blob: 67adc6e825bbd39baa3cd2135696d03b96af7bec [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="tr">
<translation id="101438888985615157">Ekranı 180 derece döndür</translation>
<translation id="1017967144265860778">Giriş ekranında güç yönetimi</translation>
<translation id="1019101089073227242">Kullanıcı veri dizinini ayarla</translation>
<translation id="1022361784792428773">Kullanıcının yüklemesine engel olunacak uzantı kimlikleri (veya tümü için *)</translation>
<translation id="102492767056134033">Giriş ekranında ekran klavyesinin varsayılan durumunu ayarla</translation>
<translation id="1027000705181149370">Giriş yapılırken bir SAML IdP tarafından ayarlanan kimlik doğrulama çerezlerinin kullanıcının profiline aktarılıp aktarılmayacağını belirtir.
Kullanıcı giriş yaparken SAML IdP aracılığıyla kimlik doğrulaması yaparsa, IdP tarafından ayarlanan çerezler önce geçici bir profile yazılır. Bu çerezler kimlik doğrulama durumunu iletmek için kullanıcının profiline aktarılabilir.
Bu politika doğru (true) seçeneğine ayarlandığında, kullanıcı giriş yaparken SAML IdP ile her kimlik doğrulaması gerçekleştirdiğinde, IdP tarafından ayarlanan çerezler kullanıcının profiline aktarılır.
Bu politika yanlış (false) seçeneğine ayarlandığında veya ayarlanmadan bırakıldığında, IdP tarafından ayarlanan çerezler kullanıcının profiline sadece bir cihazda ilk defa giriş yaparken aktarılır.
Bu politika yalnızca, alan adı ile cihazın kaydolduğu alan adı eşleşen kullanıcıları etkiler. Diğer tüm kullanıcılar için, IdP tarafından ayarlanan çerezler kullanıcının profiline sadece cihazda ilk defa giriş yaparken aktarılır.</translation>
<translation id="1040446814317236570">PAC URL ayırmayı etkinleştir (https:// için)</translation>
<translation id="1044878202534415707">CPU/RAM kullanımı gibi donanım istatistiklerini bildirin.
Politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa istatistikler bildirilmez.
Politika doğru seçeneğine ayarlanırsa veya ayarlanmadan
bırakılırsa istatistikler bildirilir.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Kullanımdan kaldırılan web platformu özelliklerini sınırlı bir süre için etkinleştir</translation>
<translation id="1047128214168693844">Hiçbir sitenin, kullanıcının fiziksel konumunu izlemesine izin verme</translation>
<translation id="1049138910114524876"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> oturum açma ekranında uygulanan yerel ayarı yapılandırır.
Bu politika ayarlanırsa, oturum açma ekranı her zaman bu politikanın ilk değerinde belirtilen yerel ayarda görüntülenir (politika, ileriye dönük uyumluluk için bir liste olarak tanımlanmaktadır). Bu politika ayarlanmazsa veya boş bir liste sağlanırsa oturum açma ekranı, kullanıcının son oturumundaki yerel ayarda görüntülenir. Bu politika için belirtilen yerel ayar geçerli değilse oturum açma ekranı yedek yerel ayarda (şu anda en-US) görüntülenir.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Cihaz için uzaktan doğrulamayı etkinleştir</translation>
<translation id="1093082332347834239">Bu ayar etkinleştirilirse uzaktan yardım ana makinesi bir işlemde <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" /> izinleriyle çalıştırılır. Bu durum, uzak kullanıcıların yerel kullanıcının masaüstünde yükseltilmiş pencerelerle etkileşimde bulunmasına olanak tanır.
Bu ayar devre dışı bırakılır veya yapılandırılmazsa uzaktan yardım ana makinesi, kullanıcının içeriğinde çalışır ve uzak kullanıcılar, masaüstündeki yükseltilmiş pencerelerle etkileşimde bulunamaz.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Varsayılan arama sağlayıcı</translation>
<translation id="1117535567637097036">Bu politika aracılığıyla ayarlanan protokol işleyicileri, Android amaçları işlenirken kullanılmaz.</translation>
<translation id="1122282995569868661"><ph name="PRODUCT_NAME" /> araç çubuğu simgesini gösterir</translation>
<translation id="1128903365609589950"><ph name="PRODUCT_NAME" /> uygulamasının önbelleğe alınan dosyaları diskte saklamak için kullanacağı dizini yapılandırır.
Bu politikayı ayarlarsanız <ph name="PRODUCT_NAME" />, kullanıcının "--disk-cache-dir" bayrağını belirtmiş olup olmamasına bakmaksızın sağlanan dizini kullanır. Veri kaybını veya diğer beklenmeyen hataları önlemek için bu politika, bir birimin kök dizinine veya başka amaçlar için kullanılan bir dizine ayarlanmamalıdır; çünkü <ph name="PRODUCT_NAME" />, dizinin içeriğini yönetir.
Kullanılabilecek değişkenlerin bir listesi için https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables adresine bakın.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa varsayılan önbellek dizini kullanılır ve kullanıcı, "--disk-cache-dir" komut satırı bayrağıyla bunu geçersiz kılabilir.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Bu politika sadece perakende modunda etkindir.
Perakende modunda oturum açma ekranında ekran koruyucunun devreye girmesi için geçecek süreyi belirler.
Politika değeri mili saniye olarak belirtilmelidir.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Bu sitelerdeki resimlere izin ver</translation>
<translation id="1152117524387175066">Açılışta cihazın geliştirici anahtarının durumunu bildirin.
Politika yanlış değerine ayarlanmışsa geliştirici anahtarının durumu rapor edilmez.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Güvenli Tarama uyarı sayfasından ilerlemeyi devre dışı bırak</translation>
<translation id="1166377463685560145">Bir kullanıcının kullanamayacağı yazıcıları belirtir.
Bu politika yalnızca <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> için <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> değeri seçilirse kullanılır.
Bu politika kullanılırsa, bu politikada listelenen kimlikler dışındaki tüm yazıcılar kullanıcıya sağlanır.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Cihaz durumuyla ilgili güncellemelerin ne sıklıkta (mili saniye olarak) gönderileceğini belirleyin.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa varsayılan sıklık 3 saattir. İzin
verilen minimum sıklık ise 60 saniyedir.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Etkinleştirilmiş kurumsal yazıcılar</translation>
<translation id="1221359380862872747">Demo girişinde belirtilen URL'leri yükle</translation>
<translation id="123081309365616809">Cihaza içerik yayınlamayı etkinleştirme</translation>
<translation id="1265053460044691532">SAML kullanarak kimlik doğrulaması yapmış kullanıcının çevrimdışı olarak giriş yapabileceği süreyi sınırla</translation>
<translation id="1291880496936992484">Uyarı: RC4, sürüm 52'den sonra (yaklaşık olarak Eylül 2016'da) <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününden tamamen kaldırılacak ve sonrasında bu politika çalışmayacaktır.
Politika ayarlanmamışsa veya yanlış seçeneğine ayarlanmışsa, TLS'deki RC4 şifre paketleri etkinleştirilmez. Aksi takdirde, eski bir sunucuyla uyumluluğun korunması için doğru seçeneğine ayarlanabilir. Bu geçici bir tedbirdir ve sunucu yeniden yapılandırılmalıdır.</translation>
<translation id="1297182715641689552">.pac proxy komut dosyası kullan</translation>
<translation id="1304973015437969093">Uzantı/Uygulama kimlikleri ve güncelleme URL'leri sessizce yüklenir</translation>
<translation id="1313457536529613143">Ekran kararmış durumdayken veya kapandıktan hemen sonra bir kullanıcı etkinliği algılandığında, ekranın kararmasındaki gecikmenin ölçekleneceği yüzdeyi belirtir.
Bu politika ayarlanırsa, ekran karardığında veya ekran kapandıktan hemen sonra bir kullanıcı etkinliği algılandığında, ekranın kararmasındaki gecikmenin ölçekleneceği yüzdeyi belirtir. Ekran kararma gecikmesi ölçeklendiğinde, ekran kapanması, ekran kilidi ve boşta bekleme gecikmeleriyle ilgili süreler, orijinal olarak yapılandırılan ekran kararma gecikmesine göre aynı oran korunacak biçimde ayarlanır.
Bu politika ayarlanmazsa varsayılan ölçekleme faktörü kullanılır.
Ölçekleme faktörü %100 veya üzeri olmalıdır.</translation>
<translation id="131353325527891113">Kullanıcı adlarını giriş ekranında göster</translation>
<translation id="1327466551276625742">Çevrimdışı iken ağ yapılandırma istemini etkinleştir</translation>
<translation id="1330145147221172764">Ekran klavyesini etkinleştir</translation>
<translation id="1330985749576490863"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, Files uygulamasında hücresel bağlantılar üzerinden Google Drive erişimini devre dışı bırakır</translation>
<translation id="13356285923490863">Politika Adı</translation>
<translation id="1353966721814789986">Başlangıç sayfaları</translation>
<translation id="1359553908012294236">Bu politika doğru seçeneğine ayarlanırsa veya yapılandırılmazsa <ph name="PRODUCT_NAME" />, misafir modunda giriş yapılmasına izin verir. Misafir modunda girişler, tüm pencerelerin gizli modda açıldığı <ph name="PRODUCT_NAME" /> profilleridir.
Bu politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa, <ph name="PRODUCT_NAME" /> misafir profillerinin başlatılmasına izin vermez.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Quirks Server'dan donanım profillerini sorgulamayı etkinleştir</translation>
<translation id="1393485621820363363">Etkinleştirilmiş kurumsal cihaz yazıcıları</translation>
<translation id="1397855852561539316">Arama önerileri için varsayılan arama sağlayıcı URL'si</translation>
<translation id="1420281424655200442">Kullanıcıların <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> politikasındaki hangi yazıcıları kullanabileceğini kontrol eder.
Toplu yazıcı yapılandırması için hangi erişim politikasının kullanılacağını belirler. <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> seçilirse tüm yazıcılar gösterilir. <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> seçilirse, belirtilen yazıcılara erişimi kısıtlamak için <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> kullanılır. <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> seçilirse, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> yalnızca seçilebilir yazıcıları gösterir.
Bu politika ayarlanmazsa <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> uygulanır.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">Evet</translation>
<translation id="1427655258943162134">Proxy sunucunun adresi veya URL'si</translation>
<translation id="1435659902881071157">Cihaz düzeyinde ağ yapılandırması</translation>
<translation id="1438739959477268107">Varsayılan anahtar oluşturma ayarı</translation>
<translation id="1454846751303307294">JavaScript'i çalıştırmasına izin verilmeyen sitelerin belirtildiği bir URL kalıpları listesi ayarlamanıza olanak tanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'DefaultJavaScriptSetting' politikası ayarlandıysa buradaki değer, aksi takdirde kullanıcının kişisel yapılandırması tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> istemcileri):</translation>
<translation id="1464848559468748897"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cihazlarda çoklu profil içeren oturumdaki kullanıcı davranışını denetle.
Bu politika "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted" olarak ayarlanırsa, kullanıcı çoklu profil içeren bir oturumda birincil veya ikincil kullanıcı olabilir.
Bu politika "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary" olarak ayarlanırsa, kullanıcı çoklu profil içeren bir oturumda sadece birincil kullanıcı olabilir.
Bu politika "MultiProfileUserBehaviorNotAllowed" olarak ayarlanırsa, kullanıcı çoklu profil içeren bir oturumda bulunamaz.
Bu ayarı belirlerseniz kullanıcılar ayarı değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Bu ayar, kullanıcı çoklu profil içeren bir oturumda oturum açmış durumdayken değiştirilirse, oturumdaki tüm kullanıcıların karşılık gelen ayarları kontrol edilir. Kullanıcıların herhangi birinin artık oturumda bulunmasına izin verilmiyorsa oturum kapatılır.
Politika ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan değer kurumsal olarak yönetilen kullanıcılar için "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary" ve yönetilmeyen kullanıcılar için "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted" olur.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Tıklandığında oynat</translation>
<translation id="1466133662354365542"><ph name="PRODUCT_NAME" /> Otomatik Doldurma özelliğini etkinleştirir ve kullanıcıların web formlarındaki kredi kartı ve adres bilgilerini önceden kaydedilmiş bilgilerle otomatik olarak doldurmasına olanak tanır.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız Otomatik Doldurma hiçbir zaman öneride bulunmaz, kredi kartı bilgilerini doldurmaz veya kullanıcının internette gezerken gönderebileceği ek kredi kartı bilgilerini kaydetmez.
Bu ayarı etkinleştirirseniz veya bir değer ayarlamazsanız kullanıcı, kullanıcı arayüzündeki genel otomatik doldurma özelliğini (kredi kartları dahil) kontrol edebilir.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Giriş ekranında yüksek kontrast modu erişilebilirlik özelliğinin varsayılan durumunu ayarla.
Bu politika true (doğru) olarak ayarlanırsa, giriş ekranı görüntülendiğinde yüksek kontrast modu etkinleştirilir.
Bu politika false (yanlış) olarak ayarlanırsa, giriş ekranı görüntülendiğinde yüksek kontrast modu devre dışı bırakılır.
Bu politikayı ayarlarsanız, kullanıcılar yüksek kontrast modunu etkinleştirip veya devre dışı bırakıp geçici olarak bu politikayı geçersiz kılabilir. Ancak, kullanıcının seçimi kalıcı değildir ve giriş ekranı yeniden gösterildiğinde veya kullanıcı giriş ekranında bir dakika boşta kalırsa varsayılan değer geri yüklenir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, giriş ekranı ilk kez gösterildiğinde yüksek kontrast modu devre dışıdır. Kullanıcılar yüksek kontrast modunu her zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve yüksek kontrast modunun giriş ekranındaki durumu kullanıcılar arasında kalıcıdır.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Bu politika "doğru" seçeneğine ayarlanırsa Birleşik Masaüstü'ne varsayılan olarak
izin verilir ve bu özellik etkinleştirilir. Bu şekilde, uygulamaların birden fazla
ekrana yayılmasına olanak sağlanır.
Kullanıcı, ekran ayarlarında tek tek ekranların işaretini kaldırarak bu ekranlara
ilişkin Birleşik Masaüstü'nü devre dışı bırakabilir.
Bu politika "yanlış" seçeneğine ayarlanırsa veya ayarlanmadan bırakılırsa
Birleşik Masaüstü devre dışı kalır. Bu durumda kullanıcı bu özelliği kullanamaz.</translation>
<translation id="1474273443907024088">TLS Yanlış Başlatma'yı devre dışı bırak</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" />, burada belirtilen ana makine listesi için tüm proxy'leri atlar.
Bu politika yalnızca "Proxy sunucu ayarlarının nasıl belirtileceğini seçin" alanında proxy ayarlarını manuel olarak seçtiyseniz uygulanır.
Proxy politikalarının ayarlanmasıyla ilgili olarak başka bir mod seçtiyseniz, bu politikayı ayarlamadan bırakmanız gerekir.
Daha ayrıntılı örnekler için şu adresi ziyaret edin:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="1504431521196476721">Uzaktan Doğrulama</translation>
<translation id="1509692106376861764">Bu politika, <ph name="PRODUCT_NAME" /> Sürüm 29 itibariyle kullanımdan kaldırılmıştır.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Sitelerin, kullanıcıların fiziksel konumlarını izlemesine izin ver</translation>
<translation id="152657506688053119">Varsayılan arama sağlayıcısına ilişkin alternatif URL'lerin listesi</translation>
<translation id="1530812829012954197">Aşağıdaki URL kalıplarını her zaman ana makine tarayıcısında oluştur</translation>
<translation id="1553684822621013552">Bu politika doğru değerine ayarlandığında, ARC kullanıcı için
etkinleştirilir (ek politika ayarı kontrollerine tabidir; geçerli
kullanıcı oturumunda geçici mod veya çoklu oturum açma
etkinleştirilirse ARC yine de kullanılamaz).
Bu ayar devre dışı bırakılır veya yapılandırılmazsa kurumsal kullanıcılar
ARC'yi kullanamaz.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Politika, uzaktan erişim ana makinesinin Hata Ayıklama yapılarını geçersiz kılar</translation>
<translation id="1561967320164410511">Bağımsız doğrulama için U2F plus uzantıları</translation>
<translation id="1583248206450240930">Varsayılan olarak <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ürününü kullan</translation>
<translation id="1603058613431276040">Cihazlara bağlı kurumsal yazıcılar için yapılandırmalar sağlar.
Bu politika, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cihazlarına yazıcı yapılandırmaları sağlamanıza olanak tanır. Dosya 5 MB'tan büyük olmamalı ve JSON olarak kodlanmalıdır. Biçim, NativePrinters sözlüğü ile aynıdır. Yaklaşık 21.000 yazıcı içeren bir dosyanın 5 MB olacağı tahmin edilmektedir. İndirmenin bütünlüğünü doğrulamak için şifreleme karma değeri kullanılır.
Dosya indirilir ve önbelleğe alınır. URL veya karma değer değiştiğinde yeniden indirilir.
Bu politika ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, yazıcı yapılandırmalarına ilişkin dosyayı indirir ve yazıcıları <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> ve <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> ile uyumlu bir şekilde kullanıma sunar.
Bu politikanın, kullanıcıların bağımsız cihazlardaki yazıcıları yapılandırıp yapılandıramamaları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bağımsız kullanıcıların yazıcı yapılandırmalarını tamamlaması amaçlanmıştır.
Bu politika, <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> politikasına ektir.
Bu politika ayarlanmazsa cihaz yazıcısı olmaz ve diğer <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> politikaları yoksayılır.</translation>
<translation id="1608755754295374538">Soru sorulmadan ses yakalama cihazlarına erişim verilecek URL'ler</translation>
<translation id="1617235075406854669">Tarayıcı ve indirme geçmişinin silinmesini etkinleştir</translation>
<translation id="163200210584085447">Bu listedeki kalıplar, istek yapan URL'nin güvenlik kaynağı ile
karşılaştırılır. Eşleşme bulunursa, SAML giriş sayfalarında video
yakalama cihazlarına erişim izni verilir. Herhangi bir eşleşme
bulunmazsa, erişim otomatik olarak reddedilir. Joker karakter kalıplarına
izin verilmez.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Bu sitelerde <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> eklentisine izin ver</translation>
<translation id="1655229863189977773">Disk önbelleği boyutunu bayt olarak ayarla</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxy sunucu</translation>
<translation id="1668836044817793277">Sıfır gecikmeyle otomatik başlatılan kiosk uygulamasının <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sürümünü kontrol etmesine izin verilip verilmeyeceğini belirtir.
Bu politika sıfır gecikmeyle otomatik başlatılan kiosk uygulamasının bildirim dosyasında bir required_platform_version belirterek <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sürümünü kontrol etmesine ve bunu otomatik güncelleme hedef sürümü öneki şeklinde kullanmasına izin verilip verilmeyeceğini denetler.
Politika doğru (true) değerine ayarlanırsa sıfır gecikmeyle otomatik başlatılan kiosk uygulamasının required_platform_version bildirim anahtarının değeri, otomatik güncelleme hedef sürümü öneki olarak kullanılır.
Politika yapılandırılmazsa veya yanlış (false) değerine ayarlanırsa, required_platform_version bildirim anahtarı yok sayılır ve otomatik güncelleme işlemi normal şekilde devam eder.
Uyarı: Cihazın yazılım güncellemelerini ve kritik güvenlik düzeltmelerini almasını engelleyebileceği için <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sürümünün kontrol yetkisinin bir kiosk uygulamasına verilmesi önerilmez. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sürümü kontrol yetkisinin devredilmesi, kullanıcıları risk altında bırakabilir.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Desteklendiği yerler:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Otomatik giriş için herkese açık oturum</translation>
<translation id="1689963000958717134">Bir <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cihazının tüm kullanıcıları için uygulanacak ağ yapılandırmasını iletmeye olanak sağlar. Ağ yapılandırması, Açık Ağ Yapılandırma biçimi tarafından <ph name="ONC_SPEC_URL" /> adresinde tanımlandığı gibi, JSON biçimli bir dizedir.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Varyasyon temelini alma sınırlamasını ayarla</translation>
<translation id="172374442286684480">Tüm sitelerin yerel verileri ayarlamasına izin verme</translation>
<translation id="1734716591049455502">Uzaktan erişim seçeneklerini yapılandır</translation>
<translation id="1736269219679256369">SSL uyarı sayfasından devam etmeye izin ver</translation>
<translation id="1749815929501097806">Bir cihaz-yerel hesap oturumunu başlatmadan önce kullanıcının kabul etmesi gereken Hizmet Şartları'nı ayarlar.
Bu politika ayarlanırsa, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Hizmet Şartları'nı indirir ve bir cihaz yerel hesap oturumu her başlatıldığında kullanıcıya sunar. Kullanıcının yalnızca Hizmet Şartları'nı kabul etmesinden sonra oturuma geçmesine izin verilir.
Bu politika ayarlanmazsa, Hizmet Şartları gösterilmez.
Politika, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından Hizmet Şartları'nın indirilebileceği bir URL'ye ayarlanmalıdır. Hizmet Şartları'nda düz metin kullanılmalı, MIME türü metin/düz olarak sunulmalıdır. Herhangi bir işaretleme kullanılamaz.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Tüm indirmeleri engelle</translation>
<translation id="1781356041596378058">Ayrıca bu politika Android Geliştirici Seçenekleri'ne erişimi de kontrol eder. Bu politikayı doğru (true) seçeneğine ayarlarsanız kullanıcılar Geliştirici Seçenekleri'ne erişemez. Bu politikayı yanlış (false) seçeneğine ayarlar veya ayarlamadan bırakırsanız kullanıcılar, Android ayarları uygulamasında derleme numarasına yedi kez dokunarak Geliştirici Seçenekleri'ne erişebilir.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Başlatıcıda gösterilecek sabitlenmiş uygulamalar listesi</translation>
<translation id="1808715480127969042">Bu sitelerdeki çerezleri engelle</translation>
<translation id="1827523283178827583">Sabit proxy sunucuları kullan</translation>
<translation id="1843117931376765605">Kullanıcı politikası için yenileme hızı</translation>
<translation id="1844620919405873871">Hızlı kilit açmayla ilgili politikaları yapılandırır.</translation>
<translation id="1847960418907100918">POST ile anında arama yaparken kullanılan parametreleri belirtir. Virgülle ayrılmış ad/değer çiftlerini içeren bir listeden oluşur. Bir değer, yukarıdaki örnekteki {searchTerms} gibi bir şablon parametresi ise, gerçek arama terimleri verisiyle değiştirilir.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa, anında arama isteği, GET yöntemi kullanılarak gönderilir.
Bu politika sadece is "DefaultSearchProviderEnabled" politikası etkinleştirilmişse dikkate alınır.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Uyarı: TLS sürüm yedeği, sürüm 52'den sonra <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününden kaldırılacak (Eylül 2016 civarı) ve bu politika artık çalışmayacaktır.
Bir TLS anlaşması başarısız olduğunda <ph name="PRODUCT_NAME" />, HTTPS sunucularındaki hatalardan kaçınmak amacıyla önceden TLS'nin daha düşük bir sürümüyle bağlanmayı tekrar deniyordu. Bu ayar, bu yedek sürümü kullanma işleminin ne kadar eskiye gideceğini yapılandırır. Bir sunucu sürüm pazarlığını doğru şekilde yaparsa (yani bağlantıyı kesmeden) bu ayar uygulanmaz. Yine de, sonuçta yapılan bağlantı SSLVersionMin ile uyumlu olmalıdır.
Bu politika yapılandırılmazsa veya "tls1.2" değerine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_NAME" />, bu yedek sürümü kullanma işlemini gerçekleştirmez. Bunun daha eski TLS sürümlerine yönelik desteği devre dışı bırakmadığını, yalnızca <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün, sürümlerle ilgili pazarlığı doğru şekilde yapamayan hatalı sunuculardan kaçınmaya çalışıp çalışmayacağını belirlediğini unutmayın.
Yapılandırılması durumunda, hatalı bir sunucuyla uyumluluğun korunması gerekiyorsa bu politika, "tls1.1" değerine ayarlanabilir. Bu geçici bir tedbirdir ve sunucudaki sorun kısa sürede çözülmelidir.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Bu politika için boş bir dize ayarlanırsa veya politika hiç yapılandırılmazsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, kullanıcı oturum açma akışında bir otomatik tamamlama seçeneği görüntülemez.
Bu politika için bir alan adına karşılık gelen dize ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, kullanıcı oturum açma akışı sırasında bir otomatik tamamlama seçeneği görüntüleyerek kullanıcının sadece kullanıcı adını (alan adı uzantısı olmadan) yazmasına olanak verir. Kullanıcı bu alan adı uzantısının üzerine yazabilir.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Temel İzinler</translation>
<translation id="186719019195685253">Cihaz AC güçle çalışırken boşta kalma süresine ulaşıldığında yapılacak işlem</translation>
<translation id="187819629719252111"><ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından dosya seçme iletişim kutularının görüntülenmesine izin vererek makinedeki yerel dosyalara erişim olanağı sağlar.
Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcılar dosya seçme iletişim kutularını normal olarak açabilirler.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, kullanıcı dosya seçme iletişim kutusu açan bir işlem gerçekleştirdiğinde (ör. yer işaretlerini içe aktarma, dosya yükleme, bağlantıları kaydetme vb.) bunun yerine bir mesaj görüntülenir ve kullanıcının dosya seçme iletişim kutusunda İptal'i tıkladığı kabul edilir.
Bu ayar belirtilmemişse, kullanıcılar dosya seçme iletişim kutularını normal olarak açabilirler.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Cihazda kullanılacak saat dilimini belirtir. Kullanıcılar belirtilen saat dilimini mevcut oturum için geçersiz kılabilirler. Ancak, çıkış yapıldığında ayar belirtilen saat dilimine geri döner. Geçersiz bir değer sağlanırsa politika, sağlanan değer yerine "GMT" kullanılarak etkinleştirilir. Boş bir dize sağlanırsa politika yoksayılır.
Bu politika kullanılmazsa o anda etkin olan saat dilimi kullanımda kalır, ancak kullanıcılar saat dilimini değiştirebilir ve bu değişiklik kalıcı olur. Bu durumda, bir kullanıcının yaptığı değişiklik giriş ekranını ve diğer tüm kullanıcıları etkiler.
Yeni cihazlarda saat dilimi "ABD/Pasifik" olarak ayarlıdır.
Değerin biçimi "IANA Saat Dilimleri Veritabanı" (bkz."https://tr.wikipedia.org/wiki/IANA_zaman_dilimi_veritaban%C4%B1") içindeki saat dilimi adlarına uygundur. Özellikle, saat dilimlerinin çoğu "kıta/büyük_kent" veya "okyanus/büyük_kent" olarak anılır.
Bu politikanın ayarlanması, cihaz konumuna göre otomatik saat dilimi belirlemeyi devre dışı bırakır. Ayrıca, SystemTimezoneAutomaticDetection politikasını da geçersiz kılar.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Tüm sitelerin JavaScript çalıştırmasına izin ver</translation>
<translation id="193259052151668190">Çıkarılabilir USB cihazları beyaz listesi</translation>
<translation id="1933378685401357864">Duvar kağıdı resmi</translation>
<translation id="1956493342242507974"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sisteminde güç yönetimini giriş ekranında yapılandır.
Bu politika, giriş ekranı gösterilirken belli bir süre hiçbir kullanıcı etkinliği olmadığında <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sisteminin ne yapacağını yapılandırmanıza olanak verir. Bu politika çeşitli ayarları denetler. Tek tek anlamları ve değer aralıkları için bir oturum içinde güç yönetimini denetleyen ilgili politikalara bakın. Bu politikalardaki istisnalar şunlardır:
* Boşta veya kapak kapalıyken yapılan işlemler oturumu kapatma işlemleri olamaz.
* AC güçle çalıştığı sırada boşta iken yapılan varsayılan işlem kapatma işlemidir.
Bir ayar yapılandırılmadan bırakılırsa varsayılan bir değer kullanılır.
Bu politika ayarlanmazsa tüm ayarlar için varsayılanlar kullanılır.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Yerel güven bağlantıları tarafından yayınlanan ve subjectAlternativeName uzantısı bulunmayan sertifikalara izin verilip verilmeyeceği</translation>
<translation id="1964634611280150550">Gizli mod devre dışı</translation>
<translation id="1964802606569741174">Bu politikanın Android YouTube uygulaması üzerinde hiçbir etkisi yoktur. YouTube'da Güvenlik Modu uygulanacaksa Android YouTube uygulamasının yüklenmesine izin verilmemelidir.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Uzaktan erişim ana makinesinin Hata Ayıklama yapılarındaki politikaları geçersiz kılar.
Değer, politika adı ile politika değeri eşleşmelerinin olduğu bir JSON sözlüğü olarak ayrıştırılır.</translation>
<translation id="1988371335297483117"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> üzerindeki otomatik güncelleme verileri, HTTPS yerine HTTP üzerinden indirilebilir. Bu kullanım, indirilen HTTP öğelerinin şeffaf bir şekilde HTTP önbelleğine alınmasına olanak sağlar.
Bu politika doğru seçeneğine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> otomatik güncelleme verilerini HTTP aracılığıyla indirmeye çalışır. Politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa veya hiç ayarlanmazsa otomatik güncelleme verilerini indirmek için HTTPS kullanılır.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Güç yönetimi</translation>
<translation id="201557587962247231">Cihaz durumu raporlarının yüklenme sıklığı</translation>
<translation id="2018836497795982119">Cihaz yönetim hizmetinin, kullanıcı politikası bilgileri için sorgulanma süresini milisaniye olarak belirtir.
Bu politika ayarlandığında varsayılan değer (3 saat) geçersiz olur. Bu politika için geçerli değerler 1800000 (30 dakika) ile 86400000 (1 gün) aralığındadır. Bu aralıkta bulunmayan değerler ilgili sınıra çekilir. Politika değiştiğinde politika bildirimlerinin otomatik olarak bir yenilemeyi zorlaması beklendiğinden, platform politika bildirimlerini destekliyorsa yenileme gecikmesi 24 saate ayarlanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa <ph name="PRODUCT_NAME" /> varsayılan değeri (3 saat) kullanır.
Platform politika bildirimlerini destekliyorsa yenileme gecikmesinin 24 saate ayarlanacağını (tüm varsayılanların ve bu politikanın değerinin yoksayılacağını) unutmayın. Bunun nedeni, politika değiştiğinde politika bildirimlerinin otomatik olarak bir yenilemeyi zorlamasının beklenmesi ve bu yüzden, daha sık yenileme yapılmasına gerek olmamasıdır.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Uzaktan erişim istemcileri için gereken alan adını yapılandır</translation>
<translation id="2030905906517501646">Varsayılan arama sağlayıcı anahtar kelimesi</translation>
<translation id="203096360153626918">Bu politikanın Android uygulamaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu politika <ph name="FALSE" /> seçeneğine ayarlansa bile uygulamalar tam ekran moduna girebilir.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Devre dışı bırakılmış kurumsal yazıcılar</translation>
<translation id="2063380907529983889">Kullanıcıların <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> politikasındaki hangi yazıcıları kullanabileceğini kontrol eder.
Toplu yazıcı yapılandırması için hangi erişim politikasının kullanılacağını belirler. <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> seçilirse tüm yazıcılar gösterilir. <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> seçilirse, belirtilen yazıcılara erişimi kısıtlamak için <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> kullanılır. <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> seçilirse, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> yalnızca seçilebilir yazıcıları gösterir.
Bu politika ayarlanmazsa <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> uygulanır.
</translation>
<translation id="206623763829450685"><ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından desteklenen HTTP kimlik doğrulaması şemalarını belirtir.
Olası değerler "basic", "digest", "ntlm" ve "negotiate"dir. Birden çok değeri virgülle ayırın.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa dört şema da kullanılır.</translation>
<translation id="2067011586099792101">İçerik paketlerinin dışındaki sitelere erişimi engelle</translation>
<translation id="2077129598763517140">Kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullan</translation>
<translation id="2077273864382355561">Pil gücüyle çalışırken ekran kapatma gecikmesi</translation>
<translation id="2082205219176343977">Cihaz için izin verilen minimum Chrome sürümünü yapılandır.</translation>
<translation id="209586405398070749">Mevcut ürün kanalı</translation>
<translation id="2098658257603918882">Kullanım ve kilitlenme ile ilgili verilerin raporlanmasını etkinleştir</translation>
<translation id="2113068765175018713">Otomatik bir şekilde yeniden başlatarak cihazın açık kalma süresini sınırlandır</translation>
<translation id="2127599828444728326">Bu sitelerde bildirimlere izin ver</translation>
<translation id="2131902621292742709">Pil gücüyle çalışırken ekran karartma gecikmesi</translation>
<translation id="2134437727173969994">Ekranı kilitlemeye izin ver</translation>
<translation id="2137064848866899664">Bu politika ayarlanırsa her bir ekran, her yeniden
başlatmada ve politika değeri değiştirildikten sonra ilk kez bağlanıldığında
belirtilen yönde döndürülür. Kullanıcılar, giriş yaptıktan sonra ayarlar
sayfası aracılığıyla ekran döndürme ayarını değiştirebilir, ancak kullanıcıların
ayarları, bir sonraki yeniden başlatmada politika değeri tarafından geçersiz kılınır.
Bu politika hem birincil hem de tüm ikincil ekranlar için geçerlidir.
Politika ayarlanmazsa varsayılan değer 0 derece olur ve kullanıcı
istediğinde bunu değiştirebilir. Bu durumda, yeniden başlatmada
varsayılan değer tekrar uygulanmaz.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Kullanıcıların tarayıcılarındaki sekme, site veya masaüstü içeriklerini uzak ekranlara ve ses sistemlerine göndermelerine olanak tanıyan <ph name="PRODUCT_NAME" /> özelliğine ilişkin politikaları yapılandırın.</translation>
<translation id="2168397434410358693">AC güçle çalışırken boşta kalma gecikmesi</translation>
<translation id="2170233653554726857">WPAD optimizasyonunu etkinleştir</translation>
<translation id="2176565653304920879">Bu politika ayarlandığında, otomatik saat dilimi algılama akışı, ayarın değerine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanır:
TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide değerine ayarlanırsa kullanıcılar, chrome://settings sayfasındaki normal kontrolleri kullanarak otomatik saat dilimi algılamayı kontrol edebilir.
TimezoneAutomaticDetectionDisabled değerine ayarlanırsa chrome://settings sayfasındaki otomatik saat dilimi kontrolleri devre dışı bırakılır. Otomatik saat dilimi algılama her zaman kapalı olur.
TimezoneAutomaticDetectionIPOnly değerine ayarlanırsa chrome://settings sayfasındaki saat dilimi kontrolleri devre dışı bırakılır. Otomatik saat dilimi algılama her zaman açık olur. Saat dilimi algılama, konumu çözümlemek için yalnızca IP yöntemini kullanır.
TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints değerine ayarlanırsa chrome://settings sayfasındaki saat dilimi kontrolleri devre dışı bırakılır. Otomatik saat dilimi algılama her zaman açık olur. Saat diliminin hassas bir şekilde algılanması için görünür kablosuz erişim noktalarının listesi her zaman Coğrafi Konum API'si sunucusuna gönderilir.
TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo değerine ayarlanırsa chrome://settings sayfasındaki saat dilimi kontrolleri devre dışı bırakılır. Otomatik saat dilimi algılama her zaman açık olur. Saat diliminin hassas bir şekilde algılanması için konum bilgileri (Kablosuz erişim noktaları, erişilebilir Baz İstasyonları, GPS gibi) bir sunucuya gönderilir.
Bu politika ayarlanmazsa TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide değeri belirlenmiş gibi davranır.
SystemTimezone politikası ayarlanırsa bu politika geçersiz kılınır. Bu durumda, otomatik saat dilimi algılama tamamen devre dışı bırakılır.</translation>
<translation id="2178899310296064282">YouTube'da en azından Orta Düzey Kısıtlı Mod'u zorunlu kıl</translation>
<translation id="2183294522275408937">Bu ayar, hızlı kilit açmanın kullanılmaya devam edilebilmesi için kilit ekranında ne sıklıkta şifre sorulacağını kontrol eder. Kilit ekranına her girildiğinde, son şifre girişi bu ayarda belirtilen süreden daha uzun zaman önce yapılmışsa, kilit ekranına girişte hızlı kilit açma kullanılamaz. Kullanıcı bu süreden daha uzun süre kilit ekranında kalırsa, yanlış kod girdiğinde veya kilit ekranına tekrar girdiğinde (hangisi önce olursa) şifre sorulur.
Bu ayar yapılandırılırsa, hızlı kilit açmayı kullanan kullanıcılardan kilit ekranında şifrelerini bu ayara göre girmeleri istenir.
Bu ayar yapılandırılmazsa, hızlı kilit açmayı kullanan kullanıcılardan kilit ekranında şifrelerini her gün girmeleri istenir.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Bu politika M61'de kullanımdan kaldırılmıştır, onun yerine lütfen EcryptfsMigrationStrategy'yi kullanın.
Ecryptfs koduyla gönderilen ve ext4 şifrelemesine geçmesi gereken bir cihazın nasıl davranması gerektiğini belirtir.
Bu politikayı "DisallowArc" değerine ayarlarsanız, cihazdaki tüm kullanıcılar için Android uygulamaları devre dışı bırakılır (ext4 şifrelemesine önceden sahip olanlar dahil) ve kullanıcılara, ecryptfs'den ext4 şifrelemesine geçiş yapmaları teklif edilmez.
Bu politikayı "AllowMigration" değerine ayarlarsanız, ecryptfs ana dizinlerine sahip kullanıcılara gerektiğinde (şimdilik cihazda Android N kullanılabilir hale geldiğinde) bunların ext4 şifrelemesine taşınması teklif edilir).
Bu politika kiosk uygulamaları için geçerli değildir; bunlar otomatik olarak taşınır. Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, cihaz "DisallowArc" değeri seçilmiş gibi davranır.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Yerel mesajlaşma beyaz listesini yapılandır</translation>
<translation id="2204753382813641270">Rafın otomatik olarak gizlenmesini kontrol et</translation>
<translation id="2208976000652006649">POST kullanan arama URL'si için parametreler</translation>
<translation id="2223598546285729819">Varsayılan bildirim ayarı</translation>
<translation id="2231817271680715693">İlk çalıştırmada tarama geçmişini varsayılan tarayıcıdan içe aktar</translation>
<translation id="2236488539271255289">Hiçbir sitenin yerel verileri ayarlamasına izin verme</translation>
<translation id="2240879329269430151">Web sitelerinin pop-up göstermesine izin verilip verilmeyeceğini ayarlamanıza olanak tanır. Tüm web siteleri için pop-up'ların gösterilmesine izin verilebilir veya tüm web sitelerinin pop-up göstermesi reddedilebilir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'BlockPopups' kullanılır ve kullanıcı bu ayarı değiştirebilir.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Bu politika, ChromeOS'de sanal klavyenin bir giriş cihazı olarak etkinleştirilmesini yapılandırır. Kullanıcılar bu politikayı geçersiz kılamaz.
Politika doğru değerine ayarlanırsa dokunmatik sanal klavye her zaman etkinleştirilir.
Yanlış değerine ayarlanırsa dokunmatik sanal klavye her zaman devre dışı olur.
Bu politikayı ayarlarsanız kullanıcılar politikayı değiştiremez veya geçersiz kılamaz. Bununla birlikte, kullanıcılar bu politikanın kontrol ettiği sanal klavyeye göre önceliğe sahip olan bir erişilebilirlik özellikli dokunmatik klavyeyi etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirler. Erişilebilirlik özellikli dokunmatik klavyeyi kontrol etmek için |VirtualKeyboardEnabled| politikasına bakın.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa dokunmatik klavye başlangıçta devre dışı bırakılır, ancak daha sonra istendiğinde kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir. Klavyenin ne zaman görüntüleneceğine karar verilmesi için sezgisel kurallar da kullanılabilir.</translation>
<translation id="228659285074633994">AC gücüyle çalışırken, kullanıcı ne kadar süre giriş yapmazsa bir uyarı iletişim kutusu görüntüleneceğini belirtir.
Bu politika ayarlandığında, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kullanıcıya boşta kalma durumundaki işlemin gerçekleştirileceğini bildiren bir uyarı iletişim kutusu görüntülemeden önce kullanıcının boşta kalması gereken süreyi belirtir.
Bu politika ayarlanmadığında, uyarı iletişim kutusu görüntülenmez.
Politika değeri milisaniye olarak belirtilmelidir. Değerler boşta kalma gecikmesinin altında veya o gecikmeye eşit olacak şekilde ayarlanır.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" />, yazım hatalarını çözmeye yardımcı olması için bir Google Web hizmetini kullanabilir. Bu ayar etkinleştirilirse, bu hizmet her zaman kullanılır. Bu ayar devre dışı bırakılırsa, bu hizmet hiçbir zaman kullanılmaz.
Yazım denetimi indirilen bir sözlük kullanılarak gerçekleştirilebilir; bu politika yalnızca çevrimiçi hizmetin kullanımını denetler.
Bu ayar yapılandırılmazsa, kullanıcılar yazım denetimi hizmetinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyebilirler.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Bu politika <ph name="TRUE" /> seçeneğine ayarlansa bile Android uygulamalarında video oynatma dikkate alınmaz.</translation>
<translation id="2298647742290373702"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde varsayılan Yeni Sekme sayfasını yapılandırın.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Etkinleştirilmiş eklentilerin listesini belirt</translation>
<translation id="2303795211377219696">Kredi kartları için Otomatik Doldurma özelliğini etkinleştirme</translation>
<translation id="2309390639296060546">Varsayılan coğrafi konum ayarı</translation>
<translation id="2312134445771258233">Başlangıçta yüklenen sayfaları yapılandırmanıza olanak verir. 'Başlangıçtaki işlem' içinde 'URL listesi aç'ı seçmediğiniz sürece 'Başlangıçta açılan URL'ler' listesinin içeriği göz ardı edilir.</translation>
<translation id="2334591568684482454"><ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> donanım yazılımını güncelleme işlevinin kullanımını ve davranışını yapılandırır.
Bağımsız ayarlar JSON özelliklerinde belirtilebilir:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" /> olarak ayarlanırsa kullanıcılar <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> donanım yazılımı güncellemesini yüklemek için powerwash sürecini tetikleyebilirler.
Politika ayarlanmazsa <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> donanım yazılımını güncelleme işlevi kullanılamaz.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Resimleri görüntülemelerine izin verilen sitelerin belirtildiği bir URL kalıpları listesini ayarlamanıza olanak tanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'DefaultImagesSetting' politikası ayarlandıysa buradaki değer, aksi takdirde kullanıcının kişisel yapılandırması tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Herkese açık oturum otomatik giriş gecikmesi.
|DeviceLocalAccountAutoLoginId| politikası ayarlanmadıysa, bu politikanın etkisi olmaz. Aksi halde:
Bu politika ayarlanırsa, |DeviceLocalAccountAutoLoginId| politikası tarafından belirtilen herkese açık oturuma otomatik olarak giriş yapılmadan önce kullanıcı etkinliği olmadan geçmesi gereken süreyi belirler.
Bu politika ayarlanmazsa, zaman aşımı süresi olarak 0 milisaniye kullanılır.
Bu politika milisaniye olarak belirlenir.</translation>
<translation id="237494535617297575">Bildirim görüntülemelerine izin verilen sitelerin belirtildiği bir URL kalıpları listesi ayarlamanıza olanak tanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'DefaultNotificationsSetting' politikası ayarlandıysa buradaki değer, aksi takdirde kullanıcının kişisel yapılandırması tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Ekran uyandırma kilitlerine izin ver</translation>
<translation id="2411919772666155530">Bu sitelerde bildirimleri engelle</translation>
<translation id="2418507228189425036"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde tarayıcı geçmişini kaydetmeyi devre dışı bırakır ve kullanıcıların bu ayarı değiştirmesine izin vermez.
Bu ayar etkinleştirilirse tarama geçmişi kaydedilmez. Bu ayar aynı zamanda sekme senkronizasyonunu da devre dışı bırakır.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa veya hiç yapılandırılmazsa tarama geçmişi kaydedilir.</translation>
<translation id="2424023834246613232"><ph name="PRODUCT_NAME" /> varsayılan yazıcı seçimi kurallarını geçersiz kılar.
Bu politika, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde varsayılan yazıcının seçilmesine ilişkin kuralları belirler. Bu seçim, yazdırma işlevi bir profille ilk kez kullanıldığında gerçekleşir.
Bu politika ayarlandığında, <ph name="PRODUCT_NAME" />, belirtilen tüm özelliklerle eşleşen bir yazıcı bulmayı dener ve bunu varsayılan yazıcı olarak seçer. Politikayla eşleştiği belirlenen ilk yazıcı seçilir. Birden fazla eşleşme olması durumunda, yazıcıların keşfedilme sırasına bağlı olarak eşleşen herhangi bir yazıcı seçilebilir.
Bu politika ayarlanmazsa veya zaman aşımı süresi dahilinde eşleşen bir yazıcı bulunamazsa yazıcı, varsayılan olarak yerleşik PDF yazıcısına ayarlanır veya PDF yazıcısı olmadığında hiçbir yazıcı seçilmez.
Değer, aşağıdaki şemaya uygun şekilde JSON nesnesi olarak ayrıştırılır:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Eşleşen yazıcı aramasının belirli bir yazıcı grubuyla sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Yazıcı kimliğiyle eşleştirilecek düzenli ifade.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Yazıcı görünen adıyla eşleştirilecek düzenli ifade.",
"type": "string"
}
}
}
<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> bağlantılı yazıcılar <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" /> olarak kabul edilir; geri kalan yazıcılar da <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" /> olarak sınıflandırılır.
Bir alanın boş bırakılması, bu alan için tüm değerlerin eşleştiği anlamına gelir. Örneğin, bağlantı değeri belirtilmediğinde, Baskı Önizleme her türden yazıcının (local ve cloud) keşfini başlatır.
Düzenli ifade kalıplarının önünde JavaScript RegExp sözdizimi bulunmalıdır ve eşleşmeler büyük/küçük harfe duyarlıdır.</translation>
<translation id="2426782419955104525"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün Anında Arama özelliğini etkinleştirir ve kullanıcıların bu ayarı değiştirmesini önler.
Bu ayarı etkinleştirirseniz <ph name="PRODUCT_NAME" /> Anında Arama özelliği etkinleştirilir.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız <ph name="PRODUCT_NAME" /> Anında Arama özelliği devre dışı bırakılır.
Bu ayarı etkinleştirirseniz veya devre dışı bırakırsanız kullanıcılar bunu değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Bu ayar belirlenmemiş olarak bırakılırsa kullanıcı bu işlevi kullanıp kullanmayacağına karar verebilir.
Bu ayar, <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 ve sonraki sürümlerinde kaldırılmıştır.</translation>
<translation id="2436445024487698630"><ph name="PRODUCT_NAME" /> oturumunun açılmasına izin verir</translation>
<translation id="244317009688098048">Otomatik giriş için kurtarma klavye kısayollarını etkinleştirin.
Bu politika ayarlanmazsa veya Doğru seçeneğine ayarlanırsa ve bir cihaz-yerel hesabı sıfır gecikmeli otomatik giriş için yapılandırılırsa, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> otomatik girişi atlamak ve oturum ekranını görüntülemek üzere kullanılan Ctrl+Alt+S klavye kısayolunu dikkate alır.
Bu politika Yanlış seçeneğine ayarlanırsa, sıfır gecikmeli otomatik giriş (yapılandırılmışsa) atlanamaz.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Uygulama yerel ayarı</translation>
<translation id="2466131534462628618">Giriş portalı kimlik doğrulaması, proxy'yi yoksayar</translation>
<translation id="2482676533225429905">Yerel Mesajlaşma</translation>
<translation id="2483146640187052324">Ağ bağlantılarında ağ işlemlerini tahmin et</translation>
<translation id="2486371469462493753">Listelenen URL'lere Sertifika Şeffaflığı gereksinimlerinin uygulanmasını devre dışı bırakır.
Bu politika, belirtilen URL'lerdeki ana makine adlarına ilişkin sertifikaların Sertifika Şeffaflığı aracılığıyla açıklanmamasına izin verir. Bu izin, herkese açık olarak gerektiği gibi açıklanmadıkları için normalde güvenilmez olacak sertifikaların kullanılmaya devam edilmesine olanak tanır. Ancak bu durum, ana makinelere ilişkin sertifikalardan yanlış yayınlananların algılanmasını zorlaştırır.
URL kalıbı, https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format adresindeki yönergelere göre biçimlendirilir. Bununla birlikte, sertifikalar şema, bağlantı noktası veya yoldan bağımsız olarak belirli bir ana makine adı için geçerli olduğundan, yalnızca URL'nin ana makine kısmı dikkate alınır. Joker karakter ana makine adları desteklenmez.
Bu politika ayarlanmazsa Sertifika Şeffaflığı aracılığıyla açıklanması gereken tüm sertifikalar, Sertifika Şeffaflığı politikasına uygun şekilde açıklanmadıklarında güvenilmez olarak işlenir.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Çevrimdışı iken ağ yapılandırma istemini etkinleştir.
Bu politika ayarlanmazsa veya Doğru seçeneğine ayarlanırsa ve sıfır gecikmeli otomatik oturum açma için bir cihaz yerel hesabı yapılandırılırsa, cihazın İnternet erişimi olmaması durumunda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bir ağ yapılandırması istemi görüntüler.
Bu politika Yanlış seçeneğine ayarlanırsa ağ yapılandırma istemi yerine bir hata iletisi görüntülenir.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Rafı her zaman otomatik olarak gizle</translation>
<translation id="2514328368635166290">Varsayılan arama sağlayıcının favori simge URL'sini belirtir.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa, arama sağlayıcı için herhangi bir simge sunulmaz.
Bu politika, yalnızca 'DefaultSearchProviderEnabled' politikası etkinleştirilirse uygulanır.</translation>
<translation id="2516600974234263142"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde yazdırmayı etkinleştirir ve kullanıcıların bu ayarı değiştirmelerini önler.
Bu ayar etkinleştirilirse veya yapılandırılmazsa kullanıcılar yazdırabilir.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa, kullanıcılar <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününden yazdıramaz. Yazdırma işlemi, ingiliz anahtarı menüsü, uzantılar, JavaScript uygulamaları vb. içinden devre dışı bırakılır. Yazdırırken <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününü atlayan eklentilerden yazdırma yapmak da mümkündür. Örneğin, bazı Flash uygulamalarının bağlam menüsünde, bu politikanın kapsamında olmayan yazdırma seçeneği vardır.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Ses çalmaya izin ver</translation>
<translation id="2521581787935130926">Yer işareti çubuğunda uygulamalar kısayolunu göster</translation>
<translation id="2529700525201305165"><ph name="PRODUCT_NAME" /> uygulamasında oturum açmasına izin verilen kullanıcıları kısıtla</translation>
<translation id="2529880111512635313">Yüklenmeye zorlanan uygulama ve uzantıların listesini yapılandır</translation>
<translation id="253135976343875019">AC güçle çalışırken boşta kalma uyarısı gecikmesi</translation>
<translation id="2552966063069741410">Saat dilimi</translation>
<translation id="2562339630163277285">Anında arama sonuçları sağlamak için kullanılan arama motorunun URL'sini belirtir. URL, <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> dizesini içermelidir. Sorgu sırasında, kullanıcının girdiği metin bu dizenin yerini alır.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa, herhangi bir arama sonucu sağlanmaz.
Google'ın anında arama sonuçları URL'si şu şekilde belirtilebilir: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />
Bu politikaya yalnızca "DefaultSearchProviderEnabled" politikası etkinleştirilirse uyulur.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Bu politika yanlış (false) değerine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, Bluetooth'u devre dışı bırakır ve kullanıcı bu özelliği tekrar etkinleştiremez.
Bu politika doğru (true) değerine ayarlanır veya ayarlanmadan bırakılırsa kullanıcı Bluetooth'u istediği gibi etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir.
Bu politika ayarlandığında, kullanıcı bunu değiştiremez ya da geçersiz kılamaz.
Kullanıcı Bluetooth'u etkinleştirdikten sonra, yapılan değişikliklerin geçerli olması için oturumu kapatıp tekrar açmalıdır (Bluetooth devre dışı bırakıldığında buna gerek yoktur).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Veri sıkıştırma proxy'sini etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve kullanıcıların bu ayarı değiştirmesini önler.
Bu ayarı etkinleştirir veya devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar bu ayarı değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Bu politika hiç ayarlanmazsa; kullanıcı, veri sıkıştırma proxy'si özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını seçebilir.</translation>
<translation id="2587719089023392205"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününü varsayılan tarayıcım olarak ayarla</translation>
<translation id="2592091433672667839">Perakende modunda oturum açma ekranında ekran koruyucunun devreye girmesi için geçecek boşta kalma süresi</translation>
<translation id="2623014935069176671">İlk kullanıcı etkinliğini bekle</translation>
<translation id="262740370354162807">Dokümanların <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> için gönderilmesini etkinleştir</translation>
<translation id="2633084400146331575">Sözlü geribildirimi etkinleştir</translation>
<translation id="2646290749315461919">Web sitelerinin kullanıcının fiziksel konumunu izlemelerine izin verilip verilmeyeceğini ayarlamanıza olanak tanır. Kullanıcıların fiziksel konumunun izlenmesine varsayılan olarak izin verilebilir, bu varsayılan olarak reddedilebilir veya bir web sitesi her fiziksel konum isteğinde bulunduğunda kullanıcıya sorulabilir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'AskGeolocation' kullanılır ve kullanıcı bu ayarı değiştirebilir.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Kullanıcı kapağı kapattığında yapılacak işlem</translation>
<translation id="2655233147335439767">Bir varsayılan arama gerçekleştirilirken kullanılan arama motorunun URL'sini belirtir. URL, "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />" dizesini içermelidir. Sorgu sırasında, kullanıcının aradığı terimler bu dizenin yerini alır.
Google'ın arama URL'si şu şekilde belirtilebilir: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />
, "DefaultSearchProviderEnabled" politikası etkinleştirildiğinde bu seçenek ayarlanmalıdır ve yalnızca bu durumda uygulanır.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Hiçbir zaman proxy kullanma</translation>
<translation id="267596348720209223">Arama sağlayıcısı tarafından desteklenen karakter kodlamalarını belirtir. Kodlamalar, UTF-8, GB2312 ve ISO-8859-1 gibi kod sayfası adlarıdır. Bunlar, sağlandıkları sırada denenirler.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa, varsayılan değer olan UTF-8 kullanılır.
Bu politika, yalnızca 'DefaultSearchProviderEnabled' politikası etkinleştirilirse dikkate alınır.</translation>
<translation id="2682225790874070339"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, Files uygulamasında Drive'ı devre dışı bırakır</translation>
<translation id="268577405881275241">Veri sıkıştırma proxy özelliğini etkinleştir</translation>
<translation id="2731627323327011390">ARC uygulamalarına ilişkin <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sertifikalarının kullanımını devre dışı bırak</translation>
<translation id="2742843273354638707">Chrome Web Mağazası uygulamasını ve alt bilgi bağlantısını Yeni Sekme Sayfası'nda ve <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uygulama başlatıcısında gizle.
Bu politika doğru değerine ayarlandığında simgeler gizlenir.
Bu politika yanlış değerine ayarlandığında veya yapılandırılmadığında simgeler görünür.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Protokol işleyicilerini kaydet</translation>
<translation id="2746016768603629042">Bu politika eskidir, lütfen bunun yerine DefaultJavaScriptSetting'i kullanın.
<ph name="PRODUCT_NAME" /> içinde JavaScript'i devre dışı bırakmak için kullanılabilir.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa, Web sayfaları JavaScript'i kullanamaz ve kullanıcı bu ayarı değiştiremez.
Bu ayar etkinleştirilir veya ayarlanmazsa, Web sayfaları JavaScript'i kullanabilir ancak kullanıcı ilgili ayarı değiştirebilir.</translation>
<translation id="2753637905605932878">WebRTC tarafından kullanılan yerel UDP bağlantı noktaları aralığını kısıtlama</translation>
<translation id="2757054304033424106">Yüklenmesine izin verilen uzantı/uygulama türleri</translation>
<translation id="2759224876420453487">Çok profilli bir oturumda kullanıcı çalışma biçimini kontrol et</translation>
<translation id="2761483219396643566">Pil gücüyle çalışırken boşta kalma uyarısı gecikmesi</translation>
<translation id="2762164719979766599">Oturum açma ekranında gösterilecek cihaz-yerel hesaplar listesini belirtir.
Her liste girişi, farklı cihaz-yerel hesaplarını ayırt etmek için dahili olarak kullanılan bir tanımlayıcıyı belirtir.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Bir kullanıcının kullanabileceği yazıcıları belirtir.
Bu politika yalnızca <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> için <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> değeri seçilirse kullanılır.
Bu politika kullanılırsa, kullanıcı yalnızca kimlikleri bu politikadaki değerlerle eşleşen yazıcıları kullanabilir. Kimliklerin, <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> politikasında belirtilen dosyadaki girişlere karşılık gelmesi gerekir.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Uzaktan erişim ana makineleri için gerekli alan adını yapılandır</translation>
<translation id="2787173078141616821">Android'in durumu hakkında rapor bilgileri</translation>
<translation id="2801230735743888564">Cihaz çevrimdışıyken kullanıcıların dinozor paskalya yumurtası oyununu oynamasına izin ver.
Bu politika Yanlış seçeneğine ayarlanırsa kullanıcılar, cihaz çevrimdışıyken dinozor paskalya yumurtası oyununu oynayamaz. Bu ayar Doğru seçeneğine ayarlanırsa kullanıcıların dinozor oyununu oynamalarına izin verilir. Bu politika ayarlanmazsa kullanıcıların dinozor paskalya yumurtası oyununu oynamalarına kayıtlı Chrome OS'de izin verilmez, ancak diğer durumlarda izin verilir.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Tüm sitelerin pop-up göstermesine izin ver</translation>
<translation id="2808013382476173118">Uzak istemciler bu makineyle bağlantı kurmaya çalıştığında STUN sunucularının kullanılabilmesini sağlar.
Bu ayar etkinleştirilirse, uzak istemciler bu makineleri bir güvenlik duvarıyla ayrılmış olsalar bile keşfedebilir ve bu makinelere bağlanabilirler.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa ve giden UDP bağlantıları güvenlik duvarı tarafından filtreleniyorsa, bu makine yalnızca yerel ağ içindeki istemci makinelerden gelen bağlantılara izin verir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, ayar etkinleşir.</translation>
<translation id="2823870601012066791"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> istemcileri için Windows kayıt defteri konumu:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Gizli modu etkinleştir</translation>
<translation id="2838830882081735096">Veri taşıma ve ARC'ye izin verme</translation>
<translation id="2844404652289407061"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün içerik görünümünde Dokun ve Ara özelliğinin kullanılabilmesini sağlar.
Bu ayarı etkinleştirirseniz, kullanıcı Dokun ve Ara özelliğini kullanabilir ve özelliği istediği gibi açıp kapatabilir.
Bu özelliği devre dışı bırakırsanız, Dokun ve Ara özelliği tümüyle devre dışı kalır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, etkinleştirilmiş gibi görev görür (yukarıdaki açıklamaya bakın).</translation>
<translation id="285480231336205327">Yüksek kontrast modunu etkinleştir</translation>
<translation id="2854919890879212089"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün, Baskı Önizleme'de varsayılan seçenek olarak en son kullanılan yazıcı yerine sistem varsayılan yazıcısını kullanmasına neden olur.
Bu ayarı devre dışı bırakır veya bir değer ayarlamazsanız Baskı Önizleme, varsayılan seçenek olarak en son kullanılan yazıcıyı kullanır.
Bu ayarı etkinleştirirseniz Baskı Önizleme, varsayılan hedef seçenek olarak işletim sisteminin varsayılan yazıcısını kullanır.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Kapat</translation>
<translation id="2874209944580848064">Android uygulamalarını destekleyen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cihazlarına ilişkin not:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Kerberos kimlik doğrulaması anlaşmasını yaparken CNAME aramasını devre dışı bırak</translation>
<translation id="2884728160143956392">Bu sitelerde yalnızca oturum için olan çerezlere izin ver</translation>
<translation id="2893546967669465276">Yönetim sunucusuna sistem günlükleri gönder</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android uygulamaları, bu politika aracılığıyla ayarlanan CA sertifikalarını ve ağ yapılandırmalarını kullanabilir, ancak bazı yapılandırma seçeneklerine erişemez.</translation>
<translation id="2906874737073861391">AppPack uzantılarının listesi</translation>
<translation id="2908277604670530363">Proxy sunucusuyla yapılabilecek maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı</translation>
<translation id="2956777931324644324">Bu politika, <ph name="PRODUCT_NAME" /> 36. sürümü itibariyle geri çekilmiştir.
TLS alan adına bağlı sertifikalar uzantısının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.
Bu ayar TLS alan adına bağlı sertifikalar uzantısını test etme amacıyla etkinleştirmek için kullanılır. Bu deneysel ayar, gelecekte kaldırılacaktır.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Hiçbir sitenin Web Bluetooth API'sı aracılığıyla Bluetooth hizmetlerine erişim istemesine izin verme</translation>
<translation id="2957513448235202597"><ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> kimlik doğrulaması için hesap türü</translation>
<translation id="2959898425599642200">Proxy atlama kuralları</translation>
<translation id="2960691910306063964">Uzaktan erişim ana makineleri için PIN'siz kimlik doğrulamayı etkinleştir veya devre dışı bırak</translation>
<translation id="2976002782221275500">Pil gücüyle çalışırken, ekran karartılmadan önce kullanıcı girişi olmadan geçecek süreyi belirtir.
Bu politika sıfırdan büyük bir değere ayarlanırsa, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından ekran karartılmadan önce kullanıcının ne kadar süre boşta kalması gerektiğini belirtir.
Bu politika sıfıra ayarlanırsa, kullanıcı boşta kaldığında <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ekranı karartmaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan süre kullanılır.
Politika değeri milisaniye olarak belirtilmelidir. Değerler ekran kapanma gecikmesinden (ayarlanmışsa) ve boşta kalma gecikmesinden küçük veya ona eşit olacak şekilde bir aralığa sıkıştırılır.</translation>
<translation id="2987155890997901449">ARC'yi etkinleştir</translation>
<translation id="2987227569419001736">Web Bluetooth API'sının kullanımını kontrol et</translation>
<translation id="3001534538097271560">Bu politika yanlış seçeneğine ayarlandığında, kullanıcıların, bazı sistem bilgilerini ve sayfa içeriğini Google sunucularına göndermeyi seçmeleri engellenir. Bu ayar doğru seçeneğine ayarlanırsa veya hiç yapılandırılmazsa kullanıcılar, tehlikeli uygulamaların ve sitelerin tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla bazı sistem bilgilerini ve sayfa içeriğini Güvenli Tarama'ya gönderebilir.
Güvenli Tarama ile ilgili daha fazla bilgi için https://developers.google.com/safe-browsing adresine bakın.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Beyaz listedeki not alma uygulamalarına <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kilit ekranında izin verilir</translation>
<translation id="3030000825273123558">Ölçüm raporlamayı etkinleştir</translation>
<translation id="3034580675120919256">Web sitelerinin JavaScript çalıştırmalarına izin verilip verilmeyeceğini ayarlamanıza olanak tanır. Tüm sitelerin JavaScript çalıştırmasına izin verilebilir veya tüm siteler için bu reddedilebilir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'AllowJavaScript' kullanılır ve kullanıcı ayarı değiştirebilir.</translation>
<translation id="3038323923255997294"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kapandığında arka plan uygulamalarını çalıştırmaya devam et</translation>
<translation id="3046192273793919231">Çevrimiçi durumu izlemek için ağ paketlerini yönetim sunucusuna gönder</translation>
<translation id="3048744057455266684">Bu politika ayarlanırsa ve çok amaçlı adres çubuğundan önerilen bir arama URL'sinde, sorgu dizesinde veya parça tanımlayıcısında bu parametre bulunursa, öneri, ham arama URL'si yerine arama terimlerini ve arama sağlayıcısını gösterir.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmadan bırakılırsa, hiçbir arama terimi değişikliği yapılmaz.
Bu politika ancak 'DefaultSearchProviderEnabled' politikası etkinleştirilirse dikkate alınır.</translation>
<translation id="3069958900488014740"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde WPAD (Otomatik Web Proxy Keşfi) optimizasyonunu kapatmanıza olanak verir.
Bu politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa WPAD optimizasyonu devre dışı kalır ve <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün DNS tabanlı WPAD sunucuları için daha uzun süre beklemesine neden olur. Politika ayarlanmazsa veya etkinleştirilirse WPAD optimizasyonu etkinleştirilir.
Bu politikanın ayarlansa da ayarlanmasa da, WPAD optimizasyonu ayarı kullanıcılar tarafından değiştirilemez.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Perakende modunda oturum açma ekranında kullanılacak ekran koruyucu</translation>
<translation id="3072847235228302527">Bir cihaz yerel hesabı için Hizmet Şartları'nı ayarlama</translation>
<translation id="3086995894968271156">Cast Receiver'ı <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde yapılandırın.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Etkin eklentilerin listesi</translation>
<translation id="3101501961102569744">Proxy sunucu ayarlarının nasıl belirtileceğini seç</translation>
<translation id="3117676313396757089">Uyarı: DHE, sürüm 57'den sonra (yaklaşık olarak Mart 2017'de) <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününden tamamen kaldırılacak ve sonrasında bu politika çalışmayacaktır.
Politika ayarlanmamışsa veya yanlış seçeneğine ayarlanmışsa, TLS'deki DHE şifre paketleri etkinleştirilmez. Aksi takdirde, DHE şifre paketlerinin etkinleştirilmesi ve eski bir sunucuyla uyumluluğun korunması için doğru seçeneğine ayarlanabilir. Bu geçici bir tedbirdir ve sunucu yeniden yapılandırılmalıdır.
Sunucuların ECDHE şifre paketi sürümüne taşınması önerilir. Bunlar kullanılamıyorsa RSA anahtar değiş tokuşunu kullanan bir şifre paketinin etkinleştirildiğinden emin olun.</translation>
<translation id="316778957754360075">Bu ayar, <ph name="PRODUCT_NAME" /> Sürüm 29 itibariyle kullanımdan kaldırılmıştır. Kuruluş tarafından barındırılan uzantı/uygulama koleksiyonları oluşturmanın önerilen yöntemi, CRX paketlerini barındıran siteyi ExtensionInstallSources içine eklemek ve web sayfasına paketler için doğrudan indirme bağlantıları koymaktır. ExtensionInstallForcelist politikası kullanılarak bu web sayfası için bir başlatıcı oluşturulabilir.</translation>
<translation id="3185009703220253572">Sürüm <ph name="SINCE_VERSION" /> ve sonrasında</translation>
<translation id="3187220842205194486">Android uygulamaları şirket anahtarlarına erişemez. Bu politikanın şirket anahtarları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.</translation>
<translation id="3201273385265130876"><ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından kullanılan proxy sunucuyu belirtmenize olanak tanır ve kullanıcıların proxy ayarlarını değiştirmelerini önler.
Pproxy sunucu kullanmamayı ve her zaman doğrudan bağlanmayı seçerseniz diğer tüm seçenekler göz ardı edilir.
Sistem proxy ayarlarını kullanmayı seçerseniz diğer tüm seçenekler göz ardı edilir.
Proxy sunucuyu otomatik olarak algılamayı seçerseniz diğer tüm seçenekler göz ardı edilir.
Sabit sunucu proxy modunu seçerseniz "Proxy sunucunun adresi veya URL'si" ve "Virgülle ayrılmış proxy atlama kuralları listesi"nde daha ayrıntılı seçenekler belirtebilirsiniz. ARC uygulamaları için yalnızca en yüksek önceliğe sahip HTTP proxy sunucusu kullanılabilir.
Bir .pac proxy komut dosyası kullanmayı seçerseniz "Bir proxy .pac dosyasının URL'si" içinde komut dosyasının URL'sini belirtmeniz gerekir.
Ayrıntılı örnekler için şu adresi ziyaret edin:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Bu ayarı etkinleştirirseniz <ph name="PRODUCT_NAME" /> ve ARC uygulamaları, komut satırında proxy ile ilgili belirtilen tüm seçenekleri göz ardı eder.
Bu politikanın ayarlanmadan bırakılması, kullanıcıların proxy ayarlarını kendi başlarına seçmelerine olanak tanır.</translation>
<translation id="3205825995289802549">İlk çalıştırmada ilk tarayıcı penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyüt</translation>
<translation id="3213821784736959823"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde dahili DNS istemcisinin kullanılıp kullanılmayacağını kontrol eder.
Bu politika doğru seçeneğine ayarlandığında, dahili DNS istemcisi (varsa) kullanılır.
Bu seçenek yanlış seçeneğine ayarlanırsa, dahili DNS istemcisi hiçbir zaman kullanılmaz.
Bu politika ayarlanmamış olarak bırakılırsa, kullanıcılar chrome://flags'i düzenleyerek veya bir komut satırı bayrağı belirterek dahili DNS istemcisinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyebilir.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Bu politika etkinleştirilirse, ana sayfanın mevcut varsayılan tarayıcıdan içe aktarılmasını zorlar.
Devre dışı bırakılırsa, ana sayfa içe aktarılmaz.
Ayarlanmazsa, kullanıcıdan içe aktarma işlemini gerçekleştirmesi istenebilir veya içe aktarma otomatik olarak gerçekleşebilir.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Gizli mod kullanılabilir</translation>
<translation id="3220624000494482595">Kiosk uygulaması bir Android uygulamasıysa bu politika <ph name="TRUE" /> seçeneğine ayarlansa dahi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sürümü üzerinde herhangi bir kontrolü olmaz.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Uzantı, uygulama ve kullanıcı komut dosyası yüklemelerine izin veren URL kalıpları</translation>
<translation id="3240609035816615922">Yazıcı yapılandırması erişim politikası.</translation>
<translation id="3243309373265599239">AC güçle çalışırken, ekran karartılmadan önce kullanıcı girişi olmadan geçecek süreyi belirtir.
Bu politika sıfırdan büyük bir değere ayarlanırsa, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından ekran karartılmadan önce kullanıcının ne kadar süre boşta kalması gerektiğini belirtir.
Bu politika sıfıra ayarlanırsa, kullanıcı boşta kaldığında <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ekranı karartmaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan süre kullanılır.
Politika değeri milisaniye olarak belirtilmelidir. Değerler ekran kapanma gecikmesinden (ayarlanmışsa) ve boşta kalma gecikmesinden küçük veya ona eşit olacak şekilde bir aralığa sıkıştırılır.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Varsayılan arama sağlayıcı kodlamaları</translation>
<translation id="3273221114520206906">Varsayılan JavaScript ayarı</translation>
<translation id="3288595667065905535">Yeni sürüm kanalı</translation>
<translation id="3292147213643666827"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> ile makineye bağlı eski yazıcılar arasında bir proxy olarak çalışmasına olanak sağlar.
Bu ayar etkinleştirilirse veya yapılandırılmazsa, kullanıcılar kendi Google hesaplarından kimlik doğrulama ile bulut (cloud) yazdırma proxy'sini etkinleştirebilirler.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa, kullanıcılar proxy'yi etkinleştiremezler ve makinenin, yazıcılarını <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> ile paylaşmasına izin verilmez.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Görev Yöneticisi'ndeki işlemlerin sona erdirilebilmesini sağlar</translation>
<translation id="3307746730474515290">Yüklenmesine izin verilecek uygulama/uzantı türlerini kontrol eder ve çalışma zamanı erişimini sınırlandırır.
Bu ayar, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününe yüklenmesine izin verilen uzantı/uygulama türlerini beyaz listeye ekler. Değer bir dize listesidir ve şunlardan biri olmalıdır: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Bu türler hakkında daha fazla bilgi edinmek için <ph name="PRODUCT_NAME" /> uzantıları dokümanına bakın.
Bu politikanın, ExtensionInstallForcelist ile yükletilecek uzantı ve uygulamaları da etkilediğini unutmayın.
Bu ayar yapılandırılırsa listede bulunmayan türden uzantılar/uygulamalar yüklenmez.
Bu ayar yapılandırılmadan bırakılırsa kabul edilen uzantı/uygulama türleri ile herhangi bir kısıtlama uygulanmaz.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Anahtar oluşturmasına izin verilen sitelerin belirtildiği bir URL kalıpları listesi ayarlamanıza olanak tanır. Bir URL kalıbı "KeygenBlockedForUrls" içindeyse, bu istisnalar geçersiz kılınır.
Bu politika ayarlanmadan bırakıldığında, ayarlandıysa "DefaultKeygenSetting" politikasının değeri, değilse kullanıcının kişisel yapılandırmasındaki değer tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="332771718998993005"><ph name="PRODUCT_NAME" /> hedefi olarak tanıtılan adı belirleyin.
Bu politika boş olmayan bir dizeye ayarlanırsa, söz konusu dize <ph name="PRODUCT_NAME" /> hedefinin adı olarak kullanılır. Aksi halde hedef adı cihaz adı olur. Bu politika ayarlanmazsa hedef adı cihaz adı olur ve cihaz sahibi (veya alandan cihazı yöneten bir kullanıcı), adı değiştirme iznine sahip olur. Ad, 24 karakterle sınırlıdır.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Varsayılan olarak ana makine tarayıcısını kullan</translation>
<translation id="3395348522300156660">Bir kullanıcının kullanabileceği yazıcıları belirtir.
Bu politika yalnızca <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> için <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> değeri seçilirse kullanılır
Bu politika kullanılırsa, kullanıcı yalnızca kimlikleri bu politikadaki değerlerle eşleşen yazıcıları kullanabilir. Kimliklerin, <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> politikasında belirtilen dosyadaki girişlere karşılık gelmesi gerekir.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Bu politika true olarak ayarlanırsa veya hiçbir şekilde ayarlanmazsa, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> misafir modunda giriş yapılmasına izin verir. misafir girişleri adsız kullanıcı oturumlarıdır ve şifre gerektirmez.
Bu politika false değerine ayarlanırsa, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> misafir oturumlarının başlamasına izin vermez.</translation>
<translation id="3418871497193485241">YouTube'da Kısıtlı Mod için bir minimum düzeyi zorunlu kılar ve kullanıcıların, daha az kısıtlamalı bir modu seçmelerini engeller.
Bu ayar için Yüksek Düzey değeri seçilirse YouTube'da her zaman Yüksek Düzey Kısıtlı Mod etkin olur.
Bu ayar için Orta Düzey değeri seçilirse kullanıcı, YouTube'da yalnızca Orta Düzey Kısıtlı Mod ve Yüksek Düzey Kısıtlı Mod'u seçebilir, ancak Kısıtlı Mod'u devre dışı bırakamaz.
Bu ayar Kapalı değerine getirilirse veya herhangi bir değer belirlenmezse <ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından YouTube'da Kısıtlı Mod zorunlu kılınmaz. Bununla birlikte, YouTube politikaları gibi harici politikalar Kısıtlı Mod'u zorunlu kılmaya devam edebilir.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Ağ tahminini etkinleştir</translation>
<translation id="3449886121729668969"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ve ARC uygulamaları için proxy ayarlarını yapılandırır. Bu proxy ayarları, ARC uygulamaları için de kullanılabilir.
Bu politika henüz kullanıma hazır değildir, lütfen kullanmayın.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Bir arama motorunun yeni bir sekme sayfası sağlamak için kullandığı URL'yi belirtir.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa hiçbir yeni sekme sayfası sağlanmaz.
Bu politika sadece "DefaultSearchProviderEnabled" politikası etkinleştirilmişse geçerli olur.</translation>
<translation id="346731943813722404">Bir oturumda güç yönetimi gecikmelerinin ve oturum süresi sınırının sadece kullanıcı ilk etkinliğinin gözlenmesinden sonra çalışmaya başlayıp başlamayacağını belirler.
Bu politika Doğru seçeneğine ayarlanırsa bir oturumda güç yönetimi gecikmeleri ve oturum süresi sınırı kullanıcının ilk etkinliğinin gözlenmesine kadar çalışmaya başlamaz.
Bu politika Yanlış seçeneğine ayarlanır veya ayarlanmadan bırakılırsa güç yönetimi gecikmeleri ve oturum süresi sınırı oturumun başında hemen çalışmaya başlar.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Çıkışta kullanıcı verilerini sil</translation>
<translation id="348495353354674884">Sanal klavyeyi etkinleştir</translation>
<translation id="3496296378755072552">Şifre yöneticisi</translation>
<translation id="350443680860256679">ARC'yi yapılandır</translation>
<translation id="3504791027627803580">Resim araması sağlamak için kullanılacak arama motorunun URL'sini belirtir. Arama istekleri GET yöntemi kullanılarak gönderilir. DefaultSearchProviderImageURLPostParams politikası ayarlanırsa, resim araması istekleri GET yöntemi yerine POST yöntemini kullanır.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa, resim araması kullanılmaz.
Bu politika sadece "DefaultSearchProviderEnabled" politikası etkinleştirilmişse dikkate alınır.</translation>
<translation id="350797926066071931">Google Çeviri'yi etkinleştir</translation>
<translation id="3512226956150568738">Müşterinin cihaz modeli, ARC'yi çalıştırmak için ext4'e taşıma işlemi zorunlu olmadan önce ARC'yi destekliyorsa ve ArcEnabled politikası doğru değerine ayarlanmışsa, bu seçenek AskUser (3 değeri) gibi çalışır. Diğer tüm durumlarda (cihaz modeli daha önce ARC'yi desteklemiyorsa veya ArcEnabled politikası yanlış değerine ayarlanmışsa), bu değer DisallowArc'a (0 değeri) eşdeğer olur.</translation>
<translation id="3528000905991875314">Alternatif hata sayfalarını etkinleştir</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxy ayarları</translation>
<translation id="3591584750136265240">Giriş için kimlik doğrulama yöntemini yapılandır</translation>
<translation id="3627678165642179114">Yazım denetimi Web hizmetini etkinleştir veya devre dışı bırak</translation>
<translation id="3646859102161347133">Ekran büyüteci türünü ayarla</translation>
<translation id="3653237928288822292">Varsayılan arama sağlayıcı simgesi</translation>
<translation id="3660562134618097814">Giriş sırasında SAML IdP çerezlerini aktar</translation>
<translation id="3687282113223807271">Güvenli Tarama hizmeti, kullanıcıların, kötü amaçlı kod yükleme potansiyeli olduğu işaretlenmiş sitelere gitmesi durumunda bir uyarı sayfası görüntüler. Bu ayar etkinleştirildiğinde kullanıcılar uyarı sayfasından zararlı siteye geçemezler.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa veya yapılandırılmazsa uyarı görüntülendikten sonra kullanıcılar devam ederek işaretli siteyi ziyaret edebilirler.
Güvenli Tarama ile ilgili daha fazla bilgi için https://developers.google.com/safe-browsing adresine bakın.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Uzantı kurulum kara listesini yapılandır</translation>
<translation id="3711895659073496551">Askıya al</translation>
<translation id="3736879847913515635">Kullanıcı yöneticisinde kişi eklemeyi etkinleştir</translation>
<translation id="3750220015372671395">Bu sitelerde anahtar oluşturmayı engelle</translation>
<translation id="3756011779061588474">Geliştirici modunu engelle</translation>
<translation id="3758089716224084329"><ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından kullanılan proxy sunucuyu belirtmenize olanak tanır ve kullanıcıların proxy ayarlarını değiştirmelerini önler.
Proxy sunucu kullanmamayı ve her zaman doğrudan bağlanmayı seçerseniz diğer tüm seçenekler yoksayılır.
Proxy sunucuyu otomatik algılamayı seçerseniz diğer tüm seçenekler yoksayılır.
Ayrıntılı örnekler için şu adresi ziyaret edin:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Bu ayarı etkinleştirirseniz <ph name="PRODUCT_NAME" />, komut satırında belirtilen proxy ile ilgili tüm seçenekleri yoksayar.
Bu politikaların ayarlanmadan bırakılması, kullanıcıların proxy ayarlarını kendilerinin yapabilmesine olanak tanır.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Geliştirici Araçları'nı devre dışı bırak</translation>
<translation id="3765260570442823273">Boştayken çıkış yapma uyarı mesajının süresi</translation>
<translation id="376931976323225993">Web sitelerinin <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> eklentisini otomatik olarak çalıştırmalarına izin verilip verilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar. Otomatik olarak çalışan <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> eklentisine ya bütün web sitelerinde izin verilebilir ya da bu eklenti web sitelerinin tümünde reddedilebilir.
Tıkla oynat seçeneği <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> eklentisinin çalışmasına izin verir, ancak eklentiyi çalıştırmak için kullanıcının yer tutucuyu tıklaması gerekir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa kullanıcı bu ayarı manuel olarak değiştirebilir.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Kerberos SPN'sine standart dışı bağlantı noktasını dahil et</translation>
<translation id="3780319008680229708">Bu politika doğru değerine ayarlanırsa Cast araç çubuğu simgesi, araç çubuğunda veya taşma menüsünde her zaman gösterilir ve kullanıcılar bu simgeyi kaldıramaz.
Bu politika yanlış değerine ayarlanırsa veya hiç ayarlanmazsa kullanıcılar, simgeyi içerik menüsü aracılığıyla sabitleyebilir veya kaldırabilir.
"EnableMediaRouter" politikası yanlış değerine ayarlanırsa bu politikanın değerinin herhangi bir etkisi olmaz ve araç çubuğu simgesi gösterilmez.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Kullanıcının işlem yapmadığı zaman için güç yönetimi ayarları</translation>
<translation id="3793095274466276777"><ph name="PRODUCT_NAME" /> içindeki varsayılan tarayıcı denetimlerini yapılandırır ve kullanıcıların bu ayarı değiştirmelerini önler. Bu ayarı etkinleştirirseniz, <ph name="PRODUCT_NAME" /> her zaman başlangıçta varsayılan tarayıcı olup olmadığını denetler ve mümkünse kendini otomatik olarak kaydeder. Bu ayar devre dışı bırakılırsa, <ph name="PRODUCT_NAME" /> varsayılan tarayıcı olup olmadığını hiçbir zaman denetlemez ve bu seçeneği ayarlamaya yönelik kullanıcı denetimlerini devre dışı bırakır. Bu ayar belirtilmezse, <ph name="PRODUCT_NAME" /> varsayılan tarayıcı olup olmadığını ve varsayılan tarayıcı değilse kullanıcı bildirimlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini kullanıcının denetlemesine izin verir.</translation>
<translation id="379602782757302612">Kullanıcıların hangi uzantıları YÜKLEYEMEYECEĞİNİ belirlemenize olanak tanır. Halihazırda yüklü olan uzantılar kara listede bulunuyorsa devre dışı bırakılır ve kullanıcı hiçbir şekilde onları yeniden etkinleştiremez. Kara liste nedeniyle devre dışı bırakılan bir uzantı, kara listeden çıkarılması halinde otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.
Kara liste değerinin * olması, açıkça beyaz listede bulunmayan tüm uzantıların kara listeye alınacağı anlamına gelir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa kullanıcı <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününe herhangi bir uzantıyı yükleyebilir.</translation>
<translation id="3800626789999016379"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün, dosyaları indirmek için kullanacağı dizini yapılandırır.
Bu politikayı ayarlarsanız <ph name="PRODUCT_NAME" />, kullanıcının bir dizin belirtip belirtmediğine veya her defasında indirme konumunun sorulmasıyla ilgili işareti etkinleştirip etkinleştirmediğine bakmaksızın sağlanan dizini kullanır.
Kullanılabilecek değişkenlerin bir listesi için https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables adresine bakın.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan indirme dizini kullanılır ve kullanıcı, bu ayarı değiştirebilir.</translation>
<translation id="3805659594028420438">TLS alan adına bağlı sertifikalar uzantısını etkinleştir (kullanımdan kaldırıldı)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Devre dışı bırakılan eklentilerin listesini belirt</translation>
<translation id="3816312845600780067">Otomatik giriş için kurtarma klavye kısayolunu etkinleştir</translation>
<translation id="3820526221169548563">Ekran klavyesi erişilebilirliği özelliğini etkinleştirin.
Bu politika doğru seçeneğine ayarlanırsa ekran klavyesi her zaman etkin olur.
Bu politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa ekran klavyesi her zaman devre dışı olur.
Bu politikayı ayarlarsanız kullanıcılar tarafından değiştirilemez veya geçersiz kılınamaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa ekran klavyesi başlangıçta devre dışı olur, ancak kullanıcı istediği zaman bu ayarı etkinleştirilebilir.</translation>
<translation id="382476126209906314">Uzaktan erişim ana makineleri için TalkGadget önekini yapılandır</translation>
<translation id="383466854578875212">Hangi yerel mesajlaşma ana makinelerinin kara listeye tabi olmayacağını belirtmenize olanak sağlar.
Kara liste değerinin * olarak belirtilmesi tüm yerel mesajlaşma ana makinelerinin kara listede olacağı ve yalnızca beyaz listedeki yerel mesajlaşma ana makinelerinin yükleneceği anlamına gelir.
Varsayılan olarak tüm yerel mesajlaşma ana makineleri beyaz listededir, ancak tüm yerel mesajlaşma ana makineleri politika tarafından kara listeye alınırsa beyaz liste bu politikayı geçersiz kılmak için kullanılabilir.</translation>
<translation id="384743459174066962">Pop-up açmasına izin verilmeyen siteleri belirten bir URL kalıpları listesi ayarlamanıza olanak tanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'DefaultPopupsSetting' politikası ayarlandıysa buradaki değer, aksi takdirde kullanıcının kişisel yapılandırması tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Uygulama kimliği ve sürümü gibi aktif kiosk oturumuyla ilgili bilgileri rapor edin.
Bu politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa kiosk oturum bilgileri rapor edilmez. Doğru seçeneğine ayarlanırsa veya ayarlanmadan bırakılırsa oturum bilgileri rapor edilir.</translation>
<translation id="3859780406608282662"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> içindeki Varyasyonlar çekirdeğini getirmek için bir parametre ekleyin.
Belirtilirse, Varyasyonlar çekirdeğini getirmek için kullanılan URL'ye 'restrict' adında bir sorgu parametresi ekler. Parametrenin değeri bu politikada belirtilen değer olacaktır.
Belirtilmezse, Varyasyonlar çekirdeği URL'sinde değişiklik yapmaz.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimum SSL sürümü etkinleştirildi</translation>
<translation id="3864020628639910082">Arama önerileri sağlamak için kullanılan arama motorunun URL'sini belirtir. URL, "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />" dizesini içermelidir. Sorgu sırasında bu dizenin yerini, kullanıcının o zamana kadar girmiş olduğu metin alacaktır.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa, herhangi bir öneri URL'si kullanılmaz.
Google'ın öneri URL'si şu şekilde belirtilebilir: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />
Bu politikaya yalnızca "DefaultSearchProviderEnabled" politikası etkinleştirildiğinde uyulur.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Açıklama</translation>
<translation id="3868347814555911633">Bu politika yalnızca perakende modunda etkindir.
Perakende modundaki cihazlar için Demo kullanıcı adına otomatik olarak yüklenmiş uzantıları listeler. Bu uzantılar cihaza kaydedilir ve yüklemeden sonra çevrimdışıyken yüklenebilir.
Her bir liste girişi, 'extension-id' alanında uzantı kimliği ve 'update-url' alanında güncelleme URL'si bulunması gereken bir sözlük içerir.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Entegre iki etmenli kimlik doğrulama modu</translation>
<translation id="388237772682176890">SPDY/3.1 desteği kaldırıldığı için bu politika M53 sürümünde kullanımdan kaldırılmış ve M54 sürümünde üründen çıkarılmıştır.
<ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde SPDY protokolünün kullanımını devre dışı bırakır.
Bu politika etkinleştirilirse SPDY protokolü <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde kullanılamaz.
Bu politika devre dışı bırakılırsa SPDY kullanılabilir.
Bu politika ayarlanmamış şekilde bırakılırsa SPDY kullanılabilir durumda olur.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Hızlı kilit açma politikaları</translation>
<translation id="3891357445869647828">JavaScript’i Etkinleştir</translation>
<translation id="3891953007921334498">Geliştirici Araçları'nı ve JavaScript konsolunu devre dışı bırakır.
Bu ayarı etkinleştirirseniz, Geliştirici Araçları'na erişilemez ve web sitesi öğeleri bundan sonra incelenemez. Geliştirici Araçları veya JavaScript Konsolu'nu açmak için kullanılan klavye kısayolları ve menüler veya bağlam menüsü girişleri devre dışı bırakılır.
Bu seçeneğin devre dışı olarak ayarlanması veya ayarlanmadan bırakılması, kullanıcının Geliştirici Araçları ve JavaScript konsolunu kullanmasına izin verir.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Herkese açık oturum için önerilen yerel ayarları belirt</translation>
<translation id="3911737181201537215">Bu politikanın Android tarafından gerçekleştirilen günlük kaydı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.</translation>
<translation id="391531815696899618">Doğru seçeneğine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Files uygulamasında Google Drive'ın senkronizasyonunu devre dışı bırakır. Bu durumda Google Drive'a veri yüklenmez.
Ayarlanmazsa veya Yanlış değerine ayarlanırsa kullanıcılar Google Drive'a dosya aktarabilirler.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Proxy .pac dosyası için URL</translation>
<translation id="3939893074578116847">Çevrimiçi durumu izlemek, yönetim sunucusunun cihazın çevrimdışı olup olmadığını
belirlemesini sağlamak için ağ paketlerini yönetim sunucusuna gönderin.
Bu politika true (doğru) değerine ayarlanırsa izleme amaçlı ağ paketleri (<ph name="HEARTBEATS_TERM" /> olarak adlandırılır) gönderilir.
False (yanlış) değerine ayarlanır veya ayarlanmadan bırakılırsa hiçbir paket gönderilmez.</translation>
<translation id="3963602271515417124">True (doğru) olarak ayarlanırsa, cihaz için uzaktan doğrulamaya izin verilir, otomatik olarak bir sertifika oluşturulup Cihaz Yönetim Sunucusuna yüklenir.
False (yanlış) olarak ayarlanırsa veya hiç ayarlanmazsa, hiçbir sertifika oluşturulmaz ve enterprise.platformKeysPrivate API'sine yapılan çağrılar başarısız olur.</translation>
<translation id="3964909636571393861">URL listesine erişim izni verir</translation>
<translation id="3965339130942650562">Boştaki kullanıcının çıkış yapması için geçecek zaman aşımı süresi</translation>
<translation id="3973371701361892765">Rafı hiçbir zaman otomatik olarak gizleme</translation>
<translation id="3984028218719007910">Çıkış yapıldıktan sonra yerel hesap verilerinin <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından korunup korunmayacağını belirler. True değerine ayarlanırsa, kalıcı hesaplar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından korunmaz ve çıkış yapıldıktan sonra kullanıcı oturumuna ilişkin tüm veriler kaybedilir. Bu politika false değerine ayarlanırsa veya hiçbir şekilde ayarlanmazsa, cihaz (şifreli) yerel kullanıcı verilerini koruyabilir.</translation>
<translation id="3997519162482760140">SAML oturum açma sayfalarında video yakalama cihazlarına erişimin verileceği URL'ler</translation>
<translation id="4001275826058808087">Kurumsal cihazların BT yöneticileri, kullanıcıların Chrome OS Kaydı'nı kullanarak tekliflerden yararlanıp yararlanamayacağını belirlemek için bu bayrağı kullanabilirler.
Bu politika doğru seçeneğine ayarlanırsa veya ayarlanmadan bırakılırsa kullanıcılar Chrome OS Kaydı aracılığıyla tekliflerden yararlanabilirler.
Bu politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa kullanıcılar tekliflerden yararlanamazlar.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Dosya seçimi iletişim kutularının çağrılmasına izin ver</translation>
<translation id="4012737788880122133">Doğru (True) değerine ayarlandığında otomatik güncellemeleri devre dışı bırakır.
Bu ayar yapılandırılmadığında veya Yanlış (False) değerine ayarlandığında, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cihazlar güncellemeleri otomatik olarak kontrol eder.
Uyarı: Kullanıcıların yazılım güncellemelerini ve kritik güvenlik düzeltmelerini alabilmesi için otomatik güncellemelerin etkin durumda tutulması önerilir. Otomatik güncellemelerin kapatılması, kullanıcıları risk altında bırakabilir.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Android uygulamaları, kullanıcının profiline aktarılmış çerezlere erişemez.</translation>
<translation id="402759845255257575">Hiçbir sitenin JavaScript çalıştırmasına izin verme</translation>
<translation id="4027608872760987929">Varsayılan arama sağlayıcıyı etkinleştir</translation>
<translation id="4039085364173654945">Bir sayfadaki üçüncü taraf alt içeriğinin bir HTTP Basic Auth iletişim kutusu görüntülemesine izin verilip verilmeyeceğini denetler.
Genellikle, kimlik avından korunma amacıyla bu özellik devre dışı bırakılır. Bu politika ayarlanmazsa, bu özellik devre dışı bırakılır ve üçüncü taraf alt içeriğinin bir HTTP Basic Auth iletişim kutusu görüntülemesine izin verilmez.</translation>
<translation id="4056910949759281379">SPDY protokolünü devre dışı bırak</translation>
<translation id="408029843066770167">Google zaman hizmetini sorgulamaya izin ver</translation>
<translation id="4088589230932595924">Gizli mod zorunlu</translation>
<translation id="4088983553732356374">Web sitelerinin yerel verileri ayarlamasına izin verilip verilmeyeceğini belirlemenize olanak sağlar. Yerel verileri ayarlamaları için ya tüm web sitelerine izin verilir ya da hiçbirine izin verilmez.
Bu politika, "Oturum süresince çerezleri tut" seçeneğine ayarlanırsa, oturum kapatıldığında çerezler temizlenir. <ph name="PRODUCT_NAME" /> "arka plan modunda" çalışıyorsa, son pencere kapatıldığında oturumun kapatılmayabileceğini unutmayın. Bu çalışma biçimini yapılandırma ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen "BackgroundModeEnabled" politikasına bakın.
Bu politika ayarlanmamış halde bırakılırsa "AllowCookies" kullanılır ve kullanıcı bunu değiştirebilir.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Kullanıcı onayından sonra SAML IdP'ye yönlendir</translation>
<translation id="410478022164847452">AC güçle çalışırken, boşta kalma işleminin uygulanmasından önce kullanıcı girişi olmadan geçecek süreyi belirtir.
Bu politika ayarlandığında, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından boşta kalma işleminin (ayrı olarak yapılandırılabilir) uygulanmasından önce kullanıcının boşta kalması gereken süreyi belirtir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan süre kullanılır.
Politika değeri milisaniye olarak belirtilmelidir.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Bir URL listesi için Sertifika Şeffaflığı uygulamasını devre dışı bırak</translation>
<translation id="4121350739760194865">Uygulama tanıtımlarının yeni sekme sayfasında görünmesini önle</translation>
<translation id="4157003184375321727">İşletim sistemi ve donanım yazılımı sürümünü rapor et</translation>
<translation id="4183229833636799228">Varsayılan <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> ayarı</translation>
<translation id="4192388905594723944">Uzaktan erişim istemci kimlik doğrulama jetonunu doğrulama URL'si</translation>
<translation id="4203389617541558220">Otomatik yeniden başlatmalar planlayarak cihazın açık olduğu süreyi sınırlandır.
Bu politika ayarlandığında, sonrasında otomatik bir yeniden başlatma işleminin planlandığı cihaz açık kalma süresini belirtir.
Bu politika ayarlanmadığında, cihazın açık kalma süresi sınırlanmaz.
Bu politikayı ayarlarsanız, kullanıcılar politika üzerinde değişiklik yapamaz ve
politikayı geçersiz kılamaz.
Seçilen zamanda otomatik bir yeniden başlatma planlanır, ancak kullanıcı o an cihazı kullanıyorsa bu işlem cihaz üzerinden 24 saate kadar geciktirilebilir.
Not: Şu anda, otomatik yeniden başlatmalar yalnızca giriş ekranı gösteriliyorsa veya bir kiosk uygulama oturumu devam ediyorsa etkinleştirilir. Bu durum gelecekte değişecektir ve politika, herhangi bir özel türden oturumun devam edip etmediğinden bağımsız olarak her zaman uygulanacaktır.
Politika değeri saniye olarak belirtilmelidir. Değerler en az 3600 (bir saat) olacak şekilde ayarlanır.</translation>
<translation id="4203879074082863035">Kullanıcılara sadece beyaz listedeki yazıcılar gösterilir</translation>
<translation id="420512303455129789">Ana makineye erişime izin verileceğini (doğru) veya engelleneceğini (yanlış) belirten bir boole bayrağına URL'leri eşleyen bir sözlük.
Bu politika <ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından dahili kullanım içindir.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Ekran kilidi bekleme süresi</translation>
<translation id="423797045246308574">Anahtar oluşturmasına izin verilmeyen siteleri belirten bir URL kalıpları listesi ayarlamanıza olanak tanır. Bir URL kalıbı "KeygenBlockedForUrls" içindeyse, bu istisnalar geçersiz kılınır.
Bu politika ayarlanmadan bırakıldığında, ayarlandıysa "DefaultKeygenSetting" politikası değeri, ayarlanmadıysa kullanıcının kişisel yapılandırmasındaki değer tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Önbellek, Android uygulamaları için kullanılmaz. Birden fazla kullanıcı aynı Android uygulamasını yüklerse bu uygulama her kullanıcı için yeniden indirilir.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Hayır</translation>
<translation id="4261820385751181068">Cihaz oturum açma ekranı yerel ayarı</translation>
<translation id="427632463972968153">POST ile resim araması yaparken kullanılacak parametreleri belirtir. Virgülle ayrılmış ad/değer çiftlerini içeren bir listeden oluşur. Bir değer, yukarıdaki örnekteki {imageThumbnail} gibi bir şablon parametresi ise, gerçek resmin küçük resim verisiyle değiştirilir.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa, resim araması isteği GET yöntemiyle gönderilir.
Bu politika sadece "DefaultSearchProviderEnabled" politikası etkinleştirilmişse dikkate alınır.</translation>
<translation id="4294280661005713627">Otomatik Güncellemeler için hedef sürüm ayarlar.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ürününün güncelleneceği hedef sürüm önekini belirtir. Cihazda çalışan sürüm, belirtilen önekten eskiyse, belirtilen öneke sahip en yeni sürüme güncelleme yapılır. Cihazda zaten daha yeni bir sürüm varsa herhangi bir etkisi olmaz (yani eski sürüme geçme işlemi yapılmaz) ve cihaz geçerli sürümde çalışmaya devam eder. Önek biçimi, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bileşen genelinde çalışır:
"" (veya yapılandırılmamış): Mevcut en yeni sürüme güncelle.
"1412.": 1412'nin herhangi bir alt sürümüne güncelle (örneğin, 1412.24.34 veya 1412.60.2)
"1412.2.": 1412.2'nin herhangi bir alt sürümüne güncelle (örneğin, 1412.2.34 veya 1412.2.2)
"1412.24.34": Sadece bu belirli sürüme güncelle
Uyarı: Kullanıcıların yazılım güncellemelerini ve kritik güvenlik düzeltmelerini almasını engelleyebileceği için sürüm kısıtlamalarının yapılandırılması önerilmez. Güncellemeleri belirli bir sürüm önekiyle sınırlamak, kullanıcıları risk altında bırakabilir.</translation>
<translation id="4298509794364745131"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kilit ekranında not alma uygulaması olarak etkinleştirilebilen uygulamaların listesini belirtir.
Tercih edilen not alma uygulaması kilit ekranında etkinleştirilmişse, kilit ekranı bu uygulamayı başlatacak bir kullanıcı arayüzü öğesi barındırır.
Uygulama başlatıldığı zaman kilit ekranının üst kısmında bir uygulama penceresi ve kilit ekranı bağlamında veri öğeleri (notlar) oluşturulabilir. Oturumun kilidi açık olduğunda, uygulama, oluşturulan notları birincil kullanıcı oturumuna aktarabilecektir. Şu anda yalnızca Chrome not alma uygulamaları kilit ekranında desteklenmektedir.
Politika ayarlanmışsa, yalnızca uygulamanın uzantı kimliğinin politika listesi değerinde yer alması halinde, kullanıcı uygulamayı kilit ekranında etkinleştirilebilir.
Bu nedenle, bu politikayı boş bir listeye ayarlamak, kilit ekranında not almayı tamamen devre dışı bırakır.
Uygulama kimliği içeren politikanın, kullanıcının uygulamayı kilit ekranında not alma uygulaması olarak etkinleştirebileceği anlamına gelmediğini unutmayın. Örneğin, Chrome 61 sürümünde, kullanılabilir uygulamalar dizisi platform tarafından ilave bir kısıtlamaya tabidir.
Politika ayarlanmadan bırakılırsa, kullanıcının kilit ekranında etkinleştirebileceği uygulama dizisi üzerinde politika tarafından hiçbir kısıtlama söz konusu olmaz.</translation>
<translation id="4309640770189628899">TLS'deki DHE şifre paketlerinin etkinleştirilip etkinleştirilmediği</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 veya sonrası</translation>
<translation id="4322842393287974810">Sıfır gecikmeyle otomatik başlatılan kiosk uygulamasının <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sürümünü kontrol etmesine izin ver</translation>
<translation id="4325690621216251241">Sistem tepsisine çıkış düğmesi ekle</translation>
<translation id="4347908978527632940">Doğru seçeneğine ayarlanırsa ve kullanıcı denetlenen bir kullanıcıysa, diğer Android uygulamaları kullanıcının web kısıtlamalarını bir içerik sağlayıcısı aracılığıyla sorgulayabilir.
Yanlış seçeneğine ayarlanırsa veya ayarlanmadan bırakılırsa içerik sağlayıcısı herhangi bir bilgi sağlamaz.</translation>
<translation id="436581050240847513">Cihaz ağ arayüzlerini rapor etme</translation>
<translation id="4372704773119750918">Kurumsal kullanıcının çok profilli oturumun parçası olmasına izin verme (birincil veya ikincil)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Tüm sitelerin tüm resimleri görüntülemesine izin ver</translation>
<translation id="437791893267799639">Politika ayarlanmadı, veri taşıma ve ARC'ye izin verme</translation>
<translation id="4389091865841123886">TPM mekanizmasıyla uzaktan doğrulamayı yapılandırın.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Bu politika false (yanlış) değerine ayarlandığında <ph name="PRODUCT_NAME" /> uygulaması doğru zaman damgasını almak için ara sıra bir Google sunucusuna sorgu göndermeyi durdurur. Bu politika true (doğru) değerine ayarlanır veya hiç ayarlanmazsa bu sorgular etkinleşir.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Proxy ayarlarını el ile belirle</translation>
<translation id="4429220551923452215">Yer işareti çubuğunda uygulamalar kısayolunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Bu politika ayarlanmazsa kullanıcı, yer işareti çubuğu bağlam menüsünden uygulamalar kısayolunu göstermeyi veya gizlemeyi seçebilir.
Bu politika yapılandırılırsa kullanıcı onu değiştiremez ve uygulamalar kısayolu her zaman gösterilir veya her zaman gizlenir.</translation>
<translation id="443665821428652897">Tarayıcı kapandığında site verilerini temizle (kullanımdan kaldırıldı)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Geçici olarak yeniden etkinleştirmek için, kullanımdan kaldırılmış web platformu özelliklerinin bir listesini belirtin.
Bu politika, yöneticilere kullanımdan kaldırılmış web platformu özelliklerini sınırlı bir süre için tekrar etkinleştirebilme olanağı verir. Özellikler bir dize etiketiyle tanımlanır ve bu politikanın belirttiği listeye eklenmiş olan etiketlere karşılık gelen özellikler yeniden etkinleştirilir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa veya liste boş olursa ya da desteklenen dize etiketlerinden biriyle eşleşmezse, kullanımdan kaldırılmış olan tüm web platformu özellikleri devre dışı olarak kalır.
Politikanın kendisi yukarıdaki platformlarda desteklense de, etkinleştirdiği özellik daha az sayıda platformda kullanılabilir. Kullanımdan kaldırılmış Web Platformu özelliklerinin tümü yeniden etkinleştirilemez. Sadece açık şekilde aşağıda listelenenler, özelliğe göre farklı olan sınırlı bir süre için etkinleştirilebilir. Dize etiketinin genel biçimi [KullanımdanKaldırılmışÖzelliğinAdı]_EffectiveUntil[yyyyaagg] olacaktır. Referans olarak, Web Platformu özelliklerinde değişiklik yapılmasının amacını şu adresten öğrenebilirsiniz: https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Cihaz boşta olduğunda veya askıya alındığında kilidi etkinleştir</translation>
<translation id="4449545651113180484">Ekranı saat yönünde 270 derece döndür</translation>
<translation id="4467952432486360968">Üçüncü taraf çerezlerini engelle</translation>
<translation id="4474167089968829729">Şifrelerin, şifre yöneticisine kaydedilmesini etkinleştir</translation>
<translation id="4476769083125004742">Bu politika <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" /> seçeneğine ayarlanırsa Android uygulamaları konum bilgisine erişemez. Bu politikayı başka bir değere ayarlar veya ayarlamadan bırakırsanız, bir Android uygulaması konum bilgisine erişmek istediğinde kullanıcıdan izin istenir.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Güvenli Arama'nın kullanılmasını zorunlu tut</translation>
<translation id="4482640907922304445"><ph name="PRODUCT_NAME" /> araç çubuğunda Ana Sayfa düğmesini gösterir.
Bu ayarı etkinleştirirseniz, Ana Sayfa düğmesi her zaman gösterilir.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, Ana Sayfa düğmesi hiçbir zaman gösterilmez.
Bu ayarı etkinleştirir veya devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde bu ayarı değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, kullanıcı ana sayfa düğmesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilir.</translation>
<translation id="4485425108474077672">Yeni Sekme sayfasının URL'sini yapılandır</translation>
<translation id="4492287494009043413">Ekran görüntüleri almayı devre dışı bırak</translation>
<translation id="450537894712826981">Önbelleğe alınan medya dosyalarının diskte depolanması için <ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından kullanılacak önbellek boyutunu yapılandırır.
Bu politikayı ayarlarsanız kullanıcı "--media-cache-size" bayrağını belirtmiş olsun veya olmasın, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sağlanan önbelllek boyutunu kullanır. Bu politikada belirtilen değer kesin bir sınır değil, daha çok önbellek sistemi için bir öneridir. Birkaç mega baytın altındaki her değer çok küçük sayılır ve mantıklı bir minimum sayı olacak şekilde ayarlanır.
Bu politikanın değeri 0 olursa varsayılan önbellek boyutu kullanılır, ancak kullanıcı bu değeri değiştiremez.
Bu politika ayarlanmazsa varsayılan boyut kullanılır ve kullanıcı --media-cache-size bayrağıyla bu değeri geçersiz kılabilir.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Bu politika true (doğru) değerine ayarlanırsa veya hiç ayarlanmazsa <ph name="PRODUCT_NAME" /> etkinleştirilir ve kullanıcılar uygulama menüsünden, sayfa içerik menülerinden, Cast uyumlu web sitelerindeki medya denetimlerinden ve (gösteriliyorsa) Cast araç çubuğu simgesinden bu özelliği başlatabilir.
Bu politika false (yanlış) değerine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_NAME" /> devre dışı bırakılır.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Bir site, kullanıcının fiziksel konumunu izlemek istediğinde sor</translation>
<translation id="4519046672992331730"><ph name="PRODUCT_NAME" /> Çok Amaçlı Adres Çubuğu'nda arama önerilerini etkinleştirir ve kullanıcıların bu ayarı değiştirmesini önler.
Bu ayarı etkinleştirirseniz, arama önerileri kullanılır.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, arama önerileri hiç kullanılmaz.
Bu ayarı etkinleştirir veya devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar <ph name="PRODUCT_NAME" /> uygulamasında bu ayarı değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, bu özellik etkinleştirilir ancak kullanıcı tarafından da değiştirilebilir.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Resimleri görüntülemelerine izin verilmeyen sitelerin belirtildiği bir URL kalıpları listesini ayarlamanıza olanak tanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'DefaultImagesSetting' politikası ayarlandıysa buradaki değer, aksi takdirde kullanıcının kişisel yapılandırması tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Android uygulamaları, Google Play kullanılarak Google Yönetici Konsolu'ndan zorunlu şekilde yüklenebilir. Söz konusu uygulamalar bu politikayı kullanmaz.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Android kısıtlama adı:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Cihaz-yerel hesaplar</translation>
<translation id="4555850956567117258">Kullanıcı için uzaktan doğrulamayı etkinleştir</translation>
<translation id="4557134566541205630">Varsayılan arama sağlayıcısı yeni sekme sayfası URL'si</translation>
<translation id="4600786265870346112">Büyük imleci etkinleştir</translation>
<translation id="4604931264910482931">Yerel mesajlaşma kara listesini yapılandır</translation>
<translation id="4617338332148204752"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> cihazında meta etiket kontrolünü atla</translation>
<translation id="4625915093043961294">Uzantı yükleme beyaz listesini yapılandır</translation>
<translation id="4632343302005518762"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> için listelenen içerik türlerini işlemeye izin ver</translation>
<translation id="4633786464238689684">Üst sıra tuşlarının varsayılan davranışını işlev tuşları olarak değiştirir.
Bu politika true değerine ayarlanırsa klavyedeki tuşların en üst sırası, varsayılan ayara göre işlev tuşu komutları oluşturur. Bunların davranışını tekrar medya tuşlarına döndürmek için arama tuşuna basılması gerekir.
Bu politika false değerine ayarlanırsa veya ayarlanmadan bırakılırsa, klavye varsayılan ayara göre medya tuşu komutları ve arama tuşu basılı tutulduğunda işlev tuşu komutları oluşturur.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Kara listeden muaf tutulacak yerel mesajlaşma ana makinelerinin adları</translation>
<translation id="4650759511838826572">URL protokol şemalarını devre dışı bırak</translation>
<translation id="465099050592230505">Kurumsal web mağazası URL'si (kullanımdan kaldırıldı)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Uzantı yönetim ayarları</translation>
<translation id="4668325077104657568">Varsayılan resimler ayarı</translation>
<translation id="467236746355332046">Desteklenen özellikler:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Her zaman <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> tarafından oluşturulması gereken URL kalıplarının listesini özelleştirir.
Bu politika ayarlanmazsa, "ChromeFrameRendererSettings" politikasında belirtilen tüm siteler için varsayılan oluşturucu kullanılır.
Örnek kalıplar için https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started adresine bakın.</translation>
<translation id="467449052039111439">URL listesi aç</translation>
<translation id="4680961954980851756">Otomatik Doldurmayı etkinleştir</translation>
<translation id="4722399051042571387">False (yanlış) değerinde, kullanıcılar zayıf ve kolayca tahmin edilebilecek PIN'ler ayarlayamaz.
Zayıf PIN'lere ilişkin bazı örnekler: Yalnızca bir rakam içeren PIN'ler (1111), değerleri 1 artan rakamlardan oluşan PIN'ler (1234), değerleri 1 azalan rakamlardan oluşan PIN'ler (4321) ve yaygın şekilde kullanılan PIN'ler.
Varsayılan olarak, PIN'in zayıf olduğu düşünülürse kullanıcılar hata değil, bir uyarı alırlar.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Uzaktan erişim istemcisinden güvenlik duvarı geçişini etkinleştir</translation>
<translation id="4725123658714754485">Kilitlenme raporları da dahil olmak üzere kullanım ölçümlerinin ve teşhis verilerinin Google'a bildirilip bildirilmeyeceğini denetler. Doğru (true) değerine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kullanım ölçümleri ve teşhis verileri rapor edilir. Hiç ayarlanmazsa veya yanlış (false) değerine ayarlanırsa, ölçüm ve teşhis verilerini raporlama işlevi devre dışı olur.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Android Backup Service'ı etkinleştir</translation>
<translation id="4733471537137819387">Entegre HTTP kimlik doğrulaması ile ilgili politikalar.</translation>
<translation id="4744190513568488164"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün yetki verebileceği sunucular.
Birden fazla sunucu adını virgülle ayırın. Joker karakterlere (*) izin verilir.
Bu politikayı ayarlanmamış olarak bırakırsanız, sunucunun İntranet'te olduğu belirlense dahi <ph name="PRODUCT_NAME" />, kullanıcı kimlik bilgilerine yetki vermez.</translation>
<translation id="4752880493649142945">RemoteAccessHostTokenValidationUrl'ye bağlanmak için istemci sertifikası</translation>
<translation id="4791031774429044540">Büyük imleç erişilebilirlik özelliğini etkinleştir.
Bu politika true (doğru) olarak ayarlanırsa, büyük imleç her zaman etkinleştirilir.
Bu politika false (yanlış) olarak ayarlanırsa, büyük imleç her zaman devre dışı bırakılır.
Bu politikayı ayarlarsanız, kullanıcılar bunu değiştiremez ve geçersiz kılamaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, büyük imleç başta devre dışıdır, ancak istenildiğinde kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir.</translation>
<translation id="4802905909524200151"><ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> donanım yazılımını güncelleme davranışını yapılandır</translation>
<translation id="4807950475297505572">Yeterli boş alan sağlanıncaya kadar en seyrek kullanılan kullanıcılar kaldırılır</translation>
<translation id="4815725774537609998">Bu politika kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine ProxyMode politikasını kullanın.
<ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından kullanılan proxy sunucuyu belirtmenize olanak tanır ve kullanıcıların proxy ayarlarını değiştirmelerini önler.
Hiçbir zaman proxy sunucu kullanmamayı ve her zaman doğrudan bağlanmayı seçerseniz diğer tüm seçenekler göz ardı edilir.
Sistem proxy ayarlarını kullanmayı veya proxy sunucuyu otomatik olarak algılamayı seçerseniz diğer tüm seçenekler göz ardı edilir.
Manuel proxy ayarlarını seçerseniz "Proxy sunucunun adresi veya URL'si", "Bir proxy .pac dosyasının URL'si" ve "Virgülle ayrılmış proxy atlama kuralları listesi"nde daha ayrıntılı seçenekler belirtebilirsiniz. ARC uygulamaları için yalnızca en yüksek önceliğe sahip HTTP proxy sunucusu kullanılabilir.
Ayrıntılı örnekler için şu adresi ziyaret edin:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Bu ayarı etkinleştirirseniz <ph name="PRODUCT_NAME" />, komut satırında proxy ile ilgili belirtilen tüm seçenekleri göz ardı eder.
Bu politikanın ayarlanmadan bırakılması, kullanıcıların proxy ayarlarını kendi başlarına seçmelerine olanak tanır.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Kurumsal kullanıcının hem birincil hem de ikincil olmasına izin ver (Yönetilmeyen kullanıcılar için varsayılan çalışma biçimidir)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Cihaz pille çalışırken boşta kalma süresine ulaşıldığında yapılacak işlem</translation>
<translation id="4834526953114077364">Yeterli boş alan sağlanıncaya kadar, son 3 ay içinde oturum açmayan ve en seyrek kullanılan kullanıcılar kaldırılır</translation>
<translation id="4838572175671839397"><ph name="PRODUCT_NAME" /> uygulamasında hangi kullanıcıların oturum açabileceğini belirlemek için kullanılan normal bir ifade içerir.
Bir kullanıcı bu kalıba uymayan bir kullanıcı adıyla giriş yapmaya çalışırsa ilgili bir hata görüntülenir.
Bu politika ayarlanmamış olarak veya boş bırakılırsa, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uygulamasında herkes oturum açabilir.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Tam ekran moduna izin ver</translation>
<translation id="4869787217450099946">Ekran uyandırma kilitlerine izin verilip verilmeyeceğini belirtir. Ekran uyandırma kilitleri, güç yönetimi uzantı API'sı yoluyla uzantılar tarafından istenebilir.
Bu politika doğru seçeneğine ayarlanırsa veya ayarlanmadan bırakılırsa, güç yönetimi için ekran uyandırma kilitleri kullanılır.
Bu politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa, ekran uyandırma kilitleri için yapılan istekler dikkate alınmaz.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Etkinleştirilen maksimum SSL sürümü</translation>
<translation id="4881315447528084360">Kullanıcı müdahalesi olmadan, sessiz şekilde yüklenecek ve kullanıcı tarafından
kaldırılamayacak uygulamaların ve uzantıların listesini belirlemenize
olanak sağlar. Uygulamalar/uzantılar tarafından istenen tüm izinler ve
uygulamanın/uzantının gelecekteki sürümleri tarafından istenecek ek
izinler kullanıcı etkileşimi olmadan, örtülü olarak verilir.
Ayrıca, izinler enterprise.deviceAttributes ve enterprise.platformKeys
uzantı API'leri için verilir. (Bu iki API zorunlu olarak yüklenmemiş
uygulamalar/uzantılar tarafından kullanılamaz.)
Bu politika, çakışabilecek bir <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> politikasına göre
önceliklidir. Daha önce zorunlu olarak yüklenmiş bir uygulama veya
uzantı bu listeden kaldırılırsa <ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından da yüklemesi
otomatik olarak kaldırılır.
Bir <ph name="MS_AD_NAME" /> alan adına katılmamış Windows örnekleri için
zorunlu olarak yüklenen uygulamalar ve uzantılar yalnızca Chrome
Web Mağazası'nda listelenenlerle sınırlıdır.
Bir uzantının kaynak kodunun kullanıcılar tarafından Geliştirici Araçları
kullanılarak (uzantının işlevselliğini devre dışı bırakabilecek şekilde)
değiştirilebileceğini unutmayın. Böyle bir endişe olması durumunda,
<ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" /> politikası ayarlanmalıdır.
Politikaya ait her liste öğesi, noktalı virgülle (<ph name="SEMICOLON" />) ayrılmış bir
uzantı kimliği ve bir "güncelleme" URL'si içeren bir dizedir. Uzantı kimliği,
örneğin, geliştirici modundayken <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> bağlantısında
bulunabilen 32 harfli bir dizedir. "Güncelleme" URL'si, <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />
belgesinde açıklandığı gibi bir Güncelleme Manifest XML belgesine işaret
etmelidir. Bu politikada ayarlanmış "güncelleme" URL'sinin sadece ilk
yükleme için kullanıldığına, uzantının sonraki güncellemelerinde ise
uzantının manifest dosyasında belirtilen güncelleme URL'sinin
kullanıldığına dikkat edin.
Örneğin, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" />, standart Chrome Web Mağazası
"güncelleme" URL'sinden <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" />
uygulamasını yükler. Uzantıların barındırılması ile ilgili daha fazla bilgi için
bkz. <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, hiçbir uygulama veya uzantı otomatik
olarak yüklenmez
ve kullanıcı <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürünündeki uygulama veya uzantıları kaldırabilir.</translation>
<translation id="4897928009230106190">POST ile öneri araması yaparken kullanılan parametreleri belirtir. Virgülle ayrılmış ad/değer çiftlerini içeren bir listeden oluşur. Bir değer, yukarıdaki örnekteki {searchTerms} gibi bir şablon parametresi ise gerçek arama terimleri verisiyle değiştirilir.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa, öneri araması isteği, GET yöntemi kullanılarak gönderilir.
Bu politika sadece is "DefaultSearchProviderEnabled" politikası etkinleştirilmişse dikkate alınır.</translation>
<translation id="489803897780524242">Varsayılan arama sağlayıcısı için arama terimi yerleştirmeyi kontrol eden parametre</translation>
<translation id="4899708173828500852">Güvenli Taramayı etkinleştir</translation>
<translation id="4906194810004762807">Aygıt Politikası için yenileme hızı</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast Receiver</translation>
<translation id="4962262530309732070">Bu politika doğru seçeneğine ayarlanırsa veya yapılandırılmazsa <ph name="PRODUCT_NAME" />, kullanıcı yöneticisinin Kişi Ekle işlevinin kullanılmasına izin verir.
Bu politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_NAME" />, kullanıcı yöneticisinin yeni profiller oluşturmasına izin vermez.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Site bir sertifika istiyorsa, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün otomatik olarak hangi siteler için bir istemci sertifikası seçeceğini belirten URL kalıplarının listesini sağlamanıza olanak verir.
Değer, dizeleştirilmiş bir JSON sözlükleri dizisi olmalıdır. Her sözlük { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER } biçiminde olmalıdır; burada $URL_PATTERN içerik ayarı kalıbıdır. $FILTER, tarayıcının otomatik olarak seçeceği istemci sertifikalarını kısıtlar. Filtre ayarı ne olursa olsun, sadece sunucunun sertifika isteğiyle eşleşen sertifikalar seçilir. $FILTER ifadesi { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } biçimindeyse, bunun yanı sıra sadece CommonName $ISSUER_CN olarak belirtilmiş bir sertifika tarafından yayınlanan istemci sertifikaları seçilir. $FILTER boş bir sözlük {} olursa, istemci sertifikalarının seçimi üzerinde başka kısıtlanma uygulanmaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa hiçbir site otomatik olarak seçilmez.</translation>
<translation id="4978405676361550165">"OffHours" politikası ayarlanırsa belirtilen cihaz politikaları, tanımlanan zaman aralıklarında yoksayılır (bu politikaların varsayılan ayarları kullanılır). "OffHours" döneminin başladığı veya sona erdiği her etkinlikte cihaz politikaları Chrome tarafından yeniden uygulanır. "OffHours" süresi sona erdiğinde kullanıcı bilgilendirilip çıkış yapmaya zorlanır ve cihaz politikası ayarları değiştirilir (ör. kullanıcı izin verilen bir hesapla giriş yapmadığında).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Veri türü:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Eski eklentilerin çalıştırılmasına izin ver</translation>
<translation id="4988291787868618635">Boşta kalma gecikme süresine ulaşıldığında uygulanacak işlem</translation>
<translation id="4995548127349206948">NTLMv2 kimlik doğrulamasının etkinleştirilip etkinleştirilmediği.</translation>
<translation id="5047604665028708335">İçerik paketlerinin dışındaki sitelere erişime izin ver</translation>
<translation id="5052081091120171147">Bu politika, göz atma geçmişini etkin olması durumunda geçerli varsayılan tarayıcıdan içe aktarır. Bu politika etkinleştirilirse, içe aktarma iletişim kutusunu da etkiler.
Devre dışı bırakılırsa, göz atma geçmişi içe aktarılmaz.
Ayarlanmazsa, kullanıcıdan içe aktarma işlemini gerçekleştirmesi istenebilir veya içe aktarma otomatik olarak gerçekleşebilir.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Ekran büyüteci devre dışı</translation>
<translation id="5067143124345820993">Kullanıcı beyaz listesine giriş yap</translation>
<translation id="5068140065960598044"><ph name="PRODUCT_NAME" /> bulut politikası, Makine politikasını geçersiz kılar.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Baskı Önizlemeyi Devre Dışı Bırak</translation>
<translation id="5090209345759901501">Flash içeriği ayarını tüm içeriği kapsayacak şekilde genişlet</translation>
<translation id="5105313908130842249">Pil gücüyle çalışırken ekran kilidi gecikmesi</translation>
<translation id="5108031557082757679">Devre dışı bırakılmış kurumsal cihaz yazıcıları</translation>
<translation id="5130288486815037971">TLS'deki RC4 şifre paketlerinin etkinleştirilip etkinleştirilmediği</translation>
<translation id="5141670636904227950">Giriş ekranında varsayılan ekran büyüteci türünü etkin olarak ayarla</translation>
<translation id="5142301680741828703"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> içinde aşağıdaki URL kalıplarını her zaman oluştur</translation>
<translation id="5148753489738115745"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> tarafından <ph name="PRODUCT_NAME" /> başlatıldığında kullanılan ek parametreleri belirtmenize olanak verir.
Bu politika ayarlanmazsa varsayılan komut satırı kullanılır.</translation>
<translation id="5159469559091666409">İzleme amaçlı ağ paketlerinin ne sıklıkla gönderileceğini (milisaniye olarak) belirtir.
Bu politika ayarlanmazsa varsayılan sıklık 3 dakikadır. Minimum
sıklık 30 saniye, maksimum sıklık ise 24 saattir. Bu aralığın
dışındaki değerler aralık içine kaydırılır.</translation>
<translation id="5182055907976889880"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ürününde Google Drive'ı yapılandırın.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Kara listeye alınmayacak uzantıları belirlemenize olanak sağlar. Kara liste değerinin * olması, tüm uzantıların kara listede bulunduğunu ve kullanıcıların yalnızca beyaz listede belirtilen uzantıları yükleyebileceklerini gösterir. Varsayılan olarak tüm uzantılar beyaz listede bulunur, ancak politika gereği tüm uzantılar kara listeye alınmışsa bu politikayı geçersiz kılmak için beyaz liste kullanılabilir.</translation>
<translation id="5192837635164433517"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde bulunan alternatif hata sayfalarını ('sayfa bulunamadı' gibi) etkinleştirir ve kullanıcıların bu ayarı değiştirmesini önler.
Bu ayarı etkinleştirirseniz, alternatif hata sayfaları kullanılır.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, alternatif hata sayfaları hiçbir zaman kullanılmaz.
Bu ayarı etkinleştirir veya devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar bu ayarı <ph name="PRODUCT_NAME" /> içinde değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, bu özellik etkinleştirilir ancak kullanıcı ayarı değiştirebilir.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Geliştirici modunu engelle.
Bu politika Doğru seçeneğine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, cihazın geliştirici modunda başlatılmasına izin vermez. Geliştirici moduna geçiş etkinleştirildiğinde, sistem başlatma yapmayı reddeder ve bir hata ekranı gösterir.
Bu politika Yanlış seçeneğine ayarlanırsa geliştirici modu cihazda kullanılmaya devam eder.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Bildirim görüntülemelerine izin verilmeyen sitelerin belirtildiği bir URL kalıpları listesi ayarlamanıza olanak tanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'DefaultNotificationsSetting' politikası ayarlandıysa buradaki değer, aksi takdirde kullanıcının kişisel yapılandırması tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Bu politika Android uygulamalarında sadece mikrofonu etkiler. Bu politika doğru olarak ayarlandığında, istisnasız tüm Android uygulamaları için mikrofon kapatılır.</translation>
<translation id="523505283826916779">Erişilebilirlik ayarları</translation>
<translation id="5247006254130721952">Tehlikeli indirmeleri engelle</translation>
<translation id="5255162913209987122">Önerilebilir</translation>
<translation id="527237119693897329">Hangi yerel mesajlaşma ana makinelerinin yüklenmemesi gerektiğini belirtmenize olanak sağlar.
Kara liste değerinin "*" olması tüm yerel mesajlaşma ana makinelerinin, açıkça beyaz listeye eklenmediği sürece kara listede olacağı anlamına gelir.
Politika ayarlanmadan bırakılırsa <ph name="PRODUCT_NAME" /> tüm yüklü yerel mesajlaşma ana makinelerini yükler.</translation>
<translation id="5272684451155669299">True (doğru) olarak ayarlanırsa kullanıcı, cihaz kimliğini gizlilik CA'sına uzaktan doğrulatmak için Chrome cihazlardaki donanımı kullanabilir. Bu işlem <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> üzerinden <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> işlevi kullanılarak gerçekleştirilir.
False (yanlış) olarak ayarlanırsa veya hiç ayarlanmazsa, API'ye yapılan çağrılar başarısız olur ve hata kodu görüntülenir.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Politika ayarlanırsa, WebRTC tarafından kullanılan UDP bağlantı noktası aralığı, belirtilen bağlantı noktası aralığı (başlangıç ve bitiş noktaları dahil) kullanılacak şekilde kısıtlanır.
Politika ayarlanmazsa veya boş dize değerine ya da geçersiz bir bağlantı noktası aralığına ayarlanırsa, WebRTC'nin kullanılabilir herhangi bir yerel UDP bağlantı noktasını kullanmasına izin verilir.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Kullanıcının etkinleştirebileceği veya devre dışı bırakabileceği eklentilerin listesini belirt</translation>
<translation id="5302612588919538756">Bu politika kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine SyncDisabled'i kullanmayı düşünün.
Kullanıcının <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde oturum açmasına olanak verir.
Bu politikayı ayarlarsanız, bir kullanıcının <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde oturum açmasına izin verilip verilmeyeceğini yapılandırabilirsiniz. Bu politika "Yanlış" seçeneğine ayarlanırsa, chrome.identity API'sını kullanan uygulamaların ve uzantıların çalışması engelleneceğinden, onun yerine SyncDisabled'ı kullanmak isteyebilirsiniz.</translation>
<translation id="5304269353650269372">Pil gücüyle çalışırken, kullanıcı girişi olmadan ne kadar zaman sonra bir uyarı iletişim kutusunun görüntüleneceğini belirler.
Bu politika ayarlandığında, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kullanıcıya boşta kalma durumundaki işlemin gerçekleştirileceğini bildiren bir uyarı iletişim kutusu görüntülemeden önce kullanıcının boşta kalması gereken süreyi belirtir.
Bu politika ayarlanmadığında, uyarı iletişim kutusu görüntülenmez.
Politika değeri milisaniye olarak belirtilmelidir. Değerler boşta kalma gecikmesinin altında veya o gecikmeye eşit olacak şekilde ayarlanır.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Gizli modun kullanılabilirliği</translation>
<translation id="5318185076587284965">Uzaktan erişen ana makine tarafından geçiş sunucuları kullanılmasını etkinleştir</translation>
<translation id="5323128137188992869"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kullanarak içeriğin cihaza yayınlanmasına izin verin.
Bu politika False (Yanlış) değerine ayarlanırsa kullanıcılar içeriği cihazlarına yayınlayamaz. Bu politika True (Doğru) değerine ayarlanırsa kullanıcıların içerik yayınlamasına izin verilir. Bu politika ayarlanmazsa kullanıcıların kayıtlı Chrome OS cihazlarına içerik yayınlamasına izin verilmez, ancak kayıtlı olmayan cihazlara içerik yayınlamasına izin verilir.</translation>
<translation id="5330684698007383292"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> için aşağıdaki içerik türlerini işlemeye izin ver</translation>
<translation id="5365946944967967336">Araç çubuğunda Ana Sayfa düğmesini göster</translation>
<translation id="5366977351895725771">False (yanlış) olarak ayarlanırsa, bu kullanıcının denetlenen kullanıcı oluşturma yetkisi devre dışı bırakılır. Mevcut tüm denetlenen kullanıcılar kullanılabilir olmaya devam eder.
True (doğru) olarak ayarlanırsa veya yapılandırılmazsa, bu kullanıcı denetlenen kullanıcılar oluşturabilir ve denetlenen kullanıcıları yönetebilir.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Web sitelerinin masaüstü bildirimleri görüntülemesine izin verilip verilmeyeceğini ayarlamanıza olanak tanır. Varsayılan olarak masaüstü bildirimlerinin görüntülenmesine izin verilebilir, varsayılan olarak bu reddedilebilir veya bir web sitesi her masaüstü bildirimi gösterme isteğinde bulunduğunda kullanıcıya sorulabilir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'AskNotifications' kullanılır ve kullanıcı ayarı değiştirebilir.</translation>
<translation id="538108065117008131"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> için aşağıdaki içerik türlerini işlemeye izin ver.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Otomatik temizlik sırasında disk alanı boşaltmak için kullanılan stratejiyi seçer (kullanımdan kaldırıldı)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Android'in durumuyla ilgili bilgiler sunucuya geri gönderilir.
Politika yanlış (false) değerine ayarlanır veya ayarlanmadan bırakılırsa durum bilgisi bildirilmez.
Doğru (true) değerine ayarlanırsa durum bilgisi bildirilir.
Bu politika, yalnızca Android uygulamalarının etkin olması durumunda geçerlidir.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Bir bağlantı devam ederken uzaktan erişen ana makinelerin perdelenmesini etkinleştirir.
Bu ayar etkinleştirilirse, uzak bağlantı devam ettiği sürece ana makinelerin fiziksel giriş ve çıkış cihazları devre dışı bırakılır.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa veya belirlenmezse, ana makine paylaşıldığı sırada hem yerel, hem de uzak kullanıcılar etkileşimde bulunabilir.</translation>
<translation id="5405289061476885481"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> oturum açma ekranında hangi klavye düzenlerine izin verileceğini yapılandırır.
Bu politika bir giriş yöntemi tanımlayıcıları listesine ayarlanırsa belirtilen giriş yöntemleri oturum açma ekranında kullanılabilir. Belirtilen ilk giriş yöntemi önceden seçilir. Oturum açma ekranında bir kullanıcı simgesine odaklanılmışken, kullanıcının kullandığı son giriş yöntemi de bu politikada belirtilen giriş yöntemlerine ek olarak gösterilir. Bu politika ayarlanmazsa oturum açma ekranındaki giriş yöntemleri, oturum açma ekranının görüntülendiği yerel ayardan türetilir. Geçerli giriş yöntemi tanımlayıcıları olmayan değerler yok sayılır.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Bu politika etkinleştirilirse, mevcut varsayılan tarayıcıdan arama motorlarının içe aktarılmasını zorlar. Etkinleştirilirse, bu politika içe aktarma iletişim kutusunu da etkiler.
Devre dışı bırakılırsa, varsayılan arama motoru içe aktarılmaz.
Ayarlanmazsa, kullanıcıdan içe aktarma işlemini gerçekleştirmesi istenebilir veya içe aktarma otomatik olarak gerçekleşebilir.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Android WebView kısıtlama adı:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Bellek bilgilerini (JS yığın boyutu) sayfada raporlamayı etkinleştir (kullanımdan kaldırıldı)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Tarayıcıda misafir modunu etkinleştir</translation>
<translation id="5457924070961220141"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> yüklendiğinde varsayılan HTML oluşturucusunu yapılandırabilmenizi sağlar.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa kullanılan varsayılan ayar, oluşturma işlemini ana makine tarayıcısının yapmasına izin vermektir, ancak isteğe bağlı olarak bu ayarı geçersiz kılabilir ve HTML sayfalarını oluşturma işleminin varsayılan olarak <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> tarafından yapılmasını sağlayabilirsiniz.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Yönetilen kullanıcılar için ayarları yapılandırın.</translation>
<translation id="546726650689747237">AC güçle çalışırken ekran karartma gecikmesi</translation>
<translation id="5469484020713359236">Çerezleri ayarlamalarına izin verilen sitelerin belirtildiği bir URL kalıpları listesini ayarlamanıza olanak tanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'DefaultCookiesSetting' politikası ayarlandıysa buradaki değer, aksi takdirde kullanıcının kişisel yapılandırması tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Bu sitelerdeki resimleri engelle</translation>
<translation id="5475361623548884387">Yazdırmayı etkinleştir</translation>
<translation id="5499375345075963939">Bu politika yalnızca mağaza modunda etkindir.
Bu politika için 0 dışında bir değer ayarlandığında, belirtilen sürede herhangi bir etkinlik gerçekleştirilmezse giriş yapmış olan tanıtım kullanıcısının oturumu otomatik olarak kapanır.
Politika değeri milisaniye cinsinden belirtilmelidir.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Yer İşareti Çubuğunu etkinleştir</translation>
<translation id="5512418063782665071">Ana sayfa URL'si</translation>
<translation id="5523812257194833591">Gecikme sonrasında otomatik olarak giriş yapılacak herkese açık oturum.
Bu politika ayarlanırsa, giriş ekranında kullanıcı etkileşimi olmadan bir süre geçtikten sonra, belirlenen oturuma otomatik olarak giriş yapılır. Herkese açık oturumun önceden yapılandırılmış olması gerekir (Bkz. |DeviceLocalAccounts|).
Bu politika ayarlanmazsa, otomatik giriş yapılmaz.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Cihaz yönetim hizmetinin, cihaz politika bilgileri için sorgulanma süresini milisaniye olarak belirtir.
Bu politika ayarlandığında varsayılan değer (3 saat) geçersiz olur. Bu politika için geçerli değerler 1800000 (30 dakika) ile 86400000 (1 gün) aralığındadır. Bu aralıkta bulunmayan değerler ilgili sınıra çekilir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> varsayılan değeri (3 saat) kullanır.
Platform politika bildirimlerini destekliyorsa yenileme gecikmesinin 24 saate ayarlanacağını (tüm varsayılanların ve bu politikanın değerinin yoksayılacağını) unutmayın. Bunun nedeni, politika değiştiğinde politika bildirimlerinin otomatik olarak bir yenilemeyi zorlamasının beklenmesi ve bu yüzden, daha sık yenileme yapılmasına gerek olmamasıdır.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Tehlikeli olabilecek indirmeleri engelle</translation>
<translation id="5535973522252703021">Kerberos yetki sunucusu beyaz listesi</translation>
<translation id="555077880566103058">Tüm sitelerin otomatik olarak <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> eklentisini çalıştırmasına izin ver</translation>
<translation id="5559079916187891399">Bu politikanın Android uygulamaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.</translation>
<translation id="5560039246134246593"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde Varyasyon temelini almaya parametre ekle.
Belirtilirse, Varyasyon temeli almak üzere kullanılan URL'ye 'restrict' adlı bir parametre eklenir. Parametrenin değeri bu politikada belirlenen değer olacaktır.
Belirtilmezse, Varyasyon temeli URL'sinde değişiklik yapılmaz.</translation>
<translation id="556941986578702361"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rafının otomatik gizlenmesini kontrol eder.
Bu politika 'AlwaysAutoHideShelf' seçeneğine ayarlanırsa, raf her zaman otomatik olarak gizlenir.
Bu politika 'NeverAutoHideShelf' seçeneğine ayarlanırsa, raf hiçbir zaman otomatik olarak gizlenmez.
Bu politikayı ayarlarsanız, kullanıcılar değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, kullanıcılar rafın otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini belirtebilir.</translation>
<translation id="557360560705413259">Bu ayar etkinleştirildiğinde, <ph name="PRODUCT_NAME" />, bir subjectAlternativeName uzantısı olmayan ancak doğru bir şekilde doğrulanıp yerel olarak yüklenmiş CA sertifikalarıyla zincir oluşturan sertifikalarda, ana makine adını eşleştirmek için sunucu sertifikasının commonName bilgisini kullanır.
Belirli bir sertifikanın yetkilendirilebileceği ana makine adlarını sınırlandıran nameConstraints uzantısının atlanmasına olanak tanıyabileceği için bunun önerilen bir yöntem olmadığını unutmayın.
Bu politika ayarlanmazsa veya false (yanlış) değerine ayarlanırsa bir DNS adı veya IP adresi içerip de subjectAlternativeName uzantısı bulunmayan sunucu sertifikalarına güvenilmez.</translation>
<translation id="557658534286111200">Yer işareti düzenlemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır</translation>
<translation id="5586942249556966598">Hiçbir şey yapma</translation>
<translation id="5630352020869108293">Son oturumu geri yükle</translation>
<translation id="5645779841392247734">Bu sitelerde çerezlere izin ver</translation>
<translation id="5693469654327063861">Veri taşımaya izin ver</translation>
<translation id="5694594914843889579">Bu politika true (doğru) değerine ayarlandığında harici depolama birimi dosya tarayıcısında kullanılamaz.
Bu politika tüm depolama ortamı türlerini etkiler. Örneğin: USB flaş sürücüleri, harici sabit diskler, SD ve diğer bellek kartları, optik depolama birimleri vb. Dahili depolama birimi bu politikadan etkilenmez, dolayısıyla İndirilenler klasörüne kaydedilen dosyalara erişilebilir. Google Drive da bu politikadan etkilenmez.
Bu ayar devre dışı bırakılır veya yapılandırılmazsa kullanıcılar cihazlarında desteklenen tüm harici depolama birimi türlerini kullanabilir.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Cihaz kullanıcılarını raporla</translation>
<translation id="570062449808736508">Bu politika boş olmayan bir dizeye ayarlanırsa WebView, belirtilen yetkili adına sahip içerik sağlayıcıdan URL kısıtlamalarını okur.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Bu ayar etkinleştirildiğinde, <ph name="PRODUCT_NAME" /> başarıyla doğrulanan ve yerel olarak yüklü CA sertifikaları ile imzalanmış sunucu sertifikaları için her zaman iptal kontrolü yapar.
<ph name="PRODUCT_NAME" />, iptal durumu bilgilerini alamazsa bu tür sertifikalar iptal edilmiş sayılır ("kesin hata").
Bu politika ayarlanmazsa veya yanlış değerine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_NAME" />, varolan çevrimiçi iptal kontrolü ayarlarını kullanır.</translation>
<translation id="572720239788271400"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde bileşen güncellemelerini etkinleştir</translation>
<translation id="5728154254076636808"><ph name="PRODUCT_NAME" /> profil verileri için dolaşım kopyalarının oluşturulmasını etkinleştir</translation>
<translation id="5732972008943405952">İlk çalıştırmada, otomatik doldurma formu verilerini varsayılan tarayıcıdan içe aktar</translation>
<translation id="5765780083710877561">Açıklama:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Yeni geliştirilenler kanalı (kararsız olabilir)</translation>
<translation id="5774856474228476867">Varsayılan arama sağlayıcı arama URL'si</translation>
<translation id="5776485039795852974">Bir site, masaüstü bildirimlerini her göstermek istediğinde sor.</translation>
<translation id="5781412041848781654">HTTP kimlik doğrulaması için hangi GSSAPI kitaplığının kullanılacağını belirtir. Sadece bir kitaplık adı ya da tam yol ayarlayabilirsiniz.
Herhangi bir ayar sağlanmazsa <ph name="PRODUCT_NAME" />, yedek seçenek olarak varsayılan bir kitaplık adını kullanır.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Pil gücüyle çalışırken, boşta kalma işlemi uygulanmadan önce kullanıcı girişi olmadan geçecek süreyi belirtir.
Bu politika ayarlandığında, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından boşta kalma işlemi (ayrı olarak yapılandırılabilir) uygulamadan önce kullanıcının boşta kalması gereken süreyi belirtir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan süre kullanılır.
Politika değeri milisaniye olarak belirtilmelidir.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Varsayılan olmayan bağlantı noktalarında HTTP/0.9 desteğini etkinleştirir</translation>
<translation id="5809728392451418079">Cihaz-yerel hesaplar için görünen adı ayarla</translation>
<translation id="5814301096961727113">Giriş ekranında sesli geri bildirimin varsayılan durumunu ayarla</translation>
<translation id="5815129011704381141">Güncelleme sonrasında otomatik olarak yeniden başlat</translation>
<translation id="5815353477778354428"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ürününün, kullanıcı verilerini depolamak için kullanacağı dizini yapılandırır.
Bu politikayı ayarlarsanız <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />, sağlanan dizini kullanır.
Kullanılabilecek değişkenlerin listesi için https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables adresine bakın.
Bu ayar ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan profil dizini kullanılır.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Kullanıcının <ph name="PRODUCT_NAME" /> içinde Gizli modda sayfa açıp açamayacağını belirtir.
'Etkin' değeri seçilirse veya politika ayarlanmadan bırakılırsa, sayfalar Gizli modda açılabilir.
'Devre Dışı' değeri seçilirse, sayfalar Gizli modda açılamaz.
'Zorlama' seçeneği belirlenirse, sayfalar YALNIZCA Gizli modda açılabilir.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Uzaktan erişen ana makine tarafından kullanılan UDP bağlantı noktası aralığını kısıtla</translation>
<translation id="5862253018042179045">Giriş ekranında sesli geri bildirim erişilebilirlik özelliğinin varsayılan durumunu ayarla.
Bu politika true (doğru) olarak ayarlanırsa, giriş ekranı görüntülendiğinde sesli geri bildirim etkinleştirilir.
Bu politika false (yanlış) olarak ayarlanırsa, giriş ekranı görüntülendiğinde sesli geri bildirim devre dışı bırakılır.
Bu politikayı ayarlarsanız, kullanıcılar sesli geri bildirimi etkinleştirip veya devre dışı bırakıp geçici olarak bu politikayı geçersiz kılabilir. Ancak, kullanıcının seçimi kalıcı değildir ve giriş ekranı yeniden gösterildiğinde veya kullanıcı giriş ekranında bir dakika boşta kalırsa varsayılan değer geri yüklenir
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, giriş ekranı ilk kez gösterildiğinde sesli geri bildirim devre dışıdır. Kullanıcılar sesli geri bildirimi her zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve sesli geri bildirimin giriş ekranındaki durumu kullanıcılar arasında kalıcıdır.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Kullanıcı düzeyi ağ yapılandırması</translation>
<translation id="588135807064822874">Dokun ve Ara'yı etkinleştir</translation>
<translation id="5883015257301027298">Varsayılan çerezler ayarı</translation>
<translation id="5887414688706570295">Uzaktan erişim ana makineleri tarafından kullanılacak olan TalkGadget önekini yapılandırır ve kullanıcıların bunu değiştirmesini önler.
Bu önek belirtilirse, TalkGadget'a ilişkin tam bir alan adı oluşturmak üzere temel TalkGadget adının başına eklenir. Temel TalkGadget alan adı '.talkgadget.google.com'dur.
Bu ayar etkinleştirilirse, ana makineler TalkGadget'a erişirken varsayılan alan adı yerine özel alan adını kullanır.
Bu ayar devre dışı bırakılır veya ayarlanmazsa, tüm ana makineler için varsayılan TalkGadget alan adı ('chromoting-host.talkgadget.google.com') kullanılır.
Uzaktan erişim istemcileri bu politika ayarından etkilenmez. Bunlar, TalkGadget'a erişmek için her zaman 'chromoting-client.talkgadget.google.com' alan adını kullanır.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Bu ayar etkinleştirilirse gnubby kimlik doğrulama isteklerinde uzaktan ana bilgisayar bağlantısı üzerinden proxy kullanılır.
Bu ayar devre dışı bırakılır veya yapılandırılmazsa gnubby kimlik doğrulama isteklerinde proxy kullanılmaz.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Birden fazla kullanıcı giriş yaptığında, yalnızca birincil kullanıcı Android uygulamalarını kullanabilir.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Ağ daraltma işlemini etkinleştirmeye veya devre dışı bırakmaya izin verir.
Bu, tüm kullanıcılar ve cihazdaki tüm arayüzler için geçerlidir. Ayarlandığında, politika bu özelliği devre dışı bırakacak şekilde değiştirilmedikçe daraltma devam eder.
Yanlış (false) değerine ayarlanırsa daraltma olmaz.
Doğru (true) değerine ayarlanırsa sunulan yükleme ve indirme hızlarına (kbit/sn.) ulaşmak için sistem daraltılır.</translation>
<translation id="5921713479449475707">HTTP aracılığıyla otomatik güncelleme indirmeye izin ver</translation>
<translation id="5921888683953999946">Giriş ekranında büyük imleç erişilebilirlik özelliğinin varsayılan durumunu ayarla.
Bu politika true (doğru) olarak ayarlanırsa, giriş ekranı görüntülendiğinde büyük imleç etkinleştirilir.
Bu politika false (yanlış) olarak ayarlanırsa, giriş ekranı görüntülendiğinde büyük imleç devre dışı bırakılır.
Bu politikayı ayarlarsanız, kullanıcılar büyük imleci etkinleştirip veya devre dışı bırakıp geçici olarak bu politikayı geçersiz kılabilir. Ancak, kullanıcının seçimi kalıcı değildir ve giriş ekranı yeniden gösterildiğinde veya kullanıcı giriş ekranında bir dakika boşta kalırsa varsayılan değer geri yüklenir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, giriş ekranı ilk kez gösterildiğinde büyük imleç devre dışıdır. Kullanıcılar büyük imleci her zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve giriş ekranındaki imlecin durumu kullanıcılar arasında kalıcıdır.</translation>
<translation id="5932767795525445337">Bu politika, Android uygulamalarını sabitlemek için de kullanılabilir.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Google Web Araması'ndaki sorguların Güvenli Arama etkinleştirilmiş olarak yapılmasını sağlar ve kullanıcıların bu ayarı değiştirmesini önler.
Bu ayarı etkinleştirirseniz, Google Arama'da Güvenli Arama her zaman etkin olur.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız veya bir değer ayarlamazsanız, Google Arama'da Güvenli Arama uygulanmaz.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Beta kanalı</translation>
<translation id="5950205771952201658">Kısmi çökme bağlamında, çevrimiçi iptal denetimleri güvenlik açısından etkili yararlar sağlamaz. Bunlar <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 ve sonraki sürümlerde varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Bu politika doğru değerine ayarlandığında, önceki çalışma biçimi geri yüklenir ve çevrimiçi OCSP/CRL denetimleri yapılır.
Politika ayarlanmazsa veya yanlış seçeneğine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_NAME" />, çevrimiçi iptal denetimlerini <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 ve sonraki sürümlerinde yapmaz.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Uzaktan doğrulama API'sını kullanmasına izin verilen uzantılar</translation>
<translation id="5983708779415553259">Hiçbir içerik paketinde bulunmayan siteler için varsayılan davranış</translation>
<translation id="5997543603646547632">Varsayılan olarak 24 saatlik saat biçimini kullan</translation>
<translation id="6005179188836322782"><ph name="PRODUCT_NAME" /> için Güvenli Tarama özelliğini etkinleştirir ve kullanıcıların bu ayarı değiştirmesine engel olur.
Bu ayarı etkinleştirirseniz Güvenli Tarama her zaman etkin olur.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız Güvenli Tarama hiçbir zaman etkin olmaz.
Bu ayarı etkinleştirirseniz veya devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar <ph name="PRODUCT_NAME" /> içindeki "Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma" ayarını değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa bu ayar etkinleştirilecek, ancak kullanıcı bunu değiştirebilecektir.
Güvenli Tarama ile ilgili daha fazla bilgi için https://developers.google.com/safe-browsing adresine bakın.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Yazdırma önizleme yerine sistem yazdırma iletişim kutusunu göster.
Bu ayar etkinleştirildiğinde, kullanıcı bir sayfanın yazdırılmasını istediğinde <ph name="PRODUCT_NAME" /> dahili yazdırma önizlemesi yerine sistem yazdırma iletişim kutusunu açar.
Bu politika ayarlanmazsa veya yanlış seçeneğine ayarlanırsa, yazdırma komutları yazdırma önizleme ekranını tetikler.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Başlangıçtaki işlem</translation>
<translation id="6023030044732320798">ARC çalışma zamanına devredilecek politika grubunu belirtir. Değer, geçerli JSON olmalıdır.
Bu politika, cihaza hangi Android uygulamalarının otomatik olarak yükleneceğini yapılandırmak için kullanılabilir:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Android uygulama tanımlayıcısı, ör. Gmail için "com.google.android.gm"",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Bir uygulamanın nasıl yüklendiğini belirtir. İSTEĞE BAĞLI: Uygulama otomatik olarak yüklenmez ancak kullanıcı uygulamayı yükleyebilir. Bu ayar, bu politika belirtilmemişse varsayılan değer olur. PRELOAD: Uygulama otomatik olarak yüklenir ancak kullanıcı yüklemesini kaldırabilir. FORCE_INSTALLED: Uygulama otomatik olarak yüklenir ve kullanıcı yüklemesini kaldıramaz. BLOCKED: Uygulama engellenir ve yüklenemez. Uygulama, önceki bir politika kapsamında yüklenmişse yüklemesi kaldırılır.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Uygulamalara izin istekleri veren politika. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Politika belirtilmemiştir. Herhangi bir düzeyde bir izin için herhangi bir politika belirtilmemişse varsayılan olarak 'PROMPT' davranışı kullanılır. PROMPT: Kullanıcıdan izin vermesi istenir. GRANT: Bir izni otomatik olarak verir. DENY: Bir izni otomatik olarak reddeder.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Bir anahtar/değer çifti grubuna sahip uygulamaya özel JSON yapılandırma nesnesi; ör. '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. Anahtarlar, uygulama manifest dosyasında tanımlanır.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Uygulamaları Launcher'a sabitlemek için PinnedLauncherApps politikasına bakın.</translation>
<translation id="602728333950205286">Varsayılan arama sağlayıcı anında arama URL'si</translation>
<translation id="603410445099326293">POST kullanan öneri URL'si parametreleri</translation>
<translation id="6036523166753287175">Uzaktan erişim ana makinesinden güvenlik duvarı geçişini etkinleştir</translation>
<translation id="6070667616071269965">Cihaz oturum açma ekranı klavye düzenleri</translation>
<translation id="6074963268421707432">Hiçbir sitenin masaüstü bildirimi göstermesine izin verme</translation>
<translation id="6076099373507468537">chrome.usb API'sı aracılığıyla doğrudan bir web uygulaması içinde kullanılması için çekirdek sürücüsünden çıkarılmasına izin verilen USB cihazlarının listesini tanımlar. Girişler, belirli bir donanımı tanımlamak için kullanılan USB Tedarikçi Tanımlayıcısı ve Ürün Tanımlayıcısı çiftlerinden oluşmaktadır.
Bu politika yapılandırılmazsa, çıkarılabilecek USB cihazları listesi boş olur.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (Windows istemcileri):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Uzaktan yardım oturumlarında uzak kullanıcıların yükseltilmiş pencerelerle etkileşimde bulunmasına izin ver</translation>
<translation id="6095999036251797924">AC gücü veya pil gücü kullanılırken, ekranın kilitlenmesinden önce kullanıcı girişi olmadan geçmesi gereken süreyi belirtir.
Bu süre sıfırdan büyük bir değere ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ekranı kilitlemeden önce, kullanıcının işlem yapmadan geçirmesi gereken süreyi gösterir.
Süre sıfır olarak ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, kullanıcı işlem yapmadığında ekranı kilitlemez.
Süre ayarlanmazsa varsayılan süre kullanılır.
Boşta kalma durumunda ekranı kilitlemek için önerilen yöntem, askıya alındığında ekranın kilitlenmesini etkinleştirmek ve boşta kalma süresi beklendikten sonra <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından askıya alma işlemi yapılmasını sağlamaktır.
Politikanın değeri milisaniye olarak belirtilmelidir. Değerler boşta kalma bekleme süresinden az olacak şekilde ayarlanır.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Dinozor Paskalya Yumurtası Oyununa İzin Verme</translation>
<translation id="6114416803310251055">onaylanmadı</translation>
<translation id="6133088669883929098">Tüm sitelerin anahtar oluşturma işlevini kullanmasına izin ver</translation>
<translation id="6145799962557135888">JavaScript'i çalıştırmasına izin verilen sitelerin belirtildiği bir URL kalıpları listesi ayarlamanıza olanak tanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'DefaultJavaScriptSetting' politikası ayarlandıysa buradaki değer, aksi takdirde kullanıcının kişisel yapılandırması tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="614662973812186053">Bu politika, Android kullanımını ve teşhis verilerini toplama çalışmalarını da kontrol eder.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Giriş ekranında büyük imleç modunun varsayılan durumunu ayarla</translation>
<translation id="6157537876488211233">Proxy atlama kurallarının noktalı virgül ile ayrılmış listesi</translation>
<translation id="6158324314836466367">Kurumsal web mağazası adı (kullanımdan kaldırıldı)</translation>
<translation id="6161405879872578475"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününü etkinleştirir</translation>
<translation id="6167074305866468481">Uyarı: SSLv3 desteği, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün 43'ten sonraki sürümlerinde tümüyle kaldırılmıştır (Temmuz 2015 civarında). Aynı zamanda bu politika da kaldırılmıştır.
Bu politika yapılandırılmazsa, <ph name="PRODUCT_NAME" /> varsayılan bir minimum sürüm kullanır. Bu, <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39'da SSLv3, daha sonraki sürümlerde ise TLS 1.0'dır.
Aksi durumda, şu değerlerden birine ayarlanabilir: "sslv3", "tls1", "tls1.1" ya da "tls1.2". Bu politika yapılandırıldığında, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürünü belirtilen sürümden daha eski SSL/TLS sürümlerini kullanmaz. Tanınmayan bir değer ise yoksayılır.
"sslv3"ün numarası büyük olsa da, "tls1"den daha eski bir sürüm olduğunu unutmayın.</translation>
<translation id="6181608880636987460"><ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> eklentisini çalıştırmasına izin verilmeyen siteleri belirten URL kalıplarının listesini ayarlamanıza izin verir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, tüm siteler için ya "DefaultPluginsSetting" politikasından gelen (ayarlanmışsa) ya da kullanıcının kişisel yapılandırmasından gelen global varsayılan değer kullanılır.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Varsayılan pop-up'lar ayarı</translation>
<translation id="6197453924249895891">Uzantıların şirket anahtarlarına erişmesine izin verir.
Anahtarlar, yönetilen bir hesapta chrome.enterprise.platformKeys API'sı kullanılarak oluşturulmuşsa şirket kullanımı için atanır. İçe aktarılan veya başka bir şekilde oluşturulan anahtarlar şirket kullanımına atanmaz.
Şirket kullanımı için atanan anahtarlara erişim yalnızca bu politika tarafından kontrol edilir. Kullanıcı, uzantıların şirket anahtarlarına erişmesi için izin veremez veya uzantıların şirket anahtarlarına erişim iznini kaldıramaz.
Varsayılan olarak bir uzantı, şirket kullanımı için atanmış bir anahtarı kullanamaz. Bu, söz konusu uzantı için allowCorporateKeyUsage öğesini yanlış seçeneğine ayarlamayla eşdeğerdir.
Yalnızca bir uzantı için allowCorporateKeyUsage öğesi doğru seçeneğine ayarlandığında, söz konusu uzantı, rastgele verileri imzalamak amacıyla, şirket kullanımı için işaretlenen platform anahtarlarını kullanabilir. Saldırganlara karşı anahtar erişimi güvenliği sağlamak için bu izin yalnızca uzantıya güveniliyorsa verilmelidir.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Cihaz etkinlik zamanlarını bildirin.
Bu ayar ayarlanmazsa veya Doğru (True) değerine ayarlanırsa kayıtlı cihazlar bir kullanıcının cihaz üzerinde etkin olduğu zamanları rapor eder. Bu ayar Yanlış (False) değerine ayarlanırsa cihaz etkinliği zamanları kaydedilmez veya rapor edilmez.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Kara listede olanlar hariç tüm yazıcılar gösterilir.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Bu politika etkinleştirilirse, önceki varsayılan tarayıcıdan otomatik doldurma form verilerinin içe aktarılmasını zorlar. Bu politika etkinleştirildiğinde içe aktarma iletişim kutusunu da etkiler.
Devre dışı bırakılırsa, otomatik doldurma form verileri içe aktarılmaz.
Ayarlanmazsa, kullanıcıya içe aktarmak isteyip istemediği sorulur veya aktarma işlemi otomatik olarak yapılabilir.</translation>
<translation id="6233173491898450179">İndirme dizinini ayarla</translation>
<translation id="6244210204546589761">Başlangıçta açılacak olan URL'ler</translation>
<translation id="6258193603492867656">Oluşturulan Kerberos SPN'sinin standart dışı bir bağlantı noktası içermesi gerekip gerekmediğini belirtir.
Bu ayarı etkinleştirirseniz ve standart dışı bir bağlantı noktası (yani, 80 veya 443 dışında bir bağlantı noktası) girilirse, bu nokta, oluşturulan Kerberos SPN'sine dahil edilir.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız oluşturulan Kerberos SPN'sine hiçbir durumda bağlantı noktası dahil edilmez.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Yerel Mesajlaşma için politikaları yapılandırır. Kara listeye alınan yerel mesajlaşma ana makinelerine, beyaz listeye eklenmedikçe izin verilmez.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Ses yakalamaya izin verme veya reddetme</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Ayarlanmazsa veya Doğru seçeneğine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürünündeki tüm bileşenler için bileşen güncellemelerini etkinleştirir.
Yanlış seçeneğine ayarlanırsa bileşen güncellemeleri devre dışı bırakılır. Ancak, bazı bileşenler bu politikadan muaf tutulur: Yürütülebilir kod içermeyen bileşenlerde yapılan, tarayıcının davranışını önemli ölçüde değiştirmeyen ya da güvenliğinin devre dışı kalmaması için kritik öneme sahip olan güncellemeler.
Bu tür bileşenlere örnek olarak sertifika iptal listeleri ve güvenli tarama verileri gösterilebilir.
Güvenli Tarama ile ilgili daha fazla bilgi için https://developers.google.com/safe-browsing adresine bakın.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Kullanıcı oturum açarken alan adı otomatik doldurma özelliğini etkinleştir</translation>
<translation id="6315673513957120120">Kullanıcılar SSL hatalarına neden olan sitelere gittiğinde Chrome bir uyarı iletisi görüntüler. Varsayılan olarak veya bu politika doğru seçeneğine ayarlandığında, kullanıcıların bu uyarı sayfalarını tıklamalarına izin verilir.
Bu politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa, kullanıcılar uyarı sayfalarını tıklayamazlar.</translation>
<translation id="6353901068939575220">POST ile bir URL ararken kullanılacak parametreleri belirtir. Virgülle ayrılmış ad/değer çiftlerini içeren bir listeden oluşur. Bir değer, yukarıdaki örnekteki {searchTerms} gibi bir şablon parametresi ise, gerçek arama terimleri verisiyle değiştirilir.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa, arama isteği GET yöntemi kullanılarak gönderilir.
Bu politika sadece is "DefaultSearchProviderEnabled" politikası etkinleştirilmişse dikkate alınır.</translation>
<translation id="6367755442345892511">Yayın kanalının kullanıcı tarafından yapılandırılıp yapılandırılamayacağı</translation>
<translation id="6368011194414932347">Ana sayfa URL'sini yapılandır</translation>
<translation id="6368403635025849609">Bu sitelerde JavaScript'e izin ver</translation>
<translation id="6376659517206731212">Zorunlu Olabilir</translation>
<translation id="6378076389057087301">Ses etkinliğinin güç yönetimini etkileyip etkilemeyeceğini belirtme</translation>
<translation id="637934607141010488">Son zamanlarda giriş yapmış cihaz kullanıcılarının listesini bildirin.
Politika yanlış değerine ayarlanırsa kullanıcılar bildirilmez.</translation>
<translation id="6392973646875039351"><ph name="PRODUCT_NAME" /> içinde bulunan Otomatik Doldurma özelliğini etkinleştirir ve kullanıcıların adresler ve kredi kartı bilgileri gibi önceden saklanmış bilgileri kullanarak web formlarını otomatik bir şekilde doldurmalarına olanak sağlar.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız kullanıcılar Otomatik Doldurma özelliğine erişemezler.
Bu ayarı etkinleştirirseniz veya bir değer ayarlamazsanız, Otomatik Doldurma kullanıcının denetimi altında kalır. Böylece kullanıcılara, Otomatik Doldurma profillerini yapılandırma ve kendi istedikleri şekilde Otomatik Doldurma özelliğini açıp kapama olanağı verilir.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Bu politika, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Sürüm 29 itibariyle kullanımdan kaldırılmıştır. Lütfen bunun yerine PresentationScreenDimDelayScale politikasını kullanın.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Kullanıcının oturumunu kapat</translation>
<translation id="6417861582779909667">Çerezleri ayarlamalarına izin verilmeyen sitelerin belirtildiği bir URL kalıpları listesini ayarlamanıza olanak tanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'DefaultCookiesSetting' politikası ayarlandıysa buradaki değer, aksi takdirde kullanıcının kişisel yapılandırması tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Android uygulamalarını proxy kullanmaya zorlayamazsınız. Proxy ayarlarının bir alt kümesi Android uygulamalarının kullanımına sunuldu. Bu uygulamalar, söz konusu proxy ayarını kendi tercihleriyle kullanmayı seçebilir:
Hiçbir zaman proxy sunucu kullanmamayı seçerseniz Android uygulamaları, yapılandırılan proxy olmadığı bilgisini alır.
Sistem proxy ayarlarını veya sabit sunuculu proxy kullanmayı seçerseniz Android uygulamaları, http proxy sunucu adresi ve bağlantı noktası bilgilerini alır.
Proxy sunucuyu otomatik olarak algılamayı seçerseniz Android uygulamaları, komut dosyası URL'si "http://wpad/wpad.dat" bilgisini alır. Otomatik proxy algılama protokolünün başka hiçbir bölümü kullanılmaz.
Bir .pac proxy komut dosyası kullanmayı seçerseniz Android uygulamalarına komut dosyası URL'si iletilir.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Cihazda Bluetooth'a izin ver</translation>
<translation id="6520802717075138474">İlk çalıştırmada arama motorlarını varsayılan tarayıcıdan içe aktar</translation>
<translation id="6525955212636890608">Bu ayarı etkinleştirirseniz, içerik ayarlarında Flash'a izin vermek üzere ayarlanmış (kullanıcı ya da şirket politikası tarafından) web sitelerine yerleştirilmiş tüm Flash içeriği çalıştırılır. Bu Flash içeriğine diğer kaynaklardan gelen içerikler veya küçük içerikler de dahildir.
Hangi web sitelerinin Flash'ı çalıştırmasına izin verildiğini kontrol etmek için, "DefaultPluginsSetting", "PluginsAllowedForUrls" ve "PluginsBlockedForUrls" politikalarına bakın.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa veya hiç ayarlanmazsa, diğer kaynaklardan gelen Flash içeriği veya küçük içerik engellenebilir.</translation>
<translation id="653608967792832033">Pil gücüyle çalışırken, ekranın kilitlenmesinden önce kullanıcı girişi olmadan geçecek süreyi belirtir.
Bu politika sıfırdan büyük bir değere ayarlandığında, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından ekran kilitlenmeden önce kullanıcının boşta kalması gereken süreyi belirtir.
Bu politika sıfıra ayarlandığında, kullanıcı boşta kalsa da <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ekranı kilitlemez.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan süre kullanılır.
Boşta kaldığında ekranı kilitlemenin önerilen yolu, askıya alındığında ekran kilidini etkinleştirmek ve boşta kalma gecikmesi ile ilgili süre dolduğunda, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından askıya alma işlemi yapılacak şekilde ayarlamaktır. Bu politika ancak ekran kilitleme işleminin askıya alma işleminden epey önce olması istendiğinde veya boşta kalma durumunda askıya alma işleminin hiç yapılmaması istendiğinde kullanılmalıdır.
Politika değeri milisaniye olarak belirtilmelidir. Değerler boşta kalma gecikmesinden daha az olacak şekilde bir aralığa sıkıştırılır.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Cihaz kapandığında otomatik olarak yenide başlat</translation>
<translation id="6539246272469751178">Bu politikanın Android uygulamaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Android uygulamaları daima varsayılan indirme dizinini kullanır ve <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından, varsayılan olmayan indirme dizinine indirilen dosyalara erişemez.</translation>
<translation id="654303922206238013">ecryptfs için taşıma stratejisi</translation>
<translation id="6544897973797372144">Bu politika True değerine ayarlanırsa ve ChromeOsReleaseChannel politikası belirtilmediyse, kaydedilmekte olan alan adı kullanıcılarının cihazın yayın kanalını değiştirmelerine izin verilir. Bu politika false değerine ayarlanırsa, cihaz son olarak ayarlandığı kanalda kilitlenir.
Kullanıcının seçtiği kanal ChromeOsReleaseChannel politikası tarafından geçersiz kılınırsa, ancak politika kanalı cihaza yüklenen kanaldan daha dengeliyse; kanal yalnızca daha dengeli kanalın sürümü cihazda yüklü olandan daha yüksek bir sürüme ulaştığında değiştirilir.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Hiçbir sitenin kamera ve mikrofona erişmesine izin verme</translation>
<translation id="6561396069801924653">Erişilebilirlik seçeneklerini sistem tepsisi menüsünde göster</translation>
<translation id="6565312346072273043">Giriş ekranında ekran klavyesi erişilebilirlik özelliğinin varsayılan durumunu ayarlayın.
Bu politikayı doğru seçeneğine ayarlarsanız giriş ekranı gösterildiğinde ekran klavyesi etkinleştirilir.
Bu politikayı yanlış seçeneğine ayarlarsanız giriş ekranı gösterildiğinde ekran klavyesi devre dışı bırakılır.
Bu politikayı ayarlarsanız kullanıcılar ekran klavyesini etkinleştirip veya devre dışı bırakıp onu geçici olarak geçersiz kılabilir. Ancak, kullanıcının seçimi kalıcı değildir ve giriş ekranı yeniden gösterildiğinde veya kullanıcı giriş ekranında bir dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsa varsayılan geri yüklenir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa giriş ekranı ilk gösterildiğinde ekran klavyesi devre dışı bırakılır. Kullanıcılar istedikleri zaman ekran klavyesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirler ve klavyenin giriş ekranındaki durumu kullanıcılar arasında değişmez.</translation>
<translation id="6573305661369899995">URL kısıtlamaları için harici kaynak ayarla</translation>
<translation id="6598235178374410284">Kullanıcı avatarı resmi</translation>
<translation id="6603004149426829878">Saat dilimini çözümlerken kullanılabilir konum sinyallerini her zaman sunucuya gönder</translation>
<translation id="6628646143828354685">Web sitelerinin yakınlardaki Bluetooth cihazlarına erişim sağlamalarına izin verilip verilmeyeceğini ayarlamanıza olanak tanır. Erişim tamamıyla engellenebilir veya bir web sitesinin yakınlardaki Bluetooth cihazlarına erişim sağlamak istediği her defasında, kullanıcıya onay verip vermediği sorulabilir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa "3" değeri kullanılır ve kullanıcı, bu değeri değiştirebilir.</translation>
<translation id="6641981670621198190">3D grafik API'ları için desteği devre dışı bırak</translation>
<translation id="6647965994887675196">True (doğru) olarak ayarlanırsa, denetlenen kullanıcılar oluşturulabilir ve kullanılabilir
False (yanlış) olarak ayarlanır veya yapılandırılmazsa, denetlenen kullanıcı oluşturma ve denetlenen kullanıcı girişi özellikleri devre dışı bırakılır. Mevcut tüm denetlenen kullanıcılar gizlenir.
NOT: Tüketicilere ve kuruluşlara yönelik cihazlarda varsayılan davranış farklıdır: Tüketicilere yönelik cihazlarda, denetlenen kullanıcılar varsayılan olarak etkindir, ancak kuruluşlara yönelik cihazlarda bunlar varsayılan olarak devre dışıdır.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Bu politika kullanımdan kaldırılmıştır; lütfen bunun yerine URLBlacklist'i kullanın.
<ph name="PRODUCT_NAME" /> içinde listelenen protokol şemalarını devre dışı bırakır.
Bu listedeki bir şemayı kullanan URL'ler yüklenmeyecek ve bu URL'lere erişilemeyecektir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa veya liste boş olursa, <ph name="PRODUCT_NAME" /> içindeki tüm şemalara erişilebilir.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Yerel olarak yönetilen kullanıcıların ayarları</translation>
<translation id="6654559957643809067"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde ağ tahminini etkinleştirir ve kullanıcıların bu ayarı değiştirmesini önler.
Bu politika, DNS'nin önceden getirilmesini, TCP ve SSL ön bağlantısını ve web sayfalarının önceden oluşturulmasını denetler.
Bu tercihi "her zaman", "hiçbir zaman" veya "yalnızca kablosuz" olarak ayarladığınızda kullanıcılar <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde bu ayarı değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa ağ tahmini etkinleştirilir, ancak isteyen kullanıcı bu ayarı değiştirebilir.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Bir güncelleme sunucuya ilk gönderildiği andan itibaren bir cihazın rastgele şekilde güncelleme yüklemesini geciktirebileceği süreyi saniye olarak belirtir. Cihaz bu sürenin bir kısmında gerçek zaman olarak, geri kalan kısmında ise güncelleme denetlemelerinin sayısınca bekleyebilir. Cihazın bir güncellemeyi sürekli bekler durumda kalmaması için, dağılım her durumda üst sınır olarak sabit bir süre ile kısıtlıdır.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Donanım durumunu bildir</translation>
<translation id="6699880231565102694">Uzaktan erişim ana makineleri için iki öğeli kimlik doğrulamayı etkinleştir</translation>
<translation id="6724842112053619797">Bu ayarı etkinleştirirseniz <ph name="PRODUCT_NAME" /> profillerinde depolanan yer işaretleri, otomatik doldurma verileri, şifreler gibi ayarlar Dolaşım kullanıcı profili klasöründe veya Yönetici tarafından <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" /> politikası aracılığıyla belirlenen bir konumda depolanan bir dosyaya daha yazılır. Bu politikanın etkinleştirilmesi halinde bulut senkronizasyonu devre dışı bırakılır.
Bu politika devre dışı bırakılırsa veya ayarlanmazsa yalnızca normal yerel profiller kullanılır.
<ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> politikası, RoamingProfileSupportEnabled'ı geçersiz kılarak tüm veri senkronizasyonunu devre dışı bırakır.</translation>
<translation id="6757438632136860443"><ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> eklentisini çalıştırmasına izin verilen siteleri belirten URL kalıplarının listesini ayarlamanıza izin verir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa tüm siteler için ya "DefaultPluginsSetting" politikasından gelen (ayarlanmışsa) ya da kullanıcının kişisel yapılandırmasından gelen global varsayılan değer kullanılır.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Sitelerin, yakınlardaki bir Bluetooth cihazına erişmek için kullanıcıdan izin istemesine izin ver</translation>
<translation id="6770454900105963262">Aktif kiosk oturumlarıyla ilgili bilgileri raporla</translation>
<translation id="6786747875388722282">Uzantılar</translation>
<translation id="6786967369487349613">Dolaşım profili dizinini ayarlayın</translation>
<translation id="6810445994095397827">Bu sitelerde JavaScript'i engelle</translation>
<translation id="681446116407619279">Desteklenen kimlik doğrulama şemaları</translation>
<translation id="685769593149966548">YouTube için Yüksek Düzey Kısıtlı Mod'u zorunlu kıl</translation>
<translation id="687046793986382807">Bu politika, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sürüm 35 itibarı ile kullanımdan kaldırılmıştır.
Bellek bilgisi, seçenek değerinden bağımsız olarak her şekilde sayfada raporlanır, ancak
raporlanan boyutlar sayısal hale getirilir ve güncelleme hızı güvenlik nedeniyle sınırlanır. Gerçek zamanlı
doğru veriler edinmek için lütfen Telemetry gibi araçlar kullanın.</translation>
<translation id="6894178810167845842">Yeni Sekme sayfasının URL'si</translation>
<translation id="6899705656741990703">Proxy ayarlarını otomatik olarak algıla</translation>
<translation id="6903814433019432303">Bu politika sadece perakende modunda etkindir.
Demo oturumu başladığında yüklenecek URL kümesini belirler. Bu politika başlangıç URL'sini ayarlamaya ilişkin diğer yöntemleri geçersiz kılar ve sadece belirli bir kullanıcıyla ilişkili olmayan oturumlarda geçerli olur.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Varsayılan arama sağlayıcıyı yapılandırır. Kullanıcının kullanacağı varsayılan arama sağlayıcıyı belirleyebilir veya varsayılan aramayı devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Sesli geri bildirim erişilebilirlik özelliğini etkinleştir.
Bu politika true (doğru) olarak ayarlanırsa, sesli geri bildirim her zaman etkinleştirilir.
Bu politika false (yanlış) olarak ayarlanırsa, sesli geri bildirim her zaman devre dışı bırakılır.
Bu politikayı ayarlarsanız, kullanıcılar bunu değiştiremez ve geçersiz kılamaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, sesli geri bildirim başta devre dışıdır, ancak istenildiğinde kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Bu politika true (doğru) değerine ayarlanırsa, makine politikasıyla çelişmesi halinde bulut politikası öncelikli olur.
Politika false (yanlış) değerine ayarlanırsa veya yapılandırılmazsa, bulut politikasıyla çelişmesi halinde makine politikası öncelikli olur.
Politika önceliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Bu politika bir <ph name="MS_AD_NAME" /> alanına katılmamış Windows örneklerinde kullanılamaz.
</translation>
<translation id="6922884955650325312"><ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> eklentisini engelle</translation>
<translation id="6923366716660828830">Varsayılan arama sağlayıcısının adını belirtir. Boş bırakılır veya ayarlanmazsa, arama URL'sinin belirttiği ana makine adı kullanılır.
Bu politika, yalnızca 'DefaultSearchProviderEnabled' politikası etkinleştirildiğinde dikkate alınır.</translation>
<translation id="6931242315485576290">Google ile veri senkronizasyonunu devre dışı bırak</translation>
<translation id="6936894225179401731">Proxy sunucuyla aynı anda yapılabilecek maksimum bağlantı sayısını belirtir.
Bazı proxy sunucular istemci başına, aynı anda çok sayıda bağlantıyı işleyemez ve bu sorun, bu politikanın daha düşük bir değere ayarlanmasıyla çözülebilir.
Bu politikanın değeri 100'den az, 6'dan fazla olmalıdır; varsayılan değer ise 32'dir.
Bazı Web uygulamalarının askıda kalan GET'lerle çok fazla bağlantı kullandığı bilinmektedir, bu nedenle 32'nin altında bir değer kullanılması, bu tür Web uygulamalarından çok sayıda açık olması halinde, tarayıcı bağlantılarının yavaşlamasına neden olabilir. Varsayılan değerden daha düşük bir değere ayarlamanız sizin açınızdan riskli olacaktır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan değer olan 32 değeri kullanılır.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Mac/Linux tercih adı:</translation>
<translation id="69525503251220566">Varsayılan arama sağlayıcısı için resme göre arama özelliği sağlayan parametre</translation>
<translation id="6956272732789158625">Hiçbir sitenin anahtar oluşturma işlevini kullanmasına izin verme</translation>
<translation id="6994082778848658360">Yerleşik güvenli öğe donanımının bu özellikle uyumlu olması halinde iki etmenli kimlik doğrulama sunmak için nasıl kullanılabileceğini belirtir. Kullanıcının fiziksel varlığını algılamak için makinenin güç düğmesi kullanılır.
"Devre dışı" seçilirse ikinci etmen sunulmaz.
"U2F" seçilirse entegre edilen ikinci etmen FIDO U2F özelliğine göre davranır.
"U2F_EXTENDED" seçilirse entegre edilen ikinci etmen, U2F işlevlerinin yanı sıra bağımsız doğrulama için bazı uzantılar sunar.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Çevrimiçi OCSP/CRL kontrollerinin yerel güven bağlantıları için gerekli olup olmadığı</translation>
<translation id="7003334574344702284">Bu politika etkinleştirildiyse, kaydedilen şifreleri önceki varsayılan tarayıcıdan içe aktarır. Etkinleştirilirse, içe aktarma iletişim kutusunu da etkiler.
Devre dışı bırakılırsa, kaydedilen şifreler içe aktarılmaz.
Ayarlanmazsa, kullanıcıdan içe aktarma işlemini gerçekleştirmesi istenebilir veya içe aktarma otomatik olarak gerçekleşir.</translation>
<translation id="7003746348783715221"><ph name="PRODUCT_NAME" /> tercihleri</translation>
<translation id="7006788746334555276">İçerik Ayarları</translation>
<translation id="7007671350884342624"><ph name="PRODUCT_NAME" /> uygulamasının kullanıcı verilerini depolamak için kullanacağı dizini yapılandırır.
Bu politikayı ayarlarsanız <ph name="PRODUCT_NAME" />, kullanıcının "--user-data-dir" belirtmiş olup olmamasına bakmaksızın sağlanan dizini kullanır. Veri kaybını veya diğer beklenmeyen hataları önlemek için bu politika, bir birimin kök dizinine veya başka amaçlar için kullanılan bir dizine ayarlanmamalıdır; çünkü <ph name="PRODUCT_NAME" />, dizinin içeriğini yönetir.
Kullanılabilecek değişkenlerin bir listesi için https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables adresine bakın.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa varsayılan profil yolu kullanılır ve kullanıcı, "--user-data-dir" komut satırı bayrağıyla bunu geçersiz kılabilir.</translation>
<translation id="7027785306666625591"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sisteminde güç yönetimini yapılandırın.
Bu politikalar, kullanıcı belirli bir süre boyunca hiçbir şey yapmadığında <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sisteminin çalışma biçimini yapılandırmanıza olanak verir.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Örnek değer:</translation>
<translation id="7049373494483449255"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününün dokümanları yazdırmak üzere <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> öğesine gönderebilmesini sağlar. NOT: Bu yalnızca <ph name="PRODUCT_NAME" /> içindeki <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> desteğini etkiler. Kullanıcıların web sitelerinden yazdırma işleri göndermelerini önlemez.
Bu ayar etkinleştirilirse veya yapılandırılmazsa, kullanıcılar <ph name="PRODUCT_NAME" /> yazdırma iletişim kutusundan <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> öğesine yazdırma işlemi gerçekleştirebilir.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa, kullanıcılar <ph name="PRODUCT_NAME" /> yazdırma iletişim kutusundan <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> öğesine yazdırma işlemi gerçekleştiremez</translation>
<translation id="7053678646221257043">Bu politika, etkinleştirilirse yer işaretlerinin geçerli varsayılan tarayıcıdan içe aktarılmasını zorlar. Etkinleştirilirse, bu politika içe aktarma iletişim kutusunu da etkiler.
Devre dışı bırakılırsa, hiçbir yer işareti içe aktarılmaz.
Ayarlanmazsa, kullanıcıdan içe aktarma işlemini gerçekleştirmesi istenebilir veya içe aktarma otomatik olarak gerçekleşebilir.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Bu sitelerde pop-up'lara izin ver</translation>
<translation id="706669471845501145">Sitelerin masaüstü bildirimi göstermesine izin ver</translation>
<translation id="7072406291414141328">Ağ bant genişliğini daraltmayı etkinleştirir</translation>
<translation id="7079519252486108041">Bu sitelerde pop-up'ları engelle</translation>
<translation id="7091198954851103976">Yetkilendirme gerektiren eklentileri her zaman çalıştırır</translation>
<translation id="7106631983877564505"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cihazları boştayken veya askıya alındığında kilidi etkinleştir.
Bu ayarı etkinleştirirseniz uykudaki cihazlarının kilidini açabilmeleri için kullanıcılardan şifre girmeleri istenir.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız uykudaki cihazlarını uyandırmaları için kullanıcılardan şifre istenmez.
Bu ayarı etkinleştirir veya devre dışı bırakırsanız kullanıcılar bu ayarı değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Politika ayarlanmadan bırakılırsa kullanıcı, cihazın kilidini açmak için şifre sorulup sorulmayacağını belirleyebilir.</translation>
<translation id="7115494316187648452">OS girişi sırasında bir <ph name="PRODUCT_NAME" /> işleminin başlatılıp başlatılmayacağını ve son tarayıcı penceresi kapatılsa dahi çalışmaya devam edip etmeyeceğini belirler. Bu şekilde etkin olmaya devam eden işlemler, arka plan uygulamalarının ve oturum çerezleri dahil olmak üzere geçerli göz atma oturumunun etkin kalmasına olanak verir. Arka plan işlemleri, sistem tepsisinde bir simge görüntüler ve istendiğinde oradan kapatılabilir.
Bu politika Doğru seçeneğine ayarlanırsa arka plan modu etkinleştirilir ve tarayıcı ayarlarında kullanıcı tarafından kontrol edilemez.
Bu politika Yanlış seçeneğine ayarlanırsa arka plan modu devre dışı bırakılır ve tarayıcı ayarlarında kullanıcı tarafından kontrol edilemez.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa arka plan modu ilk başta devre dışı bırakılır ve tarayıcı ayarlarında kullanıcı tarafından kontrol edilebilir.</translation>
<translation id="7128918109610518786"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından başlatıcı çubuğunda sabitlenmiş uygulamalar olarak gösterilen uygulama tanımlayıcılarını listeler.
Bu politika yapılandırılırsa, uygulama seti sabittir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, kullanıcı başlatıcıdaki sabitlenmiş uygulamalar listesini değiştirebilir.</translation>
<translation id="7132877481099023201">Soru sorulmadan video yakalama cihazlarına erişim verilecek URL'ler</translation>
<translation id="7167436895080860385">Kullanıcıların şifreleri Şifre Yöneticisi'nde görüntülemelerine izin ver (kullanımdan kalktı)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Geçici profil</translation>
<translation id="717630378807352957">Yapılandırma dosyasındaki tüm yazıcılara izin verin.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Güncellemeler için izin verilen bağlantı türleri</translation>
<translation id="7194407337890404814">Varsayılan arama sağlayıcının adı</translation>
<translation id="7199300565886109054">Yalnızca oturum için olan çerezleri ayarlamasına izin verilen siteleri belirten URL kalıplarının listesini oluşturmanıza olanak verir.
Bu politikanın ayarlanmadan bırakılması durumunda tüm siteler için kullanılacak değer, "DefaultCookiesSetting" politikası ayarlanmışsa bu politikadaki, ayarlanmamışsa kullanıcının kişisel yapılandırmasındaki genel varsayılan değerdir.
<ph name="PRODUCT_NAME" /> "arka plan modunda" çalışıyorsa, son tarayıcı penceresi de kapatıldığında oturum kapatılmayabilir ve tarayıcıdan çıkılana kadar etkin olarak kalabilir. Bu çalışma biçimini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen "BackgroundModeEnabled" politikasına bakın.
"RestoreOnStartup" politikası önceki oturumlara ilişkin URL'leri geri yükleyecek şekilde ayarlanmışsa bu politika yoksayılır ve o siteler için çerezler kalıcı olarak depolanır.</translation>
<translation id="7202925763179776247">İndirme kısıtlamalarına izin ver</translation>
<translation id="7207095846245296855">Google Güvenli Arama'yı zorla</translation>
<translation id="7216442368414164495">Kullanıcıların Güvenli Tarama genişletilmiş raporlamasını etkinleştirmesine izin ver</translation>
<translation id="7234280155140786597">Yasak yerel mesajlaşma ana makinelerinin adları (veya hepsi için *)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Giriş ekranında etkinleştirilen ekran büyütecinin varsayılan türünü ayarla.
Bu politika ayarlanırsa, giriş ekranı gösterildiğinde etkinleştirilen ekran büyütecinin türünü denetler. Politika "Yok" olarak ayarlanırsa, ekran büyüteci devre dışı bırakılır.
Bu politikayı ayarlarsanız, kullanıcılar ekran büyütecini etkinleştirip veya devre dışı bırakıp geçici olarak politikayı geçersiz kılabilir. Ancak, kullanıcının seçimi kalıcı değildir ve giriş ekranı yeniden gösterildiğinde veya kullanıcı giriş ekranında bir dakika boşta kalırsa varsayılan değer geri yüklenir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, giriş ekranı ilk kez gösterildiğinde ekran büyüteci devre dışı olur. Kullanıcılar ekran büyütecini her zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve giriş ekranındaki ekran büyütecinin durumu kullanıcılar arasında kalıcıdır.</translation>
<translation id="7249828445670652637">ARC uygulamalarına ilişkin <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> CA sertifikalarını etkinleştir</translation>
<translation id="7258823566580374486">Uzaktan erişen ana makinelerin perdelenmesini etkinleştirme</translation>
<translation id="7260277299188117560">p2p otomatik güncellemesi etkin</translation>
<translation id="7261252191178797385">Cihaz duvar kağıdı resmi</translation>
<translation id="7267809745244694722">Medya tuşları varsayılan olarak işlev tuşlarına ayarlanır</translation>
<translation id="7271085005502526897">İlk çalıştırmada ana sayfayı varsayılan tarayıcıdan içe aktar</translation>
<translation id="7273823081800296768">Bu ayar etkinleştirilirse veya yapılandırılmazsa, kullanıcılar bağlantı zamanında istemcileri ve ana makineleri eşleştirmeyi seçebilir, bu da her defasında PIN girme gereğini ortadan kaldırır.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa, bu özellik kullanılamaz.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Yönetilen Yer İşaretleri</translation>
<translation id="7295019613773647480">Denetlenen kullanıcıları etkinleştir</translation>
<translation id="7301543427086558500">Arama motorundan arama terimlerini çıkartmak için kullanılabilecek alternatif URL'lerin bir listesini belirtir. URL'ler, arama terimlerinin çıkartılmasında kullanılacak <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> dizesini içermelidir.
Bu politika isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa, arama terimlerini çıkartmak için herhangi bir alternatif URL kullanılmaz.
Bu politika yalnızca 'DefaultSearchProviderEnabled' politikası etkinleştirilirse uygulanır.</translation>
<translation id="7302043767260300182">AC güçle çalışırken ekran kilidi gecikmesi</translation>
<translation id="7311458740754205918">Bunun için doğru (true) değeri ayarlanır veya herhangi bir değer belirtilmezse Yeni Sekme sayfasında kullanıcının tarama geçmişi, ilgi alanları veya konumuna dayalı içerik önerileri gösterilebilir.
Bu politika yanlış (false) değerine ayarlanırsa Yeni Sekme sayfasında, otomatik oluşturulan içerik önerileri gösterilmez.</translation>
<translation id="7323896582714668701"><ph name="PRODUCT_NAME" /> için ek komut satırı parametreleri</translation>
<translation id="7326394567531622570">Wipe (2 değeri) seçeneğine benzer, ancak kullanıcının tekrar oturum açmak zorunda kalmaması için giriş jetonlarını saklar.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Pil gücüyle çalışırken, ekran kapatılmadan önce kullanıcı girişi olmadan geçecek süreyi belirtir.
Bu politika sıfırdan büyük bir değere ayarlanırsa, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından ekran kapatılmadan önce kullanıcının ne kadar süre boşta kalması gerektiğini belirtir.
Bu politika sıfıra ayarlanırsa, kullanıcı boşta kaldığında <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ekranı kapatmaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan süre kullanılır.
Politika değeri milisaniye olarak belirtilmelidir. Değerler boşta kalma gecikmesinden küçük veya ona eşit olacak şekilde bir aralığa sıkıştırılır.</translation>
<translation id="7329968046053403405"><ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> kimlik doğrulamasını (örneğin, Kerberos kimlik doğrulaması) destekleyen Android kimlik doğrulama uygulamasının sağladığı hesapların türünü belirtir. Bu bilgiler Kimlik Doğrulama uygulamasının tedarikçisinden edinilebilir. Daha fazla bilgi için https://goo.gl/hajyfN adresine bakın.
Hiçbir ayar sağlanmamışsa <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> kimlik doğrulaması Android'de devre dışı bırakılır.</translation>
<translation id="7331962793961469250">True değerine ayarlandığında, Chrome Web Mağazası uygulamalarına ilişkin tanıtımlar yeni sekme sayfasında görünmez.
Bu seçeneğin False değerine ayarlanması veya ayarlanmadan bırakılması, Chrome Web Mağazası uygulamalarına ilişkin tanıtımların yeni sekme sayfasında görünmesine neden olur</translation>
<translation id="7332963785317884918">Bu politika kullanımdan kaldırılmıştır. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> her zaman "RemoveLRU" temizleme stratejisini kullanır.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cihazlardaki otomatik temizleme davranışını kontrol eder. Otomatik temizleme, kullanılabilir disk alanı kritik bir düzeye eriştiğinde bir miktar disk alanını boşaltmak için tetiklenir.
Bu politika "RemoveLRU" olarak ayarlanırsa, otomatik temizleme yeterli disk alanı oluşuncaya kadar en eski oturum açan kullanıcıdan başlayarak kullanıcıları sırayla kaldırır.
Bu politika "RemoveLRUIfDormant" olarak ayarlanırsa, otomatik temizleme yeterli disk alanı oluşuncaya kadar en eski oturum açan kullanıcıdan başlayarak en az 3 aydır oturum açmayan kullanıcıları sırayla kaldırır.
Bu politika ayarlanmazsa, otomatik temizleme varsayılan yerleşik stratejiyi kullanır. Şu an bu "RemoveLRUIfDormant" stratejisidir.</translation>
<translation id="7336878834592315572">Oturum süresince çerezleri tutma</translation>
<translation id="7340034977315324840">Cihaz etkinlik zamanlarını rapor et</translation>
<translation id="7343497214039883642">Cihazlar için kurumsal yazıcı yapılandırma dosyası</translation>
<translation id="7384999953864505698">QUIC protokolüne izin verir</translation>
<translation id="7417972229667085380">Sunum modundayken boşta gecikme süresini ölçekleme yüzdesi (kullanımdan kaldırıldı)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Medya disk önbelleği boyutunu bayt olarak ayarla</translation>
<translation id="7424751532654212117">Devre dışı bırakılmış eklentiler listesinin istisnalar listesi</translation>
<translation id="7426112309807051726"><ph name="TLS_FALSE_START" /> optimizasyonunun devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını belirtir. Geçmişteki sebeplerden dolayı, bu politikaya DisableSSLRecordSplitting adı verilmiştir.
Bu politika ayarlanmazsa veya yanlış seçeneğine ayarlanırsa <ph name="TLS_FALSE_START" /> özelliği etkinleştirilir. Doğru seçeneğine ayarlanırsa <ph name="TLS_FALSE_START" /> özelliği devre dışı olur.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Anında Arama'yı etkinleştir</translation>
<translation id="7443616896860707393">Çapraz kökenli HTTP Basic Auth bilgi istemleri</translation>
<translation id="7469554574977894907">Arama önerilerini etkinleştir</translation>
<translation id="7474249562477552702">Yerel güven bağlantıları tarafından yayınlanan SHA-1 imzalı sertifikalara izin verilip verilmeyeceği</translation>
<translation id="7485481791539008776">Varsayılan yazıcı seçimi için kurallar</translation>
<translation id="749556411189861380">Kayıtlı cihazların OS ve ürün yazılımı sürümünü bildirin.
Bu ayar ayarlanmaz veya Doğru (True) değerine ayarlanırsa kayıtlı cihazlar OS ve ürün yazılımı sürümünü belirli aralıklarla bildirir. Bu ayar Yanlış (False) değerine ayarlanırsa sürüm bilgileri bildirilmez.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Bu politika doğru seçeneğine ayarlanırsa veya ayarlanmadan bırakılırsa <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde QUIC protokolünün kullanımına izin verilir.
Bu politika yanlış seçeneğine ayarlanırsa QUIC protokolünün kullanımına izin verilmez.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Bu sitelerde anahtar oluşturmaya izin ver</translation>
<translation id="7529100000224450960">Pop-up açmasına izin verilen siteleri belirten bir URL kalıpları listesi ayarlamanıza olanak tanır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'DefaultPopupsSetting' politikası ayarlandıysa buradaki değer, aksi takdirde kullanıcının kişisel yapılandırması tüm siteler için genel varsayılan değer olarak kullanılır.</translation>
<translation id="7529144158022474049">Dağılım faktörünü otomatik güncelle</translation>
<translation id="7534199150025803530">Bu politikanın Android Google Drive uygulaması üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Drive'ın hücresel bağlantılarda kullanılmasını engellemek isterseniz, Android Google Drive uygulamasının yüklenmesine izin vermemeniz gerekir.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Bu politika ayarlandığında, ayarın değerine bağlı olarak giriş kimlik doğrulama akışında aşağıdaki yollardan biri kullanılır:
GAIA seçeneğine ayarlanırsa, giriş işlemi normal GAIA kimlik doğrulama akışıyla yapılır.
SAML_INTERSTITIAL seçeneğine ayarlanırsa, giriş işleminde bir geçiş ekranı görüntülenerek kullanıcıya cihazın kaydolduğu alan adının SAML IdP'sini kullanarak giriş işlemine devam etme veya normal GAIA giriş akışına geri dönme seçeneği sunulur.</translation>
<translation id="757395965347379751">Bu ayar etkinleştirildiğinde <ph name="PRODUCT_NAME" />, başarılı bir şekilde doğrulanan ve yerel olarak yüklenmiş CA sertifikalarıyla zincirleme bağlantı kuran SHA-1 imzalı sertifikalara izin verir.
Bu politikanın, SHA-1 imzalarına izin veren işletim sistemi sertifika doğrulama yığınına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bir işletim sistemi güncellemesi, işletim sisteminin SHA-1 sertifikalarını işleme şeklini değiştirirse bu politikanın etkisi ortadan kalkabilir. Bunun yanı sıra, bu politika kurumlara SHA-1'i kullanımdan kaldırmaları için zaman kazandıran geçici bir çözüm sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu politika, 1 Ocak 2019'da veya buna yakın bir tarihte kaldırılacaktır.
Bu politika ayarlanmazsa veya yanlış seçeneğine ayarlanırsa <ph name="PRODUCT_NAME" />, SHA-1'in kullanımdan kaldırılmasına yönelik herkese açık şekilde yapılan duyuruları takip eder.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Önbelleğe alınan dosyaları diskte depolamak için <ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından kullanılacak önbellek boyutunu yapılandırır.
Bu politikayı ayarlarsanız kullanıcı "--disk-cache-size" bayrağını belirtmiş olsun veya olmasın, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sağlanan önbellek boyutunu kullanır. Bu politikada belirtilen değer kesin bir sınır değil, daha çok önbellek sistemi için bir öneridir. Birkaç mega baytın altındaki her değer çok küçük sayılır ve mantıklı bir minimum sayı olacak şekilde ayarlanır.
Bu politikanın değeri 0 olursa varsayılan önbellek boyutu kullanılır, ancak kullanıcı bu değeri değiştiremez.
Bu politika ayarlanmazsa varsayılan boyut kullanılır ve kullanıcı --disk-cache-size bayrağıyla bu değeri geçersiz kılabilir.</translation>
<translation id="7604169113182304895">Android uygulamaları, kendi tercihleriyle bu listeye uymaya karar verebilir. Bu uygulamaları listeye uymaya zorlayamazsınız.</translation>
<translation id="7612157962821894603"><ph name="PRODUCT_NAME" /> başlatılırken uygulanan sistem genelindeki işaretler</translation>
<translation id="7614663184588396421">Devre dışı bırakılmış protokol şemalarının listesi</translation>
<translation id="7617319494457709698">Bu politika, uzaktan doğrulama için <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> işlevini kullanmasına izin verilen uzantıları belirtir. API'yi kullanmak için uzantılar bu listeye eklenmelidir.
Bir uzantı listede yoksa veya liste ayarlanmamışsa API'ye yapılan çağrılar başarısız olur ve hata kodu görüntülenir.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Bu cihazın kilitlenmesi gereken yayın kanalını belirtir.</translation>
<translation id="7632724434767231364">GSSAPI kitaplığı adı</translation>
<translation id="7635471475589566552"><ph name="PRODUCT_NAME" /> içindeki uygulama yerel ayarını yapılandırır ve kullanıcıların yerel ayarı değiştirmelerini önler.
Bu ayarı etkinleştirirseniz, <ph name="PRODUCT_NAME" /> belirtilen yerel ayarı kullanır. Yapılandırılmış olan yerel ayar desteklenmiyorsa yerine 'en-US' kullanılır.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa veya yapılandırılmazsa, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ya kullanıcının belirttiği tercih edilen yerel ayarı (yapılandırıldıysa), ya sistem yerel ayarını ya da yedek yerel ayarı ('en-US') kullanır.</translation>
<translation id="7651739109954974365">Veri dolaşımının etkin olup olmayacağını belirler. True olarak ayarlanırsa, veri dolaşımına izin verilir. Hiç ayarlanmazsa veya false değerine ayarlanırsa, veri dolaşımına izin verilmez.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Dinamik Politika Yenileme</translation>
<translation id="7694807474048279351"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> güncellemesi uygulandıktan sonra otomatik yeniden başlatma planla.
Bu politika true (doğru) olarak ayarlandığında, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> güncellemesi uygulandıktan sonra güncelleme işleminin tamamlanması için otomatik yeniden başlatma gerekliyse bir otomatik yeniden başlatma planlanır. Yeniden başlatma derhal planlanır, ancak kullanıcı o an cihazı kullanıyorsa bu işlem cihaz üzerinden 24 saate kadar geciktirilebilir.
Bu politika false (yanlış) olarak ayarlandığında, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> güncellemesi uygulandıktan sonra otomatik yeniden başlatma planlanmaz. Güncelleme işlemi, kullanıcı cihazı gelecek sefer yeniden başlattığında tamamlanır.
Bu politikayı ayarlarsanız, kullanıcılar politika üzerinde değişiklik yapamaz ve politikayı geçersiz kılamaz.
Not: Şu an için, otomatik yeniden başlatmalar yalnızca giriş ekranı gösteriliyorsa veya bir kiosk uygulama oturumu devam ediyorsa etkinleştirilir. Bu durum gelecekte değişecektir ve politika, herhangi bir özel türden oturumun devam edip etmediğinden bağımsız olarak her zaman uygulanacaktır.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Uygulamalar ve Uzantılar için önbellek boyutunu ayarla (bayt olarak)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Ana makineye erişime izin verileceğini (doğru) veya engelleneceğini (yanlış) belirten bir boole bayrağına ana makine adlarını eşleyen bir sözlük.
Bu politika <ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından dahili kullanım içindir.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Bir site kamera ve/veya mikrofona erişmek istediğinde her zaman sor</translation>
<translation id="7713608076604149344">İndirme kısıtlamaları</translation>
<translation id="7715711044277116530">Sunum modunda ekranın kararma gecikmesinin ölçekleneceği yüzde</translation>
<translation id="7717938661004793600"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> erişilebilirlik özelliklerini yapılandır.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Bu politika, HTTP için 80 dışındaki bağlantı noktalarında ve HTTPS için 443 dışındaki bağlantı noktalarında HTTP/0.9 desteğini etkinleştirir.
Bu politika varsayılan olarak devre dışıdır ve etkinleştirilirse kullanıcıları https://crbug.com/600352 adresinde belirtilen güvenlik sorununa karşı açık durumda bırakır.
Bu politika, işletmelere mevcut sunucularını HTTP/0.9 dışındaki bir sürüme taşımaları için fırsat vermek amacıyla tasarlanmıştır ve ileride kaldırılacaktır.
Bu politika ayarlanmazsa HTTP/0.9, varsayılan olmayan bağlantı noktalarında devre dışı bırakılır.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Uzaktan erişim ana makineleri için, kullanıcı tarafından belirlenen PIN yerine iki öğeli kimlik doğrulamayı etkinleştirir.
Bu ayar etkinleştirilirse, kullanıcıların bir ana makineye erişirken geçerli bir iki öğeli kimlik doğrulama kodu sağlamaları gerekir.
Bu ayar devre dışı bırakılır veya ayarlanmazsa, iki öğeli kimlik doğrulama etkinleştirilmez ve varsayılan davranış olan kullanıcı tanımlı bir PIN kullanılır.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Yeni Sekme Sayfasını aç</translation>
<translation id="7754704193130578113">İndirmeden önce her dosyanın nereye kaydedileceğini sor</translation>
<translation id="7761446981238915769">Giriş ekranında, yüklü uygulamaların listesini yapılandır</translation>
<translation id="7761526206824804472">Herkese açık bir oturum için önerilen yerel ayarlardan bir veya daha fazlasını yapılandırarak, kullanıcıların bunlardan birini kolayca seçmelerine olanak verir.
Kullanıcı herkese açık bir oturumu başlatmadan önce bir yerel ayar ve klavye düzeni seçebilir. Varsayılan olarak, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından desteklenen tüm yerel ayarlar alfabetik sırayla listelenir. Önerilen yerel ayarlardan bir grubu listenin başına taşımak için bu politikayı kullanabilirsiniz.
Bu politika ayarlanmazsa, geçerli kullanıcı arayüzü yerel ayarı önceden seçilir.
Bu politika ayarlanırsa, önerilen yerel ayarlar listenin başına taşınır ve geri kalan yerel ayarlardan görsel olarak ayrılır. Önerilen yerel ayarlar politikada göründükleri sırayla listelenir. Önerilen ilk yerel ayar önceden seçilmiştir.
Birden fazla önerilen yerel ayar varsa, kullanıcıların bu yerel ayarlardan birini seçmek isteyeceği varsayılır. Herkese açık bir oturum başlatılırken, yerel ayar ve klavye düzeni seçimi göze çarpacak şekilde sunulur. Aksi takdirde, çoğu kullanıcının önceden seçilmiş olan yerel ayarı kullanmak isteyeceği varsayılır. Herkese açık bir oturum başlatılırken yerel ayar ve klavye düzeni seçimi fazla göze çarpacak şekilde sunulmaz.
Bu politika ayarlandığında ve otomatik giriş etkinleştirildiğinde (bkz. |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ve |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay| politikaları), otomatik olarak başlatılan herkese açık oturum için ilk önerilen yerel ayar ve bu yerel ayarla eşleşen en popüler klavye düzeni kullanılır.
Önceden seçilmiş olan klavye düzeni her zaman, önceden seçilmiş yerel ayarla eşleşen en popüler düzen olur.
Bu politika ancak öneri olarak ayarlanabilir. Önerilen yerel ayarları en üste taşımak için bu politikayı kullanabilirsiniz, ancak kullanıcıların oturumları için <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından desteklenen herhangi bir yerel ayarı seçmesine her zaman izin verilir.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Web sitelerinin resimleri görüntülemelerine izin verilip verilmeyeceğini ayarlamanıza olanak tanır. Resimlerin görüntülenmesine tüm web siteleri için izin verilebilir veya bu işlev tüm web siteleri için reddedilebilir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, 'AllowImages' politikası kullanılır ve kullanıcı bunu değiştirebilir.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> İşletim sistemi güncellemeleri için kullanılmasına izin verilen bağlantı türleri. İşletim sistemi güncellemeleri, boyutları nedeniyle muhtemelen bağlantı üzerine ağır yük getirir ve ek maliyete neden olabilir. Bu nedenle, aralarında WiMax, Bluetooth ve Hücresel bağlantıların da yer aldığı, pahalı kabul edilen bağlantı türleri için şu anda varsayılan olarak etkin değildir.
Tanınan bağlantı türü tanıtıcıları şunlardır: "ethernet", "wifi", "wimax", "bluetooth" ve "cellular".</translation>
<translation id="7763614521440615342">Yeni Sekme sayfasında içerik önerileri göster</translation>
<translation id="7774768074957326919">Sistem proxy ayarlarını kullan</translation>
<translation id="7775831859772431793">Proxy sunucunun URL'sini burada belirtebilirsiniz.
Bu politika yalnızca "Proxy sunucu ayarlarının nasıl belirtileceğini seçin" alanı için manuel proxy ayarlarını seçtiyseniz etkili olur.
Proxy politikalarını ayarlamak için başka bir mod seçtiyseniz bu politikayı ayarlamadan bırakmanız gerekir.
Diğer seçenekler ve ayrıntılı örnekler için şu sayfayı ziyaret edin:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="7781069478569868053">Yeni Sekme Sayfası</translation>
<translation id="7788511847830146438">Her Profil İçin Ayrı</translation>
<translation id="7801886189430766248">Bu politika doğru (true) değerine ayarlandığında, Android uygulama verileri Android Backup sunucularına yüklenir ve uyumlu uygulamaların yeniden yüklenmelerinin ardından buradan geri yüklenir.
Bu politika yanlış (false) değerine ayarlandığında, Android Backup Service kapatılır.
Bu ayar yapılandırılırsa kullanıcılar ayarı kendileri değiştiremez.
Bu ayar yapılandırılmazsa kullanıcılar Android Backup Service'ı Android Ayarları uygulamasından açıp kapatabilir.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Giriş ekranında yüksek kontrast modunun varsayılan durumunu ayarla</translation>
<translation id="7822837118545582721">Bu politika doğru (true) değerine ayarlandığında, kullanıcılar harici depolama cihazlarına hiçbir şey yazamaz.
Bu ayar yanlış (false) değerine ayarlanırsa veya yapılandırılmazsa, kullanıcılar fiziksel olarak yazılabilir harici depolama cihazlarında dosya oluşturabilir ve mevcut dosyalarda değişiklik yapabilir.
ExternalStorageDisabled politikası, bu politikadan önceliklidir. ExternalStorageDisabled doğru (true) değerine ayarlanırsa harici depolama birimine tüm erişim devre dışı kalır ve bu politika yoksayılır.
Bu politika için yapılan dinamik yenileme, M56 ve sonraki sürümlerde desteklenir.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Bir politika iptalinin alınmasıyla cihaz yönetimi hizmetinden yeni politikanın getirilmesi arasındaki maksimum gecikmeyi milisaniye olarak belirtir.
Bu politika ayarlanırsa, varsayılan 5000 milisaniye değeri geçersiz olur. Bu politika için geçerli değerler 1000 (1 saniye) - 300000 (5 dakika) arasıdır. Bu aralık dışındaki değerler ilgili sınıra ayarlanır.
Bu politika ayarlanmazsa, <ph name="PRODUCT_NAME" /> varsayılan 5000 milisaniye değerini kullanır.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Yedek olarak kullanılacak minimum TLS sürümü</translation>
<translation id="7842869978353666042">Google Drive seçeneklerini yapılandırma</translation>
<translation id="7843525027689416831">Başlatıldığında <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününe uygulanacak işaretleri belirtir. Belirtilen işaretler, yalnızca giriş ekranında uygulanır. Bu politika aracılığıyla ayarlanan işaretler, kullanıcı oturumlarına yayılmaz.</translation>
<translation id="7844537954833753199"><ph name="PRODUCT_NAME" /> için uzantı yönetimi ayarlarını yapılandırır.
Bu politika, uzantıyla ilgili mevcut politikaların kontrol ettiği ayarlar da dahil olmak üzere çeşitli ayarları denetler. Bu politikayla birlikte ayarlanan eski politikalar geçersiz kılınır.
Bu politika, bir uzantı kimliğini veya güncelleme URL'sini kendi yapılandırmasıyla eşleştirir. Uzantı kimliği kullanıldığında, yapılandırma sadece belirtilen uzantıya uygulanır. Özel <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> kimliği için varsayılan bir yapılandırma ayarlanabilir ve bu, politikada ayarlanmış özel bir yapılandırmaya sahip olmayan tüm uzantılara uygulanır. Bir güncelleme URL'si kullanıldığında yapılandırma, <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" /> adresinde açıklandığı gibi, bu uzantının manifest dosyasında tamamen aynı güncelleme URL'sine sahip tüm uzantılara uygulanır.
Her bir uzantının (veya aynı güncelleme URL'sine sahip uzantıların) yapılandırması aşağıda açıklanan alanların yer aldığı ayrı bir sözlüktür.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: Uzantı için yükleme modunu belirten bir dizeye eşler. Geçerli dizeler şunlardır:
* <ph name="ALLOWED" />: Kullanıcının uzantıyı yüklemesine izin verir. Bu varsayılan davranıştır.
* <ph name="BLOCKED" />: Uzantının yüklenmesini engeller.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: Uzantı otomatik olarak yüklenir ve kullanıcı tarafından kaldırılamaz.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: Uzantı otomatik olarak yüklenir, ancak kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabilir.
<ph name="INSTALLTION_MODE" />, <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> uzantısı dahil olmak üzere birden fazla uzantı ve aynı güncelleme URL'sine sahip uzantılar için de (varsayılan ayarlar olarak) yapılandırılabilir. Bu durumda sadece <ph name="ALLOWED" /> ve <ph name="BLOCKED" /> değerleri kullanılabilir.
Mod <ph name="FORCE_INSTALLED" /> veya <ph name="NORMAL_INSTALLED" /> seçeneğine ayarlanırsa ayrıca <ph name="UPDATE_URL" /> yapılandırılmalıdır. Bu politikada ayarlanmış olan güncelleme URL'sinin sadece ilk yükleme için kullanıldığını unutmayın. Uzantının sonraki güncellemelerinde, uzantının manifest dosyasında belirtilen güncelleme URL'si kullanılır. Güncelleme URL'si, yukarıda belirtildiği gibi bir Güncelleme Manifest XML dokümanını işaret etmelidir.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: Uzantı için engellenen API izinlerini belirten dizeleri barındıran bir listeye eşlenir. İzin adları, <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" /> adresinde açıklandığı gibi, uzantının manifest dosyasında belirtilen izin dizeleri ile aynıdır. Bu ayar <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> uzantısı için de yapılandırılabilir. Uzantı, kara listeye alınmış bir izni gerektiriyorsa yüklemesine izin verilmez. İsteğe bağlı koşul olarak engellenmiş bir izin içeriyorsa normal şekilde işlem yapılır, ancak çakışan izinler istenirse çalışma zamanında otomatik olarak reddedilir.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" /> dizesine benzer, ancak izin listesi tarafından genel olarak engellenmiş olabilecek ve böylece <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> uzantısı için yapılandırılamayan bazı izinler açık şekilde sağlanır. Bu ayarın izinleri uzantılara otomatik olarak vermediğini unutmayın.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: Bir sürüm dizesine eşlenir. Sürüm dizesinin biçimi, <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" /> adresinde açıklandığı gibi, uzantı manifest dosyasında kullanılan biçimle aynıdır. Belirtilen minimum sürümden daha eski sürüme sahip uzantılar devre dışı bırakılır. Bu, yüklenmeye zorlanan uzantılar için de geçerlidir.
Aşağıdaki ayarlar sadece varsayılan <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> yapılandırması için kullanılabilir:
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: Bu listedeki her öğe, uzantı tarzında bir eşleme kalıbıdır (bkz. <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Kullanıcılar bu listedeki bir öğeyle eşleşen herhangi bir URL'den kolayca öğe yükleyebilirler. Bu kalıplar hem <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" /> dosyasının konumuna hem de indirme işleminin başlatıldığı sayfaya (yani yönlendiren) izin vermelidir.
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: Bu ayar, izin verilen ve <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününe yüklenebilen uzantı/uygulama türlerini beyaz listeye ekler. Değer, her biri şunlardan biri olması gereken dizelerden oluşan bir listedir: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Bu türlerle ilgili daha fazla bilgi için <ph name="PRODUCT_NAME" /> uzantılarıyla ilgili dokümanlara bakın.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: Bir kullanıcı bir uzantıyı yüklemeyi dener ancak politika tarafından engellenirse, Chrome Web Mağazası bir genel hata mesajı görüntüler. Bu ayar, hata mesajına metin eklemenize olanak tanır. Bu işlem, kullanıcıları yardım masanıza yönlendirmek, belirli bir uzantının engellenme nedenini açıklamak veya başka bir amaçla kullanılabilir. Bu hata mesajı 1.000 karakterden uzun olursa kesilir.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: Bir uzantının etkileşimde bulunmasının engelleneceği ana makinelerin listesini kabul eder. Bu etkileşim javascript ekleme, webRequest / webNavigation öğelerini değiştirme ve görüntüleme, çerezleri görüntüleme ve değiştirmeyi içerir. Biçim, Eşleşme Kalıplarına (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />) benzer ancak herhangi bir yol (ör. "*://*.example.com") tanımlanamaz. Bu, etkili TLD joker karakterlerini de (ör. "*://example.*") destekler.
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" /> içinde listelenip listelenmediklerinden bağımsız olarak bir uzantının etkileşimde bulunabileceği ana makinelerin bir listesini kabul eder. Bu, <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" /> ile aynı biçimdir.
</translation>
<translation id="787125417158068494">SyncDisabled seçeneğine ayarlanırsa veya hiç yapılandırılmazsa, ARC uygulamaları için <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sertifikaları kullanılamaz.
CopyCaCerts seçeneğine ayarlanırsa ONC tarafından yüklenen ve <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> içeren tüm CA sertifikaları ARC uygulamaları için kullanılabilir.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Bu politika yalnızca perakende modunda etkindir.
Oturum açma ekranında ekran koruyucu olarak kullanılacak uzantının kimliğini belirler. Uzantı, DeviceAppPack politikası kullanılarak bu alan adı için yapılandırılmış AppPack'in bir parçası olmalıdır.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Google Sync'in devre dışı bırakılması, Android Yedekleme ve Geri Yükleme özelliğinin düzgün çalışmamasına neden olur.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Desteklenmeyen OS uyarısını gizle</translation>
<translation id="7912255076272890813">İzin verilen uygulama/uzantı türlerini yapılandır</translation>
<translation id="7915236031252389808">Bir proxy .pac dosyasının URL'sini burada belirtebilirsiniz.
Bu politika yalnızca "Proxy sunucu ayarlarının nasıl belirtileceğini seçin" alanında manuel proxy ayarlarını seçtiyseniz etkili olur.
Proxy politikalarının ayarlanmasıyla ilgili başka bir mod seçtiyseniz bu politikayı ayarlamadan bırakmanız gerekir.
Ayrıntılı örnekler için şu adresi ziyaret edin:
<ph name="PROXY_HELP_URL" /></translation>
<translation id="793134539373873765">OS güncelleme yükleri için p2p'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Doğru seçeneğine ayarlanırsa, cihazlar LAN üzerindeki yükleri paylaşır ve kullanmaya çalışır, bu da İnternet bant genişliği kullanımını ve tıkanıklığını potansiyel olarak azaltır. Güncelleme yükü LAN'da kullanılamıyorsa, cihaz bir güncelleme sunucusundan indirme işlemine geçer. Yanlış seçeneğine ayarlanırsa veya yapılandırılmazsa p2p kullanılmaz.</translation>
<translation id="7933141401888114454">Denetlenen kullanıcılar oluşturmayı etkinleştir</translation>
<translation id="793473937901685727">ARC uygulamaları için sertifika kullanılabilirliğini ayarla</translation>
<translation id="7937766917976512374">Video yakalamaya izin verme veya reddetme</translation>
<translation id="7941975817681987555">Ağ bağlantılarında ağ işlemlerini tahmin etme</translation>
<translation id="7953256619080733119">Yönetilen kullanıcı manuel istisna ana makineleri</translation>
<translation id="7971839631300653352">SSL 3.0</translation>
<translation id="7974114691960514888">Bu politika artık desteklenmiyor.
Bir uzak istemciye bağlanırken STUN ve geçiş sunucularının kullanılabilmesini sağlar.
Bu ayar etkinleştirilirse, bu makine, bir güvenlik duvarıyla ayrılmış olsalar bile uzak ana makineleri keşfedebilir ve bunlara bağlanabilir.
Bu ayar devre dışı bırakılırsa ve giden UDP bağlantılarına güvenlik duvarı tarafından filtre uygulanıyorsa, bu makine yalnızca yerel ağ içindeki ana makinelere bağlanabilir.</translation>
<translation id="7976157349247117979"><ph name="PRODUCT_NAME" /> hedefinin adı</translation>
<translation id="7980227303582973781">Özel kısıtlama yok</translation>
<translation id="7985242821674907985"><ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="802147957407376460">Ekranı 0 derece döndür</translation>
<translation id="8044493735196713914">Rapor cihazı önyükleme modu</translation>
<translation id="8050080920415773384">Yerel Yazdırma</translation>
<translation id="8059164285174960932">Uzaktan erişim istemcilerinin kimlik doğrulama jetonunu edinmesi gerektiği URL</translation>
<translation id="8073243368829195">Smart Lock'un kullanılmasına izin verir</translation>
<translation id="8099880303030573137">Pil gücüyle çalışırken boşta kalma gecikmesi</translation>
<translation id="8102913158860568230">Varsayılan medya akışı ayarı</translation>
<translation id="8104962233214241919">Bu siteler için istemci sertifikalarını otomatik olarak seç</translation>
<translation id="8112122435099806139">Cihaz için kullanılacak saat biçimini belirtir.
Bu politika, giriş ekranında ve kullanıcı oturumlarında varsayılan olarak kullanılacak saat biçimini yapılandırır. Bununla birlikte kullanıcılar, hesaplarındaki saat biçimini geçersiz kılabilirler.
Politika doğru değerine ayarlanırsa cihaz 24 saat biçimini kullanır. Politika yanlış değerine ayarlanırsa cihaz 12 saat biçimini kullanır.
Bu politika ayarlanmazsa cihaz varsayılan olarak 24 saat biçimini kullanır.</translation>
<translation id="8114382167597081590">YouTube'da Kısıtlı Mod'u zorunlu kılma</translation>
<translation id="8118665053362250806">Medya diski önbellek boyutunu ayarla</translation>
<translation id="8124468781472887384">Cihaz yazıcı yapılandırması erişim politikası.</translation>
<translation id="8135937294926049787">AC güçle çalışırken, ekran kapatılmadan önce kullanıcı girişi olmadan geçecek süreyi belirtir.
Bu politika sıfırdan büyük bir değere ayarlanırsa, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tarafından ekran kapatılmadan önce kullanıcının ne kadar süre boşta kalması gerektiğini belirtir.
Bu politika sıfıra ayarlanırsa, kullanıcı boşta kaldığında <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ekranı kapatmaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, varsayılan süre kullanılır.
Politika değeri milisaniye olarak belirtilmelidir. Değerler boşta kalma gecikmesinden küçük veya ona eşit olacak şekilde bir aralığa sıkıştırılır.</translation>
<translation id="8140204717286305802">Türleri ve donanım adresleriyle birlikte ağ arayüzleri listesini sunucuya rapor edin.
Bu politika yanlış değerine ayarlanırsa arayüz listesi rapor edilmez.</translation>
<translation id="8141795997560411818">Bu politika, kullanıcının Android Google Drive uygulamasını kullanmasını engellemez. Google Drive'a erişimi engellemek isterseniz Android Google Drive uygulamasının yüklenmesine de izin vermemeniz gerekir.</translation>
<translation id="8146727383888924340">Kullanıcıların Chrome OS Kaydını kullanarak tekliflerden yararlanmasına izin ver</translation>
<translation id="8148785525797916822"><ph name="PRODUCT_NAME" />, artık desteklenmeyen bir bilgisayarda veya işletim sisteminde çalışırken görüntülenen uyarıyı gizler.</translation>
<translation id="8148901634826284024">Yüksek kontrast modu erişilebilirlik özelliğini etkinleştir.
Bu politika true (doğru) olarak ayarlanırsa, yüksek kontrast modu her zaman etkin olur.
Bu politika false (yanlış) olarak ayarlanırsa, yüksek kontrast modu her zaman devre dışı olur.
Bu politikayı ayarlarsanız, kullanıcılar bunu değiştiremez ve geçersiz kılamaz.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, başlangıçta yüksek kontrast modu devre dışıdır, ancak istenildiğinde kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir.</translation>
<translation id="815061180603915310">Bu politika etkinleştirilirse profil geçici moda geçmeye zorlanır. Bu politika bir OS politikası olarak belirlenirse (ör. Windows'da GPO) sistemdeki tüm profiller için geçerli olur; Bulut politikası olarak belirlenirse yalnızca yönetilen hesapla oturum açılan bir profil için geçerli olur.
Bu modda, profil verileri disk üzerinde sadece kullanıcının oturumu süresince kalır. Tarayıcı geçmişi gibi özellikler, uzantılar ve uzantıların verilerinin yanı sıra çerezler ve web veritabanları gibi web verileri tarayıcı kapandıktan sonra saklanmaz. Ancak bu durum, kullanıcının verileri manuel olarak diske indirmesine, sayfaları kaydetmesine veya yazdırmasına engel olmaz.
Kullanıcı, senkronizasyonu etkinleştirmişse tüm bu veriler normal profillerde olduğu gibi kullanıcının senkronizasyon profilinde saklanır. Politika tarafından açıkça devre dışı bırakılmamışsa gizli mod da kullanılabilir.
Politika devre dışı olarak ayarlanırsa veya ayarlanmadan bırakılırsa oturum açıldığında normal profiller kullanılır.</translation>
<translation id="8158758865057576716"><ph name="PRODUCT_NAME" /> profil verileri için dolaşım kopyalarının oluşturulmasını etkinleştir.</translation>
<translation id="8170878842291747619"><ph name="PRODUCT_NAME" /> üzerinde entegre Google Çeviri hizmetini sağlar.
Bu ayarı etkinleştirirseniz <ph name="PRODUCT_NAME" />, uygun durumlarda sayfayı kullanıcı için çevirmeyi öneren entegre bir araç çubuğu gösterir.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar çeviri çubuğunu hiçbir zaman görmez.
Bu ayarı etkinleştirir veya devre dışı bırakırsanız, kullanıcılar <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürünündeki bu ayarı değiştiremez veya geçersiz kılamaz.
Bu ayar ayarlanmadan bırakılırsa, bu işlevin kullanılıp kullanılmayacağına kullanıcı karar verebilir.</translation>
<translation id="817455428376641507">Listelenen URL'lere, URL kara listesindeki istisnalar olarak erişilmesine olanak tanır.
Bu listenin giriş biçimi için URL kara liste politikasının açıklamasına bakın.
Bu politika, kısıtlayıcı kara listelere istisnalar açmak için kullanılabilir. Örneğin, tüm istekleri engellemek için '*' kara listeye alınabilir ve bu politika, sınırlı sayıda URL'nin bulunduğu bir listeye erişilmesine izin vermek için kullanılabilir. Belirli şemalara, diğer alan adlarının alt alan adlarına, bağlantı noktalarına veya belirli yollara istisnalar açmak için kullanılabilir.
En özel filtre, bir URL'nin engellendiğini veya URL'ye izin verildiğini belirler. Beyaz liste, kara listeye göre önceliklidir.
Bu politika 1000 girişle sınırlıdır; sonraki girişler yoksayılır.
Bu politika ayarlanmazsa, kara listenin 'URLBlacklist' politikasına göre hiçbir istisnası olmaz.</translation>
<translation id="8176035528522326671">Kurumsal kullanıcının sadece birincil çok profilli kullanıcı olmasına izin ver (Kurumsal olarak yönetilen kullanıcılar için varsayılan çalışma biçimidir)</translation>
<translation id="8214600119442850823">Şifre yöneticisini yapılandırır.</translation>
<translation id="8244525275280476362">Bir politika iptal edildikten sonra maksimum getirme gecikmesi</translation>
<translation id="8256688113167012935">Hesap adının (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />) ilgili cihaz-yerel hesap için giriş ekranında görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder.
Bu politika ayarlanırsa, giriş ekranı tarafından, ilgili cihaz-yerel hesap için resimle giriş seçicisinde belirtilen dize kullanılır.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, giriş ekranında görünen ad olarak cihaz-yerel hesabın e-posta hesap kimliğini kullanır.
Bu politika normal kullanıcı hesaplarında yoksayılır.</translation>
<translation id="8279832363395120715">https:// URL'lerini, proxy çözümlemesi sırasında <ph name="PRODUCT_NAME" /> tarafından kullanılan PAC (Proxy Otomatik Yapılandırması) komut dosyalarına geçirmeden önce URL'lerin gizlilik ve güvenlik açısından hassas bölümlerini ayırır.
Doğru (True) değerine ayarlandığında güvenlik özelliği etkinleştirilir ve
https:// URL'leri bir PAC komut dosyasına gönderilmeden önce ayrılır.
Bu şekilde, PAC komut dosyası normalde şifrelenmiş kanalla korunan
verileri (URL'nin yolu ve sorgu gibi) görüntüleyemez.
Politika Yanlış (False) değerine ayarlandığında, güvenlik özelliği devre dışı
bırakılır ve PAC komut dosyalarına https:// URL'sinin tüm bileşenlerini
görüntüleme izni verilir. Bu ayar, kaynağından bağımsız olarak tüm
PAC komut dosyaları için geçerlidir (güvenli olmayan bir aktarım üzerinden
getirilenlerin yanı sıra WPAD üzerinden güvenli olmayan bir şekilde
keşfedilenler için de geçerlidir).
Bu politika varsayılan olarak Doğru (True) değerine ayarlanır (güvenlik
özelliği etkindir). Bunun tek istisnası, politikanın şu anda Yanlış (False)
değerinde çalıştırıldığı Chrome OS kurumsal kullanıcılarıdır.
Bu politikanın Doğru (True) değerine ayarlanması önerilir. Politikanın
Yanlış (False) değerine ayarlanmasının tek nedeni, mevcut PAC komut
dosyalarıyla bir uyumluluk sorununa neden olabilmesidir.
İleride bu geçersiz kılmanın kaldırılması istenmektedir.</translation>
<translation id="8285435910062771358">Tam ekran büyüteci etkin</translation>
<translation id="8288199156259560552">Android Google Konum Hizmetini Etkinleştir</translation>
<translation id="8294750666104911727">Normalde, "ChromeFrameRendererSettings" politikası ne olursa olsun, chrome=1 olarak ayarlanmış X-UA Uyumlu sayfalar <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ile oluşturulur.
Bu ayarı etkinleştirirseniz sayfalarda meta etiketler taranmaz.
Bu ayarı devre dışı bırakırsanız sayfalardaki meta etiketler taranır.
Bu politika ayarlanmazsa sayfalarda meta etiketler taranır.</translation>
<translation id="8300455783946254851">Doğru değerine ayarlandığında, hücresel bağlantı kullanılırken <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, Files uygulamasında Google Drive senkronizasyonunu devre dışı bırakır. Bu durumda, veriler yalnızca Kablosuz veya Ethernet üzerinden bağlanıldığında Google Drive ile senkronize edilir.
Hiç ayarlanmazsa veya Yanlış değerine ayarlanırsa kullanıcılar dosyaları hücresel bağlantılar üzerinden Google Drive'a aktarabilirler.</translation>
<translation id="8312129124898414409">Web sitelerinin anahtar oluşturma işlevini kullanmasına izin verilip verilmeyeceğini ayarlamanıza olanak tanır. Anahtar oluşturma işlevini kullanma izni ya tüm web siteleri için verilebilir ya da hepsi için reddedilebilir.
Bu politika ayarlanmadan bırakılırsa, "BlockKeygen" kullanılır ve kullanıcı bu ayarı değiştirebilir.</translation>
<translation id="8329984337216493753">Bu politika sadece perakende modunda etkindir.
DeviceIdleLogoutTimeout belirtildiğinde, bu politika uyarı kutusunun süresini tanımlar ve çıkış yapılmadan önce kullanıcıya bir geri sayım saati gösterir.
Politika değeri mili saniye olarak belirtilmelidir.</translation>
<translation id="8339420913453596618">İkinci faktör devre dışı</translation>
<translation id="8344454543174932833">İlk çalıştırmada yer işaretlerini varsayılan tarayıcıdan içe aktar</translation>
<translation id="8359734107661430198">ExampleDeprecatedFeature API'sını 02.09.2008'e kadar etkinleştirin</translation>
<translation id="8369602308428138533">AC güçle çalışırken ekran kapatma gecikmesi</translation>
<translation id="8370471134641900314">Bu politika doğru (true) değerine ayarlanırsa kullanıcının tarayıcıyı kullanmadan önce <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde kendi profiliyle oturum açması gerekir. BrowserGuestModeEnabled varsayılan değeri yanlış (false) olarak ayarlanır.
Bu politika yanlış (false) olarak ayarlanır veya yapılandırılmazsa kullanıcı <ph name="PRODUCT_NAME" /> ürününde oturum açmadan tarayıcıyı kullanabilir.</translation>
<translation id="8382184662529825177">Cihazda içerik koruma için uzak onay kullanımını etkinleştir</translation>
<translation id="838870586332499308">Veri dolaşımını etkinleştir</translation>
<translation id="8390049129576938611"><ph name="PRODUCT_NAME" /> içindeki dahili PDF görüntüleyiciyi devre dışı bırakır. Bunun yerine, dosyayı indirilecek dosya olarak ele alır ve kullanıcının PDF dosyalarını varsayılan uygulamayla açmasına olanak tanır.
Bu politika ayarlanmaz veya devre dışı bırakılırsa, kullanıcı devre dışı bırakmadıkça PDF dosyalarını açmak için PDF eklentisi kullanılır.</translation>
<translation id="8402079500086185021">PDF dosyalarını her zaman harici olarak aç</translation>
<translation id="8412312801707973447">Çevrimiçi OCSP/CRL denetimlerinin yapılıp yapılmayacağı</translation>
<translation id="8424255554404582727">Her yeniden başlatmada tekrar uygulanacak varsayılan ekran döndürmesini ayarla</translation>
<translation id="8426231401662877819">Ekranı saat yönünde 90 derece döndür</translation>
<translation id="8451988835943702790">Ana sayfa olarak Yeni Sekme Sayfası'nı kullan</translation>
<translation id="8465065632133292531">POST kullanan anlık URL parametreleri</translation>
<translation id="847472800012384958">Hiçbir sitenin pop-up göstermesine izin verme</translation>
<translation id="8477885780684655676">TLS 1.0</translation>
<translation id="8484458986062090479">Her zaman ana makine tarayıcısı tarafından oluşturulması gereken URL kalıplarının listesini özelleştirir.
Bu politika ayarlanmazsa, tüm siteler için "ChromeFrameRendererSettings" politikası tarafından belirtilen varsayılan oluşturucu kullanılır.
Örnek kalıplar için https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started sayfasına bakın.</translation>
<translation id="8493645415242333585">Tarayıcı geçmişini kaydetmeyi devre dışı bırak</translation>
<translation id="8499172469244085141">Varsayılan Ayarlar (kullanıcılar geçersiz kılabilir)</translation>
<translation id="8519264904050090490">Yönetilen kullanıcı manuel istisna URL'leri</translation>
<translation id="8527932539502116028">Bir kullanıcının kullanamayacağı yazıcıları belirtir.
Bu politika yalnızca <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> için <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> değeri seçilirse kullanılır.
Bu politika kullanılırsa, bu politikada listelenen kimlikler dışında tüm yazıcılar kullanıcıya sağlanır.
</translation>
<translation id="8538235451413605457">İzin verilen minimum <ph name="PRODUCT_NAME" /> sürümü gereksinimini yapılandırır. Aşağıda belirtilen sürümler eski olarak kabul edilir ve cihaz, OS güncellenmeden kullanıcının oturum açmasına izin vermez.
Geçerli sürüm, kullanıcı oturumu sırasında eski durumuna dönüşürse kullanıcı oturumunu kapatmaya zorlanır.