blob: 11e9a8123247e620a0d23a118b6ac58ad0bbba07 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE translationbundle><translationbundle lang="fil">
<translation id="4542520061254486227">Basahin ang iyong data sa <ph name="WEBSITE_1"/> at <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="3983586614702900908">mga device mula sa isang hindi kilalang vendor</translation>
<translation id="730515362922783851">Makipagpalit ng data sa anumang device na nasa lokal na network o internet</translation>
<translation id="3624204664103857160">Hindi ma-load ang page ng launcher na '<ph name="PAGE"/>.'</translation>
<translation id="8804398419035066391">Makipag-ugnay sa mga nakikipagtulungang website</translation>
<translation id="7809034755304591547">Ang <ph name="EXTENSION_NAME"/> (ID ng extension &quot;<ph name="EXTENSION_ID"/>&quot;) ay na-block ng administrator.</translation>
<translation id="1005274289863221750">Gamitin ang iyong mikropono at camera</translation>
<translation id="2857834222104759979">Di-wasto ang manifest file.</translation>
<translation id="6384275966486438344">Gawing ito ang iyong mga setting ng paghahanap: <ph name="SEARCH_HOST"/></translation>
<translation id="1445572445564823378">Pinapabagal ng extension na ito ang <ph name="PRODUCT_NAME"/>. Dapat mo itong huwag paganahin upang ipanumbalik ang pagganap ng <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="7003844668372540529">Hindi kilalang produkto na <ph name="PRODUCT_ID"/> mula sa <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="1033780634303702874">I-access ang iyong mga serial device</translation>
<translation id="288042212351694283">Ina-access ang iyong mga Universal 2nd Factor device</translation>
<translation id="3163201441334626963">Hindi kilalang produkto na <ph name="PRODUCT_ID"/> mula sa vendor na <ph name="VENDOR_ID"/></translation>
<translation id="6027032947578871493">Hindi kilalang produkto na <ph name="PRODUCT_ID"/> mula sa <ph name="VENDOR_NAME"/> (serial number na <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="4115165561519362854">Iniaatas ng administrator ng computer na ito sa <ph name="EXTENSION_NAME"/> na magkaroon ng minimum na bersyon na <ph name="EXTENSION_VERSION"/>. Hindi ito mae-enable hanggang sa ma-update ito sa bersyong iyon (o mas bago).</translation>
<translation id="6075907793831890935">Makipagpalit ng data sa device na pinangalanang <ph name="HOSTNAME"/></translation>
<translation id="2934720479762806197">{NUM_DEVICE,plural, =1{Pumili ng USB device}one{Pumili ng mga USB device}other{Pumili ng mga USB device}}</translation>
<translation id="5971037678316050792">Kontrolin ang estado at pagpapares ng Bluetooth adapter</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="6241530762627360640">Mag-access ng impormasyon tungkol sa mga Bluetooth device na nakapares sa iyong system at tumuklas ng mga kalapit na Bluetooth device.</translation>
<translation id="5699534389808783598">Pumili ng mga HID device
{NUM_DEVICE,plural, =1{Pumili ng HID device}one{Pumili ng mga HID device}other{Pumili ng mga HID device}}</translation>
<translation id="8749863574775030885">Mag-access ng mga USB device mula sa isang hindi kilalang vendor</translation>
<translation id="3115238746683532089">Hindi kilalang produkto na <ph name="PRODUCT_ID"/> mula sa vendor na <ph name="VENDOR_ID"/> (serial number na <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME"/> mula sa <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="657064425229075395">Hindi ma-load ang script ng background na '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT"/>'.</translation>
<translation id="6068932090455285721"><ph name="PRODUCT_NAME"/> mula sa vendor na <ph name="VENDOR_ID"/></translation>
<translation id="588705686677293479">SurfaceWorker: <ph name="SURFACEWORKER_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="9131487537093447019">Magpadala ng mga mensahe sa at makatanggap ng mga mensahe mula sa mga Bluetooth device.</translation>
<translation id="5678955352098267522">Basahin ang iyong data sa <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="5456409301717116725">Kasama sa extension na ito ang key file na '<ph name="KEY_PATH"/>'. Malamang na hindi mo iyon gustong gawin.</translation>
<translation id="7257666756905341374">Basahin ang data na iyong kinokopya at pine-paste</translation>
<translation id="2350172092385603347">Ginamit ang localization , subalit hindi natukoy ang default_locale sa manipesto.</translation>
<translation id="3759933321830434300">Mag-block ng mga bahagi ng mga web page</translation>
<translation id="6143635259298204954">Hindi ma-unpack ang extension. Upang ligtas na ma-unpack ang isang extension, dapat na mayroong daanan patungo sa iyong direktoryo ng profile na walang nilalamang symlink. Walang naturang daanan ang umiiral para sa iyong profile.</translation>
<translation id="8712265948125780616">Pang-unpack ng Extension</translation>
<translation id="149347756975725155">Maaaring hindi mai-load ang icon ng extension '<ph name="ICON"/>'.</translation>
<translation id="8825366169884721447">Nabigo ang extension na ito na baguhin ang header ng kahilingan na &quot;<ph name="HEADER_NAME"/>&quot; ng isang kahilingan sa network dahil sumalungat ang pagbabago sa isa pang extension (<ph name="EXTENSION_NAME"/>).</translation>
<translation id="6731255991101203740">Hindi malikha ang direktoryo para sa pag-unzip: '<ph name="DIRECTORY_PATH"/>'</translation>
<translation id="4233778200880751280">Hindi ma-load ang page na tungkol dito na '<ph name="ABOUT_PAGE"/>'.</translation>
<translation id="388442998277590542">Hindi ma-load ang pahina ng mga pagpipilian na '<ph name="OPTIONS_PAGE"/>'.</translation>
<translation id="5127881134400491887">Pamahalaan ang mga koneksyon ng network</translation>
<translation id="6344170822609224263">I-access ang listahan ng mga koneksyon sa network</translation>
<translation id="7039326228527141150">Mag-access ng mga USB device mula sa <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="2616366145935564096">Basahin at baguhin ang iyong data sa <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="4444304522807523469">I-access ang mga scanner ng dokumento na naka-attach sa pamamagitan ng USB o sa lokal na network</translation>
<translation id="6408118934673775994">Basahin at baguhin ang iyong data sa <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> at <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="8670869118777164560">Nabigo ang extension na ito na mag-redirect ng kahilingan sa network sa <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION"/> dahil may isa pang extension (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) na nag-redirect nito sa <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION"/>.</translation>
<translation id="6840444547062817500">Masyadong madalas nag-reload ang extension na ito.</translation>
<translation id="2270450558902169558">Makipagpalit ng data sa device na nasa domain ng <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="8047248493720652249">Nabigong pangalanan ng extension na ito ang download na &quot;<ph name="ATTEMPTED_FILENAME"/>&quot; dahil nakatukoy ang isa pang extension (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) ng ibang filename na &quot;<ph name="ACTUAL_FILENAME"/>&quot;.</translation>
<translation id="452039078290142656">mga hindi kilalang device mula sa <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="5026754133087629784">Webview: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="3393440416772303020"><ph name="PRODUCT_NAME"/> (serial number na <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="2753617847762399167">Ilegal na daanan (ganap o may kaugnayan sa '..'): '<ph name="IMAGE_PATH"/>'</translation>
<translation id="8284279544186306258">lahat ng site ng <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="8662911384982557515">Baguhin ang iyong home page sa: <ph name="HOME_PAGE"/></translation>
<translation id="27822970480436970">Nabigong bawiin ng extension na ito ang isang kahilingan ng network dahil sumalungat ang pagbabago sa isa pang extension.</translation>
<translation id="2241053333139545397">Basahin at baguhin ang iyong data sa ilang website</translation>
<translation id="8602184400052594090">Nawawala o hindi mabasa ang manifest file.</translation>
<translation id="2270627217422354837">Makipagpalit ng data sa device na nasa mga domain: <ph name="DOMAINS"/></translation>
<translation id="7093866338626856921">Makipagpalit ng data sa mga device na pinangalanang: <ph name="HOSTNAMES"/></translation>
<translation id="4883436287898674711">Lahat ng site ng <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="9111791539553342076">Nabigo ang extension na ito na baguhin ang header ng tugon na &quot;<ph name="HEADER_NAME"/>&quot; ng isang kahilingan sa network dahil sumalungat ang pagbabago sa isa pang extension (<ph name="EXTENSION_NAME"/>).</translation>
<translation id="9150045010208374699">Gamitin ang iyong camera</translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8341840687457896278">Nabigo ang extension na ito na magbigay ng mga kredensyal sa isang kahilingan sa network dahil may isa pang extension (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) na nagbigay ng ibang mga kredensyal.</translation>
<translation id="5627523580512561598">extension na <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7893008570150657497">Ma-access ang mga larawan, musika, at iba pang media mula sa iyong computer</translation>
<translation id="3369521687965833290">Hindi ma-unpack ang extension. Upang ligtas na ma-unpack ang isang extension, dapat na mayroong daanan patungo sa iyong direktoryo ng profile na nagsisimula sa isang drive letter at walang nilalamang junction, mount point, o symlink. Walang ganoong daanan ang umiiral para sa iyong profile.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Hindi na-install ang package dahil nag-crash ang isang proseso ng utility. Subukang i-restart ang Chrome at subukang muli.</translation>
<translation id="641087317769093025">Hindi ma-unzip ang extension</translation>
<translation id="4761104368405085019">Gamitin ang iyong mikropono</translation>
<translation id="7217838517480956708">Kinakailangan ng administrator ng machine na ito na ma-install ang <ph name="EXTENSION_NAME"/>. Hindi ito maaaring alisin o baguhin.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME"/> mula sa <ph name="VENDOR_NAME"/> (serial number <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="8620765578342452535">I-configure ang mga koneksyon sa network</translation>
<translation id="7154130902455071009">Gawing ito ang iyong panimulang pahina: <ph name="START_PAGE"/></translation>
<translation id="1036511912703768636">I-access ang anuman sa mga USB device na ito</translation>
<translation id="2677911863018634147">Humihiling ang application na &quot;<ph name="APP_NAME"/>&quot; ng access sa isa o higit pa sa iyong mga device.</translation>
<translation id="6698810901424468597">Basahin at baguhin ang iyong data sa <ph name="WEBSITE_1"/> at <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="2159915644201199628">Hindi ma-decode ang larawan: '<ph name="IMAGE_NAME"/>'</translation>
<translation id="2048182445208425546">I-access ang trapiko ng iyong network</translation>
<translation id="1256619696651732561">Pang-parse ng Manifest ng Extension</translation>
<translation id="5972529113578162692">Kinakailangan ng administrator ng machine na ito na naka-install ang <ph name="EXTENSION_NAME"/>. Hindi ito maaaring i-uninstall.</translation>
<translation id="1135328998467923690">Di-wasto ang package: '<ph name="ERROR_CODE"/>'.</translation>
<translation id="7131040479572660648">Basahin ang iyong data sa <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> at <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="2087653731648927289">I-access ang anumang <ph name="PRODUCT_NAME_AND_VENDOR"/> sa pamamagitan ng USB</translation>
<translation id="1803557475693955505">Maaaring hindi mai-load ang pahina ng background '<ph name="BACKGROUND_PAGE"/>'.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Hindi ma-install ang package: '<ph name="ERROR_CODE"/>'</translation>
<translation id="5751530153776468604">Humihiling ang application na &quot;<ph name="APP_NAME"/>&quot; ng access sa isa sa iyong mga device.</translation>
<translation id="3466070586188012397"><ph name="PRODUCT_NAME"/> mula sa vendor na <ph name="VENDOR_ID"/> (serial number na <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="7972881773422714442">Mga Opsyon: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8636666366616799973">Di-wasto ang package. Mga Detalye: '<ph name="ERROR_MESSAGE"/>'.</translation>
<translation id="344630545793878684">Basahin ang iyong data sa ilang website</translation>
</translationbundle>