blob: b32e4a618799aa04c30f4b5c195995cdb6ba8e52 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="1002439864875515590">Kung ang patakarang ito ay nakatakda sa blangkong string o hindi naka-configure, hindi magpapakita ng opsyon sa pag-autocomplete ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa flow ng pag-sign in ng user.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa isang string na kumakatawan sa isang domain name, magpapakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng opsyon sa pag-autocomplete sa pag-sign in ng user na nagbibigay-daan sa user na i-type lang ang kanyang user name nang walang extension ng domain name. Mao-overwrite ng user ang extension ng domain name na ito.
Kung ang value ng patakaran ay hindi wastong domain, hindi ilalapat ang patakaran.</translation>
<translation id="101438888985615157">I-rotate ang screen nang 180 degrees</translation>
<translation id="1016912092715201525">Kino-configure ang mga default na pagsusuri ng browser sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang mga ito.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, palaging susuriin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa startup kung ito ang default na browser, at awtomatiko nitong ipaparehistro ang sarili nito, kung posible.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi kailanman susuriin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> kung ito ang default na browser at idi-disable nito ang mga kontrol ng user para sa pagtatakda ng opsyong ito.
Kung hindi maitatakda ang setting na ito, hahayaan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang user na kontrolin kung ito ang default na browser at kung dapat bang ipakita ang mga notification sa user, kapag hindi ito lumabas.
Dapat tandaan ng mga administrator ng <ph name="MS_WIN_NAME" />: Ang pag-enable sa setting na ito ay gagana lang para sa mga machine na nagpapatakbo ng Windows 7. Para sa mga bersyon ng Windows simula sa Windows 8, dapat kang mag-deploy ng file na "mga default na pag-uugnay ng application" na nagbibigay-daan sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na maging tagapangasiwa para sa mga protocol na <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> at <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (at, bilang opsyon, para sa protocol na <ph name="FTP_PROTOCOL" /> at mga format ng file gaya ng <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" />, at iba pa...). Tingnan ang <ph name="SUPPORT_URL" /> para sa higit pang impormasyon.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Pamamahala ng power sa screen sa pag-log in</translation>
<translation id="1019101089073227242">Itakda ang direktoryo ng data ng user</translation>
<translation id="1022361784792428773">Ang mga ID ng Extension na dapat na iwasan ng user mula sa pag-install (o * para sa lahat)</translation>
<translation id="102492767056134033">Itakda ang default na estado ng on-screen na keyboard sa screen sa pag-login</translation>
<translation id="1027000705181149370">Tinutukoy kung dapat bang ilipat sa profile ng user ang cookies sa pagpapatotoo na itinatakda ng SAML IdP sa pag-log in.
Kapag nagpatotoo ang isang user sa pamamagitan ng SAML IdP sa pag-log in, inilalagay muna ang cookies na itinakda ng IdP sa isang pansamantalang profile. Maaaring ilipat ang cookies na ito sa profile ng user upang mailipat ang katayuan ng pagpapatotoo.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa true, ililipat ang cookies na itatakda ng IdP sa profile ng user sa tuwing magpapatotoo siya sa SAML IdP sa pag-log in.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa false o hindi nakatakda, ililipat ang cookies na itatakda ng IdP sa profile ng user sa unang pag-log in niya lang sa isang device.
Naaapektuhan ng patakarang ito ang mga user na tumutugma ang domain sa domain sa pag-enroll lang ng device. Para sa lahat ng iba pang user, ililipat ang cookies na itatakda ng IdP sa profile ng user sa unang pag-log in lang sa device.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Puwersahin ang pag-reboot ng device kapag nag-sign out ang user</translation>
<translation id="1030120600562044329">Nag-e-enable sa anonymous na pag-uulat ng data ng paggamit at data kaugnay ng pag-crash tungkol sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa Google, at pumipigil na mabago ng mga user ang setting na ito.
Kung naka-enable ang setting na ito, magpapadala ng anonymous na pag-uulat ng data ng paggamit at data kaugnay ng pag-crash
sa Google. Kung naka-disable ito, hindi ipapadala sa Google ang
impormasyong ito. Sa alinmang sitwasyon, hindi maaaring baguhin o i-override ng mga user ang setting.
Kung iiwang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang setting na gagamitin ay ang pinili ng user
noong nag-install siya / sa unang pagpapatakbo.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.
(Para sa Chrome OS, tingnan ang DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Kinokontrol ng patakarang ito kung gagamit ng NTLM para sa pag-authenticate ang feature na Mga File Share sa Network para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kapag nakatakda sa True ang patakarang ito, gagamitin ang NTLM para sa pag-authenticate sa mga pagbabahagi ng SMB kung kailangan.
Kapag nakatakda sa False ang patakarang ito, idi-disable ang pag-authenticate ng NTLM sa mga pagbabahagi ng SMB.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakaran, ang default ay naka-disable para sa mga user na pinapamahalaan ng enterprise at naka-enable para sa mga hindi pinapamahalaang user.</translation>
<translation id="1040446814317236570">I-enable ang pag-strip ng PAC URL (para sa https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Mag-ulat ng mga istatistika ng hardware gaya ng paggamit ng CPU/RAM.
Kung itatakda ang patakaran sa false, hindi iuulat ang mga istatistika.
Kung itatakda sa true o hindi naitakda, iuulat ang mga istatistika.</translation>
<translation id="1046484220783400299">I-enable ang mga hindi na ginagamit na feature ng web platform sa loob ng limitadong panahon</translation>
<translation id="1047128214168693844">Huwag payagan ang anumang site na subaybayan ang aktwal na lokasyon ng mga user</translation>
<translation id="1049138910114524876">Kino-configure ang lokal na ipinapatupad sa screen sa pag-sign in ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito, palaging ipapakita ang screen sa pag-sign in sa lokal na ibinigay ng unang value ng patakarang ito (tinukoy ang patakaran bilang listahan para sa forward compatibility). Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o nakatakda sa isang walang lamang listahan, ipapakita ang screen sa pag-sign in sa lokal ng huling session ng user. Kung nakatakda ang patakarang ito sa value na isang hindi wastong lokal, ipapakita ang screen sa pag-sign in sa isang fallback na lokal (kasalukuyang en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Walang epekto ang patakarang ito maliban kung ang SamlInSessionPasswordChangeEnabled ay true.
Kung true ang naturang patakaran, at nakatakda ang patakarang ito sa (halimbawa) 14, ang ibig sabihin ay aabisuhan ang mga user ng SAML nang 14 na araw na mas maaga na mag-e-expire na ang kanilang password sa isang partikular na petsa.
Pagkatapos ay maaayos nila ito kaagad sa pamamagitan ng pagbabago ng password habang nasa session at pag-update ng kanilang password bago ito mag-expire.
Pero ipapakita lang ang mga notification na ito kung ang impormasyon tungkol sa pag-expire ng password ay ipinadala sa device ng identity provider ng SAML habang nasa flow ng pag-log in ng SAML.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa zero, ang ibig sabihin ay hindi aabisuhan ang mga user nang mas maaga - aabisuhan lang sila kapag nag-expire na ang password.
Kung nakatakda ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng user.</translation>
<translation id="1062011392452772310">I-enable ang malayuang pagpapatotoo para sa device</translation>
<translation id="1062407476771304334">Palitan</translation>
<translation id="1079801999187584280">Huwag payagan ang paggamit ng Mga Tool ng Developer</translation>
<translation id="1087437665304381368">Kinokontrol lang ng patakarang ito ang developer mode ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Kung gusto mong pigilan ang access sa Mga Opsyon ng Developer sa Android, kailangan mong itakda ang patarakan ng <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Kung naka-enable ang setting na ito, ang host ng remote na tulong ay patatakbuhin sa isang prosesong may mga pahintulot ng <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Bibigyang-daan nito ang mga remote na user upang makipag-ugnayan sa mga elevated window sa desktop ng lokal na user.
Kung naka-disable o hindi naka-configure ang setting na ito, ang host ng remote na tulong ay patatakbuhin sa konteksto ng user at hindi magagawa ng mga remote na user na makipag-ugnayan sa mga elevated window sa desktop.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="1099282607296956954">I-enable ang Paghihiwalay ng Site para sa bawat site</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Tumutukoy ang patakaran ng isang listahan ng mga pinagmulan (mga URL) o pattern ng hostname (tulad
ng "*.example.com") kung saan hindi malalapat ang mga paghihigpit sa seguridad sa mga
hindi secure na pinagmulan.
Ang layunin ay payagan ang mga organisasyong magtakda ng mga pinagmulan ng whitelist para sa mga legacy
application kung saan hindi maaaring i-deploy ang TLS, o mag-set up ng staging server para sa
internal na pag-develop sa web nang sa gayon ay masubukan ng mga developer ng mga ito ang mga feature
na nangangailangan ng mga secure na konteksto nang hindi kinakailangang i-deploy ang TLS sa staging
server. Mapipigilan din ng patakarang ito na magkaroon ng label na
"Hindi Secure" ang origin sa omnibox.
Ang pagtatakda ng listahan ng mga URL sa patakarang ito ay may epektong katulad sa pagtatakda sa
command-line flag na '--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure' sa isang
comma-separated list ng mga parehong URL. Kung itatakda ang patakaran,
io-override nito ang command-line flag.
Io-override ng patakarang ito ang UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, kung mayroon man.
Para sa higit pang impormasyon sa mga secure na konteksto, tingnan sa
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Tumutukoy sa lifetime (sa mga oras) ng cache ng Group Policy Object (GPO). Sa halip na mag-download muli ng mga GPO sa bawat pagkuha ng patakaran, maaaring gamitin ng system ang mga naka-cache na GPO hangga't pareho pa rin ang bersyon ng mga ito. Tinutukoy ng patakarang ito ang maximum na tagal kung kailan maaaring gamiting muli ang mga naka-cache na GPO bago muling mag-download ng mga ito. Maki-clear ang cache kung magre-reboot at magla-log out.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, maaaring gamiting muli ang mga naka-cache na GPO nang hanggang 25 oras.
Kung nakatakda sa 0 ang patakaran, naka-off ang pag-cache ng GPO. Tandaang madaragdagan nito ang load ng server dahil muling magda-download ng mga GPO sa bawat pagkuha ng patakaran, kahit hindi nagbago ang mga ito.</translation>
<translation id="1117462881884985156">Iba-bypass ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang anumang proxy para sa listahan ng mga host na ibinigay dito.
Magkakaroon lang ng bisa ang patakarang ito kung pinili mo ang mga manual na setting ng proxy sa 'Piliin kung paano magsaad ng mga setting ng proxy server' at kung hindi naisaad ang patakaran sa <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Dapat mong hayaang hindi nakatakda ang patakarang ito kung pumili ka ng anupamang mode para sa pagtatakda ng mga patakaran sa proxy.
Para sa mga mas detalyadong halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Ang mga tagapangasiwa ng protocol na itinakda sa pamamagitan ng patakarang ito ay hindi ginagamit kapag nangangasiwa ng mga intent sa Android.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Payagan ang mga site na hilingin sa user na magbigay ng access sa isang nakakonektang USB device</translation>
<translation id="1128903365609589950">Kino-configure ang direktoryong gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa pag-iimbak ng mga naka-cache na file sa disk.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na direktoryo tinukoy man ng user o hindi ang flag na '--disk-cache-dir'. Upang maiwasan ang pagkawala ng data o iba pang mga hindi inaasahang error, hindi dapat itakda ang patakarang ito sa pangunahing direktoryo ng volume o sa isang direktoryong ginamit para sa iba pang mga layunin, dahil pinamamahalaan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga content nito.
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa listahan ng mga variable na maaaring gamitin.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na direktoryo ng cache at magagawa itong i-override ng user gamit ang command line flag na '--disk-cache-dir'.</translation>
<translation id="113521240853905588">Kino-configure ang mga wikang maaaring gamitin bilang mga mas gustong wika ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung itatakda ang patakarang ito, maaari lang magdagdag ang user ng isa sa mga wikang nakalista sa patakarang ito sa listahan ng mga mas gustong wika. Kung ang wikang ito ay hindi nakatakda o nakatakda sa walang lamang listahan, maaaring tumukoy ang user ng anumang wika, ayon sa mas gusto niya. Kung itatakda ang patakarang ito sa listahang may invalid na value, babalewalain ang lahat ng invalid na value. Kung dati nang nagdagdag ang isang user ng ilang wikang hindi pinapayagan ng patakaran sa listahan ng mga mas gustong wika, aalisin ang mga ito. Kung naunang na-configure ng user ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na maipakita sa isa sa mga wikang hindi pinapayagan ng patakarang ito, ang display na wika ay ililipat sa pinapayagang wika ng UI sa susunod na mag-sign in ang user. Kung hindi, lilipat ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa unang valid na value na tinukoy ng patakarang ito, o sa isang fallback na wika (kasalukuyang en-US), kung naglalaman lang ang patakarang ito ng mga invalid na entry.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Kino-configure kung aling mga layout ng keyboard ang pinapayagan para sa mga session ng user ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito, makakapili lang ang user ng isa sa mga pamamaraan ng pag-input na natukoy ng patakarang ito. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o nakatakda ito sa isang walang lamang listahan, mapipili ng user ang lahat ng sinusuportahang pamamaraan ng pag-input. Kung hindi pinapayagan ng patakarang ito ang kasalukuyang pamamaraan ng pag-input, malilipat ang pamamaraan ng pag-input sa layout ng hardware na keyboard (kung pinapayagan) o sa unang valid na entry sa listahang ito. Babalewalain ang lahat ng invalid o hindi sinusuportahang pamamaraan ng pag-input sa listahang ito.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Sa mode ng retail lamang aktibo ang patakarang ito.
Tinutukoy ang tagal bago ipakita ang screen saver sa screen sa pag-sign-in para sa mga device sa mode ng retail.
Dapat na tinukoy sa milliseconds ang halaga ng patakaran.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Kinokontrol ng patakarang ito ang mga command-line parameter para sa Chrome mula sa Internet Explorer.
Kung hindi naka-install ang add-in na 'Legacy Browser Support' para sa Internet Explorer, walang epekto ang patakarang ito.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ipinapasa lang ng Internet Explorer ang URL sa Chrome bilang command-line parameter.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa isang listahan ng mga string, pagsasama-samahin ang mga string gamit ang mga espasyo at ipapasa ang mga ito sa Chrome bilang mga command-line parameter.
Kung may ${url} ang isang element, mapapalitan ito ng URL ng page na bubuksan.
Kung walang element na may ${url}, idaragdag ang URL sa dulo ng command line.
Ie-expand ang mga variable ng environment. Sa Windows, ang %ABC% ay papalitan ng value ng variable ng environment na ABC.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Pinapayagan ang mga larawan sa mga site na ito</translation>
<translation id="1152117524387175066">Iulat ang katayuan ng dev switch ng device sa pag-boot.
Kung nakatakda ang patakaran sa false, hindi iuulat ang katayuan ng dev switch.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Payagan ang QUIC protocol</translation>
<translation id="1160939557934457296">Huwag paganahin ang pagpapatuloy mula sa pahina ng babala sa Ligtas na Pag-browse</translation>
<translation id="1189817621108632689">Binibigyang-daan kang magtakda ng listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na hindi pinapayagang magpakita ng mga larawan.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang pangkalahatang default na value para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultImagesSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi, sa personal na pag-configure ng user.
Tandaang na-enable dati ang patakarang ito sa Android nang hindi sinasadya, ngunit hindi kailanman ganap na sinuportahan ang functionality na ito sa Android.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Kung naka-enable, magpapakita ng malaki at pulang button sa pag-log out sa system tray habang aktibo ang isang session at hindi naka-lock ang screen.
Kung naka-disable o hindi nakasaad, walang ipapakitang malaki at pulang button sa pag-log out sa system tray.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Hindi mo puwedeng puwersahin ang mga Android app na gumamit ng proxy. May subset ng mga setting ng proxy na ginawang available sa mga Android app, na puwedeng boluntaryong piliing kilalanin ng mga ito. Tingnan ang patakaran sa <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" /> para sa higit pang detalye.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Kung gaano kadalas ipinapadala ang mga pag-upload ng status ng device, sa mga millisecond.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, ang default na dalas ay 3 oras. Ang minimum
na pinapayagang dalas ay 60 segundo.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Mga naka-enable na printer ng enterprise</translation>
<translation id="1216919699175573511">I-enable ang suporta sa Signed HTTP Exchange (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Tinutukoy kung dapat mag-roll back ang device sa bersyong itinakda ng <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" /> kung nagpapatakbo na ito ng mas bagong bersyon.
Ang default ay RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Mag-load ng mga tinukoy na url sa pag-login sa demo</translation>
<translation id="1223789468190631420">Status na naka-enable ang Ligtas na Pag-browse para sa mga pinagkakatiwalaang source</translation>
<translation id="122899932962115297">Isang whitelist na nagkokontrol kung aling mga mabilisang unlock mode ang maaaring i-configure at gamitin ng user para i-unlock ang lock screen.
Ang value na ito ay isang listahan ng mga string; ang mga valid na entry sa listahan ay: "all", "PIN", "FINGERPRINT." Ang ibig sabihin ng pagdaragdag ng "all" sa listahan ay available para sa user ang bawat mabilisang unlock mode, kabilang ang mga ipapatupad sa hinaharap. Kung hindi man, ang mga mabilisang unlock mode lang na nasa listahan ang magiging available.
Halimbawa, para payagan ang bawat mabilisang unlock mode, gamitin ang ["all"]. Para ang pag-unlock sa pamamagitan ng PIN lang ang papayagan, gamitin ang ["PIN"]. Para payagan ang PIN at fingerprint, gamitin ang ["PIN", "FINGERPRINT"]. Para i-disable ang lahat ng mabilisang unlock mode, gamitin ang [].
Bilang default, walang available na mabilisang unlock mode para sa mga pinapamahalaang device.</translation>
<translation id="123081309365616809">I-enable ang pag-cast ng content sa device</translation>
<translation id="1231349879329465225">Nagbibigay-daan sa pag-enable o pag-disable ng Mabilis ng Transition.
Nalalapat ito sa lahat ng user at sa lahat ng interface sa device.
Para magamit ang Mabilis na Transition, kailangang naka-enable ang setting na ito at ang ONC property sa bawat network.
Kapag naitakda na, magpapatuloy ang Mabilis na Transition hanggang baguhin ang patakaran para ma-disable ito.
Kung hindi itatakda ang patakaran, hindi gagamitin ang Mabilis na Transition.
Kung itatakda sa true, gagamitin ang Mabilis na Transition kapag sinusuportahan ito ng wireless na access point.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Kontrolin ang pag-filter ng pang-adult na content ng SafeSites.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Itakda ang default na directory sa pag-download</translation>
<translation id="1265053460044691532">Limitahan ang oras na maaaring mag-log in offline ang isang user na na-authenticate gamit ang SAML</translation>
<translation id="1290634681382861275">Nagkokontrol sa iba pang setting kabilang ang USB, bluetooth, pag-refresh ng patakaran, developer mode, at iba pa.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Babala: Tuluyan nang maalis ang RC4 sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagkatapos ng bersyon 52 (tinatayang lalabas sa Setyembre 2016) at hindi na gagana ang patakarang ito.
Kung hindi itatakda ang patakaran, o kung itatakda ito sa false, hindi mae-enable ang mga RC4 na cipher suite sa TLS. Maaari itong itakda sa true upang manatili itong compatible sa isang lumang server. Isa lang itong pansamantalang solusyon at dapat pa ring i-configure ang server.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Gumamit ng .pac proxy script</translation>
<translation id="1304973015437969093">Ang mga extension/app ID at URL sa pag-update na tahimik na ii-install</translation>
<translation id="1307454923744766368">Mga pinagmulan o pattern ng hostname kung saan hindi dapat ilapat ang mga paghihigpit sa
mga hindi secure na pinagmulan</translation>
<translation id="1312799700549720683">Nagkokontrol sa mga setting ng display.</translation>
<translation id="131353325527891113">Ipakita ang mga username sa screen ng pag-login</translation>
<translation id="1327466551276625742">I-enable ang prompt ng configuration ng network kapag offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">I-enable ang on-screen na keyboard</translation>
<translation id="13356285923490863">Pangalan ng Patakaran</translation>
<translation id="1347198119056266798">Hindi na ginagamit ang patakarang ito, pakigamit na lang ang <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> at <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. Babalewalain ang patakarang ito kung itatakda ang patakarang <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />, o (hindi na ginagamit na) <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" />.
Ipinipilit na gawin ang mga query sa Paghahanap sa Web ng Google nang nakatakda ang SafeSearch sa aktibo at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito. Ipinipilit din ng setting na ito ang Katamtamang Restricted Mode sa YouTube.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, palaging magiging aktibo ang SafeSearch sa Google Search at ang Katamtamang Restricted Mode sa YouTube.
Kung idi-disable mo ang setting na ito o kung hindi ka magtatakda ng value, hindi ipapatupad ang SafeSearch sa Google Search at ang Restricted Mode sa YouTube.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Pinapayagan ng patakarang ito na pag-isahin ang HTTP/2 na koneksyon kapag gumagamit ng mga client certificate. Para pag-isahin, ang hostname ng posibleng bagong koneksyon at ang hostname ng kasalukuyang koneksyon ay dapat may magkatugmang isa o higit pang pattern na nakasaad sa patakarang ito. Ang patakaran ay isang listahan ng mga host gamit ang format ng filter ng URLBlacklist: Tumutugma ang "example.com" sa "example.com" at sa lahat ng subdomain (hal. "sub.example.com"), habang eksaktong tumutugma ang ".example.net" sa "example.net".
Ang mga kahilingan sa pag-iisa sa iba't ibang host sa pamamagitan ng mga koneksyong gumagamit ng mga client certificate ay maaaring makagawa ng mga isyu sa seguridad at privacy, dahil maipaparating ang ambient na awtoridad sa lahat ng kahilingan, kahit na hindi ito tahasang pinahintulutan ng user. Ang patakarang ito ay pansamantala at maaalis sa release sa hinaharap. Tingnan sa https://crbug.com/855690.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na kagawian na hindi payagan ang anumang pag-iisa ng HTTP/2 na koneksyon sa mga koneksyong gumagamit ng mga client certificate.</translation>
<translation id="1354424209129232709">(Maximum )</translation>
<translation id="1354452738176731363">Kapag nakatakda ang patakarang ito sa false, hindi magiging available sa device ang audio output habang naka-log in ang user.
Naaapektuhan ng patakarang ito ang lahat ng uri ng audio output at hindi lang ang mga built-in na speaker. Hinahadlangan din ng patakarang ito ang mga feature sa pagiging naa-access ng audio. Huwag i-enable ang patakarang ito kung kinakailangan ng screen reader para sa user.
Kung itatakda ang setting na ito sa true o kung hindi ito iko-configure, puwedeng gamitin ng mga user ang lahat ng sinusuportahang audio output sa kanilang device.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Kung itatakda ang patakarang ito sa true o kung hindi ito iko-configure, ie-enable ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga pag-log in ng bisita. Ang mga pag-log in ng bisita ay mga profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> kung saan nasa incognito mode ang lahat ng window.
Kung itatakda ang patakarang ito sa false, hindi papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magsimula ang mga profile ng bisita.</translation>
<translation id="1363275621236827384">I-enable ang mga query sa Quirks Server para sa mga profile sa hardware</translation>
<translation id="1363612796557848469">Nagbibigay ang patakarang ito ng pahintulot sa Google Assistant na i-access ang konteksto ng screen at ipadala ang inpormasyon sa server.
Kung naka-enable ang patakaran, papayagan ang Google Assistant na i-access ang konteksto ng screen.
Kung naka-disable ang patakaran, hindi papayagan ang Google Assistant na i-access ang konteksto ng screen.
Kung hindi nakatakda, makakapagdesisyon ang mga user kung papayagan ba ang Google Assistant na i-access ang konteksto ng screen o hindi</translation>
<translation id="1376119291123231789">I-enable ang advanced na battery charge mode</translation>
<translation id="1383493480903114193">Sapilitang pinapagana ng patakarang ito ang networking code sa proseso ng browser.
Naka-disable bilang default ang patakarang ito, at kung ii-enable, maaaring makaranas ang mga user ng mga isyu sa seguridad kapag na-sandbox ang proseso ng networking.
Layunin ng patakarang ito na bigyan ang mga enterprise ng pagkakataong mag-migrate sa software ng 3rd party na hindi umaasa sa pag-hook ng mga networking API. Inirerekomenda ang mga proxy server kaysa sa mga LSP at pag-patch ng Win32 API.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, maaaring maalis sa proseso ng browser ang networking code depende sa mga trial ng field ng eksperimento ng NetworkService.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Reference: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Payagan ang mga user na pamahalaan ang mga naka-install na certificate.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Mga naka-enable na printer ng device ng enterprise</translation>
<translation id="1397855852561539316">Default ng iminumungkahing URL ng provider ng paghahanap</translation>
<translation id="1404043648050567997">Nagpapakita ang serbisyo ng Ligtas na Pag-browse ng page ng babala kapag nag-navigate ang mga user sa mga site na na-flag bilang potensyal na nakakahamak. Kapag na-enable ang setting na ito, mapipigilan ang mga user na magpatuloy pa rin mula sa anumang page ng babala papunta sa nakakahamak na site.
Pinipigilan lang ng patakarang ito ang mga user na magpatuloy sa mga babala ng Ligtas na Pag-browse (hal., malware at phishing) na hindi para sa mga isyung may kaugnayan sa SSL certificate tulad ng mga invalid o nag-expire nang certificate.
Kung naka-disable o hindi naka-configure ang setting na ito, makakapili ang mga user na magpatuloy sa naka-flag na site pagkatapos pakitaan ng babala.
Tingnan ang https://developers.google.com/safe-browsing para sa higit pang impormasyon tungkol sa Ligtas na Pag-browse.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Mag-ulat ng impormasyon tungkol sa paggamit ng mga Linux app</translation>
<translation id="142346659686073702">Payagan ang mga hindi affiliate na user na gamitin ang Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">Oo</translation>
<translation id="1427655258943162134">Address o URL ng mga proxy server</translation>
<translation id="1431272318313028342">Nag-e-enable sa feature ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> na Ligtas na Pag-browse, at pumipigil na mabago ng mga user ang setting na ito.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, magiging palaging aktibo ang Ligtas na Pag-browse.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, hindi kailanman magiging aktibo ang Ligtas na Pag-browse.
Kung ie-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi mababago o mao-override ng mga user ang setting na "I-enable ang proteksyon sa phishing at malware" sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung iiwang hindi nakatakda ang patakarang ito, mae-enable ito ngunit magagawa ng user na baguhin ito.
Tingnan ang https://developers.google.com/safe-browsing para sa higit pang impormasyon tungkol sa Ligtas na Pag-browse.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Nagsasaad ng listahan ng mga app na naka-install nang silent sa screen sa pag-log in,
nang walang pakikipag-ugnayan sa user, at hindi puwedeng i-uninstall.
Ang lahat ng pahintulot na hinihiling ng mga app ay ibinibigay
nang hindi hayagan at walang pakikipag-ugnayan sa user, kabilang ang anumang karagdagang
pahintulot na hihilingin ng mga bersyon ng app sa hinaharap.
Tandaan, para sa seguridad at privacy, hindi pinapahintulutang mag-install ng mga extension gamit ang patakarang ito. Bukod pa rito, ii-install lang ng mga device sa Stable na channel ang mga apps na kabilang sa whitelist na naka-bundle sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Babalewalain ang anumang item na hindi umaayon sa mga kundisyong ito.
Kung inalis sa listahang ito ang isang app na dati nang sapilitang na-install, awtomatiko itong ia-uninstall ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ang bawat item sa listahan ng patakaran ay isang string na naglalaman ng extension ID at URL ng "update" na pinaghihiwalay ng semicolon (<ph name="SEMICOLON" />). Ang extension ID ay ang string na may 32 titik na makikita halimbawa sa <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> kapag nasa developer mode. Dapat humantong ang URL ng "update" sa isang Update Manifest XML document gaya ng nakasaad sa <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Tandaang ginagamit lang ang URL ng "update" na itinakda sa patakarang ito para sa unang pag-install; ine-employ ng mga kasunod na update ng extension ang URL ng update na nakalagay sa manifest ng extension.
Halimbawa, ini-install ng <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> ang <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> app mula sa karaniwang URL ng "update" sa Chrome Web Store. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pag-host ng mga extension, tingnan ang: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Configuration ng network sa antas ng device</translation>
<translation id="1438739959477268107">Default na setting sa pagbuo ng key</translation>
<translation id="1454846751303307294">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na hindi pinapayagang magpatakbo ng JavaScript.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakaran ng 'DefaultJavaScriptSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> client):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Hindi na ginagamit ang patakarang ito. Pakigamit ang <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> para kontrolin ang availability ng Flash plugin at ang <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> para kontrolin kung dapat gamitin ang pinagsamang PDF viewer para sa pagbubukas ng mga PDF file.
Nagsasaad ng listahan ng mga plugin na naka-disable sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Ang mga wildcard character na '*' at '?' ay magagamit para magtugma ng pagkakasunod-sunod ng mga arbitrary na character. Tumutugma ang '*' sa isang arbitrary na numero ng mga character habang tumutukoy naman ang '?' sa opsyonal na iisang character, ibig sabihin, tumutugma sa zero o isang character. Ang escape character ay '\', kaya para tumugma sa mga aktwal na '*', '?', o '\' na character, puwede kang maglagay ng '\' sa harap ng mga ito.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, hindi kailanman gagamitin sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang nakasaad na listahan ng mga plugin. Mamarkahan ang mga plugin bilang naka-disable sa 'about:plugins' at hindi mae-enable ng mga user ang mga ito.
Tandaang puwedeng i-override ng EnabledPlugins at DisabledPluginsExceptions ang patakarang ito.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, puwedeng gamitin ng user ang anumang plugin na naka-install sa system maliban sa mga hard-coded na plugin na hindi compatible, outdated, o mapanganib.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontrolin ang gawi ng user sa isang multiprofile session sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted', ang user ay maaaring maging pangunahin o pangalawang user sa isang multiprofile session.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary', ang user ay maaaring maging pangunahing user lang sa isang multiprofile session.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'MultiProfileUserBehaviorNotAllowed', hindi maaaring maging bahagi ang user ng isang multiprofile session.
Kung itinakda mo ang setting na ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user.
Kung pinalitan ang mga setting habang naka-sign in ang isang user sa isang multiprofile session, susuriin ang lahat ng user sa loob ng session kumpara sa kanilang tumutugmang mga setting. Isasara ang session kung hindi na pinapayagan ang sinumang user na manatili sa session.
Kung iniwanang hindi nakatakda ang patakaran, malalapat ang default na value na 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary' para sa mga user na pinapamahalaan ng enterprise at gagamitin ang 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted' para sa mga user na hindi pinapamahalaan.</translation>
<translation id="1465619815762735808">I-click upang i-play</translation>
<translation id="1468307069016535757">Itakda ang default na katayuan ng tampok na pagiging naa-access ng high contrast mode sa screen sa pag-login.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, i-e-enable ang high contrast mode kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, idi-disable ang high contrast mode kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, maaaring pansamantalang i-override ng mga user ito sa pamamagitan ng pag-enable o pag-disable ng high contrast mode. Gayunpaman, hindi mananaig ang pinili ng user at mababalik ang default sa tuwing ipapakitang muli ang screen sa pag-login o kung manatiling idle ang user sa screen sa loob ng isang minuto.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang high contrast mode kapag unang ipinakita ang screen sa pag-login. Maaaring i-enable o i-disable ng mga user ang high contrast mode anumang oras at mananatili ang katayuan nito sa screen sa pag-login sa pagitan ng mga user.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, pinapayagan ang Unified Desktop at
naka-enable bilang default, na binibigyang-daan ang mga application na mag-span ng maraming display.
Maaaring i-disable ng user ang Unified Desktop para sa mga indibidwal na display sa pamamagitan ng pag-aalis ng check
nito sa mga setting ng display.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false o hindi nakatakda, idi-disable ang
Unified Desktop. Sa sitwasyong ito, hindi mae-enable ng user ang feature.</translation>
<translation id="1474273443907024088">I-disable ang TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">I-enable ang pag-block sa pagpasok ng third party software</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Kino-configure kung aling MAC (media access control) address ang gagamitin kapag nakakonekta ang dock sa device.
Kapag nakakonekta ang dock sa ilang modelo ng device, ang nakatalagang MAC address ng dock ng device ang ginagamit para matukoy ang device sa Ethernet bilang default. Nagbibigay-daan ang patakarang ito sa administrator na baguhin ang pinagmulan ng MAC address habang naka-dock.
Kung pinili ang 'DeviceDockMacAddress' o hinayaang hindi nakatakda ang patakaran, ang nakatalagang MAC address ng dock ng device ang gagamitin.
Kung pinili ang 'DeviceNicMacAddress,' ang NIC (network interface controller) MAC address ng device ang gagamitin.
Kung pinili ang 'DockNicMacAddress,' ang NIC MAC address ng dock ang gagamitin.
Hindi mababago ng user ang setting na ito.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, kokonekta ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa mga Cast device sa lahat ng IP address, hindi lang sa mga pribadong address ng RFC1918/RFC4193.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false, kokonekta ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa mga Cast device sa mga pribadong address ng RFC1918/RFC4193 lang.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, kokonekta ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa mga Cast device sa mga pribadong address ng RFC1918/RFC4193 lang, maliban kung naka-enable ang feature na CastAllowAllIPs.
Kung nakatakda ang patakarang "EnableMediaRouter" sa false, hindi magkakaroon ng bisa ang value ng patakarang ito.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Hindi na ginagamit ang patakarang ito simula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> bersyon 29.</translation>
<translation id="1514888685242892912">I-enable ang <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Payagan ang mga site na subaybayan ang aktwal na lokasyon ng mga user</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternatibong browser na ilulunsad para sa mga na-configure na website.</translation>
<translation id="152657506688053119">Listahan ng mga kahaliling URL para sa default na search provider</translation>
<translation id="1530812829012954197">Palaging i-render ang mga sumusunod na pattern ng URL sa browser ng host</translation>
<translation id="1541170838458414064">Paghigpitan ang laki ng page ng pag-print</translation>
<translation id="1553684822621013552">Kapag itinakda sa true ang patakarang ito, mae-enable ang ARC para sa user
(napapailalim sa mga karagdagang pagsusuri sa mga setting ng patakaran - hindi pa rin
magiging available ang ARC kung ie-enable ang ephemeral mode o maraming pag-sign in
sa session ng kasalukuyang user).
Kung idi-disable o hindi iko-configure ang setting na ito, hindi magagamit ng
mga user ng enterprise ang ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Kinokontrol ng patakarang ito kung mag-uulat ng impormasyon ng mga extension at plugin.
Kapag hinayaang hindi nakatakda o nakatakda sa True ang patakarang ito, kukuha ng data ng extension at mga plugin.
Kapag nakatakda sa False ang patakarang ito, hindi kukuha ng data ng mga extension at plugin.
May bisa lang ang patakarang ito kapag naka-enable ang <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, at naka-enroll ang machine sa <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Kinokontrol kung naka-enable ang functionality ng Kerberos. Ang Kerberos ay isang protocol sa pag-authenticate na puwedeng gamitin para mag-authenticate sa mga web app at file share.
Kung naka-enable ang patakarang ito, naka-enable ang functionality ng Kerberos. Puwedeng idagdag ang mga Kerberos account sa pamamagitan ng patakarang 'I-configure ang mga Kerberos account' o sa pamamagitan ng mga setting ng Mga Kerberos Account sa page ng mga setting ng Mga Tao.
Kung naka-disable o hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang mga setting ng Mga Kerberos Account. Walang maidaragdag na Kerberos account at hindi magagamit ang pag-authenticate ng Kerberos. Ide-delete ang lahat ng kasalukuyang Kerberos account, ide-delete ang lahat ng naka-store na password.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Mga pag-override ng patakaran para sa Mga build sa pag-debug ng host ng malayuang access</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F kasama ang mga extension para sa pagpapatunay ng indibidwal</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa False, hindi pinapayagan ang device na i-trigger ang powerwash.
Kapag nakatakda sa True, pinapayagan nito ang device na i-trigger ang powerwash.
Kung hinayaang hindi nakatakda, magiging default ito sa False, ang ibig sabihin ay hindi nito pinapayagan ang device na mag-powerwash.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Hindi na ginagamit ang setting na ito, gamitin na lang ang SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Katumbas ng pag-enable o pag-disable ng SafeBrowsingExtendedReportingEnabled ang pagtakda ng SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed sa False.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa false, mapipigilan ang mga user na piliing magpadala ng ilang impormasyon ng system at content ng page sa mga server ng Google. Kung ang setting na ito ay true o hindi na-configure, papayagan ang mga user na magpadala ng ilang impormasyon ng system at content ng page sa Ligtas na Pag-browse para makatulong sa pag-detect ng mga mapanganib na app at site.
Tingnan ang https://developers.google.com/safe-browsing para sa higit pang impormasyon sa Ligtas na Pag-browse.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Gamitin ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> bilang default</translation>
<translation id="1599424828227887013">I-enable ang Pag-isolate ng Site para sa mga partikular na pinagmulan sa mga Android device</translation>
<translation id="1608755754295374538">Mga URL na mabibigyan ng access sa mga device na nakakakuha ng audio nang walang prompt</translation>
<translation id="1615221548356595305">Payagan ang pag-iisa ng mga HTTP/2 na koneksyon para sa mga host na ito kahit na gumamit ng mga client certificate</translation>
<translation id="1615855314789673708">Nagbibigay ng wilco DTC (diagnostics and telemetry controller) configuration.
Nagbibigay-daan ang patakarang ito na makapagbigay ng wilco DTC configuration na pinapayagang mailapat kung available ang wilco DTC sa partikular na device at pinapayagan ng patakaran. Hindi dapat lumampas sa 1MB (1000000 bytes) ang laki ng configuration at dapat ay naka-encode ito sa pamamagitan ng JSON. Responsibilidad ng wilco DTC ang pangangasiwa nito. Ginagamit ang cryptographic na hash para i-verify ang integridad ng download.
Dina-download at kina-cache ang configuration. Muli itong ida-download sa tuwing magbabago ang URL o ang hash.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Paganahin ang pagtatanggal ng browser at kasaysayan ng pag-download</translation>
<translation id="163200210584085447">Itutugma ang mga pattern na nasa listahang ito sa security
origin ng humihiling na URL. Kung may makikitang katugma, magbibigay ng access sa mga device na nagka-capture ng video sa mga page ng pag-login ng SAML. Kung walang makitang
katugma, awtomatikong tatanggihan ang pag-access. Hindi pinapayagan ang mga wildcard pattern.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Pahintulutan ang plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> sa mga site na ito</translation>
<translation id="1645793986494086629">Schema:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Kung itatakda ang patakarang ito, kokontrolin nito ang uri ng pang-magnify ng screen na naka-enable. Kapag itinakda ang patakaran sa "Wala," madi-disable ang pang-magnify ng screen.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, madi-disable sa simula ang pang-magnify ng screen ngunit puwede ito i-enable ng user anumang oras.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Itakda ang laki ng cache ng disk sa bytes</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxy server</translation>
<translation id="1668836044817793277">Kung papayagan ang kiosk app na awtomatikong naglulunsad nang walang antala na kontrolin ang bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kinokontrol ng patakarang ito kung papayagan ang kiosk app na awtomatikong naglulunsad nang walang antala na kontrolin ang bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa pamamagitan ng pagsasaad ng required_platform_version sa manifest nito, at gamitin ito bilang prefix para sa target na bersyon ng awtomatikong pag-update.
Kung nakatakda sa true ang patakaran, ang value ng manifest key ng required_platform_version ng kiosk app na awtomatikong naglulunsad nang walang antala ay gagamitin bilang prefix para sa target na bersyon ng awtomatikong pag-update.
Kung hindi naka-configure ang patakaran o nakatakda ito sa false, babalewalain ang manifest key ng required_platform_version at magpapatuloy nang normal ang awtomatikong pag-update.
Babala: Hindi inirerekomenda ang pagtatalaga ng kontrol sa bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa isang kiosk app dahil maaari nitong pigilan ang pagtanggap ng device ng mga update sa software at kritikal na pag-aayos sa seguridad. Maaaring malagay sa peligro ang mga user kung magtatalaga ng kontrol sa bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Suportado sa:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Payagan ang device na humiling ng powerwash</translation>
<translation id="1704516734140344991">Kino-configure ang availability at gawi ng functionality ng pag-update sa <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> firmware.
Matutukoy ang mga indibidwal na setting sa mga JSON property:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Kung nakatakda sa <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, mati-trigger ng mga user ang powerwash flow para mag-install ng pag-update sa <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> firmware.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: Kung nakatakda sa <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, mai-invoke ng mga user ang update flow ng <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> firmware na nagpapanatili sa status ng buong device (kabilang ang pag-enroll sa enterprise), pero mawawala nito ang data ng user. Available ang update flow na ito simula bersyon 68.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: Kinokontrol kung paano ipinapatupad ng mga awtomatikong update sa <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> firmware para sa nanganganib na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> firmware. Pinapanatili ng lahat ng flow ang status ng lokal na device.
Kung nakatakda sa 1 o hindi naitakda, hindi ipapatupad ang mga update sa TPM firmware.
Kung nakatakda sa 2, ia-update ang <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> sa susunod na pag-reboot pagkatapos kilalanin ng user ang update.
Kung nakatakda sa 3, ia-update ang <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> firmware sa susunod na pag-reboot.
Kung nakatakda sa 4, ia-update ang <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> firmware pagkatapos ng pag-enroll bago ang pag-sign in ng user.
Available ang opsyong ito simula bersyon 74.
Kung hindi naitakda ang patakaran, hindi magiging available ang functionality ng pag-update sa <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> firmware.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Itakda ang paghihigpit sa pagkuha ng seed ng Mga Variation</translation>
<translation id="1717817358640580294">Kung hindi ito nakatakda at makatukoy ang Chrome Cleanup ng hindi gustong software, maaari itong mag-ulat ng metadata tungkol sa pag-scan sa Google alinsunod sa patakarang itinakda ng SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Pagkatapos, tatanungin ng Chrome Cleanup ang user kung gusto niyang linisin ang hindi gustong software. Maaaring piliin ng user na ibahagi ang mga resulta ng paglilinis sa Google para makatulong sa pagtukoy ng hindi gustong software sa hinaharap. Ang mga resultang ito ay naglalaman ng metadata ng file, mga awtomatikong na-install na extension, at mga key ng registry, ayon sa inilalarawan sa Whitepaper sa Privacy ng Chrome.
Kung naka-disable ito at makatukoy ang Chrome Cleanup ng hindi gustong software, hindi ito mag-uulat ng metadata tungkol sa pag-scan sa Google, na mag-o-override sa patakarang itinakda ng SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Tatanungin ng Chrome Cleanup ang user kung gusto niyang linisin ang hindi gustong software. Hindi iuulat sa Google ang mga resulta ng paglilinis, at hindi magkakaroon ng opsyon ang user na gawin ito.
Kung naka-enable ito at makatukoy ang Chrome Cleanup ng hindi gustong software, maaari itong mag-ulat ng metadata tungkol sa pag-scan sa Google alinsunod sa patakarang itinakda ng SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Tatanungin ng Chrome Cleanup ang user kung gusto niyang linisin ang hindi gustong software. Iuulat sa Google ang mga resulta ng paglilinis, at hindi magkakaroon ng opsyon ang user na pigilan ito.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="172374442286684480">Payagan ang lahat ng site na magtakda ng lokal na data</translation>
<translation id="1736269219679256369">Bigyang-daan ang pagpapatuloy sa page ng babala sa SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">Tumutukoy kung maaaring pahintulutan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang pag-download ng mga pagsusuri para sa Ligtas na Pag-browse kapag mula ito sa pinagkakatiwalaang source.
Kapag nakatakda sa False, hindi ipapadala ang mga na-download na file para sa pagsusuri ng Ligtas na Pag-browse kapag mula ito sa pinagkakatiwalaang source.
Kapag hindi nakatakda (o nakatakda sa True), ipapadala ang mga na-download na file para sa pagsusuri ng Ligtas na Pag-browse, kahit mula ito sa pinagkakatiwalaang source.
Tandaang nalalapat ang mga paghihigpit na ito sa mga pag-download na na-trigger mula sa content ng web page, at sa opsyong 'i-download ang link...' sa menu ng konteksto. Hindi nalalapat ang mga paghihigpit na ito sa pag-save / pag-download ng kasalukuyang ipinapakitang page, at hindi rin sa pag-save bilang PDF mula sa mga opsyon sa pag-print.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Itinatakda ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na dapat tanggapin ng user bago magsimula ng session ng account na lokal sa device.
Kung nakatakda ang patakarang ito, ida-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang Mga Tuntunin ng Serbisyo at ipapakita nito ang mga iyon sa user sa tuwing may magsisimulang session ng account na lokal sa device. Papayagan lang ang user sa session pagkatapos tanggapin ang Mga Tuntunin ng Serbisyo.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ipapakita.
Dapat itakda ang patakaran sa isang URL kung saan maaaring i-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang Mga Tuntunin ng Serbisyo. Dapat ay plain text ang Mga Tuntunin ng Serbisyo, na ihahatid bilang MIME type text/plain. Hindi pinapayagan ang markup.</translation>
<translation id="1750315445671978749">I-block ang lahat ng pag-download</translation>
<translation id="1767673020408652620">I-enable ang Mga Rekomendasyon sa App sa Zero State ng Box para sa Paghahanap</translation>
<translation id="17719159826324007">
Pupuwersahin ng patakarang ito, kapag nakatakda sa ArcSession, na mag-reboot ang device kapag may user na nag-sign out kung nagsimula ang Android.
Kapag nakatakda sa Palagi, pupuwersahin nito ang device na mag-reboot sa tuwing pag-sign out ng user.
Kung iiwanang hindi nakatakda, wala itong epekto at hindi pupuwersahin ang pag-reboot sa pag-sign out ng user. Nalalapat din ito kung nakatakda sa Hindi Kailanman.
May epekto lang ang patakarang ito sa mga hindi naka-affiliate na user.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Kinokontrol ng patakarang ito ang access sa Mga Opsyon ng Developer sa Android. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa true, hindi maa-access ng mga user ang Mga Opsyon ng Developer. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa false o iiwan itong hindi nakatakda, maa-access ng mga user ang Mga Opsyon ng Developer sa pamamagitan ng pag-tap nang pitong beses sa app na Mga setting ng Android.</translation>
<translation id="1793346220873697538">I-disable ang pag-print gamit ang PIN bilang default</translation>
<translation id="1797233582739332495">Magpakita sa user ng umuulit na prompt na nagsasaad na kinakailangan ang muling paglulunsad</translation>
<translation id="1798559516913615713">Lifetime ng cache ng GPO</translation>
<translation id="1803646570632580723">Listahan ng mga na-pin na app na ipapakita sa launcher</translation>
<translation id="1808715480127969042">I-block ang cookies sa mga site na ito</translation>
<translation id="1810261428246410396">Payagang gamitin ang Instant na Pag-tether.</translation>
<translation id="1817685358399181673">Isinasaad ng patakarang ito ang <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> image para sa isang user. Itinatakda ang patakarang ito sa pamamagitan sa pagsasaad sa URL kung saan maaaring i-download ng device ang larawan, at ng SHA-256 na hash na ginagamit para i-verify ang integridad ng download.
Dapat tukuyin ang patakarang ito bilang string na nagsasaad sa URL at hash sa JSON na format.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Gumamit ng mga nakapirming proxy server</translation>
<translation id="1831495419375964631">Ang patakarang ito ay URL na tumutukoy sa isang XML file na nasa parehong format ng patakarang <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> ng Internet Explorer. Naglo-load ito ng mga panuntunan mula sa isang XML file nang hindi ibinabahagi ang mga panuntunang iyon sa Internet Explorer.
Kapag iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, o kung hindi ito nakatakda sa valid na URL, hindi ito gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> bilang source ng mga panuntunan para sa paglipat ng browser.
Kapag nakatakda sa valid na URL ang patakarang ito, ida-download ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang listahan ng site mula sa URL na iyon, at ilalapat nito ang mga panuntunan gaya kung na-configure ang mga ito alinsunod sa patakarang <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa patakarang <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> ng Internet Explorer: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Iulat ang mga istatistika at identifier ng hardware para sa mga storage device.
Kung itatakda sa false ang patakaran, hindi iuulat ang mga istatistika.
Kung itatakda sa true o iiwanang hindi nakatakda, iuulat ang mga istatistika.</translation>
<translation id="1843117931376765605">I-refresh ang pag-rate para sa patakaran ng user</translation>
<translation id="1844620919405873871">Kino-configure ang mga patakarang nauugnay sa mabilisang pag-unlock.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Mga setting ng kiosk</translation>
<translation id="1845429996559814839">Paghigpitan ang PIN printing mode</translation>
<translation id="1847960418907100918">Tinutukoy ang mga parameter na ginamit kapag gumagawa ng instant na paghahanap gamit ang POST. Binubuo ito ng mga pares ng pangalan/value na pinaghihiwalay ng kuwit. Kung isang parameter ng template ang isang value, tulad ng {searchTerms} sa halimbawa sa itaas, papalitan ito ng data ng tunay na mga termino para sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, ipapadala ang mga kahilingan sa instant na paghahanap gamit ang GET na paraan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="1852294065645015766">Payagan ang pag-autoplay ng media</translation>
<translation id="1857152770025485173">Pinipigilan ng patakarang ito ang user sa pag-load ng mga web page mula sa mga naka-blacklist na URL. Nagbibigay ang blacklist ng listahan ng mga pattern ng URL na tumutukoy kung aling mga URL ang iba-blacklist.
Dapat na naka-format ang pattern ng URL ayon sa https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Maaaring tumukoy ng mga exception sa patakaran sa pag-whitelist ng URL. Limitado sa 1000 entry ang mga patakarang ito; babalewalain ang mga entry na lalampas dito.
Tandaang hindi inirerekomendang i-block ang mga internal na 'chrome://*' URL dahil maaari itong magdulot ng mga hindi inaasahang error.
Mula sa M73 maaari mong i-block ang mga 'javascript://*' na URL. Gayunpaman, naaapektuhan lang nito ang JavaScript na na-type sa address bar (o kaya, halimbawa, mga bookmarklet). Tandaan na ang mga in-page JavaScript URL, hangga't ito ay dynamic na na-load na data, ay hindi sakop ng patakarang ito. Halimbawa, kung iba-block mo ang 'example.com/abc', malo-load pa rin ng page na 'example.com' ang 'example.com/abc' sa pamamagitan ng XMLHTTPRequest.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang iba-blacklist na URL sa browser.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Babala: Aalisin na ang fallback na bersyon ng TLS mula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagkatapos ng bersyon 52 (bandang Setyembre 2016) at hindi na gagana ang patakarang ito pagkatapos noon.
Kapag hindi nakumpleto ang isang TLS handshake, susubukang muli ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang koneksyon gamit ang mas mababang bersyon ng TLS upang makahanap ng paraan sa mga bug sa mga HTTPS server. Kino-configure ng setting na ito ang bersyon kung saan hihinto ang fallback na prosesong ito. Kung maisasagawa nang tama ng isang server ang paghahanap ng kompromiso sa bersyon (ibig sabihin, nang hindi nawawala ang koneksyon), hindi malalapat ang setting na ito. Anuman ang mangyari, dapat pa ring sumusunod sa SSLVersionMin ang magreresultang koneksyon.
Kung hindi naka-configure ang patakarang ito o kung ito ay nakatakda sa "tls1.2," hindi na isasagawa ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang fallback na ito. Tandaang hindi nito dini-disable ang suporta para sa mga mas lumang bersyon ng TLS, kung gagana lang ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa mga server na may maraming bug na hindi makakahanap ng kompromiso sa mga bersyon nang tama.
Kung hindi, kung kailangang panatilihin ang compatibility sa isang server na maraming bug, maaaring itakda ang patakarang ito sa "tls1.1". Isa itong pansamantalang solusyon at dapat na maayos kaagad ang server.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Ine-enable ang panghuhula ng network sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kinokontrol nito ang pag-prefetch ng DNS, pag-preconnect ng TCP at SSL, at pag-prerender ng mga web page.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi mababago o mao-override ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung iiwang hindi nakatakda ang patakarang ito, mae-enable ang panghuhula ng network ngunit mababago ito ng user.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Mga Pangunahing Pahintulot</translation>
<translation id="186719019195685253">Pagkilos na gagawin kapag naabot na ang pagkaantala ng idle habang tumatakbo gamit ang AC power</translation>
<translation id="187819629719252111">Binibigyang-daan ang access sa mga lokal na file sa machine sa pamamagitan ng pagpayag sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magpakita ng mga dialog ng pagpili ng file.
Kung pinagana mo ang setting na ito, mabubuksan ng mga user ang mga dialog ng pagpili ng file bilang karaniwan.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, sa tuwing magsasagawa ng isang pagkilos ang user na magtutulak ng isang dialog ng pagpili ng file (tulad ng pag-import ng mga bookmark, pag-upload ng mga file, pagse-save ng mga link, atbp.) sa halip ay ipapakita ang isang mensahe at ipagpapalagay na na-click ng user ang Kanselahin sa dialog ng pagpili ng file.
Kung hindi nakatakda ang setting na ito, mabubuksan ng mga user ang mga dialog ng pagpili ng file bilang karaniwan.</translation>
<translation id="1885782360784839335">I-enable ang pagpapakita ng full-tab na pampromosyong content</translation>
<translation id="1888871729456797026">Ang token sa pag-enroll ng patakaran sa cloud sa desktop</translation>
<translation id="1897365952389968758">Pinapayagang magpatakbo ng JavaScript ang lahat ng mga site</translation>
<translation id="1906888171268104594">Kinokontrol kung iuulat sa Google ang mga sukatan ng paggamit at diagnostic na data, kabilang ang mga ulat ng pag-crash.
Kung itatakda sa true, iuulat ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang mga sukatan ng paggamit at diagnostic na data.
Kung itatakda sa false, madi-disable ang pag-uulat ng mga sukatan at diagnostic na data.
Kung hindi iko-configure, idi-disable ang pag-uulat ng mga sukatan at diagnostic na data sa mga hindi pinamamahalaang device at ie-enable ito sa mga pinamamahalaang device.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Nagko-configure sa listahan ng mga pang-enterprise na URL sa pag-log in (HTTP at HTTPS na scheme lang). Kukuha ng fingerprint ng password sa mga URL na ito, at gagamitin ito para sa pagtukoy ng naulit na paggamit ng password.
Para makuha nang wasto ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga fingerprint ng password, pakitiyak na sumusunod ang iyong mga page sa pag-log in sa mga alituntunin sa https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Kung naka-enable ang setting na ito, kukuha ng fingerprint ng password ang serbisyo ng proteksyon sa password sa mga URL na ito para sa pagtukoy ng umulit na paggamit ng password.
Kung naka-disable o hindi nakatakda ang setting na ito, sa https://accounts.google.com lang kukuha ng fingerprint ng password ang serbisyo ng proteksyon sa password.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Kung itatakda ang patakarang ito, gagamit ang host ng client certificate na may partikular na issuer CN para mag-authenticate sa RemoteAccessHostTokenValidationUrl. Itakda ito sa "*" para magamit ang anumang available na client certificate.
Kasalukuyang naka-disable ang feature na ito sa server-side.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Gamitin ang patakaran ng KDC para maglaan ng mga kredensyal.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Payagan ang pinapamahalaang session sa device</translation>
<translation id="1929709556673267855">Nagbibigay ng mga configuration para sa mga printer ng enterprise na naka-bind sa mga device.
Nabibigyang-daan ka ng patakarang ito na magbigay ng mga configuration ng printer sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device. Pareho ang format sa diksyunaryo ng NativePrinters, nang may karagdagang kinakailangang field na "id" o "guid" bawat printer para sa pag-whitelist o pag-blacklist.
Hindi dapat lumampas sa 5MB ang laki ng file at dapat naka-encode ito sa JSON. Tinatayang ang isang file na naglalaman ng humigit-kumulang 21,000 printer ay mae-encode bilang 5MB na file. Ginagamit ang cryptographic hash para i-verify ang integridad ng download.
Na-download at na-cache ang file. Muli itong mada-download sa tuwing magbabago ang URL o ang hash.
Kung itatakda ang patakarang ito, ida-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang file para sa mga configuration ng printer at gagawin nitong available ang mga printer alinsunod sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" />, at <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Walang epekto ang patakarang ito kung maaaring mag-configure ng mga printer ang mga user sa mga indibidwal na device. Nilalayon itong maging karagdagan sa configuration ng mga printer ng mga indibidwal na user.
Ang patakarang ito ay karagdagan sa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi magkakaroon ng device printer at babalewalain ang iba pang patakaran ng <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" />.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Whitelist ng mga nade-detach na USB device</translation>
<translation id="1933378685401357864">Larawan na wallpaper</translation>
<translation id="1956493342242507974">Kino-configure ang pamamahala sa power sa screen sa pag-login sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Nagbibigay-daan sa iyo ang patakarang ito na i-configure kung paano kikilos ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kapag walang gawain ang user sa loob ng ilang sandali habang ipinapakita ang screen sa pag-login. Kumokontrol ang patakaran ng maraming setting. Para sa mga indibidwal na semantics at saklaw ng value ng mga ito, tingnan ang mga naaangkop na patakararan na kumokontrol sa pamamahala sa power sa loob ng isang session. Ang mga natatanging paglihis sa mga patakarang ito ay:
* Ang mga pagkilos na gagawin kapag idle o kapag nakasara ang takip ay hindi makakapagpatapos sa session.
* Ang default na pagkilos na ginawa kapag idle kapag gumagana gamit ang AC power ay ang mag-shut down.
Kapag iniwang hindi tinukoy ang isang setting, ang default na value ang gagamitin.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang mga default para sa lahat ng setting.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Ine-enable ang feature na AutoFill ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at binibigyang-daan ang mga user na awtomatikong kumpletuhin ang impormasyon ng address sa mga web form gamit ang dati nang na-store na impormasyon.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi kailanman magmumungkahi o magkukumpleto ang AutoFill ng impormasyon ng address, o hindi nito ise-save ang karagdagang impormasyon ng address na maaaring isumite ng user habang nagba-browse siya sa web.
Kung naka-enable o walang value ang setting na ito, makokontrol ng user ang AutoFill para sa mga address sa UI.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Payagan ang pagkolekta ng mga log ng event sa WebRTC mula sa mga serbisyo ng Google</translation>
<translation id="1964634611280150550">Hindi pinagana ang mode na incognito</translation>
<translation id="1964802606569741174">Walang epekto ang patakarang ito sa YouTube app sa Android. Kung dapat ipatupad ang Safety Mode sa YouTube, hindi dapat payagan ang pag-install ng YouTube app sa Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Ino-override ang mga patakaran sa Mga build para sa pag-debug ng host ng malayuang access.
Pina-parse ang value bilang JSON na diksyunaryo ng pangalan ng patakaran sa pagmamapa ng value ng patakaran.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Palaging nagpapatakbo ng mga plugin na nangangailangan ng pahintulot (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Ang mga auto-update payload sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ay maaaring i-download sa pamamagitan ng HTTP sa halip na HTTPS. Nagbibigay-daan ito sa transparent na pagka-cache ng HTTP ng mga download ng HTTP.
Kung itinakda sa true ang patakarang ito, susubukang i-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang mga auto-update payload sa pamamagitan ng HTTP. Kung itinakda sa false ang patakarang ito o hindi nakatakda, gagamitin ang HTTPS sa pagda-download ng mga auto-update payload.</translation>
<translation id="199764499252435679">I-enable ang mga pag-update ng bahagi sa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">Kung ie-enable mo ang setting na ito, magpapakita ng bookmark bar ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, hindi makikita ng mga user ang bookmark bar.
Kung ie-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang setting na ito, puwedeng magpasya ang user na gamitin ang function na ito o hindi.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Pamamahala ng power</translation>
<translation id="2014757022750736514">Nagkokontrol sa gawi ng screen ng pag-sign in kung saan nagla-log in ang mga user sa kanilang mga account. Kasama sa mga setting ang kung sino ang maaaring mag-log in, ano ang uri ng mga account na pinapayagan, ano ang mga paraan ng pag-authenticate na dapat gamitin, pati na rin ang pangkalahatang accessibility, pamamaraan ng pag-input, at mga lokal na setting.</translation>
<translation id="201557587962247231">Dalas ng pag-upload ng mga ulat ng status ng device</translation>
<translation id="2017301949684549118">Mga URL para sa Mga Web App na ii-install nang hindi napapansin.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Tingnan ang <ph name="REFERENCE_URL" /> para sa higit pang impormasyon tungkol sa schema at pag-format.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Tinutukoy ang tagal sa mga millisecond kung gaano katagal na-query ang serbisyo ng pamamahala sa device para sa impormasyon ng patakaran ng user.
Kapag itinakda ang patakarang ito, mao-override ang default na value na 3 oras. Ang mga wastong value para sa patakarang ito ay nasa saklaw mula 1800000 (30 minuto) hanggang 86400000 (1 araw). Maka-clamp sa kaukulang hangganan ang anumang mga value na wala sa saklaw na ito. Kung sinusuportahan ng platform ang mga notification ng patakaran, itatakda ang pagkaantala ng pag-refresh sa 24 na oras dahil inaasahan na ang mga notification ng patakaran ay magpipilit ng awtomatikong pag-refresh sa tuwing magbabago ang patakaran.
Kapag hindi itinakda ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang default na value na 3 oras.
Tandaan na kung sinusuportahan ng platform ang mga notification ng patakaran, itatakda ang pagkaantala ng pag-refresh sa 24 na oras (nang hindi pinapansin ang lahat ng default at ang value ng patakarang ito) dahil inaasahan na ang mga notification ng patakaran ay magpipilit ng awtomatikong pag-refresh sa tuwing magbabago ang patakaran, kaya hindi na kailangang madalas na mag-refresh.</translation>
<translation id="2024476116966025075">I-configure ang kinakailangang domain name para sa mga client ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="2030905906517501646">Default na keyword ng provider ng paghahanap</translation>
<translation id="203096360153626918">Ang patakarang ito ay walang epekto sa mga Android app. Makakapunta ang mga ito sa fullscreen mode kahit na nakatakda ang patakaran sa <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Mga naka-disable na printer ng enterprise</translation>
<translation id="2050629715135525072">Kinokontrol ang kakayahan ng isang user na nakakonekta sa isang host ng malayuang pag-access na maglipat ng mga file sa pagitan ng kliyente at host. Hindi ito nalalapat sa mga koneksyon sa malayuang tulong, na hindi sumusuporta sa paglipat ng file.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi papayagan ang paglipat ng file. Kung naka-enable ang setting na ito o hindi nakatakda, papayagan ang paglipat ng file.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Payagan ang pag-access sa isang listahan ng mga URL</translation>
<translation id="2061810934846663491">Kino-configure ang mga kinakailangang domain name para sa mga host ng remote na access</translation>
<translation id="206623763829450685">Tinutukoy kung aling mga scheme ng pagpapatotoo ng HTTP ang sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ang mga posibleng value ay 'basic,' 'digest,' 'ntlm' at 'negotiate.' Paghiwa-hiwalayin ang maraming value gamit ang mga kuwit.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, gagamitin ang lahat ng apat na scheme.</translation>
<translation id="2067011586099792101">I-block ang access sa mga site na nasa labas ng mga pack ng nilalaman</translation>
<translation id="2073552873076775140">Payagan ang pag-sign in sa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Gamitin ang pagpapabilis ng hardware kapag available</translation>
<translation id="2077273864382355561">Delay ng pag-off ng screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="2082205219176343977">I-configure ang minimum na pinapayagang bersyon ng Chrome para sa device.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stable na channel</translation>
<translation id="2098658257603918882">Paganahin ang pag-uulat ng data ng paggamit at kaugnay ng crash</translation>
<translation id="2104418465060359056">Nag-uulat ng impormasyon ng Mga Extension at Plugin</translation>
<translation id="2106627642643925514">Nag-o-override sa default na PIN printing mode. Kung hindi available ang mode, babalewalain ang patakarang ito.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Hindi na ginagamit ang patakarang ito sa M72. Pakigamit na lang ang CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Ine-enable ang availability ng I-tap para Maghanap sa view ng content ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, magagamit ng user ang I-tap para Maghanap at maaari niyang piliing i-on o i-off ang feature.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, ganap na madi-disable ang I-tap para Maghanap.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, parang naka-enable na rin ito, tingnan ang paglalarawan sa itaas.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Limitahan ang uptime ng device sa pamamagitan ng awtomatikong pag-reboot</translation>
<translation id="2116790137063002724">Kinokontrol ng patakarang ito kung mag-uulat ng impormasyong magagamit para makilala ang mga user, gaya ng login ng OS, login ng Profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" />, pangalan ng Profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" />, path ng Profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" />, at nae-execute na path sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kapag hinayaang hindi nakatakda o nakatakda sa True ang patakarang ito, kukuha ng impormasyong magagamit sa pagkilala ng mga user.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa False, hindi kukuha ng impormasyong magagamit sa pagkilala ng mga user.
May bisa lang ang patakarang ito kapag naka-enable ang <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, at naka-enroll sa <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" /> ang machine.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Payagan ang mga notification sa mga site na ito</translation>
<translation id="2131902621292742709">Delay ng pag-dim ng screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="2134437727173969994">Payagan ang pagla-lock ng screen</translation>
<translation id="2137064848866899664">Kung itatakda ang patakarang ito, iro-rotate ang bawat display sa
nakatakdang oryentasyon sa bawat pag-reboot, at sa unang pagkakataon na ikokonekta ito
pagkatapos mabago ang value ng patakaran. Maaaring baguhin ng mga user ang pag-rotate ng display
sa pamamagitan ng page ng mga setting pagkatapos ng pagla-log in, ngunit io-override
ang kanilang setting ng value ng patakaran sa susunod na pag-reboot.
Naaangkop ang patakarang ito sa pangunahin at sa lahat ng pangalawang display.
Kung hindi itatakda ang patakaran, ang default na value ay 0 degrees at
maaari itong baguhin ng user. Sa sitwasyong ito, ang default na value ay hindi muling ilalapat sa
pag-restart.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Nagbibigay-daan ang patakarang ito sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na i-bypass ang anumang proxy para sa pag-authenticate ng captive portal.
Magkakaroon lang ng bisa ang patakarang ito kung naka-configure ang isang proxy (halimbawa, sa pamamagitan ng patakaran, sa pamamagitan ng user sa chrome://settings, o sa pamamagitan ng mga extension).
Kung ie-enable mo ang setting na ito, ipapakita sa isang hiwalay na window ang anumang page sa pag-authenticate ng captive portal (ibig sabihin, lahat ng web page simula sa page ng pag-sign in sa captive portal hanggang sa maka-detect ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng matagumpay na koneksyon sa internet) nang binabalewala ang lahat ng setting at paghihigpit sa patakaran para sa kasalukuyang user.
Kung idi-disable mo ang setting na ito o kung hahayaan mo itong hindi nakatakda, ipapakita sa (regular) bagong tab ng browser ang anumang page sa pag-authenticate ng captive portal, gamit ang mga setting ng proxy ng kasalukuyang user.</translation>
<translation id="21394354835637379">Nagbibigay-daan sa iyong tukuyin kung aling mga URL ang pinapayagang mag-install ng mga extension, app, at tema.
Simula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21, mas mahirap nang mag-install ng mga extension, app, at script ng user mula sa labas ng Chrome Web Store. Dati, puwedeng i-click ng mga user ang link sa isang *.crx file, at mag-aalok ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na i-install ang file pagkatapos ng ilang babala. Pagkatapos ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21, dapat ay i-download at i-drag ang mga naturang file sa page ng mga setting ng <ph name="PRODUCT_NAME" />. Nagbibigay-daan sa mga partikular na URL ang setting na ito para magamit ang luma at mas madaling flow ng pag-install.
Ang bawat item sa listahang ito ay isang extension-style match pattern (tingnan ang https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Magagawa ng mga user na madaling ma-install ang mga item mula sa anumang URL na tumutugma sa isang item sa listahang ito. Dapat ay pahintulutan ng mga pattern na ito ang lokasyon ng *.crx file at ang page kung saan sinimulan ang pag-download (ibig sabihin, ang referrer).
Nangingibabaw ang <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> kaysa sa patakarang ito. Ibig sabihin, hindi mai-install ang isang extension na nasa blacklist, kahit na mangyari ito sa isang site na nasa listahang ito.</translation>
<translation id="214901426630414675">Paghigpitan ang printing duplex mode</translation>
<translation id="2149330464730004005">I-enable ang may kulay na pag-print</translation>
<translation id="2156132677421487971">Nagko-configure ng mga patakaran para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />, isang feature na nagbibigay-daan sa mga user na maipadala ang mga content ng mga tab, mga site, o ang desktop mula sa browser papunta sa mga malayuang display at sound system.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Huwag i-filter ang mga site para sa pang-adult na content</translation>
<translation id="2168397434410358693">Idle delay kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente</translation>
<translation id="217013996107840632">Mga command-line parameter para sa paglipat mula sa alternatibong browser.</translation>
<translation id="2170233653554726857">I-enable ang pag-optimize ng WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Kapag nakatakda ang patakarang ito, ang awtomatikong proseso ng pag-detect ng timezone ay magiging isa sa mga sumusunod na paraan depende sa value ng setting:
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, makokontrol ng mga user ang awtomatikong pag-detect ng timezone gamit ang mga normal na kontrol sa chrome://settings.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionDisabled, madi-disable ang mga awtomatikong kontrol sa chrome://settings. Magiging palaging naka-off ang awtomatikong pag-detect ng timezone.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, madi-disable ang mga kontrol sa timezone sa chrome://settings. Magiging palaging naka-on ang awtomatikong pag-detect ng timezone. Gagamit ang pag-detect ng timezone ng paraang IP lang ang gagamitin upang malaman ang lokasyon.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, madi-disable ang mga kontrol sa timezone sa chrome://settings. Magiging palaging naka-on ang awtomatikong pag-detect ng timezone. Ipapadala palagi ang listahan ng mga makikitang access-point ng WiFi sa server ng Geolocation API para sa napakadetalyadong pag-detect ng timezone.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, madi-disable ang mga kontrol sa timezone sa chrome://settings. Magiging palaging naka-on ang awtomatikong pag-detect ng timezone. Ipapadala ang impormasyon sa lokasyon (gaya ng mga access-point ng WiFi, maaaring makaugnayang Mga Cell Tower, GPS) sa isang server para sa napakadetalyadong pag-detect ng timezone.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, gagana ito nang parang nakatakda sa TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Kung itatakda ang patakaran na SystemTimezone, io-override nito ang patakarang ito. Sa sitwasyong ito, ganap na naka-disable ang awtomatikong pag-detect ng timezone.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Magpatupad ng kahit Moderate na Restricted Mode lang sa YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">Ang user ang magpapasya kung ie-enable ang pag-backup at pag-restore</translation>
<translation id="2183294522275408937">Kinokontrol ng setting na ito kung gaano kadalas hihilingin ng lock screen na ilagay ang password upang patuloy na magamit ang mabilisang pag-unlock. Sa bawat pagpunta sa lock screen, kung lampas sa setting na ito ang huling paglalagay ng password, hindi magiging available ang mabilisang pag-unlock sa pagpunta sa lock screen. Kung mananatili ang user sa lock screen nang lampas sa panahong ito, hihingi ng password sa susunod na pagkakataong maglagay ng maling code o bumalik sa lock screen ang user, alinman ang mauna.
Kung naka-configure ang setting na ito, hihilingin sa mga user na gumagamit ng mabilisang pag-unlock na ilagay ang password nila sa lock screen depende sa setting na ito.
Kung hindi naka-configure ang setting na ito, hihilingin sa mga user na gumagamit ng mabilisang pag-unlock na ilagay ang password nila sa lock screen araw-araw.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Hindi na ginagamit ang patakarang ito sa M61, pakigamit na lang ang EcryptfsMigrationStrategy.
Tinutukoy kung paano dapat kumilos ang isang device na naipadala nang may ecryptfs at kinakailangang lumipat sa ext4 na pag-encrpyt.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'DisallowArc', idi-disable ang mga Android app para sa lahat ng user sa device (kasama ang mga mayroon nang ext4 na pag-encrypt) at walang iaalok na paglilipat mula sa ecryptfs papuntang ext4 na pag-encrypt sa sinumang user.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'AllowMigration', aalukin ang mga user na may mga ecryptfs na directory sa tahanan na ilipat ang mga ito sa ext4 na pag-encrypt kung kinakailangan (sa kasalukuyan, kapag naging available ang Android N sa device).
Hindi nalalapat ang patakarang ito sa mga kiosk app - awtomatikong inililipat ang mga ito. Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, kikilos ang device na parang 'DisallowArc' ang napili.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Inalis ang patakarang ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 at pinalitan ito ng <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Kung naka-enable o hindi naka-configure (default), mapo-prompt ang user para sa
access sa pag-capture ng video maliban sa mga URL na naka-configure sa
listahan ng VideoCaptureAllowedUrls na mabibigyan ng access nang hindi nagpa-prompt.
Kapag naka-disable ang patakarang ito, hindi kailanman mapa-prompt ang user at
magiging available lang ang pag-capture ng video sa mga URL na naka-configure sa VideoCaptureAllowedUrls.
Naaapektuhan ng patakarang ito ang lahat ng uri ng video input at hindi lang ang built-in na camera.</translation>
<translation id="2201555246697292490">I-configure ang whitelist ng native na pagmemensahe</translation>
<translation id="2204753382813641270">Kontrolin ang awtomatikong pagtatago ng shelf</translation>
<translation id="2208976000652006649">Mga parameter para sa URL ng paghahanap na ginagamit ang POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Kapag nakatakda ang patakarang ito sa naka-enable, pinapayagan ang mga extension na na-install ng patakaran sa enterprise na gamitin ang Enterprise Hardware Platform API.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa naka-disable o kapag hindi ito nakatakda, hindi pinapayagan ang mga extension na gamitin ang Enterprise Hardware Platform API.
Nalalapat din ang patakarang ito sa mga extension ng bahagi gaya ng extension ng Mga Serbisyo ng Hangout.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Default na setting ng notification</translation>
<translation id="2231817271680715693">I-import ang kasaysayan ng pagba-browse mula sa default na browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="2236488539271255289">Huwag payagan ang anumang site na itakda ang data ng lokal</translation>
<translation id="2240879329269430151">Binibigyang-daan kang magtakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na magpakita ng mga pop-up. Maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website ang pagpapakita ng mga popup.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'BlockPopups' at magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Kapag na-enable ang setting na ito, mapipigilan ang mga web page na ma-access ang graphics processing unit (GPU). Bilang partikular, hindi maa-access ng mga web page ang WebGL API at hindi magagamit ng mga plugin ang Pepper 3D API.
Kapag na-disable ang setting na ito o hinayaan itong hindi nakatakda, posibleng mabigyang-daan ang mga web page na gamitin ang WebGL API at mabigyang-daan ang mga plugin na gamitin ang Pepper 3D API. Puwede pa ring hilingin ng mga default na setting ng browser na magpasa ng mga argument sa command line nang sa gayon ay magamit ang mga API na ito.
Kung itatakda ang HardwareAccelerationModeEnabled sa false, babalewalain ang Disable3DAPIs at magiging katumbas nito ang pagtakda ng Disable3DAPIs sa true.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Payagan ang mga user ng malayuang pag-access na maglipat ng mga file papunta/mula sa host</translation>
<translation id="2265214338421787313">Nagbibigay-daan ang patakarang ito sa isang admin na tukuyin na puwedeng magpakita ng mga popup ang isang page habang nag-a-unload ito.
Kapag naka-enable ang patakarang ito, pinapayagan ang mga page na magpakita ng mga popup habang ina-unload ang mga ito.
Kapag naka-disable o hindi nakatakda ang patakaran, hindi pinapayagang magpakita ng mga popup ang mga page habang ina-unload ang mga ito, ayon sa mga detalye (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Aalisin ang patakarang ito sa Chrome 82.
Tingnan ang https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288 .</translation>
<translation id="2269319728625047531">I-enable ang pagpapakita ng Pahintulot sa Pag-sync habang nagsa-sign in</translation>
<translation id="2274864612594831715">Kino-configure ng patakarang ito ang pag-e-enable ng virtual na keyboard bilang isang input device sa ChromeOS. Hindi maaaring i-override ng mga user ang patakarang ito.
Kung nakatakda ang patakaran sa true, palaging magiging naka-enable ang on-screen na virtual na keyboard.
Kung nakatakda ito sa false, palaging magiging naka-disable ang on-screen na virtual na keyboard.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user. Gayunpaman, magagawa pa rin ng mga user na mag-enable/mag-disable ng isang on-screen na keyboard para sa accessibility na binibigyan ng priyoridad sa virtual na keyboard na kinokontrol ng patakarang ito. Tingnan ang patakaran sa |VirtualKeyboardEnabled| para sa pagkontrol ng on-screen na keyboard para sa accessibility.
Kung iiwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, idi-disable sa umpisa ang on-screen na keyboard, ngunit maaari itong i-enable ng user kahit kailan. Maaari ding gamitin ang mga heuristic na panuntunan upang mapagpasyahan kung kailan ipapakita ang keyboard.</translation>
<translation id="2292084646366244343">Makakagamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng serbisyo sa web ng Google upang makatulong na resolbahin ang mga error sa spelling. Kung pinapagana ang setting na ito, palaging gagamitin ang serbisyong ito. Kung hindi pinapagana ang setting na ito, hindi kailanman gagamitin ang serbisyong ito.
Maisasagawa pa rin ang pag-spell check gamit ang isang na-download na diksyunaryo; ang paggamit ng online na serbisyo lang ang kinokontrol ng patakarang ito.
Kung hindi na-configure ang setting na ito, mapipili ng mga user kung dapat gamitin ang serbisyo ng pag-spell check o hindi.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Hindi isinasaalang-alang ang pag-play ng Video sa mga Android app, kahit nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Tukuyin ang isang listahan ng mga pinapaganang plugin</translation>
<translation id="2303795211377219696">I-enable ang AutoFill para sa mga credit card</translation>
<translation id="2309390639296060546">Default na setting ng geolocation</translation>
<translation id="2327252517317514801">Tumutukoy sa mga domain na pinapayagang i-access ang G Suite</translation>
<translation id="2356878440219553005">Tumutukoy sa patakaran sa pamamahala ng power ng battery charge mode.
Dynamic na kontrolin ang pag-charge ng baterya para maiwasan ang pagkasira ng baterya dahil sa pagka-stress ng baterya at mapahaba ang tagal ng baterya.
Kung pinili ang custom na battery charge mode, dapat tukuyin ang DeviceBatteryChargeCustomStartCharging at DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Kung nakatakda ang patakarang ito, ilalapat ang battery charge mode kung sinusuportahan sa device.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito at sinusuportahan ang patakaran sa device, ilalapat ang karaniwang battery charge mode at hindi mababago ng user.
Tandaan: Kung tinukoy ang <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" />, io-override nito ang patakarang ito.</translation>
<translation id="237494535617297575">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na pinapayagang magpakita ng mga notification.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultNotificationsSetting' kung hindi ito nakatakda, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Payagan ang mga lock ng pagpapagana ng screen</translation>
<translation id="2411817661175306360">Naka-off ang babala ng proteksyon sa password</translation>
<translation id="2411919772666155530">I-block ang mga notification sa mga site na ito</translation>
<translation id="2418507228189425036">Dini-disable ang pagse-save ng history ng browser sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user sa pagbabago sa setting na ito.
Kung naka-enable ang setting na ito, hindi ise-save ang history ng pag-browse. Dini-disable din ng setting na ito ang pagsi-syng ng tab.
Kung naka-disable o hindi nakatakda ang setting na ito, sine-save ang history ng pag-browse.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Ine-enable ang Instant na feature ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, mae-enable ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, madi-disable ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant.
Kung ie-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi mababago o mao-override ng mga user ang setting na ito.
Kung iniwang hindi nakatakda ang setting na ito, maaaring magpasya ang user kung gagamitin o hindi ang function na ito.
Inalis ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 at sa mga mas bagong bersyon.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Kinokontrol ng patakarang ito kung papayagan para sa user ang feature na Mga File Share sa Network para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kapag hindi naka-configure o nakatakda sa True ang patakarang ito, magagamit ng mga user ang Mga File Share sa Network.
Kapag nakatakda sa False ang patakarang ito, hindi magagamit ng mga user ang Mga File Share sa Network.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Ine-enable ang pag-uulat ng mahahalagang event sa panahon ng pag-install ng Android app sa Google. Kina-capture lang ang mga event para sa mga app na kung saan na-trigger ng patakaran ang pag-install.
Kung itatakda ang patakaran sa true, mala-log ang mga event.
Kung itatakda ang patakaran sa false o kung hindi ito itatakda, hindi mala-log ang mga event.</translation>
<translation id="244317009688098048">I-enable ang bailout keyboard shortcut para sa awtomatikong pag-log in.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa True ang patakarang ito at may naka-configure na lokal na account sa device para sa walang pagkaantalang awtomatikong pag-log in, tatanggapin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang keyboard shortcut na Ctrl+Alt+S para sa pag-bypass sa awtomatikong pag-log in at pagpapakita ng screen sa pag-log in.
Kung nakatakda sa False ang patakarang ito, hindi maba-bypass ang walang pagkaantalang awtomatikong pag-log in (kung naka-configure).</translation>
<translation id="2454228136871844693">I-optimize para sa stability.</translation>
<translation id="2463034609187171371">I-enable ang mga DHE cipher suite sa TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Lokal ng application</translation>
<translation id="2466131534462628618">Binabalewala ng pagpapatotoo ng captive portal ang proxy</translation>
<translation id="2471748297300970300">Kung naka-disable, pinipigilang lumabas ang mga babala sa seguridad kapag inilunsad ang Chrome na may ilang potensyal na mapapanganib na command-line flag.
Kung naka-enable o hindi nakatakda, ipapakita ang mga babala sa seguridad kapag ginamit ang ilang command-line flag para ilunsad ang Chrome.
Sa Windows, available lang ang patakarang ito sa mga instance na kasama sa domain ng <ph name="MS_AD_NAME" /> o sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Native na Pagmemensahe</translation>
<translation id="2483146640187052324">Hulaan ang mga pagkilos sa network sa anumang koneksyon sa network</translation>
<translation id="2484208301968418871">Kinokontrol ng patakarang ito ang application ng pag-filter ng URL ng SafeSites.
Ginagamit ng filter na ito ang Google Safe Search API para matukoy kung pornographic o hindi ang mga URL.
Kapag hindi naka-configure o nakatakda sa "Huwag mag-filter ng mga site para sa pang-adult na content" ang patakarang ito, hindi mafi-filter ang mga site.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa "Mag-filter ng mga nangungunang site para sa pang-adult na content," ifi-filter ang mga site na itinuturing na pornographic.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Dini-disable ang pagpapatupad ng mga kinakailangan sa Transparency ng Certificate sa mga nakalistang URL.
Pinapayagan ng patakarang ito na hindi ihayag ang mga certificate para sa mga hostname sa mga natukoy na URL sa pamamagitan ng Transparency ng Certificate. Nagbibigay-daan ito sa mga certificate, na maaaring maituring na hindi mapagkakatiwalaan dahil hindi maayos na naihayag sa publiko, upang patuloy na magamit, ngunit mas nagiging mahirap na matukoy ang mga certificate na hindi nagamit nang maayos para sa mga host na iyon.
Naka-format ang isang pattern ng URL alinsunod sa https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Gayunpaman, dahil may bisa ang mga certificate para sa naturang hostname na hiwalay sa scheme, port o path, ang bahagi ng hostname lang ng URL ang kinikilala. Hindi sinusuportahan ang mga wildcard host.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang anumang certificate na kinakailangang ihayag sa pamamagitan ng Transparency ng Certificate ay ituturing na hindi pinagkakatiwalaan kung hindi ito inihayag alinsunod sa patakaran sa Transparency ng Certificate.</translation>
<translation id="2488010520405124654">I-enable ang prompt ng configuration ng network kapag offline.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa True ang patakarang ito at naka-configure ang isang account na lokal sa device para sa zero-delay na auto-login at walang access sa Internet ang device, magpapakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng prompt ng configuration ng network.
Kung nakatakda sa False ang patakarang ito, ipapakita ang isang mensahe ng error sa halip na ang prompt ng configuration ng network.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Palaging awtomatikong itago ang shelf</translation>
<translation id="2514328368635166290">Tinutukoy ang paboritong URL ng icon ng default na provider ng paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, mawawalan ng icon para sa provider ng paghahanap.
Kikilalanin lamang ang patakarang ito kung pinagana ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled'.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Pinapagana ang pag-print sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung pinapagana o hindi naka-configure ang setting na ito, makakapag-print ang mga user.
Kung hindi pinapagana ang setting na ito, hindi makakapag-print ang mga user mula sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hindi pinapagana ang pag-print sa menu na wrench, mga extension, mga JavaScript na application, atbp. Posible pa rin na mag-print mula sa mga plugin na nilalaktawan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> habang nagpi-print. Halimbawa, ang ilang partikular na Flash na application ay may pagpipilian na mag-print sa menu ng konteksto ng mga ito, na hindi sinasaklawan ng patakarang ito.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Payagan ang pag-play ng audio</translation>
<translation id="2521581787935130926">Ipakita ang shortcut ng mga app sa bar ng bookmark</translation>
<translation id="2529659024053332711">Nagbibigay-daan sa iyong tukuyin ang gawi sa startup.
Kung pipiliin mo ang 'Buksan ang Page ng Bagong Tab,' palaging bubuksan ang Page ng bagong Tab kapag sinimulan mo ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung pipiliin mo ang 'I-restore ang nakaraang session,' bubuksang muli ang mga URL na nakabukas noong huling isinara ang <ph name="PRODUCT_NAME" />, at mare-restore ang session ng pag-browse kung paano ito iniwan.
Kung pipiliin ang opsyong ito, madi-disable ang ilang setting na nakabatay sa mga session o nagsasagawa ng mga pagkilos kapag lumabas sa session (gaya ng Pag-clear ng data sa pag-browse kapag lumabas o cookies na para lang sa session).
Kung pipiliin mo ang 'Magbukas ng listahan ng mga URL,' bubuksan ang listahan ng 'Mga URL na bubuksan sa startup' kapag sinimulan ng user ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung idi-disable ang setting na ito, katumbas ito ng hindi pag-configure dito. Mababago pa rin ito ng user sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng <ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="2529880111512635313">I-configure ang listahan ng mga puwersahang na-install na app at extension</translation>
<translation id="253135976343875019">Delay ng babala bago mag-idle kapag gumagamit ng AC power</translation>
<translation id="2536525645274582300">Ang user ang magpapasya kung ie-enable ang mga serbisyo ng lokasyon ng Google</translation>
<translation id="254653220329944566">Ine-enable ang pag-uulat ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa cloud</translation>
<translation id="2548572254685798999">Nag-uulat ng impormasyon ng Ligtas na Pag-browse</translation>
<translation id="2550593661567988768">Simplex na pag-print lang</translation>
<translation id="2552966063069741410">Timezone</translation>
<translation id="2562339630163277285">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginagamit upang magbigay ng mga instant na resulta. Ang URL ay dapat na maglaman ng string na <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, na papalitan sa panahon ng query ng text na inilagay ng user sa panahong iyon.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang ibibigay na mga instant na resulta sa paghahanap.
Ang mga instant na resulta na URL ng Google ay maaaring tukuyin bilang: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Kinikilala lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakaran na 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="2569647487017692047">Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, idi-disable ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang Bluetooth at hindi ito muling mae-enable ng user.
Kung nakatakda sa true o hindi naitakda ang patakarang ito, mai-enable o madi-disable ng user ang Bluetooth hangga't gusto nila.
Kung naitakda ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng user.
Pagkatapos i-enable ang Bluetooth, dapat mag-log out at muling mag-log in ang user upang umepekto ang mga pagbabago (hindi na ito kailangan kapag dini-disable ang Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Ine-enable o dini-disable ang proxy ng compression ng data at pinipigilan ang mga user na palitan ang setting na ito.
Kung i-e-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi maaaring palitan o i-override ng mga user ang setting na ito.
Kung iiwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, magiging available ang feature na proxy ng compression ng data upang makapili ang user kung gagamitin ba ito o hindi.</translation>
<translation id="257788512393330403">Kinakailangan ang paglalagay ng password kada anim na oras</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Nalalapat ang patakarang ito sa screen sa pag-sign in. Pakitingnan din ang patakarang <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" /> na nalalapat sa session ng user.
Kung naka-enable ang patakaran, ang bawat may pangalang pinagmulan sa comma-separated list ay tatakbo sa sarili nitong proseso. Ia-isolate din nito ang mga pinagmulang pinangalanan ng mga subdomain; hal. ang pagtukoy sa https://example.com/ ay mag-a-isolate din sa https://foo.example.com/ bilang bahagi ng site na https://example.com/.
Kung hindi naka-configure o naka-disable ang patakaran, gagamitin ang mga setting ng pag-isolate ng site na default sa platform para sa screen sa pag-sign in.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Itakda ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> bilang Default na Browser</translation>
<translation id="2592091433672667839">Tagal ng kawalan ng aktibidad bago ipakita ang screen saver sa screen sa pag-sign-in sa mode ng retail</translation>
<translation id="2592162121850992309">Kung itatakda ang patakarang ito sa true o hahayaan itong hindi nakatakda, mae-enable ang hardware acceleration maliban na lang kung maba-blacklist ang isang partikular na feature ng GPU.
Kung itatakda ang patakarang ito sa false, madi-disable ang hardware acceleration.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Kinokontrol kung naka-enable ang NTLMv2.
Sinusuportahan ng lahat ng kamakailang bersyon ng mga server ng Samba at Windows ang NTLMv2. Dapat lang itong i-disable para sa backwards compatibility at binabawasan nito ang seguridad ng pag-authenticate.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang default ay true at naka-enable ang NTLMv2.</translation>
<translation id="26023406105317310">I-configure ang mga Kerberos account</translation>
<translation id="2604182581880595781">I-configure ang mga patakarang nauugnay sa File Share sa Network.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Maghintay sa paunang aktibidad ng user</translation>
<translation id="262740370354162807">Paganahin ang pagsusumite ng mga dokumento sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Nagbibigay ng mga configuration para sa mga printer ng enterprise.
Nabibigyang-daan ka ng patakarang ito na magbigay ng mga configuration ng printer sa mga device na <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Pareho ang format sa diksyunaryo ng NativePrinters, nang may karagdagang kinakailangang field na "id" o "guid" bawat printer para sa pag-whitelist o pag-blacklist.
Hindi dapat lumampas sa 5MB ang laki ng file at dapat naka-encode ito sa JSON. Tinatayang ang isang file na naglalaman ng humigit-kumulang 21,000 printer ay mae-encode bilang 5MB na file. Ginagamit ang cryptographic hash para i-verify ang integridad ng download.
Na-download at na-cache ang file. Muli itong mada-download sa tuwing magbabago ang URL o ang hash.
Kung itatakda ang patakarang ito, ida-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang file para sa mga configuration ng printer at gagawin nitong available ang mga printer alinsunod sa <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" />, at <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito maaaring baguhin o i-override ng mga user.
Walang epekto ang patakarang ito kung maaaring mag-configure ng mga printer ang mga user sa mga indibidwal na device. Nilalayon itong maging karagdagan sa configuration ng mga printer ng mga indibidwal na user.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Paganahin ang pasalitang feedback</translation>
<translation id="2646290749315461919">Binibigyang-daan kang itakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na subaybayan ang pisikal na lokasyon ng mga user. Maaaring payagan bilang default, tanggihan bilang ang pagsubaybay sa pisikal na lokasyon ng mga user, o maaaring tanungin ang user sa bawat pagkakataong humiling ng pisikal na lokasyon ang isang website.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AskGeolocation' at magagawa itong baguhin ng user.</translation>
<translation id="2647069081229792812">I-enable o i-disable ang pag-edit ng bookmark</translation>
<translation id="2649896281375932517">Hayaang magpasya ang mga user</translation>
<translation id="2650049181907741121">Pagkilos na gagawin kapag isinara ng user ang takip</translation>
<translation id="2655233147335439767">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginagamit kapag nagsasagawa ng isang default na paghahanap. Ang URL ay dapat na maglaman ng string na '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />,' na papalitan sa panahon ng query ng mga terminong hinahanap ng user.
Ang URL sa paghahanap ng Google ay maaaring tukuyin bilang: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Dapat na itakda ang opsyong ito kapag naka-enable ang patakaran na 'DefaultSearchProviderEnabled' at kikilalanin lang kung ganito ang sitwasyon.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Kung naka-enable ang setting na ito, papayagan ang mga user na i-set up ang kanilang mga device para ma-sync ang mga mensaheng SMS sa kanilang mga telepono at Chromebook. Tandaang kung papayagan ang patakarang ito, dapat ay tahasang mag-opt in ang mga user sa feature na ito sa pamamagitan ng pagkumpleto sa proseso ng pag-set up. Kapag kumpleto na ang proseso ng pag-set up, magagawa na ng mga user na magpadala at tumanggap ng mga mensaheng SMS sa kanilang Mga Chromebook.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi papayagan ang mga user na i-set up ang pag-sync ng SMS.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang default ay hindi pinapayagan para sa mga pinapamahalaang user at pinapayagan para sa mga hindi pinapamahalaang user.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Huwag kailanman gumamit ng proxy</translation>
<translation id="2672012807430078509">Kinokontrol ang pag-enable ng NTLM bilang protocol ng pag-authenticate para sa mga pag-mount ng SMB</translation>
<translation id="267596348720209223">Tinutukoy ang mga pag-encode ng character na sinusuportahan ng provider ng paghahanap. Ang mga pag-encode ay mga pangalan ng pahina ng code tulad ng UTF-8, GB2312, at ISO-8859-1. Sinusubukan ang mga ito sa pagkakasunud-sunod na ibinigay.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, gagamitin ang default na UTF-8.
Kinikilala lamang ang patakarang ito kung pinagana ang patakaran ng 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="268577405881275241">Ine-enable ang feature na proxy ng compression ng data</translation>
<translation id="2693108589792503178">I-configure ang URL ng pagpapalit ng password.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Na-enable ang naka-dock na magnifier</translation>
<translation id="2706708761587205154">Payagan lang ang pag-print gamit ang PIN</translation>
<translation id="2710534340210290498">Kung itatakda ang patakarang ito sa false, hindi magagawa ng mga user na i-lock ang screen (tanging pag-sign out lang mula sa session ng user ang magiging posible). Kung itatakda ang setting na ito sa true o kung hindi ito itatakda, magagawa ng mga user na nag-authenticate gamit ang password na i-lock ang screen.</translation>
<translation id="2731627323327011390">I-disable ang paggamit ng mga certificate ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa mga ARC app</translation>
<translation id="2742843273354638707">Itago ang Chrome Web Store app at link ng footer mula sa Page ng Bagong Tab at sa app launcher ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa true, nakatago ang mga icon.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa false o hindi naka-configure, makikita ang mga icon.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Irehistro ang mga tagapangasiwa ng protocol</translation>
<translation id="2746016768603629042">Hindi na ginagamit ang patakarang ito, pakigamit na lang ang DefaultJavaScriptSetting.
Maaaring gamitin upang huwag paganahin ang JavaScript sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hindi pinagana ang setting na ito, hindi makakagamit ng JavaScript ang mga web page at hindi mababago ng user ang setting na iyon.
Kung pinagana o hindi nakatakda ang setting na ito, makakagamit ng JavaScript ang mga web page ngunit mababago ng user ang setting na iyon.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Paghigpitan ang hanay ng mga lokal na UDP port na ginagamit ng WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Mga uri ng mga extension/apps na pinapayagang ma-install</translation>
<translation id="2758084448533744848">Tinutukoy ang ipinatupad na timezone na gagamitin para sa device. Kapag naitakda na ang patakarang ito, hindi maaaring i-override ng mga user sa device ang tinukoy na timezone. Kung may ibinigay na invalid na value, ia-activate pa rin ang patakarang ito gamit ang "GMT" sa halip. Kung may ibinigay na walang lamang string, binabalewala ang patakaran.
Kung hindi ginagamit ang patakarang ito, patuloy na gagamitin ang kasalukuyang aktibong timezone, gayunpaman, maaaring baguhin ng mga user ang timezone.
Magsisimula ang mga bagong device na nakatakda ang timezone sa "US/Pacific."
Sinusunod ng format ng value ang pangalan ng mga timezone sa "IANA Time Zone Database" (tingnan ang "https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database"). Sa partikular, maaaring tukuyin ang karamihan ng mga timezone ayon sa "continent/large_city" o "ocean/large_city."
Kapag itinakda ang patakarang ito, ganap na madi-disable ang awtomatikong pag-alam sa timezone ayon sa lokasyon ng device. Io-override din nito ang patakarang SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kokontrolin ang pag-uugali ng user sa isang session na multiprofile</translation>
<translation id="2761483219396643566">Delay ng babala bago mag-idle kapag gumagamit ng baterya</translation>
<translation id="2762164719979766599">Tinutukoy ang listahan ng mga account na lokal sa device na ipapakita sa screen ng pag-login.
Tumutukoy ng identifier ang bawat entry sa listahan, na panloob na ginagamit upang hiwalay na tukuyin ang iba't ibang mga account na lokal sa device.</translation>
<translation id="2769952903507981510">I-configure ang kinakailangang domain name para sa mga host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="2783078941107212091">I-enable ang Rekomendasyon sa App sa Zero State ng box para sa paghahanap sa launcher.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, puwedeng lumabas ang mga rekomendasyon sa App sa zero state na paghahanap.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false, hindi lalabas ang mga rekomendasyon sa App sa zero state na paghahanap.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, False ang default para sa mga pinapamahalaang device.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Ulat ng impormasyon tungkol sa status ng Android</translation>
<translation id="2799297758492717491">Payagan ang pag-autoplay ng media sa isang whitelist ng mga pattern ng URL</translation>
<translation id="2801155097555584385">Itakda ang custom na pagsisimula ng pag-charge ng baterya sa porsyento</translation>
<translation id="2801230735743888564">Nagbibigay-daan sa mga user na makapaglaro ng dinosaur easter egg game kapag offline ang device.
Kung itatakda sa False ang patakarang ito, kapag naka-offline ang device, hindi makakapaglaro ng dinosaur easter egg game ang mga user. Kung itatakda naman sa True ang setting na ito, makakapaglaro ng dinosaur game ang mga user. Kung hindi itatakda ang patakarang ito, hindi makakapaglaro ng dinosaur easter egg game ang mga user na naka-enroll sa Chrome OS, ngunit sa ibang mga pagkakataon, maaari itong malaro ng mga user.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Binibigyang-daan kang kontrolin kung maaaring i-access ng mga user ang mga printer na hindi enterprise
Kung nakatakda sa True ang patakarang ito, o hindi talaga nakatakda, magagawa ng mga user na magdagdag, mag-configure, at mag-print gamit ang sarili nilang mga native na printer.
Kung nakatakda sa False ang patakaran, hindi magagawa ng mga user na magdagdag at mag-configure ng sarili nilang mga native na printer. Hindi rin nila magagawang mag-print gamit ang anumang dati nang na-configure na native na printer.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Payagang magpakita ng mga pop-up ang lahat ng site</translation>
<translation id="2808013382476173118">Ini-enable ang paggamit ng mga STUN server kapag sinusubukan ng mga malayuang kliyente na magtatag ng koneksyon sa makinang ito.
Kung naka-enable ang setting na ito, makakatuklas at makakakonekta ang mga malayuang kliyente sa mga makinang ito kahit na inihihiwalay sila ng firewall.
Kung naka-disable ang setting na ito at pini-filter ng firewall ang mga papalabas na UDP na koneksyon, papayagan lang ng makinang ito ang mga koneksyon mula sa mga makina ng kliyente sa loob ng lokal na network.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, i-e-enable ang setting.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Kinokontrol ng patakarang ito ang mga panahon kung kailan hindi pinapayagan ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device na awtomatikong tumingin kung may mga update.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa isang listahang may lamang mga agwat ng panahon:
Hindi awtomatikong matitingnan ng mga device kung may mga update sa mga tinukoy na agwat ng panahon. Ang mga device na nangangailangan ng rollback o mas luma sa minimum na bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ay hindi maaapektuhan ng patakarang ito dahil sa mga potensyal na isyu sa seguridad. Gayundin, hindi iba-block ng patakarang ito ang mga pagtingin ng update na hinihiling ng mga user o administrator.
Kapag ang patakarang ito ay na-unset o hindi naglalaman ng mga agwat ng panahon:
Walang awtomatikong pagtingin ng update ang iba-block ng patakarang ito, ngunit maaaring i-block ng iba pang patakaran ang mga iyon. Naka-enable lang ang feature na ito sa mga Chrome device na naka-configure bilang mga auto-launch kiosk. Hindi paghihigpitan ng patakarang ito ang iba pang device.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Lokasyon ng registry ng Windows para sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> client:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Paganahin ang Incognito mode</translation>
<translation id="2836621397261130126">Nagkokontrol kung susundin ba ang pag-apruba ng patakaran ng KDC para magpasya kung maglalaan ba ng mga ticket ng <ph name="KERBEROS" />.
Kung "true" ang patakarang ito, susundin ng pag-authenticate ng HTTP ang pag-apruba ng patakaran ng KDC, ibig sabihin, maglalaan lang ang Chrome ng mga kredensyal kung itatakda ng KDC ang <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> sa isang ticket ng serbisyo. Pakitingnan ang https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html para sa higit pang impormasyon. Dapat ding tumugma ang serbisyo sa patakaran ng 'AuthNegotiateDelegateWhitelist.'
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa "false" ang patakarang ito, babalewalain ang patakaran ng KDC sa mga sinusuportahang platform at ang patakaran ng 'AuthNegotiateDelegateWhitelist' lang ang susundin.
Sa Windows, palaging sinusunod ang patakaran ng KDC.</translation>
<translation id="283695852388224413">Kung itatakda ang patakaran, ipapatupad ang naka-configure na maximal na haba ng PIN. Ang value na 0 o mas mababa ay nangangahulugang walang maximum na haba; sa ganitong sitwasyon, puwedeng magtakda ang user ng PIN gaano man kahaba nila gusto. Kung ang setting na ito ay mas mababa sa <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" /> ngunit mas malaki sa 0, pareho ang maximum na haba at ang minimum na haba.
Kung hindi itatakda ang patakaran, walang ipapatupad na maximum na haba.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Huwag payagan ang paglipat ng data at ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Mga setting ng Mga File Share sa Network</translation>
<translation id="2840269525054388612">Tinutukoy ang mga printer na maaaring gamitin ng isang user.
Gagamitin lang ang patakarang ito kung napili ang <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> para sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
Kung gagamitin ang patakarang ito, ang mga printer lang na may mga id na tumutugma sa mga value sa patakarang ito ang available sa user. Dapat tumugma ang mga id sa mga field na "id" o "guid" sa file na natukoy sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Kinokontrol ang whitelist ng mga pattern ng URL kung saan palaging naka-enable ang autoplay.
Kung naka-enable ang autoplay, awtomatikong magpe-play ang mga video (nang walang pahintulot ng user) na may audio content sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ang tamang specification ng mga pattern ng URL ay:
- [*.]domain.tld (tumutugma sa domain.tld at lahat ng sub-domain)
- host (tumutugma sa isang eksaktong hostname)
- scheme://host:port (mga sinusuportahang iskema: http,https)
- scheme://[*.]domain.tld:port (mga sinusuportahang iskema: http,https)
- file://path (Ang path ay dapat na isang absolute path at nagsisimula sa '/')
- a.b.c.d (tumutugma sa isang eksaktong IPv4 ip)
- [a:b:c:d:e:f:g:h] (tumutugma sa isang eksaktong IPv6 ip)
Kung nakatakda ang patakarang AutoplayAllowed sa True, hindi magkakaroon ng bisa ang patakarang ito.
Kung nakatakda ang patakarang AutoplayAllowed sa False, papayagan pa ring mag-play ang anumang mga pattern ng URL na itinakda sa patakarang ito.
Tandaan na kung tumatakbo ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> at magbago ang patakarang ito, ilalapat lang ito sa mga bagong bukas na tab. Samakatuwid, maaari pa ring sundin ng ilang tab ang nakaraang gawi.</translation>
<translation id="284288632677954003">URL ng XML file n a naglalaman ng mga URL na hindi dapat mag-trigger ng paglipat ng browser.</translation>
<translation id="285480231336205327">Paganahin ang mataas na contrast mode</translation>
<translation id="2854919890879212089">Nagiging dahilan upang gamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang default na printer ng system bilang default na pagpipilian sa Preview ng Pag-print sa halip na ang pinakahuling ginamit na printer.
Kung idi-disable mo ang setting na ito o hindi ka magtatakda ng value, gagamitin ng Preview ng Pag-print ang pinakahuling ginamit na printer bilang default na pagpipilian.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, gagamitin ng Preview sa Pag-print ang default na printer ng OS system bilang default na pagpipilian.</translation>
<translation id="285627849510728211">Itakda ang advanced na battery charge mode day config</translation>
<translation id="2856674246949497058">Mag-roll back at manatili sa target na bersyon kung mas bago ang bersyon ng OS kaysa sa target. Magsagawa ng powerwash habang nasa proseso.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Shut down</translation>
<translation id="2873651257716068683">Ino-override ang default na laki ng page ng pag-print. Kung hindi available ang laki ng page, binabalewala ang patakarang ito.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Tala para sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device na sumusuporta sa mga Android app:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Huwag paganahin ang paghahanap ng CNAME kapag nakikipagsundo sa pagpapatotoo ng Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">Awtomatikong magbigay ng pahintulot sa mga site na ito para kumonekta sa mga USB device na may nakatalagang vendor at product ID.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Pinaghihigpitan ang printing duplex mode. Itinuturing na walang paghihigpit ang hindi nakatakdang patakaran at empty set.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Magpadala ng mga log ng system sa server sa pamamahala</translation>
<translation id="2899002520262095963">Maaaring gamitin ng mga Android app ang mga configuration ng network at mga CA certificate na itinakda sa pamamagitan ng patakarang ito, ngunit walang access ang mga ito sa ilang opsyon sa configuration.</translation>
<translation id="290002216614278247">Nagbibigay-daan sa iyong i-lock ang session ng user batay sa oras ng client o quota sa paggamit sa araw na iyon.
Tumutukoy ang |time_window_limit| ng pang-araw-araw na window kung kailan dapat i-lock ang session ng user. Isang panuntunan lang ang sinusuportahan namin para sa bawat araw ng linggo, kaya naman maaaring mag-iba-iba ang laki ng array ng |entries| mula 0-7. Ang |starts_at| at |ends_at| ang pagsisimula at pagtatapos ng limitasyon sa window, kapag mas maliit ang |ends_at| kaysa sa |starts_at|, nangangahulugan itong matatapos ang |time_limit_window| sa susunod na araw. Ang |last_updated_millis| ay ang UTC timestamp kung kailan huling na-update ang entry na ito, ipinapadala ito bilang string dahil hindi magkakasya ang timestamp sa isang integer.
Tumutukoy ang |time_usage_limit| ng pang-araw-araw na quota sa screen, kaya kapag naabot ito ng user, mala-lock ang session ng user. May property para sa bawat araw ng linggo, at dapat lang itong itakda kung mayroong aktibong quota para sa araw na iyon. Ang |usage_quota_mins| ay ang tagal kung kailan maaaring gamitin ang pinapamahalaang device sa isang araw at ang |reset_at| ay ang oras kung kailan nare-renew ang quota sa paggamit. Ang default na value para sa |reset_at| ay hatinggabi ({'hour': 0, 'minute': 0}). Ang |last_updated_millis| ay ang UTC timestamp kung kailan huling na-update ang entry na ito, ipinapadala ito bilang string dahil hindi magkakasya ang timestamp sa isang integer.
Ibinibigay ang |overrides| para pansamantalang ma-invalidate ang isa o higit pa sa mga nakaraang panuntunan.
* Kung hindi aktibo ang time_window_limit o time_usage_limit maaaring gamitin ang |LOCK| para i-lock ang device.
* Pansamantalang naglo-lock ng session ng user ang |LOCK| hanggang sa magsimula ang susunod na time_window_limit o time_usage_limit.
* Ang |UNLOCK| ay nag-a-unlock ng session ng user na na-lock ng time_window_limit o time_usage_limit.
Ang |created_time_millis| ay ang UTC timestamp para sa paggawa ng override, ipinapadala ito bilang String dahil hindi magkakasya ang timestamp sa isang integer. Ginagamit ito para tukuyin kung dapat pa ring ilapat ang override na ito. Kung nagsimula ang kasalukuyang aktibong feature na limitasyon sa oras (limitasyon sa oras ng paggamit o limitasyon sa oras sa window) pagkatapos gawin ang override, hindi dapat ito magsagawa ng pagkilos. Gayundin, kung nagawa ang override bago ang huling pagbabago ng aktibong time_window_limit o time_usage_window hindi dapat ito ilapat.
Maaaring magpadala ng maraming override, ang pinakabagong valid na entry ang siyang ilalapat.</translation>
<translation id="2901725272378498025">I-enable ang mga babala sa seguridad para sa mga command-line flag</translation>
<translation id="2905984450136807296">Lifetime ng cache ng data sa pag-authenticate</translation>
<translation id="2906874737073861391">Listahan ng mga extension ng AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">Kumokontrol sa kung aling mga printer mula sa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> ang available sa mga user.
Nagtatalaga kung aling patakaran sa pag-access ang gagamitin para sa maramihang pag-configure ng printer. Kung pinili ang <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, ipapakita ang lahat ng printer. Kung pinili ang <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, gagamitin ang <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> upang paghigpitan ang access sa mga natukoy na printer. Kung pinili ang <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, itatalaga lang ng <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> ang mga printer na mapipili.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ipagpapalagay na pinili ang <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Pinakamataas na bilang ng sabay-sabay na koneksyon sa proxy server</translation>
<translation id="2952347049958405264">Mga Paghihigpit:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Itinigil na ang patakarang ito simula ng bersyon 36 ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> .
Tinutukoy kung dapat i-enable ang mga extension ng TLS domain-bound na certificate.
Ginagamit ang setting na ito upang i-enable ang extension ng mga TLS domain-bound na certificate para sa pagsusubok. Aalisin ang pang-eksperimentong setting na ito sa hinaharap.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Huwag payagan ang anumang site na humiling ng access sa mga Bluetooth device sa pamamagitan ng Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Uri ng account para sa pagpapatotoo ng <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959469725686993410">Palaging magpadala ng mga access-point ng WiFi sa server habang nilulutas ang timezone</translation>
<translation id="2959898425599642200">Mga panuntunan sa pag-bypass ng proxy</translation>
<translation id="2960128438010718932">Ang iskedyul ng pag-stage para sa paglalapat ng bagong update</translation>
<translation id="2960691910306063964">I-enable o i-disable ang pagpapatotoo na hindi gumagamit ng PIN para sa mga host ng malayuang access</translation>
<translation id="2976002782221275500">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay idi-dim ang screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa halagang mas malaki kaysa sa zero, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago i-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen.
Kapag nakatakda sa zero ang patakarang ito, hindi idi-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond. Kinakailangang mas mababa kaysa sa o katumbas ng delay ng pag-off ng screen (kung nakatakda) at idle delay ang mga halaga.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Tandaang hindi na ginagamit ang patakarang ito at aalisin ito sa hinaharap.
Ang patakarang ito ay nagbibigay ng value ng fallback para sa mas partikular na patakarang <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> at <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Kung itatakda ang patakarang ito, magagamit ang value nito kung hindi nakatakda ang tinukoy na mas partikular na patakaran.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, mananatiling hindi apektado ang gawi ng mga mas partikular na patakaran.</translation>
<translation id="2987155890997901449">I-enable ang ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrolin ang paggamit ng Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2990018289267778247">Kung itatakda ang patakarang ito sa true, palaging lalabas ang mga opsyon sa Accessibility sa menu ng system tray.
Kung itatakda ang patakarang ito sa false, hindi kailanman lalabas ang mga opsyon sa Accessibility sa menu ng system tray.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi lalabas sa menu ng system tray ang mga opsyon sa Accessibility, pero mapapalabas ng user ang mga opsyon sa Accessibility gamit ang page ng Mga Setting.
Kapag naka-enable ang mga feature ng accessibility (sa ibang paraan, hal. sa pamamagitan ng kumbinasyon ng key), palaging lalabas ang mga opsyon sa Accessibility sa menu ng system tray.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Kino-configure ang default na URL ng home page sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ito.
Ang home page ay ang page na nabubuksan sa pamamagitan ng button ng Home. Kinokontrol ng mga patakarang RestoreOnStartup ang mga page na bumubukas kapag startup.
Puwedeng itakda ang uri ng home page sa isang URL na tutukuyin mo rito o sa Page ng Bagong Tab. Kung pipiliin mo ang Page ng Bagong Tab, hindi gagana ang patakarang ito.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, hindi mababago ng mga user ang URL ng kanilang home page sa <ph name="PRODUCT_NAME" />, pero mapipili pa rin nila ang Page ng Bagong Tab bilang kanilang home page.
Kapag hindi itinakda ang patakarang ito, magagawa ng user na piliin nang mag-isa ang kanyang home page kung hindi rin nakatakda ang HomepageIsNewTabPage.
Dapat ay may karaniwang scheme ang URL, hal. "http://example.com" o "https://example.com".
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng <ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Pinapayagan ang mga app sa paggawa ng tala ng Whitelist sa lock screen ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">Pinapayagan ang bilang ng pag-rollback ng mga milestone</translation>
<translation id="3023572080620427845">URL ng XML file na naglalaman ng mga URL na ilo-load sa alternatibong browser.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Paganahin ang pag-uulat ng mga sukatan</translation>
<translation id="3033660238345063904">Puwede mong isaad ang URL ng proxy server dito.
Magkakaroon lang ng bisa ang patakarang ito kung pinili mo ang mga manual na setting ng proxy sa 'Piliin kung paano magsaad ng mga setting ng proxy server' at kung hindi naisaad ang patakaran sa <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Dapat mong hayaang hindi nakatakda ang patakarang ito kung pumili ka ng anupamang mode para sa pagtatakda ng mga patakaran sa proxy.
Para sa higit pang opsyon at mga detalyadong halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Binibigyang-daan kang itakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na magpatakbo ng JavaScript. Maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website ang pagpapatakbo ng JavaScript.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AllowJavaScript' at magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Magpatuloy sa pagpapatakbo ng apps sa background kapag nakasara ang <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Magpadala ng mga network packet sa server sa pamamahala upang masubaybayan ang online status</translation>
<translation id="3047732214002457234">Kinokontrol kung paano nag-uulat ng data sa Google ang Chrome Cleanup</translation>
<translation id="304775240152542058">Kinokontrol ng patakarang ito ang mga command-line parameter na ilulunsad sa alternatibong browser.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang URL lang ang ipapasa bilang mga command-line parameter.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa listahan ng mga string, ipapasa ang bawat string sa alternatibong browser bilang mga hiwalay na command-line parameter. Sa Windows, pinagsasama-sama ang mga parameter gamit ang mga espasyo. Sa Mac OS X at Linux, maaaring may mga espasyo ang parameter, at ituturing pa rin itong iisang parameter.
Kung may ${url} ang element, papalitan ito ng URL ng page na bubuksan.
Kung walang element na may ${url}, ilalagay ang URL sa dulo ng command line.
Pinapalawak ang mga environment variable. Sa Windows, papalitan ang %ABC% ng value ng ABC environment variable. Sa Mac OS X at Linux, papalitan ang ${ABC} ng value ng ABC environment variable.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Kung nakatakda ang patakarang ito at may URL sa paghahanap na iminungkahi mula sa omnibox na naglalaman ng parameter na ito sa string ng query o sa tagatukoy ng fragment, ipapakita ng suhestiyon ang mga termino para sa paghahanap at search provider sa halip na ang mismong URL sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, hindi magpapalit ng termino para sa paghahanap.
Sinusunod lang ang patakarang ito kung pinagana ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Pinapayagan ng patakarang ito ang mga user ng feature na WebDriver na mag-override
ng mga patakarang makakaapekto sa mga pagpapatakbo nito.
Sa kasalukuyan ay dini-disable ng patakarang ito ang mga patakaran ng SitePerProcess at IsolateOrigins.
Kung naka-enable ang patakaran, mao-override ng WebDriver ang mga hindi tugmang
patakaran.
Kung naka-disable o hindi naka-configure ang patakaran, hindi papayagan ang WebDriver
na mag-override ng mga hindi tugmang patakaran.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Pinapayagang i-off ang pag-optimize ng WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, madi-disable ang pag-optimize ng WPAD na magsasanhi sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na maghintay nang mas matagal para sa mga DNS-based na WPAD server. Kung hindi nakatakda o naka-enable ang patakarang ito, ie-enable ang pag-optimize ng WPAD.
Nakatakda man o paano man itinakda ang patakarang ito, hindi mababago ng mga user ang setting ng pag-optimize ng WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Screen saver na gagamitin sa screen sa pag-sign-in sa mode ng retail</translation>
<translation id="3072847235228302527">Itakda ang Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa isang account na lokal sa device</translation>
<translation id="3077183141551274418">Ine-enable o dini-disable ang mga lifecycle ng tab</translation>
<translation id="3079417254871857650">Tinutukoy ang pagkilos na dapat gawin kapag binuo ang home directory ng user nang may encryptfs na pag-encrypt.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'DisallowArc,' madi-disable ang mga Android app para sa user at walang isasagawang paglilipat mula sa ecryptfs papunta sa ext4 na pag-encrypt. Hindi pipigilang tumakbo ang mga Android app kapag naka-encrypt na ang home directory gamit ang ext4.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'I-migrate,' awtomatikong mama-migrate sa ext4 na pag-encrypt ang mga home directory na naka-encrypt gamit ang ecryptfs sa pag-sign in nang hindi humihingi ng pahintulot sa user.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'I-wipe,' made-delete ang mga home directory na naka-encrypt gamit ang ecryptfs sa pag-sign in at gagawa na lang ng mga bagong home directory na naka-ecrypt gamit ang ext4. Babala: Aalisin nito ang lokal na data ng user.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'MinimalMigrate,' made-delete ang mga home directory na naka-encrypt gamit ang ecryptfs sa pag-sign in at gagawa na lang ng mga bagong home directory na naka-ecrypt gamit ang ext4. Gayunpaman, susubukang panatilihin ang mga token sa pag-log in para hindi na kailanganin ng user na muling mag-sign in. Babala: Aalisin nito ang lokal na data ng user.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa opsyong hindi na sinusuportahan ('AskUser' o 'AskForEcryptfsArcUsers'), ituturing na lang na para bang pinili mo ang 'I-migrate.'
Hindi nalalapat ang patakarang ito sa mga user ng kiosk. Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, kikilos ang device na para bang pinili ang 'DisallowArc.'</translation>
<translation id="3086995894968271156">I-configure ang Cast Receiver sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Binibigyang-daan kang magtakda ng listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na pinapayagang magpakita ng mga larawan.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang pangkalahatang default na value para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultImagesSetting' kung itatakda ito, o kung hindi, sa personal na pag-configure ng user.
Tandaang na-enable dati ang patakarang ito sa Android nang hindi sinasadya, ngunit hindi kailanman ganap na sinuportahan ang functionality na ito sa Android.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Nagcha-charge ng baterya para sa mga device na pangunahing nakakonekta sa external na pinagmumulan ng power.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Listahan ng mga pinaganang plugin</translation>
<translation id="3101501961102569744">Pumili kung paano tukuyin ang mga setting ng proxy server</translation>
<translation id="3101709781009526431">Petsa at oras</translation>
<translation id="3114411414586006215">Kinokontrol ng patakarang ito ang listahan ng mga website na hindi kailanman magdudulot ng paglipat ng browser.
Tandaang puwede ring magdagdag ng mga element sa listahang ito sa pamamagitan ng patakarang <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, walang website na idaragdag sa listahan.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, itinuturing na panuntunan ang bawat item, gaya ng patakarang <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Gayunpaman, baligtad ang logic: hindi magbubukas ng alternatibong browser ang mga panuntunang tutugma.
Hindi gaya ng <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />, nalalapat sa magkabilang direksyon ang mga panuntunan. Ibig sabihin, kapag may add-in ng Internet Explorer at naka-enable ito, kinokontrol din nito kung dapat buksan ng <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> ang mga URL na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Babala: Tuluyan nang maaalis ang DHE sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagkatapos ng bersyon 57 (na tinatayang lalabas sa Marso 2017) at hindi na gagana ang patakarang ito.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, o kung nakatakda ito sa false, hindi mae-enable ang mga DHE na cipher suite sa TLS. Kung hindi naman ay maaari itong itakda sa true upang i-enable ang mga DHE na cipher suite at mapanatili ang compatibility sa isang lumang server. Isa itong pansamantalang solusyon at dapat na i-configure muli ang server.
Hinihimok ang mga server na mag-migrate sa mga ECDHE na cipher suite. Kung hindi available ang mga ito, tiyaking naka-enable ang isang cipher suite gamit ang RSA key exchange.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Kung naka-disable, pumipigil sa Chrome Cleanup na i-scan ang system para sa mga hindi gustong software at magsagawa ng mga paglilinis. Naka-disable ang manual na pag-trigger sa Chrome Cleanup mula sa chrome://settings/cleanup.
Kung naka-enable o hindi nakatakda, pana-panahong isa-scan ng Chrome Cleanup ang system para sa hindi gustong software, at kung may mahanap na ganito, magtatanong sa user kung gusto niya itong alisin. Naka-enable ang manual na pag-trigger sa Chrome Cleanup mula sa chrome://settings.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Gawing available ang Unified Desktop at i-on bilang default</translation>
<translation id="3159375329008977062">Naka-enable ang user na mag-export / mag-import ng mga Crostini container sa pamamagitan ng UI</translation>
<translation id="3165808775394012744">Isinama rito ang mga patakarang ito para gawing mas madaling alisin ang mga ito.</translation>
<translation id="316778957754360075">Hindi na ginagamit ang setting na ito simula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> bersyon 29. Ang inirerekumendang paraan upang mag-set up ng mga koleksyon ng extension/app na hino-host ng samahan ay ang pagsama sa pag-host sa site sa mga CRX package sa ExtensionInstallSources at paglagay ng direktang link sa pag-download sa mga package sa isang web page.Maaaring gawin ang isang launcher para sa web page na iyon gamit ang patakaran na ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Mga patakarang nauugnay sa pag-authenticate ng Kerberos.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Template ng hostname ng network ng device</translation>
<translation id="3172512016079904926">Ine-enable ang pag-install sa antas ng user ng mga host ng Native na Pagmemensahe.
Kung ie-enable ang setting na ito, mabibigyang-daan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang paggamit sa mga host ng Native na Pagmemensahe na naka-install sa antas ng user.
Kung idi-disable ang setting na ito, gagamitin lang ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga host ng Native na Pagmemensahe na naka-install sa antas ng system.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang setting na ito, mabibigyang-daan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang paggamit sa mga host ng Native na Pagmemensahe sa antas ng user.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Humingi ng mga online na pagsusuri sa OCSP/CRL para sa mga lokal na pinagkakatiwalaang anchor</translation>
<translation id="3185009703220253572">mula pa noong bersyon <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Hindi maaaring kumuha ng access ang mga Android app sa mga pangkorporasyong key. Walang epekto ang mga ito sa patakarang ito.</translation>
<translation id="3205825995289802549">I-maximize ang unang window ng browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="3211426942294667684">Mga setting ng pag-sign in sa browser</translation>
<translation id="3214164532079860003">Pinupwersa ng patakarang ito na ma-import mula sa kasalukuyang default na browser ang home page kung pinagana.
Kung hindi pinagana, hindi ini-import ang home page.
Kung hindi ito nakatakda, maaaring tanungin sa user kung mag-i-import o hindi, o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Available ang mode na incognito</translation>
<translation id="3220624000494482595">Kung ang kiosk app ay isang Android app, wala itong kontrol sa bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, kahit na nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Mga pattern ng URL na bibigyang-daan ang mga manggagaling na pag-install ng extension, app, at script ng user</translation>
<translation id="3240609035816615922">Patakaran sa pag-access ng configuration ng printer</translation>
<translation id="3240655340884151271">Built-in na NIC MAC address ng dock</translation>
<translation id="3243309373265599239">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay idi-dim ang screen kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa halagang mas malaki kaysa sa zero, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago i-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa zero, hindi idi-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond. Kinakailangang mas mababa kaysa sa o katumbas ng delay ng pag-off ng screen (kung nakatakda) at idle delay ang mga halaga.</translation>
<translation id="3251500716404598358">I-configure ang mga patakaran para lumipat ng browser.
Awtomatikong bubukas ang mga na-configure na website sa ibang browser bukod pa sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Mga pag-encode ng default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="3273221114520206906">Default na setting ng JavaScript</translation>
<translation id="3284094172359247914">Kontrolin ang paggamit ng WebUSB API</translation>
<translation id="3288595667065905535">I-release ang channel</translation>
<translation id="3292147213643666827">Pinapagana ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magsilbi bilang proxy sa pagitan ng <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> at mga legacy printer na nakakonekta sa machine.
Kung pinagana o hindi naka-configure ang setting na ito, mapapagana ng mga user ang proxy ng cloud print proxy sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa kanilang Google Account.
Kung hindi pinapagana ang setting na ito, hindi mapapagana ng mga user ang proxy, at hindi papayagan ang machine na ibahagi ang mga printer nito sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Nag-e-enable ng page sa chrome://password-change na nagbibigay-daan sa mga user ng SAML na baguhin ang kanilang mga password sa SAML habang nasa session, na tumitiyak na ang password sa SAML at ang password ng lockscreen ng device ay nananatiling naka-sync.
Ine-enable din ng patakarang ito ang mga notification na nagbababala sa mga user ng SAML kung malapit nang mag-expire ang kanilang mga password sa SAML para maayos nila ito kaagad sa pamamagitan ng pagbabago ng password habang nasa session.
Pero ipapakita lang ang mga notification na ito kung ang impormasyon tungkol sa pag-expire ng password ay ipinadala sa device ng identity provider ng SAML habang nasa flow ng pag-log in ng SAML.
Kung nakatakda ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng user.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Binibigyang-daan ka na magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng URL na tumutukoy sa mga site na pinapayagang gumamit ng pagbuo ng key. Kung ang isang pattern ng URL ay nasa 'KeygenBlockedForUrls,' ino-override nito ang mga pagbubukod na ito.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na pandaigdigang value para sa lahat ng site mula sa patakaran na 'DefaultKeygenSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi naman ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="332771718998993005">Tinutukoy ang pangalang na-advertise bilang destinasyon ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa isang may lamang string, gagamitin ang string na iyon bilang pangalan ng destinasyon ng <ph name="PRODUCT_NAME" />. Kung hindi, ang pangalan ng device ang magiging pangalan ng destinasyon. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang pangalan ng device ang magiging pangalan ng destinasyon, at papayagan ang may-ari ng device (o isang user mula sa domain na namamahala sa device) na palitan ito. Nalilimitahan ang pangalan sa 24 na character.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Binibigyang-daan kang magtakda ng listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na pinapayagang magtakda ng cookies.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang pangkalahatang default na value ang gagamitin para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultCookiesSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi, sa personal na pag-configure ng user.
Tingnan din ang mga patakarang 'CookiesBlockedForUrls' at 'CookiesSessionOnlyForUrls.' Tandaang wala dapat magkakasalungat na pattern ng URL sa tatlong patakarang ito - hindi tinutukoy kung aling patakaran ang nangingibabaw.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Nagtatakda ng isa o higit pang inirerekomendang lokalidad para sa pinapamahalaang session na nagbibigay-daan sa mga user na walang kahirap-hirap na pumili ng isa sa mga lokalidad na ito.
Maaaring pumili ang user ng lokalidad at layout ng keyboard bago magsimula ng pinapamahalaang session. Bilang default, nakalista nang sunud-sunod ayon sa alpabeto ang lahat ng lokalidad na sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Maaari mong gamitin ang patakarang ito para maglipat ng hanay ng mga inirerekomendang lokalidad sa itaas ng listahan.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, paunang pipiliin ang kasalukuyang lokalidad ng UI.
Kung itatakda ang patakarang ito, ililipat sa itaas ng listahan ang mga inirerekomendang lokalidad at makikita itong nakahiwalay sa lahat ng iba pang lokalidad. Ililista ang mga inirerekomendang lokalidad sa pagkakasunud-sunod ng mga ito sa paglabas sa patakaran. Paunang pipiliin ang unang inirerekomendang lokalidad.
Kung may mahigit isang inirerekomendang lokalidad, ipinagpapalagay na gugustuhin ng mga user na pumili sa mga lokalidad na ito. Lantarang iaalok ang pagpili ng lokalidad at layout ng keyboard kapag magsisimula ng pinapamahalaang session. Kung hindi, ipinagpapalagay na gugustuhin ng karamihan ng mga user na gamitin ang na-preselect na lokalidad. Hindi gaanong lantarang iaalok ang pagpili ng lokalidad at layout ng keyboard kapag magsisimula ng pinapamahalaang session.
Kapag itinakda ang patakarang ito at naka-enable ang awtomatikong pag-log in (tingnan ang mga patakaran ng |DeviceLocalAccountAutoLoginId| at |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), gagamitin ng awtomatikong sinimulang pinapamahalaang session ang unang inirerekomendang lokalidad at ang pinakasikat na layout ng keyboard na tumutugma sa lokalidad na ito.
Ang na-preselect na layout ng keyboard ay ang palaging magiging pinakasikat na layout na tumutugma sa na-preselect na lokalidad.
Maitatakda lang bilang inirerekomenda ang patakarang ito. Magagamit mo ang patakarang ito para maglipat ng hanay ng mga inirerekomendang lokalidad sa itaas, ngunit maaaring pumili anumang oras ang mga user ng anumang lokalidad na sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> para sa kanilang session.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Gamitin ang host browser bilang default</translation>
<translation id="3384115339826100753">I-enable ang patakaran sa pamamahala ng baterya sa power peak shift.
Ang Peak Shift ay isang patakaran sa pagtitipid ng baterya na nagpapababa sa paggamit ng alternating current sa panahong pinakaginagamit ito sa buong araw. Maaaring itakda mula Lunes hanggang Biyernes ang isang oras ng pagsisimula at oras ng pagtatapos sa power Peak Shift mode. Sa panahong ito, gagamitin ng system ang baterya kahit na nakasaksak ang alternating current hangga't mas mataas sa tinukoy na limitasyon ang baterya. Pagkatapos ng tinukoy na oras ng pagtatapos, gagamitin ng system ang alternating current kung nakasaksak ito pero hindi icha-charge ang baterya. Gaganang muli nang normal ang system gamit ang alternating current at muling icha-charge ang baterya pagkatapos ng oras ng Pagsisimula ng Pag-charge.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, at nakatakda ang DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold, DevicePowerPeakShiftDayConfig, palaging ie-enable ang power peak shift kung sinusuportahan sa device.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, palaging idi-disable ang power peak shift.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito maaaring baguhin o i-override ng mga user.
Kung hindi naitakda ang patakarang ito, idi-disable muna ang power peak shift at hindi maaaring i-enable ng user.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Kung hindi na-configure ang patakarang ito, gumagamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng default na minimum na bersyon na TLS 1.0.
Kung hindi, maaari itong itakda sa isa sa mga sumusunod na value: "tls1", "tls1.1" o "tls1.2". Kapag naitakda, hindi gagamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng mga bersyon ng SSL/TLS na mas luma kaysa sa tinukoy na bersyon. Babalewalain ang hindi kinikilalang value.</translation>
<translation id="34160070798637152">Nagkokontrol sa configuration ng network ng buong device.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Kung nakatakda sa true o hindi naka-configure ang patakarang ito, papaganahin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang mga pag-login ng bisita. Ang mga pag-login ng bisita ay mga walang pagkakakilanlang session ng user at hindi nangangailangan ng password.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, hindi papayagan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na masimulan ang mga session ng bisita.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Nagpapatupad ng minimum na Restricted Mode sa YouTube upang pigilan ang mga user na
pumili ng mas maluwag na mode kaysa rito.
Kung itatakda ang setting na ito sa Mahigpit, palaging aktibo ang Mahigpit na Restricted Mode sa YouTube.
Kung itatakda ang setting na ito sa Katamtaman, maaari lang piliin ng user ang Katamtamang Restricted Mode
at Mahigpit na Restricted Mode sa YouTube, ngunit hindi maaaring i-disable ang Restricted Mode.
Kung itatakda ang setting na ito sa Naka-off o wala kang itatakdang value, hindi ipapatupad ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang Restricted Mode sa YouTube. Gayunpaman, ang Restricted Mode ay maaari pa ring ipatupad ng mga panlabas na patakaran gaya ng mga patakaran ng YouTube.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Paganahin ang paghula sa network</translation>
<translation id="3432863169147125747">Nagkokontrol sa mga setting ng pag-print.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Pinangalanang EnableWebBasedSignin ang setting na ito bago pa ang Chrome 42, at tuluyang aalisin sa Chrome 43 ang suporta para rito.
Kapaki-pakinabang ang setting na ito para sa mga customer ng enterprise na gumagamit ng SSO solutions na hindi pa compatible sa bagong inline na flow ng pag-sign in.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, gagamitin ang lumang web-based na flow ng pag-sign in.
Kung idi-disable o hahayaan mong hindi nakatakda ang setting na ito, gagamitin ang bagong inline na flow ng pag-sign in bilang default. Puwede pa ring i-enable ng mga user ang lumang web-based na flow ng pag-sign in sa pamamagitan ng flag sa command line --enable-web-based-signin.
Aalisin ang pang-eksperimentong setting sa hinaharap kapag ganap na sinusuportahan ng inline na pag-sign in ang lahat ng flow ng pag-sign in sa SSO.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Payagan ang user na pamahalaan ang mga koneksyon sa VPN</translation>
<translation id="3459509316159669723">Pagpi-print</translation>
<translation id="3460784402832014830">Tinutukoy ang URL na ginagamit ng isang search engine upang magbigay ng pahina ng bagong tab.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang ibibigay na pahina ng bagong tab.
Gagamitin lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="3461279434465463233">Iulat ang status ng power</translation>
<translation id="346731943813722404">Tinutukoy kung dapat lang magsimulang tumakbo ang mga pagkaantala sa pamamahala sa power at ang limitasyon sa haba ng session pagkatapos makita ang unang aktibidad ng user sa isang session.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa True, hindi magsisimulang tumakbo ang mga pagkaantala sa pamamahala sa power management at ang limitasyon sa haba ng session hanggang makita ang unang aktibidad ng user sa isang session.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa False o iniwang hindi nakatakda, agad na tatakbo ang mga pagkaantala sa pamamahala sa power at ang limitasyon sa haba ng session sa pagsisimula ng session.</translation>
<translation id="3478024346823118645">I-wipe ang data ng user sa pag-sign-out</translation>
<translation id="3480961938508521469">Ganap na i-charge ang baterya sa karaniwang rate.</translation>
<translation id="348495353354674884">Paganahin ang virtual keyboard</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Kung itatakda ang patakarang ito, susubukan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> na irehistro ang sarili nito at ilapat ang nauugnay na patakaran ng cloud para sa lahat ng profile.
Ang value ng patakarang ito ay isang Token sa pag-enroll na maaaring makuha sa Google Admin console.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Kung naka-enable ang setting na ito, mabibigyang-daan ng mga user ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na tandaan ang mga password at awtomatikong ibigay ang mga ito sa susunod na mag-log in sila sa isang site.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi makakapag-save ng mga bagong password ang mga user ngunit
puwede pa rin nilang gamitin ang mga password na dati nang na-save.
Kung naka-enable o naka-disable ang patakarang ito, hindi ito maaaring baguhin o i-override ng mga user sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, pinapayagan ang pag-save ng password (ngunit puwedeng i-off ng user).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Tagapamahala ng password</translation>
<translation id="3500732098526756068">Nagbibigay-daan sa iyong kontrolin ang pag-trigger ng babala sa proteksyon ng password. Inaalertuhan ng proteksyon ng password ang mga user kapag muli nilang ginamit ang kanilang pinoprotektahang password sa mga posibleng kahina-hinalang site.
Magagamit mo ang patakarang 'PasswordProtectionLoginURLs' at 'PasswordProtectionChangePasswordURL' para i-configure kung aling password ang poprotektahan.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'PasswordProtectionWarningOff,' walang ipapakitang babala sa proteksyon ng password.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse,' magpapakita ng babala sa proteksyon ng password kapag muling ginamit ng user ang kanyang pinoprotektahang password sa hindi naka-whitelist na site.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse,' magpapakita ng babala sa proteksyon ng password kapag muling ginamit ng user ang kanyang pinoprotektahang password sa phishing site.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mga password sa Google lang ang poprotektahan ng serbisyo ng proteksyon ng password ngunit mababago ng user ang setting na ito.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Payagan ang lahat ng duplex mode</translation>
<translation id="350443680860256679">I-configure ang ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginamit upang magbigay ng paghahanap ng larawan. Ipapadala ang mga kahilingan sa paghahanap gamit ang GET na paraan. Kung nakatakda ang patakarang DefaultSearchProviderImageURLPostParams, gagamitin sa halip ng mga kahilingan sa paghahanap ng larawan ang POST na paraan.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang gagamiting paghahanap ng larawan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="350797926066071931">Paganahin ang I-translate</translation>
<translation id="3513655665999652754">Ang Quirks Server ay nagbibigay ng mga file ng configuration na partikular sa hardware, tulad ng
mga ICC display profile para i-adjust ang calibration ng monitor.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa false, hindi susubukan ng device na
makipag-ugnayan sa Quirks Server para mag-download ng mga file ng configuration.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa true o hindi ito naka-configure, awtomatikong makikipag-ugnayan ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa Quirks Server at ida-download nito ang mga file ng configuration, kung available, at iso-store ang mga ito sa device. Ang mga naturang file, halimbawa, ay puwedeng gamitin para pagandahin ang kalidad ng display ng mga naka-attach na monitor.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Huwag payagan ang anumang site na humiling ng access sa mga USB device sa pamamagitan ng WebUSB API</translation>
<translation id="3526752951628474302">Monochrome na pag-print lang</translation>
<translation id="3528000905991875314">Paganahin ang mga kahaliling pahina ng error</translation>
<translation id="3545457887306538845">Nagbibigay-daan sa iyong kontrolin kung saan maaaring gamitin ang Mga Tool ng Developer.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions' (value na 0, ang default na value), ang Mga Tool ng Developer at JavaScript console ay maa-access sa pangkalahatan, ngunit hindi maa-access ang mga ito sa konteksto ng mga extension na na-install ng patakaran ng enterprise.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'DeveloperToolsAllowed' (value 1), ang Mga Tool ng Developer at JavaScript console ay maa-access at magagamit sa lahat ng konteksto, kabilang ang konteksto ng mga extension na na-install ng patakaran ng enterprise.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'DeveloperToolsDisallowed' (value 2), ang Mga Tool ng Developer ay hindi maa-access at ang mga elemento ng website ay hindi na masisiyasat. Ang anumang keyboard shortcut at anumang menu o entry sa menu ng konteksto para buksan ang Mga Tool ng Developer o JavaScript Console ay madi-disable.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Mga setting ng proxy</translation>
<translation id="3550875587920006460">Pinapayagan ang pagtatakda ng custom na iskedyul para tingnan kung may mga update. Nalalapat ito sa lahat ng user at sa lahat ng interface sa device. Kapag naitakda, titingnan ng device kung may mga update batay sa iskedyul. Dapat alisin ang patakaran para kanselahin ang anumang nakaiskedyul na pagtingin ng update.</translation>
<translation id="355118380775352753">Mga website na bubuksan sa alternatibong browser</translation>
<translation id="3554984410014457319">Payagan ang Google Assistant na makinig sa parirala para sa pag-activate gamit ang boses</translation>
<translation id="3557208865710006939">Sapilitang ine-enable ang mga wika ng spellcheck. Babalewalain ang mga hindi kilalang wika sa listahan.
Kung ie-enable mo ang patakarang ito, mae-enable ang spellcheck para sa mga nakasaad na wika, bukod sa mga wika kung saan na-enable ng user ang spellcheck.
Kung hindi mo itatakda ang patakarang ito, o kung idi-disable mo ito, walang magiging pagbabago sa mga kagustuhan sa spellcheck ng user.
Kung nakatakda sa false ang patakarang <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" />, walang magiging epekto ang patakarang ito.
Kung may wikang kasama sa patakarang ito at sa patakarang <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, bibigyang priyoridad ang patakarang ito at mae-enable ang wika ng spellcheck.
Ang mga kasalukuyang sinusuportahang wika ay: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Puwedeng i-configure ng mga user ang channel ng release ng Chrome OS</translation>
<translation id="3575011234198230041">Pag-authenticate ng HTTP</translation>
<translation id="3577251398714997599">Setting ng mga ad para sa mga site na may mga nakakasagabal na ad</translation>
<translation id="357917253161699596">Payagan ang mga user na pamahalaan ang mga certificate ng user</translation>
<translation id="3583230441447348508">Tumutukoy ng listahan ng mga naka-preconfigure na file share sa network.
Ang bawat item sa listahan ng patakaran ay isang bagay na may dalawang miyembro: "share_url" at "mode." Ang "share_url" ay ang URL dapat ng pagbabahagi at ang "mode" ay ang "drop_down" o "pre_mount" dapat. Isinasaad ng mode na "drop_down" na idaragdag ang "share_url" sa drop down ng pagtuklas ng pagbabahagi. Isinasaad ng mode na "pre_mount" na ima-mount ang "share_url."</translation>
<translation id="3591527072193107424">I-enable ang feature na Suporta sa Legacy Browser.</translation>
<translation id="3591584750136265240">I-configure ang gawi sa pagpapatotoo sa pag-log in</translation>
<translation id="3627678165642179114">Paganahin o huwag paganahin ang spell checking na serbisyo sa web</translation>
<translation id="3628480121685794414">I-enable ang simplex na pag-print</translation>
<translation id="3631099945620529777">Kung itatakda ito sa false, madi-disable ang button na 'Tapusin ang proseso' sa Task Manager.
Kung itatakda ito sa true o kung hindi ito iko-configure, puwedeng tapusin ng user ang mga proseso sa Task Manager.</translation>
<translation id="3643284063603988867">I-enable ang feature na 'Tandaan ang password.'</translation>
<translation id="3646859102161347133">Itakda ang uri ng magnifier sa screen</translation>
<translation id="3653237928288822292">Default na icon ng provider ng paghahanap</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Kung nakatakda ang patakarang ito sa True, mandatoryo ang pag-enroll sa pamamahala sa cloud at iba-block ang proseso ng paglunsad ng Chrome kung hindi ito magtatagumpay.
Kung hindi itinakda o kung nakatakda sa False ang patakarang ito, opsyonal ang pag-enroll sa pamamahala sa cloud at hindi iba-block ang proseso ng paglunsad ng Chrome kung hindi ito magtatagumpay.
Ginagamit ang patakarang ito ng pag-enroll sa patakaran ng cloud ng saklaw ng machine sa desktop at maaari itong itakda ng Registry o GPO sa Windows, plist sa Mac, at JSON na file ng patakaran sa Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Ilipat ang cookies ng SAML IdP sa pag-log in</translation>
<translation id="3701121231485832347">Nagkokontrol ng mga setting na partikular sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device na pinapamahalaan ng <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Malayuang pagpapatunay</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Hindi na ginagamit ang field na isang linya at aalisin ito sa hinaharap. Pakisimulang gamitin ang textbox na maraming linya sa ibaba.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">I-configure ang blacklist ng pag-install ng extension</translation>
<translation id="3711895659073496551">Suspendihin</translation>
<translation id="3715569262675717862">Pag-authenticate batay sa mga certificate ng kliyente</translation>
<translation id="3736879847913515635">I-enable ang magdagdag ng tao sa user manager</translation>
<translation id="3738723882663496016">Tinutukoy ng patakarang ito ang key ng lisensya ng <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> para sa device na ito.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Tumutukoy kung pinapayagan ang mga wake lock. Maaaring humiling ng mga wake lock ang mga extension sa pamamagitan ng power management extension API at sa pamamagitan ng mga ARC app.
Kung nakatakda sa true o hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang mga wake lock para sa pamamahala ng power.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, babalewalain ang mga kahilingan sa wake lock.</translation>
<translation id="3750220015372671395">I-block ang pagbuo ng key sa mga site na ito</translation>
<translation id="375266612405883748">Pinaghihigpitan ang saklaw ng UDP port na ginagamit ng host ng remote na access sa machine na ito.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, o kung itatakda ito sa blangkong string, papayagan ang host ng remote na access na gamitin ang anumang available na port, maliban na lang kung idi-disable ang patakarang <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" />, kung saan gagamit ng mga UDP port ang host ng remote na access sa saklaw na 12400-12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">I-block ang mode ng developer</translation>
<translation id="3758089716224084329">Binibigyang-daan kang tukuyin ang proxy server na ginamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang mga setting ng proxy.
Kung pipiliin mong hindi gumamit ng server ng proxy at palaging kumonekta nang direkta, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong awtomatikong ma-detect ang server ng proxy, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Para sa mga detalyadong halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, babalewalain ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at mga ARC-app ang lahat ng opsyong nauugnay sa proxy na tinukoy sa linya ng command.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mabibigyang-daan ang mga user na sila mismo ang pumili ng mga setting ng proxy.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Huwag paganahin ang Mga Tool ng Nag-develop</translation>
<translation id="3764248359515129699">Dini-disable ang pagpapatupad ng mga kinakailangan sa Transparency ng Certificate para sa isang listahan ng Legacy na Awtoridad sa Certificate.
Pinapayagan ng patakarang ito ang pag-disable ng mga kinakailangan sa paghahayag ng Transparency ng Certificate para sa mga chain ng certificate na naglalaman ng mga certificate na may isa sa mga natukoy na hash ng subjectPublicKeyInfo. Pinapayagan nito ang mga certificate na maaaring hindi pagkatiwalaan, dahil hindi wastong naihayag ang mga ito sa publiko, para patuloy na magamit para sa mga host ng Enterprise.
Para ma-disable ang pagpapatupad ng Transparency ng Certificate kapag nakatakda ang patakarang ito, dapat ay mula sa isang subjectPublicKeyInfo ang hash na lumalabas sa isang CA certificate na kinikilala bilang Legacy Certificate Authority (CA). Ang Legacy CA ay isang CA na pampublikong nang pinagkakatiwalaan bilang default ng isa o higit pang operating system na sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_NAME" />, ngunit hindi pinagkakatiwalaan ng Android Open Source Project o <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ang isang subjectPublicKeyInfo na hash ay matutukoy sa pamamagitan ng pagdugtong ng pangalan ng hash algorithm, ng character na "/", at ng Base64 na pag-encode ng hash algorithm na iyon na ilalapat sa DER-encoded na subjectPublicKeyInfo ng natukoy na certificate. Ang Base64 na pag-encode na ito ay kapareho ng format ng SPKI Fingerprint, gaya ng inilalarawan sa RFC 7469, Seksyon 2.4. Babalewalain ang mga hindi kilalang hash algorithm. Ang tanging sinusuportahang hash algorithm sa panahong ito ay "sha256".
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, ituturing na hindi pinagkakatiwalaan ang anumang certificate na kinakailangang ihayag sa pamamagitan ng Transparency ng Certificate kung hindi ito ihahayag nang naaayon sa patakaran sa Transparency ng Certificate.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Tagal ng babalang mensahe ng pag-log-out ng idle</translation>
<translation id="377044054160169374">Ipatupad ang Intervention sa Mapang-abusong Karanasan</translation>
<translation id="3780152581321609624">Isama sa Kerberos SPN ang port na hindi karaniwan</translation>
<translation id="3780319008680229708">Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, palaging ipapakita ang icon ng toolbar ng Cast sa toolbar o sa overflow menu, at hindi ito maaalis ng mga user.
Kung nakatakda sa false o hindi nakatakda ang patakarang ito, magagawa ng mga user na i-pin o alisin ang icon sa pamamagitan ng menu ng konteksto nito.
Kung nakatakda sa false ang patakarang "EnableMediaRouter," hindi magkakaroon ng epekto ang value ng patakarang ito, at hindi ipapakita ang icon ng toolbar.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Mga setting ng pamamahala ng power kapag naging idle ang user</translation>
<translation id="3790085888761753785">Kung naka-enable ang setting na ito, papayagan ang mga user na mag-sign in sa kanilang account gamit ang Smart Lock. Mas pinapahintulutan ito kaysa sa karaniwang gawi ng Smart Lock na pinapayagan lang ang mga user na i-unlock ang kanilang screen.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi papayagan ang mga user na gamitin ang Pag-sign In Gamit ang Smart Lock.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang default ay hindi pinapayagan para sa mga user na pinapamahalaan ng enterprise at pinapayagan para sa mga hindi pinapamahalaang user.</translation>
<translation id="379602782757302612">Pinapayagan kang tukuyin kung aling mga extension ang HINDI maaaring i-install ng mga user. Idi-disable ang mga extension na naka-install kung naka-blacklist, nang walang paraan upang ma-enable ng user ang mga ito. Kapag inalis dito ang extension na na-disable dahil sa blacklist, awtomatiko itong muling mae-enable.
Nangangahulugan ang value ng blacklist na '*' na naka-blacklist ang lahat ng extension maliban kung tahasang nakalista ang mga ito sa whitelist.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, maaaring mag-install ang user ng anumang extension sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Kino-configure ang direktoryong gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa pagda-download ng mga file.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na direktoryo, tumukoy man ang user ng isa o na-enable niya ang flag upang ma-prompt para sa lokasyon ng download sa bawat pagkakataon.
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa isang listahan ng mga variable na magagamit.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na direktoryo ng download at magagawa itong baguhin ng user.</translation>
<translation id="3805659594028420438">I-enable ang extension ng TLS domain-bound na mga certificate (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Tumukoy ng listahan ng mga hindi pinagang plugin</translation>
<translation id="3811562426301733860">Payagan ang mga ad sa lahat ng site</translation>
<translation id="3816312845600780067">I-enable ang bailout keyboard shortcut para sa awtomatikong pag-log in</translation>
<translation id="3820526221169548563">I-enable ang feature na pagiging naa-access ng on-screen na keyboard.
Kung itinakda sa true ang patakarang ito, i-e-enable palagi ang on-screen na keyboard.
Kung itinakda sa false ang patakarang ito, idi-disable palagi ang on-screen na keyboard.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, paunang idi-disable ang on-screen na keyboard ngunit maaaring i-enable ng user anumang oras.</translation>
<translation id="382476126209906314">I-configure ang prefix ng TalkGadget para sa mga host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="3824972131618513497">Nagkokontrol sa mga setting na nauugnay sa pamamahala ng power at pag-reboot.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Na-enable ang mga serbisyo ng lokasyon ng Google</translation>
<translation id="3831054243924627613">Kinokontrol ng patakarang ito ang unang status ng pag-back up at pag-restore sa Android.
Kapag hindi naka-configure o nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="BR_DISABLED" />, idi-disable muna ang pag-back up at pag-restore sa Android.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="BR_ENABLED" />, idi-disable muna ang pag-back up at pag-restore sa Android.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, hihilinging pumili ang user kung gagamitin ang pag-back up at pag-restore sa Android. Kung ie-enable ng user ang pag-back up at pag-restore, ia-upload ang data ng Android app sa mga server ng pag-back up sa Android at ire-restore mula sa mga ito kapag muling na-install ang app para sa mga tugmang app.
Tandaang kinokontrol ng patakarang ito ang status ng pag-back up at pag-restore ng Android habang isinasagawa lang ang unang pag-set up. Puwedeng buksan ng user ang mga setting ng Android pagkatapos at i-on/i-off ang pag-back up at pag-restore sa Android.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Kapag naka-enable ang setting na ito, papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga certificate na ibinigay ng mga pagpapatakbo ng Legacy PKI ng Symantec Corporation na pagkatiwalaan kung matagumpay itong ma-validate at maiugnay sa isang kinikilalang CA certificate.
Tandaan na ang patakarang ito ay nakadepende sa operating system na kumikilala pa rin sa mga certificate mula sa legacy na imprastraktura ng Symantec. Kung babaguhin ng update sa OS ang pangangasiwa sa mga naturang certificate, mawawalan na ng bisa ang patakarang ito. Bukod pa rito, nilalayon ng patakarang ito na maging isang pansamantalang solusyon upang mabigyan ang mga kumpanya ng higit pang oras upang makalipat mula sa mga legacy na certificate ng Symantec. Aalisin ang patakarang ito sa Enero 1, 2019 o malapit sa petsang ito.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o kung nakatakda ito sa false, susundin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang iskedyul ng paghinto sa paggamit na inanunsyo sa publiko.
Tingnan sa https://g.co/chrome/symantecpkicerts para sa higit pang detalye tungkol sa paghinto sa paggamit na ito.</translation>
<translation id="383466854578875212">Nagbibigay-daan sa iyong tukuyin kung alin sa mga host ng native na pagmemensahe ang hindi napapailalim sa blacklist.
Ang value ng blacklist na * ay nangangahulugang naka-blacklist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe at ang mga host ng native na pagmemensahe lang na nakalista sa whitelist ang ilo-load.
Bilang default, naka-whitelist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe, ngunit kung naka-blacklist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe alinsunod sa patakaran, maaaring gamitin ang whitelist upang i-override ang patakarang iyon.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Sapilitang dini-disable ang mga wika ng spellcheck</translation>
<translation id="3837424079837455272">Kinokontrol ng patakarang ito kung puwedeng magdagdag ng mga bagong user sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Hindi nito pinipigilan ang mga user na mag-sign in sa mga karagdagang Google account na nasa Android. Kung gusto mo itong pigilan, i-configure ang patakarang <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> na partikular sa Android bilang bahagi ng <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na hindi pinapayagang magbukas ng mga popup.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultPopupsSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Nag-uulat ng impormasyon tungkol sa aktibong session sa kiosk, gaya ng
application ID at bersyon.
Kung itatakda ang patakaran sa false, hindi iuulat ang impormasyon ng session sa
kiosk. Kung itatakda sa true o kung sadyang hindi itatakda, iuulat ang impormasyon ng session
sa kiosk.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Default na printing duplex mode</translation>
<translation id="3859780406608282662">Magdagdag ng parameter sa pagkuha ng seed ng Mga Variation sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung tinukoy, magdaragdag ito ng parameter ng query na tinatawag na 'restrict' sa URL na ginagamit upang kunin ang seed ng Mga Variation. Ang value ng parameter ay ang value na tinukoy sa patakarang ito.
Kung hindi tinukoy, hindi nito babaguhin ang URL ng seed ng Mga Variation.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Naka-enable ang minimum na bersyon ng SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginagamit upang magbigay ng mga suhestyon sa paghahanap. Ang URL ay dapat na maglaman ng string na '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />,' na papalitan sa panahon ng query ng text na inilagay ng user sa panahong iyon.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang gagamiting suhestyong URL.
Ang suhestyong URL ng Google ay maaaring matukoy bilang: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Kikilalanin lang ang patakaran kung naka-enable ang patakaran na 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="3864129983143201415">I-configure ang mga pinapayagang wika sa isang session ng user</translation>
<translation id="3866249974567520381">Paglalarawan</translation>
<translation id="3868347814555911633">Sa retail mode lang aktibo ang patakarang ito.
Nililista ang mga extension na awtomatikong naka-install para sa user ng Demo, para sa mga device na nasa retail mode. Naka-save ang mga extension na ito sa device at maaaring i-install habang naka-offline, pagkatapos ng pag-install.
Ang bawat entry sa listahan ay naglalaman ng diksyunaryong dapat kabilangan ng ID ng extension sa field na 'extension-id,' at ng URL ng update nito sa field na 'update-url.'</translation>
<translation id="3874773863217952418">I-enable ang I-tap para Maghanap</translation>
<translation id="3877517141460819966">Kasamang second factor authentication mode</translation>
<translation id="3879208481373875102">I-configure ang listahan ng mga sapilitang na-install na Web App</translation>
<translation id="388237772682176890">Ang patakarang ito ay hindi na ginagamit sa M53 at inalis na sa M54, dahil inalis na ang suporta sa SPDY/3.1.
Dini-disable ang paggamit ng SPDY protocol sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung na-enable ang patakarang ito, hindi magiging available ang SPDY protocol sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kapag itinakda sa naka-disable ang patakarang ito, papayagan ang paggamit ng SPDY.
Kung hindi itinakda ang patakarang ito, magiging available ang SPDY.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Paganahin ang JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Nagko-configure sa default na directory na gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa pag-download ng mga file.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, babaguhin nito ang default na directory kung saan nagda-download ng mga file ang <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hindi mandatoryo ang patakarang ito, kaya mapapalitan ng user ang directory.
Kung hindi mo itatakda ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang karaniwang default na directory nito (partikular sa platform).
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa isang listahan ng mga magagamit na variable.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Walang epekto ang patakarang ito sa pag-log na ginawa ng Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Dini-disable ang pagsi-sync ng Google Drive sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Files app kapag nakatakda sa True. Sa sitwasyong iyon, walang data na maa-upload sa Google Drive.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa False, makakapaglipat ang mga user ng mga file sa Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL sa proxy na .pac file</translation>
<translation id="3920892052017026701">Itakda ang custom na pagsisimula ng pag-charge ng baterya sa porsyento.
Magsisimulang mag-charge ang baterya kapag bumaba ito sa custom na value ng pagsisimula ng pag-charge ng baterya.
Ang DeviceBatteryChargeCustomStartCharging ay kailangang mas mababa sa DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Ginagamit lang ang patakarang ito kung nakatakda sa custom ang DeviceBatteryChargeMode.
Kung hindi naka-configure o hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ilalapat ang karaniwang battery charge mode.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Itakda ang resolution at scale factor ng display</translation>
<translation id="3939893074578116847">Magpadala ng mga network packet sa server sa pamamahala upang masubaybayan ang online status, upang mabigyang-daan ang
server na tukuyin kung offline ang device.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, ipapadala ang mga sinusubaybayang network packet (na tinatawag na <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Kung nakatakda sa false o hindi nakatakda, walang ipapadalang mga packet.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Mga Paghihigpit sa Oras ng Pag-update</translation>
<translation id="3956686688560604829">Gamitin ang patakarang SiteList ng Internet Explorer para sa Suporta sa Legacy Browser.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Payagang gamitin ang Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Kung true, pinapahintulutan ang remote na pagpapatotoo para sa device at awtomatikong mabubuo at maa-upload ang isang certificate sa Server ng Pamamahala sa Device.
Kung nakatakda sa false, o kung hindi ito nakatakda, walang certificate na bubuuin at mabibigo ang mga tawag sa enterprise.platformKeys extension API.</translation>
<translation id="3964262920683972987">I-configure ang larawan sa wallpaper sa antas ng device na ipinapakita sa screen sa pag-log in kung wala pang user na nag-sign in sa device. Itinatakda ang patakaran sa pamamagitan ng pagtukoy sa URL kung saan mada-download ng Chrome OS device ang larawan sa wallpaper at isang cryptographic na hash na ginagamit para i-verify ang integridad ng download. Dapat ay nasa format na JPEG ang larawan at hindi dapat lumampas sa 16MB ang laki ng file nito. Dapat ay accessible ang URL nang walang anumang pag-authenticate. Dina-download at kina-cache ang larawan sa wallpaper. Ida-download ulit ito sa tuwing magbabago ang URL o ang hash.
Kung nakatakda ang patakaran sa wallpaper ng device, ida-download at gagamitin ng Chrome OS device ang larawan sa wallpaper sa screen sa pag-log in kung wala pang user na nag-sign in sa device. Kapag nag-log in ang user, ilalapat na ang patakaran sa wallpaper ng user.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakaran sa wallpaper ng device, ang patakaran sa wallpaper ng user ang magpapasya kung ano ang ipapakita kung nakatakda na ang patakaran sa wallpaper ng user.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Mag-timeout hanggang maisagawa ang pag-log-out ng idle na user</translation>
<translation id="3973371701361892765">Huwag kailanman awtomatikong itago ang shelf</translation>
<translation id="3984028218719007910">Tinutukoy kung pinapanatili ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang lokal na data ng account pagkatapos ng pag-logout. Kung nakatakda sa true, walang mga umiiral nang account ang pananatilihin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> at idi-discard ang lahat ng data mula sa session ng user pagkatapos ng pag-logout. Kung nakatakda sa false o hindi naka-configure ang patakarang ito, maaaring magpanatili ng (na-encrypt na) lokal na data ng user ang device.</translation>
<translation id="398475542699441679">Kinokontrol ng patakarang ito kung ie-enable ang Suporta sa Legacy Browser.
Kung ang patakarang ito ay iiwanang hindi nakatakda, o nakatakda sa false, hindi susubukan ng Chrome na maglunsad ng mga itinalagang URL sa isang alternatibong browser.
Kapag nakatakda sa true ang patakarang ito, susubukan ng Chrome na maglunsad ng ilang URL sa isang alternatibong browser (gaya ng Internet Explorer). Ang feature na ito ay kino-configure gamit ang mga patakaran sa grupong <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Ang feature na ito ay pamalit sa extension na <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Ipapasa sa feature na ito ang configuration mula sa extension, ngunit lubos na inirerekomendang ang mga patakaran ng Chrome na lang ang gamitin. Tinitiyak nitong magiging mas maayos ang compatibility sa hinaharap.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Mga URL na bibigyan ng access sa mga device na nagka-capture ng video sa mga page ng pag-login ng SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Magagamit ng mga IT admin para sa mga enterprise device ang flag na ito upang kontrolin kung papayagan ang mga user na kumuha ng mga alok sa pamamagitan ng Pagpaparehistro ng Chrome OS.
Kung itinakda sa true o iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, makakakuha ng mga alok ang mga user sa pamamagitan ng Pagpaparehistro ng Chrome OS.
Kung itinakda sa false ang patakarang ito, hindi makakakuha ng mga alok ang user.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Tumutukoy ng listahan ng mga app at extension na na-install nang silent,
walang pakikipag-ugnayan sa user, at hindi maa-uninstall o
madi-disable ng user. Ang lahat ng pahintulot na hinihiling ng mga app/extension ay ibinibigay
nang hindi hayagan at walang pakikipag-ugnayan sa user, kabilang ang anumang karagdagang
pahintulot na hihilingin ng mga bersyon ng app/extension sa hinaharap. Bukod pa rito, ibinibigay ang mga pahintulot para sa
enterprise.deviceAttributes at enterprise.platformKeys na extension
API. (Hindi available ang dalawang API na ito sa mga app/extension na
hindi sapilitang na-install.)
Nangingibaw ang patakarang ito sa potensyal na sumasalungat na patakarang <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />. Kung inalis sa listahang ito ang isang app o extension na dati nang sapilitang na-install, awtomatiko itong ia-uninstall ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Para sa mga sitwasyon ng Windows na hindi kasali sa isang <ph name="MS_AD_NAME" /> na domain, para lang sa mga app at extension na nakalista sa Chrome Web Store ang sapilitang pag-install.
Tandaang puwedeng mabago ng mga user ang source code ng anumang extension sa pamamagitan ng Mga Tool ng Developer (na puwedeng humantong sa maling paggana ng extension). Kung isa itong alalahanin, dapat itakda ang patakarang <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Ang bawat item sa listahan ng patakaran ay isang string na may extension ID at, bilang opsyon, isang URL ng "update" na hinihiwalay ng semicolon (<ph name="SEMICOLON" />). Ang extension ID ay ang 32 titik na string na makikita, halimbawa sa <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />, kapag nasa developer mode. Dapat ay nakadirekta ang URL ng "update," kung tutukuyin, sa isang dokumentong Update Manifest XML gaya ng nakasaad sa <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Bilang default, ginagamit ang URL ng update ng Chrome Web Store (na kasalukuyang "https://clients2.google.com/service/update2/crx"). Tandaang ginagamit lang ang nakatakdang URL ng "update" sa patakarang ito para sa paunang pag-install; gagamitin ng mga susunod na pag-update ng extension ang URL ng update na nakasaad sa manifest ng extension. Tandaan ding mandatoryo ang hayagang pagtukoy sa URL ng "update" sa mga bersyon ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> hanggang sa at kabilang ang 67.
Halimbawa, ini-install ng <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> ang extension na may id na <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> mula sa karaniwang URL ng "update" ng Chrome Web Store. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pag-host ng mga extension, tingnan ang: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, walang app o extension ang ii-install nang awtomatiko at puwedeng i-uninstall ng user ang anumang app o extension sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tandaang hindi nalalapat ang patakarang ito sa incognito mode.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Kung itatakda sa true o hindi naka-configure ang patakarang ito, ipapakita ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa screen ng pag-log in ang mga kasalukuyang user at papayag itong pumili ng isa.
Kung itatakda sa false ang patakarang ito, hindi ipapakita ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa screen ng pag-log in ang mga kasalukuyang user. Ipapakita ang karaniwang screen ng pag-sign in (na nagpo-prompt para sa email at password o telepono ng user) o ang interstitial na screen ng SAML (kung ie-enable sa pamamagitan ng patakaran ng <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />), maliban na lang kung may naka-configure na Pinapamahalaang Session. Kapag may naka-configure na Pinapamahalaang Session, ang mga Pinapamahalaang Account lang ang ipapakita na nagbibigay-daang makapili ng isa sa mga ito.
Tandaang hindi naaapektuhan ng patakarang ito kung papanatilihin o idi-discard ng device ang lokal na data ng user.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Payagan ang invocation ng mga dialog sa pagpili ng file</translation>
<translation id="4012737788880122133">Dini-disable ang awtomatikong pag-update kapag nakatakda sa True.
Awtomatikong tumitingin ng mga update ang mga device ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kapag hindi naka-configure, o nakatakda sa False ang setting na ito.
Babala: Inirerekomendang panatilihing naka-enable ang mga awtomatikong pag-update upang makatanggap ang mga user ng mga update sa software at kritikal na pag-aayos sa seguridad. Maaaring malagay sa peligro ang mga user kung io-off ang mga awtomatikong pag-update.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Hindi maa-access sa mga Android app ang cookies na inilipat sa profile ng user.</translation>
<translation id="402759845255257575">Huwag payagang magpatakbo ng JavaScript ang anumang site</translation>
<translation id="4027608872760987929">Paganahin ang default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kinokontrol kung papayagan ang sub-content ng third-party sa isang pahina na mag-pop-up ng isang dialog box ng HTTP Basic Auth.
Karaniwang hindi ito pinapagana bilang isang depensa sa phishing. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi ito pinapagana at hindi papayagan ang sub-content ng third-party na mag-pop up ng isang dialog box ng HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Huwag paganahin ang SPDY protocol</translation>
<translation id="408029843066770167">Payagan ang mga query sa isang serbisyo ng oras ng Google</translation>
<translation id="408076456549153854">I-enable ang pag-sign in sa browser</translation>
<translation id="40853027210512570">Ino-override ang mga panuntunan sa pagpili ng default na printer ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Tinutukoy ng patakarang ito ang mga panuntunan para sa pagpili ng default na printer sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na mangyayari sa unang beses na gagamitin ang function na pag-print sa pamamagitan ng isang profile.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, tatangkain ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> na maghanap ng printer na tumutugma sa lahat ng natukoy na attribute, at pipiliin ito bilang default na printer. Pipiliin ang unang printer na mahahanap na tumutugma sa patakaran, kung may hindi natatanging pagtutugma, puwedeng piliin ang anumang tumutugmang printer, depende sa pagkakasunud-sunod ng pagtuklas sa mga printer.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o walang mahahanap na tumutugmang printer sa panahon ng timeout, magde-default ang printer sa built in na PDF printer o walang napiling printer, kapag hindi available ang PDF printer.
Ang mga printer na nakakonekta sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> ay itinuturing na <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, ang iba pang printer ay tinutukoy bilang <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Nangangahulugan ang pag-aalis ng field na ang lahat ng tugma ng value, halimbawa, na hindi tumutukoy ng pagkakonekta ay magdudulot sa Print Preview na simulan ang pagtuklas ng lahat ng uri ng mga printer, lokal, at cloud.
Dapat sumunod ang mga pattern ng karaniwang expression sa JavaScript RegExp syntax at case sensistive ang mga tugma.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Pinuwersa ang mode na incognito</translation>
<translation id="4088983553732356374">Nagbibigay-daan sa iyong itakda kung maaari bang magtakda ng lokal na data ang mga website. Maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website ang pagtatakda ng lokal na data.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 'Panatilihin ang cookies sa kabuuan ng session,' iki-clear ang cookies kapag nagsara ang session. Tandaan na kung tumatakbo ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa 'background mode,' maaaring hindi magsara ang session kapag isinara ang huling window. Pakitingnan ang patakarang 'BackgroundModeEnabled' para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagko-configure sa gawing ito.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AllowCookies' at mababago ito ng user.</translation>
<translation id="4103289232974211388">I-redirect sa SAML IdP pagkatapos ng kumpirmasyon ng user</translation>
<translation id="410478022164847452">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay gagawa ng pagkilos kapag idle kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago gawin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang pagkilos kapag idle, na maaaring hiwalay na i-configure.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Kino-configure ang uri ng pag-authenticate para sa mga SAML na pag-log in.
Kapag hindi naitakda o naitakda sa Default (value 0) ang patakarang ito, tutukuyin ng browser ang gawi ng mga SAML na pag-log in depende sa iba pang salik. Sa pinakapangunahing sitwasyon, nakabatay ang pag-authenticate ng user at ang proteksyon ng naka-cache na data ng user sa mga password na manual na inilagay ng mga user.
Kung naitakda ang patakarang ito sa ClientCertificate (value 1), gagamitin ang pag-authenticate ng certificate ng kliyente para sa mga bagong naidagdag na user na nagla-log in sa pamamagitan ng SAML. Walang ginagamit na password para sa mga nasabing user, at pinoprotektahan ang kanilang naka-cache na lokal na data gamit ang mga kaukulang cryptographic key. Halimbawa, nagagamit ang setting na ito para ma-configure ang smart card batay sa pag-authenticate ng user (tandaang kailangang i-install ang mga smart card middleware app sa pamamagitan ng patakarang DeviceLoginScreenExtensions).
Maaapektuhan lang ng patakarang ito ang mga user na nao-authenticate gamit ang SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">I-disable ang pagpapatupad ng Transparency ng Certificate para sa isang listahan ng mga URL</translation>
<translation id="4121350739760194865">Pigilan ang paglitaw ng mga pag-promote ng app sa pahina ng bagong tab</translation>
<translation id="412697421478384751">I-enable ang mga user na magtakda ng madadaling hulaang PIN para sa PIN ng lock screen</translation>
<translation id="4138655880188755661">Limitasyon sa Oras</translation>
<translation id="4144164749344898721">Kinokontrol ng patakarang ito ang maraming setting para sa diskarte ng pamamahala sa power kapag naging idle ang user.
May apat na uri ng pagkilos:
* Magdi-dim ang screen kung mananatiling idle ang user para sa oras na tinukoy ng |ScreenDim|.
* Mag-o-off ang screen kung mananatiling idle ang user para sa oras na tinukoy ng |ScreenOff|.
* May ipapakitang dialog ng babala kung mananatiling idle ang user para sa oras na tinukoy ng |IdleWarning|, kung saan sinasabi sa user na isasagawa na ang pagkilos na idle. Ipapakita lang ang mensahe ng babala kung ang pagkilos na idle ay para mag-log out o mag-shut down.
* Isasagawa ang pagkilos na tinukoy ng |IdleAction| kung mananatiling idle ang user para sa oras na tinukoy ng |Idle|.
Para sa bawat isa sa mga pagkilos na nasa itaas, dapat tukuyin ang delay gamit ang millisecond, at kailangan itong itakda sa isang value na mas mataas sa zero para ma-trigger ang kaukulang pagkilos. Kung sakaling maitakda sa zero ang pagkaantala, hindi isasagawa ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang kaukulang pagkilos.
Para sa bawat isa sa mga pagkaantala sa itaas, kapag hindi naitakda ang haba ng oras, gagamitin ang default na value.
Tandaang papanatilihin ang mga value ng |ScreenDim| para maging mas mababa sa o katumbas ng |ScreenOff|, papanatilihin ang |ScreenOff| at |IdleWarning| para maging mas mababa sa o katumbas ng |Idle|.
Ang |IdleAction| ay puwedeng isa sa apat na posibleng pagkilos:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
Kapag hindi naitakda ang |IdleAction|, isasagawa ang default na pagkilos, ang pagsususpinde.
Mayroon ding mga hiwalay na setting kapag nakasaksak sa kuryente at gumagamit ng baterya.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Display</translation>
<translation id="4157003184375321727">I-ulat ang bersyon ng OS at firmware.</translation>
<translation id="4157594634940419685">Payagan ang pag-access sa mga native na CUPS printer</translation>
<translation id="4160962198980004898">Pinagmulan ng MAC address ng device kapag naka-dock</translation>
<translation id="4163705126749612234">Kino-configure ang mga kinakailangang domain name sa client na ipapatupad sa mga client na may remote na access at pinipigilan ang mga user na baguhin ito.
Kung ie-enable ang setting na ito, tanging ang mga client lang mula sa isa sa mga nakasaad na domain ang puwedeng kumonekta sa host.
Kung idi-disable o hindi itatakda ang setting na ito, ilalapat ang default na patakaran para sa uri ng koneksyon. Para sa remote na tulong, pinapayagan nito ang mga client mula sa anumang domain na kumonekta sa host; para sa remote na access anumang oras, tanging ang may-ari lang ng host ang makakakonekta.
Mao-override ng setting na ito ang RemoteAccessHostClientDomain, kung mayroon man.
Tingnan din ang RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">I-enable ang feature ng pagiging naa-access na mga sticky key.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, palaging naka-enable ang mga sticky key.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false, palaging naka-disable ang mga sticky key.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable sa simula ang mga sticky key pero puwede ito i-enable ng user anumang oras.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Kung nakatakda sa false ang patakaran, papayagan ang third party software na magpasok ng executable code sa mga proseso ng Chrome. Kung hindi nakatakda ang patakaran o nakatakda sa true, pipigilan ang third party software sa pagpasok ng executable code sa mga proseso ng Chrome.
Anuman ang value ng patakarang ito, hindi iba-block ng broser sa kasalukuyan ang third party software sa pagpasok ng executable code sa mga proseso nito sa isang machine na kasama sa domain ng <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Default na setting ng <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL para sa pagva-validate ng token ng pagpapatotoo ng client sa malayuang pag-access</translation>
<translation id="4203389617541558220">Limitahan ang uptime ng device sa pamamagitan ng pagse-schedule ng mga awtomatikong reboot.
Kapag nakatakda na ang patakaran, tinutukoy nito ang tagal ng uptime ng device na kung saan ise-schedule ang isang awtomatikong reboot pagkatapos.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi limitado ang uptime ng device.
Kung iyong itatakda ang patakarang ito, hindi mababago o mapapalitan ito ng mga user.
Naka-schedule ang isang awtomatikong reboot sa napiling oras ngunit maaaring maantala sa device nang hanggang sa 24 oras kung kasalukuyang ginagamit ng isang user ang device.
Tandaan: Sa kasalukuyan, naka-enable lang ang mga awtomatikong reboot habang ipinapakita ang screen sa pag-login o habang isinasagawa ang isang kiosk app session. Mababago ito sa hinaharap at palaging malalapat ang patakaran, may isinasagawa mang session na may anumang partikular na uri o wala.
Dapat tukuyin sa segundo ang value ng patakaran. Ginugrupo ang mga value nang hindi bababa sa 3600 (isang oras).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Mga printer lang sa whitelist ang ipinapakita sa mga user</translation>
<translation id="420512303455129789">Isang diksyunaryong nagmamapa ng mga URL sa isang boolean flag na tinutukoy kung dapat payagan (true) o i-block (false) ang access sa host.
Ang patakarang ito ay para sa internal na paggamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> mismo.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Mga itinakdang oras ng screen lock</translation>
<translation id="423797045246308574">Binibigyang-daan ka na magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng URL na tumutukoy sa mga site na pinapayagang gumamit ng pagbuo ng key. Kung ang pattern ng URL ay nasa 'KeygenAllowedForUrls', ino-override ng patakaran na ito ang mga pagbubukod na ito.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakaran na ito, gagamitin ang default na pandaigdigang value para sa lahat ng site mula sa patakaran na 'DefaultKeygenSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi naman ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Kino-configure ang directory na gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa pag-store ng roaming na kopya ng mga profile.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na directory para i-store ang roaming na kopya ng mga profile kung na-enable ang patakarang <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" />. Kung idi-disable o hahayaang hindi nakatakda ang patakarang <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" />, hindi gagamitin ang value na naka-store sa patakarang ito.
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa listahan ng mga variable na puwedeng gamitin.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na path ng roaming profile.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Hindi ginagamit ang cache para sa mga Android app. Kung ii-install ng maraming user ang parehong Android app, ida-download itong muli para sa bawat user.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Nag-e-enable sa pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pumipigil sa mga user na baguhin ang setting na ito.
Nagpapadala ang pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL sa Google ng mga URL ng mga page na binibisita ng user para mapahusay ang mga paghahanap at pag-browse.
Kung ie-enable mo ang patakarang ito, palaging aktibo ang pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL.
Kung idi-disable mo ang patakarang ito, hindi magiging aktibo ang pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ie-enable ang pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL ngunit mababago ito ng user.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Hindi</translation>
<translation id="4261820385751181068">Lokal ng screen sa pag-sign in ng device</translation>
<translation id="427220754384423013">Tinutukoy ang mga printer na maaaring gamitin ng isang user.
Gagamitin lang ang patakarang ito kung napili ang <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> para sa <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Kung gagamitin ang patakarang ito, ang mga printer lang na may mga id na tumutugma sa mga value sa patakarang ito ang available sa user. Dapat tumugma ang mga id sa mga field na "id" o "guid" sa file na natukoy sa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Tinutukoy ang mga parameter na ginamit kapag nagsasagawa ng paghahanap ng larawan gamit ang POST. Binubuo ito ng mga pares ng pangalan/value na pinaghihiwalay ng kuwit. Kung isang parameter ng template ang isang value, tulad ng {imageThumbnail} sa halimbawa sa itaas, papalitan ito ng data ng tunay na thumbnail ng larawan.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, ipapadala ang kahilingan sa paghahanap ng larawan gamit ang GET na paraan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="4285674129118156176">Nagpapahintulot sa mga hindi affiliate na user na gamitin ang ARC</translation>
<translation id="4289903996435140853">Nagbibigay-daan sa iyong magtakda ng listahan ng mga url na tumutukoy kung aling mga site ang awtomatikong bibigyan ng pahintulot na mag-access ng USB device gamit ang mga ibinigay na vendor at product ID. Dapat makita sa bawat item sa listahan ang mga device at url para maging valid ang patakaran. Puwedeng makakita sa bawat item sa mga device ng field ng vendor ID at product ID. Ang anumang ID na aalisin ay ituturing na wildcard maliban sa isang exception, at iyon ay hindi makakatukoy ng product ID kung hindi tutukoy ng vendor ID. Kung hindi, hindi magiging valid ang patakaran at babalewalain ito.
Ginagamit ng model ng pahintulot sa USB ang URL ng humihiling na site ("humihiling na URL") at ang URL ng nangungunang frame site ("nag-e-embed na URL") para magbigay ng pahintulot sa humihiling na URL na i-access ang USB device. Puwedeng iba ang humihiling na URL sa nag-e-embed na URL kapag na-load ang humihiling na site sa iframe. Samakatuwid, maaaring magkaroon ang field ng "mga url" ng hanggang dalawang string ng URL na dine-delimit ng kuwit para matukoy ang humihiling at nag-e-embed na URL. Kung isang URL lang ang tutukuyin, magbibigay ng access sa mga kaukulang USB device kapag tumugma ang URL ng humihiling na site sa URL na ito anuman ang status ng pag-embed. Ang mga URL sa "mga url" ay dapat mga valid na URL, kung hindi ay babalewalain ang patakaran.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang pangkalahatang default na value para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultWebUsbGuardSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi ay ang personal na configuration ng user.
Hindi dapat sumalungat ang mga pattern ng URL sa patakarang ito sa mga pattern na na-configure sa pamamagitan ng WebUsbBlockedForUrls. Kung magkakaroon ng salungatan, mananaig ang patakarang ito sa WebUsbBlockedForUrls at WebUsbAskForUrls.
Pinagsasama ang mga value para sa patakarang ito at sa patakarang WebUsbAllowDevicesForUrls.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Tumutukoy ng listahan ng mga app na maaaring i-enable bilang app sa paggawa ng tala sa lock screen ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung naka-enable sa lock screen ang piniling app sa paggawa ng tala, maglalaman ang lock screen ng elemento ng UI para sa paglulunsad ng piniling app sa paggawa ng tala.
Kapag inilunsad, makakagawa ang app ng isang window sa itaas na bahagi ng lock screen, at makakagawa ng mga item ng data (mga tala) sa konteksto ng lock screen. Makakapag-import ang app ng mga nagawang tala sa session ng pangunahing user kapag naka-unlock ang screen. Sa kasalukuyan, ang mga app sa paggawa ng tala ng Chrome lang ang sinusuportahan sa lock screen.
Kung nakatakda ang patakaran, papayagan lang ang user na mag-enable ng app sa lock screen kung ang extension ID ng app ay nasa value ng listahan ng patakaran.
Bilang resulta, kapag itinakda ang patakarang ito sa isang listahang walang laman, tuluyang madi-disable ang paggawa ng tala sa lock screen.
Tandaan na ang patakarang naglalaman ng app ID ay hindi nangangahulugang mae-enable ng user ang app bilang app sa paggawa ng tala sa lock screen - halimbawa, sa Chrome 61, may karagdagang paghihigpit ayon sa platform ang hanay ng mga available na app.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, walang ipapatupad na paghihigpit ang patakaran para sa hanay ng mga app na maaaring i-enable ng user sa lock screen.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Nakatalagang MAC address ng dock ng device</translation>
<translation id="4322842393287974810">Payagan ang awtomatikong inilunsad na walang pagkaantalang kiosk app na kontrolin ang bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Magdagdag ng button sa pag-logout sa tray ng system</translation>
<translation id="4332177773549877617">Mga log event para sa mga pag-install ng Android app</translation>
<translation id="4335292026668105285">Tinutukoy ang tagal ng oras nang walang input ang user, at pagkatapos nito ay may ipapakitang dialog ng babala kapag tumatakbo nang nakasaksak sa kuryente.
Kapag naitakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago magpakita ng dialog ng babala ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na nagsasabi sa user na isasagawa na ang pagkilos na idle.
Kapag hindi naitakda ang patakarang ito, hindi ipapakita ang dialog ng babala.
Dapat isaad ang value ng patakaran gamit ang millisecond. Papanatilihing mas mababa sa o katumbas ng delay bago maging idle ang mga value.
Ipapakita lang ang mensahe ng babala kung ang pagkilos na idle ay para mag-log out o mag-shut down.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Nagbibigay-daan sa iyong itakda kung dapat i-block ang mga ad sa mga site na may mga nakakasagabal na ad.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 2, iba-block ang mga ad sa mga site na may mga nakakasagabal na ad.
Gayunpaman, hindi mati-trigger ang gawing ito kung nakatakda sa False ang patakarang SafeBrowsingEnabled.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 1, hindi iba-block ang mga ad sa mga site na may mga nakakasagabal na ad.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, 2 ang gagamitin.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Kung true at ang user ay isang pinangangasiwaang user, maaaring i-query ng iba pang mga Android app ang mga paghihigpit ng user sa web sa pamamagitan ng isang content provider.
Kung false o hindi naka-set, walang ibibigay na impormasyon ang content provider.</translation>
<translation id="435461861920493948">May listahan ng mga pattern na ginagamit upang kontrolin ang visiblity ng mga account sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ihahambing ang bawat Google account sa device sa mga pattern na naka-store sa patakarang ito upang matukoy ang visibility ng account sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Makikita ang account kung tugma ang pangalan nito sa anumang pattern sa listahan. Kung hindi, itatago ang account.
Gamitin ang wildcard character na '*' upang itugma ang zero o higit pang arbitrary character. Ang escape character ay '\', kaya upang itugma ang mga aktwal na character na '*' o '\', maglagay ng '\' sa unahan ng mga ito.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, makikita ang lahat ng Google account sa device sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Kung itatakda ang patakarang ito, hihilingin ng host na may remote na access sa mga client na magpapa-authenticate na magkaroon ng token ng pag-authenticate mula sa URL na ito para makakonekta. Dapat gamitin kasabay ng RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Kasalukuyang naka-disable ang feature na ito sa server-side.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Payagang i-merge ang mga patakaran sa listahan mula sa iba't ibang pinagmulan</translation>
<translation id="436581050240847513">I-ulat ang mga interface ng network ng device</translation>
<translation id="4372704773119750918">Hindi pinapayagan ang enterprise user na maging bahagi ng multiprofile (pangunahin o pangalawa)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Payagan ang lahat ng mga site na ipakita ang lahat ng mga larawan</translation>
<translation id="437791893267799639">Hindi nakatakda ang patakaran, huwag payagan ang paglipat ng data at ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Payagan ang mga user na pamahalaan ang lahat ng certificate</translation>
<translation id="4389091865841123886">I-configure ang malayuang pagpapatunay gamit ang mekanismo ng TPM.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Listahan ng mga naka-preconfigure na file share sa network.</translation>
<translation id="4410236409016356088">I-enable ang pag-throttle sa bandwidth ng network</translation>
<translation id="441217499641439905">I-disable ang Google Drive sa mga cellular na koneksyon sa app na Mga File ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4415603335307944578">Kung itatakda ang patakarang ito sa true o kung hindi ito iko-configure, muling ipapakita ng browser ang welcome page sa unang paglunsad kasunod ng pag-upgrade sa OS.
Kung itatakda ang patakarang ito sa false, hindi ipapakitang muli ng browser ang welcome page sa unang paglunsad kasunod ng pag-upgrade sa OS.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Kapag itinakda ang patakarang ito sa false, pipigilan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na paminsan-minsang magpadala ng mga query sa isang server ng Google upang kumuha ng tumpak na timestamp. Ie-enable ang mga query na ito kung nakatakda sa True ang patakarang ito o kung hindi ito nakatakda.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Manu-manong tukuyin ang mga setting ng proxy</translation>
<translation id="4429220551923452215">Ini-enable o dini-disable ang shortcut ng mga app bar ng bookmark.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, mapipili ng user na ipakita o itago ang shortcut ng mga app sa menu ng konteksto na bar ng bookmark.
Kung naka-configure ang patakarang ito, hindi ito mababago ng user at ang shortcut ng mga app ay palaging ipinapakita o hindi kailanman ipapakita.</translation>
<translation id="4432762137771104529">I-enable ang Pinalawak na Pag-uulat sa Ligtas na Pag-browse</translation>
<translation id="443454694385851356">Legacy (hindi secure)</translation>
<translation id="443665821428652897">I-clear ang data ng site kapag na-shutdown ang browser (hindi ginamit)</translation>
<translation id="4439132805807595336">I-enable ang device na ito para paganahin ang PluginVm.
Kung nakatakda sa false o iniwang hindi nakatakda ang patakaran, hindi naka-enable ang <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> para sa device. Kung nakatakda sa true, naka-enable ang <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> para sa device hangga't pinapayagan din ito ng iba pang setting. Kailangang true ang <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" />, kailangang itakda ang <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> at <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> para sa <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> para mapayagang gumana.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Tumukoy ng listahan ng mga hindi na ginagamit na feature ng web platform upang pansamantalang ma-enable muli.
Binibigyang-kakayahan ng patakaran na ito ang mga administrator na ma-enable muli ang mga hindi na ginagamit na feature ng web platform para sa limitadong panahon. Tinutukoy ang mga feature ng isang string tag at mae-enable muli ang mga feature na tumutugma sa mga tag na kasama sa listahang tinukoy ng patakaran na ito.
Kung maiiwang hindi nakatakda ang patakaran na ito, o walang laman ang listahan o hindi tumutugma sa isa sa mga sinusuportahang string tag, mananatiling hindi na ginagamit ang lahat ng feature ng web platform.
Kahit ang mismong patakaran ay sinusuportahan sa mga platform sa itaas, maaaring available sa mas kaunting platform ang ine-enable nitong feature. Hindi lahat ng mga hindi na ginagamit na feature ng Web Platform ay maaaring i-enable muli. Sa mga feature lang na nakikitang nakalista sa ibaba ang maaaring maging sa limitadong yugto ng panahon, na magkakaiba para sa bawat feature. Ang pangkalahatang format ng string tag ay magiging [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Bilang sanggunian, makikita mo ang layunin sa likod ng mga pagbabago ng feature ng Web Platform sa https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Paganahin ang lock kapag naging idle o nasuspinde ang device.</translation>
<translation id="4449469846627734399">Itakda ang power peak shift day config</translation>
<translation id="4449545651113180484">I-rotate ang screen pakanan nang 270 degrees</translation>
<translation id="445270821089253489">Nagkokontrol sa iniuulat na uri ng impormasyon ng user at device.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Ipakita ang icon ng toolbar ng <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">I-block ang cookies ng third party</translation>
<translation id="4474167089968829729">I-enable ang pagse-save ng mga password sa password manager</translation>
<translation id="4476769083125004742">Kung nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, hindi maaaring i-access ng mga Android app ang impormasyon ng lokasyon. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa anumang iba pang value o iiwan mo itong hindi nakatakda, hihilingin sa user na magbigay ng pahintulot kapag gusto ng Android app na i-access ang impormasyon ng lokasyon.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Ipuwersa ang SafeSearch</translation>
<translation id="4482640907922304445">Ipinapakita ang button na Home sa toolbar ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung pinagana mo ang setting na ito, palaging ipinapakita ang button na Home.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi kailanman ipinapakita ang button na Home.
Kung pinagana mo o hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi maaaring baguhin o i-override ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Bibigyang-daan ng pag-iwan sa patakarang ito na hindi nakatakda ang user na pumili kung ipapakita o hindi ang button na home.</translation>
<translation id="4483649828988077221">I-disable ang Awtomatikong Pag-update</translation>
<translation id="4485425108474077672">I-configure ang URL ng page ng Bagong Tab</translation>
<translation id="4492287494009043413">Huwag paganahin ang pagkuha ng mga screenshot</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">I-configure ang mga patakarang nauugnay sa <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Kino-configure ang laki ng cache na gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pag-iimbak ng mga na-cache na media file sa disk.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na laki ng cache tinukoy man ng user ang '--media-cache-size' flag o hindi. Ang value na tinutukoy sa patakarang ito ay hindi isang ganap na hangganan ngunit sa halip ay isang suhestiyon sa sistema sa pagka-cache, masyadong maliit ang anumang value na mas mababa sa ilang megabyte at ira-round up sa isang maayos na minimum.
Kung ang value ng patakarang ito ay 0, gagamitin ang default na laki ng cache ngunit hindi ito mababago ng user.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na laki at ma-o-override ito ng user gamit ang --media-cache-size flag.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Kung nakatakda ang patakarang ito sa true o hindi ito nakatakda, mae-enable ang <ph name="PRODUCT_NAME" />, at mailulunsad ito ng mga user mula sa menu ng app, mga menu ng konteksto ng page, mga pagkontrol ng media sa mga website na may naka-enable na Cast, at (kung ipinapakita) sa icon ng toolbar ng Cast.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false, madi-disable ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4515404363392014383">I-enable ang Ligtas na Pag-browse para sa mga pinagkakatiwalang source</translation>
<translation id="4518251772179446575">Magtanong sa tuwing gusto ng site na subaybayan ang aktwal na lokasyon ng mga user</translation>
<translation id="4519046672992331730">Pinapagana ang mga suhestiyon sa paghahanap sa omnibox ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung pinagana mo ang setting na ito, gagamit ng mga suhestiyon sa paghahanap.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi kailanman gagamit ng mga suhestiyon sa paghahanap.
Kung pinagana o hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi magagawang baguhin o i-override ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, papaganahin ito ngunit mababago ito ng user.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Maaaring puwersahang i-install ang mga Android app mula sa Google Admin console gamit ang Google Play. Hindi ginagamit ng mga ito ang patakarang ito.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Pinaghihigpitang pangalan ng Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Mga account na lokal sa device</translation>
<translation id="4543502256674577024">Mga setting ng pag-update ng device</translation>
<translation id="4554651132977135445">loopback processing mode ng patakaran ng user</translation>
<translation id="4554841826517980623">Kinokontrol ng patakarang ito kung gagamitin ng feature na Mga File Share sa Network para sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> para tumuklas ng mga pagbabahagi sa network.
Kapag nakatakda sa True ang patakarang ito, gagamitin sa pagtuklas ng pagbabahagi ang protocol na <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> para tumuklas ng mga pagbabahagi sa network.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa False, hindi gagamitin sa pagtuklas ng pagbabahagi ang protocol na <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> para tumuklas ng mga pagbabahagi.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakaran, ang default ay naka-disable para sa mga user na pinapamahalaan ang enterprise at naka-enable para sa mga user na hindi pinapamahalaan.</translation>
<translation id="4555850956567117258">I-enable ang malayuang pagpapatotoo para sa user</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL ng pahina ng bagong tab ng default na search provider</translation>
<translation id="4567137030726189378">Payagan ang paggamit ng Mga Tool ng Developer</translation>
<translation id="4578265298946081589">Huwag mag-reboot sa pag-sign out ng user.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Kung naka-enable ang setting na ito, ihahambing ng host ng remote na access ang pangalan ng lokal na user (kung saan nauugnay ang host) at ang pangalan ng Google account na nakarehistro bilang may-ari ng host (ibig sabihin, "johndoe" kung pagmamay-ari ng Google account na "johndoe@example.com" ang host). Hindi magsisimula ang host ng remote na access kung magkaiba ang pangalan ng may-ari ng host at ang pangalan ng lokal na user kung saan nauugnay ang host. Dapat gamitin ang patakarang RemoteAccessHostMatchUsername kasama ng RemoteAccessHostDomain para ipatupad din na nauugnay ang Google account ng may-ari ng host sa isang partikular na domain (ibig sabihin, "example.com").
Kung idi-disable o hindi itatakda ang setting na ito, puwedeng iugnay ang host ng remote na access sa anumang lokal na user.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Magbigay sa mga user ng Quick Fix Build</translation>
<translation id="4600786265870346112">I-enable ang malaking cursor</translation>
<translation id="4604931264910482931">I-configure ang blacklist ng native na pagmemensahe</translation>
<translation id="4617338332148204752">Lalaktawan ang pagsuri sa meta tag sa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">I-configure ang whitelist sa pag-install ng extension</translation>
<translation id="4632343302005518762">Payagan ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na pangasiwaan ang mga uri ng nakalistang nilalaman</translation>
<translation id="4632566332417930481">Huwag payagan ang paggamit ng Mga Tool ng Developer sa mga extension na na-install sa pamamagitan ng patakaran sa enterprise, payagan ang paggamit ng Mga Tool ng Developer sa iba pang konteksto</translation>
<translation id="4633786464238689684">Ginagawang mga function key ang default na gawi ng mga key sa itaas na row.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, ang itaas na row ng mga key ng keyboard ay gagawa ng mga command ng function key ayon sa default. Dapat na pindutin ang key sa paghahanap upang ma-revert sa mga media key ang gawi ng mga ito.
Kung nakatakda sa false o iniwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagawa ang keyboard ng mga command ng media key ayon sa default at mga command ng function key kapag pinindot ang key sa paghahanap.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Mga pangalan ng mga host ng native na pagmemensahe na ibubukod mula sa blacklist</translation>
<translation id="4650759511838826572">Huwag paganahin ang mga scheme ng protocol ng URL</translation>
<translation id="465099050592230505">URL ng web store na enterprise (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Pinapayagan ka ng mga setting ng content na tukuyin kung paano pinamamahalaan ang mga content ng partikular na uri (halimbawa Cookies, Mga Larawan o JavaScript).</translation>
<translation id="4665897631924472251">Mga setting ng pamamahala ng extension</translation>
<translation id="4668325077104657568">Default na setting ng mga larawan</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimum:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Nagbibigay-daan sa iyong itakda kung dapat bang pigilan sa pagbubukas ng mga bagong window at tab ang mga site na nagdudulot ng mga mapang-abusong karanasan.
Kung nakatakda sa True ang patakarang ito, pipigilan sa pagbubukas ng mga bagong window o tab ang mga site na nagdudulot ng mga mapang-abusong karanasan.
Gayunpaman, hindi mati-trigger ang gawing ito kung nakatakda sa False ang patakarang SafeBrowsingEnabled.
Kung nakatakda sa False ang patakarang ito, papayagang magbukas ng mga bagong window o tab ang mga site na nagdudulot ng mga mapang-abusong karanasan.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang True.</translation>
<translation id="467236746355332046">Mga suportadong tampok:</translation>
<translation id="4674167212832291997">I-customize ang listahan ng mga pattern ng URL na dapat na palaging i-render ng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na tagapag-render para sa lahat ng site tulad ng tinukoy sa patakarang 'ChromeFrameRendererSettings.'
Para sa mga halimbawang pattern, tingnan ang https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Magbukas ng listahan ng mga URL</translation>
<translation id="4674871290487541952">Payagan ang mga hindi secure na algorithm sa mga integrity check sa mga pag-update at pag-install ng extension</translation>
<translation id="4680936297850947973">Hindi na ginagamit sa M68. Gamitin na lang ang DefaultPopupsSetting.
Para sa kumpletong paliwanag, tingnan ang https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Kung ie-enable ang patakarang ito, papayagan ang mga site na sabay-sabay na mag-navigate at magbukas ng mga bagong window/tab.
Kung idi-disable o hindi itatakda ang patakarang ito, hindi papayagan ang mga site na sabay-sabay na mag-navigate at magbukas ng bagong window/tab.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Paganahin ang AutoFill</translation>
<translation id="4703402283970867140">I-enable ang smart dim model para patagalin ang oras bago ma-dim ang screen</translation>
<translation id="4722122254122249791">I-enable ang Paghihiwalay ng Site para sa mga tinukoy na pinagmulan</translation>
<translation id="4722399051042571387">Kung false, hindi makakapagtakda ang mga user ng mga madaling mahulaan na PIN.
Ilang halimbawa ng mga madaling mahulaan na PIN: Mga PIN na naglalaman lang ng magkakaparehong digit (1111), mga PIN na sunud-sunod ang bilang pataas (1234), mga PIN na sunud-sunod ang bilang pababa (4321), at mga PIN na karaniwang ginagamit.
Bilang default, makakatanggap ng babala ang mga user, hindi ng error, kung itinuturing na madaling mahulaan ang PIN.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Paganahin ang firewall traversal mula sa client ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="4725528134735324213">I-enable ang Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Hilingin na kailangang magkatugma ang pangalan ng lokal na user at ng may-ari ng host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="4733471537137819387">Mga patakarang kaugnay ng pinagsamang pagpapatotoo ng HTTP.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Ang mga server kung saan maaaring maglaan ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Paghiwalayin ang maraming pangalan ng server gamit ang mga kuwit. Pinapayagan ang mga wildcard (*).
Kung iiwanan mong hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi maglalaan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng mga kredensyal ng user kahit na na-detect ang isang server bilang Intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Certificate ng client para sa pagkonekta sa RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Kung nakatakda ito sa true o hindi ito naitakda, magmumungkahi ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng mga page na nauugnay sa kasalukuyang page.
Malayuang kinuha ang mga suhestyong ito sa mga server ng Google.
Kung nakatakda sa false ang setting na ito, hindi makukuha o maipapakita ang mga suhestyon.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Nagbibigay-daan sa iyong itakda ang yugto ng panahon, sa millisecond, kung kailan aabisuhan ang mga user na dapat muling ilunsad ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> o dapat i-restart ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> para malapat ang nakabinbing pag-update.
Sa yugto ng panahong ito, paulit-ulit na ipapaalam sa user ang pangangailangang mag-update. Para sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device, lalabas sa system tray ang notification sa pag-restart alinsunod sa patakarang <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />. Para sa mga <ph name="PRODUCT_NAME" /> browser, magbabago ang menu ng app para isaad na kinakailangan ng muling paglulunsad kapag lumipas ang one third ng yugto ng panahon ng notification. Magbabago ng kulay ang notification na ito kapag lumipas ang two thirds ng yugto ng panahon ng notification, at muli kapag lumipas ang buong yugto ng panahon ng notification. Ang mga karagdagang notification na na-enable ng patakarang <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" /> ay sumusunod sa kaparehong iskedyul na ito.
Kung hindi itatakda, ang default na yugto ng panahong 345600000 millisecond (apat na araw) ang gagamitin para sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device at 604800000 millisecond (isang linggo) ang gagamitin para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Magagamit ang setting na SitePerProcess para huwag payagan ang mga user na mag-opt out sa default na gawi ng pag-isolate ng lahat ng site. Tandaang puwede ring maging kapaki-pakinabang ang patakarang IsolateOrigins sa pag-isolate ng karagdagang mas mahuhusay na pinagmulan.
Kung naka-enable ang patakaran, hindi makakapag-opt out ang mga user sa default na gawi kung saan tumatakbo ang bawat site sa sarili nitong proseso.
Kung hindi naka-configure o naka-disable ang patakaran, makakapag-opt out ang user sa pag-isolate ng site
(hal. paggamit ng entry na "I-disable ang pag-isolate ng site" sa chrome://flags). Hindi mao-off ang Pag-isolate ng Site kapag itinakda ang patakaran sa naka-disable at/o hindi na-configure ang patakaran.
Sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bersyon 76 at mas luma, inirerekomendang itakda rin ang patakaran ng device na <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> sa parehong value. Kung hindi magkatugma ang mga value na tinukoy ng dalawang patakaran, puwedeng magkaroon ng pagkaantala kapag pumapasok sa session ng user habang inilalapat ang value na tinukoy ng patakaran ng user.
TANDAAN: Hindi nalalapat ang patakarang ito sa Android. Para i-enable ang SitePerProcess sa Android, gamitin ang setting ng patakarang SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Ine-enable ang feature na AutoFill ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at binibigyang-daan ang mga user na awtomatikong kumpletuhin ang impormasyon ng credit card sa mga web form gamit ang dati nang na-store na impormasyon.
Kung idi-disable ang setting na ito, hindi kailanman magmumungkahi o magkukumpleto ang AutoFill ng impormasyon ng credit card, o hindi nito ise-save ang karagdagang impormasyon ng credit card na maaaring isumite ng user habang nagba-browse siya sa web.
Kung ie-enable o walang value ang setting na ito, makokontrol ng user ang AutoFill para sa mga credit card sa UI.</translation>
<translation id="4791031774429044540">I-enable ang tampok sa pagiging naa-access ng malaking cursor.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, palaging naka-enable ang malaking cursor.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, palaging naka-disable ang malaking cursor.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito maaaring baguhin o i-override ng mga user.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang malaking cursor sa umpisa ngunit maaaring i-enable ng user anumang oras.</translation>
<translation id="4802905909524200151">I-configure ang gawi sa pag-update ng firmware na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4804828344300125154">Palaging mag-reboot sa pag-sign out ng user.</translation>
<translation id="4807950475297505572">Inaalis ang mga user na pinakahindi nagagamit kamakailan hangga't mayroon nang sapat na espasyo</translation>
<translation id="4816674326202173458">Payagan ang mga user ng enterprise na maging parehong pangunahin at pangalawa (Default na pag-uugali para sa mga user na hindi pinamamahalaan)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Pagkilos na gagawin kapag naabot na ang pagkaantala ng idle habang tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="4832852360828533362">Pag-uulat ng user at device</translation>
<translation id="4834526953114077364">Inaalis ang mga user na pinakahindi nagagamit kamakailan na hindi nag-log in sa loob ng nakalipas na 3 buwan hangga't magkaroon ng sapat na libreng espasyo</translation>
<translation id="4835622243021053389">I-enable ang pag-authenticate ng NTLMv2.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Pinapayagan ang mode na fullscreen</translation>
<translation id="4861767323695239729">I-configure ang mga pinapayagang pamamaraan ng pag-input sa isang session ng user</translation>
<translation id="487460824085252184">Awtomatikong nagma-migrate, hindi humihingi ng pahintulot mula sa user.</translation>
<translation id="4874982543810021567">I-block ang WebUSB sa mga site na ito</translation>
<translation id="4876805738539874299">Naka-enable ang maximum na bersyon ng SSL</translation>
<translation id="4887274746092315609">Nag-e-enable ng page para sa pagbago ng password habang nasa session para sa mga user ng SAML</translation>
<translation id="4897928009230106190">Tinutukoy ang mga parameter na ginamit kapag gumagawa ng paghahanap ng mungkahi gamit ang POST. Binubuo ito ng mga pares ng pangalan/value na pinaghihiwalay ng kuwit. Kung isang parameter ng template ang isang value, tulad ng {searchTerms} sa halimbawa sa itaas, papalitan ito ng data ng tunay na mga termino para sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, ipapadala ang mga kahilingan sa paghahanap ng mungkahi gamit ang GET na paraan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter na kumokontrol sa paglalagay ng termino para sa paghahanap para sa default na search provider</translation>
<translation id="4899708173828500852">Paganahin ang Ligtas na Pagba-browse</translation>
<translation id="4899802251198446659">Pinapayagan kang kontrolin kung maaaring awtomatikong mag-play ang mga video (nang walang pahintulot ng user) na may content na audio sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda sa True ang patakaran, papayagan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na mag-autoplay ng media.
Kung nakatakda sa False ang patakaran, hindi pinapayagan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na mag-autoplay ng media. Maaaring gamitin ang patakarang AutoplayWhitelist para i-override ito para sa ilang pattern ng URL.
Bilang default, hindi pinapayagan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na mag-autoplay ng media. Maaaring gamitin ang patakarang AutoplayWhitelist para i-override ito para sa ilang pattern ng URL.
Tandaang kung gumagana ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> at magbabago ang patakarang ito, ilalapat lang ito sa mga bagong bukas na tab. Samakatuwid, maaari pa ring magawa ng ilang tab ang nakaraang nagagawa nito.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">I-refresh ang pag-rate para sa Patakaran sa Device</translation>
<translation id="4917385247580444890">Malakas</translation>
<translation id="4923806312383904642">Payagan ang WebDriver na Mag-override ng Mga Hindi Tugmang Patakaran</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast Receiver</translation>
<translation id="494924690085329212">Mag-reboot sa pag-sign out ng user kung nagsimula ang Android.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Kung nakatakda sa true o hindi naka-configure ang patakarang ito, papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang Magdagdag ng Tao mula sa user manager.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, hindi papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang paggawa ng mga bagong profile mula sa user manager.</translation>
<translation id="4970855112942626932">I-disable ang pag-sign in sa browser</translation>
<translation id="4978405676361550165">Kung nakatakda ang patakarang "OffHours," babalewalain ang mga tinukoy na patakaran sa device (gagamitin ang mga default na setting ng mga patakarang ito) sa mga tinukoy na pagitan ng oras. Muling ilalapat ng Chrome ang mga patakaran sa device sa bawat kaganapan kapag nagsimula o natapos ang "OffHours" na yugto. Aabisuhan at sapilitang isa-sign out ang user kapag natapos ang oras ng "OffHours" at kapag nabago ang mga setting ng patakaran sa device (hal., kapag sa hindi pinapayagang account naka-log in ang user).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Uri ng data:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Payagan ang pagpapatakbo ng mga plugin na wala na sa panahon</translation>
<translation id="4986560318567565414">Path sa Chrome para sa paglipat mula sa alternatibong browser.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Pagkilos na gagawin kapag naabot ang idle delay</translation>
<translation id="5034604678285451405">Itakda ang limitasyon ng baterya ng power peak shift sa porsyento.
Ginagamit lang ang patakarang ito kung nakatakda sa true ang DevicePowerPeakShiftEnabled.
Kung hindi naka-configure o hindi naitakda ang patakarang ito, palaging idi-disable ang power peak shift.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Payagan ang access sa mga site na nasa labas ng mga pack ng nilalaman</translation>
<translation id="5052081091120171147">Pinupwersa ng patakarang ito na ma-import mula sa kasalukuyang default na browser ang kasaysayan ng pagba-browse kung pinagana. Kung pinagana, naaapektuhan rin ng patakarang ito ang dialog ng pag-import.
Kung hindi pinagana, walang ini-import na kasaysayan ng pagba-browse.
Kung hindi ito nakatakda, maaaring tanungin sa user kung mag-i-import o hindi, o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Kino-configure ang mga setting ng proxy para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Magiging available din ang mga setting ng proxy na ito para sa mga ARC-app.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, babalewalain ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at mga ARC-app ang lahat ng opsyong nauugnay sa proxy na nakasaad mula sa command line.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mabibigyang-daan ang mga user na sila mismo ang pumili ng mga setting ng proxy.
Kung itatakda ang patakaran sa <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />, io-override nito ang alinman sa mga indibidwal na patakarang <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> at <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
Nagbibigay-daan sa iyo ang field na <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> na isaad ang proxy server na ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan nito ang mga user na baguhin ang mga setting ng proxy.
Ang field na <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> ay isang URL sa proxy .pac file.
Ang field na <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> ay isang URL ng proxy server.
Ang field na <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> ay isang listahan ng mga host ng proxy na iba-bypass ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ang field na <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> ay hindi na ginagamit at pinalitan na ng field na 'ProxyMode'. Nagbibigay-daan ito sa iyong isaad ang proxy server na ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan nito ang mga user na baguhin ang mga setting ng proxy.
Kung pipiliin mo ang value na 'direct' bilang 'ProxyMode,' hindi kailanman gagamit ng proxy at babalewalain ang lahat ng iba pang field.
Kung pipiliin mo ang value na 'system' bilang 'ProxyMode,' gagamitin ang proxy ng system at babalewalain ang lahat ng iba pang field.
Kung pipiliin mo ang value na 'auto_detect' bilang 'ProxyMode', babalewalain ang lahat ng iba pang field.
Kung pipiliin mo ang value na 'fixed_server' bilang 'ProxyMode', gagamitin ang field na 'ProxyServer' at 'ProxyBypassList.'
Kung pipiliin mo ang value na 'pac_script' bilang 'ProxyMode', gagamitin ang field na 'ProxyPacUrl' at 'ProxyBypassList.'</translation>
<translation id="5056708224511062314">Naka-disable ang magnifier ng screen</translation>
<translation id="5058573563327660283">Piliin ang diskarteng gagamitin para magbakante ng espasyo sa disk sa panahon ng awtomatikong pag-clean-up (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="5067143124345820993">White list ng user sa pag-login</translation>
<translation id="5075834892754086022">Kung itatakda ang patakaran, ipapatupad ang naka-configure na minimal na haba ng
PIN. (Ang ganap na minimum na haba ng PIN ay 1; ituturing na 1 ang
mga value na mas mababa sa 1.)
Kung hindi itatakda ang patakaran, ipapatupad ang minimal na haba ng PIN na 6 na
digit. Ito ang inirerekomendang minimum.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Nag-e-enable sa paggamit ng default na provider ng paghahanap.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, magsasagawa ng default na paghahanap kapag nag-type ang user ng text na hindi URL sa omnibox.
Maaari mong tukuyin ang gagamiting default na provider ng paghahanap sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga natitirang patakaran sa default na paghahanap. Kung iiwang walang laman ang mga ito, mapipili ng user ang default na provider.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, walang isasagawang paghahanap kapag naglagay ang user ng text na hindi URL sa omnibox.
Kung ie-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung iiwang hindi nakatakda ang patakarang ito, mae-enable ang default na provider ng paghahanap, at magagawa ng user na itakda ang listahan ng provider ng paghahanap.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Huwag paganahin ang Preview ng Pag-print</translation>
<translation id="5090209345759901501">I-extend ang setting ng Flash content sa lahat ng content</translation>
<translation id="5090791951240382356">Payagang i-merge ang mga patakaran sa diksyunaryo mula sa iba't ibang pinagmulan</translation>
<translation id="5093540029655764852">Tinutukoy ang rate (sa bilang ng araw) kung saan pinapalitan ng client ang password ng kanilang machine account. Random na ginagawa ang password ng client at hindi nakikita ng user.
Gaya lang ng mga password ng user, dapat palitan nang regular ang mga password ng machine. Ang pag-disable sa patakarang ito o ang pagtakda sa maraming bilang ng mga araw ay maaaring negatibong makaapekto sa seguridad dahil binibigyan nito ang mga potensyal na attacker ng karagdagang oras para mahanap ang password ng machine account at magamit ito.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, papalitan ang password ng machine account tuwing 30 araw.
Kung nakatakda ang patakaran sa 0, naka-disable ang pagpapalit ng password ng machine account.
Tandaan na maaaring maging mas luma kaysa sa tinukoy na bilang ng araw ang mga password kung nag-offline ang client sa loob ng mas mahabang panahon.</translation>
<translation id="510196893779239086">Kinokontrol ng patakarang ito kung ganap na isasara ang Chrome kapag lumipat sa ibang browser ang huling tab.
Kapag iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, o nakatakda sa true, magpapanatili ang Chrome ng kahit isang nakabukas na tab, pagkatapos lumipat sa isang alternatibong browser.
Kapag nakatakda sa false ang patakarang ito, isasara ng Chrome ang tab pagkatapos lumipat sa isang alternatibong browser, kahit na ito ang huling tab. Magiging dahilan ito ng ganap na pagsasara ng Chrome.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Nagbibigay-daan na malapat sa bawat user ang configuration ng pushing network sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device. Ang configuration ng network ay isang string na naka-format sa JSON gaya ng tinutukoy ng format ng Configuration ng Open Network.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Delay ng pag-lock ng screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="5108031557082757679">Mga naka-disable na printer ng device ng enterprise</translation>
<translation id="5124368997194894978">I-enable ang boot on AC (alternating current)</translation>
<translation id="5131211790949066746">Ine-enable ang pag-merge ng extension ng mga patakaran sa listahan ng pag-install ng extension na <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" />, at <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, ime-merge sa isang listahan ang mga value mula sa patakaran sa machine platform, machine cloud, at user platform, at gagamitin bilang isa sa halip na gamitin lang ang mga value mula sa iisang pinagmulan na may pinakamataas na priyoridad.
Kung idi-disable mo ang setting na ito o hahayaang hindi nakatakda, kukunin ang mga entry ng listahan mula sa pinagmulan na may pinakamataas na priyoridad lang at ipapakita ang lahat ng iba pang pinagmulan bilang problema pero hindi babalewalain.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Itakda ang default na uri ng magnifier ng screen na naka-enable sa screen sa pag-login</translation>
<translation id="5142301680741828703">Palaging i-render ang mga sumusunod na pattern ng URL sa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Binibigyang-daan kang tukuyin ang mga karagdagang parameter na ginagamit kapag nilunsad ng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hindi naitakda ang patakarang ito, ang default na command line ang gagamitin.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Ang parehong Chromium at Google Chrome ay may ilang pangkat ng mga patakaran na nakadepende sa isa't isa para makapagbigay ng kontrol sa isang feature. Ang mga hanay na ito ay kinakatawan ng mga sumusunod na pangkat ng patakaran. Dahil puwedeng magkaroon ng maraming pinagmulan ang mga patakaran, ang mga value lang na mula sa pinagmulang may pinakamataas na priyoridad ang ilalapat. Babalewalain ang mga value na mula sa pinagmulang may mababang priyoridad. Tutukuyin ang pagkakasunud-sunod ng priyoridad sa <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Gaano kadalas ipinapadala ang mga sinusubaybayang network packet, sa millisecond.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang default na pagitan ay 3 minuto.
Ang minimum na pagitan ay 30 segundo at 24 na oras ang maximum na pagitan -
ang mga value sa labas ng saklaw na ito ay maka-clamp sa saklaw na ito.</translation>
<translation id="5163002264923337812">I-enable ang lumang web-based na flow ng pag-sign in</translation>
<translation id="5168529971295111207">Hindi na ginagamit ang patakarang ito, gamitin na lang ang ProxyMode.
Nagbibigay-daan sa iyong tukuyin ang proxy server na ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang mga setting ng proxy.
Nagkakaroon lang ng bisa ang patakarang ito kung hindi tinukoy ang patakaran sa <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Kung pipiliin mong hindi kailanman gumamit ng proxy server at palaging direktang kumonekta, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong gamitin ang mga setting ng proxy ng system o awtomatikong i-detect ang proxy server, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mo ang mga manual na setting ng proxy, puwede kang magsaad ng higit pang opsyon sa 'Address o URL ng proxy server', 'URL sa proxy .pac file' at 'Comma-separated list ng mga panuntunan sa pag-bypass ng proxy'. Tanging ang HTTP na proxy server lang na may pinakamataas na priyoridad ang available para sa mga ARC-app.
Para sa mga detalyadong halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, babalewalain ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang lahat ng opsyong nauugnay sa proxy na nakasaad mula sa command line.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mabibigyang-daan ang mga user na sila mismo ang pumili ng mga setting ng proxy.</translation>
<translation id="5182055907976889880">I-configure ang Google Drive sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Pinapayagan kang tukuyin kung aling mga extension ang hindi sumasailalim sa blacklist. Nangangahulugan ang halaga ng blacklist ng* na naka-blacklist ang lahat ng mga extension at mai-install lamang ng mga user ang mga extension na nakalista sa whitelist. Bil