blob: 60e84c24e779c48523f8da0c865a65bf2dced9dc [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="uk">
<translation id="101438888985615157">Обернути екран на 180 градусів</translation>
<translation id="1017967144265860778">Керувати живленням на екрані входу</translation>
<translation id="1019101089073227242">Установити каталог даних користувача</translation>
<translation id="1022361784792428773">Ідентифікатори розширень, які користувач не має права встановлювати (або * для всіх)</translation>
<translation id="102492767056134033">Налаштувати стан екранної клавіатури за умовчанням на екрані входу</translation>
<translation id="1027000705181149370">Визначає, чи потрібно під час входу передавати файли cookie постачальника ідентифікатора SAML у профіль користувача.
Якщо під час входу використовуються файли cookie постачальника ідентифікатора SAML, спочатку вони записуються в тимчасовий профіль. Ці файли cookie може бути передано в профіль користувача, щоб продовжити процес автентифікації.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", файли cookie від постачальника ідентифікатора передаватимуться в профіль користувача щоразу, коли під час входу використовуватимуться файли cookie постачальника ідентифікатора SAML.
Якщо це правило не налаштовано або має значення "false", файли cookie від постачальника ідентифікатора передаватимуться в профіль користувача лише під час його першого входу на пристрої.
Це правило стосується лише користувачів домену, у якому зареєстровано пристрій. Для інших користувачів файли cookie від постачальника ідентифікатора передаватимуться в профіль користувача лише під час їх першого входу на пристрої.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Видаляти конфіденційні частини URL-адрес (що починаються з https://) для сценаріїв PAC</translation>
<translation id="1044878202534415707">Надсилає статистику про апаратне забезпечення, як-от використання ЦП/оперативної пам’яті.
Якщо для правила встановлено значення "false", статистика не надсилатиметься.
Якщо правило не налаштовано або має значення "true", статистика надсилатиметься.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Увімкнути на певний час функції веб-платформи, які більше не підтримуються</translation>
<translation id="1047128214168693844">Забороняти всім сайтам відстежувати фізичне місцезнаходження користувача</translation>
<translation id="1049138910114524876">Налаштовує, який мовний код використовуватиметься на екрані входу в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Якщо правило налаштовано, на екрані входу завжди використовуватиметься мовний код, указаний у першому значенні в цьому правилі (правило визначається як список прямої сумісності). Якщо це правило не налаштовано або для нього вказано пустий список, на екрані входу використовуватиметься мовний код останнього сеансу користувача. Якщо для цього правила вказано недійсний мовний код, на екрані входу використовуватиметься альтернативний код (зараз "en-US").</translation>
<translation id="1062011392452772310">Вмикає віддалене підтвердження даних для пристрою</translation>
<translation id="1093082332347834239">Якщо це налаштування ввімкнено, хост віддаленої допомоги запускатиметься з дозволами <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Це дасть віддаленим користувачам змогу взаємодіяти з вікнами на локальному робочому столі користувача.
Якщо це налаштування вимкнено або не налаштовано, хост віддаленої допомоги запускатиметься в контексті користувача, і віддалені користувачі не зможуть взаємодіяти з вікнами на його робочому столі.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Пошукова служба за умовчанням</translation>
<translation id="1117535567637097036">Обробники протоколу, налаштовані за допомогою цього правила, не використовуються під час обробки намірів Android.</translation>
<translation id="1122282995569868661">Показ значка панелі інструментів <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1128903365609589950">Налаштовується каталог, у який <ph name="PRODUCT_NAME" /> зберігатиме кешовані файли.
Якщо встановити це правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> зберігатиме файли у вказаний каталог, навіть коли користувач не додав параметр "--disk-cache-dir". Щоб уникнути втрати даних або інших непередбачуваних помилок, це правило не можна налаштовувати для кореневого каталогу тому та каталогу, який використовується для інших цілей, оскільки <ph name="PRODUCT_NAME" /> керує його вмістом.
Список можливих змінних можна переглянути на сторінці https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory.
Якщо це правило не встановлено, використовується каталог для кешованих файлів за умовчанням. Користувач може змінити його, додавши параметр командного рядка "--disk-cache-dir".</translation>
<translation id="1138294736309071213">Це правило активне лише в режимі роздрібного продажу.
Визначає період часу, після якого на екрані входу пристрою в режимі роздрібного продажу з’явиться заставка.
Значення правила потрібно вказувати в мілісекундах.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Дозволити зображення на цих сайтах</translation>
<translation id="1152117524387175066">Повідомляти про стан перемикача "режим розробника" пристрою під час завантаження.
Якщо це правило не налаштовано або має значення "false", звіт про стан перемикача "режим розробника" не надсилатиметься.</translation>
<translation id="1160939557934457296">Вимикати переходи зі сторінки застереження Безпечного перегляду</translation>
<translation id="1166377463685560145">Визначає принтери, недоступні для користувачів.
Це правило застосовується, лише коли для режиму доступу <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> вибрано <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
Якщо це правило застосовується, користувачам доступні всі принтери, крім тих, чиї ідентифікатори зазначено в цьому правилі.
</translation>
<translation id="1198465924256827162">Частота надсилання статусу пристрою в мілісекундах.
Якщо це правило не налаштовано, статус надсилатиметься кожні 3 години. Мінімальна
частота становить 60 секунд.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Увімкнені принтери підприємства</translation>
<translation id="1221359380862872747">Завантажувати вказані URL-адреси під час входу в демонстраційному режимі</translation>
<translation id="123081309365616809">Увімкнення трансляції вмісту на пристрій</translation>
<translation id="1265053460044691532">Обмеження часу, упродовж якого користувач, автентифікований через SAML, може входити в режимі офлайн</translation>
<translation id="1291880496936992484">Застереження: шифри RC4 буде видалено з <ph name="PRODUCT_NAME" /> після версії 52 (приблизно у вересні 2016 року).
Якщо це правило не налаштовано або має значення "false", набори шифрів RC4 в TLS не працюватимуть. Або для правила можна вибрати значення "true", щоб підтримувати сумісність із застарілим сервером. Це тимчасовий захід. Налаштування сервера буде змінено.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Використовувати сценарій .pac проксі-сервера</translation>
<translation id="1304973015437969093">Ідентифікатори розширень або додатків і URL-адреси оновлень, які встановлюються без попередження</translation>
<translation id="1313457536529613143">Указує відсоток, за яким масштабують затримку затемнення екрана, коли помічено активність користувача під час затемнення екрана чи невдовзі після його вимкнення.
Якщо це правило встановлено, указується відсоток, за яким масштабується затримка затемнення екрана, коли помічено активність користувача під час затемнення екрана чи невдовзі після його вимкнення. Якщо затримку затемнення екрана масштабовано, відповідно налаштовуються затримки вимкнення та блокування екрана та затримка через неактивність, щоб зберігати такі самі проміжки часу від затримки затемнення екрана, як налаштовано раніше.
Якщо це правило не встановлено, використовується коефіцієнт масштабування за умовчанням.
Коефіцієнт масштабування має становити 100% або більше.</translation>
<translation id="131353325527891113">Показувати імена користувачів на екрані входу</translation>
<translation id="1327466551276625742">Вмикати запит на конфігурацію мережі в режимі офлайн</translation>
<translation id="1330145147221172764">Увімкнути екранну клавіатуру</translation>
<translation id="1330985749576490863">Вимикає Google Диск через мобільні з’єднання в додатку Файли в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="13356285923490863">Назва правила</translation>
<translation id="1353966721814789986">Сторінки запуску</translation>
<translation id="1359553908012294236">Якщо це правило не налаштовано або має значення "true", <ph name="PRODUCT_NAME" /> увімкне перегляд у гостьовому режимі. У цьому режимі <ph name="PRODUCT_NAME" /> відкриває анонімні вікна.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> не дозволятиме вмикати гостьовий режим.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Дозволити запитувати профілі апаратного забезпечення на сервері Quirks</translation>
<translation id="1393485621820363363">Увімкнені принтери пристроїв підприємства</translation>
<translation id="1397855852561539316">URL-адреса для пропозицій пошукової служби за умовчанням</translation>
<translation id="1420281424655200442">Визначає, які принтери з правила <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> доступні користувачам.
Указує, яке правило доступу використовується для налаштування групового принтера. Якщо вибрано <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, відображаються всі принтери. Якщо вибрано <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, параметр <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> обмежує доступ до певних принтерів. Якщо вибрано <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, параметр <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> надає доступ лише до принтерів, які можна вибрати.
Якщо це правило не налаштовано, застосовується опція <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="1426410128494586442">так</translation>
<translation id="1427655258943162134">Адреса або URL-адреса проксі-сервера</translation>
<translation id="1435659902881071157">Налаштування мережі на рівні пристрою</translation>
<translation id="1438739959477268107">Генерувати ключі за умовчанням</translation>
<translation id="1454846751303307294">Дозволяє налаштовувати список шаблонів URL-адрес, що визначають сайти, яким заборонено запускати JavaScript. Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується загальне значення за умовчанням – з правила "DefaultJavaScriptSetting" (якщо його встановлено) або з особистих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (клієнти <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Керувати поведінкою користувача в багатопрофільному режимі на пристроях з <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Якщо для цього правила встановлено значення "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted", профіль користувача може бути як основним, так і другорядним у багатопрофільному режимі.
Якщо для цього правила встановлено значення "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary", профіль користувача може бути лише основним у багатопрофільному режимі.
Якщо для цього правила встановлено значення "MultiProfileUserBehaviorNotAllowed", багатопрофільний режим буде недоступним для користувача.
Якщо встановити це налаштування, користувачі не зможуть його змінювати або замінювати.
Якщо змінити це правило, поки користувач перебуває в багатопрофільному режимі, буде перевірено відповідні налаштування для всіх профілів користувачів, які беруть участь у сеансі. Якщо хоча б одному користувачу буде заборонено брати участь у цьому сеансі, сеанс буде завершено.
Якщо це правило не встановлено, значенням за умовчанням для користувачів, якими керує підприємство, буде "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary", а для користувачів, якими не керує підприємство, – "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted".</translation>
<translation id="1465619815762735808">Натиснути, щоб відтворити</translation>
<translation id="1466133662354365542">Вмикає функцію автозаповнення в <ph name="PRODUCT_NAME" /> і дозволяє користувачам автоматично заповнювати веб-форми, використовуючи раніше збережену інформацію, як-от дані кредитної картки чи адресу.
Якщо це налаштування вимкнено, функція автозаповнення не пропонуватиме та не зберігатиме дані кредитних карток, а також не зберігатиме додаткові дані кредитних карток, які користувач може надсилати під час роботи в Інтернеті.
Якщо це налаштування ввімкнено або значення не встановлено, користувачі зможуть керувати функцією автозаповнення загалом (зокрема, даними кредитних карток) в інтерфейсі.</translation>
<translation id="1468307069016535757">Налаштувати стан за умовчанням для функції доступності режиму високого контрасту на екрані входу.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", режим високого контрасту вмикається під час появи екрана входу.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", режим високого контрасту вимикається під час появи екрана входу.
Якщо встановити це правило, користувачі зможуть тимчасово замінювати його, вмикаючи чи вимикаючи режим високого контрасту. Проте такий вибір користувача не буде постійним, і значення за умовчанням відновиться, коли знову з’явиться екран входу або користувач залишиться неактивним на екрані входу впродовж хвилини.
Якщо це правило не встановлено, режим високого контрасту вимикається під час першої появи екрана входу. Користувачі можуть вмикати чи вимикати режим високого контрасту будь-коли, і такий вибір на екрані входу буде чинним для всіх користувачів.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Якщо для цього правила вибрати значення "true", уніфікований режим робочого стола
вмикатиметься за умовчанням і додатки відображатимуться на кількох дисплеях.
Користувач може вимкнути уніфікований режим робочого стола для окремих дисплеїв, знявши прапорець
у налаштуваннях дисплея.
Якщо це правило не налаштувати або вибрати значення "false", уніфікований режим робочого стола буде
вимкнено. Користувач не зможе його ввімкнути.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Вимкнути TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071"><ph name="PRODUCT_NAME" /> обходитиме всі проксі-сервери з наведеного тут списку хостів.
Це правило діє, лише якщо ви вручну вибрали налаштування проксі-сервера в розділі "Виберіть, як указувати параметри проксі-сервера".
Це правило не потрібно налаштовувати, якщо вибрано інший режим налаштування правил для проксі-сервера.
Докладні приклади можна переглянути на сторінці
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1504431521196476721">Віддалене засвідчення</translation>
<translation id="1509692106376861764">Це правило не підтримується від 29-ї версії <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Дозволяти сайтам відстежувати фізичне місцезнаходження користувача</translation>
<translation id="152657506688053119">Список альтернативних URL-адрес для пошукової системи за умовчанням</translation>
<translation id="1530812829012954197">Завжди відтворювати перелічені шаблони URL-адреси у веб-переглядачі хосту</translation>
<translation id="1553684822621013552">Якщо для цього правила встановлено значення "true", користувач
отримує доступ до додатка ARC (можливі додаткові перевірки
налаштувань правила; якщо для поточного сеансу користувача
ввімкнути режим тимчасового профілю або паралельний вхід,
додаток ARC буде недоступним).
Якщо вимкнути або не налаштувати це правило, корпоративні
користувачі не зможуть користуватися додатком ARC.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Правило замінює налагоджувальні складання хосту віддаленого доступу</translation>
<translation id="1561967320164410511">Автентифікація U2F і розширення для особистого підтвердження</translation>
<translation id="1583248206450240930">Використовувати <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> за умовчанням</translation>
<translation id="1603058613431276040">Указує конфігурації для принтерів підприємства, зв’язаних із пристроями.
Завдяки цьому правилу можна налаштувати принтери на пристроях <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Файл за розміром не має перевищувати 5 МБ і має бути у форматі JSON. Формат має бути той самий, що й у словника оригінальних принтерів (NativePrinters). Файл розміром 5 МБ містить приблизно 21 000 принтерів. Цілісність завантаження перевіряється за допомогою криптографічного хешу.
Файл завантажується та кешується. Його буде знову завантажено, коли зміниться URL-адреса або хеш.
Якщо це правило налаштовано, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> завантажить файл для налаштування принтерів і зробить принтери доступними відповідно до параметрів режиму доступу <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> та <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Це правило не діє на здатність користувачів налаштовувати принтери на окремих пристроях. Воно є доповненням до конфігурації принтерів окремими користувачами.
Це правило є доповненням до <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Якщо це правило не налаштовано, у списку не буде принтерів, а інші правила <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> не братимуться до уваги.</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL-адреси, яким завжди надаватиметься доступ до пристроїв запису аудіо</translation>
<translation id="1617235075406854669">Увімкнути видалення історії веб-перегляду та завантажень</translation>
<translation id="163200210584085447">Зразки в цьому списку зіставлятимуться з джерелом
безпеки URL-адреси, що надсилає запит. Якщо буде знайдено збіг, доступ до пристроїв
запису відео надаватиметься на сторінках входу SAML. Якщо збіг не буде знайдено,
у доступі буде відмовлено автоматично. Заборонено шукати
збіги за шаблоном.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Дозволити плагін <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> на цих сайтах</translation>
<translation id="1655229863189977773">Установити кеш-пам’ять диска в байтах</translation>
<translation id="166427968280387991">Проксі-сервер</translation>
<translation id="1668836044817793277">Чи дозволяти додатку-терміналу, який запускається автоматично та без затримки, керувати версією <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Це правило визначає, чи дозволяти додатку-терміналу, який запускається автоматично та без затримки, керувати версією <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Потрібно вказати в маніфесті значення "required_platform_version" і використовувати його як префікс автоматичного оновлення до цільової версії.
Якщо це правило має значення "true", указаний у маніфесті ключ "required_platform_version" додатка-термінала, який запускається автоматично та без затримки, використовується як префікс автоматичного оновлення до цільової версії.
Якщо це правило не налаштовано або має значення "false", ключ маніфесту "required_platform_version" ігнорується, а автоматичне оновлення відбувається у звичайному режимі.
Застереження: не радимо передавати контроль над версією <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> додатку-терміналу, оскільки це може перешкодити пристрою отримувати оновлення програмного забезпечення та системи безпеки. Передавши контроль над версією <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> додатку-терміналу, ви можете наразити користувачів на небезпеку.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Підтримується в:</translation>
<translation id="1679420586049708690">Загальнодоступний сеанс для автоматичного входу</translation>
<translation id="1689963000958717134">Дозволяє надсилати конфігурацію мережі для застосування всіма користувачами пристрою з <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Конфігурація мережі – це рядок у форматі JSON, визначений форматом Open Network Configuration, який описано на сторінці <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Установити обмеження щодо отримання початкового числа Варіацій</translation>
<translation id="172374442286684480">Дозволити всім сайтам установлювати локальні дані</translation>
<translation id="1734716591049455502">Налаштування параметрів віддаленого доступу</translation>
<translation id="1736269219679256369">Дозволяти перехід зі сторінки застереження SSL</translation>
<translation id="1749815929501097806">Установлює Умови використання, які повинен прийняти користувач, перш ніж розпочати сеанс із використанням локального облікового запису на пристрої.
Якщо це правило встановлено, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> завантажуватиме Умови використання й показуватиме їх користувачеві на початку сеансу з використанням локального облікового запису на пристрої. Користувач зможе розпочати сеанс, лише прийнявши Умови використання.
Якщо це правило не встановлено, Умови використання не відображаються.
Це правило має встановлюватися на URL-адресу, з якої <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> може завантажити Умови використання. Умови використання мають бути у форматі звичайного тексту, який використовується як тип MIME "текст/звичайний". Розмітка не дозволяється.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Блокувати всі завантаження</translation>
<translation id="1781356041596378058">Це правило також керує доступом до Параметрів розробника Android. Якщо для цього правила встановлено значення "true", користувачі не матимуть доступу до Параметрів розробника. Якщо це правило не налаштовано або встановлено значення "false", користувачі можуть отримувати доступ до Параметрів розробника, сім разів торкнувшись номера складання в додатку Налаштування Android.</translation>
<translation id="1803646570632580723">Список закріплених програм для відображення на панелі запуску</translation>
<translation id="1808715480127969042">Блокувати файли cookie на цих сайтах</translation>
<translation id="1827523283178827583">Використовувати фіксовані проксі-сервери</translation>
<translation id="1843117931376765605">Частота оновлення політики користувача</translation>
<translation id="1844620919405873871">Налаштовує правила, пов’язані зі швидким розблокуванням.</translation>
<translation id="1847960418907100918">Указує параметри миттєвого пошуку методом POST. Складається з розділених комами пар імен і значень. Якщо значення є параметром шаблону, як-от {searchTerms} у прикладі вище, воно замінюється даними справжніх пошукових термінів.
Це правило необов’язкове. Якщо його не встановлено, запит на миттєвий пошук надсилається методом GET.
Це правило застосовується, лише якщо ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="1859859319036806634">Застереження. Перехід до старішої версії TLS буде скасовано у версіях <ph name="PRODUCT_NAME" />, новіших за 52 (це станеться приблизно у вересні 2016 року). Тоді ж перестане працювати це правило.
Якщо протоколу TLS не вдається обмінятися даними із сервером, <ph name="PRODUCT_NAME" /> спробує під’єднатися ще раз через старішу версію TLS, щоб обійти помилки на серверах HTTPS. Цей параметр налаштовує версію, на якій перестане виконуватися цей резервний процес. Якщо сервер вибирає версію правильно (тобто не розриваючи з’єднання), це налаштування не застосовується. У будь-якому випадку з’єднання має відповідати правилу SSLVersionMin.
Якщо це правило не налаштовано або має значення "tls1.2", <ph name="PRODUCT_NAME" /> більше не виконуватиме цей резервний процес. Зауважте: при цьому не вимикається підтримка старіших версій TLS у <ph name="PRODUCT_NAME" />, а лише скасовується перехід до них для обходу помилок на серверах, які не можуть правильно вибрати версію.
Якщо все ж потрібно під’єднуватися до сервера з помилками, для правила потрібно вибрати значення "tls1.1". Це тимчасовий захід, і помилки на сервері буде незабаром виправлено.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Якщо для цього правила не вказано значення або його не налаштовано, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не показуватиме опції автозавершення під час входу.
Якщо для цього правила вказано рядок з іменем домену, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> показуватиме опцію автозавершення під час входу, і користувач зможе ввести лише власне ім’я користувача без розширення імені домену. Користувач також зможе змінити це розширення імені домену.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Основні дозволи</translation>
<translation id="186719019195685253">Дія, яка має виконуватися під час живлення від електромережі, коли виникає затримка через неактивність.</translation>
<translation id="187819629719252111">Надає доступ до локальних файлів у комп’ютері, дозволяючи <ph name="PRODUCT_NAME" /> відображати діалогові вікна вибору файлів. Якщо це налаштування ввімкнено, користувачі можуть відкривати діалогові вікна звичайним способом. Якщо це налаштування вимкнено, під час виконання дії, яка викликає діалогове вікно вибору файлу (наприклад, імпорт закладок, завантаження файлів, збереження посилань тощо), відображається повідомлення. Користувач має натиснути кнопку "Скасувати" в діалоговому вікні вибору файлу. Якщо це налаштування не встановлено, користувачі можуть відкривати діалогові вікна вибору файлу звичайним способом.</translation>
<translation id="1879485426724769439">Указується часовий пояс для пристрою. Користувачі можуть вибрати інший часовий пояс для поточного сеансу. Однак після завершення сеансу відновиться вказаний часовий пояс. Якщо вказано недійсне значення, правило все одно діє, але використовується час за Гринвічем (GMT). Якщо рядок порожній, правило ігнорується.
Якщо це правило не використовується, зберігається поточний часовий пояс, однак користувачі можуть його змінити, і ця зміна буде постійною. Тож зміна, внесена одним користувачем, впливає на екран входу та всіх інших користувачів.
У нових пристроях налаштовано тихоокеанський час (США).
Формат значень відповідає назвам часових поясів у базі даних IANA (див. сторінку https://uk.wikipedia.org/wiki/Tz_database). Зокрема, більшість часових поясів позначаються як "континент/велике_місто" або "океан/велике_місто".
Якщо ввімкнути це правило, буде повністю вимкнено автоматичне визначення часового поясу за місцезнаходженням пристрою, а також буде замінено правило SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Дозволяти всім сайтам запускати JavaScript</translation>
<translation id="193259052151668190">Список USB-пристроїв, які можна від’єднувати</translation>
<translation id="1933378685401357864">Фоновий малюнок</translation>
<translation id="1956493342242507974">Налаштовувати керування живленням на екрані входу в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Це правило дозволяє налаштувати поведінку <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, коли відображається екран входу, а користувач певний час неактивний. Це правило контролює декілька налаштувань. Щоб дізнатися семантику та діапазони значень цих налаштувань, перегляньте відповідні правила, які контролюють керування живленням протягом сеансу. Нижче наведено єдині винятки з цих правил.
* Дії, які мають виконуватися, коли користувач неактивний або закрив кришку, не можуть призводити до закінчення сеансу.
* Дія за умовчанням, яка має виконуватися під час живлення від електромережі, коли користувач неактивний – вимкнення.
Якщо цей параметр не вказано, використовується значення за умовчанням.
Якщо це правило не встановлено, для всіх параметрів використовуються значення за умовчанням.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Чи дозволяти сертифікати, видані локальними ключами довіри, які не мають розширення subjectAlternativeName</translation>
<translation id="1964634611280150550">Режим анонімного перегляду вимкнено</translation>
<translation id="1964802606569741174">Це правило не впливає на додаток YouTube на пристрої Android. Щоб для YouTube використовувався Безпечний режим, забороніть встановлення додатка YouTube на пристрої Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Замінює правила налагоджувальних складань хосту віддаленого доступу.
Це значення обробляється як каталог JSON із назвою правила та зіставляється зі значеннями правила.</translation>
<translation id="1988371335297483117">Автоматичне оновлення в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> можна виконувати через протокол HTTP замість HTTPS. Це забезпечує прозорість кешування файлів під час завантаження.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> намагатиметься завантажити автоматичне оновлення через HTTP. Якщо для цього правила встановлено значення "false" або значення не задано, для завантаження автоматичного оновлення використовуватиметься протокол HTTPS.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Керування живленням</translation>
<translation id="201557587962247231">Частота завантаження звіту про статус пристрою</translation>
<translation id="2018836497795982119">Указує період (у мілісекундах), упродовж якого в службу керування пристроєм надсилається запит щодо інформації про правила для користувача.
Якщо це правило налаштовано, замінюється значення за умовчанням (3 години). Дійсні значення для цього правила – у діапазоні від 1 800 000 (30 хвилин) до 86 400 000 (1 день). Значення, які не входять у цей діапазон, прив’язуються до відповідної межі. Якщо платформа підтримує сповіщення про порушення правил, оновлення затримуватимуться на 24 години, оскільки очікується, що через ці сповіщення оновлення відбуватиметься автоматично, щоразу коли змінюється правило.
Якщо це правило не встановлено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовує значення за умовчанням, тобто 3 години.
Зауважте: якщо платформа підтримує сповіщення про порушення правил, оновлення затримуватимуться на 24 години (ігноруючи всі значення за умовчанням і значення цього правила), оскільки очікується, що через ці сповіщення оновлення відбуватиметься автоматично, щоразу коли змінюється правило.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Налаштувати назву домену, потрібного для віддаленого доступу</translation>
<translation id="2030905906517501646">Ключове слово пошукової служби за умовчанням</translation>
<translation id="203096360153626918">Це правило не впливає на додатки Android. Ними можна буде користуватися в повноекранному режимі, навіть якщо для правила встановлено значення "<ph name="FALSE" />".</translation>
<translation id="2043770014371753404">Вимкнені принтери підприємства</translation>
<translation id="2063380907529983889">Визначає, які принтери з правила <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> доступні користувачам.
Указує, яке правило доступу використовується для групового налаштування принтерів. Якщо вибрано <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, відображаються всі принтери. Якщо вибрано <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, параметр <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> обмежує доступ до певних принтерів. Якщо вибрано <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, параметр <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> надає доступ лише до принтерів, які можна вибрати.
Якщо це правило не налаштовано, застосовується опція <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />.
</translation>
<translation id="206623763829450685">Указує, яка схема автентифікації HTTP підтримується в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Можливі значення: "basic", "digest", "ntlm" і "negotiate". Розділяйте значення комами.
Якщо це правило не налаштовано, використовуються всі чотири схеми.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Блокувати доступ до сайтів, які не входять в пакети вмісту</translation>
<translation id="2077129598763517140">Використовувати апаратне прискорення, якщо доступно</translation>
<translation id="2077273864382355561">Затримка вимкнення екрана, коли використовується заряд акумулятора</translation>
<translation id="2082205219176343977">Налаштуйте мінімальну дозволену версію Chrome для пристрою.</translation>
<translation id="209586405398070749">Стабільна версія</translation>
<translation id="2098658257603918882">Увімкнути звіти про використання та дані, пов’язані з аварійним завершенням роботи</translation>
<translation id="2113068765175018713">Обмежувати режим роботи пристрою за допомогою автоматичного перезавантаження</translation>
<translation id="2127599828444728326">Дозволити сповіщення на цих сайтах</translation>
<translation id="2131902621292742709">Затримка затемнення екрана, коли використовується заряд акумулятора</translation>
<translation id="2134437727173969994">Дозволити блокування екрана</translation>
<translation id="2137064848866899664">Якщо це правило встановлено, дисплей обертається до вказаної
орієнтації під час кожного перезапуску та під час першого
з’єднання після заміни значення правила. Користувач, який
увійшов в обліковий запис, може змінити значення обертання
дисплея на сторінці налаштувань, але значення правила
відновиться під час наступного перезапуску.
Це правило стосується основних і додаткових дисплеїв.
Якщо це правило не встановлено, значення за умовчанням –
0 градусів. Користувач може змінити значення за умовчанням,
і воно не відновиться під час перезапуску.</translation>
<translation id="2156132677421487971">Налаштування правил для <ph name="PRODUCT_NAME" /> – функції, яка дає змогу надсилати вміст вкладок, сайтів або робочого столу з веб-переглядача на віддалені екрани та звукові системи.</translation>
<translation id="2168397434410358693">Затримка через неактивність, коли використовується живлення від мережі</translation>
<translation id="2170233653554726857">Увімкнути оптимізацію WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Якщо це правило налаштовано, автоматичне визначення часового поясу відбуватиметься одним із наведених нижче способів (залежно від значення параметра).
Якщо вибрано значення TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, користувачі зможуть керувати автоматичним визначенням часового поясу за допомогою елементів керування на сторінці chrome://settings.
Якщо вибрано значення TimezoneAutomaticDetectionDisabled, елементи керування для автоматичного визначення часового поясу на сторінці chrome://settings будуть недоступні. Автоматичне визначення часового поясу буде завжди вимкнено.
Якщо вибрано значення TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, елементи керування для автоматичного визначення часового поясу на сторінці chrome://settings будуть недоступні. Автоматичне визначення часового поясу буде завжди ввімкнено. Часовий пояс визначатиметься лише за IP-адресою.
Якщо вибрано значення TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, елементи керування для автоматичного визначення часового поясу на сторінці chrome://settings будуть недоступні. Автоматичне визначення часового поясу буде завжди ввімкнено. Список видимих точок доступу Wi-Fi завжди надсилатиметься на сервер API геолокації для точного визначення часового поясу.
Якщо вибрано значення TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, елементи керування для автоматичного визначення часового поясу на сторінці chrome://settings будуть недоступні. Автоматичне визначення часового поясу буде завжди ввімкнено. Інформація про місцезнаходження (як-от точки доступу WiFi, досяжні антени мобільного зв’язку та GPS) надсилатиметься на сервер для точного визначення часового поясу.
Якщо це правило не налаштовано, застосовуються параметри правила TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Якщо вибрано правило SystemTimezone, воно заміняє це правило. У такому разі автоматичне визначення часового поясу повністю вимкнено.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Заборонити вибирати на YouTube менш безпечний режим, ніж помірний</translation>
<translation id="2183294522275408937">Цей параметр керує тим, як часто на заблокованому екрані потрібно вводити пароль, щоб надалі користуватися режимом швидкого розблокування. Щоразу, коли екран заблоковано й період, коли користувач востаннє вводив пароль, перевищує значення цього параметра, швидке розблокування буде недоступне. У цьому випадку користувачу потрібно буде ввести пароль, коли він знову перейде до заблокованого екрана або наступного разу введе неправильний код (залежно, що станеться швидше).
Якщо цей параметр налаштовано, користувачам, які активували швидке розблокування, потрібно буде вводити пароль на заблокованому екрані залежно від значення параметра.
Якщо цей параметр не налаштовано, користувачам, які активували швидке розблокування, потрібно буде вводити пароль на заблокованому екрані щодня.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Це правило більше не підтримується у версії M61. Натомість використовуйте правило стратегії переходу зі стандарту eCryptfs (EcryptfsMigrationStrategy).
Указує, як має поводитися пристрій стандарту eCryptfs, який має перейти на шифрування стандарту ext4.
Якщо для цього правила вибрано параметр DisallowArc, додатки Android вимикаються для всіх користувачів пристрою (зокрема, тих, які вже перейшли на шифрування ext4) і перехід з eCryptfs на ext4 не пропонується.
Якщо для цього правила вибрано параметр AllowMigration, користувачам із домашніми каталогами стандарту eCryptfs пропонується перенести дані в шифрування ext4 (коли на пристрої з’явиться версія Android N).
Це правило не стосується додатків-терміналів. Їх буде перенесено автоматично. Якщо це правило не налаштовано, пристрій поводитиметься, ніби вибрано параметр DisallowArc.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Налаштування білого списку хостів для обміну повідомленнями з оригінальними додатками</translation>
<translation id="2204753382813641270">Контролювати автоматичне ховання полиці</translation>
<translation id="2208976000652006649">Параметри URL-адреси пошуку, яка використовує метод POST</translation>
<translation id="2223598546285729819">Налаштування сповіщень за умовчанням</translation>
<translation id="2231817271680715693">Імпорт історії веб-перегляду з веб-переглядача за умовчанням під час першого запуску</translation>
<translation id="2236488539271255289">Забороняти всім сайтам установлювати локальні дані</translation>
<translation id="2240879329269430151">Дозволяє вказувати, чи можуть веб-сайти показувати спливаючі вікна. Показ спливаючих вікон можна дозволити чи заборонити для всіх веб-сайтів. Якщо це правило не встановлено, використовується правило "BlockPopups", але користувач може змінювати це налаштування.</translation>
<translation id="2274864612594831715">Це правило налаштовує вмикання віртуальної клавіатури як пристрою для введення на пристроях з ОС Chrome. Користувачі не можуть замінити це правило.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", віртуальна екранна клавіатура буде завжди ввімкнена.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", віртуальна екранна клавіатура буде завжди вимкнена.
Якщо встановити це правило, користувачі не зможуть змінювати або замінювати його. Проте користувачі зможуть вмикати та вимикати функцію доступності екранної клавіатури, яка має перевагу над віртуальною клавіатурою, якою керує це правило. Перегляньте політику керування функцією доступності екранної клавіатури |VirtualKeyboardEnabled|.
Якщо це правило не встановлено, екранна клавіатура буде вимкнена, однак користувачі зможуть будь-коли ввімкнути її. За допомогою евристичних правил можна вибирати, коли показувати клавіатуру.</translation>
<translation id="228659285074633994">Визначає період часу неактивності користувача, після якого з’являється діалогове вікно із застереженням, якщо використовується змінний струм.
Якщо це правило встановлено, указується період часу, протягом якого користувач має залишатися неактивним, перш ніж <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> відобразить діалогове вікно із застереженням, повідомляючи користувача, що буде ввімкнено режим неактивності.
Якщо це правило не налаштовано, діалогове вікно із застереженням не відображається.
Значення правила має вказуватися в мілісекундах. Також значення мають обов’язково бути меншими за затримку через неактивність або дорівнювати їй.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> може використовувати веб-службу Google для виправлення орфографічних помилок. Якщо цей параметр увімкнено, така служба завжди використовується. Якщо цей параметр вимкнено, служба не використовується ніколи.
Перевірка орфографії все ж може виконуватися за допомогою завантаженого словника. Це правило контролює лише використання онлайнової служби.
Якщо цей параметр не налаштовано, користувачі можуть вибирати, чи потрібно використовувати службу перевірки орфографії.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Це правило не впливає на відтворення відео в додатках Android, навіть якщо для нього встановлено значення "<ph name="TRUE" />".</translation>
<translation id="2298647742290373702">Налаштувати сторінку нової вкладки за умовчанням у <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Указати список увімкнених плагінів</translation>
<translation id="2303795211377219696">Вмикає функцію автозаповнення для кредитних карток</translation>
<translation id="2309390639296060546">Налаштування географічного місцезнаходження за умовчанням</translation>
<translation id="2312134445771258233">Дозволяє налаштовувати сторінки, які завантажуються під час запуску. Вміст списку "URL-адреси для відкривання під час запуску" ігнорується, якщо в політиці "Дія під час запуску" не вибрано параметр "Відкривати список URL-адрес".</translation>
<translation id="2334591568684482454">Налаштовує доступність і поведінку функцій оновлень мікропрограми модуля <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
У форматі JSON можна вказувати окремі налаштування.
Правило "<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />": якщо вибрано значення "<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />", користувачі можуть активувати Powerwash, щоб оновити мікропрограму модуля <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Якщо правило не налаштовано, функції оновлень мікропрограми модуля <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> будуть недоступними.</translation>
<translation id="2337466621458842053">Дозволяє налаштовувати список шаблонів URL-адрес, що визначають сайти, яким дозволено показувати зображення. Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується загальне значення за умовчанням – з правила "DefaultImagesSetting" (якщо його встановлено) або з особистих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="2372547058085956601">Затримка автоматичного входу загальнодоступного сеансу.
Якщо правило |DeviceLocalAccountAutoLoginId| не встановлено, це правило не діє. В інших випадках:
якщо це правило встановлено, воно визначає тривалість часу бездіяльності користувача, що має минути, перш ніж відбудеться автоматичний вхід у загальнодоступний сеанс, визначений правилом |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
якщо це правило не встановлено, час очікування вважається рівним 0 мілісекунд.
Це правило вказується в мілісекундах.</translation>
<translation id="237494535617297575">Дозволяє налаштовувати список шаблонів URL-адрес, що визначають сайти, яким дозволено показувати сповіщення. Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується загальне значення за умовчанням – з правила "DefaultNotificationsSetting" (якщо його встановлено) або з особистих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Дозволити блокування режиму активного стану екрана</translation>
<translation id="2411919772666155530">Блокувати сповіщення на цих сайтах</translation>
<translation id="2418507228189425036">Вимикає запис історії веб-переглядача в <ph name="PRODUCT_NAME" /> і забороняє користувачам змінювати це налаштування.
Якщо це налаштування ввімкнено, історія веб-перегляду не зберігатиметься. Це налаштування також вимикає синхронізацію вкладок.
Якщо це налаштування вимкнено або не налаштовано, історія веб-перегляду зберігатиметься.</translation>
<translation id="2424023834246613232">Замінює правила вибору принтера за умовчанням у <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Це правило визначає правила вибору принтера за умовчанням у <ph name="PRODUCT_NAME" />, коли функція друку вперше використовується за допомогою профілю.
Якщо це правило налаштовано, <ph name="PRODUCT_NAME" /> намагатиметься знайти принтер, який відповідає всім указаним атрибутам як принтер за умовчанням. Вибирається перший принтер, який відповідає правилу. Якщо виявлено кілька відповідних принтерів, вибирається будь-який із них залежно від порядку, у якому їх виявлено.
Якщо це правило не налаштовано або принтер не знайдено протягом часу очікування, принтером за умовчанням стає вбудований PDF-принтер. Якщо PDF-принтер недоступний, принтер не буде вибрано.
Значення аналізується у форматі JSON за такою схемою:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Чи обмежувати пошук відповідного принтера певним набором принтерів.",
"type": {
"enum": [ "локальний", "веб-доступний" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Регулярний вираз має відповідати ідентифікатору принтера.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Регулярний вираз має відповідати назві принтера.",
"type": "string"
}
}
}
Принтери, під’єднані до <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />, вважаються <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, а всі інші – <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Пропущене поле означає, що враховуються будь-які значення. Наприклад, якщо не вказати значення для під’єднання, під час попереднього перегляду для друку виявлятимуться всі типи принтерів: локальні та веб-доступні.
Шаблони регулярних виразів мають відповідати синтаксису JavaScript RegExp. Збіги чутливі до регістру.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Вмикає функцію Миттєвого пошуку <ph name="PRODUCT_NAME" /> і не дозволяє користувачам змінювати це налаштування.
Якщо ввімкнути це налаштування, Миттєвий пошук <ph name="PRODUCT_NAME" /> буде ввімкнено.
Якщо вимкнути це налаштування, Миттєвий пошук <ph name="PRODUCT_NAME" /> буде вимкнено.
Якщо ввімкнути чи вимкнути це налаштування, користувачі не зможуть змінювати або замінювати його.
Якщо це налаштування не встановлено, користувач зможе сам вирішувати, чи використовувати цю функцію.
Це налаштування видалено з <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 і новіших версій.</translation>
<translation id="2436445024487698630">Дозволяє ввійти в <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="244317009688098048">Увімкнути аварійну комбінацію клавіш для автоматичного входу.
Якщо для цього правила встановлено значення "true" або правило не встановлено, а для локального облікового запису пристрою встановлено нульову затримку автоматичного входу, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> прийме комбінацію клавіш Ctrl+Alt+S, щоб обійти автоматичний вхід і показати екран входу.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", нульову затримку автоматичного входу (якщо вона встановлена) обійти не можна.</translation>
<translation id="2463365186486772703">Регіональні налаштування програми</translation>
<translation id="2466131534462628618">Автентифікація приєднаного порталу ігнорує проксі-сервер</translation>
<translation id="2482676533225429905">Обмін повідомленнями з оригінальними додатками</translation>
<translation id="2483146640187052324">Передбачати дії мережі</translation>
<translation id="2486371469462493753">Вимикає застосування вимог щодо перевірки сертифіката для перелічених URL-адрес.
Це правило дає змогу не виявляти імен хостів у вказаних URL-адресах під час перевірки сертифіката. Завдяки цьому правилу можна використовувати сертифікати, які в іншому випадку вважалися б ненадійними. Але для вказаних хостів буде важче знайти неправильно видані сертифікати.
Формат шаблону URL-адрес такий: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Однак оскільки сертифікати дійсні для певного імені хосту, незалежно від схеми, порту чи шляху, береться до уваги лише частина URL-адреси з іменем хосту. Імена хостів із символами підстановки ще не підтримуються.
Якщо це правило не налаштовано, усі сертифікати, у яких імена хостів мають виявлятися під час перевірки, але не виявляються, вважатимуться ненадійними.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Вмикати запит на конфігурацію мережі в режимі офлайн.
Якщо для цього правила встановлено значення "True" або правило не встановлено, а для локального облікового запису пристрою встановлено нульову затримку автоматичного входу й пристрій не має доступу до Інтернету, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> показуватиме запит на конфігурацію мережі.
Якщо для цього правила встановлено значення "False", з’являтиметься повідомлення про помилку.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Завжди автоматично ховати полицю</translation>
<translation id="2514328368635166290">Указує URL-адресу вибраного значка пошукової служби за умовчанням. Це правило не обов’язкове. Якщо його не встановлено, значок пошукової системи не відображається. Це правило застосовується, лише коли ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="2516600974234263142">Активується друк у <ph name="PRODUCT_NAME" />. Користувачі не можуть змінювати це налаштування.
Якщо це налаштування ввімкнено або не налаштовано, користувачі можуть друкувати.
Якщо це налаштування вимкнено, користувачі не можуть друкувати з <ph name="PRODUCT_NAME" />. Друк вимкнено в меню "Інструменти", розширеннях, програмах JavaScript тощо. Але можна друкувати з плагінів, які обходять <ph name="PRODUCT_NAME" /> під час друку. Наприклад, деякі програми Flash мають у контекстному меню опцію друку, на яку не діє ця політика.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Дозволити відтворення аудіо</translation>
<translation id="2521581787935130926">Показувати ярлик додатка на панелі закладок</translation>
<translation id="2529700525201305165">Обмежувати користувачів, які мають дозвіл на вхід у <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Скласти список додатків і розширень, які встановлюються примусово</translation>
<translation id="253135976343875019">Затримка застереження через неактивність, коли використовується змінний струм</translation>
<translation id="2552966063069741410">Часовий пояс</translation>
<translation id="2562339630163277285">Указує URL-адресу пошукової системи, яка використовується для відображення миттєвих результатів. URL-адреса має містити рядок <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, який замінюється введеним користувачем текстом під час надсилання запиту.
Це правило необов’язкове. Якщо його не встановлено, миттєві результати пошуку не відображаються.
Можна вказати таку URL-адресу результатів миттєвого пошуку Google: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Це правило застосовується, лише коли ввімкнено правило DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Якщо для цього правила встановлено значення "false", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> вимкне Bluetooth, і користувач не зможе його ввімкнути.
Якщо це правило не налаштовано або має значення "true", користувач може будь-коли вмикати та вимикати Bluetooth.
Якщо це правило налаштовано, користувач не може змінити або замінити його.
Після ввімкнення Bluetooth потрібно вийти з облікового запису та ввійти в нього знову, щоб зміни почали діяти (не потрібно виконувати ці дії після вимкнення Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Вмикає чи вимикає проксі-сервер стиснення даних і не дозволяє користувачам змінювати це налаштування.
Якщо ввімкнути чи вимкнути це налаштування, користувачі не зможуть змінювати або замінювати його.
Якщо це налаштування не встановлено, користувач зможе сам вирішувати, чи використовувати проксі-сервер стиснення даних.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Зробити <ph name="PRODUCT_NAME" /> веб-переглядачем за умовчанням</translation>
<translation id="2592091433672667839">Тривалість бездіяльності до відтворення заставки на екрані входу в режимі роздрібного продажу</translation>
<translation id="2623014935069176671">Чекати на першу дію користувача</translation>
<translation id="262740370354162807">Дозволяє надсилати документи в службу <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2633084400146331575">Увімкнути голосові підказки</translation>
<translation id="2646290749315461919">Дозволяє вказувати, чи можуть веб-сайти відстежувати фізичне місцезнаходження користувача. Відстеження фізичного місцезнаходження користувача можна дозволити чи заборонити за умовчанням, або користувач може сам вибирати щоразу, коли веб-сайт хоче отримати дані про його фізичне місцезнаходження. Якщо це правило не встановлено, використовується правило "AskGeolocation", але користувач може змінювати це налаштування.</translation>
<translation id="2650049181907741121">Дія, яка має виконуватися, коли користувач закриває кришку</translation>
<translation id="2655233147335439767">Указує URL-адресу пошукової системи, яка використовується під час пошуку за умовчанням. URL-адреса має містити рядок "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />", який замінюється введеним користувачем текстом під час надсилання запиту.
Можна вказати таку URL-адресу результатів миттєвого пошуку Google: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Цей параметр потрібно налаштовувати, коли ввімкнено правило DefaultSearchProviderEnabled. Він застосовується лише в цьому випадку.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Ніколи не використовувати проксі-сервер</translation>
<translation id="267596348720209223">Указує системи кодування символів, які підтримуються пошуковою службою. Системи кодування – це назви сторінок кодів, як-от UTF-8, GB2312 та ISO-8859-1. Вони використовуються по порядку. Це правило не обов’язкове. Якщо його не встановлено, використовується значення за умовчанням, тобто UTF-8. Це правило застосовується, лише коли ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="2682225790874070339">Вимикає Диск у додатку Файли в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="268577405881275241">Увімкнути проксі-сервер стиснення даних</translation>
<translation id="2731627323327011390">Заборонити використовувати сертифікати <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> для додатків ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Ховає додаток Веб-магазин Chrome і посилання внизу на сторінці нової вкладки та панелі запуску додатків <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", значки сховані.
Якщо для цього правила встановлено значення "false" чи його не налаштовано, значки видимі.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Реєстрація обробників протоколів</translation>
<translation id="2746016768603629042">Це правило більше не використовується. Натомість використовуйте правило DefaultJavaScriptSetting.
Може використовуватися, щоб вимикати JavaScript у <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо вимкнути це налаштування, веб-сторінки не зможуть використовувати JavaScript, і користувач не зможе змінити це налаштування.
Якщо це налаштування ввімкнено чи не встановлено, веб-сторінки зможуть використовувати сценарій JavaScript, але користувач зможе змінити це налаштування.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Обмежити діапазон локальних портів UDP, які використовуються у WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Типи розширень або програм, які дозволено встановлювати</translation>
<translation id="2759224876420453487">Керувати поведінкою користувача в сеансі мультипрофілю</translation>
<translation id="2761483219396643566">Затримка застереження через неактивність, коли використовується заряд акумулятора</translation>
<translation id="2762164719979766599">Складається список локальних облікових записів у пристрої, які відображаються на екрані входу.
Кожен пункт списку має ідентифікатор, за допомогою якого система розрізняє локальні облікові записи в пристрої.</translation>
<translation id="2766302473082018239">Визначає принтери, доступні для користувачів.
Це правило застосовується, лише коли для режиму доступу <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> вибрано <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Якщо це правило застосовується, користувачам доступні лише принтери, ідентифікатори яких збігаються зі значеннями цього правила. Ідентифікатори мають відповідати записам у файлі, указаному в <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2769952903507981510">Налаштовувати потрібне ім’я домену для хостів віддаленого доступу</translation>
<translation id="2787173078141616821">Повідомляти інформацію про статус пристрою Android</translation>
<translation id="2801230735743888564">Користувачі можуть грати в гру Dinosaur Easter Egg, коли пристрій перебуває в режимі офлайн.
Якщо це правило має значення "false", користувачі не зможуть грати в гру Dinosaur Easter Egg у режимі офлайн. Якщо це правило не налаштовано або має значення "true", користувачі зможуть грати в цю гру. Якщо це правило не налаштувати, користувачі не зможуть грати в гру Dinosaur Easter Egg на зареєстрованих пристроях з ОС Chrome, але матимуть змогу робити це на інших пристроях.</translation>
<translation id="2805707493867224476">Дозволяти всім сайтам показувати спливаючі вікна</translation>
<translation id="2808013382476173118">Дозволяє використання серверів STUN, коли віддалені клієнти намагаються встановити з’єднання з цим комп’ютером.
Якщо це налаштування ввімкнено, віддалені клієнти можуть виявляти такі комп’ютери та з’єднуватися з ними, навіть якщо вони розділені брандмауером.
Якщо це налаштування вимкнено, а вихідні з’єднання за протоколом UDP фільтруються брандмауером, такий комп’ютер дозволяє лише з’єднання з клієнтських комп’ютерів у локальній мережі.
Якщо це правило не встановлено, його буде ввімкнено.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Розділ реєстру Windows для клієнтів <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Увімкнути режим анонімного перегляду</translation>
<translation id="2838830882081735096">Заборонити перенесення даних і ARC</translation>
<translation id="2844404652289407061">Вмикає доступність функції "Пошук дотиком" у перегляді вмісту <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо ввімкнути це налаштувати, користувач зможе шукати дотиком, а також вмикати та вимикати цю функцію.
Якщо вимкнути це налаштування, функцію "Пошук дотиком" буде вимкнено.
Не налаштувати це правило – те саме, що ввімкнути його (див. опис вище).</translation>
<translation id="285480231336205327">Увімкнути режим високого контрасту</translation>
<translation id="2854919890879212089"><ph name="PRODUCT_NAME" /> використовуватиме в режимі попереднього перегляду друку системний принтер за умовчанням замість останнього використаного принтера.
Якщо це правило вимкнено або не налаштовано, у режимі попереднього перегляду друку за умовчанням використовуватиметься останній використаний принтер.
Якщо це правило ввімкнено, у режимі попереднього перегляду друку використовуватиметься принтер операційної системи за умовчанням.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Завершити роботу</translation>
<translation id="2874209944580848064">Примітка для пристроїв <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, які підтримують додатки Android.</translation>
<translation id="2877225735001246144">Вимкнути пошук CNAME під час узгодження автентифікації за протоколом Kerberos</translation>
<translation id="2884728160143956392">Дозволити файли cookie лише на час сеансу на цих сайтах</translation>
<translation id="2893546967669465276">Надсилати системні журнали на сервер керування</translation>
<translation id="2899002520262095963">Додатки Android можуть використовувати налаштування мережі та сертифікати ЦС, установлені за допомогою цього правила, однак вони не мають доступу до деяких параметрів налаштувань.</translation>
<translation id="2906874737073861391">Список розширень AppPack</translation>
<translation id="2908277604670530363">Максимальна кількість одночасних підключень до проксі-сервера</translation>
<translation id="2956777931324644324">Це правило не підтримується від 36-ї версії <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Указує, чи вмикати розширення пов’язаних із доменом сертифікатів TLS.
Це налаштування використовується, щоб вмикати розширення пов’язаних із доменом сертифікатів TLS для тестування. Це експериментальне налаштування буде видалено згодом.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Заборонити всім сайтам запитувати доступ до пристроїв Bluetooth через API Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Тип облікового запису для автентифікації <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Правила обходу проксі-сервера</translation>
<translation id="2960691910306063964">Увімкнути або вимкнути автентифікацію без PIN-коду для хостів віддаленого доступу</translation>
<translation id="2976002782221275500">Визначає період часу неактивності користувача, після якого екран затемнюється, якщо використовується заряд акумулятора.
Якщо для цього правила встановлено значення більше за нуль, указується період часу, протягом якого користувач має залишатися неактивним, перш ніж <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> затемнить екран.
Якщо для цього правила встановлено значення нуль, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не затемнюватиме екран, коли користувач стане неактивним.
Якщо це правило не налаштовано, використовується період часу за умовчанням.
Значення правила має вказуватися в мілісекундах. Також значення мають обов’язково бути меншими за затримку вимкнення екрана (якщо встановлено) і затримку через неактивність або дорівнювати їм.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Увімкнути ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Контролювати використання API Web Bluetooth</translation>
<translation id="3001534538097271560">Якщо для цього правила вибрано значення false, користувачі не можуть надсилати на сервери Google деяку системну інформацію та вміст сторінок. Якщо цей параметр не налаштовано або має значення true, користувачі можуть надсилати в службу Безпечний перегляд деяку системну інформацію та вміст сторінок, щоб допомогти виявляти небезпечні додатки й сайти.
Відвідайте сторінку https://developers.google.com/safe-browsing, щоб дізнатися більше про Безпечний перегляд.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Додатки для нотаток, дозволені на заблокованому екрані <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3030000825273123558">Увімкнути повідомлення показників</translation>
<translation id="3034580675120919256">Дозволяє вказувати, чи можуть веб-сайти запускати JavaScript. Запуск JavaScript можна дозволити чи заборонити для всіх веб-сайтів. Якщо це правило не встановлено, використовується правило "AllowJavaScript", але користувач може змінювати це налаштування.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Продовжувати роботу фонових програм, коли <ph name="PRODUCT_NAME" /> закрито</translation>
<translation id="3046192273793919231">Надсилати мережеві пакети на сервер керування, щоб відстежувати онлайн-статус</translation>
<translation id="3048744057455266684">Якщо це правило встановлено й URL-адреса пошуку, запропонована в універсальному вікні пошуку, містить цей параметр у рядку запиту або ідентифікаторі фрагмента, тоді пропозиція відображатиме пошукові терміни та пошукову систему, а не вихідну URL-адресу пошуку.
Це правило необов’язкове. Якщо його не встановлено, заміна пошукового терміну не здійснюється.
Це правило застосовується, лише якщо ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="3069958900488014740">Можна вимкнути оптимізацію WPAD (автоматичний пошук веб-проксі) у <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо для цього правила вибрано значення "false", оптимізація WPAD вимикається та <ph name="PRODUCT_NAME" /> довше очікує на відповідь серверів WPAD на основі DNS. Якщо це правило не налаштовано або ввімкнено, активується оптимізація WPAD.
Незалежно від налаштувань правила, користувачі не можуть змінювати параметри оптимізації WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Заставка, яка буде відображатися на екрані входу в режимі роздрібного продажу</translation>
<translation id="3072847235228302527">Установити Умови використання для локального облікового запису на пристрої</translation>
<translation id="3086995894968271156">Налаштування приймача Cast у <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Список увімкнених плагінів</translation>
<translation id="3101501961102569744">Вибрати спосіб визначення налаштувань проксі-сервера</translation>
<translation id="3117676313396757089">Застереження: шифри DHE буде видалено з <ph name="PRODUCT_NAME" /> після версії 57 (приблизно в березні 2017 року). Тоді ж перестане працювати це правило.
Якщо це правило не налаштовано або має значення "false", набори шифрів DHE в TLS не працюватимуть. Для правила можна вказати значення "true", щоб увімкнути набори шрифтів DHE та підтримувати сумісність із застарілим сервером. Це тимчасовий захід, для якого потрібно змінити налаштування сервера.
Радимо перейти на використання наборів шифрів ECDHE для серверів. Якщо вони недоступні, переконайтеся, що на сервері ввімкнено набір шрифтів з обміном ключів RSA.</translation>
<translation id="316778957754360075">Це налаштування не підтримується від 29-ї версії <ph name="PRODUCT_NAME" />. Рекомендований спосіб налаштування груп розширень і програм, розміщених на корпоративних серверах, – включити сайт, на якому розміщено пакети CRX у правило ExtensionInstallSources і розмістити прямі посилання для завантаження в пакети на веб-сторінці. Панель запуску для веб-сторінки можна створити за допомогою правила ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3185009703220253572">від версії <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Додатки Android не мають доступу до корпоративних ключів. На них не впливає це правило.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Дозволяє вказати проксі-сервер для <ph name="PRODUCT_NAME" /> і забороняє користувачам змінювати налаштування проксі-сервера.
Якщо ви виберете завжди під’єднуватися напряму без проксі-сервера, усі інші опції ігноруватимуться.
Якщо ви виберете налаштування системи щодо проксі-сервера, усі інші опції ігноруватимуться.
Якщо ви виберете автоматичне виявлення проксі-сервера, усі інші опції ігноруватимуться.
Якщо ви виберете режим фіксованого проксі-сервера, інші опції можна вказати в розділах "Адреса або URL-адреса проксі-сервера" та "Розділений комами список правил обходу проксі-сервера". Додатки ARC використовуватимуть лише проксі-сервер HTTP з найвищим пріоритетом.
Якщо ви виберете сценарій проксі-сервера .pac, потрібно вказати URL-адресу сценарію в розділі "URL-адреса файлу .pac проксі-сервера".
Докладні приклади можна переглянути на сторінці
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Якщо ввімкнути це налаштування, <ph name="PRODUCT_NAME" /> і додатки ARC ігноруватимуть усі опції в командному рядку, пов’язані з проксі-сервером.
Якщо це правило не налаштовано, користувачі зможуть самостійно вибирати налаштування проксі-сервера.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Розгортати перше вікно веб-переглядача під час запуску</translation>
<translation id="3213821784736959823">Контролюється використання вбудованого клієнта DNS у <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", використовується вбудований клієнт DNS, якщо він доступний.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", вбудований клієнт DNS ніколи не використовується.
Якщо це правило не налаштовано, користувачі можуть вибирати, чи використовувати вбудований клієнт DNS. Для цього потрібно змінити chrome://flags, або вказати позначку командного рядка.</translation>
<translation id="3214164532079860003">Якщо це правило ввімкнено, домашня сторінка імпортується з поточного веб-переглядача за умовчанням. Якщо вимкнено, домашня сторінка не імпортується. Якщо його не встановлено, користувач отримує запит на імпортування або імпортування розпочинається автоматично.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Режим анонімного перегляду доступний</translation>
<translation id="3220624000494482595">Якщо додаток-термінал є додатком Android, він не зможе керувати версією <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, навіть якщо для правила встановлено значення "<ph name="TRUE" />".</translation>
<translation id="3236046242843493070">Шаблони URL-адрес, з яких дозволено встановлювати розширення, програми та сценарії користувача</translation>
<translation id="3240609035816615922">Правила доступу до конфігурації принтерів.</translation>
<translation id="3243309373265599239">Визначає період часу неактивності користувача, після якого екран затемнюється, якщо використовується живлення від мережі.
Якщо для цього правила встановлено значення більше за нуль, указується період часу, протягом якого користувач має залишатися неактивним, перш ніж <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> затемнить екран.
Якщо для цього правила встановлено значення нуль, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не затемнюватиме екран, коли користувач стане неактивним.
Якщо це правило не налаштовано, використовується період часу за умовчанням.
Значення правила має вказуватися в мілісекундах. Також значення мають обов’язково бути меншими за затримку вимкнення екрана (якщо встановлено) і затримку через неактивність або дорівнювати їм.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Кодування пошукової служби за умовчанням</translation>
<translation id="3273221114520206906">Налаштування JavaScript за умовчанням</translation>
<translation id="3288595667065905535">Версія випуску</translation>
<translation id="3292147213643666827"><ph name="PRODUCT_NAME" /> може діяти як проксі-сервер між <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> і принтерами, уже підключеними до комп’ютера.
Якщо це налаштування вимкнено або не налаштовано, користувачі можуть вмикати проксі-сервер Cloud Print. Для цього потрібно виконати автентифікацію, використовуючи дані облікового запису Google.
Якщо це налаштування вимкнено, користувачі не можуть вмикати проксі-сервер і комп’ютер не надає <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> доступ до принтерів.</translation>
<translation id="3297010562646015826">Можна завершувати процеси в Диспетчері завдань</translation>
<translation id="3307746730474515290">Керує типами додатків або розширень, які можна встановлювати, і обмежує доступ до часу запуску.
У цьому параметрі перелічено дозволені типи розширень чи додатків, які можна встановлювати в <ph name="PRODUCT_NAME" />, і хости, з якими вони можуть взаємодіяти. Значення – список рядків таких типів: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Докладніше про ці типи можна дізнатися в документації щодо розширень <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Зверніть увагу, що це правило також впливає на примусове встановлення розширень і додатків за допомогою ExtensionInstallForcelist.
Якщо цей параметр налаштовано, розширення чи додатки, типів яких немає в списку, не встановлюватимуться.
Якщо цей параметр не налаштовано, обмеження щодо прийнятних типів розширень або додатків не застосовуватимуться.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Можна створити список шаблонів URL-адрес сайтів, яким дозволено генерувати ключі. Якщо для шаблону URL-адреси вказано правило KeygenBlockedForUrls, воно замінює цей виняток.
Якщо це правило не налаштовано, до всіх сайтів застосовується загальне правило за умовчанням: DefaultKeygenSetting (якщо налаштовано) або правило користувача.</translation>
<translation id="332771718998993005">Визначає назву як місце призначення <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо для цього правила вибрано непорожній рядок, цей рядок використовуватиметься як назва місця призначення <ph name="PRODUCT_NAME" />. В іншому випадку місцем призначення буде назва пристрою. Якщо це правило не налаштовано, назвою місця призначення буде назва пристрою, а власник цього пристрою (або користувач домену, що керує пристроєм) зможе змінювати її. Назва може містити не більше 24 символів.</translation>
<translation id="3381968327636295719">Використовувати веб-переглядач хосту за умовчанням</translation>
<translation id="3395348522300156660">Визначає принтери, доступні для користувачів.
Це правило застосовується, лише коли для режиму доступу <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> вибрано <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Якщо це правило застосовується, користувачам доступні лише принтери, ідентифікатори яких збігаються зі значеннями цього правила. Ідентифікатори мають відповідати записам у файлі, указаному в <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="3417418267404583991">Якщо значення правила встановлено як "true" або правило не налаштовано, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> увімкне вхід у режимі гостя. Вхід у режимі гостя – це сеанс анонімного користувача, який не потребує пароля.
Якщо значення правила встановлено як "false", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не дозволить розпочати сеанс у режимі гостя.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Застосовує мінімальний безпечний режим на YouTube і не дозволяє користувачам
обирати менш безпечний режим.
Якщо для цього правила вибрано значення "strict", строгий безпечний режим буде завжди активний.
Якщо для цього правила вибрано значення "moderate", користувач може обирати між помірним і строгим безпечним режимом на YouTube, але вимкнути безпечний режим не може.
Якщо це правило має значення "off" або не налаштовано, безпечний режим на YouTube не застосовується в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Однак відповідно до правил інших служб, зокрема YouTube, безпечний режим може бути ввімкнено.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Увімкнути прогнозування мережі</translation>
<translation id="3449886121729668969">Налаштовується проксі-сервер для <ph name="PRODUCT_NAME" />. Додатки ARC також будуть використовувати цей проксі-сервер.
Це правило ще не готове. Не застосовуйте його.</translation>
<translation id="3460784402832014830">Указує URL-адресу, яку використовує пошукова система для надання сторінки нової вкладки.
Це правило необов’язкове. Якщо воно не налаштоване, сторінка нової вкладки не надаватиметься.
Це правило застосовується, лише якщо ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="346731943813722404">Визначає, чи затримки керування живленням і обмеження тривалості сеансу запускаються лише тоді, коли помічено першу дію користувача в сеансі.
Якщо для цього правила встановлено значення "True", затримки керування живленням і обмеження тривалості сеансу не запускаються, доки не помічено першу дію користувача в сеансі.
Якщо для цього правила встановлено значення "False" або його не встановлено взагалі, затримки керування живленням або обмеження тривалості сеансу запускаються відразу після початку сеансу.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Стирати дані користувача під час виходу</translation>
<translation id="348495353354674884">Увімкнути віртуальну клавіатуру</translation>
<translation id="3496296378755072552">Диспетчер паролів</translation>
<translation id="350443680860256679">Налаштування ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Указує URL-адресу пошукової системи, яка використовується для пошуку зображень. Пошукові запити надсилаються методом GET. Якщо ввімкнено правило "DefaultSearchProviderImageURLPostParams", запити на пошук зображень надсилаються методом POST.
Це правило необов’язкове. Якщо його не встановлено, пошук зображень не використовується.
Це правило застосовується, лише якщо ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="350797926066071931">Увімкнути перекладач</translation>
<translation id="3512226956150568738">Якщо модель пристрою клієнта перед переходом на ext4 вже підтримувала ARC та для правила ArcEnabled вибрано значення "true", застосовується правило AskUser (значення 3). У всіх інших випадках (зокрема, якщо модель пристрою раніше не підтримувала ARC або якщо для правила ArcEnabled вибрано значення "false") діє правило DisallowArc (значення 0).</translation>
<translation id="3528000905991875314">Увімкнути додаткові сторінки з помилками</translation>
<translation id="3547954654003013442">Налаштування проксі-сервера</translation>
<translation id="3591584750136265240">Налаштування автентифікації під час входу</translation>
<translation id="3627678165642179114">Вмикати чи вимикати веб-службу перевірки орфографії</translation>
<translation id="3646859102161347133">Установити тип лупи</translation>
<translation id="3653237928288822292">Значок пошукової служби за умовчанням</translation>
<translation id="3660562134618097814">Передавати файли cookie SAML IdP під час входу</translation>
<translation id="3687282113223807271">Служба Безпечний перегляд показує сторінку застереження, коли користувачі переходять на сайти, які вважаються потенційно шкідливими. Якщо цей параметр ввімкнено, користувачі не можуть переходити зі сторінки застереження на шкідливий сайт.
Якщо цей параметр вимкнено або не налаштовано, користувачі можуть вибирати, чи переходити після показу застереження на потенційно шкідливий сайт.
Відвідайте сторінку https://developers.google.com/safe-browsing, щоб дізнатися більше про Безпечний перегляд.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Налаштувати "чорний список" для встановлення розширень</translation>
<translation id="3711895659073496551">Призупинити</translation>
<translation id="3736879847913515635">Додавати користувачів у диспетчері користувачів</translation>
<translation id="3750220015372671395">Заборонити цим сайтам генерувати ключі</translation>
<translation id="3756011779061588474">Блокування режиму розробника</translation>
<translation id="3758089716224084329">Дозволяє вказати проксі-сервер для <ph name="PRODUCT_NAME" /> і забороняє користувачам змінювати налаштування проксі-сервера.
Якщо ви виберете завжди під’єднуватися напряму без проксі-сервера, усі інші опції ігноруватимуться.
Якщо ви виберете автоматичне виявлення проксі-сервера, усі інші опції ігноруватимуться.
Докладні приклади можна переглянути на сторінці
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Якщо ввімкнути це налаштування, <ph name="PRODUCT_NAME" /> і додатки ARC ігноруватимуть усі опції в командному рядку, пов’язані з проксі-сервером.
Якщо це правило не налаштовано, користувачі зможуть самостійно вибирати налаштування проксі-сервера.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Вимкнути Інструменти розробника</translation>
<translation id="3765260570442823273">Тривалість повідомлення із застереженням про вихід неактивного користувача</translation>
<translation id="376931976323225993">Дозволяє вказувати, чи можуть веб-сайти автоматично запускати плагін <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />. Автоматичний запуск плагіна <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> можна дозволити або заборонити для всіх веб-сайтів.
Функція відтворення після натискання запускає плагін <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />, однак, щоб розпочати його виконання, користувач має натиснути заповнювач.
Якщо це правило не встановлено, користувач зможе змінити це налаштування вручну.</translation>
<translation id="3780152581321609624">Включити нестандартний порт в ім’я учасника сервера (SPN) за протоколом Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Якщо для цього правила вибрано значення "true", значок панелі інструментів Cast завжди показуватиметься на панелі інструментів або в додатковому меню. Користувачі не зможуть вилучити цей значок.
Якщо правило не налаштовано або для нього вибрано значення "false", користувачі зможуть закріпити значок у контекстному меню або вилучити його з меню.
Якщо для правила "EnableMediaRouter" вибрано значення "false", правило не діятиме, а значок панелі інструментів не відображатиметься.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Параметри керування живленням, коли користувач неактивний</translation>
<translation id="3793095274466276777">Налаштовує перевірки веб-перегядача за умовчанням у <ph name="PRODUCT_NAME" /> і не дозволяє користувачам змінювати це налаштування. Якщо ввімкнути це налаштування, під час запуску <ph name="PRODUCT_NAME" /> буде завжди перевіряти, чи це веб-переглядач за умовчанням і автоматично реєструватися, якщо це можливо. Якщо це налаштування вимкнено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ніколи не перевірятиме, чи це веб-переглядач за умовчанням і вимикатиме користувацькі елементи керування для налаштування цього параметра. Якщо це налаштування не встановлено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> дозволить користувачу контролювати, чи це веб-переглядач за умовчанням і чи потрібно відображати сповіщення для користувачів, якщо це не веб-переглядач за умовчанням.</translation>
<translation id="379602782757302612">Дозволяє вказати розширення, які користувачі НЕ можуть установлювати. Якщо вже встановлені розширення є в чорному списку, їх буде вимкнено, і користувач не зможе ввімкнути їх. Якщо вимкнене розширення буде видалено з чорного списку, його буде автоматично ввімкнено.
Значення "*" в чорному списку означає, що всі розширення внесені в чорний список, якщо їх чітко не вказано в білому списку.
Якщо це правило не налаштовано, користувач може встановлювати в <ph name="PRODUCT_NAME" /> будь-які розширення.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Налаштовується каталог, у який <ph name="PRODUCT_NAME" /> завантажуватиме файли.
Якщо встановити це правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> зберігатиме файли в налаштований каталог, навіть коли користувач укаже інший каталог або вибере опцію щоразу вказувати місце завантаження.
Список можливих змінних можна переглянути на сторінці https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Якщо це правило не встановлено, використовується каталог для завантаження за умовчанням, але користувач зможе його змінити.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Увімкнути розширення пов’язаних із доменом сертифікатів TLS (більше не підтримується)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Указати список вимкнених плагінів</translation>
<translation id="3816312845600780067">Увімкнути аварійну комбінацію клавіш для автоматичного входу</translation>
<translation id="3820526221169548563">Увімкнути функцію доступності екранної клавіатури.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", екранна клавіатура буде завжди ввімкнена.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", екранна клавіатура буде завжди вимкнена.
Якщо встановити це правило, користувачі не можуть його змінювати або замінювати.
Якщо це правило не встановлено, екранна клавіатура буде вимкнена, однак користувачі зможуть будь-коли ввімкнути її.</translation>
<translation id="382476126209906314">Налаштовувати префікс TalkGadget для хостів віддаленого доступу</translation>
<translation id="383466854578875212">Дозволяє вказати, які хости для обміну повідомленнями з оригінальними додатками не потрібно додавати в чорний список.
Значення * в чорному списку означає, що всі хости для обміну повідомленнями з оригінальними додатками внесені в чорний список. Завантажуються лише хости для обміну повідомленнями з оригінальними додатками, які внесені в білий список.
За умовчанням у білий список внесені всі хости для обміну повідомленнями з оригінальними додатками. Проте якщо за правилом усі хости для обміну повідомленнями з оригінальними додатками внесені в чорний список, можна використати білий список, щоб замінити це правило.</translation>
<translation id="384743459174066962">Дозволяє налаштовувати список шаблонів URL-адрес, що визначають сайти, яким заборонено відкривати спливаючі вікна. Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується загальне значення за умовчанням – з правила "DefaultPopupsSetting" (якщо його встановлено) або з особистих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Надсилати інформацію про активний сеанс термінала, як-от
ідентифікатор і версію додатка.
Якщо для цього правила вибрано значення "false", інформація про
сеанс не надсилатиметься. Якщо правило не налаштовано або має
значення "true", інформація про сеанс надсилатиметься.</translation>
<translation id="3859780406608282662">Додає параметр для отримання початкового числа Варіацій у <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Якщо вказано, параметр запиту з назвою "restrict" додається до URL-адреси, яка використовується для отримання початкового числа Варіацій. Значенням параметру буде значення, визначене в цьому правилі.
Якщо не вказано, URL-адреса початкового числа Варіацій не змінюється.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Підтримується мінімальна версія SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Указує URL-адресу пошукової системи, яка використовується для надання пропозицій пошуку. URL-адреса має містити рядок "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />", який замінюється введеним користувачем текстом під час надсилання запиту.
Це правило необов’язкове. Якщо його не налаштовано, URL-адреса для пропозицій не використовуватиметься.
Можна ввести таку URL-адресу пропозицій Google: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Це правило застосовується, лише коли ввімкнено правило DefaultSearchProviderEnabled.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Опис</translation>
<translation id="3868347814555911633">Це правило активне лише в режимі роздрібного продажу.
Містить список розширень, які автоматично встановлюються для користувачів демонстраційних версій на пристроях у режимі роздрібного продажу. Ці розширення зберігаються на пристрої та можуть встановлюватися, навіть якщо після встановлення пристрій перебуває в режимі офлайн.
Кожен запис списку містить словник, у який мають входити ідентифікатор розширення в полі "extension-id" й URL-адреса оновлення в полі "update-url".</translation>
<translation id="3877517141460819966">Вбудовано режим двофакторної автентифікації</translation>
<translation id="388237772682176890">Це правило не діє у версії M53 та видалено у версії M54, оскільки підтримку протоколу SPDY/3.1 припинено.
Вимикає використання протоколу SPDY у продукті <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо це правило ввімкнено, протокол SPDY недоступний у продукті <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо це правило вимкнено, можна використовувати протокол SPDY.
Якщо це правило не налаштовано, протокол SPDY доступний.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Правила швидкого розблокування</translation>
<translation id="3891357445869647828">Увімкнути JavaScript</translation>
<translation id="3891953007921334498">Вимикає Інструменти розробника та консоль JavaScript.
Якщо ввімкнути це налаштування, Інструменти розробника будуть недоступними, а елементи веб-сайтів не можна буде перевірити. Усі комбінації клавіш і меню або пункти контекстного меню для відкривання Інструментів розробника чи консолі JavaScript буде вимкнено.
Якщо цю опцію вимкнути або не налаштувати, користувач зможе використовувати Інструменти розробника та консоль JavaScript.</translation>
<translation id="3907986150060929099">Вибрати рекомендовані мови для загальнодоступного сеансу</translation>
<translation id="3911737181201537215">Це правило не впливає на вхід в обліковий запис із додатка Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Вимикає синхронізацію Google Диска в додатку Файли в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, якщо для правила встановлено значення "true". У такому випадку на Google Диск не завантажуються жодні дані.
Якщо правило не налаштовано або має значення "false", користувачі можуть надсилати файли на Google Диск.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL-адреса для файлу .pac проксі-сервера</translation>
<translation id="3939893074578116847">Надсилати мережеві пакети на сервер керування, щоб відстежувати онлайн-статус.
Сервер зможе визначати, чи пристрій перебуває в режимі офлайн.
Якщо для цього правила вибрано значення "true", мережеві пакети відстеження (<ph name="HEARTBEATS_TERM" />) надсилаються.
Якщо вибрано значення "false" або правило не налаштовано, пакети не надсилаються.</translation>
<translation id="3963602271515417124">Якщо для цього правила вибрано значення "true", віддалене засвідчення для пристрою дозволено, а сертифікат автоматично генерується та завантажується на сервер керування пристроями.
Якщо для цього правила вибрано значення "false" або нічого не вибрано, сертифікати не генеруються, а запити до API розширення enterprise.platformKeys закінчуються помилкою.</translation>
<translation id="3964909636571393861">Надання доступу до списку URL-адрес</translation>
<translation id="3965339130942650562">Час очікування до виходу неактивного користувача</translation>
<translation id="3973371701361892765">Ніколи автоматично не ховати полицю</translation>
<translation id="3984028218719007910">Визначає, чи <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> зберігає локальні дані облікового запису після виходу. Якщо значення встановлено як "true", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не зберігає постійні облікові записи, а всі дані сеансу користувача будуть видалені після виходу. Якщо значення правила встановлено як "false" або правило не налаштовано, пристрій може зберігати (зашифровані) локальні дані користувача.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL-адреси, які матимуть доступ до пристроїв запису відео на сторінках входу SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">ІT-адміністратори корпоративних пристроїв можуть використовувати це правило, щоб керувати можливістю користувачів отоварювати пропозиції через реєстрацію ОС Chrome.
Якщо для цього правила встановлено значення "true" або значення не задано, користувачі зможуть отоварювати пропозиції через реєстрацію ОС Chrome.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", користувачі не зможуть отоварювати пропозиції.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Дозволити виклик діалогових вікон вибору файлу</translation>
<translation id="4012737788880122133">Вимикає автоматичні оновлення, коли вибрано значення "true".
Якщо цей параметр не налаштовано чи вибрано значення "false", пристрої з <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> автоматично перевіряють наявність оновлень.
Застереження: радимо ввімкнути автоматичні оновлення, щоб користувачі отримували оновлення програмного забезпечення та системи безпеки. Вимкнувши автоматичні оновлення, ви можете наразити користувачів на небезпеку.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Додатки Android не мають доступу до файлів cookie, перенесених у профіль користувача.</translation>
<translation id="402759845255257575">Забороняти всім сайтам запускати JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Увімкнути пошукову службу за умовчанням</translation>
<translation id="4039085364173654945">Контролює, чи дозволено розміщеному на сторінці "дочірньому" вмісту третьої сторони відображати спливаюче діалогове вікно базової автентифікації HTTP. Як правило, це налаштування вимкнено з метою захисту від фішингу. Якщо це правило не встановлено, налаштування вимикається, а "дочірньому вмісту" третьої сторони забороняється відображати спливаюче діалогове вікно базової автентифікації HTTP.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Вимкнути протокол SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Дозволити запити в службу часу Google</translation>
<translation id="4088589230932595924">Примусово запускати режим анонімного перегляду</translation>
<translation id="4088983553732356374">Ви можете дозволити або заборонити всім веб-сайтам зберігати локальні дані.
Якщо для цього правила вибрати опцію "Зберігати файли cookie впродовж сеансу", файли cookie видалятимуться після завершення сеансу. Зверніть увагу: якщо <ph name="PRODUCT_NAME" /> працює у фоновому режимі, сеанс може не завершитися, коли ви закриєте останнє вікно. Щоб дізнатися більше про налаштування цієї поведінки, перегляньте правило "BackgroundModeEnabled".
Якщо це правило не налаштовано, застосовуватиметься правило "AllowCookies", і користувач зможе його змінити.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Перенаправлення на постачальника ідентифікатора SAML після підтвердження користувача</translation>
<translation id="410478022164847452">Визначає період часу неактивності користувача, після якого вмикається режим неактивності, якщо використовується живлення від мережі.
Якщо це правило встановлено, указується період часу, протягом якого користувач має залишатися неактивним, перш ніж <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> перейде в режим неактивності, який можна налаштувати окремо.
Якщо це правило не налаштовано, використовується період часу за умовчанням.
Значення правила має вказуватися в мілісекундах.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Вимкнути застосування перевірки сертифіката для списку URL-адрес</translation>
<translation id="4121350739760194865">Запобігання появи реклами програм на сторінці нової вкладки</translation>
<translation id="4157003184375321727">Повідомляти версію ОС і мікропрограми</translation>
<translation id="4183229833636799228">Налаштування плагіна <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> за умовчанням</translation>
<translation id="4192388905594723944">URL-адреса для перевірки маркера автентифікації клієнта віддаленого доступу</translation>
<translation id="4203389617541558220">Обмежує режим роботи пристрою шляхом планування автоматичних перезавантажень.
Якщо це правило встановлено, воно визначає тривалість режиму роботи пристрою, після якого заплановане автоматичне перезавантаження.
Якщо це правило не встановлено, тривалість режиму роботи не обмежується.
Якщо встановити це правило, користувачі не можуть його змінювати або замінювати.
Автоматичне перезавантаження планується на вибраний час, але воно може відкладатися на пристрої на термін до 24 годин, якщо користувач у цей момент використовує пристрій
Примітка. Наразі автоматичне перезавантаження вмикається лише під час появи екрана входу чи під час роботи програми для термінала. У майбутньому правило буде застосовуватися завжди, незалежно від того, чи розпочато якийсь сеанс.
Значення правила вказується в секундах. Найменше значення – принаймні 3600 (одна година).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Користувачі бачать принтери лише з білого списку</translation>
<translation id="420512303455129789">URL-адреси зіставлення словника з логічним значенням, яке вказує, дозволено доступ до хосту (true) чи заборонено (false).
Це правило лише для внутрішнього використання самим <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Затримки блокування екрана</translation>
<translation id="423797045246308574">Можна створити список шаблонів URL-адрес сайтів, яким заборонено генерувати ключі. Якщо для шаблону URL-адреси вказано правило KeygenAllowedForUrls, воно замінює цей виняток.
Якщо це правило не налаштовано, до всіх сайтів застосовується загальне правило за умовчанням: DefaultKeygenSetting (якщо налаштовано) або правило користувача.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Додатки Android не використовують кеш. Якщо кілька користувачів установлять той самий додаток Android, він завантажиться заново для кожного користувача.</translation>
<translation id="4250680216510889253">ні</translation>
<translation id="4261820385751181068">Мовний код на екрані входу на пристрої</translation>
<translation id="427632463972968153">Указує параметри пошуку зображень методом POST. Складається з розділених комами пар імен і значень. Якщо значення є параметром шаблону, як-от {imageThumbnail} у прикладі вище, воно замінюється даними справжнього ескізу зображення.
Це правило необов’язкове. Якщо його не встановлено, запит на пошук зображень надсилається методом GET.
Це правило застосовується, лише якщо ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="4294280661005713627">Указує цільову версію для автоматичних оновлень.
Указує префікс цільової версії, до якої потрібно оновити <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Якщо на пристрої використовується версія, старіша за вказану в префіксі, її буде оновлено до останньої версії з цим префіксом. Якщо на пристрої вже встановлено останню версію, жодні дії не виконуватимуться (тобто версія не змінюватиметься на старішу) і пристрій використовуватиме поточну версію. Формат префікса працює покомпонентно, як показано в прикладі нижче.
"" (або не налаштовано): оновити до останньої доступної версії.
"1412.": оновити до будь-якої проміжної версії 1412 (наприклад, 1412.24.34 або 1412.60.2)
"1412.2.": оновити до будь-якої проміжної версії 1412.2 (наприклад, 1412.2.34 або 1412.2.2)
"1412.24.34": оновити лише до цієї версії
Застереження: не радимо налаштовувати обмеження версій, оскільки це може завадити користувачам отримувати оновлення програмного забезпечення та системи безпеки. Обмеживши оновлення до певного префікса версії, ви можете наразити користувачів на небезпеку.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Визначає список додатків для створення нотаток на заблокованому екрані <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Якщо на заблокованому екрані ввімкнено вибраний додаток для створення нотаток, то заблокований екран міститиме елемент інтерфейсу для запуску цього додатка.
Після запуску додатка на заблокованому екрані з’явиться вікно, де ви зможете створювати елементи даних (нотатки). Додаток зможе імпортувати створені нотатки в основний сеанс користувача, коли його розблоковано. Наразі на заблокованому екрані підтримуються лише додатки для створення нотаток у Chrome.
Якщо це правило налаштовано, користувач зможе вмикати додаток на заблокованому екрані, лише якщо ідентифікатор розширення додатка міститься в списку правил.
Тож якщо список правил порожній, створення нотаток на заблокованому екрані вимкнеться.
Зауважте, що правило, яке містить ідентифікатор додатка, не обов’язково означає, що користувач зможе вмикати цей додаток для створення нотаток на заблокованому екрані. Наприклад, у версії Chrome 61 платформа додатково обмежує набір доступних додатків.
Якщо це правило не налаштовано, обмеження щодо додатків, які користувач може активувати на заблокованому екрані, не діють.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Коли набори шрифтів DHE в TLS увімкнено</translation>
<translation id="4320376026953250541">Microsoft Windows XP SP2 або пізнішої версії</translation>
<translation id="4322842393287974810">Дозволити додатку-терміналу, який запускається автоматично та без затримки, керувати версією <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Додати кнопку виходу в системну область</translation>
<translation id="4347908978527632940">Якщо користувач контрольований і для цього правила вибрано значення "true", інші додатки Android можуть запитувати в постачальника вмісту інформацію про обмеження користувача в Інтернеті.
Якщо це правило не налаштовано або вибрано значення "false", постачальник вмісту не надаватиме інформацію.</translation>
<translation id="436581050240847513">Повідомляти про мережеві інтерфейси пристрою</translation>
<translation id="4372704773119750918">Не дозволяти корпоративному користувачу бути частиною мультипрофілю (основним чи другорядним користувачем)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Дозволяти всім сайтам показувати всі зображення</translation>
<translation id="437791893267799639">Правило не налаштовано. Заборонити перенесення даних і ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">Налаштувати віддалене засвідчення за допомогою механізму TPM.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Якщо для цього правила вибрано значення false, <ph name="PRODUCT_NAME" /> не зможе періодично надсилати запити на сервер Google, щоб отримати точну позначку часу. Запити буде дозволено, якщо це правило не налаштовано або має значення true.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Вручну вказувати налаштування проксі-сервера</translation>
<translation id="4429220551923452215">Вмикає або вимикає ярлик додатка на панелі закладок.
Якщо це правило не налаштовано, у контекстному меню на панелі закладок можна вибрати, чи показувати ярлик додатка.
Якщо це правило налаштовано, його неможливо змінити. Ярлик додатка відображатиметься завжди або не відображатиметься ніколи.</translation>
<translation id="443665821428652897">Видаляти дані із сайтів, коли веб-переглядач закривається (не рекомендується)</translation>
<translation id="4439336120285389675">Указує список непідтримуваних функцій веб-платформи для тимчасового ввімкнення.
Це правило дає адміністраторам змогу на певний період часу ввімкнути функції веб-платформи, які більше не підтримуються. Функції визначаються тегом рядка. Буде ввімкнено функції, які відповідають тегам у списку цього правила.
Якщо це правило не налаштовано або список порожній чи не відповідає підтримуваним тегам рядка, усі непідтримувані функції веб-платформи залишаться вимкненими.
Хоча саме правило підтримується на вказаних вище платформах, функція, яку воно вмикає, може бути доступна не на всіх платформах. Не всі непідтримувані функції веб-платформи можна ввімкнути. Лише перелічені нижче функції можна ввімкнути на обмежений період часу, який для кожної з них може бути різним. Загальний формат тегу рядка: [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Докладніше про змінення функцій веб-платформи можна дізнатися на сторінці https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Вмикати блокування, коли пристрій перебуває в режимі очікування чи сну</translation>
<translation id="4449545651113180484">Обернути екран на 270 градусів за годинниковою стрілкою</translation>
<translation id="4467952432486360968">Блокувати файли cookie третьої сторони</translation>
<translation id="4474167089968829729">Дозволити зберігати паролі в диспетчері паролів</translation>
<translation id="4476769083125004742">Якщо для правила вибрано значення "<ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />", додатки Android не матимуть доступу до геоданих. Якщо це правило не налаштовано або має інше значення, користувачеві пропонуватиметься надати дозвіл, коли додатки Android запитуватимуть доступ до геоданих.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Примусово застосовувати Безпечний пошук</translation>
<translation id="4482640907922304445">Показує кнопку "Домашня сторінка" на панелі інструментів <ph name="PRODUCT_NAME" />. Якщо це налаштування ввімкнено, кнопка "Домашня сторінка" завжди відображається. Якщо це налаштування вимкнено, кнопка "Домашня сторінка" ніколи не відображається. Якщо це налаштування ввімкнено або вимкнено, користувачі не можуть змінювати чи замінювати його в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Якщо це правило не встановлено, користувач може вибирати, чи показувати кнопку "Домашня сторінка".</translation>
<translation id="4485425108474077672">Налаштувати URL-адресу сторінки нової вкладки</translation>
<translation id="4492287494009043413">Вимикати знімки екрана</translation>
<translation id="450537894712826981">Налаштовує розмір кеш-пам’яті, який <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовуватиме для зберігання кешованих медіа-файлів на диску.
Якщо встановити це правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовуватиме вказаний розмір кеш-пам’яті незалежно від того, поставив користувач позначку "--media-cache-size" чи ні. Указане в цьому правилі значення не є остаточним, а лише припущенням для системи кешування. Будь-яке значення, менше за декілька мегабайтів, є замалим і буде заокруглюватися до прийнятного мінімуму.
Якщо значення цього правила встановлено на 0, використовується розмір кеш-пам’яті за умовчанням, але користувач не може змінити його.
Якщо це правило не встановлено, використовується розмір кеш-пам’яті за умовчанням, але користувач може його змінювати за допомогою позначки "--media-cache-size".</translation>
<translation id="4508686775017063528">Якщо це правило не налаштовано або для нього вибрано значення "true", <ph name="PRODUCT_NAME" /> буде ввімкнено. Користувачі зможуть запускати цю службу за допомогою меню додатка, контекстних меню сторінок, елементів керування медіа на веб-сайтах із підтримкою Cast, а також значка панелі інструментів Cast (якщо він відображається).
Якщо для цього правила вибрано значення "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> буде вимкнено.</translation>
<translation id="4518251772179446575">Запитувати щоразу, коли сайт хоче відстежувати фізичне місцезнаходження користувача</translation>
<translation id="4519046672992331730">Вмикає пропозиції пошуку в універсальному вікні пошуку <ph name="PRODUCT_NAME" /> і не дозволяє користувачам змінювати цей параметр.
Якщо цей параметр увімкнено, використовуються пропозиції пошуку.
Якщо цей параметр вимкнено, пропозиції пошуку ніколи не використовуються.
Якщо цей параметр увімкнено чи вимкнено, користувачі не можуть змінювати чи замінювати його в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо це правило не встановлено, цей параметр буде ввімкено, але користувач може його змінювати.</translation>
<translation id="4525521128313814366">Дозволяє налаштовувати список шаблонів URL-адрес, що визначають сайти, яким заборонено показувати зображення. Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується загальне значення за умовчанням – з правила "DefaultImagesSetting" (якщо його встановлено) або з особистих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Додатки Android можна примусово встановити з консолі адміністратора Google через Google Play. Вони не використовують це правило.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Назва обмеження для Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Локальні облікові записи в пристрої</translation>
<translation id="4555850956567117258">Вмикає віддалене підтвердження даних для користувача</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL-адреса сторінки нової вкладки пошукової системи за умовчанням</translation>
<translation id="4600786265870346112">Увімкнути великий курсор</translation>
<translation id="4604931264910482931">Налаштування чорного списку хостів для обміну повідомленнями з оригінальними додатками</translation>
<translation id="4617338332148204752">Пропускати перевірку метатегів у <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Налаштувати список дозволених для встановлення розширень</translation>
<translation id="4632343302005518762">Дозволити <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> обробляти перелічені типи вмісту</translation>
<translation id="4633786464238689684">Змінює поведінку за умовчанням верхнього ряду клавіш на функціональні клавіші.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", клавіші вгорі клавіатури за умовчанням працюватимуть як функціональні. Щоб повернути їм функціональність медіа-клавіш, потрібно натиснути клавішу пошуку.
Якщо для цього правила встановлено значення "false" або не встановлено взагалі, медіа-клавіші клавіатури збережуть свою функціональність за умовчанням, а якщо натиснути клавішу пошуку, вони стануть функціональними.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Імена хостів для обміну повідомленнями з оригінальними додатками, які потрібно виключити з чорного списку</translation>
<translation id="4650759511838826572">Вимкнути схеми протоколу URL-адреси</translation>
<translation id="465099050592230505">URL-адреса корпоративного веб-магазину (більше не підтримується)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Параметри керування розширенням</translation>
<translation id="4668325077104657568">Налаштування зображень за умовчанням</translation>
<translation id="467236746355332046">Підтримувані функції:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Налаштовується список шаблонів URL-адрес, які завжди мають відтворюватися в <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується засіб відтворення за умовчанням згідно з правилом "ChromeFrameRendererSettings".
Приклади шаблонів можна переглянути на сторінці https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Відкривати список URL-адрес</translation>
<translation id="4680961954980851756">Увімкнути автозаповнення</translation>
<translation id="4722399051042571387">Якщо для цього параметра вибрано значення false, користувачі не зможуть створювати ненадійні PIN-коди, які легко вгадати.
До ненадійних належать PIN-коди, у яких повторюється та сама цифра (1111), цифри послідовно збільшуються чи зменшуються на 1 (1234 або 4321) і поширені PIN-коди.
Якщо PIN-код вважається ненадійним, за умовчанням користувач побачить застереження (не помилку).</translation>
<translation id="4723829699367336876">Увімкнення обходу брандмауера з клієнта віддаленого доступу</translation>
<translation id="4725123658714754485">Указує, чи показники використання та діагностичні дані, зокрема звіти про аварійне завершення роботи, надсилаються в Google. Якщо вибрано значення true, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> надсилатиме показники використання та діагностичні дані. Якщо це правило не налаштовано або вибрано значення false, показники використання та діагностичні дані не надсилатимуться.</translation>
<translation id="4725528134735324213">Увімкнути Android Backup Service</translation>
<translation id="4733471537137819387">Правила, пов’язані з вбудованою автентифікацією HTTP.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Сервери, яким <ph name="PRODUCT_NAME" /> може передавати права.
Імена серверів потрібно розділяти комами. Дозволяються символи підстановки (*).
Якщо це правило не налаштовано, <ph name="PRODUCT_NAME" /> не передаватиме облікові дані користувача, навіть якщо сервер виявлено в інтранет-мережі.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Сертифікат клієнта для під’єднання до RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4791031774429044540">Увімкнути функцію доступності великого курсора.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", великий курсор буде завжди ввімкнено.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", великий курсор буде завжди вимкнено.
Якщо встановити це правило, користувачі не можуть його змінювати або замінювати.
Якщо це правило не встановлено, великий курсор вимкнено від початку, але користувач може його ввімкнути будь-коли.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Налаштовує поведінку оновлень мікропрограми модуля <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Видаляти дані неактивних останнім часом користувачів, доки не буде звільнено достатньо місця</translation>
<translation id="4815725774537609998">Це правило більше не підтримується. Натомість застосовуйте правило ProxyMode.
Дозволяє вказати проксі-сервер для <ph name="PRODUCT_NAME" /> і забороняє користувачам змінювати налаштування проксі-сервера.
Якщо ви виберете завжди під’єднуватися напряму без проксі-сервера, усі інші опції ігноруватимуться.
Якщо вибрати використання системних налаштувань проксі-сервера чи автоматичне визначення проксі-сервера, усі інші опції ігноруватимуться.
Якщо вибрати ручне введення налаштувань проксі-сервера, інші опції можна вказати в полях "Адреса чи URL-адреса проксі-сервера", "URL-адреса файлу .pac проксі-сервера" та "Розділений комами список правил обходу проксі-сервера". Додатки ARC зможуть використовувати лише проксі-сервер HTTP з найвищим пріоритетом.
Докладні приклади можна переглянути на сторінці
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Якщо ввімкнути це налаштування, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ігноруватиме всі опції в командному рядку, пов’язані з проксі-сервером.
Якщо це правило не налаштовано, користувачі зможуть самостійно вибирати налаштування проксі-сервера.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Дозволити корпоративному користувачеві бути основним і додатковим користувачем (налаштування за умовчанням для користувачів, якими не керує адміністратор підприємства)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Дія, яка має виконуватися під час живлення від акумулятора, коли виникає затримка через неактивність</translation>
<translation id="4834526953114077364">Дані неактивних останнім часом користувачів, які не входили в обліковий запис протягом останніх 3-х місяців, видаляються, доки не буде звільнено достатньо місця</translation>
<translation id="4838572175671839397">Містить регулярний вираз, що використовується для визначення кола користувачів, які можуть входити в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Відповідна помилка з’являється, якщо користувач намагається ввійти, використовуючи ім’я користувача, яке не збігається з цим шаблоном.
Якщо це правило не налаштовано або порожнє, будь-який користувач може входити в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Дозволити повноекранний режим</translation>
<translation id="4869787217450099946">Указує, чи дозволено блокування режиму активного стану екрана. Запит на блокування режиму активного стану екрана може надійти від розширень через API розширення для керування живленням.
Якщо для цього правила встановлено значення "true" або значення не задано, блокування режиму активного стану екрана буде виконуватися функцією керування живленням.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", запити на блокування режиму активного стану екрана будуть ігноруватися.</translation>
<translation id="4876805738539874299">Увімкнено максимальну версію SSL</translation>
<translation id="4881315447528084360">Визначає список додатків і розширень, які встановлюються автоматично
без дій із боку користувача й не можуть бути видалені користувачем.
Усі дозволи, потрібні додаткам або розширенням, надаються непрямо,
без дій із боку користувача, зокрема всі додаткові дозволи, потрібні
для майбутніх версій додатка чи розширення.
Окрім того, дозволи надаються для API розширень
enterprise.deviceAttributes і enterprise.platformKeys.
(Ці два API недоступні для додатків і розширень, які
не встановлені примусово.)
Це правило має перевагу над правилом "<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />", яке може бути конфліктним. Якщо видалити з цього списку примусово встановлені додатки або розширення, вони автоматично видаляться в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
У версіях ОС Windows, не зареєстрованих у домені <ph name="MS_AD_NAME" />, примусово встановлюються лише додатки та розширення з Веб-магазину Chrome.
Зверніть увагу, що вихідний код будь-якого розширення можна змінити за допомогою інструментів для розробника (через що розширення може перестати працювати). Якщо це становить проблему, потрібно налаштувати правило "<ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />".
Кожний елемент у списку має вигляд рядка з ідентифікатором розширення та URL-адресою "оновлення", розділеними крапкою з комою (<ph name="SEMICOLON" />). Ідентифікатор розширення – це рядок із 32 літер, приклад якого можна знайти на сторінці <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> у режимі розробника. URL-адреса "оновлення" має спрямовувати до документа маніфесту оновлення у форматі XML, як описано на сторінці <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Зауважте, що URL-адреса "оновлення", указана для цього правила, використовується лише для початкового встановлення. Під час наступних оновлень розширення використовуватиметься URL-адреса, указана в маніфесті розширення.
Наприклад, правило "<ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" />" установлює додаток <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> зі стандартної URL-адреси "оновлення" у Веб-магазині Chrome. Щоб дізнатися більше про розміщення розширень, перегляньте сторінку <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Якщо це правило не налаштовано, додатки та розширення не встановлюватимуться автоматично, і користувач зможе видалити будь-який додаток або розширення в <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4897928009230106190">Указує параметри пошуку пропозицій методом POST. Складається з розділених комами пар імен і значень. Якщо значення є параметром шаблону, як-от {searchTerms} у прикладі вище, воно замінюється даними справжніх пошукових термінів.
Це правило необов’язкове. Якщо його не встановлено, запит на пошук пропозицій надсилається методом GET.
Це правило застосовується, лише якщо ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="489803897780524242">Параметр, який керує розташуванням пошукового терміна для пошукової системи за умовчанням</translation>
<translation id="4899708173828500852">Увімкнути функцію безпечного перегляду</translation>
<translation id="4906194810004762807">Частота оновлення політики пристрою</translation>
<translation id="494613465159630803">Приймач Cast</translation>
<translation id="4962262530309732070">Якщо це правило не налаштовано або має значення "true", <ph name="PRODUCT_NAME" /> дозволить диспетчеру користувачів виконувати функцію "Додати користувача".
Якщо це правило має значення "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> не дозволятиме диспетчеру користувачів створювати нові профілі.</translation>
<translation id="4971529314808359013">Можна вказати шаблони URL-адрес сайтів, для яких <ph name="PRODUCT_NAME" /> автоматично вибиратиме сертифікат клієнта на запит сайту.
Значення має бути масивом словників JSON у рядковій формі. Кожний словник повинен мати форму { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, де $URL_PATTERN – шаблон налаштування вмісту. $FILTER визначає сертифікати клієнта, які веб-переглядач може автоматично вибирати. Незалежно від фільтра, вибираються лише сертифікати, які відповідають запиту сервера. Якщо $FILTER має форму { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, додатково вибираються лише сертифікати клієнта, видані центром сертифікації з назвою CommonName $ISSUER_CN. Якщо $FILTER є порожнім словником {}, вибір сертифікатів клієнта додатково не обмежується.
Якщо це правило не налаштовано, сертифікати не вибираються автоматично.</translation>
<translation id="4978405676361550165">Якщо налаштовано правило "OffHours", то вказані правила пристрою ігноруються (використовуйте стандартні налаштування цих правил) протягом визначених часових інтервалів. Chrome повторно застосовує правила пристрою під час кожної події, коли починається або закінчується період "OffHours". Користувач буде повідомлений і змушений вийти, коли закінчиться час "OffHours" і зміняться параметри правил пристрою (наприклад, коли користувач увійшов із недозволеного облікового запису).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Тип даних:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Дозволити запущені плагіни, які є застарілими</translation>
<translation id="4988291787868618635">Дія, яка має виконуватися, коли виникає затримка через неактивність</translation>
<translation id="4995548127349206948">Якщо ввімкнено автентифікацію NTLMv2.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Дозволити доступ до сайтів, які не входять у пакети вмісту</translation>
<translation id="5052081091120171147">Якщо це правило ввімкнено, історія веб-перегляду імпортується з поточного веб-переглядача за умовчанням. Якщо його ввімкнено, це правило також впливає на діалогове вікно імпортування. Якщо вимкнено, історія веб-перегляду не імпортується. Якщо це правило не встановлено, користувач отримує запит на імпортування або імпортування розпочинається автоматично.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Лупу вимкнено</translation>
<translation id="5067143124345820993">Список користувачів, яким дозволено вхід</translation>
<translation id="5068140065960598044">Правила використання хмарних служб у <ph name="PRODUCT_NAME" /> замінюють правила пристрою.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Вимкнути попередній перегляд версії для друку</translation>
<translation id="5090209345759901501">Застосовувати налаштування вмісту Flash до всього вмісту</translation>
<translation id="5105313908130842249">Затримка блокування екрана, коли використовується заряд акумулятора</translation>
<translation id="5108031557082757679">Вимкнені принтери пристроїв підприємства</translation>
<translation id="5130288486815037971">Коли набори шрифтів RC4 в TLS увімкнено</translation>
<translation id="5141670636904227950">Установити тип лупи за умовчанням, яка вмикається на екрані входу</translation>
<translation id="5142301680741828703">Завжди відтворювати перелічені шаблони URL-адрес у <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Дозволяє вказувати додаткові параметри, які використовуються, коли <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> запускає <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо це правило не встановлено, буде використовуватися командний рядок за умовчанням.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Як часто надсилаються мережеві пакети для відстеження (у мілісекундах).
Якщо це правило не налаштовано, інтервал за умовчанням становить 3 хвилини. Мінімальний
інтервал – 30 секунд, максимальний – 24 години. Значення
за межами цього діапазону автоматично коригуються.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Налаштування Google Диска в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Дозволяє вказувати, які розширення не потрібно вносити в "чорний список". Значення чорного списку * означає, що всі розширення внесено в "чорний список" і користувачі можуть установлювати лише ті розширення, які вказано в списку дозволених розширень. За умовчанням усі розширення містяться в списку дозволених розширень, але якщо всі розширення внесено політикою в "чорний список", список дозволених розширень може використовуватися для заміни цієї політики.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Дозволяє використовувати додаткові сторінки помилок, вбудовані в <ph name="PRODUCT_NAME" /> (як-от "Сторінку не знайдено"), і не дозволяє користувачам змінювати це налаштування. Якщо це налаштування ввімкнено, використовуються додаткові сторінки помилок. Якщо це налаштування вимкнено, додаткові сторінки помилок ніколи не використовуються. Якщо це налаштування ввімкнено або вимкнено, користувачі не можуть змінювати чи замінювати його в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Якщо це правило не встановлено, налаштування вмикається, але користувач може його змінювати.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Блокування режиму розробника.
Якщо для цього правила встановлено значення "Застосовується", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не дозволить пристрою завантажитись у режимі розробника. Якщо режим розробника буде ввімкнено, система не завантажуватиметься, а на екрані з’явиться повідомлення про помилку.
Якщо для цього правила встановлено значення "Не застосовується", режим розробника буде й надалі доступний на пристрої.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Дозволяє налаштовувати список шаблонів URL-адрес, що визначають сайти, яким заборонено показувати сповіщення. Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується загальне значення за умовчанням – з правила "DefaultNotificationsSetting" (якщо його встановлено) або з особистих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="5219844027738217407">У додатках Android це правило стосується лише мікрофона. Коли для правила встановлено значення "true", мікрофон вимкнено в усіх додатках Android.</translation>
<translation id="523505283826916779">Налаштування доступності</translation>
<translation id="5247006254130721952">Блокувати небезпечні завантаження</translation>
<translation id="5255162913209987122">Може рекомендуватися</translation>
<translation id="527237119693897329">Дозволяє вказати, які хости для обміну повідомленнями з оригінальними додатками не потрібно завантажувати.
Значення "*" в чорному списку означає, що всі хости для обміну повідомленнями з оригінальними додатками внесені в чорний список, якщо їх чітко не вказано в білому списку.
Якщо це правило не налаштовано, <ph name="PRODUCT_NAME" /> завантажить усі встановлені хости для обміну повідомленнями з оригінальними додатками.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Якщо для цього правила встановлено значення "true", користувач може використовувати апаратне забезпечення на пристроях Chrome для віддаленого засвідчення своєї особи в ЦС через <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> за допомогою <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Якщо для цього правила встановлено значення "false" або його не налаштовано, запити до API закінчуються помилкою.</translation>
<translation id="5288772341821359899">Якщо налаштувати це правило, діапазон порту UDP, який використовується у WebRTC, обмежується вказаним інтервалом порту (включно з кінцевими точками).
Якщо не налаштувати це правило або залишити порожній рядок чи вказати недійсний діапазон порту, WebRTC буде дозволено використовувати будь-який доступний локальний порт UDP.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Указати список плагінів, які користувач може ввімкнути або вимкнути</translation>
<translation id="5302612588919538756">Це правило більше не використовується. Натомість застосовуйте правило "SyncDisabled".
Користувач може входити в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Налаштувавши це правило, ви зможете дозволяти або забороняти користувачу входити в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Якщо вибрати значення "False", додатки й розширення, які використовують API chrome.identity, не працюватимуть. Тому радимо використовувати правило "SyncDisabled".</translation>
<translation id="5304269353650269372">Визначає період часу неактивності користувача, після якого з’являється діалогове вікно із застереженням, якщо використовується заряд акумулятора.
Якщо це правило встановлено, указується період часу, протягом якого користувач має залишатися неактивним, перш ніж <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> відобразить діалогове вікно із застереженням, повідомляючи користувача, що буде ввімкнено режим неактивності.
Якщо це правило не налаштовано, діалогове вікно із застереженням не відображається.
Значення правила має вказуватися в мілісекундах. Також значення мають обов’язково бути меншими за затримку через неактивність або дорівнювати їй.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Доступність режиму анонімного перегляду</translation>
<translation id="5318185076587284965">Увімкнути використання серверів ретрансляції хостами віддаленого доступу.</translation>
<translation id="5323128137188992869">Дає змогу транслювати вміст на пристрої за допомогою <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо для цього правила вибрано значення "False", користувачі не зможуть транслювати вміст на свої пристрої. Якщо для цього правила вибрано значення "True", користувачі зможуть транслювати вміст. Якщо це правило не налаштовано, користувачі не зможуть транслювати вміст на зареєстрованих пристроях з ОС Chrome, але матимуть змогу робити це на інших пристроях.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Дозволити <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> обробляти вказані типи вмісту</translation>
<translation id="5365946944967967336">Показати кнопку "Головна" на панелі інструментів</translation>
<translation id="5366977351895725771">Якщо для цього правила встановлено значення "false", цей користувач не зможе створювати контрольованих користувачів. Усі наявні контрольовані користувачі все ж будуть активні.
Якщо для цього правила встановлено значення "true" або його не налаштовано, цей користувач зможе створювати контрольованих користувачів і керувати ними.</translation>
<translation id="5378985487213287085">Дозволяє вказувати, чи можуть веб-сайти показувати сповіщення на робочому столі. Показ сповіщень на робочому столі можна дозволити за умовчанням, заборонити за умовчанням або отримувати запит, коли веб-сайт хоче показати сповіщення на робочому столі. Якщо це правило не встановлено, використовується правило "AskNotifications", але користувач може його змінити.</translation>
<translation id="538108065117008131">Дозволити <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> обробляти перелічені типи вмісту.</translation>
<translation id="5388730678841939057">Вибирає, які дані видалятимуться під час автоматичного очищення диску (більше не підтримується)</translation>
<translation id="5392172595902933844">Інформація про статус пристрою Android надсилається на
сервер.
Якщо правило має значення "false" або не налаштовано, інформація не надсилатиметься.
Якщо для правила встановлено значення "true", інформація надсилатиметься.
Правило застосовується, лише якщо ввімкнено додатки Android.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Вмикає закривання хостів віддаленого доступу під час з’єднання.
Якщо це налаштування ввімкнено, фізичні вхідні та вихідні пристрої хостів вимикаються під час процедури віддаленого з’єднання.
Якщо це налаштування вимкнено або не налаштовано, локальні та віддалені користувачі можуть взаємодіяти з хостом, якщо до нього надано спільний доступ.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Налаштовує, які розкладки клавіатури дозволені на екрані входу в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Якщо для правила вказано список ідентифікаторів методів введення, ці методи будуть доступні на екрані входу. Перший указаний метод буде вибрано за умовчанням. Коли рядок введення на екрані входу активний, разом із дозволеними цим правилом методами введення буде доступний останній метод введення, вибраний користувачем. Якщо правило не налаштовано, методи введення буде вибрано на основі мовного коду, який використовується на екрані входу. Недійсні ідентифікатори методів введення ігноруються.</translation>
<translation id="5423001109873148185">Якщо це правило ввімкнено, пошукові системи імпортуються з поточного веб-переглядача за умовчанням. Якщо його ввімкнено, це правило також впливає на діалогове вікно імпортування. Якщо вимкнено, пошукова система за умовчанням не імпортується. Якщо це правило не встановлено, користувач отримує запит на імпортування або імпортування розпочинається автоматично.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Назва обмеження Android WebView:</translation>
<translation id="5447306928176905178">Увімкнути повідомлення з інформацією про пам’ять (розмір динамічної пам’яті JavaScript) для сторінки (не рекомендується)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Увімкнути режим гостя у веб-переглядачі</translation>
<translation id="5457924070961220141">Дозволяє налаштовувати засіб відтворення сторінок HTML за умовчанням, якщо встановлено <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />. Якщо це правило не встановлено, використовується налаштування за умовчанням, яке дозволяє веб-переглядачу хосту відтворювати сторінки. Це можна змінити та відтворювати сторінки HTML за допомогою <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> за умовчанням.</translation>
<translation id="5464816904705580310">Налаштувати параметри для керованих користувачів.</translation>
<translation id="546726650689747237">Затримка затемнення екрана, коли використовується живлення від мережі</translation>
<translation id="5469484020713359236">Дозволяє налаштовувати список шаблонів URL-адрес, що визначають сайти, яким дозволено встановлювати файли cookie. Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується загальне значення за умовчанням – з правила "DefaultCookiesSetting" (якщо його встановлено) або з особистих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="5469825884154817306">Блокувати зображення на цих сайтах</translation>
<translation id="5475361623548884387">Увімкнути друк</translation>
<translation id="5499375345075963939">Це правило активне лише в режимі роздрібного продажу.
Якщо для цього правила встановлено значення, яке не дорівнює 0, користувач, який увійшов у демонстраційній версії, автоматично вийде після закінчення вказаного періоду бездіяльності.
Значення правила вказується в мілісекундах.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Увімкнути панель закладок</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL-адреса домашньої сторінки</translation>
<translation id="5523812257194833591">Автоматичний вхід у загальнодоступний сеанс після затримки.
Якщо це правило встановлено, вхід у вказаний сеанс здійснюється автоматично, щойно мине період часу на екрані входу без жодних дій із боку користувача. Загальнодоступний сеанс потрібно налаштувати до цього (див. правило |DeviceLocalAccounts|).
Якщо це правило не налаштовано, автоматичний вхід не відбувається.</translation>
<translation id="5529037166721644841">Указує період (у мілісекундах), упродовж якого в службу керування пристроєм надсилається запит щодо інформації про правила для пристрою.
Якщо це правило налаштовано, замінюється значення за умовчанням (3 години). Дійсні значення для цього правила – у діапазоні від 1 800 000 (30 хвилин) до 86 400 000 (1 день). Значення, які не входять у цей діапазон, прив’язуються до відповідної межі.
Якщо це правило не встановлено, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> використовує значення за умовчанням, тобто 3 години.
Зауважте: якщо платформа підтримує сповіщення про порушення правил, оновлення затримуватимуться на 24 години (ігноруючи всі значення за умовчанням і значення цього правила), оскільки очікується, що через ці сповіщення оновлення відбуватиметься автоматично, щоразу коли змінюється правило.</translation>
<translation id="5530347722229944744">Блокувати потенційно небезпечні завантаження</translation>
<translation id="5535973522252703021">Список дозволених серверів, яким можна делегувати права за протоколом Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Дозволити всім сайтам автоматично запускати плагін <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Це правило не впливає на додатки Android.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Додає параметр для отримання початкового числа Варіацій у <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо вказано, параметр запиту з назвою "restrict" додається до URL-адреси, яка використовується для отримання початкового числа Варіацій. Значенням параметру буде значення, визначене в цьому правилі.
Якщо не вказано, URL-адреса початкового числа Варіацій не змінюється.</translation>
<translation id="556941986578702361">Контролюється автоматичне ховання полиці <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Якщо для цього правила встановлено значення "AlwaysAutoHideShelf", полиця завжди ховається атвоматично.
Якщо для цього правила встановлено значення "NeverAutoHideShelf", полиця ніколи не ховається автоматично.
Якщо встановити це правило, користувачі не можуть її змінювати або замінювати.
Якщо цю політику не налаштовано, користувачі можуть вибирати, чи ховати полицю автоматично.</translation>
<translation id="557360560705413259">Коли це налаштування ввімкнено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовуватиме назву commonName сертифіката сервера, щоб відповідати імені хосту, якщо в сертифікаті немає розширення subjectAlternativeName. Таким чином продукт підтверджує та під’єднує локально встановлені сертифікати центру сертифікації.
Радимо не вмикати налаштування, оскільки це дозволить обходити розширення nameConstraints, що обмежує імена хостів, для яких можна авторизувати сертифікат.
Якщо це правило не налаштовано або має значення "false", сертифікати сервера, які не містять розширення subjectAlternativeName із назвою DNS або IP-адресою, будуть вважатися ненадійними.</translation>
<translation id="557658534286111200">Вмикає або вимикає редагування закладок</translation>
<translation id="5586942249556966598">Нічого не робити</translation>
<translation id="5630352020869108293">Відновити останній сеанс</translation>
<translation id="5645779841392247734">Дозволити файли cookie на цих сайтах</translation>
<translation id="5693469654327063861">Дозволити перенесення даних</translation>
<translation id="5694594914843889579">Якщо це правило має значення "true", зовнішня пам’ять буде недоступною в переглядачі файлів.
Це правило впливає на всі типи носіїв даних, наприклад флеш-накопичувачі USB, зовнішні жорсткі диски, карти SD й інші карти пам’яті, оптичні носії пам’яті тощо. Воно не впливає на внутрішню пам’ять, тому файли, збережені в папці "Завантаження", залишаються доступними. Це правило також не впливає на Google Диск.
Якщо цей параметр вимкнено або не налаштовано, користувачі можуть працювати на своїх пристроях з усіма підтримуваними типами зовнішньої пам’яті.</translation>
<translation id="5697306356229823047">Повідомляти користувачів пристрою</translation>
<translation id="570062449808736508">Якщо для цього правила вказано певне значення, WebView розпізнає обмеження URL-адрес від постачальника вмісту з указаним адміністративним ім’ям.</translation>
<translation id="5722934961007828462">Якщо це налаштування ввімкнено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> завжди перевіряє відкликання сертифікатів сервера, підтверджених і підписаних локально встановленими сертифікатами центру сертифікації.
Якщо <ph name="PRODUCT_NAME" /> не може отримати інформацію про стан відкликання, сертифікати вважаються відкликаними ("стійка помилка").
Якщо це правило не налаштовано або має значення "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовує наявні онлайн-налаштування перевірки відкликання.</translation>
<translation id="572720239788271400">Умикає оновлення компонентів у <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5728154254076636808">Увімкнути створення роумінгових копій до даних профілю <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">Імпортувати дані автозаповнення форм із веб-переглядача за умовчанням під час першого запуску</translation>
<translation id="5765780083710877561">Опис:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Версія для розробників (може бути нестабільною)</translation>
<translation id="5774856474228476867">URL-адреса для пошуку пошукової служби за умовчанням</translation>
<translation id="5776485039795852974">Запитувати щоразу, коли сайт хоче показати сповіщення на робочому столі</translation>
<translation id="5781412041848781654">Указує, яку бібліотеку GSSAPI використовувати для автентифікації HTTP. Можна вказати лише назву бібліотеки або повний шлях.
Якщо налаштування не вибрано, <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовуватиме назву бібліотеки за умовчанням.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Визначає період часу неактивності користувача, після якого вмикається режим неактивності, якщо використовується заряд акумулятора.
Якщо це правило налаштовано, указується період часу, протягом якого користувач має залишатися неактивним, перш ніж <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> увімкне режим неактивності, який можна налаштувати окремо.
Якщо це правило не налаштовано, використовується період часу за умовчанням.
Значення правила має вказуватися в мілісекундах.</translation>
<translation id="5795001131770861387">Вмикає підтримку протоколу HTTP/0.9 для портів не за умовчанням</translation>
<translation id="5809728392451418079">Налаштувати відображуване ім’я для локальних облікових записів у пристрої</translation>
<translation id="5814301096961727113">Налаштувати стан за умовчанням для голосових підказок на екрані входу</translation>
<translation id="5815129011704381141">Автоматично перезавантажувати після оновлення</translation>
<translation id="5815353477778354428">Налаштовується каталог, у який <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> зберігатиме дані користувача.
Якщо встановити це правило, <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> зберігатиме дані в налаштований каталог.
Список можливих змінних можна переглянути на сторінці https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Якщо це правило не встановлено, використовується каталог за умовчанням.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Указує, чи може користувач відкривати сторінки в режимі анонімного перегляду в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Якщо вибрано "Увімкнено" або це правило не встановлено, сторінки можна відкривати в режимі анонімного перегляду. Якщо вибрано "Вимкнено", сторінки не можна відкривати в режимі анонімного перегляду. Якщо вибрано "Примусово", сторінки можна відкривати ЛИШЕ в режимі анонімного перегляду.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Обмежити діапазон порту UDP, який використовується хостом віддаленого доступу</translation>
<translation id="5862253018042179045">Налаштувати стан за умовчанням для функції доступності голосових підказок на екрані входу.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", голосові підказки вмикаються під час появи екрана входу.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", голосові підказки вимикаються під час появи екрана входу.
Якщо встановити це правило, користувачі зможуть тимчасово замінювати його, вмикаючи чи вимикаючи голосові підказки. Проте такий вибір користувача не буде постійним, і значення за умовчанням відновиться, коли знову з’явиться екран входу або користувач залишиться неактивним на екрані входу впродовж хвилини.
Якщо це правило не встановлено, голосові підказки вимикаються під час першої появи екрана входу. Користувачі можуть вмикати чи вимикати голосові підказки будь-коли, і такий вибір на екрані входу буде чинним для всіх користувачів.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Налаштування мережі на рівні користувача</translation>
<translation id="588135807064822874">Увімкнути Пошук дотиком</translation>
<translation id="5883015257301027298">Налаштування файлів cookie за умовчанням</translation>
<translation id="5887414688706570295">Налаштовує префікс TalkGadget, який використовується хостами віддаленого доступу, і не дозволяє користувачам змінювати його.
Якщо вказано префікс, він прикріпляється до основи імені TalkGadget, щоб створити повне ім’я домену для TalkGadget. Основа імені домену TalkGadget – ".talkgadget.google.com".
Якщо це налаштування ввімкнено, під час доступу до TalkGadget хости використовують ім’я користувацького домену замість імені домену за умовчанням.
Якщо це налаштування вимкнено чи не налаштовано, для всіх хостів використовується ім’я домену TalkGadget за умовчанням ("chromoting-host.talkgadget.google.com").
Налаштування цього правила не впливає на клієнтів віддаленого доступу. Вони завжди використовують "chromoting-client.talkgadget.google.com" для доступу до TalkGadget.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Якщо цей параметр увімкнено, запити на автентифікацію розширення Gnubby надсилаються через віддалене з’єднанння з хостом.
Якщо цей параметр вимкнено або не налаштовано, запити на автентифікацію розширення Gnubby не надсилаються.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Якщо на пристрої здійснено вхід у декілька облікових записів, працювати в додатках Android може лише основний користувач.</translation>
<translation id="5906199912611534122">Дозволяє вмикати або вимикати обмеження пропускної спроможності мережі.
Цей параметр впливає на користувачів та інтерфейс пристроїв. Якщо налаштувати його,
обмеження застосовуватиметься, доки не буде змінено значення параметра.
Якщо вибрано значення "false", обмеження не діятиме.
Якщо вибрано значення "true", систему буде обмежено до вказаної швидкості передавання та завантаження (у Кбіт/с).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Дозволити завантаження автоматичних оновлень через HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Налаштувати стан за умовчанням для функції доступності великого курсора на екрані входу.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", великий курсор вмикається під час появи екрана входу.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", великий курсор вимикається під час появи екрана входу.
Якщо встановити це правило, користувачі зможуть тимчасово замінювати його, вмикаючи чи вимикаючи великий курсор. Проте такий вибір користувача не буде постійним, і значення за умовчанням відновиться, коли знову з’явиться екран входу або користувач залишиться неактивним на екрані входу впродовж хвилини.
Якщо це правило не встановлено, великий курсор вимикається під час першої появи екрана входу. Користувачі можуть вмикати чи вимикати великий курсор будь-коли, і такий вибір на екрані входу буде чинним для всіх користувачів.</translation>
<translation id="5932767795525445337">За допомогою цього правила також можна закріпляти додатки Android.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Запити Веб-пошуку Google примусово виконуються з активним Безпечним пошуком. Користувачі не можуть змінювати це налаштування.
Якщо це налаштування ввімкнено, Безпечний пошук у Пошуку Google завжди активний.
Якщо це налаштування вимкнено або його значення не встановлено, Безпечний пошук у Пошуку Google не застосовується.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Бета-версія</translation>
<translation id="5950205771952201658">Зважаючи на те, що онлайнові перевірки анулювання сертифікатів із так званою "м’якою відмовою" (soft-fail) не забезпечують ефективного покращення безпеки, за умовчанням вони вимкнені в <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 і новіших версіях. Якщо для цього правила встановити значення "true", відновиться попередній режим і знову виконуватимуться перевірки OCSP/CRL у режимі онлайн.
Якщо правило не налаштовано або має значення "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> не виконуватиме онлайнові перевірки сертифікатів у <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 і новіших версіях.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Дозволяє розширенням використовувати API віддаленого підтвердження даних</translation>
<translation id="5983708779415553259">Поведінка за умовчанням для сайтів, яких немає в жодному пакеті вмісту</translation>
<translation id="5997543603646547632">Використовувати 24-годинний формат годинника за умовчанням</translation>
<translation id="6005179188836322782">Вмикає Безпечний перегляд у <ph name="PRODUCT_NAME" /> і не дозволяє користувачам змінювати це налаштування.
Якщо цей параметр ввімкнено, Безпечний перегляд завжди активний.
Якщо цей параметр вимкнено, Безпечний перегляд завжди неактивний.
Якщо цей параметр ввімкнено або вимкнено, користувачі не можуть змінювати чи замінювати налаштування "Активувати захист від фішингу та зловмисного програмного забезпечення" в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо це правило не налаштовано, цей параметр буде ввімкнено, але користувач може його змінювати.
Відвідайте сторінку https://developers.google.com/safe-browsing, щоб дізнатися більше про Безпечний перегляд.</translation>
<translation id="6017568866726630990">Відображається системне діалогове вікно для друку, а не вікно попереднього перегляду.
Якщо це налаштування ввімкнено, і користувач хоче надрукувати сторінку, <ph name="PRODUCT_NAME" /> відкриває системне діалогове вікно для друку, а не вбудоване вікно попереднього перегляду.
Якщо цю політику не налаштовано чи для неї встановлено значення "false", команди друку викликають вікно попереднього перегляду.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Дія під час запуску</translation>
<translation id="6023030044732320798">Визначає набір правил, які буде передано середовищу виконання ARC. Значення має бути дійсним файлом JSON.
За допомогою цього правила можна налаштувати, які додатки Android автоматично встановлюватимуться на пристрої:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "ідентифікатор додатка Android, наприклад "com.google.android.gm" для Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "визначає, як установлюється додаток. НЕОБОВ’ЯЗКОВО: додаток не встановлюватиметься автоматично, однак користувач може встановити його. Цей параметр установлюється за умовчанням, якщо правило не вказано. ПОПЕРЕДНЄ ЗАВАНТАЖЕННЯ: додаток установлюється автоматично, однак користувач може видалити його. ПРИМУСОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ: додаток установлюється автоматично, а користувач не може видалити його. ЗАБЛОКОВАНО: додаток заблокований і не встановлюється. Якщо додаток було встановлено згідно з попереднім правилом, його буде видалено.",
"type": "string",
"enum": [
"НЕОБОВ’ЯЗКОВО",
"ПОПЕРЕДНЄ ЗАВАНТАЖЕННЯ",
"ПРИМУСОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ",
"ЗАБЛОКОВАНО"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "правило для надання додатку дозволів. ПРАВИЛО ДЛЯ НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НЕ ВКАЗАНО: правило не вказано. Якщо правило для надання дозволів не вказано на жодному рівні, за умовчанням використовується поведінка "ЗАПИТУВАТИ". ЗАПИТУВАТИ: запитувати дозвіл у користувача. НАДАТИ: автоматично надавати дозвіл. ЗАБОРОНИТИ: автоматично відмовляти в дозволі.",
"type": "string",
"enum": [
"ПРАВИЛО ДЛЯ НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НЕ ВКАЗАНО",
"ЗАПИТУВАТИ",
"НАДАТИ",
"ЗАБОРОНИТИ"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "об’єкт налаштування додатка у файлі JSON із набором пари ключ-значення, наприклад "managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. Ключі вказано в маніфесті додатка.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Щоб закріпити додатки на панелі запуску, перегляньте правило PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">URL-адреса для миттєвого пошуку пошукової служби за умовчанням</translation>
<translation id="603410445099326293">Параметри URL-адреси пропозицій, яка використовує метод POST</translation>
<translation id="6036523166753287175">Увімкнення обходу брандмауера з хосту віддаленого доступу</translation>
<translation id="6070667616071269965">Розкладка клавіатури на екрані входу на пристрої</translation>
<translation id="6074963268421707432">Забороняти всім сайтам показувати сповіщення на робочому столі</translation>
<translation id="6076099373507468537">Визначається список пристроїв USB, які можна від’єднувати від драйвера ядра, щоб використовувати через API chrome.usb просто у веб-додатку. Записи є парами ідентифікатора постачальника USB й ідентифікатора продукту для визначення апаратного забезпечення.
Якщо це правило не налаштовано, список пристроїв USB, які можна від’єднувати, порожній.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (клієнти Windows):</translation>
<translation id="6093156968240188330">Дозволити віддаленим користувачам взаємодіяти з вікнами на робочому столі під час сеансів віддаленої допомоги</translation>
<translation id="6095999036251797924">Указує період часу неактивності користувача, після якого блокується екран, якщо використовується джерело змінного струму або акумулятор.
Якщо для періоду часу встановлено значення більше за нуль, це період часу, протягом якого користувач має залишатися неактивним, перш ніж <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> заблокує екран.
Якщо для періоду часу встановлено значення нуль, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не блокує екран, коли користувач неактивний.
Якщо період часу не налаштовано, використовується період часу за умовчанням.
Якщо ви хочете блокувати екран у режимі неактивності, радимо ввімкнути блокування екрана під час призупинення роботи й задати період неактивності <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, після якого вмикатиметься режим неактивності. Це правило має застосовуватися, лише якщо потрібно блокувати екран задовго до ввімкнення режиму неактивності або якщо цей режим не потрібно використовувати взагалі.
Значення правила вказується в мілісекундах. Значення мають бути меншими за період затримки через неактивність.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Дозволити грати в гру Dinosaur Easter Egg</translation>
<translation id="6114416803310251055">не рекомендується</translation>
<translation id="6133088669883929098">Дозволити всім сайтам генерувати ключі</translation>
<translation id="6145799962557135888">Дозволяє налаштовувати список шаблонів URL-адрес, що визначають сайти, яким дозволено запускати JavaScript. Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується загальне значення за умовчанням – з правила "DefaultJavaScriptSetting" (якщо його встановлено) або з особистих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="614662973812186053">Це правило також керує збиранням даних про використання та діагностику додатків Android.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Налаштувати стан великого курсора за умовчанням на екрані входу</translation>
<translation id="6157537876488211233">Розділений комами список правил обходу проксі-сервера</translation>
<translation id="6158324314836466367">Назва корпоративного веб-магазину (більше не підтримується)</translation>
<translation id="6161405879872578475">Увімкнення <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6167074305866468481">Застереження. Починаючи з версії <ph name="PRODUCT_NAME" /> 43 (що вийшла приблизно в липні 2015) підтримку SSLv3 припинено, а це правило – видалено.
Якщо це правило не налаштовано, <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовуватиме стандартну мінімальну версію (SSLv3 в <ph name="PRODUCT_NAME" /> 39 і TLS 1.0 у новіших версіях).
Для цього правила можна вибрати одне з таких значень: "sslv3", "tls1", "tls1.1" або "tls1.2". Якщо це правило налаштовано, <ph name="PRODUCT_NAME" /> не використовуватиме версії SSL/TLS, старіші за вказану. Нерозпізнане значення ігноруватиметься.
Зверніть увагу: версія "sslv3" старіша за "tls1".</translation>
<translation id="6181608880636987460">Дозволяє створювати список шаблонів URL-адрес сайтів, які не можуть запускати плагін <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів буде застосовано загальне значення за умовчанням відповідно до правила "DefaultPluginsSetting" (якщо таке встановлено) або персоналізованих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Налаштування спливаючих вікон за умовчанням</translation>
<translation id="6197453924249895891">Надає розширенням доступ до корпоративних ключів.
Ключі призначаються для корпоративного використання, якщо їх згенеровано за допомогою API chrome.platformKeys у керованому обліковому записі. Імпортовані або згенеровані іншим способом ключі не призначаються для корпоративного використання.
Доступ до ключів для корпоративного використання керується виключно цим правилом. Користувач не може надати чи заблокувати розширенням доступ до корпоративних ключів.
За умовчанням розширення не може використовувати корпоративний ключ, якщо для параметра allowCorporateKeyUsage цього розширення вибрано значення "false".
Розширення може використовувати будь-який корпоративний ключ платформи, щоб підписувати довільні дані, лише якщо параметр allowCorporateKeyUsage має значення "true". Цей дозвіл потрібно надавати, лише якщо розширення гарантує захист ключа від зловмисників.</translation>
<translation id="6211428344788340116">Повідомляти про періоди активності пристрою.
Якщо цей параметр має значення "true", зареєстровані пристрої повідомлятимуть про періоди активності користувача на пристрої. Якщо цей параметр не налаштовано або має значення "false", періоди активності пристрою не реєструватимуться та не повідомлятимуться.</translation>
<translation id="6212868225782276239">Відображаються всі принтери, крім тих, які є в чорному списку.</translation>
<translation id="6219965209794245435">Якщо це правило ввімкнено, дані автозаповнення форм імпортуються з попереднього веб-переглядача за умовчанням. Якщо його ввімкнено, це правило також впливає на діалогове вікно імпортування.
Якщо правило вимкнено, дані автозаповнення форм не імпортуватимуться.
Якщо це правило не налаштовано, користувач отримує запит на імпортування або імпортування починається автоматично.</translation>
<translation id="6233173491898450179">Установити каталог для завантаження</translation>
<translation id="6244210204546589761">URL-адреси для відкривання під час запуску</translation>
<translation id="6258193603492867656">Указує, чи створене ім’я учасника сервера (SPN) за протоколом Kerberos має включати нестандартний порт. Якщо це налаштування ввімкнено та введено нестандартний порт (тобто не порт 80 або 443), порт включається в створене ім’я SPN Kerberos. Якщо це налаштування вимкнено чи не встановлено, у створене ім’я SPN Kerberos ніколи не включається порт.</translation>
<translation id="6281043242780654992">Налаштовує правила для хостів для обміну повідомленнями з оригінальними додатками. Хости для обміну повідомленнями з оригінальними додатками, внесені в чорний список, забороняються, якщо їх не внесено в білий список.</translation>
<translation id="6282799760374509080">Дозволити чи заборонити запис аудіо</translation>
<translation id="6284362063448764300">TLS 1.1</translation>
<translation id="6287694548537067861">Вмикає оновлення для всіх компонентів <ph name="PRODUCT_NAME" />, якщо це правило не налаштовано або для нього вибрано значення true.
Якщо вибрано значення false, компоненти не оновлюються. Однак винятками є компоненти, які не містять виконуваний код, несуттєво змінюють роботу веб-переглядача або важливі для безпеки веб-переглядача.
Приклади таких компонентів: списки відкликання сертифікатів і дані Безпечного перегляду.
Відвідайте сторінку https://developers.google.com/safe-browsing, щоб дізнатися більше про Безпечний перегляд.</translation>
<translation id="6310223829319187614">Увімкнути автозавершення назви домену під час входу користувача</translation>
<translation id="6315673513957120120">Chrome показує сторінку застереження, коли користувачі переходять на сайти з помилками SSL. За умовчанням або коли для цього правила вибрано значення "true", користувачі зможуть переходити з цих сторінок.
Якщо вибрати значення "false", користувачі не зможуть переходити зі сторінок застереження.</translation>
<translation id="6353901068939575220">Указує параметри пошуку URL-адреси методом POST. Складається з розділених комами пар імен і значень. Якщо значення є параметром шаблону, як-от {searchTerms} у прикладі вище, воно замінюється даними справжніх пошукових термінів.
Це правило необов’язкове. Якщо його не встановлено, пошуковий запит надсилається методом GET.
Це правило застосовується, лише якщо ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="6367755442345892511">Чи може користувач налаштовувати версію каналу</translation>
<translation id="6368011194414932347">Налаштувати URL-адресу домашньої сторінки</translation>
<translation id="6368403635025849609">Дозволити JavaScript на цих сайтах</translation>
<translation id="6376659517206731212">Може бути обов’язковим</translation>
<translation id="6378076389057087301">Визначати, чи дії з аудіо впливають на керування живленням</translation>
<translation id="637934607141010488">Повідомляти про користувачів, які нещодавно входили на пристрій.
Якщо це правило не налаштовано або має значення "false", звіт про користувачів не надсилатиметься.</translation>
<translation id="6392973646875039351">Вмикає функцію автозаповнення в <ph name="PRODUCT_NAME" /> і дозволяє користувачам автоматично заповнювати веб-форми, використовуючи раніше збережену інформацію, як-от адресу чи дані кредитної картки. Якщо це налаштування вимкнено, функція автозаповнення не доступна для користувачів. Якщо це налаштування ввімкнено або значення не встановлено, функцією автозаповнення керує користувач. Це дозволяє йому налаштовувати профілі автозаповнення та вмикати чи вимикати функцію автозаповнення на власний розсуд.</translation>
<translation id="6394350458541421998">Це правило не підтримується від 29-ї версії <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Натомість використовуйте правило PresentationScreenDimDelayScale.</translation>
<translation id="6401669939808766804">Вихід користувача</translation>
<translation id="6417861582779909667">Дозволяє налаштовувати список шаблонів URL-адрес, що визначають сайти, яким заборонено встановлювати файли cookie. Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується загальне значення за умовчанням – з правила "DefaultCookiesSetting" (якщо його встановлено) або з особистих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="6426205278746959912">Не можна змусити додатки Android використовувати проксі. Додатки Android мають доступ до налаштувань проксі та можуть вибирати, чи застосовувати їх.
Якщо відмовитися від використання проксі-сервера, у додатки Android надійде інформація, що проксі не налаштовано.
Якщо використовувати налаштування системного проксі-сервера або вказаний проксі-сервер, додатки Android матимуть доступ до адреси проксі-сервера з протоколом "http" та порту.
Якщо проксі-сервер визначатиметься автоматично, додатки Android матимуть доступ до URL-адреси сценарію "http://wpad/wpad.dat". Інші частини протоколу для автоматичного визначення проксі-сервера не використовуватимуться.
Якщо використовувати сценарій проксі-сервера .pac, додатки Android матимуть доступ до URL-адреси сценарію.</translation>
<translation id="6491139795995924304">Увімкнути Bluetooth на пристрої</translation>
<translation id="6520802717075138474">Імпорт пошукових систем із веб-переглядача за умовчанням під час першого запуску</translation>
<translation id="6525955212636890608">Якщо ввімкнути це налаштування, увесь вміст Flash, вбудований на веб-сайтах, на яких дозволено відтворювати вміст Flash (користувачами чи правилом підприємства), відтворюватиметься включно з вмістом з інших джерел або невеликим вмістом.
Щоб вибрати, на яких веб-сайтах відтворювати вміст Flash, перегляньте правила "DefaultPluginsSetting", "PluginsAllowedForUrls" і "PluginsBlockedForUrls".
Якщо цей параметр вимкнено або не налаштовано, вміст Flash з інших джерел або невеликий вміст може блокуватися.</translation>
<translation id="653608967792832033">Визначає період часу неактивності користувача, після якого екран блокується, якщо використовується заряд акумулятора.
Якщо для цього правила встановлено значення більше за нуль, указується період часу, протягом якого користувач має залишатися неактивним, перш ніж <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> заблокує екран.
Якщо для цього правила встановлено значення нуль, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не блокуватиме екран, коли користувач стане неактивним.
Якщо це правило не налаштовано, використовується період часу за умовчанням.
Рекомендований спосіб блокування екрана під час неактивності – увімкнути блокування екрана під час призупинення роботи й зберігати призупинення <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> після затримки через неактивність. Це правило має застосовуватися, лише якщо екран блокується значно раніше за призупинення або коли призупинення через неактивність небажане взагалі.
Значення правила має вказуватися в мілісекундах. Також значення мають обов’язково бути меншими за період затримки через неактивність.</translation>
<translation id="6536600139108165863">Автоматично перезапускати, коли пристрій вимикається</translation>
<translation id="6539246272469751178">Це правило не впливає на додатки Android. Додатки Android завжди використовують каталог завантажень за умовчанням і не мають доступу до файлів, завантажених через <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> в інші каталоги.</translation>
<translation id="654303922206238013">Стратегія міграції даних із шифрування eCryptfs</translation>
<translation id="6544897973797372144">Якщо для цього правила встановлено значення "true", а правило ChromeOsReleaseChannel не вказано, користувачі домену реєстрації зможуть змінювати версію каналу пристрою. Якщо для цього правила встановлено значення "false", пристрій буде заблоковано в каналі, який налаштовувався останнім.
Вибраний користувачем канал замінюватиметься правилом ChromeOsReleaseChannel. Проте якщо канал правила стабільніший за встановлений на пристрої, перехід на інший канал відбудеться лише за появи номера версії стабільнішого каналу, вищого за номер версії каналу, установленого на пристрої.</translation>
<translation id="6559057113164934677">Заборонити всім сайтам доступ до камери та мікрофона</translation>
<translation id="6561396069801924653">Показувати параметри доступності в системній області меню</translation>
<translation id="6565312346072273043">Налаштувати стан за умовчанням для функції доступності екранної клавіатури на екрані входу.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", екранна клавіатура вмикається під час появи екрана входу.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", екранна клавіатура не вмикається під час появи екрана входу.
Якщо встановити це правило, користувачі зможуть тимчасово замінювати його, вмикаючи чи вимикаючи екранну клавіатуру. Проте такий вибір користувача не буде постійним, і значення за умовчанням відновиться, коли знову з’явиться екран входу або користувач залишиться неактивним на екрані входу впродовж хвилини.
Якщо це правило не встановлено, екранна клавіатура не вмикається під час першої появи екрана входу. Користувачі можуть будь-коли ввімкнути чи вимкнути екранну клавіатуру, і такий вибір на екрані входу буде чинним для всіх користувачів.</translation>
<translation id="6573305661369899995">Укажіть зовнішнє джерело обмежень URL-адрес</translation>
<translation id="6598235178374410284">Зображення профілю користувача</translation>
<translation id="6603004149426829878">Завжди надсилати на сервер сигнали місцезнаходження під час визначення часового поясу</translation>
<translation id="6628646143828354685">Дозволяє вказувати, чи можуть веб-сайти отримувати доступ до пристроїв Bluetooth поблизу. Доступ можна заборонити повністю або запитувати користувача щоразу, коли веб-сайт просить доступ до пристроїв Bluetooth поблизу.
Якщо це правило не налаштовано, застосовується правило "3", і користувач зможе його змінити.</translation>
<translation id="6641981670621198190">Вимкнути підтримку API для 3D-графіки</translation>
<translation id="6647965994887675196">Якщо для цього правила встановлено значення "true", можна створювати контрольованих користувачів і користуватися їхніми обліковими записами.
Якщо для цього правила встановлено значення "false" або його не налаштовано, створення та вхід контрольованих користувачів буде вимкнено. Усіх наявних контрольованих користувачів буде сховано.
ПРИМІТКА. Поведінка за умовчанням для приватних і корпоративних пристроїв різниться: на приватних пристроях контрольовані користувачі ввімкнені за умовчанням, а на корпоративних пристроях – вимкнені за умовчанням.</translation>
<translation id="6649397154027560979">Це правило більше не використовується. Натомість використовуйте правило URLBlacklist.
Вимикає вказані схеми протоколу в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
URL-адреси, які використовують схеми з цього списку, не завантажуватимуться й перехід за ними не виконуватиметься.
Якщо це правило не встановлено або список порожній, у <ph name="PRODUCT_NAME" /> можна отримувати доступ за всіма схемами.</translation>
<translation id="6652197835259177259">Налаштування локально керованих користувачів</translation>
<translation id="6654559957643809067">Вмикає прогнозування мережі в <ph name="PRODUCT_NAME" /> і забороняє користувачам змінювати це налаштування.
Керує попереднім викликом DNS, попереднім з’єднанням TCP й SSL і попереднім відтворення веб-сторінок.
Якщо для цього налаштування вибрати значення "Завжди", "Ніколи" або "Лише через WiFi", користувачі не зможуть змінити або замінити його в <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Якщо це правило не налаштовано, прогнозування мережі буде ввімкнено, але користувачі не зможуть змінити його.</translation>
<translation id="6658245400435704251">Визначає кількість секунд, на яку пристрій може навмання затримати завантаження оновлення з моменту, коли це оновлення вперше надсилається на сервер. Пристрій може чекати частину цього часу, виражену в одиницях виміру годинника, а решту часу – у кількості перевірок оновлення. У будь-якому випадку, верхня межа розсіяння встановлена на постійне значення часу, щоб пристрій ніколи не зациклювався, постійно очікуючи на завантаження оновлення.</translation>
<translation id="6689792153960219308">Повідомляти про стан апаратного забезпечення</translation>
<translation id="6699880231565102694">Вмикати двофакторну автентифікацію для хостів віддаленого доступу</translation>
<translation id="6724842112053619797">Якщо ввімкнути цей параметр, налаштування з профілів <ph name="PRODUCT_NAME" /> (як-от закладки, дані автозаповнення, паролі тощо) також записуватимуться у файл у папці роумінгового профілю користувача або в місці, указаному адміністратором у правилі <ph name="ROAMING_PROFILE_LOCATION_POLICY_NAME" />. Якщо ввімкнути це правило, вимкнеться синхронізація в хмарі.
Якщо це правило вимкнено або не налаштовано, використовуватимуться лише звичайні локальні профілі.
Правило <ph name="SYNC_DISABLED_POLICY_NAME" /> вимикає синхронізацію всіх даних, замінюючи правило RoamingProfileSupportEnabled.</translation>
<translation id="6757438632136860443">Дозволяє створювати список шаблонів URL-адрес сайтів, які можуть запускати плагін <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів буде застосовано загальне значення за умовчанням відповідно до правила "DefaultPluginsSetting" (якщо таке встановлено) або персоналізованих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="6766216162565713893">Дозволити сайтам запитувати в користувача доступ до пристрою Bluetooth поблизу</translation>
<translation id="6770454900105963262">Повідомляти інформацію про активні сеанси терміналу</translation>
<translation id="6786747875388722282">Розширення</translation>
<translation id="6786967369487349613">Указати роумінговий каталог профілю</translation>
<translation id="6810445994095397827">Блокувати JavaScript на цих сайтах</translation>
<translation id="681446116407619279">Підтримувані схеми автентифікації</translation>
<translation id="685769593149966548">Застосувати строгий безпечний режим на YouTube</translation>
<translation id="687046793986382807">Це правило не підтримується від 35-ї версії <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Інформація про пам’ять повідомляється сторінці, незалежно від значення параметра, але розміри, які надсилаються,
квантуються, а частоту оновлень обмежено з міркувань безпеки. Щоб отримувати точні дані в режимі реального часу,
скористайтеся відповідним інструментом, як-от Telemetry.</translation>
<translation id="6894178810167845842">URL-адреса сторінки нової вкладки</translation>
<translation id="6899705656741990703">Автоматично визначати налаштування проксі-сервера</translation>
<translation id="6903814433019432303">Це правило активне лише в режимі роздрібного продажу.
Визначає перелік URL-адрес, які будуть завантажуватися під час запуску демонстраційного сеансу. Це правило замінить інші механізми налаштування початкової URL-адреси, а тому може застосовуватися лише до сеансів, які не пов’язані з певним користувачем.</translation>
<translation id="6908640907898649429">Налаштовує пошукову службу за умовчанням. Можна вказати пошукову службу за умовчанням, яку користувач використовуватиме, або вимкнути пошук за умовчанням.</translation>
<translation id="6915442654606973733">Увімкнути функцію доступності голосових підказок.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", голосові підказки буде завжди ввімкнено.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", голосові підказки буде завжди вимкнено.
Якщо встановити це правило, користувачі не можуть його змінювати або замінювати.
Якщо це правило не встановлено, голосові підказки вимкнено від початку, але користувач може ввімкнути їх будь-коли.</translation>
<translation id="6922040258551909078">
Якщо для правила вибрано значення "true", у випадку конфлікту правила використання хмарних служб мають перевагу над правилами пристрою.
Якщо для правила вибрано значення "false" або воно не налаштоване, у випадку конфлікту правила пристрою мають перевагу над правилами використання хмарних служб.
Докладніше про пріоритетність правил читайте на сторінці https://support.google.com/chrome?p=set_chrome_policies_for_devices
Це правило недоступне у версіях ОС Windows, не зареєстрованих у домені <ph name="MS_AD_NAME" />.
</translation>
<translation id="6922884955650325312">Блокувати плагін <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="6923366716660828830">Указує назву пошукової служби за умовчанням. Якщо залишено порожнім або не встановлено, використовується назва хосту, визначена URL-адресою пошуку. Це правило застосовується, лише коли ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="6931242315485576290">Вимкнути синхронізацію даних із Google</translation>
<translation id="6936894225179401731">Визначає максимальну кількість одночасних під’єднань до проксі-сервера.
Деякі проксі-сервери не можуть обробляти велику кількість одночасних під’єднань на одного клієнта. Цю проблему можна вирішити шляхом встановлення меншого значення для цього правила.
Значення цього правила має бути нижче за 100 і вище за 6. Значення за умовчанням – 32.
Відомо, що деякі веб-програми використовують багато під’єднань із завислими запитами типу GET, тому значення нижче 32 може спричинити зависання мережі веб-переглядача, якщо відкрито забагато таких веб-програм. Установлюйте менше значення, ніж значення за умовчанням, на власний ризик.
Якщо це правило не встановлено, використовується значення за умовчанням, тобто 32.</translation>
<translation id="6943577887654905793">Назва налаштування в Mac/Linux:</translation>
<translation id="69525503251220566">Параметр, що додаає функцію пошуку за зображенням у пошукову систему за умовчанням</translation>
<translation id="6956272732789158625">Заборонити всім сайтам генерувати ключі</translation>
<translation id="6994082778848658360">Визначає, як наявне апаратне забезпечення елемента безпеки можна використовувати для двофакторної автентифікації, якщо воно сумісне з цією функцією. Фізична присутність користувача визначається за допомогою кнопки живлення комп’ютера.
Якщо вибрано опцію "Вимкнено", другий фактор не використовується.
Якщо вибрано опцію "U2F", поведінка вбудованого другого фактора залежить від характеристик ключа безпеки FIDO U2F.
Якщо вибрано опцію "U2F_EXTENDED", вбудований другий фактор забезпечує функції U2F і деякі розширення для особистого підтвердження.</translation>
<translation id="6997592395211691850">Указує, чи потрібно перевіряти OCSP/CRL онлайн для локальних ключів довіри</translation>
<translation id="7003334574344702284">Якщо це правило ввімкнено, збережені паролі імпортуються з попереднього веб-переглядача за умовчанням. Якщо його ввімкнено, це правило також впливає на діалогове вікно імпортування. Якщо вимкнено, збережені паролі не імпортуються. Якщо це правило не встановлено, користувач отримує запит на імпортування або імпортування розпочинається автоматично.</translation>
<translation id="7003746348783715221">Налаштування <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7006788746334555276">Веб-контент</translation>
<translation id="7007671350884342624">Налаштовується каталог, у який <ph name="PRODUCT_NAME" /> зберігатиме дані користувача.
Якщо встановити це правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> зберігатиме файли у вказаний каталог, навіть коли користувач не додав параметр "--user-data-dir". Щоб уникнути втрати даних або інших непередбачуваних помилок, це правило не можна налаштовувати для кореневого каталогу тому та каталогу, який використовується для інших цілей, оскільки <ph name="PRODUCT_NAME" /> керує його вмістом.
Список можливих змінних можна переглянути на сторінці https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Якщо це правило не встановлено, використовується каталог за умовчанням. Користувач може змінити його, додавши параметр командного рядка "--user-data-dir".</translation>
<translation id="7027785306666625591">Налаштовувати керування живленням в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Це правило дозволяє налаштувати поведінку <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, коли користувач залишається неактивним упродовж певного часу.</translation>
<translation id="7040229947030068419">Приклад значення:</translation>
<translation id="7049373494483449255">Дозволяє <ph name="PRODUCT_NAME" /> надсилати документи в службу <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> для друку. ПРИМІТКА. Це впливає лише на підтримку <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> у <ph name="PRODUCT_NAME" />. Це не забороняє користувачам надсилати завдання друку на веб-сайтах. Якщо це налаштування ввімкнено чи не встановлено, користувачі можуть друкувати в службі <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> з діалогового вікна друку в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Якщо це налаштування вимкнено, користувачі можуть друкувати в службі <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> з діалогового вікна друку в <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7053678646221257043">Якщо це правило ввімкнено, закладки імпортуються з поточного веб-переглядача за умовчанням. Якщо його ввімкнено, це правило також впливає на діалогове вікно імпортування. Якщо вимкнено, закладки не імпортуються. Якщо це правило не встановлено, користувач отримує запит на імпортування або імпортування розпочинається автоматично.</translation>
<translation id="7063895219334505671">Дозволити спливаючі вікна на цих сайтах</translation>
<translation id="706669471845501145">Дозволяти сайтам показувати сповіщення на робочому столі</translation>
<translation id="7072406291414141328">Вмикає обмеження пропускної спроможності мережі</translation>
<translation id="7079519252486108041">Блокувати спливаючі вікна на цих сайтах</translation>
<translation id="7091198954851103976">Завжди запускає плагіни, які потребують авторизації</translation>
<translation id="7106631983877564505">Вмикає блокування, коли пристрої <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> перебувають у режимі очікування чи сну.
Якщо ввімкнути це налаштування, користувачам потрібно буде ввести пароль, щоб вивести пристрій із режиму сну.
Якщо вимкнути це налаштування, користувачам не потрібно буде вводити пароль, щоб вивести пристрій із режиму сну.
Якщо ввімкнути або вимкнути це налаштування, користувачі не зможуть змінити або замінити його.
Якщо це правило не налаштовано, користувач може вибрати, чи потрібно вводити пароль, щоб розблокувати пристрій.</translation>
<translation id="7115494316187648452">Визначає, чи розпочався процес <ph name="PRODUCT_NAME" /> під час входу в ОС, і продовжує діяти після закриття останнього вікна веб-переглядача, дозволяючи фоновим додаткам і поточному сеансу веб-перегляду (включно з файлами cookie) залишатись активними. Фоновий процес можна закрити на панелі завдань (на ній відображатиметься відповідний значок).
Якщо для правила вибрано значення "true", фоновий режим буде ввімкнено. Користувач не зможе вимкнути його в налаштуваннях веб-переглядача.
Якщо для правила вибрано значення "false", фоновий режим буде вимкнено. Користувач не зможе ввімкнути його в налаштуваннях веб-переглядача.
Якщо правило не налаштовано, фоновий режим буде вимкнено, і користувач зможе ввімкнути його в налаштуваннях веб-переглядача.</translation>
<translation id="7128918109610518786">Перелічує ідентифікатори програм, які <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> відображає як закріплені програми на панелі запуску.
Якщо це правило налаштовано, пакет програм є фіксованим і не може змінюватися користувачем.
Якщо це правило не встановлено, користувач може змінювати список закріплених програм на панелі запуску.</translation>
<translation id="7132877481099023201">URL-адреси, яким завжди надаватиметься доступ до пристроїв запису відео</translation>
<translation id="7167436895080860385">Дозволити користувачам показувати паролі в диспетчері паролів (більше не підтримується)</translation>
<translation id="7173856672248996428">Тимчасовий профіль</translation>
<translation id="717630378807352957">Дозволити всі принтери з файлу конфігурації.</translation>
<translation id="7185078796915954712">TLS 1.3</translation>
<translation id="718956142899066210">Типи з’єднань, дозволені для оновлень</translation>
<translation id="7194407337890404814">Назва пошукової служби за умовчанням</translation>
<translation id="7199300565886109054">Дозволяє створити список шаблонів URL-адрес сайтів, які можуть зберігати файли cookie лише на час сеансу.
Якщо це правило не налаштовано, для всіх сайтів буде застосовано загальне значення за умовчанням відповідно до правила "DefaultCookiesSetting" (якщо таке встановлено) або з персоналізованих параметрів користувача.
Зверніть увагу: якщо <ph name="PRODUCT_NAME" /> працює у фоновому режимі, сеанс може не завершитися, коли ви закриєте останнє вікно. Щоб дізнатися більше про налаштування цієї поведінки, перегляньте правило "BackgroundModeEnabled".
Якщо правило "RestoreOnStartup" установлено на відновлення URL-адрес попередніх сеансів, це правило не застосовуватиметься, а файли cookie цих сайтів зберігатимуться завжди.</translation>
<translation id="7202925763179776247">Дозволити обмеження завантажень</translation>
<translation id="7207095846245296855">Примусово активувати Безпечний пошук Google</translation>
<translation id="7216442368414164495">Дозволяти користувачам вмикати розширене звітування Безпечного перегляду</translation>
<translation id="7234280155140786597">Імена заборонених хостів для обміну повідомленнями з оригінальними додатками (або * для всіх)</translation>
<translation id="7236775576470542603">Установити тип лупи за умовчанням, яка вмикається на екрані входу.
Якщо це правило встановлено, воно контролює тип лупи, яка вмикається під час появи екрана входу. Якщо для правила встановити значення "None", лупа вимикається.
Якщо встановити це правило, користувачі зможуть тимчасово замінювати його, вмикаючи чи вимикаючи лупу. Проте такий вибір користувача не буде постійним, і значення за умовчанням відновиться, коли знову з’явиться екран входу або користувач залишиться неактивним на екрані входу впродовж хвилини.
Якщо це правило не встановлено, лупа вимикається під час першої появи екрана входу. Користувачі можуть вмикати чи вимикати лупу будь-коли, і такий вибір на екрані входу буде чинним для всіх користувачів.</translation>
<translation id="7249828445670652637">Дозволити сертифікати центру сертифікації <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> для додатків ARC</translation>
<translation id="7258823566580374486">Увімкнути закривання хостів віддаленого доступу</translation>
<translation id="7260277299188117560">Автоматичне оновлення за допомогою p2p увімкнено</translation>
<translation id="7261252191178797385">Фоновий малюнок пристрою</translation>
<translation id="7267809745244694722">За умовчанням використовувати медіа-клавіші як функціональні</translation>
<translation id="7271085005502526897">Імпорт домашньої сторінки з веб-переглядача за умовчанням під час першого запуску</translation>
<translation id="7273823081800296768">Якщо цей параметр увімкнено або не налаштовано, користувачі можуть підключати клієнтів і хостів під час з’єднання, не вводячи PIN-код.
Якщо цей параметр вимкнено, ця функція недоступна.</translation>
<translation id="7275334191706090484">Закладки, якими керує адміністратор</translation>
<translation id="7295019613773647480">Увімкнути контрольованих користувачів</translation>
<translation id="7301543427086558500">Визначає список альтернативних URL-адрес, за якими можна отримувати пошукові терміни з пошукової системи. URL-адреси мають містити рядок <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, який використовується для отримання пошукових термінів.
Це правило не обов’язкове. Якщо його не встановлено, альтернативні URL-адреси не використовуватимуться для отримання пошукових термінів.
Це правило застосовується, лише якщо ввімкнено правило "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="7302043767260300182">Затримка блокування екрана, коли використовується живлення від мережі</translation>
<translation id="7311458740754205918">Якщо це правило не налаштовано або має значення "true", на сторінці "Нова вкладка" відображатимуться пропозиції вмісту, підібрані на основі історії переглядів, зацікавлень чи місцезнаходження користувача.
Якщо встановлено значення "false", на сторінці "Нова вкладка" відображатиметься автоматично згенерований вміст.</translation>
<translation id="7323896582714668701">Додаткові параметри командного рядка для <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7326394567531622570">Застосовується подібно до правила Wipe (значення 2), але зберігаються маркери даних для входу, щоб користувач не входив знову.</translation>
<translation id="7329842439428490522">Визначає період часу неактивності користувача, після якого екран вимикається, якщо використовується заряд акумулятора.
Якщо для цього правила встановлено значення більше за нуль, указується період часу, протягом якого користувач має залишатися неактивним, перш ніж <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> вимкне екран.
Якщо для цього правила встановлено значення нуль, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> не вимикатиме екран, коли користувач стане неактивним.
Якщо це правило не налаштовано, використовується період часу за умовчанням.
Значення правила має вказуватися в мілісекундах. Також значення мають обов’язково бути меншими за затримку через неактивність або дорівнювати їй.</translation>
<translation id="7329968046053403405">Визначає тип облікових записів, наданих додатком для автентифікації Android, що підтримує автентифікацію <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> (наприклад, Kerberos). Цю інформацію має надати постачальник додатка для автентифікації. Щоб дізнатися більше, перегляньте сторінку https://goo.gl/hajyfN.
Якщо це правило не налаштовано, автентифікацію <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> буде вимкнено на пристрої Android.</translation>
<translation id="7331962793961469250">Якщо встановлено значення параметра "true", реклама програм Веб-магазину Chrome не відображається на сторінці нової вкладки. Якщо встановлено значення параметра "false" його не встановлено, реклама програм Веб-магазину Chrome відображається на сторінці нової вкладки</translation>
<translation id="7332963785317884918">Це правило більше не використовується. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> завжди використовуватиме стратегію очищення "RemoveLRU".
Задає налаштування автоматичного очищення диску на пристроях із <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Дані видаляються, коли вільного місця на диску майже не лишається.
Якщо для цього правила встановлено значення "RemoveLRU", під час автоматичного очищення з пристрою видалятимуться дані неактивних користувачів, починаючи з тих, які входили в обліковий запис найдавніше, доки не буде звільнено достатньо місця.
Якщо для цього правила встановлено значення "RemoveLRUIfDormant", під час автоматичного очищення з пристрою видалятимуться дані користувачів, які не входили в обліковий запис протягом останніх 3 місяців, починаючи з тих, які входили в обліковий запис найдавніше, доки не буде звільнено достатньо місця.
Якщо це правило не встановлено, під час автоматичного очищення використовується правило за умовчанням. Зараз це правило "RemoveLRUIfDormant".</translation>
<translation id="7336878834592315572">Зберігати файли cookie впродовж сеансу</translation>
<translation id="7340034977315324840">Повідомляти про періоди активності пристрою</translation>
<translation id="7343497214039883642">Файл конфігурації принтерів пристроїв підприємства</translation>
<translation id="7384999953864505698">Вмикає протокол QUIC</translation>
<translation id="7417972229667085380">Відсоток, за яким масштабують затримку неактивності в режимі презентації (більше не підтримується)</translation>
<translation id="7421483919690710988">Установити кеш-пам’ять медіадиска в байтах</translation>
<translation id="7424751532654212117">Список винятків для списку вимкнених плагінів</translation>
<translation id="7426112309807051726">Указує, чи потрібно вимкнути функцію <ph name="TLS_FALSE_START" />. Це правило називається "DisableSSLRecordSplitting".
Якщо це правило не налаштовано або має значення "false", функцію <ph name="TLS_FALSE_START" /> буде ввімкнено. Якщо вибрано значення "true", <ph name="TLS_FALSE_START" /> буде вимкнено.</translation>
<translation id="7433714841194914373">Увімкнути миттєвий пошук</translation>
<translation id="7443616896860707393">Міждоменні запити базової автентифікації HTTP</translation>
<translation id="7469554574977894907">Увімкнути пропозиції пошуку</translation>
<translation id="7474249562477552702">Чи дозволені підписані сертифікати SHA-1, видані локальними ключами довіри</translation>
<translation id="7485481791539008776">Правила вибору принтера за умовчанням</translation>
<translation id="749556411189861380">Повідомляти про версію ОС і мікропрограми зареєстрованих пристроїв.
Якщо цей параметр має значення "true", зареєстровані пристрої періодично повідомлятимуть версію ОС і мікропрограми. Якщо цей параметр не налаштовано або має значення "false", інформація про версію не повідомлятиметься.</translation>
<translation id="7511361072385293666">Якщо це правило не налаштовано або має значення "true", у <ph name="PRODUCT_NAME" /> дозволено використовувати протокол QUIC.
Якщо для цього правила встановлено значення "false", використовувати протокол QUIC заборонено.</translation>
<translation id="7519251620064708155">Дозволити цим сайтам генерувати ключі</translation>
<translation id="7529100000224450960">Дозволяє налаштовувати список шаблонів URL-адрес, що визначають сайти, яким дозволено відкривати спливаючі вікна. Якщо це правило не встановлено, для всіх сайтів використовується загальне значення за умовчанням – з правила "DefaultPopupsSetting" (якщо його встановлено) або з особистих налаштувань користувача.</translation>
<translation id="7529144158022474049">коефіцієнт розсіяння автоматичного оновлення</translation>
<translation id="7534199150025803530">Це правило не впливає на додаток Google Диск на пристрої Android. Щоб Google Диск не використовувався через мобільну мережу, забороніть встановлення додатка Google Диск на пристрої Android.</translation>
<translation id="7553535237300701827">Якщо це правило налаштовано, процедура автентифікації входу відбуватиметься одним зі способів нижче, залежно від значення правила.
Якщо вказано значення "GAIA", вхід буде виконано через звичайну процедуру автентифікації GAIA.
Якщо вказано значення "SAML_INTERSTITIAL", під час входу з’являтиметься проміжне вікно з пропозицією продовжити автентифікацію через постачальника ідентифікатора SAML домену, у якому зареєстровано пристрій, або повернутися до звичайної процедури входу GAIA.</translation>
<translation id="757395965347379751">Якщо це налаштування ввімкнено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> дозволяє підписані сертифікати SHA-1, якщо їх підтверджено та приєднано до локально встановлених сертифікатів центру сертифікації (ЦС).
Зверніть увагу, що це правило залежить від того, чи стек підтвердження сертифіката операційної системи дозволяє підписи SHA-1. Якщо з оновленням ОС зміниться спосіб обробки сертифікатів SHA-1 операційною системою, це правило може перестати діяти. Окрім того, це правило діє тимчасово, щоб підприємства мали більше часу на зміну алгоритму SHA-1. Правило перестане діяти приблизно 1 січня 2019 року.
Якщо це правило не налаштовано або має значення "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> дотримується оголошеного графіку припинення дії SHA-1.</translation>
<translation id="7593523670408385997">Налаштовує розмір кеш-пам’яті, який <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовуватиме для зберігання кешованих файлів на диску.
Якщо встановити це правило, <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовуватиме вказаний розмір кеш-пам’яті незалежно від того, поставив користувач позначку "--disk-cache-size" чи ні. Указане в цьому правилі значення не є остаточним, а лише припущенням для системи кешування. Будь-яке значення, менше за декілька мегабайтів, є замалим і буде заокруглюватися до прийнятного мінімуму.
Якщо значення цього правила встановлено на 0, використовується розмір кеш-пам’яті за умовчанням, але користувач не може змінити його.
Якщо це правило не встановлено, використовується розмір кеш-пам’яті за умовчанням, але користувач може його змінювати за допомогою позначки "--disk-cache-size".</translation>
<translation id="7604169113182304895">Додатки Android можуть вибирати, чи використовувати цей список. Ви не можете вплинути на це.</translation>
<translation id="7612157962821894603">Позначки на рівні системи, що застосовуються під час запуску <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="7614663184588396421">Список вимкнених схем протоколу</translation>
<translation id="7617319494457709698">Це правило визначає розширення, яким дозволено використовувати функцію <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> для віддаленого засвідчення. Щоб скористатись API, розширення потрібно додати в цей список.
Якщо розширення немає в списку або список не створено, запити до API закінчуються помилкою.</translation>
<translation id="7625444193696794922">Указує версію випуску, з якою потрібно пов’язати цей пристрій.</translation>
<translation id="7632724434767231364">Назва бібліотеки GSSAPI</translation>
<translation id="7635471475589566552">Установлює мовний код програми в <ph name="PRODUCT_NAME" /> і не дозволяє користувачам змінювати його. Якщо це налаштування ввімкнено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовує вказаний мовний код. Якщо встановлений мовний код не підтримується, замість нього використовується "en-US". Якщо це налаштування вимкнено чи не встановлено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовує вказаний користувачем мовний код (якщо налаштовано), мовний код системи або вихідний мовний код "en-US".</translation>
<translation id="7651739109954974365">Визначає, чи має бути ввімкнено роумінг даних для пристрою. Якщо значення правила встановлено як "true", роумінг даних дозволено. Якщо правило не налаштовано чи його значення встановлено як "false", роумінг даних буде недоступним.</translation>
<translation id="7683777542468165012">Динамічне оновлення політики</translation>
<translation id="7694807474048279351">Планувати автоматичне перезавантаження, коли застосовано оновлення <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Якщо для цього правила встановлено значення "true", автоматичне перезавантаження планується, коли застосовано оновлення <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, і таке перезавантаження потрібне, щоб завершити процес оновлення. Перезавантаження планується як негайне, але може відкладатися на пристрої на термін до 24 годин, якщо користувач у цей момент використовує пристрій
Якщо для цього правила встановлено значення "false", автоматичне перезавантаження, коли застосовано оновлення <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, не планується. Процес оновлення завершується, коли користувач перезавантажує пристрій наступного разу.
Якщо встановити це правило, користувачі не можуть його змінювати або замінювати.
Примітка. Наразі автоматичне перезавантаження вмикається лише під час появи екрана входу чи під час роботи програми для термінала. У майбутньому правило буде застосовуватися завжди, незалежно від того, чи розпочато якийсь сеанс.</translation>
<translation id="7701341006446125684">Указати розмір кеш-пам’яті для додатків і розширень (у байтах)</translation>
<translation id="7709537117200051035">Імена хостів зіставлення словника з логічним значенням, яке вказує, дозволено доступ до хосту (true) чи заборонено (false).
Це правило лише для внутрішнього використання самим <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="7712109699186360774">Запитувати щоразу, коли сайту потрібен доступ до камери та/чи мікрофона</translation>
<translation id="7713608076604149344">Обмеження завантажень</translation>
<translation id="7715711044277116530">Відсоток, за яким масштабують затримку затемнення екрана в режимі презентації</translation>
<translation id="7717938661004793600">Налаштувати функції доступності <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="7724994675283793633">Це правило вмикає протокол HTTP/0.9 для всіх портів, окрім 80 для HTTP та 443 для HTTPS.
Це правило вимкнено за умовчанням. Якщо його ввімкнути, у користувачів може виникнути проблема з безпекою, описана на сторінці https://crbug.com/600352.
Це правило дає можливість підприємствам вимкнути протокол HTTP/0.9 для наявних серверів. У майбутньому його буде видалено.
Якщо це правило не налаштовано, протокол HTTP/0.9 вимикається для портів не за умовчанням.</translation>
<translation id="7749402620209366169">Вмикає для хостів віддаленого доступу двофакторну автентифікацію замість указаного користувачем PIN-коду.
Якщо цей параметр увімкнено, під час доступу до хосту користувачі повинні вказати дійсний код двофакторної автентифікації.
Якщо цей параметр вимкнено чи не налаштовано, двофакторна автентифікація не вмикається й застосовується поведінка за умовчанням – введення користувачем PIN-коду.</translation>
<translation id="7750991880413385988">Відкрити сторінку нової вкладки</translation>
<translation id="7754704193130578113">Запитувати, де зберігати кожен файл перед завантаженням</translation>
<translation id="7761446981238915769">Створити список установлених додатків на екрані входу</translation>
<translation id="7761526206824804472">Установлює одну або кілька рекомендованих мов для загальнодоступного сеансу, щоб користувачі могли легко вибирати потрібну.
Перед початком загальнодоступного сеансу користувач може вибрати мову та розкладку клавіатури. За умовчанням усі мови, які підтримуються в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, перелічено в алфавітному порядку. Ви можете скористатися цим правилом, щоб показувати набір рекомендованих мов угорі списку.
Якщо це правило не налаштовано, буде вибрано поточну мову інтерфейсу.
Якщо це правило налаштовано, рекомендовані мови відображатимуться вгорі списку й будуть візуально відокремлені від інших мов. Їх буде розташовано в тому порядку, у якому вони зазначені в правилі. Буде автоматично вибрано першу рекомендовану мову.
Якщо є кілька рекомендованих мов, користувачі зможуть вибирати інші мови. Перед початком загальнодоступного сеансу пропонуватиметься вибрати мову та розкладку клавіатури. В інших випадках вважатиметься, що більшість користувачів хочуть залишити автоматично вибрану мову. Пропозиція вибрати мову та розкладку клавіатури перед початком сеансу буде менш помітною.
Якщо це правило налаштовано й вибрано автоматичний вхід (див. правила |DeviceLocalAccountAutoLoginId| і |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), під час автоматично запущеного загальнодоступного сеансу використовуватиметься перша рекомендована мова та найпопулярніша відповідна розкладка клавіатури.
Автоматично вибрана розкладка клавіатури – це завжди найпопулярніша розкладка, яка відповідає вибраній мові.
Це правило може бути лише рекомендованим. Ви можете скористатися ним, щоб показувати набір рекомендованих мов угорі списку, однак користувачі завжди зможуть вибрати для свого сеансу іншу мову, яка підтримується в <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
</translation>
<translation id="7763311235717725977">Дозволяє вказувати, чи можуть веб-сайти показувати зображення. Показ зображень можна дозволити чи заборонити для всіх веб-сайтів. Якщо це правило не встановлено, використовується правило "AllowImages", і користувач може змінювати це налаштування.</translation>
<translation id="7763479091692861127"> Типи з’єднань, які можуть використовуватися для оновлення операційної системи. Оновлення ОС потенційно створює велике навантаження для з’єднання через свій розмір. Також може стягуватися додаткова плата. Тому їх не ввімкнено за умовчанням для тих типів з’єднань, які вважаються дорогими, і до яких зараз належать WiMax, Bluetooth та Cellular.
Визнані ідентифікатори типів з’єднань: "ethernet", "wifi", "wimax", "bluetooth" і "cellular".</translation>
<translation id="7763614521440615342">Показувати пропозиції вмісту на сторінці "Нова вкладка"</translation>
<translation id="7774768074957326919">Використовувати налаштування проксі-сервера системи</translation>
<translation id="7775831859772431793">Тут можна вказати URL-адресу проксі-сервера.
Це правило діє, лише коли в розділі "Виберіть, як указувати параметри проксі-сервера" вибрано налаштування вручну.
Це правило не потрібно налаштовувати, якщо вибрано інший режим налаштування правил для проксі-сервера.
Інші опції та докладні приклади можна переглянути на сторінці
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="7781069478569868053">Сторінка нової вкладки</translation>
<translation id="7788511847830146438">Для окремих профілів</translation>
<translation id="7801886189430766248">Якщо для цього правила вибрано значення "true", дані додатків Android завантажуються на сервери Android Backup Service і відновлюються під час перевстановлення сумісних додатків.
Якщо для цього правила вибрано значення "false", Android Backup Service вимикається.
Якщо це налаштування вказано, користувачі не можуть змінювати його.
Якщо це налаштування не вказано, користувачі можуть вмикати та вимикати Android Backup Service у додатку Налаштування на пристрої Android.</translation>
<translation id="7818131573217430250">Налаштувати стан за умовчанням для режиму високого контрасту на екрані входу</translation>
<translation id="7822837118545582721">Якщо для цього правила вибрано значення "true", користувачі не можуть записувати дані на зовнішні пристрої пам’яті.
Якщо цей параметр не налаштовано чи вибрано значення "false", користувачі можуть створювати та редагувати файли на зовнішніх пристроях пам’яті, на яких це можна робити.
Правило ExternalStorageDisabled має перевагу над цим правилом. Якщо для правила ExternalStorageDisabled вибрано значення "true", доступ до зовнішніх пристроїв пам’яті вимкнено, а це правило ігнорується.
Динамічне оновлення цього правила підтримується в M56 і новіших версіях.</translation>
<translation id="7831595031698917016">Указує максимальну затримку в мілісекундах між анулюванням правила й отриманням нового правила від служби керування пристроєм.
Якщо це правило встановлено, воно замінює значення за умовчанням – 5000 мілісекунд. Дійсні значення для цього правила – від 1000 (1 секунда) до 300000 (5 хвилин). Значення, які виходять за межі цього діапазону, прив’язуються до відповідної межі.
Якщо це правило не встановлено, <ph name="PRODUCT_NAME" /> використовує значення за умовчанням – 5000 мілісекунд.</translation>
<translation id="7841880500990419427">Мінімальна альтернативна версія протоколу TLS</translation>
<translation id="7842869978353666042">Налаштування параметрів Google Диска</translation>
<translation id="7843525027689416831">Указує позначки, які мають застосовуватися під час запуску <ph name="PRODUCT_NAME" />. Указані позначки застосовуються лише на екрані входу. Позначки, додані за допомогою цього правила, не поширюються на сеанси користувача.</translation>
<translation id="7844537954833753199">Налаштовує параметри керування розширеннями для <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Це правило керує різними налаштуваннями, зокрема тими, якими керують наявні правила, пов’язані з розширеннями. Це правило замінює всі застарілі правила.
Це правило зіставляє ідентифікатор розширення або URL-адресу оновлення з його конфігурацією. Якщо зіставляється ідентифікатор, конфігурація застосовуватиметься лише до вказаного розширення. Стандартну конфігурацію можна зіставити зі спеціальним ідентифікатором <ph name="DEFAULT_SCOPE" />, який застосовується до всіх розширень, для яких у цьому правилі не налаштовано окрему конфігурацію. Якщо зіставляється URL-адреса оновлення, конфігурація застосовуватиметься до всіх розширень із певною URL-адресою оновлення, указаною в маніфесті цього розширення, як описано на сторінці <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Конфігурація для кожного розширення (або розширень з однаковою URL-адресою оновлення) може містити перелічені нижче поля.
<ph name="INSTALLATION_MODE" />: режим встановлення для розширення. Дійсні сегменти:
* <ph name="ALLOWED" />: користувачеві дозволено встановлювати розширення. Це поведінка за умовчанням.
* <ph name="BLOCKED" />: заборонено встановлювати розширення.
* <ph name="FORCE_INSTALLED" />: розширення встановлюється автоматично, і користувач не може його видалити.
* <ph name="NORMAL_INSTALLED" />: розширення встановлюється автоматично, але користувач може його вимкнути.
Параметр <ph name="INSTALLTION_MODE" /> можна також налаштувати для кількох розширень, зокрема для розширення <ph name="DEFAULT_SCOPE" /> (відповідно до стандартних налаштувань) і розширень з однаковою URL-адресою. У такому випадку можна вибрати тільки значення <ph name="ALLOWED" /> або <ph name="BLOCKED" />.
Якщо для режиму вибрано значення <ph name="FORCE_INSTALLED" /> або <ph name="NORMAL_INSTALLED" />, тоді також потрібно налаштувати <ph name="UPDATE_URL" />. Зверніть увагу, що URL-адреса оновлення, указана для цього правила, використовується лише для початкового встановлення. Під час наступних оновлень розширення використовуватиметься URL-адреса, указана в маніфесті розширення. URL-адреса оновлення має спрямовувати до маніфесту оновлення (документ у форматі XML), як зазначено вище.
<ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />: список заблокованих дозволів API для розширення. Назви дозволів відповідають сегментам дозволів у маніфесті розширення, як описано на сторінці <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC3" />. Цей параметр можна також налаштувати для розширення <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Якщо розширенню буде потрібен дозвіл, доданий у список заблокованих, воно не завантажиться. Якщо заблокований дозвіл необов’язковий, розширення завантажиться, однак запит на конфліктні дозволи автоматично відхилятиметься під час запуску.
<ph name="ALLOWED_PERMISSIONS" />: схоже на значення <ph name="BLOCKED_PERMISSIONS" />. Схвалює деякі дозволи, які могло бути додано в загальний список заблокованих дозволів. Цей параметр не можна налаштувати для розширення <ph name="DEFAULT_SCOPE" />. Зверніть увагу, що цей параметр автоматично не схвалює дозволи розширень.
<ph name="MINIMUM_VERSION_REQUIRED" />: номер версії. Формат сегмента такий самий як у маніфесті розширення (докладніше на сторінці <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC4" />). Розширення з версією, старішою за вказану, буде вимкнено. Це правило також застосовується до розширень, які встановлюються примусово.
Наведені нижче налаштування можна використовувати лише для стандартної конфігурації <ph name="DEFAULT_SCOPE" />.
<ph name="INSTALL_SOURCES" />: кожний елемент цього списку є шаблоном відповідності на кшталт розширення (<ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />). Користувачі зможуть легко встановлювати елементи з будь-якої URL-адреси, яка відповідає елементу в цьому списку. Ці шаблони мають указувати як розташування файлу <ph name="EXTENSION_SUFFIX_WILDCARD" />, так і сторінку, з якої починається завантаження (тобто напрямок переходу).
<ph name="ALLOWED_TYPES" />: це налаштування визначає дозволені типи додатків або розширень, які можна встановлювати в <ph name="PRODUCT_NAME" />. Значення – це список сегментів таких типів: <ph name="VALID_ALLOWED_TYPES" />. Докладніше про ці типи можна дізнатися в документації щодо розширень <ph name="PRODUCT_NAME" />.
<ph name="BLOCKED_INSTALL_MESSAGE" />: якщо користувач намагається встановити розширення, але його блокує правило, у Веб-магазині Chrome відображається загальне повідомлення про помилку. За допомогою цього налаштування можна додати до повідомлення про помилку текст, наприклад, направити користувача до довідкової служби чи пояснити причину блокування розширення. Повідомлення про помилку буде скорочено, якщо його довжина перевищує 1000 символів.
<ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />: приймає список хостів, які не можуть взаємодіяти з розширенням, зокрема вставляти код JavaScript, змінювати й переглядати файли cookie чи API webRequests/webNavigation. Формат аналогічний шаблонам відповідності <ph name="LINK_TO_MATCH_PATTERNS" />, тільки в цьому випадку не можна визначати шляхи (наприклад, "*://*.example.com"). Підтримується символ підстановки в назвах доменів верхнього рівня, наприклад "*://example.*".
<ph name="RUNTIME_ALLOWED_HOSTS" />: приймає список хостів, які можуть взаємодіяти з розширенням, навіть якщо їх включено до списку <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />. Такий самий формат, як <ph name="RUNTIME_BLOCKED_HOSTS" />.
</translation>
<translation id="787125417158068494">Якщо правило не налаштовано або вибрано значення "SyncDisabled", сертифікати <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> будуть недоступні для додатків ARC.
Якщо вибрано значення "CopyCaCerts", усі встановлені за допомогою ONC сертифікати центру сертифікації з <ph name="WEB_TRUSTED_BIT" /> будуть доступні для додатків ARC.</translation>
<translation id="7882585827992171421">Це правило активне лише в режимі роздрібного продажу.
Визначає ідентифікатор розширення, яке має використовуватись як заставка на екрані входу. Це розширення має входити в пакет AppPack, налаштований для цього домену за допомогою правила DeviceAppPack.</translation>
<translation id="7882857838942884046">Якщо вимкнути Google Sync, додаток Android Backup and Restore працюватиме неналежним чином.</translation>
<translation id="7882890448959833986">Блокування застереження в непідтримуваних ОС</translation>
</