blob: ca7f15631c99cd66a9102d7c791f08820cb675f7 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fi">
<translation id="1002439864875515590">Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan tyhjä merkkijono tai sitä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei näytä automaattisesti täydennettyä verkkotunnusta kirjautumisen yhteydessä.
Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan verkkotunnusta vastaava merkkijono, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää kirjautumisen yhteydessä automaattisesti täydennetyn verkkotunnuksen, jolloin käyttäjän tarvitsee kirjoittaa vain käyttäjänimi ilman verkkotunnusta. Käyttäjä voi myös korvata automaattisesti täydennetyn osan muulla verkkotunnuksella.
Jos käytännön arvo ei ole kelvollinen verkkotunnus, käytäntöä ei sovelleta.</translation>
<translation id="101438888985615157">Kierrä näyttöä 180 astetta.</translation>
<translation id="1016912092715201525">Määrittää oletusselaimen tarkistukset (<ph name="PRODUCT_NAME" />) ja estää käyttäjiä muuttamasta niitä.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> tarkistaa aina käynnistettäessä, onko se oletusselain, ja rekisteröi itsensä automaattisesti, jos mahdollista.
Jos tämä asetus on pois käytöstä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei koskaan tarkista, onko se oletusselain eikä anna käyttäjän muuttaa asetusta.
Jos asetusta ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> antaa käyttäjän valita, onko se oletusselain ja näytetäänkö käyttäjälle ilmoitus, jos tuote ei ole oletusselain.
Huomautus <ph name="MS_WIN_NAME" /> ‑järjestelmänvalvojille: Tämän asetuksen käyttöönotto on mahdollista vain Windows 7 ‑koneilla. Windows 8:ssa ja myöhemmissä Windows-versioissa sinun on luotava oletusarvoiset sovellusyhteydet ‑tiedosto, jossa <ph name="PRODUCT_NAME" /> määritetään <ph name="HHTPS_PROTOCOL" />- ja <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> ‑protokollien käsittelijäksi (sekä valinnaisesti myös <ph name="FTP_PROTOCOL" /> ‑protokollan ja tiedostomuotojen <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> jne. käsittelijäksi). Lue lisää osoitteesta <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Virran hallinta kirjautumisruudulla</translation>
<translation id="1019101089073227242">Aseta käyttäjätietojen hakemisto</translation>
<translation id="1022361784792428773">Niiden laajennuksien tunnukset, joita käyttäjä ei saa asentaa (tai * = kaikki).</translation>
<translation id="102492767056134033">Määritä kirjautumisruudun ruutunäppäimistön oletustila.</translation>
<translation id="1027000705181149370">Määrittää, siirretäänkö käyttäjän profiiliin todennusevästeet, jotka SAML-tunnistuspalvelu asettaa kirjautumisen yhteydessä.
Kun kirjautumisen aikana käytetään SAML-tunnistuspalvelua, tunnistuspalvelun asettamat evästeet tallennetaan ensin tilapäiseen profiiliin. Todennus voidaan välittää edelleen siirtämällä nämä evästeet käyttäjän profiiliin.
Kun käytännön arvo on Tosi, tunnistuspalvelun asettamat evästeet siirretään käyttäjän profiiliin aina, kun hän käyttää kirjautumisen aikana SAML-tunnistuspalvelua.
Jos käytännön arvo on Epätosi tai sitä ei aseteta, tunnistuspalvelun asettamat evästeet siirretään käyttäjän profiiliin vain hänen kirjautuessaan laitteelle ensimmäisen kerran.
Tämä käytäntö vaikuttaa vain käyttäjiin, joiden verkkotunnus vastaa verkkotunnusta, johon laite on rekisteröity. Muiden käyttäjien osalta tunnistuspalvelun asettamat evästeet siirretään käyttäjän profiiliin vain käyttäjän kirjautuessa laitteelle ensimmäisen kerran.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Pakota laitteen uudelleenkäynnistys käyttäjän kirjautuessa ulos</translation>
<translation id="1030120600562044329">Määrittää, saako <ph name="PRODUCT_NAME" /> lähettää Googlelle anonyymejä käyttö- ja virhetietoja, ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos tämä asetus on käytössä, Googlelle lähetetään anonyymejä
käyttö- ja virhetietoja. Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, tietoja
ei lähetetä Googlelle. Käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa tätä asetusta kummassakaan tapauksessa.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, asetus perustuu valintaan, jonka käyttäjä
teki asennuksen tai ensimmäisen käynnistyskerran yhteydessä.
Tämä käytäntö on käytettävissä vain Windows-esiintymissä, jotka on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- ja Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteiden hallinnointiohjelmaan.
(Chrome-käyttöjärjestelmä: katso DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Tämä käytäntö määrittää, käyttääkö <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑tiedostonjako verkossa todennukseen NTLM:ää.
Jos tämän käytännön arvo on Tosi, SMB-jaot todennetaan tarvittaessa NTLM:llä.
Jos tämän käytännön arvo on Epätosi, SMB-jakoja ei voi todentaa NTLM:llä.
Jos käytännöllä ei ole arvoa, oletusarvo on yrityksen ylläpitämillä käyttäjillä Ei käytössä ja muilla käyttäjillä Käytössä.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Ota PAC-URL-osoitteiden karsinta käyttöön (https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Raportoi laitteistotietoja, kuten suorittimen ja RAM-muistin käyttötietoja.
Jos käytännön arvo on Epätosi, tietoja ei raportoida.
Jos käytännön arvo on Tosi tai sitä ei aseteta, tiedot raportoidaan.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Ota käytöstä poistettuja verkkokäyttöympäristöjä takaisin käyttöön rajoitetuksi ajaksi</translation>
<translation id="1047128214168693844">Älä anna minkään sivuston seurata käyttäjien fyysistä sijaintia</translation>
<translation id="1049138910114524876">Määrittää kieli- ja maa-asetuksen, jota <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttää kirjautumisnäytöllä.
Jos tälle käytännölle on määritetty arvo, kirjautumisnäytön kieli- ja maa-asetus vastaa aina käytännön ensimmäistä arvoa (käytäntö on muodoltaan lista tulevaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi). Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvoksi on määritetty tyhjä lista, kirjautumisnäyttö näytetään edellisen käyttökerran kielellä. Jos käytännön arvo ei kelpaa, kirjautumisnäytöllä käytetään kieli- ja maa-asetuksen vara-arvoa (tällä hetkellä en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Tällä käytännöllä ei ole vaikutusta, ellei SamlInSessionPasswordChangeEnabled-arvo ole tosi.
Jos kyseisen käytännön arvo on tosi ja tämän käytännön arvoksi on määritetty (esimerkiksi) 14, SAML-käyttäjille ilmoitetaan 14 päivää etukäteen, että heidän salasanansa vanhenee tiettynä päivänä.
Näin he voivat hoitaa asian välittömästi vaihtamalla salasanan käyttökerran aikana ja päivittämällä salasanan ennen sen vanhentumista.
Nämä ilmoitukset näytetään vain, jos SAML-tunnistustietojen tarjoaja lähettää salasanan vanhentumistiedot laitteelle SAML-kirjautumisprosessin aikana.
Jos tämän käytännön arvo on nolla, käyttäjille ei ilmoiteta etukäteen – heille ilmoitetaan vain silloin, kun salasana on jo vanhentunut.
Jos tämä käytäntö on määritetty, käyttäjä ei voi muuttaa tai ohittaa sitä.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Salli etätodennus laitteelle</translation>
<translation id="1062407476771304334">Korvaa</translation>
<translation id="1079801999187584280">Estä kehittäjätyökalujen käyttö</translation>
<translation id="1087437665304381368">Tämä käytäntö säätelee vain kehittäjätilaa, jota <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tukee. Jos haluat estää pääsyn Androidin kehittäjäasetuksiin, määritä käytäntö <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Jos tämä asetus on käytössä, etätuen isäntä suoritetaan prosessissa, jonka käyttöoikeuksiin sisältyy <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Tällöin etäkäyttäjä voi käyttää paikallisen käyttäjän työpöydällä olevia ikkunoita, jotka edellyttävät järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, etätuen isäntä suoritetaan käyttäjän kontekstissa, jolloin etäkäyttäjä ei voi käyttää työpöydällä olevia järjestelmänvalvojan oikeuksia edellyttäviä ikkunoita.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Oletushakupalvelu</translation>
<translation id="1099282607296956954">Ota sivuston eristäminen käyttöön kaikilla sivustoilla</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Käytäntö määrittelee ne alkuperät (URL-osoitteet) tai isäntänimimallit (esim.
*.example.com), joihin ei sovelleta suojaamattomien alkuperien
tietoturvarajoituksia.
Tällöin organisaatiot voivat määrittää sallittujen alkuperien luettelon vanhoille
sovelluksille, jotka eivät voi ottaa käyttöön TLS:ää, tai määrittää
valmistelupalvelimen, jota käytetään sisäiseen verkkokehitykseen, jotta
kehittäjät voivat testata turvallisia konteksteja edellyttäviä ominaisuuksia ilman
TLS:n käyttöä valmistelupalvelimella. Tämä käytäntö myös estää lähteen
merkitsemisen ei-turvalliseksi omniboxissa.
Kun URL-osoitteita määritetään tällä käytännöllä, tämä vastaa
--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure‑merkinnän antamista pilkuilla erotetuille
osoitteille komentorivillä. Jos tämä käytäntö on määritetty, se ohittaa
komentorivimerkinnän.
Tämä käytäntö korvaa UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecuren, jos se on käytössä.
Lisätietoja turvallisista konteksteista on osoitteessa
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Määrittää ryhmäkäytäntöobjektien (GPO) välimuistin käyttöiän tunteina. Järjestelmä voi käyttää välimuistiin tallennettuja ryhmäkäytäntöobjekteja uudelleen, jos niiden versio ei ole muuttunut, minkä ansiosta niitä ei tarvitse ladata uudelleen käytännön noutamisen yhteydessä. Tämä käytäntö määrittää, kuinka kauan välimuistiin tallennetut ryhmäkäytäntöobjektit ovat käytettävissä, ennen kuin ne täytyy ladata uudelleen. Välimuisti tyhjennetään uudelleenkäynnistyksen ja uloskirjautumisen yhteydessä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, välimuistiin tallennettuja ryhmäkäytäntöobjekteja voidaan käyttää uudelleen 25 tunnin ajan.
Jos tämän käytännön arvo on nolla, ryhmäkäytäntöobjektien tallentaminen välimuistiin poistetaan käytöstä. Huomaa, että tämä kasvattaa palvelimen kuormitusta, sillä ryhmäkäytäntöobjektit ladataan uudelleen jokaisella käytännön noutokerralla, vaikka niihin ei olisi tehty muutoksia.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> ohittaa kaikki välityspalvelimet tässä luettelossa määritettyjen isäntien osalta.
Tämä käytäntö edellyttää, että olet valinnut manuaaliset välityspalvelinasetukset Valitse, miten välityspalvelimen asetukset määritetään ‑kohdasta ja että <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />-käytäntöä ei ole määritetty.
Jätä tämä käytäntö määrittämättä, jos käytössä on jokin muu välityspalvelinasetusten määrittämisen tila.
Löydät tarkempia esimerkkejä täältä:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Tämän käytännön kautta määritettyjä protokollan käsittelijöitä ei käytetä Android-tavoitteisiin.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Salli sivustojen pyytää käyttäjältä yhdistetyn USB-laitteen käyttöoikeutta</translation>
<translation id="1128903365609589950">Määrittää levyllä sijaitsevan hakemiston, johon <ph name="PRODUCT_NAME" /> tallentaa välimuistitiedostot.
Jos otat tämän käytännön käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää määritettyä hakemistoa, vaikka käyttäjä antaisi --disk-cache-dir-komennon. Älä määritä käytännön arvoksi juurihakemistoa tai muihin tarkoituksiin käytettävää hakemistoa, sillä <ph name="PRODUCT_NAME" /> hallinnoi sen sisältöä ja seurauksena voi olla tietojen katoamista tai muita odottamattomia ongelmia.
Katso mahdollisten muuttujien luettelo osoitteesta https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, välimuistin oletushakemistoa käytetään ja käyttäjä voi ohittaa tämän antamalla komentorivillä komennon --disk-cache-dir.</translation>
<translation id="113521240853905588">Määrittää kielet, joita <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voi käyttää ensisijaisina kielinä.
Jos tämä käytäntö on määritetty, käyttäjä voi lisätä vain tässä luettelossa olevia kieliä ensisijaisten kielten luetteloon. Jos sitä ei ole määritetty tai sen arvo on tyhjä luettelo, mitä tahansa kieliä voidaan valita ensisijaisiksi. Jos käytännön arvona olevassa luettelossa on virheellisiä arvoja, ne ohitetaan. Jos käyttäjä on aiemmin lisännyt ensisijaisia kieliä, joita tämä käytäntö ei salli, kielet poistetaan. Jos käyttäjä valitsi aiemmin, että <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näytetään kielellä, jota tämä käytäntö ei salli, näyttökieli vaihdetaan sallituksi käyttöliittymäkieleksi käyttäjän seuraavan kirjautumisen yhteydessä. Muuten <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ottaa käyttöön ensimmäisen käytännössä mainitun, oikein merkityn kielen tai varakielen (tällä hetkellä amerikanenglanti), jos käytännössä on vain virheellisiä kohteita.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Määrittää näppäimistöasettelut, joiden käytön <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sallii käyttökerroissa.
Jos tämä käytäntö on määritetty, käyttäjä voi valita vain yhden käytännössä määritetyn syöttötavan. Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvoksi on määritetty tyhjä luettelo, käyttäjä voi valita kaikki tuetut syöttötavat. Jos käytäntö ei salli nykyistä syöttötapaa, syöttötavaksi vaihdetaan laitteiston näppäimistöasettelu (jos mahdollista) tai luettelon ensimmäinen kelvollinen kohta. Luettelon kaikki kelpaamattomat tai tukemattomat syöttötavat ohitetaan.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Tämä käytäntö on aktiivisena vain jälleenmyyntitilassa.
Määrittää ajan, jonka kuluttua kirjautumisruudulla näytetään näytönsäästäjä jälleenmyyntitilassa olevilla laitteilla.
Käytännön arvo määrittää ajan millisekunteina.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Tämä käytäntö määrittää Chromen komentoriviparametrit Internet Explorerista.
Jos Internet Explorerin Vanhojen selaimien tuki ‑laajennusta ei ole asennettu, tällä käytännöllä ei ole vaikutusta.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, Internet Explorer välittää Chromelle komentoriviparametrina vain URL-osoitteen.
Jos tämän käytännön arvo on merkkijonoluettelo, merkkijonot liitetään toisiinsa välilyönneillä ja välitetään Chromelle komentoriviparametreina.
Jos luettelokohdassa on ${url}, se korvataan avattavan URL-sivun osoitteella.
Jos ${url} ei kuulu luettelokohtiin, URL-osoite lisätään komentorivin loppuun.
Ympäristömuuttujat näytetään laajennettuina. Windowsissa %ABC% korvataan ABC-ympäristön muuttuja-arvolla.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Salli kuvat näissä sivustoissa</translation>
<translation id="1152117524387175066">Ilmoita laitteen kehittäjätila uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
Jos käytännön arvo on epätosi, kehittäjätilaa (käytössä / ei käytössä) ei ilmoiteta.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Salli QUIC-protokollan käyttö</translation>
<translation id="1160939557934457296">Estä eteneminen Selaussuojan varoitussivulta</translation>
<translation id="1189817621108632689">Voit määrittää URL-mallien luettelon, jossa määritetään sivustot, jotka saavat näyttää kuvia.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultImagesSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.
Huomaa, että aiemmin tämä käytäntö oli virheellisesti käytössä Androidissa, mutta tätä toimintoa ei ole koskaan tuettu täysin Androidissa.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Jos tämä käytäntö on käytössä, ilmaisinalueella näkyy suuri punainen uloskirjautumispainike, kun istunto on aktiivisena ja näyttö ei ole lukossa.
Jos tämä käytäntö on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, ilmaisinalueelle ei lisätä suurta punaista uloskirjautumispainiketta.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Et voi pakottaa Android-sovelluksia käyttämään välityspalvelinta. Android-sovellusten saatavilla on joitakin välityspalvelinasetuksia, joiden noudattaminen ei kuitenkaan ole pakollista. Lisätietoja on käytännössä <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Laitteen tilatietojen lähetystiheys millisekunteina.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, käytetään oletustiheyttä 3 tuntia.
Pienin sallittu arvo on 60 sekuntia.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Käytössä olevat yritystulostimet</translation>
<translation id="1216919699175573511">Ota käyttöön Signed HTTP Exchange (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Määrittää, palaako laite käytännön <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" /> määrittämään versioon, jos se käyttää jo uudempaa versiota
Oletusarvo on RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Lataa määritetyt osoitteet esittelykirjautumisen yhteydessä</translation>
<translation id="1223789468190631420">Selaussuojan käyttöönottotila luotetuissa lähteissä</translation>
<translation id="122899932962115297">Luettelo sallituista lukituksen pika-avaamisen tiloista, joita käyttäjä voi määrittää ja käyttää lukitusnäytön avaamiseen.
Tämä arvo on merkkijonoluettelo; mahdollisia luettelokohtia ovat esimerkiksi "all", "PIN" ja "FINGERPRINT". Jos lisäät luetteloon "all", se tarkoittaa, että kaikki lukituksen pika-avaamisen tilat ovat käyttäjän käytettävissä, mukaan lukien tulevaisuudessa käyttöön otettavat. Muuten vain luettelossa mainitut lukituksen pika-avaamisen tilat ovat käytettävissä.
Jos esimerkiksi haluat sallia kaikki lukituksen pika-avaamisen tilat, syötä ["all"]. Jos haluat sallia vain PIN-koodin avaamisen, syötä ["PIN"]. Jos haluat sallia PIN-koodin ja sormenjäljet, syötä ["PIN", "FINGERPRINT"]. Jos haluat poistaa käytöstä kaikki lukituksen pika-avaamisen tilat, syötä [].
Oletuksena mitkään lukituksen pika-avaamisen tilat eivät ole käytettävissä ylläpidetyillä laitteilla.</translation>
<translation id="123081309365616809">Salli sisällön suoratoisto laitteeseen</translation>
<translation id="1231349879329465225">Sallii nopean siirtymisen käyttöön ottamisen ja käytöstä poistamisen.
Tämä koskee kaikkia käyttäjiä ja kaikkia laitteen käyttöliittymiä.
Nopean siirtymisen käyttö edellyttää sekä tämän asetuksen että verkkokohtaisen ONC-arvon käyttöönottoa.
Kun tämä on määritetty, nopea siirtyminen on käytössä, kunnes käytännön muutos poistaa sen käytöstä.
Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvoksi on määritetty epätosi, nopeaa siirtymistä ei käytetä.
Jos käytännön arvoksi on määritetty tosi, nopeaa siirtymistä käytetään, kun langaton tukiasema sallii sen.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Vain aikuisille suunnatun sisällön SafeSites-suodatuksen määritys</translation>
<translation id="1257550411839719984">Aseta oletuslataushakemisto</translation>
<translation id="1265053460044691532">Rajoita sitä, kuinka kauan SAML-todennuksen käyttäjä voi kirjautua sisään offline-tilassa</translation>
<translation id="1290634681382861275">Määrittää erilaisia asetuksia, kuten USB:n, Bluetoothin, käytännön päivityksen ja kehittäjätilan</translation>
<translation id="1291880496936992484">Varoitus: RC4 poistetaan tuotteesta <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 52 jälkeen (arviolta syyskuussa 2016), eikä tämä käytäntö enää toimi sen jälkeen.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta tai jos sen arvo on epätosi, TLS:n RC4-salaustekniikoita ei oteta käyttöön. Jos yhteensopivuus vanhentuneen palvelimen kanssa täytyy varmistaa, arvoksi voidaan asettaa tosi. Tämä on kuitenkin tilapäinen toimenpide, ja palvelimen määritykset tulee tehdä uudelleen.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Käytä .pac-välityspalvelinkoodia</translation>
<translation id="1304973015437969093">Laajennuksien ja sovellusten tunnukset ja päivitys-URL-osoitteet asennetaan taustalla</translation>
<translation id="1307454923744766368">Alkuperät tai isäntänimimallit, joihin ei sovelleta
suojaamattomien alkuperien rajoituksia</translation>
<translation id="1312799700549720683">Määrittää näytön asetukset</translation>
<translation id="131353325527891113">Näytä käyttäjänimet kirjautumisruudulla</translation>
<translation id="1327466551276625742">Ota käyttöön verkon määrityskehote offline-tilassa</translation>
<translation id="1330145147221172764">Ota ruutunäppäimistö käyttöön</translation>
<translation id="13356285923490863">Käytännön nimi</translation>
<translation id="1347198119056266798">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä. Käytä tämän sijaan käytäntöjä <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> ja <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. Tämä käytäntö ohitetaan, jos käytäntö <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> tai (käytöstä poistettu) <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> on määritetty.
Edellyttää, että SafeSearchin on oltava käytössä, kun käyttäjä tekee Google-hakuja, ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta. Tämä asetus pakottaa myös keskitason rajoitetun tilan käyttöön YouTubessa.
Jos tämä asetus on käytössä, SafeSearch on aina käytössä Google Haussa ja keskitason rajoitettu tila on aina käytössä YouTubessa.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sen arvoa ei ole määritetty, SafeSearchin käyttöä Google Haussa ja rajoitetun tilan käyttöä YouTubessa ei edellytetä.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Tämä käytäntö sallii HTTP/2-yhteyden yhdistämisen, kun käyttöoikeusvarmenteet ovat käytössä. Jotta ne voidaan yhdistää, sekä mahdollisen uuden yhteyden että olemassa olevan yhteyden isäntänimien on vastattava vähintään yhtä tässä käytännössä kuvattua mallia. Käytäntö on luettelo isäntiä, jotka käyttävät URLBlacklist-suodatinmuotoa: example.comin vastaavuuksia ovat example.com ja kaikki sen aliverkkotunnukset (esim. sub.example.com), kun taas .example.netin vastaavuus on vain example.net.
Eri käyttöoikeusvarmenteita käyttävien yhteyksien isännille lähetettävät yhdistämispyynnot voivat aiheuttaa tietoturva- ja yksityisyysongelmia, koska ympäristön relevanttius välitetään kaikille pyynnöille, vaikka käyttäjä ei nimenomaisesti vahvistanut tätä. Käytäntö on väliaikainen ja se poistetaan tulevassa julkaisussa. Lisätietoja: https://crbug.com/855690.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, käytetään oletuskäytöstä eli sallitaan kaikkien sellaisten HTTP/2-yhteyksien yhdistäminen, joiden yhteydet käyttävät käyttöoikeusvarmenteita.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Enimmäismäärä:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Jos tämän käytännön arvo on epätosi, äänentoisto ei ole käytettävissä laitteella käyttäjän ollessa kirjautuneena sisään.
Tämä käytäntö koskee kaikkia äänentoistolaitteita, ei pelkästään sisäänrakennettuja kaiuttimia. Tämä käytäntö rajoittaa myös ääneen perustuvia esteettömyysominaisuuksia. Älä ota tätä käytäntöä käyttöön, jos käyttäjä tarvitsee näytönlukuohjelmaa.
Jos tämän asetuksen arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat käyttää laitteen kanssa kaikkia tuettuja äänentoistolaitteita.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan Tosi tai sitä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii vieraskirjautumisen. Vieraskirjautumisessa <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää profiilia, jonka kaikki ikkunat avataan incognito-tilassa.
Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan Epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei salli kirjautumista vierasprofiililla.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Salli laiteprofiilien lähettää kyselyitä Quirks Serverille</translation>
<translation id="1363612796557848469">Tämä käytäntö antaa Google Assistantille luvan käyttää näytön kontekstia ja lähettää tietoja palvelimelle.
Jos käytäntö on käytössä, Google Assistant saa käyttää näytön kontekstia.
Jos käytäntö ei ole käytössä, Google Assistant ei saa käyttää näytön kontekstia.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjä voi valita, saako Google Assistant käyttää näytön kontekstia.</translation>
<translation id="1376119291123231789">Ota edistynyt akunlataustila käyttöön</translation>
<translation id="1383493480903114193">Käytäntö pakottaa verkostokoodin suorittamisen selainprosessin osana.
Käytäntö on oletuksena pois käytöstä. Jos se on käytössä, käyttäjät voivat altistua tietoturvaongelmille, kun verkkoprosessi tapahtuu hiekkalaatikossa.
Käytännön tarkoitus on antaa yrityksille mahdollisuus siirtyä kolmannen osapuolen ohjelmistoihin, jotka eivät edellytä verkkosovellusliittymien liittämistä. Välityspalvelimia suositellaan LSP- ja Win 32 API ‑virheenkorjaukseen.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, verkkokoodia voidaan suorittaa selainprosessin ulkopuolella riippuen NetworkService-kokeilun testaamisen tilasta.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Viite: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Anna käyttäjien määrittää asennetut varmenteet</translation>
<translation id="1393485621820363363">Käytössä olevat yrityslaitteiden tulostimet</translation>
<translation id="1397855852561539316">Oletushakupalvelun ehdottama URL-osoite</translation>
<translation id="1404043648050567997">Selaussuojapalvelu näyttää varoitussivun käyttäjän siirtyessä sivustoille, jotka on merkitty mahdollisesti haitallisiksi. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjä ei voi jatkaa varoitussivulta haitalliselle sivustolle.
Käytäntö estää käyttäjää jatkamasta vain Selaussuoja-varoituksen (esim. haittaohjelma- tai tietojenkalasteluvaroituksen) jälkeen. Käyttäjää ei estetä, jos kyse on SSL-varmenteen ongelmasta, esimerkiksi virheellisestä tai vanhentuneesta varmenteesta.
Jos tämä asetus ei ole käytössä tai sitä ei ole määritetty, käyttäjä voi halutessaan jatkaa varoitussivulta mahdollisesti haitalliselle sivustolle.
Lue lisää Selaussuojasta osoitteessa https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Raportoi tietoja Linux-sovellusten käytöstä</translation>
<translation id="142346659686073702">Salli ulkopuolisten käyttäjien käyttää Crostinia</translation>
<translation id="1426410128494586442">Kyllä</translation>
<translation id="1427655258943162134">Välityspalvelimen osoite tai URL-osoite</translation>
<translation id="1431272318313028342">Määrittää, käyttääkö <ph name="PRODUCT_NAME" /> Selaussuoja-ominaisuutta, ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos tämä asetus on käytössä, Selaussuoja on aina aktiivinen.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, Selaussuoja ei koskaan ole aktiivinen.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön tai poistat sen käytöstä, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa selaimen <ph name="PRODUCT_NAME" /> Aktivoi tietojenkalastelu- ja haittaohjelmasuojaus ‑asetusta.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, asetus otetaan käyttöön, mutta käyttäjät voivat tehdä siihen muutoksia.
Saat lisätietoja Selaussuojasta osoitteesta https://developers.google.com/safe-browsing.
Tämä käytäntö on käytettävissä vain Windows-esiintymissä, jotka on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- ja Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteiden hallinnointiohjelmaan.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Määrittää luettelon sovelluksista, jotka asennetaan huomaamattomasti kirjautumisnäytöllä
ilman käyttäjän toimenpiteitä ja joita ei voi poistaa.
Kaikki sovellusten pyytämät käyttöoikeudet myönnetään
lähtökohtaisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä, mukaan lukien
sovellusten myöhempien versioiden pyytämät lisäkäyttöoikeudet.
Huom. Tietosuoja- ja tietoturvasyistä tätä käytäntöä ei voi käyttää laajennusten asentamiseen. Lisäksi vakaata versiota käyttäville laitteille asennetaan vain sovellukset, jotka kuuluvat sallittujen luetteloon, jonka <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisältää valmiiksi. Jos kohde ei noudata näitä ehtoja, se ohitetaan.
Jos pakollisena aiemmin asennettu sovellus poistetaan tästä luettelosta, <ph name="PRODUCT_NAME" /> poistaa sen asennuksen automaattisesti.
Jokainen tässä käytännössä määritetty luettelokohde on merkkijono, joka sisältää laajennustunnuksen ja puolipisteellä (<ph name="SEMICOLON" />) erotetun päivitys-URL-osoitteen. Laajennustunnus on 32-merkkinen jono, joka on nähtävissä esimerkiksi <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />-kohdassa silloin, kun kehittäjätila on käytössä. Päivitys-URL-osoitteen tulee viitata Update Manifest ‑XML-dokumenttiin, kuten osoitteessa <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" /> todetaan. Huom. Tässä käytännössä määritettyä päivitys-URL-osoitetta käytetään vain ensimmäisellä asennuskerralla, ja laajennuksen myöhemmät päivitykset käyttävät sen teknisissä tiedoissa määritettyä päivitys-URL-osoitetta.
Jos käytössä on esimerkiksi osoite <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" />, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> asennetaan Chrome Web Storen tavallisesta päivitys-URL-osoitteesta. Lue lisää laajennusten isännöinnistä täältä: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Laitetason verkon määritys</translation>
<translation id="1438739959477268107">Oletusavaimen luomisasetus</translation>
<translation id="1454846751303307294">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka eivät saa suorittaa JavaScriptiä. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultJavaScriptSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (käyttöjärjestelmässä <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> toimivat asiakkaat):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä. Määritä <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" />-käytännön avulla, onko Flash-laajennus käytettävissä, ja <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" />-käytännön avulla, avataanko PDF-tiedostot sisäänrakennetulla PDF-katseluohjelmalla.
Määrittää luettelon laajennuksista, joiden käyttöä <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei salli, ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jokerimerkkejä * ja ? voidaan käyttää vastaamaan mitä tahansa merkkijonoja. Asteriski (*) vastaa määrittelemätöntä merkkimäärää, kun taas kysymysmerkki (?) vastaa valinnaisesti yhtä merkkiä (eli se vastaa nollaa tai yhtä merkkiä). Kenoviiva (\) on keskeytysmerkki. Jos haluat käyttää varsinaisia merkkejä *, ? tai \, lisää niiden eteen \.
Jos tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei koskaan salli luettelossa olevien laajennusten käyttöä. Laajennukset merkitään about:plugins-kohdassa käytöstä poistetuiksi eivätkä käyttäjät voi ottaa niitä käyttöön.
Huom. EnabledPlugins- ja DisabledPluginsExceptions-käytännöt voivat ohittaa tämän käytännön.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjä voi käyttää kaikkia järjestelmään asennettuja laajennuksia, paitsi pysyvästi koodattuja laajennuksia, jotka ovat epäyhteensopivia, vanhentuneita tai vaarallisia.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Hallinnoi käyttäjien toimia monen profiilin käyttökerralla tuotetta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttävillä laitteilla.
Jos käytännön arvoksi asetetaan MultiProfileUserBehaviorUnrestricted, käyttäjä voi olla joko monen profiilin käyttökerran ensi- tai toissijainen käyttäjä.
Jos käytännön arvoksi asetetaan MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary, käyttäjä voi olla vain monen profiilin käyttökerran ensisijainen käyttäjä.
Jos käytännön arvoksi asetetaan MultiProfileUserBehaviorNotAllowed, käyttäjä ei voi osallistua monen profiilin käyttökertaan.
Jos tämä asetus määritetään, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos asetusta muutetaan käyttäjän ollessa kirjautuneena monen profiilin käyttökertaan, asetus tarkistetaan kaikilta käyttökertaan osallistuvilta käyttäjiltä. Käyttökerta suljetaan, jos jollakin käyttäjistä ei ole enää lupaa osallistua käyttökertaan.
Jos käytäntöä ei määritetä, oletusarvoa MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary käytetään yrityksen valvomille käyttäjille ja arvoa MultiProfileUserBehaviorUnrestricted käytetään valvomattomille käyttäjille.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Käynnistä klikkaamalla</translation>
<translation id="1468307069016535757">Määritä suuri kontrasti -tilan käytettävyysominaisuuden oletustila kirjautumisnäytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, suuri kontrasti -tila on käytössä kirjautumisnäytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, suuri kontrasti -tila ei ole käytössä kirjautumisnäytössä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät voivat ohittaa sen väliaikaisesti ottamalla suuri kontrasti -tilan käyttöön tai poistamalla sen käytöstä. Käyttäjän valinta ei kuitenkaan ole pysyvä, ja oletusarvo palautetaan käyttöön aina kirjautumisnäytön tullessa näkyviin uudestaan tai käyttäjän ollessa epäaktiivinen kirjautumisnäytössä minuutin ajan.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, suuri kontrasti -tila ei ole käytössä kirjautumisnäytön ensimmäisellä näyttökerralla. Käyttäjät voivat ottaa suuri kontrasti -tilan käyttöön tai pois käytöstä milloin tahansa, ja sen tila kirjautumisnäytössä pysyy samana, vaikka käyttäjä vaihtuisi.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Jos tämä käytäntö on voimassa, yhtenäisen työpöydän tila sallitaan
ja otetaan oletuksena käyttöön. Tämä sallii sovellusten käyttää yhtä aikaa useita näyttöjä.
Käyttäjä voi poistaa yhtenäisen työpöydän tilan käytöstä näyttökohtaisesti poistamalla sen
valinnan näyttöasetuksista.
Jos tämä käytäntö ei ole voimassa tai sitä ei ole määritetty, yhtenäisen työpöydän tila
poistetaan käytöstä. Tässä tapauksessa käyttäjä ei voi ottaa ominaisuutta käyttöön.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Poista TLS False Start käytöstä</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Ota käyttöön kolmannen osapuolen ohjelmistojen lisäämisen esto</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Määrittää, mitä MAC-osoitetta (media access control) käytetään, kun laite on telineessä.
Kun tietyt laitemallit ovat telineessä, laitteelle annetaan telineen MAC-osoite, jonka avulla laite tunnistetaan oletusarvoisesti Ethernetissä. Tämä käytäntö sallii järjestelmänvalvojan muuttaa MAC-osoitteen lähdettä telakoinnin aikana.
Jos DeviceDockMacAddress on valittu tai käytäntöä ei ole määritetty, laitteelle tarkoitetun telineen MAC-osoitetta käytetään.
Jos DeviceNicMacAddress on valittu, laitteen NIC (network interface controller) ‑MAC-osoitetta käytetään.
Jos DockNicMacAddress on valittu, telineen NIC-MAC-osoitetta käytetään.
Käyttäjä ei voi muuttaa tätä asetusta.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Jos tämän käytännön arvo on tosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> yhdistää kaikkiin Cast-laitteisiin kaikissa IP-osoitteissa, ei vain yksityisissä RFC1918- tai RFC4913-osoitteissa.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> yhdistää vain yksityisissä RFC1918- tai RFC4913-osoitteissa oleviin Cast-laitteisiin.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> yhdistää vain yksityisissä RFC1918- tai RFC4913-osoitteissa oleviin Cast-laitteisiin, paitsi jos CastAllowAllIPs-ominaisuus on käytössä.
Jos EnableMediaRouter-käytännön arvo on epätosi, tämän käytännön arvolla ei ole merkitystä.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiosta 29 lähtien.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Ota käyttöön <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Anna sivustojen seurata käyttäjien fyysistä sijaintia</translation>
<translation id="1523774894176285446">Vaihtoehtoinen selain, jota käytetään määritettyjen sivustojen kanssa</translation>
<translation id="152657506688053119">Oletushakupalvelun vaihtoehtoiset URL-osoitteet</translation>
<translation id="1530812829012954197">Hahmonna aina seuraavat URL-mallit isäntäselaimessa</translation>
<translation id="1541170838458414064">Tulostuksen sivukoon rajoittaminen</translation>
<translation id="1553684822621013552">Kun tämän käytännön arvo on tosi, ARC on käytössä
(tähän vaikuttavat muut käytäntöasetukset – ARC ei ole käytettävissä,
jos käyttäjän nykyisessä istunnossa käytetään lyhytkestoista tilaa tai
usealle tilille kirjautumista).
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty,
yrityskäyttäjät eivät voi käyttää ARC:tä.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Tämä käytäntö määrittää, ilmoitetaanko laajennusten tietoja.
Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvo on Tosi, laajennuksista kerätään dataa.
Jos käytännön arvo on Epätosi, laajennuksista ei kerätä dataa.
Käytäntö on voimassa vain, kun <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> on käytössä ja koneella on käytössä <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Määrittää, onko Kerberos-toiminto käytössä. Kerberos on verkkosovellusten ja tiedostonjakojen kanssa toimiva todennusprotokolla.
Jos käytäntö on käytössä, myös Kerberos-toiminto on käytössä. Kerberos-tilejä voidaan lisätä joko Määritä Kerberos-tilejä ‑käytännöllä tai Kerberos-tilin asetuksista Henkilöiden asetukset ‑sivulta.
Jos käytäntö on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, tiliasetukset eivät ole käytössä. Kerberos-tilejä ei voi lisätä eikä Kerberos-todennusta käyttää. Kaikki aiemmin lisätyt Kerberos-tilit ja tallennetut salasanat poistetaan.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Käytäntöjen ohitus etäkäytön isännän vianetsintäversioissa</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F ja laajennukset, yksilöllinen todennus mahdollista</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Kun tämän käytännön arvoksi asetetaan epätosi, se ei salli laitteiden käynnistää Powerwashia.
Kun arvo on tosi, laitteet voivat käynnistää Powerwashin.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, oletusarvo on epätosi, jolloin Powerwashin käynnistystä ei sallita.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Tämä asetus on vanhentunut. Käytä tämän sijaan SafeBrowsingExtendedReportingEnabled-asetusta. SafeBrowsingExtendedReportingEnabled-asetuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä vastaa sitä, että SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed-asetuksen arvoksi määritetään epätosi.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, käyttäjät eivät voi lähettää Googlen palvelimille tietoja järjestelmästä ja sivujen sisällöstä. Jos tämän asetuksen arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat lähettää Selaussuojalle tietoja järjestelmästä ja sivujen sisällöstä vaarallisten sovellusten ja sivustojen tunnistamiseksi.
Saat lisätietoja Selaussuojasta osoitteesta https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Käytä tuotetta <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> oletuksena</translation>
<translation id="1599424828227887013">Ota sivuston eristäminen käyttöön tiettyjen alkuperien kohdalla Android-laitteilla</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL-osoitteet, joille on myönnetty pääsy äänikaappauslaitteisiin ilman erillisen luvan pyytämistä</translation>
<translation id="1615221548356595305">Salli HTTP/2-yhteyksien yhdistäminen näille isännille, vaikka käyttöoikeusvarmenteet olisivat käytössä</translation>
<translation id="1615855314789673708">Tarjoaa diagnostiikka- ja telemetriaohjain wilco DTC:n määritystiedoston.
Tämä käytäntö antaa luvan jaella wilco DTC ‑määritystiedostoa, jota voidaan käyttää, kun wilco DTC on saatavilla laitteella ja käytännöt sallivat sen käyttöönoton. Määritystiedoston on oltava JSON-muodossa, ja sen sallittu enimmäiskoko on 1 Mt (1 000 000 tavua). wilco DTC vastaa sen käsittelystä. Salauksen hajautusarvoa käytetään latauksen eheyden tarkistamiseen.
Määritystiedosto ladataan ja tallennetaan välimuistiin. Se ladataan uudelleen aina, kun URL-osoite tai hajautusarvo muuttuu.
Jos tämä käytäntö on määritetty, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Salli selaus- ja lataushistorian poistaminen</translation>
<translation id="163200210584085447">Tämän luettelon osoitemalleja verrataan pyytävän URL-osoitteen
suojaustiedon alkuperään. Jos vastaavuus havaitaan, videontallennuslaitteiden
käyttö sallitaan SAML-kirjautumissivuilla. Jos vastaavuutta ei löydetä,
käyttö estetään automaattisesti. Jokerimerkkien käyttö malleissa ei ole
sallittua.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Salli <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-laajennus näillä sivustoilla.</translation>
<translation id="1645793986494086629">Malli:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Jos tämä käytäntö on määritetty, se säätelee, millainen näytön suurentaja otetaan käyttöön. Jos käytännön arvo on None, näytön suurentaja poistetaan käytöstä.
Jos tämä käytäntö on määritetty, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, näytön suurentaja poistetaan oletuksena käytöstä, mutta käyttäjä voi ottaa sen käyttöön milloin tahansa.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Aseta levyn välimuistin koko tavuina</translation>
<translation id="166427968280387991">Välityspalvelin</translation>
<translation id="1668836044817793277">Tämä määrittää, sallitaanko automaattisesti ilman viivettä käynnistettävän kioskisovelluksen hallinnoida käyttöjärjestelmän <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiota.
Tämä käytäntö määrittää, sallitaanko automaattisesti ilman viivettä käynnistettävän kioskisovelluksen hallinnoida käyttöjärjestelmän <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiota määrittämällä required_platform_version-luetteloavaimen, jota käytetään automaattisesti päivitettävän kohdeversion etuliitteenä.
Jos käytännön arvo on tosi, automaattisesti ilman viivettä käynnistettävän kioskisovelluksen required_platform_version-luetteloavaimen arvoa käytetään automaattisesti päivitettävän kohdeversion etuliitteenä.
Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvo on epätosi, required_platform_version-luetteloavainta ei oteta huomioon ja automaattinen päivitys suoritetaan tavallisesti.
Varoitus: emme suosittele <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ‑version hallinnan antamista kioskisovellukselle, sillä tämä voi estää laitetta saamasta ohjelmistopäivityksiä ja kriittisiä tietoturvapäivityksiä. Jos <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ‑version hallinta annetaan sovellukselle, käyttäjät voivat vaarantua.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Tuettu kohteissa:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Anna laitteen pyytää Powerwashia</translation>
<translation id="1704516734140344991">Määrittää <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmiston päivitystoiminnon saatavuuden ja toiminnan.
Yksittäisiä asetuksia voi määrittää JSON-ominaisuuksissa:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Jos asetus on <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, käyttäjät voivat käynnistää Powerwash-toiminnon asentaakseen laiteohjelmiston päivityksen (<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />).
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: Jos asetus on <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, käyttäjät voivat aloittaa laiteohjelmiston päivitystoiminnon (<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />), jossa laitetason tila (mukaan luettuna yrityskäyttö) säilytetään mutta käyttäjän data poistetaan. Tämä päivitystoiminto on käytettävissä versiosta 68 alkaen.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: Määrittää, miten automaattisia <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmistopäivityksiä käytetään haavoittuvissa <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmistoissa. Kaikki toiminnot säilyttävät laitteen paikallisen tilan.
Jos arvoksi on määritetty 1 tai sitä ei ole määritetty, TPM-laiteohjelmiston päivityksiä ei oteta käyttöön.
Jos arvoksi on määritetty 2, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmisto päivitetään seuraavan uudelleenkäynnistyksen yhteydessä, kun käyttäjä on hyväksynyt päivityksen.
Jos arvoksi on määritetty 3, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmisto päivitetään seuraavan uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
Jos arvoksi on määritetty 4, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmisto päivitetään rekisteröitymisen jälkeen mutta ennen käyttäjän sisäänkirjautumista.
Tämä vaihtoehto on käytettävissä versiosta 74 alkaen.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmiston päivitystoiminto ei ole käytettävissä.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Aseta Variations-siemenarvon hakemisen rajoitukset</translation>
<translation id="1717817358640580294">Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, Chrome Cleanup voi ei-toivottuja ohjelmistoja havaitessaan lähettää Googlelle tarkistuksen sisällönkuvaustietoja SafeBrowsingExtendedReportingEnabled-käytännön mukaisesti. Chrome Cleanup kysyy tämän jälkeen käyttäjältä, puhdistetaanko ei-toivottu ohjelmisto. Käyttäjä voi halutessaan jakaa puhdistuksen tulokset Googlelle, mikä auttaa parantamaan ei-toivottujen ohjelmistojen havaitsemista. Tuloksiin kootaan tiedostojen sisällönkuvaustietoja, automaattisesti asennettuja laajennuksia ja rekisteriavaimia Chromen tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla.
Jos tämä käytäntö on poistettu käytöstä, Chrome Cleanup ei lähetä Googlelle tarkistuksen sisällönkuvaustietoja, kun se havaitsee ei-toivottuja ohjelmistoja. Tällöin kaikki SafeBrowsingExtendedReportingEnabled-käytännön määritykset ohitetaan. Chrome Cleanup kysyy käyttäjältä, puhdistetaanko ei-toivottu ohjelmisto. Puhdistuksen tuloksia ei lähetetä Googlelle, eikä käyttäjä voi valita, tehdäänkö niin.
Jos tämä käytäntö on käytössä, Chrome Cleanup voi ei-toivottuja ohjelmistoja havaitessaan lähettää Googlelle tarkistuksen sisällönkuvaustietoja SafeBrowsingExtendedReportingEnabled-käytännön mukaisesti. Chrome Cleanup kysyy käyttäjältä, puhdistetaanko ei-toivottu ohjelmisto. Puhdistuksen tulokset lähetetään Googlelle, eikä käyttäjä voi estää sitä.
Tämä käytäntö on käytettävissä vain Windows-esiintymissä, jotka on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- ja Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteiden hallinnointiohjelmaan.</translation>
<translation id="172374442286684480">Anna kaikkien sivustojen luoda tiedostoja tietokoneelle</translation>
<translation id="1736269219679256369">Salli SSL-varoitussivun ohittaminen</translation>
<translation id="1745780278307622857">Määritä, voiko <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallia lataukset luotettavista lähteistä ilman Selaussuoja-tarkistusta.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, luotettavista lähteistä ladattavia tiedostoja ei lähetetä Selaussuojan analysoitavaksi.
Jos tämän käytännön arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, myös luotettavista lähteistä ladattavat tiedostot lähetetään Selaussuojan analysoitavaksi.
Huomaa, että nämä rajoitukset koskevat sekä verkkosivun sisällön kautta että kontekstivalikon Lataa linkki ‑painikkeella käynnistettyjä latauksia. Nämä rajoitukset eivät koske avoinna olevan sivun tallentamista tai lataamista eivätkä sen tallentamista PDF-tiedostoksi tulostusasetuksista.
Tämä käytäntö on käytettävissä vain Windows-esiintymissä, jotka on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- ja Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteiden hallinnointiohjelmaan.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Asettaa käyttöehdot, jotka käyttäjän täytyy hyväksyä ennen laitteen paikallisen käyttökerran aloittamista.
Jos tämä käytäntö määritetään, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lataa käyttöehdot ja näyttää ne käyttäjälle aina laitteen paikallisen käyttökerran alussa. Käyttökerta alkaa vasta käyttäjän hyväksyttyä käyttöehdot.
Jos tälle käytännölle ei aseteta arvoa, käyttöehtoja ei näytetä.
Tämän käytännön arvoksi määritetään URL-osoite, josta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voi ladata käyttöehdot. Käyttöehtojen täytyy olla tavallista tekstiä (MIME-tyyppi text/plain). Muotoilua ei sallita.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Estä kaikki lataukset</translation>
<translation id="1767673020408652620">Ota käyttöön sovellussuositukset hakukentän nollatilassa</translation>
<translation id="17719159826324007">
Kun käytännön arvoksi asetetaan ArcSession, se pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen käyttäjän uloskirjautumisen yhteydessä, jos Android on käynnistynyt.
Kun arvo on Aina, se pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen aina uloskirjautumisen yhteydessä.
Jos sitä ei aseteta, käytännöllä ei ole vaikutusta eikä uudelleenkäynnistys ole pakollinen uloskirjautumisen yhteydessä. Sama pätee myös Ei koskaan ‑valintaan.
Tämä käytäntö vaikuttaa vain ei-yhdistettyihin käyttäjiin.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Tämä käytäntö hallinnoi myös Android-kehittäjäasetusten käyttöä. Jos tämän käytännön arvoksi määritetään tosi, käyttäjät eivät voi käyttää kehittäjäasetuksia. Jos tämän käytännön arvoksi määritetään epätosi tai sitä ei määritetä ollenkaan, käyttäjät voivat käyttää kehittäjäasetuksia koskettamalla Android-asetukset-sovelluksessa olevaa versionumeroa seitsemän kertaa.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Poista PIN-tulostus oletuksena käytöstä</translation>
<translation id="1797233582739332495">Näytä käyttäjälle toistuva kehote vaaditusta uudelleenkäynnistyksestä</translation>
<translation id="1798559516913615713">Ryhmäkäytäntöobjektien välimuistin käyttöikä</translation>
<translation id="1803646570632580723">Luettelo kiinnitetyistä sovelluksista, jotka näytetään käynnistyspalkissa</translation>
<translation id="1808715480127969042">Estä evästeet näissä sivustoissa</translation>
<translation id="1810261428246410396">Salli yhteyden pikajakamisen käyttö</translation>
<translation id="1817685358399181673">Tässä käytännössä määritetään <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-kuva käyttäjälle. Käytäntö määritetään antamalla URL-osoite, josta laite lataa kuvan ja SHA-256-hash-arvon, jolla lataus varmennetaan.
Käytännön tulee olla merkkijono, joka sisältää URL-osoitteen ja hash-arvon JSON-muodossa.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Käytä kiinteitä välityspalvelimia</translation>
<translation id="1831495419375964631">Tämä käytäntö on URL-osoite, joka viittaa XML-tiedostoon käyttämällä samaa muotoa kuin Internet Explorerin käytäntö <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" />. Tällöin säännöt ladataan XML-tiedostosta, mutta niitä ei jaeta Internet Explorerille.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvo ei ole kelvollinen URL-osoite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei käytä sitä selainten vaihtamista koskevien sääntöjen lähteenä.
Jos tämän käytännön arvo on kelvollinen URL-osoite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> lataa sivustoluettelon kyseisestä osoitteesta ja soveltaa sääntöjä ikään kuin ne olisi määritetty käytännössä <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Saat lisätietoja Internet Explorerin käytännöstä <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> täältä: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode.</translation>
<translation id="1839060937202387559">Ilmoita tallennuslaitteisiin liittyviä laitetilastoja ja ‑tunnisteita.
Jos käytännön arvo on epätosi, tilastoja ei ilmoiteta.
Jos käytännön arvo on tosi tai määrittämättä, tilastot ilmoitetaan.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Käyttäjäkäytännön päivitystiheys</translation>
<translation id="1844620919405873871">Määrittää lukituksen pika-avaamiseen liittyviä käytäntöjä</translation>
<translation id="1845405905602899692">Kioskiasetukset</translation>
<translation id="1845429996559814839">Rajoita PIN-tulostustilaa</translation>
<translation id="1847960418907100918">Määrittää parametrit, joita käytetään tehtäessä pikahakuja POST-metodin avulla. Se koostuu pilkuilla erotetuista nimi/arvo-pareista. Jos arvo on malliparametri kuten yllä olevan esimerkin {searchTerms}, se korvataan oikeilla hakusanatiedoilla.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, pikahakupyyntö lähetetään GET-metodin avulla.
Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Salli mediasisällön automaattinen toisto</translation>
<translation id="1857152770025485173">Tämä käytäntö estää käyttäjää lataamasta verkkosivuja, joiden URL-osoitteet on lisätty mustalle listalle. Musta lista sisältää URL-osoitemalleja, joita käytetään estettävien URL-osoitteiden määrittämiseen.
URL-osoitemallit tulee muotoilla täällä olevien ohjeiden mukaisesti: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Voit määritellä poikkeuksia käyttämällä sallittujen URL-osoitteiden luettelon käytäntöä. Voit lisätä näihin käytäntöihin enintään 1 000 merkintää, ja tämän rajan ylittävät merkinnät ohitetaan.
Huomaa, että sisäisten chrome://*-osoitteiden estämistä ei suositella, sillä se voi aiheuttaa odottamattomia virheitä.
M73-versiosta alkaen voit estää 'javascript://*' ‑osoitteet. Se vaikuttaa kuitenkin vain osoitepalkkiin kirjoitettuun JavaScriptiin (tai esimerkiksi aktiivisiin kirjanmerkkeihin). Käytäntö ei koska sivulla olevia JavaScript-osoitteita, jos ne ladataan dynaamisesti. Jos estät esimerkiksi osoitteen example.com/abc, käyttäjät voivat silti siirtyä osoitteeseen example.com ja ladata example.com/abc-linkin XMLHTTP-pyynnöllä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, selaimen mustalle listalle ei lisätä URL-osoitteita.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Varoitus: <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei enää versiosta 52 alkaen tue TLS:n aiempien versioiden käyttöä varatoimenpiteenä. Version arvioitu julkaisupäivä on syyskuussa 2016, ja muutoksen jälkeen tämä käytäntö ei enää toimi.
TLS-kättelyn epäonnistuessa <ph name="PRODUCT_NAME" /> yritti aiemmin kiertää HTTPS-palvelimien virheet muodostamalla yhteyden uudelleen aiempaa TLS-versiota käyttämällä. Tämä asetus määrittää version, jota vanhempia versioita ei kokeilla. Jos palvelin suorittaa versioneuvottelun oikein (eli se ei katkaise yhteyttä), tätä asetusta ei käytetä. Muodostetun yhteyden täytyy joka tapauksessa noudattaa käytäntöä SSLVersionMin.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvo on tls1.2, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei enää suorita tätä varatoimenpidettä. Huomaa, että tämä ei poista käytöstä vanhempien TLS-versioiden tukea, vaan se määrittää vain, voiko <ph name="PRODUCT_NAME" /> kiertää palvelimien virheitä silloin, kun versioneuvottelua ei suoriteta oikein.
Jos yhteensopivuus virheitä sisältävän palvelimen kanssa täytyy säilyttää, tämän käytännön arvoksi voidaan määrittää tls1.1. Tämä on kuitenkin tilapäinen toimenpide, ja palvelin tulee korjata mahdollisimman pian.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Tällä käytännöllä <ph name="PRODUCT_NAME" /> saa luvan käyttää verkon ennakointia, eivätkä käyttäjät voi muokata tätä asetusta.
Tämä käytäntö koskee DNS-esilatauksen lisäksi TCP- ja SSL-yhteyksien esimuodostusta ja verkkosivujen esirenderöintiä.
Jos asetat tälle käytännölle arvon, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei anna käyttäjien muuttaa tätä asetusta.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, verkon ennakointi otetaan käyttöön, mutta käyttäjä voi muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Tärkeimmät käyttöoikeudet</translation>
<translation id="186719019195685253">Toiminto, joka suoritetaan, jos käyttäjä ei tee mitään tietyn ajan kuluessa laitteen ollessa kytkettynä laturiin</translation>
<translation id="187819629719252111">Myöntää tietokoneen tiedostojen käyttöoikeuden antamalla tuotteelle <ph name="PRODUCT_NAME" /> luvan näyttää tiedostonvalintaikkunoita. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjät voivat avata tiedostonvalintaikkunoita normaalisti. Jos poistat asetuksen käytöstä, käyttäjälle näytetään viesti ja hänen oletetaan valinneen Peruuta tiedostonvalintaikkunassa aina käyttäjän suorittaessa tiedoston avaamista vaativan toiminnon (kuten käyttäjän tuodessa kirjanmerkkejä, lähettäessä tiedostoja, tallentaessa linkkejä jne.). Jos asetusta ei ole määritetty, käyttäjät voivat avata tiedostonvalintaikkunoita normaalisti.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Koko välilehden mainossisällön näytön salliminen</translation>
<translation id="1888871729456797026">Työpöydän pilvikäytännön rekisteröintitunnus</translation>
<translation id="1897365952389968758">Anna kaikkien sivustojen käyttää JavaScriptiä (suositus)</translation>
<translation id="1906888171268104594">Määrittää, lähetetäänkö Googlelle käyttötilastoja sekä kaatumisraportteja ja muuta diagnostiikkadataa
Jos arvo on tosi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lähettää käyttötilastoja ja diagnostiikkadataa.
Jos arvo on epätosi tai sitä ei määritetä, käyttötilastoja ja diagnostiikkadataa ei lähetetä.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttötilastojen ja diagnostiikkadatan raportointi poistetaan käytöstä hallinnoimattomilla laitteilla, ja se otetaan käyttöön hallinnoiduilla laitteilla.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Määritä yrityksen kirjautumis-URL-osoitteiden luettelo (vain HTTP- ja HTTPS-mallit). Näillä sivuilla tallennetaan salasanojen tunnisteita, joiden avulla tarkistetaan, onko salasanoja käytetty aiemmin.
Jotta <ph name="PRODUCT_NAME" /> voi tallentaa salasanojen tunnisteet oikein, varmista, että kirjautumissivusi seuraavat täällä olevia ohjeita: https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Jos tämä asetus on käytössä, salasanojen suojauspalvelu tallentaa näissä URL-osoitteissa salasanojen tunnisteita, joiden avulla tarkistetaan, onko salasanoja käytetty aiemmin.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, salasanojen suojauspalvelu tallentaa salasanojen tunnisteita vain osoitteessa https://accounts.google.com.
Tämä käytäntö on käytettävissä vain Windows-esiintymissä, jotka on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- ja Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteiden hallinnointiohjelmaan.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Jos tämä käytäntö on määritetty, isäntä käyttää RemoteAccessHostTokenValidationUrl-käytännön mukaiseen todentamiseen käyttöoikeusvarmennetta, joka sisältää myöntäjän yleisen nimen. Määritä arvoksi asteriski (*), jos haluat käyttää kaikkia saatavilla olevia käyttöoikeusvarmenteita.
Tämä ominaisuus ei tällä hetkellä ole käytettävissä palvelinpuolella.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Käytä KDC-käytäntöä kirjautumistietojen valtuuttamiseen.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Salli hallinnoidut käyttökerrat laitteella</translation>
<translation id="1929709556673267855">Määritä laitteisiin yhdistettyjen yritystulostimien asetuksia.
Tämän käytännön avulla voit määrittää tulostinasetuksia laitteille, joiden käyttöjärjestelmä on <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Siinä käytettävä muoto on muuten sama kuin NativePrinters-hakemistossa, mutta kullakin tulostimella on lisäksi pakollinen id- tai guid-kenttä, jota käytetään sallittujen luetteloon tai mustalle listalle merkitsemistä varten.
Tiedosto saa olla kooltaan enintään 5 Mt, ja sen täytyy käyttää JSON-koodausta. Koodatun, noin 21 000 tulostinta sisältävän tiedoston koko on arviolta 5 Mt. Latauksen eheys vahvistetaan hajautusarvon avulla.
Tiedosto ladataan ja tallennetaan välimuistiin, ja se ladataan uudelleen aina, kun URL-osoite tai hajautusarvo muuttuu.
Jos tämä käytäntö on määritetty, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lataa tiedoston tulostimien määrittämistä varten ja asettaa tulostimet saataville seuraavien käytäntöjen mukaisesti: <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> ja <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Tämä käytäntö ei vaikuta siihen, voivatko käyttäjät määrittää tulostimia yksittäisillä laitteilla. Se on tarkoitettu käytettäväksi yksittäisten käyttäjien tekemien tulostinmääritysten lisäksi.
Tämä käytäntö täydentää seuraavan käytännön toimintaa: <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, laitteisiin ei yhdistetä tulostimia ja muut tyypin <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> käytännöt ohitetaan.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Sallittujen USB-laitteiden luettelo</translation>
<translation id="1933378685401357864">Taustakuva</translation>
<translation id="1956493342242507974">Määritä virranhallinta-asetukset tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kirjautumisruudulla.
Käytäntö määrittää tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> toiminnan, kun käyttäjä ei tee mitään tietyn ajan kuluessa kirjautumisruudun ollessa avoinna. Käytäntö ohjaa useita asetuksia. Voit tarkastella yksittäisten asetusten tietoja ja arvoalueita tutustumalla käytäntöihin, jotka ohjaavat virranhallintaa käyttökerran aikana. Käytäntöjen ainoat poikkeukset ovat:
* Käyttämättömyyden tai kannen sulkemisen yhteydessä suoritettava toiminto ei voi olla käyttökerran lopettaminen.
* Käyttämättömyyden yhteydessä suoritettava toiminto verkkovirtaa käytettäessä on virran sammuttaminen.
Jos jotain asetusta ei ole määritetty, käytetään oletusarvoa.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille asetuksille käytetään oletusarvoja.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Kun tämä on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> voi täyttää kenttiä automaattisesti. Käyttäjät voivat täyttää verkkolomakkeita aiemmin tallennetuilla osoitetiedoilla.
Jos asetus poistetaan käytöstä, automaattinen täyttö ei ehdota osoitetietoja, täytä niitä tai tallenna uusia osoitetietoja myöhempää käyttöä varten selailun yhteydessä.
Jos tämä asetus on käytössä tai sille ei ole määritetty arvoa, käyttäjä voi hallita osoitteiden automaattista täyttöä käyttöliittymässä.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Salli WebRTC-tapahtumalokien kerääminen Googlen palveluista</translation>
<translation id="1964634611280150550">Incognito-tila poistettu käytöstä</translation>
<translation id="1964802606569741174">Tällä käytännöllä ei ole mitään vaikutusta Androidin YouTube-sovellukseen. Jos YouTuben suojattu tila on käytössä, Androidin YouTube-sovelluksen asentamisen ei pitäisi olla sallittua.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Ohittaa käytännöt etäkäytön isännän vianetsintäversioissa.
Arvoksi merkitään käytännön nimen kohdistus käytännön arvoon JSON-sanastomuodossa.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Suorita aina todennusta edellyttävät laajennukset (poistettu käytöstä)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Automaattisesti päivittyvät tietosisällöt tuotteessa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voidaan ladata HTTP:n kautta HTTPS:n sijaan. Tämä mahdollistaa HTTP-latausten avoimen tallentamisen HTTP:n välimuistiin.
Jos tämän käytännön arvoksi on asetettu tosi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> yrittää ladata automaattisesti päivittyvät tietosisällöt HTTP:n kautta. Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi tai sitä ei ole asetettu, HTTPS:ää käytetään automaattisesti päivittyvien tietosisältöjen lataamiseen.</translation>
<translation id="199764499252435679">Ota käyttöön tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> osien päivittäminen</translation>
<translation id="1997994951395619441">Jos tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> asettaa kirjanmerkkipalkin näkyviin.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, kirjanmerkkipalkkia ei koskaan näytetä käyttäjille.
Jos tämä asetus on käytössä tai se on poistettu käytöstä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei anna käyttäjien muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä asetusta ei ole määritetty, käyttäjä voi päättää tämän toiminnon käytöstä.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Virran hallinta</translation>
<translation id="2014757022750736514">Määrittää toiminnan kirjautumisnäytöllä, jonka kautta käyttäjät kirjautuvat tileilleen. Asetukset määrittävät esimerkiksi sen, kuka voi kirjautua sisään, millaiset tilit sallitaan ja mitä todennustapoja käytetään, sekä yleiset esteettömyys-, syöttötapa- ja kieliasetukset.</translation>
<translation id="201557587962247231">Laitteen tilatietojen lähetystiheys</translation>
<translation id="2017301949684549118">Hiljaisesti asennettavien verkkosovellusten URL-osoitteet</translation>
<translation id="2017459564744167827">Katso lisätietoja malleista ja muotoilusta: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="2018836497795982119">Määrittää millisekunteina ajan, jonka jälkeen laitteen hallintapalvelulta pyydetään tietoja käyttäjäkäytännöistä.
Jos määrität tämän käytännön, 3 tunnin oletusarvo ohitetaan. Kelvollisia arvoja ovat ajat 1 800 000 millisekunnista (30 minuuttia) 86 400 000 millisekuntiin (1 päivä). Jos annettu aika on tämän välin ulkopuolella, käytetään lähintä kelvollista arvoa. Jos ympäristö tukee käytäntöilmoituksia, päivitysviiveeksi määritetään 24 tuntia, sillä todennäköisesti käytäntöilmoitus pakottaa sovelluksen suorittamaan päivityksen käytännön muuttuessa.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää 3 tunnin oletusarvoa.
Huom. Jos ympäristö tukee käytäntöilmoituksia, päivitysviiveeksi määritetään 24 tuntia (tämän käytännön oletus- ja muut arvot ohitetaan), sillä todennäköisesti käytäntöilmoitus pakottaa sovelluksen suorittamaan päivityksen käytännön muuttuessa. Tästä syystä päivityksiä ei tarvitse suorittaa useammin.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Määritä pakollinen verkkotunnuksen nimi etäkäytön asiakassovelluksia varten.</translation>
<translation id="2030905906517501646">Oletushakupalvelun avainsana</translation>
<translation id="203096360153626918">Tällä käytännöllä ei ole mitään vaikutusta Android-sovelluksiin. Ne voivat avautua koko näytön tilaan, vaikka tämän käytännön arvoksi olisi määritetty <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Käytöstä poistetut yritystulostimet</translation>
<translation id="2050629715135525072">Määrittää, voivatko etäkäytön isäntään yhdistetyt käyttäjät siirtää tiedostoja asiakkaan ja isännän välillä. Tämä ei koske etätukiyhteyksiä, jotka eivät tue tiedostonsiirtoa.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, tiedostonsiirtoa ei sallita. Jos tämä asetus on otettu käyttöön tai sitä ei ole asetettu, tiedostonsiirto sallitaan.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Salli tiettyjen URL-osoitteiden käyttö</translation>
<translation id="2061810934846663491">Määritä verkkotunnukset, joiden käyttöä vaaditaan etäkäytön isänniltä</translation>
<translation id="206623763829450685">Määrittää, mitä HTTP-todennustapoja <ph name="PRODUCT_NAME" /> tukee.
 
Mahdollisia arvoja ovat basic, digest, ntlm ja negotiate. Erota arvot toisistaan pilkuilla.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikkia neljää todennustapaa tuetaan.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Estä pääsy sisältöpakkauksiin kuulumattomiin sivustoihin</translation>
<translation id="2073552873076775140">Salli kirjautuminen tuotteeseen <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Käytä laitteistokiihdytystä, jos mahdollista</translation>
<translation id="2077273864382355561">Ruudun sammutuksen viive käytettäessä laitetta akkuvirralla</translation>
<translation id="2082205219176343977">Määritä vanhin sallittu Chrome-versio laitteelle.</translation>
<translation id="209586405398070749">Vakaa versio</translation>
<translation id="2098658257603918882">Ota käyttö- ja kaatumistietojen raportointi käyttöön</translation>
<translation id="2104418465060359056">Raportoi laajennusten tietoja</translation>
<translation id="2106627642643925514">Ohittaa PIN-tulostuksen oletustilan. Jos tila ei ole käytettävissä, tämä käytäntö ohitetaan.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Tämä käytäntö on poistettu käytöstä versiossa M72. Käytä tämän sijaan CloudManagementEnrollmentToken-käytäntöä.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Määrittää, näyttääkö <ph name="PRODUCT_NAME" /> napauttamalla hakemisen sisältönäkymässä.
Jos asetus on käytössä, napauttamalla hakeminen on käytettävissä ja käyttäjä voi halutessaan ottaa sen käyttöön tai poistaa käytöstä.
Jos asetus ei ole käytössä, napauttamalla hakeminen poistetaan kokonaan käytöstä.
Tämän käytännön määrittämättä jättäminen vastaa sen käyttöönottoa yllä kuvatulla tavalla.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Rajoita laitteen käyttöaikaa automaattisella uudelleenkäynnistyksellä</translation>
<translation id="2116790137063002724">Tämä käytäntö määrittää, ilmoitetaanko käyttäjien tunnistetietoja, kuten käyttöjärjestelmän käyttäjätunnus, profiilin tunnus (<ph name="PRODUCT_NAME" />), profiilin nimi (<ph name="PRODUCT_NAME" />), profiilin polku (<ph name="PRODUCT_NAME" />) ja suoritettava polku (<ph name="PRODUCT_NAME" />).
Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvo on tosi, käyttäjien tunnistetietoja kerätään.
Jos käytännön arvo on epätosi, käyttäjien tunnistetietoja ei kerätä.
Käytäntö on voimassa vain, kun <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> on käytössä ja koneella on käytössä <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Salli ilmoitukset näillä sivustoilla</translation>
<translation id="2131902621292742709">Ruudun himmennyksen viive käytettäessä laitetta akkuvirralla</translation>
<translation id="2134437727173969994">Salli näytön lukitseminen</translation>
<translation id="2137064848866899664">Kun tämä käytäntö on määritetty, jokaista näyttöä kierretään
käytännön mukaisesti aina laitteen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä ja
ensimmäisellä kerralla, kun se yhdistetään käytännön arvomuutoksen jälkeen.
Käyttäjät voivat muuttaa kiertoasetusta sisäänkirjautumisen jälkeen asetussivulla,
mutta heidän tekemänsä asetusmuutokset ohitetaan ja korvataan käytännön
arvolla uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
Käytäntö koskee sekä ensisijaisia että toissijaisia näyttöjä.
Jos käytäntöä ei ole asetettu, on sen oletusarvo nolla astetta, ja käyttäjä
voi muuttaa tätä vapaasti. Tässä tapauksessa oletusarvoon ei palata
uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Tämä käytäntö määrittää, saako <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ohittaa välityspalvelimet captive portal ‑todennuksen yhteydessä.
Tämä käytäntö on voimassa vain silloin, kun välityspalvelin on määritetty (esimerkiksi käytännön tai laajennuksen kautta tai käyttäjän itsensä määrittämänä chrome://settings-kohdasta).
Jos tämä asetus on käytössä, kaikki captive portal ‑todennussivut (eli kaikki avautuvat verkkosivut captive portal ‑kirjautumissivun avaamisesta siihen saakka, että <ph name="PRODUCT_NAME" /> toteaa internetyhteyden muodostamisen onnistuneen) avautuvat erillisessä ikkunassa ja ohittavat kaikki nykyistä käyttäjää koskevat käytäntöasetukset ja rajoitukset.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, kaikki captive portal ‑todennussivut avautuvat (tavalliselle) uudelle selainvälilehdelle ja noudattavat nykyisen käyttäjän välityspalvelinasetuksia.</translation>
<translation id="21394354835637379">Sallii sinun määrittää, mitkä URL-osoitteet voivat asentaa laajennuksia, sovelluksia ja teemoja.
Laajennusten, sovellusten ja käyttäjäskriptien asentaminen Chrome Web Storen ulkopuolelta hankaloituu versiosta <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 alkaen. Aiemmin käyttäjä on voinut klikata *.crx-tiedoston linkkiä, jolloin <ph name="PRODUCT_NAME" /> on ehdottanut tiedoston asentamista muutaman varoitusikkunan näyttämisen jälkeen. Kun käytössä on <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 tai uudempi versio, tällaiset tiedostot täytyy ensin ladata ja sitten vetää tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> asetussivulle. Tämä asetus antaa tiettyjen URL-osoitteiden käyttää vanhaa, yksinkertaisempaa asennusmenetelmää.
Jokainen tämän luettelon kohteista on laajennuksiin liittyvä kohdistusmalli (katso https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Käyttäjät voivat asentaa tiedostoja helposti kaikista URL-osoitteista, jotka vastaavat tässä luettelossa olevaa kohdetta. Näiden mallien on sallittava sekä *.crx-tiedoston sijainti että latauksen käynnistyssivu (eli tiedostoon viittaava sivu).
<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />-käytäntö ohittaa tämän käytännön. Tämä tarkoittaa, että mustalla listalla olevia laajennuksia ei asenneta, vaikka ne sijaitsisivat tässä luettelossa olevalla sivustolla.</translation>
<translation id="214901426630414675">Rajoitettu kaksipuolinen tulostustila</translation>
<translation id="2149330464730004005">Väritulostuksen käyttöönotto</translation>
<translation id="2156132677421487971">Määrittää <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑käytäntöjä. Ominaisuuden avulla välilehtien, sivustojen tai työpöydän sisältö voidaan lähettää selaimesta ulkoisiin näyttöihin ja äänentoistolaitteisiin.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Älä suodata vain aikuisille suunnattua sisältöä sivustoilta</translation>
<translation id="2168397434410358693">Käyttämättömyysaika käytettäessä laitetta verkkovirralla</translation>
<translation id="217013996107840632">Toisesta selaimesta siirtymisen komentoriviparametrit</translation>
<translation id="2170233653554726857">Ota WPAD-optimointi käyttöön</translation>
<translation id="2176565653304920879">Kun tämä käytäntö on määritetty, aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen tapahtuu jollakin seuraavista tavoista, määritetystä arvosta riippuen:
Jos arvo on TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, käyttäjät voivat hallita aikavyöhykkeen tunnistamista normaalisti osoitteessa chrome://settings.
Jos arvo on TimezoneAutomaticDetectionDisabled, osoitteen chrome://settings automaattiset aikavyöhykevalinnat poistetaan käytöstä. Aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen on aina poissa käytöstä.
Jos arvo on TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, osoitteen chrome://settings aikavyöhykevalinnat poistetaan käytöstä. Aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen on aina käytössä. Aikavyöhyke tunnistetaan sijainnista, joka perustuu pelkkään IP-osoitteeseen.
Jos arvo on TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, osoitteen chrome://settings aikavyöhykevalinnat poistetaan käytöstä. Aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen on aina käytössä. Aikavyöhyke tunnistetaan aina tarkasti lähettämällä näkyvien Wi-Fi-tukiasemien luettelo sijainnin sovellusliittymän palvelimelle.
Jos arvo on TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, osoitteen chrome://settings aikavyöhykevalinnat poistetaan käytöstä. Aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen on aina käytössä. Aikavyöhyke tunnistetaan aina tarkasti lähettämällä palvelimelle sijaintitietoja (esim. Wi-Fin ja matkapuhelinverkon tukiasemia ja GPS-signaaleja).
Jos käytännölle ei määritetä arvoa, se käyttäytyy arvon TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide mukaisesti.
Jos SystemTimezone-käytäntö on määritetty, se ohittaa tämän käytännön. Tässä tapauksessa aikavyöhykkeen automaattinen tunnistaminen poistetaan käytöstä.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Pakota vähintään keskitason rajoitettu tila YouTubessa</translation>
<translation id="2182291258410176649">Käyttäjä päättää, otetaanko varmuuskopiointi ja palautus käyttöön</translation>
<translation id="2183294522275408937">Tämä asetus määrittää, kuinka usein lukitusnäyttö pyytää salasanaa, ennen kuin lukituksen pika-avaamisen käyttöä voi jatkaa. Kun käyttäjä siirtyy lukitusnäytölle, lukituksen pika-avaaminen ei ole käytettävissä, jos salasanan edellisestä antamiskerrasta kulunut aika ylittää tässä asetuksessa määritetyn ajan. Jos käyttäjä pysyy määritetyn ajan yli lukitusnäytöllä, häneltä pyydetään salasanaa, kun hän seuraavan kerran antaa virheellisen PIN-koodin tai siirtyy lukitusnäytölle uudelleen (riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin).
Jos tämä asetus on määritetty, pika-avaamista käyttäviä käyttäjiä pyydetään antamaan salasana lukitusnäytöllä tämän asetuksen mukaisesti.
Jos tätä asetusta ei ole määritetty, pika-avaamista käyttäviä käyttäjiä pyydetään antamaan salasana lukitusnäytöllä päivittäin.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä M61:ssä, ota sen sijaan käyttöön EcryptfsMigrationStrategy.
Määrittää laitteen toiminnan, jos se toimitettiin ecryptfs-salauksen kanssa mutta on siirrettävä ext4-salaukseen.
Jos käytännön arvoksi määritetään DisallowArc, Android-sovellukset poistetaan kaikkien laitteen käyttäjien (myös niiden, joilla on jo ext4-salaus) käytöstä eikä käyttäjille tarjota lainkaan ecryptfs–ext4-siirtymistä.
Jos käytännön arvoksi määritetään AllowMigration, ext4-salaukseen siirtymistä tarjotaan tarvittaessa (tällä hetkellä Android N:n tullessa käyttöön laitteella), jos käyttäjän kotihakemisto käyttää ecryptfs-salausta.
Tämä käytäntö ei koske kioskisovelluksia – nämä siirretään automaattisesti. Jos tätä käytäntöä ei määritetä, toiminta vastaa DisallowArc-valintaa.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Tämä käytäntö poistettiin tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 ja korvattiin käytännöllä <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Jos tämä käytäntö on käytössä tai sitä ei ole määritetty (oletus), käyttäjältä
pyydetään lupaa videoiden tallentamiseen. Poikkeuksena tästä ovat
VideoCaptureAllowedUrls-luettelossa määritetyt URL-osoitteet, joille myönnetään lupa käyttäjältä kysymättä.
Jos tämä käytäntö on poistettu käytöstä, käyttäjältä ei koskaan kysytä lupaa ja videoiden tallennus sallitaan
vain VideoCaptureAllowedUrls-luettelossa määritetyille URL-osoitteille.
Tämä käytäntö koskee kaikkia videoiden tallennuslaitteita, ei pelkästään sisäänrakennettua kameraa.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Määritä sallittujen luettelo laitteen omalle viestijärjestelmälle</translation>
<translation id="2204753382813641270">Hallinnoi hyllyn automaattista piilottamista</translation>
<translation id="2208976000652006649">POST-metodia käyttävän haun URL-osoitteen parametrit</translation>
<translation id="2214880135980649323">Kun tämä käytäntö on käytössä, yrityskäytäntöjen asentamille laajennuksille annetaan Enterprise Hardware Platform APIn käyttöoikeus.
Kun tämä käytäntö on poistettu käytöstä tai sen arvoa ei ole määritetty, laajennukset eivät saa käyttää Enterprise Hardware Platform APIa.
Tämä käytäntö koskee myös komponenttilaajennuksia, kuten Hangout Services ‑laajennusta.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Ilmoitusten oletusasetus</translation>
<translation id="2231817271680715693">Tuo selaushistoria oletusselaimesta ensimmäisellä käyttökerralla</translation>
<translation id="2236488539271255289">Älä salli sivustojen luoda tiedostoja tietokoneelle</translation>
<translation id="2240879329269430151">Voit määrittää, saavatko sivustot näyttää ponnahdusikkunoita. Ponnahdusikkunoiden näyttäminen voidaan sallia kaikille sivustoille tai kieltää kaikilta sivustoilta. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käytetään BlockPopups-asetusta, ja käyttäjä voi muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Jos tämä asetus on käytössä, verkkosivuille ei myönnetä pääsyä grafiikkasuorittimeen. Tällöin verkkosivut eivät voi käyttää WebGL APIa ja laajennukset eivät voi käyttää Pepper 3D APIa.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, verkkosivut voivat ehkä käyttää WebGL APIa ja laajennukset voivat ehkä käyttää Pepper 3D APIa. Selaimen oletusasetuksista riippuen näiden sovellusliittymien käyttö voi silti edellyttää argumenttien lisäämistä komentorivin kautta.
Jos HardwareAccelerationModeEnabled-käytännön arvo on epätosi, Disable3DAPIs-käytäntö ohitetaan. Tämä vastaa sitä, että Disable3DAPIs-käytännön arvoksi määritetään tosi.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Anna etäkäyttäjien siirtää tiedostoja isännälle/isännältä</translation>
<translation id="2265214338421787313">Tämä käytäntö antaa järjestelmänvalvojan määrittää, että sivu voi näyttää ponnahdusikkunoita tyhjentämisen aikana.
Kun käytännön arvoksi on määritetty käytössä, sivut voivat näyttää ponnahdusikkunoita niiden tyhjentämisen aikana.
Kun käytännön arvoksi on määritetty ei käytössä tai arvoa ei ole määritetty, sivut eivät saa näyttää ponnahdusikkunoita tyhjentämisen aikana teknisten tietojen mukaisesti (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Tämä käytäntö poistetaan Chrome 82:ssa.
Katso https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288 .</translation>
<translation id="2269319728625047531">Ota käyttöön synkronointisuostumuksen näyttäminen kirjautumisen aikana</translation>
<translation id="2274864612594831715">Tämän käytännön avulla virtuaalinen näppäimistö voidaan ottaa käyttöön syöttölaitteena Chrome-käyttöjärjestelmässä. Käyttäjät eivät voi ohittaa tätä käytäntöä.
Jos käytännön arvoksi asetetaan true, virtuaalinen näppäimistö on aina käytössä.
Jos käytännön arvoksi asetetaan false, virtuaalinen näppäimistö ei ole koskaan käytössä.
Jos käytäntö määritetään, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä. Käyttäjät voivat kuitenkin edelleen ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä esteettömyystilan ruutunäppäimistön, joka korvaa tämän käytännön hallinnoiman virtuaalisen näppäimistön. Voit hallita esteettömyystilan ruutunäppäimistöä käytännön |VirtualKeyboardEnabled| avulla.
Jos käytännön arvoa ei aseteta, virtuaalinen näppäimistö on aluksi pois käytöstä, mutta käyttäjät voivat ottaa sen käyttöön halutessaan. Näppäimistön näyttämistä voidaan säädellä myös heurististen sääntöjen avulla.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> voi korjata oikeinkirjoitusvirheitä Googlen verkkopalvelun avulla. Jos asetus on käytössä, palvelua käytetään aina. Jos asetus ei ole käytössä, palvelua ei käytetä koskaan.
Oikoluvun voi suorittaa myös ladatun sanakirjan avulla. Käytäntö hallinnoi vain verkkopalvelun käyttöä.
Jos asetusta ei ole määritetty, käyttäjät voivat valita, haluavatko he käyttää oikolukupalvelua.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Videoiden toistamista Android-sovelluksissa ei oteta huomioon, vaikka tämän käytännön arvoksi olisi määritetty <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Määritä käytössä olevat laajennukset</translation>
<translation id="2303795211377219696">Salli luottokorttitietojen automaattinen täyttö</translation>
<translation id="2309390639296060546">Maantieteellisen sijainnin oletusasetus</translation>
<translation id="2327252517317514801">Määritä verkkotunnukset, joilla on G Suiten käyttöoikeus</translation>
<translation id="2356878440219553005">Määrittää edistyneen akunlataustilan virranhallintakäytännön.
Ohjaa akun latausta dynaamisesti minimoidaksesi käyttöstressin aiheuttaman akun kulumisen ja pidennä akunkestoa.
Jos muokattu akunlataustila on valittu, DeviceBatteryChargeCustomStartCharging ja DeviceBatteryChargeCustomStopCharging on määritettävä.
Jos tämä käytäntö on määritetty, akunlataustilaa käytetään, jos laite tukee sitä.
Jos käytäntöä ei ole määritetty ja laite tukee käytäntöä, akunlatauksen vakiotilaa käytetään, eikä käyttäjä voi muuttaa sitä.
Huom. <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> ohittaa tämän käytännön, jos aiemmin mainittu on määritetty.</translation>
<translation id="237494535617297575">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka saavat näyttää ilmoituksia. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultNotificationsSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Salli näytön herätyksen lukitus</translation>
<translation id="2411817661175306360">Salasanasuojauksen varoitus on poissa käytöstä</translation>
<translation id="2411919772666155530">Estä ilmoitukset näillä sivustoilla</translation>
<translation id="2418507228189425036">Määrittää, että <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei tallenna selaushistoriaa, ja estää käyttäjiä muokkaamasta tätä asetusta.
Jos tämä asetus on käytössä, selaushistoriaa ei tallenneta. Lisäksi tämä asetus poistaa käytöstä välilehtien synkronoinnin.
Jos tämä asetus on poissa käytöstä tai sitä ei ole asetettu, selaushistoria tallennetaan.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Ottaa käyttöön tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant-ominaisuuden ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant otetaan käyttöön.
Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant poistetaan käytöstä.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön tai poistat sen käytöstä, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa tätä asetusta.
Jos tätä asetusta ei ole määritetty, käyttäjä voi päättää, käyttääkö tätä toimintoa vai ei.
Tämä asetus on poistettu <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29:stä ja uudemmista versioista.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Tämä käytäntö määrittää, antaako <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttäjälle oikeuden käyttää Verkkotiedostojen jakamista.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvo on tosi, käyttäjät voivat käyttää Verkkotiedostojen jakamista.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, käyttäjät eivät voi käyttää Verkkotiedostojen jakamista.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Sallii tärkeistä tapahtumista raportoimisen Googlelle Android-sovelluksen asennuksen aikana. Tapahtumia tallennetaan vain, jos sovelluksen asennus käynnistetään käytännön kautta.
Jos käytännön arvoksi on asetettu tosi, tapahtumat kirjataan.
Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi tai sitä ei ole asetettu, tapahtumia ei kirjata.</translation>
<translation id="244317009688098048">Salli automaattisen kirjautumisen peruutusnäppäin.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu tai sen arvo on tosi ja laitteelle on määritetty paikallinen tili viiveettömällä automaattisella kirjautumisella, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hyväksyy pikanäppäimen Ctrl+Alt+S, jolla ohitetaan automaattinen kirjautuminen ja tuodaan näkyviin kirjautumisruutu.
Jos käytännön asetus on epätosi, viiveetöntä automaattista kirjautumista ei voi ohittaa (jos sellainen on määritetty).</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimoi vakaus</translation>
<translation id="2463034609187171371">Ota käyttöön TLS:n DHE-salaustekniikat</translation>
<translation id="2463365186486772703">Sovelluksen kieli</translation>
<translation id="2466131534462628618">Captive portal -todennus ohittaa välityspalvelimen</translation>
<translation id="2471748297300970300">Jos tämä ei ole käytössä, tietoturvavaroituksia ei voida näyttää, kun Chrome käynnistetään riskialttiilla komentorivin komennolla.
Jos tämä on käytössä tai sitä ei ole määritetty, tietoturvavaroituksia näytetään, kun Chrome käynnistetään tietyillä komentorivin komennoilla.
Tämä käytäntö on käytettävissä Windows-esiintymissä vain, jos ne on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- ja Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteenhallintaohjelmaan.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Laitteen oma viestijärjestelmä</translation>
<translation id="2483146640187052324">Ennakoi verkon toimia millä tahansa verkkoyhteydellä</translation>
<translation id="2484208301968418871">Tämän käytännön avulla määritetään SafeSites-URL-osoitesuodattimen käyttö.
Suodatin luokittelee URL-osoitteet pornografiseksi tai muunlaiseksi Google Safe Search ‑käyttöliittymän avulla.
Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvoksi on asetettu Älä suodata vain aikuisille suunnattua sisältöä sivustoilta, sivustoja ei suodateta.
Jos käytännön arvoksi on määritetty Suodata vain aikuisille suunnattua sisältöä ylimmän tason sivustoilta, pornografisiksi luokitellut sivustot suodatetaan.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Poistaa Certificate Transparency ‑noudattamisvaatimukset luettelon URL-osoitteilta.
Tähän käytäntöön listattujen URL-osoitteiden isäntänimien ei tarvitse luovuttaa tietoja Certificate Transparency ‑menettelyllä. Tämän seurauksena myös sellaisia varmenteita, jotka estettäisiin puutteellisten tietojen vuoksi, voidaan jatkossa käyttää. Samalla näiden isäntänimien vilpillisesti myönnettyjen varmenteiden tunnistaminen vaikeutuu.
Luettelon URL-osoitteiden muotoa kuvaillaan osoitteessa https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Koska varmenteet koskevat isäntänimeä alkuosasta, portista tai polusta huolimatta, vain URL-osoitteen isäntänimi-osio huomioidaan. Isäntänimessä ei voi käyttää jokerimerkkiä.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, varmennetta ei pidetä koskaan luotettavana, jos siltä vaaditaan Certificate Transparency ‑tietojen antamista, mutta tietoja ei ole annettu Certificate Transparency ‑käytännön mukaisesti.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Ota käyttöön verkon määrityskehote offline-tilassa.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu tai käytännöksi on asetettu True ja laitteeseen lisätty tili on määritetty viiveettömään automaattiseen kirjautumiseen eikä laitteella ole internetyhteyttä käytössä, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää verkon määrityskehotteen.
Jos käytännöksi on asetettu False, virheviesti näytetään verkon määrityskehotteen sijasta.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Piilota hylly aina automaattisesti</translation>
<translation id="2514328368635166290">Määrittää oletushakupalvelun suosikkikuvakkeen URL-osoitteen. Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, hakupalvelulle ei käytetä kuvaketta. Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Sallii tulostuksen tuotteesta <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos tämä asetus on käytössä tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat tulostaa.
Jos tämä asetus ei ole käytössä, käyttäjät eivät voi tulostaa tuotteesta <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tulostus on poistettu käytöstä jakoavainvalikosta, laajennuksista, JavaScript-sovelluksista jne. Tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> ohittavista laajennuksista on yhä mahdollista tulostaa. Esimerkiksi joissakin Flash-sovelluksissa tulostusvalinta sijaitsee kontekstivalikossa, johon tätä käytäntöä ei sovelleta.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Salli äänen toistaminen</translation>
<translation id="2521581787935130926">Näytä sovelluksen pikakuvake kirjanmerkkipalkissa</translation>
<translation id="2529659024053332711">Sallii sinun määrittää, miten selain toimii käynnistyksen yhteydessä.
Jos "Avaa Uusi välilehti ‑sivu" on valittuna, Uusi välilehti ‑sivu avataan aina, kun <ph name="PRODUCT_NAME" /> käynnistetään.
Jos valittuna on "Palauta edellinen käyttökerta", <ph name="PRODUCT_NAME" /> avaa URL-osoitteet, jotka olivat avoinna sen sulkemishetkellä, ja käyttäjä voi jatkaa selaamista siitä, mihin hän viimeksi jäi.
Tämä asetus poistaa käytöstä joitakin muita asetuksia, jotka perustuvat käynteihin tai toimivat selaimen sulkemisen yhteydessä (esim. selaustietojen tyhjennys sulkemisen yhteydessä tai evästeet, joita käytetään vain käynnin ajan).
Jos valittuna on "Avaa seuraavat sivut", <ph name="PRODUCT_NAME" /> avaa käynnistyksen yhteydessä URL-osoitteet, jotka on määritetty "Käynnistettäessä avattavat sivut" ‑luettelossa.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä selaimessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tämän asetuksen poistaminen käytöstä vastaa sen jättämistä määrittämättä. Käyttäjä voi yhä muuttaa asetuksen selaimessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tämä käytäntö on käytettävissä vain Windows-esiintymissä, jotka on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- tai Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteiden hallinnointipalveluun.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Määritä sovellukset ja laajennukset, joiden asennus pakotetaan.</translation>
<translation id="253135976343875019">Käyttämättömyysvaroituksen viive käytettäessä laitetta verkkovirralla</translation>
<translation id="2536525645274582300">Käyttäjä päättää, otetaanko Googlen sijaintipalvelut käyttöön</translation>
<translation id="254653220329944566">Sallii <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑pilviraportoinnin</translation>
<translation id="2548572254685798999">Raportoi selaussuojatietoja</translation>
<translation id="2550593661567988768">Vain yksipuolinen tulostus</translation>
<translation id="2552966063069741410">Aikavyöhyke</translation>
<translation id="2562339630163277285">Määrittää Instant-hakuihin käytettävän hakukoneen URL-osoitteen. Osoitteen on sisällettävä merkkijono <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, joka korvataan kyselyn aikana käyttäjän kirjoittamalla tekstillä.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole asetettu, Instant-hakutuloksia ei tarjota.
Googlen Instant-hakutulosten URL-osoitteen voi antaa muodossa <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Tämä käytäntö toteutetaan vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> poistaa Bluetoothin käytöstä, eikä käyttäjä voi ottaa sitä takaisin käyttöön.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi tai sitä ei ole määritetty, käyttäjä voi ottaa Bluetoothin käyttöön tai poistaa sen käytöstä halutessaan.
Jos tämä käytäntö on määritetty, käyttäjä ei voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Kun Bluetooth on otettu käyttöön, käyttäjän on kirjauduttava ulos ja takaisin sisään, jotta muutokset tulevat voimaan (tähän ei ole tarvetta poistettaessa Bluetoothia käytöstä).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietojen pakkauksen välityksen ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön tai pois käytöstä, käyttäjät eivät voi muuttaa tätä asetusta.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, tietojen pakkauksen välitysominaisuuden käyttö on käyttäjän päätettävissä.</translation>
<translation id="257788512393330403">Salasana vaaditaan kuuden tunnin välein</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Tämä käytäntö koskee kirjautumisnäyttöä. Tutustu myös <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" /> -käytäntöön, joka koskee käyttökertaa.
Jos käytäntö on käytössä, jokainen pilkuilla erotetun luettelon nimetyistä alkuperistä suorittaa oman prosessinsa. Tämä eristää myös aliverkkotunnusten mukaan nimetyt alkuperät. Jos esim. https://example.com/ mainitaan, https://foo.example.com/ eristetään myös osana https://example.com/-sivustoa.
Jos tämä käytäntö poistetaan käytöstä tai määritetty, alustan sivuston erilläänpidon oletusasetusta käytetään kirjautumisnäytöllä.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Aseta <ph name="PRODUCT_NAME" /> oletusselaimeksi</translation>
<translation id="2592091433672667839">Käyttämättömyysaika, jonka kuluttua näytönsäästäjä näytetään kirjautumisruudulla jälleenmyyntitilassa</translation>
<translation id="2592162121850992309">Jos tämän käytännön arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, laitteistokiihdytys otetaan käyttöön, ellei tietyn grafiikkasuoritinominaisuuden käyttöä ole estetty.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, laitteistokiihdytys poistetaan käytöstä.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Hallinnoi NTLMv2:n käyttöä
Kaikki Samba- ja Windows-palvelinten viimeaikaiset versiot tukevat NTLMv2:ta. Se pitäisi poistaa käytöstä vain takautuvan yhteensopivuuden vuoksi, sillä tämä heikentää todennuksen turvallisuutta.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, sen oletusarvo on tosi ja NTLMv2 on käytössä.</translation>
<translation id="26023406105317310">Määritä Kerberos-tilejä</translation>
<translation id="2604182581880595781">Määritä Verkkotiedostojen jakamiseen liittyviä käytäntöjä.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Odota alkuperäisen käyttäjän toimintaa</translation>
<translation id="262740370354162807">Salli asiakirjojen lähettäminen palveluun <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Määritä yritystulostimien asetuksia.
Tämän käytännön avulla voit määrittää tulostinasetuksia laitteille, joiden käyttöjärjestelmä on <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Siinä käytettävä muoto on muuten sama kuin NativePrinters-hakemistossa, mutta kullakin tulostimella on lisäksi pakollinen id- tai guid-kenttä, jota käytetään sallittujen luetteloon tai mustalle listalle merkitsemistä varten.
Tiedosto saa olla kooltaan enintään 5 Mt, ja sen täytyy käyttää JSON-koodausta. Koodatun, noin 21 000 tulostinta sisältävän tiedoston koko on arviolta 5 Mt. Latuksen eheys varmistetaan hajautusarvon avulla.
Tiedosto ladataan ja tallennetaan välimuistiin, ja se ladataan uudelleen aina, kun URL-osoite tai hajautusarvo muuttuu.
Jos tämä käytäntö on määritetty, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lataa tiedoston tulostimien määrittämistä varten ja asettaa tulostimet saataville seuraavien käytäntöjen mukaisesti: <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> ja <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Jos tämä käytäntö on määritetty, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Tämä käytäntö ei vaikuta siihen, voivatko käyttäjät määrittää tulostimia yksittäisillä laitteilla. Se on tarkoitettu käytettäväksi yksittäisten käyttäjien tekemien tulostinmääritysten lisäksi.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Ota äänipalaute käyttöön</translation>
<translation id="2646290749315461919">Voit määrittää, voivatko sivustot seurata käyttäjän fyysistä sijaintia. Voit sallia tai kieltää käyttäjien sijainnin seuraamisen oletuksena, tai kysyä käyttäjältä aina sivuston pyytäessä sijaintitietoja. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, AskGeolocation-käytäntöä käytetään ja käyttäjä voi muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Ota kirjanmerkkien muokkaaminen käyttöön tai poista se käytöstä</translation>
<translation id="2649896281375932517">Kysy käyttäjiltä</translation>
<translation id="2650049181907741121">Toiminto, kun käyttäjä sulkee kannen</translation>
<translation id="2655233147335439767">Määrittää oletushaussa käytettävän hakukoneen URL-osoitteen. Osoitteen on sisällettävä merkkijono <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, joka korvataan kyselyn aikana käyttäjän kirjoittamalla tekstillä.
Google-haun URL-osoitteen voi antaa muodossa <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Tämä käytäntö täytyy asettaa, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä. Se toteutetaan vain, jos kyseinen käytäntö on käytössä.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjät voivat määrittää laitteet synkronoimaan tekstiviestit puhelimen ja Chromebookin välillä. Vaikka tämä on käytössä, käyttäjän on silti otettava ominaisuus erikseen käyttöön määritysmenettelyllä. Määrityksen jälkeen käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä Chromebookilla.
Jos asetus ei ole käytössä, käyttäjät eivät voi määrittää tekstiviestien synkronointia.
Jos asetuksella ei ole arvoa, oletusarvo on yrityksen hallinnoimilla käyttäjillä Ei sallittu ja muilla käyttäjillä Sallittu.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Älä käytä välityspalvelinta</translation>
<translation id="2672012807430078509">Hallitsee NTLM:n käyttöä SMB-käyttöönottojen todennusprotokollana</translation>
<translation id="267596348720209223">Määrittää hakupalvelun tukemat merkkikoodaukset. Koodaukset ovat koodisivun nimiä, kuten UTF-8, GB2312 ja ISO-8859-1. Koodauksia yritetään käyttää määritetyssä järjestyksessä. Tämä käytäntö on valinnainen, ja jos sitä ei ole määritetty, käytetään oletusasetusta (UTF-8). Tämä käytäntö on voimassa vain, jos DefaultSearchProviderEnabled-käytäntö on käytössä.</translation>
<translation id="268577405881275241">Ota käyttöön tietojen pakkauksen välitysominaisuus</translation>
<translation id="2693108589792503178">Määritä salasanan vaihdon URL-osoite.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Kiinnitetty suurennus käytössä</translation>
<translation id="2706708761587205154">Salli tulostus vain PIN-koodilla</translation>
<translation id="2710534340210290498">Jos tämän käytännön arvo on epätosi, käyttäjät eivät voi lukita näyttöä (ainoastaan uloskirjautuminen käyttäjäistunnosta sallitaan). Jos tämän asetuksen arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, salasanatodennuksen tehneet käyttäjät voivat lukita näytön.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Estä ARC-sovelluksia käyttämästä <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> -varmenteita</translation>
<translation id="2742843273354638707">Piilota Chrome Web Store -sovellus ja linkki Uusi välilehti -sivulla sekä tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sovellusten käynnistysohjelmassa.
Kun käytännön arvo on tosi, kuvakkeet piilotetaan.
Kun käytännön arvo on epätosi tai sitä ei ole asetettu, kuvakkeet ovat näkyvillä.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Rekisteröi protokollan käsittelijöitä</translation>
<translation id="2746016768603629042">Tämä käytäntö on vanhentunut, käytä DefaultJavaScriptSetting-asetusta.
Tämän asetuksen avulla voidaan poistaa JavaScript käytöstä tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos tämä asetus ei ole käytössä, verkkosivut eivät voi käyttää JavaScriptiä eivätkä käyttäjät voi muuttaa asetusta.
Jos tämä asetus on käytössä tai sitä ei ole määritetty, verkkosivut voivat käyttää JavaScriptiä, mutta käyttäjät voivat muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Rajoita WebRTC:n käyttämiä paikallisia UDP-portteja</translation>
<translation id="2757054304033424106">Laajennuksien tai sovelluksien tyypit, joita saa asentaa</translation>
<translation id="2758084448533744848">Määrittää laitteella käytettävän aikavyöhykkeen. Jos tämä käytäntö on määritetty, laitteen käyttäjät eivät voi ohittaa asetettua aikavyöhykettä. Jos arvo on virheellinen, käytännön aktivoinnin yhteydessä käytetään GMT-vyöhykettä. Jos käytännön arvo on tyhjä merkkijono, käytäntö ohitetaan.
Jos käytäntö ei ole käytössä, aktiivista aikavyöhykettä käytetään myös jatkossa. Käyttäjä voi vaihtaa aikavyöhykkeen.
Uusien laitteiden aikavyöhyke on aluksi US/Pacific.
Arvon muoto noudattaa IANA-aikavyöhyketietokannan mukaisia aikavyöhykkeiden nimiä (lisätietoja osoitteessa https://fi.wikipedia.org/wiki/Aikavy%C3%B6hyketietokanta). Useimpiin aikavyöhykkeisiin voidaan viitata seuraavasti: maanosa/suuri_kaupunki tai valtameri/suuri_kaupunki.
Kun tämä käytäntö määritetään, aikavyöhykkeen määrittäminen laitteen sijainnin perusteella poistuu käytöstä. Käytäntö myös ohittaa SystemTimezoneAutomaticDetection-käytännön.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Hallinnoi käyttäjän käytöstä moniprofiili-istunnossa</translation>
<translation id="2761483219396643566">Käyttämättömyysvaroituksen viive käytettäessä laitetta akkuvirralla</translation>
<translation id="2762164719979766599">Määrittää kirjautumisruudussa näytettävät laitteeseen lisätyt tilit.
Kaikki luettelon kohteet ovat tunnuksia, joiden perusteella erotetaan laitteeseen lisätyt tilit toisistaan.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Määritä vaadittu verkkotunnuksen nimi etäisännille</translation>
<translation id="2783078941107212091">Ota käynnistysohjelmassa käyttöön sovellussuositus hakukentän nollatilassa.
Jos käytännön arvoksi on asetettu tosi, sovellussuosituksia voi tulla näkyviin nollatilahaussa.
Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi, sovellussuosituksia ei tule näkyviin nollatilahaussa.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, hallinnoitujen laitteiden oletusasetus on epätosi.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Raportoi tietoja Androidin tilasta</translation>
<translation id="2799297758492717491">Salli mediasisällön automaattinen toisto sallittujen luetteloon kuuluvissa URL-osoitemalleissa</translation>
<translation id="2801155097555584385">Määritä akun latauksen aloitus tietyn latausprosentin kohdalla</translation>
<translation id="2801230735743888564">Anna käyttäjien pelata dinosauruspeliä laitteen ollessa offline-tilassa.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, käyttäjät eivät voi pelata dinosauruspeliä laitteen ollessa offline-tilassa. Jos asetuksen arvo on tosi, käyttäjät voivat pelata peliä. Jos käytännön arvoa ei ole määritetty, käyttäjät eivät voi pelata dinosauruspeliä käyttöön otetulla Chrome-käyttöjärjestelmälaitteella, mutta voivat pelata peliä muissa olosuhteissa.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Antaa sinun valita, saavatko käyttäjät käyttää yrityksen ulkopuolisia tulostimia
Jos käytännön arvoksi on asetettu tosi tai sitä ei ole asetettu, kaikki käyttäjät voivat lisätä ja määrittää omia natiivitulostimiaan ja tulostaa niillä.
Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi, käyttäjät eivät voi lisätä tai määrittää natiivitulostimiaan. He eivät myöskään voi tulostaa aiemmin määritetyillä natiivitulostimilla.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Anna kaikkien sivustojen näyttää ponnahdusikkunoita</translation>
<translation id="2808013382476173118">Sallii etäasiakkaiden muodostaa yhteyden tähän koneeseen STUN-palvelimien kautta.
Jos tämä asetus on käytössä, etäasiakkaat voivat löytää tämän koneen ja muodostaa yhteyden, vaikka kone olisi palomuurin takana.
Jos asetus ei ole käytössä ja lähtevät UDP-yhteydet menevät palomuurin kautta, tämä kone hyväksyy vain paikallisessa verkossa olevien asiakaskoneiden yhteydet.
Jos käytäntöä ei määritetä, asetus on käytössä.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Tämä käytäntö määrittää aikavälit, joiden aikana <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ‑laite ei saa tarkastaa päivityksiä automaattisesti.
Kun tämän käytännön arvo on aikavälien luettelo, joka ei ole tyhjä:
Laitteet eivät voi tarkastaa päivityksiä automaattisesti määritettyinä aikoina. Jos laite on palautettava edelliseen versioon tai siinä on<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ‑vähimmäisversiota vanhempi versio, tällä käytännöllä ei tietoturvasyistä ole vaikutusta. Tämä käytäntö ei myöskään estä käyttäjän tai järjestelmänvalvojan pyytämää päivitysten tarkastusta.
Jos tällä käytännöllä ei ole arvoa tai arvossa ei ole aikavälejä:
Tämä käytäntö ei estä automaattisia päivitysten tarkastuksia, mutta muut käytännöt voivat estää ne. Tämä ominaisuus on käytössä vain Chrome-laitteissa, jotka on määritetty automaattisesti käynnistyviksi kioskeiksi. Tämä käytäntö ei rajoita muita laitteita.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Käyttöjärjestelmässä <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> toimivien asiakkaiden sijainti Windows-rekisterissä:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Ota incognito-tila käyttöön</translation>
<translation id="2836621397261130126">Määrittää, noudatetaanko KDC-käytännön hyväksyntää päätettäessä <ph name="KERBEROS" />-tikettien delegoinnista.
Jos käytännön arvo on tosi, HTTP-todennus noudattaa KDC-käytännön hyväksyntää, eli Chrome delegoi kirjautumistietoja vain, jos KDC määrittää palvelutikettiin <ph name="OK_AS_DELEGATE" />. Lue lisää osoitteesta https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. Palvelun pitäisi myös vastata AuthNegotiateDelegateWhitelist-käytäntöä.
Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvoksi on määritetty epätosi, KDC-käytäntö ohitetaan tuetuilla alustoilla ja vain AuthNegotiateDelegateWhitelist-käytäntöä noudatetaan.
Windowsissa noudatetaan aina KDC-käytäntöä.</translation>
<translation id="283695852388224413">Jos käytäntö on määritetty, valittu PIN-koodin enimmäispituus pakotetaan käyttöön. Jos arvo on 0, PIN-koodin enimmäispituutta ei rajoiteta ja käyttäjä voi valita sen vapaasti. Jos tämän asetuksen arvo on pienempi kuin käytännön <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" /> arvo mutta suurempi kuin 0, enimmäis- ja vähimmäispituus ovat yhtä suuria.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, enimmäispituuden rajoitusta ei pakoteta käyttöön.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Estä tietojen siirtäminen ja ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Verkkotiedostojen jakamisen asetukset</translation>
<translation id="2840269525054388612">Määritä tulostimet, joita käyttäjä voi käyttää.
Tätä käytäntöä käytetään vain, jos <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> on valittuna asetuksen <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> arvoksi.
Jos tämä käytäntö on käytössä, käyttäjän saatavilla ovat vain tulostimet, joiden tunnukset vastaavat tässä käytännössä määritettyjä arvoja. Tunnusten on vastattava kohteessa <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> määritetyn tiedoston id- tai guid-kenttiä.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Hallinnoi sellaisten URL-osoitemallien sallittujen luetteloa, joiden automaattinen toisto on aina käytössä.
Jos automaattinen toisto on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> voi toistaa automaattisesti, eli ilman käyttäjän hyväksyntää, videot ja niiden äänisisällön.
URL-osoitemallien vaihtoehdot:
- [*.]domain.tld (vastaa tunnusta domain.tld ja kaikkia aliverkkotunnuksia)
– isäntä (vastaa isäntänimeä tarkalleen)
– scheme://host:port (tuetut vaihtoehdot: http, https)
– scheme://[*.]domain.tld:port (tuetut vaihtoehdot: http,https)
– file://path (polun tulee olla absoluuttinen polku, jonka alussa on '/')
– a.b.c.d (vastaa IPv4-osoitetta tarkalleen)
– [a:b:c:d:e:f:g:h] (vastaa IPv6-osoitetta tarkalleen)
Jos AutoplayAllowed-käytännön arvoksi on määritetty tosi, tällä käytännöllä ei ole vaikutusta.
Jos AutoplayAllowed-käytännön arvoksi on määritetty epätosi, kaikki tässä käytännössä määritetyt URL-mallit voidaan silti toistaa.
Huomaa, että jos <ph name="PRODUCT_NAME" /> on käytössä ja tämä käytäntö muuttuu, sitä sovelletaan vain uusiin avattuihin välilehtiin. Tämän vuoksi jotkin välilehdet saattavat edelleen noudattaa edellistä käytäntöä.</translation>
<translation id="284288632677954003">URL-osoite XML-tiedostoon, jossa luetellut URL-osoitteet eivät koskaan aiheuta selaimen vaihtoa.</translation>
<translation id="285480231336205327">Ota suuri kontrasti -tila käyttöön</translation>
<translation id="2854919890879212089">Kun tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> valitsee Tulostuksen esikatselu ‑ikkunassa lähtökohtaisesti järjestelmän oletustulostimen viimeksi käytetyn tulostimen sijaan.
Jos poistat tämän asetuksen käytöstä tai et määritä sille arvoa, Tulostuksen esikatselussa valitaan oletuskohteeksi viimeksi käytetty tulostin.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Tulostuksen esikatselussa valitaan oletuskohteeksi käyttöjärjestelmän oletustulostin.</translation>
<translation id="285627849510728211">Aseta edistyneen akunlataustilan päivämääritykset</translation>
<translation id="2856674246949497058">Palaa kohdeversioon ja pysy siinä, jos käyttöjärjestelmän versio on uudempi kuin kohde. Tee powerwash prosessin aikana.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Sammuta</translation>
<translation id="2873651257716068683">Ohittaa tulostuksen oletussivukoon. Jos sivun koko ei ole käytettävissä, tämä käytäntö ohitetaan.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Huomioitavaa, jos laitteesi käyttöjärjestelmä on <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ja tukee Android-sovelluksia:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Poista CNAME-haku käytöstä Kerberos-todennusta suoritettaessa</translation>
<translation id="2890645751406497668">Anna näille sivustoille automaattisesti lupa yhdistää USB-laitteisiin, joilla on tietyt myyjän ja tuotteen tunnukset.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Rajoittaa kaksipuolisen tulostuksen tilaa. Määrittämätön käytäntö ja tyhjä asetus tulkitaan rajoituksen puuttumiseksi.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Lähetä järjestelmälokeja hallintapalvelimelle</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-sovellukset voivat käyttää tämän käytännön kautta asetettuja verkkomäärityksiä ja CA-varmenteita, mutta ne eivät voi käyttää joitain määritysasetuksia.</translation>
<translation id="290002216614278247">Sallii sinun lukita käyttäjän käyttökerran perustuen asiakasaikaan tai päivän käyttökiintiöön
|time_window_limit| määrittää päivittäisen aikaikkunan, jolloin käyttäjän käyttökerta pitäisi lukita. Tuemme vain yhtä sääntöä viikonpäivää kohti, minkä vuoksi |entries|-joukko voi olla kooltaan 0–7. |starts_at| ja |ends_at| ovat aikaikkunan aloitus- ja päättymisajat. Jos |ends_at| on aiemmin kuin |starts_at|, |time_limit_window| päättyy seuraavana päivänä. |last_updated_millis| on tämän merkinnän edellisen päivityskerran UTC-aikaleima. Se lähetetään merkkijonona, koska aikaleima ei mahtuisi kokonaislukuun.
|time_usage_limit| määrittää päivittäisen näyttökiintiön, joten käyttäjän saavuttaessa sen hänen käyttökertansa lukitaan. Jokaiselle viikonpäivälle on ominaisuus, ja se pitäisi määrittää vain, jos kyseiselle päivälle on aktiivinen kiintiö. |usage_quota_mins| on aika, jonka verran hallinnoitua laitetta voi käyttää päivässä ja |reset_at| on aika, jolloin käyttökiintiö uusitaan. |reset_at|-oletusarvo on keskiyö ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| on merkinnän edellisen päivityskerran UTC-aikaleima. Se lähetetään merkkijonona, koska aikaleima ei mahtuisi kokonaislukuun.
|overrides| mitätöi väliaikaisesti yhden tai useamman aiemmista säännöistä.
* Jos time_window_limit tai time_usage_limit ei ole aktiivinen, laite voidaan lukita |LOCK|-toiminnon avulla.
* |LOCK| lukitsee väliaikaisesti käyttökerran, kunnes seuraava time_window_limit tai time_usage_limit alkaa.
* |UNLOCK| avaa käyttäjän käyttökerran lukituksen time_window_limit- tai time_usage_limit-aikaan mennessä.
|created_time_millis| on mitätöinnin luonnin UTC-aikaleima. Se lähetetään merkkijonona, koska aikaleima ei mahtuisi kokonaislukuun. Sen avulla määritetään, pitäisikö tätä mitätöintiä käyttää. Jos nykyinen aktiivinen aikarajaominaisuus (ajankäyttöraja tai aikaikkunaraja) alkoi mitätöinnin luomisen jälkeen, sen ei pitäisi käynnistyä. Jos mitätöinti luotiin ennen viimeisen active time_window_limit- tai time_usage_window-arvon luontia, sitä ei pitäisi käyttää.
Useita mitätöintejä voidaan lähettää, uusinta kelvollista käytetään.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Salli tietosuojavaroitukset komentorivillä</translation>
<translation id="2905984450136807296">Vahvistustietojen välimuistin käyttöikä</translation>
<translation id="2906874737073861391">AppPack-laajennusten luettelo</translation>
<translation id="2907992746861405243">Hallinnoi, mitkä tulostimet <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />-määrityksestä ovat käyttäjien käytettävissä
Määrittää, mitä käyttöoikeuskäytäntöä käytetään tulostinjoukon määrittämiseen. Jos <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> on valittu, kaikki tulostimet näytetään. Jos <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> on valittu, arvoa <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> käytetään määritettyjen tulostimien käytön rajoittamiseen. Jos <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> on valittu, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> määrittää vain valittavissa olevat tulostimet.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, oletusarvo on <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Enimmäismäärä samanaikaisia ​​yhteyksiä välityspalvelimeen</translation>
<translation id="2952347049958405264">Rajoitukset:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiosta 36 alkaen.
Määrittää, tuleeko TLS domain-bound -varmennelaajennuksien olla käytössä.
Tämän asetuksen avulla voidaan ottaa TLS domain-bound -varmennelaajennus testikäyttöön. Asetus on kokeellinen ja se poistetaan myöhemmin.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Älä salli sivustojen pyytää Bluetooth-laitteiden käyttöoikeutta Web Bluetooth ‑sovellusliittymän kautta</translation>
<translation id="2957513448235202597"><ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> -todennuksen tilityyppi</translation>
<translation id="2959469725686993410">Lähetä Wi-Fi-tukiasemien tiedot aina palvelimelle aikavyöhykkeen tarkistamisen yhteydessä</translation>
<translation id="2959898425599642200">Välityspalvelimen ohitussäännöt</translation>
<translation id="2960128438010718932">Uuden päivityksen vaiheittaisen käyttöönoton aikataulu</translation>
<translation id="2960691910306063964">Ota käyttöön tai poista käytöstä etäkäytön isäntien PIN-kooditon todennus</translation>
<translation id="2976002782221275500">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua ruutu himmennetään, kun laitetta käytetään akkuvirralla.
Kun tälle käytännölle asetetaan nollaa suurempi arvo, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> himmentää ruudun.
Kun tämän käytännön arvoksi asetetaan nolla, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei himmennä ruutua laitteen ollessa käyttämättömänä.
Kun tälle käytännölle ei aseteta arvoa, se käyttää oletusaikaa.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina. Arvo rajoitetaan korkeintaan mahdollisen ruudun sammutuksen viiveen ja käyttämättömyysajan suuruiseksi.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Huom. Tämä käytäntö on poistettu käytöstä ja poistetaan pian kokonaan.
Tämä käytäntö tarjoaa vara-arvon toimintaa tarkemmin ohjaaville käytännöille <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> ja <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Jos tämä käytäntö on määritetty, sen arvoa käytetään, kun toimintaa tarkemmin ohjaavien käytäntöjen arvoja ei ole määritetty.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, toimintaa tarkemmin ohjaavien käytäntöjen toiminta pysyy ennallaan.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Ota ARC käyttöön.</translation>
<translation id="2987227569419001736">Hallinnoi Web Bluetooth ‑sovellusliittymän käyttöä</translation>
<translation id="2990018289267778247">Jos tämän käytännön arvo on tosi, esteettömyysasetukset näkyvät aina ilmaisinalueen valikossa.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, esteettömyysasetuksia ei koskaan näytetä ilmaisinalueen valikossa.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, esteettömyysasetuksia ei lisätä ilmaisinalueen valikkoon, mutta käyttäjä voi asettaa ne näkyviin Asetukset-sivulta.
Kun esteettömyysominaisuudet on otettu käyttöön muilla keinoilla (esim. näppäinyhdistelmällä), esteettömyysasetukset näkyvät aina ilmaisinalueen valikossa.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Määrittää etusivun URL-osoitteen, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää oletuksena, ja estää käyttäjiä muuttamasta sitä.
Etusivu avautuu, kun käyttäjä valitsee Etusivu-painikkeen. Käynnistyksen yhteydessä avautuvat sivut määritetään RestoreOnStartup-käytännöillä.
Etusivuksi voidaan asettaa joko tässä määrittämäsi URL-osoite tai Uusi välilehti ‑sivu. Jos valitset Uusi välilehti ‑sivun, tätä käytäntöä ei sovelleta.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjät eivät voi valita, mitä URL-osoitetta <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää etusivuna, mutta he voivat asettaa Uusi välilehti ‑sivun etusivukseen.
Jos tätä ja HomepageIsNewTabPage-käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjät voivat valita etusivun itse.
URL-osoitteen on oltava vakiomallien mukainen, esimerkiksi "http://example.com" tai "https://example.com".
Tämä käytäntö on käytettävissä vain Windows-esiintymissä, jotka on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- ja Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteenhallintaohjelmaan.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Luo luettelo sallituista muistiinpanosovelluksista, jotka <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voi näyttää lukitusnäytöllä.</translation>
<translation id="3021562480854470924">Palautukselle sallittujen virstanpylväiden määrä</translation>
<translation id="3023572080620427845">Vaihtoehtoisessa selaimessa avattavat URL-osoitteet sisältävän XML-tiedoston URL-osoite</translation>
<translation id="3030000825273123558">Ota tilastoraportit käyttöön</translation>
<translation id="3033660238345063904">Voit määrittää välityspalvelimen URL-osoitteen tässä.
Tämä käytäntö edellyttää, että olet valinnut manuaaliset välityspalvelinasetukset Valitse, miten välityspalvelimen asetukset määritetään ‑kohdasta ja että <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />-käytäntöä ei ole määritetty.
Jätä tämä käytäntö määrittämättä, jos käytössä on jokin muu välityspalvelinasetusten määrittämisen tila.
Löydät lisää asetuksia ja esimerkkejä täältä:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Voit määrittää, saavatko sivustot suorittaa JavaScriptiä. JavaScriptin suorittaminen voidaan joko sallia kaikille sivustoille tai kieltää kaikilta sivustoilta. Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu, käytetään AllowJavaScript-määritystä, ja käyttäjä voi muuttaa sitä.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Jätä taustasovellukset käyntiin, kun <ph name="PRODUCT_NAME" /> suljetaan</translation>
<translation id="3046192273793919231">Lähetä hallintapalvelimelle verkkopaketteja verkkotilan valvontaa varten</translation>
<translation id="3047732214002457234">Määrittää, miten Chrome Cleanup Tool raportoi dataa Googlelle</translation>
<translation id="304775240152542058">Tällä käytännöllä hallitaan komentoriviparametrejä, joilla vaihtoehtoinen selain avataan.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, vain URL-osoite on komentoriviparametri.
Jos käytännön arvo on luettelo, jokainen siihen kuuluva merkkijono välitetään vaihtoehtoiselle selaimelle erillisenä komentoriviparametrinä. Windowsissa parametrit erotetaan väleillä. Mac OS X:ssä ja Linuxissa parametrin keskellä voi olla välejä.
Jos luettelokohdassa on ${url}, se korvataan avattavan URL-sivun osoitteella.
Jos ${url} ei kuulu luettelokohtiin, URL-osoite lisätään komentorivin loppuun.
Ympäristömuuttujat näytetään laajennettuina. Windowsissa %ABC% korvataan ABC-ympäristön muuttuja-arvolla. Mac OS X:ssä ja Linuxissa ${ABC} korvataan ABC-ympäristön muuttuja-arvolla.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Jos tämä käytäntö on määritetty ja jos omniboxin kautta ehdotettu hakuosoite sisältää tämän parametrin kyselymerkkijonossa tai osatunnisteessa, ehdotus näyttää hakutermit ja hakupalvelun tarjoajan eikä raakamuotoista hakuosoitetta.
Tämä on valinnainen käytäntö. Jos sitä ei määritetä, hakutermejä ei korvata.
Tätä käytäntöä noudatetaan vain, jos DefaultSearchProviderEnabled-käytäntö on käytössä.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Tämä käytäntö sallii WebDriver-ominaisuuden käyttäjien ohittaa
käytäntöjä, jotka voivat häiritä sen toimintaa.
Tällä hetkellä tämä käytäntö poistaa käytöstä SitePerProcess- ja IsolateOrigins ‑käytännöt.
Jos käytäntö on käytössä, WebDriver voi ohittaa yhteensopimattomia
käytäntöjä.
Jos käytäntö on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, WebDriver ei saa
ohittaa yhteensopimattomia käytäntöjä.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Määrittää, käyttääkö <ph name="PRODUCT_NAME" /> WPAD-optimointia (Web Proxy Auto-Discovery).
Jos tämän käytännön arvo on Epätosi, WPAD-optimointi poistetaan käytöstä, jolloin <ph name="PRODUCT_NAME" /> odottaa nimipalveluun perustuvia WPAD-palvelimia kauemmin. Jos käytäntöä ei aseteta tai sen arvo on Tosi, WPAD-optimointia käytetään.
Käyttäjät eivät voi muuttaa WPAD-optimoinnin asetuksia tästä käytännöstä riippumatta.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Näytönsäästäjä, jota käytetään kirjautumisruudulla jälleenmyyntitilassa</translation>
<translation id="3072847235228302527">Aseta laitteen paikallisen tilin käyttöehdot</translation>
<translation id="3077183141551274418">Ottaa välilehtien elinkaaret käyttöön tai poistaa ne käytöstä</translation>
<translation id="3079417254871857650">Määrittää toiminnon, joka suoritetaan, jos käyttäjän kotihakemisto luotiin ecryptfs-salauksella.
Jos tämän käytännön arvo on DisallowArc, käyttäjää estetään käyttämästä Android-sovelluksia, eikä siirtoa ecryptfs-salauksesta ext4-salaukseen suoriteta. Android-sovellusten käynnistämistä ei estetä, jos kotihakemisto käyttää jo ext4-salausta.
Jos tämän käytännön arvo on Migrate, ecryptfs-salatut kotihakemistot siirretään kirjautumisen yhteydessä käyttämään ext4-salausta automaattisesti ja ilman käyttäjän suostumuksen pyytämistä.
Jos tämän käytännön arvo on Wipe, ecryptfs:llä salatut kotihakemistot poistetaan kirjautumisen yhteydessä ja niiden tilalle luodaan uudet ext4-salausta käyttävät kotihakemistot. Varoitus: Tämä poistaa käyttäjän paikallisen datan.
Jos käytännön arvo on MinimalMigrate, ecryptfs:llä salatut kotihakemistot poistetaan kirjautumisen yhteydessä ja niiden tilalle luodaan uudet ext4-salausta käyttävät kotihakemistot. Kirjautumistunnukset yritetään säilyttää, jotta käyttäjän ei tarvitse kirjautua sisään uudelleen. Varoitus: Tämä poistaa käyttäjän paikallisen datan.
Jos käytännön arvoksi on valittu vaihtoehto, jota ei enää tueta (AskUser tai AskForEcryptfsArcUsers), sitä kohdellaan niin kuin Migrate-arvo olisi valittu sen sijaan.
Tämä käytäntö ei koske kioskikäyttäjiä. Jos tätä käytäntöä ei määritetä, laite toimii oletuksena DisallowArc-asetuksen mukaisesti.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Määrittää Cast‑vastaanottimen, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Voit määrittää URL-mallien luettelon, jossa määritetään sivustot, jotka saavat näyttää kuvia.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultImagesSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.
Huomaa, että aiemmin tämä käytäntö oli virheellisesti käytössä Androidissa, mutta tätä toimintoa ei ole koskaan tuettu täysin Androidissa.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Lataa ensisijaisesti ulkoiseen virtalähteeseen yhdistettyjen laitteiden akku.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Luettelo käytössä olevista laajennuksista</translation>
<translation id="3101501961102569744">Valitse, miten välityspalvelimen asetukset määritetään</translation>
<translation id="3101709781009526431">Aika ja päivämäärä</translation>
<translation id="3114411414586006215">Tämä käytäntö määrittää luettelon sivustoista, jotka eivät koskaan aiheuta selaimen vaihtoa.
Huomaa, että tähän luetteloon voidaan lisätä elementtejä myös käytännön <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" /> kautta.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, luetteloon ei lisätä sivustoja.
Jos tämä käytäntö on määritetty, kutakin merkintää käsitellään sääntönä tavalla, joka vastaa käytäntöä <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Soveltamislogiikka on kuitenkin päinvastainen: kun säännölle löytyy vastaavuus, vaihtoehtoista selainta ei avata.
Toisin kuin käytännön <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> tapauksessa, sääntöjä sovelletaan molempiin suuntiin. Tarkemmin sanoen tämä käytäntö määrittää, avaako <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> nämä URL-osoitteet selaimessa <ph name="PRODUCT_NAME" />, kun Internet Explorer ‑laajennus on käytössä.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Varoitus: DHE poistetaan tuotteesta <ph name="PRODUCT_NAME" /> version 57 jälkeen (arviolta maaliskuussa 2017), eikä tämä käytäntö enää toimi sen jälkeen.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta tai jos sen arvo on epätosi, TLS:n DHE-salaustekniikoita ei oteta käyttöön. Jos yhteensopivuus vanhentuneen palvelimen kanssa täytyy varmistaa, arvoksi voidaan asettaa tosi. Tämä on kuitenkin tilapäinen toimenpide, ja palvelimen määritykset tulee tehdä uudelleen.
ECDHE-salaustekniikoihin siirtymistä suositellaan palvelimille. Jos näitä tekniikoita ei ole saatavilla, varmista, että käytössä on RSA-avainvaihtoa käyttävä salaustekniikka.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Jos tämä käytäntö on poistettu käytöstä, Chrome Cleanup ei voi tarkistaa järjestelmää ei-toivottujen ohjelmistojen varalta tai puhdistaa sitä. Chrome Cleanupia ei voi käynnistää manuaalisesti osoitteessa chrome://settings/cleanup.
Jos tämä käytäntö on käytössä tai sitä ei ole määritetty, Chrome Cleanup tarkistaa järjestelmän ajoittain ei-toivottujen ohjelmistojen varalta. Jos tällaisia ohjelmistoja löytyy, käyttäjältä kysytään, poistetaanko ne. Chrome Cleanup voidaan käynnistää manuaalisesti osoitteessa chrome://settings.
Tämä käytäntö on käytettävissä vain Windows-esiintymissä, jotka on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- ja Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteiden hallinnointiohjelmaan.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Salli yhtenäisen työpöydän tilan käyttö ja pidä se oletuksena käytössä</translation>
<translation id="3159375329008977062">Käyttäjä voi viedä tai tuoda Crostini-säilöjä käyttöliittymän avulla</translation>
<translation id="3165808775394012744">Nämä käytännöt on lisätty tähän niiden poistamisen helpottamiseksi.</translation>
<translation id="316778957754360075">Tämä asetus on poistettu käytöstä tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiosta 29 lähtien. Suositeltu tapa määrittää organisaation isännöimiä laajennuksia tai sovelluskokoelmia on sisällyttää CRX-paketteja sisältävä sivusto ExtensionInstallSources-luetteloon ja lisätä suorat latauslinkit paketteihin verkkosivulle. Kyseisen verkkosivun käynnistysohjelma voidaan luoda ExtensionInstallForcelist-käytännön avulla.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Kerberos-todennukseen liittyvät käytännöt</translation>
<translation id="3171369832001535378">Laitteen verkon isäntänimimalli</translation>
<translation id="3172512016079904926">Sallii laitteen omien viestijärjestelmien isäntien asentamisen käyttäjätasolla.
Jos tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii käyttäjätasolla asennettujen laitteen omien viestijärjestelmien isäntien käytön.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää vain järjestelmätasolla asennettuja laitteen omien viestijärjestelmien isäntiä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii käyttäjätasolla asennettujen laitteen omien viestijärjestelmien isäntien käytön.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Vaadi paikallisilta luottamusankkureilta verkossa suoritettavat OCSP/CRL-tarkistukset</translation>
<translation id="3185009703220253572">versiosta <ph name="SINCE_VERSION" /> alkaen</translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-sovellukset eivät voi käyttää yritysavaimia. Tällä käytännöllä ei ole vaikutusta niihin.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Suurenna ensimmäinen selainikkuna käynnistyksen yhteydessä</translation>
<translation id="3211426942294667684">Selaimen kirjautumisasetukset</translation>
<translation id="3214164532079860003">Tämä käytäntö (sen ollessa käytössä) pakottaa etusivun tuomisen nykyisestä oletusselaimesta. Jos käytäntö ei ole käytössä, etusivua ei tuoda. Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjältä voidaan kysyä, haluaako hän tuoda etusivun, tai sivu voidaan tuoda automaattisesti.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Incognito-tila käytettävissä</translation>
<translation id="3220624000494482595">Jos kioskisovellus on Android-sovellus, sillä ei ole vaikutusta tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versioon, vaikka käytännön arvoksi olisi määritetty <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">URL-kuviot, jotka sallivat laajennusten, sovellusten ja käyttäjien komentosarjojen asennuksen kohteesta</translation>
<translation id="3240609035816615922">Tulostimien määrityksen käyttöoikeuskäytäntö</translation>
<translation id="3240655340884151271">Telineen sisäänrakennettu NIC-MAC-osoite</translation>
<translation id="3243309373265599239">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua ruutu himmennetään, kun laitetta käytetään verkkovirralla.
Kun tälle käytännölle asetetaan nollaa suurempi arvo, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> himmentää ruudun.
Kun tämän käytännön arvoksi asetetaan nolla, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei himmennä ruutua laitteen ollessa käyttämättömänä.
Kun tälle käytännölle ei aseteta arvoa, se käyttää oletusaikaa.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina. Arvo rajoitetaan korkeintaan mahdollisen ruudun sammutuksen viiveen ja käyttämättömyysajan suuruiseksi.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Määritä käytäntöjä selainten vaihteluun.
Määritetyt sivustot avataan automaattisesti selaimessa, joka ei ole <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Oletushakupalvelun merkkijärjestelmät</translation>
<translation id="3273221114520206906">JavaScriptin oletusasetus</translation>
<translation id="3284094172359247914">Hallinnoi WebUSB-sovellusliittymän käyttöä</translation>
<translation id="3288595667065905535">Julkaisuversio</translation>
<translation id="3292147213643666827">Antaa tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> toimia välityspalvelimena palvelun <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> ja koneeseen liitettyjen tulostimien välillä.
Jos tämä asetus on käytössä tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat ottaa pilvitulostuksen välityspalvelimen käyttöön todentamalla sen Google-tilinsä avulla.
Jos asetus ei ole käytössä, käyttäjät eivät voi ottaa välityspalvelinta käyttöön eikä kone voi jakaa tulostimiaan palvelussa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Ottaa osoitteessa chrome://password-change käyttöön sivun, jossa SAML-käyttäjät voivat vaihtaa SAML-salasanansa käyttökerran aikana, mikä varmistaa sen, että SAML-salasana ja laitteen lukitusnäyttö pysyvät synkronoituina.
Tämä käytäntö ottaa myös käyttöön ilmoitukset, jotka varoittavat SAML-käyttäjiä, kun heidän SAML-salasanansa ovat vanhentumassa, jotta he voivat välittömästi vaihtaa salasanan käyttökerran aikana.
Nämä ilmoitukset näytetään vain, jos SAML-tunnistustietojen tarjoaja lähettää salasanan vanhentumistiedot laitteelle SAML-kirjautumisprosessin aikana.
Jos tämä käytäntö on määritetty, käyttäjä ei voi muuttaa tai ohittaa sitä.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Voit määrittää URL-mallien luettelon, jossa määritetään sivustot, jotka saavat luoda avaimia. Jos URL-malli on KeygenBlockedForUrls-käytännössä, se ohittaa nämä poikkeukset.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultKeygenSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="332771718998993005">Määritä laitteelle nimi, jonka <ph name="PRODUCT_NAME" /> näyttää kohteena.
Jos tämän käytännön arvo on ei-tyhjä merkkijono, <ph name="PRODUCT_NAME" /> näyttää kyseisen merkkijonon kohdenimenä. Muussa tapauksessa kohdenimenä käytetään laitteen nimeä. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kohdenimenä käytetään laitteen nimeä ja laitteen omistaja (tai laitetta hallinnoivan verkkotunnuksen käyttäjä) voi vaihtaa nimen. Nimen enimmäispituus on 24 merkkiä.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka saavat asettaa evästeitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultCookiesSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.
Katso myös CookiesBlockedForUrls- ja CookiesSessionOnlyForUrls-käytännöt. Huomaa, että näiden kolmen käytännön välillä ei saa olla ristiriitaisia URL-malleja – ensisijaista käytäntöä ei ole määritetty.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Määrittää hallinnoiduille istunnoille yhden tai useamman suositellun maa-asetuksen, joista käyttäjät voivat valita haluamansa.
Käyttäjä voi valita maa-asetuksen ja näppäimistöasettelun ennen hallinnoidun istunnon aloittamista. Oletuksena kaikki maa-asetukset, joita <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tukee, näytetään aakkosjärjestyksessä. Tämän käytännön avulla suositellut maa-asetukset voidaan näyttää listan alussa.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, käyttöliittymän kieli on esivalittuna.
Jos tämä käytäntö asetetaan, suositellut maa-asetukset näytetään listan alussa muista erotettuina. Suositellut maa-asetukset näytetään käytännössä määritellyssä järjestyksessä. Suositelluista asetuksista ensimmäinen on esivalittuna.
Jos suositeltuja maa-asetuksia on useita, oletuksena on, että käyttäjät haluavat valita jonkin suosituksista. Maa-asetuksen ja näppäimistöasettelun valintaa tarjotaan näkyvästi hallinnoidun istunnon alussa. Muussa tapauksessa oletetaan, että useimmat käyttäjät haluavat valita esivalitun maa-asetuksen. Tällöin maa-asetuksen ja näppäimistöasettelun valintaa ei tarjota yhtä näkyvästi hallinnoidun istunnon alussa.
Kun tämä käytäntö on asetettu ja automaattinen kirjautuminen on käytössä (katso käytännöt |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ja |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automaattisesti aloitettavassa hallinnoidussa istunnossa käytetään ensimmäistä maa-asetusta sekä sitä vastaavaa suosituinta näppäimistöasettelua.
Esivalittuna näppäimistöasetteluna käytetään aina maavalintaa vastaavaa suosituinta asettelua.
Tämä käytäntö voidaan asettaa vain suositukseksi. Käytännön avulla suositellut maa-asetukset voidaan näyttää listan alussa, mutta käyttäjä voi aina valita istuntoa varten minkä tahansa maa-asetuksen, jota <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tukee.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Käytä oletuksena isäntäselainta</translation>
<translation id="3384115339826100753">Ota käyttöön ruuhka-ajan virranvaihdon määrityskäytäntö.
Peak Shift -käytännöllä minimoidaan vaihtovirran käyttö päivän ruuhkahuippujen aikaan. Jokaiselle viikonpäivälle voidaan asettaa alkamis- ja päättymisaika, joiden välillä Peak Shift -tila on käytössä. Näinä aikoina järjestelmä käyttää akkua, vaikka se olisi kytketty vaihtovirtaan, kunhan akun varaus pysyy määritetyn arvon yläpuolella. Asetetun päättymisajan jälkeen järjestelmä käyttää vaihtovirtaa, jos se on kytketty, mutta akkua ei ladata. Lataukselle asetetun alkamisajan jälkeen järjestelmä toimii taas normaalisti vaihtovirralla ja lataa akkua.
Jos käytännön arvoksi on asetettu tosi ja DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold sekä DevicePowerPeakShiftDayConfig on määritetty, ruuhka-ajan virranvaihto on aina käytössä, jos laite tukee sitä.
Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi, ruuhka-ajan virranvaihto ei ole koskaan käytössä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, ruuhka-ajan virranvaihto on oletuksena poistettu käytöstä eikä käyttäjä voi ottaa sitä käyttöön.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää oletuksena vanhinta versiota, joka on TLS 1.0.
Muussa tapauksessa käytännön arvoksi voidaan määrittää tls1, tls1.1 tai tls1.2. Jos arvo on jokin näistä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei käytä kyseistä arvoa vanhempaa SSL/TLS-versiota. Tunnistamattomat arvot ohitetaan.</translation>
<translation id="34160070798637152">Määrittää laitetason verkon</translation>
<translation id="3417418267404583991">Jos tälle käytännölle asetetaan tosi-arvo tai sitä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sallii vieraskirjautumisen. Vieraskirjautuminen on anonyymi käyttökerta, johon ei tarvita salasanaa.
Jos tälle käytännölle asetetaan epätosi-arvo, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei salli vieraskirjautumista.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Pakota vähimmäistason rajoitettu tila YouTubessa ja estä käyttäjiä
valitsemasta vähemmän rajoitettua tilaa.
Jos tämä asetus on tiukka, tiukka rajoitettu tila YouTubessa on aina aktiivinen.
Jos tämä asetus on keskitaso, käyttäjä voi valita vain keskitason rajoitetun tilan
tai tiukan rajoitetun tilan YouTubessa, mutta ei voi poistaa käytöstä rajoitettua tilaa.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei pakota rajoitettua tilaa YouTubessa. Ulkoiset käytännöt, esim. YouTuben omat käytännöt, voivat silti pakottaa rajoitetun tilan.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Ota verkkojen esilataus käyttöön</translation>
<translation id="3432863169147125747">Määrittää tulostusasetukset</translation>
<translation id="3434932177006334880">Tämän asetuksen nimi oli Chrome 42:een saakka EnableWebBasedSignin, ja sen tuki poistetaan kokonaan Chrome 43:ssa.
Tästä asetuksesta on hyötyä yritysasiakkaille, joiden käyttämät SSO-ratkaisut eivät ole vielä yhteensopivia uuden sisäisen kirjautumismenetelmän kanssa.
Jos tämä asetus on käytössä, vanha verkkopohjainen kirjautuminen otetaan käyttöön.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, uutta sisäistä kirjautumista käytetään oletuksena. Käyttäjät voivat yhä ottaa vanhan verkkopohjaisen kirjautumisen käyttöön lisäämällä komentoriville komennon --enable-web-based-signin.
Tämä kokeellinen asetus poistetaan käytöstä, kun uusi sisäinen kirjautuminen tukee täysin kaikkia SSO-kirjautumismenetelmiä.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Anna käyttäjän määrittää VPN-yhteyksiä.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Tulostaminen</translation>
<translation id="3460784402832014830">Määrittää URL-osoitteen, jota hakukone käyttää tarjotessaan uusi välilehti -sivun.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole asetettu, uutta välilehteä ei tarjota.
Tämä käytäntö toteutetaan, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Ilmoita virran tila</translation>
<translation id="346731943813722404">Määritä, alkavatko virranhallinnan viiveet ja istuntojen pituusrajoitukset vasta käyttäjän ensimmäisen toiminnon jälkeen.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, virranhallinnan viiveet ja istuntojen pituusrajoitukset eivät ala ennen kuin käyttäjän ensimmäinen istunnon aikainen toiminto on havaittu.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi tai jos sitä ei ole määritetty ollenkaan, virranhallinnan viiveet ja istuntojen pituusrajoitukset alkavat heti istunnon alusta.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Käyttäjätietojen tyhjennys uloskirjautumisen yhteydessä</translation>
<translation id="3480961938508521469">Lataa akku täyteen normaalilla tahdilla.</translation>
<translation id="348495353354674884">Ota virtuaalinen näppäimistö käyttöön</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Jos tämä käytäntö on määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> yrittää rekisteröityä ja soveltaa siihen liittyvää pilvikäytäntöä kaikkiin profiileihin.
Käytännön arvo on Google-hallintakonsolista saatava rekisteröitymistunnus.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjät voivat valita, tallentaako <ph name="PRODUCT_NAME" /> salasanoja ja täyttääkö se niitä automaattisesti, kun käyttäjä kirjautuu kyseisille sivustoille seuraavan kerran.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, käyttäjät eivät voi tallentaa uusia salasanoja, mutta he voivat käyttää aiemmin tallennettuja salasanoja.
Jos tämä käytäntö on käytössä tai se on poistettu käytöstä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei anna käyttäjien muuttaa tai ohittaa sitä. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, salasanojen tallentaminen sallitaan, mutta käyttäjät voivat poistaa sen käytöstä.</translation>
<translation id="3496296378755072552">Salasanan hallinta</translation>
<translation id="3500732098526756068">Antaa sinun muokata salasanasuojauksen varoituksen käynnistystä. Salasanasuojaus ilmoittaa käyttäjille, jos nämä käyttävät suojattuja salasanoja uudelleen mahdollisesti haitallisilla sivustoilla.
PasswordProtectionLoginURLs- ja PasswordProtectionChangePasswordURL-käytäntöjen avulla voit määrittää, mitkä salasanat suojataan.
Jos tämän käytännön arvo on PasswordProtectionWarningOff, salasanasuojauksen varoitusta ei näytetä.
Jos tämän käytännön arvo on PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse, salasanasuojauksen varoitus näytetään, kun käyttäjät käyttävät Google-salasanojaan sivustoilla, joita ei ole lisätty sallittujen sivustojen listaan.
Jos tämän käytännön arvo on PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse, salasanasuojauksen varoitus näytetään, kun käyttäjät käyttävät Google-salasanojaan tietojenkalastelusivustoilla.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, salasanasuojaus koskee vain Google-salasanoja ja käyttäjä voi muuttaa tämän asetuksen.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Kaikkien kaksipuolisten tulostustilojen salliminen</translation>
<translation id="350443680860256679">Määritä ARC.</translation>
<translation id="3504791027627803580">Määrittää kuvahaun tarjoavan hakukoneen URL-osoitteen. Hakupyynnöt lähetetään GET-metodin avulla. Jos käytäntö DefaultSearchProviderImageURLPostParams on määritetty, kuvahakupyynnöt suoritetaan sen sijaan POST-metodin avulla.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, kuvahakua ei käytetä.
Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="350797926066071931">Ota Kääntäjä käyttöön</translation>
<translation id="3513655665999652754">Quirks Server tarjoaa laitekohtaisia määritystiedostoja, kuten
ICC-näyttöprofiileja näytön kalibrointiin.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, laite ei yritä
ottaa yhteyttä Quirks Serveriin määritystiedostojen lataamista varten.
Jos tämän käytännön arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ottaa automaattisesti yhteyttä Quirks Serveriin, lataa saatavilla olevat määritystiedostot ja tallentaa ne laitteelle. Tällaisia tiedostoja voidaan käyttää esimerkiksi yhdistettyjen näyttöjen kuvanlaadun parantamiseen.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Älä salli sivustojen pyytää USB-laitteiden käyttöoikeutta WebUSB-sovellusliittymän kautta</translation>
<translation id="3526752951628474302">Vain mustavalkotulostus</translation>
<translation id="3528000905991875314">Ota vaihtoehtoiset virhesivut käyttöön</translation>
<translation id="3545457887306538845">Voit valita, missä kehittäjätyökaluja voi käyttää.
Jos käytännön arvoksi on asetettu DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions (oletusarvo 0), kehittäjätyökalujen ja JavaScript-konsolin käyttö on sallittua yleisesti mutta ei yrityskäytännön asentamien laajennusten yhteydessä.
Jos käytännön arvoksi on asetettu DeveloperToolsAllowed (arvo 1), kehittäjätyökalujen ja JavaScript-konsolin käyttö on sallittua kaikissa yhteyksissä, mukaan lukien yrityskäytännön asentamat laajennukset.
Jos käytännön arvoksi on asetettu DeveloperToolsDisallowed (arvo 2), kehittäjätyökaluja ei voi käyttää eikä verkkosivustojen elementtejä enää voi tarkastaa. Kehittäjän työkalut tai JavaScript-konsolin avaavat pikanäppäimet ja valikkokohteet poistetaan käytöstä.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Välityspalvelimen asetukset</translation>
<translation id="3550875587920006460">Sallii oman aikataulun luomisen päivitysten tarkistamiselle. Tämä koskee kaikkia käyttäjiä ja kaikkia laitteen käyttöliittymiä. Luomisen jälkeen laite tarkistaa päivitykset aikataulun mukaan. Käytäntö on poistettava, jotta muut ajoitetut päivitysten tarkistukset voidaan peruuttaa.</translation>
<translation id="355118380775352753">Sivustot, jotka avataan vaihtoehtoisessa selaimessa</translation>
<translation id="3554984410014457319">Salli Google Assistantin kuunnella äänikomento</translation>
<translation id="3557208865710006939">Pakottaa oikoluvun kielten käyttöönoton. Luettelossa olevat kielet ohitetaan, jos niitä ei tunnisteta.
Jos tämä käytäntö on käytössä, oikoluku otetaan käyttöön määritettyjen ja käyttäjän valitsemien kielten osalta.
Jos tämä käytäntö on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, käyttäjän oikolukuasetuksiin ei tehdä muutoksia.
Jos käytännön <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> arvoksi asetetaan epätosi, tällä käytännöllä ei ole vaikutusta.
Jos jokin kieli on määritetty sekä tässä käytännössä että käytännössä <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, tämä käytäntö on etusijalla ja kielen oikoluku otetaan käyttöön.
Tällä hetkellä tuettuja kieliä ovat seuraavat: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Käyttäjät voivat määrittää Chrome-käyttöjärjestelmän julkaisuversion</translation>
<translation id="3575011234198230041">HTTP-todennus</translation>
<translation id="3577251398714997599">Häiritseviä mainoksia sisältävien sivustojen mainosasetukset</translation>
<translation id="357917253161699596">Anna käyttäjien määrittää käyttäjävarmenteet</translation>
<translation id="3583230441447348508">Määrittää luettelon ennalta määritetyistä verkon tiedostojaoista.
Käytännön jokainen luettelokohde koostuu kahdesta osasta: share_url ja mode. share_url on jaon URL-osoite ja mode-arvon on oltava drop_down tai pre_mount. drop_down-arvo osoittaa, että share_url lisätään avattavaan jaon kohteiden hakuvalikkoon. pre_mount-arvo osoittaa, että share_url otetaan käyttöön.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Ota Vanhojen selaimien tuki ‑ominaisuus käyttöön.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Määritä kirjautumistodennuksen käytös.</translation>
<translation id="3627678165642179114">Ota käyttöön tai poista käytöstä oikoluku-verkkopalvelu</translation>
<translation id="3628480121685794414">Yksipuolisen tulostuksen käyttöönotto</translation>
<translation id="3631099945620529777">Jos tämän arvo on epätosi, Lopeta prosessi ‑painike ei ole käytettävissä tehtävänhallinnassa.
Jos tämän arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, käyttäjä voi lopettaa prosesseja tehtävänhallinnan kautta.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Ota käyttöön Muista salasana ‑ominaisuus</translation>
<translation id="3646859102161347133">Aseta näytön suurentajan tyyppi</translation>
<translation id="3653237928288822292">Oletushakupalvelun kuvake</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Jos käytännön arvoksi on asetettu tosi, pilvihallintaan rekisteröityminen on pakollista ja jos se epäonnistuu, Chromen käynnistys estetään.
Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi tai sitä ei ole määritetty, pilvihallintaan rekisteröityminen on valinnaista eikä se estä Chromen käynnistysprosessia epäonnistuessaan.
Tätä käytännön arvoa käytetään laitteen laajuisessa pöytäkoneen rekisteröimisessä pilvikäytäntöön. Arvon voi asettaa Windowsissa rekisteri tai ryhmäkäytäntöobjekti, Macissa plist ja Linuxissa JSON-käytäntötiedosto.</translation>
<translation id="3660562134618097814">SAML-tunnistuspalvelun evästeiden siirto kirjautumisen aikana</translation>
<translation id="3701121231485832347">Määrittää sellaisten laitteiden (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />) asetukset, joita <ph name="MS_AD_NAME" /> ylläpitää</translation>
<translation id="3702518095257671450">Etätodennus</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Yksirivinen kenttä on poistettu käytöstä ja poistetaan pian kokonaan. Siirry käyttämään alla olevaa monirivistä tekstiruutua.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Määritä, mitä laajennuksia ei saa asentaa</translation>
<translation id="3711895659073496551">Keskeytä</translation>
<translation id="3715569262675717862">Käyttöoikeusvarmenteisiin perustuva todennus</translation>
<translation id="3736879847913515635">Salli profiilien luominen käyttäjien hallinnassa</translation>
<translation id="3738723882663496016">Tämä käytäntö määrittää <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-lisenssiavaimen tälle laitteelle.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Määrittää, sallitaanko lepotilan estot. Laajennukset voivat pyytää lepotilan estoa virranhallintalaajennuksen sovellusliittymän kautta. Myös ARC-sovellukset voivat pyytää sitä.
Jos käytännön arvo on Tosi tai sillä ei ole arvoa, virranhallinta noudattaa lepotilan estoja.
Jos käytännön arvo on Epätosi, lepotilan estopyynnöt ohitetaan.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Estä avainten luominen näillä sivustoilla</translation>
<translation id="375266612405883748">Rajoittaa UDP-portteja, joita tämän laitteen etäkäytön isäntä voi käyttää.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvo on tyhjä merkkijono, etäkäytön isäntä voi käyttää kaikkia saatavilla olevia portteja. Jos käytäntö <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> on kuitenkin poistettu käytöstä, etäkäytön isäntä käyttää UDP-portteja 12400–12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Estä kehittäjätila</translation>
<translation id="3758089716224084329">Voit määrittää välityspalvelimen, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää, ja estää käyttäjiä muokkaamasta välityspalvelinasetuksia.
Jos välityspalvelimia ei koskaan käytetä ja yhteys muodostetaan aina suoraan, kaikki muut asetukset ohitetaan.
Jos välityspalvelin tunnistetaan automaattisesti, kaikki muut asetukset ohitetaan.
Löydät esimerkkejä osoitteesta
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja ARC-sovellukset ohittavat kaikki komentorivin kautta määritetyt välityspalvelinasetukset.
Jos näitä käytäntöjä ei ole määritetty, käyttäjät voivat valita välityspalvelinasetukset itse.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Poista kehittäjätyökalut käytöstä</translation>
<translation id="3764248359515129699">Poista käytöstä Certificate Transparency ‑noudattamisvaatimukset tietyiltä vanhoilta varmenteen myöntäjiltä.
Tämä käytäntö sallii Certificate Transparencyn tietojenluovutusvaatimusten poistamisen käytöstä varmenneketjuilta, joiden sisältämissä varmenteissa on jokin määritetyistä subjectPublicKeyInfo-hajautusarvoista. Tällöin Enterprise-isäntien kanssa voidaan jatkaa sellaisten varmenteiden käyttöä, joita ei muuten pidettäisi luotettavina puuttuvien julkisten tietojen vuoksi.
Jotta Certificate Transparency ‑noudattamisvaatimukset voidaan poistaa käytöstä tämän käytännön määrittämisen yhteydessä, hajautusarvon täytyy liittyä tunnetun vanhan varmenteen myöntäjän CA-varmenteessa esiintyvään subjectPublicKeyInfo-kohteeseen. Vanhalla varmenteen myöntäjällä tarkoitetaan myöntäjää, johon luottaa julkisesti oletuksena vähintään yksi käyttöjärjestelmä, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> tukee, mutta johon Android Open Source Project tai <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> eivät luota.
SubjectPublicKeyInfo-hajautusarvo määritetään liittämällä yhteen hajautusalgoritmin nimi, /-merkki ja käytetyn hajautusalgoritmin Base64-koodattu versio, jota sovelletaan määritetyn varmenteen DER-koodattuun subjectPublicKeyInfo-kohteeseen. Base64-koodaus käyttää samaa muotoa kuin SPKI-tunniste, kuten RFC 7469:n kohdassa 2.4. määritellään. Tunnistamattomat hajautusalgoritmit ohitetaan. Tällä hetkellä ainoa tuettu hajautusalgoritmi on sha256.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, varmenteita käsitellään oletuksena ei-luotettuina, jos niiden tietoja ei ole annettu Certificate Transparency ‑käytännössä vaaditulla tavalla.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Käyttämättömän käyttökerran uloskirjausvaroituksen kesto</translation>
<translation id="377044054160169374">Haitallisten toimintojen vastaisen toimenpiteen täytäntöönpano</translation>
<translation id="3780152581321609624">Lisää standardista poikkeava portti Kerberos-SPN:ään</translation>
<translation id="3780319008680229708">Jos tämän käytännön arvo on Tosi, Cast-yläpalkkikuvake näytetään aina yläpalkissa tai ylivuotovalikossa, eivätkä käyttäjät voi poistaa sitä.
Jos tämän käytännön arvo on Epätosi tai sitä ei ole määritetty, käyttäjät voivat kiinnittää tai poistaa kuvakkeen sen kontekstivalikossa.
Jos EnableMediaRouter-käytännön arvo on Epätosi, tämän käytännön arvolla ei ole merkitystä eikä yläpalkkikuvaketta näytetä.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Virransäästöasetukset laitteen ollessa käyttämättä</translation>
<translation id="3790085888761753785">Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjä voi kirjautua tililleen Smart Lockilla. Tavallisesti käyttäjä voi vain avata näytön lukituksen Smart Lockilla, joten tämä on laajempi oikeus.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, kirjautuminen Smart Lockilla ei ole sallittua.
Jos asetuksella ei ole arvoa, oletusarvo on yrityksen ylläpitämillä käyttäjillä Ei sallittu ja muilla käyttäjillä Sallittu.</translation>
<translation id="379602782757302612">Voit määrittää, mitä laajennuksia käyttäjät EIVÄT saa asentaa. Jo asennetut laajennukset poistetaan käytöstä, jos ne ovat kieltoluettelossa, eikä käyttäjä voi ottaa niitä käyttöön. Kun kieltoluettelon vuoksi käytöstä poistettu laajennus on poistettu luettelosta, se otetaan automaattisesti takaisin käyttöön.
Jos kieltoluettelossa on arvo "*", se tarkoittaa, että kaikki laajennukset on lisätty kieltoluetteloon, ellei niitä ole erikseen lisätty sallittujen luetteloon.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjä voi asentaa minkä tahansa laajennuksen palvelussa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Määrittää hakemiston, johon <ph name="PRODUCT_NAME" /> tallentaa ladattuja tiedostoja.
Jos määrität tämän käytännön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää annettua hakemistoa huolimatta siitä, onko käyttäjä määrittänyt hakemiston tai asettanut sovelluksen kysymään aina latausten tallennussijaintia.
Osoitteessa http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables näet luettelon muuttujista, joita voit käyttää.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käytetään oletuslataushakemistoa, ja käyttäjä voi halutessaan vaihtaa hakemistoa.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Ota käyttöön TLS domain-bound -varmennelaajennus (vanhentunut)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Määritä laajennukset, joita ei saa käyttää</translation>
<translation id="3811562426301733860">Salli mainokset kaikilla sivustoilla</translation>
<translation id="3816312845600780067">Salli automaattisen kirjautumisen peruutusnäppäin</translation>
<translation id="3820526221169548563">Ota käyttöön ruutunäppäimistö-esteettömyysominaisuus.
Jos tämän käytännön arvoksi on asetettu tosi, ruutunäppäimistö on aina käytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on asetettu epätosi, ruutunäppäimistö ei ole koskaan käytössä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, ruutunäppäimistö on pois käytöstä aluksi mutta käyttäjä voi ottaa sen käyttöön milloin tahansa.</translation>
<translation id="382476126209906314">Määritä etäisäntien TalkGadget-etuliite</translation>
<translation id="3824972131618513497">Määrittää virranhallinnan ja uudelleenkäynnistyksen asetukset</translation>
<translation id="3826475866868158882">Googlen sijaintipalvelut otettu käyttöön</translation>
<translation id="3831054243924627613">Tämä käytäntö määrittää Android-varmuuskopioinnin ja ‑palautuksen aloitustilaa.
Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvoksi on valittu <ph name="BR_DISABLED" />, Android-varmuuskopiointi ja ‑palautus on aluksi poissa käytöstä.
Jos käytännön arvoksi on määritetty <ph name="BR_ENABLED" />, Android-varmuuskopiointi ja ‑palautus on aluksi käytössä.
Jos käytännön arvoksi on määritetty <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, käyttäjää pyydetään valitsemaan, haluaako hän käyttää Android-varmuuskopiointia ja ‑palautusta. Jos käyttäjä ottaa käyttöön varmuuskopioinnin ja palautuksen, Android-sovellusdata ladataan Android-varmuuskopiopalvelimille ja palautetaan niiltä yhteensopivien sovellusten uudelleenasennusten yhteydessä.
Huomaa, että tämä käytäntö määrittää Android-varmuuskopioinnin ja ‑palautuksen tilan vain alkumäärityksen hetkellä. Käyttäjä voi avata Android-asetukset jälkeenpäin ja ottaa Android-varmuuskopioinnin ja ‑palautuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Kun tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii Symantec Corporationin vanhojen PKI-toimintojen varmenteisiin luottamisen, jos ne ovat vahvistettavissa ja liittyvät tunnistettuihin CA-varmenteisiin.
Huom. Tämän käytännön toiminta riippuu siitä, tunnistaako käyttöjärjestelmä vanhan Symantec-infrastruktuurin varmenteita. Jos käyttöjärjestelmän päivitys muuttaa tapaa, jolla käyttöjärjestelmä käsittelee tällaisia varmenteita, tämän käytännön toiminta päättyy. Käytäntö on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, joka antaa yrityksille lisäaikaa vanhojen Symantec-varmenteiden käytön lopettamiseen. Käytäntö poistetaan 1.1.2019 tai sen tienoilla.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä tai sen arvo on epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> noudattaa aiemmin julkaistua käytöstä poistamisen aikataulua.
Lisätietoja käytöstä poistamisesta on osoitteessa https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Voit määrittää, mitkä laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät ovat sallittujen luettelossa.
Kiellettyjen luettelon arvo * tarkoittaa, että kaikki laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät on kielletty ja vain sallittujen luettelossa olevat laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät ladataan.
Kaikki laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät ovat oletuksena sallittujen luettelossa. Jos kaikki laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät on lisätty kiellettyjen luetteloon käytännön kautta, käytäntö voidaan ohittaa sallittujen luettelon kautta.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Pakota oikoluvun kielten poistaminen käytöstä</translation>
<translation id="3837424079837455272">Tämä käytäntö määrittää, salliiko <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uusien käyttäjien lisäämisen. Se ei estä käyttäjiä kirjautumasta Androidissa muille Google-tileille. Jos haluat estää sen, määritä Androidia koskeva käytäntö <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> käytännön <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" /> osana.</translation>
<translation id="384743459174066962">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka eivät saa avata ponnahdusikkunoita. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultPopupsSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Raportoi aktiivisen kioskikäyttökerran tietoja, kuten
sovellustunnus ja ‑versio.
Jos käytännön arvo on Epätosi, käyttökertatietoja ei
raportoida. Jos arvo on Tosi tai sitä ei aseteta, käyttökertatiedot
raportoidaan.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Kaksipuolisen tulostuksen oletustila</translation>
<translation id="3859780406608282662">Lisää parametri muunnelmasiemenarvon noutamiseen tuotteessa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Jos tämä arvo on määritetty, muunnelmasiemenarvon nouto-osoitteeseen lisätään kyselyparametri "restrict". Parametrin arvona käytetään tässä käytännössä määritettyä arvoa.
Jos arvoa ei ole määritetty, muunnelmasiemenarvon nouto-osoitetta ei muokata.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Käytössä oleva SSL-vähimmäisversio</translation>
<translation id="3864020628639910082">Määrittää oletushaussa käytettävän hakukoneen URL-osoitteen. Osoitteen on sisällettävä merkkijono <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, joka korvataan kyselyn aikana käyttäjän kirjoittamalla tekstillä.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole asetettu, mitään ehdotus-URL-osoitetta ei käytetä.
Googlen ehdotus-URL-osoitteen voi antaa muodossa <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Tämä käytäntö toteutetaan vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Määritä käyttökerran hyväksytyt kielet.</translation>
<translation id="3866249974567520381">Kuvaus</translation>
<translation id="3868347814555911633">Tämä käytäntö toimii vain myyntitilassa.
Luettelee laajennukset, jotka asennetaan automaattisesti esittelykäyttäjälle myyntitilassa olevilla laitteilla. Tällaiset laajennukset on tallennettu laitteelle, ja niitä on mahdollista asentaa offline-tilassa.
Luettelon jokainen merkintä sisältää sanakirjan, jonka tulee sisältää laajennuksen tunnus (extension-id-kenttä) sekä sen päivitysosoite (update-url-kenttä).</translation>
<translation id="3874773863217952418">Ota napauttamalla hakeminen käyttöön</translation>
<translation id="3877517141460819966">Sisäänrakennettu monitasoinen todennustila</translation>
<translation id="3879208481373875102">Määritä pakollisina asennettavat verkkosovellukset</translation>
<translation id="388237772682176890">Tämä käytäntö poistetaan käytöstä M53:ssa ja poistetaan kokonaan M54:ssä, koska SPDY/3.1-tuki poistuu.
Poistaa käytöstä SPDY-protokollan tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos tämä käytäntö on käytössä, SPDY-protokolla ei ole käytettävissä tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos tämä käytäntö ei ole käytössä, SDPY-protokollaa voi käyttää.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, SDPY on käytettävissä.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Ota JavaScript käyttöön</translation>
<translation id="3895557476567727016">Määrittää oletushakemiston, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää tiedostojen lataamiseen
Jos otat tämän käytännön käyttöön, se muuttaa oletushakemistoa, johon <ph name="PRODUCT_NAME" /> lataa tiedostot. Tämä käytäntö ei ole pakollinen, eli käyttäjä voi vaihtaa hakemistoa.
Jos et ota tätä käytäntöä käyttöön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää tavallista oletushakemistoaan (käyttöympäristökohtainen).
Osoitteessa https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables on lista käytettävissä olevista muuttujista.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Tällä käytännöllä ei ole vaikutusta Androidin tekemään lokikirjaukseen.</translation>
<translation id="391531815696899618">Jos arvo on tosi, Google Driven synkronointi tuotteen <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Tiedostot-sovelluksen kanssa poistetaan käytöstä. Tällöin mitään tietoja ei lähetetä Google Driveen.
Jos arvoa ei ole asetettu tai se on epätosi, käyttäjät voivat siirtää tiedostoja Google Driveen.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Välityspalvelimen .pac-tiedoston URL-osoite</translation>
<translation id="3920892052017026701">Määritä akun latauksen aloitus tietyn latausprosentin kohdalla.
Akku alkaa latautua, kun se tyhjenee tiettyyn lataustasoon.
DeviceBatteryChargeCustomStartCharging-arvon on oltava vähemmän kuin DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Tätä käytäntöä käytetään vain, jos DeviceBatteryChargeMode-arvoksi on määritetty muokattu.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, akun normaalia lataustilaa käytetään.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Aseta näytön resoluutio ja skaalaus</translation>
<translation id="3939893074578116847">Lähetä hallintapalvelimelle verkkopaketteja verkkotilan valvontaa varten,
jotta palvelin voi havaita laitteen siirtymisen offline-tilaan.
Jos tämän käytännön arvo on tosi, verkon valvontapakettien (”<ph name="HEARTBEATS_TERM" />”) lähettäminen on käytössä.
Jos käytännön arvo on epätosi tai sitä ei ole määritetty, paketteja ei lähetetä.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Päivitysajan rajoitukset</translation>
<translation id="3956686688560604829">Käytä Internet Explorerin SiteList-käytäntöä vanhojen selaimien tukemiseen</translation>
<translation id="3958586912393694012">Salli Smart Lockin käyttö</translation>
<translation id="3963602271515417124">Jos tämän käytännön arvo on tosi, etätodennuksen käyttö sallitaan laitteelle ja varmenne luodaan ja ladataan laitehallintapalvelimelle automaattisesti.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi tai sitä ei ole määritetty, varmennetta ei luoda ja kutsujen lähettäminen enterprise.platformKeys-laajennussovellusliittymälle epäonnistuu.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Määritä laitetason taustakuva, joka näytetään kirjautumisnäytöllä, kun yksikään käyttäjä ei vielä ole kirjautunut laitteelle. Määritä tämän käytännön arvoksi URL-osoite, josta Chrome-käyttöjärjestelmälaite voi ladata taustakuvan, ja salauksen hajautusarvo, jonka avulla tarkistetaan latauksen eheys. Kuvan on oltava JPEG-muodossa, ja sen sallittu enimmäiskoko on 16 Mt. URL-osoitteeseen pääsyn on toimittava ilman todennusta. Taustakuva ladataan ja tallennetaan välimuistiin. Se ladataan uudelleen aina, kun URL-osoite tai hajautusarvo muuttuu.
Jos laitteelle on määritetty taustakuvakäytäntö eikä kukaan käyttäjistä ole kirjautunut laitteelle, Chrome-käyttöjärjestelmälaite lataa taustakuvan ja käyttää sitä kirjautumisnäytöllä. Kun käyttäjä kirjautuu sisään, hänen taustakuvakäytäntönsä astuu voimaan.
Jos laitteelle ei ole määritetty taustakuvakäytäntöä, käyttäjän taustakuvakäytäntö määrittää näytettävän kuvan.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Käyttämättömän käyttökerran uloskirjausaika</translation>
<translation id="3973371701361892765">Älä koskaan piilota hyllyä automaattisesti</translation>
<translation id="3984028218719007910">Määrittää, säilyttääkö <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> paikalliset käyttäjätilitiedot uloskirjautumisen jälkeen. Jos asetus on tosi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei säilytä tilitietoja pysyvästi ja käyttökerran tiedot poistetaan uloskirjautumisen jälkeen. Jos käytännön asetus on epätosi tai sitä ei määritetä, paikalliset käyttäjätiedot voidaan tallentaa laitteelle salattuina.</translation>
<translation id="398475542699441679">Tämä käytäntö määrittää, otetaanko Vanhojen selaimien tuki käyttöön vai ei.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvoksi on asetettu epätosi, Chrome ei yritä käynnistää määritettyjä URL-osoitteita eri selaimessa.
Jos tämän käytännön arvoksi on asetettu tosi, Chrome yrittää käynnistää jotkin URL-osoitteet eri selaimessa (esim. Internet Explorerissa). Tämä ominaisuus on määritetty ryhmän <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" /> käytäntöjen mukaan.
Tämä ominaisuus korvaa <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" /> ‑laajennuksen. Laajennuksen määritykset siirtyvät tähän ominaisuuteen, mutta on erittäin suositeltavaa käyttää niiden sijaan Chromen käytäntöjä. Näin varmistat paremman yhteensopivuuden tulevaisuudessa.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL-osoitteet, joille sallitaan videon kaappauslaitteiden käyttö SAML-kirjautumissivuilla</translation>
<translation id="4001275826058808087">Yrityslaitteiden järjestelmänvalvojat voivat hallita tämän käytännön avulla, sallitaanko käyttäjien lunastaa tarjouksia Chrome-käyttöjärjestelmän rekisteröitymisen kautta.
Jos käytännön arvoksi on asetettu tosi tai sille ei aseteta mitään arvoa, käyttäjät voivat lunastaa tarjouksia Chrome-käyttöjärjestelmän rekisteröitymisen kautta.
Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi, käyttäjät eivät voi lunastaa tarjouksia.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Määrittää luettelon sovelluksista ja laajennuksista, jotka asennetaan hiljaisesti
ilman käyttäjän toimenpiteitä ja joita käyttäjä ei voi poistaa käytöstä tai
poistaa kokonaan. Kaikki sovellusten/laajennusten pyytämät käyttöluvat
myönnetään implisiittisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.
Tämä koskee myös uusia käyttölupia, joita sovelluksen/laajennuksen
myöhemmät versiot voivat pyytää. Lisäksi myönnetään
enterprise.deviceAttributes- ja enterprise.platformKeys-laajennussovellusliittymien
käyttöoikeus. (Näitä kahta sovellusliittymää voivat käyttää vain sovellukset/laajennukset, jotka
asennetaan pakollisina.)
Tätä käytäntöä sovelletaan ensisijaisesti, jos <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> on sen kanssa ristiriidassa. Jos sovellus tai laajennus on aiemmin asennettu pakollisena ja poistetaan tästä luettelosta, <ph name="PRODUCT_NAME" /> poistaa sen automaattisesti.
Jos Windows-asennusta ei ole liitetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, pakollinen asennus koskee vain Chrome Web Storesta saatavia sovelluksia ja laajennuksia.
Huomaa, että käyttäjät voivat muokata laajennusten lähdekoodia Kehittäjätyökaluilla (mikä voi häiritä laajennuksen toimintaa). Jos tämä mahdollisuus on huomioitava, käytäntö <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" /> tulee määrittää.
Käytännön jokainen luettelokohde on merkkijono, joka sisältää laajennuksen tunnuksen sekä valinnaisesti myös puolipisteellä (<ph name="SEMICOLON" />) erotetun URL-osoitteen, jota käytetään päivitykseen. Laajennuksen tunnus on 32-kirjaiminen merkkijono, joka on nähtävissä kehittäjätilassa esimerkiksi täällä: <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />. Laajennuksen mahdollisen päivitysosoitteen tulee johtaa XML-päivitysluetteloasiakirjaan, kuten osoitteessa <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" /> on kuvattu. Oletusarvoisesti käytetään Chrome Web Storen päivitysosoitetta (joka on tällä hetkellä "https://clients2.google.com/service/update2/crx"). Huomaa, että tässä käytännössä määritettyä päivitysosoitetta käytetään vain ensimmäiseen asennukseen. Laajennuksen myöhempiin päivityksiin käytetään laajennuksen luettelossa ilmoitettua päivitysosoitetta. Päivitysosoitteen ilmoittaminen oli pakollista vielä tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> versiossa 67.
Esimerkki: <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> asentaa laajennuksen <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> Chrome Web Storen tavallisen päivitysosoitteen kautta. Jos haluat lisätietoja laajennusten isännöinnistä, katso <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, mitään sovelluksia tai laajennuksia ei asenneta automaattisesti, ja käyttäjä voi poistaa minkä tahansa sovelluksen tai laajennuksen tuotteesta <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tätä käytäntöä ei sovelleta incognito-tilaan.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Jos tämän käytännön arvo on tosi tai sitä ei määritetä, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää aiemmin lisätyt käyttäjät valittavina kirjautumisnäkymässä.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei näytä kirjautumisnäkymässä käyttäjiä. Sen sijaan näytetään tavallinen kirjautumisnäkymä, jossa pyydetään sähköpostiosoitetta ja salasanaa tai puhelinnumeroa, tai SAML-välinäkymä (jos <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" /> on käytössä), paitsi jos hallinnoitu istunto on määritetty. Tässä tapauksessa hallinnoitujen istuntojen käyttäjät näytetään ja yksi niistä voidaan valita.
Tämä käytäntö ei vaikuta paikallisten käyttäjätietojen säilyttämiseen laitteella tai poistamiseen.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Salli tiedostonvalintaikkunoiden käyttö</translation>
<translation id="4012737788880122133">Kun arvo on tosi, automaattiset päivitykset poistetaan käytöstä.
Tuotetta <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> käyttävät laitteet hakevat päivityksiä automaattisesti, jos tätä asetusta ei ole määritetty tai sen arvo on epätosi.
Varoitus: suosittelemme pitämään automaattiset päivitykset käytössä, jotta käyttäjät saavat ohjelmistopäivitykset ja kriittiset suojauspäivitykset. Automaattisten päivitysten poistaminen käytöstä voi vaarantaa käyttäjiä.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Android-sovellukset eivät voi käyttää käyttäjän profiiliin siirrettyjä evästeitä.</translation>
<translation id="402759845255257575">Älä salli sivustojen käyttää JavaScriptiä</translation>
<translation id="4027608872760987929">Ota oletushakupalvelu käyttöön</translation>
<translation id="4039085364173654945">Määrittää, saako sivulla oleva kolmannen osapuolen alasisältö näyttää HTTP Basic Auth -valintaikkunan. Asetus on yleensä poistettu käytöstä tietojenkalastelun estotoimenpiteenä. Jos käytäntöä ei ole määritetty, asetus ei ole käytössä eikä kolmannen osapuolen alasisältö saa näyttää HTTP Basic Auth -valintaikkunaa.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Poista SPDY-protokolla käytöstä</translation>
<translation id="408029843066770167">Salli kyselyt Googlen aikapalveluun</translation>
<translation id="408076456549153854">Salli kirjautuminen selaimelle</translation>
<translation id="40853027210512570">Ohittaa <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑oletustulostimen valinnan säännöt.
Tämä käytäntö määrittää säännöt, joiden perusteella <ph name="PRODUCT_NAME" /> valitsee oletustulostimen, kun tulostustoimintoa käytetään profiilin kautta ensimmäistä kertaa.
Kun käytäntö on määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pyrkii löytämään tulostimen, joka täyttää kaikki asetut vaatimukset, ja valitsemaan sen oletustulostimeksi. Valinta kohdistuu ensimmäiseen tulostimeen, joka vastaa käytäntöä. Jos useita tulostimia löydetään, mikä tahansa niistä voi tulla valituksi, riippuen niiden löytämisjärjestyksestä.
Jos käytäntöä ei ole määritetty tai sopivaa tulostinta ei ole löydetty ennen aikakatkaisua, tulostin valitsee oletukseksi sisäänrakennetun tulostuksen PDF:ään tai se ei valitse mitään, jos PDF-tulostusta ei ole saatavilla.
<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> ‑yhdistetyt tulostimet ovat tyyppiä <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, ja muut tulostimet ovat tyyppiä <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Kentän tyhjäksi jättäminen tarkoittaa, että siihen hyväksytään kaikki arvot. Jos esimerkiksi yhteydet jätetään tyhjäksi, tulostuksen esikatselu pyrkii löytämään sekä pilvitulostimia että paikallisia tulostimia.
Säännöllisten lausekkeiden muodon tulee noudattaa JavaScriptin RegExp-syntaksia, ja kirjainkoolla on väliä osumissa.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Incognito-tila pakotettu</translation>
<translation id="4088983553732356374">Tällä käytännöllä määritetään, onko sivustoilla lupa luoda paikallisia tietoja. Paikallisten tietojen luominen voidaan sallia kaikille sivustoille tai kieltää kaikilta sivustoilta.
Jos tämän käytännön asetus on Säilytä evästeet käyttökerran ajan, evästeet poistetaan käyttökerran päätyttyä. Huom. Jos <ph name="PRODUCT_NAME" /> on käynnissä taustatilassa, käyttökerta ei välttämättä pääty viimeisen ikkunan sulkeutuessa. Katso käytäntö BackgroundModeEnabled, niin saat lisätietoja tämän toiminnallisuuden määrittämisestä.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, sen sijaan käytetään AllowCookies-käytäntöä ja käyttäjä voi muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Uudelleenohjaa SAML IdP:hen käyttäjän todennuksen jälkeen.</translation>
<translation id="410478022164847452">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua suoritetaan käyttämättömyystoimenpide, kun laitetta käytetään verkkovirralla.
Kun tämä käytäntö on asetettu, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka kuluttua <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> suorittaa käyttämättömyystoimenpiteen, joka voidaan määrittää erikseen.
Kun tälle käytännölle ei ole asetettu arvoa, se käyttää ajan oletusarvoa.
Tämän käytännön arvo täytyy määrittää millisekunteina.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Määrittää SAML-kirjautumisten todennustyypin.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu tai sen arvo on Default (0), selain määrittää SAML-kirjautumisten toiminnan muiden tekijöiden perusteella. Perustilanteessa käyttäjän todennus ja välimuistiin tallennettujen käyttäjätietojen suojaus perustuvat salasanoihin, jotka käyttäjät antavat manuaalisesti.
Jos tämän käytännön arvo on ClientCertificate (1), todennus tapahtuu käyttöoikeusvarmenteella, kun uusi käyttäjä kirjautuu SAMLin avulla. Näillä käyttäjillä ei käytetä salasanoja, ja niiden välimuistiin tallennetut paikalliset tiedot suojataan salausavaimilla. Tämän asetuksen avulla voidaan esimerkiksi määrittää älykortteihin perustuva käyttäjien todennus (tämä kuitenkin edellyttää älykorttisovellusten asentamista DeviceLoginScreenExtensions-käytännön kautta).
Tämä käytäntö vaikuttaa vain käyttäjiin, jotka käyttävät SAML-todennusta.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Poista Certificate Transparency ‑vaatimus tietyiltä URL-osoitteilta</translation>
<translation id="4121350739760194865">Estä sovelluskampanjoita näkymästä uusi välilehti -sivulla</translation>
<translation id="412697421478384751">Salli käyttäjän määrittää heikko lukitusnäytön PIN-koodi</translation>
<translation id="4138655880188755661">Aikaraja</translation>
<translation id="4144164749344898721">Tämä käytäntö säätelee useita käyttämättömyystilanteen virranhallinta-asetuksia.
Toimintoja on neljä erilaista:
* Jos käytössä on |ScreenDim|, näyttö himmennetään määritetyn käyttämättömyysajan jälkeen.
* Jos käytössä on |ScreenOff|, näyttö sammutetaan määritetyn käyttämättömyysajan jälkeen.
* Jos käytössä on |IdleWarning|, käyttäjälle näytetään suoritettavasta toiminnosta kertova varoitusikkuna määritetyn käyttämättömyysajan jälkeen. Varoitusviesti näytetään vain, jos käyttämättömyys johtaa uloskirjautumiseen tai sammuttamiseen.
* Jos käytössä on |IdleAction|, sille valittu toiminto suoritetaan |Idle|-asetuksen määrittämän käyttämättömyysajan jälkeen.
Kunkin toiminnon aikaraja on määritettävä millisekunteina ja sen arvon on oltava suurempi kuin nolla, jotta toiminto voidaan käynnistää. Jos aikaraja on nolla, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ei suorita määritettyä toimintoa.
Jos toiminnolle ei ole määritetty aikarajaa, oletusarvo otetaan käyttöön.
Huom. |ScreenDim|-arvoa muutetaan tarvittaessa niin, että se on pienempi tai yhtä suuri kuin |ScreenOff|. |ScreenOff|- ja |IdleWarning|-arvoja muutetaan niin, että ne ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin |Idle|-arvo.
Voit valita |IdleAction|-arvoksi jonkin neljästä toiminnosta:
* |Suspend| (laitteen siirtäminen lepotilaan)
* |Logout| (kirjautuminen ulos)
* |Shutdown| (laitteen sammuttaminen)
* |DoNothing| (ei mitään).
Jos |IdleAction|-arvoa ei ole määritetty, käyttöjärjestelmä suorittaa oletustoiminnon eli siirtää laitteen lepotilaan.
Voit myös säädellä verkkovirran ja akun käyttöä erillisillä asetuksilla.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Näyttö</translation>
<translation id="4157003184375321727">Ilmoita käyttöjärjestelmän ja laiteohjelmiston versio</translation>
<translation id="4157594634940419685">Salli natiivien CUPS-tulostimien käyttö</translation>
<translation id="4160962198980004898">Laitteen MAC-osoitteen lähde telakoinnin aikana</translation>
<translation id="4163705126749612234">Määrittää pakolliset verkkotunnukset, joiden käyttöä edellytetään etäkäytön asiakkailta, ja estää käyttäjiä muuttamasta niitä.
Jos tämä asetus on käytössä, vain määritettyihin verkkotunnuksiin kuuluvat asiakkaat voivat muodostaa yhteyden isäntään.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, yhteystyypin oletuskäytäntö otetaan käyttöön. Etätuen tapauksessa tämä tarkoittaa, että kaikkien verkkotunnusten asiakkaat voivat muodostaa yhteyden isäntään. Vapaan etäkäytön tapauksessa vain isännän omistaja voi muodostaa yhteyden.
Tämä asetus ohittaa RemoteAccessHostClientDomain-käytännön, jos se on käytössä.
Katso myös RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Ota käyttöön päälle jäävät näppäimet ‑esteettömyysominaisuus.
Jos käytännön arvoksi on asetettu tosi, päälle jäävät näppäimet ovat aina käytössä.
Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi, päälle jäävät näppäimet eivät ole koskaan käytössä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, päälle jäävät näppäimet poistetaan oletuksena käytöstä, mutta käyttäjä voi ottaa ne käyttöön milloin tahansa.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Jos käytännön arvo on epätosi, kolmannen osapuolen ohjelmistot voivat lisätä suoritettavaa koodia Chromen prosesseihin. Jos käytännölle ei ole määritetty arvoa tai sen arvo on tosi, kolmannen osapuolen ohjelmistoja estetään lisäämästä suoritettavaa koodia Chromen prosesseihin.
Tämän käytännön arvosta huolimatta selain ei tällä hetkellä estä kolmannen osapuolen ohjelmistoja lisäämästä suoritettavaa koodia selaimen prosesseihin tietokoneella, joka on liitetty toimialueeseen <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="4183229833636799228"><ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-oletusasetus</translation>
<translation id="4192388905594723944">URL-osoite etäkäytön isännän todennustunnuksen varmentamista varten</translation>
<translation id="4203389617541558220">Rajoita laitteen käyttöaikaa ajoittamalla automaattisia uudelleenkäynnistyksiä.
Jos tämä käytäntö on asetettu, se määrittää pituuden laitteen käyttöajalle, jonka jälkeen on ajoitettu automaattinen uudelleenkäynnistys.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu, laitteen käyttöaikaa ei ole rajoitettu.
Jos asetat tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Automaattinen uudelleenkäynnistys on ajoitettu valittuun aikaan, mutta se saattaa myöhästyä enimmillään 24 tuntia, jos käyttäjä käyttää laitetta sillä hetkellä.
Huomaa: Tällä hetkellä automaattiset uudelleenkäynnistykset ovat käytössä vain silloin, kun kirjautumisnäyttö on näkyvillä tai kioskisovellusistunto on käynnissä. Tämä muuttuu tulevaisuudessa ja käytäntö on aina käytössä, riippumatta siitä, onko minkäänlaista istuntoa käynnissä vai ei.
Käytännön arvo on määritettävä sekunneissa. Arvon tulee olla vähintään 3600 (yksi tunti).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Vain sallittujen luettelossa olevat tulostimet näkyvät käyttäjille.</translation>
<translation id="420512303455129789">Sanakirja, joka liittää URL-osoitteisiin totuusarvoja. Arvo määrittää, sallitaanko isännän käyttö (tosi) vai estetäänkö se (epätosi).
Tämä käytäntö on tarkoitettu tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> sisäiseen käyttöön.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Ruudun lukituksen viiveet</translation>
<translation id="423797045246308574">Voit määrittää URL-mallien luettelon, jossa määritetään sivustot, jotka saavat luoda avaimia. Jos URL-malli on KeygenAllowedForUrls-käytännössä, tämä käytäntö ohittaa nämä poikkeukset.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultKeygenSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Määrittää hakemiston, johon <ph name="PRODUCT_NAME" /> tallentaa profiilien roaming-kopiot.
Jos tämä käytäntö on määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää valittua hakemistoa profiilien roaming-kopioiden tallentamiseen, kun <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" />-käytäntö on käytössä. Jos <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" />-käytäntö on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, tälle käytännölle määritettyä arvoa ei käytetä.
Löydät luettelon käytettävissä olevista muuttujista täältä: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, roaming-profiilien oletuspolku otetaan käyttöön.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Välmuistia ei käytetä Android-sovelluksille. Jos useat käyttäjät asentavat saman Android-sovelluksen, se ladataan uudelleen jokaiselle käyttäjälle.</translation>
<translation id="4243336580717651045"><ph name="PRODUCT_NAME" /> voi kerätä anonymisoitua dataa URL-avaimella ja estää käyttäjiä muuttamasta asetusta.
Anonymisoidun datan kerääminen URL-avaimella lähettää käyttäjän avaamien sivujen URL-osoitteet Googlelle hakujen ja selaamisen kehittämiseksi.
Jos otat tämän käytännön käyttöön, anonymisoidun datan kerääminen URL-avaimella on aina aktiivinen.
Jos poistat tämän käytännön käytöstä, anonymisoidun datan kerääminen URL-avaimella ei ole koskaan aktiivinen.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, anonymisoidun datan kerääminen URL-avaimella on käytössä, mutta käyttäjä voi muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ei</translation>
<translation id="4261820385751181068">Laitteen kirjautumisnäytön kieli- ja maa-asetus</translation>
<translation id="427220754384423013">Määritä tulostimet, joita käyttäjä voi käyttää.
Tätä käytäntöä käytetään vain, jos <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> on valittuna asetuksen <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> arvoksi.
Jos tämä käytäntö on käytössä, käyttäjän saatavilla ovat vain tulostimet, joiden tunnukset vastaavat tässä käytännössä määritettyjä arvoja. Tunnusten on vastattava kohteessa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> määritetyn tiedoston id- tai guid-kenttiä.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Määrittää parametrit, joita käytetään tehtäessä kuvahakuja POST-metodin avulla. Se koostuu pilkuilla erotetuista nimi/arvo-pareista. Jos arvo on malliparametri kuten yllä olevan esimerkin {imageThumbnail}, se korvataan oikeilla pikkukuvatiedoilla.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, kuvahakupyyntö lähetetään GET-metodin avulla.
Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Salli ulkopuolisten käyttäjien käyttää ARC:tä</translation>
<translation id="4289903996435140853">Voit määrittää luettelon URL-osoitemalleja, jonka sivustot saavat automaattisesti pyytää käyttäjältä USB-laitteen käyttöoikeutta, jos sillä on tietty myyjän ja tuotteen tunnus. Luettelon jokaisessa kohteessa on oltava laitteita ja URL-osoitemalleja, jotta käytäntö voi astua voimaan. Jokainen laitekohta voi sisältää kentät myyjän tunnukselle ja tuotteen tunnukselle. Jos tunnusta ei mainita, tätä pidetään jokerimerkkinä, paitsi jos tuotteen tunnus mainitaan ilman myyjän tunnuksen mainitsemista – tämä ei ole mahdollista. Muuten käytäntö ei voi astua voimaan. Virheelliset käytännön arvot ohitetaan.
USB-lupamallissa on pyytävän sivuston URL-osoite (pyytävä URL) ja ylimmän tason kehyssivuston URL-osoite (upottava URL), joiden avulla pyytävälle URL-osoitteelle annetaan lupa käyttää USB-laitetta. Pyytävä ja upottava URL-osoite voivat olla erilaiset, kun pyytävä sivusto ladataan iframella. Siksi "urls"-kentässä voi olla enintään kaksi URL-osoitekohtaa pilkulla erotettuna: pyytävä ja upottava URL-osoite. Jos vain yksi URL-osoite mainitaan, kyseisten USB-laitteiden käyttölupa annetaan, jos tämä osoite vastaa pyytävän sivun URL-osoitetta upotustilasta huolimatta. "urls"-kentän osoitteiden on oltava hyväksyttäviä URL-osoitteita, tai käytäntö ohitetaan.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikkiin sivustoihin sovelletaan DefaultWebUsbGuardSetting-käytäntöä (jos se on määritetty) tai käyttäjän omien asetusten mukaista arvoa.
Tämän käytännön URL-osoitemallien on sovittava yhteen WebUsbBlockedForUrls-mallien kanssa. Ristiriitatilanteissa tätä käytäntöä sovelletaan ennen WebUsbBlockedForUrls- ja WebUsbAskForUrls-käytäntöjä.
Tämän käytännön ja WebUsbAllowDevicesForUrls-käytännön arvot yhdistetään.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Määrittää luettelon sovelluksia, jotka <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voi näyttää lukitusnäytöllä muistiinpanosovelluksina.
Jos ensisijainen muistiinpanosovellus on käytettävissä lukitusnäytöllä, näytöllä näkyy sovelluksen käynnistävä käyttöliittymäelementti.
Kun sovellus on käynnistetty, se voi luoda lukitusnäytön päälle sovellusikkunan ja luoda muistiinpanoja lukitusnäytöltä. Sovellus voi tuoda nämä muistiinpanot ensisijaisen käyttäjän käyttökertaan, jos se on avattu. Tällä hetkellä lukitusnäytöllä voi olla vain Chromen muistiinpanosovelluksia.
Jos käytännölle on määritetty arvo, käyttäjä voi valita sovelluksen käytön lukitusnäytöllä vain, jos sovelluksen tunnus on luettelossa, joka on käytännön arvo.
Jos käytännön arvo on tyhjä luettelo, muistiinpanojen tekeminen lukitusnäytöltä poistetaan siis kokonaan käytöstä.
Huomaa, ettei käyttäjä voi välttämättä lisätä muistiinpanosovellusta lukitusnäytölle, vaikka sen tunnus olisi käytännön arvossa. Esimerkiksi Chromen versiossa 61 käyttöympäristö rajoittaa sovellusvaihtoehtojen määrää.
Jos käytännölle ei ole määritetty arvoa, se ei rajoita käyttäjän lukitusnäytölle lisäämiä sovelluksia millään tavalla.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Laitteelle tarkoitetun telineen MAC-osoite</translation>
<translation id="4322842393287974810">Salli automaattisesti ilman viivettä käynnistettävän kioskisovelluksen hallinnoida käyttöjärjestelmän <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versiota</translation>
<translation id="4325690621216251241">Lisää uloskirjautumispainike järjestelmäpalkkiin</translation>
<translation id="4332177773549877617">Android-sovellusten asennusten lokitapahtumat</translation>
<translation id="4335292026668105285">Määrittää käyttämättömyysajan, jonka jälkeen näytetään varoitus käytettäessä verkkovirtaa.
Kun käytäntö on asetettu, se määrittää ajan, joka laitteen on oltava käyttämätön ennen kuin <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> näyttää varoituksen suoritettavasta toiminnosta.
Jos käytäntöä ei määritetä, varoitusta ei näytetä.
Käytännön arvo tulee määrittää millisekunneissa. Arvon on oltava sama tai pienempi kuin käyttämättömyysviiveen.
Varoitusviesti näytetään vain, jos käyttämättömyys johtaa uloskirjautumiseen tai sammuttamiseen.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Sallii sinun määrittää, estetäänkö mainokset häiritseviä mainoksia sisältävillä sivustoilla
Jos käytännön arvo on 2, mainokset estetään häiritseviä mainoksia sisältävillä sivustoilla.
Tämä toiminto ei kuitenkaan käynnisty, jos SafeBrowsingEnabled-käytännön arvo on epätosi.
Jos käytännön arvo on 1, mainoksia ei estetä häiritseviä mainoksia sisältävillä sivustoilla.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, oletusarvo on 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Jos arvo on tosi ja käyttäjä on valvottu käyttäjä, muut Android-sovellukset voivat kysyä käyttäjän verkkorajoitukset sisällöntarjoajalta.
Jos arvo on epätosi tai asetusta ei ole määritetty, sisällöntarjoaja ei palauta tietoja.</translation>
<translation id="435461861920493948">Sisältää malleja, joiden avulla hallitaan <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑tilien näkyvyyttä
Jokaista laitteen Google-tiliä verrataan tähän käytäntöön tallennettuihin malleihin, jotta voidaan määrittää tilin näkyvyys tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Tili on näkyvillä, jos sen nimi vastaa jotain luettelossa olevaa mallia. Muuten tili piilotetaan.
Jokerimerkillä * voidaan korvata mikä tahansa määrä satunnaisia merkkejä. Koodinvaihtomerkki on \, joten jos haluat käyttää mallissa varsinaista *- tai \-merkkiä, laita sen eteen \.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> näyttää kaikki laitteen Google-tilit.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Jos tämä käytäntö on määritetty, etäkäytön isäntä ei salli yhteyden muodostamista, ennen kuin todennettava asiakas on noutanut todennustunnuksen tästä URL-osoitteesta. Tämä käytäntö edellyttää, että myös RemoteAccessHostTokenValidationUrl on käytössä.
Tämä ominaisuus ei tällä hetkellä ole käytettävissä palvelinpuolella.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Salli eri lähteistä peräisin olevien luettelokäytäntöjen yhdistäminen</translation>
<translation id="436581050240847513">Ilmoita laitteen verkkokäyttöliittymät</translation>
<translation id="4372704773119750918">Älä salli yrityskäyttäjän olla osa moniprofiilia (ensisijainen tai toissijainen)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Salli kaikkien sivustojen näyttää kaikki kuvat</translation>
<translation id="437791893267799639">Käytäntöä ei määritetty, estä tietojen siirtäminen ja ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Anna käyttäjien määrittää kaikki varmenteet</translation>
<translation id="4389091865841123886">Määritä etätodennus TPM-mekanismilla.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Ennalta määritettyjen verkon tiedostojakojen luettelo</translation>
<translation id="4410236409016356088">Ota verkon kaistanleveyden rajoitus käyttöön</translation>
<translation id="441217499641439905">Poista Google Drive käytöstä <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:n Tiedostot-sovelluksesta mobiiliyhteyttä käytettäessä</translation>
<translation id="4415603335307944578">Jos tämän käytännön arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, käytön aloitussivu näytetään uudelleen, kun selain käynnistetään ensimmäisen kerran käyttöjärjestelmäpäivityksen jälkeen.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, käytön aloitussivua ei näytetä uudelleen, kun selain käynnistetään ensimmäisen kerran käyttöjärjestelmäpäivityksen jälkeen.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Jos tämän käytännön arvo on Epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei voi lähettää ajoittaisia kyselyjä Googlen palvelimille oikean aikaleiman saamiseksi. Jos tämän käytännön arvo on Tosi tai sillä ei ole arvoa, nämä kyselyt sallitaan.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Määritä välityspalvelimen asetukset manuaalisesti</translation>
<translation id="4429220551923452215">Poistaa tai ottaa käyttöön sovelluksen pikakuvakkeen kirjanmerkkipalkissa.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjä voi halutessaan näyttää tai piilottaa sovelluksen pikakuvakkeen kirjanmerkkipalkin kontekstivalikossa.
Jos käytäntö on määritetty, käyttäjä ei voi vaikuttaa sovelluksen pikakuvakkeen näkyvyyteen.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Selaussuojan laajennetun raportoinnin käyttöönotto</translation>
<translation id="443454694385851356">Vanha (suojaamaton)</translation>
<translation id="443665821428652897">Tyhjennä sivuston tiedot selaimen sulkeutuessa (vanhentunut)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Salli tämän laitteen suorittaa PluginVm.
Jos käytännön arvo on epätosi tai määrittämättä, <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> ei ole käytössä laitteella. Jos arvo on tosi, <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> on otettu käyttöön laitteelle, kunhan muut asetukset sallivat sen. <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> on oltava tosi ja <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> ja <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" />on määritettävä, jotta <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> toimii.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Määrittää listan vanhentuneista Web Platform -ominaisuuksista, jotka palautetaan tilapäisesti käyttöön.
Tämän käytännön avulla järjestelmänvalvojat voivat palauttaa vanhentuneita Web Platform -ominaisuuksia käyttöön rajoitetuksi ajaksi. Ominaisuudet luetellaan merkkijonotageina, ja listalle merkittyjä tageja vastaavat ominaisuudet palautetaan käyttöön.
Jos tätä käytäntöä ei aseteta, jos lista on tyhjä tai jos mikään tageista ei ole tuettu merkkijonotagi, kaikki vanhentuneet Web Platform -ominaisuudet pysyvät poissa käytöstä.
Vaikka itse käytäntöä tuetaan yllä mainituilla alustoilla, kaikilla alustoilla ei välttämättä ole käytettävissä kaikkia ominaisuuksia, jotka käytännön avulla voidaan palauttaa käyttöön. Kaikkia vanhentuneita Web Platform -ominaisuuksia ei voi palauttaa käyttöön. Vain alla mainitut ominaisuudet voidaan palauttaa käyttöön rajoitetuksi ajaksi, joka vaihtelee ominaisuuskohtaisesti. Merkkijonotagin yleinen muoto on [VanhentuneenOminaisuudenNimi]_EffectiveUntil[vvvvkkpp]. Lisätietoja Web Platform -ominaisuuksien muutoksista saat osoitteesta https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Ota lukitus käyttöön, kun laite on käyttämättömänä tai virransäästötilassa</translation>
<translation id="4449469846627734399">Aseta ruuhka-ajan virrankäytön päivämääritys</translation>
<translation id="4449545651113180484">Kierrä näyttöä 270 astetta myötäpäivään.</translation>
<translation id="445270821089253489">Määrittää ilmoitettavat käyttäjä- ja laitetiedot</translation>
<translation id="4454820008017317557">Näytä <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑kuvake yläpalkissa</translation>
<translation id="4467952432486360968">Estä kolmannen osapuolen evästeet</translation>
<translation id="4474167089968829729">Ota käyttöön salasanojen tallentaminen salasanojen hallintaohjelmaan</translation>
<translation id="4476769083125004742">Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, Android-sovellukset eivät voi käyttää sijaintitietoja. Jos tämän käytännön arvoksi määritetään mikä tahansa muu arvo tai arvoa ei määritetä ollenkaan, käyttäjältä pyydetään suostumusta, kun Android-sovellus haluaa käyttää sijaintitietoja.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Pakota SafeSearch käyttöön</translation>
<translation id="4482640907922304445">Näyttää Etusivu-painikkeen tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> työkalurivissä. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Etusivu-painike näkyy aina. Jos poistat asetuksen käytöstä, Etusivu-painiketta ei näytetä. Valittuasi asetuksen käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjä voi valita, haluaako hän Etusivu-painikkeen näkyviin työkalurivissä.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Poista automaattinen päivitys käytöstä</translation>
<translation id="4485425108474077672">Määritä Uusi välilehti ‑sivun URL-osoite</translation>
<translation id="4492287494009043413">Estä kuvakaappauksien ottaminen</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco-DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Määritä laajennukseen <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> liittyvät käytännöt.</translation>
<translation id="450537894712826981">Määrittää sen välimuistin koon, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää välimuistiin tallennettujen tiedostojen tallentamiseen.
Jos asetat tämän käytännön, <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää määritettyä välimuistin kokoa riippumatta siitä, onko käyttäjä määrittänyt median välimuistin kokoon liittyvän merkinnän (--media-cache-size). Tässä käytännössä määritetty arvo ei ole tiukka raja, vaan suositus välimuistijärjestelmälle. Paria megatavua pienempi arvo on liian pieni, joten se pyöristetään ylöspäin pienimpään sallittuun arvoon.
Jos tämän käytännön arvo on 0, välimuistin oletuskokoa käytetään, mutta käyttäjä ei voi muuttaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole asetettu, oletuskokoa käytetään ja käyttäjä voi ohittaa sen median välimuistin kokomerkinnällä (--media-cache-size).</translation>
<translation id="4508686775017063528">Jos tämän käytännön arvo on Tosi tai sitä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> on käytössä, ja käyttäjät voivat käynnistää sen sovellusvalikosta, sivujen kontekstivalikoista, Cast-yhteensopivien sivustojen mediasäätimillä tai Cast-yläpalkkikuvakkeella (jos se on näkyvissä).
Jos käytännön arvo on Epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei ole käytössä.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Ota selaussuoja käyttöön luotetuissa lähteissä</translation>
<translation id="4518251772179446575">Kysy aina, kun sivusto haluaa seurata käyttäjän fyysistä sijaintia</translation>
<translation id="4519046672992331730">Ottaa käyttöön hakuehdotukset tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> omniboxissa ja estää käyttäjiä muuttamasta tätä asetusta.
Jos tämä asetus otetaan käyttöön, hakuehdotuksia käytetään.
Jos tämä asetus poistetaan käytöstä, hakuehdotuksia ei käytetä koskaan.
Jos tälle asetukselle määritetään jokin arvo, käyttäjät eivät voi muuttaa tai vaihtaa asetusta tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos tätä käytäntöä ei määritetä, se on käytössä, mutta käyttäjät voivat muuttaa sitä.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Android-sovellusten asennus voidaan pakottaa Google-hallintakonsolista Google Playn avulla. Ne eivät käytä tätä käytäntöä.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Android-rajoituksen nimi:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Laitteeseen lisätyt tilit</translation>
<translation id="4543502256674577024">Laitteen päivitysasetukset</translation>
<translation id="4554651132977135445">Käyttäjäkäytännön osoitesilmukan käsittelytila</translation>
<translation id="4554841826517980623">Tämä käytäntö määrittää, löytääkö <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> verkon jaot, kun <ph name="PRODUCT_NAME" /> jakaa verkkotiedostoja.
Jos tämän käytännön arvo on Tosi, <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> löytää verkossa tehtyjä jakoja.
Jos tämän käytännön arvo on Epätosi, <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> ei löydä verkossa tehtyjä jakoja.
Jos käytännöllä ei ole arvoa, oletusarvo on yrityksen hallinnoimilla käyttäjillä Ei käytössä ja muilla käyttäjillä Käytössä.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Ota käyttöön etätodennus käyttäjälle</translation>
<translation id="4557134566541205630">Oletusarvoisen hakujen tarjoajan uusi välilehti -sivun URL-osoite</translation>
<translation id="4567137030726189378">Salli kehittäjätyökalujen käyttö</translation>
<translation id="4578265298946081589">Älä käynnistä uudelleen käyttäjän kirjautuessa ulos</translation>
<translation id="4578912515887794133">Jos tämä asetus on käytössä, etäkäytön isäntä vertaa paikallisen käyttäjän (johon isäntä on yhdistetty) nimeä ja isännän omistajaksi rekisteröidyn Google-tilin nimeä (jos isännän omistajaksi rekisteröity Google-tili on esimerkiksi mattimeikalainen@example.com, vertailussa käytettävä nimi on mattimeikalainen). Etäkäytön isäntä ei käynnisty, jos etäkäytön omistajan nimi poikkeaa paikallisen, isäntään yhdistetyn käyttäjän nimestä. RemoteAccessHostMatchUsername-käytäntöä tulee käyttää yhdessä RemoteAccessHostDomain-käytännön kanssa, jotta voit edellyttää isännän omistajan Google-tililtä myös kuulumista tiettyyn verkkotunnukseen (edellä mainitussa esimerkissä example.com).
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, etäkäytön isäntä voi olla yhdistettynä kaikkiin paikallisiin käyttäjiin.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Anna käyttäjille Quick Fix ‑versio</translation>
<translation id="4600786265870346112">Ota suuri osoitin käyttöön</translation>
<translation id="4604931264910482931">Määritä kiellettyjen luettelo laitteen omalle viestijärjestelmälle</translation>
<translation id="4617338332148204752">Ohita sisällönkuvauskenttien kirjaaminen kohteessa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Määritä laajennukset, jotka saa asentaa</translation>
<translation id="4632343302005518762">Anna tuotteen <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> käsitellä lueteltuja sisältötyyppejä</translation>
<translation id="4632566332417930481">Estä kehittäjätyökalujen käyttö yrityskäytännön asentamilla laajennuksilla, salli kehittäjätyökalujen käyttö muissa yhteyksissä</translation>
<translation id="4633786464238689684">Vaihtaa ylimmän näppäimistörivin oletustoiminnot toimintonäppäimiksi.
Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan tosi, näppäimistön ylimmän rivin näppäimet toimivat oletuksena toimintonäppäiminä. Näppäimiä voi käyttää medianäppäiminä painamalla hakunäppäintä yhtä aikaa näppäimen kanssa.
Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan epätosi tai arvoa ei aseteta, näppäimet toimivat oletuksena medianäppäiminä, ja niitä voi käyttää toimintonäppäiminä painamalla hakunäppäintä yhtä aikaa näppäimen kanssa.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Laitteen omaa viestijärjestelmää käyttävät isännät, jotka tulee lisätä sallittujen luetteloon</translation>
<translation id="4650759511838826572">Poista URL-protokollajärjestelmät käytöstä</translation>
<translation id="465099050592230505">Enterprise-verkkomyymälän URL-osoite (ei enää käytössä)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Sisältöasetuksissa voit määrittää, miten tietyn tyyppistä sisältöä (kuten evästeitä, kuvia tai JavaScriptiä) käsitellään.</translation>
<translation id="4665897631924472251">Laajennusten hallinnan asetukset</translation>
<translation id="4668325077104657568">Kuvien oletusasetus</translation>
<translation id="4670865688564083639">Vähimmäismäärä:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Sallii sinun määrittää, estetäänkö haitallisia toimintoja sisältäviä sivustoja avaamasta uusia ikkunoita tai välilehtiä
Jos tämän käytännön arvo on tosi, haitallisia toimintoja sisältäviä sivustoja estetään avaamasta uusia ikkunoita tai välilehtiä.
Tämä toiminto ei kuitenkaan käynnisty, jos SafeBrowsingEnabled-käytännön arvo on epätosi.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, haitallisia toimintoja sisältävät sivustot saavat avata uusia ikkunoita tai välilehtiä.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, oletusarvo on tosi.</translation>
<translation id="467236746355332046">Tuetut ominaisuudet:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Muokkaa niiden URL-mallien luetteloa, jotka tuotteen <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> tulee aina piirtää näytölle.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, kaikki sivustot piirretään näytölle ChromeFrameRendererSettings-käytännön näytölle piirtämisen oletusmäärityksien mukaan.
Esimerkkimalleja on osoitteessa http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Avaa seuraavat sivut:</translation>
<translation id="4674871290487541952">Salli suojaamattomat algoritmit laajennuspäivitysten ja ‑asennusten aitoustarkistuksissa</translation>
<translation id="4680936297850947973">Poistettu käytöstä M68:ssa. Ota sen sijaan käyttöön DefaultPopupsSetting.
Saat lisätietoja osoitteesta https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Jos tämä käytäntö on otettu käyttöön, sivustot saavat käyttää siirtymistoimintoja ja avata uusia ikkunoita tai välilehtiä samanaikaisesti.
Jos tämä käytäntö on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, sivustoja estetään käyttämästä siirtymistoimintoja ja avaamasta uusia ikkunoita tai välilehtiä samanaikaisesti.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Ota automaattinen täyttö käyttöön</translation>
<translation id="4703402283970867140">Ota käyttöön älykäs himmennysmalli pidentääksesi näytön himmennysaikaa</translation>
<translation id="4722122254122249791">Ota sivuston eristäminen käyttöön tiettyjen alkuperien kohdalla</translation>
<translation id="4722399051042571387">Jos asetuksen arvo on epätosi, käyttäjät eivät voi asettaa heikkoja tai helposti arvattavia PIN-koodeja.
Heikkoja ovat esimerkiksi PIN-koodit, joissa käytetään vain yhtä numeroa (1111), joissa numerot ovat peräkkäisiä (1234 tai 4321) tai jotka ovat liian yleisiä.
Oletuksena käyttäjät saavat varoituksen, eivät virheilmoitusta, jos PIN-koodia pidetään heikkona.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Ota käyttöön palomuurin siirto etäasiakkaasta</translation>
<translation id="4725528134735324213">Ota käyttöön Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Edellytä, että paikallisen käyttäjän ja etäkäytön isännän omistajan nimet täsmäävät</translation>
<translation id="4733471537137819387">Integroituun HTTP-todennukseen liittyvät käytännöt.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Palvelimet, joille <ph name="PRODUCT_NAME" /> voi siirtää käyttöoikeustietoja.
Erota palvelinten nimet pilkuilla. Jokerimerkit (*) sallitaan.
Jos et määritä käytäntöä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei siirrä käyttöoikeustietoja, vaikka palvelin sijaitsisi sisäverkossa.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Asiakasvarmenne yhteyden muodostamiseksi osoitteeseen RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Jos käytännön arvoksi on asetettu Tosi tai sille ei aseteta mitään arvoa, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ehdottaa nykyiseen sivuun liittyviä sivuja.
Ehdotukset haetaan Googlen palvelimilta.
Jos sen arvo on Epätosi, ehdotuksia ei haeta tai näytetä.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Voit määrittää ajanjakson (millisekunteina), jonka aikana käyttäjälle ilmoitetaan, että <ph name="PRODUCT_NAME" /> tai <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ‑laite on käynnistettävä uudelleen odottavan päivityksen vuoksi.
Tänä aikana käyttäjä saa toistuvia muistutuksia päivittämisestä. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ‑laitteilla uudelleenkäynnistysilmoitus näkyy ilmaisinalueella <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />-käytännön mukaan. <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑selaimissa sovellusvalikon muutos kertoo uudelleenkäynnistyksen tarpeesta, kun kolmannes ilmoitusajasta on kulunut. Ilmoituksen väri muuttuu, kun kaksi kolmannesta ilmoitusajasta on kulunut, ja uudelleen, kun koko ilmoitusaika on kulunut. <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" />-käytännön sallimat lisäilmoitukset noudattavat samaa aikataulua.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ‑laitteiden oletusajanjakso on 345 600 000 millisekuntia (neljä päivää) ja <ph name="PRODUCT_NAME" /> ‑selainten 604 800 000 millisekuntia (yksi viikko).</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Tällä asetuksella (SitePerProcess) voidaan estää käyttäjiä lopettamasta oletuskäytös, kaikkien sivustojen erilläänpito. Huomaa, että IsolateOrigins voi myös olla hyödyllinen eristettäessä muita, tarkemmin määritettyjä alkuperiä.
Jos käytäntö on käytössä, käyttäjä voi lopettaa oletuskäyttäytymisen eli oman prosessin suorittamisen joka sivustolla.
Jos käytäntöä ei määritetä tai se poistetaan käytöstä, käyttäjä voi poistaa sivustojen erilläänpidon käytöstä
(esimerkiksi chrome://flags-valinnalla Älä pidä sivustoja erillään). Sivustojen erilläänpito ei poistu käytöstä, vaikka käytäntö poistetaan käytöstä tai sitä ei määritetä.
Suositus (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, versio 76 ja sitä vanhemmat): aseta sama arvo myös laitekäytännölle <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" />. Jos näiden kahden käytännön arvot eivät täsmää, käyttökerran aloittaminen voi viivästyä käyttäjäkäytännössä määritetyn arvon hakemisen vuoksi.
HUOM. Tämä käytäntö ei koske Androidia. Jos haluat ottaa SitePerProcess-asetuksen käyttöön Androidilla, käytä SitePerProcessAndroid-käytännön asetusta.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Kun tämä on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> voi täyttää kenttiä automaattisesti. Käyttäjät voivat täyttää verkkolomakkeita aiemmin tallennetuilla luottokorttitiedoilla.
Jos asetus poistetaan käytöstä, automaattinen täyttö ei ehdota luottokorttitietoja, täytä niitä tai tallenna uusia luottokorttitietoja myöhempää käyttöä varten selailun yhteydessä.
Jos tämä asetus on käytössä tai sille ei ole määritetty arvoa, käyttäjä voi hallita luottokorttitietojen automaattista täyttöä käyttöliittymässä.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Ota käyttöön suuren osoittimen käytettävyysominaisuus.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, suuri osoitin on aina käytössä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, suuri osoitin on aina pois käytöstä.
Jos määrität tämän käytännön, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, suuri osoitin ei ole käytössä aluksi, mutta käyttäjä voi ottaa sen käyttöön milloin tahansa.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Määritä <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-laiteohjelmiston päivittäminen</translation>
<translation id="4804828344300125154">Käynnistä aina uudelleen käyttäjän kirjautuessa ulos</translation>
<translation id="4807950475297505572">Kauimmin käyttämättä olleet käyttäjät poistetaan, kunnes vapaata tilaa on riittävästi</translation>
<translation id="4816674326202173458">Anna yrityskäyttäjän olla sekä ensisijainen että toissijainen käyttäjä (oletuskäyttäytyminen ei-hallinnoiduille käyttäjille)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Toiminto, joka suoritetaan, jos käyttäjä ei tee mitään tietyn ajan kuluessa laitteen käyttäessä akun virtaa</translation>
<translation id="4832852360828533362">Käyttäjä- ja laiteraportointi</translation>
<translation id="4834526953114077364">Kauimmin käyttämättä olleet käyttäjät, jotka eivät ole kirjautuneet sisään viimeisten kolmen kuukauden aikana, poistetaan, kunnes vapaata tilaa on riittävästi.</translation>
<translation id="4835622243021053389">Ota NTLMv2-todennus käyttöön.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Salli koko ruudun tila</translation>
<translation id="4861767323695239729">Määritä käyttökerran hyväksytyt syöttötavat</translation>
<translation id="487460824085252184">Siirrä automaattisesti, älä kysy käyttäjältä</translation>
<translation id="4874982543810021567">Estä WebUSB näillä sivustoilla</translation>
<translation id="4876805738539874299">Uusin SSL-versio käytössä</translation>
<translation id="4887274746092315609">Ottaa käyttöön sivun, jolla SAML-käyttäjät voivat vaihtaa salasanan käyttökerran aikana</translation>
<translation id="4897928009230106190">Määrittää parametrit, joita käytetään tehtäessä ehdotushakuja POST-metodin avulla. Se koostuu pilkuilla erotetuista nimi/arvo-pareista. Jos arvo on malliparametri kuten yllä olevan esimerkin {searchTerms}, se korvataan oikeilla hakusanatiedoilla.
Tämä käytäntö on valinnainen. Jos sitä ei ole määritetty, ehdotushakupyyntö lähetetään GET-metodin avulla.
Käytäntö on voimassa vain, jos käytäntö DefaultSearchProviderEnabled on käytössä.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametri, joka hallitsee oletushakupalvelun hakutermien sijoittelua</translation>
<translation id="4899708173828500852">Ota selaussuoja käyttöön</translation>
<translation id="4899802251198446659">Sallii sinun määrittää, voiko videoita ja niiden äänisisältöä toistaa automaattisesti (ilman käyttäjän suostumusta) tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />
Jos käytännön arvoksi on määritetty tosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> saa toistaa mediaa automaattisesti.
Jos käytännön arvoksi on määritetty epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei saa toistaa mediaa automaattisesti. AutoplayWhitelist-käytäntöä voidaan käyttää tämän ohittamiseen joidenkin URL-osoitemallien kohdalla.
Oletuksena <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei saa toistaa mediaa automaattisesti. AutoplayWhitelist-käytäntöä voidaan käyttää tämän ohittamiseen joidenkin URL-osoitemallien kohdalla.
Huomaa, että jos <ph name="PRODUCT_NAME" /> on käytössä ja tämä käytäntö muuttuu, sitä sovelletaan vain uusiin avattuihin välilehtiin. Tämän vuoksi jotkin välilehdet saattavat edelleen noudattaa edellistä käytäntöä.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Laitekäytännön päivitystiheys</translation>
<translation id="4917385247580444890">Vahva</translation>
<translation id="4923806312383904642">Salli WebDriverin ohittaa yhteensopimattomia käytäntöjä</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast-vastaanotin</translation>
<translation id="494924690085329212">Käynnistä uudelleen käyttäjän kirjautuessa ulos, jos Android käynnistyi</translation>
<translation id="4962262530309732070">Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi tai sitä ei ole määritetty, <ph name="PRODUCT_NAME" /> sallii käyttäjien hallinnan lisätä henkilöitä.
Jos tämän käytännön arvoksi on määritetty epätosi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ei salli käyttäjien hallinnan luovan uusia profiileja.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Estä kirjautuminen selaimelle</translation>
<translation id="4978405676361550165">Jos OffHours-käytäntö on määritetty, valitut laitekäytännöt ohitetaan (tällöin käytössä ovat niiden oletusasetukset) määritettyjen ajanjaksojen aikana. Chrome ottaa laitekäytännöt uudelleen käyttöön aina, kun OffHours-ajanjakso alkaa tai päättyy. Käyttäjä saa ilmoituksen ja pakotetaan kirjautumaan ulos, kun OffHours-ajan päättymiseen ja laitekäytäntöihin liittyviä asetuksia muutetaan (esimerkiksi silloin, kun käyttäjä ei ole kirjautuneena sisään sallitulla tilillä).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Tietotyyppi:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Salli vanhentuneiden laajennuksien käyttö</translation>
<translation id="4986560318567565414">Polku Chromeen vaihdettaessa toisesta selaimesta</translation>
<translation id="4988291787868618635">Toiminto, joka suoritetaan käyttämättömyysajan kuluttua</translation>
<translation id="5034604678285451405">Aseta akun prosenttiraja ruuhka-ajan virranvaihtoa varten.
Tätä käytäntöä käytetään vain, jos DevicePowerPeakShiftEnabled-arvoksi on määritetty tosi.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, ruuhka-ajan virranvaihto ei ole koskaan käytössä.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Salli sisältöpaketteihin kuulumattomien sivustojen käyttö</translation>
<translation id="5052081091120171147">Tämä käytäntö pakottaa selaushistorian tuonnin nykyisestä oletusselaimesta. Jos käytäntö on käytössä, käytäntö vaikuttaa myös tuonti-ikkunaan. Jos käytäntö ei ole käytössä, selaushistoriaa ei tuoda. Jos käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjiltä voidaan kysyä, haluavatko he tuoda selaushistorian, tai historia voidaan tuoda automaattisesti.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Määrittää välityspalvelinasetukset, joita <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää. Myös ARC-sovellukset voivat käyttää näitä välityspalvelinasetuksia.
Jos tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ja ARC-sovellukset ohittavat kaikki komentorivin kautta määritetyt välityspalvelinasetukset.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjät voivat valita välityspalvelinasetukset itse.
Jos käytäntö <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> on määritetty, se ohittaa seuraavat käytännöt: <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> ja <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
<ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" />-kentän avulla voit määrittää välityspalvelimen, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää, ja estää käyttäjiä muuttamasta välityspalvelinasetuksia.
<ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" />-kenttä sisältää välityspalvelimen .pac-tiedoston URL-osoitteen.
<ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" />-kenttä sisältää välityspalvelimen URL-osoitteen.
<ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" />-kenttä sisältää luettelon välityspalvelinisännistä, jotka <ph name="PRODUCT_NAME" /> ohittaa.
<ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" />-kenttä on poistettu käytöstä ja korvattu ProxyMode-kentällä. Sen avulla voit määrittää välityspalvelimen, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää, ja estää käyttäjiä muuttamasta välityspalvelinasetuksia.
Jos ProxyMode-kentän arvo on direct, välityspalvelinta ei käytetä koskaan ja kaikki muut kentät ohitetaan.
Jos ProxyMode-kentän arvo on system, järjestelmän välityspalvelin otetaan käyttöön ja kaikki muut kentät ohitetaan.
Jos ProxyMode-kentän arvo on auto_detect, kaikki muut kentät ohitetaan.
Jos ProxyMode-kentän arvo on fixed_server, ProxyServer- ja ProxyBypassList-kentät otetaan käyttöön.
Jos ProxyMode-kentän arvo on pac_script, ProxyPacUrl- ja ProxyBypassList-kentät otetaan käyttöön.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Näytön suurentaja ei käytössä</translation>
<translation id="5058573563327660283">Valitse tapa, jolla automaattinen puhdistus vapauttaa levytilaa (vanhentunut)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Sallittujen käyttäjien luettelo</translation>
<translation id="5075834892754086022">Jos tämä käytäntö on määritetty, PIN-koodin määritetty vähimmäispituus
pakotetaan käyttöön. (PIN-koodin ehdoton vähimmäispituus on 1, ja sitä pienempiä
arvoja käsitellään arvona 1.)
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, PIN-koodissa on oltava
vähintään kuusi numeroa. Tämä on suositeltu vähimmäispituus.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Sallii oletushakupalvelun käytön.
Jos tämä asetus on käytössä ja käyttäjä kirjoittaa omniboxiin jotakin muuta kuin URL-osoitteen, selain tekee oletuksena haun.
Voit valita käytettävän oletushakupalvelun määrittämällä muut oletushakukäytännöt. Jos niitä ei ole määritetty, käyttäjä voi valita oletuspalvelun.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, selain ei tee hakua, kun käyttäjä kirjoittaa omniboxiin jotakin muuta kuin URL-osoitteen.
Jos otat tämän asetuksen käyttöön tai poistat sen käytöstä, käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa tätä asetusta selaimessa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, oletushakupalvelu otetaan käyttöön ja käyttäjä voi määrittää hakupalvelujen luettelon.
Tämä käytäntö on käytettävissä vain Windows-esiintymissä, jotka on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- ja Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteiden hallinnointiohjelmaan.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Poista tulostusesikatselu käytöstä</translation>
<translation id="5090209345759901501">Sovella Flash-sisällön asetusta koko sisältöön</translation>
<translation id="5090791951240382356">Salli eri lähteistä peräisin olevien sanakirjakäytäntöjen yhdistäminen</translation>
<translation id="5093540029655764852">Määrittää asiakkaan konetilin salasanan vaihtovälin (päivinä). Salasana on asiakkaan sattumanvaraisesti luoma, eikä se näy käyttäjälle.
Konesalasanat on vaihdettava säännöllisesti, aivan kuten käyttäjien salasanat. Tämän käytännön poistaminen käytöstä tai päivien lukumäärän lisääminen saattaa vaikuttaa haitallisesti tietoturvaan, sillä se antaa mahdollisille hyökkääjille enemmän aikaa konetilin salasanan löytämiseen ja käyttämiseen.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, konetilin salasana vaihdetaan 30 päivän välein.
Jos käytännön arvo on 0, konetilin salasanan vaihto ei ole käytössä.
Salasanojen ikä saattaa ylittää määritellyn päivien lukumäärän, jos asiakas on ollut offline-tilassa pidemmän aikaa.</translation>
<translation id="510196893779239086">Tämä käytäntö määrää, suljetaanko Chrome kokonaan, jos viimeinen välilehti on vaihtamassa toiseen selaimeen.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvoksi on asetettu tosi, Chrome jättää vähintään yhden välilehden auki vaihdettuaan toiseen selaimeen.
Jos käytännön arvoksi on asetettu tosi, Chrome sulkee välilehden vaihdettuaan toiseen selaimeen, vaikka se olisi viimeinen välilehti. Tästä seuraa Chromen täysi sulkeminen.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Sallii verkon määritystietojen käyttöönoton käyttäjäkohtaisesti <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ‑laitteessa. Verkon määritystiedot ovat Open Network Configuration ‑muodon mukaisessa JSON-merkkijonossa.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Ruudun lukituksen viive käytettäessä laitetta akkuvirralla</translation>
<translation id="5108031557082757679">Käytöstä poistetut yrityslaitteiden tulostimet</translation>
<translation id="5124368997194894978">Ota käyttöön vaihtovirralla käynnistäminen</translation>
<translation id="5131211790949066746">Ottaa käyttöön laajennusten asennusluettelokäytäntöjen <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> ja <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" /> yhdistämisen.
Jos tämä asetus otetaan käyttöön, konealustakäytännön, konepilvikäytännön ja käyttäjäalustakäytännön arvot yhdistetään yhdeksi luetteloksi ja käytetään kokonaisuutena sen sijaan, että käytettäisiin arvoja yhdestä korkeimman prioriteetin lähteestä.
Jos tämä asetus on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty, vain korkeimman prioriteetin lähteen luettelokohteet otetaan ja kaikki muut lähteet näytetään ristiriitoina mutta jätetään huomiotta.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Aseta näytön suurentajan oletustyyppi, jota käytetään kirjautumisnäytössä</translation>
<translation id="5142301680741828703">Hahmonna aina seuraavat URL-mallit tuotteessa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Voit määrittää muita parametreja, joita käytetään, kun <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> käynnistää tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Jos käytäntöä ei ole määritetty, käytetään oletuskomentoriviä.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Sekä Chromiumilla että Google Chromella on joitain käytäntöryhmiä, jotka tarvitsevat toisiaan voidakseen antaa käyttäjän hallita ominaisuutta. Seuraavat käytäntöryhmät edustavat näitä joukkoja. Koska käytännöillä voi olla useita lähteitä, vain korkeimman prioriteetin lähteestä tulevia arvoja käytetään. Saman ryhmän matalamman prioriteetin ryhmästä tulevat arvot jätetään huomiotta. Prioriteettijärjestys on määritelty täällä: <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Valvontapakettien lähetystiheys millisekunteina.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, oletusaikaväli on 3 minuuttia. Pienin
sallittu aikaväli on 30 sekuntia ja suurin sallittu aikaväli on 24 tuntia. Tämän välin
ulkopuolella olevat arvot pyöristetään lähimpään sallittuun arvoon.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Ota käyttöön vanha verkkopohjainen kirjautuminen</translation>
<translation id="5168529971295111207">Tämä käytäntö on poistettu käytöstä. Käytä tämän sijaan ProxyMode-käytäntöä.
Sallii sinun määrittää välityspalvelimen, jota <ph name="PRODUCT_NAME" /> käyttää, ja estää käyttäjiä muuttamasta välityspalvelinasetuksia.
Tämä käytäntö on voimassa vain, jos <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />-käytäntöä ei ole määritetty.
Jos välityspalvelinta ei käytetä koskaan ja yhteydet muodostetaan aina suoraan, kaikki muut vaihtoehdot ohitetaan.
Jos järjestelmän välityspalvelinasetukset ovat käytössä tai välityspalvelin tunnistetaan automaattisesti, kaikki muut vaihtoehdot ohitetaan.
Jos manuaaliset välityspalvelinasetukset ovat käytössä, voit määrittää lisäasetuksia Välityspalvelimen osoite tai URL-osoite-, Välityspalvelimen .pac-tiedoston URL-osoite- ja Välityspalvelimen ohitussääntöjen pilkuilla erotettu luettelo ‑kohdista. ARC-sovellukset voivat käyttää vain prioriteetiltaan korkeinta HTTP-välityspalvelinta.
Löydät tarkkoja esimerkkejä täältä:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jos tämä asetus on käytössä, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ohittaa kaikki komentorivin kautta määritetyt välityspalvelimiin liittyvät asetukset.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, käyttäjät voivat valita välityspalvelinasetukset itse.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Määritä Google Driven asetukset tuotteessa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Voit määrittää, mitkä laajennukset eivät kuulu kieltoluetteloon. Kieltoluettelon arvo * tarkoittaa, että kaikki laajennukset ovat kiellettyjä, ja käyttäjät voivat asentaa vain sallittujen luetteloon lisättyjä laajennuksia. Kaikki laajennukset ovat oletuksena sallittuja, mutta jos kaikki laajennukset on kielletty käytännön perusteella, käytäntö voidaan ohittaa sallittujen luettelon avulla.</translation>
<translation id="519247340330463721">Määritä selaussuojaan liittyvät käytännöt.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Ottaa käyttöön tuotteen <ph name="PRODUCT_NAME" /> vaihtoehtoiset virhesivut (kuten "sivua ei löydy") ja estää käyttäjiä vaihtamasta asetusta. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, vaihtoehtoisia virhesivuja käytetään. Jos poistat asetuksen käytöstä, vaihtoehtoisia virhesivuja ei käytetä. Valittuasi asetuksen käyttäjät eivät voi muuttaa tai ohittaa sitä tuotteessa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Jos käytäntöä ei ole määritetty, vaihtoehtoisia virhesivuja käytetään, mutta käyttäjät voivat muuttaa asetusta.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Estä kehittäjätila.
Jos tämän käytännön arvoksi asetetaan True, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> estää laitetta käynnistymästä uudelleen kehittäjätilassa. Järjestelmä ei käynnisty uudelleen ja näyttää virheilmoituksen, jos kehittäjätila on otettu käyttöön.
Jos käytäntöä ei määritetä tai sen arvoksi asetetaan False, laitetta voi käyttää kehittäjätilassa.</translation>
<translation id="520403427390290017">Välilehtien elinkaariominaisuus vapauttaa prosessointitehoa ja lopulta muistia, jos sitä käyttäviä välilehtiä ei ole käytetty pitkään aikaan. Aluksi välilehtiä rajoitetaan, sitten ne jäädytetään ja lopulta ne suljetaan.
Jos käytännön arvoksi on asetettu epätosi, välilehtien elinkaaret eivät ole käytössä ja kaikki välilehdet toimivat normaalisti.
Jos käytännön arvoksi on asetettu tosi tai sillä ei ole arvoa, välilehtien elinkaaret ovat käytössä.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Määrittää Uusi välilehti ‑sivun oletus-URL-osoitteen ja estää käyttäjiä muuttamasta sitä.
Uusi välilehti ‑sivu avataan, kun käyttäjä luo uuden välilehden (myös silloin, kun välilehti avataan uuteen ikkunaan).
Tämä käytäntö ei määritä, mitkä sivut avataan käynnistyksen yhteydessä. Ne määritetään muiden käytäntöjen (<ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />) avulla. Tämä käytäntö vaikuttaa kuitenkin etusivuun tai aloitussivuun, jos niiden avaaminen avaa Uusi välilehti ‑sivun.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty tai sen arvo on tyhjä, käyttöön otetaan Uusi välilehti ‑oletussivu.
Tämä käytäntö on käytettävissä vain Windows-esiintymissä, jotka on yhdistetty <ph name="MS_AD_NAME" /> ‑verkkotunnukseen, tai Windows 10 Pro- ja Enterprise ‑esiintymissä, jotka on rekisteröity laitteiden hallinnointiohjelmaan.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Voit määrittää luettelon URL-malleja, joissa määritetään sivustot, jotka eivät saa näyttää ilmoituksia. Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikille sivustoille käytetään joko DefaultNotificationsSetting-käytännön yleistä oletusarvoa, jos se on asetettu, tai käyttäjän henkilökohtaisia määrityksiä.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Sivustot, jotka eivät koskaan aiheuta selaimen vaihtoa</translation>
<translation id="5219844027738217407">Android-sovellusten kohdalla tämä käytäntö vaikuttaa vain mikrofoniin. Kun tämän käytännön arvoksi on määritetty tosi, mikrofoni on mykistetty kaikkien Android-sovellusten kohdalla, ilman poikkeuksia.</translation>
<translation id="5221394278852982313">Voit määrittää luettelon URL-osoitemalleja, jonka sivustot saavat automaattisesti pyytää käyttäjältä USB-laitteen käyttöoikeutta, jos sillä on tietty myyjän ja tuotteen tunnus. Luettelon jokaisessa kohteessa on oltava laitteita ja URL-osoitemalleja, jotta käytäntö voi astua voimaan. Jokainen laitekohta voi sisältää kentät myyjän tunnukselle ja tuotteen tunnukselle. Jos tunnusta ei mainita, tätä pidetään jokerimerkkinä, paitsi jos tuotteen tunnus mainitaan ilman myyjän tunnuksen mainitsemista – tämä ei ole mahdollista. Muuten käytäntö ei voi astua voimaan. Virheelliset käytännön arvot ohitetaan.
USB-lupamallissa on pyytävän sivuston URL-osoite (pyytävä URL) ja ylimmän tason kehyssivuston URL-osoite (upottava URL), joiden avulla pyytävälle URL-osoitteelle annetaan lupa käyttää USB-laitetta. Pyytävä ja upottava URL-osoite voivat olla erilaiset, kun pyytävä sivusto ladataan iframella. Siksi "urls"-kentässä voi olla enintään kaksi URL-osoitekohtaa pilkulla erotettuna: pyytävä ja upottava URL-osoite. Jos vain yksi URL-osoite mainitaan, kyseisten USB-laitteiden käyttölupa annetaan, jos tämä osoite vastaa pyytävän sivun URL-osoitetta upotustilasta huolimatta. "urls"-kentän osoitteiden on oltava hyväksyttäviä URL-osoitteita, tai käytäntö ohitetaan.
Jos tätä käytäntöä ei ole määritetty, kaikkiin sivustoihin sovelletaan DefaultWebUsbGuardSetting-käytäntöä (jos se on määritetty) tai käyttäjän omien asetusten mukaista arvoa.
Tämän käytännön URL-osoitemallien on sovittava yhteen WebUsbBlockedForUrls-mallien kanssa. Ristiriitatilanteissa tätä käytäntöä sovelletaan ennen WebUsbBlockedForUrls- ja WebUsbAskForUrls-käytäntöjä.
Tämän käytännön ja DeviceWebUsbAllowDevicesForUrls-käytännön arvot yhdistetään.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Laitteen paikallisen tilin automaattisen kirjautumisen viive.
Jos |DeviceLocalAccountAutoLoginId|-käytäntöä ei ole määritetty, käytännöllä ei ole vaikutusta. Muutoin:
Jos käytäntö on asetettu, se määrittää käyttämättömyysajan, jonka jälkeen laitteen paikalliselle tilille kirjaudutaan automaattisesti |DeviceLocalAccountAutoLoginId|-käytännön mukaisesti.
Jos käytäntöä ei määritetä, aikakatkaisun raja on 0 millisekuntia.
Käytännön arvo määritetään millisekunneissa.</translation>
<translation id="523505283826916779">Käytettävyysasetukset</translation>
<translation id="5236882091572996759">Jos tämän käytännön arvo on tosi tai sitä ei ole määritetty, käyttäjän katsotaan olevan aktiivinen myös äänisisällön toiston aikana. Tämä estää käyttämättömyyden aikarajan täyttymisen ja siitä seuraavat toiminnot. Näyttö kuitenkin himmennetään, sammutetaan ja lukitaan kyseisille toiminnoille määritettyjen aikarajojen mukaisesti äänisisällön toistosta riippumatta.
Jos tämän käytännön arvo on epätosi, käyttäjän voidaan katsoa olevan ei-aktiivinen myös äänisisällön toiston aikana.</translation>