blob: fe4fba33efb2f78766b6c34d73c6948aefb19db6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="1002439864875515590">Ako se to pravilo postavi na prazan niz ili se ne konfigurira, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> neće prikazivati opciju za samodovršavanje tijekom postupka prijave korisnika.
Ako se to pravilo postavi na niz koji predstavlja naziv domene, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikazivat će opciju za samodovršavanje tijekom prijave korisnika, omogućujući korisniku da unese samo svoje korisničko ime bez proširenja naziva domene. Korisnik će moći prebrisati proširenje naziva domene.
Ako vrijednost tog pravila nije važeća domena, pravilo se neće primjenjivati.</translation>
<translation id="101438888985615157">Zakreni zaslon 180 stupnjeva</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfigurira zadane provjere preglednika u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> i sprječava korisnike da ih promijene.
Ako omogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> će prilikom svakog pokretanja provjeriti je li zadani preglednik i automatski se registrirati ako je moguće.
Ako je ta postavka onemogućena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće nikad provjeravati je li zadani preglednik i onemogućit će korisničke kontrole za postavljanje te opcije.
Ako se ta postavka ne odredi, korisnik će moći odrediti je li <ph name="PRODUCT_NAME" /> zadani preglednik i trebaju li se obavijesti za korisnika prikazivati kad to nije slučaj.
Napomena za administratore u sustavu <ph name="MS_WIN_NAME" />: omogućivanje te postavke funkcionirat će samo za računala s Windowsima 7. Za verzije Windowsa od Windowsa 8 nadalje morate implementirati datoteku "pridruživanja zadane aplikacije" koja <ph name="PRODUCT_NAME" /> čini rukovateljem za <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> i <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> protokole (i prema želji <ph name="FTP_PROTOCOL" /> protokol i formate datoteka kao što su <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> itd.). Više informacija potražite na stranici <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Upravljanje napajanjem na zaslonu za prijavu</translation>
<translation id="1019101089073227242">Postavi imenik korisničkih podataka</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID-jevi proširenja u čijem bi instaliranju korisnik trebao biti spriječen (ili * za sve)</translation>
<translation id="102492767056134033">Postavljanje zadanog stanja zaslonske tipkovnice na zaslonu za prijavu</translation>
<translation id="1027000705181149370">Određuje hoće li se kolačići za autentifikaciju koje postavlja SAML IdP tijekom prijave prenositi na profil korisnika.
Kada se korisnik prilikom prijave autentificira putem SAML IdP-a, kolačići koje IdP postavi prvo se zapisuju u privremeni profil. Ti se kolačići mogu prenijeti na profil korisnika radi prosljeđivanja stanja autentifikacije.
Kada se to pravilo postavi na "true", kolačići koje postavi IdP prenose se na profil korisnika svaki put kada se korisnik tijekom prijave autentificira pomoću SAML IdP-a.
Kada se pravilo postavi na "false" ili se ne postavi, kolačići koje postavi IdP prenose se na profil korisnika samo prilikom prve prijave na uređaj.
To pravilo utječe samo na korisnike čija se domena podudara s domenom upisa uređaja. Za sve ostale korisnike kolačići koje postavi IdP prenose se na profil korisnika samo prilikom prve prijave na uređaj.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Prisilno ponovo pokreni uređaj nakon odjave korisnika</translation>
<translation id="1030120600562044329">Omogućuje slanje anonimnih podataka o upotrebi i rušenjima programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> Googleu i sprječava korisnike da promijene tu postavku.
Ako je postavka omogućena, slanje anonimnih podataka o upotrebi i rušenjima
šalju se Googleu. Ako je onemogućena, ti se podaci ne šalju Googleu. Korisnici ni u jednom slučaju ne mogu promijeniti niti nadjačati tu postavku.
Ako se pravilo ne postavi, postavka će biti ono što korisnik odabere
prilikom instalacije/prvog pokretanja.
Pravilo je dostupno samo na instancama Windowsa koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.
(Za OS Chrome pogledajte pravilo DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">To pravilo određuje hoće li značajka mrežnog dijeljenja datoteka za <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati NTLM za autentifikaciju.
Ako se to pravilo postavi na True, NTLM će se upotrebljavati za autentifikaciju SMB dijeljenja ako je potrebna.
Ako se pravilo postavi na False, NTLM autentifikacija za SMB dijeljenja bit će onemogućena.
Ako se ne postavi, ovo će pravilo prema zadanim postavkama biti onemogućeno za upravljane korisnike u poduzećima, a za neupravljane korisnike bit će omogućeno.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Omogući uklanjanje dijelova URL-a za PAC (za https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Izvješćivanje o statističkim podacima o hardveru, primjerice, o upotrebi procesora/RAM-a.
Ako se pravilo postavi na "neistinito", neće se izvješćivati o statističkim podacima.
Ako se postavi na "istinito" ili se ne postavi, izvješćivat će se o statističkim podacima.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Omogući zastarjele značajke web-platforme na ograničeno vrijeme</translation>
<translation id="1047128214168693844">Ne dopuštaj web-lokacijama praćenje fizičke lokacije korisnika</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurira oznaku zemlje/jezika koja se nameće na zaslonu za prijavu na usluzi <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi, zaslon za prijavu uvijek će se prikazivati na jeziku određenom prvom vrijednošću pravila (pravilo je definirano kao popis za kompatibilnost s budućim verzijama). Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na prazan popis, zaslon za prijavu prikazivat će se na jeziku zadnje korisničke sesije. Ako se to pravilo postavi na vrijednost koja nije važeća oznaka zemlje/jezika, zaslon za prijavu prikazivat će se na osnovnom jeziku (trenutačno en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">To pravilo nema utjecaja ako se SamlInSessionPasswordChangeEnabled ne postavi na true.
Ako se potonje postavi na true, a ovo pravilo (primjerice) na 14, to znači da će korisnici SAML-a primiti obavijest 14 dana prije nego što im istekne zaporka na određeni datum.
Tako mogu odmah pristupiti rješavanju te promijeniti zaporku u okviru sesije i ažurirati je prije isteka.
No te će se obavijesti prikazati samo ako informacije o isteku zaporke uređaju pošalje davatelj identiteta za SAML tijekom postupka SAML prijave.
Postavljanje tog pravila na nula znači da korisnici neće biti obaviješteni unaprijed, već tek nakon isteka zaporke.
Ako je to pravilo postavljeno, korisnik ga neće moći promijeniti ni nadjačati.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Omogući daljinsku ovjeru za uređaj</translation>
<translation id="1062407476771304334">Zamijeni</translation>
<translation id="1079801999187584280">Onemogući upotrebu Alata za razvojne programere</translation>
<translation id="1087437665304381368">To pravilo kontrolira samo način rada razvojnog programera za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Ako želite spriječiti pristup Opcijama za razvojne programere Androida, trebate postaviti pravilo <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Ako se omogući ta postavka, host daljinske pomoći pokrenut će se u procesu s dopuštenjima <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. To će udaljenim korisnicima omogućiti interakciju s privilegiranim prozorima na računalu lokalnog korisnika.
Ako je ta postavka onemogućena ili nije konfigurirana, host daljinske pomoći pokrenut će se u kontekstu korisnika i udaljeni korisnici neće moći pristupiti privilegiranim prozorima na računalu.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Zadani davatelj usluga pretraživanja</translation>
<translation id="1099282607296956954">Omogući izolaciju web-lokacije za sve web-lokacije</translation>
<translation id="1100570158310952027">
U pravilu se navodi popis polazišta (URL-ova) ili uzoraka naziva hosta (primjerice "*.example.com") na koje se neće primjenjivati sigurnosna ograničenja.
Namjera je omogućiti organizacijama da postave popis dopuštenih polazišta za stare aplikacije koje ne mogu upotrebljavati TLS ili da postave pripremni (engl. staging) poslužitelj za interni mrežni razvoj kako bi njihovi razvojni programeri mogli testirati značajke kojima su potrebni sigurni konteksti bez upotrebe TLS-a na pripremnom (engl. staging) poslužitelju. Tim će se pravilima također spriječiti da polazište bude označeno kao "Nesigurno" u višenamjenskom okviru.
Postavljanje popisa URL-ova u ovim pravilima ima jednak učinak kao i postavljanje oznake naredbenog retka '--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure' na popis jednakih URL-ova odijeljenih zarezom. Ako je pravilo postavljeno, ono će nadjačati oznaku naredbenog retka.
Ovo pravilo nadjačava opciju UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure ako je ona prisutna.
Za više informacija o sigurnim kontekstima pogledajte
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Određuje trajanje predmemorije (u satima) za objekt pravilnika grupe (GPO). Kako se GPO-ovi ne bi ponovo preuzimali pri svakom dohvaćanju pravila, sustav može ponovo upotrijebiti predmemorirne GPO-ove dok se ne promijeni njihova verzija. Ovo pravilo navodi maksimalno vrijeme za ponovnu upotrebu predmemoriranih GPO-ova do ponovnog preuzimanja. Ponovnim pokretanjem i odjavljivanjem briše se predmemorija.
Ako se pravilo ne postavi, predmemorirani GPO-ovi mogu se upotrebljavati najviše 25 sati.
Ako se pravilo postavi na 0, predmemoriranje GPO-a isključeno je. To povećava opterećenje poslužitelja jer se GPO-ovi ponovo preuzimaju pri svakom dohvaćanju pravila, čak i ako se ne promijene.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> zaobići će sve proxy poslužitelje na ovdje navedenom popisu hostova.
To će pravilo vrijediti samo ako odaberete ručne postavke proxyja pod stavkom "Odaberi način određivanja postavki proxy poslužitelja" i ako ne odredite pravilo <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Ne postavljajte to pravilo ako ste odabrali bilo koji drugi način za postavljanje pravila za proxy poslužitelje.
Detaljne primjere možete pronaći ovdje:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Rukovatelji protokolom postavljeni putem ovog pravila ne upotrebljavaju se prilikom upotrebe Androidovih namjera.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Dopusti web-lokacijama da traže dopuštenje korisnika za pristup povezanom USB uređaju</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurira direktorij koji će <ph name="PRODUCT_NAME" /> koristiti za pohranu predmemoriranih datoteka na disku.
Ako postavite to pravilo, taj će direktorij <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati bez obzira na to je li korisnik naveo oznaku "--disk-cache-dir". Kako bi se spriječio gubitak podataka ili druge neočekivane pogreške, pravilo se ne smije postaviti na korijenski direktorij ili direktorij jedinice koji se koristi u druge svrhe jer njegovim sadržajem upravlja <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Na stranici https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables možete pronaći popis mogućih varijabli.
Ako se pravilo ne postavi, koristit će se zadani direktorij predmemorije i korisnik će ga moći nadjačati oznakom naredbenog retka "--disk-cache-dir".</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfigurira jezike koje <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> može upotrebljavati kao preferirane.
Ako se to pravilo postavi, korisnik na popis preferiranih jezika može dodati samo jedan od jezika navedenih u tom pravilu. Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na prazan popis, korisnik može navesti bilo koji jezik kao preferirani. Ako se to pravilo postavi na popis s nevažećim vrijednostima, sve će se nevažeće vrijednosti zanemariti. Ako je korisnik na popis preferiranih jezika prethodno dodao neke jezike koji nisu dopušteni tim pravilom, oni će se ukloniti. Ako je korisnik prethodno konfigurirao da se <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikazuje na jednom od jezika koji nisu dopušteni tim pravilom, jezik prikaza prebacit će se na dopušteni jezik korisničkog sučelja sljedeći put kad se korisnik prijavi. U suprotnom, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> će prijeći na prvu važeću vrijednost navedenu u pravilu ili na zamjenski jezik (trenutačno en-US), ako pravilo sadrži samo nevažeće unose.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Konfigurira koji su rasporedi tipkovnice dopušteni za korisničke sesije za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi, korisnik može odabrati samo jedan od načina unosa određenih tim pravilom. Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na prazan popis, korisnik može odabrati sve podržane načine unosa. Ako trenutačni način unosa nije dopušten tim pravilom, način unosa prebacit će se na raspored hardverske tipkovnice (ako je dopušten) ili prvi važeći unos na popisu. Svi nevažeći ili nepodržani načini unosa na popisu zanemarit će se.</translation>
<translation id="1138294736309071213">To je pravilo aktivno samo u prodajnom načinu.
Određuje koliko će potrajati prije nego što se čuvar zaslona prikaže na zaslonu prijave za uređaje u prodajnom načinu.
Vrijednost pravila trebala bi biti navedena u milisekundama.</translation>
<translation id="1141767714195601945">To pravilo upravlja parametrima naredbenog retka za Chrome iz Internet Explorera.
To pravilo nema utjecaja ako nije instaliran dodatak Podrška za stare preglednike za Internet Explorer.
Ako se pravilo ne postavi, Internet Explorer Chromeu će prosljeđivati samo URL kao parametar naredbenog retka.
Ako se pravilo postavi na popis nizova, nizovi se spajaju razmacima i prosljeđuju Chromeu kao parametri naredbenog retka.
Ako neki element sadrži ${url}, on se zamjenjuje URL-om stranice koja se treba otvoriti.
Ako nijedan element ne sadrži ${url}, URL se pridodaje na kraj naredbenog retka.
Varijable okruženja proširuju se. U sustavu Windows %ABC% se zamjenjuje vrijednošću varijable okruženja ABC.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Dopusti slike na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="1152117524387175066">Generira izvješće o stanju prekidača za razvojne programere na uređaju prilikom pokretanja.
Ako se pravilo ne postavi ili se postavi na neistinito, izvješće o stanju prekidača za razvojne programere neće se generirati.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Dopusti QUIC protokol</translation>
<translation id="1160939557934457296">Onemogući nastavljanje sa stranice upozorenja Sigurno pregledavanje</translation>
<translation id="1189817621108632689">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju prikazivati slike.
Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultImagesSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.
Napominjemo da je ovo pravilo prije bilo pogreškom omogućeno na Androidu, iako ta funkcija na Androidu nikad nije bila potpuno podržana.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Ako je omogućeno, na programskoj traci prikazuje se veliki, crveni gumb za odjavu dok je sesija aktivna, a zaslon nije zaključan.
Ako je onemogućeno ili nije navedeno, na programskoj traci ne prikazuje se veliki crveni gumb za odjavu.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Android aplikacijama ne možete nametnuti upotrebu proxyja. Podskup postavki proxyja dostupan je Android aplikacijama i one ga mogu poštovati dobrovoljno. Više pojedinosti potražite u pravilu <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Učestalost slanja prijenosa statusa uređaja u milisekundama.
Ako se to pravilo ne postavi, zadana učestalost iznosi 3 sata. Minimalna
dopuštena učestalost iznosi 60 sekundi.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Omogućeni pisači tvrtke</translation>
<translation id="1216919699175573511">Omogući podršku za Potpisanu HTTP razmjenu (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Određuje treba li se uređaj vratiti na verziju koja je postavljena pravilom <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" /> ako već ima noviju verziju.
Zadana postavka glasi RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Učitaj navedene URL-ove pri demonstracijskoj prijavi</translation>
<translation id="1223789468190631420">Stanje omogućivanja Sigurnog pregledavanja za pouzdane izvore</translation>
<translation id="122899932962115297">Popis dopuštenih načina brzog otključavanja koje korisnik može konfigurirati i upotrebljavati za otključavanje zaključanog zaslona.
Ta je vrijednost popis nizova, a važeće su stavke popisa: "all", "PIN" i "FINGERPRINT". Ako se na popis doda "all", korisniku su dostupni svi načini brzog otključavanja, uključujući one koji se uvedu naknadno. U suprotnom je dostupan samo onaj način brzog otključavanja koji je na popisu.
Na primjer, da biste omogućili svaki način brzog otključavanja, upotrijebite ["all"]. Da biste omogućili samo otključavanje PIN-om, upotrijebite ["PIN"]. Da biste omogućili PIN i otisak prsta, upotrijebite ["PIN", "FINGERPRINT"]. Da biste onemogućili sve načine brzog otključavanja, upotrijebite [].
Za upravljane uređaje prema zadanim postavkama nije dostupan nijedan način brzog otključavanja.</translation>
<translation id="123081309365616809">Omogući emitiranje sadržaja na uređaju</translation>
<translation id="1231349879329465225">Dopušta omogućivanje ili onemogućivanje Brzog prijelaza.
Primjenjuje se na sve korisnike i sva sučelja na uređaju.
Da bi se koristio Brzi prijelaz, ova postavka i ONC svojstvo po mreži moraju biti omogućeni.
Kad se postavi, Brzi prijelaz traje dok se ne isključi tim pravilom.
Ako se pravilo ne postavi ili se postavi na False, neće se upotrebljavati Brzi prijelaz.
Ako se postavi na True, Brzi prijelaz upotrebljava se kad ga podržava točka bežičnog pristupa.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Kontroliraj filtriranje sadržaja za odrasle za SafeSites.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Postavi zadani direktorij za preuzimanje</translation>
<translation id="1265053460044691532">Ograničite vrijeme koliko se dugo korisnik autentificiran putem SAML-a može izvanmrežno prijaviti</translation>
<translation id="1290634681382861275">Upravlja raznim postavkama uključujući USB, Bluetooth, osvježavanje pravila, način rada razvojnog programera i ostalo.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Upozorenje: RC4 potpuno će se ukloniti iz preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> nakon verzije 52 (oko rujna 2016.) i ovo će pravilo tada prestati funkcionirati.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na "False", RC4 paketi šifri u TLS-u neće biti omogućeni. U protivnom se može postaviti na "True" radi održanja kompatibilnosti sa zastarjelim poslužiteljem. To je privremena mjera i poslužitelj se treba ponovo konfigurirati.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Upotrijebi .pac proxy skriptu</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID-jevi proširenja/aplikacija i URL-ovi ažuriranja koja će se instalirati u pozadini</translation>
<translation id="1307454923744766368">Uzorci polazišta ili naziva hosta na koje se ograničenja o nesigurnim polazištima ne bi trebala primjenjivati</translation>
<translation id="1312799700549720683">Upravlja postavkama prikaza.</translation>
<translation id="131353325527891113">Prikaži korisnička imena na zaslonu prijave</translation>
<translation id="1327466551276625742">Omogući odzivnu poruku za konfiguraciju mreže tijekom izvanmrežnog rada</translation>
<translation id="1330145147221172764">Omogući tipkovnicu na zaslonu</translation>
<translation id="13356285923490863">Naziv pravila</translation>
<translation id="1347198119056266798">To je pravilo obustavljeno. Umjesto njega upotrijebite pravila <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> i <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. To se pravilo zanemaruje ako se postave pravila <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> ili <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (obustavljeno).
Nameće da se upiti u Google pretraživanju provode uz aktivirano Sigurno pretraživanje i sprječava korisnike da promijene tu postavku. Ta postavka nameće i umjereni Ograničeni način rada na YouTubeu.
Ako omogućite tu postavku, Sigurno pretraživanje na Google pretraživanju i umjereni Ograničeni način rada na YouTubeu bit će uvijek aktivni.
Ako onemogućite tu postavku ili ne postavite vrijednost, Sigurno pretraživanje na Google pretraživanju i Ograničeni način rada na YouTubeu neće se primjenjivati.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Ovim pravilom omogućuje se spajanje HTTP/2 veze kad se upotrebljava certifikat klijenta, Kako bi se spojili, i naziv hosta potencijalne nove veze i naziv hosta postojeće veze moraju se podudarati s jednim uzorkom ili više uzoraka opisanih u ovom pravilu. Pravilo je popis hostova koji upotrebljavaju format filtra za URLBlacklist: "example.com" podudara se s "example.com" i svim poddomenama (npr. "sub.example.com"), dok se ".example.net" točno podudara s "example.net".
Zahtjevi za spajanje na različite hostove preko veza koje upotrebljavaju certifikate klijenta mogu dovesti do problema sa sigurnošću i privatnošću jer će okolno tijelo biti preneseno svim zahtjevima, čak i ako korisnik to nije izričito odobrio. Ovo je pravilo privremeno i bit će uklonjeno u budućem izdanju. Pogledajte https://crbug.com/855690.
Ako se ovo pravilo ne postavi, upotrebljavat će se zadano ponašanje u kojemu se nijednoj HTTP/2 vezi ne dopušta spajanje s vezama koje upotrebljavaju certifikate klijenta.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maksimalno:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Kad se to pravilo postavi na false, audioizlaz neće biti dostupan na uređaju dok je korisnik prijavljen.
To pravilo utječe na sve vrste audioizlaza, a ne samo na ugrađene zvučnike. Zvučne značajke pristupačnosti također su zabranjene tim pravilom. Ne omogućujte to pravilo ako je korisniku potreban čitač zaslona.
Ako se to pravilo postavi na true ili se ne konfigurira, korisnici mogu upotrebljavati sve podržane audioizlaze na svojem uređaju.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Ako se pravilo postavi na "True" ili se ne konfigurira, <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogućit će prijave gostiju. Prijave gostiju predstavljaju profile preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> u kojima se svi prozori otvaraju u anonimnom načinu.
Ako se pravilo postavi na "False", <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće dopustiti pokretanje profila gostiju.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Omogući slanje upita na Quirks Server za hardverske profile</translation>
<translation id="1363612796557848469">To pravilo Google asistentu daje dopuštenje za pristup kontekstu zaslona i slanje informacija poslužitelju.
Ako se pravilo omogući, Google asistent smije pristupiti kontekstu zaslona.
Ako se pravilo onemogući, Google asistent ne smije pristupiti kontekstu zaslona.
Ako se pravilo ne postavi, korisnici će moći odlučiti hoće li Google asistentu dopustiti pristup kontekstu zaslona</translation>
<translation id="1376119291123231789">Omogući napredni način punjenja baterije</translation>
<translation id="1383493480903114193">To pravilo prisilno pokreće kôd za umrežavanje u procesu preglednika.
To je pravilo onemogućeno prema zadanim postavkama i ako se omogući, korisnici će biti izloženi sigurnosnim poteškoćama kada proces umrežavanja bude u testnom okruženju.
Tim se pravilom želi pružiti mogućnost organizacijama za prijelaz na softver treće strane koji ne ovisi o povezivanju API-ja za umrežavanje. Proxy poslužitelji preporučuju se putem LSP-ova i uz primjenu zakrpe API-ja Win32.
Ako se pravilo ne postavi, kôd za umrežavanje može ostati bez procesa preglednika ovisno o radnim verzijama eksperimenta NetworkService.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Referenca: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Omogući korisnicima upravljanje instaliranim certifikatima.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Omogućeni pisači za uređaje tvrtke</translation>
<translation id="1397855852561539316">Predloženi URL zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="1404043648050567997">Usluga Sigurno pregledavanje prikazuje stranicu upozorenja kada korisnici dođu do web-lokacija koje su označene kao potencijalno zlonamjerne. Omogućavanje te postavke sprječava korisnike da ipak krenu dalje sa stranice upozorenja do zlonamjerne web-lokacije.
To pravilo sprječava korisnike da krenu dalje samo u slučaju upozorenja Sigurnog pregledavanja (npr. o zlonamjernom softveru ili krađi identiteta), a ne poteškoća povezanih sa SSL certifikatima (npr. nevažeći ili istekli certifikati).
Ako se ta postavka onemogući ili ako se ne konfigurira, korisnici prema želji mogu nastaviti do označene web-lokacije nakon što im se prikazalo upozorenje.
Više informacija o Sigurnom pregledavanju potražite na stranici https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Prijavi informacije o upotrebi Linux aplikacija</translation>
<translation id="142346659686073702">Omogućuje nepridruženim korisnicima da upotrebljavaju Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">Da</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adresa ili URL proxy poslužitelja</translation>
<translation id="1431272318313028342">Omogućuje značajku Sigurno pregledavanje preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da promijene tu postavku.
Ako omogućite tu postavku, Sigurno pregledavanje uvijek je aktivno.
Ako je onemogućite, Sigurno pregledavanje nikada nije aktivno.
Ako omogućite ili onemogućite tu postavku, korisnici ne mogu promijeniti niti nadjačati postavku "Omogući zaštitu od krađe identiteta i zlonamjernog softvera" u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo ne postavi, ta će postavka biti omogućena, ali će je korisnici moći promijeniti.
Više informacija o Sigurnom pregledavanju potražite na stranici https://developers.google.com/safe-browsing.
Pravilo je dostupno samo na instancama Windowsa koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Određuje popis aplikacija koje se instaliraju u pozadini na zaslonu za prijavu,
bez interakcije korisnika i koje se ne mogu deinstalirati.
Sva dopuštenja koja aplikacije zahtijevaju dodjeljuju se
implicitno, bez interakcije korisnika, uključujući sva dodatna
dopuštenja koja mogu zahtijevati buduće verzije aplikacije.
Zbog zaštite sigurnosti i privatnosti proširenjima nije dopušteno instaliranje pomoću tog pravila. Osim toga, uređaji na stabilnom kanalu instalirat će samo one aplikacije koje se nalaze popisu dopuštenih uključenom u preglednik <ph name="PRODUCT_NAME" />. Zanemarit će se sve stavke koje ne udovoljavaju tim uvjetima.
Ako s tog popisa uklonite aplikaciju koja je prethodno prisilno instalirana, <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatski će je deinstalirati.
Svaka stavka na popisu tog pravila niz je koji sadrži ID proširenja i URL za ažuriranje odvojene točkom sa zarezom (<ph name="SEMICOLON" />). ID proširenja niz je od 32 slova koji se primjerice može pronaći na stranici <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> u načinu rada razvojnog programera. URL za ažuriranje treba usmjeravati na XML dokument Manifest ažuriranja kao što je opisano na stranici <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. URL za ažuriranje koji se postavi u ovom pravilu upotrebljava se samo za prvu instalaciju, dok se za naknadna ažuriranja proširenja upotrebljava URL za ažuriranje naveden u manifestu proširenja.
Na primjer, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> instalira aplikaciju <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> sa standardnog URL-a za ažuriranje Chrome web-trgovine. Više informacija o hostingu proširenja potražite na stranici: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Mrežna konfiguracija na razini uređaja</translation>
<translation id="1438739959477268107">Zadana postavka za generiranje ključeva</translation>
<translation id="1454846751303307294">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije kojima nije dopušteno pokretanje JavaScripta. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultJavaScriptSetting", ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika, ako nije.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> klijenti):</translation>
<translation id="1458547592473993238">To je pravilo obustavljeno. Za upravljanje dostupnošću dodatka Flash upotrijebite pravilo <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" />, a pomoću pravila <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> odredite hoće li se za otvaranje PDF datoteka upotrebljavati integrirani preglednik za PDF.
Određuje popis dodataka koji su onemogućeni u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> i sprječava korisnike da promijene tu postavku.
Za podudaranje nizova proizvoljnih znakova mogu se koristiti zamjenski znakovi "*" i "?". "*" odgovara proizvoljnom broju znakova, a "?" određuje opcijski pojedinačni znak, odnosno odgovara znakovima nula ili jedan. "\" je prespojni znak, tako da za podudaranje s pravim znakovima "*", "?" ili "\" možete ispred njih staviti znak "\".
Ako omogućite tu postavku, navedeni se popis dodataka nikada neće upotrebljavati u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />. Dodaci su označeni kao onemogućeni na stranici "about:plugins" i korisnici ih ne mogu omogućiti.
Napominjemo da se to pravilo može nadjačati pravilima EnabledPlugins i DisabledPluginsExceptions.
Ako se pravilo ne postavi, korisnik može upotrijebiti bilo koji dodatak instaliran u sustavu osim nekompatibilnih, zastarjelih ili opasnih dodataka ugrađenih u kôd.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Upravlja ponašanjem korisnika u sesiji s više profila na uređajima sa sustavom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi na "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted", korisnik može biti primarni ili sekundarni korisnik u sesiji s više profila.
Ako se to pravilo postavi na "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary", korisnik može biti samo primarni korisnik u sesiji s više profila.
Ako se to pravilo postavi na "MultiProfileUserBehaviorNotAllowed", korisnik ne može sudjelovati u sesiji s više profila.
Ako odredite tu postavku, korisnici je ne mogu promijeniti niti premostiti.
Ako se postavka promijeni dok je korisnik prijavljen na sesiju s više profila, provjerit će se odgovarajuće postavke svih korisnika u sesiji. Sesija će se zatvoriti ako nekom od korisnika više nije dopušteno biti u sesiji.
Ako se pravilo ne postavi, zadana vrijednost "MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary" primjenjuje se za korisnike kojima upravlja organizacija, a "MultiProfileUserBehaviorUnrestricted" primjenjuje se na korisnike kojima se ne upravlja.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kliknite za reprodukciju</translation>
<translation id="1468307069016535757">Postavi zadano stanje značajke pristupačnosti načina visokog kontrasta na zaslonu za prijavu.
Ako se to pravilo postavi na točno, način visokog kontrasta bit će omogućen dok se prikazuje zaslon za prijavu.
Ako se to pravilo postavi na netočno, način visokog kontrasta bit će onemogućen dok se prikazuje zaslon za prijavu.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga mogu privremeno premostiti omogućujući ili onemogućujući način visokog kontrasta. Međutim, korisnički odabir nije trajan i zadana se vrijednost vraća svaki put kada se zaslon za prijavu prikaže iznova ili ako taj zaslon miruje jednu minutu.
Ako se to pravilo ne postavi, način visokog kontrasta onemogućen je pri prvom prikazivanju zaslona za prijavu. Korisnici mogu omogućiti ili onemogućiti način visokog kontrasta u bilo kojem trenutku, a njegov status na zaslonu za prijavu zadržat će se i za sljedeće korisnike.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Ako je to pravilo postavljeno na istinito, Jedinstvena radna površina dopuštena je
i omogućena prema zadanim postavkama, a aplikacijama omogućuje širenje na više zaslona.
Korisnik može onemogućiti Jedinstvenu radnu površinu za pojedinačne zaslone
poništavanjem njihova odabira u postavkama prikaza.
Ako je pravilo postavljeno na neistinito ili nije postavljeno, Jedinstvena radna
površina bit će onemogućena. U tom slučaju korisnik ne može omogućiti značajku.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Onemogući TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Omogući blokiranje umetanja softvera treće strane</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Konfigurira MAC adresu koja će se upotrebljavati kada je uređaj spojen na priključnu stanicu.
Kada su određeni modeli uređaja spojeni na priključnu stanicu, za identifikaciju uređaja na Ethernetu prema zadanim se postavkama upotrebljava MAC adresa označene priključne stanice uređaja. To pravilo omogućuje administratoru da promijeni izvor MAC adrese dok je uređaj priključen na stanicu.
Ako se odabere "DeviceDockMacAddress" ili se pravilo ne postavi, upotrebljavat će se MAC adresa označene priključne stanice.
Ako se odabere "DeviceNicMacAddress", upotrebljavat će se MAC adresa upravljača mrežnog sučelja.
Ako se odabere "DockNicMacAddress", upotrebljavat će se MAC adresa upravljača mrežnog sučelja priključne stanice.
Korisnik ne može promijeniti tu postavku.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Ako se to pravilo postavi na True, usluga <ph name="PRODUCT_NAME" /> povezat će se s uređajima za emitiranje na svim IP adresama, a ne samo privatnim adresama RFC1918/RFC4193.
Ako se to pravilo postavi na False, usluga <ph name="PRODUCT_NAME" /> povezat će se s uređajima za emitiranje samo na privatnim adresama RFC1918/RFC4193.
Ako se to pravilo ne postavi, usluga <ph name="PRODUCT_NAME" /> povezat će se s uređajima za emitiranje samo na privatnim adresama RFC1918/RFC4193, osim ako se omogući značajka CastAllowAllIPs.
Ako se pravilo "EnableMediaRouter" postavi na False, vrijednost ovog pravila nema utjecaja.</translation>
<translation id="1509692106376861764">To se pravilo ne upotrebljava od verzije 29 sustava <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Omogući uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Dopusti web-lokacijama praćenje fizičke lokacije korisnika</translation>
<translation id="1523774894176285446">Zamjenski preglednik koji se pokreće za konfigurirane web-lokacije.</translation>
<translation id="152657506688053119">Popis zamjenskih URL-ova za zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="1530812829012954197">Uvijek prikaži sljedeće URL obrasce u pregledniku hosta</translation>
<translation id="1541170838458414064">Ograniči veličinu stranice ispisa</translation>
<translation id="1553684822621013552">Kada je to pravilo postavljeno na "True", ARC će biti omogućen za korisnika
(ovisno o dodatnim postavkama pravila – ARC i dalje neće biti
dostupan ako su jednokratni način rada ili višestruka prijava omogućeni
u trenutačnoj korisničkoj sesiji).
Ako se ta postavka onemogući ili ne konfigurira, poslovni korisnici
ne mogu upotrebljavati ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">To pravilo određuje hoće li se prijavljivati podaci proširenja i dodataka.
Ako se pravilo ne postavi ili se postavi na True, prikupljaju se podaci proširenja i dodataka.
Ako se pravilo postavi na False, ne prikupljaju se podaci proširenja i dodataka.
To se pravilo primjenjuje samo kada je omogućeno proširenje <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, a računalo je prijavljeno tokenom <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Upravlja time je li omogućena funkcija Kerberos. Kerberos je protokol za autentifikaciju koji se može koristiti za autentifikaciju za web-aplikacije i dijeljenje datoteka.
Ako se to pravilo omogući, omogućena je funkcija Kerberos. Kerberos računi mogu se dodati pravilom "Konfiguriraj Kerberos račune" ili pomoću postavki Kerberos računa na stranici postavki za Osobe.
Ako se to pravilo onemogući ili ne postavi, postavke Kerberos računa nisu omogućene. Ne može se dodati nijedan Kerberos račun i ne može se koristiti autentifikacija koju pruža Kerberos. Brišu se svi postojeći Kerberos računi i sve pohranjene zaporke.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Nadjačavanja pravila za međuverzije za otklanjanje pogrešaka hosta daljinskog pristupa</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F i proširenja za pojedinačno atestiranje</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Kada se postavi na false, to pravilo ne dopušta uređaju pokretanje Powerwasha.
Kada se postavi na true, uređaju je dopušteno pokretanje Powerwasha.
Ako se ne postavi, zadana je vrijednost false, što znači da uređaju nije dopušteno pokretanje Powerwasha.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Ta je postavka obustavljena, upotrijebite SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Omogućivanje ili onemogućivanje postavke SafeBrowsingExtendedReportingEnabled ekvivalentno je postavljanju SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed na False.
Ako se to pravilo postavi na False, korisnici ne mogu odabrati slanje nekih podataka o sustavu i sadržaja stranice Googleovim poslužiteljima. Ako se pravilo postavi na True ili se ne konfigurira, korisnici će moći slati neke podatke o sustavu i sadržaj stranice Sigurnom pregledavanju radi otkrivanja opasnih aplikacija i web-lokacija.
Više informacija o Sigurnom pregledavanju potražite na stranici https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Upotrijebi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> kao zadano</translation>
<translation id="1599424828227887013">Omogućivanje izolacije web-lokacije za određena polazišta na Android uređajima</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL-ovi koji će dobiti pristup uređajima za snimanje zvuka bez postavljanja upita</translation>
<translation id="1615221548356595305">Dopustite spajanje HTTP/2 veza za te hostove čak i kad se upotrebljavaju certifikati klijenta</translation>
<translation id="1615855314789673708">Navodi konfiguraciju Wilco DTC-a (kontrolera za dijagnostiku i telemetriju).
To pravilo omogućuje navođenje konfiguracije za Wilco DTC, čija je primjena dopuštena ako je Wilco DTC dostupan na uređaju i dopušten pravilom. Veličina konfiguracije ne smije biti veća od 1 MB (1000000 bajtova) i mora biti kodirana u JSON-u. Za rukovanje time odgovoran je Wilco DTC. Za potvrdu integriteta preuzimanja koristi se kriptografsko hashiranje.
Konfiguracija se preuzima i sprema u predmemoriju. Ponovo će se preuzeti svaki put kada se URL ili hashiranje promijene.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga neće moći promijeniti ni nadjačati.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Omogući brisanje povijesti preglednika i preuzimanja</translation>
<translation id="163200210584085447">Uzorci na tom popisu usporedit će se sa sigurnosnim
izvorištem URL-a koji šalje zahtjev. Ako se podudaranje pronađe, pristup
uređajima za videosnimanje dodijelit će se na SAML stranicama za
prijavu. Ako se podudaranje ne pronađe, pristup će se automatski odbiti.
Uzorci sa zamjenskim znakovima nisu dopušteni.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Dopusti dodatak <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="1645793986494086629">Shema:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Ako se to pravilo postavi, ono određuje vrstu omogućenog povećala. Postavljanjem pravila na "None" onemogućuje se povećalo.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga neće moći promijeniti ni nadjačati.
Ako se pravilo ne postavi, povećalo je izvorno onemogućeno, ali ga korisnici mogu u bilo kojem trenutku omogućiti.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Postavite veličinu predmemorije diska u bajtovima</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxy poslužitelj</translation>
<translation id="1668836044817793277">Određuje hoće li kiosk aplikacija pokrenuta automatski bez odgode upravljati verzijom proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Pravilo određuje hoće li kiosk aplikacija pokrenuta automatski bez odgode upravljati verzijom proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tako što u manifestu navodi potrebnu verziju platforme i upotrebljava je kao prefiks verzije koji će se ciljati prilikom automatskog ažuriranja.
Ako se to pravilo postavi na True, vrijednost potrebne verzije platforme ključa manifesta kiosk aplikacije pokrenute automatski bez odgode upotrebljava se kao prefiks verzije koji će se ciljati prilikom automatskog ažuriranja.
Ako se to pravilo ne konfigurira ili se postavi na False, ključ manifesta potrebne verzije platforme zanemaruje se i automatsko ažuriranje izvodi se na uobičajen način.
Upozorenje: ne preporučuje se ovlastiti kiosk aplikaciju za upravljanje verzijom proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jer uređaj tako može prestati primati ažuriranja softvera i važne sigurnosne ispravke. Davanje ovlasti za upravljanje verzijom proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> korisnike može izložiti opasnosti.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Podržano na:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Dopusti uređaju zahtijevanje Powerwasha</translation>
<translation id="1704516734140344991">Konfigurira dostupnost i ponašanje funkcije ažuriranja <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> opreme.
Pojedinačne postavke mogu se navesti u JSON svojstvima:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: ako se postavi na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, korisnici će moći pokrenuti tijek powerwasha da bi instalirali ažuriranje <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> opreme.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: ako se postavi na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, korisnici će moći aktivirati tijek ažuriranja <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> opreme koji zadržava stanje na razini uređaja (uključujući registraciju organizacije), no gubi podatke korisnika. Ovaj je tijek ažuriranja dostupan od verzije 68.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: upravlja primjenom <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> automatskih ažuriranja za ranjivu <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> opremu. Svi tijekovi zadržavaju stanje lokalnog uređaja.
Ako se postavi na 1 ili se ne postavi, neće se provoditi ažuriranja TPM opreme.
Ako se postavi na 2, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> oprema ažurirat će se prilikom sljedećeg ponovnog pokretanja nakon što korisnik potvrdi ažuriranje.
Ako se postavi na 3, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> oprema ažurirat će se prilikom sljedećeg ponovnog pokretanja.
Ako se postavi na 4, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> oprema ažurirat će se nakon registracije, prije nego što se korisnik prijavi.
Ova opcija dostupna je od verzije 74.
Ako se pravilo ne postavi, funkcija ažuriranja <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> opreme neće biti dostupna.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Postavljanje ograničenja za dohvaćanje vrijednosti varijacija</translation>
<translation id="1717817358640580294">Ako pravilo nije postavljeno, a Chromeov alat za čišćenje otkrije neželjeni softver, Googleu se mogu prijaviti metapodaci o pretraživanju u skladu s pravilima postavljenim pravilom SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chromeov alat za čišćenje korisniku će zatim postaviti upit želi li ukloniti neželjeni softver. Korisnik može podijeliti rezultate čišćenja s Googleom za pomoć pri budućem otkrivanju neželjenog softvera. Ti rezultati sadrže metapodatke datoteka, automatski instalirana proširenja i ključeve registra kao što je opisano u Dokumentu o privatnosti preglednika Google Chrome.
Ako se pravilo onemogući, a Chromeov alat za čišćenje otkrije neželjeni softver, Googleu se neće prijaviti metapodaci o pretraživanju, a bilo koje pravilo postavljeno pravilom SafeBrowsingExtendedReportingEnabled bit će nadjačano. Chromeov alat za čišćenje korisniku će postaviti upit želi li ukloniti neželjeni softver. Rezultati čišćenja neće se prijaviti Googleu niti će to korisnik moći učiniti.
Ako se pravilo omogući, a Chromeov alat za čišćenje otkrije neželjeni softver, Googleu se mogu prijaviti metapodaci o pretraživanju u skladu s pravilima postavljenim pravilom SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chromeov alat za čišćenje korisniku će postaviti upit želi li ukloniti neželjeni softver. Rezultati čišćenja prijavit će se Googleu i korisnik to neće moći spriječiti.
Pravilo je dostupno samo na instancama Windowsa koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.</translation>
<translation id="172374442286684480">Dopusti svim web-lokacijama postavljanje lokalnih podataka</translation>
<translation id="1736269219679256369">Dopušta se nastavljanje dalje sa stranice s upozorenjem SSL-a</translation>
<translation id="1745780278307622857">Prepoznaje može li <ph name="PRODUCT_NAME" /> dopustiti preuzimanje bez provjera Sigurnog pregledavanja kada je izvor pouzdan.
Ako je False, preuzete datoteke neće se slati na analizu Sigurnom pregledavanju ako je izvor pouzdan.
Ako se pravilo ne postavi (ili se postavi na True), preuzete datoteke šalju se na analizu Sigurnom pregledavanju čak i ako je izvor pouzdan.
Napominjemo da se ta ograničenja primjenjuju samo na preuzimanja koja se pokrenu iz sadržaja web-stranice i putem opcije kontekstnog izbornika "Preuzmi vezu...". Ograničenja se ne primjenjuju na spremanje/preuzimanje trenutačno prikazane stranice niti na spremanje u PDF formatu putem opcija ispisa.
Pravilo je dostupno samo na instancama Windowsa koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Postavlja Uvjete pružanja usluge koje korisnik mora prihvatiti prije nego što započne sesiju lokalnog računa na uređaju.
Ako je ovo pravilo postavljeno, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preuzima Uvjete pružanja usluge i prikazuje ih korisniku na početku svake sesije lokalnog računa na uređaju. Korisniku se sesija dopušta samo nakon što prihvati Uvjete pružanja usluge.
Ako pravilo nije postavljeno, Uvjeti pružanja usluge ne prikazuju se.
Pravilo treba biti postavljeno na URL s kojeg <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> može preuzeti Uvjete pružanja usluge. Uvjeti pružanja usluge moraju biti običan tekst, poslužen kao vrsta "text/plain" protokola MIME. Jezik za označavanje nije dopušten.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokiranje svih preuzimanja</translation>
<translation id="1767673020408652620">Omogući preporuke aplikacije u nultom stanju okvira za pretraživanje</translation>
<translation id="17719159826324007">
Kada se postavi na ArcSession, to pravilo prisilno ponovo pokreće uređaj nakon što se korisnik odjavi, a Android je pokrenut.
Kada se postavi na Always, pravilo prisilno ponovo pokreće uređaj nakon svake odjave korisnika.
Ako se ne postavi, pravilo nema učinka i uređaj se neće prisilno ponovo pokrenuti nakon što se korisnik odjavi. Isto vrijedi i ako se pravilo postavi na Never.
To pravilo utječe samo na nepovezane korisnike.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">To pravilo kontrolira i pristup Opcijama za razvojne programere Androida. Ako to pravilo postavite na True, korisnici ne mogu pristupiti Opcijama za razvojne programere. Ako to pravilo postavite na False ili ga ne postavite, korisnici mogu pristupiti Opcijama za razvojne programere tako što će sedam puta dodirnuti broj međuverzije u aplikaciji postavki Androida.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Onemogući ispis s PIN-om prema zadanim postavkama</translation>
<translation id="1797233582739332495">Prikaži korisniku ponavljajuću obavijest o obaveznom ponovnom pokretanju</translation>
<translation id="1798559516913615713">Trajanje predmemorije GPO-a</translation>
<translation id="1803646570632580723">Popis prikvačenih aplikacija za prikazivanje u pokretaču</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokiraj kolačiće na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="1810261428246410396">Dopusti upotrebu Automatskog modemskog povezivanja.</translation>
<translation id="1817685358399181673">Ovo pravilo navodi <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> sliku za korisnika. Pravilo je postavljeno navođenjem URL-a s kojeg uređaj može preuzeti sliku i hashiranje SHA-256 za potvrdu integriteta preuzimanja.
Pravilo se treba navesti kao niz koji izražava URL i hashiranje u JSON formatu.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Upotrijebi fiksne proxy poslužitelje</translation>
<translation id="1831495419375964631">To je pravilo URL koji usmjerava na XML datoteku u istom formatu kao i pravilo <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> u Internet Exploreru. Ono učitava pravila iz XML datoteke i pritom ih ne dijeli s Internet Explorerom.
Ako se pravilo ne postavi ili se ne postavi na važeći URL, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće ga upotrebljavati kao izvor pravila za promjenu preglednika.
Ako se to pravilo postavi na važeći URL, <ph name="PRODUCT_NAME" /> s tog će URL-a preuzeti popis web-lokacija i primijeniti pravila kao da su konfigurirana pravilom <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Više informacija o pravilu <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> u Internet Exploreru dostupno je na stranici: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Izvješćivanje o identifikatorima i statistici hardvera za uređaje za pohranu.
Ako se to pravilo postavi na False, neće biti izvješća o statistici.
Ako se postavi na True ili se ne postavi, izvješćivat će se o statistici.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Brzina osvježavanja za korisničko pravilo</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurira pravila povezana s brzim otključavanjem.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Postavke Kioska</translation>
<translation id="1845429996559814839">Ograniči način ispisa s PIN-om</translation>
<translation id="1847960418907100918">Određuje parametre koji se upotrebljavaju prilikom pretraživanja uz značajku Instant pomoću POST metode. Sastoji se od zarezom odvojenih parova naziv/vrijednost. Ako je vrijednost parametar predloška, primjerice {searchTerms} u gornjem primjeru, zamijenit će se podacima stvarnih pojmova za pretraživanje.
To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, zahtjev za pretraživanje uz značajku Instant poslat će se pomoću GET metode.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="1852294065645015766">Dopusti automatsku reprodukciju medija</translation>
<translation id="1857152770025485173">Ovo pravilo korisnicima onemogućuje preuzimanje web-stranica s URL-ova koji se nalaze na popisu nedopuštenih. Na tom se popisu nalaze uzorci URL-ova koji određuju URL-ove koji neće biti dopušteni.
Uzorak URL-ova mora se oblikovati prema uputama na https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Iznimke se mogu definirati u pravilu za popis dopuštenih URL-ova. Ta su pravila ograničena na 1000 unosa, a daljnji će se unosi zanemariti.
Ne preporučuje se blokiranje internih "chrome://*" URL-ova jer to može dovesti do neočekivanih pogrešaka.
'javascript://*' možete blokirati putem M73-a URL-ova. Međutim, to utječe samo na JavaScript u adresnoj traci (ili, primjerice, opcije označavanja). URL-ovi JavaScripta unutar stranice dugački kao dinamički učitani podaci nisu podložni ovom pravilu. Na primjer, ako blokirate 'example.com/abc', stranica 'example.com' i dalje će moći učitavati 'example.com/abc' putem zahtjeva XMLHTTPRequest.
Ako se pravilo ne postavi, nijedan URL u pregledniku neće biti zabranjen.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Upozorenje: rezervni postupak za verziju TLS-a uklonit će se iz preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> nakon verzije 52 (otprilike u rujnu 2016.) i ovo će pravilo tada prestati funkcionirati.
U slučaju neuspjelog rukovanja TLS-a <ph name="PRODUCT_NAME" /> prije je ponovo isprobavao vezu sa starijom verzijom TLS-a da bi zaobišao programske pogreške na HTTPS poslužiteljima. Ta postavka konfigurira verziju na kojoj će se rezervni postupak zaustaviti. Ako poslužitelj ispravno dogovori verziju (tj., bez prekidanja veze), ta se postavka neće primijeniti. Neovisno o tome, postignuta veza mora i dalje biti u skladu s pravilom SSLVersionMin.
Ako se to pravilo ne konfigurira ili se postavi na "tls1.2", <ph name="PRODUCT_NAME" /> više neće izvršavati rezervni postupak. Time se ne onemogućuje podrška za starije verzije TLS-a, već se samo određuje hoće li <ph name="PRODUCT_NAME" /> zaobilaziti poslužitelje s pogreškama koji ne mogu ispravno dogovoriti verzije.
No ako se mora održati kompatibilnost s poslužiteljem koji sadrži pogreške, pravilo se može postaviti na "tls1.1". To je samo privremena mjera i problem na poslužitelju potrebno je brzo riješiti.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Omogućuje mrežno predviđanje na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i sprječava korisnike da promijene tu postavku.
Time se kontrolira prethodno dohvaćanje DNS-a, TCP i SSL pretpovezivanje i prethodno generiranje web-stranica.
Ako postavite to pravilo, korisnici ne mogu promijeniti ni nadjačati tu postavku na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo ne postavi, mrežno predviđanje bit će omogućeno, no korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Glavna dopuštenja</translation>
<translation id="186719019195685253">Radnja koja se poduzima kada se dosegne odgoda zbog neaktivnosti dok je računalo priključeno na struju</translation>
<translation id="187819629719252111">Omogućuje pristup lokalnim datotekama na računalu tako da dopušta proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> prikaz dijaloških okvira za odabir datoteka. Ako omogućite ovu postavku, korisnici mogu otvarati dijaloške okvire za odabir datoteka kao i obično. Ako onemogućite ovu postavku, svaki put kad korisnik napravi neku radnju koja bi dovela do otvaranja dijaloškog okvira za odabir datoteka (poput uvoza knjižnih oznaka, prijenosa datoteka, spremanja veza itd.) umjesto dijaloškog okvira prikazat će se poruka, a za korisnika će se pretpostaviti da je kliknuo "Odustani" u dijaloškom okviru za odabir datoteka. Ako ova postavka nije postavljena, korisnici mogu otvarati dijaloške okvire za odabir datoteka kao i obično.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Omogući prikazivanje promotivnog sadržaja na cijeloj kartici</translation>
<translation id="1888871729456797026">Token za prijavu za pravila oblaka na računalu</translation>
<translation id="1897365952389968758">Dopusti svim web-lokacijama izvođenje JavaScripta</translation>
<translation id="1906888171268104594">Kontrolira šalju li se Googleu izvješća s mjernim podacima o upotrebi i dijagnostičkim podacima, uključujući izvješća o rušenju.
Ako se postavi na True, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> slat će izvješća s mjernim podacima o upotrebi i dijagnostičkim podacima.
Ako se postavi na False, izvješća s mjernim podacima o upotrebi i dijagnostičkim podacima bit će onemogućena.
Ako se ne konfigurira, izvješća s mjernim podacima o upotrebi i dijagnostičkim podacima na neupravljanim će uređajima biti onemogućena, a na upravljanim omogućena.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Konfigurira popis URL-ova za prijavu u organizacijama (samo sheme HTTP i HTTPS). Na tim će se URL-ovima snimiti otisak prsta zaporke koji će se upotrebljavati za otkrivanje ponovne upotrebe zaporke.
Da bi <ph name="PRODUCT_NAME" /> pravilno snimao otiske prsta zaporke, vaše stranice za prijavu moraju slijediti smjernice na https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Ako je ta postavka omogućena, usluga za zaštitu zaporke na tim će URL-ovima snimati otisak prsta zaporke u svrhu otkrivanja ponovne upotrebe zaporke.
Ako se postavka onemogući ili ne postavi, usluga za zaštitu zaporke otisak prsta zaporke snimat će samo na stranici https://accounts.google.com.
Pravilo je dostupno samo na instancama Windowsa koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Ako se to pravilo postavi, host će upotrebljavati certifikat klijenta s danim CN-om izdavača za autentifikaciju za RemoteAccessHostTokenValidationUrl. Postavite ga na "*" da bi se upotrebljavao bilo koji dostupan certifikat klijenta.
Ta je značajka trenutačno onemogućena na poslužitelju.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Koristi pravila KDC-a za dodjeljivanje vjerodajnica.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Dopusti upravljanu sesiju na uređaju</translation>
<translation id="1929709556673267855">Pruža konfiguracije za pisače tvrtke koji su povezani s uređajima.
To vam pravilo omogućuje da pružite konfiguracije pisača za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uređaje. Format je jednak kao za rječnik NativePrinters, osim što je potrebno dodatno polje "id" ili "guid" po pisaču za dopuštanje ili ograničavanje pisača.
Datoteka ne smije biti veća od 5 MB i mora se kodirati u JSON-u. Prema procjeni, datoteka koja sadrži približno 21.000 pisača kodirat će se kao datoteka od 5 MB. Za potvrdu integriteta preuzimanja upotrebljava se kriptografsko raspršivanje.
Datoteka se preuzima i predmemorira. Ponovo će se preuzeti svaki put kad se URL ili raspršivanje promijene.
Ako se to pravilo postavi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preuzet će datoteku za konfiguriranje pisača i učiniti pisače dostupnima u skladu s pravilima <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> i <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
To pravilo ne utječe na to mogu li korisnici konfigurirati pisače na pojedinačnim uređajima. Služi kao dodatno pravilo za konfiguraciju pisača koju vrše pojedinačni korisnici.
To je pravilo dodatno pravilo za <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Ako se to pravilo ne postavi, neće biti pisača za uređaje i ostala će se pravila za <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> zanemariti.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Popis dopuštenih odvojivih USB uređaja</translation>
<translation id="1933378685401357864">Pozadinska slika</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurira upravljanje potrošnjom energije na zaslonu za prijavu u proizvodu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Tim pravilom možete konfigurirati kako se <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ponaša kada neko vrijeme nema korisničke aktivnosti dok se prikazuje zaslon za prijavu. Pravilo upravlja većim brojem postavki. Semantika i rasponi vrijednosti pojedinačnih postavki mogu se pronaći u odgovarajućim pravilima koja upravljaju potrošnjom energije u okviru sesije. Jedina su odstupanja od tih pravila sljedeća:
* Radnjama koje se poduzimaju pri prelasku u mirovanje ili zatvaranju poklopca ne može se završiti sesija.
* Zadana radnja koja se poduzima pri prelasku u mirovanje dok je računalo uključeno u struju jest isključivanje računala.
Ako se postavka ne odredi, upotrijebit će se zadana vrijednost.
Ako se pravilo ne postavi, za sve će se postavke upotrijebiti zadane vrijednosti.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Omogućuje značajku Automatsko popunjavanje na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i omogućuje korisnicima automatsko unošenje podataka o adresi u web-obrasce pomoću prethodno pohranjenih podataka.
Ako se ta postavka onemogući, Automatsko popunjavanje nikad neće predlagati niti unositi podatke o adresi niti će spremati dodatne podatke o adresi koje korisnik može unijeti tijekom pregledavanja weba.
Ako se ta postavka omogući ili nema vrijednost, korisnik će moći kontrolirati Automatsko popunjavanje za adrese na korisničkom sučelju.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Dopusti zbirku zapisnika događaja WebRTC s Googleovih usluga</translation>
<translation id="1964634611280150550">Onemogućen je anoniman način rada</translation>
<translation id="1964802606569741174">To pravilo nema utjecaja na Android aplikaciju YouTube. Ako se treba primijeniti sigurnosni način na YouTubeu, instaliranje Android aplikacije YouTube ne može biti dopušteno.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Nadjačava pravila na međuverzijama za otklanjanje pogrešaka hosta daljinskog pristupa.
Vrijednost se analizira kao JSON rječnik mapiranja naziva pravila na vrijednosti pravila.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Uvijek pokreće dodatke koji zahtijevaju autorizaciju (obustavljeno)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Podaci automatskog ažuriranja na sustavu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mogu se preuzeti putem HTTP-a, umjesto putem HTTPS-a. Time se omogućuje transparentno HTTP predmemoriranje HTTP preuzimanja.
Ako je ovo pravilo postavljeno na istinito, sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />pokušat će preuzeti podatke automatskog ažuriranja putem HTTP-a. Ako je pravilo postavljeno na neistinito ili nije postavljeno, za preuzimanje podataka automatskog ažuriranja upotrebljavat će se HTTPS.</translation>
<translation id="199764499252435679">Omogući ažuriranja komponenti u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">Ako omogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> prikazivat će traku oznaka.
Ako onemogućite tu postavku, korisnicima se nikada neće prikazivati traka oznaka.
Ako omogućite ili onemogućite ti postavku, korisnici je ne mogu promijeniti ni nadjačati u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se ta postavka ne postavi, korisnik može odlučiti hoće li upotrebljavati tu funkciju.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Upravljanje napajanjem</translation>
<translation id="2014757022750736514">Upravlja ponašanjem zaslona za prijavu, na kojemu se korisnici prijavljuju na svoje račune. Postavkama je određeno tko se može prijaviti, koje su vrste računa dopuštene, koje je načine autentifikacije potrebno koristiti, uz postavke opće pristupačnosti, načina unosa i zemlje/jezika.</translation>
<translation id="201557587962247231">Učestalost učitavanja izvješća o statusu uređaja</translation>
<translation id="2017301949684549118">URL-ovi za web aplikacije moraju biti instalirani u pozadini.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Više informacija o shemi i formatiranju potražite na stranici<ph name="REFERENCE_URL" />.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Određuje vrijeme u milisekundama tijekom kojeg se od usluge upravljanja uređajima traže podaci o korisničkim pravilima.
Postavljanje ovog pravila nadjačava zadanu vrijednost od 3 sata. Valjane vrijednosti za ovo pravilo u rasponu su od 1800000 (30 minuta) do 86400000 (1 dan). Sve vrijednosti koje nisu u ovom rasponu prebacit će se u odgovarajuće granice. Ako platforma podržava obavijesti o pravilima, odgoda osvježavanja postavit će se na 24 sata jer se očekuje da će obavijesti o pravilima automatski nametnuti osvježavanje nakon svake promjene pravila.
Ako ne postavite to pravilo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će zadanu vrijednost od 3 sata.
Ako platforma podržava obavijesti o pravilima, odgoda osvježavanja postavit će se na 24 sata (sve zadane postavke i vrijednost ovog pravila bit će zanemareni) jer se očekuje da će obavijesti o pravilima automatski nametnuti osvježavanje nakon svake promjene pravila, zbog čega su češća osvježavanja nepotrebna.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfiguriraj traženi naziv domene za klijente s daljinskim pristupom</translation>
<translation id="2030905906517501646">Zadani davatelj usluga pretraživanja</translation>
<translation id="203096360153626918">To pravilo nema utjecaja na Android aplikacije. Moći će pokrenuti način prikazivanja na cijelom zaslonu čak i ako je to pravilo postavljeno na <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Onemogućeni pisači tvrtke</translation>
<translation id="2050629715135525072">Kontrolira može li korisnik povezan s hostom daljinskog pristupa prenositi datoteke između klijenta i hosta. To se ne primjenjuje na veze daljinske pomoći koje ne podržavaju prijenos datoteka.
Ako se ta postavka onemogući, prijenos datoteka neće biti dopušten. Ako se postavka omogući ili se ne postavi, prijenos datoteka bit će dopušten.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Dopusti pristup popisu URL-ova</translation>
<translation id="2061810934846663491">Konfiguriraj tražene nazive domena za hostove daljinskog pristupa</translation>
<translation id="206623763829450685">Određuje koje sheme HTTP autentifikacije <ph name="PRODUCT_NAME" /> podržava.
Moguće su vrijednosti "basic" (osnovno), "digest" (sažeto), "NTLM" i "negotiate" (pregovaranje). Više vrijednosti odvojite zarezima.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljavat će se sve četiri sheme.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokiraj pristup web-lokacijama izvan paketa sadržaja</translation>
<translation id="2073552873076775140">Dopusti prijavu u preglednik <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Upotrijebi hardversko ubrzanje kada je dostupno</translation>
<translation id="2077273864382355561">Odgoda isključivanja zaslona za vrijeme baterijskog napajanja</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfiguriraj najmanju dopuštenu verziju Chromea za uređaj.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabilan kanal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Omogući izvješćivanje o upotrebi i podatke o rušenjima programa</translation>
<translation id="2104418465060359056">Prijavi podatke proširenja i dodataka</translation>
<translation id="2106627642643925514">Nadjačava zadani način ispisa s PIN-om. Pravilo se zanemaruje ako način nije dostupan.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
To je pravilo obustavljeno u verziji M72. Umjesto njega upotrijebite CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Omogućuje dostupnost značajke Dodirnite za pretraživanje u prikazu sadržaja preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako omogućite tu postavku, korisniku će biti dostupna značajka Dodirnite za pretraživanje i moći će je samostalno uključiti ili isključiti.
Ako onemogućite tu postavku, značajka Dodirnite za pretraživanje bit će u potpunosti isključena.
Ako se pravilo ne postavi, to ima jednak učinak kao da se omogući. Pogledajte prethodni opis.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Ograničavanje vremena rada uređaja automatskim ponovnim pokretanjem sustava</translation>
<translation id="2116790137063002724">Pravilo određuje hoće li se prijavljivati informacije koje se mogu upotrijebiti za identifikaciju korisnika, kao što su prijava OS-a, prijava na profil <ph name="PRODUCT_NAME" />, <ph name="PRODUCT_NAME" /> naziv profila, put <ph name="PRODUCT_NAME" /> profila i izvršna putanja preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na True, prikupljaju se informacije koje se mogu upotrijebiti za identifikaciju korisnika.
Ako se pravilo postavi na False, ne prikupljaju se informacije koje se mogu upotrijebiti za identifikaciju korisnika.
To se pravilo primjenjuje samo kada je omogućeno pravilo <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, a računalo je prijavljeno tokenom <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Dopuštanje obavijesti na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="2131902621292742709">Odgoda zatamnjivanja zaslona za vrijeme baterijskog napajanja</translation>
<translation id="2134437727173969994">Dopusti zaključavanje zaslona</translation>
<translation id="2137064848866899664">Ako se to pravilo postavi, svaki se zaslon zakreće na navedeno
usmjerenje pri svakom ponovnom pokretanju i prilikom prvog povezivanja
nakon promjene vrijednosti pravila. Korisnici mogu promijeniti usmjerenje
zaslona na stranici postavki nakon prijave, no vrijednost pravila
nadjačat će njihovu postavku prilikom sljedećeg ponovnog pokretanja.
To se pravilo primjenjuje na primarni i sve sekundarne zaslone.
Ako se to pravilo ne postavi, zadana je vrijednost 0 stupnjeva i korisnik
je može promijeniti. U tom slučaju zadana vrijednost neće se ponovo
primjenjivati nakon ponovnog pokretanja.</translation>
<translation id="2138449619211358657">To pravilo omogućuje da <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zaobiđe bilo koji proxy za autentifikaciju zaštitnim portalom.
To se pravilo primjenjuje samo ako je konfiguriran proxy (na primjer, pravilom, korisnički na stranici chrome://settings ili proširenjima).
Ako omogućite tu postavku, sve autentifikacijske stranice zaštitnog portala (tj., sve web-stranice koje se pokreću sa stranice za prijavu na zaštitnom portalu dok <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne otkrije uspješnu internetsku vezu) prikazivat će se u zasebnom prozoru, zanemarujući sve postavke i ograničenja pravila za trenutačnog korisnika.
Ako onemogućite tu postavku ili je ne postavite, sve autentifikacijske stranice zaštitnog portala prikazivat će se u (uobičajenoj) novoj kartici preglednika, na temelju trenutačnih korisničkih postavki proxyja.</translation>
<translation id="21394354835637379">Omogućuje vam da odredite URL-ove kojima je dopušteno instaliranje proširenja, aplikacija i tema.
Počevši s preglednikom <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 instaliranje proširenja, aplikacija i korisničkih skripta iz izvora izvan okvira Chrome web-trgovine postalo je teže. Prije su korisnici mogli kliknuti vezu na *.crx datoteku i preglednik <ph name="PRODUCT_NAME" /> ponudio bi instaliranje datoteke nakon nekoliko upozorenja. Od preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 takve se datoteke moraju preuzeti i povući na stranicu postavki preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ova postavka omogućuje određenim URL-ovima stari, jednostavniji tijek instalacije.
Svaka stavka na tom popisu podudaran je uzorak stila proširenja (pogledajte https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Korisnici će moći jednostavno instalirati stavke s bilo kojeg URL-a koji se podudara sa stavkom na tom popisu. Ti uzorci moraju dopustiti lokaciju *.crx datoteke kao i stranicu s koje se pokreće preuzimanje (tj. referalnu stranicu).
<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> ima prednost nad tim pravilom. To znači da se proširenje na popisu zabranjenih proširenja neće instalirati čak ni ako dolazi s web-lokacije na tom popisu.</translation>
<translation id="214901426630414675">Ograniči način dvostranog ispisa</translation>
<translation id="2149330464730004005">Omogući ispis u boji</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfigurirajte pravila za <ph name="PRODUCT_NAME" />, značajku koja korisnicima omogućuje da sadržaj kartica, web-lokacija ili radne površine iz preglednika pošalju na udaljene zaslone i zvučne sustave.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Nemoj filtrirati web-lokacije na temelju sadržaja za odrasle</translation>
<translation id="2168397434410358693">Odgoda neaktivnosti za vrijeme napajanja izmjeničnom strujom</translation>
<translation id="217013996107840632">Parametri naredbenog retka za prebacivanje iz zamjenskog preglednika.</translation>
<translation id="2170233653554726857">Omogući WPAD optimizaciju</translation>
<translation id="2176565653304920879">Kada se to pravilo postavi, automatsko otkrivanje vremenske zone odvijat će se na jedan od sljedećih način ovisno o vrijednosti postavke:
Ako se pravilo postavi na TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, korisnici će moći upravljati automatskim otkrivanjem vremenske zone uobičajenim kontrolama na stranici chrome://settings.
Ako se pravilo postavi na TimezoneAutomaticDetectionDisabled, kontrole automatskog otkrivanja vremenske zone na stranici chrome://settings bit će onemogućene. Automatsko otkrivanje vremenske zone bit će uvijek isključeno.
Ako se pravilo postavi na TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, kontrole za vremenske zone na stranici chrome://settings bit će onemogućene. Automatsko otkrivanje vremenske zone bit će uvijek uključeno. Otkrivanje vremenske zone utvrđivat će lokaciju samo na temelju IP adrese.
Ako se pravilo postavi na TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, kontrole za vremenske zone na stranici chrome://settings bit će onemogućene. Automatsko otkrivanje vremenske zone bit će uvijek uključeno. Popis vidljivih Wi-Fi pristupnih točaka uvijek će se slati poslužitelju API-ja Geolocation radi preciznog otkrivanja vremenske zone.
Ako se pravilo postavi na TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, kontrole za vremenske zone na stranici chrome://settings bit će onemogućene. Automatsko otkrivanje vremenske zone bit će uvijek uključeno. Podaci o lokaciji (na primjer Wi-Fi pristupne točke, dostupne bazne stanice, GPS) slat će se poslužitelju radi preciznog otkrivanja vremenske zone.
Ako se to pravilo ne postavi, ponašat će se kao da je postavljeno pravilo TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Postavljanje pravila SystemTimezone nadjačava ovo pravilo. U tom je slučaju automatsko otkrivanje vremenske zone potpuno onemogućeno.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Primijeni barem umjereni Ograničeni način rada na YouTubeu</translation>
<translation id="2182291258410176649">Korisnik odlučuje hoće li omogućiti stvaranje sigurnosno kopiranje i vraćanje</translation>
<translation id="2183294522275408937">Ta postavka određuje koliko se često mora unijeti zaporka na zaključanom zaslonu za daljnju upotrebu brzog otključavanja. Ako je od zadnjeg unosa zaporke prošlo više vremena od onog koje je određeno tom postavkom, brzo otključavanje neće biti dostupno za otvaranje zaključanog zaslona. Ako se korisnik zadrži na zaključanom zaslonu dulje od tog razdoblja, zaporka će se tražiti kada korisnik sljedeći put unese pogrešan kôd ili ponovo otvori zaključani zaslon, ovisno o tome što se dogodi prije.
Ako se ta postavka konfigurira, korisnici koji upotrebljavaju brzo otključavanje morat će unijeti zaporku na zaključanom zaslonu ovisno o toj postavci.
Ako se ta postavka ne konfigurira, korisnici koji upotrebljavaju brzo otključavanje morat će svaki dan unijeti zaporku na zaključanom zaslonu.</translation>
<translation id="2194470398825717446">To je pravilo obustavljeno u verziji M61. Umjesto toga upotrijebite EcryptfsMigrationStrategy.
Određuje kako se treba ponašati uređaj koji je isporučen s enkripcijom ecryptfs, a treba se prebaciti na enkripciju ext4.
Ako to pravilo postavite na "DisallowArc", Android aplikacije bit će onemogućene za sve korisnike na uređaju (uključujući one koji već imaju enkripciju ext4) i korisnicima se neće nuditi prebacivanje s enkripcije ecryptfs na enkripciju ext4.
Ako to pravilo postavite na "AllowMigration", korisnicima koji imaju početne direktorije s enkripcijom ecryptfs ponudit će se prebacivanje na enkripciju ext4 prema potrebi (trenutačno kada Android N postane dostupan na uređaju).
To se pravilo ne primjenjuje na kiosk aplikacije – one se premještaju automatski. Ako se to pravilo ne postavi, uređaj će se ponašati kao da je odabrano "DisallowArc".</translation>
<translation id="2195032660890227692">To je pravilo uklonjeno iz sustava <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 i zamijenjeno pravilom <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Ako je to pravilo omogućeno ili nije konfigurirano (zadano), od korisnika će se
tražiti pristup za snimanje videozapisa osim za URL-ove konfigurirane na popisu
VideoCaptureAllowedUrls kojima će se pristup odobravati bez postavljanja upita.
Kada je to pravilo onemogućeno, korisniku se nikad neće postaviti upit i
snimanje će biti dostupno samo URL-ovima na popisu VideoCaptureAllowedUrls.
To pravilo utječe na sve vrste videoulaza, a ne samo na ugrađenu kameru.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfiguriraj popis dopuštenih za lokalno slanje poruka</translation>
<translation id="2204753382813641270">Kontroliraj automatsko skrivanje police</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametri za URL pretraživanja koji upotrebljava POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Kad se to pravilo postavi na omogućeno, proširenjima instaliranim prema pravilima organizacije dopuštena je upotreba Enterprise Hardware Platform API-ja.
Kad se to pravilo postavi na onemogućeno ili se ne postavi, proširenjima nije dopuštena upotreba Enterprise Hardware Platform API-ja.
To se pravilo primjenjuje i na proširenja komponenti kao što je proširenje Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Zadana postavka obavijesti</translation>
<translation id="2231817271680715693">Uvoz povijesti pregledavanja iz zadanog preglednika pri prvom pokretanju</translation>
<translation id="2236488539271255289">Ne dopusti nijednoj web-lokaciji postavljanje lokalnih podataka</translation>
<translation id="2240879329269430151">Omogućuje da postavite smiju li web-lokacije prikazivati skočne prozore. Prikazivanje skočnih prozora može biti dopušteno za sve web-lokacije ili odbijeno za sve web-lokacije. Ako to pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se pravilo "BlockPopups", a korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Omogućavanje te postavke web-stranicama sprječava pristup grafičkom procesoru (GPU). To konkretno znači da web-stranice ne mogu pristupiti API-ju WebGL, a dodaci ne mogu upotrebljavati API Pepper 3D.
Onemogućavanje ili nepostavljanje te postavke potencijalno dopušta web-stranicama upotrebu API-ja WebGL, a dodacima upotrebu API-ja Pepper 3D. Zadane postavke preglednika mogu svejedno zahtijevati prosljeđivanje argumenata naredbenog retka za upotrebu tih API-ja.
Ako se pravilo HardwareAccelerationModeEnabled postavi na false, Disable3DAPIs se zanemaruje i to je ekvivalentno postavljanju pravila Disable3DAPIs na true.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Dopusti korisnicima daljinskog pristupa prijenos datoteka na host/s hosta</translation>
<translation id="2265214338421787313">Ovo pravilo omogućuje administratoru da odredi da stranica može prikazivati skočne prozore tijekom zatvaranja.
Kad je to pravilo omogućeno, stranice mogu prikazivati skočne prozore tijekom zatvaranja.
Kad je to pravilo onemogućeno ili se ne postavi, stranice ne mogu prikazivati skočne prozore tijekom zatvaranja, u skladu sa specifikacijom (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
To će se pravilo ukloniti u Chromeu 82.
Pročitajte https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288</translation>
<translation id="2269319728625047531">Omogući prikaz pristanka na sinkronizaciju tijekom prijave</translation>
<translation id="2274864612594831715">To pravilo konfigurira omogućivanje virtualne tipkovnice kao uređaja za unos na OS-u Chrome. Korisnici ne mogu nadjačati to pravilo.
Ako se pravilo postavi na istinito, virtualna zaslonska tipkovnica uvijek će biti omogućena.
Ako se postavi na neistinito, virtualna zaslonska tipkovnica uvijek će biti onemogućena.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu izmijeniti ili nadjačati, no i dalje će moći omogućiti/onemogućiti zaslonsku tipkovnicu za pristupačnost koja ima prednost pred virtualnom tipkovnicom kojom upravlja ovo pravilo. Pogledajte pravilo |VirtualKeyboardEnabled| za upravljanje zaslonskom tipkovnicom za pristupačnost.
Ako se to pravilo ne postavi, zaslonska tipkovnica u početku je onemogućena, ali je korisnik u bilo kojem trenutku može omogućiti. Za odluku o tome kada će se prikazivati tipkovnica mogu se upotrebljavati i heuristička pravila.</translation>
<translation id="2292084646366244343">Proizvod <ph name="PRODUCT_NAME" /> može upotrebljavati Googleovu web-uslugu za ispravljanje pravopisnih pogrešaka. Ako je ta postavka omogućena, ta se usluga uvijek upotrebljava. Ako je ta postavka onemogućena, ta se usluga nikad ne upotrebljava.
Provjera pravopisa još se uvijek može vršiti pomoću preuzetog rječnika; to pravilo upravlja samo upotrebom mrežne usluge.
Ako ta postavka nije konfigurirana, korisnici mogu sami odlučiti hoće li se usluga provjere pravopisa upotrebljavati ili neće.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Reprodukcija videozapisa u Android aplikacijama ne uzima se u obzir, čak i ako se to pravilo postavi na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Odredi popis omogućenih dodataka</translation>
<translation id="2303795211377219696">Omogući Automatsko popunjavanje za kreditne kartice</translation>
<translation id="2309390639296060546">Zadana postavka zemljopisnog položaja</translation>
<translation id="2327252517317514801">Definira domene kojima je dopušten pristup G Suiteu</translation>
<translation id="2356878440219553005">Odredite pravilo za upravljanje napajanjem načina punjenja baterije.
Dinamički upravljajte punjenjem baterije da biste smanjili istrošenost baterije uslijed opterećenja i produljili njezino trajanje.
Ako je odabran prilagođeni način punjenja baterije, potrebno je odrediti pravila DeviceBatteryChargeCustomStartCharging i DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Ako se to pravilo postavi, primjenjivat će se način punjenja baterije ako to uređaj podržava.
Ako se to pravilo ne postavi, a uređaj ga podržava, primjenjivat će se standardni način punjenja baterije i korisnik ga neće moći promijeniti.
Napomena: <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> nadjačava to pravilo ako se odredi prethodno.</translation>
<translation id="237494535617297575">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju prikazivati obavijesti. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultNotificationsSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Dopusti blokiranja aktivacije zaslona</translation>
<translation id="2411817661175306360">Upozorenje o zaštiti zaporkom isključeno je</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokiranje obavijesti na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="2418507228189425036">Onemogućuje spremanje povijesti preglednika u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> i korisnicima onemogućuje promjenu te postavke.
Ako je postavka omogućena, povijest pregledavanja ne sprema se. Ta postavka onemogućuje i sinkroniziranje kartica.
Ako se postavka onemogući ili se ne postavi, povijest pregledavanja se sprema.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Omogućuje značajku Instant preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da mijenjaju tu postavku.
Ako omogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant je omogućen.
Ako onemogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant je onemogućen.
Ako omogućite ili onemogućite tu postavku, korisnici je ne mogu promijeniti ili premostiti.
Ako se ta postavka ne postavi, korisnici mogu upotrebljavati tu funkciju prema želji.
Ta je postavka uklonjena iz verzije <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 i novijih verzija.</translation>
<translation id="2433412232489478893">To pravilo određuje je li korisniku dopuštena značajka mrežnog dijeljenja datoteka za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se pravilo ne konfigurira ili se postavi na True, korisnici će moći upotrebljavati mrežno dijeljenje datoteka.
Ako se pravilo postavi na False, korisnici neće moći upotrebljavati mrežno dijeljenje datoteka.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Omogućuje izvještavanje o ključnim događajima tijekom instalacije Android aplikacije na Googleu. Događaji se bilježe samo za aplikacije čija je instalacija pokrenuta putem pravila.
Ako je pravilo postavljeno na "true", događaji će biti zabilježeni.
Ako je pravilo postavljeno na "false" ili nije postavljeno uopće, događaji neće biti zabilježeni.</translation>
<translation id="244317009688098048">Omogućuje tipkovni prečac za izbjegavanje automatske prijave.
Ako to pravilo nije postavljeno ili ako je postavljeno na točno, a račun na uređaju konfiguriran je za automatsku prijavu bez odgode, proizvod <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> primjenjivat će tipkovni prečac Ctrl + Alt + S za izbjegavanje automatske prijave i prikazivanje zaslona za prijavu.
Ako je to pravilo postavljeno na netočno, automatska prijava bez odgode (ako je konfigurirana) ne može se izbjeći.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimizirati za stabilnost.</translation>
<translation id="2463034609187171371">Omogući DHE pakete šifri u TLS-u</translation>
<translation id="2463365186486772703">Oznaka zemlje/jezika aplikacije</translation>
<translation id="2466131534462628618">Autentifikacija putem obaveznog portala zanemaruje proxy</translation>
<translation id="2471748297300970300">Ako se onemogući, sprječava pojavljivanje sigurnosnih upozorenja kad se Chrome pokrene s nekim potencijalno opasnim oznakama naredbenih redaka.
Ako se omogući ili se ne postavi, sigurnosna se upozorenja prikazuju kad se neke oznake naredbenih redaka upotrijebe za pokretanje Chromea.
Na Windowsima to je pravilo dostupno samo na instancama koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Lokalno slanje poruka</translation>
<translation id="2483146640187052324">Predvidi mrežne radnje na bilo kojoj mrežnoj vezi</translation>
<translation id="2484208301968418871">Tim se pravilom kontrolira primjena filtra URL-ova za SafeSites.
Taj se filtar koristi Google Safe Search API-jem da bi klasificirao URL-ove kao pornografske i nepornografske.
Kada se to pravilo ne konfigurira ili se postavi na "Nemoj filtrirati web-lokacije na temelju sadržaja za odrasle", web-lokacije neće se filtrirati.
Kada se to pravilo postavi na "Filtriraj vršne web-lokacije na temelju sadržaja za odrasle", filtrirat će se web-lokacije klasificirane kao pornografske.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Onemogućuje provedbu zahtjeva Transparentnosti certifikata za navedene URL-ove.
To pravilo omogućuje da se certifikati za nazive hostova na navedenim URL-ovima ne otkrivaju putem Transparentnosti certifikata. Tako se omogućuje nastavak upotrebe certifikata koji se inače ne bi smatrali pouzdanima jer nisu pravilno javno otkriveni, ali se otežava otkrivanje zloupotrijebljenih certifikata za te hostove.
Uzorak URL-ova oblikovan je u skladu s uputama na stranici https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. No s obzirom da su certifikati važeći za dani naziv hosta neovisno o shemi, priključku ili putu, u obzir se uzima samo dio URL-a s nazivom hosta. Zamjenski znakovi nisu podržani.
Ako se to pravilo ne postavi, sa svim certifikatima koji se moraju otkriti putem Transparentnosti certifikata postupat će se kao da nisu pouzdani ako se ne otkriju u skladu s pravilom Transparentnost certifikata.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Omogući odzivnu poruku za konfiguraciju mreže tijekom izvanmrežnog rada.
Ako to pravilo nije postavljeno ili je postavljeno na točno, a račun na uređaju konfiguriran je za automatsku prijavu bez odgode i uređaj nema pristup internetu, sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikazat će odzivnu poruku za konfiguraciju mreže.
Ako je to pravilo postavljeno na netočno, umjesto odzivne poruke za konfiguraciju mreže prikazat će se poruka pogreške.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Uvijek automatski sakrij policu</translation>
<translation id="2514328368635166290">Određuje URL ikone favorita zadanog davatelja usluga pretraživanja. Ovo je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, za davatelja usluga pretraživanja neće biti prikazana nijedna ikona. Ovo se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="2516600974234263142">Omogućuje ispis na proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima promjenu ove postavke.
Ako je ta postavka omogućena ili nije konfigurirana, korisnici mogu ispisivati.
Ako je ta postavka onemogućena, korisnici ne mogu ispisivati iz proizvoda <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ispis je onemogućen na izborniku francuskog ključa, proširenjima, aplikacijama jezika JavaScript itd. I dalje je omogućen ispis iz dodataka koji tijekom ispisa zaobilaze proizvod <ph name="PRODUCT_NAME" />. Primjerice, određene Flash aplikacije imaju na svojem kontekstom izborniku opciju ispisa, koja nije pokrivena ovim pravilom.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Dopusti reprodukciju zvuka</translation>
<translation id="2521581787935130926">Prikaži prečac aplikacije u traci oznaka</translation>
<translation id="2529659024053332711">Omogućuje vam da odredite ponašanje prilikom pokretanja.
Ako odaberete "Otvori web-stranicu nove kartice", pri pokretanju preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> uvijek će se otvoriti web-stranica nove kartice.
Ako odaberete "Vrati posljednju sesiju", ponovo će se otvoriti URL-ovi koji su bili otvoreni kada se <ph name="PRODUCT_NAME" /> posljednji put zatvorio i sesija pregledavanja vratit će se na isto mjesto.
Odabirom te opcije onemogućuju se neke postavke koje se oslanjaju na sesije ili koje izvršavaju radnje pri izlazu (kao što su brisanje podataka o pregledavanju prilikom izlaza ili kolačića koji se odnose samo na sesije).
Ako odaberete "Otvori popis URL-ova", otvorit će se popis ''URL-ovi koji se otvaraju prilikom pokretanja" kada korisnik pokrene <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako omogućite tu postavku, korisnici je neće moći promijeniti niti nadjačati u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Onemogućivanje postavke ima jednak učinak kao da je niste konfigurirali. Korisnik će je i dalje moći promijeniti u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Pravilo je dostupno samo na instancama Windowsa koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfiguriranje popisa prisilno instaliranih aplikacija i proširenja</translation>
<translation id="253135976343875019">Odgoda upozorenja o neaktivnosti dok je uređaj priključen na struju</translation>
<translation id="2536525645274582300">Korisnik odlučuje hoće li omogućiti Googleove usluge lokacije</translation>
<translation id="254653220329944566">Omogućuje izvješćivanje u oblaku preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">Prijavi podatke Sigurnog pregledavanja</translation>
<translation id="2550593661567988768">Samo jednostrani ispis</translation>
<translation id="2552966063069741410">Vremenska zona</translation>
<translation id="2562339630163277285">Određuje URL tražilice koja se upotrebljava za davanje instant rezultata. URL treba sadržavati niz <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> koji će se u trenutku postavljanja upita zamijeniti tekstom koji je korisnik dotad unio.
To pravilo nije obavezno. Ako se ne postavi, rezultati instant pretraživanja neće se prikazivati.
Googleov URL instant rezultata može se navesti kao: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
To će se pravilo poštovati samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="2569647487017692047">Ako se to pravilo postavi na False, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> onemogućit će Bluetooth i korisnik ga neće moći omogućiti.
Ako se to pravilo postavi na True ili se ne postavi, korisnik će moći omogućiti ili onemogućiti Bluetooth prema želji.
Ako se to pravilo postavi, korisnik ga ne može promijeniti niti nadjačati.
Nakon omogućivanja Bluetootha korisnik se mora odjaviti, pa ponovo prijaviti da bi promjene postale aktivne (taj postupak nije potreban kada se Bluetooth onemogućuje).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Omogućuje ili onemogućuje proxy za kompresiju podataka i sprječava korisnike da promjene tu postavku.
Ako omogućite ili onemogućite tu postavku, korisnici je ne mogu promijeniti niti premostiti.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnici će moći odlučivati hoće li upotrebljavati značajku proxyja za kompresiju podataka.</translation>
<translation id="257788512393330403">Zaporku treba unijeti svakih šest sati</translation>
<translation id="2586162458524426376">
To se pravilo primjenjuje na zaslon za prijavu. Pogledajte i pravilo <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" /> koje se primjenjuje na korisničku sesiju.
Ako se to pravilo omogući, svaki izvor naveden na popisu odijeljenom zarezima izvodit će se u vlastitom procesu. Time će se također izolirati izvori navedeni prema poddomenama, npr. ako se navede https://example.com/, izolirat će se i https://foo.example.com/ kao dio web-lokacije https://example.com/.
Ako se pravilo ne konfigurira ili se onemogući, za zaslon za prijavu koristit će se postavke izolacije web-lokacije zadane za platformu.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Postavi <ph name="PRODUCT_NAME" /> kao zadani preglednik</translation>
<translation id="2592091433672667839">Trajanje neaktivnosti prije nego što se čuvar zaslona prikaže na zaslonu prijave u prodajnom načinu</translation>
<translation id="2592162121850992309">Ako se to pravilo postavi na true ili se ne postavi, hardversko će ubrzanje biti omogućeno ako se određena značajka GPU-a ne nalazi na popisu nedopuštenih.
Ako se to pravilo postavi na false, hardversko ubrzanje neće biti omogućeno.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Kontrolira je li omogućen NTLMv2.
Sve novije verzije poslužitelja Samba i Windows podržavaju NTLMv2. To treba biti onemogućeno samo za kompatibilnost sa starijim verzijama i smanjuje sigurnost autentifikacije.
Ako to pravilo nije postavljeno, zadana je vrijednost True i NTLMv2 je omogućen.</translation>
<translation id="26023406105317310">Konfiguriraj Kerberos račune</translation>
<translation id="2604182581880595781">Konfiguriranje pravila povezanih s mrežnim dijeljenjem datoteka.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Pričekaj početnu aktivnost korisnika</translation>
<translation id="262740370354162807">Omogući slanje dokumenata na uslugu <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Pruža konfiguracije za pisače tvrtki.
To vam pravilo omogućuje da pružite konfiguracije pisača za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uređaje. Format je jednak kao za rječnik NativePrinters, osim što je potrebno dodatno polje "id" ili "guid" po pisaču za dopuštanje ili ograničavanje pisača.
Datoteka ne smije biti veća od 5 MB i mora se kodirati u JSON-u. Prema procjeni, datoteka koja sadrži približno 21.000 pisača kodirat će se kao datoteka od 5 MB. Za potvrdu integriteta preuzimanja upotrebljava se kriptografsko raspršivanje.
Datoteka se preuzima i predmemorira. Ponovo će se preuzeti svaki put kad se URL ili raspršivanje promijene.
Ako se to pravilo postavi, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preuzet će datoteku za konfiguriranje pisača i učiniti pisače dostupnima u skladu s pravilima <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> i <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga neće moći promijeniti niti nadjačati.
To pravilo ne utječe na to mogu li korisnici konfigurirati pisače na pojedinačnim uređajima. Služi kao dodatno pravilo za konfiguraciju pisača koju vrše pojedinačni korisnici.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Omogućavanje govornih povratnih informacija</translation>
<translation id="2646290749315461919">Omogućuje da postavite smiju li web-lokacije pratiti fizičku lokaciju korisnika. Praćenje fizičke lokacije korisnika može biti dopušteno prema zadanim postavkama, odbijeno prema zadanim postavkama ili se korisniku može postaviti upit svaki puta kada web-lokacija zahtijeva fizičku lokaciju. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se pravilo "AskGeolocation", a korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Omogući ili onemogući uređivanje oznaka</translation>
<translation id="2649896281375932517">Odlučuju korisnici</translation>
<translation id="2650049181907741121">Radnja koja će se izvršiti kada korisnik spusti poklopac</translation>
<translation id="2655233147335439767">Određuje URL tražilice koja se upotrebljava za zadano pretraživanje. URL treba sadržavati niz "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />" koji će se u trenutku upita zamijeniti pojmovima koje korisnik traži.
Googleov URL pretraživanja može se navesti kao: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Ta se opcija mora postaviti kada je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled" i poštovat će se samo u tom slučaju.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Ako je ova postavka omogućena, korisnicima će biti dopušteno postaviti svoje uređaje da sinkroniziraju SMS poruke na telefonima i Chromebookovima. Ako se dopusti ovo pravilo, korisnici moraju eksplicitno uključiti ovu značajku izvršavanjem uputa za postavljanje. Nakon izvršenja uputa za postavljanje korisnici će moći slati i primati SMS poruke na svojim Chromebookovima.
Ako je postavka onemogućena, korisnicima neće biti dopušteno postaviti sinkronizaciju SMS-a.
Ako se pravilo ne postavi, zadana postavka nije dopuštena korisnicima kojima se upravlja, a dopuštena je neupravljanim korisnicima.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nikad ne upotrebljavaj proxy</translation>
<translation id="2672012807430078509">Upravlja omogućivanjem NTLM-a kao autentifikacijskog protokola za SMB učitavanja</translation>
<translation id="267596348720209223">Određuje kodiranje znakova koje podržava davatelj usluga pretraživanja. Kodiranja su nazivi kodnih stranica poput UTF-8, GB2312 i ISO-8859-1. Isprobavaju se navedenim redoslijedom. Ovo je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, upotrebljavat će se zadana stranica UTF-8. Ovo će se pravilo poštovati samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="268577405881275241">Omogući značajku proxyja za kompresiju podataka</translation>
<translation id="2693108589792503178">Konfiguriranje URL-a za promjenu zaporke.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Omogućeno je usidreno povećalo</translation>
<translation id="2706708761587205154">Dopusti ispis samo s PIN-om</translation>
<translation id="2710534340210290498">Ako se to pravilo postavi na false, korisnici neće moći zaključati zaslon (bit će moguća samo odjava s korisničke sesije). Ako se to pravilo postavi na true ili se ne postavi, korisnici koji su se autentificirali zaporkom moći će zaključati zaslon.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Onemogući upotrebu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> certifikata za ARC aplikacije</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skrivanje aplikacije Chrome web-trgovine i veze u podnožju na web-stranici nove kartice i pokretača aplikacija za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kada je to pravilo postavljeno na točno, ikone su skrivene.
Kada je to pravilo postavljeno na netočno ili nije konfigurirano, ikone su vidljive.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registracija rukovatelja protokola</translation>
<translation id="2746016768603629042">Ovo je pravilo obustavljeno, umjesto njega upotrijebite DefaultJavaScriptSetting.
Može se upotrijebiti za onemogućavanje JavaScripta na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako je ova postavka onemogućena, web-stranice ne mogu upotrebljavati JavaScript i korisnik ne može promijeniti tu postavku.
Ako je ova postavka omogućena ili nije postavljena, web-stranice mogu upotrebljavati JavaScript, no korisnik može promijeniti tu postavku.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Ograniči raspon lokalnih UDP priključaka kojima se koristi WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Vrste proširenja/aplikacija koje se smiju instalirati</translation>
<translation id="2758084448533744848">Određuje zadanu vremensku zonu koja će se upotrebljavati za uređaj. Ako se to pravilo postavi, korisnici uređaja ne mogu nadjačati navedenu vremensku zonu. Ako se navede nevažeća vrijednost, pravilo je još uvijek aktivirano i umjesto nje upotrebljava se "GMT". Ako se navede prazan niz, pravilo se zanemaruje.
Ako se ovo pravilo ne upotrebljava, trenutačno aktivna vremenska zona ostat će u upotrebi, ali korisnici će je moći promijeniti.
Na novim uređajima početna vremenska zona postavljena je na "SAD/Pacifik".
Format vrijednosti slijedi nazive vremenskih zona u "Bazi podataka vremenskih zona IANA" (pogledajte "https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database"). Većina vremenskih zona naročito može biti označena kao "kontinent/veliki_grad" ili "ocean/veliki_grad".
Postavljanjem tog pravila potpuno se onemogućuje automatsko određivanje vremenske zone prema lokaciji uređaja. Nadjačava se i pravilo SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kontroliraj ponašanje korisnika u sesiji višestrukih profila</translation>
<translation id="2761483219396643566">Odgoda upozorenja o neaktivnosti dok uređaj nije priključen na struju</translation>
<translation id="2762164719979766599">Navodi popis lokalnih računa na uređaju koji se prikazuje na zaslonu prijave.
Svaki unos na popisu navodi identifikator, koji se upotrebljava interno da bi se razlikovali lokalni računi na uređaju.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfiguriraj traženi naziv domene za hostove daljinskog pristupa</translation>
<translation id="2783078941107212091">Omogućite preporučivanje aplikacije u nultom stanju okvira za pretraživanje u pokretaču.
Ako se to pravilo postavi na true, preporuke aplikacije mogu se prikazivati u pretraživanju nultog stanja.
Ako se to pravilo postavi na false, preporuke aplikacije neće se prikazivati u pretraživanju nultog stanja.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga neće moći promijeniti ni nadjačati.
Ako se to pravilo ne postavi, zadana postavka za upravljane uređaje bit će false.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Prijavi informacije o statusu Androida</translation>
<translation id="2799297758492717491">Dopusti automatsku reprodukciju medija na popisu dopuštenih uzoraka URL-a</translation>
<translation id="2801155097555584385">Postavi prilagođeni početak punjenja baterije u postocima</translation>
<translation id="2801230735743888564">Dopusti korisnicima igranje skrivene igre s dinosaurom kada je uređaj izvan mreže.
Ako se to pravilo postavi na "False", korisnici neće moći igrati skrivenu igru s dinosaurom kada uređaj nije povezan s mrežom. Ako se ta postavka postavi na "True", korisnici će moći igrati igru s dinosaurom. Ako se to pravilo ne postavi, korisnici neće moći igrati skrivenu igru s dinosaurom u prijavljenom OS-u Chrome, ali će je moći igrati u drugim okolnostima.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Omogućuje vam da odredite mogu li korisnici pristupiti pisačima izvan tvrtke
Ako se pravilo postavi na True ili se ne postavi, korisnici će moći dodavati i konfigurirati nativne pisače te ispisivati na njima.
Ako se pravilo postavi na False, korisnici neće moći dodavati i konfigurirati nativne pisače. Neće moći ni ispisivati na prethodno konfiguriranim nativnim pisačima.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Dopusti svim web-lokacijama prikazivanje skočnih prozora</translation>
<translation id="2808013382476173118">Omogućuje upotrebu STUN poslužitelja kada udaljeni klijenti pokušavaju uspostaviti vezu s ovim računalom.
Ako je ova postavka omogućena, onda udaljeni klijenti mogu otkriti ovo računalo i povezati se s njime, čak i ako je odvojeno vatrozidom.
Ako je ova postavka onemogućena, a odlazne UDP veze filtrirane su vatrozidom, onda će ovo računalo dopustiti samo veze s klijentskih računala unutar lokalne mreže.
Ako ovo pravilo nije postavljeno, postavka će biti omogućena.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Pravilo upravlja razdobljima tijekom kojih <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uređaj ne smije automatski provjeravati ima li ažuriranja.
Kad se to pravilo postavi na popis vremenskih intervala koji nije prazan:
Uređaji neće moći automatski provjeravati ima li ažuriranja tijekom navedenih vremenskih intervala. To pravilo neće utjecati na uređaje koje je potrebno vratiti na prethodnu verziju ili koji su ispod minimalne verzije sustava <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zbog mogućih sigurnosnih poteškoća. Osim toga, pravilo neće blokirati provjere ažuriranja koje zatraže korisnici ili administratori.
Kad se to pravilo ne postavi ili ne sadrži vremenske intervale:
Pravilo neće blokirati automatske provjere ažuriranja, no možda će ih blokirati druga pravila. Ta je značajka omogućena samo na Chrome uređajima koji su konfigurirani kao kiosci s automatskim pokretanjem. Ostali uređaji neće biti ograničeni tim pravilom.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Lokacija Windows registra za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> klijente:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Omogući anonimni način</translation>
<translation id="2836621397261130126">Kontrolira poštuje li se odobrenje prema pravilima KDC-a kako bi se odlučilo hoće li se dodijeliti tiketi protokola <ph name="KERBEROS" />.
Ako se pravilo postavi na true, HTTP autentifikacija poštuje odobrenje prema pravilima KDC-a, odnosno Chrome dodjeljuje vjerodajnice samo ako KDC postavi <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> na tiketu usluge. Više informacija potražite na https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. Usluga također treba biti usklađena s pravilom "AuthNegotiateDelegateWhitelist".
Ako se pravilo ne postavi ili se postavi na false, pravilo KDC-a zanemaruje se na podržanim platformama i poštuje se samo pravilo "AuthNegotiateDelegateWhitelist".
Pravilo KDC-a uvijek se poštuje na Windowsima.</translation>
<translation id="283695852388224413">Ako se postavi to pravilo, primjenjuje se konfigurirana maksimalna duljina PIN-a. Vrijednost 0 ili manja znači da nema maksimalne duljine i u tom slučaju korisnik može postaviti PIN bilo koje duljine. Ako je ta postavka manja od <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />, ali veća od 0, maksimalna duljina jednaka je minimalnoj.
Ako se pravilo ne postavi, maksimalna se duljina ne primjenjuje.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Onemogući premještanje podataka i ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Postavke mrežnog dijeljenja datoteka</translation>
<translation id="2840269525054388612">Određuje pisače koje korisnik može upotrebljavati.
To se pravilo upotrebljava samo ako je pravilo <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> odabrano za <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
Ako se to pravilo upotrebljava, korisniku su dostupni samo pisači s ID-ovima podudarnim s vrijednostima u tom pravilu. ID-ovi se moraju podudarati s poljima "id" ili "guid" u datoteci navedenoj u pravilu <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Određuje hoće li popis dopuštenih uzoraka URL-a koji se automatski reproduciraju uvijek biti omogućen.
Ako je automatska reprodukcija omogućena, videozapisi se mogu automatski reproducirati (bez pristanka korisnika) s audiosadržajem u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Važeće specifikacije uzoraka URL-ova su:
- [*.]domain.tld (podudara se sa domain.tld i svim poddomenama)
- host (podudara se s točnim nazivom hosta)
- scheme://host:port (podržane sheme: http,https)
- scheme://[*.]domain.tld:port (podržane sheme: http,https)
- file://path (put mora biti apsolutan i počinjati sa '/')
- a.b.c.d (podudara se s točnom IPv4 ip adresom)
- [a:b:c:d:e:f:g:h] (podudara se s točnom IPv6 ip adresom)
Ako je pravilo AutoplayAllowed postavljeno na True, ovo pravilo neće imati učinka.
Ako je pravilo AutoplayAllowed postavljeno na False, svi uzorci URL-a postavljeni u ovom pravilu i dalje će se moći reproducirati.
Ako se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvodi, a pravilo se promijeni, pravilo će se primjenjivati samo na nove otvorene kartice. Zato će se neke kartice možda i dalje ponašati u skladu s prethodnim pravilom.</translation>
<translation id="284288632677954003">URL XML datoteke koja sadrži URL-ove koji nikada ne bi trebali pokrenuti promjenu preglednika.</translation>
<translation id="285480231336205327">Omogućavanje načina visokog kontrasta</translation>
<translation id="2854919890879212089">Određuje da <ph name="PRODUCT_NAME" /> u Pregledu ispisa upotrebljava zadani pisač sustava, a ne pisač koji je upotrijebljen zadnji put.
Ako onemogućite tu postavku ili ne postavite nikakvu vrijednost, zadani će odredišni pisač u Pregledu ispisa biti pisač koji je upotrijebljen zadnji put.
Ako omogućite tu postavku, u Pregledu ispisa upotrebljavat će se zadani pisač OS-a kao zadani odredišni pisač.</translation>
<translation id="285627849510728211">Postavi dnevno konfiguriranje naprednog načina punjenja baterije</translation>
<translation id="2856674246949497058">Vrati se na ciljnu verziju i ostani na njoj ako je verzija OS-a novija od ciljne. Tijekom postupka izvrši powerwash.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Isključi</translation>
<translation id="2873651257716068683">Nadjačava veličinu stranice zadanog ispisa. Pravilo se zanemaruje ako veličina stranice nije dostupna.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Napomena za uređaje <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> koji podržavaju Androidove aplikacije:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Onemogući CNAME pretraživanje prilikom provjere Kerberos autentičnosti</translation>
<translation id="2890645751406497668">Automatski odobri ovim web-lokacijama da se povežu s USB uređajima s navedenim ID-jevima dobavljača i proizvoda.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Ograničava način dvostranog ispisa. Nepostavljanje pravila i prazan skup smatraju se nepostojanjem ograničenja.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Šalji zapisinike sustava poslužitelju za upravljanje</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android aplikacije mogu upotrebljavati mrežne konfiguracije i CA certifikate postavljene putem tog pravila, no nemaju pristup nekim opcijama konfiguracije.</translation>
<translation id="290002216614278247">Omogućuje vam da zaključate sesiju korisnika na temelju vremena klijenta ili korisničke kvote za taj dan.
|time_window_limit| određuje dnevni vremenski okvir u kojemu se sesija korisnika treba zaključati. Podržavamo samo jedno pravilo za svaki dan u tjednu, stoga veličina niza |entries| može varirati od nula do sedam. |starts_at| i |ends_at| početak su i kraj ograničenja vremenskog okvira, a kada je |ends_at| manji od |starts_at|, to znači da |time_limit_window| završava sljedeći dan. |last_updated_millis| vremenska je oznaka prema UTC-u za posljednje ažuriranje tog unosa, a šalje se u obliku niza jer vremenska oznaka ne bi stala u cijeli broj.
|time_usage_limit| određuje dnevnu kvotu zaslona i kada je korisnik dosegne, sesija se korisnika zaključava. Postoji određeno svojstvo za svaki dan u tjednu, a ono se postavlja samo ako postoji aktivna kvota za taj dan. |usage_quota_mins| količina je vremena u kojemu se upravljani uređaj može upotrebljavati u jednom danu, a |reset_at| vrijeme je kada se kvota za upotrebu obnavlja. Zadana je vrijednost za |reset_at| ponoć ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| vremenska je oznaka prema UTC-u za vrijeme za posljednje ažuriranje tog unosa, a šalje se u obliku niza jer vremenska oznaka ne bi stala u cijeli broj.
|overrides| služi za privremeno poništavanje jednog ili više prethodnih pravila.
* Ako ni time_window_limit ni time_usage_limit nisu aktivni, za zaključavanje uređaja može se upotrijebiti |LOCK|.
* |LOCK| privremeno zaključava sesiju korisnika dok ne počne sljedeći time_window_limit ili time_usage_limit.
* |UNLOCK| otključava sesiju korisnika koja je zaključana funkcijom time_window_limit ili time_usage_limit.
|created_time_millis| vremenska je oznaka prema UTC-u za izradu nadjačavanja, a šalje se u obliku niza jer vremenska oznaka ne bi stala u cijeli broj. Upotrebljava se kako bi se odredilo treba li se to nadjačavanje još primjenjivati. Ako je trenutačna značajka ograničenja aktivnog vremena (vremensko ograničenje upotrebe ili ograničenje vremenskog okvira) započela nakon što je nadjačavanje izrađeno, ne bi se trebala primjenjivati. Ne bi se trebala primjenjivati ni ako je nadjačavanje izrađeno prije posljednje promjene ograničenja time_window_limit ili time_usage_window.
Moguće je poslati više nadjačavanja, a primijenit će se najnoviji važeći unos.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Omogući sigurnosna upozorenja za oznake naredbenih redaka</translation>
<translation id="2905984450136807296">Trajanje predmemorije podataka za autentifikaciju</translation>
<translation id="2906874737073861391">Popis proširenja AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">Određuje koji su pisači iz pravila <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> dostupni korisnicima.
Određuje koje se pravilo za pristup upotrebljava za skupnu konfiguraciju pisača. Ako se odabere <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, prikazuju se svi pisači. Ako se odabere <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> upotrebljava se za ograničenje pristupa navedenim pisačima. Ako se odabere <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> određuje samo one pisače koji se mogu odabrati.
Ako se to pravilo ne postavi, pretpostavlja se da vrijedi <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maksimalan broj istodobnih veza na proxy poslužitelju</translation>
<translation id="2952347049958405264">Ograničenja:</translation>
<translation id="2956777931324644324">To je pravilo ukinuto od verzije <ph name="PRODUCT_NAME" /> 36.
Određuje hoće li proširenje TLS certifikata vezanih uz domenu biti omogućeno.
Ta se postavka upotrebljava za omogućivanje proširenja TLS certifikata vezanih uz domenu za testiranje. Ta će se eksperimentalna postavka ukloniti.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Nemoj dopustiti nijednoj web-lokaciji da traži pristup Bluetooth uređajima putem API-ja Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Vrsta računa za <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> autentifikaciju</translation>
<translation id="2959469725686993410">Uvijek šalji pristupne točke Wi-Fi mreže poslužitelju prilikom utvrđivanja vremenske zone</translation>
<translation id="2959898425599642200">Pravila zaobilaženja proxyja</translation>
<translation id="2960128438010718932">Raspored postupnog uvođenja za primjenu novog ažuriranja</translation>
<translation id="2960691910306063964">Omogući ili onemogući autentifikaciju bez PIN-a za hostove daljinskog pristupa</translation>
<translation id="2976002782221275500">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se zaslon zatamnio tijekom rada s baterijskim napajanjem.
Kada je postavljeno na vrijednost veću od nule, ovo pravilo određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zatamni zaslon.
Kada je ovo pravilo postavljeno na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zatamnjuje zaslon tijekom neaktivnosti korisnika.
Kada nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama. Vrijednosti su ograničene na vrijeme kraće od odgode isključivanja zaslona i odgode neaktivnosti ili jednako tom vremenu (ako je postavljeno).</translation>
<translation id="2977997796833930843">To je pravilo obustavljeno i uklonit će se u budućnosti.
To pravilo navodi zamjensku vrijednost za detaljnija pravila <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> i <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Ako se to pravilo postavi, njegova će se vrijednost upotrebljavati ako nije postavljeno odgovarajuće detaljnije pravilo.
Ako se to pravilo ne postavi, ponašanje detaljnijih pravila ostat će nepromijenjeno.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Omogući ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Upravljanje upotrebom API-ja Web Bluetooth</translation>
<translation id="2990018289267778247">Ako se to pravilo postavi na true, opcije pristupačnosti uvijek se prikazuju na izborniku trake sustava.
Ako se pravilo postavi na false, opcije pristupačnosti nikad se neće prikazivati na izborniku trake sustava.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga neće moći promijeniti ni nadjačati.
Ako ne postavite to pravilo, opcije pristupačnosti neće se prikazivati na izborniku trake sustava, ali ih korisnik može prikazati putem stranice Postavke.
Kada su omogućene značajke pristupačnosti (na drugi način, primjerice kombinacijom tipki), opcije pristupačnosti uvijek će se pojaviti na izborniku trake sustava.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Konfigurira URL zadane početne stranice u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> i korisnicima onemogućuje da ga promijene.
Početna je stranica ona koja se otvara gumbom početnog zaslona. Stranicama koje se otvaraju prilikom pokretanja upravljaju pravila RestoreOnStartup.
Za vrstu početne stranice možete postaviti URL koji navedete ovdje ili web-stranicu nove kartice. Ako odaberete web-stranicu nove kartice, ovo se pravilo ne primjenjuje.
Ako omogućite tu postavku, korisnici neće moći promijeniti URL početne stranice u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />, ali će kao početnu stranicu moći odabrati web-stranicu nove kartice.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnik će moći samostalno odabrati početnu stranicu u slučaju da se ne postavi ni pravilo HomepageIsNewTabPage.
URL mora imati standardnu shemu, na primjer "http://example.com" ili "https://example.com".
Pravilo je dostupno samo na instancama Windowsa koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Aplikacije za izradu bilježaka dopuštene na zaključanom zaslonu uređaja sa sustavom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> stavi na popis dopuštenih</translation>
<translation id="3021562480854470924">Broj dopuštenih prijelaznih točaka za vraćanje sustava</translation>
<translation id="3023572080620427845">URL XML datoteke koja sadrži URL-ove koji se trebaju učitati u zamjenskom pregledniku.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Omogući izvješće o metrici</translation>
<translation id="3033660238345063904">Ovdje možete navesti URL proxy poslužitelja.
To će pravilo vrijediti samo ako odaberete ručne postavke proxyja pod stavkom "Odaberi način određivanja postavki proxy poslužitelja" i ako ne odredite pravilo <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Ne postavljajte to pravilo ako ste odabrali bilo koji drugi način za postavljanje pravila za proxy poslužitelje.
Dodatne opcije i detaljne primjere možete pronaći ovdje:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Omogućuje da postavite smiju li web-lokacije pokretati JavaScript. Pokretanje JavaScripta može biti dopušteno za sve web-lokacije ili odbijeno za sve web-lokacije. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se pravilo "AllowJavaScript", a korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Nastavi izvršavati ​​pozadinske aplikacije po zatvaranju usluge <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Šalji mrežne pakete poslužitelju za upravljanje radi praćenja online statusa</translation>
<translation id="3047732214002457234">Odredi način na koji Chromeov alat za čišćenje šalje podatke Googleu</translation>
<translation id="304775240152542058">To pravilo određuje parametre naredbenog retka koji će se pokrenuti u zamjenskom pregledniku.
Ako se pravilo ne postavi, samo se URL prosljeđuje kao parametar naredbenog retka.
Ako se pravilo postavi na popis nizova, svaki se niz prosljeđuje zamjenskom pregledniku kao zasebni parametar naredbenog retka. U sustavu Windows parametri su spojeni razmacima. U sustavima Mac OS X i Linux parametar može sadržavati razmake, a da ga se i dalje tretira kao jedan parametar.
Ako element sadrži ${url}, onda se zamjenjuje URL-om stranice koju je potrebno otvoriti.
Ako nijedan element ne sadrži ${url}, URL se dodaje na kraj naredbenog retka.
Varijable okruženja proširuju se. U sustavu Windows %ABC% zamjenjuje se vrijednošću varijable okruženja ABC. U sustavima Mac OS X i Linux ${ABC} zamjenjuje se vrijednošću varijable okruženja ABC.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Ako je ovo pravilo postavljeno i ako URL pretraživanja predloženog u višenamjenskom okviru sadrži taj parametar u nizu upita ili identifikatoru fragmenta, prijedlog će prikazati pojmove za pretraživanje i pružatelja usluge pretraživanja umjesto neobrađenog URL-a pretraživanja.
Pravilo nije obavezno. Ako nije postavljeno, neće se vršiti zamjena pojma za pretraživanje.
Pravilo se primjenjuje samo ako je pravilo "DefaultSearchProviderEnabled" omogućeno.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Ovo pravilo omogućuje korisnicima značajke WebDriver da nadjačaju
pravila koja mogu ometati njezin rad.
To pravilo trenutačno onemogućuje pravila SitePerProcess i IsolateOrigins.
Ako je to pravilo omogućeno, WebDriver će moći nadjačati nekompatibilna
pravila.
Ako je to pravilo onemogućeno ili nije konfigurirano, WebDriver neće moći
nadjačati nekompatibilna pravila.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Omogućuje isključivanje optimizacije WPAD-a (automatskog otkrivanja web-proxyja) u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi na "False", optimizacija WPAD-a nije omogućena, pa <ph name="PRODUCT_NAME" /> dulje čeka WPAD poslužitelje temeljene na DNS-u. Ako se pravilo ne postavi ili ako se omogući, optimizacija WPAD-a omogućena je.
Neovisno o tome hoće li se to pravilo postaviti i na koji način, korisnici ne mogu mijenjati postavku optimizacije WPAD-a.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Čuvar zaslona koji će se upotrebljavati na zaslonu prijave u prodajnom načinu</translation>
<translation id="3072847235228302527">Postavi Uvjete pružanja usluge za lokalni račun na uređaju</translation>
<translation id="3077183141551274418">Omogućuje ili onemogućuje životne cikluse kartica</translation>
<translation id="3079417254871857650">Određuje radnju koja se treba poduzeti kada je početni direktorij korisnika izrađen pomoću enkripcije eCryptfs.
Ako to pravilo postavite na "DisallowArc", Android aplikacije bit će onemogućene za korisnika i neće se izvršiti premještanje s enkripcije eCryptfs na ext4. Android aplikacijama neće se spriječiti pokretanje ako početni direktorij već ima enkripciju ext4.
Ako to pravilo postavite na "Migrate", početni direktoriji s enkripcijom eCryptfs automatski će prijeći na enkripciju ext4 prilikom prijave bez traženja korisnikova pristanka.
Ako to pravilo postavite na "Wipe", početni direktoriji s enkripcijom eCryptfs izbrisat će se prilikom prijave i umjesto njih izradit će se novi početni direktoriji s enkripcijom ext4. Upozorenje: time će se ukloniti svi lokalni podaci korisnika.
Ako to pravilo postavite na "MinimalMigrate", početni direktoriji s enkripcijom eCryptfs izbrisat će se prilikom prijave i umjesto njih izradit će se novi početni direktoriji s enkripcijom ext4. No pokušat će se zadržati oznake za prijavu kako se korisnik ne bi morao ponovo prijavljivati. Upozorenje: time će se ukloniti svi lokalni podaci korisnika.
Ako to pravilo postavite na opciju koja se više ne podržava ("AskUser" ili "AskForEcryptfsArcUsers"), to će se smatrati kao da ste odabrali opciju "Migrate".
To se pravilo ne primjenjuje na korisnike kioska. Ako se pravilo ne postavi, uređaj će se ponašati kao da je odabrana opcija "DisallowArc".</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfiguriranje pravila Cast prijemnika u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Omogućuje vam postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji navode web-lokacije kojima je dopušteno prikazivati slike.
Ako se to pravilo ne postavi, za sve web-lokacije upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost iz pravila "DefaultImagesSetting" ako je postavljeno, odnosno osobne konfiguracije korisnika ako nije.
Napominjemo da je ovo pravilo prije bilo pogreškom omogućeno na Androidu, iako ta funkcija na Androidu nikad nije bila potpuno podržana.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Puni bateriju za uređaje koji su prvenstveno spojeni na vanjski izvor napajanja.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Popis omogućenih dodataka</translation>
<translation id="3101501961102569744">Odaberi način određivanja postavki proxy poslužitelja</translation>
<translation id="3101709781009526431">Datum i vrijeme</translation>
<translation id="3114411414586006215">To pravilo određuje popis web-lokacija koje nikad neće uzrokovati promjenu preglednika.
Tom se popisu elementi mogu dodati i pomoću pravila <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Ako se pravilo ne postavi, web-lokacije neće se dodavati na popis.
Ako se pravilo postavi, svaka se stavka tretira kao pravilo. To je slično pravilu <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />, samo što je logika je obrnuta: podudarna pravila neće otvoriti zamjenski preglednik.
Za razliku od pravila <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />, pravila se primjenjuju u oba smjera. To znači da kada je prisutan i omogućen dodatak Internet Explorera, ono također određuje treba li <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> otvoriti te URL-ove u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Upozorenje: DHE potpuno će se ukloniti iz preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> nakon verzije 57 (oko ožujka 2017.) i ovo će pravilo tada prestati funkcionirati.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na "False", DHE paketi šifri u TLS-u neće biti omogućeni. U protivnom se može postaviti na "True" radi omogućivanja DHE paketa šifri i održanja kompatibilnosti sa zastarjelim poslužiteljem. To je privremena mjera i poslužitelj se treba ponovo konfigurirati.
Potiče se premještanje poslužitelja na ECDHE pakete šifri. Ako oni nisu dostupni, pomoću RSA razmjene ključeva provjerite je li omogućen paket šifri.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Ako se pravilo onemogući, Chromeov alat za čišćenje neće pretraživati sustav radi pronalaženja i uklanjanja neželjenog softvera. Onemogućeno je i ručno pokretanje Chromeovog alata za čišćenje putem stranice chrome://settings/cleanup.
Ako se pravilo omogući ili se ne postavi, Chromeov alat za čišćenje povremeno će tražiti neželjeni softver u sustavu i ako ga pronađe, korisniku će postaviti upit za uklanjanje. Omogućeno je i ručno aktiviranje Chromeovog alata za čišćenje putem stranice chrome://settings.
Pravilo je dostupno samo na instancama Windowsa koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Omogući i uključi Jedinstvenu radnu površinu prema zadanim postavkama</translation>
<translation id="3159375329008977062">Korisniku omogućuje izvoz/uvoz spremnika za Crostini putem korisničkog sučelja</translation>
<translation id="3165808775394012744">Ta su pravila uključena ovdje radi jednostavnijeg uklanjanja.</translation>
<translation id="316778957754360075">To se pravilo ne upotrebljava od verzije 29 sustava <ph name="PRODUCT_NAME" />. Preporučuje se da se pri postavljanju zbirki proširenja ili aplikacija koje hostira određena organizacija web-lokacija koja hostira CRX pakete uključi u pravilo ExtensionInstallSources te da se u pakete na web-stanici postave izravne veze za preuzimanje. Pokretač za tu web-stranicu može se izraditi pomoću pravila ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Pravila povezana s autentifikacijom koju pruža Kerberos.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Predložak mrežnog naziva hosta uređaja</translation>
<translation id="3172512016079904926">Omogućuje instalaciju hostova za lokalno slanje poruka na razini korisnika.
Ako se ta postavka omogući, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dopušta upotrebu hostova za lokalno slanje poruka instaliranih na korisničkoj razini.
Ako se ta postavka onemogući, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će samo hostove za lokalno slanje poruka instalirane na razini sustava.
Ako se ta postavka ne postavi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dopustit će upotrebu hostova za lokalno slanje poruka na razini korisnika.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Zahtijevaj online OCSP/CRL provjere za lokalne pouzdane ustanove</translation>
<translation id="3185009703220253572">od verzije <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android aplikacije ne mogu dobiti pristup korporacijskim ključevima. To pravilo nema utjecaja na njih.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maksimiziraj prvi prozor preglednika pri prvom pokretanju</translation>
<translation id="3211426942294667684">Postavke prijave putem preglednika</translation>
<translation id="3214164532079860003">Ako je omogućeno, ovo pravilo prisilno uvozi početnu stranicu iz trenutačno zadanog preglednika. Ako je onemogućeno, početna se stranica ne uvozi. Ako nije postavljeno, korisniku može biti postavljen upit želi li uvesti stranicu ili do uvoza može doći automatski.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Dostupan je anoniman način rada</translation>
<translation id="3220624000494482595">Ako je kiosk aplikacija Android aplikacija, neće imati kontrolu nad <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verzijom, čak i ako se to pravilo postavi na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Obrasci URL-ova za dopuštanje instalacija proširenja, aplikacija i korisničkih skripti iz izvora</translation>
<translation id="3240609035816615922">Pravila za pristup konfiguraciji pisača.</translation>
<translation id="3240655340884151271">MAC adresa ugrađenog upravljača mrežnog sučelja priključne stanice</translation>
<translation id="3243309373265599239">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se zaslon zatamnio tijekom napajanja izmjeničnom strujom.
Kada je postavljeno na vrijednost veću od nule, ovo pravilo određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zatamni zaslon.
Kada je ovo pravilo postavljeno na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zatamnjuje zaslon tijekom neaktivnosti korisnika.
Kada nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama. Vrijednosti su ograničene na vrijeme kraće od odgode isključivanja zaslona i odgode neaktivnosti ili jednako tom vremenu (ako je postavljeno).</translation>
<translation id="3251500716404598358">Konfigurira pravila za promjenu preglednika.
Za otvaranje konfiguriranih web-lokacija automatski će se upotrebljavati neki drugi preglednik, a ne <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kodiranja zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="3273221114520206906">Zadana postavka JavaScripta</translation>
<translation id="3284094172359247914">Upravljanje upotrebom API-ja WebUSB</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanal izdanja</translation>
<translation id="3292147213643666827">Omogućuje da se proizvod <ph name="PRODUCT_NAME" /> ponaša kao proxy između pisača iz oblaka <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> i pisača iz starog sustava povezanih s računalom. Ako je ova postavka onemogućena ili nije konfigurirana, korisnici mogu omogućiti proxy ispisivanja na oblaku autentifikacijom putem svojih Google računa. Ako je ova postavka onemogućena, korisnici ne mogu omogućiti proxy, a računalu neće biti dopušteno dijeljenje pisača s oblakom <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Omogućuje stranicu na chrome://password-change na kojoj korisnici SAML-a mogu promijeniti svoje SAML zaporke unutar sesije kako bi SAML zaporka i zaporka zaključanog zaslona na uređaju ostale sinkronizirane.
To pravilo omogućuje i prikaz obavijesti korisnicima SAML-a u slučaju skorog isteka njihovih SAML zaporki tako da ih mogu odmah promijeniti unutar sesije.
No te će se obavijesti prikazati samo ako informacije o isteku zaporke uređaju pošalje davatelj identiteta za SAML tijekom postupka SAML prijave.
Ako je to pravilo postavljeno, korisnik ga neće moći promijeniti ni nadjačati.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje smiju upotrebljavati generiranje ključeva. Ako je uzorak URL-ova u pravilu "KeygenBlockedForUrls", to nadjačava ove iznimke.
Ako se to pravilo ne postavi, globalna zadana vrijednost upotrebljavat će se za sve web-lokacije iz pravila "DefaultKeygenSetting" ako je postavljeno, a u suprotnom iz korisnikove osobne konfiguracije.</translation>
<translation id="332771718998993005">Odredi naziv koji će se oglašavati kao odredište za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo postavi na niz koji nije prazan, taj će se niz upotrebljavati kao naziv odredišta za <ph name="PRODUCT_NAME" />. U suprotnom će naziv odredišta biti naziv uređaja. Ako se to pravilo ne postavi, naziv odredišta bit će naziv uređaja i vlasnik uređaja (ili korisnik s domene koja upravlja uređajem) moći će ga promijeniti. Duljina naziva ograničena je na 24 znaka.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje smiju postavljati kolačiće.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultCookiesSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.
Pogledajte i pravila "CookiesBlockedForUrls" i "CookiesSessionOnlyForUrls". Napominjemo da između tih triju pravila ne smiju postojati uzorci URL-ova u sukobu jer nije navedeno koje pravilo ima prednost.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Postavlja jedan ili više preporučenih jezika za upravljane sesije, tako da korisnici mogu jednostavno odabrati neki od tih jezika.
Korisnik može odabrati jezik i raspored tipkovnice prije pokretanja upravljane sesije. Svi jezici koje <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> podržava prema zadanim su postavkama poredani abecednim redom. Tim pravilom možete premjestiti skup preporučenih jezika na vrh popisa.
Ako se to pravilo ne postavi, unaprijed će se odabrati trenutačni jezik korisničkog sučelja.
Ako se pravilo postavi, preporučeni jezici premjestit će se na vrh popisa i bit će vidljivo odvojeni od ostalih jezika. Preporučeni jezici bit će navedeni redoslijedom kojim se pojavljuju u pravilu. Unaprijed će se odabrati prvi preporučeni jezik.
Ako postoji više preporučenih jezika, pretpostavlja se da će korisnici htjeti odabrati neki od tih jezika. Odabir jezika i rasporeda tipkovnice bit će jasno istaknut prilikom pokretanja upravljane sesije. U protivnom će se pretpostaviti da većina korisnika želi koristiti unaprijed odabrani jezik. Odabir jezika i rasporeda tipkovnice neće biti tako istaknut prilikom pokretanja upravljane sesije.
Kada se to pravilo postavi i omogući se automatska prijava (pogledajte pravila |DeviceLocalAccountAutoLoginId| i |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automatski pokrenuta upravljana sesija upotrebljavat će prvi preporučeni jezik i najpopularniji raspored tipkovnice koji odgovara tom jeziku.
Unaprijed odabrani raspored tipkovnice uvijek će biti onaj koji je najpopularniji za unaprijed odabrani jezik.
To se pravilo može postaviti samo kao preporučeno. Tim pravilom možete premjestiti skup preporučenih jezika na vrh popisa, ali korisnici za svoju sesiju uvijek mogu sami odabrati bilo koji jezik koji <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> podržava.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Upotrijebi preglednik hosta prema zadanim postavkama</translation>
<translation id="3384115339826100753">Omogućite pravilo o upravljanju prebacivanjem napajanja radi uštede energije.
Prebacivanje radi uštede energije pravilo je za uštedu energije kojim se minimizira upotreba izmjenične struje u razdobljima najveće potrošnje tijekom dana. Za svaki dan u tjednu može se postaviti vrijeme početka i završetka pokretanja načina prebacivanja napajanja radi uštede energije. U tom će se razdoblju sustav napajati putem baterije, čak i ako je priključen u izmjeničnu struju dok god je baterija iznad određenog praga. Nakon isteka vremena završetka sustav će se napajati iz utičnice ako je priključen u nju, no neće puniti bateriju. Nakon što nastupi vrijeme početka punjenja sustav će ponovo uobičajeno raditi na napajanju iz utičnice i ponovo će puniti bateriju.
Ako se to pravilo postavi na true, a postavljeni su DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold, DevicePowerPeakShiftDayConfig, prebacivanje napajanja radi uštede energije uvijek će biti omogućeno ako uređaj to podržava.
Ako se pravilo postavi na false, prebacivanje napajanja radi uštede energije uvijek će biti onemogućeno.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga neće moći promijeniti ili nadjačati.
Ako se to pravilo ne postavi, prebacivanje napajanja radi uštede energije bit će onemogućeno i korisnik ga neće moći omogućiti.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Ako se to pravilo ne konfigurira, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljava zadanu minimalnu verziju, a to je TLS 1.0.
U suprotnom se može postaviti na jednu od sljedećih vrijednosti: "tls1", "tls1.1" ili "tls1.2". Kad se to pravilo postavi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće upotrebljavati verzije SSL-a/TLS-a manje od navedene verzije. Vrijednost koja se ne prepozna ignorirat će se.</translation>
<translation id="34160070798637152">Upravlja mrežnom konfiguracijom na razini uređaja.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Ako je to pravilo postavljeno na "istinito" ili ako nije konfigurirano, sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> omogućit će prijave gostiju. Prijave gostiju predstavljaju sesije anonimnih korisnika i zaporka nije potrebna.
Ako je to pravilo postavljeno na "lažno", sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> neće dopustiti pokretanje gostujućih sesija.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Primjenjuje minimalni Ograničeni način rada na YouTubeu i sprječava korisnike
da odaberu način rada s manje ograničenja.
Ako se ova postavka postavi na Strogo, strogi Ograničeni način rada na YouTubeu bit će uvijek aktivan.
Ako se postavi na Umjereno, korisnik će samo moći odabrati umjereni
ili strogi Ograničeni način rada na YouTubeu, ali neće moći onemogućiti
Ograničeni način rada.
Ako se ta postavka isključi ili se ne postavi neka vrijednost, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće primjenjivati Ograničeni način rada na YouTubeu. No vanjska pravila, primjerice YouTubeova pravila, i dalje mogu nametati Ograničeni način rada.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Omogućavanje predviđanja mreže</translation>
<translation id="3432863169147125747">Upravlja postavkama ispisa.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Ta se postavka zvala EnableWebBasedSignin prije Chromea 42 i više se uopće neće podržavati u Chromeu 43.
Postavka je korisna za poslovne korisnike koji upotrebljavaju SSO rješenja koja još nisu kompatibilna s novim, ugrađenim tijekom prijave.
Ako omogućite tu postavku, upotrebljavat će se stari tijek prijave putem weba.
Ako onemogućite tu postavku ili je ne postavite, prema zadanoj postavci upotrebljavat će se novi, ugrađeni tijek prijave. Korisnici i dalje mogu omogućiti stari tijek prijave putem weba pomoću oznake naredbenog retka --enable-web-based-signin.
Ta će se eksperimentalna postavka ukloniti kada ugrađena prijava bude u potpunosti podržavala sve SSO tijekove prijave.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Dopusti korisniku da upravlja VPN vezama</translation>
<translation id="3459509316159669723">Ispis</translation>
<translation id="3460784402832014830">Određuje URL koji tražilica upotrebljava kako bi pružila web-stranicu nove kartice.
To pravilo nije obavezno. Ako nije postavljeno, neće se pružati web-stranica nove kartice.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="3461279434465463233">Izvješćivanje o statusu napajanja</translation>
<translation id="346731943813722404">Pravilo određuje trebaju li odgode upravljanja potrošnjom energije i ograničenje duljine sesije početi teći tek nakon što se uoči prva aktivnost korisnika u sesiji.
Ako se to pravilo postavi na istinito, odgode upravljanja potrošnjom energije i ograničenje duljine sesije neće početi teći dok se ne uoči prva aktivnost korisnika u sesiji.
Ako se to pravilo postavi na neistinito ili se ne postavi, odgode upravljanja potrošnjom energije i ograničenje duljine sesije počinju teći odmah po početku sesije.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Izbriši korisničke podatke nakon odjave</translation>
<translation id="3480961938508521469">Potpuno napuni bateriju standardnom brzinom.</translation>
<translation id="348495353354674884">Omogućavanje virtualne tipkovnice</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Ako se to pravilo postavi, usluga <ph name="PRODUCT_NAME" /> pokušat će se registrirati i primijeniti povezana pravila za oblak za sve profile.
Vrijednost tog pravila token je za registraciju koji se može dobiti na konzoli Google Admina.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Ako se ta postavka omogući, <ph name="PRODUCT_NAME" /> može zapamtiti zaporke korisnika i automatski ih unijeti prilikom sljedeće prijave na web-lokaciju.
Ako se ta postavka onemogući, korisnici ne mogu spremati nove zaporke,
no mogu upotrebljavati zaporke koje su ranije spremljene.
Ako omogućite ili onemogućite tu postavku, korisnici neće moći promijeniti niti nadjačati tu postavku u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako se pravilo ne postavi, dopušteno je spremanje zaporki (ali ga korisnik može isključiti).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Upravitelj zaporki</translation>
<translation id="3500732098526756068">Omogućuje vam da odredite okidač na temelju kojeg će zaštita zaporke prikazati upozorenje. Zaštita zaporke to upozorenje prikazuje korisnicima kada ponovo upotrijebe svoju zaštićenu zaporku na potencijalno sumnjivim web-lokacijama.
Zaporke koje se trebaju zaštititi možete konfigurirati pomoću pravila "PasswordProtectionLoginURLs" i "PasswordProtectionChangePasswordURL".
Ako se pravilo postavi na "PasswordProtectionWarningOff", upozorenje zaštite zaporke neće se prikazati.
Ako se pravilo postavi na "PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse", upozorenje zaštite zaporke prikazat će se kada korisnik ponovo upotrijebi svoju zaštićenu zaporku na web-lokaciji koja nije dopuštena.
Ako se ptavilo postavi na "PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse", upozorenje zaštite zaporke prikazat će se kada korisnik ponovo upotrijebi svoju zaštićenu zaporku na web-lokaciji za krađu identiteta.
Ako se pravilo ne postavi, usluga zaštite zaporke štitit će samo zaporke za Google, no korisnik će moći promijeniti tu postavku.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Dopusti sve dvostrane načine</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfiguriraj ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Određuje URL tražilice koja se upotrebljava za pretraživanje slika. Zahtjevi za pretraživanje slat će se pomoću GET metode. Ako je postavljeno pravilo "DefaultSearchProviderImageURLPostParams", zahtjevi za pretraživanje slika umjesto toga upotrebljavat će POST metodu.
To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, neće se upotrijebiti nijedna slika.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="350797926066071931">Omogući Prevoditelj</translation>
<translation id="3513655665999652754">Quirks Server pruža konfiguracijske datoteke za hardver, primjerice
profile ICC zaslona za kalibriranje monitora.
Kad se to pravilo postavi na false, uređaj neće pokušavati
kontaktirati Quirks Server radi preuzimanja konfiguracijskih datoteka.
Ako se pravilo postavi na true ili se ne konfigurira, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automatski će kontaktirati Quirks Server i preuzeti konfiguracijske datoteke ako su dostupne i pohraniti ih na uređaj. Pomoću tih se datoteka, na primjer, može poboljšati kvaliteta prikaza priključenih monitora.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Ne dopuštaj nijednoj web-lokaciji da traži pristup USB uređajima putem API-ja WebUSB</translation>
<translation id="3526752951628474302">Samo jednobojni ispis</translation>
<translation id="3528000905991875314">Omogući alternativne stranice pogrešaka</translation>
<translation id="3545457887306538845">Omogućuje vam da kontrolirate gdje se mogu upotrebljavati Alati za razvojne programere.
Ako se to pravilo postavi na DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions" (vrijednost 0, što je zadano za poslovne korisnike), Alatima za razvojne programere i konzoli JavaScript može se pristupiti općenito, ali im se ne može pristupiti u kontekstu proširenja instaliranih prema pravilima organizacije.
Ako se to pravilo postavi na "DeveloperToolsAllowed" (vrijednost 1, Alatima za razvojne programere i konzoli JavaScript može se pristupiti i može ih se upotrebljavati u svim kontekstima, uključujući kontekst proširenja instaliranih prema pravilima organizacije.
Ako se to pravilo postavi na "DeveloperToolsDisallowed" (vrijednost 2), Alatima za razvojne programere neće se moći pristupiti, a elementi web-lokacije više se neće moći pregledavati. Onemogućit će se svi tipkovni prečaci i svi unosi izbornika ili kontekstnih izbornika za otvaranje Alata za razvojne programere ili konzole JavaScript:</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxy postavke</translation>
<translation id="3550875587920006460">Omogućuje postavljanje prilagođenog rasporeda za traženje ažuriranja. Primjenjuje se na sve korisnike i sva sučelja na uređaju. Kada se postavi, uređaj će provjeravati ima li ažuriranja prema tom rasporedu. Pravilo se mora ukloniti da bi se otkazala daljnja primjena rasporeda za traženje ažuriranja.</translation>
<translation id="355118380775352753">Web-lokacije koje se trebaju otvoriti u zamjenskom pregledniku</translation>
<translation id="3554984410014457319">Dopustite Google asistentu da osluškuje izraze za glasovnu aktivaciju.</translation>
<translation id="3557208865710006939">Prisilno omogućuje jezike provjere pravopisa. Jezici na popisu koji nisu prepoznati zanemarit će se.
Ako omogućite to pravilo, provjera pravopisa bit će omogućena za navedene jezike, kao i za one jezike za koje korisnik omogući provjeru pravopisa.
Ako to pravilo ne postavite ili ga onemogućite, korisnikove postavke provjere pravopisa neće se promijeniti.
Ako se pravilo <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> postavi na false, neće se primjenjivati.
Ako je jezik naveden i u ovom pravilu i u pravilu <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, prioritet će imati ovo pravilo i jezik za provjeru pravopisa bit će omogućen.
Trenutačno su podržani sljedeći jezici: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Korisnici mogu konfigurirati kanal izdanja OS-a Chrome</translation>
<translation id="3575011234198230041">HTTP autentifikacija</translation>
<translation id="3577251398714997599">Postavke oglasa za web-lokacije s ometajućim oglasima</translation>
<translation id="357917253161699596">Omogući korisnicima upravljanje korisničkim certifikatima</translation>
<translation id="3583230441447348508">Navodi popis unaprijed konfiguriranih mrežnih dijeljenja datoteka.
Svaka stavka na popisu pravila objekt je s dva člana: "share_url" i "mode". "share_url" treba biti URL dijeljenja, a "mode" treba biti "drop_down" ili "pre_mount". "drop_down" naznačuje da će se "share_url" dodati na padajući izbornik otkrivenih dijeljenja. "pre_mount" naznačuje da će se "share_url" učitati.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Omogući značajku Podrška za stare preglednike.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfiguriraj ponašanje autentifikacije tijekom prijave</translation>
<translation id="3627678165642179114">Omogući ili onemogući web-uslugu provjere pravopisa</translation>
<translation id="3628480121685794414">Omogući jednostrani ispis</translation>
<translation id="3631099945620529777">Ako se postavi na false, onemogućuje se gumb "Završi proces" u Upravitelju zadataka.
Ako se postavi na true ili se ne konfigurira, korisnici mogu završavati postupke u Upravitelju zadataka.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Omogući značajku "Zapamti zaporku"</translation>
<translation id="3646859102161347133">Postavljanje vrste povećala</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikona zadanog davatelja usluga pretraživanja</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Ako se to pravilo postavi na True, prijava za upravljanje u oblaku obavezna je i blokira postupak pokretanja Chromea ako ne uspije.
Ako se pravilo ne postavi ili se postavi na False, prijava za upravljanje u oblaku nije obavezna i ne blokira postupak pokretanja Chromea ako ne uspije.
To pravilo upotrebljava prijava za pravilo u oblaku strojnog opsega na radnoj površini i može ga postaviti Registry ili GPO u sustavu Windows, plist na Macu i JSON datoteka pravila na Linuxu.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Prenesi kolačiće SAML IdP-a tijekom prijave</translation>
<translation id="3701121231485832347">Upravlja postavkama specifičnima za uređaje <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kojima upravlja <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Daljinsko atestiranje</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Polje s jednim retkom obustavljeno je i uklonit će se. Počnite upotrebljavati tekstni okvir s više redaka u nastavku.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfiguriraj crnu listu instalacije proširenja</translation>
<translation id="3711895659073496551">Obustavi</translation>
<translation id="3715569262675717862">Autentifikacija na temelju korisničkih certifikata</translation>
<translation id="3736879847913515635">Omogućivanje dodavanja osobe u upravitelju korisnika</translation>
<translation id="3738723882663496016">U ovom se pravilu navodi licencni ključ <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> za ovaj uređaj.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Određuje jesu li dopuštena zaključavanja aktivacije. Ta zaključavanja mogu tražiti proširenja putem API-ja proširenja za upravljanje napajanjem i ARC aplikacije.
Ako se pravilo postavi na True ili se ne postavi, zaključavanja aktivacije primjenjivat će se za upravljanje napajanjem.
Ako se pravilo postavi na False, zahtjevi za zaključavanje aktivacije zanemarivat će se.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokiraj generiranje ključeva na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="375266612405883748">Ograničava raspon UDP priključaka koji upotrebljava host za daljinski pristup na ovom računalu.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na prazan niz, host za daljinski pristup moći će upotrebljavati bilo koji dostupni priključak, osim ako se onemogući pravilo <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" />, a u tom će slučaju host za daljinski pristup upotrebljavati UDP priključke u rasponu od 12400 do 12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokiraj način rada razvojnog programera</translation>
<translation id="3758089716224084329">Omogućuje vam da odredite proxy poslužitelj kojim se koristi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da mijenjaju postavke proxyja.
Ako odaberete da se proxy poslužitelj nikad ne upotrebljava i da se veza uvijek uspostavlja izravno, sve se ostale opcije zanemaruju.
Ako odaberete automatsko otkrivanje proxy poslužitelja, sve se ostale opcije zanemaruju.
Detaljne primjere možete pronaći ovdje:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ako omogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i ARC aplikacije zanemarivat će sve opcije koje se odnose na proxy poslužitelj navedene u naredbenom retku.
Ako se ta pravila ne postave, korisnici će moći sami odabrati postavke proxyja.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Onemogući Razvojne alate</translation>
<translation id="3764248359515129699">Onemogućuje provedbu zahtjeva Transparentnosti certifikata za popis starih tijela za izdavanje certifikata.
To pravilo omogućuje da se zahtjevi za otkrivanje Transparentnosti certifikata ne otkrivaju za lance certifikata koji sadrže certifikate s jednim od navedenih hashiranja za subjectPublicKeyInfo. To omogućuje da se certifikati koji se inače ne bi smatrali pouzdanima (jer nisu pravilno javno otkriveni) nastave upotrebljavati za hostove Enterprisea.
Da bi se provedba Transparentnosti certifikata onemogućila kada se to pravilo postavi, mora se generirati hash za subjectPublicKeyInfo koji se pojavljuje u CA certifikatu koji se prepoznaje kao staro tijelo za izdavanje certifikata (CA). Stari CA jest CA koji jedan ili više operativnih sustava koje podržava <ph name="PRODUCT_NAME" /> smatraju pouzdanim prema zadanim postavkama, ali ga pouzdanim ne smatraju Projekt otvorenog izvornog koda za Android ili <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hash generiran za subjectPublicKeyInfo navodi se ulančavanjem naziva algoritma hashiranja, znaka "/" i Base64 kodiranja tog algoritma hashiranja primijenjenog na subjectPublicKeyInfo navedenog certifikata kodiranog DER-om. To Base64 kodiranje isti je format kao SPKI Fingerprint, kao što je definirano u RFC-u 7469, u odjeljku 2.4. Algoritmi hashiranja koji se ne prepoznaju ignoriraju se. Jedini podržani algoritam hashiranja trenutačno je "sha256".
Ako se to pravilo ne postavi, sa svim certifikatima koji se moraju otkriti putem Transparentnosti certifikata postupat će se kao da nisu pouzdani ako se ne otkriju u skladu s pravilom Transparentnosti certifikata.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Trajanje poruke upozorenja za odjavu u stanju mirovanja</translation>
<translation id="377044054160169374">Provedi intervenciju za zlonamjerni sadržaj</translation>
<translation id="3780152581321609624">Uključi nestandardni port u Kerberos SPN-u</translation>
<translation id="3780319008680229708">Ako se to pravilo postavi na "istinito", ikona Casta na alatnoj traci uvijek će se prikazivati na alatnoj traci ili u dodatnom izborniku te je korisnici neće moći ukloniti.
Ako se pravilo postavi na "neistinito" ili se ne postavi, korisnici će moći prikvačiti ili ukloniti ikonu putem njezinog kontekstnog izbornika.
Ako se pravilo "EnableMediaRouter" postavi na "neistinito", tada vrijednost tog pravila nema učinka i ikona na alatnoj traci neće se prikazivati.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Postavke upravljanja napajanjem kada korisnik postane neaktivan</translation>
<translation id="3790085888761753785">Ako se ta postavka omogući, korisnici će se moći prijavljivati na svoj račun pomoću Smart Locka. To je manje strogo od uobičajenog ponašanja Smart Locka koje korisnicima omogućuje samo da otključaju zaslon.
Ako se pravilo onemogući, korisnicima neće biti dopuštena upotreba prijave uz Smart Lock.
Ako se ne postavi, ovo će pravilo prema zadanim postavkama biti onemogućeno za upravljane korisnike u poduzećima, a za neupravljane korisnike bit će omogućeno.</translation>
<translation id="379602782757302612">Omogućuje da odredite koja proširenja korisnici NE mogu instalirati. Prethodno instalirana proširenja koja stavite na popis zabranjenih bit će onemogućena i korisnici ih neće moći omogućiti. Kad se proširenje koje je onemogućeno zbog toga što se nalazi na popisu zabranjenih ukloni s tog popisa, automatski će biti ponovo omogućeno.
Vrijednost "*" na popisu zabranjenih znači da nije dopušteno nijedno proširenje osim onih koja su izričito navedena na popisu dopuštenih.
Ako to pravilo nije postavljeno, korisnik može instalirati bilo koje proširenje u <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurira direktorij koji će <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati za preuzimanje datoteka.
Ako postavite to pravilo, preglednik <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će navedeni direktorij bez obzira je li ga je korisnik naveo ili je označio okvir da se mjesto preuzimanja treba svaki put ponovo navesti.
Popis varijabli koje se mogu upotrijebiti potražite na http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljavat će se zadani direktorij za preuzimanja i korisnik će ga moći promijeniti.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Omogući proširenje TLS certifikata vezanih uz domenu (zastarjelo)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Odredi popis onemogućenih dodataka</translation>
<translation id="3811562426301733860">Dopusti oglase na svim web-lokacijama</translation>
<translation id="3816312845600780067">Omogući tipkovni prečac za izbjegavanje automatske prijave</translation>
<translation id="3820526221169548563">Omogućite značajku pristupačnosti tipkovnice na zaslonu.
Ako je ovo pravilo postavljeno na istinito, tipkovnica na zaslonu uvijek će biti omogućena.
Ako je ovo pravilo postavljeno na neistinito, tipkovnica na zaslonu uvijek će biti onemogućena.
Ako postavite ovo pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti niti nadjačati.
Ako ne postavite ovo pravilo, tipkovnica na zaslonu u početku je onemogućena, ali je korisnici mogu omogućiti u bilo kojem trenutku.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfiguriraj prefiks TalkGadget za hostove daljinskog pristupa</translation>
<translation id="3824972131618513497">Upravlja postavkama povezanima s upravljanjem napajanjem i ponovnim pokretanjem.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Omogućene su Googleove usluge lokacije</translation>
<translation id="3831054243924627613">To pravilo određuje početno stanje sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka Androida.
Ako se pravilo ne konfigurira ili se postavi na <ph name="BR_DISABLED" />, sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka Androida izvorno je onemogućeno.
Ako se pravilo postavi na <ph name="BR_ENABLED" />, sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka Androida izvorno je omogućeno.
Ako se pravilo postavi na <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, korisnik treba odabrati hoće li upotrebljavati sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka Androida. Ako korisnik omogući sigurnosno kopiranje i vraćanje, podaci Android aplikacija prenose se na Androidove poslužitelje za sigurnosne kopije i vraćaju s njih nakon ponovnog instaliranja kompatibilnih aplikacija.
Napominjemo da to pravilo određuje stanje sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka Androida samo tijekom početnog postavljanja. Korisnik može kasnije u postavkama Androida uključiti ili isključiti sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka Androida.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Kada se ta postavka omogući, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dopušta da se certifikati izdani u okviru Legacy PKI operacija tvrtke Symantec Corporation smatraju pouzdanima ako se inače mogu uspješno potvrditi i ulančavati s priznatim CA certifikatom.
Napominjemo da ovo pravilo ovisi o tome hoće li operativni sustav još prepoznati certifikate Symantecove stare infrastrukture. Ako ažuriranje OS-a promijeni način na koji operativni sustav rukuje takvim certifikatima, to pravilo više neće imati utjecaja. Osim toga, to je pravilo predviđeno kao privremeno zaobilazno rješenje koje organizacijama omogućuje više vremena za prijelaz sa starih Symantecovih certifikata. To će se pravilo ukloniti u razdoblju oko 1. siječnja 2019.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na netočno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pridržava se javno objavljenog rasporeda obustavljanja.
Više pojedinosti o obustavljanju dostupno je na https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Omogućuje vam da odredite koji hostovi za lokalno slanje poruka neće biti podložni zabrani.
Vrijednost "*" na popisu nedopuštenih znači da su svi hostovi za lokalno slanje poruka zabranjeni i da će se učitati samo hostovi za lokalno slanje poruka koji su navedeni na popisu dopuštenih.
Prema zadanim postavkama svi su hostovi za lokalno slanje poruka dopušteni, ali ako su svi hostovi za lokalno slanje poruka prema pravilima zabranjeni, popis dopuštenih može se upotrijebiti za nadjačavanje tog pravila.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Prisilno onemogući jezike provjere pravopisa</translation>
<translation id="3837424079837455272">To pravilo kontrolira mogu li se dodati novi korisnici u <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Ne sprječava korisnike da se prijave na dodatne Google račune unutar Androida. Ako to želite spriječiti, konfigurirajte pravilo <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> za Android kao dio pravila <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju otvarati skočne prozore. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultPopupsSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Prijavljuje informacije o aktivnoj sesiji kioska, primjerice
ID i verziju aplikacije.
Ako se pravilo postavi na "false", informacije sesije kioska neće se
prijavljivati. Ako se postavi na "true" ili se ne postavi, prijavljivat će se
informacije sesije kioska.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Dvostrani način zadanog ispisa</translation>
<translation id="3859780406608282662">Dodaje parametar dohvaćanju početne vrijednosti Varijacija u proizvodu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako je navedeno, dodat će parametar upita zvan "restrict" URL-u koji se upotrebljava za dohvaćanje početne vrijednosti Varijacije. Vrijednost parametra bit će vrijednost navedena u tom pravilu.
Ako nije navedeno, neće mijenjati URL početne vrijednosti Varijacija.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimalna omogućena verzija SSL-a</translation>
<translation id="3864020628639910082">Određuje URL tražilice koja se upotrebljava za davanje prijedloga pretraživanja. URL treba sadržavati niz "<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />" koji će se u trenutku upita zamijeniti tekstom koji je korisnik dotad unio.
To pravilo nije obavezno. Ako se ne postavi, URL-ovi prijedloga neće se upotrebljavati.
Googleov URL prijedloga može se navesti kao: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
To će se pravilo poštovati samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="3864129983143201415">Konfiguriraj dopuštene jezike u korisničkoj sesiji</translation>
<translation id="3866249974567520381">Opis</translation>
<translation id="3868347814555911633">To je pravilo aktivno samo u prodajnom načinu.
Navodi proširenja koja se automatski instaliraju za korisnike demo verzije, za uređaje u prodajnom načinu. Ta se proširenja spremaju na uređaj i mogu se instalirati izvanmrežno, nakon instalacije.
Svaki unos popisa sadrži rječnik koji mora uključivati ID proširenja u polju "extension-id" i njegov URL za ažuriranje u polju "update-url".</translation>
<translation id="3874773863217952418">Omogući značajku Dodirnite za pretraživanje</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integrirani način dvostruke autentifikacije</translation>
<translation id="3879208481373875102">Konfiguriranje popisa prisilno instaliranih web-aplikacija</translation>
<translation id="388237772682176890">To je pravilo obustavljeno u verziji M53 i uklonjeno u verziji M54 jer je uklonjena podrška za SPDY/3.1.
Onemogućuje upotrebu protokola SPDY za uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako je to pravilo omogućeno, protokol SPDY neće biti dostupan na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Onemogućivanjem tog pravila dopustit će se upotreba protokola SPDY.
Ako se to pravilo ne postavi, SPDY će biti dostupan.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Omogući JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfigurira zadani direktorij koji će <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati za preuzimanje datoteka.
Ako postavite to pravilo, ono će promijeniti zadani direktorij u koji <ph name="PRODUCT_NAME" /> preuzima datoteke. To pravilo nije obavezno, pa će korisnik moći promijeniti direktorij.
Ako ne postavite to pravilo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljava svoj uobičajeni zadani direktorij (ovisno o platformi).
Popis varijabli koje se mogu upotrebljavati potražite na stranici https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.</translation>
<translation id="3911737181201537215">To pravilo nema utjecaja na Androidovo bilježenje u zapisnike.</translation>
<translation id="391531815696899618">Onemogućuje sinkronizaciju Google diska u aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kada je postavljeno na točno. U tom se slučaju nikakvi podaci ne prenose na Google disk.
Ako nije postavljeno ili je postavljeno na netočno, korisnici će moći prenositi datoteke na Google disk.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL prema proxy .pac datoteci</translation>
<translation id="3920892052017026701">Postavite prilagođeni početak punjenja baterije u postocima.
Baterija se počinje puniti kada istekne vrijednost prilagođenog početka punjenja baterije.
Vrijednost pravila DeviceBatteryChargeCustomStartCharging mora biti manja od one u pravilu DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
To se pravilo upotrebljava samo ako je pravilo DeviceBatteryChargeMode postavljeno na prilagođeno.
Ako se pravilo ne konfigurira ili se ne postavi, primjenjivat će se standardni način punjenja baterije.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Postavljanje razlučivosti zaslona i faktora skaliranja</translation>
<translation id="3939893074578116847">Slanje mrežnih paketa poslužitelju za upravljanje radi praćenja online statusa kako bi
poslužitelj mogao otkriti je li uređaj offline.
Ako se to pravilo postavi na True, slat će se mrežni paketi za praćenje (takozvani <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Ako se postavi na False ili se ne postavi, paketi se neće slati.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Ograničenja vremena ažuriranja</translation>
<translation id="3956686688560604829">Koristi pravilo SiteList Internet Explorera za Podršku za stare preglednike.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Dopusti upotrebu Smart Locka</translation>
<translation id="3963602271515417124">Ako je točno, daljinsko atestiranje dopušteno je za uređaj i certifikat će se automatski generirati i prenijeti na poslužitelj za upravljanje uređajem.
Ako se postavi na netočno ili se ne postavi, certifikat se neće generirati i pozivi API-ju proširenja enterprise.platformKeys neće uspjeti.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Konfiguriraj sliku pozadine na razini uređaja koja se prikazuje na zaslonu za prijavu ako se nijedan korisnik još nije prijavio na uređaj. Pravilo se postavlja tako da se navede URL s kojeg uređaj s OS-om Chrome može preuzeti sliku pozadine i kriptografsko hashiranje kojim se potvrđuje integritet preuzimanja. Slika mora biti u JPEG formatu i ne smije biti veća od 16 MB. URL-u se mora moći pristupiti bez autentifikacije. Slika pozadine preuzima se i sprema u predmemoriju. Ponovo će se preuzeti svaki put kada se URL ili hashiranje promijene.
Ako se postavi pravilo za pozadinu uređaja, uređaj s OS-om Chrome preuzet će i koristiti sliku pozadine na zaslonu za prijavu ako se nijedan korisnik još nije prijavio na uređaj. Kad se korisnik prijavi, primjenjuje se njegovo pravilo za pozadinu.
Ako se pravilo o pozadini za uređaj ne postavi, o prikazivanju pozadine odlučuje korisnikovo pravilo o pozadini, ako je postavljeno.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Privremeni prekid do izvršavanja odjave korisnika u stanju mirovanja</translation>
<translation id="3973371701361892765">Nikada nemoj automatski sakriti policu</translation>
<translation id="3984028218719007910">Određuje hoće li sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zadržati lokalne podatke računa nakon odjave. Ako je to pravilo postavljeno na "istinito", sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zadržava trajne račune i svi podaci s korisnikove sesije bit će odbačeni nakon odjave. Ako je to pravilo postavljeno na "lažno" ili ako nije konfigurirano, uređaj će možda zadržavati (kriptirane) lokalne korisničke podatke.</translation>
<translation id="398475542699441679">Pravilo određuje hoće li se omogućiti Podrška za stare preglednike.
Kad se to pravilo ne postavi ili se postavi na False, Chrome neće pokušati pokrenuti označene URL-ove u alternativnom pregledniku.
Kad se to pravilo postavi na True, Chrome će pokušati pokrenuti neke URL-ove u alternativnom pregledniku (na primjer Internet Exploreru). Značajka se konfigurira pomoću pravila u grupi <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Ta je značajka zamjena za proširenje <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Konfiguracija proširenja prenijet će se na tu značajku, no preporučuje se da umjesto toga upotrijebite Chromeova pravila. Time se osigurava bolja kompatibilnost ubuduće.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL-ovi koji će dobiti pristup uređajima za videosnimanje na SAML stranicama za prijavu</translation>
<translation id="4001275826058808087">IT administratori za poslovne uređaje pomoću te oznake mogu kontrolirati hoće li korisnici moći iskoristiti ponude registracijom OS-a Chrome.
Ako je ovo pravilo postavljeno na istinito ili ako nije postavljeno, korisnici će moći iskoristiti ponude registracijom OS-a Chrome.
Ako je pravilo postavljeno na neistinito, korisnici neće moći iskoristiti ponude.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Određuje popis aplikacija i proširenja koji se instaliraju u pozadini
bez interakcije s korisnikom i koje korisnik ne može deinstalirati
ni onemogućiti. Sva dopuštenja koje
aplikacije/proširenja zahtijevaju dodjeljuju se implicitno, bez interakcije
s korisnikom, uključujući sva dodatna dopuštenja koja buduće verzije
aplikacije/proširenja mogu zahtijevati. Osim toga, dopuštenja se dodjeljuju za API-je
proširenja enterprise.deviceAttributes i enterprise.platformKeys. (Ta dva API-ja nisu dostupna za aplikacije/proširenja koji nisu
prisilno instalirani.)
To pravilo ima prednost pred pravilom <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> s kojim potencijalno može biti u sukobu. Ako se s popisa ukloni aplikacija ili proširenje koji su prethodno bili prisilno instalirani, <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatski će ih deinstalirati.
Za instance Windowsa koje nisu pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> prisilna instalacija ograničena je na aplikacije i proširenja koji su navedeni u Chrome web-trgovini.
Korisnici mogu izmijeniti izvorni kôd proširenja pomoću Alata za razvojne programere (zbog čega proširenje može prestati funkcionirati). Ako to predstavlja problem, postavite pravilo <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Svaka stavka pravila niz je koji sadrži ID proširenja i URL za "ažuriranje" odvojene točkom sa zarezom (<ph name="SEMICOLON" />). ID proširenja niz je od 32 slova koji se primjerice može pronaći na <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> u načinu rada razvojnog programera. URL za "ažuriranje", ako se navede, treba usmjeravati na XML dokument manifesta ažuriranja kako je opisano u dokumentu <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Prema zadanim postavkama, upotrebljava se URL za ažuriranje Chrome web-trgovine (koji je trenutačno "https://clients2.google.com/service/update2/crx"). URL za "ažuriranje" postavljen u ovom pravilu upotrebljava se samo za prvo instaliranje, dok će se za daljnja ažuriranja proširenja upotrebljavati URL ažuriranja naveden u manifestu proširenja. Napominjemo i to da je eksplicitno navođenje URL-a za "ažuriranje" bilo obavezno u verzijama preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> zaključno s verzijom 67.
Na primjer, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> instalira proširenje s ID-jem <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> sa standardnog URL-a za "ažuriranje" Chrome web-trgovine. Više informacija o hostingu proširenja potražite ovdje: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Ako se to pravilo ne postavi, aplikacije ili proširenja neće se instalirati automatski i korisnik može deinstalirati bilo koju aplikaciju ili proširenje u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
To se pravilo ne primjenjuje u anonimnom načinu.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Ako se to pravilo postavi na True ili se ne konfigurira, sustav <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na zaslonu za prijavu prikazivat će postojeće korisnike i omogućivati odabir korisnika.
Ako se pravilo postavi na False, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> neće prikazivati postojeće korisnike na zaslonu za prijavu. Prikazivat će se obični zaslon za prijavu (na kojem se unose korisnička e-adresa i zaporka ili telefon) ili SAML međuprostorni zaslon (ako se omogući pravilom <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />) osim ako se konfigurira upravljana sesija. Ako se konfigurira upravljana sesija, prikazivat će se samo računi upravljane sesije od kojih je moguće odabrati jedan.
To pravilo ne utječe na to hoće li se lokalni korisnički podaci zadržavati na uređaju.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Omogućavanje pozivanja dijaloga za odabir datoteka</translation>
<translation id="4012737788880122133">Kada se pravilo postavi na True, onemogućuju se automatska ažuriranja.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uređaji automatski traže ažuriranja kada ta postavka nije konfigurirana ili je postavljena na False.
Upozorenje: preporučuje se da automatska ažuriranja budu uvijek uključena da korisnici mogu primati ažuriranja softvera i važne sigurnosne ispravke. Isključivanje automatskih ažuriranja korisnike može izložiti opasnosti.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Kolačići prenijeti na korisnikov profil nisu dostupni Android aplikacijama.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nemoj dopustiti nijednoj web-lokaciji da pokreće JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Omogući zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="4039085364173654945">Nadzire smije li podsadržaj treće strane na stranici prikazivati skočni dijaloški okvir HTTP Basic Auth. Obično je to onemogućeno radi obrane od krađe identiteta. Ako ovo pravilo nije postavljeno, to je onemogućeno i podsadržajima treće strane neće biti dopušteno prikazivanje skočnog dijaloškog okvira HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Onemogući SPDY protokol</translation>
<translation id="408029843066770167">Dopusti upute Googleovoj usluzi za vrijeme</translation>
<translation id="408076456549153854">Omogući prijavu putem preglednika</translation>
<translation id="40853027210512570">Nadjačava pravila za odabir zadanog pisača za<ph name="PRODUCT_NAME" />.
To pravilo određuje pravila za odabir zadanog pisača na proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />, što se događa prvi put kad se funkcija ispisa koristi s profilom.
Kad se to pravilo postavi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pokušat će pronaći pisač koji se podudara sa svim navedenim atributima i odabrati ga kao zadani. Odabire se prvi pronađeni pisač koji se podudara s pravilom. Ako podudaranje nije jedinstveno, može se odabrati bilo koji podudarni pisač, ovisno o redoslijedu otkrivanja pisača.
Ako se pravilo ne postavi ili se podudarni pisač ne pronađe u okviru vremenskog ograničenja, upotrebljavat će se ugrađeni PDF pisač ili se neće odabrati nijedan ako PDF pisač nije dostupan.
Pisači povezani s uslugom <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> smatraju se vrstom <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />, dok su ostali pisači klasificirani kao vrsta <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Izostavljanje polja znači da su podudarne sve vrijednosti. Na primjer, ako se ne odredi povezivanje, Pregled ispisa pokrenut će otkrivanje svih vrsta pisača, kako lokalnih tako i onih u oblaku.
Uzorci regularnih izraza moraju slijediti sintaksu JavaScript RegExp, a u podudaranjima se razlikuju mala i velika slova.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Anoniman način rada prisilno je uključen</translation>
<translation id="4088983553732356374">Omogućuje vam da odredite je li web-lokacijama dopušteno postavljanje lokalnih podataka. Postavljanje lokalnih podataka može biti dopušteno za sve web-lokacije ili odbijeno za sve web-lokacije.
Ako se pravilo postavi na "Zadrži kolačiće za vrijeme trajanja sesije", kolačići će se izbrisati po završetku sesije. Ako se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvodi u pozadini, sesija se možda neće završiti dok se ne zatvori posljednji prozor. Više informacija o konfiguriranju tog ponašanja potražite u pravilu "BackgroundModeEnabled".
Ako se to pravilo ne postavi, koristit će se pravilo "AllowCookies" i korisnik će ga moći promijeniti.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Preusmjeri na SAML IdP nakon korisnikove potvrde</translation>
<translation id="410478022164847452">Određuje koliko vremena treba proteći bez aktivnosti korisnika da bi se izvršila radnja neaktivnosti tijekom napajanja izmjeničnom strujom.
Kada je pravilo postavljeno, određuje koliko vremena treba proteći u neaktivnosti prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pokrene radnju neaktivnosti, što se može konfigurirati zasebno.
Kada pravilo nije postavljeno, upotrebljava se zadano vrijeme.
Vrijednost pravila treba navesti u milisekundama.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Konfigurira vrstu autentifikacije za SAML prijave.
Kada se to pravilo ne postavi ili se postavi na zadano (vrijednost 0), ponašanje SAML prijava određeno je preglednikom ovisno o drugim čimbenicima. U najjednostavnijem slučaju autentifikacija korisnika i zaštita predmemoriranih podataka korisnika temelje se na zaporkama koje su korisnici unijeli ručno.
Kada se to pravilo postavi na ClientCertificate (vrijednost 1), autentifikacija korisničkim certifikatom upotrebljava se za novo dodane korisnike koji se prijavljuju putem SAML-a. Za te se korisnike ne upotrebljavaju nikakve zaporke i njihovi se predmemorirani lokalni podaci štite pomoću odgovarajućih kriptografskih ključeva. Na primjer, ta postavka omogućuje konfiguriranje autentifikacije korisnika na temelju pametne kartice (napominjemo da se posredničke aplikacije za pametne kartice trebaju instalirati pomoću pravila DeviceLoginScreenExtensions).
To se pravilo primjenjuje samo na korisnike koji se autentificiraju putem SAML-a.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Onemogući provedbu Transparentnosti certifikata za popis URL-ova</translation>
<translation id="4121350739760194865">Sprječavanje prikaza promocija aplikacija na stranici Nova kartica</translation>
<translation id="412697421478384751">Omogući korisnicima da postave slabe PIN-ove za zaključan zaslon</translation>
<translation id="4138655880188755661">Vremensko ograničenje</translation>
<translation id="4144164749344898721">To pravilo kontrolira više postavki za strategiju upravljanja napajanjem kada korisnik postane neaktivan.
Postoje četiri vrste radnji:
* Zaslon će se zatamniti ako korisnik ostane neaktivan u razdoblju koje navodi |ScreenDim|.
* Zaslon će se isključiti ako korisnik ostane neaktivan u razdoblju koje navodi |ScreenOff|.
* Ako korisnik ostane neaktivan u razdoblju koje navodi |IdleWarning|, prikazat će se dijaloški okvir koji će upozoriti korisnika da će se poduzeti radnja u slučaju neaktivnosti. Poruka upozorenja prikazuje se samo ako je radnja u slučaju neaktivnosti odjava ili isključivanje.
* Radnja koju navodi |IdleAction| poduzet će se ako korisnik ostane neaktivan u razdoblju koje navodi |Idle|.
Za svaku od prethodno navedenih radnji vrijeme odgode do radnje u slučaju neaktivnosti treba navesti u milisekundama i postaviti na vrijednost veću od nule da bi se pokrenula odgovarajuća radnja. Ako se vrijeme odgode do radnje u slučaju neaktivnosti postavi na nulu, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> neće poduzeti odgovarajuću radnju.
Kada se vrijeme ne postavi, za svako od prethodno navedenih vremena odgode upotrebljava se zadana vrijednost.
Napominjemo da vrijednosti za |ScreenDim| moraju biti manje od vrijednosti za |ScreenOff| ili jednake toj vrijednosti te da vrijednosti za |ScreenOff| i |IdleWarning| moraju biti manje od vrijednosti za |Idle| ili jednake toj vrijednosti.
|IdleAction| može biti jedna od četiri moguće radnje:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
Kada se |IdleAction| ne postavi, poduzima se zadana radnja, odnosno, obustavljanje.
Postoje i zasebne postavke za izmjenično napajanje i bateriju.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Zaslon</translation>
<translation id="4157003184375321727">Izvješće o verziji OS-a i opreme</translation>
<translation id="4157594634940419685">Dopusti pristup nativnim CUPS pisačima</translation>
<translation id="4160962198980004898">Izvor MAC adrese uređaja kada je na priključnoj stanici</translation>
<translation id="4163705126749612234">Konfigurira tražene nazive domena klijenta koji će se nametnuti klijentima daljinskog pristupa i onemogućuje korisnicima da to promijene.
Ako se ta postavka omogući, s hostom se mogu povezati samo klijenti s navedenih domena.
Ako se ta postavka onemogući ili se ne postavi, primjenjivat će se zadano pravilo za vrstu povezivanja. U slučaju daljinske pomoći to omogućuje klijentima s bilo koje domene da se povežu s hostom, dok je daljinski pristup u bilo kojem trenutku dostupan samo vlasniku hosta.
Ta će postavka nadjačati postavku RemoteAccessHostClientDomain ako je prisutna.
Pogledajte i RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Omogući značajku pristupačnosti "ljepljive tipke".
Ako se to pravilo postavi na true, ljepljive tipke uvijek će biti omogućene.
Ako se pravilo postavi na false, ljepljive tipke uvijek će biti onemogućene.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga neće moći promijeniti niti nadjačati.
Ako se pravilo ne postavi, ljepljive tipke u početku su onemogućene, ali ih korisnici mogu omogućiti kad god žele.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Ako je pravilo postavljeno na false, softver treće strane moći će ubaciti izvršni kôd u Chromeove procese. Ako pravilo nije postavljeno ili je postavljeno na true, softver treće strane neće moći ubaciti izvršni kôd u Chromeove procese.
Neovisno o vrijednosti pravila, preglednik softveru treće strane trenutačno neće onemogućiti ubacivanje izvršnog koda u svoje procese na računalu koje je pridruženo domeni <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Zadana postavka za dodatak <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL za validaciju tokena za autentifikaciju klijenta za daljinski pristup</translation>
<translation id="4203389617541558220">Ograniči aktivno vrijeme uređaja određivanjem vremena za automatska ponovna pokretanja.
Kada se to pravilo postavi, određuje duljinu aktivnog vremena uređaja nakon kojeg je određeno automatsko ponovno pokretanje.
Kada se to pravilo ne postavi, aktivno vrijeme uređaja nije ograničeno.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti ili premostiti.
Automatsko ponovno pokretanje određeno je za odabrano vrijeme, ali može se odgoditi na uređaju do 24 sata ako korisnik trenutačno upotrebljava uređaj.
Napomena: trenutačno su automatska ponovna pokretanja omogućena samo dok se prikazuje zaslon za prijavu ili dok traje sesija aplikacije kioska. To će se u budućnosti promijeniti i pravilo će se primjenjivati uvijek, bez obzira na to je li neka određena vrsta sesije u tijeku ili nije.
Vrijednost pravila treba navesti u sekundama. Zadana je najmanja vrijednost 3600 (jedan sat).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Korisnicima se prikazuju samo pisači na popisu dopuštenih</translation>
<translation id="420512303455129789">Rječnik koji mapira URL-ove na Booleovu oznaku koja određuje hoće li pristup hostu biti dopušten (točno) ili blokiran (netočno).
To je pravilo za internu upotrebu preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Vrijeme do zaključavanja zaslona</translation>
<translation id="423797045246308574">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju upotrebljavati generiranje ključeva. Ako je uzorak URL-ova u pravilu "KeygenAllowedForUrls", ovo pravilo nadjačava te iznimke.
Ako se to pravilo ne postavi, globalna zadana vrijednost upotrebljavat će se za sve web-lokacije iz pravila "DefaultKeygenSetting" ako je postavljeno, a u suprotnom iz korisnikove osobne konfiguracije.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Konfigurira direktorij koji će <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati za spremanje roaming kopija profila.
Ako postavite to pravilo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će navedeni direktorij za spremanje roaming kopija profila ako je omogućeno pravilo <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" />. Ako se pravilo <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> onemogući ili ne postavi, vrijednost spremljena u tom pravilu neće se upotrebljavati.
Na stranici https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables možete pronaći popis varijabli koje se mogu koristiti.
Ako se pravilo ne postavi, koristit će se zadani put roaming profila.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Za Android aplikacije ne upotrebljava se predmemorija. Ako više korisnika instalira istu Android aplikaciju, ta će se aplikacija preuzeti iznova za svakog korisnika.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Omogućuje prikupljanje anonimiziranih podataka zaključano URL-om u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> i korisnicima onemogućuje da promijene tu postavku.
Prikupljanje anonimiziranih podataka zaključano URL-om Googleu šalje URL-ove stranica koje korisnik posjeti radi poboljšanja pretraživanja i pregledavanja.
Ako omogućite to pravilo, prikupljanje anonimiziranih podataka zaključano URL-om stalno je aktivno.
Ako onemogućite to pravilo, prikupljanje anonimiziranih podataka zaključano URL-om nikad nije aktivno.
Ako se to pravilo ne postavi, prikupljanje anonimiziranih podataka zaključano URL-om bit će omogućeno, no korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ne</translation>
<translation id="4261820385751181068">Oznaka zemlje/jezika za zaslon za prijavu na uređaju</translation>
<translation id="427220754384423013">Određuje pisače koje korisnik može upotrebljavati.
To se pravilo upotrebljava samo ako je pravilo <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> odabrano za <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Ako se to pravilo upotrebljava, korisniku su dostupni samo pisači s ID-jevima podudarnim s vrijednostima u tom pravilu. ID-jevi se moraju podudarati s poljima "id" ili "guid" u datoteci navedenoj u pravilu <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Određuje parametre koji se upotrebljavaju prilikom pretraživanja slika pomoću POST metode. Sastoji se od zarezom odvojenih parova naziv/vrijednost. Ako je vrijednost parametar predloška, primjerice {imageThumbnail} u gornjem primjeru, zamijenit će se podacima stvarne minijature slike.
To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, zahtjev za pretraživanje slika poslat će se pomoću GET metode.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="4285674129118156176">Omogućuje nepridruženim korisnicima da upotrebljavaju ARC</translation>
<translation id="4289903996435140853">Omogućuje postavljanje popisa URL-ova koji navode koje će web-lokacije automatski dobiti dopuštenje za pristup USB uređaju s navedenim ID-jem dobavljača i ID-jem proizvoda. Svaka stavka na popisu mora sadržavati uređaje i URL-ove da bi pravilo bilo važeće. Svaka stavka na uređaju može sadržavati polje ID-ja dobavljača i ID-ja proizvoda. Svaki izostavljeni ID smatra se zamjenskim znakom s jednom iznimkom, a ta je iznimka da se ID proizvoda ne može navesti, a da se ne navede i ID dobavljača. U suprotnom pravilo neće biti važeće i zanemarit će se.
Model dopuštenja za USB upotrebljava URL web-lokacije koja šalje zahtjev ("URL koji šalje zahtjev") i URL vršnih web-lokacija u okviru ("URL koji se ugrađuje") kako bi se URL-u koji šalje zahtjev dopustio pristup USB uređaju. URL koji šalje zahtjev može se razlikovati od URL-a koji se ugrađuje ako se web-lokacija koja šalje zahtjev učitava u iframeu. Stoga, da bi se odredio URL koji šalje zahtjev i URL koji se ugrađuje, polje za "URL-ove" može sadržavati najviše dva niza URL-a razdvojena zarezom. Ako se odredi samo jedan URL, pristup će biti dopušten odgovarajućim USB uređajima kada se URL web-lokacije koja šalje zahtjev podudara s ovim URL-om, bez obzira na status ugrađivanja. URL-ovi u polju "URL-ovi" moraju biti važeći. U protivnom će se pravilo zanemariti.
Ako se to pravilo ne postavi, za sve web-lokacije upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost iz pravila "DefaultWebUsbGuardSetting" ako je to pravilo postavljeno, a ako nije, upotrebljavat će se korisnikova osobna konfiguracija.
Uzorci URL-a u ovom pravilu ne bi trebali biti u sukobu s onima koji su konfigurirani pravilom WebUsbBlockedForUrls. Ako se pojavi sukob, ovo će pravilo imati prednost pred pravilima WebUsbBlockedForUrls i WebUsbAskForUrls.
Vrijednosti za to pravilo i pravilo WebUsbAllowDevicesForUrls spajaju se.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Navodi popis aplikacija koje se mogu omogućiti kao aplikacije za izradu bilježaka na zaključanom zaslonu uređaja sa sustavom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ako je željena aplikacija za izradu bilježaka omogućena na zaključanom zaslonu, zaključani će zaslon sadržavati element korisničkog sučelja za pokretanje željene aplikacije.
Kada se pokrene, aplikacija će moći izraditi prozor aplikacije na zaključanom zaslonu i podatkovne stavke (bilješke) u kontekstu zaključanog zaslona. Aplikacija će moći uvesti izrađene bilješke u sesiju primarnog korisnika kada se ta sesija otključa. Na zaključanom zaslonu trenutačno su podržane samo Chromeove aplikacije za izradu bilježaka.
Ako se to pravilo postavi, korisnik će moći uključiti aplikaciju na zaključanom zaslonu samo ako se ID proširenja aplikacije nalazi na popisu vrijednosti tog pravila.
Stoga će postavljanje tog pravila za prazan popis posve onemogućiti izradu bilježaka na zaključanom zaslonu.
Napominjemo da prisutnost ID-a aplikacije u pravilima ne mora značiti da će korisnik moći omogućiti aplikaciju kao aplikaciju za izradu bilježaka na zaključanom zaslonu, na primjer na Chromeu 61 skup dostupnih aplikacija dodatno je ograničen platformom.
Ako se to pravilo ne postavi, pravila neće nametati ograničenja za skup aplikacija koje korisnik može omogućiti na zaključanom zaslonu.</translation>
<translation id="4313767483634435271">MAC adresa označene priključne stanice uređaja</translation>
<translation id="4322842393287974810">Dopusti kiosk aplikaciji pokrenutoj automatski bez odgode da upravlja verzijom proizvoda <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Dodaj gumb za odjavu na programsku traku</translation>
<translation id="4332177773549877617">Zabilježite događaje za instalacije aplikacije za Android</translation>
<translation id="4335292026668105285">Određuje koliko vremena treba proći od zadnjeg korisničkog unosa nakon kojeg se prikazuje dijaloški okvir upozorenja dok je uređaj priključen u struju.
Ako se postavi, to pravilo određuje koliko dugo korisnik treba biti neaktivan prije nego što <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže dijaloški okvir upozorenja kojim se korisnika obavještava da će se poduzeti radnja u slučaju neaktivnosti.
Ako se pravilo ne postavi, ne prikazuje se dijaloški okvir upozorenja.
Vrijednost pravila treba se navesti u milisekundama. Vrijednosti moraju biti kraće od vremena odgode do radnje u slučaju neaktivnosti ili jednake tom vremenu.
Poruka upozorenja prikazuje se samo ako je radnja u slučaju neaktivnosti odjava ili isključivanje.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Omogućuje vam da postavite hoće li se oglasi blokirati na web-lokacijama s ometajućim oglasima.
Ako se to pravilo postavi na 2, oglasi će se blokirati na web-lokacijama s ometajućim oglasima.
No to se ponašanje neće aktivirati ako se pravilo SafeBrowsingEnabled postavi na netočno.
Ako se to pravilo postavi na 1, oglasi se neće blokirati na web-lokacijama s ometajućim oglasima.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljavat će se 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Ako se pravilo postavi na "True" i korisnik je nadzirani korisnik, onda druge Androidove aplikacije mogu postaviti upit za korisnikova ograničenja za web putem davatelja sadržaja.
Ako se pravilo postavi na "False" ili se ne postavi, onda davatelj sadržaja neće vraćati nikakve podatke.</translation>
<translation id="435461861920493948">Sadrži popis uzoraka koji se koriste za reguliranje vidljivosti računa u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Svaki Google račun na uređaju usporedit će se s uzorcima pohranjenim u ovom pravilu kako bi se odredila vidljivost računa u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />. Račun će biti vidljiv ako se njegov naziv podudara s bilo kojim uzorkom na popisu. U suprotnom će biti skriven.
Upotrijebite zamjenski znak "*" za nulu ili više proizvoljnih znakova. Prespojni je znak "\", pa da biste dobili stvarni znak "*" ili "\", ispred njih stavite "\".
Ako se to pravilo ne postavi, svi Google računi na uređaju bit će vidljivi u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Ako se to pravilo postavi, host daljinskog pristupa zahtijevat će od klijenata koji se autentificiraju pribavljanje autentifikacijske oznake s tog URL-a da bi se povezali. Pravilo se mora upotrebljavati zajedno s pravilom RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Ta je značajka trenutačno onemogućena na poslužitelju.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Dopusti spajanje pravila na popisu koja potječu iz različitih izvora</translation>
<translation id="436581050240847513">Izvješća o mrežnim sučeljima uređaja</translation>
<translation id="4372704773119750918">Ne dopusti poslovnom korisniku da bude dio višestrukog profila (primarnom ili sekundarnom)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Dopusti svim web-lokacijama prikazivanje svih slika</translation>
<translation id="437791893267799639">Postavljanje pravila poništeno, onemogući premještanje podataka i ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Dopusti korisnicima upravljanje svim certifikatima</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfiguriranje daljinskog atestiranja TPM mehanizmom.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Popis unaprijed konfiguriranih mrežnih dijeljenja datoteka.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Omogući usporavanje propusnosti mreže</translation>
<translation id="441217499641439905">Onemogući Google disk putem mobilne veze u aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4415603335307944578">Ako se to pravilo postavi na true ili se ne konfigurira, preglednik će ponovo prikazati stranicu dobrodošlice prilikom prvog pokretanja nakon nadogradnje OS-a.
Ako se pravilo postavi na false, preglednik neće ponovo prikazati stranicu dobrodošlice prilikom prvog pokretanja nakon nadogradnje OS-a.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Ako se to pravilo postavi na netočno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće povremeno slati upite Googleovu poslužitelju radi dohvaćanja točne vremenske oznake. Ti će se upiti omogućiti ako se pravilo postavi na točno ili se ne postavi.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ručno određivanje proxy postavki</translation>
<translation id="4429220551923452215">Omogućuje ili onemogućuje prečace aplikacija u traci oznaka.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnik može odabrati hoće li prikazati prečace aplikacija u kontekstnom izborniku trake oznaka ili ih iz njega sakriti.
Ako je to pravilo konfigurirano, korisnik ga ne može promijeniti, a prečac aplikacije prikazivat će se uvijek, odnosno nikad.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Omogući prošireno izvješćivanje Sigurnog pregledavanja</translation>
<translation id="443454694385851356">Naslijeđeno (nije sigurno)</translation>
<translation id="443665821428652897">Izbriši podatke o web-lokacijama prilikom isključivanja preglednika (obustavljeno)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Omogući uređaju da pokreće PluginVm.
Ako se to pravilo postavi na False ili se ne postavi, <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> nije omogućen za uređaj. Ako se postavi na True, <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> omogućen je za uređaj ako je dopušten i drugim postavkama. <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> potrebno je postaviti na True i potrebno je postaviti <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> i <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> da bi se <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> mogao pokrenuti.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Navedite popis zastarjelih značajki web-platformi kako biste ih privremeno ponovo omogućili.
To pravilo pruža administratorima mogućnost ponovnog omogućivanja zastarjelih značajki web-platformi na ograničeno vrijeme. Značajke se identificiraju oznakom niza i one značajke koje odgovaraju oznakama koje se nalaze na popisu navedenom u tom pravilu omogućit će se ponovo.
Ako se to pravilo ne postavi ili ako je popis prazan ili se ne podudara s jednom od podržanih oznaka niza, sve zastarjele značajke web-platformi ostat će onemogućene.
Iako je pravilo podržano na prethodno navedenim platformama, značajka koju omogućuje može biti dostupna na manje platformi. Neke zastarjele značajke web-platformi ne mogu se ponovo omogućiti. Samo one koje su izričito navedene u nastavku mogu se ponovo omogućiti na ograničeno vrijeme koje se razlikuje od značajke do značajke. Općeniti oblik oznake niza bit će [Nazivzastarjeleznačajke]_EffectiveUntil[ggggmmdd]. Ako vas zanima, namjeru promjene značajke web-platforme možete pronaći na stranici https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Omogući zaključavanje kada uređaj prijeđe u stanje mirovanja ili se isključi</translation>
<translation id="4449469846627734399">Postavite dnevnu konfiguraciju za prebacivanje napajanja radi uštede energije</translation>
<translation id="4449545651113180484">Zakreni zaslon u smjeru kazaljke na satu 270 stupnjeva</translation>
<translation id="445270821089253489">Upravlja vrstom informacija o korisniku i uređaju o kojima se izvještava.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Prikaži ikonu alatne trake za uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokiraj kolačiće trećih strana</translation>
<translation id="4474167089968829729">Omogući spremanje zaporki u upravitelj zaporki</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ako se to pravilo postavi na <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, Android aplikacije ne mogu pristupiti podacima o lokaciji. Ako to pravilo postavite na bilo koju drugu vrijednost ili ga ne postavite, korisniku se prikazuje upit o pristanku kada Android aplikacija želi pristupiti podacima o lokaciji.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Nametni Sigurno pretraživanje</translation>
<translation id="4482640907922304445">Pokazuje gumb Početna na alatnoj traci proizvoda <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako omogućite ovu postavku, gumb Početna prikazivat će se uvijek. Ako onemogućite ovu postavku, gumb Početna neće se nikad prikazivati. Ako omogućite ili onemogućite ovu postavku, korisnici neće moći promijeniti ni poništiti ovu postavku u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako ovo pravilo nije postavljeno, korisnik će moći odabrati želi li da se prikazuje gumb Početna.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Onemogući automatska ažuriranja</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfiguriraj URL stranice nove kartice</translation>
<translation id="4492287494009043413">Onemogući izradu snimki zaslona</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Konfigurirajte pravila koje se odnose na <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurira veličinu predmemorije koju će <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati za pohranu predmemoriranih medijskih datoteka na disku.
Ako postavite ovo pravilo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavat će ponuđenu veličinu predmemorije, bez obzira je li korisnik označio "--media-cache-size". Vrijednost navedena u ovom pravilu nije čvrsto postavljena granica, već prijedlog za sustav predmemoriranja; svaka vrijednost ispod nekoliko megabajta premala je i zaokružit će se na prihvatljivi minimum.
Ako je vrijednost ovog pravila 0, upotrijebit će se zadana veličina predmemorije, ali je korisnik neće moći promijeniti.
Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrijebit će se zadana veličina i korisnik će je moći nadjačati oznakom --media-cache-size.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Ako se to pravilo postavi na "točno" ili se ne postavi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> bit će omogućen i korisnici će ga moći pokrenuti putem izbornika aplikacije, kontekstnih izbornika na stranici, medijskih kontrola na web-lokacijama koje podržavaju Cast te ikone Casta na alatnoj traci (ako je prikazana).
Ako se pravilo postavi na "netočno", <ph name="PRODUCT_NAME" /> bit će onemogućen.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Omogući Sigurno pregledavanje za pouzdane izvore</translation>
<translation id="4518251772179446575">Pitaj kad web-lokacija želi pratiti fizičku lokaciju korisnika</translation>
<translation id="4519046672992331730">Omogućuje prijedloge pretraživanja u višenamjenskom okviru usluge <ph name="PRODUCT_NAME" /> i sprječava korisnike da promijene tu postavku.
Ako omogućite ovu postavku, upotrebljavaju se prijedlozi pretraživanja.
Ako onemogućite ovu postavku, prijedlozi pretraživanja nikad se ne upotrebljavaju.
Ako omogućite ili onemogućite ovu postavku, korisnici neće moći promijeniti niti poništiti ovu postavku na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako ovo pravilo nije postavljeno, bit će omogućeno, ali će ga korisnici moći promijeniti.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Instaliranje Android aplikacija može se nametnuti s konzole Google Admina putem Google Playa. One ne upotrebljavaju to pravilo.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Naziv ograničenja za Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokalni računi na uređaju</translation>
<translation id="4543502256674577024">Postavke ažuriranja uređaja</translation>
<translation id="4554651132977135445">Način obrade povratne petlje korisničkog pravila</translation>
<translation id="4554841826517980623">To pravilo određuje treba li značajka mrežnog dijeljenja datoteka za <ph name="PRODUCT_NAME" /> upotrebljavati protokol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> za otkrivanje dijeljenja na mreži.
Ako se to pravilo postavi na True, otkriće dijeljenja upotrebljavat će protokol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> za otkrivanje dijeljenja na mreži.
Ako se to pravilo postavi na False, otkriće dijeljenja neće upotrebljavati protokol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> za otkrivanje dijeljenja.
Ako pravilo nije postavljeno, zadano će biti onemogućeno za korisnike kojima upravlja tvrtka, a omogućeno za neupravljane korisnike.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Omogući daljinsku ovjeru za korisnika</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL web-stranice nove kartice zadanog davatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="4567137030726189378">Dopusti upotrebu Alata za razvojne programere</translation>
<translation id="4578265298946081589">Ne pokreći ponovo nakon odjave korisnika.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Ako se ta postavka omogući, host daljinskog pristupa uspoređuje ime lokalnog korisnika (s kojim je taj host povezan) i naziv Google računa koji je registriran kao vlasnik hosta (tj., "johndoe" ako je vlasnik hosta Google račun "johndoe@example.com"). Host daljinskog pristupa neće se pokrenuti ako se vlasnik hosta razlikuje od imena lokalnog korisnika s kojim je host povezan. Pravilo RemoteAccessHostMatchUsername treba se upotrebljavati zajedno s pravilom RemoteAccessHostDomain kako bi se primijenilo i to da je Google račun vlasnika hosta povezan s određenom domenom (tj., "example.com").
Ako se ta postavka onemogući ili ne postavi, host daljinskog pristupa može se povezati s bilo kojim lokalnim korisnikom.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Pruži korisnicima međuverziju za brzi popravak</translation>
<translation id="4600786265870346112">Omogućivanje velikog pokazivača</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfiguriraj popis nedopuštenih za lokalno slanje poruka</translation>
<translation id="4617338332148204752">Preskoči provjeru metaoznaka u okviru <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfiguriraj bijelu listu instalacije proširenja</translation>
<translation id="4632343302005518762">Dopusti proizvodu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> rukovanje navedenim vrstama sadržaja</translation>
<translation id="4632566332417930481">Onemogući upotrebu Alata za razvojne programere na proširenjima instaliranim prema pravilima organizacije, dopusti upotrebu Alata za razvojne programere u drugim kontekstima</translation>
<translation id="4633786464238689684">Mijenja se zadano ponašanje tipki u skroz gornjem redu u funkcijske tipke.
Ako se pravilo postavi na istinito, najgornji red tipki na tipkovnici prema zadanim će postavkama izvršavati naredbe funkcijskih tipki. Da bi se njihovo ponašanje vratilo na medijske tipke, potrebno je pritisnuti tipku za pretraživanje.
Ako se pravilo postavi na neistinito ili se ne postavi, tipkovnica će izvršavati naredbe medijskih tipki prema zadanim postavkama, a naredbe funkcijskih tipki izvršavat će se ako se istovremeno drži tipka za pretraživanje.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Nazivi hostova za lokalno slanje poruka koje treba izuzeti s popisa nedopuštenih</translation>
<translation id="4650759511838826572">Onemogući sheme URL protokola</translation>
<translation id="465099050592230505">URL web-trgovine tvrtke (obustavljeno)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Postavke sadržaja omogućuju određivanje načina postupanja s određenim vrstama sadržaja (kao što su kolačići, slike i JavaScript).</translation>
<translation id="4665897631924472251">Postavke upravljanja proširenjima</translation>
<translation id="4668325077104657568">Zadana postavka slika</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimalno:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Omogućuje vam da postavite hoće li se web-lokacijama s uvredljivim sadržajima onemogućiti otvaranje novih prozora i kartica.
Ako se to pravilo postavi na True, web-lokacijama s uvredljivim sadržajima onemogućit će se otvaranje novih prozora i kartica.
No to se ponašanje neće aktivirati ako se pravilo SafeBrowsingEnabled postavi na False.
Ako se to pravilo postavi na False, web-lokacijama s uvredljivim sadržajima dopustit će se otvaranje novih prozora i kartica.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljavat će se True.</translation>
<translation id="467236746355332046">Podržane značajke:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Prilagođava popis uzoraka URL-ova koje bi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> uvijek trebao generirati.
Ako se to pravilo ne postavi, zadani će se ispunjivač upotrebljavati za sve web-lokacije određene pravilom "ChromeFrameRendererSettings".
Primjere uzoraka pogledajte na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Otvori popis URL-ova</translation>
<translation id="4674871290487541952">Dopusti nesigurne algoritme u provjerama integriteta za ažuriranja i instaliranja proširenja</translation>
<translation id="4680936297850947973">Obustavljeno u verziji M68. Umjesto toga upotrijebite DefaultPopupsSetting.
Cijelo objašnjenje pročitajte na stranici https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Ako se to pravilo omogući, web-lokacijama će se omogućiti istovremena navigacija i otvaranje novih prozora ili kartica.
Ako se to pravilo onemogući ili se ne postavi, web-lokacijama će se onemogućiti istovremena navigacija i otvaranje novih prozora ili kartica.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Omogući Automatsko popunjavanje</translation>
<translation id="4703402283970867140">Omogućite model pametnog zatamnjenja kako bi se produljilo vrijeme do zatamnjenja zaslona</translation>
<translation id="4722122254122249791">Omogući izolaciju web-lokacije za određene izvore</translation>
<translation id="4722399051042571387">Ako se postavi na False, korisnici neće moći postavljati PIN-ove koji su slabi ili ih je lako odgonetnuti.
Primjeri slabih PIN-ova uključuju: PIN-ove koji se sastoje od jedne te iste znamenke (1111), PIN-ove u kojima se znamenke povećavaju za 1 (1234), PIN-ove u kojima se znamenke smanjuju za 1 (4321) i PIN-ove koji su previše česti.
Prema zadanim postavkama korisnicima će se prikazivati upozorenje, a ne pogreška, ako se PIN smatra slabim.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Omogući prijelaz vatrozida iz klijenta za daljinski pristup</translation>
<translation id="4725528134735324213">Omogući Androidovu uslugu sigurnosnog kopiranja</translation>
<translation id="4725801978265372736">Zahtijevaj podudaranje imena lokalnog korisnika i vlasnika hosta daljinskog pristupa</translation>
<translation id="4733471537137819387">Pravila koja se odnose na integriranu HTTP autentifikaciju.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Poslužitelji koje <ph name="PRODUCT_NAME" /> može ovlastiti.
Razdvojite više poslužitelja zarezima. Zamjenski su znakovi (*) dopušteni.
Ako ne postavite ovo pravilo, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće dodijeliti vjerodajnice korisnika čak ni ako otkrije da je poslužitelj na intranetu.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klijentski certifikat za povezivanje s pravilom RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Ako se pravilo postavi na True ili se ne postavi, <ph name="PRODUCT_NAME" /> predlagat će stranice koje su povezane s trenutačnom stranicom.
Ti se prijedlozi dohvaćaju daljinski s Googleovih poslužitelja.
Ako se pravilo postavi na False, prijedlozi se neće dohvaćati ni prikazivati.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Omogućuje postavljanje razdoblja u milisekundama tijekom kojeg će se prikazivati obavijesti o ponovnom pokretanju preglednika <ph name="PRODUCT_NAME" /> ili da je potrebno ponovo pokrenuti <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> radi primjene ažuriranja na čekanju.
Tijekom tog će se vremena korisniku prikazivati ponavljajuća obavijest o potrebnom ažuriranju. Za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uređaje obavijest o ponovnom pokretanju prikazuje se na traci sustava u skladu s pravilom <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />. Za preglednike <ph name="PRODUCT_NAME" /> izbornik aplikacije mijenja se kada istekne trećina razdoblja obavijesti kako bi se naznačilo da je potrebno ponovno pokretanje. Boja te obavijesti mijenja se kada isteknu dvije trećine razdoblja i još jednom kada istekne cijelo razdoblje. Dodatne obavijesti omogućene pravilom <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" /> za preglednike imaju isti raspored.
Ako se ne postavi, za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uređaje upotrebljava se zadano razdoblje od 345.600.000 milisekundi (četiri dana), a za <ph name="PRODUCT_NAME" /> zadano razdoblje od 604.800.000 milisekundi (jedan tjedan).</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Ova postavka, SitePerProcess, može se koristiti kako bi se korisnicima onemogućilo da se isključe iz zadanog ponašanja izolacije svih web-lokacija. Napominjemo da pravilo IsolateOrigins također može biti korisno za izolaciju dodatnih, preciznije određenih izvora.
Ako se to pravilo omogući, korisnici se neće moći isključiti iz zadanog ponašanja pri kojem se svaka web-lokacija izvodi u svojem procesu.
Ako se pravilo ne konfigurira ili se onemogući, korisnik će se moći isključiti iz izolacije web-lokacije
(na primjer pomoću unosa "Disable site isolation" (Onemogući izolaciju web-lokacije) na stranici chrome://flags). Ako se to pravilo postavi na onemogućeno i/ili ne konfigurira, ono ne isključuje izolaciju web-lokacije.
Na proizvodu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> do verzije 76 preporučuje se postaviti pravila za uređaje <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> na istu vrijednost. Ako se vrijednosti koje navode ta dva pravila ne podudaraju, može doći do kašnjenja prilikom pokretanja korisničke sesije dok se primjenjuje vrijednost koju navode korisnička pravila.
NAPOMENA: to se pravilo ne primjenjuje na Androidu. Da biste omogućili SitePerProcess na Androidu, postavite pravilo SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Omogućuje značajku Automatsko popunjavanje na usluzi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i omogućuje korisnicima automatsko unošenje podataka o kreditnim karticama u web-obrasce pomoću prethodno pohranjenih podataka.
Ako se ta postavka onemogući, Automatsko popunjavanje nikada neće predlagati niti unositi podatke o kreditnim karticama niti će spremiti dodatne podatke o kreditnim karticama koje bi korisnik mogao unijeti tijekom pregledavanja weba.
Ako se ta postavka omogući ili nema vrijednost, korisnik će moći kontrolirati Automatsko popunjavanje za kreditne kartice na korisničkom sučelju.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Omogući značajku pristupačnosti velikog pokazivača.
Ako se to pravilo postavi na točno, veliki će pokazivač uvijek biti omogućen.
Ako se to pravilo postavi na netočno, veliki će pokazivač uvijek biti onemogućen.
Ako postavite to pravilo, korisnici ga ne mogu promijeniti ili premostiti.
Ako se to pravilo ne postavi, veliki će pokazivač u početku biti onemogućen, ali korisnici ga mogu omogućiti u bilo kojem trenutku.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfiguriranje ponašanja ažuriranja <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> opreme</translation>
<translation id="4804828344300125154">Uvijek ponovo pokreni uređaj nakon odjave korisnika.</translation>
<translation id="4807950475297505572">Uklanjaju se korisnici koji najdulje nisu upotrebljavani dok se ne oslobodi dovoljno prostora</translation>
<translation id="4816674326202173458">Dopuštanje poslovnom korisniku da bude primarni i sekundarni (zadano ponašanje za korisnike kojima se ne upravlja)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Radnja koja se poduzima kada se dosegne odgoda zbog neaktivnosti dok računalo pokreće baterija</translation>
<translation id="4832852360828533362">Izvješćivanje o korisniku i uređaju</translation>
<translation id="4834526953114077364">Uklanjaju se korisnici koji najdulje nisu upotrebljavani, a koji se nisu prijavili u prethodna 3 mjeseca dok se ne oslobodi dovoljno prostora</translation>
<translation id="4835622243021053389">Omogućite NTLMv2 autentifikaciju.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Dopusti način punog zaslona</translation>
<translation id="4861767323695239729">Konfiguriraj dopuštene načine unosa u korisničkoj sesiji</translation>
<translation id="487460824085252184">Migrira automatski, bez traženja pristanka korisnika.</translation>
<translation id="4874982543810021567">Blokiraj WebUSB na ovim web-lokacijama</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maksimalna verzija SSL-a omogućena</translation>
<translation id="4887274746092315609">Omogućuje stranicu za promjenu zaporke unutar sesije za korisnike SAML-a</translation>
<translation id="4897928009230106190">Određuje parametre koji se upotrebljavaju prilikom pretraživanja prijedloga pomoću POST metode. Sastoji se od zarezom odvojenih parova naziv/vrijednost. Ako je vrijednost parametar predloška, primjerice {searchTerms} u gornjem primjeru, zamijenit će se podacima stvarnih pojmova za pretraživanje.
To je pravilo izborno. Ako nije postavljeno, zahtjev za predloženo pretraživanje poslat će se pomoću GET metode.
To se pravilo poštuje samo ako je omogućeno pravilo "DefaultSearchProviderEnabled".</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametar koji kontrolira položaj pojma za pretraživanje za zadanog pružatelja usluge pretraživanja</translation>
<translation id="4899708173828500852">Omogući Sigurno pregledavanje</translation>
<translation id="4899802251198446659">Omogućuje vam da odredite mogu li se videozapisi reproducirati automatski (bez korisnikova pristanka) s audiosadržajem u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se ovo pravilo postavi na True, <ph name="PRODUCT_NAME" /> može automatski reproducirati medije.
Ako se ovo pravilo postavi na False, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne može automatski reproducirati medije. Pravilo AutoplayWhitelist može se upotrijebiti za poništavanje ovog pravila za određene uzorke URL-a.
Prema zadanim postavkama <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne može automatski reproducirati medije. Pravilo AutoplayWhitelist može se upotrijebiti za poništavanje ovog pravila za određene uzorke URL-a.
Ako se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvodi, a pravilo se promijeni, pravilo će se primjenjivati samo na nove
otvorene kartice. Zato će se neke kartice možda i dalje ponašati u skladu s prethodnim pravilom.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Brzina osvježavanja za pravilo uređaja</translation>
<translation id="4917385247580444890">Jak</translation>
<translation id="4923806312383904642">Dopusti WebDriveru da nadjača nekompatibilna pravila</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast prijemnik</translation>
<translation id="494924690085329212">Ponovo pokreni nakon odjave korisnika ako je pokrenut Android.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Ako se pravilo postavi na točno ili se ne konfigurira, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dopustit će dodavanje osoba iz upravitelja korisnika.
Ako se pravilo postavi na netočno, <ph name="PRODUCT_NAME" /> neće dopustiti izradu novih profila iz upravitelja profila.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Onemogući prijavu putem preglednika</translation>
<translation id="4978405676361550165">Ako se postavi pravilo "OffHours", navedena pravila za uređaje zanemaruju se (upotreba zadanih postavki tih pravila) tijekom navedenih vremenskih intervala. Chrome ponovo primjenjuje pravila za uređaje na svaki događaj kada razdoblje "OffHours" započne ili završi. Korisnik će dobiti obavijest i morat će se odjaviti kada vrijeme za "OffHours" završi i kada se postavke pravila za uređaje promijene (odnosno kada je korisnik prijavljen računom koji nije dopušten).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Vrste podataka:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Dopusti pokretanje dodataka koji su zastarjeli</translation>
<translation id="4986560318567565414">Put do Chromea za prebacivanje iz zamjenskog preglednika.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Radnja koja će se izvršiti kada nastupi odgoda neaktivnosti</translation>
<translation id="5034604678285451405">Postavite prag baterije (u postocima) za prebacivanje napajanja radi uštede energije.
Ovo pravilo koristi se samo ako se DevicePowerPeakShiftEnabled postavi na true.
Ako se pravilo ne konfigurira ili se ne postavi, prebacivanje napajanja radi uštede energije uvijek će biti onemogućeno.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Dopusti pristup web-lokacijama izvan paketa sadržaja</translation>
<translation id="5052081091120171147">Ako je omogućeno, ovo pravilo prisilno uvozi povijest pregledavanja iz trenutačno zadanog preglednika. Ako je omogućeno, ovo pravilo također utječe na dijaloški okvir za uvoz. Ako je onemogućeno, povijest pregledavanja se ne uvozi. Ako nije postavljeno, korisniku može biti postavljen upit želi li uvesti povijest pregledavanja ili do uvoza može doći automatski.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Konfigurira postavke proxyja za <ph name="PRODUCT_NAME" />. Te postavke proxyja bit će dostupne i za ARC aplikacije.
Ako omogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> i ARC aplikacije zanemarivat će sve opcije koje se odnose na proxy poslužitelj navedene u naredbenom retku.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnici će moći sami odabrati postavke proxyja.
Ako se postavi, pravilo <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> nadjačat će bilo koje pojedinačno pravilo <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> i <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
Polje <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> omogućuje vam da odredite proxy poslužitelj kojim se koristi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da mijenjaju postavke proxyja.
Polje <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> URL je za .pac datoteku proxy poslužitelja.
Polje <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> URL je proxy poslužitelja.
Polje <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> popis je proxy hostova koje će <ph name="PRODUCT_NAME" /> zaobilaziti.
Polje <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> obustavljeno je u korist polja "ProxyMode". Omogućuje vam da odredite proxy poslužitelj kojim se koristi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da mijenjaju postavke proxyja.
Ako za "ProxyMode" odaberete vrijednost "direct", proxy poslužitelj nikad se neće upotrebljavati, a sva će se ostala polja zanemariti.
Ako za "ProxyMode" odaberete vrijednost "system", upotrebljavat će se proxy poslužitelji sustava, a sva će se ostala polja zanemariti.
Ako za "ProxyMode" odaberete vrijednost "auto_detect", sva će se ostala polja zanemariti.
Ako za "ProxyMode" odaberete vrijednost "fixed_server", upotrebljavat će se polja "ProxyServer" i "ProxyBypassList".
Ako za "ProxyMode" odaberete vrijednost "pac_script", upotrebljavat će se polja "ProxyPacUrl" i "ProxyBypassList".</translation>
<translation id="5056708224511062314">Povećalo je onemogućeno</translation>
<translation id="5058573563327660283">Odaberi strategiju kojom se oslobađa prostor na disku tijekom automatskog čišćenja (obustavljeno)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Popis korisnika kojima je dopuštena prijava</translation>
<translation id="5075834892754086022">Ako se postavi to pravilo, primjenjuje se konfigurirana minimalna
duljina PIN-a. (Apsolutna minimalna duljina PIN-a iznosi 1. Vrijednosti manje od 1
tretiraju se kao 1.)
Ako se pravilo ne postavi, primjenjuje se minimalna duljina PIN-a od
šest znakova. To je preporučeni minimum.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Omogućuje upotrebu zadanog davatelja usluge pretraživanja.
Ako omogućite tu postavku, zadano se pretraživanje izvodi kada korisnik u višenamjenski okvir unese tekst koji nije URL.
Upotrebu zadanog davatelja usluge pretraživanja možete odrediti postavljanjem preostalih pravila za zadano pretraživanje. Ako se ona ne postave, korisnik može odabrati zadanog davatelja usluge pretraživanja.
Ako onemogućite tu postavku, pretraživanje se neće izvoditi kada korisnik u višenamjenski okvir unese tekst koji nije URL.
Ako omogućite ili onemogućite tu postavku, korisnici neće moći promijeniti niti nadjačati tu postavku u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se pravilo ne postavi, zadani je davatelj usluge pretraživanja omogućen, a korisnik će moći postaviti popis davatelja usluge pretraživanja.
Pravilo je dostupno samo na instancama Windowsa koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Onemogući pregled ispisa</translation>
<translation id="5090209345759901501">Proširi postavku Flash sadržaja na sav sadržaj</translation>
<translation id="5090791951240382356">Dopusti spajanje pravila rječnika koja potječu iz različitih izvora</translation>
<translation id="5093540029655764852">Određuje stopu (u danima) po kojoj klijent mijenja zaporku računa na računalu. Klijent tu zaporku generira nasumično i korisnik je ne može vidjeti.
Zaporke računa na računalu trebale bi se jednako redovito mijenjati kao i korisničke. Ako se to pravilo onemogući ili postavi na veliki broj dana, to može negativno utjecati na sigurnost jer potencijalnim napadačima daje više vremena za pronalaženje zaporke računa uređaja i njezinu upotrebu.
Ako se pravilo ne postavi, zaporka računa na računalu mijenja se svakih 30 dana.
Ako se pravilo postavi na 0, promjena zaporke računa na računalu onemogućena je.
Zaporke mogu biti i starije od navedenog broja dana ako je klijent bio offline dulje vrijeme.</translation>
<translation id="510196893779239086">To pravilo određuje hoće li se Chrome potpuno zatvoriti kada se posljednja kartica prebaci u drugi preglednik.
Ako se pravilo ne postavi ili se postavi na True, Chrome će zadržati barem jednu otvorenu karticu nakon prebacivanja na zamjenski preglednik.
Ako se pravilo postavi na False, Chrome će zatvoriti karticu nakon prebacivanja na zamjenski preglednik, čak i ako je to bila posljednja kartica. Chrome će se tako u potpunosti zatvoriti.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Omogućuje primjenu mrežne konfiguracije za svakog korisnika na <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uređaju. Mrežna je konfiguracija niz u formatu JSON, kao što je definirano formatom Open Network Configuration.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Odgoda zaključavanja zaslona za vrijeme baterijskog napajanja</translation>
<translation id="5108031557082757679">Onemogućeni pisači za uređaje tvrtke</translation>
<translation id="5124368997194894978">Omogući pokretanje na izmjeničnom napajanju</translation>
<translation id="5131211790949066746">Omogućuje spajanje pravila <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> i <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" /> za popise za instaliranje proširenja.
Ako omogućite tu postavku, vrijednosti iz pravila za platformu uređaja, pravila za oblak uređaja i pravila za korisničku platformu spajaju se u jedan popis i upotrebljavaju kao cjelina umjesto da se upotrebljavaju samo vrijednosti iz jednog izvora s najvišim prioritetom.
Ako onemogućite tu postavku ili je ne postavite, uzimaju se samo unosi s popisa iz izvora najvišeg prioriteta, a svi se ostali izvori prikazuju kao sukobi, no zanemaruju se.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Postavljanje zadane vrste povećala na "omogućeno" na zaslonu za prijavu</translation>
<translation id="5142301680741828703">Uvijek prikaži sljedeće URL obrasce u okviru <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Omogućuje vam da odredite dodatne parametre koji se upotrebljavaju kada <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> pokreće uslugu <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ako se to pravilo ne postavi, upotrebljavat će se zadani naredbeni redak.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Chromium i Google Chrome imaju neke grupe međusobno ovisnih pravila koja omogućuju upravljanje značajkom. Te su skupine predstavljene sljedećim grupama pravila. S obzirom da pravila mogu imati više izvora, primjenjuju se samo vrijednosti koje potječu iz izvora pravila najvišeg prioriteta. Vrijednosti koje potječu iz izvora nižeg prioriteta u istoj grupi zanemarit će se. Redoslijed prioriteta definiran je u pravilu <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Učestalost slanja mrežnih paketa za praćenje u milisekundama.
Ako se to pravilo ne postavi, zadani interval iznosi 3 minute. Minimalni
je interval 30 sekundi, a maksimalni 24 sata, a vrijednosti izvan raspona
svest će se na taj raspon.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Omogući staru prijavu na temelju weba</translation>
<translation id="5168529971295111207">To je pravilo obustavljeno. Umjesto njega upotrijebite ProxyMode.
Omogućuje vam da odredite proxy poslužitelj kojim se koristi <ph name="PRODUCT_NAME" /> i onemogućuje korisnicima da mijenjaju postavke proxyja.
To se pravilo primjenjuje samo ako se ne navede pravilo <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Ako odaberete da se proxy poslužitelj nikad ne upotrebljava i da se veza uvijek uspostavlja izravno, sve se ostale opcije zanemaruju.
Ako odaberete upotrebu proxy postavki sustava ili automatsko otkrivanje proxy poslužitelja, sve se ostale opcije zanemaruju.
Ako odaberete ručne postavke proxy poslužitelja, dodatne opcije možete navesti pod stavkama "Adresa ili URL proxy poslužitelja", 'URL za .pac datoteku proxy poslužitelja" i "Popis pravila o zaobilaženju proxyja odvojenih zarezima". ARC aplikacije upotrebljavat će samo HTTP proxy poslužitelj s najvišim prioritetom.
Detaljne primjere možete pronaći ovdje:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ako omogućite tu postavku, <ph name="PRODUCT_NAME" /> zanemarivat će sve opcije koje se odnose na proxy poslužitelj navedene u naredbenom retku.
Ako se to pravilo ne postavi, korisnici će moći sami odabrati postavke proxyja.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfiguracija Google diska u proizvodu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Omogućuje određivanje proširenja koja ne podliježu crnoj listi.
Vrijednost * na crnoj listi znači da su sva proširenja na crnoj listi i da korisnici mogu instalirati samo proširenja koja su na bijeloj listi.
Prema zadanim postavkama sva su proširenja na bijeloj listi, no ako su sva proširenja prema pravilu na crnoj listi, bijela lista može se upotrebljavati za poništavanje tog pravila.</translation>
<translation id="519247340330463721">Konfiguriranje pravila povezanih sa Sigurnim pregledavanjem.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Omogućuje upotrebu zamjenskih stranica pogrešaka koje su ugrađene u proizvod <ph name="PRODUCT_NAME" /> (poput "Stranica nije pronađena") te sprječava korisnike da promijene tu postavku. Ako omogućite ovu postavku, upotrebljavat će se zamjenske stranice pogrešaka. Ako onemogućite ovu postavku, zamjenske stranice pogrešaka neće se nikada upotrebljavati. Ako omogućite ili onemogućite ovu postavku, korisnici neće moći promijeniti niti poništiti ovu postavku u proizvodu <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ako pravilo nije postavljeno, to će biti omogućeno, ali korisnik će to moći promijeniti.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blokiranje načina rada razvojnog programera.
Ako se to pravilo postavi na točno, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sprječava pokretanje uređaja u načinu rada razvojnog programera. Sustav će odbiti pokretanje i prikazati zaslon pogreške kada je način rada razvojnog programera uključen.
Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na lažno, način rada razvojnog programera bit će dostupan za uređaj.</translation>
<translation id="520403427390290017">Značajka životnih ciklusa kartica rasterećuje procesor, a time i memoriju povezanu s izvođenjem kartica koje se dulje nisu koristile tako što ih najprije priguši, zatim zamrzne i konačno odbaci.
Ako se to pravilo postavi na False, životni su ciklusi kartica onemogućeni i sve se kartice izvode na uobičajen način.
Ako se to pravilo postavi na True ili se ne navede, životni su ciklusi kartica omogućeni.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Konfigurira zadani URL web-stranice nove kartice i sprječava korisnike da ga promijene.
Web-stranica nove kartice stranica je koja se otvara pri otvaranju novih kartica (uključujući one koje se otvaraju u novim prozorima).
To pravilo ne određuje stranice koje se otvaraju prilikom pokretanja. Te se stranice određuju pravilima <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />. No ovo pravilo utječe na početnu odnosno polaznu stranicu ako se postavi da one otvaraju web-stranice nove kartice.
Ako se pravilo ne postavi ili se ostavi prazno, upotrebljavat će se zadana web-stranica nove kartice.
Pravilo je dostupno samo na instancama Windowsa koje su pridružene domeni <ph name="MS_AD_NAME" /> ili instancama Windowsa 10 Pro ili Enterprise prijavljenim za upravljanje uređajima.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Omogućuje postavljanje popisa uzoraka URL-ova koji određuju web-lokacije koje ne smiju prikazivati obavijesti. Ako ovo pravilo nije postavljeno, upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost za sve web-lokacije iz pravila "DefaultNotificationsSetting" ako je postavljeno, odnosno iz osobne konfiguracije korisnika ako nije.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Web-lokacije koje nikad ne pokreću promjenu preglednika.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Za Android aplikacije to pravilo utječe samo na mikrofon. Kada se to pravilo postavi na True, mikrofon je isključen za sve Android aplikacije, bez iznimke.</translation>
<translation id="5221394278852982313">Omogućuje postavljanje popisa URL-ova koji navode koje će web-lokacije automatski dobiti dopuštenje za pristup USB uređaju s navedenim ID-jem dobavljača i ID-jem proizvoda. Svaka stavka na popisu mora sadržavati uređaje i URL-ove da bi pravilo bilo važeće. Svaka stavka na uređaju može sadržavati polje ID-ja dobavljača i ID-ja proizvoda. Svaki izostavljeni ID smatra se zamjenskim znakom s jednom iznimkom, a ta je iznimka da se ID proizvoda ne može navesti, a da se ne navede i ID dobavljača. U suprotnom pravilo neće biti važeće i zanemarit će se.
Model dopuštenja za USB upotrebljava URL web-lokacije koja šalje zahtjev ("URL koji šalje zahtjev") i URL vršnih web-lokacija u okviru ("URL koji se ugrađuje") kako bi se URL-u koji šalje zahtjev dopustio pristup USB uređaju. URL koji šalje zahtjev može se razlikovati od URL-a koji se ugrađuje ako se web-lokacija koja šalje zahtjev učitava u iframeu. Stoga, da bi se odredio URL koji šalje zahtjev i URL koji se ugrađuje, polje za "URL-ove" može sadržavati najviše dva niza URL-a razdvojena zarezom. Ako se odredi samo jedan URL, pristup će biti dopušten odgovarajućim USB uređajima kada se URL web-lokacije koja šalje zahtjev podudara s ovim URL-om, bez obzira na status ugrađivanja. URL-ovi u polju "URL-ovi" moraju biti važeći. U protivnom će se pravilo zanemariti.
Ako se to pravilo ne postavi, za sve web-lokacije upotrebljavat će se globalna zadana vrijednost iz pravila "DefaultWebUsbGuardSetting" ako je to pravilo postavljeno, a ako nije, upotrebljavat će se korisnikova osobna konfiguracija.
Uzorci URL-a u ovom pravilu ne bi trebali biti u sukobu s onima koji su konfigurirani pravilom WebUsbBlockedForUrls. Ako se pojavi sukob, ovo će pravilo imati prednost pred pravilima WebUsbBlockedForUrls i WebUsbAskForUrls.
Vrijednosti za to pravilo i pravilo DeviceWebUsbAllowDevicesForUrls spajaju se.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Odgoda automatske prijave lokalnog računa na uređaju.
To se pravilo ne primjenjuje ako se ne postavi pravilo |DeviceLocalAccountAutoLoginId|. U protivnom:
Ako se to pravilo postavi, njime se određuje količina vremena bez aktivnosti korisnika koje treba proći prije automatske prijave na lokalni račun na uređaju koji je određen pravilom |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Ako se to pravilo ne postavi, kao vrijeme čekanja upotrebljavat će se 0 milisekundi.
To se pravilo određuje u milisekundama.</translation>
<translation id="523505283826916779">Postavke pristupačnosti</translation>
<translation id="5236882091572996759">Ako se to pravilo postavi na true ili se ne postavi, korisnik se neće smatrati neaktivnim tijekom reprodukcije audiozapisa. Time se sprječava odgoda neaktivnosti i izvršavanje radnji neaktivnosti. No nakon isteka konfiguriranog vremena čekanja zaslon će se zatamniti, isključiti i zaključati neovisno o aktivnosti audiozapisa.
Ako se pravilo postavi na false, korisnik se može smatrati neaktivnim bez obzira na aktivnost audiozapisa.</translation>
<translation id="5246700266104954355">To je pravilo obustavljeno. Za upravljanje dostupnošću dodatka Flash upotrijebite pravilo <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" />, a pomoću pravila <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> odredite trebaju li se PDF datoteke otvarati u integriranom pregledniku za PDF.
Određuje popis dodataka koji su omogućeni u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> i sprječava korisnike da promijene tu postavku.
Za podudaranje nizova proizvoljnih znakova mogu se koristiti zamjenski znakovi "*" i "?". "*" odgovara proizvoljnom broju znakova, a "?" određuje opcijski pojedinačni znak, odnosno odgovara znakovima nula ili jedan. "\" je prespojni znak, tako da za podudaranje s pravim znakovima "*", "?" ili "\" možete ispred njih staviti znak "\".
Navedeni se popis dodataka uvijek upotrebljava u pregledniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ako su dodaci instalirani. Dodaci su označeni kao omogućeni na stranici "about:plugins" i korisnici ih ne mogu onemogućiti.
To pravilo nadjačava pravila DisabledPlugins i DisabledPluginsExceptions.
Ako se pravilo ne postavi, korisnik može onemogućiti bilo koji dodatak koji je instaliran na sustavu.</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokiraj opasna preuzimanja</translation>
<translation id="5248863213023520115">Postavlja vrste enkripcije koje su dopuštene kada se od <ph name="MS_AD_NAME" /> poslužitelja zahtijeva Kerberos ulaznica.
Ako se to pravilo postavi na "Sve", dopuštene su vrste enkripcije AES "aes256-cts-hmac-sha1-96" i "aes128-cts-hmac-sha1-96", kao i vrsta RC4 enkripcije "rc4-hmac". AES enkripcija ima prednost ako poslužitelj podržava obje vrste. RC4 ne smatra se sigurnom enkripcijom i poslužitelj bi se po mogućnosti trebao ponovo konfigurirati tako da podržava AES.
Ako se pravilo postavi na "Jako" ili se ne postavi, dopuštene su samo vrste AES enkripcije.
Ako se pravilo postavi na "Naslijeđeno", dopuštena je samo RC4 enkripcija. Ta opcija nije sigurna i potrebna je samo u vrlo specifičnim okolnostima.
Pročitajte i https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.6_Features