern attestering. Utvidelser må legges til i denne listen for å kunne bruke API-et.
Hvis en utvidelse ikke er på listen, eller hvis listen ikke er angitt, kan ikke API-et kalles opp – i stedet vises en feilkode.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Angir den frigivende kanalen som denne enheten skal låses til.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Navn på GSSAPI-bibliotek</translation>
<translation id="7635471475589566552">Konfigurerer programmets språk i <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukeren i å endre på språket.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> det angitte språket. Hvis det konfigurerte språket ikke håndteres, brukes språket en-US i stedet.
Hvis denne innstillingen er deakivert eller ikke angis, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> enten det brukerspesifikke foretrukne språket (hvis dette er konfiguert), systemspråket eller, som siste mulighet, en-US.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Avgjør om datastreifing skal aktiveres for enheten. Hvis innstillingen er angitt som Sann, tillates datastreifing. Hvis innstillingen er angitt som Usann eller ikke er konfigurert, blir ikke datastreifing tilgjengelig.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Dynamisk oppdatering av retningslinje</translation>
<translation id="7694807474048279351">Angi en automatisk omstart etter en oppdatering for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> er lagt til.
Når denne innstillingen angis til «true», angis automatisk omstart når en oppdatering for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> er lagt til og omstart påkreves for å fullføre oppdateringsprosessen. Omstarten trer i kraft umiddelbart, men kan forsinkes med opptil 24 timer hvis brukeren er i gang med enheten på det gitte tidspunktet.
Når denne innstillingen angis til «false», angis det ingen automatisk omstart etter å ha lagt til en oppdatering for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Oppdateringsprosessen fullføres neste gang brukeren starter opp enheten.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Merk: Automatisk omstart er bare aktivert når påloggingssiden vises, eller en kiosk-app-økt er i gang. Dette kommer til å forandres i fremtiden og innstillingen forblir gjeldende uavhengig av hvorvidt en økt av en spesiell type er i gang eller ikke.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Angi bufferstørrelsen for apper og utvidelser (i byte)</translation>
<translation id="7709537117200051035">En ordliste som tildeler nettadresser boolske flagg som angir om tilgang til verten skal tillates (true) eller blokkeres (false).
Denne regelen er bare for intern bruk i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Spør hver gang et nettsted ønsker å bruke kameraet og/eller mikrofonen min</translation>
<translation id="7713608076604149344">Begrensninger for nedlastinger</translation>
<translation id="7715711044277116530">Prosentandelen det skaleres etter for forsinkelse av skjermdemping i presentasjonsmodus</translation>
<translation id="7717938661004793600">Konfigurer tilgjengelighetfunksjonene for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Denne regelen slår på HTTP/0.9 for andre porter enn 80 for HTTP og 443 for HTTPS.
Denne regelen er slått av som standard. Hvis den slås på, kan brukere bli eksponert for følgende sikkerhetsproblem: https://crbug.com/600352.
Denne regelen åpner for at bedrifter kan migrere eksisterende tjenere fra HTTP/0.9, og kommer til å bli fjernet i fremtiden.
Hvis regelen ikke er angitt, slås HTTP/0.9 av for andre porter enn standardportene.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Aktiverer to-delt autentisering for verter med ekstern adgang i stedet for brukerangitt PIN-kode.
Hvis denne innstillingen er aktivert, må brukere oppgi en gyldig to-delt kode ved lesing av en vert.
Hvis denne innstillingen er deaktivert eller ikke angitt, er ikke to-delt autentisering i bruk. I stedet må brukere oppgi en egendefinert PIN-kode (standard atferd).</translation>
<translation id="7750991880413385988">Åpne Ny fane-siden</translation>
<translation id="7754704193130578113">Spør før nedlasting hvor hver fil skal lagres</translation>
<translation id="7761446981238915769">Konfigurer listen over installerte apper på påloggingsskjermen</translation>
<translation id="7761526206824804472">Angir én eller flere anbefalte lokaliteter for en offentlig økt, slik at brukerne enkelt kan velge en av disse lokalitetene.
Brukeren kan velge en lokalitet og et tastaturoppsett før vedkommende starter en offentlig økt. Alle lokaliteter som støttes av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, listes som standard opp i alfabetisk rekkefølge. Du kan bruke denne regelen til å flytte et sett med anbefalte lokaliteter til toppen av listen.
Hvis denne regelen ikke angis, blir den aktive lokaliteten for brukergrensesnittet forhåndsvalgt.
Hvis denne regelen angis, blir de anbefalte lokalitetene flyttet til toppen av listen, og de blir visuelt atskilt fra alle de andre lokalitetene. De anbefalte lokalitetene blir listet opp i samme rekkefølge som i regelen. Den første anbefalte lokaliteten blir forhåndsvalgt.
Hvis mer enn én anbefalt lokalitet er angitt, antas det at brukerne ønsker å velge blant disse lokalitetene. Valg av lokalitet og tastaturoppsett får en fremtredende plass når brukeren starter en offentlig økt. Hvis ikke antas det at de fleste brukerne ønsker å bruke den forhåndsvalgte lokaliteten. Valg av lokalitet og tastaturoppsett får en mindre fremtredende plass når brukeren starter en offentlig økt.
Når denne regelen er angitt og automatisk pålogging er slått på (se reglene |DeviceLocalAccountAutoLoginId| og |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), blir den første anbefalte lokaliteten og det mest populære tastaturoppsettet for denne lokaliteten brukt av den offentlige økten som startes automatisk.
Det forhåndsvalgte tastaturoppsettet er alltid det mest populære oppsettet for den forhåndsvalgte lokaliteten.
Denne regelen kan bare angis som en anbefaling. Du kan bruke denne regelen til å flytte et sett med anbefalte lokaliteter til toppen, men brukerne kan alltid velge en hvilken som helst lokalitet som støttes av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, når de starter økten.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Gjør at du kan angi om nettsteder kan vise bilder. Bildevisning kan enten tillates for alle nettsteder, eller nektes for alle nettsteder.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes AllowImages, og brukeren kan endre dette.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Tilkoblingstypene som tillates for oppdateringer av operativsystem. Oppdateringer av operativsystem legger potensielt beslag på store deler av kapasiteten som følge av at de er omfattende operasjoner, og det kan påløpe ekstra kostnader. Derfor er slike oppdateringer som standard ikke slått på for tilkoblingstyper som anses som kostbare, herunder WiMax, Bluetooth og mobilnettverk.
Identifikatorene som gjenkjennes for tilkoblingstyper er "ethernet", "wifi", "wimax", "bluetooth" og "cellular".</translation>
<translation id="7763614521440615342">Vis innholdsforslag på nye faner</translation>
<translation id="7774768074957326919">Bruk systeminnstillingene for mellomtjener</translation>
<translation id="7775831859772431793">Du kan spesifisere nettadressen til proxy-tjeneren her.
Denne regelen trer bare i kraft hvis du har valgt manuelle innstillinger for proxy-tjenere under «Velg hvordan innstillinger for proxy-tjener angis».
Du bør ikke spesifisere denne regelen hvis du har valgt en annen modus for spesifisering av regler for proxy-tjenere.
Du finner detaljerte eksempler her:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="7781069478569868053">Ny fane-siden</translation>
<translation id="7788511847830146438">Per profil</translation>
<translation id="7801886189430766248">Når denne regelen er satt til true (sann), lastes Android-appdata opp til Android Backup-tjenere og gjenopprettes derfra når kompatible apper installeres på nytt.
Når denne regelen settes til false (usann), blir Android Backup Service slått av.
Hvis denne regelen er konfigurert, kan ikke brukerne endre den selv.
Hvis denne regelen ikke er konfigurert, kan brukerne slå Android Backup Service av og på i appen for Android-innstillinger.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Angi standard tilstand for høykontrastsmodus på påloggingssiden</translation>
<translation id="7822837118545582721">Når denne regelen er angitt som «true» (sann), kan ikke brukerne skrive noe til eksterne lagringsenheter.
Hvis denne innstillingen er angitt som «false» (usann) eller ikke er konfigurert, kan brukerne opprette og modifisere filer på eksterne lagringsenheter det er mulig å skrive til fysisk.
ExternalStorageDisabled-regelen har prioritet over denne regelen. Hvis ExternalStorageDisabled er angitt som «true», er all tilgang til ekstern lagring slått av, og denne regelen ignoreres.
M56 og nyere har støtte for dynamisk oppdatering av denne regelen.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Angir maksverdien for forsinkelse mellom mottak av en opphevet innstilling og henting av den nye innstillingen fra tjenesten for enhetsadministrasjon i milisekunder.
Hvis du angir denne innstillingen, blir standardverdien på 5 000 milisekunder overskrevet. Gyldige verdier for denne innstillingen må være mellom 1 000 (1 sekund) og 30 0000 (5 minutter). Verdier som befinner seg utenfor dette området, blir tvunget inn under den respektive grensen.
Hvis du ikke angir denne innstillingen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> standardverdien på 5 000 millisekunder.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Laveste TLS-versjon som kan brukes som reserve</translation>
<translation id="7842869978353666042">Konfigurer Google Disk-alternativer</translation>
<translation id="7843525027689416831">Spesifiserer flaggene som skal gjelde for <ph name="PRODUCT_NAME" /> når det startes opp. De spesifiserte flaggene brukes bare på påloggingsskjermen. Flagg som angis via denne regelen, videreføres ikke til brukerøkter.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Konfigurerer innstillingene for administrering av utvidelser for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Denne regelen bestemmer flere innstillinger, inkludert innstillinger kontrollert av eventuelle eksisterende regler som er relatert til utvidelser. Denne regelen overstyrer eventuelle eldre regler som også er aktive.
Denne regelen knytter en utvidelses-ID eller en nettadresse for oppdatering til en konfigurasjon. Hvis det brukes en utvidelses-ID, blir konfigurasjonen bare angitt for den spesifiserte utvidelsen. En standard konfigurasjon kan angis for den spesielle ID-en <ph name="DEFAULT_SCOPE" />, som så gjelder for alle utvidelser det ikke er angitt noen tilpasset konfigurasjon for i denne regelen. Hvis det brukes en nettadresse for oppdatering, brukes konfigurasjonen for alle utvidelser med nøyaktig den nettadressen for oppdatering som er oppgitt i utvidelsens manifest, som beskrevet i <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Konfigurasjonen for hver enkelt utvidelse (eller utvidelser med samme nettadresse for oppdatering) er en oppslagsliste som kan inneholde feltene dokumentert nedenfor.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: knyttes til en streng som indikerer installasjonsmodusen for utvidelsen. De gyldige strengene er
* <ph name="ALLOWED" />: tillater at utvidelsen installeres av brukeren (denne funksjonaliteten brukes som standard)
* <ph name="BLOCKED" />: blokkerer installasjon av utvidelsen
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: gjør at utvidelsen installeres automatisk, men kan ikke fjernes av brukeren
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: gjør at utvidelsen installeres automatisk, men brukeren kan slå den av
<ph name="INSTALLTION_MODE" /> kan også konfigureres for flere utvidelser, inkludert ved bruk av <ph name="DEFAULT_SCOPE" />-utvidelsen (som standardinnstillinger) samt utvidelser med samme nettadresse for oppdatering. I dette tilfellet kan bare verdiene <ph name="ALLOWED" /> og <ph name="BLOCKED" /> brukes.
Hvis modusen er angitt som <ph name="FORCE_INSTALLED" /> eller <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, må en <ph name="UPDATE_URL" /> konfigureres også. Merk at nettadressen for oppdatering som er angitt i denne regelen, bare brukes for første installasjon – påfølgende oppdateringer av utvidelsen bruker nettadressen for oppdatering som er oppgitt i utvidelsens manifest. Nettadressen for oppdatering skal peke til et oppdateringsmanifest i XML-format som nevnt ovenfor.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: knyttes til en liste over strenger som indikerer hvilke API-tillatelser som er blokkert for utvidelsen. Tillatelsesnavnene er identiske med tillatelsesstrengene som oppgis i manifestet for utvidelsen, som beskrevet her: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Denne innstillingen kan også konfigureres for <ph name="DEFAULT_SCOPE" />-utvidelse. Hvis utvidelsen krever en tillatelse som er på blokkeringslisten, får den ikke tillatelse til å kjøre. Hvis utvidelsen inneholder en blokkert tillatelse som en valgfri tillatelse, behandles den som vanlig, men forespørsler om blokkerte tillatelser blir avvist automatisk under kjøring.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: ligner på <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, men tillater i stedet uttrykkelig noen tillatelser som kan være blokkert av den globale listen for blokkerte tillatelser. Denne innstillingen kan derfor ikke konfigureres for <ph name="DEFAULT_SCOPE" />-utvidelse. Merk at denne innstillingen ikke gir innvilgede tillatelser til utvidelser automatisk.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: knyttes til en versjonsstreng. Formatet for versjonsstrengen er det samme som er brukt i utvidelsesmanifestet, som beskrevet her: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Utvidelser med en versjon som er eldre enn den spesifiserte minimumsversjonen, blir deaktivert. Dette gjelder for utvidelser med tvungen installering (FORCE_INSTALLED) også.
Følgende innstillinger kan bare brukes for standardkonfigurasjonen <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: Hvert element i denne listen er et samsvarsmønster av typen som brukes for utvidelser (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Brukere kan enkelt installere elementer fra alle nettadresser som samsvarer med et element på denne listen. Både plasseringen av <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" />-filen og siden der nedlastingen startes fra (dvs. henvisningsadressen), må samsvare med disse mønstrene.
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Denne innstillingen er en godkjenningsliste for de tillatte typene utvidelser/apper som kan installeres på <ph name="PRODUCT_NAME" />. Verdien er en liste over strenger, og hver streng må være ett av følgende: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Slå opp i dokumentasjonen for <ph name="PRODUCT_NAME" />-utvidelser for mer informasjon om disse typene.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Hvis en bruker prøver å installere en utvidelse, men forsøket blir blokkert i henhold til en regel, viser Chrome Nettmarked en generisk feilmelding. Denne innstillingen har støtte for egendefinert tekst for feilmeldingen. Dette kan brukes til å henvise brukere til brukerstøtten din, forklare hvorfor en bestemt utvidelse er blokkert, eller noe annet. Feilmeldingen blir avkortet hvis den er lengre enn 1000 tegn.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Godtar en liste over verter som en utvidelse blir blokkert fra å interagere med. Dette omfatter injisering av JavaScript-kode, endring og åpning av webRequests/webNavigation samt endring og åpning av informasjonskapsler. Dette formatet ligner på Match Patterns (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />), bortsett fra at det ikke er nødvendig å angi noen bane etter nettstedsnavnet (for eksempel støttes «*://*.example.com»). Formatet støtter også effektive TLD-jokertegn, for eksempel «*://example.*».
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Godtar en liste over verter som utvidelsen kan interagere med, uansett om de er oppført i <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" /> eller ikke. Dette er det samme formatet som <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Hvis denne er angitt som SyncDisabled eller ikke er konfigurert, er ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-sertifikater tilgjengelige for ARC-apper.
Hvis denne er angitt som CopyCaCerts, er alle ONC-installerte CA-sertifikater med <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> tilgjengelige for ARC-apper.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Denne retningslinjen er aktiv bare i detaljistmodus.
Bestemmer ID-en for utvidelsen som skal brukes som skjermsparer på påloggingssiden. Utvidelsen må være del av AppPack-elementet som er konfigurert for dette domenet gjennom DeviceAppPack-retningslinjene.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Hvis du slår av Google-synkronisering, fungerer ikke funksjonen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting for Android som den skal.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Ignorer advarselen om at operativsystemet ikke støttes</translation>
<translation id="7912255076272890813">Konfigurer tillatte typer apper og utvidelser</translation>
<translation id="7915236031252389808">Du kan angi nettadressen til en .pac-fil for en proxy-tjener her.
Denne regelen trer bare i kraft hvis du har valgt manuelle innstillinger for proxy-tjenere under «Velg hvordan innstillinger for proxy-tjener angis».
Du bør ikke spesifisere denne regelen hvis du har valgt en annen modus for spesifisering av regler for proxy-tjenere.
Du finner detaljerte eksempler her:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="793134539373873765">Angir om p2p skal brukes for nyttelast av OS-oppdatering. Hvis angitt til «True», kommer enhetene til å dele og forsøke å konsumere oppdateringsnyttelast på LAN, noe som potensielt kan redusere Internett-båndbredden og -trafikken. Hvis oppdateringsnyttelasten ikke er tilgjengelig på LAN, går enheten tilbake til å laste ned fra en oppdateringstjener. Hvis angitt til «False» eller ikke konfigurert, blir ikke p2p brukt.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Slå på oppretting av administrerte brukere</translation>
<translation id="793473937901685727">Angi sertifikattilgjengeligheten for ARC-apper</translation>
<translation id="7937766917976512374">Tillat eller blokkér videoopptak</translation>
<translation id="7941975817681987555">Ikke forutsi nettverkshandlinger på noen nettverkstilkoblinger</translation>
<translation id="7953256619080733119">Verter for manuelle unntak for administrerte brukere</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Denne retningslinjen støttes ikke lenger. Aktiverer bruk av STUN og relétjenere ved tilkobling til en ekstern klient. Hvis denne innstillingen er aktivert, kan maskinen oppdage og koble seg til eksterne vertsmaskiner selv om de er adskilt av en brannmur. Hvis denne innstillingen er deaktivert og utgående UDP-tilkoblinger filtreres av brannmuren, kan denne maskinen bare koble seg til vertsmaskiner i det lokale nettverket.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Navnet på <ph name="PRODUCT_NAME" />-destinasjonen</translation>
<translation id="7980227303582973781">Ingen spesielle begrensninger</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Rotér skjermen 0 grader</translation>
<translation id="8044493735196713914">Rapportering av oppstartsmodus for enhet</translation>
<translation id="8050080920415773384">Integrert utskrift</translation>
<translation id="8059164285174960932">Nettadressen der klienter for ekstern tilgang skal hente autentiseringstokenet sitt fra</translation>
<translation id="8073243368829195">Tillat bruk av Smart Lock</translation>
<translation id="8099880303030573137">Inaktivitetsforsinkelse når enheten kjører på batteristrøm</translation>
<translation id="8102913158860568230">Standard innstilling for direkteavspilling av medieinnhold</translation>
<translation id="8104962233214241919">Automatisk valg av klientsertifikater for disse nettstedene</translation>
<translation id="8112122435099806139">Angir klokkeformatet som brukes på enheten.
Denne innstillingen konfigurerer klokkeformatet som brukes på påloggingskjermen og som standard for brukerøkter. Brukerne kan fremdeles overstyre klokkeformatet for kontoene sine.
Hvis innstillingen er «true», bruker enheten 24-timers klokkeformat. Hvis innstillingen er «false», bruker enheten 12-timers klokkeformat.
Hvis innstillingen ikke er angitt, bruker enheten 24-timers klokkeformat som standard.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Fremtvinger ikke bruk av Begrenset innhold-modusen på YouTube</translation>
<translation id="8118665053362250806">Angi størrelse på mediediskbuffer</translation>
<translation id="8124468781472887384">Regel for tilgang til konfigurering av enhetsskrivere.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Angir hvor lenge brukeren må være inaktiv før skjermen låses når enheten kjører på batteristrøm.
Når denne innstillingen er konfigurert til en verdi som er større en null, angir den hvor lenge brukeren må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> slår av skjermen.
Når denne innstillingen er konfigurert til null, slår ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> av skjermen når brukeren er inaktiv.
Hvis denne innstillingen ikke er konfigurert, brukes en standardtid.
Innstillingsverdien må angis i millisekunder. Verdiene er låst til å være lavere enn inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Rapportér en liste over nettverksgrensesnitt med typene og maskinvareadressene til tjeneren.
Hvis innstillingen angis som «false», rapporteres ikke grensesnittlisten.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Denne regelen kan ikke brukes til å hindre brukeren i å bruke Google Disk-appen for Android. Hvis du vil forhindre tilgangen til Google Disk, bør du ikke tillate installasjon av Google Disk-appen for Android.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Tillat at brukere løser inn tilbud via Chrome OS-registering</translation>
<translation id="8148785525797916822">Ignorer advarselen som vises når <ph name="PRODUCT_NAME" /> kjører på en datamaskin eller et operativsystem som ikke lenger støttes.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Aktiver tilgjengelighetsfunksjon for høykontrastmodus.
Hvis denne innstillingen angis til «true», er høykontrastmodus alltid aktivert.
Hvis denne innstillingen angis til «false», er høykontrastmodus alltid deaktivert.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis denne innstillingen ikke angis, deaktiveres høykontrastmodus til å begynne med, men brukere kan aktivere den når som helst.</translation>
<translation id="815061180603915310">Hvis denne regelen er angitt som aktivert, tvinger den profilen til å bytte til engangsmodus. Hvis denne regelen er spesifisert som en OS-regel (f.eks. GPO på Windows), gjelder den for alle profilene på systemet. Hvis regelen er angitt som en nettskyregel, gjelder den bare for profiler som er logget på med en administrert konto.
I denne modusen blir profildataene bare lagret på disk til brukerøkten er avsluttet. Funksjoner som nettlogg, utvidelser med tilhørende data, nettdata – som informasjonskapsler – og nettdatabaser lagres ikke når nettleseren lukkes. Dette hindrer derimot ikke brukeren i å manuelt laste ned data til disk, lagre sider eller skrive dem ut.
Hvis brukeren har slått på synkronisering, lagres alle disse dataene i vedkommendes synkroniseringsprofil på samme måte som vanlige profiler. Inkognitomodus er også tilgjengelig hvis den ikke er eksplisitt slått av av regelen.
Hvis regelen er slått av eller ikke angitt, aktiveres vanlige profiler ved pålogging.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Slår på oppretting av roamingkopier for <ph name="PRODUCT_NAME" />-profildata.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Aktiverer den integrerte Google Oversetter-tjenesten på <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> vise en integrert verktøylinje som tilbyr brukeren oversettelse av siden når det er aktuelt.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil brukeren aldri se oversettelseslinjen.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne innstillingen, kan ikke brukerne endre eller overstyre denne innstillingen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne innstillingen ikke angis, kan brukerne selv velge om de vil bruke funksjonen.</translation>
<translation id="817455428376641507">Gir tilgang til de oppførte nettadressene, som unntak for nettadressene på svartelisten.
Se beskrivelsen av nettadressesvartelistens retningslinjer for formatet på oppføringer i listen.
Denne retningslinjen kan brukes til å åpne for unntak i strenge svartelister. Tegnet * kan for eksempel svartelistes for å blokkere alle forespørsler, og denne retningslinjen kan brukes til å tillate tilgang til en begrenset liste over nettadresser. Den kan brukes til åpne for unntak for enkelte skjemaer, underdomener til andre domener, porter eller spesifikke baner.
Det mest spesifikke filteret avgjør om en nettadresse blokkeres eller tillates. Godkjenningslisten prioriteres over svartelisten.
Denne retningslinjen er begrenset til 1000 oppføringer. Oppføringer etter de 1000 første blir ignorert.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, er det ingen unntak fra retningslinjen URLBlacklist.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Tillat at bedriftsbrukeren bare er primær flerprofilbruker (standardatferd for bedriftsadministrerte brukere)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Konfigurerer passordbehandlingen.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Maksimal innlastingsforsinkelse etter ugyldiggjøring av en innstilling</translation>
<translation id="8256688113167012935">Kontrollerer hvilket kontonavn <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> viser på påloggingsskjermen for enhetens tilhørende lokale konto.
Hvis denne innstillingen angis, bruker påloggingsskjermen den spesifiserte strengen i den bildebaserte påloggingsvelgeren for enhetens tilhørende lokale konto.
Hvis innstillingen ikke angis, bruker <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ID-en for e-postkontoen til enhetens lokale konto som skjermnavn på påloggingsskjermen.
Denne innstillingen ignoreres for vanlige brukerkontoer.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Fjerner personvern- og sikkerhetsfølsomme deler av https://-nettadresser før de sendes videre til PAC-skript (Proxy Auto Config) som brukes av <ph name="PRODUCT_NAME" /> til å finne proxy-tjeneradresser.
Når den er satt til True (sann), slås sikkerhetsfunksjonen på, og https://-
nettadressene strippes før de sendes inn til et PAC-skript. Dermed kan ikke
PAC-skriptet se data som vanligvis er beskyttet av en kryptert kanal (for
eksempel banen og søket).
Når den er satt til False (usann), slås sikkerhetsfunksjonen av, og PAC-skript får
implisitt muligheten til å se alle komponentene til en https://-nettadresse. Dette
gjelder for alle PAC-skript, uansett opprinnelse (inkludert de som innhentes over
usikre transportkanaler, eller som oppdages usikkert via WPAD).
Denne er som standard True (sann) (sikkerhetsfunksjonen er på), unntatt for
brukere av Chrome OS for bedrifter, som for øyeblikket har standardverdien
False (usann).
Det anbefales at denne angis som True (sann). Den eneste grunnen til å angi
den som False (usann) er hvis den fører til kompatibilitetsproblemer med
eksisterende PAC-skript.
Det er ønskelig å fjerne denne overstyringen i fremtiden.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Fullskjermsforstørrelse aktivert</translation>
<translation id="8288199156259560552">Slå på Googles posisjonstjeneste for Android</translation>
<translation id="8294750666104911727">Vanligvis blir sider angitt med X-UA-Compatible til chrome=1 gjengitt i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> uavhengig av innstillingen «ChromeFrameRendererSettings».
Hvis du aktiverer denne innstillingen, skannes ikke sider for metatagger.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, skannes sider for metatagger.
Hvis innstillingen ikke angis, skannes sider for metatagger.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Når denne regelen er satt til true (sann), blir Google Disk-synkronisering i Filer-appen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> slått av. Ved slike tilfeller synkroniseres dataene bare med Google Disk når enheten er tilkoblet via Wi-Fi eller Ethernet.
Hvis denne regelen ikke er spesifisert, eller hvis den er satt til false (usann), kan brukerne overføre filer til Google Disk via mobiltilkoblinger.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Gjør det mulig å angi om nettsteder har tillatelse til å bruke nøkkelgenerering. Bruk av nøkkelgenerering kan enten være tillatt for alle nettsteder eller blokkert for alle nettsteder.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes «BlockKeygen», og brukeren kan endre den.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Denne retningslinjen er aktiv bare i detaljistmodus.
Når DeviceIdleLogoutTimeout er spesifisert, definerer denne retningslinjen varigheten av advarselfeltet med en nedtellingsklokke som vises til brukeren før den blir logget av.
Retningslinjeverdien må angis i millisekunder.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Bruk av tofaktorautentisering er slått av</translation>
<translation id="8344454543174932833">Importer bokmerker fra standard nettleser ved første kjøring</translation>
<translation id="8359734107661430198">Slå på ExampleDeprecatedFeature API frem til og med 2008/09/02</translation>
<translation id="8369602308428138533">Forsinkelse for avslått skjerm når du bruker strømadapteren</translation>
<translation id="8370471134641900314">Hvis denne regelen angitt som «true» (sann), må brukeren logge på <ph name="PRODUCT_NAME" /> med profilen sin før vedkommende bruker nettleseren. Standardverdien for BrowserGuestModeEnabled er «false» (usann).
Hvis denne regelen er satt til «false» eller ikke er konfigurert, kan brukeren bruke nettleseren uten å logge på <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Slå på bruken av ekstern attestasjon for innholdsbeskyttelse på enheten</translation>
<translation id="838870586332499308">Aktiver datastreifing</translation>
<translation id="8390049129576938611">Slår av den interne appen for visning av PDF-filer i <ph name="PRODUCT_NAME" />. PDF-filer blir i stedet lastet ned, og brukeren kan åpne dem med standardappen.
Hvis disse retningslinjene slås av eller ikke angis, åpnes PDF-filer i PDF-programtillegget frem til brukeren eventuelt slår det av.</translation>
<translation id="8402079500086185021">Åpne alltid PDF-filer eksternt</translation>
<translation id="8412312801707973447">Angir om OCSP/CRL-kontroller utføres på nettet</translation>
<translation id="8424255554404582727">Angi standardverdien for skjermrotasjon. Denne brukes hver gang enheten starter på nytt</translation>
<translation id="8426231401662877819">Rotér skjermen 90 grader med klokken</translation>
<translation id="8451988835943702790">Bruk siden Ny fane som startside</translation>
<translation id="8465065632133292531">Parametere for Instant-nettadresser som bruker POST</translation>
<translation id="847472800012384958">Ikke la noen nettsteder vise forgrunnsvinduer</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Tilpass listen over nettadressemønstre som alltid skal gjengis av vertsnettleseren.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes standardgjengivelsen for alle nettsteder, slik den er angitt i regelen «ChromeFrameRendererSettings».
Du finner eksempelmønstre på https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Deaktiver lagring av nettleserlogg</translation>
<translation id="8499172469244085141">Standardinnstillinger (kan overstyres av brukere)</translation>
<translation id="8519264904050090490">Nettadresser med manuelle unntak for administrerte brukere</translation>
<translation id="8527932539502116028">Angir skriverne som en bruker ikke kan bruke.
Denne regelen brukes bare hvis <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> er valgt for <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Hvis denne regelen brukes, får brukeren tilgang til alle skrivere – unntatt eventuelle ID-er som er oppført i denne regelen.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Konfigurerer kravet for laveste tillatte versjon av <ph name="PRODUCT_NAME" />. Versjoner under denne behandles som foreldede, og enheten tillater ikke brukerpålogging før operativsystemet er oppdatert.
Hvis gjeldende versjon blir foreldet i løpet av brukerøkten, blir brukeren logget av automatisk.
Hvis denne regelen ikke er angitt, gjelder ingen begrensninger, og brukeren kan logge på uavhengig av versjonsnummeret for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
«Version» her kan enten være et eksakt versjonsnummer som «61.0.3163.120» eller et versjonsprefiks som «61.0». </translation>
<translation id="8544375438507658205">Standard gjengivelse av HTML for <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8549772397068118889">Varsle ved besøk på nettsteder som ikke inngår i innholdspakker</translation>
<translation id="8566842294717252664">Skjul nettbutikken fra nye faner og appvelgeren</translation>
<translation id="8587229956764455752">Tillat oppretting av nye brukerkontoer</translation>
<translation id="8614804915612153606">Deaktiverer automatiske oppdateringer</translation>
<translation id="8631434304112909927">frem til versjon <ph name="UNTIL_VERSION" /></translation>
<translation id="863319402127182273">For Android-apper blir bare det innebygde kameraet påvirket av denne regelen. Når denne regelen er angitt som «true» (sann), slås kameraet av for alle Android-apper – uten unntak.</translation>
<translation id="8649763579836720255">Chrome OS-enheter can bruke ekstern godkjenning (godkjent tilgang) for å få et sertifikat utstedt av Chrome OS CA, som bekrefter at enheten er kvalifisert til å spille av beskyttet innhold. Denne prosessen involverer sending av godkjenningsinformasjon for maskinvaren til Chrome OS CA, som unikt identifiserer enheten.
Hvis denne innstillingen angis til «false», kommer ikke enheten til å bruke ekstern godkjenning for innholdsbeskyttelse, og enheten kan sannsynligvis ikke spille av beskyttet innhold.
Hvis denne innstillingen angis til «true», eller ikke angis i det hele tatt, kan ekstern godkjenning brukes for innholdsbeskyttelse.</translation>
<translation id="8650974590712548439">Plasseringen av Windows-registeret for Windows-klienter:</translation>
<translation id="8654286232573430130">Angi hvilke tjenere som skal godkjennes for integrert autentisering. Integrert autentisering er bare på når <ph name="PRODUCT_NAME" /> mottar en autentiseringoppgave fra en proxy-tjener eller en tjener i denne tillatt-listen.
Adskill tjenernavn med komma. Jokertegn (*) er tillatt.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, forsøker <ph name="PRODUCT_NAME" /> å oppdage om en tjener er på intranett og bare svare på IWA-forespørsler hvis den er det. Hvis en tjener registreres som Internett, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> IWA-forespørsler fra tjeneren.</translation>
<translation id="8672321184841719703">Målversjon for automatiske oppdateringer</translation>
<translation id="867410340948518937">Universal tofaktor-autentisering (U2F)</translation>
<translation id="8693243869659262736">Bruk innebygd DNS-klient</translation>
<translation id="8704831857353097849">Liste over deaktiverte programtillegg</translation>
<translation id="8711086062295757690">Angir nøkkelordet, som er snarveien som brukes i søkefeltet for å utløse søket for denne leverandøren.
Denne retningslinjen er valgfri. Hvis den ikke angis, aktiverer ingen søkeord søkeleverandøren.
Denne retningslinjen tas bare i betraktning hvis retningslinjen DefaultSearchProviderEnabled er aktivert.</translation>
<translation id="8731693562790917685">Innholdsinnstillinger lar deg angi hvordan innholdet for spesifikke elementer (f.eks. informasjonskapsler, bilder eller JavaScript) skal håndteres.</translation>
<translation id="8736538322216687231">Fremtvinger bruk av et minimumsnivå for Begrenset innhold-modusen på YouTube</translation>
<translation id="8749370016497832113">Gjør det mulig å slette nettleser- og nedlastingsloggen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og hindrer brukere i å endre denne innstillingen.
Vær oppmerksom på at hvis denne innstillingen er deaktivert, er det ikke sikkert at nettleser- og nedlastingsloggen bevares. Brukere kan redigere eller slette filer fra loggdatabasen direkte, og nettleseren kan slette eller lagre alle loggelementene når som helst.
Hvis denne innstillingen er aktivert eller ikke angitt, kan nettleser- og nedlastingsloggen slettes.
Hvis innstillingen deaktiveres, kan ikke nettleser- og nedlastingsloggen slettes.</translation>
<translation id="8764119899999036911">Angir om generert Kerberos-SPN er basert på det kanoniske DNS-navnet eller på det angitte originalnavnet. Hvis du aktiverer denne innstillingen, droppes CNAME-oppslag, og tjenernavnet brukes som angitt. Hvis du deaktiverer denne innstillingen eller ikke angir den, bestemmes tjenerens kanoniske navn ved hjelp av CNAME-oppslag.</translation>
<translation id="87812015706645271">Krever at navnet på den lokale brukeren samsvarer med verten for ekstern tilgang</translation>
<translation id="8782750230688364867">Angir prosentandelen for hvordan forsinkelsen til skjermdemping skaleres når enheten er i presentasjonsmodus.
Hvis denne innstillingen er konfigurert, angir den prosentandelen for hvordan forsinkelsen til skjermdemping skaleres når enheten er i presentasjonsmodus. Når forsinkelsen er skalert, blir forsinkelsen for avslått, låst og inaktiv skjerm justert slik at de har samme lengde fra skjermdempingsforsinkelsen som i den opprinnelige konfigurasjonen.
Hvis denne innstillingen ikke angis, brukes en standard skaleringsfaktor.
Skaleringsfaktoren må være på minst 100 %. Det er ikke tillatt med verdier som gjør inaktivitetsforsinkelsen i presentasjonsmodus kortere enn den er ved vanlig bruk.</translation>
<translation id="8818173863808665831">Rapportering av enhetens geografiske posisjon.
Hvis denne innstillingen ikke er angitt, eller er satt til «false», blir ikke posisjonen rapportert.</translation>
<translation id="8818768076343557335">Forutsi nettverkshandlinger på et hvilket som helst nettverk som ikke er et mobilnettverk.
(Avviklet i 50, fjernet i 52. Etter 52 behandles verdien som 0 – Forutsi nettverkshandlinger på alle nettverkstilkoblinger – selv om verdien er satt til 1.)</translation>
<translation id="8828766846428537606">Angir standard startside i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brukerne i å endre den. Brukerens innstillinger for startside blir kun fullstendig overstyrt dersom du enten angir nettstedet på siden Ny fane som startside, eller angir den til å være en spesifikk nettadresse du velger. Hvis du ikke spesifiserer nettadressen for startsiden, kan brukeren fremdeles angi nettstedet på siden Ny fane som startside ved å spesifisere «chrome://newtab».</translation>
<translation id="8833109046074170275">Autentisering via den normale GAIA-prosessen</translation>
<translation id="8838303810937202360"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bufrer apper og utvidelser som skal installeres av flere brukere på én enkelt enhet, for å unngå å laste dem ned på nytt for hver bruker.
Hvis denne regelen ikke er konfigurert, eller hvis verdien er lavere enn 1 MB, bruker <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> standardbufferstørrelsen.</translation>
<translation id="8858642179038618439">Bruk tvungen sikkerhetsmodus i YouTube</translation>
<translation id="8864975621965365890">Ignorerer avslagsforespørselen som vises når et nettsted gjengis av <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="8870318296973696995">Startside</translation>
<translation id="8882006618241293596">Blokkér <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-programtillegget på disse nettstedene</translation>