blob: 28f5ee6dd90a2cb4cef143a28d2896d08602b9b1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="et">
<translation id="1002439864875515590">Kui selle reegli väärtuseks määratakse tühi string või see jäetakse määramata, ei kuva operatsioonisüsteem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kasutaja sisselogimisvoos automaatse täitmise valikut.
Kui selleks reegli väärtuseks määratakse string, mis esindab domeeni nime, kuvab operatsioonisüsteem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kasutaja sisselogimisvoos automaatse täitmise valiku, mis võimaldab kasutajal sisestada ainult kasutajanime ilma domeeninime laiendita. Kasutaja saab selle domeeninime laiendi alistada.
Kui reegli väärtus ei ole kehtiv domeen, siis reeglit ei rakendata.</translation>
<translation id="101438888985615157">Ekraani pööramine 180 kraadi</translation>
<translation id="1016912092715201525">Seadistab vaikebrauseri kontrolli rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja takistab kasutajaid neid muutmast.
Kui lubate seade, kontrollib <ph name="PRODUCT_NAME" /> käivitamisel alati, kas ta on vaikebrauser, ja võimalusel registreerib end ise.
Kui keelate seade, ei kontrolli <ph name="PRODUCT_NAME" /> kunagi, kas ta on vaikebrauser, ja kasutajal keelatakse valiku seadmine.
Kui te ei määra seadet, võimaldab <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutajal valida, kas see on vaikebrauser ja kas vastasel korral näidatakse kasutajale teatist.
Märkus operatsioonisüsteemi <ph name="MS_WIN_NAME" /> administraatoritele. Selle seade lubamine toimib ainult seadmetes, kus töötab Windows 7. Alates operatsioonisüsteemist Windows 8 tuleb teil juurutada rakenduste vaikeseoste fail, mis määrab rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> protokollide <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> ja <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> töötlejaks (ning vajaduse korral ka protokolli <ph name="FTP_PROTOCOL" /> ja failivormingute, nt <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> jms töötlejaks). Vaadake lisateavet aadressilt <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Toitehaldus sisselogimiskuval</translation>
<translation id="1019101089073227242">Kasutaja andmete kataloogi määramine</translation>
<translation id="1022361784792428773">Laienduste ID-d, mida kasutajatel ei ole lubatud installida (märk * keelab kõik)</translation>
<translation id="102492767056134033">Sisselogimiskuval kuvatava klaviatuuri vaikeoleku määramine</translation>
<translation id="1027000705181149370">Määrab, kas autentimiseks kasutatavad küpsisefailid, mille SAML-i IdP sisselogimisel määrab, kantakse üle kasutajaprofiilile.
Kui kasutaja autendib sisselogimisel SAML-i IdP kaudu, kirjutatakse IdP määratud küpsisefailid esmalt ajutisele profiilile. Need küpsisefailid saab autentimisoleku edastamiseks kasutajaprofiilile üle kanda.
Kui reegel on määratud olekule Tõene, kantakse IdP seadistatud küpsisefailid kasutajaprofiilile üle iga kord, kui ta sisselogimisel SAML IdP vastu autendib.
Kui reegel on määramata või määratud olekule Väär, kantakse IdP määratud küpsisefailid kasutajaprofiilile üle ainult tema esimesel sisselogimisel seadmesse.
Reegel mõjutab ainult kasutajaid, kelle domeen kattub seadme registreerimisel kasutatava domeeniga. Kõigi muude kasutajate puhul kantakse IdP määratud küpsisefailid kasutajaprofiilile üle ainult tema esimesel sisselogimisel seadmesse.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Seadme sundtaaskäivitamine pärast kasutaja väljalogimist</translation>
<translation id="1030120600562044329">Lubab rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutus- ja krahhiandmete anonüümse saatmise Google'ile ja takistab kasutajaid seadet muutmast.
Kui lubate seade, saadetakse kasutus- ja krahhiandmed
anonüümselt Google'ile. Kui keelate seade, ei saadeta Google'ile
kasutus- ja krahhiandmeid. Kasutajad ei saa kummalgi juhul seadet muuta ega alistada.
Kui seda reeglit ei määrata, siis kasutatakse seadet, mille kasutaja valis
installimisel või esmakordsel käitamisel.
Reegel on saadaval ainult Windowsi eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, ja Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplaridega, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.
(Chrome OS-i puhul vaadake reeglit DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Reegel määrab, kas teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> funktsioon Network File Shares kasutab autentimiseks NTLM-i.
Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, kasutatakse SMB ühiskasutuse autentimiseks NTLM-i.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, on SMB ühiskasutuse puhul NTLM-i autentimine keelatud.
Kui reegel on määramata, on see ettevõtte hallatavate kasutajate jaoks vaikimisi keelatud ja haldamata kasutajate jaoks vaikimisi lubatud.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Luba PAC URL-i eemaldamine (https:// puhul)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Saatke aruandeid riistvara statistika kohta (nt protsessori/RAM-i kasutus).
Kui reegli väärtuseks on määratud Väär, siis statistikat ei saadeta.
Kui väärtuseks on määratud Tõene või seda ei määrata, saadetakse statistikat.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Iganenud veebiplatvormi funktsioonide lubamine piiratud ajaks</translation>
<translation id="1047128214168693844">Keela kõigil saitidel kasutajate füüsilise asukoha jälgimine</translation>
<translation id="1049138910114524876">Seadistab lokaadi, mis jõustatakse operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sisselogimisekraanil.
Kui see reegel on määratud, kuvatakse sisselogimisekraan alati lokaadis, mis selle reegli esimese väärtusega määratakse (reegel on määratud suunamise ühilduvuse loendina). Kui seda reeglit pole määratud või see on tühi loend, kuvatakse sisselogimisekraan kasutaja viimase seansi lokaadis. Kui sellele reeglile on määratud väärtus, mis ei ole kehtiv lokaat, kuvatakse sisselogimisekraan varulokaadis (praegu en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Kui reegel SamlInSessionPasswordChangeEnabled on seatud väärtusele Tõene, ei ole sellel reeglil mingit mõju.
Kui eelmainitud reegel on seatud väärtusele Tõene ja see reegel on seatud näiteks väärtusele 14, teavitatakse SAML-i kasutajaid parooli aegumiskuupäevast 14 päeva ette.
Seejärel saavad kasutajad kohe tegutseda, muutes seansisiseselt parooli enne, kui see aegub.
Neid märguandeid esitatakse ainult juhul, kui SAML-i identiteedi pakkuja saadab SAML-i sisselogimisvoo ajal seadmesse parooli aegumise teabe.
Kui reegli väärtuseks on määratud null, ei teavitata kasutajaid ette, vaid alles siis, kui parool on juba aegunud.
Kui reegel on määratud, ei saa kasutaja seda muuta ega alistada.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Seadme kaugatesteerimise lubamine</translation>
<translation id="1062407476771304334">Asenda</translation>
<translation id="1079801999187584280">Arendaja tööriistade kasutamise keelamine</translation>
<translation id="1087437665304381368">See reegel juhib ainult operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> arendaja režiimi. Kui soovite keelata juurdepääsu Androidi arendaja valikutele, peate määrama reegli <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Kui seade on lubatud, käitatakse protsessis kaugabi hosti lubadega <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. See võimaldab kaugkasutajatel suhelda kohaliku kasutaja töölaual olevate administraatoriõigusi nõudvate akendega.
Kui seade on keelatud või seadistamata, käitatakse kaugabi hosti kasutaja kontekstis ja kaugkasutajad ei saa töölaual suhelda administraatoriõigusi nõudvate akendega.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Vaikeotsingupakkuja</translation>
<translation id="1099282607296956954">Saidi isoleerimise lubamine igal saidil</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Reegel määrab loendi lähtekohtadest (URL-id) või hostinimemustritest (nt
„*.example.com”), mille puhul ei kehti ebaturvaliste lähtekohtade
turvapiirangud.
Selle eesmärk on võimaldada organisatsioonidel seadistada lubatud
lähtekohad pärandrakenduste jaoks, kus ei saa TLS-i juurutada, või
seadistada kontrollserver sisemise veebiarenduse jaoks,
mis võimaldab arendajatel testida turvakontekste nõudvaid funktsioone,
ilma et kontrollserveris oleks vaja juurutada TLS-i.
Reegel takistab ka omnikastikeses päritolule märke
„Ebaturvaline” lisamist.
Reeglis URL-ide loendi määramisel on sama mõju mis käsurea märgistuse
„--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure” lisamisel samade URL-ide
komaeraldusega loendile. Kui reegel on määratud, alistab see
käsurea märgistuse.
Reegel alistab reegli UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, kui see on määratud.
Vaadake lisateavet turvaliste kontekstide kohta aadressilt
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Määrab rühmapoliitika objekti (GPO) vahemälu eluaja (tundides). Selle asemel et iga reegli toomisel GPO-d uuesti alla laadida, võib süsteem kasutada vahemällu salvestatud GPO-sid eeldusel, et nende versioon ei muutu. Reegel määrab vahemällu salvestatud GPO-de taaskasutamise maksimumperioodi, misjärel laaditakse GPO-d uuesti alla. Vahemälu tühjendatakse taaskäivitamisel ja väljalogimisel.
Kui reegel on määramata, võib vahemällu salvestatud GPO-sid kuni 25 tundi taaskasutada.
Kui reegel on seatud väärtusele 0, on GPO vahemällu salvestamine välja lülitatud. Pange tähele, et see suurendab serveri koormust, kuna GPO-d laaditakse reegli igal toomisel uuesti alla, isegi kui need jäid samaks.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> möödub siin loetletud hostide puhul kõikidest puhverserveritest.
Reegel kehtib vaid juhul, kui valisite jaotises „Valige puhverserveri seadete määramise viis” puhverserveri käsitsi seadistamise ja reegel <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> on määramata.
Jätke see reegel määramata, kui valisite puhverserveri reeglite määramiseks muu viisi.
Vaadake üksikasjalikke näiteid:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Selle reegliga määratud protokollitöötlejaid Androidi kavatsuste käsitlemisel ei kasutata.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Luba saitidel küsida kasutajalt luba ühendatud USB-seadmetele juurdepääsemisks</translation>
<translation id="1128903365609589950">Seadistab kataloogi, mida <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutab vahemälus olevate failide kettale salvestamiseks.
Kui määrate reegli, kasutab <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisestatud kataloogi sellest olenemata, kas kasutaja on määranud märgistuse „--disk-cache-dir”. Andmete kaotsimineku ja muude ootamatute vigade vältimiseks ei tohi reegli jaoks valida ketta juurkataloogi ega muudel eesmärkidel kasutatavat kataloogi, kuna <ph name="PRODUCT_NAME" /> haldab selle kataloogi sisu.
Vaadake kasutamiseks saadaolevate muutujate loendit aadressilt https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Kui jätate reegli määramata, kasutatakse vahemälu vaikekataloogi ja kasutaja saab selle alistada käsurea märgistusega „--disk-cache-dir”.</translation>
<translation id="113521240853905588">Seadistab keeled, mida <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> saab eelistatud keeltena kasutada.
Kui reegel on määratud, saab kasutaja eelistatud keelte loendisse lisada ainult ühe selles reeglis loetletud keele. Kui reegel on määramata või määratud on tühi loend, saab kasutaja mis tahes keele eelistatuks märkida. Kui reeglis on määratud sobimatute väärtustega loend, eiratakse kõiki sobimatuid väärtusi. Kui kasutaja on varem lisanud eelistatud keelte loendisse keeli, mis ei ole selle reegli alusel lubatud, siis need eemaldatakse. Kui kasutaja oli seadistanud operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nii, et see kuvataks selle reegli alusel keelatud keeles, seatakse kasutaja järgmisel sisselogimisel kuvatavaks keeleks mõni lubatud kasutajaliidese keel. Muidu aktiveerib <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> reegli alusel määratud esimese kehtiva väärtuse. Kui reegel sisaldab ainult sobimatuid kirjeid, aktiveeritakse taandelokaat (praegu en-US).</translation>
<translation id="1135264353752122851">Seadistab, millised klaviatuuripaigutused on operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kasutajaseansside jaoks lubatud.
Kui see reegel on määratud, saab kasutaja valida ainult ühe selle reegliga määratud sisestusmeetodi. Kui reegel on määramata või seadistatud on tühi loend, saab kasutaja valida kõik toetatud sisestusmeetodid. Kui selle reegliga on praegune sisestusmeetod keelatud, lülitatakse sisestusmeetod riistvara klaviatuuripaigutusele (kui see on lubatud) või esimesele loendis olevale kehtivale väärtusele. Kõiki selles loendis olevaid kehtetuid või toetamata sisestusmeetodeid eiratakse.</translation>
<translation id="1138294736309071213">See reegel on aktiivne vaid jaemüügirežiimis.
Määrab vahemiku, mille möödudes kuvatakse jaemüügirežiimis seadmete sisselogimiskuval ekraanisäästja.
Määrake reegli väärtus millisekundites.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Reegel juhib Internet Exploreris Chrome'i jaoks mõeldud käsureaparameetreid.
Kui Internet Exploreri pistikprogramm „Pärandbrauserite tugi” ei ole installitud, ei ole reeglil mingit mõju.
Kui reegel on määramata, saadab Internet Explorer Chrome'ile käsurea parameetrina ainult URL-i.
Kui reegli väärtuseks on määratud stringide loend, ühendatakse stringid tühikutega ja saadetakse Chrome'ile käsureaparameetritena.
Kui element sisaldab parameetrit ${url}, asendatakse see avatava lehe URL-iga.
Kui ükski element ei sisalda parameetrit ${url}, lisatakse URL käsurea lõppu.
Keskkonna muutujaid laiendatakse. Windowsis asendatakse parameeter %ABC% ABC keskkonna muutujaga.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Luba kujutised nendel saitidel</translation>
<translation id="1152117524387175066">Saadab teavet seadme arendaja lüliti oleku kohta käivitamisel.
Kui määrate reegli olekule Väär, siis ei saadeta teavet arendaja lüliti oleku kohta.</translation>
<translation id="1160479894929412407">QUIC-protokolli lubamine</translation>
<translation id="1160939557934457296">Keela turvalise sirvimise hoiatuslehest edasiliikumine</translation>
<translation id="1189817621108632689">Võimaldab määrata URL-i mustrite loendi, mis määrab saidid, millel ei ole lubatud pilte kuvada.
Kui jätate selle reegli määramata, siis kasutatakse kõikide saitide puhul globaalset vaikeväärtust, mis pärineb reeglist „DefaultImagesSetting”, kui see on määratud, või kasutaja isiklikku seadistust.
Pange tähele, et reegel oli seni Androidis ekslikult lubatud, ent seda funktsiooni ei ole Androidis kunagi täielikult toetatud.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Seade lubamisel ilmub süsteemisalves suur punane väljalogimisnupp, kui seanss on aktiivne ja ekraan ei ole lukustatud.
Kui seade on keelatud või määramata, ei kuvata süsteemisalves suurt punast nuppu.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Te ei saa Androidi rakenduste puhul jõustada puhverserveri kasutamist. Androidi rakendustele on muudetud kättesaadavaks puhverserveri seadete alamkomplekt, mille kasutamine on vabatahtlik. Lisateabe saamiseks vaadake reeglit <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Seadme oleku üleslaadimiste saatmise sagedus millisekundites.
Kui see reegel on määramata, on vaikesagedus 3 tundi. Minimaalne
lubatud sagedus on 60 sekundit.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Ettevõtte lubatud printerid</translation>
<translation id="1216919699175573511">Allkirjastatud HTTP-andmevahetuse (SXG) toe lubamine</translation>
<translation id="1219695476179627719">Määrab, kas seade peaks tagasi minema reegliga <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" /> määratud versioonile, kui see käitab juba hilisemat versiooni.
Vaikereegel on RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Laadi määratud URL-id demosse sisselogimisel</translation>
<translation id="1223789468190631420">Ohutu sirvimise lubamise olek usaldusväärsete allikate puhul</translation>
<translation id="122899932962115297">Lubatute loend, mis juhib seda, milliseid kiiravamisrežiime kasutaja saab lukustuskuva avamiseks seadistada ja kasutada.
See väärtus on stringide loend; kehtivad loendikanded on „all”, „PIN”, „FINGERPRINT”. Kui lisate loendisse stringi „all", tähendab see, et kasutajale on saadaval kõik kiiravamisrežiimid (sh need, mis rakendatakse tulevikus). Muul juhul on saadaval ainult loendis olevad kiiravamisrežiimid.
Kui soovite lubada näiteks kõik kiiravamisrežiimid, kasutage stringi ["all"]. Kui soovite lubada ainult PIN-koodiga avamise, kasutage stringi ["PIN", "FINGERPRINT"]. Kõikide kiiravamisrežiimide keelamiseks kasutage stringi [].
Vaikimisi pole hallatud seadmetes saadaval ühtegi kiiravamisrežiimi.</translation>
<translation id="123081309365616809">Sisu ülekandmise lubamine seadmesse</translation>
<translation id="1231349879329465225">Võimaldab lubada või keelata kiire ülemineku.
See kehtib seadme kõigi kasutajate ja liideste puhul.
Kiire ülemineku kasutamiseks peab nii see seade kui ka võrgupõhine ONC atribuut olema lubatud.
Pärast määramist jääb kiire ülemineku funktsioon lubatuks, kuni see reeglis keelatakse.
Kui reegel on määramata või seatud olekule Väär, ei kasutata kiiret üleminekut.
Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, kasutatakse kiiret üleminekut juhul, kui juhtmeta pääsupunkt seda toetab.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Teenuse SafeSites täiskasvanutele mõeldud sisu filtreerimise haldamine.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Allalaadimise vaikekataloogi määramine</translation>
<translation id="1265053460044691532">Piirake aega, mille jooksul SAML-i kaudu autenditud kasutaja saab võrguühenduseta sisse logida</translation>
<translation id="1290634681382861275">Haldab mitmesuguseid seadeid, sh USB- ja Bluetooth-ühendusi, reeglite värskendamist, arendajarežiimi ja muud.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Hoiatus. RC4 eemaldatakse teenusest <ph name="PRODUCT_NAME" /> pärast versiooni 52 täielikult (umbes septembris 2016) ja sellest hetkest see reegel enam ei tööta.
Kui reegel on määramata või selle väärtuseks on määratud Väär, siis ei ole RC4 šifreerimiskomplektid TLS-is lubatud. Selle väärtuseks võib olla määratud ka Tõene, et säilitada ühilduvus aegunud serveriga. See on ajutine meede ja server tuleks ümber seadistada.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Kasuta puhverserveri pac-skripti</translation>
<translation id="1304973015437969093">Taustal installitavate laienduste/rakenduste ID-d ja värskenduste URL-id</translation>
<translation id="1307454923744766368">Lähtekohad või hostinimede mustrid, mille puhul ei kehti
ebaturvaliste lähtekohtade piirangud</translation>
<translation id="1312799700549720683">Haldab kuvaseadeid.</translation>
<translation id="131353325527891113">Kuva kasutajanimed sisselogimiskuval</translation>
<translation id="1327466551276625742">Võrguseadistuse viiba lubamine, kui seade on võrguühenduseta</translation>
<translation id="1330145147221172764">Luba ekraanil kuvatav klaviatuur</translation>
<translation id="13356285923490863">Reegli nimi</translation>
<translation id="1347198119056266798">Reegli tugi on katkestatud, kasutage selle asemel reegleid <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> ja <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. Seda reeglit eiratakse, kui määratakse reegel <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> või (aegunud) <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" />.
Jõustab Google'i veebiotsingu päringute tegemine SafeSearchiga ja kasutajatel ei lubata seda seadet muuta. See seade jõustab ka YouTube'is keskmiselt piiratud režiimi.
Kui lubate seade, on SafeSearch Google'i otsingus ja keskmiselt piiratud režiim YouTube'is alati aktiivne.
Kui keelate seade või jätate väärtuse määramata, ei jõustata SafeSearchi Google'i otsingus ja YouTube'i piiratud režiimis.</translation>
<translation id="1352174694615491349">See reegel lubab HTTP/2 ühenduse liitmise, kui kliendisertifikaadid on kasutuses. Liitmiseks peab nii potentsiaalse uue ühenduse hostinimi kui ka olemasoleva ühenduse hostinimi kattuma vähemalt ühe reeglis kirjeldatud mustriga. Reegel on hostide loend, mis põhineb filtri URLBlacklist vormingul: „example.com” vastendab domeeni „example.com” ja kõik alamdomeenid (nt „sub.example.com”), samas kui „.example.net” vastendab ainult domeeni „example.net”.
Kliendisertifikaate kasutatavatele eri hostidele edastatavad liitmistaotlused võivad põhjustada turva- ja privaatsusprobleeme, kuna üldine sertifitseerimisorgan edastatakse kõigile taotlustele, isegi kui kasutaja seda ei volitanud. Reegel on ajutine ja see eemaldatakse tulevases versioonis. Vt https://crbug.com/855690.
Kui reegel jäetakse määramata, kasutatakse vaikekäitumist, mille puhul ei lubata HTTP/2 ühenduse liitmist kliendisertifikaatidel põhinevate ühenduste korral.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maksimum:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Kui reegel seatakse väärtusele Väär, ei saa seadmest heli väljastada, kui kasutaja on sisse logitud.
See reegel mõjutab iga tüüpi heli väljastamist, mitte ainult sisseehitatud kõlareid. See reegel keelab ka heli juurdepääsetavuse funktsioonid. Ärge lubage seda reeglit, kui kasutajal on tarvis ekraanilugejat.
Kui seade seatakse väärtusele Tõene või jäetakse seadistamata, saavad kasutajad kasutada kõiki oma seadmes toetatud heliväljundeid.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Kui selle reegli väärtuseks määratakse Tõene või seda ei seadistata, lubab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> külaliste sisselogimise. Külaliste sisselogimised on teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> profiilid, kus kõik aknad on inkognito režiimis.
Kui selle reegli väärtuseks määratakse Väär, ei luba teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> külaliste profiile käivitada.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Lubatakse riistvaraprofiilide päringud Quirks Serverist</translation>
<translation id="1363612796557848469">Reegel annab Google'i assistendile loa pääseda juurde ekraanikuva kontekstile ja saata teave serverisse.
Kui reegel on lubatud, on Google'i assistendil luba ekraanikuva kontekstile juurde pääseda.
Kui reegel on keelatud, ei ole Google'i assistendil lubatud ekraanikuva kontekstile juurde pääseda.
Kui reegel on määramata, saavad kasutajad otsustada, kas lubada Google'i assistendil ekraanikuva kontekstile juurde pääseda</translation>
<translation id="1376119291123231789">Aku laadimise täpsema režiimi lubamine</translation>
<translation id="1383493480903114193">See reegel sundkäitab võrgustiku koodi brauseri protsessis.
See reegel on vaikimisi keelatud. Kui see lubatakse, võib kasutajatel esineda turvalisuse probleeme, kui võrgustiku protsess toimub liivakastis.
See reegel on loodud selleks, et anda ettevõtetele võimalus minna üle kolmanda osapoole tarkvarale, mis ei sõltu võrgustiku API-dest. Puhverservereid soovitatakse rohkem kui LSP-sid ja Win32 API paiku.
Kui see reegel on määramata, võib võrgustiku kood käivituda väljaspool brauseri protsesse, olenevalt teenuse NetworkService katsejärgust.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Viide: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Kasutajatel installitud sertifikaatide haldamise lubamine.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Ettevõtte seadmete jaoks lubatud printerid</translation>
<translation id="1397855852561539316">Vaikeotsingupakkuja soovitatud URL</translation>
<translation id="1404043648050567997">Kui kasutajad satuvad navigeerides saitidele, mis on märgistatud kui potentsiaalselt pahatahtlikud, siis kuvab teenus Google'i ohutu sirvimine hoiatuslehe. Selle seade lubamine takistab kasutajatel hoiatuslehelt pahatahtlikule saidile edasi liikuda.
See reegel takistab kasutajatel ainult teenuse Google'i ohutu sirvimine hoiatustelt (nt pahavara või andmepüük) edasi liikumist. SSL-sertifikaatidega seotud probleeme (nagu kehtetu või aegunud sertifikaadid) see ei mõjuta.
Kui seade on keelatud või seadistamata, saavad kasutajad pärast hoiatuse kuvamist teha valiku edasiminekuks märgistatud saidile.
Vaadake Google'i ohutu sirvimise kohta lisateavet: https://developers.google.com/safe-browsing</translation>
<translation id="1413936351612032792">Linuxi rakenduste kasutusteabe saatmine</translation>
<translation id="142346659686073702">Seoseta kasutajatel Crostini kasutamise lubamine</translation>
<translation id="1426410128494586442">Jah</translation>
<translation id="1427655258943162134">Puhverserveri aadress või URL</translation>
<translation id="1431272318313028342">Lubab rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> Google'i ohutu sirvimise funktsiooni ja takistab kasutajaid seda muutmast.
Seade lubamisel on Google'i ohutu sirvimine alati aktiivne.
Seade keelamisel on Google'i ohutu sirvimine alati inaktiivne.
Seade lubamisel või keelamisel ei saa kasutajad seadet „Andmepüügi- ja pahavaravastase kaitse lubamine” rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta ega alistada.
Kui reeglit ei määrata, siis see lubatakse, kuid kasutaja saab seda muuta.
Vaadake Google'i ohutu sirvimise kohta lisateavet: https://developers.google.com/safe-browsing.
Reegel on saadaval ainult Windowsi eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, ja Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplaridega, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Määrab loendi rakendustest, mis installitakse sisselogimisekraanil vaikimisi
ja kasutaja sekkumiseta suhtlemata ning mida ei saa desinstallida.
Kõik rakenduste taotletud load antakse vaikimisi
ning kasutaja sekkumiseta (sh kõik lisaload,
mida rakenduse tulevased versioonid taotlevad).
Pange tähele, et turvalisuse ja privaatsuse tagamiseks ei saa selle reegliga laiendusi installida. Peale selle installivad stabiilsel kanalil olevad seadmed ainult rakendusi, mis on lisatud rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> lubatud loendisse. Nendele tingimustele mittevastavaid üksusi eiratakse.
Kui mõni sundinstallitud rakendus eemaldatakse sellest
loendist, desinstallib rakendus <ph name="PRODUCT_NAME" /> selle automaatselt.
Reegli iga loendiüksus on string, mis sisaldab laienduse ID-d ja värskenduse URL-i, mis on eraldatud semikooloniga (<ph name="SEMICOLON" />). Laienduse ID on 32-täheline string, mille leiab näiteks saidilt <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />, kui olete arendaja režiimis. Värskenduse URL peab viitama XML-dokumendi värskendusmanifestile, nagu on kirjeldatud jaotises <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Pange tähele, et reeglis määratud „värskenduse” URL-i kasutatakse vaid algsel installimisel ja laienduse tulevased värskendused kasutavad laienduse manifestis märgitud värskenduse URL-i.
Näiteks reegel <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> installib rakenduse <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> standardselt Chrome’i veebipoe värskenduse URL-ilt. Lisateavet hostimise laienduste kohta leiate siit: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Seadme tasemel võrgukonfigureerimine</translation>
<translation id="1438739959477268107">Võtmete loomise vaikeseade</translation>
<translation id="1454846751303307294">Võimaldab teil määrata URL-i mustrite loendi, mis määrab saidid, millel on keelatud JavaScripti käitada.
Kui jätate selle reegli määramata, siis kasutatakse kõikide saitide puhul globaalset vaikeväärtust, mis pärineb reeglist „DefaultJavaScriptSetting”, kui see on määratud, või kasutaja isiklikku konfigureerimist.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (operatsioonisüsteemiga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kliendid):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Selle reegli tugi on katkestatud. Kasutage reeglit <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> Flashi pistikprogrammi juhtimiseks ja reeglit <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> selleks, et määrata, kas PDF-failide avamiseks tuleb kasutada integreeritud PDF-vaaturit.
Määrab rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> keelatud pistikprogrammide loendi ja keelab kasutajatel seadet muuta.
Juhuslike märkide jadade vastendamiseks võib kasutada metamärke „*” ja „?”. „*” vastab mis tahes märkide arvule, „?” vastab ühele valikulisele tähemärgile, st nullile või ühele tähemärgile. Paomärk on „\”. See tähendab, et tegelike märkide „*”, „?” või „\” vastendamiseks võite nende ette lisada märgi „\”.
Kui lubate seade, ei kasutata rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> kunagi loendis olevaid pistikprogramme. Pistikprogrammid märgitakse jaotises „about:plugins” ja kasutajad ei saa neid lubada.
Pange tähele, et reegli saab alistada reegliga EnabledPlugins ja DisabledPluginsExceptions.
Kui jätate reegli määramata, on kasutaja jaoks saadaval kõik süsteemis installitud pistikprogrammid peale püsiprogrammeeritud ühildumatute, aegunud ja ohtlike pistikprogrammide.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kasutaja käitumise juhtimine mitme profiiliga seansside puhul operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seadmetes.
Kui reegel on määratud valikule „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted”, saab kasutaja mitme profiiliga seansi puhul olla kas peamine või sekundaarne kasutaja.
Kui reegel on määratud valikule „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary”, saab kasutaja mitme profiiliga seansi puhul olla ainult peamine kasutaja..
Kui reegel on määratud valikule „MultiProfileUserBehaviorNotAllowed”, ei saa kasutaja osaleda mitme profiiliga seansis.
Kui määrate selle seade, siis ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.
Kui seadet muudetakse ajal, mil kasutaja on mitme profiiliga seanssi sisse logitud, kontrollitakse seansi kõiki kasutajaid vastavate seadete alusel. Seanss suletakse, kui ühel kasutajal ei ole enam lubatud seansis osaleda.
Kui jätate reegli määramata, kasutatakse seade „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary” vaikeväärtust ettevõtte hallatud kasutajate puhul ja seadet „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted” haldamata kasutajate puhul.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klõpsa esitamiseks</translation>
<translation id="1468307069016535757">Sisselogimisekraanil suure kontrastsusega režiimi hõlbustusfunktsiooni vaikeoleku määramine.
Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, on suure kontrastsusega režiim sisselogimisekraanili kuvamisel alati lubatud.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, on suure kontrastsusega režiim sisselogimisekraanili kuvamisel alati keelatud.
Kui määrate reegli, saavad kasutajad selle ajutiselt alistada, lubades või keelates suure kontrastsusega režiimi. Kasutaja valik pole siiski püsiv ja vaikeväärtus taastatakse, kui kuvatakse uuesti sisselogimisekraan või kui kasutaja jääb sisselogimisekraanile minutiks tegevuseta olekusse.
Kui jätate reegli määramata, on suure kontrastsusega režiim algselt keelatud. Kasutaja võib suure kontrastsusega režiimi igal ajal lubada või keelata ja selle olek jääb sisselogimisekraanil kasutajati püsivaks.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, on ühendatud töölaud lubatud ja
vaikimisi sisse lülitatud, mis võimaldab rakendustel hõlmata mitu ekraani.
Kasutaja võib individuaalsetel ekraanidel ühendatud töölaua keelata,
tühjendades valiku ekraaniseadetes.
Kui reegel on määramata või seatud väärtusele Väär, on ühendatud töölaud
keelatud. Sel juhul ei saa kasutaja funktsiooni lubada.</translation>
<translation id="1474273443907024088">TLS-i valekäivitamise keelamine</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Kolmanda osapoole tarkvara sisestamise blokeerimise lubamine</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Määrab, millist MAC-aadressi (meediumipöörduse juhtimise aadress) kasutatakse, kui dokk on seadmega ühendatud.
Kui dokk on ühendatud teatud seadmemudelitega, kasutatakse seadme Ethernetis tuvastamiseks vaikimisi seadmele määratud doki MAC-aadressi. Reegel võimaldab administraatoril muuta MAC-aadressi allikat, kui seade on dokiga ühendatud.
Kui reegel on määramata või valitud on „DeviceDockMacAddress”, kasutatakse seadmele määratud doki MAC-aadressi.
Kui valitud on „DeviceNicMacAddress”, kasutatakse seadme NIC-i (võrguliidese kontroller) MAC-aadressi.
Kui valitud on „DockNicMacAddress”, kasutatakse doki NIC-i MAC-aadressi.
Kasutaja ei saa seda seadet muuta.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, loob <ph name="PRODUCT_NAME" /> ühenduse Casti seadmetega kõigi IP-aadresside, mitte ainult RFC1918/RFC4193 privaatsete aadresside kaudu.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, loob <ph name="PRODUCT_NAME" /> ühenduse Casti seadmetega ainult RFC1918/RFC4193 privaatsete aadresside kaudu.
Kui reegel on määramata, loob <ph name="PRODUCT_NAME" /> ühenduse Casti seadmetega ainult RFC1918/RFC4193 privaatsete aadresside kaudu, v.a juhul, kui funktsioon CastAllowAllIPs on lubatud.
Kui reegel „EnableMediaRouter” on seatud väärtusele Väär, ei ole selle reegli väärtusel mingit mõju.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Reegel on alates rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> versioonist 29 kasutusest kõrvaldatud.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> lubamine</translation>
<translation id="1522425503138261032">Luba saitidel kasutaja füüsilist asukohta jälgida</translation>
<translation id="1523774894176285446">Seadistatud veebisaitide puhul käivitatav alternatiivne brauser.</translation>
<translation id="152657506688053119">Asendus-URL-ide loend vaikeotsingupakkujale</translation>
<translation id="1530812829012954197">Renderda hostbrauseris alati järgmiste URL-ide mustrid</translation>
<translation id="1541170838458414064">Prinditava lehe suuruse piiramine</translation>
<translation id="1553684822621013552">Kui see reegel on tõene, lubatakse ARC kasutaja jaoks
(oleneb reegli seadete lisakontrollidest – ARC pole endiselt
saadaval, kui efemeerne režiim või mitu sisselogimist on
praeguses kasutajaseansis lubatud).
Kui see seade on keelatud või seadistamata, siis ei saa ettevõtte
kasutajad ARC-d kasutada.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Reegel määrab, kas edastada laienduste ja pistikprogrammide teavet.
Kui reegel on määramata või seatud väärtusele Tõene, kogutakse laienduste ja pistikprogrammide andmeid.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, ei koguta laienduste ja pistikprogrammide andmeid.
Reegel kehtib ainult juhul, kui <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> on lubatud ja seade on registreeritud reeglis <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Määrab, kas Kerberose funktsioonid on lubatud. Kerberos on autentimisprotokoll, mida saab kasutada veebirakenduste ja failide võrguhoidlate autentimiseks.
Reegli lubamisel on Kerberose funktsioonid lubatud. Kerberose kontod saab lisada reegliga „Kerberose kontode seadistamine” või inimeste seadete lehel Kerberose konto seadete kaudu.
Kui reegel on keelatud või määramata, on Kerberose kontode seaded keelatud. Kerberose kontosid ei saa lisada ja Kerberose autentimist ei saa kasutada. Kõik olemasolevad Kerberose kontod ja salvestatud paroolid kustutatakse.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Kaugjuurdepääsu hosti silumisjärkude reeglite alistused</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F koos laiendustega individuaalseks atesteerimiseks</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Kui selle reegli väärtuseks on määratud Väär, ei lubata seadmel funktsiooni Powerwash käivitada.
Kui reegli väärtuseks on määratud Tõene, tohib seade funktsiooni Powerwash käivitada.
Kui see jäetakse määramata, on vaikeseadeks Väär ja seadmel ei lubata funktsiooni Powerwash käivitada.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Selle seade tugi on katkestatud. Kasutage selle asemel seadet SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Seade SafeBrowsingExtendedReportingEnabled lubamine või keelamine on võrdne seade SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed määramisega väärtusele Väär.
Kui reegli väärtuseks määratakse Väär, ei saa kasutajad Google'i serveritesse saata teatud süsteemiteavet ega lehe sisu. Kui selle seade väärtuseks määratakse Tõene või see jäetakse seadistamata, saavad kasutajad ohutu sirvimise teenusesse saata teatud süsteemiteavet ja lehe sisu, et aidata tuvastada ohtlikke rakendusi ning saite.
Vaadake ohutu sirvimise kohta lisateavet aadressilt https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Kasuta vaikimisi rakendust <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1599424828227887013">Android-seadmetes saidi isoleerimise lubamine konkreetsete lähtekohtade puhul</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL-id, millele antakse ilma küsimata juurdepääs helijäädvustusseadmetele</translation>
<translation id="1615221548356595305">Nende hostide puhul HTTP/2 ühenduste liitmise lubamine isegi kliendisertifikaatide kasutamisel</translation>
<translation id="1615855314789673708">Pakub wilco DTC (diagnostika- ja telemeetriakontroller) seadistust.
Reegel võimaldab pakkuda wilco DTC seadistust, mille saab rakendada juhul, kui wilco DTC on seadmes saadaval ja reegliga lubatud. Seadistuse maht ei tohi olla üla 1 MB (1 000 000 baiti) ja see peab olema kodeeritud JSON-iga. Selle haldamise eest vastutab wilco DTC. Krüptograafilist räsiväärtust kasutatakse allalaadimise terviklikkuse kinnitamiseks.
Seadistus laaditakse alla ja salvestatakse vahemällu. URL-i või räsi muutumisel laaditakse pilt uuesti alla.
Kui määrate reegli, ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Brauseri ja allalaadimiste ajaloo kustutamise lubamine</translation>
<translation id="163200210584085447">Selles loendis olevaid mustreid võrreldakse taotleva URL-i
algse turvalisusega. Vaste leidmisel antakse SAML-i
sisselogimislehtedele juurdepääs videosalvestusseadmetele. Kui vastet
ei leita, blokeeritakse juurdepääs automaatselt. Metamärgiga mustreid
ei lubata.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Luba nendel saitidel pistikprogramm <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="1645793986494086629">Skeem:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Kui reegel on määratud, juhib see lubatud ekraaniluubi tüüpi. Reegli seadmine väärtusele „Puudub” keelab ekraaniluubi.
Kui määrate reegli, ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.
Kui reegel on määramata, on ekraaniluup algselt keelatud, kuid kasutaja võib selle igal ajal lubada.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Määrake ketta vahemälu suurus baitides</translation>
<translation id="166427968280387991">Puhverserver</translation>
<translation id="1668836044817793277">Kas lubada automaatselt käivitatud viivituseta kioskirakendusel juhtida operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiooni?
See reegel juhib seda, kas lubada automaatselt käivitatud viivituseta kioskirakendusel juhtida operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiooni, määrates manifesti võtme required_platform_version ja kasutades seda automaatvärskenduse sihtversiooni eesliitena.
Kui reegel on määratud väärtusele Tõene, siis kasutatakse automaatselt käivitatud viivituseta kioskirakenduse manifesti võtme required_platform_version väärtust automaatvärskenduse sihtversiooni eesliitena.
Kui reeglit pole seadistatud või see on määratud väärtusele Väär, eiratakse manifesti võtit required_platform_version ja automaatvärskendus toimub tavapäraselt.
Hoiatus. Operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiooni juhtimist ei ole soovitatav üle anda kioskirakendusele, kuna see võib takistada seadmel tarkvaravärskendusi ja kriitilisi turvapaikasid vastu võtmast. Operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiooni juhtimise üleandmine võib kasutajad ohtu seada.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Toetatud:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Seadmel funktsiooni Powerwash käivitamise taotlemise lubamine</translation>
<translation id="1704516734140344991">Seadistab rakenduse <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> püsivaravärskenduse funktsiooni saadavaloleku ja käitumise.
JSON-i atribuutides saab määrata üksikud seaded.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: kui see on määratud väärtusele <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, saavad kasutajad rakenduse <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> püsivaravärskenduse installimiseks käivitada Powerwashi voo.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: kui see on määratud väärtusele <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, saavad kasutajad käivitada rakenduse <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> püsivara värskendusvoo, mis säilitab kogu seadme oleku (sh ettevõtte registreerimise), ent eemaldab kasutajate andmed. See värskendusvoog on saadaval alates versioonist 68.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: haldab, kuidas rakenduse <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> automaatsed püsivaravärskendused rakenduse <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> turvaauguga püsivara puhul jõustatakse. Kõik vood säilitavad kohaliku seadme oleku.
Kui väärtuseks on määratud 1 või see on määramata, siis TPM-i püsivaravärskendusi ei jõustata.
Kui väärtuseks on määratud 2, värskendatakse rakenduse <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> püsivara järgmisel taaskäivitamisel, kui kasutaja on värskenduse kinnitanud.
Kui väärtuseks on määratud 3, värskendatakse rakenduse <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> püsivara järgmisel taaskäivitamisel.
Kui väärtuseks on määratud 4, värskendatakse rakenduse <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> püsivara pärast registreerumist, enne kui kasutaja sisse logib.
See valik on saadaval alates versioonist 74.
Kui reegel on määramata, ei ole rakenduse <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> püsivaravärskenduse funktsioon saadaval.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Piirangu määramine variatsioonide lähteväärtuse toomisele</translation>
<translation id="1717817358640580294">Kui reegel on määramata ja Chrome Cleanup tuvastab soovimatu tarkvara, võib teenus edastada skanni metaandmed Google'ile, järgides atribuudiga SafeBrowsingExtendedReportingEnabled määratud reeglit. Chrome Cleanup küsib seejärel kasutajalt, kas ta soovib tuvastatud tarkvara eemaldada. Seejärel võib kasutaja jagada puhastuse tulemusi Google'iga, et täiustada soovimatu tarkvara tuvastamise funktsiooni. Tulemused sisaldavad faili metaandmeid, automaatselt installitud laiendusi ja registrivõtmeid, mida kirjeldatakse Chrome'i privaatsuse juhendis.
Kui reegel on keelatud ja Chrome Cleanup tuvastab soovimatu tarkvara, ei edasta teenus skanni metaandmeid Google'ile, alistades atribuudiga SafeBrowsingExtendedReportingEnabled määratud reegli. Chrome Cleanup küsib kasutajalt, kas ta soovib tuvastatud tarkvara eemaldada. Puhastuse tulemusi ei edastata Google'ile ja kasutajale ei esitata sellekohast valikut.
Kui reegel on lubatud ja Chrome Cleanup tuvastab soovimatu tarkvara, võib teenus edastada skanni metaandmed Google'ile, järgides atribuudiga SafeBrowsingExtendedReportingEnabled määratud reeglit. Chrome Cleanup küsib kasutajalt, kas ta soovib tuvastatud tarkvara eemaldada. Puhastuse tulemused edastatakse Google'ile ja kasutaja ei saa seda takistada.
Reegel on saadaval ainult Windowsi eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, ja Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplaridega, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.</translation>
<translation id="172374442286684480">Luba kõikidel saitidel kohalike andmete määramine</translation>
<translation id="1736269219679256369">SSL-i hoiatuslehelt jätkamise lubamine</translation>
<translation id="1745780278307622857">Määrake, kas <ph name="PRODUCT_NAME" /> võib sisu usaldusväärsest allikast alla laadida, ilma et Google'i ohutu sirvimine seda kontrolliks.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, ei saadeta usaldusväärsest allikast alla laaditud faile Google'i ohutu sirvimise funktsiooni abil analüüsimiseks.
Kui reegel on määramata (või seatud väärtusele Tõene), saadetakse failid Google'i ohutu sirvimise funktsiooni abil analüüsimiseks, isegi kui need pärinevad usaldusväärsest allikast
Pange tähele, et piirangud kehtivad nii kontekstimenüü valikuga „laadi link alla …” kui ka veebisisust käivitatud allalaadimiste puhul. Piirangud ei kehti praegu kuvatava lehe salvestamise/allalaadimise puhul ega printimisvalikutes PDF-failina salvestamisel.
Reegel on saadaval ainult Windowsi eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, ja Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplaridega, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Määrab teenusetingimused, millega kasutaja peab enne seadmes kasutatava konto seansi käivitamist nõustuma.
Kui see reegel määratakse, laadib <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> alla teenusetingimused ja esitab need kasutajale seadmes kasutatava konto seansi käivitamisel. Kasutajal lubatakse seanssi siseneda ainult pärast teenusetingimustega nõustumist.
Kui jätate selle reegli määramata, siis teenusetingimusi ei kuvata.
Reegel tuleb määrata URL-ile, kust <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> saab teenusetingimused alla laadida. Teenusetingimused peavad olema lihtteksti vormingus, esitatud MIME-tüüpi tekstina/lihttekstina. Märgistused pole lubatud.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokeeri kõik allalaadimised</translation>
<translation id="1767673020408652620">Rakenduse soovituste lubamine nullolekuga otsingukastis</translation>
<translation id="17719159826324007">
Kui selle reegli väärtuseks on määratud ArcSession, taaskäivitab reegel seadme pärast kasutaja väljalogimist, kui Android on käivitunud.
Kui reegli väärtuseks on määratud Alati, taaskäivitub seade iga kord, kui kasutaja välja logib.
Kui reegel on määramata, puudub sellel mõju ning seadet pärast kasutaja väljalogimist ei taaskäivitata. Sama kehtib ka siis, kui reegli väärtuseks on määratud Mitte kunagi.
See reegel mõjutab ainult seoseta kasutajaid.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">See reegel juhib ka juurdepääsu Androidi arendaja valikutele. Kui määrate reegli väärtuseks Tõene, ei pääse kasutajad arendaja valikutele juurde. Kui määrate reegli väärtuseks Väär või jätate selle määramata, pääsevad kasutajad arendaja valikutele juurde, puudutades rakenduses Androidi seaded seitse korda järgunumbrit.</translation>
<translation id="1793346220873697538">PIN-koodiga printimise vaikimisi keelamine</translation>
<translation id="1797233582739332495">Kuva kasutajale korduv viip, mis näitab, et taaskäivitamine on nõutav</translation>
<translation id="1798559516913615713">GPO vahemälu eluiga</translation>
<translation id="1803646570632580723">Kinnitatud rakenduste loend, mida näidatakse käivitis</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokeeri nende saitide küpsised</translation>
<translation id="1810261428246410396">Kiirjagamise kasutamise lubamine.</translation>
<translation id="1817685358399181673">See reegel määrab kasutaja jaoks pistikprogrammi <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> kujutise. Reegli seadistamiseks määratakse URL, kust seade saab alla laadida kujutise ja SHA-256 räsi, mida kasutatakse allalaadimise terviklikkuse kinnitamiseks.
Reegel tuleb määrata stringina, mis kajastab URL-i ja räsi JSON-vormingus.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Kasuta fikseeritud puhverservereid</translation>
<translation id="1831495419375964631">Reegel on URL, mis viitab XML-failile, mis on Internet Exploreri reegliga <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> samas vormingus. See laadib reeglid XML-failist ega jaga reegleid Internet Exploreriga.
Kui reegel on määramata või selle jaoks ei ole määratud kehtiv URL, ei kasuta <ph name="PRODUCT_NAME" /> seda brauserite vahetamise reeglite allikana.
Kui reeglis on määratud kehtiv URL, laadib <ph name="PRODUCT_NAME" /> URL-ilt saitide loendi alla ja rakendab reegli samamoodi kui reegliga <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" /> seadistamise korral.
Vaadake lisateavet Internet Exploreri reegli <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> kohta: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Saatke salvestusseadmete riistvara statistikat ja identifikaatoreid.
Kui reegli väärtuseks on määratud Väär, siis statistikat ei saadeta.
Kui reegli väärtuseks on määratud Tõene või see on määramata, siis saadetakse statistikat.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Kasutajareegli värskendussagedus</translation>
<translation id="1844620919405873871">Seadistab kiiravamisega seotud reeglid.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Kioski seaded</translation>
<translation id="1845429996559814839">PIN-koodiga printimise režiimi piiramine</translation>
<translation id="1847960418907100918">Täpsustab parameetri, mida kasutatakse POST-meetodiga Instant-otsingu tegemisel. See koosneb komaga eraldatud nime/väärtuse paaridest. Kui väärtus on malliparameeter, nt {searchTerms} ülalolevas näites, siis asendatakse see otsingutermini andmetega.
See reegel on valikuline. Kui see pole määratud, siis saadetakse soovituse otsingu taotlus GET-meetodiga.
Reeglit järgitakse ainult siis, kui lubatud on reegel „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Meedia automaatesituse lubamine</translation>
<translation id="1857152770025485173">See reegel keelab kasutajal laadida keelatud URL-ide loendis olevaid veebilehti. Keelatute loend hõlmab URL-i mustreid, mis määravad, millised URL-id keelatute loendisse lisatakse.
URL-i muster tuleb vormindada aadressil https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format olevate juhiste järgi.
Erandid saab määrata lubatud URL-ide loendi reegliga. Need reeglid kehtivad vaid 1000 kirje puhul, järgnevaid kirjeid eiratakse.
Pange tähele, et me ei soovita blokeerida sisemisi URL-e „chrome://*”, kuna see võib tekitada ootamatuid vigu.
Alates versioonist M73 saate blokeerida vorminguga 'javascript://*' URL-id. See mõjutab aga ainult aadressiribale (või nt funktsionaaljärjehoidjatesse) sisestatud JavaScripti. Pange tähele, et dünaamiliselt laaditud andmete kasutamisel ei kehti reegel lehesiseste JavaScripti URL-ide puhul. Näiteks kui blokeerite „example.com/abc”, saab leht „example.com” siiski funktsiooni XMLHTTPRequest kaudu laadida aadressi „example.com/abc”.
Kui reegel on määramata, ei lisata ühtki URL-i brauseri keelatud loendisse.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Hoiatus. TLS-i versiooni taandeversioon eemaldatakse teenusest <ph name="PRODUCT_NAME" /> pärast versiooni 52 (umbes 2016. aasta septembris), misjärel lakkab see reegel töötamast.
Kui TLS-i käitlus ebaõnnestub, üritab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> esmalt uuesti ühendust luua TLS-i vanema versiooniga, et vältida HTTPS-serverites esinevaid vigu. See seade määrab versiooni, mille juures taandeprotsess peatub. Seade ei kehti, kui versiooni läbirääkimine serveris õnnestub (st ühendus ei katke). Sellele vaatamata peab loodav ühendus vastama reeglile SSLVersionMin.
Kui seda reeglit ei seadistata või see kasutab väärtust „tls1.2”, siis ei taanda teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> enam versiooni. Pange tähele, et see ei keela TLS-i vanemate versioonide tuge, vaid määrab, kas teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> väldib vigadega servereid, milles versioonide läbirääkimine ei õnnestu.
Kui ühilduvus vigadega serveriga peab säilima, võib valida väärtuse „tls1.1”. See on ajutine abinõu ja server tuleb kiiresti parandada.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Lubab teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> võrguprognoosid ja keelab kasutajatel selle seade muutmise.
See juhib DNS-i eellaadimist, TCP ja SSL-i eelühendamist ning veebilehtede eelrenderdust.
Kui määrate selle reegli, ei saa kasutajad seda seadet teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta ega alistada.
Kui see reegel jäetakse määramata, on võrguprognoosid lubatud, kuid kasutaja saab seda muuta.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Võtmeload</translation>
<translation id="186719019195685253">Toiming, mis rakendub siis, kui tegevusetuse viivitusaeg saab täis vahelduvvoolu kasutamise ajal</translation>
<translation id="187819629719252111">Lubab juurdepääsu seadmes olevatele kohalikele failidele, võimaldades rakendusel <ph name="PRODUCT_NAME" /> kuvada failide valimise dialoogiaknaid.
Seade lubamisel saavad kasutajad avada failide valimise dialoogiaknad tavapärasel moel.
Kui kasutaja teeb mõne toimingu, mille puhul avaneks failide valimise dialoogiaken (näiteks järjehoidjate importimine, failide üleslaadimine, linkide salvestamine jne), ja seade on keelatud, siis kuvatakse dialoogiakna asemel sõnum ja edasine töö toimub nii, nagu kasutaja oleks klõpsanud failide valimise dialoogiaknas käsul Tühista.
Kui jätate seade määramata, siis saavad kasutajad failide avamise dialoogiaknad tavapärasel moel avada.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Kogu vahelehel kuvatava reklaamsisu lubamine</translation>
<translation id="1888871729456797026">Pilvepõhise reegli registreerimismärk lauaarvutis</translation>
<translation id="1897365952389968758">Luba kõikidel saitidel JavaScripti käitamine</translation>
<translation id="1906888171268104594">Määrab, kas kasutusmõõdikute teave ja diagnostikaandmed, sh krahhiaruanded, edastatakse Google'ile.
Kui reegli väärtuseks on määratud Tõene, edastab <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kasutusmõõdikute teavet ja diagnostikaandmeid.
Kui reegli väärtuseks on määratud Väär, siis on mõõdikute teabe ja diagnostikaandmete edastamine keelatud.
Kui reegel on seadistamata, siis on mõõdikute teabe ja diagnostikaandmete edastamine haldamata seadmetes keelatud ja hallatud seadmetes lubatud.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Seadistage ettevõtte sisselogimis-URL-ide loend (ainult HTTP- ja HTTPS-skeemid). Parooli sõrmejälg jäädvustatakse nendel URL-idel ja seda kasutatakse parooli uuesti kasutamise tuvastamiseks.
Selleks et <ph name="PRODUCT_NAME" /> jäädvustaks paroolide sõrmejäljed õigesti, veenduge, et teie sisselogimislehed järgiksid aadressil https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms olevaid juhiseid.
Kui see seade on lubatud, jäädvustab paroolikaitseteenus nendel URL-idel parooli sõrmejälje, et tuvastada parooli uuesti kasutamine.
Kui seade on keelatud või määramata, jäädvustab paroolikaitseteenus parooli sõrmejälje ainult saidil https://accounts.google.com.
Reegel on saadaval ainult Windowsi eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, ja Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplaridega, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Kui reegel on määratud, kasutab host kliendi sertifikaati antud väljaandja CN-iga, et reegel RemoteAccessHostTokenValidationUrl autentida. Mis tahes saadaoleva kliendi sertifikaadi kasutamiseks määrake väärtuseks „*”.
Funktsioon on praegu serveris keelatud.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Kasutage mandaatide volitamiseks KDC reeglit.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Seadmes hallatud seansi lubamine</translation>
<translation id="1929709556673267855">Määrab seadistused seadmetega seotud ettevõtte printeritele.
See reegel võimaldab teil määrata printeri seadistused operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seadmetele. Vorming on sama, mis sõnastikul NativePrinters, kus lubatute või keelatute loendisse lisamiseks on printeri puhul vajalik lisaväli „id” või „guid”.
Faili maht ei tohi ületada 5 MB ja see peab olema kodeeritud JSON-is. Prognooside kohaselt kodeeritakse fail, mis sisaldab ligikaudu 21 000 printerit, 5 MB failina. Krüptograafilist räsiväärtust kasutatakse allalaadimise terviklikkuse kinnitamiseks.
Fail laaditakse alla ja salvestatakse vahemällu. See laaditakse uuesti alla alati, kui URL või räsiväärtus muutub.
Kui see reegel on määratud, laadib operatsioonisüsteem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> alla faili printeri seadistuste jaoks ja muudab printerid kättesaadavaks kooskõlas reeglitega <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> ja <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
See reegel ei mõjuta seda, kas kasutajad saavad printereid seadistada individuaalsetes seadmetes. See on mõeldud individuaalsete kasutajate printerite seadistuse täienduseks.
See reegel on reegli <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> lisa.
Kui see reegel on määramata, siis seadmete printereid ei ole ja teisi reegleid <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> eiratakse.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Eemaldatavate USB-seadmete lubatud üksuste loend</translation>
<translation id="1933378685401357864">Taustapildi kujutis</translation>
<translation id="1956493342242507974">Toitehalduse seadistamine sisselogimisekraanil operatsioonisüsteemis <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Selle reegliga saate seadistada, kuidas <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käitub, kui kuvatakse sisselogimisekraan ja kasutaja ei tee teatud aja jooksul ühtegi toimingut. See reegel juhib mitut seadet. Individuaalset semantikat ja väärtusevahemikke vaadake vastavatest seansi toitehaldust juhtivatest reeglitest. Ainsad kõrvalekalded nendest reeglitest on järgmised.
* Tegevusetuse või kaane sulgemise korral ei tohi toiminguks olla seansi lõpetamine.
* Kui seade töötab vahelduvvoolutoitel, siis on tegevusetuse korral vaiketoiminguks väljalülitamine.
Kui seadet ei määrata, siis kasutatakse vaikeväärtust.
Kui seda reeglit ei määrata, siis kasutatakse kõikide seadete jaoks vaikevalikuid.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Lubab rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> automaattäite funktsiooni ja võimaldab kasutajatel aadressiteabe automaatselt veebivormidele sisestada, kasutades varem salvestatud teavet.
Selle seade keelamisel ei anna automaattäite funktsioon soovitusi ega sisesta aadressiteavet. Samuti ei salvesta see aadressi lisateavet, mille kasutaja võib veebi sirvimisel esitada.
Selle seade lubamisel või määramata jätmisel saab kasutaja kasutajaliideses aadresside automaattäite funktsiooni juhtida.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Google'i teenustest WebRTC sündmuselogide kogumise lubamine</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognito režiim on keelatud</translation>
<translation id="1964802606569741174">See reegel ei mõjuta Androidi YouTube'i rakendust. Kui ohutusrežiim on sisse lülitatud, tuleks YouTube jõustada ja Androidi YouTube'i rakenduse installimine keelata.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Alistab kaugjuurdepääsu hosti silumisjärkude reeglid.
Väärtust sõelutakse reegli nime ja reegli väärtuse vastenduste JSON-sõnastikuna.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Käitatakse alati pistikprogramme, mis vajavad volitamist (tugi on katkestatud)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Automaatse värskendamise lastid tootes <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> saab HTTPS-i asemel alla laadida HTTP kaudu. See lubab HTTP kaudu allalaaditud failidele läbipaistva HTTP-vahemälu kasutamist.
Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, proovib <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automaatsete värskenduste laste alla laadida HTTP kaudu. Kui reegel on seatud väärtusele Väär või on määramata, kasutatakse automaatsete värskenduste lastide allalaadimiseks HTTPS-i.</translation>
<translation id="199764499252435679">Komponentide värskenduste lubamine teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">Kui lubate seade, kuvatakse rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> järjehoidjariba.
Kui keelate seade, ei kuvata kasutajatele kunagi järjehoidjariba.
Kui lubate või keelate seade, ei saa kasutajad seda rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta ega alistada.
Kui seade on määramata, saab kasutaja otsustada, kas ta soovib funktsiooni kasutada või mitte.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Toitehaldus</translation>
<translation id="2014757022750736514">Haldab kontole sisselogimiseks kasutatava kuva käitumist. Seaded hõlmavad näiteks seda, kes saab sisse logida, mis tüüpi kontod on lubatud, milliseid autentimismeetodeid peaks kasutama, aga ka üldiseid juurdepääsu-, sisestusmeetodite ja lokaadiseadeid.</translation>
<translation id="201557587962247231">Seadme oleku aruannete üleslaadimise sagedus</translation>
<translation id="2017301949684549118">Märkamatult installitavate veebirakenduste URL-id.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Skeemide ja vormingute kohta saab lisateavet aadressilt <ph name="REFERENCE_URL" />.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Määrab perioodi millisekundites, mille jooksul seadme haldusteenusele esitatakse päring kasutajareegli teabe hankimiseks.
Selle reegli määramisel alistatakse vaikeväärtus 3 tundi. Selle reegli kehtivad väärtused jäävad vahemikku 1 800 000 (30 minutit) kuni 86 400 000 (1 päev). Sellest vahemikust välja jäävad väärtused surutakse vastavatesse piiridesse. Kui platvorm toetab reeglite märguandeid, määratakse värskendamise viiteks 24 tundi, kuna eeldatakse, et reegli märguanded jõustavad värskendamise reegli muutmisel automaatselt.
Kui see reegel jäetakse määramata, kasutab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> vaikeväärtust 3 tundi.
Pange tähele, et kui platvorm toetab reeglite märguandeid, määratakse värskendamise viiteks 24 tundi (eirates kõiki vaikeväärtusi ja selle reegli väärtust), kuna eeldatakse, et reegli märguanded jõustavad reegli muutmisel automaatse värskendamise, mis muudab sagedasemad värskendused ebavajalikuks.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Vajaliku domeeninime seadistamine kaugjuurdepääsuga klientidele</translation>
<translation id="2030905906517501646">Vaikeotsingupakkuja märksõna</translation>
<translation id="203096360153626918">See reegel ei mõjuta Androidi rakendusi. Täisekraanirežiimi saab aktiveerida ka siis, kui reegli väärtuseks on määratud <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Ettevõtte keelatud printerid</translation>
<translation id="2050629715135525072">Juhib seda, kas kaugjuurdepääsu hostiga ühendatud kasutaja saab faile kliendi ja hosti vahel üle kanda. See ei kehti kaugabi ühenduste puhul, mis ei toeta failiedastust.
Kui see seade keelatakse, siis on failiedastus keelatud. Kui see seade lubatakse või jäetakse määramata, siis on failiedastus lubatud.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Loendisse lisatud URL-idele juurdepääsu lubamine</translation>
<translation id="2061810934846663491">Kaugjuurdepääsuga hostide jaoks nõutavate domeeninimede seadistamine</translation>
<translation id="206623763829450685">Määrab, milliseid HTTP autentimisskeeme rakendus <ph name="PRODUCT_NAME" /> toetab.
Võimalikud väärtused on „basic”, „digest”, „ntlm” ja „negotiate”. Eraldage eri väärtused komadega.
Kui jätate selle reegli määramata, siis kasutatakse kõiki nelja skeemi.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Sisupakettidest väljaspool olevatele saitidele juurdepääsu blokeerimine</translation>
<translation id="2073552873076775140">Teenusesse <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisselogimise lubamine</translation>
<translation id="2077129598763517140">Kasuta võimaluse korral riistvaralist kiirendust</translation>
<translation id="2077273864382355561">Ekraani väljalülitamise viiteaeg akutoite kasutamisel</translation>
<translation id="2082205219176343977">Seadmes kõige vanema lubatud Chrome'i versiooni seadistamine.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabiilne kanal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Luba kasutus- ja krahhiandmete aruandlus</translation>
<translation id="2104418465060359056">Laienduste ja pistikprogrammide teabe edastamine</translation>
<translation id="2106627642643925514">Alistab PIN-koodiga printimise vaikerežiimi. Reeglit eiratakse, kui režiim ei ole saadaval.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Reegli tugi on versioonis M72 katkestatud. Kasutage selle asemel reeglit CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Lubab teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisu vaates funktsiooni Puuduta otsimiseks.
Kui selle seade lubate, on funktsioon Puuduta otsimiseks kasutaja jaoks saadaval ja ta saab selle sisse või välja lülitada.
Kui selle seade keelate, keelatakse funktsioon Puuduta otsimiseks täielikult.
Kui seda reeglit ei määrata, on see võrdväärne lubatuga (vt eelnevat kirjeldust).</translation>
<translation id="2113068765175018713">Seadme tööaja piiramine automaatse taaskäivitamisega</translation>
<translation id="2116790137063002724">Reegel määrab, kas rakendus edastab teavet, mis võimaldab kasutajaid tuvastada, nagu operatsioonisüsteemi sisselogimisteave, rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> profiili sisselogimisteave, rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> profiili nimi, rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> profiili tee ja rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> täitmistee.
Kui reegel on määramata või seatud väärtusele Tõene, kogutakse teavet, mille alusel saab kasutajaid tuvastada.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, ei koguta teavet, mille alusel saab kasutajaid tuvastada.
Reegel kehtib ainult juhul, kui <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> on lubatud ja seade on reeglis <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" /> registreeritud.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Luba märguanded nendel saitidel</translation>
<translation id="2131902621292742709">Ekraani hämardamise viiteaeg akutoite kasutamisel</translation>
<translation id="2134437727173969994">Keela ekraani lukustamine</translation>
<translation id="2137064848866899664">Selle reegli määramisel pööratakse iga ekraan
määratud suunda igal taaskäivitamisel ja esimesel korral, kui see pärast
reegli väärtuse muutmist ühendatakse. Kasutajad saavad ekraani
pöördenurka seadete lehel pärast sisselogimist muuta, kuid reegli
väärtus alistab nende seade järgmisel taaskäivitamisel.
See reegel kehtib nii peamiste kui ka teiseste ekraanide puhul.
Kui reegel jäetakse määramata, on vaikeväärtus 0 kraadi ja kasutaja
saab seda muuta. Sellisel juhul ei rakendata vaikeväärtust
taaskäivitamisel uuesti.</translation>
<translation id="2138449619211358657">See reegel võimaldab operatsioonisüsteemil <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hõiveportaali autentimisel puhverserverit vältida.
See reegel jõustatakse vaid siis, kui puhverserver on seadistatud (nt kasutaja on seda teinud reegli kaudu aadressil chrome://settings või on seda teinud laiendused).
Kui lubate selle seade, kuvatakse kõik hõiveportaalide autentimislehed (nt kõik veebilehed alates hõiveportaali sisselogimislehest, kuni operatsioonisüsteem <ph name="PRODUCT_NAME" /> tuvastab toimiva Interneti-ühenduse) eraldi aknas, eirates kõiki praeguse kasutaja reegliseadeid ja piiranguid.
Kui keelate selle seadevõi jätate selle määramata, kuvatakse kõik hõiveportaali autentimislehed (tavapärasel) brauseri uuel vahelehel, kasutades praeguse kasutaja puhverserveri seadeid.</translation>
<translation id="21394354835637379">Võimaldab määrata, millised URL-id tohivad installida laiendusi, rakendusi ja teemasid.
Alates rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> versioonist 21 on väljaspoolt Chrome'i veebipoodi hangitud laienduste, rakenduste ja kasutajaskriptide installimine keerulisem. Varem said kasutajad klõpsata *.crx-faili lingil ja <ph name="PRODUCT_NAME" /> pakkus pärast paari hoiatust võimaluse fail installida. Alates rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> versioonist 21 tuleb sellised failid alla laadida ja lohistada rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> seadete lehele. Seade võimaldab teatud URL-ide puhul ka vana ja lihtsamat installivoogu.
Kõik loendis olevad üksused on laiendusstiilis vastendusmustrid (vt https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Kasutajad saavad üksused hõlpsasti installida mis tahes URL-ilt, mis vastab loendis olevale üksusele. Need mustrid peavad lubama nii *.crx-faili asukoha kui ka lehe, millelt allalaadimine käivitatakse (st viitaja).
Selle reegli alistab reegel <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. See tähendab, et mustas nimekirjas olevat laiendust ei installita isegi siis, kui see toimub loendis olevalt saidilt.</translation>
<translation id="214901426630414675">Printimise dupleksrežiimi piiramine</translation>
<translation id="2149330464730004005">Värvilise printimise lubamine</translation>
<translation id="2156132677421487971">Seadistab teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> reeglid. See on funktsioon, mis võimaldab kasutajatel saata vahelehtede, saitide või töölaua sisu brauserist kaugekraanidele või helisüsteemidesse.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Täiskasvanutele mõeldud sisuga saite ei filtreerita</translation>
<translation id="2168397434410358693">Jõudeoleku viiteaeg võrgutoite kasutamisel</translation>
<translation id="217013996107840632">Käsureaparameetrid alternatiivselt brauserilt ümberlülitumiseks</translation>
<translation id="2170233653554726857">WPAD-optimeerimise lubamine</translation>
<translation id="2176565653304920879">Kui reegel on määratud, toimib ajavööndi automaatse tuvastamise voog seade väärtusest olenevalt järgmisel moel.
Kui valitud on seade TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, saavad kasutajad ajavööndi automaatset tuvastamist jaotises chrome://settings tavapäraste juhtnuppude abil hallata.
Kui valitud on seade TimezoneAutomaticDetectionDisabled, keelatakse ajavööndi automaatsed juhtnupud jaotises chrome://settings. Ajavööndi automaatne tuvastamine on alati välja lülitatud.
Kui valitud on seade TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, keelatakse ajavööndi juhtnupud jaotises chrome://settings. Ajavööndi automaatne tuvastamine on alati sisse lülitatud. Ajavööndi tuvastamise funktsioon kasutab asukoha lahendamiseks ainult IP-aadressil põhinevat meetodit.
Kui valitud on seade TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, keelatakse ajavööndi juhtnupud jaotises chrome://settings. Ajavööndi automaatne tuvastamine on alati sisse lülitatud. Nähtavate WiFi-pääsupunktide loend saadetakse ajavööndi täpseks tuvastamiseks alati asukoha määramise API serverisse.
Kui valitud on seade TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, keelatakse ajavööndi juhtnupud jaotises chrome://settings. Ajavööndi automaatne tuvastamine on alati sisse lülitatud. Asukohateave (nt WiFi-pääsupunktid, kättesaadavad mobiilimastid, GPS) saadetakse täpseks ajavööndi tuvastamiseks serverisse.
Kui reegel on määramata, käitub see, nagu oleks valitud seade TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Kui määratud on reegel SystemTimezone, alistab see selle reegli. Sel juhul keelatakse ajavööndi automaatne tuvastamine täielikult.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Jõusta YouTube'is vähemalt keskmiselt piiratud režiim</translation>
<translation id="2182291258410176649">Kasutaja otsustab, kas lubada varundamine ja taastamine</translation>
<translation id="2183294522275408937">See seade juhib, kui sageli nõuab lukustuskuva parooli sisestamist, et kiiravamise kasutamist jätkata. Iga kord kui kuva lukustatakse ja parooli sisestamisest on möödunud kauem, kui on selle seade väärtus, pole kiiravamine lukustuskuval saadaval. Kui kasutaja on lukustuskuval sellest perioodist kauem, nõutakse parooli järgmisel korral, kui kasutaja sisestab vale koodi või aktiveerib uuesti lukustuskuva (olenevalt sellest, kumb enne juhtub).
Kui see seade on seadistatud, peavad kasutajad, kes kasutavad kiiravamist, sisestama lukustuskuval parooli sellest seadest olenevalt.
Kui see seade on seadistamata, peavad kasutajad, kes kasutavad kiiravamist, sisestama lukustuskuval parooli iga päev.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Tugi sellele reeglile on versioonis M61 katkestatud. Kasutage selle asemel reeglit EcryptfsMigrationStrategy.
Määrab, kuidas peaks käituma süsteemiga ecryptfs tarnitud seade, mis on vaja üle viia krüpteerimissüsteemile ext4.
Kui määrate reegli väärtuseks „DisallowArc”, on Androidi rakendused kõigi seadme kasutajate jaoks keelatud (sh rakendused, mis põhinevad juba krüpteerimissüsteemil ext4) ja ühelegi kasutajale ei pakuta üleminekut krüpteerimissüsteemilt ecryptfs süsteemile ext4.
Kui määrate reegli väärtuseks „AllowMigration”, pakutakse kasutajatele, kelle juurkataloog põhineb süsteemil ecryptfs, vajaduse korral (praegu siis, kui Android N tuleb seadmes saadavale) võimalust üle minna krüpteerimissüsteemile ext4.
See reegel ei kehti kioskirakendustele – need viiakse üle automaatselt. Kui jätate reegli määramata, käitub seade nii, nagu oleks valitud väärtus „DisallowArc”.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Reegel eemaldati operatsioonisüsteemist <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 ja see asendati reegliga <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Kui reegel on lubatud või seadistamata (vaikeseade), küsitakse kasutajalt
video jäädvustamiseks juurdepääsu, v.a loendis VideoCaptureAllowedUrls seadistatud
URL-ide puhul, millele antakse juurdepääs luba küsimata.
Kui reegel on keelatud, ei küsita kasutajalt kunagi luba ja videote
jäädvustamine on saadaval ainult loendis VideoCaptureAllowedUrls seadistatud URL-ide puhul.
Reegel mõjutab kõiki videosisendeid, mitte ainult sisseehitatud kaamerat.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Omasõnumside lubatud üksuste loendi seadistamine</translation>
<translation id="2204753382813641270">Seadista hoidla automaatne peitmine</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parameetrid POST-meetodit kasutava otsingu URL-i jaoks</translation>
<translation id="2214880135980649323">Kui see reegel on lubatud, lubatakse ettevõtte reegliga installitud laiendustel kasutada ettevõtte riistvara platvormi API-t.
Kui see reegel on keelatud või määramata, ei tohi ükski laiendus ettevõtte riistvara platvormi API-t kasutada.
See reegel kehtib ka komponendi laiendustele, nt Hangouti teenuste laiendusele.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Teatiste vaikeseade</translation>
<translation id="2231817271680715693">Sirvimisajaloo importimine vaikebrauserist esimesel käitamisel</translation>
<translation id="2236488539271255289">Keela kõigil saitidel kohalike andmete seadmine</translation>
<translation id="2240879329269430151">Võimaldab määrata, kas veebisaitidel on lubatud kuvada hüpikaknaid. Hüpikaknad võib kõikide veebisaitide puhul lubada või keelata.
Kui jätate reegli määramata, siis kasutatakse reeglit „BlockPopups” ja kasutaja saab seda muuta.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Seade lubamisel keelatakse veebilehtede juurdepääs graafikaprotsessorile (GPU). Täpsemalt ei pääse veebilehed WebGL-i API-liidese juurde ja pistikprogrammid ei saa kasutada Pepper 3D API-liidest.
Seade keelamine võimaldab veebilehtedel WebGL-i API-liidest ja pistikprogrammidel Pepper 3D API-liidest kasutada. Brauseri vaikeseaded võivad siiski API-liideste kasutamiseks nõuda käsureaargumentide rakendamist
Kui HardwareAccelerationModeEnabled on seatud väärtusele Väär, eiratakse atribuuti Disable3DAPIs, mis on võrdväärne atribuudi Disable3DAPIs seadmisega väärtusele Tõene.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Luba kasutajatele kaugjuurdepääs, et faile hostile/hostilt üle kanda</translation>
<translation id="2265214338421787313">See reegel lubab administraatoril määrata, kas leht võib mahalaadimise ajal kuvada hüpikaknaid.
Kui reegel on lubatud, saavad lehed mahalaadimise ajal hüpikaknaid kuvada.
Kui reegel on keelatud või määramata, ei saa tehniliste andmete põhjal lehed mahalaadimise ajal hüpikaknaid kuvada (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
See reegel eemaldatakse Chrome'i versioonis 82.
Vt https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288 .</translation>
<translation id="2269319728625047531">Sisselogimisel sünkroonimise nõusoleku kuvamise lubamine</translation>
<translation id="2274864612594831715">See reegel seadistab virtuaalse klaviatuuri sisendseadmena lubamise Chrome OS-is. Kasutajad ei saa seda reeglit alistada.
Kui reegel on määratud väärtusele Tõene, on ekraanil kuvatav virtuaalne klaviatuur alati lubatud.
Kui reegel on määratud väärtusele Väär, on ekraanil kuvatav virtuaalne klaviatuur alati keelatud.
Kui määrate selle reegli, ei saa kasutajad seda muuta ega alistada. Kuid kasutajad saavad ikka lubada/keelata juurdepääsetavuse ekraanil kuvatava klaviatuuri, millel on eesõigus võrreldes virtuaalse klaviatuuriga, mida juhib see reegel.
Kui reeglit ei määrata, siis on ekraanil kuvatav klaviatuur esialgu keelatud, kuid kasutaja saab selle igal ajal lubada. Klaviatuuri kuvamiseks võidakse kasutada ka heuristilisi reegleid.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> saab kasutada Google'i veebiteenust, et aidata parandada õigekirjavigu. Kui seade on lubatud, siis kasutatakse teenust alati. Kui seade on keelatud, siis ei kasutata teenust kunagi.
Õigekirjakontrolli saab siiski teha, kasutades selleks allalaaditud sõnastikku. Reegel haldab ainult veebiteenuse kasutamist.
Kui seade pole seadistatud, siis saavad kasutajad valida, kas kasutada õigekirjakontrolli teenust või mitte.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Video esitamist Androidi rakendustes ei arvestata, isegi kui reegli väärtuseks on määratud <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Lubatud pistikprogrammide loendi määramine</translation>
<translation id="2303795211377219696">Automaattäite lubamine krediitkaartide puhul</translation>
<translation id="2309390639296060546">Geograafilise asukoha vaikeseade</translation>
<translation id="2327252517317514801">G Suite'i kasutamise loaga domeenide määramine</translation>
<translation id="2356878440219553005">Määrab aku laadimise režiimi toitehalduse reegli.
See võimaldab aku laadimist dünaamiliselt juhtida, et vähendada aku kulumist stressi tõttu ja pikendada aku tööiga.
Kui valitud on kohandatud aku laadimise režiim, tuleb määrata reeglid DeviceBatteryChargeCustomStartCharging ja DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Kui reegel on määratud, rakendatakse aku laadimise režiim eeldusel, et seade toetab seda.
Kui reegel on määramata ja seade toetab reeglit, rakendatakse standardne aku laadimise režiim ja kasutaja ei saa seda muuta.
Märkus. Kui <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> on määratud, alistab see selle reegli.</translation>
<translation id="237494535617297575">Võimaldab määrata URL-i mustrite loendi, mis määrab saidid, millel on lubatud kuvada märguandeid.
Kui jätate selle reegli määramata, siis kasutatakse kõikide saitide puhul globaalset vaikeväärtust, mis pärineb reeglist „DefaultNotificationsSetting”, kui see on määratud, või kasutaja isiklikku konfigureerimist.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Ekraani aktiveerimise lukustamise lubamine</translation>
<translation id="2411817661175306360">Paroolikaitse hoiatus on välja lülitatud</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokeerige märguanded nendel saitidel</translation>
<translation id="2418507228189425036">Keelab brauseris <ph name="PRODUCT_NAME" /> sirvimisajaloo salvestamise ja takistab kasutajaid seadet muutmast.
Kui seade on lubatud, ei salvestata sirvimisajalugu. Seade keelab ka vahelehtede sünkroonimise.
Kui seade on keelatud või määramata, salvestatakse sirvimisajalugu.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Lubab toote <ph name="PRODUCT_NAME" /> funktsiooni Instant ja takistab kasutajatel seda seadet muuta.
Kui lubate selle seade, on <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant lubatud.
Kui keelate selle seade, on <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant keelatud.
Kui lubate või keelate seade, ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.
Kui jätate seade määramata, saavad kasutajad otsustada, kas seda funktsiooni kasutada või mitte.
Toote <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29-st ja uuematest versioonidest on see seade eemaldatud.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Reegel määrab, kas teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> failide võrguhoidlate funktsioon on kasutaja jaoks lubatud.
Kui reegel on seadistamata või seatud väärtusele Tõene, saavad kasutajad failide võrguhoidlaid kasutada.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, ei saa kasutajad failide võrguhoidlaid kasutada.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Võimaldab Androidi rakenduse installimise ajal saata Google'ile teavitusi oluliste sündmuste kohta. Sündmused jäädvustatakse ainult rakenduste puhul, mille installimine käivitati reegli kaudu.
Kui reegel on määratud väärtusele Tõene, siis sündmused logitakse.
Kui reegel on määratud väärtusele Väär või määramata, siis sündmusi ei logita.</translation>
<translation id="244317009688098048">Pääsu otsetee lubamine automaatseks sisselogimiseks.
Kui reegel on seadmata või on selle väärtuseks seatud Tõene ja seadmepõhine konto on konfigureeritud nullviivitusega automaatsele sisselogimisele, kasutab <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automaatse sisselogimise vahelejätmiseks ja sisselogimisekraani näitamiseks klaviatuuri osteteed Ctrl + Alt + S.
Kui reegli väärtuseks on seatud Väär, siis ei saa nullviivitusega automaatset sisselogimist vahele jätta (kui see on konfigureeritud).</translation>
<translation id="2454228136871844693">Stabiilsuse optimeerimine.</translation>
<translation id="2463034609187171371">TLS-is DHE šifreerimiskomplektide lubamine</translation>
<translation id="2463365186486772703">Rakenduse lokaat</translation>
<translation id="2466131534462628618">Hõiveportaali autentimisel puhverserveri eiramine</translation>
<translation id="2471748297300970300">Reegli keelamisel takistab see turvahoiatuste kuvamist, kui Chrome käivitatakse koos potentsiaalselt kahjulike käsureamärgistustega.
Reegli lubamisel või määramata jätmisel kuvatakse turvahoiatused, kui Chrome’i käivitamisel kasutatakse mõnda käsureamärgistust.
Windowsis on see reegel saadaval ainult eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, või Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplarides, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Omasõnumside</translation>
<translation id="2483146640187052324">Ennusta võrgutoiminguid iga võrguühenduse puhul</translation>
<translation id="2484208301968418871">See reegel haldab teenuse SafeSites URL-ide filtri rakendamist.
See filter kasutab Google Safe Search API-t, et määrata, kas URL-il olev sisu on pornograafiline või mitte.
Kui see reegel on seadistamata või määratud valikule „Täiskasvanutele mõeldud sisuga saite ei filtreerita”, siis saite ei filtreerita.
Kui see reegel on määratud valikule „Filtreeri täiskasvanutele mõeldud sisuga ülataseme saidid”, siis pornograafilist sisu sisaldavad saidid filtreeritakse.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Keelab sertifikaadi läbipaistvuse nõuete jõustamise loetletud URL-idel.
Reegel lubab määratud URL-ide hostinimede sertifikaadid, mis ei ole sertifikaadi läbipaistvuse reegli kaudu avalikustatud. See lubab ka edaspidi kasutada sertifikaate, mida peetaks muidu ebausaldusväärseks, kuna need ei ole sobival moel avalikustatud, ent muudab hostide valesti väljastatud sertifikaatide tuvastamise keerulisemaks.
URL-i muster vormindatakse aadressil https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format kirjeldatud moel. Kuna aga sertifikaadid kehtivad konkreetse hostinime puhul olenemata skeemist, pordist või teest, võetakse arvesse ainult URL-i hostinime osa. Metamärkidega hoste ei toetata.
Kui jätate reegli määramata, peetakse ebausaldusväärseks kõiki sertifikaate, mis ei ole sertifikaadi läbipaistvuse reegli kaudu avalikustatud, ent mille puhul see on kohustuslik.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Võrguseadistuse viiba lubamine, kui seade on võrguühenduseta.
Kui seda reeglit pole määratud või on määratud valikule Tõene ja seadme kohalik konto on seadistatud viivituseta automaatsele sisselogimisele ning seadmel puudub Interneti-ühendus, siis kuvab operatsioonisüsteem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> võrguseadistuse viiba.
Kui reegel on määratud valikule Väär, kuvatakse võrguseadistuse viiba asemel veateade.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Peida hoidla alati automaatselt</translation>
<translation id="2514328368635166290">Määrab vaikeotsingupakkuja lemmikikooni URL-i.
See reegel on valikuline. Kui jätate selle määramata, siis ei kuvata otsingupakkuja ikooni.
See reegel kehtib vaid juhul, kui reegel „DefaultSearchProviderEnabled” on lubatud.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Lubab printimise rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja takistab kasutajaid seadet muutmast.
Kui seade on lubatud või seadistamata, saavad kasutajad printida.
Kui seade on keelatud, ei saa kasutajad rakendusest <ph name="PRODUCT_NAME" /> printida. Printimine on keelatud mutrivõtmemenüüs, laiendustes, JavaScripti rakendustes ja mujal. Siiski on võimalik printida pistikprogrammides, mis lähevad printimiseks rakendusest <ph name="PRODUCT_NAME" /> mööda. Näiteks on teatud Flash-rakenduste kontekstimenüüs printimisvalik, mida see reegel ei mõjuta.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Heli esitamise lubamine</translation>
<translation id="2521581787935130926">Kuva rakenduste otsetee järjehoidjaribal</translation>
<translation id="2529659024053332711">Võimaldab määrata käitumise käivitamisel.
Kui valite käsu „Ava uus vaheleht”, siis avaneb rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> käivitamisel alati uus vaheleht.
Kui valite käsu „Taasta eelmine seanss”, siis avatakse uuesti vahelehed, mis olid avatud rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> sulgemisel, ja sirvimisseanss taastatakse samal kujul.
See valik keelab mõned seaded, mis tuginevad seanssidel või teevad väljumisel toiminguid (näiteks sirvimisandmete tühjendamine väljumisel või seansipõhised küpsised).
Kui valite käsu „Ava URL-ide loend”, siis avaneb rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> käivitamisel loend „Käivitamisel avatavad URL-id”.
Seade lubamisel ei saa kasutajad seda rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta ega alistada.
Seade keelamine on samaväärne selle seadistamata jätmisega. Kasutaja saab seda rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta.
Reegel on saadaval ainult Windowsi eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, ja Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplaridega, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Sunniviisiliselt installitud rakenduste ja laienduste loendi seadistamine</translation>
<translation id="253135976343875019">Tegevusetuse hoiatuse viivitus vahelduvvoolutoite kasutamisel</translation>
<translation id="2536525645274582300">Kasutaja otsustab, kas lubada Google'i asukohateenused</translation>
<translation id="254653220329944566">Lubab teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> pilvearuandluse</translation>
<translation id="2548572254685798999">Ohutu sirvimise teabe edastamine</translation>
<translation id="2550593661567988768">Ainult simpleksprintimine</translation>
<translation id="2552966063069741410">Ajavöönd</translation>
<translation id="2562339630163277285">Määrab otsingumootori URL-i, mida kasutatakse vahetute otsingutulemuste esitamiseks. URL peab sisaldama stringi <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, mis asendatakse päringu tegemisel kasutaja sisestatud tekstiga.
Reegel on valikuline. Kui jätate selle määramata, siis ei esitata vahetuid otsingutulemusi.
Google'i vahetute otsingutulemuste URL-iks võib määrata: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />
See reegel kehtib vaid juhul, kui reegel „DefaultSearchProviderEnabled” on lubatud.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Kui reegel määratakse väärtusele Väär, keelab <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Bluetoothi ja kasutaja ei saa seda uuesti lubada.
Kui reegel jäetakse määramata või määratakse väärtusele Tõene, saab kasutaja ise Bluetoothi lubada ja keelata.
Kui reegel on määratud, ei saa kasutaja seda muuta ega alistada.
Pärast Bluetoothi lubamist peab kasutaja välja ja uuesti sisse logima, et muudatused jõustuksid (seda ei ole vaja Bluetoothi keelamisel).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Lubab või keelab andmete tihendamise puhverserveri ja takistab kasutajatel seadet muuta.
Selle seade lubamisel või keelamisel ei saa kasutajad seadet muuta ega üle kirjutada.
Kui reegel pole määratud, on andmete tihendamise puhverserver kasutajatele saadaval ja nad saavad valida, kas kasutavad seda või mitte.</translation>
<translation id="257788512393330403">Parool tuleb sisestada iga kuue tunni järel</translation>
<translation id="2586162458524426376">
See reegel kehtib sisselogimiskuval. Vaadake ka reeglit <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, mis kehtib kasutajaseansi puhul.
Kui reegel on lubatud, käitatakse iga komaeraldusega loendis olevat lähtekohta eraldi protsessina. See isoleerib ka alamdomeenide nimetatud lähtekohad, nt aadressi https://example.com/ määramisel isoleeritakse saidi https://example.com/ osana ka aadress https://foo.example.com/.
Kui reegel on seadistamata või keelatud, kasutatakse sisselogimiskuval saitide isoleerimiseks platvormi vaikeseadeid.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Brauseri <ph name="PRODUCT_NAME" /> määramine vaikebrauseriks</translation>
<translation id="2592091433672667839">Inaktiivsuse periood, mille möödudes kuvatakse jaemüügirežiimis sisselogimiskuval ekraanisäästja</translation>
<translation id="2592162121850992309">Kui reegel on määramata või seatud väärtusele Tõene, on riistvaraline kiirendus lubatud, v.a juhul, kui graafikaprotsessori teatud funktsioonid on kantud keelatud loendisse.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, on riistvaraline kiirendus keelatud.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Määrab, kas NTLMv2 on lubatud või mitte.
Kõik hiljutised Samba ja Windowsi serverid toetavad NTLMv2. See tuleks keelata ainult tagasiulatuva ühilduvuse puhul ja see vähendab autentimise turvalisust.
Kui see reegel on määramata, siis on vaikeväärtus Tõene ja NTLMv2 on lubatud.</translation>
<translation id="26023406105317310">Kerberose kontode seadistamine</translation>
<translation id="2604182581880595781">Failide võrguhoidlatega seotud reeglite seadistamine.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Kasutaja esmase tegevuse ootamine</translation>
<translation id="262740370354162807">Luba dokumentide saatmine teenusesse <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Määrab seadistused ettevõtte printeritele.
See reegel võimaldab teil määrata printeri seadistused operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seadmetele. Vorming on sama, mis sõnastikul NativePrinters, kus lubatute või keelatute loendisse lisamiseks on printeri puhul vajalik lisaväli „id” või „guid”.
Faili maht ei tohi ületada 5 MB ja see peab olema kodeeritud JSON-is. Prognooside kohaselt kodeeritakse fail, mis sisaldab ligikaudu 21 000 printerit, 5 MB failina. Krüptograafilist räsiväärtust kasutatakse allalaadimise terviklikkuse kinnitamiseks.
Fail laaditakse alla ja salvestatakse vahemällu. See laaditakse uuesti alla alati, kui URL või räsiväärtus muutub.
Kui see reegel on määratud, laadib operatsioonisüsteem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> alla faili printeri seadistuste jaoks ja muudab printerid kättesaadavaks kooskõlas reeglitega <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> ja <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Selle reegli määramisel ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.
See reegel ei mõjuta seda, kas kasutajad saavad printereid seadistada individuaalsetes seadmetes. See on mõeldud individuaalsete kasutajate printerite seadistuse täienduseks.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Luba suuline tagasiside</translation>
<translation id="2646290749315461919">Võimaldab määrata, kas veebisaitidel on lubatud jälgida kasutajate füüsilist asukohta. Kasutajate füüsilise asukoha jälgimine võib olla vaikimisi lubatud või keelatud või kasutajalt võidakse luba küsida iga kord, kui veebisait taotleb füüsilise asukoha jälgimist.
Kui jätate selle reegli määramata, siis kasutatakse reeglit „AskGeolocation” ja kasutaja saab seda muuta.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Järjehoidjate muutmise lubamine või keelamine</translation>
<translation id="2649896281375932517">Võimaldab kasutajatel otsustada</translation>
<translation id="2650049181907741121">Tehtav toiming, kui kasutaja kaane sulgeb</translation>
<translation id="2655233147335439767">Määrab vaikeotsingu puhul kasutatava otsingumootori URL-i. URL peab sisaldama stringi „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />”, mis asendatakse päringu ajal kasutaja sisestatud terminitega.
Google'i otsingu URL-iks võib määrata: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />
Valik tuleb määrata ja seda rakendatakse vaid juhul, kui reegel „DefaultSearchProviderEnabled” on lubatud.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Kui seade on lubatud, võivad kasutajad seadmetes seadistada SMS-ide sünkroonimise telefoni ja Chromebooki vahel. Pange tähele, et kui reegel on lubatud, peavad kasutajad funktsiooni selgesõnaliselt lubama, viies lõpule seadistusvoo. Pärast seadistusvoo lõppu saavad kasutajad Chromebookis SMS-e saata ja vastu võtta.
Kui seade on keelatud, ei ole kasutajatel lubatud SMS-ide sünkroonimist seadistada.
Kui seade jäetakse seadistamata, on see hallatavate kasutajate puhul vaikimisi keelatud ja haldamata kasutajate puhul lubatud.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Ära kunagi kasuta puhverserverit</translation>
<translation id="2672012807430078509">Võimaldab lubada NTLM-i autentimisprotokolli ühendatud SMB-de jaoks</translation>
<translation id="267596348720209223">Määrab tähemärkide kodeeringu, mida otsingupakkuja toetab. Kodeeringud on koodilehtede nimed, näiteks UTF-8, GB2312 või ISO-8859-1. Neid proovitakse sisestatud järjestuses.
See reegel on valikuline. Kui jätate selle määramata, siis kasutatakse vaikeseadet UTF-8.
See reegel kehtivad vaid juhul, kui reegel „DefaultSearchProviderEnabled” on lubatud.</translation>
<translation id="268577405881275241">Andmete tihendamise puhverserveri funktsiooni lubamine</translation>
<translation id="2693108589792503178">Parooli URL-i muutmise seadistamine.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Dokitud luup on lubatud</translation>
<translation id="2706708761587205154">Printimise lubamine ainult PIN-koodiga</translation>
<translation id="2710534340210290498">Kui selle reegli väärtuseks määratakse Väär, ei saa kasutajad ekraani lukustada (võimalik on ainult kasutajaseansist väljalogimine). Kui seade väärtuseks määratakse Tõene või väärtust ei määrata, saavad parooliga autentinud kasutajad ekraani lukustada.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Keela ARC-rakenduste jaoks operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sertifikaatide kasutamine</translation>
<translation id="2742843273354638707">Peitke Chrome'i veebipoe rakendus ja jaluse link uuel vahelehel ja operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rakenduse käivitajas.
Kui selle reegli olekuks määratakse Tõene, siis ikoonid peidetakse.
Kui selle reegli olekuks määratakse Väär või jäetakse seadistamata, on ikoonid nähtaval.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Protokollitöötlejate registreerimine</translation>
<translation id="2746016768603629042">Selle reegli tugi on katkestatud, kasutage selle asemel reeglit DefaultJavaScriptSetting.
Seda saab kasutada JavaScripti keelamiseks tootes <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kui see seade keelatakse, ei saa veebilehed JavaScripti kasutada ja kasutaja ei saa seda seadet muuta.
Kui see seade on lubatud või määramata, saavad veebilehed JavaScripti kasutada, kuid kasutajad saavad seda seadet muuta.</translation>
<translation id="2753637905605932878">WebRTC kasutatavate kohalike UDP-portide vahemiku piiramine</translation>
<translation id="2757054304033424106">Laienduste/rakenduste tüübid, mille installimine on lubatud</translation>
<translation id="2758084448533744848">Määrab jõustatud ajavööndi, mida seadmes kasutada. Kui see reegel on määratud, ei saa seadme kasutajad määratud ajavööndit alistada. Kui esitatakse kehtetu väärtus, siis aktiveeritakse reegel selle asemel siiski väärtusega „GMT”. Kui esitatakse tühi string, siis reeglit eiratakse.
Kui seda reeglit ei kasutata, jääb praegu aktiivne ajavöönd kasutusse, kuid kasutajad saavad ajavööndit muuta.
Uute seadmete ajavööndiks on esialgu „USA/Vaikne ookean”.
Väärtuse vorming järgib IANA ajavööndite andmebaasis olevaid ajavööndite nimesid (vt „https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database”). Enamikule ajavöönditele saab viidata reegliga „continent/large_city” või „ocean/large_city”.
Selle reegli täielikul seadistamisel keelatakse automaatne ajavööndi määramine seadme asukoha järgi. See alistab ka reegli SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kasutaja käitumise kontrollimine multiprofiili seansis</translation>
<translation id="2761483219396643566">Tegevusetuse hoiatuse viivitus akutoite kasutamisel</translation>
<translation id="2762164719979766599">Määrab loendi seadmepõhistest kontodest, mis ilmuvad sisselogimiskuval.
Loendi iga kirje määrab identifikaatori, mida kasutatakse seesmiselt seadmepõhiste kontode eristamiseks.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Kaugjuurdepääsu hostidele nõutava domeeninime seadistamine</translation>
<translation id="2783078941107212091">Käivitaja nullolekuga otsingukastis lubatakse rakenduste soovitused.
Kui see reegel on seatud väärtusele Tõene, võidakse rakenduse soovitused kuvada nullolekuga otsingus.
Kui see reegel on seatud väärtusele Väär, siis rakenduse soovitusi nullolekuga otsingus ei kuvata.
Kui määrate reegli, ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.
Kui see reegel jäetakse määramata, on hallatud seadmete puhul vaikeseade Väär.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Saada teavet Androidi oleku kohta</translation>
<translation id="2799297758492717491">Lubatud loendisse lisatud URL-i mustrite puhul meediasisu automaatesituse lubamine</translation>
<translation id="2801155097555584385">Aku laadimise alguse kohandatud taseme määramine protsentides</translation>
<translation id="2801230735743888564">Luba kasutajal mängida dinosauruse üllatusmängu, kui seade pole võrguga ühendatud.
Kui selle reegli väärtuseks on määratud Väär, ei saa kasutajad dinosauruse üllatusmängu mängida, kui seade pole võrguga ühendatud. Kui seade väärtuseks on määratud Tõene, saavad kasutajad dinosaurusemängu mängida. Kui see reegel on määramata, ei saa kasutajad dinosauruse üllatusmängu mängida registreeritud Chrome OS-is, kuid saavad seda mängida muudel juhtudel.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Võimaldab juhtida, kas kasutajatel on juurdepääs ettevõttevälistele printeritele
Kui reegel on seadistamata või määratud väärtusele Tõene, saavad kasutajad enda printereid lisada ja seadistada ning nendega printida.
Kui reegel on määratud väärtusele Väär, ei saa kasutajad enda printereid lisada ega seadistada. Samuti ei saa nad varem konfigureeritud printeritega printida.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Luba kõigil saitidel hüpikakende kuvamine</translation>
<translation id="2808013382476173118">Lubab STUN-serverite kasutamise, kui kaugkliendid proovivad luua ühenduse selle seadmega.
Seade lubamisel saavad kaugkliendid seadme leida ja sellega ühenduse luua isegi juhul, kui neid eraldab tulemüür.
Kui seade on keelatud ja tulemüür filtreerib väljuvad UDP-ühendused, siis lubab seade klientseadmetest tulevaid ühendusi vaid kohalikus võrgus.
Kui jätate selle reegli määramata, siis seade lubatakse.</translation>
<translation id="2813281962735757923">See reegel juhib perioode, mille jooksul ei tohi operatsioonisüsteemiga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seade automaatselt värskendusi kontrollida.
Kui selle reegli väärtuseks on määratud mis tahes ajavahemikud, toimub järgmine.
Seadmed ei saa nendel konkreetsetel ajavahemikel automaatselt värskendusi kontrollida. See reegel ei mõjuta võimalike turvaohtude tõttu seadmeid, mis tuleb viia vanemale versioonile või mis kasutavad vanemat kui minimaalset nõutavat versiooni <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Peale selle ei blokeeri see reegel kasutajate või administraatorite taotletud värskenduste kontrolle.
Kui see reegel on määramata või ei sisalda ajavahemikke, toimub järgmine.
See reegel ei blokeeri automaatseid värskenduste kontrolle, kuid muud reeglid võivad seda teha. See funktsioon on lubatud ainult Chrome’i seadetes, mis on seadistatud kui automaatselt käivituvad kioskid. Teisi seadmeid need eeskirjad ei piira.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Windowsi registri asukoht operatsioonisüsteemiga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> klientide puhul:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Luba inkognitorežiim</translation>
<translation id="2836621397261130126">Juhib, kas KDC reegli kinnitamist järgitakse, et otsustada, kas volitada üksuse <ph name="KERBEROS" /> piletid.
Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, järgib HTTP autentimine KDC reegli kinnitamist, st: Chrome volitab mandaate ainult juhul, kui KDC määrab teenusepiletile olekuks <ph name="OK_AS_DELEGATE" />. Lisateavet leiate saidilt https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html . Teenus peaks järgima ka reeglit „AuthNegotiateDelegateWhitelist”.
Kui reegel on määramata või seatud väärtusele Väär, eiratakse toetatud platvormidel KDC reeglit ja järgitakse ainult reeglit „AuthNegotiateDelegateWhitelist”.
Windowsis järgitakse KDC reeglit alati.</translation>
<translation id="283695852388224413">Kui reegel on määratud, jõustatakse määratud PIN-koodi maksimumpikkus. Kui väärtus on 0 või väiksem, siis maksimumpikkus puudub. Sel juhul saab kasutaja määrata kui tahes pika PIN-koodi. Kui seade väärtus on väiksem kui <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />, ent suurem kui 0, on maksimumpikkus sama mis miinimumpikkus.
Kui reegel on määramata, ei jõustata maksimumpikkust.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Keela andmete üleviimine ja ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Failide võrguhoidlate seaded</translation>
<translation id="2840269525054388612">Määrab printerid, mida kasutaja saab kasutada.
Seda reeglit kasutatakse ainult siis, kui režiimis <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> on valitud väärtus <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />
Selle reegli kasutamisel on kasutajale saadaval ainult printerid, mille ID-d ühtivad selles reeglis olevate väärtustega. ID-d peavad ühtima reeglis <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> määratud failis olevate väljadega „id” või „guid”.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Juhib lubatud loendit URL-i mustritest, mille puhul on automaatesitus alati lubatud.
Kui automaatesitus on lubatud, võib teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> videoid koos helisisuga automaatselt (kasutajalt luba küsimata) esitada.
Sobivad URL-i mustri spetsifikatsioonid on järgmised:
- [*.]domain.tld (vastendab domain.tld ja kõik alamdomeenid)
- host (vastendab täpse hostinime)
- scheme://host:port (toetatud skeemid: http,https)
- scheme://[*.]domain.tld:port (toetatud skeemid: http,https)
- file://path (tee peab olema abosoluutne ja algama märgiga „/”)
- a.b.c.d (vastendab täpse IPv4 IP-aadressi)
- [a:b:c:d:e:f:g:h] (vastendab täpse IPv6 IP-aadressi)
Kui reegel AutoplayAllowed on seatud väärtusele Tõene, ei ole sellel reeglil mingit mõju.
Kui reegel AutoplayAllowed on seatud väärtusele Väär, on selles reeglis määratud URL-i mustrite esitamine lubatud.
Pange tähele, et kui <ph name="PRODUCT_NAME" /> töötab ja reeglit muudetakse, rakendub see ainult uutele vahelehtedele. Seetõttu võite teatud vahelehtedel märgata eelmist käitumismustrit.</translation>
<translation id="284288632677954003">Selle XML-faili URL, mis sisaldab URL-e, mis ei tohi kunagi aktiveerida brauseri vahetamist.</translation>
<translation id="285480231336205327">Luba kõrge kontrastiga režiim</translation>
<translation id="2854919890879212089"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutab selle seade puhul printimise eelvaates vaikevalikuna süsteemi vaikeprinterit, mitte viimati kasutatud printerit.
Kui keelate seade või jätate väärtuse määramata, kasutab printimise eelvaade vaikesihtkohana viimati kasutatud printerit.
Kui lubate selle seade, kasutab printimise eelvaade vaikesihtkohana operatsioonisüsteemi vaikeprinterit.</translation>
<translation id="285627849510728211">Aku laadimise täpsema režiimi päevaseadistuse määramine</translation>
<translation id="2856674246949497058">Võimaldab naasta ja jääda sihtversioonile, kui operatsioonisüsteemi versioon on uuem kui sihtversioon. Tehke protsessi käigus Powerwash.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Lülita välja</translation>
<translation id="2873651257716068683">Alistab prinditava lehe vaikesuuruse. Reeglit eiratakse, kui lehe suurus ei ole saadaval.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Märkus Androidi rakendusi toetavate operatsioonisüsteemiga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seadmete kohta.</translation>
<translation id="2877225735001246144">Keela CNAME-i otsing Kerberose autentimise läbirääkimisel</translation>
<translation id="2890645751406497668">Nendele saitidele antakse automaatselt luba luua ühendus määratud tootja ja toote ID-ga USB-seadmetega.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Piirab printimise dupleksrežiimi. Määramata reeglit ja tühja hulka käsitletakse piirangu puudumisena.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Süsteemilogide saatmine haldusserverisse</translation>
<translation id="2899002520262095963">Androidi rakendused saavad kasutada selle reegliga määratud võrguseadistusi ja CA-sertifikaate, kuid ei pääse juurde mõnele seadistusvalikule.</translation>
<translation id="290002216614278247">Võimaldab lukustada kasutajaseansi kliendi aja või igapäevase kasutuskvoodi alusel.
Atribuut |time_window_limit| määrab igapäevase ajavahemiku, mille vältel peab kasutajaseanss olema lukustatud. Iga nädalapäeva puhul toetatakse ainult üht reeglit, seega võib massiivi |entries| suurus varieeruda vahemikus 0–7. Atribuudid |starts_at| ja |ends_at| määravad ajavahemiku alguse ja lõpu. Kui |ends_at| on väiksem kui |starts_at|, tähendab see, et |time_limit_window| lõpeb järgmisel päeval. Atribuut |last_updated_millis| on UTC ajatempel, mis näitab kirje viimase värskendamise aega. See saadetakse stringina, kuna ajatemplit ei saa täisarvuna esitada.
Atribuut |time_usage_limit| määrab igapäevase kasutuskvoodi, mille täitumisel kasutajaseanss lukustatakse. Iga nädalapäeva jaoks on eraldi atribuut ja see tuleks määrata ainult juhul, kui teatud päeval kehtib aktiivne kvoot. Atribuut |usage_quota_mins| määrab, kui kaua tohib hallatud seadet päeva jooksul kasutada, ja |reset_at| määrab, millal kasutuskvooti uuendatakse. Atribuudi |reset_at| vaikeväärtus on südaöö ({'hour': 0, 'minute': 0}). Atribuut |last_updated_millis| on UTC ajatempel, mis näitab kirje viimase värskendamise aega. See saadetakse stringina, kuna ajatemplit ei saa täisarvuna esitada.
Atribuut |overrides| võimaldab ühe või mitu eelmist reeglit ajutiselt tühistada.
* Kui atribuudid time_window_limit ja time_usage_limit ei ole aktiivsed, saab seadme lukustamiseks kasutada atribuuti |LOCK|.
* |LOCK| lukustab kasutajaseansi ajutiselt kuni järgmise atribuudi time_window_limit või time_usage_limit alguseni.
* |UNLOCK| avab kasutajaseansi, mis lukustati atribuudiga time_window_limit või time_usage_limit.
Atribuut |created_time_millis| on alistuse loomise UTC ajatempel. See saadetakse stringina, kuna ajatemplit ei saa täisarvuna esitada. Selle alusel määratakse, kas alistus tuleks rakendada. Kui praegune aktiivne ajapiirangu funktsioon (time_usage_limit või time_window_limit) algas pärast alistuse loomist, ei tohiks see aktiveeruda. Seda ei tohiks rakendada ka juhul, kui alistus loodi enne atribuutide time_window_limit või time_usage_window viimast muutmist.
Saata võib mitu alistust, misjuhul rakendatakse uusim sobiv kirje.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Käsureamärgistuste jaoks turvahoiatuste lubamine</translation>
<translation id="2905984450136807296">Autentimisandmete vahemälu eluiga</translation>
<translation id="2906874737073861391">AppPacki laienduste loend</translation>
<translation id="2907992746861405243">Juhib, millised printerid on reegli <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> puhul kasutajatele saadaval.
Määrab, millist juurdepääsureeglit kasutatakse printerite hulgiseadistamiseks. Kui valitud on väärtus <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, kuvatakse kõik printerid. Kui valitud on väärtus <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, kasutatakse määratud printeritele juurdepääsu piiramiseks reeglit <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. Kui valitud on väärtus <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, määrab reegel <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> ainult need printerid, mida saab valida.
Kui see reegel on määramata, kasutatakse väärtust <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Puhverserveri samaaegsete ühenduste maksimaalne arv</translation>
<translation id="2952347049958405264">Piirangud:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Selle reegli pakkumine lõpetati toote <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiooniga 36.
Määrab, kas TLS-i domeenisuunaline sertifikaatide laiendus peab olema lubatud.
Selle seadega lubatakse testimiseks TLS-i domeenisuunaline sertifikaatide laiendus. See katseline seade eemaldatakse tulevikus.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Ära luba ühelgi seadmel taotleda Web Bluetooth API kaudu juurdepääsu Bluetoothi seadmetele</translation>
<translation id="2957513448235202597">Üksuse <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> autentimisel kasutatava konto tüüp</translation>
<translation id="2959469725686993410">Ajavööndi lahendamisel saadetakse WiFi-pääsupunktid alati serverisse</translation>
<translation id="2959898425599642200">Puhverserveri möödumisreeglid</translation>
<translation id="2960128438010718932">Kontrollimise ajakava uue värskenduse rakendamiseks</translation>
<translation id="2960691910306063964">Kaugjuurdepääsu hostide PIN-koodita autentimise lubamine või keelamine</translation>
<translation id="2976002782221275500">Määrab aja, pärast mida hämardatakse akutoitega töötamisel ekraan, kui kasutaja pole midagi sisestanud.
Kui selle reegli väärtuseks määratakse arv, mis on suurem kui null, määrab see aja, mille jooksul peab kasutaja olema tegevusetu, enne kui <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ekraani hämardab.
Kui reegli väärtuseks on määratud null, ei hämarda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ekraani, kui kasutaja on tegevusetu.
Kui jätate selle reegli määramata, kasutatakse vaikeaega.
Reegli väärtus tuleb määrata millisekundites. Väärtused tuleb kinnitada väiksematena kui ekraani väljalülitamise viiteaeg (kui see on määratud) ja jõudeoleku viiteaeg või nendega võrdsetena.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Pange tähele, et seda reeglit enam ei toetata ja see eemaldatakse tulevikus.
See reegel pakub varuväärtust täpsematele reeglitele <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> ja <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Kui määrate selle reegli, kasutatakse selle väärtusi juhul, kui vastavaid täpsemaid reegleid pole määratud.
Kui reegel on määramata, ei mõjuta see täpsemate reeglite toimimist.</translation>
<translation id="2987155890997901449">ARC lubamine</translation>
<translation id="2987227569419001736">Web Bluetooth API kasutuse kontrollimine</translation>
<translation id="2990018289267778247">Kui reegli väärtuseks määratakse Tõene, kuvatakse juurdepääsuvalikud alati süsteemisalve menüüs.
Kui reegli väärtuseks määratakse Väär, ei kuvata juurdepääsuvalikuid süsteemisalve menüüs kunagi.
Kui määrate reegli, ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.
Kui jätate reegli määramata, ei kuvata juurdepääsuvalikuid süsteemisalve menüüs, kuid kasutaja saab juurdepääsuvalikud kuvada lehe Seaded kaudu.
Kui juurdepääsufunktsioonid on lubatud (muude meetoditega, näiteks klahvikombinatsiooniga), kuvatakse süsteemisalve menüüs alati juurdepääsetavuse valikud.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Seadistab rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> avalehe vaike-URL-i ja keelab kasutajatel selle muutmise.
Avaleht on leht, mis avaneb nupu Avaleht vajutamisel. Käivitamisel avatavaid lehti juhivad reeglid RestoreOnStartup.
Avalehe tüübiks saab seadistada siin määratud URL-i või uue vahelehe. Kui valite uue vahelehe, siis seda reeglit ei jõustata.
Kui lubate selle seade, ei saa kasutajad rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta avalehe URL-i, kuid nad saavad siiski avaleheks valida uue vahelehe.
Kui seda reeglit ei määrata, saab kasutaja ise valida oma avalehe juhul, kui ka reegel HomepageIsNewTabPage on määramata.
URL peab olema standardskeemiga, nt „http://example.com” või „https://example.com”.
Reegel on saadaval ainult Windowsi eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, ja Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplarides, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Lisage lubatud rakenduste loendisse märkmete tegemise rakendused, mida <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> võib lukustuskuval näidata</translation>
<translation id="3021562480854470924">Tagasiminekuks lubatud eelmiste versioonide arv</translation>
<translation id="3023572080620427845">Alternatiivses brauseris laaditavaid URL-e sisaldava XML-faili URL.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Luba mõõdikute aruandlus</translation>
<translation id="3033660238345063904">Siin saate määrata puhverserveri URL-i.
Reegel kehtib vaid juhul, kui valisite jaotises „Valige puhverserveri seadete määramise viis” puhverserveri käsitsi seadistamise ja reegel <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> on määramata.
Jätke see reegel määramata, kui valisite puhverserveri reeglite määramiseks muu viisi.
Vaadake lisavalikuid ja üksikasjalikke näiteid siit:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Võimaldab määrata, kas veebisaitidel on lubatud käitada JavaScripti. JavaScripti käitamise saab kõikidel veebisaitidel lubada või keelata.
Kui jätate selle reegli määramata, siis kasutatakse reeglit „AllowJavaScript” ja kasutaja saab seda muuta.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Jätka taustarakenduste käitamist pärast rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> sulgemist</translation>
<translation id="3046192273793919231">Veebioleku jälgimiseks võrgupakettide haldusserverisse saatmine</translation>
<translation id="3047732214002457234">Määrab, kuidas Chrome Cleanup edastab andmeid Google'ile</translation>
<translation id="304775240152542058">Reegel juhib alternatiivse brauseri käivitamiseks mõeldud käsureaparameetreid.
Kui reegel on määramata, edastatakse ainult URL käsureaparameetritena.
Kui reegli jaoks on määratud stringide loend, edastatakse iga string alternatiivsesse brauserisse eraldi käsureaparameetrina. Windowsis ühendatakse parameetrid tühikutega. Mac OS X-is ja Linuxis võib parameeter sisaldada tühikuid, ilma et seda peetaks mitmeks parameetriks.
Kui mõni element sisaldab parameetrit ${url}, asendatakse see avatava lehe URL-iga.
Kui ükski element ei sisalda parameetrit ${url}, lisatakse URL käsurea lõppu.
Keskkonnapõhised muutujad laiendatakse. Windowsis asendatakse %ABC% ABC keskkonna muutuja väärtusega. Mac OS X-is ja Linuxis asendatakse ${ABC} ABC keskkonna muutuja väärtusega.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Kui see reegel määratakse ja omnikastikeses olev otsingu URL sisaldab seda parameetrit päringustringis või fragmendi identifikaatoris, siis kuvatakse soovituses otsinguterminid ja otsingupakkuja, mitte ainult otsingu URL.
See reegel on valikuline. Kui seda ei määrata, siis otsinguterminit ei asendata.
See reegel kehtib vaid siis, kui reegel „DefaultSearchProviderEnabled” on lubatud.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">See reegel võimaldab funktsiooni WebDriver kasutajatel alistada
reeglid, mis võivad selle tööd häirida.
See reegel keelab praegu reeglid SitePerProcess ja IsolateOrigins.
Kui see reegel on lubatud, saab WebDriver alistada ühildumatud
reeglid.
Kui see reegel on keelatud või seadistamata, ei tohi WebDriver
ühildumatuid reegleid alistada.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Lubab teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> WPAD-i (veebi puhverserveri automaatne avastamine) optimeerimise välja lülitada.
Kui selle reegli väärtuseks on määratud Väär, on WPAD-i optimeerimine keelatud ja teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> peab DNS-põhiseid WPAD-i servereid kauem ootama. Kui reeglit pole määratud või see on lubatud, on WPAD-i optimeerimine lubatud.
Olenemata sellest, kas ja kuidas see reegel on määratud, ei saa kasutajad WPAD-i optimeerimise seadet muuta.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Ekraanisäästja, mida kasutatakse jaemüügirežiimis sisselogimiskuval</translation>
<translation id="3072847235228302527">Teenusetingimuste määramine seadmes kasutatava konto jaoks</translation>
<translation id="3077183141551274418">Lubab või keelab vahelehtede elutsüklid</translation>
<translation id="3079417254871857650">Määrab toimingu, mis tehakse juhul, kui kasutaja juurkataloog loodi ecryptfs-krüpteerimisega.
Kui määrate reegli väärtuseks „DisallowArc”, on Androidi rakendused kasutaja jaoks keelatud ning üleminekut ecryptfs-krüpteerimiselt ext4-krüpteerimisele ei toimu. Androidi rakenduste käitamist ei takistata, kui juurkataloog kasutab juba ext4-krüpteerimist.
Kui määrate reegli väärtuseks „Migrate”, viiakse ecryptfs-krüpteerimisel põhinevad juurkataloogid sisselogimisel automaatselt üle ext4-krüpteerimisele ja seejuures ei küsita kasutaja nõusolekut.
Kui määrate reegli väärtuseks „Wipe”, kustutatakse ecryptfs-krüpteerimisel põhinevad juurkataloogid sisselogimisel ja nende asemel luuakse uued ext4-krüpteeritud juurkataloogid. Hoiatus. See eemaldab kasutaja kohalikud andmed.
Kui määrate reegli väärtuseks „MinimalMigrate”, kustutatakse ecryptfs-krüpteerimisel põhinevad juurkataloogid sisselogimisel ja nende asemel luuakse uued ext4-krüpteeritud juurkataloogid. Siiski püütakse säilitada sisselogimismärgid, et kasutaja ei peaks uuesti sisse logima. Hoiatus. See eemaldab kasutaja kohalikud andmed.
Kui määrate reegli jaoks valiku, mida enam ei toetata („AskUser” või „AskForEcryptfsArcUsers”), käsitletakse seda nii, nagu oleksite määranud valiku „Migrate”.
Reegel ei kehti kioski kasutajatele. Kui reegel on määramata, käitub seade samamoodi kui seade „DisallowArc” valimisel.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Cast'i vastuvõtja seadistamine teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Võimaldab määrata URL-i mustrite loendi, mis määrab saidid, millel on lubatud kuvada pilte.
Kui jätate selle reegli määramata, siis kasutatakse kõikide saitide puhul globaalset vaikeväärtust, mis pärineb reeglist „DefaultImagesSetting”, kui see on määratud, või kasutaja isiklikku konfigureerimist.
Pange tähele, et reegel oli seni Androidis ekslikult lubatud, ent seda funktsiooni ei ole Androidis kunagi täielikult toetatud.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Peamiselt välise toiteallikaga ühendatud seadmete akude laadimine.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Lubatud pistikprogrammide loend</translation>
<translation id="3101501961102569744">Valimine, kuidas määrata puhverserveri seaded</translation>
<translation id="3101709781009526431">Kuupäev ja kellaaeg</translation>
<translation id="3114411414586006215">Reegel haldab loendit veebisaitidest, mis ei põhjusta kunagi brauserivahetust.
Pange tähele, et sellesse loendisse saab üksusi lisada ka reegliga <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Kui reegel on määramata, ei lisata loendisse ühtki veebisaiti.
Kui reegel on määratud, käsitletakse iga üksust reeglina (sarnaselt reegliga <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />). Loogika on aga vastupidine: kattuvaid reegleid ei avata alternatiivses brauseris.
Erinevalt reeglist <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> kehtivad reeglid mõlemas suunas. See tähendab, et kui Internet Exploreri pistikprogramm on olemas ja lubatud, haldab see ka seda, kas <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> peaks avama need URL-id teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Hoiatus. DHE eemaldatakse teenusest <ph name="PRODUCT_NAME" /> pärast versiooni 57 täielikult (umbes 2017. aasta märtsis) ja edaspidi see reegel enam ei tööta.
Kui reegel on määramata või selle väärtuseks on määratud Väär, ei ole DHE šifreerimiskomplektid TLS-is lubatud. Selle väärtuseks võib olla määratud ka Tõene, et lubada DHE šifreerimiskomplektid ja et säilitada ühilduvus aegunud serveriga. See on ajutine meede ja server tuleks ümber seadistada.
Serverid on soovitatav üle viia ECDHE šifreerimiskomplektidele. Kui need ei ole saadaval, lubage kindlasti RSA võtmevahetust kasutav šifreerimiskomplekt.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Kui reegel on keelatud, on Chrome Cleanupil keelatud süsteemi soovimatu tarkvara suhtes skannida ja puhastada. Chrome Cleanupi käsitsi käivitamine aadressil chrome://settings/cleanup on keelatud.
Kui reegel on lubatud või määramata, skannib Chrome Cleanup regulaarselt süsteemi soovimatu tarkvara suhtes. Soovimatu tarkvara leidmisel küsitakse kasutajalt, kas ta soovib selle eemaldada. Chrome Cleanupi käsitsi käivitamine aadressil chrome://settings on lubatud.
Reegel on saadaval ainult Windowsi eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, ja Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplaridega, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Muudab ühendatud töölaud kättesaadavaks ja lülitab selle vaikimisi sisse</translation>
<translation id="3159375329008977062">Kasutajal on lubatud kasutajaliidese kaudu Crostini konteinereid eksportida/importida</translation>
<translation id="3165808775394012744">Need reeglid on siin loetletud, et neid oleks lihtne eemaldada.</translation>
<translation id="316778957754360075">See seade on alates rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> versioonist 29 kasutusest kõrvaldatud. Organisatsiooni majutatud laienduse-/rakendusekogude seadistamiseks on soovitatav kaasata sait, mis hostib üksuses ExtensionInstallSources CRX-pakette ja paneb pakettide allalaadimise otselingid veebilehele. Selle veebilehe käivitaja saab luua reegliga ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Kerberose autentimisega seotud reeglid.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Seadme võrgu hostinime mall</translation>
<translation id="3172512016079904926">Võimaldab omasõnumside hostide kasutajate tasemel installimise.
Kui seade lubatakse, lubab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutada kasutaja tasemel installitud omasõnumside hoste.
Kui seade keelatakse, kasutab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> ainult süsteemi tasemel installitud omasõnumside hoste.
Kui seadet ei määrata, lubab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutada kasutaja tasemel omasõnumside hoste.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Kohalike usaldusankrute puhul veebipõhiste OCSP-/CRL-i kontrollide nõudmine</translation>
<translation id="3185009703220253572">alates versioonist <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Androidi rakendused ei pääse juurde ettevõttevõtmetele. See reegel neid ei mõjuta.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Esmasel käivitamisel esimese brauseriakna maksimeerimine</translation>
<translation id="3211426942294667684">Brauserisse sisselogimise seaded</translation>
<translation id="3214164532079860003">Kui see reegel on lubatud, siis imporditakse avaleht praegusest vaikebrauserist. Kui reegel on keelatud, siis avalehte ei impordita. Kui reegel ei ole määratud, siis võidakse avaleht automaatselt importida või kasutajalt küsida, kas ta soovib selle importida.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Saadaval on inkognito režiim</translation>
<translation id="3220624000494482595">Kui kioskirakendus on Androidi rakendus, ei juhi see operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiooni, isegi kui reegli väärtuseks on määratud <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">URL-ide mustrid, millelt on lubatud installida laiendusi, rakendusi ja kasutaja skripte</translation>
<translation id="3240609035816615922">Printeri seadistuse juurdepääsu reegel.</translation>
<translation id="3240655340884151271">Doki sisseehitatud NIC-i MAC-aadress</translation>
<translation id="3243309373265599239">Määrab aja, pärast mida hämardatakse võrgutoitega töötamisel ekraan, kui kasutaja pole midagi sisestanud.
Kui selle reegli väärtuseks määratakse arv, mis on suurem kui null, määrab see aja, mille jooksul peab kasutaja olema tegevusetu, enne kui <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ekraani hämardab.
Kui reegli väärtuseks on määratud null, ei hämarda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ekraani, kui kasutaja on tegevusetu.
Kui jätate selle reegli määramata, kasutatakse vaikeaega.
Reegli väärtus tuleb määrata millisekundites. Väärtused tuleb kinnitada väiksematena kui ekraani väljalülitamise viiteaeg (kui see on määratud) ja jõudeoleku viiteaeg või nendega võrdsetena.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Brauserite vahel vahetamise reeglite seadistamine.
Seadistatud veebisaidid avanevad automaatselt muus brauseris kui <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Vaikeotsingupakkuja kodeeringud</translation>
<translation id="3273221114520206906">JavaScripti vaikeseade</translation>
<translation id="3284094172359247914">WebUSB API kasutuse juhtimine</translation>
<translation id="3288595667065905535">Väljastuskanal</translation>
<translation id="3292147213643666827">Võimaldab rakendusel <ph name="PRODUCT_NAME" /> töötada puhverserverina teenuse <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> ja seadmega ühendatud pärandprinterite vahel.
Kui seade on lubatud või seadistamata, saavad kasutajad lubada pilvprintimise puhverserveri Google'i kontoga autentides.
Kui seade on keelatud, ei saa kasutajad puhverserverit lubada ja seadmel ei ole lubatud jagada printereid teenusega <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Lubab aadressiga chrome://password-change lehe, mis võimaldab SAML-i kasutajatel seansi ajal SAML-i parooli muuta. See tagab, et SAML-i parool ja seadme lukustuskuva parool on sünkroonitud.
Reegel lubab ka märguanded, mis annavad SAML-i kasutajatele parooli peatsest aegumisest teada, et nad saaksid kohe seansi ajal parooli muuta.
Neid märguandeid esitatakse ainult juhul, kui SAML-i identiteedi pakkuja saadab SAML-i sisselogimisvoo ajal seadmesse parooli aegumise teabe.
Kui reegel on määratud, ei saa kasutaja seda muuta ega alistada.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Võimaldab määrata URL-i mustrite loendi, mis määrab saidid, millel on lubatud kasutada võtmete loomist. Kui URL-i muster on loendis „KeygenBlockedForUrls”, alistab see need erandid.
Kui jätate reegli määramata, kasutatakse kõikide saitide puhul globaalset vaikeväärtust, mis pärineb reeglist „DefaultKeygenSetting”, kui see on määratud, või kasutaja isiklikku seadistust.</translation>
<translation id="332771718998993005">Määratakse nimi, mida esitatakse teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> sihtkohana.
Kui selle reegli väärtuseks määratakse mõni täidetud string, kasutatakse seda stringi teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> sihtkohana. Muul juhul on sihtkoha nimeks seadme nimi. Kui see reegel jäetakse määramata, on sihtkoha nimeks seadme nimi ja seadme omanik (või seadet haldava domeeni kasutaja) saab seda muuta. Nimi tohib olla maksimaalselt 24 tähemärki.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Võimaldab määrata URL-i mustrite loendi, mis määrab saidid, millel on lubatud lisada küpsisefaile.
Kui jätate selle reegli määramata, siis kasutatakse kõikide saitide puhul globaalset vaikeväärtust reeglist „DefaultCookiesSetting”, kui see on määratud, või kasutaja isiklikust seadistusest.
Vaadake ka reegleid „CookiesBlockedForUrls” ja „CookiesSessionOnlyForUrls”. Pange tähele, et nende kolme reegli vahel ei tohi esineda URL-i mustrite konflikte, kuna eesõigusega reeglit ei ole määratud.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Määrab hallatud seansi jaoks vähemalt ühe või mitu soovitatavat lokaati, mis võimaldab kasutajatel hõlpsasti lokaadi valida.
Kasutajad saavad enne hallatud seansi alustamist valida lokaadi ja klaviatuuripaigutuse. Vaikimisi on kõik operatsioonisüsteemis <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> toetatud lokaadid loetletud tähestikulises järjekorras. Selle reegli abil saate teisaldada soovitatud lokaadid loendi ülaossa.
Kui reegel on määramata, on praegune kasutajaliidese lokaat eelvalitud.
Kui reegel on määratud, teisaldatakse soovitatavad lokaadid loendi ülaossa ja neid saab muudest lokaatidest visuaalselt eristada. Soovitatud lokaadid loetletakse samas järjekorras nagu reeglis. Esimene soovitatav lokaat on eelvalitud.
Kui soovitatud lokaate on mitu, eeldatakse, et kasutaja soovib nende lokaatide hulgast valida. Lokaadi ja klaviatuuripaigutuse valik tõstetakse avaliku seansi alguses selgelt esile. Muidu eeldatakse, et enamik kasutajaid soovib kasutada eelvalitud lokaati. Lokaadi ja klaviatuuripaigutuse valik tõstetakse avaliku seansi alguses vähem märgatavalt esile.
Kui reegel on määratud ja automaatne sisselogimine on lubatud (vt reegleid |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ja |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), kasutab automaatselt käivitatud avalik seanss esimest soovitatud lokaati ja selle kõige populaarsemat klaviatuuripaigutust.
Eelvalitud klaviatuuripaigutus on alati kõige populaarsem paigutus, mis vastab eelvalitud lokaadile.
Reegli saab määrata ainult soovitusena. Reegliga saab teisaldada soovitatud lokaadid loendi ülaossa, kuid kasutajad võivad alati seansi jaoks valida mis tahes muu lokaadi, mida operatsioonisüsteem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> toetab.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Kasuta vaikimisi hostbrauserit</translation>
<translation id="3384115339826100753">Toitehalduse reeglis elektrikasutuse nihutamise tarbimise tippajast lubamine.
Elektrikasutuse nihutamine tarbimise tippajast on elektrienergia säästmise reegel, mis minimeerib vahelduvvoolu kasutamise päeva kõige suurema kasutusega aegadel. Elektrikasutuse nihutamise algus- ja lõpuaja saab määrata iga nädalapäeva jaoks. Nendel aegadel kasutab süsteem akut ka siis, kui seade on ühendatud vahelduvvooluvõrku, kui aku tase ületab määratud läve. Pärast määratud lõpuaega kasutab süsteem võimaluse korral vahelduvvoolu, kuid akut ei lae. Pärast määratud laadimise algusaega toimib süsteem jälle tavapäraselt, kasutades vahelduvvoolu ja laadides akut.
Kui reegli väärtuseks määratakse Tõene ning atribuudid DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold ja DevicePowerPeakShiftDayConfig on määratud, siis on elektrikasutuse nihutamine tarbimise tippajast alati lubatud, kui seda seadmes toetatakse.
Kui selle reegli väärtuseks määratakse Väär, siis on elektrikasutuse nihutamine tarbimise tippajast alati keelatud.
Selle reegli määramisel ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.
Kui see reegel jäetakse määramata, siis on elektrikasutuse nihutamine tarbimise tippajast esialgu keelatud ja kasutaja ei saa seda lubada.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Kui seda reeglit pole seadistatud, siis kasutab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> vaikimisi miinimumversiooni, milleks on TLS 1.0.
Muul juhul võidakse see määrata ühele järgmistest väärtustest: „tls1”, „tls1.1” või „tls1.2”. Kui see on määratud, ei kasuta teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> SSL-i/TLS-i versioone, mis on määratud versioonist vanemad. Tundmatut väärtust eiratakse.</translation>
<translation id="34160070798637152">Haldab seadmeülest võrguseadistust.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Kui lubate selle reegli või jätate seadistamata, siis lubab <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> külastajatel sisse logida. Külastajana sisse logides kasutatakse anonüümseid seansse ja selleks ei ole vaja parooli sisestada.
Selle reegli keelamisel ei luba <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> külastajaseansse alustada.</translation>
<translation id="3418871497193485241">YouTube'is jõustatakse minimaalselt piiratud režiim ja kasutajatel ei lubata
valida vähem piiratud režiimi.
Kui selle seade väärtuseks on määratud Range, on rangelt piiratud režiim YouTube'is alati aktiivne.
Kui selle seade väärtuseks on määratud Keskmine, saab kasutaja YouTube'is valida ainult keskmiselt piiratud režiimi
ja rangelt piiratud režiimi, kuid ei saa piiratud režiimi keelata.
Kui selle seade väärtuseks on määratud Väljas või väärtust pole määratud, siis teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> piiratud režiimi YouTube'is ei jõusta. Välised eeskirjad (nt YouTube'i eeskirjad) võivad piiratud režiimi siiski jõustada.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Luba võrgu prognoos</translation>
<translation id="3432863169147125747">Haldab printimisseadeid.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Enne Chrome'i versiooni 42 oli selle seade nimi EnableWebBasedSignin ja selle tugi eemaldatakse täielikult Chrome'i versioonis 43.
See seade on kasulik ettevõtte klientidele, kes kasutavad SSO lahendusi, mis ei ühildu veel uue tekstisisese sisselogimisvooga.
Kui lubate seade, kasutatakse vana veebipõhist sisselogimisvoogu.
Kui keelate selle seade või jätate selle määramata, kasutatakse vaikimisi uut tekstisisest sisselogimisvoogu. Kasutajad võivad endiselt lubada vana veebipõhise sisselogimisvoo käsurea märgistuse --enable-web-based-signin kaudu.
Katseline seade eemaldatakse tulevikus, kui tekstisisene sisselogimine toetab täielikult kõiki SSO sisselogimisvooge.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Kasutajal VPN-ühenduste haldamise lubamine</translation>
<translation id="3459509316159669723">Printimine</translation>
<translation id="3460784402832014830">Määrab URL-i, mida otsingumootor kasutab uue vahelehe loomiseks.
See reegel on valikuline. Kui seda pole määratud, siis ei looda ühtegi uut vahelehte.
Reeglit arvestatakse ainult juhul, kui on lubatud reegel „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Toite olekust teavitamine</translation>
<translation id="346731943813722404">Määrab, kas toitehalduse viivituste ja seansi pikkuse limiidi aktiveerimine peaks toimuma pärast seda, kui seansi ajal on toimunud esmane kasutajatoiming.
Kui reegel on määratud olekule Tõene, siis ei toimu toitehalduse viivituste ja seansi pikkuse limiidi aktiveerimine enne, kui seansi ajal on toimunud esimene kasutajatoiming.
Kui see reegel on määratud olekule Väär või seda pole määratud, siis toimub toitehalduse viivituste ja seansi pikkuse limiidi aktiveerimine kohe, kui seanss algab.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Kustuta kasutaja andmed väljalogimisel</translation>
<translation id="3480961938508521469">Aku tavakiirusel täislaadimine.</translation>
<translation id="348495353354674884">Luba virtuaalne klaviatuur</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Kui see reegel on määratud, üritab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> end registreerida ja rakendada seotud pilvepõhised reeglid kõikidele profiilidele.
Selle reegli väärtus on registreerimismärk, mille saab Google'i administraatorikonsoolilt.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Kui see seade on lubatud, saavad kasutajad lasta rakendusel <ph name="PRODUCT_NAME" /> paroolid meelde jätta ja need sisestatakse järgmisel korral saidile sisse logides automaatselt.
Kui see seade on keelatud, ei saa kasutajad uusi paroole salvestada, kuid nad saavad kasutada paroole, mis on varem salvestatud.
Kui see reegel on lubatud või keelatud, ei saa kasutajad seda rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta ega alistada. Kui reegel on määramata, on paroolide salvestamine lubatud (kuid kasutaja saab selle välja lülitada).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Paroolihaldur</translation>
<translation id="3500732098526756068">Võimaldab teil juhtida paroolikaitse hoiatuse käivitamist. Paroolikaitse hoiatab kasutajaid, kui nad kasutavad oma kaitstud parooli potentsiaalselt ohtlikel saitidel.
Reeglitega „PasswordProtectionLoginURLs” ja „PasswordProtectionChangePasswordURL” saate määrata, millist parooli soovite kaitsta.
Kui reegli väärtuseks määratakse „PasswordProtectionWarningOff”, siis paroolikaitse hoiatust ei kuvata.
Kui reegli väärtuseks määratakse „PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse”, kuvatakse paroolikaitse hoiatus siis, kui kasutaja kasutab oma kaitstud parooli saidil, mis ei kuulu lubatud saitide loendisse.
Kui reegli väärtuseks määratakse „PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse”, kuvatakse paroolikaitse hoiatus siis, kui kasutaja kasutab oma kaitstud parooli andmepüügisaidil.
Kui reegel jäetakse määramata, kaitseb paroolikaitse hoiatusteenus ainult Google'i paroole, ent kasutaja saab seda seadet muuta.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Kõigi dupleksrežiimide lubamine</translation>
<translation id="350443680860256679">ARC reegli seadistamine</translation>
<translation id="3504791027627803580">Täpsustab pildiotsinguks kasutatava otsingumootori URL-i. Otsingupäringud saadetakse GET-meetodiga. Kui määratud on reegel DefaultSearchProviderImageURLPostParams, siis kasutab pildiotsingupäring POST-meetodit.
Reegel on valikuline. Kui see pole määratud, siis pildiotsingut ei kasutata.
Reeglit järgitakse ainult siis, kui lubatud on reegel „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="350797926066071931">Luba Tõlge</translation>
<translation id="3513655665999652754">Quirks Server pakub riistvarapõhiseid konfiguratsioonifaile, nagu
ICC ekraaniprofiilid, et saaksite monitori kalibreerimist kohandada.
Kui selle reegli väärtuseks määratakse Väär, ei ürita seade Quirks
Serveriga konfiguratsioonifailide allalaadimiseks ühendust võtta.
Kui selle reegli väärtuseks määratakse Tõene või reegel jäetakse määramata, võtab operatsioonisüsteem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Quirks Serveriga automaatselt ühendust, laadib konfiguratsioonifailid alla, kui need on saadaval, ja salvestab need seadmesse. Neid faile võib näiteks kasutada ühendatud monitoride pildikvaliteedi parandamiseks.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Ära luba ühelgi seadmel taotleda WebUSB API kaudu juurdepääsu USB-seadmetele</translation>
<translation id="3526752951628474302">Ainult mustvalge printimine</translation>
<translation id="3528000905991875314">Luba alternatiivsed vealehed</translation>
<translation id="3545457887306538845">Võimaldab teil juhtida, kus saab kasutada arendaja tööriistu.
Kui reegel on seatud väärtusele „DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions” (väärtus 0, mis on vaikeseade ettevõtte kasutajate puhul), on arendaja tööriistad ja JavaScripti konsool üldiselt juurdepääsetavad, ent nendele ei pääse juurde ettevõtte reegli alusel installitud laienduste kontekstis.
Kui reegel on seatud väärtusele „DeveloperToolsAllowed” (väärtus 1), on arendaja tööriistad ja JavaScripti konsool juurdepääsetavad ja kasutamiseks saadaval igas kontekstis, sealhulgas ettevõtte reegli alusel installitud laienduste puhul.
Kui reegel on seatud väärtusele „DeveloperToolsDisallowed” (väärtus 2), ei ole arendaja tööriistad saadaval ja veebisaitide elemente ei saa enam uurida. Kõik arendaja tööriistade või JavaScripti konsooli avamiseks kasutatavad klaviatuuri otseteed ning menüü- ja kontekstimenüükirjed keelatakse.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Puhverserveri seaded</translation>
<translation id="3550875587920006460">Lubab värskenduste kontrollimiseks kohandatud ajakava määramise. See kehtib seadme kõigi kasutajate ja liideste puhul. Kui see on määratud, otsib seade värskendusi selle ajakava järgi. See reegel tuleb eemaldada, et ajastatud värskenduste otsimine tühistada.</translation>
<translation id="355118380775352753">Alternatiivses brauseris avatavad veebisaidid</translation>
<translation id="3554984410014457319">Google'i assistendile loa andmine kuulata häälega aktiveerimise fraasi</translation>
<translation id="3557208865710006939">Sundlubab õigekirjakontrolli keeled. Loendis olevaid tundmatuid keeli eiratakse.
Kui selle reegli lubate, lubatakse õigekirjakontroll määratud keelte jaoks, mis lisanduvad keeltele, mille jaoks kasutaja on õigekirjakontrolli lubanud.
Kui jätate reegli määramata või keelate selle, ei mõjuta see kasutaja õigekirjakontrolli eelistusi.
Kui reegli <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> väärtuseks määratakse Väär, siis ei ole sellel reeglil mõju.
Kui keel on lisatud nii sellesse reeglisse kui ka reeglisse <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, prioriseeritakse seda reeglit ja õigekirjakontrolli keel lubatakse.
Praegu toetatakse järgmisi keeli: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Kasutajad saavad Chrome OS-i väljalaskekanalit seadistada</translation>
<translation id="3575011234198230041">HTTP autentimine</translation>
<translation id="3577251398714997599">Sekkuvate reklaamidega saitide reklaamiseaded</translation>
<translation id="357917253161699596">Kasutajatel kasutajasertifikaatide haldamise lubamine</translation>
<translation id="3583230441447348508">Määrab eelseadistatud failide võrguhoidlate loendi.
Reegli iga loendiüksus on kahe liikmega objekt: „share_url” ja „mode”. „share_url” peab olema hoidla URL ja „mode” kas „drop_down” või „pre_mount”. Režiim „drop_down” näitab, et „share_url” lisatakse hoidla avastamise ripploendisse. Režiim „pre_mount” näitab, et „share_url” ühendatakse.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Pärandbrauseri toe funktsiooni lubamine.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Sisselogimise autentimise käitumise seadistamine</translation>
<translation id="3627678165642179114">Õigekirjakontrolli veebiteenuse lubamine või keelamine</translation>
<translation id="3628480121685794414">Simpleksprintimise lubamine</translation>
<translation id="3631099945620529777">Kui väärtuseks on määratud Väär, on nupp „Lõpeta protsess” tegumihalduris keelatud.
Kui väärtuseks on määratud Tõene või seda ei seadistata, saab kasutaja ise protsessid tegumihalduris lõpetada.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Parooli meeldejätmise funktsiooni lubamine</translation>
<translation id="3646859102161347133">Ekraaniluubi tüübi määramine</translation>
<translation id="3653237928288822292">Vaikeotsingupakkuja ikoon</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Kui selle reegli väärtuseks määratakse Tõene, on pilvehalduses registreerumine kohustuslik. Kui tingimus pole täidetud, blokeeritakse Chrome'i käivitamise protsess.
Kui selle reegli väärtuseks määratakse Väär või see jäetakse määramata, on pilvehalduses registreerumine valikuline. Kui tingimus pole täidetud, siis Chrome'i käivitamise protsessi ei blokeerita.
Seda reeglit kasutatakse arvutites seadme ulatuses pilvereegli registreerimiseks ja selle saab määrata failiga Registry või GPO Windowsis, failiga plist Macis ja JSON-i reeglifailiga Linuxis.</translation>
<translation id="3660562134618097814">SAML IdP küpsisefailide ülekandmine sisselogimisel</translation>
<translation id="3701121231485832347">Haldab üksuse <ph name="MS_AD_NAME" /> hallatud operatsioonisüsteemiga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seadmete seadeid.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Kaugatesteerimine</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Üherealist välja enam ei toetata ja tulevikus see eemaldatakse. Hakake kasutama allolevat mitmerealist tekstivälja.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Laienduste installimise musta nimekirja seadistamine</translation>
<translation id="3711895659073496551">Peata</translation>
<translation id="3715569262675717862">Kliendi sertifikaatidel põhinev autentimine</translation>
<translation id="3736879847913515635">Kasutajahalduris inimese lisamise lubamine</translation>
<translation id="3738723882663496016">See reegel määrab selle seadme jaoks pistikprogrammi <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> litsentsivõtme.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Määrab, kas äratuslukud on lubatud. Äratuslukke saavad taotleda laiendused toitehalduse laienduse API kaudu ja ARC-rakendused.
Kui reegel on määramata või seatud väärtusele Tõene, järgitakse toitehalduse puhul äratuslukke.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, eiratakse äratuslukutaotlusi.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokeeri võtmete loomine nendel saitidel</translation>
<translation id="375266612405883748">Piirab UDP-portide vahemikku, mida kaugjuurdepääsuhost selles seadmes kasutab.
Kui see reegel on määramata või selleks määratakse tühi string, siis saab kaugjuurdepääsuhost kasutada iga saadaolevat porti, kui reegel <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> pole keelatud. Sellisel juhul kasutab kaugjuurdepääsuhost UDP-porte vahemikus 12400–12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Arendaja režiimi blokeerimine</translation>
<translation id="3758089716224084329">Võimaldab määrata rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutatava puhverserveri ega lase kasutajatel puhverserveri seadeid muuta.
Kui te ei soovi puhverserverit kasutada ja ühendus luuakse alati otse, siis eiratakse kõiki muid valikuid.
Kui valite puhverserveri automaatse tuvastamise, siis eiratakse kõiki muid valikuid.
Vaadake üksikasjalikke näiteid:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Seade lubamisel eiravad <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja ARC-rakendused kõiki käsureal määratud puhverserveriga seotud valikuid.
Kui jätate selle reegli määramata, siis saavad kasutajad ise puhverserveri seaded valida.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Keela arendaja tööriistad</translation>
<translation id="3764248359515129699">Keelab sertifikaadi läbipaistvuse nõuete jõustamise loendisse lisatud pärandsertimisorganite puhul.
Reegel võimaldab keelata sertifikaadi läbipaistvuse avalikustamise nõude sertifikaadiahelate puhul, mis hõlmavad mõnd määratud subjectPublicKeyInfo räsiga sertifikaati. See lubab jätkata ettevõtte hostide puhul selliste sertifikaatide kasutamist, mida peetaks muidu ebausaldusväärseks, kuna need ei ole sobival moel avalikustatud.
Selleks et reegli määramisel sertifikaatide läbipaistvuse jõustamine keelata, peab räsi olema seotud atribuudiga subjectPublicKeyInfo, mis sisaldub pärandsertimisorgani väljastatud CA-sertifikaadis. Pärandsertimisorgan on asutus, mida teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> toetatav operatsioonisüsteem vaikimisi usaldab, ent mida Androidi avatud lähtekoodiga projekt või <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei usalda.
Atribuudi subjectPublicKeyInfo räsi määramiseks liidetakse räsialgoritmi nimi, märk „/” ja räsialgoritmi Base64 kodeering, mis on rakendatud asjakohase sertifikaadi DER-kodeeringuga atribuudile. Base64 kodeering on samas vormingus mis SPKI sõrmejälg, nagu on määratud dokumendi RFC 7469 jaotises 2.4. Tundmatuid räsialgoritme eiratakse. Praegu toetatakse ainult räsialgoritmi „sha256”.
Kui reegel on määramata, peetakse ebausaldusväärseks kõiki sertifikaate, mille puhul on sertifikaadi läbipaistvuse avalikustamine nõutav, ent millel puudub läbipaistvuse reeglit järgiv avalikustamine.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Jõudeolekus väljalogimise hoiatussõnumi kestus</translation>
<translation id="377044054160169374">Ahistava kasutuskogemuse tõttu sekkumise jõustamine</translation>
<translation id="3780152581321609624">Kaasa Kerberose SPN-i mittestandardne port</translation>
<translation id="3780319008680229708">Kui reegli väärtuseks on määratud Tõene, siis on Cast'i tööriistariba ikoon tööriistaribal või ületäitemenüüs alati kuvatud ja kasutajad ei saa seda eemaldada.
Kui reegli väärtuseks on määratud Väär või see on määramata, saavad kasutajad ikooni selle kontekstimenüü kaudu kinnitada või eemaldada.
Kui reegli „EnableMediaRouter” väärtuseks on määratud Väär, siis pole selle reegli väärtusel mõju ja tööriistariba ikooni ei kuvata.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Toitehalduse seaded, kui kasutaja on tegevusetu</translation>
<translation id="3790085888761753785">Kui seade on lubatud, saavad kasutajad Smart Lockiga oma kontole sisse logida. See on vähem range kui Smart Locki tavapärane käitumine, mille puhul on kasutajatel lubatud ainult ekraani avada.
Kui seade on keelatud, ei ole Smart Locki abil sisselogimine kasutajate jaoks lubatud.
Kui reegel jäetakse seadistamata, on see hallatavate kasutajate puhul vaikimisi keelatud ja haldamata kasutajate puhul lubatud.</translation>
<translation id="379602782757302612">Võimaldab määrata, milliseid laiendusi kasutajad EI saa installida. Juba installitud laiendused eemaldatakse, kui need lisatakse musta nimekirja, ja kasutaja ei saa neid lubada. Kui musta nimekirja kuulumise tõttu keelatud laiendus sealt eemaldatakse, lubatakse see automaatselt uuesti.
Musta nimekirja väärtus * tähendab, et kõik laiendused on mustas nimekirjas, kui need ei ole selgelt määratud lubatud nimekirja.
Kui see reegel jäetakse määramata, saab kasutaja teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> installida mis tahes laienduse.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Seadistab kataloogi, mida <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutab failide allalaadimiseks.
Kui määrate selle reegli, kasutab <ph name="PRODUCT_NAME" /> kataloogi olenemata sellest, kas kasutaja on selle määranud või on lubanud märgistuse, mis küsib iga kord allalaadimise asukohta.
Saidilt http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables leiate muutujate loendi, mida saate kasutada.
Kui seda reeglit ei määrata, kasutatakse allalaadimise vaikekataloogi ja kasutaja saab seda muuta.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Luba TLS-i domeenisuunaliste sertifikaatide laiendus (pakkumine on peatatud)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Keelatud pistikprogrammide loendi määramine</translation>
<translation id="3811562426301733860">Luba reklaamid kõikidel saitidel</translation>
<translation id="3816312845600780067">Pääsu klaviatuuri otsetee lubamine automaatseks sisselogimiseks</translation>
<translation id="3820526221169548563">Ekraanil kuvatava klaviatuuri lubamine.
Kui reegel seatakse väärtusele Tõene, on ekraanil kuvatav klaviatuur alati lubatud.
Kui reegel seatakse väärtusele Väär, on ekraanil kuvatav klaviatuur alati keelatud.
Kui määrate reegli, ei saa kasutajad neid muuta ega alistada.
Kui jätate reegli määramata, on ekraanil kuvatav klaviatuur algselt keelatud, kuid kasutaja saab selle igal ajal lubada.</translation>
<translation id="382476126209906314">TalkGadgeti eesliite seadistamine kaugjuurdepääsu hostidele</translation>
<translation id="3824972131618513497">Haldab toitehalduse ja taaskäivitamisega seotud seadeid.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Google'i asukohateenused on lubatud</translation>
<translation id="3831054243924627613">Reegel juhib Androidi varundamise ja taastamise algset olekut.
Kui reegel on seadistamata või seatud väärtusele <ph name="BR_DISABLED" />, on Androidi varundamine ja taastamine algselt keelatud.
Kui reegel on seatud väärtusele <ph name="BR_ENABLED" />, on Androidi varundamine ja taastamine algselt lubatud.
Kui reegel on seatud väärtusele <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, palutakse kasutajal valida, kas ta soovib Androidi varundamise ja taastamise funktsiooni kasutada. Kui kasutaja lubab taastamise ja varundamise, laaditakse ühilduvate Androidi rakenduste andmed üles Androidi varundusserveritesse ja need taastatakse rakenduste uuesti installimisel.
Pange tähele, et see reegel juhib Androidi varundamise ja taastamise olekut ainult algseadistamisel. Pärast seda saab kasutaja Androidi seaded avada ning Androidi varundamise ja taastamise sisse/välja lülitada.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Kui see seade on lubatud, lubab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> ettevõtte Symantec Corporation PKI pärandtoimingute väljastatud sertifikaate usaldada, kui need õnnestub valideerida ja tuvastatud CA-sertifikaadiga siduda.
Arvestage sellega, et see reegel oleneb sellest, kas operatsioonisüsteem tuvastab Symanteci pärandtaristu sertifikaadid. Kui OS-i värskendus muudab selliste sertifikaatide käsitlemist OS-is, siis see reegel enam ei kehti. Lisaks on see reegel ajutine lahendus, et anda ettevõtetele rohkem aega Symanteci pärandsertifikaatide kasutamisest loobumiseks. See reegel eemaldatakse 2019. aasta 1. jaanuari paiku.
Kui seda reeglit pole määratud või selle olekuks on määratud Väär, siis järgib teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> avalikult väljakuulutatud toe katkestamise ajakava.
Toe katkestamise kohta leiate lisateavet saidilt https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Lubab määrata, millised omasõnumside hostid välistatakse mustast nimekirjast.
Musta nimekirja väärtus * tähendab, et kõik omasõnumside hostid on mustas nimekirjas ja laaditakse ainult lubatud üksuste loendisse lisatud omasõnumside hostid.
Vaikimisi on kõik omasõnumside hostid lubatud üksuste loendis, kui aga reegli kohaselt on kõik omasõnumside hostid mustas nimekirjas, siis saab kasutada lubatud üksuste loendit selle reegli alistamiseks.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Sundkeela õigekirjakontrolli keeled</translation>
<translation id="3837424079837455272">See reegel juhib, kas uusi kasutajaid saab operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lisada. See ei keela kasutajatel Androidis muude Google'i kontodega sisse logida. Kui soovite selle keelata, seadistage reegli <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" /> osana Androidi-põhine reegel <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">Võimaldab määrata URL-i mustrite loendi, mis määrab saidid, millel ei ole lubatud hüpikuid avada.
Kui jätate selle reegli määramata, siis kasutatakse kõikide saitide puhul globaalset vaikeväärtust, mis pärineb reeglist „DefaultPopupsSetting”, kui see on määratud, või kasutaja isiklikku konfigureerimist.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Saadab teavet kioski aktiivse seansi kohta
(nt rakenduse ID ja versioon).
Kui selle reegli väärtuseks määratakse Väär, siis teavet seansi kohta ei
saadeta. Kui väärtuseks määratakse Tõene või seda ei määrata, saadetakse
teavet seansi kohta.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Vaikimisi kasutatav printimise dupleksrežiim</translation>
<translation id="3859780406608282662">Parameteri lisamine variatsioonide lähteväärtuse toomisel rakendusest <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kui see on määratud, lisab see päringuparameetri „piira” URL-ile, mida kasutatakse variatsioonide lähteväärtuse toomisel. Parameetri väärtuseks on reeglis määratud väärtus.
Kui seda pole määratud, siis see variatsioonide lähteväärtuse URL-i ei muuda.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimaalne lubatud SSL-i versioon</translation>
<translation id="3864020628639910082">Määrab otsingumootori URL-i, mida kasutatakse otsingusoovituste näitamiseks. URL peab hõlmama stringi „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />”, mis asendatakse päringu esitamisel kasutaja sisestatud tekstiga.
See reegel on valikuline. Kui see jäetakse määramata, siis soovituse URL-i ei kasutata.
Google'i soovituste URL-iks võib määrata: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />
Reegel on jõus vaid juhul, kui reegel „DefaultSearchProviderEnabled” on lubatud.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Kasutaja seansis lubatud keelte seadistamine</translation>
<translation id="3866249974567520381">Kirjeldus</translation>
<translation id="3868347814555911633">Reegel on aktiivne ainult jaerežiimis.
Loetleb laiendused, mis laaditakse automaatselt demo kasutajale jaerežiimis seadmete jaoks. Laiendused salvestatakse seadmesse ja need saab hiljem installida võrguühenduseta.
Iga loendi kirje sisaldab sõnastikku, mis peab väljal „extension-id” sisaldama laienduse ID-d ja väljal „update-url” värskenduse URL-i.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Funktsiooni Puuduta otsimiseks lubamine</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integreeritud kahe teguriga autentimise režiim</translation>
<translation id="3879208481373875102">Sundinstallitud veebirakenduste loendi seadistamine</translation>
<translation id="388237772682176890">Selle reegli tugi katkestatakse versioonis M53 ja see eemaldatakse versioonis M54, kuna SPDY/3.1 tugi eemaldatakse.
Keelab SPDY-protokolli kasutamise rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Reegli lubamisel ei ole SPDY-protokoll rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> saadaval.
Reegli keelamisel on SPDY kasutamine lubatud.
Kui jätate selle reegli määramata, on SPDY saadaval.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Luba JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Seadistab vaikekataloogi, mida brauser <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutab failide allalaadimiseks.
Selle reegli määramisel muudetakse vaikekataloogi, kuhu brauser <ph name="PRODUCT_NAME" /> failid alla laadib. See reegel ei ole kohustuslik, seega saab kasutaja kataloogi muuta.
Kui te seda reeglit ei määra, kasutab brauser <ph name="PRODUCT_NAME" /> oma tavapärast kataloogi (platvormipõhine).
Saidil https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables näete loendit kasutatavatest muutujatest.</translation>
<translation id="3911737181201537215">See reegel ei mõjuta Androidi logimist.</translation>
<translation id="391531815696899618">Keelab Google Drive'i sünkroonimise operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rakenduses Failid, kui väärtuse olekuks on määratud Tõene. Sellisel juhul ei laadita Google Drive'i üles mingeid andmeid.
Kui reeglit pole määratud või reegli olekuks on määratud Väär, siis saavad kasutajad teisaldada faile teenusesse Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Puhverserveri pac-faili URL</translation>
<translation id="3920892052017026701">Määrake aku laadimise alguse kohandatud tase protsentides.
Aku laadimine algab, kui aku tühjeneb kohandatud väärtuseni.
Reegli DeviceBatteryChargeCustomStartCharging väärtus peab olema väiksem kui reegli DeviceBatteryChargeCustomStopCharging väärtus.
Reeglit kasutatakse ainult juhul, kui reegel DeviceBatteryChargeMode on seatud kohandatud väärtusele.
Kui reegel on seadistamata või määramata, kasutatakse standardset aku laadimise režiimi.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Ekraani eraldusvõime ja skaleerimisteguri määramine</translation>
<translation id="3939893074578116847">Võrgupaketid saadetakse veebioleku jälgimiseks haldusserverisse, et
server saaks tuvastada, kui seade pole võrguga ühendatud.
Kui selle reegli väärtuseks on määratud Tõene, saadetakse jälgitavad võrgupaketid (nn <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Kui väärtuseks on määratud Väär või reeglit ei määrata, siis pakette ei saadeta.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Ajapiirangute värskendamine</translation>
<translation id="3956686688560604829">Internet Exploreri reegli SiteList kasutamine pärandbrauserite toetamiseks.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Smart Locki kasutamise lubamine</translation>
<translation id="3963602271515417124">Kui selle väärtuseks on määratud Tõene, on seadme kaugatesteerimine lubatud ning sertifikaat luuakse ja laaditakse seadmehaldusserverisse üles automaatselt.
Kui selle väärtuseks on määratud Väär või kui väärtus on määramata, siis sertifikaati ei looda ja kõned üksuse enterprise.platformKeys laienduse API-le ebaõnnestuvad.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Seadistage seadme tasemel taustapilt, mis kuvatakse sisselogimiskuval, kui ükski kasutaja pole veel seadmesse sisse loginud. Reegli seadistamiseks määrake URL, kust Chrome OS-i seade saab alla laadida taustapildi, ja krüptograafiline räsiväärtus, mida kasutatakse allalaadimise terviklikkuse kinnitamiseks. Pilt peab olema JPEG-vormingus ja faili maht ei tohi olla suurem kui 16 MB. URL peab olema juurdepääsetav autentimiseta. Taustapilt laaditakse alla ja talletatakse vahemällu. URL-i või räsi muutumisel laaditakse pilt uuesti alla.
Kui seadme taustapildi reegel on määratud, laadib Chrome OS-i seade taustapildi alla ja kasutab seda sisselogimiskuval, kui ükski kasutaja pole veel seadmesse sisse loginud. Kui kasutaja sisse logib, rakendatakse kasutaja taustapildi reeglit.
Kui seadme taustapildi reegel on määramata, otsustab kasutaja taustapildi reegel, mida näidata, kui kasutaja taustapildi reegel on määratud.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Ajalõpp kuni jõudeolekus kasutaja väljalogimiseni</translation>
<translation id="3973371701361892765">Ära peida hoidlat kunagi automaatselt</translation>
<translation id="3984028218719007910">Määrab, kas <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> säilitab kohaliku konto andmed pärast väljalogimist. Selle reegli lubamisel ei säilita <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kontode andmeid ja kasutaja seansi kõik andmed eemaldatakse pärast väljalogimist. Kui keelate selle reegli või jätate määramata, siis võib seade säilitada kohaliku kasutaja andmeid (krüptitult).</translation>
<translation id="398475542699441679">See reegel kontrollib, kas lubada pärandbrauserite tugi.
Kui see reegel on seadistamata või keelatud, ei ürita Chrome alternatiivses brauseris määratud URLe avada.
Kui see reegel on lubatud, üritab Chrome osasid URLe alternatiivses brauseris avada (näiteks Internet Expolrer). See funktsioon on seadistatud, kasutades reegleid grupis <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
See funktsioon on laienduse <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" /> asendus. Laienduse konfiguratsioonid lisatakse sellesse funktsiooni, aga tungivalt soovituslik on siiski Chrome’i reegleid kasutada. See tagab parema ühilduvuse tulevikus.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL-id, millele antakse SAML-i sisselogimislehtedel juurdepääs videosalvestusseadmetele</translation>
<translation id="4001275826058808087">Ettevõtte seadmete IT-administraatorid saavad selle märgistuse abil juhtida, kas lubada kasutajatel pakkumisi lunastada Chrome OS-i registreerimise abil.
Kui see reegel määratakse tõeseks või seda ei määrata, saavad kasutajad pakkumisi lunastada Chrome OS-i registreerimise abil.
Kui see reegel määratakse valeks, ei saa kasutajad pakkumisi lunastada.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Määrab loendi rakendustest ja laiendustest, mis installitakse märkamatult,
ilma et kasutaja peaks sekkuma, ning mida kasutaja ei saa
desinstallida ega keelata. Kõik rakenduste taotletud load antakse vaikimisi
ning kasutaja sekkumiseta (sh kõik lisaload,
mida rakenduse tulevased versioonid taotlevad). Lisaks antakse load laienduste
enterprise.deviceAttributes ja enterprise.platformKeys
API-dele. (Need API-d ei ole saadaval rakenduste/laienduste jaoks, mis
ei ole sundinstallitud.)
See reegel seatakse ettepoole potentsiaalselt konfliktsest reeglist <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Kui varem sundinstallitud rakendus või laiendus sellest loendist eemaldatakse, desinstallib teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> selle automaatselt.
Windowsi eksemplaride puhul, mis ei ole ühendatud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, saab sundinstallida vaid Chrome’i veebipoes olevaid rakendusi ja laiendusi.
Pange tähele, et arendaja tööriistadega saavad kasutajad muuta iga laienduse lähtekoodi (mis võib põhjustada laienduse väärtalitlust). Kui see on probleem, tuleb määrata reegel <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Reegli iga loendiüksus on string, mis sisaldab laienduse ID-d ja „värskenduse” URL-i, mis on eraldatud semikooloniga (<ph name="SEMICOLON" />). Laienduse ID on 32-täheline string, mis kuvatakse näiteks arendajarežiimis aadressil <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />. Värskenduse URL peab viitama XML-dokumendi värskendusmanifestile, nagu on kirjeldatud jaotises <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Vaikimisi kasutatakse Chrome'i veebipoe värskenduse URL-i (praegu „https://clients2.google.com/service/update2/crx”). Pange tähele, et reeglis määratud värskenduse URL-i kasutatakse vaid algsel installimisel ja laienduse tulevased värskendused kasutavad laienduse manifestis märgitud värskenduse URL-i. Samuti pange tähele, et selgesõnalise värskenduse URL-i määramine oli kuni rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> 67. versioonini kohustuslik.
Näiteks reegel <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> installib laienduse ID-ga <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> standardselt Chrome'i veebipoe värskenduse URL-ilt. Lisateavet laienduste hostimise kohta leiate siit: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Kui see reegel jäetakse määramata, ei installita automaatselt ühtki rakendust ega laiendust ja kasutaja saab iga rakenduse või laienduse desinstallida teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Pange tähele, et reegel ei kehti inkognito režiimis.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Kui reegel on määratud väärtusele Tõene või seadistamata, kuvab <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> olemasolevad kasutajad sisselogimiskuval ja võimaldab ühe neist valida.
Kui reegel on määratud väärtusele Väär, ei kuva <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sisselogimiskuval olemasolevaid kasutajaid. Kuvatakse tavapärane sisselogimisekraan (kus palutakse kasutajal sisestada e-posti aadress ja parool või telefoninumber) või SAML-i vaheekraan (kui see on reegliga <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" /> lubatud), v.a juhul, kui hallatud seanss on seadistatud. Kui hallatud seanss on seadistatud, kuvatakse ainult hallatud seansi kontod, mille hulgast saab valida soovitud konto.
Pange tähele, et reegel ei mõjuta seda, kas seade salvestab kohaliku kasutaja andmed või loobub neist.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Failivalimisdialoogide avamise lubamine</translation>
<translation id="4012737788880122133">Kui seade on määratud väärtusele Tõene, on automaatsed värskendused keelatud.
Kui seade pole seadistatud või see on määratud väärtusele Väär, siis otsivad teenuse <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seadmed värskendusi automaatselt.
Hoiatus. Soovitame automaatsed värskendused lubada, et kasutajad saaksid tarkvaravärskendusi ja kriitilisi turvapaikasid. Automaatsete värskenduste väljalülitamine võib kasutajad ohtu seada.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Androidi rakendused ei pääse juurde kasutajaprofiilile ülekantud küpsisefailidele.</translation>
<translation id="402759845255257575">Keela kõigil saitidel JavaScripti käitamine</translation>
<translation id="4027608872760987929">Luba vaikeotsingupakkuja</translation>
<translation id="4039085364173654945">Juhib, kas lehel olev kolmanda osapoole alamsisu võib HTTP Basic Authi hüpikdialoogina avaneda.
Tavaliselt on see andmepüügi eest kaitsmiseks keelatud. Kui see reegel ei ole määratud, siis see keelatakse ja kolmanda osapoole alamsisu ei saa HTTP Basic Authi hüpikdialoogina avaneda.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Keela SPDY-protokoll</translation>
<translation id="408029843066770167">Google'i kellaajateenuses päringute lubamine</translation>
<translation id="408076456549153854">Brauserisse sisselogimise lubamine</translation>
<translation id="40853027210512570">Alistatakse rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> vaikeprinteri valimise reeglid.
Selle reegliga määratakse reeglid rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> vaikeprinteri valimiseks, mis toimub esimesel korral, kui profiilil printimisfunktsiooni kasutatakse.
Kui reegel on määratud, üritab <ph name="PRODUCT_NAME" /> leida printeri, mis vastab kõigile määratud atribuutidele, ja valib selle vaikeprinteriks. Valitakse esimene printer, mis reeglitele vastab. Kui reeglitele vastavaid printereid on mitu, saab nende avastamise järjekorrast olenevalt valida mis tahes sobiva printeri.
Kui seda reeglit ei määrata või määratud aja jooksul ei leita reeglitele vastavat printerit, määratakse vaikimisi printeriks sisseehitatud PDF-printer. Kui PDF-printer pole saadaval, siis printerit ei valita.
Rakendusega <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> ühendatud printerid loetakse gruppi <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" /> kuuluvateks, ülejäänud printerid kuuluvad gruppi <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Välja vahelejätmine tähendab, et kõik väärtused ühtivad. Näiteks kui ühenduvust ei määrata, käivitab printimise eelvaade igat tüüpi printerite (nii kohalike kui ka pilvepõhiste printerite) otsimise.
Regulaaravaldise mustrid peavad järgima atribuudi JavaScript RegExp süntaksit ja vasted on tõstutundlikud.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Inkognito režiim on jõustatud</translation>
<translation id="4088983553732356374">Võimaldab teil seadistada, kas veebisaitidel on lubatud määrata kohalikke andmeid. Kohalike andmete määramise saab lubada või keelata kõigi veebisaitide jaoks.
Kui selle reegli väärtuseks määratakse „Säilita küpsisefailid seansi ajaks”, siis kustutatakse küpsisefailid seansi lõppedes. Pange tähele, et kui teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> töötab „taustarežiimis”, ei pruugi seanss viimase akna sulgemisel lõppeda. Lisateavet sellise toimimise seadistamise kohta leiate reeglist „BackgroundModeEnabled”.
Kui seda reeglit pole määratud, kasutatakse reeglit „AllowCookies” ja kasutaja saab seda muuta.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Pärast kasutaja kinnitust SAML IdP-le ümbersuunamine</translation>
<translation id="410478022164847452">Määrab aja, pärast mida lülitatakse võrgutoite kasutamisel sisse jõudeolek, kui kasutaja pole midagi sisestanud.
Kui see reegel määratakse, määrab see aja, mille jooksul peab kasutaja olema tegevusetu, enne kui <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jõudeoleku sisse lülitab (selle saab seadistada eraldi).
Kui jätate selle reegli määramata, kasutatakse vaikeaega.
Reegli väärtus tuleb määrata millisekundites.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Seadistab SAML-i sisselogimiste autentimise tüübi.
Kui reegel on määramata või seatud vaikeväärtusele (0), määrab brauser olenevalt muudest teguritest SAML-i sisselogimiste käitumise. Kõige tavapärasema stsenaariumi korral põhineb kasutajate autentimine ja vahemällu talletatud kasutajaandmete kaitse paroolidel, mille kasutajad käsitsi sisestavad.
Kui reegel on seatud väärtusele ClientCertificate (1), kasutatakse äsja lisatud ja SAML-i kaudu sisse logivate kasutajate puhul kliendi sertifikaadi autentimist. Selliste kasutajate puhul ei kasutata paroole ja nende vahemällu talletatud kohalikke andmeid kaitstakse vastavate krüptovõtmetega. See seade võimaldab näiteks seadistada kiipkaardipõhise autentimise (pange tähele, et kiipkaardi vaherakendused tuleb installida reegli DeviceLoginScreenExtensions kaudu).
Reegel mõjutab ainult kasutajaid, kes kasutavad autentimiseks SAML-i.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Sertifikaadi läbipaistvuse jõustamise keelamine URL-ide loendi jaoks</translation>
<translation id="4121350739760194865">Rakenduste reklaamide ilmumise takistamine uuel vahelehel</translation>
<translation id="412697421478384751">Nõrkade lukustuskuva PIN-koodide määramise lubamine</translation>
<translation id="4138655880188755661">Ajapiirang</translation>
<translation id="4144164749344898721">See reegel juhib mitut seadet, mis reguleerivad toitehalduse strateegiat kasutaja tegevusetuse ajal.
Võimalik on rakendada nelja tüüpi toiminguid.
* Ekraan muutub tumedaks, kui kasutaja on tegevusetu aja jooksul, mis on määratud üksusega |ScreenDim|.
* Ekraan lülitatakse välja, kui kasutaja on tegevusetu aja jooksul, mis on määratud üksusega |ScreenOff|.
* Kui kasutaja on tegevusetu aja jooksul, mis on määratud üksusega |IdleWarning|, siis kuvatakse hoiatusdialoog, mis ütleb kasutajale, et peagi rakendub tegevusetu oleku toiming. Hoiatussõnum kuvatakse ainult siis, kui tegevusetuse toiming on väljalogimine või väljalülitamine.
* Kui kasutaja on tegevusetu üksusega |Idle| määratud aja jooksul, rakendub toiming |IdleAction|.
Iga ülalnimetatud toimingu puhul tuleb viivitus määrata millisekunditega ja vastava toimingu rakendamiseks peab aja väärtus olema suurem kui null. Kui viivituse väärtus on null, ei rakenda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> vastavat toimingut.
Kui mõne ülaltoodud viivituse puhul pole aega määratud, kasutatakse vaikeväärtust.
Pange tähele, et üksuse |ScreenDim| väärtusi piiratakse nii, et need oleksid võrdsed üksusega |ScreenOff| või sellest väiksemad, üksuseid |ScreenOff| ja |IdleWarning| piiratakse nii, et need oleksid võrdsed üksusega |Idle| või sellest väiksemad.
|IdleAction| võib olla üks neljast võimalikust toimingust.
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
Kui üksust |IdleAction| pole määratud, rakendub vaiketoiming, milleks on peatamine.
Vahelduvvoolu- ja akutoite jaoks on saadaval ka eraldi seaded.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Kuva</translation>
<translation id="4157003184375321727">OS-ist ja püsivara versioonist teavitamine</translation>
<translation id="4157594634940419685">CUPS-i omaprinteritele juurdepääsu lubamine</translation>
<translation id="4160962198980004898">MAC-aadressi allikas ajal, mil seade on dokiga ühendatud</translation>
<translation id="4163705126749612234">Seadistab nõutud kliendi domeeninimed kaugjuurdepääsuga klientidele ja takistab kasutajatel seda muuta.
Kui seade on lubatud, saavad hostiga ühenduse luua ainult määratud domeenis olevad kliendid.
Kui seade on keelatud või määramata, siis rakendatakse ühenduse tüübi vaikereegel. Kaugabi puhul võimaldab see mis tahes domeenist pärinevatel klientidel hostiga ühenduse luua; kaugjuurdepääs mis tahes ajal on võimalik ainult hosti omanikule.
Seade alistab reegli RemoteAccessHostClientDomain, kui see on määratud.
Vt ka reeglit RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Võimaldab lubada nakkeklahvide juurdepääsufunktsiooni.
Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, on nakkeklahvid alati lubatud.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, on nakkeklahvid alati keelatud.
Kui määrate reegli, ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.
Kui reegel on määramata, on nakkeklahvid algselt keelatud, kuid kasutaja võib need igal ajal lubada.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Kui reegel on määratud väärtusele Väär, on kolmanda osapoole tarkvaral lubatud sisestada Chrome'i protsessidesse täitmiskoodi. Kui reegel on määramata või seatud väärtusele Tõene, on kolmandal osapoolel keelatud täitmiskoodi Chrome'i protsessidesse sisestada.
Olenemata selle reegli väärtusest ei blokeeri brauser praegu kolmanda osapoole tarkvara puhul täitmiskoodi sisestamist selle protsessidesse seadmes, mis on liitunud üksuse <ph name="MS_AD_NAME" /> domeeniga.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Pistikprogrammi <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> vaikeseade</translation>
<translation id="4192388905594723944">URL kaugjuurdepääsuga kliendi autentimismärgi kinnitamiseks</translation>
<translation id="4203389617541558220">Seadme tööaja piiramine, ajastades automaatsed taaskäivitused.
Reegel määratleb seadme tööaja kestuse, mille järel tehakse automaatne taaskäivitus.
Kui reegel on määramata, on seadme tööaeg piiramata.
Kui määrate reegli, ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.
Automaatne taaskäivitus ajastatakse valitud ajale, kuid võib seadmes kuni 24 tundi viibida, kui kasutaja seadet parajasti kasutab.
Märkus. Praegu on automaatsed taaskäivitused lubatud ainult siis, kui kuvatakse sisselogimisekraan või kioskirakenduse seanss on pooleli. Tulevikus see muutub ja reeglid rakenduvad alati, olenemata sellest, kas mingit tüüpi seanss on pooleli või mitte.
Reegli väärtus tuleb määratleda sekundites. Väärtused kinnitatakse alates 3600 sekundist (ühest tunnist..</translation>
<translation id="4203879074082863035">Kasutajatele kuvatakse ainult lubatute loendis olevad printerid</translation>
<translation id="420512303455129789">Sõnastik, mis vastendab URL-id kahendmuutuja märgistusega ja määrab, kas hostile tuleb juurdepääs lubada (Tõene) või blokeerida (Väär).
Reegel on mõeldud tootele <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisekasutuseks.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Ekraaniluku viivitused</translation>
<translation id="423797045246308574">Võimaldab määrata URL-i mustrite loendi, mis määrab saidid, millel ei ole lubatud võtmeid luua. Kui URL-i muster on loendis „KeygenAllowedForUrls”, alistab see reegel need erandid.
Kui jätate reegli määramata, kasutatakse kõikide saitide puhul globaalset vaikeväärtust, mis pärineb reeglist „DefaultKeygenSetting”, kui see on määratud, või kasutaja isiklikku seadistust.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Seadistab kataloogi, mida rakendus <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutab profiilide rändluskoopiate salvestamiseks.
Selle reegli määramisel kasutab <ph name="PRODUCT_NAME" /> profiilide rändluskoopiate salvestamiseks määratud kataloogi, kui reegel <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> on lubatud. Kui reegel <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> on keelatud või määramata, ei kasutata selles reeglis salvestatud väärtust.
Kasutatavate muutujate loendi leiate aadressilt https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Kui see reegel jäetakse määramata, kasutatakse rändlusprofiili vaiketeed.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Androidi rakenduste jaoks vahemälu ei kasutata. Kui mitu kasutajat installivad sama Androidi rakenduse, laaditakse see iga kasutaja puhul uuena alla.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Lubab URL-i võtmetega anonüümsete andmete kogumise rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja takistab kasutajatel seade muutmist.
URL-i võtmetega anonüümsete andmete kogumisel saadetakse kasutaja külastatud lehtede URL-id Google'ile, et otsinguid ja sirvimist paremaks muuta.
Kui selle reegli lubate, on URL-i võtmetega anonüümsete andmete kogumine alati aktiivne.
Kui selle reegli keelate, ei ole URL-i võtmetega anonüümsete andmete kogumine mitte kunagi aktiivne.
Kui jätate selle reegli määramata, on URL-i võtmetega anonüümsete andmete kogumine lubatud, kuid kasutaja saab seda muuta.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ei</translation>
<translation id="4261820385751181068">Seadme sisselogimisekraani lokaat</translation>
<translation id="427220754384423013">Määrab printerid, mida kasutaja saab kasutada.
Seda reeglit kasutatakse ainult siis, kui režiimis <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> on valitud väärtus <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Selle reegli kasutamisel on kasutajale saadaval ainult printerid, mille ID-d ühtivad selles reeglis olevate väärtustega. ID-d peavad ühtima reeglis <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> määratud failis olevate väljadega „id” või „guid”.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Täpsustab parameetri, mida kasutatakse POST-meetodiga soovituse otsingu tegemisel. See koosneb komaga eraldatud nime/väärtuse paaridest. Kui väärtus on malliparameeter, nt {imageThumbnail} ülalolevas näites, siis asendatakse see pisipildi andmetega.
See reegel on valikuline. Kui see pole määratud, siis saadetakse soovituse otsingu taotlus GET-meetodiga.
Reeglit järgitakse ainult siis, kui lubatud on reegel „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Seoseta kasutajatel ARC kasutamise lubamine</translation>
<translation id="4289903996435140853">Võimaldab teil määrata URL-ide loendi, mis määravad, millistele saitidele antakse automaatselt luba määratud tootja ja toote ID-ga USB-seadmele juurdepääsemiseks. Iga loendiüksus peab sisaldama nii seadmeid kui ka URL-e, et reegel kehtiks. Iga seadmete loendi üksus võib sisaldada tootja ID ja toote ID välja. Väljajäetud ID-sid käsitletakse metamärkidena ühe erandiga: ilma tootja ID-d määramata ei saa toote ID-d määrata. Muidu on reegel kehtetu ja seda eiratakse.
USB loamudel kasutab taotluse esitanud saidi URL-i („taotleja URL”) ja ülataseme raamsaidi URL-i („manustamise URL”), et lubada taotluse esitanud URL-il USB-seadmele juurde pääseda. Taotleja URL võib manustamise URL-ist erineda juhul, kui taotluse esitanud sait laaditakse iframe'is. Seetõttu võib väli „URL-id” sisaldada kuni kaht komaga eraldatud URL-i, mis määravad vastavalt taotleja URL-i ja manustamise URL-i. Kui määratud on ainult üks URL, antakse juurdepääs vastavatele USB-seadmetele juhul, kui taotluse esitanud saidi URL kattub selle URL-iga, olenemata manustamise olekust. Väljal „URL-id” olevad URL-id peavad olema kehtivad, muidu reeglit eiratakse.
Kui reegel jäetakse määramata, kasutatakse kõigi saitide puhul globaalset vaikeväärtust, mis pärineb reeglist „DefaultWebUsbGuardSetting” (kui see on määratud) või kasutaja isiklikust seadistusest.
Reeglis määratud URL-i mustrid ei tohi olla vastuolus reegli WebUsbBlockedForUrls kaudu seadistatud URL-idega. Vastuolu korral on sellel reeglil eesõigus reeglite WebUsbBlockedForUrls ja WebUsbAskForUrls ees.
Selle reegli ja reegli WebUsbAllowDevicesForUrls väärtused liidetakse.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Määratakse loend rakendustest, mille saab operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lukustuskuval lubada märkmete tegemise rakendustena.
Kui eelistatud märkmete tegemise rakendus on lukustuskuval lubatud, sisaldab lukustuskuva kasutajaliidese elementi eelistatud märkmete tegemise rakenduse käivitamiseks.
Rakendus saab käivitamisel lukustuskuva peale luua rakenduse akna ja lukustuskuva kontekstis luua andmeüksusi (märkmeid). Rakendus saab loodud märkmed importida peamise kasutaja seanssi, kui see avatakse. Praegu toetatakse lukustuskuval ainult Chrome'i märkmete tegemise rakendusi.
Kui see reegel on määratud, saab kasutaja rakenduse lukustuskuval lubada ainult siis, kui rakenduse laienduse ID on reeglite loendis olevas väärtuses olemas.
Seega, kui reegli väärtuseks määratakse tühi loend, keelatakse märkmete tegemine lukustuskuval täielikult.
Pange tähele, et reegel, mis sisaldab rakenduse ID-d, ei tähenda alati seda, et kasutaja saab rakenduse lubada lukustuskuval märkmete tegemise rakendusena. Näiteks Chrome'i versioonis 61 on saadaolevate rakenduste kogumi täiendavalt piiranud ka platvorm.
Kui reegel jäetakse määramata, puuduvad piirangud rakenduste kogumile, mille kasutaja saab lukustuskuval reegliga lubada.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Seadme jaoks määratud doki MAC-aadress</translation>
<translation id="4322842393287974810">Luba automaatselt käivitatud viivituseta kioskirakendusel juhtida operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiooni</translation>
<translation id="4325690621216251241">Lisa väljalogimisnupp süsteemisalve</translation>
<translation id="4332177773549877617">Androidi rakenduse installimiste logisündmused</translation>
<translation id="4335292026668105285">Määrab aja, mille möödumisel kuvatakse vahelduvvoolutoite kasutamisel hoiatusdialoog, kui kasutaja pole midagi sisestanud.
Kui see reegel on määratud, määrab see aja, mille jooksul peab kasutaja olema tegevusetu, enne kui operatsioonisüsteem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kuvab hoiatusdialoogi, teavitades kasutajat tegevusetu oleku peatsest toimingust.
Kui seda reeglit pole määratud, siis hoiatusdialoogi ei kuvata.
Reegli väärtus tuleb määrata millisekundites. Väärtus peab olema tegevusetuse viivitusest väiksem või sellega võrdne.
Hoiatussõnum kuvatakse ainult siis, kui tegevusetuse toiming on väljalogimine või väljalülitamine.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Võimaldab teil määrata, kas blokeerida reklaamid sekkuvate reklaamidega saitidel.
Kui selle reegli väärtuseks on määratud 2, blokeeritakse reklaamid sekkuvate reklaamidega saitidel.
Kui aga reegli SafeBrowsingEnabled väärtuseks on määratud Väär, siis sellist käitumist ei käivitata.
Kui selle reegli väärtuseks on määratud 1, ei blokeerita reklaame sekkuvate reklaamidega saitidel.
Kui see reegel jäetakse määramata, kasutatakse väärtust 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Kui see on tõene ja kasutaja on jälgitav kasutaja, siis saavad teised Androidi rakendused sisupakkuja kaudu esitada päringuid kasutaja veebipiirangute kohta.
Kui see on väär või määramata, siis ei saada sisupakkuja teavet.</translation>
<translation id="435461861920493948">Sisaldab loendit mustritest, mida kasutatakse teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> kontode nähtavuse juhtimiseks.
Igat seadmes olevat Google'i kontot võrreldakse selles reeglis salvestatud mustritega, et määrata konto nähtavus teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" />. Konto on nähtav, kui selle nimi ühtib mõne loendis oleva mustriga. Muul juhul konto peidetakse.
Metamärki „*” saab kasutada juhuslike tähemärkide vastendamiseks, mis võivad, aga ei pruugi esineda. Paomärk on „\”, seega märgi „*” või „\” vastendamiseks peate nende ette lisama märgi „\”.
Kui see reegel jäetakse määramata, siis on kõik seadmes olevad Google'i kontod teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> nähtavad.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Kui reegel on määratud, nõuab kaugjuurdepääsu host, et kliendid hangiksid autentimiseks ja ühenduse loomiseks sellelt URL-ilt autentimisloa. Reeglit tuleb kasutada koos reegliga RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Funktsioon on praegu serveris keelatud.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Eri allikatest pärinevate loendi reeglite liitmise lubamine</translation>
<translation id="436581050240847513">Seadme võrguliidestest teatamine</translation>
<translation id="4372704773119750918">Ärge lubage ettevõtte kasutajal olla osa multiprofiilist (esmane või teisene)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Luba kõikidel saitidel kõikide kujutiste kuvamine</translation>
<translation id="437791893267799639">Reegel on määramata, keela andmete üleviimine ja ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Kasutajatel kõikide sertifikaatide haldamise lubamine</translation>
<translation id="4389091865841123886">Kaugatesteerimine konfigureeritakse TPM-mehhanismi abil.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Failide eelseadistatud võrgu-ühiskasutuse loend.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Võrgu ribalaiuse piiramise lubamine</translation>
<translation id="441217499641439905">Operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rakenduses Failid Google Drive'i kasutamise keelamine mobiilsidevõrgu ühenduse korral</translation>
<translation id="4415603335307944578">Kui reegli väärtuseks määratakse Tõene või seda ei seadistata, kuvab brauser esmakordsel käivitamisel pärast operatsioonisüsteemi täiendamist uuesti tervituslehe.
Kui reegli väärtuseks määratakse Väär, ei kuva brauser esmakordsel käivitamisel pärast operatsioonisüsteemi täiendamist uuesti tervituslehte.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Kui selle reegli väärtuseks määratakse Väär, peatatakse teenusest <ph name="PRODUCT_NAME" /> päringute saatmine Google'i serverile täpse ajatempli saamiseks. Need päringud lubatakse, kui reegli väärtuseks on määratud Tõene või see on määramata.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Puhverserveri seadete määramine käsitsi</translation>
<translation id="4429220551923452215">Lubab või keelab rakenduste otsetee järjehoidjaribal.
Kui te seda reeglit ei määra, saab kasutaja rakenduste otsetee järjehoidjariba kontekstimenüüs kuvada või peita.
Kui selle reegli konfigureerite, ei saa kasutaja seda muuta ja rakenduste otsetee on alati kuvatud või seda ei kuvata kunagi.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Ohutu sirvimise laiendatud aruandluse lubamine</translation>
<translation id="443454694385851356">Pärandversioon (ebaturvaline)</translation>
<translation id="443665821428652897">Kustuta saidi andmed brauseri sulgemisel (toetamine lõpetatud)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Lubage sellel seadmel käitada pistikprogrammi PluginVm.
Kui selle reegli väärtuseks on määratud Väär või see jäetakse määramata, ei ole pistikprogramm <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> selles seadmes lubatud. Kui väärtuseks on määratud Tõene, on pistikprogramm <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> seadmes lubatud, kui muud seaded seda samuti lubavad. Selleks et pistikprogrammi <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> saaks käitada, peab <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> olema Tõene ning <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> ja <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> peavad olema seadistatud.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Määrab loendi katkestatud toega veebiplatvormi funktsioonide kohta, mis tuleb ajutiselt uuesti lubada.
See reegel võimaldab administraatoritel piiratud ajaks uuesti lubada katkestatud toega veebiplatvormide funktsioonid. Funktsioonid tuvastatakse stringimärgenditega ja märgenditele vastavad funktsioonid, mis on lisatud selle reegliga määratud loendisse, lubatakse uuesti.
Kui seda reeglit ei määrata või on loend tühi ega ole vastavuses ühegi toetatud stringimärgendiga, siis jäävad kõik katkestatud toega veebiplatvormi funktsioonid keelatuks.
Reegel on küll toetatud ülalnimetatud platvormidel, kuid lubatud funktsioon ei pruugi olla saadaval kõikidel platvormidel. Kõiki katkestatud toega veebiplatvormi funktsioone ei saa uuesti lubada. Piiratud ajaks saab lubada ainult allnimetatud funktsioone ja iga funktsiooni ajalimiit on erinev. Stringimärgendi üldine vorming on [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Veebiplatvormi funktsiooni muudatuste eesmärgi kohta leiate lisateavet aadressilt https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Luba lukustamine, kui seade on ootel või peatatud</translation>
<translation id="4449469846627734399">Elektrikasutuse nihutamise tarbimise tippajast päevase seadistuse määramine</translation>
<translation id="4449545651113180484">Ekraani pööramine 270 kraadi päripäeva</translation>
<translation id="445270821089253489">Haldab, mis tüüpi kasutaja- ja seadmeteavet saadetakse.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> tööriistariba ikooni kuvamine</translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokeeri kolmanda osapoole küpsised</translation>
<translation id="4474167089968829729">Luba paroolide salvestamine paroolihaldurisse</translation>
<translation id="4476769083125004742">Kui reegel on määratud seadele <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, ei pääse Androidi rakendused asukohateabele juurde. Kui määrate sellele reeglile mõne teise väärtuse või jätate selle määramata, küsitakse kasutaja nõusolekut, kui Androidi rakendus soovib asukohateabele juurde pääseda.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Jõusta SafeSearchi kasutamine</translation>
<translation id="4482640907922304445">Kuvab rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> tööriistaribal nuppu Kodu.
Seade lubamisel on nupp Kodu alati kuvatud.
Seade keelamisel nuppu Kodu ei kuvata.
Seade lubamisel või keelamisel ei saa kasutajad seadet rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta ega alistada.
Kui jätate selle reegli määramata, siis saab kasutaja valida, kas ta soovib nuppu Kodu näha.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Automaatse värskendamise keelamine</translation>
<translation id="4485425108474077672">Uue vahelehe URL-i seadistamine</translation>
<translation id="4492287494009043413">Keela ekraanipiltide tegemine</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Pistikprogrammiga <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> seotud reeglite seadistamine.</translation>
<translation id="450537894712826981">Seadistab vahemälu mahu, mida <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutab vahemällu salvestatud meediafailide kettale salvestamiseks.
Kui kasutate seda reeglit, kasutab <ph name="PRODUCT_NAME" /> olemasolevat vahemälu mahtu sellest olenemata, kas kasutaja on määranud märgendi „--meedia-vahemälu-maht” või mitte. Selle reegliga määratud väärtus pole kindel limiit, vaid pigem soovitus vahemälusüsteemile. Mõnest megabaidist väiksem väärtus on liiga väike ja see ümardatakse mõistliku miinimumini.
Kui reegli väärtus on 0, siis kasutatakse vahemälu vaikemahtu, kuid kasutaja ei saa seda muuta.
Kui reeglit pole määratud, siis kasutatakse vaikemahtu ja kasutaja saab selle alistada märgendiga --meedia-vahemälu-maht.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Kui reegli väärtuseks on määratud Tõene või see on määramata, on teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> lubatud ning kasutajad saavad selle käivitada rakenduse menüüst, lehe kontekstimenüüdest, meedia juhtelementidelt Cast'i toega veebisaitidel ja Cast'i tööriistariba ikoonil (kui see on kuvatud).
Kui reegli väärtuseks on määratud Väär, siis on teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> keelatud.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Ohutu sirvimise lubamine usaldusväärsete allikate puhul</translation>
<translation id="4518251772179446575">Küsi iga kord, kui sait tahab jälgida kasutajate füüsilist asukohta</translation>
<translation id="4519046672992331730">Lubab otsingusoovitused rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> omnikastikeses ja takistab kasutajatel seade muutmist.
Seade lubamisel kasutatakse otsingusoovitusi.
Seade keelamisel ei kasutata otsingusoovitusi.
Seade lubamisel või keelamisel ei saa kasutajad seda rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta ega alistada.
Kui jätate selle reegli määramata, siis see lubatakse, kuid kasutaja saab seda muuta.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Androidi rakendused saab Google'i administraatorikonsoolil Google Play kaudu sundinstallida. Need ei kasuta seda reeglit.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Androidi piirangu nimi:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Seadmepõhised kontod</translation>
<translation id="4543502256674577024">Seadme värskendamise seaded</translation>
<translation id="4554651132977135445">Kasutajareeglite tagastusliidese töötlemisrežiim</translation>
<translation id="4554841826517980623">Reegel määrab, kas teenuse <ph name="PRODUCT_NAME" /> failide võrguhoidlate funktsioon peab võrguhoidlate tuvastamiseks kasutama protokolli <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, kasutab hoidlate tuvastamise funktsioon võrgus hoidlate tuvastamiseks protokolli <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, ei kasuta hoidlate tuvastamise funktsioon hoidlate tuvastamiseks protokolli <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />.
Kui reegel jäetakse seadistamata, on seade ettevõtte hallatavate kasutajate puhul vaikimisi keelatud ja haldamata kasutajate puhul lubatud.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Kasutajale kaugatesteerimise lubamine</translation>
<translation id="4557134566541205630">Otsingupakkuja uue vahelehe vaike-URL</translation>
<translation id="4567137030726189378">Arendaja tööriistade kasutamise lubamine</translation>
<translation id="4578265298946081589">Ära taaskäivita pärast kasutaja väljalogimist.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Kui seade on lubatud, võrdleb kaugjuurdepääsu host kohaliku kasutaja (kellega host on seotud) nime ja hosti omanikuna registreeritud Google’i konto nime (st „johndoe”, kui host kuulub Google’i kontole „johndoe@example.com”). Kaugjuurdepääsu host ei käivitu, kui hosti omaniku nimi erineb kohaliku kasutaja nimest, kellega host on seotud. Reeglit RemoteAccessHostMatchUsername tuleb kasutada koos reegliga RemoteAccessHostDomain, kui hosti omaniku Google’i konto peab olema seotud konkreetse domeeniga (nt „example.com”).
Kui seade on keelatud või määramata, võib kaugjuurdepääsu host olla seotud mis tahes kohaliku kasutajaga.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Kasutajatele kiirparanduse järgu pakkumine</translation>
<translation id="4600786265870346112">Suure kursori lubamine</translation>
<translation id="4604931264910482931">Omasõnumside musta nimekirja seadistamine</translation>
<translation id="4617338332148204752">Metasildi kontrollimise vahelejätmine teenuses <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Installimiseks lubatud laienduste loendi seadistamine</translation>
<translation id="4632343302005518762">Pistikprogrammil <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> loetletud sisutüüpide töötlemise lubamine</translation>
<translation id="4632566332417930481">Ettevõtte reegli alusel installitud laiendustes arendaja tööriistade kasutamise keelamine, arendaja tööriistade kasutamise lubamine muus kontekstis</translation>
<translation id="4633786464238689684">Asendab klaviatuuri ülemise rea klahvide vaiketoimingud funktsiooniklahvide toimingutega.
Kui reegel on määratud valikule Tõene, toimivad klaviatuuri ülemise rea klahvid vaikimisi funktsiooniklahvidena. Nende meediaklahvidena kasutamiseks tuleb vajutada otsinguklahvi.
Kui see reegel on määratud valikule Väär või pole see määratud, siis toimivad klahvid vaikimisi meediaklahvidena. Funktsiooniklahvidena toimivad need siis, kui samal ajal vajutatakse otsinguklahvi.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Omasõnumside hostide nimed mustast nimekirjast välistamiseks</translation>
<translation id="4650759511838826572">Keela URL-i protokolli skeemid</translation>
<translation id="465099050592230505">Ettevõtte veebipoe URL (tugi on katkestatud)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Sisu seaded võimaldavad teil määrata, kuidas kindlat tüüpi sisu (näiteks küpsiseid, kujutisi või JavaScripti) käsitletakse.</translation>
<translation id="4665897631924472251">Laienduse haldamise seaded</translation>
<translation id="4668325077104657568">Kujutiste vaikeseaded</translation>
<translation id="4670865688564083639">Miinimum:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Võimaldab määrata, kas ahistava kasutuskogemusega saitide avamist uues aknas või vahekaardil tuleks takistada.
Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, takistatakse ahistava kasutuskogemusega saitide avamist uues aknas või vahekaardil.
Seda käitumist ei käivitata juhul, kui reegel SafeBrowsingEnabled on seatud väärtusele Väär.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, on ahistava kasutuskogemusega saitide avamine uues aknas või vahekaardil lubatud.
Kui reegel jäetakse määramata, kasutatakse väärtust Tõene.</translation>
<translation id="467236746355332046">Toetatud funktsioonid:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Kohandab loendit URL-i mustritest, mida renderdatakse alati rakendusega <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Kui jätate selle reegli määramata, kasutatakse kõikide saitide puhul vaikerenderdajat, mis on määratud reegliga „ChromeFrameRendererSettings”.
Vaadake näidismustreid aadressilt http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Ava URL-ide loend</translation>
<translation id="4674871290487541952">Ebaturvaliste algoritmide lubamine laienduse värskendamise ja installimise terviklikkuse kontrollis</translation>
<translation id="4680936297850947973">Versioonis M68 on tugi katkestatud. Kasutage selle asemel reeglit DefaultPopupsSetting.
Vaadake täielikku selgitust aadressilt https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Kui reegel on lubatud, tohivad saidid samal ajal navigeerida ja uusi aknaid/vahelehti avada.
Kui reegel on keelatud või määramata, ei ole saitidel lubatud samal ajal navigeerida ja uusi aknaid/vahelehti avada.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Luba automaatne täitmine</translation>
<translation id="4703402283970867140">Nutika hämardamismudeli lubamine, et pikendada ekraani hämardamise viiteaega</translation>
<translation id="4722122254122249791">Saidi isoleerimise lubamine konkreetsete lähtekohtade puhul</translation>
<translation id="4722399051042571387">Kui see on vale, ei saa kasutajad määrata PIN-koode, mis on nõrgad ja hõlpsalt äraarvatavad.
Mõned nõrga PIN-koodi näited: PIN-koodid, mis sisaldavad ainult ühte numbrit (1111); PIN-koodid, milles olevad numbrid suurenevad ühe võrra (1234); PIN-koodid, milles olevad numbrid vähenevad ühe võrra (4321); sageli kasutatavad PIN-koodid.
Vaikimisi kuvatakse kasutajatele nõrga PIN-koodi korral hoiatus, mitte veateade.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Luba tulemüüri läbimine kaugjuurdepääsu kliendist</translation>
<translation id="4725528134735324213">Androidi varundusteenuse lubamine</translation>
<translation id="4725801978265372736">Kohaliku kasutaja ja kaugjuurdepääsuhosti omaniku nimede ühtimise nõudmine</translation>
<translation id="4733471537137819387">Integreeritud HTTP autentimisega seotud reeglid</translation>
<translation id="4744190513568488164">Serverid, kuhu toode <ph name="PRODUCT_NAME" /> võib delegeerida.
Eraldage serverite nimed komadega. Metamärgid (*) on lubatud.
Kui jätate selle reegli määramata, ei delegeeri <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutaja mandaate isegi siis, kui server tuvastatakse intranetis olevana.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Kliendi sertifikaat ühendamiseks reegliga RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Kui reegel on määramata või seatud väärtusele Tõene, soovitab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> praeguse lehega seotud lehti.
Need soovitused tuuakse kaugühenduse kaudu Google'i serveritest.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, siis soovitusi ei tooda ega kuvata.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Võimaldab määrata ajavahemiku (millisekundites), mille jooksul antakse kasutajatele teada, et ootel oleva värskenduse rakendamiseks tuleb <ph name="PRODUCT_NAME" /> või operatsioonisüsteemiga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seade taaskäivitada.
Selle vahemiku jooksul teavitatakse kasutajat värskendusest korduvalt. Operatsioonisüsteemiga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seadmete puhul kuvatakse taaskäivituse märguanne süsteemisalves reegli <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" /> alusel. Brauseri <ph name="PRODUCT_NAME" /> puhul rakenduse menüü muutub, kui kolmandik ajavahemikust on möödunud, ja näitab, et rakendus on vaja taaskäivitada. Märguanne muudab esimest korda värvi siis, kui möödunud on kaks kolmandikku ajavahemikust, ja teist korda ajavahemiku lõpus. Reegliga <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" /> lubatud lisamärguanded järgivad sama ajakava.
Kui reegel on määramata, kasutatakse vaikeperioodi, mis on operatsioonisüsteemiga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seadmete puhul 345 600 000 millisekundit (neli päeva) ja brauseri <ph name="PRODUCT_NAME" /> puhul 604 800 000 millisekundit (üks nädal).</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Seadega SitePerProcess saab kasutajate jaoks keelata kõigi saitide isoleerimise vaikeseadest loobumise. Pange tähele, et reegel IsolateOrigins võimaldab isoleerida ka muid, täpsemini määratud lähtekohti.
Kui reegel on lubatud, ei saa kasutajad loobuda vaikekäitumisest, mille puhul käitatakse igat saiti eraldi protsessina.
Kui reegel on seadistamata või keelatud, saab kasutaja loobuda saidi isoleerimisest
(nt jaotises chrome://flags kirje „Keela saidi isoleerimine” kasutamisest). Reegli keelamisel ja/või seadistamata jätmisel ei lülitata saidi isoleerimist välja.
Operatsioonisüsteemi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versioonis 76 või vanemas on soovitatav määrata seadmereegli <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> jaoks sama väärtus. Kui nende kahe reegli jaoks määratud väärtused ei kattu, võib kasutajaseansi avamisel ilmneda viivitus kasutajareegli jaoks määratud väärtuse rakendamise tõttu.
MÄRKUS. See reegel ei kehti Androidi puhul. Androidis funktsiooni SitePerProcess lubamiseks kasutage reegli SitePerProcessAndroid seadet.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Lubab rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> automaattäite funktsiooni ja võimaldab kasutajatel veebivormidel krediitkaardiandmeid automaatselt täita, kasutades selleks varem salvestatud teavet.
Kui seade on keelatud, ei anna automaattäite funktsioon krediitkaardiandmete kohta soovitusi ega sisesta neid. Samuti ei salvesta see krediitkaardi lisateavet, mille kasutaja võib veebi sirvimisel esitada.
Kui seade on lubatud või sellel puudub väärtus, saab kasutaja kasutajaliideses juhtida krediitkaardiandmete automaattäite funktsiooni.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Suure kursori hõlbustusfunktsiooni lubamine.
Kui reegel on seatud väärtusele Tõene, on suur kursor alati lubatud.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, on suur kursor alati keelatud.
Kui määrate reegli, ei saa kasutajad seda muuta ega alistada.
Kui jätate reegli määramata, on suur kursor algselt keelatud, kuid kasutaja võib selle igal ajal lubada.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Üksuse <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> püsivaravärskenduse käitumise seadistamine</translation>
<translation id="4804828344300125154">Taaskäivita alati pärast kasutaja väljalogimist.</translation>
<translation id="4807950475297505572">Kõige kauem aega tagasi kasutanud kasutajad eemaldatakse, kuni on piisavalt vaba ruumi</translation>
<translation id="4816674326202173458">Luba ettevõtte kasutajal olla nii peamine kui ka teisene kasutaja (vaikekäitumine haldamata kasutajate puhul)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Toiming, mis rakendub siis, kui tegevusetuse viivitusaeg saab täis akutoite kasutamise ajal</translation>
<translation id="4832852360828533362">Kasutaja ja seadme aruandlus</translation>
<translation id="4834526953114077364">Kõige kauem aega tagasi kasutanud kasutajad, kes ei ole viimase 3 kuu jooksul sisse loginud, eemaldatakse, kuni on piisavalt vaba ruumi</translation>
<translation id="4835622243021053389">Lubab NTLMv2 autentimise.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Täisekraanrežiimi lubamine</translation>
<translation id="4861767323695239729">Kasutajaseansis lubatud sisestusmeetodite seadistamine</translation>
<translation id="487460824085252184">Üleviimine toimub automaatselt, kasutaja nõusolekut ei küsita.</translation>
<translation id="4874982543810021567">Reegli WebUSB blokeerimine nendel saitidel</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maksimaalne lubatud SSL-i versioon</translation>
<translation id="4887274746092315609">Lehe jaoks SAML-i kasutajate parooli seansisisese muutmise lubamine</translation>
<translation id="4897928009230106190">Täpsustab parameetri, mida kasutatakse POST-meetodiga soovituse otsingu tegemisel. See koosneb komaga eraldatud nime/väärtuse paaridest. Kui väärtus on malliparameeter, nt {searchTerms} ülalolevas näites, siis asendatakse see otsingutermini andmetega.
See reegel on valikuline. Kui see pole määratud, siis saadetakse soovituse otsingu taotlus GET-meetodiga.
Reeglit järgitakse ainult siis, kui lubatud on reegel „DefaultSearchProviderEnabled”.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameeter, mis juhib otsingutermini paigutust vaikeotsingupakkuja puhul</translation>
<translation id="4899708173828500852">Luba ohutu sirvimine</translation>
<translation id="4899802251198446659">Võimaldab teil juhtida, kas videoid saab teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> automaatselt (ilma kasutaja nõusolekuta) koos helisisuga esitada
Kui reegel on määratud väärtusele Tõene, lubatakse teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> meedia automaatesitus.
Kui reegel on määratud väärtusele Väär, ei lubata teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> meedia automaatesitust. Reegel AutoplayWhitelist võimaldab selle teatud URL-i mustrite puhul alistada.
Vaikimisi ei lubata teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> meedia automaatesitust. Reegel AutoplayWhitelist võimaldab selle teatud URL-i mustrite puhul alistada.
Pange tähele, et kui teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> töötab ja seda reeglit muudetakse, rakendatakse see ainult uutel avatud vahelehtedel. Seetõttu võite mõnel vahelehel siiski märgata eelmist käitumismustrit.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Seadme reeglite värskendussagedus</translation>
<translation id="4917385247580444890">Tugev</translation>
<translation id="4923806312383904642">Reeglil WebDriver ühildumatute reeglite alistamise lubamine</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast'i vastuvõtja</translation>
<translation id="494924690085329212">Taaskäivitamine pärast kasutaja väljalogimist, kui Android on käivitunud.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Kui selle reegli väärtuseks määratakse Tõene või seda ei seadistata, lubab teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutajahalduris funktsiooni Inimese lisamine.
Kui selle reegli väärtuseks määratakse Väär, ei luba teenus <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutajahalduris uusi profiile luua.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Brauserisse sisselogimise keelamine</translation>
<translation id="4978405676361550165">Kui reegel „OffHours” on määratud, siis eiratakse määratud ajavahemikes seadmereegleid (kasutage nende reeglite vaikeseadeid). Chrome rakendab seadmereegleid uuesti iga sündmuse puhul, kui ajavahemik „OffHours” algab või lõpeb. Kui ajavahemik „OffHours” lõpeb ja seadmereeglite seadeid muudetakse, teavitatakse sellest kasutajat ning ta logitakse välja (näiteks kui kasutaja pole sisse logitud lubatud kontoga).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Andmetüüp:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Luba vananenud pistikprogrammide käitamine</translation>
<translation id="4986560318567565414">Chrome'i tee alternatiivselt brauserilt üleminemiseks.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Tehtav toiming, kui möödub jõudeoleku viiteaeg</translation>
<translation id="5034604678285451405">Aku läve määramine protsentides elektrikasutuse nihutamisele tarbimise tippajast.
Seda reeglit kasutatakse vaid siis, kui atribuudi DevicePowerPeakShiftEnabled väärtuseks on määratud Tõene.
Kui seda reeglit pole seadistatud või see on määramata, on elektrikasutuse nihutamine tarbimise tippajast alati keelatud.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Sisupakettidest väljaspool olevatele saitidele juurdepääsu lubamine</translation>
<translation id="5052081091120171147">Selle reegli lubamisel imporditakse sirvimisajalugu praegusest vaikebrauserist. Lubamisel mõjutab reegel ka importimisdialoogi.
Reegli keelamisel sirvimisajalugu ei impordita.
Kui jätate reegli määramata, siis võib importimine toimuda automaatselt või kasutajalt võidakse küsida, kas ta soovib importida.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Seadistab rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> puhverserveri seaded. Need puhverserveri seaded on saadaval ka ARC-rakenduste jaoks.
Kui lubate selle seade, eirab <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja ARC-rakendused kõiki käsureal määratud puhverserveriga seotud valikuid.
Kui jätate reegli määramata, saavad kasutajad ise puhverserveri seadeid määrata.
Kui reegel <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> on määratud, alistab see kõik reeglid <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> ja <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
Väli <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> võimaldab teil määrata rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> puhverserveri ja takistab kasutajaid puhverserveri seadeid muutmast.
Väli <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> on puhverserveri PAC-faili URL.
Väli <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> on puhverserveri URL.
Väli <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> on loend puhverserveri hostidest, mille <ph name="PRODUCT_NAME" /> vahele jätab.
Välja <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> tugi on katkestatud ja see on asendatud väljaga „ProxyMode”. See võimaldab määrata rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutatava puhverserveri ja takistab kasutajaid puhverserveri seadeid muutmast.
Kui valite seade „ProxyMode” jaoks väärtuse „direct”, ei kasutata puhverserverit kunagi ja kõiki ülejäänud välju eiratakse.
Kui valite seade „ProxyMode” jaoks väärtuse „system”, kasutatakse süsteemi puhverserverit ja kõiki ülejäänud välju eiratakse.
Kui valite seade „ProxyMode” jaoks väärtuse „auto_detect”, eiratakse kõiki ülejäänud välju.
Kui valite seade „ProxyMode” jaoks väärtuse „fixed_server”, kasutatakse välju „ProxyServer” ja „ProxyBypassList”.
Kui valite seade „ProxyMode” jaoks väärtuse „pac_script”, kasutatakse välju „ProxyPacUrl” ja „ProxyBypassList”.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Ekraaniluup on keelatud</translation>
<translation id="5058573563327660283">Automaatse puhastamise ajal kettaruumi vabastamiseks kasutatava strateegia valimine (tugi on katkestatud)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Kasutajate sisselogimise lubatud loend</translation>
<translation id="5075834892754086022">Kui reegel on määratud, jõustatakse seadistatud PIN-koodi
miinimumpikkus. (PIN-koodi absoluutne miinimumpikkus on 1; väiksemaid väärtusi
tõlgendatakse väärtusena 1.)
Kui reegel on määramata, jõustatakse PIN-koodi 6-kohaline
miinimumpikkus. See on soovitatav miinimumväärtus.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Lubab vaikeotsingupakkuja kasutamise.
Kui selle seade lubate, tehakse vaikeotsing, kui kasutaja sisestab omnikastikesse teksti, mis pole URL.
Saate määrata vaikeotsingupakkuja kasutamise, seadistades ülejäänud vaikeotsingu reeglid. Kui need jäetakse tühjaks, saab kasutaja valida vaikepakkuja.
Kui selle seade keelate, siis ei tehta otsingut, kui kasutaja sisestab omnikastikesse teksti, mis pole URL.
Kui selle seade lubate või keelate, ei saa kasutajad seda seadet teenuses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta ega alistada.
Kui see reegel jäetakse määramata, lubatakse vaikeotsingupakkuja ja kasutaja saab määrata otsingupakkujate loendi.
Reegel on saadaval ainult Windowsi eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, ja Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplaridega, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Printimise eelvaate keelamine</translation>
<translation id="5090209345759901501">Flash-sisu seade laiendamine kogu sisule</translation>
<translation id="5090791951240382356">Eri allikatest pärinevate sõnastiku reeglite liitmise lubamine</translation>
<translation id="5093540029655764852">Määrab sageduse (päevades), kui tihti klient seadme konto parooli muudab. Klient loob parooli juhuslikult ja see pole kasutajale nähtav.
Sarnaselt kasutaja paroolidele tuleb seadme paroole regulaarselt muuta. Kui see reegel keelatakse või määratakse suur päevade arv, võib see turvalisusele negatiivselt mõjuda, kuna see annab võimalikele ründajatele rohkem aega seadme konto parool välja uurida ja seda kasutada.
Kui reegel on määramata, muudetakse seadme konto parooli iga 30 päeva järel.
Kui reegli väärtuseks on määratud 0, on seadme konto parooli muutmine keelatud.
Pange tähele, et paroolid võivad saada vanemaks kui määratud päevade arv, kui klient on pikemat aega võrgust väljas olnud.</translation>
<translation id="510196893779239086">See reegel määrab, kas sulgeda Chrome täielikult pärast seda, kui viimane vaheleht avaneb mõnes muus brauseris.
Kui see reegel on määramata või on seatud väärtusele Tõene, jätab Chrome lahti vähemalt ühe vahelehe pärast alternatiivses brauseris avamist.
Kui see reegel on seatud väärtusele Väär, sulgeb Chrome vahelehe peale alternatiivses brauseris avanemist, isegi siis, kui see on viimane vaheleht. See tähendab, et Chrome sulgub täielikult.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Võimaldab võrguseadistuse seadmes <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kasutajapõhiselt jõustada. Võrguseadistus on JSON-i vormingus string, mille määrab vorming Open Network Configuration.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Ekraani lukustamise viiteaeg akutoite kasutamisel</translation>
<translation id="5108031557082757679">Ettevõtte seadmete jaoks keelatud printerid</translation>
<translation id="5124368997194894978">Vahelduvvooluga käivitamise lubamine</translation>
<translation id="5131211790949066746">Lubab liita laienduste installimise loendi reeglid <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> ja <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" />.
Kui selle seade lubate, liidetakse seadme platvormi reegel, seadme pilve reegel ja kasutaja platvormi reegel üheks loendiks ning seda kasutatakse tervikuna, selle asemel, et kasutada ainult kõige kõrgema prioriteediga allika väärtusi.
Kui keelate seade või jätate selle määramata, kasutatakse ainult kõige kõrgema prioriteediga allika loendikandeid ja kõik teised allikad kuvatakse konfliktidena, kuid neid eiratakse.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Lubage ekraaniluubi vaiketüüp sisselogimisekraanil</translation>
<translation id="5142301680741828703">Renderda alati rakenduses <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> järgmiste URL-ide mustrid</translation>
<translation id="5148753489738115745">Võimaldab teil määrata täiendavad parameetrid, mida kasutatakse siis, kui <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> käivitab rakenduse <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kui jätate eeskirjad määramata, siis kasutatakse vaikekäsurida.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Nii Chromiumil kui ka Google Chrome'il on teatud reeglite grupid, mis funktsiooni üle kontrolli pakkumiseks üksteisest sõltuvad. Neid komplekte esindavad järgmised reeglite grupid. Arvestades, et reeglitel võib olla mitu allikat, rakendatakse ainult kõige kõrgema prioriteediga allikast pärinevad väärtused. Sama grupi madalama prioriteediga allikast pärinevaid väärtusi eiratakse. Prioriteetsuse järjestuse leiate siit: <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Jälgitavate võrgupakettide saatmise sagedus (millisekundites).
Kui see reegel on määramata, on vaikeintervall kolm minutit. Minimaalne
intervall on 30 sekundit ja maksimaalne intervall on 24 tundi – vahemikust
väljapoole jäävad väärtused surutakse sellesse vahemikku.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Vana veebipõhise sisselogimisvoo lubamine</translation>
<translation id="5168529971295111207">Selle reegli tugi on katkestatud, kasutage selle asemel reeglit ProxyMode.
Võimaldab määrata rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> kasutatava puhverserveri ega lase kasutajatel puhverserveri seadeid muuta.
Reegel kehtib ainult juhul, kui reegel <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> on keelatud.
Kui otsustate puhverserverit mitte kasutada ja alati otse ühenduse luua, eiratakse kõiki muid valikuid.
Kui otsustate kasutada süsteemi puhverserveri seadeid või valite puhverserveri automaatse tuvastamise, eiratakse kõiki teisi valikuid.
Kui määrate puhverserveri seaded käsitsi, võite seada täpsemad valikud jaotistes „Puhverserveri aadress või URL„, „Puhverserveri .pac-faili URL„ ja „Puhverserveri möödumisreeglite komaeraldusega loend”. ARC-rakenduste jaoks on saadaval vaid prioriteetne HTTP-puhverserver.
Vaadake üksikasjalikke näiteid:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Kui lubate selle seade, eirab <ph name="PRODUCT_NAME" /> kõiki käsureal määratud puhverserveriga seotud valikuid.
Kui jätate reegli määramata, saavad kasutajad ise puhverserveri seadeid määrata.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Google Drive'i seadistamine teenuses <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Võimaldab määrata, millised laiendused ei kuulu musta nimekirja. Musta nimekirja väärtus * tähendab, et kõik laiendused on mustas nimekirjas ja kasutajad saavad installida vaid lubatud nimekirjas olevaid laiendusi. Vaikimisi on kõik laiendused lubatud nimekirjas, kuid kui kõik laiendused on reegliga musta nimekirja kantud, saab lubatud nimekirjaga seda reeglit alistada.</translation>
<translation id="519247340330463721">Ohutu sirvimisega seotud reeglite seadistamine.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Lubab alternatiivsed vealehed, mis on rakendusse <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisse ehitatud (näiteks teade „lehte ei leitud”), ja takistab kasutajatel seade muutmist.
Seade lubamisel kasutatakse alternatiivseid vealehti.
Seade keelamisel ei kasutata kunagi alternatiivseid vealehti.
Seade lubamisel või keelamisel ei saa kasutajad seda rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> muuta ega alistada.
Kui jätate selle reegli määramata, siis see lubatakse, kuid kasutaja saab seda muuta.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blokeerige arendaja režiim.
Kui see reegel on tõene, ei luba üksus <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> seadmel arendaja režiimi käivitada. Süsteem keeldub käivitamisest ja kuvab arendaja lüliti sisselülitamisel veaekraani.
Kui see reegel on määramata või vale, on arendaja režiim seadmes saadaval.</translation>
<translation id="520403427390290017">Vahelehe elutsüklite funktsioon vabastab protsessoriressursid ja lõpuks ka mäluressursid, mis on seotud töötavate vahelehtedega, mida ei ole kaua kasutatud. Selleks piiratakse esmalt vahelehtede ressursikasutust, seejärel vahelehed külmutatakse ja lõpuks eemaldatakse.
Kui reegel on seatud väärtusele Väär, on vahelehtede elutsüklid keelatud ja kõik vahelehed töötavad tavapärasel moel.
Kui reegel on seatud väärtusele Tõene või jäetud määramata, on vahelehtede elutsüklid lubatud.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Seadistab uue vahelehe vaike-URL-i ja takistab kasutajaid seda muutmast.
Uus vaheleht on leht, mis avaneb uue vahelehe loomisel (sh uue akna avamisel).
Reegel ei määra, millised lehed käivitamisel avatakse. Seda juhivad eeskirjad <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />. See reegel mõjutab aga avalehte ja ka käivitamisel avatavat lehte, kui need on uue vahelehe jaoks määratud.
Kui jätate reegli määramata või tühjaks, kasutatakse uue vahelehe vaikeseadet.
Reegel on saadaval ainult Windowsi eksemplarides, mis on liidetud domeeniga <ph name="MS_AD_NAME" />, ja Windows 10 Pro või Enterprise'i eksemplaridega, mis on registreeritud seadmehalduse teenuses.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Võimaldab määrata URL-i mustrite loendi, mis määrab saidid, millel ei ole lubatud teatisi kuvada.
Kui jätate selle reegli määramata, siis kasutatakse kõikide saitide puhul globaalset vaikeväärtust, mis pärineb reeglist „DefaultNotificationsSetting”, kui see on määratud, või kasutaja isiklikku konfigureerimist.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Veebisaidid, mis ei käivita kunagi brauserivahetust.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Androidi rakenduste puhul mõjutab see reegel ainult mikrofoni. Kui reegli väärtuseks on määratud Tõene, on mikrofon ilma eranditeta kõigi Androidi rakenduste puhul vaigistatud.</translation>
<translation id="5221394278852982313">Võimaldab teil määrata URL-ide loendi, mis määravad, millistele saitidele antakse automaatselt luba määratud tootja ja toote ID-ga USB-seadmele juurdepääsemiseks. Iga loendiüksus peab sisaldama nii seadmeid kui ka URL-e, et reegel kehtiks. Iga seadmete loendi üksus võib sisaldada tootja ID ja toote ID välja. Väljajäetud ID-sid käsitletakse metamärkidena ühe erandiga: ilma tootja ID-d määramata ei saa toote ID-d määrata. Muidu on reegel kehtetu ja seda eiratakse.
USB loamudel kasutab taotluse esitanud saidi URL-i („taotleja URL”) ja ülataseme raamsaidi URL-i („manustamise URL”), et lubada taotluse esitanud URL-il USB-seadmele juurde pääseda. Taotleja URL võib manustamise URL-ist erineda juhul, kui taotluse esitanud sait laaditakse iframe'is. Seetõttu võib väli „URL-id” sisaldada kuni kaht komaga eraldatud URL-i, mis määravad vastavalt taotleja URL-i ja manustamise URL-i. Kui määratud on ainult üks URL, antakse juurdepääs vastavatele USB-seadmetele juhul, kui taotluse esitanud saidi URL kattub selle URL-iga, olenemata manustamise olekust. Väljal „URL-id” olevad URL-id peavad olema kehtivad, muidu reeglit eiratakse.
Kui reegel jäetakse määramata, kasutatakse kõigi saitide puhul globaalset vaikeväärtust, mis pärineb reeglist „DefaultWebUsbGuardSetting” (kui see on määratud) või kasutaja isiklikust seadistusest.
Reeglis määratud URL-i mustrid ei tohi olla vastuolus reegli WebUsbBlockedForUrls kaudu seadistatud URL-idega. Vastuolu korral on sellel reeglil eesõigus reeglite WebUsbBlockedForUrls ja WebUsbAskForUrls ees.
Selle reegli ja reegli DeviceWebUsbAllowDevicesForUrls väärtused liidetakse.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Seadme kohaliku konto automaatse sisselogimise viivitus.
Kui reegel |DeviceLocalAccountAutoLoginId| on määramata, ei ole sellel reeglil mingit mõju. Muidu on mõju järgmine.
Kui reegel on määratud, määrab see kasutaja tegevusetuse aja, mille möödudes logitakse automaatselt sisse reegliga |DeviceLocalAccountAutoLoginId| määratud seadme kohalikule kontole.
Kui reegel on määramata, kasutatakse ajalõpu väärtust 0 millisekundit.
Reegel määratakse millisekundites.</translation>
<translation id="523505283826916779">Juurdepääsuseaded</translation>
<translation id="5236882091572996759">Kui reegel määratakse tõeseks või jäetakse määramata, ei peeta kasutajat heli esitamise ajal tegevusetuks. Nii ei jõuta jõudeoleku ajalõpuni ja jõudeoleku puhul ette nähtud toimingut ei tehta. Olenemata helitoimingutest aga hämardatakse ekraan, lülitatakse see välja või lukustatakse see pärast seadistatud ajalõppe.
Kui reegel on määratud väärtusele Väär, ei mõjuta helitoimingud kasutaja tegevusetuse määramist.</translation>
<translation id="5246700266104954355">See reegel on aegunud. Flashi pistikprogrammi saadavaloleku juhtimiseks kasutage reeglit <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> ja reegliga <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> saate juhtida, kas PDF-failide avamiseks tuleks kasutada integreeritud PDF-vaaturit.
Määrab loendi pistikprogrammidest, mis on rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> lubatud, ja kasutajatel ei lubata seda seadet muuta.
Metamärke * ja ? saab kasutada juhuslike tähemärkide vastendamiseks. Märk * vastab mis tahes tähemärkide arvule, ? tähistab valikulist üksikut tähemärki, mis võib, aga ei pruugi esineda. Paomärk on \, mistõttu võite tähemärkide *, ? või \ vastendamiseks lisada nende ette märgi \.
Määratud pistikprogramme kasutatakse rakenduses <ph name="PRODUCT_NAME" /> alati, kui need on installitud. Pistikprogrammid on jaotises „about:plugins” märgitud olekuga Lubatud ja kasutajad ei saa neid keelata.
Pange tähele, et see reegel alistab erandid DisabledPlugins ja DisabledPluginsExceptions.
Kui jätate selle reegli määramata, saab kasutaja süsteemi installitud pistikprogrammid keelata.</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokeeri ohtlikud allalaadimised</translation><