blob: 7950ff95c98eb68896c27f1780de696f0853ca8b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE translationbundle><translationbundle lang="bg">
<translation id="4542520061254486227">Четене на данните ви от <ph name="WEBSITE_1"/> и <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="3983586614702900908">устройства от неизвестен доставчик</translation>
<translation id="730515362922783851">Обмен на данни с всяко устройство в локалната мрежа или интернет</translation>
<translation id="3624204664103857160">Страницата „<ph name="PAGE"/>“ в стартовия панел не можа да се зареди.</translation>
<translation id="8804398419035066391">Комуникация със съдействащи уебсайтове</translation>
<translation id="7809034755304591547">Разширението <ph name="EXTENSION_NAME"/> (идентификационен номер „<ph name="EXTENSION_ID"/>“) е блокирано от администратора.</translation>
<translation id="1005274289863221750">Използване на микрофона и камерата ви</translation>
<translation id="2857834222104759979">Файлът на манифеста е невалиден.</translation>
<translation id="6384275966486438344">Променете настройките си за търсене на: <ph name="SEARCH_HOST"/></translation>
<translation id="1445572445564823378">Това разширение забавя работата на <ph name="PRODUCT_NAME"/>. Трябва да деактивирате <ph name="PRODUCT_NAME"/>, за да възстановите ефективността на браузъра.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID"/> от <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="1033780634303702874">Достъп до серийните ви устройства</translation>
<translation id="288042212351694283">Да осъществява достъп до устройствата ви, използвани като универсален втори фактор за удостоверяване.</translation>
<translation id="3163201441334626963">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID"/> от доставчик <ph name="VENDOR_ID"/></translation>
<translation id="6027032947578871493">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID"/> от <ph name="VENDOR_NAME"/> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="4115165561519362854">Администраторът на тази машина е поставил изискване версията на <ph name="EXTENSION_NAME"/> да е поне <ph name="EXTENSION_VERSION"/>. Разширението не може да бъде активирано, докато не бъде актуализирано до тази или по-нова версия.</translation>
<translation id="6075907793831890935">Обмен на данни с устройството с име „<ph name="HOSTNAME"/></translation>
<translation id="2934720479762806197">{NUM_DEVICE,plural, =1{Избор на USB устройство}other{Избор на USB устройства}}</translation>
<translation id="5971037678316050792">Контролиране на състоянието и сдвояването на адаптера за Bluetooth</translation>
<translation id="677806580227005219">Манипулатор на MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="6241530762627360640">Да осъществява достъп до информацията за сдвоените със системата ви устройства с Bluetooth и да открива тези, които са наблизо.</translation>
<translation id="5699534389808783598">Избор на HID устройства
{NUM_DEVICE,plural, =1{Избор на HID устройство}other{Избор на HID устройства}}</translation>
<translation id="8749863574775030885">Достъп до USB устройства от неизвестен доставчик</translation>
<translation id="3115238746683532089">Неизвестен продукт <ph name="PRODUCT_ID"/> от доставчик <ph name="VENDOR_ID"/> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME"/> от <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="657064425229075395">Не можа да се зареди фоновият скрипт „<ph name="BACKGROUND_SCRIPT"/>“.</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME"/> от доставчик <ph name="VENDOR_ID"/></translation>
<translation id="588705686677293479">SurfaceWorker: <ph name="SURFACEWORKER_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="9131487537093447019">Да обменя съобщения с устройства с Bluetooth.</translation>
<translation id="5678955352098267522">Четене на данните ви от <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="5456409301717116725">Разширението включва файла с ключ „<ph name="KEY_PATH"/>“. Вероятно не искате да направите това.</translation>
<translation id="7257666756905341374">Четене на данните, които копирате и поставяте</translation>
<translation id="2350172092385603347">Беше използвана локализация, но променливата „default_locale“ не беше посочена в манифеста.</translation>
<translation id="3759933321830434300">Блокиране на части от уеб страници</translation>
<translation id="6143635259298204954">Разширението не може да се разпакетира. За да направите това по безопасен начин, трябва да има път към директорията в потребителския ви профил, който не съдържа символна връзка. Не съществува такъв път за потребителския ви профил.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Разпакетиране на разширения</translation>
<translation id="149347756975725155">Не можа да се зареди иконата на разширението „<ph name="ICON"/>“.</translation>
<translation id="8825366169884721447">Това разширение не успя да промени заглавката „<ph name="HEADER_NAME"/>“ на заявка от мрежата, защото промяната влезе в конфликт с друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME"/>).</translation>
<translation id="6731255991101203740">Директорията за разархивиране не можа да се създаде: „<ph name="DIRECTORY_PATH"/></translation>
<translation id="4233778200880751280">Страницата с информация <ph name="ABOUT_PAGE"/> не можа да се зареди.</translation>
<translation id="388442998277590542">Страницата за опции „<ph name="OPTIONS_PAGE"/>“ не можа да се зареди.</translation>
<translation id="5127881134400491887">Управление на мрежовите връзки</translation>
<translation id="6344170822609224263">Достъп до списъка с мрежови връзки</translation>
<translation id="7039326228527141150">Достъп до USB устройства от <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="2616366145935564096">Четене и промяна на данните ви в/ъв <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="4444304522807523469">Достъп до скенери на документи, свързани чрез USB или с локалната мрежа</translation>
<translation id="6408118934673775994">Четене и промяна на данните ви в/ъв <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> и <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="8670869118777164560">Това разширение не успя да пренасочи заявка от мрежата към <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION"/>, защото друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) я пренасочи към <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION"/>.</translation>
<translation id="6840444547062817500">Това разширение се презарежда твърде често.</translation>
<translation id="2270450558902169558">Обмен на данни с всяко устройство в домейна <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="8047248493720652249">Това разширение не успя да наименува изтеглянето „<ph name="ATTEMPTED_FILENAME"/>“, защото друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) определи различно файлово име – „<ph name="ACTUAL_FILENAME"/>“.</translation>
<translation id="452039078290142656">неизвестни устройства от <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="5026754133087629784">Изглед в мрежата: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME"/> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="2753617847762399167">Непозволен път (абсолютен или относителен с (..): „<ph name="IMAGE_PATH"/></translation>
<translation id="8284279544186306258">всички <ph name="WEBSITE_1"/> сайта</translation>
<translation id="8662911384982557515">Промяна на началната ви страница на <ph name="HOME_PAGE"/></translation>
<translation id="27822970480436970">Това разширение не успя да промени заявка от мрежата, защото промяната влезе в конфликт с друго разширение.</translation>
<translation id="2241053333139545397">Четене и промяна на данните ви в няколко уебсайта.</translation>
<translation id="8602184400052594090">Файлът на манифеста липсва или не може да бъде прочетен.</translation>
<translation id="2270627217422354837">Обмен на данни с всяко устройство в домейните: <ph name="DOMAINS"/></translation>
<translation id="7093866338626856921">Обмен на данни с устройствата със следните имена: <ph name="HOSTNAMES"/></translation>
<translation id="4883436287898674711">Всички <ph name="WEBSITE_1"/> сайта</translation>
<translation id="9111791539553342076">Това разширение не успя да промени заглавката на отговор „<ph name="HEADER_NAME"/>“ на заявка от мрежата, защото промяната влезе в конфликт с друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME"/>).</translation>
<translation id="9150045010208374699">Използване на камерата ви</translation>
<translation id="5356315618422219272">Изглед за приложението: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8341840687457896278">Това разширение не успя да предостави идентификационни данни за заявка от мрежата, защото друго разширение (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) посочи различни данни.</translation>
<translation id="5627523580512561598">разширението „<ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7893008570150657497">Да осъществява достъп до снимки, музика и друга медия от компютъра ви.</translation>
<translation id="3369521687965833290">Разширението не може да се разпакетира. За да направите това по безопасен начин, трябва да има път към директорията в потребителския ви профил, който започва с буква на локален диск и не съдържа възел, точка на монтиране или символна връзка. Не съществува такъв път за потребителския ви профил.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Пакетът не можа да се инсталира поради срив на помощен процес. Рестартирайте Chrome и опитайте отново.</translation>
<translation id="641087317769093025">Разширението не можа да се разархивира</translation>
<translation id="4761104368405085019">Използване на микрофона ви</translation>
<translation id="7217838517480956708">Администраторът на тази машина изисква разширението <ph name="EXTENSION_NAME"/> да е инсталирано. То не може да бъде премахнато или променено.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME"/> от <ph name="VENDOR_NAME"/> (сериен номер: <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="8620765578342452535">Конфигуриране на мрежовите връзки</translation>
<translation id="7154130902455071009">Промяна на началната ви страница на <ph name="START_PAGE"/></translation>
<translation id="1036511912703768636">Достъп до всяко от тези USB устройства</translation>
<translation id="2677911863018634147">Приложението „<ph name="APP_NAME"/>“ иска достъп до едно или повече от устройствата ви.</translation>
<translation id="6698810901424468597">Четене и промяна на данните ви в/ъв <ph name="WEBSITE_1"/> и <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="2159915644201199628">Изображението не можа да се декодира: „<ph name="IMAGE_NAME"/></translation>
<translation id="2048182445208425546">Достъп до трафика ви в мрежата</translation>
<translation id="1256619696651732561">Синтактичен анализ на манифести на разширения</translation>
<translation id="5972529113578162692">Администраторът на тази машина изисква разширението <ph name="EXTENSION_NAME"/> да е инсталирано. То не може да бъде деинсталирано.</translation>
<translation id="1135328998467923690">Пакетът е невалиден: „<ph name="ERROR_CODE"/>“.</translation>
<translation id="7131040479572660648">Четене на данните ви от <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> и <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="2087653731648927289">Достъп до всяко устройство <ph name="PRODUCT_NAME_AND_VENDOR"/> през USB</translation>
<translation id="1803557475693955505">Не можа да се зареди фоновата страница „<ph name="BACKGROUND_PAGE"/>“.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Пакетът не можа да се инсталира: „<ph name="ERROR_CODE"/></translation>
<translation id="5751530153776468604">Приложението „<ph name="APP_NAME"/>“ иска достъп до едно от устройствата ви.</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME"/> от доставчик <ph name="VENDOR_ID"/> (сериен номер <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="7972881773422714442">Опции: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8636666366616799973">Пакетът е невалиден. Подробности: „<ph name="ERROR_MESSAGE"/>“.</translation>
<translation id="344630545793878684">Четене на данните ви от редица уебсайтове</translation>
</translationbundle>