blob: 681226dce75038ececcc43045ab7dc0261ef4883 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="da">
<translation id="1002439864875515590">Hvis denne politik er angivet med en tom streng, eller hvis den ikke er konfigureret, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke et forslag til autofuldførelse under loginflowet.
Hvis denne politik er angivet med en streng, der repræsenterer et domænenavn, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> et forslag til autofuldførelse under loginflowet. Dette giver brugeren mulighed for kun at skulle angive sit brugernavn uden hele domænenavnet. Brugeren kan overskrive dette domænenavn.
Hvis værdien for politikken ikke er et gyldigt domæne, anvendes politikken ikke.</translation>
<translation id="101438888985615157">Roter skærmen 180 grader</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfigurerer tjek af standardbrowser i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre dem.
Hvis du aktiverer denne indstilling, tjekker <ph name="PRODUCT_NAME" /> altid ved opstart, om den er standardbrowser, og registrerer automatisk sig selv, hvis det er muligt.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, tjekker <ph name="PRODUCT_NAME" /> aldrig, om den er standardbrowser, og deaktiverer brugerstyring for konfiguration af denne indstilling.
Hvis denne indstilling ikke er angivet, giver <ph name="PRODUCT_NAME" /> brugeren mulighed for at vælge, om den skal være standardbrowser, og om der skal vises notifikationer til brugeren, når den ikke er.
Bemærkning til administratorer af <ph name="MS_WIN_NAME" />: Aktivering af denne indstilling fungerer kun for computere med Windows 7. Ved Windows-versioner fra og med Windows 8 skal du implementere en fil med "standardprogramtilknytninger", der gør <ph name="PRODUCT_NAME" /> til handler af protokollerne <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> og <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (samt eventuelt <ph name="FTP_PROTOCOL" />-protokollen og filformater som <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> osv.). Gå til <ph name="SUPPORT_URL" /> for at få flere oplysninger.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Strømstyring på loginskærmen</translation>
<translation id="1019101089073227242">Angiv brugerdatamappe</translation>
<translation id="1022361784792428773">Udvidelses-id'er, som brugeren skal forhindres i at installere (eller * for alle)</translation>
<translation id="102492767056134033">Angiv standardtilstanden for skærmtastaturet på loginskærmen</translation>
<translation id="1027000705181149370">Angiver, om godkendelsescookies, der angives af en SAML-IdP ved login, skal overføres til brugerens profil.
Når en bruger godkendes via en SAML-IdP ved login, skrives cookies, der er angivet af IdP'en, først i en midlertidig profil. Disse cookies kan overføres til brugerens profil for at overføre godkendelsestilstanden.
Når denne politik er angivet som sand, overføres cookies, der er angivet af IdP'en, til brugerens profil, hver gang vedkommende godkender ved hjælp af SAML-IdP'en ved login.
Når denne politik er angivet som falsk eller ikke er indstillet, overføres cookies, der er angivet af IdP'en, kun til brugerens profil, første gang vedkommende logger ind på en enhed.
Denne politik berører kun brugere, hvis domæne svarer til enhedens registreringsdomæne. For alle andre brugere overføres cookies, der er angivet af IdP'en, kun til brugerens profil, første gang vedkommende logger ind på enheden.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Tving enheden til at genstarte, når brugeren logger ud</translation>
<translation id="1030120600562044329">Aktiverer anonym rapportering af forbrug og nedbrudsrelaterede data angående <ph name="PRODUCT_NAME" /> til Google og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Hvis denne indstilling er aktiveret, sendes der anonyme rapporter om forbrug og nedbrudsrelaterede data til Google. Hvis indstillingen er deaktiveret, sendes der ikke oplysninger
til Google. Brugerne kan i ingen af tilfældene ændre eller tilsidesætte indstillingen.
Hvis denne politik ikke er angivet, bliver indstillingen den, som brugeren valgte
i forbindelse med installationen eller første kørsel.
Denne politik er kun tilgængelig for Windows-forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.
(se DeviceMetricsReportingEnabled, hvis du bruger Chrome OS).</translation>
<translation id="1035385378988781231">Denne politik styrer, om fildelingsfunktionen via netværk for <ph name="PRODUCT_NAME" /> anvender NTLM til godkendelse.
Når denne politik er angivet som Sand, anvendes NTLM til godkendelse af SMB-deling, hvis det er nødvendigt.
Når denne politik er angivet som Falsk, deaktiveres NTLM-godkendelse af SMB-deling.
Hvis politikken ikke er angivet, er fildelingsfunktionen via netværk som standard deaktiveret for brugere, der administreres af en virksomhed, og aktiveret for brugere, der ikke administreres.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Aktivér PAC til fjernelse af webadresser (for https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Rapportér hardwarestatistik, f.eks. CPU/RAM-forbrug.
Hvis politikken angives som Falsk, rapporteres statistikken ikke.
Hvis den angives som Sand eller slet ikke indstilles, rapporteres statistikken.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Aktivér forældede funktioner på webplatformen i en begrænset periode</translation>
<translation id="1047128214168693844">Tillad ikke, at websites sporer brugerens fysiske placering</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurerer den landestandard, der gennemtvinges på loginskærmen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet, vises loginskærmen i den landestandard, der er angivet af den første værdi i denne politik (politikken er defineret som en liste til fremadrettet kompatibilitet). Hvis politikken ikke er angivet eller er angivet som en tom liste, vises loginskærmen i den landestandard, der blev anvendt i den forrige brugersession. Hvis denne politik er angivet med en værdi, der ikke er en gyldig landestandard, vises loginskærmen i en reservelandestandard (som i øjeblikket er en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Denne politik har ingen indvirkning, medmindre SamlInSessionPasswordChangeEnabled er sand.
Hvis denne politik er sand, og den er konfigureret til f.eks. 14, betyder det, at SAML-brugere 14 dage i forvejen underrettes om, at deres adgangskode udløber på en bestemt dato.
De kan derved opdatere adgangskoden med det samme, mens en session er i gang.
Men disse notifikationer vises kun, hvis oplysningerne om adgangskodernes udløb sendes til enheden af SAML-identitetsudbyderen under SAML-loginflowet.
Hvis en politik konfigureres til nul, betyder det, at brugerne ikke underrettes i forvejen – de underrettes først, når deres adgangskode er udløbet.
Hvis denne politik er konfigureret, kan brugeren hverken ændre eller tilsidesætte den.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Aktivér fjernattestering for enheden</translation>
<translation id="1062407476771304334">Erstat</translation>
<translation id="1079801999187584280">Tillad ikke brug af Udviklerværktøjer</translation>
<translation id="1087437665304381368">Denne politik styrer kun udviklertilstanden for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Hvis du vil forhindre adgang til Indstillinger for udviklere i Android, skal du konfigurere politikken <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Hvis denne indstilling er aktiveret, køres den eksterne hjælpehost i en proces med <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />-tilladelser. Dette giver eksterne brugere mulighed for at interagere med vinduer med administratorrettigheder på den lokale brugers skrivebord.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er konfigureret, køres den eksterne hjælpehost i brugerens kontekst, og eksterne brugere kan ikke interagere med vinduer med administratorrettigheder på skrivebordet.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Standardsøgemaskine</translation>
<translation id="1099282607296956954">Aktivér isolering af websites for alle websites</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Denne politik angiver en liste over kilder (webadresser) eller mønstre (f.eks. "*example.com") for hostnames, hvor sikkerhedsbegrænsninger på usikre kilder ikke anvendes.
Hensigten er at give organisationer mulighed for at angive hvidlistekilder for forældede apps, der ikke kan implementere TLS, eller konfigurere en testserver til intern webudvikling, så deres udviklere kan teste funktioner, der kræver sikre kontekster, uden at skulle anvende TLS på testserveren. Denne politik forhindrer desuden, at kilden mærkes som "Ikke sikker" i omnifeltet.
Angivelse af en liste over webadresser i denne politik har den samme effekt som indstilling af kommandolinjemarkeringen "--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure" på en kommasepareret liste over de samme webadresser. Hvis politikken er angivet, tilsidesætter den kommandolinjemarkeringen.
Denne politik tilsidesætter UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, hvis den er til stede.
Du kan få flere oplysninger om sikre kontekster på https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Angiver levetiden (i timer) for GPO-cachen (Group Policy Object). I stedet for at downloade GPO'er på ny, hver gang der hentes en politik, kan systemet genbruge cachelagrede GPO'er, så længe versionen ikke er ændret. Denne politik angiver det maksimale tidsrum, hvor cachelagrede GPO'er må genbruges, før de skal downloades på ny. Cachen ryddes, hvis du genstarter enheden eller logger ud.
Hvis politikken ikke er angivet, kan cachelagrede GPO'er genbruges i op til 25 timer.
Hvis politikken er angivet til 0, er GPO-cachelagring slået fra. Bemærk, at dette øger serverbelastningen, da GPO'er downloades på ny, hver gang der hentes en politik – også hvis politikken ikke er ændret.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> omgår alle proxyservere for den liste over hosts, der vises her.
Denne politik træder kun i kraft, hvis du har valgt manuelle proxyindstillinger i "Vælg, hvordan indstillinger for proxyservere skal angives", og hvis politikken <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> ikke er angivet.
Du bør ikke konfigurere denne politik, hvis du har valgt en anden tilstand for angivelse af proxypolitikker.
Du kan se flere detaljerede eksempler ved at gå til:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">De protokolhandlere, der er angivet via denne politik, bruges ikke til håndtering af Android-formål.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Tillad, at websites anmoder en bruger om adgang til en tilsluttet USB-enhed i nærheden.</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurerer det indeks, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> anvender til at gemme cachelagrede filer på disken.
Hvis du angiver denne politik, anvender <ph name="PRODUCT_NAME" /> det medfølgende indeks, uanset om brugeren har angivet markeringen "--disk-cache-dir" eller ej. For ikke at miste data eller få uventede fejl bør denne politik ikke angives som en mængdes rodindeks eller som et indeks, der bruges til andre formål, da <ph name="PRODUCT_NAME" /> administrerer indholdet.
Gå til https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for at se en liste over variabler, der kan bruges.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes standardcacheindekset, og brugeren vil kunne tilsidesætte det med kommandolinjemarkeringen "--disk-cache-dir".</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfigurerer de sprog, der kan bruges som foretrukne sprog af <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet, kan brugeren kun føje et af sprogene i denne politik til listen over foretrukne sprog. Hvis denne politik ikke er angivet eller er angivet som en tom liste, kan brugeren angive et hvilket som helst sprog som foretrukket. Hvis denne politik er angivet som en liste med ugyldige værdier, ignoreres alle ugyldige værdier. Hvis en bruger tidligere har føjet sprog, der ikke tillades af denne politik, til listen over foretrukne sprog, fjernes disse sprog. Hvis brugeren tidligere har konfigureret <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> til visning på et af de sprog, der ikke tillades af denne politik, ændres visningssproget til et tilladt brugerfladesprog, næste gang brugeren logger ind. Ellers skifter <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> til den første gyldige værdi, der er angivet af denne politik, eller til en alternativ landestandard (i øjeblikket en-US), hvis denne politik kun indeholder ugyldige poster.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Konfigurerer, hvilke tastaturlayouts der tillades for brugersessioner i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet, kan brugeren kun vælge én af indtastningsmetoderne, der er angivet af denne politik. Hvis politikken ikke er angivet eller er angivet som en tom liste, kan brugeren vælge alle understøttede indtastningsmetoder. Hvis den aktuelle indtastningsmetode ikke tillades af denne politik, skiftes indtastningsmetoden til hardwaretastaturlayoutet (hvis det er tilladt) eller den første gyldige post på denne liste. Alle ugyldige eller ikke-understøttede indtastningsmetoder på denne liste ignoreres.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Denne politik er kun aktiv i detailtilstand.
Bestemmer, hvor lang tid der går, inden pauseskærmen vises på loginskærmen for enheder i detailtilstand.
Politikværdien skal angives i millisekunder.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Denne politik styrer kommandolinjeparametre fra Internet Explorer til Chrome.
Hvis Internet Explorer-tilføjelsen "Emulator til ældre websites" ikke er installeret, har denne politik ingen effekt.
Hvis politikken ikke er konfigureret, overfører Internet Explorer kun webadressen til Chrome som en kommandolinjeparameter.
Hvis politikken er konfigureret med en liste over strenge, knyttes strengene sammen med mellemrum, hvorefter de overføres til Chrome som kommandolinjeparametre.
Hvis et element indeholder ${url}, erstattes det med webadressen til den side, der skal åbnes.
Hvis ingen elementer indeholder ${url}, tilføjes webadressen i slutningen af kommandolinjen.
Variabler for miljøet udvides. I Windows erstattes %ABC% med variabelværdien for ABC-miljøet.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Tillad billeder på disse websites</translation>
<translation id="1152117524387175066">Rapportér tilstanden for enhedens udviklerkontakt ved opstart.
Hvis politikken er angivet til Falsk, rapporteres tilstanden for udviklerkontakten ikke.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Tillad QUIC-protokol</translation>
<translation id="1160939557934457296">Deaktiver fortsættelse fra advarselssiden for Beskyttet browsing</translation>
<translation id="1189817621108632689">Giver dig mulighed for at oprette en liste med webadressemønstre, der angiver websites, hvor det ikke er tilladt at vise billeder.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultImagesSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.
Bemærk, at denne politik tidligere ved en fejl blev aktiveret for Android, men denne funktionalitet har aldrig været understøttet fuldt ud af Android.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Hvis den er aktiveret, vises en stor rød log ud-knap i systembakken, når en session er aktiv, og skærmen ikke er låst.
Hvis den er deaktiveret eller ikke angivet, vises der ikke en stor rød log ud-knap i systembakken.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Du kan ikke tvinge Android-apps til at bruge en proxy. Bestemte proxyindstillinger er tilgængelige for Android-apps, som de kan vælge at imødekomme. Få flere oplysninger i politikken <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Hvor ofte der sendes enhedsstatusuploads (i millisekunder).
Hvis denne politik ikke angives, er standardfrekvensen tre timer. Den laveste
tilladte frekvens er 60 sekunder.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Aktiverede virksomhedsprintere</translation>
<translation id="1216919699175573511">Aktivér understøttelse af Signed HTTP Exchange (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Angiver, om enheden skal gå tilbage til den version, der er konfigureret af <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, hvis den allerede kører en nyere version.
RollbackDisabled anvendes som standard.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Indlæs de angivne webadresser ved demologin</translation>
<translation id="1223789468190631420">Aktivér Beskyttet browsing i forbindelse med godkendte kilder</translation>
<translation id="122899932962115297">En hvidliste, der styrer, hvilke tilstande for hurtig oplåsning brugeren kan konfigurere og bruge til at låse låseskærmen op.
Denne værdi er en liste med strenge. Gyldige poster på listen er: "all", "PIN", "FINGERPRINT". Hvis du føjer "all" til listen, betyder det, at alle tilstande for hurtig oplåsning er tilgængelige for brugeren – også dem, der implementeres i fremtiden. Ellers er det kun de tilstande for hurtig oplåsning, der er på listen, som er tilgængelige.
Brug f.eks. ["all"] for at tillade alle tilstande for hurtig oplåsning. Brug ["PIN"] for kun at tillade oplåsning med pinkode. Brug ["PIN", "FINGERPRINT"] for at tillade oplåsning med pinkode og fingeraftryk. Brug [] for at deaktivere alle tilstande for hurtig oplåsning.
Som standard er ingen tilstande for hurtig oplåsning tilgængelige på administrerede enheder.</translation>
<translation id="123081309365616809">Aktivér casting af indhold til enheden</translation>
<translation id="1231349879329465225">Gør det muligt at aktivere eller deaktivere Fast Transition.
Denne indstilling gælder for alle brugere og på alle grænseflader på enheden.
Både denne indstilling og ONC-ejendommen pr. netværk skal aktiveres, før Fast Transition kan bruges.
Når indstillingen er angivet, anvendes Fast Transition, indtil den deaktiveres ved en ændring af politikken.
Hvis denne politik ikke er angivet eller er angivet som falsk, anvendes Fast Transition ikke.
Hvis den er angivet som sand, anvendes Fast Transition, hvis det trådløse adgangspunkt understøtter funktionen.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Administrer filtrering af voksenindhold for SafeSites.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Angiv standardmappe til downloads</translation>
<translation id="1265053460044691532">Begræns den tid, hvor en bruger, der er godkendt via SAML, kan logge på offline</translation>
<translation id="1290634681382861275">Styrer diverse indstillinger, bl.a. USB, Bluetooth, opdatering af politikker, udviklertilstand og mange andre.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Advarsel! RC4 bliver fjernet helt fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 52 (omkring september 2016), og på det tidspunkt vil denne politik holde op med at virke.
Hvis politikken ikke er angivet eller er angivet til Falsk, aktiveres RC4-krypteringsprogrammer i TLS ikke. Alternativt kan den angives til Sandt for at bevare kompatibiliteten med en forældet server. Dette er en midlertidig løsning, og serveren bør rekonfigureres.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Brug et .pac-proxyscript</translation>
<translation id="1304973015437969093">Udvidelses-/app-id'er og opdateringswebadresser skal installeres ubemærket</translation>
<translation id="1307454923744766368">Kilder eller mønstre for hostname, hvor begrænsninger på usikre kilder ikke bør anvendes</translation>
<translation id="1312799700549720683">Styrer skærmindstillinger.</translation>
<translation id="131353325527891113">Vis brugernavne på loginskærmen</translation>
<translation id="1327466551276625742">Aktivér meddelelse om netværkskonfiguration, når du er offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">Aktivér skærmtastatur</translation>
<translation id="13356285923490863">Navn på politik</translation>
<translation id="1347198119056266798">Denne politik er udfaset. Brug <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> og <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> i stedet. Denne politik ignoreres, hvis enten politikken <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> eller <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (udfaset) er konfigureret.
Gennemtvinger, at forespørgsler i Google Websøgning udføres med aktiveret Beskyttet søgning, og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling. Denne indstilling gennemtvinger også Moderat begrænset tilstand på YouTube.
Hvis du aktiverer denne indstilling, er Beskyttet browsing i Google Søgning og Moderat begrænset tilstand på YouTube altid aktive.
Hvis du deaktiverer denne indstilling eller ikke angiver en værdi, håndhæves Beskyttet browsing i Google Søgning og Begrænset tilstand på YouTube ikke.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Denne politik tillader sammenkædning af HTTP/2-forbindelser, når klientcertifikater er i brug. Både den potentielle nye forbindelses hostname og en eksisterende forbindelses hostname skal matche et eller flere mønstre, der beskrives i denne politik, for at kunne sammenkædes. Politikken er en liste over hosts, der bruger filterformatet URLBlacklist: "example.com" matcher "example.com" og alle underdomæner (f.eks. "under.example.com"), mens ".example.net" nøjagtigt matcher "example.net".
Anmodninger om sammenkædning til forskellige hosts via forbindelser, der bruger klientcertifikater, kan medføre problemer med sikkerhed og fortrolighed, da ambient authority overføres til alle anmodninger, selv om brugeren ikke specifikt har godkendt dette. Denne politik er midlertidig og fjernes i en fremtidig udgivelse. Se https://crbug.com/855690.
Hvis denne politik ikke er angivet, benyttes standardreglen, hvor ingen HTTP/2-forbindelser får tilladelse til sammenkædning med forbindelser ved hjælp af klientcertifikater.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maksimum:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Når denne politik er angivet som falsk, er lydoutput ikke tilgængeligt på enheden, mens brugeren er logget ind.
Denne politik påvirker alle former for lydoutput og ikke kun de indbyggede højttalere. Hjælpefunktioner for lyd hæmmes også af denne politik. Hvis brugeren har behov for en skærmlæser, skal du ikke aktivere denne politik.
Hvis denne indstilling er angivet som sand eller ikke er konfigureret, kan brugerne anvende alle understøttede former for lydoutput på deres enhed.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Hvis denne politik er angivet til sand eller ikke er konfigureret, aktiverer <ph name="PRODUCT_NAME" /> gæstelogins. Gæstelogins er <ph name="PRODUCT_NAME" />-profiler, hvor alle vinduer er i inkognitotilstand.
Hvis denne politik er angivet til falsk, tillader <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke, at der startes gæsteprofiler.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Aktivér forespørgsler til Quirks Server om hardwareprofiler</translation>
<translation id="1363612796557848469">Denne politik giver Google Assistent tilladelse til at se skærmindhold og sende oplysningerne til serveren.
Hvis politikken er aktiveret, kan Google Assistent få adgang til skærmindhold.
Hvis politikken er deaktiveret, kan Google Assistent ikke få adgang til skærmindhold.
Hvis politikken ikke er konfigureret. kan brugerne selv bestemme, om Google Assistent skal have adgang til skærmindhold.</translation>
<translation id="1376119291123231789">Aktivér tilstanden for avanceret batteriopladning</translation>
<translation id="1383493480903114193">Denne politik tvinger netværkskoden til at køre i browserprocessen.
Denne politik er som standard deaktiveret. Hvis den aktiveres, kan brugerne blive udsat for sikkerhedsproblemer, når der anvendes en sandboxløsning til netværksprocessen.
Denne politik har til formål at give virksomhederne mulighed for at migrere til tredjepartssoftware, der ikke er afhængig af at bruge hooking til netværks-API'er. Det anbefales at bruge proxyservere i stedet for LSP'er og Win32 API-programrettelser.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, kan netværkskoden køre ud af browserprocessen afhængigt af brugstest i NetworkService-eksperimentet.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Reference: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Tillad, at brugerne administrerer installerede certifikater.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Aktiverede virksomhedsprintere for enheder</translation>
<translation id="1397855852561539316">Foreslået webadresse fra standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="1404043648050567997">Tjenesten Beskyttet browsing viser en advarselsside, når brugerne navigerer til websites, der er markeret som potentielt skadelige. Hvis denne indstilling aktiveres, forhindrer det brugerne i at fortsætte fra advarselssiden til det skadelige website.
Denne politik forhindrer kun brugerne i at fortsætte i tilfælde af Beskyttet browsing-advarsler (f.eks. malware og phishing) og ikke ved problemer relateret til SSL-certifikater såsom ugyldige eller udløbne certifikater.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er konfigureret, kan brugerne vælge at gå til det rapporterede website, efter advarslen er vist.
Du kan få flere oplysninger om Beskyttet browsing på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Rapportér oplysninger om brug af Linux-apps</translation>
<translation id="142346659686073702">Tillad, at brugere uden tilknytning benytter Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adresse eller webadresse på proxyserveren</translation>
<translation id="1431272318313028342">Aktiverer Beskyttet browsing i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugere i at ændre denne indstilling.
Hvis du aktiverer denne indstilling, er Beskyttet browsing altid aktiv.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, er Beskyttet browsing aldrig aktiv.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte indstillingen "Aktivér beskyttelse mod phishing og malware" i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik ikke er angivet, aktiveres indstillingen, men brugeren kan ikke ændre den.
Du kan få flere oplysninger om Beskyttet browsing på https://developers.google.com/safe-browsing.
Denne politik er kun tilgængelig for Windows-forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Angiver en liste over apps, der installeres i baggrunden på loginskærmen uden brugerinteraktion, og som ikke kan afinstalleres.
Alle tilladelser, som disse apps anmoder om, gives implicit uden interaktion med brugeren, herunder eventuelle ekstra tilladelser, der anmodes om af fremtidige version af appen.
Bemærk, at det ikke er tilladt at installere udvidelser ved hjælp af denne politik af hensyn til sikkerhed og privatliv. Enheder på den stabile kanal installerer desuden kun apps fra hvidlisten, der følger med <ph name="PRODUCT_NAME" />. Elementer, der ikke overholder disse betingelser, ignoreres.
Hvis en app, der tidligere er fjerninstalleret, fjernes fra denne liste, afinstalleres den automatisk af <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvert punkt på listen i politikken er en streng, som indeholder et udvidelses-id og en "opdateringswebadresse" adskilt af et semikolon (<ph name="SEMICOLON" />). Udvidelses-id'et er den streng på 32 bogstaver, som f.eks. kan findes på <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />, når udviklertilstanden bruges. "Opdateringswebadressen" skal pege på et XML-dokument med et opdateringsmanifest som beskrevet på <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Bemærk, at "opdateringswebadressen", der angives i denne politik, kun bruges til den første installation. Efterfølgende opdateringer af udvidelsen anvender den opdateringswebadresse, som er angivet i udvidelsens manifest.
<ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> installerer f.eks. appen <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> fra "standardopdateringswebadressen" fra Chrome Webshop. Du kan få flere oplysninger om hosting af udvidelser her: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Netværkskonfiguration på enhedsniveau</translation>
<translation id="1438739959477268107">Standardindstilling for nøglegenerering</translation>
<translation id="1454846751303307294">Gør det muligt at oprette en liste over webadressemønstre for at angive websites, som ikke må køre JavaScript. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultJavaScriptSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienter):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Denne politik er udfaset. Brug <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> til at styre tilgængeligheden af Flash-pluginnet og <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> til at vælge, om den indbyggede PDF-fremviser skal bruges til åbning af PDF-filer.
Angiver en liste over plugins, der er deaktiveret i <ph name="PRODUCT_NAME" />, og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Jokertegnene "*" og "?" kan bruges til at angive sekvenser af vilkårlige tegn. "*" svarer til et vilkårligt antal tegn, mens "?" angiver et enkelt valgfrit tegn, dvs. nul eller ét tegn. Escape-tegnet er "\", så hvis du vil angive de reelle tegn "*", "?" eller "\", kan du indsætte "\" foran dem.
Hvis du aktiverer denne indstilling, anvendes den angivne liste over plugins aldrig i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Disse plugins markeres som deaktiverede i "about:plugins", og brugerne kan ikke aktivere dem.
Bemærk, at denne politik kan tilsidesættes af EnabledPlugins og DisabledPluginsExceptions.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, kan brugeren anvende alle de plugins, der er installeret i systemet, med undtagelse af hårdkodede inkompatible, forældede eller farlige plugins.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontrollér brugeradfærden i en session med flere profiler på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder.
Hvis politikken er angivet til "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted", kan brugeren enten være primær eller sekundær bruger i en session med flere profiler.
Hvis denne politik er angivet til "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary", kan brugeren kun være den primære bruger i en session med flere profiler.
Hvis denne politik er angivet til "MultiProfileUserBehaviorNotAllowed'", kan brugeren ikke være en del af en session med flere profiler.
Hvis du aktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis indstillingen ændres, mens brugeren er logget ind på en session med flere profiler, undersøges de respektive indstillinger for alle brugere i sessionen. Sessionen afsluttes, når en af brugerne ikke længere har tilladelse til at være i sessionen.
Hvis politikken ikke er indstillet, anvendes standardværdien "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary" for virksomhedsadministrerede brugere, og "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted" anvendes for ikke-administrerede brugere.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klik for at afspille</translation>
<translation id="1468307069016535757">Indstil standardtilstanden for hjælpefunktionen Høj kontrast på loginskærmen.
Hvis denne politik angives som sand, aktiveres høj kontrast, når loginskærmen vises.
Hvis denne politik angives som falsk, deaktiveres høj kontrast, når loginskærmen vises.
Hvis du angiver denne politik, kan brugerne midlertidigt tilsidesætte den ved at aktivere eller deaktivere Høj kontrast. Brugerens valg er dog ikke endegyldigt, og standarden gendannes, når loginskærmen vises igen, eller hvis brugeren forbliver inaktiv på loginskærmen i et minut.
Hvis denne politik ikke angives, deaktiveres høj kontrast, når loginskærmen vises første gang. Brugerne kan når som helst aktivere eller deaktivere Høj kontrast, og dens status på loginskærmen fastholdes hos brugerne.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Hvis denne politik er angivet som sand, er Kombineret skrivebord tilladt og
aktiveret som standard, hvilket giver apps mulighed for at fylde flere skærme.
Brugeren kan deaktivere Kombineret skrivebord for de enkelte skærme ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet ud for dem
i skærmindstillingerne.
Hvis denne politik er angivet som falsk eller ikke er angivet, vil Kombineret skrivebord være
deaktiveret. Hvis det er tilfældet, kan brugeren ikke aktivere denne funktion.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Deaktiver TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Bloker for tilføjelse af software fra tredjeparter</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Konfigurerer, hvilken MAC-adresse (Media Access Control) der skal anvendes, når enheden er tilsluttet en dockingstation.
På visse enhedsmodeller anvendes den MAC-adresse, der er angivet ved tilslutning til en dockingstation, som standard til at identificere enheden på ethernet. Denne politik tillader, at administratoren ændrer kilden for MAC-adressen i dockingtilstand.
Hvis "DeviceDockMacAddress" er valgt, eller hvis politikken ikke er konfigureret, anvendes den angivne MAC-adresse ved tilslutning til en dockingstation.
Hvis "DeviceNicMacAddress" er valgt, anvendes enhedens NIC MAC-adresse (Network Interface Controller).
Hvis "DockNicMacAddress" er valgt, anvendes dockingstationens NIC MAC-adresse.
Denne indstilling kan ikke ændres af brugeren.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Hvis politikken er angivet som Sand, opretter <ph name="PRODUCT_NAME" /> forbindelse til Cast-enheder på alle IP-adresser og ikke kun på private adresser af typen RFC1918/RFC4193.
Hvis politikken er angivet som Falsk, opretter <ph name="PRODUCT_NAME" /> kun forbindelse til Cast-enheder på private adresser af typen RFC1918/RFC4193.
Hvis politikken ikke er konfigureret, opretter <ph name="PRODUCT_NAME" /> kun forbindelse til Cast-enheder på private adresser af typen RFC1918/RFC4193, medmindre funktionen CastAllowAllIPs er aktiveret.
Hvis politikken "EnableMediaRouter" er angivet som Falsk, har værdien for denne politik ingen virkning.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Denne politik er trukket tilbage fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 29.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Aktivér <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Tillad, at websites registrerer brugernes fysiske placering</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternative browsere, der skal åbnes for konfigurerede websites.</translation>
<translation id="152657506688053119">Liste over alternative webadresser for standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="1530812829012954197">Gengiv altid følgende webadressemønstre i værtsbrowseren</translation>
<translation id="1541170838458414064">Begræns størrelsen på udskriftsiden</translation>
<translation id="1553684822621013552">Når denne politik er angivet til sand, aktiveres ARC for brugeren
(undelagt de øvrige indstillinger for politik. ARC er stadig
utilgængelig, hvis engangsbruger eller samlet login fra flere konti
aktiveres i den aktuelle brugersession).
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er konfigureret, kan
virksomhedsbrugere ikke bruge ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Politikken styrer, om der skal rapporteres oplysninger om udvidelser og plugins.
Hvis politikken er angivet som Sand eller ikke er konfigureret, indsamles der data om udvidelser og plugins.
Hvis politikken er angivet som Falsk, indsamles der ikke data om udvidelser og plugins.
Politikken gælder kun, når <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> er aktiveret, og maskinen er tilmeldt <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Styrer, om Kerberos-funktionen er aktiveret. Kerberos er en godkendelsesprotokol, der kan bruges til godkendelse over for webapps og fildelinger.
Hvis denne politik er aktiveret, er Kerberos-funktionen aktiveret. Det er muligt at tilføje Kerberos-konti enten via politikken "Konfigurer Kerberos-konti" eller via indstillingerne for Kerberos-konti på siden med indstillinger for Personer.
Hvis denne politik er deaktiveret eller ikke er angivet, er indstillingerne for Kerberos-konti deaktiveret. Det er ikke muligt at tilføje Kerberos-konti, og Kerberos-godkendelse kan ikke anvendes. Alle eksisterende Kerberos-konti og alle gemte adgangskoder slettes.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Tilsidesættelser af politik for fejlretningsbuilds på hosten til fjernadgang</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F samt udvidelser til individuel attestering</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Når denne politik er angivet som Falsk, tillader den ikke, at enheden aktiverer powerwash.
Når politikken er angivet som Sand, tillader den, at enheden aktiverer powerwash.
Hvis politikken ikke konfigureres, angives den som standard som Falsk, hvilket betyder, at den ikke tillader, at enheden aktiverer powerwash.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Denne indstilling er forældet. Brug SafeBrowsingExtendedReportingEnabled i stedet. Aktivering eller deaktivering af SafeBrowsingExtendedReportingEnabled svarer til at angive SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed som Falsk.
Hvis politikken er angivet som Falsk, forhindres brugerne i at sende visse former for systemoplysninger og sideindhold til Googles servere. Hvis indstillingen er angivet som Sand eller ikke er angivet, kan brugerne sende visse former for systemoplysninger og sideindhold til Beskyttet browsing som en hjælp til at registrere skadelige apps og websites.
Få flere oplysninger om Beskyttet browsing på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Brug <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> som standard</translation>
<translation id="1599424828227887013">Aktivér isolering af websites for bestemte websites på Android-enheder</translation>
<translation id="1608755754295374538">Webadresser, der får adgang til lydoptagelsesenheder, uden at du skal give tilladelse hertil</translation>
<translation id="1615221548356595305">Tillad sammenkædning af HTTP/2-forbindelser for disse hosts, selv når der anvendes klientcertifikater</translation>
<translation id="1615855314789673708">Leverer en konfiguration til Wilco DTC (Diagnostics and Telemetry Controller).
Denne politik gør det muligt at levere en Wilco DTC-konfiguration, der kan anvendes, hvis Wilco DTC er tilgængelig på den pågældende enhed og tilladt af politikken. Størrelsen på konfigurationen må ikke overstige 1 MB (1.000.000 byte), og den skal være indkodet i JSON. Wilco DTC er ansvarlig for håndteringen. Den kryptografiske hash-værdi bruges til at bekræfte downloadens integritet.
Konfigurationen downloades og cachelagres. Den downloades igen, når webadressen eller hash-værdien ændres.
Hvis du konfigurerer denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Aktivér sletning af browser- og downloadhistorik</translation>
<translation id="163200210584085447">Mønstre på denne liste sammenlignes med sikkerhedskilden
for den anmodede webadresse. Hvis der findes et match, gives der
adgang til videooptagelsesenheder på SAML-loginsider. Hvis der ikke findes
noget match, nægtes der automatisk adgang. Mønstre med jokertegn
tillades ikke.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Tillad <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-pluginnet på disse websites</translation>
<translation id="1645793986494086629">Skema:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Hvis denne politik er konfigureret, styrer den, hvilken type lup der er aktiveret. Hvis politikken konfigureres til "Ingen", deaktiveres luppen.
Hvis du konfigurerer denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis denne politik ikke konfigureres, er luppen deaktiveret, men brugeren kan når som helst aktivere funktionen.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Angiv diskcache i bytes</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxyserver</translation>
<translation id="1668836044817793277">Om den automatisk startede terminalapp uden forsinkelse skal kunne kontrollere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen.
Denne politik bestemmer, om den automatisk startede terminalapp uden forsinkelse skal kunne styre <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen ved at angive en required_platform_version i sit manifest og bruge den som præfiks for en automatisk opdateret målversion.
Hvis politikken er angivet til sand, bruges værdien i manifestnøglen required_platform_version fra den automatisk startede terminalapp uden forsinkelse til automatisk at opdatere præfikset for målversionen.
Hvis politikken ikke konfigureres, eller den indstilles til falsk, ignoreres manifestnøglen required_platform_version, og den automatiske opdatering fortsætter som normalt.
Advarsel! Det frarådes at delegere kontrol over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen til en terminalapp, da det kan forhindre enheden i at modtage softwareopdateringer og kritiske sikkerhedsrettelser. Delegering af kontrol over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen kan udgøre en sikkerhedsrisiko for brugerne.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Understøttes på:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Tillad, at enheden kan anmode om powerwash</translation>
<translation id="1704516734140344991">Konfigurerer tilgængeligheden og adfærden for funktionen til opdatering af <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware.
Individuelle indstillinger kan angives i JSON-egenskaber:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Hvis angivet som <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, kan brugerne aktivere Powerwash-processen for at installere en opdatering af <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: Hvis angivet som <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, kan brugerne starte processen til opdatering af <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware, der bevarer tilstanden for hele enheden (bl.a. tilmelding af virksomhed), men medfører tab af brugerdata. Denne opdateringsproces er tilgængelig i version 68 og nyere.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: Styrer, hvordan automatiske opdateringer af <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware håndhæves for sårbar <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware. Alle processer bevarer den lokale enheds tilstand.
Hvis den er angivet som 1 eller ikke er konfigureret, håndhæves opdateringer af TPM-firmware ikke.
Hvis den er angivet som 2, opdateres <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware ved næste genstart, når brugeren har godkendt opdateringen.
Hvis den er angivet som 3, opdateres <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware ved næste genstart.
Hvis den er angivet som 4, opdateres <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware efter tilmelding, inden brugeren logger ind.
Denne mulighed er tilgængelig i version 74 og nyere.
Hvis politikken ikke er konfigureret, er funktionen til opdatering af <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware ikke tilgængelig.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Angiv begrænsningen for hentning af variationbasistallet</translation>
<translation id="1717817358640580294">Hvis politikken ikke er angivet, kan Chrome-oprydning, hvis der findes uønsket software, rapportere metadata om scanningen til Google i overensstemmelse med politikken, der angives af SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome-oprydning spørger derefter brugeren, om den uønskede software skal ryddes. Brugeren kan vælge at dele resultater fra oprydningen med Google for at assistere med registrering af uønsket software i fremtiden. Disse resultater indeholder filmetadata, automatisk installerede udvidelser og registreringsnøgler som beskrevet i Google Chromes hvidbog om beskyttelse af personlige oplysninger.
Hvis politikken er deaktiveret, rapporterer Chrome-oprydning ikke metadata om scanningen til Google, hvis der findes uønsket software. Eventuelle politikker, der er angivet af SafeBrowsingExtendedReportingEnabled, tilsidesættes. Chrome-oprydning spørger brugeren, om den uønskede software skal ryddes. Resultater af oprydningen rapporteres ikke til Google, og brugeren har ikke mulighed for selv at rapportere resultater.
Hvis politikken er angivet, kan Chrome-oprydning, hvis der findes uønsket software, rapportere metadata om scanningen til Google i overensstemmelse med politikken, der angives af SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome-oprydning spørger brugeren, om den uønskede software skal ryddes. Resultater af oprydningen rapporteres til Google, og brugeren har ikke mulighed for at forhindre det.
Denne politik er kun tilgængelig for Windows-forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.</translation>
<translation id="172374442286684480">Tillad, at alle websites angiver lokale data</translation>
<translation id="1736269219679256369">Tillad fortsættelse fra SSL-advarselssiden</translation>
<translation id="1745780278307622857">Identificer, om <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan tillade download uden tjek fra Beskyttet browsing, når det sker fra en pålidelig kilde.
Når politikken er angivet som falsk, sendes downloadede filer ikke til analyse hos Beskyttet browsing, når de kommer fra en pålidelig kilde.
Når politikken ikke er angivet (eller er angivet som sand), sendes downloadede filer til analyse hos Beskyttet browsing – også når de kommer fra en pålidelig kilde.
Bemærk, at disse begrænsninger gælder for downloads, der udløses af indhold på websider og fra valgmuligheden "download link..." i genvejsmenuen. Disse begrænsninger gælder ikke for lagring/download af den side, der aktuelt vises, eller for lagring som PDF-fil under valgmulighederne for udskrift.
Denne politik er kun tilgængelig for Windows-forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Angiver de Servicevilkår, som brugeren skal acceptere, inden en enhedslokal kontosession kan påbegyndes.
Hvis denne politik indstilles, downloader <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> servicevilkårene og præsenterer dem for brugeren, når en enhedslokal kontosession påbegyndes. Brugeren får først tilladelse til sessionen, når servicevilkårene accepteres.
Hvis denne politik ikke indstilles, vises der ikke nogen Servicevilkår.
Politikken skal indstilles til en webadresse, hvorfra <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kan downloade servicevilkårene. Servicevilkårene skal være almindelig tekst vist som MIME-tekst. Markering er ikke tilladt.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Bloker alle downloads</translation>
<translation id="1767673020408652620">Aktivér appanbefaling ved nultilstand i søgefeltet</translation>
<translation id="17719159826324007">
Hvis politikken er angivet som ArcSession, tvinges enheden til at genstarte, når brugeren logger ud og Android er startet.
Hvis politikken er angivet som Altid, tvinges enheden til at genstarte, hver gang brugeren logger ud.
Hvis der ikke er angivet noget, har politikken ingen indvirkning, og enheden tvinges ikke til at genstarte, når brugeren logger ud. Det samme gælder, hvis politikken er angivet som Aldrig.
Denne politik har ingen indvirkning for brugere, der ikke er tilknyttet.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Denne politik styrer også adgangen til Indstillinger for udviklere i Android. Hvis du angiver denne politik til Sand, kan brugerne ikke få adgang til Indstillinger for udviklere. Hvis du angiver denne politik til Falsk eller ikke angiver den, kan brugerne få adgang til Indstillinger for udviklere ved at trykke syv gange på build-nummeret i Android-appen Indstillinger.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Deaktiver udskrivning med pinkode som standard</translation>
<translation id="1797233582739332495">Vis brugeren en fast meddelelse, som indikerer, at en genstart er påkrævet</translation>
<translation id="1798559516913615713">Levetid for GPO-cache</translation>
<translation id="1803646570632580723">Liste over fastgjorte apps, der skal vises på applisten</translation>
<translation id="1808715480127969042">Bloker cookies på disse websites</translation>
<translation id="1810261428246410396">Tillad brug af øjeblikkelig netdeling.</translation>
<translation id="1817685358399181673">Denne politik angiver <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-billedet for en bruger. Politikken angives ved at angive den webadresse, som enheden kan downloade billedet fra, samt et SHA-256-hash, der bruges til at bekræfte downloadens integritet.
Politikken skal angives som en streng, der viser webadressen og hashet i JSON-format.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Brug faste proxyservere</translation>
<translation id="1831495419375964631">Denne politik er en webadresse, der henviser til en XML-fil i det samme format som Internet Explorers <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" />-politik. Dette indlæser regler fra en XML-fil uden at dele disse regler med Internet Explorer.
Når denne politik ikke er angivet eller ikke er angivet til en gyldig webadresse, bruger <ph name="PRODUCT_NAME" /> den ikke som en kilde til regler om browserskift.
Når denne politik er angivet til en gyldig webadresse, downloader <ph name="PRODUCT_NAME" /> websitelisten fra den pågældende webadresse og anvender reglerne, som hvis de var konfigureret med <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />-politikken.
Du kan få flere oplysninger om Internet Explorers <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" />-politik på: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Rapportér hardwarestatistik og id'er for lagerenheder.
Hvis politikken angives som Falsk, rapporteres statistikken ikke.
Hvis politikken angives som Sand eller ikke angives, rapporteres statistikken.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Opdateringsfrekvens for brugerpolitik</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurerer politikker for hurtig oplåsning.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Terminalindstillinger</translation>
<translation id="1845429996559814839">Begræns udskrivningstilstanden med pinkode</translation>
<translation id="1847960418907100918">Angiver de parametre, der anvendes ved direkte søgning med POST. Det består af kommaseparerede navne/værdipar. Hvis en værdi er en skabelonparameter såsom {searchTerms} i ovenstående eksempel, erstattes den med rigtige søgetermdata.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, sendes anmodninger om direkte søgning ved hjælp af GET-metoden.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Tillad automatisk afspilning af medier</translation>
<translation id="1857152770025485173">Politikken forhindrer brugeren i at indlæse websider fra sortlistede webadresser. Sortlisten viser en liste over webadressemønstre, som angiver, hvilke webadresser der føjes til sortlisten.
Et webadressemønster skal formateres i overensstemmelse med https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Undtagelser kan defineres i politikken for hvidlistede webadresser. Der er en maksimumsgrænse på 1000 poster for disse politikker. Alle efterfølgende poster ignoreres.
Bemærk, at det frarådes at blokere interne webadresser af typen "chrome://*", da dette kan føre til uventede fejl.
Du kan blokere webadresser af typen "javascript://*" via M73. Det påvirker dog kun JavaScript, der er angivet i adresselinjen (eller f.eks. bookmarklets). Bemærk, at JavaScript-webadresser på siden ikke er underlagt denne politik, så længe de er dynamisk indlæste data. Hvis du f.eks. blokerer "eksempel.dk/abc", kan "eksempel.dk" stadig indlæse "eksempel.dk/abc" via XMLHTTPRequest.
Hvis politikken ikke konfigureres, bliver ingen webadresser sortlistet i browseren.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Advarsel! Denne TLS-fallbackversion fjernes fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 52 (omkring september 2016), og denne politik er da ikke længere aktuel.
Når TLS-dataudveksling mislykkes, ville <ph name="PRODUCT_NAME" /> tidligere prøve at oprette forbindelse igen med en ældre TLS-version for at løse problemet med fejl i HTTPS-servere. Denne indstilling konfigurerer den version, hvor fallback-processen stopper. Hvis en server udfører versionsforhandling korrekt (dvs. uden at afbryde forbindelsen), anvendes denne indstilling ikke. Uanset hvad skal den resulterende forbindelse stadig være i overensstemmelse med SSLVersionMin.
Hvis denne politik ikke konfigureres, eller hvis den indstilles til "tls1.2", udfører <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke længere dette fallback. Bemærk, at dette ikke deaktiverer understøttelse af ældre TLS-versioner, kun hvorvidt <ph name="PRODUCT_NAME" /> vil løse problemet med fejlbehæftede servere, som ikke kan forhandle versioner korrekt.
Hvis kompatabilitet med en fejlbehæftet server skal opretholdes, kan denne politik indstilles til "tls1.1". Dette er en midlertidig løsning, og problemet med serveren bør snarest udbedres.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Aktiverer netværksforudsigelse i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Dette styrer både forudhentning af DNS og forhåndstilslutning af TCP og SSL samt forhåndsgengivelse af websider.
Hvis du indstiller denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte denne indstilling i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik ikke indstilles, aktiveres netværksforudsigelse, men brugeren vil kunne ændre det.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Vigtige tilladelser</translation>
<translation id="186719019195685253">Den handling, der igangsættes ved inaktiv forsinkelse på fast strømforsyning</translation>
<translation id="187819629719252111">Giver adgang til lokale filer på maskinen ved at lade <ph name="PRODUCT_NAME" /> vise dialogbokse om filvalg. Hvis du aktiverer denne indstilling, kan brugerne åbne dialogbokse om filvalg som normalt. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vises der en meddelelse i stedet for en dialogboks om filvalg, hver gang brugeren foretager en handling, der ville have frembragt en dialogboks om filvalg (såsom at importere bogmærker, uploade filer, gemme links osv.), og det antages, at brugeren har trykket på Annuller i dialogboksen om filvalg. Hvis denne indstilling ikke angives, kan brugerne åbne dialogbokse om filvalg som normalt.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Aktivér visning af kampagneindhold på hele fanen</translation>
<translation id="1888871729456797026">Tilmeldingstoken for Cloud-politikken på computere</translation>
<translation id="1897365952389968758">Tillad, at alle websites kører JavaScript</translation>
<translation id="1906888171268104594">Bestemmer, om metrics om brug og diagnosticeringsdata, bl.a. nedbrudsrapporter, rapporteres tilbage til Google.
Hvis den er angivet som sand, rapporterer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> metrics om brug og diagnosticeringsdata.
Hvis den er angivet som falsk, deaktiveres rapportering af metrics og diagnosticeringsdata.
Hvis den ikke konfigureres, deaktiveres rapportering af metrics og diagnosticeringsdata på ikke-administrerede enheder, mens det aktiveres på administrerede enheder.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Konfigurer listen over webadresser til virksomhedslogin (kun HTTP- og HTTPS-skemaer). Adgangskodens fingeraftryk registreres på disse webadresser og bruges til registrering af genbrug af adgangskoder.
For at <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan registrere fingeraftryk for adgangskoder korrekt skal du sørge for, at dine loginsider følger retningslinjerne på https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Hvis denne indstilling er aktiveret, registrerer tjenesten til adgangskodebeskyttelse fingeraftryk for adgangskoder på disse webadresser med henblik på at registrere genbrug af adgangskoder.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er angivet, registrerer tjenesten til adgangskodebeskyttelse kun fingeraftryk for adgangskoder på https://accounts.google.com.
Denne politik er kun tilgængelig for Windows-forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Hvis denne politik er konfigureret, benytter hosten et klientcertifikat med det angivne udstederkaldenavn til godkendelse over for RemoteAccessHostTokenValidationUrl. Angiv det som "*" for at benytte et hvilket som helst tilgængeligt klientcertifikat.
Denne funktion er i øjeblikket deaktiveret på serveren.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Brug KDC-politik til at overdrage loginoplysninger.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Tillad administreret session på enheden</translation>
<translation id="1929709556673267855">Angiver konfigurationer af virksomhedsprintere, der er knyttet til enheder.
Denne politik giver dig mulighed for at angive printerkonfigurationer for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder. Formatet er det samme som for NativePrinters-ordbogen, men for hver printer er der et yderligere påkrævet felt for "id" eller "guid" til hvidlister og sortlister.
Filen må ikke være større end 5 MB, og den skal indkodes i JSON. En fil med ca. 21.000 printere forventes at indkode som en fil på 5 MB. Den kryptografiske nøgletransformation bruges til at bekræfte downloadens integritet.
Filen downloades og gemmes i cachen. Den downloades igen, hver gang webadressen eller nøgletransformationen ændres.
Hvis denne politik er angivet, vil <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> downloade filen til printerkonfigurationer og gøre printere tilgængelige i overensstemmelse med <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> og <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Denne politik påvirker ikke, om brugerne kan konfigurere printere på individuelle enheder. Den er beregnet til at fungere som supplement til den enkelte brugers konfiguration af printere.
Denne politik er en tilføjelse til <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Hvis denne politik ikke er angivet, er der ingen printere for enhederne, og andre politikker af typen <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> ignoreres.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Hvidliste over USB-enheder, der kan frigøres</translation>
<translation id="1933378685401357864">Baggrundsbillede</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurer strømstyring på loginskærmen i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Med denne politik kan du konfigurere, hvordan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> reagerer, når der ikke har været brugeraktivitet i et stykke tid, mens loginskærmen vises. Politikken styrer flere indstillinger. Se de tilsvarende politikker, som styrer strømstyring i en session, for individuelle semantik- og værdiområder. De eneste afvigelser fra disse politikker er:
* Handlingerne ved inaktivitet eller ved lukning må ikke være at afslutte sessionen.
* Standardhandlingen ved inaktivitet under kørsel på vekselstrøm er at lukke ned.
Hvis en indstilling ikke er specificeret, anvendes en standardværdi.
Hvis denne politik ikke er indstillet, anvendes standarder for alle indstillinger.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Aktiverer funktionen AutoFyld for <ph name="PRODUCT_NAME" /> og giver brugerne mulighed for automatisk at udfylde webformularer med adresseoplysninger, der er gemt tidligere.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, foreslår eller udfylder AutoFyld aldrig adresseoplysninger, og der gemmes heller ikke yderligere adresseoplysninger, som brugeren muligvis indsender, når vedkommende er på nettet.
Hvis denne indstilling er aktiveret eller ikke har nogen værdi, kan brugeren administrere den overordnede AutoFyld-funktion for adresser i brugerfladen.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Tillad indsamling af WebRTC-hændelseslogfiler fra Google-tjenester</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognitotilstand er deaktiveret</translation>
<translation id="1964802606569741174">Denne politik påvirker ikke YouTube-appen til Android. Hvis Beskyttet tilstand på YouTube skal håndhæves, skal installation af YouTube-appen til Android ikke tillades.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Tilsidesætter politikker i fejlretningsbuilds for hosten for fjernadgang.
Værdien parses som en JSON-ordbog for politikkens navn til politikkens værditilknytninger.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Kør altid plugins, der kræver godkendelse (udfaset)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Automatisk opdaterede nyttedata i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kan downloades via HTTP i stedet for HTTPS. Dette giver mulighed for åben HTTP-caching af HTTP-downloads.
Hvis denne politik er angivet til Sand, vil <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> forsøge at downloade automatisk opdaterede nyttedata via HTTP. Hvis politikken er angivet til Falsk eller ikke er angivet, anvendes HTTPS til at downloade automatisk opdaterede nyttedata.</translation>
<translation id="199764499252435679">Aktivér komponentopdateringer i <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">Hvis du aktiverer denne indstilling, viser <ph name="PRODUCT_NAME" /> en bogmærkelinje.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, ser brugerne aldrig bogmærkelinjen.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne indstilling ikke er konfigureret, kan brugerne vælge, om de vil bruge denne funktion eller ej.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Strømstyring</translation>
<translation id="2014757022750736514">Styrer adfærden for den loginskærm, hvor brugerne logger ind på deres konti. Indstillingerne omfatter, hvem der kan logge ind, hvilke typer konti der tillades, hvilke godkendelsesmetoder der må anvendes, samt generelle hjælpefunktioner, indtastningsmetode og lokale indstillinger.</translation>
<translation id="201557587962247231">Hyppighed for upload af rapporter om enhedsstatus</translation>
<translation id="2017301949684549118">Webadresser til webapps skal installeres uovervåget.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Gå til <ph name="REFERENCE_URL" /> for at få flere oplysninger om skema og format.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Angiver den periode i millisekunder, hvor enhedsadministrationstjenesten anmodes om brugerpolitikoplysninger.
Angivelse af denne politik tilsidesætter standardværdien på tre timer. Gyldige værdier for denne politik ligger i intervallet fra 1800000 (30 minutter) til 86400000 (ét døgn). Alle værdier, der ikke ligger inden for dette interval, fastgøres til den respektive grænse. Hvis platformen understøtter notifikationer vedrørende politik, angives forsinkelsen af opdateringen til 24 timer, da det forventes, at notifikationer vedrørende politik automatisk gennemtvinger en opdatering, når politikken ændres.
Hvis denne politik ikke angives, bruger <ph name="PRODUCT_NAME" /> standardværdien på tre timer.
Bemærk! Hvis platformen understøtter notifikationer vedrørende politik, angives forsinkelsen af opdateringen til 24 timer (der ses bort fra alle standardindstillingerne og værdierne for denne politik), da det forventes, at notifikationer vedrørende politik automatisk gennemtvinger en opdatering, når politikken ændres. Dermed er hyppige opdateringer ikke nødvendige.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfigurer det påkrævede domænenavn for klienter med fjernadgang</translation>
<translation id="2030905906517501646">Søgeord til standardsøgemaskine</translation>
<translation id="203096360153626918">Denne politik påvirker ikke Android-apps. De kan åbnes i fuldskærmstilstand, selv hvis denne politik angives som <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Deaktiverede virksomhedsprintere</translation>
<translation id="2050629715135525072">Styrer en brugers mulighed for at overføre filer mellem klienten og hosten, når vedkommende har forbindelse til en host til fjernadgang. Dette gælder ikke for forbindelser til fjernsupport, som ikke understøtter filoverførsel.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, er filoverførsel ikke tilladt. Hvis indstillingen er aktiveret eller ikke er angivet, er filoverførsel tilladt.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Giv adgang til en liste over webadresser</translation>
<translation id="2061810934846663491">Konfigurer de påkrævede domænenavne for hosts for fjernadgang</translation>
<translation id="206623763829450685">Angiver, hvilke skemaer for HTTP-godkendelse der understøttes af <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Mulige værdier er "grundlæggende", "sammenfatning", "NTLM" og "forhandling". Flere værdier adskilles med kommaer.
Hvis denne politik ikke er angivet, anvendes alle fire skemaer.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Bloker adgangen til websites uden for indholdspakker</translation>
<translation id="2073552873076775140">Tillad login på <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Brug hardwareacceleration, når det er muligt</translation>
<translation id="2077273864382355561">Skærmslukforsinkelse, når batteriet bruges</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurer den Chrome-version, der som minimum påkræves for enheden.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabil kanal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Aktiver rapportering af brugs- og nedbrudsrelaterede data</translation>
<translation id="2104418465060359056">Rapportér oplysninger om udvidelser og plugins</translation>
<translation id="2106627642643925514">Tilsidesætter standardtilstanden for udskrivning med pinkode Hvis tilstanden ikke er tilgængelig, ignoreres politikken.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Denne politik er udfaset i M72. Brug CloudManagementEnrollmentToken i stedet.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Aktiverer tilgængeligheden af funktionen "Tryk for at søge" i indholdsvisningen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du aktiverer denne indstilling, er "Tryk for at søge" tilgængelig for brugerne, og de kan vælge at slå funktionen til eller fra.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, deaktiveres "Tryk for at søge" fuldstændigt.
Hvis politikken ikke angives, svarer det til, at den er aktiveret som i beskrivelsen ovenfor.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Begræns oppetid for enheden vha. automatisk genstart</translation>
<translation id="2116790137063002724">Denne politik styrer, om der skal rapporteres oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere, f.eks. login i OS, login på <ph name="PRODUCT_NAME" />-profil, <ph name="PRODUCT_NAME" />-profilnavn, <ph name="PRODUCT_NAME" />-profilsti og eksekverbar sti i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Når denne politik ikke er angivet eller er angivet som Sand, indhentes der oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere.
Når denne politik er angivet som Falsk, indhentes der ikke oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere.
Denne politik gælder kun, når <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> er aktiveret, og maskinen er tilmeldt <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Tillad notifikationer på disse websites</translation>
<translation id="2131902621292742709">Skærmnedtoningsforsinkelse, når batteriet bruges</translation>
<translation id="2134437727173969994">Tillad låsning af skærmen</translation>
<translation id="2137064848866899664">Hvis denne politik er angivet, roteres hver visning i den
angivne retning ved hver genstart og første gang, der oprettes forbindelse,
efter politikkens værdi ændres. Brugere kan ændre visningens
rotation via siden med indstillinger, når de er logget ind, men deres
indstilling tilsidesættes af politikkens værdi ved næste genstart.
Denne politik gælder for både den primære visning og den sekundære visning.
Hvis politikken ikke er angivet, er standardværdien 0 grader, og brugere
kan frit ændre den. I dette tilfælde genanvendes værdien ikke
ved genstart.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Denne politik giver <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mulighed for at omgå enhver proxy, der kræver godkendelse via en loginportal.
Denne politik træder kun i kraft, hvis der er konfigureret en proxy (f.eks. via en politik, af en bruger på chrome://settings eller via udvidelser).
Hvis du aktiverer denne indstilling, vises alle godkendelsessider med loginportal (dvs. alle websider, der kræver adgang via en loginside, indtil <ph name="PRODUCT_NAME" /> registrerer en internetforbindelse) i et separat vindue, og alle politikindstillinger og -begrænsninger for den aktuelle bruger ignoreres.
Hvis du deaktiverer denne indstilling eller undlader at konfigurere den, vises alle godkendelsessider i loginportalen i en (almindelig) ny browserfane ved hjælp af den aktuelle brugers proxyindstillinger.</translation>
<translation id="21394354835637379">Gør det muligt at angive, hvilke webadresser der har tilladelse til at installere udvidelser, apps og temaer.
Fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 er det blevet mere vanskeligt at installere udvidelser, apps og brugerscripts, der ikke kommer fra Chrome Webshop. Tidligere kunne brugerne klikke på et link til en *.crx-fil, og <ph name="PRODUCT_NAME" /> ville tilbyde at installere filen efter nogle få advarsler. Efter <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 skal sådanne filer downloades og trækkes hen til siden Indstillinger i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Denne indstilling giver visse webadresser mulighed for at bruge den gamle og nemmere installationsproces.
Hvert element på denne liste er et matchmønster, der ligner en udvidelse (se https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Brugerne vil nemt kunne installere elementer fra enhver webadresse, der matcher et element på denne liste. Både placeringen af *.crx-filen og siden, hvor downloaden startes fra (dvs. henvisningswebadressen), skal tillades af disse mønstre.
<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> har forrang i forhold til denne politik. Det betyder, at en sortlistet udvidelse ikke vil blive installeret, selvom det sker fra et website på denne liste.</translation>
<translation id="214901426630414675">Begræns udskrivning i duplex-tilstand</translation>
<translation id="2149330464730004005">Aktivér farveudskrivning</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfigurer politikker for <ph name="PRODUCT_NAME" />, som er en funktion, der giver brugerne mulighed for at sende indholdet af faner, websites eller skrivebordet fra browseren til eksterne skærme og lydsystemer.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Filtrér ikke voksenindhold fra på websites</translation>
<translation id="2168397434410358693">Inaktivitetsforsinkelse, når strømforsyningen er tilsluttet</translation>
<translation id="217013996107840632">Kommandolinjeparametre til at skifte fra den alternative browser.</translation>
<translation id="2170233653554726857">Aktivér WPAD-optimering</translation>
<translation id="2176565653304920879">Når denne politik er indstillet, fungerer flowet for registrering af tidszoner på en af de følgende måder, alt efter hvilken værdi der bruges i indstillingen:
Hvis der er indstillet til TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, kan brugerne kontrollere den automatiske registrering af tidszoner med de almindelige kontrolelementer i chrome://settings.
Hvis der er indstillet til TimezoneAutomaticDetectionDisabled, bliver de automatiske kontrolelementer for tidszoner i chrome://settings deaktiveret. Automatisk registrering af tidszoner vil altid være deaktiveret.
Hvis der er indstillet til TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, bliver kontrolelementerne for tidszone i chrome://settings deaktiveret. Automatisk registrering af tidszoner vil altid være aktiveret. Registreringen af tidszoner bruger udelukkende IP-metoden til at fastlægge placeringen.
Hvis der indstilles til TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, bliver kontrolelementerne for tidszoner i chrome://settings deaktiveret. Automatisk registrering af tidszoner vil altid være aktiveret. Listen over synlige Wi-Fi-adgangspunkter sendes altid til Geolocation API-serveren, så der kan foretages detaljeret registrering af tidszoner.
Hvis der indstilles til TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, bliver kontrolelementerne for tidszoner i chrome://settings deaktiveret. Automatisk registrering af tidszoner vil altid være aktiveret. Placeringsinfo (som f.eks. Wi-Fi-adgangspunkter, tilgængelige mobiltårne, GPS) bliver sendt til en server, så der kan foretages detaljeret registrering af tidszoner.
Hvis politikken ikke indstilles, svarer det til, at TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide er indstillet.
Hvis politikken SystemTimezone indstilles, tilsidesættes denne politik. I dette tilfælde deaktiveres registrering af tidszoner helt.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Gennemtving som minimum Moderat begrænset tilstand på YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">Brugeren beslutter, om sikkerhedskopiering og gendannelse skal aktiveres</translation>
<translation id="2183294522275408937">Denne indstilling styrer, hvor ofte låseskærmen kræver, at adgangskoden angives for at fortsætte med at bruge hurtig oplåsning. Når du går ind på låseskærmen, vil hurtig oplåsning ikke være tilgængelig, hvis den seneste adgang med adgangskode overskrider denne indstilling. Hvis brugeren bliver på låseskærmen ud over det angivne tidsrum, anmodes der om en adgangskode, næste gang brugeren indtaster den forkerte kode eller går ind på låseskærmen, alt efter hvad der kommer først.
Hvis denne indstilling er konfigureret, bliver brugere, der anvender hurtig oplåsning, anmodet om at indtaste deres adgangskode på låseskærmen afhængigt af denne indstilling.
Hvis denne indstilling ikke er konfigureret, bliver brugere, der anvender hurtig oplåsning, anmodet om at indtaste deres adgangskode på låseskærmen hver dag.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Denne politik er udfaset i M61. Brug EcryptfsMigrationStrategy i stedet.
Angiver, hvordan en enhed skal opføre sig, hvis den blev leveret med ecryptfs-kryptering og skal skifte til ext4-kryptering.
Hvis du indstiller denne politik til "DisallowArc", deaktiveres Android-apps for alle brugere på enheden (inklusive dem, der allerede har ext4-kryptering), og der tilbydes ikke migrering fra ecryptfs- til ext4-kryptering til nogen brugere.
Hvis du indstiller denne politik til "AllowMigration", bliver brugere med ecryptfs-hovedmapper tilbudt at migrere disse til ext4-kryptering, hvor det er nødvendigt (i øjeblikket når Android N bliver tilgængeligt på enheden).
Denne politik gælder ikke for terminalapps – disse migreres automatisk. Hvis denne politik endnu ikke er angivet, opfører enheden sig, som om "DisallowArc" er valgt.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Denne politik er blevet fjernet i <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 og erstattet af <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Hvis denne politik er aktiveret eller ikke er konfigureret (standard), bliver brugeren bedt om at give tilladelse til videooptagelse, medmindre der er tale om webadresser, der er konfigureret på listen VideoCaptureAllowedUrls, som automatisk gives adgang.
Når denne politik er deaktiveret, bliver brugeren aldrig bedt om at give tilladelse, og videooptagelse vil kun være mulig for webadresser, der er konfigureret i VideoCaptureAllowedUrls.
Denne politik påvirker alle typer af videoinput og ikke kun det indbyggede kamera.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfigurer hvidlisten for indbyggede beskedhosts</translation>
<translation id="2204753382813641270">Administrer, hvornår hylden skjules automatisk</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametre for søgewebadresse, som anvender POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Når denne politik er aktiveret, har udvidelser, der er installeret via en virksomhedspolitik, tilladelse til at bruge Enterprise Hardware Platform API.
Når denne politik er deaktiveret eller ikke angivet, har ingen udvidelser tilladelse til at bruge Enterprise Hardware Platform API.
Denne politik gælder også for komponentudvidelser som f.eks. udvidelsen Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Standardindstilling for notifikationer</translation>
<translation id="2231817271680715693">Import af browseroversigt fra standardbrowser ved første visning</translation>
<translation id="2236488539271255289">Tillad ikke, at websites angiver lokale data</translation>
<translation id="2240879329269430151">Giver dig mulighed for at bestemme, om websites må vise pop op-vinduer. Visning af pop op-vinduer kan enten være tilladt for alle websites eller nægtet for alle websites. Hvis denne politik ikke angives, anvendes "BlockPopups", og brugeren vil kunne ændre den.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Hvis du aktiverer denne indstilling, forhindres websider i at få adgang til GPU'en. Helt specifikt kan websider ikke få adgang til WebGL-API'en, og plugins kan ikke bruge Pepper 3D-API'en.
Hvis du deaktiverer denne indstilling eller ikke konfigurerer den, giver du potentielt websider mulighed for at bruge WebGL-API'en og plugins mulighed for at bruge Pepper 3D-API'en. Standardindstillingerne for browseren kræver muligvis stadig kommandolinjeargumenter for at kunne bruge disse API'er.
Hvis HardwareAccelerationModeEnabled er angivet som falsk, ignoreres Disable3DAPIs, og det svarer til, at Disable3DAPIs er angivet som sand.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Tillad, at brugere med fjernadgang overfører filer til/fra hosten</translation>
<translation id="2265214338421787313">Denne politik tillader, at en administrator kan angive en side til at vise pop op-vinduer, når den unloades.
Når politikken er angivet som aktiveret, har sider tilladelse til at vise pop op-vinduer, når de unloades.
Når politikken er angivet som deaktiveret eller ikke er konfigureret, har sider ikke tilladelse til at vise pop op-vinduer, når de unloades, i henhold til specifikationerne (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Denne politik fjernes i Chrome 82.
Gå til https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288.</translation>
<translation id="2269319728625047531">Aktivér visning af samtykke til synkronisering under login</translation>
<translation id="2274864612594831715">Denne politik konfigurerer aktiveringen af det virtuelle tastatur som inputenhed i ChromeOS. Brugere kan ikke tilsidesætte denne politik.
Hvis politikken er angivet som Sand, vil det virtuelle tastatur på skærmen altid være aktiveret.
Hvis den er angivet som Falsk, vil det virtuelle tastatur på skærmen altid være deaktiveret.
Hvis du har indstillet denne politik, kan brugere ikke ændre eller tilsidesætte den. Brugere kan dog stadig aktivere/deaktivere et skærmtastatur som hjælpefunktion, som har forrang over det virtuelle tastatur, der kontrolleres af denne politik. Se mere om kontrol af skærmtastaturet som hjælpefunktion i politikken |VirtualKeyboardEnabled|.
Hvis denne politik ikke indstilles, er tastaturet på skærmen slået fra til at starte med, men kan til enhver tid aktiveres af brugeren. Der kan også benyttes heuristiske regler til at bestemme, hvornår tastaturet skal vises.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kan anvende Googles webtjeneste til at rette stavefejl. Hvis denne indstilling er aktiveret, bruges denne tjeneste altid. Hvis indstillingen er deaktiveret, bruges tjenesten aldrig.
Stavekontrol kan stadig udføres ved hjælp af den downloadede ordbog. Denne politik kontrollerer kun brugen af onlinetjenesten.
Hvis denne indstilling ikke er konfigureret, kan brugerne vælge, om stavekontrol skal aktiveres eller ej.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Videoafspilning i Android-apps tages ikke med i betragtning, selv hvis denne politik angives som <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Angiv en liste over aktiverede plugins</translation>
<translation id="2303795211377219696">Aktivér AutoFyld for betalingskort</translation>
<translation id="2309390639296060546">Standardindstilling for geoplacering</translation>
<translation id="2327252517317514801">Definer domæner, der har adgang til G Suite</translation>
<translation id="2356878440219553005">Angiver strømstyringspolitikken for tilstanden for batteriopladning
Dynamisk styring af batteriopladningen minimerer batterislitage som følge af overbelastning og forlænger derved batteritiden.
Hvis tilstanden for brugerdefineret batteriopladning er valgt, skal DeviceBatteryChargeCustomStartCharging og DeviceBatteryChargeCustomStopCharging angives.
Hvis denne politik er konfigureret, anvendes tilstanden for batteriopladning, såfremt den understøttes på enheden.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, og politikken understøttes på enheden, anvendes standardtilstanden for batteriopladning, og den kan ikke ændres af brugeren.
Bemærk! <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> tilsidesætter denne politik, hvis den førnævnte er angivet.</translation>
<translation id="237494535617297575">Giver dig mulighed for at oprette en liste over webadressemønstre, der angiver websites, der må vise notifikationer. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultNotificationsSetting", hvis den er indstillet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Tillad aktiveringslås af skærm</translation>
<translation id="2411817661175306360">Advarsler via adgangskodebeskyttelse er slået fra</translation>
<translation id="2411919772666155530">Bloker notifikationer på disse websites</translation>
<translation id="2418507228189425036">Deaktiverer lagring af browserhistorik i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Hvis denne indstilling er aktiveret, gemmes browserhistorikken ikke. Denne indstilling deaktiverer også synkronisering af faner.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke konfigureret, gemmes browserhistorikken.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Aktiverer Direkte-funktionen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Hvis du aktiverer denne indstilling, aktiveres <ph name="PRODUCT_NAME" /> Direkte.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, deaktiveres <ph name="PRODUCT_NAME" /> Direkte.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne hverken ændre eller tilsidesætte denne indstilling.
Hvis denne indstilling ikke konfigureres, kan brugeren bestemme, om denne funktion skal anvendes eller ej.
Denne indstilling er fjernet fra <ph name="PRODUCT_NAME" />-version 29 og nyere.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Denne politik styrer, om fildelingsfunktionen via netværk for <ph name="PRODUCT_NAME" /> er tilladt for en bruger.
Når denne politik ikke er konfigureret eller er angivet som sand, kan brugerne anvende fildeling via netværk.
Når denne politik er angivet som falsk, kan brugerne ikke anvende fildeling via netværk.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Aktivér rapportering af vigtige hændelser under Android-appinstallation til Google. Hændelser registreres kun i forbindelse med apps, hvis installation blev aktiveret via en politik.
Hvis politikken er angivet som sand, logføres hændelser.
Hvis politikken er angivet som falsk eller ikke er angivet, logføres hændelser ikke.</translation>
<translation id="244317009688098048">Aktivér nødtastaturgenvej til automatisk login.
Hvis denne politik ikke er angivet eller er angivet til Sand, og en lokal konto på enheden er konfigureret til ingen forsinkelse ved automatisk login, indfrier <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tastaturgenvejen Ctrl+Alt+S til at omgå automatisk login og visning af loginskærmen.
Hvis denne politik er angivet til Falsk, kan ingen forsinkelse ved automatisk login (hvis det er konfigureret) ikke omgås.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimer for at forbedre stabiliteten.</translation>
<translation id="2463034609187171371">Aktivér DHE-krypteringspakker i TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Landestandard for applikationen</translation>
<translation id="2466131534462628618">Captive portal-godkendelse ignorerer proxy</translation>
<translation id="2471748297300970300">Hvis den er deaktiveret, forhindres visning af sikkerhedsadvarsler, når Chrome startes med nogle potentielt farlige markeringer på kommandolinjen.
Hvis den er aktiveret eller ikke er konfigureret, vises sikkerhedsadvarsler, når visse markeringer på kommandolinjen bruges til at starte Chrome.
I Windows er denne politik kun tilgængelig for forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Indbyggede beskedhosts</translation>
<translation id="2483146640187052324">Forudse netværkshandlinger på enhver netværksforbindelse</translation>
<translation id="2484208301968418871">Denne politik styrer anvendelsen af webadressefilteret for SafeSites.
Dette filter anvender Google Safe Search API til at klassificere, om webadresser indeholder pornografisk indhold eller ej.
Når denne politik ikke er konfigureret eller er angivet som "Filtrér ikke voksenindhold fra på websites", filtreres de pågældende websites ikke fra.
Når denne politik er angivet til "Filtrér voksenindhold fra på websites på øverste niveau", klassificeres disse websites som pornografiske og filtreres fra.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Deaktiverer håndhævelse af krav vedrørende Certifikatsgennemsigtighed for de angivne webadresser.
Denne politik tillader, at certifikater til hostnames i de angivne webadresser ikke fremvises via Certifikatsgennemsigtighed. Dette tillader, at certifikater, der ellers ville være usikre, fordi de ikke blev fremvist korrekt offentligt, fortsat kan bruges. Det gør det dog sværere at registrere certifikater, der er udstedt ved en fejl, for disse hosts.
Et webadressemønster formateres i overensstemmelse med https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Da certifikater er gyldige for et givent hostname uafhængigt af ordningen, porten eller stien, er det dog kun hostnamedelen af webadressen, der tages i betragtning. Hosts for jokertegn understøttes ikke.
Hvis denne politik ikke angives, behandles certifikater, der skal fremvises via Certifikatsgennemsigtighed, som usikre, hvis de ikke fremvises i overensstemmelse med politikken for Certifikatsgennemsigtighed.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Aktivér meddelelse om netværkskonfiguration, når du er offline.
Hvis denne politik er deaktiveret eller indstillet til True, en enhedslokal konto er konfigureret til automatisk login med nul-forsinkelse og enheden ikke har adgang til internettet, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> en meddelelse om netværkskonfiguration.
Hvis denne politik er indstillet til False, vises en fejlmeddelelse i stedet for meddelelsen om netværkskonfiguration.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Skjul altid hylden automatisk</translation>
<translation id="2514328368635166290">Angiver den foretrukne ikonwebadressen for standardsøgemaskinen. Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, vises der ikke noget ikon for søgeudbyderen. Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Aktiverer udskrivning i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer, at brugerne kan ændre denne indstilling.
Hvis denne indstilling er aktiveret eller ikke er konfigureret, kan brugerne udskrive.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan brugerne ikke udskrive fra <ph name="PRODUCT_NAME" />. Udskrivning deaktiveres i skruenøglemenuen, udvidelser, JavaScript-apps osv. Det er stadig muligt at udskrive fra plugins, der omgår <ph name="PRODUCT_NAME" /> under udskrivning. For eksempel har visse Flash-apps mulighed for udskrivning i deres genvejsmenu, og denne deaktiveres ikke.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Tillad afspilning af lyd</translation>
<translation id="2521581787935130926">Vis genvej til apps i bogmærkelinjen</translation>
<translation id="2529659024053332711">Giver dig mulighed for at angive adfærd ved opstart.
Hvis du vælger "Åbn siden Ny fane", åbnes siden Ny fane altid, når du starter <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du vælger "Gendan sidste session", genåbnes de webadresser, der var åbne sidste gang, hvor <ph name="PRODUCT_NAME" /> blev lukket, og browsersessionen gendannes, sådan som den blev efterladt.
Hvis du vælger denne mulighed, deaktiveres nogle af de indstillinger, der benytter sig af sessioner, eller som udfører handlinger ved nedlukning (f.eks. Ryd browserdata ved nedlukning og sessioncookies).
Hvis du vælger "Åbn en liste med webadresser", åbnes listen med "webadresser, der skal åbnes ved opstart", når brugeren starter <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du aktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Deaktivering af denne indstilling er det samme som ikke at konfigurere den. Brugeren kan stadig ændre den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Denne politik er kun tilgængelig for Windows-forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurer listen over udvidelser og apps med tvungen installation</translation>
<translation id="253135976343875019">Advarsel om inaktivitetsforsinkelse, når strømforsyningen er tilsluttet</translation>
<translation id="2536525645274582300">Brugeren beslutter, om Googles placeringstjenester skal aktiveres</translation>
<translation id="254653220329944566">Aktiverer <ph name="PRODUCT_NAME" />-rapportering i skyen</translation>
<translation id="2548572254685798999">Rapportér oplysninger om Beskyttet browsing</translation>
<translation id="2550593661567988768">Kun simplex-udskrivning</translation>
<translation id="2552966063069741410">Tidszone</translation>
<translation id="2562339630163277285">Angiver webadressen for den søgemaskine, der bruges til at give direkte resultater. Webadressen skal indeholde strengen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som på forespørgselstidspunktet erstattes af den tekst, som brugeren har indtastet hidtil.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke angives, gives der ikke direkte søgeresultater.
Webadressen for Googles direkte søgeresultater kan angives som: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Hvis denne politik angives som falsk, deaktiverer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Bluetooth, og brugeren kan ikke aktivere det igen.
Hvis denne politik er angivet som sand eller ikke er indstillet, kan brugeren aktivere og deaktivere Bluetooth efter forgodtbefindende.
Hvis denne politik er angivet, kan brugeren ikke ændre eller tilsidesætte den.
Når Bluetooth er aktiveret, skal brugeren logge ud og ind igen, før ændringerne kan træde i kraft (dette er ikke nødvendigt, når Bluetooth deaktiveres).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Aktivér eller deaktiver proxyen til datakomprimering for at forhindre brugerne i at ændre denne indstilling.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte indstillingen.
Hvis denne politik ikke er angivet, vil proxyfunktionen til datakomprimering være tilgængelig for brugeren.</translation>
<translation id="257788512393330403">Adgangskoden skal angives hver 6. time</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Denne politik gælder for loginskærmen. Se også politikken <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, der gælder for brugersessionen.
Hvis politikken er aktiveret, kører hvert af de angivne websites på en kommasepareret liste i sin egen proces. Dette isolerer også websites, der er angivet af underdomæner. Hvis f.eks. https://eksempel.dk/ angives, isoleres https://foo.eksempel.dk/ også som en del af websitet https://eksempel.dk/.
Hvis politikken ikke er angivet eller er deaktiveret, bruges platformens standardindstillinger for isolering af websites til loginskærmen.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Angiv <ph name="PRODUCT_NAME" /> som standardbrowser</translation>
<translation id="2592091433672667839">Varighed af inaktivitet, før pauseskærmen vises på loginskærmen i detailtilstand</translation>
<translation id="2592162121850992309">Hvis denne politik er angivet som sand eller ikke er konfigureret, aktiveres hardwareacceleration, medmindre en bestemt GPU-funktion er sortlistet.
Hvis denne politik er angivet som falsk, deaktiveres hardwareacceleration.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Styrer, om NTLMv2 aktiveres.
Alle nye versioner af Samba- og Windows-servere understøtter NTLMv2. Politikken bør kun deaktiveres for bagudrettet kompatibilitet, og den reducerer sikkerheden ved godkendelse.
Hvis politikken ikke er angivet, indstilles den som standard til Sand, og NTLMv2 aktiveres.</translation>
<translation id="26023406105317310">Konfigurer Kerberos-konti</translation>
<translation id="2604182581880595781">Konfigurer politikker for fildeling via netværk.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Vent på første aktivitet fra brugeren</translation>
<translation id="262740370354162807">Aktiver indsendelse af dokumenter til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Angiver konfigurationer af virksomhedsprintere.
Denne politik giver dig mulighed for at angive printerkonfigurationer for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder. Formatet er det samme som for NativePrinters-ordbogen, men for hver printer er der et yderligere påkrævet felt for "id" eller "guid" til hvidlister og sortlister.
Filen må ikke være større end 5 MB, og den skal indkodes i JSON. En fil med ca. 21.000 printere forventes at indkode som en fil på 5 MB. Den kryptografiske nøgletransformation bruges til at bekræfte downloadens integritet.
Filen downloades og gemmes i cachen. Den downloades igen, hver gang webadressen eller nøgletransformationen ændres.
Hvis denne politik er angivet, vil <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> downloade filen til printerkonfigurationer og gøre printere tilgængelige i overensstemmelse med <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> og <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Hvis du angiver denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Denne politik påvirker ikke, om brugerne kan konfigurere printere på individuelle enheder. Den er beregnet til at fungere som supplement til den enkelte brugers konfiguration af printere.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Aktivér talefeedback</translation>
<translation id="2646290749315461919">Giver dig mulighed for at angive, om websites skal have tilladelse til at spore brugernes fysiske placering. Sporing af brugernes fysiske placering kan tillades som standard, nægtes som standard, eller brugeren kan blive spurgt, hver gang et website anmoder om den fysiske placering. Hvis denne politik ikke angives, anvendes "AskGeolocation", og brugeren vil kunne ændre den.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Aktivér eller deaktiver redigering af bogmærker</translation>
<translation id="2649896281375932517">Lad brugerne vælge</translation>
<translation id="2650049181907741121">Handling, der skal udføres, når brugeren slår skærmen ned</translation>
<translation id="2655233147335439767">Angiver webadressen for den søgemaskine, der bruges ved standardsøgninger. Webadressen skal indeholde strengen "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />", som på forespørgselstidspunktet erstattes af søgeord, når brugeren foretager en søgning.
Googles søgewebadresse kan angives som: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Denne indstilling skal aktiveres, når politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret, og den vil kun blive respekteret, hvis dette er tilfældet.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Hvis denne indstilling aktiveres, kan brugerne konfigurere deres enheder til at synkronisere sms-beskeder mellem deres telefoner og Chromebooks. Bemærk! Hvis denne politik tillades, skal brugerne udtrykkeligt tilmelde sig denne funktion ved at gennemføre en konfiguration. Når konfigurationen er fuldført, kan brugerne sende og modtage sms-beskeder på deres Chromebooks.
Hvis denne indstilling deaktiveres, kan brugerne ikke konfigurere synkronisering af sms-beskeder.
Hvis politikken ikke konfigureres, tillades den som standard ikke for administrerede brugere, mens den som standard tillades for ikke-administrerede brugere.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Brug aldrig en proxy</translation>
<translation id="2672012807430078509">Styrer aktivering af NTLM som en godkendelsesprotokol for anvendelse af SMB</translation>
<translation id="267596348720209223">Angiver tegnkodninger, der understøttes af søgemaskinen. Kodninger er tegntabelnavne såsom UTF-8, GB2312, og ISO-8859-1. De afprøves i den angivne rækkefølge. Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, anvendes standarden, UTF-8. Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="268577405881275241">Aktivér proxyfunktionen for datakomprimering</translation>
<translation id="2693108589792503178">Konfigurer webadressen til ændring af adgangskoder.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Fastgjort lupvindue er aktiveret</translation>
<translation id="2706708761587205154">Tillad kun udskrivning med pinkode</translation>
<translation id="2710534340210290498">Hvis denne politik er angivet som falsk, kan brugerne ikke låse skærmen (de kan kun logge ud fra brugersessionen). Hvis indstillingen er angivet som sand eller ikke er konfigureret, kan brugere, der har godkendt med en adgangskode, låse skærmen.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Deaktiver brug af certifikater i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> til ARC-apps</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skjul appen Chrome Webshop og linket i sidefoden på siden Ny fane og applisten for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet til Sand, skjules ikonerne.
Hvis denne politik er angivet til Falsk eller ikke er indstillet, er ikonerne synlige.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registrer protokolhandlere</translation>
<translation id="2746016768603629042">Denne politik er forældet. Brug DefaultJavaScriptSetting i stedet
Kan bruges til at deaktivere JavaScript i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan websider ikke anvende JavaScript, og brugeren kan ikke ændre denne indstilling.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke angivet, kan websider anvende JavaScript, men brugeren kan ændre denne indstilling.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Begræns antallet af lokale UDP-porte, der bruges af WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typer af udvidelser/apps, der må installeres</translation>
<translation id="2758084448533744848">Angiver den tidszone, der skal gælde for enheden. Når politikken er konfigureret, kan brugerne på enheden ikke tilsidesætte den angivne tidszone. Hvis der angives en ugyldig værdi, aktiveres politikken med "GMT" i stedet. Hvis der angives en tom streng, ignoreres politikken.
Hvis politikken ikke anvendes, benyttes den aktive tidszone. Brugerne kan dog skifte tidszone.
Nye enheder er som udgangspunkt indstillet til tidszonen "Pacific Standard Time".
Formatet for værdierne følger navnene på tidszonerne i "IANA Time Zone Database" (se "https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database"). De fleste tidszoner betegnes som "continent/large_city" eller "ocean/large_city".
Hvis du konfigurerer denne politik, deaktiveres automatisk opdatering af tidszone på baggrund af enhedens placering fuldstændigt. Samtidig tilsidesættes politikken SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kontrollér brugeradfærden i en multiprofilsession</translation>
<translation id="2761483219396643566">Advarsel om inaktivitetsforsinkelse, når batteriet anvendes</translation>
<translation id="2762164719979766599">Angiver listen over enhedslokale konti, der skal vises på loginskærmen.
Hver post på listen angiver et id, som bruges internt til at skelne mellem de forskellige enhedslokale konti.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigurer det påkrævede domænenavn for værter med fjernadgang</translation>
<translation id="2783078941107212091">Aktivér appanbefaling ved nultilstand i søgefeltet på applisten.
Hvis politikken angives som Sand, kan der blive vist appanbefalinger ved søgninger i nulstilstand.
Hvis politikken angives som Falsk, vises der ikke nogen appanbefalinger ved søgninger i nultilstand.
Hvis politikken konfigureres, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis politikken ikke konfigureres, angives Falsk som standard for administrerede enheder.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Rapportér oplysninger om status for Android</translation>
<translation id="2799297758492717491">Tillad automatisk afspilning af medier på en hvidliste over webadressemønstre</translation>
<translation id="2801155097555584385">Angiv et brugerdefineret niveau i procent, hvor batteriopladningen skal stoppe</translation>
<translation id="2801230735743888564">Giv brugerne mulighed for at spille det ekstra dinosaurspil, når enheden er offline.
Hvis denne politik er angivet til Falsk, kan brugerne ikke spille det ekstra dinosaurspil, når enheden er offline. Hvis indstillingen er angivet til Sand, kan brugerne spille dinosaurspillet. Hvis politikken ikke er angivet, kan brugerne ikke spille det ekstra dinosaurspil på tilmeldte Chrome OS-systemer, men de kan spille det under andre omstændigheder.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Giver dig mulighed for at angive, om brugerne kan få adgang til printere, der ikke tilhører virksomheden
Hvis politikken er angivet som Sand eller slet ikke er angivet, kan brugerne tilføje, konfigurere og udskrive via deres egne printere.
Hvis politikken er angivet som Falsk, kan brugerne ikke tilføje og konfigurere deres egne printere. De kan heller ikke udskrive via egne printere, der tidligere er blevet konfigureret.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Tillad, at alle websites viser pop op-vinduer</translation>
<translation id="2808013382476173118">Muliggør brug af STUN-servere, hvis fjernklienter forsøger at oprette forbindelse til denne computer.
Hvis denne indstilling er aktiveret, kan fjernklienter finde og oprette forbindelse til denne computer, selvom de er adskilt af en firewall.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, og udgående UDP-forbindelser filtreres af firewallen, vil denne computer kun tillade forbindelser fra klientcomputere på det lokale netværk.
 
Hvis denne politik ikke er angivet, aktiveres denne indstilling.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Denne politik styrer de tidsrum, hvor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheden ikke har tilladelse til automatisk at søge efter opdateringer.
Hvis politikken er konfigureret med en liste over tidsintervaller, som ikke er tom:
Enheder kan ikke automatisk søge efter opdateringer i de angivne tidsintervaller. Enheder, der kræver en tilbagetrækning eller er ældre end minimumsversionen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, berøres ikke af denne politik på grund af potentielle sikkerhedsproblemer. Derudover blokerer politikken ikke for søgning efter opdateringer, hvis brugere eller administratorer anmoder om dette.
Hvis politikken ikke er konfigureret eller ikke indeholder tidsintervaller:
Automatiske søgninger efter opdateringer blokeres ikke af denne politik, men blokeres muligvis af andre politikker. Denne funktion er kun aktiveret på Chrome-enheder, der er konfigureret som terminaler med automatisk opstart. Andre enheder begrænses ikke af denne politik.</translation>
<translation id="2823870601012066791"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienters placering i Windows-registreringsdatabasen:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Aktiver inkognitotilstand</translation>
<translation id="2836621397261130126">Denne politik styrer, om godkendelse af KDC-politikken overholdes for at beslutte, om <ph name="KERBEROS" />-billetter skal overdrages.
Hvis politikken er angivet som sand, respekteres godkendelse af KDC-politikken af HTTP-godkendelsen, dvs. Chrome overdrager kun loginoplysninger, hvis KDC angiver <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> på en tjenestebillet. Få flere oplysninger på https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. Tjenesten skal også matche politikken "AuthNegotiateDelegateWhitelist".
Hvis denne politik ikke er angivet eller er angivet som falsk, ignoreres KDC-politikken på understøttede platforme, og kun politikken "AuthNegotiateDelegateWhitelist" overholdes.
KDC-politikken overholdes altid i Windows.</translation>
<translation id="283695852388224413">Hvis politikken er konfigureret, håndhæves den konfigurerede maksimale længde for pinkoder. En værdi på 0 eller derunder betyder ingen maksimal længde. I dette tilfælde kan brugeren angive en pinkode uden længdebegrænsning. Hvis denne indstilling er mindre end <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />, men større end 0, er den maksimale længde den samme som minimumslængden.
Hvis politikken ikke er konfigureret, håndhæves ingen maksimal længde.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Tillad ikke datamigrering og ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Indstillinger for fildeling via netværk</translation>
<translation id="2840269525054388612">Angiver, hvilke printere en bruger kan anvende.
Denne politik anvendes kun, hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt for <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
Hvis denne politik anvendes, er det kun printere med id'er, der matcher værdierne i denne politik, som kan anvendes af brugeren. Id'erne skal stemme overens med feltet "id" eller "guid" i den fil, der er angivet i <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Styrer hvidlisten over webadressemønstre, som autoplay altid er aktiveret for.
Hvis autoplay er aktiveret, kan videoer automatisk afspilles (uden brugersamtykke) med lydindhold i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Gyldige specifikationer for webadressemønstre er:
- [*.]domain.tld (matcher domain.tld og alle underdomæner)
- host (matcher et nøjagtigt hostname)
- scheme://host:port (understøttede formater: http,https)
- scheme://[*.]domain.tld:port (understøttede formater: http,https)
- file://path (Hele stien skal angives og starte med "/")
- a.b.c.d (matcher en nøjagtig IP-adresse af typen IPv4)
- [a:b:c:d:e:f:g:h] (matcher en nøjagtig IP-adresse af typen IPv6)
Hvis politikken AutoplayAllowed er angivet som Sand, har denne politik ingen effekt.
Hvis politikken AutoplayAllowed er angivet som Falsk, kan alle angivne webadressemønstre i denne politik stadig afspilles.
Bemærk! Hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> kører, og denne politik ændres, anvendes den kun for nye åbne faner. Nogle faner kan derfor stadig observere den forrige adfærd.</translation>
<translation id="284288632677954003">Webadresse for en XML-fil, der indeholder webadresser, som aldrig må aktivere et browserskift.</translation>
<translation id="285480231336205327">Aktivér høj kontrast</translation>
<translation id="2854919890879212089">Får <ph name="PRODUCT_NAME" /> til at bruge systemets standardprinter som standardvalg i Vis udskrift i stedet for den senest brugte printer.
Hvis du deaktiverer denne indstilling eller ikke angiver en værdi, benytter Vis udskrift den senest brugte printer som standarddestination.
Hvis du aktiverer denne indstilling, benytter Vis udskrift operativsystemets standardprinter som standarddestination.</translation>
<translation id="285627849510728211">Angiv dagkonfiguration af tilstanden for avanceret batteriopladning</translation>
<translation id="2856674246949497058">Træk udgivelsen tilbage, og behold målversionen, hvis OS-versionen er nyere end målversionen. Foretag en Powerwash under processen.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Sluk</translation>
<translation id="2873651257716068683">Tilsidesætter størrelsen på udskriftsiden. Hvis sidestørrelsen ikke er tilgængelig, ignoreres denne politik.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Bemærkning om <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder, der understøtter Android-apps:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Deaktiver CNAME-opslag, når godkendelsen af Kerberos forhandles</translation>
<translation id="2890645751406497668">Giv automatisk disse websites tilladelse til at oprette forbindelse til USB-enheder med det givne leverandør- og produkt-id.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Begrænser duplex-tilstanden for udskrivning. En ikke-angivet politik og en tom indstilling behandles som ingen begrænsning.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Send systemlogfiler til administrationsserveren</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-apps kan anvende de netværkskonfigurationer og CA-certifikater, der er angivet via denne politik, men de har ikke adgang til bestemte konfigurationsmuligheder.</translation>
<translation id="290002216614278247">Giver dig mulighed for at låse brugerens session baseret på klienttiden eller dagens brugskvote.
|time_window_limit| angiver et dagligt tidsrum, hvor brugerens session skal låses. Vi understøtter kun én regel pr. ugedag. Rækken |entries| kan derfor variere i størrelse fra 0-7. |starts_at| og |ends_at| er starten og slutningen på tidsrummet. Når |ends_at| er mindre end |starts_at|, betyder det, at |time_limit_window| slutter den følgende dag. |last_updated_millis| er UTC-tidsstemplet for den sidste gang, dette element blev opdateret. Det sendes som en streng, fordi tidsstemplet ikke kan passe i et heltal.
|time_usage_limit| angiver en daglig skærmkvote, så når kvoten opbruges, bliver brugerens session låst. Der er en egenskab for hver dag i ugen, og den skal kun angives, hvis der er en aktiv kvote for den pågældende dag. |usage_quota_mins| er den mængde tid, en administreret enhed kan bruges på en dag, og |reset_at| er tidspunktet, hvor brugskvoten fornys. Standardværdien for |reset_at| er midnat ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| er UTC-tidsstemplet for den sidste gang, dette element blev opdateret. Det sendes som en streng, fordi tidsstemplet ikke kan passe i et heltal.
|overrides| angives for midlertidigt at ugyldiggøre én eller flere af de tidligere regler.
* Hvis hverken time_window_limit eller time_usage_limit er aktiv, kan |LOCK| bruges til at låse enheden.
* |LOCK| låser midlertidigt en brugersession, indtil den næste time_window_limit eller time_usage_limit starter.
* |UNLOCK| låser en brugersession op, der er låst af time_window_limit eller time_usage_limit.
|created_time_millis| er UTC-tidsstemplet for oprettelsen af tilsidesættelsen. Det sendes som en streng, fordi tidsstemplet ikke kan passe i et heltal. Det bruges til at afgøre, om en tilsidesættelse stadig skal anvendes. Hvis den nuværende funktion til begrænsning af aktiv tid (grænse for tidsforbrug eller tidsrum med begrænsning) startede, før tilsidesættelsen blev oprettet, bør den ikke udføre en handling. Hvis tilsidesættelsen blev oprettet før den sidste ændring af den aktive time_window_limit eller time_usage_window, bør den heller ikke anvendes.
Der kan sendes flere tilsidesættelser. Det er den nyeste gyldige post, der anvendes.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Aktivér sikkerhedsadvarsler for demofunktioner på kommandolinjen</translation>
<translation id="2905984450136807296">Levetid for cachen til godkendelsesdata</translation>
<translation id="2906874737073861391">Liste over AppPack-udvidelser</translation>
<translation id="2907992746861405243">Bestemmer, hvilke printere fra <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> der kan anvendes af brugerne.
Angiver, hvilken adgangspolitik der anvendes til konfiguration af flere printere. Hvis <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> er valgt, vises alle printere. Hvis <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> er valgt, anvendes <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> til at begrænse adgangen til de angivne printere. Hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt, angiver <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> kun de printere, der kan vælges.
Hvis politikken ikke angives, anvendes <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> som standard.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maksimalt antal samtidige forbindelser til proxyserveren</translation>
<translation id="2952347049958405264">Begrænsninger:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Denne politik udgik fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 36.
Angiver, om udvidelsen for certifikater, der er bundet af TLS-domænet, skal aktiveres.
Denne indstilling bruges til at aktivere udvidelsen for certifikater, der er bundet af TLS-domænet, til testformål. Denne eksperimentelle indstilling vil blive fjernet senere hen.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Tillad ikke, at websites får adgang til Bluetooth-enheder via Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Kontotype for <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-godkendelse</translation>
<translation id="2959469725686993410">Send altid Wi-Fi-adgangspunkter til serveren under opdatering af tidszone</translation>
<translation id="2959898425599642200">Regler for omgåelse af proxy</translation>
<translation id="2960128438010718932">Tidsplan for trinvis anvendelse af en ny opdatering</translation>
<translation id="2960691910306063964">Aktivér eller deaktiver godkendelse uden pinkode for hosts til fjernadgang</translation>
<translation id="2976002782221275500">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer skærmnedtoning, når batteriet bruges.
Hvis denne politik indstilles til en højere værdi end nul, angives den tid, som brugeren skal forblive inaktiv i, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedtoner skærmen.
Hvis denne politik indstilles til nul, nedtoner <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke skærmen, når brugeren er inaktiv.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Politikkens værdi skal angives i millisekunder. Værdierne reduceres, så de er mindre end eller lig med skærmslukforsinkelsen (hvis angivet) og inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Bemærk, at denne politik er udfaset og fjernes inden for den nærmeste fremtid.
Denne politik giver en alternativ værdi for de mere specifikke politikker <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> og <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Hvis denne politik er konfigureret, anvendes dens værdi, hvis den mere specifikke politik ikke er konfigureret.
Når denne politik ikke er konfigureret, forbliver de mere specifikke politikkers adfærd uændret.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Aktivér ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrollér brugen af Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2990018289267778247">Hvis denne politik angives som Sand, vises indstillingerne for hjælpefunktioner altid i systembakkemenuen.
Hvis denne politik angives som Falsk, vises indstillingerne for hjælpefunktioner aldrig i systembakkemenuen.
Hvis politikken konfigureres, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis denne politik ikke angives, vises indstillingerne for hjælpefunktioner ikke i systembakkemenuen, men brugeren kan få vist indstillingerne for hjælpefunktioner via siden Indstillinger.
Når hjælpefunktioner aktiveres (på andre måder, f.eks. via tastekombinationer), vises indstillingerne for hjælpefunktioner altid i systembakkemenuen.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Konfigurerer webadressen for standardstartsiden i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer, at brugerne ændrer den.
Startsiden åbnes ved hjælp af knappen Startside. De sider, der åbnes ved opstart, styres af RestoreOnStartup-politikkerne.
Startsiden kan enten være en webadresse, du angiver her, eller indstillet til siden Ny fane. Hvis du vælger siden Ny fane, træder denne politik ikke i kraft.
Hvis du aktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre webadressen for deres startside i <ph name="PRODUCT_NAME" />, men de kan stadig vælge siden Ny fane som startside.
Hvis hverken denne politik eller HomepageIsNewTabPage er angivet, kan brugerne selv vælge startside.
Webadressen skal indeholde et standardskema, f.eks. "http://eksempel.dk" eller "https://eksempel.dk".
Denne politik er kun tilgængelig for Windows-forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Hvidlistedeapps til notatskrivning er tilladt på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-låseskærmen</translation>
<translation id="3021562480854470924">Hvor mange gange tidligere versioner kan gendannes</translation>
<translation id="3023572080620427845">Webadresse for en XML-fil, der indeholder webadresser, som skal indlæses i en alternativ browser.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Aktivér metrics-rapportering</translation>
<translation id="3033660238345063904">Du kan angive webadressen til proxyserveren her.
Denne politik træder kun i kraft, hvis du har valgt manuelle proxyindstillinger i "Vælg, hvordan indstillinger for proxyservere skal angives", og hvis politikken <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> ikke er angivet.
Du bør ikke konfigurere denne politik, hvis du har valgt en anden tilstand for angivelse af proxypolitikker.
Du kan finde flere valgmuligheder og detaljerede eksempler på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Giver dig mulighed for at angive, om websites må køre JavaScript. Kørsel af JavaScript kan enten være tilladt for alle websites eller nægtet for alle websites. Hvis denne politik ikke angives, anvendes "AllowJavaScript", og brugeren vil kunne ændre det.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Fortsætter med at køre baggrundsapps, når <ph name="PRODUCT_NAME" /> er lukket</translation>
<translation id="3046192273793919231">Send netværkspakker til administratorserveren for at overvåge onlinestatus</translation>
<translation id="3047732214002457234">Styr, hvordan Chrome-oprydning rapporterer data til Google</translation>
<translation id="304775240152542058">Politikken styrer kommandolinjeparametre, der skal åbnes i den alternative browser.
Hvis politikken ikke konfigureres, er det kun webadressen, der videregives som en kommandolinjeparameter.
Hvis politikken er konfigureret med en liste over strenge, videregives hver streng til den alternative browser som en separat kommandolinjeparameter. I Windows tilknyttes parametre med mellemrum. I Mac OS X og Linux kan en parameter indeholde mellemrum og stadig blive behandlet som en enkelt parameter.
Hvis et element indeholder ${url}, erstattes det med webadressen til den side, der skal åbnes.
Hvis ingen elementer indeholder ${url}, tilføjes webadressen i slutningen af kommandolinjen.
Variabler for miljøet udvides. I Windows erstattes %ABC% med variabelværdien for ABC-miljøet. I Mac OS X og Linux erstattes ${ABC} med variabelværdien for ABC-miljøet.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Hvis denne politik er indstillet, og en søgewebadresse foreslået af omnifeltet indeholder denne parameter i forespørgselsstrengen eller i fragment-id'et, vil forslaget vise søgetermerkene og søgemaskinen i stedet for kun søgewebadressen.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke indstilles, udføres der ingen erstatning af søgetermer.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken 'DefaultSearchProviderEnabled' aktiveres.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Med denne politik kan brugere af funktionen WebDriver tilsidesætte
politikker, der kan forstyrre processen.
Politikken deaktiverer i øjeblikket politikkerne SitePerProcess og IsolateOrigins.
Hvis politikken er aktiveret, kan WebDriver tilsidesætte inkompatible
politikker.
Hvis politikken er deaktiveret eller ikke er konfigureret, kan WebDriver ikke
tilsidesætte inkompatible politikker.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Tillader deaktivering af WPAD-optimering (Web Proxy Auto-Discovery) i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik angives som Falsk, deaktiveres WPAD-optimering, så <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal vente længere på DNS-baserede WPAD-servere. Hvis politikken ikke er indstillet, eller hvis den er aktiveret, er WPAD-optimering aktiveret.
Uafhængigt af om politikken er indstillet og hvordan, kan indstillingen for WPAD-optimering ikke ændres af brugerne.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Pauseskærm, som skal bruges på loginskærmen i detailtilstand</translation>
<translation id="3072847235228302527">Konfigurer servicevilkårene for en enhedslokal konto</translation>
<translation id="3077183141551274418">Aktiverer eller deaktiverer livscyklus for faner</translation>
<translation id="3079417254871857650">Angiver, hvilken handling der skal udføres, når brugerens startindeks er oprettet med ecryptfs-kryptering.
Hvis du konfigurerer denne politik til "DisallowArc", deaktiveres Android-apps for brugeren, og migreringen fra ecryptfs- til ext4-kryptering udføres ikke. Android-apps forhindres ikke i at køre, når startindekset allerede er ext4-krypteret.
Hvis du konfigurerer denne politik til "Migrate", migreres ecryptfs-krypterede startindekser automatisk til ext4-kryptering ved login uden at bede om brugerens samtykke.
Hvis du konfigurerer denne politik til "Wipe", slettes ecryptfs-krypterede startindekser ved login, og nye ext4-krypterede startindekser oprettes i stedet. Advarsel! Dette fjerner brugerens lokale data.
Hvis du konfigurerer denne politik til "MinimalMigrate", slettes ecryptfs-krypterede startindekser ved login, og nye ext4-krypterede startindekser oprettes i stedet. Logintokens vil blive forsøgt bevaret, så brugeren ikke behøver at logge ind igen. Advarsel! Dette fjerner brugerens lokale data.
Hvis du konfigurer denne politik til en værdi, der ikke længere understøttes ("AskUser" eller "AskForEcryptfsArcUsers"), behandles den, som hvis du havde valgt "Migrate".
Denne politik gælder ikke for terminalbrugere. Hvis denne politik ikke er konfigureret, opfører enheden sig, som om "DisallowArc" er valgt.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurer Cast Receiver i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Giver dig mulighed for at oprette en liste over webadressemønstre, der angiver websites, som må vise billeder.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultImagesSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.
Bemærk, at denne politik tidligere ved en fejl blev aktiveret for Android, men denne funktionalitet har aldrig været understøttet fuldt ud af Android.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Oplad batteriet på enheder, der primært er tilsluttet en ekstern strømkilde.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Liste over aktiverede plugins</translation>
<translation id="3101501961102569744">Vælg, hvordan du vil angive indstillinger for proxyserveren</translation>
<translation id="3101709781009526431">Dato og klokkeslæt</translation>
<translation id="3114411414586006215">Denne politik styrer listen over websites, der aldrig forårsager et browserskift.
Bemærk, at elementer også kan føjes til denne liste via politikken <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Hvis denne politik ikke konfigureres, føjes der ikke websites til listen.
Hvis denne politik konfigureres, behandles hvert element som en regel, i stil med politikken <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Logikken er dog vendt om. Regler, der matcher, åbner ikke en alternativ browser.
I modsætning til <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> gælder reglerne i begge retninger. Det betyder, at Internet Explorer-tilføjelsen også styrer, om <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> skal åbne disse webadresser i <ph name="PRODUCT_NAME" />, når tilføjelsen er til stede og aktiveret.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Advarsel! DHE fjernes helt fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> efter version 57 (omkring marts 2017), og på det tidspunkt holder denne politik op med at virke.
Hvis politikken ikke er angivet eller er angivet til Falsk, aktiveres DHE-krypteringsprogrammer i TLS ikke. Alternativt kan den angives til Sandt for at aktivere DHE-krypteringsprogrammer og for at bevare kompatibiliteten med en forældet server. Dette er en midlertidig løsning, og serveren bør konfigureres igen.
Servere bør migreres til ECDHE-krypteringsprogrammer. Hvis disse ikke er tilgængelige, skal du sørge for, at et krypteringsprogram, der bruger RSA-hovedudveksling, er aktiveret.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Hvis politikken er deaktiveret, forhindres Chrome-oprydning i at scanne systemet for uønsket software og foretage oprydning. Manuel aktivering af Chrome-oprydning fra chrome://settings/cleanup er deaktiveret.
Hvis politikken er aktiveret eller ikke angivet, scanner Chrome-oprydning jævnligt systemet for uønsket software, og hvis der findes noget, bliver brugeren spurgt, om softwaren skal fjernes. Manuel aktivering af Chrome-oprydning fra chrome://settings/cleanup er aktiveret.
Denne politik er kun tilgængelig for Windows-forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Gør Kombineret skrivebord tilgængeligt, og aktivér denne funktion som standard</translation>
<translation id="3159375329008977062">Brugeren kan eksportere/importere Crostini-containere via brugerfladen</translation>
<translation id="3165808775394012744">Disse politikker er inkluderet her for at gøre dem nemme at fjerne.</translation>
<translation id="316778957754360075">Denne indstilling er blevet trukket tilbage fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 29. Den anbefalede metode til konfiguration af organisationshostede udvidelse-/app-samlinger er at medtage det website, der hoster CRX-pakkerne, i ExtensionInstallSources og placere direkte downloadlinks til pakkerne på en webside. Du kan oprette en applikationsliste for denne webside vha. politikken ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Politikker relateret til Kerberos-godkendelse.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Skabelon for enhedens hostname på netværket</translation>
<translation id="3172512016079904926">Aktiverer installation på brugerniveau af indbyggede beskedhosts.
Hvis denne indstilling er aktiveret, tillader <ph name="PRODUCT_NAME" /> brug af indbyggede beskedhosts, der er installeret på brugerniveau.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, bruger <ph name="PRODUCT_NAME" /> kun indbyggede beskedhosts, der er installeret på systemniveau.
Hvis denne indstilling ikke konfigureres, tillader <ph name="PRODUCT_NAME" /> brug af indbyggede beskedhosts, der er installeret på brugerniveau.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Kræv, at der udføres online OCSP/CRL-kontrol for lokale tillidsankre</translation>
<translation id="3185009703220253572">siden version <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-apps kan ikke få adgang til virksomhedsnøgler. De påvirkes ikke af denne politik.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maksimer det første browservindue ved første kørsel</translation>
<translation id="3211426942294667684">Indstillinger for browserlogin</translation>
<translation id="3214164532079860003">Denne politik tvinger import af startsiden fra den aktuelle standardbrowser, hvis den er aktiveret. Hvis den er deaktiveret, importeres startsiden ikke. Hvis den ikke er angivet, kan brugeren blive spurgt, om den skal importeres, eller også sker det automatisk.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Inkognitotilstand er tilgængelig</translation>
<translation id="3220624000494482595">Hvis terminalappen er en Android-app, har den ingen kontrol over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen, selv hvis denne politik angives som <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Webadressemønstre, der tillader installation af udvidelser, apps og brugerscripts fra</translation>
<translation id="3240609035816615922">Adgangspolitik for konfiguration af printere.</translation>
<translation id="3240655340884151271">Dockingstationens indbyggede NIC MAC-adresse</translation>
<translation id="3243309373265599239">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer skærmnedtoning, når strømforsyningen er tilsluttet.
Hvis denne politik indstilles til end højere værdi end nul, angives den tid, som brugeren skal forblive inaktiv i, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedtoner skærmen.
Hvis denne politik indstilles til nul, nedtoner <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke skærmen, når brugeren er inaktiv.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Politikkens værdi skal angives i millisekunder. Værdierne reduceres, så de er mindre end eller lig med skærmslukforsinkelsen (hvis angivet) og inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Konfigurer politikker for at skifte mellem browsere.
Konfigurerede websites åbnes automatisk i en anden browser end <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kodninger for standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="3273221114520206906">Standardindstilling for JavaScript</translation>
<translation id="3284094172359247914">Styr brugen af WebUSB API</translation>
<translation id="3288595667065905535">Udgivelseskanal</translation>
<translation id="3292147213643666827">Aktiverer <ph name="PRODUCT_NAME" /> til at fungere som proxy mellem <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> og forældede printere, der er sluttet til maskinen.
Hvis indstillingen er aktiveret eller ikke konfigureret, kan brugerne aktivere proxyen til Cloudprinter ved at godkende med deres Google-konto.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan brugerne ikke aktivere proxyen, og det vil ikke være tilladt for maskinen at dele sine printere med <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Aktiverer en side på chrome://password-change, som giver SAML-brugere mulighed for at ændre deres SAML-adgangskoder, mens en session er i gang, hvilket sikrer, at SAML-adgangskoden og adgangskoden til enhedens låseskærm synkroniseres.
Denne politik aktiverer også notifikationer, der advarer SAML-brugere om, at deres SAML-adgangskoder snart udløber, så de kan ændre dem med det samme, mens en session er i gang.
Men disse notifikationer vises kun, hvis oplysningerne om adgangskodernes udløb sendes til enheden af SAML-identitetsudbyderen under SAML-loginflowet.
Hvis denne politik er konfigureret, kan brugeren hverken ændre eller tilsidesætte den.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Giver dig mulighed for at oprette en liste med webadressemønstre, der angiver websites, som har tilladelse til at benytte nøglegenerering. Hvis et webadressemønster findes i "KeygenBlockedForUrls", tilsidesættes disse undtagelser.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultKeygenSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="332771718998993005">Beslut dig for et navn, der angives som en destination for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet som en udfyldt streng, anvendes strengen som navnet på destinationen for <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis ikke, er navnet på destinationen det samme som navnet på enheden. Hvis denne politik ikke er angivet, er navnet på destinationen det samme som navnet på enheden, og enhedsejeren (eller en bruger fra domænet, som administrerer enheden) kan ændre det. Navnet må højst indeholde 24 tegn.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Giver dig mulighed for at angive en liste over webadressemønstre, der udpeger websites, som må gemme cookies.
Hvis politikken ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultCookiesSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.
Se også politikkerne "CookiesBlockedForUrls" og "CookiesSessionOnlyForUrls. Bemærk, at der ikke må være nogen modstridende webadressemønstre mellem disse tre politikker – det er ikke angivet, hvilken af politikkerne der har forrang.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Angiver én eller flere landestandarder for en administreret session, så brugerne nemt kan vælge en af disse landestandarder.
Brugeren kan vælge en landestandard og et tastaturlayout, før en administreret session påbegyndes. Som standard angives alle landestandarder, der understøttes af <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, i alfabetisk rækkefølge. Du kan bruge denne politik til at flytte udvalgte landestandarder til toppen af listen.
Hvis denne politik ikke er angivet, bliver den landestandard, der aktuelt bruges til brugerfladen, valgt som standard.
Hvis denne politik er indstillet, flyttes de anbefalede landestandarder til toppen af listen og bliver visuelt adskilt fra alle andre landestandarder. De anbefalede landestandarder bliver angivet i den rækkefølge, som de er angivet i politikken. Den første anbefalede landestandard bliver valgt som standard.
Hvis der er mere end én anbefalet landestandard, antages det, at brugerne vil vælge mellem disse landestandarder. Valg af landestandard og tastaturlayout bliver tydeligt tilbudt, når der startes en administreret session. Ellers antages det, at de fleste brugere vil vælge den forudvalgte landestandard. Valg af landestandard og tastaturlayout bliver mindre tydeligt tilbudt, når der startes en administreret session.
Når denne politik er angivet, og automatisk login er aktiveret (se politikkerne |DeviceLocalAccountAutoLoginId| og |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), bruger den automatisk påbegyndte administrerede session den første anbefalede landestandard og det mest populære tastaturlayout, der matcher denne landestandard.
Det forudvalgte tastaturlayout er altid det mest populære layout, der matcher den forudvalgte landestandard.
Denne politik kan kun angives som anbefalet. Du kan bruge denne politik til at flytte udvalgte landestandarder til toppen af listen, men brugerne har altid tilladelse til vælge en hvilken som helst landestandard, der understøttes af <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, til deres session.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Brug værtsbrowseren som standard</translation>
<translation id="3384115339826100753">Aktivér strømstyringpolitikken for ændringen ved strømspidsbelastning.
Ændring ved strømspidsbelastning er en strømbesparende politik, der minimerer forbruget af vekselstrøm ved perioder med spidsforbrug i løbet af dagen. Der kan angives et start- og sluttidspunkt for hver ugedag, hvor tilstanden Ændring ved strømspidsbelastning skal aktiveres. I dette tidsrum kører systemet på batteriet, selv om vekselstrøm er tilsluttet, så længe batteriet holder sig over den angivne grænse. Efter det angivne sluttidspunkt kører systemet på vekselstrøm, hvis det er tilsluttet, men lader ikke batteriet op. Systemet fungerer igen normalt med vekselstrøm og lader batteriet op efter det angivne tidspunkt for start af opladning.
Hvis denne politik er angivet som sand, og DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold samt DevicePowerPeakShiftDayConfig er konfigureret, er ændringen ved strømspidsbelastning altid aktiveret, hvis enheden understøtter det.
Hvis politikken er angivet som falsk, er ændringen ved strømspidsbelastning altid deaktiveret.
Hvis du konfigurerer denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, er ændringen ved strømspidsbelastning deaktiveret og kan ikke aktiveres af brugeren.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Hvis denne politik ikke konfigureres, anvender <ph name="PRODUCT_NAME" /> en standardminimumversion, som er TLS 1.0.
Den kan også angives til en af følgende værdier: "tls1", "tls1.1" eller "tls1.2". Når der er angivet en værdi, anvender <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke SSL/TLS-versioner, der er mindre end den angivne version. Ukendte værdier ignoreres.</translation>
<translation id="34160070798637152">Styrer netværkskonfigurationen for hele enheden.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Hvis denne politik er angivet til sand eller ikke er konfigureret, aktiverer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gæstelogins. Gæstelogins er anonyme brugersessioner, der ikke kræver en adgangskode,
Hvis denne politik er angivet til falsk, vil <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke tillade, at der startes gæstesessioner.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Gennemtvinger som minimum Begrænset tilstand på YouTube og forhindrer brugere i
at vælge en mindre begrænset tilstand.
Hvis denne indstilling er angivet som Streng, er Strengt begrænset tilstand på YouTube altid aktiveret.
Hvis denne indstilling er angivet som Moderat, kan brugerne kun vælge
Moderat begrænset tilstand og Strengt begrænset tilstand på YouTube, men Begrænset tilstand kan ikke deaktiveres.
Hvis denne indstilling er angivet som Fra, eller der ikke er angivet nogen værdi, gennemtvinges Begrænset tilstand på YouTube ikke af <ph name="PRODUCT_NAME" />. Eksterne politikker, som f.eks. YouTubes politikker, kan dog stadig gennemtvinge Begrænset tilstand.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Aktivér forudsigelse af netværk</translation>
<translation id="3432863169147125747">Styrer indstillinger for udskrivning</translation>
<translation id="3434932177006334880">Før Chrome 42 blev denne indstilling kaldt EnableWebBasedSignin, og den understøttes ikke længere i Chrome 43.
Denne indstilling er nyttig for virksomhedskunder, der bruger SSO-løsninger, som endnu ikke er kompatible med det nye integrerede loginflow.
Hvis du aktiverer denne indstilling, anvendes det gamle webbaserede loginflow.
Hvis du deaktiverer denne indstilling eller undlader at konfigurere den, anvendes det nye integrerede loginflow som standard. Brugerne vil stadig kunne aktivere det gamle webbaserede loginflow ved hjælp af kommandolinjemarkeringen --enable-web-based-signin.
Den eksperimentelle indstilling fjernes senere, når alle SSO-loginflows understøttes fuldt ud af det integrerede login.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Tillad, at brugeren administrerer VPN-forbindelser</translation>
<translation id="3459509316159669723">Udskrivning</translation>
<translation id="3460784402832014830">Angiver den webadresse, som en søgemaskine anvender til at angive siden Ny fane.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, leveres siden Ny fane ikke.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken 'DefaultSearchProviderEnabled' er aktiveret.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Rapportér strømstatus</translation>
<translation id="346731943813722404">Angiver, om strømstyringsforsinkelser og begrænsning af sessionslængden kun skal begynde at køre, efter den første brugeraktivitet er blevet registreret i en session.
Hvis denne politik er indstillet til Sand, begynder strømstyringsforsinkelser og begrænsing af sessionslængden først at køre, efter den første brugeraktivitet er blevet registreret i en session.
Hvis denne politik er indstillet til Falsk eller ikke er indstillet, begynder strømstyringsforsinkelser og begræsning af sessionslængden straks at køre ved sessionstart.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Slet alle brugerdata, når der logges ud</translation>
<translation id="3480961938508521469">Oplad batteriet helt ved normal opladningshastighed.</translation>
<translation id="348495353354674884">Aktivér virtuelt tastatur</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Hvis denne politik er angivet, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> forsøge at registrere sig selv og anvende den tilknyttede Cloud-politik for alle profiler.
Værdien for denne politik er et tilmeldingstoken, der kan hentes fra Google Administrationskonsol.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Hvis denne indstilling er aktiveret, kan brugerne få <ph name="PRODUCT_NAME" /> til at huske adgangskoder og angive dem automatisk, næste gang de logger ind på et website.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan brugerne ikke gemme nye adgangskoder, men de kan stadig bruge adgangskoder, der allerede er gemt.
Hvis denne politik er aktiveret eller deaktiveret, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis denne politik ikke er konfigureret, kan adgangskoder gemmes (men brugeren kan slå det fra).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Adgangskodemanager</translation>
<translation id="3500732098526756068">Giver dig mulighed for at styre aktiveringen af advarsler via adgangskodebeskyttelse. Adgangskodebeskyttelse underretter brugerne, når de genbruger deres beskyttede adgangskode på potentielt mistænkelige websites.
Du kan bruge politikkerne "PasswordProtectionLoginURLs" og "PasswordProtectionChangePasswordURL" til at konfigurere, hvilken adgangskode der skal beskyttes.
Hvis der angives "PasswordProtectionWarningOff" for politikken, vises der ikke nogen advarsel via adgangskodebeskyttelse.
Hvis der angives "PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse" for politikken, vises der en advarsel via adgangskodebeskyttelse, når brugeren genbruger sin beskyttede adgangskode på et website, der ikke er hvidlistet.
Hvis der angives "PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse" for politikken, vises advarslen via adgangskodebeskyttelse, når brugeren genbruger sin beskyttede adgangskode på et phishingwebsite.
Hvis politikken ikke konfigureres, beskytter tjenesten til adgangskodebeskyttelse kun adgangskoder til Google, men brugeren kan ændre denne indstilling.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Tillad alle duplex-tilstande</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurer ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Angiver webadressen på den søgemaskine, der bruges til billedsøgning. Søgeanmodninger sendes ved hjælp af GET-metoden. Hvis politikken DefaultSearchProviderImageURLPostParams er angivet, vil anmodninger om billedsøgning anvende POST-metoden i stedet.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, anvendes der ikke nogen billedsøgning.
Denne politik respekteres, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="350797926066071931">Aktiver Oversæt</translation>
<translation id="3513655665999652754">Quirks Server leverer hardwarespecifikke konfigurationsfiler, som f.eks. ICC-profiler til justering af skærmkalibrering.
Når denne politik er angivet som falsk, forsøger enheden ikke at kontakte Quirks Server for at downloade konfigurationsfiler.
Hvis denne politik er angivet som sand eller ikke er konfigureret, kontakter <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automatisk Quirks Server og downloader konfigurationsfiler, hvis de er tilgængelige, som derefter gemmes på enheden. Sådanne filer kan f.eks. anvendes til at forbedre kvaliteten af visningen på tilsluttede skærme.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Tillad ikke, at websites anmoder om adgang til USB-enheder via WebUSB API</translation>
<translation id="3526752951628474302">Kun udskrivning i sort/hvid</translation>
<translation id="3528000905991875314">Aktiver alternative fejlsider</translation>
<translation id="3545457887306538845">Giver dig mulighed for at styre, hvor Udviklerværktøjer kan bruges.
Hvis denne politik er indstillet til "DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions" (værdi 0, som er standardværdien), kan der generelt opnås adgang til Udviklerværktøjer og JavaScript-konsollen, men der kan ikke opnås adgang til dem i forbindelse med udvidelser, der er installeret af en virksomhedspolitik.
Hvis denne politik er indstillet til "DeveloperToolsAllowed" (værdi 1), kan Udviklerværktøjer og JavaScript-konsollen åbnes og bruges i alle sammenhænge – også i forbindelse med udvidelser, der er installeret af en virksomhedspolitik.
Hvis denne politik er indstillet til "DeveloperToolsDisallowed" (værdi 2), kan der ikke opnås adgang til Udviklerværktøjer, og elementer på websites kan ikke længere inspiceres. Alle tastaturgenveje samt menuer eller genvejsmenuer, der åbner Udviklerværktøjer eller JavaScript-konsollen, deaktiveres.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxyindstillinger</translation>
<translation id="3550875587920006460">Tillader, at der fastsættes en tidsplan for søgning efter opdateringer. Denne indstilling gælder for alle brugere og på alle grænseflader på enheden. Når den er angivet, søger enheden efter opdateringer i overensstemmelse med tidsplanen. Hvis du vil annullere planlagte søgninger efter opdateringer, er du nødt til at fjerne politikken.</translation>
<translation id="355118380775352753">Websites, der skal åbnes i en alternativ browser</translation>
<translation id="3554984410014457319">Giv Google Assistent tilladelse til at lytte efter den stemmestyrede aktiveringssætning</translation>
<translation id="3557208865710006939">Gennemtvinger aktivering af stavekontrollens sprog. Sprog på listen, som ikke genkendes, ignoreres.
Hvis du aktiverer denne politik, aktiveres stavekontrol for de angivne sprog samt de sprog, som brugeren har aktiveret stavekontrol for.
Hvis du ikke konfigurerer denne politik, eller hvis du deaktiverer den, sker der ingen ændringer af brugerens præferencer for stavekontrol.
Hvis politikken <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> angives som falsk, har denne politik ingen indvirkning.
Hvis et sprog er medtaget i både denne politik og politikken <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, har denne politik forrang, og stavekontrol af sproget aktiveres.
De aktuelt understøttede sprog er følgende: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Brugerne kan konfigurere udgivelseskanalen for Chrome OS</translation>
<translation id="3575011234198230041">HTTP-godkendelse</translation>
<translation id="3577251398714997599">Annonceindstilling for websites med påtrængende annoncer</translation>
<translation id="357917253161699596">Tillad, at brugerne administrerer brugercertifikater</translation>
<translation id="3583230441447348508">Angiver en liste over forudkonfigureret fildeling via netværk.
Hvert listepunkt i politikken er et objekt med to medlemmer: "share_url" og "mode". "share_url" skal være webadressen for delingen, og "mode" skal være enten "drop_down" eller "pre_mount". Tilstanden "drop_down" indikerer, at "share_url" føjes til rullelisten for fildeling. Tilstanden "pre_mount" indikerer, at "share_url" anvendes.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Aktivér funktionen Emulator til ældre websites.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigurer adfærden for logingodkendelse</translation>
<translation id="3627678165642179114">Aktivér eller deaktiver webtjenesten stavekontrol</translation>
<translation id="3628480121685794414">Aktivér simplex-udskrivning</translation>
<translation id="3631099945620529777">Hvis den er angivet som falsk, er knappen "Afslut proces" deaktiveret i Jobliste.
Hvis den er angivet som sand eller ikke er konfigureret, kan brugeren afslutte processer i Jobliste.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Aktivér funktionen "Husk adgangskode"</translation>
<translation id="3646859102161347133">Indstil type af lup</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikon for standardsøgemaskine</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Hvis politikken angives som Sand, er tilmelding til Cloud Management obligatorisk og manglende tilmelding forhindrer åbningen af Chrome.
Hvis politikken ikke angives eller angives som Falsk, er tilmelding til Cloud Management valgfri, og manglende tilmelding forhindrer ikke åbningen af Chrome.
Denne politik bruges til maskinel massetilmelding til Cloud-politikken på computere og kan angives af registreringsdatabasen eller GPO i Windows, plist på Mac og JSON-politikfilen i Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Overfør SAML-IdP-cookies ved login</translation>
<translation id="3701121231485832347">Styrer indstillinger, der gælder specifikt for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder, der administreres af <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Fjernattestering</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (feltet med en enkelt linje er udfaset og fjernes inden for den nærmeste fremtid. Begynd at bruge tekstfeltet med flere linjer nedenfor).</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurer sortliste for installation af udvidelser</translation>
<translation id="3711895659073496551">Suspender</translation>
<translation id="3715569262675717862">Godkendelse på baggrund af klientcertifikater</translation>
<translation id="3736879847913515635">Aktivér tilføjelse af personer i brugeradministration</translation>
<translation id="3738723882663496016">Denne politik angiver <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-licensnøglen til denne enhed.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Angiver, om aktiveringslåse er tilladt. Udvidelser kan anmode om aktiveringslåse via Power Management Extension API og ARC-apps.
Hvis denne politik er angivet som sand eller ikke er angivet, indfries aktiveringslåse i forbindelse med strømstyring.
Hvis denne politik er angivet som falsk, ignoreres anmodninger om aktiveringslås.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Bloker nøglegenerering på disse websites</translation>
<translation id="375266612405883748">Begrænser rækkevidden for den UDP-port, der bruges af hosten for fjernadgang på denne computer.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, eller hvis den er angivet som en tom streng, vil det være muligt for hosten for fjernadgang at bruge enhver tilgængelig port, medmindre politikken <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> er deaktiveret, hvilket vil få hosten for fjernadgang til at anvende UDP-porte mellem 12400 og 12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Bloker udviklertilstand</translation>
<translation id="3758089716224084329">Giver dig mulighed for at angive den proxyserver, der anvendes af <ph name="PRODUCT_NAME" />, og forhindrer brugerne i at ændre proxyindstillingerne.
Hvis du vælger aldrig at bruge en proxyserver og altid opretter forbindelse direkte, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Hvis du vælger at registrere proxyserveren automatisk, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Få detaljerede eksempler på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Hvis du aktiverer denne indstilling, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> og ARC-apps alle proxyrelaterede valgmuligheder, der specificeres fra kommandolinjen.
Hvis disse politikker ikke angives, kan brugerne selv vælge proxyindstillingerne.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Deaktiver udviklerværktøjer</translation>
<translation id="3764248359515129699">Deaktiverer håndhævelse af krav vedrørende Certifikatgennemsigtighed for forældede certifikatautoriteter.
Politikken tillader, at kravene om offentliggørelse via Certifikatgennemsigtighed ikke håndhæves for certifikatkæder, der indeholder certifikater med en af de angivne hash-koder fra subjectPublicKeyInfo. Dermed kan certifikater, der ellers ikke ville være godkendt, fordi de ikke er blevet offentliggjort korrekt, fortsat anvendes til virksomhedshosts.
For at håndhævelse af Certifikatgennemsigtighed kan deaktiveres, når politikken er angivet, skal hash-koden være fra subjectPublicKeyInfo og angivet i et CA-certifikat, der genkendes som en forældet certifikatautoritet. En forældet certifikatautoritet er en autoritet, der som standard er offentligt godkendt af ét eller flere operativsystemer, som understøttes af <ph name="PRODUCT_NAME" />, men som ikke er godkendt af Android Open Source Project eller <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
En hash-kode fra subjectPublicKeyInfo angives ved at sammenføje navnet på hash-algoritmen, tegnet "/" og Base64-kodningen for den pågældende hash-algoritme, der anvendes i subjectPublicKeyInfo med DER-kodning i det angivne certifikat. Denne Base64-kodning har samme format som et SPKI-fingeraftryk, som beskrevet i afsnit 2.4 i RFC 7469. Hash-algoritmer, der ikke genkendes, ignoreres. Det er i øjeblikket kun hash-algoritmen "sha256", som understøttes.
Hvis politikken ikke angives, behandles alle certifikater, der skal offentliggøres via Certifikatgennemsigtighed, som ikke-godkendte, hvis de ikke offentliggøres i overensstemmelse med politikken for Certifikatgennemsigtighed.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Varighed af advarselsmeddelelsen om logout for inaktivitet</translation>
<translation id="377044054160169374">Håndhævelse af indgriben mod vildledende adfærd</translation>
<translation id="3780152581321609624">Inkluder en port, der ikke er standard, i Kerberos-SPN</translation>
<translation id="3780319008680229708">Hvis denne politik angives som Sand, vises Cast-ikonet altid på værktøjslinjen eller i prikmenuen, og brugerne kan ikke fjerne det.
Hvis denne politik angives som Falsk eller ikke angives, kan brugerne fastgøre eller fjerne ikonet via genvejsmenuen.
Hvis politikken "EnableMediaRouter" angives som Falsk, træder denne politik ikke i kraft, og ikonet vises ikke på værktøjslinjen.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Indstillinger for strømstyring, når brugeren bliver inaktiv</translation>
<translation id="3790085888761753785">Hvis denne indstilling aktiveres, kan brugerne logge ind på deres konto med Smart Lock. Dette udgør en mindre streng regel end almindelig Smart Lock-adfærd, som kun tillader, at brugerne låser deres skærme op.
Hvis denne indstilling deaktiveres, har brugerne ikke tilladelse til at logge ind med Smart Lock.
Hvis politikken ikke angives, er det som standard ikke tilladt for brugere, der administreres af en virksomhed, og tilladt for brugere, der ikke administreres.</translation>
<translation id="379602782757302612">Giver dig mulighed for at angive, hvilke udvidelser brugerne IKKE kan installere. Udvidelser, der allerede er installeret, deaktiveres, hvis de er sortlistet, og brugeren kan ikke aktivere dem. Når en udvidelse fjernes fra sortlisten efter at have været deaktiveret på grund af den, aktiveres udvidelsen automatisk igen.
Værdien * på en sortliste betyder, at alle udvidelser er sortlistet, medmindre de udtrykkeligt er angivet på hvidlisten.
Hvis denne politik ikke er angivet, kan brugeren installere alle udvidelser i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurerer den mappe, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruger til at downloade filer.
Hvis du angiver denne politik, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruge den angivne mappe, uanset om brugeren har angivet en eller aktiveret flaget for at blive bedt om en downloadplacering hver gang.
Du kan se en liste over variabler, der kan anvendes, på http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes standardmappen til downloads, og brugeren vil kunne ændre den.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Aktivér udvidelse af certifikater, der er bundet til TLS-domænet (udfaset)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Angiv en liste over deaktiverede plugins</translation>
<translation id="3811562426301733860">Tillad annoncer på alle websites</translation>
<translation id="3816312845600780067">Aktivér nødtastaturgenvej til automatisk login</translation>
<translation id="3820526221169548563">Aktivér hjælpefunktionen Skærmtastatur.
Hvis denne politik er angivet som Sand, vil hjælpefunktionen Skærmtastatur altid være slået til.
Hvis denne politik er angivet som Falsk, vil hjælpefunktionen Skærmtastatur altid være slået fra.
Hvis du indstiller denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis denne politik ikke er angivet, vil skærmtastaturet være slået fra som udgangspunkt, men brugeren kan til enhver tid aktivere det.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigurer TalkGadget-præfikset for værter med fjernadgang</translation>
<translation id="3824972131618513497">Styrer indstillinger relateret til strømstyring og genstart.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Google Placeringstjenester er aktiveret</translation>
<translation id="3831054243924627613">Denne politik styrer den indledende tilstand for Android-tjenesten til backup og gendannelse.
Hvis denne politik ikke er konfigureret eller er konfigureret til <ph name="BR_DISABLED" />, er Android-tjenesten til backup og gendannelse som udgangspunkt deaktiveret.
Hvis denne politik er konfigureret til <ph name="BR_ENABLED" />, er Android-tjenesten til backup og gendannelse som udgangspunkt aktiveret.
Hvis denne politik er konfigureret til <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, bliver brugeren bedt om at vælge, om Android-tjenesten til backup og gendannelse skal anvendes. Hvis brugeren aktiverer backup og gendannelse, uploades der Android-appdata til alternative Android-servere, hvorfra de gendannes, efter kompatible apps er installeret igen.
Bemærk, at denne politik kun styrer tilstanden for Android-tjenesten til backup og gendannelse under den indledende konfiguration. Brugeren kan derefter åbne Android-indstillingerne og slå Android-tjenesten til backup og gendannelse til/fra.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Når denne indstilling er aktiveret, tillader <ph name="PRODUCT_NAME" /> certifikater, der er udstedt af Symantec Corporations forældede PKI-processer, så længe de bekræfter og sammenkædes med et anerkendt CA-certifikat.
Bemærk, at denne politik afhænger af, at operativsystemet stadig anerkender certifikater fra Symantecs forældede struktur. Hvis en opdatering af operativsystemet ændrer operativsystemets håndtering af sådanne certifikater, er denne politik ikke længere aktiv. Denne politik er desuden beregnet som en midlertidig løsning, der giver virksomheder mere tid til at bevæge sig væk fra forældede Symantec-certifikater. Denne politik fjernes omkring den 1. januar 2019.
Hvis politikken ikke angives, eller hvis den er indstillet til Falsk, følger <ph name="PRODUCT_NAME" /> den officielle plan for udfasning.
Se https://g.co/chrome/symantecpkicerts for at få flere oplysninger om udfasningen.</translation>
<translation id="383466854578875212">Giver dig mulighed for at angive, hvilke indbyggede beskedhosts der ikke skal være omfattet af sortlisten.
En sortlisteværdi på * betyder, at alle indbyggede beskedhosts er på sortlisten, og at kun indbyggede beskedhosts på hvidlisten vil blive indlæst.
Som standard sættes alle indbyggede beskedhosts på hvidlisten, men hvis alle indbyggede beskedhosts er blevet sat på sortlisten via en politik, kan hvidlisten bruges til at tilsidesætte denne politik.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Gennemtving deaktivering af stavekontrol af sprog</translation>
<translation id="3837424079837455272">Denne politik styrer, om der kan føjes nye brugere til <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Den forhindrer ikke brugerne i at logge ind på yderligere Google-konti i Android. Hvis du vil forhindre dette, skal du som en del af <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" /> konfigurere politikken <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" />, der gælder for Android.</translation>
<translation id="384743459174066962">Giver dig mulighed for at oprette en liste over webadressemønstre, der angiver websites, som ikke må åbne pop op-vinduer. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultPopupsSetting", hvis den er angivet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Rapportér oplysninger om aktive terminalsessioner, f.eks.
app-id og -version.
Hvis politikken er angivet som falsk, rapporteres terminaloplysningerne
ikke. Hvis den angives som sand eller ikke angives, rapporteres
terminaloplysningerne.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Standardudskrivning i duplex-tilstand</translation>
<translation id="3859780406608282662">Føj en parameter til hentning af variationsbasistallet i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne politik er angivet, føjes en forespørgsel kaldet "restrict" til den webadresse, der bruges til at hente variationsbasistallet. Værdien for parameteren er den værdi, der er angivet i denne politik.
Hvis denne politik ikke er angivet, ændres webadressen for variationsbasistallet ikke.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimumsversionen af SSL/TLS er aktiveret.</translation>
<translation id="3864020628639910082">Angiver webadressen for den søgemaskine, der anvendes til at give søgeforslag. Webadressen bør indeholde strengen "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />", som på forespørgselstidspunktet erstattes af den tekst, som brugeren har indtastet hidtil.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, anvendes der ikke webadresseforslag.
Googles foreslåede webadresser kan angives som: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Konfigurer de tilladte sprog i en brugersession</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beskrivelse</translation>
<translation id="3868347814555911633">Denne politik er aktiv i detailtilstand.
Listeudvidelser, der automatisk er installeret for demobrugeren til enheder i detailtilstand. Disse udvidelser gemmes i enheden og kan installeres i offlinetilstand efter installationen.
Alle poster på listen indeholder en ordbog, der skal indeholde udvidelses-id'et i feltet "udvidelses-id" samt webadressen til opdatering i feltet "opdateringswebadresse".</translation>
<translation id="3874773863217952418">Aktivér "Tryk for at søge"</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integreret godkendelsestilstand med sekundær faktor</translation>
<translation id="3879208481373875102">Konfigurer en liste over fjerninstallerede webapps</translation>
<translation id="388237772682176890">Denne politik er udfaset i M53 og fjernet i M54, da understøttelse af SPDY/3.1 er fjernet.
Deaktiverer brug af SPDY-protokollen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik aktiveres, vil SPDY-protokollen ikke være tilgængelig i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik deaktiveres, tillades brug af SPDY.
Hvis denne politik ikke angives, vil SPDY være tilgængelig.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Aktiver JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfigurerer standardmappen, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruger til download af filer.
Hvis du angiver denne politik, ændrer det standardmappen, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> downloader filer til. Denne politik er ikke obligatorisk, så brugeren kan ændre mappen.
Hvis du ikke angiver denne politik, bruger <ph name="PRODUCT_NAME" /> den sædvanlige standardmappe (platformspecifikt).
Se https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for en liste over variabler, der kan bruges.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Denne politik påvirker ikke logføring udført af Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Deaktiverer Google Drev-synkronisering i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, når den er angivet til Sand. I dette tilfælde uploades der ingen data til Google Drev.
Hvis denne indstilling ikke er konfigureret eller er angivet til Falsk, kan brugerne overføre filer til Google Drev.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Webadresse til en proxyfil af typen .pac</translation>
<translation id="3920892052017026701">Angiv et brugerdefineret niveau i procent, hvor batteriopladningen skal stoppe.
Opladningen af batteriet starter, når det når den brugerdefinerede værdi for, hvornår opladningen af batteriet skal påbegyndes.
DeviceBatteryChargeCustomStartCharging skal være mindre end DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Denne politik anvendes kun, hvis DeviceBatteryChargeMode har en brugerdefineret værdi.
Hvis denne politik ikke er konfigureret eller forbliver uændret, anvendes standardtilstanden for batteriopladning.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Angiv skærmopløsning og skaleringsfaktor</translation>
<translation id="3939893074578116847">Send netværkspakker til administrationsserveren for at overvåge onlinestatus, så
serveren kan registrere, om enheden er offline.
Hvis denne politik er angivet til sand, sendes der netværkspakker til overvågning (også kaldet <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Hvis den angives til falsk eller ikke angives, sendes der ingen pakker.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Opdater tidsbegrænsninger</translation>
<translation id="3956686688560604829">Brug politikken SiteList for Internet Explorer til Emulator til ældre websites.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Tillad brug af Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Hvis denne er angivet som sand, tillades fjernbekræftelse for enheden, og der genereres og uploades automatisk et certifikat til Device Management Server.
Hvis den er angivet som falsk eller slet ikke er angivet, genereres der ikke noget certifikat, og kald til enterprise.platformKeysPrivate extension API mislykkes.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Konfigurer et baggrundsbillede til enheden, som vises på loginskærmen, hvis der endnu ikke er nogen brugere, der er logget ind på enheden. Politikken konfigureres ved at angive den webadresse, hvorfra Chrome OS-enheden kan downloade baggrundsbilledet og en kryptografisk hash-værdi, som bruges til at bekræfte downloadens integritet. Billedet skal være i .jpeg-format, og størrelsen må ikke overstige 16 MB. Webadressen skal være tilgængelig uden nogen form for godkendelse. Baggrundsbilledet downloades og cachelagres. Det downloades igen, når webadressen eller hash-værdien ændres.
Hvis politikken for baggrundsbilleder på enheden er konfigureret, downloader og bruger Chrome OS-enheden baggrundsbilledet, som vises på loginskærmen, hvis der endnu ikke er nogen brugere, der er logget ind på enheden. Når brugeren logger ind, starter brugerens politik for baggrundsbilleder.
Hvis politikken for baggrundsbilleder på enheden ikke konfigureres, bestemmer brugerens politik for baggrundsbilleder, hvad der vises, hvis brugerens politik for baggrundsbilleder er konfigureret.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Timeout, indtil brugeren logges ud på grund af inaktivitet</translation>
<translation id="3973371701361892765">Skjul aldrig hylden automatisk</translation>
<translation id="3984028218719007910">Bestemmer, om <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bevarer lokale kontodata efter logout. Hvis den er angivet til sand, er der ingen vedvarende konti, der bevares af <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, og alle data fra brugersessionen kasseres efter logout. Hvis denne politik er angivet til falsk eller ikke er konfigureret, kan enheden beholde (krypterede) lokale brugerdata.</translation>
<translation id="398475542699441679">Denne politik styrer, om Emulator til ældre websites skal aktiveres.
Hvis politikken angives som falsk eller ikke konfigureres, forsøger Chrome ikke at starte angivne webadresser i en alternativ browser.
Hvis politikken angives som sand, forsøger Chrome at starte nogle webadresser i en alternativ browser (f.eks. Internet Explorer). Denne funktion konfigureres via politikkerne i gruppen <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Denne funktion erstatter udvidelsen <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Konfigurationen fra udvidelsen overføres til denne funktion, men vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger Chrome-politikker i stedet. Dette sikrer en bedre kompatibilitet fremover.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Webadresser, der får adgang til videooptagelsesenheder på SAML-loginsider</translation>
<translation id="4001275826058808087">It-administratorer for virksomhedsenheder kan bruge denne markering til at kontrollere, om brugerne skal have tilladelse til at indløse tilbud via Chrome OS-registrering.
Hvis denne politik er angivet til Sand eller ikke er angivet, kan brugerne indløse kampagnetilbud via Chrome OS-registrering.
Hvis denne politik er angivet til Falsk, kan brugerne ikke indløse kampagnetilbud.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Angiver en liste over apps og udvidelser, der installeres uovervåget.
Dette foregår uden brugerinteraktion, og hverken apps eller udvidelser kan
afinstalleres eller deaktiveres af brugeren. Alle tilladelser, som apps/udvidelser
anmoder om, gives implicit og uden brugerinteraktion, herunder
eventuelle ekstra tilladelser, der anmodes om af fremtidige
versioner af appen/udvidelsen. Derudover gives der tilladelser til
udvidelses-API'erne enterprise.deviceAttributes og enterprise.platformKeys.
(Disse to API'er er ikke tilgængelige for apps/udvidelser, der ikke
fjerninstalleres).
Denne politik har forrang, hvis der er uoverensstemmelse med en <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />-politik. Hvis en app eller udvidelse, som tidligere er blevet fjerninstalleret, fjernes fra denne liste, afinstalleres den automatisk af <ph name="PRODUCT_NAME" />.
I forbindelse med Windows-forekomster, som ikke er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, er fjerninstallation begrænset til apps og udvidelser, som fås i Chrome Webshop.
Bemærk, at kildekoden i alle udvidelser kan ændres af brugere via Udviklerværktøjer (hvilket kan medføre, at udvidelsen ikke fungerer). Hvis du vil undgå dette, skal politikken <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" /> angives.
Hvert listepunkt i politikken er en streng, som indeholder et udvidelses-id og en "opdateringswebadresse" adskilt af et semikolon (<ph name="SEMICOLON" />). Udvidelses-id'et er den streng på 32 bogstaver, som f.eks. kan findes på <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />, når udviklertilstanden bruges. Hvis den er angivet, skal "opdateringswebadressen" pege på et XML-dokument med et opdateringsmanifest som beskrevet i <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Som standard anvendes Chrome Webshops opdateringswebadresse (som i øjeblikket er "https://clients2.google.com/service/update2/crx"). Bemærk, at "opdateringswebadressen", der angives i denne politik, kun bruges til den første installation. Efterfølgende opdateringer af udvidelsen anvender den opdateringswebadresse, som er angivet i udvidelsens manifest. Bemærk også, at det var påkrævet eksplicit at angive "opdateringswebadressen" i <ph name="PRODUCT_NAME" />-versioner op til og med 67.
<ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> installerer f.eks. udvidelsen med id'et <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> fra "standardopdateringswebadressen" fra Chrome Webshop. Du kan få flere oplysninger om hosting af udvidelser her: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Hvis denne politik ikke angives, installeres ingen apps eller udvidelser automatisk, og brugeren kan afinstallere alle apps og udvidelser i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Bemærk, at denne politik ikke gælder for inkognitotilstand.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Hvis denne politik er angivet som Sand eller ikke konfigureret, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> eksisterende brugere på loginskærmen og giver mulighed for at vælge en.
Hvis politikken er angivet som Falsk, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke eksisterende brugere på loginskærmen. Den almindelige loginskærm (der beder om brugerens mailadresse og adgangskode eller telefonnummer) eller den mellemliggende SAML-skærm (hvis denne er aktiveret via politikken <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />) vises, medmindre der er konfigureret en administreret session. Når der er konfigureret en administreret session, vises kun konti i den administrerede session, og der kan vælges én af dem.
Bemærk, at denne politik ikke påvirker, om enheden beholder eller kasserer de lokale brugerdata.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Tillad aktivering af dialogbokse for filvalg</translation>
<translation id="4012737788880122133">Deaktiverer automatiske opdateringer, når indstillingen angives til sand.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder søger automatisk efter opdateringer, når denne indstilling ikke er konfigureret eller er angivet til falsk.
Advarsel! Det anbefales at holde automatiske opdateringer aktiveret, så brugerne modtager softwareopdateringer og kritiske sikkerhedsrettelser. Deaktivering af automatiske opdateringer kan udgøre en risiko for brugerne.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Cookies, der overføres til brugerens profil, er ikke tilgængelige i Android-apps.</translation>
<translation id="402759845255257575">Tillad ikke, at websites kører JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Aktiver standardsøgemaskine</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kontrollerer, om underlæggende tredjepartsindhold på en side har tilladelse til at vise et pop op-vindue med dialogboksen HTTP Basic Auth. Den er typisk deaktiveret som et phishingforsvar. Hvis denne politik ikke er angivet, deaktiveres den og underlæggende tredjepartsindhold har ikke tilladelse til at vise et pop op-vindue med dialogboksen HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Deaktiver SPDY-protokol</translation>
<translation id="408029843066770167">Tillad forespørgsler til en Google-tidstjeneste</translation>
<translation id="408076456549153854">Aktivér browserlogin</translation>
<translation id="40853027210512570">Tilsidesætter regler for valg af standardprinter for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Denne politik fastlægger reglerne for valg af standardprinter i <ph name="PRODUCT_NAME" />, som vælges, første gang udskrivningsfunktionen anvendes fra en profil.
Når denne politik er konfigureret, forsøger <ph name="PRODUCT_NAME" /> at finde en printer, der har alle de angivne attributter, og vælge den som standardprinter. Den først fundne printer, der stemmer overens med politikken, vælges. Hvis der ikke kan findes et fuldstændigt match, kan enhver printer vælges ud fra den rækkefølge, som printerne blev fundet i.
Hvis ikke denne politik angives, eller hvis der ikke findes nogen printer, som stemmer overens med politikken, inden timeouten udløber, vælges en indbygget PDF-printer som standard. Hvis der ikke er nogen tilgængelig PDF-printer, vælges der ikke nogen printer.
Printere, der er forbundet til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />, klassificeres som <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, mens de øvrige printere klassificeres som <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Hvis et felt udelades, matcher alle værdier. Hvis du f.eks. ikke specificerer forbindelsen, vil et tryk på Vis udskrift starte en søgning efter alle typer printere – både lokalt og i skyen.
Mønstre for regulære udtryk skal overholde JavaScript RegExp-syntaksen, og der skelnes mellem store og små bogstaver.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Inkognitotilstand er gennemtvunget</translation>
<translation id="4088983553732356374">Giver dig mulighed for at angive, om websites må angive lokale data. Angivelse af lokale data kan enten være tilladt for alle websites eller forbudt for alle websites.
Hvis denne politik er angivet til "Behold cookies under sessionen", så ryddes cookies, når sessionen afsluttes. Bemærk, at sessionen muligvis ikke afsluttes, når det sidste vindue lukkes, hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> kører i "baggrundstilstand". Se politikken "BackgroundModeEnabled" for at få flere oplysninger om konfiguration af denne adfærd.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes "AllowCookies", og brugeren kan ændre dette.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Omdiriger til SAML IdP efter brugerbekræftelse</translation>
<translation id="410478022164847452">Angiver den tid uden brugerinput, der aktiverer inaktivitetshandlingen, når strømforsyningen er tilsluttet.
Hvis denne politik indstilles, angives den tid, som brugeren skal være inaktiv, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aktiverer inaktivitetshandlingen, hvilket kan konfigureres separat.
Hvis denne politik ikke indstilles, anvendes standardindstillingen.
Værdien for politikken bør angives i millisekunder.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Konfigurerer godkendelsestypen for SAML-logins.
Når denne politik ikke er konfigureret eller er angivet som Standard (med værdien 0), bestemmes SAML-loginadfærden af browseren afhængigt af andre faktorer. I det mest grundlæggende scenarie baseres brugergodkendelsen og beskyttelsen af cachelagrede brugerdata på de adgangskoder, som brugerne angiver manuelt.
Når denne politik er angivet som ClientCertificate (med værdien 1), anvendes godkendelse af klientcertifikat til brugere, der er tilføjet for nylig, og som logger ind via SAML. Der bruges ingen adgangskoder til sådanne brugere, og deres cachelagrede lokale data beskyttes ved hjælp af tilsvarende kryptografiske nøgler. Med denne indstilling er det f.eks. muligt at konfigurere chipkort-baseret brugergodkendelse (bemærk, at middleware-apps til chipkort skal installeres via politikken DeviceLoginScreenExtensions).
Politikken berører kun brugere, der godkender via SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Deaktiver håndhævelse af Certifikatsgennemsigtighed for en række webadresser</translation>
<translation id="4121350739760194865">Undgå, at appkampagner vises på ny fane-siden</translation>
<translation id="412697421478384751">Giv brugerne mulighed for at konfigurere svage pinkoder som pinkoder til låseskærmen</translation>
<translation id="4138655880188755661">Tidsgrænse</translation>
<translation id="4144164749344898721">Denne politik styrer flere indstillinger for strømstyringsstrategien, når brugeren bliver inaktiv.
Der er fire typer handlinger:
* Skærmen nedtones, hvis brugeren forbliver inaktiv i det tidsrum, der er angivet af |ScreenDim|.
* Skærmen slukkes, hvis brugeren forbliver inaktiv i det tidsrum, der er angivet af |ScreenOff|.
* Der vises en dialogboks med en advarsel, hvis brugeren forbliver inaktiv i det tidsrum, der er angivet af |IdleWarning|. Brugeren får oplyst, at handlingen for inaktivitet snart bliver foretaget. Advarselsmeddelelsen vises kun, hvis inaktivitetshandlingen er at logge ud eller lukke ned.
* Den handling, der er angivet af |IdleAction|, bliver foretaget, hvis brugeren forbliver inaktiv i det tidsrum, der angives af |Idle|.
Forsinkelsen skal angives i millisekunder, og der skal angives en værdi, der er højere end nul, for at aktivere den tilsvarende handling. Dette gælder for alle de ovenstående handlinger. Hvis forsinkelsen er angivet som nul, foretager <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ikke den tilsvarende handling.
Hvis der ikke er angivet et tidsrum, anvendes en standardværdi. Dette gælder for alle de ovenstående forsinkelser.
Bemærk, at værdier for |ScreenDim| skal være mindre end eller lig med |ScreenOff|. |ScreenOff| og |IdleWarning| skal være mindre end eller lig med |Idle|.
|IdleAction| kan være én af fire mulige handlinger:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
Hvis |IdleAction| ikke er konfigureret, foretages standardhandlingen, som er suspendering.
Der er også separate indstillinger for strømforsyning og batteri.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Skærm</translation>
<translation id="4157003184375321727">Rapportér OS- og firmwareversion</translation>
<translation id="4157594634940419685">Giv brugerne mulighed for at bruge deres egne CUPS-printere</translation>
<translation id="4160962198980004898">Kilden for enhedens MAC-adresse, når den er i dockingstation</translation>
<translation id="4163705126749612234">Konfigurerer de påkrævede klientdomænenavne, der pålægges klienter for fjernadgang, og forhindrer brugerne i at ændre det.
Hvis denne indstilling er aktiveret, er det kun klienter fra et af de angivne domæner, der kan oprette forbindelse til hosten.
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er konfigureret, anvendes standardpolitikken for forbindelsestypen. I forbindelse med fjernsupport giver dette mulighed for, at klienter fra et hvilket som helst domæne kan oprette forbindelse til hosten, mens det kun er ejeren af hosten, der kan oprette forbindelse til fjernadgang.
Denne indstilling tilsidesætter RemoteAccessHostClientDomain, hvis den findes.
Se også RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Aktivér hjælpefunktionen Træge taster.
Hvis denne politik er angivet som sand, er træge taster altid aktiveret.
Hvis denne politik er angivet som falsk, er træge taster altid deaktiveret.
Hvis du angiver denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis denne politik ikke angives, er træge taster deaktiveret, men brugeren kan når som helst aktivere funktionen.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Hvis politikken angives som falsk, får tredjepartssoftware tilladelse til at føje eksekverbar kode til Chromes processer. Hvis politikken ikke konfigureres eller angives som sand, kan tredjepartssoftware ikke føje eksekverbar kode til Chromes processer.
Uafhængigt af værdien for denne politik forhindrer browseren i øjeblikket ikke tredjepartssoftware i at føje eksekverbar kode til sine processer på en maskine, der er tilsluttet et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Standardindstilling for <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">Webadresse til validering af tokenet til klientgodkendelse for fjernadgang</translation>
<translation id="4203389617541558220">Begræns enhedens oppetid vha. planlagte automatiske genstarter.
Hvis denne politik indstilles, angiver den længden for enhedens oppetid efter en planlagt genstart.
Hvis denne politik ikke indstilles, vil enhedens oppetid ikke være begrænset.
Hvis du indstiller denne politik, kan brugerne ændre eller tilsidesætte den.
Der er planlagt en genstart på det valgte tidspunkt, men den kan være forsinket med op til 24 timer på enheden, hvis en bruger er i færd med at bruge enheden.
Bemærk! Automatisk genstart er kun aktiveret mens loginskærmen vises eller en terminalapp kører. Dette vil ændre sig med tiden, og politikken vil altid være gældende, uanset om en bestemt type kører eller ej.
Denne politikværdi skal angives i sekunder. Værdierne skal være minimum 3600 (en time).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Det er kun printerne på hvidlisten, der vises til brugere</translation>
<translation id="420512303455129789">En ordbog, der knytter webadresser til en boolesk markering, angiver, om adgang til hosten tillades (sand) eller blokeres (falsk).
<ph name="PRODUCT_NAME" /> bruger selv politikken internt.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Forsinkelser for skærmlås</translation>
<translation id="423797045246308574">Giver dig mulighed for at oprette en liste med webadressemønstre, der angiver websites, som ikke har tilladelse til at anvende nøglegenerering. Hvis et webadressemønster findes i "KeygenBlockedForUrls", tilsidesættes disse undtagelser.
Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultKeygenSetting", hvis den er angivet, eller fra brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Konfigurerer den mappe, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruger til at gemme roamingkopien af profilerne.
Hvis du konfigurerer denne politik, bruger <ph name="PRODUCT_NAME" /> den angivne mappe til at gemme roamingkopien af profilerne, hvis politikken <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> er aktiveret. Hvis politikken <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> er deaktiveret eller ikke er konfigureret, anvendes den gemte værdi i denne politik ikke.
Gå til https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for at se en liste over variabler, der kan bruges.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, bruges standardstien for roamingprofiler.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Cachen bruges ikke til Android-apps. Hvis flere brugere installerer den samme Android-app, downloades den på ny for hver bruger.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Aktiverer anonym dataindsamling fra indtastede webadresser i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Den anonyme dataindsamling fra indtastede webadresser sender webadresser for de sider, brugeren besøger, til Google med henblik på at forbedre søgninger og browsing.
Hvis politikken aktiveres, er den anonyme dataindsamling fra indtastede webadresser altid aktiv.
Hvis politikken deaktiveres, er den anonyme dataindsamling fra indtastede webadresser aldrig aktiv.
Hvis politikken ikke konfigureres, aktiveres den anonyme dataindsamling fra indtastede webadresser, men brugeren kan ændre den.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nej</translation>
<translation id="4261820385751181068">Landestandard for loginskærme på enheder</translation>
<translation id="427220754384423013">Angiver, hvilke printere en bruger kan anvende.
Denne politik anvendes kun, hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt for <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Hvis denne politik anvendes, er det kun printere med id'er, der matcher værdierne i denne politik, som kan anvendes af brugeren. Id'erne skal stemme overens med feltet "id" eller "guid" i den fil, der er angivet i <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Angiver de parametre, der anvendes ved billedsøgning med POST. De består af kommaseparerede navne/værdipar. Hvis en værdi er en skabelonparameter såsom {imageThumbnail} i ovenstående eksempel, bliver den erstattet af data om rigtige miniaturebilleder.
Denne politik er valgfri. Hvis den ikke er angivet, sendes anmodninger om billedsøgninger ved hjælp af GET-metoden.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Tillad, at brugere uden tilknytning benytter ARC</translation>
<translation id="4289903996435140853">Tillader, at du opretter en liste med webadresser, som angiver, hvilke websites der automatisk skal gives adgangstilladelse til en USB-enhed med det givne leverandør- og produkt-id. Politikken er kun gyldig, hvis hvert element på listen indeholder både enheder og webadresser. Hvert element på enheder kan indeholde felter til leverandør-id og produkt-id. Alle id'er, der udelades, behandles som et jokertegn – et produkt-id kan dog ikke angives, uden at der også angives et leverandør-id. Hvis ikke disse regler overholdes, anses politikken som ugyldig og ignoreres.
USB-tilladelsesmodellen anvender webadressen til det anmodende website ("anmodende webadresse") og webadressen til indramningswebsitet på øverste niveau ("integrerende webadresse") til at give den anmodende webadresse adgang til USB-enheden. Den anmodende webadresse kan adskille sig fra den integrerende webadresse, når det anmodende website indlæses i en iframe. Feltet "webadresser" kan derfor indeholde op til to webadressestrenge, adskilt af et komma, for at angive henholdsvis den anmodende og den integrerende webadresse. Hvis der kun angives én webadresse, gives der adgang til de tilsvarende USB-enheder, når webadressen til det anmodende website stemmer overens med denne webadresse, uanset hvilken integreringsstatus den har. Webadresserne i feltet "webadresser" skal være gyldige webadresser, ellers ignoreres politikken.
Hvis politikken ikke konfigureres, anvendes den globale standardværdi fra politikken "DefaultWebUsbGuardSetting" til alle websites, og hvis denne ikke er konfigureret, anvendes brugerens personlige konfiguration.
Webadressemønstre i denne politik må ikke være i strid med dem, der er konfigureret via WebUsbBlockedForUrls. Hvis de er i strid med hinanden, har denne politik forrang frem for WebUsbBlockedForUrls og WebUsbAskForUrls.
Værdierne for denne politik og politikken WebUsbAllowDevicesForUrls sammenflettes.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Specificerer en liste over apps, der kan aktiveres som apps til notatskrivning på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-låseskærmen.
Hvis den foretrukne app til notatskrivning er aktiveret på låseskærmen, vil låseskærmen indeholde et brugerfladeelement til at åbne den foretrukne app til notatskrivning.
Når appen er åbnet, kan den oprette et appvindue oven på låseskærmen og oprette dataelementer (noter) i låseskærmskonteksten. Appen vil kunne importere oprettede noter til den primære brugersession, når sessionen ikke er låst. På nuværende tidspunkt er det kun Chrome-apps til notatskrivning, der understøttes på låseskærmen.
Hvis politikken er angivet, gives brugeren tilladelse til at aktivere en app på låseskærmen, såfremt at appens udvidelses-id omfattes af værdien på listen over politikker.
Som følge heraf deaktiveres notatskrivning helt på låseskærmen, hvis politikken angives som en tom liste.
Bemærk, at politikken, der indeholder et app-id, ikke nødvendigvis betyder, at brugeren kan aktivere appen som en app til notatskrivning på låseskærmen – f.eks. er rækken af tilgængelige apps i Chrome 61 begrænset yderligere af platformen.
Hvis politikken ikke angives, pålægges der ingen restriktioner på rækken af apps, som brugeren kan aktivere på låseskærmen, af politikken.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Den angivne MAC-adresse for enheden ved tilslutning til dockingstation</translation>
<translation id="4322842393287974810">Tillad, at den automatisk startede terminalapp uden forsinkelse kontrollerer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versionen</translation>
<translation id="4325690621216251241">Tilføj en log ud-knap til systembakken</translation>
<translation id="4332177773549877617">Logfør hændelser under Android-appinstallationer</translation>
<translation id="4335292026668105285">Angiver tidsrummet uden brugerinput, hvorefter en dialogboks med en advarsel vises, når enheden bruger strømforsyningen.
Når denne politik er konfigureret, angiver den, hvor længe brugeren skal være inaktiv, før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> viser en dialogboks med en advarsel, der informerer brugeren om, at inaktivitetshandlingen snart udføres.
Når denne politik ikke er konfigureret, vises der ingen dialogboks med en advarsel.
Politikkens værdi skal angives i millisekunder. Værdierne skal være mindre end eller lig med inaktivitetsforsinkelsen.
Advarselsmeddelelsen vises kun, hvis inaktivitetshandlingen er at logge ud eller lukke ned.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Giver dig mulighed for at angive, om annoncer skal blokeres på websites med påtrængende annoncer.
Hvis mulighed 2 er angivet for denne politik, blokeres annoncer på websites med påtrængende annoncer.
Denne handling udløses dog ikke, hvis politikken SafeBrowsingEnabled er angivet som Falsk.
Hvis mulighed 1 er angivet for denne politik, blokeres annoncer ikke på websites med påtrængende annoncer.
Hvis der ikke angives nogen valgmuligheder for denne politik, anvendes mulighed 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Hvis den er sand, og brugeren er en administreret bruger, kan andre Android-apps sende forespørgsler vedrørende brugerens webbegrænsninger via en indholdsudbyder.
Hvis den er falsk, eller den ikke er angivet, returnerer indholdsudbyderen ikke nogen oplysninger.</translation>
<translation id="435461861920493948">Indeholder en liste over mønstre, som bruges til at regulere synligheden af konti i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hver Google-konto på enheden sammenlignes med mønstre, der er gemt i denne politik, for at fastslå kontoens synlighed i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Kontoen er synlig, hvis dens navn matcher et mønster på listen. Hvis ikke navnet matcher, skjules kontoen.
Brug jokertegnet * til at matche ingen eller flere vilkårlige tegn. "Escape"-tegnet er \, så hvis tegnene skal matche det reelle tegn * eller \, kan du skrive \ foran dem.
Hvis politikken ikke angives, vil alle Google-konti på enheden være synlige i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Hvis denne politik er konfigureret, kræver hosten for fjernadgang, at klienter, der ønsker godkendelse, skal hente et godkendelsestoken på denne webadresse for at oprette forbindelse. Skal bruges i forbindelse med RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Denne funktion er i øjeblikket deaktiveret på serveren.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Tillad sammenfletning af lister over politikker fra forskellige kilder</translation>
<translation id="436581050240847513">Rapportér enhedens netværksgrænseflader</translation>
<translation id="4372704773119750918">Tillad ikke, at virksomhedsbrugere er en del af en multiprofil (primær eller sekundær)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Tillad alle websites at vise alle billeder</translation>
<translation id="437791893267799639">Hvis der ikke angives noget for politikken, tillades datamigrering og ARC ikke</translation>
<translation id="4389073105055031853">Tillad, at brugerne administrerer alle certifikater</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfigurer fjernattestering med TPM-mekanismen</translation>
<translation id="4408428864159735559">Liste over forudkonfigureret fildeling via netværk.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Gør det muligt at begrænse netværkets båndbredde</translation>
<translation id="441217499641439905">Deaktiver Google Drev over mobilforbindelser i appen Filer i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4415603335307944578">Hvis denne politik angives som sand eller ikke er konfigureret, viser browseren velkomstsiden igen, når browseren genstartes for første gang efter opgradering af operativsystemet.
Hvis denne politik angives som falsk, viser browseren ikke velkomstsiden igen, når browseren genstartes for første gang efter opgradering af operativsystemet.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Hvis du angiver denne politik til Falsk, stopper <ph name="PRODUCT_NAME" /> med af og til at sende forespørgsler til en Google-server for at hente et nøjagtigt tidsstempel. Forespørgslerne aktiveres, hvis denne politik angives til Sand eller ikke angives.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Angiv proxyindstillingerne manuelt</translation>
<translation id="4429220551923452215">Aktiverer eller deaktiverer genvejen til apps i bogmærkelinjen.
Hvis denne politik ikke er angivet, kan brugeren vælge at vise eller skjule genvejen til apps i bogmærkelinjens genvejsmenu.
Hvis denne politik er konfigureret, kan brugeren ikke ændre den, og genvejen for apps er enten altid vist eller altid skjult..</translation>
<translation id="4432762137771104529">Aktivér udvidet rapportering af Beskyttet browsing</translation>
<translation id="443454694385851356">Forældet (ikke sikkert)</translation>
<translation id="443665821428652897">Ryd websitedata ved browserlukning (frarådes)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Aktivér PluginVm for denne enhed.
Hvis politikken angives som Falsk eller ikke angives, aktiveres <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> ikke for denne enhed. Hvis den angives som Sand, aktiveres <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> for enheden, så længe dette også tillades af andre indstillinger. <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> skal angives som Sand, og <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> og <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> skal konfigureres, før <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> kan køre.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Angiv en liste over forældede funktioner på webplatformen for at genaktivere dem midlertidigt.
Denne politik giver administratorer mulighed for at genaktivere udfasede webplatformsfunktioner i en begrænset periode. Funktioner identificeres ved hjælp af et strengtag, og de funktioner, der svarer til de tags, der er angivet på listen i denne politik, genaktiveres.
Hvis denne politik ikke er indstillet, eller hvis listen er tom eller ikke stemmer overens med et af de understøttede strengtags, vil alle forældede funktioner på webplatformen fortsat være deaktiveret.
Mens selve politikken understøttes på ovenstående platforme, kan den funktion, som politikken aktiverer, være tilgængelig på færre platforme. Det er ikke alle funktioner på webplatforme, der kan genaktiveres. Det er kun de funktioner, der er angivet på listen nedenfor, som kan genaktiveres i en begrænset periode, hvis længde afhænger af funktionen. Det overordnede format for strengtagget er [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Du kan se hensigten med ændringerne af funktionen Webplatform på https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Aktivér låsen, hvis enheden bliver inaktiv eller suspenderes</translation>
<translation id="4449469846627734399">Angiv dagkonfiguration for ændring ved strømspidsbelastning</translation>
<translation id="4449545651113180484">Roter skærmen 270 grader med uret</translation>
<translation id="445270821089253489">Styrer, hvilke typer brugere og enhedsoplysninger der rapporteres.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Vis ikonet for <ph name="PRODUCT_NAME" /> på værktøjslinjen</translation>
<translation id="4467952432486360968">Bloker cookies fra tredjeparter</translation>
<translation id="4474167089968829729">Aktivér lagring af adgangskoder i adgangskodeadministratoren</translation>
<translation id="4476769083125004742">Hvis denne politik angives som <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, kan Android-apps ikke få adgang til placeringsoplysninger. Hvis du angiver denne politik til en anden værdi eller ikke angiver den, bliver brugeren bedt om at give sit samtykke, når en Android-app vil have adgang til placeringsoplysninger.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Gennemtving Beskyttet Søgning</translation>
<translation id="4482640907922304445">Viser knappen Startside på værktøjslinjen i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis du aktiverer denne indstilling, vises knappen Startside altid. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vises knappen Startside aldrig. Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte denne indstilling i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis denne politik ikke angives, kan brugeren vælge, om knappen Startside skal vises.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Deaktiver automatisk opdatering</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurer webadressen for siden Ny fane</translation>
<translation id="4492287494009043413">Deaktiver screenshots</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Konfigurer <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-relaterede politikker.</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurerer cachestørrelsen, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> vil bruge til at lagre cachelagrede filer på disken.
Hvis du indstiller denne politik, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruge den angivne cachestørrelse, uanset om brugeren har markeret flaget "--media-cache-size" eller ej. Værdien, der er angivet i denne politik, er ikke en hård grænse, men snarere en forslag til et cachelagringssystem, Enhver værdi under et par megabyte er for lille og vil blive rundet op til et fornuftigt minimum.
Hvis værdien af denne politik er 0, anvendes standardcachestørrelsen, men brugeren vil ikke kunne ændre den.
Hvis denne politik ikke er indstillet, bruges standardstørrelsen, og brugeren vil kunne tilsidesætte den med flaget "--media-cache-size".</translation>
<translation id="4508686775017063528">Hvis denne politik er angivet til Sand eller ikke er angivet, er <ph name="PRODUCT_NAME" /> aktiveret, og brugerne kan åbne det via appmenuen, genvejsmenuen til sider, knapper til mediestyring på Cast-kompatible websites og Cast-ikonet på værktøjslinjen (hvis det vises).
Hvis denne politik er angivet som Falsk, er <ph name="PRODUCT_NAME" /> deaktiveret.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Aktivér Beskyttet browsing i forbindelse med godkendte kilder</translation>
<translation id="4518251772179446575">Spørg, hver gang et website ønsker at spore brugerens fysiske placering</translation>
<translation id="4519046672992331730">Aktiverer søgeforslag i omnifeltet i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer, at brugerne ændrer denne indstilling.
Hvis du aktiverer denne indstilling, anvendes søgeforslagene.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, anvendes søgeforslagene aldrig.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte denne indstilling i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik ikke indstilles, bliver dette aktiveret, men brugeren vil kunne ændre det.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Android-apps kan tvinges til installation via Google Administrationskonsol ved hjælp af Google Play. De anvender ikke denne politik.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Navn på Android-begrænsning:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Enhedslokale konti</translation>
<translation id="4543502256674577024">Indstillinger for enhedsopdatering</translation>
<translation id="4554651132977135445">Brugerpolitik for tilstand til behandling via loopback</translation>
<translation id="4554841826517980623">Denne politik bestemmer, om funktionen Fildeling via netværk for <ph name="PRODUCT_NAME" /> anvender <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> til at registrere deling på netværket.
Når politikken er angivet som Sand, anvendes protokollen <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> til at registrere deling på netværket.
Når politikken er angivet som Falsk, anvendes protokollen <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> ikke til at registrere deling.
Hvis politikken ikke konfigureres, er den som standard deaktiveret for virksomhedsadministrerede brugere, mens den som standard er aktiveret for ikke-administrerede brugere.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Aktivér fjernattestering for brugeren</translation>
<translation id="4557134566541205630">Webadresse for siden Ny fane i standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="4567137030726189378">Tillad brug af Udviklerværktøjer</translation>
<translation id="4578265298946081589">Genstart ikke, når brugeren logger ud.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Hvis denne indstilling er aktiveret, sammenligner hosten for fjernadgang navnet på den lokale bruger (som hosten er tilknyttet) med navnet på den Google-konto, der er registreret som ejer af hosten (dvs. "jenshansen", hvis hosten ejes af Google-kontoen "jenshansen@eksempel.dk"). Hosten for fjernadgang starter ikke, hvis navnet på ejeren af hosten er et andet end navnet på den lokale bruger, som hosten er tilknyttet. Politikken RemoteAccessHostMatchUsername skal bruges sammen med RemoteAccessHostDomain for også at håndhæve, at hostejerens Google-konto er tilknyttet et specifikt domæne (dvs. "eksempel.dk").
Hvis denne indstilling er deaktiveret eller ikke er konfigureret, kan hosten for fjernadgang tilknyttes en hvilken som helst lokal bruger.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Stil Quick Fix Build til rådighed for brugerne</translation>
<translation id="4600786265870346112">Aktivér Stor markør</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfigurer sortlisten for indbyggede beskedhosts</translation>
<translation id="4617338332148204752">Spring kontrol af metatag over i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurer hvidliste for installation af udvidelser</translation>
<translation id="4632343302005518762">Tillad, at <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> håndterer de angivne indholdstyper</translation>
<translation id="4632566332417930481">Tillad ikke brug af Udviklerværktøjer i udvidelser, der er installeret af en virksomhedspolitik, tillad brug af Udviklerværktøjer i andre sammenhænge</translation>
<translation id="4633786464238689684">Ændrer standardadfærden for tasterne i øverste række til funktionstaster.
Hvis denne politik er angivet til Sand, vil den øverste række med taster på tastaturet som standard være funktionstaster. For igen at gøre tasterne til medietaster skal man trykke på søgetasten.
Hvis denne politik er angivet til Falsk, eller hvis den ikke er indstillet, vil tastaturet skulle bruges som medietaster som standard og funktionstaster, når søgefeltet anvendes.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Navne på de indbyggede beskedhosts, som fritages fra sortlisten</translation>
<translation id="4650759511838826572">Deaktiver protokolskemaer for webadresser</translation>
<translation id="465099050592230505">Webadresse for virksomhedens webshop (udfaset)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Indstillinger for indhold giver dig mulighed for at angive, hvordan en bestemt type indhold (f.eks. cookies, billeder eller JavaScript) skal behandles.</translation>
<translation id="4665897631924472251">Indstillinger for administration af udvidelser</translation>
<translation id="4668325077104657568">Standardindstilling for billeder</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimum:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Giver dig mulighed for at angive, om det er tilladt for websites med vildledende adfærd at åbne nye vinduer eller faner.
Hvis denne politik er angivet som Sand, forhindres websites med vildledende adfærd i at åbne nye vinduer eller faner.
Denne handling udløses dog ikke, hvis politikken SafeBrowsingEnabled er angivet som Falsk.
Hvis denne politik er angivet som Falsk, kan websites med vildledende adfærd åbne nye vinduer eller faner.
Hvis denne politik ikke er indstillet, angives den som Sand.</translation>
<translation id="467236746355332046">Understøttede funktioner:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Tilpas listen over webadressemønstre, der altid skal gengives af <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Hvis denne politik ikke er angivet, anvendes standardgengivelsen på alle websites, sådan som det er angivet i politikken "ChromeFrameRendererSettings".
Du kan se eksempler på mønstre på https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Åbn en liste over webadresser</translation>
<translation id="4674871290487541952">Tillad usikre algoritmer i integritetstjek ved opdateringer og installationer af udvidelser</translation>
<translation id="4680936297850947973">Udfaset i M68. Brug DefaultPopupsSetting i stedet.
Få en fuld forklaring på https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Hvis politikken er aktiveret, kan websites navigere og åbne nye vinduer/faner samtidigt.
Hvis politikken er deaktiveret eller ikke er angivet, kan websites ikke navigere eller åbne nye vinduer/faner samtidigt.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Aktiver AutoFyld</translation>
<translation id="4703402283970867140">Aktivér smart nedtoningsmodel for at forlænge den tid, der går, inden skærmen nedtones</translation>
<translation id="4722122254122249791">Aktivér isolering af websites for bestemte websites</translation>
<translation id="4722399051042571387">Hvis den er angivet til falsk, kan brugerne ikke angive pinkoder, der er svage og nemme at gætte.
Eksempler på svage pinkoder: Pinkoder, der kun indeholder ét tal (1111), pinkoder, der stiger med ét tal ad gangen (1234), pinkoder, der falder med ét tal ad gangen (4321), og pinkoder, der er meget almindelige.
Som standard får brugerne en advarsel, ikke en fejl, hvis pinkoden anses for at være svag.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Aktiver gennemgang af firewall fra fjernklient</translation>
<translation id="4725528134735324213">Aktivér Android-tjenesten til sikkerhedskopiering</translation>
<translation id="4725801978265372736">Kræv, at navnet på den lokale bruger og ejeren af hosten for fjernadgang stemmer overens</translation>
<translation id="4733471537137819387">Politikker i forbindelse med integreret HTTP-godkendelse.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Servere, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan overdrage til.
Adskil servernavne med kommaer. Jokertegn (*) er tilladt.
Hvis du ikke indstiller denne politik, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke overdrage brugeroplysninger, heller ikke selvom en server registreres som intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klientcertifikat for etablering af forbindelse til RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Hvis indstillingen er angivet som Sand eller ikke er angivet, anbefaler <ph name="PRODUCT_NAME" /> sider, der er relateret til den aktuelle side.
Disse forslag hentes fra Googles servere.
Hvis denne indstilling er angivet som Falsk, hentes eller vises forslag ikke.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Giver dig mulighed for at angive et tidsrum i millisekunder, hvor brugerne får besked om, at <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal genstartes, eller at en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enhed skal genstartes for anvende en afventende opdatering.
I dette tidsrum vil brugeren gentagne gange få besked om, at der skal opdateres. På <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder vises der en notifikation om genstart i systembakken i henhold til politikken <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />. I <ph name="PRODUCT_NAME" />-browsere ændres appmenuen for at indikere, at der skal foretages en opdatering, når en tredjedel af notifikationsperioden er gået. Notifikationen skifter farve, når to tredjedele af notifikationsperioden er gået, og igen når hele notifikationsperioden er udløbet. De yderligere notifikationer, der aktiveres af politikken <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" />, følger samme tidsplan.
Hvis den ikke er angivet, anvendes standardtidsrummet på 345600000 millisekunder (fire dage) for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheder og 604800000 millisekunder (en uge) for <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Denne indstilling, SitePerProcess, kan bruges til at forhindre brugerne i at fravælge standardadfærden, hvor alle websites isoleres. Bemærk, at politikken IsolateOrigins også kan bruges til mere finkornet isolering af websites.
Hvis politikken er aktiveret, kan brugerne ikke fravælge standardadfærden, hvor hvert website kører i sin egen proces.
Hvis politikken ikke er angivet eller er deaktiveret, kan brugerne fravælge isolering af website
(f.eks. ved at bruge posten "Deaktiver isolering af website" i chrome://flags). Isolering af website slås ikke fra, hvis politikken angives som deaktiveret og/eller ikke angives.
I version 76 og ældre af <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> anbefales det, at der også angives den samme værdi for enhedspolitikken <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" />. Hvis de to politikker har forskellige værdier, kan der ske forsinkelser ved opstart af en brugersession, mens den værdi, der er angivet af brugerpolitikken, anvendes.
BEMÆRK! Denne politik anvendes ikke på Android-enheder. Hvis du vil aktivere SitePerProcess på en Android-enhed, skal du bruge politikindstillingen SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Aktiverer funktionen AutoFyld for <ph name="PRODUCT_NAME" /> og giver brugerne mulighed for automatisk at udfylde webformularer med betalingskortoplysninger, der er gemt tidligere.
Hvis denne indstilling er deaktiveret, foreslår eller udfylder AutoFyld aldrig betalingskortoplysninger, og der gemmes heller ikke yderligere betalingskortoplysninger, som brugeren muligvis indsender, når vedkommende er på nettet.
Hvis denne indstilling er aktiveret eller ingen værdi har kan brugeren administrere den overordnede AutoFyld-funktion for betalingskort i brugerfladen.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Aktivér hjælpefunktionen Stor markør.
Hvis denne politik angives som sand, vil den store markør altid være aktiveret.
Hvis denne politik angives som falsk, vil den store markør altid være deaktiveret.
Hvis du angiver denne politik, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte den.
Hvis denne politik ikke angives, deaktiveres den store markør, men brugeren kan når som helst slå funktionen til.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurering af adfærd i forbindelse med opdatering af <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4804828344300125154">Genstart altid, når brugeren logger ud.</translation>
<translation id="4807950475297505572">De brugere, der har været inaktive i længst tid, fjernes, indtil der er frigjort tilstrækkeligt med plads.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Tillad, at virksomhedsbrugeren både er primær og sekundær (standardadfærd for ikke-administrerede brugere)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Handling, der igangsættes ved inaktive forsinkelser på batteristrøm</translation>
<translation id="4832852360828533362">Bruger- og enhedsrapportering</translation>
<translation id="4834526953114077364">Brugere, der ikke har logget ind i løbet af de seneste tre måneder, fjernes, indtil der er frigjort tilstrækkeligt med plads.</translation>
<translation id="4835622243021053389">Aktivér NTLMv2-godkendelse.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Tillad fuldskærmstilstand</translation>
<translation id="4861767323695239729">Konfigurer tilladte indtastningsmetoder i en brugersession</translation>
<translation id="487460824085252184">Migrer automatisk uden at bede om brugerens samtykke.</translation>
<translation id="4874982543810021567">Bloker WebUSB på disse websites</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maksimalversion af SSL er aktiveret</translation>
<translation id="4887274746092315609">Aktiverer en side til ændring af adgangskode for SAML-brugere, mens en session er i gang</translation>
<translation id="4897928009230106190">Angiver de parametre, der anvendes ved forslagssøgning med POST. De består af kommaseparerede navne/værdipar. Hvis en værdi er en skabelonparameter såsom {searchTerms} i ovenstående eksempel, erstattes den med rigtige søgetermdata.
Denne politik er valgfri. Hvis dette ikke angives, sendes der søgeforslag ved hjælp af GET-metoden.
Denne politik respekteres kun, hvis politikken "DefaultSearchProviderEnabled" er aktiveret.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter, der styrer placeringen af søgeterm i standardsøgemaskinen</translation>
<translation id="4899708173828500852">Aktiver Beskyttet browsing</translation>
<translation id="4899802251198446659">Giver dig mulighed for at bestemme, om videoer skal afspilles automatisk (uden brugernes samtykke) med lydindhold i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis politikken er angivet som Sand, har <ph name="PRODUCT_NAME" /> tilladelse til automatisk at afspille medier.
Hvis politikken er angivet som Falsk, har <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke tilladelse til automatisk at afspille medier. Politikken AutoplayWhitelist kan bruges til at tilsidesætte dette for bestemte webadressemønstre.
<ph name="PRODUCT_NAME" /> har som standard ikke tilladelse til automatisk at afspille medier. Politikken AutoplayWhitelist kan bruges til at tilsidesætte dette for bestemte webadressemønstre.
Bemærk! Hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> kører, og denne politik ændres, anvendes ændringerne kun i nye, åbne faner. Nogle faner kan derfor stadig have den tidligere adfærd.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Opdateringsfrekvens for enhedspolitik</translation>
<translation id="4917385247580444890">Stærk</translation>
<translation id="4923806312383904642">Tillad, at WebDriver tilsidesætter inkompatible politikker</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast Receiver</translation>
<translation id="494924690085329212">Genstart, når brugeren logger ud, hvis Android er startet.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Hvis denne politik er indstillet til sand eller ikke konfigureret, tillader <ph name="PRODUCT_NAME" /> tilføjelse af personer fra brugeradministration.
Hvis denne politik er indstillet til falsk, tillader <ph name="PRODUCT_NAME" /> ikke oprettelse af nye profiler fra brugeradministration.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Deaktiver browserlogin</translation>
<translation id="4978405676361550165">Hvis politikken "OffHours" er angivet, ignoreres de angivne enhedspolitikker (bruges standardindstillingerne for disse politikker) i de angivne tidsrum. Enhedspolitikker anvendes igen af Chrome, hver gang tidsrummet for "OffHours" starter eller slutter. Brugeren underrettes og tvinges til at logge ud, når tidspunktet for "OffHours" slutter, og indstillinger for enhedspolitikker ændres (f.eks. når brugeren ikke er logget ind med en tilladt konto).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Datatype:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Tillad, at der køres forældede plugins</translation>
<translation id="4986560318567565414">Sti til Chrome ved skift fra den alternative browser.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Påkrævet handling for inaktivitetsforsinkelse</translation>
<translation id="5034604678285451405">Konfigurer den procentvise batterigrænse for ændringen ved strømspidsbelastning.
Denne politik bruges kun, hvis DevicePowerPeakShiftEnabled er angivet som sand.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, er ændringen ved strømspidsbelastning altid deaktiveret.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Tillad adgang til websites uden for indholdspakker.</translation>
<translation id="5052081091120171147">Denne politik tvinger import af browserhistorikken fra den aktuelle standardbrowser, hvis den er aktiveret. Hvis denne politik er aktiveret, påvirker den også dialogboksen for import. Hvis den er deaktiveret, importeres der ikke nogen browserdata. Hvis den ikke er angivet, kan brugeren blive spurgt, om der skal importeres, ellers sker importen automatisk.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Konfigurerer proxyindstillingerne for <ph name="PRODUCT_NAME" />. Disse proxyindstillinger er også tilgængelige for ARC-apps.
Hvis du aktiverer denne indstilling, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> og ARC-apps alle proxyrelaterede valgmuligheder, der angives på kommandolinjen.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, kan brugerne selv vælge proxyindstillingerne.
Hvis politikken <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> er konfigureret, tilsidesætter den alle de individuelle politikker <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> og <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
Feltet <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> giver dig mulighed for at angive den proxyserver, der anvendes af <ph name="PRODUCT_NAME" />, og forhindrer brugerne i at ændre proxyindstillingerne.
Feltet <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> er en webadresse til en proxyfil af typen .pac.
Feltet <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> er en webadresse til proxyserveren.
Feltet <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> er en liste over proxyhosts, som <ph name="PRODUCT_NAME" /> vil omgå.
Feltet <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> er udfaset til fordel for feltet "ProxyMode". Det giver dig mulighed for at angive den proxyserver, der anvendes af <ph name="PRODUCT_NAME" />, og forhindrer brugerne i at ændre proxyindstillingerne.
Hvis du vælger værdien "direct" som "ProxyMode", bruges der aldrig en proxyserver, og alle andre felter ignoreres.
Hvis du vælger værdien "system" som "ProxyMode", bruges systemets proxyserver, og alle andre felter ignoreres.
Hvis du vælger værdien "auto_detect" som "ProxyMode", ignoreres alle andre felter.
Hvis du vælger værdien "fixed_server" som "ProxyMode", bruges felterne "ProxyServer" og "ProxyBypassList".
Hvis du vælger værdien "pac_script" som "ProxyMode", bruges felterne "ProxyPacUrl" og "ProxyBypassList".</translation>
<translation id="5056708224511062314">Luppen er deaktiveret</translation>
<translation id="5058573563327660283">Vælg den strategi, der bruges til at frigøre diskplads ved automatisk oprydning (udfaset)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Login til brugerens hvidliste</translation>
<translation id="5075834892754086022">Hvis politikken er konfigureret, håndhæves den konfigurerede minimumslængde for pinkoder. (Den absolutte minimumslængde på pinkoder er 1. Værdier under 1 behandles som 1).
Hvis politikken ikke er konfigureret, håndhæves en minimumslængde på seks cifre for pinkoder. Dette er det anbefalede minimum.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Aktiverer brug af en standardsøgemaskine.
Hvis du aktiverer denne indstilling, foretages en standardsøgning, hvis brugeren skriver tekst, der ikke er en webadresse, i omnifeltet.
Du kan angive standardsøgemaskinen, der skal bruges, ved at angive resten af politikkerne for søgestandarder. Hvis disse efterlades tomme, kan brugeren vælge en standardsøgemaskine.
Hvis du deaktiverer denne indstilling, foretages der ikke en søgning, hvis brugeren skriver tekst, der ikke er en webadresse, i omnifeltet.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte denne indstilling i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik ikke angives, aktiveres standardsøgemaskinen, og brugeren kan angive listen over søgemaskiner.
Denne politik er kun tilgængelig for Windows-forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Deaktiver udskriftsvisning</translation>
<translation id="5090209345759901501">Brug indstillingen for Flash-indhold til alt indhold</translation>
<translation id="5090791951240382356">Tillad sammenfletning af ordbogspolitikker fra forskellige kilder</translation>
<translation id="5093540029655764852">Angiver, hvor ofte (i dage) en klient ændrer adgangskoden til sin computerkonto. Adgangskoden genereres tilfældigt af klienten og vises ikke for brugeren.
Ligesom brugeradgangskoder bør adgangskoder til computere ændres regelmæssigt. Hvis du deaktiverer denne politik eller angiver et stort antal dage, kan det forringe sikkerheden, da det giver potentielle hackere længere tid til at finde og bruge adgangskoden til computerkontoen.
Hvis politikken ikke er angivet, ændres adgangskoden til computerkontoen hver 30. dag.
Hvis politikken er indstillet til 0, deaktiveres ændring af adgangskoden til computerkontoen.
Bemærk, at adgangskoder kan gælde i længere tid end det angivne antal dage, hvis klienten har været offline i længere tid.</translation>
<translation id="510196893779239086">Denne politik styrer, om Chrome skal lukkes helt, når den sidste fane skifter til en anden browser.
Når denne politik ikke er konfigureret eller er angivet som sand, lader Chrome mindst én fane være åben, efter der er skiftet til en anden browser.
Når denne politik er angivet som falsk, lukker Chrome fanen, efter der er skiftet til en anden browser, også selvom det er den sidste fane. Det betyder, at Chrome lukkes helt.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Tillader, at netværkskonfigurationen gøres gældende pr. bruger for en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enhed. Netværkskonfigurationen er en JSON-formateret streng, sådan som den er defineret af formatet Open Network Configuration.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Skærmlåsforsinkelse, når batteriet bruges</translation>
<translation id="5108031557082757679">Deaktiverede virksomhedsprintere for enheder</translation>
<translation id="5124368997194894978">Aktivér start med vekselstrøm</translation>
<translation id="5131211790949066746">Gør det muligt at flette listepolitikkerne <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> og <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" /> for installation af udvidelser.
Hvis du aktiverer denne indstilling, flettes værdierne fra computerens platformspolitik, cloudpolitik og politikken for brugerplatformen til én liste, og de bruges samlet, så det ikke kun er værdierne fra kilden med højest prioritet, der anvendes.
Hvis du deaktiverer denne indstilling eller undlader at konfigurere den, er det kun listepunkter fra kilden med højest prioritet, der anvendes, og alle andre kilder vises som modstridende, men ignoreres.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Indstil standardtype for lup til aktiveret på loginskærmen</translation>
<translation id="5142301680741828703">Gengiv altid følgende webadressemønstre i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Giver dig mulighed for at angive yderligere parametre, som bruges, når <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> starter <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne politik ikke er angivet, bruges standardkommandolinjen.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Både Chromium og Google Chrome har politikgrupper, som er afhængige af hinanden for at styre en funktion. Disse sæt er repræsenteret af følgende politikgrupper. Da politikker kan have flere kilder, er det kun værdierne fra kilden med højeste prioritet, der anvendes. Værdier fra kilder med lavere prioritet i samme gruppe ignoreres. Prioriteringsrækkefølgen er defineret i <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Hvor ofte der sendes netværkspakker til overvågning (angivet i millisekunder).
Hvis denne politik ikke er indstillet, er standardfrekvensen 3 minutter. Minimumsfrekvensen er 30 sekunder, og maksimumsfrekvensen er 24 timer. Alle værdier uden for dette interval justeres automatisk, så de ligger inden for dette interval.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Aktivér det gamle webbaserede login</translation>
<translation id="5168529971295111207">Denne politik er udfaset. Brug ProxyMode i stedet.
Giver dig mulighed for at angive den proxyserver, der anvendes af <ph name="PRODUCT_NAME" />, og forhindrer brugerne i at ændre proxyindstillingerne.
Denne politik træder kun i kraft, hvis politikken <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> ikke er angivet.
Hvis du vælger aldrig at bruge en proxyserver og altid oprette direkte forbindelse, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Hvis du vælger at bruge systemets proxyindstillinger eller automatisk registrering af proxyserveren, ignoreres alle andre valgmuligheder.
Hvis du vælger manuelle proxyindstillinger, kan du angive yderligere valgmuligheder i "Adresse eller webadresse til proxyserveren", "Webadresse til en proxyfil af typen .pac" og "Kommasepareret liste over regler for omgåelse af proxy". ARC-apps anvender kun den HTTP-proxyserver, der har højest prioritet.
Få flere detaljerede eksempler på:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Hvis du aktiverer denne indstilling, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> alle proxyrelaterede valgmuligheder, der angives på kommandolinjen.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, kan brugerne selv vælge proxyindstillingerne.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurer Google Drev i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Giver dig mulighed for at angive, hvilke udvidelser der ikke er omfattet af sortlisten. Værdien ​​* på en sortliste betyder, at alle udvidelser er sortlistet, medmindre de er angivet på hvidlisten. Som standard er alle udvidelser hvidlistet, men hvis alle udvidelser er blevet sortlistet på grund af en politik, kan hvidlisten bruges til at tilsidesætte denne politik.</translation>
<translation id="519247340330463721">Konfigurer politikker, der er relateret til Beskyttet browsing.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Muliggør brugen af alternative fejlsider, der er indbygget i <ph name="PRODUCT_NAME" /> (såsom "siden blev ikke fundet") og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling. Hvis du aktiverer denne indstilling, anvendes alternative fejlsider. Hvis du deaktiverer denne indstilling, anvendes alternative fejlsider aldrig. Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ikke ændre eller tilsidesætte denne indstilling i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis denne politik ikke angives, vil dette blive aktiveret, men brugeren vil kunne ændre det.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Bloker udviklertilstand. 
Hvis denne politik er sat til True (sandt), forhindrer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> enheden i at starte i udviklertilstand. Systemet vil nægte at starte og vise en fejlskærm, når udviklerkontakten slås til. 
Hvis denne politik slås fra eller indstilles til False (falsk), er udviklertilstand fortsat tilgængelig for enheden.</translation>
<translation id="520403427390290017">Funktionen til fanelivscyklus frigør CPU og i sidste ende hukommelse, der er knyttet til kørsel af faner, der ikke er brugt i lang tid. Hastigheden på sådanne faner bliver først reguleret, hvorefter fanerne fryses og til sidst kasseres.
Hvis politikken er indstillet til falsk, deaktiveres fanelivscyklusser, og alle faner kører videre som normalt.
Hvis politikken er indstillet til sand, eller hvis der ikke angives en værdi, aktiveres fanelivscyklusser.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Konfigurerer webadressen for standardsiden Ny fane og forhindrer brugere i at ændre den.
Siden Ny fane er den side, der åbnes, når der oprettes nye faner (herunder sider, der åbnes i nye vinduer).
Denne politik bestemmer ikke, hvilke sider der åbnes ved opstart. Disse styres af <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />-politikkerne. Denne politik påvirker dog startsiden, hvis den er indstillet til at åbne siden Ny fane, og opstartssiden, hvis den er indstillet til at åbne siden Ny fane.
Hvis denne politik ikke er angivet eller efterlades tom, anvendes standardsiden Ny fane.
Denne politik er kun tilgængelig for Windows-forekomster, der er knyttet til et <ph name="MS_AD_NAME" />-domæne, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster, der er tilmeldt administration af enheder.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Giver dig mulighed for at oprette en liste med webadressemønstre, der angiver websites, hvor det ikke er tilladt at vise notifikationer. Hvis denne politik ikke angives, anvendes den globale standardværdi på alle websites, enten fra politikken "DefaultNotificationsSetting", hvis den er indstillet, eller brugerens personlige konfiguration.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Websites, der aldrig skal aktivere et browserskift.</translation>
<translation id="5219844027738217407">I Android-apps påvirker denne politik kun mikrofonen. Når denne politik angives som Sand, slås lyden på mikrofonen fra i alle Android-apps uden undtagelser.</translation>
<translation id="5221394278852982313">Tillader, at du opretter en liste med webadresser, som angiver, hvilke websites der automatisk skal gives adgangstilladelse til en USB-enhed med det givne leverandør- og produkt-id. Politikken er kun gyldig, hvis hvert element på listen indeholder både enheder og webadresser. Hvert element på enheder kan indeholde felter til leverandør-id og produkt-id. Alle id'er, der udelades, behandles som et jokertegn – et produkt-id kan dog ikke angives, uden at der også angives et leverandør-id. Hvis ikke disse regler overholdes, anses politikken som ugyldig og ignoreres.
USB-tilladelsesmodellen anvender webadressen til det anmodende website ("anmodende webadresse") og webadressen til indramningswebsitet på øverste niveau ("integrerende webadresse") til at give den anmodende webadresse adgang til USB-enheden. Den anmodende webadresse kan adskille sig fra den integrerende webadresse, når det anmodende website indlæses i en iframe. Feltet "webadresser" kan derfor indeholde op til to webadressestrenge, adskilt af et komma, for at angive henholdsvis den anmodende og den integrerende webadresse. Hvis der kun angives én webadresse, gives der adgang til de tilsvarende USB-enheder, når webadressen til det anmodende website stemmer overens med denne webadresse, uanset hvilken integreringsstatus den har. Webadresserne i feltet "webadresser" skal være gyldige webadresser, ellers ignoreres politikken.
Hvis politikken ikke konfigureres, anvendes den globale standardværdi fra politikken "DefaultWebUsbGuardSetting" til alle websites, og hvis denne ikke er konfigureret, anvendes brugerens personlige konfiguration.
Webadressemønstre i denne politik må ikke være i strid med dem, der er konfigureret via WebUsbBlockedForUrls. Hvis de er i strid med hinanden, har denne politik forrang frem for WebUsbBlockedForUrls og WebUsbAskForUrls.
Værdierne for denne politik og politikken DeviceWebUsbAllowDevicesForUrls sammenflettes.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Forsinkelse af automatisk login på den lokale konto på enheden.
Hvis politikken |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ikke er angivet, har politikken ingen effekt. Ellers:
Hvis politikken er angivet, fastlægger den mængden af tid uden brugeraktivitet, der skal gå, før der automatisk logges ind på den lokale konto på enheden, der er angivet i politikken |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Hvis politikken ikke er angivet, anvendes 0 millisekunder som timeout.
Denne politik angives i millisekunder.</translation>
<translation id="523505283826916779">Indstillinger for hjælpefunktioner</translation>
<translation id="5236882091572996759">Hvis denne politik er angivet som sand eller ikke er konfigureret, anses brugeren ikke for at være inaktiv, mens lyden afspilles. Dette forhindrer inaktivitetstimeout i at blive nået, og at handlingen for inaktivitet udføres. Skærmnedtoning, skærmslukning og skærmlås udføres dog efter de konfigurerede timeouts, uanset om der er lydaktivitet eller ej.
Hvis denne politik er angivet som falsk, forhindrer lydaktivitet ikke brugeren i at blive anset som inaktiv.</translation>
<translation id="5246700266104954355">Denne politik er udfaset. Brug <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> til at styre tilgængeligheden af Flash-pluginnet og <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> til at vælge, om den indbyggede PDF-fremviser skal bruges til åbning af PDF-filer.
Angiver en liste over plugins, der er aktiveret i <ph name="PRODUCT_NAME" />, og forhindrer brugerne i at ændre denne indstilling.
Jokertegnene "*" og "?" kan bruges til at angive sekvenser af vilkårlige tegn. "*" svarer til et vilkårligt antal tegn, mens "?" angiver et enkelt valgfrit tegn, dvs. nul eller ét tegn. Escape-tegnet er "\", så hvis du vil angive de reelle tegn "*", "?" eller "\", kan du indsætte "\" foran dem.
Den angivne liste over plugins anvendes altid i <ph name="PRODUCT_NAME" />, hvis de er installeret. Disse plugins markeres som aktiverede i "about:plugins", og brugerne kan ikke deaktivere dem.
Bemærk, at denne politik tilsidesætter både DisabledPlugins og DisabledPluginsExceptions.
Hvis denne politik ikke er konfigureret, kan brugeren deaktivere alle plugins, der er installeret i systemet.</translation>
<translation id="5247006254130721952">Bloker farlige downloads</translation>
<translation id="5248863213023520115">Angiver krypteringstyper, som tillades, når der anmodes om Kerberos-billetter fra en <ph name="MS_AD_NAME" />-server.
Hvis politikken er indstillet til "Alle", tillades både AES-krypteringstyperne "aes256-cts-hmac-sha1-96" og "aes128-cts-hmac-sha1-96" samt RC4-krypteringstypen "rc4-hmac". AES-kryptering har forrang, hvis serveren understøtter begge typer. Bemærk, at RC4 ikke er sikker, og serveren bør om muligt konfigureres igen for at understøtte AES-kryptering.
Hvis politikken er indstillet til "Stærk" eller ikke er angivet, er det kun AES-krypteringstypen, som tillades.
Hvis politikken er indstillet til "Forældet", er det kun RC4-krypteringstypen, som tillades. Denne valgmulighed er usikker og bør kun være nødvendig under meget specifikke omstændigheder.
Se også https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.6_Features_added/changed#Kerberos_client_encryption_types.</translation>
<translation id="5249453807420671499">Brugerne kan tilføje Kerberos-konti</translation>
<translation id="5255162913209987122">Kan anbefales</translation>
<translation id="527237119693897329">Giver dig mulighed for at angive, hvilke indbyggede beskedhosts der ikke skal indlæses.
En sortlisteværdi på "*" betyder, at alle indbyggede beskedhosts er på sortlisten, medmindre de udtrykkeligt opføres på hvidlisten.
Hvis ikke denne politik angives, vil <ph name="PRODUCT_NAME" /> indlæse alle installerede indbyggede beskedhosts.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Hvis denne er angivet som sand, kan brugeren benytte hardwaren på Chrome-enheder til at fjernbekræfte sin identitet over for privatlivs-CA'en via <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> med <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Hvis denne er angivet som falsk eller ikke er angivet, vil kald til API'en mislykkes og returnere en fejlkode.</translation>
<translation id="5277806246014825877">Aktivér kørsel af Crostini for denne bruger.
Hvis politikken er angivet som Falsk, er Crostini ikke aktiveret for brugeren.
Hvis politikken er angivet som Sand eller ikke angivet, er Crostini aktiveret for brugeren, så længe andre indstillinger også tillader det.
Alle tre politikker, VirtualMachinesAllowed, CrostiniAllowed og DeviceUnaffiliatedCrostiniAllowed, skal være