blob: 1437c21d72db52ec283a2691567219817ac45deb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="ca">
<translation id="1002439864875515590">Si aquesta política s'estableix en una cadena en blanc o no es configura, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no mostrarà cap opció de compleció automàtica durant el flux d'inici de sessió de l'usuari.
Si aquesta política s'estableix en una cadena que representa un nom de domini, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mostrarà una opció de compleció automàtica durant l'inici de sessió de l'usuari que li permetrà escriure només el seu nom d'usuari, sense l'extensió del nom del domini. L'usuari podrà substituir l'extensió del nom del domini.
Si el valor de la política no és un domini vàlid, la política no s'aplicarà.</translation>
<translation id="101438888985615157">Gira la pantalla 180 graus</translation>
<translation id="1016912092715201525">Configura les comprovacions del navegador predeterminat a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris les canviïn.
Si actives aquesta opció, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sempre comprovarà després d'iniciar-se si és el navegador predeterminat i, si és possible, es registrarà automàticament.
Si es desactiva aquesta opció, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no comprovarà mai si és el navegador predeterminat i desactivarà els controls d'usuari per establir aquesta opció.
Si no s'estableix aquesta opció, es permetrà que l'usuari controli si <ph name="PRODUCT_NAME" /> és el navegador predeterminat i, en cas que no ho sigui, si vol que es mostrin notificacions.
Nota per a administradors de <ph name="MS_WIN_NAME" />: aquesta opció només es pot activar en ordinadors amb Windows 7. A partir de Windows 8, has d'implementar un fitxer d'"associacions d'aplicacions predeterminades" que converteix <ph name="PRODUCT_NAME" /> en el gestor dels protocols <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> i <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (i, opcionalment, del protocol <ph name="FTP_PROTOCOL" /> i dels formats de fitxer com ara <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" />, etc.). Ves a <ph name="SUPPORT_URL" /> per obtenir més informació.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Gestió de l'alimentació a la pantalla d'inici de sessió</translation>
<translation id="1019101089073227242">Estableix el directori de dades de l'usuari</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID de les extensions que l'usuari no pot instal·lar (o bé * per a totes)</translation>
<translation id="102492767056134033">Defineix l'estat predeterminat del teclat en pantalla a la pàgina d'inici de sessió</translation>
<translation id="1027000705181149370">Especifica si les galetes d'autenticació establertes per un proveïdor d'identitat (IdP) SAML durant l'inici de sessió s'han de transferir al perfil de l'usuari.
Quan un usuari s'autentica amb un IdP SAML durant l'inici de sessió, les galetes definides per l'IdP s'escriuen primer en un perfil temporal. Aquestes galetes es poden transferir al perfil de l'usuari per notificar l'estat d'autenticació.
Quan aquesta política s'estableix en "true", les galetes establertes per l'IdP es transfereixen al perfil de l'usuari cada vegada que s'autentica amb l'IdP SAML durant l'inici de sessió.
Quan aquesta política s'estableix en "false" o no s'estableix, les galetes establertes per l'IdP només es transfereixen al perfil de l'usuari durant el seu primer inici de sessió en un dispositiu.
Aquesta política només afecta els usuaris amb dominis que coincideixen amb el domini de registre del dispositiu. Per a la resta d'usuaris, les galetes establertes per l'IdP només es transfereixen al perfil de l'usuari durant el seu primer inici de sessió al dispositiu.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Obliga el dispositiu a reiniciar-se quan l'usuari tanqui la sessió</translation>
<translation id="1030120600562044329">Permet la creació anònima d'informes d'ús i de dades relacionades amb bloqueigs sobre <ph name="PRODUCT_NAME" /> per a Google i impedeix que els usuaris en modifiquin la configuració.
Si actives aquest paràmetre, els informes anònims d'ús i de dades relacionades amb
bloqueigs s'enviaran a Google. Si el desactives, no s'enviarà aquesta informació
a Google. Tant si actives com si desactives aquest paràmetre, els usuaris no podran modificar-lo ni substituir-lo.
Si no es defineix aquesta política, la configuració serà la que l'usuari va escollir
durant la instal·lació o la primera execució.
Aquesta política només està disponible en instàncies de Windows que s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" /> o instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit per a la gestió de dispositius.
(Per a Chrome OS, consulta la política DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Aquesta política controla si la funció Fitxers compartits de la xarxa per a <ph name="PRODUCT_NAME" /> farà servir NTLM per a l'autenticació.
Si aquesta política s'estableix en "true", s'utilitzarà NTLM per a l'autenticació d'usos compartits d'SMB si és necessari.
Si s'estableix en "false", es desactivarà l'autenticació amb NTLM d'usos compartits d'SMB.
Si la política es deixa sense establir, el valor predeterminat es desactivarà per als usuaris gestionats per l'empresa i s'activarà per als usuaris no gestionats.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Activeu la retirada de l'URL de PAC (per a https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Informa d'estadístiques del maquinari com ara l'ús de CPU o de RAM.
Si la política s'estableix en "false", no s'informa de les estadístiques.
Si s'estableix en "true" o no s'estableix, s'informa de les estadístiques.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Activa les funcions obsoletes de la plataforma web durant un temps limitat</translation>
<translation id="1047128214168693844">No permetis que cap lloc web faci el seguiment de la ubicació física dels usuaris</translation>
<translation id="1049138910114524876">Defineix la configuració regional, que s'aplica a la pàgina d'inici de sessió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si es defineix aquesta política, la pantalla d'inici de sessió sempre es mostrarà en la configuració regional que indiqui el primer valor d'aquesta política (que es defineix com una llista que permet la compatibilitat amb versions posteriors). Si aquesta política no es defineix o es defineix en una llista buida, la pantalla d'inici de sessió es mostrarà en la configuració regional de la darrera sessió de l'usuari. Si aquesta política es defineix en un valor que no és una configuració regional vàlida, la pantalla d'inici de sessió es mostrarà en una configuració regional alternativa (actualment, en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Aquesta política no té cap efecte tret que SamlInSessionPasswordChangeEnabled s'estableixi en "true".
Si aquesta política s'estableix en "true" i s'estableix, per exemple, en "14", els usuaris de SAML rebran una notificació 14 dies abans que la contrasenya caduqui.
D'aquesta manera, poden canviar immediatament la contrasenya durant la sessió i actualitzar-la abans que caduqui.
Tanmateix, aquestes notificacions només es mostraran si s'envia informació sobre la caducitat de la contrasenya al dispositiu mitjançant el proveïdor d'identitats de SAML durant el flux d'inici de sessió de SAML.
Si aquesta política s'estableix en "zero", els usuaris no rebran cap notificació per avançat, només se'ls notificarà quan la contrasenya ja hagi caducat.
Si aquesta política s'estableix, l'usuari no la podrà canviar ni substituir.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Activa el testimoni remot per al dispositiu.</translation>
<translation id="1062407476771304334">Substitueix</translation>
<translation id="1079801999187584280">No permetis l'ús de les Eines per a desenvolupadors</translation>
<translation id="1093082332347834239">Si s'activa aquesta opció de configuració, l'amfitrió d'assistència remota s'executarà en un procés amb permisos <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Això permetrà que els usuaris remots interaccionin amb les finestres amb privilegis restringits a l'ordinador de l'usuari local.
Si es desactiva o no es configura, l'amfitrió d'assistència remota s'executarà al context de l'usuari i els usuaris remots no podran interaccionar amb les finestres amb privilegis restringits a l'ordinador.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="1099282607296956954">Activa l'aïllament de tots els llocs web</translation>
<translation id="1100570158310952027">
La política especifica una llista d'orígens (URL) o de patrons de nom d'amfitrió (com ara "*.example.com") en què no s'aplicaran les restriccions de seguretat sobre orígens no segurs.
La intenció és permetre que les organitzacions elaborin una llista blanca d'orígens per a les aplicacions heretades que no poden implementar TLS, o bé que configurin un servidor de fases per als desenvolupaments web interns, de manera que els desenvolupadors puguin provar funcions que requereixin contexts segurs sense haver d'implementar TLS al servidor de fases. Aquesta política també impedirà que l'origen s'etiqueti com a "No segur" a l'omnibox.
Definir una llista d'URL d'aquesta política té el mateix efecte que assignar la marca de la línia d'ordres "--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure" a una llista dels mateixos URL separats per comes. Si la política es defineix, substituirà la marca de la línia d'ordres.
Aquesta política substituirà UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, si està present.
Per obtenir més informació sobre els contexts segurs, consulta https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Especifica la durada (en hores) de la memòria cau de l'objecte de política de grup (GPO). En lloc de tornar a baixar els GPO en cada obtenció de polítiques, el sistema pot reutilitzar les GPO de la memòria cau mentre no en canviï la versió. Aquesta política especifica el temps màxim durant el qual es poden reutilitzar els GPO de la memòria cau sense haver de tornar-los a baixar. Reiniciant i tancant la sessió s'esborra la memòria cau.
Si no s'estableix aquesta política, els GPO de la memòria cau es poden reutilitzar durant un màxim de 25 hores.
Si la política s'estableix en "0", no es desaran els GPO a la memòria cau. Tingues en compte que això farà augmentar la càrrega del servidor, perquè els GPO es tornen a baixar cada vegada que s'obtenen les polítiques, encara que no hagin canviat.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> passarà per alt qualsevol servidor intermediari de la llista d'amfitrions que s'indica aquí.
Aquesta política només es fa efectiva si no s'ha especificat la política <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> i si has seleccionat la configuració manual del servidor intermediari a Tria com vols especificar la configuració del servidor intermediari.
Deixa-la sense establir si has seleccionat qualsevol altra manera de definir les polítiques del servidor intermediari.
Per obtenir exemples més detallats, ves a:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Els gestors de protocols establerts a través d'aquesta política no s'utilitzen quan es gestionen els intents d'Android.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Permet que els llocs web demanin a l'usuari que garanteixi accés a un dispositiu USB connectat</translation>
<translation id="1128903365609589950">Configura el directori que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà per emmagatzemar fitxers a la memòria cau del disc.
Si definiu aquesta política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> farà servir el directori proporcionat independentment de si l'usuari ha especificat la marca "--disk-cache-dir" o no. Per evitar la pèrdua de dades o altres errors inesperats, aquesta política no s'ha d'establir al directori arrel del volum ni en un directori utilitzat per a altres finalitats, ja que <ph name="PRODUCT_NAME" /> n'administra els continguts.
Aneu a https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables per veure una llista de les variables que es poden utilitzar.
Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el directori de memòria cau predeterminat i l'usuari podrà substituir-lo per la marca de la línia d'ordres "--disk-cache-dir".</translation>
<translation id="113521240853905588">Configura els idiomes que <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pot utilitzar com a preferits.
Si s'estableix aquesta política, l'usuari només pot afegir a la llista d'idiomes preferits un dels idiomes indicats en aquesta política. Si aquesta política no s'estableix o s'estableix en una llista buida, l'usuari pot especificar qualsevol idioma com a preferit. Si aquesta política s'estableix en una llista amb valors no vàlids, s'ignoraran tots els valors no vàlids. Si un usuari ha afegit prèviament a la llista d'idiomes preferits alguns idiomes que aquesta política no admet, se suprimiran. Si un usuari ha configurat prèviament que <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> es mostri en un dels idiomes que aquesta política no permet, la propera vegada que iniciï la sessió, l'idioma de visualització es canviarà per un idioma d'IU permès. En cas contrari, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> canviarà al primer valor vàlid que aquesta política especifiqui o bé a una configuració regional alternativa (actualment, en-US) si aquesta política només conté entrades no vàlides.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Configura quines disposicions de teclat s'admeten per a les sessions d'usuari de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si aquesta política s'estableix, l'usuari només pot seleccionar un dels mètodes d'entrada que especifica la política. Si aquesta política no s'estableix o s'estableix en una llista buida, l'usuari pot seleccionar tots els mètodes d'entrada admesos. Si aquesta política no admet el mètode d'entrada actual, el mètode d'entrada canviarà a la disposició de teclat del maquinari (si es permet) o a la primera entrada vàlida de la llista. S'ignoraran tots els mètodes d'entrada d'aquesta llista que no siguin vàlids o que no s'admetin.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Aquesta política només està activa en mode botiga.
Determina la durada abans no es mostri l'estalvi de pantalla a la pantalla d'inici de sessió per als dispositius en mode de venta.
El valor de la política s'ha d'especificar en mil·lisegons.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Aquesta política controla els paràmetres de la línia d'ordres per a Chrome des d'Internet Explorer.
Si el complement Compatibilitat amb navegadors antics d'Internet Explorer no està instal·lat, aquesta política no té cap efecte.
Si aquesta política es deixa sense establir, Internet Explorer només transmet l'URL a Chrome com a paràmetre de la línia d'ordres.
Si aquesta política s'estableix en una llista de cadenes, les cadenes s'uneixen amb espais i es transmeten a Chrome com a paràmetres de la línia d'ordres.
Si un element conté ${url}, se substitueix per l'URL de la pàgina que cal obrir.
Si cap element no conté ${url}, l'URL s'afegeix al final de la línia d'ordres.
Les variables d'entorn s'amplien. A Windows, %ABC% se substitueix pel valor de la variable d'entorn ABC.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Permet les imatges en aquests llocs</translation>
<translation id="1152117524387175066">Informa de l'estat del botó per a desenvolupadors en iniciar.
Si la política s'estableix com a falsa, no s'informarà de l'estat del botó per a desenvolupadors.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Permet el protocol QUIC</translation>
<translation id="1160939557934457296">Desactivació de l'accés des de la pàgina d'advertiment de Navegació segura</translation>
<translation id="1189817621108632689">Permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin llocs web que no poden mostrar imatges.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà per a tots els llocs web el valor global predeterminat indicat a la política DefaultImagesSetting (si s'ha definit) o el valor personalitzat que hagi definit l'usuari.
Tingues en compte que anteriorment aquesta política estava activada a Android per error, però que en realitat aquesta funció mai no s'hi ha admès per complet.</translation>
<translation id="1198465924256827162">La freqüència, en mil·lisegons, amb què s'envien càrregues per informar sobre l'estat del dispositiu.
Si aquesta política no s'estableix, s'envien cada 3 hores de manera
predeterminada. La freqüència mínima permesa és de 60 segons.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Impressores d'empresa activades</translation>
<translation id="1216919699175573511">Activa la compatibilitat amb Signed HTTP Exchange (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Indica si cal que el dispositiu torni a la versió establerta per la política <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" /> si ja s'hi executa una versió posterior.
L'opció predeterminada és RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Carrega URL especificats a l'inici de sessió de demostració</translation>
<translation id="1223789468190631420">Estat d'activació de Navegació segura per a fonts de confiança</translation>
<translation id="122899932962115297">Una llista blanca en què es controlen quins modes de desbloqueig ràpid pot configurar l'usuari per desbloquejar la pantalla de bloqueig.
Aquest valor està format per una llista de cadenes; les entrades vàlides de la llista són: "all", "PIN" i "FINGERPRINT". Si s'afegeix "all" a la llista, significa que l'usuari pot utilitzar tots els modes de desbloqueig ràpid, inclosos els que s'implementin en el futur. En cas contrari, només podrà utilitzar els modes de desbloqueig ràpid que s'incloguin a la llista.
Per exemple, per permetre tots els modes de desbloqueig ràpid, fes servir ["all"]. Per permetre només el desbloqueig amb PIN, utilitza ["PIN"]. Per permetre el desbloqueig amb PIN i empremta digital, utilitza ["PIN", "FINGERPRINT"]. Per desactivar tots els modes de desbloqueig ràpid, fes servir [].
De manera predeterminada, no es pot utilitzar cap mode de desbloqueig ràpid als dispositius gestionats.</translation>
<translation id="123081309365616809">Activa l'emissió de contingut al dispositiu</translation>
<translation id="1231349879329465225">Permet activar o desactivar la transició ràpida.
S'aplica a tots els usuaris i a totes les interfícies del dispositiu.
Per poder utilitzar la transició ràpida, s'ha d'activar tant aquesta opció com la propietat ONC de cada xarxa.
Un cop establerta la transició ràpida, es manté activada fins que no es canvia la política per desactivar-la.
Si no s'estableix la política o s'estableix en "false", no s'utilitza la transició ràpida.
Si s'estableix en "true", la transició ràpida s'utilitza quan el punt d'accés sense fil ho admet.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Controla el filtre SafeSites de contingut per a adults.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Estableix el directori de baixada predeterminat</translation>
<translation id="1265053460044691532">Limiteu el temps durant el qual un usuari autenticat mitjançant SAML pot iniciar la sessió fora de línia.</translation>
<translation id="1290634681382861275">Controla diverses opcions de configuració, com ara l'USB, el Bluetooth, l'actualització de polítiques i el mode de desenvolupador, entre d'altres.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Advertiment: RC4 se suprimirà completament del producte <ph name="PRODUCT_NAME" /> a partir de la versió 52 (cap al setembre de 2016) i aquesta política deixarà de funcionar en aquell moment.
Si la política no s'estableix o s'estableix en "false", els sistemes de xifratge RC4 de TLS no s'activaran. En cas contrari, es pot establir en "true" per conservar la compatibilitat amb un servidor obsolet. Es tracta d'una mesura temporal i el servidor s'ha de tornar a configurar.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Fes servir un script de servidor intermediari .pac</translation>
<translation id="1304973015437969093">Identificadors de les extensions i de les aplicacions i URL de les actualitzacions que s'instal·laran silenciosament</translation>
<translation id="1307454923744766368">Orígens o patrons de nom d'amfitrió en què no s'han d'aplicar les restriccions sobre orígens no segurs</translation>
<translation id="1312799700549720683">Controla la configuració de la pantalla.</translation>
<translation id="131353325527891113">Mostra els noms d'usuari a la pantalla d'inici de sessió</translation>
<translation id="1327466551276625742">Activeu la sol·licitud de configuració de la xarxa quan estigueu fora de línia.</translation>
<translation id="1330145147221172764">Activa el teclat en pantalla</translation>
<translation id="13356285923490863">Nom de la política</translation>
<translation id="1352174694615491349">Aquesta política permet la fusió de connexions HTTP/2 quan s'utilitzen certificats de client. Perquè es puguin fusionar, tant el nom d'amfitrió de la possible connexió nova com el d'una connexió existent han de coincidir amb un o més patrons descrits en aquesta política. La política és una llista d'amfitrions que fan servir el format del filtre URLBlacklist: "example.com" coincideix amb "example.com" i tots els seus subdominis (per exemple, "sub.example.com"), mentre que ".example.net" coincideix exactament amb "example.net".
La fusió de sol·licituds amb diferents amfitrions en connexions que utilitzen certificats de client pot generar problemes de seguretat i privadesa, ja que l'autoritat d'ambient es comunicarà a totes les sol·licituds, fins i tot si l'usuari no ho ha autoritzat explícitament. Aquesta política és temporal i se suprimirà en una versió posterior. Consulta https://crbug.com/855690.
Si aquesta política es deixa sense definir, s'utilitzarà el comportament predeterminat: no permetre cap fusió de connexions HTTP/2 en connexions que utilitzin certificats de client.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Màxim:</translation>
<translation id="1359553908012294236">Si aquesta política s'estableix en "true" o no es configura, <ph name="PRODUCT_NAME" /> permetrà els inicis de sessió en mode de convidat. Aquests inicis són perfils de <ph name="PRODUCT_NAME" /> on totes les finestres utilitzen el mode d'incògnit.
Si aquesta política s'estableix en "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> no permetrà que s'iniciïn els perfils de convidat.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Activa l'opció d'enviar consultes a Quirks Server per als perfils de maquinari</translation>
<translation id="1363612796557848469">Aquesta política dona permís a l'Assistent de Google perquè accedeixi a l'entorn de la pantalla i enviï la informació al servidor.
Si la política s'activa, l'Assistent de Google podrà accedir a l'entorn de la pantalla.
Si es desactiva, l'Assistent de Google no podrà accedir a l'entorn de la pantalla.
Si no s'estableix, els usuaris poden decidir si permeten que l'Assistent de Google accedeixi a l'entorn de la pantalla.</translation>
<translation id="1376119291123231789">Activa el mode avançat de càrrega de la bateria</translation>
<translation id="1383493480903114193">Aquesta política obliga a executar codi de xarxes socials al procés del navegador.
Aquesta política està desactivada de manera predeterminada. Si s'activa, deixa els usuaris exposats als problemes de seguretat quan el procés de xarxes socials entra a la zona de proves.
L'objectiu d'aquesta política és donar l'oportunitat a les empreses de migrar a programari de tercers que no depengui de connectar les API de xarxes socials. Es recomana utilitzar servidors intermediaris en comptes d'LSP o pedaços de l'API Win32.
Si aquesta política no s'estableix, és possible que el codi de xarxa s'executi fora del procés de navegador en funció de les proves de camps de l'experiment NetworkService.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Referència: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Permet que els usuaris gestionin els certificats instal·lats.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Impressores activades per a dispositius d'empresa</translation>
<translation id="1397855852561539316">URL de suggeriments del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="1404043648050567997">El servei Navegació segura mostra una pàgina d'advertiment quan els usuaris naveguen a llocs web marcats com a potencialment maliciosos. Si actives aquesta opció, els usuaris no podran accedir de cap manera al lloc web maliciós des de la pàgina d'advertiment.
Aquesta política només impedirà l'accés dels usuaris des dels advertiments de Navegació segura (per exemple, en cas de programari maliciós i pesca de credencials), no en cas de problemes relacionats amb els certificats SSL (per exemple, si han caducat o no són vàlids).
Si desactives o no configures aquesta opció, els usuaris podran decidir si volen accedir al lloc web marcat després de veure l'advertiment.
Consulta https://developers.google.com/safe-browsing per obtenir més informació sobre Navegació segura.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Ofereix informació sobre l'ús d'aplicacions per a Linux</translation>
<translation id="142346659686073702">Permet que els usuaris no afiliats facin servir Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442"></translation>
<translation id="1427655258943162134">Adreça o URL del servidor intermediari</translation>
<translation id="1431272318313028342">Activa la funció Navegació segura a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn aquesta opció de configuració.
Si actives aquesta opció de configuració, Navegació segura estarà sempre activa.
Si la desactives, Navegació segura no estarà mai activa.
Si actives o desactives aquesta opció de configuració, els usuaris no podran canviar ni substituir l'opció de configuració "Activa la protecció contra pesca de credencials i programari maliciós" a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política no s'estableix, aquesta opció de configuració s'activarà però l'usuari la podrà canviar.
Consulta https://developers.google.com/safe-browsing per obtenir més informació sobre Navegació segura.
Aquesta política només està disponible en instàncies de Windows que s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" /> o instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit per a la gestió de dispositius.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Configuració de la xarxa a nivell del dispositiu</translation>
<translation id="1438739959477268107">Configuració predeterminada de generació de claus</translation>
<translation id="1454846751303307294">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs en què no està permès executar JavaScript. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultJavaScriptSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (clients amb <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Controla el comportament de l'usuari en una sessió multiperfil en dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si aquesta política es defineix com a MultiProfileUserBehaviorUnrestricted, l'usuari pot ser l'usuari principal o el secundari en una sessió multiperfil.
Si aquesta política es defineix com a MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary, l'usuari només pot ser l'usuari principal en una sessió multiperfil.
Si aquesta política es defineix com a MultiProfileUserBehaviorNotAllowed, l'usuari no pot formar part d'una sessió multiperfil.
Si definiu aquesta configuració, els usuaris no podran modificar-la ni substituir-la.
Si la configuració es canvia mentre l'usuari té iniciada una sessió multiperfil, es consultarà la configuració corresponent de tots els usuaris de la sessió. La sessió es tancarà si qualsevol dels usuaris ja no té permís per ser a la sessió.
Si la política no es defineix, el valor predeterminat MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary s'aplica a usuaris gestionats per l'empresa i MultiProfileUserBehaviorUnrestricted s'utilitzarà per a usuaris no gestionats.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Clic per executar</translation>
<translation id="1468307069016535757">Estableix l'estat predeterminat de la funció d'accessibilitat d'alt contrast a la pantalla d'inici de sessió.
Si el valor d'aquesta política s'estableix a vertader, el mode d'alt contrast s'activarà quan es mostri la pantalla d'inici de sessió.
Si el valor d'aquesta política s'estableix a fals, el mode d'alt contrast es desactivarà quan es mostri la pantalla d'inici de sessió.
Si s'estableix aquesta política, els usuaris la podran ignorar temporalment si activen o desactiven el mode d'alt contrast. No obstant això, l'elecció de l'usuari no es constant i l'estat predeterminat es restablirà quan la pantalla es torni a mostrar o si l'usuari es manté inactiu a la pantalla d'inici de sessió durant un minut.
Si no s'estableix aquesta política, el mode d'alt contrast es desactivarà quan la pantalla d'inici de sessió es mostri per primera vegada. Els usuaris poden activar o desactivar el mode d'alt contrast en qualsevol moment i el seu estat a la pantalla d'inici de sessió es mantindrà entre els usuaris.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Si aquesta política s'estableix com a verdadera, es permet utilitzar l'escriptori unificat
i està activat de manera predeterminada. Així, les aplicacions poden ocupar diverses pantalles.
Per desactivar l'escriptori unificat en pantalles concretes, l'usuari pot
desmarcar l'opció corresponent a la configuració de pantalles.
Si aquesta política s'estableix com a falsa o no s'estableix, l'escriptori unificat
es desactivarà. En aquest cas, l'usuari no pot activar la funció.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Desactiva False Start de TLS</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Activa el bloqueig d'injecció de programari de tercers</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Configura quina adreça MAC (control d'accés als recursos multimèdia) s'utilitzarà quan es connecta una base al dispositiu.
Quan una base es connecta a alguns models de dispositius, l'adreça MAC de la base designada s'utilitza per identificar el dispositiu a Ethernet de manera predeterminada. Aquesta política permet a l'administrador canviar l'origen de l'adreça MAC mentre el dispositiu està connectat a la base.
Si se selecciona "DeviceDockMacAddress" o la política es deixa sense establir, s'utilitzarà l'adreça MAC de la base designada del dispositiu.
Si se selecciona "DeviceNicMacAddress", s'utilitzarà l'adreça MAC de la targeta de xarxa (NIC) del dispositiu.
Si se selecciona "DockNicMacAddress", s'utilitzarà l'adreça MAC de la targeta de xarxa de la base.
L'usuari no pot canviar aquesta opció de configuració.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Si aquesta política s'estableix en "true", <ph name="PRODUCT_NAME" /> es connectarà a dispositius d'emissió en totes les adreces IP, no només en adreces privades de les normes RFC 1918 i RFC 4913.
Si aquesta política s'estableix en "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> es connectarà a dispositius d'emissió només en adreces privades de les normes RFC 1918 i RFC 4913.
Si aquesta política no s'estableix, <ph name="PRODUCT_NAME" /> es connectarà a dispositius d'emissió només en adreces privades de les normes RFC 1918 i RFC 4913, tret que la funció CastAllowAllIPs estigui activada.
Si la política EnableMediaRouter s'estableix en "false", el valor d'aquesta política no tindrà cap efecte.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Aquesta política no està disponible des de la versió 29 de <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Activa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Permet que els llocs facin un seguiment de la ubicació física dels usuaris</translation>
<translation id="1523774894176285446">Navegador alternatiu que cal iniciar per als llocs web configurats.</translation>
<translation id="152657506688053119">Llista d'URL alternatius per al proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="1530812829012954197">Renderitza sempre els patrons d'URL següents al navegador de l'amfitrió</translation>
<translation id="1541170838458414064">Restringeix la mida de la pàgina d'impressió</translation>
<translation id="1553684822621013552">Quan aquesta política s'estableix en "true", s'activa ARC per a l'usuari
(depenent de les comprovacions addicionals de la configuració de la política;
però ARC no estarà disponible si el mode efímer
o l'inici de sessió múltiple estan activats a la sessió d'usuari actual).
Si aquesta opció de configuració està desactivada o no està configurada,
els usuaris d'empreses no poden utilitzar ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Aquesta política controla si cal proporcionar informació sobre extensions i connectors.
Si aquesta política es deixa sense establir o s'estableix en "true", es recullen dades sobre extensions i connectors.
Si aquesta política s'estableix en "false", no es recullen dades sobre extensions i connectors.
Aquesta política només funciona quan l'extensió <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> està activada i l'ordinador està inscrit amb <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Controla si la funcionalitat de Kerberos està activada. Kerberos és un protocol d'autenticació que es pot fer servir per autenticar-se en aplicacions web i fitxers compartits.
Si aquesta política s'activa, la funcionalitat de Kerberos estarà activada. Els comptes de Kerberos es poden afegir a través de la política "Configura els comptes de Kerberos" o mitjançant la configuració dels comptes de Kerberos a la pàgina de configuració Usuaris.
Si aquesta política es desactiva o no s'estableix, la configuració dels comptes de Kerberos es desactivarà. No es pot afegir cap compte de Kerberos i no es pot fer servir l'autenticació de Kerberos. Tots els comptes de Kerberos existents i totes les contrasenyes emmagatzemades se suprimiran.</translation>
<translation id="1561424797596341174">La política substitueix les compilacions de depuració de l'amfitrió d'accés remot</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F més extensions per al testimoni individual</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Si aquesta política s'estableix en "false", el dispositiu no podrà activar Powerwash.
Si s'estableix en "true", el dispositiu podrà activar Powerwash.
Si es deixa sense establir, el valor predeterminat és "false" i, per tant, el dispositiu no podrà activar Powerwash.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Aquesta opció de configuració està obsoleta, però pots utilitzar SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Activar o desactivar aquesta política és el mateix que establir SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed en "false".
Si aquesta política s'estableix en "false", els usuaris no podran decidir si volen que s'enviï informació del sistema i contingut de les pàgines als servidors de Google. Si aquesta opció de configuració s'estableix en "true" o no s'estableix, els usuaris podran enviar aquestes dades a Navegació segura per ajudar a detectar aplicacions i llocs web perillosos.
Per obtenir més informació sobre Navegació segura, consulta https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Fes servir <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> de manera predeterminada</translation>
<translation id="1599424828227887013">Activa l'aïllament de llocs web per a orígens especificats en dispositius Android</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL als quals els dispositius de captura d'àudio podran accedir sense confirmació.</translation>
<translation id="1615221548356595305">Permet la fusió de connexions HTTP/2 per a aquests amfitrions fins i tot quan s'utilitzen certificats de client</translation>
<translation id="1615855314789673708">Proporciona una configuració del DTC de Wilco (comandament de telemetria i diagnòstic).
Aquesta política permet proporcionar una configuració del DTC de Wilco que es podrà aplicar si la política autoritza aquest DTC i si aquest comandament està disponible al dispositiu corresponent. La mida de la configuració no pot ser superior a 1 MB (1.000.000 de bytes) i ha d'estar codificada en format JSON. El DTC de Wilco és responsable de gestionar-la. El resum criptogràfic s'utilitza per verificar la integritat de la baixada.
La configuració es baixa i es desa a la memòria cau. Es tornarà a baixar sempre que l'URL o el resum canviïn.
Si estableixes aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni substituir.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Activa la supressió de l'historial de baixades i del navegador</translation>
<translation id="163200210584085447">Els patrons d'aquesta llista es compararan amb l'origen de la seguretat de l'URL sol·licitant. Si es troba alguna coincidència, l'URL obtindrà permís per accedir a dispositius de captura de vídeo en pàgines d'inici de sessió amb SAML. Si no es troba cap coincidència, l'accés es denegarà automàticament. Els patrons comodí no es permeten.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Permet el connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> en aquests llocs</translation>
<translation id="1645793986494086629">Esquema:</translation>
<translation id="1655229863189977773">Defineix la mida de la memòria cau del disc en bytes</translation>
<translation id="166427968280387991">Servidor intermediari</translation>
<translation id="1668836044817793277">Permetre que l'aplicació de quiosc d'inici automàtic sense retards controli la versió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Aquesta política defineix si es permet que l'aplicació de quiosc d'inici automàtic sense retards controli la versió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Per fer-ho, la política inclou una required_platform_version (versió obligatòria de la plataforma) al fitxer de manifest i la utilitza com a prefix per a la versió de destinació a la qual cal actualitzar automàticament.
Si la política s'estableix en "true", el valor de la clau de manifest de required_platform_version atorgat a l'aplicació de quiosc d'inici automàtic sense retards s'utilitza com a prefix per a la versió de destinació a la qual cal actualitzar automàticament.
Si la política no es configura o s'estableix en "false", la clau de manifest de required_platform_version s'ignora i l'actualització automàtica continua com de costum.
Advertiment: no et recomanem delegar el control de la versió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a una aplicació de quiosc, ja que podria impedir que el dispositiu rebi actualitzacions de programari i correccions crítiques de seguretat. En definitiva, si es delega el control de la versió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, es pot posar els usuaris en perill.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Compatible amb:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Permet que el dispositiu sol·liciti Powerwash</translation>
<translation id="1704516734140344991">Configura la disponibilitat i el comportament de la funcionalitat d'actualització del microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Les opcions de configuració individuals es poden especificar a les propietats de JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: si s'estableix en "<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />", els usuaris podran activar el flux de Powerwash per instal·lar una actualització del microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: si s'estableix en "<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />", els usuaris podran invocar el flux d'actualització del microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />, que conserva l'estat en tot el dispositiu (inclosa la inscripció d'empresa), però perd les dades de l'usuari. Aquest flux d'actualització està disponible a partir de la versió 68.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: controla de quina manera les actualitzacions automàtiques del microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> s'apliquen al microprogramari vulnerable de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />. Tots els fluxos conserven l'estat del dispositiu local.
Si s'estableix en "1" o es deixa sense establir, les actualitzacions del microprogramari de TPM no s'aplicaran.
Si s'estableix en "2", el microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> s'actualitzarà la propera vegada que l'usuari reiniciï el dispositiu després d'haver acceptat l'actualització.
Si s'estableix en "3", el microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> s'actualitzarà la propera vegada que l'usuari reiniciï el dispositiu.
Si s'estableix en "4", el microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> s'actualitzarà després de la inscripció, abans que l'usuari iniciï la sessió.
Aquesta opció està disponible a partir de la versió 74.
Si la política no s'estableix, la funcionalitat d'actualització del microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> no estarà disponible.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Defineix la restricció de l'obtenció del valor seed de les variacions</translation>
<translation id="1717817358640580294">Si no s'estableix, en el cas que Neteja de Chrome detecti programari no desitjat, podrà comunicar les metadades de l'escaneig a Google de conformitat amb la política establerta per SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. A continuació, Neteja de Chrome preguntarà a l'usuari si vol netejar el programari no desitjat. L'usuari podrà optar per compartir els resultats de la neteja amb Google per contribuir a la detecció de programari no desitjat en el futur. Aquests resultats contenen metadades de fitxers, extensions instal·lades automàticament i claus de registre, segons es descriu al llibre blanc de privadesa de Chrome.
Si es desactiva, en el cas que Neteja de Chrome detecti programari no desitjat, no comunicarà les metadades de l'escaneig a Google i substituirà qualsevol política establerta per SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Neteja de Chrome preguntarà a l'usuari si vol netejar el programari no desitjat. Els resultats de la neteja no es comunicaran a Google i l'usuari no podrà fer-ho.
Si s'activa, en el cas que Neteja de Chrome detecti programari no desitjat, podrà comunicar les metadades de l'escaneig a Google de conformitat amb la política establerta per SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Neteja de Chrome preguntarà a l'usuari si vol netejar el programari no desitjat. Els resultats de la neteja es comunicaran a Google i l'usuari no podrà impedir-ho.
Aquesta política només està disponible en instàncies de Windows que s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" /> o instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit per a la gestió de dispositius.</translation>
<translation id="172374442286684480">Permet que tots els llocs defineixin dades locals</translation>
<translation id="1736269219679256369">Permet l'accés des de la pàgina d'advertiment de SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">Identifica si <ph name="PRODUCT_NAME" /> pot permetre la baixada sense les comprovacions de la Navegació segura quan prové d'una font de confiança.
Si s'estableix en "false", els fitxers baixats no s'enviaran a analitzar amb la Navegació segura quan provinguin d'una font de confiança.
Si no es defineix (o s'estableix en "true"), els fitxers baixats s'enviaran a analitzar amb la Navegació segura encara que provinguin d'una font de confiança.
Tingues en compte que aquestes restriccions s'apliquen a les baixades activades des del contingut de la pàgina web, així com des de l'opció de menú contextual Baixa l'enllaç. Aquestes restriccions no s'apliquen a l'opció de desar o baixar la pàgina mostrada actualment ni a l'opció de desar com a PDF que s'inclou a les opcions d'impressió.
Aquesta política només està disponible en instàncies de Windows que s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" /> o instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit per a la gestió de dispositius.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Defineix els Termes i condicions que l'usuari ha d'acceptar abans d'iniciar una sessió amb un compte local del dispositiu.
Si aquesta política es defineix, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> baixa els Termes i condicions i les presenta a l'usuari cada vegada que s'iniciï una sessió amb un compte local del dispositiu. L'usuari només podrà iniciar la sessió una vegada les hagi acceptat.
Si aquesta política no es defineix, no es mostren els Termes i condicions.
La política s'ha de definir en un URL del qual <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pugui baixar els Termes i condicions, que han de trobar-se com a text sense format proporcionat com a text/sense format de tipus MIME. No es permet l'etiquetatge.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Bloqueja totes les baixades</translation>
<translation id="1767673020408652620">Activa les recomanacions d'aplicacions quan el quadre de cerca no mostri cap resultat.</translation>
<translation id="17719159826324007">
Si aquesta política s'estableix en ArcSession, obliga el dispositiu a reiniciar-se quan l'usuari tanqui la sessió si Android s'ha iniciat.
Quan s'estableix en Sempre, obliga el dispositiu a reiniciar-se cada vegada que l'usuari tanqui la sessió.
Si es deixa sense establir, no té cap efecte i no obliga el dispositiu a reiniciar-se quan l'usuari tanqui la sessió. Funciona de la mateixa manera si s'estableix en Mai.
Aquesta política només té efecte per a usuaris no afiliats.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Aquesta política també controla l'accés a les Opcions per a desenvolupadors d'Android. Si l'estableixes en "true", els usuaris no hi poden accedir. Si l'estableixes en "false" o la deixes sense establir, els usuaris hi poden accedir tocant set vegades el número de compilació que hi ha a l'aplicació de configuració d'Android.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Desactiva el mode d'impressió amb PIN de manera predeterminada</translation>
<translation id="1797233582739332495">Mostra una sol·licitud periòdica a l'usuari per indicar-li que cal reiniciar el navegador</translation>
<translation id="1798559516913615713">Durada de la memòria cau de GPO</translation>
<translation id="1803646570632580723">Llista d'aplicacions fixades perquè es mostrin a la barra d'execució ràpida</translation>
<translation id="1808715480127969042">Bloqueja les galetes en aquests llocs</translation>
<translation id="1810261428246410396">Permet utilitzar Compartició de xarxa instantània</translation>
<translation id="1817685358399181673">Aquesta política especifica la imatge del connector <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> per a un usuari. Per establir aquesta política, s'especifica l'URL des del qual el dispositiu pot baixar la imatge i un hash SHA-256 per verificar la integritat de la baixada.
La política s'ha d'especificar com una cadena en què s'indiquen l'URL i el hash en format JSON.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Fes servir servidors intermediaris fixos</translation>
<translation id="1831495419375964631">Aquesta política és un URL que assenyala un fitxer XML en el mateix format que la política <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> d'Internet Explorer. Fa que es carreguin les regles d'un fitxer XML, sense compartir-les amb Internet Explorer.
Si aquesta política es deixa sense establir o no s'estableix en un URL vàlid, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no la utilitza com a font de regles per al canvi de navegador.
Si aquesta política s'estableix en un URL vàlid, <ph name="PRODUCT_NAME" /> baixa la llista de llocs web de l'URL establert i aplica les regles com si s'haguessin configurat amb la política <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Per obtenir més informació sobre la política <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> d'Internet Explorer: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Informa d'estadístiques del maquinari i d'identificadors per als dispositius d'emmagatzematge.
Si la política s'estableix en "false", no s'informarà de les estadístiques.
Si s'estableix en "true" o es deixa sense establir, s'informarà de les estadístiques.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Freqüència d'actualització de la política d'usuari</translation>
<translation id="1844620919405873871">Configura polítiques relacionades amb el desbloqueig ràpid.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Configuració de Quiosc</translation>
<translation id="1845429996559814839">Restringeix el mode d'impressió amb PIN</translation>
<translation id="1847960418907100918">Especifica els paràmetres utilitzats en fer una cerca instantània amb POST. Consisteix en parelles de nom/valor separades per comes. Si un valor és un paràmetre de plantilla, com ara {searchTerms} a l'exemple anterior, se substituirà per dades de termes de cerca reals.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, la sol·licitud de cerca instantània s'enviarà mitjançant el mètode GET.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Permet la reproducció automàtica de contingut multimèdia</translation>
<translation id="1857152770025485173">Aquesta política impedeix que l'usuari carregui pàgines web d'URL inclosos a la llista negra. La llista negra facilita una llista de patrons d'URL que especifiquen quins URL s'hi afegiran.
Els patrons d'URL han de tenir el format que s'indica a la pàgina https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Es poden definir excepcions des de la política de llista blanca d'URL. Aquestes polítiques es limiten a 1.000 entrades; les posteriors s'ignoren.
Tingues en compte que no és recomanable bloquejar els URL interns del tipus "chrome://*", ja que es podrien produir errors imprevistos.
Des de la versió M73, pots bloquejar els URL de tipus "javascript://*". Tanmateix, només es veu afectat el codi JavaScript escrit a la barra d'adreces (o, per exemple, bookmarklets). Tingues en compte que els URL in-page de JavaScript, pel que fa a les dades carregades de manera dinàmica, no estan subjectes a aquesta política. Per exemple, si bloqueges "example.com/abc", la pàgina "example.com" podrà continuar carregant "example.com/abc" a través de XMLHTTPRequest.
Si aquesta política no s'estableix, no s'afegirà cap URL a la llista negra del navegador.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Advertiment: a partir de la versió 52 (cap al setembre de 2016), aquesta política deixarà de funcionar i la versió alternativa de TLS ja no estarà disponible a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Abans, quan un protocol d'enllaç de TLS fallava, <ph name="PRODUCT_NAME" /> provava d'establir de nou la connexió amb una versió anterior de TLS per solucionar els errors dels servidors HTTPS. Aquesta opció configura la versió en què es detindrà el procés alternatiu. Si un servidor negocia correctament les versions (és a dir, sense interrompre la connexió), aquesta opció no s'aplica. En qualsevol cas, la connexió que en resulti ha de complir la política SSLVersionMin.
Si aquesta política no es configura o s'hi estableix el valor "tls1.2", <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja no segueix el procés alternatiu. Tingueu en compte que aquesta configuració no desactiva la compatibilitat amb versions anteriors de TLS, sinó que només defineix si <ph name="PRODUCT_NAME" /> evita els servidors amb errors que no puguin negociar correctament les versions.
Si cal mantenir la compatibilitat amb un servidor amb errors, es pot establir el valor "tls1.1" a la política. És un recurs temporal que no treu la necessitat de reparar el servidor ràpidament.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Activa la predicció de xarxa a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn aquesta opció de configuració.
Controla la baixada prèvia de DNS, així com la connexió i la renderització prèvies de TCP i d'SSL de les pàgines web.
Si estableixes aquesta política, els usuaris no podran canviar ni substituir aquesta opció de configuració a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política no s'estableix, la predicció de xarxa s'activarà però els usuaris podran canviar-la.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Permisos clau</translation>
<translation id="186719019195685253">Acció que s'ha d'emprendre quan s'està inactiu mentre s'està connectat al CA</translation>
<translation id="187819629719252111">Permet que <ph name="PRODUCT_NAME" /> mostri diàlegs de selecció de fitxers per permetre l'accés als fitxers locals de l'equip. Si activeu aquest paràmetre, els usuaris podran obrir els diàlegs de selecció de fitxers de la manera habitual. Si el desactiveu, cada vegada que un usuari dugui a terme una acció que provoqui l'obertura d'un diàleg de selecció de fitxers (com ara la importació d'adreces d'interès, la pujada de fitxers, el desament d'enllaços, etc.), li apareixerà un missatge que serà com si l'usuari fes clic a Cancel·la al diàleg de selecció de fitxers. Si no definiu aquest paràmetre, els usuaris podran obrir diàlegs de selecció de fitxers de la manera habitual.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Activa la visualització de contingut promocional en tota la pestanya</translation>
<translation id="1888871729456797026">El testimoni d'inscripció de la política per al núvol en ordinadors</translation>
<translation id="1897365952389968758">Permet que tots els llocs web executin JavaScript</translation>
<translation id="1906888171268104594">Controla si es notifiquen a Google les mètriques d'ús i les dades de diagnòstic, inclosos els informes d'error.
Si s'estableix en "true", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> informarà de les mètriques d'ús i de les dades de diagnòstic.
Si s'estableix en "false", es desactivaran els informes de mètriques i de dades de diagnòstic.
Si no es configura, els informes de mètriques i de dades de diagnòstic es desactivaran als dispositius no gestionats i s'activaran als dispositius gestionats.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Configura la llista d'URL d'inici de sessió per a empreses (només esquemes HTTP i HTTPS). L'empremta digital de la contrasenya es capturarà en aquests URL i s'utilitzarà per detectar la reutilització de contrasenyes.
Perquè <ph name="PRODUCT_NAME" /> pugui capturar les empremtes digitals correctament, assegura't que les pàgines d'inici de sessió compleixin les directrius descrites a https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Si aquesta opció de configuració està activada, el servei de protecció de contrasenyes capturarà l'empremta digital de la contrasenya en aquests URL per detectar la reutilització de contrasenyes.
Si aquesta opció de configuració està desactivada o no s'estableix, el servei de protecció de contrasenyes només capturarà l'empremta digital de la contrasenya a https://accounts.google.com.
Aquesta política només està disponible en instàncies de Windows que s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" /> o instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit per a la gestió de dispositius.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Utilitza la política del KDC per delegar les credencials.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Permet sessions gestionades al dispositiu</translation>
<translation id="1929709556673267855">Proporciona configuracions per a les impressores d'empresa vinculades a dispositius.
Aquesta política et permet proporcionar configuracions d'impressores als dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. El format és el mateix que el del diccionari NativePrinters, amb un camp addicional "id" o "guid" obligatori a cada impressora per afegir-les a la llista blanca o negra.
El fitxer ha d'estar codificat en JSON i no pot superar els 5 MB. Es calcula que 5 MB corresponen a un fitxer amb unes 21.000 impressores. El resum criptogràfic serveix per verificar la integritat de la baixada.
El fitxer es baixa i es desa a la memòria cau. Es torna a baixar cada cop que es modifica l'URL o el resum.
Si es defineix aquesta política, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> baixarà el fitxer per a les configuracions d'impressores i les impressores estaran disponibles de conformitat amb <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> i <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Aquesta política no influeix en la possibilitat que tenen els usuaris de configurar les impressores en dispositius concrets. La seva finalitat és complementar la configuració de les impressores per part dels usuaris.
Aquesta política complementa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Si aquesta política no es defineix, no hi haurà impressores per als dispositius i les altres polítiques <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> s'ignoraran.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Llista blanca de dispositius USB que es poden separar</translation>
<translation id="1933378685401357864">Imatge de fons de pantalla</translation>
<translation id="1956493342242507974">Configuració de la gestió d'energia a la pantalla d'inici de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />
Aquesta política us permet configurar de quina manera es comporta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> quan no hi ha activitat de l'usuari durant un temps determinat quan es mostra la pantalla d'inici. La política controla diversos paràmetres. Per conèixer la semàntica i els intervals de valors, consulteu les polítiques corresponents que controlen la gestió d'energia d'una sessió. Les úniques desviacions d'aquestes polítiques són les següents:
* Les accions que s'han de dur a terme si l'usuari està inactiu o si es tanca la tapa no poden ser finalitzar la sessió.
* L'acció predeterminada que es duu a terme quan l'usuari està inactiu i el dispositiu està connectat al corrent és l'apagada.
Si no s'especifica un paràmetre, s'utilitza un valor predeterminat.
Si no es defineix aquesta política, s'utilitzen els valors predeterminats per a tots els paràmetres.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Activa la funció Emplenament automàtic de <ph name="PRODUCT_NAME" /> i permet que els usuaris emplenin la informació d'adreces automàticament als formularis web amb dades emmagatzemades anteriorment.
Si es desactiva aquesta opció de configuració, Emplenament automàtic mai no suggerirà ni emplenarà la informació d'adreces, i tampoc no desarà la informació addicional d'adreces que l'usuari enviï mentre navega pel web.
Si s'activa aquesta opció de configuració o no s'hi estableix cap valor, l'usuari podrà controlar el funcionament d'Emplenament automàtic per a les adreces a la IU.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Permet que es recopilin registres d'esdeveniments WebRTC dels serveis de Google</translation>
<translation id="1964634611280150550">Mode d'incògnit desactivat</translation>
<translation id="1964802606569741174">Aquesta política no té cap efecte a l'aplicació YouTube per a Android. Per forçar l'ús del mode de seguretat de YouTube, s'ha de denegar la instal·lació d'aquesta aplicació.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Substitueix les polítiques de compilacions de depuració de l'amfitrió d'accés remot.
El valor s'analitza com un diccionari JSON del nom de política per a les assignacions de valors de la política.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Executa sempre els connectors que requereixen autorització (política obsoleta)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Les càrregues útils d'actualització automàtica de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> es poden baixar mitjançant HTTP en lloc de HTTPS. Això permet l'emmagatzematge en memòria cau transparent de HTTP de les baixades de HTTP.
Si aquesta política es configura com a "true", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> provarà de baixar les càrregues útils d'actualització automàtica mitjançant HTTP. Si la política es configura com a "false" o si no es configura, s'utilitzarà HTTPS per baixar les càrregues útils d'actualització automàtica.</translation>
<translation id="199764499252435679">Permet les actualitzacions de components a <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2006530844219044261">Gestió de l'alimentació</translation>
<translation id="2014757022750736514">Controla el comportament de la pantalla d'inici de sessió, en què els usuaris inicien la sessió als seus comptes. Les opcions de configuració et permeten controlar qui pot iniciar la sessió, quin tipus de comptes s'admeten i quins mètodes d'autenticació s'han d'utilitzar, així com les opcions d'accessibilitat general, el mètode d'introducció de text i la configuració regional.</translation>
<translation id="201557587962247231">Freqüència amb què s'envien càrregues per informar sobre l'estat del dispositiu</translation>
<translation id="2017301949684549118">URL per a aplicacions web que s'instal·laran silenciosament.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Ves a <ph name="REFERENCE_URL" /> per obtenir més informació sobre l'esquema i el format.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Especifica el període en mil·lisegons per al qual se sol·licita informació sobre polítiques relatives a l'usuari al servei de gestió de dispositius.
Si aquesta política s'estableix, el valor predeterminat de tres hores se substituirà per un dels valors vàlids, que es troben en un interval d'1.800.000 (30 minuts) a 86.400.000 mil·lisegons (un dia). Els valors que no es trobin dins d'aquest interval s'ajustaran al límit corresponent. Si la plataforma admet notificacions sobre polítiques, el retard d'actualització s'establirà en 24 hores, ja que es preveu que aquestes notificacions forcin una actualització automàtica cada vegada que canviï la política.
Si aquesta política no s'estableix, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà el valor predeterminat de tres hores.
Tingues en compte que, si la plataforma admet notificacions sobre polítiques, el retard d'actualització s'establirà en 24 hores (i s'ignoraran tots els valors predeterminats i el valor d'aquesta política), ja que es preveu que aquestes notificacions forcin una actualització automàtica cada vegada que canviï la política. Per tant, serà innecessari fer actualitzacions més freqüents.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Configura el nom de domini requerit per a clients d'accés remot</translation>
<translation id="2030905906517501646">Paraula clau del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="203096360153626918">Aquesta política no té cap efecte a les aplicacions per a Android. Podran activar el mode de pantalla completa encara que aquesta política s'estableixi en "<ph name="FALSE" />".</translation>
<translation id="2043770014371753404">Impressores d'empresa desactivades</translation>
<translation id="2050629715135525072">Controla la capacitat d'un usuari connectat a un amfitrió d'accés remot per transferir fitxers entre el client i l'amfitrió. Això no s'aplica a les connexions d'assistència remota, que no admeten la transferència de fitxers.
Si aquesta opció de configuració es desactiva, no es permetrà la transferència de fitxers. Si aquesta opció de configuració s'activa o no s'estableix, es permetrà la transferència de fitxers.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Permet l'accés a una llista d'URL</translation>
<translation id="206623763829450685">Especifica quins esquemes d'autenticació HTTP són compatibles amb <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Els valors possibles són "basic", "digest", "ntlm" i "negotiate". Separeu els diversos valors amb comes.
Si no s'estableix aquesta política, s'utilitzaran els quatre esquemes.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Bloqueja l'accés a llocs situats fora de paquets de contingut.</translation>
<translation id="2073552873076775140">Permet iniciar la sessió a <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Utilitza l'acceleració per maquinari quan estigui disponible</translation>
<translation id="2077273864382355561">Retard de la desactivació de pantalla quan s'utilitza bateria</translation>
<translation id="2082205219176343977">Configura la versió mínima de Chrome que es permet al dispositiu.</translation>
<translation id="209586405398070749">Canal estable</translation>
<translation id="2098658257603918882">Activa la creació d'informes d'ús i de dades relacionades amb bloqueigs</translation>
<translation id="2104418465060359056">Proporciona informació sobre extensions i connectors</translation>
<translation id="2106627642643925514">Substitueix el mode d'impressió amb PIN de manera predeterminada. Si el mode no està disponible, aquesta política s'ignora.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Aquesta política es considera obsoleta a M72. Utilitza la política CloudManagementEnrollmentToken en comptes d'aquesta.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Permet que la funció Toca per cercar estigui disponible a la visualització de contingut a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si actives aquesta opció, l'usuari veurà la funció Toca per cercar i podrà activar-la i desactivar-la.
Si desactives aquesta opció, la funció Toca per cercar estarà totalment desactivada.
Deixar aquesta política sense establir és igual que activar l'opció, amb el funcionament descrit abans.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Limita el temps d'activitat del dispositiu mitjançant el reinici automàtic</translation>
<translation id="2116790137063002724">Aquesta política controla si cal proporcionar informació que es pugui utilitzar per identificar usuaris, com ara les dades d'inici de sessió al sistema operatiu, les dades d'inici de sessió al perfil de <ph name="PRODUCT_NAME" />, el nom de perfil de <ph name="PRODUCT_NAME" />, el camí del perfil de <ph name="PRODUCT_NAME" /> i el camí executable de <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política es deixa sense establir o s'estableix en "true", es recull informació que es pot utilitzar per identificar els usuaris.
Si aquesta política s'estableix en "false", no es recull informació que es pugui utilitzar per identificar els usuaris.
Aquesta política només funciona quan l'extensió <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> està activada i l'ordinador està inscrit amb <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Permet les notificacions en aquests llocs</translation>
<translation id="2131902621292742709">Retard d'atenuació de pantalla quan s'utilitza bateria</translation>
<translation id="2134437727173969994">Permet bloquejar la pantalla</translation>
<translation id="2137064848866899664">Si aquesta política s'estableix, després de cada reinici es giren totes les
visualitzacions segons l'orientació especificada. També es giren la primera vegada
que es connecten després d'haver canviat el valor de la política. Els usuaris poden
anar a la pàgina de configuració després d'iniciar la sessió per canviar la rotació
de la visualització, però el valor de la política anul·larà l'opció de configuració
el proper cop que es reiniciï el dispositiu.
Aquesta política s'aplica tant a la visualització principal com a les secundàries.
Si la política no s'estableix, el valor predeterminat és 0 graus, i l'usuari
és lliure de canviar-lo. En aquest cas, el valor predeterminat no es torna a aplicar
després de reiniciar el dispositiu.</translation>
<translation id="214901426630414675">Restringeix el mode d'impressió a doble cara</translation>
<translation id="2149330464730004005">Permet la impressió en color</translation>
<translation id="2156132677421487971">Configura les polítiques per a <ph name="PRODUCT_NAME" />, una funció que permet als usuaris enviar el contingut de les pestanyes, dels llocs web o de l'escriptori des del navegador a pantalles remotes i sistemes de so.</translation>
<translation id="2166472654199325139">No filtris llocs web amb contingut per a adults</translation>
<translation id="2168397434410358693">Retard d'inactivitat quan s'utilitza alimentació</translation>
<translation id="217013996107840632">Paràmetres de la línia d'ordres per canviar d'URL des del navegador alternatiu.</translation>
<translation id="2170233653554726857">Activa l'optimització WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Quan s'estableix aquesta política, el flux de detecció automàtica de la zona horària segueix una de les condicions següents en funció del valor de l'opció de configuració:
Si s'estableix en TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, els usuaris poden controlar la detecció automàtica de la zona horària mitjançant els controls habituals de chrome://settings.
Si s'estableix en TimezoneAutomaticDetectionDisabled, els controls automàtics de zona horària de chrome://settings estan desactivats. La detecció automàtica de la zona horària està sempre desactivada.
Si s'estableix en TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, els controls de zona horària de chrome://settings estan desactivats. La detecció automàtica de la zona horària està sempre activada i utilitza el mètode de només IP per determinar la ubicació.
Si s'estableix en TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, els controls de zona horària de chrome://settings estan desactivats. La detecció automàtica de la zona horària està sempre activada. La llista de punts d'accés Wi-Fi visibles s'envia sempre al servidor de l'API de geolocalització per detectar exactament la zona horària.
Si s'estableix en TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, els controls de zona horària de chrome://settings estan desactivats. La detecció automàtica de la zona horària està sempre activada. La informació d'ubicació (com ara els punts d'accés Wi-Fi, torres de telefonia mòbil disponibles, GPS) s'envia a un servidor per detectar exactament la zona horària.
Si aquesta política no s'estableix, es comporta com si la política TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide estigués establerta.
Si s'estableix la política SystemTimezone, substitueix SystemTimezoneAutomaticDetection i la detecció automàtica de la zona horària està totalment desactivada.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Aplica almenys el mode restringit moderat a YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">L'usuari decideix si vol activar el servei de còpia de seguretat i restauració</translation>
<translation id="2183294522275408937">Aquesta opció de configuració controla amb quina freqüència es demanarà introduir la contrasenya a la pantalla de bloqueig per continuar utilitzant el desbloqueig ràpid. El desbloqueig ràpid no estarà disponible si, en entrar a la pantalla de bloqueig, la darrera vegada que s'ha introduït la contrasenya és un temps superior a aquesta opció. Si l'usuari supera aquest període de temps a la pantalla de bloqueig, se li sol·licitarà una contrasenya la propera vegada que introdueixi un codi erroni o que torni a entrar a la pantalla de bloqueig, el que passi abans.
Si aquesta opció es configura, es demanarà als usuaris que fan servir el desbloqueig ràpid que introdueixin la contrasenya a la pantalla de bloqueig en funció d'aquesta opció.
Si aquesta opció no es configura, es demanarà als usuaris que fan servir el desbloqueig ràpid que introdueixin la contrasenya a la pantalla de bloqueig cada dia.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Aquesta política es considera obsoleta a M61; utilitza EcryptfsMigrationStrategy en lloc seu.
Especifica com s'ha de comportar un dispositiu que conté eCryptfs i que ha de fer una transició a encriptació ext4.
Si defineixes aquesta política en "DisallowArc", les aplicacions d'Android es desactivaran per a tots els usuaris del dispositiu (fins i tot per a aquells que ja tinguin encriptació ext4) i no se'ls oferirà cap tipus de migració d'eCryptfs a encriptació ext4.
Si defineixes aquesta política en "AllowMigration", s'oferirà als usuaris amb directoris d'inici eCryptfs la possibilitat de migrar-los a encriptació ext4 si és necessari (en concret, quan Android N estigui disponible al dispositiu).
Aquesta política no s'aplica a les aplicacions de quiosc, ja que aquestes es migren automàticament. Si aquesta política no es defineix, el dispositiu es comportarà com si la política s'hagués establert en "DisallowArc".</translation>
<translation id="2195032660890227692">Aquesta política s'ha suprimit a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 i s'ha substituït per <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Configura la llista blanca de missatgeria nativa</translation>
<translation id="2204753382813641270">Controla l'opció d'amagar el prestatge automàticament</translation>
<translation id="2208976000652006649">Paràmetres per a l'URL de cerca que utilitza POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Quan aquesta política està activada, les extensions instal·lades amb la política d'empresa tenen permís per utilitzar l'API Enterprise Hardware Platform.
Quan aquesta política està desactivada o no s'estableix, no es permet que cap extensió utilitzi l'API Enterprise Hardware Platform.
Aquesta política també s'aplica a extensions de components com ara l'extensió Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Configuració de notificacions predeterminada</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importació de l'historial de navegació des del navegador predeterminat en la primera execució</translation>
<translation id="2236488539271255289">No permetis que cap lloc estableixi dades locals</translation>
<translation id="2240879329269430151">Us permet definir si els llocs web poden mostrar finestres emergents. L'aparició de finestres emergents es pot autoritzar o denegar per a tots els llocs web. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el paràmetre "BlockPopups" i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Permet que els usuaris d'accés remot transfereixin fitxers a l'amfitrió i des de l'amfitrió</translation>
<translation id="2265214338421787313">Aquesta política permet que un administrador especifiqui que és possible que una pàgina mostri finestres emergents mentre es desactiva.
Si s'activa la política, es permet que les pàgines mostrin finestres emergents mentre es desactiven.
Si es desactiva la política o no s'estableix, no es permet que les pàgines mostrin finestres emergents mentre es desactiven, tal com s'indica a l'especificació (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Aquesta política se suprimirà a Chrome 82.
Consulta https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288 .</translation>
<translation id="2269319728625047531">Permet mostrar el consentiment de sincronització durant l'inici de sessió</translation>
<translation id="2274864612594831715">Amb aquesta política es configura el teclat virtual per activar-lo com a dispositiu d'introducció de text a Chrome OS. Els usuaris no poden substituir aquesta política.
Si la política es defineix com a certa, el teclat virtual en pantalla sempre estarà activat.
Si es defineix com a falsa, el teclat virtual en pantalla sempre estarà desactivat.
Si definiu aquesta política, els usuaris no la podran modificar ni substituir. De totes maneres, els usuaris encara podran activar o desactivar un teclat d'accessibilitat en pantalla, que té prioritat sobre el teclat virtual que es controla amb aquesta política. Consulteu la política |VirtualKeyboardEnabled| per controlar el teclat d'accessibilitat en pantalla.
Si aquesta política no es defineix, el teclat en pantalla està desactivat inicialment però l'usuari el pot activar en qualsevol moment. També es poden fer servir regles heurístiques per decidir quan s'ha de mostrar el teclat.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> pot utilitzar un servei web de Google per corregir errors ortogràfics. Si activeu aquest paràmetre, sempre s'utilitzarà aquest servei. Si el desactiveu, el servei no s'utilitzarà mai.
Podeu continuar comprovant la correcció ortogràfica amb un diccionari que hàgiu baixat. Aquesta política només controla l'ús del servei en línia.
Si no configureu aquest paràmetre, els usuaris podran triar si volen utilitzar el servei de correcció automàtica o no.</translation>
<translation id="2294382669900758280">La reproducció de vídeo en aplicacions per a Android no es té en compte encara que aquesta política s'estableixi en "<ph name="TRUE" />".</translation>
<translation id="2299220924812062390">Especifica una llista de connectors activats</translation>
<translation id="2303795211377219696">Activa la funció Emplenament automàtic per a les targetes de crèdit</translation>
<translation id="2309390639296060546">Configuració d'ubicació predeterminada</translation>
<translation id="2327252517317514801">Defineix els dominis que tenen permís per accedir a G Suite</translation>
<translation id="2356878440219553005">Especifica la política de gestió de l'alimentació del mode de càrrega de la bateria.
Controla dinàmicament la càrrega de la bateria per minimitzar-ne el desgast provocat per un ús intensiu i per augmentar-ne la durada.
Si se selecciona el mode personalitzat de càrrega de la bateria, cal especificar DeviceBatteryChargeCustomStartCharging i DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Si s'estableix aquesta política, s'aplicarà el mode de càrrega de la bateria sempre que el dispositiu l'admeti.
Si aquesta política es deixa sense establir i el dispositiu l'admet, s'aplicarà el mode estàndard de càrrega de la bateria i l'usuari no el podrà canviar.
Nota: <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> substitueix aquesta política si la primera s'especifica.</translation>
<translation id="237494535617297575">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs en què està permès mostrar notificacions. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultNotificationsSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Permet els wake locks de la pantalla</translation>
<translation id="2411817661175306360">L'advertiment sobre la protecció de contrasenyes està desactivat</translation>
<translation id="2411919772666155530">Bloqueja les notificacions d'aquests llocs</translation>
<translation id="2418507228189425036">Desactiva l'emmagatzematge de l'historial del navegador a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn aquesta opció.
Si aquesta opció s'activa, l'historial de navegació no es desa (i també es desactiva la sincronització de pestanyes).
Si aquesta opció es desactiva, l'historial de navegació es desa.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Activa la funció Instant a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn aquesta opció.
Si activeu aquesta opció, s'activa Instant a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si desactiveu aquesta opció, es desactiva Instant a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si activeu o desactiveu aquesta opció, els usuaris no poden canviar ni ignorar aquesta configuració.
Si no s'estableix aquesta opció, l'usuari pot decidir si vol fer servir aquesta funció o no.
Aquesta configuració s'ha suprimit a la versió 29 i versions posteriors de <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Aquesta política controla si es permet utilitzar la funció Fitxers compartits de la xarxa per a <ph name="PRODUCT_NAME" /> als usuaris.
Si aquesta política no es configura o s'estableix en "true", els usuaris podran fer servir la funció Fitxers compartits de la xarxa.
Si aquesta política s'estableix en "false", els usuaris no podran fer servir la funció Fitxers compartits de la xarxa.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Permet informar Google d'esdeveniments clau durant la instal·lació d'aplicacions per a Android. Només es capturen esdeveniments si la instal·lació d'aplicacions s'activa mitjançant la política.
Si la política s'estableix en "true", es registren esdeveniments.
Si la política s'estableix en "false" o no es defineix, no es registren esdeveniments.</translation>
<translation id="244317009688098048">Activa les tecles de drecera d'ajuda per a l'inici de sessió automàtic.
Si aquesta política es defineix com a vertadera i un compte local de dispositiu es configura per a l'inici de sessió sense retard, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> farà cas de les tecles de drecera Ctrl + Alt + S per ometre l'inici de sessió automàtic i mostrarà la pantalla d'inici de sessió.
Si es defineix com a falsa, l'inici de sessió sense retard (si es configura) no es pot ometre.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimitza el programador per a l'estabilitat.</translation>
<translation id="2463034609187171371">Permet els sistemes de xifratge DHE de TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Configuració regional de l'aplicació</translation>
<translation id="2466131534462628618">L'autenticació de portals captius ignora el servidor intermediari</translation>
<translation id="2471748297300970300">Si es desactiva, impedeix que es mostrin advertiments de seguretat quan s'inicia Chrome amb algunes marques de la línia d'ordres potencialment perilloses.
Si s'activa o es deixa sense establir, es mostren advertiments de seguretat quan s'utilitzen algunes marques de la línia d'ordres per iniciar Chrome.
A Windows, aquesta política només està disponible en instàncies que formin part d'un domini que pertanyi a <ph name="MS_AD_NAME" /> o en instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit en la gestió de dispositius.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Missatgeria nativa</translation>
<translation id="2483146640187052324">Prediu accions de xarxa en qualsevol connexió de xarxa</translation>
<translation id="2484208301968418871">Aquesta política controla l'aplicació del filtre d'URL SafeSites.
Aquest filtre fa servir l'API Safe Search de Google per classificar els URL en funció de si contenen pornografia o no.
Si aquesta política no es configura o s'estableix en "No filtris els llocs web amb contingut per a adults", els llocs web no es filtraran.
Si aquesta política s'estableix en "Filtra els llocs web de nivell superior amb contingut per a adults", es filtraran els llocs web classificats com a pornogràfics.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Desactiva l'aplicació dels requisits de Transparència de certificats als URL esmentats.
Aquesta política permet que els certificats dels noms d'amfitrió dels URL que especifiquis no es divulguin mitjançant Transparència de certificats. Això permet que es puguin continuar utilitzant certificats que, en cas contrari, podrien no ser de confiança perquè no s'han divulgat públicament de la manera adequada, però fa que sigui més difícil detectar l'emissió inadequada de certificats per a aquests amfitrions.
Un patró d'URL ha de tenir el format que s'indica a la pàgina https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Tanmateix, atès que els certificats són vàlids per a un nom d'amfitrió determinat independent de l'esquema, el port o camí, només es té en compte la part de l'URL corresponent al nom d'amfitrió. No s'admeten amfitrions comodí.
Si no s'estableix aquesta política, qualsevol certificat que s'hagi de divulgar mitjançant la Transparència de certificats es considerarà que no és de confiança si no es divulga d'acord amb la política Transparència de certificats.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Activeu la sol·licitud de configuració de la xarxa quan estigueu fora de línia.
Si aquesta política no es defineix o si es defineix com a True, en cas que un compte de dispositiu local s'hagi configurat per iniciar la sessió automàticament sense retard i el dispositiu no tingui accés a Internet, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mostrarà una sol·licitud de configuració de la xarxa.
Si aquesta política es defineix com a False, es mostrarà un missatge d'error en comptes de la sol·licitud de configuració de la xarxa.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Amaga sempre el prestatge automàticament</translation>
<translation id="2514328368635166290">Especifica l'URL de la icona preferida del proveïdor de cerca predeterminat. Aquesta política és opcional. Si no es defineix, no apareixerà cap icona per al proveïdor de cerca. Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Activa la impressió a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris canviïn aquesta configuració.
Si aquesta configuració està activada o no està configurada, els usuaris poden imprimir.
Si aquesta configuració està desactivada, els usuaris no podran imprimir des de <ph name="PRODUCT_NAME" />. La impressió estarà desactivada al menú d'opcions, a les extensions, a les aplicacions de JavaScript, etc. Tanmateix, podreu continuar imprimint des de connectors que no passin per <ph name="PRODUCT_NAME" /> durant la impressió. Per exemple, determinades aplicacions de Flash tenen l'opció d'impressió al menú contextual, cosa que no queda coberta per aquesta política.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Permet reproduir àudio</translation>
<translation id="2521581787935130926">Mostrar la drecera de les aplicacions a la barra d'adreces d'interès</translation>
<translation id="2529659024053332711">Et permet especificar el comportament en iniciar.
Si tries Obre la pestanya nova, sempre s'obrirà la pestanya nova quan iniciïs <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si tries Restaura l'última sessió, es tornaran a obrir els URL que tenies oberts l'última vegada que es va tancar <ph name="PRODUCT_NAME" />, i es restaurarà la sessió de navegació que hi havia en aquell moment.
En triar aquesta opció, es desactiva la configuració que depèn de les sessions o que realitza accions en sortir (com ara Esborra les dades de navegació en sortir o les galetes només de sessió).
Si tries Obre una llista d'URL, quan l'usuari iniciï <ph name="PRODUCT_NAME" /> s'obrirà la llista d'URL que s'han d'obrir en iniciar.
Si actives aquesta opció de configuració, els usuaris no podran canviar-la ni substituir-la a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si la desactives, serà com si la deixessis sense configurar. L'usuari sí que podrà canviar-la a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Aquesta política només està disponible en instàncies de Windows que s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" /> o instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit per a la gestió de dispositius.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Configura la llista d'aplicacions i d'extensions instal·lades per força</translation>
<translation id="253135976343875019">Retard d'advertiment d'inactivitat quan s'utilitza alimentació</translation>
<translation id="2536525645274582300">L'usuari decideix si vol activar els serveis d'ubicació de Google</translation>
<translation id="254653220329944566">Activa els informes al núvol de <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">Proporciona informació sobre Navegació segura</translation>
<translation id="2550593661567988768">Només impressió per una cara</translation>
<translation id="2552966063069741410">Zona horària</translation>
<translation id="2562339630163277285">Especifica l'URL del motor de cerca utilitzat per proporcionar resultats instantanis. L'URL ha de contenir la cadena <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, que se substituirà, en el moment de fer la consulta, pel text que l'usuari hagi introduït fins al moment.
Aquesta política és opcional i, si no s'estableix, no es proporcionaran resultats de cerca instantanis.
L'URL de resultats instantanis de Google es pot especificar de la manera següent: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Aquesta política només es respecta si la política DefaultSearchProviderEnabled està activada.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Si aquesta política s'estableix en "false", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> desactiva el Bluetooth i l'usuari no el pot tornar a activar.
Si aquesta política s'estableix en "true" o es deixa sense establir, l'usuari pot activar o desactivar el Bluetooth sempre que vulgui.
Si aquesta política s'estableix, l'usuari no la pot canviar ni substituir.
Després d'activar el Bluetooth, l'usuari ha de tancar la sessió i tornar-la a iniciar perquè s'apliquin els canvis (no cal fer-ho en desactivar el Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Permet activar o desactivar el servidor intermediari de compressió de dades i evitar que els usuaris canvien aquesta configuració.
Si activeu o desactiveu aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni anul·lar.
Si no configureu aquesta política, els usuaris podran triar si volen fer servir la funció del servidor intermediari de compressió de dades.</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Aquesta política s'aplica a la pantalla d'inici de sessió. Consulta també la política <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, que s'aplica a la sessió de l'usuari.
Si la política s'activa, cadascun dels orígens indicats en una llista separada per comes s'executarà amb el seu propi procés. Així mateix, s'aïllaran els orígens indicats per subdominis (per exemple, en especificar https://example.com/, l'adreça https://foo.example.com/ també s'aïllarà com a part del lloc web https://example.com/).
Si la política no es configura o es desactiva, s'utilitzarà la configuració de l'aïllament del lloc web predeterminada per la plataforma a la pantalla d'inici de sessió.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Estableix <ph name="PRODUCT_NAME" /> com a navegador predeterminat</translation>
<translation id="2592091433672667839">La durada de la inactivitat abans no es mostri l'estalvi de pantalla es mostra a la pantalla d'inici de sessió en mode botiga</translation>
<translation id="2596260130957832043">Controla si l'autenticació NTLMv2 està activada.
Totes les versions recents dels servidors de Samba i de Windows admeten NTLMv2. Aquesta política només s'ha de desactivar per permetre la compatibilitat amb versions anteriors i això redueix la seguretat de l'autenticació.
Si aquesta política no s'estableix, l'opció predeterminada és "true" i s'activa l'autenticació NTLMv2.</translation>
<translation id="26023406105317310">Configura els comptes de Kerberos</translation>
<translation id="2604182581880595781">Configura les polítiques relacionades amb la funció Ús compartit dels fitxers de la xarxa.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Espereu que hi hagi una activitat inicial de l'usuari.</translation>
<translation id="262740370354162807">Activa l'enviament de documents a <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Proporciona configuracions per a les impressores d'empresa.
Aquesta política et permet proporcionar configuracions d'impressores als dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. El format és el mateix que el del diccionari NativePrinters, amb un camp addicional "id" o "guid" obligatori a cada impressora per afegir-les a la llista blanca o negra.
El fitxer ha d'estar codificat en JSON i no pot superar els 5 MB. Es calcula que 5 MB corresponen a un fitxer amb unes 21.000 impressores. El resum criptogràfic serveix per verificar la integritat de la baixada.
El fitxer es baixa i es desa a la memòria cau. Es torna a baixar cada cop que es modifica l'URL o el resum.
Si es defineix aquesta política, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> baixarà el fitxer per a les configuracions d'impressores i les impressores estaran disponibles de conformitat amb <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> i <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Si defineixes aquesta política, els usuaris no la poden canviar ni substituir.
Aquesta política no influeix en la possibilitat que tenen els usuaris de configurar les impressores en dispositius concrets. La seva finalitat és complementar la configuració de les impressores per part dels usuaris.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Activa els avisos de veu</translation>
<translation id="2646290749315461919">Us permet definir si els llocs web poden rastrejar la ubicació física dels usuaris. El seguiment de la ubicació física dels usuaris es pot autoritzar o denegar de manera predeterminada o bé es pot preguntar a l'usuari cada vegada que un lloc web demani la ubicació física. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el paràmetre "AskGeolocation" i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Activa o desactiva l'edició d'adreces d'interès</translation>
<translation id="2650049181907741121">Acció que cal dur a terme quan l'usuari tanca la tapa</translation>
<translation id="2655233147335439767">Especifica l'URL del motor de cerca utilitzat en fer una cerca predeterminada. L'URL ha de contenir la cadena "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />", que se substituirà, en el moment de fer la consulta, pels termes que l'usuari estigui cercant.
L'URL de cerca de Google es pot especificar de la manera següent: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Aquesta opció s'ha d'establir quan s'activa la política DefaultSearchProviderEnabled i només es respectarà si és així.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Si s'activa aquesta opció de configuració, els usuaris podran configurar els dispositius perquè sincronitzin els missatges SMS entre els telèfons i els dispositius Chromebook. Tingues en compte que, si es permet aquesta política, els usuaris hauran d'activar aquesta funció explícitament completant un procés de configuració. Un cop finalitzat aquest procés, els usuaris podran enviar i rebre missatges SMS als dispositius Chromebook.
Si aquesta opció de configuració es desactiva, no es permetrà que els usuaris configurin la sincronització d'SMS.
Si aquesta política es deixa sense establir, el valor predeterminat no es permetrà als usuaris gestionats i es permetrà als usuaris no gestionats.</translation>
<translation id="2660846099862559570">No facis servir mai un servidor intermediari</translation>
<translation id="2672012807430078509">Controla l'activació d'NTLM com a protocol d'autenticació per a SMB</translation>
<translation id="267596348720209223">Especifica les codificacions de caràcters que admet el proveïdor de cerca. Les codificacions són noms de pàgines de codi com ara UTF-8, GB2312 i ISO-8859-1. Es proven per ordre. Aquesta política és opcional. Si no es defineix, s'utilitzarà el valor predeterminat, que és UTF-8. Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="268577405881275241">Activa la funció del servidor intermediari de compressió de dades</translation>
<translation id="2693108589792503178">Configura l'URL per canviar la contrasenya.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Lupa acoblada activada</translation>
<translation id="2706708761587205154">Permet imprimir només amb PIN</translation>
<translation id="2731627323327011390">Desactiva l'ús de certificats de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a les aplicacions ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Amaga l'aplicació Chrome Web Store i l'enllaç de la part inferior de la pàgina a la pàgina Pestanya nova i al Menú d'aplicacions de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si aquesta política s'estableix en true, les icones s'amaguen.
Si aquesta política s'estableix en false o no es configura, les icones estan visibles.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registra els gestors del protocol</translation>
<translation id="2746016768603629042">Aquesta política és obsoleta; en comptes d'aquesta, feu servir DefaultJavaScriptSetting.
Es pot fer servir per desactivar JavaScript a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta opció es desactiva, les pàgines web no podran utilitzar JavaScript i l'usuari no podrà canviar aquesta configuració.
Si s'activa aquesta opció o no es defineix, les pàgines web podran fer servir JavaScript però l'usuari podrà canviar aquesta opció.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Restringeix l'interval de ports UDP locals utilitzats per WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Tipus d'extensions i d'aplicacions que es poden instal·lar</translation>
<translation id="2758084448533744848">Especifica la zona horària aplicada que s'ha d'utilitzar al dispositiu. Quan s'estableix aquesta política, els usuaris del dispositiu no poden substituir la zona horària especificada. Si no es proporciona un valor vàlid, la política continuarà activa amb la zona horària GMT. Si es proporciona una cadena buida, la política s'ignorarà.
Si aquesta política no es fa servir, es continuarà utilitzant la zona horària activa en aquell moment, tot i que els usuaris podran canviar-la.
La zona horària predeterminada als dispositius nous és US/Pacific.
El format del valor es regeix pels noms de les zones horàries que s'indiquen a la base de dades de zones horàries IANA (consulta https://ca.wikipedia.org/wiki/Base_de_dades_tz). En concret, la majoria de noms segueixen el format "continent/ciutat_gran" o "oceà/ciutat_gran".
En establir aquesta política, es desactiva totalment l'opció de determinar la zona horària de manera automàtica segons la ubicació del dispositiu. També substitueix la política SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Controla el comportament de l'usuari en una sessió de perfils múltiples</translation>
<translation id="2761483219396643566">Retard d'advertiment d'inactivitat quan s'utilitza la bateria</translation>
<translation id="2762164719979766599">Especifica la llista de comptes locals del dispositiu que es mostraran a la pantalla d'inici de sessió.
Cada entrada de la llista especifica un identificador, que s'utilitza internament per diferenciar els diversos comptes locals del dispositiu.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Configuració del nom de domini necessari per als amfitrions d'accés remot</translation>
<translation id="2783078941107212091">Activa la recomanació d'aplicacions quan el quadre de cerca del menú d'aplicacions no mostri cap resultat.
Si aquesta política s'estableix en "true", pot ser que les recomanacions d'aplicacions es mostrin quan la cerca no mostri cap resultat.
Si aquesta política s'estableix en "false", les recomanacions d'aplicacions no es mostraran quan la cerca no mostri cap resultat.
Si estableixes aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni substituir.
Si aquesta política es deixa sense establir, el valor predeterminat serà "false" per als dispositius gestionats.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Ofereix informació sobre l'estat d'Android</translation>
<translation id="2799297758492717491">Permet la reproducció automàtica de contingut multimèdia en una llista blanca de patrons d'URL</translation>
<translation id="2801155097555584385">Estableix l'inici personalitzat de la càrrega de la bateria en percentatge</translation>
<translation id="2801230735743888564">Permet que els usuaris juguin al joc del dinosaure que apareix per sorpresa quan el dispositiu està sense connexió.
Si aquesta política s'estableix en "false", els usuaris no podran jugar-hi quan el dispositiu estigui sense connexió. En canvi, si s'estableix en "true", els usuaris podran jugar-hi. Si es deixa sense establir, els usuaris no podran jugar a aquest joc en un dispositiu Chrome OS inscrit, però sí que ho podran fer en altres circumstàncies.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Permet controlar si els usuaris poden accedir a impressores que no són d'empresa
Si la política s'estableix en "true" o no es defineix, els usuaris podran afegir les seves pròpies impressores natives, configurar-les i utilitzar-les per imprimir.
Si la política s'estableix en "false", els usuaris no podran afegir ni configurar les seves pròpies impressores natives. Tampoc no podran imprimir utilitzant cap impressora nativa configurada anteriorment.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Permet que tots els llocs mostrin finestres emergents</translation>
<translation id="2808013382476173118">Activa l'ús de servidors STUN quan els clients remots proven d'establir una connexió a aquest ordinador.
Si aquesta opció de configuració està activada, els clients remots poden detectar aquest ordinador i connectar-s'hi encara que estiguin separats per un tallafocs.
Si aquesta opció de configuració està desactivada i el tallafocs filtra les connexions UDP sortints, aquest ordinador només permetrà les connexions de màquines de client a la xarxa local.
Si aquesta política no es defineix, la configuració s'activarà.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Aquesta política controla els intervals de temps en què no es permet que el dispositiu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cerqui actualitzacions automàticament.
Si aquesta política s'estableix en una llista no buida d'intervals de temps:
Els dispositius no podran cercar actualitzacions automàticament durant els intervals de temps especificats. Aquesta política no afectarà els dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> que s'hagin de revertir a una versió anterior o que tinguin una versió anterior a la mínima, ja que podria provocar problemes de seguretat. A més, aquesta política no bloquejarà les cerques d'actualitzacions sol·licitades per usuaris o administradors.
Si aquesta política no s'estableix o no conté cap interval de temps:
La política no bloquejarà les cerques automàtiques d'actualitzacions, però pot ser que hi hagi altres polítiques que sí que les bloquegin. Aquesta funció només s'activa en dispositius Chrome configurats com a quioscos d'inici automàtic. Aquesta política no restringirà altres dispositius.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Ubicació del registre de Windows per a clients amb <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Activa el mode d'incògnit</translation>
<translation id="2836621397261130126">Controla si es respecta l'aprovació de la política del KDC per decidir si es poden delegar els tiquets de <ph name="KERBEROS" />.
Si aquesta política s'estableix en "true", l'autenticació HTTP respecta l'aprovació per part de la política del KDC. És a dir, Chrome només delega les credencials si el KDC estableix <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> en un tiquet de servei. Per obtenir més informació, consulta https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. El servei també ha de coincidir amb la política AuthNegotiateDelegateWhitelist.
Si aquesta política no s'estableix o s'estableix en "false", s'ignora la política del KDC a les plataformes admeses i només es respecta la política AuthNegotiateDelegateWhitelist.
A Windows, la política del KDC es respecta sempre.</translation>
<translation id="2838830882081735096">No permetis la migració de dades i ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Configuració de la funció Fitxers compartits de la xarxa</translation>
<translation id="2840269525054388612">Especifica les impressores que un usuari pot fer servir.
Aquesta política només s'utilitza si se selecciona <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> per a <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Si s'utilitza, l'usuari només tindrà a la seva disposició les impressores amb identificadors que coincideixin amb els valors d'aquesta política. Els identificadors han de correspondre amb el camp "id" o "guid" del fitxer especificat a <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Controla la llista blanca de patrons d'URL en què la reproducció automàtica estarà sempre activada.
Si la reproducció automàtica està activada, els vídeos es poden reproduir automàticament (sense el consentiment de l'usuari) amb contingut d'àudio a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Aquestes són les especificacions d'un patró d'URL vàlid:
- [*.]domini.tld: coincideix amb domini.tld i tots els subdominis.
- amfitrió: coincideix exactament amb un nom d'amfitrió.
- esquema://amfitrió:port: els esquemes admesos són http i https.
- esquema://[*.]domini.tld:port: els esquemes admesos són http i https.
- fitxer://camí: el camí ha de ser absolut i començar per "/".
- a.b.c.d: coincideix exactament amb una adreça IPv4.
- [a:b:c:d:e:f:g:h]: coincideix exactament amb una adreça IPv6.
Si la política AutoplayAllowed s'estableix en "true", aquesta política no tindrà efecte.
Si la política AutoplayAllowed s'estableix en "false", es podran continuar reproduint vídeos en qualsevol patró d'URL establert en aquesta política.
Tingues en compte que, si <ph name="PRODUCT_NAME" /> s'està executant i aquesta política es modifica, només s'aplicarà a les noves pestanyes obertes. Per tant, és possible que algunes pestanyes continuïn presentant el comportament anterior.</translation>
<translation id="284288632677954003">URL d'un fitxer XML que conté URL que no haurien de provocar mai un canvi de navegador.</translation>
<translation id="285480231336205327">Activa el mode d'alt contrast</translation>
<translation id="2854919890879212089">Fa que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzi la impressora predeterminada del sistema com a opció predeterminada a Previsualització de la impressió en lloc d'utilitzar la impressora que s'ha fet servir més recentment.
Si desactives aquesta opció de configuració o no hi estableixes cap valor, a Previsualització de la impressió s'utilitzarà la impressora que s'ha fet servir més recentment com a opció de destinació predeterminada.
Si actives aquesta opció de configuració, a Previsualització de la impressió s'utilitzarà la impressora predeterminada del sistema operatiu com a opció de destinació predeterminada.</translation>
<translation id="285627849510728211">Estableix la configuració de dia per al mode avançat de càrrega de la bateria</translation>
<translation id="2856674246949497058">Torna a la versió de destinació si la versió del sistema operatiu és més recent que la de destinació. Executa la funció Powerwash durant el procés.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Apaga</translation>
<translation id="2873651257716068683">Substitueix la mida de la pàgina d'impressió predeterminada. Si la mida de la pàgina no està disponible, aquesta política s'ignora.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Nota per als dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> que admeten aplicacions per a Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Desactiva la cerca de CNAME en negociar l'autenticació de Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">Concedeix permís automàticament a aquests llocs web perquè es connectin a dispositius USB amb el proveïdor i els identificadors de producte proporcionats.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Restringeix el mode d'impressió a doble cara. Si la política no es defineix o es deixa buida, no s'aplica cap restricció.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Envia registres del sistema al servidor de gestió</translation>
<translation id="2899002520262095963">Les aplicacions per a Android poden utilitzar les configuracions de xarxa i els certificats de CA establerts a través d'aquesta política, però no tenen accés a algunes opcions de configuració.</translation>
<translation id="290002216614278247">Et permet bloquejar la sessió de l'usuari en funció de l'hora del client o de la quota d'ús del dia.
|time_window_limit| especifica un període de temps diari en què s'ha de bloquejar la sessió de l'usuari. Com que només admetem una regla per dia de la setmana, la mida de la matriu |entries| pot variar entre 0-7. |starts_at| i |ends_at| són l'inici i el final del límit de temps. Si |ends_at| és inferior a |starts_at|, vol dir que |time_limit_window| finalitza el dia següent. |last_updated_millis| és la marca de temps en format UTC per a l'última vegada en què s'ha actualitzat aquesta entrada. S'envia com a cadena perquè la marca de temps no cap en un nombre enter.
|time_usage_limit| especifica una quota de pantalla diària. Quan l'usuari hi arriba, se'n bloqueja la sessió. Hi ha una propietat per a cada dia de la setmana i només s'ha de definir si hi ha una quota activa per al dia en qüestió. |usage_quota_mins| és el temps que es pot fer servir el dispositiu gestionat cada dia i |reset_at| és l'hora en què es reinicialitza la quota d'ús. El valor predeterminat de |reset_at| és la mitjanit ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| és la marca de temps en format UTC per a l'última vegada en què s'ha actualitzat aquesta entrada. S'envia com a cadena perquè la marca de temps no cap en un nombre enter.
|overrides| es proporciona per invalidar temporalment una o més de les regles anteriors.
* Si no s'activa time_window_limit ni time_usage_limit, es pot fer servir |LOCK| per bloquejar el dispositiu.
* |LOCK| bloqueja temporalment una sessió d'usuari fins que s'inicia la instància següent de time_window_limit o time_usage_limit.
* |UNLOCK| desbloqueja una sessió d'usuari bloquejada per time_window_limit o time_usage_limit.
|created_time_millis| és la marca de temps en format UTC per a la creació d'una hora de substitució. S'envia com a cadena perquè la marca de temps no cap en un nombre enter. Serveix per determinar si cal aplicar la substitució. Si la funció de límit de temps que està activa actualment (límit de temps d'ús o límit de marge de temps) ha començat després de crear la substitució, no fa cap efecte. A més, si la substitució s'ha creat abans de canviar el valor de time_window_limit o time_usage_window per última vegada, no s'aplica.
Es poden enviar diverses hores de substitució, però només s'aplicarà l'entrada vàlida més recent.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Activa els advertiments de seguretat per a marques de la línia d'ordres</translation>
<translation id="2905984450136807296">Durada de la memòria cau de dades d'autenticació</translation>
<translation id="2906874737073861391">Llista d'extensions d'AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">Controla quines impressores de la política <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> tenen disponibles els usuaris.
Determina quina política d'accés s'utilitza per a la configuració massiva d'impressores. Si se selecciona <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, es mostren totes les impressores. Si se selecciona <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, s'utilitza <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> per restringir l'accés a les impressores especificades. Si se selecciona <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> només mostra les impressores disponibles.
Si aquesta política no es defineix, es pressuposa que s'aplica <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Nombre màxim de connexions paral·leles al servidor intermediari</translation>
<translation id="2952347049958405264">Restriccions:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Aquesta política s'ha retirat a partir de <ph name="PRODUCT_NAME" />, versió 36.
Especifica si l'extensió de certificats lligats al domini TLS ha d'estar activada.
Aquesta configuració s'utilitza per activar l'extensió de certificats lligats al domini TLS per a proves. Aquesta configuració experimental se suprimirà properament.</translation>
<translation id="2957506574938329824">No permetis que cap lloc sol·liciti accés a dispositius Bluetooth mitjançant l'API Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Tipus de compte per a l'autenticació <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Regles d'evitació de servidors intermediaris</translation>
<translation id="2960128438010718932">Calendari de fases per a aplicar una actualització nova</translation>
<translation id="2960691910306063964">Activa o desactiva l'autenticació sense PIN per als amfitrions d'accés remot</translation>
<translation id="2976002782221275500">Indica el temps sense activitat per part de l'usuari després del qual la pantalla s'atenua quan el dispositiu funciona amb bateria.
Quan aquesta política es defineix en un valor superior a zero, indica el temps que l'usuari ha de romandre inactiu abans <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no atenuï la pantalla.
Quan aquesta política es defineix en zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no atenua la pantalla si l'usuari roman inactiu.
Quan aquesta política no es defineix, s'utilitza un temps predeterminat.
El valor de la política s'ha d'indicar en mil·lisegons i es limita perquè sigui inferior o igual al retard de desactivació (si s'ha definit) i al retard d'inactivitat.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Activa ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Controla l'ús de l'API Web Bluetooth</translation>
<translation id="2990018289267778247">Si aquesta política s'estableix en "true", les opcions d'accessibilitat sempre es mostraran al menú de la safata del sistema.
Si aquesta política s'estableix en "false", les opcions d'accessibilitat no es mostraran mai al menú de la safata del sistema.
Si estableixes aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni substituir.
Si aquesta política es deixa sense establir, les opcions d'accessibilitat no es mostraran al menú de la safata del sistema, però l'usuari podrà fer que es mostrin des de la pàgina Configuració.
Si s'activen les funcions d'accessibilitat (per altres mitjans, com ara una combinació de claus), les opcions d'accessibilitat sempre es mostraran al menú de la safata del sistema.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Configura l'URL de la pàgina d'inici predeterminada a <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris el canviïn.
La pàgina d'inici és la que s'obre amb el botó Inici. Les pàgines que s'obren en iniciar el navegador les controlen les polítiques RestoreOnStartup.
El tipus de pàgina d'inici pot ser un URL que especifiquis aquí o bé la pàgina Pestanya nova. Si selecciones la pàgina Pestanya nova, aquesta política no s'aplicarà.
Si actives aquesta opció de configuració, els usuaris no podran canviar l'URL de la pàgina d'inici a <ph name="PRODUCT_NAME" />, però sí que podran triar la pàgina Pestanya nova com a pàgina d'inici.
Si aquesta política i HomepageIsNewTabPage es deixen sense establir, l'usuari podrà triar la pàgina d'inici que vulgui.
L'URL ha de tenir un esquema estàndard, com ara "http://example.com" o "https://example.com".
Aquesta política només està disponible en instàncies de Windows que s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" /> o instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit per a la gestió de dispositius.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Afegeix a la llista blanca les aplicacions per prendre notes que es permeten a la pantalla de bloqueig de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">Nombre de fites que es permeten a la reversió</translation>
<translation id="3023572080620427845">URL d'un fitxer XML que conté URL que cal carregar en un navegador alternatiu.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Activa la creació d'informes de mètriques</translation>
<translation id="3033660238345063904">Et permet especificar l'URL del servidor intermediari.
Aquesta política només es fa efectiva si no s'ha especificat la política <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> i si has seleccionat la configuració manual del servidor intermediari a Tria com vols especificar la configuració del servidor intermediari.
Deixa-la sense establir si has seleccionat qualsevol altra manera de definir les polítiques del servidor intermediari.
Si vols obtenir més opcions i exemples detallats, ves a:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Us permet definir si els llocs web poden executar JavaScript. L'execució de JavaScript es pot autoritzar o denegar per a tots els llocs web. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el paràmetre "AllowJavaScript" i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Continua executant les aplicacions en segon pla quan es tanqui <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Envia paquets de xarxa al servidor de gestió per supervisar l'estat en línia</translation>
<translation id="3047732214002457234">Controla de quina manera Neteja de Chrome comunica dades a Google</translation>
<translation id="304775240152542058">Aquesta política controla els paràmetres de línia d'ordres per iniciar el navegador alternatiu.
Si aquesta política es deixa sense establir, només es transmet l'URL com a paràmetre de línia d'ordres.
Si aquesta política s'estableix en una llista de cadenes, cada cadena es transmet al navegador alternatiu com paràmetres diferents de línia d'ordres. A Windows, els paràmetres s'uneixen amb espais. A Mac OS X i Linux, un paràmetre pot contenir espais i, tot i així, es tractarà com un sol paràmetre.
Si un element conté ${url}, se substitueix per l'URL de la pàgina que cal obrir.
Si cap element no conté ${url}, l'URL s'afegeix al final de la línia d'ordres.
Les variables d'entorn s'amplien. A Windows, %ABC% se substitueix pel valor de la variable d'entorn ABC. A Mac OS X i Linux, ${ABC} se substitueix pel valor de la variable d'entorn ABC.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Si es defineix aquesta política i un URL de cerca suggerit a l'omnibox conté aquest paràmetre a la cadena de consulta o a l'identificador de fragment, el suggeriment mostra els termes de cerca i el proveïdor de cerca en comptes de l'URL de cerca sense processar.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, no es produirà cap substitució dels termes de cerca.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Aquesta política permet que els usuaris de la funció WebDriver substitueixin
polítiques que podrien interferir amb el seu funcionament.
Actualment, aquesta política desactiva les polítiques SitePerProcess i IsolateOrigins.
Si la política està activada, WebDriver pot substituir les polítiques
no compatibles.
Si la política està desactivada o no està configurada, WebDriver no pot
substituir les polítiques no compatibles.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Permet desactivar l'optimització WPAD (detecció automàtica de servidors intermediaris web) a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política s'estableix en "false", l'optimització WPAD es desactiva i <ph name="PRODUCT_NAME" /> ha d'esperar més temps els servidors WPAD basats en DNS. Si la política no s'estableix o està activada, l'optimització WPAD s'activa.
Tant si la política s'estableix com si no, els usuaris no poden canviar la configuració de l'optimització WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Estalvi de pantalla per utilitzar a la pantalla d'inici de sessió en mode botiga</translation>
<translation id="3072847235228302527">Defineix els Termes i condicions d'un compte local del dispositiu</translation>
<translation id="3077183141551274418">Activa o desactiva els cicles de vida de les pestanyes</translation>
<translation id="3079417254871857650">Especifica l'acció que s'ha d'emprendre quan el directori d'inici de l'usuari s'ha creat amb encriptació eCryptfs.
Si aquesta política s'estableix en "DisallowArc", les aplicacions per a Android es desactivaran per a l'usuari i no es durà a terme la migració de l'encriptació d'eCryptfs a ext4. Quan el directori d'inici ja està encriptat amb ext4, no s'impedeix que les aplicacions per a Android s'executin.
Si estableixes aquesta política en "Migrate", els directoris d'inici encriptats amb eCryptfs migraran automàticament a l'encriptació ext4 quan l'usuari iniciï la sessió sense demanar-li el consentiment.
Si estableixes aquesta política en "Wipe", els directoris d'inici encriptats amb eCryptfs se suprimiran en iniciar la sessió i es crearan directoris d'inici encriptats amb ext4. Advertiment: les dades locals de l'usuari se suprimiran.
Si estableixes aquesta política en "MinimalMigrate", els directoris d'inici encriptats amb eCryptfs se suprimiran en iniciar la sessió i es crearan directoris d'inici encriptats amb ext4. Tanmateix, es provarà de preservar els testimonis d'inici de sessió perquè l'usuari no hagi de tornar a iniciar la sessió. Advertiment: les dades locals de l'usuari se suprimiran.
Si aquesta política s'estableix en una opció que ja no s'admet ("AskUser" o "AskForEcryptfsArcUsers"), es tractarà com si s'hagués seleccionat "Migrate".
Aquesta política no s'aplica als usuaris de quiosc. Si aquesta política no s'estableix, el dispositiu es comportarà com si s'hagués triat "DisallowArc".</translation>
<translation id="3086995894968271156">Configura el receptor de Cast a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin llocs web que poden mostrar imatges.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà per a tots els llocs web el valor global predeterminat indicat a la política DefaultImagesSetting (si s'ha definit) o el valor personalitzat que hagi definit l'usuari.
Tingues en compte que anteriorment aquesta política estava activada a Android per error, però que en realitat aquesta funció mai no s'hi ha admès per complet.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Carrega la bateria dels dispositius que estan connectats principalment a una font d'alimentació externa.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Llista dels connectors activats</translation>
<translation id="3101501961102569744">Tria com vols especificar la configuració del servidor intermediari</translation>
<translation id="3101709781009526431">Data i hora</translation>
<translation id="3114411414586006215">Aquesta política controla la llista de llocs web que mai no provocaran un canvi de navegador.
Tingues en compte que també es poden afegir elements a aquesta llista a través de la política <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Si aquesta política es deixa sense establir, no s'afegirà cap lloc web a la llista.
Si aquesta política es defineix, cadascun dels elements es tractarà com una regla, de manera similar a la política <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Ara bé, la lògica és la contrària: les regles que coincideixin no obriran un navegador alternatiu.
A diferència de la política <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />, les regles són bidireccionals. És a dir, si hi ha el complement d'Internet Explorer i està activat, també controlarà si <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> ha d'obrir aquests URL a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Advertiment: DHE se suprimirà completament de <ph name="PRODUCT_NAME" /> després de la versió 57 (aproximadament al març de 2017), i aquesta política deixarà de funcionar en aquell moment.
Si la política no s'estableix o s'estableix en "false", els sistemes de xifratge DHE de TLS no s'activaran. En cas contrari, es pot establir en "true" per activar els sistemes de xifratge DHE i conservar la compatibilitat amb un servidor obsolet. Es tracta d'una mesura temporal i el servidor s'ha de tornar a configurar.
Es recomana migrar els servidors a sistemes de xifratge ECDHE. Si no estan disponibles, assegura't que s'activi un sistema de xifratge que utilitzi un intercanvi de clau RSA.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Si es desactiva, Neteja de Chrome no podrà escanejar el sistema per detectar-hi programari no desitjat ni per netejar-lo. L'opció per activar Neteja de Chrome manualment des de chrome://settings/cleanup està desactivada.
Si s'activa o es deixa sense establir, Neteja de Chrome escanejarà periòdicament el sistema per detectar-hi programari no desitjat i, si en troba, preguntarà a l'usuari si el vol suprimir. L'opció per activar Neteja de Chrome manualment des de chrome://settings està activada.
Aquesta política només està disponible en instàncies de Windows que s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" /> o instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit per a la gestió de dispositius.</translation>
<translation id="3159375329008977062">L'usuari té permís per exportar i importar contenidors de Crostini a través de la IU</translation>
<translation id="3165808775394012744">Aquestes polítiques s'inclouen aquí perquè sigui fàcil suprimir-les.</translation>
<translation id="316778957754360075">Aquesta versió no està disponible des de la versió 29 de <ph name="PRODUCT_NAME" />. La manera recomanada de definir col·leccions d'aplicacions/extensions allotjades per una organització és incloure el lloc que allotja els paquets CRX a ExtensionInstallSources i col·locar enllaços de baixada directa als paquets en una pàgina web. Es pot crear un menú d'aplicacions per a la pàgina web mitjançant la política ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Polítiques relacionades amb l'autenticació de Kerberos.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Plantilla per al nom d'amfitrió de la xarxa del dispositiu</translation>
<translation id="3177802893484440532">Requereix als ancoratges de confiança locals que duguin a terme comprovacions OCSP/CRL en línia</translation>
<translation id="3185009703220253572">des de la versió <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Les aplicacions per a Android no poden obtenir accés a les claus corporatives. Aquesta política no hi té cap efecte.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maximitza la primera finestra del navegador en iniciar-lo per primera vegada</translation>
<translation id="3211426942294667684">Configuració de l'inici de sessió al navegador</translation>
<translation id="3214164532079860003">Si està activada, aquesta política fa que la pàgina d'inici s'importi des del navegador predeterminat actual. Si està desactivada, la pàgina d'inici no s'importarà. Si no es defineix, pot ser que es demani a l'usuari si vol importar o bé la importació es pot produir de manera automàtica.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Mode d'incògnit disponible</translation>
<translation id="3220624000494482595">Si l'aplicació de quiosc és per a Android, no controlarà la versió <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, tot i que aquesta política s'estableixi en "<ph name="TRUE" />".</translation>
<translation id="3236046242843493070">Patrons d'URL per permetre la instal·lació d'extensions, d'aplicacions i de scripts d'usuari des de</translation>
<translation id="3240609035816615922">Política d'accés a la configuració de la impressora</translation>
<translation id="3240655340884151271">Adreça MAC de la targeta de xarxa integrada a la base</translation>
<translation id="3243309373265599239">Indica el temps sense activitat per part de l'usuari després del qual la pantalla s'atenua quan el dispositiu funciona amb alimentació.
Quan aquesta política es defineix en un valor superior a zero, indica el temps que l'usuari ha de romandre inactiu abans <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no atenuï la pantalla.
Quan aquesta política es defineix en zero, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no atenua la pantalla si l'usuari roman inactiu.
Quan aquesta política no es defineix, s'utilitza un temps predeterminat.
El valor de la política s'ha d'indicar en mil·lisegons i es limita perquè sigui inferior o igual al retard de desactivació (si s'ha definit) i al retard d'inactivitat.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Configura les polítiques per canviar d'un navegador a un altre.
Els llocs web configurats s'obriran automàticament en un navegador que no sigui <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Codificacions del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="3273221114520206906">Configuració de JavaScript predeterminada</translation>
<translation id="3284094172359247914">Controla l'ús de l'API WebUSB</translation>
<translation id="3288595667065905535">Canal de la versió</translation>
<translation id="3292147213643666827">Activa <ph name="PRODUCT_NAME" /> perquè actuï com a servidor intermediari entre <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> i les impressores heretades connectades a l'ordinador.
Si s'activa aquest paràmetre o si no es configura, els usuaris podran activar el servidor intermediari d'impressió al núvol en autenticar-se amb el seu compte de Google.
Si es desactiva aquest paràmetre, els usuaris no podran activar el servidor intermediari i l'ordinador no podrà compartir les seves impressores amb <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Activa una pàgina a chrome://password-change que permeti als usuaris de SAML canviar les seves contrasenyes de SAML durant la sessió. Això garanteix que la contrasenya de SAML i la de la pantalla de bloqueig del dispositiu es mantinguin sincronitzades.
Aquesta política també permet les notificacions que avisen els usuaris de SAML quan les seves contrasenyes de SAML estan a punt de caducar, perquè puguin canviar-les immediatament durant la sessió.
Tanmateix, aquestes notificacions només es mostraran si s'envia informació sobre la caducitat de la contrasenya al dispositiu mitjançant el proveïdor d'identitats de SAML durant el flux d'inici de sessió de SAML.
Si aquesta política s'estableix, l'usuari no la podrà canviar ni substituir.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin els llocs que estan autoritzats a utilitzar la generació de claus. Si un patró d'URL està configurat com a "KeygenBlockedForUrls", la política substitueix aquestes excepcions.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà el valor general predeterminat de la política "DefaultKeygenSetting" (si està configurada) per a tots els llocs web, o bé s'utilitzarà la configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="332771718998993005">Determina el nom que s'utilitzarà com a destinació de <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política es defineix en una cadena que no sigui buida, aquesta cadena s'utilitzarà com a nom de la destinació de <ph name="PRODUCT_NAME" />. En cas contrari, el nom de la destinació serà el nom del dispositiu. Si aquesta política no es defineix, el nom de la destinació serà el nom del dispositiu i el propietari del dispositiu (o un usuari del domini que gestioni el dispositiu) podrà canviar-lo. El nom pot tenir 24 caràcters com a màxim.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin els llocs web que poden establir galetes.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà per a tots els llocs web el valor global predeterminat indicat a la política DefaultCookiesSetting (si s'ha definit) o el valor personalitzat que hagi definit l'usuari.
Consulta també les polítiques CookiesBlockedForUrls i CookiesSessionOnlyForUrls. Tingues en compte que no pot haver-hi conflictes entre els patrons d'URL d'aquestes tres polítiques. No s'ha especificat quina té prioritat.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Estableix una o més configuracions regionals recomanades per a sessions gestionades, de manera que els usuaris en poden triar una fàcilment.
L'usuari pot triar una configuració regional i una disposició de teclat abans d'iniciar una sessió gestionada. De manera predeterminada, totes les configuracions regionals admeses a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> s'enumeren en ordre alfabètic. Pots fer servir aquesta política per moure un conjunt de configuracions regionals recomanades al capdamunt de la llista.
Si aquesta política no s'estableix, es preselecciona la configuració regional actual de la interfície d'usuari.
Si aquesta política s'estableix, les configuracions regionals recomanades es passaran al capdamunt i es diferenciaran visualment de la resta. Les configuracions regionals recomanades s'enumeraran en l'ordre en què es mostren a la política. La primera recomanació es preseleccionarà.
Si hi ha més d'una recomanació, es dona per fet que els usuaris voldran seleccionar una d'aquestes opcions. La selecció de configuració regional i de disposició de teclat s'oferirà clarament quan s'iniciï una sessió gestionada. Si només hi ha una recomanació, es dona per fet que la majoria d'usuaris voldran utilitzar la configuració regional preseleccionada. La selecció de configuració regional i de disposició de teclat no s'oferirà tan clarament quan s'iniciï una sessió gestionada.
Quan aquesta política estigui establerta i l'inici de sessió automàtic estigui activat (consulta les polítiques |DeviceLocalAccountAutoLoginId| i |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), a la sessió gestionada que s'hagi iniciat automàticament s'utilitzarà la primera configuració regional recomanada i la disposició de teclat més popular que hi concordi.
La disposició de teclat preseleccionada serà sempre la més popular que concordi amb la configuració regional preseleccionada.
Aquesta política només es pot establir com a recomanada. Pots fer-la servir per moure una sèrie de configuracions regionals recomanades al capdamunt de la llista, però els usuaris sempre poden triar per a la sessió qualsevol de les configuracions admeses a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Fes servir el navegador amfitrió de manera predeterminada</translation>
<translation id="3384115339826100753">Activa la política de gestió del canvi d'alimentació en els pics d'ús.
El canvi d'alimentació en els pics d'ús és una política d'estalvi d'energia que minimitza l'ús de corrent altern durant les hores del dia en què el dispositiu s'utilitza més. Per a cada dia laborable es pot establir una hora d'inici i una de finalització entre les quals funcionarà el mode de canvi d'alimentació en els pics d'ús. Durant aquestes hores, encara que el sistema estigui endollat, s'utilitzarà la bateria mentre aquesta estigui per sobre del llindar especificat. Quan hagi transcorregut el temps especificat, el sistema passarà a funcionar amb corrent altern sempre que estigui endollat, però la bateria no es carregarà. Quan sigui l'hora d'inici de càrrega especificada, el sistema tornarà a funcionar normalment, utilitzant el corrent altern i carregant la bateria.
Si aquesta política s'estableix en "true", i les polítiques DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold i DevicePowerPeakShiftDayConfig s'han establert, el canvi d'alimentació en pics d'ús estarà sempre activat si el dispositiu ho admet.
Si aquesta política s'estableix en "false", el canvi d'alimentació en pics d'ús estarà sempre desactivat.
Si estableixes aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni substituir.
Si aquesta política es deixa sense establir, el canvi d'alimentació en pics d'ús estarà desactivat d'entrada i l'usuari no el podrà activar.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Si aquesta política no es configura, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà TLS 1.0 com a versió mínima predeterminada.
També es pot definir en un dels valors següents: "tls1", "tls1.1" o "tls1.2". Quan s'hagi definit, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no utilitzarà versions SSL/TLS inferiors a la versió especificada. Els valors que no es reconeguin s'ignoraran.</translation>
<translation id="34160070798637152">Controla la configuració de xarxa en tot el dispositiu.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Si aquesta política es defineix a «true» (cert) o no es configura, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> permetrà els inicis de sessió de convidat. Aquests inicis de sessió són sessions d'usuari anònimes i no cal introduir cap contrasenya.
Si aquesta política es defineix a «false» (fals), <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no permetrà que s'iniciïn les sessions de convidat.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Aplica com a mínim el mode restringit a YouTube i impedeix que els usuaris en triïn un de més permissiu.
Si aquesta opció de configuració s'estableix en Estricte, el mode restringit estricte està sempre actiu a YouTube.
Si s'estableix en Moderat, l'usuari només pot triar el mode restringit moderat o estricte a YouTube, però no el pot desactivar.
Si s'estableix en Desactivat o no s'estableix cap valor, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no aplica el mode restringit a YouTube. Tot i així, les polítiques externes, com ara les de YouTube, poden continuar aplicant el mode restringit.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Activa la predicció de xarxa</translation>
<translation id="3432863169147125747">Controla la configuració d'impressió.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Permet que l'usuari gestioni les connexions VPN</translation>
<translation id="3459509316159669723">Imprimeix</translation>
<translation id="3460784402832014830">Permet especificar l'URL que fa servir un motor de cerca per proporcionar una pestanya nova.
Aquesta política és opcional. Si no es configura, no es proporcionarà cap pestanya nova.
La política només s'aplica si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Informa de l'estat de l'alimentació</translation>
<translation id="346731943813722404">Permet especificar si els retards de la gestió de l'energia i el límit de la durada de la sessió només s'han d'executar quan l'usuari realitzi la primera acció en una sessió.
Si la política s'estableix com a True, els retards de la gestió de l'energia i el límit de la durada de la sessió no s'executen fins que l'usuari no realitza la primera acció en una sessió.
Si la política s'estableix com a False o no s'estableix, els retards de la gestió de l'energia i el límit de la durada de la sessió s'executen tan bon punt s'inicia la sessió.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Esborra les dades de l'usuari en tancar la sessió</translation>
<translation id="3480961938508521469">Carrega completament la bateria a una velocitat estàndard.</translation>
<translation id="348495353354674884">Activa el teclat virtual</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Si s'estableix aquesta política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> provarà de registrar-se sense ajuda i d'aplicar en tots els perfils la política per al núvol associada.
El valor d'aquesta política és un testimoni d'inscripció que es pot recuperar de la consola d'administració de Google.</translation>
<translation id="3496296378755072552">Gestor de contrasenyes</translation>
<translation id="3500732098526756068">Et permet controlar l'activació d'un advertiment sobre la protecció de contrasenyes, que avisa els usuaris quan reutilitzen una contrasenya protegida en llocs web potencialment sospitosos.
Pots utilitzar les polítiques PasswordProtectionLoginURLs i PasswordProtectionChangePasswordURL per configurar quina contrasenya vols protegir.
Si aquesta política s'estableix en "PasswordProtectionWarningOff", no es mostrarà cap advertiment sobre la protecció de contrasenyes.
Si aquesta política s'estableix en "PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse", l'advertiment sobre la protecció de contrasenyes es mostrarà quan l'usuari reutilitzi la seva contrasenya protegida en un lloc web que no es trobi a la llista blanca.
Si aquesta política s'estableix en "PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse", l'advertiment sobre la protecció de contrasenyes es mostrarà quan l'usuari reutilitzi la seva contrasenya protegida en un lloc web de pesca de credencials.
Si aquesta política es deixa sense establir, el servei de protecció de contrasenyes només protegirà les contrasenyes de Google, però l'usuari podrà canviar aquesta opció de configuració.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Permet tots els modes d'impressió a doble cara</translation>
<translation id="350443680860256679">Configura ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Especifica l'URL del motor de cerca utilitzat per proporcionar la cerca d'imatges. Les sol·licituds de cerca s'enviaran mitjançant el mètode GET. Si la política DefaultSearchProviderImageURLPostParams està definida, les sol·licituds de cerca d'imatges utilitzaran el mètode POST.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, no s'utilitzarà la cerca d'imatges.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="350797926066071931">Activa Google Traductor</translation>
<translation id="3524204464536655762">No permet que cap lloc web sol·liciti accés a dispositius USB mitjançant l'API WebUSB</translation>
<translation id="3526752951628474302">Només impressió monocroma</translation>
<translation id="3528000905991875314">Activa les pàgines d'error alternatives</translation>
<translation id="3545457887306538845">Et permet controlar on es poden utilitzar les Eines per a desenvolupadors.
Si aquesta política s'estableix en "DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions" (valor 0, que és el predeterminat), es podrà accedir en general a les Eines per a desenvolupadors i a la consola de JavaScript, però no s'hi podrà accedir quan les extensions estiguin instal·lades per la política d'empresa.
Si aquesta política s'estableix en "DeveloperToolsAllowed" (valor 1), es podrà accedir en qualsevol context a les Eines per a desenvolupadors i a la consola de JavaScript, i es podran utilitzar en tots els contextos, fins i tot en extensions instal·lades per la política d'empresa.
Si aquesta política s'estableix en "DeveloperToolsDisallowed" (valor 2), no es podrà accedir a les Eines per a desenvolupadors i ja no es podran inspeccionar els elements del lloc web. Es desactivaran totes les dreceres de teclat i les entrades de menú o de menú contextual que obrin les Eines per a desenvolupadors o la consola de JavaScript.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Configuració del servidor intermediari</translation>
<translation id="3550875587920006460">Permet definir una programació personalitzada per comprovar si hi ha actualitzacions. S'aplica a tots els usuaris i a totes les interfícies del dispositiu. Un cop definida, el dispositiu comprovarà si hi ha actualitzacions segons la programació. Cal suprimir la política per cancel·lar les comprovacions d'actualitzacions programades.</translation>
<translation id="355118380775352753">Llocs web que s'obriran al navegador alternatiu</translation>
<translation id="3554984410014457319">Permet que l'Assistent de Google escolti la frase d'activació per veu</translation>
<translation id="3557208865710006939">Força l'activació dels idiomes del corrector ortogràfic. S'ignoraran els idiomes de la llista que no es reconeguin.
Si actives aquesta política, s'activarà el corrector ortogràfic en els idiomes especificats, a més dels idiomes en què l'usuari ja l'havia activat.
Si no defineixes aquesta política o si la desactives, no es modificaran les preferències del corrector ortogràfic de l'usuari.
Si la política <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> s'estableix en "false", aquesta política no tindrà cap efecte.
Si un idioma està inclòs tant en aquesta política com a la política <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, es prioritzarà aquesta i s'activarà l'idioma del corrector ortogràfic.
En aquests moments s'admeten els idiomes següents: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Els usuaris poden configurar el canal de versió de Chrome OS</translation>
<translation id="3575011234198230041">Autenticació HTTP</translation>
<translation id="3577251398714997599">Configuració d'anuncis per als llocs web amb anuncis intrusius</translation>
<translation id="357917253161699596">Permet que els usuaris gestionin els certificats electrònics</translation>
<translation id="3583230441447348508">Especifica una llista de fitxers compartits de la xarxa configurats prèviament.
Cada element de la llista de la política és un objecte amb dos membres: "share_url" i "mode". "share_url" ha de ser l'URL del fitxer compartit i "mode" ha de ser "drop_down" o "pre_mount". El mode "drop_down" indica que "share_url" s'afegirà a la llista desplegable de detecció de fitxers compartits. El mode "pre_mount" indica que "share_url" s'activarà.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Activa la funció Compatibilitat amb navegadors antics.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Configura el comportament de l'autenticació d'inici de sessió</translation>
<translation id="3627678165642179114">Activació o desactivació del servei web de correcció ortogràfica</translation>
<translation id="3628480121685794414">Permet la impressió per una cara</translation>
<translation id="3643284063603988867">Activa la funció "Recorda la contrasenya"</translation>
<translation id="3646859102161347133">Defineix el tipus de lupa</translation>
<translation id="3653237928288822292">Icona del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Si aquesta política s'estableix en "true", la inscripció a la gestió al núvol és obligatòria i bloqueja el procés per obrir Chrome si falla.
Si aquesta política s'estableix en "false" o es deixa sense establir, la inscripció a la gestió al núvol és opcional i no bloqueja el procés per obrir Chrome si falla.
La inscripció a polítiques al núvol segons l'abast de l'equip utilitza aquesta política als ordinadors. La política es pot definir amb Registry o GPO a Windows, plist a Mac i el fitxer de polítiques JSON a Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Transfereix les galetes del proveïdor d'identitat SAML durant l'inici de sessió</translation>
<translation id="3701121231485832347">Controla la configuració específica dels dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gestionats per <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Testimoni remot</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> El camp d'una sola línia ja no està disponible i se suprimirà en el futur. Comença a utilitzar el quadre de text amb diverses línies que hi ha més avall.</translation>
<translation id="3709266154059827597">Configura la llista negra d'instal·lació d'extensions</translation>
<translation id="3711895659073496551">Suspèn</translation>
<translation id="3715569262675717862">Autenticació basada en certificats del client</translation>
<translation id="3736879847913515635">Activa l'opció Afegeix una persona al gestor d'usuaris</translation>
<translation id="3738723882663496016">Aquesta política especifica la clau de llicència corresponent a <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> per a aquest dispositiu.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Especifica si es permeten els wake locks. Els poden sol·licitar les aplicacions ARC, així com les extensions a través de l'API de l'extensió de gestió de l'alimentació.
Si aquesta política s'estableix en "true" o es deixa sense establir, es compliran els wake locks per a la gestió d'alimentació.
Si s'estableix en "false", les sol·licituds de wake lock s'ignoraran.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Bloqueja la generació de claus en aquests llocs web</translation>
<translation id="3756011779061588474">Bloquejar el mode de desenvolupador</translation>
<translation id="3758089716224084329">Et permet especificar el servidor intermediari que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza i impedeix que els usuaris en canviïn la configuració.
Si decideixes connectar-te sempre a la xarxa directament en comptes d'utilitzar un servidor intermediari, la resta d'opcions s'ignoren.
Si decideixes detectar automàticament el servidor intermediari, la resta d'opcions s'ignoren.
Per veure exemples detallats, ves a:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Si actives aquesta opció de configuració, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i les aplicacions ARC ignoren totes les opcions relacionades amb el servidor intermediari que s'han especificat des de la línia d'ordres.
Si deixes aquesta política sense establir, els usuaris poden triar pel seu compte la configuració del servidor intermediari.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Desactiva les eines per a desenvolupadors</translation>
<translation id="3764248359515129699">Desactiva l'aplicació dels requisits de Transparència de certificats a les autoritats certificadores heretades incloses en una llista.
Aquesta política permet desactivar els requisits de divulgació de Transparència de certificats en cadenes de certificats que contenen certificats amb un dels resums de subjectPublicKeyInfo especificats. Això permet continuar utilitzant en amfitrions empresarials els certificats que, d'una altra manera, no es considerarien de confiança per no haver-se divulgat correctament.
Per desactivar l'aplicació de Transparència de certificats quan aquesta política està establerta, el resum ha de ser de subjectPublicKeyInfo i s'ha de mostrar en un certificat de CA que es reconegui com a autoritat certificadora (CA) heretada. Per CA heretada entenem que un o més sistemes operatius compatibles amb <ph name="PRODUCT_NAME" /> hi confien públicament de manera predeterminada, però que el Projecte de programari lliure d'Android o <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no hi confien.
Per especificar un resum de subjectPublicKeyInfo, es concatenen el nom de l'algoritme del resum, el caràcter "/" i la codificació Base64 de l'algoritme del resum aplicat a subjectPublicKeyInfo codificat amb DER del certificat especificat. Aquesta codificació Base64 té el mateix format que una empremta digital SPKI, tal com es defineix a la norma RFC 7469, secció 2.4. Els algoritmes de resum no reconeguts s'ignoren. L'únic algoritme de resum admès en aquest moment és "sha256".
Si no s'estableix aquesta política, qualsevol certificat que s'hagi de divulgar mitjançant Transparència de certificats es considerarà que no és de confiança si no es divulga d'acord amb la política Transparència de certificats.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Durada del missatge d'advertència de tancament de la sessió per inactivitat</translation>
<translation id="377044054160169374">Aplicació de la política d'intervenció d'experiències abusives</translation>
<translation id="3780152581321609624">Inclou un port no estàndard a l'SPN de Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Si aquesta política es defineix com a "true", la icona de la barra d'eines de Cast es mostrarà sempre a la barra d'eines o al menú addicional, i els usuaris no la podran suprimir.
Si aquesta política es defineix com a "false" o no es defineix, els usuaris podran fixar o suprimir la icona des del menú contextual.
Si la política EnableMediaRouter es defineix com a "false", el valor de la política no tindrà cap efecte i la icona no es mostrarà a la barra d'eines.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Configuració de la gestió de l'energia quan l'usuari està inactiu</translation>
<translation id="3790085888761753785">Si s'activa aquesta opció, els usuaris podran iniciar la sessió al compte amb Smart Lock. És un comportament de Smart Lock més permissiu del normal que dona l'opció als usuaris de desbloquejar la pantalla.
Si es desactiva aquesta opció, els usuaris no podran utilitzar l'inici de sessió amb Smart Lock.
Si aquesta política es deixa sense establir, el valor predeterminat no es permetrà per als usuaris gestionats per l'empresa i es permetrà per als usuaris no gestionats.</translation>
<translation id="379602782757302612">Permet especificar les extensions que els usuaris NO poden instal·lar. Si les extensions que ja s'han instal·lat s'inclouen a la llista negra, es desactivaran i l'usuari no podrà activar-les de cap manera. Si una extensió s'ha desactivat perquè s'incloïa en aquesta llista, però se'n treu, es tornarà a activar automàticament.
Si la llista negra conté el valor "*", significa que s'hi inclouen totes les extensions tret de les que s'indiquin explícitament a la llista blanca.
Si aquesta política no es defineix, l'usuari podrà instal·lar qualsevol extensió a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Configura el directori que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà per baixar fitxers.
Si definiu aquesta política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> farà servir el directori proporcionat independentment de si l'usuari n'ha especificat cap o de si ha activat la marca perquè es demani la ubicació de baixada cada vegada.
Visiteu l'enllaç https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables per veure una llista de les variables que es poden utilitzar.
Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el directori de baixada predeterminat i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Activa l'extensió de certificats lligats al domini TLS (obsolet)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Especifica una llista de connectors desactivats</translation>
<translation id="3811562426301733860">Permet anuncis en tots els llocs web</translation>
<translation id="3816312845600780067">Activa les tecles de drecera d'ajuda per a l'inici automàtic</translation>
<translation id="3820526221169548563">Activa la funció d'accessibilitat del teclat en pantalla.
Si aquesta política es configura com a "true", el teclat en pantalla sempre estarà activat.
Si aquesta política es configura com a "false", el teclat en pantalla sempre estarà desactivat.
Si configureu aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni substituir.
Si aquesta política es deixa sense configurar, el teclat en pantalla es desactivarà inicialment, però l'usuari el podrà activar en qualsevol moment.</translation>
<translation id="382476126209906314">Configuració del prefix TalkGadget per als amfitrions d'accés remot</translation>
<translation id="3824972131618513497">Controla les opcions de configuració relacionades amb el reinici i la gestió de l'alimentació.</translation>
<translation id="3826475866868158882">S'han activat els serveis d'ubicació de Google</translation>
<translation id="3831054243924627613">Aquesta política controla l'estat inicial del servei de còpia de seguretat i restauració d'Android.
Quan aquesta política no es configura o s'estableix en "<ph name="BR_DISABLED" />", el servei de còpia de seguretat i restauració d'Android es desactiva en un primer moment.
Quan aquesta política s'estableix en "<ph name="BR_ENABLED" />", el servei de còpia de seguretat i restauració d'Android s'activa en un primer moment.
Quan aquesta política s'estableix en "<ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />", es demana a l'usuari que triï si vol utilitzar el servei de còpia de seguretat i restauració d'Android. Si l'usuari activa el servei de còpia de seguretat i restauració, les dades de l'aplicació d'Android es pengen als servidors de còpia de seguretat d'Android, des d'on es restauraran quan es tornin a instal·lar aplicacions compatibles.
Tingues en compte que aquesta política controla l'estat del servei de còpia de seguretat i restauració d'Android només durant la configuració inicial. L'usuari pot obrir la configuració d'Android més endavant i activar o desactivar aquest servei.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Quan s'activa aquesta opció de configuració, <ph name="PRODUCT_NAME" /> permet que es confiï en els certificats emesos per les operacions de PKI heretades de Symantec Corporation, sempre que puguin validar correctament un certificat de CA reconegut i s'hi puguin encadenar.
Tingues en compte que aquesta política depèn que el sistema operatiu continuï reconeixent certificats de la infraestructura heretada de Symantec. Si una actualització del sistema operatiu canvia la gestió d'aquest tipus de certificats, aquesta política deixarà de tenir efecte. A més, aquesta política és una solució temporal per donar més temps a les empreses per desvincular-se dels certificats de Symantec heretats i se suprimirà l'1 de gener del 2019 o un dia proper a aquesta data.
Si aquesta política no s'estableix o s'estableix en "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> seguirà el programa de desactivació anunciat públicament.
Consulta https://g.co/chrome/symantecpkicerts per obtenir més informació sobre aquesta desactivació.</translation>
<translation id="383466854578875212">Us permet especificar quins amfitrions de missatgeria nativa no s'han d'incloure a la llista negra.
Un valor de llista negra de "*" significa que tots els amfitrions de missatgeria nativa són a la llista negra i que només es carregaran els que s'indiquin a la llista blanca.
De manera predeterminada, tots els amfitrions de missatgeria nativa apareixen a la llista blanca; tanmateix, si una política els ha afegit tots a la llista negra, es pot fer servir la llista blanca per substituir la política.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Força la desactivació dels idiomes del corrector ortogràfic</translation>
<translation id="384743459174066962">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs en què no està permès obrir finestres emergents. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultPopupsSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Ofereix informació sobre la sessió de quiosc activa, com ara l'identificador i la versió de l'aplicació.
Si la política s'estableix en "false", no s'ofereix informació de la sessió. Si s'estableix en "true" o no s'hi estableix cap valor, s'ofereix informació de la sessió.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Mode d'impressió a doble cara predeterminat</translation>
<translation id="3859780406608282662">Afegeix un paràmetre a l'obtenció de la propagació de variacions a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si s'especifica, s'afegirà un paràmetre de consulta anomenat "restrict" a l'URL utilitzar per obtenir la propagació de variacions. El valor del paràmetre serà el valor especificat en aquesta política.
Si no s'especifica, no es modificarà l'URL de la propagació de variacions.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Versió SSL mínima activada</translation>
<translation id="3864020628639910082">Especifica l'URL del motor de cerca que s'utilitza per proporcionar suggeriments de cerca. L'URL ha de contenir la cadena "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />", que se substituirà, en el moment de la consulta, pel text que l'usuari hagi introduït fins al moment.
Aquesta política és opcional i si no s'estableix no s'utilitzarà cap URL de suggeriment.
L'URL de suggeriment de Google es pot especificar de la manera següent: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Aquesta política només es respecta si la política DefaultSearchProviderEnabled està activada.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Configura els idiomes permesos en una sessió d'usuari</translation>
<translation id="3866249974567520381">Descripció</translation>
<translation id="3868347814555911633">Aquesta política només està activa en mode botiga.
Especifica les extensions que s'instal·len automàticament per a l'usuari de la demostració en els dispositius en mode de venda. Aquestes extensions es desen al dispositiu i es poden instal·lar fora de línia, després de la instal·lació.
Cada entrada de la llista conté un diccionari que ha d'incloure l'identificador de l'extensió al camp "extension-id" i l'URL d'actualització al camp "update-url".</translation>
<translation id="3874773863217952418">Activa Toca per cercar</translation>
<translation id="3877517141460819966">Mode d'autenticació de dos factors integrat</translation>
<translation id="3879208481373875102">Configura la llista d'aplicacions web instal·lades per la força</translation>
<translation id="388237772682176890">Aquesta política es considera obsoleta a M53 i s'ha suprimit a M54, perquè el protocol SPDY/3.1 ja no s'admet.
Desactiva l'ús del protocol SPDY a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política està activada, el protocol SPDY no estarà disponible a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si desactives aquesta política, es permetrà l'ús d'SPDY.
Si no hi duus a terme cap acció, SPDY estarà disponible.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Activa JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Estableix el directori predeterminat que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà per baixar fitxers.
Si es defineix aquesta política, es canviarà el directori predeterminat en què <ph name="PRODUCT_NAME" /> baixa els fitxers. Com que aquesta política no és obligatòria, l'usuari pot canviar el directori.
Si no es defineix aquesta política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà el directori predeterminat habitual (específic de la plataforma).
Consulta https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables per veure una llista de les variables que es poden fer servir.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Aquesta política no té cap efecte als registres que fa Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Quan aquesta política s'estableix en True, desactiva la sincronització de Google Drive a l'aplicació Fitxers de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. En aquest cas, no es pengen dades a Google Drive.
Si no s'estableix o s'estableix en False, els usuaris poden transferir els fitxers a Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL d'un fitxer .pac d'un servidor intermediari</translation>
<translation id="3920892052017026701">Estableix l'inici personalitzat de la càrrega de la bateria en percentatge.
La bateria començarà a carregar-se quan s'assoleixi el valor d'inici de la càrrega personalitzada de la bateria.
El valor de DeviceBatteryChargeCustomStartCharging ha de ser inferior al de DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Aquesta política només es fa servir si DeviceBatteryChargeMode s'estableix en "custom".
Si aquesta política no es configura o es deixa sense establir, s'aplicarà el mode estàndard de càrrega de la bateria.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Estableix la resolució i el factor d'escala de la pantalla</translation>
<translation id="3939893074578116847">Envia paquets de xarxa al servidor de gestió per supervisar l'estat en línia, de manera que el servidor pugui detectar si el dispositiu no té connexió.
Si aquesta política s'estableix en "true", s'envien paquets de xarxa de supervisió (anomenats <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Si s'estableix en "false" o no s'estableix, no s'envien paquets.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Actualitza les restriccions de temps</translation>
<translation id="3956686688560604829">Utilitza la política SiteList d'Internet Explorer per a Compatibilitat amb navegadors antics.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Permet utilitzar Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Si s'estableix en "true", es permetrà la confirmació remota per al dispositiu i es crearà i es penjarà automàticament un certificat al servidor de gestió de dispositius.
Si s'estableix en "false" o no s'estableix, no es crearà cap certificat i les crides a l'API de l'extensió enterprise.platformKeys fallaran.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Configura la imatge de fons de la pantalla d'inici de sessió d'un dispositiu si ningú no hi ha iniciat la sessió. Per establir la política, cal especificar l'URL que pot fer servir el dispositiu Chrome OS per baixar la imatge i un resum criptogràfic per verificar la integritat de la baixada. La imatge ha d'estar en format JPEG i no pot superar els 16 MB. S'ha de poder accedir a l'URL sense cap autenticació. La imatge de fons de pantalla es baixa i es desa a la memòria cau, i es tornarà a baixar si es modifiquen l'URL o el resum.
Si la política de fons de pantalla del dispositiu s'estableix, el dispositiu Chrome OS baixarà la imatge i la farà servir a la pantalla d'inici de sessió si ningú no hi ha iniciat la sessió. Un cop un usuari l'hagi iniciada, la política de fons de pantalla de l'usuari s'executarà.
Si la política de fons de pantalla del dispositiu es deixa sense establir, la política de fons de pantalla de l'usuari determinarà el que es mostra si està establerta.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Temps d'espera fins que s'executi el tancament de sessió de l'usuari inactiu</translation>
<translation id="3973371701361892765">No amaguis mai el prestatge automàticament</translation>
<translation id="3984028218719007910">Determina si <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> conserva les dades de comptes locals després de tancar la sessió. Si es defineix a «true» (cert), <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no conserva cap compte persistent i es descartaran totes les dades de la sessió de l'usuari després de tancar la sessió. Si aquesta política es defineix a «false» (fals) o no es configura, el dispositiu pot conservar dades d'usuari locals (xifrades).</translation>
<translation id="398475542699441679">Aquesta política controla si s'activa l'extensió Compatibilitat amb navegadors antics.
Si aquesta política es deixa sense establir o s'estableix en "false", Chrome no provarà d'iniciar URL designats en un altre navegador.
Si aquesta política s'estableix en "true", Chrome provarà d'iniciar alguns URL en un altre navegador (com ara Internet Explorer). Aquesta funció està configurada mitjançant les polítiques del grup <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Aquesta funció substitueix l'extensió <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. La configuració de l'extensió s'aplicarà a aquesta funció, però et recomanem que utilitzis les polítiques de Chrome en lloc seu. Això garantirà una millor compatibilitat en el futur.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL que obtindran permís per accedir a dispositius de captura de vídeo en pàgines d'inici de sessió amb SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Els administradors de TI de dispositius empresarials poden utilitzar aquesta marca per controlar si es permet als usuaris bescanviar ofertes mitjançant el registre de Chrome OS.
Si aquesta política es configura com a "true" o si no es configura, els usuaris podran bescanviar ofertes mitjançant el registre de Chrome OS.
Si aquesta política es configura com a "false", l'usuari no podrà bescanviar ofertes.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Especifica una llista d'aplicacions i d'extensions que s'instal·len silenciosament, sense la interacció de l'usuari, i que l'usuari no pot desinstal·lar ni desactivar. Tots els permisos que les aplicacions o les extensions sol·liciten es concedeixen de manera implícita, sense cap interacció de l'usuari, inclosos els permisos addicionals que sol·licitin les versions futures de l'aplicació o l'extensió. A més, es concedeixen permisos a les API de les extensions enterprise.deviceAttributes i enterprise.platformKeys. Aquestes dues API no estan disponibles per a les aplicacions ni les extensions que no s'instal·lin a la força.
Aquesta política preval sobre una política <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> amb què pugui entrar en conflicte. Si se suprimeix d'aquesta llista una aplicació o una extensió que prèviament s'havia instal·lat a la força, <ph name="PRODUCT_NAME" /> la desinstal·larà automàticament.
En les instàncies de Windows que no formin part d'un domini que pertanyi a <ph name="MS_AD_NAME" />, la instal·lació forçada es limita a les aplicacions i les extensions incloses a Chrome Web Store.
Tingues en compte que els usuaris poden modificar el codi font de qualsevol extensió amb les Eines per a desenvolupadors (la qual cosa podria provocar problemes de funcionament de l'extensió). Si et preocupa aquesta possibilitat, defineix la política <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Cada element de la llista de la política és una cadena que conté un identificador d'extensió i, opcionalment, un URL d'actualització separats per punt i coma (<ph name="SEMICOLON" />). L'identificador d'extensió és la cadena de 32 lletres que, per exemple, es troba a <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> quan el mode de desenvolupador està activat. L'URL d'actualització, si s'especifica, ha de dirigir a un document XML de manifest d'actualització, tal com es descriu a <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. De manera predeterminada, s'utilitza l'URL d'actualització de Chrome Web Store, que actualment és "https://clients2.google.com/service/update2/crx". Tingues en compte que l'URL d'actualització definit en aquesta política només s'utilitza per a la instal·lació inicial; les properes actualitzacions de l'extensió faran servir l'URL d'actualització indicat al fitxer de manifest de l'extensió. Recorda que, fins a la versió 67 (inclosa) de <ph name="PRODUCT_NAME" />, també calia especificar de manera obligatòria i explícita l'URL d'actualització.
Per exemple, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> instal·la l'extensió amb l'identificador <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> des de l'URL d'actualització de Chrome Web Store estàndard. Per obtenir més informació sobre com s'allotgen les extensions, consulta: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Si aquesta política es deixa sense establir, no s'instal·larà automàticament cap aplicació ni cap extensió i l'usuari podrà desinstal·lar-ne qualsevol a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tingues en compte que aquesta política no s'aplica al mode d'incògnit.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Si aquesta política s'estableix en "true" o no es configura, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mostrarà els usuaris existents a la pantalla d'inici de sessió i permetrà triar-ne un.
Si aquesta política s'estableix en "false", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no mostrarà els usuaris existents a la pantalla d'inici de sessió. Es mostrarà la pantalla d'inici de sessió normal (on es demana el telèfon o l'adreça electrònica i la contrasenya de l'usuari) o la intersticial SAML (si s'activa mitjançant la política <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />), tret que es configuri una sessió gestionada. En aquest últim cas, només es mostraran els comptes de sessió gestiona i es permetrà triar-ne un.
Tingues en compte que aquesta política no afecta el fet que el dispositiu desi o descarti les dades d'usuari locals.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Permet la invocació de diàlegs de selecció de fitxers</translation>
<translation id="4012737788880122133">Quan s'estableix en "true", desactiva les actualitzacions automàtiques.
Quan aquesta opció de configuració no es configura o s'estableix en "false", els dispositius <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> cerquen actualitzacions automàticament.
Advertiment: et recomanem mantenir activades les actualitzacions automàtiques perquè els usuaris rebin actualitzacions de programari i correccions crítiques de seguretat. En definitiva, si es desactiven les actualitzacions automàtiques, es pot posar els usuaris en perill.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Les aplicacions per a Android no poden accedir a les galetes transferides al perfil de l'usuari.</translation>
<translation id="402759845255257575">No permetis que cap lloc web executi JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Activa el proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="4039085364173654945">Controla si el contingut secundari de tercers en una pàgina pot fer aparèixer un quadre de diàleg d'autenticació bàsica HTTP. Normalment es desactiva com a defensa de pesca de credencials. Si no es defineix aquesta política, aquest paràmetre es desactivarà i el contingut secundari de tercers no podrà fer aparèixer un quadre de diàleg d'autenticació bàsica HTTP.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Desactiva el protocol SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Permet fer consultes a un servei de temps de Google</translation>
<translation id="408076456549153854">Activa l'inici de sessió al navegador</translation>
<translation id="40853027210512570">Substitueix les regles de selecció de la impressora predeterminada a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Aquesta política determina les regles per seleccionar la impressora predeterminada a <ph name="PRODUCT_NAME" /> la primera vegada que s'utilitza la funció d'imprimir amb un perfil.
Si aquesta política s'estableix, <ph name="PRODUCT_NAME" /> prova de trobar una impressora que compleixi tots els atributs especificats i la selecciona com a impressora predeterminada. Se selecciona la primera impressora detectada que compleixi la política, però, si n'hi ha més d'una, se'n pot seleccionar qualsevol en funció de l'ordre en què es detectin.
Si aquesta política no s'estableix o no es troba cap impressora adequada durant el temps d'espera, s'utilitza la impressora PDF integrada de manera predeterminada o, si no està disponible, no se'n selecciona cap.
Les impressores connectades a <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> es consideren <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />; la resta es classifiquen com a <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Si es deixa un camp en blanc, vol dir que tots els valors són vàlids. Si, per exemple, no s'especifica la connectivitat, la previsualització d'impressió iniciarà la detecció de tot tipus d'impressores, locals i en núvol.
Els patrons de les expressions regulars han de seguir la sintaxi de JavaScript RegExp, i la concordança distingeix entre majúscules i minúscules.</translation>
<translation id="4088589230932595924">S'ha forçat el mode d'incògnit</translation>
<translation id="4088983553732356374">Us permet establir si els llocs web estan autoritzats per establir les dades locals. L'ajust de les dades locals es pot autoritzar o denegar per a tots els llocs web.
Si aquesta política s'estableix en Conserva les galetes mentre duri la sessió, les galetes s'esborraran quan es tanqui la sessió. Tingueu en compte que, si <ph name="PRODUCT_NAME" /> s'executa en mode de segon pla, és possible que la sessió no es tanqui en tancar l'última finestra. Consulteu la política "BackgroundModeEnabled" per obtenir més informació sobre com es configura aquest comportament.
Si aquesta política no s'estableix, s'utilitzarà "AllowCookies" i l'usuari podrà canviar-la.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Redirigeix al proveïdor d'identitat SAML després de la confirmació de l'usuari</translation>
<translation id="410478022164847452">Indica el temps sense activitat per part de l'usuari després del qual es duu a terme l'acció d'inactivitat quan el dispositiu funciona amb alimentació.
Quan aquesta política es defineix, indica el temps que l'usuari ha de romandre inactiu abans <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no iniciï l'acció d'inactivitat, que es pot configurar per separat.
Quan aquesta política no es defineix, s'utilitza un temps predeterminat.
El valor de la política s'ha d'indicar en mil·lisegons.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Configura el tipus d'autenticació per a inicis de sessió amb SAML.
Si aquesta política no es defineix o es defineix en el valor predeterminat ("0"), el comportament dels inicis de sessió amb SAML el determina el navegador en funció d'altres factors. En el cas més senzill, l'autenticació de l'usuari i la protecció de les dades de l'usuari emmagatzemades a la memòria cau es basen en contrasenyes introduïdes manualment pels usuaris.
Si aquesta política s'estableix en “ClientCertificate” (valor 1), l'autenticació del certificat de client s'utilitza per a usuaris afegits recentment que inicien la sessió amb SAML. Per a aquests usuaris no s'utilitza cap contrasenya i les dades locals emmagatzemades a la memòria cau es protegeixen utilitzant les claus criptogràfiques corresponents. Per exemple, aquesta opció de configuració permet configurar l'autenticació de l'usuari basada en una targeta intel·ligent. Tingues en compte que les aplicacions de programari intermediari de la targeta intel·ligent s'han d'instal·lar mitjançant la política DeviceLoginScreenExtensions.
Aquesta política només afecta els usuaris que s'autentiquen amb SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Desactiva l'aplicació de la Transparència de certificats per a una llista d'URL</translation>
<translation id="4121350739760194865">Impedeix que les promocions d'aplicacions apareguin a la pestanya nova</translation>
<translation id="412697421478384751">Permet que els usuaris defineixin PIN poc segurs per a la pantalla de bloqueig</translation>
<translation id="4138655880188755661">Límit de temps</translation>
<translation id="4144164749344898721">Aquesta política controla diverses opcions de configuració de l'estratègia de gestió de l'alimentació quan l'usuari està inactiu.
Hi ha quatre tipus d'accions:
* La il·luminació de la pantalla s'atenua si l'usuari està inactiu durant el temps especificat per |ScreenDim|.
* La pantalla s'apaga si l'usuari està inactiu durant el temps especificat per |ScreenOff|.
* Es mostra un quadre de diàleg d'advertiment en què es comunica que s'està a punt d'aplicar l'acció d'inactivitat si l'usuari està inactiu durant el temps especificat per |IdleWarning|. El missatge d'advertiment només es mostra si l'acció d'inactivitat consisteix a tancar la sessió o apagar el dispositiu.
* L'acció especificada per |IdleAction| es durà a terme si l'usuari està inactiu durant el temps especificat per |Idle|.
En cadascuna de les accions anteriors, el temps d'inactivitat s'ha d'especificar en mil·lisegons i s'ha de definir en un valor superior a zero perquè s'activi l'acció corresponent. Si el temps d'inactivitat s'estableix en "zero", <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> no durà a terme l'acció corresponent.
En cadascun dels temps d'inactivitat anteriors, s'utilitzarà un valor predeterminat si la quantitat de temps no es defineix.
Tingues en compte que els valors de |ScreenDim| es restringiran perquè siguin inferiors o iguals que |ScreenOff|. |ScreenOff| i |IdleWarning| es restringiran perquè siguin inferiors o iguals que |Idle|.
|IdleAction| pot ser una de les quatre accions següents:
* |Suspend| (suspendre)
* |Logout| (tancar)
* |Shutdown| (apagar)
* |DoNothing| (cap acció)
Si |IdleAction| no es defineix, es duu a terme l'acció predeterminada, que consisteix a suspendre el dispositiu.
També hi ha opcions de configuració diferents en funció de si es fa servir alimentació elèctrica o bateria.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Pantalla</translation>
<translation id="4157003184375321727">Informació del SO i de la versió de microprogramari</translation>
<translation id="4157594634940419685">Permet l'accés a impressores CUPS natives</translation>
<translation id="4160962198980004898">Font de l'adreça MAC del dispositiu quan està connectat</translation>
<translation id="4164601239783385546">Activa la funció d'accessibilitat de les tecles permanents.
Si aquesta política s'estableix en "true", les tecles permanents estaran sempre activades.
Si aquesta política s'estableix en "false", les tecles permanents estaran sempre desactivades.
Si estableixes aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni substituir.
Si aquesta política no s'estableix, les tecles permanents estaran desactivades d'entrada, però l'usuari les podrà activar en qualsevol moment.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Si la política s'estableix en "false", el programari de tercers podrà injectar codi executable als processos de Chrome. Si la política no es defineix o s'estableix en "true", el programari de tercers no podrà introduir codi executable als processos de Chrome.
Independentment del valor d'aquesta política, el navegador no impedirà al programari de tercers introduir codi executable als seus processos en un ordinador que formi part d'un domini de <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Configuració predeterminada del connector <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL per validar el testimoni d'autenticació del client per a l'accés remot</translation>
<translation id="4203389617541558220">Limiteu el temps d'utilització del dispositiu mitjançant la planificació de reinicis automàtics.
Si s'estableix aquesta política, s'especifica el temps d'activitat del dispositiu que ha de transcórrer perquè es programi un reinici automàtic.
Si no s'estableix aquesta política, el temps d'activitat del dispositiu no està limitat.
Si establiu aquesta política, els usuaris no podran canviar-la ni anular-la.
Un reinici automàtic es programa perquè es dugui a terme a l'hora seleccionada, però es pot aplaçar fins a 24 hores si un usuari està fent servir el dispositiu en aquell moment.
Nota: actualment, els reinicis automàtics només s'activen quan es mostra la pantalla d'inici de sessió o si una sessió d'aplicació de quiosc està en curs. Això canviarà en el futur i la política s'aplicarà sempre, independentment de si la sessió del tipus que sigui està en curs o no.
El valor de la política s'ha d'especificar en segons. Els valors són com a mínim de 3600 (una hora).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Només es mostren als usuaris les impressores que s'inclouen a la llista blanca</translation>
<translation id="420512303455129789">Diccionari que assigna diversos URL a un indicador booleà que especifica si s'ha de permetre l'accés a l'amfitrió ("true") o si s'ha de bloquejar ("false").
Aquesta política és per a ús intern a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Temps d'inactivitat per al bloqueig de pantalla</translation>
<translation id="423797045246308574">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin els llocs que no estan autoritzats a utilitzar la generació de claus. Si un patró d'URL està configurat com a "KeygenAllowedForUrls", la política substitueix aquestes excepcions.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà el valor general predeterminat de la política "DefaultKeygenSetting" (si està configurada) per a tots els llocs web, o bé s'utilitzarà la configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="4239720644496144453">La memòria cau no s'utilitza a les aplicacions per a Android. Si diversos usuaris instal·len la mateixa aplicació d'Android, es baixarà de nou en cada cas.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Activa la recollida de dades anonimitzades mitjançant URL amb clau a <ph name="PRODUCT_NAME" /> impedeix que els usuaris puguin canviar aquesta opció.
La recollida de dades anonimitzades mitjançant URL amb clau envia a Google els URL de pàgines que l'usuari visita per millorar les cerques i la navegació.
Si actives aquesta política, la recollida de dades anonimitzades mitjançant URL amb clau estarà sempre activa.
Si desactives aquesta política, la recollida de dades anonimitzades mitjançant URL amb clau no estarà mai activa.
Si aquesta política es deixa sense definir, la recollida de dades anonimitzades mitjançant URL amb clau s'activarà però l'usuari podrà canviar aquesta opció.</translation>
<translation id="4250680216510889253">No</translation>
<translation id="4261820385751181068">Configuració regional de la pantalla d'inici de sessió del dispositiu</translation>
<translation id="427220754384423013">Especifica les impressores que un usuari pot fer servir.
Aquesta política només s'utilitza si se selecciona <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> per a <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Si s'utilitza, l'usuari només tindrà a la seva disposició les impressores amb identificadors que coincideixin amb els valors d'aquesta política. Els identificadors han de correspondre amb el camp "id" o "guid" del fitxer especificat a <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Especifica els paràmetres utilitzats en cercar imatges amb POST. Consisteix en parelles de nom/valor separades per comes. Si un valor és un paràmetre de plantilla, com ara {imageThumbnail} a l'exemple anterior, se substituirà per dades de la miniatura de la imatge real.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, la sol·licitud de cerca d'imatges s'enviarà mitjançant el mètode GET.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Permet que els usuaris no afiliats facin servir ARC</translation>
<translation id="4289903996435140853">Permet definir una llista d'URL que especifiquin quins llocs web obtindran permís automàticament per accedir a un dispositiu USB amb els identificadors de proveïdor i producte que s'indiquin. Perquè la política sigui vàlida, tots els elements de la llista han d'incloure tant dispositius com URL. A més, cada dispositiu pot incloure un camp per a l'identificador de proveïdor i per al de producte. Els identificadors omesos es tracten com un comodí, amb excepció dels identificadors de producte, que no es poden especificar si no hi ha un identificador de proveïdor. En cas contrari, la política no serà vàlida i s'ignorarà.
El model de permisos per a USB utilitza l'URL del lloc web que sol·licita permís ("URL sol·licitant") i l'URL del lloc web de marcs de nivell superior ("URL d'inserció") per concedir permís a l'URL sol·licitant per accedir al dispositiu USB. Si el lloc web que sol·licita permís es carrega en un iframe, l'URL sol·licitant pot ser diferent de l'URL d'inserció. Per tant, el camp urls pot incloure fins a dues cadenes d'URL delimitades per una coma a fi d'especificar l'URL sol·licitant i el d'inserció, respectivament. Si només se n'especifica un, l'accés als dispositius USB corresponents es concedeix quan l'URL del lloc web sol·licitant coincideixi amb aquest URL independentment de l'estat d'inserció. Els URL del camp urls han de ser vàlids. Si no, la política s'ignorarà.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà el valor predeterminat general per a tots els llocs web, ja sigui de la política DefaultWebUsbGuardSetting si està establerta o de la configuració personal de l'usuari si no ho està.
Els patrons d'URL d'aquesta política no poden entrar en conflicte amb els configurats mitjançant WebUsbBlockedForUrls. Si hi ha un conflicte, aquesta política té prioritat sobre WebUsbBlockedForUrls i WebUsbAskForUrls.
Els valors d'aquesta política i els de la política WebUsbAllowDevicesForUrls es fusionen.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Indica una llista d'aplicacions que es poden activar com a aplicacions per prendre notes a la pantalla de bloqueig de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si l'aplicació preferida per prendre notes està activada a la pantalla de bloqueig, en aquesta pantalla s'hi mostrarà un element d'IU per iniciar-la.
Quan s'hagi iniciat, l'aplicació podrà crear una finestra d'aplicació a la part superior de la pantalla de bloqueig i crear elements de dades (notes) a l'entorn de la pantalla de bloqueig. L'aplicació podrà importar notes creades a la sessió principal de l'usuari quan la sessió estigui desbloquejada. En aquests moments, a la pantalla de bloqueig només s'hi admeten aplicacions de Chrome per prendre notes.
Si la política es defineix, l'usuari podrà activar una aplicació a la pantalla de bloqueig només si el valor de la llista de polítiques conté l'identificador d'extensió de l'aplicació.
Per tant, si aquesta política es defineix en una llista buida, no es permetrà en cap cas prendre notes des de la pantalla de bloqueig.
Tingues en compte que el fet que la política contingui un identificador d'aplicació no vol dir necessàriament que l'usuari pugui activar l'aplicació com a aplicació per prendre notes a la pantalla de bloqueig. Per exemple, a Chrome 61, la plataforma també restringeix el conjunt d'aplicacions disponibles.
Si la política no es defineix, no imposarà cap restricció al conjunt d'aplicacions que l'usuari pot activar a la pantalla de bloqueig.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Adreça MAC de la base designada del dispositiu</translation>
<translation id="4322842393287974810">Permet que l'aplicació de quiosc d'inici automàtic sense retards controli la versió de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Afegeix un botó de tancament de sessió a la safata del sistema</translation>
<translation id="4332177773549877617">Registra esdeveniments d'instal·lacions d'aplicacions per a Android</translation>
<translation id="4335292026668105285">Especifica el període de temps sense intervenció de l'usuari que ha de passar abans de mostrar un quadre de diàleg d'advertiment quan el dispositiu funciona amb alimentació.
Si aquesta política es defineix, especifica el període de temps durant el qual l'usuari ha d'estar inactiu abans que <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mostri un quadre de diàleg d'advertiment que indiqui a l'usuari que s'està a punt de dur a terme l'acció d'inactivitat.
Si aquesta política no es defineix, no es mostra cap quadre de diàleg d'advertiment.
El valor de la política s'ha d'especificar en mil·lisegons. Els valors es restringeixen perquè siguin menors o iguals que el temps d'inactivitat.
El missatge d'advertiment només es mostra si l'acció d'inactivitat consisteix a tancar la sessió o apagar el dispositiu.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Et permet definir si s'han de bloquejar els anuncis als llocs web amb anuncis intrusius.
Si aquesta política es defineix amb el valor 2, els anuncis es bloquejaran als llocs web amb anuncis intrusius.
Tanmateix, aquest comportament no s'activarà si la política SafeBrowsingEnabled es defineix amb el valor "False".
Si aquesta política es defineix amb el valor 1, els anuncis no es bloquejaran als llocs web amb anuncis intrusius.
Si aquesta política es deixa sense definir, s'utilitzarà el valor 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Si la política s'estableix en "true" i l'usuari és un usuari supervisat, altres aplicacions d'Android poden sol·licitar les restriccions web de l'usuari a un proveïdor de contingut.
Si s'estableix en "false" o no s'estableix, el proveïdor de contingut no ofereix informació.</translation>
<translation id="435461861920493948">Conté una llista dels patrons que s'utilitzen per controlar la visibilitat dels comptes a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Per determinar-ne la visibilitat a <ph name="PRODUCT_NAME" />, cada compte de Google que hi hagi al dispositiu es compararà amb els patrons emmagatzemats en aquesta política. Si el nom d'un compte coincideix amb algun dels patrons de la llista, el compte es podrà veure. En cas contrari, s'amagarà.
Utilitza el caràcter comodí "*" per cercar coincidències amb zero o més caràcters arbitraris. El caràcter d'escapada és "\", per tant, col·loca'l davant de "*" o "\" per obtenir instàncies reals d'aquests caràcters.
Si aquesta política no es defineix, es podran veure tots els comptes de Google del dispositiu a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Permet combinar polítiques de llista de fonts diferents</translation>
<translation id="436581050240847513">Informe de les interfícies de xarxa del dispositiu</translation>
<translation id="4372704773119750918">No permetis que l'usuari d'empresa formi part dels perfils múltiples (com a usuari principal o secundari)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Permet que tots els llocs mostrin totes les imatges</translation>
<translation id="437791893267799639">La política no està definida; no permetis la migració de dades i ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Permet que els usuaris gestionin tots els certificats</translation>
<translation id="4389091865841123886">Configura el testimoni remot amb el mecanisme TPM.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Llista de fitxers compartits de la xarxa configurats prèviament.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Activa la limitació de l'amplada de banda de la xarxa</translation>
<translation id="441217499641439905">Desactiva Google Drive a l'aplicació Fitxers de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> per a les connexions mòbils</translation>
<translation id="4418726081189202489">Si aquesta política es defineix en "false", impedeix que <ph name="PRODUCT_NAME" /> enviï de tant en tant consultes a un servidor de Google per recuperar una marca de temps precisa. Aquestes consultes s'activaran si la política es defineix en "true" o si no es defineix.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Especifica manualment la configuració del servidor intermediari</translation>
<translation id="4429220551923452215">Activa o desactiva la drecera de les aplicacions a la barra d'adreces d'interès.
Si aquesta política no es defineix, l'usuari pot mostrar la drecera de les aplicacions al menú contextual de la barra d'adreces d'interès o amagar-la.
Si aquesta política es configura, l'usuari no la pot canviar, i la drecera de les aplicacions es mostrarà sempre o bé no es mostrarà mai.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Activa els informes ampliats de Navegació segura</translation>
<translation id="443454694385851356">Heretats (opció no segura)</translation>
<translation id="443665821428652897">Esborrament de dades del lloc en tancar el navegador (obsolet)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Permet que aquest dispositiu executi PluginVm.
Si la política s'estableix en "false" o es deixa sense establir, no s'activa <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> per al dispositiu. Si s'estableix en "true", s'activa <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> per al dispositiu sempre que ho permetin altres opcions de configuració. Perquè es pugui executar <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />, la política <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> ha de ser "true", i les polítiques <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> i <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> han d'estar establertes.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Especifica una llista de funcions obsoletes de la plataforma web per tornar-les a activar temporalment.
Aquesta política permet que els administradors tornin a activar funcions obsoletes de la plataforma web durant un temps limitat. Les funcions s'identifiquen amb una etiqueta de cadena i les funcions que corresponen a les etiquetes incloses a la llista especificada per aquesta política es tornen a activar.
Si aquesta política no s'estableix o si la llista és buida o no coincideix amb cap de les etiquetes de cadena admeses, totes les funcions obsoletes de la plataforma web continuaran desactivades.
Tot i que la política s'admet en les plataformes anteriors, pot ser que la funció que activi no estigui disponible en totes les plataformes. No totes les funcions obsoletes de la plataforma web es poden tornar a activar; només les que s'indiquin explícitament a continuació durant un període de temps limitat, que varia segons la funció. El format general de l'etiqueta de cadena és el següent: [FuncióObsoleta]_EffectiveUntil[aaaammdd]. Com a referència, podeu consultar la finalitat dels canvis de la funció de la plataforma web a la pàgina https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Activació del bloqueig quan el dispositiu està inactiu o se suspèn</translation>
<translation id="4449469846627734399">Estableix la configuració diària per al canvi d'alimentació en els pics d'ús</translation>
<translation id="4449545651113180484">Gira la pantalla 270 graus en sentit horari</translation>
<translation id="445270821089253489">Controla quin tipus d'informació de l'usuari i del dispositiu es proporciona.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Mostra la icona de la barra d'eines de: <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">Bloqueja les galetes de tercers</translation>
<translation id="4474167089968829729">Permet que el gestor de contrasenyes desi contrasenyes</translation>
<translation id="4476769083125004742">Si aquesta política s'estableix en <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, les aplicacions per a Android no poden accedir a la informació d'ubicació. Si s'estableix en un altre valor o la deixes sense establir, es demana a l'usuari que doni permís quan l'aplicació d'Android vulgui accedir a la informació d'ubicació.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Força SafeSearch</translation>
<translation id="4482640907922304445">Mostra el botó Pàgina d'inici a la barra d'eines de <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si activeu aquesta opció, el botó Pàgina d'inici es mostrarà sempre. Si la desactiveu, el botó Pàgina d'inici no es mostrarà mai. Independentment de si activeu o desactiveu aquesta opció, els usuaris no podran canviar-la ni anul·lar-la a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si no definiu aquesta política, l'usuari podrà decidir si vol que es mostri el botó Pàgina d'inici.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Desactiva l'actualització automàtica</translation>
<translation id="4485425108474077672">Configura l'URL de la pàgina Pestanya nova</translation>
<translation id="4492287494009043413">Desactivació de les captures de pantalla</translation>
<translation id="4494132853995232608">DTC de Wilco</translation>
<translation id="449423975179525290">Configura les polítiques relacionades amb <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Defineix la mida de memòria cau que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà per emmagatzemar fitxers multimèdia de la memòria cau al disc.
Si definiu aquesta política, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà la mida de memòria cau proporcionada, tant si l'usuari ha marcat "--disk-cache-size" com si no. El valor que s'especifica en aquesta política no és un límit estricte, és més aviat un suggeriment per al sistema de memòria cau; qualsevol valor per sota d'uns quants megabytes és massa petit i s'arrodonirà a l'alça per arribar a un mínim acceptable.
Si el valor d'aquesta política és 0, s'utilitzarà la mida de memòria cau predeterminada, però l'usuari no podrà canviar-la.
Si no definiu aquesta política, s'utilitzarà la mida de memòria cau predeterminada i els usuaris podran substituir-la amb la marca "--disk-cache-size".</translation>
<translation id="4508686775017063528">Si aquesta política es defineix com a "true" o no es defineix, <ph name="PRODUCT_NAME" /> s'activarà i els usuaris podran iniciar-lo des del menú d'aplicacions, des dels menús contextuals d'una pàgina, des dels controls multimèdia de llocs web compatibles amb Cast i (si es mostra) des de la icona de la barra d'eines de Cast.
Si aquesta política es defineix com a "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> es desactivarà.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Activa Navegació segura per a fonts de confiança</translation>
<translation id="4518251772179446575">Demana permís cada vegada que un lloc vulgui fer un seguiment de la ubicació física dels usuaris</translation>
<translation id="4519046672992331730">Activa els suggeriments de cerca a l'omnibox de <ph name="PRODUCT_NAME" /> i impedeix que els usuaris puguin canviar aquesta configuració.
Si activeu aquest paràmetre, s'utilitzaran els suggeriments de cerca.
Si el desactiveu, no s'utilitzaran mai els suggeriments de cerca.
Si l'activeu o el desactiveu, els usuaris no podran canviar ni substituir aquesta configuració a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si no es defineix aquesta política, aquest paràmetre s'activarà, però l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Es pot utilitzar Google Play des de la consola d'administració de Google per forçar la instal·lació de les aplicacions per a Android. No utilitzen aquesta política.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Nom de la restricció d'Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Comptes locals del dispositiu</translation>
<translation id="4543502256674577024">Configuració de l'actualització del dispositiu</translation>
<translation id="4554651132977135445">Mode de processament retroactiu de la política d'usuari</translation>
<translation id="4554841826517980623">Aquesta política controla si la funció Fitxers compartits de la xarxa per a <ph name="PRODUCT_NAME" /> ha d'utilitzar <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> per descobrir usos compartits a la xarxa.
Si aquesta política s'estableix en "true", la detecció d'usos compartits farà servir el protocol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> per detectar usos compartits a la xarxa.
Si aquesta política s'estableix en "false", la detecció d'usos compartits no farà servir el protocol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> per detectar usos compartits.
Si la política es deixa sense establir, el valor predeterminat es desactivarà per als usuaris gestionats per l'empresa i s'activarà per als usuaris no gestionats.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Activa el testimoni remot per a l'usuari.</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL de la pestanya nova del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="4567137030726189378">Permet l'ús de les Eines per a desenvolupadors</translation>
<translation id="4578265298946081589">No reiniciïs el dispositiu quan l'usuari tanqui la sessió.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Proporciona als usuaris una compilació de correcció ràpida</translation>
<translation id="4600786265870346112">Activa el cursor gran</translation>
<translation id="4604931264910482931">Configura la llista negra de missatgeria nativa</translation>
<translation id="4617338332148204752">Omet la comprovació de metaetiquetes a <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Configura la llista blanca d'instal·lació d'extensions</translation>
<translation id="4632343302005518762">Permet que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> gestioni els tipus de contingut especificats</translation>
<translation id="4632566332417930481">No permetis l'ús d'Eines per a desenvolupadors en extensions instal·lades per la política d'empresa, però permet l'ús d'Eines per a desenvolupadors en altres contextos</translation>
<translation id="4633786464238689684">Canvia el comportament predeterminat de les tecles de la fila superior perquè actuïn com a tecles de funció.
Si aquesta política es defineix com a "true", la fila superior de tecles del teclat produirà ordres de tecles de funció de manera predeterminada. Per canviar-ne el comportament perquè tornin a actuar com a tecles multimèdia, heu de prémer la tecla de cerca.
Si aquesta política es defineix com a "false" o es deixa sense definir, el teclat produirà ordres de tecla multimèdia de manera predeterminada i ordres de tecla de funció quan es premi la tecla de cerca.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Noms dels amfitrions de missatgeria nativa que no s'han d'incloure a la llista negra</translation>
<translation id="4650759511838826572">Desactiva els esquemes del protocol URL</translation>
<translation id="465099050592230505">URL de la botiga web de l'empresa (obsolet)</translation>
<translation id="4661889655253181651">A la configuració del contingut pots especificar la manera com es tracta el contingut d'un tipus determinat (per exemple, les galetes, les imatges o JavaScript).</translation>
<translation id="4665897631924472251">Configuració de la gestió d'extensions</translation>
<translation id="4668325077104657568">Configuració predeterminada de les imatges</translation>
<translation id="4670865688564083639">Mínim:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Et permet definir si s'ha d'impedir que els llocs web amb experiències abusives s'obrin en finestres o pestanyes noves.
Si aquesta política es defineix amb el valor "True", els llocs web amb experiències abusives no s'obriran en finestres ni pestanyes noves.
Tanmateix, aquest comportament no s'activarà si la política SafeBrowsingEnabled es defineix amb el valor "False".
Si aquesta política es defineix amb el valor "False", els llocs web amb experiències abusives es podran obrir en finestres o pestanyes noves.
Si aquesta política es deixa sense definir, s'utilitzarà el valor "True".</translation>
<translation id="467236746355332046">Funcions compatibles:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Personalitza la llista dels patrons d'URL que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> sempre ha de renderitzar.
Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el renderitzador predeterminat per a tots els llocs, tal com es descriu a la política "ChromeFrameRendererSettings".
Per veure patrons d'exemple, consulteu l'enllaç https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Obre una llista d'URL</translation>
<translation id="4674871290487541952">Permet els algoritmes insegurs en comprovar la integritat de les instal·lacions i actualitzacions d'extensions</translation>
<translation id="4680936297850947973">Aquesta política es considera obsoleta a M68. Substitueix-la per DefaultPopupsSetting.
Per veure l'explicació completa, consulta https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Si aquesta política està activada, els llocs web podran navegar i obrir finestres o pestanyes noves simultàniament.
Si aquesta política està desactivada o no s'estableix, els llocs web no podran navegar i obrir finestres o pestanyes noves simultàniament.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Activa Emplenament automàtic</translation>
<translation id="4703402283970867140">Permet que el model d'atenuació intel·ligent ampliï el temps fins que s'atenua la pantalla</translation>
<translation id="4722122254122249791">Activa l'aïllament de llocs web per a orígens especificats</translation>
<translation id="4722399051042571387">Si s'estableix com a "false", els usuaris no podran definir codis PIN poc segurs i fàcils d'esbrinar.
Exemples de codis PIN poc segurs: codis PIN que només continguin un sol dígit repetit diverses vegades (1111), codis PIN consecutius que augmentin d'un en un (1234) o que disminueixin d'un en un (4321) i codis PIN que s'utilitzin de manera habitual.
De manera predeterminada, els usuaris rebran un advertiment, no un error, si es considera que el PIN és poc segur.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Activa que es pugui travessar el tallafoc des d'un client d'accés remot</translation>
<translation id="4725528134735324213">Activa Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Requereix que el nom de l'usuari local i del propietari de l'amfitrió d'accés remot coincideixin</translation>
<translation id="4733471537137819387">Les polítiques relacionades amb l'autenticació HTTP integrada.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servidors en què <ph name="PRODUCT_NAME" /> pot delegar les credencials de l'usuari.
Separeu els diversos noms de servidor amb comes. Es permet l'ús de caràcters comodins (*).
Si deixeu aquesta política sense definir, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no delegarà les credencials de l'usuari, encara que es detecti una intranet com a servidor.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Certificat de client per connectar-se a RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Si s'estableix en "true" o no s'estableix, <ph name="PRODUCT_NAME" /> suggerirà pàgines relacionades amb la pàgina actual.
Aquests suggeriments s'obtenen dels servidors de Google de manera remota.
Si aquesta opció de configuració s'estableix en "false", no s'obtindran ni es mostraran suggeriments.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Et permet establir el període de temps, en mil·lisegons, durant el qual es notifica als usuaris que <ph name="PRODUCT_NAME" /> o <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> s'han de reiniciar per aplicar una actualització pendent.
Durant aquest període de temps, s'informa l'usuari repetidament de la necessitat de dur a terme una actualització. En dispositius amb <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, es mostra una notificació de reinici a la safata del sistema de conformitat amb la política <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />. En navegadors <ph name="PRODUCT_NAME" />, el menú d'aplicacions canvia un cop transcorregut un terç del període de notificació per indicar que cal dur a terme un reinici. Aquesta notificació canvia de color quan han transcorregut dos terços del període de notificació i, de nou, quan ha transcorregut el període de notificació complet. Les altres notificacions activades per la política <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" /> segueixen aquest mateix patró.
Si la política no s'estableix, s'utilitza el període predeterminat de 345.600.000 mil·lisegons (4 dies) per a dispositius amb <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> i 604.800.000 mil·lisegons (1 setmana) per a <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Aquesta configuració, SitePerProcess, es pot utilitzar per impedir que els usuaris desactivin el comportament predeterminat de l'aïllament de tots els llocs web. Tingues en compte que la política IsolateOrigins també pot ser útil per aïllar altres orígens amb més precisió.
Si la política s'activa, els usuaris no podran desactivar el comportament predeterminat quan cada lloc web s'executi en el seu propi procés.
Si la política no es configura o es desactiva, l'usuari podrà desactivar l'aïllament de lloc web (per exemple, utilitzant l'entrada "Desactiva l'aïllament de lloc web" a chrome://flags). Si la política es desactiva o no es configura, l'aïllament de lloc web no es desactivarà.
A <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versió 76 i anteriors, també es recomana establir la política <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> del dispositiu en el mateix valor. Si els valors especificats per les dues polítiques no coincideixen, es pot produir un retard en entrar en una sessió d'usuari mentre s'apliqui el valor especificat per la política de l'usuari.
NOTA: aquesta política no s'aplica a Android. Per activar SitePerProcess a Android, fes servir la configuració de la política SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Activa la funció Emplenament automàtic de <ph name="PRODUCT_NAME" /> i permet que els usuaris emplenin la informació de targetes de crèdit automàticament als formularis web amb dades emmagatzemades anteriorment.
Si es desactiva aquesta opció, Emplenament automàtic mai no suggerirà ni emplenarà la informació de targetes de crèdit, ni tampoc desarà la informació addicional de targetes de crèdit que l'usuari enviï mentre navega pel web.
Si s'activa aquesta opció o no s'hi defineix cap valor, l'usuari podrà controlar el funcionament d'Emplenament automàtic amb les targetes de crèdit a la IU.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Activa la funció d'accessibilitat del cursor gran.
Si el valor d'aquesta política s'estableix com a vertader, el cursor gran sempre estarà activat.
Si el valor d'aquesta política s'estableix com a fals, el cursor gran sempre estarà desactivat.
Si definiu aquesta política, els usuaris no podran canviar-la ni ignorar-la.
Si no s'estableix aquesta política, el cursor gran es desactivarà inicialment, però l'usuari el podrà activar en qualsevol moment.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Configura el comportament de l'actualització del microprogramari de <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4804828344300125154">Reinicia sempre el dispositiu quan l'usuari tanqui la sessió.</translation>
<translation id="4807950475297505572">Els usuaris utilitzats fa més temps s'eliminen fins que hi ha prou espai lliure.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Permet que un usuari d'empresa sigui principal i secundari (comportament predeterminat per a usuaris no gestionats)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Acció que s'ha d'emprendre quan s'està inactiu mentre s'utilitza la bateria</translation>
<translation id="4832852360828533362">Informes d'usuaris i de dispositius</translation>
<translation id="4834526953114077364">Els usuaris utilitzats fa més temps i que no s'hagin utilitzat per iniciar la sessió en els últims tres mesos s'eliminen fins que hi hagi prou espai lliure.</translation>
<translation id="4835622243021053389">Permet l'autenticació NTLMv2.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Permet el mode de pantalla completa</translation>
<translation id="4861767323695239729">Configura els mètodes d'entrada permesos en una sessió d'usuari</translation>
<translation id="487460824085252184">Migra les dades automàticament sense demanar el consentiment de l'usuari.</translation>
<translation id="4874982543810021567">Bloqueja WebUSB en aquests llocs web</translation>
<translation id="4876805738539874299">Versió SSL màxima activada</translation>
<translation id="4887274746092315609">Permet que els usuaris de SAML canviïn la contrasenya en una pàgina durant una sessió</translation>
<translation id="4897928009230106190">Especifica els paràmetres utilitzats en fer una cerca suggerida amb POST. Consisteix en parelles de nom/valor separades per comes. Si un valor és un paràmetre de plantilla, com ara {searchTerms} a l'exemple anterior, se substituirà per dades de termes de cerca reals.
Aquesta política és opcional. Si no es defineix, la sol·licitud de cerca suggerida s'enviarà mitjançant el mètode GET.
Aquesta política només es respecta si la política "DefaultSearchProviderEnabled" està activada.</translation>
<translation id="489803897780524242">Paràmetre que controla l'emplaçament del terme de cerca del proveïdor de cerca predeterminat</translation>
<translation id="4899708173828500852">Activa Navegació segura</translation>
<translation id="4899802251198446659">Et permet controlar si els vídeos es poden reproduir automàticament (sense el consentiment de l'usuari) amb contingut d'àudio a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si la política s'estableix en "true", <ph name="PRODUCT_NAME" /> podrà reproduir contingut multimèdia automàticament.
Si la política s'estableix en "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> no podrà reproduir contingut multimèdia automàticament. La política AutoplayWhitelist es pot utilitzar per substituir aquest comportament en certs patrons d'URL.
De manera predeterminada, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no pot reproduir contingut multimèdia automàticament. La política AutoplayWhitelist es pot utilitzar per substituir aquest comportament en certs patrons d'URL.
Tingues en compte que si <ph name="PRODUCT_NAME" /> s'està executant i aquesta política es modifica, només s'aplicarà a les noves pestanyes obertes. Per tant, és possible que algunes pestanyes continuïn presentant el comportament anterior.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Freqüència d'actualització de la política de dispositiu</translation>
<translation id="4917385247580444890">Forta</translation>
<translation id="4923806312383904642">Permet que WebDriver substitueixi les polítiques no compatibles</translation>
<translation id="494613465159630803">Receptor de Cast</translation>
<translation id="494924690085329212">Reinicia el dispositiu quan l'usuari tanqui la sessió si Android s'ha iniciat.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Si aquesta política s'estableix en "true" o no es configura, <ph name="PRODUCT_NAME" /> permetrà l'opció Afegeix una persona des del gestor d'usuaris.
Si aquesta política s'estableix en "false", <ph name="PRODUCT_NAME" /> no permetrà crear perfils des del gestor d'usuaris.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Desactiva l'inici de sessió al navegador</translation>
<translation id="4978405676361550165">Si es defineix la política "OffHours", s'ignoraran les polítiques especificades del dispositiu (s'utilitza la configuració predeterminada d'aquestes polítiques) durant els intervals de temps definits. Chrome tornarà a aplicar les polítiques del dispositiu en cada esdeveniment quan el període "OffHours" s'iniciï o finalitzi. L'usuari rebrà una notificació i se'l forçarà a tancar la sessió quan finalitzi el temps establert a "OffHours" i es modifiqui la configuració de la política del dispositiu (per exemple, quan un usuari iniciï la sessió amb un compte no permès).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Tipus de dades:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Permet que s'executin els connectors que estiguin obsolets</translation>
<translation id="4986560318567565414">Camí a Chrome per canviar des del navegador alternatiu.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Acció que cal dur a terme quan s'arriba al retard d'inactivitat</translation>
<translation id="5034604678285451405">Estableix el percentatge del llindar de bateria en què s'ha d'aplicar el canvi d'alimentació en els pics d'ús.
Aquesta política només es fa servir si DevicePowerPeakShiftEnabled s'estableix en "true".
Si aquesta política no es configura o es deixa sense establir, el canvi d'alimentació en els pics d'ús estarà sempre desactivat.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Permet l'accés a llocs situats fora de paquets de contingut.</translation>
<translation id="5052081091120171147">Si està activada, aquesta política fa que l'historial de navegació s'importi des del navegador predeterminat actual. Si està activada, aquesta política també afecta el diàleg d'importació. Si està desactivada, no s'importarà cap historial de navegació. Si no es defineix, pot ser que es demani a l'usuari si vol importar o bé la importació es pot produir de manera automàtica.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Estableix la configuració del servidor intermediari per a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Aquesta configuració també estarà disponible per a les aplicacions ARC.
Si actives aquesta opció de configuració, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i les aplicacions ARC ignoraran totes les opcions relacionades amb el servidor intermediari que s'hagin especificat des de la línia d'ordres.
Si deixes aquesta política sense establir, els usuaris podran triar la configuració que vulguin del servidor intermediari.
Si s'estableix la política <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />, substituirà les polítiques individuals <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> i <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
El camp <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> et permet especificar el servidor intermediari que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza i impedeix que els usuaris canviïn la configuració del servidor intermediari.
El camp <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> és un URL a un fitxer .pac d'un servidor intermediari.
El camp <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> és un URL del servidor intermediari.
El camp <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> és una llista d'amfitrions de servidors intermediaris que <ph name="PRODUCT_NAME" /> evitarà.
El camp <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> ja no està disponible; ara cal utilitzar ProxyMode. Et permet especificar el servidor intermediari que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza i impedeix que els usuaris canviïn la configuració del servidor intermediari.
Si tries el valor "direct" al camp ProxyMode, no s'utilitzarà mai un servidor intermediari i la resta de camps s'ignoraran.
Si tries el valor "system" al camp ProxyMode, s'utilitzarà el servidor intermediari del sistema i la resta de camps s'ignoraran.
Si tries el valor "auto_detect" al camp ProxyMode, la resta de camps s'ignoraran.
Si tries el valor "fixed_server" al camp ProxyMode, s'utilitzaran els camps ProxyServer i ProxyBypassList.
Si tries el valor "pac_script" al camp ProxyMode, s'utilitzaran els camps ProxyPacUrl i ProxyBypassList.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Lupa desactivada</translation>
<translation id="5058573563327660283">Selecciona l'estratègia utilitzada per alliberar espai del disc durant la neteja automàtica (política obsoleta)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Llista blanca de l'usuari d'inici de sessió</translation>
<translation id="5076274878326940940">Activa la utilització d'un proveïdor de cerca predeterminat.
Si actives aquesta opció de configuració, es duu a terme una cerca predeterminada quan l'usuari escriu un text a l'omnibox que no sigui un URL.
Per especificar el proveïdor de cerca predeterminat que vulguis fer servir, estableix la resta de les polítiques de cerca predeterminades. Si es deixen buides, l'usuari pot triar el proveïdor predeterminat.
Si desactives aquesta opció de configuració, no es duu a terme cap cerca quan l'usuari introdueix un text que no sigui un URL a l'omnibox.
Tant si actives com si desactives aquesta opció, els usuaris no poden modificar-la ni substituir-la a <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política no s'estableix, s'activa el proveïdor de cerca predeterminat i l'usuari pot definir la llista de proveïdors de cerca.
Aquesta política només està disponible en instàncies de Windows que s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" /> o instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit per a la gestió de dispositius.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Desactiva la previsualització d'impressió</translation>
<translation id="5090209345759901501">Amplia la configuració del contingut Flash a tot el contingut</translation>
<translation id="5090791951240382356">Permet combinar polítiques de diccionari de fonts diferents</translation>
<translation id="5093540029655764852">Indica la freqüència (en dies) amb què un client canvia la contrasenya del compte de l'ordinador. El client genera aleatòriament la contrasenya i l'usuari no la pot veure.
Igual que les contrasenyes d'usuari, les contrasenyes de l'ordinador s'han de canviar amb regularitat. Desactivar aquesta política o reduir la freqüència de canvi de contrasenya pot repercutir negativament en la seguretat, ja que els atacants disposen de més temps per descobrir la contrasenya del compte de l'ordinador i per utilitzar-la.
Si la política no es defineix, la contrasenya del compte de l'ordinador es canvia cada 30 dies.
Si la política es defineix en 0, el canvi de contrasenya del compte de l'ordinador es desactiva.
Tingues en compte que les contrasenyes poden tenir una antiguitat superior al nombre de dies especificat si el dispositiu del client ha estat sense connexió durant un període més llarg de temps.</translation>
<translation id="510196893779239086">Aquesta política controla si es tanca Chrome totalment quan l'última pestanya canvia a un altre navegador.
Si aquesta política es deixa sense establir o s'estableix en "true", Chrome mantindrà oberta almenys una pestanya després de canviar a un navegador alternatiu.
Si aquesta política s'estableix en "false", Chrome tancarà la pestanya després de canviar a un navegador alternatiu, encara que sigui l'última. És a dir, Chrome es tancarà totalment.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Permet aplicar la configuració de la xarxa per usuari a un dispositiu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. La configuració de la xarxa és una cadena en format JSON, segons la definició del format de la configuració de xarxa oberta.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Retard del bloqueig de pantalla quan s'utilitza bateria</translation>
<translation id="5108031557082757679">Impressores desactivades per a dispositius d'empresa</translation>
<translation id="5124368997194894978">Activa l'inici amb alimentació (corrent altern)</translation>
<translation id="5131211790949066746">Permet la combinació de les polítiques <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> i <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" />de les llistes d'instal·lació d'extensions.
Si actives aquesta opció de configuració, els valors de la política de la plataforma de l'ordinador, la política del núvol de l'ordinador i la política de la plataforma de l'usuari es combinen en una llista única i s'utilitzen conjuntament en lloc de fer servir només els valors de la font de màxima prioritat.
Si desactives aquesta opció de configuració o la deixes sense establir, només es tindran en compte les entrades de la llista de la font de màxima prioritat. La resta de fonts es mostraran com a conflictes i s'ignoraran.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Estableix el tipus de lupa predeterminat activat a la pantalla d'inici de sessió</translation>
<translation id="5142301680741828703">Renderitza sempre els patrons URL següents a <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Us permet especificar els paràmetres especials que s'utilitzen quan <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> inicia <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si no definiu aquesta política, s'utilitzarà la línia d'ordres predeterminada.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Tant Chromium com Google Chrome tenen alguns grups de polítiques que depenen els uns dels altres per proporcionar control sobre una funció. Aquests conjunts es representen amb els grups de polítiques següents. Com que les polítiques poden tenir diverses fonts, només s'aplicaran els valors que procedeixin de la font amb més prioritat. Els valors que procedeixin d'una font amb menys prioritat del mateix grup s'ignoraran. L'ordre de prioritat està definit a <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">La freqüència, en mil·lisegons, amb què s'envien paquets de xarxa de supervisió.
Si aquesta política no s'estableix, l'interval predeterminat és de 3 minuts. L'interval mínim és de 30 segons i l'interval màxim és de 24 hores. Tots els valors que no es trobin dins d'aquest interval es restringiran al límit respectiu.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Activa l'antic inici de sessió basat en el web</translation>
<translation id="5168529971295111207">Aquesta política està obsoleta; fes servir ProxyMode.
Et permet especificar el servidor intermediari que <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza i impedeix que els usuaris canviïn la configuració del servidor intermediari.
Aquesta política només es fa efectiva si no s'ha especificat la política <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Si decideixes connectar-te sempre directament a la xarxa en comptes d'utilitzar un servidor intermediari, la resta d'opcions s'ignoraran.
Si decideixes fer servir la configuració del servidor intermediari del sistema o que el servidor intermediari es detecti automàticament, la resta d'opcions s'ignoraran.
Si tries la configuració manual del servidor intermediari, pots especificar més opcions a Adreça o URL del servidor intermediari, a URL d'un fitxer .pac d'un servidor intermediari i a Llista de regles d'evitació de servidors intermediaris separada per comes. Les aplicacions ARC només poden utilitzar el servidor intermediari HTTP amb la prioritat més alta.
Per veure exemples detallats, ves a:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Si actives aquesta opció de configuració, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ignora totes les opcions relacionades amb el servidor intermediari que s'hagin especificat des de la línia d'ordres.
Si deixes aquesta política sense establir, els usuaris podran triar la configuració que vulguin del servidor intermediari.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Configura Google Drive a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Us permet especificar les extensions que no estan subjectes a la llista negra. Un valor de * a la llista negra significa que s'hi inclouen totes les extensions i que els usuaris només podran instal·lar les que apareixen a la llista blanca. De manera predeterminada, totes les aplicacions apareixen a la llista blanca, però si una política provoca que totes es moguin a la llista negra, pot fer-se servir la llista blanca per substituir aquesta política.</translation>
<translation id="519247340330463721">Configura les polítiques relacionades amb Navegació segura.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Activa l'ús de les pàgines d'error alternatives que es creen a <ph name="PRODUCT_NAME" /> (per exemple, "pàgina no trobada") i impedeix que els usuaris puguin canviar aquesta configuració. Si activeu aquest paràmetre, s'utilitzaran aquestes pàgines d'error alternatives. Si desactiveu aquest paràmetre, les pàgines d'error alternatives no s'utilitzaran mai. Si activeu o desactiveu aquest paràmetre, els usuaris no podran canviar ni substituir aquesta configuració a <ph name="PRODUCT_NAME" />. Si no es defineix aquesta política, s'activarà aquest paràmetre però l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Bloquejar el mode de desenvolupador:
Si aquesta política s'estableix com a verdadera, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> impedirà que el dispositiu s'iniciï en mode de desenvolupador. El sistema no s'iniciarà i mostrarà una pantalla d'error quan l'opció de desenvolupador estigui activada.
Si aquesta política no es defineix o s'estableix com a falsa, el mode de desenvolupador continuarà disponible al dispositiu.</translation>
<translation id="520403427390290017">La funció de cicles de vida de les pestanyes recupera la CPU i, a llarg termini, la memòria associades amb pestanyes en execució que fa molt de temps que no s'han utilitzat. Per fer-ho, primer es limiten, després es bloquegen i per últim es descarten.
Si la política s'estableix en "false", els cicles de vida de les pestanyes es desactivaran i es deixarà que totes les pestanyes s'executin normalment.
Si la política s'estableix en "true" o es deixa sense especificar, els cicles de vida de les pestanyes s'activaran.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Configura l'URL de la pàgina Pestanya nova predeterminada i impedeix que els usuaris el modifiquin.
La pàgina Pestanya nova és la pàgina que s'obre quan es creen pestanyes noves (incloses les que es poden obrir en finestres noves).
Aquesta política no decideix quines pàgines s'han d'obrir en iniciar. Això ho controlen les polítiques <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />. Però sí que afecta la pàgina d'inici i la pàgina que s'obre en iniciar el navegador si s'han configurat perquè obrin la pàgina Pestanya nova.
Si no estableixes aquesta política o la deixes buida, s'utilitzarà la pàgina Pestanya nova predeterminada.
Aquesta política només està disponible en instàncies de Windows que s'hagin unit a un domini de <ph name="MS_AD_NAME" /> o instàncies de Windows 10 Pro o Enterprise que s'hagin inscrit per a la gestió de dispositius.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquen els llocs en què no està permès mostrar notificacions. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el valor global predeterminat per a tots els llocs tant de la política "DefaultNotificationsSetting", si es defineix, com d'un altre tipus de configuració personal de l'usuari.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Llocs web que mai no han de provocar un canvi de navegador.</translation>
<translation id="5219844027738217407">En el cas de les aplicacions per a Android, aquesta política afecta només el micròfon. Quan s'estableix en "true", es desactiva el micròfon en totes les aplicacions per a Android, sense cap excepció.</translation>
<translation id="5221394278852982313">Permet definir una llista d'URL que especifiquin quins llocs web obtindran permís automàticament per accedir a un dispositiu USB amb els identificadors de proveïdor i producte que s'indiquin. Perquè la política sigui vàlida, tots els elements de la llista han d'incloure tant dispositius com URL. A més, cada dispositiu pot incloure un camp per a l'identificador de proveïdor i per al de producte. Els identificadors omesos es tracten com un comodí, amb excepció dels identificadors de producte, que no es poden especificar si no hi ha un identificador de proveïdor. En cas contrari, la política no serà vàlida i s'ignorarà.
El model de permisos per a USB utilitza l'URL del lloc web que sol·licita permís ("URL sol·licitant") i l'URL del lloc web de marcs de nivell superior ("URL d'inserció") per concedir permís a l'URL sol·licitant per accedir al dispositiu USB. Si el lloc web que sol·licita permís es carrega en un iframe, l'URL sol·licitant pot ser diferent de l'URL d'inserció. Per tant, el camp urls pot incloure fins a dues cadenes d'URL delimitades per una coma a fi d'especificar l'URL sol·licitant i el d'inserció, respectivament. Si només se n'especifica un, l'accés als dispositius USB corresponents es concedeix quan l'URL del lloc web sol·licitant coincideixi amb aquest URL independentment de l'estat d'inserció. Els URL del camp urls han de ser vàlids. Si no, la política s'ignorarà.
Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà el valor predeterminat general per a tots els llocs web, ja sigui de la política DefaultWebUsbGuardSetting si està establerta o de la configuració personal de l'usuari si no ho està.
Els patrons d'URL d'aquesta política no poden entrar en conflicte amb els configurats mitjançant WebUsbBlockedForUrls. Si hi ha un conflicte, aquesta política té prioritat sobre WebUsbBlockedForUrls i WebUsbAskForUrls.
Els valors d'aquesta política i els de la política DeviceWebUsbAllowDevicesForUrls es fusionen.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Retard de l'inici de sessió automàtic al compte local del dispositiu.
Si no s'estableix la política |DeviceLocalAccountAutoLoginId|, aquesta política no té cap efecte. En cas contrari:
Si s'estableix aquesta política, determina la quantitat de temps sense activitat de l'usuari que ha de passar abans d'iniciar automàticament la sessió al compte local del dispositiu especificat per la política |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Si no s'estableix aquesta política, el temps d'espera serà de 0 mil·lisegons.
Aquesta política s'especifica en mil·lisegons.</translation>
<translation id="523505283826916779">Configuració d'accessibilitat</translation>
<translation id="5247006254130721952">Bloqueja baixades perilloses</translation>
<translation id="5248863213023520115">Defineix els tipus d'encriptació que es permeten quan se sol·liciten tiquets de Kerberos des d'un servidor de <ph name="MS_AD_NAME" />.
Si la política es defineix en "All", es permeten els tipus d'encriptació AES "aes256-cts-hmac-sha1-96" i "aes128-cts-hmac-sha1-96", així com el tipus d'encriptació RC4 "rc4-hmac". Si el servidor n'admet tots dos tipus, l'encriptació AES té prioritat. Tingues en compte que el tipus d'encriptació RC4 es considera poc segur i, si es pot, cal reconfigurar el servidor perquè admeti l'encriptació AES.
Si la política es defineix en "Strong" o no es defineix, només es permeten els tipus d'encriptació AES.
Si la política es defineix en "Legacy", només es permet el tipus d'encriptació RC4. Aquesta opció no és segura i s'ha d'utilitzar només en circumstàncies molt específiques.
Consulta també https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.6_Features_added/changed#Kerberos_client_encryption_types.</translation>
<translation id="5249453807420671499">Els usuaris poden afegir comptes de Kerberos</translation>
<translation id="5255162913209987122">Es pot recomanar</translation>
<translation id="527237119693897329">Us permet especificar els amfitrions de missatgeria nativa que no s'han de carregar.
Un valor de llista negra de "*" significa que tots els amfitrions de missatgeria s'inclouran a la llista negra llevat que s'indiquin explícitament a la llista blanca.
Si aquesta política no es defineix, <ph name="PRODUCT_NAME" /> carregarà tots els amfitrions de missatgeria nativa instal·lats.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Si s'estableix en "true", l'usuari pot utilitzar el maquinari dels dispositius Chrome per confirmar la seva identitat de manera remota de cara a l'entitat emissora de certificats de privadesa a través de l'<ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> mitjançant <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Si s'estableix en "false" o no s'estableix, les crides a l'API tornaran un codi d'error.</translation>
<translation id="5277806246014825877">Permet que aquest usuari executi Crostini.
Si la política s'estableix en "false", no s'activa Crostini per a l'usuari.
Si s'estableix en "true" o es deixa sense establir, s'activa Crostini per a l'usuari sempre que altres opcions de configuració ho permetin.
Totes tres polítiques, VirtualMachinesAllowed, CrostiniAllowed i DeviceUnaffiliatedCrostiniAllowed, s'han d'establir en "true" quan sol·licitin que es pugui executar Crostini.
Quan la política es canvia a "false", afecta l'inici de contenidors de Crostini nous, però no tanca els que ja s'estiguin executant.</translation>
<translation id="5283457834853986457">Desactiva el cercador de connectors (política obsoleta)</translation>
<translation id="5288772341821359899">Si es defineix la política, l'interval de ports UDP que utilitza WebRTC estarà restringit a un interval de ports específic (extrems inclosos).
Si la política no es defineix o es defineix a la cadena buida o en un interval de ports no vàlid, WebRTC pot fer servir qualsevol port UDP local disponible.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Especifica una llista dels connectors que l'usuari pot activar o desactivar</translation>
<translation id="5306186200045823863">Permet confiar en la infraestructura PKI heretada de Symantec Corporation</translation>
<translation id="5307432759655324440">Disponibilitat del mode d'incògnit</translation>
<translation id="5318185076587284965">Permet que l'amfitrió d'accés remot pugui utilitzar els servidors de tramesa</translation>
<translation id="5323128137188992869">Permet que s'emeti el contingut al dispositiu mitjançant <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Si aquesta política es defineix com a "false", els usuaris no podran emetre contingut al seu dispositiu. Si es defineix com a "true", els usuaris podran emetre contingut. Si no es defineix, els usuaris no podran emetre contingut en dispositius de Chrome OS inscrits, però sí que ho podran fer en dispositius no inscrits.</translation>
<translation id="5329007337159326804">Advertiment: la política de la versió TLS màxima se suprimirà completament de <ph name="PRODUCT_NAME" /> aproximadament a la versió 75 (cap al juny de 2019).
Si aquesta política no es configura, <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitzarà la versió màxima predeterminada.
També es pot establir en un dels valors següents: "tls1.2" o "tls1.3". Quan s'hagi establert, <ph name="PRODUCT_NAME" /> no utilitzarà versions SSL/TLS posteriors a l'especificada. Els valors que no es reconeguin s'ignoraran.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Permet que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> gestioni els tipus de contingut següents</translation>
<translation id="5331746669335642668">La política per al núvol de <ph name="PRODUCT_NAME" /> substitueix la política de la plataforma.</translation>
<translation id="5365476955714838841">Paràmetres de línia d'ordres per al navegador alternatiu.</translation>
<translation id="5365946944967967336">Mostra el botó Pàgina d'inici a la barra d'eines</translation>
<translation id="5366745336748853475">Et permet definir una llista de patrons d'URL en què s'especifiquin els llocs web per als quals se selecciona un certificat de client automàticament a la pantalla d'inici de sessió del marc que allotja el flux SAML, en cas que el lloc web sol·liciti un certificat. Per exemple, es pot configurar un certificat per a tot el dispositiu per oferir-lo al proveïdor d'identitat SAML.
El valor ha de ser un conjunt de diccionaris JSON escrits en cadenes. Cada diccionari ha de tenir la forma { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, on $URL_PATTERN és un patró que estableix el contingut. $FILTER restringeix els certificats de client que el navegador seleccionarà automàticament. Sigui quin sigui el filtre, només se seleccionaran els certificats que coincideixin amb la sol·licitud de certificat del servidor. Si $FILTER té la forma { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, hi ha una restricció més: només se seleccionen el certificats de client emesos per un certificat que té $ISSUER_CN com a nom comú (CommonName). Si $FILTER és el diccionari buit {}, la selecció de certificats de client no té restriccions addicionals.
Si aquesta política es deixa sense establir, no se seleccionaran certificats automàticament a cap lloc web.</translation>
<translation id="5366977351895725771">Si es defineix com a fals, la creació d'usuaris supervisats per part d'aquest usuari es desactivarà. Els usuaris supervisats existents continuaran estant disponibles.
Si es defineix com a vertader o bé no es configura, aquest usuari pot crear i gestionar usuaris supervisats.</translation>
<translation id="5369937289900051171">Només impressió en color</translation>
<translation id="5370279767682621504">Activa la compatibilitat amb HTTP/0.9 als ports no predeterminats</translation>
<translation id="5378985487213287085">Us permet definir si els llocs web poden mostrar notificacions d'escriptori. La visualització de notificacions d'escriptori es pot autoritzar o denegar de manera predeterminada o bé es pot demanar cada vegada a l'usuari si vol que es mostrin notificacions d'escriptori. Si no es defineix aquesta política, s'utilitzarà el paràmetre "AskNotifications" i l'usuari podrà canviar-lo.</translation>
<translation id="538108065117008131">Permet que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> gestioni els tipus de contingut següents.</translation>
<translation id="5391388690191341203">Compte local del dispositiu per a l'inici de sessió automàtic</translation>
<translation id="5392172595902933844">Envia al servidor informació sobre l'estat d'Android.
Si la política s'estableix en "false" o es deixa sense establir, no s'envia informació d'estat.
Si s'estableix en "true", s'envia informació d'estat.
Aquesta política només s'aplica si les aplicacions per a Android estan activades.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Activa l'ocultació d'amfitrions d'accés remot mentre hi hagi una connexió en curs.
Si aquest paràmetre està activat, els dispositius físics d'entrada i de sortida de l'amfitrió es desactiven mentre hi hagi una connexió remota en curs.
Si aquest paràmetre està desactivat o no està definit, tant els usuaris remots com els locals poden interactuar amb l'amfitrió mentre sigui compartit.</translation>
<translation id="5396049152026347991">Permet que l'usuari gestioni les connexions VPN.
Si aquesta política s'estableix en "false", es desactivaran totes les interfícies d'usuari de <ph name="PRODUCT_NAME" /> que permeten que l'usuari desconnecti o modifiqui les connexions VPN.
Si aquesta política no s'estableix o s'estableix en "true", els usuaris poden desconnectar o modificar les connexions VPN com de costum.
Si la connexió VPN es crea a través d'una aplicació de VPN, la IU que hi ha dins de l'aplicació no es veurà afectada per aquesta política. Per tant, és possible que l'usuari pugui continuar utilitzant l'aplicació per modificar la connexió VPN.
Aquesta política està dissenyada per utilitzar-la junt amb la funció "VPN sempre activada", que permet que l'administrador decideixi establir una connexió VPN en iniciar el dispositiu.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Configura quins dissenys de teclat s'admeten a la pantalla d'inici de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Si aquesta política es defineix en una llista d'identificadors de mètodes d'introducció, els mètodes d'introducció indicats estaran disponibles a la pantalla d'inici de sessió. Es preseleccionarà el primer mètode d'introducció de la llista. La selecció d'usuaris es mostrarà al centre de la pantalla d'inici de sessió, però també es mostrarà el mètode d'introducció que l'usuari ha fet servir més recentment, a més dels mètodes d'introducció indicats per aquesta política. Si aquesta política no es defineix, els mètodes d'introducció de la pantalla d'inici de sessió es derivaran de la configuració regional en què es mostri la pantalla d'inici de sessió. S'ignoraran els valors que no siguin identificadors vàlids del mètode d'introducció.</translation>
<translation id="5422643441807528365">Clau de llicència corresponent a <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /></translation>
<translation id="5423001109873148185">Si està activada, aquesta política fa que els motors de cerca s'importin des del navegador predeterminat actual. Si està activada, aquesta política també afecta el diàleg d'importació. Si està desactivada, el motor de cerca predeterminat no s'importarà. Si no es defineix, pot ser que es demani a l'usuari si vol importar o bé la importació es pot produir de manera automàtica.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Nom de la restricció de WebView per a Android:</translation>
<translation id="5424147596523390018">Permet tots els modes de color</translation>
<translation id="5427003226809696696">Aquesta política controla si s'ha d'obrir la finestra del navegador a l'inici de la sessió.
Si aquesta política s'activa, no s'obrirà la finestra del navegador.
Si aquesta política es desactiva o no s'estableix, es permetrà que s'obri la finestra del navegador. Tingues en compte que, a causa d'altres polítiques o de marques de la línia d'ordres, és possible que no s'obri la finestra del navegador.</translation>
<translation id="5427879482805712214">Aquesta política et permet configurar la imatge d'avatar que representa l'usuari a la pantalla d'inici de sessió. Per establir la política, s'especifica l'URL des del qual <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pot baixar la imatge d'avatar i un resum criptogràfic que s'utilitza per verificar la integritat de la baixada. La imatge ha d'estar en format JPEG i no pot superar els 512 kB. S'ha de poder accedir a l'URL sense cap autenticació.
La imatge d'avatar es baixa i es desa a la memòria cau, i es tornarà a baixar si es modifiquen l'URL o el resum.
Si aquesta política s'estableix, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> baixarà i utilitzarà la imatge d'avatar.
Si estableixes aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni substituir.
Si la política es deixa sense establir, l'usuari podrà triar la imatge d'avatar que el representarà a la pantalla d'inici de sessió.</translation>
<translation id="5432219358069697932">Aquesta política permet configurar la imatge de fons de pantalla que l'usuari veurà a l'escriptori i a la pantalla d'inici de sessió. Per establir la política, s'especifica l'URL des del qual <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pot baixar la imatge de fons de pantalla i un resum criptogràfic que s'utilitza per verificar la integritat de la baixada. La imatge ha d'estar en format JPEG i no pot superar els 16 MB. S'ha de poder accedir a l'URL sense cap autenticació.
La imatge de fons de pantalla es baixa i es desa a la memòria cau, i es tornarà a baixar si es modifiquen l'URL o el resum.
Si aquesta política s'estableix, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> baixarà i utilitzarà la imatge de fons de pantalla.
Si estableixes aquesta política, els usuaris no la podran canviar ni substituir.
Si la política es deixa sense establir, l'usuari podrà triar una imatge perquè es mostri de fons a l'escriptori i a la pantalla d'inici de sessió.</translation>
<translation id="5442026853063570579">Aquesta política també controla l'accés a les Opcions per a desenvolupadors d'Android. Si l'estableixes en "DeveloperToolsDisallowed" (valor 2), els usuaris no podran accedir a les Opcions per a desenvolupadors. Si l'estableixes en un altre valor o la deixes sense establir, els usuaris podran accedir a les Opcions per a desenvolupadors tocant set vegades el número de compilació que hi ha a l'aplicació de configuració d'Android.</translation>
<translation id="544342220587994947">Et permet definir una llista de patrons d'URL en què s'especifiquin els llocs web per als quals <ph name="PRODUCT_NAME" /> ha de seleccionar automàticament un certificat de client en cas que el lloc web en sol·liciti un.
El valor ha de ser un conjunt de diccionaris JSON escrits en cadenes. Cada diccionari ha de tenir la forma { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, en què $URL_PATTERN és un patró que estableix el contingut. $FILTER restringeix els certificats de client que el navegador seleccionarà automàticament. Sigui quin sigui el filtre, només se seleccionaran els certificats que coincideixin amb la sol·licitud de certificat del servidor. Per exemple, si $FILTER té la forma { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, hi ha una restricció més: només se seleccionen els certificats de client emesos per un certificat que té $ISSUER_CN com a nom comú (CommonName). Si $FILTER conté les seccions "ISSUER" i "SUBJECT", el certificat de client ha de complir les dues condicions per poder-se seleccionar. Si $FILTER defineix una organització ("O"), el certificat ha de tenir com a mínim una organització que coincideixi amb el valor especificat per poder-se seleccionar. Si $FILTER defineix una unitat organitzativa ("OU"), el certificat ha de tenir com a mínim una unitat organitzativa que coincideixi amb el valor especificat per poder-se seleccionar. Si $FILTER és el diccionari buit {}, la selecció de certificats de client no té restriccions addicionals.
Si aquesta política es deixa sense establir, no se seleccionaran certificats automàticament en cap lloc web.</translation>
<translation id="5447306928176905178">Activa els informes d'informació de memòria (mida de pila JS) a la pàgina (no disponible)</translation>
<translation id="5457065417344056871">Activa el mode de convidat al navegador</translation>
<translation id="5457924070961220141">Us permet configurar el processador HTML predeterminat quan <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> està instal·lat. La configuració predeterminada que s'utilitza quan no es defineix aquesta política és permetre que el navegador amfitrió dugui a terme la renderització, però si ho desitgeu podeu modificar-ho i fer que <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> renderitzi de manera predeterminada les pàgines HTML.</translation>
<translation id="5458584148602890023">Activa el canvi d'alimentació en els pics d'ús</translation>
<translation id="5464816904705580310">Defineix les opcions de configuració per a usuaris gestionats.</translation>
<translation id="546726650689747237">Retard de l'atenuació de pantalla quan s'utilitza alimentació</translation>
<translation id="5469143988693423708">L'usuari té permís per executar Crostini</translation>
<translation id="5469825884154817306">Bloqueja les imatges en aquests llocs</translation>
<translation id="5472668698895343595">Aquesta política controla la llista de llocs web que cal obrir en un navegador alternatiu.
Tingues en compte que també es poden afegir elements a la llista a través de les polítiques <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" /> i <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Si aquesta política es deixa sense establir, no s'afegirà cap lloc web a la llista.
Si aquesta política s'estableix, cadascun dels elements es tractarà com una regla perquè algun lloc web s'obri en un navegador alternatiu. <ph name="PRODUCT_NAME" /> utilitza aquestes regles quan ha de triar si un URL s'ha d'obrir en un navegador alternatiu.
Si hi ha present el complement d'Internet Explorer i està activat, Internet Explorer torna a <ph name="PRODUCT_NAME" /> quan les regles no coincideixen.
Si les regles es contradiuen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> n'utilitza la més específica.</translation>