blob: 281153713d2b4e68a496de903ab3086b40594f6d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sl">
<translation id="101438888985615157">Sukanje zaslona za 180 stopinj</translation>
<translation id="1017967144265860778">Upravljanje porabe na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="1019101089073227242">Nastavitev imenika za uporabniške podatke</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID-ji razširitev, katerih namestitev je treba uporabniku preprečiti (ali * za vse)</translation>
<translation id="102492767056134033">Nastavitev privzetega stanja zaslonske tipkovnice na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="1027000705181149370">Določi, ali se piškotki za preverjanje pristnosti, ki jih pri prijavi nastavi SAML IdP, prenesejo v uporabnikov profil.
Ko uporabnik pri prijavi potrdi pristnost prek SAML IdP, se piškotki, ki jih nastavi IdP, najprej zapišejo v začasni profil. Te piškotke je mogoče prenesti v uporabnikov profil, da ohranijo stanje preverjanja pristnosti.
Če je ta pravilnik omogočen, se piškotki, ki jih nastavi IdP, v uporabnikov profil prenesejo vsakič, ko uporabnik pri prijavi potrdi pristnost prek SAML IdP.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, se piškotki, ki jih nastavi IdP, prenesejo v uporabnikov profil samo pri prvi prijavi uporabnika v napravi.
Ta pravilnik vpliva na uporabnike, katerih domena se ujema samo z domeno za včlanitev naprave. Pri vseh drugih uporabnikih se piškotki, ki jih nastavi IdP, prenesejo v uporabnikov profil samo pri prvi prijavi uporabnika v napravi.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Omogočanje odstranjevanja elementov iz URL-jev za skripte PAC (za https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Poročanje statističnih podatkov o strojni opremi, kot je poraba CPE-ja/RAM-a.
Če je pravilnik onemogočen, se statistični podatki ne poročajo.
Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, se statistični podatki poročajo.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Začasno omogočanje zastarelih funkcij spletnega okolja</translation>
<translation id="1047128214168693844">Nobenemu mestu ne dovoli spremljanja fizične lokacije uporabnika</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurira jezik, uveljavljen na zaslonu za prijavo brskalnika <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen, bo zaslon za prijavo vedno prikazan v jeziku, ki ga posreduje prva vrednost tega pravilnika (pravilnik je opredeljen kot seznam za združljivost vnaprej). Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na prazen seznam, je zaslon za prijavo prikazan v jeziku zadnje uporabniške seje. Če je ta pravilnik nastavljen na vrednost, ki ni veljaven jezik, bo zaslon za prijavo prikazan v rezervnem jeziku (trenutno je to ameriška angleščina, en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">Omogoči oddaljeno potrditev naprave</translation>
<translation id="1093082332347834239">Če je ta nastavitev omogočena, se gostitelj za oddaljeno pomoč izvaja v procesu z dovoljenji <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Tako lahko oddaljeni uporabniki uporabljajo okna s skrbniškimi pravicami na namizju lokalnega uporabnika.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni konfigurirana, se gostitelj za oddaljeno pomoč izvaja v uporabnikovem kontekstu in oddaljeni uporabniki ne morejo uporabljati oken s skrbniškimi pravicami na namizju.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Privzeti iskalnik</translation>
<translation id="1117535567637097036">Rutine za obravnavo protokolov, nastavljene s tem pravilnikom, se ne uporabljajo pri obravnavi namer za Android.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Prikaže ikono v orodni vrstici za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurira imenik, ki ga bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za shranjevanje predpomnjenih datotek na disk.
Če ta pravilnik nastavite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal navedeni imenik ne glede na to, ali je uporabnik določil zastavico »--disk-cache-dir« ali ne. Če se želite izogniti izgubi podatkov ali drugim nepričakovanim napakam, tega pravilnika ne nastavite na korenski imenik pogona ali imenik, ki ga uporabljate za druge namene, ker <ph name="PRODUCT_NAME" /> upravlja njegovo vsebino.
Seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti, si lahko ogledate na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Če tega pravilnika ne nastavite, bo uporabljen privzeti imenik za shranjevanje predpomnjenih datotek in uporabnik ga bo lahko preglasil z zastavico »--disk-cache-dir« v ukazni vrstici.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Določa trajanje, preden se za naprave v maloprodajnem načinu na zaslonu za prijavo pokaže phranjevalnik zaslona.
Vrednost pravilnika mora biti v milisekundah.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Dovoli slike na teh mestih</translation>
<translation id="1152117524387175066">Poročanje o stanju stikala za razvijalce naprave ob zagonu.
Če je pravilnik nastavljen na »False«, se o stanju stikala za razvijalce ne poroča.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Onemogoči nadaljevanje z opozorilne strani varnega brskanja</translation>
<translation id="1166377463685560145">Določa tiskalnike, ki jih uporabnik ne more uporabljati.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je za <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> izbrana možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Če se uporablja ta pravilnik, so uporabniku na voljo vsi tiskalniki z izjemo ID-jev, navedenih v tem pravilniku.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Kako pogosto se pošljejo nalaganja stanja naprave (v milisekundah).
Če ta pravilnik ni nastavljen, je vrednost privzete pogostosti 3 ure. Najmanjša
dovoljena vrednost pogostosti je 60 sekund.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Omogočeni tiskalniki v podjetjih</translation>
<translation id="1221359380862872747">Naloži določene URL-je v predstavitveni seji</translation>
<translation id="123081309365616809">Omogočanje predvajanje vsebine v napravi</translation>
<translation id="1265053460044691532">Omejitev časa, ki je uporabniku, katerega pristnost je preverjena prek SAML-ja, na voljo za prijavo brez internetne povezave</translation>
<translation id="1291880496936992484">Opozorilo: RC4 bo v celoti odstranjen iz programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> po različici 52 (okoli septembra 2016) in ta pravilnik bo takrat prenehal delovati.
Če pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, šifrirane zbirke v protokolu TLS ne bodo omogočene, sicer pa je lahko omogočen zaradi ohranjanja združljivosti z zastarelim strežnikom. To je začasen ukrep in strežnik je treba na novo konfigurirati.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Uporabi skript .pac za proxy</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID-ji razširitev/aplikacij in URL-ji posodobitev se namestijo brez obveščanja</translation>
<translation id="1313457536529613143">Določa odstotek spremembe zakasnitve zatemnitve zaslona, kadar se zazna dejavnost uporabnika, medtem ko je zaslon v zatemnjenem načinu ali kmalu potem ko je bil izklopljen.
Če je nastavljen ta pravilnik, določa odstotek spremembe zakasnitve zatemnitve zaslona, kadar se zazna dejavnost uporabnika, medtem ko je zaslon v zatemnjenem načinu ali kmalu potem ko je bil izklopljen. S prilagoditvijo zatemnitve zaslona se prilagodijo tudi zakasnitve za izklop zaslona, zaklepanje zaslona in čas nedejavnosti, tako da se ohranijo enake razdalje od prvotno nastavljene zakasnitve za zatemnitev zaslona.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeta vrednost prilagoditve.
Vrednost prilagoditve mora biti 100 % ali več.</translation>
<translation id="131353325527891113">Pokaži uporabniška imena na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="1327466551276625742">Omogočanje poziva za konfiguracijo omrežja v stanju brez povezave</translation>
<translation id="1330145147221172764">Omogoči zaslonsko tipkovnico</translation>
<translation id="1330985749576490863">Onemogoči Google Drive prek povezav v mobilnih omrežjih v aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="13356285923490863">Ime pravilnika</translation>
<translation id="1353966721814789986">Začetne strani</translation>
<translation id="1359553908012294236">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogoči prijave gostov. Prijave gostov so profili v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />, v katerih so vsa okna v načinu brez beleženja zgodovine.
Če je ta pravilnik onemogočen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne dovoli profilov gosta.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Omogoči poizvedbe strežniku Quirks Server za profile strojne opreme.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Omogočeni tiskalniki za naprave v podjetjih</translation>
<translation id="1397855852561539316">Privzeti URL iskalnika za predlog</translation>
<translation id="1420281424655200442">Nadzira, kateri tiskalniki iz pravilnika <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> so na voljo uporabnikom.
Določa, kateri pravilnik o dostopu se uporablja za konfiguracijo tiskalnikov v velikem obsegu. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, so prikazani vsi tiskalniki. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, se omeji dostop do določenih tiskalnikov s pravilnikom <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, pravilnik <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> določa samo tiste tiskalnike, ki jih je mogoče izbrati.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se predvideva uporaba pravilnika <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Da</translation>
<translation id="1427655258943162134">Naslov ali URL strežnika proxy</translation>
<translation id="1435659902881071157">Konfiguracija omrežja na ravni naprave</translation>
<translation id="1438739959477268107">Privzeta nastavitev ustvarjanja ključev</translation>
<translation id="1454846751303307294">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerimi so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno izvajanje JavaScripta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultJavaScriptSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (odjemalci s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Nadzira vedenje uporabnikov v večprofilni seji v napravah s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen na »MultiProfileUserBehaviorUnrestricted«, je lahko uporabnik primarni ali sekundarni uporabnik v večprofilni seji.
Če je ta pravilnik nastavljen na »MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary«, je lahko uporabnik samo primarni uporabnik v večprofilni seji.
Če je ta pravilnik nastavljen na »MultiProfileUserBehaviorNotAllowed«, uporabnik ne more sodelovati v večprofilni seji.
Če nastavite to nastavitev, je uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če je nastavitev spremenjena, medtem ko je uporabnik prijavljen v večprofilno sejo, bodo vsi uporabniki v seji preverjeni, ali ustrezajo nastavitvam zanje. Seja bo zaprta, če kateri koli od uporabnikov nima več dovoljenja za sejo.
Če pravilnik ni nastavljen, se za uporabnike, ki jih upravlja podjetje, uporabi vrednost »MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary«, za neupravljane uporabnike pa »MultiProfileUserBehaviorUnrestricted«.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kliknite za predvajanje</translation>
<translation id="1466133662354365542">Omogoči funkcijo za samodejno izpolnjevanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom omogoča samodejno izpolnjevanje naslova in podatkov o kreditni kartici v spletnih obrazcih s predhodno shranjenimi podatki.
Če to nastavitev onemogočite, samodejno izpolnjevanje ne bo nikoli predlagalo ali vneslo podatkov o kreditni kartici in prav tako ne bo shranilo dodatnih podatkov o kreditni kartici, ki jih uporabnik lahko pošlje med brskanjem v spletu.
Če to nastavitev omogočite ali ne nastavite vrednosti zanjo, bo uporabnik lahko nadzoroval celotno funkcijo za samodejno izpolnjevanje (vključno s kreditnimi karticami) v uporabniškem vmesniku.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Nastavitev privzetega stanja visokokontrastnega načina funkcij za ljudi s posebnimi potrebami na prijavnem zaslonu.
Če je ta pravilnik vklopljen, bo visokokontrastni način omogočen, ko je prikazan prijavni zaslon.
Če je ta pravilnik izklopljen, bo visokokontrastni način onemogočen, ko je prikazan prijavni zaslon.
Če ta pravilnik vklopite, ga lahko uporabniki začasno preglasijo tako, da omogočijo ali onemogočijo visokokontrastni način, vendar ta nastavitev ni trajna in se privzeta nastavitev obnovi vsakič, ko je ponovno prikazan prijavni zaslon ali kadar je uporabnik eno minuto nedejaven na prijavnem zaslonu.
Če ta pravilnik ni vklopljen, je visokokontrastni način onemogočen, ko je prvič prikazan prijavni zaslon. Uporabniki lahko kadar koli omogočijo ali onemogočijo lupo, pri čemer se njegovo stanje na prijavnem zaslonu ohrani med uporabniki.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, je enotno namizje dovoljeno in
privzeto omogočeno; ta funkcija aplikacijam omogoča, da se raztezajo prek več zaslonov.
Uporabnik lahko onemogoči enotno namizje za posamezne zaslone, tako da
v nastavitvah prikaza počisti to funkcijo.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false« ali ni nastavljen, bo enotno namizje
onemogočeno. V tem primeru uporabnik funkcije ne more omogočiti.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Onemogoči funkcijo »False Start« protokola TLS</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> bo obšel vse strežnike proxy za seznam gostiteljev, naveden tukaj.
Ta pravilnik velja le, če ste v »Izberite, kako določiti nastavitve strežnika proxy« izbrali ročne nastavitve.
Če ste za nastavitve pravilnika za strežnik proxy izbrali drug način, tega pravilnika ne nastavljajte.
Če želite podrobnejše primere, obiščite:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="1504431521196476721">Potrditev na daljavo</translation>
<translation id="1509692106376861764">Ta pravilnik se ne uporablja od uveljavitve različice brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Dovoli mestom sledenje fizične lokacije uporabnika</translation>
<translation id="152657506688053119">Seznam nadomestnih URL-jev za privzetega ponudnika iskanja</translation>
<translation id="1530812829012954197">Vedno upodobi te vzorce URL-jev v gostiteljskem brskalniku</translation>
<translation id="1553684822621013552">Če je ta pravilnik omogočen, bo ARC omogočen za uporabnika
(ob upoštevanju dodatnih preverjanj nastavitev pravilnika – ARC še
vedno ne bo na voljo, če je v trenutni uporabniški seji omogočen kratkotrajni
način ali prijava z več računi).
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, uporabniki v velikih poslovnih
okoljih ne bodo mogli uporabljati ARC-ja.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Preglasitve pravilnika za delovne različice gostitelja za oddaljeni dostop, namenjene odpravljanju napak</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F in razširitve za posamezno potrditev</translation>
<translation id="1583248206450240930">Privzeto uporabi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1603058613431276040">Posreduje konfiguracije za tiskalnike v podjetjih, vezane na naprave.
Ta pravilnik vam omogoča, da posredujete konfiguracije tiskalnikov napravam z operacijskim sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Velikost datoteke ne sme presegati 5 MB in mora biti kodirana v obliki JSON. Oblika je enaka obliki imenika NativePrinters. Ocenjuje se, da je datoteka, ki vsebuje približno 21.000 tiskalnikov, kodirana kot datoteka velikosti 5 MB. Za preverjanje celovitosti se uporablja kriptografska zgoščevalna vrednost.
Datoteka se prenese in shrani v predpomnilnik. Ob vsaki spremembi URL-ja ali zgoščevalne vrednosti se znova prenese.
Če je ta pravilnik nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese datoteko s konfiguracijami tiskalnikov in omogoči, da so tiskalniki na voljo skladno s pravilniki <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> in <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Ta pravilnik ne vpliva na to, ali lahko uporabniki konfigurirajo tiskalnike v posameznih napravah. Namenjen je kot dopolnilo konfiguracijam tiskalnikov, ki jih opravijo posamezni uporabniki.
Ta pravilnik je dodatek pravilniku <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, ne bo tiskalnikov za naprave in drugi pravilniki <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> bodo prezrti.</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL-ji, ki jim bo brez poziva dovoljen dostop do naprav za zajem zvoka</translation>
<translation id="1617235075406854669">Omogočanje brisanja zgodovine brskalnika in prenosov</translation>
<translation id="163200210584085447">Vzorci na tem seznamu se bodo primerjali z varnostnim
izvorom zahtevajočega URL-ja. Če bo najdeno ujemanje, bo dostop
do naprav za zajemanje videa odobren na straneh za prijavo SAML. Če ne bo najdeno nobeno
ujemanje, bo dostop samodejno zavrnjen. Vzorci z nadomestnimi znaki
niso dovoljeni.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Dovoli vtičnik <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> na teh spletnih mestih</translation>
<translation id="1655229863189977773">Nastavi velikost predpomnilnika diska v bajtih</translation>
<translation id="166427968280387991">Strežnik proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">Ali naj se samodejno zagnani aplikaciji za kiosk brez zamika dovoli nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ta pravilnik nadzira, ali naj se samodejno zagnani aplikaciji za kiosk brez zamika dovoli nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> z označitvijo različice required_platform_version v njenem manifestu in njeno uporabo kot predpono za samodejno posodobitev ciljne različice.
Če je pravilnik omogočen, se vrednost ključa manifesta required_platform_version samodejno zagnane aplikacije za kiosk brez zamika uporabi kot predpona za samodejno posodobitev ciljne različice.
Če pravilnik ni konfiguriran ali ni omogočen, je ključ manifesta required_platform_version prezrt in samodejna posodobitev se nadaljuje kot običajno.
Opozorilo: ni priporočljivo, da nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dodelite aplikaciji za kiosk, saj tako naprava morda ne bo prejemala posodobitev programske opreme in nujnih varnostnih popravkov. Če dodelite nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, so uporabniki morda ogroženi.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Na voljo podpora za:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Javna seja za samodejno prijavo</translation>
<translation id="1689963000958717134">Omogoča pošiljanje omrežne konfiguracije, ki se uporablja za vse uporabnike, v napravo s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Omrežna konfiguracija je niz v obliki zapisa JSON, kot je določeno z obliko konfiguracije odprtega omrežja, opisano na <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Nastavitev omejitve prenosa semen različic</translation>
<translation id="172374442286684480">Vsem spletnim mestom je omogočeno nastavljanje lokalnih podatkov</translation>
<translation id="1734716591049455502">Nastavitev možnosti za oddaljen dostop</translation>
<translation id="1736269219679256369">Dovoli nadaljevanje s strani z opozorilom SSL</translation>
<translation id="1749815929501097806">Določa pogoje storitve, ki jih mora uporabnik sprejeti, preden začne sejo lokalnega računa v napravi.
Če je pravilnik nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese pogoje storitve in jih predstavi uporabniku, ko ta začne sejo lokalnega računa v napravi. Uporabnik lahko začne sejo, samo če sprejme pogoje storitve.
Če pravilnik ni nastavljen, niso prikazani nobeni pogoji storitve.
Pravilnik naj bo nastavljen na URL, s katerega lahko <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese pogoje storitve. Ti morajo biti v obliki navadnega besedila vrste MIME in brez označevanja.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokiraj vse prenose</translation>
<translation id="1781356041596378058">Ta pravilnik prav tako nadzira dostop do možnosti za razvijalce za Android. Če ta pravilnik omogočite, uporabniki ne morejo dostopati do možnosti za razvijalce. Če ta pravilnik onemogočite ali ga ne nastavite, uporabniki lahko dostopajo do možnosti za razvijalce, tako da se v aplikaciji Nastavitve za Android sedemkrat dotaknejo številke gradnje.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Seznam pripetih aplikacij v zaganjalniku</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokiraj piškotke na teh mestih</translation>
<translation id="1827523283178827583">Uporabi fiksne strežnike proxy</translation>
<translation id="1843117931376765605">Osveži oceno za uporabniški pravilnik</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurira pravilnike, povezane s hitrim odklepanjem.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Določa parametre, uporabljene pri takojšnjem iskanju z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {searchTerms}, bo zamenjana s pravimi podatki iskalnih izrazov.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za takojšnje iskanje poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Opozorilo: preklop na različico TLS-ja bo odstranjen iz brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> po različici 52 (približno septembra 2016) in ta pravilnik bo takrat prenehal delovati.
Če rokovanje TLS ne uspe, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pred tem poskusi vzpostaviti povezavo z nižjo različico TLS-ja, da mu ni treba upoštevati napak v strežnikih HTTPS. Ta nastavitev konfigurira različico, pri kateri se postopek preklopa ustavi. Če strežnik pravilno izvede pogajanja glede različice (tj. brez prekinitve povezave), se ta nastavitev ne uporabi. Ne glede na to mora biti vzpostavljena povezava skladna s pravilnikom SSLVersionMin.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali če je nastavljen na »tls1.2«, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne izvede več tega preklopa. S tem ni onemogočena podpora za starejše različice TLS-ja, temveč je zgolj določeno, ali <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo upošteval strežnikov z napakami, ki ne morejo pravilno izvesti pogajanj glede različice.
Če je treba ohraniti združljivost s strežnikom z napakami, je pravilnik lahko nastavljen na »tls1«. To je začasen ukrep in napake v strežniku je treba hitro odpraviti.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Če je ta pravilnik nastavljen na prazen niz ali ni nastavljen, sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> med potekom prijave uporabnika ne bo prikazal možnosti samodokončanja.
Če je ta pravilnik nastavljen na niz, ki predstavlja ime domene, bo <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pri prijavi uporabnika prikazal možnost samodokončanja, s čimer bo uporabniku omogočeno, da vnese samo uporabniško ime brez končnice imena domene. Uporabnik bo lahko prepisal končnico tega imena domene.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Glavna dovoljenja</translation>
<translation id="186719019195685253">Dejanje, ki se izvede, ko je pri napajanju iz električnega omrežja dosežena zakasnitev zaradi nedejavnosti</translation>
<translation id="187819629719252111">Omogoča dostop do lokalnih datotek v računalniku, tako da programu <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoli prikaz pogovornih oken za izbiro datotek.
Če to nastavitev omogočite, lahko uporabniki odpirajo pogovorna okna za izbiro datotek.
Če to nastavitev onemogočite, se vsakič, ko uporabnik izvede dejanje, ki bi odprlo pogovorno okno za izbiro datoteke (npr. uvoz zaznamkov, prenos datotek iz računalnika, shranjevanje seznamov ipd.), prikaže sporočilo in predpostavi, da je uporabnik v pogovornem oknu za izbiro datoteke kliknil »Prekliči«.
Če ta možnost ni nastavljena, lahko uporabniki kot običajno odpirajo pogovorna okna za izbiro datotek.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Določi časovni pas za napravo. Uporabniki lahko v trenutni seji preglasijo izbrani časovni pas. Pri odjavi je spet nastavljen izbrani časovni pas. Če je navedena neveljavna vrednost, je pravilnik kljub temu aktiviran s časovnim pasom »GMT«. Če je naveden prazen niz, je pravilnik prezrt.
Če ta pravilnik ni uporabljen, se uporablja trenutno aktivni časovni pas, če pa uporabniki spremenijo časovni pas, ta ostane nastavljen. Če en uporabnik torej spremeni časovni pas, to vpliva na zaslon za prijavo in na vse druge uporabnike.
Nove naprave imajo na začetku nastavljen ameriški/tihomorski časovni pas.
Oblika zapisa vrednosti je v skladu z imeni časovnih pasov v zbirki podatkov o časovnih pasovih IANA (glejte »https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database«). Večino časovnih pasov je mogoče navesti kot »celina/velemesto« ali »ocean/velemesto«.
Če nastavite ta pravilnik, je v celoti onemogočeno samodejno določanje časovnega pasu glede na lokacijo naprave. Preglasi tudi pravilnik SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Dovoli izvajanje JavaScripta vsem mestom</translation>
<translation id="193259052151668190">Seznam dovoljenih naprav USB, katerih povezavo je mogoče prekiniti</translation>
<translation id="1933378685401357864">Slika za ozadje</translation>
<translation id="1956493342242507974">Nastavitev upravljanja porabe na prijavnem zaslonu v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
S tem pravilnikom lahko nastavite, kako deluje <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ko uporabnik nekaj časa ni dejaven in je prikazan prijavni zaslon. Pravilnik nadzira več nastavitev. Za podrobnosti posameznih nastavitev in njihove obsege vrednosti si oglejte ustrezne pravilnike, ki v seji nadzirajo upravljanje porabe. Edini odstopanji od teh pravilnikov sta:
* dejanja, ki se izvedejo v stanju nedejavnosti ali ob zapiranju pokrova, ne smejo končati seje;
* privzeto dejanje v stanju nedejavnosti, ko se računalnik napaja iz električnega omrežja, je zaustavitev.
Če nastavitev ni določena, se uporabi privzeta vrednost.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vse nastavitve uporabijo privzete vrednosti.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Ali naj se dovoli potrdila, ki jih izdajo lokalna sidra zaupanja in jim manjka razširitev subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1964634611280150550">Način brez beleženja zgodovine je onemogočen</translation>
<translation id="1964802606569741174">Ta pravilnik ne vpliva na aplikacijo YouTube za Android. Če naj bo varni način v YouTubu uveljavljen, mora biti namestitev aplikacije YouTube za Android onemogočena.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Preglasi pravilnike za delovne različice gostitelja za oddaljeni dostop, namenjene odpravljanju napak.
Vrednost je razčlenjena kot slovar JSON preslikav imen pravilnika v vrednosti pravilnika.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Samoposodobitveni paketi v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> se lahko namesto prek protokola HTTPS prenesejo prek protokola HTTP. To omogoča neposredno predpomnjenje HTTP za prenose HTTP.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, poskuša <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> samoposodobitvene pakete prenesti prek HTTP. Če je ta pravilnik nastavljen na »false« ali ni nastavljen, se za prenos samoposodobitvenih paketov uporabi HTTPS.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Upravljanje porabe</translation>
<translation id="201557587962247231">Pogostost nalaganja poročil o stanju naprave</translation>
<translation id="2018836497795982119">Določa obdobje v milisekundah, po katerem se storitvi za upravljanje naprave pošlje poizvedba za uporabniške podatke pravilnika.
Z nastavitvijo tega pravilnika se preglasi privzeta vrednost 3 ur. Veljavne vrednosti za ta pravilnik so med 1.800.000 (30 minut) in 86.400.000 (1 dan). Vrednosti, ki niso v tem obsegu, bodo spremenjene na ustrezno mejo obsega. Če okolje podpira obvestila pravilnika, je zakasnitev osvežitve nastavljena na 24 ur, ker je pričakovano, da obvestila pravilnika ob vsakokratni zamenjavi pravilnika samodejno vsilijo osvežitev.
Če tega pravilnika ne nastavitev, bo brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal privzeto vrednost 3 ur.
Če okolje podpira obvestila pravilnika, je zakasnitev osvežitve nastavljena na 24 ur (prezrejo se vse privzete nastavitve in vrednost tega pravilnika), ker je pričakovano, da obvestila pravilnika ob vsakokratni zamenjavi pravilnika samodejno vsilijo osvežitev, zaradi česar so pogostejše osvežitve nepotrebne.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfiguriranje imena domene, potrebnega za odjemalce za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="2030905906517501646">Privzeta ključna beseda iskalnika</translation>
<translation id="203096360153626918">Ta pravilnika ne vpliva na aplikacije za Android. Tudi če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="FALSE" />, bodo aplikacije lahko preklopile v celozaslonski način.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Onemogočeni tiskalniki v podjetjih</translation>
<translation id="2063380907529983889">Nadzira, kateri tiskalniki iz pravilnika <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> so na voljo uporabnikom.
Določa, kateri pravilnik o dostopu se uporablja za konfiguracijo tiskalnikov v velikem obsegu. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, so prikazani vsi tiskalniki. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, se omeji dostop do določenih tiskalnikov s pravilnikom <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, pravilnik <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> določa samo tiste tiskalnike, ki jih je mogoče izbrati.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se predvideva uporaba pravilnika <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Določa, katere načine preverjanja pristnosti HTTP podpira <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Možne vrednosti so »basic«, »digest«, »ntlm« in »negotiate«. Več vrednosti ločite z vejicami.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bodo uporabljeni vsi štirje načini.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokira dostop do spletnih mest zunaj paketov vsebine</translation>
<translation id="2077129598763517140">Uporabi strojno pospeševanje, če je na voljo</translation>
<translation id="2077273864382355561">Časovni zamik izklopa zaslona ob napajanju iz akumulatorja</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfiguriranje najmanjše dovoljene različice Chroma za napravo.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabilna različica</translation>
<translation id="2098658257603918882">Omogoči poročanje o uporabi in podatkih, povezanih z zrušitvami</translation>
<translation id="2113068765175018713">Omejitev časa dejavnosti naprave samodejnim vnovičnim zagonom</translation>
<translation id="2127599828444728326">Dovoli obvestila na teh mestih</translation>
<translation id="2131902621292742709">Časovni zamik zatemnitve zaslona ob napajanju iz akumulatorja</translation>
<translation id="2134437727173969994">Dovoli zaklepanje zaslona</translation>
<translation id="2137064848866899664">Če je ta pravilnik nastavljen, je vsak zaslon zasukan na
določeno postavitev pri vsakem vnovičnem zagonu in pri prvi povezavi
po spremembi vrednosti pravilnika. Uporabnik lahko po prijavi
na strani z nastavitvami spremeni sukanje, vendar bo pri naslednjem
vnovičnem zagonu vrednost pravilnika preglasila njegovo nastavitev.
Ta pravilnika velja za primarne in sekundarne zaslone.
Če pravilnik ni nastavljen, je privzeta vrednost 0 stopinj in uporabnik
jo lahko spremeni. V tem primeru se privzeta vrednost ob vnovičnem
zagonu ne uveljavi znova.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfiguriranje pravilnikov za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" /> – to je funkcija, ki uporabnikom omogoča predvajanje vsebine zavihkov, spletnih mest ali namizja iz brskalnika na oddaljene zaslone ali zvočne sisteme.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Časovni zamik nedejavnosti ob napajanju iz električnega omrežja</translation>
<translation id="2170233653554726857">Omogočanje optimizacije za WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Če je ta pravilnik nastavljen, je samodejno zaznavanje časovnega pasu odvisno od vrednosti nastavitve:
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, lahko uporabniki z običajnimi kontrolniki v chrome://settings nadzirajo samodejno zaznavanje časovnega pasu.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionDisabled, so kontrolniki za samodejno zaznavanje časovnega pasu v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu je vedno izklopljeno.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, so kontrolniki za časovni pas v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu je vedno vklopljeno. Pri zaznavanju časovnega pasu se za določanje lokacije uporablja samo IP.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, so kontrolniki za časovni pas v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu bo vedno vklopljeno. Seznam vidnih dostopnih točk Wi-Fi bo vedno poslan v strežnik API-ja za geolokacijo zaradi natančnega zaznavanja časovnega pasu.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, so kontrolniki za časovni pas v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu bo vedno vklopljeno. Podatki o lokaciji (na primer dostopne točke Wi-Fi, dosegljive bazne postaje, GPS) bodo poslani v strežnik zaradi natančnega zaznavanja časovnega pasu.
Če ta pravilnik ni nastavljen, deluje, kot da je nastavljena možnost TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Če je nastavljen pravilnik SystemTimezone, preglasi ta pravilnik. V tem primeru je samodejno zaznavanje časovnega pasu v celoti onemogočeno.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Uveljavitev vsaj Zmerno omejenega načina v YouTubu</translation>
<translation id="2183294522275408937">Ta nastavitev nadzira, kako pogosto zaklenjeni zaslon zahteva vnos gesla, če želi uporabnik naprej uporabljati hitro odklepanje. Ob vsakem odpiranju zaklenjenega zaslona se preveri čas, ki je pretekel od zadnjega vnosa gesla – če presega to vrednost, ob odpiranju zaklenjenega zaslona hitro odklepanje ne bo na voljo. Če se uporabnik zadrži pri zaklenjenem zaslonu dlje od tega časovnega obdobja, bo od uporabnika zahtevano geslo, ko naslednjič vnese napačno kodo ali znova odpre zaklenjeni zaslon, kar koli se zgodi prej.
Če je ta nastavitev konfigurirana, bodo morali uporabniki, ki uporabljajo hitro odklepanje, na zaklenjenem zaslonu vnesti geslo glede na to nastavitev.
Če ta nastavitev ni konfigurirana, bodo morali uporabniki, ki uporabljajo hitro odklepanje, na zaklenjenem zaslonu vnesti geslo vsak dan.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Ta pravilnik je zastarel v različici M61, uporabite EcryptfsMigrationStrategy.
Določa, kako naj deluje naprava, ki je bila dobavljena z ecryptfs in mora preiti na šifriranje ext4.
Če ta pravilnik nastavite na »DisallowArc«, bodo aplikacije za Android onemogočene za vse uporabnike naprave (vključno s tistimi, ki že imajo šifriranje ext4) in nobenemu uporabniku ne bo ponujena selitev s šifriranja ecryptfs na ext4.
Če ta pravilnik nastavite na »AllowMigration«, bo uporabnikom z domačimi imeniki ecryptfs po potrebi ponujena selitev na šifriranje ext4 (trenutno, ko je za napravo na voljo Android N).
Ta pravilnik se ne uporablja za aplikacije za kiosk – njihova selitev je opravljena samodejno. Če ta pravilnik ni nastavljen, bo naprava delovala, kot da bi bila izbrana možnost »DisallowArc«..</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfiguracija seznama dovoljenih za izvorno pošiljanje sporočil</translation>
<translation id="2204753382813641270">Nadzor samodejnega skrivanja police</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametri za iskalni URL, ki uporablja POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Privzeta nastavitev obveščanja</translation>
<translation id="2231817271680715693">Uvoz zgodovine brskanja privzetega brskalnika ob prvem zagonu</translation>
<translation id="2236488539271255289">Nobenemu mestu ne dovoli nastavljanja lokalnih podatkov</translation>
<translation id="2240879329269430151">Omogoča nastavitev, ali je spletnim mestom dovoljeno prikazovati pojavna okna. Prikazovanje pojavnih oken je mogoče dovoliti ali zavrniti za vsa spletna mesta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljen pravilnik »BlockPopups« in uporabnik ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Ta pravilnik nastavi omogočanje navidezne tipkovnice kot vhodne naprave v sistemu Chrome OS. Uporabniki tega pravilnika ne morejo preglasiti.
 Če je pravilnik nastavljen na »true«, je zaslonska navidezna tipkovnica vedno omogočena.
Če je nastavljen na »false«, je zaslonska navidezna tipkovnica vedno onemogočena.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti. Uporabniki bodo kljub temu še vedno lahko omogočili/onemogočili zaslonsko tipkovnico za ljudi s posebnimi potrebami, ki ima prednost pred navidezno tipkovnico, ki jo ureja ta pravilnik. Če želite nadzirati zaslonsko tipkovnico za ljudi s posebnimi potrebami, si oglejte pravilnik |VirtualKeyboardEnabled|.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je zaslonska tipkovnica sprva onemogočena, vendar jo lahko uporabnik kadar koli omogoči. Na odločanje o prikazu tipkovnice lahko vplivajo tudi hevristična pravila.</translation>
<translation id="228659285074633994">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se pokaže pogovorno okno z opozorilom, če se napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže pogovorno okno z opozorilom, da bo izveden ukrep zaradi nedejavnosti.
Če pravilnik ni nastavljen, pogovorno okno z opozorilom ni prikazano.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> lahko uporablja Googlovo spletno storitev za preverjanje črkovanja. Če je ta nastavitev omogočena, bo ta storitev vedno uporabljena. Če je ta nastavitev onemogočena, storitev ne bo nikoli uporabljena.
Preverjanje črkovanja je še vedno mogoče z uporabo prenesenega slovarja; ta pravilnik nadzira samo uporabo spletne storitve.
Če ta nastavitev ni nastavljena, lahko uporabniki izberejo, ali bo storitev preverjanja črkovanja uporabljena ali ne.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Predvajanje videoposnetkov v aplikacijah za Android se ne upošteva, tudi če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">Konfiguriranje privzete strani »Nov zavihek« v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Določi seznam omogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="2303795211377219696">Omogočanje samodejnega izpolnjevanja za kreditne kartice</translation>
<translation id="2309390639296060546">Privzeta nastavitev geolokacije</translation>
<translation id="2312134445771258233">Omogoča, da nastavite strani, ki se naložijo pri zagonu.
Vsebina seznama »URL-ji, ki naj se odprejo ob zagonu« se prezre, razen če v možnosti »Dejanje ob zagonu« izberete »Odpri seznam URL-jev«.</translation>
<translation id="2334591568684482454">Konfigurira razpoložljivost in delovanje funkcije posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Posamezne nastavitve je mogoče določiti v lastnostih datoteke JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Če je nastavljeno na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, bodo uporabniki lahko sprožili potek postopka »powerwash« zaradi namestitve posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Če pravilnik ni nastavljen, funkcija posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> ne bo na voljo.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim se določijo, ki lahko prikazujejo slike.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultImagesSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Zamik samodejne prijave v javno sejo.
Če pravilnik |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ni nastavljen, se ne uporablja. V nasprotnem primeru:
Če je pravilnik nastavljen, določa trajanje uporabnikove nedejavnosti pred samodejno prijavo v javno sejo, ki jo določa pravilnik |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Če pravilnik ni nastavljen, se za časovno omejitev uporabi 0 milisekund.
Ta pravilnik je določen v milisekundah.</translation>
<translation id="237494535617297575">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki lahko prikazujejo obvestila.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultNotificationsSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Omogočanje zaklepanja preklopa zaslona iz mirovanja</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokiraj obvestila na teh mestih</translation>
<translation id="2418507228189425036">Onemogoči shranjevanje zgodovine brskanja v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Če je ta nastavitev omogočena, se zgodovina brskanja ne shranjuje. Ta nastavitev prav tako onemogoča sinhronizacijo zavihkov.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, se zgodovina brskanja shranjuje.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Preglasi pravila za izbiro privzetega tiskalnika za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ta pravilnik določa pravila za izbiro privzetega tiskalnika v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />, do česar pride, ko je funkcija tiskanja prvič uporabljena s profilom.
Če je ta pravilnik nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> poskuša poiskati tiskalnik, ki se ujema z vsemi določenimi atributi, in ga izbere kot privzetega. Izbran je prvi tiskalnik, ki se ujema s pravilnikom. V primeru neenoličnega ujemanja je lahko izbran kateri koli tiskalnik, ki se ujema, odvisno od vrstnega reda odkrivanja tiskalnikov.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali v časovni omejitvi ni najden tiskalnik, ki se ujema, je tiskalnik privzeto vgrajeni tiskalnik PDF.
Vrednost je razčlenjena kot predmet JSON skladno s to shemo:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Ali naj se iskanje tiskalnika, ki se ujema, omeji na določeno skupino tiskalnikov.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regularni izraz, ki se ujema z ID-jem tiskalnika.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regularni izraz, ki se ujema s prikaznim imenom tiskalnika.",
"type": "string"
}
}
}
Tiskalniki, povezani s storitvijo tiskanja v oblaku <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />, so obravnavni kot <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, ostali tiskalniki pa so razvrščeni kot <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Če izpustite polje, se ujemajo vse vrednosti. Če na primer ne določite povezave, predogled tiskanja začne odkrivanje vseh vrst tiskalnikov – lokalnih in v oblaku.
Vzorci regularnega izraza morajo upoštevati sintakso JavaScript RegExp in pri ujemanjih se razlikuje med malimi in velikimi črkami.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Omogoči dinamični način za <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, je dinamični način za <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogočen.
Če to nastavitev onemogočite, je dinamični način za <ph name="PRODUCT_NAME" /> onemogočen.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, je uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če te nastavitve ne nastavite, se lahko uporabnik odloči, ali želi uporabljati to funkcijo.
Ta nastavitev je bila odstranjena iz programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 in novejših različic.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Dovoli prijavo v <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Omogočanje bližnjičnih tipk, da se obide samodejna prijava.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »True« in je lokalni račun v napravi konfiguriran tako, da pri samodejni prijavi ni zakasnitve, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> upošteva bližnjične tipke Ctrl + Alt + S, da obide samodejno prijavo in prikaz zaslona za prijavo.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False«, samodejne prijave brez zakasnitve (če je konfigurirana) ni mogoče obiti.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Območne nastavitve programa</translation>
<translation id="2466131534462628618">Prestrezni portal za preverjanje pristnosti prezre strežnik proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">Izvorno pošiljanje sporočil</translation>
<translation id="2483146640187052324">Predvidevaj omrežna dejanja v kateri koli omrežni povezavi</translation>
<translation id="2486371469462493753">Onemogoča uveljavljanje zahtev pravilnika o preglednosti potrdila za navedene URL-je.
Ta pravilnik omogoča, da potrdila za imena gostiteljev v navedenih URL-jih niso razkrita na podlagi pravilnika o preglednosti potrdila. To omogoča nadaljnjo uporabo potrdil, ki bi bila sicer obravnavana, kot da niso zaupanja vredna, ker niso bila ustrezno javno razkrita, vendar otežuje odkrivanje neustrezno izdanih potrdil za te gostitelje.
Vzorec URL-ja je oblikovan v skladu s tem: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Glede na to, da so potrdila za dano ime gostitelja veljavna neodvisno od sheme, vrat ali poti, se upošteva samo del URL-ja z imenom gostitelja. Gostitelji z nadomestnimi znaki niso podprti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo vsako potrdilo, ki mora biti razkrito na podlagi pravilnika o preglednosti potrdila, obravnavano, kot da ni zaupanja vredno, če ne bo razkrito skladno s pravilnikom o preglednosti potrdila.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Omogočanje poziva za konfiguracijo omrežja v stanju brez povezave.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »True« in je lokalni račun v
napravi konfiguriran tako, da pri samodejni prijavi ni zakasnitve, naprava pa nima dostopa do interneta, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže poziv za konfiguracijo omrežja.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False«, se namesto poziva za konfiguracijo omrežja prikaže sporočilo o napaki.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Vedno samodejno skrij polico</translation>
<translation id="2514328368635166290">Določa URL ikone priljubljene strani privzetega ponudnika iskanja.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ikona za ponudnika iskanja ne bo prikazana.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Omogoča tiskanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki tiskajo.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo tiskati. Tiskanje je onemogočeno v meniju ključa, razširitvah, aplikacijah JavaScript itn. Tiskanje je še vedno mogoče prek vtičnikov, ki pri tiskanju zaobidejo <ph name="PRODUCT_NAME" />. Nekatere aplikacije Flash imajo na primer možnost tiskanja v priročnem meniju, česar ta pravilnik ne obsega.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Omogočanje predvajanje zvoka</translation>
<translation id="2521581787935130926">Prikaz bližnjice za aplikacije v vrstici z zaznamki</translation>
<translation id="2529700525201305165">Določa, kateri uporabniki se lahko prijavijo v storitev <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfiguriranje seznama vsiljenih namestitev aplikacij in razširitev</translation>
<translation id="253135976343875019">Časovni zamik opozorila o nedejavnosti ob napajanju iz električnega omrežja</translation>
<translation id="2552966063069741410">Časovni pas</translation>
<translation id="2562339630163277285">Določa URL iskalnika, ki se uporablja za prikaz rezultatov dinamičnega iskanja. URL mora vsebovati niz »<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />«, ki ga bo ob času poizvedbe nadomestilo besedilo, ki ga je uporabnik vnesel do takrat.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ne bo prikazan noben rezultat dinamičnega iskanja.
Googlov URL za rezultate dinamičnega iskanja je mogoče določiti kot: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Če je ta pravilnik onemogočen, bo sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> onemogočil Bluetooth in ga uporabnik ne bo mogel znova omogočiti.
Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bo uporabnik lahko Bluetooth po želji omogočil ali onemogočil.
Če je ta pravilnik nastavljen, ga uporabnik ne more spremeniti ali preglasiti.
Ko omogočite Bluetooth, se mora uporabnik odjaviti in znova prijaviti, da bodo spremembe izvedene (če Bluetooth onemogočite, tega uporabniku ni treba storiti).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Omogoči ali onemogoči strežnik proxy za stiskanje podatkov in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če omogočite ali onemogočite to nastavitev, je uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo lahko uporabnik sam izbiral, ali želi uporabiti funkcijo strežnika proxy za stiskanje podatkov.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Nastavi <ph name="PRODUCT_NAME" /> za privzeti brskalnik</translation>
<translation id="2592091433672667839">Trajanje nedejavnosti, preden se v maloprodajnem načinu na zaslonu za prijavo pokaže ohranjevalnik zaslona</translation>
<translation id="2623014935069176671">Čakanje na začetno dejavnost uporabnika</translation>
<translation id="262740370354162807">Omogoča pošiljanje dokumentov v storitev <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Vklop izgovorjave</translation>
<translation id="2646290749315461919">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta sledijo uporabnikovi fizični lokaciji. Sledenje uporabnikovi fizični lokaciji je lahko privzeto dovoljeno, privzeto zavrnjeno ali pa je lahko uporabnik vprašan vsakič, ko spletno mesto zahteva fizično lokacijo.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljen pravilnik »AskGeolocation« in uporabnik ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Dejanje, ki naj se izvede, ko uporabnik zapre pokrov</translation>
<translation id="2655233147335439767">Določa URL iskalnika, ki se uporablja pri privzetem iskanju. URL mora vsebovati niz »<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />«, ki ga bodo ob času poizvedbe nadomestili izrazi, ki jih išče uporabnik.
Googlov URL za iskanje je mogoče določiti kot: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Ta možnost mora biti nastavljena, ko je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«, in bo veljala samo v tem primeru.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nikoli ne uporabi proxyja</translation>
<translation id="267596348720209223">Določa kodiranja znakov, ki jih podpira ponudnik iskanja. Kodiranja so imena kodnih strani, na primer UTF-8, GB2312 in ISO-8859-1. Poskusi uporabe potekajo po navedenem vrstnem redu.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo uporabljena privzeta nastavitev, ki je UTF-8.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="2682225790874070339">Onemogoči Google Drive v aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">Omogoči funkcijo stiskanja podatkov v strežniku proxy</translation>
<translation id="2731627323327011390">Onemogočanje uporabe potrdil sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aplikacijam ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skrivanje aplikacije Spletna trgovina Chrome in povezave v nogi na strani »Nov zavihek« in v zaganjalniku aplikacij v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen na »True«, so ikone skrite.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False« ali ni konfiguriran, so ikone vidne.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registracija rutin za obravnavo protokola</translation>
<translation id="2746016768603629042">Ta pravilnik je zastarel, namesto tega uporabite pravilnik »DefaultJavaScriptSetting«.
Uporabiti ga je mogoče za onemogočen JavaScript v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta nastavitev onemogočena, spletne strani ne morejo uporabljati JavaScripta in uporabnik te vrednosti ne more spremeniti.
Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, lahko spletne strani uporabljajo JavaScript, toda uporabnik lahko to nastavitev spremeni.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Omejitev obsega lokalnih vrat UDP, ki jih uporablja tehnologija WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Vrste razširitev/aplikacij, katerih namestitev je dovoljena</translation>
<translation id="2759224876420453487">Nadzor vedenja uporabnikov v večprofilni seji</translation>
<translation id="2761483219396643566">Časovni zamik opozorila o nedejavnosti ob napajanju iz akumulatorja</translation>
<translation id="2762164719979766599">Določa seznam lokalnih računov za napravo, ki bodo prikazani na zaslonu za prijavo.
Vsak vnos na seznamu določa identifikator, ki se uporablja interno za razlikovanje med lokalnimi računi za napravo.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Določa tiskalnike, ki jih uporabnik lahko uporablja.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je za pravilnik <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> izbrana možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Če se uporablja ta pravilnik, so uporabniku na voljo samo tiskalniki z ID-ji, ki se ujemajo z vrednostmi v tem pravilniku. ID-ji morajo ustrezati vnosom v datoteki, določeni v pravilniku <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Nastavitev zahtevanega imena domene za dostop do oddaljenih gostiteljev</translation>
<translation id="2787173078141616821">Poročanje podatkov o stanju Androida</translation>
<translation id="2801230735743888564">Uporabnikom dovoli igranje skrite igre z dinozavrom, ko je naprava brez internetne povezave.
Če je ta pravilnik onemogočen, uporabniki ne bodo mogli igrati skrite igre z dinozavrom, ko je naprava brez internetne povezave. Če je nastavitev omogočena, bodo uporabniki lahko igrali igro. Če ta pravilnik ni nastavljen, uporabniki igre ne bodo mogli igrati v včlanjenem OS Chrome, lahko pa jo bodo igrali v drugih okoliščinah.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Dovoli vsem mestom, da pokažejo pojavna okna</translation>
<translation id="2808013382476173118">Omogoča uporabo strežnikov STUN, ko oddaljeni odjemalci poskušajo vzpostaviti zvezo s tem računalnikom.
Če je ta nastavitev omogočena, lahko oddaljeni odjemalci odkrijejo te računalnike in se povežejo z njimi, tudi če jih ločuje požarni zid.
Če je ta nastavitev onemogočena in izhodne povezave UDP filtrira požarni zid, bo ta računalnik dovolil samo povezave iz odjemalskih računalnikov v lokalnem omrežju.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo nastavitev omogočena.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Lokacija registra sistema Windows za odjemalce s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Omogoči način brez beleženja zgodovine</translation>
<translation id="2838830882081735096">Prepoved selitve podatkov in ARC-ja</translation>
<translation id="2844404652289407061">Omogoči razpoložljivost funkcije »Dotaknite se za iskanje« v pogledu vsebine brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če omogočite to nastavitev, je funkcija »Dotaknite se za iskanje« na voljo uporabniku, ki lahko to funkcijo vkopi ali izklopi.
Če onemogočite to nastavitev, bo funkcija »Dotaknite se za iskanje« v celoti onemogočena.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je enako, kot če je funkcija omogočena. Glejte zgornji opis.</translation>
<translation id="285480231336205327">Omogoči visokokontrastni način</translation>
<translation id="2854919890879212089">Povzroči, da <ph name="PRODUCT_NAME" /> kot privzeto možnost v predogledu tiskanja uporabi sistemsko privzet tiskalnik namesto nazadnje uporabljenega tiskalnika.
Če onemogočite to nastavitev ali ne nastavite vrednosti, predogled tiskanja kot privzeti cilj uporabi nazadnje uporabljeni tiskalnik.
Če omogočite to nastavitev, predogled tiskanja kot privzeti cilj uporabi privzeti tiskalnik operacijskega sistema.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Zaustavitev</translation>
<translation id="2874209944580848064">Opomba glede naprav s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ki podpirajo aplikacije za Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Onemogoči iskanje CNAME pri pogajanju o preverjanju pristnosti Kerberos</translation>
<translation id="2884728160143956392">Na teh mestih dovoli samo sejne piškotke</translation>
<translation id="2893546967669465276">Pošiljanje sistemskih dnevnikov v strežnik za upravljanje</translation>
<translation id="2899002520262095963">Aplikacije za Android lahko uporabljajo omrežne konfiguracije in potrdila overitelja potrdil, nastavljena s tem pravilnikom, vendar nimajo dostopa do nekaterih možnosti konfiguracij.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Seznam razširitev AppPack</translation>
<translation id="2908277604670530363">Največje dovoljeno število hkratnih povezav s strežnikom proxy</translation>
<translation id="2956777931324644324">Ta pravilnik se ne uporablja od uveljavitve različice brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 36.
Določa, ali mora biti razširitev za potrdila, domensko vezana na TLS, omogočena.
Ta nastavitev se uporablja, da se razširitev za potrdila, domensko vezana na TLS, omogoči za preskušanje. Ta poskusna nastavitev bo v prihodnosti odstranjena.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Ne dovoli nobenemu spletnemu mestu zahtevanja dostopa do naprav Bluetooth prek API-ja za Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Vrsta računa za preverjanje pristnosti z razširitvijo <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Pravila, kdaj se obide proxy</translation>
<translation id="2960691910306063964">Omogočanje ali onemogočanje preverjanja pristnosti brez kode PIN za gostitelje za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="2976002782221275500">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se zaslon zatemni, če se napaja iz akumulatorja.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nad nič, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zatemni zaslon.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zatemni zaslona, ko uporabnik postane nedejaven.
Če pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik izklopa zaslona (če je nastavljen) in časovnik zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Omogočanje ARC-ja</translation>
<translation id="2987227569419001736">Nadzor uporabe API-ja za Web Bluetooth</translation>
<translation id="3001534538097271560">Če onemogočite ta pravilnik, uporabnikom preprečite, da bi pošiljali nekatere informacije o sistemu in vsebino strani v Googlove strežnike. Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, je uporabnikom dovoljeno pošiljati nekatere informacije o sistemu in vsebino strani Varnemu brskanju zaradi hitrejšega zaznavanja nevarnih aplikacij in spletnih mest.
Več informacij o Varnem brskanju je na voljo na https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Uvrščanje aplikacij za zapiske, ki so omogočene na zaklenjenem zaslonu sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, na seznam dovoljenih</translation>
<translation id="3030000825273123558">Omogoči pošiljanje podatkov</translation>
<translation id="3034580675120919256">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta izvajajo JavaScript. Izvajanje JavaScripta je lahko dovoljeno ali zavrnjeno za vsa spletna mesta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo omogočen pravilnik »AllowJavaScript«, uporabnik pa ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Nadaljuj izvajanje programov v ozadju, ko je <ph name="PRODUCT_NAME" /> zaprt</translation>
<translation id="3046192273793919231">Pošiljanje omrežnih paketov v strežnik za upravljanje zaradi spremljanja stanja povezave</translation>
<translation id="3048744057455266684">Če je pravilnik nastavljen in predlagani iskalni URL iz naslovne vrstice vsebuje ta parameter v poizvedbi ali identifikatorju delov, predlog prikaže iskalne izraze in ponudnika iskanja namesto neobdelanega iskalnega URL-ja.
Pravilnik je izbiren. Če ga ne nastavite, iskalni izrazi ne bodo nadomeščeni.
Pravilnik se upošteva samo, če je pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled« omogočen.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Omogoča izklop optimizacije WPAD (samodejno odkrivanje strežnikov proxy v spletu) v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta pravilnik onemogočen, je optimizacija WPAD onemogočena, zaradi česa mora <ph name="PRODUCT_NAME" /> čakati dlje na strežnike WPAD, ki temeljijo na DNS-ju. Če pravilnik ni nastavljen ali je omogočen, je optimizacija WPAD omogočena.
 Neodvisno od tega, ali je pravilnik nastavljen oziroma kako je nastavljen, uporabniki ne morejo spremeniti nastavitve optimizacije WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Ohranjevalnik zaslona na zaslonu za prijavo v maloprodajnem načinu</translation>
<translation id="3072847235228302527">Nastavitev pogojev storitve za lokalni račun v napravi.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfiguriranje sprejemnika za Google Cast v sistemu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Seznam omogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="3101501961102569744">Izberite, kako določiti nastavitve strežnika proxy</translation>
<translation id="3117676313396757089">Opozorilo: DHE bo v celoti odstranjen iz programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> po različici 57 (okoli marca 2017) in ta pravilnik bo takrat prenehal delovati.
Če pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, šifrirne zbirke DHE v protokolu TLS ne bodo omogočene, sicer pa je lahko omogočen zaradi omogočanja šifrirnih zbirk DHE in ohranjanja združljivosti z zastarelim strežnikom. To je začasen ukrep in strežnik je treba na novo konfigurirati.
Priporočamo, da začnete v strežnikih uporabljati šifrirne zbirke ECDHE. Če te niso na voljo, poskrbite, da bo omogočena šifrirna zbirka, ki uporablja izmenjavo ključev RSA.</translation>
<translation id="316778957754360075">Ta nastavitev se ne uporablja od uveljavitve različice brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29. Za nastavitev zbirk razširitev/aplikacij, ki gostujejo v organizaciji, se priporoča, da se spletno mesto, na katerem gostujejo paketi CRX, vključi na seznam ExtensionInstallSources in da se na spletno mesto dodajo povezave za neposreden prenos paketov. Zaganjalnik za to stran se lahko ustvari s pravilnikom ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">od različice <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Aplikacije za Android ne morejo dobiti dostopa do ključev podjetja. Ta pravilnik nanje ne vpliva.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Omogoča izbiro strežnika proxy, ki ga uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" />, in uporabnikom prepreči spreminjanje nastavitev strežnika proxy.
Če izberete, da se strežnik proxy ne uporablja in se vedno vzpostavi neposredna povezava, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete uporabo sistemskih nastavitev strežnika proxy, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete samodejno zaznavanje strežnika proxy, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete fiksni način strežnika proxy, lahko v možnostih »Naslov ali URL strežnika proxy« in »Seznam pravil za obvod proxyja, ločenih z vejicami« izberete dodatne nastavitve. Za aplikacije ARC je na voljo samo strežnik proxy HTTP z največjo prednostjo.
Če za strežnik proxy izberete uporabo skripta .pac, morate v možnosti »URL datoteke .pac za strežnik proxy« navesti URL skripta.
Podrobne primere si lahko ogledate tukaj:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Če omogočite to nastavitev, <ph name="PRODUCT_NAME" /> in aplikacije ARC prezrejo vse možnosti, povezane s strežnikom proxy, navedene v ukazni vrstici.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabniki sami izberejo nastavitve strežnika proxy.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Povečaj prvo okno brskalnika pri prvem izvajanju</translation>
<translation id="3213821784736959823">Določa, ali je v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljen vgrajeni odjemalec DNS.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, bo uporabljen vgrajeni odjemalec DNS, če je na voljo.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false«, vgrajeni odjemalec DNS ne bo uporabljen.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bodo lahko uporabniki določali, ali naj bo uporabljen vgrajeni odjemalec DNS, tako da bodo uredili stran chrome://flags ali določili zastavico v ukazni vrstic.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Če je ta pravilnik omogočen, se domača stran uvozi iz trenutnega privzetega brskalnika.
Če je onemogočen, se domača stran ne uvozi.
Če ni nastavljen, bo uporabnik morda vprašan, ali naj jo uvozi, ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Način brez beleženja zgodovine je na voljo</translation>
<translation id="3220624000494482595">Če je aplikacija za kiosk aplikacija za Android, ne bo imela nadzora nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, tudi če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Vzorci URL-jev, ki omogočajo namestitev razširitev, aplikacij in uporabniških skriptov iz</translation>
<translation id="3240609035816615922">Pravilnik o dostopu do konfiguracij tiskalnikov.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se zaslon zatemni, če se napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nad nič, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zatemni zaslon.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zatemni zaslona, ko uporabnik postane nedejaven.
Če pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik izklopa zaslona (če je nastavljen) in časovnik zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Privzeto kodiranje iskalnika</translation>
<translation id="3273221114520206906">Privzeta nastavitev JavaScripta</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanal za izdaje</translation>
<translation id="3292147213643666827">Omogoča, da <ph name="PRODUCT_NAME" /> deluje kot proxy med storitvijo <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> in starejšimi tiskalniki, priključenimi na računalnik.
Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki s preverjanjem pristnosti prek računa za Google omogočijo proxy za tiskanje v oblaku.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabniki ne morejo omogočiti proxyja, računalnik pa tiskalnikov ne bo smel dati v skupno rabo s storitvijo <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Omogoča procese prekinitve v upravitelju opravil</translation>
<translation id="3307746730474515290">Nadzira, katere vrste aplikacij/razširitev je dovoljeno namestiti in omejuje dostop med izvajanjem.
Ta nastavitev na seznam dovoljenih shrani vrste aplikacij/razširitev, ki jih je dovoljeno namestiti v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in imajo lahko gostitelji z njimi aplikacijo. Vrednost je seznam nizov, od katerih mora vsak biti nekaj od tega: »extension«, »theme«, »user_script«, »hosted_app«, »legacy_packaged_app«, »platform_app«. Več informacij o teh vrstah je v dokumentaciji razširitev za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Upoštevajte, da ta pravilnik vpliva tudi na razširitve in aplikacije, ki bodo na silo nameščene prek funkcije ExtensionInstallForcelist.
Če je ta nastavitev nastavljena, aplikacije vrste, ki ni na seznamu, ne bodo nameščene.
Če to nastavitve ne nastavite, ne bodo uveljavljene nobene omejitve sprejemljivih vrst razširitev/aplikacij.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena mesta, ki smejo uporabljati ustvarjanje ključev. Če je vzorec URL-ja v »KeygenBlockedForUrls«, to preglasi te izjeme.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultKeygenSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultKeygenSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="332771718998993005">Določanje sporočenega imena cilja za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je pravilnik nastavljen na niz, ki ni prazen, je ta niz uporabljen kot ime cilja za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" />, sicer pa je ime cilja ime naprave. Če ta pravilnik ni nastavljen, je ime cilja ime naprave in lastnik naprave (ali uporabnik v domeni, ki upravlja napravo) ga sme spremeniti. Ime je omejeno na 24 znakov dolžine.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Privzeto uporabi brskalnik gostitelja</translation>
<translation id="3395348522300156660">Določa tiskalnike, ki jih uporabnik lahko uporablja.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je za pravilnik <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> izbrana možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Če se uporablja ta pravilnik, so uporabniku na voljo samo tiskalniki z ID-ji, ki se ujemajo z vrednostmi v tem pravilniku. ID-ji morajo ustrezati vnosom v datoteki, določeni v pravilniku <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> omogoči prijave gostov. Prijave gostov so anonimne seje uporabnikov in ne zahtevajo gesla.
Če je pravilnik onemogočen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne omogoča sej gosta.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Uveljavi najmanjši mogoč Omejeni način v YouTubu in uporabnikom prepreči,
da bi izbrali manj omejen način.
Če je ta nastavitev nastavljena na »Strogo«, je Strogo omejeni način v YouTubu vedno aktiven.
Če je ta nastavitev nastavljena na »Zmerno«, lahko uporabnik v YouTubu izbere samo Zmerno omejeni način
in Strogo omejeni način, Omejenega načina pa ne more onemogočiti.
Če je ta nastavitev nastavljena na »Izklopljeno« ali ni nastavljena nobena vrednost, <ph name="PRODUCT_NAME" /> v YouTubu ne uveljavi Omejenega načina. Zunanji pravilniki, na primer pravilniki za YouTube, lahko še vedno uveljavijo Omejeni način.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Omogoči omrežno predvidevanje</translation>
<translation id="3449886121729668969">Določi nastavitve strežnika proxy za izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" />. Te nastavitve strežnika proxy so na voljo tudi za aplikacije ARC.
Ta pravilnik še ni primeren za uporabo, zato ga ne uporabljajte.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Določa URL, ki ga iskalnik uporablja za nov zavihek s povezavami.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ne bo novega zavihka s povezavami.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="346731943813722404">Določa, ali naj se zakasnitve upravljanja porabe in omejitev dolžine seje začnejo izvajati šele po prvi zaznani dejavnosti uporabnika v seji.
Če je pravilnik nastavljen na »True«, se zakasnitve upravljanja porabe in omejitev dolžine seje ne začnejo izvajati, dokler v seji ni zaznana prva dejavnost uporabnika.
Če je pravilnik nastavljen na »False« oziroma ni nastavljen, se zakasnitve upravljanja porabe in omejitev dolžine seje začnejo izvajati takoj ob začetku seje.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Ob odjavi izbriši uporabniške podatke</translation>
<translation id="348495353354674884">Omogoči navidezno tipkovnico</translation>
<translation id="3496296378755072552">Upravitelj gesel</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfiguriranje ARC-a</translation>
<translation id="3504791027627803580">Določa URL iskalnika, ki se uporabi za slikovno iskanje. Iskalne poizvedbe se pošljejo z metodo GET. Če je nastavljen pravilnik DefaultSearchProviderImageURLPostParams, se zahteve za slikovno iskanje pošljejo z metodo POST.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, se ne uporabi nobeno slikovno iskanje.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="350797926066071931">Omogoči Google Prevajalnik</translation>
<translation id="3512226956150568738">Če je model odjemalske naprave že podpiral ARC, preden je bila zaradi izvajanja ARC-a potrebna selitev na šifriranje ext4, in je omogočen pravilnik »ArcEnabled«, bo možnost delovala kot »AskUser« (vrednost 3). V vseh drugih primerih (če model naprave prej ni podpiral ARC-ja ali če je pravilnik »ArcEnabled« onemogočen) je ta vrednost enakovredna »DisallowArc« (vrednost 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Omogoči nadomestne strani za napake</translation>
<translation id="3547954654003013442">Nastavitve proxyja</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfiguriranje preverjanja pristnosti pri prijavi</translation>
<translation id="3627678165642179114">Omogoči ali onemogoči spletno storitev preverjanja črkovanja</translation>
<translation id="3646859102161347133">Nastavitev vrste lupe</translation>
<translation id="3653237928288822292">Privzeta ikona iskalnika</translation>
<translation id="3660562134618097814">Prenesi piškotke SAML IdP pri prijavi</translation>
<translation id="3687282113223807271">Storitev Varnega brskanja prikaže opozorilno stran, ko uporabniki prikrmarijo na spletna mesta, ki so označena kot morebitno zlonamerna. Če je ta nastavitev omogočena, uporabniki z opozorilne strani ne morejo na zlonamerno spletno mesto.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki po prikazu opozorila nadaljujejo na označeno spletno mesto.
Več informacij o Varnem brskanju je na voljo na https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Nastavi seznam razširitev, katerih namestitev je prepovedana</translation>
<translation id="3711895659073496551">Prekinitev</translation>
<translation id="3736879847913515635">Omogočanje dodajanja oseb v upravitelju uporabnikov</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokiraj ustvarjanje ključev na teh spletnih mestih</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokiranje načina za razvijalce</translation>
<translation id="3758089716224084329">Omogoča nastavitev strežnika proxy, ki ga uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" />, in preprečuje uporabnikom spreminjanje nastavitev strežnika proxy.
Če izberete, da strežnika proxy ne boste uporabljali in se boste vedno povezovali neposredno, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete samodejno zaznavanje strežnika proxy, so vse druge možnosti prezrte.
Podrobnejše primere najdete na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Če to nastavitev omogočite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> in aplikacije ARC prezrejo vse s proxyjem povezane možnosti, določene iz ukazne vrstice.
Če teh pravilnikov ne nastavite, lahko uporabniki sami izberejo nastavitve proxyja.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Onemogoči Orodja za razvijalce</translation>
<translation id="3765260570442823273">Trajanje opozorila o odjavi zaradi nedejavnosti</translation>
<translation id="376931976323225993">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta samodejno izvajajo vtičnik <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />. Samodejno izvajanje vtičnika <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> je mogoče dovoliti ali onemogočiti za vsa spletna mesta.
Klik za predvajanje omogoča, da se izvaja vtičnik <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />, vendar mora za izvajanje uporabnik klikniti nadomestni znak.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabnik to nastavitev ročno spremeni.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Vključi nestandardna vrata v SPN za Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Če je ta pravilnik omogočen, bo ikona za Google Cast v orodni vrstici vedno prikazana v orodni vrstici ali v meniju z dodatnimi elementi in je uporabniki ne bodo mogli odstraniti.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, bodo lahko uporabniki ikono pripeli ali odstranili prek priročnega menija.
Če je pravilnik »EnableMediaRouter« onemogočen, vrednost tega pravilnika ne bo imela vpliva in ikona v orodni vrstici ne bo prikazana.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Nastavitve upravljanja energije, ko uporabnik postane nedejaven</translation>
<translation id="3793095274466276777">Nastavi privzeta preverjanja brskalnika v programu <ph name="PRODUCT_NAME" /> in prepreči, da bi jih uporabniki spreminjali.
Če to nastavitev omogočite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> pri zagonu vedno preveril, ali je privzeti brskalnik, in se samodejno registriral, če je mogoče.
Če jo onemogočite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo nikoli preveril, ali je privzeti brskalnik, in uporabniki ne bodo mogli nastaviti te možnosti.
Če ta možnost ni nastavljena, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabniku dovolil, da nadzira, ali je privzeti brskalnik in ali naj bodo prikazana obvestila, če ni.</translation>
<translation id="379602782757302612">Omogoča izbiro razširitev, ki jih uporabniki NE morejo namestiti. Razširitve, ki so že nameščene, bodo onemogočene, če so na seznamu prepovedanih, in uporabnik jih ne more omogočiti. Ko je razširitev, ki je onemogočena, ker je na seznamu prepovedanih, odstranjena s seznama, je samodejno znova omogočena.
Vrednost »*« na seznamu blokiranih pomeni, da so vse razširitve na seznamu blokirane, razen če so izrecno navedene na seznamu dovoljenih.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabnik v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> namesti katero koli razširitev.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurira imenik, ki ga bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za prenašanje datotek.
Če ta pravilnik nastavite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal navedeni imenik ne glede na to, ali ga je uporabnik določil ali omogočil zastavico za vsakokraten poziv za mesto prenosa.
Seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti, si lahko ogledate na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Če tega pravilnika ne nastavite, bo uporabljen privzeti imenik za prenose in uporabnik ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Omogoči razširitev za potrdila, domensko vezana na TLS (zastarelo)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Določi seznam onemogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="3816312845600780067">Omogočanje bližnjičnih tipk, da se zaobide samodejna prijava</translation>
<translation id="3820526221169548563">Omogoča funkcije za ljudi s posebnimi potrebami zaslonske tipkovnice.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, je zaslonska tipkovnica stalno omogočena.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false«, je zaslonska tipkovnica stalno onemogočena.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je zaslonska tipkovnica na začetku onemogočena, vendar jo lahko uporabnik kadar koli omogoči.</translation>
<translation id="382476126209906314">Nastavitev predpone »TalkGadget« za gostitelje oddaljenega dostopa</translation>
<translation id="383466854578875212">Omogoča, da določite, kateri gostitelji izvornega pošiljanja sporočil niso vključeni na seznam blokiranih.
Vrednost * na seznamu blokiranih pomeni, da so vsi gostitelji izvornega pošiljanja sporočil blokirani in da bodo naloženi samo gostitelji izvornega pošiljanja sporočil, ki so na seznamu dovoljenih.
Na seznamu dovoljenih so privzeto vsi gostitelji izvornega pošiljanja sporočil, vendar če se s pravilnikom vse gostitelje izvornega pošiljanja sporočil uvrsti na seznam blokiranih, se s seznamom dovoljenih lahko ta pravilnik preglasi.</translation>
<translation id="384743459174066962">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno odpirati pojavnih oken.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultPopupsSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Poročanje podatkov o aktivni seji kioska, na primer
ID-ja in različice aplikacije.
Če je pravilnik onemogočen, se podatki o seji kioska ne
poročajo. Če je omogočen ali ni nastavljen, se podatki o seji kioska
poročajo.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Dodajanje parametra prejemanju semen različic v izdelku <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je pravilnik določen, se URL-ju za prenos semen različic doda parameter poizvedbe »restrict«. Vrednost parametra je vrednost, določena v tem pravilniku.
Če pravilnik ni določen, se URL semen različic ne spremeni.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Omogočena je najnižja različica SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Določa URL iskalnika, ki se uporablja za predloge za iskanje. URL mora vsebovati niz »<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />«, ki ga bo ob času poizvedbe nadomestilo besedilo, ki ga je uporabnik vnesel do takrat.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ne bo uporabljen noben URL predloga.
Googlov URL predloga je mogoče določiti kot: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Opis</translation>
<translation id="3868347814555911633">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Navaja razširitve, samodejno nameščene za uporabnika predstavitvenega načina, za naprave v maloprodajnem načinu. Te razširitve so shranjene v napravi in jih je mogoče namestiti brez povezave.
Vsak vnos na seznamu vsebuje slovar, ki mora vključevati ID razširitve v polju »extension-id« in URL za posodobitev v polju »update-url«.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integriran način dvojnega preverjanja pristnosti</translation>
<translation id="388237772682176890">Ta pravilnik je zastarel v različici M53 in je odstranjen v različici M54 zaradi umika podpore za protokol SPDY/3.1.
Onemogoči uporabo protokola SPDY v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta pravilnik omogočen, protokol SPDY v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo na voljo.
Če je pravilnik onemogočen, bo uporaba protokola SPDY na voljo.
Če pravilnik ni nastavljen, bo protokol SPDY na voljo.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Pravilniki o hitrem odklepanju</translation>
<translation id="3891357445869647828">Omogoči JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Onemogoči orodja za razvijalce in konzolo JavaScript.
Če to nastavitev omogočite, dostop do orodij za razvijalcev ne bo mogoč in elementov na spletnih mestih ne bo več mogoče pregledovati. Vse bližnjične tipke in vnosi v meniju ali kontekstnem meniju za odpiranje orodij za razvijalce in konzole JavaScript bodo onemogočeni.
Če to možnost onemogočite ali je ne nastavite, lahko uporabnik uporablja orodja za razvijalce in konzolo JavaScript.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Nastavitev priporočenih jezikov za javno sejo</translation>
<translation id="3911737181201537215">Ta pravilnik ne vpliva na zapisovanje dnevnik sistema Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Če je ta možnost nastavljena na »True«, onemogoči sinhroniziranje Googla Drive v aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. V tem primeru se v Google Drive ne naložijo nobeni podatki.
Če ta možnost ni nastavljena ali je nastavljena na »False«, bodo uporabniki lahko prenesli datoteke v Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL za datoteko .pac v proxyju</translation>
<translation id="3939893074578116847">Pošiljanje omrežnih paketov v strežnik za upravljanje zaradi spremljanja stanja povezave, tako da lahko
strežnik zazna, ali ima naprava povezavo.
Če je pravilnik omogočen, se pošiljajo omrežni paketi za spremljanje (t.i. <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Če je onemogočen ali ni nastavljen, se paketi ne pošiljajo.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Če je ta pravilnik omogočen, bo za to napravo dovoljeno potrjevanje na daljavo in samodejno bo ustvarjeno potrdilo, ki bo preneseno v strežnik za upravljanje naprav.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, ne bo ustvarjeno potrdilo in pozivi API-ju za razširitve enterprise.platformKeys ne bodo uspeli.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Omogoča dostop do seznama spletnih naslovov</translation>
<translation id="3965339130942650562">Časovna omejitev za odjavo nedejavnega uporabnika</translation>
<translation id="3973371701361892765">Nikoli samodejno ne skrij police</translation>
<translation id="3984028218719007910">Določa, ali <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> po odjavi ohrani lokalne podatke o računu. Če je pravilnik omogočen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne shrani trajnih računov in vsi podatki seje uporabnika se po odjavi izbrišejo. Če je pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, lahko naprava hrani (šifrirane) lokalne podatke uporabnikov.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL-ji, ki jim bo odobren dostop do naprav za zajem videa na straneh za prijavo SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Skrbniki za IT, ki upravljajo naprave v podjetju, lahko s to zastavico določijo, ali je uporabnikom dovoljeno unovčiti ponudbe prek registracije sistema Chrome OS.
Če je vrednost pravilnika nastavljena na »true« ali pravilnik ni nastavljen, lahko uporabniki unovčijo ponudbe prek registracije sistema Chrome OS.
Če je vrednost pravilnika nastavljena na »false«, uporabniki ne morejo unovčiti ponudb.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Dovoli proženje pogovornih oken za izbiro datotek</translation>
<translation id="4012737788880122133">Če je pravilnik omogočen, so samodejne posodobitve onemogočene.
Če nastavitev ni nastavljena ali je onemogočena, naprave s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> samodejno preverijo, ali so na voljo posodobitve.
Opozorilo: priporočamo, da so samodejne posodobitve omogočene, tako da bodo uporabniki lahko prejemali posodobitve programske opreme in nujne varnostne popravke. Če izklopite samodejne popravke, so uporabniki morda ogroženi.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Aplikacije za Android do piškotkov, prenesenih v uporabnikov profili, ne morejo dostopati.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nobenemu mestu ne dovoli izvajanja JavaScripta</translation>
<translation id="4027608872760987929">Omogoči privzeti iskalnik</translation>
<translation id="4039085364173654945">Določa, ali lahko podvsebina drugega ponudnika na strani odpre pojavno pogovorno okno HTTP Basic Auth.
Običajno je to onemogočeno kot zaščita pred lažnim predstavljanjem. Če ta pravilnik ni nastavljen, je to onemogočeno in podvsebina drugega ponudnika ne bo mogla odpreti pojavnega pogovornega okna HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Onemogoči protokol SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Omogočanje poizvedb za Googlovo časovno storitev</translation>
<translation id="4088589230932595924">Vsiljen način brez beleženja zgodovine</translation>
<translation id="4088983553732356374">Omogoča, da nastavite, ali je spletnim mestom dovoljeno nastavljanje lokalnih podatkov. Nastavljanje lokalnih podatkov je lahko dovoljeno za vsa mesta ali onemogočeno za vsa mesta.
Če je ta pravilnik nastavljen na »Ohrani piškotke za obdobje trajanja seje«, se ob zaprtju seje piškotki izbrišejo. Če se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvaja v ozadju, se seja ob zaprtju zadnjega okna morda ne bo zaprla. Več informacij o konfiguriranju tega delovanja je na voljo v pravilniku »BackgroundModeEnabled«.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se uporabi »AllowCookies« in uporabnik bo lahko to spremenil.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Preusmeritev na SAML IdP po potrditvi uporabnika</translation>
<translation id="410478022164847452">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se izvede dejanje ob nedejavnosti, če se naprava napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> izvede dejanje ob nedejavnosti, ki ga je mogoče konfigurirati posebej.
Če pravilnik ni nastavljen, velja privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Onemogočanje uveljavljanja pravilnika o preglednosti potrdila za seznam URL-jev</translation>
<translation id="4121350739760194865">Onemogoči prikaz oglasov za programe na strani »Nov zavihek«.</translation>
<translation id="4157003184375321727">Pošiljanje podatkov o različici operacijskega sistema in vdelane programske opreme</translation>
<translation id="4183229833636799228">Privzeta nastavitev za <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL za preverjanje žetona za preverjanje pristnosti odjemalca za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="4203389617541558220">Omejitev časa delovanja naprave z načrtovanjem samodejnih vnovičnih zagonov.
Če je ta pravilnik nastavljen, določa, kako dolgo lahko deluje naprava, preden se izvede načrtovan samodejni vnovični zagon.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je čas delovanja naprav neomejen.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Samodejni vnovični zagon se v napravi načrtuje za določeno uro, vendar se lahko odloži do 24 ur, če nekdo trenutno uporablja napravo.
Opomba: Samodejni vnovični zagoni so trenutno omogočeni samo, ko je prikazan prijavni zaslon ali poteka seja aplikacije za kiosk. To se bo v prihodnosti spremenilo in pravilnik bo vedno veljal ne glede na to, ali poteka seja katere koli vrste.
Vrednost pravilnika mora vedno biti navedena v sekundah. Vrednosti so navzdol omejene na najmanj 3600 (eno uro).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Uporabnikom so prikazani samo tiskalniki na seznamu dovoljenih.</translation>
<translation id="420512303455129789">Slovar, v katerem so URL-ji preslikani na logično zastavico, ki določa, ali naj bo dostop do gostitelja dovoljen (True) ali blokiran (False).
Ta pravilnik je namenjen za notranjo uporabo v programu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Zakasnitve za zaklepanje zaslona</translation>
<translation id="423797045246308574">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena mesta, ki smejo uporabljati ustvarjanje ključev. Če je vzorec URL-ja v »KeygenAllowedForUrls«, ta pravilnik preglasi te izjeme.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultKeygenSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultKeygenSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Predpomnilnik se ne uporablja za aplikacije za Android. Če več uporabnikov namesti enako aplikacijo za Android, bo za vsakega uporabnika znova prenesena.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ne</translation>
<translation id="4261820385751181068">Jezik na zaslonu za prijavo v napravi</translation>
<translation id="427632463972968153">Določa parametre, uporabljene pri slikovnem iskanju z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {imageThumbnail}, bo zamenjana s pravimi podatki sličice slike.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za slikovno iskanje poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Nastavi ciljno različico za samodejne posodobitve.
Določi predpono ciljne različice, na katero se posodobi sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Če je v napravi različica sistema, ki je starejša od določene predpone, se posodobi na najnovejšo različico z določeno predpono. Če je v napravi novejša različica, se ne zgodi nič (ne uporabi se prejšnja različica) in v napravi je še naprej nameščena trenutna različica. Oblika predpone je odvisna od komponente, kot je prikazano v tem primeru:
»« (ali ni nastavljeno): posodobitev na najnovejšo razpoložljivo različico.
»1412.«: posodobitev na podrazličico različice 1412 (npr. 1412.24.34 ali 1412.60.2)
»1412.2.«: posodobitev na podrazličico različice 1412.2 (npr. 1412.2.34 ali 1412.2.2)
»1412.24.34«: posodobitev samo na to različico
Opozorilo: ni priporočljivo, da določite omejitve različice, saj tako uporabniki morda ne bodo prejemali posodobitev programske opreme in nujnih varnostnih popravkov. Če posodobitve omejite na določeno predpono različice, so uporabniki morda ogroženi.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Določa seznam aplikacij, ki jih je mogoče omogočiti kot aplikacije za zapiske na zaklenjenem zaslonu sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je prednostna aplikacija za zapiske omogočena na zaklenjenem zaslonu, je na njem element uporabniškega vmesnika za zagon te aplikacije.
Aplikacija bo lahko po zagonu ustvarila svoje okno na zaklenjenem zaslonu ter ustvarila podatkovne elemente (zapiske) v kontekstu zaklenjenega zaslona. Lahko bo uvozila ustvarjene zapiske v sejo primarnega uporabnika, ko je seja odklenjena. Na zaklenjenem zaslonu so za zdaj podprte samo aplikacije za zapiske za Chrome.
Če je pravilnik nastavljen, lahko uporabnik omogoči aplikacijo na zaklenjenem zaslonu samo, če je ID razširitve aplikacije vsebovan v vrednosti seznama pravilnika.
Če ta pravilnik nastavite na prazen seznam, bo zato v celoti onemogočeno ustvarjanje zapiskov na zaklenjenem zaslonu.
Če pravilnik vsebuje ID aplikacije, še ne pomeni, da lahko uporabnik omogoči aplikacijo kot aplikacijo za zapiske na zaklenjenem zaslonu – v Chromu 61 skupino razpoložljivih aplikacij na primer dodatno omejuje okolje.
Če pravilnik ni nastavljen, ni omejitev pravilnika za skupino aplikacij, ki jih uporabnik lahko omogoči na zaklenjenem zaslonu.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Ali so v protokolu TLS omogočene šifrirne zbirke DHE</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 ali novejši</translation>
<translation id="4322842393287974810">Dovoli samodejno zagnani aplikaciji za kiosk brez zamika nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Dodajanje gumb za odjavo v sistemsko vrstico</translation>
<translation id="4347908978527632940">Če je omogočeno in je uporabnik zaščiteni uporabnik, lahko druge aplikacije za Android prek ponudnika vsebine pošljejo poizvedbe o uporabnikovih spletnih omejitvah.
Če ni omogočeno ali ni nastavljeno, ponudnik vsebine ne pošlje podatkov.</translation>
<translation id="436581050240847513">Poročanje o omrežnih vmesnikih naprave</translation>
<translation id="4372704773119750918">Ne dovoli uporabnikom v podjetjih, da so del večkratnega profila (primarnega ali sekundarnega)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Dovoli vsem mestom, da pokažejo vse slike</translation>
<translation id="437791893267799639">Preklic nastavitev pravilnika, prepoved selitve podatkov in ARC-ja</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfiguriranje potrditve na daljavo z mehanizmom TPM.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Če onemogočite ta pravilnik, izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> preprečite občasno pošiljanje poizvedb v Googlove storitve zaradi prejemanja točnega časovnega žiga. Te poizvedbe bodo omogočene, če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ročna izbira nastavitev proxyja</translation>
<translation id="4429220551923452215">Omogoči ali onemogoči bližnjico za aplikacije v vrstici z zaznamki.
Če pravilnik ni nastavljen, lahko uporabnik izbere, da je bližnjica za aplikacije v kontekstnem meniju vrstice z zaznamki prikazana ali skrita.
Če je pravilnik nastavljen, ga uporabnik ne more spremeniti, bližnjica za aplikacije pa je vedno prikazana ali pa ni nikoli prikazana.</translation>
<translation id="443665821428652897">Izbris podatkov mesta, ko se brskalnik zapre (zastarelo)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Določanje seznama zastarelih funkcij spletnega okolja za vnovično začasno omogočanje.
Ta pravilnik skrbnikom omogoča vnovično omogočanje zastarelih funkcij spletnega okolja za omejen čas. Funkcije določajo oznake nizov in funkcije, ki ustrezajo oznakam, vključenim na seznam, ki ga določa ta pravilnik, bodo znova omogočene.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je seznam prazen oziroma se ne ujema z nobeno od podprtih oznak nizov, bodo ostale vse zastarele funkcije spletnega okolja onemogočene.
Medtem ko je ta pravilnik podprt v zgornjih okoljih, je funkcija, ki jo omogoča, morda na voljo v manj okoljih. Vseh zastarelih funkcij spletnega okolja ni mogoče znova omogočiti; za omejen čas (različno od funkcije do funkcije) je mogoče samo tiste, ki so izrecno navedene spodaj. Splošna oblika zapisa oznake niza bo [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Če vas zanima referenčno gradivo in namen spremembe funkcij spletnega okolja, obiščite http://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Omogoči zaklepanje, ko je naprava nedejavna ali preide v stanje pripravljenosti</translation>
<translation id="4449545651113180484">Sukanje zaslona v smeri urnega kazalca za 270 stopinj</translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokiraj piškotke drugih spletnih mest</translation>
<translation id="4474167089968829729">Omogočanje shranjevanja gesel v upravitelju gesel</translation>
<translation id="4476769083125004742">Če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, aplikacije za Android ne morejo dostopati do podatkov o lokaciji. Če pravilnik nastavite na katero koli drugo vrednost ali ga ne nastavite, je uporabnik pozvan, da poda soglasje, kadar želi aplikacija za Android dostopati do podatkov o lokaciji.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Uveljavitev Google Varnega iskanja</translation>
<translation id="4482640907922304445">Pokaže gumb za domačo stran v orodni vrstici brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če to nastavitev omogočite, bo gumb za domačo stran vedno prikazan.
Če to nastavitev onemogočite, gumb za domačo stran ne bo prikazan.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, je uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če tega pravilnika ne nastavite, lahko uporabnik izbere, ali bo gumb za domačo stran prikazan.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfiguriranje URL-ja strani »Nov zavihek«</translation>
<translation id="4492287494009043413">Onemogoči ustvarjanje posnetkov zaslona</translation>
<translation id="450537894712826981">Nastavi velikost predpomnilnika, ki ga bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za shranjevanje predpomnjenih predstavnostnih datotek na disku.
Če nastavite ta pravilnik, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabil navedeno velikost predpomnilnika, ne glede na to, ali je uporabnik nastavil zastavico »--media-cache-size«. Vrednost, navedena v tem pravilniku, ni fiksna omejitev, temveč predlog predpomnilniškemu sistemu. Vrednosti pod nekaj megabajti so premajhne in bodo zaokrožene na razumno minimalno vrednost.
Če je vrednost tega pravilnika nastavljena na 0, bo uporabljena privzeta velikost predpomnilnika, vendar je uporabnik ne bo mogel spremeniti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljena privzeta vrednost in jo bo uporabnik lahko preglasil z zastavico »--media-cache-size«.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, je naprava <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogočena, uporabniki pa jo lahko zaženejo v meniju z aplikacijami, v kontekstnih menijih na straneh, s kontrolniki predstavnosti na spletnih mestih, ki podpirajo Google Cast, in (če je prikazana) z ikono za Google Cast v orodni vrstici.
Če pravilnik ni omogočen, je naprava <ph name="PRODUCT_NAME" /> onemogočena.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Vprašaj, ko želi mesto spremljati fizično lokacijo uporabnika</translation>
<translation id="4519046672992331730">Omogoča predloge za iskanje v naslovni vrstici brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> in preprečuje uporabnikom spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, bodo uporabljeni predlogi za iskanje.
Če to nastavitev onemogočite, predlogi za iskanje ne bodo uporabljeni.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, jo uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bodo mogli spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno prikazovati slik.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultImagesSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Aplikacije za Android je mogoče vsiljeno namestiti iz konzole Admin console z Googlom Play, ki tega pravilnika ne uporabljata.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Ime omejitve za Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokalni računi za napravo</translation>
<translation id="4555850956567117258">Omogoči oddaljeno potrditev za uporabnika</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL novega zavihka s povezavami privzetega iskalnika</translation>
<translation id="4600786265870346112">Omogoči velik kazalec</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfiguracija seznama blokiranih za izvorno pošiljanje sporočil</translation>
<translation id="4617338332148204752">Preskoči preverjanje metaoznak v izdelku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Nastavi seznam razširitev, katerih namestitev je dovoljena</translation>
<translation id="4632343302005518762">Dovoli, da <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> obravnava navedene vrste vsebine.</translation>
<translation id="4633786464238689684">Spremeni privzeti način delovanja zgornje vrstice tipk, da delujejo kot funkcijske tipke.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, bo zgornja vrstica tipk privzeto pošiljala ukaze funkcijskih tipk. Če želite, da spet delujejo kot predstavnostne tipke, morate pritisniti tipko za iskanje.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false« ali ni nastavljen, bo tipkovnica privzeto pošiljala ukaze predstavnostnih tipk, če je pritisnjena tipka za iskanje, pa ukaze funkcijskih tipk.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Imena gostiteljev izvornega pošiljanja sporočil, ki se ne vključijo na seznam blokiranih</translation>
<translation id="4650759511838826572">Onemogoči protokolne sheme URL-ja</translation>
<translation id="465099050592230505">URL spletne trgovine podjetja (zastarelo)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Nastavitve upravljanja razširitev</translation>
<translation id="4668325077104657568">Nastavitev privzetih slik</translation>
<translation id="467236746355332046">Podprte funkcije:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Prilagaja seznam vzorcev URL-jev, ki jih vedno upodobi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljen privzeti upodabljalnik, kot ga določa pravilnik »ChromeFrameRendererSettings«.
Primere vzorcev si lahko ogledate na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Odpri seznam URL-jev</translation>
<translation id="4680961954980851756">Omogoči samodejno izpolnjevanje</translation>
<translation id="4722399051042571387">Če je nastavitev onemogočena, uporabniki ne bodo mogli nastaviti kod PIN, ki so šibke in jih je mogoče preprosto uganiti.
Nekaj primerov šibkih kod PIN: kode, ki vsebujejo samo eno števko (1111), kode, pri katerih se števke povečujejo za številko 1 (1234), kode, pri katerih se števke zmanjšujejo za številko 1 (4321), in kode, ki so preveč pogoste.
Če se koda PIN smatra za šibko, uporabniki privzeto prejmejo opozorilo, ne pa napake.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Omogoči prehod skozi požarni zid iz odjemalca za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="4725123658714754485">Nadzira, ali so podatki meritev uporabe in diagnostični podatki, vključno s poročili o zrušitvah, poslani Googlu. Če je pravilnik omogočen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pošlje podatke meritev uporabe in diagnostične podatke. Če ni konfiguriran ali je onemogočen, je pošiljanje podatkov meritev in diagnostičnih podatkov onemogočeno.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Omogočanje storitve Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Pravilniki, povezani z integriranim preverjanjem pristnosti HTTP.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Strežniki, v katere lahko <ph name="PRODUCT_NAME" /> delegira.
Imena strežnikov ločite z vejicami. Nadomestni znaki (*) so dovoljeni.
Če tega pravilnika ne nastavite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo delegiral uporabniških poverilnic, tudi če je strežnik zaznan kot intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Potrdilo odjemalca za vzpostavljanje povezave s tem: RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Omogočanje funkcije velikega kazalca za ljudi s posebnimi potrebami.
Če ta pravilnik vklopite, bo prikaz velikega kazalca vedno omogočen.
Če ta pravilnik izklopite, bo prikaz velikega kazalca vedno onemogočen.
Če ta pravilnik nastavite, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če pravilnika ne nastavite, je velik kazalec prvotno onemogočen, vendar ga lahko uporabniki kadar koli omogočijo.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfiguriranje delovanja posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Uporabniki, pri katerih je minilo največ časa, odkar so bili uporabljeni, se odstranijo, dokler ni dovolj prostora</translation>
<translation id="4815725774537609998">Ta pravilnik je zastarel, namesto njega uporabite ProxyMode.
Omogoča nastavitev strežnika proxy, ki ga uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" />, in uporabnikom prepreči spreminjanje nastavitev strežnika proxy.
Če izberete, da se proxy nikoli ne uporablja in se vedno vzpostavi neposredna povezava, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete uporabo sistemskih nastavitev strežnika proxy ali samodejno zaznavanje strežnika proxy, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete ročno nastavitev strežnika proxy, lahko v možnostih »Naslov ali URL strežnika proxy«, »URL datoteke .pac za proxy« in »Seznam pravil za obvod strežnika proxy, ločenih z vejicami« izberete dodatne nastavitve. Za aplikacije ARC je na voljo samo strežnik proxy HTTP z največjo prednostjo.
Podrobne primere si lahko ogledate tukaj:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Če omogočite to nastavitev, <ph name="PRODUCT_NAME" /> prezre vse možnosti, povezane s strežnikom proxy, navedene v ukazni vrstici.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabniki sami izberejo nastavitve strežnika proxy.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Dovoli poslovnemu uporabniku, da je primarni in sekundarni uporabnik (privzeti način delovanja za neupravljane uporabnike)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Dejanje, ki se izvede, ko pri akumulatorskem napajanju dosežena zakasnitev zaradi nedejavnosti</translation>
<translation id="4834526953114077364">Uporabniki, pri katerih je minilo največ časa, odkar so bili uporabljeni, in se niso prijavili v zadnjih treh mesecih, se odstranijo, dokler ni dovolj prostora</translation>
<translation id="4838572175671839397">Vsebuje regularni izraz, ki določa, kateri uporabniki se lahko prijavijo v storitev <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če se uporabnik poskusi prijaviti z uporabniškim imenom, ki se ne ujema s tem vzorcem, se prikaže ustrezna napaka.
Če ta pravilnik ni nastavljen oziroma je prazen, se lahko v storitev <ph name="PRODUCT_NAME" /> prijavi vsak uporabnik.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Dovoli celozaslonski način</translation>
<translation id="4869787217450099946">Določa, ali je dovoljeno zaklepanje preklopa zaslona iz mirovanja. Zaklepanje preklopa zaslona iz mirovanja lahko zahtevajo razširitve prek API-ja razširitve za upravljanje porabe.
Če je ta pravilnik nastavljen na »True« ali ni nastavljen, bo za upravljanje porabe uporabljeno zaklepanje preklopa zaslona iz mirovanja.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False«, bodo zahteve za zaklepanje preklopa zaslona iz mirovanja prezrta.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Najvišja omogočena različica protokola SSL</translation>
<translation id="4881315447528084360">Določa seznam aplikacij in razširitev, ki so nameščene brez obveščanja
in posegov uporabnika ter jih uporabnik ne more odstraniti ali
onemogočiti. Vsa dovoljenja, ki jih zahtevajo
aplikacije/razširitve, so izrecno odobrena brez posegov uporabnika,
vključno z morebitnimi dodatnimi dovoljenji, ki jih zahtevajo prihodnje različice
aplikacije/razširitve. Prav tako so odobrena dovoljenja za
razširitvena API-ja enterprise.deviceAttributes in
enterprise.platformKeys. (Ta API-ja nista na voljo aplikacijam/razširitvam, ki niso
vsiljeno nameščene.)
Ta pravilnik ima prednost pred pravilnikom <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> v primeru njunega spora. Če je aplikacija ali razširitev, ki je bila vsiljeno nameščena, odstranjena s tega seznama, jo brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> samodejno odstrani.
Za primerke sistema Windows, ki niso pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, je vsiljeno nameščanje omejeno na aplikacije in razširitve, navedene v Spletni trgovini Chrome.
Upoštevajte, da lahko uporabniki spremenijo izvorno kodo katere koli razširitve z orodji za razvijalce (s čimer razširitev morda izgubi funkcionalnost). Če imate glede tega pomisleke, nastavite pravilnik <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Vsak element na seznamu pravilnika je niz, ki vsebuje ID razširitve in URL za »posodobitev«, ločen s podpičjem (<ph name="SEMICOLON" />). ID razširitve je 32-mestni črkovni niz, ki ga je mogoče v načinu za razvijalce najti na primer na <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />. URL za »posodobitev« mora kazati na dokument XML manifesta za posodobitev, kot je opisano na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Upoštevajte, da se URL za »posodobitev«, nastavljen v tem pravilniku, uporabi samo pri začetni namestitvi; pri vseh nadaljnjih posodobitvah razširitve je uporabljen URL, naveden v manifestu razširitve.
<ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> namesti na primer aplikacijo <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> s standardnega URL-ja za »posodobitev« v Spletni trgovini Chrome. Več informacij o gostovanju razširitev je na voljo tukaj: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, nobena aplikacija ali razširitev ni nameščena samodejno in uporabnik lahko odstrani katero koli aplikacijo ali razširitev v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Določa parametre, uporabljene pri iskanju predlogov z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {searchTerms}, bo zamenjana s pravimi podatki iskalnih izrazov.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za iskanje predlogov poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter, ki nadzira umestitev iskalnega izraza za privzetega ponudnika iskanja</translation>
<translation id="4899708173828500852">Omogoči varno brskanje</translation>
<translation id="4906194810004762807">Osveži oceno za pravilnik za naprave</translation>
<translation id="494613465159630803">Sprejemnik za Google Cast</translation>
<translation id="4962262530309732070">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoli dodajanje osebe v upravitelju uporabnikov.
Če je ta pravilnik onemogočen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne dovoli ustvarjanja novih profilov v upravitelju uporabnikov.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Omogoča, da določite seznam vzorcev URL-jev, ki določajo spletna mesta, za katera mora <ph name="PRODUCT_NAME" /> samodejno izbrati potrdilo odjemalca, če spletno mesto zahteva potrdilo.
 Vrednost mora biti polje slovarjev JSON v obliki nizov. Vsak slovar mora imeti obliko { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, pri čemer je $URL_PATTERN vzorec nastavljanja vsebine. $FILTER omejuje, katera potrdila odjemalcev bo brskalnik izbral samodejno. Ne glede na filter bodo izbrana samo potrdila, ki se ujema z zahtevo strežnika za potrdilo. Če ima $FILTER obliko { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, so poleg tega izbrana samo potrdila odjemalcev, ki jih izda izdajatelj potrdila s pravim imenom $ISSUER_CN. Če je $FILTER prazen slovar {}, izbor potrdil odjemalcev ni dodatno omejen.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za nobeno spletno mesto ne bo izvajal samodejni izbor.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Če je nastavljen pravilnik »OffHours«, so določeni pravilniki za naprave prezrti (uporaba privzetih nastavitev teh pravilnikov) med določenimi časovnimi intervali. Chrome znova uporabi pravilnike za naprave pri vsakem dogodku, ko se začne ali konča obdobje »OffHours«. Uporabnik bo obveščen in prisiljen, da se odjavi, ko bodo spremenjeni konec obdobja »OffHours« in nastavitve pravilnikov za naprave (npr. če je uporabnik prijavljen z nedovoljenim računom).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Vrsta podatkov:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Dovoli izvajanje zastarelih vtičnikov</translation>
<translation id="4988291787868618635">Dejanje, ki naj se izvede, ko preteče časovni zamik nedejavnosti</translation>
<translation id="4995548127349206948">Ali je omogočeno preverjanje pristnosti NTLMv2.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Omogoči dostop do spletnih mest zunaj paketov vsebine</translation>
<translation id="5052081091120171147">Če je ta pravilnik omogočen, se zgodovina brskanja uvozi iz trenutnega privzetega brskalnika. Če je omogočen, ta pravilnik vpliva tudi na pogovorno okno za uvoz.
Če je onemogočen, se zgodovina brskanja stran ne uvozi.
Če ni nastavljen, bo uporabnik morda vprašan, ali naj jo uvozi, ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Izklop lupe</translation>
<translation id="5067143124345820993">Seznam odobrenih uporabnikov za prijavo</translation>
<translation id="5068140065960598044">Pravilnik oblaka za <ph name="PRODUCT_NAME" /> preglasi pravilnik računalnika.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Onemogoči predogled tiskanja</translation>
<translation id="5090209345759901501">Razširitev nastavitve za vsebino Flash na vso vsebino</translation>
<translation id="5105313908130842249">Časovni zamik zaklepa zaslona, če se napaja iz akumulatorja</translation>
<translation id="5108031557082757679">Onemogočeni tiskalniki za naprave v podjetjih</translation>
<translation id="5130288486815037971">Ali so v protokolu TLS omogočene šifrirne zbirke RC4</translation>
<translation id="5141670636904227950">Nastavitev privzete vrste lupe, omogočene na prijavnem zaslonu</translation>
<translation id="5142301680741828703">Vedno upodobi te vzorce URL-jev v programu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Določite lahko dodatne parametre, ki so uporabljeni, ko <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> zažene <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je uporabljena privzeta ukazna vrstica.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Kako pogosto se pošiljajo omrežni paketi za spremljanje (v milisekundah).
Če ta pravilnik ni nastavljen, je privzeti interval 3 minute.
Najmanjši interval je 30 sekund, največji pa 24 ur –
vrednosti zunaj tega obsega bodo omejene na ta obseg.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurira Google Drive v brskalniku <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Omogoča, da določite, za katere razširitve ne velja seznam prepovedanih.
Vrednost * na seznamu prepovedanih pomeni, da so prepovedane vse razširitve in lahko uporabniki namestijo samo razširitve s seznama dovoljenih.
Privzeto so dovoljene vse razširitve, če pa so vse prepovedane s pravilnikom, ga lahko preglasite s seznamom dovoljenih.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Omogoča uporabo nadomestnih strani za napake, ki so vgrajene v <ph name="PRODUCT_NAME" /> (na primer »Strani ni mogoče najti«), in preprečuje uporabnikom spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, se nadomestne spletne strani uporabljajo.
Če to nastavitev onemogočite, jo uporabniki v programu <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blokiranje načina za razvijalce.
Če je ta pravilnik vklopljen, bo sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preprečil, da bi se naprava zagnala v načinu za razvijalce. Če je stikalo za razvijalce vklopljeno, sistem ne bo dovolil zagona in bo prikazal zaslon z napako.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je izklopljen, bo način za razvijalce v napravi še naprej na voljo.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno prikazovati obvestil.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultNotificationsSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Pri aplikacijah za Android ta pravilnik vpliva samo na mikrofon. Če je ta pravilnik omogočen, ima mikrofon brez izjem izklopljen zvok pri vseh aplikacijah za Android.</translation>
<translation id="523505283826916779">Nastavitve funkcij za ljudi s posebnimi potrebami</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokiraj nevarne prenose</translation>
<translation id="5255162913209987122">Lahko se priporoča</translation>
<translation id="527237119693897329">Omogoča, da določite, kateri gostitelji izvornega pošiljanja sporočil se ne naložijo.
Vrednost * na seznamu blokiranih pomeni, da so vsi gostitelji izvornega pošiljanja sporočil blokirani, razen če niso izrecno navedeni na seznamu dovoljenih.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> naložil vse nameščene gostitelje izvornega pošiljanja sporočil.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Če je pravilnik omogočen, lahko uporabnik overitelju potrdil za zasebnost s strojno opremo v napravah Chrome na daljavo potrdi svojo identiteto z metodo <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> prek API-ja <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />.
Če je onemogočen ali če ni nastavljen, pozivi API-ju ne bodo uspeli in bo vrnjena koda napake.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Če je pravilnik nastavljen, je obseg vrat UDP, ki jih uporablja tehnologija WebRTC, omejen na navedeni interval vrat (vključno s končnimi točkami).
Če pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na prazen niz oziroma neveljaven obseg vrat, je tehnologiji WebRTC dovoljeno uporabljati katera koli lokalna vrata UDP, ki so na voljo.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Določite seznam vtičnikov, ki jih lahko uporabnik omogoči ali onemogoči</translation>
<translation id="5302612588919538756">Ta pravilnik je zastarel, namesto njega lahko uporabite SyncDisabled.
Dovoljuje uporabniku prijavo v <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če nastavite ta pravilnik, lahko določite, ali je uporabniku dovoljena prijava v brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" />. Če ta pravilnik onemogočite, ne bodo delovale aplikacije in razširitve, ki uporabljajo API chrome.identity, zato uporabite SyncDisabled.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se pokaže pogovorno okno z opozorilom, če se napaja iz akumulatorja.
Če je pravilnik nastavljen, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže pogovorno okno z opozorilom, da bo izveden ukrep zaradi nedejavnosti.
Če pravilnik ni nastavljen, pogovorno okno z opozorilom ni prikazano.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Razpoložljivost načina brez beleženja zgodovine</translation>
<translation id="5318185076587284965">Gostitelju oddaljenega dostopa omogoči uporabo posredovalnih strežnikov</translation>
<translation id="5323128137188992869">Omogočanje predvajanja vsebine v napravi z napravo <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta pravilnik onemogočen, uporabniki ne bodo mogli predvajati vsebine v tej napravi. Če je pravilnik omogočen, je uporabnikom dovoljeno predvajanje vsebine. Če ta pravilnik ni nastavljen, uporabnikom ni dovoljeno predvajati vsebine v včlanjenih napravah OS Chrome, vendar jo lahko predvajajo v napravah, ki niso včlanjene.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Dovoli, da <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> obravnava te vrste vsebine.</translation>
<translation id="5365946944967967336">V orodni vrstici pokaži gumb »Domov«</translation>
<translation id="5366977351895725771">Če pravilnik ni vklopljen, ta uporabnik ne more ustvarjati zaščitenih uporabnikov. Obstoječi zaščiteni uporabniki so še vedno na voljo.
Če je pravilnik vklopljen ali ni nastavljen, lahko ta uporabnik ustvarja in upravlja zaščitene uporabnike.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta prikažejo obvestila na namizju. Prikazovanje obvestil na namizju je lahko privzeto dovoljeno, privzeto zavrnjeno ali pa je uporabnik vprašan, ko želi spletno mesti prikazati obvestilo na namizju.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljen pravilnik »AskNotifications« in uporabnik bo lahko to spremenil.</translation>
<translation id="538108065117008131">Dovoli, da <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> obravnava te vrste vsebine.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Izbere strategijo za sproščanje prostora na disku med samodejnim čiščenjem (zastarelo)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Podatki o stanju Androida se pošljejo nazaj v
strežnik.
Če je pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, se podatki o stanju ne poročajo.
Če je omogočen, se podatki o stanju poročajo.
Ta pravilnik se uporabi samo, če so aplikacije za Android omogočene.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Omogoča zakrivanja gostiteljev za oddaljeni dostop, ko je vzpostavljena povezava.
Če je ta nastavitev omogočena, so vhodne in izhodne naprave gostitelja onemogočene, ko je vzpostavljena povezava na daljavo.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, lahko lokalni in oddaljeni uporabniki komunicirajo z gostiteljem, ko je v skupni rabi.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Konfigurira, katere postavitve tipkovnice so dovoljene na zaslonu za prijavo sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen na seznam identifikatorjev načinov vnosa, so dani načini vnosa na voljo na zaslonu za prijavo. Prvi dani način vnosa je vnaprej izbran. Medtem ko je sklop za uporabnika osredotočen na zaslon za prijavo, je poleg načinov vnosa, ki jih zagotavlja ta pravilnik, na voljo tudi način vnosa, ki ga je uporabnik nazadnje uporabljal. Če ta pravilnik ni nastavljen, se načini vnosa na zaslonu za prijavo izpeljejo iz jezika, v katerem je prikazan zaslon za prijavo. Vrednosti, ki niso veljavni identifikatorji načinov vnosa, bodo prezrte.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Če je ta pravilnik omogočen, se iskalniki uvozijo iz trenutnega privzetega brskalnika. Če je omogočen, ta pravilnik vpliva tudi na pogovorno okno za uvoz.
Če je onemogočen, se privzeti iskalnik ne uvozi.
Če ni nastavljen, bo uporabnik morda vprašan, ali naj ga uvozi, ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Ime omejitve za Android WebView:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Omogoči poročanje o podatkih pomnilnika (velikost kopice JS) strani (zastarelo)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Omogočanje načina za goste v brskalniku</translation>
<translation id="5457924070961220141">Omogoča nastavitev privzetega upodabljalnika HTML, ko je <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> nameščen.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je gostiteljskemu brskalniku upodabljanje privzeto dovoljeno, vendar lahko po želji to preglasite in določite, da bo <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> privzeto upodabljal strani HTML.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Konfiguriranje nastavitev za upravljane uporabnike.</translation>
<translation id="546726650689747237">Časovni zamik zatemnitve zaslona ob napajanju iz električnega omrežja</translation>
<translation id="5469484020713359236">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki lahko nastavljajo piškotke.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultCookiesSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Blokiranje slik na teh mestih</translation>
<translation id="5475361623548884387">Omogoči tiskanje</translation>
<translation id="5499375345075963939">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Ko je vrednost tega pravilnika nastavljena in ni 0, bo trenutno prijavljen uporabnik predstavitvenega načina samodejno odjavljen po določenem času nedejavnosti.
Vrednost pravilnika mora biti v milisekundah.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Omogoči vrstico z zaznamki</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL domače strani</translation>
<translation id="5523812257194833591">Samodejna prijava javne seje po časovnem zamiku.
Če je ta pravilnik nastavljen, bo po preteku določenega časa nedejavnosti uporabnika na zaslonu za prijavo določena seja prijavljena samodejno. Javna seja mora biti pred tem konfigurirana (glejte |DeviceLocalAccounts|).
Če ta pravilnik ni nastavljen, ni samodejne prijave.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Določa obdobje v milisekundah, po katerem se storitvi za upravljanje naprave pošlje poizvedba za podatke pravilnika naprave.
Z nastavitvijo tega pravilnika se preglasi privzeta vrednost 3 ur. Veljavne vrednosti za ta pravilnik so med 1.800.000 (30 minut) in 86.400.000 (1 dan). Vrednosti, ki niso v tem obsegu, bodo spremenjene na ustrezno mejo obsega.
Če tega pravilnika ne nastavitev, bo brskalnik <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uporabljal privzeto vrednost 3 ur.
Če okolje podpira obvestila pravilnika, je zakasnitev osvežitve nastavljena na 24 ur (prezrejo se vse privzete nastavitve in vrednost tega pravilnika), ker je pričakovano, da obvestila pravilnika ob vsakokratni zamenjavi pravilnika samodejno vsilijo osvežitev, zaradi česar so pogostejše osvežitve nepotrebne.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Blokiraj morebitne nevarne prenose</translation>
<translation id="5535973522252703021">Seznam dovoljenih delegacijskih strežnikov za Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Omogoči vsem spletnim mestom samodejno izvajanje vtičnika <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Ta pravilnik ne vpliva na aplikacije za Android.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Dodajanje parametra prejemanju semen različic v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je pravilnik določen, se URL-ju za prenos semen različic doda parameter poizvedbe »restrict«. Vrednost parametra je vrednost, določena v tem pravilniku.
Če pravilnik ni določen, se URL semen različic ne spremeni.</translation>
<translation id="556941986578702361">Nadzira samodejno skrivanje police v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen na »AlwaysAutoHideShelf«, se bo polica vedno samodejno skrila.
Če je ta pravilnik nastavljen na »NeverAutoHideShelf«, se polica nikoli ne bo samodejno skrila.
Če ta pravilnik nastavite, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če tega pravilnika ne nastavite, lahko uporabniki izberejo, ali naj se polica samodejno skrije.</translation>
<translation id="557360560705413259">Če je ta nastavitev omogočena, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabil commonName potrdila strežnika zaradi ujemanja z imenom gostitelja, če potrdilu manjka razširitev subjectAlternativeName in če so potrdila uspešno potrjena ter povezana s potrdili lokalno nameščenega overitelja.
To ni priporočljivo, saj morda omogoča zaobidenje razširitve nameConstraints, ki omejuje imena gostiteljev, za katera je lahko odobreno določeno potrdilo.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, potrdila strežnika, ki jim manjka razširitev subjectAlternativeName, ki vsebuje ime DNS-ja ali naslov IP, ne bodo zaupanja vredna.</translation>
<translation id="557658534286111200">Omogoči ali onemogoči urejanje zaznamkov</translation>
<translation id="5586942249556966598">Ne naredi nič</translation>
<translation id="5630352020869108293">Obnovi zadnjo sejo</translation>
<translation id="5645779841392247734">Dovoli piškotke na teh mestih</translation>
<translation id="5693469654327063861">Dovoljevanje selitve podatkov</translation>
<translation id="5694594914843889579">Ko je ta pravilnik omogočen, zunanji pomnilnik ne bo na voljo za datotečni brskalnik.
Ta pravilnik se uporablja za vse vrste nosilcev podatkov, kot so bliskovni pogoni USB, zunanji trdi diski, kartice SD in druge pomnilniške kartice, optični nosilci podatkov ipd. Na notranji pomnilnik to ne vpliva, zato je do datotek, shranjenih v mapi »Prenosi«, še vedno mogoče dostopati. Ta pravilnik prav tako ne vpliva na Google Drive.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki v svoji napravi uporabljajo vse podprte oblike zunanjega pomnilnika.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Poročanje o uporabnikih naprave</translation>
<translation id="570062449808736508">Če je ta pravilnik nastavljen na niz, ki ni prazen, spletni pogled prebere omejitve za URL-je ponudnika vsebine z danim imenom overitelja.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Ko je omogočena ta nastavitev, <ph name="PRODUCT_NAME" /> vedno izvede preverjanje preklica strežniških potrdil, ki se uspešno potrdijo in so podpisana s potrdili lokalno nameščenega overitelja.
Če <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne more dobiti podatkov o stanju preklica, se taka potrdila obravnavajo kot preklicana (»hard-fail«).
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »false«, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabil obstoječe nastavitve za preverjanje preklica v spletu.</translation>
<translation id="572720239788271400">Omogoča posodobitve komponent v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Omogočanje ustvarjanja kopij podatkov profila izdelka <ph name="PRODUCT_NAME" /> za gostovanje</translation>
<translation id="5732972008943405952">Uvoz podatkov za samodejno izpolnjevanje obrazcev iz privzetega brskalnika ob prvem zagonu</translation>
<translation id="5765780083710877561">Opis:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Različica za razvijalce (lahko je nestabilna)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Privzeti URL iskalnika za iskanje</translation>
<translation id="5776485039795852974">Vprašaj me vsakič, ko želi mesto pokazati namizna obvestila</translation>
<translation id="5781412041848781654">Določa, katera knjižnica GSSAPI bo uporabljena za preverjanje pristnosti HTTP. Nastavite lahko samo ime knjižnice ali celotno pot.
Če ni določena nobena nastavitev, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabi privzeto ime knjižnice.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se izvede dejanje ob nedejavnosti, če se naprava napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> izvede dejanje ob nedejavnosti, ki ga je mogoče konfigurirati posebej.
Če pravilnik ni nastavljen, velja privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Omogočanje podpore za protokol HTTP/0.9 za vrata, ki niso privzeta</translation>
<translation id="5809728392451418079">Nastavljanje prikaznega imena za lokalne račune za napravo</translation>
<translation id="5814301096961727113">Nastavitev privzetega stanja glasovnih povratnih informacij načina na prijavnem zaslonu</translation>
<translation id="5815129011704381141">Samodejni vnovični zagon po posodobitvi</translation>
<translation id="5815353477778354428">Konfigurira imenik, ki ga bo <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> uporabljal za shranjevanje uporabniških podatkov.
Če ta pravilnik nastavite, bo <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> uporabil navedeni imenik.
Seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti, si lahko ogledate na http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Če te nastavitve ne določite, bo uporabljen privzeti imenik profila.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Določa, ali lahko uporabnik v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> odpre strani v načinu brez beleženja zgodovine.
Če je izbrano »Omogočeno« ali pravilnik ni nastavljen, je strani mogoče odpirati v načinu brez beleženja zgodovine.
Če je izbrano »Onemogočeno«, strani ni mogoče odpirati v načinu brez beleženja zgodovine.
Če je izbrano »Vsiljeno«, je mogoče strani odpirati SAMO v načinu brez beleženja zgodovine.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Omeji obseg vrat UDP, ki jih uporablja gostitelj oddaljenega dostopa</translation>
<translation id="5862253018042179045">Nastavitev privzetega stanja funkcije izgovorjave za ljudi s posebnimi potrebami na prijavnem zaslonu.
Če ta pravilnik vklopite, bo na prijavnem zaslonu omogočena izgovorjava.
Če ta pravilnik izklopite, bo na prijavnem zaslonu onemogočena izgovorjava.
Če ta pravilnik nastavite, ga lahko uporabniki začasno preglasijo tako, da omogočijo ali onemogočijo izgovorjavo, vendar ta nastavitev ni trajna in privzeta nastavitev se obnovi vsakič, ko je ponovno prikazan prijavni zaslon ali kadar je uporabnik eno minuto nedejaven na prijavnem zaslonu.
Če pravilnika ne nastavite, je izgovorjava onemogočena, ko je prvič prikazan prijavni zaslon. Uporabniki lahko kadar koli omogočijo ali onemogočijo izgovorjavo, pri čemer se njeno stanje na prijavnem zaslonu ohrani med uporabniki.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Konfiguracija omrežja na ravni uporabnika</translation>
<translation id="588135807064822874">Omogočanje funkcije Iskanje z dotikom</translation>
<translation id="5883015257301027298">Privzeta nastavitev piškotkov</translation>
<translation id="5887414688706570295">Nastavi predpono »TalkGadget«, ki jo bodo uporabljali gostitelji oddaljenega dostopa, in prepreči uporabnikom njeno spreminjanje.
Če je ta predpona določena, je dodana pred osnovno ime »TalkGadget«, tako da ustvari polno ime domene za »TalkGadget«. Osnovno ime domene »TalkGadget« je ».talkgadget.google.com«.
Če je ta nastavitev omogočena, bodo gostitelji pri dostopu do domene »TalkGadget« namesto privzetega imena domene uporabljali prilagojeno ime domene.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, bo privzeto ime domene za »TalkGadget« (»chromoting-host.talkgadget.google.com«) uporabljeno za vse gostitelje.
Na odjemalce za oddaljen dostop ta nastavitev pravilnika ne vpliva. Ti bodo za dostop do domene »TalkGadget« vedno uporabljali »chromoting-client.talkgadget.google.com«.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Če je ta nastavitev omogočena, bodo zahteve za preverjanje pristnosti »gnubby« posredovane prek povezave z oddaljenim gostiteljem.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni konfigurirana, zahteve za preverjanje pristnosti »gnubby« ne bodo posredovane.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Če je prijavljenih več uporabnikov, lahko aplikacije za Android uporablja samo primarni uporabnik.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Omogoča omogočanje ali onemogočanje omejevanja omrežja.
Ta pravilnik se uporabi za vse uporabnike in vse vmesnike v napravi. Ko je nastavljen,
je omejevanje v rabi, dokler se ne onemogoči s spremembo pravilnika.
Če je pravilnik onemogočen, se omrežje ne omejuje.
Če je pravilnik omogočen, se sistem omejuje, da doseže navedeni hitrosti nalaganja in prenašanja (v KB/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Dovoli samoposodobitvene prenose prek HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Nastavitev privzetega stanja funkcije velikega kazalca za ljudi s posebnimi potrebami na prijavnem zaslonu.
Če ta pravilnik vklopite, bo na prijavnem zaslonu omogočen prikaz velikega kazalca.
Če ga izklopite, bo na prijavnem zaslonu onemogočen prikaz velikega kazalca.
Če pravilnik nastavite, ga lahko uporabniki začasno preglasijo tako, da omogočijo ali onemogočijo velik kazalec, vendar ta nastavitev ni trajna, pri čemer se privzeta nastavitev obnovi vsakič, ko je ponovno prikazan prijavni zaslon ali kadar je uporabnik eno minuto nedejaven na prijavnem zaslonu.
Če pravilnika ne nastavite, je velik kazalec onemogočen, ko je prvič prikazan prijavni zaslon. Uporabniki lahko kadar koli omogočijo ali onemogočijo velik kazalec, pri čemer se njegovo stanje na prijavnem zaslonu ohrani med uporabniki.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Ta pravilnik je prav tako mogoče uporabiti za pripenjanje aplikacij za Android.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Uveljavi izvajanje poizvedb v Google Spletnem iskanju z aktiviranim Google Varnim iskanjem in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, je Google Varno iskanje v Iskanju Google vedno aktivno.
Če to nastavitev onemogočite ali ne nastavite vrednosti, Google Varno iskanje v Iskanju Google ni uveljavljeno.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Preskusna različica</translation>
<translation id="5950205771952201658">Ker mehko preverjanje preklica ne zagotavlja dodatne varnosti, je v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> različice 19 ali novejšem privzeto onemogočeno. Če ta pravilnik nastavite na »true«, se obnovijo prejšnje nastavitve in se izvajajo spletna preverjanja OCSP/CRL.
Če pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »false«, <ph name="PRODUCT_NAME" /> v različici <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 ali novejši ne bo izvajal spletnega pregleda preklica.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Razširitve, ki lahko uporabljajo API za oddaljeno potrditev</translation>
<translation id="5983708779415553259">Privzeto delovanje za spletna mesta, ki niso v nobenem paketu vsebine</translation>
<translation id="5997543603646547632">Privzeto uporabi 24-urni čas</translation>
<translation id="6005179188836322782">Omogoča funkcijo Varno brskanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Če omogočite to nastavitev, je Varno brskanje vedno dejavno.
Če onemogočite to nastavitev, ni Varno brskanje nikoli dejavno.
Če omogočite ali onemogočite to nastavitev, uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti nastavitve »Omogoči zaščito pred lažnim predstavljanjem in zlonamerno programsko opremo« v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik spremenil nastavitev.
Več informacij o Varnem brskanju je na voljo na https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Namesto predogleda tiskanja prikaže sistemsko pogovorno okno za tiskanje.
Če je ta nastavitev omogočena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pri uporabnikovi zahtevi za tiskanje strani namesto vgrajenega predogleda tiskanja odpre sistemsko pogovorno okno za tiskanje.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »false«, ukazi za tiskanje sprožijo zaslon za predogled tiskanja.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Dejanje ob zagonu</translation>
<translation id="6023030044732320798">Določa nabor pravilnikov, ki bodo posredovani izvajalniku ARC. Vrednost mora biti veljavna datoteka JSON.
S tem pravilnikom je mogoče konfigurirati, katere aplikacije za Android so samodejno nameščene v tej napravi:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Identifikator aplikacij za Android, npr. "com.google.android.gm" za Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Določa način namestitve aplikacije. OPTIONAL: aplikacija ni samodejno nameščena, vendar jo uporabnik lahko namesti. Če ta pravilnik ni določen, je to privzeta vrednost. PRELOAD: aplikacija je samodejno nameščena, vendar jo uporabnik lahko odstrani. FORCE_INSTALLED: aplikacija je samodejno nameščena in uporabnik je ne more odstraniti. BLOCKED: aplikacija je blokirana in je ni mogoče namestiti. Če je bila aplikacija nameščena s prejšnjim pravilnikom, bo odstranjena.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Pravilnik za odobritev dovoljenja za aplikacije. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: pravilnik ni določen. Če za dovoljenje na kateri koli ravni ni določen noben pravilnik, potem je privzeto uporabljeno vedenje »PROMPT«. PROMPT: poziv za uporabnika, da odobri dovoljenje. GRANT: samodejno odobreno dovoljenje. DENY: samodejno zavrnjeno dovoljenje.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Konfiguracijski objekt JSON za posamezno aplikacijo z naborom parov ključa (key) in vrednosti (value), npr. '"managedConfiguration": »{ "key1": value1, "key2": value2 }«. Ključi so definirani v manifestu aplikacije.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Če želite pripeti aplikacije v zaganjalnik, si oglejte PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Privzeti URL iskalnika za dinamično iskanje</translation>
<translation id="603410445099326293">Parametri za URL predloga, ki uporablja POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Omogoči prehod skozi požarni zid iz gostitelja za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="6070667616071269965">Postavitve tipkovnice na zaslonu za prijavo v napravi</translation>
<translation id="6074963268421707432">Nobenemu spletnemu mestu ne dovoli, da pokaže namizna obvestila</translation>
<translation id="6076099373507468537">Določa seznam naprav USB, za katere je dovoljena prekinitev povezave z gonilnikom jedra zaradi uporabe prek API-ja chrome.usb neposredno v spletni aplikaciji. Vnosi so pari, ki so sestavljeni iz identifikatorja proizvajalca za USB in identifikatorja izdelka ter ki omogočajo prepoznavo posamezne strojne opreme.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je seznam naprav USB, katerih povezavo je mogoče prekiniti, prazen.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (odjemalci s sistemom Windows):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Omogoči oddaljenim uporabnikom uporabo oken s skrbniškimi pravicami v sejah oddaljene pomoči</translation>
<translation id="6095999036251797924">Določi trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se zaslon zaklene, če se napaja iz električnega omrežja ali akumulatorja.
Če je trajanje nedejavnosti nastavljeno na vrednost, večjo od nič, izraža ta vrednost čas nedejavnosti uporabnika, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zaklene zaslon.
Če je trajanje nedejavnosti nastavljeno na nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zaklene zaslona, ko uporabnik postane nedejaven.
Če trajanje nedejavnosti ni nastavljeno, se uporabi privzeto trajanje.
Priporočljivo je, da za zaklep zaslona ob nedejavnosti omogočite zaklepanje ob prekinitvi, da se <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prekine po preteku zakasnitve zaradi nedejavnosti. Ta pravilnik uporabite samo, če želite, da se zaslon zaklene bistveno prej pred prekinitvijo, ali če ne želite prekinitve ob nedejavnosti.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše od zakasnitve zaradi nedejavnosti.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Dovoli skrito igro z dinozavrom</translation>
<translation id="6114416803310251055">zastarelo</translation>
<translation id="6133088669883929098">Vsem spletnim mestom dovoli uporabo ustvarjanja ključev</translation>
<translation id="6145799962557135888">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena mesta, ki smejo izvajati JavaScript.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultJavaScriptSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="614662973812186053">Ta pravilnik prav tako nadzira zbiranje podatkov o uporabi sistema Android in diagnostičnih podatkov zanj.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Nastavitev privzetega stanja velikega kazalca na prijavnem zaslonu</translation>
<translation id="6157537876488211233">Seznam pravil za obvod proxyja, ločenih z vejico</translation>
<translation id="6158324314836466367">Ime spletne trgovine podjetja (zastarelo)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Omogoča napravo <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Opozorilo: podpora za SSLv3 bo iz brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> v celoti odstranjena po različici 43 (približno julija 2015). Istočasno bo odstranjen tudi ta pravilnik.
Če ta pravilnik ni konfiguriran, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporablja privzeto najmanjšo dovoljeno različico, ki je SSLv3 v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 ter TLS 1.0 v poznejših različicah.
V nasprotnem primeru je morda nastavljen na eno od naslednjih vrednosti: »sslv3«, »tls1«, »tls1.1« ali »tls1.2«. Če je nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne uporablja različic SSL/TLS, ki so nižje od določene različice. Neprepoznana vrednost bo prezrta.
Kljub številki je »sslv3« starejša različica kot »tls1«.</translation>
<translation id="6181608880636987460">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, ki določa, katerim spletnim mestom je onemogočeno izvajanje vtičnika <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vsa spletna mesta uporabi globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultPluginsSetting«, kadar je ta pravilnik nastavljen, sicer pa iz osebnih nastavitev uporabnika.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Privzeta nastavitev pojavnih oken</translation>
<translation id="6197453924249895891">Razširitvam odobri dostop do ključev podjetja.
Ključi so namenjeni rabi v podjetju, če so ustvarjeni z API-jem chrome.platformKeys API v upravljanem računu. Uvoženi ali kako drugače ustvarjeni ključi niso namenjeni za rabo v podjetju.
Dostop do ključev, namenjenih za rabo v podjetju, nadzira izključno ta pravilnik. Uporabnik razširitvam ne more odobriti dostopa do ključev podjetja ali jim preklicati dostopa do njih.
Razširitev privzeto ne more uporabljati ključa, namenjenega rabi v podjetju, kar je enakovredno onemogočanju pravilnika allowCorporateKeyUsage za to razširitev.
Samo če je pravilnik allowCorporateKeyUsage za razširitev omogočen, lahko ta uporablja kateri koli ključ okolja, označen za rabo v podjetju, za podpisovanje poljubnih podatkov. To dovoljenje odobrite samo, če ste prepričani, da razširitev lahko zaščiti dostop do ključa pred napadalci.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Poročanje o času dejavnosti v napravi.
Če nastavitev ni nastavljena ali je nastavljena na »True«, včlanjene naprave poročajo o času, ko je uporabnik aktiven v napravi. Če je nastavitev nastavljena na »False«, se čas dejavnosti v napravi ne beleži in se o njem ne poroča.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Prikazani so vsi tiskalniki razen tistih na seznamu prepovedanih.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Če je ta pravilnik omogočen, se podatki za samodejno izpolnjevanje obrazcev uvozijo iz prejšnjega privzetega brskalnika. Če je pravilnik omogočen, vpliva tudi na pogovorno okno za uvoz.
Če je onemogočen, podatki za samodejno izpolnjevanje obrazcev niso uvoženi.
Če ni nastavljen, bo imel uporabnik morda na voljo možnost izbire uvoza ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Določi imenik za prenos v računalnik</translation>
<translation id="6244210204546589761">URL-ji, ki naj se odprejo ob zagonu</translation>
<translation id="6258193603492867656">Določa, ali naj ustvarjen SPN za Kerberos SPN vključuje nestandardna vrata.
Če to nastavitev omogočite in so vnesena nestandardna vrata (vrata, ki niso 80 ali 443), bodo vključena v ustvarjeni SPN za Kerberos.
Če to nastavitev onemogočite ali je ne nastavite, ustvarjeni SPN za Kerberos v nobenem primeru ne bo vključeval vrat.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Konfigurira pravilnike za izvorno pošiljanje sporočil. Gostitelji izvornega pošiljanja sporočil s seznama blokiranih ne bodo dovoljeni, razen če bodo uvrščeni na seznam dovoljenih.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Omogočanje ali onemogočanje snemanja zvoka</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Omogoča posodobitve komponent za vse komponente v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" />, če pravilnik ni nastavljen ali je omogočen.
Če pravilnik ni omogočen, so posodobitve komponent onemogočene. Vendar pa so nekatere komponente izvzete iz tega pravilnika: onemogočene niso posodobitve komponent, ki ne vsebujejo izvedljive kode, ki bistveno ne spreminjajo delovanja brskalnika ali ki so pomembne za varnost brskalnika.
Primeri takih komponent so na primer seznami ukinjenih potrdil in podatki varnega brskanja.
Več informacij o Varnem brskanju je na voljo na https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Omogočanje samodokončanja imena domene med prijavo uporabnika</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome prikaže opozorilno stran, ko uporabniki prikrmarijo na spletna mesta, na katerih so napake SSL. Uporabnikom je privzeto (ali če je ta pravilnik omogočen) dovoljeno, da s klikom opustijo te strani z opozorilom.
Če onemogočite ta pravilnik, uporabnikom ni dovoljeno s klikom opustiti katere koli strani z opozorilom.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Določa parametre, uporabljene pri iskanju URL-ja z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {searchTerms}, bo zamenjana s pravimi podatki iskalnih izrazov.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za iskanje poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Ali lahko distribucijski kanal za nove izdaje nastavi uporabnik</translation>
<translation id="6368011194414932347">Konfiguracija URL-ja domače strani</translation>
<translation id="6368403635025849609">Dovoli JavaScript na teh mestih</translation>
<translation id="6376659517206731212">Lahko je obvezno</translation>
<translation id="6378076389057087301">Navedite, ali zvočna dejavnost vpliva na upravljanje napajanja</translation>
<translation id="637934607141010488">Poročanje o seznamu nedavno prijavljenih uporabnikov naprave.
Če je pravilnik nastavljen nastavljen na »False«, se o uporabnikih ne poroča.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Omogoči funkcijo za samodejno izpolnjevanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom omogoča samodejno izpolnjevanje spletnih obrazcev s shranjenimi podatki, kot so naslov ali podrobnosti kreditne kartice.
Če to nastavitev onemogočite, samodejno izpolnjevanje ne bo na voljo uporabnikom.
Če to nastavitev omogočite ali ne nastavite vrednosti zanjo, ostane samodejno izpolnjevanje pod nadzorom uporabnikov. Nastavili bodo lahko profile za samodejno izpolnjevanje in ga poljubno vklapljali ali izklapljali.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Ta pravilnik se ne uporablja od uveljavitve različice <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> 29. Namesto njega uporabite pravilnik PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Odjava uporabnika</translation>
<translation id="6417861582779909667">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, ki določajo spletna mesta, ki jim ni dovoljeno nastavljati piškotkov.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultCookiesSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Aplikacij za Android ni mogoče prisiliti, da bi uporabljale strežnik proxy. Aplikacije za Android imajo na voljo podnabor nastavitev strežnika proxy, ki jih lahko prostovoljno upoštevajo:
Če izberete, da se strežnik proxy ne uporablja, so aplikacije za Android obveščene, da strežnik proxy ni konfiguriran.
Če izberete, da se uporabljajo sistemske nastavitve strežnika proxy ali fiksni način strežnika proxy, se aplikacijam za Android posredujeta naslov http in vrata strežnika proxy.
Če izberete, da se samodejno zazna strežnik proxy, se aplikacijam za Android posreduje URL skripta »http://wpad/wpad.dat«. Ne uporabi se noben drug del protokola za samodejno zaznavanje strežnika proxy.
Če izberete, da se uporablja skript .pac za strežnik proxy, se aplikacijam za Android posreduje URL skripta.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Omogočanje Bluetootha v napravi</translation>
<translation id="6520802717075138474">Uvoz iskalnikov privzetega brskalnika ob prvem zagonu</translation>
<translation id="6525955212636890608">Če omogočite to nastavitev, se bo izvajala vsa vsebina Flash, vdelana na spletnih mestih, za katere je bilo v nastavitvah vsebine nastavljeno, da se na njih sme izvajati vsebina Flash – ne glede na to, ali je to storil uporabnik ali je bilo to izvedeno s pravilnikom podjetja –, vključno z vsebino drugega izvora ali majhno vsebino.
Če želite nadzirati, katerim spletnim mestom je dovoljeno izvajati vsebino Flash, si oglejte pravilnika »DefaultPluginsSetting«, »PluginsAllowedForUrls« in »PluginsBlockedForUrls«.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, bo vsebina Flash drugega izvora ali majhna vsebina blokirana.</translation>
<translation id="653608967792832033">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se zaslon zaklene, če se napaja iz akumulatorja.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nad nič, določa trajanje, v katerem mora biti uporabnik nedejaven in po preteku katerega <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zaklene zaslon.
Če je pravilnik nastavljen na nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zaklene zaslona, ko je uporabnik nedejaven.
Če pravilnik ni nastavljen, velja privzeto trajanje.
Priporočljivo je, da za zaklep zaslona ob nedejavnosti omogočite zaklepanje ob prekinitvi, da se <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prekine po preteku časovnega zamika nedejavnosti. Pravilnik uporabite samo, če želite, da se zaslon zaklene bistveno pred prekinitvijo, ali če ne želite prekinitve ob nedejavnosti.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše od časovnega zamika ob nedejavnosti.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Samodejni vnovični zagon ob zaustavitvi naprave</translation>
<translation id="6539246272469751178">Ta pravilnik ne vpliva na aplikacije za Android. Aplikacije za Android vedno uporabljajo privzeti imenik za prenose in ne morejo dostopati do datotek, ki jih sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese v imenik za prenose, ki ni privzet.</translation>
<translation id="654303922206238013">Strategija selitve za ecryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Če je ta pravilnik nastavljen na »True« in pravilnik »ChromeOsReleaseChannel« ni določen, lahko uporabniki domene za včlanitev spremenijo distribucijski kanal za nove izdaje naprave. Če je pravilnik nastavljen na »False«, je naprava zaklenjena v kanalu, v katerem je bila nazadnje nastavljena.
Kanal, ki ga izbere uporabnik, preglasi pravilnik ChromeOsReleaseChannel, vendar če je kanal pravilnika stabilnejši kot pravilnik, nameščen v napravi, se stabilnejši kanal uporabi, ko je številka njegove različice večja od številke različice v napravi.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Ne dovoli nobenemu spletnemu mestu dostopa do kamere in mikrofona</translation>
<translation id="6561396069801924653">Prikaz možnosti funkcij za ljudi s posebnimi potrebami v meniju sistemske vrstice</translation>
<translation id="6565312346072273043">Nastavi privzeto stanje funkcij za ljudi posebnimi potrebami zaslonske tipkovnice na zaslonu za prijavo.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, je zaslonska tipkovnica omogočena, ko je prikazan zaslon za prijavo.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false«, je zaslonska tipkovnica onemogočena, ko je prikazan zaslon za prijavo.
Če nastavite ta pravilnik, ga lahko uporabniki začasno preglasijo, tako da omogočijo ali onemogočijo zaslonsko tipkovnico. Uporabnikova izbira ni trajna in privzeta možnost je obnovljena, ko se zaslon za prijavo prikaže na novo ali če uporabnik na zaslonu za prijavo eno minuto ne izvede nobenega dejanja.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je zaslonska tipkovnica onemogočena pri prvem prikazu zaslona za prijavo. Uporabniki lahko zaslonsko tipkovnico kadar koli omogočijo ali onemogočijo in njeno stanje na zaslonu za prijavo velja za vse uporabnike.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Nastavitev zunanjega vira omejitev za URL-je</translation>
<translation id="6598235178374410284">Slika za avatar uporabnika</translation>
<translation id="6603004149426829878">Vedno pošlji vse razpoložljive signale lokacije v strežnik pri določanju časovnega pasu</translation>
<translation id="6628646143828354685">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta dostopajo do naprav Bluetooth v bližini. Dostop je mogoče v celoti blokirati ali pa je uporabnik vprašan, ko želi spletno mesto dostopati do naprav Bluetooth v bližini.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je uporabljeno »3« in uporabnik lahko to spremeni.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Onemogoči podporo za vmesnike API za 3D-grafiko</translation>
<translation id="6647965994887675196">Če je pravilnik vklopljen, je mogoče ustvariti in uporabiti zaščitene uporabnike.
Če pravilnik ni vklopljen ali ni nastavljen, ustvarjanje in prijava zaščitenih uporabnikov nista mogoča. Vsi obstoječi zaščiteni uporabniki so skriti.
OPOMBA: Privzeta nastavitev se razlikuje v napravah za potrošnike in napravah za podjetja: v napravah za potrošnike so zaščiteni uporabniki privzeto omogočeni, v napravah za podjetja pa privzeto onemogočeni.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Ta pravilnik je zastarel, Namesto njega uporabite URLBlacklist.
Onemogoči navedene sheme protokola v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
URL-ji, ki uporabljajo sheme s tega seznama, se ne bodo naložili in dostop do njih ne bo mogoč.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je seznam prazen, bodo v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> dostopne vse sheme.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Nastavitve lokalno upravljanih uporabnikov</translation>
<translation id="6654559957643809067">Omogoča omrežno predvidevanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Ta pravilnik nadzira vnaprejšnji prenos podatkov DNS, vnaprejšnje povezovanje TCP in SSL ter vnaprejšnje upodabljanje spletnih strani.
Če nastavite to nastavitev na »vedno«, »nikoli« ali »samo Wi-Fi«, uporabniki te nastavitve v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo omrežno predvidevanje omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Določa število sekund, do katerega lahko naprava naključno odloži prenos posodobitve od trenutka, ko je bila posodobitev prvič na voljo v strežniku. Naprava lahko del tega časa čaka v smislu dejansko pretečenega časa, preostali del pa v smislu števila preverjanj za posodobitve. Razpršitev je v vsakem primeru omejena navzgor na nespremenljiv čas, tako da se ne more zgoditi, da bi naprava neomejen čas čakala na prenos posodobitve.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Poročanje o stanju strojne opreme</translation>
<translation id="6699880231565102694">Omogočanje preverjanja pristnosti v dveh korakih za gostitelje oddaljenega dostopa</translation>
<translation id="6724842112053619797">Če omogočite to nastavitev, se podatki, shranjeni v profilih izdelka <ph name="PRODUCT_NAME" />, kot so zaznamki, podatki samodejnega izpolnjevanja, gesla in drugi podatki, prav tako zapišejo v datoteko, shranjeno v mapo uporabniškega profila za gostovanje ali na lokacijo, ki jo določi skrbnik s pravilnikom <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Če omogočite ta pravilnik, onemogočite sinhronizacijo z oblakom.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, se uporabijo samo lokalni profili.
Pravilnik <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> onemogoči vso sinhronizacijo podatkov in preglasi pravilnik RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, ki določa, katerim spletnim mestom je dovoljeno izvajanje vtičnika <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vsa spletna mesta uporabi globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultPluginsSetting«, kadar je ta pravilnik nastavljen, sicer pa iz osebnih nastavitev uporabnika.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Dovoli spletnim mestom, da od uporabnika zahtevajo, da omogočijo dostop do naprave Bluetooth v bližini</translation>
<translation id="6770454900105963262">Poročanje podatkov o aktivnih sejah kioska</translation>
<translation id="6786747875388722282">Razširitve</translation>
<translation id="6786967369487349613">Nastavitev imenika za profil za gostovanje</translation>
<translation id="6810445994095397827">Blokiraj JavaScript na teh mestih</translation>
<translation id="681446116407619279">Podprti načini preverjanja pristnosti</translation>
<translation id="685769593149966548">Uveljavitev Strogo omejenega načina v YouTubu</translation>
<translation id="687046793986382807">Ta pravilnik je zastaral in se ne uporablja več od različice 35 brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Podatki o pomnilniku se vseeno pošiljajo strani, ne glede na vrednost možnosti, vendar se poslane vrednosti
kvantizirajo in je hitrost posodobitev iz varnostnih razlogov omejena. Če želite sprotne natančne podatke,
uporabite orodja, kot je Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">URL strani »Nov zavihek«</translation>
<translation id="6899705656741990703">Samodejno zaznavanje nastavitev proxyja</translation>
<translation id="6903814433019432303">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Določa URL-je, ki se naložijo v predstavitveni seji. Ta pravilnik preglasi vse druge mehanizme za nastavitev začetnega URL-ja in se lahko uporabi samo za sejo, ki ni povezana z določenim uporabnikom.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Nastavi privzeti iskalnik. Določite lahko privzeti iskalnik, ki ga bo uporabil uporabnik, ali onemogočite privzeti iskalnik.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Omogočanje funkcije za izgovorjavo za ljudi s posebnimi potrebami.
Če je ta pravilnik vklopljen, bo izgovorjava vedno omogočena.
Če je ta pravilnik izklopljen, bo izgovorjava vedno onemogočena.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ga ne nastavite, je izgovorjava prvotno onemogočena, vendar jo lahko uporabnik kadar koli omogoči.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Kadar je pravilnik omogočen, ima pravilnik oblaka prednost, če je v sporu s pravilnikom računalnika.
Kadar je pravilnik onemogočen ali ni konfiguriran, ima prednost pravilnik računalnika, če je v sporu s pravilnikom oblaka.
Več podrobnosti o prednosti pravilnikov je na voljo na https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Ta pravilnik ni na voljo v primerkih sistema Windows, ki niso pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Blokiraj vtičnik <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Določa ime privzetega ponudnika iskanja. Če pravilnik ostane prazen ali če ni nastavljen, bo uporabljeno ime gostitelja, določeno z URL-jem iskanja.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Onemogoči sinhroniziranje podatkov z Googlom</translation>
<translation id="6936894225179401731">Določa največje število hkratnih povezav v strežnik proxy.
Nekateri strežniki proxy ne morejo obravnavati velikega števila hkratnih povezav na odjemalca, kar je mogoče razrešiti z nastavitvijo tega pravilnika na nižjo vrednost.
Vrednost tega pravilnika mora biti nižja od 100 in višja od 6, privzeta vrednost je 32.
Nekatere spletne aplikacije zavzamejo veliko povezav, ki se prenehajo odzivati, zato lahko znižanje vrednosti pod 32 povzroči neodzivnost povezav brskalnika z omrežjem, če je odprtih preveč takšnih aplikacij. Vrednost znižate pod privzeto na svojo odgovornost.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljena privzeta vrednost, ki je 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Ime nastavitve za Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Parameter, ki omogoča funkcijo iskanja po sliki za privzetega ponudnika iskanja</translation>
<translation id="6956272732789158625">Spletnim mestom ne dovoli uporabe ustvarjanja ključev</translation>
<translation id="6994082778848658360">Določa, kako lahko vgrajena strojna oprema za varnostni element zagotovi dvojno preverjanje pristnosti, če je združljiva s to funkcijo. Gumb za vklop na računalniku zazna fizično prisotnost uporabnika.
Če je izbrana možnost »Onemogočeno«, dvojno preverjanje ni zagotovljeno.
Če je izbrana možnost »U2F«, se integrirano dvojno preverjanje uporablja v skladu z določitvijo FIDO U2F.
Če je izbrana možnost »U2F_EXTENDED«, integrirano dvojno preverjanje zagotovi funkcije U2F in nekatere razširitve za posamezno potrditev.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Ali so potrebna spletna preverjanja OCSP/CRL za lokalna sidra zaupanja?</translation>
<translation id="7003334574344702284">Če je pravilnik omogočen, se shranjena gesla uvozijo iz prejšnjega privzetega brskalnika. Če je pravilnik omogočen, vpliva tudi na pogovorno okno za uvoz.
Če je onemogočen, se shranjena gesla ne uvozijo.
Če ni nastavljen, bo uporabnik morda vprašan, ali naj jih uvozi, ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Nastavitve za <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Nastavitve vsebine</translation>
<translation id="7007671350884342624">Konfigurira imenik, ki ga bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za shranjevanje uporabniških podatkov.
Če ta pravilnik nastavite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal navedeni imenik ne glede na to, ali je uporabnik določil zastavico »--user-data-dir«. Če se želite izogniti izgubi podatkov ali drugim nepričakovanim napakam, tega pravilnika ne nastavite na korenski imenik pogona ali imenik, ki ga uporabljate za druge namene, ker <ph name="PRODUCT_NAME" /> upravlja njegovo vsebino.
Seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti, si lahko ogledate na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Če tega pravilnika ne nastavite, bo uporabljena privzeta pot profila in uporabnik jo bo lahko preglasil z zastavico »--user-data-dir« v ukazni vrstici.</translation>
<translation id="7027785306666625591">Konfigurira upravljanje porabe za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
S temi pravilniki lahko nastavite, kaj naj <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> izvede, ko je uporabnik nedejaven nekaj časa.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Vzorčna vrednost:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Omogoča programu <ph name="PRODUCT_NAME" /> pošiljanje dokumentov v storitev <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> za tiskanje. OPOMBA: To vpliva le na podporo storitve <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> v programu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Uporabnikom ne preprečuje pošiljanja tiskalniških poslov na spletna mesta.
Če je ta nastavitev omogočena ali ni konfigurirana, lahko uporabniki tiskajo v storitvi <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> iz pogovornega okna za tiskanje v programu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabniki ne morejo tiskati v storitvi <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> iz pogovornega okna za tiskanje v programu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7053678646221257043">Če je ta pravilnik omogočen, se zaznamki uvozijo iz trenutnega privzetega brskalnika. Če je omogočen, ta pravilnik vpliva tudi na pogovorno okno za uvoz.
Če je onemogočen, se zaznamki ne uvozijo.
Če ni nastavljen, bo uporabnik morda vprašan, ali naj zaznamke uvozi, ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Dovoli pojavna okna na teh mestih</translation>
<translation id="706669471845501145">Mestom dovoli prikazovanje namiznih obvestil</translation>
<translation id="7072406291414141328">Omogoči omejevanje omrežne pasovne širine</translation>
<translation id="7079519252486108041">Blokiraj pojavna okna na teh mestih</translation>
<translation id="7091198954851103976">Vedno izvedi vtičnike, ki zahtevajo dovoljenje</translation>
<translation id="7106631983877564505">Omogoča zaklepanje, ko so naprave s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedejavne ali preidejo v stanje pripravljenosti.
Če to nastavitev omogočite, bodo uporabniki za odklepanje naprave iz stanja pripravljenosti potrebovali geslo.
Če to nastavitev onemogočite, uporabniki za odklepanje naprave iz stanja pripravljenosti ne bodo potrebovali gesla.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, je uporabniki ne bodo mogli spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabnik izbere, ali bo za odklepanje naprave moral vnesti geslo ali ne.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Določa, ali se začne proces v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvajati ob prijavi v operacijski sistem in se izvaja tudi po zaprtju zadnjega okna brskalnika, pri čemer so aplikacije v ozadju in trenutna seja brskanja, vključno z morebitnimi piškotki seje, še vedno aktivni.
Če je ta pravilnik omogočen, je način izvajanja v ozadju omogočen in ga uporabnik ne more upravljati v nastavitvah brskalnika.
Če je ta pravilnik onemogočen, je način izvajanja v ozadju onemogočen in ga uporabnik ne more upravljati v nastavitvah brskalnika.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je način izvajanja v ozadju na začetku onemogočen in ga uporabnik lahko upravlja v nastavitvah brskalnika.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Prikaže identifikatorje aplikacij, ki jih <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pokaže kot pripete aplikacije v vrstici zaganjalnika.
Če je pravilnik nastavljen, je seznam aplikacij fiksen in ga uporabnik ne more spreminjati.
Če pravilnik ni nastavljen, lahko uporabnik spremeni seznam pripetih aplikacij v zaganjalniku.</translation>
<translation id="7132877481099023201">URL-ji, ki jim bo brez poziva dovoljen dostop do naprav za zajem videa</translation>
<translation id="7167436895080860385">Dovoli uporabnikom, da pokažejo gesla v upravitelju gesel (zastarelo).</translation>
<translation id="7173856672248996428">Kratkotrajni profil</translation>
<translation id="717630378807352957">Dovoli vse tiskalnike iz datoteke s konfiguracijo.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Dovoljene vrste povezav za posodobitve</translation>
<translation id="7194407337890404814">Privzeto ime iskalnika</translation>
<translation id="7199300565886109054">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki jim je dovoljeno nastavljati piškotke samo za trenutno sejo.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultCookiesSetting«, kadar je ta nastavljen, v nasprotnem primeru pa iz uporabnikove osebne konfiguracije.
Če se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvaja v ozadju, se seja ob zaprtju zadnjega okna brskalnika morda ne bo zaprla, temveč bo aktivna, dokler se ne zapre brskalnik. Več informacij o konfiguriranju tega delovanja je na voljo v pravilniku »BackgroundModeEnabled«.
Če je pravilnik »RestoreOnStartup« nastavljen, da se obnovijo URL-ji prejšnjih sej, ta pravilnik ne bo upoštevan in piškotki za ta spletna mesta bodo trajno shranjeni.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Omogoči omejitve prenosov</translation>
<translation id="7207095846245296855">Uveljavi Google Varno iskanje</translation>
<translation id="7216442368414164495">Uporabnikom dovoli prijavo za razširjeno poročanje za Varno brskanje</translation>
<translation id="7234280155140786597">Imena prepovedanih gostiteljev izvornega pošiljanja sporočil (ali * za vse)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Nastavitev privzete vrste lupe, omogočene na prijavnem zaslonu.
Če je ta pravilnik omogočen, določa vrsto lupe, omogočeno, ko je prikazan prijavni zaslon. Če ga nastavite na »Brez«, bo lupa izklopljena.
Če pravilnik omogočite, ga lahko uporabniki začasno preglasijo tako, da omogočijo ali onemogočijo lupo, vendar ta nastavitev ni trajna in privzeta nastavitev se obnovi vsakič, ko je ponovno prikazan prijavni zaslon ali kadar je uporabnik eno minuto nedejaven na prijavnem zaslonu.
Če pravilnik ni vklopljen, je lupa onemogočena, ko je prvič prikazan prijavni zaslon. Uporabniki lahko kadar koli omogočijo ali onemogočijo lupo, pri čemer se njegovo stanje na prijavnem zaslonu ohrani med uporabniki.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Omogočanje uporabe potrdil sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aplikacijam ARC</translation>
<translation id="7258823566580374486">Omogočanje zakrivanja gostiteljev za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="7260277299188117560">Samodejno posodabljanje prek p2p omogočeno</translation>
<translation id="7261252191178797385">Slika za ozadje naprave</translation>
<translation id="7267809745244694722">Predstavnostne tipke privzeto delujejo kot funkcije tipke</translation>
<translation id="7271085005502526897">Uvoz domače strani privzetega brskalnika ob prvem zagonu</translation>
<translation id="7273823081800296768">Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki izberejo seznanjanje odjemalcev in gostiteljev ob vzpostavljanju povezave, tako da ni treba vsakič vnesti kode PIN.
Če je ta nastavitev onemogočena, ta funkcija ne bo na voljo.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Upravljani zaznamki</translation>
<translation id="7295019613773647480">Omogoči zaščitene uporabnike</translation>
<translation id="7301543427086558500">Določa seznam nadomestnih URL-jev, ki jih je mogoče uporabiti za pridobivanje iskalnih izrazov iz iskalnika. URL-ji morajo vsebovati niz <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, ki bo uporabljen za pridobivanje iskalnih izrazov.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, za pridobivanje iskalnih izrazov ne bodo uporabljeni nadomestni URL-ji.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="7302043767260300182">Časovni zamik zaklepa zaslona, če se napaja iz električnega omrežja</translation>
<translation id="7311458740754205918">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bodo na strani »Nov zavihek« morda prikazani predlogi vsebine na podlagi uporabnikove zgodovine brskanja, zanimanj ali lokacije.
Če je ta pravilni onemogočen, samodejno ustvarjeni predlogi vsebine ne bodo prikazani na strani »Nov zavihek«.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Dodatni parametri ukazne vrstice za <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Podobno Wipe (vrednost 2), vendar poskuša ohraniti žetone za prijavo, da se uporabniku ni treba prijaviti znova.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se zaslon izklopi, če se napaja iz akumulatorja.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nad nič, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> izklopi zaslon.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne izklopi zaslona, ko uporabnik postane nedejaven.
Če pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Določa vrsto računov, ki jih ponuja aplikacija za preverjanje pristnosti za Android, ki podpira preverjanje pristnosti z razširitvijo <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (npr. preverjanje pristnosti Kerberos). Ti podatki bi morali biti na voljo od ponudnika aplikacije za preverjanje pristnosti. Več informacij je na voljo na https://goo.gl/hajyfN.
Če ni določena nobena nastavitev, je v Androidu onemogočeno preverjanje pristnosti z razširitvijo <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Ko je pravilnik nastavljen na »True«, se promocije za programe iz Spletne trgovine Chrome ne bodo prikazale na strani novega zavihka.
Če to možnost nastavite na »False« ali je ne nastavite, se bodo promocije za programe iz Spletne trgovine Chrome prikazovale na strani novega zavihka</translation>
<translation id="7332963785317884918">Ta pravilnik je zastarel. Sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bo vedno uporabljal strategijo čiščenja »RemoveLRU«.
Nadzira delovanje samodejnega čiščenja v napravah s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Samodejno čiščenje sprosti prostor na disku in se sproži, ko količina nezasedenega prostora na disku doseže kritično raven.
Če je ta pravilnik nastavljen na »RemoveLRU«, bo samodejno čiščenje odstranjevalo uporabnike iz naprave. Uporabniki bodo odstranjeni glede na čas, ki je pretekel od njihove zadnje prijave, pri čemer bodo najprej odstranjeni uporabniki z najdaljšim časom od zadnje prijave. Odstranjevanje se bo končalo takoj, ko bo na voljo dovolj prostora.
Če je ta pravilnik nastavljen na »RemoveLRUIfDormant«, bo samodejno čiščenje odstranjevalo uporabnike, ki se niso prijavili vsaj tri mesece. Nato bodo odstranjeni uporabniki z naslednjim najdaljšim časom od zadnje prijave. Odstranjevanje se bo končalo takoj, ko bo na voljo dovolj prostora.
Če ta pravilnik ni nastavljen, samodejno čiščenje uporablja privzeto vgrajeno strategijo. Trenutno je to strategija »RemoveLRUIfDormant«.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Ohrani piškotke za obdobje trajanja seje</translation>
<translation id="7340034977315324840">Pošiljanje podatkov o času dejavnosti v napravi</translation>
<translation id="7343497214039883642">Datoteka s konfiguracijami tiskalnikov v podjetjih za naprave</translation>
<translation id="7384999953864505698">Dovoli protokol QUIC</translation>
<translation id="7417972229667085380">Odstotek prilagoditve časovnega zamika nedejavnosti v načinu predstavitve (zastarelo)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Nastavi velikost predpomnilnika medija v bajtih</translation>
<translation id="7424751532654212117">Seznam izjem za seznam onemogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="7426112309807051726">Določa, ali je onemogočena optimizacija funkcije <ph name="TLS_FALSE_START" />. Ta pravilnik se iz zgodovinskih razlogov imenuje DisableSSLRecordSplitting.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, je funkcija <ph name="TLS_FALSE_START" /> omogočena. Če je omogočen, je funkcija <ph name="TLS_FALSE_START" /> onemogočena.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Omogoči Dinamično iskanje</translation>
<translation id="7443616896860707393">Ukazni pozivi HTTP Basic Auth iz več izvorov</translation>
<translation id="7469554574977894907">Omogoči predloge za iskanje</translation>
<translation id="7474249562477552702">Ali so dovoljena potrdila, podpisana z algoritmom SHA-1, ki jih izdajo lokalna sidra zaupanja</translation>
<translation id="7485481791539008776">Pravila za izbiro privzetega tiskalnika</translation>
<translation id="749556411189861380">Poročanje o različici operacijskega sistema in vdelane programske opreme včlanjenih naprav.
Če nastavitev ni nastavljena ali je nastavljena na »True«, včlanjene naprave redno poročajo o različici operacijskega sistema in vdelane programske opreme. Če je nastavitev nastavljena na »False«, se podatki o različici ne poročajo.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, je uporaba protokola QUIC v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoljena.
Če je ta pravilnik onemogočen, uporaba protokola QUIC ni dovoljena.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Dovoli ustvarjanje ključev na teh spletnih mestih</translation>
<translation id="7529100000224450960">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki lahko odpirajo pojavna okna.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultPopupsSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Faktor razpršitve samodejnega posodabljanja</translation>
<translation id="7534199150025803530">Ta pravilnik ne vpliva na aplikacijo Google Drive za Android. Če želite preprečiti uporabo Googla Drive prek povezav v mobilnih omrežij, onemogočite namestitev aplikacije Google Drive za Android.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Če je ta pravilnik nastavljen, je glede na vrednost nastavitve preverjanje pristnosti pri prijavi takšno:
Če je nastavljen na GAIA, je prijava izvedena prek običajnega preverjanja pristnosti GAIA.
Če je nastavljen na SAML_INTERSTITIAL, je pri prijavi prikazan vmesni zaslon, na katerem se lahko uporabnik odloči, ali bo nadaljeval preverjanje pristnosti prek SAML IdP domene za včlanitev naprave ali se bo vrnil na običajno prijavo GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">Če je ta nastavitev omogočena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoli potrdila, podpisana z algoritmom SHA-1, če se uspešno potrdijo in so v verigi s potrdili lokalno nameščenega overitelja.
Upoštevajte, da je ta pravilnik odvisen od tega, ali sklad za potrjevanje potrdil operacijskega sistema dovoli podpise z algoritmom SHA-1. Če posodobitev operacijskega sistema spremeni obravnavo potrdil, podpisanih z algoritmom SHA-1, ta pravilnik ne učinkuje več. Namen tega pravilnika je delovati kot začasna rešitev, ki daje podjetjem na voljo več časa, da prenehajo uporabljati algoritem SHA-1. Ta pravilnik bo odstranjen okoli 1. januarja 2019 oziroma na ta datum.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upošteva javno najavljen razpored za zastaranje algoritma SHA-1.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Nastavi velikost predpomnilnika, ki ga bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za shranjevanje predpomnjenih datotek na disku.
Če nastavite ta pravilnik, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabil navedeno velikost predpomnilnika, ne glede na to, ali je uporabnik nastavil zastavico »--disk-cache-size«. Vrednost, navedena v tem pravilniku, ni fiksna omejitev, temveč predlog predpomnilniškemu sistemu. Vrednosti pod nekaj megabajti so premajhne in bodo zaokrožene na razumno minimalno vrednost.
Če je vrednost tega pravilnika nastavljena na 0, bo uporabljena privzeta velikost predpomnilnika, vendar je uporabnik ne bo mogel spremeniti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljena privzeta vrednost in jo bo uporabnik lahko preglasil z zastavico »--disk-cache-size«.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Aplikacije za Android se lahko prostovoljno odločijo, da bodo upoštevale ta seznam. V to jih ni mogoče prisiliti.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Sistemske zastavice, ki naj se uporabijo ob zagonu programa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Seznam onemogočenih protokolnih shem</translation>
<translation id="7617319494457709698">Ta pravilnik določa dovoljene razširitve, ki lahko uporabljajo metodo <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> API-ja <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> za potrjevanje na daljavo. Razširitve, ki lahko uporabljajo API, morate dodati na ta seznam.
Če razširitve ni na seznamu ali seznam ni nastavljen, poziv API-ju ne bo uspel in bo vrnjena koda napake.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Določa kanal za izdajo, na katerega naj bo zaklenjena ta naprava.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Ime knjižnice GSSAPI</translation>
<translation id="7635471475589566552">Določa območne nastavitve programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> in prepreči uporabnikom, da jih spreminjajo.
Če to nastavitev omogočite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabi nastavljene območne nastavitve. Če nastavljene območne nastavitve niso podprte, bo uporabljena nastavitev »en-US«.
Če to nastavitev onemogočite ali je ne nastavite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabi prednostne območne nastavitve, ki jih izbere uporabnik (če so nastavljene), sistemske območne nastavitve ali rezervne območne nastavitve (»en-US«).</translation>
<translation id="7651739109954974365">Določa, ali je podatkovno gostovanje za napravo omogočeno. Če je pravilnik omogočen, je podatkovno gostovanje omogočeno. Če ni nastavljen ali je onemogočen, podatkovno gostovanje ni na voljo.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Dinamična osvežitev pravilnika</translation>
<translation id="7694807474048279351">Načrtovanje samodejnega vnovičnega zagona po namestitvi posodobitve za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik vklopljen, se načrtuje samodejni vnovični zagon, kadar je potreben za dokončanje postopka posodobitve za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Samodejni vnovični zagon se v napravi načrtuje za določeno uro, vendar se lahko odloži do 24 ur, če nekdo trenutno uporablja napravo.
Če je ta pravilnik izklopljen, se po namestitvi posodobitve za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne načrtuje vnovični zagon. Postopek posodobitve se dokonča, ko uporabnik naslednjič znova zažene napravo.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Opomba: Samodejni vnovični zagoni so trenutno omogočeni samo, ko je prikazan prijavni zaslon ali poteka seja aplikacije za kiosk. To se bo v prihodnosti spremenilo in bo pravilnik vedno veljal ne glede na to, ali poteka seja katere koli vrste.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Nastavitev velikosti predpomnilnika za aplikacije in razširitve (v bajtih)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Slovar, v katerem so imena gostiteljev preslikana na logično zastavico, ki določa, ali naj bo dostop do gostitelja dovoljen (True) ali blokiran (False).
Ta pravilnik je namenjen za notranjo uporabo v programu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Vprašaj vsakič, ko želi spletno mesto dostop do kamere in/ali mikrofona</translation>
<translation id="7713608076604149344">Omejitve prenosov</translation>
<translation id="7715711044277116530">Odstotek prilagoditve časovnega zamika zatemnitve zaslona v načinu predstavitve</translation>
<translation id="7717938661004793600">Konfiguriranje funkcij za ljudi s posebnimi potrebami za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Ta pravilnik omogoča protokol HTTP/0.9 za vrata, ki niso 80 (HTTP) ali 443 (HTTPS).
Ta pravilnik je privzeto onemogočen. Če je omogočen, so uporabniki izpostavljeni tej varnostni težavi: https://crbug.com/600352.
Namen tega pravilnika je omogočiti podjetjem, da v obstoječih strežnikih prenehajo uporabljati protokol HTTP/0.9. Pravilnik bo v prihodnosti odstranjen.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo protokol HTTP/0.9 za vrata, ki niso privzeta, onemogočen.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Za gostitelje oddaljenega dostopa omogoča preverjanje pristnosti v dveh korakih namesto z uporabniško določenim PIN-om.
Če je ta nastavitev omogočena, mora uporabnik pri dostopu do gostitelja navesti veljavno kodo v dveh korakih.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, koda v dveh korakih ne bo omogočena in uporabljeno bo privzeto vedenje z uporabo uporabniško določenega PIN-a.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Odpri stran »Nov zavihek«</translation>
<translation id="7754704193130578113">Pred prenosom vprašaj, kam želim shraniti vsako datoteko</translation>
<translation id="7761446981238915769">Konfiguriranje seznama nameščenih aplikacij na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="7761526206824804472">Nastavi enega ali več priporočenih jezikov za javne seje, kar uporabnikom omogoča preprosto izbiro enega od teh jezikov.
Uporabnik lahko izbere jezik in postavitev tipkovnice, preden začne javno sejo. Privzeto so vsi jeziki, ki jih podpira <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, navedeni v abecednem vrstnem redu. Ta pravilnik lahko uporabite za premik skupine priporočenih jezikov na vrh seznama.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo vnaprej izbran trenutni jezik uporabniškega vmesnika.
Če je ta pravilnik nastavljen, bodo priporočeni jeziki premaknjeni na vrh seznama in bodo vizualno ločeni od drugih jezikov. Priporočeni jeziki bodo navedeni v vrstnem redu, v katerem so prikazani v pravilniku. Prvi priporočen jezik bo vnaprej izbran.
Če je priporočenih jezikov več, se predvideva, da bodo uporabniki želeli izbirati med temi jeziki. Ob zagonu javne seje bo izbira jezika in postavitve tipkovnice ponujena na vidnem mestu. Sicer se predvideva, da bo večina uporabnikov želela uporabljati vnaprej izbran jezik. Ob zagonu javne seje bo izbira jezika in postavitve tipkovnice ponujena na manj vidnem mestu.
Če je ta pravilnik nastavljen in je omogočena samodejna prijava, (glejte pravilnika |DeviceLocalAccountAutoLoginId| in |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), bo samodejno začeta javna seja uporabila prvi priporočen jezik in najbolj priljubljeno postavitev tipkovnice, ki se ujema s tem jezikom.
Vnaprej izbrana postavitev tipkovnice bo vedno najbolj priljubljena postavitev, ki se ujema z vnaprej izbranim jezikom.
Ta pravilnik je mogoče nastaviti samo kot priporočen. Z njim lahko skupino priporočenih jezikov premaknete na vrh, vendar je uporabnikom za njihovo sejo vedno dovoljeno izbrati kateri koli jezik, ki ga podpira operacijski sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta prikazujejo slike. Prikazovanje slik je lahko dovoljeno ali zavrnjeno za vsa spletna mesta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljen pravilnik »AllowImages« in uporabnik ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Vrste povezav, ki so dovoljene za uporabo za posodobitve operacijskega sistema. Posodobitve operacijskega sistema lahko zaradi svoje velikosti zelo obremenijo povezavo in lahko prinesejo dodatne stroške. Zato trenutno niso omogočene za vrste povezave, ki štejejo za drage; trenutno so to WiMax, Bluetooth in prenos podatkov v mobilnem omrežju.
Prepoznani identifikatorji vrste povezav so »ethernet«, »wifi«, »wimax«, »bluetooth« in »cellular«.</translation>
<translation id="7763614521440615342">Prikaz predlogov vsebine na strani »Nov zavihek«</translation>
<translation id="7774768074957326919">Uporaba sistemskih nastavitev proxyja</translation>
<translation id="7775831859772431793">Tu lahko določite URL strežnika proxy.
Ta pravilnik velja samo, če ste v razdelku »Izberite, kako določiti nastavitve strežnika proxy« izbrali ročne nastavitve.
Če ste izbrali drug način nastavljanja pravilnikov za strežnik proxy, tega pravilnika ne nastavljajte.
Več o drugih možnostih in podrobnejše primere najdete na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="7781069478569868053">Stran »Nov zavihek«</translation>
<translation id="7788511847830146438">Za profil</translation>
<translation id="7801886189430766248">Če je ta pravilnik omogočen, so podatki aplikacij za Android naloženi v strežnike storitve Android Backup Service in znova obnovljeni iz njih ob vnovični namestitvi združljivih aplikacij.
Če je ta pravilnik onemogočen, je storitev Android Backup Service izklopljena.
Če je ta nastavitev konfigurirana, je uporabniki ne morejo spremeniti sami.
Če ta nastavitev ni konfigurirana, uporabniki lahko vklopijo in izklopijo storitev Android Backup Service v aplikaciji za nastavitve v Androidu.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Nastavitev privzetega stanja visokokontrastnega načina na prijavnem zaslonu</translation>
<translation id="7822837118545582721">Če je ta pravilnik omogočen, uporabniki ne morejo pisati na zunanje naprave za shranjevanje.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki ustvarjajo in spreminjajo datoteke v zunanjih napravah za shranjevanje, ki podpirajo pisanje nanje.
Pravilnik ExternalStorageDisabled ima prednost pred tem pravilnikom – če je pravilnik ExternalStorageDisabled omogočen, je dostop do zunanjih naprav za shranjevanje onemogočen in ta pravilnik je prezrt.
Dinamično osveževanje tega pravilnika je podprto v različici M56 in novejših.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Določa največjo zakasnitev v milisekundah med prejemom zavrnitve veljavnosti pravilnika in prenosom novega pravilnika iz storitve za upravljanje naprav
Z nastavitvijo tega pravilnika se preglasi privzeta vrednost 5000 ms. Veljavne vrednosti za ta pravilnik so med 1000 (1 sekunda) do 300.000 (5 minut). Vrednosti, ki niso v tem obsegu, bodo spremenjene na ustrezno mejo obsega.
Če tega pravilnika ne nastavite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabil privzeto vrednost 5000 ms.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Najnižja različica TLS-ja za rezervno uporabo</translation>
<translation id="7842869978353666042">Konfigurira možnosti storitve Google Drive</translation>
<translation id="7843525027689416831">Določa zastavice, ki naj se uporabijo za <ph name="PRODUCT_NAME" />, ko se zažene. Izbrane zastavice se uporabijo samo na zaslonu za prijavo. Zastavice, nastavljene prek tega pravilnika, se ne prenesejo v uporabniške seje.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Konfigurira nastavitve upravljanja razširitev za brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ta pravilnik nadzira več nastavitev, vključno z nastavitvami, ki jih nadzirajo morebitni obstoječi pravilniki, povezani z razširitvami. Ta pravilnik preglasi morebitne starejše pravilnike, če so nastavljeni oboji.
Ta pravilnik preslika ID razširitve ali URL za posodobitev v svojo konfiguracijo. Konfiguracija z ID-jem razširitve bo uporabljena samo za določeno razširitev. Za posebni ID <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> je mogoče nastaviti privzeto konfiguracijo, ki se bo uporabila za vse razširitve, ki v tem pravilniku nimajo nastavljene konfiguracije po meri. Konfiguracija z URL-jem za posodobitev bo uporabljena za vse razširitve s točno določenim URL-jem za posodobitev, navedenim v manifestu te razširitve, kot je opisano na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Konfiguracija za posamezno razširitev (ali razširitve z istim URL-jem za posodobitev) je drug slovar, ki lahko vsebuje spodaj dokumentirana polja.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: Preslika v niz, ki navaja način namestitve za razširitev. Veljavni nizi so:
* <ph name="ALLOWED" />: Uporabniku dovoli namestitev razširitve. To je privzeto delovanje.
* <ph name="BLOCKED" />: Blokira namestitev razširitve.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: Razširitev je samodejno nameščena in je uporabnik ne more odstraniti.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: Razširitev je samodejno nameščena, vendar jo lahko uporabnik onemogoči.
Vrednost <ph name="INSTALLTION_MODE" /> je prav tako mogoče konfigurirati za več razširitev, vključno z razširitvijo <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (kot privzeta nastavitev) in razširitvami z istim URL-jem za posodobitev. V tem primeru je mogoče uporabiti samo vrednosti <ph name="ALLOWED" /> in <ph name="BLOCKED" />.
Če je način nastavljen na vrednost <ph name="FORCE_INSTALLED" /> ali <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, mora biti konfigurirana tudi vrednost <ph name="UPDATE_URL" />. URL za posodobitev, nastavljen v tem pravilniku, se uporabi samo pri začetni namestitvi; pri vseh nadaljnjih posodobitvah razširitve je uporabljen URL za posodobitev, naveden v manifestu razširitve. URL za posodobitev mora kazati na dokument XML manifesta za posodobitev, kot je opisano zgoraj.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: Preslika v seznam nizov, ki navajajo blokirana dovoljenja za API-je za razširitev. Imena dovoljenj so enaka kot nizi dovoljenj, navedeni v manifestu razširitve, kot je opisano na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. To nastavitev je prav tako mogoče konfigurirati za razširitev <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Če razširitev zahteva dovoljenje s seznama blokiranih, se ne bo smela naložiti. Če razširitev vsebuje blokirano dovoljenje kot izbirno zahtevo, se bo obravnavala običajno, vendar bo pri izvajanju zahtevanje dovoljenj, ki so v sporu, samodejno zavrnjeno.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: Podobna vrednosti <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />, razlikuje pa se po tem, da izrecno dovoljuje nekatera dovoljenja, ki jih globalni seznam blokiranih dovoljenj morda blokira, tako da je ni mogoče konfigurirati za razširitev <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Ta nastavitev razširitvam ne podeljuje odobrenih dovoljenj samodejno.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: Preslika v niz z različico. Oblika niza z različico je enaka obliki niza v manifestu razširitve, kot je opisano na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />. Razširitev z različico, starejšo od določene najmanjše različice, bo onemogočena. To velja tudi za vsiljeno nameščene razširitve.
Te nastavitve je mogoče uporabiti samo za privzeto konfiguracijo <ph name="DEFAULT_SCOPE" />:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: Vsak element na tem seznamu je vzorec ujemanja v slogu razširitve (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Uporabniki bodo lahko preprosto namestili elemente s poljubnega URL-ja, ki se ujema z elementom na tem seznamu. Mesto datoteke <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> in strani, na kateri se prenos začne (tj. napotitelj), morajo dovoljevati vzorci s tega seznama.
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Ta nastavitev uvršča na seznam dovoljenih dovoljene vrste razširitev/aplikacij, ki jih je mogoče namestiti v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />. Vrednost je seznam nizov, od katerih mora biti vsak nekaj od tega: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Če želite več informacij o teh vrstah, si oglejte dokumentacijo za razširitve za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Če uporabnik poskusi namestiti razširitev, vendar to blokira pravilnik, Spletna trgovina Chrome prikaže splošno sporočilo o napaki. Ta nastavitev omogoča, da sporočilu o napaki dodate besedilo. Z njim lahko usmerite uporabnike na oddelek za pomoč uporabnikom, pojasnite razlog za blokiranje določene razširitve ali naredite kaj drugega. Če je sporočilo o napaki daljše od 1000 znakov, bo odrezano.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Sprejme seznam blokiranih gostiteljev, ki jih razširitev ne bo mogla uporabljati. To vključuje vstavljanje JavaScripta, spreminjanje in ogledovanje spletnih zahtev/spletnega krmarjenja ter ogledovanje in spreminjanje piškotkov. Oblika je podobna vzorcem ujemanja <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />, pri čemer poti ne smejo biti določene. Primer: »*://*.example.com«. Prav tako je podprta uporaba nadomestnih znakov v krovnih domenah. Primer: »*://example.*«.
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: Sprejme seznam gostiteljev, ki jih razširitev lahko uporablja ne glede na to, ali so uvrščene na seznam <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. Oblika je enaka kot pri <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Če je pravilnik nastavljen na »SyncDisabled« ali ni konfiguriran, potrdila sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> niso na voljo za aplikacije ARC.
Če je pravilnik nastavljen na »CopyCaCerts«, so vsa potrdila overitelja potrdil, nameščena s pravilnikom ONC in za katera velja <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" />, na voljo za aplikacije ARC.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Določa ID razširitve, ki se uporabi kot ohranjevalnik zaslona na zaslonu za prijavo. Razširitev mora biti del paketa AppPack, ki je za to domeno nastavljen s pravilnikom »DeviceAppPack«.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Če onemogočite storitev Google Sync, Androidovi storitvi varnostnega kopiranja in obnovitve ne bosta pravilno delovali.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Onemogočanje opozorila glede nepodprtega operacijskega sistema</translation>
<translation id="7912255076272890813">Konfiguracija dovoljenih vrst aplikacij/razširitev</translation>
<translation id="7915236031252389808">Tu lahko določite URL za datoteko .pac strežnika proxy.
Ta pravilnik velja le, če ste v razdelku »Izberite, kako določiti nastavitve strežnika proxy« izbrali ročne nastavitve.
Če ste za nastavitve pravilnika za strežnik proxy izbrali drug način, tega pravilnika ne nastavljajte.
Če želite podrobnejše primere, obiščite:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="793134539373873765">Določa, ali se za prenos posodobitvenih paketov operacijskega sistema uporablja p2p. Če je nastavljeno na »True«, naprave dajo posodobitvene pakete v skupno rabo v krajevnem omrežju in jih poskušajo uporabiti ter s tem morebiti zmanjšati uporabo internetne pasovne širine in zamašitve. Če posodobitveni paket ni na voljo v krajevnem omrežju, ga naprava poskuša prenesti iz posodobitvenegea strežnika. Če je nastavljeno na »False« ali ni nastavljeno, se uporabi p2p.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Omogoči ustvarjanje zaščitenih uporabnikov</translation>
<translation id="793473937901685727">Nastavitev razpoložljivosti potrdil aplikacijam ARC</translation>
<translation id="7937766917976512374">Omogočanje ali onemogočanje snemanje videoposnetka</translation>
<translation id="7941975817681987555">Ne predvidevaj omrežnih dejanj v nobeni omrežni povezavi</translation>
<translation id="7953256619080733119">Gostitelji ročnih izjem za upravljanega uporabnika</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Ta pravilnik ni več podprt.
Omogoča uporabo strežnikov STUN in posredovalnih strežnikov pri povezovanju z oddaljenim odjemalcem.
Če je ta nastavitev omogočena, lahko ta računalnik odkrije oddaljene gostiteljske računalnike in se poveže z njimi, tudi če jih ločuje požarni zid.
Če je ta nastavitev onemogočena in izhodne povezave UDP filtrira požarni zid, se bo lahko ta računalnik povezal samo z gostiteljskimi računalniki znotraj lokalnega omrežja.</translation>
<translation id="7976157349247117979">Ime cilja za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7980227303582973781">Ni posebnih omejitev</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Sukanje zaslona za 0 stopinj</translation>
<translation id="8044493735196713914">Pošiljanje podatkov o načinu zagona naprave</translation>
<translation id="8050080920415773384">Izvorno tiskanje</translation>
<translation id="8059164285174960932">URL, na katerem morajo odjemalci za oddaljeni dostop pridobiti žeton za preverjanje pristnosti</translation>
<translation id="8073243368829195">Dovoli uporabo funkcije Smart Lock</translation>
<translation id="8099880303030573137">Časovni zamik ob napajanju iz akumulatorja</translation>
<translation id="8102913158860568230">Privzeta nastavitev »mediastream«</translation>
<translation id="8104962233214241919">Samodejno izberi potrdila odjemalcev za ta spletna mesta</translation>
<translation id="8112122435099806139">Določa obliko zapisa časa, ki jo uporablja naprava.
Ta pravilnik nastavi obliko zapisa časa, ki se uporablja na prijavnem zaslonu in kot privzeta za uporabniške seje. Uporabniki lahko še vedno preglasijo obliko zapisa za svoj račun.
Če ta pravilnik ni nastavljen na »true«, naprava uporabi 24-urno obliko zapisa časa. Če je pravilnik nastavljen na »false«, naprava uporabi 12-urno obliko zapisa časa.
Če pravilnik ni nastavljen, naprava privzeto uporabi 24-urno obliko zapisa časa.</translation>
<translation id="8114382167597081590">Ne uveljavi Omejenega načina v YouTubu</translation>
<translation id="8118665053362250806">Nastavi velikost predpomnilnika predstavnostnega diska</translation>
<translation id="8124468781472887384">Pravilnik o dostopu do konfiguracij tiskalnikov za naprave.</translation>
<translation id="8135937294926049787">Določa trajanje uporabnike nedejavnosti, po preteku katere se zaslon izklopi, če se napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nad nič, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> izklopi zaslon.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne izklopi zaslona, ko uporabnik postane nedejaven.
Če pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Poročanje strežniku o seznamu omrežnih vmesnikov z vrstami in naslovi strojne opreme.
Če je pravilnik nastavljen na »False«, se o seznamu vmesnikov ne poroča.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Ta pravilnik uporabniku ne preprečuje aplikacije Google Drive za Android. Če želite preprečiti dostop do Googla Drive, prav tako onemogočite namestitev aplikacije Google Drive za Android.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Uporabnikom dovoli unovčenje ponudb prek registracije sistema Chrome OS.</translation>
<translation id="8148785525797916822">Onemogoči opozorilo, ki se pojavi, ko se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvaja v računalniku ali operacijskem sistemu, ki ni več podprt.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Omogoči visokokontrastni način funkcij za ljudi s posebnimi potrebami.
Če je ta pravilnik vklopljen, bo vedno omogočen visokokontrastni način.
Če je izklopljen, bo visokokontrastni način vedno onemogočen.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če pravilnika ne nastavite, je visokokontrastni način prvotno onemogočen, vendar ga lahko uporabnik kadar koli omogoči.</translation>
<translation id="815061180603915310">Če je ta pravilnik omogočen, vsili preklop profila v kratkotrajni način. Če je ta pravilnik naveden kot pravilnik operacijskega sistema (npr. predmet pravilnika skupine v sistemu Windows), velja za vsak profil v sistemu. Če je pravilnik nastavljen kot pravilnik za oblak, velja samo za profil, ki je prijavljen z upravljanim računom.
Podatki profila ostanejo v tem načinu na disku samo toliko časa, dokler traja seja uporabnika. Funkcije, kot so zgodovina brskalnika, razširitve in njihovi podatki ter spletni podatki (piškotki in spletne zbirke podatkov), se po zaprtju brskalnika ne ohranijo. Vendar to uporabniku ne prepreči ročnega prenašanja podatkov na disk in shranjevanja ali tiskanja strani.
Če je uporabnik omogočil sinhronizacijo, se vsi ti podatki ohranijo v profilu za sinhronizacijo, enako kot to velja za navadne profile. Če pravilnik tega izrecno ne onemogoča, je na voljo tudi način brez beleženja zgodovine.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, se pri prijavi uporabijo navadni profili.</translation>
<translation id="8158758865057576716">Omogočanje ustvarjanja kopij podatkov profila izdelka <ph name="PRODUCT_NAME" /> za gostovanje.</translation>
<translation id="8170878842291747619">Omogoča integrirano storitev Google Prevajalnik v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če to nastavitev omogočite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> prikazal integrirano orodno vrstico z možnostjo prevoda strani za uporabnika, ko bo to primerno.
Če to nastavitev onemogočite, se uporabnikom vrstica za prevajanje nikoli ne bo prikazala.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, jo uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če nastavitev pustite nespremenjeno, se lahko uporabnik odloči, ali bo uporabljal to funkcijo ali ne.</translation>
<translation id="817455428376641507">Omogoča dostop do navedenih URL-jev kot izjem za seznam blokiranih URL-jev.
Glede oblike vnosov za ta seznam glejte opis pravilnika za blokirane URL-je.
Ta pravilnik je mogoče uporabiti za odpiranje izjem za omejevalne sezname. Tako je lahko na primer »*« dodan na omejevalni seznam za blokiranje vseh zahtev in ta pravilnik je mogoče uporabiti za dovoljevanje dostopa do omejevalnega seznama URL-jev. Uporabiti ga je mogoče za odpiranje izjem za določene sheme, poddomene ali druge domene, vrata ali določene poti.
Najpodrobnejši filter določa, ali je URL blokiran ali dovoljen. Seznam dovoljenih ima prednost pred seznamom blokiranih.
Ta pravilnik je omejen na 1000 vnosov; nadaljnji vnosi bodo prezrti.
Če tega pravilnika ne nastavite, v pravilniku ne bo izjem za seznam blokiranih v pravilniku »URLBlacklist«.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Dovoli poslovnemu uporabniku, da je samo primarni uporabnik z več profili (privzeti način delovanja za uporabnike, ki jih upravlja podjetje)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Konfigurira upravitelja gesel.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Največja zakasnitev za prenos po zavrnitvi preverjanja pravilnika</translation>
<translation id="8256688113167012935">Nadzira prikaz imena računa na zaslonu za prijavo v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> za ustrezen lokalni račun za napravo.
Če je ta pravilnik nastavljen, bo zaslon za prijavo uporabil določen niz v slikovnem prijavnem izbirniku za ustrezen lokalni račun za napravo.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> za prikazno ime na zaslonu za prijavo uporabil ID e-poštnega računa lokalnega računa za prijavo.
Ta pravilnik ne velja za običajne uporabniške račune.</translation>
<translation id="8279832363395120715">Iz URL-jev s protokolom https:// odstrani občutljive dele glede zasebnosti in varnosti, preden jih posreduje skriptom PAC (samodejno konfiguriranje strežnika proxy), ki jih med razreševanjem strežnika proxy uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je pravilnik omogočen, je varnostna funkcija omogočena, iz URL-jev s protokolom https://
pa se odstranijo deli, preden se pošljejo v skript PAC. Na ta način skriptu PAC
niso vidni podatki, ki so običajno zaščiteni
s šifriranim kanalom (kot je pot in poizvedba URL-ja).
Če je pravilnik onemogočen, je varnostna funkcija onemogočena, skriptom PAC
pa je izrecno omogočen ogled vseh komponent URL-ja s protokolom https://.
To se uporabi za vse skripte PAC ne glede na izvor (vključno s tistimi,
ki so pridobljeni s prenosom, ki ni varen, ali odkriti z mehanizmom WPAD
na način, ki ni varen).
Pravilnik je privzeto omogočen (varnostna funkcija je omogočena). Izjema so uporabniki sistema OS Chrome
v podjetjih, za katere je pravilnik trenutno privzeto onemogočen.
Priporočamo, da pravilnik omogočite. Edini razlog za onemogočanje je,
če pravilnik povzroča težavo z združljivostjo z obstoječimi skripti PAC.
V prihodnje težimo k odstranitvi preglasitve.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Vklop lupe celozaslonskega načina</translation>
<translation id="8288199156259560552">Omogoči Googlovo lokacijsko storitev za Android</translation>
<translation id="8294750666104911727">Običajno bodo strani, ki imajo možnost »X-UA-Compatible« nastavljeno na »chrome=1«, upodobljene v izdelku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />, ne glede na pravilnik »ChromeFrameRendererSettings«.
Če to nastavitev omogočite, se na straneh ne bodo iskale metaoznake.
Če to nastavitev onemogočite, se bodo na straneh iskale metaoznake.
Če tega pravilnika ne nastavite, se bodo na straneh iskale metaoznake.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Če je ta možnost nastavljena na »True«, onemogoči sinhroniziranje Googla Drive v aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pri uporabi mobilnega omrežja. V tem primeru se podatki sinhronizirajo z Googlom Drive, samo če je na voljo povezava Wi-Fi ali ethernetna povezava.
Če ta možnost ni nastavljena ali je nastavljena na »False«, bodo uporabniki lahko prenesli datoteke v Google Drive prek mobilnega omrežja.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta uporabljajo ustvarjanje ključev. Uporabo ustvarjanja ključev je mogoče dovoliti ali zavrniti za vsa spletna mesta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo omogočen pravilnik »BlockKeygen«, uporabnik pa ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Če je določen pravilnik DeviceIdleLogoutTimeout, ta pravilnik določa trajanje opozorila z odštevanjem, ki je pred odjavo prikazano uporabniku.
Vrednost pravilnika mora biti v milisekundah.</translation>
<translation id="8339420913453596618">Dvojno preverjanje je onemogočeno</translation>
<translation id="8344454543174932833">Uvoz zaznamkov privzetega brskalnika ob prvem zagonu</translation>
<translation id="8359734107661430198">Omogočanje API-ja ExampleDeprecatedFeature API do vključno 2. 9. 2008</translation>
<translation id="8369602308428138533">Časovni zamik izklopa zaslona, če se napaja iz električnega omrežja</translation>
<translation id="8370471134641900314">Če je ta pravilnik omogočen, se mora uporabnik s svojim profilom prijaviti v brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" />, preden ga lahko uporablja. Privzeta vrednost za pravilnik BrowserGuestModeEnabled bo nastavljena na onemogočeno.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni konfiguriran, lahko uporabnik uporablja brskalnik brez prijave v brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Omogoči uporabo oddaljenega potrjevanja za zaščito vsebine za napravo</translation>
<translation id="838870586332499308">Omogoči podatkovno gostovanje</translation>
<translation id="8390049129576938611">V brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> onemogoči notranji pregledovalnik PDF-jev. Namesto tega datoteke PDF obravnava kot prenose in uporabniku omogoča njihovo odpiranje s privzeto aplikacijo.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, se bo za odpiranje datotek PDF uporabljal vtičnik za PDF-je, razen če ga uporabnik onemogoči.</translation>
<translation id="8402079500086185021">Vedno odpri datoteke PDF v zunanjem pregledovalniku</translation>
<translation id="8412312801707973447">Ali se izvaja spletni pregled OCSP/CRL</translation>
<translation id="8424255554404582727">Nastavitev privzetega sukanja zaslona, ki se znova uveljavi pri vsakem vnovičnem zagonu</translation>
<translation id="8426231401662877819">Sukanje zaslona v smeri urnega kazalca za 90 stopinj</translation>
<translation id="8451988835943702790">Uporabi stran za nov zavihek kot domačo stran</translation>
<translation id="8465065632133292531">Parametri za takojšnji URL, ki uporablja POST</translation>
<translation id="847472800012384958">Nobenemu mestu ne dovoli prikaza pojavnih oken</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Prilagodi seznam vzorcev URL-jev, ki naj jih vedno upodobi gostiteljski brskalnik.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta, določena s pravilnikom »ChromeFrameRendererSettings«, uporabljen privzeti upodabljalnik.
Primere vzorcev si lahko ogledate na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Onemogoči shranjevanje zgodovine brskalnika</translation>
<translation id="8499172469244085141">Privzete nastavitve (uporabniki jih lahko preglasijo)</translation>
<translation id="8519264904050090490">URL-ji ročnih izjem za upravljanega uporabnika</translation>
<translation id="8527932539502116028">Določa tiskalnike, ki jih uporabnik ne more uporabljati.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je za pravilnik <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> izbrana možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Če se uporablja ta pravilnik, so uporabniku na voljo vsi tiskalniki z izjemo ID-jev, navedenih v tem pravilniku.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">Konfigurira zahtevo za najmanjšo dovoljeno različico za <ph name="PRODUCT_NAME" />. Različice, starejše od najmanjše dovoljene različice, se obravnavajo kot zastarele, in naprava uporabniku ne dovoli prijave, preden se operacijski sistem ne posodobi.
Če trenutna različica postane zastarela med uporabniško sejo, je uporabnik na silo odjavljen.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se ne uporabljajo omejitve in uporabnik se lahko prijavi ne glede na različico brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
»Različica« pomeni točno različico, na primer »61.0.3163.120«, ali predpono različice, na primer »61.0«. </translation>
<translation id="8544375438507658205">Privzeti upodabljalnik HTML-ja za <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="8549772397068118889">Opozori pri odpiranju spletnih mest zunaj paketov vsebine</translation>
<translation id="8566842294717252664">Skrivanje spletne trgovine na strani »Nov zavihek« in v zaganjalniku aplikacij</translation>
<translation id="8587229956764455752">Omogoči ustvarjanje novih uporabniških računov</translation>
<translation id="8614804915612153606">Onemogoči samodejno posodabljanje</translation>
<translation id="8631434304112909927">do različice <ph name="UNTIL_VERSION" /></translation>
<translation id="863319402127182273">Pri aplikacijah za Android ta pravilnik vpliva samo na vgrajen fotoaparat. Če je ta pravilnik omogočen, je fotoaparat brez izjem onemogočen pri vseh aplikacijah za Android.</translation>
<translation id="8649763579836720255">Naprave Chrome OS lahko uporabljajo oddaljeno potrjevanje (potrjen dostop) za pridobitev potrdil, ki ga izda overitelj sistema Chrome OS, ki potrjuje, da je naprava primerna za predvajanje zaščitene vsebine. Pri tem postopku se overitelju sistema Chrome OS pošljejo potrditveni podatki strojne opreme, ki enolično določajo napravo.
Če je ta možnost nastavljena na »false«, naprava za zaščito vsebine ne bo uporabljala oddaljenega potrjevanja in naprava morda ne bo mogla predvajati zaščitene vsebine.
Če je ta možnost nastavljena na »true«, se lahko za zaščito vsebine uporablja oddaljeno preverjanje.</translation>
<translation id="8650974590712548439">Lokacija registra sistema Windows za odjemalce s sistemom Windows:</translation>
<translation id="8654286232573430130">Določa, kateri strežniki naj bodo dodani na seznam dovoljenih za vgrajeno preverjanje pristnosti. Vgrajeno preverjanje pristnosti je omogočeno samo, kadar <ph name="PRODUCT_NAME" /> prejme poziv za preverjanje pristnosti iz strežnika proxy ali strežnika, ki je na tem seznamu dovoljenih.
Imena strežnikov ločite z vejicami. Nadomestni znaki (*) so dovoljeni.
Če tega pravilnika ne nastavite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> poskuša zaznati, ali je strežnik v intranetu, in se šele potem odzove na zahteve IWA. Če je strežnik zaznan kot internet, <ph name="PRODUCT_NAME" /> prezre zahteve IWA, poslane iz tega strežnika.</translation>
<translation id="8672321184841719703">Ciljna različica za samodejne posodobitve</translation>
<translation id="867410340948518937">U2F (Universal Second Factor)</translation>
<translation id="8693243869659262736">Uporaba vgrajenega odjemalca DNS</translation>
<translation id="8704831857353097849">Seznam onemogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="8711086062295757690">Določa ključno besedo, ki kot bližnjica v naslovni vrstici sproži iskanje za tega ponudnika.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ključna beseda ne bo aktivirala ponudnika iskanja.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="8731693562790917685">Z nastavitvami vsebine lahko določite, kako se obravnava vsebina različnih vrst (npr. piškotki, slike ali JavaScript).</translation>
<translation id="8736538322216687231">Vsili najmanjši mogoč Omejeni način v YouTubu</translation>
<translation id="8749370016497832113">Omogoči brisanje zgodovine brskalnika in zgodovine prenosov v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Tudi če je pravilnik onemogočen, zgodovina brskanja in zgodovina prenosov morda ne bosta ohranjeni: uporabniki lahko neposredno urejajo ali brišejo podatkovne zbirke zgodovine, brskalnik pa lahko poteče ali kadar koli arhivira katere koli elemente zgodovine.
Če ta nastavitev ni omogočena ali nastavljena, je zgodovino brskanja in zgodovino prenosov mogoče izbrisati
Če je ta nastavitev onemogočena, zgodovine brskanja in zgodovine prenosov ni mogoče izbrisati.</translation>