blob: 4bddb92f984d74d6e32379dcefff19bb39eb6ab9 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pl">
<translation id="101438888985615157">Obróć ekran o 180 stopni</translation>
<translation id="1017967144265860778">Zarządzanie energią na ekranie logowania</translation>
<translation id="1019101089073227242">Ustaw katalog danych użytkownika</translation>
<translation id="1022361784792428773">Identyfikatory rozszerzeń, których nie może instalować użytkownik (wartość * oznacza wszystkie)</translation>
<translation id="102492767056134033">Ustaw domyślny stan klawiatury ekranowej na ekranie logowania</translation>
<translation id="1027000705181149370">Określa, czy pliki cookie uwierzytelniania ustawione przez dostawcę tożsamości SAML podczas logowania powinny zostać przesłane do profilu użytkownika.
Gdy uwierzytelnianie użytkownika odbywa się przez dostawcę tożsamości SAML podczas logowania, pliki cookie ustawione przez dostawcę tożsamości są najpierw zapisywane w profilu tymczasowym. Mogą one zostać następnie przesłane do profilu użytkownika, by przenieść stan uwierzytelniania.
Jeśli ta zasada jest włączona, pliki cookie ustawione przez dostawcę tożsamości są przesyłane do profilu użytkownika za każdym razem, gdy jest on uwierzytelniany przez dostawcę tożsamości SAML podczas logowania.
Jeśli zasada jest wyłączona lub nieskonfigurowana, pliki cookie ustawione przez dostawcę tożsamości są przesyłane do profilu użytkownika tylko podczas jego pierwszego logowania na urządzeniu.
Ta zasada dotyczy tylko tych użytkowników, których domena odpowiada domenie rejestracji urządzenia. W przypadku wszystkich pozostałych użytkowników pliki cookie ustawione przez dostawcę tożsamości są przesyłane do profilu użytkownika tylko podczas jego pierwszego logowania na urządzeniu.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Włącz wycinanie elementów adresów URL PAC (na potrzeby https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Raportuj statystki sprzętu, np. użycie procesora i pamięci RAM.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, statystyki nie będą raportowane.
Jeśli jest włączona lub nieustawiona, statystyki będą raportowane.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Włącz wycofane funkcje platform internetowych na określony czas</translation>
<translation id="1047128214168693844">Nie zezwalaj żadnej witrynie na śledzenie fizycznej lokalizacji użytkownika</translation>
<translation id="1049138910114524876">Umożliwia skonfigurowanie ustawień regionalnych wymuszanych na ekranie logowania systemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Jeśli ta zasada jest skonfigurowana, ekran logowania będzie zawsze wyświetlany z zastosowaniem ustawień regionalnych podanych jako pierwsza wartość tej zasady (aby zapewnić zgodność w przyszłości, zasada jest zdefiniowana jako lista). Jeśli zasada jest nieskonfigurowana lub jej wartością jest pusta lista, ekran logowania będzie wyświetlany z zastosowaniem ustawień regionalnych ostatniej sesji użytkownika. Jeśli zasada będzie mieć wartość, która nie określa prawidłowych ustawień regionalnych, ekran logowania będzie wyświetlany z zastosowaniem zastępczych ustawień regionalnych (obecnie en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Włącz zaświadczanie zdalne dla urządzenia</translation>
<translation id="1093082332347834239">Jeśli to ustawienie jest włączone, host pomocy zdalnej będzie uruchamiany w procesie z uprawnieniami <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Dzięki temu użytkownicy zdalni będą mieć dostęp do okien z podwyższonym poziomem uprawnień na komputerze użytkownika lokalnego.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone lub nieskonfigurowane, host pomocy zdalnej będzie uruchamiany w kontekście użytkownika, a użytkownicy zdalni nie będą mieć dostępu do okien z podwyższonym poziomem uprawnień na komputerze.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Domyślny dostawca wyszukiwania</translation>
<translation id="1117535567637097036">Moduły obsługi protokołów ustawiane przez tę zasadę nie są używane podczas obsługi intencji Androida.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Pokazuje ikonę paska narzędzi usługi <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1128903365609589950">Pozwala skonfigurować katalog, w którym przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie przechowywać na dysku urządzenia pliki z pamięci podręcznej.
Jeśli włączysz tę zasadę, przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać wybranego katalogu bez względu na to, czy użytkownik określi parametr „--disk-cache-dir”. Aby uniknąć utraty danych i innych nieoczekiwanych błędów, nie należy podawać w tej zasadzie głównego katalogu woluminu ani katalogu używanego do innych celów, ponieważ zawartością zarządza przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Listę dostępnych zmiennych znajdziesz na stronie https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używany domyślny katalog pamięci podręcznej, a użytkownik będzie mógł zmienić to ustawienie za pomocą parametru wiersza polecenia „--disk-cache-dir”.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Ta zasada jest aktywna tylko w trybie sklepu.
W przypadku urządzeń w trybie sklepu określa czas, po upływie którego na ekranie logowania jest wyświetlany wygaszacz ekranu.
Wartość tej zasady należy podać w milisekundach.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Zezwalaj na grafiki w tych witrynach</translation>
<translation id="1152117524387175066">Zgłasza stan przełącznika trybu programisty podczas uruchomienia urządzenia.
Jeśli ta zasada ma wartość Fałsz, stan przełącznika trybu programisty nie jest zgłaszany.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Wyłącz możliwość kontynuacji na stronie ostrzeżenia Bezpiecznego przeglądania</translation>
<translation id="1166377463685560145">Określa drukarki, z których użytkownik nie może korzystać.
Ta zasada jest używana tylko wtedy, gdy dla zasady <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> wybrano ustawienie <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Jeśli ta zasada jest używana, użytkownik ma dostęp do wszystkich drukarek z wyjątkiem tych, których identyfikatory zostały w niej określone.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Częstotliwość wysyłania raportów o stanie urządzenia (w milisekundach).
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, domyślna częstotliwość wynosi trzy
godziny. Minimalna dopuszczalna częstotliwość to 60 sekund.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Włączone drukarki firmowe</translation>
<translation id="1221359380862872747">Załaduj podane URL-e przy logowaniu demonstracyjnym</translation>
<translation id="123081309365616809">Włącz przesyłanie treści na urządzenie</translation>
<translation id="1265053460044691532">Ograniczenie czasu, przez który użytkownik uwierzytelniony za pomocą SAML może logować się offline</translation>
<translation id="1291880496936992484">Ostrzeżenie: RC4 zostanie całkowicie usunięty z <ph name="PRODUCT_NAME" /> po wersji 52 (około września 2016 r.) i wtedy ta zasada przestanie działać.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona lub jest wyłączona, to mechanizmy szyfrowania RC4 w TLS będą wyłączone. Można ją włączyć dla zachowania zgodności z przestarzałym serwerem. Jest to rozwiązanie tymczasowe i konieczna jest zmiana konfiguracji serwera.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Używaj skryptu PAC serwera proxy</translation>
<translation id="1304973015437969093">Identyfikatory rozszerzeń/aplikacji i adresy URL aktualizacji, które mają być instalowane dyskretnie</translation>
<translation id="1313457536529613143">Określa wartość procentową skalowania opóźnienia przyciemnienia ekranu, gdy aktywność użytkownika zostanie wykryta po przyciemnieniu lub wkrótce po wyłączeniu ekranu.
Ustawienie tej zasady pozwala określić wartość procentową skalowania opóźnienia przyciemnienia ekranu, gdy aktywność użytkownika zostanie wykryta po przyciemnieniu lub wkrótce po wyłączeniu ekranu. Skalowanie opóźnienia przyciemnienia powoduje, że opóźnienia wyłączenia i zablokowania ekranu oraz opóźnienie bezczynności są tak dostosowywane, by zachować pierwotnie ustawione odstępy od opóźnienia przyciemnienia ekranu.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, obowiązuje domyślny współczynnik skalowania.
Współczynnik skalowania musi wynosić co najmniej 100%.</translation>
<translation id="131353325527891113">Pokaż nazwy użytkowników na ekranie logowania</translation>
<translation id="1327466551276625742">Włącza pytanie o konfigurację sieci wyświetlane w trybie offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">Włącz klawiaturę ekranową</translation>
<translation id="1330985749576490863">Wyłącz Dysk Google w aplikacji Pliki w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przy połączeniu komórkowym</translation>
<translation id="13356285923490863">Nazwa zasady</translation>
<translation id="1353966721814789986">Strony otwierane po uruchomieniu</translation>
<translation id="1359553908012294236">Jeśli ta zasada jest włączona lub nieskonfigurowana, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie umożliwiać logowanie się w trybie gościa. Dane logowania gościa to profile <ph name="PRODUCT_NAME" />, dla których wszystkie okna otwierają się w trybie incognito.
Jeśli zasada jest wyłączona, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie zezwala na uruchamianie sesji gościa.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Włącz wysyłanie zapytań o profile sprzętowe do Quirks Server</translation>
<translation id="1393485621820363363">Włączone drukarki firmowe powiązane z urządzeniami</translation>
<translation id="1397855852561539316">Adres URL usługi propozycji od domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="1420281424655200442">Steruje tym, które drukarki określone w zasadzie <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> są dostępne dla użytkowników.
Wskazuje zasadę dostępu, która jest używana do zbiorczego skonfigurowania drukarek. Jeśli wybrano opcję <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, pokazywane są wszystkie drukarki. Jeśli wybrano opcję <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, zasada <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> jest używana do ograniczania dostępu do określonych drukarek. Jeśli wybrano ustawienie <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, zasada <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> wskazuje tylko te drukarki, które można wybrać.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, domyślnie stosowana jest opcja <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Tak</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adres IP lub URL serwera proxy</translation>
<translation id="1435659902881071157">Konfiguracja sieci na poziomie urządzenia</translation>
<translation id="1438739959477268107">Domyślne ustawienie generowania kluczy</translation>
<translation id="1454846751303307294">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których nie może być wykonywany kod JavaScript. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pobierana z zasady „DefaultJavaScriptSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (klienty <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontroluje zachowanie użytkownika w sesji wieloprofilowej na urządzeniach z <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli zasada ma wartość „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted”, użytkownik może być użytkownikiem głównym lub dodatkowym w sesji wieloprofilowej.
Przy wartości „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary” użytkownik może być tylko użytkownikiem głównym w sesji wieloprofilowej.
Przy wartości „MultiProfileUserBehaviorNotAllowed” użytkownik nie może brać udziału w sesji wieloprofilowej.
Jeśli określisz ustawienie, użytkownicy nie mogą go zmienić ani zastąpić.
Gdy zmienisz je po zalogowaniu się użytkowników do sesji wieloprofilowej, spowoduje to sprawdzenie ustawień wszystkich użytkowników z tej sesji. Jeśli któryś z nich nie będzie już mógł brać w niej udziału, zostanie ona zamknięta.
Jeśli nie ustawisz tej zasady, wartość domyślna „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary” jest stosowana do użytkowników zarządzanych w firmie, a wartość „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted” – do niezarządzanych.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kliknij, by uruchomić</translation>
<translation id="1466133662354365542">Włącza funkcję autouzupełniania w <ph name="PRODUCT_NAME" />, umożliwiając użytkownikom automatyczne wprowadzanie wcześniej zapisanych danych karty kredytowej i adresu w formularzach na stronach internetowych.
Jeśli wyłączysz to ustawienie, autouzupełnianie nie będzie podpowiadać ani wypełniać danych karty kredytowej, jak też nie będzie zapisywać dodatkowych danych karty kredytowej, które użytkownik może podawać na stronach internetowych.
Jeśli ustawienie jest włączone lub nieskonfigurowane, użytkownik może samodzielnie skonfigurować autouzupełnianie (w tym wpisać dane kart kredytowych) w interfejsie.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Ustawia domyślny stan funkcji ułatwień dostępu w postaci trybu wysokiego kontrastu na ekranie logowania.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, po wyświetleniu ekranu logowania tryb wysokiego kontrastu jest włączony.
Jeśli ma ona wartość „fałsz”, po wyświetleniu ekranu logowania ten tryb jest wyłączony.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy mogą ją chwilowo zastąpić, włączając lub wyłączając tryb wysokiego kontrastu. Wybór użytkownika nie jest jednak trwały i wartość domyślna jest przywracana po ponownym wyświetleniu ekranu logowania lub wtedy, gdy użytkownik przez minutę będzie nieaktywny na tym ekranie.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, po pierwszym wyświetleniu ekranu logowania tryb wysokiego kontrastu jest wyłączony. Użytkownicy mogą go w każdej chwili włączyć lub wyłączyć i jego stan na ekranie logowania jest trwały dla wszystkich użytkowników.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Jeśli ta zasada ma wartość „true”, ujednolicony pulpit jest dozwolony i włączony
domyślnie, co umożliwia wyświetlanie jednej aplikacji na wielu monitorach.
Użytkownik może wyłączyć ujednolicony pulpit na poszczególnych
monitorach, odznaczając go w ustawieniach wyświetlania.
Jeśli ta zasada ma wartość „false” lub nie jest ustawiona,
ujednolicony pulpit jest wyłączony i użytkownik nie może go włączyć.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Wyłącz TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie pomijać serwer proxy dla hostów z tej listy.
Ta zasada obowiązuje tylko wtedy, gdy w opcji „Wybierz sposób określenia ustawień serwera proxy” wybrano ręczne wprowadzanie ustawień serwera proxy.
Zasadę należy pozostawić nieskonfigurowaną, jeśli wybrano inny tryb ustawiania zasad serwera proxy.
Szczegółowe przykłady znajdziesz na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">Zdalne poświadczanie</translation>
<translation id="1509692106376861764">Ta zasada została wycofana w <ph name="PRODUCT_NAME" /> w wersji 29.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Zezwalaj witrynom na śledzenie fizycznej lokalizacji użytkownika</translation>
<translation id="152657506688053119">Lista alternatywnych URL-i dla domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="1530812829012954197">Zawsze renderuj strony w przeglądarce hosta według następujących wzorców adresów URL</translation>
<translation id="1553684822621013552">Gdy ta zasada jest włączona, użytkownik ma dostęp do rozszerzenia ARC
(zależy to jednak od kontroli dodatkowych ustawień zasad – rozszerzenie ARC nadal jest niedostępne,
jeśli w bieżącej sesji użytkownika włączono tryb tymczasowy
lub wielokrotne logowanie).
Jeśli to ustawienie jest wyłączone lub nie jest skonfigurowane, użytkownicy w firmie
nie mogą używać rozszerzenia ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Zasada zastępuje kompilacje hosta dostępu zdalnego w trybie debugowania</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F i rozszerzenia do indywidualnego poświadczania</translation>
<translation id="1583248206450240930">Używaj domyślnie wtyczki <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1603058613431276040">Udostępnia konfiguracje drukarek firmowych powiązanych z urządzeniami.
Ta zasada umożliwia udostępnianie konfiguracji drukarek urządzeniom z systemem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Plik nie może być większy niż 5 MB i musi być zapisany w formacie JSON. Format jest taki sam jak w słowniku NativePrinters. Szacuje się, że w pliku o tym rozmiarze można zakodować około 21 000 drukarek. Do weryfikacji integralności pobranego pliku służy skrót kryptograficzny.
Pobrany plik zostaje zapisany w pamięci podręcznej. Po każdej zmianie adresu URL lub skrótu jest pobierany ponownie.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pobierze plik do konfiguracji drukarek i udostępni drukarki zgodnie z zasadami <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> i <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Zasada nie ma wpływu na to, czy użytkownicy mogą konfigurować drukarki na pojedynczych urządzeniach. Jest ona uzupełnieniem konfiguracji drukarek wykonywanej przez poszczególnych użytkowników.
Ta zasada jest modyfikatorem zasady <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, drukarki nie zostaną powiązane z urządzeniami, a inne zasady <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> będą ignorowane.</translation>
<translation id="1608755754295374538">Adresy URL, które bez pytania otrzymają dostęp do urządzeń do nagrywania dźwięku</translation>
<translation id="1617235075406854669">Włącz usuwanie historii przeglądarki i pobierania</translation>
<translation id="163200210584085447">Wzorce na tej liście są dopasowywane do źródła zabezpieczeń adresu URL,
z którego pochodzi żądanie. Po znalezieniu odpowiednika dostęp do urządzeń
rejestrujących wideo jest udzielany na stronach logowania SAML. Jeśli
odpowiednik nie zostanie znaleziony, następuje automatyczna odmowa
dostępu. Wzorce z użyciem symboli wieloznacznych są niedozwolone.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Zezwalaj na uruchamianie wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> w tych witrynach</translation>
<translation id="1655229863189977773">Ustaw rozmiar dyskowej pamięci podręcznej w bajtach</translation>
<translation id="166427968280387991">Serwer proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">Określa, czy zezwolić aplikacji kiosku uruchamianej automatycznie z zerowym opóźnieniem na kontrolowanie tego, w jakiej wersji będzie używany system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ta zasada określa, czy zezwolić aplikacji kiosku uruchamianej automatycznie z zerowym opóźnieniem na kontrolowanie tego, w jakiej wersji będzie używany system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, poprzez zadeklarowanie parametru required_platform_version w pliku manifestu i użycie go jako przedrostka docelowej wersji dla automatycznej aktualizacji.
Gdy ta zasada jest włączona, wartość klucza pliku manifestu required_platform_version dotycząca aplikacji kiosku uruchamianej automatycznie z zerowym opóźnieniem jest używana jako przedrostek docelowej wersji podczas automatycznej aktualizacji.
Gdy zasada nie jest skonfigurowana lub jest wyłączona, klucz pliku manifestu required_platform_version jest ignorowany, a automatyczne aktualizacje są wykonywane w zwykły sposób.
Ostrzeżenie: delegowanie kontroli nad tym, w jakiej wersji ma być używany system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, do aplikacji kiosku nie jest zalecane, ponieważ w rezultacie urządzenie może nie otrzymywać aktualizacji oprogramowania ani bardzo ważnych poprawek zabezpieczeń. Delegowanie kontroli nad tym, w jakiej wersji ma być używany system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, może narazić użytkowników na niebezpieczeństwo.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Obsługiwana przez:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Sesja publiczna dla automatycznego logowania</translation>
<translation id="1689963000958717134">Pozwala na przesyłanie konfiguracji sieciowej w trybie push do urządzeń z <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dla wszystkich użytkowników. Konfiguracja sieci to łańcuch w formacie JSON zgodny z formatem Open Network Configuration opisanym na <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Ustaw ograniczenie pobierania odmian</translation>
<translation id="172374442286684480">Zezwalaj wszystkim witrynom na tworzenie danych lokalnych</translation>
<translation id="1734716591049455502">Skonfiguruj opcje dostępu zdalnego</translation>
<translation id="1736269219679256369">Zezwól na kontynuowanie ze strony ostrzeżenia dotyczącego protokołu SSL</translation>
<translation id="1749815929501097806">Określa Warunki korzystania z usługi, które użytkownik musi zaakceptować przed rozpoczęciem sesji używania lokalnego konta na urządzeniu.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie pobierać Warunki korzystania z usługi i wyświetlać je użytkownikowi przy każdym rozpoczęciu sesji. Użytkownik będzie mógł kontynuować tylko po ich zaakceptowaniu.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, Warunki korzystania z usługi nie są pokazywane.
Zasada powinna określać URL, z którego <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> może pobrać Warunki korzystania z usługi. Dokument ten musi mieć postać zwykłego tekstu (MIME) bez żadnych znaczników.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokuj pobieranie wszystkich plików</translation>
<translation id="1781356041596378058">Ta zasada kontroluje też dostęp do Opcji programisty Androida. Jej włączenie powoduje odebranie użytkownikom dostępu do Opcji programisty. Gdy jest wyłączona lub nieskonfigurowana, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Opcji programisty, klikając siedem razy numer kompilacji w aplikacji Ustawienia Androida.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Lista przypiętych aplikacji pokazywanych w programie uruchamiającym</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokuj pliki cookie w tych witrynach</translation>
<translation id="1827523283178827583">Używaj stałych serwerów proxy</translation>
<translation id="1843117931376765605">Częstotliwość odświeżania zasad użytkownika</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfiguruje zasady szybkiego odblokowania.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Określa parametry używane przy wyszukiwaniu dynamicznym z użyciem POST. Składa się z rozdzielonych przecinkami par nazwy i wartości. Jeśli wartość jest parametrem szablonu, tak jak w przykładzie powyżej {searchTerms}, zostanie ona zastąpiona rzeczywistymi danymi wyszukiwanych słów.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, żądania wyszukiwania dynamicznego są wysyłane przy użyciu metody GET.
Ta zasada jest uwzględniana tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Ostrzeżenie: możliwość zastępczego użycia starszej wersji protokołu TLS zostanie wycofana z <ph name="PRODUCT_NAME" /> po wersji 52 (w okolicach września 2016 roku), a zasada przestanie działać.
Jeśli uzgadnianie połączenia w protokole TLS nie udało się, <ph name="PRODUCT_NAME" /> wcześniej podejmował ponowną próbę nawiązania połączenia przy użyciu starszej wersji protokołu TLS, by obejść błędy w działaniu serwerów HTTPS. To ustawienie pozwala skonfigurować wersję, przy której ten proces zastępczego używania starszej wersji się zatrzyma. Jeśli serwer prawidłowo (tj. bez przerywania połączenia) przeprowadzi negocjowanie wersji, ustawienie nie będzie stosowane. Niezależnie od sposobu, w jaki zostanie nawiązane połączenie, musi być ono zgodne z wartością SSLVersionMin.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana lub jest ustawiona na „tls1.2”, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie stosuje już tego rozwiązania zastępczego. Pamiętaj, że nie wyłącza to obsługi starszych wersji protokołu TLS, tylko określa, czy <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie mieć możliwość obejścia wadliwie działających serwerów, które nie są w stanie przeprowadzić prawidłowego negocjowania wersji.
Jeśli utrzymanie zgodności z wadliwie działającym serwerem jest konieczne, można wybrać „tls1.1”. To jednak tylko rozwiązanie tymczasowe – serwer trzeba jak najszybciej naprawić.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Jeśli ta zasada jest pusta lub nieskonfigurowana, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie będzie wyświetlać opcji autouzupełniania podczas logowania użytkownika.
Jeśli zasada jest ustawiona na nazwę domeny, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie wyświetlać opcję autouzupełniania podczas logowania użytkownika, umożliwiając mu wpisanie tylko jego nazwy, bez konieczności podawania rozszerzenia nazwy domeny. Użytkownik będzie mógł zastąpić rozszerzenie nazwy domeny.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Uprawnienia klucza</translation>
<translation id="186719019195685253">Działanie, jakie ma zostać podjęte po osiągnięciu opóźnienia bezczynności przy zasilaniu prądem zmiennym</translation>
<translation id="187819629719252111">Umożliwia dostęp do plików lokalnych na komputerze, zezwalając <ph name="PRODUCT_NAME" /> na wyświetlanie okien dialogowych wyboru pliku. Po włączeniu tego ustawienia użytkownicy mogą w normalny sposób otwierać okna dialogowe wyboru pliku. Jeśli wyłączysz ustawienie, w momencie wykonania przez użytkownika czynności powodującej wywołanie okna dialogowego wyboru pliku (np. zaimportowanie zakładek, przesłanie plików, zapisanie linków itp.) zostanie wyświetlony komunikat, a działanie przeglądarki będzie kontynuowane, tak jakby użytkownik kliknął przycisk Anuluj w oknie dialogowym wyboru pliku. Jeśli ustawienie jest nieskonfigurowane, użytkownicy mogą w normalny sposób otwierać okna dialogowe wyboru pliku.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Określa strefę czasową używaną na urządzeniu. Użytkownicy mogą zastąpić obowiązującą strefę czasową na czas bieżącej sesji. Jednak po wylogowaniu ponownie ustawiana jest pierwotna strefa czasowa. Jeśli podasz nieprawidłową wartość, zasada jest aktywowana z ustawieniem „GMT”. Gdy wartość to pusty ciąg znaków, zasada jest ignorowana.
Jeśli nie zastosujesz tej zasady, aktualnie aktywna strefa czasowa nadal obowiązuje, ale użytkownicy mogą zmienić ją na stałe. Zmiana wprowadzona przez jednego użytkownika wpływa na ekran logowania i konta wszystkich innych użytkowników.
Nowe urządzenia mają strefę czasową „Stany Zjednoczone/Czas pacyficzny”.
Format wartości musi być zgodny z nazwami stref czasowych w bazie danych stref czasowych IANA (patrz: „http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones” – strona w języku angielskim). To oznacza, że większość stref czasowych można podawać w formacie „kontynent/duże_miasto” lub „ocean/duże_miasto”.
Ustawienie tej zasady całkowicie wyłącza zmienianie strefy czasowej na podstawie lokalizacji urządzenia. Zastępuje ona również zasadę SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript we wszystkich witrynach</translation>
<translation id="193259052151668190">Biała lista odłączanych urządzeń USB</translation>
<translation id="1933378685401357864">Tapeta</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfiguruje zarządzanie energią na ekranie logowania w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Zasada pozwala skonfigurować, jak <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ma się zachować, gdy po wyświetleniu ekranu logowania użytkownik przez pewien czas nie wykona żadnej czynności. Kontroluje ona wiele ustawień. Ich objaśnienia i zakresy wartości znajdziesz w opisach odpowiednich zasad, które sterują zarządzaniem energią podczas sesji. Jedyne różnice w stosunku do tych zasad to:
* Wśród możliwych działań wykonywanych przy braku aktywności użytkownika lub zamknięciu pokrywy komputera nie ma zakończenia sesji.
* Domyślne działanie wykonywane przy braku aktywności użytkownika i zasilaniu sieciowym to wyłączenie komputera.
Jeśli jakieś ustawienie pozostanie nieokreślone, obowiązuje wartość domyślna.
Jeśli zasada nie jest włączona, wszystkie ustawienia mają wartości domyślne.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Określa, czy zezwolić na certyfikaty wydane przez lokalne kotwice zaufania, którym brakuje rozszerzenia subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1964634611280150550">Tryb incognito wyłączony</translation>
<translation id="1964802606569741174">Ta zasada nie ma wpływu na aplikację YouTube na Androida. Aby wymusić Tryb bezpieczny w YouTube, trzeba uniemożliwić zainstalowanie tej aplikacji.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Zastępuje zasady w kompilacjach hosta dostępu zdalnego w trybie debugowania.
Wartość jest przetwarzana jako słownik JSON nazwy zasady na mapowanie wartości zasady.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Ładunki aktualizacji automatycznych można pobierać w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przez HTTP zamiast HTTPS. Umożliwia to przejrzyste zapisywanie w pamięci podręcznej HTTP plików pobranych przez HTTP.
Jeśli ustawisz tu wartość prawda, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie próbować pobierać ładunki aktualizacji automatycznych przez HTTP. Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady lub ustawisz w niej wartość fałsz, do pobierania ładunków aktualizacji automatycznych będzie używany protokół HTTPS.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Zarządzanie energią</translation>
<translation id="201557587962247231">Częstotliwość pobierania raportów o stanie urządzenia</translation>
<translation id="2018836497795982119">Określa, co ile milisekund do usługi zarządzania urządzeniami będzie wysyłane zapytanie o zasady dotyczące użytkowników.
Skonfigurowanie tej zasady powoduje zastąpienie wartości domyślnej 3 godzin. Dozwolone są wartości od 1 800 000 (30 minut) do 86 400 000 (1 dzień). Wartości spoza tego zakresu zostaną sprowadzone do odpowiedniej wartości granicznej. Jeśli platforma obsługuje powiadomienia o naruszeniu zasad, czas odświeżania będzie ustawiony na 24 godziny, ponieważ powiadomienia te powinny automatycznie wymuszać odświeżenie po każdej zmianie zasad.
Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowanej powoduje, że <ph name="PRODUCT_NAME" /> używa wartości domyślnej, która wynosi 3 godziny.
Uwaga: jeśli platforma obsługuje powiadomienia o naruszeniach zasad, czas odświeżania będzie ustawiony na 24 godziny (wartości domyślne i wartość tej zasady będą ignorowane), ponieważ powiadomienia te powinny automatycznie wymuszać odświeżenie po każdej zmianie zasad, przez co częstsze odświeżanie jest niepotrzebne.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfiguracja wymaganej nazwy domeny dla klientów zdalnego dostępu</translation>
<translation id="2030905906517501646">Słowo kluczowe domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="203096360153626918">Ta zasada nie ma wpływu na aplikacje na Androida. Mogą one działać w trybie pełnoekranowym, nawet gdy zasada jest ustawiona na <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Wyłączone drukarki firmowe</translation>
<translation id="2063380907529983889">Steruje tym, które drukarki określone w zasadzie <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> są dostępne dla użytkowników.
Wskazuje zasadę dostępu, która jest używana do zbiorczego skonfigurowania drukarek. Jeśli wybrano opcję <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, pokazywane są wszystkie drukarki. Jeśli wybrano opcję <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, zasada <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> jest używana do ograniczania dostępu do określonych drukarek. Jeśli wybrano ustawienie <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, zasada <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> wskazuje tylko te drukarki, które można wybrać.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, domyślnie stosowana jest opcja <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Pozwala określić schematy uwierzytelniania HTTP obsługiwane w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Możliwe wartości to „basic”, „digest”, „NTLM” i „negotiate”. Poszczególne wartości należy rozdzielić przecinkami.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, będą używane wszystkie cztery schematy.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokuj dostęp do witryn spoza pakietów treści</translation>
<translation id="2077129598763517140">Użyj akceleracji sprzętowej, gdy jest dostępna</translation>
<translation id="2077273864382355561">Opóźnienie wyłączenia ekranu przy zasilaniu z baterii</translation>
<translation id="2082205219176343977">Skonfiguruj minimalną dozwoloną wersję Chrome dla urządzenia.</translation>
<translation id="209586405398070749">Wersja stabilna</translation>
<translation id="2098658257603918882">Włącz przesyłanie raportów o użytkowaniu i danych dotyczących awarii</translation>
<translation id="2113068765175018713">Ogranicz czas działania urządzenia przez automatyczne ponowne uruchamianie</translation>
<translation id="2127599828444728326">Zezwalaj na powiadomienia w tych witrynach.</translation>
<translation id="2131902621292742709">Opóźnienie przyciemnienia ekranu przy zasilaniu z baterii</translation>
<translation id="2134437727173969994">Zezwól na blokowanie ekranu</translation>
<translation id="2137064848866899664">Kiedy ta zasada jest skonfigurowana, każdy ekran jest obracany do określonej
orientacji po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia
oraz przy pierwszym podłączeniu po zmianie wartości tej zasady.
Po zalogowaniu się użytkownicy mogą zmienić ustawienie obrotu ekranu
na stronie ustawień, ale zostanie ono zastąpione przez wartość tej zasady
po następnym uruchomieniu urządzenia.
Ta zasada dotyczy zarówno głównego ekranu, jak i ekranów dodatkowych.
Kiedy ta zasada nie jest skonfigurowana, domyślna wartość to 0 stopni,
a użytkownik może ją zmienić. Jeśli tak zrobi, zmieniona wartość nie zostanie ponownie
zastosowana po ponownym uruchomieniu urządzenia.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Pozwala skonfigurować zasady dotyczące <ph name="PRODUCT_NAME" /> – funkcji, która umożliwia użytkownikom przesyłanie zawartości kart, stron i pulpitu z przeglądarki do zdalnych wyświetlaczy i systemów audio.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Opóźnienie bezczynności przy zasilaniu sieciowym</translation>
<translation id="2170233653554726857">Włącz optymalizację WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Gdy zasada jest ustawiona, proces automatycznego wykrywania strefy czasowej przebiega na jeden z tych sposobów, zależnie od ustawionej wartości:
Jeśli wartość to TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, użytkownicy mogą określać automatyczne wykrywanie strefy czasowej przy użyciu zwykłych opcji na stronie chrome://settings.
Jeśli wartość to TimezoneAutomaticDetectionDisabled, opcje sterowania automatyczną zmianą strefy czasowej na stronie chrome://settings są wyłączone. Automatyczne wykrywanie strefy czasowej jest zawsze wyłączone.
Jeśli wartość to TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, opcje sterowania automatyczną zmianą strefy czasowej na stronie chrome://settings są wyłączone. Automatyczne wykrywanie strefy czasowej jest zawsze włączone. Wykrywanie strefy czasowej do określania lokalizacji używa tylko adresu IP.
Jeśli wartość to TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, opcje sterowania automatyczną zmianą strefy czasowej na stronie chrome://settings są wyłączone. Automatyczne wykrywanie strefy czasowej jest zawsze włączone. Lista widocznych punktów dostępu Wi-Fi jest zawsze przesyłana do serwera interfejsu API geolokalizacji, by z dużą dokładnością wykrywać strefę czasową.
Jeśli wartość to TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, opcje sterowania automatyczną zmianą strefy czasowej na stronie chrome://settings są wyłączone. Automatyczne wykrywanie strefy czasowej jest zawsze włączone. Na serwer przesyłane są informacje o lokalizacji (takie jak dane GPS, dane o punktach dostępu Wi-Fi czy o komórkowych stacjach przekaźnikowych w zasięgu), by z dużą dokładnością wykrywać strefę czasową.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, stosowana jest wartość TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Tę zasadę zastępuje włączona zasada SystemTimezone. Jeśli obowiązuje zasada SystemTimezone, automatyczne wykrywanie strefy czasowej jest całkowicie wyłączone.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Wymuszaj co najmniej umiarkowany tryb ograniczonego dostępu w YouTube</translation>
<translation id="2183294522275408937">To ustawienie określa, jak często trzeba podawać hasło na ekranie blokady, gdy używane jest szybkie odblokowanie. Szybkie odblokowanie ekranu blokady nie będzie możliwe, jeśli od ostatniego wpisania hasła minęło więcej czasu, niż określa to wartość tego ustawienia. Jeśli ekran blokady będzie otwarty dłużej niż wartość tego ustawienia, użytkownik będzie musiał podać hasło po podaniu błędnego kodu lub ponownym wyświetleniu ekranu blokady, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Jeśli to ustawienie jest skonfigurowane, jego wartość określa, jak często użytkownicy korzystający z szybkiego odblokowania muszą podawać swoje hasło na ekranie blokady.
Jeśli to ustawienie nie jest skonfigurowane, użytkownicy korzystający z szybkiego odblokowania muszą podawać swoje hasło na ekranie blokady codziennie.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Ta zasada jest wycofywana w wersji M61. Zmiast niej należy użyć zasady EcryptfsMigrationStrategy.
Określa, jak powinno zachowywać się urządzenie, które zostało dostarczone z systemem plików eCryptfs i wymaga przejścia na szyfrowany system plików ext4.
Jeśli wybierzesz dla tej zasady ustawienie „DisallowArc”, aplikacje na Androida zostaną wyłączone dla wszystkich użytkowników urządzenia (także tych, którzy już korzystają z systemu ext4). Użytkownicy nie będą mogli przeprowadzić migracji z systemu plików eCryptfs na ext4.
Jeśli wybierzesz dla tej zasady ustawienie „AllowMigration”, użytkownicy korzystający z katalogów domowych z systemem plików eCryptfs zobaczą opcję przeniesienia ich do na szyfrowany system plików ext4, jeśli będzie to konieczne (obecnie dzieje się to w momencie, gdy na urządzeniu pojawia się Android N).
Ta zasada nie obejmuje aplikacji kiosku – ich migracja odbywa się automatycznie. Jeśli zasada pozostanie nieskonfigurowana, urządzenie będzie zachowywać się tak samo jak po wybraniu opcji „DisallowArc”.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Skonfiguruj białą listę wiadomości natywnych</translation>
<translation id="2204753382813641270">Steruj autoukrywaniem półki</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametry dla adresów URL wyszukiwania używających POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Domyślne ustawienie powiadomień</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importuj historię przeglądania z przeglądarki domyślnej przy pierwszym uruchomieniu</translation>
<translation id="2236488539271255289">Nie zezwalaj żadnej witrynie na tworzenie danych lokalnych</translation>
<translation id="2240879329269430151">Umożliwia określenie, czy w witrynach mogą być pokazywane wyskakujące okienka. Pokazywanie wyskakujących okienek może być dozwolone lub zabronione we wszystkich witrynach. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używane ustawienie „BlockPopups”, a użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Ta zasada konfiguruje włączanie klawiatury wirtualnej jako urządzenia wejściowego w Chrome OS. Użytkownicy nie mogą jej zastąpić.
Jeśli ustawisz w tej zasadzie wartość prawda, ekranowa klawiatura wirtualna będzie zawsze włączona.
Jeśli ustawisz wartość fałsz, ekranowa klawiatura wirtualna będzie zawsze wyłączona.
Jeśli skonfigurujesz tę zasadę, użytkownicy nie będą mogli jej zmienić ani zastąpić. Będą oni jednak nadal mogli włączyć lub wyłączyć ekranową klawiaturę ułatwień dostępu, która ma pierwszeństwo przed klawiaturą wirtualną kontrolowaną przez tę zasadę. Korzystanie z ekranowej klawiatury ułatwień dostępu możesz kontrolować przy użyciu zasady |VirtualKeyboardEnabled|.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, klawiatura ekranowa będzie początkowo wyłączona, ale użytkownik będzie mógł ją włączyć w dowolnym momencie. Sytuacje, w których klawiatura ma być wyświetlana, można też określić przy użyciu reguł heurystycznych.</translation>
<translation id="228659285074633994">Określa czas bez wprowadzenia danych przez użytkownika, po którym wyświetlane jest okno dialogowe ostrzeżenia przy zasilaniu sieciowym.
Gdy ta zasada jest ustawiona, określa wymagany czas nieaktywności użytkownika przed wyświetleniem w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> okna dialogowego z ostrzeżeniem informującym, że zostanie wykonana odpowiednia czynność.
Gdy ta zasada nie jest ustawiona, ostrzeżenie nie jest wyświetlane.
Wartość dla zasady należy podać w milisekundach. Wartości są ograniczane, tak aby nie przekraczały wartości opóźnienia nieaktywności.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> może sprawdzać pisownię, używając usługi internetowej Google. Jeśli to ustawienie zostanie włączone, usługa będzie zawsze używana. W przypadku wyłączenia tego ustawienia, usługa nie będzie nigdy wykorzystywana.
Pisownię można nadal sprawdzać, korzystając z pobranego słownika. Ta zasada kontroluje tylko używanie usługi internetowej.
Jeśli to ustawienie nie zostanie skonfigurowane, użytkownicy będą mogli wybrać, czy chcą używać usługi sprawdzania pisowni.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Odtwarzanie filmów w aplikacjach na Androida nie jest uwzględniane, nawet gdy zasada jest ustawiona na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Skonfiguruj domyślną stronę nowej karty w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Określ listę włączonych wtyczek</translation>
<translation id="2303795211377219696">Włącz autouzupełnianie kart kredytowych</translation>
<translation id="2309390639296060546">Domyślne ustawienie geolokalizacji</translation>
<translation id="2312134445771258233">Umożliwia skonfigurowanie stron wczytywanych po uruchomieniu. Zawartość listy „Adresy URL otwierane po uruchomieniu” jest ignorowana, chyba że wybierzesz opcję „Otwórz adresy URL z listy” w ustawieniu „Działanie po uruchomieniu”.</translation>
<translation id="2334591568684482454">Konfiguruje dostępność i zachowanie funkcji aktualizacji oprogramowania <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Poszczególne ustawienia można określić we właściwościach JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: jeśli ustawiono na wartość <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, użytkownicy mogą wyzwalać procedurę Powerwash, by zainstalować aktualizację oprogramowania <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, funkcja aktualizacji oprogramowania <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> nie jest dostępna.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których mogą być wyświetlane obrazy. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultImagesSettings” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Opóźnienie automatycznego logowania się do sesji publicznej.
Jeśli zasada |DeviceLocalAccountAutoLoginId| nie jest ustawiona, ta zasada nie daje żadnych rezultatów. W przeciwnym razie:
Jeśli ta zasada jest ustawiona, określa czas nieaktywności użytkownika, który powinien upłynąć przed automatycznym zalogowaniem do sesji publicznej określonej przez zasadę |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, wartość limitu czasu będzie wynosić 0 milisekund.
Wartość tej zasady określa się w milisekundach.</translation>
<translation id="237494535617297575">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorców URL-i określających witryny, w których mogą być wyświetlane powiadomienia. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultNotificationsSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Zezwalaj na blokowanie wybudzania ekranu</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokuj powiadomienia w tych witrynach.</translation>
<translation id="2418507228189425036">Wyłącza zapisywanie historii przeglądarki <ph name="PRODUCT_NAME" /> i blokuje możliwość zmiany tego ustawienia przez użytkowników.
Po włączeniu ustawienia historia przeglądania nie jest zapisywana. To ustawienie wyłącza również synchronizowanie kart.
Jeśli ustawienie jest wyłączone lub nieskonfigurowane, historia przeglądania jest zapisywana.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Zastępuje zasady wyboru domyślnej drukarki w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Określa zasady wybierania domyślnej drukarki w <ph name="PRODUCT_NAME" />. Następuje to w momencie pierwszego użycia funkcji drukowania w połączeniu z profilem.
Gdy ta zasada jest ustawiona, <ph name="PRODUCT_NAME" /> próbuje znaleźć drukarkę pasującą do wszystkich określonych atrybutów i wybiera ją jako drukarkę domyślną. Gdy zgodnych drukarek jest więcej, wybierana jest pierwsza z nich, która zostanie wykryta (zależy to od kolejności ich wykrywania).
Jeśli zasada jest wyłączona lub w określonym czasie nie uda się znaleźć zgodnej drukarki, domyślnie zostaje wybrana wbudowana drukarka PDF. Jeśli jest ona niedostępna, drukarka nie zostaje ustawiona.
Wartość jest analizowana jako obiekt JSON zgodnie z tym schematem:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Określa, czy ograniczyć wyszukiwanie zgodnych drukarek do danego zestawu drukarek.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Wyrażenie regularne określające dopasowanie do identyfikatora drukarki.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Wyrażenie regularne określające dopasowanie do nazwy wyświetlanej drukarki.",
"type": "string"
}
}
}
Drukarki podłączone do <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> traktowane są jako <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />. Pozostałe są klasyfikowane jako <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Jeśli pole pozostanie puste, wszystkie wartości będą uznawane za zgodne. Na przykład jeśli nie określisz połączenia, po włączeniu podglądu wydruku rozpocznie się wykrywanie wszystkich drukarek – lokalnych i w chmurze.
Wzorce wyrażeń regularnych muszą być zgodne ze składnią JavaScript RegExp. W wyszukiwaniu rozróżniana jest wielkość liter.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Włącza funkcję wyszukiwania dynamicznego w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i zapobiega zmianie tego ustawienia przez użytkowników.
Jeśli włączysz ustawienie, wyszukiwanie dynamiczne w <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie aktywne.
W przeciwnym razie wyszukiwanie dynamiczne w <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie nieaktywne.
Gdy włączysz lub wyłączysz ustawienie, użytkownicy nie będą mogli go zmienić ani zastąpić.
Jeśli pozostanie ono nieokreślone, użytkownik będzie mógł zdecydować, czy chce używać tej funkcji.
Ustawienie zostało usunięte z <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 i nowszych wersji.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Zezwalaj na logowanie się do <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Włącz automatyczne logowanie skrótem klawiszowym.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana lub ma wartość Prawda, a lokalne konto na urządzeniu jest ustawione do logowania z zerowym opóźnieniem, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie uznawać skrót klawiszowy Ctrl+Alt+S.
Jeśli wartość to Fałsz, nie można ominąć zerowego opóźnienia logowania (o ile jest skonfigurowane).</translation>
<translation id="2463365186486772703">Język aplikacji</translation>
<translation id="2466131534462628618">Uwierzytelnianie w portalu przechwytującym ignoruje serwer proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">Wiadomości natywne</translation>
<translation id="2483146640187052324">Przewiduj działania w sieci dla każdego połączenia sieciowego</translation>
<translation id="2486371469462493753">Wyłącza egzekwowanie wymogów protokołu Certificate Transparency dla wymienionych adresów URL.
Ta zasada umożliwia pominięcie ujawniania przez protokół Certificate Transparency certyfikatów nazw hosta w określonych adresach URL. Dzięki temu certyfikaty, które zostałyby uznane za niezaufane z powodu nieujawnienia publicznego, mogą być nadal używane. Trudniej jest jednak wykryć certyfikaty, które zostały wydane nieprawidłowo.
Wzorzec adresu URL jest sformatowany zgodnie ze schematem na stronie: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Ponieważ jednak certyfikaty są ważne dla określonej nazwy hosta niezależnej od schematu, portu czy ścieżki, pod uwagę brany jest tylko fragment adresu URL zawierający nazwę hosta. Hosty zawierające symbole wieloznaczne nie są obsługiwane.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, każdy certyfikat, który musi zostać ujawniony przez protokół Certificate Transparency, będzie traktowany jako niezaufany, jeśli nie zostanie ujawniony zgodnie z zasadami tego protokołu.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Włącza pytanie o konfigurację sieci wyświetlane w trybie offline.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona lub ma wartość Prawda, lokalne konto na urządzeniu jest skonfigurowane do automatycznego logowania się z zerowym opóźnieniem, a urządzenie nie ma dostępu do internetu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pokazuje pytanie o konfigurację sieci.
Jeśli wartość zasady to Fałsz, zamiast pytania wyświetla się komunikat o błędzie.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Zawsze autoukrywaj półkę</translation>
<translation id="2514328368635166290">Pozwala określić URL wybranej ikony domyślnego dostawcy wyszukiwania. Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie zostanie skonfigurowana, ikona dostawcy wyszukiwania nie będzie wyświetlana. Ta zasada jest stosowana tylko przy włączonej zasadzie „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Włącza drukowanie w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia.
Jeśli ta opcja jest włączona lub nieskonfigurowana, użytkownicy mogą drukować.
W przypadku wyłączenia tej opcji użytkownicy nie mogą drukować z <ph name="PRODUCT_NAME" />. Drukowanie jest wyłączone w menu klucza, aplikacjach JavaScript itd. Nadal można drukować z poziomu wtyczek pomijających <ph name="PRODUCT_NAME" /> podczas drukowania. Na przykład menu niektórych aplikacji Flash zawiera opcję drukowania, która nie jest objęta tą zasadą.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Zezwalaj na odtwarzanie dźwięku</translation>
<translation id="2521581787935130926">Pokaż skróty aplikacji na pasku zakładek</translation>
<translation id="2529700525201305165">Określ użytkowników, którzy mogą logować się do <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfiguruj listę aplikacji i rozszerzeń, których instalacja jest wymuszana</translation>
<translation id="253135976343875019">Opóźnienie ostrzeżenia o bezczynności przy zasilaniu sieciowym</translation>
<translation id="2552966063069741410">Strefa czasowa</translation>
<translation id="2562339630163277285">Określa URL wyszukiwarki, z której pobierane są wyniki wyszukiwania dynamicznego. URL musi zawierać ciąg <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, który podczas wyszukiwania jest zastępowany tekstem wpisanym przez użytkownika
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie zostanie skonfigurowana, wyniki wyszukiwania dynamicznego nie będą dostarczane.
URL wyszukiwania dynamicznego Google to: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Ta zasada jest egzekwowana tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Jeśli zasada jest wyłączona, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wyłącza Bluetooth, a użytkownik nie może go włączyć.
Jeśli zasada jest włączona lub nieskonfigurowana, użytkownik może samodzielnie włączać i wyłączać Bluetooth.
Jeśli zasada jest skonfigurowana, użytkownik nie może zmienić jej ustawienia.
Po włączeniu Bluetootha użytkownik musi wylogować się i zalogować się ponownie, by zmiany zostały zastosowane (nie trzeba tego robić po wyłączeniu Bluetootha).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Włącza i wyłącza serwer proxy kompresowania danych i uniemożliwia użytkownikom zmienianie tego ustawienia.
Jeśli włączysz lub wyłączysz to ustawienie, użytkownicy nie będą mogli go zmienić ani zastąpić.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, użytkownicy będą mogli sami wybrać, czy chcą używać serwera proxy kompresowania danych czy nie.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Ustaw <ph name="PRODUCT_NAME" /> jako przeglądarkę domyślną</translation>
<translation id="2592091433672667839">Czas bezczynności, po upływie którego w trybie sklepu na ekranie logowania jest wyświetlany wygaszacz ekranu</translation>
<translation id="2623014935069176671">Poczekaj na początkową aktywność użytkownika</translation>
<translation id="262740370354162807">Włącz wysyłanie dokumentów do <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="2633084400146331575">Włącz potwierdzenia głosowe</translation>
<translation id="2646290749315461919">Umożliwia określenie, czy witryny mogą śledzić fizyczną lokalizację użytkownika. Śledzenie fizycznej lokalizacji użytkownika może być domyślnie dozwolone lub zabronione bądź użytkownik może być o to pytany za każdym razem, gdy witryna żąda informacji o lokalizacji. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady używane będzie ustawienie „AskGeolocation”, a użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Działanie, jakie ma zostać wykonane po zamknięciu pokrywy przez użytkownika</translation>
<translation id="2655233147335439767">Określa URL wyszukiwarki używanej podczas wyszukiwania domyślnego. URL powinien zawierać ciąg „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />”, który podczas zapytania zostanie zastąpiony słowami wyszukiwanymi przez użytkownika.
URL wyszukiwania Google to: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Ta opcja musi być ustawiona w przypadku włączenia zasady „DefaultSearchProviderEnabled” i tylko wtedy będzie egzekwowana.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nigdy nie używaj serwera proxy</translation>
<translation id="267596348720209223">Pozwala określić kodowania znaków obsługiwane przez dostawcę wyszukiwania. Kodowania są określane za pomocą nazw stron kodowych, np. UTF-8, GB2312 czy ISO-8859-1. Są stosowane w podanej kolejności. Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie zostanie skonfigurowana, będzie używana wartość domyślna, czyli UTF-8. Zasada ta jest stosowana tylko przy włączonej zasadzie „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Wyłącz Dysk w aplikacji Pliki w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">Włącz serwer proxy kompresowania danych</translation>
<translation id="2731627323327011390">Wyłącz korzystanie z certyfikatów <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> w aplikacjach ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Ukrywa aplikację Chrome Web Store i link w stopce na stronie Nowa karta oraz w menu z aplikacjami <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli zasada ma wartość prawda, ikony są ukryte.
Jeśli zasada ma wartość fałsz lub nie jest ustawiona, ikony są widoczne.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Rejestrowanie obsługi protokołów</translation>
<translation id="2746016768603629042">Ta zasada została wycofana. Zamiast niej użyj DefaultJavaScriptSetting.
Umożliwia wyłączenie JavaScriptu w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone, strony nie będą mogły używać JavaScriptu, a użytkownik nie będzie mógł zmienić tego ustawienia.
Jeśli to ustawienie będzie włączone lub nieustawione, strony będą mogły używać JavaScriptu, ale użytkownik będzie mógł zmienić to ustawienie.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Ograniczanie zakresu lokalnych portów UDP używanych przez WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typy rozszerzeń/aplikacji, które można instalować</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kontrolowanie zachowania użytkownika w sesji wieloprofilowej</translation>
<translation id="2761483219396643566">Opóźnienie ostrzeżenia o bezczynności przy zasilaniu z baterii</translation>
<translation id="2762164719979766599">Określa listę kont na urządzeniu, które będą pokazywane na ekranie logowania.
Każdy wpis określa identyfikator używany wewnętrznie do rozróżniania lokalnych kont na urządzeniu.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Określa drukarki, z których może korzystać użytkownik.
Ta zasada jest używana tylko wtedy, gdy dla zasady <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> wybrano ustawienie <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Jeśli ta zasada jest używana, użytkownik ma dostęp tylko do drukarek, których identyfikatory pasują do wartości w niej ustawionych. Identyfikatory muszą być zgodne z pozycjami w pliku określonym w zasadzie <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfiguracja wymaganej nazwy domeny dla hostów zdalnego dostępu</translation>
<translation id="2787173078141616821">Przesyłaj informacje o stanie Androida</translation>
<translation id="2801230735743888564">Daje użytkownikom dostęp do ukrytej gry-żartu z dinozaurem, gdy urządzenie jest offline.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, użytkownicy nie mają dostępu do ukrytej gry-żartu z dinozaurem, gdy urządzenie jest offline. Jeśli jest włączona, użytkownicy mogą grać w tę grę. Jeśli zasada nie jest ustawiona, użytkownicy nie mają dostępu do gry na zarejestrowanych urządzeniach z Chrome OS, a w innych przypadkach mogą w nią grać.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Zezwalaj na pokazywanie wyskakujących okienek we wszystkich witrynach</translation>
<translation id="2808013382476173118">Pozwala korzystać z serwerów STUN, gdy klienty zdalne próbują nawiązać połączenie z tym komputerem.
Jeśli ustawienie jest włączone, klienty zdalne mogą wykrywać komputer i łączyć się z nim tylko wtedy, gdy są oddzielone zaporą sieciową.
Jeśli ustawienie jest wyłączone i zapora sieciowa filtruje wychodzące połączenia UDP, z komputerem mogą łączyć się tylko komputery klienckie w sieci lokalnej.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, ustawienie jest włączone.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Lokalizacja w rejestrze systemu Windows dla klientów <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Włącz tryb incognito</translation>
<translation id="2838830882081735096">Nie zezwalaj na migrację danych ani na działanie ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Pozwala korzystać z funkcji „Dotknij, by wyszukać” w widoku treści w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli włączysz to ustawienie, funkcja „Dotknij, by wyszukać” będzie dostępna dla użytkownika i będzie on mógł ją włączyć lub wyłączyć.
Jeśli wyłączysz to ustawienie, funkcja „Dotknij, by wyszukać” zostanie całkowicie wyłączona.
Pozostawienie tej zasady nieustawionej jest równoznaczne z jej włączeniem – patrz opis powyżej.</translation>
<translation id="285480231336205327">Włącz tryb wysokiego kontrastu</translation>
<translation id="2854919890879212089">Sprawia, że w podglądzie wydruku w <ph name="PRODUCT_NAME" /> zostanie wybrana domyślna drukarka systemowa, a nie ostatnio użyta.
Jeśli wyłączysz to ustawienie lub pozostawisz je puste, w podglądzie wydruku zostanie wybrana ostatnio użyta drukarka.
Jeśli włączysz to ustawienie, w podglądzie wydruku zostanie wybrana domyślna drukarka systemowa.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Wyłącz</translation>
<translation id="2874209944580848064">Uwaga dotycząca urządzeń z <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> obsługujących aplikacje na Androida:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Wyłącz wyszukiwanie rekordu CNAME podczas negocjowania uwierzytelniania Kerberos</translation>
<translation id="2884728160143956392">Zezwalaj na pliki cookie w tych witrynach tylko na czas sesji</translation>
<translation id="2893546967669465276">Wysyłaj dzienniki systemowe na serwer zarządzania</translation>
<translation id="2899002520262095963">Aplikacje na Androida mogą używać konfiguracji sieci i certyfikatów CA ustawianych przez tę zasadę, ale nie mają dostępu do niektórych opcji konfiguracji.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Lista rozszerzeń z pakietu aplikacji</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń z serwerem proxy</translation>
<translation id="2956777931324644324">Ta zasada została wycofana w wersji 36 <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Określa, czy ma być włączone rozszerzenie certyfikatów TLS powiązanych z domeną.
To ustawienie umożliwia testowanie rozszerzenia certyfikatów TLS powiązanych z domeną. Jest eksperymentalne i zostanie usunięte w przyszłości.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Nie pozwalaj żadnym witrynom na wysyłanie żądań dostępu do urządzeń Bluetooth poprzez interfejs API Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Rodzaj konta na potrzeby uwierzytelniania <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Reguły omijania serwera proxy</translation>
<translation id="2960691910306063964">Włącz lub wyłącz uwierzytelnianie hostów dostępu zdalnego bez kodu PIN</translation>
<translation id="2976002782221275500">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika przyciemniany jest ekran przy zasilaniu z baterii.
Jeśli ta zasada ma wartość większą niż zero, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać bezczynny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przyciemni ekran.
Jeśli ta zasada ma wartość równą zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie przyciemnia ekranu, gdy użytkownik jest bezczynny.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Wartość tej zasady powinna być określona w milisekundach. Wartości nie mogą być większe niż opóźnienie wyłączenia ekranu (jeśli jest ustawione) i opóźnienie bezczynności.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Włączenie ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrolowanie użycia interfejsu API Web Bluetooth</translation>
<translation id="3001534538097271560">Wyłączenie tej zasady uniemożliwi użytkownikom wysyłanie na serwery Google pewnych informacji o systemie i zawartości stron. Jeśli włączysz tę zasadę lub jej nie skonfigurujesz, użytkownicy będą mogli wysyłać te dane do funkcji Bezpieczne przeglądanie, by pomóc w wykrywaniu niebezpiecznych aplikacji i stron.
Więcej informacji o Bezpiecznym przeglądaniu znajdziesz na stronie https://developers.google.com/safe-browsing</translation>
<translation id="3016255526521614822">Aplikacje do robienia notatek dodane do białej listy, które są dozwolone na ekranie blokady w: <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3030000825273123558">Włącz raportowanie danych</translation>
<translation id="3034580675120919256">Umożliwia określenie, czy w witrynach może być wykonywany kod JavaScript. Wykonanie kodu JavaScript może być dozwolone lub zabronione we wszystkich witrynach. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używane ustawienie „AllowJavaScript”, a użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Kontynuuj działanie aplikacji w tle po zamknięciu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Wysyłaj pakiety sieciowe na serwer zarządzania w celu monitorowania stanu online</translation>
<translation id="3048744057455266684">Jeśli ta zasada jest ustawiona, a URL wyszukiwania zaproponowany przez omnibox zawiera ten parametr w ciągu zapytania lub identyfikatorze fragmentu, wtedy sugestia zamiast nieprzetworzonego adresu URL wyszukiwania pokaże wyszukiwane hasła i dostawcę wyszukiwania.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, nie zachodzi zamiana wyszukiwanego hasła.
Ta zasada jest uwzględniania tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Umożliwia wyłączenie optymalizacji WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, optymalizacja WPAD jest wyłączona. <ph name="PRODUCT_NAME" /> musi wtedy dłużej oczekiwać na serwery WPAD oparte na DNS. Jeśli zasada jest włączona lub nie jest skonfigurowana, optymalizacja WPAD jest włączona.
Bez względu na to, czy i jak ta zasada jest skonfigurowana, użytkownicy nie mogą jej zmienić.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Wygaszacz ekranu używany na ekranie logowania w trybie sklepu</translation>
<translation id="3072847235228302527">Określ Warunki korzystania z usługi dla lokalnego konta na urządzeniu</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurowanie odbiornika Cast (<ph name="PRODUCT_NAME" />).</translation>
<translation id="3096595567015595053">Lista włączonych wtyczek</translation>
<translation id="3101501961102569744">Wybierz sposób określenia ustawień serwera proxy</translation>
<translation id="3117676313396757089">Ostrzeżenie: DHE zostanie całkowicie usunięty z <ph name="PRODUCT_NAME" /> po wersji 57 (około marca 2017 r.) i wtedy ta zasada przestanie działać.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona lub jest wyłączona, mechanizmy szyfrowania DHE w TLS będą wyłączone. Można ją włączyć, by mechanizmy szyfrowania pozostały aktywne oraz w celu zachowania zgodności z przestarzałym serwerem. Jest to rozwiązanie tymczasowe i konieczna jest zmiana konfiguracji serwera.
Zalecamy wdrożenie na serwerach mechanizmów szyfrowania ECDHE. Jeśli nie ma takiej możliwości, upewnij się, że włączony jest mechanizm szyfrowania obsługujący wymianę kluczy RSA.</translation>
<translation id="316778957754360075">To ustawienie zostało wycofane w <ph name="PRODUCT_NAME" /> w wersji 29. Zalecany sposób konfigurowania kolekcji rozszerzeń lub aplikacji udostępnianych przez organizację polega na tym, że witrynę z pakietami CRX umieszcza się w zasadzie ExtensionInstallSources, a na stronie internetowej udostępnia się bezpośrednie linki do pakietów do pobrania. Program uruchamiający tę stronę internetową można utworzyć, korzystając z zasady ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">od wersji <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Aplikacje na Androida nie mają dostępu do kluczy firmowych. Ta zasada nie ma na nie żadnego wpływu.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Umożliwia wskazanie serwera proxy używanego przez <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę ustawień serwera proxy.
Jeśli wybierzesz nieużywanie serwera proxy i łączenie się zawsze bezpośrednio, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz używanie systemowych ustawień serwera proxy, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz automatyczne wykrywanie serwera proxy, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz tryb stałego serwera proxy, możesz określić też opcje „Adres IP lub URL serwera proxy” i „Lista rozdzielonych przecinkami reguł omijania serwera proxy”. Dla aplikacji ARC dostępny jest tylko serwer proxy HTTP o najwyższym priorytecie.
Jeśli wybierzesz używanie skryptu .pac, musisz podać jego URL w polu „Adres URL pliku PAC serwera proxy”.
Szczegółowe przykłady znajdziesz na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jeśli włączysz to ustawienie, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i aplikacje ARC będą ignorować wszystkie opcje dotyczące serwera proxy podane w wierszu poleceń.
Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowanej pozwoli użytkownikom samodzielnie wybrać ustawienia serwera proxy.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Zmaksymalizuj pierwsze okno wyświetlone przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki</translation>
<translation id="3213821784736959823">Określa, czy w <ph name="PRODUCT_NAME" /> jest używany wbudowany klient DNS.
W przypadku włączenia tej opcji będzie używany wbudowany klient DNS (jeśli będzie dostępny).
Jeśli ta opcja zostanie wyłączona, wbudowany klient DNS w ogóle nie będzie używany.
W przypadku nieskonfigurowania tego ustawienia użytkownicy będą mogli wybrać, czy używać wbudowanego klienta DNS. W tym celu trzeba edytować chrome://flags lub podać opcje wiersza poleceń.</translation>
<translation id="3214164532079860003">W przypadku włączenia ta zasada wymusza zaimportowanie strony startowej z bieżącej przeglądarki domyślnej. Jeśli zasada będzie wyłączona, strona startowa nie zostanie zaimportowana. Jeśli ta zasada nie zostanie ustawiona, użytkownik może zobaczyć pytanie, czy zaimportować stronę, lub importowanie może odbyć się automatycznie.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Tryb incognito dostępny</translation>
<translation id="3220624000494482595">Jeśli aplikacja kiosku jest aplikacją na Androida, nie będzie mieć żadnej kontroli nad wersją <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, nawet jeśli ta zasada jest ustawiona na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Wzorce URL-ów, z których dozwolone jest instalowanie rozszerzeń, aplikacji i skryptów użytkownika</translation>
<translation id="3240609035816615922">Zasady dostępu do konfiguracji drukarki.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika przyciemniany jest ekran przy zasilaniu z sieci.
Jeśli ta zasada ma wartość większą niż zero, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać bezczynny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przyciemni ekran.
Jeśli ta zasada ma wartość równą zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie przyciemnia ekranu, gdy użytkownik jest bezczynny.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Wartość tej zasady powinna być określona w milisekundach. Wartości nie mogą być większe niż opóźnienie wyłączenia ekranu (jeśli jest ustawione) i opóźnienie bezczynności.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kodowania obsługiwane przez domyślnego dostawcę wyszukiwania</translation>
<translation id="3273221114520206906">Domyślne ustawienie języka JavaScript</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanał wersji</translation>
<translation id="3292147213643666827">Umożliwia działanie <ph name="PRODUCT_NAME" /> jako serwera proxy między <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> a starszymi drukarkami podłączonymi do komputera.
Jeśli to ustawienie jest włączone lub nieskonfigurowane, użytkownicy mogą włączyć serwer proxy drukowania w chmurze, uwierzytelniając się na swoim koncie Google.
W przypadku wyłączenia ustawienia użytkownicy nie mogą włączyć serwera proxy ani udostępnić w <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> drukarek podłączonych do komputera.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Umożliwia kończenie procesów w Menedżerze zadań</translation>
<translation id="3307746730474515290">Określa typy aplikacji lub rozszerzeń, których instalowanie jest dozwolone, i ogranicza dostęp w czasie działania.
To ustawienie zawiera listę dozwolonych typów rozszerzeń/aplikacji, które można instalować w <ph name="PRODUCT_NAME" />, oraz hostów, z którymi mogą się one komunikować. Wartością jest lista ciągów znaków. Powinny to być ciągi znaków z tego zbioru: „extension”, „theme”, „user_script”, „hosted_app”, „legacy_packaged_app”, „platform_app”. Więcej informacji o elementach tego typu znajdziesz w dokumentacji na temat rozszerzeń do <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Uwaga: ta zasada wpływa też na rozszerzenia i aplikacje, których instalację wymusza zasada ExtensionInstallForcelist.
Jeśli to ustawienie jest skonfigurowane, rozszerzenia/aplikacje, których typ nie znajduje się na liście, nie zostaną zainstalowane.
Jeśli to ustawienie nie jest skonfigurowane, nie są egzekwowane żadne ograniczenia akceptowalnych typów aplikacji/rozszerzeń.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których mogą być generowane klucze. Jeśli wzorzec adresu URL znajduje się w zasadzie „KeygenBlockedForUrls”, zastępuje to te wyjątki.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultKeygenSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="332771718998993005">Pozwala określić nazwę używaną jako miejsce docelowe <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest ustawiona na niepusty ciąg znaków, to jest on nazwą miejsca docelowego <ph name="PRODUCT_NAME" />. W przeciwnym razie nazwą miejsca docelowego jest nazwa urządzenia. Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, nazwą miejsca docelowego jest nazwa urządzenia, a właściciel urządzenia (lub użytkownik z domeny zarządzającej urządzeniem) może ją zmienić. Nazwa może mieć maksymalnie 24 znaki.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Używaj domyślnie przeglądarki hosta</translation>
<translation id="3395348522300156660">Określa drukarki, z których może korzystać użytkownik.
Ta zasada jest używana tylko wtedy, gdy dla zasady <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> wybrano ustawienie <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />
Jeśli ta zasada jest używana, użytkownik ma dostęp tylko do drukarek, których identyfikatory pasują do wartości w niej ustawionych. Identyfikatory muszą być zgodne z pozycjami w pliku określonym w zasadzie <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Jeśli ta zasada zostanie włączona lub nie będzie skonfigurowana, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie umożliwiał logowanie się w trybie gościa. Logowania w trybie gościa to anonimowe sesje użytkownika, które nie wymagają hasła.
W przypadku wyłączenia tej zasady <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie będzie zezwalać na uruchamianie sesji gościa.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Wymusza minimalny tryb ograniczonego dostępu w YouTube i uniemożliwia użytkownikom wybór trybu z mniejszymi ograniczeniami.
Jeśli wybierzesz ustawienie „Ścisły”, ścisły tryb ograniczonego dostępu będzie zawsze aktywny w YouTube.
Jeśli wybierzesz ustawienie „Umiarkowany”, użytkownik może wybrać tylko umiarkowany lub ścisły tryb ograniczonego dostępu w YouTube i nie może go wyłączyć.
Jeśli nie podasz wartości albo wybierzesz ustawienie „Wyłącz”, stosowanie trybu ograniczonego dostępu w YouTube nie będzie wymuszane przez przeglądarkę <ph name="PRODUCT_NAME" />. Zewnętrzne zasady, np. zasady YouTube, mogą jednak nadal wymuszać stosowanie trybu ograniczonego dostępu.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Włącz przewidywanie działań sieciowych</translation>
<translation id="3449886121729668969">Konfiguruje ustawienia serwera proxy dla <ph name="PRODUCT_NAME" />. Będą one też dostępne dla aplikacji ARC.
Zasada nie jest jeszcze gotowa, więc nie należy jej używać.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Określa adres URL, którego wyszukiwarka ma używać do otwierania strony nowej karty.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli jej nie skonfigurujesz, na stronie nowej karty nie będzie otwierana żadna strona.
Ta zasada jest stosowana tylko wtedy, gdy jest włączona zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="346731943813722404">Określa, czy odliczanie opóźnień związanych z zarządzaniem energią oraz czasu związanego z limitem długości sesji powinno być rozpoczynane dopiero po zarejestrowaniu pierwszej aktywności użytkownika w sesji.
W przypadku włączenia tej zasady odliczanie opóźnień związanych z zarządzaniem energią oraz czasu związanego z limitem długości sesji nie będzie rozpoczynane do momentu zarejestrowania pierwszej aktywności użytkownika w sesji.
Jeśli ta zasada będzie wyłączona lub nieustawiona, odliczanie opóźnień związanych z zarządzaniem energią oraz czasu związanego z limitem długości sesji będzie rozpoczynane od razu po rozpoczęciu sesji.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Wyczyść dane użytkownika przy wylogowaniu</translation>
<translation id="348495353354674884">Włącz wirtualną klawiaturę</translation>
<translation id="3496296378755072552">Menedżer haseł</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurowanie aplikacji ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Określa adres URL wyszukiwarki używanej do wyszukiwania obrazem. Żądania wyszukiwania będą wysyłane przy użyciu metody GET. Jeśli zasada DefaultSearchProviderImageURLPostParams jest ustawiona, wtedy takie żądania będą używać metody POST.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, nie będzie używane wyszukiwanie obrazem.
Ta zasada jest uwzględniana tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="350797926066071931">Włącz Tłumacza</translation>
<translation id="3512226956150568738">Jeśli model urządzenia klienta obsługiwał środowisko ARC już wtedy, gdy do uruchomienia ARC nie była konieczna migracja do ext4, i jeśli zasada ArcEnabled jest ustawiona na wartość prawda, ta opcja będzie zachowywać się tak jak opcja AskUser (wartość 3). We wszystkich pozostałych przypadkach (jeśli model urządzenia nie obsługiwał wcześniej ARC lub jeśli zasada ArcEnabled jest ustawiona na wartość fałsz), ta wartość jest równoznaczna z opcją DisallowArc (wartość 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Włącz alternatywne strony błędów</translation>
<translation id="3547954654003013442">Ustawienia serwera proxy</translation>
<translation id="3591584750136265240">Skonfiguruj sposób uwierzytelniania logowania</translation>
<translation id="3627678165642179114">Włącz lub wyłącz internetową usługę sprawdzania pisowni</translation>
<translation id="3646859102161347133">Ustaw typ lupy</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikona domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="3660562134618097814">Prześlij pliki cookie dostawcy tożsamości SAML podczas logowania</translation>
<translation id="3687282113223807271">Funkcja Bezpieczne przeglądanie wyświetla ostrzeżenie, gdy użytkownik chce wejść na stronę oznaczoną jako potencjalnie szkodliwa. Jeśli włączysz to ustawienie, użytkownicy nie będą mogli przechodzić ze strony ostrzeżenia na strony szkodliwe.
Jeśli nie skonfigurujesz tego ustawienia lub je wyłączysz, użytkownicy będą mogli wybrać, czy chcą przejść ze strony ostrzeżenia na stronę oznaczoną jako szkodliwa.
Więcej informacji o Bezpiecznym przeglądaniu znajdziesz na stronie https://developers.google.com/safe-browsing</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfiguruj czarną listę instalacji rozszerzeń</translation>
<translation id="3711895659073496551">Wstrzymaj</translation>
<translation id="3736879847913515635">Włączanie dodawania osób w menedżerze użytkowników</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokuj generowanie kluczy w tych witrynach</translation>
<translation id="3756011779061588474">Zablokuj tryb programisty</translation>
<translation id="3758089716224084329">Pozwala określić serwer proxy używany przez <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę ustawień serwera proxy.
Jeśli wybierzesz nieużywanie serwera proxy i łączenie się zawsze bezpośrednio, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz automatyczne wykrywanie serwera proxy, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Szczegółowe przykłady znajdziesz na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jeśli włączysz to ustawienie, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i aplikacje ARC będą ignorować wszystkie opcje dotyczące serwera proxy podane w wierszu poleceń.
Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowanej pozwoli użytkownikom samodzielnie wybrać ustawienia serwera proxy.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Wyłącz narzędzia dla programistów</translation>
<translation id="3765260570442823273">Czas wyświetlania ostrzeżenia o wylogowaniu z powodu bezczynności</translation>
<translation id="376931976323225993">Pozwala określić, czy witryny mogą automatycznie uruchamiać wtyczkę <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />. Możesz zezwolić na automatyczne uruchamianie wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> we wszystkich witrynach lub zabronić jej używania we wszystkich witrynach.
Funkcja Kliknij, by uruchomić umożliwia działanie wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />, ale tylko jeśli użytkownik kliknie obiekt zastępczy.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zmienić to ustawienie ręcznie.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Umieść port niestandardowy w nazwie SPN w protokole Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Jeśli ta zasada ma wartość prawda, ikona Cast jest zawsze widoczna na pasku narzędzi lub w rozszerzonym menu, a użytkownicy nie mogą jej usunąć.
Jeśli nie ustawisz tej zasady lub ma ona wartość fałsz, użytkownicy mogą przypiąć lub usunąć ikonę, korzystając z menu kontekstowego.
Jeśli zasada „EnableMediaRouter” ma wartość fałsz, wartość tej zasady nie ma znaczenia, a ikona na pasku narzędzi jest niewidoczna.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Ustawienia zarządzania energią, gdy użytkownik jest nieaktywny</translation>
<translation id="3793095274466276777">Pozwala skonfigurować w przeglądarce <ph name="PRODUCT_NAME" /> sprawdzanie przeglądarki domyślnej i uniemożliwia użytkownikom jej zmianę. Jeśli włączysz to ustawienie, <ph name="PRODUCT_NAME" /> zawsze po uruchomieniu będzie sprawdzać, czy jest przeglądarką domyślną, oraz w miarę możliwości automatycznie przypisywać sobie tę rolę. W przypadku wyłączenia ustawienia <ph name="PRODUCT_NAME" /> nigdy nie sprawdza, czy jest przeglądarką domyślną, a opcje umożliwiające użytkownikowi zmianę ustawienia są nieaktywne. Jeśli ustawienie jest nieskonfigurowane, użytkownik może kontrolować funkcję sprawdzania, czy <ph name="PRODUCT_NAME" /> jest przeglądarką domyślną, oraz wyświetlanie odpowiednich powiadomień.</translation>
<translation id="379602782757302612">Umożliwia określenie rozszerzeń, których NIE mogą instalować użytkownicy. Rozszerzenia, które są już zainstalowane, po dodaniu do czarnej listy zostaną odinstalowane, a użytkownik nie będzie mógł ich włączyć. Gdy tylko rozszerzenie zostanie usunięte z czarnej listy, zostanie automatycznie włączone ponownie.
Wartość „*” na czarnej liście oznacza dodanie do niej wszystkich rozszerzeń oprócz tych wymienionych na białej liście.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, użytkownicy mogą instalować dowolne rozszerzenia w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Określa katalog, w którym <ph name="PRODUCT_NAME" /> zapisuje pobrane pliki.
Jeśli ustawisz tę zasadę, <ph name="PRODUCT_NAME" /> używa wskazanego katalogu niezależnie od tego, czy użytkownik podał własny katalog czy włączył opcję pytania o lokalizację przy każdym pobieraniu.
Na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables znajdziesz listę zmiennych, których możesz użyć.
Gdy ta zasada nie jest ustawiona, obowiązuje domyślny katalog pobierania, a użytkownik może go zmienić.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Włącz rozszerzenie certyfikatów TLS powiązanych z domeną (wycofana)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Określ listę wyłączonych wtyczek</translation>
<translation id="3816312845600780067">Włącz automatyczne logowanie skrótem klawiszowym</translation>
<translation id="3820526221169548563">Włącza funkcję dostępności klawiatury ekranowej.
Jeśli ustawisz tu wartość prawda, klawiatura ekranowa będzie zawsze włączona.
Jeśli ustawisz tu wartość fałsz, klawiatura ekranowa będzie zawsze wyłączona.
Jeśli skonfigurujesz tę zasadę, użytkownicy nie będą mogli jej zmienić ani zastąpić.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, początkowo klawiatura ekranowa będzie wyłączona, ale użytkownik w każdej chwili będzie mógł ją włączyć.</translation>
<translation id="382476126209906314">Skonfiguruj przedrostek gadżetu TalkGadget dla hostów zdalnego dostępu</translation>
<translation id="383466854578875212">Pozwala określić, które hosty wiadomości natywnych nie podlegają umieszczeniu na czarnej liście.
Wartość * na czarnej liście oznacza, że wszystkie hosty wiadomości natywnych są umieszczane na czarnej liście i wczytywane będą tylko hosty z białej listy.
Domyślnie wszystkie hosty wiadomości natywnych są umieszczane na białej liście, ale jeśli wszystkie hosty wiadomości natywnych zostały umieszczone na czarnej liście na skutek działania zasad, biała lista może posłużyć do zastąpienia tych zasad.</translation>
<translation id="384743459174066962">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których mogą być otwierane wyskakujące okienka. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultPopupsSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Przesyłaj informacje o aktywnej sesji publicznej, np. identyfikator i wersję aplikacji.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, informacje o sesji nie będą przesyłane. Jeśli zasada jest włączona lub nieustawiona, informacje o sesji będą przesyłane.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Dodaj parametr do pobierania odmian referencyjnych w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest ustalona, zostanie dodany parametr zapytania „z ograniczeniem” do adresu URL używanego do pobierania odmian referencyjnych. Wartością parametru będzie wartość tej zasady.
Jeśli zasada nie jest określona, adres URL nie zostanie zmieniony.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Najniższa włączona wersja protokołu SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Określa URL wyszukiwarki dostarczającej sugestie wyszukiwania. URL powinien zawierać ciąg „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />”, który w trakcie przesyłania zapytania zostanie zastąpiony tekstem dotychczas wpisanym przez użytkownika.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie zostanie ustawiona, URL sugestii nie będzie używany.
URL sugestii Google to: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Ta zasada jest egzekwowana tylko wtedy, gdy jest włączona zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Opis</translation>
<translation id="3868347814555911633">Ta zasada jest aktywna tylko w trybie sklepu.
Zawiera listę rozszerzeń, które są automatycznie instalowane dla użytkownika demonstracyjnego w przypadku urządzeń działających w trybie sklepu. Rozszerzenia są zapisane na urządzeniu i można je zainstalować w trybie offline, po instalacji aplikacji.
Każda pozycja listy zawiera słownik, w którym obowiązkowe pola „extension-id” i „update-url” muszą zawierać odpowiednio identyfikator rozszerzenia i adres URL aktualizacji.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Tryb zintegrowanego uwierzytelniania dwuskładnikowego</translation>
<translation id="388237772682176890">Ta zasada jest wycofywana w wersji M53 i usunięta w wersji M54 z powodu usunięcia obsługi SPDY/3.1.
Wyłącza protokół SPDY w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli zasada jest włączona, protokół SPDY jest niedostępny w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli jest wyłączona, można używać protokołu SPDY.
Jeśli jest nieskonfigurowana, protokół SPDY jest dostępny.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Zasady szybkiego odblokowania</translation>
<translation id="3891357445869647828">Włącz obsługę języka JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Wyłącza narzędzia dla programistów i konsolę JavaScript.
Jeśli włączysz to ustawienie, niemożliwe będzie uzyskanie dostępu do narzędzi dla programistów i dokonanie przeglądu elementów witryny. Wszelkie skróty klawiszowe oraz pozycje w menu aplikacji i menu kontekstowym umożliwiające otwarcie narzędzi dla programistów lub konsoli JavaScript będą nieaktywne.
Wyłączenie lub nieskonfigurowanie tej opcji umożliwi korzystanie z narzędzi dla programistów i konsoli JavaScript.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Ustaw zalecane języki dla sesji publicznej</translation>
<translation id="3911737181201537215">Ta zasada nie ma żadnego wpływu na zapisywanie w dzienniku przez Androida.</translation>
<translation id="391531815696899618">Po ustawieniu wartości prawda wyłącza synchronizację Dysku Google w aplikacji Pliki w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Żadne dane nie są przesyłane na Dysk Google.
Jeśli nie ustawisz tej zasady lub wybierzesz wartość fałsz, użytkownicy mogą przesyłać pliki na Dysk Google.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Adres URL pliku PAC serwera proxy</translation>
<translation id="3939893074578116847">Wysyłaj pakiety sieciowe do serwera zarządzania w celu monitorowania stanu online,
by serwer mógł sprawdzić, czy urządzenie jest offline.
Jeśli ta zasada jest włączona, pakiety sieciowe monitorowania (<ph name="HEARTBEATS_TERM" />) będą wysyłane.
Jeśli jest wyłączona lub nieskonfigurowana, pakiety nie będą wysyłane.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Jeśli ustawiono wartość Prawda, zdalne poświadczanie na potrzeby urządzenia jest dozwolone, a certyfikat jest automatycznie generowany i przesyłany na serwer zarządzania urządzeniami.
Jeśli wartość ustawiono na Fałsz lub nie jest ona określona, certyfikat nie jest generowany, a wywołania kierowane do interfejsu API rozszerzenia enterprise.platformKeys zakończą się niepowodzeniem.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Zezwalaj na dostęp do listy adresów URL</translation>
<translation id="3965339130942650562">Limit czasu bezczynności, po którym następuje wylogowanie</translation>
<translation id="3973371701361892765">Nigdy nie autoukrywaj półki</translation>
<translation id="3984028218719007910">Określa, czy <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> przechowuje po wylogowaniu dane konta lokalnego. W przypadku włączenia trwałe konta nie są przechowywane przez <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> i po wylogowaniu wszystkie dane z sesji użytkownika są usuwane. Jeśli ta zasada będzie wyłączona lub nieskonfigurowana, urządzenie może przechowywać zaszyfrowane lokalne dane użytkownika.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Adresy URL, które będą mieć dostęp do urządzeń rejestrujących wideo na stronach logowania SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Administratorzy IT urządzeń firmowych mogą przy użyciu tej flagi określić, czy użytkownicy mogą korzystać z ofert w procesie rejestracji systemu operacyjnego Chrome.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady lub ustawisz dla niej wartość prawda, użytkownicy będą mogli wykorzystywać oferty przy rejestracji systemu operacyjnego Chrome.
Jeśli ustawisz tu wartość fałsz, użytkownicy nie będą mogli wykorzystywać ofert.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Zezwolenie na wywoływanie okien dialogowych wyboru plików</translation>
<translation id="4012737788880122133">Włączenie tego ustawienia wyłącza automatyczne aktualizacje.
Jeśli to ustawienie jest nieskonfigurowane lub wyłączone, urządzenia, na których zainstalowano system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, automatycznie sprawdzają dostępność aktualizacji.
Ostrzeżenie: zalecanym ustawieniem jest włączenie automatycznych aktualizacji, by użytkownicy otrzymywali aktualizacje oprogramowania i bardzo ważne poprawki zabezpieczeń. Wyłączenie automatycznych aktualizacji może narazić użytkowników na niebezpieczeństwo.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Pliki cookie przeniesione do profilu użytkownika nie są dostępne dla aplikacji na Androida.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nie zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w żadnej witrynie</translation>
<translation id="4027608872760987929">Włącz usługi domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="4039085364173654945">Określa, czy umieszczona na stronie treść dodatkowa innej firmy może wyświetlać okno dialogowe z podstawowym uwierzytelnianiem HTTP.
Zwykle ta zasada jest wyłączona w celu ochrony przed phishingiem. W przypadku nieskonfigurowania zasady ustawienie jest wyłączone i treść dodatkowa innej firmy nie może wyświetlać okna dialogowego z podstawowym uwierzytelnianiem HTTP.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Wyłącz protokół SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Zezwalaj na wysyłanie zapytań do usługi czasu Google</translation>
<translation id="4088589230932595924">Tryb incognito wymuszany</translation>
<translation id="4088983553732356374">Pozwala określić, czy witryny mogą tworzyć dane lokalne. Może to być dozwolone lub zabronione dla wszystkich witryn.
Jeśli ta zasada zostanie ustawiona na „Zachowaj pliki cookie na czas trwania sesji”, pliki cookie będą usuwane przy zamknięciu sesji. Pamiętaj, że jeśli <ph name="PRODUCT_NAME" /> działa w tle, nawet po zamknięciu ostatniego okna sesja może pozostać aktywna. Przeczytaj o zasadzie BackgroundModeEnabled, by dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu tego działania.
Jeśli ta zasada pozostanie nieskonfigurowana, będzie używane ustawienie AllowCookies, a użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Przekieruj do dostawcy tożsamości SAML po potwierdzeniu przez użytkownika</translation>
<translation id="410478022164847452">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika podejmowane jest działanie po bezczynności przy zasilaniu z sieci.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać nieaktywny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wykona działanie związane z bezczynnością (można skonfigurować je osobno).
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Wartość tej zasady powinna być określona w milisekundach.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Wyłącz egzekwowanie protokołu Certificate Transparency dla adresów URL z listy</translation>
<translation id="4121350739760194865">Zablokuj wyświetlanie promocji aplikacji na stronie Nowa karta</translation>
<translation id="4157003184375321727">Zgłoś wersje systemu operacyjnego i oprogramowania układowego</translation>
<translation id="4183229833636799228">Domyślne ustawienie wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL pozwalający zweryfikować token uwierzytelniania klienta dostępu zdalnego</translation>
<translation id="4203389617541558220">Ogranicza czas działania urządzenia przez planowanie automatycznych ponownych uruchomień.
Ustawienie tej zasady pozwala określić czas działania urządzenia. Po jego upływie następuje zaplanowane automatyczne ponowne uruchomienie.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, czas działania urządzenia jest nieograniczony.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy nie mogą jej zmienić ani zastąpić.
Automatyczne ponowne uruchomienie jest zaplanowane na wybrany czas, ale może zostać opóźnione nawet o 24 godziny, gdy użytkownik akurat korzysta z urządzenia.
Uwaga: automatyczne ponowne uruchomienia obecnie działają tylko wtedy, gdy jest pokazywany ekran logowania lub trwa sesja aplikacji kiosku. W przyszłości to się zmieni i zasada będzie obowiązywała zawsze, niezależnie od tego, czy trwa sesja określonego typu.
Wartość zasady należy podać w sekundach. Musi ona wynosić co najmniej 3600 (jedna godzina).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Użytkownicy widzą tylko drukarki dodane do białej listy</translation>
<translation id="420512303455129789">Słownik mapujący URL-e na flagi wartości logicznej, która określa, czy dostęp do hosta jest dozwolony (prawda) czy zablokowany (fałsz).
Ta zasada jest przeznaczona do użytku wewnętrznego w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Opóźnienia blokady ekranu</translation>
<translation id="423797045246308574">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których nie mogą być generowane klucze. Jeśli wzorzec adresu URL znajduje się w zasadzie „KeygenAllowedForUrls”, zastępuje to te wyjątki.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultKeygenSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Pamięć podręczna nie jest używana dla aplikacji na Androida. Gdy wielu użytkowników instaluje tę samą aplikację na Androida, jest ona pobierana oddzielnie dla każdego z nich.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nie</translation>
<translation id="4261820385751181068">Ustawienia regionalne na ekranie logowania na urządzeniu</translation>
<translation id="427632463972968153">Określa parametry używane przy wyszukiwaniu obrazem przy użyciu POST. Składa się z rozdzielonych przecinkami par nazwy i wartości. Jeśli wartość jest parametrem szablonu, tak jak w przykładzie powyżej {imageThumbnail}, zostanie ona zastąpiona rzeczywistymi danymi miniatury obrazu.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, żądania wyszukiwania obrazem są wysyłane przy użyciu metody GET.
Ta zasada jest uwzględniana tyko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Ustawia docelową wersję dla automatycznych aktualizacji.
Określa przedrostek docelowej wersji, do której powinien zaktualizować się system <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Jeśli wersja uruchomiona na urządzeniu jest starsza niż określona przez przedrostek, nastąpi aktualizacja do najnowszej wersji z tym przedrostkiem. Jeśli na urządzeniu jest już zainstalowana nowsza wersja, żadne działanie nie zostanie wykonane (tzn. nie nastąpi powrót do starszej wersji), a wersja na urządzeniu nie zmieni się. Format przedrostka umożliwia rozróżnianie składników, np.:
"" (lub nieskonfigurowany): zaktualizuj do najnowszej dostępnej wersji,
"1412.": zaktualizuj do dowolnej wersji podrzędnej względem wersji 1412 (np. 1412.24.34 lub 1412.60.2),
"1412.2.": zaktualizuj do dowolnej wersji podrzędnej względem wersji 1412.2 (np. 1412.2.34 lub 1412.2.2),
"1412.24.34": zaktualizuj tylko do tej konkretnej wersji.
Ostrzeżenie: nie zaleca się konfigurowania ograniczeń wersji, ponieważ w rezultacie użytkownicy mogą nie otrzymywać aktualizacji oprogramowania ani bardzo ważnych poprawek zabezpieczeń. Ograniczenie aktualizacji do konkretnej wersji może narazić użytkowników na niebezpieczeństwo.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Określa listę aplikacji, które mogą być włączone jako aplikacje do notatek na ekranie blokady w: <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli preferowana aplikacja do robienia notatek jest włączona na ekranie blokady, będą na nim dostępne elementy interfejsu umożliwiające uruchomienie tej aplikacji.
Po uruchomieniu aplikacja będzie mogła otworzyć swoje okno w górnej części ekranu blokady, a następnie generować dane (notatki) na ekranie blokady. Aplikacja będzie mogła zaimportować utworzone notatki do głównej sesji użytkownika, gdy sesja ta zostanie odblokowana. Obecnie na ekranie blokady można używać tylko aplikacji do robienia notatek obsługiwanych przez Chrome.
Jeśli ta zasada zostanie skonfigurowana, użytkownik będzie mógł włączyć aplikację na ekranie blokady tylko wtedy, gdy identyfikator rozszerzenia aplikacji zostanie dodany do listy wartości zasady.
Z tego powodu w przypadku, gdy lista wartości będzie pusta, robienie notatek na ekranie blokady będzie niemożliwe.
Pamiętaj, że nawet jeśli zasada będzie zawierać identyfikator aplikacji, nie oznacza to, że użytkownik będzie mógł włączyć aplikację do robienia notatek na ekranie blokady – np. w przypadku Chrome 61 lista dostępnych aplikacji jest dodatkowo ograniczona przez samą platformę.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, nie będzie ograniczeń dotyczących aplikacji, które użytkownik może włączyć na ekranie blokady.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Czy włączone są mechanizmy szyfrowania DHE w TLS</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszy</translation>
<translation id="4322842393287974810">Zezwalaj aplikacji kiosku uruchamianej automatycznie z zerowym opóźnieniem na kontrolowanie wersji <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Dodaj przycisk wylogowania do paska zadań</translation>
<translation id="4347908978527632940">Jeśli jest włączona i użytkownik jest nadzorowany, inne aplikacje na Androida mogą sprawdzać ograniczenia dostępu do internetu dla użytkownika za pośrednictwem dostawcy treści.
Jeśli jest wyłączona lub nieskonfigurowana, dostawca treści nie zwraca żadnych informacji.</translation>
<translation id="436581050240847513">Raportuj interfejsy sieciowe urządzeń</translation>
<translation id="4372704773119750918">Nie zezwalaj użytkownikom firmowym na korzystanie z trybu wieloprofilowego (jako użytkownik główny ani dodatkowy)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Zezwalaj na wyświetlanie wszelkich grafik we wszystkich witrynach</translation>
<translation id="437791893267799639">Zasada nie jest skonfigurowana, nie zezwalaj na migrację danych ani na działanie ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfiguruje zdalne poświadczanie przy użyciu mechanizmu TPM</translation>
<translation id="4418726081189202489">Wyłączenie tej zasady spowoduje, że <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie będzie okresowo wysyłać zapytań do serwera Google w celu pobrania dokładnej sygnatury czasowej. Zapytania zostaną włączone, jeśli włączysz tę zasadę lub nie skonfigurujesz jej wcale.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ręcznie określ ustawienia serwera proxy</translation>
<translation id="4429220551923452215">Włącza lub wyłącza skróty aplikacji na pasku zakładek.
Jeśli ta zasada nie jest określona, użytkownik może wybrać pokazywanie lub ukrywanie skrótów aplikacji z menu kontekstowego paska zakładek.
Jeśli ta zasada jest skonfigurowana, użytkownik nie może jej zmienić, a skróty aplikacji zawsze są lub nie są pokazywane.</translation>
<translation id="443665821428652897">Wyczyść dane witryn w momencie zamknięcia przeglądarki (wycofana)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Określ listę wycofanych funkcji, które chcesz tymczasowo włączyć na platformach internetowych.
Zasada ta pozwala administratorom ponownie włączyć na określony czas wycofane funkcje platform internetowych. Funkcje są wskazywane przez tagi z ciągiem tekstowym. Te, które odpowiadają tagom wymienionym na liście w tej zasadzie, zostaną ponownie włączone.
Jeśli nie ustawisz tej zasady albo lista jest pusta lub nie zawiera obsługiwanych tagów z ciągiem znaków, wszystkie wycofane funkcje platform internetowych pozostaną wyłączone.
Mimo że zasada działa na tych platformach, włączana przez nią funkcja może być dostępna tylko na niektórych z nich. Nie wszystkie wycofane funkcje platform internetowych można ponownie włączyć. Zasada pozwala włączyć tylko te wymienione poniżej – na określony czas, który różni się w zależności od funkcji. Ogólny format tagu z ciągiem znaków to [NazwaWycofanejFunkcji]_EffectiveUntil[rrrrmmdd]. Przyczyny zmian funkcji platform internetowych możesz w razie potrzeby znaleźć na https://bit.ly/blinkintents
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Włącz blokadę w przypadku bezczynności lub zawieszenia działania urządzenia</translation>
<translation id="4449545651113180484">Obróć ekran w prawo o 270 stopni</translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokuj pliki cookie innych firm</translation>
<translation id="4474167089968829729">Włącz zapisywanie haseł w menedżerze haseł</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ustawienie tej zasady na <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" /> odbiera aplikacjom na Androida dostęp do informacji o lokalizacji. Jeśli zasada ma inną wartość lub jest nieskonfigurowana, użytkownik będzie pytany o zgodę, gdy aplikacja na Androida będzie chciała uzyskać dostęp do informacji o lokalizacji.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Wymuś stosowanie filtra SafeSearch</translation>
<translation id="4482640907922304445">Powoduje pokazanie przycisku strony startowej na pasku narzędzi <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jeśli włączysz to ustawienie, przycisk strony startowej będzie zawsze widoczny. W przypadku wyłączenia ustawienia przycisk nigdy nie jest widoczny. Jeśli ustawienie jest włączone lub wyłączone, użytkownicy nie mogą go zmienić ani zastąpić w <ph name="PRODUCT_NAME" />. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady użytkownik będzie mógł wybrać, czy chce, aby przycisk strony startowej był pokazywany.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Skonfiguruj URL strony nowej karty</translation>
<translation id="4492287494009043413">Wyłącza tworzenie zrzutów ekranu</translation>
<translation id="450537894712826981">Ustala rozmiar pamięci podręcznej, której <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać do zapisywania plików pamięci podręcznej na dysku.
Jeśli ustawisz tę zasadę, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać dostępnego rozmiaru pamięci podręcznej bez względu na to, czy określono flagę „--disk-cache-size”, czy nie. Wartość określona w tej zasadzie nie jest stała i stanowi raczej propozycję dla systemu pamięci podręcznej. Każda wartość niższa niż kilka megabajtów jest za mała i zostanie zaokrąglona do rozsądnego minimum.
Jeśli wartość w tej zasadzie jest ustawiona na 0, zostanie użyty domyślny rozmiar pamięci podręcznej i użytkownik nie będzie mógł go zmienić.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, zostanie użyty domyślny rozmiar pamięci, a użytkownik będzie mógł go zastąpić flagą --disk-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Jeśli ta zasada jest ustawiona na wartość prawda lub nie jest ustawiona, usługa <ph name="PRODUCT_NAME" /> jest włączona, a użytkownicy mogą ją uruchomić z menu aplikacji, menu kontekstowych strony, elementów sterowania multimediami na stronach internetowych obsługujących Cast oraz na ikonie paska narzędzi Cast (jeśli jest widoczna).
Jeśli ta zasada jest ustawiona na fałsz, usługa <ph name="PRODUCT_NAME" /> jest wyłączona.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Pytaj, gdy witryna chce śledzić fizyczną lokalizację użytkownika</translation>
<translation id="4519046672992331730">Włącza propozycje wyszukiwania w omniboksie w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia.
Jeśli włączysz to ustawienie, funkcja propozycji będzie aktywna.
W przypadku jego wyłączenia funkcja jest nieaktywna.
Jeśli to ustawienie jest włączone lub wyłączone, użytkownicy nie mogą go zmienić ani zastąpić w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
W przypadku nieskonfigurowania tej zasady ustawienie zostanie włączone, ale użytkownik będzie mógł to zmienić.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Pozwala na ustawienie listy wzorcowych URL-i, które określają witryny mogące wyświetlać obrazy. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultImagesSettings” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Instalację aplikacji na Androida można wymusić za pomocą konsoli Google Admin przy użyciu Google Play. Ta zasada ich nie dotyczy.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Nazwa ograniczenia w Androidzie:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokalne konta na urządzeniu</translation>
<translation id="4555850956567117258">Włącz zaświadczanie zdalne dla użytkownika</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL strony nowej karty domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="4600786265870346112">Włącz duży kursor</translation>
<translation id="4604931264910482931">Skonfiguruj czarną listę wiadomości natywnych</translation>
<translation id="4617338332148204752">Pomiń sprawdzanie metatagów w <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfiguruj białą listę instalacji rozszerzeń</translation>
<translation id="4632343302005518762">Zezwalaj <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na obsługę poniższych typów treści</translation>
<translation id="4633786464238689684">Zmienia domyślne działanie górnego rzędu klawiszy na klawisze funkcyjne.
Jeśli ustawisz dla tej zasady wartość prawda, górny rząd klawiszy na klawiaturze będzie domyślnie umożliwiał korzystanie z poleceń klawiszy funkcyjnych. Aby przywrócić standardowe funkcje klawiszy multimediów, należy nacisnąć klawisz wyszukiwania.
Jeśli ustawisz wartość fałsz lub pozostawisz zasadę bez konfiguracji, klawiatura realizuje domyślnie polecenia klawiszy multimedialnych, a polecenia klawiszy funkcyjnych – z przytrzymanym klawiszem wyszukiwania.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Nazwy hostów wiadomości natywnych do usunięcia z czarnej listy</translation>
<translation id="4650759511838826572">Wyłącz schematy protokołów adresów URL</translation>
<translation id="465099050592230505">URL firmowego sklepu internetowego (wycofana)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Ustawienia zarządzania rozszerzeniami</translation>
<translation id="4668325077104657568">Domyślne ustawienie grafik</translation>
<translation id="467236746355332046">Obsługiwane funkcje:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Pozwala dostosować listę wzorców adresów URL stron, które <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ma zawsze renderować.
Jeśli nie ustawisz tej zasady, na wszystkich stronach działa domyślny mechanizm renderowania określony przez zasadę ChromeFrameRendererSettings.
Przykładowe wzorce znajdziesz na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started</translation>
<translation id="467449052039111439">Otwórz adresy URL z listy</translation>
<translation id="4680961954980851756">Włącz autouzupełnianie</translation>
<translation id="4722399051042571387">Jeśli to ustawienie jest wyłączone, użytkownicy nie mogą ustawiać kodów PIN, które są słabe i łatwe do odgadnięcia. Słabe kody PIN to na przykład ciągi takich samych cyfr (1111), kolejnych cyfr w porządku rosnącym (1234) lub malejącym (4321) i ciągi często używane. Domyślnie po wpisaniu słabego kodu PIN nie pojawia się komunikat o błędzie, a tylko ostrzeżenie.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Włącz omijanie zapory sieciowej przez klienta dostępu zdalnego</translation>
<translation id="4725123658714754485">Określa, czy statystyki użytkowania i dane diagnostyczne (w tym raporty o awariach) mają być przesyłane do Google. Jeśli włączysz tę opcję, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> będzie przesyłać statystyki użytkowania i dane diagnostyczne. Jeśli jej nie włączysz lub nie skonfigurujesz, przesyłanie statystyk i danych diagnostycznych będzie wyłączone.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Włącz Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Zasady dotyczące zintegrowanego uwierzytelniania HTTP.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Serwery, którym <ph name="PRODUCT_NAME" /> może przekazywać dane logowania.
Nazwy serwerów należy rozdzielić przecinkami. Można używać symboli wieloznacznych (*).
Jeśli nie ustawisz tej zasady, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie przekazuje danych logowania użytkowników, nawet gdy serwer działa w intranecie.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Certyfikat klienta umożliwiający nawiązanie połączenia z RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Włącza funkcję ułatwień dostępu w postaci dużego kursora.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, duży kursor jest zawsze włączony.
Jeśli ma ona wartość „fałsz”, taki kursor jest zawsze wyłączony.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy nie mogą jej zmienić ani zastąpić.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, duży kursor jest początkowo wyłączony, ale użytkownik może go w każdej chwili włączyć.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurowanie zachowania aktualizacji oprogramowania <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Użytkownicy, którzy najdłużej byli nieaktywni, są usuwani aż do uzyskania odpowiedniej ilości wolnego miejsca</translation>
<translation id="4815725774537609998">Ta zasada jest przestarzała. Zamiast niej użyj zasady ProxyMode.
Pozwala określić serwer proxy używany przez <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę ustawień serwera proxy.
Jeśli wybierzesz nieużywanie serwera proxy i łączenie się zawsze bezpośrednio, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz automatyczne wykrywanie serwera proxy, wszystkie inne opcje będą ignorowane.
Jeśli wybierzesz ręczne ustawienia serwera proxy, możesz też określić opcje „Adres IP lub URL serwera proxy”, „Adres URL pliku PAC serwera proxy” i „Lista rozdzielonych przecinkami reguł omijania serwera proxy”. Dla aplikacji ARC dostępny jest tylko serwer proxy HTTP o najwyższym priorytecie.
Szczegółowe przykłady znajdziesz na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jeśli włączysz to ustawienie, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie ignorować wszystkie opcje dotyczące serwera proxy podane w wierszu poleceń.
Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowanej pozwoli użytkownikom samodzielnie wybrać ustawienia serwera proxy.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Zezwól, by użytkownik korporacyjny miał atrybut główny i drugorzędny (domyślne zachowanie w przypadku niezarządzanych użytkowników)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Czynność, jaka ma zostać podjęta po osiągnięciu opóźnienia bezczynności przy pracy na baterii</translation>
<translation id="4834526953114077364">Najdłużej nieaktywni użytkownicy, którzy nie logowali się w ciągu ostatnich 3 miesięcy, są usuwani aż do uzyskania odpowiedniej ilości wolnego miejsca</translation>
<translation id="4838572175671839397">Zawiera wyrażenie regularne służące do określania, którzy użytkownicy mogą logować się w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli użytkownik o nazwie niepasującej do tego wzorca spróbuje się zalogować, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie.
Jeśli ta zasada pozostanie nieustawiona lub pusta, każdy użytkownik będzie mógł zalogować się w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Zezwalaj na tryb pełnoekranowy</translation>
<translation id="4869787217450099946">Określa, czy jest dozwolona blokada uśpienia ekranu. Blokady takie mogą być żądane przez rozszerzenia poprzez interfejs API zarządzania energią.
Jeśli ta zasada ma ustawienie Prawda lub nie jest ustawiona, blokada uśpienia ekranu będzie respektowana w celu zarządzania energią.
Jeśli ma ona ustawienie Fałsz, blokada uśpienia ekranu będzie ignorowana.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Najwyższa włączona wersja protokołu SSL</translation>
<translation id="4881315447528084360">Określa listę aplikacji i rozszerzeń, które są instalowane dyskretnie,
bez udziału użytkownika, i których nie może on odinstalować ani wyłączyć.
Wszystkie uprawnienia aplikacja lub rozszerzenie otrzymuje domyślnie,
bez interakcji z użytkownikiem. Dotyczy to też wszelkich dodatkowych
uprawnień, o które mogą prosić przyszłe wersje aplikacji lub rozszerzeń.
Uprawnienia otrzymują też interfejsy API rozszerzeń
enterprise.deviceAttributes oraz enterprise.platformKeys. Te dwa interfejsy
API nie są dostępne w przypadku aplikacji lub rozszerzeń, których
instalacja nie została wymuszona.
Ta zasada ma pierwszeństwo przed potencjalnie powodującą konflikt zasadą <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Jeśli z tej listy zostaną usunięte aplikacja lub rozszerzenie, których instalacja została wymuszona wcześniej, <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatycznie je odinstaluje.
W przypadku systemów Windows niepodłączonych do domeny <ph name="MS_AD_NAME" /> wymuszona instalacja jest ograniczona do aplikacji i rozszerzeń dostępnych w Chrome Web Store.
Pamiętaj, że kod źródłowy każdego rozszerzenia można zmodyfikować za pomocą narzędzi dla programistów (potencjalnie blokując jego działanie). Jeśli jest to problemem, ustaw zasadę <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Każdy element na liście tej zasady jest ciągiem zawierającym identyfikator rozszerzenia i URL aktualizacji oddzielony średnikiem (<ph name="SEMICOLON" />). Identyfikator rozszerzenia to ciąg 32 znaków, który znajdziesz np. na <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> w trybie programisty. URL aktualizacji powinien wskazywać plik manifestu aktualizacji w postaci dokumentu XML, zgodnie z opisem w dokumencie <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Uwaga: URL aktualizacji ustawiony przez tę zasadę jest używany tylko podczas pierwszej instalacji. Późniejsze aktualizacje rozszerzenia korzystają z adresu URL aktualizacji wskazanego w pliku manifestu.
Na przykład <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> instaluje aplikację <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> ze standardowego adresu URL aktualizacji z Chrome Web Store. Więcej informacji o hostowaniu rozszerzeń znajdziesz na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, aplikacje ani rozszerzenia nie są instalowane automatycznie, a użytkownik może odinstalować dowolne z nich w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Określa parametry używane przy sugerowaniu haseł z użyciem POST. Składa się z rozdzielonych przecinkami par nazwy i wartości. Jeśli wartość jest parametrem szablonu, tak jak w przykładzie powyżej {searchTerms}, zostanie ona zastąpiona rzeczywistymi danymi wyszukiwanych słów.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, żądania sugerowanych wyszukiwań są wysyłane przy użyciu metody GET.
Ta zasada jest uwzględniana tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametr sterujący zamianą wyszukiwanego hasła dla domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="4899708173828500852">Włącz Bezpieczne przeglądanie</translation>
<translation id="4906194810004762807">Częstotliwość odświeżania zasad dotyczących urządzeń</translation>
<translation id="494613465159630803">Odbiornik Cast</translation>
<translation id="4962262530309732070">Jeśli ta zasada jest włączona lub nie jest skonfigurowana, <ph name="PRODUCT_NAME" /> zezwala na dodawanie osób z poziomu menedżera użytkowników.
Jeśli ta zasada jest wyłączona, <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie zezwala na tworzenie nowych profili z poziomu menedżera użytkowników.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Umożliwia określenie listy wzorców adresu URL definiujących witryny, dla których <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatycznie wybiera certyfikaty klienta, jeśli dana witryna żąda certyfikatu.
Wartość musi być tablicą słowników JSON odwzorowanych na ciąg. Każdy słownik musi mieć postać { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, gdzie $URL_PATTERN jest wzorcem ustawiającym zawartość. $FILTER ogranicza certyfikaty klienta, spośród których przeglądarka może dokonać automatycznego wyboru. Niezależnie od filtra wybierane mogą być tylko te certyfikaty, które są zgodne z żądaniem certyfikatu serwera. Jeśli $FILTER ma postać { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, to dodatkowo wybierane będą tylko te certyfikaty klienta, które zostały wydane przez certyfikat z CommonName $ISSUER_CN. Jeśli $FILTER jest pustym słownikiem {}, wybór certyfikatów klienta nie jest dodatkowo ograniczany.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, automatyczna selekcja nie będzie przeprowadzana w żadnej witrynie.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Jeśli zasada „OffHours” jest ustawiona, to określone zasady dotyczące urządzeń są ignorowane (używane są ustawienia domyślne tych zasad) w konkretnych okresach. Zasady dotyczące urządzeń są ponownie stosowane przez Chrome za każdym razem, gdy zaczyna lub kończy się okres „OffHours”. Użytkownik otrzymuje powiadomienie i następuje wymuszone wylogowanie, gdy zakończenie okresu „OffHours” i zasady dotyczące urządzeń zmienią się (np. gdy użytkownik jest zalogowany na konto, które nie ma uprawnień).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Typ danych:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Zezwalaj na uruchamianie nieaktualnych wtyczek</translation>
<translation id="4988291787868618635">Działanie, jakie ma zostać wykonane po osiągnięciu opóźnienia bezczynności</translation>
<translation id="4995548127349206948">Czy uwierzytelnianie NTLMv2 jest włączone.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Zezwalaj na dostęp do witryn spoza pakietów treści</translation>
<translation id="5052081091120171147">Po włączeniu tej zasady wymuszany jest import historii przeglądania z bieżącej przeglądarki domyślnej. Włączenie zasady ma również wpływ na opcje w oknie dialogowym importowania. W przypadku jej wyłączenia historia przeglądania nie jest importowana. Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zostać zapytany, czy zaimportować historię lub operacja ta zostanie wykonana automatycznie.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Lupa wyłączona</translation>
<translation id="5067143124345820993">Biała lista loginów użytkowników</translation>
<translation id="5068140065960598044">Zasady dotyczące chmury obowiązujące w <ph name="PRODUCT_NAME" /> zastępują zasady dotyczące komputera.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Wyłącz podgląd wydruku</translation>
<translation id="5090209345759901501">Rozszerz ustawienie treści Flash na całą zawartość</translation>
<translation id="5105313908130842249">Opóźnienie blokady ekranu przy zasilaniu z baterii</translation>
<translation id="5108031557082757679">Wyłączone drukarki firmowe powiązane z urządzeniami</translation>
<translation id="5130288486815037971">Czy włączone są mechanizmy szyfrowania RC4 w TLS</translation>
<translation id="5141670636904227950">Ustaw domyślny typ lupy włączony na ekranie logowania</translation>
<translation id="5142301680741828703">Zawsze renderuj strony we wtyczce <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> według następujących wzorców adresów URL</translation>
<translation id="5148753489738115745">Pozwala określić dodatkowe parametry używane, gdy <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> uruchamia <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używany jest domyślny wiersz polecenia.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Częstotliwość wysyłania pakietów sieciowych monitorowania (w milisekundach).
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, domyślny odstęp czasu wynosi trzy minuty.
Minimalny odstęp czasu to 30 s, a maksymalny – 24 godz.
Wartości spoza tego zakresu zostaną zmienione na wartości graniczne.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Skonfiguruj Dysk Google w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Umożliwia określenie rozszerzeń, których nie obejmuje czarna lista. Wartość * na czarnej liście oznacza dodanie do niej wszystkich rozszerzeń i zezwolenie użytkownikom na instalowanie wyłącznie rozszerzeń wymienionych na białej liście. Domyślnie wszystkie rozszerzenia znajdują się na białej liście, jeśli jednak za pomocą zasady wszystkie rozszerzenia dodano do czarnej listy, białej listy można użyć do zmodyfikowania tej zasady.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Włącza alternatywne strony błędów wbudowane w przeglądarkę <ph name="PRODUCT_NAME" /> (np. dotyczące nieznalezienia strony) i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia. Jeśli włączysz ustawienie, alternatywne strony błędów będą używane. W przypadku wyłączenia ustawienia alternatywne strony błędów nigdy nie są używane. Jeśli ustawienie jest włączone lub wyłączone, użytkownicy nie mogą go zmienić ani zastąpić w przeglądarce <ph name="PRODUCT_NAME" />. W przypadku nieskonfigurowania zasady ustawienie zostanie włączone, ale użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Zablokuj tryb programisty.
Kiedy ta zasada jest włączona, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uniemożliwia urządzeniu uruchomienie się w trybie programisty. Gdy tryb przełączania programisty zostanie włączony, system zablokuje uruchomienie i wyświetli ekran błędu.
Kiedy ta zasada jest wyłączona, tryb programisty jest normalnie dostępny na urządzeniu.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których nie mogą być wyświetlane powiadomienia. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultNotificationsSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="5219844027738217407">W przypadku aplikacji na Androida ta zasada wpływa tylko na mikrofon. Gdy jest ona włączona, mikrofon jest wyłączony dla wszystkich aplikacji na Androida bez żadnych wyjątków.</translation>
<translation id="523505283826916779">Ustawienia ułatwień dostępu</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokuj pobieranie niebezpiecznych plików</translation>
<translation id="5255162913209987122">Może być zalecana</translation>
<translation id="527237119693897329">Pozwala określić, które hosty wiadomości natywnych nie powinny być wczytywane.
Wartość * na czarnej liście oznacza, że wszystkie hosty wiadomości natywnych są umieszczane na czarnej liście, dopóki nie znajdą się na białej liście.
Jeśli ta zasada nie została określona, <ph name="PRODUCT_NAME" /> wczyta wszystkie zainstalowane hosty wiadomości natywnych.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Jeśli ustawiono wartość „prawda”, użytkownik może używać modułu sprzętowego w urządzeniach z Chrome do zdalnego poświadczania tożsamości przez wywołanie funkcji <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> interfejsu <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />.
Jeśli ustawiono wartość „fałsz” lub nie jest ona określona, wywołania kierowane do interfejsu API zakończą się błędem.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Jeśli ta zasada jest ustawiona, zakres portów UDP używany przez WebRTC jest ograniczony do określonego zakresu portów (wraz z punktami końcowymi).
Jeśli zasada nie jest ustawiona lub jest ustawiona na pusty ciąg lub nieprawidłowy zakres portów, WebRTC może skorzystać z dowolnego lokalnego portu UDP, jaki jest dostępny.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Określ listę wtyczek, które użytkownik może włączyć lub wyłączyć</translation>
<translation id="5302612588919538756">Ta zasada została wycofana. Zamiast niej możesz użyć SyncDisabled.
Pozwala użytkownikowi na zalogowanie się w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ustawisz tę zasadę, możesz określić, czy zezwalasz użytkownikowi na logowanie się w <ph name="PRODUCT_NAME" />. Po wyłączeniu tej zasady aplikacje i rozszerzenia, które używają interfejsu API chrome.identity, nie będą działać. Dlatego zamiast niej możesz użyć SyncDisabled.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Określa czas bez wprowadzenia danych przez użytkownika, po którym wyświetlane jest okno dialogowe ostrzeżenia przy zasilaniu z baterii.
Gdy ta zasada jest ustawiona, określa wymagany czas nieaktywności użytkownika przed wyświetleniem w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> okna dialogowego z ostrzeżeniem informującym, że zostanie wykonana odpowiednia czynność.
Gdy ta zasada nie jest ustawiona, ostrzeżenie nie jest wyświetlane.
Wartość dla zasady należy podać w milisekundach. Wartości są ograniczane, tak aby nie przekraczały wartości opóźnienia nieaktywności.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Dostępność trybu incognito</translation>
<translation id="5318185076587284965">Zezwalaj hostowi zdalnego dostępu na korzystanie z serwerów przekazujących</translation>
<translation id="5323128137188992869">Zezwala na przesyłanie treści na urządzenie przy użyciu: <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada jest ustawiona na wartość fałsz, użytkownicy nie mogą przesyłać treści na urządzenie. Jeśli jest ustawiona na wartość prawda – mogą to robić. Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, użytkownicy nie mogą przesyłać treści na zarejestrowane urządzenia z Chrome OS. Mogą przesyłać treści na urządzenia niezarejestrowane.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Zezwalaj <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na obsługę tych typów treści</translation>
<translation id="5365946944967967336">Pokaż przycisk strony startowej na pasku narzędzi</translation>
<translation id="5366977351895725771">Jeśli ta zasada ma wartość „fałsz”, ten użytkownik nie może tworzyć użytkowników nadzorowanych. Dotychczasowi użytkownicy nadzorowani będą nadal dostępni.
Jeśli ma ona wartość „prawda” lub nie jest skonfigurowana, ten użytkownik może tworzyć użytkowników nadzorowanych i zarządzać nimi.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Umożliwia określenie, czy witryny mogą wyświetlać powiadomienia na pulpicie. Wyświetlanie powiadomień na pulpicie może być domyślnie dozwolone lub zabronione bądź użytkownikowi może być wyświetlany monit za każdym razem, gdy witryna chce wyświetlić takie powiadomienie. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używana zasada „AskNotifications”, a użytkownik będzie mógł zmienić to ustawienie.</translation>
<translation id="538108065117008131">Zezwalaj wtyczce <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na obsługę następujących typów treści</translation>
<translation id="5388730678841939057">Wybierz strategię zwalniania miejsca na dysku podczas automatycznego czyszczenia (wycofana)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Informacje o stanie Androida są wysyłane z powrotem na serwer.
Jeśli zasada jest wyłączona lub nieskonfigurowana, nie są wysyłane żadne informacje o stanie.
Jeśli jest włączona, informacje o stanie są wysyłane.
Ta zasada ma zastosowanie tylko wtedy, gdy są włączone aplikacje na Androida.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Włącza separację hostów zdalnego dostępu podczas połączenia.
W przypadku włączenia tej opcji fizyczne urządzenia wejściowe i wyjściowe hosta będą wyłączane na czas trwania połączenia zdalnego.
Jeśli to ustawienie będzie wyłączone lub nieustawione, zarówno zdalni, jak i lokalni użytkownicy będą mogli korzystać z udostępnianego hosta.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Umożliwia wybranie układów klawiatury dozwolonych na ekranie logowania systemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli ta zasada ma ustawioną jako wartość listę identyfikatorów metod wprowadzania, metody te są dostępne na ekranie logowania. Wstępnie wybrana jest pierwsza z nich. Gdy na ekranie logowania jest wybrany profil danego użytkownika, oprócz metod wprowadzania ustawionych w tej zasadzie dostępna jest metoda ostatnio używana przez tego użytkownika. Gdy zasada nie jest skonfigurowana, metody wprowadzania na ekranie logowania odpowiadają ustawieniom regionalnym stosowanym do wyświetlania tego ekranu. Wartości, które nie są prawidłowymi identyfikatorami metod wprowadzania, są ignorowane.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Po włączeniu tej zasady wymuszany jest import wyszukiwarek z bieżącej przeglądarki domyślnej. Włączenie zasady ma również wpływ na opcje w oknie dialogowym importowania. W przypadku jej wyłączenia wyszukiwarka domyślna nie jest importowana. Jeśli zasada nie zostanie skonfigurowana, użytkownik może zobaczyć pytanie o zaimportowanie wyszukiwarki lub importowanie odbędzie się automatycznie.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Nazwa ograniczenia w Android WebView:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Włącz raportowanie informacji o pamięci (rozmiar stosu pamięci JS) do strony (opcja wycofana)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Włącz tryb gościa w przeglądarce</translation>
<translation id="5457924070961220141">Umożliwia skonfigurowanie domyślnego mechanizmu renderowania HTML po zainstalowaniu wtyczki <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />. Ustawieniem domyślnym, stosowanym w przypadku nieskonfigurowania tej zasady, jest zezwolenie przeglądarce hosta na wykonywanie renderowania, jednak możesz opcjonalnie zastąpić to ustawienie, tak aby strony HTML były domyślnie renderowane przez wtyczkę <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Konfiguruj ustawienia dla zarządzanych użytkowników.</translation>
<translation id="546726650689747237">Opóźnienie przyciemnienia ekranu przy zasilaniu sieciowym</translation>
<translation id="5469484020713359236">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, którym wolno tworzyć pliki cookie. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultCookiesSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Blokuj grafiki w tych witrynach</translation>
<translation id="5475361623548884387">Włącz drukowanie</translation>
<translation id="5499375345075963939">Ta zasada jest aktywna tylko w trybie sklepu.
Gdy ta zasada zostanie ustawiona na wartość różną od 0, aktualnie zalogowany użytkownik demonstracyjny zostanie automatycznie wylogowany po upływie podanego okresu bezczynności.
Wartość zasady należy określić w milisekundach.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Włącz pasek zakładek</translation>
<translation id="5512418063782665071">Adres URL strony startowej</translation>
<translation id="5523812257194833591">Sesja publiczna, do której następuje automatyczne zalogowanie po opóźnieniu.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do określonej sesji po upływie określonego czasu nieaktywności na ekranie logowania. Sesja publiczna musi zostać wcześniej skonfigurowana (zobacz zasadę |DeviceLocalAccounts|).
Jeśli ta zasada jest nieustawiona, automatyczne logowanie nie działa.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Określa, co ile milisekund do usługi zarządzania urządzeniami będzie wysyłane zapytanie o zasady dotyczące urządzeń.
Skonfigurowanie tej zasady powoduje zastąpienie wartości domyślnej 3 godzin. Dozwolone są wartości od 1 800 000 (30 minut) do 86 400 000 (1 dzień). Wartości spoza tego zakresu zostaną sprowadzone do odpowiedniej wartości granicznej.
Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowanej powoduje, że <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> używa wartości domyślnej, która wynosi 3 godziny.
Uwaga: jeśli platforma obsługuje powiadomienia o zasadach, czas odświeżania będzie ustawiony na 24 godziny (wartości domyślne i wartość tej zasady będą ignorowane), ponieważ powiadomienia te powinny automatycznie wymuszać odświeżenie po każdej zmianie zasad, przez co częstsze odświeżanie jest niepotrzebne.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Blokuj pobieranie potencjalnie niebezpiecznych plików</translation>
<translation id="5535973522252703021">Biała lista serwerów przekazywania poświadczeń w protokole Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Pozwala wszystkim witrynom na automatyczne uruchamianie wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Ta zasada nie ma żadnego wpływu na aplikacje na Androida.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Dodaj parametr do pobierania odmian w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ustawienie tej zasady powoduje dodanie parametru „restrict” do URL-a używanego do pobierania odmiany. Wartość parametru będzie taka sama jak wartość określona w tej zasadzie.
Jeśli zasada nie zostanie określona, nie będzie modyfikować URL-a odmian.</translation>
<translation id="556941986578702361">Steruje autoukrywaniem półki <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
W przypadku ustawienia wartości „AlwaysAutoHideShelf” półka zawsze będzie ukrywana automatycznie.
Jeśli zostanie ustawiona wartość „NeverAutoHideShelf”, półka nigdy nie będzie ukrywana automatycznie.
W przypadku ustawienia tej zasady, użytkownicy nie będą mogli jej zmienić ani nadpisać.
Jeśli ta opcja pozostanie nieustawiona, półka będzie ukrywana automatycznie.</translation>
<translation id="557360560705413259">Gdy to ustawienie jest włączone, <ph name="PRODUCT_NAME" /> użyje commonName certyfikatu serwera, by dopasować nazwę hosta, jeśli w certyfikacie brakuje rozszerzenia subjectAlternativeName. Będzie to możliwe, pod warunkiem że sprawdzenie poprawności i dołączenie do łańcucha lokalnie zainstalowanych certyfikatów CA wypadnie pomyślnie.
Nie jest to zalecane, bo może spowodować pominięcie rozszerzenia nameConstraints, które ogranicza nazwy hostów, na których dany certyfikat może być autoryzowany.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana lub jest wyłączona, certyfikaty serwera, które nie mają rozszerzenia subjectAlternativeName zawierającego nazwę DNS lub adres IP, nie będą uważane za zaufane.</translation>
<translation id="557658534286111200">Włącz lub wyłącz edytowanie zakładek</translation>
<translation id="5586942249556966598">Nic nie rób</translation>
<translation id="5630352020869108293">Przywróć ostatnią sesję</translation>
<translation id="5645779841392247734">Zezwalaj na pliki cookie w tych witrynach</translation>
<translation id="5693469654327063861">Zezwól na migrację danych</translation>
<translation id="5694594914843889579">Po włączeniu tej zasady pamięci zewnętrzne będą niedostępne w przeglądarce plików.
Ta zasada dotyczy wszystkich typów nośników pamięci, takich jak na przykład napędy flash USB, zewnętrzne dyski twarde, karty pamięci SD i inne, pamięci optyczne itd. Pamięć wewnętrzna nie podlega tej zasadzie, więc nadal będzie można otwierać pliki z folderu Pobrane. Ta zasada nie dotyczy też Dysku Google.
W przypadku wyłączenia lub nieskonfigurowania tego ustawienia użytkownicy będą mogli korzystać na urządzeniu ze wszystkich obsługiwanych typów pamięci zewnętrznych.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Raportuj użytkowników urządzenia</translation>
<translation id="570062449808736508">Gdy dla tej zasady zostanie ustawiony ciąg niepusty, komponent WebView będzie odczytywać ograniczenia URL przekazywane przez dostawcę treści o określonej nazwie urzędowej.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Gdy to ustawienie jest włączone, <ph name="PRODUCT_NAME" /> zawsze sprawdza, czy zweryfikowane certyfikaty serwera podpisane lokalnie zainstalowanymi certyfikatami CA nie zostały unieważnione.
Jeśli <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie może uzyskać informacji o stanie unieważnienia, takie certyfikaty są traktowane jak unieważnione (brak możliwości zignorowania błędu).
Jeśli nie ustawisz tej zasady lub wybierzesz wartość fałsz, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie korzystać z istniejących ustawień sprawdzania online, czy certyfikaty nie zostały unieważnione.</translation>
<translation id="572720239788271400">Włącza aktualizacje komponentów <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Włącz tworzenie przenośnych kopii danych profilu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">Importuj dane autouzupełniania formularzy z przeglądarki domyślnej przy pierwszym uruchomieniu</translation>
<translation id="5765780083710877561">Opis:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Wersja deweloperska (może być niestabilna)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Adres URL wyszukiwarki od domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="5776485039795852974">Pytaj za każdym razem, gdy witryna chce pokazywać powiadomienia na pulpicie</translation>
<translation id="5781412041848781654">Pozwala określić bibliotekę GSSAPI, która ma być używana do uwierzytelniania HTTP. Możesz określić samą nazwę biblioteki lub pełną ścieżkę.
W przypadku braku ustawień w przeglądarce <ph name="PRODUCT_NAME" /> w zastępstwie używana jest domyślna nazwa biblioteki.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika wykonywane jest działanie związane z bezczynnością przy zasilaniu z baterii.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać nieaktywny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wykona działanie związane z bezczynnością (można skonfigurować je osobno).
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Wartość tej zasady powinna być określona w milisekundach.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Włącza obsługę HTTP/0.9 w portach innych niż domyślne</translation>
<translation id="5809728392451418079">Ustaw nazwę wyświetlaną dla lokalnych kont na urządzeniu</translation>
<translation id="5814301096961727113">Ustaw domyślny stan potwierdzeń głosowych na ekranie logowania</translation>
<translation id="5815129011704381141">Automatyczne ponowne uruchomienie po aktualizacji</translation>
<translation id="5815353477778354428">Określa katalog, w którym <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> przechowuje dane użytkownika.
Jeśli ustawisz tę zasadę, <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> używa wskazanego katalogu.
Na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables znajdziesz listę zmiennych, których możesz użyć.
Gdy ta opcja nie jest ustawiona, obowiązuje domyślny katalog profilu.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Określa, czy użytkownik może otwierać strony w trybie incognito w <ph name="PRODUCT_NAME" />. W przypadku opcji „Włączone” lub nieskonfigurowania zasady strony mogą być otwierane w tym trybie. Opcja „Wyłączone” uniemożliwia otwieranie stron w tym trybie. Po wybraniu opcji „Wymuszone” strony można otwierać TYLKO w trybie incognito.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Ogranicz zakres portów UDP używanych przez host zdalnego dostępu</translation>
<translation id="5862253018042179045">Ustawia domyślny stan funkcji ułatwień dostępu w postaci potwierdzeń głosowych na ekranie logowania.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, po wyświetleniu ekranu logowania potwierdzenia głosowe są włączone.
Jeśli ma ona wartość „fałsz”, po wyświetleniu ekranu logowania takie potwierdzenia są wyłączone.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy mogą ją chwilowo zastąpić, włączając lub wyłączając potwierdzenia głosowe. Wybór użytkownika nie jest jednak trwały i wartość domyślna jest przywracana po ponownym wyświetleniu ekranu logowania lub wtedy, gdy użytkownik przez minutę będzie nieaktywny na tym ekranie.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, po pierwszym wyświetleniu ekranu logowania potwierdzenia głosowe są wyłączone. Użytkownicy mogą je w każdej chwili włączyć lub wyłączyć i ich stan na ekranie logowania jest trwały dla wszystkich użytkowników.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Konfiguracja sieci na poziomie użytkownika</translation>
<translation id="588135807064822874">Włącz funkcję Dotknij, by wyszukać</translation>
<translation id="5883015257301027298">Domyślne ustawienie plików cookie</translation>
<translation id="5887414688706570295">Konfiguruje przedrostek gadżetu TalkGadget, który będzie używany przez hosty zdalnego dostępu, i uniemożliwia użytkownikom jego zmianę.
W przypadku określenia tego przedrostka jest on dołączany na początku podstawowej nazwy gadżetu TalkGadget, by utworzyć pełną nazwę domeny dla gadżetu TalkGadget. Podstawowa nazwa domeny gadżetu TalkGadget to „.talkgadget.google.com”.
Jeśli to ustawienie zostanie włączone, podczas uzyskiwania dostępu do gadżetu TalkGadget hosty będą używać niestandardowej, a nie domyślnej nazwy domeny.
W przypadku wyłączenia lub nieskonfigurowania tego ustawienia wszystkie hosty będą używać domyślnej nazwy domeny gadżetu TalkGadget („chromoting-host.talkgadget.google.com”).
Ta zasada nie ma wpływu na klienty zdalnego dostępu. Do uzyskania dostępu do gadżetu TalkGadget wykorzystują one zawsze domenę „chromoting-client.talkgadget.google.com”.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Jeśli włączysz to ustawienie, żądania uwierzytelniania Gnubby będą przesyłane przez serwer proxy podczas zdalnego połączenia z hostem.
Jeśli wyłączysz to ustawienie lub go nie skonfigurujesz, żądania uwierzytelniania Gnubby nie będą przesyłane przez serwer proxy.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Gdy zalogowanych jest wielu użytkowników, tylko główny użytkownik może używać aplikacji na Androida.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Umożliwia włączenie lub wyłączenie ograniczenia przepustowości sieci.
Ta zasada wpływa na wszystkich użytkowników i wszystkie interfejsy urządzenia. Po włączeniu tej funkcji
przepustowość będzie ograniczana do czasu, aż zasada ta nie zostanie zmieniona.
Wyłączenie zasady sprawi, że przepustowość nie będzie ograniczana.
Włączenie zasady sprawi, że przepustowość wysyłania i pobierania będzie ograniczana do podanych wartości (w kb/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Zezwalaj na pobieranie aktualizacji automatycznych przez HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Ustawia domyślny stan funkcji ułatwień dostępu w postaci dużego kursora na ekranie logowania.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, po wyświetleniu ekranu logowania duży kursor jest włączony.
Jeśli ma ona wartość „fałsz”, po wyświetleniu ekranu logowania taki kursor jest wyłączony.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy mogą ją chwilowo zastąpić, włączając lub wyłączając duży kursor. Wybór użytkownika nie jest jednak trwały i wartość domyślna jest przywracana po ponownym wyświetleniu ekranu logowania lub wtedy, gdy użytkownik przez minutę będzie nieaktywny na tym ekranie.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, po pierwszym wyświetleniu ekranu logowania duży kursor jest wyłączony. Użytkownicy mogą go w każdej chwili włączyć lub wyłączyć i jego stan na ekranie logowania jest trwały dla wszystkich użytkowników.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Ta zasada może też służyć do przypinania aplikacji na Androida.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Wymusza realizację zapytań do wyszukiwarki Google z aktywnym filtrem SafeSearch i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia.
Jeśli ta opcja zostanie włączona, filtr SafeSearch w wyszukiwarce Google będzie zawsze aktywny.
W przypadku wyłączenia tego ustawienia lub niepodania wartości nie będzie wymuszane stosowanie filtra SafeSearch w wyszukiwarce Google.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Wersja beta</translation>
<translation id="5950205771952201658">Ignorowana w razie błędu sieci kontrola online, czy certyfikat nie został unieważniony, w rzeczywistości nie poprawia bezpieczeństwa, dlatego w <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 i nowszych wersjach jest domyślnie wyłączona. Jeśli zasada ma wartość prawda, przywraca poprzedni sposób działania i powoduje wykonywanie kontroli OCSP/CRL online.
Jeśli nie ustawisz tej zasady w <ph name="PRODUCT_NAME" /> lub wybierzesz wartość fałsz, <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 i nowsze wersje nie sprawdzają online, czy certyfikat nie został unieważniony.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Rozszerzenia mają pozwolenie na używanie interfejsu API zaświadczania zdalnego</translation>
<translation id="5983708779415553259">Domyślne zachowanie dla witryn nie jest zawarte w żadnym pakiecie treści</translation>
<translation id="5997543603646547632">Domyślnie używaj zegara 24-godzinnego</translation>
<translation id="6005179188836322782">Włącza funkcję Bezpieczne przeglądanie w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i zapobiega zmianie tego ustawienia przez użytkowników.
Jeśli włączysz to ustawienie, Bezpieczne przeglądanie będzie zawsze aktywne.
Jeśli je wyłączysz, nie będzie ono nigdy aktywne.
Jeśli włączysz lub wyłączysz to ustawienie, użytkownicy nie będą mogli zmienić ani zastąpić ustawienia „Włącz ochronę przed wyłudzaniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem” w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, ta funkcja będzie włączona, ale użytkownik będzie mógł to zmienić.
Więcej informacji o Bezpiecznym przeglądaniu znajdziesz na stronie https://developers.google.com/safe-browsing</translation>
<translation id="6017568866726630990">Pokaż systemowo okno wydruku zamiast podglądu wydruku.
W przypadku włączenia tej opcji <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie otwierać systemowe okno drukowania zamiast wbudowanego podglądu wydruku, gdy użytkownik będzie chciał wydrukować stronę.
Jeśli ta opcja będzie nieustawiona lub wyłączona, polecenia wydruku będą wyświetlać ekran podglądu.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Działanie po uruchomieniu</translation>
<translation id="6023030044732320798">Określa zestaw zasad przesyłany do środowiska wykonawczego ARC. Wartość musi być prawidłowym kodem JSON.
Za pomocą tej zasady można wskazać aplikacje na Androida, które mają być automatycznie instalowane na urządzeniu:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "identyfikator aplikacji na Androida, np. "com.google.android.gm" w przypadku Gmaila",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Określa sposób instalowania aplikacji. OPTIONAL: aplikacja nie jest instalowana automatycznie, ale użytkownik może ją zainstalować. To ustawienie domyślne, gdy ta zasada nie jest skonfigurowana. PRELOAD: aplikacja jest instalowana automatycznie, ale użytkownik może ją odinstalować. FORCE_INSTALLED: aplikacja jest instalowana automatycznie i użytkownik nie może jej odinstalować. BLOCKED: aplikacja jest zablokowana i nie można jej zainstalować. Jeśli aplikacja została zainstalowana podczas obowiązywania wcześniejszej zasady, zostanie odinstalowana.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Zasada przyznawania uprawnień aplikacjom. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: zasada nie jest określona. Jeśli uprawnienie nie ma zasady na żadnym poziomie, domyślnie stosowane jest zachowanie PROMPT. PROMPT: użytkownik jest proszony o przyznanie uprawnień. GRANT: automatyczne przyznanie uprawnień. DENY: automatyczna odmowa uprawnień.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Obiekt JSON z konfiguracją specyficzną dla danej aplikacji w postaci par klucz-wartość, np. '"managedConfiguration": { "klucz1": wartość1, "klucz2": wartość2 }'. Klucze są zdefiniowane w manifeście aplikacji.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Przypinanie aplikacji do menu startowego, zobacz PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Adres URL wyszukiwania dynamicznego od domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="603410445099326293">Parametry dla sugerowania URL-i używających POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Włącz omijanie zapory sieciowej przez hosta dostępu zdalnego</translation>
<translation id="6070667616071269965">Układy klawiatury na ekranie logowania na urządzeniu</translation>
<translation id="6074963268421707432">Nie zezwalaj żadnej witrynie na pokazywanie powiadomień na pulpicie</translation>
<translation id="6076099373507468537">Definiuje listę urządzeń USB, które można odłączać od sterownika jądra i stosować za pomocą interfejsu chrome.usb API bezpośrednio w aplikacji internetowej. W celu wskazania konkretnego urządzenia lista obejmuje pary identyfikatora dostawcy urządzenia USB i identyfikatora produktu.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, lista odłączanych urządzeń USB będzie pusta.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (klienty Windows):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Umożliwia użytkownikom zdalnym używanie okien z podwyższonym poziomem uprawnień w sesjach pomocy zdalnej</translation>
<translation id="6095999036251797924">Określa czas, po jakim ekran jest blokowany przy pracy na zasilaniu sieciowym lub bateryjnym, jeśli użytkownik jest nieaktywny.
Gdy ustawisz czas większy od zera, określa on, jak długo użytkownik musi pozostać nieaktywny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zablokuje ekran.
Gdy ustawisz go na zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie blokuje ekranu, gdy użytkownik jest nieaktywny.
Jeśli czas nie zostanie ustawiony, używany jest domyślny okres.
Zalecany sposób blokowania ekranu w czasie nieaktywności to włączenie blokowania ekranu przy wstrzymaniu pracy i pozwolenie, by <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wstrzymywał pracę po okresie nieaktywności. Zasady tej należy używać jedynie, gdy ekran powinien zostać zablokowany znacznie wcześniej niż nastąpi wstrzymanie pracy lub gdy wstrzymanie pracy przy nieaktywności nie jest w ogóle wskazane.
Wartość dla tej zasady należy określić w milisekundach. Wartości są zmniejszane tak, by były mniejsze niż opóźnienie nieaktywności.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Zezwól na ukrytą grę-żart z dinozaurem</translation>
<translation id="6114416803310251055">przestarzała</translation>
<translation id="6133088669883929098">Zezwalaj na generowanie kluczy we wszystkich witrynach</translation>
<translation id="6145799962557135888">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których może być wykonywany kod JavaScript. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultJavaScriptSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="614662973812186053">Ta zasada kontroluje też zbieranie danych o użytkowaniu i danych diagnostycznych Androida.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Ustaw domyślny stan dużego kursora na ekranie logowania</translation>
<translation id="6157537876488211233">Lista rozdzielonych przecinkami reguł omijania serwera proxy</translation>
<translation id="6158324314836466367">Nazwa firmowego sklepu internetowego (wycofana)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Włącza usługę <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Ostrzeżenie: obsługa protokołu SSLv3 zostanie całkowicie wycofana z <ph name="PRODUCT_NAME" /> po wprowadzeniu wersji 43 (w okolicach lipca 2015 roku). Wtedy też usunięta zostanie ta zasada.
Jeśli ta zasada nie jest skonfigurowana, <ph name="PRODUCT_NAME" /> użyje najniższej domyślnej wersji protokołu, czyli SSLv3 w <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 lub TLS 1.0 w nowszych wersjach.
W przeciwnym razie można ustawić jedną z tych wartości: „sslv3”, „tls1”, „tls1.1” lub „tls1.2”. Po ich ustawieniu <ph name="PRODUCT_NAME" /> nie będzie używać protokołu SSL/TLS w wersji niższej niż określona. Wszystkie nierozpoznane wartości będą ignorowane.
Należy pamiętać, że wbrew temu, co sugeruje numer, wersja „sslv3” jest starsza od „tls1”.</translation>
<translation id="6181608880636987460">Pozwala utworzyć listę wzorców URL-i określających witryny, które nie mogą uruchamiać wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, będzie używana wartość domyślna pobrana z zasady „DefaultPluginsSetting” (jeśli jest określona) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Domyślne ustawienie wyskakujących okienek</translation>
<translation id="6197453924249895891">Przyznaje dostęp do kluczy firmowych do rozszerzeń.
Klucze są przeznaczone do użytku firmowego, jeśli są wygenerowane przy użyciu interfejsu API chrome.platformKeys na koncie zarządzanym. Klucze importowane lub wygenerowane w inny sposób nie są przeznaczone do użytku firmowego.
Dostęp do kluczy przeznaczonych do użytku firmowego całkowicie kontroluje ta zasada. Użytkownik nie może przyznać ani wycofać dostępu rozszerzeń do kluczy firmowych.
Domyślnie rozszerzenie nie może używać klucza przeznaczonego do użytku firmowego. Jest to równoznaczne z wyłączeniem zasady allowCorporateKeyUsage dla tego rozszerzenia.
Tylko jeśli zasada allowCorporateKeyUsage jest włączona dla rozszerzenia, może ono używać dowolnego klucza platformy oznaczonego jako do użytku firmowego, by podpisywać arbitralne dane. To uprawnienie należy przyznawać, tylko jeśli rozszerzenie jest zaufane, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do klucza.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Zgłasza godziny aktywności urządzenia.
Jeśli to ustawienie nie jest określone lub jego wartość to Prawda, zarejestrowane urządzenie zgłasza, kiedy korzysta z niego użytkownik. Jeśli ta zasada ma wartość Fałsz, godziny aktywności urządzenia nie są rejestrowane ani zgłaszane.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Widoczne są wszystkie drukarki oprócz tych z czarnej listy.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Po włączeniu tej zasady wymuszany jest import danych autouzupełniania formularzy z poprzedniej przeglądarki domyślnej. Włączenie tej zasady ma również wpływ na opcje w oknie dialogowym importowania.
Jeśli zasada zostanie wyłączona, dane autouzupełniania formularzy nie zostaną zaimportowane.
Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zostać zapytany, czy zaimportować dane, lub operacja ta zostanie wykonana automatycznie.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Ustaw katalog pobierania</translation>
<translation id="6244210204546589761">Adresy URL otwierane po uruchomieniu</translation>
<translation id="6258193603492867656">Pozwala określić, czy generowana nazwa SPN w protokole Kerberos ma zawierać port niestandardowy. Po włączeniu tego ustawienia i wprowadzeniu portu niestandardowego (tzn. innego niż 80 i 443) jest on umieszczany w generowanej nazwie SPN w protokole Kerberos. Jeśli wyłączysz ustawienie, generowana nazwa SPN w protokole Kerberos nie będzie w żadnym przypadku zawierać portu.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Konfiguruje zasady wiadomości natywnych. Hosty wiadomości natywnych na czarnej liście nie będą dostępne, dopóki nie znajdą się na białej liście.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Zezwól lub nie na przechwytywanie dźwięku</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Gdy ta zasada jest nieskonfigurowana lub ma wartość Prawda, włączone są aktualizacje wszystkich komponentów <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli zasada ma wartość Fałsz, aktualizacje komponentów są wyłączone. Nie obejmuje to jednak niektórych komponentów: nie są wyłączane aktualizacje żadnych komponentów, które nie zawierają kodu wykonywalnego, nie mają znacznego wpływu na działanie przeglądarki lub mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.
Przykładami takich komponentów są listy odwołanych certyfikatów i dane Bezpiecznego przeglądania.
Więcej informacji o Bezpiecznym przeglądaniu znajdziesz na stronie https://developers.google.com/safe-browsing</translation>
<translation id="6310223829319187614">Włącz autouzupełnianie nazw domen w czasie logowania użytkownika</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome wyświetla stronę z ostrzeżeniem, gdy użytkownicy otworzą witrynę, w której występują błędy SSL. Domyślnie lub wtedy, gdy ta zasada jest włączona, użytkownicy mogą zignorować i zamknąć stronę z ostrzeżeniem.
Po wyłączeniu tej zasady użytkownicy nie będą mogli zamknąć strony z ostrzeżeniem.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Określa parametry używane przy wyszukiwaniu URL-a z użyciem POST. Składa się z rozdzielonych przecinkami par nazwy i wartości. Jeśli wartość jest parametrem szablonu, tak jak w przykładzie powyżej {searchTerms}, zostanie ona zastąpiona rzeczywistymi danymi wyszukiwanych słów.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie jest ustawiona, żądania wyszukiwań są wysyłane przy użyciu metody GET.
Ta zasada jest uwzględniana tylko wtedy, gdy włączona jest zasada „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Czy użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania kanału wersji</translation>
<translation id="6368011194414932347">Konfiguruj adres URL strony startowej</translation>
<translation id="6368403635025849609">Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w tych witrynach</translation>
<translation id="6376659517206731212">Może być obowiązkowa</translation>
<translation id="6378076389057087301">Określ, czy aktywność związana z dźwiękiem wpływa na zarządzanie energią</translation>
<translation id="637934607141010488">Zgłasza listę użytkowników urządzenia, którzy niedawno się zalogowali.
Jeśli ta zasada ma wartość Fałsz, użytkownicy nie są zgłaszani.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Włącza funkcję autouzupełniania w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i umożliwia użytkownikom automatyczne wypełnianie formularzy internetowych za pomocą zapisanych wcześniej informacji, takich jak np. adres czy dane karty kredytowej. Jeśli wyłączysz to ustawienie, autouzupełnianie będzie niedostępne dla użytkowników. Jeśli ustawienie jest włączone lub nieskonfigurowane, użytkownik zachowuje kontrolę nad autouzupełnianiem. Może wówczas konfigurować profile autouzupełniania oraz włączać i wyłączać tę funkcję według własnego uznania.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Ta zasada została wycofana w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> w wersji 29. Zamiast niej użyj zasady PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Wyloguj użytkownika</translation>
<translation id="6417861582779909667">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, którym nie wolno tworzyć plików cookie. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pobierana z zasady „DefaultCookiesSetting” (jeśli została ustawiona) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Nie można wymusić używania serwera proxy przez aplikacje na Androida. Mają one dostęp do niektórych jego ustawień i mogą uwzględniać je dobrowolnie:
Jeśli wybierzesz ustawienie, by nigdy nie używać serwera proxy, aplikacje na Androida uzyskają informację o braku skonfigurowanego serwera proxy.
Jeśli wybierzesz używanie systemowych ustawień serwera proxy lub stały serwer proxy, aplikacje na Androida uzyskają adres i port serwera proxy http.
Jeśli wybierzesz automatyczne wykrywanie serwera proxy, aplikacje na Androida otrzymają URL skryptu „http://wpad/wpad.dat”. Nie jest używana żadna inna część protokołu automatycznego wykrywania serwera proxy.
Jeśli wybierzesz używanie skryptu .pac serwera proxy, aplikacje na Androida otrzymają URL skryptu.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Włącz Bluetooth na urządzeniu</translation>
<translation id="6520802717075138474">Importuj wyszukiwarki z przeglądarki domyślnej przy pierwszym uruchomieniu</translation>
<translation id="6525955212636890608">Jeśli włączysz to ustawienie, będzie ono miało wpływ na te strony, dla których w ustawieniach treści dozwolone są treści Flash (przez użytkownika albo przez zasady przedsiębiorstwa). Uruchamiane będą wszystkie umieszczone na tych stronach treści Flash, w tym zarówno pochodzące z innych źródeł, jak i drobne.
Aby określić strony, na których będzie dozwolone uruchamianie treści Flash, zapoznaj się z zasadami „DefaultPluginsSetting”, „PluginsAllowedForUrls” i „PluginsBlockedForUrls”.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone lub nie jest określone, treści Flash z innych źródeł oraz treści drobne mogą być blokowane.</translation>
<translation id="653608967792832033">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika blokowany jest ekran przy zasilaniu z baterii.
Jeśli ta zasada ma wartość większą niż zero, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać bezczynny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zablokuje ekran.
Jeśli ta zasada ma wartość równą zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie blokuje ekranu, gdy użytkownik jest bezczynny.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Zalecanym sposobem blokowania ekranu przy bezczynności jest włączenie blokowania ekranu przy wstrzymaniu i skonfigurowanie systemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tak, by był wstrzymywany po opóźnieniu bezczynności. Ta zasada powinna być używana tylko wtedy, gdy zablokowanie ekranu powinno nastąpić znacznie wcześniej niż wstrzymanie lub gdy wstrzymanie po bezczynności nie jest pożądane.
Wartość zasady powinna być określona w milisekundach. Wartości muszą być mniejsze niż opóźnienie bezczynności.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Automatyczny restart przy wyłączaniu urządzenia</translation>
<translation id="6539246272469751178">Ta zasada nie ma wpływu na aplikacje na Androida. Aplikacje te zawsze używają domyślnego katalogu na pobrane pliki i nie mają dostępu do plików pobranych przez <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> do innych katalogów.</translation>
<translation id="654303922206238013">Strategia migracji dla plików eCryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Jeśli ta zasada zostanie włączona, a zasada ChromeOsReleaseChannel nie będzie określona, użytkownicy domeny rejestrującej będą mogli zmienić kanał wersji urządzenia. Jeśli ta zasada będzie wyłączona, na urządzeniu zostanie zablokowany ostatnio ustawiony kanał.
Kanał wybrany przez użytkownika zostanie zmieniony przez zasadę ChromeOsReleaseChannel, ale jeśli zasada określa kanał stabilniejszy niż zainstalowany na urządzeniu, kanał zostanie zmieniony, gdy wersja z kanału stabilniejszego będzie miała numer wyższy od wersji zainstalowanej na urządzeniu.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Nie pozwalaj żadnym stronom na dostęp do kamery i mikrofonu</translation>
<translation id="6561396069801924653">Pokaż opcje ułatwień dostępu w menu na pasku zadań</translation>
<translation id="6565312346072273043">Ustawia domyślny stan funkcji dostępności klawiatury ekranowej na ekranie logowania.
Jeśli ustawisz tu wartość prawda, klawiatura ekranowa będzie włączona na ekranie logowania.
Jeśli ustawisz tu wartość fałsz, będzie ona na tym ekranie wyłączona.
Jeśli skonfigurujesz tę zasadę, użytkownicy będą mogli ją tymczasowo zastępować, włączając lub wyłączając klawiaturę ekranową. Wybór użytkownika nie będzie jednak stały i ustawienie domyślnie będzie przywracane po każdym wyświetleniu ekranu logowania lub jeśli przez minutę użytkownik nie wykona żadnej czynności na tym ekranie.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, klawiatura ekranowa będzie wyłączona po pierwszym wyświetleniu ekranu logowania. Użytkownicy będą mogli ją włączyć i wyłączyć w każdej chwili i jej stan na tym ekranie będzie utrzymywany między użytkownikami.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Pozwala na ustawianie zewnętrznego źródła ograniczeń URL</translation>
<translation id="6598235178374410284">Obraz awatara użytkownika</translation>
<translation id="6603004149426829878">Zawsze przesyłaj wszelkie dostępne sygnały o lokalizacji do serwera podczas określania strefy czasowej</translation>
<translation id="6628646143828354685">Pozwala określić, czy strony mogą korzystać z urządzeń Bluetooth w pobliżu. Dostęp może być całkowicie zablokowany lub użytkownik może być pytany za każdym razem, gdy strona chce użyć takiego urządzenia.
Jeśli ta zasada nie zostanie ustawiona, będzie stosowane ustawienie „3”, a użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Wyłącz obsługę interfejsów API grafiki 3D</translation>
<translation id="6647965994887675196">Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, można tworzyć użytkowników nadzorowanych i logować się jako oni.
Jeśli ma ona wartość „fałsz” lub nie jest skonfigurowana, tworzenie użytkowników nadzorowanych i logowanie się jako oni jest wyłączone. Wszyscy istniejący użytkownicy nadzorowani zostają ukryci.
UWAGA: działanie domyślne różni się na urządzeniach dla użytkowników indywidualnych i dla firm. Na tych pierwszych funkcja użytkowników nadzorowanych jest domyślnie włączona, a na drugich – wyłączona.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Ta zasada została wycofana, zamiast niej użyj URLBlacklist.
Wyłącza wymienione schematy protokołów w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Adresów URL zgodnych ze schematem na tej liście nie można wczytywać ani otwierać.
Jeśli ta zasada pozostanie nieustawiona lub lista jest pusta, wszystkie schematy są dostępne w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Ustawienia użytkowników zarządzanych lokalnie</translation>
<translation id="6654559957643809067">Włącza przewidywanie działań sieciowych w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia.
Ta zasada steruje wstępnym pobieraniem DNS, wstępnym łączeniem przez TCP i SSL oraz wstępnym renderowaniem stron internetowych.
Jeśli ustawisz tę zasadę na „Zawsze”, „Nigdy” lub „Tylko Wi-Fi”, użytkownicy nie będą mogli zmienić ani nadpisać tego ustawienia w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jeśli ta zasada pozostanie nieustawiona, przewidywanie działań sieciowych zostanie włączone, ale użytkownicy będą mogli je zmienić.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Określa, o ile sekund urządzenie może losowo opóźnić pobranie aktualizacji w stosunku do czasu jej opublikowania na serwerze. Urządzenie może odczekać część tego okresu, licząc w sekundach zegara, a pozostałą część, licząc w testach dostępności aktualizacji. Tak czy inaczej okres opóźnienia jest ograniczony z góry, by urządzenie nigdy nie utknęło w stanie oczekiwania na pobranie aktualizacji.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Raportuj stan sprzętu</translation>
<translation id="6699880231565102694">Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla hostów zdalnego dostępu</translation>
<translation id="6724842112053619797">Jeśli włączysz to ustawienie, ustawienia zapisane w profilach <ph name="PRODUCT_NAME" />, takie jak zakładki, dane autouzupełniania, hasła itp., będą też zapisywane w folderze profilu przenośnego (Roaming) użytkownika lub w lokalizacji ustawionej przez administratora w zasadzie <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Włączenie tej zasady wyłącza synchronizację z chmurą.
Jeśli nie włączysz tej zasady lub jej nie skonfigurujesz, używane będą tylko zwykłe profile lokalne.
Zasada <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> powoduje wyłączenie wszystkich synchronizacji danych i zastępuje zasadę RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Pozwala utworzyć listę wzorców URL-i określających witryny, które mogą uruchamiać wtyczkę <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, będzie używana wartość domyślna pobrana z zasady „DefaultPluginsSetting” (jeśli jest określona) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Zezwól, by witryny prosiły użytkownika o przyznanie dostępu do urządzeń Bluetooth w pobliżu</translation>
<translation id="6770454900105963262">Informuj o aktywnych sesjach kiosku</translation>
<translation id="6786747875388722282">Rozszerzenia</translation>
<translation id="6786967369487349613">Ustaw katalog profilu przenośnego</translation>
<translation id="6810445994095397827">Blokuj kod JavaScript w tych witrynach</translation>
<translation id="681446116407619279">Obsługiwane schematy uwierzytelniania</translation>
<translation id="685769593149966548">Wymuszaj ścisły tryb ograniczonego dostępu w YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">Począwszy od wersji 35 usługi <ph name="PRODUCT_NAME" />, te zasady są wycofane.
Informacje o pamięci są raportowane do strony niezależnie od ustawionej opcji, jednak wysyłane dane są kwantyzowane, a częstotliwość ich aktualizacji jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Aby uzyskać precyzyjne dane w czasie rzeczywistym, użyj narzędzi telemetrycznych.</translation>
<translation id="6894178810167845842">URL strony nowej karty</translation>
<translation id="6899705656741990703">Automatycznie wykrywaj ustawienia serwera proxy</translation>
<translation id="6903814433019432303">Ta zasada jest aktywna tylko w trybie sklepu.
Określa zestaw URL-i do załadowania po uruchomieniu sesji demonstracyjnej. Ta zasada zastępuje pozostałe mechanizmy ustawiania początkowego URL-a i dlatego można ją zastosować tylko do sesji niepowiązanej z konkretnym użytkownikiem.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Pozwala skonfigurować domyślnego dostawcę wyszukiwania. Możesz określić domyślnego dostawcę wyszukiwania, z którego usług będzie korzystał ​​użytkownik, lub wyłączyć funkcję wyszukiwarki domyślnej.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Włącza funkcję ułatwień dostępu w postaci potwierdzeń głosowych.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, potwierdzenia głosowe są zawsze włączone.
Jeśli ma ona wartość „fałsz”, takie potwierdzenia są zawsze wyłączone.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy nie mogą jej zmienić ani zastąpić.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, potwierdzenia głosowe są początkowo wyłączone, ale użytkownik może je w każdej chwili włączyć.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Gdy ta zasada jest włączona, zasady dotyczące chmury mają pierwszeństwo przed zasadami dotyczącymi komputera w przypadku konfliktu.
Gdy ta zasada jest wyłączona lub nie została skonfigurowana, zasady dotyczące komputera mają pierwszeństwo przed zasadami dotyczącymi chmury w przypadku konfliktu.
Więcej informacji o pierwszeństwie zasad znajdziesz na stronie: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Ta zasada jest niedostępna w systemach Windows, które nie są dołączone do domeny <ph name="MS_AD_NAME" />.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Blokuj wtyczkę <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Określa nazwę domyślnego dostawcy wyszukiwania. Jeśli ta zasada pozostanie pusta lub nieskonfigurowana, będzie używana nazwa hosta określona w URL-u wyszukiwarki. Ta zasada jest uwzględniana tylko przy włączonej zasadzie „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Wyłącz synchronizację danych z Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Określa maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń z serwerem proxy. Niektóre serwery proxy nie są w stanie obsłużyć dużej liczby jednoczesnych połączeń z tym samym klientem. W takiej sytuacji można rozwiązać problem, ustawiając dla tej zasady mniejszą wartość. Jej wartość powinna być mniejsza niż 100 i większa niż 6. Wartość domyślna wynosi 32. Niektóre aplikacje sieciowe używają wielu połączeń z oczekującymi żądaniami GET, dlatego zmniejszenie wartości tej zasady poniżej wartości 32 może powodować przerwy w działaniu sieci, jeśli zbyt wiele takich aplikacji będzie otwartych. Zmniejszasz wartości domyślne na własne ryzyko. W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używana wartość domyślna, czyli 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Nazwa ustawienia w systemie macOS/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Parametr udostępniający funkcję wyszukiwania obrazem dla domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="6956272732789158625">Nie zezwalaj na generowanie kluczy w żadnej witrynie</translation>
<translation id="6994082778848658360">Określa, jak można użyć zainstalowanego sprzętowego elementu zabezpieczeń w celu stosowania uwierzytelniania dwuskładnikowego, jeśli jest on zgodny z tą funkcją. Przycisk zasilania komputera wykrywa fizyczną obecność użytkownika.
Jeśli wybierzesz „Wyłączone”, uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie będzie dostępne.
Jeśli wybierzesz „U2F”, zintegrowany drugi składnik będzie działać zgodnie ze specyfikacjami U2F FIDO.
Jeśli wybierzesz „U2F_EXTENDED”, zintegrowany drugi składnik będzie zapewniał funkcje U2F oraz kilka rozszerzeń na potrzeby indywidualnego poświadczania.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Określa, czy dla lokalnych kotwic zaufania są wymagane sprawdzenia online OCSP/CRL</translation>
<translation id="7003334574344702284">Po włączeniu tej zasady wymuszany jest import zapisanych haseł z poprzedniej przeglądarki domyślnej. Włączenie zasady ma również wpływ na opcje w oknie dialogowym importowania. W przypadku jej wyłączenia zapisane hasła nie są importowane. Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zostać zapytany, czy zaimportować hasła lub operacja ta zostanie wykonana automatycznie.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Ustawienia przeglądarki <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Ustawienia treści</translation>
<translation id="7007671350884342624">Pozwala skonfigurować katalog, w którym przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie przechowywać dane użytkownika.
Jeśli włączysz tę zasadę, przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać wybranego katalogu bez względu na to, czy użytkownik określi parametr „--user-data-dir”. Aby uniknąć utraty danych i innych nieoczekiwanych błędów, nie należy podawać w tej zasadzie głównego katalogu woluminu ani katalogu używanego do innych celów, ponieważ zawartością zarządza przeglądarka <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Listę dostępnych zmiennych znajdziesz na stronie https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
W przypadku nieskonfigurowania tej zasady będzie używana domyślna ścieżka do profilu, a użytkownik będzie mógł ją zmienić za pomocą parametru wiersza polecenia „--user-data-dir”.</translation>
<translation id="7027785306666625591">Konfiguruje zarządzanie energią w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Te zasady umożliwiają określenie, jak <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ma się zachować, gdy użytkownik przez pewien czas nie wykona żadnej czynności.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Przykładowa wartość:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Pozwala <ph name="PRODUCT_NAME" /> przesyłać dokumenty do <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> w celu wydrukowania. UWAGA: to ustawienie wpływa tylko na obsługę <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> w <ph name="PRODUCT_NAME" />. Nie uniemożliwia użytkownikom drukowania za pośrednictwem innych witryn. W przypadku włączenia lub nieskonfigurowania tego ustawienia, użytkownicy będą mogli drukować w <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> z okna drukowania w <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone, użytkownicy nie będą mogli drukować za pomocą <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> w oknie drukowania przeglądarki <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7053678646221257043">Po włączeniu tej zasady wymuszany jest import zakładek z bieżącej przeglądarki domyślnej. Włączenie zasady ma również wpływ na opcje w oknie dialogowym importowania. W przypadku jej wyłączenia zakładki nie są importowane. Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, użytkownik może zostać zapytany, czy zakładki mają zostać zaimportowane lub operacja ta zostanie wykonana automatycznie.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Zezwalaj na wyskakujące okienka w tych witrynach</translation>
<translation id="706669471845501145">Zezwalaj witrynom na pokazywanie powiadomień na pulpicie</translation>
<translation id="7072406291414141328">Włącza ograniczanie przepustowości sieci</translation>
<translation id="7079519252486108041">Blokuj wyskakujące okienka w tych witrynach</translation>
<translation id="7091198954851103976">Zawsze uruchamiaj wtyczki wymagające autoryzacji</translation>
<translation id="7106631983877564505">Powoduje włączenie blokady w przypadku bezczynności lub zawieszenia działania urządzenia z systemem operacyjnym <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli włączysz to ustawienie, użytkownik będzie musiał podać hasło w celu odblokowania uśpionego urządzenia.
Po wyłączeniu ustawienia wybudzenie nie wymaga podawania hasła.
Jeśli ustawienie jest włączone lub wyłączone, użytkownicy nie mogą go zmienić ani zastąpić.
Jeśli zasada nie zostanie skonfigurowana, użytkownik może wybrać, czy chce odblokowywać urządzenie przy użyciu hasła.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Określa, czy proces <ph name="PRODUCT_NAME" /> ma się uruchamiać po zalogowaniu w systemie operacyjnym i działać po zamknięciu ostatniego okna przeglądarki, umożliwiając zachowanie aktywności aplikacji działających w tle oraz bieżącej sesji przeglądania, w tym wszelkich plików cookie sesji. Proces działający w tle reprezentuje ikona na pasku systemowym, gdzie zawsze można go zamknąć.
Jeśli włączysz tę zasadę, tryb działania w tle będzie dostępny, a użytkownik nie będzie mógł zmienić tej opcji w ustawieniach przeglądarki.
Jeśli wyłączysz tę zasadę, tryb działania w tle nie będzie dostępny i użytkownik nie będzie mógł zmienić tej opcji w ustawieniach przeglądarki.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, tryb działania w tle będzie początkowo niedostępny, ale użytkownik będzie mógł zmienić tę opcję w ustawieniach przeglądarki.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Lista identyfikatorów aplikacji pokazywanych przez <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jako aplikacje przypięte na pasku programu uruchamiającego.
Jeśli ta zasada jest skonfigurowana, zestaw aplikacji jest ustalony i nie może być zmieniany przez użytkownika.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, użytkownik może zmieniać listę aplikacji przypiętych w programie uruchamiającym.</translation>
<translation id="7132877481099023201">Adresy URL, które bez pytania otrzymają dostęp do urządzeń do nagrywania filmów</translation>
<translation id="7167436895080860385">Zezwalaj użytkownikom na pokazywanie haseł w menedżerze haseł (wycofane)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Profil tymczasowy</translation>
<translation id="717630378807352957">Zezwalaj na wszystkie drukarki z pliku konfiguracji.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Typy połączeń dozwolone dla aktualizacji</translation>
<translation id="7194407337890404814">Nazwa domyślnego dostawcy wyszukiwania</translation>
<translation id="7199300565886109054">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorców adresów URL służącej do określenia witryn, którym wolno tworzyć pliki cookie tylko na czas sesji.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, dla wszystkich witryn będzie stosowana domyślna wartość globalna z zasady DefaultCookiesSetting, o ile taka zasada jest ustawiona, lub z osobistej konfiguracji użytkownika.
Pamiętaj, że jeśli <ph name="PRODUCT_NAME" /> działa „w tle”, sesja może się nie zamknąć po zamknięciu ostatniego okna przeglądarki, tylko pozostać aktywna do czasu wyjścia z przeglądarki. Więcej informacji o konfigurowaniu tego działania znajdziesz w opisie zasady BackgroundModeEnabled.
Jeśli zgodnie z ustawieniem zasady RestoreOnStartup adresy URL z poprzednich sesji mają być wznawiane, ta zasada nie będzie przestrzegana, a pliki cookie witryn będą trwale zapisywane.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Zezwól na ograniczenia pobierania</translation>
<translation id="7207095846245296855">Wymuś stosowanie filtra Google SafeSearch</translation>
<translation id="7216442368414164495">Umożliwia użytkownikom wyrażenie zgody na generowanie rozszerzonych raportów przez usługę Bezpieczne przeglądanie</translation>
<translation id="7234280155140786597">Nazwy zabronionych hostów wiadomości natywnych (lub * dla wszystkich)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Ustawia domyślny typ lupy włączony na ekranie logowania.
Jeśli ta zasada jest ustawiona, określa typ lupy, który jest włączony po wyświetleniu ekranu logowania. Ustawienie zasady jako „Brak” wyłącza lupę.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy mogą ją chwilowo zastąpić, włączając lub wyłączając lupę. Wybór użytkownika nie jest jednak trwały i wartość domyślna jest przywracana po ponownym wyświetleniu ekranu logowania lub wtedy, gdy użytkownik przez minutę będzie nieaktywny na tym ekranie.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, po pierwszym wyświetleniu ekranu logowania lupa jest wyłączona. Użytkownicy mogą ją w każdej chwili włączyć lub wyłączyć i jej stan na ekranie logowania jest trwały dla wszystkich użytkowników.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Włącz korzystanie z certyfikatów CA <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> w aplikacjach ARC</translation>
<translation id="7258823566580374486">Włącz separację hostów zdalnego dostępu</translation>
<translation id="7260277299188117560">Sieć P2P aktualizacji automatycznych włączona</translation>
<translation id="7261252191178797385">Tapeta na urządzeniu</translation>
<translation id="7267809745244694722">Klawisze multimediów domyślnie ustawione jako funkcyjne</translation>
<translation id="7271085005502526897">Importuj stronę startową z przeglądarki domyślnej przy pierwszym uruchomieniu</translation>
<translation id="7273823081800296768">Jeśli to ustawienie jest włączone lub nie jest skonfigurowane, użytkownicy mogą parować klienty i hosty w czasie połączenia, co wyklucza potrzebę wpisywania kodu PIN za każdym razem.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, ta funkcja nie będzie dostępna.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Zakładki zarządzane</translation>
<translation id="7295019613773647480">Włącz obsługę nadzorowanych użytkowników</translation>
<translation id="7301543427086558500">Określa listę alternatywnych URL-i, które umożliwiają uzyskanie wyników haseł z wyszukiwarki. Adresy URL powinny zawierać łańcuch <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> używany do wskazania haseł do wyszukania.
Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie zostanie ustawiona, do wydobywania haseł do wyszukania nie będą używane alternatywne URL-e.
Ta zasada jest stosowana tylko wtedy, gdy włączono zasadę „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Opóźnienie blokady ekranu przy zasilaniu sieciowym</translation>
<translation id="7311458740754205918">Jeśli ta zasada ma wartość prawda lub nie jest skonfigurowana, na stronie Nowa karta mogą pojawiać się polecane treści wybrane na podstawie historii przeglądania, zainteresowań lub lokalizacji użytkownika.
Jeśli ta zasada ma wartość fałsz, automatycznie wybierane polecane treści nie będą wyświetlać się na stronie Nowa karta.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Dodatkowe parametry wiersza poleceń dla <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Ta opcja jest podobna do zasady Wipe (wartość 2), ale próbuje zachować tokeny logowania, by użytkownik nie musiał ponownie się logować.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika wyłączany jest ekran przy zasilaniu z baterii.
Jeśli ta zasada ma wartość większą niż zero, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać bezczynny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wyłączy ekran.
Jeśli ta zasada ma wartość równą zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie wyłącza ekranu, gdy użytkownik jest bezczynny.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Wartość tej zasady powinna być określona w milisekundach. Wartości nie mogą być wyższe od opóźnienia bezczynności.</translation>
<translation id="7329968046053403405">W przypadku kont z aplikacji uwierzytelniającej na Androida określa rodzaj konta, które obsługuje uwierzytelnianie <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (np. uwierzytelnianie Kerberos). Tę informację powinien udostępnić dostawca aplikacji uwierzytelniającej. Więcej informacji znajdziesz na https://goo.gl/hajyfN.
W przypadku braku ustawień uwierzytelnianie <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> w Androidzie jest wyłączone.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Kiedy zostanie ustawiona wartość Prawda, na stronie Nowa karta nie będą wyświetlane promowane aplikacje z Chrome Web Store. Przypisanie tej opcji wartości Fałsz lub jej nieustawienie spowoduje, że promowane aplikacje z Chrome Web Store będą widoczne na stronie Nowa karta.</translation>
<translation id="7332963785317884918">Ta zasada została wycofana. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zawsze stosuje strategię czyszczenia „RemoveLRU”.
Steruje działaniem automatycznego czyszczenia na urządzeniach z <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Gdy ilość wolnego miejsca na dysku osiąga poziom krytyczny, uruchamia się automatyczne czyszczenie, co pozwala odzyskać trochę miejsca.
Jeśli zasada ma wartość „RemoveLRU”, automatyczne czyszczenie usuwa użytkowników z urządzenia (począwszy od najdawniej zalogowanych) aż do uzyskania odpowiedniej ilości wolnego miejsca.
Jeśli ma wartość „RemoveLRUIfDormant”, automatyczne czyszczenie usuwa użytkowników, którzy nie logowali się od co najmniej 3 miesięcy (począwszy od najdawniej zalogowanych), aż do uzyskania odpowiedniej ilości wolnego miejsca.
Jeśli nie ustawisz tej zasady, funkcja automatycznego czyszczenia korzysta z domyślnej wbudowanej strategii. Obecnie to „RemoveLRUIfDormant”.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Zachowaj pliki cookie na czas trwania sesji</translation>
<translation id="7340034977315324840">Zgłoś godziny aktywności urządzenia</translation>
<translation id="7343497214039883642">Plik konfiguracji drukarek firmowych dla urządzeń</translation>
<translation id="7384999953864505698">Zezwala na protokół QUIC</translation>
<translation id="7417972229667085380">Wartość procentowa skalowania opóźnienia bezczynności w trybie prezentacji (wycofana)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Ustaw rozmiar dyskowej pamięci podręcznej multimediów w bajtach</translation>
<translation id="7424751532654212117">Lista wyjątków od listy wyłączonych wtyczek</translation>
<translation id="7426112309807051726">Określa, czy ma być wyłączona optymalizacja <ph name="TLS_FALSE_START" />. Z powodów historycznych ta zasada ma nazwę DisableSSLRecordSplitting.
Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana lub jest wyłączona, to <ph name="TLS_FALSE_START" /> będzie włączone. Jeśli jest włączona, <ph name="TLS_FALSE_START" /> będzie wyłączone.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Włącz wyszukiwanie dynamiczne</translation>
<translation id="7443616896860707393">Monity o podstawowe uwierzytelnienie HTTP pochodzące z innych witryn</translation>
<translation id="7469554574977894907">Włącz propozycje wyszukiwania</translation>
<translation id="7474249562477552702">Określa, czy są dozwolone certyfikaty z podpisem SHA-1 wydane przez lokalne kotwice zaufania</translation>
<translation id="7485481791539008776">Reguły wybierania domyślnej drukarki</translation>
<translation id="749556411189861380">Zgłasza wersję systemu operacyjnego i oprogramowania układowego zarejestrowanych urządzeń.
Jeśli ta zasada nie jest określona lub ma wartość Prawda, zarejestrowane urządzenia okresowo zgłaszają wersję systemu operacyjnego i oprogramowania układowego. Jeśli ta zasada ma wartość Fałsz, informacje o wersji nie są przesyłane.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Jeśli ta zasada jest włączona lub nieustawiona, użycie protokołu QUIC w <ph name="PRODUCT_NAME" /> jest dozwolone.
Jeśli zasada jest wyłączona, użycie protokołu QUIC jest niedozwolone.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Zezwalaj na generowanie kluczy w tych witrynach</translation>
<translation id="7529100000224450960">Umożliwia skonfigurowanie listy wzorcowych URL-i określających witryny, w których mogą być otwierane wyskakujące okienka. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, dla wszystkich witryn będzie używana globalna wartość domyślna pochodząca z zasady „DefaultPopupsSetting” (jeśli została skonfigurowana) lub z osobistej konfiguracji użytkownika.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Współczynnik rozkładania automatycznych aktualizacji w czasie</translation>
<translation id="7534199150025803530">Ta zasada nie ma wpływu na aplikację Dysk Google na Androida. Aby uniemożliwić używanie Dysku Google przez połączenia komórkowe, należy wyłączyć możliwość zainstalowania tej aplikacji.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Gdy ta zasada jest ustawiona, proces uwierzytelniania logowania przebiega na jeden z tych sposobów, zależnie od ustawionej wartości:
Jeśli jest ustawiona wartość GAIA, logowanie będzie przebiegać zgodnie ze zwykłym procesem uwierzytelniania GAIA.
Jeśli ustawiona wartość to SAML_INTERSTITIAL, podczas logowania wyświetli się pełnoekranowe okno z informacją, że użytkownik może przejść dalej, gdy dokona uwierzytelnienia przez dostawcę tożsamości SAML domeny rejestracji urządzenia lub może powrócić do normalnego procesu logowania GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">Gdy to ustawienie jest włączone, <ph name="PRODUCT_NAME" /> akceptuje certyfikaty z podpisem SHA-1, o ile zostanie potwierdzona ich poprawność i zostaną łańcuchowo powiązane z zainstalowanymi lokalnie certyfikatami CA.
Uwaga: ta zasada zależy od tego, czy stos weryfikacji certyfikatów systemu operacyjnego zezwala na podpisy SHA-1. Jeśli w systemie operacyjnym wskutek aktualizacji zmieni się sposób obsługi certyfikatów SHA-1, może ona przestać działać. Oprócz tego zasada została pomyślana jako rozwiązanie tymczasowe, dzięki któremu firmy mają więcej czasu na rezygnację z podpisów SHA-1. Zostanie ona usunięta 1 stycznia 2019 r.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona lub ma wartość fałsz, <ph name="PRODUCT_NAME" /> przestrzega opublikowanego harmonogramu wycofywania podpisów SHA-1.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Ustala rozmiar pamięci podręcznej, której <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać do zapisywania plików pamięci podręcznej na dysku.
Jeśli ustawisz tę zasadę, <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać dostępnego rozmiaru pamięci podręcznej bez względu na to, czy określono flagę „--disk-cache-size”, czy nie. Wartość określona w tej zasadzie nie jest stała i stanowi raczej propozycję dla systemu pamięci podręcznej. Każda wartość niższa niż kilka megabajtów jest za mała i zostanie zaokrąglona do rozsądnego minimum.
Jeśli wartość w tej zasadzie jest ustawiona na 0, zostanie użyty domyślny rozmiar pamięci podręcznej i użytkownik nie będzie mógł go zmienić.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, zostanie użyty domyślny rozmiar pamięci, a użytkownik będzie mógł go zastąpić flagą --disk-cache-size.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Aplikacje na Androida mogą dobrowolnie uwzględniać tę listę. Nie można tego wymusić.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Flagi systemowe stosowane przy uruchamianiu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Lista wyłączonych schematów protokołów</translation>
<translation id="7617319494457709698">Ta zasada określa dozwolone rozszerzenia do użycia z funkcją <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> interfejsu <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />. Rozszerzenia muszą zostać dodane do tej listy, by były używane z interfejsem API.
Jeśli rozszerzenie nie znajduje się na liście lub lista nie jest ustawiona, wywołanie interfejsu API zakończy się błędem.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Określa kanał wersji, z którym to urządzenie powinno być powiązane na stałe.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Nazwa biblioteki GSSAPI</translation>
<translation id="7635471475589566552">Pozwala skonfigurować język w przeglądarce <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom jego zmianę. Jeśli włączysz to ustawienie, w <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używany określony język. W przypadku, gdy skonfigurowany język nie jest obsługiwany, wybierana jest opcja „en-US”. Jeśli ustawienie jest wyłączone lub nieskonfigurowane, w <ph name="PRODUCT_NAME" /> używany jest preferowany język określony przez użytkownika (jeśli został skonfigurowany), język ustawiony w systemie lub zastępcza opcja „en-US”.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Określa, czy na urządzeniu powinno być włączone przesyłanie danych w roamingu. W przypadku włączenia tej zasady przesyłanie danych w roamingu będzie dozwolone. Jeśli zasada będzie wyłączona lub nieskonfigurowana, przesyłanie danych w roamingu będzie niedostępne.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Dynamiczne odświeżanie zasad</translation>
<translation id="7694807474048279351">Planuje automatyczne ponowne uruchomienie po zastosowaniu aktualizacji <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, po zastosowaniu aktualizacji <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> następuje zaplanowane automatyczne ponowne uruchomienie, które jest wymagane do zakończenia procesu aktualizacji. Ponowne uruchomienie jest zaplanowane do wykonania od razu, ale może zostać opóźnione nawet o 24 godziny, gdy użytkownik akurat korzysta z urządzenia.
Jeśli zasada ma wartość „fałsz”, po zastosowaniu aktualizacji <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie jest zaplanowane automatyczne ponowne uruchomienie. Proces aktualizacji kończy się, gdy użytkownik samodzielnie ponownie uruchomi urządzenie.
Gdy ustawisz zasadę, użytkownicy nie mogą jej zmienić ani zastąpić.
Uwaga: automatyczne ponowne uruchomienia obecnie działają tylko wtedy, gdy jest pokazywany ekran logowania lub trwa sesja aplikacji kiosku. W przyszłości to się zmieni i zasada będzie obowiązywała zawsze, niezależnie od tego, czy trwa sesja określonego typu.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Ustaw rozmiar pamięci podręcznej dla aplikacji i rozszerzeń (w bajtach)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Słownik mapujący nazwy hostów na flagi wartości logicznej, która określa, czy dostęp do hosta jest dozwolony (prawda) czy zablokowany (fałsz).
Ta zasada jest przeznaczona do użytku wewnętrznego w <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Zawsze mnie pytaj, gdy strona chce użyć kamery i/lub mikrofonu</translation>
<translation id="7713608076604149344">Ograniczenia pobierania</translation>
<translation id="7715711044277116530">Wartość procentowa skalowania opóźnienia przyciemnienia ekranu w trybie prezentacji</translation>
<translation id="7717938661004793600">Skonfiguruj ułatwienia dostępu w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Ta zasada włącza HTTP/0.9 w portach innych niż 80 dla HTTP i 443 dla HTTPS.
Domyślnie zasada jest wyłączona. Jeśli zostanie włączona, naraża to użytkowników na problem związany z bezpieczeństwem: https://crbug.com/600352
Ta zasada ma umożliwić firmom migrację istniejących serwerów z HTTP/0.9 i w przyszłości zostanie usunięta.
Jeśli zasada nie jest skonfigurowana, w portach innych niż domyślne protokół HTTP/0.9 jest wyłączony.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Pozwala włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla hostów zdalnego dostępu zamiast stosowania PIN-u określanego przez użytkownika.
Jeśli to ustawienie jest włączone, podczas uzyskiwania dostępu do hosta użytkownicy muszą podać prawidłowy kod dwuskładnikowy.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone lub nieskonfigurowane, uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie będzie włączone i stosowane będzie działanie domyślne – korzystanie z PIN-u zdefiniowanego przez użytkownika.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Otwórz stronę nowej karty</translation>
<translation id="7754704193130578113">Pytaj przed pobraniem, gdzie zapisać każdy plik</translation>
<translation id="7761446981238915769">Skonfiguruj listę zainstalowanych aplikacji na ekranie logowania</translation>
<translation id="7761526206824804472">Ustawia co najmniej jeden zalecany język na potrzeby sesji publicznych, ułatwiając użytkownikom wybieranie spośród ustawionych języków.
Użytkownik może wybrać język i układ klawiatury przed rozpoczęciem sesji publicznej. Domyślnie wszystkie języki obsługiwane w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> są wymienione w kolejności alfabetycznej. Za pomocą tej zasady możesz przenieść zalecane języki na początek listy.
Jeśli nie ustawisz tej zasady, wstępnie wybrany będzie bieżący język interfejsu.
Jeśli ustawisz tę zasadę, zalecane języki zostaną przeniesione na początek listy i oddzielone od pozostałych. Kolejność zalecanych języków będzie taka jak w zapisie zasady. Wstępnie wybrany będzie pierwszy zalecany język z listy.
Jeśli ustawionych jest więcej zalecanych języków, zakłada się, że użytkownicy będą wybierać spośród nich. W takim wypadku przy rozpoczynaniu sesji publicznej wyraźnie dostępna będzie możliwość wyboru języka i układu klawiatury. W przeciwnym razie zakłada się, że większość użytkowników chce korzystać ze wstępnie wybranego języka. Możliwość wyboru języka i klawiatury będzie mniej wyeksponowana przy rozpoczynaniu sesji publicznej.
Gdy ustawisz tę zasadę i włączysz automatyczne logowanie (zapoznaj się z zasadami |DeviceLocalAccountAutoLoginId| oraz |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), w automatycznie rozpoczynanych sesjach publicznych będzie używany pierwszy zalecany język i najpopularniejszy układ klawiatury, który do niego pasuje.
Wstępnie wybrany układ klawiatury zawsze odpowiada najpopularniejszemu układowi dla wstępnie wybranego języka.
Tę zasadę możesz ustawić tylko jako zalecaną. Za jej pomocą możesz przenieść zalecane języki na początek, ale użytkownicy zawsze mogą wybrać dla swojej sesji publicznej dowolny język obsługiwany w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Pozwala określić, czy witryny mogą wyświetlać obrazy. Pokazywanie obrazów może być włączone lub wyłączone dla wszystkich witryn. Jeśli ta zasada nie będzie skonfigurowana, zostanie użyta zasada „AllowImages” i użytkownik będzie mógł zmienić to ustawienie.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Typy połączeń, które mogą być używane do aktualizowania systemu operacyjnego. Z powodu swojego rozmiaru aktualizacje te silnie wykorzystują połączenie, co może skutkować dodatkowymi kosztami. Dlatego domyślnie są wyłączone w przypadku połączeń uznanych za „kosztowne”, czyli aktualnie dla WiMax, Bluetooth i komórek.
Rozpoznawane identyfikatory typów połączeń to „ethernet”, „wifi”, „wimax”, „bluetooth” i „cellular”.</translation>
<translation id="7763614521440615342">Pokazuj polecane treści na stronie Nowa karta</translation>
<translation id="7774768074957326919">Używaj systemowych ustawień serwera proxy</translation>
<translation id="7775831859772431793">W tym miejscu możesz podać URL serwera proxy.
Ta zasada obowiązuje tylko wtedy, gdy zdecydujesz się ręcznie wprowadzić ustawienia serwera proxy za pomocą opcji „Wybierz sposób określenia ustawień serwera proxy”.
Nie ustawiaj tej zasady w przypadku wybrania innego trybu ustawiania zasad proxy.
Więcej opcji i szczegółowych przykładów znajdziesz na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="7781069478569868053">Strona Nowa karta</translation>
<translation id="7788511847830146438">Według profilu</translation>
<translation id="7801886189430766248">Gdy ta zasada jest włączona, dane aplikacji na Androida są przesyłane na serwery usługi Android Backup i przywracane stamtąd po ponownym zainstalowaniu zgodnych aplikacji.
Wyłączenie tej zasady powoduje wyłączenie Android Backup Service.
Jeśli zasada jest skonfigurowana, użytkownicy nie mogą zmienić tego ustawienia.
Jeśli nie jest skonfigurowana, użytkownicy mogą włączać i wyłączać Android Backup Service w aplikacji Ustawienia na Androidzie.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Ustaw domyślny stan trybu wysokiego kontrastu na ekranie logowania</translation>
<translation id="7822837118545582721">Po włączeniu tej zasady użytkownicy nie mogą niczego zapisywać na zewnętrznych urządzeniach pamięci.
W przypadku wyłączenia lub nieskonfigurowania tego ustawienia użytkownicy mogą tworzyć i modyfikować pliki na zewnętrznych urządzeniach pamięci, które fizycznie umożliwiają zapis.
Pierwszeństwo przed tą zasadą ma zasada ExternalStorageDisabled, która po włączeniu całkowicie wyłącza dostęp do zewnętrznego urządzenia pamięci. Ta zasada jest wtedy ignorowana.
Dynamiczne odświeżanie tej zasady jest obsługiwane w wersji M56 i nowszych.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Określa maksymalne opóźnienie w milisekundach między otrzymaniem unieważnienia zasady a pobraniem nowej z usługi zarządzania urządzeniem.
Ustawienie tej zasady zmienia domyślną wartość 5000 milisekund. Prawidłowe wartości zawierają się w zakresie od 1000 (1 sekunda) do 300 000 (5 minut). Wartości spoza zakresu zostaną zmienione na zgodne z nim.
Nieskonfigurowanie tej zasady spowoduje, że <ph name="PRODUCT_NAME" /> będzie używać domyślnej wartości 5000 milisekund.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Najniższa wersja TLS, która zostanie użyta zastępczo</translation>
<translation id="7842869978353666042">Skonfiguruj opcje Dysku Google</translation>
<translation id="7843525027689416831">Określa flagi stosowane przy uruchamianiu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Wybrane flagi są używane tylko na ekranie logowania. Flagi ustawiane przez tę zasadę nie przechodzą na sesje użytkownika.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Konfiguruje ustawienia zarządzania rozszerzeniami w <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ta zasada zarządza wieloma ustawieniami, w tym ustawieniami objętymi istniejącymi zasadami dotyczącymi rozszerzeń. Zastępuje wszelkie poprzednie zasady, jeśli są skonfigurowane.
Zasada przyporządkowuje identyfikator rozszerzenia lub adres URL aktualizacji do jego konfiguracji. Identyfikator rozszerzenia pozwala stosować daną konfigurację tylko do wskazanego rozszerzenia. W konfiguracji domyślnej występuje identyfikator <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> i konfiguracja ta jest stosowana w przypadku wszystkich rozszerzeń, dla których zasada nie określa konfiguracji niestandardowych. W przypadku adresu URL aktualizacji konfiguracja jest stosowana do wszystkich rozszerzeń, w których pliku manifestu podany jest dany adres URL rozszerzenia (więcej informacji znajdziesz w artykule <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />).
Konfiguracje dla poszczególnych rozszerzeń (lub rozszerzeń z tym samym adresem URL aktualizacji) stanowią kolejny słownik, który może zawierać te pola.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: przyporządkowuje ciąg wskazujący tryb instalowania rozszerzenia. Poprawne ciągi to:
* <ph name="ALLOWED" />: pozwala na instalowanie rozszerzenia przez użytkownika. Jest to działanie domyślne.
* <ph name="BLOCKED" />: blokuje możliwość instalowania rozszerzenia.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: rozszerzenie jest instalowane automatycznie, a użytkownik nie może go usunąć.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: rozszerzenie jest instalowane automatycznie, ale użytkownik może je wyłączyć.
Ustawienie <ph name="INSTALLTION_MODE" /> można skonfigurować również dla wielu rozszerzeń, w tym dla rozszerzenia <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (jako ustawienia domyślne) oraz rozszerzeń z tym samym adresem URL aktualizacji. W takim przypadku dostępne są tylko wartości <ph name="ALLOWED" /><ph name="BLOCKED" />.
Jeśli wybierzesz tryb <ph name="FORCE_INSTALLED" /> lub <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, musisz skonfigurować też <ph name="UPDATE_URL" />. Pamiętaj, że adres URL aktualizacji ustawiony w tej zasadzie jest stosowany tylko przy instalacji początkowej, a kolejne aktualizacje rozszerzenia wykorzystują adres URL aktualizacji podany w pliku manifestu rozszerzenia. Adres URL aktualizacji powinien wskazywać na plik XML z dokumentem manifestu aktualizacji, jak wyżej.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: przyporządkowuje listę ciągów wskazujących zablokowane uprawnienia interfejsu API w przypadku danego rozszerzenia. Nazwy uprawnień są identyczne z nazwami ciągów uprawnień podanych w pliku manifestu rozszerzenia (więcej informacji znajdziesz w artykule <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />). To ustawienie można też skonfigurować dla rozszerzenia <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Załadowanie rozszerzenia wymagającego uprawnień, które znajdują się na liście zablokowanych, nie będzie możliwe. Jeśli zablokowane uprawnienia są wymagane opcjonalnie, rozszerzenie będzie traktowane normalnie, ale żądanie uprawnień powodujących konflikt zostanie odrzucone przy uruchomieniu.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: działa podobnie jak <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, ale umożliwia udzielenie konkretnych uprawnień z globalnej listy zablokowanych, więc nie można skonfigurować go dla rozszerzenia <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Zauważ, że to ustawienie nie powoduje automatycznego przyznawania uprawnień rozszerzeniom.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: przyporządkowuje ciąg wersji. Format ciągu wersji jest taki sam jak w pliku manifestu rozszerzenia (więcej informacji znajdziesz w artykule <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />). Rozszerzenie w wersji starszej niż podana wersja minimalna jest wyłączane. To ustawienie wpływa też na rozszerzenia, których instalacja jest wymuszana.
Tych ustawień możesz użyć tylko w przypadku domyślnej konfiguracji <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: każda pozycja na liście to wzorzec dopasowania stylu rozszerzenia (więcej informacji znajdziesz na <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Użytkownicy mogą łatwo instalować elementy z każdego adresu URL, który pasuje do pozycji na liście. Wzorce muszą zezwalać na dostęp zarówno do lokalizacji pliku <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" />, jak i strony, na której rozpoczyna się pobieranie (strony odsyłającej).
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: tworzy białą listę typów rozszerzeń lub aplikacji, których instalacja jest dozwolona w <ph name="PRODUCT_NAME" />. Wartość jest listą ciągów znaków z tego zestawu: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Więcej informacji o tych typach znajdziesz w dokumentacji rozszerzeń <ph name="PRODUCT_NAME" />.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: jeśli użytkownik próbuje zainstalować rozszerzenie, ale tę czynność blokuje zasada, Chrome Web Store wyświetla ogólny komunikat o błędzie. To ustawienie pozwala dołączyć tekst do komunikatu o błędzie. Można skorzystać z tej możliwości, by przekierować użytkownika do działu pomocy, wytłumaczyć przyczynę blokowania rozszerzenia lub podać inne informacje. Komunikat o błędzie zostanie skrócony, jeśli liczba znaków przekroczy 1000.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: akceptuje listę hostów, z którymi rozszerzenie nie będzie mogło działać. Obejmuje to wstawianie kodu JavaScript, zmienianie i wyświetlanie elementów webRequests/webNavigation, a także wyświetlanie i zmienianie plików cookie. Ten format jest podobny do wzorców dopasowania <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />, ale nie można zdefiniować w nich ścieżek (np. „*://*.example.com”). Obsługiwane jest wstawianie symboli wieloznacznych także w domenach najwyższego poziomu, np. „*://example.*”.
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: akceptuje listę hostów, z którymi może działać rozszerzenie, niezależnie od tego, czy są wymienione na liście <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. Ma taki sam format jak <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Jeśli ustawisz wartość SyncDisabled lub pozostawisz tę opcję nieskonfigurowaną, certyfikaty <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie będą dostępne dla aplikacji ARC.
Jeśli ustawisz wartość CopyCaCerts, dla aplikacji ARC będą dostępne wszystkie certyfikaty CA zainstalowane w ONC z <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" />.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Ta zasada jest aktywna tylko w trybie sklepu.
Określa identyfikator rozszerzenia używanego jako wygaszacz ekranu na ekranie logowania. Rozszerzenie musi być częścią pakietu aplikacji skonfigurowanego dla tej domeny przez zasadę DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Wyłączenie Google Sync spowoduje, że tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Androida nie będzie działać prawidłowo.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Ukryj ostrzeżenie o nieobsługiwanym systemie operacyjnym</translation>
<translation id="7912255076272890813">Skonfiguruj dozwolone typy aplikacji/rozszerzeń</translation>
<translation id="7915236031252389808">W tym miejscu możesz podać URL pliku PAC serwera proxy.
Ta zasada obowiązuje tylko po wybraniu ręcznego konfigurowania ustawień proxy za pomocą opcji „Wybierz sposób określenia ustawień serwera proxy”.
Nie ustawiaj tej zasady w przypadku wybrania innego trybu ustawiania zasad proxy.
Szczegółowe przykłady znajdziesz na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="793134539373873765">Określa, czy do pobierania aktualizacji systemu operacyjnego ma być używana sieć P2P. Jeśli w tej opcji ustawisz wartość Prawda, urządzenia będą dzieliły aktualizacje w sieci LAN i próbowały pobierać je z tej sieci, co może zmniejszyć wykorzystanie i obciążenie łącza internetowego. Jeśli aktualizacje nie będą dostępne w sieci LAN, urządzenie przełączy się na pobieranie aktualizacji z serwera. Jeśli ustawisz w tej opcji wartość Fałsz, sieć P2P nie będzie używana.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Włącz tworzenie użytkowników nadzorowanych</translation>
<translation id="793473937901685727">Ustaw dostępność certyfikatu dla aplikacji ARC</translation>
<translation id="7937766917976512374">Zezwól lub nie na przechwytywanie wideo</translation>
<translation id="7941975817681987555">Nie przewiduj działań w sieci dla żadnego połączenia sieciowego</translation>
<translation id="7953256619080733119">Zarządzane hosty umieszczone przez użytkownika na liście wyjątków</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Ta zasada nie jest już obsługiwana. Umożliwia stosowanie protokołu STUN i serwerów przekazywania podczas łączenia się z klientem zdalnym. Jeśli ustawienie jest włączone, ten komputer może wykrywać hosty zdalne i łączyć się z nimi nawet wówczas, gdy są oddzielone zaporą sieciową. Jeśli ustawienie jest wyłączone, a wychodzące połączenia UDP są filtrowane przez zaporę sieciową, komputer może łączyć się tylko z hostami w sieci lokalnej.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Nazwa miejsca docelowego <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">Brak ograniczeń specjalnych</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Obróć ekran o 0 stopni</translation>
<translation id="8044493735196713914">Zgłoś tryb uruchomienia urządzenia</translation>
<translation id="8050080920415773384">Drukowanie natywne</translation>
<translation id="8059164285174960932">Adres URL, dla którego klienty dostępu zdalnego powinny uzyskać token uwierzytelniania</translation>
<translation id="8073243368829195">Pozwala włączyć funkcję Smart Lock</translation>
<translation id="8099880303030573137">Opóźnienie bezczynności przy zasilaniu z baterii</translation>
<translation id="8102913158860568230">Domyślne ustawienia strumienia multimediów</translation>
<translation id="8104962233214241919">Automatycznie wybierz certyfikaty klienta dla tych witryn</translation>
<translation id="8112122435099806139">Określa format zegara, jaki ma być stosowany na urządzeniu.
Ta zasada konfiguruje format zegara, jaki ma być stosowany na ekranie logowania oraz domyślnie w sesjach użytkowników. Użytkownicy mogą go jednak zastąpić na swoich kontach.
Jeśli ustawisz w tej zasadzie wartość prawda, urządzenie będzie korzystało z zegara 24-godzinnego. Jeśli ustawisz wartość fałsz, będzie ono korzystało z zegara 12-godzinnego.
Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, urządzenie będzie domyślnie korzystało z zegara 24-godzinnego.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Nie wymuszaj trybu ograniczonego dostępu w YouTube</translation>
<translation id="8118665053362250806">Ustaw rozmiar dyskowej pamięci podręcznej</translation>
<translation id="8124468781472887384">Zasady dostępu do konfiguracji drukarek powiązanych z urządzeniami.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika wyłączany jest ekran przy zasilaniu z sieci.
Jeśli ta zasada ma wartość większą niż zero, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać bezczynny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wyłączy ekran.
Jeśli ta zasada ma wartość równą zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie wyłącza ekranu, gdy użytkownik jest bezczynny.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Wartość tej zasady powinna być określona w milisekundach. Wartości nie mogą być wyższe od opóźnienia bezczynności.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Zgłasza serwerowi listę interfejsów sieciowych wraz z ich typami i adresami sprzętowymi.
Jeśli ta zasada ma wartość Fałsz, lista interfejsów nie zostanie zgłoszona.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Ta zasada nie uniemożliwia użytkownikom korzystania z aplikacji Dysk Google na Androida. Aby zablokować dostęp do Dysku Google, należy wyłączyć możliwość instalowania tej aplikacji.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Zezwalaj użytkownikom na wykorzystanie ofert w procesie rejestracji systemu operacyjnego Chrome</translation>
<translation id="8148785525797916822">Ukrywanie ostrzeżenia pojawiającego się, gdy <ph name="PRODUCT_NAME" /> działa na komputerze lub w systemie operacyjnym, który nie jest obsługiwany.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Włącza funkcję ułatwień dostępu w postaci trybu wysokiego kontrastu.
Jeśli ta zasada ma wartość „prawda”, tryb wysokiego kontrastu jest zawsze włączony.
Jeśli ma ona wartość „fałsz”, ten tryb jest zawsze wyłączony.
Gdy ją ustawisz, użytkownicy nie mogą jej zmienić ani zastąpić.
Jeśli zasada pozostanie nieustawiona, tryb wysokiego kontrastu jest początkowo wyłączony, ale użytkownik może go w każdej chwili włączyć.</translation>
<translation id="815061180603915310">Włączenie tej zasady powoduje wymuszenie przełączenia profilu w tryb tymczasowy. Jeśli zasada jest określona jako zasada systemu operacyjnego (np. obiekt zasad grupy w systemie Windows), zostanie zastosowana do każdego profilu w systemie. Ustawienie jej jako zasady w chmurze powoduje zastosowanie jej tylko do profilu zalogowanego przez konto zarządzane.
W tym trybie dane profilu są zachowywane na dysku tylko na czas sesji użytkownika. Funkcje takie jak historia przeglądarki, rozszerzenia i ich dane, dane internetowe (na przykład pliki cookie) oraz internetowe bazy danych nie zostają zachowane po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może jednak ręcznie pobrać dane na dysk, zapisać strony lub je wydrukować.
Jeśli użytkownik włączył synchronizację, te wszystkie dane są zachowywane w jego profilu synchronizacji podobnie jak w zwykłych profilach. Dostępny jest też tryb incognito, o ile nie został wyłączony przez zasadę.
Jeśli zasada jest wyłączona lub nie została ustawiona, logowanie prowadzi do zwykłych profili.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Włącz tworzenie przenośnych kopii danych profilu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Włącza zintegrowaną usługę Tłumacz Google w <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jeśli włączysz tę opcję, w <ph name="PRODUCT_NAME" /> w razie potrzeby pojawi się zintegrowany pasek narzędzi oferujący możliwość przetłumaczenia strony. Jeśli wyłączysz tę opcję, użytkownicy nie zobaczą paska tłumaczeń. Ustawienie tej opcji zablokuje możliwość jej zmiany przez użytkowników w <ph name="PRODUCT_NAME" />. W przypadku nieokreślenia tego ustawienia użytkownicy mogą zdecydować, czy chcą używać tej funkcji czy nie.</translation>
<translation id="817455428376641507">Zezwala na otwieranie wymienionych URL-i jako wyjątków względem czarnej listy URL-i.
Format pozycji tej listy znajdziesz w opisie zasady czarnej listy adresów URL.
Za pomocą tej zasady można utworzyć wyjątki w restrykcyjnych czarnych listach. Na przykład pozycja „*” może znajdować się na czarnej liście, by zablokować wszystkie żądania, a za pomocą tej zasady można zezwolić na dostęp do ograniczonej listy URL-i. Wyjątki można tworzyć dla konkretnych schematów, subdomen innych domen, portów lub konkretnych ścieżek.
Najbardziej precyzyjny filtr będzie określać, czy URL jest zablokowany czy dozwolony. Biała lista ma pierwszeństwo przed czarną.
Maksymalna liczba wpisów w tej zasadzie to 1000. Kolejne są ignorowane.
W przypadku nieskonfigurowania tej zasady nie będzie wyjątków w zasadzie „URLBlacklist”.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Zezwól, by użytkownik korporacyjny był tylko głównym użytkownikiem korzystającym z wielu profili (domyślne zachowanie w przypadku użytkowników zarządzanych przez przedsiębiorstwo)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Pozwala skonfigurować menedżera haseł.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Maksymalne opóźnienie pobrania po unieważnieniu zasady</translation>
<translation id="8256688113167012935">Określa nazwę konta, którą <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pokazuje na ekranie logowania dla danego lokalnego konta na urządzeniu.
W przypadku ustawienia tej opcji na ekranie logowania w graficznym module wybierania loginu dla odpowiedniego lokalnego konta na urządzeniu będzie używany podany łańcuch.
Jeśli ta opcja nie zostanie ustawiona, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> użyje identyfikatora konta e-mail lokalnego konta na urządzeniu jako nazwy wyświetlanej na ekranie logowania.
Ta zasada jest ignorowana w przypadku zwykłych kont użytkownika.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Wycina poufne pod względem prywatności i bezpieczeństwa fragmenty adresów URL https:// przed przekazaniem tych adresów do skryptów PAC (Proxy Auto Config), których <ph name="PRODUCT_NAME" /> używa podczas rozpoznawania serwerów proxy.
Jeśli ustawisz wartość prawda, funkcja zabezpieczeń zostanie
włączona, a fragmenty adresów URL https:// będą usuwane przed
przekazaniem tych adresów do skryptów PAC. w ten sposób skrypt PAC nie
będzie mógł odczytać danych, które są zwykle chronione przez
szyfrowany kanał (np. ścieżki lub zapytania adresu URL).
Jeśli ustawisz wartość fałsz, funkcja zabezpieczeń zostanie wyłączona,
a skrypty PAC będą domyślnie mogły odczytać wszystkie składniki
adresu URL https://. Dotyczy to wszystkich skryptów PAC bez względu
na ich pochodzenie (włączając te pobrane przez niezabezpieczony
kanał lub odkryte w niezabezpieczony sposób przez protokół WPAD).
Domyślne ustawienie to prawda (włączona funkcja zabezpieczeń).
Wyjątek stanowią użytkownicy korporacyjni Chrome OS, w przypadku
których ta zasada jest domyślnie ustawiona na fałsz.
Zaleca się ustawienie tej zasady na wartość prawda. Wartość fałsz
należy ustawić tylko wtedy, gdy występuje problem ze zgodnością
z istniejącymi skryptami PAC.
Planujemy usunąć ten problem w przyszłości.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Pełnoekranowa lupa włączona</translation>
<translation id="8288199156259560552">Włącz usługę lokalizacyjną Google na Androida</translation>
<translation id="8294750666104911727">Normalnie strony, które w tagu X-UA-Compatible mają wartość chrome=1, będą renderowane w <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> niezależnie od ustawienia zasady „ChromeFrameRendererSettings”.
Jeśli włączysz to ustawienie, strony nie będą skanowane w poszukiwaniu metatagów.
Jeśli wyłączysz to ustawienie, strony będą skanowane w poszukiwaniu metatagów.
Jeśli nie ustawisz tej zasady, strony będą skanowane w poszukiwaniu metatagów.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Po ustawieniu wartości prawda wyłącza synchronizację Dysku Google w aplikacji Pliki w <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, gdy użytkownik korzysta z połączenia komórkowego. Dane są synchronizowane z Dyskiem Google tylko przez Wi-Fi lub Ethernet.
Jeśli nie ustawisz tej zasady lub wybierzesz wartość fałsz, użytkownicy mogą przesyłać dane na Dysk Google przez sieć komórkową.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Umożliwia określenie, czy w witrynach mogą być generowane klucze. Generowanie kluczy może być dozwolone lub zabronione we wszystkich witrynach.
Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, będzie używane ustawienie „BlockKeygen”, a użytkownik będzie mógł je zmienić.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Ta zasada jest aktywna tylko w trybie sklepu.
W przypadku określenia zasady DeviceIdleLogoutTimeout ta zasada określa czas wyświetlania okna ostrzegawczego z licznikiem czasu, które jest wyświetlane przed wylogowaniem użytkownika.
Wartość zasady należy podać w milisekundach.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Uwierzytelnianie dwuskładnikowe wyłączone</translation>
<translation id="8344454543174932833">Importuj zakładki z przeglądarki domyślnej przy pierwszym uruchomieniu</translation>
<translation id="8359734107661430198">Włącz interfejs API ExampleDeprecatedFeature od 2 września 2008 r.</translation>
<translation id="8369602308428138533">Opóźnienie wyłączenia ekranu przy zasilaniu sieciowym</translation>
<translation id="8370471134641900314">Po włączeniu tej zasady użytkownik może korzystać z przeglądarki, pod warunkiem, że zaloguje się w: <ph name="PRODUCT_NAME" /> za pomocą swojego profilu. Domyślnie zasada BrowserGuestModeEnabled jest wyłączona.
Gdy ta zasada jest wyłączona lub nie została skonfigurowana, użytkownik może korzystać z przeglądarki bez logowania się w: <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Włącz używanie zaświadczania zdalnego do ochrony treści na urządzeniu</translation>
<translation id="838870586332499308">Włącz dane w roamingu</translation>
<translation id="8390049129576938611">Wyłącza wewnętrzną przeglądarkę plików PDF w <ph name="PRODUCT_NAME" />. Pliki PDF będą traktowane jako pobrane i użytkownik będzie mógł je otwierać w aplikacji domyślnej.
Jeśli ta zasada nie zostanie ustawiona lub zostanie wyłączona, do otwierania plików PDF będzie używana wtyczka PDF, chyba że użytkownik ją wyłączy.</translation>
<translation id="8402079500086185021">Zawsze otwieraj pliki PDF zewnętrznie</translation>
<translation id="8412312801707973447">Czy wykonywane jest sprawdzanie OCSP/CRL online</translation>
<translation id="8424255554404582727">Ustaw domyślny obrót ekranu stosowany po każdym ponownym uruchomieniu</translation>
<translation id="8426231401662877819">Obróć ekran w prawo o 90 stopni</translation>
<translation id="8451988835943702790">Używaj strony Nowa karta jako strony początkowej</translation>
<translation id="8465065632133292531">Parametry dla URL-i dynamicznych używających POST</translation>
<translation id="847472800012384958">Nie zezwalaj na pokazywanie wyskakujących okienek w żadnej witrynie</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Pozwala dostosować listę wzorców adresów URL stron, które przeglądarka hosta ma zawsze renderować.
Jeśli nie ustawisz tej zasady, na wszystkich stronach działa domyślny mechanizm renderowania określony przez zasadę ChromeFrameRendererSettings.
Przykładowe wzorce znajdziesz na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started</translation>
<translation id="8493645415242333585">Wyłącz zapisywanie historii przeglądarki</translation>
<translation id="8499172469244085141">Ustawienia domyślne (użytkownicy mogą zmienić)</translation>
<translation id="8519264904050090490">Zarządzane adresy URL dodane przez użytkownika na listę wyjątków</translation>
<translation id="8527932539502116028">Określa drukarki, z których użytkownik nie może korzystać.
Ta zasada jest używana tylko wtedy, gdy dla zasady <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> wybrano opcję <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Jeśli ta zasada jest używana, użytkownik ma dostęp do wszystkich drukarek oprócz tych, których identyfikatory w niej określono.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Konfiguruje wymóg minimalnej dozwolonej wersji <ph name="PRODUCT_NAME" />. Starsze wersje są traktowane jako przestarzałe. W takim przypadku urządzenie zezwala na zalogowanie się użytkownika dopiero wtedy, gdy zaktualizuje on system operacyjny.
Jeśli bieżąca wersja stanie się przestarzała podczas sesji użytkownika, jego wylogowanie się zostanie wymuszone.
Jeśli ta zasada nie jest określona, nie są stosowane żadne ograniczenia. Użytkownik może się logować niezależnie od wersji <ph name="PRODUCT_NAME" />.
„Wersja” może być określona dokładnym numerem wersji, np. „61.0.3163.120”, lub prefiksem, np. „61.0”. </translation>
<translation id="8544375438507658205">Domyślny mechanizm renderowania HTML wtyczki <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8549772397068118889">Ostrzegaj przy odwiedzaniu witryn spoza pakietów treści</translation>
<translation id="8566842294717252664">Ukryj Chrome Web Store na stronie Nowa karta i w menu z aplikacjami</translation>
<translation id="8587229956764455752">Pozwól na tworzenie nowych kont użytkowników</translation>
<translation id="8614804915612153606">Wyłącza automatyczne aktualizacje</translation>
<translation id="8631434304112909927">do wersji <ph name="UNTIL_VERSION" /></translation>
<translation id="863319402127182273">W przypadku aplikacji na Androida ta zasada dotyczy tylko wbudowanego aparatu. Gdy zasada jest włączona, aparat jest wyłączony dla wszystkich aplikacji na Androida bez wyjątków.</translation>
<translation id="8649763579836720255">Urządzenia z Chrome OS mogą używać zaświadczeń zdalnych (zweryfikowanego dostępu), by uzyskać certyfikat Chrome OS CA, który zaświadcza, że urządzenie jest uprawnione do odtwarzania materiałów chronionych. Ten proces obejmuje wysłanie do Chrome OS CA informacji polecających sprzęt, które jednoznacznie identyfikują urządzenie.
Jeśli w tym ustawieniu wybierzesz wartość Fałsz, urządzenie nie będzie korzystać z zaświadczeń zdalnych do ochrony treści i może nie móc odtwarzać materiałów chronionych.
Jeśli w tym ustawieniu wybierzesz wartość Prawda lub w ogóle go nie skonfigurujesz, zaświadczenia zdalne będą mogły być używane do ochrony treści.</translation>
<translation id="8650974590712548439">Lokalizacja w rejestrze systemu Windows dla klientów systemu Windows:</translation>
<translation id="8654286232573430130">Określa, które serwery są na białej liście zintegrowanego uwierzytelniania. Zintegrowane uwierzytelnianie działa tylko wtedy, gdy <ph name="PRODUCT_NAME" /> otrzyma wezwanie do uwierzytelnienia od serwera proxy lub serwera wymienionego na tej liście dozwolonych serwerów.
Nazwy serwerów należy rozdzielić przecinkami. Można używać symboli wieloznacznych (*).
Jeśli nie ustawisz tej zasady, <ph name="PRODUCT_NAME" /> próbuje wykryć, czy serwer jest w intranecie, i tylko wtedy odpowiada na żądania IWA. W przypadku serwera internetowego <ph name="PRODUCT_NAME" /> ignoruje żądania IWA.</translation>
<translation id="8672321184841719703">Wersja docelowa automatycznych aktualizacji</translation>
<translation id="867410340948518937">U2F (Uniwersalne uwierzytelnianie dwuskładnikowe)</translation>
<translation id="8693243869659262736">Użyj wbudowanego klienta DNS</translation>
<translation id="8704831857353097849">Lista wyłączonych wtyczek</translation>
<translation id="8711086062295757690">Pozwala określić słowo kluczowe będące skrótem umożliwiającym wywołanie w omniboksie usługi wyszukiwania od tego dostawcy. Ta zasada jest opcjonalna. Jeśli nie zostanie ustawiona, żadne słowo kluczowe nie będzie aktywować dostawcy wyszukiwania. Ta zasada jest uwzględniana tylko po włączeniu zasady „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="8731693562790917685">Ustawienia treści umożliwiają określenie sposobu obsługi treści danego typu (na przykład plików cookie, grafik czy kodu JavaScript).</translation>
<translation id="8736538322216687231">Wymuszaj minimalny tryb ograniczonego dostępu w YouTube</translation>
<translation id="8749370016497832113">Włącza usuwanie historii przeglądarki i pobierania w <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom zmianę tego ustawienia.
Nawet gdy ta zasada jest wyłączona, nie można zagwarantować zachowania historii przeglądarki i pobierania. Użytkownicy mogą mieć możliwość bezpośredniego edytowania lub usuwania plików bazy danych historii, a niektóre lub wszystkie elementy mogą w każdej chwili utracić ważność lub zostać zarchiwizowane.
Jeśli to ustawienie jest włączone lub nieustawione, można usuwać historię przeglądania i pobierania.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, nie można usuwać historii przeglądania ani pobierania.</translation>
<translation id="8764119899999036911">Pozwala określić, czy generowana nazwa SPN w protokole Kerberos jest tworzona na podstawie kanonicznej nazwy DNS, czy też wpisanej, oryginalnej nazwy. Włączenie tego ustawienia powoduje pominięcie wyszukiwania rekordu CNAME i użycie wprowadzonej nazwy serwera. Jeśli wyłączysz ustawienie lub nie skonfigurujesz go, nazwa kanoniczna serwera będzie określana za pomocą wyszukiwania rekordu CNAME.</translation>
<translation id="87812015706645271">Wymaga, by nazwa użytkownika lokalnego była taka sama jak właściciela hosta dostępu zdalnego</translation>
<translation id="8782750230688364867">Określa wartość procentową skalowania opóźnienia przyciemnienia ekranu, gdy urządzenie działa w trybie prezentacji.
Ustawienie tej zasady pozwala określić wartość procentową skalowania opóźnienia przyciemnienia ekranu, gdy urządzenie działa w trybie prezentacji. Skalowanie opóźnienia przyciemnienia powoduje, że opóźnienia wyłączenia i zablokowania ekranu oraz opóźnienie bezczynności są tak dostosowywane, by zachować pierwotnie ustawione odstępy od opóźnienia przyciemnienia ekranu.
Jeśli zasada nie jest ustawiona, obowiązuje domyślny współczynnik skalowania.
Współczynnik skalowania musi wynosić co najmniej 100%. Wartości, przy których opóźnienie przyciemnienia ekranu w trybie prezentacji byłoby krótsze od standardowego opóźnienia tego rodzaju, są niedozwolone.</translation>
<translation id="8818173863808665831">Zgłoś lokalizację geograficzną urządzenia.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona lub jest ustawiona na wartość nieprawdziwą, lokalizacja nie będzie zgłaszana.</translation>
<translation id="8818768076343557335">Przewiduj działania w dowolnej sieci innej niż komórkowa.
Opcja wycofana w wersji 50, usunięta z wersji 52. Po wersji 52 wartość ustawiona na 1 będzie traktowana jako wartość 0 – włączone jest przewidywanie działań przy dowolnym połączeniu sieciowym.</translation>
<translation id="8828766846428537606">Pozwala skonfigurować domyślną stronę startową w przeglądarce <ph name="PRODUCT_NAME" /> i uniemożliwia użytkownikom jej zmianę. Jeśli jako stronę startową ustawisz stronę Nowa karta albo adres URL (wpisany ręcznie), ustawienia strony startowej użytkownika zostaną całkowicie zablokowane. Jeśli adres URL strony startowej nie zostanie określony, użytkownik jako stronę startową będzie mógł ustawić stronę Nowa karta, podając adres „chrome://newtab”.</translation>
<translation id="8833109046074170275">Uwierzytelnianie przez domyślny proces GAIA</translation>
<translation id="8838303810937202360"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zapisuje w pamięci podręcznej aplikacje i rozszerzenia instalowane przez różnych użytkowników na jednym urządzeniu, by uniknąć pobierania ich ponownie dla każdego użytkownika.
Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana albo wartość jest mniejsza niż 1 MB, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> użyje domyślnego rozmiaru pamięci podręcznej.</translation>
<translation id="8858642179038618439">Wymuś tryb bezpieczny w YouTube</translation>
<translation id="8864975621965365890">Pomija monit o odinstalowanie wyświetlany wtedy, gdy witryna jest renderowana przez <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="8870318296973696995">Strona startowa</translation>
<translation id="8882006618241293596">Blokuj uruchamianie wtyczki <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> w tych witrynach</translation>
<translation id="8906768759089290519">Włącz tryb gościa</translation>
<translation id="8908294717014659003">Pozwala określić, czy strony mogą korzystać z urządzeń do rejestrowania multimediów. Dostęp do tych urządzeń może być dozwolony domyślnie lub użytkownik może być pytany za każdym razem, gdy strona chce użyć urządzenia do rejestrowania multimediów.
Jeśli ta zasada nie zostanie ustawiona, będzie stosowane ustawienie „PromptOnAccess” i użytkownik nie będzie mógł go zmienić.</translation>
<translation id="8909280293285028130">Określa, po jakim czasie nieaktywności użytkownika blokowany jest ekran przy zasilaniu z sieci.
Jeśli ta zasada ma wartość większą niż zero, określa czas, przez który użytkownik musi pozostać bezczynny, zanim <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zablokuje ekran.
Jeśli ta zasada ma wartość równą zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nie blokuje ekranu, gdy użytkownik jest bezczynny.
Jeśli ta zasada nie jest ustawiona, używana jest domyślna wartość długości czasu.
Zalecanym sposobem blokowania ekranu przy bezczynności jest włączenie blokowania ekranu przy wstrzymaniu i skonfigurowanie systemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> do przejścia do stanu wstrzymywania po opóźnieniu bezczynności. Ta zasada powinna być używana tylko wtedy, gdy blokowanie ekranu powinno nastąpić na długo przed wstrzymaniem lub gdy wstrzymanie po bezczynności nie jest pożądane.
Wartość zasady powinna być określona w milisekundach. Wartości muszą być mniejsze niż opóźnienie bezczynności.</translation>
<translation id="891435090623616439">zakodowane jako ciąg JSON – więcej szczegółów znajdziesz na <ph name="COMPLEX_POLICIES_URL" /></translation>
<translation id="8927384992072706174">Udostępnia konfiguracje drukarek firmowych.
Ta zasada umożliwia udostępnianie konfiguracji drukarek urządzeniom z systemem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Plik nie może być większy niż 5 MB i musi być zapisany w formacie JSON. Format jest taki sam jak w słowniku NativePrinters. Szacuje się, że w pliku o tym rozmiarze można zakodować około 21 000 drukarek. Do weryfikacji integralności pobranego pliku służy skrót kryptograficzny.
Pobrany plik zostaje zapisany w pamięci podręcznej. Po każdej zmianie adresu URL lub skrótu jest pobierany ponownie.